FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #233 Een periode van dalende (bruto) rente percentages
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 10:04
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! In 2018 is in Nederland 329 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 223 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 8700 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden..

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hťt platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Waardevoorjegeld
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Lenderspender
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.
Robocash
Grupeer
Crowdestor
Viainvest
Envestio

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, AGD, IVM, CC.
FNC is uit deze laatste lijsten weggelaten niet om dat er geen probleem projecten zijn, maar omdat FNC op dit moment goed en duidelijk systematisch op maandelijkse basis rapporteert over probleemprojecten aan zijn investeerders. Bovendien heeft FNC veel kleine projecten wat het aantal probleemgevallen groot maakt en lastig bij te houden voor derden.

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX of ????????? zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt of te weinig gegevens. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen.
Bijgewerkt tot 17-12-2018

GVE 2nalnh5.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,IVM,CC etc 2qsze9w.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015, 11-01-2017 en 16-12-2018

2ps1xxi.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 10:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 09:52 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Beetje gek weer dat ze daar geen gehoor aangeven dat geef inderdaad ook twijfels... Over die uit Venlo, wat is daar je mening over?
Deze ziet er niet onaardig uit. Wel een lage bruto rente maar dit is helaas een beetje een tendens aan het worden. Ook de mogelijkheid om boetevrij te mogen aflossen is bij GvE nog steeds een nadeel t.o.v. bijvoorbeeld Collin of SiG.

Ik heb net (een beetje aan de late kant :P maar dat is mijn schuld) voor de zekerheid van dit project het taxatierapport opgevraagd. Even afwachten of dit komt voor 13.30 uur.
petercvrijdag 16 augustus 2019 @ 10:13
GVE project 20254 laat ik ff lopen, is principe kwestie, het niet reageren op vragen van investeerders, wetende dat je project live gaat is onbehoorlijk en onfatsoenlijk.
In het project wordt de hypo gezet op een pand dat al in bezit is, en waar blijkbaar geen financiering op zit. Qua kerncijfers lijkt me deze beter dan Venlo, daar komt de hypo op het aangekochte pand waarvoor de financiering op bestemd is.
Bovendien weten we welk pand / locatie / WOZ etc. In 20254 weten we dat niet vh pand in Schiedam, ook geen historie.

Mijn voorkeur ging uit naar 20254 GVE, en ik hik nog een beetje aan tegen de 84 mnd van Venlo, 20254 staat nu op 28%. Dus 20254 uit principe nog niet en Venlo nog ter overweging.

Greed is not always good *O* w/
PONvrijdag 16 augustus 2019 @ 10:32
Voor de Papa John investeerders: er vormen zich wat donkere wolken boven de pizza jongens

SPOILER
FD van vandaag:
"In het kort

Pizzaketen Papa John's heeft conflict met Nederlandse franchisenemers.

Doel om in Nederland honderd zaken te openen, lijkt onhaalbaar.

Volgens het Vakcentrum is sprake van onbalans, de ondernemer zou alle risico’s dragen

De ambitieuze plannen van de pizzaketen Papa John's om Nederland te veroveren, hebben averij opgelopen door hoogopgelopen conflicten met een groep franchisenemers. Een deel van hen is sinds de introductie in 2016 in financiŽle moeilijkheden geraakt en verwijt het Nederlandse hoofdkantoor hoge kosten te rekenen terwijl er nauwelijks iets tegenover zou staan. Dat blijkt uit een FD-inventarisatie van interne notulen, kvk-gegevens en gesprekken met vijftien betrokkenen.

Franchisenemers klagen dat zij bij lange na niet de omzetten halen die het Nederlandse hoofdkantoor had geprognosticeerd. Ook is er ruzie over gebrek aan reclame en dure verbouwingen. Verder zijn de ingrediŽnten relatief kostbaar doordat ze uit een Britse fabriek moeten komen.

Het Amerikaanse Papa John's, dat wereldwijd 5000 zaken heeft, zegt dat het gaat om kinderziekten die inmiddels tot het verleden behoren. "
Red_arrowvrijdag 16 augustus 2019 @ 10:50
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 09:47 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik laat GvE project 20254 (vooralsnog?) lopen. Niet zozeer omdat het project mij niet aanstaat maar wel om dat ik het taxatierapport heb opgevraagd en dit tot op heden niet heb mogen inzien. Ook op later gestelde inhoudelijke vragen m.b.t. het taxatierapport heeft de geldnemer tot op heden niet aan GvE willen reageren. Niets ten nadele van GvE in dit geval (vragen netjes doorgegeven maar krijgen geen reactie) maar wel een geldnemer die niet wil reageren en klaarblijkelijk iets achter te houden heeft.

Ga dan lekker geld ophalen bij een bank en niet via crowdfunding denk ik dan. Een gemiste kans.
Heeft GVE het taxatierapport zelf wel in bezit en mag je dat niet inzien of heeft GVE het zelf ook niet? Ik neem aan dat ze de waarde in verhuurde staat toch wel controleren.
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 10:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 10:50 schreef Red_arrow het volgende:

[..]

Heeft GVE het taxatierapport zelf wel in bezit en mag je dat niet inzien of heeft GVE het zelf ook niet? Ik neem aan dat ze de waarde in verhuurde staat toch wel controleren.
GvE heeft het wel maar mag het van de geldnemer niet verstrekken.
Er zijn natuurlijk wel veel meer zaken die van belang zijn om naar te kijken.
obligatairevrijdag 16 augustus 2019 @ 11:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 10:32 schreef PON het volgende:
Voor de Papa John investeerders: er vormen zich wat donkere wolken boven de pizza jongens

SPOILER
FD van vandaag:
"In het kort

Pizzaketen Papa John's heeft conflict met Nederlandse franchisenemers.

Doel om in Nederland honderd zaken te openen, lijkt onhaalbaar.

Volgens het Vakcentrum is sprake van onbalans, de ondernemer zou alle risico’s dragen

De ambitieuze plannen van de pizzaketen Papa John's om Nederland te veroveren, hebben averij opgelopen door hoogopgelopen conflicten met een groep franchisenemers. Een deel van hen is sinds de introductie in 2016 in financiŽle moeilijkheden geraakt en verwijt het Nederlandse hoofdkantoor hoge kosten te rekenen terwijl er nauwelijks iets tegenover zou staan. Dat blijkt uit een FD-inventarisatie van interne notulen, kvk-gegevens en gesprekken met vijftien betrokkenen.

Franchisenemers klagen dat zij bij lange na niet de omzetten halen die het Nederlandse hoofdkantoor had geprognosticeerd. Ook is er ruzie over gebrek aan reclame en dure verbouwingen. Verder zijn de ingrediŽnten relatief kostbaar doordat ze uit een Britse fabriek moeten komen.

Het Amerikaanse Papa John's, dat wereldwijd 5000 zaken heeft, zegt dat het gaat om kinderziekten die inmiddels tot het verleden behoren. "
Via CC deelgenomen aan Leiden, maar dit is een masterstore in bezit van de initatiefnemers (1 van de 3). Dus daar zit vooralsnog weing pijn, al is het daar natuurlijk ook de vraag of ze voldoende omzet halen.

Valt me trouwens op dat de naam Papa's door jan en alleman gepikt wordt. Denk maar aan Papa Joe's in Winterberg (da's wel de meest brutale :7).
tnhbvrijdag 16 augustus 2019 @ 11:38
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 10:09 schreef Horsemen het volgende:
Ik heb net (een beetje aan de late kant maar dat is mijn schuld) voor de zekerheid van dit project het taxatierapport opgevraagd. Even afwachten of dit komt voor 13.30 uur.
Wat me daar verbaasde is dat er voor slechst eur 10.000 een complete verbouwing ("nieuwe oprit, moderne keuken, badkamer, toilet, dubbele beglazing en nieuwe vloeren zowel op de begane grond als eerste verdieping") kan worden gedaan, vraagme af hoe realistisch dat is.
Jaco078vrijdag 16 augustus 2019 @ 12:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 11:10 schreef obligataire het volgende:

[..]

Via CC deelgenomen aan Leiden, maar dit is een masterstore in bezit van de initatiefnemers (1 van de 3). Dus daar zit vooralsnog weing pijn, al is het daar natuurlijk ook de vraag of ze voldoende omzet halen.

Valt me trouwens op dat de naam Papa's door jan en alleman gepikt wordt. Denk maar aan Papa Joe's in Winterberg (da's wel de meest brutale :7).
Ik heb een Papa Johns via Collin. Dat is de eerste van 51 projecten die bij mij in default raakt. Dit echtpaar - het komt er in het kort op neer - heeft de boel opgelicht, zonder goedkeuring de zaak verkocht en activiteiten zijn niet bekend bij het hoofdkantoor.

Zit net als Obli in Papa Johns Leiden. Betalen netjes.

Verder nog een Papa Johns via GVE. betaalt netjes. De 2 die wel betalen kunnen mijn aanstaande afboeking echter niet compenseren.... :-(
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 12:08
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 09:47 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik laat GvE project 20254 (vooralsnog?) lopen. Niet zozeer omdat het project mij niet aanstaat maar wel om dat ik het taxatierapport heb opgevraagd en dit tot op heden niet heb mogen inzien. Ook op later gestelde inhoudelijke vragen m.b.t. het taxatierapport heeft de geldnemer tot op heden niet aan GvE willen reageren. Niets ten nadele van GvE in dit geval (vragen netjes doorgegeven maar krijgen geen reactie) maar wel een geldnemer die niet wil reageren en klaarblijkelijk iets achter te houden heeft.

Ga dan lekker geld ophalen bij een bank en niet via crowdfunding denk ik dan. Een gemiste kans.
Inmiddels het belangrijkste deel van het geanonimiseerde taxatierapport mogen ontvangen en even snel doorgekeken. Niet echt veel bijzonderheden zo op het eerste gezicht dus dat is prima. Er is een niet actieve VvE maar dat zie ik in dit geval niet als een groot probleem. Verder valt de lage WOZ-waarde op (126k per 1-1-2018) maar als je het onderpand vergelijkt met de overige verkoopprijzen van panden in de buurt lijkt de taxatiewaarde wel reŽel.

Ik neem hem ondanks de wel erg lage rente en slechte boeteclausule bij een vervroegde aflossing wel mee.
Ron1986vrijdag 16 augustus 2019 @ 12:32
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:08 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Inmiddels het belangrijkste deel van het geanonimiseerde taxatierapport mogen ontvangen en even snel doorgekeken. Niet echt veel bijzonderheden zo op het eerste gezicht dus dat is prima. Er is een niet actieve VvE maar dat zie ik in dit geval niet als een groot probleem. Verder valt de lage WOZ-waarde op (126k per 1-1-2018) maar als je het onderpand vergelijkt met de overige verkoopprijzen van panden in de buurt lijkt de taxatiewaarde wel reŽel.

Ik neem hem ondanks de wel erg lage rente en slechte boeteclausule bij een vervroegde aflossing wel mee.
Ok, helder bedankt!! Ik pak hem ook mee. Venlo laat ik lopen. Nog even volhouden ik zit op de 100 projecten :)

[ Bericht 3% gewijzigd door Ron1986 op 16-08-2019 12:38:27 ]
Crowd001vrijdag 16 augustus 2019 @ 12:33
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:08 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Inmiddels het belangrijkste deel van het geanonimiseerde taxatierapport mogen ontvangen en even snel doorgekeken. Niet echt veel bijzonderheden zo op het eerste gezicht dus dat is prima. Er is een niet actieve VvE maar dat zie ik in dit geval niet als een groot probleem. Verder valt de lage WOZ-waarde op (126k per 1-1-2018) maar als je het onderpand vergelijkt met de overige verkoopprijzen van panden in de buurt lijkt de taxatiewaarde wel reŽel.

Ik neem hem ondanks de wel erg lage rente en slechte boeteclausule bij een vervroegde aflossing wel mee.
Dank!

Fijn dat er hier mensen de moeite doen om ook inhoudelijk mee te kijken en hiervan verslag te doen.
Ik heb hem nu ook meegenomen.
petercvrijdag 16 augustus 2019 @ 12:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:33 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Dank!

Fijn dat er hier mensen de moeite doen om ook inhoudelijk mee te kijken en hiervan verslag te doen.
Ik heb hem nu ook meegenomen.
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:08 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Inmiddels het belangrijkste deel van het geanonimiseerde taxatierapport mogen ontvangen en even snel doorgekeken. Niet echt veel bijzonderheden zo op het eerste gezicht dus dat is prima. Er is een niet actieve VvE maar dat zie ik in dit geval niet als een groot probleem. Verder valt de lage WOZ-waarde op (126k per 1-1-2018) maar als je het onderpand vergelijkt met de overige verkoopprijzen van panden in de buurt lijkt de taxatiewaarde wel reŽel.

Ik neem hem ondanks de wel erg lage rente en slechte boeteclausule bij een vervroegde aflossing wel mee.
Kun / wil je in de spoiler de postcode en huisnr zetten, zodat ook wij / ik weten welk pand het is. Alvast dank.
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 12:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:33 schreef Crowd001 het volgende:

[..]

Dank!

Fijn dat er hier mensen de moeite doen om ook inhoudelijk mee te kijken en hiervan verslag te doen.
Ik heb hem nu ook meegenomen.
Disclaimer: Het blijft wel beperkt tot het snel doorkijken en niet helemaal doorlezen aangezien dergelijke rapporten soms wel meer dan 100 pagina’s dik zijn.
Investeren dus volledig voor eigen risico ;)
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 12:55
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 10:09 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Deze ziet er niet onaardig uit. Wel een lage bruto rente maar dit is helaas een beetje een tendens aan het worden. Ook de mogelijkheid om boetevrij te mogen aflossen is bij GvE nog steeds een nadeel t.o.v. bijvoorbeeld Collin of SiG.

Ik heb net (een beetje aan de late kant :P maar dat is mijn schuld) voor de zekerheid van dit project het taxatierapport opgevraagd. Even afwachten of dit komt voor 13.30 uur.
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:32 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Ok, helder bedankt!! Ik pak hem ook mee. Venlo laat ik lopen. Nog even volhouden ik zit op de 100 projecten :)
Het taxatierapport van Venlo binnen het uur mogen ontvangen. Ook hierin zo snel geen rare zaken aangetroffen. Wel een anti speculatiebeding tot medio maart volgend jaar (2020). Ik heb hierover nog een vraag gesteld maar verwacht door de relatieve korte looptijd van het beding niet echt problemen hierdoor. Wel kan het m.i. tot maart 2020 effect hebben op de cashflow.

Ik ben vooralsnog voornemens om ook Venlo dus mee te nemen.
djtiesto8vrijdag 16 augustus 2019 @ 13:01
Inzake project 20254: de ondernemer is in 2016 begonnen met beleggen in vastgoed en heeft drie jaar later al 18 verhuurde panden? Het klinkt in mijn oren allemaal iets te mooi om waar te zijn. Als het zo makkelijk is om een hypotheek te krijgen voor een te verhuren pand, dan zou iedereen toch wel huizen gaan opkopen en verhuren?
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 13:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:01 schreef djtiesto8 het volgende:
Inzake project 20254: de ondernemer is in 2016 begonnen met beleggen in vastgoed en heeft drie jaar later al 18 verhuurde panden? Het klinkt in mijn oren allemaal iets te mooi om waar te zijn. Als het zo makkelijk is om een hypotheek te krijgen voor een te verhuren pand, dan zou iedereen toch wel huizen gaan opkopen en verhuren?
Niet iedereen maar het neemt inderdaad hand over hand toe (niet zo gek met de huidige rentestanden :r ). Daarom blijft het zaak om scherp te blijven over met name het onderpand. De vraag is natuurlijk niet of maar wanneer de prijzen weer gaan dalen en dan wil je er als investeerder in dit soort projecten natuurlijk niet bij inschieten.
KrekelJapievrijdag 16 augustus 2019 @ 13:27
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:09 schreef Horsemen het volgende:
Horsemen: Friese paardenhandelaar nog wat voor jou?
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

[ Bericht 1% gewijzigd door KrekelJapie op 16-08-2019 13:37:18 ]
Faraday01vrijdag 16 augustus 2019 @ 13:29
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:09 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Niet iedereen maar het neemt inderdaad hand over hand toe (niet zo gek met de huidige rentestanden :r ). Daarom blijft het zaak om scherp te blijven over met name het onderpand. De vraag is natuurlijk niet of maar wanneer de prijzen weer gaan dalen en dan wil je er als investeerder in dit soort projecten natuurlijk niet bij inschieten.
En om die reden vind ik het met een LTV van 83% en 4,6% netto rendement niet zo interessant

Brielle vind ik dan beter met een LTV van 73% en weliswaar een 2e hypotheek zonder parate executie
Ron1986vrijdag 16 augustus 2019 @ 13:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:29 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

En om die reden vind ik het met een LTV van 83% en 4,6% netto rendement niet zo interessant

Brielle vind ik dan beter met een LTV van 73% en weliswaar een 2e hypotheek zonder parate executie
Hoe verhoud zich het risico dan tussen zo'n 1ste en 2de hypotheek recht..?
Ron1986vrijdag 16 augustus 2019 @ 13:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:33 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Hoe verhoud zich het risico dan tussen zo'n 1ste en 2de hypotheek recht..?
Dan zit het 1ste gedeelte toch via een andere bank?
Faraday01vrijdag 16 augustus 2019 @ 13:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:33 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Hoe verhoud zich het risico dan tussen zo'n 1ste en 2de hypotheek recht..?
lastig omdat het een 2e hypotheekrecht is zonder mogelijkheid tot parate executie. Tegelijkertijd zit er ruim 100k huurinkomsten op dus kunnen de lasten gemakkelijk gedragen worden. En er wordt over de looptijd ruim een ton afgelost waardoor de LTV verder verbetert

Maar de uitwinning kan lastig blijken
PONvrijdag 16 augustus 2019 @ 13:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:27 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Friese paardenhandelaar nog wat voor jou?
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
Startende ondernemer, met beperkt resultaat. Snap niet helemaal waar die risicoklasse B/9.99% vandaan komt. Ik zou een hoger risico profiel inschatten.

Ja er zit voldoende eigenvermogen in het bedrijf, maar ik vermoed dat dit de paarden zij. En of die tegen aanschafwaarde of vervangingswaarde (dus inclusief meerkosten van de trainingen) zijn gewaardeerd kan ik er niet uit afleiden.

Iemand meer verstand van de paarden business?

Trouwens de W&V klopt volgens mij niet (bruto marge van 65k - overige kosten van 16.7k <> bedrijfsresultaat van 12.8k)

[ Bericht 5% gewijzigd door PON op 16-08-2019 13:40:16 (toevoeging W&V) ]
KrekelJapievrijdag 16 augustus 2019 @ 13:37
6 vastgoedprojecten open bij geldvoorelkaar. Welke zal als eerste 100% gefinancieerd zijn?
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 14:01
quote:
12s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:42 schreef peterc het volgende:

[..]

[..]

Kun / wil je in de spoiler de postcode en huisnr zetten, zodat ook wij / ik weten welk pand het is. Alvast dank.
Ik heb de stukken vertrouwelijk ontvangen dus heb je vraag bij GvE neergelegd. GvE heeft je vraag doorgezet naar de geldnemer.
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 14:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:37 schreef KrekelJapie het volgende:
6 vastgoedprojecten open bij geldvoorelkaar. Welke zal als eerste 100% gefinancieerd zijn?
20254
Red_arrowvrijdag 16 augustus 2019 @ 14:15
Ik heb 20254 ook maar meegenomen. Heb de laatste tijd erg weinig meegepakt bij GVE en zo zakt mijn openstaande saldo niet te hard.

Zit nog te twijfelen over dat project in Venlo.
KrekelJapievrijdag 16 augustus 2019 @ 14:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 14:15 schreef Red_arrow het volgende:
Zit nog te twijfelen over dat project in Venlo.
In dit tempo kan je er nog wel een paar nachtjes over slapen
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 14:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:27 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Horsemen: Friese paardenhandelaar nog wat voor jou?
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:35 schreef PON het volgende:
Startende ondernemer, met beperkt resultaat. Snap niet helemaal waar die risicoklasse B/9.99% vandaan komt. Ik zou een hoger risico profiel inschatten.

Ja er zit voldoende eigenvermogen in het bedrijf, maar ik vermoed dat dit de paarden zij. En of die tegen aanschafwaarde of vervangingswaarde (dus inclusief meerkosten van de trainingen) zijn gewaardeerd kan ik er niet uit afleiden.

Iemand meer verstand van de paarden business?
Ik ken dit bedrijf niet dus even in zijn algemeenheid.

Ik deel je vermoeden dat het e.v. in de paarden zit. Geen idee hoe ze deze gewaardeerd hebben. Het beter trainen van de paarden zorgt er zeker voor dat de waarde aanzienlijk kan stijgen en paarden zijn, nu het goed gaat met de economie, gewild en relatief hoog geprijsd. Dit gaat extra op voor paarden van het Friese ras aangezien die zeer gewild zijn.

Als een dergelijk bedrijf in de problemen raakt is het vaak extra moeilijk voor een deurwaarder om iets terug te halen. Om te beginnen nemen deurwaarders niet graag levende haven in beslag (o.a. door de hoge kosten die dit met zich mee brengt, het risico van het transport en de na inbeslagname doorlopende kosten/risico's). Ook is het vaak moeilijk, ondanks dat alle paarden gechipt behoren te zijn, om aan te tonen wie eigenaar is van welk paard.

Voor mij is het risico t.o.v. de rente te hoog en laat hem lopen.
PONvrijdag 16 augustus 2019 @ 14:26
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 14:22 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Ik ken dit bedrijf niet dus even in zijn algemeenheid.

Ik deel je vermoeden dat het e.v. in de paarden zit. Geen idee hoe ze deze gewaardeerd hebben. Het beter trainen van de paarden zorgt er zeker voor dat de waarde aanzienlijk kan stijgen en paarden zijn, nu het goed gaat met de economie, gewild en relatief hoog geprijsd. Dit gaat extra op voor paarden van het Friese ras aangezien die zeer gewild zijn.

Als een dergelijk bedrijf in de problemen raakt is het vaak extra moeilijk voor een deurwaarder om iets terug te halen. Om te beginnen nemen deurwaarders niet graag levende haven in beslag (o.a. door de hoge kosten die dit met zich mee brengt, het risico van het transport en de na inbeslagname doorlopende kosten/risico's). Ook is het vaak moeilijk, ondanks dat alle paarden gechipt behoren te zijn, om aan te tonen wie eigenaar is van welk paard.

Voor mij is het risico t.o.v. de rente te hoog en laat hem lopen.
Thx - denk dat C (12.99%) of D (14.99%) beter past bij dit bedrijf. Laat hem ook lopen.
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 14:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:29 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

En om die reden vind ik het met een LTV van 83% en 4,6% netto rendement niet zo interessant

Brielle vind ik dan beter met een LTV van 73% en weliswaar een 2e hypotheek zonder parate executie
Tja, dat is nog maar de vraag. Met een 2e hypotheek op dit horecapand kan je alles of een aanzienlijk gedeelte van je inleg kwijt raken. Bij een 1e hypotheek op het woonhuis zal je normaal gesproken altijd een aanzienlijk gedeelte terugkrijgen.
jsuijkervrijdag 16 augustus 2019 @ 15:00
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 14:29 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Tja, dat is nog maar de vraag. Met een 2e hypotheek op dit horecapand kan je alles of een aanzienlijk gedeelte van je inleg kwijt raken. Bij een 1e hypotheek op het woonhuis zal je normaal gesproken altijd een aanzienlijk gedeelte terugkrijgen.
ik heb niet de verwachting dat alles niet terugkomt bij de 2e hypotheek dan moet er wel zo'n enorme waardevermindering optreden. Gedurende de looptijd wordt er ook nog afgelost en de rente is wel aanzienlijk hoger dan de overige 1e hypotheek projecten
Horsemenvrijdag 16 augustus 2019 @ 15:47
quote:
12s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 12:42 schreef peterc het volgende:

[..]

