FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #215 Met een doorstart voor het Proeflokaal
djh77maandag 11 februari 2019 @ 15:42
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! het In 2018 is in Nederland 329 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 223 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 8700 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden..

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hťt platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Waardevoorjegeld
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Lenderspender
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, AGD, IVM, CC.
FNC is uit deze laatste lijsten weggelaten niet om dat er geen probleem projecten zijn, maar omdat FNC op dit moment goed en duidelijk systematisch op maandelijkse basis rapporteert over probleemprojecten aan zijn investeerders. Bovendien heeft FNC veel kleine projecten wat het aantal probleemgevallen groot maakt en lastig bij te houden voor derden.

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX of ????????? zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt of te weinig gegevens. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen.
Bijgewerkt tot 17-12-2018

GVE 2nalnh5.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,IVM,CC etc 2qsze9w.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015, 11-01-2017 en 16-12-2018

2ps1xxi.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
NaRegenDeZonmaandag 11 februari 2019 @ 15:48
quote:
Als de terugbetaling van het uitgeleende geld naar de investeerders ook zo snel gaat ben ik tevreden. Hoop dat de Borgen snel te voorschijn komen om hun toegezegde verplichtingen waar te maken.
obligatairemaandag 11 februari 2019 @ 16:35
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19253
Aanpassing bij pitch Hoogkamer AssurantiŽn.

o.a. 2e Hypotheek op het bedrijfspand.
Zoals hij nu is, durf ik wel bescheiden mee te doen.
Horsemenmaandag 11 februari 2019 @ 17:14
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 16:35 schreef obligataire het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19253
Aanpassing bij pitch Hoogkamer AssurantiŽn.

o.a. 2e Hypotheek op het bedrijfspand.
Zoals hij nu is, durf ik wel bescheiden mee te doen.
Dank voor het nog even onder de aandacht brengen.

Nu wat mij betreft zeker een leuk project. Meegenomen.
Camoglimaandag 11 februari 2019 @ 17:16
quote:
14s.gif Op maandag 11 februari 2019 17:14 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dank voor het nog even onder de aandacht brengen.

Nu wat mij betreft zeker een leuk project. Meegenomen.
ziet er nu idd ook beter uit. Die moeder wordt dus 'maar' voor een ton (en niet 390.000) terugbetaald.
NaRegenDeZonmaandag 11 februari 2019 @ 17:22
quote:
14s.gif Op maandag 11 februari 2019 17:14 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dank voor het nog even onder de aandacht brengen.

Nu wat mij betreft zeker een leuk project. Meegenomen.
Nu ook meegenomen.
obligatairemaandag 11 februari 2019 @ 17:57
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 17:16 schreef Camogli het volgende:

[..]

ziet er nu idd ook beter uit. Die moeder wordt dus 'maar' voor een ton (en niet 390.000) terugbetaald.
Inderdaad :) Meneer dacht slim te zijn. Werkkapitaal binnenharken en tegelijk de familiebelangen veilig stellen. Dat lukte niet dus nu moet hij alsnog met de billen bloot oO/
Horsemenmaandag 11 februari 2019 @ 18:12
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 17:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

Inderdaad :) Meneer dacht slim te zijn. Werkkapitaal binnenharken en tegelijk de familiebelangen veilig stellen. Dat lukte niet dus nu moet hij alsnog met de billen bloot oO/
Wel erg duur om 100k te kunnen terugbetalen...
Groepfundermaandag 11 februari 2019 @ 20:47
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 16:35 schreef obligataire het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19253
Aanpassing bij pitch Hoogkamer AssurantiŽn.

o.a. 2e Hypotheek op het bedrijfspand.
Zoals hij nu is, durf ik wel bescheiden mee te doen.
Ook van mijn kant een bedankje voor de update. Nu ben ik ook een van de investeerders in dit project.
kopersneekmaandag 11 februari 2019 @ 21:02
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 16:35 schreef obligataire het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19253
Aanpassing bij pitch Hoogkamer AssurantiŽn.

o.a. 2e Hypotheek op het bedrijfspand.
Zoals hij nu is, durf ik wel bescheiden mee te doen.
Ook meegenomen, 'duur' dagje zo, maar welkom na een redelijk saaie januari...
Mynheer007maandag 11 februari 2019 @ 21:32
quote:
1s.gif Op maandag 11 februari 2019 21:02 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Ook meegenomen, 'duur' dagje zo, maar welkom na een redelijk saaie januari...
Heb ze ook beide meegenomen. Twijfel zelf alleen nog een beetje over de all4funding kinderopvang, maar daar heb ik nog wel wat tijd om over na te denken.
Camoglimaandag 11 februari 2019 @ 22:04
quote:
1s.gif Op maandag 11 februari 2019 21:32 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Heb ze ook beide meegenomen. Twijfel zelf alleen nog een beetje over de all4funding kinderopvang, maar daar heb ik nog wel wat tijd om over na te denken.
Het verrast me dat op voor dat project, bij zo'n klein platform, in een paar dagen bijna anderhalf ton is toegezegd (en betaald).
Waardering Graydon is ccc, maar die tweede hypotheek geeft wel commitment. Ik ga voor mijn basisbedrag meedoen.
djh77dinsdag 12 februari 2019 @ 08:34
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 16:35 schreef obligataire het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19253
Aanpassing bij pitch Hoogkamer AssurantiŽn.

o.a. 2e Hypotheek op het bedrijfspand.
Zoals hij nu is, durf ik wel bescheiden mee te doen.
en vol
djh77dinsdag 12 februari 2019 @ 08:54
Stevig verhaal over Pizzahut:

• Plannen waren ‘totaal lege huls’
• Ze hadden geen stuiver te makken.
• Die hele concerngarantie, het is een listige bedoeling.
• Dat ze in de Verenigde Staten zo’n armoedig zooitje in de arm nemen om de uitrol in Nederland op zich te nemen.”

SPOILER
Geen Pizza Hut
De Pizza Hut in de voormalige ijssalon Italia komt er niet. Eigenaar Herman Buitelaar beoordeelt de plannen voor het pand met de kennis van nu als een ‘totaal lege huls’ .

Na vijftien jaar leegstand zou er dan toch een nieuwe bestemming komen voor het pand, waarin tientallen jaren een populaire ijssalon was gevestigd. Daar leek het althans op vorig jaar. Echter vorige week werd hij afgebeld, stelt Buitelaar. ,,Maar ik was zelf ook al van plan om ze eruit te schoppen.”

Met Pizza Hut is het definitief einde verhaal, volgens de pandeigenaar. ,,Echt een leeg verhaal. Ze hadden 1,5 ton nodig. Dat geld kregen ze nergens, dus vroegen ze of ik wilde financieren. Die hele concerngarantie, het is een listige bedoeling. Ze moeten zich schamen, echt. Dat ze in de Verenigde Staten zo’n armoedig zooitje in de arm nemen om de uitrol in Nederland op zich te nemen.”

Verhaal halen
Buitelaar heeft ‘geen zin’ om verhaal te halen bij de Pizza Hut-ondernemers. ,,Ik ging al over mijn nek als ik ze zag. Ze sturen geen sleutel op, ze bellen niet terug. De koperen leidingen waren eruit gesloopt. Echt een hol vat.”

De eigenaar kan zijn pand opknappen als de welstandscommissie groen licht geeft voor volgens hem concrete plannen voor een nieuwe voorpui. ,,Ik sta er al klaar voor. De architect belt iedere dag. De pui wordt weer helemaal gelikt. De balie hebben wel er al uit gehaald, die was helemaal verrot. De lichtbak in de vorm van het ijsje wilde mijn zoon wel hebben. Nu nog verder leeghalen, stuken, een toiletgroep erin en klaar is Kees. De nieuwe gebruiker krijgt daarin enige inspraak. Er is animo genoeg. Er is iemand die zich misschien aandient.”

Buitelaar stuitte nog op een verrassing bij het leeghalen van het pand. ,,We vonden een emmertje met 5.500 muntjes, eurocentjes en zo. Die hebben we bij de ING ingeleverd. Dat leverde toch nog 89 euro op.”

Volgens de ondernemers is het plan geknapt, omdat verlichte gevelreclame niet is toegestaan.


[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 12-02-2019 09:05:52 ]
henkjobsedinsdag 12 februari 2019 @ 11:49
Interessant dat aantal projecten van GvE nu toch vol lijken te lopen.
Grappig wat een grote investering kan doen bij een crowdfudning project, zie bijv. abbi (https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18918). Er legt iemand 50k in en "opeens" wordt er weer geinvesteerd...
rockenfellerdinsdag 12 februari 2019 @ 12:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 11:49 schreef henkjobse het volgende:
Interessant dat aantal projecten van GvE nu toch vol lijken te lopen.
Grappig wat een grote investering kan doen bij een crowdfudning project, zie bijv. abbi (https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18918). Er legt iemand 50k in en "opeens" wordt er weer geinvesteerd...
Jouw posts gaan vaak over dit project en voorzien van een link. Belanghebbende?
Gustaf86dinsdag 12 februari 2019 @ 12:30
Na al jullie enthousiasme doe ik ook mee met het assurantiekantoor. Thanks Obligatoire voor de heads-up.
OpDieFietsdinsdag 12 februari 2019 @ 14:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 08:54 schreef djh77 het volgende:
Stevig verhaal over Pizzahut:

• Plannen waren ‘totaal lege huls’
• Ze hadden geen stuiver te makken.
• Die hele concerngarantie, het is een listige bedoeling.
• Dat ze in de Verenigde Staten zo’n armoedig zooitje in de arm nemen om de uitrol in Nederland op zich te nemen.”

SPOILER
Geen Pizza Hut
De Pizza Hut in de voormalige ijssalon Italia komt er niet. Eigenaar Herman Buitelaar beoordeelt de plannen voor het pand met de kennis van nu als een ‘totaal lege huls’ .

Na vijftien jaar leegstand zou er dan toch een nieuwe bestemming komen voor het pand, waarin tientallen jaren een populaire ijssalon was gevestigd. Daar leek het althans op vorig jaar. Echter vorige week werd hij afgebeld, stelt Buitelaar. ,,Maar ik was zelf ook al van plan om ze eruit te schoppen.”

Met Pizza Hut is het definitief einde verhaal, volgens de pandeigenaar. ,,Echt een leeg verhaal. Ze hadden 1,5 ton nodig. Dat geld kregen ze nergens, dus vroegen ze of ik wilde financieren. Die hele concerngarantie, het is een listige bedoeling. Ze moeten zich schamen, echt. Dat ze in de Verenigde Staten zo’n armoedig zooitje in de arm nemen om de uitrol in Nederland op zich te nemen.”

Verhaal halen
Buitelaar heeft ‘geen zin’ om verhaal te halen bij de Pizza Hut-ondernemers. ,,Ik ging al over mijn nek als ik ze zag. Ze sturen geen sleutel op, ze bellen niet terug. De koperen leidingen waren eruit gesloopt. Echt een hol vat.”

De eigenaar kan zijn pand opknappen als de welstandscommissie groen licht geeft voor volgens hem concrete plannen voor een nieuwe voorpui. ,,Ik sta er al klaar voor. De architect belt iedere dag. De pui wordt weer helemaal gelikt. De balie hebben wel er al uit gehaald, die was helemaal verrot. De lichtbak in de vorm van het ijsje wilde mijn zoon wel hebben. Nu nog verder leeghalen, stuken, een toiletgroep erin en klaar is Kees. De nieuwe gebruiker krijgt daarin enige inspraak. Er is animo genoeg. Er is iemand die zich misschien aandient.”

Buitelaar stuitte nog op een verrassing bij het leeghalen van het pand. ,,We vonden een emmertje met 5.500 muntjes, eurocentjes en zo. Die hebben we bij de ING ingeleverd. Dat leverde toch nog 89 euro op.”

Volgens de ondernemers is het plan geknapt, omdat verlichte gevelreclame niet is toegestaan.
Bevestigt exact de bedenkingen die ikzelf en anderen ten tijde van de GvE pitch al hadden!
Bengerdinsdag 12 februari 2019 @ 14:38
Het volgende project heb ik toch vraagtekens bij op FNC: Melkveehouderij Zonnepanelen. Een melkveehouder wil voor § 30k zonnepanelen kopen en die vervolgens verkopen en terug leasen. En dus de lening ook snel weer aflossen. Vreemde gang van zaken. Waarom koopt de leasemaatschappij ze niet direct? Als hij ze zelf koopt kan hij EIA claimen, maar niet als hij ze vervolgens verkoopt aan een leasemaatschappij.
henkjobsedinsdag 12 februari 2019 @ 14:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 12:08 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Jouw posts gaan vaak over dit project en voorzien van een link. Belanghebbende?
Geinvesteerd in ja, is een link niet toegestaan dan? Dan zal ik deze weghalen. Leek mij juist wel praktisch zodat je direct kan doorklikken als je het over een project hebt.
henkjobsedinsdag 12 februari 2019 @ 14:56
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 16:35 schreef obligataire het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19253
Aanpassing bij pitch Hoogkamer AssurantiŽn.

o.a. 2e Hypotheek op het bedrijfspand.
Zoals hij nu is, durf ik wel bescheiden mee te doen.
Interessant, meegepakt. Echter, mag een datum zomaar verschoven worden?
Horsemendinsdag 12 februari 2019 @ 15:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 14:56 schreef henkjobse het volgende:

[..]

Interessant, meegepakt. Echter, mag een datum zomaar verschoven worden?
"Artikel 6. Inschrijvingsduur van een Pitch

Na een verplichte voorpublicatie van 48 uur, wordt de Pitch voor een bepaalde duur op de Website geplaatst. De inschrijvingsduur is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer. Indien binnen deze periode geen inschrijving van 100% is gerealiseerd, zal de Leningaanvraag ingetrokken worden en kan de Geldnemer na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl tegen gewijzigde kenmerken de Lening laten herplaatsen. In gevallen waarin minimaal 90% maar minder dan 100% van de gewenste inschrijving is gerealiseerd, kan na goedkeuring van Geldvoorelkaar.nl de Overeenkomst Lening alsnog tot stand komen. Op Leningen kan nooit voor meer dan 100% ingeschreven worden."
Aster1Xdinsdag 12 februari 2019 @ 16:54
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2019 16:35 schreef obligataire het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19253
Aanpassing bij pitch Hoogkamer AssurantiŽn.

o.a. 2e Hypotheek op het bedrijfspand.
Zoals hij nu is, durf ik wel bescheiden mee te doen.
Door het enthousiasme hier ook meegenomen, nog § 1.300 beschikbaar voor de liefhebbers.
djh77dinsdag 12 februari 2019 @ 17:07
Bedrijfspand met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/debru-pr2-real-estate/
NaRegenDeZondinsdag 12 februari 2019 @ 17:16
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 17:07 schreef djh77 het volgende:
Bedrijfspand met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/debru-pr2-real-estate/
Pand: http://www.hetisvastgoed.(...)mbachtsweg-12/117233 stond te huur met vraag prijs 36k per jaar.

En zo te zien is er in het pand 2 maal een faillisement geweest te weten van een Transport onderning en van een een Bakkerij.

[ Bericht 4% gewijzigd door NaRegenDeZon op 12-02-2019 17:21:55 ]
impact9dinsdag 12 februari 2019 @ 17:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 17:16 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Pand: http://www.hetisvastgoed.(...)mbachtsweg-12/117233 stond te huur met vraag prijs 36k per jaar.
Faillissementen op dat adres zijn iig niet onbekend;)
NaRegenDeZondinsdag 12 februari 2019 @ 17:49
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 17:18 schreef impact9 het volgende:

[..]

Faillissementen op dat adres zijn iig niet onbekend;)
Nog wat onderzoek leert dat Debru projecten op nr 8 ingeschreven is Debru pr2 real estate op nr 10 en het aan te kopen pand dus op nr 12. Denk dat het pand moeilijk verhuurbaar/verkoopbaar is als het tegen zit bij Debru. Aan de andere kant Jonge ondernemers die al een tijd in dit vak zitten. Kunnen vermoedelijk goedkoper kopen/verbouwen dan huren/verbouwen.Bovendien bouwt men op deze wijze wat kapitaal op in een afgeschermde onroerendgoed B.V. Daarnaast heeft de verkopende partij gezien de constructie met de de tweede hypotheek voor hem er ook wel vertrouwen in. In eerste instantie vangt hij maar 160k. De volgende 240k tot de verkoopprijs van 400k vangt hij pas de komende 5 jaar.
Wil hier denk ik wel wat in steken. Dus als er een link voorhanden is hoor ik het graag van onze speurders.
obligatairedinsdag 12 februari 2019 @ 17:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 17:49 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Nog wat onderzoek leert dat Debru projecten op nr 8 ingeschreven is Debru pr2 real estate op nr 10 en het aan te kopen pand dus op nr 12. Denk dat het pand moeilijk verhuurbaar/verkoopbaar is als het tegen zit bij Debru. Aan de andere kant Jonge ondernemers die al een tijd in dit vak zitten. Kunnen vermoedelijk goedkoper kopen/verbouwen dan huren/verbouwen. Daarnaast heeft de verkopende partij gezien de constructie met de de tweede hypotheek voor hem er ook wel vertrouwen in. In eerste instantie vangt hij maar 160k. De volgende 240k tot de verkoopprijs van 400k vangt hij pas de komende 5 jaar.
Wil hier denk ik wel wat in steken. Dus als er een link voorhanden is hoor ik het graag van onze speurders.
Mee eens. Het bedrijf lijkt zijn zaken prima op orde te hebben.
Het is wel een economisch luwe regio , maar wel ver van aardbevingsgebied en desnoods zetten ze er ook arbeidsmigranten in als het minder zou lopen *O*

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 12-02-2019 18:00:50 ]
djh77dinsdag 12 februari 2019 @ 18:45
Nieuwe fidesta op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19378
Jaco078dinsdag 12 februari 2019 @ 19:31
quote:
14s.gif Op zaterdag 19 januari 2019 16:02 schreef Horsemen het volgende:
quote:

Op donderdag 17 januari 2019 16:06 schreef djh77 het volgende:

Nieuwe op SiG:
https://investeren.sameni(...)traat-172-te-herveld
Onze speculaties waren niet geheel juist. Het is niet primair een beleggingspand. Het is primair het hoofdverblijf. Ik zag de hypotheekakte van de Azielaan. Daar staat:

SPOILER
...zij woont op het adres (...) Nieuwegein. Haar toekomstig adres is Hoofdtraat 172 6674BE HERVELD
tnhbdinsdag 12 februari 2019 @ 20:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 19:31 schreef Jaco078 het volgende:
Het is niet primair een beleggingspand. Het is primair het hoofdverblijf.
Volgens mij had ik dat vermoeden ook uitgesproken, vanwege de toekomstige bedrijfshal zal het wel een bedrijfswoning zijn/worden... ;-)
Jaco078dinsdag 12 februari 2019 @ 20:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 20:05 schreef tnhb het volgende:

[..]

Volgens mij had ik dat vermoeden ook uitgesproken, vanwege de toekomstige bedrijfshal zal het wel een bedrijfswoning zijn/worden... ;-)
oO/ Had jouw bericht niet gelezen... Verbazing van mijn kant, omdat ik meende dat SIG enkel beleggingspanden financierde/box 3. Een box-1 hoofdverblijf eigen woning is nml. goedkoper te financieren bij een bank.
ML45dinsdag 12 februari 2019 @ 20:46
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 20:28 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

oO/ Had jouw bericht niet gelezen... Verbazing van mijn kant, omdat ik meende dat SIG enkel beleggingspanden financierde/box 3. Een box-1 hoofdverblijf eigen woning is nml. goedkoper te financieren bij een bank.
Heb Gijs hier maar een vraag over gesteld.
Jaco078dinsdag 12 februari 2019 @ 20:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 20:46 schreef ML45 het volgende:

[..]

Heb Gijs hier maar een vraag over gesteld.
Citaat: "Hoe werkt SamenInGeld precies?
Gijs van der Woude: Binnen ons platform gaat het om panden voor de particuliere verhuur; studentenhuizen, appartementen of zorgwoningen op aantrekkelijke locaties. Enerzijds zijn er leners: mensen die een pand willen kopen voor de verhuur. Anderzijds zijn er investeerders: mensen die hun geld met zekerheid willen investeren tegen een aantrekkelijkere rente dan bij een bank. Want sparen bij de bank levert meestal minder dan 2% rente op. Bij SamenInGeld investeren levert vaak al minimaal 4% rente op".
tnhbdinsdag 12 februari 2019 @ 20:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 20:28 schreef Jaco078 het volgende:
box-1 hoofdverblijf
Ik kan me wel een situatie bedenken waarbij het wel (administratief) hoofdverblijf is maar geen box-1 vanwege geen primair/juridisch gebruiker samen met zakelijke verhuur van bedrijfsgedeelte. Daarnaast kan box-3 vanwege veel (vast) eigen vermogen ook een overwegen zijn. Als er niet minimaal in 360 maanden minimaal annuÔtair wordt afgelost, is er in beginsel dacht ik geen sprake van een box 1-lening en komt de lening automatisch in box 3.

Maar dat is allemaal speculeren, lijkt me nu niet passend.
Jaco078dinsdag 12 februari 2019 @ 20:57
Klopt wat je zegt, tnhb. Off-topic voor wie daar meer over wil weten: https://fd.nl/werk-en-geld/1179300/fiscaal-uw-hypotheek-verhuizen
Mynheer007dinsdag 12 februari 2019 @ 21:14
De kinderopvang is nu zo goed als vol. Heb zelf ook een kleine duit in het zakje gedaan.

Voor degene die hem nog mee willen pakken:
https://www.all4funding.n(...)knorretje-breidt-uit
rechtsbackjedinsdag 12 februari 2019 @ 21:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 17:49 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Nog wat onderzoek leert dat Debru projecten op nr 8 ingeschreven is Debru pr2 real estate op nr 10 en het aan te kopen pand dus op nr 12. Denk dat het pand moeilijk verhuurbaar/verkoopbaar is als het tegen zit bij Debru. Aan de andere kant Jonge ondernemers die al een tijd in dit vak zitten. Kunnen vermoedelijk goedkoper kopen/verbouwen dan huren/verbouwen.Bovendien bouwt men op deze wijze wat kapitaal op in een afgeschermde onroerendgoed B.V. Daarnaast heeft de verkopende partij gezien de constructie met de de tweede hypotheek voor hem er ook wel vertrouwen in. In eerste instantie vangt hij maar 160k. De volgende 240k tot de verkoopprijs van 400k vangt hij pas de komende 5 jaar.
Wil hier denk ik wel wat in steken. Dus als er een link voorhanden is hoor ik het graag van onze speurders.
Het linkje https://www.collincrowdfu(...)abc0cdd206c2369ea389
OpDieFietsdinsdag 12 februari 2019 @ 21:34
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 20:57 schreef Jaco078 het volgende:
Klopt wat je zegt, tnhb. Off-topic voor wie daar meer over wil weten: https://fd.nl/werk-en-geld/1179300/fiscaal-uw-hypotheek-verhuizen
Hoe het ook precies zit, de vraag is: waarom niet gewoon eerlijk geweest over de plannen met het pand? Waarom de schijn wekken dat het om een beleggingspand voor de verhuur gaat? (Er wordt in de pitch uitgegaan van marktwaarde in verhuurde staat, er wordt gesproken over een "object" en een "project", etc). Ik wens die mevrouw veel succes, maar ik ben heel blij dat ik geen cent in dit of haar andere project ("Kanaleneiland") heb gestoken.
En dan nog de vraag: waarom werkt SiG mee aan dit soort misleidende verhalen? Dit zou voor mij wel eens de bekende druppel kunnen zijn.
Jaco078dinsdag 12 februari 2019 @ 21:40
Wij zullen via ML45 de reactie van Gijs horen.
Camoglidinsdag 12 februari 2019 @ 21:49
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 21:34 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Hoe het ook precies zit, de vraag is: waarom niet gewoon eerlijk geweest over de plannen met het pand? Waarom de schijn wekken dat het om een beleggingspand voor de verhuur gaat? (Er wordt in de pitch uitgegaan van marktwaarde in verhuurde staat, er wordt gesproken over een "object" en een "project", etc). Ik wens die mevrouw veel succes, maar ik ben heel blij dat ik geen cent in dit of haar andere project ("Kanaleneiland") heb gestoken.
En dan nog de vraag: waarom werkt SiG mee aan dit soort misleidende verhalen? Dit zou voor mij wel eens de bekende druppel kunnen zijn.
en kan er nog iets mis gaan voor ons, investeerders? Als de hypotheek netjes wordt gevestigd toch niet, normaal gesproken?
rechtsbackjedinsdag 12 februari 2019 @ 21:58
quote:
1s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 21:49 schreef Camogli het volgende:

[..]

en kan er nog iets mis gaan voor ons, investeerders? Als de hypotheek netjes wordt gevestigd toch niet, normaal gesproken?
nee hoor
Jaco078dinsdag 12 februari 2019 @ 21:59
quote:
1s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 21:49 schreef Camogli het volgende:

[..]

en kan er nog iets mis gaan voor ons, investeerders? Als de hypotheek netjes wordt gevestigd toch niet, normaal gesproken?
Niet primair financieel, maar wel een schading van het vertrouwen.
Camoglidinsdag 12 februari 2019 @ 22:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 21:59 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Niet primair financieel, maar wel een schading van het vertrouwen.
idd: ik houd mijn hand weer even op de knip bij SiG....
obligatairedinsdag 12 februari 2019 @ 22:11
quote:
1s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 21:14 schreef Mynheer007 het volgende:
De kinderopvang is nu zo goed als vol. Heb zelf ook een kleine duit in het zakje gedaan.

