FOK!forum / Brave New World / Iran: Wie? Wat? Waarom?
Grayzaterdag 31 maart 2012 @ 15:22
500px-Iran_%28orthographic_projection%29.svg.png

VS willen oliesancties tegen Iran doorzetten
VS keuren sancties tegen Iran alsnog goed

Naar aanleiding van deze twee berichten op de FOK!frontpage van 31 maart wilde ik wel eens wat meer weten van wat er nu eigenlijk schuilgaat achter de huidige heisa omtrent Iran. Ondanks dat de nieuwsberichten moord en brand schreeuwen over de ambities van Iran om nucleaire wapens te produceren, gaven inlichtingendiensten van de VS in februari 2012 nog aan:
quote:
There is no hard evidence that Iran has decided to build a nuclear bomb.
Dit na herhaaldelijk onderzoek:
quote:
Recent assessments by American spy agencies are broadly consistent with a 2007 intelligence finding that concluded that Iran had abandoned its nuclear weapons program years earlier, according to current and former American officials. The officials said that assessment was largely reaffirmed in a 2010 National Intelligence Estimate, and that it remains the consensus view of America’s 16 intelligence agencies.
En dus vroeg ik me af: Hoe zit dat nou eigenlijk met Iran?

Eerst een stukje geschiedenis van Iran via Wikipedia, waarvan ik in mijn ogen relevante stukken heb geplaatst in onderstaande spoiler:

Geschiedenis:
SPOILER
Geschiedenis van Iran
De geschiedenis van Iran gaat zo'n duizenden jaren terug. Iran (vroeger was Iran een deel van PerziŽ) wordt met recht beschouwd als een van de bakermatten van de beschaving. Het is over de laatste drieduizend jaar door verschillende dynastieŽn bestuurd geweest. Lang niet altijd waren dat inheemse dynastieŽn, maar het land werd ook bestuurd door Griekse, Arabische, Mongoolse of Turkse dynastieŽn.

Iran was vroeger in het westen bekend als PerziŽ, totdat Sjah Reza Pahlavi op 21 maart 1935 officieel aan de internationale gemeenschap vroeg om het land bij de naam Iran te noemen. De naam PerziŽ komt van de Oud-Griekse naam Persis, wat een Griekse naam is voor wat de Perzen over de hele wereld Pars noemden, een streek in het zuiden van Iran. Latere Europese beschavingen namen de naam PerziŽ over. Iran betekent "Land van de AriŽrs".

Iraanse Revolutie
In 1975 kondigde de Sjah een toespraak aan. Hierin vertelde hij dat hij de olie-contracten zou verbreken in 1979 met Amerika en Engeland. Ze zouden beiden de dagprijs moeten betalen voor een vat olie. Dertig jaar lang betaalden Amerika en Engeland een lage prijs voor de olie. Na de aankondigingen van de Sjah hebben Amerika en Engeland zeer waarschijnlijk een deal gesloten met de Ayatollah Khomenei(die uit PerziŽ was verbannen) om terug te keren. In 1979 werd er in Parijs een toespraak gehouden door de Ayatollah. Hierin werd verteld dat als hij aan de macht zou komen, de olieopbrengsten verdeeld zouden worden onder het volk. Verder werd er gezegd dat gas, licht en water gratis zouden worden. Na de toespraak zijn veel studenten de straat op gegaan en zijn daar begonnen met het demonstreren tegen de Sjah. Hierdoor voelde de rest van de bevolking zich opgeroepen en hebben zich erbij aangesloten. Hierdoor ontstond de Islamitische Revolutie.
De revolutie vond plaats in twee fasen. In de eerste fase verdreef een alliantie van liberale, linkse en religieuze groeperingen de sjah. In de tweede fase, vaak de Islamitische Revolutie genoemd, greep ayatollah Ruhollah Khomeini de macht.
De revolutie begon in december 1978, al waren er daarvoor ook diverse protesten geweest. Op 16 januari 1979 vluchtte de sjah naar Egypte. Op 1 februari keerde Khomeini terug uit zijn ballingschap in Frankrijk en hij begon vrij snel de pluralistische revolutie om te vormen naar een streven naar absolute macht voor de geestelijkheid.

Khomeini aan de macht
Toen de Ayatollahs aan de macht kwamen veranderde, het gedeeltelijk verwesterde, PerziŽ in een streng fundamentalistisch-Islamitische samenleving van Shiitische snit. Het eerste wat Ayatollah Khomeini deed, was het arresteren van politieke tegenstanders zoals liberalen, socialisten en communisten. Ook werden religieuze tegenstanders zoals prominente Joden, Soennieten, Christenen, Bahahi en Zartosh (Oud Iraanse Zoroasters) opgepakt. Er werden showprocessen opgevoerd door "aanklager" Ayatollah Khalkhali, een medestander van Khomeini, om de "verraders" te veroordelen. Veel van deze mensen zijn uiteindelijk in gevangenissen en zelfs op straat geŽxecuteerd. Door deze dictatoriale acties kwam opnieuw een vluchtelingenstroom op gang van Iran naar het westen en omliggende landen; nu van tegenstanders van Khomeini.

Iran-Irak-oorlog
In september 1980 brak de Irak-Iranoorlog uit. President Saddam Hoessein van Irak, bevreesd als hij was dat het fundamentalisme over zou waaien naar de sjiitische meerderheid in Irak, maakte van de chaotische en revolutionaire situatie in Iran gebruik om het land binnen te vallen. Het Iraakse leger verwachtte een snelle overwinning, maar kon de zeer gemotiveerde strijders van de Revolutionaire Garde en het nog steeds krachtige Iraanse leger niet verslaan. Het werd een zeer slepende oorlog die tot 1988 zou duren.
In 1986 kwam er een schandaal aan het licht, toen bleek dat de Verenigde Staten van Amerika in het geheim wapens leverde aan Iran. Op die manier probeerden de Amerikanen voor elkaar te krijgen dat sjiitische moslims, via bemiddeling van Iran, in Libanon gegijzelde Amerikanen zouden vrijlaten. Deze affaire stond bekend als de Iran-contra-affaire of Irangate.
In juli 1988 kwam er een einde aan de Iran-Irak-oorlog. De betrekkingen met het Westen werden iets beter. Ze verslechterden echter opnieuw toen ayatollah Khomeini in februari 1989 een fatwa uitsprak tegen de Brits-Indiase auteur Salman Rushdie. Rushdie had zich, volgens Khomeini, in zijn boek De Duivelsverzen beledigend uitgelaten over bepaalde Koran-verzen. Onder Khomeini's opvolger, ayatollah Ali Khamenei werd de fatwa ingetrokken.

Islamitische Republiek na de dood van Khomeini
Op 3 juni 1989 stierf Khomeini. Ayatollah Ali Khamenei, de toenmalige president, volgde Khomeini op als 'Leider van de Revolutie', terwijl de meer pragmatische Ali Akbar Rafsanjani de nieuwe president werd.
Tijdens de Golfoorlog van 1990-1991, veroordeelde het bewind de Iraakse bezetting van Koeweit, maar was het ook tegenstander van de militaire interventie van met name de Verenigde Staten om de Irakezen uit Koeweit te verdrijven (1991). Iran keerde zich blijvend tegen de Amerikaanse aanwezigheid in de Perzische Golf.
In 1997 werd de voor Iraanse begrippen progressieve Mohammad Khatami tot president gekozen, maar hij slaagde er nauwelijks in het land te moderniseren. De Raad van Hoeders en andere conservatieve geestelijken leken het land anno 2006 nog stevig in hun greep te hebben.

Tijdens de verkiezingen van juni 2005 won de conservatieve burgemeester van Teheran Mahmoud Ahmadinejad de presidentsverkiezingen. Hij installeerde een conservatieve regering die op 2 augustus 2005 aantrad. Deze werd herkozen bij de presidentsverkiezingen in 2009, maar dit ging gepaard met heftige protesten, omdat zijn belangrijkste tegenstander Mir-Hossein Mousavi meende dat er sprake was van verkiezingsfraude. Uiteindelijk werden de protesten deels met geweld uit elkaar geslagen
Iran: Land van de AriŽrs. (8>

Tijdslijn:
d5fc4aebe573d8da9d65393117162134.png

Van olieboycots tot computervirussen, van bankieren tot onthouding van nucleaire grondstof; alles lijkt te worden aangewend om Iran de afgelopen jaren te dwarsbomen.

Maar waar gaat het nou eigenlijk ťcht over? Welke belangen spelen mee? Wat valt er te halen? Door wie? Hier een sommering van informatie waar ik tijdens mijn verkenning van deze casus op stuitte:

Olie:
OilIran2.png
Dat Iran olie als belangrijkste exportproduct heeft mag niemand verbazen, zeker gezien de nieuwsberichten over sancties voor landen en instellingen die olie blijven exporteren vanuit Iran. De export van olie uit Iran staat op de 3e plaats van de wereldranglijst, na Rusland en buurland Saudi-ArabiŽ.

Maar hoe zit het met de cijfers? Peakoil.nl schrijft het volgende:
quote:
Feiten en cijfers Iran is volgens de Iraanse cijfers na Saudi-Arabie het land met de grootste oliereserves met 151.2 miljard vaten (10% van de wereldproductie, cijfers van 2010). Het land verhoogde in 2001-2002 haar reservecijfers met 30%. Deels na de vondst van een aantal nieuwe olievelden, deels zonder voldoende uit te kunnen leggen waar die olie vandaan komt. Veel analisten nemen aan dat er politieke motieven achter deze opwaardering schuilen.

Het land produceerde per dag 4,172 miljoen vaten (cijfers van 2009) waarvan het 2,041 (2010) vaten olie per dag exporteert. Iran is daarmee de nummer 3 olie exporteur in de wereld, na Rusland en buurman Saudi Arabie. De olieproductie piekte in 1973 rond de 6 miljoen vaten. Dat heeft verschillende oorzaken. Enerzijds 8 tot 13% daling in productie per jaar in oude velden die over hun piek in productie heen zijn. anderzijds sancties en ongunstige handelsvoorwaarden die verhinderen dat investeringen in de olie-industrie de al jaren afnemende olieproductie opkrikken.

Nog een feit, het land bezit naar eigen zeggen 12 kiloton aan Uranium reserves, dat is bij de huidige techniek het equivalent van 880 miljoen vaten olie. Dat is slechts 0,58% van de geschatte olievoorraden van het land.

Waar gaat de export naartoe Een groot deel van de Iraanse olieexport gaat richting AziŽ (cijfers jan-jun 2011). 62% van haar export ging richting China (22%), Japan (14%), India (13%) en Zuid Korea (10%). De afhankelijkheid is ook omgekeerd erg groot. China importeert 11% van haar olie uit Iran, en is tegenstander van sancties en een groot investeerder in de Iraanse olieindustrie. Sommige landen hebben een nog grotere afhankelijkheid van de Iraanse olieexport. Turkije importeert ruim 50% van haar olie uit Iran, Sri Lanka zelfs 100%.

OilIran3.png

De EU landen die het hardst getroffen worden door een importverbod zijn (cijfers 2011) Griekenland met 20.000 vaten p/d, dat is 14% van de Griekse import. Spanje, met 138.000 vaten p/d, zo’n 13% van de import. ItaliŽ met 183.000 vaten p/d, dat betreft eveneens 13% van de import.
Iran voorziet twee nucleaire grootmachten van olie: China en India. China is door de recente ontwikkelingen gedwongen de helft van haar Iraanse import te vervangen door Russische olie. Twee van de meest bedreigende staten voor de Amerikaanse hegemonie zijn Rusland en China, volgens het Foreign Policy Iniative.
quote:
FPI was founded in response to foreign policy challenges facing the U.S., such as "rising and resurgent powers, including China and Russia"
FPI, opgericht in navolging van PNAC (Project for the New American Century), is een politieke denktank en adviesorgaan van de neoconservatieve stroming binnen de VS, met grote invloed via zijn leden. Ondanks dat de VS nu een Democraat als president heeft, lijkt de oorlogsmachine van de VS weinig van koers veranderd, gezien het handelen in Afghanistan en Irak ten tijde van Obama.

Hierbij wil ik nogmaals wijzen op een stukje geschiedenis van Iran, via Wikipedia:
quote:
In 1975 kondigde de Sjah een toespraak aan. Hierin vertelde hij dat hij de olie-contracten zou verbreken in 1979 met Amerika en Engeland. Ze zouden beiden de dagprijs moeten betalen voor een vat olie. Dertig jaar lang betaalden Amerika en Engeland een lage prijs voor de olie. Na de aankondigingen van de Sjah hebben Amerika en Engeland zeer waarschijnlijk een deal gesloten met de Ayatollah Khomenei(die uit PerziŽ was verbannen) om terug te keren.
De EU landen die momenteel het meest kampen met de economische crisis zijn ook het meest afhankelijk van de import van Iraanse olie: Griekenland, Spanje en ItaliŽ. Zouden die landen failliet gaan, dan stort de Europese economie volledig in.

Stuxnet
16stuxnet_g-popup.jpg
Stuxnet is een computerworm die in 2010 ontdekt werd. Het verspreidde zich via Windows-systemen en richtte zich op hardware van het merk Siemens. Opvallend was dat de geÔnfecteerde systemen zich voornamelijk in Iran bevonden (60%) en dat 5 Iraanse organisaties het doelwit waren, welke verdacht werden onderdeel uit te maken van de infrastructuur voor de verrijking van uranium. Siemens gaf zelf aan dat haar klanten elders geen last hadden ondervonden.

Aanwijzingen duiden volgens de New York Times op betrokkenheid van de VS en Israel bij de 10-maanden durende aanval. Israel had in samenwerking met de VS een simulatieprogramma opgezet in 2004 in het Dimona complex in IsraŽl om eerder geopenbaarde fouten in de centrifuges te testen.

Kapersky Lab stelde dat zo'n aanval niet mogelijk was zonder ondersteuning van een natiestaat. De hoofdonderzoeker van F-Secure ondersteunde deze uitspraak. Kapersky Lab en F-Secure zijn gespecialiseerd in computerbeveiliging.

In BNW loopt een topic over Stuxnet, waar meer info te vinden is over deze worm.

Economie
logo-En.jpg
Iran heeft banken uit het buitenland altijd bewust buitengehouden. Pas sinds kort laat het onder strikte voorwaarden buitenlandse banken toe, dit onder andere om het Islamitisch bankieren (geen rente) te bewaken. Bekende namen als Goldman Sachs en Citibank hebben in 2009 een aanvraag gedaan om zich te vestigen in Iran, maar deze is nog onder behandeling. De Central Bank of the Islamic Republic of Iran houdt zich bezig met het naleven van de monetaire wetten binnen Iran.

Tot 2006 deed ook ABN AMRO zaken met Iran, totdat risico-inschattingen dit afraadde. Dit zou onderdeel uitmaken van het beleid Iran te isoleren van het internationaal financieel systeem. Blijkbaar is dat ook gelukt, aangezien het in Belgie-gevestigde SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) Iraanse banken heeft afgesloten van het wereldwijde financiŽle netwerk.
Dit leidt ertoe dat China en India nu slechts nog olie willen verhandelen voor goud.

Van september 2011 tot januari 2012 is de landelijke munteenheid van Iran, de rial, met 71 procent gedaald. Gezien de berichten van vandaag zal deze trend zich doorzetten en mogelijk nog harder gaan.

Nucleaire ambities
500px-Iranische_Atomenergieorganisation_logo.svg.png
Ondanks dat Iran bij hoog en laag beweert niet geÔnteresseerd te zijn in het ontwikkelen van nucleaire wapens, heeft het wel al de beschikking over het materiaal om er eentje te bouwen. Echter is de techniek hiervoor ook vereist voor het verkrijgen van nucleaire grondstof voor medische doeleinden en onderzoek. Deze techniek hebben ze overigens te danken aan Nederland en Frankrijk; Nederland voor de uitvinding van de centrifuges, Frankrijk voor het verruilen van zwak-verrijkte brandstof, voor sterk-verrijkte brandstof.

BBC legt het hier duidelijk uit:
quote:
How does the nuclear plant at Bushehr fit in?

This reactor was started in the 1970s under the Shah but then put on hold until recently when the Russians finished it. The Russians will provide raw fuel and take away the spent fuel, which could potentially be used to make a plutonium-based nuclear bomb.

Bushehr is technically separate from the issue of enrichment. However, the US says that because Russia is providing the fuel, Iran does not need its own enrichment programme. Iran says that the reactor shows that it does have a civil nuclear power plan and that it needs to develop enrichment to serve this in the longer term.

What about fuel for the Tehran research reactor?

There is a small research reactor in Tehran making medical isotopes, installed by the Americans many years ago. This is running low on fuel, which has previously been provided from abroad. The US, Russia and France proposed taking Iran's stock of low-enriched (3.5%) uranium out of the country and return it as higher-enriched (20%) fuel rods. The idea was to get the low-enriched stock out of Iran and prevent it from being potentially used for a nuclear device.

On 17 May 2010 it was announced in Tehran that, after talks with Turkey and Brazil, Iran had agreed to ship low-enriched uranium to Turkey. However, Iran also said it would continue to enrich other uranium to 20%. Western governments rejected the deal and said it did not solve the basic enrichment issue.

What about Iran's enrichment plant at Qom?

A new and previously secret enrichment plant being built underground near Qom was revealed in 2009. The IAEA said it should have been declared much earlier and is demanding that construction stop. Iran says it broke no rules - there is a dispute about its obligations to the IAEA - and stated that it was constructing the plant in a mountain in order to safeguard its technology from an air attack.

Iran said the plant, known as the Fordo fuel enrichment plant, would enrich uranium up to 5% and would have 3,000 centrifuges.

In June 2011 Iran said the purpose of the plant was to enrich uranium to 20%, as well as carry out research and development.

In January 2012 the IAEA confirmed that Iran had started the production of uranium enriched up to 20% at the plant.
Overigens, het land bezit naar eigen zeggen 12 kiloton aan Uranium reserves, dat is bij de huidige techniek het equivalent van 880 miljoen vaten olie. Dat is slechts 0,58% van de geschatte olievoorraden van het land. Aldus peakoil.nl.

Er wordt wel gesuggereerd dat Iran materiaal en techniek wil verzamelen en dan nťt geen bom te maken, net als India ooit deed. India was schijnbaar jarenlang "slechts een schroevendraaier verwijderd van een nucleair wapen".

Dit alles resulteert nu in de geopolitieke gijzelneming van Iran van dit moment, onder de noemer van nucleaire dreiging, waarvan de inlichtingendiensten van de VS in februari dit jaar nog stelden: "There is no hard evidence that Iran has decided to build a nuclear bomb."

Bronmateriaal:
SPOILER
De vraag die mij overblijft is: als men niet oprecht huiverig is voor een nucleair wapenprogramma in Iran, wat zou dan de daadwerkelijke reden zijn om de druk zo hoog op de ketel te plaatsen?

Misschien nog wel belangrijker: wie heeft de grootste vinger in de pap? Grote boze wolf de Verenigde Staten, vijandige buurman IsraŽl, een liegende Arabische Liga, op geldbeluste bankiers, of zou het toch ťťn grote pot nat zijn?

