FOK!forum / Nieuws & Achtergronden / Gerrit Zalm: ‘Je moet mensen met schulden niet laten wegrotten’
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:26
Als minister van Financiën hield Gerrit Zalm (68) zich bezig met het op orde brengen van de overheidsfinanciën, nu probeert hij als voorzitter van SchuldenlabNL particulieren van hun schulden af te helpen. De noodzaak is volgens hem groter dan ooit, vooral nu door corona de werkloosheid hard oploopt en daarmee ook het aantal mensen met schulden.

?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8

Volgens ramingen van ‘zijn’ SchuldenlabNL en Deloitte belooft het aantal huishoudens met schulden dit jaar te stijgen van 1,3 miljoen naar 1,9 tot 2,6 miljoen huishoudens volgend jaar. Liefst 41 procent zou niet op eigen kracht uit de schulden komen, is de voorspelling. Zalm houdt vooral zijn hart vast voor mensen die nu al in economisch kwetsbare posities zitten, zoals flexwerkers, zzp’ers en mensen die net van school afkomen.

Verregaande maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat een grote groep Nederlanders in financiële ellende belandt als gevolg van de oplopende werkloosheid door de coronacrisis, vindt de VVD’er. Zo moet er een groot omscholingsprogramma komen voor mensen die hun baan verliezen. Ook is een nationaal opkoopfonds voor particuliere schulden volgens hem een reële optie. ,,Doen we niets, dan komt straks een hele grote groep mensen in financiële problemen en het zal jaren duren voordat zij daar weer uit zijn.”

Dreigt een deel van Nederland straks door de coronacrisis weg te zakken in een schuldenmoeras?
We hadden al een grote groep met risicovolle en problematische schulden. Daar komt nu nog een nieuwe, grote groep schuldenaren bij. We verwachten een boeggolf. En we weten dat mensen met schulden jaren onzichtbaar kunnen blijven. Ze vragen vaak pas om hulp als ze in een hulpeloze situatie zitten. De schulden zijn dan al opgestapeld door incassokosten en boetes. Daar is niemand bij gediend. Niet de schuldenaar, niet de schuldeiser en de maatschappij ook niet. Nu al kosten schulden de samenleving al 11 miljard euro. Belangrijk is daarom dat mensen met schulden zich melden en dat we ze hulp kunnen bieden.

Wat doet SchuldenlabNL precies?
Schuldenlab is een stichting opgericht in november 2018. Wat we proberen is om projecten voor schuldenaren die lokaal goed werken, bewezen effectief zijn, landelijk uit te rollen. Tot mijn genoegen en verbazing is de bereidheid om mee te werken groot. Grote partijen, van verzekeraars, banken, telecombedrijven tot de belastingdienst en het justitieel incassobureau, hebben zich aangesloten en financieren projecten.

Dat u voorzitter bent, helpt daar ongetwijfeld bij...
Dat opent zeker deuren. Het is fijn om mijn ervaring te kunnen verzilveren voor het goede doel. Wat ook helpt is dat de koningin het initiatief een warm hart toedraagt en zich regelmatig laat zien op bijeenkomsten. Dat is een geweldige stimulans voor alle partijen.

Wat deed u eigenlijk besluiten om voorzitter te worden? Toch best verrassend voor een VVD’er…
Iemand had gesuggereerd dat ik een geschikte voorzitter voor het bestuur zou zijn, gezien mijn ervaring met schulden. Ik heb in mijn ministerstijd veel gedaan met dak- en thuislozenproblematiek en daar zaten veel schuldenproblemen bij. Overigens lag het destijds ook niet voor de hand dat ik dat als minister van Financiën deed.

Hoe kwam het dat u het onderwerp oppakte?
Ik werd bezocht door kolonel Ine Voorham van het Leger des Heils die zich beklaagde dat het zo’n doolhof was voor mensen die van de rails geraakt waren en dat niemand daar wat aan deed, en of ik ideeën had. Uiteindelijk heb ik er een ambtenaar voor vrijgesteld die er fanatiek inging en toen hebben we met succes die zaken aangepakt in de vier grote steden. Na de economische crisis verslofte het beleid helaas.

We lobbyen om de termijn van wettelijke schuldsane­ring van 3 jaar naar 1 jaar terug te brengen

Hoe wil SchuldenlabNL die snel groter wordende groep schuldenaren helpen?
We lobbyen om de termijn van wettelijke schuldsanering van 3 jaar naar 1 jaar terug te brengen. 1,5 jaar zou al een stap vooruit zijn. Drie jaar op een sociaal minimum leven, is echt veel te lang. Maar dat is iets dat via wetgeving moet worden aangepast. Een nieuw onderwerp dat we onderzoeken, is een opkoopfonds voor schulden.

U wilt schulden van particulieren gaan opkopen?
Wat je vaak ziet is dat instellingen als telefoonmaatschappijen als ze hun geld niet krijgen de vordering verkopen aan een incassobureau tegen een bepaald percentage van de oorspronkelijk waarde. Die gaan daar dan mee aan de slag. Dat verkopen van schulden is een vrij dure aangelegenheid en bovendien is een deel van de schulden oninbaar. Dat opkoopfonds zou dan de schulden opkopen, tegen korting uiteraard en een regeling maken voor de schuldenaar..

Dat klinkt baanbrekend. Zien die bedrijven dat zitten? En wie gaat dat betalen?
Of het gaat lukken, is de vraag. We vermoeden dat partijen, zoals telecommaatschappijen, bereid zijn om mee te werken. Zij zijn al partner en ze zien het belang in om mensen niet dieper de schulden in te duwen. Een zorg zal zijn dat we een startkapitaal moeten hebben om de schulden op te kopen. De grootste zorg echter is hoe we dit organisatorisch van de grond krijgen. Er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn veel soort schulden. De vraag is hoe je dat kunt bemensen en praktisch kunt uitvoeren.

Dreigt niet het gevaar dat mensen zich daarna weer in de schulden steken?
Daar heb je begeleiding en een tegenprestatie voor nodig. De schuldenaren zullen het schuldbedrag wel weer terug moeten betalen, afhankelijk van in hoeverre dat in hun vermogen ligt. Daarnaast is het van groot belang dat zij weer aan de slag kunnen. Je moet mensen perspectief bieden.

Perspectief bieden zal niet makkelijk zijn met de oplopende werkloosheid…
We zien nu een vrij massale stijging van de werkloosheid en het kan best dat de werkgelegenheid in sommige sectoren niet meer het peil bereikt dat we gewend waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de horeca maar ook voor de reisbranche. Belangrijk is dat er een groot omscholingsprogramma komt. Naast de getroffen sectoren zijn er sectoren waar veel arbeidskrachten nodig zijn. Zorg is er één van, en ook politie en onderwijs.

Gaat Schuldenlab dat omscholingsplatform oprichten?
We kunnen niet alles doen, helaas. Dit is een rol voor het ministerie Sociale Zaken om op te pakken. Het is aan de regering om dit te stimuleren. Maar zorg dat die mensen die in een sector zitten waar klappen zitten straks in een andere sector terechtkomen.

Overweegt u om omscholing als voorwaarde stellen bij het opkopen van schulden? Ja dat is een van de tegenprestaties die we zouden willen.

Denkt u dat de schuldenaar daarvoor te porren is?
Dat denk ik wel. Mits hij voorbij zijn schaamte gaat en zich meldt. Dat het mogelijk is, hebben we gezien bij een ander succesvol initiatief: het Jongeren Perspectief Fonds. Daar worden schulden van jongeren weggesaneerd en moeten ze verplicht weer naar school of aan het werk. Met strakke coaching werkt het en kan terugval worden voorkomen.

Er zijn ook mensen die denken ‘ach, je hebt zelf schulden gemaakt, los het maar zelf op’… Begrijpt u dat?
Voor een deel is dat soms zo, maar dat wil niet zeggen dat je mensen maar moet laten wegrotten. Mensen moeten een kans krijgen om hun zaakjes weer op orde te brengen. Het draait niet alleen om de schuldvraag, maar ook hoe komen zij eruit en hoe zorgen we dat zij niet terugvallen. VVD’ers zijn van de eigen verantwoordelijkheid, maar mensen kunnen door omstandigheden in een situatie omen waarin ze uitzichtloos in schulden blijven hangen en de schulden zich opstapelen.

Kent u mensen in uw persoonlijke omgeving met schulden?
Ja die ken ik maar daar wil ik verder niet op ingaan.

U lijkt nogal gegrepen door het onderwerp schuldenproblematiek. Hoe komt dat?
Mijn drijfveer is dat ik iets goeds wil doen. Ik ben officieel met pensioen, maar ik heb nog een aantal functies. Ik zit in de board van Shell, Danske bank, ik ben voorzitter Raad van Toezicht van de reactor in petten en ik ben nog betrokken bij de raad van advies van het CBS. Het zijn allemaal interessante dingen. Sommige betalen goed en sommige betalen wat minder. Het is ook goed om iets pro deo te doen voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Het hoort erbij, ik zie het als mijn burgerplicht.

Wat vindt u dat banken hun rentepercentages aan klanten voor roodstaan pas verlaagde na een oproep daartoe van de minister van Financiën?
Ik vind het een goede zaak dat ze de rentestanden hebben verlaagd. Maar roodstand is iets dat je niet wilt stimuleren. Door daar een flinke rente voor te vragen, weerhoudt dat mensen om steeds rood te staan. Een persoonlijke lening biedt wat dat betreft veel meer maatwerk en een lagere rentestand.

Als een bank goed was met het verleiden van klanten om schulden aan te gaan, dan was het DSB
U was daar ooit financieel adviseur en later financieel directeur. Als u erop terugkijkt, zijn er dan lessen te trekken?
Ik was er één jaar financieel directeur. Terugblikkend kan ik zeggen dat je vooral het belang van de klant moet dienen, dat is een goed business model. Dan blijf de klant je trouw. :')

Heeft u de indruk dat bedrijven de laatste jaren iets meer oog hebben gekregen voor hun klanten?
Ik denk wel dat we een cultuurverandering hebben doorgemaakt waarbij meer aandacht is gekomen voor het maatschappelijke. Je ziet het niet alleen bij banken maar je merkt het ook bij aandeelhouders. Grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen hebben duurzaamheid en het sociale aspect veel hoger op de agenda gezet, zoals bij Shell. Het is een gedeeld belang.

https://www.ad.nl/economi(...)-wegrotten~ad9da645/

Wat een lul :r

Hij is:
• Afgekeurd door de AFM als bankdirecteur bij ANMAMRO
• Hij heeft woekerpolissen verkocht aan particulieren bij DSB waardoor mensen in de stront zakten
• Hij heeft renteswaps verkocht aan MKB bij ABNAMRO waardoor het MKB in de stront zakte
• Hij heeft bij ABNAMRO jarenlang leidng gegeven aan witwassen waar de FIOD onderzoek naar doet en hij onlangs door de FIOD keihard is aangepakt en er een straf rechterlijk onderzoek loopt naar zijn rol daarin
• Hij heeft zijn vertrek bij de ABNAMRO niet eens goed gecommuniceerd zodat de bank een boete kreeg van de AFM van 2 miljoen euro

En wat was het gezellig he ? met Dirk mensen de vernieling in helpen voor 800.000 per jaar :r
Peter-Boer_Scheringa_Zalm.jpg

Deze lul hoort kaalgeplukt in het gevang :7
AlwaysConnectedzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:28
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:30
Ondertussen wast hij gewoon alles wit tegenwoordig bij Danske Bank :') :r

Gerrit Zalm commissaris bij geplaagde Danske Bank
Gerrit Zalm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank, de Deense bank die worstelt met de nasleep van een witwasaffaire. Aandeelhouders stemmen in maart over de benoeming.

