abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_194678227
Als minister van Financiën hield Gerrit Zalm (68) zich bezig met het op orde brengen van de overheidsfinanciën, nu probeert hij als voorzitter van SchuldenlabNL particulieren van hun schulden af te helpen. De noodzaak is volgens hem groter dan ooit, vooral nu door corona de werkloosheid hard oploopt en daarmee ook het aantal mensen met schulden.Volgens ramingen van ‘zijn’ SchuldenlabNL en Deloitte belooft het aantal huishoudens met schulden dit jaar te stijgen van 1,3 miljoen naar 1,9 tot 2,6 miljoen huishoudens volgend jaar. Liefst 41 procent zou niet op eigen kracht uit de schulden komen, is de voorspelling. Zalm houdt vooral zijn hart vast voor mensen die nu al in economisch kwetsbare posities zitten, zoals flexwerkers, zzp’ers en mensen die net van school afkomen.

Verregaande maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat een grote groep Nederlanders in financiële ellende belandt als gevolg van de oplopende werkloosheid door de coronacrisis, vindt de VVD’er. Zo moet er een groot omscholingsprogramma komen voor mensen die hun baan verliezen. Ook is een nationaal opkoopfonds voor particuliere schulden volgens hem een reële optie. ,,Doen we niets, dan komt straks een hele grote groep mensen in financiële problemen en het zal jaren duren voordat zij daar weer uit zijn.”

Dreigt een deel van Nederland straks door de coronacrisis weg te zakken in een schuldenmoeras?
We hadden al een grote groep met risicovolle en problematische schulden. Daar komt nu nog een nieuwe, grote groep schuldenaren bij. We verwachten een boeggolf. En we weten dat mensen met schulden jaren onzichtbaar kunnen blijven. Ze vragen vaak pas om hulp als ze in een hulpeloze situatie zitten. De schulden zijn dan al opgestapeld door incassokosten en boetes. Daar is niemand bij gediend. Niet de schuldenaar, niet de schuldeiser en de maatschappij ook niet. Nu al kosten schulden de samenleving al 11 miljard euro. Belangrijk is daarom dat mensen met schulden zich melden en dat we ze hulp kunnen bieden.

Wat doet SchuldenlabNL precies?
Schuldenlab is een stichting opgericht in november 2018. Wat we proberen is om projecten voor schuldenaren die lokaal goed werken, bewezen effectief zijn, landelijk uit te rollen. Tot mijn genoegen en verbazing is de bereidheid om mee te werken groot. Grote partijen, van verzekeraars, banken, telecombedrijven tot de belastingdienst en het justitieel incassobureau, hebben zich aangesloten en financieren projecten.

Dat u voorzitter bent, helpt daar ongetwijfeld bij...
Dat opent zeker deuren. Het is fijn om mijn ervaring te kunnen verzilveren voor het goede doel. Wat ook helpt is dat de koningin het initiatief een warm hart toedraagt en zich regelmatig laat zien op bijeenkomsten. Dat is een geweldige stimulans voor alle partijen.

Wat deed u eigenlijk besluiten om voorzitter te worden? Toch best verrassend voor een VVD’er…
Iemand had gesuggereerd dat ik een geschikte voorzitter voor het bestuur zou zijn, gezien mijn ervaring met schulden. Ik heb in mijn ministerstijd veel gedaan met dak- en thuislozenproblematiek en daar zaten veel schuldenproblemen bij. Overigens lag het destijds ook niet voor de hand dat ik dat als minister van Financiën deed.

Hoe kwam het dat u het onderwerp oppakte?
Ik werd bezocht door kolonel Ine Voorham van het Leger des Heils die zich beklaagde dat het zo’n doolhof was voor mensen die van de rails geraakt waren en dat niemand daar wat aan deed, en of ik ideeën had. Uiteindelijk heb ik er een ambtenaar voor vrijgesteld die er fanatiek inging en toen hebben we met succes die zaken aangepakt in de vier grote steden. Na de economische crisis verslofte het beleid helaas.

We lobbyen om de termijn van wettelijke schuldsane­ring van 3 jaar naar 1 jaar terug te brengen

Hoe wil SchuldenlabNL die snel groter wordende groep schuldenaren helpen?
We lobbyen om de termijn van wettelijke schuldsanering van 3 jaar naar 1 jaar terug te brengen. 1,5 jaar zou al een stap vooruit zijn. Drie jaar op een sociaal minimum leven, is echt veel te lang. Maar dat is iets dat via wetgeving moet worden aangepast. Een nieuw onderwerp dat we onderzoeken, is een opkoopfonds voor schulden.

U wilt schulden van particulieren gaan opkopen?
Wat je vaak ziet is dat instellingen als telefoonmaatschappijen als ze hun geld niet krijgen de vordering verkopen aan een incassobureau tegen een bepaald percentage van de oorspronkelijk waarde. Die gaan daar dan mee aan de slag. Dat verkopen van schulden is een vrij dure aangelegenheid en bovendien is een deel van de schulden oninbaar. Dat opkoopfonds zou dan de schulden opkopen, tegen korting uiteraard en een regeling maken voor de schuldenaar..

Dat klinkt baanbrekend. Zien die bedrijven dat zitten? En wie gaat dat betalen?
Of het gaat lukken, is de vraag. We vermoeden dat partijen, zoals telecommaatschappijen, bereid zijn om mee te werken. Zij zijn al partner en ze zien het belang in om mensen niet dieper de schulden in te duwen. Een zorg zal zijn dat we een startkapitaal moeten hebben om de schulden op te kopen. De grootste zorg echter is hoe we dit organisatorisch van de grond krijgen. Er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn veel soort schulden. De vraag is hoe je dat kunt bemensen en praktisch kunt uitvoeren.

Dreigt niet het gevaar dat mensen zich daarna weer in de schulden steken?
Daar heb je begeleiding en een tegenprestatie voor nodig. De schuldenaren zullen het schuldbedrag wel weer terug moeten betalen, afhankelijk van in hoeverre dat in hun vermogen ligt. Daarnaast is het van groot belang dat zij weer aan de slag kunnen. Je moet mensen perspectief bieden.

Perspectief bieden zal niet makkelijk zijn met de oplopende werkloosheid…
We zien nu een vrij massale stijging van de werkloosheid en het kan best dat de werkgelegenheid in sommige sectoren niet meer het peil bereikt dat we gewend waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de horeca maar ook voor de reisbranche. Belangrijk is dat er een groot omscholingsprogramma komt. Naast de getroffen sectoren zijn er sectoren waar veel arbeidskrachten nodig zijn. Zorg is er één van, en ook politie en onderwijs.

Gaat Schuldenlab dat omscholingsplatform oprichten?
We kunnen niet alles doen, helaas. Dit is een rol voor het ministerie Sociale Zaken om op te pakken. Het is aan de regering om dit te stimuleren. Maar zorg dat die mensen die in een sector zitten waar klappen zitten straks in een andere sector terechtkomen.

Overweegt u om omscholing als voorwaarde stellen bij het opkopen van schulden? Ja dat is een van de tegenprestaties die we zouden willen.

Denkt u dat de schuldenaar daarvoor te porren is?
Dat denk ik wel. Mits hij voorbij zijn schaamte gaat en zich meldt. Dat het mogelijk is, hebben we gezien bij een ander succesvol initiatief: het Jongeren Perspectief Fonds. Daar worden schulden van jongeren weggesaneerd en moeten ze verplicht weer naar school of aan het werk. Met strakke coaching werkt het en kan terugval worden voorkomen.

Er zijn ook mensen die denken ‘ach, je hebt zelf schulden gemaakt, los het maar zelf op’… Begrijpt u dat?
Voor een deel is dat soms zo, maar dat wil niet zeggen dat je mensen maar moet laten wegrotten. Mensen moeten een kans krijgen om hun zaakjes weer op orde te brengen. Het draait niet alleen om de schuldvraag, maar ook hoe komen zij eruit en hoe zorgen we dat zij niet terugvallen. VVD’ers zijn van de eigen verantwoordelijkheid, maar mensen kunnen door omstandigheden in een situatie omen waarin ze uitzichtloos in schulden blijven hangen en de schulden zich opstapelen.

