FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #211 De beste wensen voor 2019
djh77maandag 7 januari 2019 @ 15:22
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! het In 2018 is in Nederland 329 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 223 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 8700 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden..

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hťt platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Waardevoorjegeld
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Lenderspender
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, AGD, IVM, CC.
FNC is uit deze laatste lijsten weggelaten niet om dat er geen probleem projecten zijn, maar omdat FNC op dit moment goed en duidelijk systematisch op maandelijkse basis rapporteert over probleemprojecten aan zijn investeerders. Bovendien heeft FNC veel kleine projecten wat het aantal probleemgevallen groot maakt en lastig bij te houden voor derden.

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX of ????????? zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt of te weinig gegevens. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen.
Bijgewerkt tot 17-12-2018

GVE 2nalnh5.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,IVM,CC etc 2qsze9w.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015, 11-01-2017 en 16-12-2018

2ps1xxi.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 07-01-2019 15:33:08 ]
obligatairemaandag 7 januari 2019 @ 15:40
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 15:21 schreef NaRegenDeZon het volgende:
project 14072 horeca project (cafe in de polder) van GvE. Problemen na 29 van de 48 termijnen. Nu 9 maanden alleen rente. Keurige uitleg.Kan wel leven met deze regeling. Hoop dat men het weer op de rit krijgt.
Inderdaad een schoolvoorbeeld van hoe je een ontstane noodsituatie weer op de rit probeert te krijgen met alle openheid van zaken naar de funders toe. Ik ben wel positief zoals ik het lees.

Scheelt natuurlijk dat er zekerheden zijn, dat verhoogt de motivatie om een en ander niet verder te laten ontsporen :)
djh77maandag 7 januari 2019 @ 15:47
Weer een mooie van KoM :X :
foo9bqs.png
dubbeltjezmaandag 7 januari 2019 @ 15:49
Ik zit in Broodje Bewust. Nooit problemen mee geweest.

Project destijds ging alleen over die zaak. Nu gaat het over de franchise lees ik
petercmaandag 7 januari 2019 @ 15:50
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 15:40 schreef obligataire het volgende:

[..]

Inderdaad een schoolvoorbeeld van hoe je een ontstane noodsituatie weer op de rit probeert te krijgen met alle openheid van zaken naar de funders toe. Ik ben wel positief zoals ik het lees.

Scheelt natuurlijk dat er zekerheden zijn, dat verhoogt de motivatie om een en ander niet verder te laten ontsporen :)
Zit ook in deze, beschouw het nog niet als verloren, zit ook in een andere horeca toko indezelfde polderplaats en deze loopt stipt. Hoop & verwacht dat deze meneer support van horeca deskundigen krijgt, aanneemt om eea op de rit te zetten.

Het opleidingscentrum in Drenthe laat ik lopen, maar gezien de zekerheden,waarvan het hoofdbestandsdeel niet super courant is (mijn mening) / lijkt, zal deze pitch wel vol komen, staat nu al op 10% of zo.

Ook nog recent 2 achterstallige betalingen van GVE waarvan een horeca gelegenheid grenzend aan de Dam in A'dam, en nog een saneringsbedrijf in Brabant.

Al met al loopt het nog best goed bij ondergetekende
NaRegenDeZonmaandag 7 januari 2019 @ 16:11
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 15:49 schreef dubbeltjez het volgende:
Ik zit in Broodje Bewust. Nooit problemen mee geweest.

Project destijds ging alleen over die zaak. Nu gaat het over de franchise lees ik
dank!
Klopt de rest schuld van rond de 12K die in de pitch van CC genoemd wordt? Kan je nalezen welke zekerheden de investeerders via GvE hadden?
Aster1Xmaandag 7 januari 2019 @ 16:41
quote:
Op maandag 7 januari 2019 13:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:

Er is een ORV afgesloten. Voor de hoogte van de lening en gedurende de looptijd wordt deze verpand aan Capital Circle.[/i]

quote:
Heb je waarschijnlijk niets aan.
Tenzij meneer Daan een ongeluk krijgt. Dan krijgen al hun investeerders wel hun geld terug ~O> O-) :? (fun intended)
obligatairemaandag 7 januari 2019 @ 16:53
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 16:41 schreef Aster1X het volgende:

[..]

[..]

Tenzij meneer Daan een ongeluk krijgt. Dan krijgen al hun investeerders wel hun geld terug ~O> O-) :? (fun intended)
En dan moet hij ook nog de premie betaald hebben, wat ik betwijfel :r

Ik vermoed dat alleen de huisleverancier van dat witte poeder (cash) betaald heeft gekregen *O*
Crowdfunder99maandag 7 januari 2019 @ 20:00
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 15:47 schreef djh77 het volgende:
Weer een mooie van KoM :X :
[ afbeelding ]
Project was 100% gefund, waarschijnlijk iemand zijn investering teruggetrokken.
dubbeltjezmaandag 7 januari 2019 @ 21:06
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 16:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

dank!
Klopt de rest schuld van rond de 12K die in de pitch van CC genoemd wordt? Kan je nalezen welke zekerheden de investeerders via GvE hadden?
Bij nacheck, blijk ik er niet in te zitten (foutje!)... misschien iemand anders??
Mijn aandeel GVE projecten slinkt trouwens met de maand. Steeds meer projecten zijn afbetaald en er komen er praktisch geen meer bij (iig niet via gve)
petercmaandag 7 januari 2019 @ 22:16
quote:
12s.gif Op maandag 7 januari 2019 15:50 schreef peterc het volgende:

[..]

Zit ook in deze, beschouw het nog niet als verloren, zit ook in een andere horeca toko indezelfde polderplaats en deze loopt stipt. Hoop & verwacht dat deze meneer support van horeca deskundigen krijgt, aanneemt om eea op de rit te zetten.

Het opleidingscentrum in Drenthe laat ik lopen, maar gezien de zekerheden,waarvan het hoofdbestandsdeel niet super courant is (mijn mening) / lijkt, zal deze pitch wel vol komen, staat nu al op 10% of zo.

Ook nog recent 2 achterstallige betalingen van GVE waarvan een horeca gelegenheid grenzend aan de Dam in A'dam, en nog een saneringsbedrijf in Brabant.

Al met al loopt het nog best goed bij ondergetekende
Vanmiddag de post van Obligataire gelezen inzake de polder-horeca. Daar ik ook in deze zit, nu net het complete bericht pas kunnen lezen. Inderdaad schoolvoorbeeld van eerlijkheid en transparantie, waarmee je begrip en goodwill kweekt bij de funders.

Ook in die zin een aspect van het ondernemerschap is het hebben van een goed klankbord, accountant, coach, oud-eigenaar, broer/zus of ouder , of van mijn part .....de buurman of het CF platform.

Ook nog een positief bericht van Papa Joe Winterberg ontvangen. Zeggen het druk te hebben daar in Winterberg. Goed teken, en goede volgorde , eerst geld verdienen nu met de feestdagen en sneeuw, en dan pas de openingsfestiviteiten.

[ Bericht 5% gewijzigd door peterc op 07-01-2019 23:24:10 ]
ML45maandag 7 januari 2019 @ 22:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 januari 2019 20:05 schreef Jaco078 het volgende:
Hollandse Stenen op NL Investeert
SPOILER
Andere helft volgt in maart. Wil hem meenemen, jammer altijd van de minimaal §1.000 bij NLInvesteert. Wel goed gespreide vastgoedportefeuille.
Overweeg hem ook mee te nemen, de Vastgoedportefeuille is zeer zeker gespreid, een eerste hypotheek, ook privť voor § 150.000 aansprakelijk welke nu een dekking heeft.
djh77dinsdag 8 januari 2019 @ 09:00
De eigenaar van friteszaak in Leidsche Rijn van GvE:
https://www.geldvoorelkaar.nl/geldvoorelkaar/nieuws/bram's-gourmet-frites-leidsche-rijn-smaakt-naar-meer.aspx
heeft problemen gehad met zijn locatie in Alphen aan den Rijn:
https://www.ad.nl/alphen/(...)kandellen~a1b8f45e4/
Mynheer007dinsdag 8 januari 2019 @ 09:08
Kreeg gisteren weer een niet zo leuke mail van ome Bas
SPOILER
Beste investeerder,U heeft in mei 2015 geÔnvesteerd in de leningaanvraag van Excellent Foodproducts. Wij moeten u helaas melden dat er een betalingsachterstand is ontstaan, waarbij het openstaand leenbedrag op dit moment § 13.749,86 bedraagt, ten opzichte van de oorspronkelijke hoofdsom groot § 110.000,-. De laatste termijn zou op 4 mei 2019 regulier plaatsvinden. Wij staan in contact met de ondernemer om te bezien wat de (on)mogelijkheden zijn. De termijn van januari kunnen wij op dit moment dan ook niet op uw rekening-courant bijschrijven.Wij zullen u nader informeren indien meer informatie beschikbaar is.Met vriendelijke groet,
De schade valt mee, maar ik zou graag zien dat de laatste termijnen ook deze kant op komen. Er is een immatriele borgstelling, maar gezien de omvang van het openstaande bedrag moet dat wel te doen zijn.
Mynheer007dinsdag 8 januari 2019 @ 09:11
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 22:26 schreef ML45 het volgende:

[..]

Overweeg hem ook mee te nemen, de Vastgoedportefeuille is zeer zeker gespreid, een eerste hypotheek, ook privť voor § 150.000 aansprakelijk welke nu een dekking heeft.
Ik pak hem ook mee. Risico is misschien wat groter dan bij een 1e schijf SiG, maar de rente is ook een stukje hoger.
obligatairedinsdag 8 januari 2019 @ 09:43
quote:
1s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 09:11 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Ik pak hem ook mee. Risico is misschien wat groter dan bij een 1e schijf SiG, maar de rente is ook een stukje hoger.
Is er veel bekend over dit platform? Ik lees op hun site, die er overigens netjes uitziet, niets over AFM toezicht bijvoorbeeld. Ik twijfel een beetje om nu gelijk maar 1.000 euri over te maken naar een makelaar in opleiding en diens pa.
Mynheer007dinsdag 8 januari 2019 @ 10:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 09:43 schreef obligataire het volgende:

[..]

Is er veel bekend over dit platform? Ik lees op hun site, die er overigens netjes uitziet, niets over AFM toezicht bijvoorbeeld. Ik twijfel een beetje om nu gelijk maar 1.000 euri over te maken naar een makelaar in opleiding en diens pa.
Op de site kon ik het ook niet vinden, maar op site van de afm wel:

https://www.google.com/ur(...)&cshid=1546938371170
Crowdfunder87dinsdag 8 januari 2019 @ 10:22
Werken jullie onder toezicht van de AFM?
Voor de diensten van NLInvesteert heeft de Autoriteit FinanciŽle Markten de ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ afgegeven. Voordat wij deze hebben ontvangen, is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is ook de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getoetst. Als NLInvesteert onderhouden we regelmatig contact met de Autoriteit FinanciŽle Markten uit hoofde van de ontheffingsverklaring.
Horsemendinsdag 8 januari 2019 @ 11:22
Kros inmiddels ook open (edit: open geweest)
https://www.collincrowdfund.nl/kros-b-v/

Ik laat hem aan mij voorbij gaan.
obligatairedinsdag 8 januari 2019 @ 11:31
quote:
14s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 11:22 schreef Horsemen het volgende:
Kros inmiddels ook open (edit: open geweest)
https://www.collincrowdfund.nl/kros-b-v/

Ik laat hem aan mij voorbij gaan.
Ik ook. De taxatie is volgens mij heel weinig waard op het moment dat de nood aan de man komt en dan kon het wel eens een hele tijd gaan duren voordat het onderpand verkocht raakt. Ik heb er geen goed gevoel bij. O.a. doordat de kapitaalbehoefte zo slecht wordt toegelicht.
djh77dinsdag 8 januari 2019 @ 11:47
Mediabedrijf op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/pako-media-bv/
Mynheer007dinsdag 8 januari 2019 @ 11:48
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 11:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ook. De taxatie is volgens mij heel weinig waard op het moment dat de nood aan de man komt en dan kon het wel eens een hele tijd gaan duren voordat het onderpand verkocht raakt. Ik heb er geen goed gevoel bij. O.a. doordat de kapitaalbehoefte zo slecht wordt toegelicht.
Ik laat deze ook aan mij voorbij gaan door de bovengenoemde argumenten
aborrendinsdag 8 januari 2019 @ 12:03
Er heeft iemand van Crowdfundingmarkt de tijd genomen om de verschillen in CF per provincie uit te zoeken.:
https://www.participaties.nl/Column/289948/Grote-regionale-verschillen-crowdfunding-Nederland.aspx
crowdiefunderdinsdag 8 januari 2019 @ 12:05
Vast geÔnspireerd door de obli-score waarbij Brabant een negatieve weging geeft :)
Crowdfunder99dinsdag 8 januari 2019 @ 12:10
Nieuw bij Kapitaal Op Maat: Transcool B.V. - Transcool ontwikkelt generatorsets voor de transportsector en is op zoek naar werkkapitaal om door te kunnen groeien. 60 maanden - 7%
NaRegenDeZondinsdag 8 januari 2019 @ 12:16
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 12:05 schreef crowdiefunder het volgende:
Vast geÔnspireerd door de obli-score waarbij Brabant een negatieve weging geeft :)
Nu nog het default percentage per provincie!
CEStudentdinsdag 8 januari 2019 @ 12:26
Ben je expert op het gebied van Crowdfunding? Begin je net? Of ben je simpelweg geÔnteresseerd? Wij kunnen de data goed gebruiken! Voor onze studie doen wij onderzoek naar vastgoedbeleggingen en crowdfunding en daar hebben we jouw hulp bij nodig! Duurt nog geen 2 minuten en je helpt ons onderzoek naar nieuwe hoogte. Dank! bit.ly/vastgoed_enquete
djh77dinsdag 8 januari 2019 @ 12:37
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 12:10 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Nieuw bij Kapitaal Op Maat: Transcool B.V. - Transcool ontwikkelt generatorsets voor de transportsector en is op zoek naar werkkapitaal om door te kunnen groeien. 60 maanden - 7%
Weer iets nieuws:
quote:
Ondernemer heeft het recht vervroegd af te lossen met betaling van 1 extra rentetermijn per jaar dat de lening nog uitstaat.
Bengerdinsdag 8 januari 2019 @ 13:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 12:26 schreef CEStudent het volgende:
Ben je expert op het gebied van Crowdfunding? Begin je net? Of ben je simpelweg geÔnteresseerd? Wij kunnen de data goed gebruiken! Voor onze studie doen wij onderzoek naar vastgoedbeleggingen en crowdfunding en daar hebben we jouw hulp bij nodig! Duurt nog geen 2 minuten en je helpt ons onderzoek naar nieuwe hoogte. Dank! bit.ly/vastgoed_enquete
Ik heb dit even gegoogled. Dit gaat over de website Briqchain. Er wordt vastgoed aangekocht en opgeknipt in stukjes van § 10. Voor dat opknippen zeggen ze blockchaintechnologie te gebruiken. Klinkt superhip. Ze beloven 4% rente. Je kan zo te zien al inschrijven, maar ik zie aan de website nog niet of ze daadwerkelijk al vastgoed hebben aangekocht.
rechtsbackjedinsdag 8 januari 2019 @ 13:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 12:10 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Nieuw bij Kapitaal Op Maat: Transcool B.V. - Transcool ontwikkelt generatorsets voor de transportsector en is op zoek naar werkkapitaal om door te kunnen groeien. 60 maanden - 7%
Man is failliet geweest. Laatste faillissement pas december 2018 beŽindigd. Wil nu 100.000 met een borgstelling van slechts 20.000. Betaalbaarheid wordt beoordeeld tussentijdse cijfers met ook nog eens een veel hogere brutomarge. Zo werk je manipulatie in de hand.
bleyenburgdinsdag 8 januari 2019 @ 16:34
Nieuwe op FNC:

Bewindvoerder Voorschot

Even puur uit interesse.....
Hoe gaat zoiets nou in z'n werk als ze straks klant bij zichzelf moet worden?
obligatairedinsdag 8 januari 2019 @ 18:25
Vandaag mijn vijfde KOM project, VINFOIL na de volle looptijd afgelost, hulde *O*
Het zesde project , BODYTEC, had ook vandaag de laatste termijn moeten worden afgedragen , hebben misschien de tel niet goed bijgehouden, dus bijna hulde, komt vast ook goed.
crowdiefunderdinsdag 8 januari 2019 @ 19:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 18:25 schreef obligataire het volgende:
Vandaag mijn vijfde KOM project, VINFOIL na de volle looptijd afgelost, hulde *O*
Het zesde project , BODYTEC, had ook vandaag de laatste termijn moeten worden afgedragen , hebben misschien de tel niet goed bijgehouden, dus bijna hulde, komt vast ook goed.
Bij mij inderdaad alles van kom uitbetaald behalve bodytec, wilde al juichen:)
crowd-fundidinsdag 8 januari 2019 @ 20:30
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 18:25 schreef obligataire het volgende:
Vandaag mijn vijfde KOM project, VINFOIL na de volle looptijd afgelost, hulde *O*
Het zesde project , BODYTEC, had ook vandaag de laatste termijn moeten worden afgedragen , hebben misschien de tel niet goed bijgehouden, dus bijna hulde, komt vast ook goed.
Ook "de kleine reiziger" uit Den Helder is na 48 termijnen afgelost. Voor zover ik me kan herinneren zonder ook maar ťťn onderbreking.
Ik wacht nog altijd op de laatste termijn van de wellnessmevrouw :X
Groepfunderdinsdag 8 januari 2019 @ 21:14
Morgenochtend komt op FNC de pitch van consultancy-bureau online. De website van het bedrijf overtuigt mij niet. De cijfers zijn niet beroerd, maar hij is wel ingedeeld in de D-categorie. Gek genoeg heb ik wat meer vertrouwen in de pitch van de metaalbewerker, ondanks het negatieve EV. Die komt overmorgen online.
Jaco078dinsdag 8 januari 2019 @ 22:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 09:43 schreef obligataire het volgende:

[..]

Is er veel bekend over dit platform? Ik lees op hun site, die er overigens netjes uitziet, niets over AFM toezicht bijvoorbeeld. Ik twijfel een beetje om nu gelijk maar 1.000 euri over te maken naar een makelaar in opleiding en diens pa.
Ondanks dat ik de drempel van §1.000 hoog vindt, wel een aantal lopende projecten in portefeuille. Betalen keurig op tijd. Helder dashboard. Snelle reactie op vragen. Meerdere mensen in dienst. Zelfde idee als CCF met lokale coaches. Enig nadeel is dat ze niet altijd vooraf aankondigen als er een project online komt over 48 uur.

Statistiek vergelijkbaar met andere platformen.
obligatairedinsdag 8 januari 2019 @ 23:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 22:28 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ondanks dat ik de drempel van §1.000 hoog vindt, wel een aantal lopende projecten in portefeuille. Betalen keurig op tijd. Helder dashboard. Snelle reactie op vragen. Meerdere mensen in dienst. Zelfde idee als CCF met lokale coaches. Enig nadeel is dat ze niet altijd vooraf aankondigen als er een project online komt over 48 uur.

Statistiek vergelijkbaar met andere platformen.
Het project dat ze nu aanbieden ziet er niet verkeerd uit. Minpuntje vind ik dat de portefeuille wat scheef is door die grote locatie in Noord Groningen waar arbeidsmigranten in zitten. Nu is dat wel een interessante markt want dergelijke locaties zijn niet aan te slepen. Hopelijk voldoet het aan alle eisen qua brandveiligheid en leefruimte etc. De aflossing gaat minder hard dan bij CCF/GvE, meer vergelijkbaar met SIG meen ik.
impact9dinsdag 8 januari 2019 @ 23:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 20:30 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Ook "de kleine reiziger" uit Den Helder is na 48 termijnen afgelost. Voor zover ik me kan herinneren zonder ook maar ťťn onderbreking.
Ik wacht nog altijd op de laatste termijn van de wellnessmevrouw :X
De Kleine Reiziger moet volgens mijn administratie nog 1 termijn.
crowd-fundiwoensdag 9 januari 2019 @ 08:39
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 23:06 schreef impact9 het volgende:

[..]

