FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #257 met goed nieuws voor horeca en fitness
escortmk2donderdag 28 mei 2020 @ 12:57
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! In 2019 is in Nederland 424 miljoen europ opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 329 miljoen euro (2017: 223 miljoen euro). Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 10.000 projecten en ondernemingsplannen mogelijk (2019: > 8.700). En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiële instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald. We bespreken projecten van de volgende in Nederland gevestigde crowdfundingplatformen:

Crowdfundingplatformen leningen
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Lendahand (LDH), opkomende economieën met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hét platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Aygo!Dutch (AGD), investeren vanaf E 500.

Crowdfundingplatformen zonder nieuw aanbod:
SPOILER
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Resultaten crowdfundingplatformen
SPOILER
Exitstrategieën platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuïteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuïteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuïteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuïteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.
Robocash
Grupeer
Crowdestor
Viainvest
Envestio

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reëel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reële bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuïtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geïnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiële projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
escortmk2donderdag 28 mei 2020 @ 12:59
Ik had gisteren de betaling van FNC verwacht, normaal gesproken altijd keurig op of soms zelfs voor de 27e
djh77donderdag 28 mei 2020 @ 13:11
https://www.geldvoorelkaar.nl/investeren?id=22135
plesnerdonderdag 28 mei 2020 @ 13:21
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 12:59 schreef escortmk2 het volgende:
Ik had gisteren de betaling van FNC verwacht, normaal gesproken altijd keurig op of soms zelfs voor de 27e
Maandelijkse betaling is zojuist bij mij bijgeschreven
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 13:22
quote:
nieuwe GvE crowdfundingproject (22135):

Projectnaam: Aankoop vastgoed Ameland
Kredietbedrag: ¤ 265.000,-
Loan to Value: 67%
Leenvorm: Vastgoed
Rente: 6%
Looptijd: 60 maanden
Zekerheden: Eerste hypotheek op het aan te kopen object, verpanding van huuropbrengsten, 2 maandtermijnen in depot op Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl
dyna18donderdag 28 mei 2020 @ 13:55
Succesvol afgerond project Beton Industrie Noordwijkerhout bij Collin *O*

quote:
Beste investeerder,
Eind mei 2020 stond al langere tijd rood omrand op onze kalender. De laatste aflossing van Collin Crowdfund zal dan van onze rekening worden afgeschreven, en wij vertellen u dat stiekem de champagne al koud ligt!

Dankzij uw financiële toezegging hebben wij Grijs Beton Design naar een ‘next level’ kunnen brengen. Op het gebied van woonbeton hebben wij onze productlijn uitgebreid. In eerste instantie voerde 1 product de boventoon, inmiddels zijn dat er 3. Alle drie cementgebonden producten waarmee wij het aanbod voor onze klanten meer divers maken.

[...]

Onze handelsonderneming Beton Industrie Noordwijkerhout BV heeft dit voorjaar een verandering ondergaan. Wij heten nu Beton Industrie Nederland BV (afgekort BIN) en daarbij past een nieuwe website. Nog steeds leveren wij betonplaten, keerwanden en stapelblokken, maar de klant weet ons ook te vinden voor bijzondere betonprojecten zoals betonnen zitbanken, sokkels voor kunstwerken, speciale betonplaten voor dockshelters..etc. Wij houden onze klanten middels een nieuwsbrief op de hoogte en sinds kort bieden wij ook aan om bestaande én nieuwe betonelementen van kleur te voorzien. Deze kleur, in de vorm van een impregnant, is ook zeer geschikt als anti-graffiti en daarmee bijzonder interessant voor gemeenten en bedrijven.

Zoals u kunt lezen zitten wij niet stil. Beton is en blijft een te gek product waarmee bijzondere dingen mogelijk zijn. Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen!
Met een hartelijke groet,
Michel Kappe
Agnes Kappe
fok321donderdag 28 mei 2020 @ 14:22
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 13:22 schreef Horsemen het volgende:

[..]

nieuwe GvE crowdfundingproject (22135):

Projectnaam: Aankoop vastgoed Ameland
Kredietbedrag: ¤ 265.000,-
Loan to Value: 67%
Leenvorm: Vastgoed
Rente: 6%
Looptijd: 60 maanden
Zekerheden: Eerste hypotheek op het aan te kopen object, verpanding van huuropbrengsten, 2 maandtermijnen in depot op Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl
Ik zie 'm niet staan bij GVE, is deze weer offline gehaald ?
plesnerdonderdag 28 mei 2020 @ 14:30
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 14:22 schreef fok321 het volgende:

[..]

Ik zie 'm niet staan bij GVE, is deze weer offline gehaald ?
Is ook nog niet online voor de crowd:

In de pitch treft u meer informatie over het project aan. Het project is nog niet zichtbaar voor de hele crowd; wanneer u bent ingelogd, kunt u als eerste investeren via deze link.
jsuijkerdonderdag 28 mei 2020 @ 14:31
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 14:22 schreef fok321 het volgende:

[..]

Ik zie 'm niet staan bij GVE, is deze weer offline gehaald ?
Nee is voor investeerders van eerdere projecten opengesteld voordat hij online gaat voor de gehele crowd
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 14:46
quote:
1s.gif Op woensdag 27 mei 2020 21:48 schreef Jaco078 het volgende:
Zijn ook partner bij Bol
Inderdaad partner bij Bol maar heeft hij heeft vermoedelijk nog nooit geleverd via Bol aangezien er geen enkele beoordelingen op de site van Bol over het bedrijf is te vinden.
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 14:47
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 14:22 schreef fok321 het volgende:

[..]