Kent u mensen in uw persoonlijke omgeving met schulden?
Ja die ken ik maar daar wil ik verder niet op ingaan.

U lijkt nogal gegrepen door het onderwerp schuldenproblematiek. Hoe komt dat?
Mijn drijfveer is dat ik iets goeds wil doen. Ik ben officieel met pensioen, maar ik heb nog een aantal functies. Ik zit in de board van Shell, Danske bank, ik ben voorzitter Raad van Toezicht van de reactor in petten en ik ben nog betrokken bij de raad van advies van het CBS. Het zijn allemaal interessante dingen. Sommige betalen goed en sommige betalen wat minder. Het is ook goed om iets pro deo te doen voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Het hoort erbij, ik zie het als mijn burgerplicht.

Wat vindt u dat banken hun rentepercentages aan klanten voor roodstaan pas verlaagde na een oproep daartoe van de minister van Financiën?
Ik vind het een goede zaak dat ze de rentestanden hebben verlaagd. Maar roodstand is iets dat je niet wilt stimuleren. Door daar een flinke rente voor te vragen, weerhoudt dat mensen om steeds rood te staan. Een persoonlijke lening biedt wat dat betreft veel meer maatwerk en een lagere rentestand.

Als een bank goed was met het verleiden van klanten om schulden aan te gaan, dan was het DSB
U was daar ooit financieel adviseur en later financieel directeur. Als u erop terugkijkt, zijn er dan lessen te trekken?
Ik was er één jaar financieel directeur. Terugblikkend kan ik zeggen dat je vooral het belang van de klant moet dienen, dat is een goed business model. Dan blijf de klant je trouw. :')

Heeft u de indruk dat bedrijven de laatste jaren iets meer oog hebben gekregen voor hun klanten?
Ik denk wel dat we een cultuurverandering hebben doorgemaakt waarbij meer aandacht is gekomen voor het maatschappelijke. Je ziet het niet alleen bij banken maar je merkt het ook bij aandeelhouders. Grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen hebben duurzaamheid en het sociale aspect veel hoger op de agenda gezet, zoals bij Shell. Het is een gedeeld belang.

https://www.ad.nl/economi(...)-wegrotten~ad9da645/

Wat een lul :r

Hij is:
• Afgekeurd door de AFM als bankdirecteur bij ANMAMRO
• Hij heeft woekerpolissen verkocht aan particulieren bij DSB waardoor mensen in de stront zakten
• Hij heeft renteswaps verkocht aan MKB bij ABNAMRO waardoor het MKB in de stront zakte
• Hij heeft bij ABNAMRO jarenlang leidng gegeven aan witwassen waar de FIOD onderzoek naar doet en hij onlangs door de FIOD keihard is aangepakt en er een straf rechterlijk onderzoek loopt naar zijn rol daarin
• Hij heeft zijn vertrek bij de ABNAMRO niet eens goed gecommuniceerd zodat de bank een boete kreeg van de AFM van 2 miljoen euro

En wat was het gezellig he ? met Dirk mensen de vernieling in helpen voor 800.000 per jaar :r


Deze lul hoort kaalgeplukt in het gevang :7
pi_194678263
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
pi_194678308
Ondertussen wast hij gewoon alles wit tegenwoordig bij Danske Bank :') :r

Gerrit Zalm commissaris bij geplaagde Danske Bank
Gerrit Zalm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank, de Deense bank die worstelt met de nasleep van een witwasaffaire. Aandeelhouders stemmen in maart over de benoeming.

De 66-jarige VVD'er was eerder de hoogste baas van ABN Amro en minister van Financiën. Ook werkte hij bij DSB en was hij informateur van het huidige kabinet.

Danske Bank is in opspraak geraakt. De bank bleek van 2007 tot 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen te hebben verwerkt. Het gaat vermoedelijk om 200 miljard euro dat via de bankkantoren in Estland is verwerkt, onder meer uit Rusland. Eerder stapte topman Thomas Borgen op vanwege die affaire.

https://nos.nl/artikel/22(...)gde-danske-bank.html
pi_194678340
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
Als je woekerpolissen verkoopt
Als je rente swaps aan het MKB verkoopt
Als je geld wit wast

Hoor je jarenlang kaalgeplukt in het gevang
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:33:15 #5
65846 Bocaj
Emilia Clarke Forever!
pi_194678361
Tja, Zalm die nu mensen van de schulden afhelpt...
Vroeger was het toch meer van lenen, lenen, betalen, betalen...

Joe Biden Stole the 2020 Election! #StoptheSteal #TrumpForever and God Bless America.
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:33:24 #6
233102 cherrycoke
You underestimate my power!
pi_194678363
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:32 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Als je woekerpolissen verkoopt
Als je rente swaps aan het MKB verkoopt
Als je geld wit wast

Hoor je jarenlang kaalgeplukt in het gevang
je zet zelf je handtekening eronder, en als je niet weet waarvoor je tekent dan moet je het niet doen.
Something’s happening. I’m not the Jedi I should be. I want more. And I know I shouldn’t.”
pi_194678364
Mooi initiatief en goed om te horen dat zoveel partijen hier aan mee willen werken
pi_194678377
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
Moet ja? Jarenlang niet verder kunnen met je leven omdat je op een gegeven moment je problemen niet meer het hoofd kon bieden? Al die schulden kosten ons 11 miljard, de eigenlijke schuldenlast is maar een fractie daarvan. Laat die maar even inzinken.
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:34:50 #9
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_194678381
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:32 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Als je woekerpolissen verkoopt
Als je rente swaps aan het MKB verkoopt
Als je geld wit wast

Hoor je jarenlang kaalgeplukt in het gevang
Zojuist dit boek gelezen:

https://www.onlinebibliot(...)lof-Robert-J-Shiller
"Al sinds Adam Smith luidt een van de basisregels van de economie dat vrije markten ons als door een onzichtbare hand voorzien van materieel welzijn. In De economie van list en bedrog plaatsen Nobelprijswinnaars George Akerlof en Robert Shiller bij dit idee een paar fundamentele vraagtekens. Zolang er winst kan worden gemaakt, spelen bedrijven via manipulatie en misleiding systematisch in op de psychologische zwakheden en onwetendheid van ons als consument. De vrije markt is niet inherent goedaardig en leidt niet vanzelf tot algemeen heil. Integendeel, hij zit vol valkuilen, trucs en prikkels om ons in de val te lokken. Akerlof en Shiller illustreren dit idee met tientallen verhalen waaruit blijkt dat list en bedrog iedereen raakt, in bijna alle facetten van het leven. Meer dan ooit worden we door reclames verleid. We geven ons geld uit tot op de laatste cent, en vragen ons dan af hoe we de rekeningen voor de volgende maand moeten betalen. We betalen te veel voor sportscholen, auto's, huizen en creditcards. Farmaceutische bedrijven brengen dure ingenieuze producten op de markt waar we weinig aan hebben, en die soms ronduit gevaarlijk zijn. De economie van list en bedrog geeft fascinerende details hoe manipulatie en misleiding in al deze gebieden werkzaam zijn. Daarnaast vertelt het boek over mensen die zich tegen economisch bedrog verzetten, en hoe dat bedrog met meer kennis, hervormingen en wetgeving kan worden teruggedrongen."