Voor degene die hem nog mee willen pakken:
https://www.all4funding.n(...)knorretje-breidt-uit
Ik heb deze nu ook meegenomen. Nog 8.800 euri te gaan.
Zekerheden niet sterk, ook nog een bank in het spel, maar op basis van het totale plaatje, financiŽle gegevens, de persoon en haar gezinssituatie, denk ik een verantwoorde investering.
obligatairedinsdag 12 februari 2019 @ 22:16
quote:
1s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 21:49 schreef Camogli het volgende:

[..]

en kan er nog iets mis gaan voor ons, investeerders? Als de hypotheek netjes wordt gevestigd toch niet, normaal gesproken?
Dit kon wel eens een kortlopend project worden. Zo gauw als dat er een bank in wil springen zijn wij bedankt. Maar dan toch met een boete :)

Ik heb altijd al wel het gevoel gehad dat dit geen verhuurpand zou zijn. Veel te groot object in een kleine portefeuille. Voor hetzelfde geld koop/verhuur je een handvol appartementen met een veel betere risicospreiding.
Horsemendinsdag 12 februari 2019 @ 23:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 17:07 schreef djh77 het volgende:
Bedrijfspand met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/debru-pr2-real-estate/
Ik deel het enthousiasme nog niet helemaal over dit project.

Het betreft toch redelijk specifiek onroerendgoed wat best eens moeilijk te verkopen zou kunnen zijn. Daarnaast is het maar de vraag of de cashflow voldoende blijft, als de omzet maar een beetje tegen zit, om de aflossing aan zowel de oude eigenaar alsmede Collin te kunnen doen.

Waar ik overigens vooral moeite mee heb is dat de overige entiteiten niet mee tekenen en er daarnaast ook geen hoofdelijke aansprakelijkheid of een persoonlijke borgstelling is.
obligatairedinsdag 12 februari 2019 @ 23:23
quote:
1s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 23:12 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik deel het enthousiasme nog niet helemaal over dit project.

Het betreft toch redelijk specifiek onroerendgoed wat best eens moeilijk te verkopen zou kunnen zijn. Daarnaast is het maar de vraag of de cashflow voldoende blijft, als de omzet maar een beetje tegen zit, om de aflossing aan zowel de oude eigenaar alsmede Collin te kunnen doen.

Waar ik overigens vooral moeite mee heb is dat de overige entiteiten niet mee tekenen en er daarnaast ook geen hoofdelijke aansprakelijkheid of een persoonlijke borgstelling is.
De huurpenningen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
Dus als de huur niet betaald zou worden kan beslag gelegd worden bij de werkmaatschappijen?
Horsemendinsdag 12 februari 2019 @ 23:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 23:23 schreef obligataire het volgende:

[..]

De huurpenningen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
Dus als de huur niet betaald zou worden kan beslag gelegd worden bij de werkmaatschappijen?
Dat is maar de vraag. Wij hebben geen idee wat er in de huurovereenkomst staat. Misschien is bijvoorbeeld de opzegtermijn maar 1 maand.
petercdinsdag 12 februari 2019 @ 23:35
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 23:23 schreef obligataire het volgende:

[..]

De huurpenningen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
Dus als de huur niet betaald zou worden kan beslag gelegd worden bij de werkmaatschappijen?
Ik zit ook nog ff na te denken over de aanpassingen van 115k,, En de huurprijs in verhouding tot m2 kantoor en bedrijfsruimte en buitenruimte/grond.
Plus ff voor de duidelijkheid er wordt dus 300k +240k geleend, voor een 400k hal. Morgen de cashflow en nog wat verdere research doen.

Op zich niet verkeerd de OG vermogensopbouw van de ondernemers, en inderdaad de oud-eigenaar "doet" ook mee.
petercdinsdag 12 februari 2019 @ 23:36
quote:
12s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 23:35 schreef peterc het volgende:

[..]

Ik zit ook nog ff na te denken over de aanpassingen van 115k,, En de huurprijs in verhouding tot m2 kantoor en bedrijfsruimte en buitenruimte/grond.
Plus ff voor de duidelijkheid er wordt dus 300k +240k geleend, voor een 400k hal. Welke entiteiten huren en hoe is het huurcontarct opgesteld. Morgen de cashflow en nog wat verdere research doen.

Op zich niet verkeerd de OG vermogensopbouw van de ondernemers, en inderdaad de oud-eigenaar "doet" ook mee. Wordt vervolgd.
MyTiredFeetwoensdag 13 februari 2019 @ 00:11
CoffeeBundles | Fund the Circular Future nu op OnePlanetCrowd.
kopersneekwoensdag 13 februari 2019 @ 09:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 23:23 schreef obligataire het volgende:

[..]

De huurpenningen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
Dus als de huur niet betaald zou worden kan beslag gelegd worden bij de werkmaatschappijen?
Hmm, stel dat de huurpenningen inderdaad niet betaald worden, dan zal dit vast bij een faillissement zijn. Dan is er toch sowieso niets te halen bij dat specifieke onderdeel? Als alle onderdelen mee tekenen kun je in ieder geval daar nog iets halen.. Overigens is verpanding van de huurpenningen voor zover ik het begrijp (correct me if...) niet zo heel erg "zeker". Als de og bv (verhuurder) failliet gaat vervalt de verpanding omdat de curator dan de persoon is die afspraken maakt. Als de huurder failliet gaat kun je achteraan sluiten, en we weten allemaal wie er als eerste aan de beurt komt... Ik zou ook iets enthousiaster zijn bij dit project als alle werkmaatschappijen gewoon netjes mee tekenen of dat de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. Nu drijft het meer op de intentie...
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 09:09
quote:
Leuk initiatief, maar denk dat ik niet van de grond komt.
Als kleine gebruiker ben je op jaarbasis al § 400 kwijt, en voor groot § 900.
Wij Nederlanders kijken toch eerst naar onze eigen portemonnee voordat we echt milieubewust bezig zijn...
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 09:34
quote:
Dank!!!
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 09:34
quote:
Even dit project doorgenomen.
Op zich is het overnemen van een winstgevende onderneming geen verkeerde stap, zolang je niet teveel veranderingen gaat doorvoeren.

- De winstprognose zie ik gehalveerd worden op basis van dezelfde omzet als voorgaande jaren (100k naar 50k). 50K man fee, denk ik dan.
- Beide blijven ook naast deze investering (deels) werken in loondienst, wat positief is.
- Heeft de hypothecaire inschrijving nog effect op de 2e hypotheek die verpand is aan de investeerders?
BillieCFwoensdag 13 februari 2019 @ 09:35
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 09:09 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Leuk initiatief, maar denk dat ik niet van de grond komt.
Als kleine gebruiker ben je op jaarbasis al § 400 kwijt, en voor groot § 900.
Wij Nederlanders kijken toch eerst naar onze eigen portemonnee voordat we echt milieubewust bezig zijn...
Had Moyee niet ook een keer gefund via de crowd?
crowd-fundiwoensdag 13 februari 2019 @ 09:37
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 09:09 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Leuk initiatief, maar denk dat ik niet van de grond komt.
Als kleine gebruiker ben je op jaarbasis al § 400 kwijt, en voor groot § 900.
Wij Nederlanders kijken toch eerst naar onze eigen portemonnee voordat we echt milieubewust bezig zijn...
Wat de toegevoegde waarde is van de bundles wordt me niet duidelijk.
Ik ben een ouderwetse filterkoffiezetter. Daarbij gebruik ik sinds een jaar of 3 Moyee koffie. Elke maand komt er een kilo binnen. Schreeuwend duur vergeleken met DE. Om precies te zijn: § 23,91 inclusief verzendkosten. Maar man, wat is dit lekkere koffie!
crowd-fundiwoensdag 13 februari 2019 @ 09:40
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 09:35 schreef BillieCF het volgende:

[..]

Had Moyee niet ook een keer gefund via de crowd?
Nu je het zegt: twee jaar terug. Ook via OPC.
petercwoensdag 13 februari 2019 @ 09:51
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 09:07 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Hmm, stel dat de huurpenningen inderdaad niet betaald worden, dan zal dit vast bij een faillissement zijn. Dan is er toch sowieso niets te halen bij dat specifieke onderdeel? Als alle onderdelen mee tekenen kun je in ieder geval daar nog iets halen.. Overigens is verpanding van de huurpenningen voor zover ik het begrijp (correct me if...) niet zo heel erg "zeker". Als de og bv (verhuurder) failliet gaat vervalt de verpanding omdat de curator dan de persoon is die afspraken maakt. Als de huurder failliet gaat kun je achteraan sluiten, en we weten allemaal wie er als eerste aan de beurt komt... Ik zou ook iets enthousiaster zijn bij dit project als alle werkmaatschappijen gewoon netjes mee tekenen of dat de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. Nu drijft het meer op de intentie...
Dus van belang welke van de werkmij(en) de huurovek aangaan.
W1241302woensdag 13 februari 2019 @ 10:24
https://www.nlinvesteert.nl/investeren/holland-steen-bv-ii

Deel 2 staat nu online.
marathon2000woensdag 13 februari 2019 @ 11:08
Probleemgeval @HCN (12/48)
SPOILER
Geachte investeerder,
De ondernemer van project 122 De Saeck Breda heeft niet aan zijn betalingsverplichting voldaan. Dat is de reden waarom wij de uitbetaling van rente en aflossing tijdelijk stopgezet hebben. Wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten over de verdere voortgang

En het volgende kan je op hun site lezen:
Wegens reorganisatie van "De Saeck", zijn wij de maanden februari en maart gesloten !!!
https://restaurantdesaeck.nl/DeSaeck
Dit is niet hoopgevend
obligatairewoensdag 13 februari 2019 @ 11:08
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 09:07 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Hmm, stel dat de huurpenningen inderdaad niet betaald worden, dan zal dit vast bij een faillissement zijn. Dan is er toch sowieso niets te halen bij dat specifieke onderdeel? Als alle onderdelen mee tekenen kun je in ieder geval daar nog iets halen.. Overigens is verpanding van de huurpenningen voor zover ik het begrijp (correct me if...) niet zo heel erg "zeker". Als de og bv (verhuurder) failliet gaat vervalt de verpanding omdat de curator dan de persoon is die afspraken maakt. Als de huurder failliet gaat kun je achteraan sluiten, en we weten allemaal wie er als eerste aan de beurt komt... Ik zou ook iets enthousiaster zijn bij dit project als alle werkmaatschappijen gewoon netjes mee tekenen of dat de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. Nu drijft het meer op de intentie...
Hmm, ik ben geen jurist maar het lijkt mij niet dat een zakelijk recht vervalt omdat de curator de teugels in handen neemt. Zakelijke rechten zijn preferent boven alles.

Ik ben het helemaal met je eens dat er bij faillissement van de huurders weinig te halen zal zijn.
Maar als er toch wel geld is, dan kan het opgehaald worden middels de verpanding.

De LTV ligt tussen 60% en 75%, dat geeft enig comfort. Dat wordt na enige tijd aflossing alleen maar beter. Je kunt je alleen afvragen hoe courant het pand is in zo'n verre uithoek.
Mynheer007woensdag 13 februari 2019 @ 11:10
quote:
Heb al een steentje bijgedragen in de eerste tranch. Pak hem misschien weer mee, want rendement risico verhouding is prima in orde met deze ltv en 7% rente.
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 11:16
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:08 schreef marathon2000 het volgende:
Probleemgeval @:HCN (12/48)
SPOILER
Geachte investeerder,
De ondernemer van project 122 De Saeck Breda heeft niet aan zijn betalingsverplichting voldaan. Dat is de reden waarom wij de uitbetaling van rente en aflossing tijdelijk stopgezet hebben. Wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten over de verdere voortgang

En het volgende kan je op hun site lezen:
Wegens reorganisatie van "De Saeck", zijn wij de maanden februari en maart gesloten !!!
https://restaurantdesaeck.nl/DeSaeck
Dit is niet hoopgevend
Ben benieuwd hoe dit opgelost gaat worden. Dit is mijn eerste probleem bij HCN.
wilanwoensdag 13 februari 2019 @ 11:26
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:16 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ben benieuwd hoe dit opgelost gaat worden. Dit is mijn eerste probleem bij HCN.
Bij mij ook. Afgaande op de pitch lijkt het erop of er behoorlijk wat terug zou moeten kunnen komen als het echt foute boel blijkt te zijn. Of kijken jullie hier anders tegen aan?

Er staat trouwens op de website dat ze vanwege reorganisatie februari en maart gesloten zijn. Maar ook dat ze op zoek zijn naar personeel. Vermoedelijk door de geboorte van een zoon van de ondernemer. Kan in april gewoon weer reserveren.

[ Bericht 10% gewijzigd door wilan op 13-02-2019 11:41:15 ]
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 11:42
quote:
0s.gif Op maandag 21 januari 2019 19:56 schreef ML45 het volgende:

[..]

Beter deze dan de mail die ik vandaag kreeg van GvE over een project dat gestart is op 1 november 2018 en waar twee depotmaanden als zekerheden worden genoemd. De betalingen van december en januari heb ik ontvangen maar....... de ondernemer heeft deze niet aangevuld.
Zijn hier de betalingen al weer op gang gekomen?
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 11:47
Nieuw project bij SiG:

quote:
Vandaag presenteren wij een nieuw project aan Raadstede 40 te Nieuwegein. Dit project gaat live op 15 februari a.s. om 12.00 uur.

Keurig onderhouden 3-kamerwoning met een hoog voorzieningenniveau. Deze woning is gelegen in het centrum van Nieuwegein boven het recent gerenoveerde winkelcentrum "CITYPLAZA".
https://investeren.sameningeld.nl/project/raadstede-40-nieuwegein
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 11:51
Algehele aflossing project Klaroenstraat of Karspelhofdreef


quote:
Aanstaande vrijdag 15 februari wordt het project Klaroenstraat te Amsterdam afgelost. De deelnemende investeerders in dit project krijgen vanaf 19 februari 2019 het saldo van hun lening, samen met de rentevergoeding voor vervoegd aflossen, uitgekeerd in hun e-Wallet.
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 11:51
quote:
En al weer niet te bereiken! Link geeft: Niet gevonden.
ML45woensdag 13 februari 2019 @ 11:51
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:42 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zijn hier de betalingen al weer op gang gekomen?
Dat kom ik de komende dagen te weten wanneer de februari termijn vervalt welke dus niet meer vanuit het depot betaald kan worden.
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 11:52
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:51 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

En al weer niet te bereiken! Link geeft: Niet gevonden.
Is pas vanaf 12.00 uur zichtbaar denk ik. (Niet handig)
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 11:57
En een hele slechte ontwikkeling bij SiG:

Aanpassing schijven

quote:
Wij hebben besloten dat wij onze indeling van de verschillende schijven vandaag aanpassen. Dit doen wij vanuit concurrentie oogpunt.

Schijf 1: 0 - 70%

Schijf 2: 70-85%

Schijf 3: 85-100%
SiG is de boel aan het oprekken en gaan hier net zo lang mee door dat ze er vanzelf aan onderdoor gaan ben ik bang.
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 11:57
Voor wie bij FNC in het project 2e vestiging horecabedrijf zit, is onderstaand de reden dat de betaling van deze periode uitblijft.

markt 21 stopt
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 12:01
quote:
Raadstede ken ik als Oud-Nieuwegeiner wel. Zit eigenlijk in het centrum, wat een stuk aantrekkelijker is geworden door een groot nieuwbouwproject voor zowel winkels als woningen.
Deze woning is betrekkelijk op leeftijd en ook niet in een supervriendelijke buurt, maar wordt zeker gecompenseerd dat alles binnen handbereik ligt.
SunnyCrowderwoensdag 13 februari 2019 @ 12:05
quote:
14s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:57 schreef Horsemen het volgende:
En een hele slechte ontwikkeling bij SiG:

Aanpassing schijven
Dit las ik net in de nieuwsbrief. schijf 1 tot 70% is voor mij reden om niet meer te investeren bij SiG.
obligatairewoensdag 13 februari 2019 @ 12:07
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:57 schreef Gijsbertus het volgende:
Voor wie bij FNC in het project 2e vestiging horecabedrijf zit, is onderstaand de reden dat de betaling van deze periode uitblijft.

markt 21 stopt
Het leek nog wel zo'n buitenkansje. Goed verhaal, uitstekende jaarcijfers. Ik ben benieuwd of ze met hun hoofdvestiging overeind blijven. Misschien beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 12:10
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:07 schreef obligataire het volgende:

[..]

Het leek nog wel zo'n buitenkansje. Goed verhaal, uitstekende jaarcijfers. Ik ben benieuwd of ze met hun hoofdvestiging overeind blijven. Misschien beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?
Hoofdvestiging draai(t)(de) prima volgens de cijfers.
Weet niet of zij van uit de gestopte locatie nog opbrengsten kunnen halen middels verkoop inventaris.
kopersneekwoensdag 13 februari 2019 @ 12:10
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:07 schreef obligataire het volgende:

[..]

Het leek nog wel zo'n buitenkansje. Goed verhaal, uitstekende jaarcijfers. Ik ben benieuwd of ze met hun hoofdvestiging overeind blijven. Misschien beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?
Gelijk even op die website gekeken / gegoogled maar daar kan ik (gelukkig) niets negatiefs over vinden. Wel erg snel dat je de handdoek gooit lijkt mij. Voor het hoogseizoen open gegaan, terras zat vol toen ik er was dus er is best wat binnengekomen. Hopen nu dat ze met de eerste vestiging genoeg binnenhalen om te kunnen aflossen, maar de verlate betaling belooft niet veel goeds...
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 12:10
quote:
14s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:57 schreef Horsemen het volgende:
En een hele slechte ontwikkeling bij SiG:

Aanpassing schijven

[..]

SiG is de boel aan het oprekken en gaan hier net zo lang mee door dat ze er vanzelf aan onderdoor gaan ben ik bang.
Schijf 1 was toch 60%? Of inmiddels al 65%?
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 12:11
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:05 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Dit las ik net in de nieuwsbrief. schijf 1 tot 70% is voor mij reden om niet meer te investeren bij SiG.
Die overweging ben ik ook aan het maken.

Zeker de nu ontstane situatie van een verhitte woningmarkt in combinatie met herhaaldelijke afname van de zekerheden in de 1e schijf geeft je nu een product wat zeker niet meer risico-vrij is en dat voor een schamele 4,75% bruto.
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 12:13
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:05 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Dit las ik net in de nieuwsbrief. schijf 1 tot 70% is voor mij reden om niet meer te investeren bij SiG.
Van 60% naar 70%. Hmmm, voor kleine bedragen zal het niet echt schrikbarend zijn. Echter voor grote projecten kan het net zijn dat gedwongen verkoop de 1e schijf niet dekt. Eigenlijk zou een rente% hier in mee moeten gaan. Als heel Fok! stopt bij SIG, komt geen enkel project meer vol ;)
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 12:13
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:10 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Schijf 1 was toch 60%? Of inmiddels al 65%?
De 1e schijf is gegaan van 55% naar 60% en nu dus naar 70%.
Frandderouwwoensdag 13 februari 2019 @ 12:16
Voor mij gaat SIG ook op hold een LTV tot 70% voor een bruto percentage < 5% is voor mij niet acceptabel.
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 12:17
Tot nu toe gaan de huizen worden de Raadstede voor meer dan de in SIG berekende marktwaarde verkocht...

Funda

ps. excuses. Marktwaarde is ongeveer gelijk..
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 12:20
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:17 schreef Gijsbertus het volgende:
Tot nu toe gaan de huizen worden de Raadstede voor meer dan de in SIG berekende marktwaarde verkocht...

Funda

ps. excuses. Marktwaarde is ongeveer gelijk..
https://www.funda.nl/huur(...)652073-raadstede-40/

Dit appartement wordt dus sinds midden 2018 verhuurd voor 1250 euro in de maand. Dus het betreft geen aankoop maar vermoedelijk een eerder gekocht pand dat geherfinancierd wordt.
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 12:22
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:16 schreef Frandderouw het volgende:
Voor mij gaat SIG ook op hold een LTV tot 70% voor een bruto percentage < 5% is voor mij niet acceptabel.
Ook in schijf 2 en 3 die vaak al moeilijk vol kwamen neemt het risico nog meer toe. :(
TisIkwoensdag 13 februari 2019 @ 12:26
quote:
14s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:57 schreef Horsemen het volgende:
En een hele slechte ontwikkeling bij SiG:

Aanpassing schijven

[..]

SiG is de boel aan het oprekken en gaan hier net zo lang mee door dat ze er vanzelf aan onderdoor gaan ben ik bang.
Eerst van 55% naar 60%, nu van 60 naar 70%.
Het wordt steeds slechter en nu met een grote stap.
4,75% rente voor 70% ltv, dat begint toch wel echt laag te worden.
Ik weet niet of ik hier wel in mee ga.
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 12:35
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:26 schreef TisIk het volgende:

[..]

Eerst van 55% naar 60%, nu van 60 naar 70%.
Het wordt steeds slechter en nu met een grote stap.
4,75% rente voor 70% ltv, dat begint toch wel echt laag te worden.
Ik weet niet of ik hier wel in mee ga.
Misschien wordt het eens tijd om te gaan stemmen met de voeten tegen deze verslechtering van leen condities in schijf 1 en dat we vanuit fok gewoon niet meer inschrijven!
Tenzij er een grote investeerder uit de hoge hoed komt zal dat vermoedelijk wel helpen.
Krijg de indruk dat schijf 1 meestal toch wel voor 50% door mensen van dit forum volgestort wordt.
Werkt denk ik alleen als we massaal niet meer investeren in schijf 1

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 13-02-2019 12:41:39 ]
Gijsbertuswoensdag 13 februari 2019 @ 13:09
Maar de LTV aanpassen vanwege concurrentie oogpunt.
Met andere woorden, SIG is onaantrekkelijk voor leningnemers.

Welk platformen zijn scherper met hun percentages? GVE, crowdestate? Waarschijnlijk mis ik er nog een paar..
djh77woensdag 13 februari 2019 @ 13:27
1e hypotheek op woning + bedrijfspand op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19345
Met herfinaciering project 16635
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=16635
djh77woensdag 13 februari 2019 @ 13:31
3e lening tea room met 2e hypotheek op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19277
petercwoensdag 13 februari 2019 @ 13:36
Zonet op BNR 13feb19 13.00-13.15uur zakendoen met.....vandaag Happix

Deelde oa mede dat eea goed ging, en dat groei (§) geheel op eigen kracht ging, legde ook nog het model uit etc.
Herinnerde mij de pitch van Happix bij GVE, weet alleen niet of de pitch toen geheel gefund is, geeft geen verwijzing meer naar de GVE site. Iemand enig idee, of zit er iemand in dan ff terugluisteren.

https://www.crowdfundmarkt.nl/crowdfundingproject/happix

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 13-02-2019 21:13:19 ]
petercwoensdag 13 februari 2019 @ 13:39
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:27 schreef djh77 het volgende:
1e hypotheek op woning + bedrijfspand op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19345
Met herfinaciering project 16635
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=16635
120 mnd voor mij te lang
djh77woensdag 13 februari 2019 @ 13:40
quote:
12s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:36 schreef peterc het volgende:
Zonet op BNR 13feb19 13.00-13.15uur zakendoen met.....vandaag Happix

Deelde oa mede dat eea goed ging, en dat groei (§) geheel op eigen kracht ging, legde ook nog het model uit etc.
Herinnerde mij de pitch van Happix bij GVE, weet alleen niet of de pitch toen geheel gefund is, geeft geen verwijzing meer naar de GVE site. Iemand enig idee, of zit er iemand in de ff terugluisteren.

https://www.crowdfundmarkt.nl/crowdfundingproject/happix
Project bij GVE is niet tot stand gekomen vanwege onvoldoende belangstelling
dyna18woensdag 13 februari 2019 @ 13:45
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:26 schreef TisIk het volgende:

[..]

Eerst van 55% naar 60%, nu van 60 naar 70%.
Het wordt steeds slechter en nu met een grote stap.
4,75% rente voor 70% ltv, dat begint toch wel echt laag te worden.
Ik weet niet of ik hier wel in mee ga.
Om 'advocaat van de duivel' te spelen.
SiG heeft geen defaults en betere zekerheden dan de meeste andere crowdfunding projecten. Wat zou daarvoor een reŽle rentevergoeding zijn?

Natuurlijk wil ik als investeerder een zo hoog mogelijke rente, maar ik snap wel dat ze met zulke zekerheden lager kunnen gaan zitten dan de meer risicovolle projecten.

Ik heb trouwens liever een lage rente waarvan alle centjes terugkomen, dan een hogere rente waarbij er een gedeelte afgeschreven moet worden.
NaRegenDeZonwoensdag 13 februari 2019 @ 13:45
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:31 schreef djh77 het volgende:
3e lening tea room met 2e hypotheek op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19277
Wat mij verontrust is de daling van de omzet. Zou deze nieuwe opzet het tij doen keren dan wel stabiliseren?

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 13-02-2019 14:02:19 ]
Faraday01woensdag 13 februari 2019 @ 13:46
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:09 schreef Gijsbertus het volgende:
Maar de LTV aanpassen vanwege concurrentie oogpunt.
Met andere woorden, SIG is onaantrekkelijk voor leningnemers.

Welk platformen zijn scherper met hun percentages? GVE, crowdestate? Waarschijnlijk mis ik er nog een paar..
ze hebben veel vervroegde aflossingen. Als het met betaling van de boete en een nieuwe inschrijving aantrekkelijk is om te herfinancieren na 1 of 2 jaar, heeft SiG dus inderdaad een probleem
djh77woensdag 13 februari 2019 @ 13:46
Nu met gratis T-shirt
quote:
Nog 5% te gaan en de aanvraag om NULTIEN verder uit te bouwen is rond. Guy de Hoog oprichter en eigenaar van NULTIEN geeft naast een goed rendement een extra beloning:
Bij een investering vanaf §1000,- ontvangt u een T-shirt met opdruk uit het ruime assortiment naar keuze
Faraday01woensdag 13 februari 2019 @ 13:50
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:45 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Om 'advocaat van de duivel' te spelen.
SiG heeft geen defaults en betere zekerheden dan de meeste andere crowdfunding projecten. Wat zou daarvoor een reŽle rentevergoeding zijn?