Ik zie 'm niet staan bij GVE, is deze weer offline gehaald ?
Is inderdaad een innercrowd project.
Is hij na inloggen via het linkje niet in te zien? Dat gaat bij GvE blijkbaar niet. Jammer, GvE zou eigenlijk eens moeten kijken of dat wel mogelijk gemaakt kan worden voor de enthousiaste FoK forum investeerders :7
GvE lezen jullie mee ;)

[ Bericht 13% gewijzigd door Horsemen op 28-05-2020 16:14:51 ]
escortmk2donderdag 28 mei 2020 @ 14:56
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 14:47 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Is inderdaad een innercrowd project. Is hij na inloggen via het linkje niet in te zien?
bij mij niet
escortmk2donderdag 28 mei 2020 @ 15:01
Het Collin direct project van vanmorgen, administratiekantoor Groningen, zat snel vol.
Ik zat in een eerder FNC-project van ze en dat project is in april conform planning afgerond.

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/portfolio/19322

In maart 2017 gestart , 15.000 euro tegen 10,88%, looptijd van 36 maanden, volgens mij altijd keurig betaald.
escortmk2donderdag 28 mei 2020 @ 15:04
quote:
1s.gif Op donderdag 28 mei 2020 13:21 schreef plesner het volgende:

[..]

Maandelijkse betaling is zojuist bij mij bijgeschreven
bij mij nu ook, inclusief een vroegtijdige aflossing van een zonnepanelenreiniger.
fok321donderdag 28 mei 2020 @ 15:25
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 14:47 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Is inderdaad een innercrowd project. Is hij na inloggen via het linkje niet in te zien?
Nee, dan krijg ik alleen "Het is nu niet mogelijk om te investeren in dit project." en verder zie ik niets van het project.
We wachten rustig af tot het zichtbaar wordt voor de rest van de crowd :)
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 15:28
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 15:25 schreef fok321 het volgende:

[..]

Nee, dan krijg ik "Het is nu niet mogelijk om te investeren in dit project.".
We wachten rustig af tot het zichtbaar wordt voor de rest van de crowd :)
^O^
Hij loopt al aardig moet ik zeggen. Project zat een uur geleden al voor 23% vol.
Gijsbertusdonderdag 28 mei 2020 @ 15:37
Nemen jullie het innercrowd project op GVE mee?
Een LTV van 67% is zeker niet verkeerd.
Echter wel vakantiehuizen voor louter verhuur wat niet zo storm loopt als een appartement vlakbij de grote steden..
impact9donderdag 28 mei 2020 @ 15:51
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 15:37 schreef Gijsbertus het volgende:
Nemen jullie het innercrowd project op GVE mee?
Een LTV van 67% is zeker niet verkeerd.
Echter wel vakantiehuizen voor louter verhuur wat niet zo storm loopt als een appartement vlakbij de grote steden..
Tov aankoop is de LTV 115%?
Gaan ze voor 35k verbouwen en opeens is de waarde dan 397k?
De huur is 1.2k per maand wat resulteert in 35k per jaar?

Ik laat deze 100% links liggen
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 15:53
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 15:37 schreef Gijsbertus het volgende:
Nemen jullie het innercrowd project op GVE mee?
Een LTV van 67% is zeker niet verkeerd.
Echter wel vakantiehuizen voor louter verhuur wat niet zo storm loopt als een appartement vlakbij de grote steden..
De woning is volgens mij voor permanente bewoning (WOZ waarde 121k.) en gaan ze ook permanent verhuren. Daarnaast gaan ze er nog een recreatiewoning bij bouwen voor de tijdelijke verhuur. Zolang deze recreatiewoning er nog niet is is de waarde vermoedelijk lager. De recreatiewoning moet er deze zomer nog komen.

Ik denk dat ik hem wel meeneem.
Jaco078donderdag 28 mei 2020 @ 15:53
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 15:37 schreef Gijsbertus het volgende:
Nemen jullie het innercrowd project op GVE mee?
Een LTV van 67% is zeker niet verkeerd.
Echter wel vakantiehuizen voor louter verhuur wat niet zo storm loopt als een appartement vlakbij de grote steden..
1 van de woningen wordt naar verwachting voor onbepaalde tijd verhuurd aan Amelanders zelf.
Verder heeft 1 broer een grote portefeuille, samen hebben ze een kleinere vastgoed portefeuille èn hebben ze inkomen daarnaast uit loondienst/onderneming.
Ik durf m mede ivm 1e hypotheek en totaal plaatje mee te nemen.
tnhbdonderdag 28 mei 2020 @ 16:04
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 14:47 schreef Horsemen het volgende:
Is hij na inloggen via het linkje niet in te zien?
nee, melding "Het is nu niet mogelijk om te investeren in dit project." verschijnt, ook eerst op de site inloggen maakt geen verschil
djh77donderdag 28 mei 2020 @ 16:28
Co living cre
https://www.crowdrealesta(...)terdam-osdorp-midden
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 16:31
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 16:04 schreef tnhb het volgende:

[..]

nee, melding "Het is nu niet mogelijk om te investeren in dit project." verschijnt, ook eerst op de site inloggen maakt geen verschil
Dan gaat het bij GvE blijkbaar niet. Jammer, GvE zou eigenlijk eens moeten kijken of dat wel mogelijk gemaakt kan worden voor de enthousiaste FoK forum investeerders :7
GvE lezen jullie mee ;)
petercdonderdag 28 mei 2020 @ 16:56
quote:
Berlage CeeVeetje dus, voorinschrijven kan altijd
petercdonderdag 28 mei 2020 @ 16:58
quote:
1s.gif Op donderdag 28 mei 2020 15:53 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

1 van de woningen wordt naar verwachting voor onbepaalde tijd verhuurd aan Amelanders zelf.
Verder heeft 1 broer een grote portefeuille, samen hebben ze een kleinere vastgoed portefeuille èn hebben ze inkomen daarnaast uit loondienst/onderneming.
Ik durf m mede ivm 1e hypotheek en totaal plaatje mee te nemen.
Gemiddeld meegenomen. Gaan de ¤ uit het recent afgeloste project van Rutger opnieuw naar Rutger and brother. Dit zal wel the innercrowd connection zijn
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 17:29
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 13:22 schreef Horsemen het volgende:

[..]

nieuwe GvE crowdfundingproject (22135):

Projectnaam: Aankoop vastgoed Ameland
Kredietbedrag: ¤ 265.000,-
Loan to Value: 67%
Leenvorm: Vastgoed
Rente: 6%
Looptijd: 60 maanden
Zekerheden: Eerste hypotheek op het aan te kopen object, verpanding van huuropbrengsten, 2 maandtermijnen in depot op Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 16:04 schreef tnhb het volgende:

[..]

nee, melding "Het is nu niet mogelijk om te investeren in dit project." verschijnt, ook eerst op de site inloggen maakt geen verschil
Probeer dit linkje eens:

https://www.geldvoorelkaa(...)2135&code=vi22135@am
fok321donderdag 28 mei 2020 @ 17:50
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 17:29 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Probeer dit linkje eens:

https://www.geldvoorelkaa(...)2135&code=vi22135@am
:) ja, dat werkt wel dank !
obligatairedonderdag 28 mei 2020 @ 18:06
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 15:53 schreef Horsemen het volgende:

[..]

De woning is volgens mij voor permanente bewoning (WOZ waarde 121k.) en gaan ze ook permanent verhuren. Daarnaast gaan ze er nog een recreatiewoning bij bouwen voor de tijdelijke verhuur. Zolang deze recreatiewoning er nog niet is is de waarde vermoedelijk lager. De recreatiewoning moet er deze zomer nog komen.

Ik denk dat ik hem wel meeneem.
Ik heb hem ook meegenomen, ietsje meer dan standaardbedrag.

Vermoedelijk zal deze de eindstreep na 60 maanden ook wel niet halen; dit soort investeerders weet prima hoe excel werkt, als het iets goedkoper kan dan zijn ze weg .........
Maar goed dan krijgen we nu tenminste 6 maanden rente mee.

Hopelijk krijgen ze onderweg geen ruzie met de aannemer :)
ETphonehomedonderdag 28 mei 2020 @ 19:10
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 18:06 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik heb hem ook meegenomen, ietsje meer dan standaardbedrag.

Vermoedelijk zal deze de eindstreep na 60 maanden ook wel niet halen; dit soort investeerders weet prima hoe excel werkt, als het iets goedkoper kan dan zijn ze weg .........
Maar goed dan krijgen we nu tenminste 6 maanden rente mee.

Hopelijk krijgen ze onderweg geen ruzie met de aannemer :)
Obli gaat voor de incentive! (ik ook trouwens, geïnvesteerd via de mail van GvE, zat in 1 van de vorige projecten).

Aannemers, tja, wat zullen we daar nu eens over zeggen. Ik ben altijd blij als ze komen, en nog blijer als ze weer weg gaan.
namliamdonderdag 28 mei 2020 @ 19:40
quote:
Je koopt iets voor 600.000 euro verbouwd dat enigszins (is daarmee ruim een miljoen waard) en verhuurt het vervolgens voor 80.000 per jaar (of 8% per jaar).
Leer mij dat "truukje" eens :)
tnhbdonderdag 28 mei 2020 @ 20:52
quote:
12s.gif Op donderdag 28 mei 2020 16:56 schreef peterc het volgende:
Berlage CeeVeetje dus, voorinschrijven kan altijd
Voor wat het waard is, een van de andere projecten (Buitenveldert) lijkt nog niet vol te zijn gekomen, ondanks de meer dan 100% voorinschrijvingen?
escortmk2donderdag 28 mei 2020 @ 21:40
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 19:10 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Obli gaat voor de incentive! (ik ook trouwens ...)
Als incentive: "¤ 1.000,- ontvangt u een voucher voor het eerste recht voor een reservering op een door u gewenst weekend of midweek. (Arrangement 1) ". Als ik dat zo lees, dan krijg je het eerste recht om een reservering te plaatsen, je krijgt dan geen weekendje of midweek aangeboden toch?
tnhbdonderdag 28 mei 2020 @ 21:45
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 17:29 schreef Horsemen het volgende:
Probeer dit linkje eens:
Werkt, thanks!
TechLightdonderdag 28 mei 2020 @ 21:47
Die incentive op Ameland
quote:
een voucher voor het eerste recht voor een reservering
wat is dat eigenlijk? Het klinkt alsof je alleen als eerste mag kiezen wanneer je wil reserveren (wat een voordeel kan zijn als iets vrijwel altijd uitverkocht is en je anders nooit op tijd kan zijn), maar het lijkt me dat bedoeld wordt dat je daadwerkelijk een midweek of weekend verblijf krijgt? Maar dan zouden ze toch gewoon 'een voucher voor een weekend/midweek' kunnen zeggen, en is misschien ook wel een vrij grote incentive?

(edit: escortmk2 was me dus al voor...)
obligatairedonderdag 28 mei 2020 @ 21:50
quote:
12s.gif Op donderdag 28 mei 2020 21:40 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Als incentive: "¤ 1.000,- ontvangt u een voucher voor het eerste recht voor een reservering op een door u gewenst weekend of midweek. (Arrangement 1) ". Als ik dat zo lees, dan krijg je het eerste recht om een reservering te plaatsen, je krijgt dan geen weekendje of midweek aangeboden toch?
Dat lees ik ook zo, blijkbaar verwachten ze een enorme toeloop. Het verblijf zul je zelf moeten betalen. Overigens heb ik voor minder ingeschreven, zo'n niet te missen project is het nou ook weer niet. ;)
plesnerdonderdag 28 mei 2020 @ 22:19
quote:
12s.gif Op donderdag 28 mei 2020 21:40 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Als incentive: "¤ 1.000,- ontvangt u een voucher voor het eerste recht voor een reservering op een door u gewenst weekend of midweek. (Arrangement 1) ". Als ik dat zo lees, dan krijg je het eerste recht om een reservering te plaatsen, je krijgt dan geen weekendje of midweek aangeboden toch?
Dat strookt inderdaad niet met hoe het in de vooraf aangekondigde e-mail beschreven staat;

