abonnement Unibet Coolblue
pi_212358189
Eén van de meest fascinerende goden is voor mij Abraxas. Abraxas, die door Jung wordt beschreven als “de God die de mensen vergeten zijn” en “nog schimmiger dan God en de duivel” wordt wel eens voorgesteld als de God boven God, als de God die God geschapen zou hebben. Als het kind vraagt: “Waar komt de wereld vandaan?” dan is het antwoord soms: “De wereld is door God geschapen.” Vaak is dan de vervolgvraag: “Maar wie heeft God dan geschapen?” en dan is het antwoord: “God is eeuwig, God was er altijd al, en werd niet geschapen.” Maar uit de voorstelling van Abraxas spreekt een ander antwoord.

Want het antwoord dat uit deze vertelling spreekt is dat God, de schepper van de fysieke wereld, door Abraxas werd geschapen. Jahwe is degene die de dingen heeft gemaakt, wordt hier wel over gezegd, maar Abraxas is degene die er voor heeft gezorgd dat er überhaupt zoiets als dingen kunnen zijn – die het differentiëren zelf en de mogelijkheid van het bestaan van entiteiten zelf, en dus ook de mogelijkheid van een verschil tussen mens en god mogelijk heeft gemaakt.

Deze vertelling is in lijn te brengen met wat Plato schrijft over de demiurg – de bouwer van de fysieke wereld. Deze wereld, vol met imperfecties als ze is, kan niet door de hoogste God zelf geschapen zijn, zo wordt deze opstelling vaak geďnterpreteerd, het moet wel een minderwaardige, ondergeschikte god zijn geweest die ons, en het kwaad en het lijden dat ons vergezelt, geschapen heeft. De ene ware God, de God van het goede, zou alleen maar perfect wezens scheppen, en niet de imperfecte, neutrale wezens die wij zijn.

De rode lijn waarin deze bronnen elkaar ontmoeten is duidelijk: de god die wij als Jahwe kennen, de schepper van de materie, de levende wezens, en alles wat wij onder de natuurverschijnselen van dit universum kennen is niet de ene ware God, is dus niet God met een hoofdletter, vertegenwoordiger van het godenrijk als zodanig, maar een god onder de goden, en niet eens de hoogste onder hen. Een god, met een kleine letter.Tot zover enkele van de vertellingen – die in vele variaties bestaan – die de bijbelvaste christen gemakkelijk naast zich neer kan leggen – hier wordt immers in de Schrift niet over gerept. En toch is er een opmerkelijke aanwijzing te vinden in Genesis 1 en 2 die wijst in deze richting, en die als ondersteuning van bovengenoemde voorstelling van zaken aangewend kan worden.

Zoals bekend bestaat Genesis uit een samenvoegsel van meerdere verhalen. Genesis 1 (samen met een klein stukje van Genesis 2), waarin God de Aarde schept, waarbij Hij op de 6e dag de mens creëert en op de 7 dag rust neemt, is een verhaal dat waarschijnlijk nog ouder is dan het verhaal van het paradijs dat daar direct op volgt in Genesis 2. Dat verklaart ook waarom de mens twee maal achter elkaar geschapen wordt – dit zijn de twee scheppingsverhalen die samengevoegd zijn tot wat wij nu kennen als Genesis.

Maar wat is nu het opmerkelijke? God wordt in Genesis 1 met een andere titel aangeduid dan in Genesis 2. In de Hebreeuwse tekst worden twee verschillende namen gebruikt, want het waren immers ook twee verschillende teksten, mogelijk in heel andere gemeenschappen ontstaan, en in de vertaling is dit onderscheid intact gebleven. De God die Hemel en Aarde schept in Genesis 1 gaat onder een andere naam door het leven dan de god (?) die Adam en Eva verbiedt van de Boom van de kennis van goed en kwaad te eten in Genesis 2. De eerste heet in mijn Bijbel simpelweg “God”. De tweede daarentegen wordt consequent als “Jahwe God” aangeduid. In andere vertalingen worden andere termen gehanteerd, (bijvoorbeeld: “HEERE God” in de Statenvertaling, “LORD God” in de King James versie, met ook daar simpelweg “God” in Genesis 1) maar de consequente tweedeling blijft overeind. Neem maar eens een kijkje in je eigen Bijbel.

Zou deze tweedeling als een indicatie te interpreteren kunnen zijn dat deze beide goden, de God die Hemel en Aarde schiep, en de god (?) van het paradijs, inderdaad als twee verschillende entiteiten gezien kunnen worden? Zou het kunnen dat Jahwe, hoewel de god van de mensen, tegelijkertijd een schepsel is van, en ondergeschikt is aan een hogere God, die daarmee dus de eigenlijke God met een hoofdletter zou zijn?

Een God die ondergeschikte goden doet ontstaan – dat lijkt in volstrekte tegenspraak met wat onder ons verteld wordt over de Bijbel. En toch is dat voor mij een vraag, en geen vaststaand gegeven. Bedenk je immers dat het monotheďsme zoals wij dat nu kennen van veel later datum is dan de geschriften van de Bijbel zelf, laat staan de tradities waar die op gebaseerd zijn.

Wie kan hier meer over vertellen?
As above, so below.
pi_212358192
LAPO oude topic

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 10:53 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Iedereen vertrouwt tot op zekere mate in zijn eigen ervaringen.

Hoe moet je anders leven? In constante twijfel? Dat is volstrekt onrealistisch en dat doet niemand, ook jij niet.
Idd, en daaruit komt he-le-maal nergens voort dat er iets zou moeten gebeuren met Jezus, of met Mohammed, of met Vishnu of met who de fuck dan ook.

Het enige wat er moet gebeuren, is dat je die matrix van hersen synapsen en impulsen van gedachten, stil zet. En zo hard mogelijk gaan denken aan om dat stil te zetten, hoe harder die impulsen vuren en hoe actiever dat wordt. Dit is de paradox waar het om gaat. Je moet zien out te figuren hoe dat hele stuk (neo cortex, daar waar t ego opereert); uit te zetten, stil te zetten. Dát is waar dit over gaat... en dat kun je dan Jezus noemen, dat kun je ook Nirvana noemen, dat kun je Allah noemen, geef het een fucking term. Dát is wat er psychologisch gebeurd met je; Religare, Eenwording, Unity... en dat komt omdat je boven die dualiteiten uitstijgt zodra dat systeem (de gedachtenmachine in je kop), stil staat.

Dán kijk je overal zonder vooroordeel naar, vooroordelen komen dan ook louter van het ego. Het ego werkt niet meer zodra die gedachten stilstaan, en ontvang je enkel met je zintuigen. En dán zie je de wereld voor wat het écht is (objectieve waarheid vanuit een subject?), zonder filter ertussen wat ego heet, je leeft zelf zonder persona omdat je die niet nodig hebt, het ego functioneert niet meer en schaamte/pride en alles is ook weg daardoor, dat zijn egoic zaken. Ook alle egoic desires zullen vergaan en daarmee stelt een "moreel compas" zich vanzelf scherp naar "goed", het heeft immers niets meer te gainen voor individueel gewin (ego), dus deelt het met anderen. Ook zul je zondeloos leven, daar je elke zonde, eenvoudig terug kunt voeren op t ego. Hiermee wordt je dus automatisch zondeloos (bij egodeath), en wat betekent dat? idd, dat je de hemel in kunt. Het gaat er dus niet om om zondeloos te leven je hele leven lang, nee, zet dat ego uit en je bent automatisch niet meer zondig. Ook dit was bij Jezus' egodeath.

Goed zo kan ik nog wel even door hoe dit werkt in de psyche, maar daar is écht geen Jezus, Mohammed of Vishnu voor nodig, dit kun je prima zelf. En als je dit fenomeen dan graag Jezus wil noemen, doe het.... en plak er nog wat bij ook.
As above, so below.
pi_212358245
Had een reactie geschreven, maar die is weg met het sluiten van het vorige topic. Dus even kort:

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 10:53 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Dan moet er toch wel een kern van waarheid inzitten, anders zou het niet zo werken. Dat is gewoon logisch beredeneerd.
Nee. Dat is het niet. Gegeven het feit hoe we onszelf voor de gek kunnen houden, hoe talloze religies en cults onjuist zijn, en onze neiging om allerlei patronen te zien waar ze niet zijn maakt jouw conclusie allesbehalve logisch. Het is alleen logisch als je alleen jouw eigen ervaring meeweegt. En dat is de crux: je lijkt zo onder de indruk van je eigen ervaringen dat je je steeds meer afsluit van andermans ervaringen. Dat kan natuurlijk ook bij b.v. politieke overtuigingen, maar ik denk dat bij religie dit mechanisme i.h.a. erg sterk is.

quote:
Maar als iemand die dat nooit zelf heeft ervaren, kun je dat toch niet geloven. Dat verwacht ik ook niet. Maar verwacht niet van mij dat ik me iets aantrek van het oordeel van een ongelovige erover.
Daar is ie :)

quote:
Die indruk wek je vind ik als je met dit soort argumenten aan komt zetten, en dat doe je heel vaak. Het iseen soort dooddoener, "ja maar jij weet niet of het waar is wat je gelooft/ervaart, dus het heeft ook geen zin om erover te praten en je geloof is nergens op gebaseerd". Zoiets.
Ik kaats slechts jouw bal "waarvan Joost mag weten wie of wat het is dat je de woorden influistert" terug.

quote:
Wat vind je zelf dat die video toevoegt?
Het historische besef dat "demons did it" van oorsprong de enige repliek was die christenen konden geven als heidenen aankwamen met soortgelijke ervaringen en soortgelijke thema's in hun geloof.
-
pi_212359076
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 12:40 schreef Haushofer het volgende:
Had een reactie geschreven, maar die is weg met het sluiten van het vorige topic. Dus even kort:
[..]
Nee. Dat is het niet. Gegeven het feit hoe we onszelf voor de gek kunnen houden, hoe talloze religies en cults onjuist zijn, en onze neiging om allerlei patronen te zien waar ze niet zijn maakt jouw conclusie allesbehalve logisch. Het is alleen logisch als je alleen jouw eigen ervaring meeweegt. En dat is de crux: je lijkt zo onder de indruk van je eigen ervaringen dat je je steeds meer afsluit van andermans ervaringen. Dat kan natuurlijk ook bij b.v. politieke overtuigingen, maar ik denk dat bij religie dit mechanisme i.h.a. erg sterk is.
[..]
Daar is ie :)
[..]
Ik kaats slechts jouw bal "waarvan Joost mag weten wie of wat het is dat je de woorden influistert" terug.
[..]
Het historische besef dat "demons did it" van oorsprong de enige repliek was die christenen konden geven als heidenen aankwamen met soortgelijke ervaringen en soortgelijke thema's in hun geloof.
Ik heb eerlijk gezegd geen zin om hier weer een oeverloze discussie van te maken,want al zo vaak gedaan. Ter herinnering: ik heb vier ŕ vijf jaar lang zeer intensief allerlei new age/mystiek aangehangen en gepraktiseerd. Mijn hele paradigma was daarop gebaseerd. Ik weet dus ongeveer wel wat anderen ervaren, ik heb dat namelijk zelf ook ervaren en gepraktiseerd. Ik vind het dus zo'n onzin dat je nu weer aan komt zetten met dat ik andermans ervaring niet serieus zou nemen ofzo. Ik vind dit zo'n irritante manier van discussiëren waar je altijd mee komt. Ik heb het over de inhoud met anderen, en jij begint weer over mij persoonlijk. Hou daar eens een keer mee op. Het is doodvermoeiend om op dat soort aantijgingen te moeten reageren. je leest allerlei dingen in mijn woorden die ik niet zeg en niet bedoel, hierboven ook weer met je 'uniek'. Dat zit allemaal in je eigen hoofd. Hou dat lekker voor jezelf.

En je laatste punt:

"soortgelijke ervaringen" zijn niet "identieke ervaringen".

Een mystieke ervaring brengt je niet tot gehoorzaamheid aan de tien geboden bijvoorbeeld. Daarom barsten alle religies van bjivoobeeld allerlei afgodenbeelden. Daarom is er geen enkele andere religie dan het Christelijke geloof waar Jezus als enige messias en zoon van God wordt beschouwd, enzovoorts. Al die dingen hebben een enorme impact op de manier waarop je je spiritualiteit dagelijks beleeft.

Dus het zijn geen "soortgelijke ervaringen" en ze brengen ook niet dezelfde vruchten voort. Als dat wel zo was geweest, had ik dat zelf ook wel aan den lijve ondervonden en zouden er niet zulke enorme verschillen zijn. Dan zou een boeddhist wel Jezus Christus en Yahweh prijzen, en een hindoe ook. Dat doen ze niet, omdat de ervaringen niet hetzelfde zijn, niet dezelfde oorsprong hebben, niet door dezelfde geest worden ingegeven, en niet dezelfde vruchten produceren.

Het is nu eenmaal een feit dat volgens de bijbel het de duivel is die de mens influistert dat hij zelf god is. Het is dus niet verrassend dat we dezelfde doctrine tegenkomen in alle religies die de bijbelse God en Jezus Christus in het ergste geval schofferen, en in het beste geval een 'goede leraar' noemen, maar hem niet de eer geven die hij verdient.

Probeer daar nou eens inhoudelijk op in te gaan, in plaats van je op mij als persoon te concentreren. Anders hoeft het voor mij niet.

[ Bericht 5% gewijzigd door Ali_Kannibali op 09-02-2024 14:15:39 ]
pi_212359199
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 12:35 schreef Mijk het volgende:
LAPO oude topic
[..]
Idd, en daaruit komt he-le-maal nergens voort dat er iets zou moeten gebeuren met Jezus, of met Mohammed, of met Vishnu of met who de fuck dan ook.

Het enige wat er moet gebeuren, is dat je die matrix van hersen synapsen en impulsen van gedachten, stil zet. En zo hard mogelijk gaan denken aan om dat stil te zetten, hoe harder die impulsen vuren en hoe actiever dat wordt. Dit is de paradox waar het om gaat. Je moet zien out te figuren hoe dat hele stuk (neo cortex, daar waar t ego opereert); uit te zetten, stil te zetten. Dát is waar dit over gaat... en dat kun je dan Jezus noemen, dat kun je ook Nirvana noemen, dat kun je Allah noemen, geef het een fucking term. Dát is wat er psychologisch gebeurd met je; Religare, Eenwording, Unity... en dat komt omdat je boven die dualiteiten uitstijgt zodra dat systeem (de gedachtenmachine in je kop), stil staat.
Dat hoeft helemaal niet. Je hebt een brein gekregen om je lichaam mee te besturen, te voelen en te denken. Het doel is niet om je gedachten stil te zetten, maar ze te onderwerpen aan de wil van God via de kracht van Gods Geest die Jezus Christus ons geeft. Je bent een individu, een persoon, en hoeft helemaal niet op te gaan in een 'allesomvattend bewustzijn' waarin je je persoon verliest. Dat is een vorm van tyrannie. Wij zijn allemaal uniek, zien er allemaal uniek uit. God heeft ons juist als unieke individuele personen gemaakt, en niet om ons vervolgens op te laten gaan in een ongedefinieerde blob.

quote:
Dán kijk je overal zonder vooroordeel naar, vooroordelen komen dan ook louter van het ego. Het ego werkt niet meer zodra die gedachten stilstaan, en ontvang je enkel met je zintuigen. En dán zie je de wereld voor wat het écht is (objectieve waarheid vanuit een subject?), zonder filter ertussen wat ego heet, je leeft zelf zonder persona omdat je die niet nodig hebt, het ego functioneert niet meer en schaamte/pride en alles is ook weg daardoor, dat zijn egoic zaken. Ook alle egoic desires zullen vergaan en daarmee stelt een "moreel compas" zich vanzelf scherp naar "goed", het heeft immers niets meer te gainen voor individueel gewin (ego), dus deelt het met anderen. Ook zul je zondeloos leven, daar je elke zonde, eenvoudig terug kunt voeren op t ego. Hiermee wordt je dus automatisch zondeloos (bij egodeath), en wat betekent dat? idd, dat je de hemel in kunt. Het gaat er dus niet om om zondeloos te leven je hele leven lang, nee, zet dat ego uit en je bent automatisch niet meer zondig. Ook dit was bij Jezus' egodeath.

Goed zo kan ik nog wel even door hoe dit werkt in de psyche, maar daar is écht geen Jezus, Mohammed of Vishnu voor nodig, dit kun je prima zelf. En als je dit fenomeen dan graag Jezus wil noemen, doe het.... en plak er nog wat bij ook.
Dit hele stukje is wat mij betreft een uiting van het menselijke ego dat zichzelf opblaast en in de veronderstelling is dat het zelf de goddelijke krachten heeft om zichzelf te overstijgen en zelfs 'zondeloos' te worden. Mooie theorie, maar in de praktijk werkt het niet.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ali_Kannibali op 09-02-2024 14:17:22 ]
pi_212359369
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:10 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat hoeft helemaal niet. Je hebt een brein gekregen om je lichaam mee te besturen, te voelen en te denken. Het doel is niet om je gedachten stil te zetten, maar ze te onderwerpen aan de wil van God via de kracht van Gods Geest die Jezus Christus ons geeft. Je bent een individu, een persoon, en hoeft helemaal niet op te gaan in een 'allesomvattend bewustzijn' waarin je je persoon verliest. Dat is een vorm van tyrannie. Wij zijn allemaal uniek, zien er allemaal uniek uit. God heeft ons juist als unieke individuele personen gemaakt, en niet om ons vervolgens op te laten gaan in een ongedefinieerde blob.
Het gaat erom dat je je ego verliest, met dat stukje; gedachten stilzetten. Dat leek me wel heel sterk duidelijk gemaakt, want dat is waar het om gaat. Óók in het Christendom, daarom zijn zonden zonden, egoic empowering features, en dat is waarom je ze moet vermijden.

Dus jij zegt dat ik tyraniekke ideeen verspreid, terwijl de mens zich volgens jou zou moeten onderwerpen aan een externe God (welke ook nog eens goed straft als je niet uitkijkt)? Ik weet niet hoeveel meer ironie dit nog kan verdragen, maar dat zal next to nothing liggen.

quote:
[..]
Dit hele stukje is wat mij betreft een uiting van het menselijke ego dat zichzelf opblaast en in de veronderstelling is dat het zelf de goddelijke krachten heeft om zichzelf te overstijgen en zelfs 'zondeloos' te worden. Mooie theorie, maar in de praktijk werkt het niet.
Ego opblaast? Ik kan dit dus ook --zoals wel vaker gedaan-- ook 100% psychologisch kloppend onderbouwen, ik vraag me af of jij dat ook kunt met je Jezus-Vader-Zoon relatie met moraliteitscompassen waarbij Jezus geen mens is maar een soort van halfgod met allerlei onnodige tovenarij van dien daar dit ook gewoon uitgelegd kan worden zonder bovennatuurlijke zaken, zonder tovenarij involved, maar puur vanuit hoe het psychologisch en fysiologisch in het brein werkt.

Want ik snap wel waarom al die termen verzonnen zijn, dat is gedaan om het zgn makkelijker te maken, beetje net als het 8voudige pad van Buddha... uiteindelijk maakt dit soort content het ook op een bepaalde manier complexer omdat men gaat denken (net als jij heel sterk) dat "dit persee nodig is" om Nirvana(of hemel als je wilt) te bereiken. Nee, het is bedacht om het te vereenvoudigen en toegankelijker te maken, maar dat wil niet zeggen dat het 8voudige pad, of je morele jezus-zoon alien halfgod relatie NODIG is om daar te geraken naar wat je zoekt.... het is enkel een vorm van beeldspraak hoe dat dan zou moeten werken. Zo heb jij ook niet persee een hamer nodig om een spijker in een plank te krijgen, als je een goede steen hebt werkt dat oook.
As above, so below.
pi_212359435
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:26 schreef Mijk het volgende:

[..]
Het gaat erom dat je je ego verliest, met dat stukje; gedachten stilzetten. Dat leek me wel heel sterk duidelijk gemaakt, want dat is waar het om gaat. Óók in het Christendom, daarom zijn zonden zonden, egoic empowering features, en dat is waarom je ze moet vermijden.
Het draait er in het Christendom niet om dat je je gedachten uitzet, maar dat je gedachten transformeren en veranderen in Gods gedachten en gevoelens.

quote:
Dus jij zegt dat ik tyraniekke ideeen verspreid, terwijl de mens zich volgens jou zou moeten onderwerpen aan een externe God (welke ook nog eens goed straft als je niet uitkijkt)? Ik weet niet hoeveel meer ironie dit nog kan verdragen, maar dat zal next to nothing liggen.
Als iets of iemand jouw individualiteit wil onderdrukken om in een massa op te gaan waardoor je je persoon verliest, is dat inderdaad een vorm van tyrannie.
In de politiek heet het collectivisme.

In het Christelijke geloof verlies je je persoon of individualiteit niet, maar onderwerp je je vrjiwillig aan God omdat je overtuigd bent van het feit dat God perfecte liefde is, en jij niet. Om de liefde van God zelf ook te ontvangen, omdat je de liefde wilt hebben.

Dat is geen tyrannie, maar vrije keuze.

quote:
Ego opblaast? Ik kan dit dus ook --zoals wel vaker gedaan-- ook 100% psychologisch kloppend onderbouwen, ik vraag me af of jij dat ook kunt met je Jezus-Vader-Zoon relatie met moraliteitscompassen waarbij Jezus geen mens is maar een soort van halfgod met allerlei onnodige tovenarij van dien daar dit ook gewoon uitgelegd kan worden zonder bovennatuurlijke zaken, zonder tovenarij involved, maar puur vanuit hoe het psychologisch en fysiologisch in het brein werkt.

Want ik snap wel waarom al die termen verzonnen zijn, dat is gedaan om het zgn makkelijker te maken, beetje net als het 8voudige pad van Buddha... uiteindelijk maakt dit soort content het ook op een bepaalde manier complexer omdat men gaat denken (net als jij heel sterk) dat "dit persee nodig is" om Nirvana(of hemel als je wilt) te bereiken. Nee, het is bedacht om het te vereenvoudigen en toegankelijker te maken, maar dat wil niet zeggen dat het 8voudige pad, of je morele jezus-zoon alien halfgod relatie NODIG is om daar te geraken naar wat je zoekt.... het is enkel een vorm van beeldspraak hoe dat dan zou moeten werken. Zo heb jij ook niet persee een hamer nodig om een spijker in een plank te krijgen, als je een goede steen hebt werkt dat oook.
Eigenlijk bevestg je wat ik hierboven al zei: als je van je ego af wil, moet je dood, Letterlijk fysiek dood. Want je ego is onlosmakelijk met je brein verbonden.

Hier zeg je hetzelfde. Want wat doe je als je gedachten weer terugkomen? Dan is je ego ook weer terug.

Hoe dood was het dan?

In het Christelijke geloof is de hemel geen 'nirvana', maar daadwerkelijk een plaats waar we leven. Niet slechts een geestesstaat.

In dat leven regeert de liefde van God in onze harten.

Jezus Christus is er koning.

Je kunt er niet komen zonder eerst Jezus Christus ook als je koning aan te nemen. Want Hij heeft ons immers geschapen. We zijn hier niet vanzelf terechtgekomen. Er is een God die de wereld en ons heeft gemaakt, en die dient simpelweg op de eerste plaats te staan.

De religie die je aanhangt doet dat niet. Die verzet zich ertegen en zegt dat je het op eigen houtje kan.

Kun je jezelf ook uit de dood laten opstaan?
pi_212359579
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:32 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het draait er in het Christendom niet om dat je je gedachten uitzet, maar dat je gedachten transformeren en veranderen in Gods gedachten en gevoelens.
[..]
Voor de zoveelste keer; het gaat erom dat dat ego uit gaat, en dat gedachten nou eenmaal het resultaat zijn van ego is puur bijkomstig. Het gaat niet persee om gedachten stil zetten, het gaat om ego loss.

En dan kom je idd getransformeerd naar God's gedachten en gevoelens, want het enige wat tussen jou en "god" zit, is je ego. Of beter gezegd; jou en puur bewustzijn.

quote:
Als iets of iemand jouw individualiteit wil onderdrukken om in een massa op te gaan waardoor je je persoon verliest, is dat inderdaad een vorm van tyrannie.
In de politiek heet het collectivisme.
Je "persoon verliezen" is je ego verliezen, dat is de bedoeling, ook in jouw leer alleen zie je dat om 1 of andere reden niet. Je hebt geloof ik wel eerder aangegeven dat het een vorm is van je vrije wil opgeven (en deze te overhandigen naar god), dan zou dit volgens jouw logica, eenzelfde vorm van tyrannie zijn, dus je spreekt jezelf weer op alle mogelijke manieren tegen.

quote:
In het Christelijke geloof verlies je je persoon of individualiteit niet, maar onderwerp je je vrjiwillig aan God omdat je overtuigd bent van het feit dat God perfecte liefde is, en jij niet. Om de liefde van God zelf ook te ontvangen, omdat je de liefde wilt hebben.
Ja dit dus, zie boven.

quote:
Dat is geen tyrannie, maar vrije keuze.
[..]
Lol, ja een soort van voorwaardelijke onvoorwaardelijke liefde, hemel en hel, een vrije keuze. Het is ook een vrije keuze om jezelf in brand te steken of niet.

quote:
Eigenlijk bevestg je wat ik hierboven al zei: als je van je ego af wil, moet je dood, Letterlijk fysiek dood. Want je ego is onlosmakelijk met je brein verbonden.

Hier zeg je hetzelfde. Want wat doe je als je gedachten weer terugkomen? Dan is je ego ook weer terug.
Klopt het ego komt altijd terug.

quote:
Hoe dood was het dan?
Niet, en dat gaat ook nooit gebeuren, waar het om gaat, is dat je het ego doorziet en jij het bestuurt ipv jou. Maar ook hier helpt zo'n ervaring wel bij, zeker omdat je dan een soort van weet hoe het totaalplaatje eruit ziet.

quote:
In het Christelijke geloof is de hemel geen 'nirvana', maar daadwerkelijk een plaats waar we leven. Niet slechts een geestesstaat.
Grote misvatting, evenals dat je zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken, nee, zodra je egoloss krijgt heb je vanzelf geen zonden meer, en derhalve kun je hemel in, dat is dus andersom.

Ook dat Jezus opstond uit de fysieke dood is een misvatting, dat was Egodeath en dus prima psychologisch verklaarbaar.

Dat opblazen van ego , is wat jij juist doet door te claimen dat het allemaal BOVENNATUURLIJK en Tovenarijachtige zaken zou vereisen.... dát zijn claims die je hele leer belachelijk en volstrekt ongeloofwaardig maken waardoor de kerken leeg lopen. Niet zo gek ook, als je dat soort bovennatuurlijke shit gaat claimen, Jomanda voorspelt evengoed je toekomst wel even voor 300 euro.

quote:
In dat leven regeert de liefde van God in onze harten.

Jezus Christus is er koning.

Je kunt er niet komen zonder eerst Jezus Christus ook als je koning aan te nemen.

De religie die je aanhangt doet dat niet. Die verzet zich ertegen en zegt dat je het op eigen houtje kan.

Kun je jezelf ook uit de dood laten opstaan?
Je kunt er prima komen, via elke religie, jij bent gewoon een doctrine ingelured waarbij ze weer ns "de enige juiste zijn"... nou hoe vaak hebben we die wel niet gehoord? Talking about menselijk ego opblazen? "WIJ zijn beter dan de rest".... echt ook hier weer, de ironie.... stuitend.

En ja, je kunt jezelf uit egodeath laten opstaan, dat gebeurt automatisch.

SPOILER: Wij zijn beter dan de rest sounds like;
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Lol.
As above, so below.
pi_212359662
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:44 schreef Mijk het volgende:

[..]
Voor de zoveelste keer; het gaat erom dat dat ego uit gaat, en dat gedachten nou eenmaal het resultaat zijn van ego is puur bijkomstig. Het gaat niet persee om gedachten stil zetten, het gaat om ego loss.

En dan kom je idd getransformeerd naar God's gedachten en gevoelens, want het enige wat tussen jou en "god" zit, is je ego. Of beter gezegd; jou en puur bewustzijn.
Maar wat als de God van de bijbel nu werkelijk de schepper is, en Jezus de messias. Ben je dan werkelijk bij God uitgekomen? Hoe weet je dat het sprookjes zijn?

quote:
Je "persoon verliezen" is je ego verliezen, dat is de bedoeling, ook in jouw leer alleen zie je dat om 1 of andere reden niet. Je hebt geloof ik wel eerder aangegeven dat het een vorm is van je vrije wil opgeven (en deze te overhandigen naar god), dan zou dit volgens jouw logica, eenzelfde vorm van tyrannie zijn, dus je spreekt jezelf weer op alle mogelijke manieren tegen.
Nee, ik zeg juist dat je je vrije wil behoudt. God forceert zich niet op ons. Maar uit vrije wil onderwerp je je aan God, omdat God perfecte liefde is, en God het beste met jou en anderen voorheeft, Dus waarom zou je je daar niet aan onderwerpen.

quote:
Ja dit dus, zie boven.
[..]
Lol, ja een soort van voorwaardelijke onvoorwaardelijke liefde, hemel en hel, een vrije keuze. Het is ook een vrije keuze om jezelf in brand te steken of niet.
Vrije keuze wil niet zeggen dat acties geen gevolgen hebben. Er is een tijd van genade, en een tijd om ieder zijn verdiende loon te geven. Dat is simpelweg eerlijk. God laat mensen niet voor eeuwig en altijd elkaar pijn en onrecht aandoen.

quote:
Klopt het ego komt altijd terug.
[..]
Niet, en dat gaat ook nooit gebeuren, waar het om gaat, is dat je het ego doorziet en jij het bestuurt ipv jou. Maar ook hier helpt zo'n ervaring wel bij, zeker omdat je dan een soort van weet hoe het totaalplaatje eruit ziet.
[..]
Grote misvatting, evenals dat je zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken, nee, zodra je egoloss krijgt heb je vanzelf geen zonden meer, en derhalve kun je hemel in, dat is dus andersom.
Ik heb niet gezegd dat je 'zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken', dat zijn jouw woorden. Ik heb gezegd dat in de hemel niemand meer zondigt, omdat Gods geest in onze harten zal regeren. Dan komt het kwaad niet meer in ons op.

quote:
Ook dat Jezus opstond uit de fysieke dood is een misvatting, dat was Egodeath en dus prima psychologisch verklaarbaar.
Want jij was erbij?

quote:
Dat opblazen van ego , is wat jij juist doet door te claimen dat het allemaal BOVENNATUURLIJK en Tovenarijachtige zaken zou vereisen.... dát zijn claims die je hele leer belachelijk en volstrekt ongeloofwaardig maken waardoor de kerken leeg lopen. Niet zo gek ook, als je dat soort bovennatuurlijke shit gaat claimen, Jomanda voorspelt evengoed je toekomst wel even voor 300 euro.
[..]
Je kunt er prima komen, via elke religie, jij bent gewoon een doctrine ingelured waarbij ze weer ns "de enige juiste zijn"... nou hoe vaak hebben we die wel niet gehoord? Talking about menselijk ego opblazen? "WIJ zijn beter dan de rest".... echt ook hier weer, de ironie.... stuitend.

En ja, je kunt jezelf uit egodeath laten opstaan, dat gebeurt automatisch.

SPOILER: Wij zijn beter dan de rest sounds like;
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Lol.
In de Christelijke leer gaat het niet om een 'egodeath' van Jezus, maar een fysieke dood en wederopstanding, en voor ons is dat ook. Wij krijgen dan een nieuw lichaam, zonder ego, dat gevuld is met Gods geest, en niet gevallen.

Het hele ego-death verhaal is een slap aftreksel van de dood en wederoptanding van ons lichaam en onze geest die in Jezus Christus.mogelijk is.
pi_212359761
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:51 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Maar wat als de God van de bijbel nu werkelijk de schepper is, en Jezus de messias. Ben je dan werkelijk bij God uitgekomen? Hoe weet je dat het sprookjes zijn?
Omdat zodra je gezien hebt waar dit over gaat, je geen sprookje nodig hebt om dit uit te leggen. Je kiest voor het meest voordehandliggend (en als je dit later zelf ook nog eens kunt backen omdat je de psychologie erachter tot in den treure hebt bestudeerd, en daarmee die view confirmed, sta je al 2-0 voor), en bij de term voordehandliggend, komt niet ineens uit het niets tovenarij bij kijken. Simple as that.

quote:
[..]
Nee, ik zeg juist dat je je vrije wil behoudt. God forceert zich niet op ons. Maar uit vrije wil onderwerp je je aan God, omdat God perfecte liefde is, en God het beste met jou en anderen voorheeft, Dus waarom zou je je daar niet aan onderwerpen.
[..]
Ja, een vrije wil kun je behouden, met een belachelijk hoge eind nota; de hel. Lekker vrijwillig. Doet me denken aan Hugo; "vrijwillig is vrijwillig, en niet alsnog verplicht, we ontnemen je enkel al je vrijheden als je het niet doet, maar tis echt vrijwillig hoor, hihi".... wat een joke.

quote:
Vrije keuze wil niet zeggen dat acties geen gevolgen hebben. Er is een tijd van genade, en een tijd om ieder zijn verdiende loon te geven. Dat is simpelweg eerlijk. God laat mensen niet voor eeuwig en altijd elkaar pijn en onrecht aandoen.
Ja, mooie verbloeming van wat ik hierboven zeg; een joke.

quote:
[..]
Ik heb niet gezegd dat je 'zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken', dat zijn jouw woorden. Ik heb gezegd dat in de hemel niemand meer zondigt, omdat Gods geest in onze harten zal regeren. Dan komt het kwaad niet meer in ons op.
[..]
Dat zijn niet mijn woorden, dat hoor ik overal terug in het christendom, vanuit de kerk, christenen zelf enz.

quote:
Want jij was erbij?
Nee, jij wel? Standoff, dus gaan we voor t meest logische, het meest natuurlijke, zónder tovenarij. Wel zo fair toch?

quote:
[..]
In de Christelijke leer gaat het niet om een 'egodeath' van Jezus, maar een fysieke dood en wederopstanding, en voor ons is dat ook. Wij krijgen dan een nieuw lichaam, zonder ego, dat gevuld is met Gods geest, en niet gevallen.
Ja, en dan in "de nieuwe wereld" zeker.. ook deze term begrijp je pas als je gezien hebt wat daarmee bedoeld wordt.

quote:
Het hele ego-death verhaal is een slap aftreksel van de dood en wederoptanding van ons lichaam en onze geest die in Jezus Christus.mogelijk is.
Ja, wij zijn beter dan de rest, ook de enige die gelijk hebben !!!!!
As above, so below.
pi_212359779
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:59 schreef Mijk het volgende:

[..]
Omdat zodra je gezien hebt waar dit over gaat, je geen sprookje nodig hebt om dit uit te leggen. Je kiest voor het meest voordehandliggend (en als je dit later zelf ook nog eens kunt backen omdat je de psychologie erachter tot in den treure hebt bestudeerd, en daarmee die view confirmed, sta je al 2-0 voor), en bij de term voordehandliggend, komt niet ineens uit het niets tovenarij bij kijken. Simple as that.
[..]
Ja, een vrije wil kun je behouden, met een belachelijk hoge eind nota; de hel. Lekker vrijwillig. Doet me denken aan Hugo; "vrijwillig is vrijwillig, en niet alsnog verplicht, we ontnemen je enkel al je vrijheden als je het niet doet, maar tis echt vrijwillig hoor, hihi".... wat een joke.
[..]
Ja, mooie verbloeming van wat ik hierboven zeg; een joke.
[..]
Dat zijn niet mijn woorden, dat hoor ik overal terug in het christendom, vanuit de kerk, christenen zelf enz.
[..]
Nee, jij wel? Standoff, dus gaan we voor t meest logische, het meest natuurlijke, zónder tovenarij. Wel zo fair toch?
[..]
Ja, en dan in "de nieuwe wereld" zeker.. ook deze term begrijp je pas als je gezien hebt wat daarmee bedoeld wordt.
[..]
Ja, wij zijn beter dan de rest, ook de enige die gelijk hebben !!!!!
Gelijk hebben is niet hetzelfde als beter zijn dan de rest, beste Mijk.

De waarheid is de waarheid. Daar kan ik ook niks aan veranderen.

En de waarheid is niet dat alle religies hetzelfde zijn, noch dat mystieke ervaringen tot God leiden. In tegendeel.
pi_212359803
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:01 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Gelijk hebben is niet hetzelfde als beter zijn dan de rest, beste Mijk.
Per definitie gelijk willen hebben tenopzichte van de anderen (en dat terwijl de andere religies zelden doorgrondig zijn bestudeerd, dus het is 99/100x gewoon een lukrake uitspraak van "wij hebben gelijk, de rest niet, ookal kennen we de content van de rest niet, dat maakt niet uit want wij hebben gelijk"), is zekerwel een implicatie van verhevenheid. En dat kun je willen of niet, maar precies wat je zelf hieronder zegt;

quote:
De waarheid is de waarheid. Daar kan ik ook niks aan veranderen.
As above, so below.
pi_212359815
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:03 schreef Mijk het volgende:

[..]
Per definitie gelijk willen hebben tenopzichte van de anderen (en dat terwijl de andere religies zelden doorgrondig zijn bestudeerd, dus het is 99/100x gewoon een lukrake uitspraak van "wij hebben gelijk, de rest niet, ookal kennen we de content van de rest niet, dat maakt niet uit want wij hebben gelijk"), is zekerwel een implicatie van verhevenheid. En dat kun je willen of niet, maar precies wat je zelf hieronder zegt;
[..]

Het idee dat ik 'gelijk zou willen hebben' komt uit je eigen geest, niet de mijne.

Het interesseert me niet of je mij gelijk geeft of niet.

Ik vertel jou simpelweg dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, in de hoop dat je je tot Hem keert en je afziet van de dwaalweg die mysticisme is, die ik zelf ook heb bewandeld, en waar ik Godzijdank van ben gered. Anders had ik nooit de liefde van God gekend. Mijn hoop is dat jij die ook leert kennen, door Jezus Christus te kennen.
pi_212359839
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:04 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het idee dat ik 'gelijk zou willen hebben' komt uit je eigen geest, niet de mijne.

Het interesseert me niet of je mij gelijk geeft of niet.

Ik vertel jou simpelweg dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, in de hoop dat je je tot Hem keert en je afziet van de dwaalweg die mysticisme is, die ik zelf ook heb bewandeld, en waar ik Godzijdank van ben gered. Anders had ik nooit de liefde van God gekend. Mijn hoop is dat jij die ook leert kennen, door Jezus Christus te kennen.
Ja, en ik vertel jou dat Jezus helemaal nergens voor nodig is, en dat je alles in je eigen hoofd doet. Maargoed, dat is een menseigen iets, oorzaken of antwoorden altijd buiten henzelf leggen zodat ze zelf geen verantwoording hoeven dragen ofzo.
As above, so below.
pi_212359865
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:06 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja, en ik vertel jou dat Jezus helemaal nergens voor nodig is, en dat je alles in je eigen hoofd doet. Maargoed, dat is een menseigen iets, oorzaken of antwoorden altijd buiten henzelf leggen zodat ze zelf geen verantwoording hoeven dragen ofzo.
Dit is dus alsof het schepsel zegt dat hij zijn eigen schepper nergens voor nodig heeft.
pi_212359886
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:09 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dit is dus alsof het schepsel zegt dat hij zijn eigen schepper nergens voor nodig heeft.
De schepper is tevens het schepsel.

"I am one, shattered as many"

En zoals ook eerder wel ns aangegeven; men zegt dat God oneindig is, dus dan ben jij dat óók als mens, want als jij dat niet óók bent, dan kader je daar oneindigheid af rond jezelf en derhalve is iets niet meer oneindig en daarmee sluit je dan uit dat God oneindig zou zijn. Dit alleen al zou stof moeten zijn om rationeel over na te denken, eigenlijk is er enkel basis logica nodig.