De 66-jarige VVD'er was eerder de hoogste baas van ABN Amro en minister van Financiën. Ook werkte hij bij DSB en was hij informateur van het huidige kabinet.

Danske Bank is in opspraak geraakt. De bank bleek van 2007 tot 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen te hebben verwerkt. Het gaat vermoedelijk om 200 miljard euro dat via de bankkantoren in Estland is verwerkt, onder meer uit Rusland. Eerder stapte topman Thomas Borgen op vanwege die affaire.

https://nos.nl/artikel/22(...)gde-danske-bank.html
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
Als je woekerpolissen verkoopt
Als je rente swaps aan het MKB verkoopt
Als je geld wit wast

Hoor je jarenlang kaalgeplukt in het gevang
Bocajzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:33
Tja, Zalm die nu mensen van de schulden afhelpt...
Vroeger was het toch meer van lenen, lenen, betalen, betalen...

cherrycokezaterdag 22 augustus 2020 @ 18:33
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:32 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Als je woekerpolissen verkoopt
Als je rente swaps aan het MKB verkoopt
Als je geld wit wast

Hoor je jarenlang kaalgeplukt in het gevang
je zet zelf je handtekening eronder, en als je niet weet waarvoor je tekent dan moet je het niet doen.
opgebaardezaterdag 22 augustus 2020 @ 18:33
Mooi initiatief en goed om te horen dat zoveel partijen hier aan mee willen werken
Document1zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
Moet ja? Jarenlang niet verder kunnen met je leven omdat je op een gegeven moment je problemen niet meer het hoofd kon bieden? Al die schulden kosten ons 11 miljard, de eigenlijke schuldenlast is maar een fractie daarvan. Laat die maar even inzinken.
Klopkoekzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:34
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:32 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Als je woekerpolissen verkoopt
Als je rente swaps aan het MKB verkoopt
Als je geld wit wast

Hoor je jarenlang kaalgeplukt in het gevang
Zojuist dit boek gelezen:

https://www.onlinebibliot(...)lof-Robert-J-Shiller
"Al sinds Adam Smith luidt een van de basisregels van de economie dat vrije markten ons als door een onzichtbare hand voorzien van materieel welzijn. In De economie van list en bedrog plaatsen Nobelprijswinnaars George Akerlof en Robert Shiller bij dit idee een paar fundamentele vraagtekens. Zolang er winst kan worden gemaakt, spelen bedrijven via manipulatie en misleiding systematisch in op de psychologische zwakheden en onwetendheid van ons als consument. De vrije markt is niet inherent goedaardig en leidt niet vanzelf tot algemeen heil. Integendeel, hij zit vol valkuilen, trucs en prikkels om ons in de val te lokken. Akerlof en Shiller illustreren dit idee met tientallen verhalen waaruit blijkt dat list en bedrog iedereen raakt, in bijna alle facetten van het leven. Meer dan ooit worden we door reclames verleid. We geven ons geld uit tot op de laatste cent, en vragen ons dan af hoe we de rekeningen voor de volgende maand moeten betalen. We betalen te veel voor sportscholen, auto's, huizen en creditcards. Farmaceutische bedrijven brengen dure ingenieuze producten op de markt waar we weinig aan hebben, en die soms ronduit gevaarlijk zijn. De economie van list en bedrog geeft fascinerende details hoe manipulatie en misleiding in al deze gebieden werkzaam zijn. Daarnaast vertelt het boek over mensen die zich tegen economisch bedrog verzetten, en hoe dat bedrog met meer kennis, hervormingen en wetgeving kan worden teruggedrongen."

Ding is gewoon dat met de toegenomen wetenschap over het menselijk brein, de technologisering, en de toegenomen machts en inkomensongelijkheden om dit te kunnen betalen, manipulatie alleen maar makkelijker is geworden....
Klopkoekzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:36
quote:
14s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:33 schreef cherrycoke het volgende:

[..]

je zet zelf je handtekening eronder, en als je niet weet waarvoor je tekent dan moet je het niet doen.
Met de woekerpolissen zijn mensen doelbewust voorgelogen en onder druk gezet (deels doordat ze al reeds afnemer waren van andere verzekeringen/producten van dezelfde aanbieder).

Verder is het nogal ironisch dat de 'hoge heren' kennelijk vaak zelf niet weten waarvoor ze tekenen, waarna de overheid en belastingbetaler hen uit de brand mag helpen want 'too big to fail'.
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:37
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:33 schreef Bocaj het volgende:
Tja, Zalm die nu mensen van de schulden afhelpt...
Hij probeert nu het beeld bij te stellen wat men van hem heeft in de media :') :r

Geheel vrijwillig hoor, heeft niks te maken met de afgelopen maanden hoor O-)

‘Grimmige sfeer tijdens verhoren ABN Amro-top door FIOD in witwasonderzoek’

wwft
De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen, melden ingewijden aan de Telegraaf.

Stevige verhoren
Aanklagers zouden tijdens de verhoren hebben gedreigd de bankbestuurders persoonlijk te dagvaarden en voor de rechter te slepen als zij in de ogen van justitie onvoldoende mee zouden werken aan het witwasonderzoek. Daarnaast werden ze onder druk gezet om hun wettelijk verankerde zwijgrecht, als vertegenwoordigers van de verdachte bank, tijdens de verhoren op te geven. De verhoren werden vanwege de corona-uitbraak via een videoverbinding gehouden.

Witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie laat de FIOD drie mogelijke overtredingen van de Wwft door ABN AMRO onderzoeken, werd in september vorig jaar bekend. Minister Hoekstra van Financiën sprak er zijn zorg over uit. Het bestuur van de bank onder leiding van Gerrit Zalm sloeg in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind om de controle op witwassen beter aan te pakken.

Onderzoek
Het lopende justitiële onderzoek duurt waarschijnlijk nog het hele jaar en moet aantonen of ABN Amro en de verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten. Eerder werd ING beboet voor slecht anti-witwasbeleid

https://www.accountancyva(...)-in-witwasonderzoek/

Kan hij straks bij de rechtbank vertellen dat hij zijn leven gebeterd heeft :')

Hij hoort kaalgeplukt in de gevangenis :7
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:38
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
Ik vind dat ook ja, ik heb een spaarpotje achter de hand voor dat soort gevallen maar een ander koopt ee een auto van ‘’want geld moet rollen” dus ik zou dat heel oneerlijk vinden.

Denk ook niet dat ze ooit die schulden gaan overnemen want dan zeg je feitelijk dat niemand meer iets teeug hoeft te betalen.
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:39
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:33 schreef opgebaarde het volgende:
Mooi initiatief en goed om te horen dat zoveel partijen hier aan mee willen werken
Welk deel vind je er goed aan?
Document1zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:42
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:38 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ik vind dat ook ja, ik heb een spaarpotje achter de hand voor dat soort gevallen maar een ander koopt ee een auto van ‘’want geld moet rollen” dus ik zou dat heel oneerlijk vinden.

Denk ook niet dat ze ooit die schulden gaan overnemen want dan zeg je feitelijk dat niemand meer iets teeug hoeft te betalen.
Dus jij betaald liever 11 miljard IPV een fractie daarvan? Schilden zijn gewoon een verdienmodel geworden voor veel bedrijven, daar zou wat aangedaan moeten worden.
opgebaardezaterdag 22 augustus 2020 @ 18:43
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:39 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Welk deel vind je er goed aan?
Dat mensen met schulden geholpen gaan worden. In plaats van de schulden te vergroten en mensen verder de ellende in te helpen.

En dan vooral waarom. Mensen beginnen helemaal te trillen en kwijlen zodra ze het idee hebben dat anderen 'gratis geld' krijgen terwijl ze geen idee hebben hoe zwaar het is om in de schuldsanering te zitten. En als iets ons allemaal veel geld kost dan zijn het mensen met grote geldstress. Het is zo ongelofelijk dom zoals wij werken
cherrycokezaterdag 22 augustus 2020 @ 18:44
quote:
13s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:36 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Met de woekerpolissen zijn mensen doelbewust voorgelogen en onder druk gezet (deels doordat ze al reeds afnemer waren van andere verzekeringen/producten van dezelfde aanbieder).

Verder is het nogal ironisch dat de 'hoge heren' kennelijk vaak zelf niet weten waarvoor ze tekenen, waarna de overheid en belastingbetaler hen uit de brand mag helpen want 'too big to fail'.
kan je dat onderbouwen met bronnen? ik ben hier reuze benieuwd naar!
JannekeC5zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:48
'Meneer' Zalm: De grootste oplichter van Nederland, samen met Balkenende verantwoordelijk voor het Euro-Debakel, ik hoor het hem nog zeggen: WE GAAN ER NIET OP ACHTERUIT, we weten nu wel beter.
Hexagonzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:51
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
Document1zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:54
quote:
14s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:44 schreef cherrycoke het volgende:

[..]

kan je dat onderbouwen met bronnen? ik ben hier reuze benieuwd naar!
Jij bent 20 of zo? Bedoel het niet verkeerd maar anders zou je geen bron nodig hebben. :D
Klopkoekzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:54
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:43 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dat mensen met schulden geholpen gaan worden. In plaats van de schulden te vergroten en mensen verder de ellende in te helpen.

En dan vooral waarom. Mensen beginnen helemaal te trillen en kwijlen zodra ze het idee hebben dat anderen 'gratis geld' krijgen terwijl ze geen idee hebben hoe zwaar het is om in de schuldsanering te zitten. En als iets ons allemaal veel geld kost dan zijn het mensen met grote geldstress. Het is zo ongelofelijk dom zoals wij werken
Klopt

https://www.trouw.nl/nieu(...)uzes-maken~ba13d165/

Verder zijn de Aegons en ABN Amros van deze wereld natuurlijk ook niet vies van 'gratis geld' handje ophouden.Volgens het IMF wordt de financiële sector jaarlijks nog steeds met vele publieke miljarden ondersteund.
van_Lamehuizenzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:56
Was de te lage wisselkoers bij invoering van de euro ook niet tijdens zijn ministerschap? :? Wel leuk voor hem dat ie nu dan een bestuursfunctie vervult bij zo'n stichting, hoeveel zou ie eraan verdienen? :B
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:56
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:51 schreef Hexagon het volgende:
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
Hij zit er ook niet om die mensen te helpen enkel en alleen voor eigen belang om zijn beeld bij te stellen en zijn strafzaak te beinvloeden
Ja dat is om te :r
halfwayzaterdag 22 augustus 2020 @ 18:59
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Hexagonzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:01
Overigens ben ik wel heel benieuwd wie dat schuldenfonds mag gaan vullen en tekorten mag gaan aanvullen. Dat verzuimt de interviewer te vragen. Toch niet de overheid zeker? Dat zou namelijk bedrijfsrisico's afwentelen op de belastingbetaler.

Ik vind de schuldsanering een prima regeling. Maar de schuldeisers moeten maar bloeden daarin. Dat is ook hun bedrijfsrisico.
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:09
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:43 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dat mensen met schulden geholpen gaan worden. In plaats van de schulden te vergroten en mensen verder de ellende in te helpen.