Wanneer u voor 29 mei 17.00 uur investeert, hebben de geldnemers een incentive speciaal voor u, als trouwe investeerder in één van de vorige projecten van Rutger Vinke. Bij iedere ¤ 1.000,- die u investeert ontvangt u 1 gratis lot. Met dit lot maakt u kans op een gratis en geheel verzorgd weekend op Ameland, dit najaar. Daar staan twee elektrische fietsen voor u klaar om het eiland te verkennen

[ Bericht 0% gewijzigd door plesner op 28-05-2020 22:26:15 ]
ETphonehomedonderdag 28 mei 2020 @ 22:47
quote:
1s.gif Op donderdag 28 mei 2020 22:19 schreef plesner het volgende:

[..]

Dat strookt inderdaad niet met hoe het in de vooraf aangekondigde e-mail beschreven staat;

Wanneer u voor 29 mei 17.00 uur investeert, hebben de geldnemers een incentive speciaal voor u, als trouwe investeerder in één van de vorige projecten van Rutger Vinke. Bij iedere ¤ 1.000,- die u investeert ontvangt u 1 gratis lot. Met dit lot maakt u kans op een gratis en geheel verzorgd weekend op Ameland, dit najaar. Daar staan twee elektrische fietsen voor u klaar om het eiland te verkennen
Het zijn twee verschillende dingen: investeerders in eerdere projecten hebben een mail gehad, en tussen hen wordt een weekend inclusief gebruik van fietsen verloot.
Daarnaast is er voor alle investeerders in dit project een soort van reserverins-voucher systeem.
Jaco078donderdag 28 mei 2020 @ 23:28
Zijn De 2 vastgoed projecten van morgenochtend al besproken? De ene met veel panden, maar zonder hypotheek inschrijving. De andere wel met inschrijving.
petercdonderdag 28 mei 2020 @ 23:46
quote:
1s.gif Op donderdag 28 mei 2020 23:28 schreef Jaco078 het volgende:
Zijn De 2 vastgoed projecten van morgenochtend al besproken? De ene met veel panden, maar zonder hypotheek inschrijving. De andere wel met inschrijving.
Je bedoelt de 2 GVE Venlo en R'dam, kort a d orde geweest enkele dagen gelden. De een geen hypo de ander wel , Geen hypo is voor mij in basis een no go
Venlo ,twijfels omtrent courantheid. Pand is horsterweg 342 Venlo , dit icm de uitstraling en vestiging van MT Car Cl nog een no go zoals ik nu denk. De Schäfertjes in Heerlen kopen ook zoiets maar dan wordt het hun eigen pand van waaruit ze hun business runnen. Andere insteek Venlo niet het geval. Huidige constructie = raar

[ Bericht 2% gewijzigd door peterc op 28-05-2020 23:54:17 ]
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 23:54
quote:
1s.gif Op donderdag 28 mei 2020 23:28 schreef Jaco078 het volgende:
Zijn De 2 vastgoed projecten van morgenochtend al besproken? De ene met veel panden, maar zonder hypotheek inschrijving. De andere wel met inschrijving.
Die zonder hypotheek neem ik ook niet mee.

Venlo is volgens mij een beetje oude zooi met een bedrijfswoning. Aan de andere komt hij uit Venlo en verhuurd hij het pand al. Hij weet dus precies wat hij koopt. Al met al wel een apart maar acceptabel verhaal.
Als er hier verder geen rare dingen boven water komen neem ik Venlo wel mee.
petercdonderdag 28 mei 2020 @ 23:58
quote:
0s.gif Op donderdag 28 mei 2020 23:54 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Die zonder hypotheek neem ik ook niet mee.

Venlo is volgens mij een beetje oude zooi met een bedrijfswoning. Aan de andere kant zit hij er zelf in en een deel is al verhuurd. Hij weet dus precies wat hij koopt. Al met al wel een acceptabel verhaal.
Als er hier verder geen rare dingen boven water komen neem ik Venlo wel mee.
De vestiging van MT Car Cl zit er niet in (Kazernestraat ) van die locatie, daar wordt je niet wild van. Hendriks auto's zit op de Horsterweg 342, wat ik daarnet al opmerkte, vind de huidige constructie raar. M huurt een pand en verhuurt door aan Hendriks, met instemming van de huidige eigenaar.
Horsemendonderdag 28 mei 2020 @ 23:59
quote:
12s.gif Op donderdag 28 mei 2020 23:58 schreef peterc het volgende:

[..]

De vestiging van MT Car Cl zit er niet in (Kazernestraat ) van die locatie, daar wordt je niet wild van. Hendriks auto's zit op de Horsterweg 342, wat ik daarnet al opmerkte, vind de huidige constructie raar. M huurt een pand en verhuurt door aan Hendriks, met instemming van de huidige eigenaar.
Ja, ik had er even twee door elkaar gegooid en inmiddels de tekst al aangepast. Een beetje laat op de avond :@
Jaco078vrijdag 29 mei 2020 @ 00:05
quote:
1s.gif Op donderdag 28 mei 2020 23:54 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Die zonder hypotheek neem ik ook niet mee.

Hoewel hij al wel een giga trackrecord heeft. 1% marge (200k op 20 miljoen waarde) is ondanks de grote getallen niet heel veel. Gek dat hij niet op 1 pand een hypotheek neemt....
obligatairevrijdag 29 mei 2020 @ 00:22
quote:
12s.gif Op donderdag 28 mei 2020 23:58 schreef peterc het volgende:

[..]