[..]

Kun / wil je in de spoiler de postcode en huisnr zetten, zodat ook wij / ik weten welk pand het is. Alvast dank.
SPOILER
Burgemeester Knappertlaan 177A Schiedam
rechtsbackjevrijdag 16 augustus 2019 @ 16:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 11:38 schreef tnhb het volgende:

[..]

Wat me daar verbaasde is dat er voor slechst eur 10.000 een complete verbouwing ("nieuwe oprit, moderne keuken, badkamer, toilet, dubbele beglazing en nieuwe vloeren zowel op de begane grond als eerste verdieping") kan worden gedaan, vraagme af hoe realistisch dat is.
Dit betekent waarschijnlijk o.a.een keuken van 800 euro van de bouwmarkt en een badkamer van 700 euro. Het uurloon zal waarschijnlijk niet in de begroting zitten. Ondanks de beperkte investering is het meestal een flinke verbetering, maar dat zegt vooral iets over de huidige staat.
petercvrijdag 16 augustus 2019 @ 16:10
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 15:47 schreef Horsemen het volgende:

[..]

SPOILER
Burgemeester Knappertlaan 177A Schiedam
thnx *O* w/ bescheiden meegenomen.
Wacht ook nog op CrowdRealEstate inzake Plattenburg BRD, zou deze week, maar ja dat kan ook nog morgen en zondag zijn , nog info volgen.
obligatairevrijdag 16 augustus 2019 @ 16:15
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 14:29 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Tja, dat is nog maar de vraag. Met een 2e hypotheek op dit horecapand kan je alles of een aanzienlijk gedeelte van je inleg kwijt raken. Bij een 1e hypotheek op het woonhuis zal je normaal gesproken altijd een aanzienlijk gedeelte terugkrijgen.
Helemaal mee eens. Voor de eerste 73% (in dit concrete geval) van de LTV loop je met een eerste hypotheek veel minder risico omdat je de opbrengst niet hoeft te delen met een voorganger.

Over het laatste stukje van 10% LTV loop je dan wel weer het volledige risico, maar over het geheel genomen is een project met 1e hypotheek bijna altijd interessanter zelfs al heb je een hogere LTV .

Ik heb niet zo'n hoge dunk van 2e hypotheken en al zeker niet bij bedrijfs OG.
tnhbvrijdag 16 augustus 2019 @ 16:29
quote:
12s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 16:10 schreef peterc het volgende:
CrowdRealEstate inzake Plattenburg BRD
Voorinschrijving staat blijkbaar al open, nog geen email gezien
OpDieFietsvrijdag 16 augustus 2019 @ 16:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 16:29 schreef tnhb het volgende:

[..]

Voorinschrijving staat blijkbaar al open, nog geen email gezien
Bedankt! Heb meteen een voorinschrijving gedaan.
Jaco078vrijdag 16 augustus 2019 @ 16:40
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 16:29 schreef tnhb het volgende:

[..]

Voorinschrijving staat blijkbaar al open, nog geen email gezien
Dank, heb hem meegenomen. Ook nog geen mail gezien, terwijl ik toch al meerdere projecten heb lopen daar.
Ik heb me weleens afgevraagd hoe het kan dat CRE altijd van die oerdegelijke projecten in portefeuille heeft, en dat voor een start-up. Van henzelf daar nooit een bevredigend antwoord op gekregen.

Edit: 16:37 komt mail binnen met nieuwe propositie.

[ Bericht 3% gewijzigd door Jaco078 op 16-08-2019 16:40:38 (Mail wel ontvangen) ]
djh77vrijdag 16 augustus 2019 @ 16:40
Monkeytown Leeuwarden had al een lening is gve. Nu via Collin direct.
https://www.collincrowdfund.nl/vof-mt-leeuwarden-speelparadijs/
obligatairevrijdag 16 augustus 2019 @ 16:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 16:29 schreef tnhb het volgende:

[..]

Voorinschrijving staat blijkbaar al open, nog geen email gezien
Bedankt voor het melden. Ik heb deze meegepakt, ondanks de korte looptijd.
zeeland6vrijdag 16 augustus 2019 @ 16:46
Warum al dat Duitse vastgoed via een NL crowdfunder is mij nog steeds niet duidelijk?


Eh, 725.000 voor 81 apartementen ? 8950,- per appartement ?

Momenteel bedraagt het huurniveau van de 81 appartementen § 70.459 per jaar. In het best-case scenario zou bij een volledige bezetting dit huurniveau verdubbelen. Daarbij is er enige ruimte om de huurprijzen per m≤ te verhogen. Bij aanvang van de propositie staan zo'n 43 appartementen leeg. Deze leegstaande appartementen worden klaargemaakt voor de verhuur en op korte termijn te huur aangeboden.

70459 / 81-43 appartementen
huren voor 155,- per maand ?
Dan moet het wel een hele erge achterbuurt zijn.

[ Bericht 47% gewijzigd door zeeland6 op 16-08-2019 16:55:38 ]
petercvrijdag 16 augustus 2019 @ 16:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 16:29 schreef tnhb het volgende:

[..]

Voorinschrijving staat blijkbaar al open, nog geen email gezien
Vanmiddag nog gekeken, niets, nu wel, dank voor jullie meldingen, meegenomen
Jaco078vrijdag 16 augustus 2019 @ 17:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 16:46 schreef zeeland6 het volgende:
Warum al dat Duitse vastgoed via een NL crowdfunder is mij nog steeds niet duidelijk?

Eh, 725.000 voor 81 apartementen ? 8950,- per appartement ?

Momenteel bedraagt het huurniveau van de 81 appartementen § 70.459 per jaar. In het best-case scenario zou bij een volledige bezetting dit huurniveau verdubbelen. Daarbij is er enige ruimte om de huurprijzen per m≤ te verhogen. Bij aanvang van de propositie staan zo'n 43 appartementen leeg. Deze leegstaande appartementen worden klaargemaakt voor de verhuur en op korte termijn te huur aangeboden.

70459 / 81-43 appartementen
huren voor 155,- per maand ?
Dan moet het wel een hele erge achterbuurt zijn.
"Met deze propositie wordt de aankoop van de twee objecten gefinancierd. Het drempelbedrag bedraagt § 450.000 en het streefbedrag bedraagt § 725.000. De twee objecten zijn door een gecertificeerde taxateur getaxeerd op een marktwaarde van § 1.350.000.

De investeerders van Crowdrealestate krijgen met deze propositie het eerste recht van hypotheek. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is ruimschoots dekkend".

Het moet haast zo zijn dat er nog een geldschieter is, die mogelijk een tweede hypotheek neemt.
obligatairevrijdag 16 augustus 2019 @ 17:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 17:04 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

"Met deze propositie wordt de aankoop van de twee objecten gefinancierd. Het drempelbedrag bedraagt § 450.000 en het streefbedrag bedraagt § 725.000. De twee objecten zijn door een gecertificeerde taxateur getaxeerd op een marktwaarde van § 1.350.000.

De investeerders van Crowdrealestate krijgen met deze propositie het eerste recht van hypotheek. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is ruimschoots dekkend".

Het moet haast zo zijn dat er nog een geldschieter is, die mogelijk een tweede hypotheek neemt.
Of eigen geld. Maar who cares?
Jaco078vrijdag 16 augustus 2019 @ 19:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 17:59 schreef obligataire het volgende:

[..]

Of eigen geld. Maar who cares?

Buffet zegt "je moet exact begrijpen waar je in investeert en het anders niet doen".

M.i. terechte vraag die Zeeland6 heeft, want ik weet de antwoorden ook niet.
obligatairevrijdag 16 augustus 2019 @ 21:22
quote:
1s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 19:44 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Buffet zegt "je moet exact begrijpen waar je in investeert en het anders niet doen".

M.i. terechte vraag die Zeeland6 heeft, want ik weet de antwoorden ook niet.
Ze zijn er inderdaad niet duidelijk over, maar ik heb de indruk dat de Duitse initiatiefnemer het onroerend goed met een forse discount heeft gekocht vanwege de leegstanden en de (deplorabele?) onderhoudsstaat hiervan. Ik vermoed in eerste instantie met eigen geld en de financiering dient voor het upgraden en verhuurbaar maken van het gebouw. Maar goed de hypotheek is voor de CRE investeerders dus de rest van de financiering is sowieso risicodragend(er).
Jaco078vrijdag 16 augustus 2019 @ 21:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 21:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ze zijn er inderdaad niet duidelijk over, maar ik heb de indruk dat de Duitse initiatiefnemer het onroerend goed met een forse discount heeft gekocht vanwege de leegstanden en de (deplorabele?) onderhoudsstaat hiervan. Ik vermoed in eerste instantie met eigen geld en de financiering dient voor het upgraden en verhuurbaar maken van het gebouw. Maar goed de hypotheek is voor de CRE investeerders dus de rest van de financiering is sowieso risicodragend(er).
Ik vind de pitches overigens altijd erg helder en goed uiteengezet. We discussieren vaak over onduidelijkheden in pitches,maar de informatieverstrekking vind ik erg goed op dit platform. De weergaven als je ingelogd bent vind ik minder helder. Destijds gaven ze me aan dat in februari 2019 per project zichtbaar zou worden wat de status is, uitbetalingstermijnen, etc. Dat is nu nog steeds niet gebeurd. Verder moet ik ieder mailtje 2 keer sturen, voordat ik reactie krijg. Daaraan merk ik dat het nog niet een geheel geprofessionaliseerd platform is. Maar wel een goede aanvulling op de FNC's en de Collin's...
crowd-fundizaterdag 17 augustus 2019 @ 00:05
Bij alle treurnis over LAH kreeg ik toch ook een opbeurend verhaal: vervroegde terugbetaling inclusief boeterente.
SPOILER
Beste investeerder,

Onze partner Sistema.bio uit Mexico heeft ons recent laten weten dat zij gezien hun goede liquiditeitspositie het volledige uitstaande bedrag van project Sistema.bio 4, inclusief boeterente, per 1 augustus wil terugbetalen. Het bedrag staat inmiddels op de rekening van onze betaaldienstverlener Intersolve.

Dat betekent dat wij het gehele bedrag dat u voor dit project nog heeft uitstaan, inclusief (boete) rente, vandaag op uw wallet storten. U ontvangt rente over dit project tot en met juli 2019 en de boeterente die Sistema.bio betaalt, bedraagt eenmalig 1.5% over het nog uitstaande bedrag.

Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Bedrag is inmiddels ontvangen.
djh77zaterdag 17 augustus 2019 @ 08:00
quote:
12s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 16:10 schreef peterc het volgende:

[..]

thnx *O* w/ bescheiden meegenomen.
Wacht ook nog op CrowdRealEstate inzake Plattenburg BRD, zou deze week, maar ja dat kan ook nog morgen en zondag zijn , nog info volgen.
Reeds 148% ingeschreven
InVestEerderzaterdag 17 augustus 2019 @ 09:33
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 augustus 2019 08:00 schreef djh77 het volgende:

[..]

Reeds 148% ingeschreven
Wat is een voorinschrijving eigenlijk waard als pitch bijvoorbeeld voor 200% wordt vooringeschreven? Op moment dat investeren mogelijk is geldt dan: 'wie het eerst komt wie het eerst maalt', of krijgt ieder een percentage van zijn voorinschrijving toegewezen?
djh77zaterdag 17 augustus 2019 @ 09:44
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 augustus 2019 09:33 schreef InVestEerder het volgende:

[..]

Wat is een voorinschrijving eigenlijk waard als pitch bijvoorbeeld voor 200% wordt vooringeschreven? Op moment dat investeren mogelijk is geldt dan: 'wie het eerst komt wie het eerst maalt', of krijgt ieder een percentage van zijn voorinschrijving toegewezen?
De investeerders die hebben ingeschreven bij 0-100% hebben eerst de mogelijkheid de investering af te ronden. Bijna altijd is er hierna nog ruimte. Hierna is het wie het eerst komt, het eerste maalt.
Jaco078zaterdag 17 augustus 2019 @ 11:41
loodgietersbedrijf Van der Vl**d staat nu wel bij de toekomstige investeringskansen op collin. Op knab nog niet. Duurt dus nog >48 uur. Iemand misschien al een linkje?
obligatairezaterdag 17 augustus 2019 @ 11:56
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/78946
Adviesbureau Overbruggen Debiteurentermijn

Deze is misschien interessant voor een klein bedrag.
Niet zomaar een ťťnpittertje maar een redelijk volwassen organisatie, zweverig maar ongetwijfeld nuttig:)
Ik zie dalende winst bij een constante omzet, schuldenlast goed te overzien.

Geen cijfers 2018, blijft toch een constante ergernis bij FNC.
peterczaterdag 17 augustus 2019 @ 13:41
https://fd.nl/ondernemen/(...)e-plannen-bijstellen

Papa John's bron ; Financieel Dagblad 16 & 17 augustus 2019 , zie spoilers

SPOILER
Pizzaketen Papa John's verslikt zich in grootse ambities
Franchisenemers van Papa John's klagen dat zij niet de omzetten halen waarvoor het Nederlandse hoofdkantoor prognoses had afgegeven. Ook is er ruzie over gebrek aan reclame en dure verbouwingen.
Franchisenemers van Papa John's klagen dat zij niet de omzetten halen waarvoor het Nederlandse hoofdkantoor prognoses had afgegeven. Ook is er ruzie over gebrek aan reclame en dure verbouwingen.Foto: Getty Images
In het kortPizzaketen Papa John's heeft conflict met Nederlandse franchisenemers.Doel om in Nederland honderd zaken te openen, lijkt onhaalbaar.Volgens het Vakcentrum is sprake van onbalans, de ondernemer zou alle risico's dragen.
De ambitieuze plannen van de pizzaketen Papa John's om Nederland te veroveren, hebben averij opgelopen door hoogopgelopen conflicten met een groep franchisenemers. Een deel van hen is sinds de introductie in 2016 in financiŽle moeilijkheden geraakt en verwijt het Nederlandse hoofdkantoor hoge kosten te rekenen terwijl er nauwelijks iets tegenover zou staan. Dat blijkt uit een FD-inventarisatie van interne notulen, kvk-gegevens en gesprekken met vijftien betrokkenen.

Franchisenemers klagen dat zij bij lange na niet de omzetten halen die het Nederlandse hoofdkantoor had geprognosticeerd. Ook is er ruzie over gebrek aan reclame en dure verbouwingen. Verder zijn de ingrediŽnten relatief kostbaar doordat ze uit een Britse fabriek moeten komen.

Het Amerikaanse Papa John's, dat wereldwijd 5000 zaken heeft, zegt dat het gaat om kinderziekten die inmiddels tot het verleden behoren.

Korting in ruil voor afzien procederen
Vorig jaar oktober kwamen de spanningen tot een uitbarsting toen negen filiaalhouders een advocaat in de arm namen en hun Nederlandse hoofdkantoor beschuldigden van uitknijppraktijken. Hun licentieovereenkomsten zouden wurgcontracten zijn gebleken.

Enkele ondernemers dreigden zelfs met een rechtsgang en sluiting van hun eigen winkels, blijkt uit correspondentie. De Nederlandse directeur Jitesh Patel voorkwam escalatie door kortingen uit te delen. Ondernemers die accepteerden, moesten afzien van hun recht om te procederen.

Het doel uit 2016 om binnen zeven jaar honderd Nederlandse zaken uit de grond te stampen lijkt steeds meer een utopie, zeggen meerdere ingewijden die anoniem willen blijven vanwege hun geheimhoudingsverklaringen. Het groeipad naar de huidige vijfentwintig zaken is uiterst moeizaam gebleken. Tenminste zeven locaties zijn al van eigenaar gewisseld, sommige meermaals.

Enkele overgebleven ondernemers willen ook graag van hun restaurant af, omdat zij rode cijfers schrijven. In de wereld van crowdfunding zijn de problemen niet onopgemerkt gebleven. Platform Capital Circle, dat eerder twee rondes voor nieuwe restaurants leidde, heeft geen nieuwe aanvragen gepubliceerd. Die zijn 'niet door de beoordeling gekomen', zegt managing director Cor de Graaff.

Geen jaarverslag hoofdkantoor
Hoe het Nederlandse hoofdkantoor zelf presteert, valt niet na te gaan. Het zogeheten PJ Europe, dat het exclusieve recht heeft om Nederlandse licenties te verkopen, heeft geen enkel jaarverslag gedeponeerd ondanks een wettelijke verplichting.

Door significante investeringen is er nog geen winst, zegt de van origine Brits Indiase directeur Patel. Hij verwerpt dat zijn doel van honderd zaken in het geding zou zijn. Wel erkent hij dat hij een 'lastige' episode achter de rug heeft. 'Ik zie het als een groot gezin met een paar lastige kinderen, maar we blijven iedereen steunen. Soms financieel, soms met intensieve begeleiding.'

Hij benadrukt dat er een sterk opgaande lijn is in de prestaties van de zaken, en ook de 'kwaliteit van de ondernemers' wordt steeds beter. 'We krijgen nu veel meer aanvragen, we kunnen veel kieskeuriger zijn'. Dankzij de schaalvergroting kan hij nieuwe franchisenemers bovendien lagere instapprijzen bieden dan begin 2016.

Typerend voor wat misgaat bij franchise
Directeur Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum, belangenbehartiger van retailondernemers, noemt de casus echter typerend voor wat er misgaat bij franchiseformules in Nederland. 'Er is een ingebakken onbalans. Het komt neer op financiŽle onderdrukking. De franchisegever heeft alle kennis, die bepaalt de formule en als het mis gaat ligt het aan de ondernemer. Die draagt alle risico's.'
Om die onbalans te herstellen komt het kabinet binnenkort met een zogenoemde franchisewet, die franchisegevers verplicht om degelijke financiŽle gegevens en prognoses af te geven. 'Een formule hoort iets te zijn waar beide partijen iets aan kunnen verdienen. Dat wordt nogal eens vergeten.'
Zaterdag in het FD: Hoe een deel van de franchisenemers in een financieel moeras zakte
SPOILER
Hoe het wilde pizza-offensief van Papa John's ondernemers berooid achterliet
De Amerikaanse pizzagigant Papa John's zou in ongekend tempo de Nederlandse markt veroveren. Een belangrijk deel van zijn franchisenemers bleef steken in een financieel moeras en kwam in opstand, blijkt uit onderzoek van het FD.
Papa John's Nederlandse verovertocht heeft een spoor van conflicten heeft getrokken.
Papa John's Nederlandse verovertocht heeft een spoor van conflicten heeft getrokken.Foto: iStock
De Amerikaanse pizzagigant Papa John's zou in ongekend tempo de Nederlandse markt veroveren. Een belangrijk deel van zijn franchisenemers bleef steken in een financieel moeras en kwam in opstand, blijkt uit onderzoek van het FD.


Blakend van trots opende Jitesh Patel in 2016 de eerste Nederlandse vestiging van pizzaketen Papa John's, aan de Amsterdamse Rijnstraat. Dit was nog maar het begin, verzekerde hij toegestroomde journalisten; in ruim vijf jaar tijd zouden honderd Nederlandse zaken verrijzen. Vanuit het niets zou de 32-jarige Patel Papa John's katapulteren tot een vaste verschijning in het Nederlandse straatbeeld.

Hemelbestormende plannen, maar uit de mond van de jonge Indiaas-Britse ondernemer kregen ze een zekere mate van geloofwaardigheid. Patel bestierde op zijn twintigste al zijn eerste vestiging van de keten, die zich laat voorstaan op de versheid en kwaliteit van zijn ingrediŽnten. Vanaf 2005 bouwde hij als franchisenemer in Groot-BrittanniŽ een heus imperium op van bijna twintig zaken. Die staat van dienst verschafte hem een bijna-heldenstatus onder franchisers in spe.

Drie ton
Enkele tientallen Nederlandse ondernemers stapten gretig met ieder zo'n drie ton, veelal bij elkaar geleend via familie en crowdfunding. Sommige sloten er hypotheken voor af. Het ongerepte Nederland lonkte. Behoort Papa John's in de Verenigde Staten tot de grote jongens, samen met Domino's en Pizzahut, in Nederland was het een onbekende naam. Patel had als master franchiser het alleenrecht gekocht om Nederlandse filialen te openen, samen met vier partners. Een deel moeten zij zelf uitbaten en voor de rest werken zij met franchisenemers.

Krap drie jaar later is er weinig over van de bravoure van het eerste uur. Een inventarisatie van interne notulen en correspondentie, kvk-gegevens en gesprekken met vijftien betrokkenen leert dat Papa John's Nederlandse verovertocht een spoor van conflicten heeft getrokken. De huizenhoge groeiambities lijken onrealistisch en de liefde tussen Patel en veel Nederlandse partners is danig bekoeld.

Het beeld rijst op van een organisatie die vooral druk is met interne besognes. De groei hapert, en het aantal filialen is na drie jaar blijven steken op 25. Van die restaurants hebben 17 op enig moment financiŽle problemen gemeld. Een deel heeft hun zaak al terugverkocht aan Papa John's. Verwijten en advocatenbrieven gaan over en weer. Hoewel de keten nog maar net van start is gegaan, zijn al zeven franchisefilialen van eigenaar gewisseld, sommige meerdere malen. Ook enkele financiŽle partners beraden zich op hun samenwerking met Papa John's.

'Uitknijppraktijken'
Vorig jaar oktober kwamen de spanningen tot een uitbarsting toen negen filiaalhouders een advocaat in de arm namen en Patel en het Nederlandse hoofdkantoor beschuldigden van uitknijppraktijken. Hun licentieovereenkomsten zouden wurgcontracten zijn gebleken. Enkele ondernemers dreigden zelfs hun eigen winkels te sluiten, zo blijkt uit een brief in handen van deze krant. Patel bezwoer de crisis door kortingen uit te delen. Ondernemers die dit accepteerden, moesten beloven hun verzet te staken.