En dan vooral waarom. Mensen beginnen helemaal te trillen en kwijlen zodra ze het idee hebben dat anderen 'gratis geld' krijgen terwijl ze geen idee hebben hoe zwaar het is om in de schuldsanering te zitten. En als iets ons allemaal veel geld kost dan zijn het mensen met grote geldstress. Het is zo ongelofelijk dom zoals wij werken
Maar hoe hou je dat in evenwicht zodat het niet als belonen overkomt? Dat lijkt me moelijk.
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:11
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:01 schreef Hexagon het volgende:
Overigens ben ik wel heel benieuwd wie dat schuldenfonds mag gaan vullen en tekorten mag gaan aanvullen. Dat verzuimt de interviewer te vragen. Toch niet de overheid zeker? Dat zou namelijk bedrijfsrisico's afwentelen op de belastingbetaler.

Ik vind de schuldsanering een prima regeling. Maar de schuldeisers moeten maar bloeden daarin. Dat is ook hun bedrijfsrisico.
Ik leen via crowdfunding geld uit maar ik heb dat toch wel graag terug en ben geen groot bedrijf waarbij dat bedrijfsrisico is. En bij dat bedrijf betalen uiteindelijk de rest van de klanten het weer doordat ze het toch door moeten berekenen.

Je raakt dus altijd de mensen die wel netjes sparen en hun schulden betalen.
Hexagonzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:14
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:11 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ik leen via crowdfunding geld uit maar ik heb dat toch wel graag terug en ben geen groot bedrijf waarbij dat bedrijfsrisico is. En bij dat bedrijf betalen uiteindelijk de rest van de klanten het weer doordat ze het toch door moeten berekenen.

Je raakt dus altijd de mensen die wel netjes sparen en hun schulden betalen.
Nouja als je geld uitleent voor rente, neem je het risico dat de lening oninbaar is.

Niet dat dat zomaar moet kunnen. Maar de staat is er niet om jouw risico daarop af te vangen. Als dat zo zou zijn zou ik ook per direct al mijn spaargeld gaan uitlenen.
Document1zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:16
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:11 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ik leen via crowdfunding geld uit maar ik heb dat toch wel graag terug en ben geen groot bedrijf waarbij dat bedrijfsrisico is. En bij dat bedrijf betalen uiteindelijk de rest van de klanten het weer doordat ze het toch door moeten berekenen.

Je raakt dus altijd de mensen die wel netjes sparen en hun schulden betalen.
Jij hebt netjes gespaard, heel je leven doe je alles netjes en dan raak je arbeidsongeschikt. De gemeente eist dat je je spaarpotje opmaakt voordat je ook maar recht hebt op enige bijstand. Ondertussen loopt je hypotheek gewoon door, moet je schoolgeld voor je kinderen blijven betalen en wil de zorgverzekering ook nog wel wat centjes.

De gemeente blijft maar zeggen dat je eerst je spaarcentjes op moet maken alleen zie jij de bui allang hangen. Binnen nu en drie maanden sta je financieel aan de afgrond, buiten je eigen schuld om.

Lekker laten bloeden toch dit soort uitvreters en nietsnutten?
van_Lamehuizenzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:18
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:16 schreef Document1 het volgende:

[..]

Jij hebt netjes gespaard, heel je leven doe je alles netjes en dan raak je arbeidsongeschikt. De gemeente eist dat je je spaarpotje opmaakt voordat je ook maar recht hebt op enige bijstand. Ondertussen loopt je hypotheek gewoon door, moet je schoolgeld voor je kinderen blijven betalen en wil de zorgverzekering ook nog wel wat centjes.

De gemeente blijft maar zeggen dat je eerst je spaarcentjes op moet maken alleen zie jij de bui allang hangen. Binnen nu en drie maanden sta je financieel aan de afgrond, buiten je eigen schuld om.

Lekker laten bloeden toch dit soort uitvreters en nietsnutten?
Is dat spaarpotje opmaken niet alleen iets van de bijstand? :?
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:18
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:59 schreef halfway het volgende:
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Hij hoort ook kaal geplukt in het gevang ;)
En dat komt nu steeds dichterbij dus is een andere beeldvorming nodig en krijg je dus dit
Ja om te :r
Document1zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:20
quote:
5s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:18 schreef van_Lamehuizen het volgende:

[..]

Is dat spaarpotje opmaken niet alleen iets van de bijstand? :?
Bij het UWV mag je ook je hele hebben en houden overhandigen en dan kijken ze na een week of 8 eens of je recht hebt een uitkering. Ben benieuwd hoe groot je spaarpotje is.
van_Lamehuizenzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:20
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:59 schreef halfway het volgende:
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Waren dat geen mensen die zelf zeer twijfelachtige hypotheken afsloten omdat zij meenden daar beter van te worden? :?
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:20
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:14 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Nouja als je geld uitleent voor rente, neem je het risico dat de lening oninbaar is.

Niet dat dat zomaar moet kunnen. Maar de staat is er niet om jouw risico daarop af te vangen. Als dat zo zou zijn zou ik ook per direct al mijn spaargeld gaan uitlenen.
Ja zeker dat is ook zo maar ik mag er ook vanuit gaan dat degene die leent verplicht is om het terug te betalen en niet ineens zomaar er vanaf kan want waarom zou ik dan nog lenen of waarom zou een bank dan nog lenen?

Maar dat is nog niet eens mijn grootste vraag bij dit geheel. Dat ligt er echt in van hoe hou je het eerlijk tegenover mensen die sparen voor dit soort situaties. Dus naast helpen zal er ook toch een soort van ‘’straf’’ in moeten zitten.

Ze willen dit al zolang geld bestaat maar denk niet dat dat ooit gaat lukken omdat 80% van de mensen het als oneerlijk zal ervaren.
Lone_Gunmanzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:20
Hij is pas 68 zie ik. Ik dacht dat hij toen hij nog minister was in de 60 was. Slechte karma doet wat met mensen.
van_Lamehuizenzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:21
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef Document1 het volgende:

[..]

Bij het UWV mag je ook je hele hebben en houden overhandigen en dan kijken ze na een week of 8 eens of je recht hebt een uitkering. Ben benieuwd hoe groot je spaarpotje is.
Krijg je die in het geval van gebleken arbeidsongeschiktheid dan niet met terugwerkende kracht vanaf de aanvraag? :?
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:22
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:16 schreef Document1 het volgende:

[..]

Jij hebt netjes gespaard, heel je leven doe je alles netjes en dan raak je arbeidsongeschikt. De gemeente eist dat je je spaarpotje opmaakt voordat je ook maar recht hebt op enige bijstand. Ondertussen loopt je hypotheek gewoon door, moet je schoolgeld voor je kinderen blijven betalen en wil de zorgverzekering ook nog wel wat centjes.

De gemeente blijft maar zeggen dat je eerst je spaarcentjes op moet maken alleen zie jij de bui allang hangen. Binnen nu en drie maanden sta je financieel aan de afgrond, buiten je eigen schuld om.

Lekker laten bloeden toch dit soort uitvreters en nietsnutten?
Goed voorbeeld hoe oneerlijk dat is ja, ik die gespaard heb moet alles opmaken en jantie die alles verbrast krijgt meteen de steun.
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:23
quote:
5s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Waren dat geen mensen die zelf zeer twijfelachtige hypotheken afsloten omdat zij meenden daar beter van te worden? :?
Nee dat was oplichting door Zalm door ze te lokken met lage rente en er dan verplicht een woekerpolis bij te verkopen waar ze woekerwinsten op maakten
Daardoor is hij afgekeurd door de AFM maar helaas nooit voor gestraft
Iets wat nu wel gaat gebeuren met dat witwassen bij de abnamro *O* *O*
Document1zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:23
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ja zeker dat is ook zo maar ik mag er ook vanuit gaan dat degene die leent verplicht is om het terug te betalen en niet ineens zomaar er vanaf kan want waarom zou ik dan nog lenen of waarom zou een bank dan nog lenen?

Maar dat is nog niet eens mijn grootste vraag bij dit geheel. Dat ligt er echt in van hoe hou je het eerlijk tegenover mensen die sparen voor dit soort situaties. Dus naast helpen zal er ook toch een soort van ‘’straf’’ in moeten zitten.

Ze willen dit al zolang geld bestaat maar denk niet dat dat ooit gaat lukken omdat 80% van de mensen het als oneerlijk zal ervaren.
Wacht maar tot je buiten je eigen schuld in de schulden komt, eens kijken hoe eerlijk het allemaal voor je spaarpotje voelt dan. Maar vooral blijven denken dat er alleen Tokkies die de hele dag schultenbrau drinken van hun uitkering in de schulden terecht komen. :W
halfwayzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:23
quote:
5s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef van_Lamehuizen het volgende:

[..]

Waren dat geen mensen die zelf zeer twijfelachtige hypotheken afsloten omdat zij meenden daar beter van te worden? :?
Woekerpolissen die nooit uit zouden kunnen komen, maar de DSB was niet de enige de grote banken deden het net zo goed maar kwamen ermee weg.
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:25
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef Lone_Gunman het volgende:
Hij is pas 68 zie ik. Ik dacht dat hij toen hij nog minister was in de 60 was. Slechte karma doet wat met mensen.
Kan hij nog aardig wat jaartjes in de gevangenis doorbrengen en al zijn gejatte poen teruggeven aan zijn slachtoffers
Dat heet gerechtigheid :7 *O*
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:25
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:23 schreef Document1 het volgende:

[..]

Wacht maar tot je buiten je eigen schuld in de schulden komt, eens kijken hoe eerlijk het allemaal voor je spaarpotje voelt dan. Maar vooral blijven denken dat er alleen Tokkies die de hele dag schultenbrau drinken van hun uitkering in de schulden terecht komen. :W
Het gaat me niet om die mensen maar ik ben bang dat het systeem in elkaar klapt.

Niemand gaat nog geld uitlenen als je vrij makkelijk onder die terugbetaal verplchting uit kan komen.

Schulden moet je terug betalen hoe dan ook. Dat is de basisregel waar we op bouwen anders gaat het mis. Wel ben ik tegen zaken als dat een rekening van 45 euro in een vloek en zucht 300 is geworden door alle kosten enz.
halfwayzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:26
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:23 schreef Document1 het volgende:

[..]

Wacht maar tot je buiten je eigen schuld in de schulden komt, eens kijken hoe eerlijk het allemaal voor je spaarpotje voelt dan. Maar vooral blijven denken dat er alleen Tokkies die de hele dag schultenbrau drinken van hun uitkering in de schulden terecht komen. :W
Dit dus, overbuurvrouw raakt werkloos en moest naar de bijstand, gemeente heeft haar nu een lening verstrekt ter waarde van 50% van de executiewaarde van haar huis, is dat op dat MOET het huis verkocht worden.
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:26
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:23 schreef halfway het volgende:
Woekerpolissen die nooit uit zouden kunnen komen, maar de DSB was niet de enige de grote banken deden het net zo goed maar kwamen ermee weg.
En dat is en was de schuld van Nout Wellink die 4 x is gevraagd om op te stappen als directeur DNB en bleef weigeren en toen eruit getrapt is wegens wanbeleid
Die lul dekte Zalm af :( :r
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:27
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:26 schreef halfway het volgende:

[..]