De Kleine Reiziger moet volgens mijn administratie nog 1 termijn.
Is nog niet bijgewerkt in dashboard. Gisteren wel ontvangen.
djh77woensdag 9 januari 2019 @ 10:33
FNC plat
quote:
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 10:36
hier FNC ook moeizaam
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 10:57
Wat een gekloot zeg.
FNC loopt voor geen meter
NaRegenDeZonwoensdag 9 januari 2019 @ 11:36
Onbegrijpelijk: https://www.collincrowdfund.nl/t-o-m-b-v/ heeft in een halfuur al ruim 700k in de tas.
NaRegenDeZonwoensdag 9 januari 2019 @ 11:39
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 10:57 schreef bleyenburg het volgende:
Wat een gekloot zeg.
FNC loopt voor geen meter
Denk dat men druk is mijn 13 ontbrekende betalingen van afgelopen maand binnen te halen en bij te boeken. :) :(
rechtsbackjewoensdag 9 januari 2019 @ 11:44
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 11:36 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Onbegrijpelijk: https://www.collincrowdfund.nl/t-o-m-b-v/ heeft in een halfuur al ruim 700k in de tas.
Nou, op basis van de cijfers vind ik het niet onbegrijpelijk. Het ontbreken van een persoonlijke borgtocht vind ik zwak, maar de rentabiliteit is prima. Het gros van de investeerders zal niet worden geconfronteerd met het gekwetter van Peter Verhaar.
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 11:53
En weer eentje op FNC

Lunchzaak Uitbreiden Diner

die in januari 2019 (!!) cijfers overlegt tot 2016 (!!!!)
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 11:56
quote:
Onbegrijpelijk: https://www.collincrowdfund.nl/t-o-m-b-v/ heeft in een halfuur al ruim 700k in de tas.
Disaster waiting to happen.

Ongeveer hetzelfde als Athlete shop destijds.
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 11:57
@ NRDZ: Ik mis er ook nog een heel zwikkie.
Het meest verontrustend vind ik dat er 5 projecten bij zitten die nog niks of slechts een keer betaald hebben en dus nu al te laat zijn.
djh77woensdag 9 januari 2019 @ 11:59
Bedrijfsverzamelgebouw Aalsmeer zit ook alweer op 12%/300k.
quote:
0s.gif Op woensdag 2 januari 2019 09:11 schreef djh77 het volgende:
Bedrijfsverzamelgebouw van 2,3 miljoen voor twee 70+-ers op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)d8fc9630fca629782436
Aflossingsvrij tegen 6%, Wel met een 1e en 2e hypotheek.
dyna18woensdag 9 januari 2019 @ 12:02
mbt SIG Oudegracht 261 Utrecht

https://www.duic.nl/horec(...)gracht-gaat-sluiten/
djh77woensdag 9 januari 2019 @ 12:05
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 12:02 schreef dyna18 het volgende:
mbt SIG Oudegracht 261 Utrecht

https://www.duic.nl/horec(...)gracht-gaat-sluiten/
Was al bekend. Er is ook al een nieuwe huurder. Staat in de pitch van SiG
petercwoensdag 9 januari 2019 @ 13:10
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 11:36 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Onbegrijpelijk: https://www.collincrowdfund.nl/t-o-m-b-v/ heeft in een halfuur al ruim 700k in de tas.
Nu al boven de 1.000k inleg komt dus vol en toch rap, laat deze bewust passeren, zie hieronder uittreksel uit een eerdere post. Als webshop moet je groeien, a la Zalando, gaan de kosten voor de baat uit, maar de huisbankier is dus gestopt met verder risico nemen in dit geval, dus ikke ook.

Vraag waarom § 1.500k bij knab & ccf en niet bij de huisbankers AbnAmro ophalen, als het risico minimaal is, het zekerheidje voor de crowd zouden ze toch ook aan de bank kunnen geven...................maar de bank had blijkbaar geen trek in een 2e hypo op een bedrijfspand.
Lening § 2.800k + kredietfaciliteit van § 3.500k (aannemende dat deze voor een substantieel deel gebruikt wordt) , plus hypo § 3.000k (+40% inschrijving)

Inderdaad goudgerande zekerheden bij de ABN,nou ja goudgerand moet nog maar blijken bij een default, maar de ABN heeft ongeveer wel alle zekerheden die er bestaan gevestigd, zie niet vaak zo'n lang lijstje, plus daarbij het omzetten van de leningen in Agio, met de 25% garantievermogen eis per 31 dec 2019.

Anders ook nog ff van 11 > 34milj omzet brengt ook maar 600k cashflow extra. Nou snap ik wel dat je als webshop moet groeien om niet gegeten moet worden. Maar deze regio-genoten laat ik toch voorbij gaan.

Ook nog vraagje, waarom stapt Knab hierin? Wat hebben zij te winnen in deze pitch, en dat voor een 300k lening? Tevens benieuwd wat ervan uit de innercrowd of medewerkers binnenkomt.


Hopende dat het geen TOM CORONELletje word met de webshops

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 09-01-2019 13:15:55 ]
NaRegenDeZonwoensdag 9 januari 2019 @ 13:18
quote:
12s.gif Op woensdag 9 januari 2019 13:10 schreef peterc het volgende:Hopende dat het geen TOM CORONELletje word met de webshops
_O- _O-
xzazwoensdag 9 januari 2019 @ 13:23
B.V dit B.V dat een bank die investeert en daarna de crowd komt. Enorm bedrag; ik blijf er van weg.
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 13:43
Ik heb zakelijk met veel van dit type tenten te maken en ik blijf van deze hťťťťťťťťťl ver weg
crowd-fundiwoensdag 9 januari 2019 @ 13:51
Nieuwe kans bij Wvjg aangekondigd. Rond 22 januari voor het Bloem- en Groencentrum in Ouddorp.
Tot nog toe heeft Wvjg wat kleinere projecten met moeite gefinancierd. Nu wordt er maar liefst een bedrag van § 360000 gevraagd tegen 7% voor 5 jaar. Is denkelijk wat heel erg optimistisch gedacht van Wvjg.
rechtsbackjewoensdag 9 januari 2019 @ 13:56
quote:
12s.gif Op woensdag 9 januari 2019 13:10 schreef peterc het volgende:


[..]

Nu al boven de 1.000k inleg komt dus vol en toch rap, laat deze bewust passeren, zie hieronder uittreksel uit een eerdere post. Als webshop moet je groeien, a la Zalando, gaan de kosten voor de baat uit, maar de huisbankier is dus gestopt met verder risico nemen in dit geval, dus ikke ook.

Vraag waarom § 1.500k bij knab & ccf en niet bij de huisbankers AbnAmro ophalen, als het risico minimaal is, het zekerheidje voor de crowd zouden ze toch ook aan de bank kunnen geven...................maar de bank had blijkbaar geen trek in een 2e hypo op een bedrijfspand.
Lening § 2.800k + kredietfaciliteit van § 3.500k (aannemende dat deze voor een substantieel deel gebruikt wordt) , plus hypo § 3.000k (+40% inschrijving)

Inderdaad goudgerande zekerheden bij de ABN,nou ja goudgerand moet nog maar blijken bij een default, maar de ABN heeft ongeveer wel alle zekerheden die er bestaan gevestigd, zie niet vaak zo'n lang lijstje, plus daarbij het omzetten van de leningen in Agio, met de 25% garantievermogen eis per 31 dec 2019.

Anders ook nog ff van 11 > 34milj omzet brengt ook maar 600k cashflow extra. Nou snap ik wel dat je als webshop moet groeien om niet gegeten moet worden. Maar deze regio-genoten laat ik toch voorbij gaan.

Ook nog vraagje, waarom stapt Knab hierin? Wat hebben zij te winnen in deze pitch, en dat voor een 300k lening? Tevens benieuwd wat ervan uit de innercrowd of medewerkers binnenkomt.


Hopende dat het geen TOM CORONELletje word met de webshops
De keuze voor crowdfunding wordt vrijwel altijd ingegeven doordat de bank het niet wil financieren. Ik zie vergelijkingen met Cowboy Belt, Zalando, Athleteshop en Coronel,. Als je dat allemaal optelt, dan is het inderdaad verschrikkelijk. Maar dit bedrijf onderscheidt zich wel met een positieve cashflow, uiteindelijke het belangrijkste. Die zekerheden zijn natuurlijk wel een dingetje. Ik snap dan ook niet dat er niet gekozen is voor forse persoonlijke borgtocht.

Bij Graydon kan ik zien dat het bedrijf pas is overgestapt van Rabo naar ABN AMRO. Deze laatste zal niet de intentie hebben om het Cowboy Belt scenario te volgen. Het is zeker geen risicoloos project, maar ik vind het ook verre van dramatisch.
djh77woensdag 9 januari 2019 @ 13:57
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 13:51 schreef crowd-fundi het volgende:
Nieuwe kans bij Wvjg aangekondigd. Rond 22 januari voor het Bloem- en Groencentrum in Ouddorp.
Tot nog toe heeft Wvjg wat kleinere projecten met moeite gefinancierd. Nu wordt er maar liefst een bedrag van § 360000 gevraagd tegen 7% voor 5 jaar. Is denkelijk wat heel erg optimistisch gedacht van Wvjg.
Inderdaad e 100.000 is al een hele uitdaging

Hier het onderpand voor de hypotheek:
https://www.google.com/ma(...)1.814253!4d3.9153543
https://www.planviewer.nl(...)ODPDijkstelw28a-WV20
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 14:10
Ik meende dat er bij T.O.M. nog een uitspraak van de ACM boven de markt zweeft inzake retouren waarmee een substantieel bedrag gemoeid was......
djh77woensdag 9 januari 2019 @ 14:13
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 14:10 schreef bleyenburg het volgende:
Ik meende dat er bij T.O.M. nog een uitspraak van de ACM boven de markt zweeft inzake retouren waarmee een substantieel bedrag gemoeid was......
Is reeds betaald in 2017:
quote:
T.O.M. B.V. herkent zich niet in hetgeen ACM hen heeft opgelegd. Zij hebben op https://www.tom-bv.com/acm/#more-940 uitgebreid hun reactie uiteengezet. De boete is inmiddels gehalveerd en zij verwachten in februari 2019 een positieve uitspraak. Dat zou betekenen dat de boete volledig van tafel gaat. De boete is in 2017 reeds betaald dus heeft geen financiŽle impact meer op T.O.M. B.V. .
petercwoensdag 9 januari 2019 @ 14:18
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 13:18 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

_O- _O-
anders gezegd de § 1.500k vd crowd i.c.m. Knab, worden besteed aan voorraden, waarop het pandrecht rust van de ABN. Met het geld (hogere voorraden) van de crowd worden de risico's van de bank kleiner, we helpen de bank hun risico-profiel te verkleinen, dat is dan weer gunstig voor de koers van het aandeel ABN, welke ik ook heb, dus dan toch weer gunstig voor mij.... of zoiets......denk ik *O* w/

Geen dramatisch project inderdaad, maar toch met best wel risico (zeker i v h tot de zekerheden vd crowd) , anders had de bank het wel gedaan.

[ Bericht 3% gewijzigd door peterc op 09-01-2019 14:29:48 ]
djh77woensdag 9 januari 2019 @ 14:23
Kleine recreatie lening op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/G-recreatie

Dacht dat het over gehandicapten (zoals G-sport) zou gaan, maar volgens mij niet.
NaRegenDeZonwoensdag 9 januari 2019 @ 14:26
quote:
12s.gif Op woensdag 9 januari 2019 14:18 schreef peterc het volgende:

[..]

anders gezegd de § 1.500k vd crowd i.c.m. Knab, worden besteed aan voorraden, waarop het pandrecht rust van de ABN. Met het geld (hogere voorraden) van de crowd worden de risico's van de bank kleiner, we helpen de bank hun risico-profiel te verkleinen, dat is dan weer gunstig voor de koers van het aandeel ABN, welke ik ook heb, dus dan toch weer gunstig voor mij.... of zoiets......denk ik *O* w/
Ik ga snel wat aandelen ABN bijkopen. Kan ik nog profiteren van deze CF actie. :B
bleyenburgwoensdag 9 januari 2019 @ 14:32
benieuwd wat hiervan terecht is gekomen:
quote:
Deze zal naar verwachting in 2018 naar circa § 20.000.000 doorgroeien met een genormaliseerde cashflow van § 1.100.000,-.
Pivawoensdag 9 januari 2019 @ 15:51
SPOILER
Met de crowdfunding van Peerby via oneplanetcrowd gaat het niet echt lekker. De tijdelijke resultaten die ze wel eens langs laten komen zijn echt om te huilen. Zeker als je bedenkt dat ze 2 miljoen opgehaald hebben en het een soort van "verdwenen" lijkt.. Nu willen ze dat je de converteerbare lening weer twee jaar uitstelt. Eigenlijk heb je geen keuze natuurlijk. Maar er is dus weer een sireuze hervorming in het bedrijf gaande, ze gaan van UK naar Nederland en dat brengt uiteraard weer de nodige kosten met zich mee.

De CEO zegt: "Ik als CEO doe een stap terug in salaris en investeer (opnieuw) een groot deel van mijn spaargeld voor deze overbrugging;"

Maar ik krijg hier niet echt een goed gevoel bij. Een bedrijf wat amper omzet draait maar waarschijnlijk wel een flink salaris. Dan je eigen geld weer "investeren" en zo zeker een groter deel van het bedrijf krijgen?
Overigens verder sinds begin vorig jaar gestopt met crowdfunding (om de crisis alvast voor te zijn). Er er overigens naar mijn mening ook geen goede project meer langs komen. Alles dus langzaam weer uit laten cashen.

FnC: uiteindelijk best goede ervaringen mee, had prima projecten gekozen en voorliep boven verwachting eigenlijk. Omdat hier vaak geklaagd werd bij fnc wel voorzichtig geweest. Maar de rente is daar ook echt naar risico geschat en er zijn zeker ook mooie project langsgekomen. Mooie resultaten met goede afloop/afhandeling.

IvM: Goed maar weinig projecten langsgekomen

SiG: Misschien wel het beste idee/toepassing om ook echt op een goede manier te investeren. Maar de uitwerking is maar machtig. Een aantal projecten mee gedaan die vervielen, waar fouten in zaten en hun systeem dat te kennen over liet waardoor ik een aantal inschrijvingen wel ingeschreven was maar niet heb kunnen investeren. Het geld er maar afgehaald en laat ze voorlopig met rust.

GvE: Niet echt een grote fan van dit platform. Resultaten waren niet per se heel slecht (er loopt nog ťťn onzekerheid volgens mij, maar niet echt duidelijk te vinden in het platform).

P2P: Mintos, Twino en Viventor: Best goede ervaringen mee eigenlijk. De continue cashflow en de terugkoop garantie is allemaal best goed geregeld! De rentes zijn ook zťťr interessant en heb hier uiteindelijk de beste ervaring mee. Vooral ook omdat het na een selectie gemaakt te hebben op auto pilot gaat. Ook hier inmiddels alles weg gehaald omdat ik deze leningen wel als hoog risico inschat en hier de hardste klappen vallen in tijden van crisis. Daarnaast zijn deze platformen zelf ook nog behoorlijk "leveraged" dus is het allemaal wel wat risicovol. Nu nog iets van 10% openstaan bij Mintos en verder is alles al terug bij mij.

- Bondera: Vaag platform met nog vagere berekeningen, snel het geld weer teruggetrokken.

Uiteindelijk is crowdfunden mij niet tegengevallen maar het koste wel best veel tijd voor vaak niet super veel (goed) aanbod. Het resultaat is ongeveer zoals ik verwacht had. Maar door mijn eigen domme fout precies in bovenstaande project relatief het meeste geld gestopt. Waardoor het onder de streep nog maar zo zo is.

Ik moet zeggen dat de continue cashflow van al deze kleine leningen nog best lekker was! Ook al had ik er niet super veel. Als ik weer zou gaan investeren zou ik zeker alleen voor zulk soort projecten gaan.
Crowdfunder99woensdag 9 januari 2019 @ 16:25
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 11:57 schreef bleyenburg het volgende:
@ NRDZ: Ik mis er ook nog een heel zwikkie.
Het meest verontrustend vind ik dat er 5 projecten bij zitten die nog niks of slechts een keer betaald hebben en dus nu al te laat zijn.
Hier idem dito met de betalingen van FundingCircle. Ik mis over december nog circa 20 betalingen en inderdaad veel projecten die nog niets of minder dan 2 keer betaald hebben. De betalingsmoraal laat erg te wensen over, daardoor wordt er een druk gelegd bij de afdelingnCollections & Recoveries om het geld alsnog binnen te krijgen. De geldnemers komen er gemakkelijk mee weg lijkt het. De 15e horen we weer van FnC wat de stand van zaken is mbt de betalingsachterstanden en defaults.
djh77woensdag 9 januari 2019 @ 18:00
Peter Verhaar
quote:
@CollinCrowdfund heeft er weer 1; binnen 1 jaar failliet, 250.000 erdoor heen gejaagd, geen malversaties, dat dan wel
petercwoensdag 9 januari 2019 @ 18:38
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 18:00 schreef djh77 het volgende:
Peter Verhaar

[..]

en wie is het?
wouterdewoensdag 9 januari 2019 @ 19:02
Iemand ervaring met /briqchain.com ?
NaRegenDeZonwoensdag 9 januari 2019 @ 19:56
quote:
12s.gif Op woensdag 9 januari 2019 18:38 schreef peterc het volgende:

[..]

en wie is het?
Ik vermoed dat hij Fortis Health https://www.collincrowdfund.nl/fortis-health/ bedoeld. Dit bedrijf is 9januari 2019 failliet verklaard en heeft in november 2017 250k via Collin opgehaald.

Tja als je je bedrijf Fortis noemt,.........

[ Bericht 10% gewijzigd door NaRegenDeZon op 09-01-2019 20:06:36 ]
obligatairewoensdag 9 januari 2019 @ 20:38
quote:
1s.gif Op woensdag 9 januari 2019 19:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik vermoed dat hij Fortis Health https://www.collincrowdfund.nl/fortis-health/ bedoeld. Dit bedrijf is 9januari 2019 failliet verklaard en heeft in november 2017 250k via Collin opgehaald.

Tja als je je bedrijf Fortis noemt,.........
Peter had beter hier mee kunnen lezen: w/ *)

quote:
0s.gif Op maandag 13 november 2017 15:14 schreef obligataire het volgende:
https://www.collincrowdfund.nl/fortis-health/
Nieuwe op CCF; Fortis Health

Niet alleen de naam is slecht gekozen;
De resultaten t/m 2016 zijn ook (zeer) slecht maar daar praten ze niet over.

Ze zeggen een goede solvabiliteit te hebben; maar vraag niet hoe.
(401+422-354) / 711K =66%

Fantastisch allemaal maar blijkbaar dus 354K aan cumulatief verlies?

Kortom het is een verliesgevende tent met hele lange debiteurentermijnen, en de aandeelhouder heeft al meermaals moeten bijstorten. Blijkbaar is zijn buidel leeg want nu zijn de CCF investeerders aan de beurt |:( Maar de prognoses zijn fantastisch, dat spreekt. *O*

petercwoensdag 9 januari 2019 @ 21:15
quote:
0s.gif Op woensdag 9 januari 2019 20:38 schreef obligataire het volgende:

[..]