Maar de problemen gingen niet weg. Enkele weken later smeekten filiaalhouders het Britse hoofdkantoor om te bemiddelen in hun conflict met Patel. Regiodirecteur Bill Harris laat de ondernemers per e-mail weten dat het Amerikaanse moederbedrijf 'geen partij is in het dispuut'. De ruziŽnde partijen moeten er zelf maar uitkomen.
Er is ook woede over de financiŽle projecties. Het Nederlandse hoofdkantoor hield ondernemers aanvankelijk een jaaromzet van minimaal §600.000 voor, soms ruim §700.000. Dat blijkt voor veel van hen een onmogelijke opgave, en dan beginnen de problemen. De kosten zijn hoger dan de baten. Meerdere ondernemers zeggen maandelijks enkele duizenden euro's te moeten bijstorten. Inmiddels hanteert Papa John's een gemiddelde omzetprognose per vestiging op §450.000, waar die in 2017 nog op §545.000 stond. Ook dat niveau is echter lastig haalbaar, zeggen ondernemers.
Hoge omzetprognoses
'De omzetprognoses waren zeker aan begin aan de hoge kant en Papa John's zal destijds niet alles eerlijk hebben gedeeld', taxeert een oud-medewerker van Papa John's in Nederland. 'En we zijn ook wel tekort geschoten in de begeleiding en voorlichting van startende franchisers.' Ook de kwaliteit van verschillende marktonderzoeken die zij aangereikt kregen, hield niet altijd over.
Van een moedwillig verkeerde voorstelling van zaken is volgens de betrokkene echter geen sprake. 'Dit was een dwaling, geen fraude. De directie heeft zich verkeken op de aanlooptijd. En ja, je bent wel ondernemer. Je moet ook eigen research doen en kritische vragen stellen voordat je zo'n avontuur aangaat.'

Papa John's legde de lat in de beginperiode in ieder geval niet erg hoog. Waar ketens als Domino's en New York Pizza gelukszoekers en brokkenmakers eruit filteren via strenge maandenlange procedures, vroeg Papa John's aanvankelijk weinig meer dan een zak geld. 'Horeca- of retailervaring niet vereist', prijkt in de eerste advertenties.

Veel aanmeldingen
Voor latere starters scherpte Papa John's de eisen aanzienlijk aan. Patel zegt tegen het FD dat het aantal aanmeldingen inmiddels groter is dan ooit en de 'kwaliteit van de ondernemers' sterk is toegenomen. 'We kunnen veel kieskeuriger zijn.' Dankzij schaalvergroting is het bovendien goedkoper geworden om in te stappen dan in 2016.
Zittende ondernemers hebben het gevoel dat er nauwelijks knoppen zijn waaraan zij kunnen draaien. Ze dragen 5% van hun omzet af voor marketing en nog eens 6,5% als franchisebijdrage. Daarnaast verlangt Papa John's dat zij zelf reclame maken. Dan zijn er nog de ingrediŽnten, uniformen, bezorgscooters die ondernemers verplicht afnemen bij Papa John's Europe, het bedrijf van master franchiser Patel. Al met al leveren ze dus een belangrijk deel van hun omzet in.
Waar de frachisenemer met handen en voeten gebonden is, heeft het hoofdkantoor nauwelijks verplichtingen, klagen de ondernemers. Er komen geen grote reclamecampagnes. Toch stoppen franchisers niet zomaar: dan vallen ze definitief in een financieel gat. Papa John's koopt in zo'n geval hun zaak wel terug voor §60.000, maar dat is meestal niet genoeg om alle schulden te betalen.

Achterdocht
Die terugkoopgarantie zorgt ook voor achterdocht bij franchisers. Zij menen dat Papa John's Europe te weinig betaalt voor hun restaurant, en daarna winst maakt op doorverkoop. 'Het verdienmodel is niet om pizza's te verkopen maar om de eigen franchisers uit te melken', zegt een betrokkene.

Voor die stelling ontbreekt echter elke vorm van bewijs. Wat er aan de strijkstok blijft hangen valt niet na te gaan: Het hoofdkantoor staat sinds 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar heeft ondanks een wettelijke verplichting nog geen jaarverslag gedeponeerd. 'We zijn nog niet winstgevend vanwege onze significante investeringen', zegt Patel desgevraagd. 'Deponering zal binnenkort gebeuren.'

Sommige partners zijn al niet meer zo happig om met Papa John's door te gaan. Crowdfundingpartner Capital Circle organiseerde twee financieringsrondes voor de keten, maar wees sindsdien alle aanvragen af omdat ze niet voldeden. 'Wij kijken naar de formule en de persoon die wil financieren', legt managing director Cor de Graaff uit.
Niet uniek
De casus van Papa John's is verre van uniek in de franchisewereld, zegt Patricia Hoogstraten, directeur van het Vakcentrum, de koepel van zelfstandige retailondernemers. Ze heeft een hele stapel met dossiers van ondernemers die worden gelokt met te rooskleurige voorspellingen. 'Je denkt een prognose te hebben ontvangen, maar de franchisegever is meestal wel zo slim om dat niet zwart op wit te zetten. Als je doorvraagt blijkt het een gemiddelde, geen prognose op winkelniveau. Is dat dan oplichting of niet? Als het komt tot een rechtszaak blijkt het vaak niet hard te maken. De drempel om in te grijpen ligt voor een rechter zeer hoog.'
'Er is een ingebakken onbalans tussen franchisegever en -nemer. Het komt vaak neer op financiŽle onderdrukking', aldus Hoogstraaten. Niet voor niets leverde zij belangrijke input voor de franchisewet die het kabinet nu voorbereidt om de machtsbalans wat te herstellen. Tot de inwerkingtreding is er volgens haar geen enkele bescherming voor de franchisenemer. 'De franchisegever heeft alle kennis en bepaalt de formule. Gaat het mis, dan ligt het aan de ondernemer.'
Verantwoording: Het FD sprak voor dit artikel met vijftien betrokkenen die allen anoniem wilden blijven, omdat Papa John's hen geen toestemming heeft gegeven om met media te praten. Veel van hen sloten geheimhoudingsovereenkomsten met Papa John's.
Reactie Papa John'sHet FD heeft PJ Europe een uitgebreide vragenlijst gestuurd voor publicatie. Directeur Jitesh Patel wil aanvankelijk alleen via zijn advocaat reageren, maar na aandringen belt hij een paar dagen later toch zelf op. Veel van de kritiek die het FD uit zijn franchisersachterban heeft opgevangen is 'ongegrond' en het beeld is 'eenzijdig', zegt hij. Papa John's heeft wel een 'lastige' periode gehad, maar die was ingecalculeerd. 'Het moeilijkste deel is achter de rug. Als je voorbij de twintig zaken bent wordt het leven steeds gemakkelijker door de schaalvoordelen. De prestaties van een aantal zaken is al enorm verbeterd sinds de nieuwe eigenaren. Onze ambitie van honderd winkels is nog steeds haalbaar.' Franchisenemers die dreigen met rechtszaken en sluitingen, hoe kijkt hij daar dan naar?'Ik wil me liever niet richten op negativiteit. Het is als een groot gezin met twintig kinderen. De ťťn is lastiger dan de ander en soms is er een conflict, maar uiteindelijk blijven we een familie. Wie een probleem heeft, krijgt steun van de hoofdkantoor. Soms is dat financieel, maar geld is niet altijd de oplossing. Soms is het beter om te helpen met intensieve begeleiding en training. We hebben deze kwestie heel goed afgehandeld.'Gevraagd wat Patel zelf beter had kunnen doen, wijst hij naar de selectie van franchisenemers. Die was aan het begin niet geweldig. 'We hadden misschien in een paar gevallen wat eerder moeten zeggen: je bent geen echte entrepreneur. De levensstijl van een horecabaas is niet voor iedereen, je draait lange weken en moet je wel realiseren dat je er vol voor moet gaan. Maar nu hebben we veel meer aanvragen en veel meer te kiezen.' Als er geen tegenvallers zijn, waarom heeft Patel dan de gemiddelde omzetprognose per vestiging bijna 20% omlaag gebracht sinds 2017? 'We werken op basis van gerealiseerde cijfers en krijgen steeds meer data. En die hebben aanleiding gegeven voor deze verlaging.'
[ Bericht 50% gewijzigd door peterc op 17-08-2019 13:47:47 ]
Horsemenzaterdag 17 augustus 2019 @ 14:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 13:37 schreef KrekelJapie het volgende:
6 vastgoedprojecten open bij geldvoorelkaar. Welke zal als eerste 100% gefinancieerd zijn?
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 augustus 2019 14:02 schreef Horsemen het volgende:

[..]

20254
En vol ;)
obligatairezaterdag 17 augustus 2019 @ 15:49
quote:
14s.gif Op zaterdag 17 augustus 2019 14:52 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

En vol ;)
U heeft er verstand van _O_
zeeland6zaterdag 17 augustus 2019 @ 19:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 augustus 2019 15:49 schreef obligataire het volgende:

[..]

U heeft er verstand van _O_
Ja, ja.
We maken het wat ingewikkelder. Over hoeveel dagen komen 20322 en 20419 vol? :s)
djh77zaterdag 17 augustus 2019 @ 21:19
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 augustus 2019 19:28 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

Ja, ja.
We maken het wat ingewikkelder. Over hoeveel dagen komen 20322 en 20419 vol? :s)
419 komt uiteraard niet vol.
Horsemenzaterdag 17 augustus 2019 @ 23:00
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 augustus 2019 21:19 schreef djh77 het volgende:

[..]

419 komt uiteraard niet vol.
Eens.

En 322 heeft vermoedelijk eerst een rente verhoging van 1% nodig om vol te komen.
peterczondag 18 augustus 2019 @ 12:38
20354 Den Haag ; hogere rente% met meer zekerheden icm kortere looptijd (nu 120mnd)
20322 Venlo hogere rente% (ivm de 84 mnd)
20464 Brielle komt vol
20419 Doetinchem te veel onzekerheden / te weinig concreet in de bouw vd units + pand te huur
20224 Kantoor Oosterbeek ?

[ Bericht 2% gewijzigd door peterc op 18-08-2019 12:48:51 ]
Jaco078zondag 18 augustus 2019 @ 14:43
In mijn overzicht staat het Rat Verlegh Stadion op 'afgerond'. Deze financiering zal dus niet meer doorgaan. Of was dit al eerder gecommuniceerd?
djh77zondag 18 augustus 2019 @ 15:08
quote:
0s.gif Op zondag 18 augustus 2019 14:43 schreef Jaco078 het volgende:
In mijn overzicht staat het Rat Verlegh Stadion op 'afgerond'. Deze financiering zal dus niet meer doorgaan. Of was dit al eerder gecommuniceerd?
Ben ik na degradatie wel van uitgegaan. Nooit wat van gehoord van CRE. Ook op mails over dit project wordt niet gereageerd.
peterczondag 18 augustus 2019 @ 16:50
quote:
0s.gif Op zondag 18 augustus 2019 15:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ben ik na degradatie wel van uitgegaan. Nooit wat van gehoord van CRE. Ook op mails over dit project wordt niet gereageerd.
Op de website van CRE bij het project vh stadion staat de volgende update;

Update: NAC Breda is inmiddels met de Gemeente Breda een huurverlaging overeengekomen. Door de degradatie uit de eredivisie en de benodigde begroting voor het seizoen 2019/2020 is uiteindelijk gekozen om de aankoop van het stadion voorlopig niet door te laten gaan. De crowdfundingcampagne is helaas op dit moment niet meer aan de orde.

De burger gaat betalen.
petercmaandag 19 augustus 2019 @ 09:16
bron ; www.sprout.nl Papa John's

https://www.sprout.nl/art(...)ampaign=nbr_20190819

bron ; www.ad.nl Papa John's

https://www.ad.nl/rotterd(...)ps://www.google.com/

bron www.mt.nl Papa John's
https://www.mt.nl/nieuws/(...)a52335fb4fd8372f5e5b

[ Bericht 23% gewijzigd door peterc op 19-08-2019 09:27:30 ]
tnhbmaandag 19 augustus 2019 @ 11:18
quote:
12s.gif Op zondag 18 augustus 2019 12:38 schreef peterc het volgende:
20224 Kantoor Oosterbeek ?
Volgens mij hebben ze die bij GVE al half afgevoerd, staat niet meer op de startpagina.
Jaco078maandag 19 augustus 2019 @ 12:03
Autoservice M*rkar staat nu in beeld bij Collin bij toekomstige investeringskansen. Indien collin niet met een bouwdepot werkt, neem ik deze niet mee.
Horsemenmaandag 19 augustus 2019 @ 14:40
Herinvestering SiG project te Geleen, Kastanjelaan 1A
https://investeren.sameningeld.nl/project/geleen-kastanjelaan-1a
obligatairemaandag 19 augustus 2019 @ 14:48
quote:
1s.gif Op maandag 19 augustus 2019 12:03 schreef Jaco078 het volgende:
Autoservice M*rkar staat nu in beeld bij Collin bij toekomstige investeringskansen. Indien collin niet met een bouwdepot werkt, neem ik deze niet mee.
Wat zou de logica zijn, gegeven dat men op een toekomstige investeringskans geen vragen kan stellen, terwijl op de dag zelve, vaak niemand beschikbaar is om vragen te beantwoorden?
jsuijkermaandag 19 augustus 2019 @ 15:01
quote:
14s.gif Op maandag 19 augustus 2019 14:40 schreef Horsemen het volgende:
Herinvestering SiG project te Geleen, Kastanjelaan 1A
https://investeren.sameningeld.nl/project/geleen-kastanjelaan-1a
Klopt het dat de 3 schijven alle 3 5% waren in het oude project? Of worden de pitches aangepast?
SPOILER
petercmaandag 19 augustus 2019 @ 15:20
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:01 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Klopt het dat de 3 schijven alle 3 5% waren in het oude project? Of worden de pitches aangepast?
SPOILER
Horsemenmaandag 19 augustus 2019 @ 15:21
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:01 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Klopt het dat de 3 schijven alle 3 5% waren in het oude project? Of worden de pitches aangepast?
SPOILER
Ja, dat klopt (de pitch is dus niet aangepast).

Het motto was toen "5-5-5 staat uw geld niet langer dan 5 jaar vast, krijgt u 5% rente op uw geld gedurende de hele looptijd en krijgt u 5 jaar lang een vast maandbedrag op uw rekening"
PONmaandag 19 augustus 2019 @ 15:29
CHCO Cafe Hilversum op CCF, 190k/8%/60mnd, voor 61% vol.
https://www.collincrowdfu(...)%c3%a9-hilversum-bv/

+concept/formule
+locatie
-ondernemer & bedrijfsleider zijn aangetrouwde familie van elkaar
-ondernemer heeft geen hospitality ervaring (heeft in 2016 faillissement aangevraagd voor zijn vorige bedrijf (sales training))
-borg gedeeltelijk materieel (ondernemer niet HA)
-CCF heeft min investeringsbedrag van EUR500

Voor een kleiner bedrag had ik wel meegedaan. Nu toch wel twijfels. Wat denken jullie?
Red_arrowmaandag 19 augustus 2019 @ 15:33
Dat SIG pand in Geleen daar gaat hij toch niet veel mee opschieten om te herfinancieren. Hij leent +/-15k extra, maar moet daarnaast boeterente betalen en opnieuw financieringskosten.
jsuijkermaandag 19 augustus 2019 @ 15:34
quote:
14s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:21 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, dat klopt (de pitch is dus niet aangepast).

Het motto was toen "5-5-5 staat uw geld niet langer dan 5 jaar vast, krijgt u 5% rente op uw geld gedurende de hele looptijd en krijgt u 5 jaar lang een vast maandbedrag op uw rekening"
aparrt aangezien de 3 schijven wel andere senioriteit hebben
tnhbmaandag 19 augustus 2019 @ 15:36
quote:
14s.gif Op maandag 19 augustus 2019 14:40 schreef Horsemen het volgende:
Herinvestering SiG project te Geleen, Kastanjelaan 1A
https://investeren.sameningeld.nl/project/geleen-kastanjelaan-1a
Kan iemand me uitleggen waarom ze dit doen? Behalve dan omdat er op deze manier cash geld vrijkomt? Rentelasten worden niet echt lager, op basis van oude kosten en nieuwe opbrengsten zou gewoon doorgaan als ik snel reken (iets) meer opbrengen per maand dan oversluiten, en dan heb ik met de (2 jaar?) boeterente en taxatiekosten nog geen rekening gehouden. Ook waardestijging is niet echt spectaculair. Ik kan maar ťťn conclusie trekken: er is cash nodig? (of mis ik iets, ik leer graag)
Horsemenmaandag 19 augustus 2019 @ 15:42
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:33 schreef Red_arrow het volgende:
Dat SIG pand in Geleen daar gaat hij toch niet veel mee opschieten om te herfinancieren. Hij leent +/-15k extra, maar moet daarnaast boeterente betalen en opnieuw financieringskosten.
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:36 schreef tnhb het volgende:

[..]

Kan iemand me uitleggen waarom ze dit doen? Behalve dan omdat er op deze manier cash geld vrijkomt? Rentelasten worden niet echt lager, op basis van oude kosten en nieuwe opbrengsten zou gewoon doorgaan als ik snel reken (iets) meer opbrengen per maand dan oversluiten, en dan heb ik met de (2 jaar?) boeterente en taxatiekosten nog geen rekening gehouden. Ook waardestijging is niet echt spectaculair. Ik kan maar ťťn conclusie trekken: er is cash nodig? (of mis ik iets, ik leer graag)
De verschillen zijn inderdaad niet groot maar dat hebben we al eerder gezien bij herfinancieringen van SiG. Ze betalen in dit geval over de oude lening ook nog 1% extra rente omdat het een project met funding zekerheid was.

Edit: https://vimeo.com/173735384

[ Bericht 3% gewijzigd door Horsemen op 19-08-2019 16:35:54 (Toevoeging linkje) ]
Red_arrowmaandag 19 augustus 2019 @ 15:43
Een nieuwe taxatie is denk ik niet van toepassing, dus die kosten hebben ze niet.
Horsemenmaandag 19 augustus 2019 @ 15:45
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:43 schreef Red_arrow het volgende:
Een nieuwe taxatie is denk ik niet van toepassing, dus die kosten hebben ze niet.
Jawel. Er is een nieuw taxatierapport gemaakt op 13-08-2019. De taxatiewaarde is ook flink hoger geworden.

[ Bericht 3% gewijzigd door Horsemen op 19-08-2019 16:12:47 ]
Jaco078maandag 19 augustus 2019 @ 15:46
quote:
14s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:42 schreef Horsemen het volgende:

[..]


[..]

De verschillen zijn inderdaad niet groot maar dat hebben we al eerder gezien bij herfinancieringen van SiG. Ze betalen in dit geval over de oude lening ook nog 1% extra rente omdat het een project met funding zekerheid was.
Of SIG benadert pro-actief de kredietnemers en stuurt op herfinanciering. Voor SIG betekent dit een nieuwe financieringsaanvraag met dito aansluitkosten. En de bekende eenmalige inhouding op de eerste termijnen. Verder is de boeterente interessant voor de investeerder maar SIG heeft verder weinig baat bij het al dan niet doorlopen van de financiering. Ik denk zelfs - aanname- dat SIG pro-actief stuurt op herfinanciering tot 100% waarde, waar dit eerder nooit gebeurde.
tnhbmaandag 19 augustus 2019 @ 16:04
quote:
14s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:45 schreef Horsemen het volgende:
De taxatiewaarde is ook flink hoger geworden.
In de oude situatie was 85% gelijk aan een bedrag van 55250, dus 100% komt overeen met 65000. Nu is dat dus 70000, en dat in een markt waar de afgelopen 3 jaar toch beste het nodige is gebeurd als ik de prijzen zo om me heen zie. Dan is naar mijn idee 5000 verschil niet spectaculair, zou bijna zeggen dat dit binnen de onzekerheidsbandbreedte valt ;-)
Horsemenmaandag 19 augustus 2019 @ 16:15
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 16:04 schreef tnhb het volgende:

[..]

In de oude situatie was 85% gelijk aan een bedrag van 55250, dus 100% komt overeen met 65000. Nu is dat dus 70000, en dat in een markt waar de afgelopen 3 jaar toch beste het nodige is gebeurd als ik de prijzen zo om me heen zie. Dan is naar mijn idee 5000 verschil niet spectaculair, zou bijna zeggen dat dit binnen de onzekerheidsbandbreedte valt ;-)
Helemaal mee eens. De waarde stijging is zelfs laag.
Ook in vergelijking met de woz waarde:
01-01-2018 73.000 euro
01-01-2017 69.000 euro
01-01-2016 65.000 euro
01-01-2015 65.000 euro
optrandjemaandag 19 augustus 2019 @ 16:33
quote:
1s.gif Op maandag 19 augustus 2019 12:03 schreef Jaco078 het volgende:
Autoservice M*rkar staat nu in beeld bij Collin bij toekomstige investeringskansen. Indien collin niet met een bouwdepot werkt, neem ik deze niet mee.
Van Collin:
Als eerste wordt de grond aangekocht. De overige gelden gaan in een bouwdepot.
Het bouwdepot komt in handen van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund. Wij zien er dus op toe dat de gelden juist worden ingezet. Wij zullen facturen ontvangen (met betrekking tot de bouw) en deze facturen zullen wij rechtstreeks uit het bouwdepot betalen.


Geen idee waarom dit niet in de pitch vermeld staat. Lijkt me nogal belangrijke info voor een investeerder.
Horsemenmaandag 19 augustus 2019 @ 16:44
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 16:33 schreef optrandje het volgende:

[..]

Van Collin:
Als eerste wordt de grond aangekocht. De overige gelden gaan in een bouwdepot.
Het bouwdepot komt in handen van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund. Wij zien er dus op toe dat de gelden juist worden ingezet. Wij zullen facturen ontvangen (met betrekking tot de bouw) en deze facturen zullen wij rechtstreeks uit het bouwdepot betalen.


Geen idee waarom dit niet in de pitch vermeld staat. Lijkt me nogal belangrijke info voor een investeerder.
Dat is zeker erg belangrijk. Voor mij ook helemaal nieuw dat Collin dit nu klaarblijkelijk ook mag gaan doen. Hier was namelijk altijd een speciale vergunning voor nodig welke Collin en GvE niet hadden maar bijvoorbeeld de betaaldienstverlener waar SiG het geld in dergelijke gevallen heeft staan weer wel over beschikt.

[ Bericht 4% gewijzigd door Horsemen op 20-08-2019 12:50:43 ]
obligatairemaandag 19 augustus 2019 @ 17:18
quote:
14s.gif Op maandag 19 augustus 2019 16:44 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dat is zeker erg belangrijk. Voor mij ook helemaal nieuw dat Collin dit nu klaarblijkelijk ook mag gaan doen. Hier was namelijk altijd een speciale vergunning voor nodig welke Collin en GvE niet hadden maar bijvoorbeeld SiG wel.
Op zich goed nieuws voor soortgelijke projecten.

Dit project klinkt hierdoor m.i. ook wel interessant genoeg voor een basisinleg.
Horsemenmaandag 19 augustus 2019 @ 17:25
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 17:18 schreef obligataire het volgende:

[..]

Op zich goed nieuws voor soortgelijke projecten.

Dit project klinkt hierdoor m.i. ook wel interessant genoeg voor een basisinleg.
Eens. Iemand al een linkje :) ?