Natuurlijk wil ik als investeerder een zo hoog mogelijke rente, maar ik snap wel dat ze met zulke zekerheden lager kunnen gaan zitten dan de meer risicovolle projecten.

Ik heb trouwens liever een lage rente waarvan alle centjes terugkomen, dan een hogere rente waarbij er een gedeelte afgeschreven moet worden.
ik begrijp je redenatie. Had je dan niet liever een renteverlaging van een paar tienden procent gehad? Met het oprekken van de schijf is het risicoprofiel toegenomen als er een stevige recessie of flinke rentecorrectie komt
dyna18woensdag 13 februari 2019 @ 13:50
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:09 schreef Gijsbertus het volgende:
Maar de LTV aanpassen vanwege concurrentie oogpunt.
Met andere woorden, SIG is onaantrekkelijk voor leningnemers.

Welk platformen zijn scherper met hun percentages? GVE, crowdestate? Waarschijnlijk mis ik er nog een paar..
Ik denk dat de concurrentie vooral bij banken vandaan komt.
Steeds meer banken geven een hypotheeklening die ook voor investeringspanden gebruikt mag worden.
dyna18woensdag 13 februari 2019 @ 13:55
quote:
1s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:50 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

ik begrijp je redenatie. Had je dan niet liever een renteverlaging van een paar tienden procent gehad? Met het oprekken van de schijf is het risicoprofiel toegenomen als er een stevige recessie of flinke rentecorrectie komt
Goede vraag.
Dit is een persoonlijke afweging die voor iedereen anders uitpakt.
Aangezien ik het laatste jaar zo'n 33% in schijf 1 en 66% in de hoogste schijf investeer heb ik het liefste een schijf 3 met een zo hoog mogelijke rente.

Stel dat je vooral voor de zekerheid gaat en in schijf 1 investeert dan kan ik mij voorstellen dat je liever een lagere rente tegen een kleinere schijf 1 deel hebt.
djh77woensdag 13 februari 2019 @ 13:58
quote:
1s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:50 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

ik begrijp je redenatie. Had je dan niet liever een renteverlaging van een paar tienden procent gehad? Met het oprekken van de schijf is het risicoprofiel toegenomen als er een stevige recessie of flinke rentecorrectie komt
Een lagere rente heeft SiG al eens geprobeerd (4,5%). Interesse viel toen weg vanuit de investeerders. 4,75% lijkt wel het laagste wat mogelijk is.
najra1990woensdag 13 februari 2019 @ 14:20
quote:
12s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:39 schreef peterc het volgende:

[..]

120 mnd voor mij te lang
Plus daarnaast is het 0,4% fee per jaar dat de lening duurt. Niet 0,4% per jaar met een maximum van 2,8%. Kortom: de fee is ook nog eens hoger voor dit project... Die korting op de fee was dan nog de factor die een 10 jarige lening aantrekkelijker maakte.
Red_arrowwoensdag 13 februari 2019 @ 14:25
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:50 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Ik denk dat de concurrentie vooral bij banken vandaan komt.
Steeds meer banken geven een hypotheeklening die ook voor investeringspanden gebruikt mag worden.
Klopt, ik heb een paar weken geleden een hypotheek afgesloten voor een beleggingspand met 3,6% tot max 70% van waarde in verhuurde staat.
Crowd001woensdag 13 februari 2019 @ 14:36
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:45 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Om 'advocaat van de duivel' te spelen.
SiG heeft geen defaults en betere zekerheden dan de meeste andere crowdfunding projecten. Wat zou daarvoor een reŽle rentevergoeding zijn?

Natuurlijk wil ik als investeerder een zo hoog mogelijke rente, maar ik snap wel dat ze met zulke zekerheden lager kunnen gaan zitten dan de meer risicovolle projecten.

Ik heb trouwens liever een lage rente waarvan alle centjes terugkomen, dan een hogere rente waarbij er een gedeelte afgeschreven moet worden.
Daar staat dan tegenover dat SiG alleen maar woonhuizen doet terwijl er bij de overige platformen er een mooie spreiding tussen sectoren mogelijk is. Als de komende jaren de economie gaat krimpen (en de tijd gaat zeker komen) zijn er altijd sectoren die het wel goed blijven doen. Bij SiG zouden dan de defaults wel eens “als een duivel uit een doosje” kunnen komen. Met een LTV van 55% bij de eerste projecten in schijf 1 loop je dan nog weinig risico. Hier heeft SiG al 60% van gemaakt wat het risico deed toenemen. Met de huidige 70% loop je echter een serieus risico om je inleg niet volledig terug te krijgen.
Als voorbeeld wil ik aanhalen de stijgende huizenprijzen in 1976 en 1978
In de periode 1976-1978 liep de huizenmarkt ook al op rolletjes. Er was een grote vraag naar koophuizen. De vraag was groter dan het aanbod. Hierdoor stegen de huizenprijzen explosief. In 1976 zijn de huizenprijzen gestegen met 28% en in 1977 zelfs met 39%. In 1978 bedroeg de gemiddelde koopsom van een huis 200.000 gulden. In 1975 koste een huis gemiddeld nog maar ruim 100.000 gulden.
In deze periode was het kopen van een huis interessant door een sterke inflatie van 10%. Er kon dus goedkoop geld worden geleend en het kopen van een huis was in meerdere opzichten een verstandige investering.
Daling huizenprijzen van 1979 tot 1983
In de tweede helft van 1978 begonnen de huizenprijzen licht te dalen. Mede door een verslechterde economie gingen de huizenprijzen in een periode van vier jaren met maar liefst 45% onderuit.
Ook de huizencrisis van 2008 tot 2013 deed hiervoor niet heel veel onder.

Al met al de nu ingevoerde LTV van 70% voor de 1e schijf een serieus risico om over 5 jaar je inleg niet volledig terug te krijgen.

Ik ga op deze voorwaarden niet meer investeren bij SiG en sluit mij dus indirect ook aan bij het voorstel van NRDZ.
Faraday01woensdag 13 februari 2019 @ 14:45
SiG zal daarbij ook het rentepercentage van schijf 2 moeten heroverwegen want behalve schijf 1 wordt ook schijf 2 veel risicovoller want LTV 60-80 of 70-80 maakt nogal verschil
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 14:50
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 14:45 schreef Faraday01 het volgende:
SiG zal daarbij ook het rentepercentage van schijf 2 moeten heroverwegen want behalve schijf 1 wordt ook schijf 2 veel risicovoller want LTV 60-80 of 70-80 maakt nogal verschil
Het is zelfs 70-85%
jsuijkerwoensdag 13 februari 2019 @ 15:02
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 12:35 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Misschien wordt het eens tijd om te gaan stemmen met de voeten tegen deze verslechtering van leen condities in schijf 1 en dat we vanuit fok gewoon niet meer inschrijven!
Tenzij er een grote investeerder uit de hoge hoed komt zal dat vermoedelijk wel helpen.
Krijg de indruk dat schijf 1 meestal toch wel voor 50% door mensen van dit forum volgestort wordt.
Werkt denk ik alleen als we massaal niet meer investeren in schijf 1
Eens, het gaat hier nu ook vooral over schijf 1 maar niet alleen schijf 1 is een aanzienlijk groter risico maar juist ook voor de hogere schijven.
De kan is behoorlijk dat bij een executie zelfs schijf 2 geen geld terugziet.

Dit maakt het ook nog veel realistischer dat er problemen kunnen ontstaan voor SIG met welke houding ze moeten aannemen. Mensen in schijf 1 geld terug maar vanaf schijf 2 (en 3?) geen geld terug zou best eens reeel kunnen worden, hoe handelt SIG dan?

Gaan ze dan (zoals volgens mij laatst ook bij een project was?) creatief met de zekerheden om en leggen ze bij eerste schijfhouders neer dat zij niet voor 100% vergoeding moeten gaan, bijvoorbeeld doordat zij eerder verkregen rentes gaan verrekenen op totale uitstaande bedrag met de mededeling dat je dan 100% van je inleg terug hebt

Voor mij in ieder geval reden om wederom SIG on hold te zetten. Hopelijk niet de enige hierbij zodat de kracht van de crowd ook wordt laten zien en dat de crowd dus niet alles maar accepteert
OpDieFietswoensdag 13 februari 2019 @ 15:34
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 15:02 schreef jsuijker het volgende:
Eens, het gaat hier nu ook vooral over schijf 1 maar niet alleen schijf 1 is een aanzienlijk groter risico maar juist ook voor de hogere schijven.
De kan is behoorlijk dat bij een executie zelfs schijf 2 geen geld terugziet.

Dit maakt het ook nog veel realistischer dat er problemen kunnen ontstaan voor SIG met welke houding ze moeten aannemen. Mensen in schijf 1 geld terug maar vanaf schijf 2 (en 3?) geen geld terug zou best eens reeel kunnen worden, hoe handelt SIG dan?

Gaan ze dan (zoals volgens mij laatst ook bij een project was?) creatief met de zekerheden om en leggen ze bij eerste schijfhouders neer dat zij niet voor 100% vergoeding moeten gaan, bijvoorbeeld doordat zij eerder verkregen rentes gaan verrekenen op totale uitstaande bedrag met de mededeling dat je dan 100% van je inleg terug hebt
Dit zou mij zeer verbazen. De kracht van het concept van SiG was voor mij juist altijd de heel eenduidige propositie van hypothecaire projecten met meerdere risicoklassen. Investeer je in een hogere schijf, dan weet je welk risico je daarmee neemt (namelijk dat je niets terugkrijgt als het pand bij verkoop minder opbrengt dan de hoogte van de schijf daaronder). Mijn veronderstelling en verwachting was/is dat met dit eenduidige concept de kans op "gemarchandeer" veel kleiner is dan bij de "algemene" CF platformen.
Mynheer007woensdag 13 februari 2019 @ 15:36
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 14:36 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Daar staat dan tegenover dat SiG alleen maar woonhuizen doet terwijl er bij de overige platformen er een mooie spreiding tussen sectoren mogelijk is. Als de komende jaren de economie gaat krimpen (en de tijd gaat zeker komen) zijn er altijd sectoren die het wel goed blijven doen. Bij SiG zouden dan de defaults wel eens “als een duivel uit een doosje” kunnen komen. Met een LTV van 55% bij de eerste projecten in schijf 1 loop je dan nog weinig risico. Hier heeft SiG al 60% van gemaakt wat het risico deed toenemen. Met de huidige 70% loop je echter een serieus risico om je inleg niet volledig terug te krijgen.
Als voorbeeld wil ik aanhalen de stijgende huizenprijzen in 1976 en 1978
In de periode 1976-1978 liep de huizenmarkt ook al op rolletjes. Er was een grote vraag naar koophuizen. De vraag was groter dan het aanbod. Hierdoor stegen de huizenprijzen explosief. In 1976 zijn de huizenprijzen gestegen met 28% en in 1977 zelfs met 39%. In 1978 bedroeg de gemiddelde koopsom van een huis 200.000 gulden. In 1975 koste een huis gemiddeld nog maar ruim 100.000 gulden.
In deze periode was het kopen van een huis interessant door een sterke inflatie van 10%. Er kon dus goedkoop geld worden geleend en het kopen van een huis was in meerdere opzichten een verstandige investering.
Daling huizenprijzen van 1979 tot 1983
In de tweede helft van 1978 begonnen de huizenprijzen licht te dalen. Mede door een verslechterde economie gingen de huizenprijzen in een periode van vier jaren met maar liefst 45% onderuit.
Ook de huizencrisis van 2008 tot 2013 deed hiervoor niet heel veel onder.

Al met al de nu ingevoerde LTV van 70% voor de 1e schijf een serieus risico om over 5 jaar je inleg niet volledig terug te krijgen.

Ik ga op deze voorwaarden niet meer investeren bij SiG en sluit mij dus indirect ook aan bij het voorstel van NRDZ.
Met het huidige te kort op de woningmarkt van meer dan 200.000 huizen, zal er altijd wel een huurder te vinden zijn, en daarmee verwacht ik niet dat de prijs enorm zal kelderen. Tevens, raken de mogelijkheiden voor inbreiding en uitbreiding voor de meeste steden ook uitgeput. Dat de prijsstijging nu misschien niet doorzet heeft er vooral mee te maken dat de meeste mensen de prijzen niet meer kunnen opbrengen, maar zodra er een paar procent afgaat dan komen deze weer in het bereik van de massa.
Crowdfunder99woensdag 13 februari 2019 @ 15:40
Is het jullie ook opgevallen dat de projecten bij FNC nu voorzien zijn van 2017 cijfers ? En dat van de ene op de andere dag (sinds begin januari denk ik). Best vreemd want eind vorig jaar werden vaak nog 2016 cijfers gepresenteerd, en beweerde men dat de cijfers over 2017 er niet waren. Lijkt mij stug dat bedrijven opeens sinds eind vorig jaar pas over hun cijfers 2017 beschikken. Ik denk eerder dat FNC het niet zo belangrijk vond om de meest recente cijfers te publiceren en het nu niet meer aandurft om cijfers van 2016 te publiceren.
OpDieFietswoensdag 13 februari 2019 @ 15:41
quote:
1s.gif Op woensdag 13 februari 2019 15:36 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Met het huidige te kort op de woningmarkt van meer dan 200.000 huizen, zal er altijd wel een huurder te vinden zijn, en daarmee verwacht ik niet dat de prijs enorm zal kelderen. Tevens, raken de mogelijkheiden voor inbreiding en uitbreiding voor de meeste steden ook uitgeput. Dat de prijsstijging nu misschien niet doorzet heeft er vooral mee te maken dat de meeste mensen de prijzen niet meer kunnen opbrengen, maar zodra er een paar procent afgaat dan komen deze weer in het bereik van de massa.
Tenzij de criteria m.b.t. maximale financieringspercentage verder aangescherpt worden, wat niet ondenkbaar is (eerder heel waarschijnlijk).
djh77woensdag 13 februari 2019 @ 15:50
Schoonmaakbedrijf met 2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/velam-beheer-b-v/
Horsemenwoensdag 13 februari 2019 @ 15:54
quote:
1s.gif Op woensdag 13 februari 2019 15:36 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Met het huidige te kort op de woningmarkt van meer dan 200.000 huizen, zal er altijd wel een huurder te vinden zijn, en daarmee verwacht ik niet dat de prijs enorm zal kelderen. Tevens, raken de mogelijkheiden voor inbreiding en uitbreiding voor de meeste steden ook uitgeput. Dat de prijsstijging nu misschien niet doorzet heeft er vooral mee te maken dat de meeste mensen de prijzen niet meer kunnen opbrengen, maar zodra er een paar procent afgaat dan komen deze weer in het bereik van de massa.
Dat ben ik op zich wel met je eens maar aan de andere kant zagen de mensen in 1978 en 2008 dit ook niet aankomen. Ik zag dat het percentage zoals door crowd01 al aangegeven (van -/- 45%) in de periode ‘79/’83 wel aardig klopt.

Al met al is een herhaling zeker niet uit te sluiten. De reden dat ik bij SiG investeer is dat ik het idee had dat ik mijn inleg in schijf 1 zeker zou terug krijgen en dat is nu in de nieuwe situatie niet meer het geval. })
TisIkwoensdag 13 februari 2019 @ 16:32
quote:
12s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:39 schreef peterc het volgende:

[..]

120 mnd voor mij te lang
En dan 5% rente met een ltv van 123% ....
Ga ik dus zeker niet doen.

[ Bericht 0% gewijzigd door TisIk op 13-02-2019 16:50:29 ]
impact9woensdag 13 februari 2019 @ 16:55
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 14:25 schreef Red_arrow het volgende:

[..]

Klopt, ik heb een paar weken geleden een hypotheek afgesloten voor een beleggingspand met 3,6% tot max 70% van waarde in verhuurde staat.
Bij welke club?
dyna18woensdag 13 februari 2019 @ 17:00
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 16:55 schreef impact9 het volgende:

[..]

Bij welke club?
De volgende partijen doen aan leningen voor investeringspanden.

• NIBC
• RNHB (Rijnlandse Nationale Hypotheek Bank)
• Nationale Nederlanden
• ING
• Rabo
• Woonfonds

Rente van 3.25%-4.5%

(dit was een lijstje wat ik een maand geleden heb gemaakt, aangezien ik zelf ook bezig ben met kijken of een beleggingspand voor mij interessant is).
rechtsbackjewoensdag 13 februari 2019 @ 18:39
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 17:00 schreef dyna18 het volgende:

[..]

De volgende partijen doen aan leningen voor investeringspanden.

• NIBC
• RNHB (Rijnlandse Nationale Hypotheek Bank)
• Nationale Nederlanden
• ING
• Rabo
• Woonfonds

Rente van 3.25%-4.5%

(dit was een lijstje wat ik een maand geleden heb gemaakt, aangezien ik zelf ook bezig ben met kijken of een beleggingspand voor mij interessant is).
Er zijn er nog wel een paar. Rabo doet het alleen nog voor bestaande klanten en beperkte bedragen. Bij de genoemde partijen moet wel alles binnen het strakke beleid passen. Boven de 70% schiet de rente omhoog. Door de terugtrekkende beweging van de grote banken, ontstaat er meer druk bij de andere. RNHB heeft bijv een doorlooptijd van een paar maanden.
jsuijkerwoensdag 13 februari 2019 @ 19:30
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 15:34 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Dit zou mij zeer verbazen. De kracht van het concept van SiG was voor mij juist altijd de heel eenduidige propositie van hypothecaire projecten met meerdere risicoklassen. Investeer je in een hogere schijf, dan weet je welk risico je daarmee neemt (namelijk dat je niets terugkrijgt als het pand bij verkoop minder opbrengt dan de hoogte van de schijf daaronder). Mijn veronderstelling en verwachting was/is dat met dit eenduidige concept de kans op "gemarchandeer" veel kleiner is dan bij de "algemene" CF platformen.
De verschillende schijven zijn ook gewoon alleen voor het investeringsbedrag waar banken ook de rente inschrijven (dus schijf 2 start niet pas bij investeringsbedrag+rente schijf 1).
Aangezien ze meerdere belangen vertegenwoordigen zal het me echt niet verbazen als ze weg proberen te komen met investeringsbedrag-ontvangen rente om zo schijf 2 ook een bedrag terug te kunnen geven en dat de mensen in schijf 1 'hun gehele bedrag terughebben'.
Zeker nu schijf 1 opgehoogd wordt en schijf 2 dus een aanzienlijk risico heeft voor een lage rente.

Ik hoop dat ik het mis heb en dat anders de investeerders voet bij stukhouden danwel geen meerderheid beslist. Hopelijk komt het uberhaupt nooit zover maar ben ook wel weer benieuwd naar de afhandeling
AQuila360woensdag 13 februari 2019 @ 19:45
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 13:27 schreef djh77 het volgende:
1e hypotheek op woning + bedrijfspand op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19345
Met herfinaciering project 16635
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=16635
Ik zit in 16635 dus dat is opzich wel mooi mee genomen want die loopt anders nog heel lang.
fok321woensdag 13 februari 2019 @ 20:57
quote:
14s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:51 schreef Horsemen het volgende:
Algehele aflossing project Klaroenstraat of Karspelhofdreef

[..]

Zou het iets te maken hebben met dit bericht :

SPOILER
petercwoensdag 13 februari 2019 @ 21:38
quote:
I think so, No kamerverhuur, dus blijkbaar geen (4*0,5k*12mnd) = welke 24k per jaar huuropbrengsten zoals in de 2e pitch stond, en 2k huur voor een tussenwoning per mnd leek ons toen al fors. Dus verkopen op de markt, en een klein winstje meepakken.

[ Bericht 0% gewijzigd door peterc op 13-02-2019 22:29:38 ]
OpDieFietswoensdag 13 februari 2019 @ 21:39
quote:
Het is hetzelfde huisnummer, dus daar lijkt het wel op!

Dat is dan dus wederom een geval bij SiG waarbij het verhaal waarmee het geld is opgehaald niet blijkt te kloppen.

Ik ben er nu wel klaar mee, geloof ik :R
OpDieFietswoensdag 13 februari 2019 @ 22:11
quote:
12s.gif Op woensdag 13 februari 2019 21:38 schreef peterc het volgende:

[..]

I think so, No kamerverhuur, dus blijkbaar geen (4*0,5k*12mnd) = 24k per jaar huuropbrengsten zoals in de pitch stond, en 2k huur voor een tussenwoning per mnd leek ons toen al fors. Dus verkopen op de markt, en een klein winstje meepakken.
Hoe kom je erbij dat dit in de pitch stond? In de pitch werd helemaal niet gesproken over kamerverhuur, en de verwachte huurinkomsten waren 18k per jaar.
petercwoensdag 13 februari 2019 @ 22:54
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 22:11 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Hoe kom je erbij dat dit in de pitch stond? In de pitch werd helemaal niet gesproken over kamerverhuur, en de verwachte huurinkomsten waren 18k per jaar.
In de 2e pitch namelijk die van okt 2018 voor een additionele hypo, van vlgs mij 116k voor dit pand, staat in de finan analyse een bedrag van 24k voor huuropbrengsten.Is toen ook al over gesproken de 2k in de maand , op het forum. In de 2 pitchen staat vanzelfsprekend niets over kamerverhuur, dat had ik ook tussen haakjes gezet.

Ik denk dat ten tijde van de 2e pitch (okt 2018) en het niet doorgaan hiervan, het idee inzake de 4 niet zelfstandige wooneenheden is gekomen. De 2e pitch had geen kans van slagen en is ook ingetrokken. Dat er rond die tijd ook een de vergunningsaanvraag is ingediend voor de 4 niet zelfstandige woonruimten en deze na een week of wat in dec 2018 is afgewezen. Ik denk dat in de 1e pitch mevrouw B een beetje te optimistisch is geweest aangaande de huuropbrengsten en het verdienmodel., en vervolgens als oplossing in Q4 met de aanvraag van de niet zelfstandige wooneenheden is gekomen. Na afwijzing hiervan was het blijkbaar snel duidelijk voor haar, verkopen en je zegeningen tellen.

In hoeverre SIG op de hoogte is geweest van haar bedoelingen, geen idee, durf ik niet te zeggen. Dan zou mevrouw ten tijde van de 2e pitch "niet geheel duidelijk" zijn geweest t.o.v. SIG, zou ook zomaar kunnen.
Ook mijn hypo-verstrekker weet niet wat ik allemaal uitspook . En in A;dam is al dan niet illegaal onderverhuur, opsplitsing een algemene bezigheid met vele participanten.

Samenvattend, ben blij dat eea op korte termijn afgewikkeld wordt, en SIG zal kritisch moeten kijken naar nw aanvragen van mevrouw B. Bij mij staat ze op een lijstje

[ Bericht 0% gewijzigd door peterc op 13-02-2019 23:31:47 ]
djh77donderdag 14 februari 2019 @ 02:06
quote:
1s.gif Op woensdag 13 februari 2019 19:30 schreef jsuijker het volgende:
De verschillende schijven zijn ook gewoon alleen voor het investeringsbedrag waar banken ook de rente inschrijven (dus schijf 2 start niet pas bij investeringsbedrag+rente schijf 1).
Dit klopt niet. Er komt per schijf 40% bij voor rente en kosten.
quote:
recht van eerste hypotheek met betrekking tot leningdeel 1 is verleend tot een bedrag van (ťťn honderd vijfendertig duizend euro) § 135.000,00 te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten tezamen worden begroot op een bedrag van (vierenvijftig duizend euro) § 54.000,00 te weten veertig procent van de hoofdsom, derhalve tot een totaalbedrag van (ťťn honderd negenentachtig duizend euro)


[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 14-02-2019 08:04:14 ]
dyna18donderdag 14 februari 2019 @ 08:31
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 02:06 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dit klopt niet. Er komt per schijf 40% bij voor rente en kosten.

[..]

Precies. Op het moment dat het misgaat, kan er in het slechtste geval 70%+40%= 110% van de lening door schijf 1 opgeŽist worden. Pas daarna komt schijf 2 en schijf 3 staat achteraan.
Het blijft natuurlijk hopen dat men bij het overgaan tot executie niet zo massaal de kosten laat oplopen, echter heb je daar als investeerder geen grip op. Nog hebben we (gelukkig maar) een voorbeeld van hoe dat in de praktijk uitpakt.

Het is dus goed te beseffen dat het risicoverschil tussen schijf 1 en 2 vrij vors is. In een slecht scenario is het voor schijf 2 maar afwachten of je geld krijgt.
djh77donderdag 14 februari 2019 @ 08:47
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 08:31 schreef dyna18 het volgende:
Precies. Op het moment dat het misgaat, kan er in het slechtste geval 70%+40%= 110% van de lening door schijf 1 opgeŽist worden. Pas daarna komt schijf 2 en schijf 3 staat achteraan.
Ik denk dat het 70% * 1,4 = 98% van de waarde op moment van funding is.
Red_arrowdonderdag 14 februari 2019 @ 09:03
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 16:55 schreef impact9 het volgende:

[..]

Bij welke club?
Bij Nationale Nederlanden, die doen 70%, Woonfonds doet ook 70%, maar daar had je een speciale taxateur voor nodig en had hogere rente. RNHB doet 80% was was op dat moment heel traag. NIBC, ING en Rabo heb ik niet naar gekeken.