Is God oneindig? Ja?
Is de mens onderdeel van God? Nee? dan is God niet oneindig.

Easy rekensom.

[ Bericht 15% gewijzigd door Mijk op 09-02-2024 15:17:28 ]
As above, so below.
pi_212359933
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 06:21 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Onder 'ego' verstaat de bijbel simpelweg de gevallen menselijke geest, die is ontstaan door een scheiding met God.

In de esoterie probeer je het ego te 'doden' door middel van kennis/besef dat alles 1 bewustzijn is.

In het Christelijke geloof gaan we ervan uit dat het ego onderdeel is van de menselijke natuur, en de mens dus moet sterven om zijn ego te laten sterven. Er is geen manier om van je ego 'af te komen', want deze zit in je DNA gebakken. Mediteren en andere praktijken, die ik zelf ook heb doorlopen, bieden slechts de illusie dat je van je ego afraakt.

Jezus Christus heeft onze schuld op zich genomen en is ermee gestorven. Als we onze zonden op hem bekennen, ziet God ons alsof wij nooit hebben gezondigd. En daarom recht hebben om te leven.

Als wij vervolgens sterven, is er geen reden om dood te blijven. Daarom zal God ons ook uit de dood opwekken, dit keer zonder gevallen natuur.

Jezus Christus is noodzakelijk om van je ego af te komen, omdat het ego een onderdeel is van je menselijke natuur. Er is geen artificiële scheiding tussen lichaam en geest waardoor je met geestelijke praktijken van je ego af kunt komen.

Wat het ego in plaats daarvan zal doen, is je de indruk geven dat het dood is, maar daardoor in werkeljikheid nog verder worden opgeblazen. Dit heb ik zelf ook meegemaakt. Je denkt van je ego af te zijn, maar in werkelijkheid voel je je verhevener boven anderen. Je bent immers 'verlicht', je hebt kennis die anderen niet hebben, je bent speciaal, je hebt misschien zelfs goddelijke krachten en vaardigheden, je loopt als een god op aarde.

Er is geen grotere egotrip dan dit.

Als we ons voor Jezus Christus buigen en onze zonden opbiechten, en daar werkelijk berouw over voelen (dus simpelweg over alles wat we verkeerd gedaan hebben in het leven, de mensen die we hebben gekwetst, de keren dat we anderen hebben gebruikt, gemanipuleerd of voorgelogen, de keren dat we egoďstisch zijn geweest, enzovoorts), is er pas werkelijk sprake van een 'egodood', aangezien je dan je fouten toegeeft, je trots vernedert.

Tegelijkertijd zal God ons dan ontvangen en omarmen, immers is dat het enige wat Hij wil: dat we toegeven dat we op eigen houtje er niet in slagen om te leven zoals God wil, en dat we op Hem leren vertrouwen, kracht uit Hem leren putten.

Dan zal hij ook de liefde geven waar we in de kern allemaal zo naar snakken. De liefde die in ons leven ontbreekt en ons vaak juist aanzet om vanuit het ego te handelen. God vult de leegte en stelt ons daarmee in staat om de liefde die Hij in ons hart stort, naar anderen uit te dragen.

Dit is de ware ego-dood. Het ego is namelijk leegte. Het is het gebrek aan vervulling, liefde, tevredenheid, rust, vreugde, hoop, vertrouwen. Het is angst, zorgen, trauma's, het onvermogen om de eigen fouten in te zien of toe te willen geven, trots, enzovoorts. God vult deze leegte met Zijn perfecte liefde, waardoor het ego verdwijnt.

Jezus Christus had geen ego, omdat Hij perfect één was met God. Alles wat Jezus deed, deed Hij vanuit die perfecte liefde. Daarom waren zijn grootste geboden om elkaar lief te hebben, en anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Er is geen hogere waarheid dan dit. Het is de oplossing voor alle relationele problemen in de wereld.

Maar wij kunnen dat niet op eigen krachten. We hebben er God voor nodig. En dus Jezus Christus, omdat Hij ons met God verzoent en daarmee ons ego begraaft.

Laat me het woordje "zonde" in de onderstaande teksten vervangen door "ego", dan snap je misschien beter wat ik en de teksten bedoelen:

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van het ego tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf het ego zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van het ego. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor het ego gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor het ego, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.

De definitie voor 'zonde' in de bijbel is 'ongerechtigheid' of 'overtreding van Gods wet'. De wet van God is liefde voor je medemens, en liefde voor God. Dus zonde/het ego in de bijbel is simpelweg handelen met een gebrek aan liefde, waardoor we anderen onrecht aandoen.
Jij hebt kritiek op zogenaamde esoterie en je zegt dat meditatie niet werkt. De reden is dat jij niet begrijpt wat meditatie is. Als je meditatie zou begrijpen zou je niet zeggen dat het niet werkt. Ik weet zeker dat alleen meditatie het ego kan 'doden', meditatie is een onaflatende vernedering van het ego. Het ego wordt tot pulp vernederd. Geloof doet niks om het ego te vernederen.

Verder praat je veel over concepten waarvan het bestaan onzeker is. Zo praat jij over het 'lichaam', maar er is geen lichaam. Er is alleen het bewustzijn en dat is een feit.
pi_212359964
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:17 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jij hebt kritiek op zogenaamde esoterie en je zegt dat meditatie niet werkt. De reden is dat jij niet begrijpt wat meditatie is. Als je meditatie zou begrijpen zou je niet zeggen dat het niet werkt. Ik weet zeker dat alleen meditatie het ego kan 'doden', meditatie is een onaflatende vernedering van het ego. Het ego wordt tot pulp vernederd. Geloof doet niks om het ego te vernederen.

Verder praat je veel over concepten waarvan het bestaan onzeker is. Zo praat jij over het 'lichaam', maar er is geen lichaam. Er is alleen het bewustzijn en dat is een feit.
Knijp even in je neus om jezelf eraan te herinneren dat je lichaam echt is.
pi_212359987
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:11 schreef Mijk het volgende:

[..]
De schepper is tevens het schepsel.

"I am one, shattered as many"

En zoals ook eerder wel ns aangegeven; men zegt dat God oneindig is,
Wie zegt dat? En wie bedoelt daarmee dat alles god is? In de bijbel komt dit niet voor.
pi_212360018
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:22 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wie zegt dat? En wie bedoelt daarmee dat alles god is? In de bijbel komt dit niet voor.
Nee, niet dat alles god is, dat god oneindig is wordt verkondigd (en eigenlijk is dit dus idd inherent aan elkaar, al dacht men daar probably niet over na toen ze met die uitspraken kwamen.). Of ontken je dit? En doe je daar god dan niet te kort mee? Wellicht is dat ook een reden voor straf, dus kijk maar uit.
As above, so below.
pi_212360043
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:20 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Knijp even in je neus om jezelf eraan te herinneren dat je lichaam echt is.
ja hoor, ik knijp in mijn neus. Dat is een ervaring, oftewel een modus van bewustzijn. Je maakt een kunstmatig onderscheid tussen bewustzijn en lichaam.
pi_212360066
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:24 schreef Mijk het volgende:

[..]
Nee, niet dat alles god is, dat god oneindig is wordt verkondigt. Of ontken je dit? En doe je daar god dan niet te kort mee? Wellicht is dat ook een reden voor straf, dus kijk maar uit.
"wordt verkondigd" door wie? Waar? En wat zou dat betekenen dan?
pi_212360069
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:26 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
ja hoor, ik knijp in mijn neus. Dat is een ervaring, oftewel een modus van bewustzijn. Je maakt een kunstmatig onderscheid tussen bewustzijn en lichaam.
Maar heb je nou een neus of niet?
pi_212360084
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:28 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Maar heb je nou een neus of niet?
Jazeker, maar die bestaat niet uit materie/atomen, die bestaat uit bewustzijn. Wij zeggen niet dat alles 1 bewustzijn is uit geloofsovertuiging, maar uit de diepste grond van de realiteit.
pi_212360086
Ah nice. Christen versus meditatie-wappie. Dis gon be gud.
Conscience do cost.
pi_212360102
quote:
8s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:29 schreef ems. het volgende:
Ah nice. Christen versus meditatie-wappie. Dis gon be gud.
Gelukkig is er vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting, zo kan jouw materialistische wereldbeeld stuk gemaakt worden :P
pi_212360103
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:27 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
"wordt verkondigd" door wie? Waar? En wat zou dat betekenen dan?
https://www.allaboutgod.com/dutch/de-oneindige-god.htm

Eerste hit op google. Ook de kerk heb ik hierover gehoord (live), dat God oneindig groot is, oneindige liefde heeft (which is a lie, want als je je niet onderwerpt "staan daar consequenties tegenover", zo far voor de oneindige liefde), oneindig vergevingsgezind, enz enz enz.

Of ontken je hier dat God oneindig is? In alle denkbare breedte van het woord?
As above, so below.
pi_212360113
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:29 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jazeker, maar die bestaat niet uit materie/atomen, die bestaat uit bewustzijn. Wij zeggen niet dat alles 1 bewustzijn is uit geloofsovertuiging, maar uit de diepste grond van de realiteit.
Dus dan kun je hem zonder problemen afsnijden, of niet?
pi_212360140
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:32 schreef Mijk het volgende:

[..]
https://www.allaboutgod.com/dutch/de-oneindige-god.htm

Eerste hit op google. Ook de kerk heb ik hierover gehoord (live), dat God oneindig groot is, oneindige liefde heeft (which is a lie, want als je je niet onderwerpt "staan daar consequenties tegenover", zo far voor de oneindige liefde), oneindig vergevingsgezind, enz enz enz.

Of ontken je hier dat God oneindig is? In alle denkbare breedte van het woord?
Ik sta natuurlijk niet in voor wat daar geschreven staat. Dat is de visie van iemand anders.

Maar lees eens goed wat ze zeggen:

"Wij verblijven in materie en ruimte en tijd en we zijn schepselen. God is niet materieel; Hij verblijft niet in materie. En Hij is niet ruimtelijk; Hij verblijft niet in de ruimte. En Hij is niet tijdelijk; Hij verblijft niet in de tijd. En Hij is geen schepsel; God is een Schepper, geen schepsel. God bestond al voordat enig schepsel bestond en zoals ik eerder heb gezegd, niets voegt iets toe aan God en niets kan iets van Hem wegnemen.”1"

Als God geen schepsel is, zijn schepsels ook niet God.
pi_212360153
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:32 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Gelukkig is er vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting, zo kan jouw materialistische wereldbeeld stuk gemaakt worden :P
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
As above, so below.
pi_212360155
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:33 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dus dan kun je hem zonder problemen afsnijden, of niet?
nee, dat volgt helemaal niet. De objectieve realiteit blijft gewoon bestaan, ook als de grondstof bewustzijn is.
pi_212360179
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:36 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
nee, dat volgt helemaal niet. De objectieve realiteit blijft gewoon bestaan, ook als de grondstof bewustzijn is.
Dus je kunt fysiek wel dood gaan?

Dan heb je dus een fysiek lichaam. Van vlees en bloed. En atomen.
pi_212360186
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:35 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik sta natuurlijk niet in voor wat daar geschreven staat. Dat is de visie van iemand anders.

Maar lees eens goed wat ze zeggen:

"Wij verblijven in materie en ruimte en tijd en we zijn schepselen. God is niet materieel; Hij verblijft niet in materie. En Hij is niet ruimtelijk; Hij verblijft niet in de ruimte. En Hij is niet tijdelijk; Hij verblijft niet in de tijd. En Hij is geen schepsel; God is een Schepper, geen schepsel. God bestond al voordat enig schepsel bestond en zoals ik eerder heb gezegd, niets voegt iets toe aan God en niets kan iets van Hem wegnemen.”1"

Als God geen schepsel is, zijn schepsels ook niet God.
Kijk, en hier komt het zo vaak aangehaalde argument (door mij) shiva/shakti naar voren. Het niet begrijpen van Shiva is hier het grootste probleem.

Jij BENT ook niet enkel MATERIEEL. Tenzij je je gedachten kunt vangen en aan mij kunt geven als object, dan kunnen we het daar nog eens over hebben. Buiten dat, is het "gevoel" wat je hebt tussen je borst en je navel (heartchakra), ook onveranderlijk met de tijd, dat verandert nóóit, dat is nog nooit veranderd en gaat ook nooit veranderen, dát is de eeuwigheid, dát is waar God het lijf binnen komt, dát is waarom (notabene Christenen) zeggen; "open je hart voor God", want dat is wat dat is, het figuurlijke hart.

Om dat materie/nonmaterie stuk beter te begrijpen, kun je het beste Shiva/Shakti eens bestuderen, uit Hindu. Ik heb geen kracht meer om dat nu wéér neer te gaan zetten, heb ik al een aantal keer gedaan, dus je kunt ook teruglezen in de topics.
As above, so below.
pi_212360211
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:39 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dus je kunt fysiek wel dood gaan?

Dan heb je dus een fysiek lichaam. Van vlees en bloed. En atomen.
Nee, je maakt een transitie van de ene ervaring (leven 'X') naar de andere ervaring (leven 'Y'). Die transitie noemen we reincarnatie. Er zijn geen atomen, die zijn namelijk nooit wetenschappelijk waargenomen.
pi_212360212
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:40 schreef Mijk het volgende:

[..]
Kijk, en hier komt het zo vaak aangehaalde argument (door mij) shiva/shakti naar voren. Het niet begrijpen van Shiva is hier het grootste probleem.

Jij BENT ook niet enkel MATERIEEL. Tenzij je je gedachten kunt vangen en aan mij kunt geven als object, dan kunnen we het daar nog eens over hebben. Buiten dat, is het "gevoel" wat je hebt tussen je borst en je navel (heartchakra), ook onveranderlijk met de tijd, dat verandert nóóit, dat is nog nooit veranderd en gaat ook nooit veranderen, dát is de eeuwigheid, dát is waar God het lijf binnen komt, dát is waarom (notabene Christenen) zeggen; "open je hart voor God", want dat is wat dat is, het figuurlijke hart.

Om dat materie/nonmaterie stuk beter te begrijpen, kun je het beste Shiva/Shakti eens bestuderen, uit Hindu. Ik heb geen kracht meer om dat nu wéér neer te gaan zetten, heb ik al een aantal keer gedaan, dus je kunt ook teruglezen in de topics.
Feit is en blijft dat nergens in dat stukje tekst je zou kunnen afleiden dat de mens god of goddelijk zou zijn. Daar ging het toch om?
pi_212360236
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Feit is en blijft dat nergens in dat stukje tekst je zou kunnen afleiden dat de mens god of goddelijk zou zijn. Daar ging het toch om?
Feit is, dat áls God zo oneindig is als beweerd wordt (door ook de kerk), dan móet de mens daar ook onder vallen. Want zodra iets uitgesloten is van oneindigheid, dan vervalt daarmee per definitie oneindigheid.

Dus als jij zegt dat God dus NIET oneindig is, dan zijn we het eens voor zover even, in het andere geval spreek je dan jezelf nu tegen.
As above, so below.
pi_212360239
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:43 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Nee, je maakt een transitie van de ene ervaring (leven 'X') naar de andere ervaring (leven 'Y'). Die transitie noemen we reincarnatie. Er zijn geen atomen, die zijn namelijk nooit wetenschappelijk waargenomen.
Wat is de atoombom dan?

Als je geen fysiek lichaam hebt, kun je ook zonder gevolgen je neus afsnijden, of je brein verpulveren. Dat bestaat immers allemaal niet echt, toch?

Reincarnatie, dus dat je als een koe of strontkever terugkomt? Is dat wenselijk als mens?
pi_212360249
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Reincarnatie, dus dat je als een koe of strontkever terugkomt? Is dat wenselijk als mens?
Over dit denk ik dat ook de ziel (atman) zich dermate ontwikkelt dat het naar iets incarneert wat er compatible mee is, probably mens again.

Niemand weet dit zeker.
As above, so below.
pi_212360298
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:44 schreef Mijk het volgende:

[..]
Feit is, dat áls God zo oneindig is als beweerd wordt (door ook de kerk), dan móet de mens daar ook onder vallen. Want zodra iets uitgesloten is van oneindigheid, dan vervalt daarmee per definitie oneindigheid.
Nee, dit is jouw persoonljke interpretatie die reguliere kerken nooit zo uitleggen als ze het over de kwaliteiten van God hebben.

quote:
Dus als jij zegt dat God dus NIET oneindig is, dan zijn we het eens voor zover even, in het andere geval spreek je dan jezelf nu tegen.
Ik heb dus nooit gezegd dat God 'oneindig' is in de zin van de definitie die jij van dat woord geeft.

Die definitie komt overeen met pantheďsme en/of panentheďsme.

Het Christelijke geloof gaat uit van een persoonlijke God die buiten ruimte, tijd en materie staat, die tegelijkertijd allemaal in stand houdt.

Hierin is God geest.

En schepsels zijn schepsels van materie.
pi_212360301
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 13:59 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik heb eerlijk gezegd geen zin om hier weer een oeverloze discussie van te maken,want al zo vaak gedaan. Ter herinnering: ik heb vier ŕ vijf jaar lang zeer intensief allerlei new age/mystiek aangehangen en gepraktiseerd. Mijn hele paradigma was daarop gebaseerd. Ik weet dus ongeveer wel wat anderen ervaren, ik heb dat namelijk zelf ook ervaren en gepraktiseerd.
En dat doe jij regelmatig: andermans ervaringen wegzetten met "been there, done that" ("ik weet wel wat anderen ervaren", "ik heb het ook gepraktiseerd", enz.enz) en vervolgens naar de aloude demonenkaart grijpen om andermans ervaringen te "verklaren". Dan moet je niet raar opkijken als anderen jouw ervaringen als de aloude egotrip in een nieuw jasje zien.

Maar goed, als je de discussie irritant vind en er geen zin in hebt, dan hou ik op. Dus bij deze :)
-
pi_212360309
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:49 schreef Haushofer het volgende:

[..]
En dat doe jij regelmatig: andermans ervaringen wegzetten met "been there, done that" ("ik weet wel wat anderen ervaren", "ik heb het ook gepraktiseerd", enz.enz) en vervolgens naar de aloude demonenkaart grijpen om andermans ervaringen te "verklaren". Dan moet je niet raar opkijken als anderen jouw ervaringen als de aloude egotrip in een nieuw jasje zien.

Maar goed, als je de discussie irritant vind en er geen zin in hebt, dan hou ik op. Dus bij deze :)
Dat is een simpele gevolgtrekking, Haushofer.

Je ziet het toch hierboven: deze mensen zijn er heilig van overtuigd dat ze zelf god zijn.

Is dat geen echo van wat de slang in Eden zei?

Ik heb dat inderdaad zelf ook meegemaakt en was daar zelf ook van overtuigd. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet waar is. En dat zal ik ze ook blijven zeggen. Als niemand het tegen ze zegt, laat je ze aan hun lot over. Zo zie ik dat. Wat ik zeg voelt als een verantwoordelijkheid. Omdat ik weet dat het een mentale gevangenis is, hoewel ze zelf stellig het tegenovergestelde zullen blijven beweren tot hun eigen ogen open gaan.
pi_212360316
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wat is de atoombom dan?

Een ervaring van bewustzijn.

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Als je geen fysiek lichaam hebt, kun je ook zonder gevolgen je neus afsnijden, of je brein verpulveren. Dat bestaat immers allemaal niet echt, toch?

Nee, de objectieve realiteit (oorzaak-gevolg, natuurwetten, etc) blijft bestaan als ervaring in het ene bewustzijn.

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Reincarnatie, dus dat je als een koe of strontkever terugkomt? Is dat wenselijk als mens?
Het gaat er niet om wat wenselijk is, maar om wat waar is. We gaan toch niet wensdenken en in sprookjes geloven? :P
pi_212360330
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:17 schreef Libertarisch het volgende:
Meditatie is een onaflatende vernedering van het ego. Het ego wordt tot pulp vernederd. Geloof doet niks om het ego te vernederen.
Goh, eindelijk iets waarmee ik het eens kan zijn :P

Maar ik herken dit dus wel, als je met "vernederen" bedoelt dat je met meditatie door de spelletjes van je geest heen leert prikken door domweg aandachtig aanwezig te zijn. Met mediteren verklaar je niet de werkelijkheid en je geest, maar je ervaart deze domweg. Dat doet in mijn ervaring ook veel meer dan de hele metafysische rambam van b.v. het christendom.

Maar goed, ik hang dan ook een nogal seculiere en westerse variant van het boeddhisme aan.
-
pi_212360345
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:50 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Omdat ik weet dat het een mentale gevangenis is.
Hoe ervaar jij militante atheďsten die menen dat het christendom een mentale gevangenis is?
-
pi_212360365
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:52 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Goh, eindelijk iets waarmee ik het eens kan zijn :P

Maar ik herken dit dus wel, als je met "vernederen" bedoelt dat je met meditatie door de spelletjes van je geest heen leert prikken door domweg aandachtig aanwezig te zijn. Met mediteren verklaar je niet de werkelijkheid en je geest, maar je ervaart deze domweg. Dat doet in mijn ervaring ook veel meer dan de hele metafysische rambam van b.v. het christendom.

Maar goed, ik hang dan ook een nogal seculiere en westerse variant van het boeddhisme aan.
De ultieme vernedering is dat het ego eigenlijk niet bestaat, het is een illusie. Dit betekent dat het ego helemaal geen macht heeft, alles is in handen van God (Brahman: unitary consciousness). Mensen die in ego-consciousness verkeren zijn dus poppetjes van God, zonder zelf enige invloed te hebben.
pi_212360396
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:49 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Nee, dit is jouw persoonljke interpretatie die reguliere kerken nooit zo uitleggen als ze het over de kwaliteiten van God hebben.
Ok, bedankt dat jij mij gaat vertellen wat ik aangehoord heb van de kerk, dat helpt wel.

quote:
Hierin is God geest.
Jep, en je bent zelf ook grotendeels geest (en dus daarmee God). De enige reden waarom er materie is, is om de aarde functioneel te maken, anders hadden we hier niet rond kunnen huppelen. Dit is de dualistische tegenhanger van God (geest, of jij, whatever je wil); Shakti. Daar we in een wereld van dualiteit leven en je het goddelijke pas beseft buiten de dualiteit, is Shiva/Shakti ook zo'n dualiteit. Het 1 bestaat niet zonder het ander. In dit geval bestaat er dus geen materie zonder bewustzijn, en geen bewustzijn zonder materie.

En natuurlijk, bestond er bewustzijn(god) alvorens het heelal bestond, want het is eeuwig, en dit is dan ook datgeen wat je ziet zodra je boven de dualiteit uitstijgt, en dan kom je op het vlak van wat Buddha noemde "The Void", "Anatta". Op dat moment had het geen dualiteit nodig omdat dualisme er pas in kwam toen de oerknal kwam (door god, of niet, who knows), iig mede veroorzaakt door het bewustzijn.

quote:
En schepsels zijn schepsels van materie.
Jep, en materie is dus enkel de andere kant van het dualistische spectrum, maar zonder bewustzijn geen materie, dus zonder god zou het niet bestaan, niet omdat hij het dan niet geschapen had, meer als hij daar nu niet mee in verbinding staat, ALTIJD... en het dus omvat. Je kunt ook niet 1 dualiteit van iets anders "selectief" negeren he. Je kunt niet zeggen van; "oh voor nu ken ik even geen koud"... nee, je kent warm EN koud, als je 1 vd 2 niet kent, ken je de ander ook niet en bestaat het niet.

Zo bestaat het dus ook niet dat er materie is, zonder de dualistische tegenhanger aan de andere kant van het spectrum; God. En ook zodra je DEZE dualiteit wéér overstijgt, dan zie je het geheel plaatje, dat alles 1 is, en dus ook materie en geest 1 zijn, 100% in balans, foutloos.
As above, so below.
pi_212360457
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:52 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Hoe ervaar jij militante atheďsten die menen dat het christendom een mentale gevangenis is?
Die weten niet waar ze het over hebben.

Zou het overigens waarderen als je ook op mijn vraag antwoord zou geven. Anders is het gesprek nogal eenzijdig hč.

Overigens spreek ik ook zoals ik spreek omdat men er hier stellig van overtuigd is dat het Christelijke geloof zoals ik het aanhang en uiteenzet een illusie is, dat ik het niet heb begrepen, dat er een 'hogere god dan Yahweh' is, dat Jezus een 'verlichte' was, enzovoorts.

In wezen reageer ik daar vooral op.

[ Bericht 10% gewijzigd door Ali_Kannibali op 09-02-2024 16:11:43 ]
pi_212360463
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:55 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
De ultieme vernedering is dat het ego eigenlijk niet bestaat, het is een illusie. Dit betekent dat het ego helemaal geen macht heeft, alles is in handen van God (Brahman: unitary consciousness). Mensen die in ego-consciousness verkeren zijn dus poppetjes van God, zonder zelf enige invloed te hebben.
Ik denk ook wel dat ons "ego", wat wij als "ceo van ons lichaam" bestempelen, een illusie is. Dat ervaar ik ook wel als ik mediteer. Ik hoef daar echter geen hoogdravende conclusies aan te verbinden en vervolgens op de metafysische toer te gaan met god. Voor mij is dat alleen maar extra bagage wat bovendien door datzelfde ego wordt ingefluisterd (om met Ali's woorden te spreken) als dat je probeert te onderzoeken. Elke ochtend op een kussentje mediteren is voor mij voldoende :)
-
pi_212360513
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:06 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Ik denk ook wel dat ons "ego", wat wij als "ceo van ons lichaam" bestempelen, een illusie is. Dat ervaar ik ook wel als ik mediteer. Ik hoef daar echter geen hoogdravende conclusies aan te verbinden en vervolgens op de metafysische toer te gaan met god. Voor mij is dat alleen maar extra bagage wat bovendien door datzelfde ego wordt ingefluisterd (om met Ali's woorden te spreken) als dat je probeert te onderzoeken. Elke ochtend op een kussentje mediteren is voor mij voldoende :)
Als je hier serieus bent, dan moet je toch ook uiteindelijk gaan zien hoe ego en self separaat zijn van elkaar... dat krijg je als je dit lang genoeg doet, ik weet niet hoe lang je dit al doet... maar gezien jouw pure wiskundige wetenschappelijke shakti-kijk op alles, lijkt het niet al te lang. Want met mediteren ga je Shiva dus leren kennen, en dan weet je ook dat Shakti (materie gemeten met wiskunde e.d.) slechts de HELFT van het dualistische spectrum is, en Shiva de andere helft.
As above, so below.
pi_212360519
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:05 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Die weten niet waar ze het over hebben.
Maar dat bevestigt precies mijn kritiek op jou :) Er zijn zat atheďsten die voormalig christen waren; de persoon achter de videoreeks "Genetically Modified Skeptic" die ik eerder linkte is daar één voorbeeld van.

De enige manier waarop jij met dat soort kritiek lijkt te kunnen omgaan is "ze weten niet waar ze het over hebben", wat in mijn oren klinkt als "mijn ervaringen zijn uniek; hun ervaringen doen er voor mij niet toe". We weten onderhand wel dat jouw zoektocht allerlei verschillende wendingen heeft gehad, maar je lijkt daarmee te denken dat je daarom andermans ervaringen makkelijk naast je neer kunt leggen onder het mom "been there, done that".

Kijk, we hebben allemaal onze tunnelvisie en stellen onze eigen ervaringen centraal; ik net zo goed als jij. Ik denk echter dat religieus-fundamentalisme (zoals zoveel vormen van fanatisme) de mate van dit proces enorm versterkt (ik doe bijvoorbeeld geen absolute waarheidsclaims of beweer in contact te staan met god). En ik zie jouw deze houding rechtvaardigen door al jouw ervaringen en dat je bij het christendom telkens maar weer wordt bevestigd in je visie, maar dat er talloze anderen mensen in hetzelfde schuitje zitten en diametraal tegenovergestelde conclusies trekken als jij kun jij alleen maar met bovenstaande drogargumenten beantwoorden.

Maar goed, je gaf al aan geen zin hierin te hebben, en ik ga je ook niet overtuigen. Dus beschouw deze post vooral als een poging om mijn gedachten voor mezelf op een rijtje te zetten. :P Fijn weekend! :)
-
pi_212360530
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:06 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Ik denk ook wel dat ons "ego", wat wij als "ceo van ons lichaam" bestempelen, een illusie is. Dat ervaar ik ook wel als ik mediteer. Ik hoef daar echter geen hoogdravende conclusies aan te verbinden en vervolgens op de metafysische toer te gaan met god. Voor mij is dat alleen maar extra bagage wat bovendien door datzelfde ego wordt ingefluisterd (om met Ali's woorden te spreken) als dat je probeert te onderzoeken. Elke ochtend op een kussentje mediteren is voor mij voldoende :)
Als jij bij de realiteit zou blijven zou je geen wereld buiten bewustzijn verzinnen, als we toch op de ''wat is de realiteit'' toer gaan....
pi_212360560
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:13 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Maar dat bevestigt precies mijn kritiek op jou :) Er zijn zat atheďsten die voormalig christen waren; de persoon achter de videoreeks "Genetically Modified Skeptic" die ik eerder linkte is daar één voorbeeld van.

De enige manier waarop jij met dat soort kritiek lijkt te kunnen omgaan is "ze weten niet waar ze het over hebben", wat in mijn oren klinkt als "mijn ervaringen zijn uniek; hun ervaringen doen er voor mij niet toe". We weten onderhand wel dat jouw zoektocht allerlei verschillende wendingen heeft gehad, maar je lijkt daarmee te denken dat je daarom andermans ervaringen makkelijk naast je neer kunt leggen onder het mom "been there, done that".

Kijk, we hebben allemaal onze tunnelvisie en stellen onze eigen ervaringen centraal; ik net zo goed als jij. Ik denk echter dat religieus-fundamentalisme (zoals zoveel vormen van fanatisme) de mate van dit proces enorm versterkt (ik doe bijvoorbeeld geen absolute waarheidsclaims of beweer in contact te staan met god). En ik zie jouw deze houding rechtvaardigen door al jouw ervaringen en dat je bij het christendom telkens maar weer wordt bevestigd in je visie, maar dat er talloze anderen mensen in hetzelfde schuitje zitten en diametraal tegenovergestelde conclusies trekken als jij kun jij alleen maar met bovenstaande drogargumenten beantwoorden.

Maar goed, je gaf al aan geen zin hierin te hebben, en ik ga je ook niet overtuigen. Dus beschouw deze post vooral als een poging om mijn gedachten voor mezelf op een rijtje te zetten. :P Fijn weekend! :)
Maar Haushofer, begrijp je dat ik hier verder niet zoveel aan heb in een discussie over theologie?

Waarom moet ik reageren met 'ik heb ervaren'? Omdat dat de enige argumenten zijn die de luitjes hierboven aandraven voor hun overtuiging dat het Christelijke geloof zoals ik het presenteer, op basis van de geschriften, gebaseerd is op fabeltjes. Maar ZIJ weten hoe het ECHT zit vanwege hun verlichtingservaring, hun ego-doodervaring.

Met theologie en bijbelverzen overtuig ik hen dan niet, of wel? Immers, zij HEBBEN ERVAREN dat het allemaal anders is en dat ik er niks van heb begrepen.

Dus dan deel ik mijn ervaringen en zeg dat ik die ego-dopd en dergelijke ook heb ervaren (en dat is ook gewoon zo, ik herken mij echt wel in de dingen die zij zeggen), en TOCH tot de conclusie ben gekomen dat de vork heel anders in de steel zit dan je in die mystieke ervaringen binnenkrijgt.

Wat is daar nou zo problematisch aan?

Het zou goed zijn als je de gehele discussie volgt en ook rekening houdt met de argumenten die anderen poneren en waar ik vervolgens op reageer, in plaats van mij eruit te isoleren alsof ik anderans ervaringen niet serieus zou nemen. Ik neem die wel degelijk serieus, alleen ik heb daar uiteindelijk, jaren later na verder te hebben gezocht en andere dingen te hebben ervaren, heel andere conclusies aan verbonden.

Ik weerleg die met de geschrift, en met mijn eigen ervaringen. Ik zie daar totaal niet het probleem van. Daarom zeg ik: als jij wordt ingefluisterd dat je god bent, hoeft dat niet PER SE ook de waarheid te zijn, hoe overtuigend het ook lijkt. De geschriften stellen namelijk dat dat namelijk ook is wat de duivel Eva influisterde om haar van God af te laten keren. Dat is toch simpelweg een feit?

Aangezien zij op basis van hun ERVARINGEN ook de geschriften weerspreken, zal ik daar toch een standpunt tegen moeten innemen. Aangezien ik er volop van overtuigd ben dat hun interpretaties, op basis van hun ERVARINGEN, onjuist zijn.

[ Bericht 2% gewijzigd door Ali_Kannibali op 09-02-2024 16:23:54 ]
pi_212360653
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:40 schreef Mijk het volgende:

[..]
Kijk, en hier komt het zo vaak aangehaalde argument (door mij) shiva/shakti naar voren. Het niet begrijpen van Shiva is hier het grootste probleem.

Jij BENT ook niet enkel MATERIEEL. Tenzij je je gedachten kunt vangen en aan mij kunt geven als object, dan kunnen we het daar nog eens over hebben. Buiten dat, is het "gevoel" wat je hebt tussen je borst en je navel (heartchakra), ook onveranderlijk met de tijd, dat verandert nóóit, dat is nog nooit veranderd en gaat ook nooit veranderen, dát is de eeuwigheid, dát is waar God het lijf binnen komt, dát is waarom (notabene Christenen) zeggen; "open je hart voor God", want dat is wat dat is, het figuurlijke hart.

Om dat materie/nonmaterie stuk beter te begrijpen, kun je het beste Shiva/Shakti eens bestuderen, uit Hindu. Ik heb geen kracht meer om dat nu wéér neer te gaan zetten, heb ik al een aantal keer gedaan, dus je kunt ook teruglezen in de topics.
Materie is een verzinsel, bedacht door mensen om grip te krijgen op de realiteit. Er is alleen bewustzijn, materie is een ervaring binnen bewustzijn.
pi_212360657
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:18 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Waarom moet ik reageren met 'ik heb ervaren'? Omdat dat de enige argumenten zijn die de luitjes hierboven aandraven voor hun overtuiging dat het Christelijke geloof zoals ik het presenteer, op basis van de geschriften, gebaseerd is op fabeltjes. Maar ZIJ weten hoe het ECHT zit vanwege hun verlichtingservaring, hun ego-doodervaring.
Oh ja, daar heb ik verder ook niks mee. Nogmaals, ik hou me verre van dat soort metafysisch gespeculeer. Als buitenstaander vind ik zowel jouw claims als die van Libertarisch buitengewoon frappant. Soortgelijke kritiek op jou heb ik eerder ook aan Libertarisch gericht. Maar dat heeft ook met mijn eigen persoonlijkheid te maken: ik betwijfel mijn eigen overtuigingen ook dagelijks en heb een zelfgediagnosticeerde vorm van faalangst :P

Dus ok, als jij het gevoel hebt dat ik me alleen op jou richt dan hou ik erover op :)
-
pi_212360672
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:27 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Oh ja, daar heb ik verder ook niks mee. Nogmaals, ik hou me verre van dat soort metafysisch gespeculeer. Als buitenstaander vind ik zowel jouw claims als die van Libertarisch buitengewoon frappant. Soortgelijke kritiek op jou heb ik eerder ook aan Libertarisch gericht. Maar dat heeft ook met mijn eigen persoonlijkheid te maken: ik betwijfel mijn eigen overtuigingen ook dagelijks en heb een zelfgediagnosticeerde vorm van faalangst :P

Dus ok, als jij het gevoel hebt dat ik me alleen op jou richt dan hou ik erover op :)
Je kunt niet ontkennen dat er alleen bewustzijn is en dat materie alleen een concept is. Materie is buitengewoon handig voor mensen, maar het heeft geen realiteitswaarde. Het bestaat niet, het is een illusie.

Maar we weten allebei hoe gehersenspoeld iedereen is, dat het bijna onmogelijk is voor mensen om uit hun fysicalistische hersenspoeling te komen.
pi_212360767
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:27 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Materie is een verzinsel, bedacht door mensen om grip te krijgen op de realiteit. Er is alleen bewustzijn, materie is een ervaring binnen bewustzijn.
Ja, dat is idd zo, alleen dan nog steeds is er de shiva/shakti dualiteit binnen de game, en dat is waar ik het over heb daar.
As above, so below.
pi_212360776
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:27 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Oh ja, daar heb ik verder ook niks mee. Nogmaals, ik hou me verre van dat soort metafysisch gespeculeer. Als buitenstaander vind ik zowel jouw claims als die van Libertarisch buitengewoon frappant. Soortgelijke kritiek op jou heb ik eerder ook aan Libertarisch gericht. Maar dat heeft ook met mijn eigen persoonlijkheid te maken: ik betwijfel mijn eigen overtuigingen ook dagelijks en heb een zelfgediagnosticeerde vorm van faalangst :P

Dus ok, als jij het gevoel hebt dat ik me alleen op jou richt dan hou ik erover op :)
Ik vind het gewoon nogal afleiden van de discussie.

Zoals ik al zei: geloof niet dat ik nooit ergens aan heb getwijfeld of twijfel. Dat is natuurlijk heus wel zo.

Echter ben ik ook iemand die zich volledig stort op hetgeen hij voor waar aanneemt, daar volledig voor gaat, soms tot het obsessieve aan toe.

Toen ik met mystiek bezig was, overheerste dat mijn hele leven. Omdat ik geloofde dat het de waarheid was.

Zo ook met het Christelijke geloof.

Daardoor heb ik inderdaad praktijkervaring die ik ook waardevol voor anderen acht.

Helaas wordt dit geďnterpreteerd als arrogantie of betweterij, maar zo voel ik dat absoluut niet.

Ik zie gewoon mensen die aan het zoeken zijn, maar op het verkeerde pad zijn geraakt, en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hen daarop te wijzen, om hen naar Jezus Christus te wijzen. Voor mij is Jezus Christus het einde van de zoektocht. Er is niets hogers, groters of beters dan Jezus. En Jezus roept ons allemaal om tot Hem te komen, zoals Hij mij ook riep. Dat doet hij vanuit barmhartigheid en liefde voor ons allemaal, Hij heeft Zijn leven immers voor ons gegeven. Ik faal zelf ongetwijfeld jammerlijk in liefdevol spreken, maar ik doe wat ik kan doen, en dat is de waarheid voor zover ik geloof dat hij de waarheid is, verkondigen, zonder er doekjes om te winden, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Of mensen erdoor overtuigd raken, ligt buiten mijn macht.
pi_212360786
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:39 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Toen ik met mystiek bezig was, overheerste dat mijn hele leven. Omdat ik geloofde dat het de waarheid was.

Zo ook met het Christelijke geloof.
De mystiek bleek dus volgens jou niet de waarheid achteraf ondanks dat je daar toen van overtuigd was?

Kan dat ook zijn met het huidige geloof, of is dat compleet uitgesloten?
As above, so below.
pi_212360790
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:38 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja, dat is idd zo, alleen dan nog steeds is er de shiva/shakti dualiteit binnen de game, en dat is waar ik het over heb daar.
Ik kan een heel eind met je meegaan, ik ben het bijna met je eens :P

Maar, het werkelijke verschil is niet materie versus geest maar objectief versus subjectief, waarbij zowel objectief als subjectief elementen van bewustzijn zijn. Als je dat begrijpt ben je al een heel eind verder op het pad van verlichting :D
pi_212360814
quote:
5s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:41 schreef Mijk het volgende:

[..]
De mystiek bleek dus volgens jou niet de waarheid achteraf ondanks dat je daar toen van overtuigd was?