Het zou mooi zijn als dit ook mogelijk is bij dergelijke toekomstige projecten van Collin. Misschien dat het dan ook via GvE mogelijk is...
obligatairemaandag 19 augustus 2019 @ 22:26
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 15:29 schreef PON het volgende:
CHCO Cafe Hilversum op CCF, 190k/8%/60mnd, voor 61% vol.
https://www.collincrowdfu(...)%c3%a9-hilversum-bv/

+concept/formule
+locatie
-ondernemer & bedrijfsleider zijn aangetrouwde familie van elkaar
-ondernemer heeft geen hospitality ervaring (heeft in 2016 faillissement aangevraagd voor zijn vorige bedrijf (sales training))
-borg gedeeltelijk materieel (ondernemer niet HA)
-CCF heeft min investeringsbedrag van EUR500

Voor een kleiner bedrag had ik wel meegedaan. Nu toch wel twijfels. Wat denken jullie?
Ik vraag me af of HCN hier zelfs maar 2 sterren aan zou toekennen :N .
De overwaarde stelt m.i. weinig voor bij executie en verder zie ik vooral nadelen want starter zonder horeca ervaring en zonder cash. Zijn schoonzus heeft evenmin horeca ervaring; heeft vakkenvullers bij de Appie aangestuurd?
Ik vind het ook opmerkelijk dat hij nu al over een 2e vestiging droomt, zorg eerst maar eens dat de eerste vestiging winst gaat draaien, denk ik dan......

Positief is het inkomen van de echtgenote, waardoor ze met weinig winst toe kunnen.

Ik doe niet mee.

[ Bericht 0% gewijzigd door obligataire op 19-08-2019 22:35:14 ]
zeeland6maandag 19 augustus 2019 @ 23:52
Collin

Via deze weg willen wij u informeren over de algehele vervroegde aflossing van de lopende lening van Tarte Tatin, met leningnummer 25788. Dit betekent dat u naast de reguliere rente en aflossing van de maand september ook nog zes extra rentetermijnen ontvangt naast de volledige aflossing van uw openstaande bedrag conform onze Algemene Voorwaarden.
djh77dinsdag 20 augustus 2019 @ 06:46
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 23:52 schreef zeeland6 het volgende:
Collin

Via deze weg willen wij u informeren over de algehele vervroegde aflossing van de lopende lening van Tarte Tatin, met leningnummer 25788. Dit betekent dat u naast de reguliere rente en aflossing van de maand september ook nog zes extra rentetermijnen ontvangt naast de volledige aflossing van uw openstaande bedrag conform onze Algemene Voorwaarden.
Jammer genoeg niet vanwege succes
https://indebuurt.nl/tilb(...)-al-heel-snel~57063/
djh77dinsdag 20 augustus 2019 @ 06:48
Inventaris garage met 2e hypotheek en een looptijd van 18 mnd op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/helm-garage/
djh77dinsdag 20 augustus 2019 @ 06:50
Aankoop assurantieportefeuille op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/vila-advies-b-v/
Jaco078dinsdag 20 augustus 2019 @ 09:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 06:50 schreef djh77 het volgende:
Aankoop assurantieportefeuille op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/vila-advies-b-v/
Heeft op vrijdag 5 juli ook op FNC geld opgehaald. 32k, 8,49% looptijd 2 jaar. Zit er al in, daarom neem ik deze niet mee.

Wel vreemd dat switchen tussen platforms.


N.b.De genoemde lening van 32k zit niet in de 2018 - cijfers vanzelfsprekend.
Jaco078dinsdag 20 augustus 2019 @ 09:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 06:48 schreef djh77 het volgende:
Inventaris garage met 2e hypotheek en een looptijd van 18 mnd op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/helm-garage/
Graag wel een berichtje als deze open staat. Ziet er netjes uit.
NaRegenDeZondinsdag 20 augustus 2019 @ 10:25
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 09:18 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Heeft op vrijdag 5 juli ook op FNC geld opgehaald. 32k, 8,49% looptijd 2 jaar. Zit er al in, daarom neem ik deze niet mee.

Wel vreemd dat switchen tussen platforms.

N.b.De genoemde lening van 32k zit niet in de 2018 - cijfers vanzelfsprekend.
Komen de cijfers van Collin Overeen met de FNC cijfers? Zou je de FNC cijfers hier kunnen posten? Was het doel toen ook het overnemen van de deze portefeuille?
NaRegenDeZondinsdag 20 augustus 2019 @ 10:27
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 06:46 schreef djh77 het volgende:

[..]

Jammer genoeg niet vanwege succes
https://indebuurt.nl/tilb(...)-al-heel-snel~57063/
Tenminste wel een ondernemer die het heldere inzicht heeft dat trekken aan een (welliswaar mooi) dood paard geen zin heeft en keurig haar schuld aflost. Hulde! _O_

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 20-08-2019 10:54:36 ]
obligatairedinsdag 20 augustus 2019 @ 10:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 10:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Komen de cijfers van Collin Overeen met de FNC cijfers? Zou je de FNC cijfers hier kunnen posten? Was het doel toen ook het overnemen van de deze portefeuille?
Ik zag die VIL* en was zeer verbaasd over het voor Collin begrippen zeer hoge rentepercentage van 9% (normaal staat zo'n bedrijf dan op omvallen :) ), maar de cijfers 2018 zien er voorbeeldig uit. Maar als ik dan lees dat ze op diverse platformen lopen te shoppen voor geld, krijg ik toch enige argwaan.

Dat nieuwe project op A4F (Cinqu*) ging niet door nadat ik A4F had gewezen op een recente lening bij FNC (en die ze 'vergeten' waren te melden bij A4F). Toeval of niet?
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 11:05
Deze Hovenier ziet er nog wel aardig uit. Wel een wat terug lopende omzet/winst.
Wat vinden jullie ervan?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
NaRegenDeZondinsdag 20 augustus 2019 @ 11:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 10:50 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik zag die VIL* en was zeer verbaasd over het voor Collin begrippen zeer hoge rentepercentage van 9% (normaal staat zo'n bedrijf dan op omvallen :) ), maar de cijfers 2018 zien er voorbeeldig uit. Maar als ik dan lees dat ze op diverse platformen lopen te shoppen voor geld, krijg ik toch enige argwaan.

Dat nieuwe project op A4F (Cinqu*) ging niet door nadat ik A4F had gewezen op een recente lening bij FNC (en die ze 'vergeten' waren te melden bij A4F). Toeval of niet?
Zo te zien wordt Vi*a Advies gerund uit de garage naast het Rijtjes huis. Op zich hoeft daar niets mis mee te zijn voor een assurantietussenpersoon maar ik had dan toch een iets andere naam gekozen. :)
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 11:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 11:07 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zo te zien wordt Vi*a Advies gerund uit de garage naast het Rijtjes huis. Op zich hoeft daar niets mis mee te zijn voor een assurantietussenpersoon maar ik had dan toch een iets andere naam gekozen. :)
Hij zal er wel een Vila aan over willen houden :P
NaRegenDeZondinsdag 20 augustus 2019 @ 11:13
quote:
14s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 11:05 schreef Horsemen het volgende:
Deze Hovenier ziet er nog wel aardig uit. Wel een wat terug lopende omzet/winst.
Wat vinden jullie ervan?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Wordt gerund uit een kooprijtjes huis. https://www.google.com/ma(...)2.280935!4d4.6217138

Voor een klusbedrijf lijkt me niet een verkeerde uitgangspositie. Alles wordt wel minder behalve de langlopende schuld. Dat laatste is natuurlijk niet fijn.

Excuus vaste activa neemt ook toe. Misschien heeft hij wat duurzaams gekocht. Ook de projecten even doorgeklikt op zijn site.

Maakt nette zaken wel allemaal niet al te grote klussen. Maar ja tegenwoordig heeft niemand meer tijd om dit soort zaken zelf te doen. Ik zou hem wel aandurven.

[ Bericht 3% gewijzigd door NaRegenDeZon op 20-08-2019 11:25:06 ]
Jaco078dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 11:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Wordt gerund uit een kooprijtjes huis. https://www.google.com/ma(...)2.280935!4d4.6217138

Voor een klusbedrijf lijkt me niet een verkeerde uitgangspositie. Alles wordt wel minder behalve de langlopende schuld. Dat laatste is natuurlijk niet fijn.

Excuus vaste activa neemt ook toe. Misschien heeft hij wat duurzaams gekocht. Ook de projecten even doorgeklikt op zijn site.

Maakt nette zaken wel allemaal niet al te grote klussen. Maar ja tegenwoordig heeft niemand meer tijd om dit soort zaken zelf te doen. Ik zou hem wel aandurven.
Cijfers 2018, overzichtelijke schuldenpositie. Meegenomen.

Cijfers VI*A kom ik op terug. Fnc werkt niet goed op een Android telefoon
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 11:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 11:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Wordt gerund uit een kooprijtjes huis. https://www.google.com/ma(...)2.280935!4d4.6217138

Voor een klusbedrijf lijkt me niet een verkeerde uitgangspositie. Alles wordt wel minder behalve de langlopende schuld. Dat laatste is natuurlijk niet fijn.

Excuus vaste activa neemt ook toe. Misschien heeft hij wat duurzaams gekocht. Ook de projecten even doorgeklikt op zijn site.

Maakt nette zaken wel allemaal niet al te grote klussen. Maar ja tegenwoordig heeft niemand meer tijd om dit soort zaken zelf te doen. Ik zou hem wel aandurven.
Ik ben verder ook geen rare dingen tegen gekomen.
Ik neem hem mee.
bleyenburgdinsdag 20 augustus 2019 @ 11:47
quote:
Ik ben verder ook geen rare dingen tegen gekomen.
Ik neem hem mee.
Hier idem.

De 19,9% projecten zijn wel ff geminderd bij FNC.

Ik vermoed dat ze een iets andere interpretatie van hun algoritmes erop na zijn gaan houden....
NaRegenDeZondinsdag 20 augustus 2019 @ 11:51
quote:
14s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 11:28 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik ben verder ook geen rare dingen tegen gekomen.
Ik neem hem mee.
Als ik op tijd ben neem ik deze https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/79300 morgen ook mee. Zo te zien koophuis , moeders heeft kapsalon aan huis vader verdient geld als stukadoor. Als het misgaat met die werknemer zie ik hem die 10k ook nog wel op een andere manier terug betalen.
PONdinsdag 20 augustus 2019 @ 11:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 11:51 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Als ik op tijd ben neem ik deze https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/79300 morgen ook mee. Zo te zien koophuis , moeders heeft kapsalon aan huis vader verdient geld als stukadoor. Als het misgaat met die werknemer zie ik hem die 10k ook nog wel op een andere manier terug betalen.
Eens, en klein bedrag + investering in groei. Ik probeer hem mee te nemen (wordt met zo'n klein bedrag wel lastig natuurlijk)

Dat geldt niet voor stalreiniger (https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/79430) - van overmorgen. Dalende omzet, en dan 43k voor "extra financiŽle ruimte ter overbrugging van de debiteuren creŽren". Denk dat er iets meer aan de hand is. Wat denken jullie?
Jaco078dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 11:58 schreef PON het volgende:

[..]

Eens, en klein bedrag + investering in groei. Ik probeer hem mee te nemen (wordt met zo'n klein bedrag wel lastig natuurlijk)

Dat geldt niet voor stalreiniger (https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/79430) - van overmorgen. Dalende omzet, en dan 43k voor "extra financiŽle ruimte ter overbrugging van de debiteuren creŽren". Denk dat er iets meer aan de hand is. Wat denken jullie?
Overbruggen debiteuren neem ik nooit mee. Als je het nu niet kunt betalen, dan ook niet met aanvullende lening. Overbruggen crediteuren kijk ik wel naar.

Stucadoor ziet er netjes uit.
zonnigetoekomsttegemoeddinsdag 20 augustus 2019 @ 12:08
quote:
Als ik op tijd ben neem ik deze https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/79300 morgen ook mee. Zo te zien koophuis , moeders heeft kapsalon aan huis vader verdient geld als stukadoor. Als het misgaat met die werknemer zie ik hem die 10k ook nog wel op een andere manier terug betalen.
Ondanks geen cijfers 2018?
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 12:34
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 12:08 schreef zonnigetoekomsttegemoed het volgende:

[..]

Ondanks geen cijfers 2018?
Eens, geen recente cijfers geen centjes van Horsemen.

Als er niet de moeite genomen kan worden om de administratie op orde te brengen neem ik niet de moeite om een dergelijk project te lezen.
NaRegenDeZondinsdag 20 augustus 2019 @ 12:46
quote:
14s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 12:34 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Eens, geen recente cijfers geen centjes van Horsemen.

Als er niet de moeite genomen kan worden om de administratie op orde te brengen neem ik niet de moeite om een dergelijk project te lezen.
Op zich mee eens.
Alleen met dit soort eenmanszaken ben ik daar iets minder strikt in en vind ik de de secondaire bevindingen zeker zo belangrijk Dit soort mensen maken de jaarcijfers pas als het echt moet dus van 2018 tegen het eind van 2019. Het is denk ik meer de fout van FNC dat die niet op zijn strepen staat dat er geen 2018 cijfers zijn.
KrekelJapiedinsdag 20 augustus 2019 @ 12:54
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 augustus 2019 18:54 schreef het volgende:
Herfinanciering vastgoed loodgieter op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/bb-van-der-vloed-beheer/
Van der Vloed komt woensdag 11.00 op collin crowdfund. Als je mee wilt doen, zorg er dan voor dat je wallet reeds is opgehoogd. Investeren gaat dan het snelst.

[ Bericht 4% gewijzigd door KrekelJapie op 20-08-2019 14:45:16 ]
KrekelJapiedinsdag 20 augustus 2019 @ 12:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 augustus 2019 21:46 schreef het volgende:
Pand autobedrijf met 1e hypotheek op ccf/knab
https://www.collincrowdfund.nl/autoservice-markar/
Markar autoservice komt donderdag 11.00 op collin crowdfund. Als je mee wilt doen, zorg er dan voor dat je wallet reeds is opgehoogd. Investeren gaat dan het snelst.

[ Bericht 4% gewijzigd door KrekelJapie op 20-08-2019 14:42:58 ]
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 13:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 12:54 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Van der Vloed komt morgen 11.00 op collin crowdfund
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 12:56 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Markar autoservice komt donderdag 11.00 op collin crowdfund
^O^
OpDieFietsdinsdag 20 augustus 2019 @ 13:18
quote:
Deze Hovenier ziet er nog wel aardig uit. Wel een wat terug lopende omzet/winst.
Wat vinden jullie ervan?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Ik begrijp werkelijk niet waarom jullie hier zo enthousiast over zijn. Een eenmanszaak met in 2018 minder dan 5k winst.
zonnigetoekomsttegemoeddinsdag 20 augustus 2019 @ 13:23
quote:
Op zich mee eens.
Alleen met dit soort eenmanszaken ben ik daar iets minder strikt in en vind ik de de secondaire bevindingen zeker zo belangrijk Dit soort mensen maken de jaarcijfers pas als het echt moet dus van 2018 tegen het eind van 2019. Het is denk ik meer de fout van FNC dat die niet op zijn strepen staat dat er geen 2018 cijfers zijn.

Ik hoop alleen dat hij zich niet verslikt in de kosten, lasten en zorgen die bij het in dienst nemen van personeel komen kijken. Hij is ondanks de kapsalon aan huis van moeders aardig van de privť opnames en dat heeft hij blijkbaar ook gedaan in 2018....
Stucadoors hebben het wel altijd druk, dat is een keerzijde...
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 13:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 13:18 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik begrijp werkelijk niet waarom jullie hier zo enthousiast over zijn. Een eenmanszaak met in 2018 minder dan 5k winst.
Zo enthousiast ben ik er volgens mij niet over. Ik gaf aan dat hij er "wel aardig" uit zag...
optrandjedinsdag 20 augustus 2019 @ 13:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 12:56 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Markar autoservice komt donderdag 11.00 op collin crowdfund. Als je mee wilt doen, zorg er dan voor dat je wallet reeds is opgehoogd. Investeren gaat dan het snelst.
Dank, ik twijfel nog vanwege dat wel/niet bouwdepot. Het feit dat het bouwdepot niet in de pitch vermeld staat maakt dat er wat alarmbellen bij mij af gaan.
OpDieFietsdinsdag 20 augustus 2019 @ 13:28
quote:
14s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 13:23 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Zo enthousiast ben ik er volgens mij niet over. Ik gaf aan dat hij er "wel aardig" uit zag...
Ik doelde op het feit dat diverse mensen hier aangeven dat ze in het project hebben geinvesteerd. Ik quote jouw post omdat jij er als eerste over hebt gepost. Merk ook op dat ik jouw naam bewust had verwijderd, om niet de indruk te wekken dat ik specifiek jou aansprak...
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 13:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 13:25 schreef optrandje het volgende:

[..]

Dank, ik twijfel nog vanwege dat wel/niet bouwdepot. Het feit dat het bouwdepot niet in de pitch vermeld staat maakt dat er wat alarmbellen bij mij af gaan.
Terecht.

Ik heb de vraag gisteren dan ook nogmaals heel specifiek voorgelegd aan Collin. Ik heb nog geen reactie mogen ontvangen.
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 13:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 13:28 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik doelde op het feit dat diverse mensen hier aangeven dat ze in het project hebben geinvesteerd. Ik quote jouw post omdat jij er als eerste over hebt gepost. Merk ook op dat ik jouw naam bewust had verwijderd, om niet de indruk te wekken dat ik specifiek jou aansprak...
Okť :D
Ik heb hem ook meegenomen. Veel meer als "aardig" kan je denk ik ook niet verwachten tegen een rente van 12%.
ETphonehomedinsdag 20 augustus 2019 @ 14:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 13:18 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik begrijp werkelijk niet waarom jullie hier zo enthousiast over zijn. Een eenmanszaak met in 2018 minder dan 5k winst.
Ik heb hem ook meegenomen. Ben het eens met de afwegingen van anderen hier. Aardig, rente-risico lijken me in verhouding.
Ik denk dat deze meneer aan winst en omzet optimalisatie doet (m.a.w.: er zal wel wat meer rek in zitten als dat het lijkt op papier). Tuinieren en klussen zijn daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor, net als kleine eettentjes.
Mocht zo'n project langskomen met als doel van de lening "betalen BTW" dan neem ik hem niet mee.
Horsemendinsdag 20 augustus 2019 @ 14:27
quote:
0s.gif Op maandag 19 augustus 2019 16:33 schreef optrandje het volgende:

[..]

Van Collin:
Als eerste wordt de grond aangekocht. De overige gelden gaan in een bouwdepot.
Het bouwdepot komt in handen van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund. Wij zien er dus op toe dat de gelden juist worden ingezet. Wij zullen facturen ontvangen (met betrekking tot de bouw) en deze facturen zullen wij rechtstreeks uit het bouwdepot betalen.


Geen idee waarom dit niet in de pitch vermeld staat. Lijkt me nogal belangrijke info voor een investeerder.
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 13:25 schreef optrandje het volgende:

[..]

Dank, ik twijfel nog vanwege dat wel/niet bouwdepot. Het feit dat het bouwdepot niet in de pitch vermeld staat maakt dat er wat alarmbellen bij mij af gaan.
Net een reactie op mijn vragen ontvangen. De antwoorden welke optrandje ontvangen heeft van Collin kloppen dus niet helemaal.

Naar ik heb begrepen is de afwikkeling ook net even anders dan bij een echt bouwdepot. Een echt bouwdepot blijft dus voorbehouden aan partijen (zoals de betaaldienstverlener van SiG) welke hiervoor een specifieke vergunning hebben.

Collin heeft hiervoor een aardige tussenweg gevonden. Collin gaat de lening in twee delen uitbetalen. Deel 1 voor de grondaankoop en deel 2 na ontvangst van de bouwvergunning en na besteding van het grootste deel van de eigen inbreng.

Aan de pitch van autoservive M***** zal deze informatie nog worden toegevoegd.

Als iets dergelijks bij toekomstige projecten wederom gaat spelen zal Collin dit in de pitch opnemen.

Helaas geen echt bouwdepot maar toch weer een stuk beter dan de centjes zomaar in een keer uitbetalen.

Ik probeer hem toch mee te nemen.
KrekelJapiedinsdag 20 augustus 2019 @ 14:28
Jammer genoeg gaat deze goede poging van funding circle niets opleveren:
------------------
Wij hebben executoriaal beslag op de woning gelegd. De eerste hypotheekhouder heeft het recht om de executie over te nemen en dat hebben zij ook gedaan. Dat betekent dat de zij de verkoop van het onroerend ter hande zullen nemen. Inmiddels hebben wij bericht gehad van de hypotheekhouder, die aangeeft dat het uitstaande hypotheeksaldo ver boven de executiewaarde uitkomt en zij dus geen belang hebben bij executie. Wij zullen derhalve uitzoeken of er ook nog andere verhaalsmogelijkheden zijn. In de volgende update informeren wij u hierover.
------------------
ETphonehomedinsdag 20 augustus 2019 @ 14:36
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 14:28 schreef KrekelJapie het volgende:
Jammer genoeg gaat deze goede poging van funding circle niets opleveren:
------------------
Wij hebben executoriaal beslag op de woning gelegd. De eerste hypotheekhouder heeft het recht om de executie over te nemen en dat hebben zij ook gedaan. Dat betekent dat de zij de verkoop van het onroerend ter hande zullen nemen. Inmiddels hebben wij bericht gehad van de hypotheekhouder, die aangeeft dat het uitstaande hypotheeksaldo ver boven de executiewaarde uitkomt en zij dus geen belang hebben bij executie. Wij zullen derhalve uitzoeken of er ook nog andere verhaalsmogelijkheden zijn. In de volgende update informeren wij u hierover.
------------------
Ach, executoriaal beslag blijft lang liggen. Als FnC netjes blijft opvolgen moet er uiteindelijk wel een keer iets uitkomen denk ik: als de leningnemer af gaat lossen op zijn hypotheek gaat het executoriaal beslag een keer waarde krijgen. Als de hypotheeknemer zijn woning in de toekomst een keer op de vrije markt verkoopt is er mogelijk ook overwaarde die dan richting (de investeerders van) FnC rolt.

Ben het eens met je eerste zin: goede poging (zouden sommige andere platforms nog wat van kunnen leren).
Jaco078dinsdag 20 augustus 2019 @ 14:51
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 10:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Komen de cijfers van Collin Overeen met de FNC cijfers? Zou je de FNC cijfers hier kunnen posten? Was het doel toen ook het overnemen van de deze portefeuille?
SPOILER
Ik heb de inhoud verwijderd i.v.m. in strijd met AV van FNC

Ik heb Collin gebeld, zij wisten niet van deze 2019-lening

[ Bericht 47% gewijzigd door Jaco078 op 20-08-2019 15:19:03 ]
obligatairedinsdag 20 augustus 2019 @ 14:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 14:51 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Zoals beloofd:


Ik heb Collin gebeld, zij wisten niet van deze 2019-lening
Dan gaat ome obli's deelname niet door :R

Het is net het Wilde Westen de crowdfunding. Ze doen maar wat. Bedrijven die op meerdere plaatsen shoppen voor een lening, platformen die door hun eigen klanten geÔnformeerd moeten worden....... Voor een fraudeur is dit wereldje luilekkerland.

