abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_212358189
Eén van de meest fascinerende goden is voor mij Abraxas. Abraxas, die door Jung wordt beschreven als “de God die de mensen vergeten zijn” en “nog schimmiger dan God en de duivel” wordt wel eens voorgesteld als de God boven God, als de God die God geschapen zou hebben. Als het kind vraagt: “Waar komt de wereld vandaan?” dan is het antwoord soms: “De wereld is door God geschapen.” Vaak is dan de vervolgvraag: “Maar wie heeft God dan geschapen?” en dan is het antwoord: “God is eeuwig, God was er altijd al, en werd niet geschapen.” Maar uit de voorstelling van Abraxas spreekt een ander antwoord.

Want het antwoord dat uit deze vertelling spreekt is dat God, de schepper van de fysieke wereld, door Abraxas werd geschapen. Jahwe is degene die de dingen heeft gemaakt, wordt hier wel over gezegd, maar Abraxas is degene die er voor heeft gezorgd dat er überhaupt zoiets als dingen kunnen zijn – die het differentiëren zelf en de mogelijkheid van het bestaan van entiteiten zelf, en dus ook de mogelijkheid van een verschil tussen mens en god mogelijk heeft gemaakt.

Deze vertelling is in lijn te brengen met wat Plato schrijft over de demiurg – de bouwer van de fysieke wereld. Deze wereld, vol met imperfecties als ze is, kan niet door de hoogste God zelf geschapen zijn, zo wordt deze opstelling vaak geïnterpreteerd, het moet wel een minderwaardige, ondergeschikte god zijn geweest die ons, en het kwaad en het lijden dat ons vergezelt, geschapen heeft. De ene ware God, de God van het goede, zou alleen maar perfect wezens scheppen, en niet de imperfecte, neutrale wezens die wij zijn.

De rode lijn waarin deze bronnen elkaar ontmoeten is duidelijk: de god die wij als Jahwe kennen, de schepper van de materie, de levende wezens, en alles wat wij onder de natuurverschijnselen van dit universum kennen is niet de ene ware God, is dus niet God met een hoofdletter, vertegenwoordiger van het godenrijk als zodanig, maar een god onder de goden, en niet eens de hoogste onder hen. Een god, met een kleine letter.Tot zover enkele van de vertellingen – die in vele variaties bestaan – die de bijbelvaste christen gemakkelijk naast zich neer kan leggen – hier wordt immers in de Schrift niet over gerept. En toch is er een opmerkelijke aanwijzing te vinden in Genesis 1 en 2 die wijst in deze richting, en die als ondersteuning van bovengenoemde voorstelling van zaken aangewend kan worden.

Zoals bekend bestaat Genesis uit een samenvoegsel van meerdere verhalen. Genesis 1 (samen met een klein stukje van Genesis 2), waarin God de Aarde schept, waarbij Hij op de 6e dag de mens creëert en op de 7 dag rust neemt, is een verhaal dat waarschijnlijk nog ouder is dan het verhaal van het paradijs dat daar direct op volgt in Genesis 2. Dat verklaart ook waarom de mens twee maal achter elkaar geschapen wordt – dit zijn de twee scheppingsverhalen die samengevoegd zijn tot wat wij nu kennen als Genesis.

Maar wat is nu het opmerkelijke? God wordt in Genesis 1 met een andere titel aangeduid dan in Genesis 2. In de Hebreeuwse tekst worden twee verschillende namen gebruikt, want het waren immers ook twee verschillende teksten, mogelijk in heel andere gemeenschappen ontstaan, en in de vertaling is dit onderscheid intact gebleven. De God die Hemel en Aarde schept in Genesis 1 gaat onder een andere naam door het leven dan de god (?) die Adam en Eva verbiedt van de Boom van de kennis van goed en kwaad te eten in Genesis 2. De eerste heet in mijn Bijbel simpelweg “God”. De tweede daarentegen wordt consequent als “Jahwe God” aangeduid. In andere vertalingen worden andere termen gehanteerd, (bijvoorbeeld: “HEERE God” in de Statenvertaling, “LORD God” in de King James versie, met ook daar simpelweg “God” in Genesis 1) maar de consequente tweedeling blijft overeind. Neem maar eens een kijkje in je eigen Bijbel.

Zou deze tweedeling als een indicatie te interpreteren kunnen zijn dat deze beide goden, de God die Hemel en Aarde schiep, en de god (?) van het paradijs, inderdaad als twee verschillende entiteiten gezien kunnen worden? Zou het kunnen dat Jahwe, hoewel de god van de mensen, tegelijkertijd een schepsel is van, en ondergeschikt is aan een hogere God, die daarmee dus de eigenlijke God met een hoofdletter zou zijn?

Een God die ondergeschikte goden doet ontstaan – dat lijkt in volstrekte tegenspraak met wat onder ons verteld wordt over de Bijbel. En toch is dat voor mij een vraag, en geen vaststaand gegeven. Bedenk je immers dat het monotheïsme zoals wij dat nu kennen van veel later datum is dan de geschriften van de Bijbel zelf, laat staan de tradities waar die op gebaseerd zijn.

Wie kan hier meer over vertellen?
As above, so below.
pi_212358192
LAPO oude topic

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 10:53 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Iedereen vertrouwt tot op zekere mate in zijn eigen ervaringen.

Hoe moet je anders leven? In constante twijfel? Dat is volstrekt onrealistisch en dat doet niemand, ook jij niet.
Idd, en daaruit komt he-le-maal nergens voort dat er iets zou moeten gebeuren met Jezus, of met Mohammed, of met Vishnu of met who de fuck dan ook.

Het enige wat er moet gebeuren, is dat je die matrix van hersen synapsen en impulsen van gedachten, stil zet. En zo hard mogelijk gaan denken aan om dat stil te zetten, hoe harder die impulsen vuren en hoe actiever dat wordt. Dit is de paradox waar het om gaat. Je moet zien out te figuren hoe dat hele stuk (neo cortex, daar waar t ego opereert); uit te zetten, stil te zetten. Dát is waar dit over gaat... en dat kun je dan Jezus noemen, dat kun je ook Nirvana noemen, dat kun je Allah noemen, geef het een fucking term. Dát is wat er psychologisch gebeurd met je; Religare, Eenwording, Unity... en dat komt omdat je boven die dualiteiten uitstijgt zodra dat systeem (de gedachtenmachine in je kop), stil staat.

Dán kijk je overal zonder vooroordeel naar, vooroordelen komen dan ook louter van het ego. Het ego werkt niet meer zodra die gedachten stilstaan, en ontvang je enkel met je zintuigen. En dán zie je de wereld voor wat het écht is (objectieve waarheid vanuit een subject?), zonder filter ertussen wat ego heet, je leeft zelf zonder persona omdat je die niet nodig hebt, het ego functioneert niet meer en schaamte/pride en alles is ook weg daardoor, dat zijn egoic zaken. Ook alle egoic desires zullen vergaan en daarmee stelt een "moreel compas" zich vanzelf scherp naar "goed", het heeft immers niets meer te gainen voor individueel gewin (ego), dus deelt het met anderen. Ook zul je zondeloos leven, daar je elke zonde, eenvoudig terug kunt voeren op t ego. Hiermee wordt je dus automatisch zondeloos (bij egodeath), en wat betekent dat? idd, dat je de hemel in kunt. Het gaat er dus niet om om zondeloos te leven je hele leven lang, nee, zet dat ego uit en je bent automatisch niet meer zondig. Ook dit was bij Jezus' egodeath.

Goed zo kan ik nog wel even door hoe dit werkt in de psyche, maar daar is écht geen Jezus, Mohammed of Vishnu voor nodig, dit kun je prima zelf. En als je dit fenomeen dan graag Jezus wil noemen, doe het.... en plak er nog wat bij ook.
As above, so below.
pi_212358245
Had een reactie geschreven, maar die is weg met het sluiten van het vorige topic. Dus even kort:

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 10:53 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Dan moet er toch wel een kern van waarheid inzitten, anders zou het niet zo werken. Dat is gewoon logisch beredeneerd.
Nee. Dat is het niet. Gegeven het feit hoe we onszelf voor de gek kunnen houden, hoe talloze religies en cults onjuist zijn, en onze neiging om allerlei patronen te zien waar ze niet zijn maakt jouw conclusie allesbehalve logisch. Het is alleen logisch als je alleen jouw eigen ervaring meeweegt. En dat is de crux: je lijkt zo onder de indruk van je eigen ervaringen dat je je steeds meer afsluit van andermans ervaringen. Dat kan natuurlijk ook bij b.v. politieke overtuigingen, maar ik denk dat bij religie dit mechanisme i.h.a. erg sterk is.

