FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #263 Opdringen van voorwaarden door LdH
Horsemenvrijdag 14 augustus 2020 @ 15:09
nygabgul.jpg

Crowdfunding is hot!! In 2019 is in Nederland 424 miljoen europ opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 329 miljoen euro (2017: 223 miljoen euro). Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 10.000 projecten en ondernemingsplannen mogelijk (2019: > 8.700). En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiële instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald. We bespreken projecten van de volgende in Nederland gevestigde crowdfundingplatformen:

Crowdfundingplatformen leningen
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Lendahand (LDH), opkomende economieën met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hét platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
All4funding (A4F), inspirerend investeren

Crowdfundingplatformen zonder nieuw aanbod:
SPOILER
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), investeren vanaf E 500.
Resultaten crowdfundingplatformen
SPOILER
Exitstrategieën platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuïteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuïteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuïteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuïteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.
Robocash
Grupeer
Crowdestor
Viainvest
Envestio

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reëel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reële bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuïtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geïnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiële projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Horsemenvrijdag 14 augustus 2020 @ 15:53
Update SiG project Den Haag Van der Woudendijk 185.

quote:
VOLDOENDE
Relatie wil graag e.e.a. via de notaris gaan afhandelen zodat de hypotheek ingeschreven kan gaan worden.
Kort maar krachtig. Hij heeft blijkbaar voldoende opgehaald.
TisIkvrijdag 14 augustus 2020 @ 16:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 15:06 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Vraag me af of hij de titel Arts wel mag dragen

https://www.prakashayurveda.nl
Inderdaad, lijkt meer op een kruidenvrouwtje (Berendien uut Wisp?), pardon, mannetje...
petercvrijdag 14 augustus 2020 @ 16:23
Zonet ook weer een batch CRE betalingen ontvangen, wat ik al eerder opmerkte, komt soms in delen, maar op tijd en compleet. Kijken of mijn Begijnhofje SIG er al is?
KrekelJapievrijdag 14 augustus 2020 @ 16:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 16:15 schreef TisIk het volgende:

[..]

Inderdaad, lijkt meer op een kruidenvrouwtje (Berendien uut Wisp?), pardon, mannetje...
Hij is ook GGZ en verslavings arts. Zie linkedin
https://www.linkedin.com/(...)originalSubdomain=nl
KrekelJapievrijdag 14 augustus 2020 @ 18:03
Aankoop pand mondzorg Collin
https://www.collincrowdfund.nl/sela-transport/
1e hypotheek

https://www.fundainbusine(...)europaboulevard-5-7/

Bijzonder prijsverloop
Laatste vraagprijs
¤ 350.000 kosten koper

Oorspronkelijke vraagprijs
¤ 275.000 kosten koper

[ Bericht 13% gewijzigd door KrekelJapie op 14-08-2020 19:05:57 ]
KrekelJapievrijdag 14 augustus 2020 @ 18:10
Hippe Jeu de boules met horeca
https://www.collincrowdfund.nl/boulesbitesbar/
2e hypotheek beleggingspand ouders
De 8% icm de bovengenoemde zekerheid maakt nog wel wat van dit project.

[ Bericht 5% gewijzigd door KrekelJapie op 14-08-2020 18:59:58 ]
NaRegenDeZonvrijdag 14 augustus 2020 @ 19:19
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 18:03 schreef KrekelJapie het volgende:
Aankoop pand mondzorg Collin
https://www.collincrowdfund.nl/sela-transport/
1e hypotheek

https://www.fundainbusine(...)europaboulevard-5-7/

Bijzonder prijsverloop
Laatste vraagprijs
¤ 350.000 kosten koper

Oorspronkelijke vraagprijs
¤ 275.000 kosten koper
Zeker als het een jaar te koop heeft gestaan!
Wie is er verantwoordelijk voor schade aan pand als geldautomaat opgeblazen wordt?
lykkefundvrijdag 14 augustus 2020 @ 19:40
quote:
12s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 16:23 schreef peterc het volgende:
Zonet ook weer een batch CRE betalingen ontvangen, wat ik al eerder opmerkte, komt soms in delen, maar op tijd en compleet. Kijken of mijn Begijnhofje SIG er al is?
Dit was voor mij nieuw. Ik heb weleens op een andere dag ontvangen, maar dat betrof dan een project dat voor het eerst ging lopen, bijvoorbeeld de opgebouwde rente oid.

Was wel gewend bij mijn vorige bank, dat het meestal pas laat zichtbaar werd, maar dan wel alles. Nu blijkbaar in 2 plukjes op een dag, ook goed.
Hanzul2vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 19:19 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zeker als het een jaar te koop heeft gestaan!
Wie is er verantwoordelijk voor schade aan pand als geldautomaat opgeblazen wordt?
Goede vragen idd. Prijsschomelingen kunnen mogelijk ook te maken hebben gehad met de waarde van hetvterug huren van de geldautomaat en de looptijd van die huurovereenkomst. Ma dan ga ik het invullen.
petercvrijdag 14 augustus 2020 @ 20:12
SIG Roermond *O* w/ 24B+20F + P is er ook
dyna18vrijdag 14 augustus 2020 @ 22:18
quote:
14s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 15:53 schreef Horsemen het volgende:
Update SiG project Den Haag Van der Woudendijk 185.
[..]

Kort maar krachtig. Hij heeft blijkbaar voldoende opgehaald.
Schijf 3 is van 26.500 naar 17.750 verlaagd.
Een gunstigere LTV ratio verlaagd het risico denk ik dan maar.

Wel bijzonder dat leningnemers soms zo haast hebben. Bij SIG komt (via zekerheid?) de lening op de laatste dag eigenlijk altijd wel vol.
dyna18vrijdag 14 augustus 2020 @ 22:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 16:15 schreef TisIk het volgende:

[..]

Inderdaad, lijkt meer op een kruidenvrouwtje (Berendien uut Wisp?), pardon, mannetje...
Ach, hij verdient er anders prima mee.
https://www.prakashayurveda.nl/tarieven/
KrekelJapiezaterdag 15 augustus 2020 @ 05:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 22:18 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Schijf 3 is van 26.500 naar 17.750 verlaagd.
Een gunstigere LTV ratio verlaagd het risico denk ik dan maar.

Wel bijzonder dat leningnemers soms zo haast hebben. Bij SIG komt (via zekerheid?) de lening op de laatste dag eigenlijk altijd wel vol.
Het project was de laatste dag ook bijna volgegooid van 68% naar 96%
Groepfunderzaterdag 15 augustus 2020 @ 11:28
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 14:59 schreef jsuijker het volgende:
Ik ben volledig met lendahand gestopt omdat (...) bleek dat je ook alleen in de partner investeert en de "projecten" gewoon marketing stunts zijn en niets te maken hebben met je investering.
Voor mij was dat vanaf het begin al wel duidelijk. Hoewel ik in de e-mail van LAH d.d. 5 augustus over de nieuwe voorwaarden geen voor mij nadelige gevolgen kan ontdekken - ik zou dus kunnen accepteren - vind ik de tekst van de overeenkomst met Hands-on B.V./AgriCrowd B.V zo onleesbaar, dat ik daar eigenlijk geen zin in heb. Bovendien vind ik de manier waarop het accepteren van de nieuwe voorwaarden door LAH nu wordt afgedwongen onacceptabel. Daarover heb ik LAH ook een e-mail gestuurd.

Mijn lijstje investeringspartners bij LAH met issues:
- Financial Access (FACTS): Kenya. Gaat vanaf september '20 terugbetalen (mail d.d. 14-6).
- Milaap: India. Vier maanden uitstel (wel rente betaling).
- SunTransfer: Kenya. Vervolg onduidelijk.
tnhbzaterdag 15 augustus 2020 @ 12:51
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 14:03 schreef KrekelJapie het volgende:
Ik kan trouwens niet bij mijn dashboard van lendahand voordat ik algemene voorwaarden heb geaccepteerd (en dat wil ik niet).
Maar dat is niet alleen daar hoor, ook Estateguru (mag hier verder niet over gesproken worden) heeft vrij recent hetzelfde geintje uitgehaald. Zolang je de nieuwe voorwaarden niet hebt geaccepteerd kun je niet bij de info over je investeringen of geld terug laten boeken, in feite gijzelen ze gewoon je geld / investeringen.
Jaco078zaterdag 15 augustus 2020 @ 12:59


[ Bericht 33% gewijzigd door Jaco078 op 15-08-2020 16:58:56 ]
Horsemenmaandag 17 augustus 2020 @ 09:18
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 18:03 schreef KrekelJapie het volgende:
Aankoop pand mondzorg Collin
https://www.collincrowdfund.nl/sela-transport/
1e hypotheek

https://www.fundainbusine(...)europaboulevard-5-7/

Bijzonder prijsverloop
Laatste vraagprijs
¤ 350.000 kosten koper

Oorspronkelijke vraagprijs
¤ 275.000 kosten koper
Het project net ook even doorgekeken. Ik ben het eens met de door andere reeds genoemde kanttekeningen.

Toch is het m.i. wel een aardig project wat ik wel overweeg om voor een basis bedrag mee te nemen.

Het zijn zo te zien hardwerkende mensen die graag de handen uit de mouwen steken.
Het opblaasrisico van de ING automaat Geldmaat automaat is zeker een risico. Normaal gesproken zal het risico vallen onder de opstalverzekering. Meestal is dit in een dergelijk winkelcentrum collectief afgedekt via de VvE echter daar blijk in dit geval niets van (Bron: Verkoop brochure makelaar).

Heeft iemand deze vraag al aan Collin gesteld?
KrekelJapiemaandag 17 augustus 2020 @ 09:51
Als het pand zo snel kan stijgen met 75.000, lijkt het me dat deze ook erg snel kan dalen met 75.000 wat geen positief effect heeft op de ltv
Horsemenmaandag 17 augustus 2020 @ 10:12
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 09:51 schreef KrekelJapie het volgende:
Als het pand zo snel kan stijgen met 75.000, lijkt het me dat deze ook erg snel kan dalen met 75.000 wat geen positief effect heeft op de ltv
Dat is wat NRDZ ook al aangaf en daar ben ik het ook helemaal mee eens.

Toch heb ik dit project liever dan bijvoorbeeld BoulesBitsBar tegen 8%.
Daar was het veel beter geweest als Collin het voor elkaar had gekregen om de inschrijving van de 1e hypotheek te laten verlagen naar ¤155.000,- in plaats van de schijn veiligheid door middel van een morele verklaring dat de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd mag worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Met een verlaagde inschrijving zou ik hem graag hebben meegenomen tegen 7% terwijl ik hem nu laat lopen.
KrekelJapiemaandag 17 augustus 2020 @ 11:01
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 18:03 schreef KrekelJapie het volgende:
Aankoop pand mondzorg Collin
https://www.collincrowdfund.nl/sela-transport/
1e hypotheek

https://www.fundainbusine(...)europaboulevard-5-7/

Bijzonder prijsverloop
Laatste vraagprijs
¤ 350.000 kosten koper

Oorspronkelijke vraagprijs
¤ 275.000 kosten koper
Staat nu open
Jaco078maandag 17 augustus 2020 @ 11:04
quote:
1s.gif Op maandag 17 augustus 2020 11:01 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Staat nu open
Basisinleg meegenomen.
De jeu de boules neem ik niet mee; beetje vaag verhaal; marinier die jeu de boules gaat doen. Nog weinig horeca ervaring. Nu al spreken over uitbreiding van 5 vestigingen. Verder de genoemde redenen over de morele hyp verklaring.

Br**rs neem ik wel mee (helaas geen linkje gevonden ).
NaRegenDeZonmaandag 17 augustus 2020 @ 12:04
HCN https://horecacrowdfundin(...)rdam-deel-2-k89r7zl5 hotel rotterdam 2e trance staat open. Ik doe even niet mee met hotels. Eerst maar eens herstel in deze branche :)
Horsemenmaandag 17 augustus 2020 @ 12:05
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 18:03 schreef KrekelJapie het volgende:
Aankoop pand mondzorg Collin
https://www.collincrowdfund.nl/sela-transport/
1e hypotheek

https://www.fundainbusine(...)europaboulevard-5-7/

Bijzonder prijsverloop
Laatste vraagprijs
¤ 350.000 kosten koper

Oorspronkelijke vraagprijs
¤ 275.000 kosten koper
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 augustus 2020 19:19 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Wie is er verantwoordelijk voor schade aan pand als geldautomaat opgeblazen wordt?
De vraag ligt inmiddels bij Collin.

quote:
1s.gif Op maandag 17 augustus 2020 11:04 schreef Jaco078 het volgende:
Basisinleg meegenomen.
Ik heb hem ook meegenomen.
NaRegenDeZonmaandag 17 augustus 2020 @ 12:11
quote:
14s.gif Op maandag 17 augustus 2020 12:05 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

De vraag ligt inmiddels bij Collin.
[..]

Ik heb hem ook meegenomen.
Ook meegenomen heb altijd wel veel respect voor mensen die zich op deze wijze opwerken in de maatschappij.
Wacht nog wel even je antwoord af op de situatie met de geld automaat. Hoor graag van je als het antwoord er is.
Hanzul2maandag 17 augustus 2020 @ 12:29
Ik ook meegenomen, en hoor graag het antwoord van Collin, als dat er is.
Horsemenmaandag 17 augustus 2020 @ 13:20
Nieuwe algemene voorwaarden bij FnC:

quote:
Beste investeerder,

We sturen je deze e-mail om je te laten weten dat we onze algemene voorwaarden voor investeerders hebben bijgewerkt.

Zoals je weet, zijn we op 12 maart omgeschakeld naar een model waardoor we sindsdien geen nieuwe investeringsmogelijkheden meer aanbieden op ons platform. Er verandert niets aan jouw bestaande investeringen of toegang tot jouw dashboard. De nieuwe algemene voorwaarden vind je hier.

Wat verandert er?

Artikelen die refereren aan het investeren via ons platform zijn weggehaald, inclusief artikelen met betrekking tot het vorige Funding Circle model, gebruik van de website en investeringsmogelijkheden.


De overgebleven artikelen refereren aan het gebruik van ons platform. Er vinden geen wijzigingen plaats aan jouw account en toegang tot jouw persoonlijke dashboard. Deze blijven gewoon beschikbaar.

Je hoeft verder niets te doen na ontvangst van deze e-mail. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen automatisch worden toegepast. Je hebt tot vier weken na ontvangst van deze mail om aan te geven niet akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden van Funding Circle*.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Investor Relations team.

Met vriendelijke groet,
Funding Circle

*Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wat zal er gaan gebeuren als je wel bezwaar maakt?
Horsemenmaandag 17 augustus 2020 @ 13:38
quote:
0s.gif Op donderdag 13 augustus 2020 11:12 schreef KrekelJapie het volgende:
1 miljoen voor de timmerman, nog 8ton te gaan (meer hoeft niet van mij ;) )
quote:
0s.gif Op donderdag 13 augustus 2020 11:42 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Voor dit eerste miljoen waren al 750 investeerders nodig. Als we uitgaan van ongeveer het gemiddelde investeringsbedrag in dit eerste miljoen zijn er nog rond de 700! investeerders nodig. Voor één % erbij wil ik mijn investeringsbedrag wel verdubbelen.😀
Er zit nog steeds weinig beweging in dit Collin project.

Als de geldnemer inderdaad de rente met 1% wil verhogen wil ik mijn inleg ook wel aanzienlijk verhogen.
KrekelJapiemaandag 17 augustus 2020 @ 14:04
quote:
14s.gif Op maandag 17 augustus 2020 13:38 schreef Horsemen het volgende:

[..]


[..]

Er zit nog steeds weinig beweging in dit Collin project.

Als de geldnemer inderdaad de rente met 1% wil verhogen wil ik mijn inleg ook wel aanzienlijk verhogen.
Splitsen in twee projecten was misschien beter geweest.
Horsemenmaandag 17 augustus 2020 @ 14:33
Nieuw Rotterdams SiG project:

quote:
Vandaag presenteren wij een nieuw project op de Schiedamseweg 156 A te Rotterdam. Je kunt op 19 augustus 2020 vanaf 14.30 uur investeren in dit project. Het betreft een karakteristieke ruime hoekwoning, gelegen in de buurt Bospolder. Het heeft een entree, woonkamer met balkon/terras, keukenruimte, twee badkamers en acht slaapkamers, verdeeld over twee woonlagen. Het souterrain is voorzien van een royale kelderruimte met een stahoogte van circa 2.20 m.
https://investeren.sameni(...)am-schiedamseweg-156

Zo te zien een extra leuk project voor #Obligataire O-)

[ Bericht 8% gewijzigd door Horsemen op 17-08-2020 14:39:05 ]
KrekelJapiemaandag 17 augustus 2020 @ 14:50
Duurt lang voordat hypotheek Eindhoven Genneperweg 4 wordt gevestigd. Goed dat de gelden nog niet zijn opgevraagd
fok321maandag 17 augustus 2020 @ 14:54
quote:
14s.gif Op maandag 17 augustus 2020 14:33 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw Rotterdams SiG project:
[..]

https://investeren.sameni(...)am-schiedamseweg-156

Zo te zien een extra leuk project voor #Obligataire O-)
lol

google translate heeft ook z'n best gedaan zo te zien ...
quote:
We wachten momenteel op het tweede nummer en zijn dan van plan om het derde nummer aan te vragen door een ander niveau bovenop het gebouw te bouwen. Het gebouw heeft ook een ondervloer van ca. 80 vierkante meter, die ook kan worden getransformeerd tot woonruimte.
Horsemenmaandag 17 augustus 2020 @ 15:01
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 14:50 schreef KrekelJapie het volgende:
Duurt lang voordat hypotheek Eindhoven Genneperweg 4 wordt gevestigd. Goed dat de gelden nog niet zijn opgevraagd
Klopt.
Toevallig afgelopen vrijdag bij SiG geïnformeerd hoe het er voor staat.

SPOILER
Aanvrager wil dit afstemmen met zijn aflossing van de lopende hypotheek maar dat gaat helaas langer in beslag nemen dan wat wij normaal aan tijd hanteren.
SiG probeert het zo snel mogelijk af te handelen.
kopersneekmaandag 17 augustus 2020 @ 15:05
quote:
14s.gif Op maandag 17 augustus 2020 14:33 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw Rotterdams SiG project:
[..]

https://investeren.sameni(...)am-schiedamseweg-156

Zo te zien een extra leuk project voor #Obligataire O-)
Het eerste stukje lijkt wel direct van Tinder te komen...... :@

Inhoudelijk.. laag erbovenop bouwen en tegelijkertijd verhuren / huur innen. Spannend.. Verder wil je er ook niet aan denken dat er wat fout gaat tijdens het bouwen van de derde laag. Onderpand is dan wellicht opeens weinig waard of je bevindt jezelf in een gevecht met de verzekering / aannemer? Of zie ik dit te zwart?
Crowd001maandag 17 augustus 2020 @ 15:13
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 15:05 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Het eerste stukje lijkt wel direct van Tinder te komen...... :@

Inhoudelijk.. laag erbovenop bouwen en tegelijkertijd verhuren / huur innen. Spannend.. Verder wil je er ook niet aan denken dat er wat fout gaat tijdens het bouwen van de derde laag. Onderpand is dan wellicht opeens weinig waard of je bevindt jezelf in een gevecht met de verzekering / aannemer? Of zie ik dit te zwart?
Ik verwacht geen problemen met de aannemer. Ik ga er vanuit dat ze er gewoon een groep Roemenen aan het werk zet :P
dyna18maandag 17 augustus 2020 @ 15:33
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 15:05 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Het eerste stukje lijkt wel direct van Tinder te komen...... :@

Inhoudelijk.. laag erbovenop bouwen en tegelijkertijd verhuren / huur innen. Spannend.. Verder wil je er ook niet aan denken dat er wat fout gaat tijdens het bouwen van de derde laag. Onderpand is dan wellicht opeens weinig waard of je bevindt jezelf in een gevecht met de verzekering / aannemer? Of zie ik dit te zwart?
Ik zou me ook niet al te veel zorgen maken over waardevermindering van het onderpand door de verbouwing.

Ik zou me eerder zorgen maken of ze wel de vergunning gaat krijgen van de gemeente.
en waarom het geld niet in een bouwdepot gezet wordt.
Hanzul2maandag 17 augustus 2020 @ 15:48
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 15:33 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Ik zou me ook niet al te veel zorgen maken over waardevermindering van het onderpand door de verbouwing.

Ik zou me eerder zorgen maken of ze wel de vergunning gaat krijgen van de gemeente.
en waarom het geld niet in een bouwdepot gezet wordt.
Gewoon een hoop bla bla in mijn ogen en een typisch project, waarin de huurders maximaal worden uitgekleed,voor zo hoog mogelijk rendement. In mijn ogen kunnen die rendementen die zij voorschrijft gewoon niet gehaald worden op een normale manier. Enige manier is het verhokken en dan veel en veel te vragen. Waarbij als het mis gaat, het ook echt een keer misgaat. Daarnaast doe ik uit principe niet mee aan dit soort projecten.
zeeland6maandag 17 augustus 2020 @ 16:11
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 15:05 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Het eerste stukje lijkt wel direct van Tinder te komen...... :@

Inhoudelijk.. laag erbovenop bouwen en tegelijkertijd verhuren / huur innen. Spannend.. Verder wil je er ook niet aan denken dat er wat fout gaat tijdens het bouwen van de derde laag. Onderpand is dan wellicht opeens weinig waard of je bevindt jezelf in een gevecht met de verzekering / aannemer? Of zie ik dit te zwart?
Heeft een wel een erg hoog "consumentenman wat nu ?"-gehalte.

Van die projecten waar mijlenver een lucht aanhangt zou SIG zich niet moeten inlaten.
petercmaandag 17 augustus 2020 @ 16:13
ref post
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 15:33 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Ik zou me ook niet al te veel zorgen maken over waardevermindering van het onderpand door de verbouwing.

Ik zou me eerder zorgen maken of ze wel de vergunning gaat krijgen van de gemeente.
en waarom het geld niet in een bouwdepot gezet wordt.
idem, 3 correcte opmerkingen , met name de vergunning en bouwdepot. plus daarbij als je een huurprijs vraagt voor 2 appartementen van 3,8k per mnd is dus bijna 2k per mnd per app, verwacht je wel een state of the art inrichting (vwb keuken, badkamer, vloeren, deuren terras usw) en niet een doorsnee wat het nu is.