Dit dus, overbuurvrouw raakt werkloos en moest naar de bijstand, gemeente heeft haar nu een lening verstrekt ter waarde van 50% van de executiewaarde van haar huis, is dat op dat MOET het huis verkocht worden.
Dat is echt kwalijk ja, terwijl iemand zonder huis ofzo meteen geholpen word.
Hexagonzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ja zeker dat is ook zo maar ik mag er ook vanuit gaan dat degene die leent verplicht is om het terug te betalen en niet ineens zomaar er vanaf kan want waarom zou ik dan nog lenen of waarom zou een bank dan nog lenen?

Maar dat is nog niet eens mijn grootste vraag bij dit geheel. Dat ligt er echt in van hoe hou je het eerlijk tegenover mensen die sparen voor dit soort situaties. Dus naast helpen zal er ook toch een soort van ‘’straf’’ in moeten zitten.

Ze willen dit al zolang geld bestaat maar denk niet dat dat ooit gaat lukken omdat 80% van de mensen het als oneerlijk zal ervaren.
Het straf idee is er ook. Als je in de WSNP gaat dan mag je 3 jaar op het minimum leven en moet je een deel van je privacy inleveren. Dus dat maakt niet dat mensen er simpel vanaf komen.

En voor de rest is het dus een bedrijfsrisico als een bank een deel van problematische leningen moet afboeken.
van_Lamehuizenzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:27 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Dat is echt kwalijk ja, terwijl iemand zonder huis ofzo meteen geholpen word.
Precies, mensen met een royaal eigen vermogen moeten gewoon van de bijstand/gemeenschapsgeld kunnen leven. _O_
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:30
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:27 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Het straf idee is er ook. Als je in de WSNP gaat dan mag je 3 jaar op het minimum leven en moet je een deel van je privacy inleveren. Dus dat maakt niet dat mensen er simpel vanaf komen.

En voor de rest is het dus een bedrijfsrisico als een bank een deel van problematische leningen moet afboeken.
Nu is dat zo ja en dat is ook wel een redelijk systeem al is 3 wel kort dat mag ook naar 5.

Besef wel dat de kosten voor de bank weer afgewenteld worden op de rest van de klanten. En zoals gezegd ben ik geen bank dus als iemand niet meer hoeft te betalen ben ik geld kwijt wat ik als kleine man goed kan gebruiken.
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:32
quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:28 schreef van_Lamehuizen het volgende:

[..]

Precies, mensen met een royaal eigen vermogen moeten gewoon van de bijstand/gemeenschapsgeld kunnen leven. _O_
Ik snap je punt maar het is zo moeilijk. Pietje spaart een deel van zijn loon en hoeft niet de duurste auto of de nieuwste telefoon en heeft dus een beetje spaargeld. Jantje gooit alles over de balk onder het motto ‘’lang leve de lol” en dan raken ze beide hum baan kwijr.

Tegen pietje zeggen ze dat hij zn geld op moet maken eerst en jantie krijgt meteen geld.

Snap je het probleem?

Daarom zal dit ook nooit echt opgelost gaan worden, dit soort voorstellen bestaan al 100den jaren.
Hexagonzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:33
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:30 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Nu is dat zo ja en dat is ook wel een redelijk systeem al is 3 wel kort dat mag ook naar 5.

Besef wel dat de kosten voor de bank weer afgewenteld worden op de rest van de klanten. En zoals gezegd ben ik geen bank dus als iemand niet meer hoeft te betalen ben ik geld kwijt wat ik als kleine man goed kan gebruiken.
Dan kunnen klanten altijd nog naar een andere bank, die minder pauperleningen uitgeeft.

En het gaat natuurlijk ook gewoon om kale kippen waar niks van te plukken valt. Leen jij je geld uit aan mensen aan de onderkant van de samenleving?
AQuila360zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:37
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:33 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Dan kunnen klanten altijd nog naar een andere bank, die minder pauperleningen uitgeeft.

En het gaat natuurlijk ook gewoon om kale kippen waar niks van te plukken valt. Leen jij je geld uit aan mensen aan de onderkant van de samenleving?
Nee, die komen helaas bij die woekeraars uit ja waar ik ook op tegen ben.

Maar we moeten wel oppassen dat schulden maken en niet betalen daarna niet beloond gaat worden. Daarom komt dit er niet door.
Idisromzaterdag 22 augustus 2020 @ 19:53
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:51 schreef Hexagon het volgende:
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:51 schreef Hexagon het volgende:
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
Gerrit Zalm is vrij snel weer opgestapt bij DSB, omdat hij het niet eens was met het beleid van de bank, met name om de grote onttrekkingen voor Dirk's speeltjes AZ en het museum.
Confettizaterdag 22 augustus 2020 @ 20:03
Verhaal stinkt aan alle kanten. Zeker met termen als opkopen van vorderingen en 'tegenprestaties'.
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 20:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 20:03 schreef Confetti het volgende:
Verhaal stinkt aan alle kanten. Zeker met termen als opkopen van vorderingen en 'tegenprestaties'.
Alles wat Gerrit Zalm aanraakt of heeft aangeraakt stinkt als een beerput
Hexagonzaterdag 22 augustus 2020 @ 20:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:53 schreef Idisrom het volgende:

[..]

[..]

Gerrit Zalm is vrij snel weer opgestapt bij DSB, omdat hij het niet eens was met het beleid van de bank, met name om de grote onttrekkingen voor Dirk's speeltjes AZ en het museum.
De speeltjes van Dirk zijn hier niet echt het pijnpunt.
Captain_Jack_Sparrowzaterdag 22 augustus 2020 @ 20:10
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
798x1200.jpg

^O^
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 20:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:53 schreef Idisrom het volgende:
Gerrit Zalm is vrij snel weer opgestapt bij DSB, omdat hij het niet eens was met het beleid van de bank, met name om de grote onttrekkingen voor Dirk's speeltjes AZ en het museum.
:')
DSB is geslachtofferd door DNB met onmogelijke kredieteisen waaraan ze niet konden voldoen, omdat ze het verdienmodel niet meer door de beugel kon, Ja andere banken deden het ook maar die deden het erbij en niet als hoofdzaak zoals DSB
Gerrit was al gewaarschuwd en kon overstappen naar ABNAMRO ondanks negatief advies AFM

In juni 2007 ging Zalm werken voor de DSB Bank, het financiële concern van ondernemer Dirk Scheringa. Zalm werkte daar als hoofdeconoom[5] en financieel directeur[6] en maakte deel uit van de Raad van Bestuur (RvB). De DSB Bank ging in 2009 failliet.

Op 23 december 2008 trad hij als vicevoorzitter toe tot de RvB van bankconcern ABN AMRO. In 2009 leidde hij het team dat de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland moest beklinken. Op 28 februari dat jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de RvB. Dit geschiedde met een negatief advies van de AFM.[7][8]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Zalm

Echt een stuk stront wat zijn weerga niet kent :(
opgebaardezaterdag 22 augustus 2020 @ 20:32
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:59 schreef halfway het volgende:
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Welke mensen zijn dat dan? Hoe komen zij aan die schuld?
opgebaardezaterdag 22 augustus 2020 @ 20:34
quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:56 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Was de te lage wisselkoers bij invoering van de euro ook niet tijdens zijn ministerschap? :? Wel leuk voor hem dat ie nu dan een bestuursfunctie vervult bij zo'n stichting, hoeveel zou ie eraan verdienen? :B
Dus Duitsland heeft ook een te lage koers gehad?
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 20:42
quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:56 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Was de te lage wisselkoers bij invoering van de euro ook niet tijdens zijn ministerschap?..
Het liegen en bedriegen op het hoogste niveau in ons land gaat maar door, politici die leugens aan het volk verkopen. Neem de invoering van de Euro, een groter leugen dat het goed is voor ons land en haar burgers bestaat er niet.
In 2012 gaf de toenmalige directeur van de Nederlandse bank, Henk Brouwer toe dat de gulden ongeveer tien procent lager de euro is ingegaan, en dat de koers van de euro ongeveer twee en niet 2,20371 zou moeten bedragen, is het nu duidelijk dat de omwisseling niet vlekkeloos is verlopen.

In het verleden is door de ex minister van financiën, drs. Gerrit Zalm ( nu groot graaier en topbestuurder bij de Amro Bank) ontkend dat de prijsverhogingen iets met de “instapkoers ” van 2.20371 naar de Euro te maken had.

De conclusie: “Wie fantaseert en/of wie liegt. Of, ze liegen allebei?” En, om welke reden?

De mededeling van Henk Brouwer is waarschijnlijk juist, omdat hij zich mogelijk in een politiek en financieel “wespennest” stort. Hij heeft ook de leugen van Zalm daarmee bevestigd, die zich in alle bochten moest wringen om zijn gelijk te bewijzen, De grootste leugen van een man die op onze centjes moest passen.
De reactie toen van Zalm op TV en via de radio was kennelijk bestemd voor ongeschoolden die niets weten van economie óf niet logisch kunnen nadenken. Zijn reactie op kritiek was naar mijn mening erg beschamend.

De financiële schade is enorm bij de bevolking. Nu in 2015 is dat duidelijk geworden, veel armoede, geen banen, landen die bijna omvallen een grote puinhoop omdat ook de kredietcrisis is overgegaan in een economische crisis en de Mediterrane landen er een “puinhoop” van hebben gemaakt met hun begrotingen in Euro’s.

Miljoenen mensen hebben 10% ( of 5%) minder inkomen gekregen na 1 januari 2002 door de onderwaardering van de gulden naar de euro. Om reden van export naar én de schulden van Duitsland, voor een groot deel ontstaan i.v.m. de hereniging met de voormalige DDR, moeten de Nederlanders dat nu voor een deel betalen. Met de oplopende inflatie in 1999 en de onderwaardering van minimaal 5% zijn de pensioenen, en dus ook de AOW, onder druk komen te staan. Ouderen betalen nu een deel van het gelach. Dat is onaanvaardbaar.

De Nederlander is gewoon voor een “ fait accompli” gezet.Het is een “duivelse zet” , dat alleen in een dictatuur kan worden verwacht.

Ik noem dit een vorm van bedriegen dat ik nog niet eerder heb gezien. Het is een “symptoom”, dat het turbo- kapitalisme (lees “de multinationals”), hun zin hebben gekregen. Die meedogenloosheid is stuitend. “Rücksichtlosigkeit ist ohne Gnadebrot”. Dit gezegde is de aanwijzing naar een bijna misdadige mentaliteit. De absolute minachting van de bevolking is hiermede wel aangegeven. Op een weblog lees ik de volgende aanhef, waarvan ik denk dat de betekenis zeker kan worden geprojecteerd op het Nederlands politieke klimaat. Everything Is A Lie: The Deliberate Intent To Deceive People Is At An All Time High. ( Alles is een leugen.Een weloverwogen bedoeling om de mensen te misleiden op een altijd hoog niveau)

In feite heeft Duitsland de macht in handen gehad. Immers, Nederland is voor een groot deel van Duitsland afhankelijk, ter zake de export naar dat land. In NOVA van 14 mei 2005 probeerde Stef Blok ons gerust te stellen en stelde dat alles naar wens is gegaan. Het is jammer dat hij dat zo vertelde. Kennelijk zijn de kijkers een stel onwetenden omwisselkoersen te kunnen begrijpen. Het is heel simpel: stel de Gulden op 2.20371 en je hebt dan 1 euro zoals dat nu het geval is.