Ding is gewoon dat met de toegenomen wetenschap over het menselijk brein, de technologisering, en de toegenomen machts en inkomensongelijkheden om dit te kunnen betalen, manipulatie alleen maar makkelijker is geworden....
Deuger & Gutmensch
"Conservatism consists of exactly one proposition, to wit: There must be in-groups whom the law protects but does not bind, alongside out-groups whom the law binds but does not protect."
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:36:03 #10
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_194678399
quote:
14s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:33 schreef cherrycoke het volgende:

[..]

je zet zelf je handtekening eronder, en als je niet weet waarvoor je tekent dan moet je het niet doen.
Met de woekerpolissen zijn mensen doelbewust voorgelogen en onder druk gezet (deels doordat ze al reeds afnemer waren van andere verzekeringen/producten van dezelfde aanbieder).

Verder is het nogal ironisch dat de 'hoge heren' kennelijk vaak zelf niet weten waarvoor ze tekenen, waarna de overheid en belastingbetaler hen uit de brand mag helpen want 'too big to fail'.
Deuger & Gutmensch
"Conservatism consists of exactly one proposition, to wit: There must be in-groups whom the law protects but does not bind, alongside out-groups whom the law binds but does not protect."
pi_194678420
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:33 schreef Bocaj het volgende:
Tja, Zalm die nu mensen van de schulden afhelpt...
Hij probeert nu het beeld bij te stellen wat men van hem heeft in de media :') :r

Geheel vrijwillig hoor, heeft niks te maken met de afgelopen maanden hoor O-)

‘Grimmige sfeer tijdens verhoren ABN Amro-top door FIOD in witwasonderzoek’

wwft
De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen, melden ingewijden aan de Telegraaf.

Stevige verhoren
Aanklagers zouden tijdens de verhoren hebben gedreigd de bankbestuurders persoonlijk te dagvaarden en voor de rechter te slepen als zij in de ogen van justitie onvoldoende mee zouden werken aan het witwasonderzoek. Daarnaast werden ze onder druk gezet om hun wettelijk verankerde zwijgrecht, als vertegenwoordigers van de verdachte bank, tijdens de verhoren op te geven. De verhoren werden vanwege de corona-uitbraak via een videoverbinding gehouden.

Witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie laat de FIOD drie mogelijke overtredingen van de Wwft door ABN AMRO onderzoeken, werd in september vorig jaar bekend. Minister Hoekstra van Financiën sprak er zijn zorg over uit. Het bestuur van de bank onder leiding van Gerrit Zalm sloeg in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind om de controle op witwassen beter aan te pakken.

Onderzoek
Het lopende justitiële onderzoek duurt waarschijnlijk nog het hele jaar en moet aantonen of ABN Amro en de verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten. Eerder werd ING beboet voor slecht anti-witwasbeleid

https://www.accountancyva(...)-in-witwasonderzoek/

Kan hij straks bij de rechtbank vertellen dat hij zijn leven gebeterd heeft :')

Hij hoort kaalgeplukt in de gevangenis :7
pi_194678441
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten
Ik vind dat ook ja, ik heb een spaarpotje achter de hand voor dat soort gevallen maar een ander koopt ee een auto van ‘’want geld moet rollen” dus ik zou dat heel oneerlijk vinden.

Denk ook niet dat ze ooit die schulden gaan overnemen want dan zeg je feitelijk dat niemand meer iets teeug hoeft te betalen.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194678461
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:33 schreef opgebaarde het volgende:
Mooi initiatief en goed om te horen dat zoveel partijen hier aan mee willen werken
Welk deel vind je er goed aan?
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194678516
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:38 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ik vind dat ook ja, ik heb een spaarpotje achter de hand voor dat soort gevallen maar een ander koopt ee een auto van ‘’want geld moet rollen” dus ik zou dat heel oneerlijk vinden.

Denk ook niet dat ze ooit die schulden gaan overnemen want dan zeg je feitelijk dat niemand meer iets teeug hoeft te betalen.
Dus jij betaald liever 11 miljard IPV een fractie daarvan? Schilden zijn gewoon een verdienmodel geworden voor veel bedrijven, daar zou wat aangedaan moeten worden.
pi_194678545
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:39 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Welk deel vind je er goed aan?
Dat mensen met schulden geholpen gaan worden. In plaats van de schulden te vergroten en mensen verder de ellende in te helpen.

En dan vooral waarom. Mensen beginnen helemaal te trillen en kwijlen zodra ze het idee hebben dat anderen 'gratis geld' krijgen terwijl ze geen idee hebben hoe zwaar het is om in de schuldsanering te zitten. En als iets ons allemaal veel geld kost dan zijn het mensen met grote geldstress. Het is zo ongelofelijk dom zoals wij werken
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:44:09 #16
233102 cherrycoke
You underestimate my power!
pi_194678566
quote:
13s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:36 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Met de woekerpolissen zijn mensen doelbewust voorgelogen en onder druk gezet (deels doordat ze al reeds afnemer waren van andere verzekeringen/producten van dezelfde aanbieder).

Verder is het nogal ironisch dat de 'hoge heren' kennelijk vaak zelf niet weten waarvoor ze tekenen, waarna de overheid en belastingbetaler hen uit de brand mag helpen want 'too big to fail'.
kan je dat onderbouwen met bronnen? ik ben hier reuze benieuwd naar!
Something’s happening. I’m not the Jedi I should be. I want more. And I know I shouldn’t.”
pi_194678663
'Meneer' Zalm: De grootste oplichter van Nederland, samen met Balkenende verantwoordelijk voor het Euro-Debakel, ik hoor het hem nog zeggen: WE GAAN ER NIET OP ACHTERUIT, we weten nu wel beter.
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:51:40 #18
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_194678701
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
pi_194678732
quote:
14s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:44 schreef cherrycoke het volgende:

[..]

kan je dat onderbouwen met bronnen? ik ben hier reuze benieuwd naar!
Jij bent 20 of zo? Bedoel het niet verkeerd maar anders zou je geen bron nodig hebben. :D
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:54:30 #20
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_194678733
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:43 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dat mensen met schulden geholpen gaan worden. In plaats van de schulden te vergroten en mensen verder de ellende in te helpen.

En dan vooral waarom. Mensen beginnen helemaal te trillen en kwijlen zodra ze het idee hebben dat anderen 'gratis geld' krijgen terwijl ze geen idee hebben hoe zwaar het is om in de schuldsanering te zitten. En als iets ons allemaal veel geld kost dan zijn het mensen met grote geldstress. Het is zo ongelofelijk dom zoals wij werken
Klopt

https://www.trouw.nl/nieu(...)uzes-maken~ba13d165/

Verder zijn de Aegons en ABN Amros van deze wereld natuurlijk ook niet vies van 'gratis geld' handje ophouden.Volgens het IMF wordt de financiële sector jaarlijks nog steeds met vele publieke miljarden ondersteund.
Deuger & Gutmensch
"Conservatism consists of exactly one proposition, to wit: There must be in-groups whom the law protects but does not bind, alongside out-groups whom the law binds but does not protect."
pi_194678752
Was de te lage wisselkoers bij invoering van de euro ook niet tijdens zijn ministerschap? :? Wel leuk voor hem dat ie nu dan een bestuursfunctie vervult bij zo'n stichting, hoeveel zou ie eraan verdienen? :B
pi_194678762
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:51 schreef Hexagon het volgende:
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
Hij zit er ook niet om die mensen te helpen enkel en alleen voor eigen belang om zijn beeld bij te stellen en zijn strafzaak te beinvloeden
Ja dat is om te :r
pi_194678797
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:01:24 #24
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_194678833
Overigens ben ik wel heel benieuwd wie dat schuldenfonds mag gaan vullen en tekorten mag gaan aanvullen. Dat verzuimt de interviewer te vragen. Toch niet de overheid zeker? Dat zou namelijk bedrijfsrisico's afwentelen op de belastingbetaler.

Ik vind de schuldsanering een prima regeling. Maar de schuldeisers moeten maar bloeden daarin. Dat is ook hun bedrijfsrisico.
pi_194678953
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:43 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dat mensen met schulden geholpen gaan worden. In plaats van de schulden te vergroten en mensen verder de ellende in te helpen.