Etage erop met houtskeletbouw zal geen probleem zijn voor het pand, maar begin maar te bouwen en te tellen plus het pimpen van de rest , zo ongezien roep ik 100k. Kijk maar een naar de CRE / Berlage verbouwingkjes.
Ook kon ik nog niets gevonden krijgen over het 2e nummer?

Pand is op zich niet verkeerd maar voor dit goud is zal er toch nog wat moeten gebeuren.

Bettina heeft / had ook de SIG Beukelsweg 26A02 en Hogebanweg 98D. Ook een opm, over deze succesvolle mevrouw dat er weinig/tot niets te vinden is op internet over haar, ?.

[ Bericht 2% gewijzigd door peterc op 17-08-2020 16:32:41 ]
VDFmaandag 17 augustus 2020 @ 16:53
Beukelsweg is onlangs afgelost (verkocht?)
Tsundokumaandag 17 augustus 2020 @ 17:06
quote:
12s.gif Op maandag 17 augustus 2020 16:13 schreef peterc het volgende:
Bettina heeft / had ook de SIG Beukelsweg 26A02 en Hogebanweg 98D. Ook een opm, over deze succesvolle mevrouw dat er weinig/tot niets te vinden is op internet over haar, ?.
Daarnaast ook Franselaan 186A op SIG.
Hier een verouderd profiel op Facebook: https://www.facebook.com/BettinaBinderAsmOriflameCosmetics/
KrekelJapiemaandag 17 augustus 2020 @ 17:06
Neuh doe maar niet.

[ Bericht 96% gewijzigd door Peejtur op 17-08-2020 22:46:30 ]
KrekelJapiemaandag 17 augustus 2020 @ 17:09
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 17:06 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Daarnaast ook Franselaan 186A op SIG.
Hier een verouderd profiel op Facebook: https://www.facebook.com/BettinaBinderAsmOriflameCosmetics/
En LinkedIn
https://www.linkedin.com/(...)tine-binder-372252aa
Tsundokumaandag 17 augustus 2020 @ 17:53
quote:
1s.gif Op maandag 17 augustus 2020 11:04 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

De jeu de boules neem ik niet mee; beetje vaag verhaal; marinier die jeu de boules gaat doen. Nog weinig horeca ervaring. Nu al spreken over uitbreiding van 5 vestigingen. Verder de genoemde redenen over de morele hyp verklaring.

Op zich eens, maar ik overweeg hem toch mee te pakken:
- de verkoopbaarheid van het onderpand lijkt in orde (de verkochte huizen in de straat hebben maximaal 5 weken op Funda gestaan).
- op basis van WOZ / de m2 prijs zou de opbrengst van een eventuele verkoop voldoende moeten zijn (het verschil van 25k tussen het inschrijfbedrag en het leenbedrag even buiten beschouwing gelaten)
- het onderpand is niet van de leningnemer(s), dus een spreiding van risico's.
- door de hoge aflossing neemt het risico snel af
- geen herfinancieringsrisico op einde looptijd

Ook ik had liever een verlaging van de 1e hypothecaire inschrijving gezien, maar al met al vind ik dit toch best een interessant project voor 8%.
KrekelJapiemaandag 17 augustus 2020 @ 18:32
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 17:53 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Op zich eens, maar ik overweeg hem toch mee te pakken:
- de verkoopbaarheid van het onderpand lijkt in orde (de verkochte huizen in de straat hebben maximaal 5 weken op Funda gestaan).
- op basis van WOZ / de m2 prijs zou de opbrengst van een eventuele verkoop voldoende moeten zijn (het verschil van 25k tussen het inschrijfbedrag en het leenbedrag even buiten beschouwing gelaten)
- het onderpand is niet van de leningnemer(s), dus een spreiding van risico's.
- door de hoge aflossing neemt het risico snel af
- geen herfinancieringsrisico op einde looptijd

Ook ik had liever een verlaging van de 1e hypothecaire inschrijving gezien, maar al met al vind ik dit toch best een interessant project voor 8%.
Ben het met je eens. We waren vaak al blij met 8% zonder zekerheden. Deze zekerheden zijn materieel en de ouders hebben niet veel belang om de hypotheek te verhogen en het is ook niet vanzelfsprekend dat de 1e hypotheekhouder mee wil werken aan een hoger risico door bij te lenen.
Jaco078maandag 17 augustus 2020 @ 19:50
quote:
1s.gif Op maandag 17 augustus 2020 11:04 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Basisinleg meegenomen.
De jeu de boules neem ik niet mee; beetje vaag verhaal; marinier die jeu de boules gaat doen. Nog weinig horeca ervaring. Nu al spreken over uitbreiding van 5 vestigingen. Verder de genoemde redenen over de morele hyp verklaring.

Br**rs neem ik wel mee (helaas geen linkje gevonden ).
Aanvulling op mijn post van vanmorgen: Ik heb een bias voor projecten die ik goed begrijp of een product waar ik iets mee heb. Zo'n project waar ik iets mee heb, snap, of affinitiet mee heb, hoeft het uiteraard niet significant beter te doen dan projecten waar ik minder mee heb. Ik probeer daarom zo goed als mogelijk een afweging te maken

+twee leningnemers , beide voor 100k in privé, twee broers. "Allebei 112,5k".

+in euro's materiële hypothecaire zekerheid.

+8%-leningen regelmatig zonder hypotheek, nu met.

+ vertrouwen van de ouders d.m.v. hyp.vestiging.


-betaalbaarheid is primair belangrijk . Als dat niet goed gaat, komen de zekerheden. Ik twijfel aan dit project: start-up met horeca in corona tijd. 100% o.b.v. prognoses.

- in inschrijving geen materiele hypothecaire zekerheid.

Alternatieven: waarom zou ik deze tegen 8% meenemen, terwijl er bij C*rpenter tegen 6% >30 hypotheken gevestigd worden.

Al met al: ik laat deze schieten.
Jaco078maandag 17 augustus 2020 @ 19:55
N.a.v. de eerdere discussie over CRE i.r.t. de leningnemer, voegen zij nu een zinsnede toe in de pitch:

SPOILER
HPI Grundbesitz X B.V. is gelieerd aan een aandeelhouder van Crowdrealestate. Dit betekent dat de reeds overeengekomen beleidsverklaring van belangenconflicten van toepassing is.

fok321maandag 17 augustus 2020 @ 21:49
quote:
1s.gif Op maandag 17 augustus 2020 19:55 schreef Jaco078 het volgende:
N.a.v. de eerdere discussie over CRE i.r.t. de leningnemer, voegen zij nu een zinsnede toe in de pitch:

SPOILER
HPI Grundbesitz X B.V. is gelieerd aan een aandeelhouder van Crowdrealestate. Dit betekent dat de reeds overeengekomen beleidsverklaring van belangenconflicten van toepassing is.

Ik ben benieuwd waar deze verklaring te vinden is op de site van CRE, ik kan 'm niet vinden :?
Jaco078maandag 17 augustus 2020 @ 22:12
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 21:49 schreef fok321 het volgende:

[..]

Ik ben benieuwd waar deze verklaring te vinden is op de site van CRE, ik kan 'm niet vinden :?
In project Schwanbeck:

https://www.crowdrealesta(...)rtementen-schwanbeck
fok321maandag 17 augustus 2020 @ 22:26
quote:
Ik zie die zin in het project wel staan, maar waar vind ik de inhoud van deze verklaring ? Of is dit zinnetje alles wat er is ?
petercmaandag 17 augustus 2020 @ 22:29
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 22:26 schreef fok321 het volgende:

[..]

Ik zie die zin in het project wel staan, maar waar vind ik de inhoud van deze verklaring ? Of is dit zinnetje alles wat er is ?
opvragen met evt toelichting bij CRE dus
Jaco078maandag 17 augustus 2020 @ 23:00
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 22:26 schreef fok321 het volgende:

[..]

Ik zie die zin in het project wel staan, maar waar vind ik de inhoud van deze verklaring ? Of is dit zinnetje alles wat er is ?
Dit is het enige.
Denk dat je dit gewoon kunt opvragen, net als de aktes.
obligatairedinsdag 18 augustus 2020 @ 00:36
quote:
14s.gif Op maandag 17 augustus 2020 14:33 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw Rotterdams SiG project:
[..]

https://investeren.sameni(...)am-schiedamseweg-156

Zo te zien een extra leuk project voor #Obligataire O-)
c_/ de foto zal wel weer van istockphoto of zo komen vermoed ik, of van 20 jaar geleden of zo.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 18-08-2020 06:59:00 ]
petercdinsdag 18 augustus 2020 @ 09:52
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 00:36 schreef obligataire het volgende:

[..]

c_/ de foto zal wel weer van istockphoto of zo komen vermoed ik, of van 20 jaar geleden of zo.
google image search gaf geen match, dus een "jeugd" foto I guess
InVestEerderdinsdag 18 augustus 2020 @ 10:05
quote:
1s.gif Op maandag 17 augustus 2020 23:00 schreef Jaco078 het volgende:
Denk dat je dit gewoon kunt opvragen, net als de aktes.
Mooi dat je het kunt opvragen maar deze toegevoegde info komt overduidelijk pas ná de reuring die op dit platform is ontstaan. Kennelijk lezen ze mee en dat is mooi. Maar op voorhand informatie achterhouden is voor mij een "no go". Als ze het vooraf hadden gemeld dan had ik zeer waarschijnlijk wel meegedaan aan HPI projecten, maar nu stop ik daar even mee.
tnhbdinsdag 18 augustus 2020 @ 10:10
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 10:05 schreef InVestEerder het volgende:

[..]

Mooi dat je het kunt opvragen maar deze toegevoegde info komt overduidelijk pas ná de reuring die op dit platform is ontstaan. Kennelijk lezen ze mee en dat is mooi. Maar op voorhand informatie achterhouden is voor mij een "no go". Als ze het vooraf hadden gemeld dan had ik zeer waarschijnlijk wel meegedaan aan HPI projecten, maar nu stop ik daar even mee.
En schijnbaar is die info er bij geplaatst en is de pitch dus geupdate zonder dit verder (her)kenbaar te maken?

Het positieve is dat er inderdaad kennelijk meegelezen wordt.
Jaco078dinsdag 18 augustus 2020 @ 10:15
Anderzijds is het ook geen verborgen informatie, omdat we eerder zagen dat al die ondernemingen op de Fatimastraat staan ingeschreven. Als alles HPI is, wordt het wat vervelender, maar af en toe zijn er gelukkig ook andere leningnemers.
tnhbdinsdag 18 augustus 2020 @ 10:25
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 10:15 schreef Jaco078 het volgende:
Anderzijds is het ook geen verborgen informatie
Klopt, in de basis niets geheim of verborgen aan, informatie was vindbaar.
Maar het lijkt me not-done om pitches aan te passen zonder dat duidelijk is wat de aanpassing/aanvulling is. In het verleden hebben andere platformen zicht daar meen ik ook wel eens schuldig aan gemaakt. SIG plaatst (tegenwoordig?) bijvoorbeeld bij een aanvulling/update de datum waarop dat is gedaan, dat was hier ook mogelijk geweest en is in het verleden door CRE ook wel gedaan bij andere updates meen ik me te herinneren.
Horsemendinsdag 18 augustus 2020 @ 11:21
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 12:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ook meegenomen heb altijd wel veel respect voor mensen die zich op deze wijze opwerken in de maatschappij.
Wacht nog wel even je antwoord af op de situatie met de geld automaat. Hoor graag van je als het antwoord er is.
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 12:29 schreef Hanzul2 het volgende:
Ik ook meegenomen, en hoor graag het antwoord van Collin, als dat er is.
Inmiddels een reactie van Collin ontvangen.

quote:
Ondernemer geeft aan dat de (vervolg)schade is gedekt door ING.
Het zou natuurlijk net iets beter zijn als Collin de onderliggende documenten zou hebben opgevraagd maar voor mij is het zo voldoende om mijn investering te laten staan. Voor zover dit al nodig was is nu ook de geldnemer er attent op gemaakt om dit in de gaten te houden.
petercdinsdag 18 augustus 2020 @ 11:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 10:25 schreef tnhb het volgende:

[..]

Klopt, in de basis niets geheim of verborgen aan, informatie was vindbaar.
Maar het lijkt me not-done om pitches aan te passen zonder dat duidelijk is wat de aanpassing/aanvulling is. In het verleden hebben andere platformen zicht daar meen ik ook wel eens schuldig aan gemaakt. SIG plaatst (tegenwoordig?) bijvoorbeeld bij een aanvulling/update de datum waarop dat is gedaan, dat was hier ook mogelijk geweest en is in het verleden door CRE ook wel gedaan bij andere updates meen ik me te herinneren.
de CF platformen dienen gewoon transparant en duidelijk zijn, voorkom je gedoe mee, en draagt alleen maar bij a h succes van je pitches, als een project al onder een slecht gesternte begint, maw dat er "rare info" boven tafel komt komt het vaak niet meer goed met dat project. Zie eerdere voorbeelden en opmerkingen op dit forum.
Horsemendinsdag 18 augustus 2020 @ 12:55
Nieuw Collin project met garantiestelling, borgstelling en negatieve hypotheekverklaring.

Bakkerij Klok B.V.
¤ 35.000 | 8,5% rente | 60 maanden

https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-klok-b-v/
djtiesto8dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:14
Er is opeens weer ¤1.000 vrij in twee Collin projecten:
Lelystad: https://www.collincrowdfund.nl/reborn-cvii-b-v-i-o-lelystaete/
Alkmaar: https://www.collincrowdfund.nl/sela-transport/
KrekelJapiedinsdag 18 augustus 2020 @ 13:23
Woning Yourartdna is uit de verkoop gehaald

[ Bericht 95% gewijzigd door KrekelJapie op 18-08-2020 14:01:35 ]
Horsemendinsdag 18 augustus 2020 @ 14:11
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 13:23 schreef KrekelJapie het volgende:
Woning Yourartdna is uit de verkoop gehaald
Oké, bijzonder...
Hij is geloof ik weer bij met betalen en als hij verder netjes blijft betalen is het wat mij betreft ook prima. Iedere maand loopt het risico weer ietsjes terug en de rente is 9% dus ook prima :7

[ Bericht 9% gewijzigd door Horsemen op 18-08-2020 14:17:29 ]
Horsemendinsdag 18 augustus 2020 @ 14:16
Dubbel
fok321dinsdag 18 augustus 2020 @ 21:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 10:05 schreef InVestEerder het volgende:

[..]

Mooi dat je het kunt opvragen maar deze toegevoegde info komt overduidelijk pas ná de reuring die op dit platform is ontstaan. Kennelijk lezen ze mee en dat is mooi. Maar op voorhand informatie achterhouden is voor mij een "no go". Als ze het vooraf hadden gemeld dan had ik zeer waarschijnlijk wel meegedaan aan HPI projecten, maar nu stop ik daar even mee.
Voor wat het waard is ... CRE geeft aan dat de zin voorafgaand aan de online publicatie van de desbetreffende propositie op de projectpagina was vermeld.

Deze mededeling heb ik gekregen zonder er naar te vragen, dus of ze lezen mee of ze hebben meer vragen gekregen of beide :)
TechLightdinsdag 18 augustus 2020 @ 22:45
quote:
14s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 12:55 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw Collin project met garantiestelling, borgstelling en negatieve hypotheekverklaring.

Bakkerij Klok B.V.
¤ 35.000 | 8,5% rente | 60 maanden

https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-klok-b-v/
De ziet er wel aardig uit, met niet al te hoog leenbedrag en twee borgen/garantstellers. Dat werpt meteen de vraag op wat daar het verschil tussen is. Heb even snel gegoogled, maar niet direct duidelijk wat 'beter' zou zijn. Borg is wettelijk geregeld, dus duidelijker an sich, maar geeft de borgsteller ook (mogelijk) meer rechten.
Garantstelling hangt af hoe e.e.a. in het contract geformuleerd is. Maar we kunnen er denk ik wel van op aan dat dit oke zit bij Collin?

't Is wel een direct lening, dus zal wel weer op niks uitlopen (omdat ik te laat zal zien dat ie open staat :) )

[ Bericht 1% gewijzigd door TechLight op 19-08-2020 15:31:06 ]
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 03:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 augustus 2020 22:45 schreef TechLight het volgende:
't Is wel een direct lening, dus zal wel weer op niks uitlopen :)
Hoe bedoel je dit? Of wat bedoel je hiermee?

[ Bericht 0% gewijzigd door KrekelJapie op 19-08-2020 06:26:03 ]
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 06:25
300.000 whitelabel Soesterberg op Geldvoorelkaar is inmiddels vol, maar zal de crowd de laatste 120.000 nog inleggen?
Crowd001woensdag 19 augustus 2020 @ 09:35
quote:
1s.gif Op maandag 17 augustus 2020 11:04 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Br**rs neem ik wel mee (helaas geen linkje gevonden ).
Op de valreep net het linkje op de kop kunnen tikken.

SPOILER
Hoogstwaarschijnlijk gaat het project vandaag of uiterlijk morgen officieel open.
Jaco078woensdag 19 augustus 2020 @ 09:52
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 09:35 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Op de valreep net het linkje op de kop kunnen tikken.

SPOILER
Hoogstwaarschijnlijk gaat het project vandaag of uiterlijk morgen officieel open.
Goed werk, dank je wel!
obligatairewoensdag 19 augustus 2020 @ 10:04
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 09:35 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Op de valreep net het linkje op de kop kunnen tikken.

SPOILER
Hoogstwaarschijnlijk gaat het project vandaag of uiterlijk morgen officieel open.
Dank! Meegenomen.
crowder07woensdag 19 augustus 2020 @ 10:07
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 09:35 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Op de valreep net het linkje op de kop kunnen tikken.

SPOILER
Hoogstwaarschijnlijk gaat het project vandaag of uiterlijk morgen officieel open.
Bedankt en meegenomen
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 10:58
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 09:35 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Op de valreep net het linkje op de kop kunnen tikken.

SPOILER
Hoogstwaarschijnlijk gaat het project vandaag of uiterlijk morgen officieel open.
100% vandaag
obligatairewoensdag 19 augustus 2020 @ 11:07
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 10:58 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

100% vandaag
Yes, ook nog verdubbeld op de valreep. Moeilijk voor te stellen dat het geld niet ooit linksom of rechtsom terug zou komen :)
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 15:25
Vastgoed Geldvoorelkaar
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=22769
5%, 2e hypotheek, aflossingsvrij
Geen hypotheek op aan te kopen perceel
TechLightwoensdag 19 augustus 2020 @ 15:30
quote:
1s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 03:21 schreef KrekelJapie het volgende:
Hoe bedoel je dit? Of wat bedoel je hiermee?
Oh niks negatiefs verder, alleen dat ik niet op 't juiste moment zal zien dat ie open gaat, en dus tegen de tijd dat ik wel dat zie of het bericht daarover krijg hij al vol zit.
Jaco078woensdag 19 augustus 2020 @ 15:33
Dubbel
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 15:56
Hof van Blois 1 A LIVE 16 AUG om 12.30 sameningeld staat weer op 0 euro?
https://investeren.sameni(...)am-hof-van-blois-1-a
fok321woensdag 19 augustus 2020 @ 15:57
Dubbel
Horsemenwoensdag 19 augustus 2020 @ 15:58
quote:
1s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 15:56 schreef KrekelJapie het volgende:
Hof van Blois 1 A LIVE 16 AUG om 12.30 sameningeld staat weer op 0 euro?
https://investeren.sameni(...)am-hof-van-blois-1-a
Vermoedelijk geannuleerd. Hij liep ook voor geen meter.
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 17:36
Update sameningeld stond er eerst niet bij

[ Bericht 82% gewijzigd door KrekelJapie op 19-08-2020 18:05:54 ]
dyna18woensdag 19 augustus 2020 @ 17:37
quote:
14s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 15:58 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Vermoedelijk geannuleerd. Hij liep ook voor geen meter.
Er staat ook een update bij:
quote:
Beste investeerder,

Vanmorgen heeft de projectaanvrager van dit project aangegeven de funding van het project te willen stoppen wegens het gebleken gebrek aan belangstelling hiervoor.

Wij zullen je investering of toezeggig annuleren. In het geval dat deze ook al is betaald zorgen wij ervoor dat de gelden worden teruggestort in je e-Wallet.

Heb je nog vragen dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

SamenInGeld
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 17:37
Installateur glasvezel Collin
https://www.collincrowdfund.nl/marcelis-holding/
1e hypotheek op bedrijfspand + 2e hypotheek te koop staande woonhuis
NaRegenDeZonwoensdag 19 augustus 2020 @ 17:57
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 17:37 schreef KrekelJapie het volgende:
Installateur glasvezel Collin
https://www.collincrowdfund.nl/marcelis-holding/
1e hypotheek op bedrijfspand + 2e hypotheek te koop staande woonhuis
Dit is het aan te kopen bedrijfspand met woning als ik het goed zie op maps. https://www.google.com/ma(...)7i13312!8i6656?hl=nl

Dus zeer eenvoudig woonhuis met daarachter een loods.

Loods heeft wel behoorlijke omvang. Kan je zien via sateliet op maps. https://www.google.com/ma(...)nstraat+10,+5236+AZ+'s-Hertogenbosch,+Nederland/@51.730825,5.32485,179m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c6ee2a1df13b51:0x45e4c6f0af765779!8m2!3d51.7309123!4d5.3249442?hl=nl

Al met al heb ik mijn twijfels over de waarde.

[ Bericht 9% gewijzigd door NaRegenDeZon op 19-08-2020 18:05:30 ]
Jaco078woensdag 19 augustus 2020 @ 19:18
quote:
1s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 15:25 schreef KrekelJapie het volgende:
Vastgoed Geldvoorelkaar
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=22769
5%, 2e hypotheek, aflossingsvrij
Geen hypotheek op aan te kopen perceel
Ik vind het er netjes uit zien. Netto rendement wordt wel wat laag. Geen hypotheek op het perceel; dat is plausibel, bevordert splitsing en deelverkoop niet. Zou wel fijn zij als de vergunning er al wel was, nu oogt het wat speculatiever.
petercwoensdag 19 augustus 2020 @ 19:23
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 17:37 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Er staat ook een update bij:
[..]