Kan dat ook zijn met het huidige geloof, of is dat compleet uitgesloten?
Dat is compleet uitgesloten ja. Ik heb geen enkele reden tot twijfel meer. Wil dat zeggen dat ik geen enkele vraag meer heb, dat alles 100% duidelijk is? Nee, maar er is geen twijfel of onduidelijkheid in die mate dat ik nog zou overwegen dat het Christelijke geloof zoals geopenbaard in de schriften niet de waarheid verkondigt, of dat Jezus Chistus niet de enige ware verlosser van de mensheid is.
pi_212360820
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:41 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Ik kan een heel eind met je meegaan, ik ben het bijna met je eens :P

Maar, het werkelijke verschil is niet materie versus geest maar objectief versus subjectief, waarbij zowel objectief als subjectief elementen van bewustzijn zijn. Als je dat begrijpt ben je al een heel eind verder op het pad van verlichting :D
Dan ben ik bijna zo verlicht als jij !

Nog net niet, maar ik kom in de buurt :Y)
As above, so below.
pi_212360829
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:39 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Ik zie gewoon mensen die aan het zoeken zijn, maar op het verkeerde pad zijn geraakt, en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hen daarop te wijzen, om hen naar Jezus Christus te wijzen. Voor mij is Jezus Christus het einde van de zoektocht. Er is niets hogers, groters of beters dan Jezus. En Jezus roept ons allemaal om tot Hem te komen, zoals Hij mij ook riep. Dat doet hij vanuit barmhartigheid en liefde voor ons allemaal, Hij heeft Zijn leven immers voor ons gegeven. Ik faal zelf ongetwijfeld jammerlijk in liefdevol spreken, maar ik doe wat ik kan doen, en dat is de waarheid voor zover ik geloof dat hij de waarheid is, verkondigen, zonder er doekjes om te winden, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Of mensen erdoor overtuigd raken, ligt buiten mijn macht.
Realiseer jij wel dat dit waanzin is?
pi_212360838
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat is compleet uitgesloten ja. Ik heb geen enkele reden tot twijfel meer. Wil dat zeggen dat ik geen enkele vraag meer heb, dat alles 100% duidelijk is? Nee, maar er is geen twijfel of onduidelijkheid in die mate dat ik nog zou overwegen dat het Christelijke geloof zoals geopenbaard in de schriften niet de waarheid verkondigt, en Jezus Chistus de enige ware verlosser van de mensheid is.
Dus voordat die enige echte ware verlosser kwam, kon men dit niet doorgronden, het jodendom was uit verzinsels opgemaakt terwijl Jezus dat zelf notabene bestudeerde (en waarom eigenlijk, als je alle waarheid in pacht hebt omdat je God bent), en eigenlijk was iedereen die vóór Jezus leefde, dus gedoemd tot de hel, omdat ze geen ware verlossing konden krijgen omdat Jezus nog niet bestond?

Dat is wat je zegt hier?
As above, so below.
pi_212360840
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:44 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Realiseer jij wel dat dit waanzin is?
En dat zeg je vanuit welke positie? Als god die alles weet?
pi_212360849
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
En dat zeg je vanuit welke positie? Als god die alles weet?
Daar hoef ik geen god voor te zijn, een weldenkende kleuter realiseert al dat Jezus niet bestaat.
pi_212360870
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:29 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Je kunt niet ontkennen dat er alleen bewustzijn is en dat materie alleen een concept is. Materie is buitengewoon handig voor mensen, maar het heeft geen realiteitswaarde. Het bestaat niet, het is een illusie.

Maar we weten allebei hoe gehersenspoeld iedereen is, dat het bijna onmogelijk is voor mensen om uit hun fysicalistische hersenspoeling te komen.
Ik ontken het niet; ik sta er agnostisch in. Maar wat jij doet is waar Kastrup ook een handje van heeft: de "materialisten zijn gehersenspoeld"-kaart trekken. Die krijg ik ook dikwijls van crackpots die menen dat de relativiteitstheorie niet deugt, dus ik kan weinig met die regelrechte drogreden.

Ik vind jouw argumenten voor je idealisme niet zo sterk; in elk geval veel zwakker dan de claims die je maakt. Het feit dat je dergelijke drogredenen nodig hebt, ook zoals hierboven, doet je zaak bovendien weinig goeds.
-
pi_212360904
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:48 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Ik ontken het niet; ik sta er agnostisch in. Maar wat jij doet is waar Kastrup ook een handje van heeft: de "materialisten zijn gehersenspoeld"-kaart trekken. Die krijg ik ook dikwijls van crackpots die menen dat de relativiteitstheorie niet deugt, dus ik kan weinig met die regelrechte drogreden.

Ik vind jouw argumenten voor je idealisme niet zo sterk; in elk geval veel zwakker dan de claims die je maakt. Het feit dat je dergelijke drogredenen nodig hebt, ook zoals hierboven, doet je zaak bovendien weinig goeds.
Het wil alleen nog steeds niet zeggen dat hij ongelijk heeft.
As above, so below.
pi_212360913
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:48 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Ik ontken het niet; ik sta er agnostisch in. Maar wat jij doet is waar Kastrup ook een handje van heeft: de "materialisten zijn gehersenspoeld"-kaart trekken. Die krijg ik ook dikwijls van crackpots die menen dat de relativiteitstheorie niet deugt, dus ik kan weinig met die regelrechte drogreden.

Ik vind jouw argumenten voor je idealisme niet zo sterk; in elk geval veel zwakker dan de claims die je maakt.
Je kunt niets weten buiten bewustzijn, derhalve kun je nooit claimen dat iets buiten bewustzijn bestaat. Dat is al de genadeklap voor materialisme als realiteitsmodel.

Dit is trouwens ook de reden dat je niet bewusteloos kunt raken, bewusteloosheid kan namelijk niet ervaren worden.

De vraag is nu of je vatbaar bent voor argumenten en in staat bent om je hele paradigma in de prullenbak te doen.
pi_212360919
Ik hou het voor gezien voor vanavond.

Gezegende sabbat gewenst.
pi_212360939
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:52 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Ik hou het voor gezien voor vanavond.

Gezegende sabbat gewenst.
Jammer van de missende reply op #63, maargoed, die snap ik ook :)

Have fun verder.
As above, so below.
pi_212360956
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat is compleet uitgesloten ja. Ik heb geen enkele reden tot twijfel meer.
Wat als zou blijken dat je er desondanks toch naast zit?

Ik vraag me dit zelf dikwijls ook af omtrent, bijvoorbeeld, het christendom. Ik denk dat ik me wel zou kunnen aanpassen, omdat ik net als jij de neiging heb om me obsessief in bepaalde zaken te storten (mijn vrouw weet er alles van :P ). Ik heb ook wel dat buitengewoon bijzondere gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie gevoeld tijdens meditaties, dus ik denk dan altijd maar dat christenen dat gevoel bedoelen. Ik ben goed bekend met de christelijke traditie, dus als Jezus zich voor mijn neus zou verschijnen, het liefst met nog wat getuigen erbij zodat ik kan checken of ik niet hallucineer, dan zou ik denk ik heel goed een christen kunnen worden. En vervolgens apologeet, uiteraard :7

Ergens vind ik het daarom ook wel jammer dat ik het christendom ervaar als "slechts" een menselijk verhaal, zonder goddelijke inspiratie of waarheid. Grappig genoeg ben ik qua traditie meer aangetrokken tot het christendom dan het boeddhisme, alleen vind ik in het boeddhisme juist veel meer praktische wijsheid die ik dagelijks kan toepassen. Het christendom vraagt me zaken te geloven die ik buitengewoon onwaarschijnlijk vind.

Vandaar mijn vraag :P Edit: jij ook een fijn weekend.
-
pi_212360961
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:51 schreef Mijk het volgende:

[..]
Het wil alleen nog steeds niet zeggen dat hij ongelijk heeft.
Nee, natuurlijk niet. Nogal wiedes.
-
pi_212361388
@Haushofer

Komt er nog een antwoord op #68?
pi_212362366
De meerderheid denkt dat er niets is na de dood. Ik ben altijd gelovig geweest, maar ik denk dat ik me maar bij hun aansluit, dat het allemaal een grote komedie is.
pi_212362567
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 19:25 schreef Vincent_student het volgende:
De meerderheid denkt dat er niets is na de dood.
Ja, maar dat zegt niets. Vroeger dacht de meerderheid dat bliksem van de dondergod kwam.
pi_212362612
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 19:38 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Ja, maar dat zegt niets. Vroeger dacht de meerderheid dat bliksem van de dondergod kwam.
In een ander topic zie ik dat de meerderheid denkt/weet dat er helemaal niets is na de dood. Daar schrik ik enorm van. Wat is er gebeurd? Als ik het over dit soort dingen heb, kijken andere mensen mij smalend aan, alsof ik niet goed snik ben. En misschien is dat ook wel zo, en dan moet ik dat hele idee gewoon loslaten.
pi_212362748
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 19:40 schreef Vincent_student het volgende:

[..]
In een ander topic zie ik dat de meerderheid denkt/weet dat er helemaal niets is na de dood. Daar schrik ik enorm van. Wat is er gebeurd? Als ik het over dit soort dingen heb, kijken andere mensen mij smalend aan, alsof ik niet goed snik ben. En misschien is dat ook wel zo, en dan moet ik dat hele idee gewoon loslaten.
Mensen weten niet waar ze het over hebben, dat is alles. Ze denken dat ze een brein zijn in plaats van dat ze een brein hebben. Wij zijn niet ons lichaam, derhalve gaat de ziel door na de fysieke dood.
pi_212365603
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 19:25 schreef Vincent_student het volgende:
De meerderheid denkt dat er niets is na de dood. Ik ben altijd gelovig geweest, maar ik denk dat ik me maar bij hun aansluit, dat het allemaal een grote komedie is.
Klopt, maar het argument van de meerderheid is invalid.

quote:
"Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
~Mark Twain

En ik denk dat daar ook veel meelopers tussen zitten die dat dan ook maar vinden. Dus het zegt niet zo gek veel, eigenlijk helemaal niets. Voor mij telt het veel meer dat mensen met trackrecord en dus aantoonbare kennis op dit terrein, op één lijn zitten met wat ik zelf als visie heb, en sinds mn visie van atheist veranderde naar Omnist, kom ik het ook steeds meer en meer tegen, grote namen die dit be-amen als waarheid. Dat sterkt enorm dat het geen waan was wat ik ervaarde, want die mogelijkheid heb ik er zelf ook heel lang ingehouden. Op het moment zelf niet, dan wéét je dat het the absolute is, de objectieve enige waarheid. Maar achteraf, naarmate de orde van de dag weer overneemt, ging ik wel twijfelen eraan omdat het enkel nog een vreemde herinnering was.

Goed, toen maakte ik t ook nuchter nog een paar keer mee en dat was zeer doorslaggevend voor het serieus als "knowing" neer te kunnen zetten dat ik er gewoon keihard naast zat als atheist de eerste 27 jaar van mn leven. Hoewel de God zoals deze neergezet wordt nog steeds niet bestaat (man grijze baard), had ik er totaal geen rekening mee gehouden dat hier op een to-taal andere wijze naar gekeken hoort te worden dan doorgaans gedaan wordt. Als je daarna gaanderweg grote namen tegenkomt, die met 1 of 2 quotes direct raakvlakken hebben met die ervaring, dan sterkt het nog verder, zeker omdat die namen uit verschillende religies en culturen komen. Dat is oneindig veel sterker dan 2 of 3 moslims of christenen die iets concluderen. Vooral Krishnamurti, Maharsi en Rumi sterk op deze gebieden.

Voor mij is dan ook reincarnatie veruit het meest voordehandliggend. Al weet waarschijnlijk niemand het zeker, is het hetgeen wat het meest voor de hand ligt. Omdat alles een cycle is in het universum, zou het gek zijn als een leven daarop uitgezonderd is. Ook ben je al 1x eerder geboren, waarom kan dat maar 1x en geen 2x? of 100x? Buiten dit is de ervaring van dergelijke bewustzijnsstaten inherent aan dat je ervaart dat je niet je lichaam/ego/gedachten bent, maar een energie daarachter die je dus nu ook voelt, die nooit veranderd is in je leven en ook nooit gaat veranderen, dát is wie je bent, en dat is eeuwig. Op basis van die ervaring kun je met 90% zekerheid wel zeggen dat reincarnatie veruit het meest voordehandliggend is, alle andere vormen zouden heel raar of bovennatuurlijk/tovenarij zijn.

Verder, zijn ook hier weer de namen die een rol spelen, Buddha, Adyashanti, Alan Watts, het zijn allemaal mensen die mij dingen in theorie vertelden, die ik in de praktijk kon testen waarin ik meermaals, tientallen keren zelfs, ervaarde dat zij gelijk hadden in wat ze zeiden. Puur door het praktische uittesten ervan. Tja, als je hier dan gelijk in hebt (met ook 0 error daarin), dan neem ik "sneller" van je aan dat je ook meer dan ikzelf weet over de dood, en alle 3 de genoemden, hebben het ook over reincarnatie. Dus ook hier sterkt dat enorm, met goede reden imo.
As above, so below.
pi_212366774
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 23:00 schreef Mijk het volgende:

Voor mij is dan ook reincarnatie veruit het meest voordehandliggend. Al weet waarschijnlijk niemand het zeker, is het hetgeen wat het meest voor de hand ligt. Omdat alles een cycle is in het universum, zou het gek zijn als een leven daarop uitgezonderd is. Ook ben je al 1x eerder geboren, waarom kan dat maar 1x en geen 2x? of 100x? Buiten dit is de ervaring van dergelijke bewustzijnsstaten inherent aan dat je ervaart dat je niet je lichaam/ego/gedachten bent, maar een energie daarachter die je dus nu ook voelt, die nooit veranderd is in je leven en ook nooit gaat veranderen, dát is wie je bent, en dat is eeuwig. Op basis van die ervaring kun je met 90% zekerheid wel zeggen dat reincarnatie veruit het meest voordehandliggend is, alle andere vormen zouden heel raar of bovennatuurlijk/tovenarij zijn.

Reincarnatie is verreweg het meest waarschijnlijke inderdaad, de rest is bijgeloof :)
pi_212367559
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 00:36 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Reincarnatie is verreweg het meest waarschijnlijke inderdaad, de rest is bijgeloof :)
Ben je blij met deze reďncarnatie?

Kijk je uit naar je volgende reďncarnatie?
pi_212367560
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 19:25 schreef Vincent_student het volgende:
De meerderheid denkt dat er niets is na de dood. Ik ben altijd gelovig geweest, maar ik denk dat ik me maar bij hun aansluit, dat het allemaal een grote komedie is.
Het leven is toch meer dan dat.
pi_212367874
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:56 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Wat als zou blijken dat je er desondanks toch naast zit?
Dat gebeurt niet. Ik zit er niet naast. Ik weet dat Jezus Christus de waarheid is.

Maar stel nou, als zuivere hypothese waar ik geen enkel ondersteunende argumenten of bewijzen voor heb, dat ik ernaast zat, dan zou ik geen spijt hebben.

Waarom niet?

Omdat ik dan een zeer rijk leven zou hebben geleid en dingen zou hebben ervaren en meegemaakt die ik absoluut niet had willen inruilen voor een leven zonder al die dingen.

Ik zou ernaar hebben gestreefd om volgens de hoogst denkbare idealen te leven.

Ik zou fantastische, interessante, boeiende mensen hebben ontmoet en ze tot mijn broeders en zusters hebben mogen rekenen.

Ik zou erdoor bevrijd zijn van allerlei zaken waar ik een slaaf van was en die mij beperkten, me kleiner hielden, me beschadigden.

Ik zou kracht, moed en angstloosheid hebben ontwikkeld die ik anders waarschijnlijk niet had ervaren.

Ik zou zware beproevingen hebben doorstaan waardoor ik zou zijn gegroeid en meer sympathie heb ontwikkeld voor het leed van anderen.

Ik zou simpelweg nergens spijt van hebben. Dan zou mijn leven een rijk leven zijn geweest dat ik niet zou hebben willen inruilen voor wat ik zelf de oppervlakkigheid, kleinheid en beperking van een 'standaard' leven zonder God en zonder geloof noem.

quote:
Ik vraag me dit zelf dikwijls ook af omtrent, bijvoorbeeld, het christendom. Ik denk dat ik me wel zou kunnen aanpassen, omdat ik net als jij de neiging heb om me obsessief in bepaalde zaken te storten (mijn vrouw weet er alles van :P ). Ik heb ook wel dat buitengewoon bijzondere gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie gevoeld tijdens meditaties, dus ik denk dan altijd maar dat christenen dat gevoel bedoelen.
De Christelijke onvoorwaardelijke liefde is niet slechts een gevoel, maar daden.
Ook als je geen liefde voelt, kun je met liefde handelen, door de principes in de leer van Jezus te volgen.
Christelijke liefde gaat dus verder dan een extatische staat van bewustzijn of euforie. Zoiets kun je ook artificieel opwekken met inderdaad meditatie of drugs of andere zintuiglijke manipulaties, maar de liefde van God uit zich in daden: "God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd". "God toont zijn liefde naar ons, omdat Hij terwijl wij nog zondaars waren voor ons is gestorven".

De liefde van God is gebaseerd op onwrikbare principes die voortvloeien uit Gods aard, die liefde is. Zelfs als Hij geen liefde zou voelen via vreugde en euforie, handelt Hij met liefde, ook bij intense bedroefdheid en pijn. Want God is gigantisch bedroefd over ons lot, Hij heeft medelijden met ons. Tegelijkertijd verdienen we Zijn liefde eigenlijk niet. En toch geeft Hij die.

Waarom zeg ik dit met zoveel zekerheid? Omdat ik dus via mijn eigen ervaringen heb mogen voelen wat het is om lief te hebben zoals God ons liefheeft. En ook hoe het is als die liefde niet wordt teruggegeven, tegen alle hoop en verwachting in. God kan niet niet-liefhebben. Hij is altijd trouw aan zichzelf. Als wij hem verwerpen, blijft Hij ons trouw. Als wij niets meer van hem willen hebben, trek Hij zich terug, maar zal Hij af en toe toch iets van zich laten horen in de hoop dat we bij Hem terugkeren, want dwingen kan Hij ons niet. Als we Hem voor van alles en nog wat uitmaken, zal Hij daar bedroefd over zijn. Maar zijn liefde en compassie verdwijnen niet, want God is liefde.

Ik heb ook meerdere situaties meegemaakt waarin ik actief op een zeer onprettige manier werd bejegend, zelfs crimineel gezien de gevolgen, de uitspraken en de daden. Je natuurlijke, menselijke reactie is dan om je te verzetten, die persoon te haten, wraak te nemen. Dat zijn allemaal menselijke gevoelens die in je op komen borrelen. Op den duur word je er bitter van, of koud, gedemoraliseerd. Maar met God is er altijd dat stemmetje dat je aanspoort om daar niet aan toe te geven, maar te bidden voor degene die je zo behandelt. Om kansen te grijpen om goed te doen voor diegene. Om een aanmoedigend woord te spreken, of iets anders te doen om de gebrokenheid van die ander te verzachten. Want zo is God. Zijn compassie en liefde voor ons is groter dan de pijn die Hij ervaart wanneer we Hem verwerpen, de rug toekeren, openlijk schofferen, of erger. God zal blijven handelen vanuit die liefde die hij is.

Christelijke liefde is dus vooral een kwestie van daden. Daarom zegt Paulus wel dat we uit het geloof gerechtvaardigd worden, maar Jakobus dat geloof zonder werken dood is. Immers zijn werken van liefde, of we ons nu liefde, euforie of iets anders voelen of niet en of we het nu terugkrijgen of niet, het bewijs van daadwerkelijk geloof.

Overigens wil ik hiermee niet zeggen dat je communie met God niet tot gevoelens van liefde of euforie leidt. Dat is wel degelijk het geval. Maar als je mishandeld wordt, gaan die gevoelens meestal toch weg. Dan begint je menselijke natuur tegen te sputteren. Die begint zelfs onafhankelijk van je morele kompas allerlei oplossingen te bedenken hoe je het probleem kunt oplossen waarmee je geconfronteerd wordt. Die menselijke natuur, als je hem helemaal tot het uiterste drijft, houdt geen rekening met Gods wetten, principes of moraliteit. Die bedenkt gewoon een praktische oplossing, ongeacht de gevolgen. Als Christen dienen we die menselijke natuur te overstijgen door een stevig fundament van liefdesprincipes op te bouwen en daarnaar te handelen, ongeacht de situatie en de consequenties. Zo kon Jezus zichzelf ook aan het kruis opofferen zonder zich ertegen te verzetten. Hij werd gemotiveerd door een rotsvaste basis van liefde.

Het is juist dit leren liefhebben van degenen die niet terug liefhebben wat ware Christelijke liefde karakteriseert. Het is immers niet zo moeilijk om degenen lief te hebben die jou ook liefhebben. Maar wat doe je met die vreselijke collega die je elke dag vernedert, of die persoon die op je zenuwen werkt met diens gedrag, of dat kind op school waar je les aan geeft dat je zwakheden doorziet en er misbruik van maakt. Ik noem maar wat voorbeelden, maar dit zijn dingen die overal aan de orde van de dag zijn. Als Christen dien je daar anders mee om te gaan dan wat we meestal van nature doen.

quote:
Ik ben goed bekend met de christelijke traditie, dus als Jezus zich voor mijn neus zou verschijnen, het liefst met nog wat getuigen erbij zodat ik kan checken of ik niet hallucineer, dan zou ik denk ik heel goed een christen kunnen worden. En vervolgens apologeet, uiteraard :7
Hier hoef je niet op te rekenen. Jezus komt zich niet persoonlijk aan ons presenteren. In plaats daarvan heeft Hij de Heilige Geest gestuurd. Die werkt via gelovigen om het evangelie te verspreiden en de goede werken te doen. Zij zijn de getuigen van het feit dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.

Hoe kun je het dan toch weten? Kijk naar Jezus' leer en geboden. Ze zijn het toppunt van moraliteit, liefde en rechtvaardigheid. Ze resoneren met ons geweten, omdat ons geweten (mits het niet afgestompt is) ons eraan herinnert hoe we ons eigenlijk zouden moeten gedragen. En het overstijgt zelfs ons geweten.

Als je dat weet, is het een kwestie van geloof. Immers is iets geen geloof of hoop meer als je het hebt gezien. Dan is het zichtbaar en bewezen. Maar God vraagt ons om geloof. Anders zouden we ons gedwongen kunnen voelen om Jezus te volgen, of we zouden bang zijn voor de gevolgen als we het niet doen. Maar God vraagt ons nu om ons vertrouwen in Hem te plaatsen zelfs zonder dat we Hem hebben gezien, maar door te geloven in de getuigenissen van degenen die het geloof wel hebben omarmd en Gods genade hebben ontvangen.

De eerste keer dat ik tot God bad, was dat na een preek waarin werd gezegd dat ik me moest bekeren, omdat ik anders verloren zou zijn.
Echter, tijdens die preek was ik het bijna overal mee eens, want ik dacht dat ik al gered was. Ik had immers mijn ego-dood al ervaren, ik had de kennis van een verlichte, ik had het godsbesef. Dus ik dacht al gered te zijn.

Maar bekering van zonde? Nee, dat hoorde niet bij mijn praktijken. Dus toen maar voor 'better safe than sorry' gekozen en gebeden. En dat nog een keer herhaald. Daarna toevallig een Christen ontmoet die me aanbood om voor me te bidden, want ik toestand. En daarna werden het evangelie en de bijbel op zo'n kraakheldere manier aan me gepresenteerd, dat ik ertoe geroerd werd omdat ik besefte dat dit hetgeen was wat ik al die tijd had gezocht. Ik ben toen voor het eerst echt op mijn knieën gegaan en gevraagd om deel te worden van dat koninkrijk van God, het paradijs waar ik eigenlijk naar verlangde. Daarna is mijn geloof geleidelijk opgebouwd. Dat begon in eerste instantie met het besef van mijn eigen fouten, dingen die ik deed en mankementen in mijn karakter die ik voorheen totaal niet zag. Ook was er sprake van genezing: gebeurtenissen en relaties uit het verleden die bovenkwamen. Ik heb toen veel gehuild, veel verwerkt. Het was alsof God die zaken aan het licht bracht om me te helen en me eroverheen te helpen, om een nieuwe frisse start te maken.

Daarna zijn er allerlei dingen in rap tempo veranderd. Ik stopte binnen een aantal maanden met roken, drank en drugs. Een aangeleerd wantrouwen werd weggenomen en andere negatieve gevolgen van het verleden werden genezen. Ben naar het buitenland verhuisd en daar zeer intensieve dingen meegemaakt. Ik had in die tijd nog wel twijfels, 'ben ik niet gewoon gek geworden', maar steeds opnieuw zag ik op zeer krachtige manier dat de beloften in de bijbel zich in mijn eigen leven manifesteerden, waardoor die twijfels werden weggenomen.

In de jaren daarna heb ik naar mijn mening zware beproevingen ondergaan, waardoor ik kon leren om op God te vertrouwen in elke situatie. Het is niet niks als je je bekeert en vervolgens je hele leven ineen lijkt te storten en aaneenschakeling van pijn, rouw, onvervulde verlangens, onzekerheid, mentale kwelling wordt. Je gaat je echt afvragen wat er in hemelsnaam aan de hand is. Maar zo'n periode van beproeving is normaal. In zulke tijden wordt je karakter gevormd, je leert erdoor op God te vertrouwen, in elke situatie. Je ziet dat God je trouw is, dat Hij altijd aan je zijde is, in elke situatie kan ingrijpen. Dat wil dus niet zeggen dat alles loopt zoals je wil dat het loopt. Het kwaad kan vaak zijn gang gaan en daar ondervind je de gevolgen ook van. Maar Jezus is en blijft altijd aan je zijde en geeft je de kracht om door te gaan. In de tussentijd leert Hij je om anders met dingen om te gaan dan je normaal zou doen, om de principes van Zijn leer in de praktijk te brengen door te bidden voor degenen die je op allerlei manieren teleurstellen of zefls kwaad doen, om goed te doen waar mogelijk, om anderen geen kwaad te wensen terwijl ze het eigenlijk wel verdienen, enzovoorts. Dit is een leerproces waar elke Christen doorheen moet, maar helaas heb ik vaak gezien dat mensen weigeren om zich eraan te onderwerpen, omdat het zo pijnlijk is.

Uiteindelijk stellen deze beproevingen je dus in staat om beter de geest, het karakter van God te begrijpen: Zijn compassie, liefde, genade, geduld, goedheid, trouw. En dat karaker staat in schril contrast met je eigen menselijke natuur, die geneigd is om precies tegenovergesteld te handelen. Daardoor besef je dat het geen zin heeft om op jezelf te vertrouwen, aangezien je menselijke natuur zich niet onderwerpt aan Gods wet. Je leert erdoor op God te vertrouwen, wat de situatie ook is. Dit is volgens mij het uiteindelijke doel van deze 'opvoeding' ie God ons geeft: leren om volledig op God te vertrouwen. Dat is de enige manier om Gods wil te doen, aangezien God de enige is die de zuivere liefde heeft die Hij van Zijn schepsels vereist. Zonder Hem zijn we niets, kunnen we niets, gaan we dood.

Zoals ik nu over Jezus spreek, daar zijn jaren aan voorafgegaan. Het is niet alleen gebaseerd op wat ik in de bijbel lees, maar over mijn ervaringen als gelovige waarin ik de controle over mijn leven aan God heb gegeven en erop heb vertrouwd dat Hij, als Vader die het beste met mij voorheeft en precies weet wat ik nodig heb om Gods wil te kunnen doen en uiteindelijk het eeuwige leven te krijgen, Dat heeft tot allerlei persoonlijke ervaringen geleid waardoor ik God daadwerkelijk als een levende persoon heb ervaren die wel degelijk buiten mij staat en alles onder controle heeft. Een persoon die mij dingen leert die ik niet uit mijzelf haal, maar die wel precies overeenkomen met de God zoals die in de geschriften wordt beschreven. Die persoon Jezus waar je over leest, kun je dus leren kennen via geestelijke communicatie door middel van gebed. Die persoon transformeert je, je gedachten, gevoelens. Het is alsof de perfecte man bezit van je neemt en je als instrument gebruikt om het goede te doen, terwijl je zelf observeert dat je het doet. Dit is moeilijk uit te leggen. Maar het is ontzettend prettig en fijn als dit gebeurt, het is 'goed', je weet dat die God is die via jou handelt. Overigens kan dit ook ontzettende weerstand oproepen bij mensen die door een ander soort geest gemotiveerd worden. Zij kunnen verbaal en fysiek agressief worden, zoals ook het geval is in de evangelieęn. Dit is dat 'zwaard' waar we het eerder over hadden: het pure karakter van Jezus roept weerzin, haat en agressiviteit op bij degenen die zelf gemotiveerd worden door het hypocriete en neppe karakter van de duivel. Helaas kan dit zich zelfs manifesteren bij je meest dierbaren, en dat leidt inderdaad tot conflicten zoals Jezus ook zei. Maar dit is de spirituele strijd waar wij als mensen middenin zitten: de strijd van de tegenstander van God tegen God, en waarin wij allemaal een rol spelen, of we ons daar nu bewust van zijn of niet, door dienaars te zijn van Gods tegenstander, of van God.

quote:
Ergens vind ik het daarom ook wel jammer dat ik het christendom ervaar als "slechts" een menselijk verhaal, zonder goddelijke inspiratie of waarheid. Grappig genoeg ben ik qua traditie meer aangetrokken tot het christendom dan het boeddhisme, alleen vind ik in het boeddhisme juist veel meer praktische wijsheid die ik dagelijks kan toepassen. Het christendom vraagt me zaken te geloven die ik buitengewoon onwaarschijnlijk vind.

Vandaar mijn vraag :P Edit: jij ook een fijn weekend.
Zoals ik hierboven zei: gebed heeft bij mij het verschil gemaakt. De rest doet God zelf. Hij weet precies wat we nodig hebben om onze twijfels weg te nemen. Als we bereid zijn om ons hele leven volledig in Zijn handen te geven, Zal hij dan ook het noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat we als gelovigen met vertrouwen door het leven kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook nodig als we het evangelie moeten verspreiden. Uiteindelijk zijn het vaak de persoonlijke getuigenissen die anderen raken en overtuigen, niet droge theologie. Die getuigenissen zijn gebaseerd op ervaringen die God ons geeft om ons te laten zien dat Hij wel degelijk leeft, alomaanwezig en almachtig is, en dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de fundamenten van het geloof en de waarheid van de geschriften.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ali_Kannibali op 10-02-2024 09:25:53 ]
pi_212367879
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 17:45 schreef Libertarisch het volgende:
@:Haushofer

Komt er nog een antwoord op #68?
Ik vind "Je kunt niets weten buiten bewustzijn, derhalve kun je nooit claimen dat iets buiten bewustzijn bestaat" qua redenatie wartaal, eerlijk gezegd. Zo kun je ook solipsisme "bewijzen".0
-
pi_212368723
Cyclussen zijn helemaal niet zo cyclisch als het lijkt. Als je inzoomt zie je dat een cyclus - gedefiniëerd als een herhaling van een aantal elementen op een regelmatige manier - nooit een perfecte herhaling van hetzelfde is. Dat soort ideeën worden op een realiteit geprojecteerd die veel grilliger en dubbelzinniger is. Gelukkig maar, zou ik persoonlijk zeggen. Nietzsche's beruchte passage over "de eeuwige terugkeer" - hetgeen hij als "de verschrikkelijkste gedachte" beschouwde - stelt dat alles dat gebeurt zich oneindig zou herhalen - en al heeft herhaald - op exact dezelfde manier, dat er niets nieuws meer zou gebeuren. Dat lijkt mij de definitie van de hel.

[ Bericht 1% gewijzigd door CharlesKinbote op 10-02-2024 10:38:06 ]
pi_212368725
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 09:19 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Ik vind "Je kunt niets weten buiten bewustzijn, derhalve kun je nooit claimen dat iets buiten bewustzijn bestaat" qua redenatie wartaal, eerlijk gezegd. Zo kun je ook solipsisme "bewijzen".0
Nee, dat is geen wartaal. Het is een logisch consistente redenatie. Het is een coherente samenvoegsel van betekenis. In tegenstelling tot: 1+1=3 of "een man kan zijn eigen hoofd opeten" en "een universum kan uit het niets ontstaan". Dat zijn logisch incoherente uitspraken.

Maar jij bent een atheďst, dus jij hebt geen moeite met logische inconsistentie. Atheďsten geloven namelijk dat het universum uit het niets ontstaat, en dat is logisch incoherent. Logica dwingt ons ertoe om toe te geven dat niks uit het niets kan ontstaan.

Ik kan bewijzen dat mijn uitspraak logisch coherent is. Wat is materie zonder bewustzijn? Wat is bloed zonder 'rood' en 'smaakt naar ijzer'? Dat is geen bloed, en dat is een feit. Derhalve is er geen materie buiten bewustzijn.
pi_212368766
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 08:22 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ben je blij met deze reďncarnatie?

Kijk je uit naar je volgende reďncarnatie?
Ik ben blij met dit leven ja, maar mijn doel is verlichting. En dus het stoppen van reďncarnatie.
pi_212368843
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:30 schreef CharlesKinbote het volgende:
Cyclussen zijn helemaal niet zo cyclisch als het lijkt. Als je inzoomt zie je dat een cyclus - gedefiniëerd als een herhaling van een aantal elementen op een regelmatige manier - nooit een perfecte herhaling is. Dat soort ideeën worden op een realiteit geprojecteerd die veel grilliger en dubbelzinniger is. Gelukkig maar, zou ik persoonlijk zeggen. Nietzsche's beruchte passage over "de eeuwige terugkeer" - hetgeen hij als "de verschrikkelijkste gedachte" beschouwde - stelt dat alles dat gebeurt zich oneindig zou herhalen - en al heeft herhaald - op exact dezelfde manier, dat er niets nieuws meer zou gebeuren. Dat lijkt mij de definitie van de hel.
Er gebeurd alleen niks nieuws als je alle gebeurtenissen zou herinneren. Bij volledig verlies van geheugen zou alles als nieuw voelen, ook als de gebeurtenissen oneindig vaak eerder gebeurd zijn. Dan kan je bestaan in het moment als hemels aanvoelen, in plaats van hels. En je zou nooit wensen dat dat eindigd.
pi_212368885
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:39 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Er gebeurd alleen niks nieuws als je alle gebeurtenissen zou herinneren. Bij volledig verlies van geheugen zou alles als nieuw voelen, ook als de gebeurtenissen oneindig vaak eerder gebeurd zijn. Dat kan je bestaan in het moment als hemels aanvoelen, in plaats van hels. En je zou nooit wensen dat dat eindigd.
Volgens mij is de herhaling van "hetzelfde" al een illusie van het menselijk bewustzijn. Er bestaat strikt genomen geen gelijkheid in de realiteit. Zoals Spinvis zingt, "de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer" :P
pi_212369040
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:41 schreef CharlesKinbote het volgende:

[..]
Volgens mij is de herhaling van "hetzelfde" al een illusie van het menselijk bewustzijn. Er bestaat strikt genomen geen gelijkheid in de realiteit. Zoals Spinvis zingt, "de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer" :P
Dat klopt als je in tijdelijkheid gelooft in plaats van eeuwigheid.
pi_212369144
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:47 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Dat klopt als je in tijdelijkheid gelooft in plaats van eeuwigheid.
Filosofie is niet tijdelijk of eeuwig maar ontijdig.
pi_212369197
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:51 schreef CharlesKinbote het volgende:

[..]
Filosofie is niet tijdelijk of eeuwig maar ontijdig.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
pi_212371290
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:30 schreef CharlesKinbote het volgende:
Cyclussen zijn helemaal niet zo cyclisch als het lijkt. Als je inzoomt zie je dat een cyclus - gedefiniëerd als een herhaling van een aantal elementen op een regelmatige manier - nooit een perfecte herhaling van hetzelfde is. Dat soort ideeën worden op een realiteit geprojecteerd die veel grilliger en dubbelzinniger is. Gelukkig maar, zou ik persoonlijk zeggen. Nietzsche's beruchte passage over "de eeuwige terugkeer" - hetgeen hij als "de verschrikkelijkste gedachte" beschouwde - stelt dat alles dat gebeurt zich oneindig zou herhalen - en al heeft herhaald - op exact dezelfde manier, dat er niets nieuws meer zou gebeuren. Dat lijkt mij de definitie van de hel.
"History never repeats but often rhymes."

2e wereldoorlog, daarna; "nooit meer dit !!! " , remember? Here we are. Typische herhaling van zettten, mensen leren niet.

Wheel of Samsara, en Samsara vertaalt niet voor niets naar "Rondjes draaien".... in patronen leven totdat de les geleerd is. Déze cyclus is niet echt ontkenbaar. Ook komt dit prima overeen met de rest van het universum, unending fibonacci spiral.

En de definitie van de hel? Correct, dit is de hel (gevangen door je ego (satan)), daarbuiten ligt de hemel, in non-duality.
As above, so below.
pi_212371442
Mijk topics altijd 10/10!
Teveel diepgang maar rete interessant.

Normaal zou ik meedoen maar jullie denken dat ik elke dag lazerus ben, maar ik kan jullie 1 ding vertellen.......
Een pijnlijke anus is niet fijn
Een geknede kut van marsepein
pi_212371485
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 14:56 schreef Treinhoer het volgende:
Mijk topics altijd 10/10!
Teveel diepgang maar rete interessant.

Normaal zou ik meedoen maar jullie denken dat ik elke dag lazerus ben, maar ik kan jullie 1 ding vertellen.......
Je anus doet te veel pijn om mee te kunnen doen? Treinhomo? :P
pi_212371491
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 15:00 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Je anus doet te veel pijn om mee te kunnen doen? Treinhomo? :P
Bijna!

zoooooooooo gaat het ellllllekkkuuuhhh dag!
Mijk kan dit erkennen. Een rake tekst uit vervlogen tijden <3
Een pijnlijke anus is niet fijn
Een geknede kut van marsepein
pi_212371516
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 14:56 schreef Treinhoer het volgende:
Mijk topics altijd 10/10!
Teveel diepgang maar rete interessant.

Normaal zou ik meedoen maar jullie denken dat ik elke dag lazerus ben, maar ik kan jullie 1 ding vertellen.......
_O-
As above, so below.
pi_212371633
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 15:02 schreef Treinhoer het volgende:

[..]
Bijna!

zoooooooooo gaat het ellllllekkkuuuhhh dag!
Mijk kan dit erkennen. Een rake tekst uit vervlogen tijden <3
Ik heb het fragment nog steeds overigens :+
As above, so below.
pi_212371638
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 15:15 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ik heb het fragment nog steeds overigens :+
Oh nice, kan je die in een DM sturen? Ik heb zin om te lachen :D
Een pijnlijke anus is niet fijn
Een geknede kut van marsepein
pi_212371644
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 15:16 schreef Treinhoer het volgende:

[..]
Oh nice, kan je die in een DM sturen? Ik heb zin om te lachen :D
Die moet van een andere PC komen, dus later even, maar zal m uploaden voor je. So far voor de offtopic :P
As above, so below.
pi_212371682
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 15:17 schreef Mijk het volgende:

[..]
Die moet van een andere PC komen, dus later even, maar zal m uploaden voor je. So far voor de offtopic :P
Thanks. :D Sorry voor het offtopic gaan in je topic.
Een pijnlijke anus is niet fijn
Een geknede kut van marsepein
pi_212371768
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 15:19 schreef Treinhoer het volgende:

[..]
Thanks. :D Sorry voor het offtopic gaan in je topic.
Is niet mijn topic, is van Ameradeur, dit is een reeks.
As above, so below.
pi_212372114
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:29 schreef Libertarisch het volgende:

[..]

Je kunt niet ontkennen dat er alleen bewustzijn is en dat materie alleen een concept is. Materie is buitengewoon handig voor mensen, maar het heeft geen realiteitswaarde. Het bestaat niet, het is een illusie.