Peter had beter hier mee kunnen lezen: w/ *)

[..]

Om maar te zwijgen van de turnover forecast, welke zou gaan van 282k > 1.800k > bijna 3.000k in 2019,. Met een dergelijke progressie zou cash-flow geen probleem vormen. Of course. Benieuwd naar de realisatie van 2018 omzet, ahum.....wachten het verslag van de curator maar af dan. Kon mij de pitch al niet meer herinneren, terecht naar nu dus blijkt.
En een "aanbeveling" voor de prognose-opstellers Drs Ronald N en een externe accountant, chapeau. *O* w/
djh77donderdag 10 januari 2019 @ 10:44
Aflossingsvrije lening Cruise Travel wordt per direct afgelost:
quote:
Wij hebben besloten om project 18368 per direct af te lossen. Dit betreft het volledige bedrag van § 650.000,- plus een boeterente van 10 maanden. Dit wordt zo snel mogelijk in gang gezet. Wij hopen van harte dat u wederom zal investeren in onze nieuwe pitch.


[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 10-01-2019 10:53:25 ]
Gijsbertusdonderdag 10 januari 2019 @ 11:07
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 10:44 schreef djh77 het volgende:
Aflossingsvrije lening Cruise Travel wordt per direct afgelost:

[..]

Zelfde geldt voor de andere lening 18263.
Ze proberen met deze mail toch nog de 'oude' investeerders over te halen...
drollenvangerdonderdag 10 januari 2019 @ 11:12
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 10:44 schreef djh77 het volgende:
Aflossingsvrije lening Cruise Travel wordt per direct afgelost:

[..]

Er is ook een addendum toegevoegd om mensen over te halen in de nieuwe lening te investeren. Ik vind het geen heel slecht verhaal, alleen ben ik bang dat de business gewoon heel conjunctuurgevoelig is.
drollenvangerdonderdag 10 januari 2019 @ 11:14
Denk trouwens wel dat je deze lening op Collin zo vol krijgt... voor welke reden dan ook loopt alles daar storm
Mynheer007donderdag 10 januari 2019 @ 11:16
quote:
1s.gif Op donderdag 10 januari 2019 11:12 schreef drollenvanger het volgende:
ver te halen in de nieuwe lening te investeren. Ik vind het geen heel slecht verhaal, alleen ben ik bang dat de business gewoon heel conjunctuurgevoelig is.
Ik laat deze bij 15% rente zelfs aan mij voorbij gaan. Een negatief ebitda en niet dekkende zekerheden gecombineerd met de conjuctuurgevoelige business... is een dikke nee
Mynheer007donderdag 10 januari 2019 @ 11:18
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 11:14 schreef drollenvanger het volgende:
Denk trouwens wel dat je deze lening op Collin zo vol krijgt... voor welke reden dan ook loopt alles daar storm
Het wordt echt hard tijd dat GvE de nieuwe site lanceert, want ik kan me goed voorstellen dat veel mensen eerder via een nette site met gelikte verhalen (zoals bv Collin) investeren, dan via een site die nog net niet uit elkaar valt van armoede.
xzazdonderdag 10 januari 2019 @ 11:25
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 11:18 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Het wordt echt hard tijd dat GvE de nieuwe site lanceert, want ik kan me goed voorstellen dat veel mensen eerder via een nette site met gelikte verhalen (zoals bv Collin) investeren, dan via een site die nog net niet uit elkaar valt van armoede.
Zijn ze er mee bezig dan?
paardendokterdonderdag 10 januari 2019 @ 11:46
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 11:07 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Zelfde geldt voor de andere lening 18263.
Ze proberen met deze mail toch nog de 'oude' investeerders over te halen...
Nee, dat klopt niet. Lening 18263 wordt pas afgelost als de nieuwe financiering succesvol verlopen is.
Mynheer007donderdag 10 januari 2019 @ 12:12
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 11:25 schreef xzaz het volgende:

[..]

Zijn ze er mee bezig dan?
Ja, en het betaalverkeer gaat ook aangepakt worden. Vind het zelf nu maar omslachtig om het elke keer handmatig over te maken.
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 december 2018 06:32 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe website gve

[..]

Dat was inderdaad wel nodig.
kopersneekdonderdag 10 januari 2019 @ 12:16
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 10:44 schreef djh77 het volgende:
Aflossingsvrije lening Cruise Travel wordt per direct afgelost:

[..]

Hoe zouden zij deze aflossing financieren?

(en als je dan toch § hebt, waarom zoveel bijlenen en niet wat minder --> meer kans op succesvolle funding)
NaRegenDeZondonderdag 10 januari 2019 @ 13:30
De afgelopen week maar eens de balans op gemaakt over 5 jaar Crowdfunding.
In totaal heb ik ongeveer 30% van de tot nu toe ontvangen rente afgeschreven/gereserveerd voor probleemprojecten.
Waarbij ik projecten die meer dan een maand achterlopen als probleem beschouw. Projecten waar een regeling is afgesproken met bijvoorbeeld alleen rente betaling beschouw ik niet als een probleem project.
Als netto rendement (dus na Fee,afschrijving/reservering) kom ik over al mijn investeringen in CF uit op rond de 5%.
Daar ben ik op zich wel tevreden mee.
Echter het moet niet veel lager worden dan die 5% want dan vind ik het niet meer de moeite waard om de tijd er voor vrij te maken.
Crowdfunding is wel leuk maar erg arbeidsintensief als je het goed wil doen.

Als ik mijn netto percentages van de platformen aanhoud, doe ik het aanmerkelijk beter. Maar de platformen vindt ik (over het algemeen) wat te optimistisch over het behaalde netto rendement! :)

[ Bericht 7% gewijzigd door NaRegenDeZon op 10-01-2019 13:41:32 ]
Gijsbertusdonderdag 10 januari 2019 @ 14:20
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 13:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:
De afgelopen week maar eens de balans op gemaakt over 5 jaar Crowdfunding.
In totaal heb ik ongeveer 30% van de tot nu toe ontvangen rente afgeschreven/gereserveerd voor probleemprojecten.
Waarbij ik projecten die meer dan een maand achterlopen als probleem beschouw. Projecten waar een regeling is afgesproken met bijvoorbeeld alleen rente betaling beschouw ik niet als een probleem project.
Als netto rendement (dus na Fee,afschrijving/reservering) kom ik over al mijn investeringen in CF uit op rond de 5%.
Daar ben ik op zich wel tevreden mee.
Echter het moet niet veel lager worden dan die 5% want dan vind ik het niet meer de moeite waard om de tijd er voor vrij te maken.
Crowdfunding is wel leuk maar erg arbeidsintensief als je het goed wil doen.

Als ik mijn netto percentages van de platformen aanhoud, doe ik het aanmerkelijk beter. Maar de platformen vindt ik (over het algemeen) wat te optimistisch over het behaalde netto rendement! :)
Als ik mijn overzicht bekijk, vind ik 30% vrij fors.
Ik ben halverwege 2015 begonnen en zit op 5% default. (4% collin en kom)
En dit zijn projecten waar ik nu nooit meer in zou investeren = leergeld.

Uiteraard heb ik veel te danken aan dit platform.
Liever iets minder rendement en meer zekerheid, dan een grote gok met hoge rentes.
Mynheer007donderdag 10 januari 2019 @ 14:37
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 14:20 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Als ik mijn overzicht bekijk, vind ik 30% vrij fors.
Ik ben halverwege 2015 begonnen en zit op 5% default. (4% collin en kom)
En dit zijn projecten waar ik nu nooit meer in zou investeren = leergeld.

Uiteraard heb ik veel te danken aan dit platform.
Liever iets minder rendement en meer zekerheid, dan een grote gok met hoge rentes.
NRDZ heeft het over 30% van de tot nu toe ontvangen rente, en dat is niet zo slecht lijkt me.

De 5% die jij noemt, is dat over het totaal bedrag, of de tot nu toe ontvangen rente?
gaanmetdiebanaandonderdag 10 januari 2019 @ 14:38
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 14:20 schreef Gijsbertus het volgende:
Ik ben halverwege 2015 begonnen en zit op 5% default.
Ik denk dat je dan niet ver van die 30% van de ontvangen rente af zit. Ik kom zelf ook op een vergelijkbaar percentage uit.
obligatairedonderdag 10 januari 2019 @ 15:09
quote:
14s.gif Op donderdag 10 januari 2019 14:38 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Ik denk dat je dan niet ver van die 30% van de ontvangen rente af zit. Ik kom zelf ook op een vergelijkbaar percentage uit.
Geldt voor mij ook, geboekte afschrijvingen/totale genote rente komt bij mij voortschrijdend uit op 31%. Dat was begin 2018 trouwens een paar procentpunten hoger dus we stuwen elkaar op naar een hoger niveau *O*

Overigens zegt dit percentage niet alles want je kunt beter gemiddeld een bruto rente hebben van 9% waarvan je de helft afschrijft, dan alleen maar de veilige projectjes selecteren van 5% bruto rendement, waarop je bijvoorbeeld 20% moet wegboeken.
djh77donderdag 10 januari 2019 @ 15:49
Vastgoed autodealer op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/seoseka-vastgoed/
1e hypotheek < 50% ltv
Aflossingsvrij 24 mnd met mogelijkheid tot deelaflossing

[ Bericht 8% gewijzigd door djh77 op 10-01-2019 19:32:41 ]
optrandjedonderdag 10 januari 2019 @ 16:20
quote:
1s.gif Op donderdag 10 januari 2019 15:49 schreef djh77 het volgende:
Vastgoed autodealer op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/seoseka-vastgoed/
1e hypotheek < 50% ltv
Aflossingsvrij 24 mnd met mogelijkheid tot deelaflossing
Die < 50% ltv wordt niet gehaald. Sowieso is dat gerekend inclusief de waarde van het pand wat nog gebouwd moet worden en bovendien worden 6 van de 12 units na de bouw uit de hypotheek gehaald waardoor de ltv ook weer stijgt.

Waarom niet verpanding van de voorraad of een hypotheek op het reeds bestaande bedrijfspand?
crowdiefunderdonderdag 10 januari 2019 @ 16:39
quote:
1s.gif Op dinsdag 8 januari 2019 19:28 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Bij mij inderdaad alles van kom uitbetaald behalve bodytec, wilde al juichen:)
Is binnen, weer een project succesvol afgerond bij KoM.
Gijsbertusdonderdag 10 januari 2019 @ 16:45
quote:
1s.gif Op donderdag 10 januari 2019 14:37 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

NRDZ heeft het over 30% van de tot nu toe ontvangen rente, en dat is niet zo slecht lijkt me.

De 5% die jij noemt, is dat over het totaal bedrag, of de tot nu toe ontvangen rente?
Aahh, zo had ik het inderdaad niet bekeken.
Ik heb zelf een meer simplistisch overzicht, waar ik mijn maandelijkse inkomsten bereken (aflossing+rente) en een inschatting van het jaarlijkse rentepercentage die ik overhoud van crowdfunding.
Zou heel goed kunnen dat jouw berekening ook overeenkomt met een default van 5%.
FINONAFdonderdag 10 januari 2019 @ 16:51
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 13:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:
De afgelopen week maar eens de balans op gemaakt over 5 jaar Crowdfunding.
In totaal heb ik ongeveer 30% van de tot nu toe ontvangen rente afgeschreven/gereserveerd voor probleemprojecten.
Waarbij ik projecten die meer dan een maand achterlopen als probleem beschouw. Projecten waar een regeling is afgesproken met bijvoorbeeld alleen rente betaling beschouw ik niet als een probleem project.
Als netto rendement (dus na Fee,afschrijving/reservering) kom ik over al mijn investeringen in CF uit op rond de 5%.
Daar ben ik op zich wel tevreden mee.
Echter het moet niet veel lager worden dan die 5% want dan vind ik het niet meer de moeite waard om de tijd er voor vrij te maken.
Crowdfunding is wel leuk maar erg arbeidsintensief als je het goed wil doen.

Als ik mijn netto percentages van de platformen aanhoud, doe ik het aanmerkelijk beter. Maar de platformen vindt ik (over het algemeen) wat te optimistisch over het behaalde netto rendement! :)
Hier ook inmiddels 5 jaar aan het crowdfunden. Ik zit op ongeveer 12% afschrijvingen van het saldo van de tot nu toe ontvangen rente minus fee. Netto rendement ongeveer 5,50%
impact9donderdag 10 januari 2019 @ 16:53
Mijn rendement zakt iets laatste tijd, maar ik heb wel het idee dat ik een veel stabielere en veiligere portefeuille heb. Tegenwoordig investeer ik bijna alleen nog maar in aanvragen gedekt door een hypotheekrecht.
Als ik niet bij KoM had geÔnvesteerd had ik overigens bijna geen defaults...

Netto rendement nu circa ook 5,5%
djh77donderdag 10 januari 2019 @ 17:10
Ondernemer stopt en betaalt zijn lening netjes terug
quote:
Voor een heerlijke lunch of een kop koffie kon u terecht bij de broodjeszaak Bonjour Baguette in Heerlen. Deze authentieke vloerbroodjes konden zowel in de winkel worden besteld als worden bezorgd op locatie. De lening die is aangevraagd is gebruikt voor de financiering van twee bezorgauto’s. De ondernemer heeft aangegeven te gaan stoppen met de broodjeszaak en daarom de financiering vervroegd te willen aflossen. De terugbetaling hebben wij reeds ontvangen en zullen wij spoedig aan u overmaken
william0199donderdag 10 januari 2019 @ 17:31
Faillissement Y*s*m*n van CC:
SPOILER
Op dinsdag 23 oktober jl. hebben wij u geÔnformeerd over de stand van zaken betreffende Yasemin V.O.F.

In de afgelopen periode heeft een ultieme poging plaatsgevonden om tot afspraken te komen met derde-zekerheidsstellers om gedwongen verkoop van het bedrijfspand te Altforst te voorkomen. Diverse initiatieven om tot een gesprek te komen zijn vruchteloos gebleken. Door het gebrek aan medewerking is de situatie ontstaan dat een gedwongen verkoop van het bedrijfspand onafwendbaar is geworden. De hypotheekhouders 1e in rang hebben eerder aangegeven tot executie over te zullen gaan. In het geval de 1e hypotheekhouders niet op korte termijn de executie opstarten, zullen de benodigde maatregelen vanuit Collin worden getroffen om tot executie van het bedrijfspand te komen.

Nu iedere poging tot overleg vruchteloos bleek te zijn, is op dinsdag 8 januari jl. op ons verzoek het faillissement van Yasemin V.O.F. door de rechtbank Gelderland uitgesproken. Het faillissement bleek overigens ook door een andere crediteur te zijn aangevraagd. Wij zijn in contact met de curator en voorzien de curator van alle informatie om tot een maximaal verhaal ten gunste van de investeerders te komen. Op dit moment is hier nog niets over te zeggen. Wij zullen u informeren zodra er zicht op de wijze van afwikkeling bestaat.

Zodra wij meer informatie hebben dan zullen wij u nader informeren.
Voor het eerst heb ik een faillissement met hypotheekrecht. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, binnen welke termijn het pand wordt verkocht en wat de prijs t.o.v. de genoemde taxatiewaarde gaat zijn.
SPOILER
Zekerheden: Op het bedrijfspand van de ouders van de ondernemers zal voor alle investeerders via Collin Crowdfund een 2e hypothecaire inschrijving worden gevestigd ter hoogte van § 450.000,- ten gunste van de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund. Op 19 augustus 2015 is het pand getaxeerd door een horecamakelaar. De marktwaarde bedraagt § 1.625.000,- en omdat het een uniek object betreft, is de verkoopbaarheid redelijk. De 1e hypothecaire inschrijving van § 650.000,- is ten behoeve van twee particuliere financiers die het pand hebben gefinancierd.
djh77donderdag 10 januari 2019 @ 18:04
Aankondiging nieuw project CRE
https://www.instagram.com(...)&igshid=auji55wocq47
NaRegenDeZondonderdag 10 januari 2019 @ 19:14
Schip op GvE. https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19292
NaRegenDeZondonderdag 10 januari 2019 @ 19:16
Beleggingspand op GvE: https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19278
Gustaf86donderdag 10 januari 2019 @ 19:28
Dat binnenvaartschip pak ik mee, daar heb ik er nog geen van.
djh77donderdag 10 januari 2019 @ 19:34
quote:
Gehele vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan. Dat is een beetje jammer ook omdat de rente maar 4,7% is.

[ Bericht 9% gewijzigd door djh77 op 10-01-2019 19:41:44 ]
queposdonderdag 10 januari 2019 @ 19:38
Hier de link van Seoseka Vastgoed op CCF.

quote:
Wat denken de kenners ervan?
kopersneekdonderdag 10 januari 2019 @ 20:18
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 19:38 schreef quepos het volgende:
Hier de link van Seoseka Vastgoed op CCF.

[..]

Wat denken de kenners ervan?
Zeker geen kenner, maar investering van 1.100.000 en dan een eigen inbreng van 25k... Na een x aantal jaren een succesvolle autohandel heb je toch wel iets meer gespaard om dit te realiseren?


Bootje neem ik meer bescheiden mee dan de andere in mijn 'vloot'. Minder zekerheden, veel minder ervaring en geen gezin (hoe zacht dit ook is).
rechtsbackjedonderdag 10 januari 2019 @ 20:36
quote:
1s.gif Op donderdag 10 januari 2019 20:18 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Zeker geen kenner, maar investering van 1.100.000 en dan een eigen inbreng van 25k... Na een x aantal jaren een succesvolle autohandel heb je toch wel iets meer gespaard om dit te realiseren?

Het wordt behoorlijk cryptisch omschreven, maar er zit een paar ton eigen vermogen in het bedrijf.
BruderKlausdonderdag 10 januari 2019 @ 21:00
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 20:36 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Het wordt behoorlijk cryptisch omschreven, maar er zit een paar ton eigen vermogen in het bedrijf.
Vermogen ja. Bedrijven gaan niet ten onder aan gebrek aan vermogen, zij gaan ten onder aan gebrek aan liquiditeit.
optrandjedonderdag 10 januari 2019 @ 21:22
quote:
Ligt het aan mij of staat hier:
quote:
Veel kleinere schepen van oudere exploitanten (60+) staan te koop, maar door het ontbreken van kopers worden de schepen vaak uiteindelijk gesloopt.
dat het onderpand dus bijzonder weinig waard is?
rechtsbackjedonderdag 10 januari 2019 @ 21:30
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 21:00 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Vermogen ja. Bedrijven gaan niet ten onder aan gebrek aan vermogen, zij gaan ten onder aan gebrek aan liquiditeit.
Ja, maar als je de liquide middelen investeert, zijn ze niet meer liquide. Je kunt beter wat meer lenen en liquide middelen aanhouden.
Mynheer007donderdag 10 januari 2019 @ 22:24
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 21:22 schreef optrandje het volgende:

[..]

Ligt het aan mij of staat hier:

[..]

dat het onderpand dus bijzonder weinig waard is?
Ja, en ook altijd leuk dat het schip altijd onder de taxatiewaarde gekocht wordt, maar er bij de zekerheden wel wordt gedaan alsof die taxatiewaarde realistisch is.
paardendokterdonderdag 10 januari 2019 @ 22:30
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 19:38 schreef quepos het volgende:
Hier de link van Seoseka Vastgoed op CCF.

[..]

Wat denken de kenners ervan?
Tweedehands auto's is en blijft een vage branche. Collin pitcht er volop op los met kreten als "auto's uit het hogere segment". Dus even op de site gekeken en ik kom daar vrijwel uitsluitend import- en ex leasebakken tegen. Toen ik de kreet KEURIGE STAAT !
WIJ ADVERTEREN UITSLUITEND MET EERLIJKE KILOMETERSTANDEN
tegenkwam ben ik definitief afgehaakt.
investeerdertjedonderdag 10 januari 2019 @ 22:39
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 21:22 schreef optrandje het volgende:

[..]

