FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #225 Investeren met vakantiegeld
djh77maandag 27 mei 2019 @ 18:11
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! In 2018 is in Nederland 329 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 223 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 8700 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden..

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hťt platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Waardevoorjegeld
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Lenderspender
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.
Robocash
Grupeer
Crowdestor
Viainvest
Envestio

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, AGD, IVM, CC.
FNC is uit deze laatste lijsten weggelaten niet om dat er geen probleem projecten zijn, maar omdat FNC op dit moment goed en duidelijk systematisch op maandelijkse basis rapporteert over probleemprojecten aan zijn investeerders. Bovendien heeft FNC veel kleine projecten wat het aantal probleemgevallen groot maakt en lastig bij te houden voor derden.

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX of ????????? zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt of te weinig gegevens. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen.
Bijgewerkt tot 17-12-2018

GVE 2nalnh5.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,IVM,CC etc 2qsze9w.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015, 11-01-2017 en 16-12-2018

2ps1xxi.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Crowdfunder99maandag 27 mei 2019 @ 18:30
quote:
0s.gif Op maandag 27 mei 2019 15:41 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ik zit t/m eind 2018 bij FnC op 13.02 procent (rendement na aftrek 1% kosten, defaults niet verwerkt in dit cijfer).
Halverwege 2016 begonnen, in 2016 en 2017 geen defaults gehad.

In 2018 2 defaults: totaal default bedrag 2018 was 20.5% van de rente ontvangen in 2018. Netto
rendement over 2018 dus 10.37%

In 2019 heb ik 1 default tot nu toe, gemiddeld rendement na aftrek kosten dit jaar 13.05%. Default bedrag over 2019 vertegenwoordigd 28.5% van de t/m mei ontvangen rente. Dus 9.33% netto rendement over 2019 tot op heden.

Cumulatief rendement tot op heden 11.05% (na aftrek kosten, alle defaults volledig afgeboekt). Er zitten op het moment nog 2 projecten van mijn portefeuille in de gevarenzone. Ik heb bij FnC op het moment 89 projecten lopen, 3 defaults, en zo'n 25 afgeronde projecten (al dan niet vervroegd).

Mbt de defaults: 1 van deze defaults betaald op het moment 200 euro per maand, wordt elke maand netjes doorgestort. De tweede gaat mogelijk binnenkort wat betalen (communiceert lig fatsoenlijk met FnC over (on)mogelijkheden. De derde is een maand of 2 geleden failliet gegaan, nog niks over een afhandeling bekent.

Ik investeer alleen in C, D en E projecten. Voor A en B vind ik de rente te laag om met de beperkte informatie die FnC beschikbaar stelt te investeren.
Netjes. En welk rendement heb je volgens het dashboard bij FNC ? Komt dat een beetje overeen ?
ETphonehomemaandag 27 mei 2019 @ 19:02
quote:
0s.gif Op maandag 27 mei 2019 18:30 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Netjes. En welk rendement heb je volgens het dashboard bij FNC ? Komt dat een beetje overeen ?
Volgens mijn dashboard bij FnC zit ik op 10.89%
Ik denk dat het verschil komt doordat FnC recovery niet bij dit percentage optelt als ik het goed heb.
Ik reken voor default projecten altijd een bruto en netto recovery uit (aparte sheet per default project: bruto is gewoon het percentage van afgeboekte bedrag wat nog terugkomt zonder rente te berekenen na default datum, netto is met rente berekening na default datum).

[ Bericht 0% gewijzigd door ETphonehome op 27-05-2019 19:08:51 ]
Tjalalamaandag 27 mei 2019 @ 19:03
Gastouder Collin op 98%.
NaRegenDeZonmaandag 27 mei 2019 @ 19:12
quote:
0s.gif Op maandag 27 mei 2019 17:31 schreef tnhb het volgende:

[..]

Omdat er door meer voorraad sneller en beter aan de vraag voldaan kan worden... Oftewel, ik wil gewoon feiten zien, geen wollig verhaaltje, daar ben ik waarschijnlijk teveel techneut voor en heb niet zoveel vertrouwen in verkooppraatjes.
Ik ben het geheel met je eens. Verder denk ik dat als het gaat om
Omdat er door meer voorraad sneller en beter aan de vraag voldaan kan worden
Dit een nieuw feit is en als dit bedrijf graag aan dit nieuwe feit wil voldoen er opnieuw met de pet rond moet worden gegaan. Bij ieder bedrijf is er wel een excuus te bedenken om achteraf de leningcondities te veraangenamen voor het betreffende bedrijf ten koste van het rendement van de investeerder.
Jaco078maandag 27 mei 2019 @ 19:52
Dank je. Net op tijd. Minimale bijdrage meegenomen.

[ Bericht 2% gewijzigd door Jaco078 op 27-05-2019 23:05:48 ]
crowd-fundidinsdag 28 mei 2019 @ 01:04
Wvjg is al weer binnen, waaronder de bloemenman uit Ouddorp en de garageverhuurder uit Gouda met hun eerste betaling.
djh77dinsdag 28 mei 2019 @ 08:56
Project van 32,5k staat al bijna 24 open op gve. Er is al 73% van het bedrag binnen
ML45dinsdag 28 mei 2019 @ 10:22
Ter lering en iets minder vermaak.
Rechter heeft bepaald dat investeerder niet mag vertrouwen op boekenonderzoek en zekerheden bij crowdfunding. Betreft wel een investering uit 2014;
https://www.crowdfundmark(...)-crowdfundingproject
Mynheer007dinsdag 28 mei 2019 @ 10:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 10:22 schreef ML45 het volgende:
Ter lering en iets minder vermaak.
Rechter heeft bepaald dat investeerder niet mag vertrouwen op boekenonderzoek en zekerheden bij crowdfunding. Betreft wel een investering uit 2014;
https://www.crowdfundmark(...)-crowdfundingproject
Hier heeft deze investeerder wel een punt. Dat de borgstelling geen materiele waarde heeft is prima want dat wordt niet direct beweerd, maar dat er tijdens de financiering al beslag lag op de woning had Collin moeten weten en vermelden
gaanmetdiebanaandinsdag 28 mei 2019 @ 10:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 10:22 schreef ML45 het volgende:
Ter lering en iets minder vermaak.
Rechter heeft bepaald dat investeerder niet mag vertrouwen op boekenonderzoek en zekerheden bij crowdfunding. Betreft wel een investering uit 2014;
https://www.crowdfundmark(...)-crowdfundingproject
Logische en terechte uitspraak lijkt me, zie in de pitch ook niets staan waar de investeerder (materialiteit borg, woning onderpand, IB aangiften) over klaagt.

Wat wel grappig is dat de borgstelling 150k is voor een lening van 200k. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit bewust gedaan is om de illusie van materialiteit te wekken...
NaRegenDeZondinsdag 28 mei 2019 @ 11:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 10:22 schreef ML45 het volgende:
Ter lering en iets minder vermaak.
Rechter heeft bepaald dat investeerder niet mag vertrouwen op boekenonderzoek en zekerheden bij crowdfunding. Betreft wel een investering uit 2014;
https://www.crowdfundmark(...)-crowdfundingproject
Zou de heer Vuijk hier aanwezig zijn? ;)
Voor de CF duidelijkheid zou het goed zijn als de heer Vuijk in beroep gaat. Ook ik vind dat deze rechter zich er wel heel gemakkelijk vanaf maakt. Volgens mij stelt de AFM nu duidelijk dat het platform een informatie plicht heeft.
In 2014 was er toch ook ontheffing dan wel vergunning van de AFM nodig?

[ Bericht 6% gewijzigd door NaRegenDeZon op 28-05-2019 11:44:56 ]
KrekelJapiedinsdag 28 mei 2019 @ 11:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 11:38 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zou de heer Vuijk hier aanwezig zijn? ;)
Voor de CF duidelijkheid zou het goed zijn als de heer Vuijk in beroep gaat. Ook ik vind dat deze rechter zich er wel heel gemakkelijk vanaf maakt.
Gaat gebeuren
--------------------
Vuijk laat weten zich niet neer te leggen bij het oordeel van de rechter. 'Haastwerk', noemt hij de uitspraak. 'Dit was pas mijn tweede investering bij Collin.' Van een patroon is geen sprake, wil hij maar zeggen. De uitspraak heeft zijn strijdlust alleen maar verder aangewakkerd. Hij gaat in hoger beroep.
--------------------
KrekelJapiedinsdag 28 mei 2019 @ 12:04
Beautysalon kapitaalopmaat
ETphonehomedinsdag 28 mei 2019 @ 13:41
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 12:04 schreef KrekelJapie het volgende:
Beautysalon kapitaalopmaat
KoM publiceert volgens mij een bovengemiddeld aantal beauty salons en kappers zo door de jaren heen.
Ik loop er met een ruime boog omheen om meerdere redenen.
Horsemendinsdag 28 mei 2019 @ 14:02
quote:
0s.gif Op maandag 27 mei 2019 13:25 schreef Beagle_W het volgende:
Heeft er nog iemand een redelijk recente update gehad van:

SPOILER
Aygodutch - Infra Union
Enige tijd geleden heb ik ernaar gevraagd, maar niks op gehoord.
Klaarblijkelijk iets fout gegaan. Ik heb namelijk ook een mail gestuurd en had binnen een uur een reactie met een uiteenzetting.

quote:
0s.gif Op maandag 27 mei 2019 16:51 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Ik volg het dossier op faillissementsdossier.nl, beknopt :

- centen zijn er niet.
- stortingsverplichting aandelen, het eventuele niet volstorten is verjaard ( 2012-2018).
- een busje is 'verdwenen' na datum faillissement.
- Onbehoorlijk bestuur/Paulianeus handelen, overleg duurt voort. Mogelijk (rechts-)maatregelen in het vervolg.
Dit is in grote lijnen wel de samenvatting inderdaad.

Er is nog contact met de curator en medio juni komt er een update naar alle investeerders in het project.
djh77dinsdag 28 mei 2019 @ 14:18
Bruidsmode op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/valkengoed-wedding-fashion/
Horsemendinsdag 28 mei 2019 @ 14:34
Nieuw project bij SiG:

Rotterdam: Hogenbanweg 98 D LIVE 30 mei 14.30

https://investeren.sameni(...)erdam-hogenbanweg-98
Horsemendinsdag 28 mei 2019 @ 14:39
En nog een project bij SiG (herfinanciering):

Utrecht: Vlasstraat 3 A LIVE 30 mei 14.30

https://investeren.sameningeld.nl/project/utrecht-vlasstraat-3

(Wederom een looptijd van 2 jaar)

Dit stukje uit de pitch begrijp ik nog niet helemaal:
quote:
Er is toestemming van de partij die een extra inschrijving heeft gedaan om opnieuw een hypotheek in te schrijven tot 80% van de marktwaarde in verhuurde staat. Vanuit SamenInGeld vestigen wij hypotheek 1, 2 en 3 en daar achter komt weer de andere partij.


[ Bericht 12% gewijzigd door Horsemen op 28-05-2019 15:09:15 (Aanvulling) ]
KrekelJapiedinsdag 28 mei 2019 @ 14:56
quote:
14s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 14:34 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw project bij SiG:

Rotterdam: Hogenbanweg 98 D LIVE 30 mei 14.30

https://investeren.sameni(...)erdam-hogenbanweg-98
-------------------
De minimale verwachte huurprijs voor het hele appartement is § 1.800,- per maand.
-------------------
Dat er mensen zijn die dit betalen voor 63 m2
Horsemendinsdag 28 mei 2019 @ 14:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 14:56 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

De minimale verwachte huurprijs voor het hele appartement is § 1.800,- per maand.
quote:
SamenInGeld gaat uit van een huuropbrengst van § 1.200 per maand.
Dit komt ook overeen met de project informatie.
KrekelJapiedinsdag 28 mei 2019 @ 15:13
HomEvap Luchtbevochtigers Geldvoorelkaar
dyna18dinsdag 28 mei 2019 @ 15:20
quote:
14s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 14:39 schreef Horsemen het volgende:
En nog een project bij SiG (herfinanciering):

Utrecht: Vlasstraat 3 A LIVE 30 mei 14.30

https://investeren.sameningeld.nl/project/utrecht-vlasstraat-3

(Wederom een looptijd van 2 jaar)

Hier dus een van de eerste voorbeelden voor herfinanciering bij SiG.
Van 160k geleend gaan ze nu naar 192k lenen.

Zolang je de ene financiering af lost met de andere blijft het goed gaan.
Horsemendinsdag 28 mei 2019 @ 15:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 15:20 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Hier dus een van de eerste voorbeelden voor herfinanciering bij SiG.
Van 160k geleend gaan ze nu naar 192k lenen.

Zolang je de ene financiering af lost met de andere blijft het goed gaan.
Een piramidespel dus eigenlijk :X

Zolang de huizenprijzen blijven stijgen zal het zeker goed gaan inderdaad. Bij (fors) dalende prijzen kan het ineens heel anders liggen
jsuijkerdinsdag 28 mei 2019 @ 15:34
quote:
14s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 14:39 schreef Horsemen het volgende:
En nog een project bij SiG (herfinanciering):

Utrecht: Vlasstraat 3 A LIVE 30 mei 14.30

https://investeren.sameningeld.nl/project/utrecht-vlasstraat-3

(Wederom een looptijd van 2 jaar)

Dit stukje uit de pitch begrijp ik nog niet helemaal:
[..]

wel een voorbeeld hoe het gaat met de

"Wij zijn van mening dat een 100% financiering van dit project mogelijk is doordat de aanvrager van dit project onroerend goed in eigendom heeft met een ruime overwaarde."

die nu bij zo goed als elk project staat.
Schijnbaar zijn er meer partijen die ook boven de 80% financieren waardoor de overwaarde op moment van tekenen toch niet zo hoog blijkt wanneer het mogelijk fout gaat

(opmerking in het algemeen en niet over het specifieke project)
petercdinsdag 28 mei 2019 @ 15:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 15:34 schreef jsuijker het volgende:

[..]

wel een voorbeeld hoe het gaat met de

"Wij zijn van mening dat een 100% financiering van dit project mogelijk is doordat de aanvrager van dit project onroerend goed in eigendom heeft met een ruime overwaarde."

die nu bij zo goed als elk project staat.
Schijnbaar zijn er meer partijen die ook boven de 80% financieren waardoor de overwaarde op moment van tekenen toch niet zo hoog blijkt wanneer het mogelijk fout gaat

(opmerking in het algemeen en niet over het specifieke project)
Er wordt zowel gesproken over 3A (header) als over 3 in the pitch, mij nu nog niet 100% clear
Een fokker in het 1e project kan zien op welk OG niet de hypo zit 3, 3A of 3 & 3A?

Adres: Vlasstraat 3
Postcode: 3572 TT
Plaatsnaam: Utrecht
WOZ-waarde Identificatie: 034400380659
Peildatum WOZ-waarde
01-01-2018 151.000 euro
01-01-2017 140.000 euro
01-01-2016 102.000 euro
01-01-2015 77.000 euro

Kenmerken
i
Bouwjaar: 1880
Gebruiksdoel: woonfunctie
Oppervlakte: 27 m≤

dres: Vlasstraat 3A
Postcode: 3572 TT
Plaatsnaam: Utrecht
WOZ-waarde
i
Identificatie: 034400380660
Peildatum WOZ-waarde
01-01-2018 232.000 euro
01-01-2017 205.000 euro
01-01-2016 160.000 euro
01-01-2015 96.000 euro

Kenmerken
i
Bouwjaar: 1880
Gebruiksdoel: woonfunctie
Oppervlakte: 47 m≤
Groepfunderdinsdag 28 mei 2019 @ 16:14
quote:
12s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 15:40 schreef peterc het volgende:
Een fokker in het 1e project kan zien op welk OG niet de hypo zit 3, 3A of 3 & 3A?
De lening is in 2017 afgesloten op Vlasstraat 3-A te Utrecht.
jsuijkerdinsdag 28 mei 2019 @ 16:18
quote:
12s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 15:40 schreef peterc het volgende:

[..]

Er wordt zowel gesproken over 3A (header) als over 3 in the pitch, mij nu nog niet 100% clear
Een fokker in het 1e project kan zien op welk OG niet de hypo zit 3, 3A of 3 & 3A?

Adres: Vlasstraat 3
Postcode: 3572 TT
Plaatsnaam: Utrecht
WOZ-waarde Identificatie: 034400380659
Peildatum WOZ-waarde
01-01-2018 151.000 euro
01-01-2017 140.000 euro
01-01-2016 102.000 euro
01-01-2015 77.000 euro

Kenmerken
i
Bouwjaar: 1880
Gebruiksdoel: woonfunctie
Oppervlakte: 27 m≤

dres: Vlasstraat 3A
Postcode: 3572 TT
Plaatsnaam: Utrecht
WOZ-waarde
i
Identificatie: 034400380660
Peildatum WOZ-waarde
01-01-2018 232.000 euro
01-01-2017 205.000 euro
01-01-2016 160.000 euro
01-01-2015 96.000 euro

Kenmerken
i
Bouwjaar: 1880
Gebruiksdoel: woonfunctie
Oppervlakte: 47 m≤

Het gebruikersoppervlak waarover gesproken wordt is 50m2 dus dat zou 3A zijn
Als je kijkt naar de WOZ waarde per 1-1-2018 gaat het weer om 3...

Slordig...
djh77dinsdag 28 mei 2019 @ 16:26
Moet om 3a gaan omdat 3 niet in eigendom is van Kredirect
quote:
Het pand Vlasstraat 3 is een prachtig pand in de zeer populaire wijk ‘Witte vrouwen’ in Utrecht. Het pand is aangekocht in 2012 en op een kwalitatief zeer hoogstaande manier verbouwd en klaargemaakt voor de splitsing tot twee appartementen. Het benedenste appartement is nu na de opzegging van de huurovereenkomst verkocht en het bovenste appartement Vlasstraat 3a blijft in verhuurde staat in bezit


[ Bericht 4% gewijzigd door djh77 op 28-05-2019 18:47:08 ]
queposdinsdag 28 mei 2019 @ 17:40
Die in Utrecht laat ik denk ik schieten, en die van Rotterdam neem ik mee denk ik op SIG.
djh77dinsdag 28 mei 2019 @ 18:45
Project Chocoladefabriek ccf lijkt mislukt. Hij is van de site.
jsuijkerdinsdag 28 mei 2019 @ 21:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 17:40 schreef quepos het volgende:
Die in Utrecht laat ik denk ik schieten, en die van Rotterdam neem ik mee denk ik op SIG.
Beetje vreemd gevoel bij het Rdam project.

SPOILER
ik vermoed dat dit de aanvrager moet zijn maar het lijkt haast een fake account

https://nl.linkedin.com/in/bettina-kristine-binder-372252aa

Ook de ervaring met eerdere projecten en een heel team beschikbaar waar vaker mee samengewerkt wordt en dan slechts 36 connecties.
Geeft een beetje een vage bijsmaak
NaRegenDeZondinsdag 28 mei 2019 @ 21:57
quote:
12s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 15:40 schreef peterc het volgende:

[..]

Er wordt zowel gesproken over 3A (header) als over 3 in the pitch, mij nu nog niet 100% clear
Een fokker in het 1e project kan zien op welk OG niet de hypo zit 3, 3A of 3 & 3A?

Adres: Vlasstraat 3
Postcode: 3572 TT
Plaatsnaam: Utrecht
WOZ-waarde Identificatie: 034400380659
Peildatum WOZ-waarde
01-01-2018 151.000 euro
01-01-2017 140.000 euro
01-01-2016 102.000 euro
01-01-2015 77.000 euro

Kenmerken
i
Bouwjaar: 1880
Gebruiksdoel: woonfunctie
Oppervlakte: 27 m≤

dres: Vlasstraat 3A
Postcode: 3572 TT
Plaatsnaam: Utrecht
WOZ-waarde
i
Identificatie: 034400380660
Peildatum WOZ-waarde
01-01-2018 232.000 euro
01-01-2017 205.000 euro
01-01-2016 160.000 euro
01-01-2015 96.000 euro

Kenmerken
i
Bouwjaar: 1880
Gebruiksdoel: woonfunctie
Oppervlakte: 47 m≤

WOZ waarde in pitch 3A van twee jaar geleden is160K.

Vermoed dus dat de woz waarde in de huidige pitch niet juist is en 232K moet zijn per 01-01-2018..
_O- zou voor het eerst zijn dat SIG een waarde te laag door geeft in de pitch! Overigens wel slordig weer!
escortmk2dinsdag 28 mei 2019 @ 21:59
Of pas heel recent een LinkedIn account aangemaakt, speciaal voor de crowdfund aanvraag. Zie je ook wel eens bij HCN-projecten, en ook buiten crowdfunding om ken ik wel een aantal succesvolle ondernemers die niet actief zijn op LinkedIn of andere social media. Hoeft niet per se negatief te zijn.
obligatairedinsdag 28 mei 2019 @ 22:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 21:21 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Beetje vreemd gevoel bij het Rdam project.

SPOILER
ik vermoed dat dit de aanvrager moet zijn maar het lijkt haast een fake account

https://nl.linkedin.com/in/bettina-kristine-binder-372252aa

Ook de ervaring met eerdere projecten en een heel team beschikbaar waar vaker mee samengewerkt wordt en dan slechts 36 connecties.
Geeft een beetje een vage bijsmaak
Hmmm, ik krijg ook wel positieve gedachten bij het fotomateriaal ^)
ML45dinsdag 28 mei 2019 @ 22:34
Iemand anders ook van Collin het voorstel gekregen voor
SPOILER
2BFloors
Voorstel ziet er, voor een default, zeer goed uit waarbij wij er als investeerders bijna uitspringen( 94%) de niet uitbetaalde rente niet meegerekend. Door de incassokosten zijn de ondernemers meer dan 100% kwijt.
Ik overweeg akkoord te gaan of heeft iemand een andere mening..
jsuijkerdinsdag 28 mei 2019 @ 22:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 21:59 schreef escortmk2 het volgende:
Of pas heel recent een LinkedIn account aangemaakt, speciaal voor de crowdfund aanvraag. Zie je ook wel eens bij HCN-projecten, en ook buiten crowdfunding om ken ik wel een aantal succesvolle ondernemers die niet actief zijn op LinkedIn of andere social media. Hoeft niet per se negatief te zijn.
Niet actief is anders dan op deze manier overkomen.
Het komt op mij iig verre van professioneel over (zelfs richting fake account).
ML45dinsdag 28 mei 2019 @ 23:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 22:58 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Niet actief is anders dan op deze manier overkomen.
Het komt op mij iig verre van professioneel over (zelfs richting fake account).
Op Facebook is ze ook te vinden met in een van de berichten ook de LinkedIn foto.
ETphonehomedinsdag 28 mei 2019 @ 23:26
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 22:32 schreef obligataire het volgende:

[..]