Maar we weten allebei hoe gehersenspoeld iedereen is, dat het bijna onmogelijk is voor mensen om uit hun fysicalistische hersenspoeling te komen.
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 09:19 schreef Haushofer het volgende:

[..]

Ik vind "Je kunt niets weten buiten bewustzijn, derhalve kun je nooit claimen dat iets buiten bewustzijn bestaat" qua redenatie wartaal, eerlijk gezegd. Zo kun je ook solipsisme "bewijzen".0
Ik vind dit perspectief van deze boeddhistische blog wel interessant:

quote:
The issue is not to regard consciousness (or any phenomenon) as non-existent, but to recognize that its freestanding appearance is deceptive. In the same way, a tree appears to be a separate entity and yet what we call a tree cannot be separated from the sun, clouds, rain, oxygen, minerals, and so forth. The appearance of its inherent separateness is like a mirage. And as with a tree, it is important to note that given all of the diverse conditions that consciousness relies upon such as sense organs and their perceptual objects, there cannot be one singular consciousness. Consciousness becomes reified into a unitary essence under the lens of a mechanical reductionism.

Consciousness is an abstract, conventional name for what is not reducible to a separate entity that is conscious in and of itself. Nor can matter be reduced to an essence that is inherently material. One cannot say what mind or matter truly are, because all formations, in both their coarse and subtle appearances, are relational and therefore cannot ultimately be singled out.

https://emptinessteachings.com/2013/10/24/the-death-illusion/
Ik snap niet zo goed waarom dat sektarische neo-idealisme zichzelf steeds "non-dualistisch" noemt. Het is in mijn ogen namelijk extreem dualistisch. Het perspectief hierboven lijkt me consistenter; het gaat er niet om om een "oorsprong" of "fundament" te vinden waar de realiteit uit voortkomt, maar om in te zien dat dingen elkaar wederzijds impliceren en constitueren op een manier die de gehele vraag naar substantiële fundamenten problematiseert. Nu vind ik dit voorbeeld persoonlijk nog iets te dualistisch (het idee van materie als het "tegenovergestelde" van geest) maar het is iig een begin :P In plaats van alleen maar "alles is bewustzijn" schreeuwen en iedere andere opvatting af te doen als gek.

[ Bericht 1% gewijzigd door CharlesKinbote op 10-02-2024 16:07:43 ]
pi_212373241
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 16:00 schreef CharlesKinbote het volgende:

[..]
[..]
Ik vind dit perspectief van deze boeddhistische blog wel interessant:
[..]
Ik snap niet zo goed waarom dat sektarische neo-idealisme zichzelf steeds "non-dualistisch" noemt. Het is in mijn ogen namelijk extreem dualistisch. Het perspectief hierboven lijkt me consistenter; het gaat er niet om om een "oorsprong" of "fundament" te vinden waar de realiteit uit voortkomt, maar om in te zien dat dingen elkaar wederzijds impliceren en constitueren op een manier die de gehele vraag naar substantiële fundamenten problematiseert. Nu vind ik dit voorbeeld persoonlijk nog iets te dualistisch (het idee van materie als het "tegenovergestelde" van geest) maar het is iig een begin :P In plaats van alleen maar "alles is bewustzijn" schreeuwen en iedere andere opvatting af te doen als gek.
"Bewustzijn'' is een beperkte term, het is vooral handig om te contrasteren tegenover materie (een zogenaamd objectieve substantie, zonder een vorm van subjectiviteit). Als het dominante paradigma niet materialistisch was zou bewustzijn niet als term gebruikt worden. Net als de ''hard problem of consciousness'' (het mysterie van qualia) alleen bestaat vanuit het materialisme als ontologisch oogpunt. Als je er over nadenkt zul je realiseren dat materialisme een hyper-specifiek en mens-specifiek wereldbeeld is. Het is absoluut geen realiteit op zich, slechts een theoretische mogelijkheid. Maar vanuit dat kader is ''alles is bewustzijn'' geboren. Voor hindoes zou het ''Brahman zit overal'' zijn. God is immanent, transcendent en omnipresent.

Ik kan simpelweg zeggen: de realiteit is wat het is. Het maakt niet uit of je het materie, bewustzijn, God of een andere label geeft. Die realiteit is echter niet los te koppelen van bewustzijn en subjectiviteit. Dan kom je alsnog tot de conclusie dat materie als onafhankelijke realiteit slechts theoretisch is, en dat de echte realiteit non-dualistisch is met een subjectief fundament. De conclusie die daaruit volgt is dat er wel een onderscheid is tussen objectiviteit en subjectiviteit, maar niet tussen materie en geest.
pi_212373266
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 09:18 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat gebeurt niet. Ik zit er niet naast. Ik weet dat Jezus Christus de waarheid is.
Mensen die weten zijn niet te benijden..

quote:
Maar stel nou, als zuivere hypothese waar ik geen enkel ondersteunende argumenten of bewijzen voor heb, dat ik ernaast zat, dan zou ik geen spijt hebben.

Waarom niet?

Omdat ik dan een zeer rijk leven zou hebben geleid en dingen zou hebben ervaren en meegemaakt die ik absoluut niet had willen inruilen voor een leven zonder al die dingen.

Ik zou ernaar hebben gestreefd om volgens de hoogst denkbare idealen te leven.

Ik zou fantastische, interessante, boeiende mensen hebben ontmoet en ze tot mijn broeders en zusters hebben mogen rekenen.
Als je atheist bent dan zijn alle mensen je broeders en zusters. Juist religie vult mensen in tot "broeder-niet broeder".. En vooral christendom dan, dat uitgaat van twee "goden" en je bent voor de ene of de ander.

quote:
Ik zou erdoor bevrijd zijn van allerlei zaken waar ik een slaaf van was en die mij beperkten, me kleiner hielden, me beschadigden.

Ik zou kracht, moed en angstloosheid hebben ontwikkeld die ik anders waarschijnlijk niet had ervaren.

Ik zou zware beproevingen hebben doorstaan waardoor ik zou zijn gegroeid en meer sympathie heb ontwikkeld voor het leed van anderen.

Ik zou simpelweg nergens spijt van hebben. Dan zou mijn leven een rijk leven zijn geweest dat ik niet zou hebben willen inruilen voor wat ik zelf de oppervlakkigheid, kleinheid en beperking van een 'standaard' leven zonder God en zonder geloof noem.
Ik kan je melden dat je dit allemaal kan beleven zonder gelovig te hoeven zijn. Leed en plezier, angst en moed etc..En als atheist kan je sympathie voelen voor iedereen. Wat de ander ook gelooft of niet gelooft.

Misschien ligt het wel aan jouw beeld van de ander?

quote:
De Christelijke onvoorwaardelijke liefde is niet slechts een gevoel, maar daden.
Ook als je geen liefde voelt, kun je met liefde handelen, door de principes in de leer van Jezus te volgen.
Christelijke liefde gaat dus verder dan een extatische staat van bewustzijn of euforie. Zoiets kun je ook artificieel opwekken met inderdaad meditatie of drugs of andere zintuiglijke manipulaties, maar de liefde van God uit zich in daden: "God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd". "God toont zijn liefde naar ons, omdat Hij terwijl wij nog zondaars waren voor ons is gestorven".
Christelijke liefde is helemaal niet onvoorwaardelijk. Getuige de zendelingen die in India de niet christenen links lieten liggen.
Of de bijbel die verhaalt van mensen die niet geloven en "die er niet komen"...

Je hebt een beetje een vreemd idee bij onvoorwaardelijk.

quote:
De liefde van God is gebaseerd op onwrikbare principes die voortvloeien uit Gods aard, die liefde is. Zelfs als Hij geen liefde zou voelen via vreugde en euforie, handelt Hij met liefde, ook bij intense bedroefdheid en pijn. Want God is gigantisch bedroefd over ons lot, Hij heeft medelijden met ons. Tegelijkertijd verdienen we Zijn liefde eigenlijk niet. En toch geeft Hij die.
Serieus? En dit haal je uit de Bijbel?
Ik heb 35 jaar geloofd en ik haal het niet uit de Bijbel.

quote:
Waarom zeg ik dit met zoveel zekerheid? Omdat ik dus via mijn eigen ervaringen heb mogen voelen wat het is om lief te hebben zoals God ons liefheeft. En ook hoe het is als die liefde niet wordt teruggegeven, tegen alle hoop en verwachting in. God kan niet niet-liefhebben. Hij is altijd trouw aan zichzelf. Als wij hem verwerpen, blijft Hij ons trouw. Als wij niets meer van hem willen hebben, trek Hij zich terug, maar zal Hij af en toe toch iets van zich laten horen in de hoop dat we bij Hem terugkeren, want dwingen kan Hij ons niet. Als we Hem voor van alles en nog wat uitmaken, zal Hij daar bedroefd over zijn. Maar zijn liefde en compassie verdwijnen niet, want God is liefde.
Mensen die met zekerheid dingen claimen kunnen er ook weleens naast zitten. Zo claimde ik vol zekerheid dat ik op de WC zat, bleek ik er naast te zitten.

quote:
Ik heb ook meerdere situaties meegemaakt waarin ik actief op een zeer onprettige manier werd bejegend, zelfs crimineel gezien de gevolgen, de uitspraken en de daden. Je natuurlijke, menselijke reactie is dan om je te verzetten, die persoon te haten, wraak te nemen. Dat zijn allemaal menselijke gevoelens die in je op komen borrelen. Op den duur word je er bitter van, of koud, gedemoraliseerd. Maar met God is er altijd dat stemmetje dat je aanspoort om daar niet aan toe te geven, maar te bidden voor degene die je zo behandelt. Om kansen te grijpen om goed te doen voor diegene. Om een aanmoedigend woord te spreken, of iets anders te doen om de gebrokenheid van die ander te verzachten. Want zo is God. Zijn compassie en liefde voor ons is groter dan de pijn die Hij ervaart wanneer we Hem verwerpen, de rug toekeren, openlijk schofferen, of erger. God zal blijven handelen vanuit die liefde die hij is.
En dit haal je allemaal uit de Bijbel? Paulus en dergelijke niet gelezen of zo?

quote:
Christelijke liefde is dus vooral een kwestie van daden. Daarom zegt Paulus wel dat we uit het geloof gerechtvaardigd worden, maar Jakobus dat geloof zonder werken dood is. Immers zijn werken van liefde, of we ons nu liefde, euforie of iets anders voelen of niet en of we het nu terugkrijgen of niet, het bewijs van daadwerkelijk geloof.

Overigens wil ik hiermee niet zeggen dat je communie met God niet tot gevoelens van liefde of euforie leidt. Dat is wel degelijk het geval. Maar als je mishandeld wordt, gaan die gevoelens meestal toch weg. Dan begint je menselijke natuur tegen te sputteren. Die begint zelfs onafhankelijk van je morele kompas allerlei oplossingen te bedenken hoe je het probleem kunt oplossen waarmee je geconfronteerd wordt. Die menselijke natuur, als je hem helemaal tot het uiterste drijft, houdt geen rekening met Gods wetten, principes of moraliteit. Die bedenkt gewoon een praktische oplossing, ongeacht de gevolgen. Als Christen dienen we die menselijke natuur te overstijgen door een stevig fundament van liefdesprincipes op te bouwen en daarnaar te handelen, ongeacht de situatie en de consequenties. Zo kon Jezus zichzelf ook aan het kruis opofferen zonder zich ertegen te verzetten. Hij werd gemotiveerd door een rotsvaste basis van liefde.

Het is juist dit leren liefhebben van degenen die niet terug liefhebben wat ware Christelijke liefde karakteriseert. Het is immers niet zo moeilijk om degenen lief te hebben die jou ook liefhebben. Maar wat doe je met die vreselijke collega die je elke dag vernedert, of die persoon die op je zenuwen werkt met diens gedrag, of dat kind op school waar je les aan geeft dat je zwakheden doorziet en er misbruik van maakt. Ik noem maar wat voorbeelden, maar dit zijn dingen die overal aan de orde van de dag zijn. Als Christen dien je daar anders mee om te gaan dan wat we meestal van nature doen.
[..]
Hier hoef je niet op te rekenen. Jezus komt zich niet persoonlijk aan ons presenteren. In plaats daarvan heeft Hij de Heilige Geest gestuurd. Die werkt via gelovigen om het evangelie te verspreiden en de goede werken te doen. Zij zijn de getuigen van het feit dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.

Hoe kun je het dan toch weten? Kijk naar Jezus' leer en geboden. Ze zijn het toppunt van moraliteit, liefde en rechtvaardigheid. Ze resoneren met ons geweten, omdat ons geweten (mits het niet afgestompt is) ons eraan herinnert hoe we ons eigenlijk zouden moeten gedragen. En het overstijgt zelfs ons geweten.

Als je dat weet, is het een kwestie van geloof. Immers is iets geen geloof of hoop meer als je het hebt gezien. Dan is het zichtbaar en bewezen. Maar God vraagt ons om geloof. Anders zouden we ons gedwongen kunnen voelen om Jezus te volgen, of we zouden bang zijn voor de gevolgen als we het niet doen. Maar God vraagt ons nu om ons vertrouwen in Hem te plaatsen zelfs zonder dat we Hem hebben gezien, maar door te geloven in de getuigenissen van degenen die het geloof wel hebben omarmd en Gods genade hebben ontvangen.

De eerste keer dat ik tot God bad, was dat na een preek waarin werd gezegd dat ik me moest bekeren, omdat ik anders verloren zou zijn.
Echter, tijdens die preek was ik het bijna overal mee eens, want ik dacht dat ik al gered was. Ik had immers mijn ego-dood al ervaren, ik had de kennis van een verlichte, ik had het godsbesef. Dus ik dacht al gered te zijn.

Maar bekering van zonde? Nee, dat hoorde niet bij mijn praktijken. Dus toen maar voor 'better safe than sorry' gekozen en gebeden. En dat nog een keer herhaald. Daarna toevallig een Christen ontmoet die me aanbood om voor me te bidden, want ik toestand. En daarna werden het evangelie en de bijbel op zo'n kraakheldere manier aan me gepresenteerd, dat ik ertoe geroerd werd omdat ik besefte dat dit hetgeen was wat ik al die tijd had gezocht. Ik ben toen voor het eerst echt op mijn knieën gegaan en gevraagd om deel te worden van dat koninkrijk van God, het paradijs waar ik eigenlijk naar verlangde. Daarna is mijn geloof geleidelijk opgebouwd. Dat begon in eerste instantie met het besef van mijn eigen fouten, dingen die ik deed en mankementen in mijn karakter die ik voorheen totaal niet zag. Ook was er sprake van genezing: gebeurtenissen en relaties uit het verleden die bovenkwamen. Ik heb toen veel gehuild, veel verwerkt. Het was alsof God die zaken aan het licht bracht om me te helen en me eroverheen te helpen, om een nieuwe frisse start te maken.

Daarna zijn er allerlei dingen in rap tempo veranderd. Ik stopte binnen een aantal maanden met roken, drank en drugs. Een aangeleerd wantrouwen werd weggenomen en andere negatieve gevolgen van het verleden werden genezen. Ben naar het buitenland verhuisd en daar zeer intensieve dingen meegemaakt. Ik had in die tijd nog wel twijfels, 'ben ik niet gewoon gek geworden', maar steeds opnieuw zag ik op zeer krachtige manier dat de beloften in de bijbel zich in mijn eigen leven manifesteerden, waardoor die twijfels werden weggenomen.

In de jaren daarna heb ik naar mijn mening zware beproevingen ondergaan, waardoor ik kon leren om op God te vertrouwen in elke situatie. Het is niet niks als je je bekeert en vervolgens je hele leven ineen lijkt te storten en aaneenschakeling van pijn, rouw, onvervulde verlangens, onzekerheid, mentale kwelling wordt. Je gaat je echt afvragen wat er in hemelsnaam aan de hand is. Maar zo'n periode van beproeving is normaal. In zulke tijden wordt je karakter gevormd, je leert erdoor op God te vertrouwen, in elke situatie. Je ziet dat God je trouw is, dat Hij altijd aan je zijde is, in elke situatie kan ingrijpen. Dat wil dus niet zeggen dat alles loopt zoals je wil dat het loopt. Het kwaad kan vaak zijn gang gaan en daar ondervind je de gevolgen ook van. Maar Jezus is en blijft altijd aan je zijde en geeft je de kracht om door te gaan. In de tussentijd leert Hij je om anders met dingen om te gaan dan je normaal zou doen, om de principes van Zijn leer in de praktijk te brengen door te bidden voor degenen die je op allerlei manieren teleurstellen of zefls kwaad doen, om goed te doen waar mogelijk, om anderen geen kwaad te wensen terwijl ze het eigenlijk wel verdienen, enzovoorts. Dit is een leerproces waar elke Christen doorheen moet, maar helaas heb ik vaak gezien dat mensen weigeren om zich eraan te onderwerpen, omdat het zo pijnlijk is.

Uiteindelijk stellen deze beproevingen je dus in staat om beter de geest, het karakter van God te begrijpen: Zijn compassie, liefde, genade, geduld, goedheid, trouw. En dat karaker staat in schril contrast met je eigen menselijke natuur, die geneigd is om precies tegenovergesteld te handelen. Daardoor besef je dat het geen zin heeft om op jezelf te vertrouwen, aangezien je menselijke natuur zich niet onderwerpt aan Gods wet. Je leert erdoor op God te vertrouwen, wat de situatie ook is. Dit is volgens mij het uiteindelijke doel van deze 'opvoeding' ie God ons geeft: leren om volledig op God te vertrouwen. Dat is de enige manier om Gods wil te doen, aangezien God de enige is die de zuivere liefde heeft die Hij van Zijn schepsels vereist. Zonder Hem zijn we niets, kunnen we niets, gaan we dood.

Zoals ik nu over Jezus spreek, daar zijn jaren aan voorafgegaan. Het is niet alleen gebaseerd op wat ik in de bijbel lees, maar over mijn ervaringen als gelovige waarin ik de controle over mijn leven aan God heb gegeven en erop heb vertrouwd dat Hij, als Vader die het beste met mij voorheeft en precies weet wat ik nodig heb om Gods wil te kunnen doen en uiteindelijk het eeuwige leven te krijgen, Dat heeft tot allerlei persoonlijke ervaringen geleid waardoor ik God daadwerkelijk als een levende persoon heb ervaren die wel degelijk buiten mij staat en alles onder controle heeft. Een persoon die mij dingen leert die ik niet uit mijzelf haal, maar die wel precies overeenkomen met de God zoals die in de geschriften wordt beschreven. Die persoon Jezus waar je over leest, kun je dus leren kennen via geestelijke communicatie door middel van gebed. Die persoon transformeert je, je gedachten, gevoelens. Het is alsof de perfecte man bezit van je neemt en je als instrument gebruikt om het goede te doen, terwijl je zelf observeert dat je het doet. Dit is moeilijk uit te leggen. Maar het is ontzettend prettig en fijn als dit gebeurt, het is 'goed', je weet dat die God is die via jou handelt. Overigens kan dit ook ontzettende weerstand oproepen bij mensen die door een ander soort geest gemotiveerd worden. Zij kunnen verbaal en fysiek agressief worden, zoals ook het geval is in de evangelieęn. Dit is dat 'zwaard' waar we het eerder over hadden: het pure karakter van Jezus roept weerzin, haat en agressiviteit op bij degenen die zelf gemotiveerd worden door het hypocriete en neppe karakter van de duivel. Helaas kan dit zich zelfs manifesteren bij je meest dierbaren, en dat leidt inderdaad tot conflicten zoals Jezus ook zei. Maar dit is de spirituele strijd waar wij als mensen middenin zitten: de strijd van de tegenstander van God tegen God, en waarin wij allemaal een rol spelen, of we ons daar nu bewust van zijn of niet, door dienaars te zijn van Gods tegenstander, of van God.
[..]
Zoals ik hierboven zei: gebed heeft bij mij het verschil gemaakt. De rest doet God zelf. Hij weet precies wat we nodig hebben om onze twijfels weg te nemen. Als we bereid zijn om ons hele leven volledig in Zijn handen te geven, Zal hij dan ook het noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat we als gelovigen met vertrouwen door het leven kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook nodig als we het evangelie moeten verspreiden. Uiteindelijk zijn het vaak de persoonlijke getuigenissen die anderen raken en overtuigen, niet droge theologie. Die getuigenissen zijn gebaseerd op ervaringen die God ons geeft om ons te laten zien dat Hij wel degelijk leeft, alomaanwezig en almachtig is, en dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de fundamenten van het geloof en de waarheid van de geschriften.
Grappig dat je het eerst hebt over onvoorwaardelijke liefde en dan over "omdat je anders niet gered zou zijn"...

ALS God onvoorwaardelijke liefde was zou je niet niet gered kunnen zijn. Dan zouden ook ongelovigen gered kunnen zijn zonder te bekeren.
Dat is namelijk wat onvoorwaardelijk betekent. Dat er geen voorwaarde is..
Maar blijkbaar wel
pi_212373299
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:30 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Nee, dat is geen wartaal. Het is een logisch consistente redenatie. Het is een coherente samenvoegsel van betekenis. In tegenstelling tot: 1+1=3 of "een man kan zijn eigen hoofd opeten" en "een universum kan uit het niets ontstaan". Dat zijn logisch incoherente uitspraken.

Maar jij bent een atheďst, dus jij hebt geen moeite met logische inconsistentie. Atheďsten geloven namelijk dat het universum uit het niets ontstaat, en dat is logisch incoherent. Logica dwingt ons ertoe om toe te geven dat niks uit het niets kan ontstaan.

Ik kan bewijzen dat mijn uitspraak logisch coherent is. Wat is materie zonder bewustzijn? Wat is bloed zonder 'rood' en 'smaakt naar ijzer'? Dat is geen bloed, en dat is een feit. Derhalve is er geen materie buiten bewustzijn.
Ik denk dat wij andere opvattingen hebben over logische inferentie.

Het enige wat jij imo hier doet is taalspelletjes spelen. Maar goed, dat heb ik al talloze keren gezegd.
-
pi_212373361
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 17:35 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Ik denk dat wij andere opvattingen hebben over logische inferentie.

Het enige wat jij imo hier doet is taalspelletjes spelen. Maar goed, dat heb ik al talloze keren gezegd.
Het zou ook kunnen dat jij mij gewoon niet begrijpt. Dat gebeurt wel vaker in de filosofie, dat mensen elkaar niet begrijpen.

Ik probeer het nog een keer. Wetenschappelijk materialisme verwijdert subjectiviteit uit het wereldbeeld, en poneert vervolgens zuivere objectiviteit als fundamentele realiteit. Uit die zuivere objectiviteit is subjectiviteit een emergent fenomeen. Echter, zuivere objectiviteit bestaat niet in de realiteit. Het bestaat alleen als gedachte-construct.

Met andere woorden: wetenschappelijk materialisme rammelt aan alle kanten als realiteitsmodel. Het is niet alleen logisch incoherent, het is simpelweg niet realistisch. Het is een illusie.
pi_212373686
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 16:00 schreef CharlesKinbote het volgende:

[..]
[..]
Ik vind dit perspectief van deze boeddhistische blog wel interessant:
[..]
Ik snap niet zo goed waarom dat sektarische neo-idealisme zichzelf steeds "non-dualistisch" noemt. Het is in mijn ogen namelijk extreem dualistisch. Het perspectief hierboven lijkt me consistenter; het gaat er niet om om een "oorsprong" of "fundament" te vinden waar de realiteit uit voortkomt, maar om in te zien dat dingen elkaar wederzijds impliceren en constitueren op een manier die de gehele vraag naar substantiële fundamenten problematiseert. Nu vind ik dit voorbeeld persoonlijk nog iets te dualistisch (het idee van materie als het "tegenovergestelde" van geest) maar het is iig een begin :P In plaats van alleen maar "alles is bewustzijn" schreeuwen en iedere andere opvatting af te doen als gek.
Ja dat laatste wat je zegt begrijp ik wel, dat komt omdat in de ene staat van bewustzijn andere regels gelden dan in de andere staat van bewustzijn. Zo kun je in je droom dood gaan, maar ben je nog wel levend als je wakker wordt, om maar een simpel voorbeeld te geven.

Zo geldt dat ook voor het laagste (of hoogste, net hoe je het wilt zien) level daarvan. Daar bestaat geen dualiteit, dus uiteindelijk bestaat dualiteit niet, dit zou je Outside-Game kunnen noemen. Ingame (Leela) bestaat dualiteit wel degelijk want je maakt het elke dag mee. Zie ook de Advaita benadering hiervan;-Absolute versus Worldly, oftewel;
-Outside-game versus Ingame, ookwel;
-Non-duality versus Duality.
-Leela = the game.

Nu zou je kunnen zeggen dat Non-duality versus Duality ook een dualiteit is, en dat is true, maar in dit geval is het een Boolean; either true or false, afhankelijk vanuit welke state of mind je dit bekijkt. In the "absolute" bestaat het dus niet, en dat zou je uiteindelijk de universele objectieve waarheid kunnen noemen. Dan is alles 1 geheel wat 100% in balans is en dit is ook waarom je dualiteit moet ontstijgen om te doorzien dat je ook zowel God als Satan tegelijk bent.

Dit laatste wat ik zeg, is belachelijk lastig te begrijpen, i know, dat moet je ervaren voordat je er uberhaupt een touw aan vast kunt knopen. Zo word je ook weer levend wakker als je in je droom doodgaat maar denk je sérieus dat het over is zolang je in die droom bent.
As above, so below.
pi_212373916
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 18:17 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja dat laatste wat je zegt begrijp ik wel, dat komt omdat in de ene staat van bewustzijn andere regels gelden dan in de andere staat van bewustzijn. Zo kun je in je droom dood gaan, maar ben je nog wel levend als je wakker wordt, om maar een simpel voorbeeld te geven.

Zo geldt dat ook voor het laagste (of hoogste, net hoe je het wilt zien) level daarvan. Daar bestaat geen dualiteit, dus uiteindelijk bestaat dualiteit niet, dit zou je Outside-Game kunnen noemen. Ingame (Leela) bestaat dualiteit wel degelijk want je maakt het elke dag mee. Zie ook de Advaita benadering hiervan;

[ afbeelding ]

-Absolute versus Worldly, oftewel;
-Outside-game versus Ingame, ookwel;
-Non-duality versus Duality.
-Leela = the game.

Nu zou je kunnen zeggen dat Non-duality versus Duality ook een dualiteit is, en dat is true, maar in dit geval is het een Boolean; either true or false, afhankelijk vanuit welke state of mind je dit bekijkt. In the "absolute" bestaat het dus niet, en dat zou je uiteindelijk de universele objectieve waarheid kunnen noemen. Dan is alles 1 geheel wat 100% in balans is en dit is ook waarom je dualiteit moet ontstijgen om te doorzien dat je ook zowel God als Satan tegelijk bent.

Dit laatste wat ik zeg, is belachelijk lastig te begrijpen, i know, dat moet je ervaren voordat je er uberhaupt een touw aan vast kunt knopen. Zo word je ook weer levend wakker als je in je droom doodgaat maar denk je sérieus dat het over is zolang je in die droom bent.
Zoals ik al eerder heb aangegeven vind ik dialectiek (de idee van "verbonden tegendelen") een oppervlakkige, zo niet valse vorm van "non-dualiteit". Als je op wil houden met dualistisch te denken moet je het gehele idee van dat iets tegengesteld kan zijn aan iets anders loslaten, anders reproduceer je het weer op een gemystificeerde manier. Daarom resulteert dialectiek ook vaak in een soort gefetisjiseerde eenheid of allesoverstijgende ondeelbaarheid. Ik vind dat een goedkoop balletje-balletje (omdat ik de valse tegenstelling tussen eenheid en veelheid die gemaakt wordt niet onderschrijf).

Deleuze is een van de weinigen die inzag dat het "tegenovergestelde" van dualisme niet non-dualisme maar pluralisme is. Er is eenheid in de wereld, natuurlijk, maar die eenheid is niet totaliserend of overkoepelend want hij ontstaat nu juist uit het spel van verschillen, relaties, etc. De realiteit is een "multipliciteit", d.w.z. een structuur waarin de tegenstelling tussen eenheid en veelheid volledig verdwenen is en dingen vrij zijn om op allerlei niveaus relaties en verbindingen aan te gaan.
pi_212373946
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 18:40 schreef CharlesKinbote het volgende:
De realiteit is een "multipliciteit", d.w.z. een structuur waarin de tegenstelling tussen eenheid en veelheid volledig verdwenen is en dingen vrij zijn om op allerlei niveaus relaties en verbindingen aan te gaan.
Ja, definitiekwestie denk ik, want de tegenstelling tussen eenheid en veelheid volledig verdwenen, is wat ze dus ook bedoelen met non-duality.
As above, so below.
pi_212374230
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 18:44 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja, definitiekwestie denk ik, want de tegenstelling tussen eenheid en veelheid volledig verdwenen, is wat ze dus ook bedoelen met non-duality.
Het kan meerdere dingen betekenen natuurlijk, het is een zogenaamd "fuzzy concept" :P Wat ik echter vaak ondervind, en wat vrijwel altijd wordt bedoeld wanneer het begrip in een spirituele context wordt gebruikt (Advaita is het klassieke voorbeeld) is dat er een eenheid of onverdeeldheid aan de basis van het bestaan ligt die hoger/waarachtiger/werkelijker is dan de "gevallen", dualistische wereld van verschijnselen. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met de intuďtie die ten grondslag ligt aan ons denken in tegenovergestelden; als iets tegenovergesteld is, is het verdeeld, gebroken etc. maar als iets niet langer tegengesteld is wordt het één, een geheel, enz.
pi_212374557
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 18:44 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja, definitiekwestie denk ik, want de tegenstelling tussen eenheid en veelheid volledig verdwenen, is wat ze dus ook bedoelen met non-duality.
Het is mogelijk dat het gevoel een gescheiden 'ik' te zijn komt te verdwijnen en dat er in de werkelijkheid maar één bewustzijn is (separateness is an illusion).

Zolang we geďncarneerd zijn zal de gescheiden body-mind echter nooit verdwijnen. Jouw private gedachtes en gevoelens blijven de jouwe, en je unieke perspectief op de wereld blijft uniek.

Daarom zal er in de gemanifesteerde wereld altijd subjectief/objectief dualiteit blijven. De enigen die echte non-dualiteit ervaren zijn zij die reeds overleden zijn en in Nirvana (ongemanifesteerde realiteit) verkeren.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 20:03:31 #112
545 dop
:copyright: dop
pi_212374905
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 17:42 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Het zou ook kunnen dat jij mij gewoon niet begrijpt. Dat gebeurt wel vaker in de filosofie, dat mensen elkaar niet begrijpen.

Ik probeer het nog een keer. Wetenschappelijk materialisme verwijdert subjectiviteit uit het wereldbeeld, en poneert vervolgens zuivere objectiviteit als fundamentele realiteit. Uit die zuivere objectiviteit is subjectiviteit een emergent fenomeen. Echter, zuivere objectiviteit bestaat niet in de realiteit. Het bestaat alleen als gedachte-construct.

Met andere woorden: wetenschappelijk materialisme rammelt aan alle kanten als realiteitsmodel. Het is niet alleen logisch incoherent, het is simpelweg niet realistisch. Het is een illusie.
Wetenschap maakt geen claims over het subjectieve, en dat verwijt je vervolgens de wetenschap?
Vervolgens knoop je het woord subjectief aan realiteit.
Dat is heel leuk maar als je de betekenis van subjectivief niet snapt dan kun je niet om gaan met de realiteit.
Dat jij niet objectief kunt zijn wil niet zeggen dat objectiviteit niet bestaat.
Je maakt zoals Haushofer al aan geeft overal een taal spelletje van.
Om vervolgens te denken zij hebben het mis dus moet ik wel gelijk hebben.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212375082
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:03 schreef dop het volgende:

[..]
Wetenschap maakt geen claims over het subjectieve, en dat verwijt je vervolgens de wetenschap?
Vervolgens knoop je het woord subjectief aan realiteit.
Dat is heel leuk maar als je de betekenis van subjectivief niet snapt dan kun je niet om gaan met de realiteit.
Dat jij niet objectief kunt zijn wil niet zeggen dat objectiviteit niet bestaat.
Je maakt zoals Haushofer al aan geeft overal een taal spelletje van.
Om vervolgens te denken zij hebben het mis dus moet ik wel gelijk hebben.
Jawel, wetenschap doet een aanname over de fundamentele realiteit. Die aanname is hun werkmodel, op dat model (zuivere objectiviteit is ontologisch primair) is al het onderzoek gestoeld. En het werkt heel goed, omdat het een bepaald element uit de realiteit isoleerd. Dat element bestaat echt en is een integraal onderdeel van de wereld. Het is alleen geen complete weergave.

Zoals ik eerder tegen jou zei: wetenschap bestudeerd de waarneming alsof er geen waarnemer is. Bijvoorbeeld: ik bestudeer gesteente en doe alsof dat gesteente exact hetzelfde zou zijn als ik niet bestond. En dat klopt dus niet, want ik neem het waar door mijn zintuigen.

Praktisch gezien is er goed met het wetenschappelijk model te werken, filosofisch gezien is het incompleet. Waarneming-waarnemer zijn in de realiteit niet te scheiden of isoleren, het is een samenspel in plaats van gescheidenheid.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 20:21:39 #114
545 dop
:copyright: dop
pi_212375257
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:14 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jawel, wetenschap doet een aanname over de fundamentele realiteit.
Dat doet het niet, dat is jouw bewering waar aan je je hele taal spelletjes probeert op te hangen.

Filosofie is een wetenschap,
Maar daar mee is niet alle wetenschap filosofie.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212375349
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:21 schreef dop het volgende:

[..]
Dat doet het niet, dat is jouw bewering waar aan je je hele taal spelletjes probeert op te hangen.
Je kunt wel blijven roepen dat het taalspelletjes zijn, maar zonder tegenargumenten is die claim waardeloos. Ik ben op basis van logica correct aan het redeneren. Daarvoor zit ik in het filosofieforum.
pi_212375360
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 19:40 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Het is mogelijk dat het gevoel een gescheiden 'ik' te zijn komt te verdwijnen en dat er in de werkelijkheid maar één bewustzijn is (separateness is an illusion).

Zolang we geďncarneerd zijn zal de gescheiden body-mind echter nooit verdwijnen. Jouw private gedachtes en gevoelens blijven de jouwe, en je unieke perspectief op de wereld blijft uniek.

Daarom zal er in de gemanifesteerde wereld altijd subjectief/objectief dualiteit blijven. De enigen die echte non-dualiteit ervaren zijn zij die reeds overleden zijn en in Nirvana (ongemanifesteerde realiteit) verkeren.
Oneens, je kunt het ook als levende overstijgen, en natuurlijk heb je dan geen allround view, nog steeds komt die waarheid dan binnen via je zintuigen, met name je ogen (waarmee je dan compleet "de nieuwe wereld" ziet). Dus idd, je hebt dan 1 point of view vanuit een subject daar dan zie je wel wat is, zonder persee oordeel te hebben daarover. Goed en fout bestaan immers ook niet meer, omdat dit ook een dualiteit is, alles is gewoon. En hier refereren de zgn "new agers" dus ook naar als ze zeggen dat je gewoon moet "zijn". Dan ben je, als energie/bewustzijn. Iemand anders die naar jou zou kijken vanuit dezelfde Nirvanistische (wedergeboren) staat, die zou dan zeggen; Kijk, die persoon is, zonder verder waardeoordeel. Enkel vanuit een ander point of view. You are another window through which the universe experiences itself.

Het enige verschil is, is dat je ego niet als filter meer tussen jou en waarheid zit, daarom ontvang je de puurheid en echtheid van de wereld, alles om je heen. Normaal filtert ego heel veel daaruit en heb je dus een distorted view.

Awakened ppl recognize awakened ppl.
As above, so below.
pi_212375409
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:27 schreef Mijk het volgende:

[..]
Oneens, je kunt het ook als levende overstijgen, en natuurlijk heb je dan geen allround view, nog steeds komt die waarheid dan binnen via je zintuigen, met name je ogen (waarmee je dan compleet "de nieuwe wereld" ziet). Dus idd, je hebt dan 1 point of view vanuit een subject daar dan zie je wel wat is, zonder persee oordeel te hebben daarover. Goed en fout bestaan immers ook niet meer, omdat dit ook een dualiteit is, alles is gewoon. En hier refereren de zgn "new agers" dus ook naar als ze zeggen dat je gewoon moet "zijn". Dan ben je, als energie/bewustzijn. Iemand anders die naar jou zou kijken vanuit dezelfde Nirvanistische (wedergeboren) staat, die zou dan zeggen; Kijk, die persoon is, zonder verder waardeoordeel. Enkel vanuit een ander point of view. You are another window through which the universe experiences itself.

Het enige verschil is, is dat je ego niet als filter meer tussen jou en waarheid zit, daarom ontvang je de puurheid en echtheid van de wereld, alles om je heen. Normaal filtert ego heel veel daaruit en heb je dus een distorted view.

Awakened ppl recognize awakened ppl.
Dat is prima, maar jouw hoofdpijn is nog steeds jouw hoofdpijn en niet mijn hoofdpijn. Die scheiding blijft een feit, hoe mystiek je ook begint te lullen :P
pi_212375463
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:31 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Dat is prima, maar jouw hoofdpijn is nog steeds jouw hoofdpijn en niet mijn hoofdpijn. Die scheiding blijft een feit, hoe mystiek je ook begint te lullen :P
Ingame wel idd :P Zo kun je ook meerdere nodes in een netwerk hebben, ze zijn allemaal hetzelfde netwerk, maar ook een verschillende node, ik denk dat dat een redelijke vergelijking is. Je bent dus als mens gewoon een node in life.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 20:33:43 #119
545 dop
:copyright: dop
pi_212375468
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:27 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Je kunt wel blijven roepen dat het taalspelletjes zijn, maar zonder tegenargumenten is die claim waardeloos. Ik ben op basis van logica correct aan het redeneren. Daarvoor zit ik in het filosofieforum.
Dat doe je niet je maakt allerlei claims die niet kloppen en waar je geen enkel bewijs voor aandraagt.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212375681
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:33 schreef dop het volgende:

[..]
Dat doe je niet je maakt allerlei claims die niet kloppen en waar je geen enkel bewijs voor aandraagt.
Nou ja, ik ben niets nieuws aan het poneren. Idealisme (alles is bewustzijn) is een geaccepteerd realiteitsmodel. Dat bewijst al dat jouw "taalspelletjes" claim nergens op slaat en slechts jouw gebrek aan begrip laat zien.
pi_212376136
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:33 schreef dop het volgende:

[..]
Dat doe je niet je maakt allerlei claims die niet kloppen en waar je geen enkel bewijs voor aandraagt.
Bewijs is der dan ook niet en zal er waarschijnlijk nooit komen op dit terrein.

SPOILER: Experience only
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Deze man, een serieuze knower, discardde zelfs z'n eigen religie doordat hij dit ook wist.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 21:03:25 #122
545 dop
:copyright: dop
pi_212376295
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:42 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Nou ja, ik ben niets nieuws aan het poneren. Idealisme (alles is bewustzijn) is een geaccepteerd realiteitsmodel. Dat bewijst al dat jouw "taalspelletjes" claim nergens op slaat en slechts jouw gebrek aan begrip laat zien.
Het is een geaccepteerde filosofie.
Maar als je daar vervolgens allerlei onzin aan op hangt dingen omdraait of weg laat dan ben je toch echt taal spelletjes aan het spelen.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212376677
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:31 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Dat is prima, maar jouw hoofdpijn is nog steeds jouw hoofdpijn en niet mijn hoofdpijn. Die scheiding blijft een feit, hoe mystiek je ook begint te lullen :P
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 21:18:16 #124
545 dop
:copyright: dop
pi_212376689
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 20:58 schreef Mijk het volgende:

[..]
Bewijs is der dan ook niet en zal er waarschijnlijk nooit komen op dit terrein.