Bij de uitbetaling van pensioen in euro’s zijn er dus MINDER euro’s nodig om tot de waarde van het eerdere pensioen te komen. Als de gulden op gewoon op 2.00 was gezet dan hebben we dus MEER euro’s aan dat zelfde pensioen. Immers, alles wordt nu via de euro voldaan?

Voorbeeld: Pensioen ƒ 4000,- per maand. Bij omwisseling ontvangt de gepensioneerde ; ƒ 4000,– : 2.20371 = ¤ 1815,12. Bij een omwisseling van 2 is dat ¤ 2000, –. De gepensioneerde ontvangt bij een instapkoers van 2.00 ¤ 184,88 MEER per maand.

Nu de prijzen van goederen, én bij de horeca, exorbitant zijn gestegen én de gepensioneerde MINDER aan euro’s heeft ontvangen, is de verhouding in verlies voor een gepensioneerde groter. Nu wil ik wel duidelijk vermelden dat de hoge prijzen in de horeca nog aan iets anders te wijten is. Namelijk, de bureaucratie is voor zoveel regels verantwoordelijk dat de horeca daar letterlijk stapel gek van werd en mogelijk gedwongen was haar prijzen aan te passen. Nu de prijzen zich hebben aangepast komen de problemen voor een groot deel bij de bevolking om de hoek kijken. De armoede neemt toe, door en/of mét de toenemende afname van werkgelegenheid, waardoor er méér mensen een beroep zullen doen op het “sociale systeem” en dat staat nu onder enorme druk. Regeren is vooruit zien. Ik denk dat deze ploeg ministers niet in staat is een duidelijk mega plan te maken om het tij te keren. De invloed van het bedrijfsleven het TTIP verdrag het aanstormende Amerikaanse “turbokapitalisme” én de wensen van Duitsland, kunnen ze n.m.m. NIET weerstaan uit angst de schuld te krijgen als de export naar Duitsland terug loopt. Dat ook hier de angst een slechte raadgever is blijkt maar weer eens duidelijk.

quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:56 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Wel leuk voor hem dat ie nu dan een bestuursfunctie vervult bij zo'n stichting, hoeveel zou ie eraan verdienen? :B
:? Hij hoort alleen daarvoor al kaalgeplukt in de gevangenis, het is een schande dat zo een sujet nog vrij rond loopt :(
Cockwhalezaterdag 22 augustus 2020 @ 20:52
Wat een clown :')
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 21:12
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 20:52 schreef Cockwhale het volgende:
Wat een clown :')
Konden we er maar om lachen ;)
Het is te triest voor woorden, en dat moet eindelijk eens goed bestraft worden :7
En een voorbeeld stellen door hem extra te straffen is natuurlijk helemaal prima ^O^
opgebaardezaterdag 22 augustus 2020 @ 21:14
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 20:42 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

[b]Het liegen en bedriegen

-knip-


Voorbeeld: Pensioen ƒ 4000,- per maand. Bij omwisseling ontvangt de gepensioneerde ; ƒ 4000,– : 2.20371 = ¤ 1815,12. Bij een omwisseling van 2 is dat ¤ 2000, –. De gepensioneerde ontvangt bij een instapkoers van 2.00 ¤ 184,88 MEER per maand.

Nu de prijzen van goederen, én bij de horeca, exorbitant zijn gestegen én de gepensioneerde MINDER aan euro’s heeft ontvangen,

-knip-
Dit is zo vermoeiend, doen alsof alleen de inkomens gedaald zijn en de kosten zelfs gestegen zijn. Gewoon gelul en elke simpele ziel trapt er in want die heeft het nodig om boos te zijn

Bekijk je het vanuit heel Europa. Dan hebben we als Nederland wellicht wel te weinig gehad en de zuidelijke landen teveel. Maar daar voelen Henk en Ingrid niks van
van_Lamehuizenzaterdag 22 augustus 2020 @ 21:47
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 21:14 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dit is zo vermoeiend, doen alsof alleen de inkomens gedaald zijn en de kosten zelfs gestegen zijn. Gewoon gelul en elke simpele ziel trapt er in want die heeft het nodig om boos te zijn

Bekijk je het vanuit heel Europa. Dan hebben we als Nederland wellicht wel te weinig gehad en de zuidelijke landen teveel. Maar daar voelen Henk en Ingrid niks van
En jij hebt dit neerbuigende gezever nodig om je superieur te voelen. :') Geniet ervan! Groetjes aan Henk, Ingrid en de kids.
tjoptjopzaterdag 22 augustus 2020 @ 22:54
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:27 schreef Hexagon het volgende:

En voor de rest is het dus een bedrijfsrisico als een bank een deel van problematische leningen moet afboeken.
Dan moeten ze wel meewerken met de WSNP, doen ze dat niet dan blijft de schuld (incl verhogingen) in principe tot de dood boven degene hangen.Een persoonlijk faillissement zoals bijvoorbeeld in de VS hebben we hier niet.
Hexagonzaterdag 22 augustus 2020 @ 22:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 22:54 schreef tjoptjop het volgende:

[..]

Dan moeten ze wel meewerken met de WSNP, doen ze dat niet dan blijft de schuld (incl verhogingen) in principe tot de dood boven degene hangen.Een persoonlijk faillissement zoals bijvoorbeeld in de VS hebben we hier niet.
Ja ik vind het ook wel redelijk dat te eisen. Ik vind dat de uitweg van 3 jaar op de blaren er iig altijd wel moet zijn.
tjoptjopzaterdag 22 augustus 2020 @ 23:04
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 22:57 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Ja ik vind het ook wel redelijk dat te eisen. Ik vind dat de uitweg van 3 jaar op de blaren er iig altijd wel moet zijn.
Wat doe je met de gevallen die niet meewerken? Dat wordt zo'n spiraal van doorverkochte schulden en nieuwe in pogingen. Het werkt wellicht met retailbedrijven, banken e.d. maar zodra die schulden doorverkocht worden is het nog maar de vraag wat de nieuwe eigenaar er mee wilt. Afschrijven of voor 5-10 cent weer doorverkopen?
Klopkoekzaterdag 22 augustus 2020 @ 23:09
De schuldenindustrie is door Zalm zijn partijgenoten doelbewust in 1998 opgezet. Het is een verdienmodel om mensen in de fuik te vangen en dan onredelijke vergoedingen te innen, vér boven de initiële schuld.

https://www.quotenet.nl/n(...)e-harder-aan-205993/

https://decorrespondent.nl/collectie/de-schuldenindustrie

https://www.platform-investico.nl/dossiers/de-handel-schulden/

https://joop.bnnvara.nl/v(...)de-schuldenindustrie
Papierversnipperaarzaterdag 22 augustus 2020 @ 23:11
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:09 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Maar hoe hou je dat in evenwicht zodat het niet als belonen overkomt? Dat lijkt me moelijk.
Dat is helemaal niet moeilijk. Het word moeilijk gemaakt door mensen met andere belangen. Mensen die hun geld verdienen in de schuld-industrie.
ikweethetooknietzaterdag 22 augustus 2020 @ 23:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:09 schreef Klopkoek het volgende:
De schuldenindustrie is door Zalm zijn partijgenoten doelbewust in 1998 opgezet. Het is een verdienmodel om mensen in de fuik te vangen en dan onredelijke vergoedingen te innen, vér boven de initiële schuld.
........
Inderdaad alleen daarom al moet hij kaalgeplukt het gevang in
DSB maakte er zijn core business van en ook daar was Zalm directeur
Hoe kan het dat dit sujet nog commissaris is bij Danske bank en wel met taak om witwassen aan te pakken 8)7
Terwijl hij in Nederland al door de Fiod is gehoord als verdachte van witwassen als bankdirecteur :D
Klopkoekzaterdag 22 augustus 2020 @ 23:37
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:24 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Inderdaad alleen daarom al moet hij kaalgeplukt het gevang in
DSB maakte er zijn core business van en ook daar was Zalm directeur
Hoe kan het dat dit sujet nog commissaris is bij Danske bank en wel met taak om witwassen aan te pakken 8)7
Terwijl hij in Nederland al door de Fiod is gehoord als verdachte van witwassen als bankdirecteur :D
Nederland is idd een witwasparadijs. Vraag maar aan GRECO of de organisatie die de money laundering index maakt

ABN AMRO deed niks:
https://www.accountancyva(...)ij-aanpak-witwassen/
ikweethetooknietzondag 23 augustus 2020 @ 00:06
quote:
Zelfs meer dan niks ze lieten het bewust doorgaan onder leiding van Zalm

Verbetering na vertrek Zalm
In 2016 erkende het bestuur op aandringen van de raad van commissarissen dat de situatie bij de witwascontrole onhoudbaar was. Daarbij werd Zalm door de commissarissen aangesproken op het niet nakomen van beloftes van verbetering bij de afdeling compliance. Die verweerde zich onder meer met een verklaring van geen bezwaar die DNB had afgegeven voor de beursgang eind 2015. Het duurde tot 2017 voor de problemen bij de witwascontroles werden opgelost, toen onder leiding van Zalms opvolger Kees van Dijkhuizen. Begin dit jaar kondigde ABN Amro aan dat nu 2.000 medewerkers worden ingezet om witwassen en fraude op te sporen.

Het OM onderzoekt zeven zaken waarbij ABN Amro mogelijk nalatig is geweest. Eerder werd ING beboet voor slecht anti-witwasbeleid. Het lopende onderzoek duurt waarschijnlijk nog het hele jaar en moet aantonen of ABN Amro en de verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten.

Het verbeterde pas NA vertrek van Zalm ;)

Logisch dus dat dit sujet kaalgeplukt het gevang in gaat
En compleet gestoord en niet uit te leggen dat hij nu commissaris is bij Danske bank om het witwassen op te lossen.
Nizzondag 23 augustus 2020 @ 00:10
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:24 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Inderdaad alleen daarom al moet hij kaalgeplukt het gevang in
DSB maakte er zijn core business van en ook daar was Zalm directeur
Hoe kan het dat dit sujet nog commissaris is bij Danske bank en wel met taak om witwassen aan te pakken 8)7
Terwijl hij in Nederland al door de Fiod is gehoord als verdachte van witwassen als bankdirecteur :D
Buiten alles wat je hier al genoemd hebt, is Zalm ook degene onder wie de VRH (vermogensrendementsheffing) is ingevoerd: zogenaamd 4 % rendement op grond waarvan de belastingdienst inwoners aanslaat voor 30 % over deze vermeende 'inkomsten'.
Oók weer zo'n afschuwelijke straf voor wie is opgevoed met het idee dat mensen geacht worden hun eigen broek op te houden. M.n. de groep mensen die nu rond de zestig jaar oud zijn, al fulltime werkten (zo rond 1978/1980) toen zij een jaar of 17/18 waren en die nu pas kort geleden te horen kregen dat zij een jaar of toen/15 langer moeten werken dan hun eigen ouders, namelijk 50 jaar lang.
Helaas hebben veel mensen van die groep nog het idee dat spaarzaam zijn goed is en die zien nu al jaren lang hun spaargeld voor hun aanvullende pensioen -of toch een jaartje eerder kunnen stoppen na 49 jaar fulltime werken en bijdragen- in rook opgaan.