De vestiging van MT Car Cl zit er niet in (Kazernestraat ) van die locatie, daar wordt je niet wild van. Hendriks auto's zit op de Horsterweg 342, wat ik daarnet al opmerkte, vind de huidige constructie raar. M huurt een pand en verhuurt door aan Hendriks, met instemming van de huidige eigenaar.
Hij kan zelf leven van zijn eigen onderneming.

Zo lang die huurder in de lucht blijft en zijn verplichtingen nakomt, is de GVE lening ook geen probleem.

Positief is dat hij er zelf ook een fors bedrag in steekt 93k, duidt op groot vertrouwen van zijn kant. En via de hefboom een stuk rendabeler dan een spaarrekening.....
Horsemenvrijdag 29 mei 2020 @ 10:09
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 00:05 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Hoewel hij al wel een giga trackrecord heeft. 1% marge (200k op 20 miljoen waarde) is ondanks de grote getallen niet heel veel. Gek dat hij niet op 1 pand een hypotheek neemt....
Inmiddels open en al voor 80% vol.
obligatairevrijdag 29 mei 2020 @ 10:17
quote:
14s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 10:09 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Inmiddels open en al voor 80% vol.
Dat ziende, heb ik toch maar een bescheiden inleg gedaan. De jongen heeft natuurlijk wel een hele brede portefeuille dus de ontvangsten zullen niet van de ene op de andere dag allemaal wegvallen. (wat je laatst wel zag met een sukkelaar met 1 pandje waarvan de huurder niet meer betaalt).

Nog een kleine 5%........
Horsemenvrijdag 29 mei 2020 @ 10:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 10:17 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat ziende, heb ik toch maar een bescheiden inleg gedaan. De jongen heeft natuurlijk wel een hele brede portefeuille dus de ontvangsten zullen niet van de ene op de andere dag allemaal wegvallen. (wat je laatst wel zag met een sukkelaar met 1 pandje waarvan de huurder niet meer betaalt).

Nog een kleine 5%........
En inmiddels vol.

Zelf heb ik niet meegedaan maar goed om te zien dat de GvE projecten (mede door wat aangepaste vervroegde aflossing voorwaarden en toevoeging van adressen) weer lekker snel gaan vollopen.
djh77vrijdag 29 mei 2020 @ 10:37
quote:
14s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 10:29 schreef Horsemen het volgende:

[..]

En inmiddels vol.

Zelf heb ik niet meegedaan maar goed om te zien dat de GvE projecten (mede door wat aangepaste vervroegde aflossing voorwaarden en toevoeging van adressen) weer lekker snel gaan vollopen.
Voorwaarden vastgoedlening waren niet van toepassing omdat het geen hypotheek betreft. Het is een flexlening met 10 mnd boeterente
Horsemenvrijdag 29 mei 2020 @ 10:50
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 10:37 schreef djh77 het volgende:

[..]

Voorwaarden vastgoedlening waren niet van toepassing omdat het geen hypotheek betreft. Het is een flexlening met 10 mnd boeterente
Ik bedoel ook in zijn algemeenheid. Ook het project op Ameland loopt al lekker door terwijl hij nog geeneens openbaar staat.
Horsemenvrijdag 29 mei 2020 @ 11:05
De Collin telefoonboer staat nu officieel open.
Crowd001vrijdag 29 mei 2020 @ 11:11
quote:
14s.gif Op donderdag 28 mei 2020 17:29 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Probeer dit linkje eens:

https://www.geldvoorelkaa(...)2135&code=vi22135@am
Dank voor het linkje.

Dit Geld voor elkaar project ook maar weer eens (beperkt) meegenomen.
djh77vrijdag 29 mei 2020 @ 11:33
Bakker op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-b%C3%B4le-ensa/
Horsemenvrijdag 29 mei 2020 @ 12:06
Nieuw Rotterdams SiG project:

Aelbrechtskade 19 C-02

Live 31 MEI 12.00 uur.

https://investeren.sameni(...)lbrechtskade-19-c-02

[ Bericht 12% gewijzigd door Horsemen op 29-05-2020 12:16:17 ]
Horsemenvrijdag 29 mei 2020 @ 12:07
Aangepaste rentecompensatie bij SiG:

quote:
Deze maand zijn onze algemene voorwaarden gewijzigd en geplaatst op onze website.

De aanpassing gaat met name om de boeteregeling. Deze is aangepast naar 1% van het openstaande saldo van de hoofdsom plus 3 maanden boete rente. Ook is de boete aangepast indien er 3 maanden voor de einddatum wordt afgelost. Dan is de boete de resterende rentetermijnen tot einde looptijd.
Ik denk dat de compensatie nu redelijk in lijn is met het gemiddelde van de overige platformen ^O^
Jaco078vrijdag 29 mei 2020 @ 12:31
Wat ik bijzonder vindt, is dat zo'n project K*rls na 60 dagen niet vol is gekomen: ook grote vastgoedportefeuille, flinke cashflow en 1e hypotheekrecht. En dan zo'n financieringsaanvraag vanmorgen zonder hypotheekrecht zit binnen een kwartier vol...
109796vrijdag 29 mei 2020 @ 12:32
Een nieuwe op Greencrowd 6% achtergestelde lening voor 15 jaar.
djh77vrijdag 29 mei 2020 @ 12:42
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 12:31 schreef Jaco078 het volgende:
Wat ik bijzonder vindt, is dat zo'n project K*rls na 60 dagen niet vol is gekomen: ook grote vastgoedportefeuille, flinke cashflow en 1e hypotheekrecht. En dan zo'n financieringsaanvraag vanmorgen zonder hypotheekrecht zit binnen een kwartier vol...
Ik denk dat gve het ook niet snapt
gaanmetdiebanaanvrijdag 29 mei 2020 @ 12:48
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 12:31 schreef Jaco078 het volgende:
Wat ik bijzonder vindt, is dat zo'n project K*rls na 60 dagen niet vol is gekomen: ook grote vastgoedportefeuille, flinke cashflow en 1e hypotheekrecht. En dan zo'n financieringsaanvraag vanmorgen zonder hypotheekrecht zit binnen een kwartier vol...
Ik heb ze allebei overgeslagen. Die van vanmorgen vanwege onvoldoende zekerheden, K*rls vanwege incourantheid (14 kamers, 2 ruime bedrijfsloodsen en een groot parkeerterrein).
obligatairevrijdag 29 mei 2020 @ 13:48
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 12:31 schreef Jaco078 het volgende:
Wat ik bijzonder vindt, is dat zo'n project K*rls na 60 dagen niet vol is gekomen: ook grote vastgoedportefeuille, flinke cashflow en 1e hypotheekrecht. En dan zo'n financieringsaanvraag vanmorgen zonder hypotheekrecht zit binnen een kwartier vol...
Ik zal eens een poging doen t.a.v. project Mathenesserstraat: :7