SIG is dus vooral interessant voor mensen die niet bij deze banken terecht kunnen met wat betreft inkomen of het gebrek aan eigen middelen of andere eisen van de bank. Bij Nationale Nederlanden mag je bijvoorbeeld max 3 beleggingspanden hebben.
bleyenburgdonderdag 14 februari 2019 @ 09:50
Er wordt weer een partij gegoocheld in het dashboard bij FNC.
De ene dag wordt het afgeboekte bedrag met paar honderd euri verlaagd. Volgende dag weer verhoogd.
Geen touw aan vast te knopen.

Zouden ze daar zelf weten wat ze allemaal aan het uitspoken zijn?
jsuijkerdonderdag 14 februari 2019 @ 09:55
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 02:06 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dit klopt niet. Er komt per schijf 40% bij voor rente en kosten.

[..]

quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 08:31 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Precies. Op het moment dat het misgaat, kan er in het slechtste geval 70%+40%= 110% van de lening door schijf 1 opgeŽist worden. Pas daarna komt schijf 2 en schijf 3 staat achteraan.
Het blijft natuurlijk hopen dat men bij het overgaan tot executie niet zo massaal de kosten laat oplopen, echter heb je daar als investeerder geen grip op. Nog hebben we (gelukkig maar) een voorbeeld van hoe dat in de praktijk uitpakt.

Het is dus goed te beseffen dat het risicoverschil tussen schijf 1 en 2 vrij vors is. In een slecht scenario is het voor schijf 2 maar afwachten of je geld krijgt.
Dan klopt de info gegeven over de hogere schijven niet. Deze zouden volgens de info bij projecten vanaf 60 en nu dan 70% lopen. Dan blijkt de inschrijving van schijf 2 pas te starten bij een LTV van ~90% (en nu zelfs 98%) wat natuurlijk een aanzienlijk verschil is en dus heel reeel dat vanaf schijf 2 al niets terugkomt
kopersneekdonderdag 14 februari 2019 @ 09:56
Termijn en doelstelling zijn aantrekkelijk. Schuldenberg door nieuwe stal oid?

SPOILER
Voor de rest is het vandaag niets imo...
jsuijkerdonderdag 14 februari 2019 @ 09:56
dubbel
gaanmetdiebanaandonderdag 14 februari 2019 @ 10:01
quote:
14s.gif Op woensdag 13 februari 2019 11:51 schreef Horsemen het volgende:
Algehele aflossing project Klaroenstraat of Karspelhofdreef

[..]

Gek, ik zit hier ook in maar heb geen bericht gehad.

Edit: ik zie nu dat het in een nieuwsbrief verstopt is.

[ Bericht 5% gewijzigd door gaanmetdiebanaan op 14-02-2019 10:10:23 ]
Ron1986donderdag 14 februari 2019 @ 10:12
Zou er een specifieke reden zijn dat deze E is of zijn dit echt slechte cijfers..?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab1
NaRegenDeZondonderdag 14 februari 2019 @ 10:22
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 08:47 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik denk dat het 70% * 1,4 = 98% van de waarde op moment van funding is.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar resultaten uit het heden ook niet.

Feiten:
In de grote steden is er eigenlijk als sinds de jaren 50 krapte op de woningmarkt.
De woningmarkt heeft zich ondanks deze krapte altijd ontwikkeld met pieken en dalen.
Pieken en dalen worden o.a.veroorzaakt door zaken als rente stand, werkloosheid, hoogte aandelen markt, conjunctuur, politieke regels........
Prijzen stijgen vaak relatief langzaam en dalen snel.
Het verleden heeft ons geleerd dat dalingen van tot 50% mogelijk zijn.
Door fluctuaties in huizenprijzen en verkeerde inschattingen van met name de belegginsmarkt zijn in het verleden hypotheekbanken als o.a. FGH en WUHB zo goed als omgevallen.

Op dit moment zitten we met historisch lage rente, lage werkloosheid, hoge beurskoersen, veel optimisme in de markt en een. rechts van het midden, beleggers gezinde regering.

Alle ingrediŽnten zijn dus aanwezig dat we nu op een top in de markt zitten en dat vroeger of later een aantal katalysatoren keert en de markt in een neergaande spiraal terecht komt.

Als ik in deze koffie dik kijk zal de eerste katalysator voor demping van prijzen op de beleggingsmarkt voor onroerend goed naar mijn idee zijn dat de regelgeving aangaande het puntensysteem van huurwoningen ook gaat gelden voor het midden segment. Hierdoor zal de waarde in verhuurde staat van onze SIG panden als eerste getroffen worden. Als dat nog eens gevolgd wordt door wat rente stappen van de centrale bank kan het wel eens hard gaan.

Mede daarom ben ik tegen de verhoging van schijf 1 naar 70% en investeer ik even niet meer bij SIG bij deze rente in schijf 1. Hoop dat andere met mij dit signaal willen afgeven dat dit niet de juiste weg is die er nu ingeslagen wordt door SIG.

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 14-02-2019 10:36:57 ]
OpDieFietsdonderdag 14 februari 2019 @ 10:25
quote:
12s.gif Op woensdag 13 februari 2019 22:54 schreef peterc het volgende:

[..]

In de 2e pitch namelijk die van okt 2018 voor een additionele hypo, van vlgs mij 116k voor dit pand, staat in de finan analyse een bedrag van 24k voor huuropbrengsten.Is toen ook al over gesproken de 2k in de maand , op het forum. In de 2 pitchen staat vanzelfsprekend niets over kamerverhuur, dat had ik ook tussen haakjes gezet.
We zijn het dus eens dat het niet in de pitch stond (noch in de eerste, noch in de tweede) :)

quote:
In hoeverre SIG op de hoogte is geweest van haar bedoelingen, geen idee, durf ik niet te zeggen. Dan zou mevrouw ten tijde van de 2e pitch "niet geheel duidelijk" zijn geweest t.o.v. SIG, zou ook zomaar kunnen.
Ik wil niet de suggestie wekken dat SIG direct op de hoogte was.
Ik constateer alleen wel dat dit nu het zoveelste geval is waarbij ze ofwel hun huiswerk niet goed hebben gedaan (denk aan kwesties mbt erfpacht en kadastrale situatie), ofwel dat er sprake is van geldleners die niet het juiste/hele verhaal vertellen omtrent hun bedoelingen met een pand. Waarbij ik me bovendien afvraag of SIG wel voldoende haar best doet om het echte verhaal boven tafel te krijgen.
Ron1986donderdag 14 februari 2019 @ 10:28
Denk dat ze de plank misslaan bij SIG, ik ga iig ook even uitwijken naar alternatieven puur om het feit dat ik zelf het risico wil kunnen bepalen en daarvoor ook een redelijke rente verwacht.
TisIkdonderdag 14 februari 2019 @ 11:57
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 08:47 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik denk dat het 70% * 1,4 = 98% van de waarde op moment van funding is.
Inderdaad.
Het is 40% van schijf 1, niet 40% van de waarde van het onderpand,
rechtsbackjedonderdag 14 februari 2019 @ 14:48
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 10:12 schreef Ron1986 het volgende:
Zou er een specifieke reden zijn dat deze E is of zijn dit echt slechte cijfers..?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab1
Hij/zij maakt meer op dan hij verdient en dat is best aardig wat. Ik denk dat het elders met een goed verhaal ook voor 8% kan worden ondergebracht.
ML45donderdag 14 februari 2019 @ 16:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 21:40 schreef Jaco078 het volgende:
Wij zullen via ML45 de reactie van Gijs horen.
Hier het antwoord, trek zelf je conclusie:
SPOILER
""Er zullen zeker wel huurinkomsten zijn naast het eigen inkomen. Naast een deel bewonen zal er zeker ook sprake zijn van verhuur. Het is juist dat de rente niet fiscaal verrekend kan worden.Welke kosten doel je op die mogelijk voor haar aftrekbaar zullen zijn in box 3?"" NB Bij de laatste zin was mijn vraag dat de rentekosten bij een box 3 belegging wel als kosten aftrekbaar zijn maar nu bij een bewoning in box 1 niet
ML45donderdag 14 februari 2019 @ 16:42
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 09:34 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Even dit project doorgenomen.
Op zich is het overnemen van een winstgevende onderneming geen verkeerde stap, zolang je niet teveel veranderingen gaat doorvoeren.

- De winstprognose zie ik gehalveerd worden op basis van dezelfde omzet als voorgaande jaren (100k naar 50k). 50K man fee, denk ik dan.
- Beide blijven ook naast deze investering (deels) werken in loondienst, wat positief is.
- Heeft de hypothecaire inschrijving nog effect op de 2e hypotheek die verpand is aan de investeerders?
Heb het project meegenomen ofschoon ik de Goodwill wel stevig vind maar het geheel geeft mij voldoende vertrouwen. Ik zit in een eerder project dat sinds juni 2018 netjes betaalt. Mbt jouw laatste vraag de hyp inschrijving heeft zeker een negatief effect wanneer de hypotheek ondanks de pos/neg verklaring verhoogd wordt, een kwestie van vertrouwen dat de ondernemers zich houden aan de verklaring hetgeen ik wel heb.
djh77donderdag 14 februari 2019 @ 18:03
Lasgereedschap op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/rustbuster/
Camoglidonderdag 14 februari 2019 @ 18:58
Project 72 76 van gve is al jaren gestopt met betalen. Om de zoveel tijd krijg ik weer een bericht dat er wordt gepraat over een regeling tot terugbetaling. Gaat maar door, met 0,0 materieel effect.
Gelukkig geven ze niet niet meer aan dat ik binnen een concreet aantal maanden de regeling kan verwachten: ‘Zodra het een en ander meer concreet is geworden informeren wij u verder.’....
Jaco078donderdag 14 februari 2019 @ 19:23
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 18:58 schreef Camogli het volgende:
Project 72 76 van gve is al jaren gestopt met betalen. Om de zoveel tijd krijg ik weer een bericht dat er wordt gepraat over een regeling tot terugbetaling. Gaat maar door, met 0,0 materieel effect.
Gelukkig geven ze niet niet meer aan dat ik binnen een concreet aantal maanden de regeling kan verwachten: ‘Zodra het een en ander meer concreet is geworden informeren wij u verder.’....
Er vanuit gaande dat de restant hoofdsom al lang is afgeschreven, toch netjes dat ze het project 'in beeld' houden.
djh77donderdag 14 februari 2019 @ 19:59
350k voor een it bedrijf op KoM
https://www.kapitaalopmaat.nl/Vixion-Holding-BV
Lijkt me meer een project voor ccf
obligatairedonderdag 14 februari 2019 @ 23:44
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 19:59 schreef djh77 het volgende:
350k voor een it bedrijf op KoM
https://www.kapitaalopmaat.nl/Vixion-Holding-BV
Lijkt me meer een project voor ccf
Ik pak deze mee.
Horsemenvrijdag 15 februari 2019 @ 07:21
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 10:22 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar resultaten uit het heden ook niet.

Feiten:
In de grote steden is er eigenlijk als sinds de jaren 50 krapte op de woningmarkt.
De woningmarkt heeft zich ondanks deze krapte altijd ontwikkeld met pieken en dalen.
Pieken en dalen worden o.a.veroorzaakt door zaken als rente stand, werkloosheid, hoogte aandelen markt, conjunctuur, politieke regels........
Prijzen stijgen vaak relatief langzaam en dalen snel.
Het verleden heeft ons geleerd dat dalingen van tot 50% mogelijk zijn.
Door fluctuaties in huizenprijzen en verkeerde inschattingen van met name de belegginsmarkt zijn in het verleden hypotheekbanken als o.a. FGH en WUHB zo goed als omgevallen.

Op dit moment zitten we met historisch lage rente, lage werkloosheid, hoge beurskoersen, veel optimisme in de markt en een. rechts van het midden, beleggers gezinde regering.

Alle ingrediŽnten zijn dus aanwezig dat we nu op een top in de markt zitten en dat vroeger of later een aantal katalysatoren keert en de markt in een neergaande spiraal terecht komt.

Als ik in deze koffie dik kijk zal de eerste katalysator voor demping van prijzen op de beleggingsmarkt voor onroerend goed naar mijn idee zijn dat de regelgeving aangaande het puntensysteem van huurwoningen ook gaat gelden voor het midden segment. Hierdoor zal de waarde in verhuurde staat van onze SIG panden als eerste getroffen worden. Als dat nog eens gevolgd wordt door wat rente stappen van de centrale bank kan het wel eens hard gaan.

Mede daarom ben ik tegen de verhoging van schijf 1 naar 70% en investeer ik even niet meer bij SIG bij deze rente in schijf 1. Hoop dat andere met mij dit signaal willen afgeven dat dit niet de juiste weg is die er nu ingeslagen wordt door SIG.
Ik sluit mij ook aan bij de oproep en investeer voorlopig niet meer bij SiG.

Ik zie de verhoging van de verschillende schijven net als vele andere als zeer zorgelijk. Ik hoop dat SiG dit ook in ziet en op zijn minst deze tweede verhoging terug wil draaien.
TisIkvrijdag 15 februari 2019 @ 10:04
Alternatief voor SiG?
https://www.voordegroei.nl/investeringskansen/holland-steen/
Ik neem hem in ieder geval mee.
Hij loopt erg snel vol, dus als je mee wil doen ....
obligatairevrijdag 15 februari 2019 @ 10:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 10:04 schreef TisIk het volgende:
Alternatief voor SiG?
https://www.voordegroei.nl/investeringskansen/holland-steen/
Ik neem hem in ieder geval mee.
Hij loopt erg snel vol, dus als je mee wil doen ....
Deze staat ook op NL Investeert, waar ook de eerste tranche is aangeboden.
Blijkbaar hebben de heren erge haast?

SPOILER
*Deze tweede tranche ad EUR 440.000,= wordt als cofinanciering verstrekt, in samenwerking met partnerplatform Voordegroei. De voorwaarden van de lening en de uitgangspunten op de website van NLInvesteert en Voordegroei zijn exact hetzelfde. Dat geldt ook voor de geboden zekerheden. Dit is middels een intercreditor-overeenkomst vastgelegd.
paardendoktervrijdag 15 februari 2019 @ 10:55
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 19:23 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Er vanuit gaande dat de restant hoofdsom al lang is afgeschreven, toch netjes dat ze het project 'in beeld' houden.
quote:
1s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 07:21 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik sluit mij ook aan bij de oproep en investeer voorlopig niet meer bij SiG.

Ik zie de verhoging van de verschillende schijven net als vele andere als zeer zorgelijk. Ik hoop dat SiG dit ook in ziet en op zijn minst deze tweede verhoging terug wil draaien.
Ik deed al niks bij SIG en denk dat ze aan het overleven zijn nu en alles uit de kast trekken om klantjes met pandjes te werven. Ooit zijn ze in een niche gedoken, maar die niche is verdampt omdat gewone banken nu ook in deze vijver vissen.

Daarnaast gaat de politiek zich binnenkort bemoeien met deze tsunami van particuliere huisjesmelkers en dat zal ook niet echt helpen. Ik verwacht vanuit de politiek maatregelen inzake huurprijzen en de verplichting tot het vormen van een onderhoudsfonds en zo.

Tot slot heb ik het businessmodel waarbij je na vijf jaar moet herfinancieren altijd wat geforceerd gevonden.

SIG heeft zo'n 60 objecten in portefeuille en daar kan de schoorsteen moeilijk van roken is mijn inschatting.
mike79_nvrijdag 15 februari 2019 @ 11:15
quote:
0s.gif Op donderdag 14 februari 2019 19:59 schreef djh77 het volgende:
350k voor een it bedrijf op KoM
https://www.kapitaalopmaat.nl/Vixion-Holding-BV
Lijkt me meer een project voor ccf
Ik denk dat dit niet in aanmerking komt voor plaatsing bij CCF. Ik zie als zekerheid een verpanding, dat zal wel geregeld kunnen worden (al blijft het KOM) maar de ervaring blijkt dat dit in geval van faillissement nauwelijks iets op zal brengen. De andere 'materiŽle' zekerheden bestaan uit een uitdraaitje van de IB 2017 en een toezegging.
obligatairevrijdag 15 februari 2019 @ 11:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 10:55 schreef paardendokter het volgende:

[..]

[..]

Ik deed al niks bij SIG en denk dat ze aan het overleven zijn nu en alles uit de kast trekken om klantjes met pandjes te werven. Ooit zijn ze in een niche gedoken, maar die niche is verdampt omdat gewone banken nu ook in deze vijver vissen.

Daarnaast gaat de politiek zich binnenkort bemoeien met deze tsunami van particuliere huisjesmelkers en dat zal ook niet echt helpen. Ik verwacht vanuit de politiek maatregelen inzake huurprijzen en de verplichting tot het vormen van een onderhoudsfonds en zo.

Tot slot heb ik het businessmodel waarbij je na vijf jaar moet herfinancieren altijd wat geforceerd gevonden.

SIG heeft zo'n 60 objecten in portefeuille en daar kan de schoorsteen moeilijk van roken is mijn inschatting.
Punt is, als banken financieringen kunnen en willen verstrekken tegen lage(re) percentages, wie zijn wij dan om hogere rente te eisen voor nagenoeg nul risico.

Alternatief voor een opgerekte eerste schijf, zou zijn lagere rente. Maar dat willen we niet. Maar misschien (kuch kuch, ik zeg het niet graag) zouden we die lagere rente dan toch maar moeten accepteren.
petercvrijdag 15 februari 2019 @ 12:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 11:38 schreef obligataire het volgende:

[..]

Punt is, als banken financieringen kunnen en willen verstrekken tegen lage(re) percentages, wie zijn wij dan om hogere rente te eisen voor nagenoeg nul risico.

Alternatief voor een opgerekte eerste schijf, zou zijn lagere rente. Maar dat willen we niet. Maar misschien (kuch kuch, ik zeg het niet graag) zouden we die lagere rente dan toch maar moeten accepteren.
SIG Nieuwegein open, gaat toch weer snel
Gijsbertusvrijdag 15 februari 2019 @ 12:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 11:38 schreef obligataire het volgende:
Alternatief voor een opgerekte eerste schijf, zou zijn lagere rente. Maar dat willen we niet. Maar misschien (kuch kuch, ik zeg het niet graag) zouden we die lagere rente dan toch maar moeten accepteren.
Verschil met bank en crowdfunding is/ kan zijn dat de crowd het tegen 100% kan financieren, en de meeste banken tot 70% gaan en de rest met een PL financieren.
Als SIG de 60% 1e schijf hanteert met een kleine verlaging naar 4,5%, blijven er meer investeerders over dan nu het geval is.
Faraday01vrijdag 15 februari 2019 @ 12:14
quote:
12s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 12:02 schreef peterc het volgende:

[..]

SIG Nieuwegein open, gaat toch weer snel
ik zie tegelijkertijd een stuk minder investeerders via Fok! :)
djh77vrijdag 15 februari 2019 @ 12:23
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 12:09 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Verschil met bank en crowdfunding is/ kan zijn dat de crowd het tegen 100% kan financieren, en de meeste banken tot 70% gaan en de rest met een PL financieren.
Als SIG de 60% 1e schijf hanteert met een kleine verlaging naar 4,5%, blijven er meer investeerders over dan nu het geval is.
Gemiddelde rente door nieuwe systematiek daalt van 5,18% naar 5,07%.

Zelf had ik liever een renteverlaging gezien in combinatie met een lager risico (50% tlv).
In onderstaande tabel kan je in de rechter kolom aflezen dat SiG een lagere rente had kunnen aanbieden aan de ondernemers waarbij tevens het risico in schijf 1 en in schijf 2 voor de investeerders zou afnemen tov de huidige situatie.
pg2fzj8e.png
Faraday01vrijdag 15 februari 2019 @ 12:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 12:23 schreef djh77 het volgende:

[..]

Gemiddelde rente door nieuwe systematiek daalt van 5,18% naar 5,07%.

Zelf had ik liever een renteverlaging gezien in combinatie met een lager risico (50% tlv).
In onderstaande tabel kan je in de rechter kolom aflezen dat SiG een lagere rente had kunnen aanbieden aan de ondernemers waarbij tevens het risico in schijf 1 en in schijf 2 voor de investeerders zou afnemen tov de huidige situatie.
[ afbeelding ]
Als je dit zo ziet, gaat de aanpassing de marktpositie van SiG ook niet heel erg verbeteren. Het gaat om 0,1% over de hele investering, dus over tussen de §100-200 per jaar voor de meeste projecten. Dat hadden ze ook kunnen bereiken door wat kostenbesparing te realiseren. Het probleem is dat banken voor verreweg de meeste vastgoedfinancieringen een veel aantrekkelijkere rente bieden op dit moment. En SiG komt daar niet bij in de buurt omdat ze tegelijkertijd de investeerders voldoende moet bieden.
paardendoktervrijdag 15 februari 2019 @ 13:00
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 12:30 schreef Faraday01 het volgende:

[..]
Het probleem is dat banken voor verreweg de meeste vastgoedfinancieringen een veel aantrekkelijkere rente bieden op dit moment. En SiG komt daar niet bij in de buurt omdat ze tegelijkertijd de investeerders voldoende moet bieden.

Dit sluit mooi aan bij mijn betoog hierboven: SiG wordt gewoon de markt uitgedrukt door de grotere jongens. Dan is de volgende vraag voor SiG: heb ik al voldoende portefeuille opgebouwd om te overleven. En die portefeuille omvat nu ca. 60 panden, dus vul het antwoord zelf maar in..
Faraday01vrijdag 15 februari 2019 @ 13:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 13:00 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Dit sluit mooi aan bij mijn betoog hierboven: SiG wordt gewoon de markt uitgedrukt door de grotere jongens. Dan is de volgende vraag voor SiG: heb ik al voldoende portefeuille opgebouwd om te overleven. En die portefeuille omvat nu ca. 60 panden, dus vul het antwoord zelf maar in..
Tegen mijn verwachting in zit het project van vandaag al bijna vol dus er is blijkbaar nog voldoende interesse. Wat op valt is dat er weinig investeerders zijn en dat er forse bedragen per investeerder gefund worden.
NaRegenDeZonvrijdag 15 februari 2019 @ 13:38
Onze vriend Peter Verhaar vindt het risico ook te groot worden.
https://twitter.com/peterverhaar/status/1095995446609276928
en doet na de wijziging schijf 1 percentage bij SIG naar 70% ook niet meer mee.
djh77vrijdag 15 februari 2019 @ 13:53
Update FNC:

Extra Personeel Glazenwasbedrijf (D) - Openstaand : 66,09%
quote:
De incasso van januari is zoals reeds vorige maand aangegeven niet geslaagd. De kredietnemer heeft betaalproblemen en aldus hebben wij een betalingsregeling afgesproken om de kredietnemer de tijd te geven om de problemen op te lossen. De betalingsregeling behelst een termijn van 4 maanden waarin wij telkens een halve termijn mogen ontvangen. Wij mochten in januari de derde betaling ontvangen. Indien aan de betalingsregeling wordt voldaan, verwachten wij de volgende termijn te kunnen uitbetalen in februari.
Bruidsmodeketen (C) - Openstaand: 42,56%
quote:
De incasso van januari is geslaagd. Wij hebben een afbetalingsregeling gemaakt met de kredietnemer. De kredietnemer zal ervoor zorgen dat de incasso's iedere maand slagen en hij zal daarnaast ook iedere maand § 500,- overmaken om de achterstand in te lopen. Wij hebben de eerste betaling reeds mogen ontvangen. Zodra wij een volledige termijn mogen ontvangen, zullen wij deze zo spoedig mogelijk aan u overmaken.
Nieuwe Vloer & Grill voor Grillroom (B) - Openstaand: 47,53 %
quote:
De Incasso van januari is niet geslaagd zoals reeds eerder aangegeven hadden wij een betaalregeling lopen. Met de deelbetaling van 15 januari is de regeling op zijn einde gelopen. Wij houden contact met de kredietnemer om de situatie te evalueren en ervoor te zorgen dat de normale termijnen hervat worden. Daarnaast kijken wij ook tevens naar de afbetalingsmogelijkheden van de achterstand. Wij zullen u over de eventuele afspaken informeren in de volgende update.
Materialeninkoop Interieurontwerper (C) - Openstaand: 67,24%
quote:
De incasso van december is niet geslaagd, waardoor de achterstand is opgelopen tot drie termijnen. De lening hebben wij dan ook opgezegd. Wij hebben contact gehad met de broer van de kredietnemer. Wegens omstandigheden in de privesfeer is er een voorlopige bewindvoerder aangesteld. Wij hebben de lening inmiddels opgezegd en hebben onze vordering ook aan de bewindvoerder opgegeven. Wij houden u op de hoogte zodra wij meer informatie mogen ontvangen van de bewindvoerder.
Verbouwing Eetcafť & Frituur (E) - Openstaand: 32,56%
quote:
De achterstand is opgelopen tot drie termijnen, waardoor wij de lening hebben moeten opzeggen. Wij hebben na de opzegging nog geen contact kunnen krijgen met de kredietneemsters. Wel hebben wij aangekondigd de kredietneemsters op hun borgstelling te moeten aanspreken als wij niet spoedig de eerste betalingen ontvangen of geen betalingsregeling kunnen treffen. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat. De aankomende maand zullen wij het traject vervolgen.
Buffer Payroll Bedrijf (C) - Openstaand: 25,96%
quote:
De incasso van januari is geslaagd. Hierdoor is de achterstand stabiel op twee termijnen gebleven. Wij zijn in contact met de kredietnemer. De incasso van februari kan normaal geincasseerd worden. De kredietnemer is nog steeds aan het wachten op enkele grote betalingen waardoor de achterstand kan worden ingelopen. De reden waarom hier nog geen progressie in zit is vanwege persoonlijk omstandigheden van de persoon die finaal akkoord moet geven voor de betalingen aan onze kredietnemer. Onze kredietnemer blijft dit nauwgezet opvolgen met zijn debiteur en wij zijn in nauw contact met onze kredietnemer. Wij zullen over eventuele verdere ontwikkelingen communiceren in de volgende update.
Voorfinanciering Spoorbeveiliger (E) - Openstaand: 82,37%
quote:
Deze kredietnemer heeft twee leningen lopen, waarvan bij ťťn lening de betalingsachterstand opgelopen is tot meer dan drie termijnen. Hierdoor hebben wij de lening opgezegd. In de andere lening is ook een achterstand ontstaan, die niet is ingelopen, ook deze lening hebben wij opgezegd. Wij hebben, ondanks onze pogingen per telefoon, e-mail en post, geen contact kunnen krijgen. Wel heeft zich een schuldhulpverlener gemeld, welke de hoogte van de vorderingen heeft opgevraagd. Wij hebben de hoogte van beide leningen opgegeven en vragen gesteld met betrekking tot de totale schuldenlast, maar hebben nog geen reactie vernomen. Wij verwachten u hierover te kunnen informeren in de volgende update.
Deelname Franchise Mobile Service (C) - Openstaand: 85,55%
quote:
De incasso van januari is niet geslaagd. Hierdoor is de achterstand opgelopen tot drie termijnen. Wij hebben u reeds vorige maand ingelicht naar de oorzaken en de situatie betreffende de achterstand. Wij hebben contact gehad met de kredietnemer, maar hieruit blijkt dat hij niet in de mogelijkheid verkeert om de betalingsachterstand niet over de 90 dagen termijn te laten gaan. Indien de betalingsachterstand over de 90 dagen termijn gaat zullen we genoodzaakt zijn de lening op te zeggen. Indien wij moeten overgaan tot opzegging dan zal u in de volgende update hierover geinformeerd worden.
Adviesbureau Extra Werkplekken (E) - Openstaand: 84,70%
quote:
De incasso van januari is niet geslaagd. Wij hebben een betaaltoezegging ontvangen echter de betaling zelf hebben wij nog niet op onze rekening mogen ontvangen. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.
Restaurant Vloer & Interieur (E) - Openstaand: 89,24%
quote:
De incasso van januari is niet geslaagd. Hierdoor is de achterstand opgelopen tot twee termijnen. Wij hebben inmiddels reactie mogen ontvangen van de kredietnemer. De kredietnemer geeft aan dat januari een rustige maand is in de horeca vanwege de feestdagen in december. Wij hebben wel een deelbetaling mogen ontvangen. Wij zijn in contact met de kredietnemer. Zodra wij het restant mogen ontvangen zullen wij de termijn zo spoedig mogelijk aan u overmaken. Wij blijven het incassoproces vlgen met als doel de achterstand zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.
Reclameconsultant Overbrugging (B) - Openstaand: 92,24%
quote:
De incasso van januari is niet geslaagd. Wij hebben reeds een betaalbewijs ontvangen echter de betaling zelf hebben wij nog niet op onze rekening mogen ontvangen. Zodra wij dit ontvangen en verwerkt hebben, zullen wij dit zo spoedig mogelijk aan u overmaken.
Kinderboekenschrijvers Voorfinancieren Oplage (E) - Openstaand: 100,00%
quote:
De incasso van janauri is niet geslaagd, waardoor de achterstand is opgelopen tot drie termijnen. Ondanks de vele contactpogingen mochten wij nog geen reactie ontvangen van de kredietnemer. Indien de betaalachterstand oploopt tot meer dan 90 dagen zullen wij genoodzaakt zijn de lening op te zeggen. Indien dit het geval is, zal u hierover in de volgende update geinformeerd worden.
Voorfinanciering uitzendprojecten (A) - Openstaand: 35,05%
quote:
De kredietnemer is gefaillieerd op 15 augustus 2018 en wij hebben de vordering ingediend in het faillissement. Onze vordering is op de lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst door de curator. Zoals aangegeven in onze eerdere updates richten wij ons, vanwege het faillissement, in de dagvaardingsprocedure op de Borg en heeft de Borg tot heden nog niets van zich laten horen. Ook heeft de deurwaarder de kredietnemer niet aangetroffen bij een huisbezoek. Derhalve zijn wij verder gegaan en hebben wij de Borg inmiddels reeds gedagvaard zodat we een executoriale titel behalen en beslag kunnen leggen op vermogensbestanddelen van de Borg. Update: De dagvaarding is door de deurwaarder uitgebracht. Dit betekent dat de Borg zich bij de rechtbank moet melden. Vanwege de hoogte van de vordering en het feit dat de procedure is aangebracht bij de kantonrechter, hoeft de Borg niet persť een advocaat te stellen. Hij kan zichzelf ook vertegenwoordigen. Ook in deze fase is het mogelijk dat de Borg een regeling aanbiedt.
Van den Hoek Stucadoors (C) - Openstaand: 55,14%
quote:
Zoals in onze vorige updates aangegeven, hebben wij deze lening overgedragen aan de deurwaarder. Deze heeft een dagvaarding uitgebracht en de kredietnemer heeft zich niet met zijn advocaat in de procedure gesteld. Inmiddels heeft de Rechtbank een verstekvonnis uitgesproken waarin onze vorderingen zijn toegewezen. Wij hebben de deurwaarder gevraagd het vonnis ten uitvoer te leggen en wij hebben inmiddels executoriaal beslag gelegd op het onroerend goed van de kredietnemer. Dit beslag is zowel aan de kredietnemer als aan de eerste hypotheekhouder betekend. Wij wachten nog op informatie van de eerste hypotheekhouder om eventuele vervolgstappen te bepalen. Ook hebben wij nog steeds geen contact weten te krijgen met de kredietnemer om een eventuele minnelijke oplossing te bewerkstelligen. Wij zullen u in de volgende update informeren over de vervolgstappen.
Groei Manege in Utrecht (A) - Openstaand: 55,53%
quote:
De gemeente Utrecht is al enige tijd bezig met een minnelijk schuldhulptraject. Wij hebben reeds een voorstel ontvangen voor 8,61% van uw vordering tegen finale kwijting en hebben dit voorstel afgwezen. De reden hiervan is dat wij onvoldoende informatie hebben ontvangen om een weloverwogen beslissing te nemen in het beste belang van u. Het is mogelijk dat we alsnog na de afwijzing de onderbouwing of een hernieuwd voorstel ontvangen, wij zullen het voorstel dan opnieuw beoordelen en een weloverwogen beslissing nemen die in het beste belang is van u. Update: de gemeente Utrecht heeft nog geen hernieuwd voorstel gedaan of gevraagd om een heroverweging. Wij zullen de komende maand zelf contact opnemen met de gemeente om de stand van zaken op te vragen
.

J. Both Timmerwerken & onderhoud (E) - Openstaand: 44,87%
quote:
Wij hebben het dossier geruime tijd overgedragen aan onze deurwaarder en de kredietnemer heeft daar ook meerdere betalingen van § 1.000,- per maand verricht. Hij is echter gestopt met betalen en heeft, ondanks toezeggingen dat de betalingen alsnog gedaan zullen worden, geen betalingen meer verricht. Wij hebben de deurwaarder gevraagd een dagvaarding op te stellen en de dagvaarding zal worden uitgebracht in de komende maand. Update: De dagvaarding is door de deurwaarder uitgebracht. Dit betekent dat de kredietnemer zich bij de rechtbank moet melden. Vanwege de hoogte van de vordering en het feit dat de procedure is aangebracht bij de kantonrechter, hoeft de kredietnemer niet persť een advocaat te stellen. Hij kan zichzelf ook vertegenwoordigen. Ook in deze fase is het mogelijk dat de kredietnemer een regeling aanbiedt. Mochten wij geen regeling aangeboden krijgen dan zullen wij, nadat wij een executoriale vonnis hebben behaald, beslag leggen op vermogensbestanddelen van de kredietnemer.
Assortimentsuitbreiding Groothandel (D) - Openstaand: 92,54%
quote:
Zoals in de eerdere update aangegeven, heeft de gemeente zich gemeld voor een minnelijk schuldhulptraject. Wij hebben contact opgenomen en de hoogte van de vordering doorgegeven. Inmiddels hebben wij ook een voorstel van de gemeente ontvangen en hebben we volledige inzage in de de totale schuldenlast van de kredietnemer. Het voorstel bedraagt 8,68% van onze uitstaande vordering. Vanwege de leeftijd en de fysieke gesteldheid van de kredietnemer is niet te verwachten dat hij in staat zou zijn deze vordering volledig te voldoen. Ook gezien het grote aantal schuldeisers, waaronder verschillende incassobureau's en deurwaarders is het reeds gedane voorstel, hoe mager dan ook, het hoogst haalbare en tevens de meest nette oplossing. Wij hebben derhalve ingestemd met het voorstel, maar hebben van de gemeente vernomen dat er vijf andere schuldeisers zijn die hun instemming hebben geweigerd. De gemeente heeft hen gevraagd hun standpunt te heroverwegen. Wij worden geÔnformeerd zodra duidelijk is of het minnelijk schuldhulptraject is geslaagd. Het alternatief betekent dat de kredietnemer een verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. In dat geval zijn wij verplicht mee te werken en kan de kredietnemer na drie jaar een schone lei krijgen, waardoor wij geen aanspraak meer kunnen maken en de kredietnemer ook niet langer verplicht is om de vordering te voldoen.
Materialen Behang & Schilderbedrijf (D) - Openstaand: 60,67%
quote:
Wij hebben dit dossier overgedragen aan de deurwaarder en de deurwaarder de instructie gegeven om eerst tot een minnelijke regeling te komen. De deurwaarder heeft daarop echter geen reactie mogen vernemen. Derhalve hebben wij gevraagd om een dagvaarding uit te brengen, echter had de kredietnemer geen Nederlands adres en is vermoedelijk naar het geboorteland vertrokken. Update: Wij zijn met ons onderzoek bezig, mogelijk kunnen we de kredietnemer ook in zijn geboorteland bereiken. Wij zullen u informeren over ons onderzoek en de te nemen vervolgstappen zodra het onderzoek afgerond is.
Onderhoudsbedrijf Hefbruggen (E) - Openstaand: 100,00%
quote:
Wij hebben de lening opgezegd en de gehele vordering opgeŽist bij de kredietnemer. Op de opzegging is niet gereageerd, ook hebben wij telefonisch geen contact kunnen krijgen. Ondanks de vele pogingen en waarschuwingen hebben wij geen betaling mogen ontvangen van de kredietnemer, waardoor wij de kredietnemer negatief bij het BKR hebben geregistreerd. Ook hebben wij een externe partij onderzoek laten doen en huisbezoeken af laten leggen. Deze partij heeft kortstondig contact gehad met de eigenaar van het bedrijf. Het enige dat werd vernomen is dat hij stelde 'failliet' te zijn. Blijkens de faillissementsregisters was dit echter niet het geval en berust dit dus niet op waarheid. Het lijkt er dus sterk op dat de kredietnemer niet de intentie heeft om de vordering terug te willen betalen. Zoals u weet hebben wij het dossier overgedragen aan de advocaat. Ook heeft onze advocaat op 12 oktober 2018 aangifte gedaan en deze stukken zijn toegevoegd aan de inmiddels uitgebrachte dagvaarding. De kredietnemer stond echter niet op een Nederlands adres ingeschreven, waardoor betekening aan zijn adres niet mogelijk blijkt te zijn. Nu hebben wij onze advocaat gevraagd om openbaar te dagvaarden. De dagvaardingstermijn bedraagt in dit geval drie maanden, maar dan kunnen we wel verder. Het doel van de opgestarte procedure is allereerst het terug krijgen van uw investering en subsidiair om de route richting een schuldsanering af te snijden, nu dit niet bedoeld is voor dergelijke casussen. Update: Gezien de lange dagvaardingstermijn zijn er vooralsnog geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden.
Thuiszorg Nieuwe Bedrijfswagen (B) - Openstaand: 83,82%
quote:
Zoals in onze eerdere updates aangegeven hebben wij deze lening opgezegd in oktober 2018. Kort daarna hebben wij afspraken gemaakt voor de aflossing van de lening met de kredietneemster. Wij hebben inmiddels twee betalingen van § 250,- en ťťn betaling van § 500,- ontvangen. De komende drie maanden zal de kredietneemster maandelijks § 500,- voldoen en in april 2019 zullen wij de regeling herzien. Dit termijnbedrag is overigens hoger dan het oorspronkelijke termijnbedrag en wij zullen erop toezien dat de afspraken nagekomen worden.
djh77vrijdag 15 februari 2019 @ 13:55
Naar aanleiding van de afboeking van assortimentsuitbreding Groothandel na slechts enkele maanden aan FNC gevraagd hoe het kan dat er opeens zoveel schulden zijn:
quote:
Ondanks dat de omzet afnam was er een stijging in de winst te zien. Er waren geen langlopende schulden en de kortlopende schuld was der mate laag dat dit niet zorgelijk was.
Daarnaast doen wij in de pitch nooit uitspraken over de leeftijd of de fysieke gesteldheid van de kredietnemer. Dit is in verband met de privacy van de ondernemer ook niet wenselijk. In de pitch wordt alleen benoemd wat de onderneming doet, waar de lening voor dient en eventuele aanvullende informatie zoals de geleverde dienst of product en de afnemers.

De schulden zijn ontstaan omdat de kredietnemer vanwege gezondheidsklachten zijn werkzaamheden in zijn onderneming niet heeft kunnen voortzetten, wat ervoor zorgde dat schulden vanaf dat moment opliepen. De leeftijd van de kredietnemer was ons bekend, maar heeft ons niet doen besluiten om af te zien van de aanvraag gelet op de overige beschikbare documentatie.

Wij hebben in 2017 voldoende onderzoek gedaan (en doen dat nog steeds) naar de ondernemer. Zoals altijd betreft dit een momentopname en hoe het na dag ťťn (of dag 600) gaat na uitbetaling van de financiering, is niet mee te nemen in de risico analyse. Wij vinden het voor onze investeerders heel vervelend als een lening niet wordt afgelost of is afgeboekt.
Gijsbertusvrijdag 15 februari 2019 @ 14:00
Update FNC


[1% CB] 2e Vestiging Horecabedrijf
SPOILER
De incasso van januari is niet geslaagd. De kredietnemer heeft aangegeven dat de tweede vestiging zal stoppen en worden verkocht. Hierdoor is er minder liquiditeit beschikbaar om de termijnen de voldoen. Wij hebben hiervoor een tijdelijke betalingsregeling getroffen ( vier maanden lang halve termijnbetalingen) zonder dat de achterstand mag oplopen to drie termijnen en na de verkoop (die volgens de kredietnemer in maximum zes maanden verkocht zal worden) kan de achgterstand worden ingelost.
Voorfinanciering Debiteuren - m.n. Overheid
SPOILER
Update: De comparitie heeft plaatsgevonden op 4 februari 2019. Wij zijn samen met onze advocaat naar de comparitie toe geweest en hebben ons verhaal gedaan en uitgelegd waarom wij het niet eens zijn met het vonnis van de Rechtbank. Zoals wij reeds dachten was de comparitie door het Gerechtshof ingelast om partijen tot een schikking te bewegen, of in ieder geval om de mogelijkheden vanuit beide partijen te bezien. Wij zijn niet tot een schikking gekomen met de wederpartij en zullen verder gaan met het Hoger Beroep.
Laatstgenoemde nog niet tot een overeenkomst / oplossing. Ben bang dat er straks ook niets meer te halen valt. Al is er nog geen sprake van WSNP
crowd-fundivrijdag 15 februari 2019 @ 14:22
B Ontwikkeling Nieuwe Lostechniek - Openstaand: 66,66%
SPOILER
De incasso van januari is niet geslaagd. Ondank moeilijk contact te krijgen met de kredietnemer hebben wij meerdere betaaltoezegginen ontvangen, echter de betaling zelf hebben wij nog niet op onze rekening mogen ontvangen. Wij blijven derhalve het formele incassoproces volgen met als doel de betaling zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.
rechtsbackjevrijdag 15 februari 2019 @ 15:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 13:38 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Onze vriend Peter Verhaar vindt het risico ook te groot worden.
https://twitter.com/peterverhaar/status/1095995446609276928
en doet na de wijziging schijf 1 percentage bij SIG naar 70% ook niet meer mee.
Alsof 70% bij verhuurde woningen zo´n enorm risico is. Zolang bij sociale woningen de taxatiewaarde in verhuurde staat maar gebaseerd is op het puntenstelsel, is er niets aan de hand. Beetje triest van hem om @autoriteitAFM erbij te betrekken.
obligatairevrijdag 15 februari 2019 @ 15:55
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 15:24 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Alsof 70% bij verhuurde woningen zo´n enorm risico is. Zolang bij sociale woningen de taxatiewaarde in verhuurde staat maar gebaseerd is op het puntenstelsel, is er niets aan de hand. Beetje triest van hem om @:autoriteitAFM erbij te betrekken.
Tsja over risico's gesproken, als ik die enorme waslijst hierboven van FNC, afzet tegen de risico's van SIG bij 70% in verhuurde staat, dan valt het allemaal nog wel mee denk ik _O-

(al is de rente daar ook naar, natuurlijk)
obligatairevrijdag 15 februari 2019 @ 16:10
Wat ook nog een bescheiden rolletje speelt:

Na vijf 5 jaar heeft de investeerder grofweg 25% aan rente/aflossing/cashflow ontvangen.
Trek dat af van de investering, dan moet het OG toch al gauw de helft in waarde dalen wil je uiteindelijk minder dan de investering terugontvangen.

Bij annuÔtaire leningen redeneren we ook zo, dus waarom hier niet.
dyna18vrijdag 15 februari 2019 @ 16:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 16:10 schreef obligataire het volgende:
Wat ook nog een bescheiden rolletje speelt:

Na vijf 5 jaar heeft de investeerder grofweg 25% aan rente/aflossing/cashflow ontvangen.
Trek dat af van de investering, dan moet het OG toch al gauw de helft in waarde dalen wil je uiteindelijk minder dan de investering terugontvangen.

Bij annuÔtaire leningen redeneren we ook zo, dus waarom hier niet.
Ik reken liever niet met ontvangen rente.
Uitstaande som is wat mij betreft Investering - aflossing.
djh77vrijdag 15 februari 2019 @ 16:46
Groene vakwinkel op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/uw-groene-vakwinkel-julianadorp/
Gustaf86vrijdag 15 februari 2019 @ 16:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 16:43 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Ik reken liever niet met ontvangen rente.
Uitstaande som is wat mij betreft Investering - aflossing.
Same here. Zuiverder zou dan zijn dat je investering + de verwachte rente als basis neemt en daar de ingekomen complete cash flow van aftrekt.
NaRegenDeZonvrijdag 15 februari 2019 @ 17:02
quote:
Ik lees dit.
Uw Groene Vakwinkel heeft verder geen financieringen.
• Winkel ’t Kraaienest B.V. heeft een nominale kredietfaciliteit van § 70.000,- bij Rabobank waarvoor verpanding in eerste rang van inventaris en voorraden zijn afgegeven.
• Er is een onderhandse lening van § 320.000,- verstrekt vanuit . Hiervoor zijn geen zekerheden versterkt vanuit Winkel ’t Kraaienest B.V.
• S. Hoogschagen heeft via een private partij een hypothecaire lening van § 280.000,- voor zijn woonhuis en een hypothecaire lening van § 820.000,- voor zijn aan Winkel ’t Kraaienest B.V.- verhuurd bedrijfspand


en dit bij de zekerheden:
Op dit moment is de privťvermogenspositie van de ondernemer nihil.

Nog al logisch dat er geen andere financieringen zijn voor dit nieuwe initiatief.( Uw Groene Vakwinkel heeft verder geen financieringen.) deze ondernemer lijkt met zijn andere winkel en zijn huis tot over zijn oren in de schuld te zitten. En overwaarde op zijn huis/bedrijfspand heeft hij vermoedelijk ook niet anders was dit in de pitch wel breed uitgemeten.

Lekker door anderen laten financieren denk ik dan. Afijn bij Collin zal die wel binnen 10 minuten vol zitten. :)
obligatairevrijdag 15 februari 2019 @ 17:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 17:02 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik lees dit.
Uw Groene Vakwinkel heeft verder geen financieringen.
• Winkel ’t Kraaienest B.V. heeft een nominale kredietfaciliteit van § 70.000,- bij Rabobank waarvoor verpanding in eerste rang van inventaris en voorraden zijn afgegeven.
• Er is een onderhandse lening van § 320.000,- verstrekt vanuit . Hiervoor zijn geen zekerheden versterkt vanuit Winkel ’t Kraaienest B.V.
• S. Hoogschagen heeft via een private partij een hypothecaire lening van § 280.000,- voor zijn woonhuis en een hypothecaire lening van § 820.000,- voor zijn aan Winkel ’t Kraaienest B.V.- verhuurd bedrijfspand


en dit bij de zekerheden:
Op dit moment is de privťvermogenspositie van de ondernemer nihil.

Nog al logisch dat er geen andere financieringen zijn voor dit nieuwe initiatief.( Uw Groene Vakwinkel heeft verder geen financieringen.) deze ondernemer lijkt met zijn andere winkel en zijn huis tot over zijn oren in de schuld te zitten. En overwaarde op zijn huis/bedrijfspand heeft hij vermoedelijk ook niet anders was dit in de pitch wel breed uitgemeten.

Lekker door anderen laten financieren denk ik dan. Afijn bij Collin zal die wel binnen 10 minuten vol zitten. :)
Lekker laten lopen inderdaad 🤢🤢
Horsemenvrijdag 15 februari 2019 @ 21:01
quote:
12s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 12:02 schreef peterc het volgende:

[..]

SIG Nieuwegein open, gaat toch weer snel
Persoonlijk denk ik een gemiste kans en teleurstellend dat de meeste investeerders hier zo makkelijk overheen stappen.
Aan de andere kant positief dat SiG klaarblijkelijk een of meerdere grote investeerder aan zich heeft weten te binden zodat de projecten toch vol komen. Het is wel te hopen dat deze blijven investeren omdat er nu toch bestaande kleinere investeerders gaan afhaken.

Uiteindelijk heeft "de markt" vandaag laten zien dat de nieuwe percentages geaccepteerd worden.
Horsemenvrijdag 15 februari 2019 @ 21:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 16:10 schreef obligataire het volgende:
Wat ook nog een bescheiden rolletje speelt:

Na vijf 5 jaar heeft de investeerder grofweg 25% aan rente/aflossing/cashflow ontvangen.
Trek dat af van de investering, dan moet het OG toch al gauw de helft in waarde dalen wil je uiteindelijk minder dan de investering terugontvangen.

Bij annuÔtaire leningen redeneren we ook zo, dus waarom hier niet.
Ik denk dat dit hier niet opgaat omdat er verschillende investeerders groepen per project zijn.
Zelf investeer ik alleen maar in de 1 schijf en ontvang ik dus geen enkele tussentijds aflossing. Ook zal mijn risico (prijsstijgingen of dalingen niet meegenomen) derhalve niet afnemen.
petercvrijdag 15 februari 2019 @ 23:41
quote:
1s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 21:09 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik denk dat dit hier niet opgaat omdat er verschillende investeerders groepen per project zijn.
Zelf investeer ik alleen maar in de 1 schijf en ontvang ik dus geen enkele tussentijds aflossing. Ook zal mijn risico (prijsstijgingen of dalingen niet meegenomen) derhalve niet afnemen.
Investeer ook grotendeels in schijf 1, een paar in 2. Ben ook niet blij met de oprekking. Evenwel dit trucje heeft SamenInGeld nu gedaan, en daarmee is het kunstje zo ongeveer wel uitgewerkt. 75% of 80% wordt echt ongeloofwaardig, en zal voor weglopers zorgen, tenzij de rente van de lening dan stijgt Rendement versus Risico.

Op zich ben ik niet zo bang voor eventuele gevolgen,. Het is bij benadering zoiets als de huizen die onder water staan. Zolang je niet hoeft te verkopen, en in staat bent om gewoon rente + aflossing te betalen, is er niets aan de hand. Hypotheekgever krijgt zijn rente + aflossing, de eigenaar woont, en betaalt rente en lost af.

Zolang de huizen verhuurd blijven voor een acceptabele prijs, en waarom niet, de vraag is er tenslotte, en zal voorlopig zeker niet verdwijnen, en hiermede de eigenaar zijn rente + aflossing kan betalen, gaat de zon op en onder.

Bij meeste peoples, niet alle, welke via SIG geld verwerven heb ik de indruk dat ze er bewust mee bezig, en dat ze hopelijk ook met hun inkomsten, een buffer of werkkapitaal opbouwen dat een stootje kan verdragen.

In the worst case duw je als huiseigenaar een pand met overwaarde eruit. Herfinanciering kan wel probleempjes opleveren, maar ook daar, voor voldoende potentieel rendement zijn er altijd personen die risico willen nemen.
dubbeltjezzaterdag 16 februari 2019 @ 09:24
GVE nieuws:

Verbetering communicatie: berichten via Mijn updates


Vanaf 1 maart 2019 veranderen wij onze manier van berichtgeving over lopende projecten. Wij stappen na die datum volledig over op het gebruik van de pagina Mijn updates in uw persoonlijke Mijn Geldvoorelkaar. U ontvangt dan niet langer een e-mail bij iedere nieuwe update. Lees de rest van dit bericht voor meer informatie.

Mijn updates
Met de pagina Mijn updates wordt het makkelijker en overzichtelijker om de informatie die wij u sturen over projecten terug te vinden.