quote:
Maar als iemand die dat nooit zelf heeft ervaren, kun je dat toch niet geloven. Dat verwacht ik ook niet. Maar verwacht niet van mij dat ik me iets aantrek van het oordeel van een ongelovige erover.
Daar is ie :)

quote:
Die indruk wek je vind ik als je met dit soort argumenten aan komt zetten, en dat doe je heel vaak. Het iseen soort dooddoener, "ja maar jij weet niet of het waar is wat je gelooft/ervaart, dus het heeft ook geen zin om erover te praten en je geloof is nergens op gebaseerd". Zoiets.
Ik kaats slechts jouw bal "waarvan Joost mag weten wie of wat het is dat je de woorden influistert" terug.

quote:
Wat vind je zelf dat die video toevoegt?
Het historische besef dat "demons did it" van oorsprong de enige repliek was die christenen konden geven als heidenen aankwamen met soortgelijke ervaringen en soortgelijke thema's in hun geloof.
Voor mijn boeken en blogs over wetenschap, zie www.roelandringaboxum.nl
"Natuurlijk niet!": https://www.spectrumboeke(...)k-niet-9789000386765
"Ruimte, tijd, materie": https://www.bol.com/nl/nl(...)ie/9300000001197011/
pi_212359076
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 12:40 schreef Haushofer het volgende:
Had een reactie geschreven, maar die is weg met het sluiten van het vorige topic. Dus even kort:
[..]
Nee. Dat is het niet. Gegeven het feit hoe we onszelf voor de gek kunnen houden, hoe talloze religies en cults onjuist zijn, en onze neiging om allerlei patronen te zien waar ze niet zijn maakt jouw conclusie allesbehalve logisch. Het is alleen logisch als je alleen jouw eigen ervaring meeweegt. En dat is de crux: je lijkt zo onder de indruk van je eigen ervaringen dat je je steeds meer afsluit van andermans ervaringen. Dat kan natuurlijk ook bij b.v. politieke overtuigingen, maar ik denk dat bij religie dit mechanisme i.h.a. erg sterk is.
[..]
Daar is ie :)
[..]
Ik kaats slechts jouw bal "waarvan Joost mag weten wie of wat het is dat je de woorden influistert" terug.
[..]
Het historische besef dat "demons did it" van oorsprong de enige repliek was die christenen konden geven als heidenen aankwamen met soortgelijke ervaringen en soortgelijke thema's in hun geloof.
Ik heb eerlijk gezegd geen zin om hier weer een oeverloze discussie van te maken,want al zo vaak gedaan. Ter herinnering: ik heb vier à vijf jaar lang zeer intensief allerlei new age/mystiek aangehangen en gepraktiseerd. Mijn hele paradigma was daarop gebaseerd. Ik weet dus ongeveer wel wat anderen ervaren, ik heb dat namelijk zelf ook ervaren en gepraktiseerd. Ik vind het dus zo'n onzin dat je nu weer aan komt zetten met dat ik andermans ervaring niet serieus zou nemen ofzo. Ik vind dit zo'n irritante manier van discussiëren waar je altijd mee komt. Ik heb het over de inhoud met anderen, en jij begint weer over mij persoonlijk. Hou daar eens een keer mee op. Het is doodvermoeiend om op dat soort aantijgingen te moeten reageren. je leest allerlei dingen in mijn woorden die ik niet zeg en niet bedoel, hierboven ook weer met je 'uniek'. Dat zit allemaal in je eigen hoofd. Hou dat lekker voor jezelf.

En je laatste punt:

"soortgelijke ervaringen" zijn niet "identieke ervaringen".

Een mystieke ervaring brengt je niet tot gehoorzaamheid aan de tien geboden bijvoorbeeld. Daarom barsten alle religies van bjivoobeeld allerlei afgodenbeelden. Daarom is er geen enkele andere religie dan het Christelijke geloof waar Jezus als enige messias en zoon van God wordt beschouwd, enzovoorts. Al die dingen hebben een enorme impact op de manier waarop je je spiritualiteit dagelijks beleeft.

Dus het zijn geen "soortgelijke ervaringen" en ze brengen ook niet dezelfde vruchten voort. Als dat wel zo was geweest, had ik dat zelf ook wel aan den lijve ondervonden en zouden er niet zulke enorme verschillen zijn. Dan zou een boeddhist wel Jezus Christus en Yahweh prijzen, en een hindoe ook. Dat doen ze niet, omdat de ervaringen niet hetzelfde zijn, niet dezelfde oorsprong hebben, niet door dezelfde geest worden ingegeven, en niet dezelfde vruchten produceren.

Het is nu eenmaal een feit dat volgens de bijbel het de duivel is die de mens influistert dat hij zelf god is. Het is dus niet verrassend dat we dezelfde doctrine tegenkomen in alle religies die de bijbelse God en Jezus Christus in het ergste geval schofferen, en in het beste geval een 'goede leraar' noemen, maar hem niet de eer geven die hij verdient.

Probeer daar nou eens inhoudelijk op in te gaan, in plaats van je op mij als persoon te concentreren. Anders hoeft het voor mij niet.

[ Bericht 5% gewijzigd door Ali_Kannibali op 09-02-2024 14:15:39 ]
pi_212359199
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 12:35 schreef Mijk het volgende:
LAPO oude topic
[..]
Idd, en daaruit komt he-le-maal nergens voort dat er iets zou moeten gebeuren met Jezus, of met Mohammed, of met Vishnu of met who de fuck dan ook.

Het enige wat er moet gebeuren, is dat je die matrix van hersen synapsen en impulsen van gedachten, stil zet. En zo hard mogelijk gaan denken aan om dat stil te zetten, hoe harder die impulsen vuren en hoe actiever dat wordt. Dit is de paradox waar het om gaat. Je moet zien out te figuren hoe dat hele stuk (neo cortex, daar waar t ego opereert); uit te zetten, stil te zetten. Dát is waar dit over gaat... en dat kun je dan Jezus noemen, dat kun je ook Nirvana noemen, dat kun je Allah noemen, geef het een fucking term. Dát is wat er psychologisch gebeurd met je; Religare, Eenwording, Unity... en dat komt omdat je boven die dualiteiten uitstijgt zodra dat systeem (de gedachtenmachine in je kop), stil staat.
Dat hoeft helemaal niet. Je hebt een brein gekregen om je lichaam mee te besturen, te voelen en te denken. Het doel is niet om je gedachten stil te zetten, maar ze te onderwerpen aan de wil van God via de kracht van Gods Geest die Jezus Christus ons geeft. Je bent een individu, een persoon, en hoeft helemaal niet op te gaan in een 'allesomvattend bewustzijn' waarin je je persoon verliest. Dat is een vorm van tyrannie. Wij zijn allemaal uniek, zien er allemaal uniek uit. God heeft ons juist als unieke individuele personen gemaakt, en niet om ons vervolgens op te laten gaan in een ongedefinieerde blob.

quote:
Dán kijk je overal zonder vooroordeel naar, vooroordelen komen dan ook louter van het ego. Het ego werkt niet meer zodra die gedachten stilstaan, en ontvang je enkel met je zintuigen. En dán zie je de wereld voor wat het écht is (objectieve waarheid vanuit een subject?), zonder filter ertussen wat ego heet, je leeft zelf zonder persona omdat je die niet nodig hebt, het ego functioneert niet meer en schaamte/pride en alles is ook weg daardoor, dat zijn egoic zaken. Ook alle egoic desires zullen vergaan en daarmee stelt een "moreel compas" zich vanzelf scherp naar "goed", het heeft immers niets meer te gainen voor individueel gewin (ego), dus deelt het met anderen. Ook zul je zondeloos leven, daar je elke zonde, eenvoudig terug kunt voeren op t ego. Hiermee wordt je dus automatisch zondeloos (bij egodeath), en wat betekent dat? idd, dat je de hemel in kunt. Het gaat er dus niet om om zondeloos te leven je hele leven lang, nee, zet dat ego uit en je bent automatisch niet meer zondig. Ook dit was bij Jezus' egodeath.

Goed zo kan ik nog wel even door hoe dit werkt in de psyche, maar daar is écht geen Jezus, Mohammed of Vishnu voor nodig, dit kun je prima zelf. En als je dit fenomeen dan graag Jezus wil noemen, doe het.... en plak er nog wat bij ook.
Dit hele stukje is wat mij betreft een uiting van het menselijke ego dat zichzelf opblaast en in de veronderstelling is dat het zelf de goddelijke krachten heeft om zichzelf te overstijgen en zelfs 'zondeloos' te worden. Mooie theorie, maar in de praktijk werkt het niet.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ali_Kannibali op 09-02-2024 14:17:22 ]
pi_212359369
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:10 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat hoeft helemaal niet. Je hebt een brein gekregen om je lichaam mee te besturen, te voelen en te denken. Het doel is niet om je gedachten stil te zetten, maar ze te onderwerpen aan de wil van God via de kracht van Gods Geest die Jezus Christus ons geeft. Je bent een individu, een persoon, en hoeft helemaal niet op te gaan in een 'allesomvattend bewustzijn' waarin je je persoon verliest. Dat is een vorm van tyrannie. Wij zijn allemaal uniek, zien er allemaal uniek uit. God heeft ons juist als unieke individuele personen gemaakt, en niet om ons vervolgens op te laten gaan in een ongedefinieerde blob.
Het gaat erom dat je je ego verliest, met dat stukje; gedachten stilzetten. Dat leek me wel heel sterk duidelijk gemaakt, want dat is waar het om gaat. Óók in het Christendom, daarom zijn zonden zonden, egoic empowering features, en dat is waarom je ze moet vermijden.