SIG Hof van Blois, was pitch ook onduidelijk, het is een apart pand wat het midden qua uitstraling houdt tussen aangebouwde garages annex kantoor in een achtertuin. Zo ziet het eruit op de foto's. Plattegrond en indeling van het pand en perceelomvang niet helderen ook niet voor het doel. En voor mij een onduidelijke doelstelling (hoe wat, wanneer) van de leningnemer. Plus het pand heeft zeker geen uitstraling, en dan met je pitch juist goed en duidelijk zijn

Dan moet je de boodschap en plan beter toelichten en verkopen aan de crowd. De waardes vond ik ook aan de hoge kant zeker ivht wat je op de foto's / pitch / kadastraal kunt waarnemen.
Geen goed toegelicht verhaal dus, lesje voor de volgende

[ Bericht 2% gewijzigd door peterc op 19-08-2020 19:29:23 ]
Hanzul2woensdag 19 augustus 2020 @ 19:45
quote:
1s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 19:18 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik vind het er netjes uit zien. Netto rendement wordt wel wat laag. Geen hypotheek op het perceel; dat is plausibel, bevordert splitsing en deelverkoop niet. Zou wel fijn zij als de vergunning er al wel was, nu oogt het wat speculatiever.
In mijn ogen ook speculatief. Daarnaast weinig inzicht gegeven in de grote van het perceel en de waarde om het huis te bouwen. Daarnaast vind ik de ontwikelkosten zeer laag ingeschat. Vraag bij dit soort dingen ook altijd af, waarom wil de andere partij ervam af? De zekerheden, zijn daarlangs oke en loopt zelf het grote risico.
Jaco078woensdag 19 augustus 2020 @ 19:53
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 17:37 schreef KrekelJapie het volgende:
Installateur glasvezel Collin
https://www.collincrowdfund.nl/marcelis-holding/
1e hypotheek op bedrijfspand + 2e hypotheek te koop staande woonhuis
Hierbij de link naar M*rc*l*s Holding.

SPOILER
probablyunsurewoensdag 19 augustus 2020 @ 20:11
quote:
1s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 15:25 schreef KrekelJapie het volgende:
Vastgoed Geldvoorelkaar
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=22769
5%, 2e hypotheek, aflossingsvrij
Geen hypotheek op aan te kopen perceel
Het project zou dan op de plaats van deze berging/loods/opslag moeten gaan komen: https://www.google.com/ma(...)w!2e0!7i16384!8i8192
petercwoensdag 19 augustus 2020 @ 20:24
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 17:57 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dit is het aan te kopen bedrijfspand met woning als ik het goed zie op maps. https://www.google.com/ma(...)7i13312!8i6656?hl=nl

Dus zeer eenvoudig woonhuis met daarachter een loods.

Loods heeft wel behoorlijke omvang. Kan je zien via sateliet op maps. https://www.google.com/ma(...)nstraat+10,+5236+AZ+'s-Hertogenbosch,+Nederland/@:51.730825,5.32485,179m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c6ee2a1df13b51:0x45e4c6f0af765779!8m2!3d51.7309123!4d5.3249442?hl=nl

Al met al heb ik mijn twijfels over de waarde.

Via kadastrale kaart / (percelen 4981 & 4975) het stukkie grasveld achter de loods hoort er mijn inziens ook bij, want met 1460+894 kom je precies op de 2354m2 uit, of ben ik nu abuis?

https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/HTG00/T/4975
petercwoensdag 19 augustus 2020 @ 20:28
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 20:11 schreef probablyunsure het volgende:

[..]

Het project zou dan op de plaats van deze berging/loods/opslag moeten gaan komen: https://www.google.com/ma(...)w!2e0!7i16384!8i8192
cereslaan 16a+b
KrekelJapiewoensdag 19 augustus 2020 @ 20:42
quote:
12s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 20:24 schreef peterc het volgende:

[..]

Via kadastrale kaart / (percelen 4981 & 4975) het stukkie grasveld achter de loods hoort er mijn inziens ook bij, want met 1460+894 kom je precies op de 2354m2 uit, of ben ik nu abuis?

https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/HTG00/T/4975
Dan is het niet alleen een stukje grasveld, maar ook een eigen toegang naar het grasveld aan de achterzijde.

32 Burgemeester de Bekkerstraat
https://maps.app.goo.gl/8rcuo1cAxSegbYKQA

[ Bericht 9% gewijzigd door KrekelJapie op 19-08-2020 20:51:23 ]
Faraday01woensdag 19 augustus 2020 @ 21:43
quote:
0s.gif Op maandag 17 augustus 2020 15:48 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Gewoon een hoop bla bla in mijn ogen en een typisch project, waarin de huurders maximaal worden uitgekleed,voor zo hoog mogelijk rendement. In mijn ogen kunnen die rendementen die zij voorschrijft gewoon niet gehaald worden op een normale manier. Enige manier is het verhokken en dan veel en veel te vragen. Waarbij als het mis gaat, het ook echt een keer misgaat. Daarnaast doe ik uit principe niet mee aan dit soort projecten.
Helemaal met je eens en ik vind dat SiG na moet denken of ze dit soort projecten wel moet willen funden als platform. De crowd lijkt dit ook duidelijk te maken wat het loopt voorlopig niet hard.
petercwoensdag 19 augustus 2020 @ 22:25
quote:
1s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 20:42 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Dan is het niet alleen een stukje grasveld, maar ook een eigen toegang naar het grasveld aan de achterzijde.

32 Burgemeester de Bekkerstraat
https://maps.app.goo.gl/8rcuo1cAxSegbYKQA

Zomaar voor de weet, iemand enig idee wat een m2 extra tuin in ¤ doet?
Hanzul2woensdag 19 augustus 2020 @ 22:54
quote:
12s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 22:25 schreef peterc het volgende:

[..]

Zomaar voor de weet, iemand enig idee wat een m2 extra tuin in ¤ doet?
Is heel erg afhankelijk van de locatie. Daarnaast hoe groter het perceel, over het algemeen hoe minder de waard per m2.Ter vergelijking bij ons in het dorp (zuid oost Brabant landelijk gelegen en 30km vanaf EHV) kost een nieuwbouwperceel van 1200m2, circa 25% meer dan een vergelijkbaar perceel van 550m2. Onder de 500m2, zijn de m2 prijzen wel ongeveer gelijk al betaal je voor de eerste meters altijd het meest.

Wil een buurman echter graag zijn tuinuitbreiden, en is het een win, win sitatie kan er goed 100-300 per m2 betaald worden. Is de huidoge tuin van de buurman nog heel klein, zou het in theorie nog meer kunnen zijn,is echter echt niets van te zeggen.
djtiesto8woensdag 19 augustus 2020 @ 23:04
Over het project van vandaag (Br**rs) vroeg ik me nog af, waarom zou je kiezen voor een lening van 5,5% rente + financieringskosten als een hypotheekverstrekker een veel lagere rente + langere looptijd kan bieden?

Zou het komen doordat je als ondernemer moeilijk een hypotheek kan krijgen bij de bank? Nu bestaat het transportbedrijf al sinds 1997 en als je je elk jaar een vast bedrag laat uitkeren, heb je toch een vrij stabiel inkomen zou ik denken. Zou het zijn omdat het voor één broer alleen niet mogelijk is om bij de bank ¤225K te lenen? Als je al die jaren zuinig hebt geleefd, en samen met je broer jaren in het ouderlijk huis hebt gewoond, zou je het deel wat je niet kunt lenen bij de bank, toch zelf wel in moeten kunnen leggen? Eventueel als broers met elkaar.
Jaco078woensdag 19 augustus 2020 @ 23:30
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 23:04 schreef djtiesto8 het volgende:
Over het project van vandaag (Br**rs) vroeg ik me nog af, waarom zou je kiezen voor een lening van 5,5% rente + financieringskosten als een hypotheekverstrekker een veel lagere rente + langere looptijd kan bieden?

Zou het komen doordat je als ondernemer moeilijk een hypotheek kan krijgen bij de bank? Nu bestaat het transportbedrijf al sinds 1997 en als je je elk jaar een vast bedrag laat uitkeren, heb je toch een vrij stabiel inkomen zou ik denken. Zou het zijn omdat het voor één broer alleen niet mogelijk is om bij de bank ¤225K te lenen? Als je al die jaren zuinig hebt geleefd, en samen met je broer jaren in het ouderlijk huis hebt gewoond, zou je het deel wat je niet kunt lenen bij de bank, toch zelf wel in moeten kunnen leggen? Eventueel als broers met elkaar.
Ditzelfde vraag ik me ook af bij Marc*lis Holding. In beide gevallen is sprake van een woning en niet van een 'apart' pand (boerderij, ark, appartement zonder vve, monument, etc. waar een bank niet direct op wacht).
obligatairewoensdag 19 augustus 2020 @ 23:49
quote:
1s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 20:42 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Dan is het niet alleen een stukje grasveld, maar ook een eigen toegang naar het grasveld aan de achterzijde.

32 Burgemeester de Bekkerstraat
https://maps.app.goo.gl/8rcuo1cAxSegbYKQA

Ik krijg de indruk dat de verkoper van het o/g in het verleden een groot perceel in bezit had en daarvan de meest interessante delen al heeft verkocht, waardoor een oninteressante romp is overgebleven. Ik geloof niet echt in de verkoopbaarheid als tuin. Hooguit als de achterburen het alle 4 tegelijk zouden doen, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Als die buren interesse hadden hadden ze wel eerder toegehapt.
De taxatiewaarde komt me ook erg hoog voor. Daardoor een erg hoge LTV voor een woning en loods waar nog veel herstelwerk aan moet gebeuren.

Al met al vind ik dit geen project dat een toegevoegde waarde zou zijn in mijn porto. Komt vast wel wat beters langs.
KrekelJapiedonderdag 20 augustus 2020 @ 05:42
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 23:49 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik krijg de indruk dat de verkoper van het o/g in het verleden een groot perceel in bezit had en daarvan de meest interessante delen al heeft verkocht, waardoor een oninteressante romp is overgebleven. Ik geloof niet echt in de verkoopbaarheid als tuin. Hooguit als de achterburen het alle 4 tegelijk zouden doen, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Als die buren interesse hadden hadden ze wel eerder toegehapt.
De taxatiewaarde komt me ook erg hoog voor. Daardoor een erg hoge LTV voor een woning en loods waar nog veel herstelwerk aan moet gebeuren.

Al met al vind ik dit geen project dat een toegevoegde waarde zou zijn in mijn porto. Komt vast wel wat beters langs.
Pitch is aangepast
quote:
Het totale perceel is 2.354 m² groot waarbij ongeveer 250 m² aan de achterkant grenst aan een aantal tuinen van bewoners. Mogelijk wordt dit deel in de toekomst verkocht aan die achterburen. De volledige opbrengst wordt dan afgelost op de crowdfunding.
NaRegenDeZondonderdag 20 augustus 2020 @ 10:24
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 23:49 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik krijg de indruk dat de verkoper van het o/g in het verleden een groot perceel in bezit had en daarvan de meest interessante delen al heeft verkocht, waardoor een oninteressante romp is overgebleven. Ik geloof niet echt in de verkoopbaarheid als tuin. Hooguit als de achterburen het alle 4 tegelijk zouden doen, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Als die buren interesse hadden hadden ze wel eerder toegehapt.
De taxatiewaarde komt me ook erg hoog voor. Daardoor een erg hoge LTV voor een woning en loods waar nog veel herstelwerk aan moet gebeuren.

Al met al vind ik dit geen project dat een toegevoegde waarde zou zijn in mijn porto. Komt vast wel wat beters langs.
Je hebt natuurlijk wel voor ieder deelperceel van 4975 twee kansen. Het kan nl gevoegd worden bij tuinen van de woningen aan de Burgemeester Bekkerstraat en aan de woningen aan de Pastoor Verhoevenstraat.https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/HTG00/T/4975

Ik heb zelf ooit wat grond bij mijn tuin moeten kopen en was er erg blij mee ondanks dat ik de gemeente de hoofdprijs moest betalen.
Misschien is deze propositie nog niet zo slecht hoewel ik denk dat de aankoop prijs wel aan de hoge kant is.
KrekelJapiedonderdag 20 augustus 2020 @ 10:32
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 10:24 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Je hebt natuurlijk wel voor ieder deelperceel van 4975 twee kansen. Het kan nl gevoegd worden bij tuinen van de woningen aan de Burgemeester Bekkerstraat en aan de woningen aan de Pastoor Verhoevenstraat.https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/HTG00/T/4975

Ik heb zelf ooit wat grond bij mijn tuin moeten kopen en was er erg blij mee ondanks dat ik de gemeente de hoofdprijs moest betalen.
Misschien is deze propositie nog niet zo slecht hoewel ik denk dat de aankoop prijs wel aan de hoge kant is.
Ik vind het jammer dat er geen verkoopbrochure of fundalink te vinden is om het huis beter te beoordelen

quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 22:54 schreef Hanzul2 het volgende:
Wil een buurman echter graag zijn tuinuitbreiden, en is het een win, win sitatie kan er goed 100-300 per m2 betaald worden. Is de huidoge tuin van de buurman nog heel klein, zou het in theorie nog meer kunnen zijn,is echter echt niets van te zeggen.
Stuk grond zou dan tussen de 25.000 en 75.000 moeten kosten. Zou zelfs voor 1 huisbezitter mogelijk kunnen zijn om dit hele stuk aan te schaffen voor een ruime tuin. Collin heeft het over 250 m2 mbt achterperceel. Kadaster zegt 1460 m2. Mij onduidelijk hoe het nu zit

Hier zie je nog mooi de toegang tot het perceel aan de Burgemeester Bekkerstraat:
lz38hcl4.jpg

[ Bericht 13% gewijzigd door KrekelJapie op 20-08-2020 10:52:53 ]
Jaco078donderdag 20 augustus 2020 @ 12:02
Aanvullende externe financier:


Collin attendeert u graag nogmaals op onderstaande investeringskans:

SPOILER
Leningaanvrager:
Carpenter Investments B.V.
Doel van de lening:
Onroerend goed
Leningbedrag:¤ 2.000.000
Rente:6.00 %
Looptijd:60 maanden

De crowdfunding van Carpenter Investments is inmiddels voor bijna 60% gefund. In de loop van komende week zal het streefbedrag waarschijnlijk worden verlaagd doordat een externe financier een deel van het gewenste bedrag wil financieren met als zekerheid hypotheek op een van de woonhuizen van de ondernemers. We zullen de betrokken investeerders daar op dat moment separaat over berichten. We willen u daarom nogmaals wijzen op de mogelijkheid om te investeren in deze vastgoedpropositie met een LTV (Loan to Value) van 72% en een rente van 6,0%.

Een volledig, middels 1ste hypotheekrecht, gedekte financiering op een commerciële vastgoedportefeuille inclusief de woonhuizen van de ondernemers. De vastgoedportefeuille met een marktwaarde van bijna 2,8 miljoen euro is volledig verhuurd met een goede spreiding in huurders. De Dun & Bradstreet Score is Laag Risico en de Collin Credit Score is Goed.

Voor nadere informatie over deze leningaanvraag klikt u op de volgende link:

Carpenter Investments B.V.


impact9donderdag 20 augustus 2020 @ 12:10
quote:
1s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 12:02 schreef Jaco078 het volgende:
een externe financier een deel van het gewenste bedrag wil financieren met als zekerheid hypotheek op een van
Als één van die woonhuizen uit de CCF zekerheden wordt getrokken trek ik mij terug. Dat is juist één van de onderpanden die mij over de streep trok.
Jaco078donderdag 20 augustus 2020 @ 12:32
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 12:10 schreef impact9 het volgende:

[..]

Als één van die woonhuizen uit de CCF zekerheden wordt getrokken trek ik mij terug. Dat is juist één van de onderpanden die mij over de streep trok.
Ik heb hier onder de pitch vragen over gesteld.
Ik wacht af welke panden overblijven, welk deel naar de externe financierders gaat, of er nog een eigen woning overblijft én wat de nieuwe LTV wordt.
Hanzul2donderdag 20 augustus 2020 @ 13:23
quote:
1s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 12:32 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik heb hier onder de pitch vragen over gesteld.
Ik wacht af welke panden overblijven, welk deel naar de externe financierders gaat, of er nog een eigen woning overblijft én wat de nieuwe LTV wordt.
Wanneer dat het geval is trek ik mij ook zeker terug. Wil ook edn hypotheek op de woonhuizen. Door de mix, vond ik het oke, gaan ze aan de zekerheden tornen wordt het een no go voor mij.
Hanzul2donderdag 20 augustus 2020 @ 13:27
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 10:32 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Ik vind het jammer dat er geen verkoopbrochure of fundalink te vinden is om het huis beter te beoordelen
[..]

Stuk grond zou dan tussen de 25.000 en 75.000 moeten kosten. Zou zelfs voor 1 huisbezitter mogelijk kunnen zijn om dit hele stuk aan te schaffen voor een ruime tuin. Collin heeft het over 250 m2 mbt achterperceel. Kadaster zegt 1460 m2. Mij onduidelijk hoe het nu zit

Hier zie je nog mooi de toegang tot het perceel aan de Burgemeester Bekkerstraat:
[ afbeelding ]
Het zal gaan om een deel van het perceel. Er liggen best wel wat huizen aan. B.v. dat huis met zwembad links in de hoek, is het mischien wel intresant om m2 bij te komen, om zo ruimte te hebben rondom het zwembad. Zou dan een win wi situatie kunnen zijn. Ma is allemaal, maar gissen en moet je niet je investering vanaf lagen hangen.
Horsemendonderdag 20 augustus 2020 @ 13:39
quote:
0s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 17:37 schreef KrekelJapie het volgende:
Installateur glasvezel Collin
https://www.collincrowdfund.nl/marcelis-holding/
1e hypotheek op bedrijfspand + 2e hypotheek te koop staande woonhuis
WOZ waarde van het pand (Voor de verbouwing)

01-01-2019 442.000 euro
01-01-2018 421.000 euro
01-01-2017 295.000 euro
01-01-2016 296.000 euro
01-01-2015 286.000 euro
01-01-2014 278.000 euro

Wat een grote sprong maakt de waarde per 1-1-2018 (ruim 42%)
KrekelJapiedonderdag 20 augustus 2020 @ 14:01
Een plus voor styx re-integratie van investormatch. Het project is zonder problemen afgerond.

quote:
StyxAutomotive bemiddelt, begeleidt, traint en re-integreert personeel in de automotive sector. Het bedrijf is in 2013 voortgekomen uit Styx Groep BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het geven van advies op het gebied van arbeidsverhoudingen, loopbaanoriëntatie en arbeidsre-integratie. StyxAutomotive functioneert nu volledig zelfstandig en is het enige re-integratiebedrijf van Nederland dat zich (voornamelijk) richt op re-integratie van moeilijk plaatsbare jongeren (o.a. Wajong en WIA-jongeren) in de automotive sector. Deze sector is in de regio Eindhoven – Helmond, waar StyxAutomotive opereert, goed vertegenwoordigd.
De jongeren worden begeleid (en opgeleid) naar werk. Ook na plaatsing worden de jongeren gecoacht om de kans tot uitval verder te verlagen.
Tsundokudonderdag 20 augustus 2020 @ 14:05
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 14:01 schreef KrekelJapie het volgende:
Een plus voor styx re-integratie van investormatch. Het project is zonder problemen afgerond.
[..]

Volgens mij volgende maand pas...
KrekelJapiedonderdag 20 augustus 2020 @ 14:57
quote:
14s.gif Op woensdag 19 augustus 2020 15:58 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Vermoedelijk geannuleerd. Hij liep ook voor geen meter.
De nieuwste van sameningeld staat na 24uur ook pas op 6%
paardendokterdonderdag 20 augustus 2020 @ 15:16
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 14:57 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

De nieuwste van sameningeld staat na 24uur ook pas op 6%
Ik haakte al af op Bettina, een Duits-Roemeense vastgoedbelegger en die stockfoto van een of andere stationsnol. Achternaam mogen we ook al niet weten....en als klap op de vuurpijl de toevoeging van SIG:
* Informatie is door project aanvrager zelf aangeleverd.
KrekelJapiedonderdag 20 augustus 2020 @ 15:22
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 15:16 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Ik haakte al af op Bettina, een Duits-Roemeense vastgoedbelegger en die stockfoto van een of andere stationsnol. Achternaam mogen we ook al niet weten....en als klap op de vuurpijl de toevoeging van SIG:
* Informatie is door project aanvrager zelf aangeleverd.
Het is Bettina Binder: https://www.linkedin.com/(...)tine-binder-372252aa
gaanmetdiebanaandonderdag 20 augustus 2020 @ 15:53
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 15:16 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Ik haakte al af op Bettina, een Duits-Roemeense vastgoedbelegger en die stockfoto van een of andere stationsnol. Achternaam mogen we ook al niet weten....en als klap op de vuurpijl de toevoeging van SIG:
* Informatie is door project aanvrager zelf aangeleverd.
Ik zie eigenlijk nooit een achternaam bij sig en de voetnoot is ook standaard...
escortmk2donderdag 20 augustus 2020 @ 16:00
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 14:05 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Volgens mij volgende maand pas...
klopt, nog een maand te gaan.
Het aangepaste betaalschema klopt overigens ook niet, daar staat een betaling in van 3 termijnen in juli... gelukkig heb ik excel nog ;-)
Horsemendonderdag 20 augustus 2020 @ 16:11
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 15:16 schreef paardendokter het volgende:
en die stockfoto van een of andere stationXXXX
Nou, nou, nou...
tnhbdonderdag 20 augustus 2020 @ 16:27
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 14:57 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

De nieuwste van sameningeld staat na 24uur ook pas op 6%
Vergeet niet dat ze, zover ik even snel tel, al iets van 5 projecten heeft lopen via SIG. Op den duur wordt het wel erg eenzijdig en is er niet meer zoveel spreiding binnen het platform. Zelf probeer ik meerdere projecten van dezelfde leningnemer altijd een beetje te minimaliseren, om die reden neem ik deze dus ook niet meer mee (heb dus ook niet inhoudelijk geanalyseerd)
KrekelJapiedonderdag 20 augustus 2020 @ 17:39
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 16:27 schreef tnhb het volgende:

[..]

Vergeet niet dat ze, zover ik even snel tel, al iets van 5 projecten heeft lopen via SIG. Op den duur wordt het wel erg eenzijdig en is er niet meer zoveel spreiding binnen het platform. Zelf probeer ik meerdere projecten van dezelfde leningnemer altijd een beetje te minimaliseren, om die reden neem ik deze dus ook niet meer mee (heb dus ook niet inhoudelijk geanalyseerd)
Ik denk nog 4. Er is er 1 vorige maand afgelost volgens afspraak
Hanzul2donderdag 20 augustus 2020 @ 19:58
Weet dat het bij GVE, altij onnodig lang duurt voordat een lening wordt uitgeboekt, ma nu in Geldrop slaat alles. Hypotheek is nog altijd niet gevestigd. Vind het eigenlijk gewoon schandig, kost dadelijk gewoon meer dan een maand redement..
petercdonderdag 20 augustus 2020 @ 23:18
quote:
14s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 16:11 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Nou, nou, nou...
zie mijn eerdere post /// foto gehaald door google image search, komt geen match, zal dus wel "jeugd"ige"foto zijn, who cares , gaat om het project

[ Bericht 2% gewijzigd door peterc op 21-08-2020 08:24:27 ]
obligatairedonderdag 20 augustus 2020 @ 23:22
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 14:05 schreef Tsundoku het volgende:

[..]