* de man heeft een prima trackrecord (5 projecten afgelost, 3 lopen nog, alles op tijd betaald).
* de man heeft een hele grote portefeuille dus spreiding van risico's; 26 panden met 100 woningen
* hij heeft 12 jaar ervaring in het vastgoed
* een overwaarde van 3 miljoen, laat het een miljoentje minder zijn, is het nog prima.

Ik vind hypotheek ook belangrijk maar ik staar me er niet blind op als er een vent voorbij komt met goede financi'en en een goed business model :) . misschien wat minder inleg, maar geen slapeloze nachten denk ik.
Jaco078vrijdag 29 mei 2020 @ 13:55
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 13:48 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik zal eens een poging doen t.a.v. project Mathenesserstraat: :7

* de man heeft een prima trackrecord (5 projecten afgelost, 3 lopen nog, alles op tijd betaald).
* de man heeft een hele grote portefeuille dus spreiding van risico's; 26 panden met 100 woningen
* hij heeft 12 jaar ervaring in het vastgoed
* een overwaarde van 3 miljoen, laat het een miljoentje minder zijn, is het nog prima.

Ik vind hypotheek ook belangrijk maar ik staar me er niet blind op als er een vent voorbij komt met goede financi'en en een goed business model :) . misschien wat minder inleg, maar geen slapeloze nachten denk ik.
100% eens. Maar K*rls was toch niet zo significant anders, dat het in 60 dagen niet vol kon zitten?
obligatairevrijdag 29 mei 2020 @ 13:58
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 13:55 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

100% eens. Maar K*rls was toch niet zo significant anders, dat het in 60 dagen niet vol kon zitten?
Als ik me goed herinner:

* nauwelijks trackrecord, want pas 2e pand in vrij korte tijd
* kleine portefeuille met weinig huurders (beroerde matige spreiding)
* weinig ervaring
* weinig overwaarde

en (deels) bedrijfs O/g, toch minder interessant dan woningen

Venlo is geen randstad, letterlijk en figuurlijk niet.

Dus toch wel veel verschil :)


Vaak is het tijdstip van publicatie doorslaggevend. Als er niet vanaf het begin lekker de vaart er in zit, komt het later niet meer goed. Die trage start wekt wantrouwen bij andere investeerders.
Denk ik:)

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 29-05-2020 14:09:34 ]
Jaco078vrijdag 29 mei 2020 @ 15:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 13:58 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als ik me goed herinner:

* nauwelijks trackrecord, want pas 2e pand in vrij korte tijd
* kleine portefeuille met weinig huurders (beroerde matige spreiding)
* weinig ervaring
* weinig overwaarde

en (deels) bedrijfs O/g, toch minder interessant dan woningen

Venlo is geen randstad, letterlijk en figuurlijk niet.

Dus toch wel veel verschil :)


Vaak is het tijdstip van publicatie doorslaggevend. Als er niet vanaf het begin lekker de vaart er in zit, komt het later niet meer goed. Die trage start wekt wantrouwen bij andere investeerders.
Denk ik:)
Nee, K*rls was een andere: https://www.funda.nl/koop(...)5-hoogenboschweg-45/


SPOILER
Op dit moment bezit ik 17 beleggingspanden met een totale marktwaarde van ruim ¤ 1,8 miljoen. Ten opzichte van het vorige project heb ik één onbelast pand verkocht. Van de panden zijn er nu 15 belast met een beleggingshypotheek van de Volksbank, 1 pand belast met een financiering bij Geldvoorelkaar.nl en 1 pand is onbelast.

djh77vrijdag 29 mei 2020 @ 15:56
Verbeterde voorwaarden vastgoedlening gve
quote:
Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente ten gunste van de investeerders en administratiekosten.
Horsemenvrijdag 29 mei 2020 @ 16:19
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 15:56 schreef djh77 het volgende:
Verbeterde voorwaarden vastgoedlening gve
[..]

Klopt.

Was hier volgens mij al voorbij gekomen. Dit zou de nieuwe en juiste omschrijving moeten zijn: "Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan.
Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten."

Van de site:

quote:
Tarievenblad Geldnemer is gewijzigd
19-05-2020
Het Tarievenblad voor Geldnemers is aangepast. Dit is de belangrijkste wijziging:

De voorwaarden voor vervroegde (algehele) aflossing van de Vastgoedlening zijn aangepast. De nieuwe tarieven gaan in per 18 mei 2020 en zijn van toepassing op kredietaanvragen die vanaf 18 mei 2020 zijn ingediend.

Met ingang van de nieuwe tarieven gelden bij de (Duurzame) Vastgoedlening de volgende voorwaarden:

Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan.
Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten.