Allemaal door de opper-rat van NL, Gerrit Zalm.
Toen hij directeur was van ABNAmro heeft een bekende van mij hem een brief geschreven en hem gevraagd naar die 4 % rendement die volgens Zalm kan maken op je spaargeld...natuurlijk gaf ABNAmro 'niet thuis'.
Want zij wisten al lang dat dit onmogelijk is.
En toch gaat de overheid nog steeds uit van die 4 % rendement. Zelfs van méér, want men verondersteld dat je belegt en dat je daarmee helemáál veel winst behaalt.

En dat alles terwijl die ge-wel-di-ge en veel te duur betaalde ABNAmro beleggingsspecialisten nog geen 2 % rendement weten te maken op polissen waar men rustig 9 % rendement op beloofde ten tijde van het afsluiten.

Kortom, vertrouw niemand die iets met ABNAmro te maken heeft, of met het Kifid (allemaal één pot nat: de klachtenbehandelaar die nu bij ABN werkt, was voorheen secretaris bij het Kifid en tijdens de behandeling van een zaak is het ouwejongens-krentenbrood met elkaar). Maar vertrouw al helemaal Zalm nooit.
Die man heeft de meeste Nederlanders héél veel gekost. En niet alleen geld trouwens.

Niet voor niets vroeg Den Haag hem als formateur: als er iemand bereid is tot gewetenloos benadelen van alle Nederlanders, is hij het wel.

Zalm is denk ik één van de mensen die ervoor gezorgd hebben dat mensen minachting kregen voor alles wat met politiek en Den Haag te maken heeft.
opgebaardezondag 23 augustus 2020 @ 04:59
Er zijn ook tijden geweest dat iedereen meer dan 4% rendement maakte op vermogen. Toen klaagden we niet (waarschijnlijk toen ook geklaag omdat rijkere mensen nog veel meer rendement maakten en er dus makkelijk mee weg kwamen..).
Daarnaast wordt over de eerste 30.000 vermogen niks gerekend. Belasting over geld betalen doet pijn, maar het wordt veel groter gemaakt dan het is en zeker omdat die 4% ook achterhaald is.
AQuila360zondag 23 augustus 2020 @ 07:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:11 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Dat is helemaal niet moeilijk. Het word moeilijk gemaakt door mensen met andere belangen. Mensen die hun geld verdienen in de schuld-industrie.
Het is wel moeilijk, 80% van de mensen zal het niet pikken als zij wel netjes met geld omgaan en degene die dat niet doen er makkelijk vanaf.

Deze plannen zijn er al 100 jaar maar gaat nooit door.

Hulp is goed maar niet de schulden over gaan nemen.
Monolithzondag 23 augustus 2020 @ 10:09
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 00:10 schreef Niz het volgende:

[..]

Buiten alles wat je hier al genoemd hebt, is Zalm ook degene onder wie de VRH (vermogensrendementsheffing) is ingevoerd: zogenaamd 4 % rendement op grond waarvan de belastingdienst inwoners aanslaat voor 30 % over deze vermeende 'inkomsten'.
Oók weer zo'n afschuwelijke straf voor wie is opgevoed met het idee dat mensen geacht worden hun eigen broek op te houden. M.n. de groep mensen die nu rond de zestig jaar oud zijn, al fulltime werkten (zo rond 1978/1980) toen zij een jaar of 17/18 waren en die nu pas kort geleden te horen kregen dat zij een jaar of toen/15 langer moeten werken dan hun eigen ouders, namelijk 50 jaar lang.
Helaas hebben veel mensen van die groep nog het idee dat spaarzaam zijn goed is en die zien nu al jaren lang hun spaargeld voor hun aanvullende pensioen -of toch een jaartje eerder kunnen stoppen na 49 jaar fulltime werken en bijdragen- in rook opgaan.
Er is helemaal niets mis met vermogensrendement belasten, want inkomsten uit arbeid wordt natuurlijk idioot veel zwaarder belast dan inkomen uit kapitaal. Het probleem zit hem vooral in de (oude) implementatie waarbij ongeacht hoogte van het vermogen uitgegaan werd van een rendement van 4%. Dat is overigens al niet meer zo. Voor kleine spaarders is het bedrag vrij laag. De eerste 30k voor en individu is heffingsvrij en over de volgende ruim 70k gaat men uit van een rendement van 1,8%. Dat betekent dus dat je over de eerste ton vermogen het gemiddeld verwachte rendement uitkomt op pakweg 1,8% * 0,7 = 1,26%.
Zit je ruim boven de miljoen, dan wordt over het deel dat je erboven zit uitgegaan van een rendement van 5,33%.

Nou is 1,26% natuurlijk nog wel steeds meer de rente op een spaarrekening, maar dat is dan ook wel zo ongeveer het meest onhandige wat je met je spaargeld kunt doen als je het niet direct nodig hebt.
Papierversnipperaarzondag 23 augustus 2020 @ 11:03
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 07:28 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Het is wel moeilijk, 80% van de mensen zal het niet pikken als zij wel netjes met geld omgaan en degene die dat niet doen er makkelijk vanaf.

Deze plannen zijn er al 100 jaar maar gaat nooit door.

Hulp is goed maar niet de schulden over gaan nemen.
Kwestie van opvoeden. We zijn de laatste tijd allemaal noeliberaal geworden, dat kan ook weer anders. Kwestie van propaganda.
Tomatenboerzondag 23 augustus 2020 @ 11:50
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 07:28 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Het is wel moeilijk, 80% van de mensen zal het niet pikken als zij wel netjes met geld omgaan en degene die dat niet doen er makkelijk vanaf.

Deze plannen zijn er al 100 jaar maar gaat nooit door.

Hulp is goed maar niet de schulden over gaan nemen.
Dus puur uit rancune weigeren we pragmatisch te zijn en te kiezen voor de maatschappelijk laagste kosten.
sjorsie1982zondag 23 augustus 2020 @ 12:30
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 11:50 schreef Tomatenboer het volgende:

[..]

Dus puur uit rancune weigeren we pragmatisch te zijn en te kiezen voor de maatschappelijk laagste kosten.
Ja dat gebeurt wel vaker
AQuila360zondag 23 augustus 2020 @ 12:52
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 11:50 schreef Tomatenboer het volgende:

[..]

Dus puur uit rancune weigeren we pragmatisch te zijn en te kiezen voor de maatschappelijk laagste kosten.
Nee omdat het anders het systeem niet meer werkt ben ik bang en dat heeft grote gevolgen.
Confettizondag 23 augustus 2020 @ 12:54
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 11:50 schreef Tomatenboer het volgende:

[..]

Dus puur uit rancune weigeren we pragmatisch te zijn en te kiezen voor de maatschappelijk laagste kosten.
Dat is te kortzichtig. Zonder goede bescherming voor schuldeisers zal legitieme en noodzakelijke kredietverstrekking vrijwel onmogelijk worden gemaakt. Een schuldeiser is niet altijd een gewetensloze hedge fund.
Papierversnipperaarzondag 23 augustus 2020 @ 13:07
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 12:54 schreef Confetti het volgende:

[..]

Dat is te kortzichtig. Zonder goede bescherming voor schuldeisers zal legitieme en noodzakelijke kredietverstrekking vrijwel onmogelijk worden gemaakt. Een schuldeiser is niet altijd een gewetensloze hedge fund.
Schuldeisers hoeven niet beschermd te worden. Ze dekken hun risico's af met rente.
Monolithzondag 23 augustus 2020 @ 13:17
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 11:50 schreef Tomatenboer het volgende:

[..]

Dus puur uit rancune weigeren we pragmatisch te zijn en te kiezen voor de maatschappelijk laagste kosten.
Het is ook vooral gebaseerd op de karikatuur dat mensen die in de schulden komen dat doen omdat ze een exorbitant uitgavenpatroon zouden hebben en dure OLED TVs, iPhones en weet ik wat allemaal op afbetaling kopen, terwijl wij hardwerkende, sparende burgers in loondienst netjes een huishoudboekje bijhouden.

En ja, dat soort onverantwoorde uitgavenpatronen zijn ook wel degelijk een oorzaak van een deel van de schulden, maar daarnaast zijn er ook gewoon heel veel mensen met overlevingsschulden en aanpassingsschulden. Zeker in deze tijd van toenemend flexwerk hakt een economische crisis zoals degene die we nu hebben er flink hard in doordat ze opeens maandenlang zonder inkomsten kunnen zitten en maar heel magere compensatie kunnen krijgen. Komt nog bij dat voor veel van die flexwerkers een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en sparen voor het pensioen niet of nauwelijks uitkan, wat het risico op schulden na een ongeval of pensioen juist weer vergroot.

Dan heb je ook nog veel ondernemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele bedrijfsrisico's. Dat kan er flink inhakken. Zeker met iets onvoorziens als corona en alle getroffen maatregelen ontstaan er heel wat situaties waarbij al investeringen gedaan zijn, die nu niet meer terugverdiend kunnen worden omdat alle grotere evenementen zijn afgelast bijvoorbeeld.

Er zijn landen waar niet enkel bedrijven, maar ook gewoon individuen failliet verklaard kunnen worden. Dan is het vette pech voor de schuldeisers zoals het dat nu veelal ook gewoon is wanneer er een bedrijf failliet gaat (en dan staan vaak juist individuen en kleine bedrijven ook weer achteraan in de rij). Of neem landen waarbij een hypotheek volledig wordt gedekt door het onderpand. Implodeert de huizenmarkt terwijl jij ook noodgedwongen goedkoper moet gaan wonen om wat voor reden dan ook, dan geef je de hypotheekverstrekker gewoon het eigendomsrecht op de woning, in plaats van dat je het zelf moet verkopen met 10-20% verlies en met een enorme restschuld blijft zitten.
Confettizondag 23 augustus 2020 @ 13:17
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 13:07 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Schuldeisers hoeven niet beschermd te worden. Ze dekken hun risico's af met rente.
En die rente gaat (hard) stijgen als je bescherming als schuldeisers verder wordt afgebouwd, en daarmee wordt krediet duurder en kunnen meer mensen in de problemen geraken. Het is allemaal niet zo eenvoudig.
ikweethetooknietzondag 23 augustus 2020 @ 13:56
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 00:10 schreef Niz het volgende:

Buiten alles wat je hier al genoemd hebt, is Zalm ook degene onder wie de VRH (vermogensrendementsheffing) is ingevoerd: zogenaamd 4 % rendement op grond waarvan de belastingdienst inwoners aanslaat voor 30 % over deze vermeende 'inkomsten'.

Allemaal door de opper-rat van NL, Gerrit Zalm.
Toen hij directeur was van ABNAmro heeft een bekende van mij hem een brief geschreven en hem gevraagd naar die 4 % rendement die volgens Zalm kan maken op je spaargeld...natuurlijk gaf ABNAmro 'niet thuis'.
Want zij wisten al lang dat dit onmogelijk is.
En toch gaat de overheid nog steeds uit van die 4 % rendement. Zelfs van méér, want men verondersteld dat je belegt en dat je daarmee helemáál veel winst behaalt.

En dat alles terwijl die ge-wel-di-ge en veel te duur betaalde ABNAmro beleggingsspecialisten nog geen 2 % rendement weten te maken op polissen waar men rustig 9 % rendement op beloofde ten tijde van het afsluiten.
Maar vertrouw al helemaal Zalm nooit. Die man heeft de meeste Nederlanders héél veel gekost. En niet alleen geld trouwens.......