[ Bericht 18% gewijzigd door obligataire op 20-08-2019 16:03:17 ]
bleyenburgdinsdag 20 augustus 2019 @ 15:17
Mag toch hopen dat Collin deze meneer een enorme figuurlijke draai om zijn oren gaat geven
ETphonehomedinsdag 20 augustus 2019 @ 15:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 15:17 schreef bleyenburg het volgende:
Mag toch hopen dat Collin deze meneer een enorme figuurlijke draai om zijn oren gaat geven
Ben benieuwd of het project op Collin nog doorgaat. Hoop toch echt van niet!
Leningen verzwijgen zou einde project moeten zijn.
jsuijkerdinsdag 20 augustus 2019 @ 15:47
We
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 14:28 schreef KrekelJapie het volgende:
Jammer genoeg gaat deze goede poging van funding circle niets opleveren:
------------------
Wij hebben executoriaal beslag op de woning gelegd. De eerste hypotheekhouder heeft het recht om de executie over te nemen en dat hebben zij ook gedaan. Dat betekent dat de zij de verkoop van het onroerend ter hande zullen nemen. Inmiddels hebben wij bericht gehad van de hypotheekhouder, die aangeeft dat het uitstaande hypotheeksaldo ver boven de executiewaarde uitkomt en zij dus geen belang hebben bij executie. Wij zullen derhalve uitzoeken of er ook nog andere verhaalsmogelijkheden zijn. In de volgende update informeren wij u hierover.
------------------
Welk project is dit?
KrekelJapiedinsdag 20 augustus 2019 @ 15:54
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 15:47 schreef jsuijker het volgende:
We
[..]

Welk project is dit?
Een stucadoor uit Renswoude die in nov-15 is gefinancieerd. Heeft 17 van de 36 termijnen voldaan. risicoklasse C.
jsuijkerdinsdag 20 augustus 2019 @ 16:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 15:54 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Een stucadoor uit Renswoude die in nov-15 is gefinancieerd. Heeft 17 van de 36 termijnen voldaan. risicoklasse C.
Thanks ik heb een A+ die al tijden niet betaald en waar ook beslag op gelegd is maar dit is dus een ander project. Verklaart waarom ik het bericht niet gehad heb
bleyenburgdinsdag 20 augustus 2019 @ 16:30
quote:
Ben benieuwd of het project op Collin nog doorgaat. Hoop toch echt van niet!
Leningen verzwijgen zou einde project moeten zijn.
Als dit doorgaat nadat Collin van de situatie op de hoogte is gebracht, kan je bij een default vrij eenvoudig aantonen dat ze de hand hebben gelicht met hun zorgplicht, lijkt me.
Ik kan me serieus niet voorstellen dat ze daar hun fikken aan zouden willen branden.

Relevante vragen om enigszins meer inzicht te krijgen in hun aannameprocedure zouden kunnen zijn:
Is er gevraagd naar andere lopende leningen?
Wat was daarop het antwoord?
Is dat gecheckt en zo ja, hoe?

Man is zelf natuurlijk gewoon een boefje
samlooddinsdag 20 augustus 2019 @ 16:41
wat vinden jullie van wooncare rotterdam?
djh77dinsdag 20 augustus 2019 @ 16:55
Testen nieuwe website gve
quote:
Onze huidige website www.geldvoorelkaar.nl is live sinds 2010 en aan vervanging toe. De afgelopen 9 maanden hebben wij daarom hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe en gemoderniseerde website die voldoet aan de wensen van investeerders. Voordat wij live gaan met de nieuwe website willen wij graag met een geselecteerde en ervaren groep investeerders de website uitvoerig testen.

Uw mening over de gebruiksvriendelijkheid en werking van de website is voor ons van groot belang. De maand september willen wij gaan gebruiken als testmaand. Wij hopen dat wij de nieuwe website kunnen optimaliseren en daarmee een hoge klanttevredenheid kunnen realiseren. Het testen van de website kost weinig tijd en kunt u naar eigen inzicht inplannen.

Graag vernemen wij, voor 30 augustus, of u wilt deelnemen aan de testgroep. U kunt zich hiervoor opgeven bij Kiona van Lunteren via e-mail: k.vanlunteren@geldvoorelkaar.nl. Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u begin september nadere informatie.
bleyenburgdinsdag 20 augustus 2019 @ 17:09
Prima nieuws:
Het lijkt erop dat er een nieuwe verbeterde GVE website aan zit te komen

_O_ _O_ _O_ *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O*
ETphonehomedinsdag 20 augustus 2019 @ 17:34
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 16:55 schreef djh77 het volgende:
Testen nieuwe website gve
[..]

Hier ook dezelfde mail ontvangen. Ben van plan om hier aan mee te doen, kan nooit kwaad om wat feedback en input te kunnen geven.
prefix1woensdag 21 augustus 2019 @ 06:34
Ik zie telkens op FB wat voorbij komen start engine iemand hier ervaring mee?
KrekelJapiewoensdag 21 augustus 2019 @ 09:43
verbouwingen appartementen op geldvoorelkaar
Horsemenwoensdag 21 augustus 2019 @ 10:31
Voor de liefhebbers Collin project B.B. van der Vloed Beheer gaat vermoedelijk om 11.00 uur open.
https://www.collincrowdfund.nl/bb-van-der-vloed-beheer/
Jaco078woensdag 21 augustus 2019 @ 10:37
quote:
14s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 10:31 schreef Horsemen het volgende:
Voor de liefhebbers Collin project B.B. van der Vloed Beheer gaat vermoedelijk om 11.00 uur open.
https://www.collincrowdfund.nl/bb-van-der-vloed-beheer/
Zal wel snel vol zitten vermoed ik.
Horsemenwoensdag 21 augustus 2019 @ 10:46
quote:
14s.gif Op dinsdag 20 augustus 2019 14:27 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Net een reactie op mijn vragen ontvangen. De antwoorden welke optrandje ontvangen heeft van Collin kloppen dus niet helemaal.

Naar ik heb begrepen is de afwikkeling ook net even anders dan bij een echt bouwdepot. Een echt bouwdepot blijft dus voorbehouden aan partijen (zoals de betaaldienstverlener van SiG) welke hiervoor een specifieke vergunning hebben.

Collin heeft hiervoor een aardige tussenweg gevonden. Collin gaat de lening in twee delen uitbetalen. Deel 1 voor de grondaankoop en deel 2 na ontvangst van de bouwvergunning en na besteding van het grootste deel van de eigen inbreng.

Aan de pitch van autoservive M***** zal deze informatie nog worden toegevoegd.

Als iets dergelijks bij toekomstige projecten wederom gaat spelen zal Collin dit in de pitch opnemen.

Helaas geen echt bouwdepot maar toch weer een stuk beter dan de centjes zomaar in een keer uitbetalen.

Ik probeer hem toch mee te nemen.
Inmiddels heeft Collin de aanvulling in de pitch opgenomen:
quote:
Extra toelichting: De lening zal in twee fasen worden uitbetaald. Het eerste deel van het leenbedrag zal gebruikt worden voor de aankoop van de grond. Na ontvangst van de bouwvergunning en besteding van het grootste deel van de eigen inbreng zal het tweede deel van het leenbedrag worden uitgeboekt.
Helaas niet voorzien van een datum waarop de pitch is aangepast zodat een ieder kan zien dat er iets is aangepast. Wel fijn dat het nu in de pitch is opgenomen.

https://www.collincrowdfund.nl/autoservice-markar/
PONwoensdag 21 augustus 2019 @ 11:03
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 10:37 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Zal wel snel vol zitten vermoed ik.
Open, en valt mee: 36% vol (11:03)
Faraday01woensdag 21 augustus 2019 @ 11:30
quote:
14s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 10:31 schreef Horsemen het volgende:
Voor de liefhebbers Collin project B.B. van der Vloed Beheer gaat vermoedelijk om 11.00 uur open.
https://www.collincrowdfund.nl/bb-van-der-vloed-beheer/
Zat terug te zoeken in het topic maar misschien lees ik er overheen: Wat zijn de meningen over deze pitch? Ziet er solide uit of zie ik iets over het hoofd?
KrekelJapiewoensdag 21 augustus 2019 @ 11:47
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 11:03 schreef PON het volgende:

[..]

Open, en valt mee: 36% vol (11:03)
Net voor het opengaan van het knab deel zal hij wel volzitten
zeeland6woensdag 21 augustus 2019 @ 12:48
Verbouwing beleggingspand Amsterdam op GVE zonder hyp. zekerheid

https://www.geldvoorelkaa(...)9lv308W-yuBTEqGRvMps


cashflow op het randje
geen hyp. zekerheid
hypotheekverklaring op 2 panden om de lening te dekken

mij te link
Jaco078woensdag 21 augustus 2019 @ 12:54
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 11:30 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

Zat terug te zoeken in het topic maar misschien lees ik er overheen: Wat zijn de meningen over deze pitch? Ziet er solide uit of zie ik iets over het hoofd?
Hij was zeer populair. Er was echter geen publiekelijk linkje beschikbaar. Hopelijk heb je hem mee kunnen nemen als je dit wenst. Is inmiddels vol.
Jaco078woensdag 21 augustus 2019 @ 12:55
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 12:48 schreef zeeland6 het volgende:
Verbouwing beleggingspand Amsterdam op GVE zonder hyp. zekerheid

https://www.geldvoorelkaa(...)9lv308W-yuBTEqGRvMps


cashflow op het randje
geen hyp. zekerheid
hypotheekverklaring op 2 panden om de lening te dekken

mij te link
Vind dat ze maar weinig inkomsten overhouden van die 6 panden.
tnhbwoensdag 21 augustus 2019 @ 12:56
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 12:54 schreef Jaco078 het volgende:
Is inmiddels vol.
Bij knab is er nog ruimte in dit project, staat daar nu op 41%
obligatairewoensdag 21 augustus 2019 @ 13:27
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 12:48 schreef zeeland6 het volgende:
Verbouwing beleggingspand Amsterdam op GVE zonder hyp. zekerheid

https://www.geldvoorelkaa(...)9lv308W-yuBTEqGRvMps

cashflow op het randje
geen hyp. zekerheid
hypotheekverklaring op 2 panden om de lening te dekken

mij te link
Inderdaad niet interessant, zou er enige leegstand ontstaan dan hebben ze gelijk een liquiditeitstekort.

Met dit soort projecten zie je dat de rek er helemaal uit is in Amsterdam.
KrekelJapiewoensdag 21 augustus 2019 @ 13:31
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 13:27 schreef obligataire het volgende:
Met dit soort projecten zie je dat de rek er helemaal uit is in Amsterdam.
+ je ziet dat de gemeente Amsterdam veel strenger wordt
------------------
Deze gemeente heeft ten aanzien van het kamergewijs verhuren van appartement aanvullende eisen gesteld. Na uitvoering van het investeringsplan wordt volledig aan deze eisen voldaan.
------------------
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 13:38
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 13:31 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

+ je ziet dat de gemeente Amsterdam veel strenger wordt
------------------
Deze gemeente heeft ten aanzien van het kamergewijs verhuren van appartement aanvullende eisen gesteld. Na uitvoering van het investeringsplan wordt volledig aan deze eisen voldaan.
------------------
Tot er weer nieuwe eisen verzonnen worden door de politiek! :X
djh77woensdag 21 augustus 2019 @ 13:42
Herfinanciering en aankoop aandelen op ccf direct
https://www.collincrowdfund.nl/lauwen-beheer-b-v/
KrekelJapiewoensdag 21 augustus 2019 @ 14:09
Fitness capital circle
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 14:12
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 13:42 schreef djh77 het volgende:
Herfinanciering en aankoop aandelen op ccf direct
https://www.collincrowdfund.nl/lauwen-beheer-b-v/
Hier woont hij en is de beheer B.V gevestigd. https://www.google.com/ma(...)51.56858!4d5.4479671

Dit zijn de bedrijven waar de beheer B.V. in participeert volgens drimble.
4SeasonsSpa BV http://www.4seasonsspa.com/
4SeasonsSpa - pro BV

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 21-08-2019 14:20:52 ]
KrekelJapiewoensdag 21 augustus 2019 @ 14:24
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Hier woont hij en is de beheer B.V gevestigd. https://www.google.com/ma(...)51.56858!4d5.4479671

Dit zijn de bedrijven waar de beheer B.V. in participeert volgens drimble.
4SeasonsSpa BV http://www.4seasonsspa.com/
4SeasonsSpa - pro BV
Volgens de kvk is de bv hier gevestigd:
Horsemenwoensdag 21 augustus 2019 @ 14:31
quote:
14s.gif Op maandag 19 augustus 2019 14:40 schreef Horsemen het volgende:
Herinvestering SiG project te Geleen, Kastanjelaan 1A
https://investeren.sameningeld.nl/project/geleen-kastanjelaan-1a
Staat nu open.
Ik heb hem ondanks de lagere rente toch maar weer meegenomen.
Schijf 1a en 1b inmiddels meer dan vol.
Hopelijk val ik niet buiten de boot O-)

Schijf 1b is maar liefs 34% overschreden.... Dat is wel heel erg veel...

[ Bericht 5% gewijzigd door Horsemen op 21-08-2019 14:37:40 ]
obligatairewoensdag 21 augustus 2019 @ 14:40
quote:
14s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat nu open.
Ik heb hem ondanks de lagere rente toch maar weer meegenomen.
Schijf 1a en 1b inmiddels meer dan vol.
Hopelijk val ik niet buiten de boot O-)

Schijf 1b is maar liefs 34% overschreden.... Dat is wel heel erg veel...
Ik heb deze in schijf 2 meegepakt, qua rente aantrekkelijk en tot 81% LTV/WOZ.
Horsemenwoensdag 21 augustus 2019 @ 14:43
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:40 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik heb deze in schijf 2 meegepakt, qua rente aantrekkelijk en tot 81% LTV/WOZ.
Begrijpelijk.
Ik heb ook getwijfeld maar toch 1a gepakt. Ik denk dat bij dit project de overige schijven naar verhouding van andere projecten ook nog niet zo slecht zijn.
obligatairewoensdag 21 augustus 2019 @ 14:44
Ik denk (voor wat het waard is.:) ) dat bij dit soort kleine/goedkope appartementen het neerwaarts risico niet zo groot is, er is woningnood en dit is voor velen financieel binnen bereik.
KrekelJapiewoensdag 21 augustus 2019 @ 14:49
quote:
14s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat nu open.
Ik heb hem ondanks de lagere rente toch maar weer meegenomen.
Schijf 1a en 1b inmiddels meer dan vol.
Hopelijk val ik niet buiten de boot O-)

Schijf 1b is maar liefs 34% overschreden.... Dat is wel heel erg veel...
1a staat weer open. mooi uitzicht trouwens
jsuijkerwoensdag 21 augustus 2019 @ 14:50
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:49 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

1a staat weer open
meegenomen
OpDieFietswoensdag 21 augustus 2019 @ 14:54
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:49 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

1a staat weer open
Thanks, heb hem ook nog even in schijf 1A meegenomen.
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 15:05
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:49 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

1a staat weer open. mooi uitzicht trouwens
Gordijntje dicht en je ziet er niets meer van! :)
Net ook mijn bijdrage geleverd in 1A. Hoe zit het nu eigenlijk met het voorkeursrecht van de her investeerders? Ik had deze nog niet kan mijn inschrijving nu weer geannuleerd worden bij een overdaad van her investeerders?
KrekelJapiewoensdag 21 augustus 2019 @ 15:07
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 15:05 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Gordijntje dicht en je ziet er niets meer van! :)
Net ook mijn bijdrage geleverd in 1A. Hoe zit het nu eigenlijk met het voorkeursrecht van de her investeerders? Ik had deze nog niet kan mijn inschrijving nu weer geannuleerd worden bij een overdaad van her investeerders?
Nee wordt niet geannuleerd. Bij inschrijving kan je als betaaloptie 'herinvesteren' kiezen. Dat geldt alleen zolang schijf 1 nog niet volzit
djh77woensdag 21 augustus 2019 @ 15:17
Binnenvaartschip op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-schoemaker-terwal/
Met 1e hypotheek
djh77woensdag 21 augustus 2019 @ 15:50
Rommelig opgemaakte mail van kom over herfinanciering
l7f7z68x7ekc.png
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 16:30
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 15:17 schreef djh77 het volgende:
Binnenvaartschip op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-schoemaker-terwal/
Met 1e hypotheek
Dit bootje met bemanning lijkt me wel een aardige.
Als er een investeerders link beschikbaar is voor Willy hou ik me aanbevolen.
crowdiefunderwoensdag 21 augustus 2019 @ 16:44
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 15:50 schreef djh77 het volgende:
Rommelig opgemaakte mail van kom over herfinanciering
[ afbeelding ]
Zit ik ook in, 1 van mijn eerste projecten. Denk niet dat ik meedoe.
djh77woensdag 21 augustus 2019 @ 17:07
Vervroegde aflossing sig
quote:
Op 16 augustus 2019 is de hypotheek voor project IJsclubstraat 36 A te Rotterdam afgelost
djh77woensdag 21 augustus 2019 @ 17:09
3x 1e hypotheek op newfunding
https://www.newfunding.nl/project/hofstraat-te-roosendaal
Jaco078woensdag 21 augustus 2019 @ 17:14
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 16:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dit bootje met bemanning lijkt me wel een aardige.
Als er een investeerders link beschikbaar is voor Willy hou ik me aanbevolen.
Hier idem. Ziet er redelijk uit. Durf het wel aan voor een basisinleg.
Jaco078woensdag 21 augustus 2019 @ 17:23
quote:
quote:
Bancair herfinancieren kan tzt wel lastig worden ivm de BKR codering. Maar ik vermoed dat dhr over 3-5 jaar opnieuw de crowd opzoekt.
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 17:27
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 17:23 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

[..]

Bancair herfinancieren kan tzt wel lastig worden ivm de BKR codering. Maar ik vermoed dat dhr over 3-5 jaar opnieuw de crowd opzoekt.
Dat denk ik ook. En anders moet er verkocht worden wat met deze LTV ook een optie is om er zonder kleerscheuren af te komen.
zeeland6woensdag 21 augustus 2019 @ 17:29
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 17:14 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Hier idem. Ziet er redelijk uit. Durf het wel aan voor een basisinleg.
geen idee wat ze met dat eerste staatje bedoelen:
Gerealiseerd
leeg
17.550
.....
Rommelig verhaal en nog rommeliger opgeschreven.
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 17:35
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 17:29 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

geen idee wat ze met dat eerste staatje bedoelen:
Gerealiseerd
leeg
17.550
.....
Rommelig verhaal en nog rommeliger opgeschreven.
Als je de begeleidende tekst leest bij deze tabel is het naar mijn idee prima te begrijpen.
zeeland6woensdag 21 augustus 2019 @ 17:42
Het idee van tabellen is dat ze dingen verduidelijken toch. Om uit de tekst te gaan opmaken wat ze in de tabel bedoelen,laat dan maar. Ik zie bovendien een hele foute bkr. Dus ik laat deze gerust aan anderen over.
obligatairewoensdag 21 augustus 2019 @ 17:52
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 17:27 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dat denk ik ook. En anders moet er verkocht worden wat met deze LTV ook een optie is om er zonder kleerscheuren af te komen.
Hij heeft in april voor heter vuren gestaan (wat zal hij het benauwd gehad hebben), maar toen is er ook een oplossing uit de hoge hoed getoverd. Ik maak me over de herfinanciering dan ook niet al te grote zorgen.

NF heeft niet vaak projecten maar ze zien er goed uit o.h.a. c_/
Jaco078woensdag 21 augustus 2019 @ 17:53
Het liefst had ik dat SIG en Newfunding in dezelfde Intersolve omgeving werkten. Helaas is dat niet het geval. Qua cashflow had ik 1 rekening makkelijker gevonden dan 2. Maar dat is een heel andere discussie weer.
obligatairewoensdag 21 augustus 2019 @ 17:55
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 17:53 schreef Jaco078 het volgende:
Het liefst had ik dat SIG en Newfunding in dezelfde Intersolve omgeving werkten.
Ik niet, bij SIG is het soms zo'n chaos dat ik niet meerdere platformen op ťťn wallet zou willen hebben. Nu kan ik de zaak tenminste leegboeken zodra ik duidelijkheid heb.
djh77woensdag 21 augustus 2019 @ 18:00
High-end boutique-club op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/cycledome-strijp-s/
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 18:03
Heb enige maanden geleden bij CrowdPartners mijn eerste project gedaan met Mastbosstraat.
Weten jullie hoe de maandelijkse betalingen hier geregeld zijn? Volgens het contract moet er gisteren betaald zijn, echter ik zie nog niets verschijnen. Is het gebruikelijk bij dit platform dat er later betaald wordt? Zo ja hoeveel dagen na contract datum?
obligatairewoensdag 21 augustus 2019 @ 18:05
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 18:03 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Heb enige maanden geleden bij CrowdPartners mijn eerste project gedaan met Mastbosstraat.
Weten jullie hoe de maandelijkse betalingen hier geregeld zijn? Volgens het contract moet er gisteren betaald zijn, echter ik zie nog niets verschijnen. Is het gebruikelijk bij dit platform dat er later betaald wordt? Zo ja hoeveel dagen na contract datum?

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 18:06
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 18:00 schreef djh77 het volgende:
High-end boutique-club op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/cycledome-strijp-s/
Niets voor mij. Wens de heren veel succes!
NaRegenDeZonwoensdag 21 augustus 2019 @ 18:08
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 18:05 schreef obligataire het volgende:

[..]


Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven

Dank!
Jaco078woensdag 21 augustus 2019 @ 18:10
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 18:00 schreef djh77 het volgende:
High-end boutique-club op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/cycledome-strijp-s/
Veel plek op de begane grond. Vorige week deze al:
https://www.collincrowdfund.nl/happy-bodies-strijp-s/


Ik reserveer mijn euros nu even voor newfunding, scheepje Willy en de nieuwbouw morgen OP Collin om 11 uur.
Faraday01woensdag 21 augustus 2019 @ 19:04
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 12:54 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Hij was zeer populair. Er was echter geen publiekelijk linkje beschikbaar. Hopelijk heb je hem mee kunnen nemen als je dit wenst. Is inmiddels vol.
Heb hem nog mee kunnen nemen :)
tnhbwoensdag 21 augustus 2019 @ 19:11
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 17:29 schreef zeeland6 het volgende:
Rommelig verhaal en nog rommeliger opgeschreven
Op een of ander manier heb ik er (mede daarom) geen goed gevoel bij, mijn eerste reactie was "12 ambachten, 13 ongelukken" (je kunt ook zeggen: gaat niet stilzitten). De panden lijken me ook niet echt courant / universeel inzetbaar, en als hij de regels van de bank zo aan z'n laars lapt dan ga ik toch twijfelen. En je weet het, bij twijfel niet inhalen want daar komen ongelukken van.
zeeland6woensdag 21 augustus 2019 @ 19:27
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 18:03 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Heb enige maanden geleden bij CrowdPartners mijn eerste project gedaan met Mastbosstraat.
Weten jullie hoe de maandelijkse betalingen hier geregeld zijn? Volgens het contract moet er gisteren betaald zijn, echter ik zie nog niets verschijnen. Is het gebruikelijk bij dit platform dat er later betaald wordt? Zo ja hoeveel dagen na contract datum?
ik heb ze weken geleden al gevraagd waar het aflossingsschema bleef, dat wordt binnekort toegevoegd was toen het antwoord, met een staatje met aflossing van het hele project, zonder kosten biigevoegd. Op 20-08 is de eerste termijn vervallen. Het is blijkbaar erg moeilijk om investeerders een aflossingsschema te verstrekken.
ETphonehomewoensdag 21 augustus 2019 @ 19:44
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 19:11 schreef tnhb het volgende:

[..]