Volgens mij volgende maand pas...
Wél helemaal afgelost is CCF/Breedveld Auto's, probleemloos volgens het boekje, bloemen en hulde :)
obligatairedonderdag 20 augustus 2020 @ 23:56
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 15:16 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Ik haakte al af op Bettina, een Duits-Roemeense vastgoedbelegger en die stockfoto van een of andere stationsnol.[/i]
Ik moest ook heel even denken aan project NF/Nieuwe Markt :@ :@
obligatairevrijdag 21 augustus 2020 @ 00:28
Update over GVE/Oriza** : hopelijk slaagt die onderhandse verkoop. Mooie testcase voor gevallen met 2e hypotheek.

SPOILER
In april 2020 hebben wij u geïnformeerd over de overdracht aan de gerechtsdeurwaarder van project 18499 | Restaurant Orizaba. Via deze weg willen wij u de huidige stand van zaken doorgeven.

Uit de inventarisatie van de gerechtsdeurwaarder is gebleken dat de heer Rijsdijk meerdere schulden heeft. Een BBZ aanvraag is in behandeling bij de gemeente.

Er is beslag gelegd op het onderpand van de lening (2e hypotheek). Er wordt aangestuurd op een onderhandse verkoop. Bij een gedwongen verkoop (veiling) bestaat de kans dat de opbrengsten onvoldoende zijn om zowel de eerste, als ook de tweede hypotheekhouder af te lossen.

U kunt de status van dit project volgen in uw eigen omgeving op onze website. Op het moment dat er meer informatie beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren.
SPOILER
Tweede Hypotheek Inschrijving ten bedrage van ¤ 155.000,- op het verhuurde bedrijfspand te Rotterdam, met een marktwaarde in verhuurde staat van ¤ 720.000,- (taxatiedatum 19 juni 2018). De 1e hypothecaire inschrijving bedraagt ¤ 750.000,- met een pro-resto schuld van ¤ 470.000,-.
Negatieve hypotheekverklaring

Hiermee wordt vastgelegd dat er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijvingen, en dat binnen de huidige 1e hypothecaire inschrijving niet aanvullend geleend zal worden.
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 05:18
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 19:58 schreef Hanzul2 het volgende:
Weet dat het bij GVE, altij onnodig lang duurt voordat een lening wordt uitgeboekt, ma nu in Geldrop slaat alles. Hypotheek is nog altijd niet gevestigd. Vind het eigenlijk gewoon schandig, kost dadelijk gewoon meer dan een maand redement..
Verbaas mij daar ook regelmatig over. Bij Collin (direct) storten ze het geld gewoon na 2-5 dagen naar de derdengeldenrekening van de notaris en is de lening definitief. Hoe lang het dan nog duurt voordat de hypotheek gevestigd wordt, is zorg voor de leningnemer.

Als er geen datum overdracht bekend is, ga je toch niet op 28-7 de gelden opvragen bij de investeerders?

[ Bericht 4% gewijzigd door KrekelJapie op 21-08-2020 05:36:05 ]
tnhbvrijdag 21 augustus 2020 @ 08:50
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 19:58 schreef Hanzul2 het volgende:
Weet dat het bij GVE, altij onnodig lang duurt voordat een lening wordt uitgeboekt, ma nu in Geldrop slaat alles. Hypotheek is nog altijd niet gevestigd. Vind het eigenlijk gewoon schandig, kost dadelijk gewoon meer dan een maand redement..
En wat is de reactie van GVE, wat geven ze als reden/oorzaak? Lijkt me dat de investeerders deze vraag best mogen stellen na ruim drie weken wachten, maar ook dat de investeerders best actief geïnformeerd mogen worden over de vertraging.
obligatairevrijdag 21 augustus 2020 @ 10:05
quote:
0s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 19:58 schreef Hanzul2 het volgende:
Weet dat het bij GVE, altij onnodig lang duurt voordat een lening wordt uitgeboekt, ma nu in Geldrop slaat alles. Hypotheek is nog altijd niet gevestigd. Vind het eigenlijk gewoon schandig, kost dadelijk gewoon meer dan een maand redement..
GVE heeft de website een opfrisbeurt gegeven. Grootste teleurstelling vond ik dat ze niet de mogelijkheid (of verplichting!) hebben ingevoerd om direct per I-deal te betalen. Zoals bij Collin. Dat zou al weken aan vertraging schelen als ze niet achter een klein aantal lapzwansen aanmoeten die hun toezegging niet nakomen. En het contract dan weer moeten aanpassen.

Over CRE is de laatste tijd van alles gezegd maar daar betalen ze tenminste iedere dag de rente keurig uit. ^O^
Hanzul2vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

GVE heeft de website een opfrisbeurt gegeven. Grootste teleurstelling vond ik dat ze niet de mogelijkheid (of verplichting!) hebben ingevoerd om direct per I-deal te betalen. Zoals bij Collin. Dat zou al weken aan vertraging schelen als ze niet achter een klein aantal lapzwansen aanmoeten die hun toezegging niet nakomen. En het contract dan weer moeten aanpassen.

Over CRE is de laatste tijd van alles gezegd maar daar betalen ze tenminste iedere dag de rente keurig uit. ^O^
Heb vraag hierover gesteld, maar nog geen antwoord. Wanneer er angwoord is, zal ik hem delen. Ik ben gewoon voorstander om een investering altijd na max 2 weken rentedragend te maken,liest korter maar dat vind ik wel de max termijn.
obligatairevrijdag 21 augustus 2020 @ 10:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:18 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Heb vraag hierover gesteld, maar nog geen antwoord. Wanneer er angwoord is, zal ik hem delen. Ik ben gewoon voorstander om een investering altijd na max 2 weken rentedragend te maken,liest korter maar dat vind ik wel de max termijn.
Bij Capital Circle loopt het ook prima m.i., direct betalen, en dan een variabele termijn # 0 waarbij de rente van de eerste maand wordt afgerekend. Ik heb ze nooit nagerekend maar het ziet er netjes uit.
Hanzul2vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:56
Antwoord Gve

De reden hiervan is, veelal in de zomertijd merken wij, dat de afspraken bij de notaris vertraging opleveren.
Het passeren van de hypotheekakte staat gepland voor 9 september.
Ik de afronding alvast in gang gaan zetten zodat we het project voor de investeerders alvast tot stand kunnen laten komen."

Vaag antwoord en daarnaast waarom vraag je gelden al op, als je weet dat dit zo lang duurt. Anderzijds kan je het nu ook gewoon al aan de notaris uitboek en moet de leningnemer gewoon rente over betalen. Vind het zijn risico, dat de notaris zorgt voor vertraging.
Jaco078vrijdag 21 augustus 2020 @ 11:11
quote:
1s.gif Op donderdag 20 augustus 2020 12:32 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik heb hier onder de pitch vragen over gesteld.
Ik wacht af welke panden overblijven, welk deel naar de externe financierders gaat, of er nog een eigen woning overblijft én wat de nieuwe LTV wordt.
Het antwoord is onder de pitch geplaatst. Komt er op neer dat ze nu nog geen uitspraak daarover doen, dat gebeurt pas als het streef bedrag bereikt is. Wel geven ze aan dat "de zekerheidspositie voor investerdeers niet verslechtert"
Antwoord onder de pitch:
https://www.collincrowdfund.nl/carpenter-investments-b-v/
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 11:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:56 schreef Hanzul2 het volgende:
Antwoord Gve

De reden hiervan is, veelal in de zomertijd merken wij, dat de afspraken bij de notaris vertraging opleveren.
Het passeren van de hypotheekakte staat gepland voor 9 september.
Ik de afronding alvast in gang gaan zetten zodat we het project voor de investeerders alvast tot stand kunnen laten komen."

Vaag antwoord en daarnaast waarom vraag je gelden al op, als je weet dat dit zo lang duurt. Anderzijds kan je het nu ook gewoon al aan de notaris uitboek en moet de leningnemer gewoon rente over betalen. Vind het zijn risico, dat de notaris zorgt voor vertraging.
Eens, de ondernemer kiest zelf de notaris. Hoeven de investeerders niet last van te hebben door 3/4/5 weken het geld gestort te hebben zonder rendement
lykkefundvrijdag 21 augustus 2020 @ 11:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:56 schreef Hanzul2 het volgende:
Antwoord Gve

De reden hiervan is, veelal in de zomertijd merken wij, dat de afspraken bij de notaris vertraging opleveren.
Het passeren van de hypotheekakte staat gepland voor 9 september.
Ik de afronding alvast in gang gaan zetten zodat we het project voor de investeerders alvast tot stand kunnen laten komen."

Vaag antwoord en daarnaast waarom vraag je gelden al op, als je weet dat dit zo lang duurt. Anderzijds kan je het nu ook gewoon al aan de notaris uitboek en moet de leningnemer gewoon rente over betalen. Vind het zijn risico, dat de notaris zorgt voor vertraging.
Precies, waarom vraag je het geld dan toch al op? De werkwijze van WvjG verdient dan een pluim vind ik, wordt netjes per mail bericht dat e.e.a. langer gaat duren (ook zomer/notaris) en dat dus de mail met vraag om het bedrag over te maken ook later gaat komen...

Zo kan het dus ook.
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 11:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 11:24 schreef lykkefund het volgende:

[..]

Precies, waarom vraag je het geld dan toch al op? De werkwijze van WvjG verdient dan een pluim vind ik, wordt netjes per mail bericht dat e.e.a. langer gaat duren (ook zomer/notaris) en dat dus de mail met vraag om het bedrag over te maken ook later gaat komen...

Zo kan het dus ook.
Bij sameningeld ook. Zie project Eindhoven. Gelden zijn niet opgevraagd, zou wel beter zijn om hier actief over te communiceren.
NaRegenDeZonvrijdag 21 augustus 2020 @ 11:54
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 11:11 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Het antwoord is onder de pitch geplaatst. Komt er op neer dat ze nu nog geen uitspraak daarover doen, dat gebeurt pas als het streef bedrag bereikt is. Wel geven ze aan dat "de zekerheidspositie voor investerdeers niet verslechtert"
Antwoord onder de pitch:
https://www.collincrowdfund.nl/carpenter-investments-b-v/
Dank voor het delen. Is natuurlijk krom dat je dus nu investeert op een propositie die nog gaat veranderen.
Als er een woonhuis uit het mandje van 1 ste hypotheken wordt gehaald verslechterd de zekerheid van het mandje als je de ltv gelijk houdt t.o.v het lagere leenbedrag.
De ltv moet wel heel erg verbeteren wil ik mijn investering gestand houden.
Om de lening vol te laten lopen zie ik veel meer in de door mij geopperde rente verhoging in plaats van een krent uit de pap trekken en het lening bedrag aanpassen zoals Collin nu wil doen!!
Lijkt er op dat men echt de weg kwijt is voor een goede afloop van dit project.
tnhbvrijdag 21 augustus 2020 @ 12:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:56 schreef Hanzul2 het volgende:
Vaag antwoord en daarnaast waarom vraag je gelden al op, als je weet dat dit zo lang duurt. Anderzijds kan je het nu ook gewoon al aan de notaris uitboek en moet de leningnemer gewoon rente over betalen. Vind het zijn risico, dat de notaris zorgt voor vertraging.
Er zijn twee opties, of je vraagt het geld niet op (en geeft bij voorkeur aan dat het langer gaat duren) of je vraagt het geld wel op, stort het binnen 1 week op de derdenrekenign bij de notaris en de rente gaat lopen. Er is recent veel gezegd over CRE, maar het direct rentedragend zijn is voor mij echt wel een belangrijk positieve factor, als investeerder ben je dan niet overgeleverd aan het platform, de geldnemer en/of notaris die geen tijd heeft (als is dat laatste natuurlijk onzin, er is altijd wel ergens een notaris die tijd wil maken, dat hoeft echt geen 6 weken te duren!)
tnhbvrijdag 21 augustus 2020 @ 12:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:56 schreef Hanzul2 het volgende:
De reden hiervan is, veelal in de zomertijd merken wij, dat de afspraken bij de notaris vertraging opleveren.
Ik neem aan dat ze dat gaan compenseren naar de investeerders, ze kunnen wel een notaris kiezen die pas in december tijd heeft, moet dat het risico zijn van de investeerders?
Hanzul2vrijdag 21 augustus 2020 @ 12:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 12:05 schreef tnhb het volgende:

[..]

Ik neem aan dat ze dat gaan compenseren naar de investeerders, ze kunnen wel een notaris kiezen die pas in december tijd heeft, moet dat het risico zijn van de investeerders?
Heb er nog vervolg opmerkingen over gemaakt, wanneer hierop antwoord is laat ik het weten.
impact9vrijdag 21 augustus 2020 @ 12:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 11:54 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dank voor het delen. Is natuurlijk krom dat je dus nu investeert op een propositie die nog gaat veranderen.
Als er een woonhuis uit het mandje van 1 ste hypotheken wordt gehaald verslechterd de zekerheid van het mandje als je de ltv gelijk houdt t.o.v het lagere leenbedrag.
De ltv moet wel heel erg verbeteren wil ik mijn investering gestand houden.
Om de lening vol te laten lopen zie ik veel meer in de door mij geopperde rente verhoging in plaats van een krent uit de pap trekken en het lening bedrag aanpassen zoals Collin nu wil doen!!
Lijkt er op dat men echt de weg kwijt is voor een goede afloop van dit project.
Los van de LTV is het ook van belang op welk onderpand die LTV is gebaseerd. Ik kijk zelf naar het onderpand waarbij ik woningen met een LTV van 75% aantrekkelijker kan vinden dan bedrijfspanden met een LTV van 50%. Als een externe financier de krenten uit de pap gaat vissen door de woningen te financieren haak ik af.

Wellicht heeft dit bedrijf/persoon ook de schijn tegen omdat ze er bij GvE toch een potje van hebben gemaakt en dat hierdoor veel investeerders zich niet meer inlaten met deze club.
Horsemenvrijdag 21 augustus 2020 @ 12:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 11:54 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dank voor het delen. Is natuurlijk krom dat je dus nu investeert op een propositie die nog gaat veranderen.
Als er een woonhuis uit het mandje van 1 ste hypotheken wordt gehaald verslechterd de zekerheid van het mandje als je de ltv gelijk houdt t.o.v het lagere leenbedrag.
De ltv moet wel heel erg verbeteren wil ik mijn investering gestand houden.
Om de lening vol te laten lopen zie ik veel meer in de door mij geopperde rente verhoging in plaats van een krent uit de pap trekken en het lening bedrag aanpassen zoals Collin nu wil doen!!
Lijkt er op dat men echt de weg kwijt is voor een goede afloop van dit project.
Mee eens.

In dit geval was een simpele rente verhoging genoeg geweest.

Een andere mogelijkheid was geweest om het project op te knippen in twee delen en apart aan te bieden. De woonhuizen en apart het bedrijfsmatige onroerend goed.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het beste onderpand (Elzenlaan) naar de externe financier. De LTV moet in dat geval inderdaad wel héél erg veel verbeteren wil het risico voor de investeerders enigszins gelijk blijven. De verhouding bedrijfsmatig onroerend goed en woonhuizen gaat namelijk fors veranderen.

Ik zie voor investeerders die nu nog moeten gaan investeren ook geen enkel voordeel om dit nu al te gaan doen. Verstandiger is om nu eerst af te wachten wat het onderpand gaat worden en daarna te beslissen of je überhaupt nog wel wil investeren.

Verder trouwens teleurstellend dat de investeerders die al eerder hebben geïnvesteerd nog helemaal niet op de hoogte gesteld zijn van deze aanstaande wijziging in de zekerheden.

[ Bericht 2% gewijzigd door Horsemen op 21-08-2020 12:23:25 ]
Horsemenvrijdag 21 augustus 2020 @ 12:16
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 12:10 schreef impact9 het volgende:

[..]

Wellicht heeft dit bedrijf/persoon ook de schijn tegen omdat ze er bij GvE toch een potje van hebben gemaakt en dat hierdoor veel investeerders zich niet meer inlaten met deze club.
Zeker waar.
tnhbvrijdag 21 augustus 2020 @ 12:19
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 12:10 schreef impact9 het volgende:
Wellicht heeft dit bedrijf/persoon ook de schijn tegen
Voor mij is de ontstane situatie voor mij op z'n minst de bevestiging dat de geldnemer de indrukt wekt zelf te bepalen wat er gaat gebeuren en dat de investeerders blij mogen zijn dat ze mogen investeren. Dat gevoel kreeg ik namelijk bij die andere situatie ook heel sterk, voor mij is dit daar een bevestiging van, jammer!
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 12:25
5* sushi op horecacrowdfunding
https://horecacrowdfundin(...)b-amsterdam-7g9ngypm
Jaco078vrijdag 21 augustus 2020 @ 12:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 12:19 schreef tnhb het volgende:

[..]

Voor mij is de ontstane situatie voor mij op z'n minst de bevestiging dat de geldnemer de indrukt wekt zelf te bepalen wat er gaat gebeuren en dat de investeerders blij mogen zijn dat ze mogen investeren. Dat gevoel kreeg ik namelijk bij die andere situatie ook heel sterk, voor mij is dit daar een bevestiging van, jammer!
En Collin zal ook weten dat dit een probleemschopper bij GVE was, maar wil natuurlijk in de nieuwsbrieven zetten dat er weer 2.000.000 succesvol gefund/gestapeld is straks.
NaRegenDeZonvrijdag 21 augustus 2020 @ 12:52
quote:
14s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 12:14 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Verder trouwens teleurstellend dat de investeerders die al eerder hebben geïnvesteerd nog helemaal niet op de hoogte gesteld zijn van deze aanstaande wijziging in de zekerheden.
Dit is zeker teleurstellend en ongepast!
Het lijkt er zelfs op dat er bewust voor gekozen is om de eerdere investeerders uit te sluiten van deze mail aangaande deze verandering. Ik heb sterk het vermoeden dat de mail gestuurd is naar heel het klanten bestand van Collin minus de mensen die al in dit project geïnvesteerd hebben.
Onder het mom van op dit moment geen onrust zaaien onder mensen die al geïnvesteerd hebben, we moeten alleen extra investeerders trekken! Als het plaatje rond is sturen we wel een hosanna mail met de gewijzigde zekerheden.
Dat is natuurlijk totaal de verkeerde benadering!

[ Bericht 3% gewijzigd door NaRegenDeZon op 21-08-2020 13:02:08 ]
tnhbvrijdag 21 augustus 2020 @ 13:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:56 schreef Hanzul2 het volgende:
Antwoord Gve

De reden hiervan is, veelal in de zomertijd merken wij, dat de afspraken bij de notaris vertraging opleveren.
Het passeren van de hypotheekakte staat gepland voor 9 september.
Ik de afronding alvast in gang gaan zetten zodat we het project voor de investeerders alvast tot stand kunnen laten komen."

Vaag antwoord en daarnaast waarom vraag je gelden al op, als je weet dat dit zo lang duurt. Anderzijds kan je het nu ook gewoon al aan de notaris uitboek en moet de leningnemer gewoon rente over betalen. Vind het zijn risico, dat de notaris zorgt voor vertraging.
Ik krijg dus een heel ander reactie: het ligt namelijk aan de investeerders, er schijnen er vier nog steeds niet betaald te hebben en ook niet bereikbaar te zijn, ook op de "reservelijst" gaf niemand thuis ? Vreemde gang van zaken, want we krijgen dus twee enigszins tegengestelde reacties.
petercvrijdag 21 augustus 2020 @ 13:36
zomaar een website welke ik tegenkwam

https://huiskopenomteverhuren.nl/
Tjalalavrijdag 21 augustus 2020 @ 13:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 12:52 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dit is zeker teleurstellend en ongepast!
Het lijkt er zelfs op dat er bewust voor gekozen is om de eerdere investeerders uit te sluiten van deze mail aangaande deze verandering. Ik heb sterk het vermoeden dat de mail gestuurd is naar heel het klanten bestand van Collin minus de mensen die al in dit project geïnvesteerd hebben.
Onder het mom van op dit moment geen onrust zaaien onder mensen die al geïnvesteerd hebben, we moeten alleen extra investeerders trekken! Als het plaatje rond is sturen we wel een hosanna mail met de gewijzigde zekerheden.
Dat is natuurlijk totaal de verkeerde benadering!
De mail is gisteren om 11.00 uur verstuurd om het project nogmaals onder de aandacht te brengen. En ja dan alleen naar de mensen die nog niet geïnvesteerd hebben.

Met de info die op dit moment beschikbaar is ga ik zeker niet investeren. Ik hecht veel meer waarde aan het woonhuis dan het bedrijfsonroerend goed. Anders had ik hem vermoedelijk nog wel meegenomen.
Horsemenvrijdag 21 augustus 2020 @ 13:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 13:31 schreef tnhb het volgende:

[..]

Ik krijg dus een heel ander reactie: het ligt namelijk aan de investeerders, er schijnen er vier nog steeds niet betaald te hebben en ook niet bereikbaar te zijn, ook op de "reservelijst" gaf niemand thuis ? Vreemde gang van zaken, want we krijgen dus twee enigszins tegengestelde reacties.
Beide zal waar zijn.

GvE moet eindelijk eens zijn systeem/volgorde van investeren, betalen en tekenen van de overeenkomst moderniseren. Het nu toegepaste systeem is zwaar arbeidsintensief en frustrerend voor alle partijen.
Hanzul2vrijdag 21 augustus 2020 @ 14:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 13:31 schreef tnhb het volgende:

[..]

Ik krijg dus een heel ander reactie: het ligt namelijk aan de investeerders, er schijnen er vier nog steeds niet betaald te hebben en ook niet bereikbaar te zijn, ook op de "reservelijst" gaf niemand thuis ? Vreemde gang van zaken, want we krijgen dus twee enigszins tegengestelde reacties.
Inmiddels heb ik ook dit antwoord gekregen.

Hartelijk dank voor uw reactie en vragen.

De lening zal waarschijnlijk vandaag (21-8) tot stand komen en derhalve vanaf vandaag rentedragend zijn.