Niet voor niets vroeg Den Haag hem als formateur: als er iemand bereid is tot gewetenloos benadelen van alle Nederlanders, is hij het wel. Zalm is denk ik één van de mensen die ervoor gezorgd hebben dat mensen minachting kregen voor alles wat met politiek en Den Haag te maken heeft.
'Vermogensbelasting in box 3 is diefstal'

'De vermogensrendementsheffing is een vorm van diefstal', vindt René Niessen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij noemt de vermogensbelasting - ook wel bekend als box 3 - in een advies in strijd met het recht van eigendom. Ook zorgt de heffing voor willekeur, vindt hij.

Wat moet er met box 3 gebeuren? Nieuwsuur spreekt met oud-staatssecretaris Willem Vermeend (bedenker van de vermogensrendementsheffing), leden van beleggingsclub Nijbel uit Nijkerk en met Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers.

Inbreuk
Het advies van Niessen is nieuwe munitie in de verhitte discussie over vermogensrendementsheffing die al jaren voortduurt. De belasting op spaargeld en over ander vermogen, zoals uit obligaties en aandelen, is gebaseerd op een fictief rendement van 4 procent. Over die 4 procent moet 30 procent belasting worden betaald.

Zeker voor sparen betaal je veel te veel.

Willem Vermeend, oud-staatssecretaris
Met de huidige lage rente kan het zo uitpakken dat mensen meer belasting betalen dan het rendement dat ze op hun vermogen halen. Ze teren dus in feite in op hun vermogen. Of zoals advocaat-generaal Niessen schrijft in zijn advies aan de Hoge Raad: "Er is sprake van disproportionele inbreuk (en daarmee een schending van) het eigendomsrecht."

Fictieve aanname
Oud-staatssecretaris Vermeend zegt in Nieuwsuur: "Toen wij box 3 invoerden, dachten we aan een rendement van 4 procent. Dat was een fictieve aanname op basis van de laatste vijftig jaar. Maar toen kwam de economische crisis en wat gebeurt er? Dat getal klopt niet meer." Vermeend vindt dat de heffing snel moet worden aangepast. "Zeker voor sparen betaal je veel te veel."

De heffing
Eind jaren negentig werd de heffing bedacht door toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) en staatssecretaris Willem Vermeend (PvdA). De bewindslieden vonden het te ingewikkeld om voor iedereen uit te zoeken welk rendement behaald was. :') De rente op spaargeld is immers niet gelijk aan het rendement op aandelen, die een verschillend rendement kunnen hebben. Ook is het niet eenvoudig om de winst of het verlies bij verkoop van aandelen op te nemen in een belastingstelsel.

Aanpassen
quote:
Advocaat-generaal Niessen noemt de huidige wijze van belasting heffen op vermogen in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is er sprake van willekeur, stelt Niessen: voor iedereen is de belasting hetzelfde, of mensen nu een hoog of een laag rendement op hun spaargeld of beleggingen halen.
Hij adviseert het kabinet om op korte termijn de wetgeving aan te passen.

Vermogen
Nederlanders zijn spaarders. Ze hebben ruim 300 miljard euro op de bank staan. Over het rendement dat ze over dit spaargeld en over ander vermogen, zoals uit obligaties en aandelen, ontvangen, moet belasting worden betaald. Dit heet 'vermogensrendementsheffing'.

Het belangrijkste is dat de politiek zich realiseert dat deze diefstal aangepast moet worden.

Jurgen de Vries, Bond voor Belastingbetalers
De Bond voor Belastingbetalers is namens vijftienduizend spaarders een proefproces begonnen om de vermogensrendementsheffing te laten toetsen door de rechter. Het proces kan nog lang duren. Liever ziet bestuurslid Jurgen de Vries dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de regeling direct aanpast.

"Het is sinds 2001 nooit gelukt om meer dan 3 procent rendement op spaargeld te halen. Het belangrijkste is dat de politiek zich realiseert dat deze diefstal aangepast moet worden. Als de 3,2 miljoen mensen die hiermee te maken hebben een brief sturen aan de woordvoerders van financiën, is het morgen opgelost."

https://nos.nl/nieuwsuur/(...)x-3-is-diefstal.html

Inderdaad bijna vergeten, hier is Zalm ook verantwoordelijk voor, de lul :r
We kunnen aan een hele lange lijst van beschuldigingen nu ook diefstal en inbreuk op eigendomsrecht aan toevoegen.

Had ik al gezegd dat dit sujet zo snel mogelijk kaalgeplukt in het gevang moet O-)
opgebaardezondag 23 augustus 2020 @ 13:56
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 13:17 schreef Confetti het volgende:

[..]

En die rente gaat (hard) stijgen als je bescherming als schuldeisers verder wordt afgebouwd, en daarmee wordt krediet duurder en kunnen meer mensen in de problemen geraken. Het is allemaal niet zo eenvoudig.
Welke rente gaat stijgen? De wettelijke rente staat vast en neer mogen ze niet vragen toch?

Dat de Wehkamps en Otto's van deze wereld iets minder gaan verdienen aan het helpen van mensen in de schulden, lijkt mij net een fantastische uitkomst.
Papierversnipperaarzondag 23 augustus 2020 @ 16:39
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 13:17 schreef Confetti het volgende:

[..]

En die rente gaat (hard) stijgen als je bescherming als schuldeisers verder wordt afgebouwd, en daarmee wordt krediet duurder en kunnen meer mensen in de problemen geraken. Het is allemaal niet zo eenvoudig.
Of minder mensen gaan minder lenen omdat het te duur word.

De schuld eisers hoeven niet beschermd te worden.
ikweethetooknietzondag 23 augustus 2020 @ 19:47
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 16:39 schreef Papierversnipperaar het volgende:
...De schuld eisers hoeven niet beschermd te worden.
De maatschappij moet beschermd worden tegen mensen zoals Gerrit Zalm, Dirk Scheringa, Nout Wellink :7
Dat ze daarbij nu een voorbeeld gaan stellen door Gerrit zwaar te straffen als voorbeeld is lovenswaardig ^O^
Hexagonzondag 23 augustus 2020 @ 19:51
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 16:39 schreef Papierversnipperaar het volgende:

De schuld eisers hoeven niet beschermd te worden.
Hoe zie je dat voor je? Overal schulden maken en als je geen geld hebt er vrolijk afstand van kunnen doen?
Papierversnipperaarzondag 23 augustus 2020 @ 20:48
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 19:51 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Hoe zie je dat voor je? Overal schulden maken en als je geen geld hebt er vrolijk afstand van kunnen doen?
Voor de schuldeiser is dat gewoon ondernemersrisico. Voor de maatschappij is het voordeliger om mensen met problemen te helpen. En als ze geholpen zijn blijven begeleiden zodat die (vaak domme arme) mensen niet weer in problemen komen.

Dat is een normale manier van doen, het is alleen niet normaal als je een ziek neo-liberaal wereldbeeld hebt. Op het moment zijn schulden gewoon een verdienmodel en dat is pervers.
Hexagonzondag 23 augustus 2020 @ 20:56
quote:
1s.gif Op zondag 23 augustus 2020 20:48 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Voor de schuldeiser is dat gewoon ondernemersrisico. Voor de maatschappij is het voordeliger om mensen met problemen te helpen. En als ze geholpen zijn blijven begeleiden zodat die (vaak domme arme) mensen niet weer in problemen komen.

Dat is een normale manier van doen, het is alleen niet normaal als je een ziek neo-liberaal wereldbeeld hebt. Op het moment zijn schulden gewoon een verdienmodel en dat is pervers.
Dat is wel mooi Ga ik in jouw ideale wereld overal schulden maken en terugbetalen hoeft niet. Zeg ik gewoon dat het zijn ondernemersrisico is.
Klopkoekzondag 23 augustus 2020 @ 21:02
quote:
1s.gif Op zondag 23 augustus 2020 20:48 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Voor de schuldeiser is dat gewoon ondernemersrisico. Voor de maatschappij is het voordeliger om mensen met problemen te helpen. En als ze geholpen zijn blijven begeleiden zodat die (vaak domme arme) mensen niet weer in problemen komen.

Dat is een normale manier van doen, het is alleen niet normaal als je een ziek neo-liberaal wereldbeeld hebt. Op het moment zijn schulden gewoon een verdienmodel en dat is pervers.
Het systeem voor 1998 was vele malen beter, en daarbij komt: armoede maakt dom (niet alleen omgekeerd).

Het is nu idd een schandalig verdienmodel.
Klopkoekzondag 23 augustus 2020 @ 21:03
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 20:56 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Dat is wel mooi Ga ik in jouw ideale wereld overal schulden maken en terugbetalen hoeft niet. Zeg ik gewoon dat het zijn ondernemersrisico is.
Leveren op krediet is een keuze.
Hexagonzondag 23 augustus 2020 @ 21:04
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 21:03 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Leveren op krediet is een keuze.
Schulden ontstaan natuurlijk niet enkel vanwege leveren op krediet.
Klopkoekzondag 23 augustus 2020 @ 21:24
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 21:04 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Schulden ontstaan natuurlijk niet enkel vanwege leveren op krediet.
Dat klopt, ik onderschrijf monolith zijn post wat dat betreft, en ik vind ook niet dat je zomaar weg mag lopen van je schulden, maar het huidige systeem slaat te ver de andere kant op en is een ordinair verdienmodel met vette winstmarges.

Wel is het zo dat het nieuwe systeem (maar ook wetswijzigingen daarvoor al) het kopen op afbetaling heeft vergemakkelijkt. Ik snap dat banken dat leuk vinden, en de Media Markt ook wel, want je ziet je geld toch wel verschijnen (en ze verdienen er uiteindelijk meer aan dan bij vooruit betalen, zetten meer volume om).
Papierversnipperaarzondag 23 augustus 2020 @ 21:25
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 20:56 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Dat is wel mooi Ga ik in jouw ideale wereld overal schulden maken en terugbetalen hoeft niet. Zeg ik gewoon dat het zijn ondernemersrisico is.
Mooi, dan zijn we het eens.

Zorgen we er in mijn ideale wereld voor dat je er idd voordeel bij hebt om je zaken op orde te hebben en te sparen. Dan kan iedereen vooruit. Niet alleen de 1%.
Nizmaandag 24 augustus 2020 @ 02:13
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 10:09 schreef Monolith het volgende:

[..]

Er is helemaal niets mis met vermogensrendement belasten, want inkomsten uit arbeid wordt natuurlijk idioot veel zwaarder belast dan inkomen uit kapitaal. Het probleem zit hem vooral in de (oude) implementatie waarbij ongeacht hoogte van het vermogen uitgegaan werd van een rendement van 4%. Dat is overigens al niet meer zo. Voor kleine spaarders is het bedrag vrij laag. De eerste 30k voor en individu is heffingsvrij en over de volgende ruim 70k gaat men uit van een rendement van 1,8%. Dat betekent dus dat je over de eerste ton vermogen het gemiddeld verwachte rendement uitkomt op pakweg 1,8% * 0,7 = 1,26%.
Zit je ruim boven de miljoen, dan wordt over het deel dat je erboven zit uitgegaan van een rendement van 5,33%.