En dan vooral waarom. Mensen beginnen helemaal te trillen en kwijlen zodra ze het idee hebben dat anderen 'gratis geld' krijgen terwijl ze geen idee hebben hoe zwaar het is om in de schuldsanering te zitten. En als iets ons allemaal veel geld kost dan zijn het mensen met grote geldstress. Het is zo ongelofelijk dom zoals wij werken
Maar hoe hou je dat in evenwicht zodat het niet als belonen overkomt? Dat lijkt me moelijk.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194678985
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:01 schreef Hexagon het volgende:
Overigens ben ik wel heel benieuwd wie dat schuldenfonds mag gaan vullen en tekorten mag gaan aanvullen. Dat verzuimt de interviewer te vragen. Toch niet de overheid zeker? Dat zou namelijk bedrijfsrisico's afwentelen op de belastingbetaler.

Ik vind de schuldsanering een prima regeling. Maar de schuldeisers moeten maar bloeden daarin. Dat is ook hun bedrijfsrisico.
Ik leen via crowdfunding geld uit maar ik heb dat toch wel graag terug en ben geen groot bedrijf waarbij dat bedrijfsrisico is. En bij dat bedrijf betalen uiteindelijk de rest van de klanten het weer doordat ze het toch door moeten berekenen.

Je raakt dus altijd de mensen die wel netjes sparen en hun schulden betalen.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:14:26 #27
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_194679019
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:11 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ik leen via crowdfunding geld uit maar ik heb dat toch wel graag terug en ben geen groot bedrijf waarbij dat bedrijfsrisico is. En bij dat bedrijf betalen uiteindelijk de rest van de klanten het weer doordat ze het toch door moeten berekenen.

Je raakt dus altijd de mensen die wel netjes sparen en hun schulden betalen.
Nouja als je geld uitleent voor rente, neem je het risico dat de lening oninbaar is.

Niet dat dat zomaar moet kunnen. Maar de staat is er niet om jouw risico daarop af te vangen. Als dat zo zou zijn zou ik ook per direct al mijn spaargeld gaan uitlenen.
pi_194679045
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:11 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ik leen via crowdfunding geld uit maar ik heb dat toch wel graag terug en ben geen groot bedrijf waarbij dat bedrijfsrisico is. En bij dat bedrijf betalen uiteindelijk de rest van de klanten het weer doordat ze het toch door moeten berekenen.

Je raakt dus altijd de mensen die wel netjes sparen en hun schulden betalen.
Jij hebt netjes gespaard, heel je leven doe je alles netjes en dan raak je arbeidsongeschikt. De gemeente eist dat je je spaarpotje opmaakt voordat je ook maar recht hebt op enige bijstand. Ondertussen loopt je hypotheek gewoon door, moet je schoolgeld voor je kinderen blijven betalen en wil de zorgverzekering ook nog wel wat centjes.

De gemeente blijft maar zeggen dat je eerst je spaarcentjes op moet maken alleen zie jij de bui allang hangen. Binnen nu en drie maanden sta je financieel aan de afgrond, buiten je eigen schuld om.

Lekker laten bloeden toch dit soort uitvreters en nietsnutten?
pi_194679073
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:16 schreef Document1 het volgende:

[..]

Jij hebt netjes gespaard, heel je leven doe je alles netjes en dan raak je arbeidsongeschikt. De gemeente eist dat je je spaarpotje opmaakt voordat je ook maar recht hebt op enige bijstand. Ondertussen loopt je hypotheek gewoon door, moet je schoolgeld voor je kinderen blijven betalen en wil de zorgverzekering ook nog wel wat centjes.

De gemeente blijft maar zeggen dat je eerst je spaarcentjes op moet maken alleen zie jij de bui allang hangen. Binnen nu en drie maanden sta je financieel aan de afgrond, buiten je eigen schuld om.

Lekker laten bloeden toch dit soort uitvreters en nietsnutten?
Is dat spaarpotje opmaken niet alleen iets van de bijstand? :?
pi_194679087
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:59 schreef halfway het volgende:
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Hij hoort ook kaal geplukt in het gevang ;)
En dat komt nu steeds dichterbij dus is een andere beeldvorming nodig en krijg je dus dit
Ja om te :r
pi_194679108
quote:
5s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:18 schreef van_Lamehuizen het volgende:

[..]

Is dat spaarpotje opmaken niet alleen iets van de bijstand? :?
Bij het UWV mag je ook je hele hebben en houden overhandigen en dan kijken ze na een week of 8 eens of je recht hebt een uitkering. Ben benieuwd hoe groot je spaarpotje is.
pi_194679110
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:59 schreef halfway het volgende:
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Waren dat geen mensen die zelf zeer twijfelachtige hypotheken afsloten omdat zij meenden daar beter van te worden? :?
pi_194679115
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:14 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Nouja als je geld uitleent voor rente, neem je het risico dat de lening oninbaar is.

Niet dat dat zomaar moet kunnen. Maar de staat is er niet om jouw risico daarop af te vangen. Als dat zo zou zijn zou ik ook per direct al mijn spaargeld gaan uitlenen.
Ja zeker dat is ook zo maar ik mag er ook vanuit gaan dat degene die leent verplicht is om het terug te betalen en niet ineens zomaar er vanaf kan want waarom zou ik dan nog lenen of waarom zou een bank dan nog lenen?

Maar dat is nog niet eens mijn grootste vraag bij dit geheel. Dat ligt er echt in van hoe hou je het eerlijk tegenover mensen die sparen voor dit soort situaties. Dus naast helpen zal er ook toch een soort van ‘’straf’’ in moeten zitten.

Ze willen dit al zolang geld bestaat maar denk niet dat dat ooit gaat lukken omdat 80% van de mensen het als oneerlijk zal ervaren.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:20:57 #34
17829 Lone_Gunman
Badda Bing Badda Bang
pi_194679118
Hij is pas 68 zie ik. Ik dacht dat hij toen hij nog minister was in de 60 was. Slechte karma doet wat met mensen.
"Go Ahead, Make My Day !!"
pi_194679126
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef Document1 het volgende:

[..]

Bij het UWV mag je ook je hele hebben en houden overhandigen en dan kijken ze na een week of 8 eens of je recht hebt een uitkering. Ben benieuwd hoe groot je spaarpotje is.
Krijg je die in het geval van gebleken arbeidsongeschiktheid dan niet met terugwerkende kracht vanaf de aanvraag? :?
pi_194679139
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:16 schreef Document1 het volgende:

[..]

Jij hebt netjes gespaard, heel je leven doe je alles netjes en dan raak je arbeidsongeschikt. De gemeente eist dat je je spaarpotje opmaakt voordat je ook maar recht hebt op enige bijstand. Ondertussen loopt je hypotheek gewoon door, moet je schoolgeld voor je kinderen blijven betalen en wil de zorgverzekering ook nog wel wat centjes.

De gemeente blijft maar zeggen dat je eerst je spaarcentjes op moet maken alleen zie jij de bui allang hangen. Binnen nu en drie maanden sta je financieel aan de afgrond, buiten je eigen schuld om.

Lekker laten bloeden toch dit soort uitvreters en nietsnutten?
Goed voorbeeld hoe oneerlijk dat is ja, ik die gespaard heb moet alles opmaken en jantie die alles verbrast krijgt meteen de steun.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194679150
quote:
5s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Waren dat geen mensen die zelf zeer twijfelachtige hypotheken afsloten omdat zij meenden daar beter van te worden? :?
Nee dat was oplichting door Zalm door ze te lokken met lage rente en er dan verplicht een woekerpolis bij te verkopen waar ze woekerwinsten op maakten
Daardoor is hij afgekeurd door de AFM maar helaas nooit voor gestraft
Iets wat nu wel gaat gebeuren met dat witwassen bij de abnamro *O* *O*
pi_194679153
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ja zeker dat is ook zo maar ik mag er ook vanuit gaan dat degene die leent verplicht is om het terug te betalen en niet ineens zomaar er vanaf kan want waarom zou ik dan nog lenen of waarom zou een bank dan nog lenen?