Op de pagina Tarieven Geldnemers treft u de actuele versie van het Tarievenblad Geldnemer.
djh77vrijdag 29 mei 2020 @ 20:31
Landbouwmachines op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=21998
obligatairezaterdag 30 mei 2020 @ 00:08
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 mei 2020 15:11 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Nee, K*rls was een andere: https://www.funda.nl/koop(...)5-hoogenboschweg-45/

SPOILER
Op dit moment bezit ik 17 beleggingspanden met een totale marktwaarde van ruim ¤ 1,8 miljoen. Ten opzichte van het vorige project heb ik één onbelast pand verkocht. Van de panden zijn er nu 15 belast met een beleggingshypotheek van de Volksbank, 1 pand belast met een financiering bij Geldvoorelkaar.nl en 1 pand is onbelast.

OK, dan was ik in de war met een andere vastgoedondernemer uit die regio. Met 17 panden in bezit ben je inderdaad geen kleine jongen..... :) Toch geloof ik wel in de wisdom of the crowd en die overtuiging is alleen maar toegenomen door de 48 uurs bedenktijd. Als men dan wel of niet vlot inschrijft, is er door veel mensen over nagedacht....... het project Karls zal dan toch wel de nodige zwakheden bevatten vergeleken met het Mathenesser verhaal. Karls zal misschien ook de pech hebben gehad dat investeerders vanwege de heftige corona crisis op dat moment de hand op de knip hielden. Investeerders durven nu misschien méér dan een maand geleden.

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 30-05-2020 00:16:29 ]
djh77zaterdag 30 mei 2020 @ 06:50
De kavelleningen van KoM staan nu online:
https://www.kapitaalopmaa(...)ma-Hospitality-B-V-I

0-40% ltv : 4,5%
40-70% ltv : 5,5%
70-83% ltv : 7,5%
Tjalalazaterdag 30 mei 2020 @ 07:52
quote:
0s.gif Op maandag 25 mei 2020 14:09 schreef InVestEerder het volgende:
Het is wel héél stil met nieuwe projecten op o.a. All4Funding, NewFunding en CrowdRealEstate
SPOILER
Om nog even in te gaan op de eerstgenoemde,
*Link*

Volgens mij niet nog niet echt algemeen bekend, ik weet het zelf ook nog maar sinds kort en begreep dat het plotseling was.
Er zijn natuurlijk ook platformen waar het nu wel gewoon een stuk drukker is met projecten zoals wvjg die nu zelfs begonnen zijn met vloggen:
InVestEerderzaterdag 30 mei 2020 @ 11:13
Hallo Tjalala, Bedankt voor jouw bericht in de spoiler. Wat een dramatisch iets, zeg! Ik wist het inderdaad niet. Heb niet veel contact met haar gehad (e-mails) maar ze was zeer accuraat en correct en had beslist een mooi platform opgetuigd.
Zo zie je maar weer, het leven is onvoorspelbaar. Carpe Diem!
fok321zaterdag 30 mei 2020 @ 16:38
quote:
1s.gif Op zaterdag 30 mei 2020 06:50 schreef djh77 het volgende:
De kavelleningen van KoM staan nu online:
https://www.kapitaalopmaa(...)ma-Hospitality-B-V-I

0-40% ltv : 4,5%
40-70% ltv : 5,5%
70-83% ltv : 7,5%
Ik zou overwegen om hier wat in te stoppen ware het niet dat ik heb geen zin heb om de gewijzigde algemene voorwaarden te accepteren vanwege de extra kosten op lopende projecten. Heeft iemand een 2e account geopend om dit te omzeilen ?
obligatairezaterdag 30 mei 2020 @ 16:48
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 mei 2020 16:38 schreef fok321 het volgende:

[..]

Ik zou overwegen om hier wat in te stoppen ware het niet dat ik heb geen zin heb om de gewijzigde algemene voorwaarden te accepteren vanwege de extra kosten op lopende projecten. Heeft iemand een 2e account geopend om dit te omzeilen ?
Ik heb er wel eens over zitten denken maar eigenlijk wil ik KOM liever afbouwen naar nul en dan nooit meer achteromkijken :)

Het project lijkt aardig maar nadeel is dat je met slechts 1 huurder te maken hebt namelijk dat uitzendbureau gespecialiseerd in in de pluimveehouderij. Nu zullen de mensen altijd wel kip blijven eten maar het rommelt wel bij de slachterijen momenteel. Ook het transport van de uitzendkrachten is een issue. (geldt voor meerdere sectoren trouwens). Dat zal dermate kostbaar worden (touringcars) dat een uitzendbureau met zijn woonlocaties liever heel dicht bij de klant zal gaan zitten?
Zomaarevenkijkenzaterdag 30 mei 2020 @ 17:28
Volgens taxatierapport (dat ik verder niet gelezen heb) is het hotel 600.000 waard, Het pand stond eind 2018 te koop voor 495.000 na een opknapbeurt, terwijl het even eerder schijnbaar gekocht was voor 270.000.
'Polenhotel' te koop voor 495.000 euro in Markelo
obligatairezondag 31 mei 2020 @ 09:49
Een hele dikke pluim voor De Eik (gve) die zijn hele lening heeft afgelost en voor het grootste deel uit een borgstelling. Het bedrijf zelf heeft het helaas niet gered.
djh77zondag 31 mei 2020 @ 10:30
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 09:49 schreef obligataire het volgende:
Een hele dikke pluim voor De Eik (gve) die zijn hele lening heeft afgelost en voor het grootste deel uit een borgstelling. Het bedrijf zelf heeft het helaas niet gered.
Termijn 60 komt volgend maand toch?
Horsemenzondag 31 mei 2020 @ 10:46
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 10:30 schreef djh77 het volgende:

[..]