Dus jij zegt dat ik tyraniekke ideeen verspreid, terwijl de mens zich volgens jou zou moeten onderwerpen aan een externe God (welke ook nog eens goed straft als je niet uitkijkt)? Ik weet niet hoeveel meer ironie dit nog kan verdragen, maar dat zal next to nothing liggen.

quote:
[..]
Dit hele stukje is wat mij betreft een uiting van het menselijke ego dat zichzelf opblaast en in de veronderstelling is dat het zelf de goddelijke krachten heeft om zichzelf te overstijgen en zelfs 'zondeloos' te worden. Mooie theorie, maar in de praktijk werkt het niet.
Ego opblaast? Ik kan dit dus ook --zoals wel vaker gedaan-- ook 100% psychologisch kloppend onderbouwen, ik vraag me af of jij dat ook kunt met je Jezus-Vader-Zoon relatie met moraliteitscompassen waarbij Jezus geen mens is maar een soort van halfgod met allerlei onnodige tovenarij van dien daar dit ook gewoon uitgelegd kan worden zonder bovennatuurlijke zaken, zonder tovenarij involved, maar puur vanuit hoe het psychologisch en fysiologisch in het brein werkt.

Want ik snap wel waarom al die termen verzonnen zijn, dat is gedaan om het zgn makkelijker te maken, beetje net als het 8voudige pad van Buddha... uiteindelijk maakt dit soort content het ook op een bepaalde manier complexer omdat men gaat denken (net als jij heel sterk) dat "dit persee nodig is" om Nirvana(of hemel als je wilt) te bereiken. Nee, het is bedacht om het te vereenvoudigen en toegankelijker te maken, maar dat wil niet zeggen dat het 8voudige pad, of je morele jezus-zoon alien halfgod relatie NODIG is om daar te geraken naar wat je zoekt.... het is enkel een vorm van beeldspraak hoe dat dan zou moeten werken. Zo heb jij ook niet persee een hamer nodig om een spijker in een plank te krijgen, als je een goede steen hebt werkt dat oook.
As above, so below.
pi_212359435
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:26 schreef Mijk het volgende:

[..]
Het gaat erom dat je je ego verliest, met dat stukje; gedachten stilzetten. Dat leek me wel heel sterk duidelijk gemaakt, want dat is waar het om gaat. Óók in het Christendom, daarom zijn zonden zonden, egoic empowering features, en dat is waarom je ze moet vermijden.
Het draait er in het Christendom niet om dat je je gedachten uitzet, maar dat je gedachten transformeren en veranderen in Gods gedachten en gevoelens.

quote:
Dus jij zegt dat ik tyraniekke ideeen verspreid, terwijl de mens zich volgens jou zou moeten onderwerpen aan een externe God (welke ook nog eens goed straft als je niet uitkijkt)? Ik weet niet hoeveel meer ironie dit nog kan verdragen, maar dat zal next to nothing liggen.
Als iets of iemand jouw individualiteit wil onderdrukken om in een massa op te gaan waardoor je je persoon verliest, is dat inderdaad een vorm van tyrannie.
In de politiek heet het collectivisme.

In het Christelijke geloof verlies je je persoon of individualiteit niet, maar onderwerp je je vrjiwillig aan God omdat je overtuigd bent van het feit dat God perfecte liefde is, en jij niet. Om de liefde van God zelf ook te ontvangen, omdat je de liefde wilt hebben.

Dat is geen tyrannie, maar vrije keuze.

quote:
Ego opblaast? Ik kan dit dus ook --zoals wel vaker gedaan-- ook 100% psychologisch kloppend onderbouwen, ik vraag me af of jij dat ook kunt met je Jezus-Vader-Zoon relatie met moraliteitscompassen waarbij Jezus geen mens is maar een soort van halfgod met allerlei onnodige tovenarij van dien daar dit ook gewoon uitgelegd kan worden zonder bovennatuurlijke zaken, zonder tovenarij involved, maar puur vanuit hoe het psychologisch en fysiologisch in het brein werkt.

Want ik snap wel waarom al die termen verzonnen zijn, dat is gedaan om het zgn makkelijker te maken, beetje net als het 8voudige pad van Buddha... uiteindelijk maakt dit soort content het ook op een bepaalde manier complexer omdat men gaat denken (net als jij heel sterk) dat "dit persee nodig is" om Nirvana(of hemel als je wilt) te bereiken. Nee, het is bedacht om het te vereenvoudigen en toegankelijker te maken, maar dat wil niet zeggen dat het 8voudige pad, of je morele jezus-zoon alien halfgod relatie NODIG is om daar te geraken naar wat je zoekt.... het is enkel een vorm van beeldspraak hoe dat dan zou moeten werken. Zo heb jij ook niet persee een hamer nodig om een spijker in een plank te krijgen, als je een goede steen hebt werkt dat oook.
Eigenlijk bevestg je wat ik hierboven al zei: als je van je ego af wil, moet je dood, Letterlijk fysiek dood. Want je ego is onlosmakelijk met je brein verbonden.

Hier zeg je hetzelfde. Want wat doe je als je gedachten weer terugkomen? Dan is je ego ook weer terug.

Hoe dood was het dan?

In het Christelijke geloof is de hemel geen 'nirvana', maar daadwerkelijk een plaats waar we leven. Niet slechts een geestesstaat.

In dat leven regeert de liefde van God in onze harten.

Jezus Christus is er koning.

Je kunt er niet komen zonder eerst Jezus Christus ook als je koning aan te nemen. Want Hij heeft ons immers geschapen. We zijn hier niet vanzelf terechtgekomen. Er is een God die de wereld en ons heeft gemaakt, en die dient simpelweg op de eerste plaats te staan.

De religie die je aanhangt doet dat niet. Die verzet zich ertegen en zegt dat je het op eigen houtje kan.

Kun je jezelf ook uit de dood laten opstaan?
pi_212359579
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:32 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het draait er in het Christendom niet om dat je je gedachten uitzet, maar dat je gedachten transformeren en veranderen in Gods gedachten en gevoelens.
[..]
Voor de zoveelste keer; het gaat erom dat dat ego uit gaat, en dat gedachten nou eenmaal het resultaat zijn van ego is puur bijkomstig. Het gaat niet persee om gedachten stil zetten, het gaat om ego loss.

En dan kom je idd getransformeerd naar God's gedachten en gevoelens, want het enige wat tussen jou en "god" zit, is je ego. Of beter gezegd; jou en puur bewustzijn.

quote:
Als iets of iemand jouw individualiteit wil onderdrukken om in een massa op te gaan waardoor je je persoon verliest, is dat inderdaad een vorm van tyrannie.
In de politiek heet het collectivisme.
Je "persoon verliezen" is je ego verliezen, dat is de bedoeling, ook in jouw leer alleen zie je dat om 1 of andere reden niet. Je hebt geloof ik wel eerder aangegeven dat het een vorm is van je vrije wil opgeven (en deze te overhandigen naar god), dan zou dit volgens jouw logica, eenzelfde vorm van tyrannie zijn, dus je spreekt jezelf weer op alle mogelijke manieren tegen.

quote:
In het Christelijke geloof verlies je je persoon of individualiteit niet, maar onderwerp je je vrjiwillig aan God omdat je overtuigd bent van het feit dat God perfecte liefde is, en jij niet. Om de liefde van God zelf ook te ontvangen, omdat je de liefde wilt hebben.
Ja dit dus, zie boven.

quote:
Dat is geen tyrannie, maar vrije keuze.
[..]
Lol, ja een soort van voorwaardelijke onvoorwaardelijke liefde, hemel en hel, een vrije keuze. Het is ook een vrije keuze om jezelf in brand te steken of niet.

quote:
Eigenlijk bevestg je wat ik hierboven al zei: als je van je ego af wil, moet je dood, Letterlijk fysiek dood. Want je ego is onlosmakelijk met je brein verbonden.

Hier zeg je hetzelfde. Want wat doe je als je gedachten weer terugkomen? Dan is je ego ook weer terug.
Klopt het ego komt altijd terug.

quote:
Hoe dood was het dan?
Niet, en dat gaat ook nooit gebeuren, waar het om gaat, is dat je het ego doorziet en jij het bestuurt ipv jou. Maar ook hier helpt zo'n ervaring wel bij, zeker omdat je dan een soort van weet hoe het totaalplaatje eruit ziet.

quote:
In het Christelijke geloof is de hemel geen 'nirvana', maar daadwerkelijk een plaats waar we leven. Niet slechts een geestesstaat.
Grote misvatting, evenals dat je zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken, nee, zodra je egoloss krijgt heb je vanzelf geen zonden meer, en derhalve kun je hemel in, dat is dus andersom.