Op 28-7 is het eerste betaalverzoek verstuurd aan investeerders. Op 3-8 is de eerste betaalherinnering verstuurd en op 5-8 de tweede herinnering.

Inmiddels zijn bijna alle betalingen ontvangen (99,81%) van investeerders en ronden het project in overleg met geldnemer en adviseur af.

Normaal gesproken moet na het eerst betaalverzoek de lening binnen circa 2 weken (10-12 werkdagen) kunnen worden uitgeboekt maar in bovenstaand project is dat niet gelukt.

De vakantieperiode en vertragingen bij de notaris zijn hier de oorzaak van.
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 14:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

GVE heeft de website een opfrisbeurt gegeven. Grootste teleurstelling vond ik dat ze niet de mogelijkheid (of verplichting!) hebben ingevoerd om direct per I-deal te betalen. Zoals bij Collin. Dat zou al weken aan vertraging schelen als ze niet achter een klein aantal lapzwansen aanmoeten die hun toezegging niet nakomen. En het contract dan weer moeten aanpassen.
Verplichting direct betalen is niet wenselijk. De fundingtermijn is onlangs verhoogd van 30 naar 60 dagen. Tel daar de administratieve afhandeling bij en het uitgestelde 1e uitbetalingsmoment kan je zomaar drie maanden je geld gestald hebben enige rente.

Ik zie dan meer heil in een systeem waarbij je bij 90% van het gefunde bedrag moet betalen in combinatie met een geautomatiseerd betaling- en annuleringssysteem in het dashboard of een rentevergoeding vanaf storting.

Verder vind ik de tweewekelijkse betalingen erg arbeidsintensief voor mij. Ik zie liever een wallet met dagelijkse bijstorting of een betaling 2x per maand op een vaste dag.

Het meest achterlijk vind ik dat de betalingen nog steeds handmatig verwerkt worden door Geldvoorelkaar en hierdoor altijd minimaal één dag achterlopen.

Daarnaast zou ik graag zien dat de specificaties van betalingen in het dashboard komen zodat je makkelijk terug kan zoeken.

[ Bericht 8% gewijzigd door KrekelJapie op 21-08-2020 15:14:46 ]
markmanglervrijdag 21 augustus 2020 @ 15:11
Ik zag deze op GvE: https://www.geldvoorelkaar.nl/crowdfunding-projecten/project?id=22769
Herontwikkeling vastgoedproject Bussum

¤ 250.000 aflossingsvrij, 36 mnd en 5%

Ik zag dat hij over het algemene goede recensies krijgt (werkspot bv). Eerste hypotheekrecht.

Vind het verhaal alleen beetje apart. Dakdekker (en valbeveiligingssystemen en hekwerken) gaat zich nu bezighouden met vastgoed? Iemand nog verder erin gedoken? Tips zijn welkom.

[ Bericht 3% gewijzigd door markmangler op 21-08-2020 15:12:46 (toegevoegd: "Herontwikkeling vastgoedproject Bu..") ]
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 15:13
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 15:11 schreef markmangler het volgende:
Ik zag deze op GvE: https://www.geldvoorelkaar.nl/crowdfunding-projecten/project?id=22769
Herontwikkeling vastgoedproject Bussum

¤ 250.000 aflossingsvrij, 36 mnd en 5%

Ik zag dat hij over het algemene goede recensies krijgt (werkspot bv). Eerste hypotheekrecht.

Vind het verhaal alleen beetje apart. Dakdekker (en valbeveiligingssystemen en hekwerken) gaat zich nu bezighouden met vastgoed? Iemand nog verder erin gedoken? Tips zijn welkom.
Hij wil gewoon in korte tijd een paar ton verdienen.
Horsemenvrijdag 21 augustus 2020 @ 16:01
quote:
14s.gif Op maandag 17 augustus 2020 14:33 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw Rotterdams SiG project:
[..]

https://investeren.sameni(...)am-schiedamseweg-156

Het gevraagde bedrag voor dit project is naar beneden bijgesteld.

quote:
LET OP!! Aanpassing projectvraag per 21-08-2020 SIG. Financieringswens is aangepast naar ¤ 414.000,00. De verschillende schijven zullen aangepast worden met het verlaagde percentage wat gewenst is maar alle schijven blijven aanwezig. Het verstrekkingspercentage komt hiermee uit op 78,12% van de waarde in verhuurde staat.
petercvrijdag 21 augustus 2020 @ 16:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 15:13 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Hij wil gewoon in korte tijd een paar ton verdienen.
zie ook opm over dit project op woensdag 19aug20 op dit forum betreft Cereslaan 16a+b GVE vastgoed Bussum
Hanzul2vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:50
quote:
14s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 16:01 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Het gevraagde bedrag voor dit project is naar beneden bijgesteld.
[..]

Vreemd dat dit soort blikken of blozen kan. Geen nadere toelichting van eigen middelen. Al denk ik dat de taxatie gewoon, veel en veel te hoog is en het hierdoor kan. Als ze in de toekomst gewoon met een reël verhaal komen, in combinatie met een redelijke huur voor de huurder. Ik geloof niks van de LTV en dat die huur zonder het uitkleden van de huurder gehaald kan worden.
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 16:57
Supermarkt/bakkerij met 3x 1e hypotheek Collin
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-d-akbaba/
En hoge eigen inbreng en dus lage ltv
Hanzul2vrijdag 21 augustus 2020 @ 17:02
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 16:57 schreef KrekelJapie het volgende:
Supermarkt/bakkerij met 3x 1e hypotheek Collin
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-d-akbaba/
En hoge eigen inbreng en dus lage ltv
Ziet er goed uit, op het eerste gezicht. Als iemand een linkje weet, ontvang ik hem graag.
Horsemenvrijdag 21 augustus 2020 @ 17:16
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 16:57 schreef KrekelJapie het volgende:
Supermarkt/bakkerij met 3x 1e hypotheek Collin
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-d-akbaba/
En hoge eigen inbreng en dus lage ltv
Wel midden in de Schilderswijk (om zachtjes uit te drukken, een niet al te beste buurt). Maar het project ziet er zeker niet verkeerd uit en dergelijke zaken doen het daar goed.

In dit project ben ik zeker geïnteresseerd om mee te nemen.
NaRegenDeZonvrijdag 21 augustus 2020 @ 17:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 17:16 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Wel midden in de Schilderswijk (om zachtjes uit te drukken, een niet al te beste buurt). Maar het project ziet er zeker niet verkeerd uit en dergelijke zaken doen het daar goed.

In dit project ben ik zeker geïnteresseerd om mee te nemen.
Ik wil ook wel meedoen in deze lening. Dus ook ik hou me aanbevolen voor een linkje.
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 17:49
Kleine lening aankoop machine
https://www.collincrowdfund.nl/gmj-beheer-b-v/
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 17:51
2e lening aankoop vastgoed Tolmachev
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-a-tolmachev/

https://www.funda.nl/koop(...)-burggravenlaan-210/

[ Bericht 17% gewijzigd door KrekelJapie op 21-08-2020 18:21:20 ]
jsuijkervrijdag 21 augustus 2020 @ 17:57
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 16:57 schreef KrekelJapie het volgende:
Supermarkt/bakkerij met 3x 1e hypotheek Collin
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-d-akbaba/
En hoge eigen inbreng en dus lage ltv
Interessant ik ben ook benieuwd of hier een linkje van komt
tnhbvrijdag 21 augustus 2020 @ 18:35
quote:
14s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 16:01 schreef Horsemen het volgende:
Het gevraagde bedrag voor dit project is naar beneden bijgesteld.
Alleen hebben ze dat niet overal aangepast, lijkt vooral iets met haastige spoed...
Jaco078vrijdag 21 augustus 2020 @ 19:00
quote:
Misschien de investeerders uit de 1e lichting al een innercrowd link gekregen?
Tsundokuvrijdag 21 augustus 2020 @ 19:13
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 19:00 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Misschien de investeerders uit de 1e lichting al een innercrowd link gekregen?
Nee, helaas niet...
KrekelJapievrijdag 21 augustus 2020 @ 19:19
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 19:00 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Misschien de investeerders uit de 1e lichting al een innercrowd link gekregen?
Ik kan er wel aankomen

[ Bericht 4% gewijzigd door KrekelJapie op 22-08-2020 07:23:03 ]
obligatairevrijdag 21 augustus 2020 @ 22:08
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 14:21 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Verplichting direct betalen is niet wenselijk. De fundingtermijn is onlangs verhoogd van 30 naar 60 dagen. Tel daar de administratieve afhandeling bij en het uitgestelde 1e uitbetalingsmoment kan je zomaar drie maanden je geld gestald hebben enige rente.
Tsja bij Collin en Capital Circle kan het wel. Heb ik nog nooit iemand over horen klagen zoals het daar gaat.
Als de projecten interessant genoeg zijn voor een grote groep investeerders lopen de projecten vanzelf snel vol, uit angst de boot te missen. En als de concept akte al gereed ligt, na de wettelijke bedenktermijn, is het een kwestie van tekenen en klaar.
obligatairevrijdag 21 augustus 2020 @ 22:30
quote:
Resultaat
Adres Adres: Burggravenlaan 210
Postcode: 2313 JB
Plaatsnaam: Leiden

WOZ-waarde
Identificatie: 054619169589
Peildatum WOZ-waarde
01-01-2019 276.000 euro
01-01-2018 242.000 euro
01-01-2017 216.000 euro
01-01-2016 204.000 euro
01-01-2015 204.000 euro
01-01-2014 200.000 euro

Kenmerken
Bouwjaar: 1958
Gebruiksdoel: woonfunctie
Oppervlakte: 117 m²


Zelfs er van uitgaande dat die 72K volledig waardeverhogend zou zijn, kom je op een LTV van bijna 100%.
Dat maakt me terughoudend.

Hij lost slechts 20K af in 5 jaar, dus LTV blijft hoog. Ik vind het veel geld voor een flatje uit de jaren 50.


Moeilijk in te schatten of er in de toekomst nog zoveel vraag zal zijn vanuit expats.

[ Bericht 12% gewijzigd door obligataire op 21-08-2020 22:36:37 ]
obligatairevrijdag 21 augustus 2020 @ 23:32
quote:
Op het eerste gezicht wel een klein bedragje waard, maar ik schrik nogal van de schuldenlast van deze meneer. Dat maakt het nogal een riskante gok. Ik vraag me ook af hoe hard die post vlottende activa is.
Groepfunderzaterdag 22 augustus 2020 @ 02:29
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 16:57 schreef KrekelJapie het volgende:
Supermarkt/bakkerij met 3x 1e hypotheek Collin
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-d-akbaba/
En hoge eigen inbreng en dus lage ltv
Dat klinkt aantrekkelijk, toch neem ik hem bij nader inzien niet mee. Daarbij spelen voor mij drie factoren mee. Ten eerste is "supermarkt en bakkerij" in de projectomschrijving, een wat rooskleurige omschrijving. Dit zijn afbeeldingen van het interieur (2015). Het pand is overigens bijzonder klein. Ten tweede begrijp ik van iemand die in de wijk woont, dat het er eigenlijk nooit druk is. Dat is bij Bakkerij Marakesh - schuin aan de overkant - wel anders. Daar staan regelmatig rijen tot buiten het pand en die heeft uitstekende producten. En ten derde: als ik het KvK-nummer op de website van de KvK invul, dan vind ik de handelsnaam, maar staat er ook: "Naam samenwerkingsverband: Agrarisch Loonbedrijf AK-b*b*." De leningnemer runt dus niet alleen een buurtwinkeltje.
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 05:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 22:08 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tsja bij Collin en Capital Circle kan het wel. Heb ik nog nooit iemand over horen klagen zoals het daar gaat.
Als de projecten interessant genoeg zijn voor een grote groep investeerders lopen de projecten vanzelf snel vol, uit angst de boot te missen. En als de concept akte al gereed ligt, na de wettelijke bedenktermijn, is het een kwestie van tekenen en klaar.
Er is ook een groot verschil tussen de platformen. Projecten van Collin/capital circle zitten in 99% van de gevallen in 1 dag vol. Uiteraard is er dan geen probleem om direct te betalen. Projecten van geldvoorelkaar zitten zelden zo snel vol. Ook zijn er behoorlijk wat projecten die niet binnen 60 dagen gefund worden. Ik zie het niet zitten om op dag1 te betalen voor dit soort projecten. Ik weet ook niet precies waarom projecten bij Geldvoorelkaar zoveel minder lopen dan Collin/capital circle maar het is een feit dat dit wel het geval is.

Ik denk verder ook dat zaken als concept akte veel beter in proces gezet kunnen worden bij Geldvoorelkaar. Dit levert nu teveel vertraging op.
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 05:34
Reactie lendahand op gijzelen account
quote:
We hebben veranderingen moeten maken in de algemene voorwaarden, om extra platforms te kunnen toevoegen.
Verder is er niets substantieels veranderd.

Desalniettemin heb ik uw verzoek doorgestuurd naar ons IT-team en hoop snel wat van hen te horen.
Ik houd u op de hoogte.
Wat ze niet snappen is dat het niet alleen gaat om de laatste aanpassing, maar dat ik misschien de laatste 3/4/5 aanpassingen niet meer heb geaccepteerd. Daarnaast is het verplicht accepteren van nieuwe voorwaarden not-done.
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 06:37
quote:
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 19:00 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Misschien de investeerders uit de 1e lichting al een innercrowd link gekregen?
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 19:19 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Ik kan er wel aankomen
Hierbij:
https://www.collincrowdfu(...)326fcda102f2c9a62cc8

[ Bericht 21% gewijzigd door KrekelJapie op 22-08-2020 07:22:28 ]
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 08:14
quote:
NaRegenDeZon
0s.gif Op vrijdag 10 juli 2020 20:52 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Dat is wel een heel gezoek....
Dik 2000 pagina's

Bij het vluchtig scannen vond ik deze:
CAN ¤ 29232
OPC ¤ 69729
GVE ¤ 136056
LAH ¤ 66819
CrowdInvesting (DuurzaamInvesteren) ¤ 82542
October ¤ 150993

UWV vermeldt de bedrijfsnaam. Dat kan een andere zijn dan de naam waarmee een platform opereert.

Allemaal dus niet zo heel schokkend.
😀
quote:
• vrijdag 10 juli 2020 @ 23:23 • 138 •
crowd-fundi
0s.gif Op vrijdag 10 juli 2020 22:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Denk dat men niet wil dat er wat opgezocht wordt door deze data in pdf ter beschikking te stellen.😀
quote:
Daar heb je dan journalisten voor. NOS had al uitgezocht wie de grootste ontvangers waren. KLM, NS, Booking. En sommige liefhebbers zullen gaan pluizen wie er in de branche van hun liefhebberij gesteund worden. In excel zou het sorteren inderdaad wel wat makkelijker gaan.
En het dan hebben over "zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld". Je moet bekant een jaar in lockdown om alles te lezen
Voor wie nog geïnteresseerd is in de NOW subsidie is deze site beschikbaar waarbij je op bedrijf en/of vestigingsplaats kan zoeken:
https://nowinzicht.nl/

Er stond blijkbaar geen minimumbedrag in de regeling _O-
pcihli3x79c.png

[ Bericht 5% gewijzigd door KrekelJapie op 22-08-2020 09:26:47 ]
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 09:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:56 schreef Hanzul2 het volgende:
Vaag antwoord en daarnaast waarom vraag je gelden al op, als je weet dat dit zo lang duurt. Anderzijds kan je het nu ook gewoon al aan de notaris uitboek en moet de leningnemer gewoon rente over betalen. Vind het zijn risico, dat de notaris zorgt voor vertraging.
Notarissen in Frankrijk kunnen er ook wat van:
quote:
26-6: Geachte investeerders van Village des Cigales

De maandtermijnen van maart t/m juni zijn nog niet door Village des Cigales betaald. Vorige maand gaven wij in de update aan dat de ondernemers dachten dat begin juni het transport van enkele woningen plaats zou vinden en dat dan de lening aan de investeerders volledig zou worden afgelost.


Omdat dit niet is gerealiseerd hebben wij opnieuw contact gehad met de ondernemers en de betrokken makelaar. Zij geven aan dat alle koopcontracten zijn getekend en bij de notaris liggen voor transport. Hoewel het transport in Frankrijk altijd moeizaam verloopt verwachten zij toch binnen 14 dagen de lening van de investeerders volledig te kunnen aflossen.
Het is nu eind augustus en het transport heeft nog steeds niet plaatsgevonden.
Jaco078zaterdag 22 augustus 2020 @ 09:16
quote:
Dank je. Helder verhaal en lijkt serieuze jongen.

Die niet actieve VVE is wel een ding. Ook voor (bancaire) herfinanciering over 5 jaar.
Faraday01zaterdag 22 augustus 2020 @ 09:27
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 09:16 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Dank je. Helder verhaal en lijkt serieuze jongen.

Die niet actieve VVE is wel een ding. Ook voor (bancaire) herfinanciering over 5 jaar.
Ik vind de huur fors. Het is een gewilde wijk maar voor ¤2500 per maand denk ik dat je wel iets beters kunt vinden in Leiden
impact9zaterdag 22 augustus 2020 @ 09:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 09:27 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

Ik vind de huur fors. Het is een gewilde wijk maar voor ¤2500 per maand denk ik dat je wel iets beters kunt vinden in Leiden
Eens, daarbij is een maandlast inc VvE van bijna 2.200 euro per maand vrij fors op een maandhuur in het eerste jaar van 2.250..
InVestEerderzaterdag 22 augustus 2020 @ 10:52
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 09:12 schreef KrekelJapie het volgende:
Het is nu eind augustus en het transport heeft nog steeds niet plaatsgevonden.
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 09:12 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Notarissen in Frankrijk kunnen er ook wat van:
[..]

Het is nu eind augustus en het transport heeft nog steeds niet plaatsgevonden.
KrekelJapie, dit ligt hier niet aan de notaris, hoor. We hebben vorige week een mail van het platform gehad en ik ben daarvoor óók al diverse malen met heer Reintke in contact geweest.
Ik denk dat het in Frankrijk allemaal wel wat losser gaat dan in NL, maar linksom of rechtsom, zolang er nog geen centen op de rekening van de notaris staan, zal hij de akte niet laten passeren.
Volgens email zou geld in afgelopen dagen moeten zijn overgemaakt en dan kan akte komende week passeren. Maar uit mail bleek wel dat heer Reintke er zelf ook nog niet alle vertrouwen heeft dat dit inderdaad gaat gebeuren.
Rush-2112zaterdag 22 augustus 2020 @ 10:58
Link Marcelis Holding B.V.

https://www.collincrowdfu(...)8360d3d598d925a049f1
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 11:03
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 10:52 schreef InVestEerder het volgende:

[..]


[..]

KrekelJapie, dit ligt hier niet aan de notaris, hoor. We hebben vorige week een mail van het platform gehad en ik ben daarvoor óók al diverse malen met heer Reintke in contact geweest.
Ik denk dat het in Frankrijk allemaal wel wat losser gaat dan in NL, maar linksom of rechtsom, zolang er nog geen centen op de rekening van de notaris staan, zal hij de akte niet laten passeren.
Volgens email zou geld in afgelopen dagen moeten zijn overgemaakt en dan kan akte komende week passeren. Maar uit mail bleek wel dat heer Reintke er zelf ook nog niet alle vertrouwen heeft dat dit inderdaad gaat gebeuren.
Ik heb deze mail niet gehad. Is deze naar alle investeerders gestuurd of alleen naar jou?
InVestEerderzaterdag 22 augustus 2020 @ 11:19
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 11:03 schreef KrekelJapie het volgende:
Ik heb deze mail niet gehad. Is deze naar alle investeerders gestuurd of alleen naar jou?
Alle investeerders. Vrijdag 14-8 om 13.44u
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 11:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 11:19 schreef InVestEerder het volgende:

[..]

Alle investeerders. Vrijdag 14-8 om 13.44u
Dan hebben ze mij overgeslagen,
rechtsbackjezaterdag 22 augustus 2020 @ 11:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 17:57 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Interessant ik ben ook benieuwd of hier een linkje van komt
Bij deze https://www.collincrowdfu(...)e1261c5464d4fb855dd3
Faraday01zaterdag 22 augustus 2020 @ 11:31
quote:
Deze ziet er op het eerste oog best interessant uit. Of zie ik iets over het hoofd?
InVestEerderzaterdag 22 augustus 2020 @ 11:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 11:26 schreef KrekelJapie het volgende:
Dan hebben ze mij overgeslagen,
SPOILER
Geachte investeerders in Village des Cigales,

Onderstaand integraal de mail die ik zojuist kreeg van de ondernemers van Villa des Cigales:

Goedemiddag Edward,

De koper heeft aangegeven dat het geld eind volgende week wordt overgemaakt. De acte kan dan de week er op passeren.

Goed weekend,

cordialement, kind regards, met vriendelijke groet,
Gerjo Timmerije


Wij hopen erop dat de ondernemers deze toezegging wel nakomen wordt en de lening volledig kan worden afgelost!

Met vriendelijke groet,

Edward Reintke


Rondenborg 1
9502 WV Stadskanaal
The Netherlands
T +31(0)599 658369
M +31(0)6 53310985
E e.reintke@all4funding.nl
Jaco078zaterdag 22 augustus 2020 @ 11:37
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 11:31 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

Deze ziet er op het eerste oog best interessant uit. Of zie ik iets over het hoofd?
Hoi Faraday,
Zie de discussie van 2 dagen terug.
Er wordt wat getwijfeld over de waarde na verbouwing, maar zelf neem ik hem mee, mede ivm de eerste hypotheek (linkje had ik woensdag geplaatst).

P.s.die dag kwam ook de lening van GVE online, die discussie loopt erdoorheen .
Faraday01zaterdag 22 augustus 2020 @ 11:42
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 11:37 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Hoi Faraday,
Zie de discussie van 2 dagen terug.
Er wordt wat getwijfeld over de waarde na verbouwing, maar zelf neem ik hem mee, mede ivm de eerste hypotheek (linkje had ik woensdag geplaatst).

P.s.die dag kwam ook de lening van GVE online, die discussie loopt erdoorheen .
Dank je, had al terug gekeken en daar waarschijnlijk overheen gelezen. Nu wel gelezen en vooral de waardesprong in de WOZ is fors. Aan de andere kant gaat het behalve de hypotheek op dit pand ook om 70k gedekt met een tweede hypotheek en 100k morele borgstelling. Ik ben er positief over, denk er nog even over na.