Ligt het aan mij of staat hier:

[..]

dat het onderpand dus bijzonder weinig waard is?
Als de schepen net zo oud zijn wel 😅
impact9donderdag 10 januari 2019 @ 22:41
quote:
1s.gif Op donderdag 10 januari 2019 22:39 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Als de schepen net zo oud zijn wel 😅
Sinds dat fiasco bij KoM weet ik dat die liquididatiewaarde bij schepen dramatisch zijn. Het was wel een ander type schip maar ik heb er te weinig verstand van om in te schatten wat courant is en wat niet.
Doe mij maar vastgoed als onderpand, maar dan wel courant en niet een lap grond met oude containers erop :9
investeerdertjedonderdag 10 januari 2019 @ 22:57
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 22:41 schreef impact9 het volgende:

[..]

Sinds dat fiasco bij KoM weet ik dat die liquididatiewaarde bij schepen dramatisch zijn. Het was wel een ander type schip maar ik heb er te weinig verstand van om in te schatten wat courant is en wat niet.
Doe mij maar vastgoed als onderpand, maar dan wel courant en niet een lap grond met oude containers erop :9
Ik blijf ook bij schepen weg. Ik heb onderhand meerdere veilingen van schepen gezien waar ik niet heel enthousiast van werd. Maar ieder zijn keuzes, ik ben vrij defensief
obligatairevrijdag 11 januari 2019 @ 09:05
quote:
1s.gif Op donderdag 10 januari 2019 22:24 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Ja, en ook altijd leuk dat het schip altijd onder de taxatiewaarde gekocht wordt, maar er bij de zekerheden wel wordt gedaan alsof die taxatiewaarde realistisch is.
Toch snap ik het niet. Als er zoveel schepen naar de sloper gaan, wat weerhoudt hem er dan van om (voor appel & ei) een schip van de slopershamer te redden? Scheelt hem al gauw een ton? Hij zou ook een veiling kunnen bijwonen , als schepen daar zo goedkoop zijn.

Wat ik zou kunnen bedenken is dat de betreffende (sloop)schepen sowieso niet meer aan de wettelijke eisen voldoen en er zwaar in geÔnvesteerd zou moeten worden. Motor, certificaten.

Bij de vrachtschepen heb ik nog geen problemen ondervonden, zelfs geen verlate termijnen als ik het wel heb. Door alle aflossingen is het bedrag flink gedaald dus denk dat ik deze bescheiden meepak. Blijkbaar is er werk zat en heeft een schipper de rederijen voor het uitzoeken als ik het zo lees.
Gijsbertusvrijdag 11 januari 2019 @ 09:10
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 19:34 schreef djh77 het volgende:

[..]

Gehele vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan. Dat is een beetje jammer ook omdat de rente maar 4,7% is.
In dit geval is het beter om bij SIG te investeren. Vaak een betere LTV voor het zelfde rentepercentage.
Het beleggingspand hiervoor ging met moeite vol voor 5%. Nu nog lager, ben benieuwd hoe dat gaat.
obligatairevrijdag 11 januari 2019 @ 09:14
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 19:34 schreef djh77 het volgende:

[..]

Gehele vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan. Dat is een beetje jammer ook omdat de rente maar 4,7% is.
(Alphen)
Voor 6% pak ik 'm mee en anders steekt ie het maar waar de zon niet schijnt, ze proberen het gewoon :r
Gijsbertusvrijdag 11 januari 2019 @ 09:16
Wat vinden we van deze --> FNC - Mondiaal M.K.

Pros:

- stabiele omzet
- centrum Amsterdam
- vrij vermogend in vaste activa
- relatief laag investeringsbedrag
- goede rente

Cons:

- andere lening voor 150.000 (waarschijnlijk ook weinig zekerheden)
- geen website en/of recensies
- Horeca (buiten HCN om blijft groot risico)

Ik vergeet hier de obli-score. Weet even niet meer hoe die ging, haha.
kopersneekvrijdag 11 januari 2019 @ 09:49
Voor schepen bestaat er een europese sloopregeling, je krijgt er beduidend meer voor dan de oud ijzer prijs. Dit schip is niet zo oud en er staat klaarblijkelijk een goede motor in. Die heeft al een behoorlijke waarde. Een reden dat er schepen worden gesloopt is dat er gewoon minder mensen schipper willen worden. Het is keihard werken voor een overigens prima belegde boterham, maar het is geen nine to five job..

Heeft er iemand al eens een veiling voorbij zien komen mbt een binnenvaartschip?
paardendoktervrijdag 11 januari 2019 @ 10:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 09:16 schreef Gijsbertus het volgende:

Ik vergeet hier de obli-score. Weet even niet meer hoe die ging, haha.
\
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 november 2018 19:05 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Ik pas bij FNC zeer consequent mijn subjectieve selectiecriteria toe. Dit naast het plat interpreteren van de cijfers en de ratio's.
Mijn subjectieve selectiecriteria zijn: geen geld naar leners die

1) in Brabant of Limburg hun bedrijf hebben
2) onvindbaar zijn op internet
3) een achternaam hebben die ik niet kan uitspreken
4) lichtbruine schoenen onder een pak dragen
5) een bedrijf hebben/starten dat ik niet levensvatbaar acht
6) een bedrijf hebben dat nog niet ouder is dan drie jaar.

Deze criteria zijn overigens niet cumulatief bedoeld...
Dit hier is de obli-score (geen idee trouwens waarom mijn uiterst subjectieve selectietool obli-score is gaan heten, maar dat terzijde).

Zie punt 2, dan houdt het voor mij op.
Tsundokuvrijdag 11 januari 2019 @ 10:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 10:14 schreef paardendokter het volgende:
Dit hier is de obli-score (geen idee trouwens waarom mijn uiterst subjectieve selectietool obli-score is gaan heten, maar dat terzijde).

Zie punt 2, dan houdt het voor mij op.
Denk dat het om deze zaak gaat (recensies zijn niet al te best):
https://goo.gl/maps/FL66Ykc1mh12
paardendoktervrijdag 11 januari 2019 @ 10:40
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 10:17 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Denk dat het om deze zaak gaat (recensies zijn niet al te best):
https://goo.gl/maps/FL66Ykc1mh12
Flutsite. Alleen in het Engels :r
Ga dan ook je geld maar lenen in Engeland...
crowdiefundervrijdag 11 januari 2019 @ 10:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 10:14 schreef paardendokter het volgende:

[..]

\

[..]

Dit hier is de obli-score (geen idee trouwens waarom mijn uiterst subjectieve selectietool obli-score is gaan heten, maar dat terzijde).

Zie punt 2, dan houdt het voor mij op.
Ik dacht dat er nog een aantal selectiecriteria bij was gekomen?
Horsemenvrijdag 11 januari 2019 @ 11:18
quote:
Ik weet niet meer of het hier al eens voorbij is gekomen maar het viel mij vandaag op dat een aantal dagen nadat het project is volgekomen er nog reacties zijn bijgeplaatst. Ik blijf het toch zťťr vervelend vinden dat je hier geen enkele melding van Collin over krijgt als investeerder.

In dit voorbeeld had ik mij bijvoorbeeld wel gerealiseerd dat het nog maar de vraag is of hij de vergunningen gaat rond krijgen maar heb ik niet voldoende tussen de regels doorgelezen dat hij er niet zelf gaat wonen, iets wat ik wel als nadeel zie in dit geval. Als je de pitch goed lees kan je dit er overigens wel degelijk uit opmaken maar echt duidelijk is het pas als je ook de reactie van Collin op de vragen leest. Maar ja, dat is dan pas dagen nadat het project gesloten is en dan kijkt er geen hond meer naar :(

quote:
Reacties
Investeerder – 4592
31-12-2018 13:51
is er toestemming van de gemeente om de kas te mogen gebruiken als winkelruimte voor de kringlooopwinkel: mag dat van het bestemmingsplan? klopt het dat het OG gekocht wordt voor§ 4 ton, er voor 140.000,- verbouwd wordt en dat dan de waarde na verbouw geschat wordt op § 6 ton? Is van deze laatste waarde een officiŽle taxatie?
Reageer
Collin Crowdfund
31-12-2018 13:53
Geachte investeerder,
Dank voor uw vraag.
De vergunning en bestemming is besproken met de ondernemer, deze geeft aan dat conform het bestemmingsplan cq. de vergunning inderdaad een deel van de kas mag worden gebruikt voor verkoop en dat de overige onderdelen mogen worden verhuurd. Ondernemer gaat niet zelf wonen op de locatie.
De bedragen die u noemt zijn inderdaad juist. Er is nog geen officiŽle taxatie, dat kan pas na realisatie van de plannen. Wel is er zoals benoemd een waarde indicatie van een makelaar van de waarde na realisatie van de verbouwing en verhuur van de diverse onderdelen op de locatie.
Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 11:43
.

[ Bericht 99% gewijzigd door djh77 op 11-01-2019 11:44:23 ]
Crowdfunder99vrijdag 11 januari 2019 @ 12:02
En weer een vervroegde aflossing bij FNC: Elektrotechnisch Tekenaar Bedrijfsauto. Looptijd 48 maanden - E - 19,90%, wordt afgelost na ……. 1 maand vanwege een financiŽle meevaller. Helaas doet FNC niet aan boeterente.
investeerdertjevrijdag 11 januari 2019 @ 12:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 09:49 schreef kopersneek het volgende:
Voor schepen bestaat er een europese sloopregeling, je krijgt er beduidend meer voor dan de oud ijzer prijs. Dit schip is niet zo oud en er staat klaarblijkelijk een goede motor in. Die heeft al een behoorlijke waarde. Een reden dat er schepen worden gesloopt is dat er gewoon minder mensen schipper willen worden. Het is keihard werken voor een overigens prima belegde boterham, maar het is geen nine to five job..

Heeft er iemand al eens een veiling voorbij zien komen mbt een binnenvaartschip?
Bog en BVA hebben ze regelmatig voorbij komen. Maar onthoud dat executieverkoop vaak inhoud dat het schip al even niet meer onderhouden is.
Mynheer007vrijdag 11 januari 2019 @ 12:41
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 10:40 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Flutsite. Alleen in het Engels :r
Ga dan ook je geld maar lenen in Engeland...
Voor zulk soort zaken doe ik niet aan crowdfunden, straks heb je alleen nog maar Nutella en Kaaswinkels in het centrum van Amsterdam, en is zelfs het laatste beetje authenticiteit ook verdwenen.
investeerdertjevrijdag 11 januari 2019 @ 12:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 10:14 schreef paardendokter het volgende:

[..]

\

[..]

Dit hier is de obli-score (geen idee trouwens waarom mijn uiterst subjectieve selectietool obli-score is gaan heten, maar dat terzijde).

Zie punt 2, dan houdt het voor mij op.
Omdat de paardenscore slechter klinkt en obli het volgens mij vaker is gaan posten haha
tnhbvrijdag 11 januari 2019 @ 12:52
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 11:18 schreef Horsemen het volgende:
Woonhuis + b&b met 1e hypotheek op ccf:
Ik meen dat ik het issue van het gebruiken van de kas voor z'n kringloop had aangegeven als vraagteken, ik zie nu dat er slechts een deel wordt gebruikt, maar dat geeft dus aan dat z'n kringloop blijkbaar fors in afmeting gaat afnemen?

Maar de conclusie is dat het wel erg jammer is dat je geen melding krijgt als je in een project zit en er (na inschrijven en/of sluiten) nog aanvullende en/of relevante info komt, want dat is wat je minimaal zou willen.
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 13:00
Emerald Bay op CCF is ook (bijna) vol:
quote:
De financieringsaanvraag voor Emerald Bay Beheer is verbeterd. Door de verstrekking van een lening door de verkoper van § 100.000,- neemt de financieringsbehoefte bij Collin Crowdfund af naar § 700.000,-. De inbreng van de lening heeft een geringe impact op de toekomstige cashflow. Per saldo verbetert de positie van de investeerders, aangezien de huidige zekerhedenstructuur ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund blijft gehandhaafd.
paardendoktervrijdag 11 januari 2019 @ 13:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 12:41 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Voor zulk soort zaken doe ik niet aan crowdfunden, straks heb je alleen nog maar Nutella en Kaaswinkels in het centrum van Amsterdam, en is zelfs het laatste beetje authenticiteit ook verdwenen.
Precies dit. Ben er geboren en heb er ruim 30 jaar gewoond, maar mijn hart weent als ik er nu rond loop.
petercvrijdag 11 januari 2019 @ 13:17
quote:
KNIP
Openbare publicaties over TP Den Haag BV
De Kamer van Koophandel heeft recent in de Staatscourant de volgende twee mededelingen openbaar gepubliceerd over TP Den Haag BV:

? 2016-03-09: Nieuwe inschrijving: Per 7-3-2016 is Bestuurder Sven Joost Jacobus Rotteveel in functie getreden.

? 2016-03-09: Nieuwe inschrijving: Zetel: Den Haag. Datum akte oprichting: 7-3-2016.

In het tel.boek van Alphen a d Rijn komt een S. Rotteveel voor

Kom ook steeds uit op een tandarts-praktijk, en op het adres staan meerdere bv's ingeschreven.

[ Bericht 23% gewijzigd door noodgang op 21-01-2019 13:20:38 (privegegevens verwijderd) ]
dyna18vrijdag 11 januari 2019 @ 13:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 09:49 schreef kopersneek het volgende:
Heeft er iemand al eens een veiling voorbij zien komen mbt een binnenvaartschip?
Hier was ik ook wel benieuwd naar.
Horsemenvrijdag 11 januari 2019 @ 13:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 09:49 schreef kopersneek het volgende:

Heeft er iemand al eens een veiling voorbij zien komen mbt een binnenvaartschip?
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 13:26 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Hier was ik ook wel benieuwd naar.
Volgens mij zijn “we” die nog niet tegengekomen, wel een partyschip (KoM).
NaRegenDeZonvrijdag 11 januari 2019 @ 13:41
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 13:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Volgens mij zijn “we” die nog niet tegengekomen, wel een partyschip (KoM).
Gelukkig niet! :)
Ik heb diverse schepen meegenomen (stuk of 8) en allen betalen volgens schema. Graag zo houden! Het Party Boot project van KOM was feitelijk een horeca project.

Wat mij wel opvalt is dat bij projecten in de medische/dienstverlenende sector vaak problemen zijn. Dit is denk ik een sector waar je meer op je tellen moet passen.
Horsemenvrijdag 11 januari 2019 @ 13:42
quote:
Nog steeds niet open maar wel al 420K opgehaald, toch knap.
rechtsbackjevrijdag 11 januari 2019 @ 13:43
quote:
12s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 13:17 schreef peterc het volgende:

[..]

Moeilijk of weinig te vinden op internet van Sven Rotteveel, maar dit is 'm denk ik.

Openbare publicaties over TP Den Haag BV
De Kamer van Koophandel heeft recent in de Staatscourant de volgende twee mededelingen openbaar gepubliceerd over TP Den Haag BV:

? 2016-03-09: Nieuwe inschrijving: Per 7-3-2016 is Bestuurder Sven Joost Jacobus Rotteveel in functie getreden.

? 2016-03-09: Nieuwe inschrijving: Zetel: Den Haag. Datum akte oprichting: 7-3-2016.

In het tel.boek van Alphen a d Rijn komt een S. Rotteveel voor

Kom ook steeds uit op een tandarts-praktijk, en op het adres staan meerdere bv's ingeschreven.

Een tijdje geleden stond hij nog op de website van Geldvoorelkaar als zijnde bemiddelaar. Wellicht is hij er met het oog op deze aanvraag vanaf gehaald. Ik zie er geen risico in. Rente zou wat hoger mogen zijn.

[ Bericht 14% gewijzigd door noodgang op 21-01-2019 13:21:11 ]
NaRegenDeZonvrijdag 11 januari 2019 @ 13:48
Ik had vandaag eigenlijk nog wel een nabetaling van FNC verwacht.
Blijkbaar hebben ze daar de shut-down van de feestdagen nog niet ingehaald.
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 13:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 09:49 schreef kopersneek het volgende:
Heeft er iemand al eens een veiling voorbij zien komen mbt een binnenvaartschip?
https://www.bva-auctions.com/auction/lot/32688/10604159
voetbalmanager2vrijdag 11 januari 2019 @ 14:10
quote:
Beste investeerder,

Vorige week heb ik u gemeld, dat er een fout in het aflossingsschema van project Mariou is geslopen. De oorspronkelijke volledige looptijd van 72 maanden, verdeeld in een aflossingsvrije periode van 1 jaar, gevolgd door 5 jaar annuitair, is niet juist in ons systeem terecht gekomen. Dit was het geval vanwege het feit, dat dit het eerste project was. Bij de laatste uitbetaling bleek, dat deze vanaf december 2018 is gebaseerd op een aflosschema van 72 maanden annuitair in plaats van 60.

Intern is overlegd wat de mogelijkheden zijn om dit te herstellen. De correctie en de consequenties zijn echter zo complex, dat gezocht is naar andere oplossingen. Daarom heb ik overleg gevoerd met de ondernemer. Zo is tot het volgende voorstel gekomen.

Het voorstel is: een aflossing op basis van een 72 maanden lopende annuÔteit. En in maand 60 ontvangt u de laatste annuÔteit, aangevuld met de restantschuld die dan nog open staat. In feite ontvangt u dus in de komende 5 jaar iets meer rente en minder aflossing. En zo blijft de totale looptijd toch zoals deze is voorgesteld toen u uw toezegging deed.

Samengevat, u ontvangt de komende 60 maanden een iets lagere annuÔteit en aan het einde een slotuitkering.

Graag ontvang ik van u, bij voorkeur uiterlijk dinsdag 15 januari, via mail een bevestigende reactie. Conform de getekende lening overeenkomst zullen wij de wijziging doorvoeren als er een gewogen meerderheid akkoord gaat met dit voorstel.

Mocht u naar aanleiding van dit voorstel nog vragen hebben, stel die dan. Ik help u graag om het duidelijk te hebben voor u.

Met vriendelijke groet,

J.G. (Johan) van Buuren – directeur Waardevoorjegeld BV
Ik heb hier geen moeite mee. Wat vinden de andere users die in dit project zitten?
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 14:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:10 schreef voetbalmanager2 het volgende:

[..]

Ik heb hier geen moeite mee. Wat vinden de andere users die in dit project zitten?
Inleg is na 68 ipv 60 termijnen terug. E 13,90 meer rente per E 1.000 inleg gedurende de looptijd.
gaanmetdiebanaanvrijdag 11 januari 2019 @ 14:22
Ik ga hier niet mee akkoord denk ik. Het risico neemt significant toe omdat de slotbetaling maar liefst 20% van het leenbedrag is.
voetbalmanager2vrijdag 11 januari 2019 @ 14:25
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:22 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Ik ga hier niet mee akkoord denk ik. Het risico neemt significant toe omdat de slotbetaling maar liefst 20% van het leenbedrag is.
Aan de andere kant beginnen ze wel eerder met aflossen wat het risico op verlies van investering weer beperkt als het fout gaat.
dyna18vrijdag 11 januari 2019 @ 14:31
quote:
En wat was het resultaat (tov de taxatiewaarde)?
Het lukt mij helaas niet om die gegevens op de website te vinden.
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 14:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:25 schreef voetbalmanager2 het volgende:

[..]