Op een of ander manier heb ik er (mede daarom) geen goed gevoel bij, mijn eerste reactie was "12 ambachten, 13 ongelukken" (je kunt ook zeggen: gaat niet stilzitten). De panden lijken me ook niet echt courant / universeel inzetbaar, en als hij de regels van de bank zo aan z'n laars lapt dan ga ik toch twijfelen. En je weet het, bij twijfel niet inhalen want daar komen ongelukken van.
Op basis van de cijfers en de 1e hypotheek zou ik zo'n project normaalgesproken voor EUR 2000 meenemen. Ben nu van plan om voor de helft daarvan in te stappen, panden zijn gedateerd, maar daar is de aanschafprijs ook naar, dus qua zekerheden heb ik er wel vertrouwen in, qua persoon een beetje te veel 12 ambachten 13 ongelukken inderdaad. Vandaar een lager dan normaal bedrag van mijn zijde.
Ook zou er naar mijn mening gezien de hoge huurinkomsten door het soort verhuur een deel afgelost moeten kunnen worden (je mag er vanuit gaan dat de panden "nogal intensief" gebruikt gaan worden, en dan mogen we maar hopen dat dhr. Blom de huurpenningen aanwend voor onderhoud).
Per slot van rekening wordt in de pitch gesteld dat dhr. Blom ruim voldoende inkomsten uit andere bron heeft, dus 20% aflossen gedurende 5 jaar zou toch moeten kunnen.

Slotconclusie: ik twijfel nog even een dagje door mbt dit project.

[ Bericht 7% gewijzigd door ETphonehome op 21-08-2019 19:52:57 ]
Groepfunderwoensdag 21 augustus 2019 @ 21:38
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 14:44 schreef obligataire het volgende:
Ik denk (voor wat het waard is.:) ) dat bij dit soort kleine/goedkope appartementen het neerwaarts risico niet zo groot is, er is woningnood en dit is voor velen financieel binnen bereik.
Er is woningnood, maar niet in Geleen. Ook die stad ligt in een officieel krimpgebied.
obligatairewoensdag 21 augustus 2019 @ 22:33
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 19:44 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Op basis van de cijfers en de 1e hypotheek zou ik zo'n project normaalgesproken voor EUR 2000 meenemen. Ben nu van plan om voor de helft daarvan in te stappen, panden zijn gedateerd, maar daar is de aanschafprijs ook naar, dus qua zekerheden heb ik er wel vertrouwen in, qua persoon een beetje te veel 12 ambachten 13 ongelukken inderdaad. Vandaar een lager dan normaal bedrag van mijn zijde.
Ook zou er naar mijn mening gezien de hoge huurinkomsten door het soort verhuur een deel afgelost moeten kunnen worden (je mag er vanuit gaan dat de panden "nogal intensief" gebruikt gaan worden, en dan mogen we maar hopen dat dhr. Blom de huurpenningen aanwend voor onderhoud).
Per slot van rekening wordt in de pitch gesteld dat dhr. Blom ruim voldoende inkomsten uit andere bron heeft, dus 20% aflossen gedurende 5 jaar zou toch moeten kunnen.

Slotconclusie: ik twijfel nog even een dagje door mbt dit project.
Bewoning door migranten maakt de woning er niet beter op, maar dat valt met een bescheiden budget vanuit de ontvangen huur wel weer op te knappen. Hopelijk blijft de vraag naar arbeidsmigranten komende jaren op peil. Er zijn ook jaren geweest met veel leegstand in deze tak van sport.

Sterk punt van deze aanvraag, naast de zekerheden, is het opgebouwde virtuele vermogen van 185K. Dat is een sterke prikkel voor de ondernemer om geen domme dingen te doen of onnodige risico's te nemen. Dat ligt toch net even anders dan bij ondernemers die geen verhaalbaar vermogen hebben. Zo iemand trekt makkelijk de stekker er uit en dan is het ook meteen einde oefening wat de restschuld betreft.
zeeland6woensdag 21 augustus 2019 @ 23:06
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 22:33 schreef obligataire het volgende:

[..]

Bewoning door migranten maakt de woning er niet beter op, maar dat valt met een bescheiden budget vanuit de ontvangen huur wel weer op te knappen. Hopelijk blijft de vraag naar arbeidsmigranten komende jaren op peil. Er zijn ook jaren geweest met veel leegstand in deze tak van sport.

Sterk punt van deze aanvraag, naast de zekerheden, is het opgebouwde virtuele vermogen van 185K. Dat is een sterke prikkel voor de ondernemer om geen domme dingen te doen of onnodige risico's te nemen. Dat ligt toch net even anders dan bij ondernemers die geen verhaalbaar vermogen hebben. Zo iemand trekt makkelijk de stekker er uit en dan is het ook meteen einde oefening wat de restschuld betreft.
De normen verschuiven wel erg, bij gebrek aan fatsoenlijke projecten.
Stel je vraag eens: had je 5 jaar geleden ook in zo'n project gestapt. Ik denk dat 'men' er in 99% van de gevallen met een grote boog omheen had gelopen. Waarom nu dan wel?
In de pitch staan zaken waar alle lichten toch op rood gaan.......Het is zoeken naar zinssnedes die wel bevallen, en dat tot een pre te verheffen. :|W :?
obligatairedonderdag 22 augustus 2019 @ 00:14
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 23:06 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

De normen verschuiven wel erg, bij gebrek aan fatsoenlijke projecten.
Stel je vraag eens: had je 5 jaar geleden ook in zo'n project gestapt. Ik denk dat 'men' er in 99% van de gevallen met een grote boog omheen had gelopen. Waarom nu dan wel?
In de pitch staan zaken waar alle lichten toch op rood gaan.......Het is zoeken naar zinssnedes die wel bevallen, en dat tot een pre te verheffen. :|W :?
Er staan inderdaad enkele alarmerende zaken in de pitch, met name dat faillissement, maar daar is men open over en het zal deels met de jeugdige leeftijd van deze ondernemer te maken hebben gehad. Ik weet niet of je zoiets iemand tot in lengte der dagen moet nadragen.

5 Jaar geleden bestonden er Łberhaupt nog geen pitches met hypothecaire zekerheden. Ik heb geleerd, ook door deelname aan dit forum, dat zekerheden enorm belangrijk zijn, uiteraard in combinatie met een plausibel verhaal. Dat laatste lijkt hier het geval, al is het wel zo dat ik hier geen groot bedrag in zal investeren. Dus die alarmerende zaken laat ik wel meewegen. Voor de rest is het een kwestie van interpretatie van de gepresenteerde informatie. Bij de een zal het glas eerder halfvol zijn, bij de ander eerder halfleeg. Je moet je wel realiseren denk ik, dat overal wel iets is. Anders gingen ze wel naar een bank.
KrekelJapiedonderdag 22 augustus 2019 @ 08:53
quote:
3 jaar te koop gestaan
https://www.funda.nl/koop(...)0426-hofstraat-41-a/
https://www.viditour-vast(...)kelaardij/4702xk41a/

[ Bericht 2% gewijzigd door KrekelJapie op 22-08-2019 09:21:11 ]
OpDieFietsdonderdag 22 augustus 2019 @ 10:15
quote:
0s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 23:06 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

De normen verschuiven wel erg, bij gebrek aan fatsoenlijke projecten.
Stel je vraag eens: had je 5 jaar geleden ook in zo'n project gestapt. Ik denk dat 'men' er in 99% van de gevallen met een grote boog omheen had gelopen. Waarom nu dan wel?
In de pitch staan zaken waar alle lichten toch op rood gaan.......Het is zoeken naar zinssnedes die wel bevallen, en dat tot een pre te verheffen. :|W :?
Helemaal mee eens.
Jaco078donderdag 22 augustus 2019 @ 11:01
Autoservice staat open op collin. 37% door voorinvesteerders. Meegenomen puur obv de "bouwdepot constructie"
Horsemendonderdag 22 augustus 2019 @ 11:01
Collins Autoservice Markar staan open voor de liefhebbers.
https://www.collincrowdfund.nl/autoservice-markar/

Ik heb hem ook meegenomen.
NaRegenDeZondonderdag 22 augustus 2019 @ 11:08
quote:
14s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 11:01 schreef Horsemen het volgende:
Collins Autoservice Markar staan open voor de liefhebbers.
https://www.collincrowdfund.nl/autoservice-markar/

Ik heb hem ook meegenomen.
Heb hem ook meegenomen i.v.m. zekerheden i.c.m. de 7% rente. De autobranche vind ik wel een minpuntje. Echter overal een aardig project.
Horsemendonderdag 22 augustus 2019 @ 11:14
quote:
0s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 11:08 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Heb hem ook meegenomen i.v.m. zekerheden i.c.m. de 7% rente. De autobranche vind ik wel een minpuntje. Echter overal een aardig project.
En vol.
PONdonderdag 22 augustus 2019 @ 11:16
quote:
0s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 11:08 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Heb hem ook meegenomen i.v.m. zekerheden i.c.m. de 7% rente. De autobranche vind ik wel een minpuntje. Echter overal een aardig project.
En vol ( ik was te laat)
zeeland6donderdag 22 augustus 2019 @ 12:24
Het lijkt nu toch mis te gaan bij de asiatische vrienden op de Dam

In juli informeerden wij u over de vertraging in de betaling van termijn 37 op het project 14353 | Restaurant As**d*m. Voor termijn 37 hebben wij nog geen betaling ontvangen. Termijn 38 hebben wij ook niet kunnen incasseren bij de geldnemer, mevrouw L**g-*u, waardoor ook deze termijn niet aan u kan worden uitbetaald.

In de afgelopen maanden hebben wij u vaker moeten informeren over het uitblijven van een betaling. Vaak konden de termijnen, met enige vertraging, alsnog naar u worden uitbetaald. Ondanks een betaaltoezegging van mevrouw ****-*u hebben wij op dit moment nog geen betaling ontvangen.

Nu betaling van de achterstallige termijnen uitblijft hebben wij het dossier overgedragen aan gerechtsdeurwaarder Flanderijn te Rotterdam ter verdere behandeling. Zodra wij een maandbetaling ontvangen, zullen wij uw verwachte termijnbedrag uiteraard direct naar u overmaken.
KrekelJapiedonderdag 22 augustus 2019 @ 12:37
Bij geldvoorelkaar was een 2e hypotheek bij RNHB niet mogelijk. Bij kapitaalopmaat blijkbaar wel
ML45donderdag 22 augustus 2019 @ 13:02
quote:
1s.gif Op woensdag 21 augustus 2019 17:14 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Hier idem. Ziet er redelijk uit. Durf het wel aan voor een basisinleg.
Ik neem hem niet mee. Wanneer ik lees dat de boot gekocht wordt voor § 145.000 maar een marktwaarde heeft van § 225.000 lees ik al niet meer verder. De lening is nagenoeg 100% ltv. Bij een markt die iets inkrimpt daalt de waarde fors. De rentabiliteit is niet al te fors, veel marge met een lagere prijs en/of minder vracht hebben ze niet. Daarbij is hun vaargebied beperkt tot Nederland en BelgiŽ omdat ze geen Rijn bewijs hebben.
NaRegenDeZondonderdag 22 augustus 2019 @ 13:29
Faillissement Tuk Tuk Holding B.V. Failliet 2.5 Miljoen opgehaald via NPEX.
rockenfellerdonderdag 22 augustus 2019 @ 13:57
quote:
0s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 13:29 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Faillissement Tuk Tuk Holding B.V. Failliet 2.5 Miljoen opgehaald via NPEX.
Pffff. Net ff gelezen. Wat een drama voor de investeerders
BillieCFdonderdag 22 augustus 2019 @ 14:09
quote:
0s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 13:57 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Pffff. Net ff gelezen. Wat een drama voor de investeerders
Ben benieuwd wat daar allemaal mis is gegaan. Paar jaar geleden maakten ze nog 7 ton winst en nu zijn er miljoenen verdampt.
PONdonderdag 22 augustus 2019 @ 15:25
quote:
0s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 14:09 schreef BillieCF het volgende:

[..]

Ben benieuwd wat daar allemaal mis is gegaan. Paar jaar geleden maakten ze nog 7 ton winst en nu zijn er miljoenen verdampt.
Als ik kijk naar de persberichten hadden ze Augustus 2018 dezelfde problemen (liquiditeit) en waren ze toen ook bijna failliet...
NaRegenDeZondonderdag 22 augustus 2019 @ 15:56
quote:
0s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 15:25 schreef PON het volgende:

[..]

Als ik kijk naar de persberichten hadden ze Augustus 2018 dezelfde problemen (liquiditeit) en waren ze toen ook bijna failliet...
Tja dan heb je 14% retour gehad over ruim twee jaar op je investering van je achtergestelde obligaties. Naar de rest kan je fluiten.
De werk maatschappijen zullen wel uit het faillisement verkocht worden zodat er met een schone lei verder geproduceerd kan worden. Als je de luchtvervuiling ziet in Aziatische steden waar die dingen rond rijden is er best markt voor deze e-tuk tuk.

[ Bericht 8% gewijzigd door NaRegenDeZon op 22-08-2019 16:01:47 ]
Jaco078donderdag 22 augustus 2019 @ 16:22
quote:
0s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 13:02 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik neem hem niet mee. Wanneer ik lees dat de boot gekocht wordt voor § 145.000 maar een marktwaarde heeft van § 225.000 lees ik al niet meer verder. De lening is nagenoeg 100% ltv. Bij een markt die iets inkrimpt daalt de waarde fors. De rentabiliteit is niet al te fors, veel marge met een lagere prijs en/of minder vracht hebben ze niet. Daarbij is hun vaargebied beperkt tot Nederland en BelgiŽ omdat ze geen Rijn bewijs hebben.
Aankoop 145k
Hyp 140k
Waarde 175k
Lees die 225k niet terug?
Horsemendonderdag 22 augustus 2019 @ 16:42
quote:
1s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 16:22 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Aankoop 145k
Hyp 140k
Waarde 175k
Lees die 225k niet terug?
Ik heb dit ook gelezen en toevallig uitgeprint. Onder risico stond vanmorgen nog:
quote:
"Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van §140.000,- verkregen op het schip m.s. Willy. Het onroerend goed kent een marktwaarde van §225.000,- op basis van een taxatierapport van oktober 2016. een recent taxatierapport dient voor uitboeking van de lening minimaal de aankoopprijs van het schip als marktwaarde te bevestigen.
Deze tekst is nu, zonder opgave dat er in de pitch aanpassing zijn gedaan, vervangen door:
quote:
Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van § 140.000,- verkregen op het schip m.s. “Willy”. Een recent uitgevoerde taxatie van het m.s. “Willy” door een deskundig scheepvaart Expertise- en Taxatiebureau geeft een handelswaarde aan van § 175.000,-.
Inmiddels zal de nieuwe taxatie wel uitgevoerd zijn en dat is natuurlijk prima echter heeft Collin daarna de pitch dus zitten aanpassen. Collin is kampioen in het achteraf aanpassen van pitches zonder duidelijk te maken wat en waar er iets is aangepast.

Heel vervelend en dan druk ik mij heel netjes uit. :R
NaRegenDeZondonderdag 22 augustus 2019 @ 18:12
quote:
14s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 16:42 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb dit ook gelezen en toevallig uitgeprint. Onder risico stond vanmorgen nog:
[..]

Deze tekst is nu, zonder opgave dat er in de pitch aanpassing zijn gedaan, vervangen door:
[..]

Inmiddels zal de nieuwe taxatie wel uitgevoerd zijn en dat is natuurlijk prima echter heeft Collin daarna de pitch dus zitten aanpassen. Collin is kampioen in het achteraf aanpassen van pitches zonder duidelijk te maken wat en waar er iets is aangepast.

Heel vervelend en dan druk ik mij heel netjes uit. :R
In dit geval niet helemaal met je eens. Deze pitch was/is nog niet officieel op de website te vinden voor de investeerder dus aanpassingen kunnen nog plaats vinden. Immers we kunnen hem officieel nog niet zien. Risico van "stiekem" meekijken met wat er officieel nog niet is?

Ik ben het wel helemaal met je eens als de verandering plaats vind in de 48 uurs voorpublicatie.
Jaco078donderdag 22 augustus 2019 @ 18:28
quote:
1s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 18:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

In dit geval niet helemaal met je eens. Deze pitch was/is nog niet officieel op de website te vinden voor de investeerder dus aanpassingen kunnen nog plaats vinden. Immers we kunnen hem officieel nog niet zien. Risico van "stiekem" meekijken met wat er officieel nog niet is?

Ik ben het wel helemaal met je eens als de verandering plaats vind in de 48 uurs voorpublicatie.
Verandering vindt plaats in de 48-uurs periode want hij was inzichtelijk bij toekomstige investeringen.
Horsemendonderdag 22 augustus 2019 @ 19:55
quote:
1s.gif Op donderdag 22 augustus 2019 18:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

In dit geval niet helemaal met je eens. Deze pitch was/is nog niet officieel op de website te vinden voor de investeerder dus aanpassingen kunnen nog plaats vinden. Immers we kunnen hem officieel nog niet zien. Risico van "stiekem" meekijken met wat er officieel nog niet is?

Ik ben het wel helemaal met je eens als de verandering plaats vind in de 48 uurs voorpublicatie.
Bij mijn weten is het bootje vanmorgen online gekomen...
Laten we Collin in dit geval het voordeel van de twijfel geven.

Blijft overeind dat Collin al veel vaker, binnen de 48 uurs periode en zonder dit duidelijk te hebben aangegeven, in pitches aanpassingen heeft doorgevoerd. Ik schat dat ik ongeveer 1,5 jaar geleden hierover ook al geklaagd heb en tot op heden is het niet beter geworden. Collin kan wat dat betreft een voorbeeld nemen aan GvE.
petercvrijdag 23 augustus 2019 @ 10:00
Op woensdag 21 augustus 2019 12:48 schreef zeeland6 het volgende:

Verbouwing beleggingspand Amsterdam op GVE zonder hyp. zekerheid

https://www.geldvoorelkaa(...)9lv308W-yuBTEqGRvMps

cashflow op het randje
geen hyp. zekerheid
hypotheekverklaring op 2 panden om de lening te dekken

mij te link
Inderdaad niet interessant, zou er enige leegstand ontstaan dan hebben ze gelijk een liquiditeitstekort.

Met dit soort projecten zie je dat de rek er helemaal uit is in Amsterdam.


Gaat zo open, nog ff goed gelezen, laat hem passeren, maar zal zo vol zitten, i guess
djh77vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:05
Nieuwe op sig
https://investeren.sameni(...)m-galjootstraat-27-d
djh77vrijdag 23 augustus 2019 @ 12:07
Ik zie project Venlo niet meer op gve
NaRegenDeZonvrijdag 23 augustus 2019 @ 12:09
quote:
Die jongens hebben van een zwijnenstal een nette woning gemaakt!
Mynheer007vrijdag 23 augustus 2019 @ 13:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 12:09 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Die jongens hebben van een zwijnenstal een nette woning gemaakt!
Dat kun je wel zeggen ja. Zelfs als de markt tegen zit, zullen ze dit nog wel voor een redelijk bedrag van de hand kunnen doen. Ik ga deze proberen mee te pakken.
Mynheer007vrijdag 23 augustus 2019 @ 13:42
Zijn er nog mensen van plan deze mee te pakken?

https://www.newfunding.nl/project/hofstraat-te-roosendaal
Thomas88vrijdag 23 augustus 2019 @ 13:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 13:42 schreef Mynheer007 het volgende:
Zijn er nog mensen van plan deze mee te pakken?

https://www.newfunding.nl/project/hofstraat-te-roosendaal
Zeker, pak deze ook mee vanmiddag.
Verhaal kon beter, maar de zekerheden zijn prima in orde.
NaRegenDeZonvrijdag 23 augustus 2019 @ 14:02
Voor wie hier nog wil inleggen moet snel zijn: https://www.capitalcircle(...)ness-nederland-hoorn

Edit: en vol na 3 minuten
Jaco078vrijdag 23 augustus 2019 @ 14:28
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 13:44 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Zeker, pak deze ook mee vanmiddag.
Verhaal kon beter, maar de zekerheden zijn prima in orde.
Same here. Zoals eerder door anderen gezegd: jongen doet van alles en panden niet super courant. Maar lijkt eigen netwerk te hebben en herfinanciering over 5 jaar komt wel goed.

Fitness overigens niet meegenomen en de verbouwing in Amsterdam (lasten en reserveringen is 95% cashflow) ook niet.

[ Bericht 8% gewijzigd door Jaco078 op 23-08-2019 14:33:34 ]
Jaco078vrijdag 23 augustus 2019 @ 14:41
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 12:09 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Die jongens hebben van een zwijnenstal een nette woning gemaakt!
In de pitches op Sig lees ik vaak van een 'vastgoed mentor ' en 'diverse opleidingen en bijscholing'. Wat zijn dat voor clubs/ opleidingen?
NaRegenDeZonvrijdag 23 augustus 2019 @ 14:53
quote:
1s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 14:41 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

In de pitches op Sig lees ik vaak van een 'vastgoed mentor ' en 'diverse opleidingen en bijscholing'. Wat zijn dat voor clubs/ opleidingen?
Het zou me niets verbazen als dit er voor de :7 bij geschreven wordt. Dus dat neem ik altijd maar met een korrel zout.
Als je op dit forum een jaar meegelezen hebt heb je vermoedelijk net zo veel of meer opleidingen en bijscholing.
Aster1Xvrijdag 23 augustus 2019 @ 16:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 13:42 schreef Mynheer007 het volgende:
Zijn er nog mensen van plan deze mee te pakken?

https://www.newfunding.nl/project/hofstraat-te-roosendaal
Project staat open.
queposvrijdag 23 augustus 2019 @ 16:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 13:38 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Dat kun je wel zeggen ja. Zelfs als de markt tegen zit, zullen ze dit nog wel voor een redelijk bedrag van de hand kunnen doen. Ik ga deze proberen mee te pakken.
En in welke schijf pakken we deze mee? Ik neig naar schijf 2 tegen 6%.
Jaco078vrijdag 23 augustus 2019 @ 16:19
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 16:08 schreef quepos het volgende:

[..]

En in welke schijf pakken we deze mee? Ik neig naar schijf 2 tegen 6%.
Is dat dan o.b.v. zekerheden van onderpand of obv kapitaalkrachtige eigenaren. Waarschijnlijk dat laatste. Ik vermoed dat zij bij een eventuele waardedaling best de hoogste schijven zelf kunnen betalen. Echter blijf ik bij schijf 1. Voor risicovollere investeringen heb ik FNC.
djh77vrijdag 23 augustus 2019 @ 16:58
quote:
1s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 16:19 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Is dat dan o.b.v. zekerheden van onderpand of obv kapitaalkrachtige eigenaren. Waarschijnlijk dat laatste. Ik vermoed dat zij bij een eventuele waardedaling best de hoogste schijven zelf kunnen betalen. Echter blijf ik bij schijf 1. Voor risicovollere investeringen heb ik FNC.
Het is natuurlijk een pre dat alle overige landen niet met hypotheek belast zijn, maar uit de pitch haal ik een beetje dat ze grote stappen willen maken met het uitbreiden van de portefeuille. Ik zie de overige panden ook nog wel belast worden met hypotheek om zo snel nieuwe panden te kopen.
tuiniertjevrijdag 23 augustus 2019 @ 17:25
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 16:08 schreef Aster1X het volgende:

[..]