[ Bericht 0% gewijzigd door Gray op 01-04-2012 09:04:28 ]
Bill_Ezaterdag 31 maart 2012 @ 15:52
Goed topic! Mooie op..

In welke valuta handelt Iran in de olie?
Grayzaterdag 31 maart 2012 @ 16:34
quote:
2s.gif Op zaterdag 31 maart 2012 15:52 schreef Bill_E het volgende:
Goed topic! Mooie op..

In welke valuta handelt Iran in de olie?
Ben vergeten daar naar te kijken, dacht er wel nog aan. Zeker relevant, aangezien het Irak vermoedelijk hun invasie opleverde.

Weet wel dat Sri Lanka, dat 100% leunt op de olie van Iran van de dollar is afgestapt voor oliehandel. Ben nu even mobiel, dus als iemand anders het kan aandragen, dan graag. O-)

En dank je wel! O+
DrunkenBuddhazaterdag 31 maart 2012 @ 17:07
OP is wel een compliment waard inderdaad, bij deze.

Het petro-dollar systeem was inderdaad vermoedelijk de reden van de val en moord op Saddam, dus logisch dat die mogelijkheid ook wordt bekeken wat betreft Iran.
Net zoals ze Khadaffi uit de weg hebben geruimd omdat hij zijn eigen munteenheid wilde beginnen, een gold-backed Dinar.

Maar ik denk zelf niet dat de reden deze keer zo makkelijk ligt eerlijk gezegd, ik denk dat er grotere redenen achter zitten dan louter geld.

Ik heb het citaat al eerder aangehaald:"After a long, hopeless war, people will settle for peace, at almost any price." -Salman Rushdie

Ik denk dat ze ons na de hopeloze tijd die wellicht aan gaat breken(hopelijk niet), ons zo de NWO gaan verkopen(en in de oorlog natuurlijk flink cashen). Klinkt logisch, en strategisch gezien is het een meesterzet. Wie gaat er nu protesteren tegen zo'n oplossing, die een einde maakt aan die uitzichtloze oorlog?
Als de mensen Łberhaupt nog het fut zullen hebben om te protesteren na jaren van voedselschaarste.

Het is sowieso onbegrijpelijk dat de politici van vandaag de dag, die weten wat er speelt, meewerken aan deze haatcampagne tegen Iran, ze weten wat ervan kan komen. Hoe kunnen ze dit nu over hun hart verkrijgen? Op zoveel niveaus, laag en hoog, wordt er meegewerkt. Weten zij dan niet dat ook hun familie(en zijzelf hoogstwaarschijnlijk ook) slachtoffer zal worden van ellende waar ze nu zelf aan meewerken?

Hoe dan ook, het spelletje gaat door als vanouds, en niemand die er iets aan kan of wil doen. Zo lijkt het tenminste, hopelijk is er op de achtergrond wel een balletje aan het rollen...
Bastardzaterdag 31 maart 2012 @ 18:40
Mooie heldere OP Gray!
DontGiveAFokzaterdag 31 maart 2012 @ 20:17
quote:
17s.gif Op zaterdag 31 maart 2012 18:40 schreef Bastard het volgende:
Mooie heldere OP Gray!
Dat wel, mis alleen wel compleet de geschiedenis van het land ...toch wel relevant ;)
Grayzaterdag 31 maart 2012 @ 20:33
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2012 20:17 schreef DontGiveAFok het volgende:

[..]

Dat wel, mis alleen wel compleet de geschiedenis van het land ...toch wel relevant ;)
Dat is een goede inderdaad. Ik zal er morgen aan zitten. :Y
Resistorzaterdag 31 maart 2012 @ 20:36
quote:
2s.gif Op zaterdag 31 maart 2012 15:52 schreef Bill_E het volgende:
Goed topic! Mooie op..

In welke valuta handelt Iran in de olie?
Volgens http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_oil_bourse zo min mogelijk in Dollars.
Blue_Panther_Ninjazaterdag 31 maart 2012 @ 22:22
Toffe topic. *O* _O_

tvp
Biekuhzaterdag 31 maart 2012 @ 23:17
Goede OP!

Ik vermoed al circa 1,5 jaar dat er een oorlog met Iran zal ontstaan, als mijn geheugen mij dient berichten massamedia al zo lang in de trant van "Iran heeft mogelijk een nucleair programma".

Waarom een oorlog met Iran? 100% zeker weten doe ik dat nog niet. Afghanistan, Irak, IsraŽl, etc. staan allang onder controle van the powers that be. Als je hoort wat voor uitspraken de president soms doet met betrekking met joden, holocaust e.d., dan zou je denken dat hij wil dat er oorlog komt.

Wanneer ik hoor over die conflicten in het Midden-Oosten moet ik altijd denken aan ťťn van de laatste protocollen van de Oudere Wijzen van de Priorij van Sion...
Blue_Panther_Ninjazondag 1 april 2012 @ 01:28
Wat is eigenlijk de ware reden dat ze Iran zo graag willen aanvallen?? Nucleaire ambities van de Perzen?WO3 starten?Het feit om petro-dollars te behouden?? :? :')
Zhe-AnGeLzondag 1 april 2012 @ 01:37
Ja eh hallo?
8)7 Het begon met Irak precies hetzelfde.
Gewoon de boel lekker zwart lopen maken, met als reden, straks gratis olie voor Amerika...
nu wat is er nieuw?
Dat ze daarvoor wat burgers doodmaken ach, alles draait toch om geld...
Grayzondag 1 april 2012 @ 09:26
Geschiedenis toegevoegd aan OP.

quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 01:37 schreef Zhe-AnGeL het volgende:
Ja eh hallo?
8)7 Het begon met Irak precies hetzelfde.
Gewoon de boel lekker zwart lopen maken, met als reden, straks gratis olie voor Amerika...
nu wat is er nieuw?
Dat ze daarvoor wat burgers doodmaken ach, alles draait toch om geld...
Olie, geld, strategische positionering tov Rusland en China, of in andere woorden: macht. Olie is slechts een onderdeel van wat de VS te winnen heeft bij een bezetting van Iran.

De VS importeert al langere tijd geen olie meer uit Iran:
quote:
How Much Oil Does America Import?
Currently, my most popular blog post by far is How Much Oil Does America Import?, written back in May 2006, two years ago. I thought it was time to update the figures and see how the U.S. is doing since I first wrote that post.

The U.S. gets its oil from two sources: either it pumps its own oil, called "Field Production" by the Department of Energy, or it imports oil from other countries around the world. In 2000, American commercial field production made up 38.69% of the total supply of crude oil, while imports made up 60.28%. In 2005, when I wrote the last post, those same percentages were 33.67% and 65.84%, respectively. (These numbers are different from what I wrote back in 2006 as adjustments have been made to the official statistics; these types of revisions are normal for economic statistics.) In 2007 (the most recent year), the percentages were 33.72% and 66.19%, respectively. While there has been an extremely slight increase in the amount of oil pumped domestically (0.05%), imports have also increased as well. (The reason why both numbers can increase is because a third number, "supply adjustments," fell.)

In 2007, the U.S. imported a total of 3,656,170 thousand barrels. Of those 3.66 billion barrles, the U.S. imported from a total of 46 different countries. The top 5 importing countries were: Canada (18.61%), Saudi Arabia (14.50%), Mexico (14.07%), Venezuela (11.48%), and Nigeria (10.80%), for a total of 69.47% of all American imports. In contrast, imports from countries six through ten (Angola, Iraq, Algeria, Ecuador, and Kuwait) made up only 17.95% of the total; countries 11 through 46 made up the remaining 12.58%.

Looking at petroleum imports in two other ways...
In 2007, imports from OPEC countries* made up 53.85% of all U.S. imports, compared to the 46.15% from non-OPEC countries. However, this is the exception rather than the rule. Since 1993, when the Energy Information Agency (EIA) started breaking out the statistics, non-OPEC countries have been the dominant exporters ten years out of the past fifteen. The year 2007 was the first time since 2001 that OPEC countries had sold more petroleum to the U.S. than non-OPEC countries.
With respect to the Persian Gulf, those countries** only made up 21.19% of the total imports. This is down slightly, one-half percent, from my 2006 analysis. Note that the U.S. imports no oil from Iran.

Conclusions/Predictions:
Two years ago, I made four points as to how I thought things would go with respect to American oil imports and consumption. We'll look at how good or bad those predictions were:

1. American field production will probably go below 25% of its total annual supply within the next five years.

I think we can write this prediction off; I don't foresee this happening within the next three years (or perhaps even the next ten).

2. In that same time frame, imports will probably be in the high 50s percentage (perhaps 58-59%).

On the other hand, I think this prediction is very much a lock at this time. In fact, I wouldn't be surprised if this number goes back up again, remaining in the 60-65% range.

3. America will continue to seek the majority of its oil from non-OPEC countries, such as Canada and Mexico, if only to avoid being as dependent on OPEC countries as they have been in the past. However, this will probably turn out to be a pipe dream in the long run unless Canadian oil reserve estimates turn out to be near the high end. (Estimates for Canada's proven oil reserves ranges from 4.7 billion barrels (World Oil) to 14.803 billion barrels (BP Statistical Review) to 178.792 billion barrels (Oil & Gas Journal). Obviously, this extremely wide range of guesses shows that no one truly knows how much oil Canada has.)

Since I wrote this, I've gotten a better understanding with respect to Canada's oil reserves. The problem with the Canadian oil sands is that it is made up of a very dense and viscous type of petroleum called bitumen. Bitumen is like molasses at room temperature, and needs heating just to flow. (The tar that we pave roads with is bitumen.) Oil refineries are set up to process certain types of crude oils, and bitumen is normally not one of them. So, while Canada has a lot of proved oil reserves, most of it is not in the form the refineries need to produce products like gasoline. In this respect, the lower reserve amount mentioned above is probably closer to the amount of crude oil Canada actually has. In time, more refineries may convert to take advantage of the Canadian oil sands, but that will probably be a gradual process.

4. Persian Gulf oil, which has ranged between 19.81% and 28.56% of all U.S. imports since 1996, will probably continue to hover in the high teens-low 20s, despite President Bush's goal to cut American consumption of Middle Eastern oil by 75% by 2025, per the latest State of the Union address.

I don't see this forecast changing at all. What President Bush said in 2006 about cutting the amount of Middle Eastern oil America consumes was complete and utter bullshit (and shame on you if you believed him). BTW, shame on you again if you believe either McCain or Cheney that drilling for oil offshore or up in Alaska will make a significant difference. Two reasons: "drop in the bucket" and "long-term projects," neither of which will lower your gas prices. I may post on this in the near future, insha'allah, but in the meantime I recommend that you read John McCain's Oil Scam over at Informed Comment (Juan Cole), and Drilling Our Way to... by Menzie Chinn over at Econbrowser.
Dit vanwege een embargo dat zijn wortels heeft in 1979, sinds het aanstellen van de anti-Amerikaanse Khomeini:
quote:
The 1979 revolution
The 1979 Iranian Revolution, which ousted the pro-American Shah and replaced him with the anti-American Supreme Leader Ayatollah Khomeini, surprised the United States government, its State Department and intelligence services, which "consistently underestimated the magnitude and long-term implications of this unrest".[36] Six months before the revolution culminated, the CIA had produced a report, stating that “Persia is not in a revolutionary or even a "prerevolutionary" situation”[37]
The Islamic revolutionaries wished to extradite and execute the ousted Shah, and Carter refused to give him any further support or help return him to power. The Shah, suffering from cancer, requested entry into the United States for treatment. The American embassy in Tehran opposed the request, as they were intent on stabilizing relations between the new interim revolutionary government of Iran and the United States.[29]
Despite agreeing with the staff of the American embassy, Carter agreed after pressure from Kissinger, Rockefeller, and other pro-Shah political figures. The move was used by the Iranian revolutionaries to justify their claims that the former monarch was an American puppet, and this led to the storming of the American embassy by radical students allied with the Khomeini faction.[29]
Hey, daar zien we de naam Rockefeller plots langskomen. Was hij niet die van de NWO?

Hier wordt de impact van de Iraanse Revolutie op de relaties tussen Iran en de VS nogmaals aangekaart:
quote:
Economic consequences of the Iran hostage crisis
Before the Revolution, the United States was Iran's foremost economic and military partner. This facilitated the modernization of Iran's infrastructure and industry, with as many as 30,000 American expatriates residing in the country in a technical, consulting, or teaching capacity. Some analysts argue that the transformation may have been too rapid, fueling unrest and discontent among an important part of the population in the country and leading to the Revolution in 1979.
After the 1979 seizure of the American Embassy in Tehran, the United States froze about $12 billion in Iranian assets, including bank deposits, gold and other properties. According to American officials, most of those were released in 1981 as part of the deal to release the hostages. Some assets—Iranian officials say $10 billion, U.S. officials say much less—remain frozen, pending resolution of legal claims arising from the Revolution.
Commercial relations between Iran and the United States are restricted by American sanctions and consist mainly of Iranian purchases of food, spare parts, and medical products as well as American purchases of carpets and food. Sanctions originally imposed in 1995 by President Bill Clinton were renewed by President Bush, who cited the "unusual and extraordinary threat" to American national security posed by Iran. The 1995 executive orders prohibit American companies and their foreign subsidiaries from conducting business with Iran, while banning any "contract for the financing of the development of petroleum resources located in Iran". In addition, the Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (ILSA) imposed mandatory and discretionary sanctions on non-American companies investing more than $20 million annually in the Iranian oil and natural gas sectors.
Het zou dus nog verder dan slechts olie kunnen gaan, namelijk het opbouwen voor het framewerk voor de NWO. Evengoed zou het occulte achtergronden kunnen hebben, gezien Iran het Land van de AriŽrs is, en het de bakermat van de beschaving is. Zelf ben ik niet heel bekend met die materie, maar ik zou graag aanvullingen willen zien van anderen die daar meer over kunnen vertellen. :Y
xaban06zondag 1 april 2012 @ 09:36
TVP
Bendoezondag 1 april 2012 @ 10:11
Inderdaad, goed topic.

Ik zou nou ook wel eens willen weten:
Maakt Iran nou kernwapens of niet?
Worden er wel of niet mensen van de IAEA in Iran toegelaten? En in Israel?
Grayzondag 1 april 2012 @ 11:02
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 10:11 schreef Bendoe het volgende:
Inderdaad, goed topic.

Ik zou nou ook wel eens willen weten:
Maakt Iran nou kernwapens of niet?
(Zover bekend) niet.

quote:
Worden er wel of niet mensen van de IAEA in Iran toegelaten?
Ja, wel.

quote:
En in Israel?
Nee.

Al is het niet zozeer een kwestie van toelaten, maar eerder actief meewerken en luisteren. ;)

Frappant detail is dat Israel een van de oprichters is van The IAEA. :o
NDAsilencedzondag 1 april 2012 @ 11:59
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 11:02 schreef Gray het volgende:

[..]

Ja, wel.
Je doet zů veel moeite voor je OP en dan ben je hier toch wel verdacht kortaf.
Het punt is juist dat de VN inspecteurs juist niet overal mogen komen, dat de volledige inspectie-agenda ruim van te voren overhandigd moet worden, beloftes van een uitnodiging bij bijvoorbeeld Parchin zijn nog steeds niet waar gemaakt.
NDAsilencedzondag 1 april 2012 @ 12:10
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 01:37 schreef Zhe-AnGeL het volgende:
Ja eh hallo?
8)7 Het begon met Irak precies hetzelfde.
Gewoon de boel lekker zwart lopen maken, met als reden, straks gratis olie voor Amerika...
nu wat is er nieuw?
Dat ze daarvoor wat burgers doodmaken ach, alles draait toch om geld...
Uit je reactie kan ik opmaken dat je niks weet van daden van Saddam en hoe hij huisgehouden heeft in Irak.
Vrijwel alle inlichtingendiensten in de wereld waren overtuigd dat Saddam beschikt over abc wapens, ook Russische!

Uit gevonden documenten:
Following the U.S. invasion of Iraq in 2003, American forces captured a number of documents detailing conversations that Sadaam Hussein had with his inner sanctum.[18] In a 1982 conversation Hussein stated that, "Once Iraq walks out victorious [over Iran], there will not be any Israel." Of Israel’s anti-Iraqi endeavors he noted, "Technically, they [the Israelis] are right in all of their attempts to harm Iraq."[18]
The Iran-contra affair proved to be particularly bitter for Mr. Hussein and his aides, and they struggled for weeks to comprehend it. Among other things, they could not understand why the Reagan administration had taken military action against Libya in 1986 but was reaching out to Iran, since, Mr. Hussein said, Iran “plays a greater role in terrorism.”
#ANONIEMzondag 1 april 2012 @ 12:43
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 12:10 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

Uit je reactie kan ik opmaken dat je niks weet van daden van Saddam en hoe hij huisgehouden heeft in Irak.
Vrijwel alle inlichtingendiensten in de wereld waren overtuigd dat Saddam beschikt over abc wapens, ook Russische!

Uit gevonden documenten:
Following the U.S. invasion of Iraq in 2003, American forces captured a number of documents detailing conversations that Sadaam Hussein had with his inner sanctum.[18] In a 1982 conversation Hussein stated that, "Once Iraq walks out victorious [over Iran], there will not be any Israel." Of Israel’s anti-Iraqi endeavors he noted, "Technically, they [the Israelis] are right in all of their attempts to harm Iraq."[18]
The Iran-contra affair proved to be particularly bitter for Mr. Hussein and his aides, and they struggled for weeks to comprehend it. Among other things, they could not understand why the Reagan administration had taken military action against Libya in 1986 but was reaching out to Iran, since, Mr. Hussein said, Iran “plays a greater role in terrorism.”
Ja, nou en? De VS en IsraŽl hebben dergelijke wapens in veelvoud en zijn er niet vies van ze ook in te zetten. Moeten we hen nu niet aanvallen?

Mooi topic trouwens Gray. :)
NDAsilencedzondag 1 april 2012 @ 12:55
quote:
1s.gif Op zondag 1 april 2012 12:43 schreef J0kkebr0k het volgende:

[..]

Ja, nou en? De VS en IsraŽl hebben dergelijke wapens in veelvoud en zijn er niet vies van ze ook in te zetten. Moeten we hen nu niet aanvallen?