Hmmm, ik krijg ook wel positieve gedachten bij het fotomateriaal ^)
Een wijze kennis van mij vertelde mij ooit dat als ze een (ik zal het netjes omschrijven) een aantrekkelijke dame de baas maken, dat er dan vaak iets te verbergen is. En dat je dan dus goed op moet letten.
obligatairedinsdag 28 mei 2019 @ 23:36
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 23:26 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Een wijze kennis van mij vertelde mij ooit dat als ze een (ik zal het netjes omschrijven) een aantrekkelijke dame de baas maken, dat er dan vaak iets te verbergen is. En dat je dan dus goed op moet letten.
Gelukkig hebben we bij SIG hypotheekrechten en hoeven we ons niet zoals Odysseus aan de mast te laten vastbinden :)
Tjalalawoensdag 29 mei 2019 @ 07:16
Vanochtend stond er een stuk over particuliere beleggers in vastgoed in Groningen in de krant:

SPOILER
Particuliere beleggers kopen Groningen op, starters en sociale huurders hebben het nakijken

Particuliere beleggers krijgen Groningen steeds meer in handen. In vijf jaar groeide hun bezit in de stad met 4000 woningen. Starters zijn de dupe: zij kunnen minder kopen. Ook zijn er steeds minder sociale-huurwoning beschikbaar.

Groningse woonwethouder wil meer sturen op woningmarkt en overweegt een woonplicht
Lees verder

Dit blijkt uit onderzoek naar particuliere beleggers in studentensteden door Dagblad van het Noorden en weekblad de Groene Amsterdammer. Zeven van de tien te koop staande huizen in het centrum worden door particuliere beleggers gekocht, om weer op te duiken als huurwoning. Dat is op wijkniveau het hoogste door het Kadaster gemeten percentage van het hele land.

Geen stad kende de afgelopen vijf jaar een sterkere toename in het aantal particuliere huurwoningen dan Groningen, toont een vandaag gepubliceerd rapport van het Kadaster in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het aantal Groningers dat huur betaalt aan een particuliere eigenaar steeg tussen 2013 en 2018 met 1,8 procent.
Minder sociale huur, starters hebben het moeilijker

Door die toename in de private huursector stijgen de prijzen. Corporaties raken steeds meer vastgoed kwijt, signaleert planoloog Barend Wind van de Rijksuniversiteit Groningen. „Er is steeds minder sociale huur beschikbaar.” Ook hebben starters die een huis willen kopen het steeds moeilijker. Hun aandeel in alle transacties daalt van 39 procent in 2009 tot 26 procent in 2018. Jongvolwassenen op zoek naar een eerste huis kochten in 2018 502 panden in de stad, tegen 852 het jaar ervoor.

In absolute aantallen groeide de particuliere sector in vijf jaar tijd met zo’n 4000 woningen, zegt Wind. „Groningen was altijd al dť stad van de private huur, door de grote hoeveelheid studenten”, zegt Wind. „Maar de toename bij die groep particuliere verhuurders is echt enorm.”
Meeste particuliere investeerders komen uit Groningen

Dat Groningen populair is bij beleggers met een gevulde portefeuille is niet gek. De studentenstad heeft een gegarandeerde vraag naar woonruimte en een monumentaal centrum, maar is nog niet zo duur dat er geen rendementen meer te verdienen zijn. Met een gemiddeld rendement van 7,9 procent staat Groningen in de vandaag gepubliceerde ranglijst van Vastgoedtool.com op plaats vier. Ter vergelijking: Amsterdam staat op plek 63.

Het lokale karakter van de Groningse investeerders valt op. Het bedrijf met het meeste bezit, Pronkjewail Vastgoed, is eigendom van noordelijke ondernemers. Ook is twee derde van de particuliere beleggers met meer dan vijftig panden op hun naam afkomstig uit Groningen. Volgens het Kadaster bezit Arend Jan Vegter van alle natuurlijke personen de meeste woningen. Hij is de eigenaar van Utopia in Selwerd, een studentencomplex met in totaal 315 appartementen.
Ondoorzichtig wie precies waarvan de eigenaar is

Het is overigens de vraag of Vegter daarmee echt het grootste bezit heeft. Groningse Panden, het bedrijf dat Utopia voor Vegter beheert, bestempelt dat per mail als een ‘onjuiste conclusie’. Veel particuliere investeerders verdelen hun vastgoed over meerdere verschillende BV’s, waardoor ondoorzichtig is wie precies waarvan de eigenaar is. Zo duikt Wim Bulten twee keer in het Kadaster op: eenmaal als natuurlijke persoon Willem Lukas Bulten, die 86 huizen bezit, en nog eens met Bulten Beleggingen BV, waarin 61 woningen zijn ondergebracht.

De gemeente baalt van de ontwikkeling. „Ik heb niets tegen particuliere beleggers”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). „Maar nu slaat de balans gewoon door.”

https://www.dvhn.nl/groni(...)kijken-24501001.html
Met een verwijzing naar de beste steden om in te beleggen:
SPOILER
gaanmetdiebanaanwoensdag 29 mei 2019 @ 09:30
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 22:34 schreef ML45 het volgende:
Iemand anders ook van Collin het voorstel gekregen voor
SPOILER
2BFloors
Voorstel ziet er, voor een default, zeer goed uit waarbij wij er als investeerders bijna uitspringen( 94%) de niet uitbetaalde rente niet meegerekend. Door de incassokosten zijn de ondernemers meer dan 100% kwijt.
Ik overweeg akkoord te gaan of heeft iemand een andere mening..
Ja, ik kon het bijna niet geloven na bijna een jaar stilte. Ik wist niet hoe snel ik EENS moest antwoorden, ben benieuwd waarom de ruziemakende vennoten deze oplossing hebben verkozen. Kudos voor CCF beheer en de leningnemers in ieder geval.
obligatairewoensdag 29 mei 2019 @ 10:24
Nieuwe op NLI: Plinq
https://www.nlinvesteert.(...)0d013be2e4-538161661

Ondanks de riante rente + bonus laat ik hem lopen. Voor dit risico vind ik de instap te hoog.
Een bedrijf betaalt niet uit luxe zo'n woekerrente.
petercwoensdag 29 mei 2019 @ 10:32
https://www.telegraaf.nl/(...)s&EMAIL_SK=SK2093542

Weinig projecten op HCN de laatste periode, zal wel geen verband zijn, overigens als je nu nog je toko moet financieren en openen voor de zomer is men aan de late kant
TisIkwoensdag 29 mei 2019 @ 10:48
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 23:36 schreef obligataire het volgende:

[..]

Gelukkig hebben we bij SIG hypotheekrechten en hoeven we ons niet zoals Odysseus aan de mast te laten vastbinden :)
_O-
Mynheer007woensdag 29 mei 2019 @ 11:09
quote:
12s.gif Op woensdag 29 mei 2019 10:32 schreef peterc het volgende:
https://www.telegraaf.nl/(...)s&EMAIL_SK=SK2093542

Weinig projecten op HCN de laatste periode, zal wel geen verband zijn, overigens als je nu nog je toko moet financieren en openen voor de zomer is men aan de late kant
Kan geen kwaad als er de komende tijd wat zwakke broeders op de fles gaan(als ze maar niet via HVN gefinancieerd zijn), dan komt er iig weer wat personeel vrij voor betere horecaconcepten.
xzazwoensdag 29 mei 2019 @ 11:43
quote:
12s.gif Op woensdag 29 mei 2019 10:32 schreef peterc het volgende:
https://www.telegraaf.nl/(...)s&EMAIL_SK=SK2093542

Weinig projecten op HCN de laatste periode, zal wel geen verband zijn, overigens als je nu nog je toko moet financieren en openen voor de zomer is men aan de late kant
Dit is ook mooi:

quote:
Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafťs, wisten juist 0,6 procent meer om te zetten. Dat kwam omdat de prijzen in deze deelbranche van de horeca stegen, onder meer door de verhoging van het lage btw-tarief. Het aantal verkochte consumpties daalde echter wel, met 1,6 procent.
Met andere woorden: de prijzen zijn niet verhoogd met 't BTW verschil maar daarop nog extra.
TisIkwoensdag 29 mei 2019 @ 11:44
quote:
0s.gif Op woensdag 29 mei 2019 07:16 schreef Tjalala het volgende:
Vanochtend stond er een stuk over particuliere beleggers in vastgoed in Groningen in de krant:

SPOILER
Particuliere beleggers kopen Groningen op, starters en sociale huurders hebben het nakijken

Particuliere beleggers krijgen Groningen steeds meer in handen. In vijf jaar groeide hun bezit in de stad met 4000 woningen. Starters zijn de dupe: zij kunnen minder kopen. Ook zijn er steeds minder sociale-huurwoning beschikbaar.

Groningse woonwethouder wil meer sturen op woningmarkt en overweegt een woonplicht
Lees verder

Dit blijkt uit onderzoek naar particuliere beleggers in studentensteden door Dagblad van het Noorden en weekblad de Groene Amsterdammer. Zeven van de tien te koop staande huizen in het centrum worden door particuliere beleggers gekocht, om weer op te duiken als huurwoning. Dat is op wijkniveau het hoogste door het Kadaster gemeten percentage van het hele land.

Geen stad kende de afgelopen vijf jaar een sterkere toename in het aantal particuliere huurwoningen dan Groningen, toont een vandaag gepubliceerd rapport van het Kadaster in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het aantal Groningers dat huur betaalt aan een particuliere eigenaar steeg tussen 2013 en 2018 met 1,8 procent.
Minder sociale huur, starters hebben het moeilijker

Door die toename in de private huursector stijgen de prijzen. Corporaties raken steeds meer vastgoed kwijt, signaleert planoloog Barend Wind van de Rijksuniversiteit Groningen. „Er is steeds minder sociale huur beschikbaar.” Ook hebben starters die een huis willen kopen het steeds moeilijker. Hun aandeel in alle transacties daalt van 39 procent in 2009 tot 26 procent in 2018. Jongvolwassenen op zoek naar een eerste huis kochten in 2018 502 panden in de stad, tegen 852 het jaar ervoor.

In absolute aantallen groeide de particuliere sector in vijf jaar tijd met zo’n 4000 woningen, zegt Wind. „Groningen was altijd al dť stad van de private huur, door de grote hoeveelheid studenten”, zegt Wind. „Maar de toename bij die groep particuliere verhuurders is echt enorm.”
Meeste particuliere investeerders komen uit Groningen

Dat Groningen populair is bij beleggers met een gevulde portefeuille is niet gek. De studentenstad heeft een gegarandeerde vraag naar woonruimte en een monumentaal centrum, maar is nog niet zo duur dat er geen rendementen meer te verdienen zijn. Met een gemiddeld rendement van 7,9 procent staat Groningen in de vandaag gepubliceerde ranglijst van Vastgoedtool.com op plaats vier. Ter vergelijking: Amsterdam staat op plek 63.

Het lokale karakter van de Groningse investeerders valt op. Het bedrijf met het meeste bezit, Pronkjewail Vastgoed, is eigendom van noordelijke ondernemers. Ook is twee derde van de particuliere beleggers met meer dan vijftig panden op hun naam afkomstig uit Groningen. Volgens het Kadaster bezit Arend Jan Vegter van alle natuurlijke personen de meeste woningen. Hij is de eigenaar van Utopia in Selwerd, een studentencomplex met in totaal 315 appartementen.
Ondoorzichtig wie precies waarvan de eigenaar is

Het is overigens de vraag of Vegter daarmee echt het grootste bezit heeft. Groningse Panden, het bedrijf dat Utopia voor Vegter beheert, bestempelt dat per mail als een ‘onjuiste conclusie’. Veel particuliere investeerders verdelen hun vastgoed over meerdere verschillende BV’s, waardoor ondoorzichtig is wie precies waarvan de eigenaar is. Zo duikt Wim Bulten twee keer in het Kadaster op: eenmaal als natuurlijke persoon Willem Lukas Bulten, die 86 huizen bezit, en nog eens met Bulten Beleggingen BV, waarin 61 woningen zijn ondergebracht.

De gemeente baalt van de ontwikkeling. „Ik heb niets tegen particuliere beleggers”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). „Maar nu slaat de balans gewoon door.”

https://www.dvhn.nl/groni(...)kijken-24501001.html
Met een verwijzing naar de beste steden om in te beleggen:
SPOILER
Interessant lijstje. Bedankt!
queposwoensdag 29 mei 2019 @ 13:23
Is dit iets?

SPOILER
obligatairewoensdag 29 mei 2019 @ 13:27
quote:
0s.gif Op woensdag 29 mei 2019 11:43 schreef xzaz het volgende:

[..]

Dit is ook mooi:
[..]

Met andere woorden: de prijzen zijn niet verhoogd met 't BTW verschil maar daarop nog extra.
En omdat er mťťr horeca is bijgekomen, is de buit per onderneming gekrompen?
obligatairewoensdag 29 mei 2019 @ 14:32
quote:
• Goed uitzicht op waardestijging van de woningen

Ik heb geen glazen bol maar het lijkt me aannemelijk dat er inmiddels flink wat lucht in de huizenprijzen zit, opgestuwd door de sterke economie en de lage rente. Dus nu instappen is volgens mij vragen om problemen.

Artikel FD 2017: 'gauw wegklikken'
SPOILER
Huurhuizen met gouden daken bestaan niet

Hoge aandelenkoersen, lage spaarrentes. Biedt beleggen in huizen uitkomst? De veronderstelde rendementen zijn aantrekkelijk, maar pas op voor de risico's.
Beleggen in te verhuren eengezinswoningen.
Beleggen in te verhuren eengezinswoningen.Foto: Getty Images/iStockphoto

De voorstellen om te beleggen in onroerend goed vliegen weer over mijn beeldscherm: 'Investeer nu in vrijesectorhuurwoningen en maak 7% dividendrendement in 2018.' Wanneer ik op de banner klik, voorspelt de website van het Huurwoningen Nederland Fonds (HNF) zelfs een effectief rendement van 9,1%. Dit lijkt te mooi om waar te zijn. Hoe betrouwbaar is deze propositie? En hoe verhoudt zich een en ander tot wat FD-lezer en belegger Bert Jan Ibink tien jaar geleden ervoer met een vergelijkbare belegging?
Overspannen woningmarkt

Niet alleen de koopwoningmarkt raakt anno 2017 overspannen door de enorme vraag, ook een huis huren tegen een betaalbare huur is bijkans onmogelijk. Voor een eengezinswoning in de Randstad betaal je algauw § 2000 huur per maand. Daar waar de vraag naar (huur)woningen groot is, verschijnen vanzelf de aanbieders.

Het HNF bouwt woningen voor de verhuur, zo lees ik. Vooral vrijesectorwoningen met een luxe keuken inclusief inbouwapparatuur en een fraaie badkamer, zo blijkt uit de glanzende verkoopbrochure. Momenteel zijn er zes projecten, o.a. in Tilburg, Werkendam en Lelystad, die volgend jaar worden opgeleverd. Vier projecten zijn reeds gerealiseerd. Maar men ziet nog kansen. Met de opbrengst van deze emissie -- in totaal § 21 mln -- zal de woningportefeuille groeien naar meer dan vierhonderd woningen. Er wordt met name geÔnvesteerd in 'jonge' eengezinshuurwoningen met tuin, door geheel Nederland. Vier landsdelen zijn uitgezonderd: Zeeuws-Vlaanderen, Groningen, Zuid-Limburg en de Achterhoek.
Investering § 5000

Er zijn 4200 participaties voor beleggers beschikbaar die § 5000 per stuk kosten, zo staat in de folder. Dat is ook het voordeel van deze belegging: de hoogte van de investering is te overzien. Voor een behapbaar bedrag participeert u in onroerend goed. De gemiddelde kostprijs van een HNF-woning (106 woningen worden opgeleverd in 2018) is § 235.000. De veronderstelde, gemiddelde huurprijs van deze zes projecten valt te berekenen op § 970 per maand, per woning. Een brutorendement van bijna 5% op een investering van § 24,9 mln.

Bert Jan Ibink moest indertijd § 25.000 per participatie neertellen. Hij nam in het voorjaar van 2007 twee participaties in de door Staalbankiers -- sinds vorig jaar eigendom van Van Lanschot Bankiers -- opgerichte Woningmaatschap 39. De glimmende brochure van toen voorspelde een rendement van 6,1%. De economie zou verder aantrekken en de woningnood was hoog.
Rendementen

Hoe kan men nu reclame maken voor een dividendrendement van 7% op een HNF-participatie (in 2018), oplopend tot 8,4% in 2027 en een effectief rendement van 9,1%, wanneer de brutohuuropbrengst nog geen 5% bedraagt? Uit de door de Autoriteit FinanciŽle Markten goedgekeurde prospectus blijkt dat een wezenlijk deel van de financiering uit een banklening (55% tot 60% van de waarde) komt. Er wordt een hypotheek afgesloten waarbij de bank het recht van eerste hypotheek heeft. Participatiehouders komen, wanneer het fout gaat, achteraan. Momenteel rekent men met een te betalen rente van 2,3% per jaar.

Voor de nieuwe projecten verwacht men bij aanvang een lagere bankrente te betalen. Door het verschil tussen 5% en 2,3% ontstaat de noodzakelijke hefboom die voor een dividendrendement van 7% kan zorgen.

'Banken, adviseurs en beheerders liepen te plukken van de beleggers'

De aangeboden participaties krijgen het kwartaaldividend uit het verhuurrendement plus de verkoop van vrijgekomen woningen. Dus een deel van uw rendement betaalt u zelf aangezien verkoop in de eerste jaren niet in de planning zit.
Risico's

Elke belegging kent haar risico's. Zo ook het beleggen in onroerend goed. Het prospectus (in 145 pagina's komt het woord 'risico' 155 keer voor) onderscheidt twintig verschillende. Van huurderving door leegstand en het risico op stijgende hypotheekrente en onvoorzien onderhoud tot fiscale risico's. Het HNF zegt fiscaal transparant te zijn en dat er geen dividend- en vennootschapsbelasting verschuldigd is. Daarnaast is er het prijsrisico: de fluctuaties in de waarde van woningen.
Waarde participaties

'De waarde van de participaties kan verminderen ten gevolge van hogere winstuitkeringen dan het beleggingsrendement toelaat', stelt het prospectus. De te hoge uitkering om aan het vooraf beloofde rendement te kunnen voldoen, is dan een sigaar uit eigen doos. Desondanks stelt men op pagina 66: 'De rendementsprognose is een goede indicator voor het vaststellen van het verwachte rendement van het fonds, maar is geen exacte beschrijving van de toekomstige ontwikkelingen van het fonds.'

Dat participaties in onroerend goed in waarde kunnen dalen, ondervond Ibink. Voor bijna § 78 mln werden in 2007 682 woningen aangekocht door heel het land. In dat jaar investeerden circa tweehonderd beleggers § 19,5 mln met een beoogde looptijd van zeven jaar. Staalbankiers verstrekte voor de rest van het benodigde geld een hypotheek, verdiende aan de aankoop van de huizen, aan de verkoop van de participaties en aan het beheer. Staalbankiers verkocht zo in twintig jaar tijd diverse woningmaatschappen tot een bedrag van § 700 mln, waarbij het risico lag bij de investeerders.
Negatief rendement

Sinds 2011 ontvangt Ibink geen rendement. De beloofde 6,1% zou op dezelfde wijze als de huidige propositie gerealiseerd worden: via huurinkomsten en geleidelijke verkoop van de woningen. Leegstand en waardedaling waren niet of nauwelijks ingecalculeerd. Laat staan de extra kosten om de huurwoningen aantrekkelijk te houden.

De waarde van zijn twee participaties -- het geheel is overgenomen door vastgoedfonds VSN -- bedraagt per 1 januari 2017 § 8850. Ibink is vooral verbolgen over het feit dat de beheerders, de adviseurs, de bankiers en de taxateurs lopen te plukken van de beleggers, terwijl die weinig of niets te zeggen hebben. Zij lijden de grote verliezen.
Illiquide

Het HNF is geen maatschap, maar een besloten fonds. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Verkoop van participaties kan alleen bij algehele goedkeuring door de andere participanten. Na vijf jaar treedt een 'terugkoopfaciliteit' in werking, maar die geeft geen garantie dat er een koper voor uw participatie te vinden is, en garandeert evenmin een aanvaardbare verkoopprijs. Het participeren -- in voor- en tegenspoed -- kan langer duren dan verwacht of door u gewenst is. Wel wil het HNF verder groeien en nog meer emissies doen, zo blijkt uit het prospectus.

Adverteren met een verwacht effectief rendement van 9,1%, ondanks het voorbehoud dat de waarde kan fluctueren, lijkt mij discutabel. Ik klik het heel snel weg van mijn beeldscherm.


[ Bericht 38% gewijzigd door obligataire op 29-05-2019 14:40:17 ]
xzazwoensdag 29 mei 2019 @ 14:43
Het is ook maar welk peilmoment je neemt, als je je huis in 2008 net voor de crisis heb gekocht sta je nu zelfs in de winst.
obligatairewoensdag 29 mei 2019 @ 15:15
quote:
0s.gif Op woensdag 29 mei 2019 14:43 schreef xzaz het volgende:
Het is ook maar welk peilmoment je neemt, als je je huis in 2008 net voor de crisis heb gekocht sta je nu zelfs in de winst.
Inderdaad, en als je de lasten kon blijven betalen hoefden John Williams en Martijn Krabbť niet eens langs te komen. *O*

Mensen kopen liever iets dat onrealistisch duur is dan iets dat onrealistisch goedkoop is.........terwijl dat laatste de basis is voor toekomstige winst.......
ETphonehomewoensdag 29 mei 2019 @ 15:55
Voor wie er zin in heeft kan er bij KoM weer achter ABN Amro aangesloten worden voor extra financiering van een verlichting bedrijf:

https://www.kapitaalopmaat.nl/Illuxtron-International-Holding-BV

Niet voor mij, want 1. achter de bank, 2. KoM

En ook nog een tranche 2 op GvE van een brasserie:

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17470

Ook niet voor mij: omzetprognose van pitch 1 wordt wel ongeveer gehaald, kosten lijken flink boven begroting te liggen, en wat tegenvallers in de inrichting die aangepast moeten worden. Tevens een van de partners in het bedrijf vertrokken een jaar na de opening. Fijn voor de leningnemers in tranch 1: zekerheden terug van 2xHA naar 1xHA

Weinig interessante projecten alles bij elkaar op het moment op de diverse platforms.

[ Bericht 24% gewijzigd door ETphonehome op 29-05-2019 16:16:53 ]
bleyenburgwoensdag 29 mei 2019 @ 16:33
Dat nieuwe project op GVE (restaurant Purmerend) heb ik vluchtig doorgelezen en ik denk een disaster waiting to happen.

WTF....266K overige kosten in 2018 :?

Zekerheden absoluut van nul en generlei waarde.
Negatief EV
Schulden nemen toe.
Negatief resultaat in 2018 en uiteraard wordt het in 2019 allemaal anders.
Creditsafe rapport vindt er ook wal van..... :W

Bij FNC zou je voor zoiets iig nog 19% rente krijgen.
rockenfellerwoensdag 29 mei 2019 @ 16:46
NIEUWS

https://www.investeerders.nl/knab-crowdfunding-stopt/
obligatairewoensdag 29 mei 2019 @ 17:33
quote:
0s.gif Op woensdag 29 mei 2019 16:33 schreef bleyenburg het volgende:
Bij FNC zou je voor zoiets iig nog 19% rente krijgen.
Over FNC gesproken:
Ik kreeg gisteren een flyer onder ogen, waarbij een middelmatig bedrijfje, tot 250K krijgt aangeboden tegen maar liefst/vanaf, 2,49% procent. Nog even en de investeerders moeten geld meebrengen _O-
Horsemenwoensdag 29 mei 2019 @ 18:16
quote:
Het verbaast mij eigenlijk helemaal niks.