Het is krachtig en eerlijk om te zeggen dat je iets niet precies weet, of nog kunt bewijzen (zo werkt wetenschap ook).

Libertarisch keert het om als een gelovige en zegt zie je wel je kunt het niet bewijzen wetenschap is incompleet ik heb gelijk.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212376766
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:18 schreef dop het volgende:

[..]
Het is krachtig en eerlijk om te zeggen dat je iets niet precies weet, of nog kunt bewijzen (zo werkt wetenschap ook).

Libertarisch keert het om als een gelovige en zegt zie je wel je kunt het niet bewijzen wetenschap is incompleet ik heb gelijk.
Ik denk dat wetenschap er niet bij kan omdat bewustzijn onmeetbaar is. En als het dus waar is wat Buddha zei met de Anatta / Void, en dit is 1 grote illusie, dan ben je aan het trachten iets wat niet bestaat te bewijzen, dus dan is bewijs natuurlijk helemaal uitgesloten.

Leo zei ook in 1 van zn video's (actualized.org); we are the light, the world is the screen, but there's no projector.

En ondanks dat hij geen écht bekende naam is in de scene, heb ik een behoorlijk hoge pet van hem op persoonlijk, omdat ik hem nog op geen fout heb betrapt versus mn eigen knowledge hierover. Dus ook hij zegt eenzelfde iets; er is wel licht en wereld, maar als je de projector probeert te bewijzen als deze er niet is, houdt het op met het bewijs.
As above, so below.
pi_212376773
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:17 schreef Mijk het volgende:

[..]
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Helemaal mee eens, mijn bewustzijn is niet mijn bewustzijn maar het universele bewustzijn, oftewel God's wezen. De wereld bestaat bij gratie van mijn Zijn, zonder Mij bestaat niets. Jij bent mij en ik ben jou, de goudvis en ik zijn verenigd in het enige Zijn.

quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:18 schreef dop het volgende:

[..]
Het is krachtig en eerlijk om te zeggen dat je iets niet precies weet, of nog kunt bewijzen (zo werkt wetenschap ook).

Libertarisch keert het om als een gelovige en zegt zie je wel je kunt het niet bewijzen wetenschap is incompleet ik heb gelijk.
Jij, als materialist, bent hier de gelovige. Ik ben degene die geen extra substantie verzint en gewoon bij zijn eigen bewustzijn blijft.
pi_212377197
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:21 schreef Libertarisch het volgende:
Jij bent mij en ik ben jou, de goudvis en ik zijn verenigd in het enige Zijn.
Ja nouja, zoals je zelf zegt, we blijven 2 personen maar dat komt vooral omdat we 2 ego's zijn met persona. Degene die uiteindelijk bij jou uit je ogen kijkt, is dezelfde als bij mij idd.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 21:44:05 #128
545 dop
:copyright: dop
pi_212377292
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:21 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Helemaal mee eens, mijn bewustzijn is niet mijn bewustzijn maar het universele bewustzijn, oftewel God's wezen. De wereld bestaat bij gratie van mijn Zijn, zonder Mij bestaat niets. Jij bent mij en ik ben jou, de goudvis en ik zijn verenigd in het enige Zijn.
[..]
Jij, als materialist, bent hier de gelovige. Ik ben degene die geen extra substantie verzint en gewoon bij zijn eigen bewustzijn blijft.
Toch gek dat ik mijn bewustzijn als onderdeel van het geheel zie, van mijn zijn.
En jij doet als of het het enige is wat je bent.
In dat opzicht zijn we beide gelovigen.
Met dat verschil dat ik niet de waarheid of eeuwigheid claim.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212377390
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:44 schreef dop het volgende:

[..]
Toch gek dat ik mijn bewustzijn als onderdeel van het geheel zie, van mijn zijn.
En jij doet als of het het enige is wat je bent.
In dat opzicht zijn we beide gelovigen.
Met dat verschil dat ik niet de waarheid of eeuwigheid claim.
Hoe denk jij dan dat het is, t heelal gewoon een random soup die perongeluk ontstond, agnost, atheist?
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 21:48:03 #130
545 dop
:copyright: dop
pi_212377396
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:21 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ik denk dat wetenschap er niet bij kan omdat bewustzijn onmeetbaar is. En als het dus waar is wat Buddha zei met de Anatta / Void, en dit is 1 grote illusie, dan ben je aan het trachten iets wat niet bestaat te bewijzen, dus dan is bewijs natuurlijk helemaal uitgesloten.

Leo zei ook in 1 van zn video's (actualized.org); we are the light, the world is the screen, but there's no projector.

En ondanks dat hij geen écht bekende naam is in de scene, heb ik een behoorlijk hoge pet van hem op persoonlijk, omdat ik hem nog op geen fout heb betrapt versus mn eigen knowledge hierover. Dus ook hij zegt eenzelfde iets; er is wel licht en wereld, maar als je de projector probeert te bewijzen als deze er niet is, houdt het op met het bewijs.
Geloof kan er even min bij.
Slechts jouw verlangen om het allemaal te verklaren en kloppend te maken brengt je tot geloof.
Het is ook best lastig om te zeggen, ik weet het niet precies.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212377459
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:41 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja nouja, zoals je zelf zegt, we blijven 2 personen maar dat komt vooral omdat we 2 ego's zijn met persona. Degene die uiteindelijk bij jou uit je ogen kijkt, is dezelfde als bij mij idd.
We zijn beiden de Atman/Brahman (dat wat door onze ogen kijkt) maar ook de jiva (individuele: persoonlijkheid, talenten etc). De jiva is onlosmakelijk verbonden aan de incarnatie als mens.
pi_212377491
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:48 schreef dop het volgende:

[..]
Geloof kan er even min bij.
Slechts jouw verlangen om het allemaal te verklaren en kloppend te maken brengt je tot geloof.
Het is ook best lastig om te zeggen, ik weet het niet precies.
Deze snap ik even niet.

Voor mezelf heb ik gewoon een aantal dingen (Die ik niet kan bewijzen) liggen als "knowing", maar dat doe ik niet zomaar ofzo, dat moet behoorlijk aangetoond zijn voor mezelf. Buiten dit, heb ik natuurlijk nog zát waarvan ik niet exact weet hoe het werkt, maar heb wel al een groot gedeelte in kaart voor mezelf. En dit kun je dan trachten te delen, en dan komt de vraag om bewijs, tja.... iets wat je ervaart (en wat enkel ervaarbaar _is_), is niet voor een ander te bewijzen, enkel voor jezelf. Dus dat heeft niet zo gek veel zin, maar ik heb er geen moeite mee om te zeggen dat er genoeg is waarvan ik niet weet hoe het werkt.

Dus t enige wat je dan kunt doen als je het écht wilt weten als 3e persoon, is het zelf gaan uitvinden, alleen dat vergt nogal wat, en daar haken de meesten af.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 21:53:49 #133
545 dop
:copyright: dop
pi_212377548
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:47 schreef Mijk het volgende:

[..]
Hoe denk jij dan dat het is, t heelal gewoon een random soup die perongeluk ontstond, agnost, atheist?
Atheďst.
Gezien ik niet alle factoren kan overzien en niet oud genoeg wordt om alles te verklaren accepteer ik dat ik niet alles weet.

Ik kom niet verder dan dat uiteindelijk alles energie is.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212377577
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:53 schreef dop het volgende:
Ik kom niet verder dan dat uiteindelijk alles energie is.
Misschien is die energie wel wat ze god noemen.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 21:58:34 #135
545 dop
:copyright: dop
pi_212377680
quote:
11s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:54 schreef Mijk het volgende:

[..]
Misschien is die energie wel wat ze god noemen.
Dat kan, maar ik pas omdat er vervolgens allerlei verklaringen onzin aan die God wordt geplakt.
Dus nee God is je/het verlangen om het te verklaren.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212377742
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 21:58 schreef dop het volgende:

[..]
Dat kan, maar ik pas omdat er vervolgens allerlei verklaringen onzin aan die God wordt geplakt.
Dus nee God is je verlangen om het te verklaren.
Ja dit is dus ook waarom ik best een afkeer heb tegen abrahamistische religies, omdat die heel sterk laten lijken dat god 1 of ander persoon is, een gigantisch mens met een baard die wel even eea tovert. Maar imo (en ook in oosterse leren) gaat het dus om consciousness, dat is ook een energie, Brahman dus ook, en dat is imo de energie waar jij het over hebt. Quantumfield of collective consciousness. Het is bewustzijn, gewoon een grote intelligentie waar je zelf ook onderdeel van bent. Want als álles bestaat uit die energie, dan ben je zelf niet uitgesloten daarvan.

Maargoed, dit hoef je in een kerk niet te zeggen, want godslastering als je denkt dat een mens ook god is.

Om deze reden zou men ook niet de term god moeten gebruiken, omdat dit de meest uit verband getrokken term is in human history. En dus ook de term waar jij een bepaald beeld bij hebt wat de reden is waarom je hem weigert.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 22:08:06 #137
545 dop
:copyright: dop
pi_212377921
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:01 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja dit is dus ook waarom ik best een afkeer heb tegen abrahamistische religies, omdat die heel sterk laten lijken dat god 1 of ander persoon is, een gigantisch mens met een baard die wel even eea tovert. Maar imo (en ook in oosterse leren) gaat het dus om consciousness, dat is ook een energie, Brahman dus ook, en dat is imo de energie waar jij het over hebt. Quantumfield of collective consciousness. Het is bewustzijn, gewoon een grote intelligentie waar je zelf ook onderdeel van bent. Want als álles bestaat uit die energie, dan ben je zelf niet uitgesloten daarvan.

Maargoed, dit hoef je in een kerk niet te zeggen, want godslastering als je denkt dat een mens ook god is.

Om deze reden zou men ook niet de term god moeten gebruiken, omdat dit de meest uit verband getrokken term is in human history. En dus ook de term waar jij een bepaald beeld bij hebt wat de reden is waarom je hem weigert.
wij en alles om ons heen is het gevolg van die energie.
Ons ego, verlangen en bewustzijn zorgt er voor dat we het zelf graag een centrale rol geven en in het centrum zetten.
Zeggen dat bewustzijn alles en eeuwig is, is daar van het gevolg.
Maar helaas zonder ego en bewustzijn was er al energie.
Lang voor het leven, lang voor bewustzijn. en ook lang er na.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212377986
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:08 schreef dop het volgende:

[..]
wij en alles om ons heen is het gevolg van die energie.
Ons ego, verlangen en bewustzijn zorgt er voor dat we het zelf graag een centrale rol geven en in het centrum zetten.
Zeggen dat bewustzijn alles en eeuwig is, is daar van het gevolg.
Maar helaas zonder ego en bewustzijn was er al energie.
Ja, natuurlijk, als álles bestaat uit dat bewustzijn, was het er ook allang vóór de mens, ergo; het was er al vóór t heelal, waarschijnlijk is dat bewustzijn (of die intelligentie), hoe je het noemen wilt, de reden van de creatie en ook de creatie itself. Ik denk dan ook dat wetenschap en religie hand in hand gaan, big bang happened, maar waardoor? Door dat bewustzijn/die intelligentie, of die energie waar jij het over hebt? Grote kans.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 22:14:35 #139
545 dop
:copyright: dop
pi_212378066
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:10 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja, natuurlijk, als álles bestaat uit dat bewustzijn, was het er ook allang vóór de mens, ergo; het was er al vóór t heelal, waarschijnlijk is dat bewustzijn (of die intelligentie), hoe je het noemen wilt, de reden van de creatie en ook de creatie itself. Ik denk dan ook dat wetenschap en religie hand in hand gaan, big bang happened, maar waardoor? Door dat bewustzijn/die intelligentie, of die energie waar jij het over hebt? Grote kans.
Nope hier gaat je verlangen om het te verklaren met je aan de haal.
Ons bewustzijn is niet het zelfde als energie.
We waren er geen deel aan we zijn slechts het gevolg. Net als ons bewustzijn het gevolg is van het geheel der delen.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212378217
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:14 schreef dop het volgende:

[..]
Nope hier gaat je verlangen om het te verklaren met je aan de haal.
Ons bewustzijn is niet het zelfde als energie.
We waren er geen deel aan we zijn slechts het gevolg. Net als ons bewustzijn het gevolg is van het geheel der delen.
Niet het verlangen om het te verklaren, het is wel een hypothese dat dit is hoe het gegaan zou kunnen zijn, maar voornamelijk door eigen ervaring ook. Met psychedelics met name (maar ook in object-meditatie) kun je je focussen op een object of omgeving, en ook de omgeving of het object worden, daarmee zou je je bewustzijn verleggen naar een ander punt. Dit klinkt heel zweverig, maar als je dat een aantal keer mee hebt gemaakt wordt dat steeds minder vreemd.

Ook in Nirvikalpa Samadhi (Yoga) hebben ze het over ditzelfde fenomeen, daar verplaatst men zich ook in een object, dit kost behoorlijke practice, alleen het is wel zelf te ervaren. En dan is het maar net of je bereid bent zo ver te gaan daarin, want uiteindelijk lukt het je.

Dat je dan zegt; "ons bewustzijn is niet die energie", is dan een claim die jij legt, en ja... hoe zeker weet je die dan? Bovenstaande, dat verplaatsen in objecten e.d., wat ik dus meermaals heb ervaren ook (zowel psychedelics als meditatie), is voor mij een sterke aanwijzing dat die energie wél het bewustzijn is, en het object waarin ik me kan verplaatsen, datzelfde bewustzijn is waar ik oook uit besta. Anders was die shift niet mogelijk naar dat object.
As above, so below.
pi_212378309
dop heeft een aantal flinke gaten in zijn wereldbeeld zitten, maar het is duidelijk dat hij niet van mening zal veranderen.
pi_212378321
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:27 schreef Libertarisch het volgende:
dop heeft een aantal flinke gaten in zijn wereldbeeld zitten, maar het is duidelijk dat hij niet van mening zal veranderen.
Ja maar das ook niet zo gek, zonder die ervaringen die ik heb gehad was ik ook nog keihard atheist geweest. Tis ook niet echt de bedoeling iemand te overtuigen, maar meer; denk ns verder na dan enkel Shakti/materie.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 22:31:30 #143
545 dop
:copyright: dop
pi_212378383
quote:
3s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:22 schreef Mijk het volgende:

[..]
Niet het verlangen om het te verklaren, het is wel een hypothese dat dit is hoe het gegaan zou kunnen zijn, maar voornamelijk door eigen ervaring ook. Met psychedelics met name (maar ook in object-meditatie) kun je je focussen op een object of omgeving, en ook de omgeving of het object worden, daarmee zou je je bewustzijn verleggen naar een ander punt. Dit klinkt heel zweverig, maar als je dat een aantal keer mee hebt gemaakt wordt dat steeds minder vreemd.

Ook in Nirvikalpa Samadhi (Yoga) hebben ze het over ditzelfde fenomeen, daar verplaatst men zich ook in een object, dit kost behoorlijke practice, alleen het is wel zelf te ervaren. En dan is het maar net of je bereid bent zo ver te gaan daarin, want uiteindelijk lukt het je.

Dat je dan zegt; "ons bewustzijn is niet die energie", is dan een claim die jij legt, en ja... hoe zeker weet je die dan? Bovenstaande, dat verplaatsen in objecten e.d., wat ik dus meermaals heb ervaren ook (zowel psychedelics als meditatie), is voor mij een sterke aanwijzing dat die energie wél het bewustzijn is, en het object waarin ik me kan verplaatsen, datzelfde bewustzijn is waar ik oook uit besta. Anders was die shift niet mogelijk naar dat object.
ik kan net zo min over het randje kijken als jij.

Gezien we beide niet fatsoenlijk kunnen definiëren wat bewustzijn is kies ik er voor om dat dan ook niet in te gaan vullen met wens gedachten dat ik voor eeuwig besta
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212378453
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:31 schreef dop het volgende:

[..]
ik kan net zo min over het randje kijken als jij.

Gezien we beide niet fatsoenlijk kunnen definiëren wat bewustzijn is kies ik er voor om dat dan ook niet in te gaan vullen met wens gedachten dat ik voor eeuwig besta
Ik heb ook die wens niet, en ik als dit persoon, dit lichaam, zal ook niet eeuwig bestaan. Je vult nu dingen in voor mij, maar ik heb ook verre van die wensgedachte. Het maakt ook niet zo gek veel uit he; want stél je reincarneert, even hypothetisch, dan ben je nog steeds iemand anders. OF het is zo, dat een baby geboren wordt en een totaal nieuw bewustzijn heeft ipv dat van jou, die is óók nog steeds iemand anders. Dus zo gek veel maakt het niet uit op welke manier het gaat. Nobody, idd no-BODY... is forever.

Nothing lasts... but nothing is lost.
As above, so below.
pi_212378521
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 17:42 schreef Libertarisch het volgende:

Ik probeer het nog een keer. Wetenschappelijk materialisme verwijdert subjectiviteit uit het wereldbeeld, en poneert vervolgens zuivere objectiviteit als fundamentele realiteit.
Dit klopt al niet. Er zijn legio interpretaties van de kwantummechanica met subjectieve/contextuele eigenschappen compatibel met materialisme.

Je weet echt niet waar je het over hebt. :)
-
pi_212378593
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:38 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Dit klopt al niet. Er zijn legio interpretaties van de kwantummechanica met subjectieve/contextuele eigenschappen compatibel met materialisme.

Je weet echt niet waar je het over hebt. :)
Kun je in simpele taal uitleggen wat je bedoelt? Ik ben een leek, voor mij is het abracadabra wat je zegt.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 22:49:41 #147
545 dop
:copyright: dop
pi_212378794
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:35 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ik heb ook die wens niet, en ik als dit persoon, dit lichaam, zal ook niet eeuwig bestaan. Je vult nu dingen in voor mij, maar ik heb ook verre van die wensgedachte. Het maakt ook niet zo gek veel uit he; want stél je reincarneert, even hypothetisch, dan ben je nog steeds iemand anders. OF het is zo, dat een baby geboren wordt en een totaal nieuw bewustzijn heeft ipv dat van jou, die is óók nog steeds iemand anders. Dus zo gek veel maakt het niet uit op welke manier het gaat. Nobody, idd no-BODY... is forever.

Nothing lasts... but nothing is lost.
We weten het nog niet precies.
Ik ben atheďst.
Ik geef mezelf een centrale rol in dit leven, maar ben niet op jacht naar het eeuwige leven.

Ik weet inderdaad niet precies wat jij wenst.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
  zaterdag 10 februari 2024 @ 22:50:37 #148
545 dop
:copyright: dop
pi_212378814
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:41 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Kun je in simpele taal uitleggen wat je bedoelt? Ik ben een leek, voor mij is het abracadabra wat je zegt.
kort samengevat.
Je hebt behoorlijk wat gaten in je wereldbeeld 😂
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212378882
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:50 schreef dop het volgende:

[..]
Je hebt behoorlijk wat gaten in je wereldbeeld 😂
Nee, er zitten geen gaten in. Het enige is dat het niet bewezen kan worden, vanwege de rol van subjectiviteit.

Maar ik laat bijvoorbeeld niet zomaar een universum uit het niets ontstaan en geest uit steen ontstaan.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 22:55:48 #150
545 dop
:copyright: dop
pi_212378942
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:52 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Nee, er zitten geen gaten in. Het enige is dat het niet bewezen kan worden, vanwege de rol van subjectiviteit.
Je bent best grappig Soms
quote:
Maar ik laat bijvoorbeeld niet zomaar een universum uit het niets ontstaan en geest uit steen ontstaan.
Haushofer ook niet, dit soort claims zijn het gevolg van je beperkte begrip over de materie.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212379010
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:55 schreef dop het volgende:

Haushofer ook niet, dit soort claims zijn het gevolg van je beperkte begrip over de materie.
Jullie appeleren aan deskundigheid. Dit is een algemeen forum, we moeten elkaar in simpele taal kunnen verstaan.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 23:04:57 #152
545 dop
:copyright: dop
pi_212379130
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:59 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jullie appeleren aan deskundigheid. Dit is een algemeen forum, we moeten elkaar in simpele taal kunnen verstaan.
ik ga mezelf geen deskundige noemen, die laat ik aan jouw.
Alleen het universum uit het niets is zo een beetje wat een gelovige claimt wat er mis is aan de oerknal theorie, zonder dat hij door heeft dat dit niet is wat die theorie claimt.
Als je daar meer over wil begrijpen kun je daar genoeg over vinden op YouTube.
Wel accepteren dat we weten het niet precies ook deel is van het antwoord.
(Waar jij subjectiviteit claimt.)
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212379149
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:04 schreef dop het volgende:

[..]
ik ga mezelf geen deskundige noemen, die laat ik aan jouw.
Alleen het universum uit het niets is zo een beetje wat een gelovige claimt wat er mis is aan de oerknal theorie, zonder dat hij door heeft dat dit niet is wat die theorie claimt.
Als je daar meer over wil begrijpen kun je daar genoeg over vinden op YouTube.
Wel accepteren dat we weten het niet precies ook deel is van het antwoord.
Nee, niemand weet hoe het gegaan is, niemand was erbij van ons als personen.
As above, so below.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 23:07:47 #154
545 dop
:copyright: dop
pi_212379191
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:06 schreef Mijk het volgende:

[..]
Nee, niemand weet hoe het gegaan is, niemand was erbij van ons als personen.
Soms kun je van iets de gevolgen waarnemen zonder de oorzaak te kunnen zien.
Net als bewustzijn. 😉
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212379224
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:07 schreef dop het volgende:

[..]
Soms kun je van iets de gevolgen waarnemen zonder de oorzaak te kunnen zien.
Net als bewustzijn. 😉
Potje open deuren in trappen. Over bewustzijn heb ik verder een andere mening ivm ervaring, ieder zn ding he :)
As above, so below.
pi_212379242
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:04 schreef dop het volgende:

[..]
ik ga mezelf geen deskundige noemen, die laat ik aan jouw.
Alleen het universum uit het niets is zo een beetje wat een gelovige claimt wat er mis is aan de oerknal theorie, zonder dat hij door heeft dat dit niet is wat die theorie claimt.
Als je daar meer over wil begrijpen kun je daar genoeg over vinden op YouTube.
Wel accepteren dat we weten het niet precies ook deel is van het antwoord.
(Waar jij subjectiviteit claimt.)
Niet alleen gelovigen snappen dat een universum uit het niets niet kan kloppen, iedereen die logica hanteert snapt dat het niet kan kloppen.

Niks ontstaat uit het niets, en al helemaal niet een heel universum.

Maar goed, je kunt natuurlijk gewoon je oogkleppen opzetten.
  zaterdag 10 februari 2024 @ 23:12:40 #157
545 dop
:copyright: dop
pi_212379289
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:09 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Niet alleen gelovigen snappen dat een universum uit het niets niet kan kloppen, iedereen die logica hanteert snapt dat het niet kan kloppen.

Niks ontstaat uit het niets, en al helemaal niet een heel universum.

Maar goed, je kunt natuurlijk gewoon je oogkleppen opzetten.
wie claimt er dan dat het universum uit het niets is ontstaan?
Heb je door dat dit niet is wat de oerknal theorie inhoud?
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212379434
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:12 schreef dop het volgende:

[..]
wie claimt er dan dat het universum uit het niets is ontstaan?
Heb je door dat dit niet is wat de oerknal theorie inhoud?
Als het universum tijdelijk is heeft het een begin en een einde. Dan moet er dus een moment zijn geweest dat er niks was.

Een andere optie is dat het universum eeuwig is, maar dat kan dan geen materieel universum zijn. Materie is namelijk altijd tijdelijk.

Maar je bent welkom om de oerknal theorie even uit te leggen...
  zaterdag 10 februari 2024 @ 23:30:06 #159
545 dop
:copyright: dop
pi_212379687
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:19 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Als het universum tijdelijk is heeft het een begin en een einde. Dan moet er dus een moment zijn geweest dat er niks was.
het leven heeft een begin en een einde, en jij claimt toch net zo makkelijk dat dit eeuwig is. Ironisch genoeg met de claim ontleend aan de oerknal theorie (ruimttijd)
quote:
Een andere optie is dat het universum eeuwig is, maar dat kan dan geen materieel universum zijn. Materie is namelijk altijd tijdelijk.

weer een claim zonder bewijs (alle materie is het gevolg van energie)
quote:
Maar je bent welkom om de oerknal theorie even uit te leggen...
Nou nee iedereen weet dat dit knip en plakwerk zou worden dat je prima zelf kunt googlen.
Krauss heeft er een prima boek over dat ironisch genoeg Universum uit het niets heet.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212379786
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:30 schreef dop het volgende:

[..]
het leven heeft een begin en een einde, en jij claimt toch net zo makkelijk dat dit eeuwig is. Ironisch genoeg met de claim ontleend aan de oerknal theorie (ruimttijd)

Ik claim dat het bewustzijn tijdloos is. Jij weet ook dat het klopt, je lichaam heeft een leeftijd maar hoe je je vanbinnen voelt niet. Er is iets in ons dat niet aan tijd onderhevig is.

quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:30 schreef dop het volgende:

Nou nee iedereen weet dat dit knip en plakwerk zou worden dat je prima zelf kunt googlen.
Krauss heeft er een prima boek over dat ironisch genoeg Universum uit het niets heet.
Samenvatting: alles is ontstaan uit kwantumfluctuaties.

Kwantumfluctuaties zijn niet niets. :)
  zaterdag 10 februari 2024 @ 23:44:45 #161
545 dop
:copyright: dop
pi_212380008
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:34 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Ik claim dat het bewustzijn tijdloos is. Jij weet ook dat het klopt, je lichaam heeft een leeftijd maar hoe je je vanbinnen voelt niet. Er is iets in ons dat niet aan tijd onderhevig is.
Als mijn bewustzijn eeuwig was dan zou het zich bewust zijn van het begin van mijn fysieke bestaan. Dat is het niet.
Energie is tijdloos. Bewustzijn is slechts een gevolg.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382299
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 17:31 schreef Stormachtig1986 het volgende:

ALS God onvoorwaardelijke liefde was zou je niet niet gered kunnen zijn. Dan zouden ook ongelovigen gered kunnen zijn zonder te bekeren.
Dat is namelijk wat onvoorwaardelijk betekent. Dat er geen voorwaarde is..
Maar blijkbaar wel
Voor zover ik het begrijp en lees, is redding gebaseerd op het gewetensprincipe. Als je iets weet maar niet doet, kun je erop worden afgerekend. Als je iets niet weet, kun je er ook niet op worden afgerekend. Dus we worden geoordeeld aan de hand van de kennis die we hebben, de waarheid die we weten, en de keuzes die we op basis daarvan hebben gemaakt.

De focus ligt echter niet op God die met een soort hamer klaar staat om iedereen die hij kan zo snel mogelijk plat te slaan, maar op het verlangen van God om mensen naar zich toe te trekken om hen te kunnen zegenen met zijn liefde. Dus God is geduldig met ons en zal zich voor ons bljiven inzetten door ons geleidelijk naar de waarheid te brengen.
  zondag 11 februari 2024 @ 07:49:02 #163
545 dop
:copyright: dop
pi_212382369
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 07:10 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Voor zover ik het begrijp en lees, is redding gebaseerd op het gewetensprincipe. Als je iets weet maar niet doet, kun je erop worden afgerekend. Als je iets niet weet, kun je er ook niet op worden afgerekend. Dus we worden geoordeeld aan de hand van de kennis die we hebben, de waarheid die we weten, en de keuzes die we op basis daarvan hebben gemaakt.

De focus ligt echter niet op God die met een soort hamer klaar staat om iedereen die hij kan zo snel mogelijk plat te slaan, maar op het verlangen van God om mensen naar zich toe te trekken om hen te kunnen zegenen met zijn liefde. Dus God is geduldig met ons en zal zich voor ons bljiven inzetten door ons geleidelijk naar de waarheid te brengen.
Dat noem je dus een voorwaarde!
Even daar gelaten dat het hele weten in dit geval nogal discutabel is.
Ik ben geen atheďst omdat ik bewust tegen beter weten in niet in God geloof.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382451
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 07:49 schreef dop het volgende:

[..]
Dat noem je dus een voorwaarde!
Even daar gelaten dat het hele weten in dit geval nogal discutabel is.
Ik ben geen atheďst omdat ik bewust tegen beter weten in niet in God geloof.
Liefhebben en redden is niet hetzelfde.

God houdt van de hele mensheid maar niet de hele mensheid wil iets met God te maken hebben oftewel gered worden.

Of je iets met God te maken wil hebben blijkt uit hoe je reageert als God zich genadig toont, op welke manier dan ook.

Uiteindelijk oogst je simpelweg wat je zaait.

De hele mensheid kan gered worden, maar niet de hele mensheid wil dat. En liefde forceert niet.
  zondag 11 februari 2024 @ 08:16:55 #165
545 dop
:copyright: dop
pi_212382458
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:15 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Liefhebben en redden is niet hetzelfde.

God houdt van de hele mensheid maar niet de hele mensheid wil iets met God te maken hebben oftewel gered worden.

Of je iets met God te maken wil hebben blijkt uit hoe je reageert als God zich genadig toont, op welke manier dan ook.

Uiteindelijk oogst je simpelweg wat je zaait.

De hele mensheid kan gered worden, maar niet de hele mensheid wil dat. En liefde forceert niet.
God oogst inderdaad wat hij zaait, je draait het graag om begrijp ik.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382465
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:16 schreef dop het volgende:

[..]
God oogst inderdaad wat hij zaait, je draait het graag om begrijp ik.
Geen flauw idee wat je bedoelt.
  zondag 11 februari 2024 @ 08:22:25 #167
545 dop
:copyright: dop
pi_212382479
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:17 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Geen flauw idee wat je bedoelt.
Je lijkt inderdaad geen flauw idee te hebben wat onvoorwaardelijk betekent.
Ik kan het je ook niet uitleggen.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382639
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:22 schreef dop het volgende:

[..]
Je lijkt inderdaad geen flauw idee te hebben wat onvoorwaardelijk betekent.
Ik kan het je ook niet uitleggen.
Snap je dat onvoorwaardelijke liefde nu juist niet betekent dat je anderen kunt dwingen om van je te houden?

Als "iedereen gered wordt" terwijl men dat niet eens wil, is dat geen onvoorwaardelijke liefde, maar dwang.

"Gered worden" houdt in de praktijk immers in dat je gewillig God liefhebt door Zijn geboden te bewaren.
  zondag 11 februari 2024 @ 08:49:13 #169
545 dop
:copyright: dop
pi_212382680
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:44 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Snap je dat onvoorwaardelijke liefde nu juist niet betekent dat je anderen kunt dwingen om van je te houden?

Als "iedereen gered wordt" terwijl men dat niet eens wil, is dat geen onvoorwaardelijke liefde, maar dwang.

"Gered worden" houdt in de praktijk immers in dat je gewillig God liefhebt door Zijn geboden te bewaren.

en dat noem je dus voorwaardelijk en niet onvoorwaardelijk.

In het hele scheppings verhaal is het God die de voorwaarden creërt. Niet andersom, hoe graag je dat ook probeert te stellen.

[ Bericht 7% gewijzigd door dop op 11-02-2024 08:54:38 ]
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382706
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:49 schreef dop het volgende:

[..]
en dat noem je dus voorwaardelijk en niet onvoorwaardelijk.
Lees nou eens goed. Ik heb het over GERED worden, niet over liefhebben.

Dat zijn twee verschillende dingen.

God kan je liefhebben maar als je niet gered wil worden, dus niks met hem te maken wil hebben, dwingt hij je niet.

Dat wil niet zeggen dat hij je meteen als een baksteen laat vallen.
  zondag 11 februari 2024 @ 08:55:26 #171
545 dop
:copyright: dop
pi_212382720
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:52 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Lees nou eens goed. Ik heb het over GERED worden, niet over liefhebben.

Dat zijn twee verschillende dingen.

God kan je liefhebben maar als je niet gered wil worden, dus niks met hem te maken wil hebben, dwingt hij je niet.

Dat wil niet zeggen dat hij je meteen als een baksteen laat vallen.

Zie mijn edit, lees het scheppingsverhaal nog eens.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382722
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:55 schreef dop het volgende:

[..]
Zie mijn edit, lees het scheppingsverhaal nog eens.
Ja, vreselijke aanstellerij noem ik dat.
  zondag 11 februari 2024 @ 08:59:19 #173
545 dop
:copyright: dop
pi_212382741
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:56 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ja, vreselijke aanstellerij noem ik dat.
God kan zich inderdaad niet over zijn ego heen zetten.
Of hij daar mee een aansteller is weet ik niet.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382777
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 08:59 schreef dop het volgende:

[..]
God kan zich inderdaad niet over zijn ego heen zetten.
Of hij daar mee een aansteller is weet ik niet.
God had hen ook niet de keuze kunnen geven om zich tegen hem te keren.

Het feit dat hij hen de keuze liet, was een uiting van liefde.

Maar acties hebben gevolgen. Daar waren ze voor gewaarschuwd. Ik neem aan dat jij het anderen niet kwalijk neemt als je van een gebouw afspringt en daardoor overlijdt. Dat is dan je eigen schuld. Ze waren gewaarschuwd wat er zou gebeuren als ze figuurlijk van het gebouw zouden springen door Gods gebod te overtreden.
  zondag 11 februari 2024 @ 09:15:03 #175
545 dop
:copyright: dop
pi_212382847
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 09:06 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
God had hen ook niet de keuze kunnen geven om zich tegen hem te keren.

Het feit dat hij hen de keuze liet, was een uiting van liefde.

Maar acties hebben gevolgen. Daar waren ze voor gewaarschuwd. Ik neem aan dat jij het anderen niet kwalijk neemt als je van een gebouw afspringt en daardoor overlijdt. Dat is dan je eigen schuld. Ze waren gewaarschuwd wat er zou gebeuren als ze figuurlijk van het gebouw zouden springen door Gods gebod te overtreden.
Een voorwaardelijke keuze.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212382868
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 22:41 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Kun je in simpele taal uitleggen wat je bedoelt? Ik ben een leek, voor mij is het abracadabra wat je zegt.
Materialisme impliceert niet automatisch een volledig objectieve werkelijkheid zoals jij voorstelt en zoals b.v. een Einstein als realist wenste.

Je redenatie klopt dus al meteen niet. Net als je "heelal uit het niets" overigens, een belachelijk statement dat je normaliter bij creationisten tegenkomt.

Voor een "leek" ben je behoorlijk stellig in je foute beweringen.
-
pi_212382884
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 23:06 schreef Mijk het volgende:

[..]
Nee, niemand weet hoe het gegaan is, niemand was erbij van ons als personen.
Dat betekent niet dat je er niks zinnigs over kunt zeggen, natuurlijk. Soortgelijke doorgeschoten empirisme passen Flat Earthers ook toe.

En laat alle moordenaars, verkrachters en pedofielen dan ook maar los; we waren er immers niet bij. :7
-
pi_212382912
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 09:18 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat gebeurt niet. Ik zit er niet naast. Ik weet dat Jezus Christus de waarheid is.

Maar stel nou, als zuivere hypothese waar ik geen enkel ondersteunende argumenten of bewijzen voor heb, dat ik ernaast zat, dan zou ik geen spijt hebben.

Waarom niet?

Omdat ik dan een zeer rijk leven zou hebben geleid en dingen zou hebben ervaren en meegemaakt die ik absoluut niet had willen inruilen voor een leven zonder al die dingen.

Ik zou ernaar hebben gestreefd om volgens de hoogst denkbare idealen te leven.

Ik zou fantastische, interessante, boeiende mensen hebben ontmoet en ze tot mijn broeders en zusters hebben mogen rekenen.

Ik zou erdoor bevrijd zijn van allerlei zaken waar ik een slaaf van was en die mij beperkten, me kleiner hielden, me beschadigden.

Ik zou kracht, moed en angstloosheid hebben ontwikkeld die ik anders waarschijnlijk niet had ervaren.

Ik zou zware beproevingen hebben doorstaan waardoor ik zou zijn gegroeid en meer sympathie heb ontwikkeld voor het leed van anderen.

Ik zou simpelweg nergens spijt van hebben. Dan zou mijn leven een rijk leven zijn geweest dat ik niet zou hebben willen inruilen voor wat ik zelf de oppervlakkigheid, kleinheid en beperking van een 'standaard' leven zonder God en zonder geloof noem.
[..]
De Christelijke onvoorwaardelijke liefde is niet slechts een gevoel, maar daden.
Ook als je geen liefde voelt, kun je met liefde handelen, door de principes in de leer van Jezus te volgen.
Christelijke liefde gaat dus verder dan een extatische staat van bewustzijn of euforie. Zoiets kun je ook artificieel opwekken met inderdaad meditatie of drugs of andere zintuiglijke manipulaties, maar de liefde van God uit zich in daden: "God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd". "God toont zijn liefde naar ons, omdat Hij terwijl wij nog zondaars waren voor ons is gestorven".

De liefde van God is gebaseerd op onwrikbare principes die voortvloeien uit Gods aard, die liefde is. Zelfs als Hij geen liefde zou voelen via vreugde en euforie, handelt Hij met liefde, ook bij intense bedroefdheid en pijn. Want God is gigantisch bedroefd over ons lot, Hij heeft medelijden met ons. Tegelijkertijd verdienen we Zijn liefde eigenlijk niet. En toch geeft Hij die.

Waarom zeg ik dit met zoveel zekerheid? Omdat ik dus via mijn eigen ervaringen heb mogen voelen wat het is om lief te hebben zoals God ons liefheeft. En ook hoe het is als die liefde niet wordt teruggegeven, tegen alle hoop en verwachting in. God kan niet niet-liefhebben. Hij is altijd trouw aan zichzelf. Als wij hem verwerpen, blijft Hij ons trouw. Als wij niets meer van hem willen hebben, trek Hij zich terug, maar zal Hij af en toe toch iets van zich laten horen in de hoop dat we bij Hem terugkeren, want dwingen kan Hij ons niet. Als we Hem voor van alles en nog wat uitmaken, zal Hij daar bedroefd over zijn. Maar zijn liefde en compassie verdwijnen niet, want God is liefde.

Ik heb ook meerdere situaties meegemaakt waarin ik actief op een zeer onprettige manier werd bejegend, zelfs crimineel gezien de gevolgen, de uitspraken en de daden. Je natuurlijke, menselijke reactie is dan om je te verzetten, die persoon te haten, wraak te nemen. Dat zijn allemaal menselijke gevoelens die in je op komen borrelen. Op den duur word je er bitter van, of koud, gedemoraliseerd. Maar met God is er altijd dat stemmetje dat je aanspoort om daar niet aan toe te geven, maar te bidden voor degene die je zo behandelt. Om kansen te grijpen om goed te doen voor diegene. Om een aanmoedigend woord te spreken, of iets anders te doen om de gebrokenheid van die ander te verzachten. Want zo is God. Zijn compassie en liefde voor ons is groter dan de pijn die Hij ervaart wanneer we Hem verwerpen, de rug toekeren, openlijk schofferen, of erger. God zal blijven handelen vanuit die liefde die hij is.

Christelijke liefde is dus vooral een kwestie van daden. Daarom zegt Paulus wel dat we uit het geloof gerechtvaardigd worden, maar Jakobus dat geloof zonder werken dood is. Immers zijn werken van liefde, of we ons nu liefde, euforie of iets anders voelen of niet en of we het nu terugkrijgen of niet, het bewijs van daadwerkelijk geloof.