Mooi topic trouwens Gray. :)
VS en Israel zijn beide gezonde democratische rechtstaten en dreigen niet met het wegvagen van landen en lopen niet over van haat-retoriek en anti-semitisme.

verschilletje
Grayzondag 1 april 2012 @ 13:00
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 11:59 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

Je doet zů veel moeite voor je OP en dan ben je hier toch wel verdacht kortaf.
Het punt is juist dat de VN inspecteurs juist niet overal mogen komen, dat de volledige inspectie-agenda ruim van te voren overhandigd moet worden, beloftes van een uitnodiging bij bijvoorbeeld Parchin zijn nog steeds niet waar gemaakt.
Verdacht? :D

Je hebt gelijk dat ze niet overal mogen komen, dat geldt voor zowel Iran als Israel.
Iran heeft langere tijd de boot afgehouden wat betreft controles, en heeft ook geen open kaart gespeeld over de centrifuges voor verrijking.
Israel heeft het Negev Nucleair Onderzoekscentrum nabij Dimona, waarvan een medewerker in 1985 openbaarde dat Israel een actief kernwapenprogramma had lopen op die locatie. Geschat wordt dat IsraŽl 200-400 kernwapens gestald heeft.
De eerste zouden ze hebben verkregen via een VS-UK-transport, las ik hier. Weet alleen niet hoe betrouwbaar die site is. ;)

Verschil is wel dat Iran is aangesloten bij NPT, en Israel niet. Israel neemt hiermee een positie in tussen ontkennen en bekennen.
Daarbij moet wel weer gezegd worden dat Iran niet voldoet aan alle voorwaarden, aangezien ze rapportages van hun uranium-verrijkingsprogramma hebben gemist, onder andere.
Grayzondag 1 april 2012 @ 13:05
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 12:55 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

VS en Israel zijn beide gezonde democratische rechtstaten en dreigen niet met het wegvagen van landen en lopen niet over van haat-retoriek en anti-semitisme.

verschilletje
Je weet toch hopelijk wel van hoe IsraŽl omgaat met Palestina, en hoe de VS Irak is ingevallen zonder legitieme redenen? Weinig gezond, weinig rechtvaardig, maar dat is slechts mijn mening. :P
#ANONIEMzondag 1 april 2012 @ 13:10
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 12:55 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

VS en Israel zijn beide gezonde democratische rechtstaten en dreigen niet met het wegvagen van landen en lopen niet over van haat-retoriek en anti-semitisme.

verschilletje
Ah... dus dan is het wel geoorloofd om abc-wapens in te zetten en oorlog op meerdere fronten tegelijk te voeren? Als je maar een democratische rechtstaat bent.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 01-04-2012 13:13:59 ]
NDAsilencedzondag 1 april 2012 @ 13:27
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 13:10 schreef J0kkebr0k het volgende:

[..]

Ah... dus dan is het wel geoorloofd om abc-wapens in te zetten en oorlog op meerdere fronten tegelijk te voeren? Als je maar een democratische rechtstaat bent.
Inderdaad, de intenties en doeleinden zijn dan veel beter te meten en dus voorspelbaar, de besluitvoering legitiemer en misdaden hebben een grotere kans berecht te worden. Een democratische rechtstaat met vrije pers en eerlijke verkiezingen zal zich sneller en beter corrigeren.
Grayzondag 1 april 2012 @ 13:32
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 13:27 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

Inderdaad, de intenties en doeleinden zijn dan veel beter te meten en dus voorspelbaar, de besluitvoering legitiemer en misdaden hebben een grotere kans berecht te worden. Een democratische rechtstaat met vrije pers en eerlijke verkiezingen zal zich sneller en beter corrigeren.
De VS heeft geen vrije pers. Nederland ook niet. ;) Tenminste, we noemen het vrij, maar de staat kan de pers wel op commando op zwart zetten.

Net zo als dat we niet in een democratie leven. Wat is de laatste keer dat jij mocht meestemmen over een wetsvoorstel? Volk regeert, ammehoela. Volk mag kiezen wie ze het beleid opdringt. Boffen wij even! -O-

WMD's zijn ook niet meer wat ze geweest zijn. Van kernwapens en biologische wapens verworden tot gifgasgranaatjes en ordinaire raketten. :')
Grayzondag 1 april 2012 @ 13:37
Overigens frauderen zowel de VS als Israel met de IAEA-rapporten. Dat zegt Hans Blix, voorheen hoofd van IAEA:
quote:
Blix: US, Israel source most of IAEA allegations

A former chief of the International Atomic Energy Agency has challenged a report delivered by the IAEA in November on Iran’s nuclear activities, pinpointing that the agency receives unverified intelligence, mostly from the US and Israel.

In an exclusive interview with Qatar-based news network, Al Jazeera, on Saturday, Hans Blix stated that the IAEA received information from a variety of sources, mostly from the United States and Israel.

“My view is that they must assess it very carefully and critically because otherwise they can be pulled by their noose,” he asserted.

“I remember from inspections in 2002 and 2003 that there was a famous document that allegedly to be a contract between Iraq and Niger for the import of yellow cake of uranium oxide quoted by [former US] President [George W.] Bush in his State of the Union message. The IAEA had it for one day and concluded that it was a forgery. [Former IAEA head, Mohamed] ElBaradei then announced it was not authentic. That shows how careful you have to be,” Blix stated.

The UN nuclear agency’s current Director General Yukiya Amano issued a report on November 8, accusing Iran of pursuing military objectives in its nuclear energy program.

Iran dismissed the report as “unbalanced, unprofessional, and prepared with political motivation and under political pressure mostly by the United States.”

Tehran argues that, as a signatory to the nuclear Non-Proliferation Treaty and a member of the IAEA, it is entitled to develop and acquire nuclear technology for peaceful purposes.

The IAEA has conducted numerous inspections of Iran's nuclear facilities, but has never found any evidence of diversion in the country's nuclear activities.

Regarding the Western hype over Iran’s Parchin military site, Blix said, “They (the inspectors) have been there several times,” adding, “Parchin is a military site with thousands of buildings. Any country would be reluctant to let international inspectors go anywhere near their military sites.”

“In a way the Iranians have been more open [about their nuclear activities] than most other countries would be,” he added.

Blix also questioned the Israeli warnings of Iran’s bid to build a nuclear bomb, saying according to Tel Aviv, Tehran should have had a nuclear bomb a long time ago.

“If you ask the Israelis, it (the Iranian nuclear bomb) is just around the corner all the time, but they have said that for years, so I think one ought to be a bit cautious about it,” he said.

The former IAEA chief further criticized Tel Aviv’s rhetoric regarding a potential bid to launch a strike on Iran.

"When I hear [Israeli Prime Minister] Netanyahu saying it’s not a question of days or weeks, but also not years, I think that sounds like a terrible threat," he said.

Israel, always vociferous in its accusations against Iran’s nuclear energy program, is itself widely known to possess between 200 and 400 nuclear warheads. Tel Aviv, however, refuses to allow its nuclear facilities to come under international regulatory inspections and rejects all the regulatory international nuclear agreements.

Blix also called on the Western powers to alter their “menacing” and “threatening” attitude toward Iran so that the standoff over Tehran’s nuclear energy program might be resolved.

“Very frequently I think the western world has been unwise in the way they treat Iran. They say that Iran must behave itself as it were a minor they were talking to” Blix said, adding that they should not expect Tehran to "kneel" before them as this is “a hopeless way” of arriving at an agreement.

Blix further called on the Western states to support Iran’s bid to join the World Trade Organization (WTO) and assist the Islamic Republic’s civilian nuclear program.

The former IAEA chief also condemned the assassination of Iranian nuclear scientists, describing such acts as “terrible” and “counterproductive” as they “blur the border between civilians and combatants.”
Blue_Panther_Ninjazondag 1 april 2012 @ 15:10
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 11:02 schreef Gray het volgende:

Frappant detail is dat Israel een van de oprichters is van The IAEA. :o
:o Serieus??? Ironie ten top_O-
Grayzondag 1 april 2012 @ 15:38
quote:
11s.gif Op zondag 1 april 2012 15:10 schreef Blue_Panther_Ninja het volgende:

[..]

:o Serieus??? Ironie ten top_O-
quote:
Member States of the IAEA
Eighteen ratifications were required to bring the IAEA's Statute into force on 29 July 1957.

As of February 2012, the IAEA has 153 Member States. (See Notes for relevant explanatory information).

1957 Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Austria, Belarus, Brazil, Bulgaria, Canada, Cuba, Denmark, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Holy See, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Monaco, Morocco, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Socialist Federal Rep. of Yugoslavia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Venezuela, Vietnam
1958 Belgium, Ecuador, Finland, Iran, Luxembourg, Mexico, Philippines, Sudan
1959 Iraq
1960 Chile, Colombia, Ghana, Senegal
1961 Lebanon, Mali, Democratic Republic of the Congo
1962 Liberia, Saudi Arabia
1963 Algeria, Bolivia, CŰte d´Ivoire, Libyan Arab Jamahiriya, Syria, Uruguay
1964 Cameroon, Gabon, Kuwait, Nigeria
1965 Costa Rica, Cyprus, Jamaica, Kenya, Madagascar
1966 Jordan, Panama
1967 Sierra Leone, Singapore, Uganda
1968 Liechtenstein
1969 Malaysia, Niger, Zambia
1970 Ireland
1972 Bangladesh
1973 Mongolia
1974 Mauritius
1976 Qatar, United Arab Emirates, Tanzania
1977 Nicaragua
1983 Namibia
1984 China
1986 Zimbabwe
1992 Estonia, Slovenia
1993 Armenia, Croatia, Czech Republic, Lithuania, Slovakia
1994 The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kazakhstan, Marshall Islands, Uzbekistan, Yemen
1995 Bosnia and Herzegovina
1996 Georgia
1997 Latvia, Malta, Moldova
1998 Burkina Faso
1999 Angola, Benin
2000 Tajikistan
2001 Azerbaijan, Central African Republic, Serbia
2002 Eritrea, Botswana
2003 Honduras, Seychelles, Kyrgyzstan
2004 Mauritania, Togo
2005 Chad
2006 Belize, Malawi, Montenegro, Mozambique
2007 Cape Verde
2008 Nepal, Palau, Papua New Guinea
2009 Bahrain, Burundi, Cambodia, Congo, Lesotho, Oman, Rwanda
2011 Laos People's Democratic Republic, Tonga
2012 Dominica
Total Membership: 153 (As of February 2012)
Year denotes year of membership. Names of States are not necessarily their historical designations.

The Democratic People's Republic of Korea (DPRK), which joined the IAEA in 1974, withdrew its membership of the Agency 13 June 1994.

For States in italics, membership has been approved by the IAEA General Conference and will take effect once the State deposits the necessary legal instruments with the IAEA.
Grayzondag 1 april 2012 @ 16:00
Dit is een interessante documentairereeks van de BBC, waarin de relaties tussen Iran en het Westen worden belicht:
(met dank aan Terecht voor het aandragen)
DrunkenBuddhazondag 1 april 2012 @ 20:45
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 12:55 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

VS en Israel zijn beide gezonde democratische rechtstaten en dreigen niet met het wegvagen van landen en lopen niet over van haat-retoriek en anti-semitisme.

verschilletje
:')
DrunkenBuddhamaandag 2 april 2012 @ 02:00
Ik hoor ook wel eens mensen zeggen dat ze denken dat het een tweede Irak en Afghanistan wordt zonder erge gevolgen voor ons. Een ver van ons bed show dus.

Om ze even uit hun slaap te halen;
http://www.presstv.ir/detail/213760.html
http://www.washingtonsblo(...)tional-security.html
http://rt.com/news/us-iran-ww3-chossudovsky-025/
Klein citaat:"What we are witnessing here is a build-up towards a military confrontation. These sanctions constitute the staging of a military agenda,

We zien het voor onze neus realiteit worden, en tot de dag van vandaag wordt ik belachelijk gemaakt als ik zeg dat dit jaar die wereldoorlog begint. Zoals gewoonlijk worden de mensen pas wakker als het te laat is.

Interessant nieuws trouwens op die Iraanse site, je steekt er in ieder geval meer van op dan ons 'nieuws' wat pure oorlogspropaganda is.
http://www.presstv.ir/detail/234108.html
"US, Israel will pay heavy price if they attack Iran: Ex-US official"

[ Bericht 20% gewijzigd door DrunkenBuddha op 02-04-2012 02:22:23 ]
Boswachtertjemaandag 2 april 2012 @ 18:10
ff snel een reactie:
voor heel veel meer info: www.deepjournal.com
onderzoeksjournalist Daan de Wit volgt al enkele jaren de ontwikkelingen in Iran, getuige de meer dan 35-delige serie over 'de komende oorlog tegen Iran'

Goede OP iig.. goed werk Gray ^O^
Resonancermaandag 2 april 2012 @ 21:06
quote:
3s.gif Op zaterdag 31 maart 2012 15:22 schreef Gray het volgende:
of zou het toch ťťn grote pot nat zijn?
Daar lijkt het wel op!


Mooie OP, hulde.

Wat info over de imo onbetrouwbare (Fukushima b.v.) IAEA
quote:
How the IAEA is Secretly “Being Held Hostage” by a Low Level Female Staff Member
http://www.jm-rico.at/
quote:
Scott Horton Interviews Muhammad Sahimi
Scott Horton, March 28, 2012

Muhammad Sahimi, Professor of chemical engineering and political columnist for PBS’s Tehran Bureau, discusses his article on the IAEA chief, “Yukiya Amano: Minion of the Empire;” the former IAEA officials accusing Amano of a pro-Western bias on Iran; how Amano has fallen into the “Cheney trap” by relying on a small group of advisors and eliminating dissent within the IAEA; and the latest bogus allegations that Iran “refuses to cooperate” with the IAEA’s attempt to inspect the Parchin facility.
http://antiwar.com/radio/2012/03/28/muhammad-sahimi-15/
Resonancermaandag 2 april 2012 @ 21:28
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 12:55 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

VS en Israel zijn beide gezonde democratische rechtstaten en dreigen niet met het wegvagen van landen en lopen niet over van haat-retoriek en anti-semitisme.

verschilletje
Dank voor de :o

Maar ook de :? 8)7 :?
De VS dreigt er niet alleen mee, ze doet het gewoon. Verschilletje. :|W
NDAsilencedmaandag 2 april 2012 @ 21:39
quote:
15s.gif Op maandag 2 april 2012 21:28 schreef Resonancer het volgende:

[..]

Dank voor de :o

Maar ook de :? 8)7 :?
De VS dreigt er niet alleen mee, ze doet het gewoon. Verschilletje. :|W
waar pleit VS voor genocide? volkerenhaat? welke landen zijn weggevaagd?

de ''truth''community samen met dit forum is 1 grote circlejerk, je ziet wat je wilt zien en kan niet verkroppen dat we in een wereld leven van fuckups, nee liever een zondebok die je makkelijk kan aanwijzen, en iedereen maar stom zijn joh? nee want de waarheid zit binnen jullie kleine gemeenschap.

idiots.
DrunkenBuddhamaandag 2 april 2012 @ 21:41
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2012 21:39 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

waar pleit VS voor genocide? volkerenhaat? welke landen zijn weggevaagd?

de ''truth''community samen met dit forum is 1 grote circlejerk, je ziet wat je wilt zien en kan niet verkroppen dat we in een wereld leven van fuckups, nee liever een zondebok die je makkelijk kan aanwijzen, en iedereen maar stom zijn joh? nee want de waarheid zit binnen jullie kleine gemeenschap.

idiots.
Irak, Afghanistan.

Moet je nog meer weten?
Illegale oorlogen waar meer burgers zijn gestorven dan terroristen.(Oh ja, onder valse voorwendselen ook nog, en dat wisten ze)

Democratische rechtsstaten :')
Wat voor drugs heb jij op, geef mij wat :D

En vertel ook even welk land Iran heeft weggevaagd als het kan ^O^
NDAsilencedmaandag 2 april 2012 @ 21:49
ik reageer hier niet meer. doe geen moeite
DrunkenBuddhamaandag 2 april 2012 @ 21:53
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2012 21:49 schreef NDAsilenced het volgende:
ik reageer hier niet meer. doe geen moeite
Doe maar niet nee :')

Als jij denkt dat jij hier ook maar iemand wijs kan maken dat de US en IsraŽl democratische rechtsstaten zijn, en niet overlopen van de haatretoriek, dan zit je in het verkeerde forum jochie.
NDAsilencedmaandag 2 april 2012 @ 22:07
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2012 21:53 schreef DrunkenBuddha het volgende:

[..]

Doe maar niet nee :')

Als jij denkt dat jij hier ook maar iemand wijs kan maken dat de US en IsraŽl democratische rechtsstaten zijn, en niet overlopen van de haatretoriek, dan zit je in het verkeerde forum jochie.
het is treurig, maar het is goed dat je het zelf opmerkt.

dat wou ik nog even gequote hebben..
DrunkenBuddhamaandag 2 april 2012 @ 22:22
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2012 22:07 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

het is treurig, maar het is goed dat je het zelf opmerkt.

dat wou ik nog even gequote hebben..
Inderdaad, iemand zoals jou maakt niemand hier iets wijs.
Kinderen zoals jou lopen ver achter op de meeste hier en een beetje respect is dus wel op zijn plaats.

Kom dus niet aan met je achterlijke praatjes als US en Israel zijn democratische rechtsstaten en lopen niet over van de haatretoriek.

Misschien jezelf aanmelden bij de PVV, meer mensen van jouw niveau met dezelfde (aangemete) mening.
Graydinsdag 3 april 2012 @ 00:26
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2012 21:39 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

waar pleit VS voor genocide?
Nergens. Wel is de VS al enkele decennia bezig hun imperium aan het uitbouwen tot een wereldwijde. Alles dat niet Amerikaans is, is ondergeschikt.

quote:
volkerenhaat?
Wel eens gehoord van "The Axis of Evil"?
quote:
Bush labeled Iran, Iraq and North Korea as the axis of evil.
Hoe het met Irak vergaan is welbekend; onder het mom van de aanwezigheid van WMD's (welke nooit zijn aangetroffen, totdat ook gifgasgranaten plots onder deze noemer vielen) is het land ingevallen en bezet.
Iran is nu aan de beurt, het volgende stukje 'kwaad' dat met de 'rechtvaardigheid' van de VS zal worden uitgeroeid.

quote:
welke landen zijn weggevaagd?
Afghanistan, Irak. Weliswaar niet "weggevaagd", maar ingevallen en bezet, tot de dag van vandaag.

quote:
de ''truth''community samen met dit forum is 1 grote circlejerk, je ziet wat je wilt zien en kan niet verkroppen dat we in een wereld leven van fuckups, nee liever een zondebok die je makkelijk kan aanwijzen, en iedereen maar stom zijn joh? nee want de waarheid zit binnen jullie kleine gemeenschap.
De waarheid ligt vaak in het midden: sommige conspiracy-theoristen drijven te ver door, sommige critici sluiten de ogen voor wat gaande is.

quote:
idiots.
En dat is dus nergens voor nodig. :N
opgebaardedinsdag 3 april 2012 @ 09:21
Dus Amerika bezet Afghanistan en Irak?

En uiteraard is Iran wel bezig met het ontwikkelen van een atoomwapen. Hoog verrijkt uranium kan je niet gebruiken bij een kerncentrale maar wel voor atoomwapens

Edit: hm, het lijkt wel een anti-Amerika topic, negeer dan maar wat ik heb gezegd
Bobsjokedinsdag 3 april 2012 @ 09:59
Iran met een kernbom: het schrikbeeld van IsraŽl en het Westen. De roep om een aanval op Iran klinkt luider dan ooit. De vraag lijkt niet of de Iraanse nucleaire installaties worden aangevallen, maar wanneer.