Nadat u bent ingelogd in Mijn Geldvoorelkaar vindt u rechtsboven in de navigatiebalk de knop Mijn updates. Hier plaatsen wij alle berichtgeving over lopende projecten. U ontvangt nu nog een e-mail wanneer wij een nieuwe update hebben geplaatst. Na 1 maart maken wij hier geen melding meer van. Wij vragen u om zelf regelmatig in te loggen op onze website en de updates in de gaten te houden.

Wel e-mail bij eerste update over project
Wij zullen u nog wel een e-mail sturen wanneer wij voor het eerst een update plaatsen over een project. Zo weet u dat er iets met het project gaande is, dat uw aandacht vraagt. Na deze eerste e-mail dient u zelf regelmatig de pagina Mijn updates te bezoeken, om op de hoogte te blijven van alle verdere berichtgeving over het betreffende project.

Updates per project bekijken
De berichtgeving via Mijn updates maakt het mogelijk om alle updates die over een project zijn gestuurd, in ťťn overzicht te bekijken. Hiervoor gaat u naar Mijn projecten, opent u een project en klikt u vervolgens rechtsboven in de navigatiebalk op de knop Updates. Hier vindt u alle berichtgeving over het betreffende project in ťťn overzicht.

Rara, wat klopt hier niet?? Zů jammer dit....
xzazzaterdag 16 februari 2019 @ 09:34
Een verbetering voor GvE. Klopt dus gewoon.
obligatairezaterdag 16 februari 2019 @ 10:16
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2019 10:55 schreef paardendokter het volgende:

[..]


[..]
SIG heeft zo'n 60 objecten in portefeuille en daar kan de schoorsteen moeilijk van roken is mijn inschatting.
Ik vermoed dat de meeste - vooral kleinere - platformen niet meer zijn dan een bijverdienste of onderdeel zijn van een groter geheel. In dat geval is het al gauw voldoende als de overhead kan worden terugverdiend en zelfs dat zal niet altijd pure noodzaak zijn.
dubbeltjezzaterdag 16 februari 2019 @ 11:12
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 09:34 schreef xzaz het volgende:
Een verbetering voor GvE. Klopt dus gewoon.
Jaja, omdenken ;-)
crowd-fundizaterdag 16 februari 2019 @ 12:04
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 09:34 schreef xzaz het volgende:
Een verbetering voor GvE. Klopt dus gewoon.
Het beste punt van KOM, volgens mij al vanaf het allereerste begin: altijd een mail dat er een update is geplaatst.
Daar wil GVE nu onderdoor?
Een maatregel die laat zien dat GVE aan de voorkant van alles open trekt om investeerders te bereiken. Zodra ze binnen zijn, zijn ze alleen maar lastig.
Aalsmeer15zaterdag 16 februari 2019 @ 14:14
Als ik het bij GVE voor het zeggen had ;
bij nieuw geval mail.
Daarna meldingen opsparen en 1 x per week melden indien er nieuwe udates zijn.
Betalingen 1 x per maand (net als KOM)
Dwarsindewegzaterdag 16 februari 2019 @ 14:56
De Captain’s Bar gaat nu echt live op HCN. Mijn auto invest stond/staat aan. Ben benieuwd of ik 0, 50 of 100% krijg.
prefix1zaterdag 16 februari 2019 @ 15:44
Ik hoop De Captains bar ook mee te pakken.
Ook pak ik op KoM Roparo master tailors mee
Als er een linkje vrij komt van De captains bar aub deel deze hier, Alvast bedankt!!
Dwarsindewegzaterdag 16 februari 2019 @ 15:58
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 15:44 schreef prefix1 het volgende:
Ik hoop De Captains bar ook mee te pakken.
Ook pak ik op KoM Roparo master tailors mee
Als er een linkje vrij komt van De captains bar aub deel deze hier, Alvast bedankt!!
KoM, mode en geen zekerheden? Gedurfd :) Ik heb met die combinatie een slechte ervaring.
crowdiefunderzaterdag 16 februari 2019 @ 17:17
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 14:56 schreef Dwarsindeweg het volgende:
De Captain’s Bar gaat nu echt live op HCN. Mijn auto invest stond/staat aan. Ben benieuwd of ik 0, 50 of 100% krijg.
Hmmm is 7% het nieuwe normaal voor 5 sterren?
wilanzaterdag 16 februari 2019 @ 17:37
quote:
1s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 17:17 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Hmmm is 7% het nieuwe normaal voor 5 sterren?
Deze franchise gever heeft wel eerder onder deze voorwaarden projecten geplaatst. Tot nu toe ook al 2 vervroegde aflossingen vanuit hun.
wilanzaterdag 16 februari 2019 @ 17:59
Bij captains bar:

Was de franchise organisatie bij eerdere projecten trouwens niet aansprakelijk voor de helft van het openstaande bedrag?

Ik zie nu weinig zekerheden in de pitch. Zeker niet door die bv'tjes structuur.
NaRegenDeZonzaterdag 16 februari 2019 @ 18:07
quote:
1s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 17:17 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Hmmm is 7% het nieuwe normaal voor 5 sterren?
Zoals ik de mail van HCN lees wordt elke auto. investering 5* 7% en hoger 100% toegewezen.
Aster1Xzaterdag 16 februari 2019 @ 18:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 09:34 schreef xzaz het volgende:
Een verbetering voor GvE. Klopt dus gewoon.
De updates zijn (min of meer) al gesorteerd want zodra je bij mijn updates op het projectnummer klikt, kom je op de updates pagina van het betreffende project. Of gaan ze naast het kolommetje projectnummer nu een kolom projectnaam zetten? In mijn ogen is het een minuscule verbetering en valt die in het niet bij het feit dat je nu zelf actief moet gaan kijken of er nog updates zijn. Het totaalplaatje vind ik een verslechtering. :G Is een mailtje sturen bij een update nou zo'n klus? :{

Ben trouwens benieuwd wanneer die beloofde nieuwe website van ze komt of gaan ze daarmee pas aan het werk als de projecten niet meer volkomen en ze zich realiseren dat er misschien ook iets voor de investeerders gedaan moet worden.
mike79_nzaterdag 16 februari 2019 @ 19:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 09:34 schreef xzaz het volgende:
Een verbetering voor GvE. Klopt dus gewoon.
Ik heb toch even een mailtje gestuurd om mijn ongenoegen te uiten.
peterczaterdag 16 februari 2019 @ 19:36
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 17:59 schreef wilan het volgende:
Bij captains bar:

Was de franchise organisatie bij eerdere projecten trouwens niet aansprakelijk voor de helft van het openstaande bedrag?

Ik zie nu weinig zekerheden in de pitch. Zeker niet door die bv'tjes structuur.
https://reclame-design.nl(...)ains-bar-oegstgeest/

https://www.vacatures.nl/(...)restaurant:25913935/

Je kan nog solliciteren, misschien helpt dat als zekerheid :Y :Y
obligatairezaterdag 16 februari 2019 @ 21:49
quote:
0s.gif Op woensdag 13 februari 2019 15:50 schreef djh77 het volgende:
Schoonmaakbedrijf met 2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/velam-beheer-b-v/
Doen we hier nog iets mee? Ik sla hem zelf over vanwege de stapelfinanciering met de Rabobank. Desalniettemin is het geen kansloos project m.i.

http://www.maasenwaalschoonmaak.nl/

[ Bericht 8% gewijzigd door obligataire op 16-02-2019 21:59:07 ]
djh77zondag 17 februari 2019 @ 09:00
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 19:26 schreef mike79_n het volgende:

[..]

Ik heb toch even een mailtje gestuurd om mijn ongenoegen te uiten.
Op zich is de toevoeging "mijn updates" op de site een verbetering. Je hoeft dit zelf allemaal niet meer te archiveren.
optrandjezondag 17 februari 2019 @ 09:03
quote:
Op zich is de toevoeging "mijn updates" op de site een verbetering. Je hoeft dit zelf allemaal niet meer te archiveren.
Ik heb vooral moeite met het veranderen van een push-mechanisme in een pull variant. Zeer onhandig, en niet meer van deze tijd.
crowdiefunderzondag 17 februari 2019 @ 09:08
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 09:03 schreef optrandje het volgende:

[..]

Ik heb vooral moeite met het veranderen van een push-mechanisme in een pull variant. Zeer onhandig, en niet meer van deze tijd.
Nou dit, klinkt als we hebben geen zin in elke keer vervelende mails van investeerders.
djh77zondag 17 februari 2019 @ 09:43
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 09:03 schreef optrandje het volgende:

[..]

Ik heb vooral moeite met het veranderen van een push-mechanisme in een pull variant. Zeer onhandig, en niet meer van deze tijd.
Zeker onhandig. Dit zou heel makkelijk in de nieuwe website geautomatiseerd kunnen worden.
Ron1986zondag 17 februari 2019 @ 10:42
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 09:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zeker onhandig. Dit zou heel makkelijk in de nieuwe website geautomatiseerd kunnen worden.
Naar mijn idee kunnnen ze beter een knop maken waarmee updaten uit of aan te zetten zijn.

Wellicht kunnen degene die in t klankbord zitten bij gve eens hun zegje er over doen? Deze zitten ook op dit forum toch?
obligatairezondag 17 februari 2019 @ 12:20
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/62494

Materialen Vloerspecialist

Ik zie niet direkt valkuilen in de cijfers en het verhaal.
Jullie mening?
Groepfunderzondag 17 februari 2019 @ 12:39
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 12:20 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/62494

Materialen Vloerspecialist

Ik zie niet direkt valkuilen in de cijfers en het verhaal.
Jullie mening?
Ik vind hem niet onaardig. Maar de maandelijkse afbetaling eet bijna de gehele winst in 2017 op. Die extra werknemer moet dus wel meer geld gaan opleveren dan kosten, want anders wordt er verlies gedraaid.
obligatairezondag 17 februari 2019 @ 12:50
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 12:39 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Ik vind hem niet onaardig. Maar de maandelijkse afbetaling eet bijna de gehele winst in 2017 op. Die extra werknemer moet dus wel meer geld gaan opleveren dan kosten, want anders wordt er verlies gedraaid.
Je ziet niet hoe hoog de afschrijving is maar stel 20% van die 143K dan is de cashflow op zich wel voldoende.
Bengerzondag 17 februari 2019 @ 17:32
Ik weet niet of dit al is gepost, maar de accountant van het Estse Twino heeft aangegeven dat het risico bestaat dat het bedrijf het niet gaat overleven. Twino’s auditors raise ‘going concern’ risks following failed expansion strategy Ik ga mijn investeringen waarschijnlijk afbouwen om het risico te verminderen.
kopersneekzondag 17 februari 2019 @ 20:10
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 17:32 schreef Benger het volgende:
Ik weet niet of dit al is gepost, maar de accountant van het Estse Twino heeft aangegeven dat het risico bestaat dat het bedrijf het niet gaat overleven. Twino’s auditors raise ‘going concern’ risks following failed expansion strategy Ik ga mijn investeringen waarschijnlijk afbouwen om het risico te verminderen.
Thanx for the heads up, direct maar verkocht wat ik kon verkopen... Redelijk wat default met PG... Hoop dat ze nog wat adem hebben..
djh77zondag 17 februari 2019 @ 20:12
Innercircle link captain's bar(hcn)
SPOILER
crowdiefunderzondag 17 februari 2019 @ 20:18
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 20:12 schreef djh77 het volgende:
Innercircle link captain's bar(hcn)
SPOILER
Top weer, raar dat dit kan voordat de autoinvest doorgevoerd wordt.
investeerdertjezondag 17 februari 2019 @ 20:44
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 20:18 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Top weer, raar dat dit kan voordat de autoinvest doorgevoerd wordt.
Raar? Het is toch logisch dat de innercrowd eerst mag? Dat is de essentie
crowdiefunderzondag 17 februari 2019 @ 20:46
Ik vind het geen probleem :) maar dan kun je beter hier op fok kijken dan autoinvest gebruiken.
escortmk2zondag 17 februari 2019 @ 21:36
7 investeerders uit de innercircle, waarvan waarschijnlijk nog een paar van hier ook, loopt dus niet echt hard maar zal morgen zo vol zitten denk ik.
crowdiefunderzondag 17 februari 2019 @ 21:38
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 21:36 schreef escortmk2 het volgende:
7 investeerders uit de innercircle, waarvan waarschijnlijk nog een paar van hier ook, loopt dus niet echt hard maar zal morgen zo vol zitten denk ik.
In het weekend loopt het hier nooit zo heel hard met reacties/views heb ik het idee. Zal morgen opgelost zijn denk ik inderdaad:)
peterczondag 17 februari 2019 @ 21:39
*O*
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 20:46 schreef crowdiefunder het volgende:
Ik vind het geen probleem :) maar dan kun je beter hier op fok kijken dan autoinvest gebruiken.
correct, beter fok dan autoinvest *O* w/
OpDieFietszondag 17 februari 2019 @ 21:59
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 20:12 schreef djh77 het volgende:
Innercircle link captain's bar(hcn)
SPOILER
Top, bedankt! :)
escortmk2zondag 17 februari 2019 @ 22:32
Ik ga m toch maar even via de innercircle link meenemen, dan loop ik niet het risico dat het met de auto-invest niet gaat lukken.

Dat het hier in het weekend rustig is snap ik, maar dan blijft overeind dat de echte innercircle van de ondernemers ook niet veel meedoet.
wilanzondag 17 februari 2019 @ 22:50
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 20:12 schreef djh77 het volgende:
Innercircle link captain's bar(hcn)
SPOILER
Ik heb hem meegenomen en de auto invest maar even uitgezet. Ga er dan wel vanuit dat die automatische investering ook daadwerkelijk niet meer meedoet.
obligatairezondag 17 februari 2019 @ 23:50
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 17:32 schreef Benger het volgende:
Ik weet niet of dit al is gepost, maar de accountant van het Estse Twino heeft aangegeven dat het risico bestaat dat het bedrijf het niet gaat overleven. Twino’s auditors raise ‘going concern’ risks following failed expansion strategy Ik ga mijn investeringen waarschijnlijk afbouwen om het risico te verminderen.
Tnx, ik zet de autoinvest uit. Bij Mintos doe ik hetzelfde. Ik heb hier nooit een goed gevoel bij gehad, ook nooit serieus durven investeren, ik denk dat het einde nu echt naderbij komt. Zeker als iedereen nu zijn geld terug gaat trekken.
Bengermaandag 18 februari 2019 @ 00:24
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 23:50 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tnx, ik zet de autoinvest uit. Bij Mintos doe ik hetzelfde. Ik heb hier nooit een goed gevoel bij gehad, ook nooit serieus durven investeren, ik denk dat het einde nu echt naderbij komt. Zeker als iedereen nu zijn geld terug gaat trekken.
Ik blijf nog wel actief, maar zal het flink terugschroeven. Bij Mintos zal ik ook iets afbouwen, maar blijf ik wel significant bezig. Ik denk dat Twino nog wel een tijdje doorgaat. Ik denk niet dat mensen massaal hun geld terughalen - we zien het vanzelf als er opeens volop leningen zijn. Hopelijk redt Twino het. Maar het is het risico niet waard.
investeerdertjemaandag 18 februari 2019 @ 06:09
Zijn de gedachten mbt het terugtrekken uit Mintos nu gebaseerd op onderbuik gevoelens of is hier enige onderbouwing voor te geven?

Ik vraag mij zelf af of ik er in moet blijven zitten vanuit het oogpunt dat de economie niet bepaald groeit in Oost-Europa zoals hier in Nederland en als het dan een beetje werkt zoals hier, het consumentenvertrouwen dan ook nagenoeg 0 zal zijn. Daarnaast heb ik doelbewust een hele bak vol aan automatische investeringen aangemaakt, op de hele procent direct gevolgd door een secondaire markt investering die 1 % lager ligt met een korting. Ik zie de laatste tijd dat er vaker op de secundaire markt gekocht is omdat vergelijkbare premium leningen "op" zijn.

Wat is wijsheid?
Bengermaandag 18 februari 2019 @ 07:52
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 06:09 schreef investeerdertje het volgende:
Zijn de gedachten mbt het terugtrekken uit Mintos nu gebaseerd op onderbuik gevoelens of is hier enige onderbouwing voor te geven?

Ik vraag mij zelf af of ik er in moet blijven zitten vanuit het oogpunt dat de economie niet bepaald groeit in Oost-Europa zoals hier in Nederland en als het dan een beetje werkt zoals hier, het consumentenvertrouwen dan ook nagenoeg 0 zal zijn. Daarnaast heb ik doelbewust een hele bak vol aan automatische investeringen aangemaakt, op de hele procent direct gevolgd door een secondaire markt investering die 1 % lager ligt met een korting. Ik zie de laatste tijd dat er vaker op de secundaire markt gekocht is omdat vergelijkbare premium leningen "op" zijn.

Wat is wijsheid?
Ik zal je geen advies geven (omdat ik de daarvoor benodigde AFM vergunning niet heb), maar kan je wel vertellen waarom ik door ga bij Mintos. Ik heb een goed gespreide portefeuille via Mintos. Mintos is een handelsplatform, onvergelijkbaar met de Nederlandse crowdfundplatformen. Het grootste risico ligt bij de deelnemende kredietverleners. Zeker bij kredietverleners die buybackgarantie geven is dat van belang. Ik haal historisch (geeft geen garantie voor de toekomst) uitstekende rendementen. Er mogen er best ťťn of twee omvallen wil mijn rendement wegvallen. Dat risico durf ik te lopen. Zonder risico geen rendement.

Ik vertrek bij Twino, omdat ik er vanuit ga dat ik het grootste deel van mijn inleg kwijt ben als Twino omvalt. Ik bouw Twino af tot ik ongeveer op het niveau zit wat ik ook bij de verschillende kredietverleners via Mintos heb ingelegd. Bij die kredietverleners op Mintos zitten ook veel partijen die je als risicovol kunt beschouwen.
investeerdertjemaandag 18 februari 2019 @ 09:10
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 07:52 schreef Benger het volgende:

[..]

Ik zal je geen advies geven (omdat ik de daarvoor benodigde AFM vergunning niet heb), maar kan je wel vertellen waarom ik door ga bij Mintos. Ik heb een goed gespreide portefeuille via Mintos. Mintos is een handelsplatform, onvergelijkbaar met de Nederlandse crowdfundplatformen. Het grootste risico ligt bij de deelnemende kredietverleners. Zeker bij kredietverleners die buybackgarantie geven is dat van belang. Ik haal historisch (geeft geen garantie voor de toekomst) uitstekende rendementen. Er mogen er best ťťn of twee omvallen wil mijn rendement wegvallen. Dat risico durf ik te lopen. Zonder risico geen rendement.

Ik vertrek bij Twino, omdat ik er vanuit ga dat ik het grootste deel van mijn inleg kwijt ben als Twino omvalt. Ik bouw Twino af tot ik ongeveer op het niveau zit wat ik ook bij de verschillende kredietverleners via Mintos heb ingelegd. Bij die kredietverleners op Mintos zitten ook veel partijen die je als risicovol kunt beschouwen.
Kijk, een goed onderbouwde reactie die in principe wel in mijn eigen denkbeeld past :)
Mynheer007maandag 18 februari 2019 @ 09:36
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 09:10 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Kijk, een goed onderbouwde reactie die in principe wel in mijn eigen denkbeeld past :)
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 07:52 schreef Benger het volgende:

[..]

Ik zal je geen advies geven (omdat ik de daarvoor benodigde AFM vergunning niet heb), maar kan je wel vertellen waarom ik door ga bij Mintos. Ik heb een goed gespreide portefeuille via Mintos. Mintos is een handelsplatform, onvergelijkbaar met de Nederlandse crowdfundplatformen. Het grootste risico ligt bij de deelnemende kredietverleners. Zeker bij kredietverleners die buybackgarantie geven is dat van belang. Ik haal historisch (geeft geen garantie voor de toekomst) uitstekende rendementen. Er mogen er best ťťn of twee omvallen wil mijn rendement wegvallen. Dat risico durf ik te lopen. Zonder risico geen rendement.

Ik vertrek bij Twino, omdat ik er vanuit ga dat ik het grootste deel van mijn inleg kwijt ben als Twino omvalt. Ik bouw Twino af tot ik ongeveer op het niveau zit wat ik ook bij de verschillende kredietverleners via Mintos heb ingelegd. Bij die kredietverleners op Mintos zitten ook veel partijen die je als risicovol kunt beschouwen.
En dan is het ook wijs om de kredietverleners met slechte scores er uit te filteren via de autoinvest:
http://explorep2p.com/mintos-lender-ratings/
Bengermaandag 18 februari 2019 @ 09:46
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 09:36 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

[..]

En dan is het ook wijs om de kredietverleners met slechte scores er uit te filteren via de autoinvest:
http://explorep2p.com/mintos-lender-ratings/
Ja, ik gebruik die site ook om een risicoweging te maken. Ik weeg de kredietverleners op risico en rendement om te bepalen hoeveel % ik in elke kredietverlener investeer. Ik pak ze dus wel allemaal mee.
Dwarsindewegmaandag 18 februari 2019 @ 10:27
Een interessant artikel over crowdfunding:
https://www.daskapital.nl(...)o-dood-als-een-pier/
djh77maandag 18 februari 2019 @ 12:51
Om 14uur is er nog 45k in te vullen voor captains bar. De rest is obv van voorinschrijving ingevuld.
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 13:13
Column in de Telegraaf van afgelopen zaterdag: Stilstaand spaargeld in beweging
SPOILER
Door HERMAN BOUTER
16 feb. 2019 in GELD
AMSTERDAM - Door een lezer word ik gewezen op het platform Voordegroei dat het mogelijk maakt om direct te investeren in bedrijven die de kritische startfase overleefd hebben.
Voordegroei is een platform dat investeerders die op zoek zijn naar nieuwe investeringskansen en bedrijven die op zoek zijn naar groeifinanciering bij elkaar brengt. Het is de ambitie om het stilstaande geld op spaarrekeningen in beweging te brengen en daarmee de economie een boost te geven. De minimale investering is §500. Het rendement varieert van 4 tot 12% per jaar. De kosten van het platform zijn 0,08% per maand over het nog uitstaande investeringsbedrag.

Bij aflossing van een lening tijdens de looptijd, nemen de kosten in euro’s in de loop der tijd af. Voor deze kosten ontvangt u regelmatige rapportages over de gang van zaken, worden rente en aflossing geÔnd en krijgt u de benodigde informatie voor uw belastingaangifte. Bij het aanbod zien we een investeringsmogelijkheid in Holland Steen BV. Deze vennootschap vraagt een financiering van §440.000 als onderdeel van een totale financiering van §840.000.

Herfinanciering

De looptijd van de lening is vijf jaar en de rente bedraagt 7% per jaar. De aflossing is §22.000 per jaar. Het restant wordt na vijf jaar ineens afgelost door een herfinanciering. Die moet dan wel beschikbaar zijn. De ondernemer zelf brengt §126.000 eigen vermogen en een borgstelling van §150.000 in. Daarnaast is er nog een achtergestelde lening van §61.000. Bijzonder is dat hiermee vastgoed met een waarde van §1.753.407 wordt gekocht.

Onderdeel van de transactie is een ruil van vastgoed plus overname van vastgoed. Helaas wordt dit cijfermatig onvoldoende toegelicht om een duidelijk beeld van de balans te krijgen. Bemoedigend is dat de zaken enigszins worden verzacht, omdat de koopsom van het over te nemen vastgoed wordt schuldig gebleven als achtergestelde lening. Daarnaast ontbreekt er een gedetailleerde cashflowprognose om een duidelijk beeld van het risico te krijgen. De informatie wordt toegankelijk gepresenteerd, maar is te summier om weloverwogen te investeren. Vertrouwen is goed, maar goed inzicht in de risico’s is beter.

Herman Bouter is financieel planner bij een onafhankelijk adviesbureau zonder financiŽle banden met aanbieders van producten.
NaRegenDeZonmaandag 18 februari 2019 @ 13:15
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 12:51 schreef djh77 het volgende:
Om 14uur is er nog 45k in te vullen voor captains bar. De rest is obv van voorinschrijving ingevuld.
Wat een gedoe. Had 50% gekregen via autoinvest.Heb inmiddels via fok link mijn 100% genomen. Zet inderdaad autoinvest maar uit als men het op deze manier uitvoert!
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 13:18
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 22:50 schreef wilan het volgende:

[..]

Ik heb hem meegenomen en de auto invest maar even uitgezet. Ga er dan wel vanuit dat die automatische investering ook daadwerkelijk niet meer meedoet.
Ik heb het ook op deze manier gedaan en dat werkte zo te zien prima. Dan ga ik nu autoinvest maar weer aanzetten.
Dwarsindewegmaandag 18 februari 2019 @ 13:26
quote:
14s.gif Op maandag 18 februari 2019 13:18 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb het ook op deze manier gedaan en dat werkte zo te zien prima. Dan ga ik nu autoinvest maar weer aanzetten.
Mijn auto invest staat aan maar ik zie die investering nog niet bij mijn projecten staan. Het zou me niets verbazen als je er nu twee keer inzit. Maar je mag 1 keer zonder gevolgen de auto invest annulerrn.. ik hoor graag hoe het uitgepakt heeft.
Mynheer007maandag 18 februari 2019 @ 13:43
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2019 13:26 schreef Dwarsindeweg het volgende:

[..]