Ook dat Jezus opstond uit de fysieke dood is een misvatting, dat was Egodeath en dus prima psychologisch verklaarbaar.

Dat opblazen van ego , is wat jij juist doet door te claimen dat het allemaal BOVENNATUURLIJK en Tovenarijachtige zaken zou vereisen.... dát zijn claims die je hele leer belachelijk en volstrekt ongeloofwaardig maken waardoor de kerken leeg lopen. Niet zo gek ook, als je dat soort bovennatuurlijke shit gaat claimen, Jomanda voorspelt evengoed je toekomst wel even voor 300 euro.

quote:
In dat leven regeert de liefde van God in onze harten.

Jezus Christus is er koning.

Je kunt er niet komen zonder eerst Jezus Christus ook als je koning aan te nemen.

De religie die je aanhangt doet dat niet. Die verzet zich ertegen en zegt dat je het op eigen houtje kan.

Kun je jezelf ook uit de dood laten opstaan?
Je kunt er prima komen, via elke religie, jij bent gewoon een doctrine ingelured waarbij ze weer ns "de enige juiste zijn"... nou hoe vaak hebben we die wel niet gehoord? Talking about menselijk ego opblazen? "WIJ zijn beter dan de rest".... echt ook hier weer, de ironie.... stuitend.

En ja, je kunt jezelf uit egodeath laten opstaan, dat gebeurt automatisch.

SPOILER: Wij zijn beter dan de rest sounds like;
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Lol.
As above, so below.
pi_212359662
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:44 schreef Mijk het volgende:

[..]
Voor de zoveelste keer; het gaat erom dat dat ego uit gaat, en dat gedachten nou eenmaal het resultaat zijn van ego is puur bijkomstig. Het gaat niet persee om gedachten stil zetten, het gaat om ego loss.

En dan kom je idd getransformeerd naar God's gedachten en gevoelens, want het enige wat tussen jou en "god" zit, is je ego. Of beter gezegd; jou en puur bewustzijn.
Maar wat als de God van de bijbel nu werkelijk de schepper is, en Jezus de messias. Ben je dan werkelijk bij God uitgekomen? Hoe weet je dat het sprookjes zijn?

quote:
Je "persoon verliezen" is je ego verliezen, dat is de bedoeling, ook in jouw leer alleen zie je dat om 1 of andere reden niet. Je hebt geloof ik wel eerder aangegeven dat het een vorm is van je vrije wil opgeven (en deze te overhandigen naar god), dan zou dit volgens jouw logica, eenzelfde vorm van tyrannie zijn, dus je spreekt jezelf weer op alle mogelijke manieren tegen.
Nee, ik zeg juist dat je je vrije wil behoudt. God forceert zich niet op ons. Maar uit vrije wil onderwerp je je aan God, omdat God perfecte liefde is, en God het beste met jou en anderen voorheeft, Dus waarom zou je je daar niet aan onderwerpen.

quote:
Ja dit dus, zie boven.
[..]
Lol, ja een soort van voorwaardelijke onvoorwaardelijke liefde, hemel en hel, een vrije keuze. Het is ook een vrije keuze om jezelf in brand te steken of niet.
Vrije keuze wil niet zeggen dat acties geen gevolgen hebben. Er is een tijd van genade, en een tijd om ieder zijn verdiende loon te geven. Dat is simpelweg eerlijk. God laat mensen niet voor eeuwig en altijd elkaar pijn en onrecht aandoen.

quote:
Klopt het ego komt altijd terug.
[..]
Niet, en dat gaat ook nooit gebeuren, waar het om gaat, is dat je het ego doorziet en jij het bestuurt ipv jou. Maar ook hier helpt zo'n ervaring wel bij, zeker omdat je dan een soort van weet hoe het totaalplaatje eruit ziet.
[..]
Grote misvatting, evenals dat je zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken, nee, zodra je egoloss krijgt heb je vanzelf geen zonden meer, en derhalve kun je hemel in, dat is dus andersom.
Ik heb niet gezegd dat je 'zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken', dat zijn jouw woorden. Ik heb gezegd dat in de hemel niemand meer zondigt, omdat Gods geest in onze harten zal regeren. Dan komt het kwaad niet meer in ons op.

quote:
Ook dat Jezus opstond uit de fysieke dood is een misvatting, dat was Egodeath en dus prima psychologisch verklaarbaar.
Want jij was erbij?

quote:
Dat opblazen van ego , is wat jij juist doet door te claimen dat het allemaal BOVENNATUURLIJK en Tovenarijachtige zaken zou vereisen.... dát zijn claims die je hele leer belachelijk en volstrekt ongeloofwaardig maken waardoor de kerken leeg lopen. Niet zo gek ook, als je dat soort bovennatuurlijke shit gaat claimen, Jomanda voorspelt evengoed je toekomst wel even voor 300 euro.
[..]
Je kunt er prima komen, via elke religie, jij bent gewoon een doctrine ingelured waarbij ze weer ns "de enige juiste zijn"... nou hoe vaak hebben we die wel niet gehoord? Talking about menselijk ego opblazen? "WIJ zijn beter dan de rest".... echt ook hier weer, de ironie.... stuitend.

En ja, je kunt jezelf uit egodeath laten opstaan, dat gebeurt automatisch.

SPOILER: Wij zijn beter dan de rest sounds like;
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Lol.
In de Christelijke leer gaat het niet om een 'egodeath' van Jezus, maar een fysieke dood en wederopstanding, en voor ons is dat ook. Wij krijgen dan een nieuw lichaam, zonder ego, dat gevuld is met Gods geest, en niet gevallen.

Het hele ego-death verhaal is een slap aftreksel van de dood en wederoptanding van ons lichaam en onze geest die in Jezus Christus.mogelijk is.
pi_212359761
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:51 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Maar wat als de God van de bijbel nu werkelijk de schepper is, en Jezus de messias. Ben je dan werkelijk bij God uitgekomen? Hoe weet je dat het sprookjes zijn?
Omdat zodra je gezien hebt waar dit over gaat, je geen sprookje nodig hebt om dit uit te leggen. Je kiest voor het meest voordehandliggend (en als je dit later zelf ook nog eens kunt backen omdat je de psychologie erachter tot in den treure hebt bestudeerd, en daarmee die view confirmed, sta je al 2-0 voor), en bij de term voordehandliggend, komt niet ineens uit het niets tovenarij bij kijken. Simple as that.

quote:
[..]
Nee, ik zeg juist dat je je vrije wil behoudt. God forceert zich niet op ons. Maar uit vrije wil onderwerp je je aan God, omdat God perfecte liefde is, en God het beste met jou en anderen voorheeft, Dus waarom zou je je daar niet aan onderwerpen.
[..]
Ja, een vrije wil kun je behouden, met een belachelijk hoge eind nota; de hel. Lekker vrijwillig. Doet me denken aan Hugo; "vrijwillig is vrijwillig, en niet alsnog verplicht, we ontnemen je enkel al je vrijheden als je het niet doet, maar tis echt vrijwillig hoor, hihi".... wat een joke.

quote:
Vrije keuze wil niet zeggen dat acties geen gevolgen hebben. Er is een tijd van genade, en een tijd om ieder zijn verdiende loon te geven. Dat is simpelweg eerlijk. God laat mensen niet voor eeuwig en altijd elkaar pijn en onrecht aandoen.
Ja, mooie verbloeming van wat ik hierboven zeg; een joke.

quote:
[..]
Ik heb niet gezegd dat je 'zonder zonden moet leven om in de hemel te geraken', dat zijn jouw woorden. Ik heb gezegd dat in de hemel niemand meer zondigt, omdat Gods geest in onze harten zal regeren. Dan komt het kwaad niet meer in ons op.
[..]
Dat zijn niet mijn woorden, dat hoor ik overal terug in het christendom, vanuit de kerk, christenen zelf enz.

quote:
Want jij was erbij?
Nee, jij wel? Standoff, dus gaan we voor t meest logische, het meest natuurlijke, zónder tovenarij. Wel zo fair toch?

quote:
[..]
In de Christelijke leer gaat het niet om een 'egodeath' van Jezus, maar een fysieke dood en wederopstanding, en voor ons is dat ook. Wij krijgen dan een nieuw lichaam, zonder ego, dat gevuld is met Gods geest, en niet gevallen.
Ja, en dan in "de nieuwe wereld" zeker.. ook deze term begrijp je pas als je gezien hebt wat daarmee bedoeld wordt.

quote:
Het hele ego-death verhaal is een slap aftreksel van de dood en wederoptanding van ons lichaam en onze geest die in Jezus Christus.mogelijk is.
Ja, wij zijn beter dan de rest, ook de enige die gelijk hebben !!!!!
As above, so below.
pi_212359779
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 14:59 schreef Mijk het volgende:

[..]
Omdat zodra je gezien hebt waar dit over gaat, je geen sprookje nodig hebt om dit uit te leggen. Je kiest voor het meest voordehandliggend (en als je dit later zelf ook nog eens kunt backen omdat je de psychologie erachter tot in den treure hebt bestudeerd, en daarmee die view confirmed, sta je al 2-0 voor), en bij de term voordehandliggend, komt niet ineens uit het niets tovenarij bij kijken. Simple as that.
[..]
Ja, een vrije wil kun je behouden, met een belachelijk hoge eind nota; de hel. Lekker vrijwillig. Doet me denken aan Hugo; "vrijwillig is vrijwillig, en niet alsnog verplicht, we ontnemen je enkel al je vrijheden als je het niet doet, maar tis echt vrijwillig hoor, hihi".... wat een joke.
[..]
Ja, mooie verbloeming van wat ik hierboven zeg; een joke.
[..]
Dat zijn niet mijn woorden, dat hoor ik overal terug in het christendom, vanuit de kerk, christenen zelf enz.
[..]
Nee, jij wel? Standoff, dus gaan we voor t meest logische, het meest natuurlijke, zónder tovenarij. Wel zo fair toch?
[..]
Ja, en dan in "de nieuwe wereld" zeker.. ook deze term begrijp je pas als je gezien hebt wat daarmee bedoeld wordt.
[..]
Ja, wij zijn beter dan de rest, ook de enige die gelijk hebben !!!!!
Gelijk hebben is niet hetzelfde als beter zijn dan de rest, beste Mijk.

De waarheid is de waarheid. Daar kan ik ook niks aan veranderen.

En de waarheid is niet dat alle religies hetzelfde zijn, noch dat mystieke ervaringen tot God leiden. In tegendeel.
pi_212359803
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:01 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Gelijk hebben is niet hetzelfde als beter zijn dan de rest, beste Mijk.
Per definitie gelijk willen hebben tenopzichte van de anderen (en dat terwijl de andere religies zelden doorgrondig zijn bestudeerd, dus het is 99/100x gewoon een lukrake uitspraak van "wij hebben gelijk, de rest niet, ookal kennen we de content van de rest niet, dat maakt niet uit want wij hebben gelijk"), is zekerwel een implicatie van verhevenheid. En dat kun je willen of niet, maar precies wat je zelf hieronder zegt;

quote:
De waarheid is de waarheid. Daar kan ik ook niks aan veranderen.
As above, so below.
pi_212359815
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:03 schreef Mijk het volgende:

[..]
Per definitie gelijk willen hebben tenopzichte van de anderen (en dat terwijl de andere religies zelden doorgrondig zijn bestudeerd, dus het is 99/100x gewoon een lukrake uitspraak van "wij hebben gelijk, de rest niet, ookal kennen we de content van de rest niet, dat maakt niet uit want wij hebben gelijk"), is zekerwel een implicatie van verhevenheid. En dat kun je willen of niet, maar precies wat je zelf hieronder zegt;
[..]

Het idee dat ik 'gelijk zou willen hebben' komt uit je eigen geest, niet de mijne.

Het interesseert me niet of je mij gelijk geeft of niet.

Ik vertel jou simpelweg dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, in de hoop dat je je tot Hem keert en je afziet van de dwaalweg die mysticisme is, die ik zelf ook heb bewandeld, en waar ik Godzijdank van ben gered. Anders had ik nooit de liefde van God gekend. Mijn hoop is dat jij die ook leert kennen, door Jezus Christus te kennen.
pi_212359839
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:04 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het idee dat ik 'gelijk zou willen hebben' komt uit je eigen geest, niet de mijne.

Het interesseert me niet of je mij gelijk geeft of niet.

Ik vertel jou simpelweg dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, in de hoop dat je je tot Hem keert en je afziet van de dwaalweg die mysticisme is, die ik zelf ook heb bewandeld, en waar ik Godzijdank van ben gered. Anders had ik nooit de liefde van God gekend. Mijn hoop is dat jij die ook leert kennen, door Jezus Christus te kennen.
Ja, en ik vertel jou dat Jezus helemaal nergens voor nodig is, en dat je alles in je eigen hoofd doet. Maargoed, dat is een menseigen iets, oorzaken of antwoorden altijd buiten henzelf leggen zodat ze zelf geen verantwoording hoeven dragen ofzo.
As above, so below.
pi_212359865
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:06 schreef Mijk het volgende:

[..]
Ja, en ik vertel jou dat Jezus helemaal nergens voor nodig is, en dat je alles in je eigen hoofd doet. Maargoed, dat is een menseigen iets, oorzaken of antwoorden altijd buiten henzelf leggen zodat ze zelf geen verantwoording hoeven dragen ofzo.
Dit is dus alsof het schepsel zegt dat hij zijn eigen schepper nergens voor nodig heeft.
pi_212359886
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:09 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dit is dus alsof het schepsel zegt dat hij zijn eigen schepper nergens voor nodig heeft.
De schepper is tevens het schepsel.

"I am one, shattered as many"

En zoals ook eerder wel ns aangegeven; men zegt dat God oneindig is, dus dan ben jij dat óók als mens, want als jij dat niet óók bent, dan kader je daar oneindigheid af rond jezelf en derhalve is iets niet meer oneindig en daarmee sluit je dan uit dat God oneindig zou zijn. Dit alleen al zou stof moeten zijn om rationeel over na te denken, eigenlijk is er enkel basis logica nodig.

Is God oneindig? Ja?
Is de mens onderdeel van God? Nee? dan is God niet oneindig.

Easy rekensom.

[ Bericht 15% gewijzigd door Mijk op 09-02-2024 15:17:28 ]
As above, so below.
pi_212359933
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 06:21 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Onder 'ego' verstaat de bijbel simpelweg de gevallen menselijke geest, die is ontstaan door een scheiding met God.

In de esoterie probeer je het ego te 'doden' door middel van kennis/besef dat alles 1 bewustzijn is.

In het Christelijke geloof gaan we ervan uit dat het ego onderdeel is van de menselijke natuur, en de mens dus moet sterven om zijn ego te laten sterven. Er is geen manier om van je ego 'af te komen', want deze zit in je DNA gebakken. Mediteren en andere praktijken, die ik zelf ook heb doorlopen, bieden slechts de illusie dat je van je ego afraakt.

Jezus Christus heeft onze schuld op zich genomen en is ermee gestorven. Als we onze zonden op hem bekennen, ziet God ons alsof wij nooit hebben gezondigd. En daarom recht hebben om te leven.

Als wij vervolgens sterven, is er geen reden om dood te blijven. Daarom zal God ons ook uit de dood opwekken, dit keer zonder gevallen natuur.

Jezus Christus is noodzakelijk om van je ego af te komen, omdat het ego een onderdeel is van je menselijke natuur. Er is geen artificiële scheiding tussen lichaam en geest waardoor je met geestelijke praktijken van je ego af kunt komen.

Wat het ego in plaats daarvan zal doen, is je de indruk geven dat het dood is, maar daardoor in werkeljikheid nog verder worden opgeblazen. Dit heb ik zelf ook meegemaakt. Je denkt van je ego af te zijn, maar in werkelijkheid voel je je verhevener boven anderen. Je bent immers 'verlicht', je hebt kennis die anderen niet hebben, je bent speciaal, je hebt misschien zelfs goddelijke krachten en vaardigheden, je loopt als een god op aarde.

Er is geen grotere egotrip dan dit.

Als we ons voor Jezus Christus buigen en onze zonden opbiechten, en daar werkelijk berouw over voelen (dus simpelweg over alles wat we verkeerd gedaan hebben in het leven, de mensen die we hebben gekwetst, de keren dat we anderen hebben gebruikt, gemanipuleerd of voorgelogen, de keren dat we egoïstisch zijn geweest, enzovoorts), is er pas werkelijk sprake van een 'egodood', aangezien je dan je fouten toegeeft, je trots vernedert.

Tegelijkertijd zal God ons dan ontvangen en omarmen, immers is dat het enige wat Hij wil: dat we toegeven dat we op eigen houtje er niet in slagen om te leven zoals God wil, en dat we op Hem leren vertrouwen, kracht uit Hem leren putten.

Dan zal hij ook de liefde geven waar we in de kern allemaal zo naar snakken. De liefde die in ons leven ontbreekt en ons vaak juist aanzet om vanuit het ego te handelen. God vult de leegte en stelt ons daarmee in staat om de liefde die Hij in ons hart stort, naar anderen uit te dragen.

Dit is de ware ego-dood. Het ego is namelijk leegte. Het is het gebrek aan vervulling, liefde, tevredenheid, rust, vreugde, hoop, vertrouwen. Het is angst, zorgen, trauma's, het onvermogen om de eigen fouten in te zien of toe te willen geven, trots, enzovoorts. God vult deze leegte met Zijn perfecte liefde, waardoor het ego verdwijnt.