Is dit realiteit, propaganda, religieus fanatisme of een geraffineerd politiek spel? Tegenlicht haalde Thomas Erdbrink, al meer dan tien jaar correspondent in Teheran voor de Washington Post en het NRC Handelsblad, naar Nederland. Dit keer geen soundbites maar een diepgaand gesprek aan de hand van beeldmateriaal over het werkelijke Iran. Een werkelijkheid die toch weer anders blijkt te zijn dan de retoriek ons wil doen geloven.

Bron: http://tegenlicht.vpro.nl(...)12/Doelwit-Iran.html
Graydinsdag 3 april 2012 @ 10:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 09:21 schreef opgebaarde het volgende:
Dus Amerika bezet Afghanistan en Irak?
Ik zou niet weten hoe je het anders moet noemen?

quote:
Hoog verrijkt uranium kan je niet gebruiken bij een kerncentrale maar wel voor atoomwapens
Iran heeft het jarenlang verstuurd naar Rusland en Frankrijk in ruil voor hoog verrijkt uranium, dat werd gebruikt voor onderzoek. Iran beweert momenteel dat het gebruikt zal worden voor 'onderzoek', net als India ooit deed.
Overigens kan het wel gebruikt worden in een kernreactor:
quote:
Due to the low cross sections of most materials at high neutron energies, critical mass in a fast reactor is much higher than a thermal reactor. In practice, this means significantly higher enrichment: >20% enrichment in a fast reactor compared to <5% enrichment in typical thermal reactors. Since enrichment is the most expensive step in the fuel cycle, this significantly increases the initial costs of a fast reactor.
Al is de verrijking dan niet 'weapons-grade':
220px-Uranium_enrichment_proportions.svg.png
Plus dat Iran volgens mij niet zo'n reactor heeft staan.

[ Bericht 0% gewijzigd door Gray op 03-04-2012 10:11:22 ]
DrunkenBuddhadinsdag 3 april 2012 @ 16:18
Het ironische is ook, als die aanval op Iran er komt, dat de destructie dan groter is dan hetgeen ze proberen te voorkomen.

Liever een Iran met kernwapens dan een full blown oorlog terwijl je niet eens weet of Iran ze ooit zou gebruiken. En als ze ze zouden gebruiken zou dat net zo erg zijn als die preventieve oorlog die ze nu tegen Iran willen beginnen.

Allebei betekent wereldwijd dood en verderf, dan maar liever wachten tot Iran zelf begint. Wat ze niet zullen doen want dan worden ze niet gesteund door Rusland en China, want dat valt niet goed te praten.
Publieke opinie, daar draait het allemaal om.
Resonancerdinsdag 3 april 2012 @ 16:22
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2012 21:39 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

waar pleit VS voor genocide? volkerenhaat? welke landen zijn weggevaagd?
Zucht ,,, gedeelten van Korea, Vietnam door Agent Orange.

vnmap2.jpg
http://cybersarges.tripod.com/aospraymap.html
Irak, Iran, Afghanistan door Verarmd Uranium, wel 's van gehoord ?

Maat idd niet geheel weggevaagd, slechts gedeeltelijk vernield.
DrunkenBuddhadinsdag 3 april 2012 @ 16:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 09:59 schreef Bobsjoke het volgende:
Iran met een kernbom: het schrikbeeld van IsraŽl en het Westen. De roep om een aanval op Iran klinkt luider dan ooit. De vraag lijkt niet of de Iraanse nucleaire installaties worden aangevallen, maar wanneer.

Is dit realiteit, propaganda, religieus fanatisme of een geraffineerd politiek spel? Tegenlicht haalde Thomas Erdbrink, al meer dan tien jaar correspondent in Teheran voor de Washington Post en het NRC Handelsblad, naar Nederland. Dit keer geen soundbites maar een diepgaand gesprek aan de hand van beeldmateriaal over het werkelijke Iran. Een werkelijkheid die toch weer anders blijkt te zijn dan de retoriek ons wil doen geloven.

Bron: http://tegenlicht.vpro.nl(...)12/Doelwit-Iran.html
Mooi om te zien dat iedereen nu wakker wordt en zelfs de Westerse media de oorlogspropaganda aan de kaak stelt. Iedereen begint nu te snappen dat het menens is en dat wij allemaal zullen lijden.

Ook de journalistjes die meedoen aan de haatcampagne, beginnen eindelijk wakker te worden en te beseffen dat ook hun families zullen omkomen. Werd eens tijd, emails met die strekking stuur ik al jaren rond, maar nooit antwoord natuurlijk.

Hier trouwens de link naar de gehele docu:
http://tegenlicht.vpro.nl(...)12/Doelwit-Iran.html
#ANONIEMdinsdag 3 april 2012 @ 16:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 09:59 schreef Bobsjoke het volgende:
Iran met een kernbom: het schrikbeeld van IsraŽl en het Westen. De roep om een aanval op Iran klinkt luider dan ooit. De vraag lijkt niet of de Iraanse nucleaire installaties worden aangevallen, maar wanneer.

Is dit realiteit, propaganda, religieus fanatisme of een geraffineerd politiek spel? Tegenlicht haalde Thomas Erdbrink, al meer dan tien jaar correspondent in Teheran voor de Washington Post en het NRC Handelsblad, naar Nederland. Dit keer geen soundbites maar een diepgaand gesprek aan de hand van beeldmateriaal over het werkelijke Iran. Een werkelijkheid die toch weer anders blijkt te zijn dan de retoriek ons wil doen geloven.

Bron: http://tegenlicht.vpro.nl(...)12/Doelwit-Iran.html
Thanks! Gaan we vanavond ff voor zitten. Tegenlicht docu's zijn O+
DrunkenBuddhadinsdag 3 april 2012 @ 16:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 16:29 schreef J0kkebr0k het volgende:

[..]

Thanks! Gaan we vanavond ff voor zitten. Tegenlicht docu's zijn O+
Ik ben hem nu aan het kijken, als dit mensen niet wakker maakt...

Maak jullie borst maar nat. Ik roep het al jaren maar hey, wie ben ik.

Edit:
Hoe meer ik Ahmadinejad ook hoor spreken, hoe meer ik het met hem eens ben.

"Wat is de rechtvaardiging voor de honderden Amerikaanse bases overal ter wereld, van Duitsland tot Japan?
Ze bedreigen iedereen die twijfelt aan de holocaust en 11 september via hun kolonialistisch geÔnspireerde medianetwerk met sancties en militair ingrijpen"

[ Bericht 10% gewijzigd door DrunkenBuddha op 03-04-2012 19:17:39 ]
Green1dinsdag 3 april 2012 @ 22:31
Hier staat een artikel over anti Iraanse propaganda:
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29626

En hier staat de volledige speech van Ahmadinejad bij de VN. En ik vind hem, tenzij hij de boel besodemietert, een sympatieke man, en niet de idioot wat de media van hem maakt. Ik vind het echt een aanrader om deze speech te bekijken.


Edit: en er staat in de titel iets over 9/11, maar dat was maar 1 stukje in zijn hele speech, waarbij die onbeschofde vertegenwoordigers van de VS weglopen. Terwijl ik hem 100% gelijk geef om vragen te stellen bij de gebeurtenissen van 11 september, en dat het eens een keer goed onderzocht moet worden.
#ANONIEMdinsdag 3 april 2012 @ 22:46
Tegenlicht net gezien. Verfrissende kijk van Thomas Erdbrink op de situatie in Iran en de spanningen met het Westen.
Green1dinsdag 3 april 2012 @ 23:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 22:46 schreef J0kkebr0k het volgende:
Tegenlicht net gezien. Verfrissende kijk van Thomas Erdbrink op de situatie in Iran en de spanningen met het Westen.
En vooral opmerkelijk dat dit zomaar op tv uitgezonden mag worden.. :o
opgebaardedinsdag 3 april 2012 @ 23:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 23:12 schreef Green1 het volgende:

[..]

En vooral opmerkelijk dat dit zomaar op tv uitgezonden mag worden.. :o
Ja inderdaad, in Iran had je de kogel gekregen
DrunkenBuddhadinsdag 3 april 2012 @ 23:38
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 april 2012 23:21 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Ja inderdaad, in Iran had je de kogel gekregen
In Amerika ook wel, alleen geven ze in Amerika niemand de kans zoiets uit te zenden.
DrunkenBuddhadinsdag 3 april 2012 @ 23:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 22:31 schreef Green1 het volgende:
Hier staat een artikel over anti Iraanse propaganda:
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29626

En hier staat de volledige speech van Ahmadinejad bij de VN. En ik vind hem, tenzij hij de boel besodemietert, een sympatieke man, en niet de idioot wat de media van hem maakt. Ik vind het echt een aanrader om deze speech te bekijken.


Edit: en er staat in de titel iets over 9/11, maar dat was maar 1 stukje in zijn hele speech, waarbij die onbeschofde vertegenwoordigers van de VS weglopen. Terwijl ik hem 100% gelijk geef om vragen te stellen bij de gebeurtenissen van 11 september, en dat het eens een keer goed onderzocht moet worden.
Interessante link, kwam dit bijv. tegen;
http://www.usatoday.com/n(...)r-weapons/52451620/1
En;
"While Jewish communities in Syria, Iraq, Yemen, Egypt, Morocco and Algeria have all but vanished, Iran is home to 25,000 – some here say 35,000 – Jews."[
http://www.sephardicstudies.org/iran.html

Goh.
Killahtdinsdag 3 april 2012 @ 23:58
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 13:37 schreef Gray het volgende:
Overigens frauderen zowel de VS als Israel met de IAEA-rapporten. Dat zegt Hans Blix, voorheen hoofd van IAEA:

[..]

Waar hebben we dit eerder gezien -> Irak.

Wat me trouwens opviel was de verzameling quotes die iemand op FOK! poste op een ander topic. Hierin liet hij een tijdlijn zien van hoelang de VS en IsraŽl al aangeven dat Iran een bedreiging is en binnen een jaar een a-bom hebben. Begin 1980 oid al.
Green1woensdag 4 april 2012 @ 00:06
Heb nog even die speech zitten kijken. Het gedeelte vanaf 9:10 tussen 13:10 is erg indrukwekkend.

Die beste man stelt gewoon een aantal valide vragen mbt 11 september. En die klootzakken lopen gewoon weg. Ik word er gewoon letterlijk misselijk van.

Ook het gedeelte vanaf 16:20 tot 19:00 is interessant. Hier heeft hij het over kernwapens.
Op 16:40 noemt hij kernwapens 'het ergste onmenselijke wapen wat compleet moet verdwijnen', en op 18:00 roept hij op om 2011 een jaar te laten zijn van 'nucleair disarmament'.

Dit geeft je echt een hele andere kijk op Iran. Voor zover ik het begrijp, is het enige wat ze willen kernenergie. (En dat is hun goed recht) En willen ze kernwapens de wereld uit, laat staan dat ze die zelf willen.

Verder is hij erg respectvol naar andere geloven in zijn toespraak.

En toch presteren die zelfingenomen klootzakken van de VS om weg te lopen.
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 00:10
Hij suggereerde anders wel dat de VS er zelf achter zat hŤ

En ik wens hem veel succes met het bouwen van een kerncentrale met verrijkt uranium, wij kunnen er alleen bommen van maken maar hun wel hoor
Green1woensdag 4 april 2012 @ 00:11
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 00:10 schreef opgebaarde het volgende:
Hij suggereerde anders wel dat de VS er zelf achter zat hŤ
En jij wou zeggen dat dat niet zo is dan?
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 00:15
Dat zeg ik toch niet?
Dat is het onderwerp niet?
Waarom reageer je zo?

Het schoffeert om zoiets te zeggen op zo'n moment op die plaats. Dat snapt iedereen en als hij er echt iets inhoudelijks mee wilde bereiken dan had hij wet wel anders vermeld
Green1woensdag 4 april 2012 @ 00:29
Sorry dat ik met een vraag reageerde. Zal het niet meer doen.

Ik vind niet dat het schoffeert. Ik vind het eerder schofferen om weg te lopen bij iemand die de waarheid, over zoiets belangrijks, aan de kaart probeert te stellen.

Maar voor de rest vind ik het allemaal propaganda, om de wereld achter een nieuwe oorlog tegen iran te krijgen.
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 00:42
In de Tegenlicht docu lieten ze wat oorlogszuchtige taal van Netanyahu tijdens de AIPAC 2012 conferentie zien. Heb het even opgezocht (vanaf 15:28 het interessante stukje):


Ook nog even het gesprekje tussen Netanya en Obama:


Die oorlog / aanval op Iran gaat er dit jaar nog komen, gok ik.

Edit: Wat ik ook wel treffend vond van die Thomas Erdbrink, is dat hij zei dat IsraŽl steeds meer probeert om belangrijke historische gebeurtenissen aan elkaar te verbinden om zo te bewijzen dat Iran net zo'n bedreiging voor het Jodendom is als Nazi Duitsland dat was. Zieltjes winnen voor een oorlog, daar zijn ze nu hard mee bezig. :r

[ Bericht 9% gewijzigd door #ANONIEM op 04-04-2012 15:42:52 ]
Bendoewoensdag 4 april 2012 @ 08:44
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 23:58 schreef Killaht het volgende:

[..]

Waar hebben we dit eerder gezien -> Irak.

Wat me trouwens opviel was de verzameling quotes die iemand op FOK! poste op een ander topic. Hierin liet hij een tijdlijn zien van hoelang de VS en IsraŽl al aangeven dat Iran een bedreiging is en binnen een jaar een a-bom hebben. Begin 1980 oid al.
Ik heb net even gezocht naar dat topic, maar kon hem niet vinden. ;(

EDIT: ik heb hem!

Bangmakerij VS.

[ Bericht 6% gewijzigd door Bendoe op 04-04-2012 09:02:09 ]
Graywoensdag 4 april 2012 @ 14:37
Die post wil ik hier ook wel even geplaatst hebben:
quote:
0s.gif Op maandag 30 januari 2012 17:23 schreef BasOne het volgende:
'Iran kan binnen jaar atoombom hebben'

"Iran kan over ongeveer een jaar de beschikking hebben over een atoombom. Eťn of twee jaar daarna heeft Iran ook de raket waarmee het de bom daadwerkelijk kan inzetten.

Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta, zondagavond gezegd in het tv-programma 60 Minutes."

april 1984: "Iran is snel op weg naar een kernwapen dat ze die misschien al in 1986 zullen hebben" - Jane's Intelligence Defense Weekly report

juni 1984: "Iran heeft over 7 jaar een atoomwapen" - senator Alan Cranston

april 1989: Irak waarschuwt dat Iran bijna een atoombom heeft

eind 1991: "Iran heeft met grote zekerheid alle of vrijwel alle componenten voor het bouwen van twee of drie atoombommen in handen" - CIA en Amerikaans Congres

januari 1992: "Het duurt nog slechts vijf jaar voor Iran zelfstandig een atoombom kan bouwen" - Benjamin Netanyahu

februari 1992: "Iran heeft dit jaar nog twee of drie atoombommen" - rapport Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

maart 1992: "Iran heeft vier atoombommen van Rusland gekregen" - Arms Control Reporter

april 1992: "Iran heeft tegen het jaar 2000 een atoombom" - CIA (later bijgesteld tot 2003)

mei 1992: "Iran heeft tenminste twee vermiste bommen uit Kazachstan" - The European

juni 1992: "Tenzij Iran's nucleaire mogelijkheden worden verstoord, heeft het land voor het einde van het decennium een kernwapen" - Herzl Budinger, generaal-majoor IAF

oktober 1992: "Iran heeft in 1999 een atoombom" - Shimon Peres

november 1992: "Iran heeft in 1999 een atoombom" - New York Times

december 1992: "Over twee tot drie jaar kan een Iraanse atoombom een serieus probleem zijn" - Robert Gates, directeur CIA

januari 1993: "Iran geeft 800 miljoen dollar per jaar uit aan de ontwikkeling van kernwapens" - Gad Yaacobi, Israelisch VN-afgezant

februari 1993: "Het zal nog acht tot tien jaar duren voordat Iran een atoombom heeft, maar met buitenlandse hulp zou dit eerder kunnen" - James Woolsey, CIA-chef

medio 1993: "Iran heeft een deal gemaakt met Noord-Korea voor de ontwikkeling van nucleaire wapens" - U.S. News & World Report, New York Times, Paris Match & Foreign Report

medio 1993: "Iran heeft een deal gemaakt met Zwitserland voor de ontwikkeling van nucleaire wapens" - AFP

medio 1993: "Iran heeft een deal gemaakt met het Franse CKD voor de ontwikkeling van nucleaire wapens" - Intelligence Newsletter

medio 1993: "Iran heeft een deal gemaakt met Russische wetenschappers in Kazachstan voor de ontwikkeling van nucleaire wapens" - diverse andere media

eind 1993: "Iran heeft binnen acht tot tien jaar nucleaire wapens" - Defense News en de National Defense University

januari 1995: "Iran zou hebben tegen 2003 een bom kunnen hebben" - John Holum, directeur U.S. Arms Control and Disarmament Agency

januari 1995: "Iran heeft in minder dan vijf jaar een atoombom" - William Perry, minister van Defensie

begin 1995: "Iran is veel dichter bij een atoombom dan werd gedacht en heeft er misschien binnen vijf jaar een" - New York Times

medio 1995: "Onze beste inschattingen zeggen dat Iran binnen drie tot vijf jaar in staat is zelfstandig een atoombom te produceren" - Benjamin Netanyahu, later herhaald door o.a. Yitzhak Rabin

februari 1996: "Iran heeft in 2004 kernwapens" - Ehud Barak, Israelische minister van Buitenlandse Zaken

april 1996: "Iran heeft in 2005 een atoombom" - Shimon Peres

maart 1997: "Iran heeft tussen 2005 en 2007 een atoombom" - John Holum

april 1997: "Iran heeft in 2002 een atoombom" - Duitse Inlichtingendienst (BND)

mei 1997: "Iran heeft in 2005 een atoombom" - Los Angeles Times

juni 1997: "Iran heeft in 2000 een atoombom" - Generaal Binford Peay

april 1998: "Iran heeft al vier atoombommen" - Jerusalem Post

oktober 1998: "Iran heeft in 2003 een atoombom" - Generaal Anthony Zinni (door hem herhaald in december 1999)

november 1999: "Iran heeft in 2004 een atoombom" - anonieme Israelische generaal tegen AP

Al 3 decennia worden we bang gemaakt dat Iran 'bijna' een nuke heeft.
Kennen ze geen ander liedje..

Klacht: Hou op met mensen bang te maken met verzinsels.
Wel benieuwd in hoeverre de quotes feitelijk kloppen, maar ik weet wel dat wordt beweerd dat Iran al sinds 1970 op zoek is naar nucleaire bewapening:
quote:
• Since the 1970s, even before the revolution, Iran has sought access to the technology that would give it the option to build a nuclear bomb, should it believe its security situation requires it.

• Iran intensified its drive toward nuclear weapons in the 1980s during the Iran-Iraq War, following reports of an Iraqi clandestine nuclear program.