Volgens mij zijn voor zowel Knab alsmede voor haar investerende klanten de behaalde resultaten matig tot slecht. Daar waar Collin een matig resultaat heeft van omstreeks 4% netto komt Knab tot op dit moment op iets meer dan de helft hiervan. Persoonlijk ben ik bang dat uiteindelijk (bij einde looptijd) het gemiddelde rendement van de Knab projecten geeneens positief zal zijn.
djh77woensdag 29 mei 2019 @ 19:43
Boxspring lease op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/bedrent/
investeerdertjewoensdag 29 mei 2019 @ 23:53
quote:
14s.gif Op woensdag 29 mei 2019 18:16 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Het verbaast mij eigenlijk helemaal niks.

Volgens mij zijn voor zowel Knab alsmede voor haar investerende klanten de behaalde resultaten matig tot slecht. Daar waar Collin een matig resultaat heeft van omstreeks 4% netto komt Knab tot op dit moment op iets meer dan de helft hiervan. Persoonlijk ben ik bang dat uiteindelijk (bij einde looptijd) het gemiddelde rendement van de Knab projecten geeneens positief zal zijn.
Ik kijk er ook met argusogen naar. Mijn rendement bij Knab ligt op dit moment alleen wel op 7%. Dat ze stoppen lijkt mij verstandig
djh77donderdag 30 mei 2019 @ 05:05
Semiconductors op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/sempro-technologies-b-v/
Horsemendonderdag 30 mei 2019 @ 08:52
quote:
Op zich lijkt het mij een mooi bedrijf. Er zijn voor mij echter teveel struikelblokken om hem mee te nemen.

Ik denk hierbij o.a. aan de 2x herfinanciering lening huisbankier, het giga leenbedrag (zeker als hier nog een tweede lening bijkomt), de minimale zekerheden t.o.v. het leenbedrag en de in mijn ogen te lage rente/risico vergoeding.
NaRegenDeZondonderdag 30 mei 2019 @ 11:44
quote:
0s.gif Op donderdag 30 mei 2019 08:52 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Op zich lijkt het mij een mooi bedrijf. Er zijn voor mij echter teveel struikelblokken om hem mee te nemen.

Ik denk hierbij o.a. aan de 2x herfinanciering lening huisbankier, het giga leenbedrag (zeker als hier nog een tweede lening bijkomt), de minimale zekerheden t.o.v. het leenbedrag en de in mijn ogen te lage rente/risico vergoeding.
Tja inderdaad tegenover de lening van 1000k staan maar zeer magere zekerheden welke ook nog gedeeld moeten gaan worden met investeerders in een eventuele nieuwe lening volgend jaar.
djtiesto8donderdag 30 mei 2019 @ 11:48
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/71540

"Het bedrijf is opgericht in 1994 en betreft een boekhoudkantoor. Dit boekhoudkantoor verzorgt voornamelijk de loonadministratie voor bedrijven. Daarnaast verzorgt de onderneming jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting voor haar klanten."

Een boekhoudkantoor dat o.a. jaarrekeningen opstelt, maar FundingCircle die ondertussen alleen de cijfers t/m 2017 van deze onderneming kan publiceren bij de leningaanvraag in mei 2019. Verwarrend.
obligatairedonderdag 30 mei 2019 @ 12:08
Een andere boekhouder bij A4F Cinque Accountancy.

Deze heeft in april ook al geleend bij FNC eveneens voor een overname. Tegen 7.99%.
Jaco078donderdag 30 mei 2019 @ 12:16
quote:
0s.gif Op donderdag 30 mei 2019 11:48 schreef djtiesto8 het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/71540

"Het bedrijf is opgericht in 1994 en betreft een boekhoudkantoor. Dit boekhoudkantoor verzorgt voornamelijk de loonadministratie voor bedrijven. Daarnaast verzorgt de onderneming jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting voor haar klanten."

Een boekhoudkantoor dat o.a. jaarrekeningen opstelt, maar FundingCircle die ondertussen alleen de cijfers t/m 2017 van deze onderneming kan publiceren bij de leningaanvraag in mei 2019. Verwarrend.
En die zn btw moet financieren om 'meer lucht te krijgen om uit te breiden'. Dat vind ik toch een wat aparte financieringsbehoefte als je zelfboekhouder bent.

[ Bericht 3% gewijzigd door Jaco078 op 30-05-2019 13:14:25 ((Toevoeging )) ]
petercdonderdag 30 mei 2019 @ 12:21
Nieuw faillissementsverslag van Business Compleet / CCF 21mei2019 , zoals te verwachten bij dit beruchte dossier nog geen nieuws onder de zon en al maanden geen bericht van CCF., vorig jaar een keer nagevraagd inzake status vh artikel 4.2 ih verslag. Waren ervan op de hoogte en blijkbaar bij betrokken.

Ondanks de aansprakelijkheden komt er natuurlijk geen ene f..k van terecht. Dit project was duidelijk leergeld voor mij, en ik heb ervan geleerd blijkbaar, maar 1% van mijn projecten is failliet gegaan tot nu toe. Ben zeer benieuwd naar het Melo / Abbinaya Holding bij Collin hoe in dit faillissement de hypo zekerheid afgewerkt wordt.

https://www.daskapital.nl/5099272/accountant_verprutst_crowdfund/

https://www.sprout.nl/art(...)owdfundde-bankschuld

SPOILER
Afgelopen verslagperiode heeft de directie een voorstel gedaan om een
regeling te treffen met haar schuldeisers, onder meer met betrekking tot de
schulden aan Eikhoudt & Van Vuuren Holding BV en BusinessCompleet.nl BV.
De vorderingen van BusinessCompleet.nl BV zijn verpand aan ABN AMRO Bank
NV.
De regeling komt eerst tot stand, indien alle schuldeisers met het voorstel
instemmen. De curator heeft het voorstel nader bestudeerd. De vorderingen
van beide boedels bleken voor een verkeerd bedrag in het voorstel te zijn
meegenomen. De directie is hierover geÔnformeerd. Voorts heeft de curator
over de contouren van de voorgestelde regeling contact gezocht met de ABN
AMRO Bank NV, om te bezien w at haar standpunt in deze is. Dit is onder meer
van belang, omdat de bank als pandhouder niet zonder medew erking van de
boedel regelingen kan treffen ten aanzien van de verpande vorderingen. De
curator is nog in afw achting van een reactie van de bank en heeft ter zake
reeds een herinnering gestuurd.
21-02-2019
10
Afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met de bank over
de voorgestelde regeling. Het ziet er naar uit dat er een regeling getroffen
zal w orden. De curator verw acht nog een schriftelijke reactie van de bank
met voorw aarden/afspraken over de regeling met betrekking tot de verpande
vorderingen.
20-05-2019
11
fok321donderdag 30 mei 2019 @ 14:06
quote:
14s.gif Op dinsdag 28 mei 2019 14:34 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw project bij SiG:

Rotterdam: Hogenbanweg 98 D LIVE 30 mei 14.30

https://investeren.sameni(...)erdam-hogenbanweg-98
Deze staat open ...
Horsemendonderdag 30 mei 2019 @ 14:29
quote:
0s.gif Op donderdag 30 mei 2019 14:06 schreef fok321 het volgende:

[..]

Deze staat open ...
Mmm slordig, een halfuur te vroeg opengezet. Ik heb deze overigens wel meegenomen.
Schijf 1a is inmiddels trouwens al vol.

Bij mijn afwegingen is het kwartje bij project Utrecht, Vlasstraat 3 A net de andere kant op gevallen en deze laat ik lopen. De Hogenbanweg is voor mij gewoon interessanter.

De nadelen van het Utrechtse project zijn voor mij:
• De extra 4e hypotheek die is gevestigd door derde. (Is zeker geen voordeel en kan eventueel gedoe opleveren).
• De korte looptijd en dus hogere kosten
• De korte looptijd en een lagere rente.

Ik zat wel in het oude project Vlasstraat maar laat deze dus terug betalen.
petercdonderdag 30 mei 2019 @ 14:33
quote:
14s.gif Op donderdag 30 mei 2019 14:29 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Mmm slordig, een halfuur te vroeg opengezet. Ik heb deze overigens wel meegenomen. Bij mijn afwegingen is het kwartje bij project Utrecht, Vlasstraat 3 A net de andere kant op gevallen en deze laat ik lopen. De Hogenbanweg is voor mij gewoon interessanter.

De nadelen van het Utrechtse project zijn voor mij:
• De extra 4e hypotheek die is gevestigd door derde. (Is zeker geen voordeel en kan eventueel gedoe opleveren).
• De korte looptijd en dus hogere kosten
• De korte looptijd en een lagere rente.

Ik zat wel in het oude project Vlasstraat maar laat deze dus terug betalen.
Hogenbanweg schijf 1 vol schijf 2 bijna vol,
20 investeerders leggen 80k in
laat deze dus schieten,
vlasstraat 3 nog ff denken
Horsemendonderdag 30 mei 2019 @ 14:34
quote:
12s.gif Op donderdag 30 mei 2019 14:33 schreef peterc het volgende:

[..]

Hogenbanweg schijf 1 vol schijf 2 bijna vol,
20 investeerders leggen 80k in
laat deze dus schieten,
vlasstraat 3 nog ff denken
Dan zou ik niet te lang wachten want bij de Vlasstraat is schijf 1a en 1b ook al bijna vol ;)
petercdonderdag 30 mei 2019 @ 14:36
quote:
14s.gif Op donderdag 30 mei 2019 14:34 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dan zou ik niet te lang wachten want hier is schijf 1a en 1b ook al bijna vol ;)
net nog mee kunnen nemen, zit je hier te typen en wat te zwammen, stampen 23 investeerders 170k in het pandje. Sommige boys zaten dus klaar..
Horsemendonderdag 30 mei 2019 @ 22:49
Momenteel 6 openstaande projecten bij SiG, dat hebben we nog niet eerder gezien.
Ik heb de indruk dat het aantal projecten dit jaar een duidelijke stijging laat zien. Een goede zaak.
djh77vrijdag 31 mei 2019 @ 05:17
Ik heb gisteren een mijlpaal bereikt: mijn 50e woning via SiG

[ Bericht 23% gewijzigd door djh77 op 31-05-2019 11:55:34 ]
Ron1986vrijdag 31 mei 2019 @ 07:58
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 05:17 schreef djh77 het volgende:
Ik heb gisteren een mijnpaal bereikt: mijn 50e woning via SiG
Van harte, dat zijn er toch nogal fors wat vanaf welk jaar ben je daar begonnen? Zit op dit moment op 2 maar heb even andere prioriteiten. Nieuwbouw woning aangekocht recent. Zit je bij alle in de laagste schijf?

Ik zit momenteel voor 65% aandelen ed; 35% cf is dat n goede verhouding?

[ Bericht 3% gewijzigd door Ron1986 op 31-05-2019 08:11:37 ]
Jaco078vrijdag 31 mei 2019 @ 08:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 07:58 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Van harte, dat zijn er toch nogal fors wat vanaf welk jaar ben je daar begonnen? Zit op dit moment op 2 maar heb even andere prioriteiten. Nieuwbouw woning aangekocht recent. Zit je bij alle in de laagste schijf?

Ik zit momenteel voor 65% aandelen ed; 35% cf is dat n goede verhouding?
Als je op Reddit kijkt bij DutchFIRE zijn er heel veel 20'ers, 30'ers en 40'ers die dat vragen en daar staan interessante reacties.
Horsemenvrijdag 31 mei 2019 @ 08:22
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 05:17 schreef djh77 het volgende:
Ik heb gisteren een mijnpaal bereikt: mijn 50e woning via SiG
Van harte gefeliciteerd! Een mooie resultaat en een mooie spreiding.
Ron1986vrijdag 31 mei 2019 @ 08:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 08:18 schreef Jaco078 het volgende:
DutchFIRE
Bedankt!

Ben daar idd wel eens per toeval op gekomen, zal eens gaan kijken. Persoonlijk haal ik ook wel inspiratie uit de blogs van o.a. Cheesy Finance, GeldNerd & Pollies Dividend.

Maar goed, genoeg off topic...
dyna18vrijdag 31 mei 2019 @ 08:58
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 05:17 schreef djh77 het volgende:
Ik heb gisteren een mijnpaal bereikt: mijn 50e woning via SiG
In ieder geval goed aan het spreiden ^O^
xzazvrijdag 31 mei 2019 @ 09:32
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 05:17 schreef djh77 het volgende:
Ik heb gisteren een mijnpaal bereikt: mijn 50e woning via SiG
wow, nice :)
Beagle_Wvrijdag 31 mei 2019 @ 09:33
quote:
14s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 08:58 schreef dyna18 het volgende:

[..]

In ieder geval goed aan het spreiden ^O^
Ik probeer bij spreiding ook het platformrisico in het oog te houden. Er zijn in de recente jaren weinig platformen gestopt (aygodutch), maar ben wel een beetje bang voor de afhandeling van lopende leningen mocht er een shake-out komen.
djh77vrijdag 31 mei 2019 @ 11:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 09:33 schreef Beagle_W het volgende:

[..]

Ik probeer bij spreiding ook het platformrisico in het oog te houden. Er zijn in de recente jaren weinig platformen gestopt (aygodutch), maar ben wel een beetje bang voor de afhandeling van lopende leningen mocht er een shake-out komen.
Doe ik zeker ook. Er staat bij Ccf, SiG, GvE, CRE en FNC ongeveer evenveel uit. Bij SiG en CRE komt het geld alleen wat minder snel terug vanwege aflossingsvrij. Kleinere bedragen staan open bij KoM, WvjG, IVM en HCN. Daarnaast nog wat platformen met minder dan 5 leningen.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 31-05-2019 11:56:40 ]
djh77vrijdag 31 mei 2019 @ 12:08
Led verlichting op kom
https://www.kapitaalopmaat.nl/Illuxtron-International-Holding-BV
NaRegenDeZonvrijdag 31 mei 2019 @ 13:28
quote:
Daar heb je hem weer:
Beschrijving hoofdelijke aansprakelijkheid Ondernemer:
Aan ABN AMRO-bank is vanuit prive een borgtocht afgegeven voor een bedrag van § 100.000,-. De hoofdelijke aansprakelijkheid heeft naast een morele waarde tevens een materiele waarde die pas beoordeeld zal worden bij inroeping.

Daar kan je dus helemaal niets mee!
TisIkvrijdag 31 mei 2019 @ 14:21
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 05:17 schreef djh77 het volgende:
Ik heb gisteren een mijlpaal bereikt: mijn 50e woning via SiG
Dat zijn er heel wat!
In totaal tel ik er 70 bij SiG, dus je hebt er weinig gemist.
Zelf zit ik pas op 20.
Faraday01vrijdag 31 mei 2019 @ 14:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 13:28 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Daar heb je hem weer:
Beschrijving hoofdelijke aansprakelijkheid Ondernemer:
Aan ABN AMRO-bank is vanuit prive een borgtocht afgegeven voor een bedrag van § 100.000,-. De hoofdelijke aansprakelijkheid heeft naast een morele waarde tevens een materiele waarde die pas beoordeeld zal worden bij inroeping.

Daar kan je dus helemaal niets mee!
Bij KoM maken ze het steeds gekker _O-
obligatairevrijdag 31 mei 2019 @ 14:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 14:21 schreef TisIk het volgende:

[..]

Dat zijn er heel wat!
In totaal tel ik er 70 bij SiG, dus je hebt er weinig gemist.
Zelf zit ik pas op 20.
Ik zit op 40. Een rustig hoekje binnen de cf portefeuille. Nog niet op de proef gesteld voorlopig.
obligatairevrijdag 31 mei 2019 @ 14:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 13:28 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Daar heb je hem weer:
Beschrijving hoofdelijke aansprakelijkheid Ondernemer:
Aan ABN AMRO-bank is vanuit prive een borgtocht afgegeven voor een bedrag van § 100.000,-. De hoofdelijke aansprakelijkheid heeft naast een morele waarde tevens een materiele waarde die pas beoordeeld zal worden bij inroeping.

Daar kan je dus helemaal niets mee!
Maar het is wel eerlijk. Bij Collin en diverse andere platformen maken ze je vooraf blij met een dooie mus die achteraf zo lastig in te winnen blijkt dat je niet eens meer antwoorden krijgt van Collin. Zo heb ik al diverse mails gestuurd over Procede maar dan krijg je alleen te horen dat de advocaat in gesprek is.
djh77vrijdag 31 mei 2019 @ 16:04
Vastgoed met 2x 1e hypotheek, waarvan 1 inschrijving na 3 jaar vervalt
https://www.collincrowdfund.nl/ks-vastgoed/
Men koopt weer een pand welke direct 250k meer waard is dan aanschaf.
obligatairevrijdag 31 mei 2019 @ 17:20
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 16:04 schreef djh77 het volgende:
Vastgoed met 2x 1e hypotheek, waarvan 1 inschrijving na 3 jaar vervalt
https://www.collincrowdfund.nl/ks-vastgoed/
Men koopt weer een pand welke direct 250k meer waard is dan aanschaf.
Jammer dat er maar beperkt wordt afgelost. Toch lust ik deze wel c_/
Als iemand een investeringslink weet te bemachtigen?
petercvrijdag 31 mei 2019 @ 17:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 14:35 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik zit op 40. Een rustig hoekje binnen de cf portefeuille. Nog niet op de proef gesteld voorlopig.
Geen 50 , maar aardige subtopper met 41 *O* waarvan al enkele afgelost, streef naar spreiding over de diverse platformen, streef ook naar een mate van spreiding van de terugbetaling van de aflossingsvrije leningen over de maanden en jaren, teneinde een "stabiele" § flow te verkrijgen.
ML45vrijdag 31 mei 2019 @ 18:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 17:20 schreef obligataire het volgende:

[..]

Jammer dat er maar beperkt wordt afgelost. Toch lust ik deze wel c_/
Als iemand een investeringslink weet te bemachtigen?
Wat mij bevreemd is dat ik op Google ook een Filmbedrijf/videotheek, Garage en klusjesman naast de kapper en de fysiotherapeut op dit adres tegen kom. Daarbij vraag ik mij af hoe deze twee huurders en de drie studenten de huur kunnen opbrengen.voor de rente, aflossing en onderhoudskosten voor een pand uit 1930. .
Zomaarevenkijkenvrijdag 31 mei 2019 @ 18:46
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 18:02 schreef ML45 het volgende:

[..]

Wat mij bevreemd is dat ik op Google ook een Filmbedrijf/videotheek, Garage en klusjesman naast de kapper en de fysiotherapeut op dit adres tegen kom.
Op google streetview is te zien dat de garage achter het pand gevestigd is en dat de kapsalon schijnbaar ontstaan is uit de videotheek (2009: videotheek, 2014:videotheek + kapper (1 knipbeurt is 1 huurfilm gratis), 2018: kapsalon + fysio)

Scharnerweg 81 waar de andere tijdelijke hypotheek op komt (griekse grill en pizza) zal wel de thuisbasis zijn van de leningnemer maar ziet er wat verwaarloosd uit.
djh77vrijdag 31 mei 2019 @ 19:03
Boost voor project Tara Frumuosa: rentepercentage naar 8% & hypothecaire inschrijving
Anja De Bakker en Robert Stompff doen het gewoon! Ze kochten een prachtig pand in RoemeniŽ en gaan dit als guesthouse & retreat exploiteren zodra de verbouwing gereed is. Om deze verbouwing te financieren zijn ze een crowdfunding via Kapitaal Op Maat gestart. Op dit moment is 45% van de financieringsbehoefte gerealiseerd. Anja en Robert geven het project een boost door het geboden rentepercentage te verhogen naar 8% en daarnaast breiden ze de zekerheden voor investeerders uit met een eerste hypothecaire inschrijving op het pand in Roemenie
NaRegenDeZonvrijdag 31 mei 2019 @ 19:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 18:46 schreef Zomaarevenkijken het volgende:

[..]

Op google streetview is te zien dat de garage achter het pand gevestigd is en dat de kapsalon schijnbaar ontstaan is uit de videotheek (2009: videotheek, 2014:videotheek + kapper (1 knipbeurt is 1 huurfilm gratis), 2018: kapsalon + fysio)

Scharnerweg 81 waar de andere tijdelijke hypotheek op komt (griekse grill en pizza) zal wel de thuisbasis zijn van de leningnemer maar ziet er wat verwaarloosd uit.
Limburg, naam die moeilijk uit te spreken is, verwaarloosde panden, hoge rest schuld, hypotheek vervalt op een pand na 3jaar....... Je zal zeker niet al je geld kwijtraken maar zie toch ook wel enige risico factoren in dit project.
jsuijkervrijdag 31 mei 2019 @ 20:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 19:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Limburg, naam die moeilijk uit te spreken is, verwaarloosde panden, hoge rest schuld, hypotheek vervalt op een pand na 3jaar....... Je zal zeker niet al je geld kwijtraken maar zie toch ook wel enige risico factoren in dit project.
Zonder vervallen van hypotheek na 3 jaar had ik hem erg leuk gevonden. Nu toch wel twijfel (ook met het eerder genoemde verschil in aankoop en taxatie waarde van het andere pand)
NaRegenDeZonzaterdag 1 juni 2019 @ 06:48
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 20:33 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Zonder vervallen van hypotheek na 3 jaar had ik hem erg leuk gevonden. Nu toch wel twijfel (ook met het eerder genoemde verschil in aankoop en taxatie waarde van het andere pand)
Nog even het woz waarde loket bekeken. Er bestaat:
Scharnerweg 137A-01, 6224JD Maastricht
Scharnerweg 137A-02, 6224JD Maastricht
Scharnerweg 137B, 6224JD Maastricht
Scharnerweg 137C, 6224JD Maastricht
Ik neem aan dat gezien het bedrag van aankoop dat de in de pitch genoemde nr 137 hier alle nummers van het woz waarde loket betreft en dat die ook in hypotheek opgenomen worden.
Tjalalazaterdag 1 juni 2019 @ 08:10
quote:
0s.gif Op donderdag 30 mei 2019 12:08 schreef obligataire het volgende:
Cinque Accountancy
Mocht die binnenkort gepubliceerd worden zou je dan eventueel de teksten/cijfers van de eerste leningsaanvraag kunnen delen?
obligatairezaterdag 1 juni 2019 @ 11:49
GVE Landgo** W**lfslaar heeft blijkbaar deze maand niet betaald. Er was toch sprake van dat dit project zou worden overgenomen via een pitch van Collin? Op die laatste heb ik niet ingeschreven, is deze vol geraakt?
obligatairezaterdag 1 juni 2019 @ 11:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 juni 2019 08:10 schreef Tjalala het volgende:

[..]