Mijn auto invest staat aan maar ik zie die investering nog niet bij mijn projecten staan. Het zou me niets verbazen als je er nu twee keer inzit. Maar je mag 1 keer zonder gevolgen de auto invest annulerrn.. ik hoor graag hoe het uitgepakt heeft.
Bij mij staat de investering wel gewoon bij mijn investeringen. Heb tevens het bedrag via de innercircle link weer aangepast naar 100% van mijn gewenste investering.
crowdiefundermaandag 18 februari 2019 @ 13:44
Het valt me een beetje tegen hoe snel deze vol loopt. Maar blijkbaar is het overtekend als iedereen met autoinvest 50% heeft gekregen.
escortmk2maandag 18 februari 2019 @ 13:45
quote:
14s.gif Op maandag 18 februari 2019 13:18 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb het ook op deze manier gedaan en dat werkte zo te zien prima. Dan ga ik nu autoinvest maar weer aanzetten.
Hier exact hetzelfde

quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2019 13:26 schreef Dwarsindeweg het volgende:

[..]

Mijn auto invest staat aan maar ik zie die investering nog niet bij mijn projecten staan. Het zou me niets verbazen als je er nu twee keer inzit. Maar je mag 1 keer zonder gevolgen de auto invest annulerrn.. ik hoor graag hoe het uitgepakt heeft.
Er wordt hier geen auto invest geannuleerd he. Je verandert je voorkeuren en wordt daardoor uitgesloten van automatische deelname aan het project dat zojuist is aangekondigd. Dat is wat anders dan een eenmaal toegewezen bedrag achteraf annuleren.
Dwarsindewegmaandag 18 februari 2019 @ 13:49
quote:
12s.gif Op maandag 18 februari 2019 13:45 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Hier exact hetzelfde

[..]

Er wordt hier geen auto invest geannuleerd he. Je verandert je voorkeuren en wordt daardoor uitgesloten van automatische deelname aan het project dat zojuist is aangekondigd. Dat is wat anders dan een eenmaal toegewezen bedrag achteraf annuleren.
Excuses! Zo bedoelde ik het niet. Ik dacht dat de auto invest altijd direct geldig/actief was bij de eerste email. Maar vreemd dat ik mijn investering nog niet zie.
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 14:03
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2019 13:26 schreef Dwarsindeweg het volgende:

[..]

Mijn auto invest staat aan maar ik zie die investering nog niet bij mijn projecten staan. Het zou me niets verbazen als je er nu twee keer inzit. Maar je mag 1 keer zonder gevolgen de auto invest annulerrn.. ik hoor graag hoe het uitgepakt heeft.
Nogmaals gecontroleerd. Is bij mij prima gegaan en geen dubbele investering.
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 14:16
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 09:24 schreef dubbeltjez het volgende:
GVE nieuws:

Verbetering communicatie: berichten via Mijn updates


Rara, wat klopt hier niet?? Zů jammer dit....
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 12:04 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Het beste punt van KOM, volgens mij al vanaf het allereerste begin: altijd een mail dat er een update is geplaatst.
Daar wil GVE nu onderdoor?
Een maatregel die laat zien dat GVE aan de voorkant van alles open trekt om investeerders te bereiken. Zodra ze binnen zijn, zijn ze alleen maar lastig.
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 18:32 schreef Aster1X het volgende:

[..]

De updates zijn (min of meer) al gesorteerd want zodra je bij mijn updates op het projectnummer klikt, kom je op de updates pagina van het betreffende project. Of gaan ze naast het kolommetje projectnummer nu een kolom projectnaam zetten? In mijn ogen is het een minuscule verbetering en valt die in het niet bij het feit dat je nu zelf actief moet gaan kijken of er nog updates zijn. Het totaalplaatje vind ik een verslechtering. :G Is een mailtje sturen bij een update nou zo'n klus? :{

Ben trouwens benieuwd wanneer die beloofde nieuwe website van ze komt of gaan ze daarmee pas aan het werk als de projecten niet meer volkomen en ze zich realiseren dat er misschien ook iets voor de investeerders gedaan moet worden.
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2019 19:26 schreef mike79_n het volgende:

[..]

Ik heb toch even een mailtje gestuurd om mijn ongenoegen te uiten.
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 09:03 schreef optrandje het volgende:

[..]

Ik heb vooral moeite met het veranderen van een push-mechanisme in een pull variant. Zeer onhandig, en niet meer van deze tijd.
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 09:08 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Nou dit, klinkt als we hebben geen zin in elke keer vervelende mails van investeerders.
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 09:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zeker onhandig. Dit zou heel makkelijk in de nieuwe website geautomatiseerd kunnen worden.
quote:
1s.gif Op zondag 17 februari 2019 10:42 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Naar mijn idee kunnnen ze beter een knop maken waarmee updaten uit of aan te zetten zijn.

Wellicht kunnen degene die in t klankbord zitten bij gve eens hun zegje er over doen? Deze zitten ook op dit forum toch?
Goed nieuws van GvE.

Vandaag even de mailbox in de gaten houden ;)

Fijn dat ze naar hun investeerders luisteren ^O^
Dwarsindewegmaandag 18 februari 2019 @ 14:26
quote:
14s.gif Op maandag 18 februari 2019 14:03 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Nogmaals gecontroleerd. Is bij mij prima gegaan en geen dubbele investering.
Vermoedelijk wordt de auto invest dan niet ingelegd als je ook via de inner crowd link investeerd? Ik heb gisteren de helft van mijn normale bedrag al ingelegd en hoopte dat de auto invest de andere helft zou doen. maar de auto invest heeft mij geen tweede helft gegeven ook al staat hij wel aan. Weer wat geleerd.
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 14:34
En weer een nieuwe HcN:

Het betreft een 4-sterren crowdfundingproject voor strandclub Pele Beach in Hoek van Holland. Op dit project wordt 7,5% rente geboden met een looptijd van 48 maanden.

https://horecacrowdfunding.nl/projects/pele-beach-569m4d9k

(Met het e-mailadres van het bedrijf http://www.pelesurfshack.com/ gaat e.e.a. niet helemaal goed)

[ Bericht 25% gewijzigd door Horsemen op 18-02-2019 14:41:42 ]
crowdiefundermaandag 18 februari 2019 @ 15:15
He ik zie een nieuwe naam en logo bij collin. Ze heten nu Divi. Of er heeft iemand een foutje gemaakt. En alle nieuwsberichten zitten onder het menu ipv de gebruikelijke menuopties.

Edit: Het staat weer terug. Vreemd, het was ook een ander logo enzo.

Gevonden: Divi is gewoon het gebruikte WordPress thema:)

[ Bericht 20% gewijzigd door crowdiefunder op 18-02-2019 15:50:17 ]
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 15:19
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2019 15:15 schreef crowdiefunder het volgende:
He ik zie een nieuwe naam en logo bij collin. Ze heten nu Divi. Of er heeft iemand een foutje gemaakt. En alle nieuwsberichten zitten onder het menu ipv de gebruikelijke menuopties.
Er gaat denk ik iets fout ;)
prefix1maandag 18 februari 2019 @ 16:02
pffff probeerde te investeren in captains bar maar helaas boot gemist.
volgende keer wat vaker op het FOK forum kijken en inner crowd meepakken....
NaRegenDeZonmaandag 18 februari 2019 @ 16:07
quote:
14s.gif Op maandag 18 februari 2019 14:34 schreef Horsemen het volgende:
En weer een nieuwe HcN:

Het betreft een 4-sterren crowdfundingproject voor strandclub Pele Beach in Hoek van Holland. Op dit project wordt 7,5% rente geboden met een looptijd van 48 maanden.

https://horecacrowdfunding.nl/projects/pele-beach-569m4d9k

Heeft iemand al de investeerders link van de innercirkel? Ik zou graag mee doen.
NaRegenDeZonmaandag 18 februari 2019 @ 16:09
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2019 15:15 schreef crowdiefunder het volgende:
He ik zie een nieuwe naam en logo bij collin. Ze heten nu Divi. Of er heeft iemand een foutje gemaakt. En alle nieuwsberichten zitten onder het menu ipv de gebruikelijke menuopties.

Edit: Het staat weer terug. Vreemd, het was ook een ander logo enzo.

Gevonden: Divi is gewoon het gebruikte WordPress thema:)
Diefie het gewoon gebruikte Crowdfund thema? ;)
escortmk2maandag 18 februari 2019 @ 16:28
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 16:07 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Heeft iemand al de investeerders link van de innercirkel? Ik zou graag mee doen.
Hier:
https://www.instagram.com/lilithrotterdam/
staat een link:
https://horecacrowdfundin(...)6e-94c4-b5adf107c05a
die het niet doet.

We kunnen Charlotte natuurlijk even vragen dit te fixen, of ziet iemand waar de fout zit?

Edit: deze link staat op meer plaatsen, ik heb er even een mailtje aan gewaagd.

[ Bericht 4% gewijzigd door escortmk2 op 18-02-2019 16:34:32 ]
Crowdfunder99maandag 18 februari 2019 @ 17:00
Project Roparo Master Tailors op KOM loopt redelijk snel vol. Gevraagd 65.000§, 4 jaar annuÔteit en 8% rente.

Nog mensen die deze meenemen ?
prefix1maandag 18 februari 2019 @ 17:03
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 17:00 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Project Roparo Master Tailors op KOM loopt redelijk snel vol. Gevraagd 65.000§, 4 jaar annuÔteit en 8% rente.

Nog mensen die deze meenemen ?
me, Bescheiden bedrag
djh77maandag 18 februari 2019 @ 17:13
Appartementencomplex GŲssnitz | Verbeterde leningcondities
Investeren in 83 huurwoningen in GŲssnitz, Duitsland. Nu met een looptijd van 36 maanden en een vaste rentevergoeding van 6% per jaar
https://www.crowdrealesta(...)encomplexen-gossnitz
rechtsbackjemaandag 18 februari 2019 @ 17:18
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 17:00 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Project Roparo Master Tailors op KOM loopt redelijk snel vol. Gevraagd 65.000§, 4 jaar annuÔteit en 8% rente.

Nog mensen die deze meenemen ?
Ik zie eigenlijk geen enkel positief punt. Er gaat nogal wat mis bij vergelijkbare zaken. Dekking stelt niet veel voor. En ik geloof niet in abonnementen voor kleding.
aborrenmaandag 18 februari 2019 @ 17:48
Ik wacht de update van GvE in spanning af!
Even iets heel anders, ik twijfel of dit CF is, maar met een aantal particulieren / zakelijke investeerders een lap grond kopen in Winterswijk waarop al een recreatieve bestemming zit en na 1,5 a 2 jaar afgelost wordt met rendement.... klinkt als CF, toch? Inleg vanaf 10k.
Iemand ideeen van risico's / ervaringen? Rendement van 20 - 30% klinkt voor mij wel interessant!
dubbeltjezmaandag 18 februari 2019 @ 18:04
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2019 17:32 schreef Benger het volgende:
Ik weet niet of dit al is gepost, maar de accountant van het Estse Twino heeft aangegeven dat het risico bestaat dat het bedrijf het niet gaat overleven. Twino’s auditors raise ‘going concern’ risks following failed expansion strategy Ik ga mijn investeringen waarschijnlijk afbouwen om het risico te verminderen.
thanks. Ik word er idd niet vrolijk van
investeerdertjemaandag 18 februari 2019 @ 18:09
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 09:36 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]


[..]

En dan is het ook wijs om de kredietverleners met slechte scores er uit te filteren via de autoinvest:
http://explorep2p.com/mintos-lender-ratings/
Laatste keer dat ik keek kwamen ze aardig overeen met de rating van mintos zelf?
investeerdertjemaandag 18 februari 2019 @ 18:10
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 17:48 schreef aborren het volgende:
Ik wacht de update van GvE in spanning af!
Even iets heel anders, ik twijfel of dit CF is, maar met een aantal particulieren / zakelijke investeerders een lap grond kopen in Winterswijk waarop al een recreatieve bestemming zit en na 1,5 a 2 jaar afgelost wordt met rendement.... klinkt als CF, toch? Inleg vanaf 10k.
Iemand ideeen van risico's / ervaringen? Rendement van 20 - 30% klinkt voor mij wel interessant!
20-30% met ondernemers.

Klinkt te goed om niet fishy te zijn
wilanmaandag 18 februari 2019 @ 19:14
Over die nieuwe op hcn. Bij financiering wordt er gesproken over een huurwaarborg. Maar het pand wordt aangekocht. Waar zou duur huurwaarborg dan nog voor kunnen zijn?
chesstigermaandag 18 februari 2019 @ 20:01
Twee uitspraken van het Kifid tegen KOM. Ben geen jurisch specialist maar de uitspraak van pandactes (039) lijkt mij zeer interessant voor andere projecten!

Ik wacht nog op een gelijke uitspraak, ziet iemand op basis van deze uitspraak mogelijkheden voor vinovat?


https://www.kifid.nl/wp-c(...)2019-039-Bindend.pdf

https://www.kifid.nl/wp-c(...)tspraak-2019-040.pdf
FINONAFmaandag 18 februari 2019 @ 20:08
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 20:01 schreef chesstiger het volgende:
Twee uitspraken van het Kifid tegen KOM. Ben geen jurisch specialist maar de uitspraak van pandactes (039) lijkt mij zeer interessant voor andere projecten!

Ik wacht nog op een gelijke uitspraak, ziet iemand op basis van deze uitspraak mogelijkheden voor vinovat?

https://www.kifid.nl/wp-c(...)2019-039-Bindend.pdf

Interessant. Ik zit ook in bovenstaand project en heb dus ook nog een bedrag te vorderen van dit project. Aangezien deze investeerder in het gelijk wordt gesteld, kan ik ook mijn recht halen via het Kifid. Of is er een makkelijker weg (b.v. rechtstreeks mijn claim neerleggen bij KOM?)
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 21:03
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 20:01 schreef chesstiger het volgende:
Twee uitspraken van het Kifid tegen KOM. Ben geen jurisch specialist maar de uitspraak van pandactes (039) lijkt mij zeer interessant voor andere projecten!

Ik wacht nog op een gelijke uitspraak, ziet iemand op basis van deze uitspraak mogelijkheden voor vinovat?


https://www.kifid.nl/wp-c(...)2019-039-Bindend.pdf

https://www.kifid.nl/wp-c(...)tspraak-2019-040.pdf
Dank voor het delen.
Interessante uitspraken en leerzaam. De uitspraken verbazen mij overigens totaal niet.
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 21:07
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 20:08 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Interessant. Ik zit ook in bovenstaand project en heb dus ook nog een bedrag te vorderen van dit project. Aangezien deze investeerder in het gelijk wordt gesteld, kan ik ook mijn recht halen via het Kifid. Of is er een makkelijker weg (b.v. rechtstreeks mijn claim neerleggen bij KOM?)
Om een klacht te kunnen indienen bij het kifid moet je eerst de klachtenprocedure van KoM doorlopen. Hou hierbij goed de termijnen waarbinnen dit over en weer moet gebeuren in de gaten.
Best kans dat in sommige gevallen KoM wil schikken.
Horsemenmaandag 18 februari 2019 @ 21:18
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 19:14 schreef wilan het volgende:
Over die nieuwe op hcn. Bij financiering wordt er gesproken over een huurwaarborg. Maar het pand wordt aangekocht. Waar zou duur huurwaarborg dan nog voor kunnen zijn?
Ik zit hem ook net door te lezen en het is inderdaad erg onduidelijk. Krijgen ze nu inderdaad het gehele opstal in eigendom? Waar is dan de huurwaarborg voor?
dyna18dinsdag 19 februari 2019 @ 00:00
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 20:01 schreef chesstiger het volgende:
Twee uitspraken van het Kifid tegen KOM. Ben geen jurisch specialist maar de uitspraak van pandactes (039) lijkt mij zeer interessant voor andere projecten!

Ik wacht nog op een gelijke uitspraak, ziet iemand op basis van deze uitspraak mogelijkheden voor vinovat?

https://www.kifid.nl/wp-c(...)2019-039-Bindend.pdf

https://www.kifid.nl/wp-c(...)tspraak-2019-040.pdf
Zeer goed om te lezen dat KoM schuldig wordt bevonden aan het niet goed vestigen van de pandrechten. Als investeerder moet je blind kunnen vertrouwen op dat alles wat aan zekerheden genoemd staat ook echt gevestigd wordt.

Zo nee, dan blijkt een platform dus inderdaad nalatig.
Gustaf86dinsdag 19 februari 2019 @ 00:07
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 20:01 schreef chesstiger het volgende:
Twee uitspraken van het Kifid tegen KOM. Ben geen jurisch specialist maar de uitspraak van pandactes (039) lijkt mij zeer interessant voor andere projecten!

Ik wacht nog op een gelijke uitspraak, ziet iemand op basis van deze uitspraak mogelijkheden voor vinovat?

https://www.kifid.nl/wp-c(...)2019-039-Bindend.pdf

https://www.kifid.nl/wp-c(...)tspraak-2019-040.pdf
Heb je een link naar een post met voldoende info over die vinovat-casus? Ik wil er wel even naar kijken.
Aster1Xdinsdag 19 februari 2019 @ 06:32
En hierbij de mail van GvE. De reacties van de crowd werken ^O^

quote:
Afgelopen vrijdag 15 februari stuurden wij u een e-mail inzake de nieuwe manier van berichtgeving over lopende projecten, die vanaf 1 maart volledig via de pagina Mijn Updates zou gaan verlopen. Wegens de vele reacties die wij van investeerders ontvingen, hebben wij besloten om deze wijziging vooralsnog niet door te voeren.

U zult dus nog steeds (net als voorheen) een e-mail ontvangen bij iedere nieuwe update over een project. Daarnaast plaatsen wij deze berichten in Mijn Updates, zodat u de berichten ook in ťťn overzicht terug kunt vinden. Bij de invoering van de nieuwe website, in april/mei, krijgt u de mogelijkheid om aan te vinken of u deze e-mails wilt blijven ontvangen.

Nieuwe website: keuze in manier van berichtgeving
Wij doen ons best om al onze investeerders zo goed mogelijk van dienst te zijn. De vermindering van e-mailverkeer was een wens van veel investeerders, waaraan wij middels de gewijzigde manier van communicatie gehoor wilden geven. Het grote aantal reacties van andere investeerders gaf ons echter te kennen dat deze wens niet door alle investeerders wordt gedeeld.

Wij hebben daarom besloten om de wijziging in berichtgeving vooralsnog niet door te voeren. Bij de invoering van de nieuwe website wordt het mogelijk om aan te geven of u deze e-mails wilt blijven ontvangen, vergelijkbaar met de wijze waarop u kunt kiezen voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Helaas is het met onze huidige software niet mogelijk om dit gelijk in te voeren.

Wij bedanken alle investeerders die hun wensen kenbaar hebben gemaakt; door uw reactie weten wij beter hoe we u als investeerder zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Onze excuses voor het ongemak.
crowdiefunderdinsdag 19 februari 2019 @ 08:12
Blij dat het proefballonetje weer ingetrokken is :)
Gijsbertusdinsdag 19 februari 2019 @ 08:17
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 09:46 schreef Benger het volgende:

[..]

Ja, ik gebruik die site ook om een risicoweging te maken. Ik weeg de kredietverleners op risico en rendement om te bepalen hoeveel % ik in elke kredietverlener investeer. Ik pak ze dus wel allemaal mee.
Ik ben vorig jaar al begonnen met de afbouw op Twino.
Reden: te weinig leningen met buyback. Geld stond daar maar. Nu nog enkele euro's op het account.
Bij mintos daarentegen gaat het prima. Zat leningen beschikbaar, uitbreiding van originators, de bovenstaande site om daarvan de juiste uit te pikken en te selecteren in je auto-invest.
mike79_ndinsdag 19 februari 2019 @ 08:18
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 20:01 schreef chesstiger het volgende:
Twee uitspraken van het Kifid tegen KOM. Ben geen jurisch specialist maar de uitspraak van pandactes (039) lijkt mij zeer interessant voor andere projecten!

Ik wacht nog op een gelijke uitspraak, ziet iemand op basis van deze uitspraak mogelijkheden voor vinovat?

https://www.kifid.nl/wp-c(...)2019-039-Bindend.pdf

https://www.kifid.nl/wp-c(...)tspraak-2019-040.pdf
Ik denk niet dat dit de enige procedures zijn die lopen bij het Kifid voor KOM. Hier gaat KOM, terecht, veel last van krijgen. Ik vraag me af, als ze iedereen schadeloos moeten stellen bij de projecten waar ze hebben lopen klungelen, of ze dat wel kunnen betalen. Misschien valt het doek voor KOM wel sneller als men denkt.
Gijsbertusdinsdag 19 februari 2019 @ 08:55
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2019 21:18 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik zit hem ook net door te lezen en het is inderdaad erg onduidelijk. Krijgen ze nu inderdaad het gehele opstal in eigendom? Waar is dan de huurwaarborg voor?
Huurwaarborg is toch een bedrag/ service waar misgelopen huurinkomsten mee worden gedekt door de Nationale Waarborg? Zou dit betekenen dat er huurders zijn? Surfscholen, etc. En dan vergunningen om dat te mogen exploiteren. Ik denk dat dit allemaal bij de verkoop mee speelt. Je mag het pand overnemen, maar wel met behoud van...
bridgetofardinsdag 19 februari 2019 @ 09:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 08:55 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Huurwaarborg is toch een bedrag/ service waar misgelopen huurinkomsten mee worden gedekt door de Nationale Waarborg? Zou dit betekenen dat er huurders zijn? Surfscholen, etc. En dan vergunningen om dat te mogen exploiteren. Ik denk dat dit allemaal bij de verkoop mee speelt. Je mag het pand overnemen, maar wel met behoud van...
Bij strandtenten komt het ook voor dat die na het seizoen geheel of grotendeels worden afgebroken en later weer worden opgebouwd dan zal het wellicht de huur van de locatie zijn.
marathon2000dinsdag 19 februari 2019 @ 09:37
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 09:05 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

Bij strandtenten komt het ook voor dat die na het seizoen geheel of grotendeels worden afgebroken en later weer worden opgebouwd dan zal het wellicht de huur van de locatie zijn.
Zou kunnen, de grond is sowieso niet van de ondernemers; dit wordt gepacht of gehuurd (van gemeente Rotterdam of Provincie ZH).
gaanmetdiebanaandinsdag 19 februari 2019 @ 10:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 00:00 schreef dyna18 het volgende:
Zeer goed om te lezen dat KoM schuldig wordt bevonden aan het niet goed vestigen van de pandrechten. Als investeerder moet je blind kunnen vertrouwen op dat alles wat aan zekerheden genoemd staat ook echt gevestigd wordt.
De uitspraak gaat niet zozeer over het niet vestigen van het pandrecht, want dat is in deze casus wel degelijk gebeurd. De uitspraak zegt dat KOM pas de lening pas had mogen uitboeken nadat de lening was gebruikt voor de aanschaf van de voertuigen waarop het pandrecht was gevestigd.

SPOILER
Consument mocht er naar het oordeel van de Commissie in deze omstandigheden op
vertrouwen dat Aangeslotene de geldlening niet aan de ondernemer zou overmaken
voordat zekerheden gevestigd zouden zijn. Doordat de geldlening door Aangeslotene aan
de ondernemer is uitgekeerd, zonder dat er een gespecificeerd pandrecht tot stand was
gekomen, is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de verplichtingen die zij jegens
Consument in acht te houden had.
Ik vind dat niet helemaal logisch eerlijk gezegd, in de praktijk betekent dat dat de voertuigen vanuit de stichting derdengelden betaald zouden moeten worden, of via een soort bouwdepot rekening. Ik heb het wel eens zien gebeuren op deze manier bij een verbouwingsfinanciering via GvE, maar het is ongebruikelijk.

Ik veronderstelde dat de KOM zaak ging over daadwerkelijk niet gevestigde zekerheden waar hier met enige regelmaat over wordt gesproken.
NaRegenDeZondinsdag 19 februari 2019 @ 10:56
Had hier gelezen dat iemand wist dat SIG achter het verguld harnas 1 vervroegd zou worden afgelost. Is al bekend wanneer dit staat te gebeuren?
djh77dinsdag 19 februari 2019 @ 11:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 10:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Had hier gelezen dat iemand wist dat SIG achter het verguld harnas 1 vervroegd zou worden afgelost. Is al bekend wanneer dit staat te gebeuren?
De woning is op papier inmiddels verkocht.
https://www.funda.nl/koop(...)et-verguld-harnas-1/
Aflossing zal waarschijnlijk na woningoverdracht gebeuren

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 19-02-2019 11:58:07 ]
djh77dinsdag 19 februari 2019 @ 11:57
BSO met 2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/kids-time/
Mynheer007dinsdag 19 februari 2019 @ 12:25
Debru is zojuist ook online gegaan op CCF, en is bijna vol. Heb zelf ook een kleine bijdrage geleverd.
Horsemendinsdag 19 februari 2019 @ 12:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 11:57 schreef djh77 het volgende:
BSO met 2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/kids-time/
De aankoop van het bedrijfspand inclusief kosten koper bedraagt 290.000,-. De verbouwing is begroot op § 50.000,-.

En dan doen we ‘hocus pocus, pilatus, pas’ en jawel, het onroerend goed kent een marktwaarde van § 375.000,- na verbouwing op basis van een recent taxatierapport. (exclusief kosten koper).

Man, man, man, wat een misleiding. Ik laat hem alleen hierom al lekker lopen.

Via Mogelijk B.V. wordt § 255.000,- gefinancierd met een 1e hypotheek (Daar moet dan nog wel even 40% bij op geteld worden voor eventuele rente en kosten) En dan krijgen de Collin investeerders ook nog de eerste 12 maanden geen aflossing.
escortmk2dinsdag 19 februari 2019 @ 12:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 10:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Had hier gelezen dat iemand wist dat SIG achter het verguld harnas 1 vervroegd zou worden afgelost. Is al bekend wanneer dit staat te gebeuren?
Dit stond vermeld in de algemene nieuwsbrief van 17-1-2019, er is verder niet over gecommuniceerd.
impact9dinsdag 19 februari 2019 @ 12:33
quote:
14s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 12:29 schreef Horsemen het volgende:

[..]