• Iranian leaders continue to advance Iran’s nuclear program and use it as a symbol of national pride.
They deny that Iran’s nuclear program has a military purpose.

• As a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Iran claims its nuclear program is purely for peaceful, energy and medical purposes, despite evidence of possible work on nuclear warheads.
Wat is overigens "evidence of possible work"? :{
DrunkenBuddhawoensdag 4 april 2012 @ 14:52
quote:
1s.gif Op woensdag 4 april 2012 00:15 schreef opgebaarde het volgende:
Dat zeg ik toch niet?
Dat is het onderwerp niet?
Waarom reageer je zo?

Het schoffeert om zoiets te zeggen op zo'n moment op die plaats. Dat snapt iedereen en als hij er echt iets inhoudelijks mee wilde bereiken dan had hij wet wel anders vermeld
Je suggereerde anders wel dat de VS er zelf niet achter zat hŤ
DrunkenBuddhawoensdag 4 april 2012 @ 14:56
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 14:37 schreef Gray het volgende:
Die post wil ik hier ook wel even geplaatst hebben:

[..]

Wel benieuwd in hoeverre de quotes feitelijk kloppen, maar ik weet wel dat wordt beweerd dat Iran al sinds 1970 op zoek is naar nucleaire bewapening:

[..]

Wat is overigens "evidence of possible work"? :{
Het onderbuikgevoel van Netanyahu?
DontGiveAFokwoensdag 4 april 2012 @ 15:44
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 april 2012 22:31 schreef Green1 het volgende:
Hier staat een artikel over anti Iraanse propaganda:
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29626

En hier staat de volledige speech van Ahmadinejad bij de VN. En ik vind hem, tenzij hij de boel besodemietert, een sympatieke man, en niet de idioot wat de media van hem maakt. Ik vind het echt een aanrader om deze speech te bekijken.


Edit: en er staat in de titel iets over 9/11, maar dat was maar 1 stukje in zijn hele speech, waarbij die onbeschofde vertegenwoordigers van de VS weglopen. Terwijl ik hem 100% gelijk geef om vragen te stellen bij de gebeurtenissen van 11 september, en dat het eens een keer goed onderzocht moet worden.
Ik kreeg serieus respect voor deze man toen hij dit flikte, even los van zn hele politieke ideologie etc, om zoiets bij de VN te doen, en ook de typische reactie van de VS, het was een meesterzet, en in zekere zin zal de geschiedenis zijn (Ahmadinejad) gelijk in de kwestie 9/11 bewijzen. (Hoop ik)

Anyway, interessante discussie, zal ook even wat punten noemen vandaag of morgen, nu beetje tijdgebrek ;)
DrunkenBuddhawoensdag 4 april 2012 @ 15:51
http://edition.presstv.ir/detail/91789.html
US banks to set up Iran branch

Las trouwens wel iets heel interessants in bovenstaande link:
"The report comes as Tehran and Washington are to enter direct negotiations to resolve a standoff over Iran's nuclear program."

Lijkt een beetje op chantage/afpersing. Als ze niet toegelaten worden tot de financiele markt in Iran, en met hun monopolyspelletje ook Iran willen overnemen, dan zullen ze dat nucleaire programma gebruiken om een oorlog te beginnen en alsnog de boel over te nemen.
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 15:55
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 14:52 schreef DrunkenBuddha het volgende:

[..]

Je suggereerde anders wel dat de VS er zelf niet achter zat hŤ
ok
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 16:03
Wat die Erdbrink verder aanhaalde was ook wel een leuk puntje. Het ontkennen van de Holocaust door Ahmadinejad is een bewuste tactiek, aldus Erdbrink. Ze zochten naar pijnpunten om de dubbele standaarden van het Westen duidelijk te maken. Het Westen schildert Iran voortdurend af als een boevenstaat zonder vrijheid van meningsuiting. Ahmadinejad slaat ze dan gewoon om hun oren door te zeggen: "Ik vind dat de holocaust niet gebeurd is... is dat dan geen vrijheid van meningsuiting?" terwijl hij feitelijk niets geeft om die holocaust. Totaal niet belangrijk voor hem.
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 16:10
vond die theorie ook wel interessant maar ik ben er niet zo van overtuigd dat hij dat allemaal deed onder de mom "vrijheid van meningsuiting". Dit omdat er niet zoveel vrijheid is in Iran en zelfs in het westen dat ontkennen niet mag. Vond dit een beetje lijken op het zoeken van een redenatie
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 16:12
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:10 schreef opgebaarde het volgende:
vond die theorie ook wel interessant maar ik ben er niet zo van overtuigd dat hij dat allemaal deed onder de mom "vrijheid van meningsuiting". Dit omdat er niet zoveel vrijheid is in Iran en zelfs in het westen dat ontkennen niet mag. Vond dit een beetje lijken op het zoeken van een redenatie
Je hebt wel een punt, maar waarom zou het anders voor Ahmadinejad interessant zijn om de Holocaust openlijk voor de VN te ontkennen? Diep gaat ie er niet op in. Hij komt niet met interessante details ... hij lijkt het puur te doen om die dubbele standaard van het Westen te laten zien.

Het Westen meet gewoon heel vaak met 2 maten en zeker als het op Iran aankomt. Iran zou de aggressor zijn, maar wanneer hebben zij voor het laatst een ander land aangevallen? Het Westen doet dat feitelijk voortdurend.

[ Bericht 1% gewijzigd door #ANONIEM op 04-04-2012 16:14:10 ]
Bendoewoensdag 4 april 2012 @ 16:24
Maar de voornaamste vraag blijft toch: wat is dan de echte reden van een mogelijke aanval, als Iran daadwerkelijk niet over nukes beschikt?

- olie?
- stabiliteit in het Midden-Oosten?
- Iraanse bedrijging en vijandschap uit de weg ruimen voor een marionettenregime en permanente militaire bases?
- een Centrale bank opzetten? (Rothschild?)
- vijand van de NWO uit de weg ruimen?

De laatste twee zijn (gedeeltelijk) complottheorieŽn natuurlijk.
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 16:26
Welke landen vallen wij aan? En wij hebben inderdaad nog een hoop te leren maar hij brengt zijn boodschap dan wel op een moeilijke manier.

En ik weet wel dat velen zullen zeggen dat wij Irak en Afghanistan hebben aangevallen, ik denk dat wel duidelijk is dat dit niet het geval is, zeker niet als de president openlijk kritiek mag hebben op Amerika. Dat we wat grove fouten maken, dat is iedereen met je eens

[ Bericht 53% gewijzigd door opgebaarde op 04-04-2012 16:36:34 ]
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 16:36
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:26 schreef opgebaarde het volgende:
Welke landen vallen wij aan? En wij hebben inderdaad nog een hoop te leren maar hij brengt zijn boodschap dan wel op een aparte manier.
Laat ik het anders stellen. Voornamelijk de Amerikanen zijn nogal flink veregenwoordigd met hun bases over heel de Wereld. Ze hebben een Imperium opgebouwd. De IsraŽlisch springen ook niet al te netjes om met de Palestijnen in de bezette gebieden en hun buurlanden. En dan heb ik de feitelijk illegale oorlogen in Irak en Afghanistan nog niet genoemd.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 04-04-2012 16:37:43 ]
Graywoensdag 4 april 2012 @ 16:38
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:03 schreef J0kkebr0k het volgende:
Wat die Erdbrink verder aanhaalde was ook wel een leuk puntje. Het ontkennen van de Holocaust door Ahmadinejad is een bewuste tactiek, aldus Erdbrink. Ze zochten naar pijnpunten om de dubbele standaarden van het Westen duidelijk te maken. Het Westen schildert Iran voortdurend af als een boevenstaat zonder vrijheid van meningsuiting. Ahmadinejad slaat ze dan gewoon om hun oren door te zeggen: "Ik vind dat de holocaust niet gebeurd is... is dat dan geen vrijheid van meningsuiting?" terwijl hij feitelijk niets geeft om die holocaust. Totaal niet belangrijk voor hem.
Je zei het zelf al: ze zochten naar pijnpunten. Evengoed gelooft ie zelf niet wat hij zei over de Holocaust, maar zei hij het om te pijnigen. Als een kind dat zegt dat ie z'n ouders haat omdat zijn speelgoed wordt afgepakt.
Graywoensdag 4 april 2012 @ 16:40
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:24 schreef Bendoe het volgende:
Maar de voornaamste vraag blijft toch: wat is dan de echte reden van een mogelijke aanval, als Iran daadwerkelijk niet over nukes beschikt?

- olie?
- stabiliteit in het Midden-Oosten?
- Iraanse bedrijging en vijandschap uit de weg ruimen voor een marionettenregime en permanente militaire bases?
- een Centrale bank opzetten? (Rothschild?)
- vijand van de NWO uit de weg ruimen?

De laatste twee zijn (gedeeltelijk) complottheorieŽn natuurlijk.
Je zou zelfs nog religie toe kunnen voegen: Christendom/Islam/Jodendom.

Overigens denk ik dat het 2e en 3e punt het meest geldig zijn, waarbij de andere punten kunnen meespelen.
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 16:45
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:38 schreef Gray het volgende:

[..]

Je zei het zelf al: ze zochten naar pijnpunten. Evengoed gelooft ie zelf niet wat hij zei over de Holocaust, maar zei hij het om te pijnigen. Als een kind dat zegt dat ie z'n ouders haat omdat zijn speelgoed wordt afgepakt.
Ik zeg niet dat hij niet gelooft wat hij zegt. De holocaust is echter verder niet interessant voor hem, anders dan aan te tonen dat het Westen qua vrijheid van meningsuiting met dubbele standaarden meet. En daarbij denk ik dat ie de IsraŽlisch ook graag een steekje onder water geeft omdat zij tot in de treure de holocaust er bij slepen om o.a. hun illegale staat te rechtvaardigen.
Bendoewoensdag 4 april 2012 @ 16:48
quote:
Welke landen vallen wij aan? En wij hebben inderdaad nog een hoop te leren maar hij brengt zijn boodschap dan wel op een aparte manier.
Korea, Vietnam, golfoorlog, Afghanistan, lrak, LibiŽ
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 16:48
Die minister uit Singapore, die met zijn vingertje wees dat wij de uitgestoken hand van Iran weigerde, als Iran zo graag vrede wil en ons iets wil leren, waarom dan zo agressief en door middel van provocatie? Of hebben wij in dit topic net door dat naast Amerika ook Iran een wolf in schaapkleding is?
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 16:50
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:48 schreef Bendoe het volgende:
Korea, Vietnam, golfoorlog, Afghanistan, lrak, LibiŽ
je vergeet de 2de wereld oorlog alswel Joegoslavie.
geen dank
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 17:00
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:48 schreef opgebaarde het volgende:
Die minister uit Singapore, die met zijn vingertje wees dat wij de uitgestoken hand van Iran weigerde, als Iran zo graag vrede wil en ons iets wil leren, waarom dan zo agressief en door middel van provocatie? Of hebben wij in dit topic net door dat naast Amerika ook Iran een wolf in schaapkleding is?
Een wolf in schaapskleding? Het ligt er toch zo dik bovenop dat ze een bedreiging vormen voor de wereldvrede?

Maar goed.. Irak is onder valse voorwendselen en eigenlijk "zomaar" aangevallen. De IraniŽrs willen 100% uitsluiten dat dit hen overkomt en hoe doe je dat? Precies zoals Martin van Creveld zegt: "Ontwikkel een kernwapen om jezelf te beschermen tegen dit soort aanvallen". En hoe doorsta je de tijd die je nodig hebt om dat kernwapen te ontwikkelen? Door te zigzaggen. "Ik bedreig, ik vlei, ik maak beloftes, ik verhul, ik ga van links naar rechts". Daarbij zeg je wel tegen je Arabische buren dat dit niet tegen hen gericht is, maar tegen die slechte IsraŽlisch... en zo hopen ze die gevaarlijke periode te overbruggen.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 04-04-2012 17:01:50 ]
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 17:06
in Irak is nu wel een soort van vrijheid en democratie. Maakt een wereld van verschil uit, praat niet alles goed

En dat kernwapen, is wel een beetje een VS redenering. Ik moet een wapen hebben om mezelf thuis te kunnen beschermen.
DrunkenBuddhawoensdag 4 april 2012 @ 17:11
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 16:48 schreef opgebaarde het volgende:
Die minister uit Singapore, die met zijn vingertje wees dat wij de uitgestoken hand van Iran weigerde, als Iran zo graag vrede wil en ons iets wil leren, waarom dan zo agressief en door middel van provocatie? Of hebben wij in dit topic net door dat naast Amerika ook Iran een wolf in schaapkleding is?
Jij vindt dat Iran provoceert?

Het is niet o.a. Amerika die d.m.v. sancties provoceert?
Het is niet Israel die met oorlogsretoriek bij bijv. de AIPAC provoceert?

|:(
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 17:12
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:06 schreef opgebaarde het volgende:
in Irak is nu wel een soort van vrijheid en democratie. Maakt een wereld van verschil uit, praat niet alles goed

En dat kernwapen, is wel een beetje een VS redenering. Ik moet een wapen hebben om mezelf thuis te kunnen beschermen.
Mwoah.. ik kan het me ergens wel voorstellen. Als je buurlanden worden aangevallen wil jij echt wel voorkomen dat dit lot jou ook treft en ja... wat ga je dan doen. Een kernwapen maken. Ik snap die redenatie wel.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 04-04-2012 17:13:18 ]
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 17:12
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:11 schreef DrunkenBuddha het volgende:

[..]

Jij vindt dat Iran provoceert?

Het is niet o.a. Amerika die d.m.v. sancties provoceert?
Het is niet Israel die met oorlogsretoriek bij bijv. de AIPAC provoceert?

|:(
Dat is waar,
Tsja Israel ;( ;(
DrunkenBuddhawoensdag 4 april 2012 @ 17:13
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:06 schreef opgebaarde het volgende:
in Irak is nu wel een soort van vrijheid en democratie. Maakt een wereld van verschil uit, praat niet alles goed

En dat kernwapen, is wel een beetje een VS redenering. Ik moet een wapen hebben om mezelf thuis te kunnen beschermen.
In Irak is nu vrijheid en democratie?

Uit welke duim heb je dat gezogen?
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 17:15
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:13 schreef DrunkenBuddha het volgende:

[..]

In Irak is nu vrijheid en democratie?

Uit welke duim heb je dat gezogen?
ze zijn er wel naar onderweg en al meer dan tijdens Saddam. Dat wij enorm hebben onderschat hoe dat in te voeren, tsja we suck!! Het is imo een verbetering, alleen werkt het niet omdat er wel een machtsstrijd speelt Laat je nou niet verblinden in je haat voor Amerika
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 17:18
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:15 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

ze zijn er wel naar onderweg en al meer dan tijdens Saddam. Dat wij enorm hebben onderschat hoe dat in te voeren, tsja we suck!!
Onder Saddam was er tenminste stabiliteit. De V.S. hebben hem nota bene in het zadel geholpen, als ik mij niet vergis.

Of denk je echt dat het de VS om het invoeren van democratie en het helpen van de Irakese burgerbevolking van doen was?
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 17:19
Nee.

En stabiliteit als het testen van gas op bevolking en het aanvallen van Koeweit?

Jeetje, ik verneuk wel een beetje het topic of neit? :P
#ANONIEMwoensdag 4 april 2012 @ 17:21
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:19 schreef opgebaarde het volgende:
Nee.

En stabiliteit als het testen van gas op bevolking en het aanvallen van Koeweit?

Jeetje, ik verneuk wel een beetje het topic of neit? :P
Dat was eind jaren 80 begin jaren 90. In 2003 moest men het land zo nodig aanvallen en bezetten... maar wat waren nu de redenen daarvoor en waren deze gegrond?

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 04-04-2012 17:21:41 ]
DrunkenBuddhawoensdag 4 april 2012 @ 17:28
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:15 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

ze zijn er wel naar onderweg en al meer dan tijdens Saddam. Dat wij enorm hebben onderschat hoe dat in te voeren, tsja we suck!! Het is imo een verbetering, alleen werkt het niet omdat er wel een machtsstrijd speelt Laat je nou niet verblinden in je haat voor Amerika
Haat voor de Amerikaanse overheid en hun puppetmasters, zeg het dan goed.
De bevolking haat ik niet.

Anyway, wat geeft ons trouwens het recht daar binnen te vallen?
Zouden wij ons niet eens met onszelf bemoeien? We hebben zelf al zat problemen die opgelost dienen te worden.

Dat superioriteitsgevoel van het Westen komt mij gewoon de keel uit. En jij vindt het een goede zaak dat we overal binnenvallen onder het mom van 'democratie' brengen. Man, we zijn zelf amper nog een democratie.
opgebaardewoensdag 4 april 2012 @ 17:31
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2012 17:21 schreef J0kkebr0k het volgende:

[..]

Dat was eind jaren 80 begin jaren 90. In 2003 moest men het land zo nodig aanvallen en bezetten... maar wat waren nu de redenen daarvoor en waren deze gegrond?
Nee die waren niet gegrond.
Ik sta niet achter de inval oid
KurtCablammaandag 9 april 2012 @ 20:02
Zag toevallig dit op de frontpage staan net.

VS sturen tweede vliegdekschip naar Perzische Golf

Ik heb lang gedacht dat ze er niet mee weg zouden komen maar het lijkt erop dat ze zich niets aantrekken van ons wat wij willen. Ben er bang voor...
AryaMehrmaandag 9 april 2012 @ 20:04
Laat de oorlog maar beginnen. Ik ben er in ieder geval klaar voor.
Graymaandag 9 april 2012 @ 20:11
military-spending.jpg
Bendoemaandag 9 april 2012 @ 20:14
quote:
0s.gif Op maandag 9 april 2012 20:02 schreef KurtCablam het volgende:
Zag toevallig dit op de frontpage staan net.

VS sturen tweede vliegdekschip naar Perzische Golf

Ik heb lang gedacht dat ze er niet mee weg zouden komen maar het lijkt erop dat ze zich niets aantrekken van ons wat wij willen. Ben er bang voor...
Net gezien op NRC.nl ja, er staat ook wat andere informatie in:


Iran ‘overweegt’ uraniumverrijking stil te leggen


De nucleaire reactor Bushehr in het zuiden van Iran. Foto AP / Mehr news Agency

door Hans Klis
BUITENLAND Iran heeft geen interesse meer om stukgelopen gesprekken over een internationale ruil van nucleair materiaal nieuw leven in te blazen, maar overweegt om de verrijking van uranium stil te leggen zodra het genoeg materiaal heeft geproduceerd voor gebruik.
Dat liet het hoofd van het Iraanse Atoomenergie Agentschap, Ali Akbar Salehi, vandaag weten, meldt persbureau Reuters. Tegenover Iraanse media zei Salehi echter geen voorwaarden opgelegd te willen krijgen van de internationale gemeenschap voordat hij aankomende aankomende zaterdag in Istanbul in gesprek gaat over het Iraanse kernprogramma.