Mocht die binnenkort gepubliceerd worden zou je dan eventueel de teksten/cijfers van de eerste leningsaanvraag kunnen delen?
SPOILER
Accountant Voorfinanciering & Overname
§ 40.000 Kredietbedrag
5 jaar Looptijd
§ 810,86 Maandbedrag
7.99 % Nominale rente
A Risicoklasse
100 % Actief tot: 01-05-2019
Resterend: § 0 GeÔnvesteerd: § 40.000

Bedrijfsinformatie
Naam Cinque Beheer B.V.
Sector Administratieve diensten
Stad Klazienaveen
Rechtsvorm Besloten Vennootschap (BV)
Datum van oprichting 14-12-2009
Aantal werknemers 1
Borgsteller Borgstelling in prive
Categorie Financiering van werkkapitaal

Wat doet de onderneming?

Cinque Beheer, tevens handelend onder de naam Cinque Accountancy, is gevestigd in Klazienaveen (Drenthe) en is ruim negen jaar een zelfstandig accountants kantoor. Het verzorgt onder andere de administratie, fiscale aangiftes en jaarrekeningen van MKB-ondernemingen. Daarnaast verzorgt het cursussen, prťtoetsen en een helpdeskfunctie voor Auxilium Adviesgroep te Leusden. Afgelopen jaar is het klantenbestand significant toegenomen, wat ook geresulteerd heeft in meer omzet en verbeterd resultaat.

Waarvoor is de lening bedoeld?

De financiering wordt gebruikt als werkkapitaal, voorfinanciering van nieuwe klanten, zodat de Cinque Beheer gestaag verder kan groeien. Daarnaast zal het gebruikt worden voor de overname van een ander accountantskantoor.
SPOILER
Winst- en verliesrekening

Jaarrekeningen

31-12-2017

Jaarrekeningen

31-12-2016

Jaarrekeningen

31-12-2015
Omzet § 109.700 § 88.400 § 0
Brutomarge § 109.700 § 88.400 § 0
Personeelskosten § 14.300 § 22.900 § 0
Overige kosten § 49.600 § 40.300 § 0
Bedrijfsresultaat § 45.800 § 25.200 § 0
Financieel resultaat § -3.600 § -2.300 § 0
Winst § 42.200 § 22.900 § 0


Balansoverzicht

Jaarrekeningen

31-12-2017

Jaarrekeningen

31-12-2016

Jaarrekeningen

31-12-2015
Activa § 155.100 § 108.000 § 0
Vlottende activa § 86.500 § 54.800 § 0
Vaste activa § 68.600 § 53.200 § 0
Overige activa § 0 § 0 § 0
Passiva § 155.100 § 108.000 § 0
Eigen vermogen § 74.200 § 31.900 § 0
Reserves § 0 § 0 § 0
Kortlopende schulden § 29.100 § 37.900 § 0
Langlopende schulden § 51.800 § 38.200 § 0
Overige schulden § 0 § 0 § 0
---
Ik heb hierover al contact gehad met A4F en men was niet bekend met dit extra krediet via FNC. De nieuwe lening is overigens vťťl groter. Mijn indruk, als ik kijk naar de te betalen goodwill, is het over te nemen bedrijf veel groter dan zijn eigen winkel.

Ze komen er nog op terug. Men had op zich een hele gunstige indruk van deze ondernemer maar men vond het ook vreemd dat dit eerdere krediet niet gemeld is. Wordt vervolgd.

[ Bericht 7% gewijzigd door obligataire op 01-06-2019 12:02:41 ]
Tjalalazaterdag 1 juni 2019 @ 12:09
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 juni 2019 11:55 schreef obligataire het volgende:

[..]

SPOILER
Accountant Voorfinanciering & Overname
§ 40.000 Kredietbedrag
5 jaar Looptijd
§ 810,86 Maandbedrag
7.99 % Nominale rente
A Risicoklasse
100 % Actief tot: 01-05-2019
Resterend: § 0 GeÔnvesteerd: § 40.000

Bedrijfsinformatie
Naam Cinque Beheer B.V.
Sector Administratieve diensten
Stad Klazienaveen
Rechtsvorm Besloten Vennootschap (BV)
Datum van oprichting 14-12-2009
Aantal werknemers 1
Borgsteller Borgstelling in prive
Categorie Financiering van werkkapitaal

Wat doet de onderneming?

Cinque Beheer, tevens handelend onder de naam Cinque Accountancy, is gevestigd in Klazienaveen (Drenthe) en is ruim negen jaar een zelfstandig accountants kantoor. Het verzorgt onder andere de administratie, fiscale aangiftes en jaarrekeningen van MKB-ondernemingen. Daarnaast verzorgt het cursussen, prťtoetsen en een helpdeskfunctie voor Auxilium Adviesgroep te Leusden. Afgelopen jaar is het klantenbestand significant toegenomen, wat ook geresulteerd heeft in meer omzet en verbeterd resultaat.

Waarvoor is de lening bedoeld?

De financiering wordt gebruikt als werkkapitaal, voorfinanciering van nieuwe klanten, zodat de Cinque Beheer gestaag verder kan groeien. Daarnaast zal het gebruikt worden voor de overname van een ander accountantskantoor.
SPOILER
Winst- en verliesrekening

Jaarrekeningen

31-12-2017

Jaarrekeningen

31-12-2016

Jaarrekeningen

31-12-2015
Omzet § 109.700 § 88.400 § 0
Brutomarge § 109.700 § 88.400 § 0
Personeelskosten § 14.300 § 22.900 § 0
Overige kosten § 49.600 § 40.300 § 0
Bedrijfsresultaat § 45.800 § 25.200 § 0
Financieel resultaat § -3.600 § -2.300 § 0
Winst § 42.200 § 22.900 § 0


Balansoverzicht

Jaarrekeningen

31-12-2017

Jaarrekeningen

31-12-2016

Jaarrekeningen

31-12-2015
Activa § 155.100 § 108.000 § 0
Vlottende activa § 86.500 § 54.800 § 0
Vaste activa § 68.600 § 53.200 § 0
Overige activa § 0 § 0 § 0
Passiva § 155.100 § 108.000 § 0
Eigen vermogen § 74.200 § 31.900 § 0
Reserves § 0 § 0 § 0
Kortlopende schulden § 29.100 § 37.900 § 0
Langlopende schulden § 51.800 § 38.200 § 0
Overige schulden § 0 § 0 § 0
---
Ik heb hierover al contact gehad met A4F en men was niet bekend met dit extra krediet via FNC. De nieuwe lening is overigens vťťl groter. Mijn indruk, als ik kijk naar de te betalen goodwill, is het over te nemen bedrijf veel groter dan zijn eigen winkel.

Ze komen er nog op terug. Men had op zich een hele gunstige indruk van deze ondernemer maar men vond het ook vreemd dat dit eerdere krediet niet gemeld is. Wordt vervolgd.
Dank je wel, wel bijzonder dat dit niet bekend was.
obligatairezaterdag 1 juni 2019 @ 12:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 juni 2019 12:09 schreef Tjalala het volgende:

[..]

Dank je wel, wel bijzonder dat dit niet bekend was.
Ze hebben 'm direct gebeld maar hij was met vakantie. Ik hoop niet dat er straks ook nog een kredietaanvraag bij KOM of zo opduikt :D
NaRegenDeZonzaterdag 1 juni 2019 @ 19:16
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 juni 2019 11:49 schreef obligataire het volgende:
GVE Landgo** W**lfslaar heeft blijkbaar deze maand niet betaald. Er was toch sprake van dat dit project zou worden overgenomen via een pitch van Collin? Op die laatste heb ik niet ingeschreven, is deze vol geraakt?
Klopt ik zit ook in GvE project en heb Collin project ook niet meegenomen.
Was ook onaangenaam verrast door bericht GvE. Heb inmiddels contact gehad met GvE hieromtrent men heeft mij beloofd direct actie te ondernemen.
kopersneekzondag 2 juni 2019 @ 16:45
GVE 17663

SPOILER
In mei 2019 informeerden wij u over het aangesproken depot bedrag van project 17663 | Wav-e XL Studio Amsterdam voor termijn 12. De betaling van deze termijn hebben wij nog niet ontvangen. Voor termijn 13 ontvingen wij ook een storno terug. Geldvoorelkaar.nl heeft daarom het depotbedrag moeten aanwenden voor de betaling van ook de 13e maandtermijn van dit project. Het depotbedrag van deze lening dekt maximaal 2 maandtermijnen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren. Aangaande de betaalverplichtingen blijft Geldvoorelkaar.nl in contact met de geldnemer, de heer Timmerman.
Check net de site
SPOILER
, daar is de locatie Amsterdam sinds enige dagen van verdwenen... :{
obligatairezondag 2 juni 2019 @ 23:20
quote:
0s.gif Op zondag 2 juni 2019 16:45 schreef kopersneek het volgende:
GVE 17663

SPOILER
In mei 2019 informeerden wij u over het aangesproken depot bedrag van project 17663 | Wav-e XL Studio Amsterdam voor termijn 12. De betaling van deze termijn hebben wij nog niet ontvangen. Voor termijn 13 ontvingen wij ook een storno terug. Geldvoorelkaar.nl heeft daarom het depotbedrag moeten aanwenden voor de betaling van ook de 13e maandtermijn van dit project. Het depotbedrag van deze lening dekt maximaal 2 maandtermijnen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren. Aangaande de betaalverplichtingen blijft Geldvoorelkaar.nl in contact met de geldnemer, de heer Timmerman.
Check net de site
SPOILER
, daar is de locatie Amsterdam sinds enige dagen van verdwenen... :{
Ik ben nog niet pessimistisch gezien de zekerheden:
SPOILER
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Naast de hoofdelijke aansprakelijkheid in privť, tekenen beide holdings mee als medegeldnemer. De bedrijfsinventaris en banksaldi van Carpenter Mobility Solutions B.V. worden verpand en de depotregeling is van toepassing voor het geval wij tijdelijk niet aan de betaalverplichting van een maandtermijn kunnen voldoen.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Carpenter Mobility Solutions BV.

Medegeldnemers zijn:

Carpenter II Holding B.V. (G-PD% 0,35% en Creditsafe score 70). Deze holding is in november 2017 van naam veranderd. Creditsafe heeft de naamwijziging nog niet doorgevoerd, en hanteert de oude naam P.W. Holding B.V.
Carpenter Holding B.V. (G-PD% 0,30% en Creditsafe score 73).
P.W. Timmerman, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privť. Deze is op dit moment van morele waarde.
N.J. Timmerman, die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privť. Deze is op dit moment van materiŽle waarde.

De risicoclassificatie 2 is berekend op basis van de samengevoegde cashflows van Carpenter Holding II B.V. en Carpenter Holding B.V.
bridgetofarmaandag 3 juni 2019 @ 05:45
quote:
0s.gif Op zondag 2 juni 2019 16:45 schreef kopersneek het volgende:
GVE 17663

SPOILER
In mei 2019 informeerden wij u over het aangesproken depot bedrag van project 17663 | Wav-e XL Studio Amsterdam voor termijn 12. De betaling van deze termijn hebben wij nog niet ontvangen. Voor termijn 13 ontvingen wij ook een storno terug. Geldvoorelkaar.nl heeft daarom het depotbedrag moeten aanwenden voor de betaling van ook de 13e maandtermijn van dit project. Het depotbedrag van deze lening dekt maximaal 2 maandtermijnen. Bij de geldnemer rust de verplichting het depot onmiddellijk aan te zuiveren. Aangaande de betaalverplichtingen blijft Geldvoorelkaar.nl in contact met de geldnemer, de heer Timmerman.
Check net de site
SPOILER
, daar is de locatie Amsterdam sinds enige dagen van verdwenen... :{
In jouw situatie zou ik dit melden bij GVE
bleyenburgmaandag 3 juni 2019 @ 10:42
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het aannamebeleid bij FNC radicaal op de schop is gegaan.....
obligatairemaandag 3 juni 2019 @ 11:18
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 10:42 schreef bleyenburg het volgende:
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het aannamebeleid bij FNC radicaal op de schop is gegaan.....
Oh? Geen oplichters en bijna failliete sukkelaars meer? Ik ben benieuwd 😉
escortmk2maandag 3 juni 2019 @ 12:33
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 10:42 schreef bleyenburg het volgende:
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het aannamebeleid bij FNC radicaal op de schop is gegaan.....
mee eens, en dan wordt het tijd dat ik weer eens wat serieuzer naar dit platform ga kijken.

Edit: opmerkingen van naregendezon en horsemen zijn ook wel zinnig, denk dat ik me de moeite toch maar bespaar

[ Bericht 9% gewijzigd door escortmk2 op 03-06-2019 23:47:18 ]
PONmaandag 3 juni 2019 @ 12:53
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 10:42 schreef bleyenburg het volgende:
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het aannamebeleid bij FNC radicaal op de schop is gegaan.....
Op welke observaties baseer je deze stelling? Wat heb ik gemist?
kopersneekmaandag 3 juni 2019 @ 13:13
Vervroegde aflossing Collin - Beyond Outdoor :P

SPOILER
Via deze weg willen wij u informeren over de vervroegde algehele aflossing van de lopende lening van Beyond Oudoor, met leningnummer 27407. Dit betekent dat u naast de reguliere rente en aflossing van de maand juni ook nog zes extra rentetermijnen ontvangt naast de volledige aflossing van uw openstaande bedrag conform onze algemene voorwaarden versie 1 april 2018.

Bedrag is al bijgeschreven..
NaRegenDeZonmaandag 3 juni 2019 @ 13:29
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 juni 2019 06:48 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Nog even het woz waarde loket bekeken. Er bestaat:
Scharnerweg 137A-01, 6224JD Maastricht
Scharnerweg 137A-02, 6224JD Maastricht
Scharnerweg 137B, 6224JD Maastricht
Scharnerweg 137C, 6224JD Maastricht
Ik neem aan dat gezien het bedrag van aankoop dat de in de pitch genoemde nr 137 hier alle nummers van het woz waarde loket betreft en dat die ook in hypotheek opgenomen worden.
Inmiddels bevestiging van Collin gekregen dat inderdaad alle 4 de woz adressen onder het project en hypotheek vallen.

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 03-06-2019 13:34:40 ]
bleyenburgmaandag 3 juni 2019 @ 13:50
@ PON: aantal gepubliceerde pitches en verdeling per risico categorie is drastisch gedaald/veranderd, de laatste paar weken.

@ Obli: sterker nog......zowat helemaal niks meer
Horsemenmaandag 3 juni 2019 @ 14:28
Dank je wel “Dankjewel!” voor het gebruiken van mijn investeringslink bij Lender & Spender.
We hebben beide §25,- welkom bonus ontvangen _O_

Als er nog investeerders zijn die van plan zijn om te gaan investeren via Lender & Spender dan kan je dit eventueel doen via deze link: https://www.lenderspender.nl/r/m24nooo
We ontvangen dan beide een welkom bonus (zie voorwaarden * ) van §25,-.
quote:
* Voorwaarden:
• De bonus wordt alleen toegekend wanneer een nieuwe investeerder zich registreert via je persoonlijke link en binnen zes maanden na registratie minimaal § 1.000 investeert.
• Indien dezelfde persoon door meer investeerders wordt uitgenodigd wordt de bonus toegekend op basis van de link waarmee is geregistreerd.
• De bonus wordt uitgekeerd als een nieuwe investering op je account en het account van de nieuwe investeerder.
• De bonus kan worden ingetrokken indien misbruik wordt geconstateerd.
Kijk uiteraard wel eerst heel goed naar alle voorwaarden en risico's of een investering via dit platform iets voor je is!

De spreiding is overigens inmiddels over 842 leningen. Zelf zit ik zit inmiddels ruim 1,5 jaar bij deze club. Volgens de site zit ik op een netto rendement van 4,3%. Als ik alle achterstanden van 2 of meer maanden volledig afboek zou ik op dit moment op 3,7% netto uitkomen (uiteraard exclusief de welkom bonussen)
djh77maandag 3 juni 2019 @ 15:07
Vakantiewoning Landal SiG is ook weer volgegooid
#fundingzekerheid
Horsemenmaandag 3 juni 2019 @ 15:12
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 15:07 schreef djh77 het volgende:
Vakantiewoning Landal SiG is ook weer volgegooid
#fundingzekerheid
Ja, dit stinkt en komt niet op een open en eerlijke manier tot stand.
kopersneekmaandag 3 juni 2019 @ 16:08
quote:
14s.gif Op maandag 3 juni 2019 15:12 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, dit stinkt en komt niet op een open en eerlijke manier tot stand.
Jullie bedoelen deze toch?

SPOILER
Wat stinkt hier dan precies? Deze heeft toch een tijdje open gestaan voor iedereen?
NaRegenDeZonmaandag 3 juni 2019 @ 16:15
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 10:42 schreef bleyenburg het volgende:
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het aannamebeleid bij FNC radicaal op de schop is gegaan.....
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 11:18 schreef obligataire het volgende:

[..]

Oh? Geen oplichters en bijna failliete sukkelaars meer? Ik ben benieuwd 😉
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 13:50 schreef bleyenburg het volgende:
@ PON: aantal gepubliceerde pitches en verdeling per risico categorie is drastisch gedaald/veranderd, de laatste paar weken.

@ Obli: sterker nog......zowat helemaal niks meer
Naar mijn idee is er weinig verandering in het aanname beleid bij Funding Circle.
Naar mijn idee worden er alleen maar minder projecten op de site gepubliceerd daar een (groot) deel rechtstreeks gefinancierd wordt uit de 100 Miljoen euro die men gekregen heeft van de EIB en de 25 miljoen van een andere grote beleggingsinstelling. zie ingesloten artikel.
https://www.fundingcircle(...)en-via-fundingcircle

Wij als kleine beleggers moeten hier helemaal niet blij mee zijn daar ervoor ons weinig keus meer over blijft bij FNC. Ik heb de laatste maand niets meer bij FNC gedaan daar er gewoon geen aardige projecten meer zijn door de afroming voor deze groot investeerders.

Naast het laag houden van de rente door ECB frustreert het Europese instituut EIB nu ook deze markt door zo maar even 100 miljoen euro in Funding Circle te pompen. Je kan als kleine belegger steeds moeilijker een beetje rendement maken. :(
Horsemenmaandag 3 juni 2019 @ 17:09
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 16:15 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

[..]

[..]

Naar mijn idee is er weinig verandering in het aanname beleid bij Funding Circle.
Naar mijn idee worden er alleen maar minder projecten op de site gepubliceerd daar een (groot) deel rechtstreeks gefinancierd wordt uit de 100 Miljoen euro die men gekregen heeft van de EIB en de 25 miljoen van een andere grote beleggingsinstelling. zie ingesloten artikel.
https://www.fundingcircle(...)en-via-fundingcircle

Wij als kleine beleggers moeten hier helemaal niet blij mee zijn daar ervoor ons weinig keus meer over blijft bij FNC. Ik heb de laatste maand niets meer bij FNC gedaan daar er gewoon geen aardige projecten meer zijn door de afroming voor deze groot investeerders.

Naast het laag houden van de rente door ECB frustreert het Europese instituut EIB nu ook deze markt door zo maar even 100 miljoen euro in Funding Circle te pompen. Je kan als kleine belegger steeds moeilijker een beetje rendement maken. :(
Ik ben bang dat NRDZ gelijk heeft.
Ik heb de afgelopen periode geen enkele verbetering van het aanbod kunnen ontdekken alleen vťťl minder projecten. Ik heb ook al in geen weken een project meegenomen.
bleyenburgmaandag 3 juni 2019 @ 17:45
dat zou inderdaad zomaar kunnen NRDZ en Horsemen.

ben benieuwd of die beleggingsinstelling een groot aantal defaults accepteert of dat die zich ook tegen het aanname beleid aan gaan bemoeien
NaRegenDeZonmaandag 3 juni 2019 @ 18:28
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 17:45 schreef bleyenburg het volgende:
dat zou inderdaad zomaar kunnen NRDZ en Horsemen.

ben benieuwd of die beleggingsinstelling een groot aantal defaults accepteert of dat die zich ook tegen het aanname beleid aan gaan bemoeien
Van de EIB https://www.eib.org/en/ hoef je niets te verwachten. t.a.v. het bemoeien met default percentages.
Deze gasten hebben als doelstelling MKB te promoten en banen te scheppen en geen winstdoelstelling.
Dus als ze hun geld op den lange duur voor het grootste deel terug krijgen is het goed. Gaat er een paar % verloren is het ook niet zo'n groot probleem. Immers men kan er mee schermen dat men het MKB ondersteunt heeft en banen heeft gecreŽerd dat zijn nl. hun doelstellingen.
Deze instellingen als EIB lenen zelf tegen nul bij de ECB of krijgen zelfs geld toe als ze geld opnemen.
tnhbmaandag 3 juni 2019 @ 19:09
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 05:45 schreef bridgetofar het volgende:
quote:

Op zondag 2 juni 2019 16:45 schreef kopersneek het volgende:

GVE 17663

SPOILER
Check net de site
SPOILER1
, daar is de locatie Amsterdam sinds enige dagen van verdwenen...
In jouw situatie zou ik dit melden bij GVE
Wat een geklungel van GVE:

SPOILER
Een paar minuten research geeft www.pulsehealtsudio.nl en www.carpentergroep.nl met veel meer info. Vervolgens KvK raadplegen en je ziet dat er een volledige juridische herschikking plaatsgevonden en dat ze uit de franchise zijn gestapt twee maanden geleden, ook facebook account is netjes overgezet naar nieuwe naam
.

Ik heb dit ook maar even aan GVE gemeld, hoe makkelijk kan het soms zijn?
NaRegenDeZondinsdag 4 juni 2019 @ 10:28
FNC Nul projecten in de pijplijn voor de komende 2 dagen. Ik bedoel maar!
Crowdfunder99dinsdag 4 juni 2019 @ 10:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 10:28 schreef NaRegenDeZon het volgende:
FNC Nul projecten in de pijplijn voor de komende 2 dagen. Ik bedoel maar!
Toch vreemd, kan mij niet voorstellen dat FNC de "particuliere" markt nu opeens links laten liggen. Ook geloof ik niet in strengere selectie. Ben wel benieuwd of we nog eens de verklaring hiervoor helder krijgen. Nu ik mijn geld bij FNC niet meer kwijt kan, maar eens kijken naar andere investeringsmogelijkheden.
NaRegenDeZondinsdag 4 juni 2019 @ 11:14
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 10:55 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Toch vreemd, kan mij niet voorstellen dat FNC de "particuliere" markt nu opeens links laten liggen. Ook geloof ik niet in strengere selectie. Ben wel benieuwd of we nog eens de verklaring hiervoor helder krijgen. Nu ik mijn geld bij FNC niet meer kwijt kan, maar eens kijken naar andere investeringsmogelijkheden.
Als je afzet aan leningen in DE en NL gezamenlijk ongeveer 200 Milj. per jaar is en je krijgt naar wij weten al 125 Milj van de deze 2 grote partijen dan blijft er minder over voor de overige investeerders. En misschien zijn er nog wel meer grote partijen waarvan wij niet weten dat die geld wegzetten via FNC.

Niet links maar wel minder.