Jezus Christus had geen ego, omdat Hij perfect één was met God. Alles wat Jezus deed, deed Hij vanuit die perfecte liefde. Daarom waren zijn grootste geboden om elkaar lief te hebben, en anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Er is geen hogere waarheid dan dit. Het is de oplossing voor alle relationele problemen in de wereld.

Maar wij kunnen dat niet op eigen krachten. We hebben er God voor nodig. En dus Jezus Christus, omdat Hij ons met God verzoent en daarmee ons ego begraaft.

Laat me het woordje "zonde" in de onderstaande teksten vervangen door "ego", dan snap je misschien beter wat ik en de teksten bedoelen:

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van het ego tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf het ego zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van het ego. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor het ego gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor het ego, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.

De definitie voor 'zonde' in de bijbel is 'ongerechtigheid' of 'overtreding van Gods wet'. De wet van God is liefde voor je medemens, en liefde voor God. Dus zonde/het ego in de bijbel is simpelweg handelen met een gebrek aan liefde, waardoor we anderen onrecht aandoen.
Jij hebt kritiek op zogenaamde esoterie en je zegt dat meditatie niet werkt. De reden is dat jij niet begrijpt wat meditatie is. Als je meditatie zou begrijpen zou je niet zeggen dat het niet werkt. Ik weet zeker dat alleen meditatie het ego kan 'doden', meditatie is een onaflatende vernedering van het ego. Het ego wordt tot pulp vernederd. Geloof doet niks om het ego te vernederen.

Verder praat je veel over concepten waarvan het bestaan onzeker is. Zo praat jij over het 'lichaam', maar er is geen lichaam. Er is alleen het bewustzijn en dat is een feit.
pi_212359964
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:17 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jij hebt kritiek op zogenaamde esoterie en je zegt dat meditatie niet werkt. De reden is dat jij niet begrijpt wat meditatie is. Als je meditatie zou begrijpen zou je niet zeggen dat het niet werkt. Ik weet zeker dat alleen meditatie het ego kan 'doden', meditatie is een onaflatende vernedering van het ego. Het ego wordt tot pulp vernederd. Geloof doet niks om het ego te vernederen.

Verder praat je veel over concepten waarvan het bestaan onzeker is. Zo praat jij over het 'lichaam', maar er is geen lichaam. Er is alleen het bewustzijn en dat is een feit.
Knijp even in je neus om jezelf eraan te herinneren dat je lichaam echt is.
pi_212359987
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:11 schreef Mijk het volgende:

[..]
De schepper is tevens het schepsel.

"I am one, shattered as many"

En zoals ook eerder wel ns aangegeven; men zegt dat God oneindig is,
Wie zegt dat? En wie bedoelt daarmee dat alles god is? In de bijbel komt dit niet voor.
pi_212360018
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:22 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wie zegt dat? En wie bedoelt daarmee dat alles god is? In de bijbel komt dit niet voor.
Nee, niet dat alles god is, dat god oneindig is wordt verkondigd (en eigenlijk is dit dus idd inherent aan elkaar, al dacht men daar probably niet over na toen ze met die uitspraken kwamen.). Of ontken je dit? En doe je daar god dan niet te kort mee? Wellicht is dat ook een reden voor straf, dus kijk maar uit.
As above, so below.
pi_212360043
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:20 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Knijp even in je neus om jezelf eraan te herinneren dat je lichaam echt is.
ja hoor, ik knijp in mijn neus. Dat is een ervaring, oftewel een modus van bewustzijn. Je maakt een kunstmatig onderscheid tussen bewustzijn en lichaam.
pi_212360066
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:24 schreef Mijk het volgende:

[..]
Nee, niet dat alles god is, dat god oneindig is wordt verkondigt. Of ontken je dit? En doe je daar god dan niet te kort mee? Wellicht is dat ook een reden voor straf, dus kijk maar uit.
"wordt verkondigd" door wie? Waar? En wat zou dat betekenen dan?
pi_212360069
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:26 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
ja hoor, ik knijp in mijn neus. Dat is een ervaring, oftewel een modus van bewustzijn. Je maakt een kunstmatig onderscheid tussen bewustzijn en lichaam.
Maar heb je nou een neus of niet?
pi_212360084
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:28 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Maar heb je nou een neus of niet?
Jazeker, maar die bestaat niet uit materie/atomen, die bestaat uit bewustzijn. Wij zeggen niet dat alles 1 bewustzijn is uit geloofsovertuiging, maar uit de diepste grond van de realiteit.
pi_212360086
Ah nice. Christen versus meditatie-wappie. Dis gon be gud.
Conscience do cost.
pi_212360102
quote:
8s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:29 schreef ems. het volgende:
Ah nice. Christen versus meditatie-wappie. Dis gon be gud.
Gelukkig is er vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting, zo kan jouw materialistische wereldbeeld stuk gemaakt worden :P
pi_212360103
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:27 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
"wordt verkondigd" door wie? Waar? En wat zou dat betekenen dan?
https://www.allaboutgod.com/dutch/de-oneindige-god.htm

Eerste hit op google. Ook de kerk heb ik hierover gehoord (live), dat God oneindig groot is, oneindige liefde heeft (which is a lie, want als je je niet onderwerpt "staan daar consequenties tegenover", zo far voor de oneindige liefde), oneindig vergevingsgezind, enz enz enz.

Of ontken je hier dat God oneindig is? In alle denkbare breedte van het woord?
As above, so below.
pi_212360113
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:29 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jazeker, maar die bestaat niet uit materie/atomen, die bestaat uit bewustzijn. Wij zeggen niet dat alles 1 bewustzijn is uit geloofsovertuiging, maar uit de diepste grond van de realiteit.
Dus dan kun je hem zonder problemen afsnijden, of niet?
pi_212360140
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:32 schreef Mijk het volgende:

[..]
https://www.allaboutgod.com/dutch/de-oneindige-god.htm

Eerste hit op google. Ook de kerk heb ik hierover gehoord (live), dat God oneindig groot is, oneindige liefde heeft (which is a lie, want als je je niet onderwerpt "staan daar consequenties tegenover", zo far voor de oneindige liefde), oneindig vergevingsgezind, enz enz enz.

Of ontken je hier dat God oneindig is? In alle denkbare breedte van het woord?
Ik sta natuurlijk niet in voor wat daar geschreven staat. Dat is de visie van iemand anders.

Maar lees eens goed wat ze zeggen:

"Wij verblijven in materie en ruimte en tijd en we zijn schepselen. God is niet materieel; Hij verblijft niet in materie. En Hij is niet ruimtelijk; Hij verblijft niet in de ruimte. En Hij is niet tijdelijk; Hij verblijft niet in de tijd. En Hij is geen schepsel; God is een Schepper, geen schepsel. God bestond al voordat enig schepsel bestond en zoals ik eerder heb gezegd, niets voegt iets toe aan God en niets kan iets van Hem wegnemen.”1"

Als God geen schepsel is, zijn schepsels ook niet God.
pi_212360153
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:32 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Gelukkig is er vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting, zo kan jouw materialistische wereldbeeld stuk gemaakt worden :P
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
As above, so below.
pi_212360155
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:33 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dus dan kun je hem zonder problemen afsnijden, of niet?
nee, dat volgt helemaal niet. De objectieve realiteit blijft gewoon bestaan, ook als de grondstof bewustzijn is.
pi_212360179
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:36 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
nee, dat volgt helemaal niet. De objectieve realiteit blijft gewoon bestaan, ook als de grondstof bewustzijn is.
Dus je kunt fysiek wel dood gaan?

Dan heb je dus een fysiek lichaam. Van vlees en bloed. En atomen.
pi_212360186
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:35 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik sta natuurlijk niet in voor wat daar geschreven staat. Dat is de visie van iemand anders.

Maar lees eens goed wat ze zeggen:

"Wij verblijven in materie en ruimte en tijd en we zijn schepselen. God is niet materieel; Hij verblijft niet in materie. En Hij is niet ruimtelijk; Hij verblijft niet in de ruimte. En Hij is niet tijdelijk; Hij verblijft niet in de tijd. En Hij is geen schepsel; God is een Schepper, geen schepsel. God bestond al voordat enig schepsel bestond en zoals ik eerder heb gezegd, niets voegt iets toe aan God en niets kan iets van Hem wegnemen.”1"

Als God geen schepsel is, zijn schepsels ook niet God.
Kijk, en hier komt het zo vaak aangehaalde argument (door mij) shiva/shakti naar voren. Het niet begrijpen van Shiva is hier het grootste probleem.

Jij BENT ook niet enkel MATERIEEL. Tenzij je je gedachten kunt vangen en aan mij kunt geven als object, dan kunnen we het daar nog eens over hebben. Buiten dat, is het "gevoel" wat je hebt tussen je borst en je navel (heartchakra), ook onveranderlijk met de tijd, dat verandert nóóit, dat is nog nooit veranderd en gaat ook nooit veranderen, dát is de eeuwigheid, dát is waar God het lijf binnen komt, dát is waarom (notabene Christenen) zeggen; "open je hart voor God", want dat is wat dat is, het figuurlijke hart.