Eind februari mislukten gesprekken met Teheran nog om het IAEA openheid te verschaffen over het Iraanse kernprogramma:


VS eisen ook sluiting nucleaire faciliteit
Amerikaanse regeringsfunctionarissen eisen echter de stopzetting van de verrijking van uranium en de sluiting van een ondergrondse nucleaire faciliteit bij de heilige stad Qom om de gesprekken met Teheran voort te zetten. De VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-BrittanniŽ en Duitsland – de zogenoemde P5+1-landen – willen Teheran dwingen tot openheid over het kernprogramma en dat de IAEA toegang krijgt tot faciliteiten waar volgens hen gewerkt zou worden aan de ontwikkeling van kernwapens. De onderhandelingen hebben hiervoor meer dan een jaar stilgelegen.

Het conflict tussen Iran en het Westen over het Iraanse atoomprogramma draait om de verrijking van uranium. De technologie kan gebruikt worden om brandstof voor kerncentrales te produceren, maar ook voor de productie van kernwapens. Iran beweert dat de verrijking slechts dient voor de opwekking van energie en de productie van medische isotopen, terwijl het Westen en IsraŽl vrezen dat Iran in het geheim aan een kernbom werkt.

VS zetten tweede vliegdekschip in bij Perzische golf
De Verenigde Staten en Europa kondigden de laatste maanden strenge sancties af tegen Iran, onder meer een olieboycot die deze zomer moet ingaan en negatieve consequenties op de Westerse markten voor financiŽle instellingen die investeren in of zaken doen met Iran.

De prijs van olie steeg de afgelopen maanden sterk door de spanningen rond Iran. De angsten voor een militaire aanval op de nucleaire installaties in Iran dreven vanaf oktober de olieprijzen van 75 dollar per vat op tot ver boven de 120 dollar eerder dit jaar.

VS sturen tweede vliegdekschip naar Perzische Golf
Vandaag werd ook bekend dat de Amerikaanse Vijfde Vloot, die gestationeerd is in Bahrein, een tweede vliegdekschip gaat inzetten in de Perzische Golf. Dat liet commandant Amy Derrick-Frost weten, meldt de IsraŽlische krant Ha’aretz.

In de Golf bevindt zich al de USS Abraham Lincoln, maar die krijgt nu gezelschap van de door kernenergie aangedreven USS Enterprise. Volgens Derrick-Frost moet het tweede vliegdekschip Amerikaanse militaire operaties in Afghanistan ondersteunen, alsook acties tegen piraten voor de kust van SomaliŽ. Maar de twee slagschepen zullen echter ook langs de strategische olieroutes patrouilleren, waaronder de Straat van Hormuz, die Iran eerder dreigde te blokkeren.

http://www.nrc.nl/nieuws/(...)nium-stil-te-leggen/
#ANONIEMmaandag 9 april 2012 @ 20:15
quote:
12s.gif Op maandag 9 april 2012 20:11 schreef Gray het volgende:
[ afbeelding ]
:')
Bendoemaandag 9 april 2012 @ 20:18
quote:
12s.gif Op maandag 9 april 2012 20:11 schreef Gray het volgende:
[ afbeelding ]
:D Haha! Dat is echt een bazen meme! Zelf gemaakt?
Graymaandag 9 april 2012 @ 20:20
quote:
In de Golf bevindt zich al de USS Abraham Lincoln, maar die krijgt nu gezelschap van de door kernenergie aangedreven USS Enterprise.
:')
Graymaandag 9 april 2012 @ 20:21
quote:
1s.gif Op maandag 9 april 2012 20:18 schreef Bendoe het volgende:

[..]

:D Haha! Dat is echt een bazen meme! Zelf gemaakt?
Nee, wel zelf gevonden! :P
Bendoemaandag 9 april 2012 @ 20:26
quote:
1s.gif Op maandag 9 april 2012 20:20 schreef Gray het volgende:

[..]

:')
:')! De ironie! :|W
Bendoemaandag 9 april 2012 @ 20:54
De inval in Iran komt wel, maar niet voordat het stabiel is in SyriŽ. Meer onrust daar kun je je echt niet permitteren. Het zou ook funest zijn voor de Amerikaanse economie, die net opkrabbelt. De regering moet meer geld lenen, gaat meer geld op aan rente. Maar dat is niet het ergste natuurlijk. De bugerslachtoffers die worden vermoord en niets met de inval te maken hebben. De militairen die onder valse voorwendselen in een oorlog getrapt worden, maar dat is ook hun eigen keuze.
opgebaardemaandag 9 april 2012 @ 21:11
Die arme Iraniers kunnen niet surfen naar de website van de Olympische Spelen, kut VS :r :')
AryaMehrmaandag 9 april 2012 @ 21:11
quote:
0s.gif Op maandag 9 april 2012 21:11 schreef opgebaarde het volgende:
Die arme Iraniers kunnen niet surfen naar de website van de Olympische Spelen, kut VS :r :')
Net goed voor ze. Staat toch alleen maar zionistische propaganda op.
Schenkstroopdinsdag 10 april 2012 @ 00:03
The NWO heeft eerst Afghanistan en Irak ingelijfd en daar basissen gebouwd precies rondom Iran. Ik denk dat Amerika Heel het MO wil innemen en dat geven aan Israel.
Schenkstroopdinsdag 10 april 2012 @ 00:12
-Het is al laat-

[ Bericht 98% gewijzigd door Schenkstroop op 10-04-2012 00:22:41 ]
AryaMehrdinsdag 10 april 2012 @ 00:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 april 2012 00:03 schreef Schenkstroop het volgende:
The NWO heeft eerst Afghanistan en Irak ingelijfd en daar basissen gebouwd precies rondom Iran. Ik denk dat Amerika Heel het MO wil innemen en dat geven aan Israel.
Dat zou aardig zijn. Het M-O is beter af zijn in IsraŽlische handen. :Y
Schenkstroopdinsdag 10 april 2012 @ 00:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 april 2012 00:13 schreef AryaMehr het volgende:

[..]

Dat zou aardig zijn. Het M-O is beter af zijn in IsraŽlische handen. :Y
Wijsheid is altijd achteraf. Maw. je kunt dat niet zo met zekerheid zeggen vantevoren. maar wat je wel kunt zeggen:

Als alles waar is over de Illuminati en hun drang naar totale controle niet alleen over Moslims en het M-O als cantrale Zion of whatever. Maar ook over de eigen mensen op eigen grondgebied (wat wij nu meer en meer zien - elk facet van het menselijjk leven in de greep van angst en daarmee in de greep van corporaties die oplossingen verkopen ism de overheid, die weer gehoorzamen aan centrale banken die in handen zijn van de Illuminati..). is dat echt zo goed voor mij denk ik dan?

Zij willen mij dood, maar allereerst als slaaf, als verhandelbaar object. Als onderpand van een land dat de schulden van de overheden terugbetaald incl rente aan de centrale banken, aan de Joden. Aan de Illiuminati. Iemand beweerde ooit dat wanneer je uit de vaarwateren van je moeder komt. Uit de kut aanmeert als baby in de wereld van de Illuminati. Dan wordt je al op waarde geschat. En meestal ben je gewoon kanonnen-voer. Dat is hoe de Illuminati mij en de wereld ziet. Met alle dood en verderf en armoede die zij zaaiden over de gehele wereld. Kom ik niet tot een andere conclusie dan dat zij het niet goed voor zullen hebben met 99% van de mensheid. Behalve zichzelf en hun club van 1%..

En zoals een komiek ooit zei: Its a club, a club, and you're not in it. neither am I.....
Synthercelldinsdag 10 april 2012 @ 07:49
quote:
De vraag die mij overblijft is: als men niet oprecht huiverig is voor een nucleair wapenprogramma in Iran, wat zou dan de daadwerkelijke reden zijn om de druk zo hoog op de ketel te plaatsen?
Regime change (= een 'nieuw' regiem met een meerderheid volk achter zich)

quote:
Misschien nog wel belangrijker: wie heeft de grootste vinger in de pap? Grote boze wolf de Verenigde Staten, vijandige buurman IsraŽl, een liegende Arabische Liga, op geldbeluste bankiers, of zou het toch ťťn grote pot nat zijn?
Werken allemaal samen, want het gaat om empire building. Kapitalisme betekent, wie het meeste kapitaal heeft heeft de meeste macht. Het gaat uiteindelijk weer eens om datgene wat al duizenden jaren gaande is, imperialisme en heersen over de massa. Iran is maar een onderdeel van de grote puzzel. SyriŽ en Iran hebben de poppentjes dus belangrijk voor machthebbers. De stemmen van het volk is laatste stuk macht die men nodig heeft om een imperium rond te krijgen. In het Midden Oosten bouwt men al sinds 1945 aan de Arabische Liga, Iran en SyriŽ moeten daarbij nog worden aangesloten, daarom zie je juist deze twee landen doorlopend in de media.
Bendoewoensdag 25 april 2012 @ 10:32
Even een link naar een topic in NWS, Iran/IsraŽl gerelateerd: IsraŽl misbruikt corporate media en verzint leugens over Iran

En de bron: http://www.fair.org/blog/(...)-israel-off-the-map/

Een staaltje propaganda dus.
Snapcount2woensdag 25 april 2012 @ 12:40
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2012 21:53 schreef DrunkenBuddha het volgende:

[..]

Doe maar niet nee :')

Als jij denkt dat jij hier ook maar iemand wijs kan maken dat de US en IsraŽl democratische rechtsstaten zijn, en niet overlopen van de haatretoriek, dan zit je in het verkeerde forum jochie.
Ah, ik ben altijd blij om te zien dat er mensen openstaan voor argumenten.
new_moondonderdag 26 april 2012 @ 13:03
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2012 12:55 schreef NDAsilenced het volgende:

[..]

VS en Israel zijn beide gezonde democratische rechtstaten en dreigen niet met het wegvagen van landen en lopen niet over van haat-retoriek en anti-semitisme.
verschilletje
Israel en de VS zijn verre van gezonde democratische staten.
Wel dapper dat je dat hier in BNW nog durft te schrijven


edit, sorry,
hier zijn mensen zo te zien al helemaal op ingegaan.
Snapcount2donderdag 26 april 2012 @ 15:16
quote:
15s.gif Op donderdag 26 april 2012 13:03 schreef new_moon het volgende:

[..]

Israel en de VS zijn verre van gezonde democratische staten.
Wel dapper dat je dat hier in BNW nog durft te schrijven

edit, sorry,
hier zijn mensen zo te zien al helemaal op ingegaan.

En hoe definieer jij een gezonde democratische staat?
new_moondonderdag 26 april 2012 @ 16:31
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2012 15:16 schreef Snapcount2 het volgende:

[..]

En hoe definieer jij een gezonde democratische staat?
Een "volksheerschappij"
Maar je kan het ook nog even vragen aan NDAsilenced, hij begon er tenslotte over.
Graydonderdag 26 april 2012 @ 18:11
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2012 15:16 schreef Snapcount2 het volgende:

[..]

En hoe definieer jij een gezonde democratische staat?
Ik zo ongeveer als wat je in je sig hebt staan:
quote:
Democracy is the theory that the common people know what they want, and deserve to get it good and hard. - H.L. Mencken
Er zouden heel veel fouten gemaakt worden, maar we zouden er snel van moeten leren. Dat, of een reeks burgeroorlogen zonder einde. Zaaien wat men oogst. :)
Grayzaterdag 28 april 2012 @ 17:07
De media laten momenteel een tendens zien dat het debacle met Iran een positieve spin begint te krijgen:
http://www.nu.nl/buitenla(...)verleg-met-iaea.html
http://www.nu.nl/economie(...)cht-economie-eu.html

Waarom? Heeft het embargo effect? Doen de sancties waarvoor ze bedoeld zijn? Of is er een deal gesloten in de politiek of in de bankenwereld waar wij niet vanaf weten?
Summerswoensdag 23 mei 2012 @ 12:30

Wintelligencezondag 27 mei 2012 @ 18:13
quote:
Die honderduizenden mensen zijn waarschijnlijk onze 'bevrijders'.
Schenkstroopzondag 27 mei 2012 @ 19:10
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2012 18:11 schreef Gray het volgende:

[..]

Ik zo ongeveer als wat je in je sig hebt staan:

[..]

Er zouden heel veel fouten gemaakt worden, maar we zouden er snel van moeten leren. Dat, of een reeks burgeroorlogen zonder einde. Zaaien wat men oogst. :)
Wat is die quote eigenlijk raar. Stel dat 65% voor iets is maar 35% is tegen. Dan word 35% opgedrongen wat 65% wil. Is dat wel moreel correct?

'Common people' klinkt zo algemeen maar dat is het binnen democratie niet. mensen accepteren alleen de uitkomst en het idee achter democratie. Maar eigenljk vind ik het niet juist.
Grayzondag 27 mei 2012 @ 22:49
quote:
0s.gif Op zondag 27 mei 2012 19:10 schreef Schenkstroop het volgende:

[..]

Wat is die quote eigenlijk raar. Stel dat 65% voor iets is maar 35% is tegen. Dan word 35% opgedrongen wat 65% wil. Is dat wel moreel correct?

'Common people' klinkt zo algemeen maar dat is het binnen democratie niet. mensen accepteren alleen de uitkomst en het idee achter democratie. Maar eigenljk vind ik het niet juist.
Ik meen dat het moreel gezien onjuist is. Vandaar dat ik liever in een sociaal-anarchistische samenleving was geboren waarin mensen hun besluiten (zoveel mogelijk) baseren op cijfers en onderzoek. :)

Of het werkt weet ik niet, want het bestaat niet. :{
Graydonderdag 31 mei 2012 @ 13:17
Whoa, mainstream media spreekt zich beschuldigend uit over de VS en IsraŽl:
quote:
VN noemt spionagevirus ernstigste cyberdreiging ooit
AMSTERDAM – De Verenigde Naties (VN) zullen de ernstigste waarschuwing ooit uitsturen vanwege het onlangs ontdekte spionagevirus Flame.

Dat heeft Marco Obiso, coŲrdinator van de International Telecommunications Union (ITU) , laten weten aan Reuters. De ITU is onderdeel van de VN.

Het orgaan heeft als taak het beschermen van de infrastructuur van leden en is erg bezorgd over het dinsdag bekendgemaakte virus. Tot nu toe dook Flame alleen op in het Midden-Oosten, maar Obiso denkt dat het programma ook in andere landen kan en zal opduiken.

Flame kan meekijken met chatgesprekken, op afstand de microfoon aanzetten en deze afluisteren en toetsaanslagen registreren. Vooral Iran zou tot nu toe doelwit zijn geweest. Flame lijkt erg op Stuxnet dat in 2010 opdook en gericht was tegen het nucleaire programma van Iran.

Serieuze dreiging
Over het algemeen wordt aangenomen dat toen de VS en IsraŽl achter de aanval zaten en mogelijk is Flame afkomstig van dezelfde partijen. Ook het ITU denkt dat Flame gebouwd is door een land.
"Onze leden moeten alert zijn. Dit is de meest ernstige waarschuwing die we ooit hebben uitgedaan vanwege een cyberdreiging", aldus de coŲrdinator. "Flame is een veel serieuzere dreiging dan Stuxnet."

ITU zal een programma opzetten om data, waaronder voorbeelden van het virus, te verzamelen. Zo wil het orgaan de verspreiding van Flame in kaart brengen en eventuele veranderingen aan het virus volgen.
En verder:
quote:
Iran claimt recht op uraniumverrijking
TEHERAN - Iran heeft het recht uranium te verrijken tot 20 procent. Dat dit een stap is naar een atoombom, is een leugen.

Dat zei de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad woensdag in een vraaggesprek met een Frans tv-station.

Westerse mogendheden willen dat Iran stopt met de verrijking van uranium tot 20 procent omdat dat Iran technisch dichter bij de ontwikkeling van een atoombom brengt. Iran zegt dat het nodig is voor de productie van medische isotopen.

Ahmadinejad zei tegen France 24 dat Iran geen wonderen verwacht van het overleg met zes wereldmachten over zijn nucleaire programma, op 18 en 19 juni in Moskou.
Een 2-daagse gespreksronde tussen beide kampen vorige week in Teheran leverde geen concrete resultaten op, behalve het besluit om in Moskou verder te praten.

Vreedzame doeleinden
Iran heeft steeds gezegd dat met zijn nucleaire programma alleen vreedzame doeleinden te hebben, maar het Westen en Iraans aartsvijand IsraŽl verdenken het streng islamitische land ervan bezig te zijn met de ontwikkeling van nucleaire wapens.

Iran, dat te maken heeft met (economische) sancties wegens zijn nucleaire programma, zit aan de onderhandelingstafel tegenover de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad (de Verenigde Staten, China, Rusland, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk) plus Duitsland.
Dat Iran in het verleden prijzige deals heeft gesloten met Rusland voor medische nucleaire grondstoffen maakt dat een onderhandelingstafel waar Rusland zelf ook aanzit ietwat vreemd. Vraag blijft echter wel of Iran zijn nucleaire programma ťcht niet zou gebruiken voor wapens, en zowel, hoe erg dat zou zijn wanneer je kijkt naar de andere betrokken landen. :W
100% Tukkerdonderdag 31 mei 2012 @ 16:23
quote:
14s.gif Op maandag 9 april 2012 20:04 schreef AryaMehr het volgende:
Laat de oorlog maar beginnen. Ik ben er in ieder geval klaar voor.
Je zit een kilometer onder het ijs van Antarctica in een verlaten nazi-basis?
Graydonderdag 31 mei 2012 @ 17:05
quote:
6s.gif Op donderdag 31 mei 2012 16:23 schreef 100% Tukker het volgende:

[..]

Je zit een kilometer onder het ijs van Antarctica in een verlaten nazi-basis?
Waarom reageren op een post van twee maanden terug van iemand met een permban? 8)7
CaptainObvious39donderdag 7 juni 2012 @ 09:09
Schenkstroopdonderdag 7 juni 2012 @ 19:44
"Today, Americans would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order; tomorrow, they will be grateful. This is especially true if they were told there was an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence. [u]It is then that all people of the world will plead with world leaders to deliver them from this evil....individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by their world government."
Henry Kissinger @Bilderberg 1992

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”
David Rockefeller
Graydinsdag 26 juni 2012 @ 09:48
De EU is nog steeds tegen Iran blijkbaar:
Zuid-Korea legt olie-import Iran noodgedwongen stil
Graydonderdag 28 juni 2012 @ 16:57
Kom net een oud topic uit 2007 tegen waar mensen al vermoedden dat een oorlog tegen Iran op komst was:
Oorlog met Iran - voorspellingen en discussie topic
new_moondonderdag 28 juni 2012 @ 18:20
quote:
11s.gif Op donderdag 28 juni 2012 16:57 schreef Gray het volgende:
Kom net een oud topic uit 2007 tegen waar mensen al vermoedden dat een oorlog tegen Iran op komst was:
Oorlog met Iran - voorspellingen en discussie topic
echt bizar
als iemand dit gister geopend had zou ik het ook geloven...
CaptainObvious39donderdag 28 juni 2012 @ 19:16
Sowieso mensen die denken dat er een IsraŽlische aanval op Iran komt :') Diezelfde dag vliegen er nog 10.000 Shahab-2/3s boven Tel Aviv. Dus dat is sowieso een no-go voor IsraŽl. Ieder scenario waar IsraŽl bij is betrokken zal zeer slecht aflopen voor IsraŽl.