Maar dat is nog niet eens mijn grootste vraag bij dit geheel. Dat ligt er echt in van hoe hou je het eerlijk tegenover mensen die sparen voor dit soort situaties. Dus naast helpen zal er ook toch een soort van ‘’straf’’ in moeten zitten.

Ze willen dit al zolang geld bestaat maar denk niet dat dat ooit gaat lukken omdat 80% van de mensen het als oneerlijk zal ervaren.
Wacht maar tot je buiten je eigen schuld in de schulden komt, eens kijken hoe eerlijk het allemaal voor je spaarpotje voelt dan. Maar vooral blijven denken dat er alleen Tokkies die de hele dag schultenbrau drinken van hun uitkering in de schulden terecht komen. :W
pi_194679155
quote:
5s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef van_Lamehuizen het volgende:

[..]

Waren dat geen mensen die zelf zeer twijfelachtige hypotheken afsloten omdat zij meenden daar beter van te worden? :?
Woekerpolissen die nooit uit zouden kunnen komen, maar de DSB was niet de enige de grote banken deden het net zo goed maar kwamen ermee weg.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_194679179
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef Lone_Gunman het volgende:
Hij is pas 68 zie ik. Ik dacht dat hij toen hij nog minister was in de 60 was. Slechte karma doet wat met mensen.
Kan hij nog aardig wat jaartjes in de gevangenis doorbrengen en al zijn gejatte poen teruggeven aan zijn slachtoffers
Dat heet gerechtigheid :7 *O*
pi_194679196
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:23 schreef Document1 het volgende:

[..]

Wacht maar tot je buiten je eigen schuld in de schulden komt, eens kijken hoe eerlijk het allemaal voor je spaarpotje voelt dan. Maar vooral blijven denken dat er alleen Tokkies die de hele dag schultenbrau drinken van hun uitkering in de schulden terecht komen. :W
Het gaat me niet om die mensen maar ik ben bang dat het systeem in elkaar klapt.

Niemand gaat nog geld uitlenen als je vrij makkelijk onder die terugbetaal verplchting uit kan komen.

Schulden moet je terug betalen hoe dan ook. Dat is de basisregel waar we op bouwen anders gaat het mis. Wel ben ik tegen zaken als dat een rekening van 45 euro in een vloek en zucht 300 is geworden door alle kosten enz.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194679198
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:23 schreef Document1 het volgende:

[..]

Wacht maar tot je buiten je eigen schuld in de schulden komt, eens kijken hoe eerlijk het allemaal voor je spaarpotje voelt dan. Maar vooral blijven denken dat er alleen Tokkies die de hele dag schultenbrau drinken van hun uitkering in de schulden terecht komen. :W
Dit dus, overbuurvrouw raakt werkloos en moest naar de bijstand, gemeente heeft haar nu een lening verstrekt ter waarde van 50% van de executiewaarde van haar huis, is dat op dat MOET het huis verkocht worden.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_194679211
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:23 schreef halfway het volgende:
Woekerpolissen die nooit uit zouden kunnen komen, maar de DSB was niet de enige de grote banken deden het net zo goed maar kwamen ermee weg.
En dat is en was de schuld van Nout Wellink die 4 x is gevraagd om op te stappen als directeur DNB en bleef weigeren en toen eruit getrapt is wegens wanbeleid
Die lul dekte Zalm af :( :r
pi_194679220
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:26 schreef halfway het volgende:

[..]

Dit dus, overbuurvrouw raakt werkloos en moest naar de bijstand, gemeente heeft haar nu een lening verstrekt ter waarde van 50% van de executiewaarde van haar huis, is dat op dat MOET het huis verkocht worden.
Dat is echt kwalijk ja, terwijl iemand zonder huis ofzo meteen geholpen word.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:27:42 #45
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_194679228
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:20 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Ja zeker dat is ook zo maar ik mag er ook vanuit gaan dat degene die leent verplicht is om het terug te betalen en niet ineens zomaar er vanaf kan want waarom zou ik dan nog lenen of waarom zou een bank dan nog lenen?

Maar dat is nog niet eens mijn grootste vraag bij dit geheel. Dat ligt er echt in van hoe hou je het eerlijk tegenover mensen die sparen voor dit soort situaties. Dus naast helpen zal er ook toch een soort van ‘’straf’’ in moeten zitten.

Ze willen dit al zolang geld bestaat maar denk niet dat dat ooit gaat lukken omdat 80% van de mensen het als oneerlijk zal ervaren.
Het straf idee is er ook. Als je in de WSNP gaat dan mag je 3 jaar op het minimum leven en moet je een deel van je privacy inleveren. Dus dat maakt niet dat mensen er simpel vanaf komen.

En voor de rest is het dus een bedrijfsrisico als een bank een deel van problematische leningen moet afboeken.
pi_194679246
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:27 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Dat is echt kwalijk ja, terwijl iemand zonder huis ofzo meteen geholpen word.
Precies, mensen met een royaal eigen vermogen moeten gewoon van de bijstand/gemeenschapsgeld kunnen leven. _O_
pi_194679270
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:27 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Het straf idee is er ook. Als je in de WSNP gaat dan mag je 3 jaar op het minimum leven en moet je een deel van je privacy inleveren. Dus dat maakt niet dat mensen er simpel vanaf komen.

En voor de rest is het dus een bedrijfsrisico als een bank een deel van problematische leningen moet afboeken.
Nu is dat zo ja en dat is ook wel een redelijk systeem al is 3 wel kort dat mag ook naar 5.

Besef wel dat de kosten voor de bank weer afgewenteld worden op de rest van de klanten. En zoals gezegd ben ik geen bank dus als iemand niet meer hoeft te betalen ben ik geld kwijt wat ik als kleine man goed kan gebruiken.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194679300
quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:28 schreef van_Lamehuizen het volgende:

[..]

Precies, mensen met een royaal eigen vermogen moeten gewoon van de bijstand/gemeenschapsgeld kunnen leven. _O_
Ik snap je punt maar het is zo moeilijk. Pietje spaart een deel van zijn loon en hoeft niet de duurste auto of de nieuwste telefoon en heeft dus een beetje spaargeld. Jantje gooit alles over de balk onder het motto ‘’lang leve de lol” en dan raken ze beide hum baan kwijr.

Tegen pietje zeggen ze dat hij zn geld op moet maken eerst en jantie krijgt meteen geld.

Snap je het probleem?

Daarom zal dit ook nooit echt opgelost gaan worden, dit soort voorstellen bestaan al 100den jaren.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:33:54 #49
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_194679318
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:30 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Nu is dat zo ja en dat is ook wel een redelijk systeem al is 3 wel kort dat mag ook naar 5.

Besef wel dat de kosten voor de bank weer afgewenteld worden op de rest van de klanten. En zoals gezegd ben ik geen bank dus als iemand niet meer hoeft te betalen ben ik geld kwijt wat ik als kleine man goed kan gebruiken.
Dan kunnen klanten altijd nog naar een andere bank, die minder pauperleningen uitgeeft.

En het gaat natuurlijk ook gewoon om kale kippen waar niks van te plukken valt. Leen jij je geld uit aan mensen aan de onderkant van de samenleving?
pi_194679364
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:33 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Dan kunnen klanten altijd nog naar een andere bank, die minder pauperleningen uitgeeft.

En het gaat natuurlijk ook gewoon om kale kippen waar niks van te plukken valt. Leen jij je geld uit aan mensen aan de onderkant van de samenleving?
Nee, die komen helaas bij die woekeraars uit ja waar ik ook op tegen ben.