De grote klant is koning. Beter als het sappelen met al die individuelen particulieren die ook nog eens allemaal wat te zeuren hebben over individuele projecten en defaults. :)

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 04-06-2019 11:20:08 ]
Mynheer007dinsdag 4 juni 2019 @ 11:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 11:14 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Als je afzet aan leningen in DE en NL gezamenlijk ongeveer 200 Milj. per jaar is en je krijgt naar wij weten al 125 Milj van de deze 2 grote partijen dan blijft er minder over voor de overige investeerders. En misschien zijn er nog wel meer grote partijen waarvan wij niet weten dat die geld wegzetten via FNC.

Niet links maar wel minder.

De grote klant is koning. Beter als het sappelen met al die individuelen particulieren die ook nog eens allemaal wat te zeuren hebben over individuele projecten en defaults. :)
Dat verklaart inderdaad een hoop. Het wordt me trouwens niet helemaal duidelijk of het geld eenmalig geinvesteerd wordt, of dat aflossing en rente hergeinvesteerd wordt. Mocht het laatste het geval zijn, dan is het effect nog veel groter.
xzazdinsdag 4 juni 2019 @ 11:26
Je zou zeggen; bijna tijd voor een crisis zodat de banken hun geld weer op zak houden :)
escortmk2dinsdag 4 juni 2019 @ 11:49
Poehee, die “hypothecaire zekerheid” van papa john bij Collin trekt me over de streep 🤔
NaRegenDeZondinsdag 4 juni 2019 @ 11:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 11:49 schreef escortmk2 het volgende:
Poehee, die “hypothecaire zekerheid” van papa john bij Collin trekt me over de streep 🤔
Als je de Hypothecaire zekerheden bij dit project goed leest stelt het niet veel voor. De enige zekerheid die naar mijn idee wel geld in het laadje zou kunnen brengen als het misgaat is :

De franchisegever van Papa John’s (Dun & Bradstreet score: Laag risico) geeft een gelijkblijvende terugkoopverklaring af van § 60.000,- voor de roerende zaken gedurende de looptijd van de lening.

Laat deze dan ook links liggen.
escortmk2dinsdag 4 juni 2019 @ 12:15
Was inderdaad cynisch bedoeld ja!

(En weer blijft HCN voor mij een van de weinige platforms waar ik wat met horeca doe)
dyna18dinsdag 4 juni 2019 @ 16:51
quote:
Mag een belegger op het boekenonderzoek en de gestelde zekerheden bij een crowdfundbelegging vertrouwen? Nee, zegt de rechtbank van Zeeland-West-Brabant. Een investeerder die bewust kiest voor extra risico moet niet zeuren als het misgaat.

Rechtszaak

Chris Vuijk, een actieve investeerder in crowdfundingprojecten, is een van hen. Hij voelt zich opgelicht door het platform Collin Crowdfund en spande een rechtszaak aan. Voor zover bekend is het voor het eerst dat een boze investeerder dat doet. Doorgaans leggen crowdfunders enkele duizenden euro's in en bij mislukking van het project loont een gang naar de rechter niet. Maar voor Vuijk telt het principe.

'Vals gevoel van veiligheid'

De geboden zekerheden waren op drijfzand gebaseerd, stelt Vuijk, die §5000 investeerde. 'Collin Crowdfund heeft een vals gevoel van veiligheid gecreŽerd.Op het onderpand, de woning van de kredietvrager, lag al twee jaar gedeeltelijk beslag. Het kredietrisico was daardoor veel hoger dan waar beleggers op hadden gerekend.

Failliet

VacuMedical kwam in de problemen en werd in juli 2018 failliet verklaard. Er kwam een schikkingsvoorstel van §15.000 om het restant van de lening ŗ §94.000 af te kopen. Collin Crowdfund oordeelde dat er niks meer te halen was bij de ondernemer. Persoonlijk faillissement zou alleen maar extra kosten met zich meebrengen. Vuijk had toen ruim §2600 ontvangen van VacuMedical, iets meer dan de helft van zijn totale investering van §5000.

De rechtbank heeft bij zijn uitspraak nauwelijks gekeken naar uitgebreide pleitnota's van de twee partijen. Vuijk is een ervaren investeerder met een voorliefde voor risicovolle investeringen en had beter moeten weten, oordeelt de rechter.
https://www.crowdfundmark(...)-crowdfundingproject

Mooi is dat, Als ze daar zo mee weg kunnen komen, kunnen de platformen dus helemaal los met nergens op gebaseerde zekerheden.
escortmk2dinsdag 4 juni 2019 @ 19:28
https://www.geldvoorelkaa(...)talingen-plaats.aspx

Geen mail of betaling van GVE gezien...
Tjalaladinsdag 4 juni 2019 @ 19:39
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 19:28 schreef escortmk2 het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)talingen-plaats.aspx

Geen mail of betaling van GVE gezien...
Hier wel gezien en ontvangen. Misschien dat er net in 2 weken niks voor je is binnengekomen?
escortmk2dinsdag 4 juni 2019 @ 20:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 19:39 schreef Tjalala het volgende:

[..]

Hier wel gezien en ontvangen. Misschien dat er net in 2 weken niks voor je is binnengekomen?
ik verwacht tenminste 3 betalingen die al enige tijd probleemloos lopen + 1 of 2 nieuwe projecten waarvan ik de eerste betaling nog moet gaan ontvangen.

SPOILER
chillers, sugar spice, spare ribbs veghel
Horsemendinsdag 4 juni 2019 @ 20:51
quote:
12s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 20:24 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

ik verwacht tenminste 3 betalingen die al enige tijd probleemloos lopen + 1 of 2 nieuwe projecten waarvan ik de eerste betaling nog moet gaan ontvangen.

SPOILER
chillers, sugar spice, spare ribbs veghel
Hier netjes de verzamelbetaling alsmede 2 nabetalingen ontvangen.
Vioolblokdinsdag 4 juni 2019 @ 21:01
De bandenboer uit Zutphen van Collin heeft weer een betaling gedaan.
Loopt nu nog twee maanden achter
Frankvdldinsdag 4 juni 2019 @ 21:17
Net als in 2017 doet Crowdfundmarkt een onderzoek naar investeerders via crowdfunding. Bonus dit jaar: onder de deelnemers verloten ze 3 unieke Mean Louie's Gin flessen. Meedoen kan t/m zondag 16 juni via deze link.
109796dinsdag 4 juni 2019 @ 21:57
Ik begrijp niet waarom de twee projecten op new funding niet snel vollopen, lijken mij toch mooie projecten.

Iemand een idee?
Ron1986dinsdag 4 juni 2019 @ 22:24
quote:
12s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 20:24 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

ik verwacht tenminste 3 betalingen die al enige tijd probleemloos lopen + 1 of 2 nieuwe projecten waarvan ik de eerste betaling nog moet gaan ontvangen.

SPOILER
chillers, sugar spice, spare ribbs veghel
De 1ste zit ik idd ook in en daar ook nog niks van gezien, wellicht iets vertraagd ofzo. Wel andere betalingen mogen ontvangen.
ETphonehomewoensdag 5 juni 2019 @ 03:27
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 21:57 schreef 109796 het volgende:
Ik begrijp niet waarom de twee projecten op new funding niet snel vollopen, lijken mij toch mooie projecten.

Iemand een idee?
Misschien het feit dat er niet afgelost wordt gedurende de looptijd, en het risico van voortijdige herfinanciering?
Ik heb ze overigens allebei meegenomen, mijn eerste projecten bij Newfunding. Heb er dus 1 vooruit betaald, want wist toen nog niet dat je ook voor achteraf betalen kon kiezen.
Het verbaast mij ook dat ze zo langzaam vollopen.
escortmk2woensdag 5 juni 2019 @ 06:36
‘Tientallen kleine bedrijven failliet door hoge kosten crowdfunding'
https://nos.nl/l/2287671
Ron1986woensdag 5 juni 2019 @ 08:08
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 06:36 schreef escortmk2 het volgende:
‘Tientallen kleine bedrijven failliet door hoge kosten crowdfunding'
https://nos.nl/l/2287671
Dit was allang bekend, maar word nu bevestigd 8)7
Ja in feite is Funding Circle hierin fout door de bedrijven toch een lening te verstrekken, het zijn veelal de kleine zzpers die er aan onder doorgaan. Als ZZP er sta je altijd privť garant.
Sommige hebben al diverse andere leningen en dat stapelt zich natuurlijk op..
Mynheer007woensdag 5 juni 2019 @ 08:15
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 06:36 schreef escortmk2 het volgende:
‘Tientallen kleine bedrijven failliet door hoge kosten crowdfunding'
https://nos.nl/l/2287671
Heb het onderzoek niet ingezien, maar volgens mij had de titel net zo goed kunnen zijn: "faillisement tientallen kleine bedrijven een paar maanden uitgesteld door crowdfunding".

Als je gedwongen wordt om geld te lenen tegen 20%, dan zou je zonder waarschijnlijk al failliet zijn gegaan.
petercwoensdag 5 juni 2019 @ 08:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 20:51 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Hier netjes de verzamelbetaling alsmede 2 nabetalingen ontvangen.
Ook hier keurig de betaling ontvangen gisteren, OPMl de betalingen van de leningen met betaald datum a h eind van de maand, zeg van 29e , 30e, 31e zitten er niet bij, en komen met de volgende run. Betaalmail was ook al vlgs mij afgelopen vrijdag verzonden.

Verzamelbetalingen van GVE, ik ben er tevreden over. Het tussendoor direct doorbetalen van achterstandsprojecten is ook OKE
petercwoensdag 5 juni 2019 @ 08:25
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 06:36 schreef escortmk2 het volgende:
‘Tientallen kleine bedrijven failliet door hoge kosten crowdfunding'
https://nos.nl/l/2287671
Failliet door de hoge kosten van de kredietverstrekking of ligt de oorzaak ook niet "deels" bij de ondernemer. Reflectie, de schuld buiten jezelf leggen....
NaRegenDeZonwoensdag 5 juni 2019 @ 08:44
Hier het hele artikel/onderzoek. Ook onze super coach Ies Bos (die bij mij al lang in de ban zit)van Collin Krijgt er behoorlijk van langs van een leninggever. https://www.groene.nl/artikel/grote-plannen-hoge-rentes

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 05-06-2019 08:58:39 ]
Ron1986woensdag 5 juni 2019 @ 08:48
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 08:15 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Heb het onderzoek niet ingezien, maar volgens mij had de titel net zo goed kunnen zijn: "faillisement tientallen kleine bedrijven een paar maanden uitgesteld door crowdfunding".

Als je gedwongen wordt om geld te lenen tegen 20%, dan zou je zonder waarschijnlijk al failliet zijn gegaan.
Toch vind ik dat Funding Circle dan ook kon zeggen, jij bent niet krediet waardig wij verstrekken je geen krediet.
Bengerwoensdag 5 juni 2019 @ 09:49
Het deel van de kritiek wat ik terecht vind is dat FNC ook een deel van de leningen via institutionele beleggers vult. Dat is geen crowdfunding en zou niet moeten kunnen binnen de ontheffing voor crowdfunding. Hier wordt het toezicht omzeilt op een manier waarvoor de regeling voor crowdfunding niet bedoeld is.
gaanmetdiebanaanwoensdag 5 juni 2019 @ 09:54
quote:
12s.gif Op woensdag 5 juni 2019 08:25 schreef peterc het volgende:

[..]

Failliet door de hoge kosten van de kredietverstrekking of ligt de oorzaak ook niet "deels" bij de ondernemer. Reflectie, de schuld buiten jezelf leggen....
Precies dat. Zeker als je failliet gaat kort nadat de lening is verstrekt heeft een hoge rente daar vrij weinig mee te maken lijkt me, je liquiditeit zou immers maximaal moeten zijn. Dan ben je gewoon te optimistisch geweest.

Dat verhaal van Verhoeks en Wi-Care in het artikel betreft overigens helemaal geen hoge rente (7%) maar een hogere lening dan ze eigenlijk wilde. Het rare is dat ze al het geld wel heeft gebruikt en nodig heeft gehad, dat de gewenste uitbreiding wel iets oplevert maar wat langer heeft geduurd dan gedacht. Maar dat ligt aan de accountant, de Collin coach en Collin zelf, die hadden haar kennelijk tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. :N
Crowdfunder99woensdag 5 juni 2019 @ 09:54
quote:
1s.gif Op woensdag 5 juni 2019 08:44 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Hier het hele artikel/onderzoek. Ook onze super coach Ies Bos (die bij mij al lang in de ban zit)van Collin Krijgt er behoorlijk van langs van een leninggever. https://www.groene.nl/artikel/grote-plannen-hoge-rentes
Zou dit ook 1 van de redenen kunnen zijn van het verminderde aanbod door FNC ?
kopersneekwoensdag 5 juni 2019 @ 09:56
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 08:48 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Toch vind ik dat Funding Circle dan ook kon zeggen, jij bent niet krediet waardig wij verstrekken je geen krediet.
Ik denk dat het % "wij verstrekken u geen krediet" vanuit FNC best erg hoog is. Diegene die toch de lening krijgen zullen dus een bepaalde kredietwaardigheid bezitten. Als jij als ondernemer een klus kunt doen waartegen je voor 20% moet lenen (omdat je naast een schroevendraaier en een kurkentrekker niets hebt) maar je verwacht een winst te kunnen halen van 50% is dat toch een prima beslissing? Dat er niets geks moet gebeuren lijkt mij evident, maar dat geldt voor alle ondernemers...

En eens met Benger, de Crowd ontbreekt bij de Funding...

Aan de andere kant draagt de extra omzet het bij aan de stabiliteit van FnC want meer inkomsten dus meer geld voor R&D, de afdeling Incasso, de bolletjes kleurders Jaap en Klaas etc. Daar ben ik dan wel weer blij mee...
Bengerwoensdag 5 juni 2019 @ 10:05
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 09:56 schreef kopersneek het volgende:

[...]

En eens met Benger, de Crowd ontbreekt bij de Funding...

Aan de andere kant draagt de extra omzet het bij aan de stabiliteit van FnC want meer inkomsten dus meer geld voor R&D, de afdeling Incasso, de bolletjes kleurders Jaap en Klaas etc. Daar ben ik dan wel weer blij mee...
Ja, maar kies dan voor een opzet waarbij er altijd sprake is van crowdfunding, waarbij de crowd bijvoorbeeld eerst mag investeren en als het zo niet vol komt laat je de grote jongens het vullen. Of laat ze bij elke lening voor een vast percentage van het leenbedrag mee doen als 1 van de crowd. Of een combinatie.
crowd-fundiwoensdag 5 juni 2019 @ 10:29
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 10:05 schreef Benger het volgende:

[..]

Ja, maar kies dan voor een opzet waarbij er altijd sprake is van crowdfunding, waarbij de crowd bijvoorbeeld eerst mag investeren en als het zo niet vol komt laat je de grote jongens het vullen. Of laat ze bij elke lening voor een vast percentage van het leenbedrag mee doen als 1 van de crowd. Of een combinatie.
Je bedoelt iets als het october-model. De eerste 51% zijn voor de "gekwalificeerde investeerders en instellingen". De volgende 49% voor de crowd. Maar dan wel met fundingzekerheid door de eersten.
dyna18woensdag 5 juni 2019 @ 13:26
quote:
1s.gif Op woensdag 5 juni 2019 08:44 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Hier het hele artikel/onderzoek. Ook onze super coach Ies Bos (die bij mij al lang in de ban zit)van Collin Krijgt er behoorlijk van langs van een leninggever. https://www.groene.nl/artikel/grote-plannen-hoge-rentes
Goed ook dat dat ABN-AMRO debacle nog een keer genoemd wordt.
Was dan ook pure diefstal van de Crowdfunding gelden.
Crowdfunder99woensdag 5 juni 2019 @ 14:02
Faillissement project InVestorMatch:

SPOILER
Beste investeerder,
Het bedrijf APPTomorrow BV is failliet verklaard. De laatste termijn (nog niet uitgekeerd aan u) is gestorneerd. Nadat wij geen contact kregen met de ondernemer hierover, blijkt dat deze op 21 mei 2019 faillissement heeft aangevraagd. Dit tot grote verassing, daar wij geen signalen hebben ontvangen van de ondernemer dat het niet goed ging.

Wij zijn druk om de ondernemer te pakken te krijgen, tot op heden zonder resultaat. Wij dienen de vordering (ondernemer is persoonlijk aansprakelijk) in bij de curator. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.
NaRegenDeZonwoensdag 5 juni 2019 @ 14:34
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 13:26 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Goed ook dat dat ABN-AMRO debacle nog een keer genoemd wordt.
Was dan ook pure diefstal van de Crowdfunding gelden.
Ja het hele artikel is denk ik waard om te lezen en geeft een goed inzicht in hoe het soms verkeerd kan gaat. Aan de andere kant ademt het ook wel een beetje de sfeer uit dat de ondernemers zielig zijn en er in geluisd worden. Dat is natuurlijk niet het geval. Als ondernemer ben je er zelf bij als je tekent voor 400K met bijvoorbeeld (morele/materiŽle) hoofdelijke aansprakelijkheid. Evenzo als je andere zakelijke contracten afsluit met klanten en opdrachtgevers die je moet naleven. De ondernemerswereld is niet voor watjes.

Overigens las net dit https://www.faillissement(...)m_source=nieuwsflits
Het is er dus toch van gekomen dat Wiebke definitief ten onder is gegaan. Als ik me goed herinner was ze bij haar laatste lening niet hoofdelijk aansprakelijk toch?

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 05-06-2019 14:41:20 ]
crowd-fundiwoensdag 5 juni 2019 @ 14:54
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 14:02 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Dit tot grote verassing, daar wij geen signalen hebben ontvangen van de ondernemer dat het niet goed ging.
Van een verassing zijn er doorgaans toch wel rooksignalen. ;)
Dwarsindewegwoensdag 5 juni 2019 @ 18:01
quote:
[img]Het is er dus toch van gekomen dat Wiebke definitief ten onder is gegaan. Als ik me goed herinner was ze bij haar laatste lening niet hoofdelijk aansprakelijk toch?
“Zekerheden nieuwe financiering KOM;
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privť
Verpanding inventaris
Verpanding voorraad

De ondernemer (naam) legt zelf §20.000 in voor de verbouwing. De hoofdelijke aansprakelijkheid heeft op dit moment vooral morele waarde. De partner van onderneemster heeft een vaste baan met een hoge baanzekerheid. Verdere zekerheden zoals verpanding van inventaris en voorraad worden gevestigd ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat en zal deze worden geregistreerd bij de belastingdienst.”
NaRegenDeZonwoensdag 5 juni 2019 @ 18:25
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 14:02 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Faillissement project InVestorMatch:

SPOILER
Beste investeerder,
Het bedrijf APPTomorrow BV is failliet verklaard. De laatste termijn (nog niet uitgekeerd aan u) is gestorneerd. Nadat wij geen contact kregen met de ondernemer hierover, blijkt dat deze op 21 mei 2019 faillissement heeft aangevraagd. Dit tot grote verassing, daar wij geen signalen hebben ontvangen van de ondernemer dat het niet goed ging.

Wij zijn druk om de ondernemer te pakken te krijgen, tot op heden zonder resultaat. Wij dienen de vordering (ondernemer is persoonlijk aansprakelijk) in bij de curator. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.
Is de pitch van de site van Investormatch gehaald? Kan hem in ieder geval niet vinden. Als ik me goed herinner is het A rating van 36 maanden die ongeveer 12 maanden loopt. klopt dat?
crowd-fundiwoensdag 5 juni 2019 @ 18:40
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 18:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Is de pitch van de site van Investormatch gehaald? Kan hem in ieder geval niet vinden. Als ik me goed herinner is het A rating van 36 maanden die ongeveer 12 maanden loopt. klopt dat?
Klopt, als ik crowdfundmarkt mag geloven. Hoewel... De rating is daar niet meer terug te vinden.
NaRegenDeZonwoensdag 5 juni 2019 @ 18:46
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 14:54 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Van een verassing zijn er doorgaans toch wel rooksignalen. ;)
Ik lees deze nu pas goed! _O-
djh77woensdag 5 juni 2019 @ 19:06
Elektrisch verwarmen op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19747
Crowdfunder99woensdag 5 juni 2019 @ 20:08
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 18:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Is de pitch van de site van Investormatch gehaald? Kan hem in ieder geval niet vinden. Als ik me goed herinner is het A rating van 36 maanden die ongeveer 12 maanden loopt. klopt dat?
Betreft inderdaad A-rating, 36 maanden looptijd en 8,5% en 100.000§. Er zijn 13 betalingen gedaan.

Pitch:

SPOILER
Bedrijfsomschrijving
AppTomorrow levert zakelijke apps voor accountants-, boekhoud- en notariskantoren. AppTomorrow biedt een fullservice dienstverlening aan, van vormgeving tot ontwikkeling en van redactie tot contentbeheer. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam.

Product
De apps die AppTomorrow ontwikkelt, worden op maat gemaakt in de huisstijl van de kantoren. De App richt zich op het:
- Periodiek creŽren van relevante contactmomenten tussen kantoor en klant.
- Opbouwen van een profielendatabase van bestaande en potentiele klanten.
- Actief genereren van leads via de social media netwerken van gebruikers van de app.
- Versturen van pushberichten met relevant nieuws op basis van interesses en profiel.
- Aanbieden van up-to-date content zoals kennisbanken en maandelijkse adviezen.

Daarnaast heeft AppTomorrow OfficePortaal ontwikkeld; een klantportaal dat volledig geÔntegreerd is in de app en tevens beschikbaar is via een online webportaal.
Met OfficePortaal kunnen adviseur en klant onder andere het volgende doen:
- Privacygevoelige documentatie onderling veilig uitwisselen.
- Documenten digitaal laten ondertekenen (via de app en online webportaal).
- Het klantenportaal bevat tevens een archief dat door klant 24/7 kan worden geraadpleegd.
- OfficePortaal zorgt voor efficiŽnte en veilige communicatie tussen adviseur en klant.

Uniek concurrentievoordeel
De voordelen van AppTomorrow en OfficePortaal voor de doelgroep:
- Communicatie vanuit het huismerk van het kantoor.
- Complete oplossing voor leadgeneratie, marketing, efficiŽnte communicatie, veilig documentbeheer, digitale ondertekening en 24/7 raadplegen van een mobiel archief.
- Ingericht op privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Privacygevoelige documenten beheren en uitwisselen via beveiligde kanalen.

Klant en markt
AppTomorrow focust zich op zakelijke dienstverleners en heeft inmiddels voor 350 kantoren apps ontwikkeld. Het bedrijf heeft als primaire doelgroep gekozen voor accountants- en boekhoudkantoren (ca. 17.000 in NL). AppTomorrow is in dit segment marktleider. Ook ontwikkelt AppTomorrow apps voor notariskantoren (ca. 1.200 in NL). Advocatenkantoren volgen later.
Huidige bedrijfssituatie
De afgelopen jaren heeft het bedrijf gefocust op de ontwikkeling van de producten. De winstmarge op een verkochte app is circa 75%. AppTomorrow rekent jaarlijkse abonnementskosten met gelijke winstmarge. Het businessmodel is gericht op realisatie van herhaal-abonnementskosten. Deze recurring omzet ligt voor de komende 12 maanden al op 485.000 euro. Zodra AppTomorrow het break-even punt heeft bereikt (verwachting Q2 2018) zal de marginale winst exponentieel toenemen en zal AppTomorrow jaarlijks winst maken.