Edit: Marc Kogels is als crowdfundcoach nogal actief bij Collin met dit soort hypothecair gedekte leningen. Tot nu toe heb ik met investeringen die via hem bij Collin binnengekomen zijn weinig problemen gehad.
De ondergrondse plantjes van Verweijen Veehandel zijn wel via hem gegaan maar ik vermoed dat het project voor de investeerders in financiële zin goed af zal lopen.

[ Bericht 3% gewijzigd door Faraday01 op 22-08-2020 11:51:48 ]
jsuijkerzaterdag 22 augustus 2020 @ 12:02
quote:
Thanks!
Hanzul2zaterdag 22 augustus 2020 @ 12:04
quote:
Dank voor de link. Heb hem meegenomen.
Jaco078zaterdag 22 augustus 2020 @ 12:16
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 02:29 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Dat klinkt aantrekkelijk, toch neem ik hem bij nader inzien niet mee. Daarbij spelen voor mij drie factoren mee. Ten eerste is "supermarkt en bakkerij" in de projectomschrijving, een wat rooskleurige omschrijving. Dit zijn afbeeldingen van het interieur (2015). Het pand is overigens bijzonder klein. Ten tweede begrijp ik van iemand die in de wijk woont, dat het er eigenlijk nooit druk is. Dat is bij Bakkerij Marakesh - schuin aan de overkant - wel anders. Daar staan regelmatig rijen tot buiten het pand en die heeft uitstekende producten. En ten derde: als ik het KvK-nummer op de website van de KvK invul, dan vind ik de handelsnaam, maar staat er ook: "Naam samenwerkingsverband: Agrarisch Loonbedrijf AK-b*b*." De leningnemer runt dus niet alleen een buurtwinkeltje.
Heb je dat van dat loonbedrijf al nagevraagd? Anders doe ik het.
Ik zag het hier ook langskomen:

https://www.kompass.com/z(...)-ak-baba/nln1021174/
crowder07zaterdag 22 augustus 2020 @ 12:34
Becdnak
quote:
Bedankt en meegenomen
Groepfunderzaterdag 22 augustus 2020 @ 13:26
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 12:16 schreef Jaco078 het volgende:
Heb je dat van dat loonbedrijf al nagevraagd? Anders doe ik het.
Nog niet, omdat ik toen eigenlijk al besloten had om niet te investeren.
KrekelJapiezaterdag 22 augustus 2020 @ 13:28
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 12:16 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Heb je dat van dat loonbedrijf al nagevraagd? Anders doe ik het.
Ik zag het hier ook langskomen:

https://www.kompass.com/z(...)-ak-baba/nln1021174/
Ik denk niet dat het een loonbedrijf is in de zin van grote agrarische machines, ik zie overal slechts bakkerij werkzaamheden. Het lijkt mij meer een verkeerde code of verkeerde aanduiding. Iets van werken met agrarische producten (meel) en we zijn een bedrijf dat loon betaald

quote:
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
obligatairezaterdag 22 augustus 2020 @ 22:28
quote:
Dank, ik neem deze mee. De man heeft in een aantal, blijkbaar succesvolle, jaren een aanzienlijk vermogen opgebouwd, wat hij nu wil investeren in stenen. Mede hierdoor aanzienlijke overwaarde en ook nog een beetje spreiding over die drie panden. Moet toch goed komen zou je zeggen. Het zal ook niet altijd kommer en kwel zijn denk ik in deze wijk.

Tolmach*v, de dakdekker en Marc*lis neem ik om diverse redenen allen niet mee.

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 22-08-2020 22:33:47 ]
Horsemenzondag 23 augustus 2020 @ 00:59
quote:
Top!
Ook meegenomen.
ETphonehomezondag 23 augustus 2020 @ 01:27
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 13:28 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Ik denk niet dat het een loonbedrijf is in de zin van grote agrarische machines, ik zie overal slechts bakkerij werkzaamheden. Het lijkt mij meer een verkeerde code of verkeerde aanduiding. Iets van werken met agrarische producten (meel) en we zijn een bedrijf dat loon betaald
[..]

Ik denk dat het een loonbedrijf is in de zin van: aannemen van productie werk in de kassen in het westland en oostland (blad plukken van tomaten en dergelijke).
Er is een zeer wijde range van bedrijfjes in deze categorie: van alles volgens de regels doen, tot werken met illegalen en "vergeten" premies en belasting af te dragen.
KrekelJapiezondag 23 augustus 2020 @ 08:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 10:18 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Heb vraag hierover gesteld, maar nog geen antwoord. Wanneer er angwoord is, zal ik hem delen. Ik ben gewoon voorstander om een investering altijd na max 2 weken rentedragend te maken,liest korter maar dat vind ik wel de max termijn.
Ik heb even nagekeken hoe lang de investering bij geldvoorelkaar niet rentedragend is. Voor mijn projecten in 2020 is dit gemiddeld 5,5 week. Dit is de tijd vanaf datum overmaken investering tot 1 maand voor de eerste uitbetaling.

Ik vind dit best een hele lange tijd zonder vorm van rentevergoeding. Bij andere platformen is dit toch een heel stuk korter (meestal +/- 1 week)

[ Bericht 1% gewijzigd door KrekelJapie op 23-08-2020 08:54:12 ]
KrekelJapiezondag 23 augustus 2020 @ 08:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 augustus 2020 13:31 schreef tnhb het volgende:

[..]

Ik krijg dus een heel ander reactie: het ligt namelijk aan de investeerders, er schijnen er vier nog steeds niet betaald te hebben en ook niet bereikbaar te zijn, ook op de "reservelijst" gaf niemand thuis ? Vreemde gang van zaken, want we krijgen dus twee enigszins tegengestelde reacties.
Er is een update geplaatst:
quote:
Afronding in gang gezet, op zoek naar reserve-investeerders voor resterend bedrag.
Ik zou zeggen: Zet het project dan weer open voor het resterende bedrag op de website. Dan zit het project zo weer vol. Net als collin dit doet. Dat is toch veel makkelijker dan zoeken naar investeerders.

[ Bericht 0% gewijzigd door KrekelJapie op 23-08-2020 09:01:17 ]
obligatairezondag 23 augustus 2020 @ 10:31
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 08:38 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]
Ik heb even nagekeken hoe lang de investering bij geldvoorelkaar niet rentedragend is. Voor mijn projecten in 2020 is dit gemiddeld 5,5 week. Dit is de tijd vanaf datum overmaken investering tot 1 maand voor de eerste uitbetaling.

Te gek voor woorden eigenlijk ~O> . Vooral bij wat kortere projecten drukt dit het gemiddelde rendement over de hele looptijd.
Hanzul2zondag 23 augustus 2020 @ 10:54
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 10:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Te gek voor woorden eigenlijk ~O> . Vooral bij wat kortere projecten drukt dit het gemiddelde rendement over de hele looptijd.
Idd, belagelijk. Ga ik wel in mijn keuze meenemen om wel of niet investeren bij een platform. Door de verzamelbetaling, mis je gemiddeld 1 week en hier komt dan dus gemiddeld 5,5 week bij voordat het rentedragend wordt. Is bij elkaar goed 1,5maand, over je gehele investeringsbedrag. Scheeld zo een paar tienden, over de looptijd. Hier moet GVE echt wat aan doen.
obligatairezondag 23 augustus 2020 @ 11:04
Even een vraag. Bij Cord* 17027 GVE zou er een faillissementsverslag moeten zijn maar ik kan hem nergens vinden. Weet iemand waar ze dit hebben weggestopt op de website?
KrekelJapiezondag 23 augustus 2020 @ 11:16
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 11:04 schreef obligataire het volgende:
Even een vraag. Bij Cord* 17027 GVE zou er een faillissementsverslag moeten zijn maar ik kan hem nergens vinden. Weet iemand waar ze dit hebben weggestopt op de website?
Normaal gesproken bij "mijn updates"
obligatairezondag 23 augustus 2020 @ 11:24
quote:
1s.gif Op zondag 23 augustus 2020 11:16 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Normaal gesproken bij "mijn updates"
Nee, helaas. Maar ik ben wel eens vaker vruchteloos aan het zoeken geweest naar een document op die site.....
optrandjezondag 23 augustus 2020 @ 11:59
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 08:43 schreef KrekelJapie het volgende:

Ik zou zeggen: Zet het project dan weer open voor het resterende bedrag op de website. Dan zit het project zo weer vol. Net als collin dit doet. Dat is toch veel makkelijker dan zoeken naar investeerders.
Inderdaad. Dat gezegd hebbende: ik me gemeld om alsnog te investeren in dit project.
Jaco078zondag 23 augustus 2020 @ 12:21
Zojuist nog even gekeken naar de dakdekker: Herontwikkeling vastgoedproject Bussum op GVE.
Los van het speculatieve waar we het eerder over hadden, vind ik de zekerheden wel goed.

Het betreft deze woning uit 2010:
https://www.google.com/ma(...).1667723!4d4.4985004

Met een WOZ van ¤669.000 op 1.1.2019.

Ik neem 'm klein mee. Dit keer niet o.b.v. het verhaal, maar dus op zekerheden.
impact9zondag 23 augustus 2020 @ 12:48
Ik ga m ook meenemen, idd op basis van zekerheden.
Aan te kopen perceel is vrij en levert altijd wat op.
Onderpand waar een 2de hypotheek op zit is mi zeer courant
obligatairezondag 23 augustus 2020 @ 12:49
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 12:21 schreef Jaco078 het volgende:
Zojuist nog even gekeken naar de dakdekker: Herontwikkeling vastgoedproject Bussum op GVE.
Los van het speculatieve waar we het eerder over hadden, vind ik de zekerheden wel goed.

Het betreft deze woning uit 2010:
https://www.google.com/ma(...).1667723!4d4.4985004

Met een WOZ van ¤669.000 op 1.1.2019.

Ik neem 'm klein mee. Dit keer niet o.b.v. het verhaal, maar dus op zekerheden.
Ik hik nog tegen de rente aan. 5% vind ik te laag. Misschien dat het rendement wat hoger wordt bij vervroegde aflossing. Die 36 maanden zullen niet vol gemaakt worden bij een dergelijk project. Zelf noemt hij in de loop van 2022 als einddatum.

Voor 0.3% minder heb je bij SIG een vrijwel risicoloos project........

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 23-08-2020 12:55:43 ]
lykkefundzondag 23 augustus 2020 @ 13:17
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 11:24 schreef obligataire het volgende:

[..]

Nee, helaas. Maar ik ben wel eens vaker vruchteloos aan het zoeken geweest naar een document op die site.....
Eigenlijk snap ik niet hoe die updates werken. Hier en daar staat wel iets om te downloaden, maar verder staan er vooral envelopjes die je niet kan openen, en maar 1 zinnetje daarachter. Ik verwacht dan ergens een bericht te kunnen lezen, maar hoe?
InVestEerderzondag 23 augustus 2020 @ 13:52
Sinds CRE op de website heeft vermeld dat HPI Grundbesitz is gelieerd aan een van hun aandeelhouders, wordt er bijna niet meer geïnvesteerd in 'Appartementen Schwanbeck'. Het blijft hangen op 67%.
Een "gewogen gemiddelde" van de LTV van 85,5% vind ik ook erg hoog om daar nog een kwalificatie "A" aan te hangen. Misschien moeten ze de rente maar eens iets gaan verhogen...
lykkefundzondag 23 augustus 2020 @ 14:57
Dat kan een gevolg zijn, maar toevallig hadden ze een aantal projecten achter elkaar, dat kan ook een rol spelen. Ik doe in het kader van spreiding ook altijd een aantal projecten en als er meer (van hetzelfde) komt, dan houdt het gewoon op.

Daarnaast zie je dat de onzekere tijden ook een rol spelen in investeringen land, bij meer platforms loopt het allemaal wat minder hard, of duurt het wat langer.
KrekelJapiemaandag 24 augustus 2020 @ 11:04
Café met gedeeltelijke materiële 2e hypotheek collin
https://www.collincrowdfund.nl/holt/

https://holt-nijmegen.nl/
impact9maandag 24 augustus 2020 @ 11:08
Had iemand nog een linkje van de BoulesBitesBar @ CCF?
Jaco078maandag 24 augustus 2020 @ 11:08
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:04 schreef KrekelJapie het volgende:
Café met gedeeltelijke materiële 2e hypotheek collin
https://www.collincrowdfund.nl/holt/

https://holt-nijmegen.nl/
Jammer dat de andere vennoot niet ook die 2e hypotheek vestigt. Wel zo gelijkwaardig met zn compagnon.
impact9maandag 24 augustus 2020 @ 11:08
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:04 schreef KrekelJapie het volgende:
Café met gedeeltelijke materiële 2e hypotheek collin
https://www.collincrowdfund.nl/holt/

https://holt-nijmegen.nl/
Deze wil ik ook wel klein meenemen mocht iemand een linkje hebben
crowder07maandag 24 augustus 2020 @ 11:08
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:04 schreef KrekelJapie het volgende:
Café met gedeeltelijke materiële 2e hypotheek collin
https://www.collincrowdfund.nl/holt/

https://holt-nijmegen.nl/
Als iemand een linkje kan bemachtigen doe ik mee.
NaRegenDeZonmaandag 24 augustus 2020 @ 11:25
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:04 schreef KrekelJapie het volgende:
Café met gedeeltelijke materiële 2e hypotheek collin
https://www.collincrowdfund.nl/holt/

https://holt-nijmegen.nl/
Ik vind eigenlijk dat dit soort horeca leningen minimaal 8% op moeten leveren. Je krijgt natuurlijk wel wat zekerheid met die ene 2 e hypotheek maar als het echt mis gaat zal bij verkoop huis de eerste hypotheek aflossing (+ dan achterstanden op hypotheek + kosten verkoop) weinig overlaten voor de Collin investeerders,
Hanzul2maandag 24 augustus 2020 @ 11:32
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik vind eigenlijk dat dit soort horeca leningen minimaal 8% op moeten leveren. Je krijgt natuurlijk wel wat zekerheid met die ene 2 e hypotheek maar als het echt mis gaat zal bij verkoop huis de eerste hypotheek aflossing (+ dan achterstanden op hypotheek + kosten verkoop) weinig overlaten voor de Collin investeerders,
Ben ik het mee eens. Daarnaast een direct lening, wat zorgt voor 1,2% kosten. Blijft er netto dus, 5,8% over en reken ik de korte niet rente dragende periode niet mee. Vind dat dit bij dit soort horeca leningen minimaal boven de 6% netto uit moeten komen. Nieuwe horeca kan twee kanten op, of geweldig of niets. Zeker nu met corona en de aankomende winter.
NaRegenDeZonmaandag 24 augustus 2020 @ 11:33
De supermarkt/bakker op Collin met 1 ste hypotheek staat nu open nog 3 % te gaan. https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-d-akbaba/

Toevoeging: En Vol!
Jaco078maandag 24 augustus 2020 @ 12:40
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:32 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Ben ik het mee eens. Daarnaast een direct lening, wat zorgt voor 1,2% kosten. Blijft er netto dus, 5,8% over en reken ik de korte niet rente dragende periode niet mee. Vind dat dit bij dit soort horeca leningen minimaal boven de 6% netto uit moeten komen. Nieuwe horeca kan twee kanten op, of geweldig of niets. Zeker nu met corona en de aankomende winter.
Over horeca gesproken: de sushi club van Yoeri en Mickey staat nog open op HCN. 5 sterren-beoordeling. Vanzelfspekend geen hyp zoals hierboven, maar wel het track record van HCN waar ik positief over ben.
Deze derhalve wel meegenomen.
Let op i.h.k.v. diversificatie: er lopen reeds 2 leningen van hen op HCN.
escortmk2maandag 24 augustus 2020 @ 13:00
Vanwege wat gedoetjes uit het verleden sla ik deze familie nog even over.
obligatairemaandag 24 augustus 2020 @ 13:22
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik vind eigenlijk dat dit soort horeca leningen minimaal 8% op moeten leveren. Je krijgt natuurlijk wel wat zekerheid met die ene 2 e hypotheek maar als het echt mis gaat zal bij verkoop huis de eerste hypotheek aflossing (+ dan achterstanden op hypotheek + kosten verkoop) weinig overlaten voor de Collin investeerders,
Kijk ook even op de kaart waar Siebengewald precies ligt, is niet bepaald de meest courante locatie om een huis te koop aan te bieden :)

De locatie van de zaak is daarentegen super, zeer veel loop daar, en niet alleen met de Vierdaagsefeesten.

Edit: ze noemen het een te koop staande horecazaak maar volgens mij zat er een kaas speciaalzaak in. Dus geen bestaande klantenkring voor de heren. Wat die omschrijving toch enigszins suggereert.
Edit 2: of zou het die ' Prikkels' zaak zijn.? Ja dus:
https://www.gelderlander.(...)tps://www.google.nl/
https://indebuurt.nl/nijm(...)s-wordt-holt~108632/

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 24-08-2020 13:46:07 ]
tnhbmaandag 24 augustus 2020 @ 13:28
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 11:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:
eerste hypotheek aflossing (+ dan achterstanden op hypotheek + kosten verkoop)
Let op, recent werd ik er op gewezen dat diverse banken bij het vestigen van de hypotheek als zekerheid voor de bijbehorende geldlening, ook laten vastleggen in de hypotheekakte dat deze zekerheden ook mogen worden gebruikt ter voldoening van enige andere schuld bij dezelfde geldverstrekker. Dus als dan de openstaande schuld best wel wat lager is geworden en er ruimte lijkt te zijn, maar er is bijv. een oplopende rekening courant schuld, dan kan het zomaar zijn dat bij executie toch geen ruimte meer is voor de 2e hypotheek omdat naast de lopende lening ook de rekening courant schuld mag worden afgelost met de opbrengst.
NaRegenDeZonmaandag 24 augustus 2020 @ 14:13
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 13:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Kijk ook even op de kaart waar Siebengewald precies ligt, is niet bepaald de meest courante locatie om een huis te koop aan te bieden :)

De locatie van de zaak is daarentegen super, zeer veel loop daar, en niet alleen met de Vierdaagsefeesten.

Edit: ze noemen het een te koop staande horecazaak maar volgens mij zat er een kaas speciaalzaak in. Dus geen bestaande klantenkring voor de heren. Wat die omschrijving toch enigszins suggereert.
Edit 2: of zou het die ' Prikkels' zaak zijn.? Ja dus:
https://www.gelderlander.(...)tps://www.google.nl/
https://indebuurt.nl/nijm(...)s-wordt-holt~108632/
Die prikkels zaak ligt inderdaad wel aardig op die hoek als ik op maps kijk. Lijkt inderdaad geen slechte stek!

Nijmegen en omgeving ken ik verder niet dus dat het huis in een slechte buurt ligt geloof ik graag. 😀

Volgens maps ziet het huis er niet zo slecht uit

[ Bericht 4% gewijzigd door NaRegenDeZon op 24-08-2020 14:24:00 ]
thomasdvmaandag 24 augustus 2020 @ 15:47
CC project van het hotel restaurant nabij de Efteling (T*****z*cht): Zojuist van Collin bericht ontvangen dat wegens 'vertraging met het open gaan' er 'liquiditeitsspanningen' zijn en dat de reeds uitbetaalde rente van juli teruggeboekt wordt. Opvallend dat Collin betalingen bijschrijft die nog niet voldaan zijn.

Op de facebook pagina van de ondernemers is te lezen dat de vertraging komt door problemen met aanvraag van de vergunning. Zelfs de gemeente reageert:

SPOILER
Beste allemaal, met belangstelling volgen wij deze berichtgeving. Wij bedanken iedereen voor de reacties. Het is goed om te merken dat jullie, en waaronder ook de gemeente, de ondernemers in Loon op Zand een warm hart toedragen. Vanaf februari 2020 liep de vergunningaanvraag. Omdat wij de aanvullende informatie die nodig was voor de aanvraag niet hebben ontvangen (na herhaalde oproepen), hebben wij de aanvraag helaas niet kunnen omzetten in het verlenen van een vergunning. Omdat wij wel van mening zijn dat iedereen altijd een 2e kans moet krijgen, is de aanvraag per begin juli weer in behandeling genomen en deze procedure loopt nu. Wij communiceren graag rechtstreeks met de aanvragers via persoonlijk, telefonisch of mailcontact. Over lopende procedures doen wij geen uitspraken op social media.
Eerste vergunningsaanvraag is afgewezen, tweede loopt. Betreft dit bibob?
Horsemenmaandag 24 augustus 2020 @ 17:32
Ik heb sinds 2 of 3 dagen soms moeite om op het fok-forum te komen. Krijg dan de melding "Connectie time-out" en kan dan niet inloggen.

Hebben jullie hier ook soms last van of zit het probleem bij mij?
Jaco078maandag 24 augustus 2020 @ 17:55
Hier idem. Traag. Opent ook in Rare lay-out.

Vwb Efteling hotel: niets afgelost nog: eerste maanden aflossingsvrij.
Wel 1e hypotheek en 150k aansprakelijkheid in privé.
obligatairemaandag 24 augustus 2020 @ 18:11
quote:
1s.gif Op maandag 24 augustus 2020 14:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]Die prikkels zaak ligt inderdaad wel aardig op die hoek als ik op maps kijk. Lijkt inderdaad geen slechte stek!
Nijmegen en omgeving ken ik verder niet dus dat het huis in een slechte buurt ligt geloof ik graag. 😀

Volgens maps ziet het huis er niet zo slecht uit
Er is niets mis met Siebengewald *O* maar het ligt erg afgelegen. En een beste dagelijkse rit naar Nijmegen zelfs als hij via Duitsland rijdt.
Jaco078maandag 24 augustus 2020 @ 19:54
Platform Crowdpartners heeft in 2020 nog ¤0 funding opgehaald. Wel staat er nu een project open met 1e hypotheek, 57% LTV op onbemand tankstation nabij Groningen:

https://mijn.crowdpartners.nl/ProjectDetail.aspx?projectid=PF0119

Ik heb CP om een toelichting gevraagd inzake hun activiteiten als platform. Dit is wel heel stil, in 2020 geen berichten ontvangen.
Tjalalamaandag 24 augustus 2020 @ 20:37
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 19:54 schreef Jaco078 het volgende:
Platform Crowdpartners heeft in 2020 nog ¤0 funding opgehaald. Wel staat er nu een project open met 1e hypotheek, 57% LTV op onbemand tankstation nabij Groningen:

https://mijn.crowdpartners.nl/ProjectDetail.aspx?projectid=PF0119

Ik heb CP om een toelichting gevraagd inzake hun activiteiten als platform. Dit is wel heel stil, in 2020 geen berichten ontvangen.
Ik wou de link ook delen maar had een foutmelding op Fok. Ben wel benieuwd naar de reactie van CP.