Aan de andere kant beginnen ze wel eerder met aflossen wat het risico op verlies van investering weer beperkt als het fout gaat.
Nee toch? Aflossing stond toch al gepland vanaf termijn 13. Ze lossen juist minder af
dyna18vrijdag 11 januari 2019 @ 14:36
Hier een casus rondom de Rabobank. Deze liet 4 schepen veilen, maar was dusdanig teleurgesteld in de opbrengst dat ze de biedingen niet geaccepteerd heeft. In plaats daarvan heeft zij zelf een BV opgericht om ze zelf te gaan exploiteren.

http://bootblog.nl/15933/(...)#1KPivHB5m8kyRwBg.97

http://www.totaaltrans.nl(...)chepen-uit-de-vaart/

https://www.nrc.nl/nieuws(...)leeg-1439860-a690722

quote:
Bedrijfseconoom Verkade heeft een dubbel gevoel over deze procedure van de Rabobank. ,,Natuurlijk is het mooi dat de schipper nu een groter deel van zijn schuld kan afbetalen. Maar zo'n ingreep vertekent de marktwaarde van de schepen. De bank houdt de illusie in stand dat grote schepen nog een paar miljoen waard zijn. Er is nu geen vraag naar deze schepen, dus de echte prijs is die van oud ijzer.
gaanmetdiebanaanvrijdag 11 januari 2019 @ 14:37
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:31 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nee toch? Aflossing stond toch al gepland vanaf termijn 13. Ze lossen juist minder af
Precies, De nieuwe spreadsheet klopt ook al niet, daar begint de aflossing in termijn 12...
voetbalmanager2vrijdag 11 januari 2019 @ 14:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:31 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nee toch? Aflossing stond toch al gepland vanaf termijn 13. Ze lossen juist minder af
Ah, juist. Ik had niet goed gekeken.
Goed, dat betekent iets meer rente met een iets hoger risico. Ik ga er nog even over nadenken.
Mynheer007vrijdag 11 januari 2019 @ 14:40
Zekerheden blijven hetzelfde, en er komt meer rente mijn kant op. Daar heb ik geen problemen mee.
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 14:54
Top 10 van week 2:
wz1pnc6vm.png
Gustaf86vrijdag 11 januari 2019 @ 14:54
Is hier iemand die zijn excelsheet met zijn cf-administratie wil delen? Ik heb nu 16 projecten en weet niet zo goed wat ik allemaal moet/wil administreren.
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 15:22
Oeps ivm
quote:
Onlangs heeft u het Investormatch jaaroverzicht crowdfunding 2018 van ons ontvangen. Helaas hebben wij van een aantal investeerders vernomen dat er bij hen een paar onjuistheden in het overzicht zitten. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk correcties aan te brengen waar nodig. Daarna sturen wij een nieuw jaaroverzicht naar u op.
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 16:45
Varkenshouderij met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/maatschap-peters-korsten/
impact9vrijdag 11 januari 2019 @ 16:56
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 16:45 schreef djh77 het volgende:
Varkenshouderij met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/maatschap-peters-korsten/
Bijzonder dat de Deutsche Bank 50k kwijtscheldt.
obligatairevrijdag 11 januari 2019 @ 17:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:54 schreef djh77 het volgende:
Top 10 van week 2:
[ afbeelding ]
Voor het eerst in lange tijd aan geen enkel top 10 project meegedaan. Niets doen is ook presteren. 🏆🏆
Dwarsindewegvrijdag 11 januari 2019 @ 17:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 16:56 schreef impact9 het volgende:

[..]

Bijzonder dat de Deutsche Bank 50k kwijtscheldt.
Omgekeerde overstap boete denk ik. De boer moet nu meer betalen en Deutsch kan niet zomaar de lening stopzetten. Denk ik dan :)
Dwarsindewegvrijdag 11 januari 2019 @ 17:16
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 16:45 schreef djh77 het volgende:
Varkenshouderij met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/maatschap-peters-korsten/
Ik ga deze wel meepakken tenzij hier nog beren op de weg worden gezien?
investeerdertjevrijdag 11 januari 2019 @ 17:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:36 schreef dyna18 het volgende:
Hier een casus rondom de Rabobank. Deze liet 4 schepen veilen, maar was dusdanig teleurgesteld in de opbrengst dat ze de biedingen niet geaccepteerd heeft. In plaats daarvan heeft zij zelf een BV opgericht om ze zelf te gaan exploiteren.

http://bootblog.nl/15933/(...)#1KPivHB5m8kyRwBg.97

http://www.totaaltrans.nl(...)chepen-uit-de-vaart/

https://www.nrc.nl/nieuws(...)leeg-1439860-a690722

[..]

Deze verhalen kende ik nog niet. Dank.

quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 13:41 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Gelukkig niet! :)
Ik heb diverse schepen meegenomen (stuk of 8) en allen betalen volgens schema. Graag zo houden! Het Party Boot project van KOM was feitelijk een horeca project.

Wat mij wel opvalt is dat bij projecten in de medische/dienstverlenende sector vaak problemen zijn. Dit is denk ik een sector waar je meer op je tellen moet passen.
Er zijn weinig schepen met problemen, helemaal mee eens. De zekerheden zijn alleen zwak.

Overigens, het enige medische traject dat ik gezien heb was de rŲntgendokters toch? Persoonlijk snap ik dat deze niet loopt, maar dat zal te maken hebben met bekendheid met de sector en de oplossing voor een niet echt bestaand probleem.
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 18:23
Half miljoen voor een Japans retailmerk op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/demahm/
Ik pas
Dwarsindewegvrijdag 11 januari 2019 @ 18:28
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 18:23 schreef djh77 het volgende:
Half miljoen voor een Japans retailmerk op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/demahm/
Ik pas
Wow: die zijn misschien al failliet voor de lening wordt uitgeboekt 😂😂😂
obligatairevrijdag 11 januari 2019 @ 18:29
quote:
1s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 17:16 schreef Dwarsindeweg het volgende:

[..]

Ik ga deze wel meepakken tenzij hier nog beren op de weg worden gezien?
Er zitten vooral beren in de stal :) maar wat me opvalt is de grote schuldenlast van circa 915K.
Deze zal afnemen door de genoemde transactie maar dan nog is een schuldenlast groter dan de jaaromzet fors m.i.
Ze zullen komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om aan hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De overstap naar het nieuwe concept vind ik van goed ondernemersschap getuigen en in deze tijd passen.

Ik overweeg ze ook mee te nemen op basis van de zekerheid en klein beetje gunfactor.
Crowdfunder99vrijdag 11 januari 2019 @ 18:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 13:48 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Ik had vandaag eigenlijk nog wel een nabetaling van FNC verwacht.
Blijkbaar hebben ze daar de shut-down van de feestdagen nog niet ingehaald.
Helaas, hier ook niets. Dat wordt komende dinsdag (15/1) een hele lange lijst in het overzicht van projecten met een betalingsachterstand :(
obligatairevrijdag 11 januari 2019 @ 18:42
Van Maatschap Sauer en Oonk (u allen wel bekend) vandaag een klein bedragje gehad met de omschrijving 'empy'.. Wat kan dat geweest zijn?
djh77vrijdag 11 januari 2019 @ 18:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 18:42 schreef obligataire het volgende:
Van Maatschap Sauer en Oonk (u allen wel bekend) vandaag een klein bedragje gehad met de omschrijving 'empy'.. Wat kan dat geweest zijn?
Bedrag komt niet overeen met rentebetaling van 1 van de projecten? Ik heb vandaag alle CRE betalingen ontvangen.
lykkefundvrijdag 11 januari 2019 @ 18:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 18:42 schreef obligataire het volgende:
Van Maatschap Sauer en Oonk (u allen wel bekend) vandaag een klein bedragje gehad met de omschrijving 'empy'.. Wat kan dat geweest zijn?
Zou dit een stukje "overlopende rente" zijn ivm instapmoment/aflosmoment van het ene project naar het andere? Die Chemnitz die vervroegd werd afgelost.
obligatairevrijdag 11 januari 2019 @ 19:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 18:52 schreef lykkefund het volgende:

[..]

Zou dit een stukje "overlopende rente" zijn ivm instapmoment/aflosmoment van het ene project naar het andere? Die Chemnitz die vervroegd werd afgelost.
Dat zou kunnen inderdaad, die notaris dat is een heel precies baasje, niets mis mee :)
Frandderouwvrijdag 11 januari 2019 @ 19:27
Waarde4jegeld gaat de mist in. Helemaal met Peter eens. Kan niet / mag niet. Gewoon afspraken verkeerd uitgevoerd. Dient hersteld te worden. Moet niet gekker worden.

https://twitter.com/peterverhaar/status/1083726280204402689
plesnervrijdag 11 januari 2019 @ 19:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 19:27 schreef Frandderouw het volgende:
Waarde4jegeld gaat de mist in. Helemaal met Peter eens. Kan niet / mag niet. Gewoon afspraken verkeerd uitgevoerd. Dient hersteld te worden. Moet niet gekker worden.

https://twitter.com/peterverhaar/status/1083726280204402689
Eens ook ik ga hier niet mee akkoord. Dit zijn niet de afspraken
Frandderouwvrijdag 11 januari 2019 @ 20:03
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 19:35 schreef plesner het volgende:
Eens ook ik ga hier niet mee akkoord. Dit zijn niet de afspraken
Ook al gaat de meerderheid wel akkoord, dan nog kan en mag het niet...
obligatairevrijdag 11 januari 2019 @ 20:48
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 20:03 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Ook al gaat de meerderheid wel akkoord, dan nog kan en mag het niet...
Ik heb per mail aangegeven dat ik akkoord ben ondanks dat ik het erg slordig vind.
Gezien het toch al lage risicoprofiel van deze investering laat ik het er bij. Gaat ook niet om wereldbedragen althans in mijn geval. Heb wel netjes antwoord gekregen met excuses dus dat siert ze ook wel.
rechtsbackjevrijdag 11 januari 2019 @ 22:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 18:23 schreef djh77 het volgende:
Half miljoen voor een Japans retailmerk op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/demahm/
Ik pas
Deze is echt verschrikkelijk slecht. Ik zie alleen maar negatieve punten. Een Fransman met een verouderd Linkedin profiel, een postadreskantoor, Asari heeft nauwelijks hits op google, verouderde website, producten ogen als troep, omzet komt uit de lucht vallen enz.
CFrealistzaterdag 12 januari 2019 @ 00:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:21 schreef djh77 het volgende:

[..]

Inleg is na 68 ipv 60 termijnen terug. E 13,90 meer rente per E 1.000 inleg gedurende de looptijd.
Zo lees ik het niet, inleg is gewoon na 60 maanden terug. Alleen de slottermijn wordt nu groter.
Tikkie slordig, maar ze communiceren altijd wel heel direct en transparant, dus ik ga wel instemmen.
Komt misschien ook wel een beetje omdat ik een beetje een zwak heb voor dit project. In mei was ik in Mariou op Kreta, dat is wel een fantastische plek. Misschien kunnen we extra boekingskorting krijgen, vraagje aan WvjG als jullie meelezen 😀
djh77zaterdag 12 januari 2019 @ 05:31
quote:
1s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 00:57 schreef CFrealist het volgende:

[..]

Zo lees ik het niet, inleg is gewoon na 60 maanden terug. Alleen de slottermijn wordt nu groter.
Inleg is na 68 van de 72 termijnen terug ipv 60 van de 72 termijnen in de oude situatie.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 12-01-2019 07:31:10 ]
djh77zaterdag 12 januari 2019 @ 07:28
Led armaturen op KoM
https://www.kapitaalopmaat.nl/Armalight
Groepfunderzaterdag 12 januari 2019 @ 10:43
De website van FNC trok het vanochtend vanaf 10.30 uur even niet meer. Investeerders krijgen een '504 Gateway Time-out' te zien. Ik ben 12 minuten bezig geweest. Het bevestigen van mijn lening is uiteindelijk mislukt. Door de traagheid van de site was de lening inmiddels al volgeschreven. :(
crowd-fundizaterdag 12 januari 2019 @ 10:49
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 10:43 schreef Groepfunder het volgende:
De website van FNC trok het vanochtend vanaf 10.30 uur even niet meer. Investeerders krijgen een '504 Gateway Time-out' te zien. Ik ben 12 minuten bezig geweest. Het bevestigen van mijn lening is uiteindelijk mislukt. Door de traagheid van de site was de lening inmiddels al volgeschreven. :(
Hier ging het redelijk vlot. Twee keer een project voor 1 jaar, de zorgmevrouwen en de tabakszaak.
Groepfunderzaterdag 12 januari 2019 @ 10:53
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 10:49 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Hier ging het redelijk vlot. Twee keer een project voor 1 jaar, de zorgmevrouwen en de tabakszaak.
Die zorgmevrouw had ik graag meegenomen.
NaRegenDeZonzaterdag 12 januari 2019 @ 11:12
quote:
1s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 17:39 schreef investeerdertje het volgende:

Er zijn weinig schepen met problemen, helemaal mee eens. De zekerheden zijn alleen zwak.

Overigens, het enige medische traject dat ik gezien heb was de rŲntgendokters toch? Persoonlijk snap ik dat deze niet loopt, maar dat zal te maken hebben met bekendheid met de sector en de oplossing voor een niet echt bestaand probleem.
Ik tel er zo al een stuk of 15 in de medische sfeer:
SPOILER
Gezondheidspaspoort,carecamsystems,zorghotel slagharen,infusion technologie,senioren ondersteuning,multi care systems,rdm gezondheidsproducten, zorgautomobiel, beter venlo, Vacumedical. Eagle eye,rontgendokters,zorgplatform Geranos,Psychologen Spanje, Foris health.
NaRegenDeZonzaterdag 12 januari 2019 @ 11:16
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 10:43 schreef Groepfunder het volgende:
De website van FNC trok het vanochtend vanaf 10.30 uur even niet meer. Investeerders krijgen een '504 Gateway Time-out' te zien. Ik ben 12 minuten bezig geweest. Het bevestigen van mijn lening is uiteindelijk mislukt. Door de traagheid van de site was de lening inmiddels al volgeschreven. :(
Ik kreeg zelfs geen foutmelding liep Łberhaupt niet door. Heb het maar opgegeven na enige minuten. Graag of niet, dus niet!
investeerdertjezaterdag 12 januari 2019 @ 11:20
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 11:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik tel er zo al een stuk of 15 in de medische sfeer:
SPOILER
Gezondheidspaspoort,carecamsystems,zorghotel slagharen,infusion technologie,senioren ondersteuning,multi care systems,rdm gezondheidsproducten, zorgautomobiel, beter venlo, Vacumedical. Eagle eye,rontgendokters,zorgplatform Geranos,Psychologen Spanje, Foris health.
Goed deel daarvan heb ik hier niet meegekregen. Ik begon hier volgens mij mee te lezen toen de rontgendokters actueel was ;-) Maar zijn er aardig wat.
obligatairezaterdag 12 januari 2019 @ 11:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 11:20 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Goed deel daarvan heb ik hier niet meegekregen. Ik begon hier volgens mij mee te lezen toen de rontgendokters actueel was ;-) Maar zijn er aardig wat.
Medische sfeer/zorg is inderdaad een belangrijke risicocategorie. Zeker als je bedenkt dat het niet eens om zo heel veel projecten gaat in totaal.
De ondernemers hebben een missie om menskes te verzorgen en beter te maken, maar hebben daarbij vaak veel te weinig financieel en zakelijk inzicht. Het zijn dromers.
Hoog opgeleide medici geven daarnaast graag privť veel uit is mijn ervaring (ook buiten de crowdfunding).
Ik mis trouwens nog Adalia Hoeve in NRDZ's overzichtje.

Een andere categorie die ik met argusogen bekijk is die van de mode. Denk aan Pacogi, Rock&Royal. Niet heel veel defaults maar wel op een gering aantal projecten.

Horeca heeft een slechte naam, en daar zijn ook de nodige defaults, maar gerelateerd aan het grote aantal projecten dat er is, vind ik het zelf nogal meevallen. Bij HCN bijvoorbeeld helemaal niets in mijn porto default. Wel bij GvE maar daar ben ik veel eerder begonnen en heb ik beginnersfouten gemaakt.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 12-01-2019 11:36:29 ]
investeerdertjezaterdag 12 januari 2019 @ 11:59
quote:
Deze doet het zeker niet goed op de paardenscore. Niet voor mij :)
NaRegenDeZonzaterdag 12 januari 2019 @ 12:01
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 15:09 schreef obligataire het volgende:

[..]

Geldt voor mij ook, geboekte afschrijvingen/totale genote rente komt bij mij voortschrijdend uit op 31%. Dat was begin 2018 trouwens een paar procentpunten hoger dus we stuwen elkaar op naar een hoger niveau *O*

Overigens zegt dit percentage niet alles want je kunt beter gemiddeld een bruto rente hebben van 9% waarvan je de helft afschrijft, dan alleen maar de veilige projectjes selecteren van 5% bruto rendement, waarop je bijvoorbeeld 20% moet wegboeken.
Ik meet het niet voortschrijdend maar 2/5 van mijn verlies stamt van projecten GvE die ik in 2014 ben gestart mijn eerste jaar crowdfunding. Heb toen niet genoeg gespreid en te veel in de mooie praatjes bij de pitches geloofd. Ik zal dus over de tijd wel het zelfde effect hebben als jij dat het percentage voortschrijdend omlaag gaat.
Merk trouwens dat ik bij nieuwe platformen waarbij ik denk dat ze het proces beter onder controle hebben me soms laat verleiden tot "onzorgvuldig gedrag" en dat een/of meerdere defaults me dan weer met beide benen op de grond zet. Ik heb dit gehad bij IVM en CC.
Bij KOM was ik vanaf het begin op mijn hoede heb daar geen noemenswaardige defaults. Overigens heb ik via KOM de laatste 2 jaar niets meer gedaan . Mijn default percentage bij CCF is redelijk goed.Bij dit platform valt mijn afschrijving onder mijn gemiddelde.
HCN tot nu toe ook geen defaults. Toch meer dan 25 projecten bij dit platform.
Bij FNC heb ik defaults maar gezien het grillig binnen komen van de de betalingen durf ik hier geen harde conclusies te trekken. Maar volgens FNC zelf doe ik het bovengemiddeld goed! Alleen zegt dat mij niet veel.

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 12-01-2019 12:13:49 ]
Frankvdlzaterdag 12 januari 2019 @ 12:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 14:54 schreef Gustaf86 het volgende:
Is hier iemand die zijn excelsheet met zijn cf-administratie wil delen? Ik heb nu 16 projecten en weet niet zo goed wat ik allemaal moet/wil administreren.
https://www.crowdfundpanel.com/nl/
obligatairezaterdag 12 januari 2019 @ 13:49
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 12:01 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik meet het niet voortschrijdend maar 2/5 van mijn verlies stamt van projecten GvE die ik in 2014 ben gestart mijn eerste jaar crowdfunding. Heb toen niet genoeg gespreid en te veel in de mooie praatjes bij de pitches geloofd. Ik zal dus over de tijd wel het zelfde effect hebben als jij dat het percentage voortschrijdend omlaag gaat.
In de beginjaren 2014-2016 hield ik het anders bij maar ik kan nog wel zien dat ik ultimo 2016 op een cumulatieve afschrijving stond van 23%*. Dat was stilte voor de storm ;)
2017 was een 'rampjaar' met 45% afschrijving, vooral op de oudere projecten van GVE, en KOM.
2018 was daarentegen prima met slechts 26% afschrijving.
Voortschrijdend/gemiddeld sta ik nu op 30,5%.

Achteraf gezien denk ik dat het meelezen/-praten op FOK, en de opkomst van HCN, SIG, CRE en de brede introductie van projecten met goede zekerheden, voor de ommekeer hebben gezorgd. Bij CCF lopen relatief veel projecten, grotere inzetten maar juist weinig defaults.