Maar we moeten wel oppassen dat schulden maken en niet betalen daarna niet beloond gaat worden. Daarom komt dit er niet door.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194679589
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:51 schreef Hexagon het volgende:
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:51 schreef Hexagon het volgende:
Gerrit is met zijn DSB verleden inderdaad niet de meest geloofwaardige voorzitter hiervoor
Gerrit Zalm is vrij snel weer opgestapt bij DSB, omdat hij het niet eens was met het beleid van de bank, met name om de grote onttrekkingen voor Dirk's speeltjes AZ en het museum.
pi_194679691
Verhaal stinkt aan alle kanten. Zeker met termen als opkopen van vorderingen en 'tegenprestaties'.
pi_194679752
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 20:03 schreef Confetti het volgende:
Verhaal stinkt aan alle kanten. Zeker met termen als opkopen van vorderingen en 'tegenprestaties'.
Alles wat Gerrit Zalm aanraakt of heeft aangeraakt stinkt als een beerput
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 20:07:45 #54
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_194679757
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:53 schreef Idisrom het volgende:

[..]

[..]

Gerrit Zalm is vrij snel weer opgestapt bij DSB, omdat hij het niet eens was met het beleid van de bank, met name om de grote onttrekkingen voor Dirk's speeltjes AZ en het museum.
De speeltjes van Dirk zijn hier niet echt het pijnpunt.
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 20:10:16 #55
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_194679791
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:28 schreef AlwaysConnected het volgende:
Mag ik ook gratis geld?

Als je schulden maakt moet je op de blaren zitten


^O^
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
pi_194679992
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:53 schreef Idisrom het volgende:
Gerrit Zalm is vrij snel weer opgestapt bij DSB, omdat hij het niet eens was met het beleid van de bank, met name om de grote onttrekkingen voor Dirk's speeltjes AZ en het museum.
:')
DSB is geslachtofferd door DNB met onmogelijke kredieteisen waaraan ze niet konden voldoen, omdat ze het verdienmodel niet meer door de beugel kon, Ja andere banken deden het ook maar die deden het erbij en niet als hoofdzaak zoals DSB
Gerrit was al gewaarschuwd en kon overstappen naar ABNAMRO ondanks negatief advies AFM

In juni 2007 ging Zalm werken voor de DSB Bank, het financiële concern van ondernemer Dirk Scheringa. Zalm werkte daar als hoofdeconoom[5] en financieel directeur[6] en maakte deel uit van de Raad van Bestuur (RvB). De DSB Bank ging in 2009 failliet.

Op 23 december 2008 trad hij als vicevoorzitter toe tot de RvB van bankconcern ABN AMRO. In 2009 leidde hij het team dat de fusie tussen ABN AMRO en Fortis Bank Nederland moest beklinken. Op 28 februari dat jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de RvB. Dit geschiedde met een negatief advies van de AFM.[7][8]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Zalm

Echt een stuk stront wat zijn weerga niet kent :(
pi_194680068
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:59 schreef halfway het volgende:
Vuile teringhond
Tienduizenden mensen hebben nog steeds een schuld bij DSB waar hij mede schuld aan is.
Dat zooitje valt zelfs niet onder het KIFID.
Welke mensen zijn dat dan? Hoe komen zij aan die schuld?
pi_194680095
quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:56 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Was de te lage wisselkoers bij invoering van de euro ook niet tijdens zijn ministerschap? :? Wel leuk voor hem dat ie nu dan een bestuursfunctie vervult bij zo'n stichting, hoeveel zou ie eraan verdienen? :B
Dus Duitsland heeft ook een te lage koers gehad?
pi_194680205
quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:56 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Was de te lage wisselkoers bij invoering van de euro ook niet tijdens zijn ministerschap?..
Het liegen en bedriegen op het hoogste niveau in ons land gaat maar door, politici die leugens aan het volk verkopen. Neem de invoering van de Euro, een groter leugen dat het goed is voor ons land en haar burgers bestaat er niet.
In 2012 gaf de toenmalige directeur van de Nederlandse bank, Henk Brouwer toe dat de gulden ongeveer tien procent lager de euro is ingegaan, en dat de koers van de euro ongeveer twee en niet 2,20371 zou moeten bedragen, is het nu duidelijk dat de omwisseling niet vlekkeloos is verlopen.

In het verleden is door de ex minister van financiën, drs. Gerrit Zalm ( nu groot graaier en topbestuurder bij de Amro Bank) ontkend dat de prijsverhogingen iets met de “instapkoers ” van 2.20371 naar de Euro te maken had.

De conclusie: “Wie fantaseert en/of wie liegt. Of, ze liegen allebei?” En, om welke reden?

De mededeling van Henk Brouwer is waarschijnlijk juist, omdat hij zich mogelijk in een politiek en financieel “wespennest” stort. Hij heeft ook de leugen van Zalm daarmee bevestigd, die zich in alle bochten moest wringen om zijn gelijk te bewijzen, De grootste leugen van een man die op onze centjes moest passen.
De reactie toen van Zalm op TV en via de radio was kennelijk bestemd voor ongeschoolden die niets weten van economie óf niet logisch kunnen nadenken. Zijn reactie op kritiek was naar mijn mening erg beschamend.

De financiële schade is enorm bij de bevolking. Nu in 2015 is dat duidelijk geworden, veel armoede, geen banen, landen die bijna omvallen een grote puinhoop omdat ook de kredietcrisis is overgegaan in een economische crisis en de Mediterrane landen er een “puinhoop” van hebben gemaakt met hun begrotingen in Euro’s.

Miljoenen mensen hebben 10% ( of 5%) minder inkomen gekregen na 1 januari 2002 door de onderwaardering van de gulden naar de euro. Om reden van export naar én de schulden van Duitsland, voor een groot deel ontstaan i.v.m. de hereniging met de voormalige DDR, moeten de Nederlanders dat nu voor een deel betalen. Met de oplopende inflatie in 1999 en de onderwaardering van minimaal 5% zijn de pensioenen, en dus ook de AOW, onder druk komen te staan. Ouderen betalen nu een deel van het gelach. Dat is onaanvaardbaar.

De Nederlander is gewoon voor een “ fait accompli” gezet.Het is een “duivelse zet” , dat alleen in een dictatuur kan worden verwacht.

Ik noem dit een vorm van bedriegen dat ik nog niet eerder heb gezien. Het is een “symptoom”, dat het turbo- kapitalisme (lees “de multinationals”), hun zin hebben gekregen. Die meedogenloosheid is stuitend. “Rücksichtlosigkeit ist ohne Gnadebrot”. Dit gezegde is de aanwijzing naar een bijna misdadige mentaliteit. De absolute minachting van de bevolking is hiermede wel aangegeven. Op een weblog lees ik de volgende aanhef, waarvan ik denk dat de betekenis zeker kan worden geprojecteerd op het Nederlands politieke klimaat. Everything Is A Lie: The Deliberate Intent To Deceive People Is At An All Time High. ( Alles is een leugen.Een weloverwogen bedoeling om de mensen te misleiden op een altijd hoog niveau)

In feite heeft Duitsland de macht in handen gehad. Immers, Nederland is voor een groot deel van Duitsland afhankelijk, ter zake de export naar dat land. In NOVA van 14 mei 2005 probeerde Stef Blok ons gerust te stellen en stelde dat alles naar wens is gegaan. Het is jammer dat hij dat zo vertelde. Kennelijk zijn de kijkers een stel onwetenden omwisselkoersen te kunnen begrijpen. Het is heel simpel: stel de Gulden op 2.20371 en je hebt dan 1 euro zoals dat nu het geval is.

Bij de uitbetaling van pensioen in euro’s zijn er dus MINDER euro’s nodig om tot de waarde van het eerdere pensioen te komen. Als de gulden op gewoon op 2.00 was gezet dan hebben we dus MEER euro’s aan dat zelfde pensioen. Immers, alles wordt nu via de euro voldaan?

Voorbeeld: Pensioen ƒ 4000,- per maand. Bij omwisseling ontvangt de gepensioneerde ; ƒ 4000,– : 2.20371 = ¤ 1815,12. Bij een omwisseling van 2 is dat ¤ 2000, –. De gepensioneerde ontvangt bij een instapkoers van 2.00 ¤ 184,88 MEER per maand.