Overigens wil ik hiermee niet zeggen dat je communie met God niet tot gevoelens van liefde of euforie leidt. Dat is wel degelijk het geval. Maar als je mishandeld wordt, gaan die gevoelens meestal toch weg. Dan begint je menselijke natuur tegen te sputteren. Die begint zelfs onafhankelijk van je morele kompas allerlei oplossingen te bedenken hoe je het probleem kunt oplossen waarmee je geconfronteerd wordt. Die menselijke natuur, als je hem helemaal tot het uiterste drijft, houdt geen rekening met Gods wetten, principes of moraliteit. Die bedenkt gewoon een praktische oplossing, ongeacht de gevolgen. Als Christen dienen we die menselijke natuur te overstijgen door een stevig fundament van liefdesprincipes op te bouwen en daarnaar te handelen, ongeacht de situatie en de consequenties. Zo kon Jezus zichzelf ook aan het kruis opofferen zonder zich ertegen te verzetten. Hij werd gemotiveerd door een rotsvaste basis van liefde.

Het is juist dit leren liefhebben van degenen die niet terug liefhebben wat ware Christelijke liefde karakteriseert. Het is immers niet zo moeilijk om degenen lief te hebben die jou ook liefhebben. Maar wat doe je met die vreselijke collega die je elke dag vernedert, of die persoon die op je zenuwen werkt met diens gedrag, of dat kind op school waar je les aan geeft dat je zwakheden doorziet en er misbruik van maakt. Ik noem maar wat voorbeelden, maar dit zijn dingen die overal aan de orde van de dag zijn. Als Christen dien je daar anders mee om te gaan dan wat we meestal van nature doen.
[..]
Hier hoef je niet op te rekenen. Jezus komt zich niet persoonlijk aan ons presenteren. In plaats daarvan heeft Hij de Heilige Geest gestuurd. Die werkt via gelovigen om het evangelie te verspreiden en de goede werken te doen. Zij zijn de getuigen van het feit dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.

Hoe kun je het dan toch weten? Kijk naar Jezus' leer en geboden. Ze zijn het toppunt van moraliteit, liefde en rechtvaardigheid. Ze resoneren met ons geweten, omdat ons geweten (mits het niet afgestompt is) ons eraan herinnert hoe we ons eigenlijk zouden moeten gedragen. En het overstijgt zelfs ons geweten.

Als je dat weet, is het een kwestie van geloof. Immers is iets geen geloof of hoop meer als je het hebt gezien. Dan is het zichtbaar en bewezen. Maar God vraagt ons om geloof. Anders zouden we ons gedwongen kunnen voelen om Jezus te volgen, of we zouden bang zijn voor de gevolgen als we het niet doen. Maar God vraagt ons nu om ons vertrouwen in Hem te plaatsen zelfs zonder dat we Hem hebben gezien, maar door te geloven in de getuigenissen van degenen die het geloof wel hebben omarmd en Gods genade hebben ontvangen.

De eerste keer dat ik tot God bad, was dat na een preek waarin werd gezegd dat ik me moest bekeren, omdat ik anders verloren zou zijn.
Echter, tijdens die preek was ik het bijna overal mee eens, want ik dacht dat ik al gered was. Ik had immers mijn ego-dood al ervaren, ik had de kennis van een verlichte, ik had het godsbesef. Dus ik dacht al gered te zijn.

Maar bekering van zonde? Nee, dat hoorde niet bij mijn praktijken. Dus toen maar voor 'better safe than sorry' gekozen en gebeden. En dat nog een keer herhaald. Daarna toevallig een Christen ontmoet die me aanbood om voor me te bidden, want ik toestand. En daarna werden het evangelie en de bijbel op zo'n kraakheldere manier aan me gepresenteerd, dat ik ertoe geroerd werd omdat ik besefte dat dit hetgeen was wat ik al die tijd had gezocht. Ik ben toen voor het eerst echt op mijn knieën gegaan en gevraagd om deel te worden van dat koninkrijk van God, het paradijs waar ik eigenlijk naar verlangde. Daarna is mijn geloof geleidelijk opgebouwd. Dat begon in eerste instantie met het besef van mijn eigen fouten, dingen die ik deed en mankementen in mijn karakter die ik voorheen totaal niet zag. Ook was er sprake van genezing: gebeurtenissen en relaties uit het verleden die bovenkwamen. Ik heb toen veel gehuild, veel verwerkt. Het was alsof God die zaken aan het licht bracht om me te helen en me eroverheen te helpen, om een nieuwe frisse start te maken.

Daarna zijn er allerlei dingen in rap tempo veranderd. Ik stopte binnen een aantal maanden met roken, drank en drugs. Een aangeleerd wantrouwen werd weggenomen en andere negatieve gevolgen van het verleden werden genezen. Ben naar het buitenland verhuisd en daar zeer intensieve dingen meegemaakt. Ik had in die tijd nog wel twijfels, 'ben ik niet gewoon gek geworden', maar steeds opnieuw zag ik op zeer krachtige manier dat de beloften in de bijbel zich in mijn eigen leven manifesteerden, waardoor die twijfels werden weggenomen.

In de jaren daarna heb ik naar mijn mening zware beproevingen ondergaan, waardoor ik kon leren om op God te vertrouwen in elke situatie. Het is niet niks als je je bekeert en vervolgens je hele leven ineen lijkt te storten en aaneenschakeling van pijn, rouw, onvervulde verlangens, onzekerheid, mentale kwelling wordt. Je gaat je echt afvragen wat er in hemelsnaam aan de hand is. Maar zo'n periode van beproeving is normaal. In zulke tijden wordt je karakter gevormd, je leert erdoor op God te vertrouwen, in elke situatie. Je ziet dat God je trouw is, dat Hij altijd aan je zijde is, in elke situatie kan ingrijpen. Dat wil dus niet zeggen dat alles loopt zoals je wil dat het loopt. Het kwaad kan vaak zijn gang gaan en daar ondervind je de gevolgen ook van. Maar Jezus is en blijft altijd aan je zijde en geeft je de kracht om door te gaan. In de tussentijd leert Hij je om anders met dingen om te gaan dan je normaal zou doen, om de principes van Zijn leer in de praktijk te brengen door te bidden voor degenen die je op allerlei manieren teleurstellen of zefls kwaad doen, om goed te doen waar mogelijk, om anderen geen kwaad te wensen terwijl ze het eigenlijk wel verdienen, enzovoorts. Dit is een leerproces waar elke Christen doorheen moet, maar helaas heb ik vaak gezien dat mensen weigeren om zich eraan te onderwerpen, omdat het zo pijnlijk is.

Uiteindelijk stellen deze beproevingen je dus in staat om beter de geest, het karakter van God te begrijpen: Zijn compassie, liefde, genade, geduld, goedheid, trouw. En dat karaker staat in schril contrast met je eigen menselijke natuur, die geneigd is om precies tegenovergesteld te handelen. Daardoor besef je dat het geen zin heeft om op jezelf te vertrouwen, aangezien je menselijke natuur zich niet onderwerpt aan Gods wet. Je leert erdoor op God te vertrouwen, wat de situatie ook is. Dit is volgens mij het uiteindelijke doel van deze 'opvoeding' ie God ons geeft: leren om volledig op God te vertrouwen. Dat is de enige manier om Gods wil te doen, aangezien God de enige is die de zuivere liefde heeft die Hij van Zijn schepsels vereist. Zonder Hem zijn we niets, kunnen we niets, gaan we dood.

Zoals ik nu over Jezus spreek, daar zijn jaren aan voorafgegaan. Het is niet alleen gebaseerd op wat ik in de bijbel lees, maar over mijn ervaringen als gelovige waarin ik de controle over mijn leven aan God heb gegeven en erop heb vertrouwd dat Hij, als Vader die het beste met mij voorheeft en precies weet wat ik nodig heb om Gods wil te kunnen doen en uiteindelijk het eeuwige leven te krijgen, Dat heeft tot allerlei persoonlijke ervaringen geleid waardoor ik God daadwerkelijk als een levende persoon heb ervaren die wel degelijk buiten mij staat en alles onder controle heeft. Een persoon die mij dingen leert die ik niet uit mijzelf haal, maar die wel precies overeenkomen met de God zoals die in de geschriften wordt beschreven. Die persoon Jezus waar je over leest, kun je dus leren kennen via geestelijke communicatie door middel van gebed. Die persoon transformeert je, je gedachten, gevoelens. Het is alsof de perfecte man bezit van je neemt en je als instrument gebruikt om het goede te doen, terwijl je zelf observeert dat je het doet. Dit is moeilijk uit te leggen. Maar het is ontzettend prettig en fijn als dit gebeurt, het is 'goed', je weet dat die God is die via jou handelt. Overigens kan dit ook ontzettende weerstand oproepen bij mensen die door een ander soort geest gemotiveerd worden. Zij kunnen verbaal en fysiek agressief worden, zoals ook het geval is in de evangelieęn. Dit is dat 'zwaard' waar we het eerder over hadden: het pure karakter van Jezus roept weerzin, haat en agressiviteit op bij degenen die zelf gemotiveerd worden door het hypocriete en neppe karakter van de duivel. Helaas kan dit zich zelfs manifesteren bij je meest dierbaren, en dat leidt inderdaad tot conflicten zoals Jezus ook zei. Maar dit is de spirituele strijd waar wij als mensen middenin zitten: de strijd van de tegenstander van God tegen God, en waarin wij allemaal een rol spelen, of we ons daar nu bewust van zijn of niet, door dienaars te zijn van Gods tegenstander, of van God.
[..]
Zoals ik hierboven zei: gebed heeft bij mij het verschil gemaakt. De rest doet God zelf. Hij weet precies wat we nodig hebben om onze twijfels weg te nemen. Als we bereid zijn om ons hele leven volledig in Zijn handen te geven, Zal hij dan ook het noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat we als gelovigen met vertrouwen door het leven kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook nodig als we het evangelie moeten verspreiden. Uiteindelijk zijn het vaak de persoonlijke getuigenissen die anderen raken en overtuigen, niet droge theologie. Die getuigenissen zijn gebaseerd op ervaringen die God ons geeft om ons te laten zien dat Hij wel degelijk leeft, alomaanwezig en almachtig is, en dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de fundamenten van het geloof en de waarheid van de geschriften.
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 09:18 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat gebeurt niet. Ik zit er niet naast. Ik weet dat Jezus Christus de waarheid is.

Maar stel nou, als zuivere hypothese waar ik geen enkel ondersteunende argumenten of bewijzen voor heb, dat ik ernaast zat, dan zou ik geen spijt hebben.

Waarom niet?

Omdat ik dan een zeer rijk leven zou hebben geleid en dingen zou hebben ervaren en meegemaakt die ik absoluut niet had willen inruilen voor een leven zonder al die dingen.

Ik zou ernaar hebben gestreefd om volgens de hoogst denkbare idealen te leven.

Ik zou fantastische, interessante, boeiende mensen hebben ontmoet en ze tot mijn broeders en zusters hebben mogen rekenen.

Ik zou erdoor bevrijd zijn van allerlei zaken waar ik een slaaf van was en die mij beperkten, me kleiner hielden, me beschadigden.

Ik zou kracht, moed en angstloosheid hebben ontwikkeld die ik anders waarschijnlijk niet had ervaren.

Ik zou zware beproevingen hebben doorstaan waardoor ik zou zijn gegroeid en meer sympathie heb ontwikkeld voor het leed van anderen.

Ik zou simpelweg nergens spijt van hebben. Dan zou mijn leven een rijk leven zijn geweest dat ik niet zou hebben willen inruilen voor wat ik zelf de oppervlakkigheid, kleinheid en beperking van een 'standaard' leven zonder God en zonder geloof noem.
[..]
De Christelijke onvoorwaardelijke liefde is niet slechts een gevoel, maar daden.
Ook als je geen liefde voelt, kun je met liefde handelen, door de principes in de leer van Jezus te volgen.
Christelijke liefde gaat dus verder dan een extatische staat van bewustzijn of euforie. Zoiets kun je ook artificieel opwekken met inderdaad meditatie of drugs of andere zintuiglijke manipulaties, maar de liefde van God uit zich in daden: "God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd". "God toont zijn liefde naar ons, omdat Hij terwijl wij nog zondaars waren voor ons is gestorven".

De liefde van God is gebaseerd op onwrikbare principes die voortvloeien uit Gods aard, die liefde is. Zelfs als Hij geen liefde zou voelen via vreugde en euforie, handelt Hij met liefde, ook bij intense bedroefdheid en pijn. Want God is gigantisch bedroefd over ons lot, Hij heeft medelijden met ons. Tegelijkertijd verdienen we Zijn liefde eigenlijk niet. En toch geeft Hij die.

Waarom zeg ik dit met zoveel zekerheid? Omdat ik dus via mijn eigen ervaringen heb mogen voelen wat het is om lief te hebben zoals God ons liefheeft. En ook hoe het is als die liefde niet wordt teruggegeven, tegen alle hoop en verwachting in. God kan niet niet-liefhebben. Hij is altijd trouw aan zichzelf. Als wij hem verwerpen, blijft Hij ons trouw. Als wij niets meer van hem willen hebben, trek Hij zich terug, maar zal Hij af en toe toch iets van zich laten horen in de hoop dat we bij Hem terugkeren, want dwingen kan Hij ons niet. Als we Hem voor van alles en nog wat uitmaken, zal Hij daar bedroefd over zijn. Maar zijn liefde en compassie verdwijnen niet, want God is liefde.

Ik heb ook meerdere situaties meegemaakt waarin ik actief op een zeer onprettige manier werd bejegend, zelfs crimineel gezien de gevolgen, de uitspraken en de daden. Je natuurlijke, menselijke reactie is dan om je te verzetten, die persoon te haten, wraak te nemen. Dat zijn allemaal menselijke gevoelens die in je op komen borrelen. Op den duur word je er bitter van, of koud, gedemoraliseerd. Maar met God is er altijd dat stemmetje dat je aanspoort om daar niet aan toe te geven, maar te bidden voor degene die je zo behandelt. Om kansen te grijpen om goed te doen voor diegene. Om een aanmoedigend woord te spreken, of iets anders te doen om de gebrokenheid van die ander te verzachten. Want zo is God. Zijn compassie en liefde voor ons is groter dan de pijn die Hij ervaart wanneer we Hem verwerpen, de rug toekeren, openlijk schofferen, of erger. God zal blijven handelen vanuit die liefde die hij is.

Christelijke liefde is dus vooral een kwestie van daden. Daarom zegt Paulus wel dat we uit het geloof gerechtvaardigd worden, maar Jakobus dat geloof zonder werken dood is. Immers zijn werken van liefde, of we ons nu liefde, euforie of iets anders voelen of niet en of we het nu terugkrijgen of niet, het bewijs van daadwerkelijk geloof.

Overigens wil ik hiermee niet zeggen dat je communie met God niet tot gevoelens van liefde of euforie leidt. Dat is wel degelijk het geval. Maar als je mishandeld wordt, gaan die gevoelens meestal toch weg. Dan begint je menselijke natuur tegen te sputteren. Die begint zelfs onafhankelijk van je morele kompas allerlei oplossingen te bedenken hoe je het probleem kunt oplossen waarmee je geconfronteerd wordt. Die menselijke natuur, als je hem helemaal tot het uiterste drijft, houdt geen rekening met Gods wetten, principes of moraliteit. Die bedenkt gewoon een praktische oplossing, ongeacht de gevolgen. Als Christen dienen we die menselijke natuur te overstijgen door een stevig fundament van liefdesprincipes op te bouwen en daarnaar te handelen, ongeacht de situatie en de consequenties. Zo kon Jezus zichzelf ook aan het kruis opofferen zonder zich ertegen te verzetten. Hij werd gemotiveerd door een rotsvaste basis van liefde.

Het is juist dit leren liefhebben van degenen die niet terug liefhebben wat ware Christelijke liefde karakteriseert. Het is immers niet zo moeilijk om degenen lief te hebben die jou ook liefhebben. Maar wat doe je met die vreselijke collega die je elke dag vernedert, of die persoon die op je zenuwen werkt met diens gedrag, of dat kind op school waar je les aan geeft dat je zwakheden doorziet en er misbruik van maakt. Ik noem maar wat voorbeelden, maar dit zijn dingen die overal aan de orde van de dag zijn. Als Christen dien je daar anders mee om te gaan dan wat we meestal van nature doen.
[..]
Hier hoef je niet op te rekenen. Jezus komt zich niet persoonlijk aan ons presenteren. In plaats daarvan heeft Hij de Heilige Geest gestuurd. Die werkt via gelovigen om het evangelie te verspreiden en de goede werken te doen. Zij zijn de getuigen van het feit dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.

Hoe kun je het dan toch weten? Kijk naar Jezus' leer en geboden. Ze zijn het toppunt van moraliteit, liefde en rechtvaardigheid. Ze resoneren met ons geweten, omdat ons geweten (mits het niet afgestompt is) ons eraan herinnert hoe we ons eigenlijk zouden moeten gedragen. En het overstijgt zelfs ons geweten.

Als je dat weet, is het een kwestie van geloof. Immers is iets geen geloof of hoop meer als je het hebt gezien. Dan is het zichtbaar en bewezen. Maar God vraagt ons om geloof. Anders zouden we ons gedwongen kunnen voelen om Jezus te volgen, of we zouden bang zijn voor de gevolgen als we het niet doen. Maar God vraagt ons nu om ons vertrouwen in Hem te plaatsen zelfs zonder dat we Hem hebben gezien, maar door te geloven in de getuigenissen van degenen die het geloof wel hebben omarmd en Gods genade hebben ontvangen.

De eerste keer dat ik tot God bad, was dat na een preek waarin werd gezegd dat ik me moest bekeren, omdat ik anders verloren zou zijn.
Echter, tijdens die preek was ik het bijna overal mee eens, want ik dacht dat ik al gered was. Ik had immers mijn ego-dood al ervaren, ik had de kennis van een verlichte, ik had het godsbesef. Dus ik dacht al gered te zijn.

Maar bekering van zonde? Nee, dat hoorde niet bij mijn praktijken. Dus toen maar voor 'better safe than sorry' gekozen en gebeden. En dat nog een keer herhaald. Daarna toevallig een Christen ontmoet die me aanbood om voor me te bidden, want ik toestand. En daarna werden het evangelie en de bijbel op zo'n kraakheldere manier aan me gepresenteerd, dat ik ertoe geroerd werd omdat ik besefte dat dit hetgeen was wat ik al die tijd had gezocht. Ik ben toen voor het eerst echt op mijn knieën gegaan en gevraagd om deel te worden van dat koninkrijk van God, het paradijs waar ik eigenlijk naar verlangde. Daarna is mijn geloof geleidelijk opgebouwd. Dat begon in eerste instantie met het besef van mijn eigen fouten, dingen die ik deed en mankementen in mijn karakter die ik voorheen totaal niet zag. Ook was er sprake van genezing: gebeurtenissen en relaties uit het verleden die bovenkwamen. Ik heb toen veel gehuild, veel verwerkt. Het was alsof God die zaken aan het licht bracht om me te helen en me eroverheen te helpen, om een nieuwe frisse start te maken.

Daarna zijn er allerlei dingen in rap tempo veranderd. Ik stopte binnen een aantal maanden met roken, drank en drugs. Een aangeleerd wantrouwen werd weggenomen en andere negatieve gevolgen van het verleden werden genezen. Ben naar het buitenland verhuisd en daar zeer intensieve dingen meegemaakt. Ik had in die tijd nog wel twijfels, 'ben ik niet gewoon gek geworden', maar steeds opnieuw zag ik op zeer krachtige manier dat de beloften in de bijbel zich in mijn eigen leven manifesteerden, waardoor die twijfels werden weggenomen.

In de jaren daarna heb ik naar mijn mening zware beproevingen ondergaan, waardoor ik kon leren om op God te vertrouwen in elke situatie. Het is niet niks als je je bekeert en vervolgens je hele leven ineen lijkt te storten en aaneenschakeling van pijn, rouw, onvervulde verlangens, onzekerheid, mentale kwelling wordt. Je gaat je echt afvragen wat er in hemelsnaam aan de hand is. Maar zo'n periode van beproeving is normaal. In zulke tijden wordt je karakter gevormd, je leert erdoor op God te vertrouwen, in elke situatie. Je ziet dat God je trouw is, dat Hij altijd aan je zijde is, in elke situatie kan ingrijpen. Dat wil dus niet zeggen dat alles loopt zoals je wil dat het loopt. Het kwaad kan vaak zijn gang gaan en daar ondervind je de gevolgen ook van. Maar Jezus is en blijft altijd aan je zijde en geeft je de kracht om door te gaan. In de tussentijd leert Hij je om anders met dingen om te gaan dan je normaal zou doen, om de principes van Zijn leer in de praktijk te brengen door te bidden voor degenen die je op allerlei manieren teleurstellen of zefls kwaad doen, om goed te doen waar mogelijk, om anderen geen kwaad te wensen terwijl ze het eigenlijk wel verdienen, enzovoorts. Dit is een leerproces waar elke Christen doorheen moet, maar helaas heb ik vaak gezien dat mensen weigeren om zich eraan te onderwerpen, omdat het zo pijnlijk is.

Uiteindelijk stellen deze beproevingen je dus in staat om beter de geest, het karakter van God te begrijpen: Zijn compassie, liefde, genade, geduld, goedheid, trouw. En dat karaker staat in schril contrast met je eigen menselijke natuur, die geneigd is om precies tegenovergesteld te handelen. Daardoor besef je dat het geen zin heeft om op jezelf te vertrouwen, aangezien je menselijke natuur zich niet onderwerpt aan Gods wet. Je leert erdoor op God te vertrouwen, wat de situatie ook is. Dit is volgens mij het uiteindelijke doel van deze 'opvoeding' ie God ons geeft: leren om volledig op God te vertrouwen. Dat is de enige manier om Gods wil te doen, aangezien God de enige is die de zuivere liefde heeft die Hij van Zijn schepsels vereist. Zonder Hem zijn we niets, kunnen we niets, gaan we dood.

Zoals ik nu over Jezus spreek, daar zijn jaren aan voorafgegaan. Het is niet alleen gebaseerd op wat ik in de bijbel lees, maar over mijn ervaringen als gelovige waarin ik de controle over mijn leven aan God heb gegeven en erop heb vertrouwd dat Hij, als Vader die het beste met mij voorheeft en precies weet wat ik nodig heb om Gods wil te kunnen doen en uiteindelijk het eeuwige leven te krijgen, Dat heeft tot allerlei persoonlijke ervaringen geleid waardoor ik God daadwerkelijk als een levende persoon heb ervaren die wel degelijk buiten mij staat en alles onder controle heeft. Een persoon die mij dingen leert die ik niet uit mijzelf haal, maar die wel precies overeenkomen met de God zoals die in de geschriften wordt beschreven. Die persoon Jezus waar je over leest, kun je dus leren kennen via geestelijke communicatie door middel van gebed. Die persoon transformeert je, je gedachten, gevoelens. Het is alsof de perfecte man bezit van je neemt en je als instrument gebruikt om het goede te doen, terwijl je zelf observeert dat je het doet. Dit is moeilijk uit te leggen. Maar het is ontzettend prettig en fijn als dit gebeurt, het is 'goed', je weet dat die God is die via jou handelt. Overigens kan dit ook ontzettende weerstand oproepen bij mensen die door een ander soort geest gemotiveerd worden. Zij kunnen verbaal en fysiek agressief worden, zoals ook het geval is in de evangelieęn. Dit is dat 'zwaard' waar we het eerder over hadden: het pure karakter van Jezus roept weerzin, haat en agressiviteit op bij degenen die zelf gemotiveerd worden door het hypocriete en neppe karakter van de duivel. Helaas kan dit zich zelfs manifesteren bij je meest dierbaren, en dat leidt inderdaad tot conflicten zoals Jezus ook zei. Maar dit is de spirituele strijd waar wij als mensen middenin zitten: de strijd van de tegenstander van God tegen God, en waarin wij allemaal een rol spelen, of we ons daar nu bewust van zijn of niet, door dienaars te zijn van Gods tegenstander, of van God.
[..]
Zoals ik hierboven zei: gebed heeft bij mij het verschil gemaakt. De rest doet God zelf. Hij weet precies wat we nodig hebben om onze twijfels weg te nemen. Als we bereid zijn om ons hele leven volledig in Zijn handen te geven, Zal hij dan ook het noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat we als gelovigen met vertrouwen door het leven kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook nodig als we het evangelie moeten verspreiden. Uiteindelijk zijn het vaak de persoonlijke getuigenissen die anderen raken en overtuigen, niet droge theologie. Die getuigenissen zijn gebaseerd op ervaringen die God ons geeft om ons te laten zien dat Hij wel degelijk leeft, alomaanwezig en almachtig is, en dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de fundamenten van het geloof en de waarheid van de geschriften.
Ik kom hier later op terug, maar voor nu 2 snelle reacties:

100% zekerheid betekent dat geen enkel bewijs je in theorie niet meer kan overtuigen van het tegendeel. Dat is volslagen irrationeel, net als b.v. metafysisch naturalisme of "100% atheisme".

Ik doelde niet op spijt; ik vroeg me af of je nadat je van je geloof af zou zijn gevallen überhaupt nog een zinvol leven kunt leven of dat het dan allemaal niet meer voor je hoeft.
-
pi_212383258
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 09:25 schreef Haushofer het volgende:

[..]
[..]
Ik kom hier later op terug, maar voor nu 2 snelle reacties:

100% zekerheid betekent dat geen enkel bewijs je in theorie niet meer kan overtuigen van het tegendeel. Dat is volslagen irrationeel, net als b.v. metafysisch naturalisme of "100% atheisme".

Ik doelde niet op spijt; ik vroeg me af of je nadat je van je geloof af zou zijn gevallen überhaupt nog een zinvol leven kunt leven of dat het dan allemaal niet meer voor je hoeft.
Voor mij is God de enige zekerheid. Noem dat irrationeel, ik noem dat rotsvast vertrouwen en geloof. Rationeel zijn is niet het hoogst haalbare in het leven. Ik neem voor het gemak even aan dat je niet met je vrouw bent getrouwd op zuiver rationele basis. Immers weet je rationeel niet of ze je ooit zal verlaten, of ze je ooit enorm zal kwetsen, or anderzins ruineren. Maar je hebt vertrouwen, geloof in het slagen van je huwelijk, en voelt genoeg om erin te stappen. Daar is ook weinig rationeels aan. Toch doe je het. Blijkbaar zijn er andere zaken die zwaarder wegen en doorslaggevend zijn.

"Nadat je van je geloof af zou zijn gevallen".

Dan moet ik dus eerst van mijn geloof vallen. Ik geloof niet dat dat zal gebeuren.

Zoals ik hierboven zei, gaat het geloof gepaard met het nastreven van de hoogste idealen. Dat geeft het leven inderdaad zin, omdat het overeenkomt met mijn geweten wat ik ook al had voordat ik in God geloofde. Het geloof voegt daar alleen de gemoedsrust aan toe dat ik me niet druk hoef te maken over de gevolgen van rechtvaardigheid nastreven in een wereld waarin veel mensen dat niet doen en velen juist vooruitkomen dankzij onrecht.
pi_212383309
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 09:58 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Voor mij is God de enige zekerheid. Noem dat irrationeel, ik noem dat rotsvast vertrouwen en geloof. Rationeel zijn is niet het hoogst haalbare in het leven.

"Nadat je van je geloof af zou zijn gevallen".

Dan moet ik dus eerst van mijn geloof vallen. Ik geloof niet dat dat zal gebeuren.

Zoals ik hierboven zei, gaat het geloof gepaard met het nastreven van de hoogste idealen. Dat geeft het leven inderdaad zin, omdat het overeenkomt met mijn geweten wat ik ook al had voordat ik in God geloofde. Het geloof voegt daar alleen de gemoedsrust aan toe dat ik me niet druk hoef te maken over de gevolgen van rechtvaardigheid nastreven in een wereld waarin veel mensen dat niet doen en velen juist vooruitkomen dankzij onrecht.
Maar zou je na je hypothetische afvalligheid überhaupt nog willen doorleven of zingeving kunnen vinden?
-
pi_212383396
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 10:02 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Maar zou je na je hypothetische afvalligheid überhaupt nog willen doorleven of zingeving kunnen vinden?
Ik vind dit wel een heel erg hypothetische vraag. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet meer zou geloven. Daar heb ik te veel voor meegemaakt intussen. Maar ook voordat ik gelovig was, vond ik zin in het leven. Dus ik ga ervanuit dat dat in dat geval ook zal zijn. Je kunt immers altijd ernaar streven om het goede te doen in het leven en daar voldoening uit te halen, of je nu gelovig bent of niet. En hoewel de wereld een puinhoop is, zijn er ook genoeg mooie dingen om van te genieten. Als dat dan zonder geloof moet, dan maar zonder geloof. Dan leef je een leven en daarna is het klaar. Leven in overeenstemming met je principes en overtuigingen is denk ik het hoogste goed, door trouw te blijven aan wat je weet dat het goede is. Of je nu gelovig bent of niet. Dat brengt uiteindelijk vreugde en voldoening.

Anders wordt het natuurlijk als je bijv. voor je geloof lijdt. Dat zou dan volstrekt nutteloos worden. Maar aangezien het geloof vaak hetgeen is dat ook tot lijden leidt, zou je waarschijnlijk minder lijden. Dat zou dan prettiger zijn dan leven met geloof.
pi_212383836
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 09:19 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Materialisme impliceert niet automatisch een volledig objectieve werkelijkheid zoals jij voorstelt en zoals b.v. een Einstein als realist wenste.

Je redenatie klopt dus al meteen niet. Net als je "heelal uit het niets" overigens, een belachelijk statement dat je normaliter bij creationisten tegenkomt.

Voor een "leek" ben je behoorlijk stellig in je foute beweringen.
Je blijf roepen dat ik ongelijk zonder argumenten.

"Materialisme impliceert niet automatisch een volledig objectieve werkelijkheid" oh nee? Leg uit dan

Een universum uit het niets belachelijk? Als het universum een begin heeft moet er dus een moment geweest zijn dat er niks was. Het universum is 13.7 miljard jaar oud. Wat was er 14 miljard jaar geleden.

Je bent alleen op een irritante manier aan het liegen en sputteren om je wankele wereldbeeld te verdedigen. Met je zinnetjes.
pi_212384811
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 10:55 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Je blijf roepen dat ik ongelijk zonder argumenten.

"Materialisme impliceert niet automatisch een volledig objectieve werkelijkheid" oh nee? Leg uit dan

Een universum uit het niets belachelijk? Als het universum een begin heeft moet er dus een moment geweest zijn dat er niks was. Het universum is 13.7 miljard jaar oud. Wat was er 14 miljard jaar geleden.

Je bent alleen op een irritante manier aan het liegen en sputteren om je wankele wereldbeeld te verdedigen. Met je zinnetjes.
Het is eigenlijk best wel ongelooflijk hoe je nog steeds precies dezelfde dingen zegt als vijf jaar geleden, hoe steeds opnieuw precies dezelfde standaardzinnetjes en beweringen naar boven komen en je geen enkele ontwikkeling hebt doorgemaakt in je denken en je "argumenten", noch in je kennis of begrip van datgene wat je bekritiseert. Het is allemaal één gigantische stropop en hysterische waan.
pi_212384907
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 11:59 schreef CharlesKinbote het volgende:

[..]
Het is eigenlijk best wel ongelooflijk hoe je nog steeds precies dezelfde dingen zegt als vijf jaar geleden, hoe steeds opnieuw precies dezelfde standaardzinnetjes en beweringen naar boven komen en je geen enkele ontwikkeling hebt doorgemaakt in je denken en je "argumenten", noch in je kennis of begrip van datgene wat je bekritiseert. Het is allemaal één gigantische stropop en hysterische waan.
Waar zijn je argumenten?

kom op dan, ontkracht mijn idealisme eens met een beter wereldbeeld :P
  zondag 11 februari 2024 @ 12:41:54 #185
545 dop
:copyright: dop
pi_212385380
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 10:55 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Een universum uit het niets belachelijk? Als het universum een begin heeft moet er dus een moment geweest zijn dat er niks was. Het universum is 13.7 miljard jaar oud. Wat was er 14 miljard jaar geleden.
Kort samengevat.
Energie buiten ruimte en tijd.

Het niets waar jij om doelt is slechts het ontbreken van ruimte tijd. De oerknal is het ontstaan er van. Over het randje kijken blijft speculeren verder.
We weten het niet (precies)
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212385419
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 12:41 schreef dop het volgende:

[..]
Kort samengevat.
Energie buiten ruimte en tijd.

Het niets waar jij om doelt is slechts het ontbreken van ruimte tijd. De oerknal is het ontstaan er van. Over het randje kijken blijft speculeren verder.
We weten het niet (precies)
Precies, en daarmee blijft de deur open voor God of een andere verklaring.
  zondag 11 februari 2024 @ 13:00:03 #187
545 dop
:copyright: dop
pi_212385499
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 12:47 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Precies, en daarmee blijft de deur open voor God of een andere verklaring.
Dat klopt, alleen is de verklaring dus niet automatisch god, bewustzijn, of subjectief zoals jij telkens probeert.

De verklaring van gelovigen evolueren mee met wat de wetenschap ons leert.
Vroeger zou niemand beweren dat God buiten ruimte en tijd bestaat. Het idee van ruimte tijd bestond simpelweg niet.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212385563
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 10:55 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Je blijf roepen dat ik ongelijk zonder argumenten.

"Materialisme impliceert niet automatisch een volledig objectieve werkelijkheid" oh nee? Leg uit dan

Een universum uit het niets belachelijk? Als het universum een begin heeft moet er dus een moment geweest zijn dat er niks was. Het universum is 13.7 miljard jaar oud. Wat was er 14 miljard jaar geleden.

Je bent alleen op een irritante manier aan het liegen en sputteren om je wankele wereldbeeld te verdedigen. Met je zinnetjes.
Als jij niet in staat bent een normaal gesprek aan te gaan heb ik helemaal geen zin om op jou te reageren. En laat ik je met alle liefde in de waan dat je redenatie zo waterdicht is als je zelf denkt.

Met je zinnetjes. :*
-
pi_212385622
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 13:10 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Als jij niet in staat bent een normaal gesprek aan te gaan heb ik helemaal geen zin om op jou te reageren. En laat ik je met alle liefde in de waan dat je redenatie zo waterdicht is als je zelf denkt.

Ik denk inderdaad dat mijn redenatie waterdicht is, en zolang de tegenpartij niet met tegenargumenten komt blijft dat zo :)
pi_212386284
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2024 16:21 schreef Libertarisch het volgende:

Waarom staat de hele christelijke geschiedenis dan vol met geweld, als Jezus zelf zo duidelijk tegen geweld is?
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2024 16:41 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Omdat mensen van nature gewelddadig zijn.

Klopt. Punt is wel, dat is dan toch hoe God ons geschapen heeft?

In zekere zin betekent dat namelijk hetzelfde, ‘van nature’, en ‘hoe God ons geschapen heeft’, dat zijn gewoon andere manieren van hetzelfde zeggen, in ieder geval wat de mens zijn natuurlijke eigenschappen betreft.

Het is immers moeilijk vol te houden dat geweld het gevolg van de zondeval zou zijn – tenzij de dieren ook hun zondeval hebben gehad?

Tenzij je wilt beweren dat geweld zoals dieren dat plegen iets totaal anders is dan geweld zoals mensen dat plegen? Want ook dat is niet vol te houden. Gevechten om territorium, voedsel, vrouwen. De mens heeft wat dat betreft overeenkomsten met andere levende wezens.

Ja, specifieke gevallen misschien, de kruistochten en dergelijke kun je best aan het kwaad wijden als je wil, hebberigheid en dat soort dingen, dat kun je onderscheiden van hoe het er in de Natuur aan toe gaat, maar niet geweld zelf. Geweld zelf is onderdeel van hoe de wereld werkt.

quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2024 17:21 schreef Libertarisch het volgende:

Ik geloof dat de oorspronkelijke mens zonder zonde was, lang lang geleden. Zoals de mens in het hof van Eden. Toen de mens het ego (dat wil zeggen, de satan/duivel) begon te ontwikkelen ontstond pas gewelddadigheid. Zonder ego is er geen geweld, daarom moet het ego vernietigd worden.

Dieren lijden allemaal aan een overgroot ego, ja?
pi_212386357
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:18 schreef Amerauder het volgende:

[..]
[..]
Klopt. Punt is wel, dat is dan toch hoe God ons geschapen heeft?

In zekere zin betekent dat namelijk hetzelfde, ‘van nature’, en ‘hoe God ons geschapen heeft’, dat zijn gewoon andere manieren van hetzelfde zeggen, in ieder geval wat de mens zijn natuurlijke eigenschappen betreft.

Het is immers moeilijk vol te houden dat geweld het gevolg van de zondeval zou zijn – tenzij de dieren ook hun zondeval hebben gehad?

Tenzij je wilt beweren dat geweld zoals dieren dat plegen iets totaal anders is dan geweld zoals mensen dat plegen? Want ook dat is niet vol te houden. Gevechten om territorium, voedsel, vrouwen. De mens heeft wat dat betreft overeenkomsten met andere levende wezens.

Ja, specifieke gevallen misschien, de kruistochten en dergelijke kun je best aan het kwaad wijden als je wil, hebberigheid en dat soort dingen, dat kun je onderscheiden van hoe het er in de Natuur aan toe gaat, maar niet geweld zelf. Geweld zelf is onderdeel van hoe de wereld werkt.

De mens is niet van nature gewelddadig, kijk eens naar onze democratische samenleving. Geweld is verboden, behalve vechtsport.

Geweld vierde hoogtij in het tijdperk van het ego: de middeleeuwen (wat niet voor niets bekend staat als 'The dark ages'). Toen was extreme gewelddadigheid de norm.

quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:18 schreef Amerauder het volgende:

Dieren lijden allemaal aan een overgroot ego, ja?
Nee, maar dieren hebben geen zelfbewustzijn. Dieren kunnen geen geweld plegen, omdat ze hun keuzes niet kunnen overwegen.
pi_212386492
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 10:30 schreef CharlesKinbote het volgende:
Cyclussen zijn helemaal niet zo cyclisch als het lijkt. Als je inzoomt zie je dat een cyclus - gedefiniëerd als een herhaling van een aantal elementen op een regelmatige manier - nooit een perfecte herhaling van hetzelfde is. Dat soort ideeën worden op een realiteit geprojecteerd die veel grilliger en dubbelzinniger is. Gelukkig maar, zou ik persoonlijk zeggen. Nietzsche's beruchte passage over "de eeuwige terugkeer" - hetgeen hij als "de verschrikkelijkste gedachte" beschouwde - stelt dat alles dat gebeurt zich oneindig zou herhalen - en al heeft herhaald - op exact dezelfde manier, dat er niets nieuws meer zou gebeuren. Dat lijkt mij de definitie van de hel.
De eeuwige wederkeer is niet zoiets als een bewering over de aard van de werkelijkheid maar een gedachte-experiment, bedoeld om te testen hoeveel je van dit leven houdt.

Het gaat er niet om te beweren dat wereld echt zo in elkaar zit, maar om de vraag of je het zou kunnen accepteren, of je bereid zou zijn de werkelijkheid te omarmen, als je zou weten dat die oneindig maal terug zou keren, precies zoals die is, dat alles wat je doet tot in de eeuwigheid herhaald zou worden. Iedere pijn die je voelt, ieder moment van vreugde dat je ervaart, ieder insignificant detail, alles zou zich oneindig maal herhalen: wat zou je daar van vinden? Wat is sterker in jou: je liefde voor dit leven, en je “ja!” tegen de ultieme bevestiging ervan, of je wrok tegen het onrecht dat jou is overkomen, je knarsetandende haat tegen alle dingen die zijn gebeurd?

Door het accepteren van de eeuwige wederkeer zou aan alles wat je doet het grootste gewicht (de naam van deze idee) komen te hangen, want het zal tot in de eeuwigheid herhaald worden.