Belangrijk:
In de 48 uurs voorpublicatie heeft overleg plaats gevonden tussen IVM en een aantal potentiele investeerders in dit project. Hieruit is naar voren gekomen dat er een extra signaal van vertrouwen uit het bedrijf en zijn huidige investeerders gewenst is. Hierop is besloten de huidige lening van een van de investeerders (75k groot) achter te stellen aan de IVM crowdfundlening. Op deze lening van 75K zal pas aflossing plaatsvinden als de jaaromzet boven de 1miljoen gestegen is. Deze verandering is nu opgenomen in de berekeningen bij dit project. Het neven effect van deze liquiditeitsveruiming is dat het project nu een A rating krijgt.
Financieringsomschrijving
AppTomorrow zoekt een financiering van §100.000. Het betreft een annuiteiten lening met een looptijd van 36 maanden en 8,5% rente.

Deze financiering wordt gebruikt voor:
- Werkkapitaal
- Uitbouwen sales- en productieorganisatie
- Investering in koppelingen met de bekende boekhoudpakketten

De ondernemer en zijn holding tekenen hoofdelijk mee voor deze lening.
TisIkwoensdag 5 juni 2019 @ 20:12
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 18:46 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik lees deze nu pas goed! _O-
Ik ook.
Ik had er eerst overheen gelezen, terwijl dit er toch op de middelbare school goed in geramd is ('Moeder veraste haar kinderen ......').
Goede grap! :)

[ Bericht 6% gewijzigd door TisIk op 05-06-2019 22:17:47 ]
dyna18woensdag 5 juni 2019 @ 22:24
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 14:34 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ja het hele artikel is denk ik waard om te lezen en geeft een goed inzicht in hoe het soms verkeerd kan gaat. Aan de andere kant ademt het ook wel een beetje de sfeer uit dat de ondernemers zielig zijn en er in geluisd worden. Dat is natuurlijk niet het geval. Als ondernemer ben je er zelf bij als je tekent voor 400K met bijvoorbeeld (morele/materiŽle) hoofdelijke aansprakelijkheid. Evenzo als je andere zakelijke contracten afsluit met klanten en opdrachtgevers die je moet naleven. De ondernemerswereld is niet voor watjes.
Ja helemaal mee eens. Het zal vast wel kloppen dat een paar ondernemers een te hoge financiering ingelokt zijn. Echter aan de andere kant heb je ondernemers die willens en wetens verzwijgen dat ze al praktisch failliet zijn en dan toch nog geld ophalen bij investeerders. Hier zijn de investeerders dan zwaar de dupe. Dat deze ondernemers dan snel failliet gaan ligt echt niet aan de rente van de crowdlening....
gaanmetdiebanaandonderdag 6 juni 2019 @ 09:52
Ook faillissementsdossier heeft het artikel gevonden: https://www.faillissement(...)m_medium=nieuwsflits

Toch wel tenenkrommend wat ervan gemaakt wordt.

quote:
De eigenaar van een Twents entertainmentbedrijf die zakelijk en persoonlijk failliet gaat omdat hij vijftien procent rente moet betalen over de 100.000 euro die hij leende van Funding Circle.
En hoeveel maanden is de rente Łberhaupt voldaan? Kan nooit een oorzaak zijn van het faillissement natuurlijk.

De curator van de boedel ziet toch heel andere oorzaken:
quote:
1.5 Oorzaak faillissement
In de Schlager Symphonica reeks heeft op 26 augustus 2017 een eerste pilot
plaats gevonden in de vorm een tentfeest. Van de ca. 8000 kaarten werden
er 3000 verkocht waardoor ook de horeca omzet zwaar achterbleef en er op
dit evenement een verlies werd geleden van § 160.000,-.
Met behulp van een aantal partners is besloten de Schlager Symphonica
reeks toch voort te zetten. Op 15 december 2017 vond het eerste Schlager
Symphonica concert plaats. Hierop is een verlies geleden van § 60.000,-
Op 10 november stond Schlager Symphonica-2 gepland. Dit zou plaatsvinden
in Hangar 11 op Twente Airport. Volgens opgave van Oosterhuis was er
begin november 2018 voldoende financiŽle dekking om break even te kunnen
draaien. Vanaf de derde editie zou dan winst gedraaid gaan worden.
In het weekend van 3/4 november hebben de repetities voor de tweede
editie plaatsgevonden. Op maandag 6 november 2018 heeft de (beoogde)
financier zich echter teruggetrokken. Oosterhuis heeft daarna besloten het
evenement niet door te laten gaan.
Er waren op dit moment ongeveer 2500 kaarten verkocht. De ontvangen
ticketgelden zijn niet meer beschikbaar. Deze zijn aangewend voor het
betalen van oude schulden van Pijnboom, met name gemaakt in het kader
van Schlager Symphonica. Er is geen annuleringsverzekering afgesloten.
Door het annuleren van het evenement waren er geen inkomsten meer en
kon Pijnboom niet langer aan haar verplichtingen voldoen. Er is daarom
besloten het eigen faillissement aan te vragen.
Op 20 februari 2019 zijn ook Oosterhuis Holding B.V. en de heer Oosterhuis
in privť op eigen aangifte failliet verklaard. Zij hadden zich meeverbonden
voor de financieringen bij ABN AMRO Bank en Funding Circle (zie rubriek 5).
Crowdfunder99donderdag 6 juni 2019 @ 10:32
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juni 2019 22:24 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Ja helemaal mee eens. Het zal vast wel kloppen dat een paar ondernemers een te hoge financiering ingelokt zijn. Echter aan de andere kant heb je ondernemers die willens en wetens verzwijgen dat ze al praktisch failliet zijn en dan toch nog geld ophalen bij investeerders. Hier zijn de investeerders dan zwaar de dupe. Dat deze ondernemers dan snel failliet gaan ligt echt niet aan de rente van de crowdlening....
De financiering van FnC zal het faillissement zeker niet veroorzaakt hebben, er zijn slechts 4 van de 36 termijnen betaald.
obligatairedonderdag 6 juni 2019 @ 13:33
quote:
0s.gif Op donderdag 6 juni 2019 10:32 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

De financiering van FnC zal het faillissement zeker niet veroorzaakt hebben, er zijn slechts 4 van de 36 termijnen betaald.
FNC had deze loser never nooit op de site mogen zetten🤔 50% rente was mťťr passend geweest. Dit lijkt meer op Holland Casino dan op investeren 😉
NaRegenDeZondonderdag 6 juni 2019 @ 13:58
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 juni 2019 19:16 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Klopt ik zit ook in GvE project en heb Collin project ook niet meegenomen.
Was ook onaangenaam verrast door bericht GvE. Heb inmiddels contact gehad met GvE hieromtrent men heeft mij beloofd direct actie te ondernemen.
Blijkbaar is de actie inderdaad direct ondernomen.

SPOILER
Op 31 mei informeerden wij u over het uitblijven van de betaling op termijn 49 van project 8919 | Landgoed Wolfslaar. De betaling van deze termijn hebben wij ontvangen en deze termijn wordt binnen enkele dagen naar u overgemaakt.

Geldvoorelkaar.nl heeft kennisgenomen van de verkoop van het Landgoed Wolfslaar. Hiervoor hebben wij op verzoek van de schuldenaar, de heer Pinxten, op 12 april 2019 een aflosnota verzonden. De lening zou op basis daarvan worden afgelost.

Nu deze lening niet is afgelost vanuit de verkoop, hebben wij vervolgens de lening inclusief verschuldigde rente opgeŽist. Wij zijn in contact met de schuldenaar om tot een oplossing te komen en hebben hem uitgenodigd voor een gesprek bij ons op kantoor.

Zodra er meer bekend is informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Ben benieuwd wanneer de rest van de nog openstaande termijnen gestort worden! Graag alles in een keer voor deze man met de noorderzon is vertrokken met medeneming van de verkoopopbrengst van zijn sterrentoko.

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 06-06-2019 14:05:47 ]
NaRegenDeZondonderdag 6 juni 2019 @ 14:35
Het Zaakie uit Breda van HCN welke volgens een van de posters hier even gesloten was voor reorganisatie en nu weer open is heeft de draad van betalen nog niet opgepakt. Begrijp van een update van HCN dat de heer in kwestie nu met wat beslagen achter zijn vodde gezeten wordt. Inmiddels > 4 maanden achterstand.
Gustaf86donderdag 6 juni 2019 @ 16:12
quote:
12s.gif Op dinsdag 4 juni 2019 20:24 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

ik verwacht tenminste 3 betalingen die al enige tijd probleemloos lopen + 1 of 2 nieuwe projecten waarvan ik de eerste betaling nog moet gaan ontvangen.

SPOILER
chillers, sugar spice, spare ribbs veghel
Ik mis er ook een paar op de email met mijn verzamelbetaling:

SPOILER
Spare Rib Express Veghel, Lavelle en SOBA Security Opleidingen
.

Eentje had eerst een geel bolletje, nu is alles bij mij groen.

Ik denk dat ze te laat hadden betaald voor de cut-off datum van de verzamelbetaling. Zal wel op de volgende komen. Al met al vind ik die emails met verzamelbetalingen best prettig, helpt om de administratie beter bij te houden. Ik zag op de bankafschriften nooit direct voor welk project er betaald werd.
petercdonderdag 6 juni 2019 @ 16:46
quote:
0s.gif Op donderdag 6 juni 2019 16:12 schreef Gustaf86 het volgende:

[..]

Ik mis er ook een paar op de email met mijn verzamelbetaling:

SPOILER
Spare Rib Express Veghel, Lavelle en SOBA Security Opleidingen
.

Eentje had eerst een geel bolletje, nu is alles bij mij groen.

Ik denk dat ze te laat hadden betaald voor de cut-off datum van de verzamelbetaling. Zal wel op de volgende komen. Al met al vind ik die emails met verzamelbetalingen best prettig, helpt om de administratie beter bij te houden. Ik zag op de bankafschriften nooit direct voor welk project er betaald werd.
idem, was toch altijd werk, nu 2x per mnd een helder overzicht, betalingen en verwerking hiervan rondom de cut-off datum die dan net niet mee fietsen in de verzamel, vervelend maar niet meer dan dat.

Geef die tijd en aandacht maar aan de achterstallige boys. Ben tevreden met de 2 wekelijkse verzamel van GVE
wilandonderdag 6 juni 2019 @ 18:36
quote:
0s.gif Op donderdag 6 juni 2019 14:35 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Het Zaakie uit Breda van HCN welke volgens een van de posters hier even gesloten was voor reorganisatie en nu weer open is heeft de draad van betalen nog niet opgepakt. Begrijp van een update van HCN dat de heer in kwestie nu met wat beslagen achter zijn vodde gezeten wordt. Inmiddels > 4 maanden achterstand.
Dicht gegaan i.v.m. het krijgen van een zoon. Niets te maken met een reorganisatie.
Gewoon open en nu niet willen betalen of een normaal voorstel willen doen.

Zaak zit gewoon vol(wel d.m.v. kortingsacties).
djh77vrijdag 7 juni 2019 @ 06:52
Aandelen koop op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/muijsenberg-b-v/
Jaco078vrijdag 7 juni 2019 @ 08:12
Box-3 vastgoedbelegger op Collin met 1e hypotheek
Eerste inschrijving is gunstig, pand ziet er niet zo mooi uit.
SPOILER


[ Bericht 4% gewijzigd door Jaco078 op 07-06-2019 10:47:28 ]
jsuijkervrijdag 7 juni 2019 @ 08:20
quote:
1s.gif Op vrijdag 7 juni 2019 08:12 schreef Jaco078 het volgende:
Box-3 vastgoedbelegger op Collin met 1e hypotheek
Ziet er m.I. goed uit.
SPOILER
Iemand al het linkje?
Was deze niet een tijd terug al langsgekomen? Is deze toen gecancelled?
gaanmetdiebanaanvrijdag 7 juni 2019 @ 09:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 juni 2019 08:20 schreef jsuijker het volgende:
Was deze niet een tijd terug al langsgekomen?
Vorige week idd:

quote:
1s.gif Op vrijdag 31 mei 2019 16:04 schreef djh77 het volgende:
Vastgoed met 2x 1e hypotheek, waarvan 1 inschrijving na 3 jaar vervalt
https://www.collincrowdfund.nl/ks-vastgoed/
Men koopt weer een pand welke direct 250k meer waard is dan aanschaf.
Jaco078vrijdag 7 juni 2019 @ 09:13
quote:
14s.gif Op vrijdag 7 juni 2019 09:12 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Vorige week idd:
[..]

O, is dat die. Dan is die pitch nu wel aardig omgebouwd dan...
PONvrijdag 7 juni 2019 @ 09:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 juni 2019 09:13 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

O, is dat die. Dan is die pitch nu wel aardig omgebouwd dan...
Ik zie weinig verschillen - nog steeds 100% financiering - geen eigen inbreng
bridgetofarvrijdag 7 juni 2019 @ 10:12
Van Funding Circle net 3e betaling van de maand binnen met ook weer stukje aflossing van afgeschreven lening
Jaco078vrijdag 7 juni 2019 @ 10:43
quote:
0s.gif Op maandag 3 juni 2019 13:29 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Inmiddels bevestiging van Collin gekregen dat inderdaad alle 4 de woz adressen onder het project en hypotheek vallen.
Op Google maps ziet t er niet uit en ik vind het lastig waar die waardestijging dan in zou zitten.
OpDieFietsvrijdag 7 juni 2019 @ 11:17
Van de aangekondigde projecten op FNC vind ik alleen deze rijschool mogelijk interessant:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/71470

Aandachtspunten:
- In 2018 een grote afname van de vlottende activa, resulterend in overeenkomstig grote afname in EV.
- Volgens de website zijn er drie instructeurs, maar de cijfers van de eenmanszaak vermelden geen personeelskosten. Mogelijk dat die in het verschil omzet-brutomarge zitten, of in de overige kosten?

Opinies?
djh77vrijdag 7 juni 2019 @ 13:07
Zorg Achterhoek op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/compleet-zorg-achterhoek-b-v/
petercvrijdag 7 juni 2019 @ 13:37
Horeca TOP 100 zie 31 Bregje Cubanita Heinde & Ver zie 77 Oubaha beheer (aspen valley, cafe arnhem etc), maar ook de Spare Ribs op 66, en nog andere (hap)toko's.

Hoef dus nog niet direct te wanhopen met mijn (HCN) horeca projectjes *O* w/

https://www.missethoreca.(...)58B40949953D04CF6YI4
Thomas88vrijdag 7 juni 2019 @ 16:29
Het Parkgebouw te Doetinchem ( newfunding ) zit bijna vol, 97% nu.
Mijn eerste project daar, ben benieuwd.
wilanvrijdag 7 juni 2019 @ 16:30
quote:
12s.gif Op vrijdag 7 juni 2019 13:37 schreef peterc het volgende:
Horeca TOP 100 zie 31 Bregje Cubanita Heinde & Ver zie 77 Oubaha beheer (aspen valley, cafe arnhem etc), maar ook de Spare Ribs op 66, en nog andere (hap)toko's.

Hoef dus nog niet direct te wanhopen met mijn (HCN) horeca projectjes *O* w/

https://www.missethoreca.(...)58B40949953D04CF6YI4
Wellicht wat oftopic maar de Efteling valt me op met ruim -20%.
djh77vrijdag 7 juni 2019 @ 19:45
Hotel Alkmaar op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/capua-investment-group-b-v/
Met 1e hypotheek
Gustaf86zaterdag 8 juni 2019 @ 00:00
Ik ben enorm jaloers op de naam van zijn holding.
SPOILER
"Kaas Holding B.V."
djh77zaterdag 8 juni 2019 @ 06:17
Sportschool met verpande vrachtwagen op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/fitention/
djh77zaterdag 8 juni 2019 @ 06:27
quote:
• maandag 8 april 2019 @ 11:32 • 172 •
djh77
quote:
Balletschool Baarn
Vraja, Rasarani en Sarita Keilman zijn blij dat ze hun mooie Balleschool via het platform van Kapitaal op Maat onder de aandacht van investeerders hebben kunnen brengen en bedanken de investeerders voor het vertrouwen. Dankzij de exposure via het platform hebben zich meerdere investeerders gemeld die de gehele investering voor haar rekening willen nemen. De gesprekken hierover bevinden zich in een vergevorderd stadium. Daarmee is het voortbestaan van de balletschool in dit karakteristieke pand gegarandeerd. Kapitaal op Maat feliciteert de zussen Keilman met het op alternatieve wijze verkrijgen van de volledige financiering.

Alle investeringen die op het project zijn toegezegd, zullen worden geannuleerd en het project zal binnen 24 uur van het platform worden verwijderd. Alle investeerders die een investering hadden toegezegd, ontvangen hierover nog een persoonlijke mail en eventueel reeds betaalde investeringen zullen z.s.m. worden teruggestort.

Wij wensen Vraja, Rasarani en Sarita veel succes bij de voortzetting van de Balletschool Marut Jorquera
Particuliere aankoop balletschool is ook niet doorgegaan. Pand staat nog steeds te koop en is in prijs verlaagd
quote:
Op 8 juni 2019 is Nieuwstraat 4 veranderd:

Vraagprijs: § 895.000 k.k. (oude Vraagprijs: § 975.000 k.k.)
Tjalalazaterdag 8 juni 2019 @ 07:26
Matsbosstraat Breda bij crowdpartners/bricks zou over een kleine 9 uur open gaan:

https://mijn.crowdpartner(...)-90617e8885-53723177
Zomaarevenkijkenzaterdag 8 juni 2019 @ 08:32
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 juni 2019 19:45 schreef djh77 het volgende:
Hotel Alkmaar op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/capua-investment-group-b-v/
Met 1e hypotheek
Het pand wordt voor 735k gekocht, heeft een bijna twee keer zo grote marktwaarde leeg van 1.3M en als hotel een waarde van 2.6M. De aandelen van Kaas Holding (1M) worden zo te zien gekocht vanwege de hotelvergunning. Ik vind het veel geld voor alleen het recht een hotel te mogen beginnen.
queposzaterdag 8 juni 2019 @ 10:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 juni 2019 07:26 schreef Tjalala het volgende:
Matsbosstraat Breda bij crowdpartners/bricks zou over een kleine 9 uur open gaan:

https://mijn.crowdpartner(...)-90617e8885-53723177
Ik snap niet dat hij de hypotheek niet afsluit bij de bank. Hij heeft minder dan de helft nodig dan waar het voor getaxeerd is. Bij de bank heeft hij een veel lagere rente, dus?
PONzaterdag 8 juni 2019 @ 11:25
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 juni 2019 10:18 schreef quepos het volgende:

[..]

Ik snap niet dat hij de hypotheek niet afsluit bij de bank. Hij heeft minder dan de helft nodig dan waar het voor getaxeerd is. Bij de bank heeft hij een veel lagere rente, dus?
Vroeg me dat ook af...

Maar hij wil eigenlijk een 30jarige hypotheek. En die krijgt hij niet op zijn leeftijd (ca 60) van de bank. ( Hij is ook zzp-er, dus dat maakt het bij de bank ook niet makkelijker....
jsuijkerzaterdag 8 juni 2019 @ 14:33
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 juni 2019 11:25 schreef PON het volgende:

[..]

Vroeg me dat ook af...

Maar hij wil eigenlijk een 30jarige hypotheek. En die krijgt hij niet op zijn leeftijd (ca 60) van de bank. ( Hij is ook zzp-er, dus dat maakt het bij de bank ook niet makkelijker....
Veel banken gaan bij deze LTV ook wel mee met een aflossingsvrije dus inderdaad vreemde keus.

Heeft iemand ervaring met het platform? Moet het bedrag direct overgemaakt worden of pas zodra deze overgeboekt wordt?
W1241302zaterdag 8 juni 2019 @ 15:00
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 juni 2019 14:33 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Veel banken gaan bij deze LTV ook wel mee met een aflossingsvrije dus inderdaad vreemde keus.

Heeft iemand ervaring met het platform? Moet het bedrag direct overgemaakt worden of pas zodra deze overgeboekt wordt?
Ik heb er een paar projecten lopen, die gaan goed.

Ik moest gelijk betalen, het kan dus zijn dat je je geld even kwijt bent. Ik verwacht echter dat dit project redelijk snel vol zal zijn.
rechtsbackjezaterdag 8 juni 2019 @ 17:44
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 juni 2019 08:32 schreef Zomaarevenkijken het volgende:

[..]

Het pand wordt voor 735k gekocht, heeft een bijna twee keer zo grote marktwaarde leeg van 1.3M en als hotel een waarde van 2.6M. De aandelen van Kaas Holding (1M) worden zo te zien gekocht vanwege de hotelvergunning. Ik vind het veel geld voor alleen het recht een hotel te mogen beginnen.
Ik heb dit pand 2 jaar geleden voorbij zien komen. Toen werd het aangeboden voor 500k en was er al sprake van medewerking van de gemeente aan een bestemmingswijziging. Constructie van het pand was erg slecht en de verdiepingen te laag (2 meter). De footprint is 105 m2. De hotelkamers kunnen hooguit 13/14 m2 worden. Leuk voor Amsterdam, maar niet voor een provincieplaats. De bv's zijn jong, dus leeg. De b.v. die de achtergestelde lening verstrekt, lijkt opgeheven te zijn. Bij de KVK heet die Global Foundation Europe. Kan zijn dat Global Foundation een nieuwe bv gaat worden, maar waar komt dan die 500k vandaan? Ondanks alle successen is de ondernemer bescheiden gebleven; alle b.v.'s staan geregistreerd op het adres van een oud en klein appartementje op Rdam Zuid.
djh77zondag 9 juni 2019 @ 13:03
5* All you can eat op hcn
https://horecacrowdfundin(...)-wormerveer-2mle6ep4
prefix1zondag 9 juni 2019 @ 13:07
Iemand link van de nieuwe van HCN? Atlantis
djh77zondag 9 juni 2019 @ 13:09
Naai- en stikwerk op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/conpak-b-v/
kopersneekzondag 9 juni 2019 @ 13:52
quote:
0s.gif Op zondag 9 juni 2019 13:09 schreef djh77 het volgende:
Naai- en stikwerk op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/conpak-b-v/
Sympathiek project, iemand linkje? 👍😀
TisIkzondag 9 juni 2019 @ 20:04
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 juni 2019 17:44 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Ik heb dit pand 2 jaar geleden voorbij zien komen. Toen werd het aangeboden voor 500k en was er al sprake van medewerking van de gemeente aan een bestemmingswijziging. Constructie van het pand was erg slecht en de verdiepingen te laag (2 meter). De footprint is 105 m2. De hotelkamers kunnen hooguit 13/14 m2 worden. Leuk voor Amsterdam, maar niet voor een provincieplaats. De bv's zijn jong, dus leeg. De b.v. die de achtergestelde lening verstrekt, lijkt opgeheven te zijn. Bij de KVK heet die Global Foundation Europe. Kan zijn dat Global Foundation een nieuwe bv gaat worden, maar waar komt dan die 500k vandaan? Ondanks alle successen is de ondernemer bescheiden gebleven; alle b.v.'s staan geregistreerd op het adres van een oud en klein appartementje op Rdam Zuid.
Bedankt voor de info.
Ik neem hem niet mee.
djh77maandag 10 juni 2019 @ 13:48
Nieuw project op newfunding
https://www.newfunding.nl/project/gildenweg-te-blokker
prefix1maandag 10 juni 2019 @ 14:21
Iemand linkje Nieuwe HCN?
gaanmetdiebanaanmaandag 10 juni 2019 @ 15:39
quote:
Oogt niet onaardig. Wel slordig dat het tabelletje met huursommen niet juist is in de pitch. Getoonde huren zijn de markthuren, terwijl het totaal de hogere werkelijke huren betreft.
obligatairedinsdag 11 juni 2019 @ 11:14
quote:
14s.gif Op maandag 10 juni 2019 15:39 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Oogt niet onaardig. Wel slordig dat het tabelletje met huursommen niet juist is in de pitch. Getoonde huren zijn de markthuren, terwijl het totaal de hogere werkelijke huren betreft.
Ik ga deze meenemen. Twijfel alleen nog over de hoogte van de inleg. Er wordt niet afgelost maar bij deze lage LTV heb ik daar geen moeite mee en de looptijd is fijn met 36 maanden.
xzazdinsdag 11 juni 2019 @ 11:21
quote:
Wat is 't minimum bedrag daar? Kan 't niet vinden op de website.
KrekelJapiedinsdag 11 juni 2019 @ 11:26
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 11:21 schreef xzaz het volgende:

[..]