Nu de prijzen van goederen, én bij de horeca, exorbitant zijn gestegen én de gepensioneerde MINDER aan euro’s heeft ontvangen, is de verhouding in verlies voor een gepensioneerde groter. Nu wil ik wel duidelijk vermelden dat de hoge prijzen in de horeca nog aan iets anders te wijten is. Namelijk, de bureaucratie is voor zoveel regels verantwoordelijk dat de horeca daar letterlijk stapel gek van werd en mogelijk gedwongen was haar prijzen aan te passen. Nu de prijzen zich hebben aangepast komen de problemen voor een groot deel bij de bevolking om de hoek kijken. De armoede neemt toe, door en/of mét de toenemende afname van werkgelegenheid, waardoor er méér mensen een beroep zullen doen op het “sociale systeem” en dat staat nu onder enorme druk. Regeren is vooruit zien. Ik denk dat deze ploeg ministers niet in staat is een duidelijk mega plan te maken om het tij te keren. De invloed van het bedrijfsleven het TTIP verdrag het aanstormende Amerikaanse “turbokapitalisme” én de wensen van Duitsland, kunnen ze n.m.m. NIET weerstaan uit angst de schuld te krijgen als de export naar Duitsland terug loopt. Dat ook hier de angst een slechte raadgever is blijkt maar weer eens duidelijk.

quote:
10s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 18:56 schreef van_Lamehuizen het volgende:
Wel leuk voor hem dat ie nu dan een bestuursfunctie vervult bij zo'n stichting, hoeveel zou ie eraan verdienen? :B
:? Hij hoort alleen daarvoor al kaalgeplukt in de gevangenis, het is een schande dat zo een sujet nog vrij rond loopt :(
pi_194680337
Wat een clown :')
pi_194680609
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 20:52 schreef Cockwhale het volgende:
Wat een clown :')
Konden we er maar om lachen ;)
Het is te triest voor woorden, en dat moet eindelijk eens goed bestraft worden :7
En een voorbeeld stellen door hem extra te straffen is natuurlijk helemaal prima ^O^
pi_194680660
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 20:42 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

[b]Het liegen en bedriegen

-knip-


Voorbeeld: Pensioen ƒ 4000,- per maand. Bij omwisseling ontvangt de gepensioneerde ; ƒ 4000,– : 2.20371 = ¤ 1815,12. Bij een omwisseling van 2 is dat ¤ 2000, –. De gepensioneerde ontvangt bij een instapkoers van 2.00 ¤ 184,88 MEER per maand.

Nu de prijzen van goederen, én bij de horeca, exorbitant zijn gestegen én de gepensioneerde MINDER aan euro’s heeft ontvangen,

-knip-
Dit is zo vermoeiend, doen alsof alleen de inkomens gedaald zijn en de kosten zelfs gestegen zijn. Gewoon gelul en elke simpele ziel trapt er in want die heeft het nodig om boos te zijn

Bekijk je het vanuit heel Europa. Dan hebben we als Nederland wellicht wel te weinig gehad en de zuidelijke landen teveel. Maar daar voelen Henk en Ingrid niks van
pi_194681151
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 21:14 schreef opgebaarde het volgende:

[..]

Dit is zo vermoeiend, doen alsof alleen de inkomens gedaald zijn en de kosten zelfs gestegen zijn. Gewoon gelul en elke simpele ziel trapt er in want die heeft het nodig om boos te zijn

Bekijk je het vanuit heel Europa. Dan hebben we als Nederland wellicht wel te weinig gehad en de zuidelijke landen teveel. Maar daar voelen Henk en Ingrid niks van
En jij hebt dit neerbuigende gezever nodig om je superieur te voelen. :') Geniet ervan! Groetjes aan Henk, Ingrid en de kids.
pi_194682081
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:27 schreef Hexagon het volgende:

En voor de rest is het dus een bedrijfsrisico als een bank een deel van problematische leningen moet afboeken.
Dan moeten ze wel meewerken met de WSNP, doen ze dat niet dan blijft de schuld (incl verhogingen) in principe tot de dood boven degene hangen.Een persoonlijk faillissement zoals bijvoorbeeld in de VS hebben we hier niet.
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 22:57:44 #65
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_194682142
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 22:54 schreef tjoptjop het volgende:

[..]

Dan moeten ze wel meewerken met de WSNP, doen ze dat niet dan blijft de schuld (incl verhogingen) in principe tot de dood boven degene hangen.Een persoonlijk faillissement zoals bijvoorbeeld in de VS hebben we hier niet.
Ja ik vind het ook wel redelijk dat te eisen. Ik vind dat de uitweg van 3 jaar op de blaren er iig altijd wel moet zijn.
pi_194682274
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 22:57 schreef Hexagon het volgende:

[..]

Ja ik vind het ook wel redelijk dat te eisen. Ik vind dat de uitweg van 3 jaar op de blaren er iig altijd wel moet zijn.
Wat doe je met de gevallen die niet meewerken? Dat wordt zo'n spiraal van doorverkochte schulden en nieuwe in pogingen. Het werkt wellicht met retailbedrijven, banken e.d. maar zodra die schulden doorverkocht worden is het nog maar de vraag wat de nieuwe eigenaar er mee wilt. Afschrijven of voor 5-10 cent weer doorverkopen?
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 23:09:24 #67
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_194682359
De schuldenindustrie is door Zalm zijn partijgenoten doelbewust in 1998 opgezet. Het is een verdienmodel om mensen in de fuik te vangen en dan onredelijke vergoedingen te innen, vér boven de initiële schuld.

https://www.quotenet.nl/n(...)e-harder-aan-205993/

https://decorrespondent.nl/collectie/de-schuldenindustrie

https://www.platform-investico.nl/dossiers/de-handel-schulden/

https://joop.bnnvara.nl/v(...)de-schuldenindustrie
Deuger & Gutmensch
"Conservatism consists of exactly one proposition, to wit: There must be in-groups whom the law protects but does not bind, alongside out-groups whom the law binds but does not protect."
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 23:11:30 #68
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_194682398
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 19:09 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Maar hoe hou je dat in evenwicht zodat het niet als belonen overkomt? Dat lijkt me moelijk.
Dat is helemaal niet moeilijk. Het word moeilijk gemaakt door mensen met andere belangen. Mensen die hun geld verdienen in de schuld-industrie.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_194682617
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:09 schreef Klopkoek het volgende:
De schuldenindustrie is door Zalm zijn partijgenoten doelbewust in 1998 opgezet. Het is een verdienmodel om mensen in de fuik te vangen en dan onredelijke vergoedingen te innen, vér boven de initiële schuld.
........
Inderdaad alleen daarom al moet hij kaalgeplukt het gevang in
DSB maakte er zijn core business van en ook daar was Zalm directeur
Hoe kan het dat dit sujet nog commissaris is bij Danske bank en wel met taak om witwassen aan te pakken 8)7
Terwijl hij in Nederland al door de Fiod is gehoord als verdachte van witwassen als bankdirecteur :D
  zaterdag 22 augustus 2020 @ 23:37:52 #70
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_194682778
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:24 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Inderdaad alleen daarom al moet hij kaalgeplukt het gevang in
DSB maakte er zijn core business van en ook daar was Zalm directeur
Hoe kan het dat dit sujet nog commissaris is bij Danske bank en wel met taak om witwassen aan te pakken 8)7
Terwijl hij in Nederland al door de Fiod is gehoord als verdachte van witwassen als bankdirecteur :D
Nederland is idd een witwasparadijs. Vraag maar aan GRECO of de organisatie die de money laundering index maakt

ABN AMRO deed niks:
https://www.accountancyva(...)ij-aanpak-witwassen/
Deuger & Gutmensch
"Conservatism consists of exactly one proposition, to wit: There must be in-groups whom the law protects but does not bind, alongside out-groups whom the law binds but does not protect."
  zondag 23 augustus 2020 @ 00:06:08 #71
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_194683108
quote:
Zelfs meer dan niks ze lieten het bewust doorgaan onder leiding van Zalm

Verbetering na vertrek Zalm
In 2016 erkende het bestuur op aandringen van de raad van commissarissen dat de situatie bij de witwascontrole onhoudbaar was. Daarbij werd Zalm door de commissarissen aangesproken op het niet nakomen van beloftes van verbetering bij de afdeling compliance. Die verweerde zich onder meer met een verklaring van geen bezwaar die DNB had afgegeven voor de beursgang eind 2015. Het duurde tot 2017 voor de problemen bij de witwascontroles werden opgelost, toen onder leiding van Zalms opvolger Kees van Dijkhuizen. Begin dit jaar kondigde ABN Amro aan dat nu 2.000 medewerkers worden ingezet om witwassen en fraude op te sporen.