Een enige serieuze situatie zou een aanval door de VS zijn. De VS zou alle militaire elementen van Iran binnen enkele weken vernietigen, met hulp van de buurlanden (en IsraŽl) binnen een paar dagen al serieuze schade.

[ Bericht 0% gewijzigd door CaptainObvious39 op 28-06-2012 19:34:48 ]
Green1vrijdag 13 juli 2012 @ 16:49
Ik kwam net nog wat artikelen over een oorlog met Iran tegen.
quote:
US troops imitate invasion of Iran with Arab allies
http://rt.com/usa/news/us-troops-iran-exercise-490/

En het meest recente bericht, van vandaag:
quote:
War in August? US sends fourth aircraft carrier and dozens of underwater drones towards Iran
http://rt.com/usa/news/war-sub-drone-iran-066/

Ze hebben dus 4 vliegdekschepen, met elk 90 vliegtuigen voor de kust van Iran varen.

Dat is gewoon praktisch een oorlogsverklaring, of niet.. Ik heb er in ieder geval een zeer slecht gevoel over.

Ik ben ook bang hoe Rusland hierop gaat reageren. In een speech in 2007 liet Putin al weten dat hij niet echt blij is met de manier waarop de US zich gedraagt.

"The United States has overstepped its borders in all spheres - economic, political and humanitarian, and has imposed itself on other states"

http://www.securityconfer(...)+M52087573ab0.0.html

Meer berichten over Iran
http://rt.com/tags/iran/
CaptainObvious39woensdag 18 juli 2012 @ 00:37
Ik zie een aanval echt niet komen, maar goed, met Iran's provocatie om de hormuz te blokkeren...

Interessante paper

http://csis.org/files/pub(...)f_Mil_Bal_II_WMD.pdf
CaptainObvious39woensdag 18 juli 2012 @ 00:49
Mogelijke gevolgen van een Israelische aanval op Iran:

• Withdraw from the NNPT and increase its long-term resolve to develop a nuclear deterrent program.
• Create an all-out nuclear weapons program with its surviving equipment and technology base, using Israel’s strike and aggression as an excuse to openly pursue a nuclear program.
• Shift to genetically engineered biological weapons if such a program does not already exist.
• Immediately retaliate against Israel with ballistic missiles. Retaliation would consist of multiple launches of Shahab-3s, including the possibility of launching CBR warheads against Tel Aviv, Israeli military and civilian centers, and Israeli suspected nuclear weapons sites.
• Accuse the US of “green lighting” the Israeli strike, and being the real cause of the attacks.
• Launch political attacks on Arab regimes friendly to the US on the grounds that they did nothing to prevent an attack on Israel’s greatest enemy.
• Use allied or proxy groups such as Hezbollah or Hamas to attack Israel proper with suicide bombings, covert CBR attacks, and rocket attacks from southern Lebanon.
• Launch asymmetric attacks against American interests and allies in the Arabian Gulf.
• Target US and Western shipping in the Gulf, and possibly attempt to interrupt the flow of oil through the Strait of Hormuz.
• Attack US forces, ships, or facilities in the Gulf or anywhere in the world as a way of showing that Iran could attack the “great Satan” and Israel’s closest ally.
• Strike at Israeli or Jewish targets anywhere in the world using Iranian agents or anti-Israeli-proxies.
• Try to use the UN and/or International Criminal Court to prosecute Israel for aggression and war crimes.
• Transfer high-technology small air-to-surface and guided anti-armor weapons to Hamas, Hezbollah, or other anti-Israeli extremist groups. Provide them with more lethal rockets, UCAVs, and chemical weapons.
• Seek to use its leverage with Iraq, Syria, and Hezbollah to create an actual “Shi’ite crescent” to create a more intense range of threats to Israel.
• Try to use the transfer of funds and arms, the MOIS/Vevak, and other covert means to influence the new regimes coming out of unrest in the Arab world to be far more aggressively anti-Israel.
Nemephiswoensdag 18 juli 2012 @ 05:02
Waarom zou Iran een aanval ook moeten tolereren? Wat verwachten ze dan, dat Iran als een puppy op haar rug gaat liggen rollen?

[ Bericht 0% gewijzigd door Nemephis op 18-07-2012 05:02:44 (typo) ]
Grayzondag 29 juli 2012 @ 11:03
quote:
'VS heeft plan voor aanval op Iran'
JERUZALEM - Een hoge veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Barack Obama zou de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu hebben ingelicht over een Amerikaans plan om Iran aan te vallen als dat land niet stopt met zijn nucleaire programma.

Dat schrijft de IsraŽlische krant Haaretz zondag.

Het gesprek tussen Netanyahu en de nationale veiligheidsadviseur Thomas Donilon zou eerder deze maand hebben plaatsgevonden. De bedoeling van het gesprek was IsraŽl te weerhouden zelf een aanval uit te voeren op Iran.

Een adviseur van de IsraŽlische premier wilde geen commentaar geven op het bericht in de krant.

Romney
Het bekend worden van het gesprek valt samen met het bezoek van de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney aan IsraŽl. Romney zou zijn steun geven aan een preventieve IsraŽlische militaire aanval op het Iraanse atoomprogramma. Dat heeft Romneys adviseur voor buitenlands beleid Dan Senor zondag gezegd.

Als IsraŽl actie moet ondernemen om te voorkomen dat Iran de materialen produceert voor een atoombom, zou Romney dat besluit respecteren, zei Senor. Een dergelijk oorlogszuchtig standpunt werd niet eerder door Romney ingenomen.

Romney houdt zondag in Jeruzalem een toespraak waarin hij zal vertellen dat hij en de Verenigde Staten 'niet weg zullen kijken' van Iran. De mogelijkheid van een Amerikaanse aanval ligt ook 'op tafel'. Daarnaast staat een onderhoud met IsraŽls leiders op het programma.
Ali_Kannibalizondag 29 juli 2012 @ 14:15
Natuurlijk komt er oorlog met Iran.

Dit is de climax van het conflict tussen west en oost - VS, Europa en Israel vs. Midden oosten, Rusland, China, eventueel India.

Een clash tussen 2 werelden die tot een synthese zal moeten leiden, een nieuwe orde waarin persoonlijke vrijheden, nationale sovereiniteit, vrijheid van overtuiging, en alles wat ook maar enigszins tot verdeling van de mensheid in verschillende groepen kan leiden opgeofferd zal worden op het altaar van 'eenheid' en 'liefde'. Maar wat voor liefde? Een liefde die eigen overtuigingen, eigen keuzes, eigen vrijheden niet tolereert maar die, in de naam van 'het is beter voor a)de planeet, b)de wereldbevolking c)het indvidu die persoonlijke vrijheden ontneemt.

Het is het resultaat van een lang verlangen naar wereldoverheersing. Een verlangen van wie? Door wie?

Het is onmogelijk dit te begrijpen indien we spirituele realiteiten niet kunnen zien. Niet onderscheiden wat er zich afspeelt op hogere sferen en in de strijd waarin de mens als geheel en ieder individu persoonlijk in verwikkeld is.

Mensen zijn blind geworden voor wat men zou moeten zien, en wil niet horen wat men zou moeten horen. Keer op keer zijn mensen gewaarschuwd voor onheil. Keer op keer is gebleken dat die waarschuwingen gerechtvaardigd waren. Oorlog en andere rampen maken deel uit van dit leven. Zal men nu opnieuw de kop in het zand steken en dat wat men kan bevrijden negeren?

Die golven van waarheid die de laatste 10, 20, 30 jaar naar buiten zijn gebracht, zijn nu voor iedereen met een computer toegankelijk. Groot zijn de waarheden die aan het licht worden gebracht. Niets lijkt geheim meer, alles lijkt openbaar te zijn. Dit is Gods werk; God wil ons verlichten met de waarheid opdat we een keuze kunnen maken. God gebruikt mensen als kanaal om waarheden naar buiten te brengen, opdat ieder die kan accepteren en een redelijke keuze maken. Mensen worden wakkergeschud door berichten over oorlog, crisis, misleiding. Mensen kunnen er niet in geloven, negeren, of anderen ook willen waarschuwen. Laat het gespot van hen die nergens in geloven, altijd om meer bewijzen zeuren, snel zijn met ongefundeerde kritiek en persoonlijke aanvallen varen. Dit zijn slechts agenten van de vijand, geinspireerd door zaken die ze zelf niet begrijpen, opgeblazen in hun conceptie van hoe slim zij zijn in vergelijking met die 'conspiracytheorists'. 1 dag zal ook bij hen de waarheid aan de deur kloppen, maar in de vorm van een waarschuwing om hen te redden, maar in de vorm van een stok om hen te slaan. En dan zal het te laat zijn.

Dat iedereen de waarschuwingen van hen die tijd, energie, liefde steken in het openbaren van wat zij zelf ontvangen hebben met voorzichtigheid benadert. Dat niemand bij voorbaat al iets of iemand omarmt of afschrijft zonder eerst persoonlijk tot in de kern te onderzoeken wat klopt en wat niet. Dat niemand de waardevolle kansen die ons nu geboden worden om ons vrij te maken van de kettingen en blinddoeken die ons om zijn gedaan zonder meer verwerpt. Verlossing staat voor de deur. Maar ook vernietiging en chaos. Ieder die zijn verlossing niet zal aannemen, zal de vernietiging en chaos omarmen, en erdoor geconscumeerd worden.

God roept ons op tot bekering, tot het accepteren van Zijn wegen, Zijn wet, Zijn plan voor het leven. God heeft ons niet gemaakt ter bevrediging van onze dierlijke instincten en lusten van allerlei soort, ter uitbuiting van onze naasten, mishandeling van de minderbedeelden, non-respect voor onszelf en anderen. God wil een mensenfamilie van vaders, moeders, broeders en zusters die in blijdschap, in harmonie met elkaar en natuur, op productieve wijze het leven tot een spectaculaire en wonderlijke belevenis maken. God wil schoonheid, orde, harmonie, liefde, rechtvaardigheid, plezier, vrijheid en onbegrensde ervaringen in ons leven manifesteren. God biedt ons dit alles gratis en voor niets in de verlossing die Hij ons biedt van deze wereld en het kwaad wat ieder in zich heeft, door Jezus Christus zijn Zoon. Maar aan diezelfde Jezus Christus heeft Hij ook troon, en majesteit, en eer, en koningschap, en het oordeel gegeven, opdat ieder die de waarheid niet zal hebben geaccepteerd, maar volgehouden zal hebben in bespotting, in non-respect voor Gods wet, in boosaardigheid, in egoisme, in hardheid, in trots en onrechtvaardigheid in al zijn vormen, met die zaken vernietigd zal worden, en eeuwige vrede hersteld zal worden.

'Bekeer u, want het Koninkrijk Gods is nabij' is wat Johannes de Doper zei voor de eerste komst van Christus. Het Koninkrijk van God kan nu in ons zijn. Het koninkrijk van God zal spoedig een aardse realiteit zijn, wanneer de duivel en al zijn werken, via zijn agenten, zijn minions, puppets die in het geheim bekokstoven hoe het beste zichzelf te verrijken ten koste van alles en iedereen verbrand zullen worden en nooit meer terug zullen komen.

Ik herhaal dus ook, bekeer u, want het koninkrijk Gods is nabij, en God zal de zijne kennen en meenemen daar waar geen verdriet, geen leed, geen ziekte en oppressie meer is, maar de liefde zal regeren.

[ Bericht 28% gewijzigd door Ali_Kannibali op 29-07-2012 14:45:38 ]
Graywoensdag 1 augustus 2012 @ 00:34
En nu schijnt Iran ook nog eens verantwoordelijk te zijn geweest voor 9-11:
http://www.nu.nl/buitenla(...)g-911-toegekend.html
Right. Juist, ja. Natuurlijk.
MindFeverwoensdag 1 augustus 2012 @ 01:56
quote:
0s.gif Op zondag 29 juli 2012 14:15 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Natuurlijk komt er oorlog met Iran.

Ik herhaal dus ook, bekeer u, want het koninkrijk Gods is nabij, en God zal de zijne kennen en meenemen daar waar geen verdriet, geen leed, geen ziekte en oppressie meer is, maar de liefde zal regeren.

Niks bekeren! Ik de Ongelovige Hond zal zo blijven tot aan mijn laatste ademstoot!
Ikwilookeenfokkerzijnwoensdag 1 augustus 2012 @ 04:14
Wat Iran? _O- :') Sinds de aanslagen was het altijd (volgens Amerika dan) Bin Laden/Al-Qaida en Afghanistan/Irak. Het zal me niet verbazen als de rechter enorm betaald is voor deze uitspraak en/of denkt dat Irak en Iran hetzelfde is.
alpekodonderdag 2 augustus 2012 @ 08:48
Mijn complimenten voor de OP!

quote:
0s.gif Op zondag 29 juli 2012 14:15 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Ik herhaal dus ook, bekeer u, want het koninkrijk Gods is nabij, en God zal de zijne kennen en meenemen daar waar geen verdriet, geen leed, geen ziekte en oppressie meer is, maar de liefde zal regeren.
Alsjeblieft niet zeg. Uit naam van het geloof is meer verdeeldheid en haat gezaaid, dan dat er is liefde is geoogst. Geloof kan een prima steun zijn voor het individu. In handen van een collectief (lees: de kerk) is het echter een gevaarlijk wapen.
GoedeVraagdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:01
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 08:48 schreef alpeko het volgende:
Mijn complimenten voor de OP!

Uit naam van het geloof is meer verdeeldheid en haat gezaaid, dan dat er is liefde is geoogst.
Interessant dat je dat hebt onderzocht. Heb je de berekening toevallig nog liggen?
alpekodonderdag 2 augustus 2012 @ 14:07
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:01 schreef GoedeVraag het volgende:

[..]

Interessant dat je dat hebt onderzocht. Heb je de berekening toevallig nog liggen?
Nee. Heb jij misschien voor mij wel de berekening liggen dat geloof de mensheid verder heeft gebracht?
GoedeVraagdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:20
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:07 schreef alpeko het volgende:

[..]

Nee. Heb jij misschien voor mij wel de berekening liggen dat geloof de mensheid verder heeft gebracht?
Ik ben hier niet degene die uitspraken doet, jij wel. En blijkbaar zonder ze te kunnen onderbouwen.
alpekodonderdag 2 augustus 2012 @ 14:21
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:20 schreef GoedeVraag het volgende:

[..]

Ik ben hier niet degene die uitspraken doet, jij wel. En blijkbaar zonder ze te kunnen onderbouwen.
Waarom moet ik mijn uitspraak wel onderbouwen en Ali_Kannibali niet? Ga ergens anders selectief verontwaardigd lopen te wezen.
GoedeVraagdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:24
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:21 schreef alpeko het volgende:

[..]

Waarom moet ik mijn uitspraak wel onderbouwen en Ali_Kannibali niet? Ga ergens anders selectief verontwaardigd lopen te wezen.
Als je iets beweert is het toch niet gek als je om onderbouwing gevraagd wordt?

Als jij zon vraag als 'selectieve verontwaardiging' wil zien is dat je goed recht hoor, maar ga er niet van uit dat het aan je verhaal bijdraagt.
alpekodonderdag 2 augustus 2012 @ 14:30
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:24 schreef GoedeVraag het volgende:

[..]

Als je iets beweert is het toch niet gek als je om onderbouwing gevraagd wordt?

Als jij zon vraag als 'selectieve verontwaardiging' wil zien is dat je goed recht hoor, maar ga er niet van uit dat het aan je verhaal bijdraagt.
Je vraagt om een niet bestaande berekening. Dat weet je net zo goed. Je doet het er om. Maar je kent de kruistochten? De Jihad? De inquisitie? De conflicten in Noord-Ierland? De Balkan? Allemaal gevoed door het onvermogen iemand anders opvattingen te accepteren.

Van mij mag iemand geloven wat hij wil. Maar leg dat niet een ander op. Dat zorgt voor conflicten.

De frictie met Iran heeft overigens weinig met geloof te maken. Dat gaat vooral om grondstoffen.
Lavenderrdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:30
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:24 schreef GoedeVraag het volgende:

[..]

Als je iets beweert is het toch niet gek als je om onderbouwing gevraagd wordt?

Als jij zon vraag als 'selectieve verontwaardiging' wil zien is dat je goed recht hoor, maar ga er niet van uit dat het aan je verhaal bijdraagt.
Het is zijn mening en dat mag.
Lavenderrdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:33
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:30 schreef alpeko het volgende:

[..]

Je vraagt om een niet bestaande berekening. Dat weet je net zo goed. Je doet het er om. Maar je kent de kruistochten? De Jihad? De inquisitie? De conflicten in Noord-Ierland? De Balkan? Allemaal gevoed door het onvermogen iemand anders opvattingen te accepteren.

Van mij mag iemand geloven wat hij wil. Maar leg dat niet een ander op. Dat zorgt voor conflicten.

De frictie met Iran heeft overigens weinig met geloof te maken. Dat gaat vooral om grondstoffen.
Dat ,dus laat lekker gaan. ;)
Graydonderdag 2 augustus 2012 @ 14:38
quote:
13s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:21 schreef alpeko het volgende:

[..]

Waarom moet ik mijn uitspraak wel onderbouwen en Ali_Kannibali niet? Ga ergens anders selectief verontwaardigd lopen te wezen.
Dat moet hij even goed als jij. Maar als je kritiek hebt op het gebrek aan onderbouwing door Ali, dan is het natuurlijk een beetje vreemd als je daar tegenin gaat zonder zelf te onderbouwen. :P

quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:30 schreef alpeko het volgende:

[..]

De frictie met Iran heeft overigens weinig met geloof te maken. Dat gaat vooral om grondstoffen.
Ik denk ook dat geloof niet het belangrijkste is in deze kwestie. Grondstoffen ook niet trouwens. Denk eerder dat het gaat om strategische positionering.
alpekodonderdag 2 augustus 2012 @ 14:41
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:38 schreef Gray het volgende:
Dat moet hij even goed als jij. Maar als je kritiek hebt op het gebrek aan onderbouwing door Ali, dan is het natuurlijk een beetje vreemd als je daar tegenin gaat zonder zelf te onderbouwen. :P
Ik vond het een beetje vragen naar de bekende weg, maar de onderbouwing is er... maar dat is uiteraard geen exacte wetenschap.

quote:
Ik denk ook dat geloof niet het belangrijkste is in deze kwestie. Grondstoffen ook niet trouwens. Denk eerder dat het gaat om strategische positionering.
T.o.v. China en Rusland? Dat zou zomaar kunnen.
Graydonderdag 2 augustus 2012 @ 14:49
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:41 schreef alpeko het volgende:

[..]