Wat is 't minimum bedrag daar? Kan 't niet vinden op de website.
500
TisIkdinsdag 11 juni 2019 @ 11:38
KS vastgoed op CCF staat nu ook open:
https://www.collincrowdfund.nl/ks-vastgoed/
escortmk2dinsdag 11 juni 2019 @ 11:54
HCN gaat zo open.

231.250,00 van de gevraagde 310.000 binnen via auto invest.
W1241302dinsdag 11 juni 2019 @ 11:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 11:54 schreef escortmk2 het volgende:
HCN gaat zo open.

231.250,00 van de gevraagde 310.000 binnen via auto invest.
Is dat bedrag op basis van 50% of 100%?

Zie inmiddels dat dit op basis van 100% is.

[ Bericht 2% gewijzigd door W1241302 op 11-06-2019 12:03:07 ]
wilandinsdag 11 juni 2019 @ 12:01
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 11:54 schreef escortmk2 het volgende:
HCN gaat zo open.

231.250,00 van de gevraagde 310.000 binnen via auto invest.
En vol
obligatairedinsdag 11 juni 2019 @ 12:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 11:38 schreef TisIk het volgende:
KS vastgoed op CCF staat nu ook open:
https://www.collincrowdfund.nl/ks-vastgoed/
Loopt niet hard vooralsnog. Als ze er een procentje bijdoen ga ik er over nadenken 🤔
W1241302dinsdag 11 juni 2019 @ 14:02
https://www.collincrowdfund.nl/conpak-b-v/

Is open.
Horsemendinsdag 11 juni 2019 @ 14:26
quote:
Ook maar meegenomen.
Horsemendinsdag 11 juni 2019 @ 14:29
quote:
quote:
14s.gif Op maandag 10 juni 2019 15:39 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Oogt niet onaardig. Wel slordig dat het tabelletje met huursommen niet juist is in de pitch. Getoonde huren zijn de markthuren, terwijl het totaal de hogere werkelijke huren betreft.
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 11:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ga deze meenemen. Twijfel alleen nog over de hoogte van de inleg. Er wordt niet afgelost maar bij deze lage LTV heb ik daar geen moeite mee en de looptijd is fijn met 36 maanden.
Eens.
Als hij niet al te snel vol zit neem ik hem ook mee. Morgen begin van de middag alleen geen tijd dus kijken of hij in de loop van de middag nog open staat.
dyna18dinsdag 11 juni 2019 @ 17:17
Nieuwe SiG:
Aaf Bouberstraat 116 Amsterdam
https://investeren.sameni(...)live-8-jun-om-16-00u

297.000 euro op te halen en financiering tot 100%

Leuk dat we er eentje in Amsterdam hebben, daar zijn er niet zoveel van.
Wel Amsterdamse prijzen, dus hopelijk kan het uit voor de ondernemer.
Ron1986dinsdag 11 juni 2019 @ 18:24
Email van Funding Circle om een review achter te laten op Google of wel help ons mee om van de negatieve reviews af te komen. Vraag me af of er iemand dit zal doen. Ik zie het nut er niet van in..
djtiesto8dinsdag 11 juni 2019 @ 19:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 18:24 schreef Ron1986 het volgende:
Email van Funding Circle om een review achter te laten op Google of wel help ons mee om van de negatieve reviews af te komen. Vraag me af of er iemand dit zal doen. Ik zie het nut er niet van in..
Met 2 out of 5 sterren doet Funding Circle het op Google met 90 reviews inderdaad belabberd slecht. Nu zijn eigenlijk alle negatieve reviews (1 ster) van ondernemers die ongevraagd post van Funding Circle in hun brievenbus hebben gekregen.

Als ik ondernemer was, zat ik ook niet te wachten op steeds die ongewenste reclame, maar vanuit ons als investeerders gezien, zorgt zulke agressieve marketing uiteindelijk wel voor extra projecten. Dus op zich vind ik die beoordeling van 2 out of 5 sterren ook niet echt eerlijk en representatief.

Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, maar ben zelf erg tevreden met Funding Circle. Morgen trouwens weer 5 projecten tegelijkertijd online op het platform na een periode van schaarste. Voor mijn idee komen er ook steeds meer concurrenten op de markt, om leningen aan te bieden, wat ook niet echt meehelpt. Zie overal reclames voorbij komen van New10, Swishfund, OPR Bedrijfskrediet, Freo, Ferratum, Spotcap.
Horsemendinsdag 11 juni 2019 @ 20:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 17:17 schreef dyna18 het volgende:
Nieuwe SiG:
Aaf Bouberstraat 116 Amsterdam
https://investeren.sameni(...)live-8-jun-om-16-00u

297.000 euro op te halen en financiering tot 100%

Leuk dat we er eentje in Amsterdam hebben, daar zijn er niet zoveel van.
Wel Amsterdamse prijzen, dus hopelijk kan het uit voor de ondernemer.
Ik zie zo op het oog weinig nadelen aan het onderpand. Wel erfpacht maar deze is gemeentelijk en langdurig afgekocht. Verder opmerkelijk dat de WOZ-waarde hoger is dan de taxatiewaarde en koopprijs maar dat is voor mij geen probleem. Iemand nog rare zaken gevonden?
Horsemendinsdag 11 juni 2019 @ 21:17
Nieuw GvE project met een 2e hypotheek.

Project: My Art DNA
Leendoel: Opstart onderneming
Doelbedrag: § 300.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden
Leenvorm: annuÔtaire lening

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19752

[ Bericht 32% gewijzigd door Horsemen op 13-06-2019 07:11:03 ]
petercdinsdag 11 juni 2019 @ 22:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 20:24 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik zie zo op het oog weinig nadelen aan het onderpand. Wel erfpacht maar deze is gemeentelijk en langdurig afgekocht. Verder opmerkelijk dat de WOZ-waarde hoger is dan de taxatiewaarde en koopprijs maar dat is voor mij geen probleem. Iemand nog rare zaken gevonden?
https://www.geldhof.nl/aa(...)af-Bouberstraat-116/
Jaco078dinsdag 11 juni 2019 @ 23:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 19:25 schreef djtiesto8 het volgende:

[..]

Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, maar ben zelf erg tevreden met Funding Circle. Morgen trouwens weer 5 projecten tegelijkertijd online op het platform na een periode van schaarste. Voor mijn idee komen er ook steeds meer concurrenten op de markt, om leningen aan te bieden, wat ook niet echt meehelpt. Zie overal reclames voorbij komen van New10, Swishfund, OPR Bedrijfskrediet, Freo, Ferratum, Spotcap.
De interieurstylist vraagt de 3e financiering aan, de eerdere verlopen volgens plan. Toch staan de schulden op nihil.

De bloembollenkweker heeft een B, maar we investeren in zn achterstallige huur. ...

Consultant heeft m.i. Nog te weinig trackrecord.

De massagesalon en het restaurant neem ik mee.
obligatairedinsdag 11 juni 2019 @ 23:57
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 23:23 schreef Jaco078 het volgende:

[..]De massagesalon neem ik mee.
Ik geloof ook wel in een happy ending. Naar de cijfers kijkend begrijp ik die E niet zo.
Jaco078woensdag 12 juni 2019 @ 07:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 23:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik geloof ook wel in een happy ending. Naar de cijfers kijkend begrijp ik die E niet zo.
Zelf voeg ik aan de obli -score altijd toe:
-functionerende website (of was dat al een vereiste?)
-positieve Google reviews.


Daar is bij beide sprake van.
eenjongen...woensdag 12 juni 2019 @ 09:22
Ik heb helaas mijn eerste default te pakken. Nu is er sprake van hoofdelijk aansprakelijkheid in prive en heeft meneer een koophuis, maar hebben wij geen eerste hypotheekrecht op. Wordt dan alsnog het huis verkocht en na aflossing van de hypotheek de lening bij gve afgelost?
investeerdertjewoensdag 12 juni 2019 @ 09:24
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 09:22 schreef eenjongen... het volgende:
Ik heb helaas mijn eerste default te pakken. Nu is er sprake van hoofdelijk aansprakelijkheid in prive en heeft meneer een koophuis, maar hebben wij geen eerste hypotheekrecht op. Wordt dan alsnog het huis verkocht en na aflossing van de hypotheek de lening bij gve afgelost?
Je kunt nu niet zo makkelijk bij dat huis komen, eerst zal er allerlei ander beslag plaats moeten vinden. Welke is default gegaan?
eenjongen...woensdag 12 juni 2019 @ 09:32
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 09:24 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Je kunt nu niet zo makkelijk bij dat huis komen, eerst zal er allerlei ander beslag plaats moeten vinden. Welke is default gegaan?
Dus dan zeg je dat het lang duurt, maar het uiteindelijk wel zal lukken?
SPOILER
Greenwood
Horsemenwoensdag 12 juni 2019 @ 09:48
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 09:32 schreef eenjongen... het volgende:

[..]

Dus dan zeg je dat het lang duurt, maar het uiteindelijk wel zal lukken?
SPOILER
Greenwood
Dat is helemaal afhankelijk van de restschuld van de hypotheek en nog belangrijker, wat de overige schuldeisers allemaal te eisen hebben. Vermoedelijk is het gewoon aansluiten...
investeerdertjewoensdag 12 juni 2019 @ 09:48
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 09:32 schreef eenjongen... het volgende:

[..]

Dus dan zeg je dat het lang duurt, maar het uiteindelijk wel zal lukken?
SPOILER
Greenwood
Uiteindelijk is een heel lang verhaal. Ik zou niet op de verkoop van een eigen woning gokken 😅 ik denk dat er eerder een langdurig traject via loonbeslag en wsnp plaats zal vinden. Of de ondernemer moet zelf besluiten zijn huis te verkopen, maar dat lijkt mij sterk 😅
eenjongen...woensdag 12 juni 2019 @ 10:07
Is ook zo, gelukkig had ik er maar 100 in gestopt en krijg ik nog iets van 85, maar toch jammer. De eerste van de 18
loepzuiver2019woensdag 12 juni 2019 @ 11:06
Heeft iemand ervaring met het platform Oneplanetcrowd? Wellicht een mooie investering in VanMoof. https://www.oneplanetcrowd.com/en/project/200360
Jaco078woensdag 12 juni 2019 @ 11:48
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 11:06 schreef loepzuiver2019 het volgende:
Heeft iemand ervaring met het platform Oneplanetcrowd? Wellicht een mooie investering in VanMoof. https://www.oneplanetcrowd.com/en/project/200360
2 investeringen lopen. Duurzaam en maatschappelijk karakter. Zeer correcte klantenservice en professioneel in hun emails.
Leningen betalen meestal per half jaar of kwartaal hun renten en aflossing daar moet je van houden.

Het zijn in het geval van Van Moof converteerbare aandelen. Dus nu ben je geldschieter en tzt kun je de aandelen met korting kopen. Of eruit stappen. Ik weet overigens niet tegen welk bedrag je uitstapt t.z.t.
Aandelen heb ik in de wereldindex, die hoef ik niet perse in Van Moof.


Edit: ik heb m meegenomen. Het voorstel moet heel gunstig zijn wil ik converteren naar aandelen.
Het valt me op dat ik de pitch niet via de site kon vinDen, enkel via jouw link. Thanks!

[ Bericht 11% gewijzigd door Jaco078 op 12-06-2019 12:43:18 (Toevoeging na investering) ]
KrekelJapiewoensdag 12 juni 2019 @ 12:13
Krabvisserij Capital Circle
investeerdertjewoensdag 12 juni 2019 @ 12:18
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 10:07 schreef eenjongen... het volgende:
Is ook zo, gelukkig had ik er maar 100 in gestopt en krijg ik nog iets van 85, maar toch jammer. De eerste van de 18
Het hoort er een beetje bij. En hey, nog niet alles is per definitie weg. Zelfs Lenders&spender lijkt nog iets van recovery te doen 😂
zeeland6woensdag 12 juni 2019 @ 12:34
newfunding is open om 1230 gildenweg
wilanwoensdag 12 juni 2019 @ 12:47
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 12:18 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Het hoort er een beetje bij. En hey, nog niet alles is per definitie weg. Zelfs Lenders&spender lijkt nog iets van recovery te doen 😂
En als je aan het eind van de rit rendement over houd, houd je al meer over dan bij de bank. En dat zou wel moeten lukken.
Frandderouwwoensdag 12 juni 2019 @ 12:57
Nog niemand gehoord over de nieuwe construtie bij Mintos: Invest &Access.

Geld is direct weer opneembaar, met uitzondering van achterstallige leningen. Alle leningen met Buy back.

Krijgt toch steeds meer trekjes van een piramidespel. Als het aantal leningnemers gaat dalen, kan het zomaar ineen storten.

SPOILER
investeerdertjewoensdag 12 juni 2019 @ 12:57
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 12:47 schreef wilan het volgende:

[..]

En als je aan het eind van de rit rendement over houd, houd je al meer over dan bij de bank. En dat zou wel moeten lukken.
Al het geld wat ik er heb staan is rendement. Zit op 2% omdat ik de inleg onttrokken heb. Ruim meer dan de bank dus. Over vijf jaar krijgt ik een paar euro per maand terug geboekt
investeerdertjewoensdag 12 juni 2019 @ 12:58
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 12:57 schreef Frandderouw het volgende:
Nog niemand gehoord over de nieuwe construtie bij Mintos: Invest &Access.

Geld is direct weer opneembaar, met uitzondering van achterstallige leningen. Alle leningen met Buy back.

Krijgt toch steeds meer trekjes van een piramidespel. Als het aantal leningnemers gaat dalen, kan het zomaar ineen storten.

SPOILER
Kijk het p2p lending topic. En verdiep je eens in de loan originators en de bijbehorende rentes die ik omschrijf over bijvoorbeeld robo.cash. je krijgt een schijntje van wat het platform krijgt
Jaco078woensdag 12 juni 2019 @ 13:41
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 12:57 schreef Frandderouw het volgende:
Nog niemand gehoord over de nieuwe construtie bij Mintos: Invest &Access.

Geld is direct weer opneembaar, met uitzondering van achterstallige leningen. Alle leningen met Buy back.

Krijgt toch steeds meer trekjes van een piramidespel. Als het aantal leningnemers gaat dalen, kan het zomaar ineen storten.

SPOILER
Ik ben er de 10e gelijk mee begonnen en ik vind het er wel goed uit zien. Het is trouwens niet direct opneembaar. A. Het verkochte moet door anderen gekocht worden en B. Achterstallige leningen worden niet verkocht.

Rente is hoger dan Bondora go&grow.

Vooralsnog doet mn eigen portfolio het beter dan de 11% van invest&acces.
investeerdertjewoensdag 12 juni 2019 @ 13:44
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 13:41 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik ben er de 10e gelijk mee begonnen en ik vind het er wel goed uit zien. Het is trouwens niet direct opneembaar. A. Het verkochte moet door anderen gekocht worden en B. Achterstallige leningen worden niet verkocht.

Rente is hoger dan Bondora go&grow.

Vooralsnog doet mn eigen portfolio het beter dan de 11% van invest&acces.
Mijn I&A staat op 12.08 wat lager ligt dan m'n normale rendement. De spreiding bevalt mij opzich dan weer wel
escortmk2woensdag 12 juni 2019 @ 14:03
Op 27-3 heb ik ingeschreven op een zonnepanelenproject van greencrowd.
Op 7-5 een korte update mbt een subsidieaanvraag van dit project.

Het gaat hier om mijn eerste project bij dit platform en ik heb voor een laag bedrag ingeschreven om eerst even kennis te maken met het platform. Verder niets van gehoord, lig er ook niet wakker van, maar iemand enig idee wat ik nu kan verwachten?

(had natuurlijk ook even kunnen mailen, maar soms is Fok! makkelijker en sneller ;-) )
obligatairewoensdag 12 juni 2019 @ 14:26
quote:
Pas 9% geÔnvesteerd. Op Collin was deze in 5 minuten uitverkocht geweest.
djh77woensdag 12 juni 2019 @ 14:36
Administratiekantoor op ccf direct
https://www.collincrowdfund.nl/de-laat-groep-administraties-b-v/
jsuijkerwoensdag 12 juni 2019 @ 14:37
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 14:26 schreef obligataire het volgende:

[..]

Pas 9% geÔnvesteerd. Op Collin was deze in 5 minuten uitverkocht geweest.
geldt dat niet ook voor meer projecten op dit platform?

Ook deze had snel volgeweest lijkt me....https://www.newfunding.nl/project/barndegat-te-zaandam
Jaco078woensdag 12 juni 2019 @ 14:50
quote:
Netjes. Proberen mee te nemen als die openstaat.
Frandderouwwoensdag 12 juni 2019 @ 15:00
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 14:50 schreef Jaco078 het volgende:
Netjes. Proberen mee te nemen als die openstaat.
Snap deze niet zo: "is op zoek naar financiering om een langlopende financiering korter te financieren."

Lijkt mij een gevalletje, de bank draait de kraan een beetje dicht
petercwoensdag 12 juni 2019 @ 15:27
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 15:00 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Snap deze niet zo: "is op zoek naar financiering om een langlopende financiering korter te financieren."

Lijkt mij een gevalletje, de bank draait de kraan een beetje dicht
Pandje ziet er zich goed uit, maar over de ondernemer krijg ik eigenlijk niets gevonden, geen linkedn, website = website, maar wel erg minimaal, overigens denk ik ook nog, had je die 50k nou niet in de afgelopen tig jaar uit de rendementen kunnen aflossen. Maar ok dat laatste kan ik niet beoordelen, dus vergeet die maar.

Maar een beetje actuele website, linkedn profiel mag toch wel verwacht worden, netwerk is voor een dergelijke ondernemer toch ook belangrijk
wilanwoensdag 12 juni 2019 @ 15:34
Ik heb n project waarvan het bedrijf is verkocht maar de ondernemer gewoon de maandelijkse betaling blijft doen(En dus niet eerder aflost). Op zich prima natuurlijk, maar wat gebeurd er nu als bij een eventuele toekomstige achterstand? Vervallen dan de zekerheden zoals verpanding op inventaris en blijft alleen HA over?
KrekelJapiewoensdag 12 juni 2019 @ 15:35
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 15:34 schreef wilan het volgende:
Ik heb n project waarvan het bedrijf is verkocht maar de ondernemer gewoon de maandelijkse betaling blijft doen(En dus niet eerder aflost). Op zich prima natuurlijk, maar wat gebeurd er nu als bij een eventuele toekomstige achterstand? Vervallen dan de zekerheden zoals verpanding op inventaris en blijft alleen HA over?
Dit moet je niet accepteren. Verkoop van het bedrijf is altijd reden om de lening volledig op te eisen
rockenfellerwoensdag 12 juni 2019 @ 15:41
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 15:34 schreef wilan het volgende:
Ik heb n project waarvan het bedrijf is verkocht maar de ondernemer gewoon de maandelijkse betaling blijft doen(En dus niet eerder aflost). Op zich prima natuurlijk, maar wat gebeurd er nu als bij een eventuele toekomstige achterstand? Vervallen dan de zekerheden zoals verpanding op inventaris en blijft alleen HA over?
Volgens mij blijft de zekerheid er op zitten. Ik neem overigens aan dat de koper dit niet weet
ETphonehomewoensdag 12 juni 2019 @ 16:00
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 15:34 schreef wilan het volgende:
Ik heb n project waarvan het bedrijf is verkocht maar de ondernemer gewoon de maandelijkse betaling blijft doen(En dus niet eerder aflost). Op zich prima natuurlijk, maar wat gebeurd er nu als bij een eventuele toekomstige achterstand? Vervallen dan de zekerheden zoals verpanding op inventaris en blijft alleen HA over?
In mijn portefeuille heb ik (minimaal) 3 van dit soort projecten:
Twee via GvE, die lijken het allemaal wel prima te vinden, en eisen niet op zolang de termijnbetalingen doorlopen. Als je hier navraag naar doe wordt er een beetje omheen gedraaid waarom er niet opgeeist wordt. Waren beiden eenmanszaak of VOF.
Dit soort gemakzucht, en gebrekkige communicatie is voor mij een van de redenen waardoor ik GvE op een laag pitje heb staan vwo investeringen.

En voor mij een via KoM: dit was een bv die failliet gegaan is, ondernemer betaalt uit privť de termijnen door, de laatste 6 termijnen met 50% van de oorspronkelijke termijnbedragen. Dus uiteindelijk alles terug, met volledige rente. In dit geval web een zeer acceptable oplossing.
gaanmetdiebanaanwoensdag 12 juni 2019 @ 16:13
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 15:41 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Volgens mij blijft de zekerheid er op zitten. Ik neem overigens aan dat de koper dit niet weet
Dat lijkt me niet, een verpanding kan de verkoop van het pandgoed niet tegenhouden. Dat is alleen bij een hypothecaire zekerheid het geval. Dus eventueel pandrecht op inventaris etc. is bij verkoop waardeloos geworden. Dat is een van de redenen dat de lening dan opeisbaar wordt, maar in de praktijk zie je vaker dat ze gewoon de termijnen doorbetalen (ik heb er ook een paar die wegens gebrek aan baten gewoon gestopt zijn met hun activiteiten, al dan niet met communicatie richting investeerders). Als ze het geld niet direct hebben heeft het ook niet zoveel zin om op te eisen.
petercwoensdag 12 juni 2019 @ 16:43
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 16:00 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

In mijn portefeuille heb ik (minimaal) 3 van dit soort projecten:
Twee via GvE, die lijken het allemaal wel prima te vinden, en eisen niet op zolang de termijnbetalingen doorlopen. Als je hier navraag naar doe wordt er een beetje omheen gedraaid waarom er niet opgeeist wordt. Waren beiden eenmanszaak of VOF.
Dit soort gemakzucht, en gebrekkige communicatie is voor mij een van de redenen waardoor ik GvE op een laag pitje heb staan vwo investeringen.