Het OM onderzoekt zeven zaken waarbij ABN Amro mogelijk nalatig is geweest. Eerder werd ING beboet voor slecht anti-witwasbeleid. Het lopende onderzoek duurt waarschijnlijk nog het hele jaar en moet aantonen of ABN Amro en de verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten.

Het verbeterde pas NA vertrek van Zalm ;)

Logisch dus dat dit sujet kaalgeplukt het gevang in gaat
En compleet gestoord en niet uit te leggen dat hij nu commissaris is bij Danske bank om het witwassen op te lossen.
pi_194683165
quote:
6s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:24 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]

Inderdaad alleen daarom al moet hij kaalgeplukt het gevang in
DSB maakte er zijn core business van en ook daar was Zalm directeur
Hoe kan het dat dit sujet nog commissaris is bij Danske bank en wel met taak om witwassen aan te pakken 8)7
Terwijl hij in Nederland al door de Fiod is gehoord als verdachte van witwassen als bankdirecteur :D
Buiten alles wat je hier al genoemd hebt, is Zalm ook degene onder wie de VRH (vermogensrendementsheffing) is ingevoerd: zogenaamd 4 % rendement op grond waarvan de belastingdienst inwoners aanslaat voor 30 % over deze vermeende 'inkomsten'.
Oók weer zo'n afschuwelijke straf voor wie is opgevoed met het idee dat mensen geacht worden hun eigen broek op te houden. M.n. de groep mensen die nu rond de zestig jaar oud zijn, al fulltime werkten (zo rond 1978/1980) toen zij een jaar of 17/18 waren en die nu pas kort geleden te horen kregen dat zij een jaar of toen/15 langer moeten werken dan hun eigen ouders, namelijk 50 jaar lang.
Helaas hebben veel mensen van die groep nog het idee dat spaarzaam zijn goed is en die zien nu al jaren lang hun spaargeld voor hun aanvullende pensioen -of toch een jaartje eerder kunnen stoppen na 49 jaar fulltime werken en bijdragen- in rook opgaan.

Allemaal door de opper-rat van NL, Gerrit Zalm.
Toen hij directeur was van ABNAmro heeft een bekende van mij hem een brief geschreven en hem gevraagd naar die 4 % rendement die volgens Zalm kan maken op je spaargeld...natuurlijk gaf ABNAmro 'niet thuis'.
Want zij wisten al lang dat dit onmogelijk is.
En toch gaat de overheid nog steeds uit van die 4 % rendement. Zelfs van méér, want men verondersteld dat je belegt en dat je daarmee helemáál veel winst behaalt.

En dat alles terwijl die ge-wel-di-ge en veel te duur betaalde ABNAmro beleggingsspecialisten nog geen 2 % rendement weten te maken op polissen waar men rustig 9 % rendement op beloofde ten tijde van het afsluiten.

Kortom, vertrouw niemand die iets met ABNAmro te maken heeft, of met het Kifid (allemaal één pot nat: de klachtenbehandelaar die nu bij ABN werkt, was voorheen secretaris bij het Kifid en tijdens de behandeling van een zaak is het ouwejongens-krentenbrood met elkaar). Maar vertrouw al helemaal Zalm nooit.
Die man heeft de meeste Nederlanders héél veel gekost. En niet alleen geld trouwens.

Niet voor niets vroeg Den Haag hem als formateur: als er iemand bereid is tot gewetenloos benadelen van alle Nederlanders, is hij het wel.

Zalm is denk ik één van de mensen die ervoor gezorgd hebben dat mensen minachting kregen voor alles wat met politiek en Den Haag te maken heeft.
pi_194684171
Er zijn ook tijden geweest dat iedereen meer dan 4% rendement maakte op vermogen. Toen klaagden we niet (waarschijnlijk toen ook geklaag omdat rijkere mensen nog veel meer rendement maakten en er dus makkelijk mee weg kwamen..).
Daarnaast wordt over de eerste 30.000 vermogen niks gerekend. Belasting over geld betalen doet pijn, maar het wordt veel groter gemaakt dan het is en zeker omdat die 4% ook achterhaald is.
  zondag 23 augustus 2020 @ 07:28:43 #74
158038 AQuila360
Xbox Ultimate
pi_194684480
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 augustus 2020 23:11 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Dat is helemaal niet moeilijk. Het word moeilijk gemaakt door mensen met andere belangen. Mensen die hun geld verdienen in de schuld-industrie.
Het is wel moeilijk, 80% van de mensen zal het niet pikken als zij wel netjes met geld omgaan en degene die dat niet doen er makkelijk vanaf.

Deze plannen zijn er al 100 jaar maar gaat nooit door.

Hulp is goed maar niet de schulden over gaan nemen.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_194685197
quote:
0s.gif Op zondag 23 augustus 2020 00:10 schreef Niz het volgende:

[..]

Buiten alles wat je hier al genoemd hebt, is Zalm ook degene onder wie de VRH (vermogensrendementsheffing) is ingevoerd: zogenaamd 4 % rendement op grond waarvan de belastingdienst inwoners aanslaat voor 30 % over deze vermeende 'inkomsten'.
Oók weer zo'n afschuwelijke straf voor wie is opgevoed met het idee dat mensen geacht worden hun eigen broek op te houden. M.n. de groep mensen die nu rond de zestig jaar oud zijn, al fulltime werkten (zo rond 1978/1980) toen zij een jaar of 17/18 waren en die nu pas kort geleden te horen kregen dat zij een jaar of toen/15 langer moeten werken dan hun eigen ouders, namelijk 50 jaar lang.
Helaas hebben veel mensen van die groep nog het idee dat spaarzaam zijn goed is en die zien nu al jaren lang hun spaargeld voor hun aanvullende pensioen -of toch een jaartje eerder kunnen stoppen na 49 jaar fulltime werken en bijdragen- in rook opgaan.
Er is helemaal niets mis met vermogensrendement belasten, want inkomsten uit arbeid wordt natuurlijk idioot veel zwaarder belast dan inkomen uit kapitaal. Het probleem zit hem vooral in de (oude) implementatie waarbij ongeacht hoogte van het vermogen uitgegaan werd van een rendement van 4%. Dat is overigens al niet meer zo. Voor kleine spaarders is het bedrag vrij laag. De eerste 30k voor en individu is heffingsvrij en over de volgende ruim 70k gaat men uit van een rendement van 1,8%. Dat betekent dus dat je over de eerste ton vermogen het gemiddeld verwachte rendement uitkomt op pakweg 1,8% * 0,7 = 1,26%.
Zit je ruim boven de miljoen, dan wordt over het deel dat je erboven zit uitgegaan van een rendement van 5,33%.

Nou is 1,26% natuurlijk nog wel steeds meer de rente op een spaarrekening, maar dat is dan ook wel zo ongeveer het meest onhandige wat je met je spaargeld kunt doen als je het niet direct nodig hebt.
Volkorenbrood: "Geen quotes meer in jullie sigs gaarne."
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')