Dit wordt duidelijk als je het vergelijkt met de concepten van bijvoorbeeld de Hemel zoals die in de populaire opvatting wordt voorgesteld, of het concept van reďncarnatie. Ook die maken de individuele handeling van groot belang, maar dan door deze gevolgen te laten hebben voor het hiernamaals. Daarmee wordt de aandacht weerlegd van het leven hier en nu op Aarde, de werkelijkheid dus, naar een andere, denkbeeldige plek, ergens in een ander leven. Dit huidige leven van ons vervalt daardoor tot niet meer dan een test, een voorbereiding op het echte werk. Zo kan met de pijn van dit leven om worden gegaan: dat doet er allemaal niet zoveel toe als we kijken naar die zogenaamde hogere werkelijkheid, waarin we onze beloning zullen krijgen voor de beproevingen die we nu moeten doorstaan en al wat krom is recht zal worden.

Nee, zegt Nietzsche, zo’n verlangen dat het rechtgezet zal worden is een vorm van lafheid, dat is je afkeren van de werkelijkheid zoals die zich in wezen aan ons voordoet, waarin ook de mindere kanten van het leven hun plaats hebben. Deze beproevingen zijn hun eigen beloning, we zullen het er mee moeten doen, en we zullen ze moeten liefhebben zonder dat ze zullen worden gladgestreken in een denkbeeldige toekomst waarin alles anders zal zijn. Wat nodig is, is een directe confrontatie met de werkelijkheid zoals die zich in feite voordoet, inclusief de mindere kanten, niet een wegvluchten naar een andere wereld in een ander leven.

Het element van deze leren dat hij wil bewaren echter, waar hij wel achter staat, is het grote belang dat aan iedere individuele handeling wordt toegekend – op basis waarvan een ethisch leven kan worden verdedigd en verantwoord. Alles doet er toe, alles heeft onmetelijke waarde in het licht van de eeuwigheid. Dat wil hij bewaren, maar dan zonder dat het ten koste gaat van dit leven van ons, zonder dat het afdoet aan de werkelijkheid van het hier en nu, zoals de leren dat er een ‘beloning’ zal komen dat doen, of dat nu in de vorm van een reďncarnatie in een hogere vorm of een verblijf in de Hemel is.

Dat is wat de eeuwige wederkeer is. Het is een concept ontworpen om deze ontzettend krachtige en waardevolle elementen van religie in stand te houden (en ze niet weg te gooien zoals veel atheďsten doen, en daarmee in hedonisme, nihilisme en algemene apathie vervallen), maar dan in een heel andere vorm, namelijk ontdaan van de afkeer van het leven, de haat tegen de werkelijkheid die hij in het christendom en het boeddhisme zoals hij dat begrijpt aantreft.
pi_212386557
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:35 schreef Amerauder het volgende:
De eeuwige wederkeer is niet zoiets als een bewering over de aard van de werkelijkheid maar een gedachte-experiment, bedoeld om te testen hoeveel je van dit leven houdt.

Het gaat er niet om te beweren dat wereld echt zo in elkaar zit, maar om de vraag of je het zou kunnen accepteren, of je bereid zou zijn de werkelijkheid te omarmen, als je zou weten dat die oneindig maal terug zou keren, precies zoals die is, dat alles wat je doet tot in de eeuwigheid herhaald zou worden. Iedere pijn die je voelt, ieder moment van vreugde dat je ervaart, ieder insignificant detail, alles zou zich oneindig maal herhalen: wat zou je daar van vinden? Wat is sterker in jou: je liefde voor dit leven, en je “ja!” tegen de ultieme bevestiging ervan, of je wrok tegen het onrecht dat jou is overkomen, je knarsetandende haat tegen alle dingen die zijn gebeurd?
Alan Watts heeft hier ook een mooi stuk over, hij geeft aan dat dat de reden zal zijn dat je elke keer met een clean slate begint en je dus niets herinnert, want stel je zou je álles herinneren van vorige levens.... uiteindelijk wordt dat, óók de goede zaken daarin, belachelijk irritant. Of het nou het gemis is of dat je gewoon teveel herinneringen hebt daar gaat het niet om. Uiteindelijk wordt het zwaar irritant en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Want een paar levens is nog wel leuk om te onthouden wellicht, 10 misschien ook nog wel, maar als je aan 3000 zit wordt dat wel een ander verhaal, ongeacht of de herinneringen goed zijn of niet.
As above, so below.
pi_212386628
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:25 schreef Libertarisch het volgende:

De mens is niet van nature gewelddadig, kijk eens naar onze democratische samenleving. Geweld is verboden, behalve vechtsport.

Geweld vierde hoogtij in het tijdperk van het ego: de middeleeuwen (wat niet voor niets bekend staat als 'The dark ages'). Toen was extreme gewelddadigheid de norm.

Aha, juist ja. Vandaar dat toen de atoombom werd uitgevonden dat die niet werd ingezet, want wij zijn immers niet langer gewelddadig. Ik snap wat je bedoelt. De laatste twee wereldoorlogen hadden ook maar nauwelijks doden, want wij weten nu beter, en geweld is nu verboden. Vandaar!

quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:25 schreef Libertarisch het volgende:

Dieren kunnen geen geweld plegen, omdat ze hun keuzes niet kunnen overwegen.

Dieren kunnen geen geweld plegen? Dat klopt natuurlijk niet. Je gebruikt het woord geweld, maar je bedoelt iets heel anders. Wat je bedoelt is dat dieren niet immoreel kunnen handelen, maar dat is niet hetzelfde. Geweld is niet per definitie immoreel, je haalt dingen door elkaar.
pi_212386755
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:35 schreef Amerauder het volgende:

[..]
De eeuwige wederkeer is niet zoiets als een bewering over de aard van de werkelijkheid maar een gedachte-experiment, bedoeld om te testen hoeveel je van dit leven houdt.

Het gaat er niet om te beweren dat wereld echt zo in elkaar zit, maar om de vraag of je het zou kunnen accepteren, of je bereid zou zijn de werkelijkheid te omarmen, als je zou weten dat die oneindig maal terug zou keren, precies zoals die is, dat alles wat je doet tot in de eeuwigheid herhaald zou worden. Iedere pijn die je voelt, ieder moment van vreugde dat je ervaart, ieder insignificant detail, alles zou zich oneindig maal herhalen: wat zou je daar van vinden? Wat is sterker in jou: je liefde voor dit leven, en je “ja!” tegen de ultieme bevestiging ervan, of je wrok tegen het onrecht dat jou is overkomen, je knarsetandende haat tegen alle dingen die zijn gebeurd?

Door het accepteren van de eeuwige wederkeer zou aan alles wat je doet het grootste gewicht (de naam van deze idee) komen te hangen, want het zal tot in de eeuwigheid herhaald worden.

Dit wordt duidelijk als je het vergelijkt met de concepten van bijvoorbeeld de Hemel zoals die in de populaire opvatting wordt voorgesteld, of het concept van reďncarnatie. Ook die maken de individuele handeling van groot belang, maar dan door deze gevolgen te laten hebben voor het hiernamaals. Daarmee wordt de aandacht weerlegd van het leven hier en nu op Aarde, de werkelijkheid dus, naar een andere, denkbeeldige plek, ergens in een ander leven. Dit huidige leven van ons vervalt daardoor tot niet meer dan een test, een voorbereiding op het echte werk. Zo kan met de pijn van dit leven om worden gegaan: dat doet er allemaal niet zoveel toe als we kijken naar die zogenaamde hogere werkelijkheid, waarin we onze beloning zullen krijgen voor de beproevingen die we nu moeten doorstaan en al wat krom is recht zal worden.

Nee, zegt Nietzsche, zo’n verlangen dat het rechtgezet zal worden is een vorm van lafheid, dat is je afkeren van de werkelijkheid zoals die zich in wezen aan ons voordoet, waarin ook de mindere kanten van het leven hun plaats hebben. Deze beproevingen zijn hun eigen beloning, we zullen het er mee moeten doen, en we zullen ze moeten liefhebben zonder dat ze zullen worden gladgestreken in een denkbeeldige toekomst waarin alles anders zal zijn. Wat nodig is, is een directe confrontatie met de werkelijkheid zoals die zich in feite voordoet, inclusief de mindere kanten, niet een wegvluchten naar een andere wereld in een ander leven.

Het element van deze leren dat hij wil bewaren echter, waar hij wel achter staat, is het grote belang dat aan iedere individuele handeling wordt toegekend – op basis waarvan een ethisch leven kan worden verdedigd en verantwoord. Alles doet er toe, alles heeft onmetelijke waarde in het licht van de eeuwigheid. Dat wil hij bewaren, maar dan zonder dat het ten koste gaat van dit leven van ons, zonder dat het afdoet aan de werkelijkheid van het hier en nu, zoals de leren dat er een ‘beloning’ zal komen dat doen, of dat nu in de vorm van een reďncarnatie in een hogere vorm of een verblijf in de Hemel is.

Dat is wat de eeuwige wederkeer is. Het is een concept ontworpen om deze ontzettend krachtige en waardevolle elementen van religie in stand te houden (en ze niet weg te gooien zoals veel atheďsten doen, en daarmee in hedonisme, nihilisme en algemene apathie vervallen), maar dan in een heel andere vorm, namelijk ontdaan van de afkeer van het leven, de haat tegen de werkelijkheid die hij in het christendom en het boeddhisme zoals hij dat begrijpt aantreft.
Dat neemt niet weg dat de eeuwige wederkeer als metafysisch idee de hel is, als het daadwerkelijk zou bestaan en daadwerkelijk mogelijk zou zijn. Als je de eeuwige wederkeer begrijpt (ik zie het ook als gedachte-experiment) heft het zichzelf namelijk op, omdat gelijkheid niet bestaat in de realiteit. Dingen kunnen helemaal niet opnieuw gebeuren, op dezelfde manier, dat is een transcendentale illusie.

Je kunt de waarheid van de gedachte daarom ervaren door hem voor te houden, te doen alsof hij waar is, en daarmee in te zien dat dingen helemaal niet opnieuw kunnen gebeuren, en daarmee lost het zogenaamde "identieke" en "gelijke" op en breekt datgene dat uniek en singulair is door de sluier van het bewustzijn.

Dit is waarom Deleuze de eeuwige terugkeer interpreteert als de Herhaling van Verschil. Hetgene dat terugkeert in de eeuwige wederkeer is niet hetzelfde, maar het verschillende. Hetgene dat herhaalt wordt is datgene dat, onder normale omstandigheden, niet herhaalt kan worden.
pi_212387735
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:18 schreef Amerauder het volgende:

[..]
[..]
Klopt. Punt is wel, dat is dan toch hoe God ons geschapen heeft?

In zekere zin betekent dat namelijk hetzelfde, ‘van nature’, en ‘hoe God ons geschapen heeft’, dat zijn gewoon andere manieren van hetzelfde zeggen, in ieder geval wat de mens zijn natuurlijke eigenschappen betreft.

Het is immers moeilijk vol te houden dat geweld het gevolg van de zondeval zou zijn – tenzij de dieren ook hun zondeval hebben gehad?

Tenzij je wilt beweren dat geweld zoals dieren dat plegen iets totaal anders is dan geweld zoals mensen dat plegen? Want ook dat is niet vol te houden. Gevechten om territorium, voedsel, vrouwen. De mens heeft wat dat betreft overeenkomsten met andere levende wezens.

Ja, specifieke gevallen misschien, de kruistochten en dergelijke kun je best aan het kwaad wijden als je wil, hebberigheid en dat soort dingen, dat kun je onderscheiden van hoe het er in de Natuur aan toe gaat, maar niet geweld zelf. Geweld zelf is onderdeel van hoe de wereld werkt.
Na de zondeval 'was de aarde vervloekt vanwege Adam'. Adam had namelijk heerschappij gekregen over de aarde, hij was er verantwoordelijk voor. Door zijn zonde werd de hele aarde aan de zonde overgeleverd.

Deze zou 'doornen en distelen voortbrengen'.

In een beschrijving van de hemel in Jesaja lezen we dat 'de leeuw en de os stro zullen weten'. Dat de 'wolf en het lam samen zullen weiden'.

We lezen dat in Genesis het 'groene kruid' eten was voor dieren.

De zondeval heeft de hele wereld aangetast. Er rust een vloek op en die is de oorzaak van al het kwaad in de wereld, van geweld tot ziekte, tot egoisme, moord en doodslag, inderdaad ook onder dieren.

De dieren zijn oorspronkelijk ook niet gemaakt om op te eten. Voor de mens had God groente, fruit, noten en zaden gemaakt.

Dus de hele wereld is hierdoor aangetast, ook de planten en dieren. Het DNA is veranderd neem ik aan, dat moet wel gezien de veranderingen. Ook valt het DNA nu uit elkaar met allerlei genetische problemen tot gevolg. Dat is het effect van de dood die door de zonde geintroduceerd werd.

Dus nee, God heeft de mens zo dus niet oorspronkelijk geschapen.
pi_212388160
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2024 14:57 schreef CharlesKinbote het volgende:

Dat neemt niet weg dat de eeuwige wederkeer als metafysisch idee de hel is, als het daadwerkelijk zou bestaan en daadwerkelijk mogelijk zou zijn.

Waarom zou het hel zijn? Zoals met reďncarnatie zou je je die vorige levens niet herinneren.

Het is daarnaast ook niet zo dat je alleen maar hetzelfde leven steeds opnieuw zou leven, nee, alle mogelijke levens zou je steeds opnieuw herbeleven, waaronder ook het huidige. Daar kan ontelbaar veel variatie in zitten, het is enkel dat die variatie ergens op zal houden, dat die begrensd is, en dat je als gevolg daarvan eens weer op hetzelfde uit zal komen, en uiteindelijk zelfs oneindig maal.

Vergelijk het maar met het gooien van honderd dobbelstenen tegelijkertijd. De kans is zeer klein dat je twee maal hetzelfde gooit, maar toch zijn de mogelijke worpen begrensd, dus als je dit tot in het oneindige zou herhalen dat zul je vroeg of laat dus ook meerdere malen precies hetzelfde gooien, en wel oneindig maal.

De conclusie volgt uit de premissen van een oneindige tijd gecombineerd met een eindige hoeveelheid energie, oftewel mogelijke toestanden. Als we die twee premissen accepteren dan is de eeuwige wederkeer inderdaad de logische conclusie, daar kan ik wel in mee gaan, maar waarom je die premissen zou accepteren dat weet ik niet. Waarom de wereld beperkt zou zijn in de zin dat het aantal zijden van een groot aantal dobbelstenen dat is, dat zie ik niet helemaal in.

In ieder geval is het een poging om op basis van een wetenschappelijk wereldbeeld met de idee van een lineaire tijd te breken, en terug te keren naar de cyclische ervaring.
pi_212388574
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 15:58 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Na de zondeval 'was de aarde vervloekt vanwege Adam'. Adam had namelijk heerschappij gekregen over de aarde, hij was er verantwoordelijk voor. Door zijn zonde werd de hele aarde aan de zonde overgeleverd.

Deze zou 'doornen en distelen voortbrengen'.

In een beschrijving van de hemel in Jesaja lezen we dat 'de leeuw en de os stro zullen weten'. Dat de 'wolf en het lam samen zullen weiden'.

We lezen dat in Genesis het 'groene kruid' eten was voor dieren.

De zondeval heeft de hele wereld aangetast. Er rust een vloek op en die is de oorzaak van al het kwaad in de wereld, van geweld tot ziekte, tot egoisme, moord en doodslag, inderdaad ook onder dieren.

De dieren zijn oorspronkelijk ook niet gemaakt om op te eten. Voor de mens had God groente, fruit, noten en zaden gemaakt.

Dus de hele wereld is hierdoor aangetast, ook de planten en dieren. Het DNA is veranderd neem ik aan, dat moet wel gezien de veranderingen. Ook valt het DNA nu uit elkaar met allerlei genetische problemen tot gevolg. Dat is het effect van de dood die door de zonde geintroduceerd werd.

Dus nee, God heeft de mens zo dus niet oorspronkelijk geschapen.
Ik weet het niet. Dan zouden alle roofdieren dus uitingen van het kwaad zijn. Dat lijkt me niet, het lijkt me juist een duidelijke tegenstelling: de onschuld van dieren (en kinderen) aan de ene kant en het kwade geweten aan de andere. Door ze naar elkaar toe te trekken doe je af aan de betekenis van beide.

Tolkien heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt in de manier waarop hij de orks heeft geschapen in zijn Lord of the Rings, namelijk als wezens die per definitie tot het kwaad behoren en niet het goede kunnen doen. Dat is niet wat kwaad is, dat is niet hoe het kwaad zich voordoet in deze wereld: het is pas kwaad als het de mogelijkheid goed te zijn in zich draagt en toch voor het kwaad kiest.

(Deze fout wordt rechtgezet in op Lord of the Rings geďnspireerde verhalen overigens, waarin orks meer als noble savages worden afgebeeld.)

Ga je me vertellen dat een leeuw is als een ork in Lord of the Rings, een wezen dat gedoemd is tot het kwaad? Nee, natuurlijk niet, het is een prachtig schepsel en in zijn pracht zien we juist hoe betoverend mooi deze wereld in elkaar steekt.
pi_212388845
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 16:45 schreef Amerauder het volgende:

[..]
Ik weet het niet. Dan zouden alle roofdieren dus uitingen van het kwaad zijn. Dat lijkt me niet, het lijkt me juist een duidelijke tegenstelling: de onschuld van dieren (en kinderen) aan de ene kant en het kwade geweten aan de andere. Door ze naar elkaar toe te trekken doe je af aan de betekenis van beide.
Nee, dat vind ik niet hoor. Het is geen waardeoordeel. Gewoon een gevolg.

quote:
Tolkien heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt in de manier waarop hij de orks heeft geschapen in zijn Lord of the Rings, namelijk als wezens die per definitie tot het kwaad behoren en niet het goede kunnen doen. Dat is niet wat kwaad is, dat is niet hoe het kwaad zich voordoet in deze wereld: het is pas kwaad als het de mogelijkheid goed te zijn in zich draagt en toch voor het kwaad kiest.

(Deze fout wordt rechtgezet in op Lord of the Rings geďnspireerde verhalen overigens, waarin orks meer als noble savages worden afgebeeld.)

Ga je me vertellen dat een leeuw is als een ork in Lord of the Rings, een wezen dat gedoemd is tot het kwaad? Nee, natuurlijk niet, het is een prachtig schepsel en in zijn pracht zien we juist hoe betoverend mooi deze wereld in elkaar steekt.
Nogmaals: het is geen waardeoordeel. Dat beest kan er niets aan doen dat het doet wat het doet. Dat is de schuld van onze voorouders. Net zoals wij slachtoffer daarvan zijn. Maar het is wel een gegeven. De bijbel noemt het 'slavernij'. Slavernij aan de zonde en de dood. Jezus bevrijdt ons van die slavernij.

In de bijbel wordt niet constant met de vinger gewezen naar deze en gene.

Er wordt vooral aandacht besteed aan de oplossing, omdat de situatie zo triest is.

Dat gefixeer op 'jij bent schuldig' en 'jij bent slecht' is typisch iets wat mensen constant doen, zodat ze met het vingertje kunnen wijzen en vooral niet naar zichzelf hoeven te kijken.

Vervolgens projecteren ze dat op God en Christenen, alsof die constant met het vingertje naar anderen wijzen.

Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat via Jezus Christus alles zal worden hersteld, ook het dierenrijk, ook de natuur. Dat is wat telt. Nu is de situatie gewoon triest en droevig, ook voor de dieren. Paulus maakt hier overigens ook een opmerking over in Romeinen:

Romeinen 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

Jesaja 11:6 Een wolf zal bij een lam verblijven,
een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,
een kleine jongen zal ze drijven.
7Koe en berin zullen samen weiden,
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.
Een leeuw zal stro eten als het rund.
8Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder,
en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken.
9Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten
op heel Mijn heilige berg,
want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Ik vind dit een prachtige belofte en ik kijk hier reikhalzend naar uit.

[ Bericht 3% gewijzigd door Ali_Kannibali op 11-02-2024 17:20:38 ]
pi_212388890
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 16:23 schreef Amerauder het volgende:
In ieder geval is het een poging om op basis van een wetenschappelijk wereldbeeld met de idee van een lineaire tijd te breken, en terug te keren naar de cyclische ervaring.
Niet als je hem doordenkt. De cyclische tijd is een fase in het ervaren van de gedachte, die wordt gebroken door de conclusie te trekken dat gelijkheid onmogelijk is - asymmetrie en ongelijkheid, typisch Nietzscheaanse gedachten. Hij heeft die conclusie alleen nooit op papier gezet. Bij een cirkel gebeurt "hetzelfde" steeds opnieuw, terwijl de eeuwige wederkeer juist het nieuwe produceert. Daarom noemt Deleuze het "de hoogste ironie", en "geen geloof, maar de waarheid van het geloof", zoals je zelf ook al aangaf.

quote:
Friedrich Nietzsche schreef:

De wiskunde zou zeker niet zijn ontstaan als men vanaf het begin had geweten dat er in de natuur geen exact rechte lijn, geen werkelijke cirkel, geen absolute grootheid bestond.
pi_212393590
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2024 16:45 schreef Amerauder het volgende:
Ik weet het niet. Dan zouden alle roofdieren dus uitingen van het kwaad zijn. Dat lijkt me niet, het lijkt me juist een duidelijke tegenstelling: de onschuld van dieren (en kinderen) aan de ene kant en het kwade geweten aan de andere. Door ze naar elkaar toe te trekken doe je af aan de betekenis van beide.
Eens, zowel dieren als kinderen hebben geen ego. Bij kinderen begint die ontwikkeling daarvan tussen 3-5e levensjaar, dat is wat ze onschuldig maakt.

Zo is het Adam en Eva verhaal enkel symbolisch voor hoe dualiteit werkt waardoor het ego activeert, de zondeval wijst naar de zgn "gevallen staat van de mens", omdat ego dus mensen overneemt en men gaat zondigen vanwege dat. Dit verhaal letterlijk nemen is echt een killer voor alle understanding daarna in de bijbel imo.
As above, so below.
pi_212397518
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2024 09:18 schreef Ali_Kannibali het volgende:

De Christelijke onvoorwaardelijke liefde is niet slechts een gevoel, maar daden.
Ook als je geen liefde voelt, kun je met liefde handelen, door de principes in de leer van Jezus te volgen.
Christelijke liefde gaat dus verder dan een extatische staat van bewustzijn of euforie. Zoiets kun je ook artificieel opwekken met inderdaad meditatie of drugs of andere zintuiglijke manipulaties, maar de liefde van God uit zich in daden: "God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd". "God toont zijn liefde naar ons, omdat Hij terwijl wij nog zondaars waren voor ons is gestorven".
Dat geldt natuurlijk ook voor meditatie: meditatie in boeddhistische zin is niet slechts op een kussentje zitten om extase op te wekken; dat gaat zelfs lijnrecht tegen het hele idee in. Inzicht in je eigen geest werkt vervolgens ook door in je houding tegenover anderen.

quote:
De liefde van God is gebaseerd op onwrikbare principes die voortvloeien uit Gods aard, die liefde is. Zelfs als Hij geen liefde zou voelen via vreugde en euforie, handelt Hij met liefde, ook bij intense bedroefdheid en pijn. Want God is gigantisch bedroefd over ons lot, Hij heeft medelijden met ons. Tegelijkertijd verdienen we Zijn liefde eigenlijk niet. En toch geeft Hij die.

Waarom zeg ik dit met zoveel zekerheid? Omdat ik dus via mijn eigen ervaringen heb mogen voelen wat het is om lief te hebben zoals God ons liefheeft. En ook hoe het is als die liefde niet wordt teruggegeven, tegen alle hoop en verwachting in. God kan niet niet-liefhebben. Hij is altijd trouw aan zichzelf. Als wij hem verwerpen, blijft Hij ons trouw. Als wij niets meer van hem willen hebben, trek Hij zich terug, maar zal Hij af en toe toch iets van zich laten horen in de hoop dat we bij Hem terugkeren, want dwingen kan Hij ons niet. Als we Hem voor van alles en nog wat uitmaken, zal Hij daar bedroefd over zijn. Maar zijn liefde en compassie verdwijnen niet, want God is liefde.
Dat is natuurlijk niet waar; Gods liefde is niet onvoorwaardelijk. De dood is blijkbaar een harde deadline om vóór of tegen God te kiezen. Ik ken de christelijke en jouw argumenten en rechtvaardiging daarvoor natuurlijk, maar persoonlijk vind ik dat een buitengewoon eigenaardige eigenschap van de christelijke God. Zeker nu ik zelf kinderen heb.

quote:
Ik heb ook meerdere situaties meegemaakt waarin ik actief op een zeer onprettige manier werd bejegend, zelfs crimineel gezien de gevolgen, de uitspraken en de daden. Je natuurlijke, menselijke reactie is dan om je te verzetten, die persoon te haten, wraak te nemen. Dat zijn allemaal menselijke gevoelens die in je op komen borrelen. Op den duur word je er bitter van, of koud, gedemoraliseerd. Maar met God is er altijd dat stemmetje dat je aanspoort om daar niet aan toe te geven, maar te bidden voor degene die je zo behandelt. Om kansen te grijpen om goed te doen voor diegene. Om een aanmoedigend woord te spreken, of iets anders te doen om de gebrokenheid van die ander te verzachten. Want zo is God. Zijn compassie en liefde voor ons is groter dan de pijn die Hij ervaart wanneer we Hem verwerpen, de rug toekeren, openlijk schofferen, of erger. God zal blijven handelen vanuit die liefde die hij is.
In het boeddhisme heb je evenzo oefeningen zoals Tonglen,

https://en.wikipedia.org/wiki/Tonglen

waarin je onvoorwaardelijke liefde oefent. Een hele interessante oefening die resoneert met de frase "je vijand het andere wang toekeren".

quote:
Christelijke liefde is dus vooral een kwestie van daden. Daarom zegt Paulus wel dat we uit het geloof gerechtvaardigd worden, maar Jakobus dat geloof zonder werken dood is. Immers zijn werken van liefde, of we ons nu liefde, euforie of iets anders voelen of niet en of we het nu terugkrijgen of niet, het bewijs van daadwerkelijk geloof.
Maar Gods liefde is vooral een kwestie van geloof en overtuiging. Als het alleen om daden ging, dan zou het Christendom een morele filosofie zijn i.p.v. een religie.

quote:
Zoals ik hierboven zei: gebed heeft bij mij het verschil gemaakt.
Bij mij, en waarschijnlijk vele anderen met mij, niet.

Voor jou als degene die de bekering heeft ervaren snap ik dat alles op zijn plek valt. Maar voor een buitenstaander zoals ik, die soortgelijke verhalen kent van b.v. moslims of boeddhisten, en die bovendien zelf nooit dat antwoord heeft gekregen zoals jij (ik zal het dan wel niet genoeg geprobeerd hebben), is de meest plausibele verklaring dat bij al dit soort bekeringsverhalen er wordt ingespeeld op diepe behoeften die elke bekeerde blijkbaar op een andere manier bevestigd ziet worden.

Dat is ook de reden waarom jij stelt 100% overtuigd te zijn: je negeert daarbij volledig de ervaringen van anderen. Je zegt daarmee dat zelfs in theorie geen enkel (tegen)bewijs je meer kan overtuigen. Dat is verder prima, maar in mijn ogen een hele wankele basis om tot overtuigingen te komen. Je noemde eerder de liefde in een huwelijk; natuurlijk benader ik de liefde voor mijn vrouw niet rationeel. Maar ik zie mijn vrouw. God zie je niet. Je ervaart dus bepaalde zaken die je toedicht aan een entiteit die je niet rechtstreeks kunt waarnemen. En ik kan zelfs met die directe waarneming van mijn vrouw al niet eens 100% zeker zijn dat ik in een solipsistische werkelijkheid of een simulatie leef. Niet dat ik naar die mogelijkheden leef natuurlijk, maar ik kan persoonlijk niet zo zeker zijn van een bepaalde overtuiging. Ik zou altijd bepaalde twijfels houden als het om het omarmen van een wereldbeeld zou gaan.

Dát is wat nederigheid in mijn ogen inhoudt. Want de nederigheid van het christendom ervaar ik op sommige punten als schijnheilig, en ook als narcistisch: "omarm mijn nederige wereldbeeld of word voor altijd door mijn God verworpen", onder de noemer "God is liefde en rechtvaardigheid". Niet mijn idee van liefde en rechtvaardigheid, hoe mooi christenen het ook denken te kunnen verpakken :)
-
pi_212398723
Meditatie is de hoogste spirituele praktijk voor hindoes en boeddhisten (en spirituelen die niet aan religie gebonden zijn). In meditatie ben je bezig met je eigen geest/bewustzijn. Er is geen twijfel dat dat nuttig is.

Maar christenen/moslims/joden zijn bezig met een entiteit buiten onszelf. Yahweh kan belonen en straffen, yahweh kan gebeden verhoren of negeren. Je mag Yahweh's naam niet ijdel gebruiken, je mag niet zeggen dat je Yahweh bent (blasfemie).

Het bewustzijn is de hoogste God (Brahman voor hindoes), Yahweh is een lagere God.
pi_212404179
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 10:04 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Dat geldt natuurlijk ook voor meditatie: meditatie in boeddhistische zin is niet slechts op een kussentje zitten om extase op te wekken; dat gaat zelfs lijnrecht tegen het hele idee in. Inzicht in je eigen geest werkt vervolgens ook door in je houding tegenover anderen.
En toch zijn er zeer essentiele verschillen waar te nemen wat mij betreft.

Immers kom je bij boeddhisme niet bij liefde voor God uit.

En dat is ook essentieel. De mens is niet het toppunt in het leven. Dat is de schepper en gever van het leven.

quote:
Dat is natuurlijk niet waar; Gods liefde is niet onvoorwaardelijk. De dood is blijkbaar een harde deadline om vóór of tegen God te kiezen. Ik ken de christelijke en jouw argumenten en rechtvaardiging daarvoor natuurlijk, maar persoonlijk vind ik dat een buitengewoon eigenaardige eigenschap van de christelijke God. Zeker nu ik zelf kinderen heb.
En toch heb je dit niet begrepen. Echt niet.

De dood is namelijk geen arbitraire straf, maar een onvermijdelijk gevolg.

Zoals ik hierboven al tegen iemand zei: als je van een gebouw afspringt, is het onlogisch om een ander de schuld ervan te geven dat het gebouw zo hoog is en je doodvalt. Je weet dat als je van het gebouw afspringt, dat tot de dood leidt.

Als God het leven is en je wilt niets met de bron van het leven te maken hebben. zal God die keuze respecteren. Dat is een uiting van liefde. Want liefde dwingt of forceert niet.

Maar het logische gevolg is dan wel dat je sterft. Dat is dan je eigen keuze.

Heeft God je niet meer lief als je die keuze maakt? In tegendeel. "God laat het op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen regenen".

Maar God laat de zondaar sterven, als die daarvoor kiest.

Wat jij eigenlijk zou willen, is dat we het leven van God ontvangen, en vervolgens kunnen doen en laten wat we willen, zonder respect voor Hem, zonder respect voor onszelf, zonder respect voor elkaar. Dat we elkaar mogen verkrachten, uitbuiten, bestelen, geweld aandoen, en dat moet God dan allemaal maar prima vinden en eeuwig door laten gaan.

Maar zo werkt het niet, want God is rechtvaardig. Ik neem aan dat jij je kinderen opvoedt en ze niet zomaar laat doen wat ze willen, ookal houd je er onvoorwaardelijk van. Als je ene kind de ander elke dag in elkaar mept, zul je daar een stokje voor steken met de bedoeling dat gedrag te corrigeren. Als diegene dat niet doet, zul je ze van elkaar scheiden om het ene kind te beschermen. Dat doet God ook met degenen die wel het goede willen doen: die beschermt Hij uiteindelijk tegen degenen die dat niet willen en er geen boodschap aan hebben.

Stel nou dat jouw kind helemaal ontspoort en in de gevangenis terechtkomt. En nooit tot inkeer wil komen. Dat wil niet zeggen dat jij niet meer van je kind houdt. Maar er moet wel sprake zijn van een vorm van rechtspraak. Om de maatschappij als geheel te beschermen. Daar zou jij het ook mee eens zijn.

En stel nou dat uiteindelijk jouw kind ontkent dat jij zijn vader bent. Je compleet negeert. Niets meer van je wil weten. Dat wil niet zeggen dat jij niet meer van je kind houdt. Je zult waarschijnlijk proberen om toch contact te krijgen. Maar als jouw kind dat niet wil, zul je je daar uiteindelijk bij neer moeten leggen. Je kunt je kind niet dwingen om van jou te houden. Jouw kind zal dan zonder jou leven en sterven in de gevangenis. Zal jouw liefde niet kunnen ontvangen, jouw cadeaus, jouw zegeningen, jouw aandacht. Je zal vast een kaartje sturen af en toe, zonder reactie, of een voicemail achterlaten, zonder antwoord. Misschien zal je kind soms toch bellen, omdat het geld nodig heeft, of iets anders, en dat zul je dan graag geven. Maar vervolgens negeert je kind je weer. Je had een beter geleven gewild voor je kind, maar het feit dat je je kind het leven hebt gegeven, wil niet zeggen dat het niet hoeft te leren om in een maatschappij te leven. Je bent immers niet alleen op de wereld, en ook niet gemaakt om alleen op de wereld te zijn.

Die gevangenis in Chrstelijke zin is de zonde, en de zonde leidt tot de dood, omdat de zonde van God afscheidt.

De dood van de zondaar is uiteindelijk simpelweg God die zich neerlegt bij de keuze van de zondaar om zich van Hem af te keren. De dood doet niets af aan de liefde van God, maar is slechts het gevolg van het feit dat de mens niets met God, en dus niets met het leven, te maken wil hebben. Dan is het gevolg de dood.

quote:
In het boeddhisme heb je evenzo oefeningen zoals Tonglen,

https://en.wikipedia.org/wiki/Tonglen

waarin je onvoorwaardelijke liefde oefent. Een hele interessante oefening die resoneert met de frase "je vijand het andere wang toekeren".
Er zijn allerlei mooie leerstellingen in andere religies. Maar ik wil de hele waarheid.

quote:
Maar Gods liefde is vooral een kwestie van geloof en overtuiging. Als het alleen om daden ging, dan zou het Christendom een morele filosofie zijn i.p.v. een religie.
De daden zijn de manifestatie van het geloof. Het geloof is de basis. Maar de liefde vertaalt zich in daden.

quote:
Bij mij, en waarschijnlijk vele anderen met mij, niet.

Voor jou als degene die de bekering heeft ervaren snap ik dat alles op zijn plek valt. Maar voor een buitenstaander zoals ik, die soortgelijke verhalen kent van b.v. moslims of boeddhisten, en die bovendien zelf nooit dat antwoord heeft gekregen zoals jij (ik zal het dan wel niet genoeg geprobeerd hebben), is de meest plausibele verklaring dat bij al dit soort bekeringsverhalen er wordt ingespeeld op diepe behoeften die elke bekeerde blijkbaar op een andere manier bevestigd ziet worden.
Nee, daar herken ik me niet in. Ik was niet op zoek naar het vullen van een 'behoefte'. Ik zocht gewoon naar de waarheid. Toen die aan me werd gepresenteerd, besloot ik om die te geloven en me eraan te onderwerpen. Of dat nu goed uitkwam of niet. Het was een overtuiging.

quote:
Dat is ook de reden waarom jij stelt 100% overtuigd te zijn: je negeert daarbij volledig de ervaringen van anderen. Je zegt daarmee dat zelfs in theorie geen enkel (tegen)bewijs je meer kan overtuigen. Dat is verder prima, maar in mijn ogen een hele wankele basis om tot overtuigingen te komen. Je noemde eerder de liefde in een huwelijk; natuurlijk benader ik de liefde voor mijn vrouw niet rationeel. Maar ik zie mijn vrouw. God zie je niet. Je ervaart dus bepaalde zaken die je toedicht aan een entiteit die je niet rechtstreeks kunt waarnemen. En ik kan zelfs met die directe waarneming van mijn vrouw al niet eens 100% zeker zijn dat ik in een solipsistische werkelijkheid of een simulatie leef. Niet dat ik naar die mogelijkheden leef natuurlijk, maar ik kan persoonlijk niet zo zeker zijn van een bepaalde overtuiging. Ik zou altijd bepaalde twijfels houden als het om het omarmen van een wereldbeeld zou gaan.
Maar je kunt God wel degelijk waarnemen. In je geest. God kan met ons communiceren en via ons handelen. Dat is geen fantasie. Net als dat je gedachten geen fantase zijn, of je gevoelens. Die zijn ook echt, ook al zie je ze niet. Zoals ik zei: het is alsof er daadwerkelijk een andere persoon aanwezig is, en die persoon komt qua karakter en manier van doen precies overeen met de geschriften. Het is ook zeer duidelijk dat dat niet 'jij' bent. Ik kan dit niet in woorden uitleggen, je moet dit zelf ervaren. Maar het is zeer zeker niet zo dat je God niet kunt waarnemen. Maar daar is wel eerst geloof voor nodig, zo werkt dat nu eenmaal

quote:
Dát is wat nederigheid in mijn ogen inhoudt. Want de nederigheid van het christendom ervaar ik op sommige punten als schijnheilig, en ook als narcistisch: "omarm mijn nederige wereldbeeld of word voor altijd door mijn God verworpen", onder de noemer "God is liefde en rechtvaardigheid". Niet mijn idee van liefde en rechtvaardigheid, hoe mooi christenen het ook denken te kunnen verpakken :)
Ik vind dit een karikatuur. Ik zou het juist valse bescheidenheid vinden als ik niet zou zeggen: dit is de waarheid. Verder denk ik dat je, gezien je bovenstaande uitspraken, de kern niet begrijpt. Maar misschien ben ik niet in staat om het goed uit te leggen.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ali_Kannibali op 12-02-2024 20:20:32 ]
pi_212404706
Dat is het mooie aan het christendom: je mag niet arrogant zijn, je mag niet hoogmoedig zijn, je mag niet gewelddadig zijn. Behalve in naam van God natuurlijk, of met de Bijbel in de hand. Het zou valse bescheidenheid zijn, hahaha, prachtig. "Als God bestaat, is alles toegestaan". Je moet het telkens weer opnieuw meemaken, een bericht geschreven door een fundamentalistische christen, om in te zien hoe ver van het padje dit soort mensen zijn.
pi_212404789
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 20:27 schreef CharlesKinbote het volgende:
Dat is het mooie aan het christendom: je mag niet arrogant zijn, je mag niet hoogmoedig zijn, je mag niet gewelddadig zijn. Behalve in naam van God natuurlijk, of met de Bijbel in de hand. Het zou valse bescheidenheid zijn, hahaha, prachtig. "Als God bestaat, is alles toegestaan". Je moet het telkens weer opnieuw meemaken, een bericht geschreven door een fundamentalistische christen, om in te zien hoe ver van het padje dit soort mensen zijn.
Dit is totaal niet de strekking van mijn bericht. Als je met heel je verstand gelooft dat iets de waarheid is, en je doet alsof je dat niet volledig gelooft maar nog wel twijfels hebt om anderen te plezieren, ben je toch niet eerlijk. Dat vind ik schijnheilig.

Als iemand met overtuigend bewijs zou komen van het tegendeel, zou ik wellicht nog kunnen gaan twijfelen. Maar dat heb ik nog nooit gezien.

Ik vind het erg vreemd dat dit als 'narcistisch' wordt geinterpreteerd. Alsof je per se MOET twijfelen om te deugen.

[ Bericht 4% gewijzigd door Ali_Kannibali op 12-02-2024 20:45:03 ]
pi_212405110
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 19:54 schreef Ali_Kannibali het volgende:

En toch heb je dit niet begrepen. Echt niet.

Jawel. Echt wel. Ik vind de logica "God kan niet anders", alsof het een logisch gevolg zou zijn (zoals jij het hier ook weer uitlegt), domweg niet overtuigend. Ik begrijp de redenatie wel; ik vind het alleen volslagen onlogisch en ad hoc.
-
pi_212405266
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2024 20:54 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Jawel. Echt wel. Ik vind de logica "God kan niet anders", alsof het een logisch gevolg zou zijn (zoals jij het hier ook weer uitlegt), domweg niet overtuigend. Ik begrijp de redenatie wel; ik vind het alleen volslagen onlogisch en ad hoc.
Wat vind je er dan niet overtuigend aan?