De aankoop van het bedrijfspand inclusief kosten koper bedraagt 290.000,-. De verbouwing is begroot op § 50.000,-.

En dan doen we ‘hocus pocus, pilatus, pas’ en jawel, het onroerend goed kent een marktwaarde van § 375.000,- na verbouwing op basis van een recent taxatierapport. (exclusief kosten koper).

Man, man, man, wat een misleiding. Ik laat hem alleen hierom al lekker lopen.

Via Mogelijk B.V. wordt § 255.000,- gefinancierd met een 1e hypotheek (Daar moet dan nog wel even 40% bij op geteld worden voor eventuele rente en kosten) En dan krijgen de Collin investeerders ook nog de eerste 12 maanden geen aflossing.
En hoeveel geld brengt de onderneemster mee? Juist ja...
Ik doe ook absoluut niet mee
OpDieFietsdinsdag 19 februari 2019 @ 12:41
quote:
14s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 10:23 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

De uitspraak gaat niet zozeer over het niet vestigen van het pandrecht, want dat is in deze casus wel degelijk gebeurd. De uitspraak zegt dat KOM pas de lening pas had mogen uitboeken nadat de lening was gebruikt voor de aanschaf van de voertuigen waarop het pandrecht was gevestigd.

SPOILER
Consument mocht er naar het oordeel van de Commissie in deze omstandigheden op
vertrouwen dat Aangeslotene de geldlening niet aan de ondernemer zou overmaken
voordat zekerheden gevestigd zouden zijn. Doordat de geldlening door Aangeslotene aan
de ondernemer is uitgekeerd, zonder dat er een gespecificeerd pandrecht tot stand was
gekomen, is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de verplichtingen die zij jegens
Consument in acht te houden had.
Ik vind dat niet helemaal logisch eerlijk gezegd, in de praktijk betekent dat dat de voertuigen vanuit de stichting derdengelden betaald zouden moeten worden, of via een soort bouwdepot rekening. Ik heb het wel eens zien gebeuren op deze manier bij een verbouwingsfinanciering via GvE, maar het is ongebruikelijk.

Ik veronderstelde dat de KOM zaak ging over daadwerkelijk niet gevestigde zekerheden waar hier met enige regelmaat over wordt gesproken.
Het ligt nog iets genuanceerder, denk ik. Zoals ik het lees is het verwijt niet zozeer dat het geld is overgemaakt voordat de voertuigen waren aangeschaft, maar dat het geld is overgemaakt voordat er een voldoende gespecificeerd, lees geldig/bruikbaar, pandrecht was gevestigd. Dat laatste is nooit gebeurd.
Wat waarschijnlijk had moeten gebeuren was dat de geldnemer eerst een (intentie) koopovereenkomst voor de voertuigen had moeten laten zien op basis waarvan een voldoende gespecificeerd pandrecht had kunnen worden gevestigd, waarna het geld overgemaakt had kunnen worden.
Nu heeft KOM een waardeloos pandrecht gevestigd op iets wat niet voldoende is gespecificeerd (en achteraf gezien zelfs helemaal nooit blijkt te hebben bestaan).
gaanmetdiebanaandinsdag 19 februari 2019 @ 12:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 12:41 schreef OpDieFiets het volgende:
Wat waarschijnlijk had moeten gebeuren was dat de geldnemer eerst een (intentie) koopovereenkomst voor de voertuigen had moeten laten zien op basis waarvan een voldoende gespecificeerd pandrecht had kunnen worden gevestigd, waarna het geld overgemaakt had kunnen worden.
Dat zou iets meer zekerheid geven van de goede bedoelingen van geldnemer, maar ook dan zou de geldnemer nog last minute kunnen besluiten de voertuigen niet af te nemen. En is niet voldaan aan de eis van de commissie:

quote:
Consument mocht er naar het oordeel van de Commissie in deze omstandigheden op
vertrouwen dat Aangeslotene de geldlening niet aan de ondernemer zou overmaken
voordat zekerheden gevestigd zouden zijn.
Er wordt in de uitspraak weliswaar gesproken over "niet voldoende gespecificeerd", ik veronderstel dat men logischerwijs doelt op serienrs of kentekens in de pandovereenkomst, maar dat lijkt me best lastig om die van tevoren te weten. Bovendien, een kwaadwillende ondernemer kan direct na aanschaf de voertuigen weer verpatsen waarmee de verpanding ook waardeloos is.

Bottom line is wat mij betreft dat verpanding meestal geen sterk recht is, het komt ook achter een bodembeslag en investeerders zouden zich dat goed moeten realiseren. Voor gekentekende voertuigen zou je het iets beter kunnen regelen, door de tenaamstelling bij de stichting derdengelden te houden. Maar dat levert in de praktijk weer zoveel rompslomp op dat je dat misschien ook niet wilt.
OpDieFietsdinsdag 19 februari 2019 @ 12:59
quote:
14s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 12:56 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Bottom line is wat mij betreft dat verpanding meestal geen sterk recht is
Ik denk dat dat een juiste conclusie is.
Horsemendinsdag 19 februari 2019 @ 13:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 10:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Had hier gelezen dat iemand wist dat SIG achter het verguld harnas 1 vervroegd zou worden afgelost. Is al bekend wanneer dit staat te gebeuren?
quote:
1s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 12:32 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Dit stond vermeld in de algemene nieuwsbrief van 17-1-2019, er is verder niet over gecommuniceerd.
Op 21 februari staat de aflossing bij de notaris gepland. De streefdatum voor SiG is om het 25 of 26 februari het in de wallet te zetten.
investeerdertjedinsdag 19 februari 2019 @ 14:24
quote:
14s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 12:56 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Dat zou iets meer zekerheid geven van de goede bedoelingen van geldnemer, maar ook dan zou de geldnemer nog last minute kunnen besluiten de voertuigen niet af te nemen. En is niet voldaan aan de eis van de commissie:

[..]

Er wordt in de uitspraak weliswaar gesproken over "niet voldoende gespecificeerd", ik veronderstel dat men logischerwijs doelt op serienrs of kentekens in de pandovereenkomst, maar dat lijkt me best lastig om die van tevoren te weten. Bovendien, een kwaadwillende ondernemer kan direct na aanschaf de voertuigen weer verpatsen waarmee de verpanding ook waardeloos is.

Bottom line is wat mij betreft dat verpanding meestal geen sterk recht is, het komt ook achter een bodembeslag en investeerders zouden zich dat goed moeten realiseren. Voor gekentekende voertuigen zou je het iets beter kunnen regelen, door de tenaamstelling bij de stichting derdengelden te houden. Maar dat levert in de praktijk weer zoveel rompslomp op dat je dat misschien ook niet wilt.
Het maakt niet uit of het wel of geen sterk recht is, als het platform zijn werk niet doet dan is het natuurlijk van den zotte dat dit op het bordje van de investeerder dient te komen. Het is een casus waarin het pandrecht keurig gevestigd had kunnen worden door middel van allerlei verschillende structuren (waarbij een bouwdepotachtige een hele goede is) en het platform haar investeerders recht had gedaan.

Er word overigens in geen van de twee uitspraken van het KIFID gebruik gemaakt van de term "onvoldoende gespecificeerd". Dat het voldoende gespecificeerd had moeten worden snap ik, maar ik lees enkel dat het pandrecht niet gevestigd is en dat het om een gespecificeerd pandrecht had moeten gaan.

Het is gewoon een fuckup eerste klas.
Horsemendinsdag 19 februari 2019 @ 14:56
quote:
14s.gif Op maandag 18 februari 2019 14:34 schreef Horsemen het volgende:
En weer een nieuwe HcN:

Het betreft een 4-sterren crowdfundingproject voor strandclub Pele Beach in Hoek van Holland. Op dit project wordt 7,5% rente geboden met een looptijd van 48 maanden.

https://horecacrowdfunding.nl/projects/pele-beach-569m4d9k

(Met het e-mailadres van het bedrijf http://www.pelesurfshack.com/ gaat e.e.a. niet helemaal goed)
quote:
0s.gif Op maandag 18 februari 2019 19:14 schreef wilan het volgende:
Over die nieuwe op hcn. Bij financiering wordt er gesproken over een huurwaarborg. Maar het pand wordt aangekocht. Waar zou duur huurwaarborg dan nog voor kunnen zijn?
Reactie van HcN:
quote:
De ondernemer koopt de volledige opstal. Het woord “huurwaarborg” dekt inderdaad niet helemaal de lading in deze context. Het betreft de pacht welke zij aan de gemeente dient te voldoen.
Iemand al een linkje kunnen vinden?
NaRegenDeZondinsdag 19 februari 2019 @ 15:40
Goed nieuws van de Imker van CC.

SPOILER
Geachte investeerder,

Hierbij deel ik u mede dat de zitting ten aanzien van de faillissementsaanvraag van de heer Ludwig van Imkerij BijDaan vanochtend om 10 uur gepland stond.

Na veel overleg heeft de heer Ludwig gisteren § 11.000,00 aan Capital Circle betaald via een lening van familie.
Hiermee is een gedeelte van de achterstallige termijnen betaald.

Het restant (de nog achterstallige termijnen en de kosten) dient binnen 4 weken na heden te worden voldaan.
Daarom hebben wij aanhouding van het faillissement bij de Rechtbank aangevraagd voor 4 weken.
Vandaag krijgt u een gedeelte van de achterstallige termijnen op uw Wallet bijgeboekt.

Met vriendelijke groeten,

Het Capital Circle Team
men wil dus blijkbaar geen faillisement in de familie. De rest van het geld zal naar ik aanneem nu ook wel boven tafel komen anders had men deze 11k vandaag niet op tafel gelegd!
Ron1986dinsdag 19 februari 2019 @ 15:43
Vervroegde aflossing GvE.

SPOILER
U bent een van de investeerders in het project 14893 | Voltooiing verbouwing. Van dit project zijn reeds 31 termijnen betaald. De overige termijnen (32-48) zijn in ťťn keer afgelost, inclusief de volledige toegezegde rente. Dit conform artikel 28 van de Algemene Voorwaarden.

Wij zullen de betalingen deze week aan u overmaken. U ontvangt per termijn een losse uitbetaling. Project 14893 is hiermee volledig afgehandeld.

Wij vertrouwen er op u met deze mail voldoende geÔnformeerd te hebben. Mocht u hier toch vragen over hebben, dan vernemen wij dit graag.
Update Estate Guru

SPOILER
Payment 1702 Bridge loan - 1.stage

Hello!

The borrower has been warned about the consequences. The option for terminating the loan contract opens up for us tomorrow (due to the needed amount of days). If the borrower does not pay then we have no alternative then start the sale process with bailiff. Starting the auction in Latvia will take about 80 days (timeframe comes from legislation) but this timeframe does not prevent borrower from searching alternative options during the process.

There is high probability that borrower will not pay the missing amount by tomorrow and we need to issue the termination letter.

If there are any developments we will inform all investors about them immediately.


[ Bericht 37% gewijzigd door Ron1986 op 19-02-2019 15:51:28 ]
NaRegenDeZondinsdag 19 februari 2019 @ 16:03
En vandaag nog wat opbeurend nieuws van een project met achterstand en wat failliete B.V's betreft project 5358 van GvE

SPOILER
In januari 2019 hebben wij u geÔnformeerd over de ontstane betaalproblematiek omtrent project 005358 | Ben Rietdijk Sport. Via deze weg willen wij u hier nader over informeren.

Met dank aan de gerechtsdeurwaarder is er een betaalregeling tot stand gekomen. Deze betaalregeling ziet toe op een betaling van § 400,- per week. De gerechtsdeurwaarder monitort deze regeling. Zodra er een afdracht kan worden gedaan, informeren wij u hierover.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl
Nu maar hopen dat hij de deelbetalingen op termijn blijft volhouden zodat nadat de deurwaarderskosten betaald zijn er geld naar de investeerders kan komen.
Gijsbertusdinsdag 19 februari 2019 @ 16:09
quote:
14s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 14:56 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Reactie van HcN:

[..]

Iemand al een linkje kunnen vinden?
Pacht aan gemeente klinkt inderdaad veel logischer.
Ook ik hou mij aanbevolen voor een linkje :).
prefix1dinsdag 19 februari 2019 @ 16:27
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:09 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Pacht aan gemeente klinkt inderdaad veel logischer.
Ook ik hou mij aanbevolen voor een linkje :).
en ik ook:)
escortmk2dinsdag 19 februari 2019 @ 16:43
zou het misschien kunnen dat de innercrowd-link van HCN nu 48u van te voren is uitgezet, juist om te voorkomen hoe het nu met Captain's Bar ging?
Dwarsindewegdinsdag 19 februari 2019 @ 16:44
Update Collin (25618 24Ho....):

“Wij leggen de volgende betalingsregeling aan u voor:
De huidige rente van 7% wordt verlaagd naar de wettelijke rente zijnde 2% op jaarbasis, hieraan zijn we gehouden in het kader van het aanspreken van de borgstelling;
Over december 2018 wordt enkel de maandelijkse wettelijke rente betaald;
Vanaf januari 2019 betalen de borgen maandelijks een bedrag ter hoogte van § 800,- bestaande uit aflossing en wettelijke rente (2% op jaarbasis);
De betaling van december en januari conform dit voorstel hebben wij in goede orde ontvangen;
De looptijd van de lening wordt derhalve verlengd met 17 maanden, waarna de lening op 30 juni 2021 naar verwachting volledig is afbetaald.”
NaRegenDeZondinsdag 19 februari 2019 @ 16:45
quote:
12s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:43 schreef escortmk2 het volgende:
zou het misschien kunnen dat de innercrowd-link van HCN nu 48u van te voren is uitgezet, juist om te voorkomen hoe het nu met Captain's Bar ging?
Als dat zo is, dan kan de innercrowd niet investeren. Dus lijkt me niet aannemelijk.
Horsemendinsdag 19 februari 2019 @ 16:47
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:45 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Als dat zo is, dan kan de innercrowd niet investeren. Dus lijkt me niet aannemelijk.
Dat kan wel, als die het linkje al enige dagen voor de 48 uur termijn hebben ontvangen.
Dit is ook het systeem wat GvE wil gaan invoeren.
NaRegenDeZondinsdag 19 februari 2019 @ 16:47
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:44 schreef Dwarsindeweg het volgende:
Update Collin (25618 24Ho....):

“Wij leggen de volgende betalingsregeling aan u voor:
De huidige rente van 7% wordt verlaagd naar de wettelijke rente zijnde 2% op jaarbasis, hieraan zijn we gehouden in het kader van het aanspreken van de borgstelling;
Over december 2018 wordt enkel de maandelijkse wettelijke rente betaald;
Vanaf januari 2019 betalen de borgen maandelijks een bedrag ter hoogte van § 800,- bestaande uit aflossing en wettelijke rente (2% op jaarbasis);
De betaling van december en januari conform dit voorstel hebben wij in goede orde ontvangen;
De looptijd van de lening wordt derhalve verlengd met 17 maanden, waarna de lening op 30 juni 2021 naar verwachting volledig is afbetaald.”
Welk project? Lijkt me een vreemde regeling, waarom wordt er niet meer betaald?
Horsemendinsdag 19 februari 2019 @ 16:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:44 schreef Dwarsindeweg het volgende:
Update Collin (25618 24Ho....):

“Wij leggen de volgende betalingsregeling aan u voor:
De huidige rente van 7% wordt verlaagd naar de wettelijke rente zijnde 2% op jaarbasis, hieraan zijn we gehouden in het kader van het aanspreken van de borgstelling;
Over december 2018 wordt enkel de maandelijkse wettelijke rente betaald;
Vanaf januari 2019 betalen de borgen maandelijks een bedrag ter hoogte van § 800,- bestaande uit aflossing en wettelijke rente (2% op jaarbasis);
De betaling van december en januari conform dit voorstel hebben wij in goede orde ontvangen;
De looptijd van de lening wordt derhalve verlengd met 17 maanden, waarna de lening op 30 juni 2021 naar verwachting volledig is afbetaald.”
Dat is natuurlijk een krankzinnige zaak. Wat een onzin. Collin had bij het opeisen van de schuld ook alle nog te ontvangen rente moeten opeisen of zie ik iets over het hoofd?
NaRegenDeZondinsdag 19 februari 2019 @ 16:50
quote:
14s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:47 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dat kan wel, als die het linkje al enige dagen voor de 48 uur termijn hebben ontvangen.
Dit is ook het systeem wat GvE wil gaan invoeren.
Dus dan moeten de speurders nog beter hun best doen?!?!? Dus de link voor officiele publicatie boven tafel halen. :7 Knappe vent die dat lukt!
Horsemendinsdag 19 februari 2019 @ 16:51
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:50 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dus dan moeten de speurders nog beter hun best doen?!?!? DUs de link voor officiele publicatie boven tafel halen. :7
Wel een hele uitdaging als je niet weet over welke projecten het gaat....
Dwarsindewegdinsdag 19 februari 2019 @ 17:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:47 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Welk project? Lijkt me een vreemde regeling, waarom wordt er niet meer betaald?
Nr 37 van Collin uit de opening topic.. de borgen zijn aangesproken omdat er niets meer te halen viel.

“De curator heeft in het faillissementsverslag van 4 december 2018 de oorzaak van het faillissement als volgt omschreven:
“Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De onderneming kon het volgens de bestuurder niet bolwerken door concurrentie en de transparantie die internet laat zien (prijsvergelijking op google bijvoorbeeld). De onderneming zag derden vaak stunten met een prijs die – kostprijstechnisch niet haalbaar was en deswege bleven klanten weg omdat zij voor die derde kozen. Daarnaast zijn in 2017 hoge marketingkosten gemaakt die per saldo te weinig afzet brachten. De verhuizing van Doetinchem naar Tiel in juli 2017 zorgde ook voor een forse kostenpost volgens de bestuurder. Per saldo was 2017 een jaar waarin fors op de reserves werd ingeleverd. in 2018 bleek dit resultaat niet recht te trekken.”

De afgelopen periode hebben wij constructief gesprekken gevoerd met de borgen en de benodigde informatie ontvangen om de vermogenspositie te beoordelen en inzage te verkrijgen in de maandelijkse inkomsten en uitgaven. De beide borgen zijn werkzaam in loondienst. De termijn van november is door de borg uit privť betaald. “
paardendokterdinsdag 19 februari 2019 @ 17:24
quote:
14s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:50 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dat is natuurlijk een krankzinnige zaak. Wat een onzin. Collin had bij het opeisen van de schuld ook alle nog te ontvangen rente moeten opeisen of zie ik iets over het hoofd?
Komt omdat de lening is opgezegd, vervolgens is de borg aansprakelijk voor de resterende hoofdsom en alle achterstallige rente van vůůr de opzegging. En bij gespreide betaling (eigenlijk moet alles direct worden afgerekend) uiteraard ook de wettelijke rente

Je kunt een lening niet opzeggen ťn deels in stand houden voor de afgesproken rente...
NaRegenDeZondinsdag 19 februari 2019 @ 17:27
quote:
1s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 17:07 schreef Dwarsindeweg het volgende:

[..]

Nr 37 van Collin uit de opening topic.. de borgen zijn aangesproken omdat er niets meer te halen viel.

“De curator heeft in het faillissementsverslag van 4 december 2018 de oorzaak van het faillissement als volgt omschreven:
“Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De onderneming kon het volgens de bestuurder niet bolwerken door concurrentie en de transparantie die internet laat zien (prijsvergelijking op google bijvoorbeeld). De onderneming zag derden vaak stunten met een prijs die – kostprijstechnisch niet haalbaar was en deswege bleven klanten weg omdat zij voor die derde kozen. Daarnaast zijn in 2017 hoge marketingkosten gemaakt die per saldo te weinig afzet brachten. De verhuizing van Doetinchem naar Tiel in juli 2017 zorgde ook voor een forse kostenpost volgens de bestuurder. Per saldo was 2017 een jaar waarin fors op de reserves werd ingeleverd. in 2018 bleek dit resultaat niet recht te trekken.”

De afgelopen periode hebben wij constructief gesprekken gevoerd met de borgen en de benodigde informatie ontvangen om de vermogenspositie te beoordelen en inzage te verkrijgen in de maandelijkse inkomsten en uitgaven. De beide borgen zijn werkzaam in loondienst. De termijn van november is door de borg uit privť betaald. “
Duidelijk. Toch begrijp ik deze uitspraak van Collin niet, "De huidige rente van 7% wordt verlaagd naar de wettelijke rente zijnde 2% op jaarbasis, hieraan zijn we gehouden in het kader van het aanspreken van de borgstelling;"
Daar is men toch helemaal niet aan gehouden? De mensen zijn gewoon in loondienst en doen er alleen wat langer over om de boel terug te betalen met 7%. Helaas voor hen hebben ze daar als borg voor getekend. Men zit toch niet in de schuld sanering of iets dergelijks?

@paardendokter zit het echt zo? Is men als borg niet verantwoordelijk voor de kosten van de lening in de toekomst dus voor de toekomstige rente?

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 19-02-2019 17:32:55 ]
Dwarsindewegdinsdag 19 februari 2019 @ 17:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 17:24 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Komt omdat de lening is opgezegd, vervolgens is de borg aansprakelijk voor de resterende hoofdsom en alle achterstallige rente van vůůr de opzegging. En bij gespreide betaling (eigenlijk moet alles direct worden afgerekend) uiteraard ook de wettelijke rente

Je kunt een lening niet opzeggen ťn deels in stand houden voor de afgesproken rente...
Ik ben geen jurist maar kan me voorstellen dat het ook een risico is om misschien een huis van een van de borgen geforceerd te verkopen. Los van het menselijke aspect. Qua crowdfunding ben ik tevreden als ik geen default heb en die 2% dekt de vrh..

[ Bericht 0% gewijzigd door Dwarsindeweg op 19-02-2019 17:34:02 (Ik zag de reactie van NRDZ pas na mijn reactie) ]
Appeltje58dinsdag 19 februari 2019 @ 19:46
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 16:44 schreef Dwarsindeweg het volgende:
Update Collin (25618 24Ho....):

“Wij leggen de volgende betalingsregeling aan u voor:
De huidige rente van 7% wordt verlaagd naar de wettelijke rente zijnde 2% op jaarbasis, hieraan zijn we gehouden in het kader van het aanspreken van de borgstelling;
Over december 2018 wordt enkel de maandelijkse wettelijke rente betaald;
Vanaf januari 2019 betalen de borgen maandelijks een bedrag ter hoogte van § 800,- bestaande uit aflossing en wettelijke rente (2% op jaarbasis);
De betaling van december en januari conform dit voorstel hebben wij in goede orde ontvangen;
De looptijd van de lening wordt derhalve verlengd met 17 maanden, waarna de lening op 30 juni 2021 naar verwachting volledig is afbetaald.”
Bij § 500 inleg staat er per november 2018 nog § 194.42 open.
Het betreft een lening van § 60.000 In totaal moet er nog ca. § 23.328 worden afgelost op de hoofdsom.
In voorstel Collin wordt per maand afgelost § 800 (incl 2% wettelijke rente) x 17 mnd. = § 13.600
We krijgen onze inleg niet terug op deze manier !! Bij 30 termijnen van § 800 komen we beter in de buurt.
Of zie ik wat over het hoofd ??

[ Bericht 0% gewijzigd door Appeltje58 op 19-02-2019 19:51:47 ]
jsuijkerdinsdag 19 februari 2019 @ 19:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 19:46 schreef Appeltje58 het volgende:

[..]

Bij § 500 inleg staat er per november 2018 nog § 194.42 open.
Het betreft een lening van § 60.000 In totaal moet er nog ca. § 23.328 worden afgelost op de hoofdsom.
In voorstel Collin wordt per maand afgelost § 800 (incl 2% wettelijke rente) x 17 mnd. = § 13.600
We krijgen onze inleg niet terug op deze manier !! Bij 30 termijnen van § 800 komen we beter in de buurt.
Of zie ik wat over het hoofd ??
volgens het bericht dat je quote loopt de lening tot 30 juni 2021. Het zijn dan 29 maanden (rekening houdend dat deze maand nog een aflossing is) niet 17
wilandinsdag 19 februari 2019 @ 19:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 19:46 schreef Appeltje58 het volgende:

[..]

Bij § 500 inleg staat er per november 2018 nog § 194.42 open.
Het betreft een lening van § 60.000 In totaal moet er nog ca. § 23.328 worden afgelost op de hoofdsom.
In voorstel Collin wordt per maand afgelost § 800 (incl 2% wettelijke rente) x 17 mnd. = § 13.600
We krijgen onze inleg niet terug op deze manier !! Bij 30 termijnen van § 800 komen we beter in de buurt.
Of zie ik wat over het hoofd ??
Er staat verlengd met 17 termijnen, en loopt tot 2021

Edit: jsuiker was me voor
petercdinsdag 19 februari 2019 @ 21:17
Collin CF website in onderhoud / update > momenteel niet bereikbaar
Appeltje58dinsdag 19 februari 2019 @ 22:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2019 19:56 schreef jsuijker het volgende:

[..]

volgens het bericht dat je quote loopt de lening tot 30 juni 2021. Het zijn dan 29 maanden (rekening houdend dat deze maand nog een aflossing is) niet 17
Bedankt, heb ik toch wat over het hoofd gezien.
Ik vind het voorstel voor de ondernemer en voor investeerders wel redelijk, ik denk dat ik instem.
Jaco078dinsdag 19 februari 2019 @ 23:02
Hoe is jullie ervaring met CrowdPartners. Voor mijn gevoel zit er relatief heel veel tijd tussen mijn investeringsdatum (betaaldatum) en 1e uitboeking(en) van rente (en aflossing)?
Edit: daar 3 projecten lopen.