En voor mij een via KoM: dit was een bv die failliet gegaan is, ondernemer betaalt uit privť de termijnen door, de laatste 6 termijnen met 50% van de oorspronkelijke termijnbedragen. Dus uiteindelijk alles terug, met volledige rente. In dit geval web een zeer acceptable oplossing.
Ik heb er ook een bij GVE, waarin de toko waarvoor de financiering gegeven gestaakt is. De ondernemer werkt als ZZP-er of als ondernemer verder, en lost het restant van de schuld verder keurig af tot op heden. Zit wel HA op het project. Zolang het wieltje draait, draait het
ETphonehomewoensdag 12 juni 2019 @ 17:06
quote:
12s.gif Op woensdag 12 juni 2019 16:43 schreef peterc het volgende:

[..]

Zolang het wieltje draait, draait het
Dat is inderdaad zo, en ben me er ook zeker van bewust dat dit de beste oplossing kan zijn.
Voor mij is echter de mate van recovery, en (het gebrek aan) inhoudelijke updates een rede voor mij geweest om voorzichtiger te worden bij GvE.
Horsemenwoensdag 12 juni 2019 @ 17:10
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 14:26 schreef obligataire het volgende:

[..]

Pas 9% geÔnvesteerd. Op Collin was deze in 5 minuten uitverkocht geweest.
Ja, bijzonder.
Voor mij prima want had om 12.30 uur geen tijd.
Nu alsnog meegenomen.
djh77woensdag 12 juni 2019 @ 17:27
1 jarig project op SiG
https://investeren.sameni(...)live-8-jun-om-16-00u
djh77woensdag 12 juni 2019 @ 18:02
quote:
12s.gif Op woensdag 12 juni 2019 16:43 schreef peterc het volgende:

[..]

Ik heb er ook een bij GVE, waarin de toko waarvoor de financiering gegeven gestaakt is. De ondernemer werkt als ZZP-er of als ondernemer verder, en lost het restant van de schuld verder keurig af tot op heden. Zit wel HA op het project. Zolang het wieltje draait, draait het
Gestaakt is wat anders dan verkocht. Volgens mij zijn leningen van verkochte bedrijven gewoon opgeŽist (zoals waterpark omg. Leiden)
djh77woensdag 12 juni 2019 @ 18:02
Folie op ccf direct
https://www.collincrowdfund.nl/climax-car-cleaning/
obligatairewoensdag 12 juni 2019 @ 18:31
quote:
Vťťl te kort naar mijn smaak...
Jaco078woensdag 12 juni 2019 @ 21:07
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 18:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Vťťl te kort naar mijn smaak...
Wel goed voor het verdienmodel. Steeds korte financieringen herfinancieren. 0.5% kosten in jaar 1 en de volgende jaren 0.25%.
obligatairewoensdag 12 juni 2019 @ 22:27
quote:
1s.gif Op woensdag 12 juni 2019 21:07 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Wel goed voor het verdienmodel. Steeds korte financieringen herfinancieren. 0.5% kosten in jaar 1 en de volgende jaren 0.25%.
Zodra het pand helemaal opgeleverd is kunnen ze gaan shoppen voor een hele strakke financiering. In de tussentijd mogen de SIG funders het grootste risico dragen voor een fooitje aan vergoeding. Dit zouden we massaal moeten weigeren m.i.
fok321woensdag 12 juni 2019 @ 23:00
quote:
1s.gif Op woensdag 12 juni 2019 22:27 schreef obligataire het volgende:

[..]

Zodra het pand helemaal opgeleverd is kunnen ze gaan shoppen voor een hele strakke financiering. In de tussentijd mogen de SIG funders het grootste risico dragen voor een fooitje aan vergoeding. Dit zouden we massaal moeten weigeren m.i.
Ik neem 'm iig niet mee w/
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 07:11
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 21:17 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw GvE project met een 2e hypotheek.

Project: My Art DNA
Leendoel: Opstart onderneming
Doelbedrag: § 300.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden
Leenvorm: annuÔtaire lening

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19752

Wat vinden jullie van dit project?
Ik ben nooit zo'n voorstander van een 2e hypotheek en het is natuurlijk een gigantisch bedrag voor een dergelijk appartement. Aan de andere kant het is Amsterdam en daar zijn dergelijke prijzen klaarblijkelijk gemeengoed, is de mogelijkheid om opnieuw geld op te nemen vanuit de eerste hypotheek netjes afgedicht en is het een annuÔtaire lening die geheel zal worden afgelost.

Ik twijfel nog een beetje...
Gijsbertusdonderdag 13 juni 2019 @ 09:47
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2019 14:37 schreef jsuijker het volgende:

[..]

geldt dat niet ook voor meer projecten op dit platform?

Ook deze had snel volgeweest lijkt me....https://www.newfunding.nl/project/barndegat-te-zaandam
Zit ook even te kijken naar dit project.
Ziet er prima uit. Zijn er velen hier die daarin hebben geÔnvesteerd?
jsuijkerdonderdag 13 juni 2019 @ 09:52
ik blijf me verbazen over de snelheid van sommige projecten.
zoals
https://www.newfunding.nl/project/gildenweg-te-blokker
https://www.newfunding.nl/project/barndegat-te-zaandam
https://mijn.crowdpartners.nl/ProjectDetail.aspx?projectid=PF0073

Bij newfunding is er nog sprake van voorinschrijving dus minder erg dat het langzaam volloopt.
Maar bij crowdpartners moet je wel meteen inschrijving betalen maar loopt het ook allemaal vrij traag. Zou toch beter zijn als ze daar ook gaan werken met voorinschrijvingen.

Zijn deze platformen altijd langzaam bij vollopen? Het zijn mijn eerste projecten (of overwegingen) bij deze platformen
obligatairedonderdag 13 juni 2019 @ 09:59
quote:
1s.gif Op donderdag 13 juni 2019 07:11 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Wat vinden jullie van dit project?
Ik ben nooit zo'n voorstander van een 2e hypotheek en het is natuurlijk een gigantisch bedrag voor een dergelijk appartement. Aan de andere kant het is Amsterdam en daar zijn dergelijke prijzen klaarblijkelijk gemeengoed, is de mogelijkheid om opnieuw geld op te nemen vanuit de eerste hypotheek netjes afgedicht en is het een annuÔtaire lening die geheel zal worden afgelost.

Ik twijfel nog een beetje...
Zekerheid lijkt inderdaad niet verkeerd al heeft die overwaarde een hoog zeepbelgehalte. Je weet niet wat er uiteindelijk van overblijft.....maar als hij het een jaartje of 2 volhoudt dan is het meeste risico er wel uit.

De winkel lijkt me erg risicovol. Het zal er van afhangen of de man een goede hand van inkopen heeft. Hopelijk blijft hij niet met veel onverkoopbare troep zitten🤔
Aalsmeer15donderdag 13 juni 2019 @ 10:53
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 09:47 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Zit ook even te kijken naar dit project.
Ziet er prima uit. Zijn er velen hier die daarin hebben geÔnvesteerd?
Ik zou wel mee doen alleen doe het niet omwille van privacy.
als ik de voorwaarden goed lees delen ze o.a. naam en adresgegevens van investeerders met geldnemers en andere zakelijke contacten.
zit ik niet op te wachten en is volgens mij helemaal niet nodig.
Meeste andere platformen doen dit niet.
Daarom vallen bij mij ook af; bouwaandeel, oneplanetcrowd en fundingcircle.
optrandjedonderdag 13 juni 2019 @ 11:05
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 10:53 schreef Aalsmeer15 het volgende:
als ik de voorwaarden goed lees delen ze o.a. naam en adresgegevens van investeerders met geldnemers en andere zakelijke contacten.
Hebben we het over newfunding? Daar lees ik in de voorwaarden onder 'Privacy': Gegevens kunnen alleen aan derden worden verstrekt na akkoordverklaring door een Gebruiker, en niets wat wijst op het delen van gegevens met geldnemers. Of zie ik iets over het hoofd?
Jaco078donderdag 13 juni 2019 @ 11:10
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 09:47 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Zit ook even te kijken naar dit project.
Ziet er prima uit. Zijn er velen hier die daarin hebben geÔnvesteerd?
Neem de meeste investeringen bij Newfunding mee en lopen altijd traag vol. Betalen hoef je bij NF overigens pas als project vol zit. Werken overigens met exact dezelfde Intersolve-omgeving als SIG
TisIkdonderdag 13 juni 2019 @ 11:13
quote:
1s.gif Op woensdag 12 juni 2019 22:27 schreef obligataire het volgende:

[..]

Zodra het pand helemaal opgeleverd is kunnen ze gaan shoppen voor een hele strakke financiering. In de tussentijd mogen de SIG funders het grootste risico dragen voor een fooitje aan vergoeding. Dit zouden we massaal moeten weigeren m.i.
Helemaal mee eens.
Ik doe ook zeker niet mee.
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 14:54
Nieuw GvE project:

Project: PakuPaku
Leendoel: Overig
Doelbedrag: § 131.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden
Leenvorm: annuÔtaire lening

Live op: 15 juni 2019, 11:00 uur

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19963

Starter, horeca en een specifiek product.
Ik pas.

[ Bericht 7% gewijzigd door Horsemen op 13-06-2019 15:02:05 ]
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 14:56
Nieuw SiG project voor de Rotterdamsedijk 162 A1 is voor een 3-kamer bovenwoning op de 1e en 3e etage met berging op de begane grond.

Looptijd 5 jaar.

https://investeren.sameni(...)tterdamsedijk-162-a1
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 16:07
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 21:17 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw GvE project met een 2e hypotheek.

Project: My Art DNA
Leendoel: Opstart onderneming
Doelbedrag: § 300.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden
Leenvorm: annuÔtaire lening

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19752

Staat inmiddels open.
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 16:10
Vervroegde aflossing bij Collin.

SPOILER
Beste investeerder,

Via deze weg willen wij u informeren over de vervroegde algehele aflossing van de lopende lening van Grooth*ndel R*M / Supermarkt RA*, met leningnummer 28458. Dit betekent dat u naast de reguliere rente en aflossing van de maand juni ook nog zes extra rentetermijnen ontvangt naast de volledige aflossing van uw openstaande bedrag conform onze algemene voorwaarden.

Wij zullen dit bedrag vandaag op uw rekening-courant bijschrijven.

Onderstaand treft u een bericht van de ondernemers van Groothandel *AM / Supermarkt R*M, Ra* en Us*a Bhu*oea, aan.
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 16:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juni 2019 17:17 schreef dyna18 het volgende:
Nieuwe SiG:
Aaf Bouberstraat 116 Amsterdam
https://investeren.sameni(...)live-8-jun-om-16-00u

297.000 euro op te halen en financiering tot 100%

Leuk dat we er eentje in Amsterdam hebben, daar zijn er niet zoveel van.
Wel Amsterdamse prijzen, dus hopelijk kan het uit voor de ondernemer.
Staat inmiddels ook open.
Zelf meegenomen in 1A.

Hij gaat weer snel. Schijf 1B al bijna vol.
1B al vol.
TisIkdonderdag 13 juni 2019 @ 16:32
quote:
14s.gif Op donderdag 13 juni 2019 16:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat inmiddels ook open.
Ik heb geÔnvesteerd.
In schijf 1A.
Update: schijf 1A en 1B inmiddels vrijwel vol.
Heel snel gegaan!
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 16:36
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 16:32 schreef TisIk het volgende:

[..]

Ik heb geÔnvesteerd.
In schijf 1A.
Update: schijf 1A en 1B inmiddels vrijwel vol.
Heel snel gegaan!
1A inmiddels ook vol.
Pfff, snel hoor.
Aster1Xdonderdag 13 juni 2019 @ 16:42
quote:
14s.gif Op donderdag 13 juni 2019 16:36 schreef Horsemen het volgende:

[..]

1A inmiddels ook vol.
Pfff, snel hoor.
In een mum van tijd ruim 2 ton opgehaald door bijna 40 investeerders, ofwel gemiddeld meer dan § 5.000 per investeerder. Forse bedragen hoor. Ik was te laat voor schijf 1 en heb nu schijf 2 voor het minimum bedrag meegenomen.
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 16:54
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 16:42 schreef Aster1X het volgende:

[..]

In een mum van tijd ruim 2 ton opgehaald door bijna 40 investeerders, ofwel gemiddeld meer dan § 5.000 per investeerder. Forse bedragen hoor. Ik was te laat voor schijf 1 en heb nu schijf 2 voor het minimum bedrag meegenomen.
De eerste 6 investeerders waren al goed voor een gemiddelde van ruim 14k per investeerder.
Horsemendonderdag 13 juni 2019 @ 17:32
Uitslag Collin stemronde:
quote:
Beste investeerder,

In navolging van het voorstel d.d. 22-05-2019 jl. inzake de herziening van de leningsvoorwaarden van Het Amsterdamse Proeflokaal B.V. , met leningnummer 25137, kunnen wij u als volgt berichten:

Volgens de Algemene Voorwaarden heeft u tot 6 juni jl. de tijd gehad uw stem “eens/oneens” kenbaar te maken.De uitslag van de stemronde o.b.v. de ontvangen respons is als volgt:

Uitslag: (o.b.v. deelname bedrag in de totale lening).67,9% Eens met het voorstel

32,1% Oneens met het voorstelDe uitslag van deze stemronde met eens en oneens stemmers ligt dichter bij elkaar dan in andere voorkomende situaties. Dit geeft voor ons aan dat de investeerders in deze specifieke lening een grote betrokkenheid tonen en ook kritisch zijn over het bereikte resultaat in dit dossier. Dit hadden wij ook al afgeleid uit de vele vraagstellingen die vanuit de investeerders na de informatie rondes op ons af zijn gekomen. Dat is ook goed want dat houdt ons scherp.Uiteraard betreuren wij het dat we bij de investering in Het Amsterdamse Proeflokaal B.V. de verwachtingen van de investeerders m.b.t. het voorgestelde rendement niet waar hebben kunnen maken, sterker nog: wij u met een verlies op uw investering moeten confronteren. Hoewel wij met een rendement van nu 3,9 % over onze totale portefeuille een aantrekkelijke bron voor uw beleggingen zijn is het uiteraard vervelend wanneer in een individuele situatie het investeringsbedrag niet terug wordt ontvangen.
Waardeloos :(
De meerderheid heeft klaarblijkelijk "eens" gestemd.

Mijn vertrouwen in de Collin crowdfunding organisatie heeft een hele forse deuk opgelopen. Misleiding en investeerders onjuist informeren is klaarblijkelijk normaal binnen deze organisatie.

Als Collin in de pitch spreekt over een persoonlijke borgstellingen welke “op dit
moment materiŽle waarde heeft” dan moet je als investeerder zelf maar bedenken dat "op dit moment" bij Collin kan betekenen dat het de situatie van ruim 2,5 jaar ervoor betreft. Wat een prutsers! :R
Faraday01donderdag 13 juni 2019 @ 17:43
quote:
14s.gif Op donderdag 13 juni 2019 17:32 schreef Horsemen het volgende:
Uitslag Collin stemronde:
[..]

Waardeloos :(
De meerderheid heeft klaarblijkelijk "eens" gestemd.

Mijn vertrouwen in de Collin crowdfunding organisatie heeft een hele forse deuk opgelopen. Misleiding en investeerders onjuist informeren is klaarblijkelijk normaal binnen deze organisatie.

Als Collin in de pitch spreekt over een persoonlijke borgstellingen welke “op dit
moment materiŽle waarde heeft” dan moet je als investeerder zelf maar bedenken dat "op dit moment" bij Collin kan betekenen dat het de situatie van ruim 2,5 jaar ervoor betreft. Wat een prutsers! :R
Dat ze nu de meerderheid van de stemmen volgen is de enige resterende mogelijkheid. Had ook tegen gestemd en ben met je eens dat Collin hier een verwijtbare fout heeft gemaakt door oude informatie te gebruiken en vervolgens scherper en sneller werk had moeten maken van de recovery. Wat nu nog rest is een procedure bij het Kifid of de rechter, ik heb daar te weinig kennis van om in te schatten of dat kans maakt.
Aalsmeer15donderdag 13 juni 2019 @ 18:43
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 11:05 schreef optrandje het volgende:

[..]

Hebben we het over newfunding? Daar lees ik in de voorwaarden onder 'Privacy': Gegevens kunnen alleen aan derden worden verstrekt na akkoordverklaring door een Gebruiker, en niets wat wijst op het delen van gegevens met geldnemers. Of zie ik iets over het hoofd?
ik lees
Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zo zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de met ons gelieerde zakelijke relaties.

gelieerde zakelijke relaties is mij te vaag, daar kun je veel onder verstaan.
als er nou stond gelieerde ondernemingen, maar dat staat er niet.
Weet iemand wat precies onder gelieerde zakelijke relaties valt.
gaanmetdiebanaandonderdag 13 juni 2019 @ 19:33
Geen idee, maar uit de 1e zin is vrij helder op te maken dat geldnemers hier niet onder zouden hoeven vallen. Ik denk aan de administratietak (stichting) en intersolve. Maar als je het precies wilt weten moet je het aan Newfunding vragen natuurlijk.
djh77donderdag 13 juni 2019 @ 21:33
2,5 miljoen voor watersportcentrum met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/watersportcentrum-proosdij-b-v/
djh77donderdag 13 juni 2019 @ 21:35
Keuken en badkamer montage op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/woon-care-rotterdam/
ML45donderdag 13 juni 2019 @ 21:49
quote:
1s.gif Op donderdag 13 juni 2019 09:59 schreef obligataire het volgende:

[..]

Zekerheid lijkt inderdaad niet verkeerd al heeft die overwaarde een hoog zeepbelgehalte. Je weet niet wat er uiteindelijk van overblijft.....maar als hij het een jaartje of 2 volhoudt dan is het meeste risico er wel uit.

De winkel lijkt me erg risicovol. Het zal er van afhangen of de man een goede hand van inkopen heeft. Hopelijk blijft hij niet met veel onverkoopbare troep zitten🤔
Daarnaast vind ik het ook een plus dat de genoemde zaken positief beoordeeld worden, de man heeft laten zien dat hij weet wat hij doet. Ik zelf zie niet veel in het product, maar hij is de ondernemer en ik niet. Nog even een nachtje slapen.
djh77donderdag 13 juni 2019 @ 21:49
Fondue restaurant op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19963
lykkefunddonderdag 13 juni 2019 @ 22:10
Ondertussen uit de nieuwsbrief van Crowd(real)estate:
Bedrijfsgebouw Maasmechelen - Aflossing
De propositie 'Bedrijfsgebouw Maasmechelen' is sinds vorig jaar augustus succesvol in exploitatie. Huidige investeerders krijgen binnenkort de mogelijkheid om afgelost te worden of hun inleg (met eventueel een additioneel bedrag) te converteren naar een nieuwe propositie. Het object van de huidige propositie wordt hierbij uitgebreid met twee naastgelegen percelen en een langdurig verhuurde windmolen. Meer informatie zal spoedig volgen.
djtiesto8donderdag 13 juni 2019 @ 23:33
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 21:33 schreef djh77 het volgende:
2,5 miljoen voor watersportcentrum met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/watersportcentrum-proosdij-b-v/
Linkje om direct te kunnen investeren:
SPOILER
djh77vrijdag 14 juni 2019 @ 06:11
Internationale datingapp op kom
https://www.kapitaalopmaat.nl/Attraction-Dating
Gijsbertusvrijdag 14 juni 2019 @ 08:39
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 22:10 schreef lykkefund het volgende:
Ondertussen uit de nieuwsbrief van Crowd(real)estate:
Bedrijfsgebouw Maasmechelen - Aflossing
De propositie 'Bedrijfsgebouw Maasmechelen' is sinds vorig jaar augustus succesvol in exploitatie. Huidige investeerders krijgen binnenkort de mogelijkheid om afgelost te worden of hun inleg (met eventueel een additioneel bedrag) te converteren naar een nieuwe propositie. Het object van de huidige propositie wordt hierbij uitgebreid met twee naastgelegen percelen en een langdurig verhuurde windmolen. Meer informatie zal spoedig volgen.
Ik laat het lekker aflossen. Ben niet zo happig op een nieuwe (her)financiering.
Bij SIG heb je ongeveer een gelijk iets gehad met de Vlasstraat. Heb ik ook niet meegenomen.
Gijsbertusvrijdag 14 juni 2019 @ 08:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juni 2019 06:11 schreef djh77 het volgende:
Internationale datingapp op kom
https://www.kapitaalopmaat.nl/Attraction-Dating
Wat een vage app. Dit kan toch geen succes worden
obligatairevrijdag 14 juni 2019 @ 09:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juni 2019 08:42 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Wat een vage app. Dit kan toch geen succes worden
Zeg dat niet te snel: _O_

5.Twee stellen hebben elkaar gevonden middels Attraction Dating en zijn inmiddels een relatie gestart. Binnen 2.5 maanden vind ik dit een geweldig resultaat.
obligatairevrijdag 14 juni 2019 @ 09:22
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juni 2019 23:33 schreef djtiesto8 het volgende:

[..]

Linkje om direct te kunnen investeren:
SPOILER
Groot bedrag maar toch wel interessant m.i. Imposant rijtje zekerheden en trackrecord ondernemer.
Jaco078vrijdag 14 juni 2019 @ 09:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juni 2019 09:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Groot bedrag maar toch wel interessant m.i. Imposant rijtje zekerheden en trackrecord ondernemer.
Nette tekst ook van Collin. Weinig poezie en proza. Gewoon helder verhaal.
Frandderouwvrijdag 14 juni 2019 @ 10:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juni 2019 09:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Groot bedrag maar toch wel interessant m.i. Imposant rijtje zekerheden en trackrecord ondernemer.
en toch niets over het waarom

SPOILER
Herfinanciering banklening § 5.250.000,-
djtiesto8vrijdag 14 juni 2019 @ 10:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juni 2019 10:08 schreef Frandderouw het volgende:

[..]
en toch niets over het waarom
"Recreatieparken vormen een lastige doelgroep voor de algemene handelsbanken. Zij voeren een terughoudend beleid in deze sector, waar ook bedrijven als Watersportcentrum Proosdij B.V. en haar moedermaatschappij Jusoma Holding B.V. mee worden geconfronteerd. Dit ondanks prima standing in de markt en de beschikbaarheid van uitstekende zekerheden.

De betrokken bankier heeft verzocht de faciliteiten versneld af te lossen. "
Frandderouwvrijdag 14 juni 2019 @ 10:16
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juni 2019 10:10 schreef djtiesto8 het volgende:
De betrokken bankier heeft verzocht de faciliteiten versneld af te lossen.
Het is geen nieuwe lening, maar een lopende. Eigen inbreng van 750 k + 2000K informal investor hadden ook aangewend kunnen worden daarvoor. Ik doe niet mee.
Faraday01vrijdag 14 juni 2019 @ 10:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juni 2019 10:16 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Het is geen nieuwe lening, maar een lopende. Eigen inbreng van 750 k + 2000K informal investor hadden ook aangewend kunnen worden daarvoor. Ik doe niet mee.
Zoals ik het lees worden die middelen ook gebruikt om de bestaande banklening mee af te lossen, samen met de crowdfunding. Ik doe mee, vooral omdat de zekerheden goed op orde lijken te zijn