Project staat open.
en iemand gooit er 60k in
Groepfundervrijdag 23 augustus 2019 @ 18:56
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 17:25 schreef tuiniertje het volgende:

[..]

en iemand gooit er 60k in
Inmiddels §90.000,- toegezegd. Dat is 25%. Ik doe overigens ook mee.
jsuijkervrijdag 23 augustus 2019 @ 19:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 16:58 schreef djh77 het volgende:

[..]

Het is natuurlijk een pre dat alle overige landen niet met hypotheek belast zijn, maar uit de pitch haal ik een beetje dat ze grote stappen willen maken met het uitbreiden van de portefeuille. Ik zie de overige panden ook nog wel belast worden met hypotheek om zo snel nieuwe panden te kopen.
Het overige is garagebox en commercieel.
Hoe makkelijk is het om garageboxen te financieren? Blijft een 'luxe' en de markt zou in theorie flink in kunnen klappen. Hoeveel zou er dan geleend worden (qua ltv?)?
Waarde ervan is natuurlijk ook beperkt dus een enorme klapper voor aankoop zal er niet zijn (min of meer aanbetaling van een nieuw pand).

Vermoed dat er wel nieuwe projecten zullen volgen van deze heren (bij aankoop panden)
queposzaterdag 24 augustus 2019 @ 08:02
Een nieuwe op duurzaaminvesteren

quote:
djh77zaterdag 24 augustus 2019 @ 08:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 augustus 2019 19:39 schreef jsuijker het volgende:
Het overige is garagebox en commercieel.
Hoe makkelijk is het om garageboxen te financieren?
Via crowdfunding is alles mogelijk. Zal een beetje afhankelijk zijn van de waarde of het funding opweegt tegen de kosten van de platformen. Zal bv. via gve kunnen.
Camoglizaterdag 24 augustus 2019 @ 13:56
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 augustus 2019 08:02 schreef quepos het volgende:
Een nieuwe op duurzaaminvesteren
[..]

En ook eentje bij Greencrowd, allebei korte zon-projecten. Pandrecht.
https://greencrowd.nl/pro(...)-greenspread-funding
zeeland6zaterdag 24 augustus 2019 @ 15:02
waar is dat pandje in venlo(?) gebleven op GVE?
djh77zaterdag 24 augustus 2019 @ 17:06
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 augustus 2019 15:02 schreef zeeland6 het volgende:
waar is dat pandje in venlo(?) gebleven op GVE?
Verdwenen. Ging waarschijnlijk niet vlot genoeg (misschien voor ontbindende voorwaarde)
jsuijkerzaterdag 24 augustus 2019 @ 19:19
quote:
0s.gif 0s.gif Op zaterdag 24 augustus 2019 17:06 schreef djh77 het volgende:

[..]

Verdwenen. Ging waarschijnlijk niet vlot genoeg (misschien voor ontbindende voorwaarde)
staat nog bij mijn projecten met nog 22dagen te gaan
jsuijkerzaterdag 24 augustus 2019 @ 19:19
Dubbel
obligatairezondag 25 augustus 2019 @ 08:56
Afgelopen week hebben we een tripje gemaakt naar het bruisende Rotterdam. Ik had nog een incentive tegoed van 91 Spices (heerlijk Indiaas gegeten aldaar) en in en bij de Markthal ook nog de zaken Avocado Lounge en Madam Chen van Joost Hu bezocht. Met moeders en schoonmoeders gesproken (ze werken allemaal volop mee) en met Joost Hu en zijn team. Volgens mij loopt het daar allemaal naar wens, bij 91 Spices zat het helemaal vol ondanks een 'gewone donderdagavond', de Markthal trekt sowieso veel publiek, en Madam Chen heeft zich ontwikkeld tot een zaak waar vooral de dames zich erg welkom voelen, 80% van de gasten is vrouw c_/ .
Prachtige inrichting trouwens. Joost Hu liet doorschemeren dat hij ook nog eens een avondje speciaal voor de investeerders wilde doen. Ik kom heel zelden in Rotterdam maar ik was heel prettig verrast door de omgeving daar aan de Maas, 'bruisend' is echt niets teveel gezegd, heerlijk uitgaansgebied.
jsuijkerzondag 25 augustus 2019 @ 09:08
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 08:56 schreef obligataire het volgende:
Afgelopen week hebben we een tripje gemaakt naar het bruisende Rotterdam. Ik had nog een incentive tegoed van 91 Spices (heerlijk Indiaas gegeten aldaar) en in en bij de Markthal ook nog de zaken Avocado Lounge en Madam Chen van Joost Hu bezocht. Met moeders en schoonmoeders gesproken (ze werken allemaal volop mee) en met Joost Hu en zijn team. Volgens mij loopt het daar allemaal naar wens, bij 91 Spices zat het helemaal vol ondanks een 'gewone donderdagavond', de Markthal trekt sowieso veel publiek, en Madam Chen heeft zich ontwikkeld tot een zaak waar vooral de dames zich erg welkom voelen, 80% van de gasten is vrouw c_/ .
Prachtige inrichting trouwens. Joost Hu liet doorschemeren dat hij ook nog eens een avondje speciaal voor de investeerders wilde doen. Ik kom heel zelden in Rotterdam maar ik was heel prettig verrast door de omgeving daar aan de Maas, 'bruisend' is echt niets teveel gezegd, heerlijk uitgaansgebied.
Was nog niet op de hoogte van 91spices (geen investeerder) maar lijkt me wel wat, zal eens een poging wagen


Normaal komt trouwens de gve mail met betalingen in de nacht aan maar nog niets ontvangen. Jullie?
TechLightzondag 25 augustus 2019 @ 09:37
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 09:08 schreef jsuijker het volgende:
Normaal komt trouwens de gve mail met betalingen in de nacht aan maar nog niets ontvangen. Jullie?
Bij mij komen ze typisch iets voor 9 uur aan, vandaag nog niks gezien, maar het is nog maar krap 9 uur. Zo strak zit ik er niet bovenop hoor. De betaling moet waarschijnlijk dinsdag komen? Als het mailtje samen met de betaling komt is dat ook prima.
zeeland6zondag 25 augustus 2019 @ 10:53
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 08:56 schreef obligataire het volgende:
Afgelopen week hebben we een tripje gemaakt naar het bruisende Rotterdam. Ik had nog een incentive tegoed van 91 Spices (heerlijk Indiaas gegeten aldaar) en in en bij de Markthal ook nog de zaken Avocado Lounge en Madam Chen van Joost Hu bezocht. Met moeders en schoonmoeders gesproken (ze werken allemaal volop mee) en met Joost Hu en zijn team. Volgens mij loopt het daar allemaal naar wens, bij 91 Spices zat het helemaal vol ondanks een 'gewone donderdagavond', de Markthal trekt sowieso veel publiek, en Madam Chen heeft zich ontwikkeld tot een zaak waar vooral de dames zich erg welkom voelen, 80% van de gasten is vrouw c_/ .
Prachtige inrichting trouwens. Joost Hu liet doorschemeren dat hij ook nog eens een avondje speciaal voor de investeerders wilde doen. Ik kom heel zelden in Rotterdam maar ik was heel prettig verrast door de omgeving daar aan de Maas, 'bruisend' is echt niets teveel gezegd, heerlijk uitgaansgebied.
Je 'we' hebben veel verbetert in Rdam. Wat de markthal betreft: veel ondernemers klagen over te hoge huren, veel bedrijfjes houden het niet vol en verdwijnen binnen een jaar. Vooral na de toeristenzomer zal dit wel weer het geval zijn.
Jaco078zondag 25 augustus 2019 @ 11:15
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 08:56 schreef obligataire het volgende:
Afgelopen week hebben we een tripje gemaakt naar het bruisende Rotterdam. Ik had nog een incentive tegoed van 91 Spices (heerlijk Indiaas gegeten aldaar) en in en bij de Markthal ook nog de zaken Avocado Lounge en Madam Chen van Joost Hu bezocht. Met moeders en schoonmoeders gesproken (ze werken allemaal volop mee) en met Joost Hu en zijn team. Volgens mij loopt het daar allemaal naar wens, bij 91 Spices zat het helemaal vol ondanks een 'gewone donderdagavond', de Markthal trekt sowieso veel publiek, en Madam Chen heeft zich ontwikkeld tot een zaak waar vooral de dames zich erg welkom voelen, 80% van de gasten is vrouw c_/ .
Prachtige inrichting trouwens. Joost Hu liet doorschemeren dat hij ook nog eens een avondje speciaal voor de investeerders wilde doen. Ik kom heel zelden in Rotterdam maar ik was heel prettig verrast door de omgeving daar aan de Maas, 'bruisend' is echt niets teveel gezegd, heerlijk uitgaansgebied.
Staat ook nog op mijn lijstje, van plan op korte termijn eens te bezoeken. Was me ontschoten dat madam chen en avocado van dezelfde eigenaar is.
Hoe reageert men over het algemeen als je aangeeft dat je investeerder bent in hun zaak? Aanname; bij m.n. 91 Spices zullen ze blij zijn, investeerders ontvangen immers een diner.
obligatairezondag 25 augustus 2019 @ 11:29
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 11:15 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Staat ook nog op mijn lijstje, van plan op korte termijn eens te bezoeken. Was me ontschoten dat madam chen en avocado van dezelfde eigenaar is.
Hoe reageert men over het algemeen als je aangeeft dat je investeerder bent in hun zaak? Aanname; bij m.n. 91 Spices zullen ze blij zijn, investeerders ontvangen immers een diner.
Ik kan niet anders zeggen dan dat we heel gastvrij ontvangen werden. In eerste instantie bij de Avocadozaak in de markthal, waar op dat moment mevrouw Hu sr. aan het werk was. In het Duits konden we ons prima redden :) We kregen een heerlijke smoothie aangeboden en hebben enige tijd gepraat. Erg trots natuurlijk op haar ondernemende zoon. Zij gaf ook wel aan dat er huurders afhaken door de hoge huur. Zelf hebben ze voordeel van de nabijheid van Madam Chen (magnifiek uitzicht op de markthal), waardoor inkoop en bevoorrading goed gecombineerd kunnen worden. Mede daardoor denk ik dat het wel goed komt. Bij Madam Chen hebben we meerdere leidinggevenden gesproken waaronder de beide heren Hu. Ze gaven aan dat de selectie door HCN best wel streng was, ondernemingsplan, etc. Waren ze trots op dat ze daarvoor 'geslaagd' waren.
Van buiten lijkt Madam Chen niet groot maar binnen is het heel uitgebreid met ook aparte ruimtes voor feesten en karaoke. De aankleding is erg gezellig en nogal vrouwelijk qua kleurtinten en zo.

Een paar honderd meter verderop zit 91 Spices aan het Gelderseplein. Ik moet zeggen dat we enige moeite hadden om het snel te vinden, het logo valt vanaf enige afstand niet zo op. Kan ook aan mij liggen:) Maar binnen was het geweldig eten. Ook hier hartelijke ontvangst, we kregen meteen een andere tafel toegewezen toen de bedrijfsleidster (schoonmoeder) hoorde dat we investeerders waren. Ook nog weer een leuk praatje mee gemaakt.

Hier doen we het voor ^O^
Jaco078zondag 25 augustus 2019 @ 11:55
Leuk te horen @obligataire. Daar doen we het inderdaad - ook- voor. :)
jsuijkerzondag 25 augustus 2019 @ 12:03
Sig staat open gaat zoals gebruikelijk hard
Schijf 3 zelfs overschreven
queposzondag 25 augustus 2019 @ 12:08
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 12:03 schreef jsuijker het volgende:
Sig staat open gaat zoals gebruikelijk hard
Schijf 3 zelfs overschreven
Ja, heb hem hier voor de eerste keer bij SIG in schijf 2 meegepakt.
Groepfunderzondag 25 augustus 2019 @ 12:55
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 12:03 schreef jsuijker het volgende:
Sig staat open gaat zoals gebruikelijk hard
Schijf 3 zelfs overschreven
Inmiddels 100% gefinancierd. Ik doe overigens niet mee. §900,- p.m. voor een appartement van 45 m2 in Rotterdam? Dat is dus middenhuur. En dat voor een pand met een marktwaarde van §90.000,-. Just: wow! Maar eerlijk is eerlijk: het ziet er van binnen mooi uit en als investering zal het wel werken. Zowel voor de ondernemer als voor de crowdfunders, gok ik.
Jaco078zondag 25 augustus 2019 @ 12:59
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 12:55 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Inmiddels 100% gefinancierd. Ik doe overigens niet mee. §900,- p.m. voor een appartement van 45 m2 in Rotterdam? Dat is dus middenhuur. En dat voor een pand met een marktwaarde van §90.000,-. Just: wow! Maar eerlijk is eerlijk: het ziet er van binnen mooi uit en als investering zal het wel werken. Zowel voor de ondernemer als voor de crowdfunders, gok ik.
De hoge huur weegt in dit geval zwaarder dan de marktwaarde en / of ingeschatte creditwaardigheid van de debiteur?
ML45zondag 25 augustus 2019 @ 13:06
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 12:59 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

De hoge huur weegt in dit geval zwaarder dan de marktwaarde en / of ingeschatte creditwaardigheid van de debiteur?
Ik heb hem wel meegenomen in zowel 1A als 1B. Mi is het risico beperkt gezien de LTV. Daarnaast zou de huur nog met ruim § 350,- kunnen zakken mocht de markt tegen zitten en dan blijft er nog een positieve cashflow over.
Groepfunderzondag 25 augustus 2019 @ 13:07
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 12:59 schreef Jaco078 het volgende:
[..]
De hoge huur weegt in dit geval zwaarder dan de marktwaarde en / of ingeschatte creditwaardigheid van de debiteur?
Voor mij persoonlijk? Ja, vandaag wel.
zeeland6zondag 25 augustus 2019 @ 13:17
nog 850,- open in schijf 1B
Jaco078zondag 25 augustus 2019 @ 13:28
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 13:07 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Voor mij persoonlijk? Ja, vandaag wel.
Ok helder. Ik dacht even dat het kwam omdat je te laat was, maar er is nog ruimte. ^O^
Buurman_zondag 25 augustus 2019 @ 13:38
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 09:08 schreef jsuijker het volgende:


Normaal komt trouwens de gve mail met betalingen in de nacht aan maar nog niets ontvangen. Jullie?
Ik heb ook nog steeds geen mailtje van gve ontvangen
samloodzondag 25 augustus 2019 @ 14:05
Hier ook nog niets
InVestEerderzondag 25 augustus 2019 @ 14:21
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 13:38 schreef Buurman_ het volgende:
Ik heb ook nog steeds geen mailtje van gve ontvangen
Normaliter ontvang ik de GVE mail rond 01.15u in de nacht van zaterdag op zondag. Nu nog niets. Maar geen zorgen hŤ, geniet lekker van het mooie weer allemaal!
Thomas88zondag 25 augustus 2019 @ 14:36
Geen updates over gehad van Geldvoorelkaar, maar bij project Pata Negra zie ik inmiddels staan bij de updates 'Minnelijke schuldsanering'. Gaan we weer ..

Ondanks een partner die destijds meetekende en 36k die in inventaris en computers is gestoken, je zou zeggen dat het laatste toch nog wel genoeg op moet brengen om grotendeels de openstaande 15k te betalen. Maar die spullen zijn natuurlijk weer 'verdwenen'.
Jaco078zondag 25 augustus 2019 @ 14:41
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 14:36 schreef Thomas88 het volgende:
Geen updates over gehad van Geldvoorelkaar, maar bij project Pata Negra zie ik inmiddels staan bij de updates 'Minnelijke schuldsanering'. Gaan we weer ..

Ondanks een partner die destijds meetekende en 36k die in inventaris en computers is gestoken, je zou zeggen dat het laatste toch nog wel genoeg op moet brengen om grotendeels de openstaande 15k te betalen. Maar die spullen zijn natuurlijk weer 'verdwenen'.
Dat is vaak waarom ik weinig waarde hecht aan verpanding van huidige en toekomstige inventaris/ pandrecht. Het waardevolle spul is weg voordat de deurwaarder of curator komt.
obligatairezondag 25 augustus 2019 @ 16:03
quote:
1s.gif Op zondag 25 augustus 2019 14:41 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Dat is vaak waarom ik weinig waarde hecht aan verpanding van huidige en toekomstige inventaris/ pandrecht. Het waardevolle spul is weg voordat de deurwaarder of curator komt.
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 14:36 schreef Thomas88 het volgende:
Geen updates over gehad van Geldvoorelkaar, maar bij project Pata Negra zie ik inmiddels staan bij de updates 'Minnelijke schuldsanering'. Gaan we weer ..

Ondanks een partner die destijds meetekende en 36k die in inventaris en computers is gestoken, je zou zeggen dat het laatste toch nog wel genoeg op moet brengen om grotendeels de openstaande 15k te betalen. Maar die spullen zijn natuurlijk weer 'verdwenen'.
In dit geval heb ik er niet zoveel moeite mee. Ik denk dat ze het echt niet konden betalen gezien de correspondentie die er was. Inzet van de deurwaarder heeft in dit geval geen meerwaarde lijkt mij.......
Faraday01zondag 25 augustus 2019 @ 16:10
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 16:03 schreef obligataire het volgende:

[..]

[..]

In dit geval heb ik er niet zoveel moeite mee. Ik denk dat ze het echt niet konden betalen gezien de correspondentie die er was. Inzet van de deurwaarder heeft in dit geval geen meerwaarde lijkt mij.......
Ik kan er niet over oordelen, omdat GvE het niet nodig vindt om de investeerders te informeren wat de minnelijke schuldsanering in houdt :N

[ Bericht 1% gewijzigd door Faraday01 op 25-08-2019 16:17:37 ]
Jaco078zondag 25 augustus 2019 @ 16:13
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 16:03 schreef obligataire het volgende:

[..]


[..]

In dit geval heb ik er niet zoveel moeite mee. Ik denk dat ze het echt niet konden betalen gezien de correspondentie die er was. Inzet van de deurwaarder heeft in dit geval geen meerwaarde lijkt mij.......
Deurwaarder en curator benoemde ik in algemene zin, niet specifiek dit dossier (dossier is mij verder onbekend).
escortmk2zondag 25 augustus 2019 @ 17:08
In het kader van het delen van ervaringen met incentives: Thrill Grill in Haarlem is ook een aanrader, mooie producten en goede service. Kreeg de indruk dat ze ook goede zaken doen op het terras en dus niet alleen afhankelijk zijn van de hamburgers. Kan natuurlijk ook aan het mooie weer gelegen hebben.
obligatairezondag 25 augustus 2019 @ 17:34
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 17:08 schreef escortmk2 het volgende:
In het kader van het delen van ervaringen met incentives: Thrill Grill in Haarlem is ook een aanrader, mooie producten en goede service. Kreeg de indruk dat ze ook goede zaken doen op het terras en dus niet alleen afhankelijk zijn van de hamburgers. Kan natuurlijk ook aan het mooie weer gelegen hebben.
Dat is een goede tip, ook daar was een smakelijke incentive beloofd. Nu zou ik niet zo gauw helemaal naar Haarlem rijden voor een incentive, maar misschien is een gecombineerd dagje uit in Haarlem ook de moeite. Oud centrum, musea.......

SPOILER
Bij investeringen van § 500,- tot § 1.000,- ontvangt u een burgermenu naar keuze in de vestiging in Haarlem
Bij investeringen van § 1.000,- tot § 2.000,- ontvangen we u graag voor een diner voor 2 in de vestiging in Haarlem
Bij investeringen van § 2.000,- of meer ontvangen we u graag voor een diner voor 4 in de vestiging in Haarlem
djh77zondag 25 augustus 2019 @ 18:50
Nog geen mail van gve over de aankomende betaling van dinsdag. Zal de mailserver het begeven hebben?
Thomas88zondag 25 augustus 2019 @ 23:35
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 16:03 schreef obligataire het volgende:

[..]

[..]

In dit geval heb ik er niet zoveel moeite mee. Ik denk dat ze het echt niet konden betalen gezien de correspondentie die er was. Inzet van de deurwaarder heeft in dit geval geen meerwaarde lijkt mij.......
Op basis van welke informatie heeft u er niet zoveel moeite mee ?

Laatste bericht dat ik gehad heb :
SPOILER
In maart 2019 hebben wij u geÔnformeerd over de betaalafspraak welke is gemaakt voor project 10782 | Pata Negra. Onderdeel van deze afspraak is dat de maandtermijnen regulier worden voldaan. Voor termijn 46 ontvingen wij een storno terug. De vertraging in de betaling van deze termijn zou nog te maken hebben met de verhuizing. De betaling voor deze termijn hebben wij echter niet ontvangen. Voor de termijn 47 ontvingen wij ook een storno terug. Deze termijn kunnen wij dan ook niet aan u uitbetalen.
Volgende bericht van Geldvoorelkaar is waarschijnlijk "Het schuldhulpverleningstraject is uiteindelijk zonder resultaat gestaakt. Gezien de grote schuldenlast heeft de debiteur een beroep gedaan op de WSNP. Deze aanvraag zal vermoedelijk in * of * door de rechtbank worden behandeld."

Ik snap dat de schuldenaar niet meer kan betalen, maar de mee-tekende partner daar hebben we nog helemaal niks van gehoord. En het is raar dat er bij opstart 47k nodig is voor inventaris, computers en voorraad en bij het beŽindigen van de onderneming is er niks meer.
Deze manier van afhandelen kan ook echt alleen bij crowdfunding, kom je bij een lening van de bank niet mee weg.
obligatairezondag 25 augustus 2019 @ 23:57
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 23:35 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Op basis van welke informatie heeft u er niet zoveel moeite mee ?

Volgende bericht van Geldvoorelkaar is waarschijnlijk "Het schuldhulpverleningstraject is uiteindelijk zonder resultaat gestaakt. Gezien de grote schuldenlast heeft de debiteur een beroep gedaan op de WSNP. Deze aanvraag zal vermoedelijk in * of * door de rechtbank worden behandeld."

Ik snap dat de schuldenaar niet meer kan betalen, maar de mee-tekende partner daar hebben we nog helemaal niks van gehoord. En het is raar dat er bij opstart 47k nodig is voor inventaris, computers en voorraad en bij het beŽindigen van de onderneming is er niks meer.
Deze manier van afhandelen kan ook echt alleen bij crowdfunding, kom je bij een lening van de bank niet mee weg.
Zie onderstaande.

Ik denk dat de dame genoeg voor de kiezen heeft gehad. Die laatste paar tientjes heb ik afgeschreven en ik vind het niet nodig dat ze een deurwaarder op hun dak krijgen.

De laptop en kastjes met een dagwaarde van 50 euro mogen ze van mij ook houden.