Ik vond het een beetje vragen naar de bekende weg, maar de onderbouwing is er... maar dat is uiteraard geen exacte wetenschap.
Daarom. Cijfers zijn wat onbetrouwbaar in dit geval, en de redenatie erachter... tja. Die kennen we allemaal wel en is geen voer voor dit topic. ;)

quote:
[..]

T.o.v. China en Rusland? Dat zou zomaar kunnen.
Afgaande op de planning van PNAC en FPI zou het zeker kloppen. :{

[ Bericht 4% gewijzigd door Gray op 02-08-2012 15:02:13 ]
GoedeVraagdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:49
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:30 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Het is zijn mening en dat mag.
Schreef ik ergens dat het niet zou mogen?
Lavenderrdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:50
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:49 schreef GoedeVraag het volgende:

[..]

Schreef ik ergens dat het niet zou mogen?
:)
GoedeVraagdonderdag 2 augustus 2012 @ 14:52
quote:
0s.gif Op donderdag 2 augustus 2012 14:41 schreef alpeko het volgende:

[..]

Ik vond het een beetje vragen naar de bekende weg, maar de onderbouwing is er... maar dat is uiteraard geen exacte wetenschap.
Op grote schaal is het geloof vaak misbruikt - en daarmee is het twijfelachtig of we nog van het geloof kunnen spreken - op kleine schaal zou het best heel veel positieve zaken gebracht kunnen hebben, al is dat lastig te meten.

Ik vind je stelling - en nu ook je onderbouwing - wat twijfelachtig, vandaar mijn vraag.
Fledderjondinsdag 7 augustus 2012 @ 21:58
quote:
Iran: Syria part of 'axis of resistance'

Aleppo, Syria (CNN) -- Tensions spiked in the Middle East Tuesday as Iran extolled its "axis of resistance" with Syria, and the United States warned of proxy and terror activity.

Saeed Jalili, a top Iranian official meeting with Syrian President Bashar al-Assad, was cited by Syrian state media as saying he will not permit "enemies" to break what he called the "axis of resistance of which Syria is an essential part."

"What is taking place in Syria is not an internal issue but rather a conflict between the resistance axis on one hand and the enemies of this axis in the region and the world on the other hand, with the goal being to strike Syria's resistant role," state media quoted Jalili as saying.

U.S. Secretary of State Hillary Clinton, meanwhile, said from Pretoria, South Africa, that those working "to exploit the misery of the Syrian people, either by sending in proxies or by sending in terrorist fighters, must recognize that that will not be tolerated, first and foremost by the Syrian people."
Photos: Showdown in Syria Photos: Showdown in Syria
Official: Syrian PM defects
The battle for Aleppo, Syria, intensifies
Syria rebels capture regime's weapons

World powers have not intervened in Syria, but the lines in the sand have been drawn regionally and internationally.

Nations such as the United States, France, Britain and Turkey, as well as Arab League countries such as Qatar and Saudi Arabia, have supported Syrian rebels and the opposition.

There are also reports of Islamist cells schooled in terror tactics helping some rebels fight the al-Assad regime, and weaponry has flowed across the borders to Free Syrian Army rebels.

Syria has been supported by Iran and groups like Hezbollah, the Lebanese militant group. Syria is heavily equipped with Russian weaponry.

Jalili and Clinton spoke as violence raged in Aleppo, Damascus and its suburbs, and other hot spots. The opposition Local Coordination Committees of Syria said at least 140 people have been killed across the nation Tuesday.

CNN inside Aleppo: Strafed by shells, fear, misery

Syrian State TV showed footage of Jalili and al-Assad meeting, the first video of the president that has surfaced since last month.

Jalili, secretary of Iran's Supreme National Security Council, met with al-Assad to discuss resolving the 17-month-long civil war and rescuing several Iranians who were kidnapped over the weekend in Syria.

The Iranian diplomat called on Syrians to sit down and forge a solution to the crisis, which morphed into a nationwide uprising and civil war after government forces cracked down on peaceful protesters in March 2011.

"The Islamic Republic of Iran believes in a Syrian solution based on national dialogue among all Syrian groups to settle the country's issues, and does not consider foreign approaches as useful," Jalili said, according to Iran's state-run Press TV.

Syrian and Iranian news outlets have reported that 48 Shiite pilgrims from Iran were abducted Saturday. But rebels say the Iranians are military personnel, an assertion Iran denies.

Iran's foreign ministry is working through diplomatic channels, such as the United Nations, to get the people freed. Foreign Minister Ali Akbar Salehi, in a letter to U.N. Secretary-General Ban Ki-moon asking for help in freeing the people, also has expressed concern about media reports that three of the people were killed by rebels and hostage-takers have threatened to kill others.

The ministry has summoned the charge d'affaires of Switzerland to protest the abduction and urge the United States to use its influence to free the abducted Iranians. An Iranian Foreign Ministry official said Washington is responsible for the lives of the Iranians because the United States supports the rebels.

The Swiss Embassy represents U.S. interests in Iran because the United States and Iran lack diplomatic relations.

Acting Deputy State Department spokesman Patrick Ventrell said the United States cannot confirm the identity of the Iranians but is following the situation closely and would like more information. Ventrell, speaking to reporters Tuesday, said Iran's contention that the United States is responsible for their security "doesn't seem to make sense."

"We call on anyone holding prisoners in this conflict to treat them humanely and in accordance with international law. And of course people will be held responsible if that is not followed," he said.

Clinton, meanwhile, said that the opposition "is becoming increasingly coordinated and effective," holding territory from northern Aleppo to the Turkish border and seizing regime weaponry such as tanks.
Reporter in Syria: Intense shelling
A license to fund Syria
Is U.N. fiddling while Syria burns?
How to stop al Qaeda in Syria

Noting opposition strides and government setbacks, she said planners can begin talking about what happens after the regime falls, even though there's no timeline.

"The intensity of the fighting in Aleppo, the defections, really point out how imperative it is that we come together and work toward a good transition plan," she said.

"We must figure out a way to hasten the day when the bloodshed ends, and the political transition begins."

Clinton was referring to the battle in Aleppo, Syria's most populous city, where rebels and regime forces fight for control of the sprawling metropolis amid fears of a major Syrian military assault.

State TV said special forces engaged terrorist groups in Aleppo and caused big losses to them, including casualties and injuries. The LCC said at least 27 people died in Aleppo, including 10 "field-executed" prisoners, as shelling engulfed the city.

The 24 U.N. monitors in Aleppo have been temporarily pulled out of the city because of the "deteriorating security situation," a spokeswoman for the U.N. Supervision Mission in Syria said.

Deaths mounted in other regions, including 31 in Damascus and its suburbs, 29 in Homs, and 19 in Daraa, the LCC said. The group reported warplane shelling and clashes. In one incident in the Damascus suburbs, a muezzin, the mosque official who proclaims the call to prayer, was killed when regime forces stormed, vandalized and burned a mosque. according to the LCC.

The diplomats spoke a day after the defection of Riyad Hijab, who was Syria's prime minister for the last two months. Hijab cited the "killing and terrorist regime" as a reason for his defection.

Clinton remarked that his departure was the latest "in a line of such defections."

Mohammed al-Etri, Hijab's spokesman, said Hijab had been planning to defect even before he was chosen as prime minister. Al-Etri said Hijab had no choice but to take the job because the regime would have killed him if he had declined.

He said the former prime minister was going to leave three weeks ago but delayed the defection because of tensions after the bombing that killed four top security officials in Damascus last month.

It is not clear precisely where Hijab is. Initially, opposition and Jordanian sources said he went across the border to Jordan. But his spokesman and the government wouldn't say where he is. Al-Etri said Hijab is in a safe place in a neighboring Arab country, is in good health and plans to move to another nation.
Secret support for Syrian opposition

The chaos in Syria prompted 1,316 civilians and 12 soldiers to flee to Turkey on Monday night, Selcuk Unal, the Turkish Foreign Ministry spokesman, said Tuesday. The soldiers included one brigadier general, he said on Twitter.

"With the latest arrivals, the number of our Syrian guests living in the shelter centers in our country reached close to 47,500," Unal said. "These numbers and the numbers of Syrians in other countries show how grave the situation in Syria is."

Roughly 17,000 people have been killed since the Syrian conflict began, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon said last month. The opposition put the toll at more than 20,000.

http://edition.cnn.com/20(...)index.html?hpt=hp_t1
Blue_Panther_Ninjawoensdag 8 augustus 2012 @ 22:24
ir50221397.jpg

[ Bericht 0% gewijzigd door Blue_Panther_Ninja op 08-08-2012 22:38:37 ]
Peunagedonderdag 16 augustus 2012 @ 12:29
quote:
Veelzeggend. Typisch voor de smerige Amerikaanse buitenlandse politiek.
Bendoedonderdag 16 augustus 2012 @ 12:39
quote:
En wie is er nu gevaarlijker met een atoombom?
Tingodonderdag 16 augustus 2012 @ 12:41
quote:
10s.gif Op donderdag 16 augustus 2012 12:39 schreef Bendoe het volgende:

[..]

En wie is er nu gevaarlijker met een atoombom?
Iraq hadden geen WMD's.
Op zoek naar 'n dode man in Afghanistan (Bin Laden)
Freedom en Democracy in Lybia?

Allemaal BS bangmakerij.

[ Bericht 12% gewijzigd door Tingo op 16-08-2012 12:47:38 ]
Peunagedonderdag 16 augustus 2012 @ 13:20
quote:
10s.gif Op donderdag 16 augustus 2012 12:39 schreef Bendoe het volgende:

[..]

En wie is er nu gevaarlijker met een atoombom?
De VS, want die is niet bang om hem te gebruiken.
ohokokzondag 30 september 2012 @ 23:57
schop

This video is banned for broadcast on News Networks in USA, Israel and Europe. Mahmoud Ahmadinejad that Israel and US does not want you to see. Jewish leaders and prominent businessmen Greet Ahmadinejad with Inshallah and Bless him for long life. Jews have lived in Iran for thousands of years. Over 50,000 Jews live in Teheran. Israeli Jews Love Mahmoud Ahmadinejad.

Wat zou er overblijven van al die propagandaverhalen als deze video wereldwijd zou worden uitgezonden? Men zou zich achter de oren krabben en er totaal niets meer van begrijpen? Het waren toch vijanden??
http://niburu.co/index.ph(...)buitenland&Itemid=23

geometrie dat logo
van iran?
hm
500px-Iranische_Atomenergieorganisation_logo.svg.png
Peunagemaandag 1 oktober 2012 @ 00:33
Dat zijn dus geen Israelis maar anti-zionistische joden. Maarja, ik zie het probleem niet zo. Er leven heel wat Joden in Iran en die hebben ook hun Synagoges en doen lekker hun ding. Zelfs vertegenwoordigd in het parlement
Blue_Panther_Ninjamaandag 1 oktober 2012 @ 06:52
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2012 23:57 schreef ohokok het volgende:
schop

This video is banned for broadcast on News Networks in USA, Israel and Europe. Mahmoud Ahmadinejad that Israel and US does not want you to see. Jewish leaders and prominent businessmen Greet Ahmadinejad with Inshallah and Bless him for long life. Jews have lived in Iran for thousands of years. Over 50,000 Jews live in Teheran. Israeli Jews Love Mahmoud Ahmadinejad.

Wat zou er overblijven van al die propagandaverhalen als deze video wereldwijd zou worden uitgezonden? Men zou zich achter de oren krabben en er totaal niets meer van begrijpen? Het waren toch vijanden??
http://niburu.co/index.ph(...)buitenland&Itemid=23

geometrie dat logo
van iran?
hm
[ afbeelding ]
Ahmadi *O*

Mooie land

[ Bericht 2% gewijzigd door Blue_Panther_Ninja op 01-10-2012 07:17:15 ]
Blue_Panther_Ninjawoensdag 3 oktober 2012 @ 05:58
http://www.guardian.co.uk(...)ran-nukes-deterrence
Blue_Panther_Ninjadonderdag 4 oktober 2012 @ 03:15

The Daily Show Goes to Iran door Sahar Sarshar
Bobsjokedinsdag 16 oktober 2012 @ 13:37
Arqiva en Eutelsat hebben gezamenlijk afgesproken om uitzendingen te beŽindigen via Hot Bird Eutelsat-satellieten van kanalen van de Islamitische Republiek Iran Broadcasting (IRIB). Tien tv-kanalen in totaal werden uitgeschakeld op maandag 15 oktober.

De in Parijs gevestigde satelliet operator zei in een verklaring onder andere: "Deze beslissing was gebaseerd op versterkte EU sancties van de EU-Raad."

Het verwijderen van de kanalen heeft geen invloed op de kijkers in Iran, enkel op de satellietkijkers van de Hot Bird satellieten in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Uit Bron: http://www.broadbandtvnew(...)nnels-off-satellite/
Killahtdinsdag 16 oktober 2012 @ 13:44
quote:
0s.gif Op maandag 1 oktober 2012 06:52 schreef Blue_Panther_Ninja het volgende:

[..]

Ahmadi *O*

Mooie land
Geweldige link met foto's van Iran, een erg mooi land inderdaad.

Veel mensen denken inderdaad dat dit land verdord en woestijnachtig eruit ziet en er alleen maar mensen met kamelen lopen. :')
Blue_Panther_Ninjadinsdag 16 oktober 2012 @ 14:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 oktober 2012 13:44 schreef Killaht het volgende:

[..]

Geweldige link met foto's van Iran, een erg mooi land inderdaad.

Veel mensen denken inderdaad dat dit land verdord en woestijnachtig eruit ziet en er alleen maar mensen met kamelen lopen. :')
Dat is Saudi-ArabiŽ en degelijke!! _O-
Summersdinsdag 16 oktober 2012 @ 15:00
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 oktober 2012 13:37 schreef Bobsjoke het volgende:
Arqiva en Eutelsat hebben gezamenlijk afgesproken om uitzendingen te beŽindigen via Hot Bird Eutelsat-satellieten van kanalen van de Islamitische Republiek Iran Broadcasting (IRIB). Tien tv-kanalen in totaal werden uitgeschakeld op maandag 15 oktober.

De in Parijs gevestigde satelliet operator zei in een verklaring onder andere: "Deze beslissing was gebaseerd op versterkte EU sancties van de EU-Raad."

Het verwijderen van de kanalen heeft geen invloed op de kijkers in Iran, enkel op de satellietkijkers van de Hot Bird satellieten in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Uit Bron: http://www.broadbandtvnew(...)nnels-off-satellite/
Ziek .
Peunagedinsdag 16 oktober 2012 @ 15:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 oktober 2012 13:37 schreef Bobsjoke het volgende:
Arqiva en Eutelsat hebben gezamenlijk afgesproken om uitzendingen te beŽindigen via Hot Bird Eutelsat-satellieten van kanalen van de Islamitische Republiek Iran Broadcasting (IRIB). Tien tv-kanalen in totaal werden uitgeschakeld op maandag 15 oktober.

De in Parijs gevestigde satelliet operator zei in een verklaring onder andere: "Deze beslissing was gebaseerd op versterkte EU sancties van de EU-Raad."

Het verwijderen van de kanalen heeft geen invloed op de kijkers in Iran, enkel op de satellietkijkers van de Hot Bird satellieten in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Uit Bron: http://www.broadbandtvnew(...)nnels-off-satellite/
Slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Stel je voor dat je een ander geluid hoort.
PKRChampdinsdag 16 oktober 2012 @ 15:40
quote:
0s.gif Op maandag 1 oktober 2012 06:52 schreef Blue_Panther_Ninja het volgende:

[..]

Ahmadi *O*

Mooie land
Prachtig land inderdaad, jammer dat het geregeerd word door geestelijken maar het is bij lange na niet zo barbaars als de westerse media ons willen laten geloven.


Let vooral op de dames die lichtelijk kritisch zijn over hun eigen regering. Het ultieme bewijs dat de soep niet zo heet word gegeten als ze ons willen doen laten geloven.
mahmoud030dinsdag 30 oktober 2012 @ 21:29
iran is best mooi hoor net als de rest van arabische landen.
Blue_Panther_Ninjazaterdag 3 november 2012 @ 00:51

source :+

[ Bericht 11% gewijzigd door Blue_Panther_Ninja op 03-11-2012 01:01:32 ]
ATOMIC_FUUUdinsdag 20 november 2012 @ 23:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 oktober 2012 13:44 schreef Killaht het volgende:

[..]

Geweldige link met foto's van Iran, een erg mooi land inderdaad.

Veel mensen denken inderdaad dat dit land verdord en woestijnachtig eruit ziet en er alleen maar mensen met kamelen lopen. :')
Tehran is inderdaad echt een prachtige stad.
#ANONIEMdinsdag 20 november 2012 @ 23:46
Maakt het uit joh... gewoon de kanker bombarderen. Het voldoet niet aan ons Westerse kapitalistische eisenpakket. Kapot maken dan maar.

Hatseflats. c_/
Graywoensdag 21 november 2012 @ 00:17
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 november 2012 23:46 schreef J0kkebr0k het volgende:
Maakt het uit joh... gewoon de kanker bombarderen. Het voldoet niet aan ons Westerse kapitalistische eisenpakket. Kapot maken dan maar.

Hatseflats. c_/
Nou, nou...
ohokokwoensdag 21 november 2012 @ 00:46
quote:
18s.gif Op woensdag 21 november 2012 00:17 schreef Gray het volgende:

[..]

Nou, nou...
:')
Blue_Panther_Ninjawoensdag 21 november 2012 @ 02:09
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 november 2012 23:46 schreef J0kkebr0k het volgende:
Maakt het uit joh... gewoon de kanker bombarderen. Het voldoet niet aan ons Westerse kapitalistische eisenpakket. Kapot maken dan maar.

Hatseflats. c_/
Idioot :r

Ze vallen tenminste geen andere landen aan _O-
Zonnestraal10dinsdag 27 november 2012 @ 11:46
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 oktober 2012 15:40 schreef PKRChamp het volgende:
Prachtig land inderdaad, jammer dat het geregeerd word door geestelijken maar het is bij lange na niet zo barbaars als de westerse media ons willen laten geloven.IRAN Documentary Yesterday and Today : Rick StevesLet vooral op de dames die lichtelijk kritisch zijn over hun eigen regering. Het ultieme bewijs dat de soep niet zo heet word gegeten als ze ons willen doen laten geloven.
Heb deze documantaire gekeken, en moet ook zeggen dat het allemaal wel mee valt.. De bevolking heeft niks tegen Amerika :) overigens is het een super mooi land, kwa natuur en historischie ^O^
CaptainObvious39donderdag 3 januari 2013 @ 00:44
http://original.antiwar.c(...)r-with-iran-in-2013/

IsraŽlische lobby :r
Blue_Panther_Ninjavrijdag 4 januari 2013 @ 02:05
quote:
Helemaal gestoord 8)7
ATOMIC_FUUUvrijdag 4 januari 2013 @ 02:24
quote:
0s.gif Op woensdag 21 november 2012 02:09 schreef Blue_Panther_Ninja het volgende:

[..]

Idioot :r

Ze vallen tenminste geen andere landen aan _O-
Nog niet, nee.