* Totale afschrijvingen/totale ontvangen rente in een bepaald tijdvak * 100%

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 12-01-2019 14:02:08 ]
Crowdfunder99zaterdag 12 januari 2019 @ 14:11
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 10:43 schreef Groepfunder het volgende:
De website van FNC trok het vanochtend vanaf 10.30 uur even niet meer. Investeerders krijgen een '504 Gateway Time-out' te zien. Ik ben 12 minuten bezig geweest. Het bevestigen van mijn lening is uiteindelijk mislukt. Door de traagheid van de site was de lening inmiddels al volgeschreven. :(
Hier hetzelfde. Sinds FNC naar vaste startmomenten gegaan is, ondervind ik problemen bij het opengaan van de nieuwe projecten en is er soms geen doorkomen aan. Vanmiddag 16.30 uur maar weer opnieuw proberen.
Crowdfunder99zaterdag 12 januari 2019 @ 14:20
Heeft iemand een verklaring hoe het kan dat in het FNC Dashboard het % behaald rendement bijna dagelijks wijzigt, terwijl in die dagen er geen nieuwe projecten bijgekomen zijn en/of uitkeringen/defaults/betalingsachterstanden > 90 dagen bijgekomen zijn ?

Als ik het goed begrijp wordt er gerekend met de rente die je tot nu toe ontvangen hebt en dat de uitstaande hoofdsom volledig zal worden afgelost en dat er geen gelden meer worden terug ontvangen van afgeboekte leningen of van leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen.
djh77zaterdag 12 januari 2019 @ 15:09
Nieuwe op hcn
https://horecacrowdfundin(...)49389221e379bd5eb070
crowd-fundizaterdag 12 januari 2019 @ 15:09
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 14:11 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Hier hetzelfde. Sinds FNC naar vaste startmomenten gegaan is, ondervind ik problemen bij het opengaan van de nieuwe projecten en is er soms geen doorkomen aan. Vanmiddag 16.30 uur maar weer opnieuw proberen.
Probeer het een minuutje eerder. Gaf mij vanmorgen een voorsprongetje. Van de eerste kreeg ik om 10:29 een bevestiging, van de tweede om 10:32
Groepfunderzaterdag 12 januari 2019 @ 15:13
quote:
Ik vind het moeilijk om deze pitch te beoordelen. Het begint voor mij al verkeerd met dat filmpje: beeld en geluid in ťťn track opgenomen met een mobieltje. Maar los daarvan: het word mij onvoldoende duidelijk wat hij nu doet en hoe dit verschilt (of juist overeenkomt) met wat nieuwe bedrijf zal doen. Als installateurs nu een eigen voorkeur hebben, waarom zouden ze dan kiezen voor de nieuwe merklijn van de ondernemer? Is die eigen merklijn er al? En loop je niet het risico verlichtingsarmaturen op voorraad te hebben die naderhand niet verkoopbaar blijken, omdat de mode inmiddels anders is? Ik lees allemaal mooie doelen, maar er wordt niet uitgelegd hoe die bereikt gaan worden. Ik had het beter begrepen als er gewoon gevraagd was om werkkapitaal. Positief is dat er kennelijk wel al geschreven orders voor januari 2019 zijn. Maar ik laat deze startup aan mij voorbij gaan.
Groepfunderzaterdag 12 januari 2019 @ 15:14
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 15:09 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Probeer het een minuutje eerder. Gaf mij vanmorgen een voorsprongetje. Van de eerste kreeg ik om 10:29 een bevestiging, van de tweede om 10:32
Dat helpt niet altijd. Ik was vanochtend 3 minuten voordat ze open gingen al op de website. Ingelogd en klaar voor actie.
escortmk2zaterdag 12 januari 2019 @ 15:24
quote:
Een overname door de oudere zus dus, van dit project: https://horecacrowdfundin(...)a-rotterdam-k8lkdr9o
Bengerzaterdag 12 januari 2019 @ 15:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 14:20 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Heeft iemand een verklaring hoe het kan dat in het FNC Dashboard het % behaald rendement bijna dagelijks wijzigt, terwijl in die dagen er geen nieuwe projecten bijgekomen zijn en/of uitkeringen/defaults/betalingsachterstanden > 90 dagen bijgekomen zijn ?

Als ik het goed begrijp wordt er gerekend met de rente die je tot nu toe ontvangen hebt en dat de uitstaande hoofdsom volledig zal worden afgelost en dat er geen gelden meer worden terug ontvangen van afgeboekte leningen of van leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen.
Ik vermoed dat dit komt doordat elke dag je geld een dag langer uitstaat. Je rendement uitgedrukt als ontvangen rente gedeeld door het bedrag maal de tijd dat je geld uitstaat wordt dus elke dag dat je geen rente ontvangt lager.
peterczaterdag 12 januari 2019 @ 15:51
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 15:24 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Een overname door de oudere zus dus, van dit project: https://horecacrowdfundin(...)a-rotterdam-k8lkdr9o
Deze probeer ik mee te nemen. Aan 1e project indertijd niet meegedaan, was zo rondom het begin van mijn CF activiteiten bij HCN. Twee sterren toen niet, nu drie sterren wel. Relatief klein familie-restaurant, met volgens de recensies goede kwaliteit, goede ambiance, attent personeel en dat in een goede buurt (§) . Een goede bezetting en afhaal van een restaurant met 40 couverts voorziet dan toch in een goede boterham. Eigenlijk geen slechte recensies gevonden, dat is echt een +punt.
escortmk2zaterdag 12 januari 2019 @ 15:55
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 15:51 schreef peterc het volgende:

[..]

Deze probeer ik mee te nemen.
Dan zou ik automatisch investeren aanzetten. Even opletten dat je alle velden invult, dan werkt dit feilloos bij HCN.

Ik heb een goed gevoel bij de onderneming. Minpuntje is de lagere rente icm langere looptijd en de totale financieringsbehoefte is ook behoorlijk wat hoger geworden.
Groepfunderzaterdag 12 januari 2019 @ 16:00
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 15:55 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Dan zou ik automatisch investeren aanzetten. Even opletten dat je alle velden invult, dan werkt dit feilloos bij HCN.

Ik heb een goed gevoel bij de onderneming. Minpuntje is de lagere rente icm langere looptijd en de totale financieringsbehoefte is ook behoorlijk wat hoger geworden.
Maar automatisch investeren kan alleen vanaf §500,-, terwijl los zelfstandig investeren vanaf §250,- kan, nietwaar?
tnhbzaterdag 12 januari 2019 @ 16:01
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 15:55 schreef escortmk2 het volgende:
de totale financieringsbehoefte is ook behoorlijk wat hoger geworden
Dat was inderdaad wat mij triggerde in de verschillen samen met langere looptijd en iets lager rente. Op zich heb ik daar niet zo'n probleem mee, maar die toch wel flink hogere financieringsbehoefte kan ik nog niet helemaal plaatsen, ik vraag me af wat daar de reden van is (behalve dat er een lopend bedrijf wordt verkocht en niet een nieuwe start is)
escortmk2zaterdag 12 januari 2019 @ 16:03
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:00 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Maar automatisch investeren kan alleen vanaf §500,-, terwijl los zelfstandig investeren vanaf §250,- kan, nietwaar?
klopt, valt me eigenlijk nu pas op. Automatisch investeren vanaf 500 euro met een maximum van 50.000 euro _O_
obligatairezaterdag 12 januari 2019 @ 16:13
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:01 schreef tnhb het volgende:

[..]

Dat was inderdaad wat mij triggerde in de verschillen samen met langere looptijd en iets lager rente. Op zich heb ik daar niet zo'n probleem mee, maar die toch wel flink hogere financieringsbehoefte kan ik nog niet helemaal plaatsen, ik vraag me af wat daar de reden van is (behalve dat er een lopend bedrijf wordt verkocht en niet een nieuwe start is)
Ik denk dat de zaak prima draait (van 2 naar 3 sterren) en dat de overnemer daardoor een hogere goodwill moet inleggen.
Ik neem deze ook mee.
ML45zaterdag 12 januari 2019 @ 16:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:13 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik denk dat de zaak prima draait (van 2 naar 3 sterren) en dat de overnemer daardoor een hogere goodwill moet inleggen.
Ik neem deze ook mee.
Terechte opmerking, de jongere zus moet een forse goodwill betalen omdat de inventaris die uit de eerste CF is betaald weinig zal opbrengen en het totale leenbedrag fors hoger. Ik blijf het opmerkelijk vinden dat de zussen niet gewoon een onderlinge afspraak om de zaak in 5 jaar af te betalen maken waardoor de kosten fors lager zijn. Waarom een duur CF traject, zit de jongere zus zo op geld te wachten, is het wel zo mooi als het lijkt?
obligatairezaterdag 12 januari 2019 @ 16:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:18 schreef ML45 het volgende:

[..]

Terechte opmerking, de jongere zus moet een forse goodwill betalen omdat de inventaris die uit de eerste CF is betaald weinig zal opbrengen en het totale leenbedrag fors hoger. Ik blijf het opmerkelijk vinden dat de zussen niet gewoon een onderlinge afspraak om de zaak in 5 jaar af te betalen maken waardoor de kosten fors lager zijn. Waarom een duur CF traject, zit de jongere zus zo op geld te wachten, is het wel zo mooi als het lijkt?
Je kunt je afvragen of de onderlinge verhoudingen verslechterd zijn. Of misschien heeft ze het geld gewoon nodig voor een woning of iets anders.
Maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk de vraag of de tent de rente en aflossingen zal kunnen opbrengen. Ik neig naar ja als ik naar de recencies kijk en twijfel eigenlijk alleen nog over de hoogte van mijn inleg.
Crowdfunder99zaterdag 12 januari 2019 @ 16:41
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 15:28 schreef Benger het volgende:

[..]

Ik vermoed dat dit komt doordat elke dag je geld een dag langer uitstaat. Je rendement uitgedrukt als ontvangen rente gedeeld door het bedrag maal de tijd dat je geld uitstaat wordt dus elke dag dat je geen rente ontvangt lager.
Het rendement wordt volgens de toelichting in het Dashboard berekend op grond van wat ik eerder aangaf, dus op basis van ontvangen rente. en uitstaande hoofdsom En rente is alleen ontvangen als die ook daadwerkelijk is uitgekeerd. Er wordt volgens mij dan niet gerekend met "opgelopen" rente, omdat niet zeker is of die ook daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden. Het ontvangen rente bedrag is dan eigenlijk een constante (zolang er geen nieuwe uitkeringen plaatsvinden). Ook het bedrag van de uitstaande hoofdsom verminderd met afgeboekte leningen en leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen is een constante (zolang je geen nieuwe projecten toevoegt en er geen projecten net door de 90 dagen gaan of tot default verklaard worden). Het % behaald rendement zou dan volgens mij elke dag hetzelfde moeten zijn..
Bengerzaterdag 12 januari 2019 @ 16:49
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:41 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Het rendement wordt volgens de toelichting in het Dashboard berekend op grond van wat ik eerder aangaf, dus op basis van ontvangen rente. en uitstaande hoofdsom En rente is alleen ontvangen als die ook daadwerkelijk is uitgekeerd. Er wordt volgens mij dan niet gerekend met "opgelopen" rente, omdat niet zeker is of die ook daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden. Het ontvangen rente bedrag is dan eigenlijk een constante (zolang er geen nieuwe uitkeringen plaatsvinden). Ook het bedrag van de uitstaande hoofdsom verminderd met afgeboekte leningen en leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen is een constante (zolang je geen nieuwe projecten toevoegt en er geen projecten net door de 90 dagen gaan of tot default verklaard worden). Het % behaald rendement zou dan volgens mij elke dag hetzelfde moeten zijn..
Nee, het maakt ook uit hoe lang je geld uitstaat. Als ik honderd euro rente heb verdiend op een hoofdsom van duizend euro, dan maakt het ook uit hoe lang ik al bezig ben om een rendement te berekenen. Als ik een half jaar bezig ben is mijn rendement anders dan wanneer het een jaar is. Het aantal rentedagen van je geÔnvesteerde geld telt ook mee.
Frandderouwzaterdag 12 januari 2019 @ 16:53
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:01 schreef tnhb het volgende:
Dat was inderdaad wat mij triggerde in de verschillen samen met langere looptijd en iets lager rente. Op zich heb ik daar niet zo'n probleem mee, maar die toch wel flink hogere financieringsbehoefte kan ik nog niet helemaal plaatsen, ik vraag me af wat daar de reden van is (behalve dat er een lopend bedrijf wordt verkocht en niet een nieuwe start is)
Precies daarom laat ik hem lopen. Financieringsbehoefte is verdubbeld, rente 1% lager en looptijd verlengd.

Lijkt er op dat het eigen geld dat bij de eerste lening is ingebracht er weer uit wordt gehaald.
DeElfdezaterdag 12 januari 2019 @ 16:55
Iemand een voorlopig investeringslinkje voor Maatschap Peters-Korsten?
peterczaterdag 12 januari 2019 @ 17:07
Belegg OG Alphen a / d Rijn GVE staat open, modest meegenomen, geen superrente, maar een bescheiden tussendoor schnabbel zullen we maar zeggen. Gaat rap zit al op 37%, sorry 22% en 37k *O* w/
DeElfdezaterdag 12 januari 2019 @ 17:21
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 17:07 schreef peterc het volgende:
Belegg OG Alphen a / d Rijn GVE staat open, modest meegenomen, geen superrente, maar een bescheiden tussendoor schnabbel zullen we maar zeggen. Gaat rap zit al op 37%, sorry 22% en 37k *O* w/
Ook meegenomen. Eveneens een relatief bescheiden bedrag. Ik overweeg 'G.N. van der Meulen en J.M. Kok' en 'Maatschap Peters-Korsten' van CCF ook mee te nemen. Moet me er nog even in verdiepen.
Crowdfunder99zaterdag 12 januari 2019 @ 17:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:49 schreef Benger het volgende:

[..]

Nee, het maakt ook uit hoe lang je geld uitstaat. Als ik honderd euro rente heb verdiend op een hoofdsom van duizend euro, dan maakt het ook uit hoe lang ik al bezig ben om een rendement te berekenen. Als ik een half jaar bezig ben is mijn rendement anders dan wanneer het een jaar is. Het aantal rentedagen van je geÔnvesteerde geld telt ook mee.
Ok. Wel vreemd dan dat het % behaald rendement direct met circa 0,6% steeg nadat ik een nieuwe investering gedaan had (nog geen rente ontvangen, uitstaande hoofdsom stijgt). En daarna gaat het percentage bijna dagelijks weer iets omlaag.
obligatairezaterdag 12 januari 2019 @ 17:54
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 17:07 schreef peterc het volgende:
Belegg OG Alphen a / d Rijn GVE staat open, modest meegenomen, geen superrente, maar een bescheiden tussendoor schnabbel zullen we maar zeggen. Gaat rap zit al op 37%, sorry 22% en 37k *O* w/
Weet iemand wat het adres is?
Mynheer007zaterdag 12 januari 2019 @ 18:18
Laat de hcn schieten, maar pak het beleggingspand bij GvE wel mee (hoop wel dat de rente nog iets opgehoogd wordt, maar dat zal wel niet gezien het project al half vol zit).
peterczaterdag 12 januari 2019 @ 18:20
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 17:54 schreef obligataire het volgende:

[..]

Weet iemand wat het adres is?
Was ook al aan het zoeken. O.a. via Funda met "identieke" woningen, om in de buurt te komen. Maar heel Alphen bestaat min of meer uit dit soort woningen / woonwijken. Iemand met lokale kennis misschien?
Tsundokuzaterdag 12 januari 2019 @ 18:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 17:54 schreef obligataire het volgende:

[..]

Weet iemand wat het adres is?
Volgens mij is dit 'm:
https://www.funda.nl/koop(...)-roosje-vosstraat-2/
Edit: WOZ is 214.000. In de pitch staat 223.000. Mogelijk is dat de nieuwe waarde per 1-1-2018? Of wellicht heeft GVE de bedragen per abuis omgedraaid (214.000 staat bij waarde in verhuurde staat).

[ Bericht 4% gewijzigd door Tsundoku op 12-01-2019 19:09:41 ]
obligatairezaterdag 12 januari 2019 @ 19:11
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 18:57 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Volgens mij is dit 'm:
https://www.funda.nl/koop(...)-roosje-vosstraat-2/
Edit: WOZ is 214.000. In de pitch staat 223.000. Mogelijk is dat de nieuwe waarde per 1-1-2018? Of wellicht heeft GVE de bedragen per abuis omgedraaid (214.000 staat bij waarde in verhuurde staat).
Dank!

Slordig van GvE.

Zo te zien in Google is het een rustige wijk, geen 2e 'Kanaleneiland' blijkbaar *O*
Alleen een kat in de boom, brandweer erbij, lijkt me geen waardedrukkende factor :)
DeElfdezaterdag 12 januari 2019 @ 19:15
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 18:57 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Volgens mij is dit 'm:
https://www.funda.nl/koop(...)-roosje-vosstraat-2/
Edit: WOZ is 214.000. In de pitch staat 223.000. Mogelijk is dat de nieuwe waarde per 1-1-2018? Of wellicht heeft GVE de bedragen per abuis omgedraaid (214.000 staat bij waarde in verhuurde staat).
Ook ik wil je bedanken voor je uitzoekwerk.
ML45zaterdag 12 januari 2019 @ 19:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 19:15 schreef DeElfde het volgende:

[..]

Ook ik wil je bedanken voor je uitzoekwerk.
Ik denk niet dat dit het huis is. Zie de parkeerplaatsen aan de zijkant bij het bovenstaande pand die niet aanwezig zijn bij het GvE pand waar veel meer groen te zien is. Bij het GvE pand lijkt het gezien de stoeprand dat dit huis aan een straat ligt. Ook de achter tuin is anders ingericht.
Tsundokuzaterdag 12 januari 2019 @ 19:29
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 19:24 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik denk niet dat dit het huis is. Zie de parkeerplaatsen aan de zijkant bij het bovenstaande pand die niet aanwezig zijn bij het GvE pand waar veel meer groen te zien is. Bij het GvE pand lijkt het gezien de stoeprand dat dit huis aan een straat ligt.
Hmm ja, goed punt. Misschien is het een van de andere hoekhuizen in die wijk. Ik ga nog even door met speuren.
Aalsmeer15zaterdag 12 januari 2019 @ 19:37
Wilhelmina druckerstraat 30 https://www.google.com/ma(...)w!2e0!7i13312!8i6656
Tsundokuzaterdag 12 januari 2019 @ 19:39
quote:
Een steenworp verder *O*
WOZ klopt nu ook, 223k
Jaco078zaterdag 12 januari 2019 @ 19:52
G.N. van der Meulen en J.M. Kok heb ik groots meegenomen in de voorinschrijving. Seoseka Vastgoed vind ik er ook goed uitzien. Vergelijkbare casus, iets hoger risico, iets mindere rating. Ik twijfel tussen Seoseka niet meenemen ůf Van der Meulen minderen en Seoseka meenemen. Wat vinden jullie als je deze 2 vergelijkt?
DeElfdezaterdag 12 januari 2019 @ 19:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 19:52 schreef Jaco078 het volgende:
G.N. van der Meulen en J.M. Kok heb ik groots meegenomen in de voorinschrijving. Seoseka Vastgoed vind ik er ook goed uitzien. Vergelijkbare casus, iets hoger risico, iets mindere rating. Ik twijfel tussen Seoseka niet meenemen ůf Van der Meulen minderen en Seoseka meenemen. Wat vinden jullie als je deze 2 vergelijkt?
Ik heb ze allebei net even heel kort bekeken. De eigen inbreng is wel heel erg laag bij Seoseka. Daarnaast is het voor investeerders nadelig dar er een fragiele hypotheek gevestigd wordt op de grond waar nog het e.e.a. op gebouwd moet worden. Het hypotheekbedrag komt pas na de bouw tot z'n recht. Het ligt voor investeerders meer in de rede dat ze een hypotheek vestigen op het bestaande pand, waarvan ik aanneem dat deze in eigendom is en er geen belastende hypotheek op rust. Bij Van der Meulen heb ik eigenlijk geen bijzonderheden gezien.