SPOILER
Geachte investeerders,

Afgelopen anderhalf jaar is er privť veel gebeurd, waaronder mijn echtgenoot die ziek is geworden.
Hierdoor ben ik in een situatie terechtgekomen dat het heel lastig is geworden om mijn winkel Pata
Negra te runnen en tegelijk voor mijn echtgenoot te zorgen. Inmiddels heeft hij ook zijn baan
verloren en heeft hij een groot deel van zijn inkomen verloren. De laatste maanden ben ik maar de
helft van de week open om voor hem te kunnen zorgen wat zorgt voor minder klanten en minder
omzet, maar alle vaste lasten gaan wel door. Tegelijkertijd is de catering voor particulieren en koken
op locatie hard gegroeid en werk ik elk weekend door. Ik ben hierdoor 7 dagen per week of aan het
werk of voor mijn echtgenoot aan het zorgen. Het wordt dan ook voor mij steeds moeilijker om het
vol te houden. Ik heb uiteindelijk de beslissing genomen (in overleg met de huurbaas) om te stoppen
met de winkel en vanaf 1 april verder te gaan met catering en koken op locatie. Dit zorgt ervoor dat
ik van de meeste vaste lasten af ben, kan ik makkelijker aan mijn betalingsverplichtingen voldoen
(investeerders Geldvoorelkaar.nl) en heb ik meer vrije tijd om mijn echtgenoot te begeleiden.
De naam Pata Negra Spaanse delicatessen verandert in Pata Negra Catering. Momenteel krijg ik de
meeste opdrachten voor catering binnen via social media en online. Omdat ik hiervan voor 100%
afhankelijk zal zijn krijg ik professionele hulp en advies om meer opdrachten binnen te halen.
Verder wil ik u laten weten dat stoppen met de winkel geen overhaaste beslissing is geweest. Ik heb
er tenslotte 6 jaar lang hard aan gewerkt. Ik wil dan ook alle investeerders bedanken voor het
vertrouwen gesteld in mij.

Met vriendelijke groet,
Soli Avila Lama
Thomas88maandag 26 augustus 2019 @ 00:28
quote:
Zie onderstaande.

Ik denk dat de dame genoeg voor de kiezen heeft gehad. Die laatste paar tientjes heb ik afgeschreven en ik vind het niet nodig dat ze een deurwaarder op hun dak krijgen.

De laptop en kastjes met een dagwaarde van 50 euro mogen ze van mij ook houden.

SPOILER
Geachte investeerders,

Afgelopen anderhalf jaar is er privť veel gebeurd, waaronder mijn echtgenoot die ziek is geworden.
Hierdoor ben ik in een situatie terechtgekomen dat het heel lastig is geworden om mijn winkel Pata
Negra te runnen en tegelijk voor mijn echtgenoot te zorgen. Inmiddels heeft hij ook zijn baan
verloren en heeft hij een groot deel van zijn inkomen verloren. De laatste maanden ben ik maar de
helft van de week open om voor hem te kunnen zorgen wat zorgt voor minder klanten en minder
omzet, maar alle vaste lasten gaan wel door. Tegelijkertijd is de catering voor particulieren en koken
op locatie hard gegroeid en werk ik elk weekend door. Ik ben hierdoor 7 dagen per week of aan het
werk of voor mijn echtgenoot aan het zorgen. Het wordt dan ook voor mij steeds moeilijker om het
vol te houden. Ik heb uiteindelijk de beslissing genomen (in overleg met de huurbaas) om te stoppen
met de winkel en vanaf 1 april verder te gaan met catering en koken op locatie. Dit zorgt ervoor dat
ik van de meeste vaste lasten af ben, kan ik makkelijker aan mijn betalingsverplichtingen voldoen
(investeerders Geldvoorelkaar.nl) en heb ik meer vrije tijd om mijn echtgenoot te begeleiden.
De naam Pata Negra Spaanse delicatessen verandert in Pata Negra Catering. Momenteel krijg ik de
meeste opdrachten voor catering binnen via social media en online. Omdat ik hiervan voor 100%
afhankelijk zal zijn krijg ik professionele hulp en advies om meer opdrachten binnen te halen.
Verder wil ik u laten weten dat stoppen met de winkel geen overhaaste beslissing is geweest. Ik heb
er tenslotte 6 jaar lang hard aan gewerkt. Ik wil dan ook alle investeerders bedanken voor het
vertrouwen gesteld in mij.

Met vriendelijke groet,
Soli Avila Lama
Nadien nog iets gehoord over de situatie van haar ?
obligatairemaandag 26 augustus 2019 @ 09:10
quote:
0s.gif Op maandag 26 augustus 2019 00:28 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Nadien nog iets gehoord over de situatie van haar ?
Bel haar of GvE op, zou ik zeggen. Je hebt dezelfde mails gehad als ik vermoed ik.
Horsemenmaandag 26 augustus 2019 @ 11:02
Voor de eventuele liefhebbers staat bij Collin (direct) https://www.collincrowdfund.nl/de-huischmeesters-b-v/ nu open.

Zelf overigens niet meegenomen.
djh77maandag 26 augustus 2019 @ 11:12
Overlijdensbericht project ivm
SPOILER
U heeft geÔnvesteerd in NOE damesschoenen. Wij zijn door het bedrijf op de hoogte gebracht van het onverwacht overlijden van de directeur


[ Bericht 26% gewijzigd door djh77 op 26-08-2019 11:21:17 ]
flexionmaandag 26 augustus 2019 @ 11:12
quote:
0s.gif Op maandag 26 augustus 2019 11:12 schreef djh77 het volgende:
Overlijdensbericht project ivm
[..]

Graag in spoiler
crowdiefundermaandag 26 augustus 2019 @ 11:25
Ja, dat is verdrietig nieuws. Eens kijken hoe dat afloopt.
escortmk2maandag 26 augustus 2019 @ 11:31
Vervelend bericht inderdaad.

Is overigens al 6 weken geleden overleden, verwacht dat het bedrijf wel gewoon door blijft lopen, naast de betrokkene zijn er nog 2 leningnemers actief.
NaRegenDeZonmaandag 26 augustus 2019 @ 11:37
quote:
12s.gif Op maandag 26 augustus 2019 11:31 schreef escortmk2 het volgende:
Vervelend bericht inderdaad.

Is overigens al 6 weken geleden overleden, verwacht dat het bedrijf wel gewoon door blijft lopen, naast de betrokkene zijn er nog 2 leningnemers actief.
Zeker een triest bericht. Dit waren de zekerheden.

SPOILER
Zekerheden
De ondernemers zijn individueel hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag van de lening.

Naast de lening via Investormatch en de financiering door de eigenaren, heeft het bedrijf geen andere langlopende schulden. Er vinden de komende jaren geen aflossingen plaats op de leningen van de eigenaren.

- Willy Heerkens is gehuwd, heeft twee kinderen, een eigen huis met overwaarde en een privť portefeuille in beleggingen.
- Mary Heerkens is samenwonend, heeft geen kinderen, een huis met overwaarde en een privť portefeuille in beleggingen.
- Jan Stabel is ongehuwd en heeft drie kinderen, een nieuwe eigen woning in aanbouw zonder hypotheek en een privť portefeuille in beleggingen.
Om het een en ander niet hopeloos ingewikkeld te maken doordat de heer Stapel toch wel een belangrijke zekerheid was in de lening, lijkt het mij het verstandigste de lening in zijn geheel af te lossen en indien er nog geld nodig is, een nieuwe lening uit te schrijven.
obligatairemaandag 26 augustus 2019 @ 12:03
quote:
0s.gif Op maandag 26 augustus 2019 11:37 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zeker een triest bericht. Dit waren de zekerheden.

SPOILER
Zekerheden
De ondernemers zijn individueel hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag van de lening.

Naast de lening via Investormatch en de financiering door de eigenaren, heeft het bedrijf geen andere langlopende schulden. Er vinden de komende jaren geen aflossingen plaats op de leningen van de eigenaren.

- Willy Heerkens is gehuwd, heeft twee kinderen, een eigen huis met overwaarde en een privť portefeuille in beleggingen.
- Mary Heerkens is samenwonend, heeft geen kinderen, een huis met overwaarde en een privť portefeuille in beleggingen.
- Jan Stabel is ongehuwd en heeft drie kinderen, een nieuwe eigen woning in aanbouw zonder hypotheek en een privť portefeuille in beleggingen.
Om het een en ander niet hopeloos ingewikkeld te maken doordat de heer Stapel toch wel een belangrijke zekerheid was in de lening, lijkt het mij het verstandigste de lening in zijn geheel af te lossen en indien er nog geld nodig is, een nieuwe lening uit te schrijven.
De twee vennoten zullen sowieso de erfgenamen van JS moeten uitkopen dus zal er geld op tafel moeten komen, de schuld IVM zal daarin verrekend moeten worden.
Een nieuwe crowdfunding lijkt mij ook een logische weg of er moet zich een andere financier aandienen. Afhankelijk van de resultaten van NOE wil ik er nog wel eens over denken of ik weer inschrijf.
zeeland6maandag 26 augustus 2019 @ 12:16
vraagje: hoe werkt dat met die spoilers ? (en waarom)
djh77maandag 26 augustus 2019 @ 12:18
Tabakzaak op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/huize-van-lookeren/
Jaco078maandag 26 augustus 2019 @ 12:28
quote:
0s.gif Op maandag 26 augustus 2019 12:16 schreef zeeland6 het volgende:
vraagje: hoe werkt dat met die spoilers ? (en waarom)
De spoiler is het oogje met het streepje erdoorheen. Je maakt daarmee stukken tekst onzichtbaar voor niet-fok-gebruikers. Meer persoonlijke of privacy gevoelige info wordt daar geplaatst.
djh77maandag 26 augustus 2019 @ 12:28
Nieuwe op sig
https://investeren.sameni(...)erdam-dickenslaan-29
Gijsbertusmaandag 26 augustus 2019 @ 12:31
quote:
0s.gif Op zondag 25 augustus 2019 11:29 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik kan niet anders zeggen dan dat we heel gastvrij ontvangen werden. In eerste instantie bij de Avocadozaak in de markthal, waar op dat moment mevrouw Hu sr. aan het werk was. In het Duits konden we ons prima redden :) We kregen een heerlijke smoothie aangeboden en hebben enige tijd gepraat. Erg trots natuurlijk op haar ondernemende zoon. Zij gaf ook wel aan dat er huurders afhaken door de hoge huur. Zelf hebben ze voordeel van de nabijheid van Madam Chen (magnifiek uitzicht op de markthal), waardoor inkoop en bevoorrading goed gecombineerd kunnen worden. Mede daardoor denk ik dat het wel goed komt. Bij Madam Chen hebben we meerdere leidinggevenden gesproken waaronder de beide heren Hu. Ze gaven aan dat de selectie door HCN best wel streng was, ondernemingsplan, etc. Waren ze trots op dat ze daarvoor 'geslaagd' waren.
Van buiten lijkt Madam Chen niet groot maar binnen is het heel uitgebreid met ook aparte ruimtes voor feesten en karaoke. De aankleding is erg gezellig en nogal vrouwelijk qua kleurtinten en zo.

Een paar honderd meter verderop zit 91 Spices aan het Gelderseplein. Ik moet zeggen dat we enige moeite hadden om het snel te vinden, het logo valt vanaf enige afstand niet zo op. Kan ook aan mij liggen:) Maar binnen was het geweldig eten. Ook hier hartelijke ontvangst, we kregen meteen een andere tafel toegewezen toen de bedrijfsleidster (schoonmoeder) hoorde dat we investeerders waren. Ook nog weer een leuk praatje mee gemaakt.

Hier doen we het voor ^O^
Ik ben zo'n 3 maanden geleden ook bij 91spices geweest als investeerder, is bij mijn vriendin zowat om de hoek.
Heerlijk gegeten, warm ontvangst en uiteindelijk hoefden we de drankjes/ gerechten naast de incentive ook niet af te rekenen. Ik ga zeker nog een keer terug.
Het is van buitenaf niet zo snel te vinden, je moet even daar de oude haven in. Het zit op een nieuwe locatie, net als Lot en Daan (ook via HCN).
Verder is Rotterdam al een aardige tijd booming voor de Horeca. Een groot gedeelte van mijn HCN portefeuille is gevestigd in Rotterdam.
Jaco078maandag 26 augustus 2019 @ 12:35
Nieuwe SIG woensdag. Amsterdam.
https://investeren.sameni(...)erdam-dickenslaan-29
zeeland6maandag 26 augustus 2019 @ 12:40
gve

De e-mail bij de verzamelbetaling van 27-8-2019 wordt een dag later verstuurd dan gebruikelijk. U ontvangt de e-mail naar verwachting vanavond of morgen. De verzamelbetaling wordt, zoals gebruikelijk, vanavond of morgen (26 of 27 augustus) op uw rekening bijgeschreven.
Red_arrowmaandag 26 augustus 2019 @ 13:36
Had ik ook al gezien, zoveel moeite is het toch niet om even een email te sturen. Nu moet je weer perse naar de website om te kijken waarom hij vertraagd is.
djh77maandag 26 augustus 2019 @ 13:43
quote:
0s.gif Op maandag 26 augustus 2019 12:40 schreef zeeland6 het volgende:
gve

De e-mail bij de verzamelbetaling van 27-8-2019 wordt een dag later verstuurd dan gebruikelijk. U ontvangt de e-mail naar verwachting vanavond of morgen.
Is het dan niet 2 dagen later?
CFrealistmaandag 26 augustus 2019 @ 16:53
SPOILER
Meneer R..nsink van de dierenwinkel op KOM heeft zijn oorspronkelijke toezegging om per september de terugbetaling weer op te pakken inmiddels vooruit geschoven naar eind oktober (rente) en eind november (ook weer aflossingen). Daarbij bedankt hij voor ons geduld, wat bij mij langzamerhand wel op begint te raken. Benieuwd of hij ook de achterstallige rente meeneemt...
Jaco078maandag 26 augustus 2019 @ 17:49
Zojuist FNC-betaling ontvangen. Beetje als verwacht. 10% minder, trekt meestal nog ietsje bij.
djtiesto8maandag 26 augustus 2019 @ 18:16
quote:
1s.gif Op maandag 26 augustus 2019 17:49 schreef Jaco078 het volgende:
Zojuist FNC-betaling ontvangen. Beetje als verwacht. 10% minder, trekt meestal nog ietsje bij.
Het maandelijkse bedrag valt bij mij op het eerste gezicht mee (zo'n 98% t.o.v. de geplande betalingen, rekening houdend met dat leningen >90 dagen vertraging niets meer betalen). Dit komt echter o.a. door de vervroegde aflossing op FNC "Nieuw Seizoen Boomkwekerij"

SPOILER
Boomkwekerij Het Binnen B.V. uit Lienden
Voor degenen die aan dit project hebben deelgenomen, is het nieuwe aflossingsschema hier te vinden. https://www.fundingcircle.com/nl/investor/portfolio/23053
Crowdfunder99maandag 26 augustus 2019 @ 19:08
quote:
1s.gif Op maandag 26 augustus 2019 17:49 schreef Jaco078 het volgende:
Zojuist FNC-betaling ontvangen. Beetje als verwacht. 10% minder, trekt meestal nog ietsje bij.
Hier ook ontvangen. Valt best wel tegen, mis nog ongeveer 20%, meestal is het rond de 15%. En dan te bedenken dat er in dit maandbedrag mogelijk nog late betalingen van vorige maand zitten :(.

De recovery afdeling is denk ik op vakantie, ze krijgen het nog behoorlijk druk. Deze ontwikkeling is voor mij in elk geval reden de investeringen bij FNC te matigen/terug te brengen.
zeeland6maandag 26 augustus 2019 @ 20:02
Ik heb de allereerste betaling van FNC ontvangen. Het is maar 85% voor allemaal nieuwe projecten (B/C). Dit beloofd weinig goeds en hou dan ook gelijk voorlopig op met inleggen.
Horsemenmaandag 26 augustus 2019 @ 20:16
quote:
0s.gif Op maandag 26 augustus 2019 20:02 schreef zeeland6 het volgende:
Ik heb de allereerste betaling van FNC ontvangen. Het is maar 85% voor allemaal nieuwe projecten (B/C). Dit beloofd weinig goeds en hou dan ook gelijk voorlopig op met inleggen.
De eerste betaling van nieuwe projecten zijn vaker een aantal dagen vertraagd. De automatische incasso's moeten dan nog even opgang komen is mijn ervaring.
escortmk2maandag 26 augustus 2019 @ 20:37
OK, we moeten dus gewoon even wachten op de overzichten van FNC, maar de betalingen die gedaan zijn, zijn een dag eerder dan verwacht. Dat dan weer wel.
Jaco078maandag 26 augustus 2019 @ 21:01
quote:
0s.gif Op maandag 26 augustus 2019 20:02 schreef zeeland6 het volgende:
Ik heb de allereerste betaling van FNC ontvangen. Het is maar 85% voor allemaal nieuwe projecten (B/C). Dit beloofd weinig goeds en hou dan ook gelijk voorlopig op met inleggen.
Kijk het even een jaartje aan is mijn tip. Het gemiddelde van de gehele FNC-portefeuille is positief (6 komma nog wat meen ik). Je moet i.m.o. wel structureel slechte projecten pakken wil je een negatief rendement hebben.
ML45maandag 26 augustus 2019 @ 21:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 augustus 2019 08:02 schreef quepos het volgende:
Een nieuwe op duurzaaminvesteren
[..]

en de 3.0 mio zijn direct binnen gehaald. Project bij Greencrowd overigens ook vol.
Crowdfunder87maandag 26 augustus 2019 @ 22:52
SPOILER
29-3-2019 17:40
Geachte investeerders,
Wij hebben in goed overleg met Kapitaal op Maat de laatste tijd alleen rente kunnen betalen.
De maanden april t/m augustus 2019 kunnen we geen betalingen doen, omdat we nu elke euro nodig hebben voor de voorbereiding van het aanleveren van enkele nieuwe supermarktketens. Vanaf September 2019 kunnen we, zoals het er nu uitziet, weer de aflossingen en de rente betalingen voort zetten.
Onlangs hebben we op verzoek van de stichting zekerheden Kapitaal op Maat inzage gegeven omtrent deze nieuwe prospect ’s.
Ook hebben we toen afgesproken dat we u als investeerders maandelijks een update mogen sturen, dit was zelfs wenselijk.
De contracten die gesloten zijn zorgen voor een omzet stijging welke we eigenlijk al in 2018 hadden verwacht binnen te halen, maar contracten met supermarktketens zijn vaak langlopend, waardoor de introductie soms langer duurt als gehoopt en verwacht. Eupet B.V. zal in 2019 een goed jaar beleven en 2020 zal zelfs erg goede cijfers laten zien, doordat de nieuwe prospects pas vanaf september onze producten in de winkel hebben liggen, daardoor verdrievoudigd de omzet in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Eupet B.V.

10-6-2019 13:57
Geachte Investeerders,
Het is fijn om aan te kunnen geven dat Eupet B.V. nog in 2019 start met het leveren aan enkele nieuwe winkelketens. Totaal komen er ruim 1500 verkooppunten bij voor de merken van Eupet B.V.
We zijn nu volop met de voorbereidingen aan het werk, en de leveringen zullen starten in de loop van september 2019.
Zodra deze leveringen starten, kunnen we ook de aflossingen weer doen.
Met vriendelijke groeten,
Eupet B.V.

18-7-2019 0:24
In onze update van 10-06-2019 hebben wij reeds aangegeven dat onze merken in 1500 nieuwe winkels komt te liggen in Europa. Vandaag hebben wij bevestigd gekregen dat dit inderdaad hoogstwaarschijnlijk in september de leveringen aldaar gaan starten. in Juni en Juli 2019 hebben we nog 4 winkel ketens binnen gehaald, totaal met nog eens 5990 winkels, al deze winkels worden vanaf het laatste kwartaal beleverd. We kunnen nu dan ook stellen dat 2019 zorgt voor de groei die Eupet B.V. wenste te gaan doormaken. We kunnen dan ook in het laatste kwartaal de aflossingen hervatten en we willen u allen nu alvast bedanken voor het geduld dat u heeft gehad, maar daardoor kunnen we alles wel tot een succes maken.
Met vriendelijke groeten,
Eupet B.V.

26-8-2019 15:29
In onze update van 18-7-2019 gaven wij aan dat we in september 2019 starten met het leveren aan de eerste twee nieuwe winkelketens. Zoals het er nu uitziet zal dat eind september/begin oktober zijn.
Het betreft dan zelfs al 1600 winkels in Europa. In November/December uiterlijk komen daar nog 3 winkelketens bij met 6500 winkels, dus het wordt lekker druk bij Eupet B.V. We kunnen dan ook, zoals telkens aangegeven, dit jaar herstarten met het betalen van rente-kosten en aflossing. Samen met u als investeerders hebben we dit kunnen bereiken. U heeft geduld gehad, waardoor Eupet B.V. de mogelijkheid kreeg om de zaken rond te maken. In mei 2020 staat Eupet B.V. weer op de Interzoo in NŁrnberg, waar we dan optimaal kunnen laten zien waarmee Eupet B.V. succesvol en uniek is.

petercmaandag 26 augustus 2019 @ 23:09
GVE 19032 Tx24 Textieldiensten *O* w/

SPOILER
U bent een van de investeerders in het project 019032 | Tx24 Textieldiensten. Van dit project zijn reeds 8 termijnen betaald. De overige termijnen (9-24) zijn, conform de aflossingsvoorwaarden, in ťťn keer afgelost. Dit houdt in dat de resterende aflossing (termijn 8+25) + 10 maanden boeterente deze week op uw rekening zal worden bijgeschreven. Lening 019032 is hiermee volledig afgelost.
djh77dinsdag 27 augustus 2019 @ 05:23
Van Meteren vervoer deel II op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/van-meteren-vervoer2/
1e hypotheekrecht zit bij deel I
Horsemendinsdag 27 augustus 2019 @ 05:52
Hier is vannacht de GvE mail met de verzamelbetaling binnen gekomen.
Horsemendinsdag 27 augustus 2019 @ 05:59
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 augustus 2019 05:23 schreef djh77 het volgende:
Van Meteren vervoer deel II op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/van-meteren-vervoer2/
1e hypotheekrecht zit bij deel I
Ik zit in de oude lening daar hou ik het maar even bij. Op de oude lening is pas een paar procent afgelost.
djh77dinsdag 27 augustus 2019 @ 06:37
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 augustus 2019 05:59 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik zit in de oude lening daar hou ik het maar even bij. Op de oude lening is pas een paar procent afgelost.
Hier ook. Erg bijzonder dat beide zaken destijds niet als 1 lening is aangeboden.
Horsemendinsdag 27 augustus 2019 @ 07:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 augustus 2019 06:37 schreef djh77 het volgende:

[..]

Hier ook. Erg bijzonder dat beide zaken destijds niet als 1 lening is aangeboden.
Eens.
Dan had ik hem hoogstwaarschijnlijk ook gewoon meegenomen.
djh77dinsdag 27 augustus 2019 @ 08:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 augustus 2019 07:56 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Eens.
Dan had ik hem hoogstwaarschijnlijk ook gewoon meegenomen.
Zit de lening van januari nog even te kijken. Er werd toen uitgegaan van een (Woz) waarde van 143.000. de (taxatie) waarde nu is 215.000
Horsemendinsdag 27 augustus 2019 @ 08:22
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 augustus 2019 08:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zit de lening van januari nog even te kijken. Er werd toen uitgegaan van een (Woz) waarde van 143.000. de (taxatie) waarde nu is 215.000
In de huidige tijd zou dit wel kunnen kloppen. Er vanuit gaande dat het klopt bevestigd dit de sterkte positie van de 1e lening gevers 8-)