Tankstation ligt trouwens aan de doorgaande weg in het eerste echte dorp tussen Groningen en oa het mooiste dorp van Nederland (Winsum).

Eerste deel(van stad tm Adorp) van de weg is vorige zomer aangepakt. Tweede deel(Sauwerd het dorp van Ranomi, komt na Adorp) afgelopen zomer, ik weet niet of volgend jaar nog een derde deel aangepakt wordt maar verder zal deze belangrijke lokale weg voorlopig geen onderhoud nodig hebben.

De prijs was een paar jaar geleden toen ik nog vaak in Adorp kwam altijd scherp, en volgens mij nog wel dus wordt ook wel veel getankt.
lykkefundmaandag 24 augustus 2020 @ 21:14
quote:
14s.gif Op maandag 24 augustus 2020 17:32 schreef Horsemen het volgende:
Ik heb sinds 2 of 3 dagen soms moeite om op het fok-forum te komen. Krijg dan de melding "Connectie time-out" en kan dan niet inloggen.

Hebben jullie hier ook soms last van of zit het probleem bij mij?
Er was dit weekeinde ook geruime tijd een melding dat er serverproblemen waren. Blijkbaar zijn ze aan het rommelen met de site...(en/of de server).
cubjemaandag 24 augustus 2020 @ 21:20
Herinvesteert er hier iemand in drie appartementsgebouwen van CRE? Ik zit in de originele, 7% rente en LTV van 45%, plus helft geinvesteerd door henzelf wat tevens achtergesteld is en verpanding huurpenningen. Zeer hoge rente voor zeer goede zekerheden dus. Ik overweeg om te herinvesteren met meer dan het dubbele. Dit zie je tegenwoordig niet meer.
Horsemenmaandag 24 augustus 2020 @ 21:31
Dank voor de reacties. Dan hoef ik zelf niet op zoek naar het probleem :)

Hopelijk gaat het snel opgelost worden, want ik zou dit forum heel erg missen als het er niet meer zou zijn.
Jaco078maandag 24 augustus 2020 @ 21:37
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 21:20 schreef cubje het volgende:
Herinvesteert er hier iemand in drie appartementsgebouwen van CRE? Ik zit in de originele, 7% rente en LTV van 45%, plus helft geinvesteerd door henzelf wat tevens achtergesteld is en verpanding huurpenningen. Zeer hoge rente voor zeer goede zekerheden dus. Ik overweeg om te herinvesteren met meer dan het dubbele. Dit zie je tegenwoordig niet meer.
Ik zie hiervan (nog) niets op de site, maar zit ook niet in de eerdere. Is daar een linkje van o.i.d. naar meer info, danwel een innercrowdlink?
TechLightmaandag 24 augustus 2020 @ 22:07
quote:
1s.gif Op maandag 24 augustus 2020 12:40 schreef Jaco078 het volgende:
Over horeca gesproken: de sushi club van Yoeri en Mickey staat nog open op HCN. 5 sterren-beoordeling. Vanzelfspekend geen hyp zoals hierboven, maar wel het track record van HCN waar ik positief over ben.
Deze derhalve wel meegenomen.
Let op i.h.k.v. diversificatie: er lopen reeds 2 leningen van hen op HCN.
Ik heb nog even op de andere zaken gezocht. Op verschillende sites worden die heel verschillend beoordeeld. In het algemeen een beetje love-it-or-hate-it (eerlijke reviews?) Zal misschien ook met het soort publiek te maken hebben dat verschillende review-sites bezoekt, maar ik vond de reviews op Tripadvisor wel tekenend om het niet te doen.
tnhbdinsdag 25 augustus 2020 @ 08:58
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 21:37 schreef Jaco078 het volgende:
Ik zie hiervan (nog) niets op de site, maar zit ook niet in de eerdere. Is daar een linkje van o.i.d. naar meer info, danwel een innercrowdlink?
SPOILER
Ik denk dat het deze is link
obligatairedinsdag 25 augustus 2020 @ 09:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 08:58 schreef tnhb het volgende:

[..]

SPOILER
Ik denk dat het deze is link
Tnx, heb ook maar meteen een leuk bedrag gereserveerd.

Ik ben wel verbaasd over de hoge rente van 7%. Gezien recente projecten met 5% zou dat hier ook waarschijnlijk zijn geweest maar misschien komt dit omdat de 'oude' investeerders een voorkeursrecht kregen met behoud van het oude percentage? In dat geval is de link een buitenkansje c_/

Jammer dat het maar 2 jaar is. Ik zou niet te lang wachten, loopt hard vol, inclusief de herinvesteringen.
Hanzul2dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 09:15 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tnx, heb ook maar meteen een leuk bedrag gereserveerd.

Ik ben wel verbaasd over de hoge rente van 7%. Gezien recente projecten met 5% zou dat hier ook waarschijnlijk zijn geweest maar misschien komt dit omdat de 'oude' investeerders een voorkeursrecht kregen met behoud van het oude percentage? In dat geval is de link een buitenkansje c_/

Jammer dat het maar 2 jaar is. Ik zou niet te lang wachten, loopt hard vol, inclusief de herinvesteringen.

Wanneer het bij een ander platform, zou liggen zou ik zeker mee doen. Nu ben ik aan het twijfelen. Die belangenverstrengeling zit mij niet lekker. Dat in combinatie met een Duits pand en daarmee Duits, Nederlands recht. Vind ik te risicovol. Ik hoop dat het allemaal klopt, want heb er zelf nog twee projecten lopen, ma blijf het een vreemde constructie vinden. Waarbij wanneer het misgaan botsende belangen zijn.
tnhbdinsdag 25 augustus 2020 @ 10:00
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 09:15 schreef obligataire het volgende:
Ik ben wel verbaasd over de hoge rente van 7%.
Was ook een beetje mijn eerste gedachte, maar mogelijk is dat omdat het andere project (bijna) lijkt te zijn stil gevallen en ze dat niet nogmaals willen? Daarnaast zie je bij kortere looptijd bij cre meestal wel een net iets hogere rente, de herinvesteringssituatie zou ook reden kunnen zijn om daarmee de kans dat het vrij vlot vol komt wat groter te maken.
impact9dinsdag 25 augustus 2020 @ 10:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 09:15 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tnx, heb ook maar meteen een leuk bedrag gereserveerd.

Ik ben wel verbaasd over de hoge rente van 7%. Gezien recente projecten met 5% zou dat hier ook waarschijnlijk zijn geweest maar misschien komt dit omdat de 'oude' investeerders een voorkeursrecht kregen met behoud van het oude percentage? In dat geval is de link een buitenkansje c_/

Jammer dat het maar 2 jaar is. Ik zou niet te lang wachten, loopt hard vol, inclusief de herinvesteringen.

Volgens mij is dit de eigenaar van al die BV's?
SPOILER
lykkefunddinsdag 25 augustus 2020 @ 10:28
Bij werken de spoilers nu niet meer?
Jaco078dinsdag 25 augustus 2020 @ 10:36
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 10:02 schreef impact9 het volgende:

[..]

Volgens mij is dit de eigenaar van al die BV's?
SPOILER
Klopt, HPI is H*rth**rn Pr*perty Inv*stments.
Jaco078dinsdag 25 augustus 2020 @ 10:41
Niet helemaal de juiste plek wellicht, maar ik wil het toch vragen in deze sub:
Zijn er onder ons die ervaring hebben met mogelijk.nl?
Als ik op hun eigen site de referenties en interviews lees, lijkt het een ontzorgende partij te zijn. Met een 1e hypotheek, waarbij je de ondernemer ontmoet bij de notaris. En verder geen omkijken, met looptijden van 5 of 10 jaar, gevolgd door herfinanciering.

Iemand weleens met hen gesproken?
Min.investering is niet meer 100k, maar verlaagd naar 50k overigens.
impact9dinsdag 25 augustus 2020 @ 10:45
quote:
1s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 10:41 schreef Jaco078 het volgende:
Niet helemaal de juiste plek wellicht, maar ik wil het toch vragen in deze sub:
Zijn er onder ons die ervaring hebben met mogelijk.nl?
Als ik op hun eigen site de referenties en interviews lees, lijkt het een ontzorgende partij te zijn. Met een 1e hypotheek, waarbij je de ondernemer ontmoet bij de notaris. En verder geen omkijken, met looptijden van 5 of 10 jaar, gevolgd door herfinanciering.

Iemand weleens met hen gesproken?
Min.investering is niet meer 100k, maar verlaagd naar 50k overigens.
Zij koppelen bij voorkeur 1 investeerder met 1 leningnemer.
Zij pakken dan een fee van beide partijen
impact9dinsdag 25 augustus 2020 @ 10:48
Grappig dat ik nu zie dat het onderpand van lening GvE 15880 op Mogelijk.nl staat (Nieuwe gracht 11 Haarlem)

https://www.mogelijk.nl/actueel-aanbod/

Te verstrekken hypothecaire lening op een grachtenpand te Haarlem
Leensom: ¤ 925.000,-
Taxatiewaarde: ¤ 1.750.000,-
Loan-to-value (LTV): 53%
Te ontvangen rente: 6%
Locatie: Haarlem
obligatairedinsdag 25 augustus 2020 @ 10:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 09:52 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Wanneer het bij een ander platform, zou liggen zou ik zeker mee doen. Nu ben ik aan het twijfelen. Die belangenverstrengeling zit mij niet lekker. Dat in combinatie met een Duits pand en daarmee Duits, Nederlands recht. Vind ik te risicovol. Ik hoop dat het allemaal klopt, want heb er zelf nog twee projecten lopen, ma blijf het een vreemde constructie vinden. Waarbij wanneer het misgaan botsende belangen zijn.
Bij ieder project kunnen er allerlei zaken misgaan. Dat zag je gisteren wel weer bij dat hotel bij de Efteling waar de eigenaar de vergunning niet rond krijgt. De amateur.

De eigenaar achter HPI/CRE is allesbehalve een amateur. Succesvol en wij liften mee. Ik zie die minpuntjes ook wel maar laat me er in dit geval niet door leiden. Inhoudelijk is het een sterk project. Uitstekende zekerheid, lage LTV, bewezen goede exploitatie met veel huurders.

Ik zie dagelijks genoeg projecten met starters, te hoog gewaardeerd o/g, weinig zekerheid, slechte wijken, etc.etc. Uiteindelijk is het een afweging van allerlei zaken.
Hanzul2dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 10:48 schreef impact9 het volgende:
Grappig dat ik nu zie dat het onderpand van lening GvE 15880 op Mogelijk.nl staat (Nieuwe gracht 11 Haarlem)

https://www.mogelijk.nl/actueel-aanbod/

Te verstrekken hypothecaire lening op een grachtenpand te Haarlem
Leensom: ¤ 925.000,-
Taxatiewaarde: ¤ 1.750.000,-
Loan-to-value (LTV): 53%
Te ontvangen rente: 6%
Locatie: Haarlem
Dat ze hem ma snel herfinancieren. Krijgen we hopenlijk snel ons geld terug met een mooie boete rente. Volledige looptijd, is nog 6,5 jaar te gaan.
lykkefunddinsdag 25 augustus 2020 @ 11:05
Spoilers w
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 08:58 schreef tnhb het volgende:

[..]

SPOILER
Ik denk dat het deze is link
Bedankt, spoilers werken plotseling weer wel (blijft wel spannend tegenwoordig met de site van fok).

Inmiddels ook ingetekend.
gaanmetdiebanaandinsdag 25 augustus 2020 @ 11:22
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 11:04 schreef Hanzul2 het volgende:
Dat ze hem ma snel herfinancieren. Krijgen we hopenlijk snel ons geld terug met een mooie boete rente. Volledige looptijd, is nog 6,5 jaar te gaan.
Ben benieuwd. 65k boeterente voor de annuiteitenlening. Ik denk dat ze wel gaan proberen met een investeerdersstemming dat wat omlaag te krijgen.

[ Bericht 10% gewijzigd door gaanmetdiebanaan op 25-08-2020 11:51:17 ]
Jaco078dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:35
Dossier loopt bij Flanderijn toch?
Jaco078dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:48
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 11:04 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Dat ze hem ma snel herfinancieren. Krijgen we hopenlijk snel ons geld terug met een mooie boete rente. Volledige looptijd, is nog 6,5 jaar te gaan.
Dossier loopt bij Flanderijn toch?
NaRegenDeZondinsdag 25 augustus 2020 @ 11:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 10:48 schreef impact9 het volgende:
Grappig dat ik nu zie dat het onderpand van lening GvE 15880 op Mogelijk.nl staat (Nieuwe gracht 11 Haarlem)

https://www.mogelijk.nl/actueel-aanbod/

Te verstrekken hypothecaire lening op een grachtenpand te Haarlem
Leensom: ¤ 925.000,-
Taxatiewaarde: ¤ 1.750.000,-
Loan-to-value (LTV): 53%
Te ontvangen rente: 6%
Locatie: Haarlem
Rest schuld van het sneeuw project is ongeveer 700k voor de twee leningen dus het zou genoeg moeten zijn om schuld plus boete rente te voldoen. Dan is het alleen nog maar hopen of er een liefhebber is die die ruim 900k wil ophoesten tegen 6%. Het is wel te hopen want van een executie verkoop wordt over het algemeen alleen de kopende partij en de behandelende notaris vrolijk.

Volgens mij liepen er nog twee leningen van een zusterbedrijf van deze leningnemer. Een bedrijf dat Foto's schoot bij attracties als ik me goed herinner. Was er voor deze lening geen tweede hypotheek afgegeven op dit pand? Wie zit in die leningen van get foto bedrijf kan hier uitsluitsel over geven?

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 25-08-2020 12:04:11 ]
Thomas88dinsdag 25 augustus 2020 @ 12:03
Wat zijn de voordelen van herfinanciering bij mogelijk.nl ipv GVE ?
Waarom hebben ze in jan/feb niet herfinanciering via GVE geregeld, of zou dat vanuit GVE tegen gehouden zijn ?
KrekelJapiedinsdag 25 augustus 2020 @ 12:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 11:58 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Rest schuld van het sneeuw project is ongeveer 700k voor de twee leningen dus het zou genoeg moeten zijn om schuld plus boete rente te voldoen. Dan is het alleen nog maar hopen of er een liefhebber is die die ruim 900k wil ophoesten tegen 6%. Het is wel te hopen want van een executie verkoop wordt over het algemeen alleen de kopende partij en de behandelende notaris vrolijk.
Het pand is in optie, dus wellicht is de liefhebber al gevonden.
OpDieFietsdinsdag 25 augustus 2020 @ 13:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 08:58 schreef tnhb het volgende:

[..]

SPOILER
Ik denk dat het deze is link
Bedankt!
Horsemendinsdag 25 augustus 2020 @ 13:21
Zijn er hier al investeerders die ervaring hebben met Max Crowdfund (MCF)?

https://maxcrowdfund.com/nl

Blijkbaar een bestaand platform wat nu gaat uitbreiden in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Investeringen lopen als eerste Nederlandse online platform via blockchain en het platform heeft naar eigen zeggen een goedkeuring gekregen van de AFM.
gaanmetdiebanaandinsdag 25 augustus 2020 @ 13:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 10:56 schreef obligataire het volgende:

De eigenaar achter HPI/CRE is allesbehalve een amateur. Succesvol en wij liften mee. Ik zie die minpuntjes ook wel maar laat me er in dit geval niet door leiden. Inhoudelijk is het een sterk project. Uitstekende zekerheid, lage LTV, bewezen goede exploitatie met veel huurders.
Zou kunnen, maar waar de vorige pitch uit 2017 nog iets van (prognose-)cijfers liet zien ontbreekt nu zowel het cashflow overzicht als de huidige huuropbrengst.
KrekelJapiedinsdag 25 augustus 2020 @ 13:26
quote:
14s.gif Op maandag 24 augustus 2020 17:32 schreef Horsemen het volgende:
Ik heb sinds 2 of 3 dagen soms moeite om op het fok-forum te komen. Krijg dan de melding "Connectie time-out" en kan dan niet inloggen.

Hebben jullie hier ook soms last van of zit het probleem bij mij?
PM berichten werken volgens mij niet meer. Ook historie is weg. Heb daarom net een aantal DM gestuurd
ETphonehomedinsdag 25 augustus 2020 @ 13:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 08:58 schreef tnhb het volgende:

[..]

SPOILER
Ik denk dat het deze is link
Dank voor de link, een dingetje wat me opviel: CrE heeft een zinnetje opgenomen mbt de hoogte van het toekennen van de investering. Blijkbaar sorteren ze alvast voor op het verhoogd inschrijven door bestaande leningnemers.
NaRegenDeZondinsdag 25 augustus 2020 @ 13:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 13:26 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

PM berichten werken volgens mij niet meer. Ook historie is weg. Heb daarom net een aantal DM gestuurd
Bedankt voor je bericht. PM berichten moeten nog wel ergens hangen. In de kop van mijn PM box lees ik
Inbox van NaRegenDeZon (34 % gebruikt)
KrekelJapiedinsdag 25 augustus 2020 @ 13:35
quote:
14s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 13:21 schreef Horsemen het volgende:
Zijn er hier al investeerders die ervaring hebben met Max Crowdfund (MCF)?

https://maxcrowdfund.com/nl

Blijkbaar een bestaand platform wat nu gaat uitbreiden in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Investeringen lopen als eerste Nederlandse online platform via blockchain en het platform heeft naar eigen zeggen een goedkeuring gekregen van de AFM.
Met dit soort currency IPV euro haak ik snel af
quote:
MPG-tokens worden verhandeld op verschillende crypto-beurzen. Welke wisseldiensten MPG verhandelenm vindt u op CoinMarketCap.com. U ziet de actuele koersverhouding tussen MPG en andere (crypto) valuta en ook het handelsvolume op elke beurs. Dit helpt u bij het maken van de keuze waar u MPG-tokens wilt (ver)kopen.
leolinedancedinsdag 25 augustus 2020 @ 14:07
Aygodutch gaat ook lekker na het vertrek van Han van Rijn. En dan laten ze ook nog het Infra Union debacle als 'geslaagd' op hun website staan (en met de muis over bewegen): https://www.aygodutch.com/campagnes/

Ik weet niet hoe geslaagd je een project kunt noemen wat na 3 maanden stopt met betalen en waar je nooit meer een cent van gaat zien :')
KrekelJapiedinsdag 25 augustus 2020 @ 14:14
Overdracht portefeuille fundingcircle
quote:
Tegelijkertijd, overhandigen wij geleidelijk delen van onze debiteurenactiviteiten over aan Intrum, een vertrouwde en professionele naam in de sector, in lijn met marktstandaarden. Er verandert niets aan de manier waarop deze activiteiten worden uitgevoerd: onze huidige gedragslijnen en procedures worden overgenomen. Dit zorgt ervoor dat jouw rendement met dezelfde inspanning en betrokkenheid wordt beschermd. En, wij blijven gewoon jouw aanspreekpunt.​
TisIkdinsdag 25 augustus 2020 @ 15:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 08:58 schreef tnhb het volgende:

[..]

SPOILER
Ik denk dat het deze is link
Bedankt!
Meegenomen voor mijn basisbedrag.
Mijn eerste in Duitsland.
Met deze voorwaarden (vnl. rente vs ltv) kon ik deze toch niet laten liggen.
NaRegenDeZondinsdag 25 augustus 2020 @ 16:09
Het is op het moment wel nog steeds bagger met de beschikbaarheid van het forum. Ben je halverwege met je post wordt je er weer op de een of andere manier uitgegooid.
lykkefunddinsdag 25 augustus 2020 @ 16:42
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 16:09 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Het is op het moment wel nog steeds bagger met de beschikbaarheid van het forum. Ben je halverwege met je post wordt je er weer op de een of andere manier uitgegooid.
Ja het is vandaag weer heel erg.
obligatairedinsdag 25 augustus 2020 @ 21:16
Inzake het tankstation in Groningen:

* Kennen we die Harald N*umann niet van diverse projecten via KOM? Waarom zou hij nu kiezen voor dit kleine platform CP?

* Er wordt bescheiden afgelost (ruim 7% in het 1e jaar). Dus na 5 jaar is de LTV erg gunstig te noemen bij voortgezet huurcontract bij de oliemaatschappij. Maar wat als er niet wordt verlengd?

* Tekent N*umann privé mee?
Jaco078dinsdag 25 augustus 2020 @ 23:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 21:16 schreef obligataire het volgende:
Inzake het tankstation in Groningen:

* Kennen we die Harald N*umann niet van diverse projecten via KOM? Waarom zou hij nu kiezen voor dit kleine platform CP?

Ja, die kennen we. Zie hier:
SPOILER
en hier:
SPOILER
en hier:
SPOILER
geplaatst door @djh77 (waar zit je tegenwoordig? B:)B

quote:
* Er wordt bescheiden afgelost (ruim 7% in het 1e jaar). Dus na 5 jaar is de LTV erg gunstig te noemen bij voortgezet huurcontract bij de oliemaatschappij. Maar wat als er niet wordt verlengd?

Denk dat ze daar wel over nagedacht hebben: "Het verhuurde tankstation is al geruime tijd in bezit van de familie N**mann en wordt nu door de heer A.O. N**mann aan een van zijn kinderen verkocht. Naast de crowdfunding wordt de aankoop gefinancierd met 2 onderhandse achtergestelde leningen. Over de rente- en aflossingsbetalingen hiervan zijn afgespraken gemaakt en vastgelegd in een akte van achterstelling."

quote:
* Tekent N*umann privé mee?

Hier wordt niet overgesproken, dus ik ga er niet van uit.
obligatairewoensdag 26 augustus 2020 @ 00:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 23:53 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ja, die kennen we. Zie hier:
SPOILER
en hier:
SPOILER
en hier:
SPOILER
geplaatst door @:djh77 (waar zit je tegenwoordig? B:)B
[..]

Denk dat ze daar wel over nagedacht hebben: "Het verhuurde tankstation is al geruime tijd in bezit van de familie N**mann en wordt nu door de heer A.O. N**mann aan een van zijn kinderen verkocht. Naast de crowdfunding wordt de aankoop gefinancierd met 2 onderhandse achtergestelde leningen. Over de rente- en aflossingsbetalingen hiervan zijn afgespraken gemaakt en vastgelegd in een akte van achterstelling."
[..]

Hier wordt niet overgesproken, dus ik ga er niet van uit.
Ik heb hierover een mail gestuurd aan CP.