Om dat materie/nonmaterie stuk beter te begrijpen, kun je het beste Shiva/Shakti eens bestuderen, uit Hindu. Ik heb geen kracht meer om dat nu wéér neer te gaan zetten, heb ik al een aantal keer gedaan, dus je kunt ook teruglezen in de topics.
As above, so below.
pi_212360211
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:39 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dus je kunt fysiek wel dood gaan?

Dan heb je dus een fysiek lichaam. Van vlees en bloed. En atomen.
Nee, je maakt een transitie van de ene ervaring (leven 'X') naar de andere ervaring (leven 'Y'). Die transitie noemen we reincarnatie. Er zijn geen atomen, die zijn namelijk nooit wetenschappelijk waargenomen.
pi_212360212
quote:
3s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:40 schreef Mijk het volgende:

[..]
Kijk, en hier komt het zo vaak aangehaalde argument (door mij) shiva/shakti naar voren. Het niet begrijpen van Shiva is hier het grootste probleem.

Jij BENT ook niet enkel MATERIEEL. Tenzij je je gedachten kunt vangen en aan mij kunt geven als object, dan kunnen we het daar nog eens over hebben. Buiten dat, is het "gevoel" wat je hebt tussen je borst en je navel (heartchakra), ook onveranderlijk met de tijd, dat verandert nóóit, dat is nog nooit veranderd en gaat ook nooit veranderen, dát is de eeuwigheid, dát is waar God het lijf binnen komt, dát is waarom (notabene Christenen) zeggen; "open je hart voor God", want dat is wat dat is, het figuurlijke hart.

Om dat materie/nonmaterie stuk beter te begrijpen, kun je het beste Shiva/Shakti eens bestuderen, uit Hindu. Ik heb geen kracht meer om dat nu wéér neer te gaan zetten, heb ik al een aantal keer gedaan, dus je kunt ook teruglezen in de topics.
Feit is en blijft dat nergens in dat stukje tekst je zou kunnen afleiden dat de mens god of goddelijk zou zijn. Daar ging het toch om?
pi_212360236
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Feit is en blijft dat nergens in dat stukje tekst je zou kunnen afleiden dat de mens god of goddelijk zou zijn. Daar ging het toch om?
Feit is, dat áls God zo oneindig is als beweerd wordt (door ook de kerk), dan móet de mens daar ook onder vallen. Want zodra iets uitgesloten is van oneindigheid, dan vervalt daarmee per definitie oneindigheid.

Dus als jij zegt dat God dus NIET oneindig is, dan zijn we het eens voor zover even, in het andere geval spreek je dan jezelf nu tegen.
As above, so below.
pi_212360239
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:43 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Nee, je maakt een transitie van de ene ervaring (leven 'X') naar de andere ervaring (leven 'Y'). Die transitie noemen we reincarnatie. Er zijn geen atomen, die zijn namelijk nooit wetenschappelijk waargenomen.
Wat is de atoombom dan?

Als je geen fysiek lichaam hebt, kun je ook zonder gevolgen je neus afsnijden, of je brein verpulveren. Dat bestaat immers allemaal niet echt, toch?

Reincarnatie, dus dat je als een koe of strontkever terugkomt? Is dat wenselijk als mens?
pi_212360249
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Reincarnatie, dus dat je als een koe of strontkever terugkomt? Is dat wenselijk als mens?
Over dit denk ik dat ook de ziel (atman) zich dermate ontwikkelt dat het naar iets incarneert wat er compatible mee is, probably mens again.

Niemand weet dit zeker.
As above, so below.
pi_212360298
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:44 schreef Mijk het volgende:

[..]
Feit is, dat áls God zo oneindig is als beweerd wordt (door ook de kerk), dan móet de mens daar ook onder vallen. Want zodra iets uitgesloten is van oneindigheid, dan vervalt daarmee per definitie oneindigheid.
Nee, dit is jouw persoonljke interpretatie die reguliere kerken nooit zo uitleggen als ze het over de kwaliteiten van God hebben.

quote:
Dus als jij zegt dat God dus NIET oneindig is, dan zijn we het eens voor zover even, in het andere geval spreek je dan jezelf nu tegen.
Ik heb dus nooit gezegd dat God 'oneindig' is in de zin van de definitie die jij van dat woord geeft.

Die definitie komt overeen met pantheïsme en/of panentheïsme.

Het Christelijke geloof gaat uit van een persoonlijke God die buiten ruimte, tijd en materie staat, die tegelijkertijd allemaal in stand houdt.

Hierin is God geest.

En schepsels zijn schepsels van materie.
pi_212360301
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 13:59 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik heb eerlijk gezegd geen zin om hier weer een oeverloze discussie van te maken,want al zo vaak gedaan. Ter herinnering: ik heb vier à vijf jaar lang zeer intensief allerlei new age/mystiek aangehangen en gepraktiseerd. Mijn hele paradigma was daarop gebaseerd. Ik weet dus ongeveer wel wat anderen ervaren, ik heb dat namelijk zelf ook ervaren en gepraktiseerd.
En dat doe jij regelmatig: andermans ervaringen wegzetten met "been there, done that" ("ik weet wel wat anderen ervaren", "ik heb het ook gepraktiseerd", enz.enz) en vervolgens naar de aloude demonenkaart grijpen om andermans ervaringen te "verklaren". Dan moet je niet raar opkijken als anderen jouw ervaringen als de aloude egotrip in een nieuw jasje zien.

Maar goed, als je de discussie irritant vind en er geen zin in hebt, dan hou ik op. Dus bij deze :)
Voor mijn boeken en blogs over wetenschap, zie www.roelandringaboxum.nl
"Natuurlijk niet!": https://www.spectrumboeke(...)k-niet-9789000386765
"Ruimte, tijd, materie": https://www.bol.com/nl/nl(...)ie/9300000001197011/
pi_212360309
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:49 schreef Haushofer het volgende:

[..]
En dat doe jij regelmatig: andermans ervaringen wegzetten met "been there, done that" ("ik weet wel wat anderen ervaren", "ik heb het ook gepraktiseerd", enz.enz) en vervolgens naar de aloude demonenkaart grijpen om andermans ervaringen te "verklaren". Dan moet je niet raar opkijken als anderen jouw ervaringen als de aloude egotrip in een nieuw jasje zien.

Maar goed, als je de discussie irritant vind en er geen zin in hebt, dan hou ik op. Dus bij deze :)
Dat is een simpele gevolgtrekking, Haushofer.

Je ziet het toch hierboven: deze mensen zijn er heilig van overtuigd dat ze zelf god zijn.

Is dat geen echo van wat de slang in Eden zei?

Ik heb dat inderdaad zelf ook meegemaakt en was daar zelf ook van overtuigd. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet waar is. En dat zal ik ze ook blijven zeggen. Als niemand het tegen ze zegt, laat je ze aan hun lot over. Zo zie ik dat. Wat ik zeg voelt als een verantwoordelijkheid. Omdat ik weet dat het een mentale gevangenis is, hoewel ze zelf stellig het tegenovergestelde zullen blijven beweren tot hun eigen ogen open gaan.
pi_212360316
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wat is de atoombom dan?

Een ervaring van bewustzijn.

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Als je geen fysiek lichaam hebt, kun je ook zonder gevolgen je neus afsnijden, of je brein verpulveren. Dat bestaat immers allemaal niet echt, toch?

Nee, de objectieve realiteit (oorzaak-gevolg, natuurwetten, etc) blijft bestaan als ervaring in het ene bewustzijn.

quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:45 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Reincarnatie, dus dat je als een koe of strontkever terugkomt? Is dat wenselijk als mens?
Het gaat er niet om wat wenselijk is, maar om wat waar is. We gaan toch niet wensdenken en in sprookjes geloven? :P
pi_212360330
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:17 schreef Libertarisch het volgende:
Meditatie is een onaflatende vernedering van het ego. Het ego wordt tot pulp vernederd. Geloof doet niks om het ego te vernederen.
Goh, eindelijk iets waarmee ik het eens kan zijn :P

Maar ik herken dit dus wel, als je met "vernederen" bedoelt dat je met meditatie door de spelletjes van je geest heen leert prikken door domweg aandachtig aanwezig te zijn. Met mediteren verklaar je niet de werkelijkheid en je geest, maar je ervaart deze domweg. Dat doet in mijn ervaring ook veel meer dan de hele metafysische rambam van b.v. het christendom.