Ik verwacht morgen meer tijd te hebben om er even in te duiken. Ik laat dan wel weten of ik er wel of niet in ga.

[ Bericht 0% gewijzigd door DeElfde op 12-01-2019 20:39:11 ]
rechtsbackjezaterdag 12 januari 2019 @ 20:21
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 16:55 schreef DeElfde het volgende:
Iemand een voorlopig investeringslinkje voor Maatschap Peters-Korsten?
https://www.collincrowdfu(...)15c5d3b0c421ecca31f2
DeElfdezaterdag 12 januari 2019 @ 20:26
quote:
Thanks!
VDFzaterdag 12 januari 2019 @ 21:25
Is er ook al een linkje naar van der Meulen bij CCF of heb de weldoener qua linkjes gemist?
Jaco078zaterdag 12 januari 2019 @ 21:26
quote:
Op basis van eigen ervaringen (niet terugmailen, niet terugbellen, algemene call-center aan de lijn die terugbelnotities achterlaat waar je niets meer van hoort, etc.) en de ervaringen van op het forum kijk ik niet eens meer op hun site naar de nieuwe pitches, laat staan dat ik investeer.
djh77zaterdag 12 januari 2019 @ 21:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 21:25 schreef VDF het volgende:
Is er ook al een linkje naar van der Meulen bij CCF of heb de weldoener qua linkjes gemist?
SPOILER
tuiniertjezaterdag 12 januari 2019 @ 21:29
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 21:25 schreef VDF het volgende:
Is er ook al een linkje naar van der Meulen bij CCF of heb de weldoener qua linkjes gemist?
SPOILER
DeElfdezaterdag 12 januari 2019 @ 21:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 21:26 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Op basis van eigen ervaringen (niet terugmailen, niet terugbellen, algemene call-center aan de lijn die terugbelnotities achterlaat waar je niets meer van hoort, etc.) en de ervaringen van op het forum kijk ik niet eens meer op hun site naar de nieuwe pitches, laat staan dat ik investeer.
Haha, is dit echt waar? Krijg je een externe callcenter aan de lijn bij KoM?
VDFzaterdag 12 januari 2019 @ 22:03
quote:
DANK!!!
Jaco078zaterdag 12 januari 2019 @ 22:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 21:59 schreef DeElfde het volgende:

[..]

Haha, is dit echt waar? Krijg je een externe callcenter aan de lijn bij KoM?
Ja, klopt ja. KOM heeft zelf geen telefonist(e). De dame(s) werken voor vele kleine bedrijven, als een soort servicedesk. Ik heb in totaal ongeveer 6 verschillende telefonistes gesproken. KOM heeft niet 6 telefonistes in dienst.
investeerdertjezaterdag 12 januari 2019 @ 22:38
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 21:25 schreef VDF het volgende:
Is er ook al een linkje naar van der Meulen bij CCF of heb de weldoener qua linkjes gemist?
Valt mij op dat deze bij Knab nog niet aangekondigd is?

Edit:
Logisch, deze is daar niet mee gedeeld. Was in de war
dyna18zaterdag 12 januari 2019 @ 23:43
quote:
Ik doe ook mee met deze GVE.
Naar mijn idee wel net iets minder interessant dan SIG projecten.
4.75% voor 79% LTV is lager dan SIG doet bij projecten die tot 80% worden geleend. Wel hoofdelijke aansprakelijkheid.
peterczaterdag 12 januari 2019 @ 23:44
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 19:39 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Een steenworp verder *O*
WOZ klopt nu ook, 223k
fine job, *O* w/
Horsemenzondag 13 januari 2019 @ 00:14
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 23:43 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Ik doe ook mee met deze GVE.
Naar mijn idee wel net iets minder interessant dan SIG projecten.
4.75% voor 79% LTV is lager dan SIG doet bij projecten die tot 80% worden geleend. Wel hoofdelijke aansprakelijkheid.
Hoofdelijke aansprakelijkheid is er als het geen b.v. betreft bij SiG toch ook?
Naast de lagere rente ook hogere kosten bij GvE.
Al met al voor mij een twijfelgeval.
dyna18zondag 13 januari 2019 @ 00:55
quote:
1s.gif Op zondag 13 januari 2019 00:14 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Hoofdelijke aansprakelijkheid is er als het geen b.v. betreft bij SiG toch ook?
Naast de lagere rente ook hogere kosten bij GvE.
Al met al voor mij een twijfelgeval.
Zover ik het begrijp is er in de meeste gevallen bij SIG geen hoofdelijke aansprakelijkheid.
Alleen bij de recente SIG projecten die > 80% gaan in schijf 4, is dat als extra zekerheid gevestigd.

[ Bericht 2% gewijzigd door dyna18 op 13-01-2019 01:09:12 ]
obligatairezondag 13 januari 2019 @ 01:12
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 00:55 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Zover ik het begrijp is er in de meeste gevallen bij SIG geen hoofdelijke aansprakelijkheid.

Daar is sprake van BV's en dan zou de HA apart geregeld moeten worden.
Maar als de geldlener een natuurlijke persoon is dan is hij sowieso aansprakelijk voor al zijn schulden.
djh77zondag 13 januari 2019 @ 05:48
CCF plaatst nooit reactie in de 48 uurs periode maar nu opeens wel...
quote:
Reacties
LHM Schaareman
11-01-2019 12:50
Cock en Sil zijn een fantastisch ondernemersechtpaar die ik graag ondersteun. Mijn laatste 2 auto’s heb ik ook bij hun gekocht. Hun bouwproject ziet er ook goed uit en naar mijn mening een mooie rendementsverwachting voor deze investeringskans
Horsemenzondag 13 januari 2019 @ 08:14
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 05:48 schreef djh77 het volgende:
CCF plaatst nooit reactie in de 48 uurs periode maar nu opeens wel...

[..]

Tja, als het ze uitkomt })

Goed opgemerkt trouwens.

Eigenlijk is dit ook niets anders dan misleidende informatie.

Als er (kritische) vragen zijn publiceer je ze pas na het vollopen van het project en als er een leuke positieve opmerking binnen komt plaats je hem ineens wel in de 48uurs periode :(

Alle vragen en opmerkingen zouden gewoon gelijk geplaatst moeten worden zodat de investeerders hiervan kennis kunnen nemen en een weloverwogen beslissing kunnen nemen.
Horsemenzondag 13 januari 2019 @ 08:20
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 01:12 schreef obligataire het volgende:

[..]

Daar is sprake van BV's en dan zou de HA apart geregeld moeten worden.
Maar als de geldlener een natuurlijke persoon is dan is hij sowieso aansprakelijk voor al zijn schulden.
Eens.

Ik doe het even uit mijn hoofd maar volgens mij staat dit ook in alle hypotheekakte (niet zijnde een rechtspersoon) van SiG.
drollenvangerzondag 13 januari 2019 @ 11:52
quote:
1s.gif Op zondag 13 januari 2019 08:14 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Tja, als het ze uitkomt })

Goed opgemerkt trouwens.

Eigenlijk is dit ook niets anders dan misleidende informatie.

Als er (kritische) vragen zijn publiceer je ze pas na het vollopen van het project en als er een leuke positieve opmerking binnen komt plaats je hem ineens wel in de 48uurs periode :(

Alle vragen en opmerkingen zouden gewoon gelijk geplaatst moeten worden zodat de investeerders hiervan kennis kunnen nemen en een weloverwogen beslissing kunnen nemen.
Helemaal mee eens.
djh77zondag 13 januari 2019 @ 12:21
Verhoging naar 8% heftruck pitch van KoM
https://www.kapitaalopmaa(...)trucks-B-V-#reacties
TisIkzondag 13 januari 2019 @ 12:44
quote:
Bedankt!
7% rente i.c.m. goede zekerheden, dus ik neem hem mee.
peterczondag 13 januari 2019 @ 13:12
quote:
bedrijfsgebouw van der Meulen / Kok staat al op 27% ruim 600k binnen vd 2.300k. Vannacht een bijdrage van 50k. Hier zit ik al in, niet met de 50k.

Vwb Seoseka zal ik de pitch / reacties nog ff doorlezen om tot een oordeel te komen, idem voor de maatschap.

Mr Pita HCN neem ik mee, goede recensies, op facebook stond dat de eerst echt open keuken in het restaurant nu separaat vh eetgedeelte is. En men wil iets aan het terras gaan doen. Een goed afgescheiden "overdekt" verwarmd terras, met goede meubels, kan het aantal couverts zeker doen stijgen.

[ Bericht 9% gewijzigd door peterc op 13-01-2019 13:20:39 ]
Mynheer007zondag 13 januari 2019 @ 13:13
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 12:44 schreef TisIk het volgende:

[..]

Bedankt!
7% rente i.c.m. goede zekerheden, dus ik neem hem mee.
Ik pak hem ook mee om deze redenen. De laatste tijd toch weer redelijk wat Collin projecten meegepakt. Alleen hcn is bij mij helemaal stil gevallen. Al geeft dat voor mij wel aan dat ze alleen pitches presenteren waarin ze zelf geloven.
escortmk2zondag 13 januari 2019 @ 13:16
Ehh, dit bedrijf past niet meer in het klantprofielen van Deutsche Bank. En dan kan die bank de huidige lening zomaar opzeggen? Bij een jaarlijks terugkerend oogstkrediet zoals dat in land- of tuinbouw voorkomt kan ik me daar nog wel wat bij voorstellen, maar nu niet eerlijk gezegd. Of heb ik wat gemist?
djh77zondag 13 januari 2019 @ 13:36
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 13:16 schreef escortmk2 het volgende:
Ehh, dit bedrijf past niet meer in het klantprofielen van Deutsche Bank. En dan kan die bank de huidige lening zomaar opzeggen?
Niet zomaar lijkt me. Ze geven ook 50k mee
escortmk2zondag 13 januari 2019 @ 13:41
Zo dan, 50.000 omdat ze niet binnen hun profiel passen. Sympathiek van zo’n bank. Lijkt haast te mooi om waar te zijn. En meestal is dat dan ook zo.

(even mijn onderbuik, heb de pitch vluchtig gelezen)
gaanmetdiebanaanzondag 13 januari 2019 @ 13:44
Ook fijn dat het negatieve eigen vermogen niet gekwantificeerd is maar wordt omschreven als ongeveer de stille reserve in het og (dat ook niet gespecificeerd is).

Ondanks de zekerheden niet voor mij dit project,
rechtsbackjezondag 13 januari 2019 @ 13:57
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 13:16 schreef escortmk2 het volgende:
Ehh, dit bedrijf past niet meer in het klantprofielen van Deutsche Bank. En dan kan die bank de huidige lening zomaar opzeggen? Bij een jaarlijks terugkerend oogstkrediet zoals dat in land- of tuinbouw voorkomt kan ik me daar nog wel wat bij voorstellen, maar nu niet eerlijk gezegd. Of heb ik wat gemist?
Deutsche Bank is de oude ABN AMRO klanten aan het uitroken. Dat deed men eerst met de botte bijl, waardoor bedrijven in de problemen kwamen. Daar is veel onrust over geweest en sindsdien gaat het afscheid geleidelijker. Hypotheken waren vaak verstrekt met een looptijd van 5 jaar met een slottermijn. Na 5 jaar kan de bank afscheid nemen. Maar je kunt ook weggepest worden met een hoge rente of aflossing en bijzondere voorwaarden. En er wordt simpelweg niet meer meegewerkt aan nieuwe investeringen. Een discount van 50.000 is voor DB een kleintje. Men heeft eerder al veel hogere bedragen afgeboekt.
obligatairezondag 13 januari 2019 @ 14:30
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 12:21 schreef djh77 het volgende:
Verhoging naar 8% heftruck pitch van KoM
https://www.kapitaalopmaa(...)trucks-B-V-#reacties
Prima, ik had al een bescheiden inleg gedaan. Het bedrijf spreekt me aan en de zekerheden zijn redelijk.
Horsemenzondag 13 januari 2019 @ 14:35
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 13:57 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Deutsche Bank is de oude ABN AMRO klanten aan het uitroken. Dat deed men eerst met de botte bijl, waardoor bedrijven in de problemen kwamen. Daar is veel onrust over geweest en sindsdien gaat het afscheid geleidelijker. Hypotheken waren vaak verstrekt met een looptijd van 5 jaar met een slottermijn. Na 5 jaar kan de bank afscheid nemen. Maar je kunt ook weggepest worden met een hoge rente of aflossing en bijzondere voorwaarden. En er wordt simpelweg niet meer meegewerkt aan nieuwe investeringen. Een discount van 50.000 is voor DB een kleintje. Men heeft eerder al veel hogere bedragen afgeboekt.
Klopt en dit gebeurt bij allerlei bedrijfstakken.
mike79_nzondag 13 januari 2019 @ 14:57
quote:
1s.gif Op zondag 13 januari 2019 14:30 schreef obligataire het volgende:

[..]

Prima, ik had al een bescheiden inleg gedaan. Het bedrijf spreekt me aan en de zekerheden zijn redelijk.
Wel apart dat als iemand uit Eindhoven komt je het zaakje al niet vertrouwt en je toch, voor mij om onbegrijpelijke redenen, investeert via KOM. Mijn ervaring, en volgens mij van vele anderen hier, is dat zekerheden bij KOM niets zeggen. Waarderingen worden niet gecontroleerd, zekerheden vaak niet vastgelegd en de communicatie... ja de communicatie.... die doen ze niet. Niet dat de communicatie bij andere platforms optimaal is, maar daar is hij in ieder geval wel nog aanwezig.
obligatairezondag 13 januari 2019 @ 15:03
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 14:57 schreef mike79_n het volgende:

[..]

Wel apart dat als iemand uit Eindhoven komt je het zaakje al niet vertrouwt ...........
Wil je die zin iets nader toelichten, vooropgesteld dat die tegen mij persoonlijk bedoeld is?
escortmk2zondag 13 januari 2019 @ 15:58
Eindhoven = Brabant = nogo voor obli/paarden-score?
escortmk2zondag 13 januari 2019 @ 15:59
quote:
1s.gif Op zondag 13 januari 2019 14:35 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Klopt en dit gebeurt bij allerlei bedrijfstakken.
OK, weer wat geleerd.
djh77zondag 13 januari 2019 @ 16:27
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 januari 2019 17:07 schreef peterc het volgende:
Belegg OG Alphen a / d Rijn GVE staat open, modest meegenomen, geen superrente, maar een bescheiden tussendoor schnabbel zullen we maar zeggen. Gaat rap zit al op 37%, sorry 22% en 37k *O* w/
Geen goed nieuws voor SiG ook dat het zo rap gaat. Geld wordt bij GvE makkelijker opgehaald.
mike79_nzondag 13 januari 2019 @ 16:30
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 15:03 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wil je die zin iets nader toelichten, vooropgesteld dat die tegen mij persoonlijk bedoeld is?
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 15:58 schreef escortmk2 het volgende:
Eindhoven = Brabant = nogo voor obli/paarden-score?
obligatairezondag 13 januari 2019 @ 16:33
mike79_n[/url] het volgende:[/b]

[..]


Dan zou ik nog maar eens goed terug lezen. Dat gedeelte komt oorspronkelijk niet van mij. Ik heb er wel op ingehaakt.
Ik heb een kleine 200 Brabanders in de porto zitten of gehad en heb daar geen rare afwijkende uitvalpercentages bij. (de ellende zit meer in Overijssel, zoals ik ooit eens geschreven heb).

Wat KOM betreft: ik selecteer op project, niet op platform. Zelfs KOM heeft er af en toe aardige projecten tussen zitten. Behalve bij de Partyboot, heb ik persoonlijk geen negatieve ervaringen met KOM.

[/quote]
mike79_nzondag 13 januari 2019 @ 16:36
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 16:33 schreef obligataire het volgende:

[..]

quote:
0s.gif Op woensdag 14 november 2018 11:08 schreef obligataire het volgende:

[..]

1) in Brabant of Limburg hun bedrijf hebben -> nee, groningen dus ok wel bevingsrisico
2) onvindbaar zijn op internet -> aardige site dus ok
3) een achternaam hebben die ik niet kan uitspreken -> waarschijnlijk
4) lichtbruine schoenen onder een pak dragen -> niet detecteerbaar
5) een bedrijf hebben/starten dat ik niet levensvatbaar acht -> twijfelgeval
6) een bedrijf hebben dat nog niet ouder is dan drie jaar. -> > 3 jaar
7) te fancy bedrijfsnamen hebben -> foute boel:)
8) van echtparen waar de kinderen net het huis uit zijn -> onbekend
9) van te jonge ondernemers (met een fantastisch concept) -> n.v.t.

Balans: gedateerd 2016
Winstcijfers: gedateerd 2016

Obli score : Niet doen
Overigens is het voor mij prima dat jij en ieder ander bij KOM investeert hoor. Ik vind het alleen een beetje apart gezien de vele, vaak negatieve, ervaringen bij KOM.
ML45zondag 13 januari 2019 @ 17:51
quote:
1s.gif Op zondag 13 januari 2019 16:27 schreef djh77 het volgende:

[..]

Geen goed nieuws voor SiG ook dat het zo rap gaat. Geld wordt bij GvE makkelijker opgehaald.
Ik zelf denk dat GvE daar anders over denkt als oudste en grootste platform zou een bedrag van § 170.000 toch zo vol moeten zijn. Hoeveel van hun investeerders zijn nog echt actief? Wanneer ik GvE en CCF vergelijk is daar toch een fors verschil in snelheid en hoogte waarbij het rendement van GvE gek genoeg beter is dan van CCF Zelf ben ik nog altijd positief over GvE.
djh77zondag 13 januari 2019 @ 17:59
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 17:51 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik zelf denk dat GvE daar anders over denkt als oudste en grootste platform zou een bedrag van § 170.000 toch zo vol moeten zijn. Hoeveel van hun investeerders zijn nog echt actief?
Voor zo'n lage rente vind ik het tempo dat deze volkomt best mooi. SiG lukt het niet in ruim een maand. Deze particuliere doelgroep kan volgens mij alleen bij SiG en GvE terecht op dit moment.
Horsemenzondag 13 januari 2019 @ 19:02
quote:
Project inmiddels voot 92% vol. Voor mij een twijfelgeval door combinatie van rente en kosten maar toch maar meegenomen.
investeerdertjezondag 13 januari 2019 @ 19:13
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 12:44 schreef TisIk het volgende:

[..]

Bedankt!
7% rente i.c.m. goede zekerheden, dus ik neem hem mee.
ik heb er wel interesse in, maar niet voor 500... Bestaat er ook iets als een investeringslink bij knab? :P
NaRegenDeZonzondag 13 januari 2019 @ 22:31
quote:
1s.gif Op zondag 13 januari 2019 19:02 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Project inmiddels voot 92% vol. Voor mij een twijfelgeval door combinatie van rente en kosten maar toch maar meegenomen.
Bij mij is het kwartje de andere kant op gevallen. Ik vind de netto rente echt te laag bij dit risico. Ik wacht wel op een beter project
djh77maandag 14 januari 2019 @ 05:40
quote:
0s.gif Op zondag 13 januari 2019 19:13 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

ik heb er wel interesse in, maar niet voor 500... Bestaat er ook iets als een investeringslink bij knab? :P
Vast wel, maar je moet wel een knab bankrekening hebben om daar te investeren.
Ik loop zelf ook vaak tegen de 500 aan. Ik zou ook een minder hoog minimum zien, maar dat gaan ze nooit doen.