Je zou kunnen stellen: het tankstation wordt binnen de familie voor een goede prijs verkocht. Dus al zou het project stranden omdat er geen oliemaatschappij meer bereid is om te huren, dan nog is de buit binnen en blijven ze privé buiten schot.
Maar nu denk ik vast te slecht en te voorbarig :6

Ik begreep van een andere forumgenoot (@Tjalala) dat het tankstation gunstig bekend staat voor zijn scherpe tarieven dus geen reden voor einde huur.......

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 26-08-2020 00:11:28 ]
Buurman_woensdag 26 augustus 2020 @ 02:16
Dat Psychotherapie project op GvE laat ook wel erg lang op zich wachten. Ik heb 5 weken geleden een toezegging gedaan in dit project. Vorige week een update gekregen wanneer we het geld mogen storten: meneer de psychotherapeut wil de contracten eerst nog even door zijn financieel adviseur laten nakijken. Wat blijkt, adviseur ligt nog onder de Spaanse zon met een Corona en is nog lekker met zomervakantie. Ik overweeg om op moment van betalen mijn adviseur ook nog even grondig naar de contracten te laten kijken, dat zullen ze vast wel begrijpen.
ETphonehomewoensdag 26 augustus 2020 @ 03:15
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 02:16 schreef Buurman_ het volgende:
Dat Psychotherapie project op GvE laat ook wel erg lang op zich wachten. Ik heb 5 weken geleden een toezegging gedaan in dit project. Vorige week een update gekregen wanneer we het geld mogen storten: meneer de psychotherapeut wil de contracten eerst nog even door zijn financieel adviseur laten nakijken. Wat blijkt, adviseur ligt nog onder de Spaanse zon met een Corona en is nog lekker met zomervakantie. Ik overweeg om op moment van betalen mijn adviseur ook nog even grondig naar de contracten te laten kijken, dat zullen ze vast wel begrijpen.
In de tijd dat ik zakelijk geld leende bij de bank mocht ik altijd 1% rente betalen over het deel van de lening wat nog niet gebruikt was (bereidstellings provisie werd dit genoemd). Wellicht moeten we eens voorstellen om dit in te voeren bij onze vrienden uit Veenendaal.

ps: groot voordeel van crowdrealestate hierin: zodra de betaal mail binnenkomt gelijk de betaling uitvoeren, en direct rente dragend.
KrekelJapiewoensdag 26 augustus 2020 @ 05:45
Het worden lange zeven dagen voor de glasvezel man in DenBosch op collin
quote:
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt.
Project loopt totaal niet.

[ Bericht 5% gewijzigd door KrekelJapie op 26-08-2020 06:30:05 ]
KrekelJapiewoensdag 26 augustus 2020 @ 06:28
Bij kapitaalopmaat krijgen 3 investeerders stemrecht bij stichting zekerheden bij het project van de eigen aandeelhouder
quote:
Gewezen is op het feit dat Lambert deeltijd werkzaamheden verricht voor de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat en indirect mede aandeelhouder is bij Kapitaal op Maat BV (via Carenso voor 15%).
quote:
Om elk indruk van belangenverstrengeling te voorkomen heeft Jan Boer namens de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat de rol als vertegenwoordiger bij een eventuele uitwinning van de gestelde zekerheden. Met Jan Boer zullen er 3 van de uiteindelijke investeerders gezamenlijk de beslissingen nemen zodra er hier een taak is voor de Stichting. De 3 investeerders die deze rol op zich wensen te nemen kunnen zich omstreeks medio oktober melden bij Jan Boer. Hierover ontvangt u dan nog een uitnodiging via de updates.
quote:
Lambert zal zich in alle gevallen onthouden van enig stemrecht of beslissingsbevoegdheid in deze en geeft mede omwille van het voorkomen van elke discussie hierover alle zekerheid op zijn privé vermogen en dat van zijn holding (zie boven).
Kavellening I is trouwens blijven hangen op 10% ltv. De rest is doorgeschoven naar lening II met een hogere rente

[ Bericht 2% gewijzigd door KrekelJapie op 26-08-2020 06:34:43 ]
InVestEerderwoensdag 26 augustus 2020 @ 09:34
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 21:16 schreef obligataire het volgende:
Inzake het tankstation in Groningen:
Als ik naar website van Crowdbricks of Crowdpartners ga, dan krijg ik melding dat pagina niet veilig is. Zowel met Google Chrome als met Microsoft Edge.
In samenhang met klein platform zonder bewezen trackrecord laat ik deze daarom lopen. Toch ziet het er best aardig uit. Maar "bij twijfel, niet inhalen", zeg ik maar.
obligatairewoensdag 26 augustus 2020 @ 10:31
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 09:34 schreef InVestEerder het volgende:

[..]

Als ik naar website van Crowdbricks of Crowdpartners ga, dan krijg ik melding dat pagina niet veilig is. Zowel met Google Chrome als met Microsoft Edge.
In samenhang met klein platform zonder bewezen trackrecord laat ik deze daarom lopen. Toch ziet het er best aardig uit. Maar "bij twijfel, niet inhalen", zeg ik maar.
Altijd goed :)

Echter wat betreft CP kan ik zelf melden dat ik er 2 prima (vastgoed)projecten heb lopen die netjes op tijd betalen. Grootste kritiekpunt wat ik zelf heb is dat je de ontvangen bedragen zelf moet omrekenen naar rente en aflossingscomponent; je krijgt niet een individuele tabel zoals bij andere platformen.
Dat je die melding krijgt is denk ik omdat ze nog wel wat investeringen en aanpassingen moeten doen aan website maar dat zal een geldkwestie zijn? :)
Jaco078woensdag 26 augustus 2020 @ 10:34
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 10:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Altijd goed :)

Echter wat betreft CP kan ik zelf melden dat ik er 2 prima (vastgoed)projecten heb lopen die netjes op tijd betalen. Grootste kritiekpunt wat ik zelf heb is dat je de ontvangen bedragen zelf moet omrekenen naar rente en aflossingscomponent; je krijgt niet een heldere tabel zoals bij andere platformen.
Dat je die melding krijgt is denk ik omdat ze nog wel wat investeringen en aanpassingen moeten doen aan website maar dat zal wel een geldkwestie zijn denk ik :)
Ik heb daar 1 default, van toen ik net begon met investeren. Zonder zekerheden. Opvolging vanuit hen is redelijk (beter dan GVE en KOM, minder dan FNC en Collin).
Enige wat bruto rendement drukt zijn de maandelijkse rekeningkosten.
impact9woensdag 26 augustus 2020 @ 11:01
BoulesBitesBar open @ CCF
obligatairewoensdag 26 augustus 2020 @ 11:12
https://www.collincrowdfund.nl/isin2lei-eu/
Big spender op Collin. Vaag verhaal, grote geldnood :?
obligatairewoensdag 26 augustus 2020 @ 11:32
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 11:01 schreef impact9 het volgende:
BoulesBitesBar open @ CCF
Als met ' voormalige bioscoop aan de Oranjesingel' wordt bedoeld Filmhuis 042, dan is het misschien handig te weten dat ze goede buren hebben: een schoolgebouw tegenwoordig in gebruik als nachtopvang voor daklozen en verslaafden. Bezoekers raad ik aan wat verderop te parkeren _O-
Crowd001woensdag 26 augustus 2020 @ 11:39
Opvallend dat nu naast SiG en GvE ook Collin problemen begint te krijgen om projecten vol te krijgen. Steeds meer investeerders zien vermoedelijk het extra corona risico voor de komende periode en misschien wel komende jaren. Dit extra risico zie ik (ook bij andere platformen) nog niet terug in een extra rente vergoeding voor projecten.
NaRegenDeZonwoensdag 26 augustus 2020 @ 11:56
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 11:12 schreef obligataire het volgende:
https://www.collincrowdfund.nl/isin2lei-eu/
Big spender op Collin. Vaag verhaal, grote geldnood :?
Dit is zijn nieuwe huis.https://www.funda.nl/koop(...)273609-rissebeek-13/

Oude huis voor rond 288k verkocht.
obligatairewoensdag 26 augustus 2020 @ 12:05
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 11:39 schreef Crowd001 het volgende:
Opvallend dat nu naast SiG en GvE ook Collin problemen begint te krijgen om projecten vol te krijgen. Steeds meer investeerders zien vermoedelijk het extra corona risico voor de komende periode en misschien wel komende jaren. Dit extra risico zie ik (ook bij andere platformen) nog niet terug in een extra rente vergoeding voor projecten.
Als je doelt op Marcelis, ik denk dat die jongen veel te veel betaalt voor een verwaarloosd huis, een oude loods en een veredeld voetbalveldje voor de hangjeugd...... het is niet meer zo dat het woordje 'hypotheek' meteen leidt tot een run op een project.....
ETphonehomewoensdag 26 augustus 2020 @ 13:12
quote:
1s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 06:28 schreef KrekelJapie het volgende:
Bij kapitaalopmaat krijgen 3 investeerders stemrecht bij stichting zekerheden bij het project van de eigen aandeelhouder
[..]

[..]

[..]

Kavellening I is trouwens blijven hangen op 10% ltv. De rest is doorgeschoven naar lening II met een hogere rente
Kavellening I is trouwens spoorloos van de website verdwenen. Is dit de nieuwe tactiek van KoM?
Zodat er door potentiele investeerders niet vergeleken kan worden hoeveel er gesleuteld wordt om het project succesvol te krijgen?
Het zou me verbazen als ze met deel II meer als 200K ophalen.
Crowd001woensdag 26 augustus 2020 @ 13:20
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 12:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als je doelt op Marcelis, ik denk dat die jongen veel te veel betaalt voor een verwaarloosd huis, een oude loods en een veredeld voetbalveldje voor de hangjeugd...... het is niet meer zo dat het woordje 'hypotheek' meteen leidt tot een run op een project.....
Nee, ik doel uiteraard niet alleen op Marselis. Er zijn de afgelopen tijd meerdere Collin projecten geweest welke er aanzienlijk langer over deden om vol te komen. Ook een nu nog openstaand project als Carpent*er zou, ondanks de bedenkelijk ervaring bij een eerder crowdfunding, in het verleden in een paar dagen vol gezeten hebben. Nu moet Collin zich in allerlei bochten wringen om het voor elkaar te krijgen. Maar kijk ook eens naar Samen in Geld. Ook daar staan momenteel 4 projecten langdurig open en er zit geen enkele beweging in. En dan is Samen in Geld nog een platform dat nog geen enkel default heeft gehad en een véél beter netto rendement weet te behalen dan bijvoorbeeld Collin. Ervan uitgaande dat de berekeningen kloppen zit het platform Samen in geld op een dikke 5% netto rendement terwijl Collin als totale platform uitkomt op nog geen 3,4% netto. De rentes zullen echt omhoog moeten, zeker met het extra corona risico de komende periode, anders gaat het volkomen van projecten m.i. nog veel verder vertragen.
W1241302woensdag 26 augustus 2020 @ 14:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 08:58 schreef tnhb het volgende:

[..]

SPOILER
Ik denk dat het deze is link
CRE, voor de liefhebber. Staat nu weer net onder de 100%.
CRWDwoensdag 26 augustus 2020 @ 14:37
Hoi allemaal, het is lange tijd geleden dat ik hier gepost heb.

Ik zat even naar het nieuwe project van Tolmachev bij Collin te kijken.

Vragen jullie je bij de vastgoedprojecten van Collin of SIG nooit af hoe er exact verhuurd wordt? Bijvoorbeeld aan één gezin, of verhuur aan een uitzendbureau die het op hun beurt weer onderverhuren als losse kamers aan kennismigranten of internationale studenten. Kamerverhuur is vaak verboden maar door dit onder een andere noemer te doen, wordt dit anders gezien. Dit laatste zorgt vaak voor fors hogere verhuuropbrengst maar is vaak zeer grijs gebied qua wetgeving. De platformen zelf geven hier vaak bewust minder, of liever helemaal geen ruchtbaarheid aan.

Veel verhuurhypotheek aanbieders weigeren dit consequent, waardoor men wel naar CF moet om te financieren.

In deze casus geeft men als huur aan: ' ¤ 2.250,- per maand. Na 12 maanden zal de huur worden verhoogd naar ¤ 2.500,-'
voor deze woning & dit project:
SPOILER
Is dat niet wat aan de hoge kant, of door schaarste is de sky de limit? :-)

[ Bericht 5% gewijzigd door CRWD op 26-08-2020 14:43:29 ]
TisIkwoensdag 26 augustus 2020 @ 15:09
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 13:20 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Nee, ik doel uiteraard niet alleen op Marselis. Er zijn de afgelopen tijd meerdere Collin projecten geweest welke er aanzienlijk langer over deden om vol te komen. Ook een nu nog openstaand project als Carpent*er zou, ondanks de bedenkelijk ervaring bij een eerder crowdfunding, in het verleden in een paar dagen vol gezeten hebben. Nu moet Collin zich in allerlei bochten wringen om het voor elkaar te krijgen. Maar kijk ook eens naar Samen in Geld. Ook daar staan momenteel 4 projecten langdurig open en er zit geen enkele beweging in. En dan is Samen in Geld nog een platform dat nog geen enkel default heeft gehad en een véél beter netto rendement weet te behalen dan bijvoorbeeld Collin. Ervan uitgaande dat de berekeningen kloppen zit het platform Samen in geld op een dikke 5% netto rendement terwijl Collin als totale platform uitkomt op nog geen 3,4% netto. De rentes zullen echt omhoog moeten, zeker met het extra corona risico de komende periode, anders gaat het volkomen van projecten m.i. nog veel verder vertragen.
Mee eens.
Ik had eigenlijk al bij het begin van de Coronacrisis gedacht dat de rentes zouden stijgen door een risicopremie i.v.m. Corona.
Zelf ben ik terughoudender geworden door Corona, maar de meeste mensen zijn blijkbaar (in ieder geval tot voor kort) gewoon doorgegaan met investeren (tegen de zelfde rente).
OpDieFietswoensdag 26 augustus 2020 @ 15:18
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 14:37 schreef CRWD het volgende:
Vragen jullie je bij de vastgoedprojecten van Collin of SIG nooit af hoe er exact verhuurd wordt? Bijvoorbeeld aan één gezin, of verhuur aan een uitzendbureau die het op hun beurt weer onderverhuren als losse kamers aan kennismigranten of internationale studenten. Kamerverhuur is vaak verboden maar door dit onder een andere noemer te doen, wordt dit anders gezien. Dit laatste zorgt vaak voor fors hogere verhuuropbrengst maar is vaak zeer grijs gebied qua wetgeving. De platformen zelf geven hier vaak bewust minder, of liever helemaal geen ruchtbaarheid aan.
Persoonlijk vraag ik me dat wel degelijk af, en voor mij is het ook regelmatig reden om niet in een project te investeren. Deels vanwege de extra risico's die jij noemt, maar meer nog omdat ik dit soort "verrommeling" gewoon niet OK vind. Ik stel me altijd voor hoe ik het zou vinden als ik ernaast zou wonen.
InVestEerderwoensdag 26 augustus 2020 @ 15:42
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 15:18 schreef OpDieFiets het volgende:
Ik stel me altijd voor hoe ik het zou vinden als ik ernaast zou wonen.
Precies! Helemaal met jou eens OpDieFiets. Aan investeren zit óók een morele verantwoording, het gaat niet alleen maar om de pegels.
InVestEerderwoensdag 26 augustus 2020 @ 15:46
quote:
1s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 10:34 schreef Jaco078 het volgende:
Enige wat bruto rendement drukt zijn de maandelijkse rekeningkosten
Jaco078, ik vond eerlijk gezegd de tarieven van CrowdPartners niet helemaal helder omschreven. Betaal je daar per saldo meer dan bij andere platformen?
KrekelJapiewoensdag 26 augustus 2020 @ 16:16
Genneperweg 4 te Eindhoven​ passeer datum is op dit moment nog niet bekend. Het project wordt​ met ingang van 1 september 2020 rentedragend

Frans Bekkerstraat 65 AB te Rotterdam
In overleg met de projectaanvrager is besloten om het project voortijdig te sluiten. De investeerders in dit project krijgen hier persoonlijk bericht van.
KrekelJapiewoensdag 26 augustus 2020 @ 16:17
Dr Visserstraat sameningeld
https://investeren.sameni(...)e-visserstraat-34-a1

CRWDwoensdag 26 augustus 2020 @ 16:30
Helder, en aangaande die dr visserstraat, ik zie niets over vergunningen etc. Echter is zomaar een pand verbouwen naar 'onzelfstandige studio's' eigenlijk nooit toegestaan en gewoon illegale woonvorming als ik mij niet vergis, de consequenties zijn niet mals. Rotterdam is hier streng in.
Appartementen dienen bij officiële splitsing minimaal 85 m2 te zijn. Wanneer er geen officiële splitsing is mag er aan 3 personen (verschilt per gemeente) vergunningsvrij worden verhuurd waarbij men faciliteiten als douch en keuken deelt.

Ik ben zelf ook bezig om te beginnen in het beleggen in vastgoed, dit wil ik alleen zo netjes mogelijk doen, en vooral 100% conform wet en regelgeving.

[ Bericht 53% gewijzigd door CRWD op 26-08-2020 16:44:34 ]
Crowdfunder99woensdag 26 augustus 2020 @ 16:40
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 13:12 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Kavellening I is trouwens spoorloos van de website verdwenen. Is dit de nieuwe tactiek van KoM?
Zodat er door potentiele investeerders niet vergeleken kan worden hoeveel er gesleuteld wordt om het project succesvol te krijgen?
Het zou me verbazen als ze met deel II meer als 200K ophalen.
Kavellening I is te vinden door vanuit Kavellening II, de link aan te passen (laatste I weghalen) of te wel:
https://www.kapitaalopmaa(...)ent-BV-kavellening-I

[ Bericht 1% gewijzigd door Crowdfunder99 op 26-08-2020 16:45:34 ]
Hanzul2woensdag 26 augustus 2020 @ 16:47
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 15:42 schreef InVestEerder het volgende:

[..]

Precies! Helemaal met jou eens OpDieFiets. Aan investeren zit óók een morele verantwoording, het gaat niet alleen maar om de pegels.
Helemaal mee eens. Ik ben ook altijd voorstander van een mooi rendement. Alleen moet het moreel verantwoordelijk zijn, naar derden. Een bestaand eengezinshuis splitsen in een paar mini appartementen past daar niet helemaal in. Zeker wanneer voor die hokjes een belagelijke huur wordt gevraagd, in een omgeving die niet passend is. Ben zoiezo laatste jaar anders naar woningbelegingen gaan kijken, in verband met de overhite huizenmarkt, die nu ook mijn woonregio heeft bereikt. Omdat ik een toekomstige starter ook nog de mogelijkheid wil geven om vermogen op te bouwen, ben ik vanaf nu terughoudend met beleggingen hierin, wanneer het enkel bestemd is voor de verhuur.

[ Bericht 0% gewijzigd door Hanzul2 op 26-08-2020 18:28:20 ]
obligatairewoensdag 26 augustus 2020 @ 16:57
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 16:47 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Helemaal mee eens. Ik ben ook altijd voorstander van een mooi rendement. Alleen moet het moreel verantwoordelijk zijn, naar derden. Een bestaand woonhuis splitsen in een paar mini appartementen past daar niet helemaal in.
Ik was laatst een paar dagen in Haarlem, leuke stad verder maar ik zag in een woonwijk een paar keer dat er 4 (!) voordeuren vlak naast elkaar zaten. Geen gezicht natuurlijk, maar zou er ook niet willen wonen......
petercwoensdag 26 augustus 2020 @ 18:09
CRE Transformatie Nieuwegein kan je afronden
NaRegenDeZonwoensdag 26 augustus 2020 @ 18:55
quote:
Stond sinds half juli op funda heeft status verkocht maar is van funda gewist vermoedelijk om ons geen inzicht te geven in vraagprijs/verkoopprijs van 159k. Ook heeft verkopende makelaar de verkochte woning van zijn eigen site verwijderd. Makelaar is alleen facebook/youtube vergeten te wissen. :)
Waarde nu volgens pitch 240K.

Er wordt hier weer aardig gegoocheld met prijzen en waarden. Leve de NL taxateur.
1A zal nog wel goed komen als er wind tegen is, maar de rest van de schijven lijken mij behoorlijk risicovol. Afijn ik sla zo ie zo over. Ik heb al een partje in een lening lopen bij een ander pand van deze man.
ETphonehomewoensdag 26 augustus 2020 @ 19:03
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 16:40 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Kavellening I is te vinden door vanuit Kavellening II, de link aan te passen (laatste I weghalen) of te wel:
https://www.kapitaalopmaa(...)ent-BV-kavellening-I
Ik zie een passende topic tittel aankomen: verstoppertje spelen met KoM en SiG (zie post 298).
Waar CrE (wellicht een beetje laat) meer duidelijkheid gaat geven over de relatie tussen de leningnemer en het platform gaan bovengenoemde platforms blijkbaar op de verstop toer.
Wat betreft KoM heb ik nog steeds geen reden om op mijn beslissing van een jaar of 3 geleden terug te komen (stoppen met investeren via dit platform).
SiG ben ik nooit aan begonnen, zie nog geen aanleiding om dit nu wel te gaan doen.
queposwoensdag 26 augustus 2020 @ 19:21
Een nieuwe bij Nlinvesteert, zekerheden liggen bij de banken.

https://www.nlinvesteert.nl/investeren/Lenferink_etten_leur
KrekelJapiewoensdag 26 augustus 2020 @ 19:27
quote:
0s.gif Op woensdag 26 augustus 2020 18:55 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Stond sinds half juli op funda heeft status verkocht maar is van funda gewist vermoedelijk om ons geen inzicht te geven in vraagprijs/verkoopprijs van 159k. Ook heeft verkopende makelaar de verkochte woning van zijn eigen site verwijderd. Makelaar is alleen facebook/youtube vergeten te wissen. :)
Waarde nu volgens pitch 240K.

Er wordt hier weer aardig gegoocheld met prijzen en waarden. Leve de NL taxateur.
1A zal nog wel goed komen als er wind tegen is, maar de rest van de schijven lijken mij behoorlijk risicovol. Afijn ik sla zo ie zo over. Ik heb al een partje in een lening lopen bij een ander pand van deze man.
Aankoopbedrag volgens pitch is 188.000. de waarde van 240 is na verbouwing.
quote:
De geldlening, welke verstrekt wordt door SamenInGeld, bedraagt ¤ 139.750,00. De volledige lening wordt ingeschreven voor een bedrag van ¤ 199.750,00. Het verschil van ¤ 60.000,00 wordt in een bouwdepot gezet.