Maar goed, ik hang dan ook een nogal seculiere en westerse variant van het boeddhisme aan.
Voor mijn boeken en blogs over wetenschap, zie www.roelandringaboxum.nl
"Natuurlijk niet!": https://www.spectrumboeke(...)k-niet-9789000386765
"Ruimte, tijd, materie": https://www.bol.com/nl/nl(...)ie/9300000001197011/
pi_212360345
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:50 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Omdat ik weet dat het een mentale gevangenis is.
Hoe ervaar jij militante atheïsten die menen dat het christendom een mentale gevangenis is?
Voor mijn boeken en blogs over wetenschap, zie www.roelandringaboxum.nl
"Natuurlijk niet!": https://www.spectrumboeke(...)k-niet-9789000386765
"Ruimte, tijd, materie": https://www.bol.com/nl/nl(...)ie/9300000001197011/
pi_212360365
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:52 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Goh, eindelijk iets waarmee ik het eens kan zijn :P

Maar ik herken dit dus wel, als je met "vernederen" bedoelt dat je met meditatie door de spelletjes van je geest heen leert prikken door domweg aandachtig aanwezig te zijn. Met mediteren verklaar je niet de werkelijkheid en je geest, maar je ervaart deze domweg. Dat doet in mijn ervaring ook veel meer dan de hele metafysische rambam van b.v. het christendom.

Maar goed, ik hang dan ook een nogal seculiere en westerse variant van het boeddhisme aan.
De ultieme vernedering is dat het ego eigenlijk niet bestaat, het is een illusie. Dit betekent dat het ego helemaal geen macht heeft, alles is in handen van God (Brahman: unitary consciousness). Mensen die in ego-consciousness verkeren zijn dus poppetjes van God, zonder zelf enige invloed te hebben.
pi_212360396
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:49 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Nee, dit is jouw persoonljke interpretatie die reguliere kerken nooit zo uitleggen als ze het over de kwaliteiten van God hebben.
Ok, bedankt dat jij mij gaat vertellen wat ik aangehoord heb van de kerk, dat helpt wel.

quote:
Hierin is God geest.
Jep, en je bent zelf ook grotendeels geest (en dus daarmee God). De enige reden waarom er materie is, is om de aarde functioneel te maken, anders hadden we hier niet rond kunnen huppelen. Dit is de dualistische tegenhanger van God (geest, of jij, whatever je wil); Shakti. Daar we in een wereld van dualiteit leven en je het goddelijke pas beseft buiten de dualiteit, is Shiva/Shakti ook zo'n dualiteit. Het 1 bestaat niet zonder het ander. In dit geval bestaat er dus geen materie zonder bewustzijn, en geen bewustzijn zonder materie.

En natuurlijk, bestond er bewustzijn(god) alvorens het heelal bestond, want het is eeuwig, en dit is dan ook datgeen wat je ziet zodra je boven de dualiteit uitstijgt, en dan kom je op het vlak van wat Buddha noemde "The Void", "Anatta". Op dat moment had het geen dualiteit nodig omdat dualisme er pas in kwam toen de oerknal kwam (door god, of niet, who knows), iig mede veroorzaakt door het bewustzijn.

quote:
En schepsels zijn schepsels van materie.
Jep, en materie is dus enkel de andere kant van het dualistische spectrum, maar zonder bewustzijn geen materie, dus zonder god zou het niet bestaan, niet omdat hij het dan niet geschapen had, meer als hij daar nu niet mee in verbinding staat, ALTIJD... en het dus omvat. Je kunt ook niet 1 dualiteit van iets anders "selectief" negeren he. Je kunt niet zeggen van; "oh voor nu ken ik even geen koud"... nee, je kent warm EN koud, als je 1 vd 2 niet kent, ken je de ander ook niet en bestaat het niet.

Zo bestaat het dus ook niet dat er materie is, zonder de dualistische tegenhanger aan de andere kant van het spectrum; God. En ook zodra je DEZE dualiteit wéér overstijgt, dan zie je het geheel plaatje, dat alles 1 is, en dus ook materie en geest 1 zijn, 100% in balans, foutloos.
As above, so below.
pi_212360457
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:52 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Hoe ervaar jij militante atheïsten die menen dat het christendom een mentale gevangenis is?
Die weten niet waar ze het over hebben.

Zou het overigens waarderen als je ook op mijn vraag antwoord zou geven. Anders is het gesprek nogal eenzijdig hè.

Overigens spreek ik ook zoals ik spreek omdat men er hier stellig van overtuigd is dat het Christelijke geloof zoals ik het aanhang en uiteenzet een illusie is, dat ik het niet heb begrepen, dat er een 'hogere god dan Yahweh' is, dat Jezus een 'verlichte' was, enzovoorts.

In wezen reageer ik daar vooral op.

[ Bericht 10% gewijzigd door Ali_Kannibali op 09-02-2024 16:11:43 ]
pi_212360463
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 15:55 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
De ultieme vernedering is dat het ego eigenlijk niet bestaat, het is een illusie. Dit betekent dat het ego helemaal geen macht heeft, alles is in handen van God (Brahman: unitary consciousness). Mensen die in ego-consciousness verkeren zijn dus poppetjes van God, zonder zelf enige invloed te hebben.
Ik denk ook wel dat ons "ego", wat wij als "ceo van ons lichaam" bestempelen, een illusie is. Dat ervaar ik ook wel als ik mediteer. Ik hoef daar echter geen hoogdravende conclusies aan te verbinden en vervolgens op de metafysische toer te gaan met god. Voor mij is dat alleen maar extra bagage wat bovendien door datzelfde ego wordt ingefluisterd (om met Ali's woorden te spreken) als dat je probeert te onderzoeken. Elke ochtend op een kussentje mediteren is voor mij voldoende :)
Voor mijn boeken en blogs over wetenschap, zie www.roelandringaboxum.nl
"Natuurlijk niet!": https://www.spectrumboeke(...)k-niet-9789000386765
"Ruimte, tijd, materie": https://www.bol.com/nl/nl(...)ie/9300000001197011/
pi_212360513
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:06 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Ik denk ook wel dat ons "ego", wat wij als "ceo van ons lichaam" bestempelen, een illusie is. Dat ervaar ik ook wel als ik mediteer. Ik hoef daar echter geen hoogdravende conclusies aan te verbinden en vervolgens op de metafysische toer te gaan met god. Voor mij is dat alleen maar extra bagage wat bovendien door datzelfde ego wordt ingefluisterd (om met Ali's woorden te spreken) als dat je probeert te onderzoeken. Elke ochtend op een kussentje mediteren is voor mij voldoende :)
Als je hier serieus bent, dan moet je toch ook uiteindelijk gaan zien hoe ego en self separaat zijn van elkaar... dat krijg je als je dit lang genoeg doet, ik weet niet hoe lang je dit al doet... maar gezien jouw pure wiskundige wetenschappelijke shakti-kijk op alles, lijkt het niet al te lang. Want met mediteren ga je Shiva dus leren kennen, en dan weet je ook dat Shakti (materie gemeten met wiskunde e.d.) slechts de HELFT van het dualistische spectrum is, en Shiva de andere helft.
As above, so below.
pi_212360519
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2024 16:05 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Die weten niet waar ze het over hebben.
Maar dat bevestigt precies mijn kritiek op jou :) Er zijn zat atheïsten die voormalig christen waren; de persoon achter de videoreeks "Genetically Modified Skeptic" die ik eerder linkte is daar één voorbeeld van.

De enige manier waarop jij met dat soort kritiek lijkt te kunnen omgaan is "ze weten niet waar ze het over hebben", wat in mijn oren klinkt als "mijn ervaringen zijn uniek; hun ervaringen doen er voor mij niet toe". We weten onderhand wel dat jouw zoektocht allerlei verschillende wendingen heeft gehad, maar je lijkt daarmee te denken dat je daarom andermans ervaringen makkelijk naast je neer kunt leggen onder het mom "been there, done that".

Kijk, we hebben allemaal onze tunnelvisie en stellen onze eigen ervaringen centraal; ik net zo goed als jij. Ik denk echter dat religieus-fundamentalisme (zoals zoveel vormen van fanatisme) de mate van dit proces enorm versterkt (ik doe bijvoorbeeld geen absolute waarheidsclaims of beweer in contact te staan met god). En ik zie jouw deze houding rechtvaardigen door al jouw ervaringen en dat je bij het christendom telkens maar weer wordt bevestigd in je visie, maar dat er talloze anderen mensen in hetzelfde schuitje zitten en diametraal tegenovergestelde conclusies trekken als jij kun jij alleen maar met bovenstaande drogargumenten beantwoorden.

Maar goed, je gaf al aan geen zin hierin te hebben, en ik ga je ook niet overtuigen. Dus beschouw deze post vooral als een poging om mijn gedachten voor mezelf op een rijtje te zetten. :P Fijn weekend! :)
Voor mijn boeken en blogs over wetenschap, zie www.roelandringaboxum.nl
"Natuurlijk niet!": https://www.spectrumboeke(...)k-niet-9789000386765
"Ruimte, tijd, materie": https://www.bol.com/nl/nl(...)ie/9300000001197011/
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')