[ Bericht 4% gewijzigd door djh77 op 14-01-2019 08:20:31 ]
djh77maandag 14 januari 2019 @ 05:45
Off topic:Kan iemand mij bijpraten over:
quote:
Autohandel Seoseka. De naam is afkomstig van Cock (Seoseka) uit de gelijknamige televisieserie
Het zegt mij niets en ik kan ook niets terugvinden over de tv serie.
Dwarsindewegmaandag 14 januari 2019 @ 06:07
Baantjer en de Cock :)

“Het hoofdpersonage. Hij heeft de bijzondere neiging bij het voorstellen zijn naam te spellen ("De Cock, met C-O-C-K").”
investeerdertjemaandag 14 januari 2019 @ 06:08
quote:
1s.gif Op maandag 14 januari 2019 05:40 schreef djh77 het volgende:

[..]

Vast wel, maar je moet wel een knab bankrekening hebben om daar te investeren.
Ik hij zelf ook vaak tegen de 500 aan. Ik zou ook een minder hoog minimum zien, maar dat gaan ze nooit doen.
Die heb ik gelukkig 😉 maar bij CCF gaan ze dat zeker niet doen, dus kan nu beter wachten tot hij bij Knab komt en een wekker zetten. Overigens is de app van ccf en Knab identiek, dus het is volgens mij meer een franchise dan een zuster platform 😅
djh77maandag 14 januari 2019 @ 08:19
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 06:07 schreef Dwarsindeweg het volgende:
Baantjer en de Cock :)

“Het hoofdpersonage. Hij heeft de bijzondere neiging bij het voorstellen zijn naam te spellen ("De Cock, met C-O-C-K").”
Dank. Ik zat heel anders te zoeken. Ik dacht een Amerikaanse/Japans actieserie genaamd Seoceka _O- .
petercmaandag 14 januari 2019 @ 08:51
In van der Meulen / Kok een 100k'er gisteravond, wel een nw investeerdernr, schiet op zo

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 14-01-2019 09:20:42 ]
bleyenburgmaandag 14 januari 2019 @ 09:30
Ik ben er nog niet helemaal achter hoe of wat precies, maar er wordt vreselijk gekloot in mijn FNC dashboard.
djh77maandag 14 januari 2019 @ 09:37
quote:
12s.gif Op maandag 14 januari 2019 08:51 schreef peterc het volgende:
In van der Meulen / Kok een 100k'er gisteravond, wel een nw investeerdernr, schiet op zo
Heeft dat niet te maken met de Europesche institutionele belegger? Deze zou bij grote projecten gaan inleggen.
https://www.collincrowdfu(...)cieringsaanvragen-2/
djh77maandag 14 januari 2019 @ 09:40
50k lening Busvervoer met 1e hypotheek:
https://www.collincrowdfund.nl/van-meteren-vervoer/
Fok projectje van maken? 8-)
marathon2000maandag 14 januari 2019 @ 09:45
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 09:40 schreef djh77 het volgende:
50k lening Busvervoer met 1e hypotheek:
https://www.collincrowdfund.nl/van-meteren-vervoer/
Fok projectje van maken? 8-)
Ik doe mee :)
NaRegenDeZonmaandag 14 januari 2019 @ 09:46
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 09:40 schreef djh77 het volgende:
50k lening Busvervoer met 1e hypotheek:
https://www.collincrowdfund.nl/van-meteren-vervoer/
Fok projectje van maken? 8-)
Normaal ben ik niet zo van de taxi diensten. Te veel en te harde concurrentie. Echter deze durf ik wel aan gezien de 1 ste hypotheek op het OG en de materiele borg.Hou me aanbevolen voor de link!
NaRegenDeZonmaandag 14 januari 2019 @ 09:55
De varkensboer van Collin sla ik over. De bedrijfstak zit naar mijn idee in zwaar weer. Daarnaast krijg ik de indruk dat aan alle kanten de registers open getrokken worden om de financiering rond te krijgen inclusief het verkopen en terug leasen van de licenties om de dieren te houden. Dan kan de LTV op de 1ste hypotheek goed zijn , maar zie maar eens die varkensstallen zonder vaste licenties te verpatsen in deze moeilijke bedrijfstak als het mis gaat.

Op de een of andere manier krijg ik ook niet het juiste gevoel bij die autoboer die een bedrijfsverzamelgebouw wil opzetten. Weinig eigen inbreng, autobedrijf wat niet mijn favoriete branche is, niet zo'n sterk hypotheek verhaal. Mijn voorkeur gaat naar Aalsmeer bij de keuze tussen de twee bedrijfsverzamelgebouwen.

Ben het helemaal eens met de opmerkingen over het plaatsen van verschillende posters hier aangaande de Q&A bij het bedrijfsverzamelgebouw van de autoboer. Als je de Q&A openzet gelijk bij publicatie, wat wenselijk is , dan ook voor alle Q&A input en niet alleen voor een bevriende relatie die de loftrompet hanteert! :(
Ik begrijp het ook niet want bij mij werkt selectief zo'n positieve opmerking toestaan averechts!!

[ Bericht 13% gewijzigd door NaRegenDeZon op 14-01-2019 10:03:53 ]
impact9maandag 14 januari 2019 @ 10:00
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 09:46 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Normaal ben ik niet zo van de taxi diensten. Te veel en te harde concurrentie. Echter deze durf ik wel aan gezien de 1 ste hypotheek op het OG en de materiele borg.Hou me aanbevolen voor de link!
Hier ook interesse in de link;)!
Crowdfunder99maandag 14 januari 2019 @ 10:07
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 09:30 schreef bleyenburg het volgende:
Ik ben er nog niet helemaal achter hoe of wat precies, maar er wordt vreselijk gekloot in mijn FNC dashboard.
Kun je iets meer toelichten wat je bedoelt ?
Gijsbertusmaandag 14 januari 2019 @ 10:14
Collin taxi dienst

Slordigheidje in de beoordeling

SPOILER
Solvabiliteit
Exclusief achterstelling van de lening van de directie, is er sprake van een negatieve solvabiliteit. Inclusief de achterstelling komt de solvabiliteit ultimo 2017 uit op ruim 18% bij een balanstotaal van § 241.000,-.
Per 30 september 2018 komt de solvabiliteit naar verwachting uit op ruim 23% bij een balanstotaal van § 244.000,-. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) komt direct na financiering uit op 1,2 en scoort daarmee Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende
Even voor mijn beeldvorming.
1e hypotheekrecht van 50k op het pand van 143k.
Is daarmee de hypotheek al voor 50k afgelost, helemaal geen hypotheek meer, of is het alleen op de overwaarde?
impact9maandag 14 januari 2019 @ 10:16
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 10:14 schreef Gijsbertus het volgende:
Collin taxi dienst

Slordigheidje in de beoordeling

SPOILER
Solvabiliteit
Exclusief achterstelling van de lening van de directie, is er sprake van een negatieve solvabiliteit. Inclusief de achterstelling komt de solvabiliteit ultimo 2017 uit op ruim 18% bij een balanstotaal van § 241.000,-.
Per 30 september 2018 komt de solvabiliteit naar verwachting uit op ruim 23% bij een balanstotaal van § 244.000,-. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) komt direct na financiering uit op 1,2 en scoort daarmee Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende
Even voor mijn beeldvorming.
1e hypotheekrecht van 50k op het pand van 143k.
Is daarmee de hypotheek al voor 50k afgelost, helemaal geen hypotheek meer, of is het alleen op de overwaarde?
Pand is nu vrij van hypotheek, de investeerders krijgen 1ste hypotheekrecht met een inschrijving van 50k.
Bij gedwongen verkoop moet uit de opbrengst eerst deze lening worden terugbetaald.
gaanmetdiebanaanmaandag 14 januari 2019 @ 10:17
Er is momenteel geen hypotheek anders zou 1e hypotheekrecht niet mogelijk zijn.
Gijsbertusmaandag 14 januari 2019 @ 10:20
quote:
14s.gif Op maandag 14 januari 2019 10:17 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Er is momenteel geen hypotheek anders zou 1e hypotheekrecht niet mogelijk zijn.
Thnx voor de informatie.
Dat maakt het zeker interessant.
djh77maandag 14 januari 2019 @ 10:30
Grappig investeringsverloop Pasta2Go (GVE):
3fj4ranjm7.png

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 14-01-2019 11:43:20 ]
Camoglimaandag 14 januari 2019 @ 10:32
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 09:46 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Normaal ben ik niet zo van de taxi diensten. Te veel en te harde concurrentie. Echter deze durf ik wel aan gezien de 1 ste hypotheek op het OG en de materiele borg.Hou me aanbevolen voor de link!
ik vind het doel van de lening wat vaag, maar net als bij Toolkid zijn de zekerheden wel in orde.
NaRegenDeZonmaandag 14 januari 2019 @ 10:41
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 10:32 schreef Camogli het volgende:

[..]

ik vind het doel van de lening wat vaag, maar net als bij Toolkid zijn de zekerheden wel in orde.
Gebrek aan liquiditeiten. De marges zijn laag want men vecht elkaar de tent uit. Er gaan regelmatig van die taxidiensten failliet als ze een aanbesteding missen. Daarnaast moet men lang op het geld wachten. Gemeentes en andere instellingen die meestal hun klantenkring zijn hebben er een handje van om (te) laat te betalen..
Kortom dit soort bedrijven kan slecht aan geld komen dus komt men bij CF terecht. Zonder eerste hypotheekrecht met deze LTV zou ik het ook zeker niet doen. Met dit hypotheekrecht denk ik dat je niet zo veel kan gebeuren. Heb even op Google gekeken , het lijkt een courante bedrijfsunit die in hypotheek wordt gegeven
kopersneekmaandag 14 januari 2019 @ 10:49
Hoe zit het eigenlijk met 1e hypotheek recht en de belastingdienst? Stel deze zaak gaat failliet met belastingschuld, pand moet worden verkocht. Krijgen "wij" dan als 1e hypotheek houder de eerste 50K of houdt de belastingdienst als eerste zijn handje op?

Verder eens met NRDZ, het klinkt allemaal erg mager...
impact9maandag 14 januari 2019 @ 10:51
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 10:49 schreef kopersneek het volgende:
Hoe zit het eigenlijk met 1e hypotheek recht en de belastingdienst? Stel deze zaak gaat failliet met belastingschuld, pand moet worden verkocht. Krijgen "wij" dan als 1e hypotheek houder de eerste 50K of houdt de belastingdienst als eerste zijn handje op?

Verder eens met NRDZ, het klinkt allemaal erg mager...
1ste hypotheekrecht heeft altijd voorrang, zelfs op BD
Camoglimaandag 14 januari 2019 @ 11:00
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 10:41 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Gebrek aan liquiditeiten. De marges zijn laag want men vecht elkaar de tent uit. Er gaan regelmatig van die taxidiensten failliet als ze een aanbesteding missen. Daarnaast moet men lang op het geld wachten. Gemeentes en andere instellingen die meestal hun klantenkring zijn hebben er een handje van om (te) laat te betalen..
Kortom dit soort bedrijven kan slecht aan geld komen dus komt men bij CF terecht. Zonder eerste hypotheekrecht met deze LTV zou ik het ook zeker niet doen. Met dit hypotheekrecht denk ik dat je niet zo veel kan gebeuren. Heb even op Google gekeken , het lijkt een courante bedrijfsunit die in hypotheek wordt gegeven
dank je voor je reactie.

Nu de investeringslink nog ....
Gijsbertusmaandag 14 januari 2019 @ 11:09
Hier weer een FNC project:

-->Garage<--

1) in Brabant of Limburg hun bedrijf hebben = Groningen
2) onvindbaar zijn op internet = Eigen website
3) een achternaam hebben die ik niet kan uitspreken = Nederlands
4) lichtbruine schoenen onder een pak dragen = zijn niet meer bruin meer, eerder zwart ;)
5) een bedrijf hebben/starten dat ik niet levensvatbaar acht = autobranche, wel een risico
6) een bedrijf hebben dat nog niet ouder is dan drie jaar. = 2014 gestart, gezond eigen vermogen
djh77maandag 14 januari 2019 @ 11:21
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 11:09 schreef Gijsbertus het volgende:
Hier weer een FNC project:

-->Garage<--

1) in Brabant of Limburg hun bedrijf hebben = Groningen
2) onvindbaar zijn op internet = Eigen website
3) een achternaam hebben die ik niet kan uitspreken = Nederlands
4) lichtbruine schoenen onder een pak dragen = zijn niet meer bruin meer, eerder zwart ;)
5) een bedrijf hebben/starten dat ik niet levensvatbaar acht = autobranche, wel een risico
6) een bedrijf hebben dat nog niet ouder is dan drie jaar. = 2014 gestart, gezond eigen vermogen

Ik wist niet dat de appie ook garages had...
escortmk2maandag 14 januari 2019 @ 11:39
tja, wat is er met die garage aan de hand dat ze nu voor 20% bij FNC aan moeten kloppen. Ben wel benieuwd naar 2018 cijfers want tot en met 2017 leek het er goed uit te zien.

quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 11:09 schreef Gijsbertus het volgende:
Hier weer een FNC project:

-->Garage<--

3) een achternaam hebben die ik niet kan uitspreken = Nederlands

Ik denk eerlijk gezegd niet dat AH voor Albert en Hendrik staat, maar dat is voor mij geen reden om wel/niet in een project te investeren, ondanks een miskleun die ik heb bij een Turkse supermarkt.

[ Bericht 72% gewijzigd door escortmk2 op 14-01-2019 11:45:33 ]
djh77maandag 14 januari 2019 @ 11:53
quote:
12s.gif Op maandag 14 januari 2019 11:39 schreef escortmk2 het volgende:
Ik denk eerlijk gezegd niet dat AH voor Albert en Hendrik staat, maar dat is voor mij geen reden om wel/niet in een project te investeren, ondanks een miskleun die ik heb bij een Turkse supermarkt.
quote:
Ali en z’n broer zijn altijd vriendelijk gezellig en welwillend
escortmk2maandag 14 januari 2019 @ 11:59
quote:
0s.gif Op donderdag 10 januari 2019 10:44 schreef djh77 het volgende:
Aflossingsvrije lening Cruise Travel wordt per direct afgelost:

[..]

De investeerders hebben voor dit project wel een fee van 2% betaald, gebaseerd op een looptijd van 5 jaar. Als dit project nu zo snel wordt afgelost houden we er netto maar heel weinig aan over denk ik.

even snel rekenen met een rond getal:
1000 euro inleg
5 x 0,4% x 1000 euro = 20 euro fee voor GVE
betaalde rente: 6 maanden + 10 maanden boeterente = 16 maanden = 1,33 jaar = 80 euro rentevergoeding
petercmaandag 14 januari 2019 @ 12:06
HCN Mr Pita open
gaanmetdiebanaanmaandag 14 januari 2019 @ 12:07
quote:
12s.gif Op maandag 14 januari 2019 11:59 schreef escortmk2 het volgende:
Als dit project nu zo snel wordt afgelost houden we er netto maar heel weinig aan over denk ik.
Ik had ook liever dat het project gewoon was uitgediend, maar vrijwel risicoloos 6% in een half jaar teken ik iedere dag voor.
rechtsbackjemaandag 14 januari 2019 @ 12:10
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 10:41 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Gebrek aan liquiditeiten. De marges zijn laag want men vecht elkaar de tent uit. Er gaan regelmatig van die taxidiensten failliet als ze een aanbesteding missen. Daarnaast moet men lang op het geld wachten. Gemeentes en andere instellingen die meestal hun klantenkring zijn hebben er een handje van om (te) laat te betalen..
Kortom dit soort bedrijven kan slecht aan geld komen dus komt men bij CF terecht. Zonder eerste hypotheekrecht met deze LTV zou ik het ook zeker niet doen. Met dit hypotheekrecht denk ik dat je niet zo veel kan gebeuren. Heb even op Google gekeken , het lijkt een courante bedrijfsunit die in hypotheek wordt gegeven
Ook als ze de aanbesteding hebben gewonnen, kunnen er problemen ontstaan. Volgens mij is er weinig ruimte meer voor relatief kleine taxibedrijven. Men doet er in de pitch alles aan om de slechte gang van zaken te vermijden. Dan liever een mooi bedrijf zonder hypotheek.
gaanmetdiebanaanmaandag 14 januari 2019 @ 12:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 januari 2019 19:27 schreef Frandderouw het volgende:
Waarde4jegeld gaat de mist in. Helemaal met Peter eens. Kan niet / mag niet. Gewoon afspraken verkeerd uitgevoerd. Dient hersteld te worden. Moet niet gekker worden.

https://twitter.com/peterverhaar/status/1083726280204402689
Goed nieuws van WvjG:
quote:
Na intensief overleg met de bouwer van ons platform afgelopen vrijdag en vanmorgen lijkt het erop dat er een oplossing mogelijk is waardoor het juiste aflosschema gevolgd kan worden. Dat is wel een complexe en tijdrovende klus waar nu hard aan gewerkt wordt. Daarom hopen wij u hierover uiterlijk aan het einde van deze week definitief uitsluitsel te kunnen geven.
Wel raar dat er maar 2 tegenstemmers waren (ik was er 1 van).

quote:
Ondanks dat een ruime meerderheid van de investeerders ondertussen positief hebben gereageerd en twee investeerders afwijzend, zijn we toch blijven zoeken naar een oplossing die tot ieders tevredenheid is.
escortmk2maandag 14 januari 2019 @ 12:59
quote:
12s.gif Op maandag 14 januari 2019 12:06 schreef peterc het volgende:
HCN Mr Pita open
Zat ook weer heel snel vol, zonder mij overigens. Een vraag van mij over dit project werd trouwens snel en uitgebreid per mail beantwoord met een plausibele verklaring.
NaRegenDeZonmaandag 14 januari 2019 @ 13:49
Daar hebben we het aangekondigde faillissement aangevraagd door CCF https://www.faillissement(...)5/yasemin-v-o-f.aspx
Er zijn nog geen verslagen.
AQuila360maandag 14 januari 2019 @ 14:15
quote:
0s.gif Op maandag 14 januari 2019 08:19 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dank. Ik zat heel anders te zoeken. Ik dacht een Amerikaanse/Japans actieserie genaamd Seoceka _O- .
Het staat er ook wel raar idd, ik zou ook aan zoiets denken.
petercmaandag 14 januari 2019 @ 15:11
quote:
12s.gif Op maandag 14 januari 2019 12:59 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Zat ook weer heel snel vol, zonder mij overigens. Een vraag van mij over dit project werd trouwens snel en uitgebreid per mail beantwoord met een plausibele verklaring.
Mr Pita wel mee kunnen nemen, kun je de strekking of onderwerp van jouw vraagstelling delen. De plausibele verklaring dekt dan de rest wel.
NaRegenDeZonmaandag 14 januari 2019 @ 15:26
Zo gaat het wel snel in Aalsmeer!
Laatste investeringen
investeerder-67299 heeft § 8.000 geÔnvesteerd.
14-01-2019 om 14:44
investeerder-2048 heeft § 42.500 geÔnvesteerd.
14-01-2019 om 14:12
investeerder-66349 heeft § 1.000 geÔnvesteerd.
14-01-2019 om 12:11
investeerder-8790 heeft § 300.000 geÔnvesteerd.
14-01-2019 om 11:55
investeerder-2940 heeft § 500 geÔnvesteerd.

Bijna 50% in de tas van de 2300K. En dat is niet alleen van mensen die hier meelezen.! :)

Dan doet de autoboer het heel wat minder goed. https://www.collincrowdfu(...)0594b4feb3032b0c6744

Met zijn 8% van ruim ruim 400k in de pre publicatie.

[ Bericht 8% gewijzigd door NaRegenDeZon op 14-01-2019 15:37:45 ]
djh77maandag 14 januari 2019 @ 16:01
Nieuwe op SiG:
https://investeren.sameni(...)dstraat-2b-rotterdam
NaRegenDeZonmaandag 14 januari 2019 @ 16:35
Zag net op maps dat dit appartement tegenover Coffeeshop Sultan ligt!