En wat wil je dan? Dat mensen oneindig kwaad mogen doen, zonder gevolgen? Met Gods goedkeuring?

Is dat dan liefde volgens jou? Wat doe je met het leed dat anderen wordt aangedaan? Het gebrek aan respect voor de gever van het leven? Hoe zet je dat recht?
pi_212405551
Overigens wat ik nog kon toevoegen: Stel dat jij als vader jouw zoon, die niets van jou meer wil weten, aanbiedt om voor jou in de gevangenis te gaan zitten en jouw straf uit te zitten, zodat hij vrij kan komen.

Stel dat je dat zelfs al hebt gedaan. Je zoon hoeft alleen nog maar de deur uit te lopen.

Maar die weigert dat te doen, omdat hij simpelweg niets met je te maken wil hebben.

Wat is dan het gevolg? Is het jouw schuld dat hij in die gevangenis zit en blijft ztiten? Heb jij hem daarom niet liefgehad?

Nee.

Liefde impliceert keuzevrijheid. Maar met keuzes komen ook verantwoordelijkheid en gevolgen. Een wereld waarin keuzes geen gevolgen hebben, bestaat niet. Dat is pure fantasie. Het kan niet. Als je het daarmee oneens bent, mag je uitleggen waarom.
pi_212405741
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 21:22 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Liefde impliceert keuzevrijheid. Maar met keuzes komen ook verantwoordelijkheid en gevolgen. Een wereld waarin keuzes geen gevolgen hebben, bestaat niet. Dat is pure fantasie. Het kan niet. Als je het daarmee oneens bent, mag je uitleggen waarom.
Ja en dit is exact t probleem, God (christ-consciousness) is niet echt een keuze, voor weinigen wel, voor de meesten betekent het snoeiharde angsten en trauma's onder ogen komen (shadow), alvorens die baan vrijgemaakt wordt, zonder dat ze uberhaupt beseffen dat ze onderhevig daaraan zijn.
As above, so below.
pi_212406718
Het klopt inderdaad dat christelijke koningen regelmatig slachtpartijen en bloedbaden aanrichtten, met de Bijbel als legitimatie van hun daden. De Bijbel is ook duidelijk door het ego gedreven en door het ego geschreven (vooral het Oude Testament).
  dinsdag 13 februari 2024 @ 07:19:15 #212
545 dop
:copyright: dop
pi_212407722
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 21:03 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wat vind je er dan niet overtuigend aan?

En wat wil je dan? Dat mensen oneindig kwaad mogen doen, zonder gevolgen? Met Gods goedkeuring?

Is dat dan liefde volgens jou? Wat doe je met het leed dat anderen wordt aangedaan? Het gebrek aan respect voor de gever van het leven? Hoe zet je dat recht?

een appel eten is niet het zelfde als oneindig kwaad doen.

Je doet het voorkomen als of Adam en Eva geleerd hebben over goed en kwaad.
Terwijl God Eva niet over de boom heeft verteld.

Als je tegen een kind zegt, niet aan de kachel komen.
Wat is dan je verantwoordelijkheid als ouder?
Z'n hand er af hakken?of op het kind letten?
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212408056
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 07:19 schreef dop het volgende:

[..]
een appel eten is niet het zelfde als oneindig kwaad doen.

Je doet het voorkomen als of Adam en Eva geleerd hebben over goed en kwaad.
Terwijl God Eva niet over de boom heeft verteld.

Als je tegen een kind zegt, niet aan de kachel komen.
Wat is dan je verantwoordelijkheid als ouder?
Z'n hand er af hakken?of op het kind letten?
Adam en Eva waren geen kinderen, maar volwassenen met een perfect brein.

Waarom zou je ervan uitgaan dat God oneerlijk was? God doet al die moeite om een paradijs te maken en vervolgens zijn eigen schepsels in de val te lokken? Om er vervolgens voor te sterven om ze te redden?

Ik vind dit atijd zo'n quatsch.

[ Bericht 13% gewijzigd door Ali_Kannibali op 13-02-2024 08:31:15 ]
pi_212408099
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 21:03 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Wat vind je er dan niet overtuigend aan?
Dat een almachtige God blijkbaar dusdanig gebonden is door Zijn eigen geschapen realiteit dat hij Zijn schepsels zo zwaar moet afstraffen op basis van hun metafysische overtuiging, en dat de informatievoorziening omtrent die realiteit ook nog eens zo gammel is (oftewel: precies wat je verwacht als het christendom een menselijk verzinsel is, zoals alle andere religies) zodat je niet fatsoenlijk een keus kunt maken.

Een almachtige God had b.v. prima kunnen kiezen voor een werkelijkheid waarin alleen ons moreel gedrag ons eindoordeel bepaalt, alle christelijke opwerpingen daartegen ten spijt. Ik ken de christelijke metafysische argumenten, dus die hoef je niet te herhalen.

Daarom: in mijn ogen ad hoc, en allesbehalve 'rechtvaardig'.
-
  dinsdag 13 februari 2024 @ 08:32:07 #215
545 dop
:copyright: dop
pi_212408104
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 08:24 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Adam en Eva waren geen kinderen, maar volwassenen met een perfect brein.
Waar hadden zij Geleerd over goed en kwaad?
Vergeleken met God waren zij kinderen.
En volwassenen met een perfect brein? Waar lees jij dat?
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212408131
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 21:03 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wat vind je er dan niet overtuigend aan?

En wat wil je dan? Dat mensen oneindig kwaad mogen doen, zonder gevolgen? Met Gods goedkeuring?

Is dat dan liefde volgens jou? Wat doe je met het leed dat anderen wordt aangedaan? Het gebrek aan respect voor de gever van het leven? Hoe zet je dat recht?

-Er zit een compleet spectrum tussen "oneindig kwaad doen" en "God niet erkennen". Valse tegenstelling, dus.
-Als God blijkbaar behoefte heeft aan respect en erkenning, zoals (onzekere) mensen, dan kan Hij zich gewoon openbaren. Hij hoeft er geen speurtocht van te maken.

Echt niet.
-
pi_212408168
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2024 21:22 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Overigens wat ik nog kon toevoegen: Stel dat jij als vader jouw zoon, die niets van jou meer wil weten, aanbiedt om voor jou in de gevangenis te gaan zitten en jouw straf uit te zitten, zodat hij vrij kan komen.

Stel dat je dat zelfs al hebt gedaan. Je zoon hoeft alleen nog maar de deur uit te lopen.

Maar die weigert dat te doen, omdat hij simpelweg niets met je te maken wil hebben.

Wat is dan het gevolg? Is het jouw schuld dat hij in die gevangenis zit en blijft ztiten? Heb jij hem daarom niet liefgehad?

Nee.

Liefde impliceert keuzevrijheid. Maar met keuzes komen ook verantwoordelijkheid en gevolgen. Een wereld waarin keuzes geen gevolgen hebben, bestaat niet. Dat is pure fantasie. Het kan niet. Als je het daarmee oneens bent, mag je uitleggen waarom.
De analogie zou zijn dat ik in de rol van ouder/God mijn eigen kind, nadat het zich van mij af zou hebben gekeerd, uiteindelijk zelf een kogel door het hoofd zou jagen. En dat christenen dat rechtvaardig vinden want "keuzevrijheid, gevolgen en verantwoordelijkheid" en "het kan nu eenmaal niet anders".

Bespottelijk, in mijn ogen.
-
pi_212408169
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 08:31 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Dat een almachtige God blijkbaar dusdanig gebonden is doorZijn eigen geschapen realiteit
God is niet geschapen, God is wat hij is en God is het leven. Dus alles wat leeft, kan alleen leven dankzij God.

Dat is gewoon een gegeven, geen 'geschapen realiteit'.

quote:
dat hij Zijn schepsels zo zwaar moet afstraffen
Hij straft zijn schepsels niet af. Een schepsel dat het leven dat God geeft weigert, gaat dood. Dat is een keuze. God was bereid om te sterven zodat wij keuzevrijheid hebben. Anders had de mens nooit kunnen zondigen en had Jezus Christus nooit voor de zonden van de wereld hoeven te sterven.

quote:
op basis van hun metafysische overtuiging
Nee, op basis van de mate waarin zij opleven naar de kennis over de waarheid die zij hebben ontvangen. "Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde." Jakobus 4.

quote:
en dat de informatievoorziening omtrent die realiteit ook nog eens zo gammel is
Die staat al duizenden jaren zwart op wit. Je gelooft er alleen niet in. Mensen hebben hun leven ervoor gegeven om die teksten te bewaren en verspreiden. Tegenwoordig hoef je er helemaal niets meer voor te doen om 100 bijbels te lezen. Geen enkel ander menselijk werk is zo wijdververspreid en gratis beschikbaar als de bijbel. Hoe kun je nou in hemelsnaam over 'gammel' spreken in een tijd waarin alle informatie letterlijk met een druk op de knop beschikbaar is. Dit is echt je reinste onzin. Je kiest er alleen voor om sceptici te geloven, de critici. Heb je er nooit bij stilgestaan dat je eigen beoordelingsvermogen en informatieverzameling weleens gammel zou kunnen zijn, in plaats van de informatievoorziening?

quote:
(oftewel: precies wat je verwacht als het christendom een menselijk verzinsel is, zoals alle andere religies) zodat je niet fatsoenlijk een keus kunt maken.
Je zou allicht ervoor kunnen kiezen om meer aan je eigen overtuigingen te twijfelen in plaats van aan wat een ander zegt. Je bent enorm star in dit opzicht terwijl het uit je eigen antwoorden blijkt dat je duidelijk _niet_ snapt hoe de vork in de steel zit. Dat zie ik hierboven weer aangezien je God in een 'realiteit die hij zelf geschapen heeft' plaats, terwijl God zichzelf niet heeft geschapen, God _is_ en zonder God kan niets bestaan, God overstijgt de schepping. Jij doet net alsof een wereld kan bestaan waarin alles en het tegenovergestelde mogelijk is. Bestaan en niet bestaan. Dat is absurd. God is het enige onwrikbare gegeven in deze realiteit, dus de hele schepping zal zich daarnaar moeten buigen om voort te kunnen bestaan. Wat jij zou willen is licht zonder fotonen, of een zee zonder water.

quote:
Een almachtige God had b.v. prima kunnen kiezen voor een werkelijkheid waarin alleen ons moreel gedrag ons eindoordeel bepaalt, alle christelijke opwerpingen daartegen ten zeer. Ik ken de christelijke metafysische argumenten, dus die hoef je niet te herhalen.
En hieruit maak ik dus op dat je niet bekend bent met teksten als Romeinen 2, of dat je je daar simpelweg niets van aantrekt. Je hebt een compleet verkeerde voorstelling van zaken hierover. Alsof God willekeurig mensen verloren laat gaan omdat ze toevallig niet een stukje informatie hebben gekregen. Dat is natuurlijk onzin en dat maakt de schrift ook zeer duidelijk.

Verder kun je je ook de vraag stellen waarom je zelf genoegen zou nemen met 'moreel gedrag' als degene die jou letterlijk heeft geschapen EN voor je is gestorven al die moeite heeft gedaan om jou een eeuwig leven in een paradijs te geven. Waarom zou je diegene niet willen kennen, maar alleen regeltjes opvolgen?

Verder ga je voorbij aan het feit dat mensen helemaal niet in staat zijn om zich perfect moreel te gedragen. Mensen falen hierin en voor God is alleen perfectie aanvaardbaar. Daarom was Jezus Christus' offer aanvaardbaar om van hem onze plaatsvervanger te maken: die was zonde zonde. Als wij in Hem geloven en onze zonden op hem opbiechten, ontvange wij zijn zondeloosheid. Dat is de enige voorwaarde die God aanvaardt: je moet perfect zijn, zoals Hij perfect is.

De gevallen mens kan op eigen houtje helemaal niet aan Gods morele standaard voldoen. Daarom moet hij ook worden gered. Je eigen morele standaarden zijn leuk, maar niet goddelijk of heilig. God vereist veel meer dan dat van ons, omdat dat de voorwaarde is voor een leven waarin liefde en rechtvaardigheid perfect worden uitgeleefd en de levensvreugde van elk schepsel gewaarborgd wordt.

Daarom is het geloof nodig.

Want de morele standaarden van God, Gods wet, overtreden wij elke dag, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. En dat doet iedereen.

Dus er geldt inderdaad een morele standaard, en door onze overtredingen daarvan zijn wij allemaal veroordeeld en op weg om te sterven.
Daarom hebben wij iemand nodig die ons van de dood redt. De voorgeschreven manier is door onze zonden op te biechten op Jezus Christus en er vergeving voor te vragen. Anders blijf je een veroordeelde en blijft je schuld aan je kleven, waardoor je niet aanvaardbaar bent voor God. Maar als we de zondeloze perfectie van Jezus Christus ontvangen, ziet God ons alsof we nooit hebben gezondigd. Dan zijn we gerechtvaardigd uit het geloof.

Dit is dus geen kwestie van arbitraire metafysische claims, maar de realiteit waarin we leven en waarin onze daden gevolgen hebben voor onze status ten opzichte van de God waarvan we afhankelijk zijn om te kunnen leven. Daarom heb je ook dingen als een geweten dat aan je knaagt als je er niet naar luistert en verkeerde dingen doet. Dat schuldgevoel drijft ons tot bekering.


quote:
Daarom: in mijn ogen ad hoc, en allesbehalve 'rechtvaardig'.
Ja, zoals jij het hier beschrijft, zou het inderdaad onrechtvaardig zijn. Maar je visie is totaal niet in harmonie met wat de bijbel over deze zaken zegt. Het is meer het stereotype religekkie 'you will go to hell' geschreeuw wat je misschien wel vaak hoort, maar niets met de schrift te maken heeft.

Maar goed, aangezien je niet echt open staat voor andermans meningen, want je weet het allemaal al, zal ik er verder niet over uitwijden. Ik verzeker je alleen dat je bepaalde zaken zeer slecht hebt begrepen. Daarom heb ik je meerdere vragen gesteld, maar die weiger je te beantwoorden. Dan zet je jezelf dus in een echokamer. Jammer.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ali_Kannibali op 13-02-2024 09:32:03 ]
pi_212408653
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 08:40 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Maar goed, aangezien je niet echt open staat voor andermans meningen, want je weet het allemaal al, zal ik er verder niet over uitwijden. Ik verzeker je alleen dat je bepaalde zaken zeer slecht hebt begrepen. Daarom heb ik je meerdere vragen gesteld, maar die weiger je te beantwoorden. Dan zet je jezelf dus in een echokamer. Jammer.
Maar Ali, jijzelf geeft aan ook 100% zeker te zijn van je zaak. Sta jij dan wel open voor "andermans meningen"? Jij etaleert hier ook telkens weer de "ik weet het allemaal al"-houding. That makes two of us , zou ik zeggen :)

Je hebt gelijk: ik heb al talloze keren dit soort discussies gehad, en jij zet mijn begrip ervan af als "zeer slecht" omdat ik het niet met jou eens ben, dus dit gesprek gaat ons niks opleveren behalve een lek aan energie en hele lappen tekst met redenaties die ik al -tig keer heb gezien en doordacht. Uiteindelijk komt het christelijke mensbeeld neer op de zondeval, een opvatting van een mythe uit een boek dat ik net zo geloofwaardig acht als welke andere mythe dan ook.

Dus laten we het hier inderdaad bij houden :)
-
pi_212408756
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 09:40 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Maar Ali, jijzelf geeft aan ook 100% zeker te zijn van je zaak. Sta jij dan wel open voor "andermans meningen"? Jij etaleert hier ook telkens weer de "ik weet het allemaal al"-houding. That makes two of us , zou ik zeggen :)

Je hebt gelijk: ik heb al talloze keren dit soort discussies gehad, en jij zet mijn begrip ervan af als "zeer slecht" omdat ik het niet met jou eens ben, dus dit gesprek gaat ons niks opleveren behalve een lek aan energie en hele lappen tekst met redenaties die ik al -tig keer heb gezien en doordacht. Uiteindelijk komt het christelijke mensbeeld neer op de zondeval, een opvatting van een mythe uit een boek dat ik net zo geloofwaardig acht als welke andere mythe dan ook.

Dus laten we het hier inderdaad bij houden :)
Je had ook gewoon mijn vragen kunnen beantwoorden in plaats van opnieuw te herhalen wat je inderdaad al zo vaak hebt gezegd. Dan hadden we wat meer de diepte in kunnen gaan. Helaas.

Mijn meningen zijn gebaseerd op de schriften. Ik weet niet exact waar de jouwe op gebaseerd zijn, maar zeker niet op de schriften. Die bevatten jouw voorstelling van zaken helemaal niet.

Wat mij betreft baseer je je inderdaad op een beeld van het Christelijke geloof wat ik zelf helemaal niet aanhang en ook nooit heb verspreid, een beeld van stereotypes dat vooral critici verspreiden vanuit hun eigen onwetendheid en onbegrip, twijfel en kritiek dat God zogenaamd onrechtvaardig zou zijn.

Echter lees ik ook uit je antwoorden een soort frustratie omdat het voor jou niet heeft gewerkt, of je er niet in kan geloven.

Voordat ik echt gelovig was, heb ik simpelweg het zondaarsgebed twee keer gebeden: God, ik ben een zondaar, ik heb veel fouten gemaakt, het spijt me, vergeef me alsjeblieft, en openbaar jezelf aan me, want ik weet niet eens of je wel echt bestaat. Maar als je bestaat, luister dan alsjeblieft naar me en laat me zien dat ik op je kan vertrouwen.

Daar kun je alles aan toevoegen wat je wil. Maar de kern is dat wij aanvaarden dat we voor God hebben gezondigd oftewel Zijn morele standaarden, Zijn wet overtreden. De rest komt later wel. Je hoeft niet eerst de hele bijbel letterlijk te geloven om te beseffen dat we vergeving nodig hebben voor onze zonden. Want als God bestaat en daadwerkelijk de wereld geschapen heeft, dan is Hij ook degene die de regels bepaalt, dan is Hij degene aan wie we het leven te danken hebben, en dan is Hij degene aan wie we ons simpelweg moeten onderwerpen omdat dat juist is, en uit dankbaarheid.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ali_Kannibali op 13-02-2024 10:04:25 ]
  dinsdag 13 februari 2024 @ 10:34:23 #221
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_212409084
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 08:40 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Hij straft zijn schepsels niet af. Een schepsel dat het leven dat God geeft weigert, gaat dood. Dat is een keuze.
Adam en Eva, met perfecte breinen, hebben voor de dood gekozen?
pi_212409094
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 10:34 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Adam en Eva, met perfecte breinen, hebben voor de dood gekozen?
Ja. God had immers gezegd dat ze zouden sterven, is het niet?
  dinsdag 13 februari 2024 @ 10:39:54 #223
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_212409136
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 10:36 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ja. God had immers gezegd dat ze zouden sterven, is het niet?
Dus mensen met een perfect (want direct door God geschapen) brein kunnen al niet de juiste keuze maken.

Wat klopt hier niet in dit verhaal? Want ik snap het niet.
pi_212409367
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 10:39 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Dus mensen met een perfect (want direct door God geschapen) brein kunnen al niet de juiste keuze maken.

Wat klopt hier niet in dit verhaal? Want ik snap het niet.
Er is geen 'juiste keuze'. Alleen een keuze met gevolgen.

Ze konden God, die hen het leven had gegeven in een perfect paradijs en die hen liefhad, geloven, of de slang, die helemaal niets voor hen had gedaan en God ervan beschuldigde een leugenaar te zijn.

En zo is het ook met ons: wat geloof je.
pi_212409875
Mensen met perfecte breinen kunnen alsnog de zondige keuze maken, het brein is slechts een instrument.

Maar goed, dat spreekt natuurlijk voor zich...

Als christen zou ik de zondeval ook toeschrijven aan vrije wil
pi_212411767
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 09:57 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Je had ook gewoon mijn vragen kunnen beantwoorden in plaats van opnieuw te herhalen wat je inderdaad al zo vaak hebt gezegd. Dan hadden we wat meer de diepte in kunnen gaan. Helaas.
Dat hadden we kunnen doen, alleen gaan we dan voornamelijk jouw diepte in. Jouw lezingen, jouw argumenten, lappen bijbelteksten en jouw opvattingen, opvattingen waarvan je zelf al aangeeft 0% twijfel meer over te hebben. Ik zie daar het nut niet van in want ik onderschrijf heel veel van jouw aannames niet, en ik merk ook dat je mijn meningsverschillen met jou wegzet als "onbegrip". Ik denk gewoon dat dit nergens toe leidt :) En nee, ik ben niet "gefrustreerd" dat het geloof voor mij niet werkt; ik stip gewoon aan dat wat voor jou als een tierelier lijkt te werken, voor andere mensen niet hoeft te werken. Iets dat natuurlijk onder de aanname dat jouw God bestaat nogal een mysterie moet zijn voor jou, tenzij je weer aanneemt dat die andere mensen niet genoeg hun best hebben gedaan, God daar zijn redenen voor heeft gehad, de feilbaarheid van de mens in het algemeen erbij betrekt en weet ik al wat niet meer. Zo kun je alles rechtbreien wat niet in je straatje past, en dat verklaart ook jouw toewijding en totale gebrek aan twijfel, want je bent daar buitengewoon goed in.

quote:
Want als God bestaat en daadwerkelijk de wereld geschapen heeft, dan is Hij ook degene die de regels bepaalt, dan is Hij degene aan wie we het leven te danken hebben, en dan is Hij degene aan wie we ons simpelweg moeten onderwerpen omdat dat juist is, en uit dankbaarheid.
Dit vind ik een heel vreemd idee. We "moeten ons simpelweg onderwerpen aan God omdat dat juist is en uit dankbaarheid"? Ik bepaal met mijn vrouw thuis ook de regels voor de kinderen, maar ik verwacht niet dat mijn kinderen zich "aan ons onderwerpen uit dankbaarheid". En zelfs al zou ik dat verwachten, dan verwacht ik op mijn beurt ook dat een almachtige en alwetende God zich wel kan verheffen boven dit soort behoeftige en onzekere gevoelens.

Maar goed, zoals ik zei, ik laat het hier bij, omdat ik niet denk dat deze discussie iets zinvols voor ons beiden gaat opleveren en omdat ik deze zomer weer een boek moet afleveren. :)
-
pi_212412384
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 15:08 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Dat hadden we kunnen doen, alleen gaan we dan voornamelijk jouw diepte in. Jouw lezingen, jouw argumenten, lappen bijbelteksten en jouw opvattingen, opvattingen waarvan je zelf al aangeeft 0% twijfel meer over te hebben. Ik zie daar het nut niet van in want ik onderschrijf heel veel van jouw aannames niet, en ik merk ook dat je mijn meningsverschillen met jou wegzet als "onbegrip". Ik denk gewoon dat dit nergens toe leidt :) En nee, ik ben niet "gefrustreerd" dat het geloof voor mij niet werkt; ik stip gewoon aan dat wat voor jou als een tierelier lijkt te werken, voor andere mensen niet hoeft te werken. Iets dat natuurlijk onder de aanname dat jouw God bestaat nogal een mysterie moet zijn voor jou, tenzij je weer aanneemt dat die andere mensen niet genoeg hun best hebben gedaan, God daar zijn redenen voor heeft gehad, de feilbaarheid van de mens in het algemeen erbij betrekt en weet ik al wat niet meer. Zo kun je alles rechtbreien wat niet in je straatje past, en dat verklaart ook jouw toewijding en totale gebrek aan twijfel, want je bent daar buitengewoon goed in.
Flauwe reactie. Ik stelde jou de vorige vragen:

"En wat wil je dan? Dat mensen oneindig kwaad mogen doen, zonder gevolgen? Met Gods goedkeuring?

Is dat dan liefde volgens jou? Wat doe je met het leed dat anderen wordt aangedaan? Het gebrek aan respect voor de gever van het leven? Hoe zet je dat recht?"

Daar mag je volledig zelf op antwoorden. Het enige wat ik je vraag om te doen, is aannemen dat er een God is die de wereld geschapen heeft. En hoe die dan volgens jou zou moeten handelen om 'liefde' te zijn. Aangezien je er zo van overtuigd bent dat de God van de bijbel dat zeer zeker niet is.

Als je geen zin hebt in dit soort discussies, zou je jezelf misschien de vraag kunnen stellen waarom je je er toch steeds weer mee bemoeit, je zegje moet doen, anderen wijzen op wat er allemaal niet zou kloppen of onlogisch zou zijn aan wat ik zeg. Met youtube-filmpjes.

En zodra het een beetje moeilijk wordt, trek je je terug.

Teleurstellend.

quote:
Dit vind ik een heel vreemd idee. We "moeten ons simpelweg onderwerpen aan God omdat dat juist is en uit dankbaarheid"? Ik bepaal met mijn vrouw thuis ook de regels voor de kinderen, maar ik verwacht niet dat mijn kinderen zich "aan ons onderwerpen uit dankbaarheid". En zelfs al zou ik dat verwachten, dan verwacht ik op mijn beurt ook dat een almachtige en alwetende God zich wel kan verheffen boven dit soort behoeftige en onzekere gevoelens.
Wat is er vreemd aan dankbaarheid hebben voor het leven en degene die het leven gegeven heeft?

Dat is toch niet meer dan terecht?

Hier loopt je vergelijking met jezelf en je kinderen natuurlijk scheef, aangezien jij met je vrouw niet het hele universum geschapen hebt en niet het hele leven voor alles en iedereen mogelijk maakt.

God staat in dat opzicht boven alles en iedereen en verdient daarom ook een ander soort achting dan kinderen jegens hun ouders.

[ Bericht 3% gewijzigd door Ali_Kannibali op 13-02-2024 16:35:39 ]
pi_212412969
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 16:16 schreef Ali_Kannibali het volgende:

"En wat wil je dan? Dat mensen oneindig kwaad mogen doen, zonder gevolgen? Met Gods goedkeuring?

Is dat dan liefde volgens jou? Wat doe je met het leed dat anderen wordt aangedaan? Het gebrek aan respect voor de gever van het leven? Hoe zet je dat recht?"

Daar mag je volledig zelf op antwoorden. Het enige wat ik je vraag om te doen, is aannemen dat er een God is die de wereld geschapen heeft. En hoe die dan volgens jou zou moeten handelen om 'liefde' te zijn. Aangezien je er zo van overtuigd bent dat de God van de bijbel dat zeer zeker niet is.
Daar heb ik allang antwoord op gegeven. Ik stelde ten eerste dat je een valse tegenstelling gaf. Ten tweede: als je dan zo graag een God wilt aannemen die bovendien een morele overtuiging heeft en het menselijke gevoel van "liefde" ervaart (aannames die jij niet benoemt), dan zou ik verwachten dat zo'n God ons beoordeelt op basis van hoe wij anderen behandelen. Daar hoeft geen metafysische overtuiging bij dat wij zondig van aard zijn, dat een mythe uit de bronstijd dat onze voorouders in een paradijselijke toestand bepaalde regels hebben overtreden (waarvan je überhaupt de redelijkheid van kunt betwijfelen, maar ala), dat vanwege deze overtreding God in de vorm van Jezus een offer moest brengen en dat wij dan weer moeten aanvaarden, enzovoort.

Ik zou niet weten waarom "het gebrek aan respect voor de gever van het leven rechtgezet zou moeten worden", of wat je daar überhaupt onder verstaat. Dat zijn voor mij allemaal lukrake beweringen die je ongetwijfeld met een heleboel bijbelverzen kunt onderbouwen. Maar nogmaals: dat kan me ook niet zoveel schelen, want ik geloof al niet in de bijbel als een betrouwbare overlevering. Ik zie de bijbel wat dat betreft zoals elke andere bundel mythen uit de oudheid; het is alleen dat de verhalen mij meer aanspreken. Maar dat maakt ze natuurlijk niet waar.

quote:
En zodra het een beetje moeilijk wordt, trek je je terug.
Het wordt niet "een beetje moeilijk", ik ervaar deze discussie domweg als een plaat die compleet grijs is gedraaid. Als jij dat als zwakte wilt zien, gun ik je die visie van harte. En ja, het is inderdaad een goede vraag waarom ik me toch elke keer weer met dit soort discussies bezighoud. Misschien is het sowieso een idee om er mee op te houden, want het levert me inderdaad weinig op. Dus bij deze, full stop :)
-
pi_212413354
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 17:06 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Daar heb ik allang antwoord op gegeven. Ik stelde ten eerste dat je een valse tegenstelling gaf. Ten tweede: als je dan zo graag een God wilt aannemen die bovendien een morele overtuiging heeft en het menselijke gevoel van "liefde" ervaart (aannames die jij niet benoemt), dan zou ik verwachten dat zo'n God ons beoordeelt op basis van hoe wij anderen behandelen. Daar hoeft geen metafysische overtuiging bij dat wij zondig van aard zijn, dat een mythe uit de bronstijd dat onze voorouders in een paradijselijke toestand bepaalde regels hebben overtreden (waarvan je überhaupt de redelijkheid van kunt betwijfelen, maar ala), dat vanwege deze overtreding God in de vorm van Jezus een offer moest brengen en dat wij dan weer moeten aanvaarden, enzovoort.

Ik zou niet weten waarom "het gebrek aan respect voor de gever van het leven rechtgezet zou moeten worden", of wat je daar überhaupt onder verstaat. Dat zijn voor mij allemaal lukrake beweringen die je ongetwijfeld met een heleboel bijbelverzen kunt onderbouwen. Maar nogmaals: dat kan me ook niet zoveel schelen, want ik geloof al niet in de bijbel als een betrouwbare overlevering. Ik zie de bijbel wat dat betreft zoals elke andere bundel mythen uit de oudheid; het is alleen dat de verhalen mij meer aanspreken. Maar dat maakt ze natuurlijk niet waar.
[..]
Het wordt niet "een beetje moeilijk", ik ervaar deze discussie domweg als een plaat die compleet grijs is gedraaid. Als jij dat als zwakte wilt zien, gun ik je die visie van harte. En ja, het is inderdaad een goede vraag waarom ik me toch elke keer weer met dit soort discussies bezighoud. Misschien is het sowieso een idee om er mee op te houden, want het levert me inderdaad weinig op. Dus bij deze, full stop :)
Bedankt voor je antwoord, maar je hebt geen definitie gegeven van 'hoe wij anderen zouden moeten behandelen', de standaard op basis waarvan God dat zou moeten beoordelen.

In het Christelijk geloof bestaat die standaard natuurlijk gewoon, de 2 grote geboden, verder vertaald in de tien geboden.

Daar worden we al op beoordeeld. Dus ik snap het probleem niet.
  dinsdag 13 februari 2024 @ 17:36:54 #230
545 dop
:copyright: dop
pi_212413403
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 16:16 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Flauwe reactie. Ik stelde jou de vorige vragen:

"En wat wil je dan? Dat mensen oneindig kwaad mogen doen, zonder gevolgen? Met Gods goedkeuring?

Is dat dan liefde volgens jou? Wat doe je met het leed dat anderen wordt aangedaan? Het gebrek aan respect voor de gever van het leven? Hoe zet je dat recht?"

Daar mag je volledig zelf op antwoorden. Het enige wat ik je vraag om te doen, is aannemen dat er een God is die de wereld geschapen heeft. En hoe die dan volgens jou zou moeten handelen om 'liefde' te zijn. Aangezien je er zo van overtuigd bent dat de God van de bijbel dat zeer zeker niet is.

Als je geen zin hebt in dit soort discussies, zou je jezelf misschien de vraag kunnen stellen waarom je je er toch steeds weer mee bemoeit, je zegje moet doen, anderen wijzen op wat er allemaal niet zou kloppen of onlogisch zou zijn aan wat ik zeg. Met youtube-filmpjes.

En zodra het een beetje moeilijk wordt, trek je je terug.

Teleurstellend.
[..]
Wat is er vreemd aan dankbaarheid hebben voor het leven en degene die het leven gegeven heeft?

Dat is toch niet meer dan terecht?

Hier loopt je vergelijking met jezelf en je kinderen natuurlijk scheef, aangezien jij met je vrouw niet het hele universum geschapen hebt en niet het hele leven voor alles en iedereen mogelijk maakt.

God staat in dat opzicht boven alles en iedereen en verdient daarom ook een ander soort achting dan kinderen jegens hun ouders.
je stampt de discussie plat en maakt het volledig zwart wit.
Je zou beter moeten weten.
Adam en Eva waren niet oneindig slecht.
Je wil daar niet eens over in discussie en maakt daar mee de discussie dood.

Als atheďst is God niet de schepper van het leven.
Dat is niet omdat we jouw of god daar mee dwars willen zitten, we hebben gewoonweg niet de zelfde opvattingen over het ontstaan.
Ik heb net als jij gewoon kaders over goed en slecht, en verwacht van een zogenaamde, Schepper (vader), dat hij ook iets snapt van die kaders.
Liefde is voor mij niet je eeuwig toorn en boosheid.
Liefde is op de eerste plaats vergeving en begrip.
Het kunnen kijken naar jezelf en de andere, kwetsbaar en liefdevol zonder op zoek te gaan maar schuld en oordeel. (Ego)

De manier waarop God uit de bijbel er mee omgaat is voor mij heel duidelijk van uit Ego, en precies dat disqualificeert zijn Godelijkheid.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212414003
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 17:36 schreef dop het volgende:

[..]
je stampt de discussie plat en maakt het volledig zwart wit.
Je zou beter moeten weten.
Adam en Eva waren niet oneindig slecht.
Je wil daar niet eens over in discussie en maakt daar mee de discussie dood.
Rare opmerking want dat heb ik nooit gezegd?

quote:
Als atheďst is God niet de schepper van het leven.
Dat is niet omdat we jouw of god daar mee dwars willen zitten, we hebben gewoonweg niet de zelfde opvattingen over het ontstaan.
Ik heb net als jij gewoon kaders over goed en slecht, en verwacht van een zogenaamde, Schepper (vader), dat hij ook iets snapt van die kaders.
Liefde is voor mij niet je eeuwig toorn en boosheid.
Liefde is op de eerste plaats vergeving en begrip.
Het kunnen kijken naar jezelf en de andere, kwetsbaar en liefdevol zonder op zoek te gaan maar schuld en oordeel. (Ego)

De manier waarop God uit de bijbel er mee omgaat is voor mij heel duidelijk van uit Ego, en precies dat disqualificeert zijn Godelijkheid.

Nogmaals: voor God is de standaard perfectie.

We kunnen onszelf wel flatteren met onze morele kaders enzo, maar de standaard ligt gewoon veel en veel hoger dan de standaarden die wij van nature hebben of aanleren.

Die standaarden zijn zo hoog omdat ze de enige garantie zijn tegen leed. Ze zijn als een beschermende muur om het kwaad buiten te houden.

[ Bericht 2% gewijzigd door Ali_Kannibali op 13-02-2024 18:24:28 ]
  dinsdag 13 februari 2024 @ 18:42:44 #232
545 dop
:copyright: dop
pi_212414423
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 18:14 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Rare opmerking want dat heb ik nooit gezegd?
oneindig kwaad, wat jij er ook van maakt het laat nul nuance, voor jouw staat vooraf al vast dat er maar 1 manier is, dan is er weinig om over te discussiëren
de mens is niet oneindig kwaad of doet niet oneindig kwaad. en dat los je ook niet op met schuld en boete
quote:
[..]
Nogmaals: voor God is de standaard perfectie.

We kunnen onszelf wel flatteren met onze morele kaders enzo, maar de standaard ligt gewoon veel en veel hoger dan de standaarden die wij van nature hebben of aanleren.

Die standaarden zijn zo hoog omdat ze de enige garantie zijn tegen leed. Ze zijn als een beschermende muur om het kwaad buiten te houden.
Natuurlijk, en bij een van zijn eerste pogingen faalde zijn standaard, en daar moest iemand de schuld van krijgen.
Wij zien die perfecte standaard niet in jouw God.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212415293
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2024 18:42 schreef dop het volgende:

[..]
oneindig kwaad, wat jij er ook van maakt het laat nul nuance, voor jouw staat vooraf al vast dat er maar 1 manier is, dan is er weinig om over te discussiëren
de mens is niet oneindig kwaad of doet niet oneindig kwaad. en dat los je ook niet op met schuld en boete
Ik heb die term 'oneindig kwaad nooit gebruikt. Je zit me allerlei woorden in de mond te leggen.

quote:
Natuurlijk, en bij een van zijn eerste pogingen faalde zijn standaard, en daar moest iemand de schuld van krijgen.
Wij zien die perfecte standaard niet in jouw God.
Ik zie hem ook in jou niet.
pi_212424452
Ik begrijp nooit zo goed dat religieuzen denken dat "ineens" God's geest in hen komt zodra ze "het" doorzien ipv dat het er al zit maar enkel het ego dat blokkeert. Geen enkel mens is anders dan Jezus of Buddha, zij waren gewoon vroege personen die dit doorzagen en daar werd een verhaal omheen gebreid. Nu kon Buddha het een stuk sterker verwoorden dan Jezus zonder allerlei tovenarij, maar Jezus zat ook gebonden, er was gewoonweg geen terminologie om zaken uit de psyche te benoemen en hoe ermee om te gaan, en dan krijg je dus dergelijke "cloak". Je ziet ook dat ze in oosterse religies daarmee wat verder waren dan in de Abrahamistische. Ondanks dat Rumi best sterk was hierin, hij zei; "In order to give light, one must first burn". Maarja, als je niet weet wat daarmee bedoeld wordt, dan is dat belachelijk lastig om te begrijpen wat hij daarmee bedoelde, maar feitelijk verwijst hij naar exact hetzelfde psychologische fenomeen als wat Jung de Shadow noemde.
As above, so below.
pi_212424548
quote:
3s.gif Op woensdag 14 februari 2024 14:50 schreef Mijk het volgende:
Ik begrijp nooit zo goed dat religieuzen denken dat "ineens" God's geest in hen komt zodra ze "het" doorzien ipv dat het er al zit maar enkel het ego dat blokkeert. Geen enkel mens is anders dan Jezus of Buddha, zij waren gewoon vroege personen die dit doorzagen en daar werd een verhaal omheen gebreid. Nu kon Buddha het een stuk sterker verwoorden dan Jezus zonder allerlei tovenarij, maar Jezus zat ook gebonden, er was gewoonweg geen terminologie om zaken uit de psyche te benoemen en hoe ermee om te gaan, en dan krijg je dus dergelijke "cloak". Je ziet ook dat ze in oosterse religies daarmee wat verder waren dan in de Abrahamistische. Ondanks dat Rumi best sterk was hierin, hij zei; "In order to give light, one must first burn". Maarja, als je niet weet wat daarmee bedoeld wordt, dan is dat belachelijk lastig om te begrijpen wat hij daarmee bedoelde, maar feitelijk verwijst hij naar exact hetzelfde psychologische fenomeen als wat Jung de Shadow noemde.
Dat komt omdat je spiritueel gezien in een gevangenis zit waar je eerst uit moet komen. Daarvoor moet je worden vergeven voor j zonden. Die vergeving verkrijg je door je zonden op te biechten op Jezus Christus en er vergeving voor te vragen. Tot die tijd bestaat er een scheiding tussen de mens en God. Zoals water en olie niet samengaan, of licht en donker.

Andere religies en stromingen negeren dit aspect, deze goddelijke rechtspraak, volledig. Zij ruilen hem in voor vleierij over hoe goed en goddelijk je eigenlijk bent in plaats van hoe schuldig je eigenlijk bent door het overtreden van Gods wet.
pi_212424581
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2024 14:58 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat komt omdat je spiritueel gezien in een gevangenis zit waar je eerst uit moet komen. Daarvoor moet je worden vergeven voor j zonden. Die vergeving verkrijg je door je