Nou is 1,26% natuurlijk nog wel steeds meer de rente op een spaarrekening, maar dat is dan ook wel zo ongeveer het meest onhandige wat je met je spaargeld kunt doen als je het niet direct nodig hebt.
Je praat over het belasten van INKOMEN uit kapitaal.
Maar het/mijn punt is dat er GEEN inkomen is uit dat kapitaal als je geld gespaard (!!!) hebt voor je pensioen.

Je kunt er van uitgaan dat ik exact de bedragen en de percentages ken; van alle jaren sinds die afschuwelijke VRH is ingevoerd.

Het gaat hier om de leugen van overheidswege. Het onfatsoenlijk behandelen van burgers die braaf zijn en sparen, (zoals de overheid propageert): "u moet sparen voor uw pensioen, voor zorgkosten etc.".
De overheid die jaarlijks alle jaaroverzichten van de banken opeist en dan, ondanks het feit dat zij daarop kunnen zien dat je NIET belegt, tóch 'veronderstellen' dat je inkomsten uit beleggen hebt.

En dan vreemd opkijken dat burgers de overheid niet meer vertrouwen. Of het gek vinden dat burger hun hakken in het zand zetten en niet eens meer hun best willen doen om braaf gedrag te vertonen omdat figuren zoals Zalm hen eerst het ene oor aannaait door die VRH en nu weer een ander oor aannaait door te pleiten voor het belonen van ongewenst gedrag, namelijk mensen maar één jaar in de schuldsanering laten.

Dat is toch te idioot voor woorden? En een regelrechte uitnodiging om schulden te maken?
En vooral: een draai om de oren voor de mensen die wél rekening houden met slechte tijden en wat geld reserveren. Maar niet meer doen dan en 'met zijn allen in de schuldsanering gaan'?
michaelmooremaandag 24 augustus 2020 @ 04:28
Goed dat hij dit doet Zalm is een goed mens
Monolithmaandag 24 augustus 2020 @ 08:15
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 02:13 schreef Niz het volgende:

[..]

Je praat over het belasten van INKOMEN uit kapitaal.
Klopt, dat is het idee achter de vermogensrendementsheffing. Goed, de uitvoering gaat uit van fictief rendement / inkomen en belast dat, maar het blijft in principe het belasten van rendement. Dat het in de praktijk niet altijd een even realistisch rendement is, dat is een tweede.

quote:
Maar het/mijn punt is dat er GEEN inkomen is uit dat kapitaal als je geld gespaard (!!!) hebt voor je pensioen.
Hoezo is er dan geen inkomen? Stop je dat geld in een ouwe sok of kussen? Voor je pensioen kun je overigens ook nog deels belastingvrij sparen zelfs indien je een pensioengat hebt.

quote:
Je kunt er van uitgaan dat ik exact de bedragen en de percentages ken; van alle jaren sinds die afschuwelijke VRH is ingevoerd.
Daar laat je weinig van merken dan.

quote:
Het gaat hier om de leugen van overheidswege. Het onfatsoenlijk behandelen van burgers die braaf zijn en sparen, (zoals de overheid propageert): "u moet sparen voor uw pensioen, voor zorgkosten etc.".
De overheid die jaarlijks alle jaaroverzichten van de banken opeist en dan, ondanks het feit dat zij daarop kunnen zien dat je NIET belegt, tóch 'veronderstellen' dat je inkomsten uit beleggen hebt.

En dan vreemd opkijken dat burgers de overheid niet meer vertrouwen. Of het gek vinden dat burger hun hakken in het zand zetten en niet eens meer hun best willen doen om braaf gedrag te vertonen omdat figuren zoals Zalm hen eerst het ene oor aannaait door die VRH en nu weer een ander oor aannaait door te pleiten voor het belonen van ongewenst gedrag, namelijk mensen maar één jaar in de schuldsanering laten.

Dat is toch te idioot voor woorden? En een regelrechte uitnodiging om schulden te maken?
En vooral: een draai om de oren voor de mensen die wél rekening houden met slechte tijden en wat geld reserveren. Maar niet meer doen dan en 'met zijn allen in de schuldsanering gaan'?
Het lijkt vooral een excuus om een beetje boos te doen. De VRH is nergens een stimulans om schulden te maken. Sterker nog, schulden maken is als individu in Nederland niet zo handig, want daar kom je nauwelijks meer vanaf. En nogmaals, 'wat geld reserveren' kost je eigenlijk niet noemenswaardig wat aan VRH. voor gezinnen is de eerste 60K aan spaargeld belastingvrij en daar komen maar weinig mensen aan.
Je doet vooral heel boos, maar lijkt niet echt te snappen hoe de regeling echt in elkaar steekt, ondanks dat je beweert van van wel.
Klopkoekmaandag 24 augustus 2020 @ 08:26
Mooi manipulatie instrument dit, mits je het kunt betalen om zo nog meer te harken:

"Deepfakes hebben effect op meningen, 'mensen trappen er vol in'"
https://nos.nl/l/2345204
Klopkoekmaandag 24 augustus 2020 @ 09:01
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 20:56 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Dat is wel mooi Ga ik in jouw ideale wereld overal schulden maken en terugbetalen hoeft niet. Zeg ik gewoon dat het zijn ondernemersrisico is.
Een deel van de ontstane oneerlijkheid zit hem er trouwens in dat bedrijven en bepaalde type vermogende particulieren (vooral in de financiële sector) wel makkelijk van hun schulden af kunnen komen. Of het via de ECB aan toe goedkoop kunnen herfinancieren. Tot grootschalige faillissementsfraude aan toe.

Nog afgezien van dat de Paul Frentrops van deze wereld de pensioenkassen kunnen leegroven om gaten te dichten.
michaelmooremaandag 24 augustus 2020 @ 12:49
quote:
1s.gif Op maandag 24 augustus 2020 09:01 schreef Klopkoek het volgende:

Nog afgezien van dat de Paul Frentrops van deze wereld de pensioenkassen kunnen leegroven om gaten te dichten.
De verplichtte sparen pensioenkassen worden door hyperinflatie en korten leeggeroofd
Circle.Of.Filthmaandag 24 augustus 2020 @ 14:44
quote:
0s.gif Op maandag 24 augustus 2020 08:26 schreef Klopkoek het volgende:
Mooi manipulatie instrument dit, mits je het kunt betalen om zo nog meer te harken:

"Deepfakes hebben effect op meningen, 'mensen trappen er vol in'"
https://nos.nl/l/2345204
Trumphaters doen er ook zeer veel mee.
Circle.Of.Filthmaandag 24 augustus 2020 @ 14:47
Maar hier iets voor op Zalm zijn hoofd;

boter-2017-1.jpg

En dat keer 1000000000000 een hele boterberg heeft die koekwaus op zijn rotte kop. :r :r
Klopkoekmaandag 24 augustus 2020 @ 14:49
quote:
17s.gif Op maandag 24 augustus 2020 14:44 schreef Circle.Of.Filth het volgende:

[..]

Trumphaters doen er ook zeer veel mee.
Waarom dat hartje erbij? Jij vindt dat te soort manipulatie door de Bannons wel leuk? Als je maar de middelen hebt...
Nizmaandag 24 augustus 2020 @ 15:55
quote:
6s.gif Op zondag 23 augustus 2020 13:56 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

[...]

Had ik al gezegd dat dit sujet zo snel mogelijk kaalgeplukt in het gevang moet O-)
Ja.
Maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden |:(
sjorsie1982maandag 24 augustus 2020 @ 16:02
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 20:56 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Dat is wel mooi Ga ik in jouw ideale wereld overal schulden maken en terugbetalen hoeft niet. Zeg ik gewoon dat het zijn ondernemersrisico is.
wat je dan krijgt is dat ondernemers niet zomaar maar iedereen krediet geven, dus wat jij zegt zal dan niet kunnen.
Lone_Gunmandinsdag 25 augustus 2020 @ 18:19
Heeft iemand trouwens nog een mooie video voor old times sakes waarin de beste man een taart in z'n gezicht krijgt? Zo te zien heeft hij zijn best gedaan om HQ-beelden van het incident van het internet te halen.
Zalm.jpg

Dit is niet toereikend natuurlijk -O-
#ANONIEMvrijdag 28 augustus 2020 @ 09:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 augustus 2020 18:19 schreef Lone_Gunman het volgende:
Heeft iemand trouwens nog een mooie video voor old times sakes waarin de beste man een taart in z'n gezicht krijgt? Zo te zien heeft hij zijn best gedaan om HQ-beelden van het incident van het internet te halen.
[ afbeelding ]

Dit is niet toereikend natuurlijk -O-
http://taart.tripod.com
Klopkoekvrijdag 28 augustus 2020 @ 14:10
twitter


Het is een verdienmodel.

Kwestie van prioriteiten

twitter


twitter
Havermout2vrijdag 28 augustus 2020 @ 15:35
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 13:17 schreef Monolith het volgende:

[..]

Het is ook vooral gebaseerd op de karikatuur dat mensen die in de schulden komen dat doen omdat ze een exorbitant uitgavenpatroon zouden hebben en dure OLED TVs, iPhones en weet ik wat allemaal op afbetaling kopen, terwijl wij hardwerkende, sparende burgers in loondienst netjes een huishoudboekje bijhouden.

En ja, dat soort onverantwoorde uitgavenpatronen zijn ook wel degelijk een oorzaak van een deel van de schulden, maar daarnaast zijn er ook gewoon heel veel mensen met overlevingsschulden en aanpassingsschulden. Zeker in deze tijd van toenemend flexwerk hakt een economische crisis zoals degene die we nu hebben er flink hard in doordat ze opeens maandenlang zonder inkomsten kunnen zitten en maar heel magere compensatie kunnen krijgen. Komt nog bij dat voor veel van die flexwerkers een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en sparen voor het pensioen niet of nauwelijks uitkan, wat het risico op schulden na een ongeval of pensioen juist weer vergroot.

Dan heb je ook nog veel ondernemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele bedrijfsrisico's. Dat kan er flink inhakken. Zeker met iets onvoorziens als corona en alle getroffen maatregelen ontstaan er heel wat situaties waarbij al investeringen gedaan zijn, die nu niet meer terugverdiend kunnen worden omdat alle grotere evenementen zijn afgelast bijvoorbeeld.

Er zijn landen waar niet enkel bedrijven, maar ook gewoon individuen failliet verklaard kunnen worden. Dan is het vette pech voor de schuldeisers zoals het dat nu veelal ook gewoon is wanneer er een bedrijf failliet gaat (en dan staan vaak juist individuen en kleine bedrijven ook weer achteraan in de rij). Of neem landen waarbij een hypotheek volledig wordt gedekt door het onderpand. Implodeert de huizenmarkt terwijl jij ook noodgedwongen goedkoper moet gaan wonen om wat voor reden dan ook, dan geef je de hypotheekverstrekker gewoon het eigendomsrecht op de woning, in plaats van dat je het zelf moet verkopen met 10-20% verlies en met een enorme restschuld blijft zitten.
Dit.

De regelgeving op het gebied van schulden heeft een zwaar negatieve impact op investeren en het opstarten van nieuwe ondernemingen. Het is een gebied waar we zwaar achterliggen op de VS.
Lone_Gunmanzaterdag 29 augustus 2020 @ 04:58
quote:
Bedankt maar deze ken ik al en is niet toereikend. Het is bijzonder dat er niets op YouTube te vinden is bv.