Termijn 60 komt volgend maand toch?
Klopt, volgende maand de laatste termijn. Maar inderdaad petje af. Heel knap hoe hij dit aanzienlijke bedrag heeft weten op te brengen. ^O^ _O_
TisIkzondag 31 mei 2020 @ 12:01
SiG, Aelbrechtskade 19 Rotterdam, staat open.
obligatairezondag 31 mei 2020 @ 13:40
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 10:46 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Klopt, volgende maand de laatste termijn. Maar inderdaad petje af. Heel knap hoe hij dit aanzienlijke bedrag heeft weten op te brengen. ^O^ _O_
Dat is dan een meevaller *O* want in mijn excel schema was dit de laatste....
namliamzondag 31 mei 2020 @ 13:55
Ik ben al een tijdje bezig om niet meer in te leggen en eerst de uitstaande bedragen terug te laten komen. Inmiddels zit ik bij meeste platformen wel aan "eigen geld" en is de rest wat nog terugkomt winst :)
bonenstaakzondag 31 mei 2020 @ 14:38
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 12:01 schreef TisIk het volgende:
SiG, Aelbrechtskade 19 Rotterdam, staat open.
Meegepakt in schijf 2 :)
ETphonehomezondag 31 mei 2020 @ 15:10
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 13:55 schreef namliam het volgende:
Ik ben al een tijdje bezig om niet meer in te leggen en eerst de uitstaande bedragen terug te laten komen. Inmiddels zit ik bij meeste platformen wel aan "eigen geld" en is de rest wat nog terugkomt winst :)
Ik ben dan vooral benieuwd waarheen je het vrijkomende geld verplaatst om hier weer rendement uit te halen (even er vanuit gaand dat je dit geld op dit moment niet nodig hebt om van te leven).

Bij mij is er vooral een verschuiving naar projecten met hypothecaire dekking.
Daarnaast laat ik 1 platform (die nu met kabelleningen komen) "leeglopen".

Mijn streven is om het totaal uitstaande bedrag via CF ongeveer gelijk te houden. Vrijkomend rendement hou ik cash aan, ik verwacht na de zomer weer een dip met koopkansen op de beurs.
Jaco078zondag 31 mei 2020 @ 15:15
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 13:55 schreef namliam het volgende:
Ik ben al een tijdje bezig om niet meer in te leggen en eerst de uitstaande bedragen terug te laten komen. Inmiddels zit ik bij meeste platformen wel aan "eigen geld" en is de rest wat nog terugkomt winst :)
@namliam dat is lang geleden dat we je hier zagen.
Leuk te horen, hoe ziet jouw CF-portefeuille er ongeveer uit?
namliamzondag 31 mei 2020 @ 17:19
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 15:10 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ik ben dan vooral benieuwd waarheen je het vrijkomende geld verplaatst om hier weer rendement uit te halen (even er vanuit gaand dat je dit geld op dit moment niet nodig hebt om van te leven).
Ik heb inmiddels zonnepanelen gekocht, stukje hypotheek ingelegd (spaardeel) en van het goede leven genoten... Rendement haal ik momenteel weinig, maar dat moet spoedig gaan veranderen.

Ik ben al 3 jaar bezig met plannen en ontwikkelen van een programma... dat heeft de laatste tijd weer eens proef gedraaid (voor corona tijd) en ga daar mee nu leuke dingen doen op de beurs als het goed is. Spannend is het wel, want er bestaat natuurlijk altijd een risico... maar een programma dat 24 uur per dag 5 dagen per week centjes op gaat leveren is een bijna een utopie :)

quote:
1s.gif Op zondag 31 mei 2020 15:15 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

@:namliam dat is lang geleden dat we je hier zagen.
Leuk te horen, hoe ziet jouw CF-portefeuille er ongeveer uit?
Ben altijd mee blijven lezen al hier en eigenlijk nooit weggeweest, maar niet zo actief meer in het posten en inleggen op CF. Ik heb nog van alles was aan CF projecten op SIG CCF KOM GVE HCN en heb nog diverse gelden uitstaan op platformen als Mintos Twino Grupeer Fast invest. Ben alles wel hard aan het afbouwen en opnemen (waar mogelijk :( ) mijn CF portefeuille voor zover je daar nog van kan spreken is toch erg teruggelopen; mede getuigen mijn huidige stand van "eigen geld is terug". Bij een gemiddeld rendement van 7% of zo iets mag jij raden hoeveel er nog van mijn portefeuille over is....

Ook heb ik diverse rekeningen nog lopen waar je 50 euro gratis kreeg als je 50 euro belegde of 100 euro als je 1000 euro belegde etc, die moeten nog leeg zodra de gelegenheid zich daar voor aanbied.
Ik zou bijna een rekening gaan openen bij de ASN voor 20 gratis euro'tjes maar nu eerst even bezig met mijn stoutste plan ooit...
djh77zondag 31 mei 2020 @ 18:34
9mnd project voorfinanciering leren handschoenen op gve tegen een veel te lage rente
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=21934

Al is de incentive wel aardig
quote:
vanaf een investering van ¤ 500,-, een paar gratis dames- of herenhandschoenen ter waarde van ¤ 79,-.


[ Bericht 16% gewijzigd door djh77 op 31-05-2020 18:58:45 ]
ETphonehomezondag 31 mei 2020 @ 18:42
quote:
1s.gif Op zondag 31 mei 2020 18:34 schreef djh77 het volgende:
9mnd project voorfinanciering leren handschoenen op gve tegen een veel te lage rente
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=21934

Al is de incentive wel aardig
[..]

Dinsdag gaan er 2 projecten open tegen een veel te lage rente.
Mols past wat mij betreft in hetzelfde rijtje: nagenoeg geen vermogen, geen zekerheden, en slechts 6% rente.
crowdiefunderzondag 31 mei 2020 @ 19:49
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 09:49 schreef obligataire het volgende:
Een hele dikke pluim voor De Eik (gve) die zijn hele lening heeft afgelost en voor het grootste deel uit een borgstelling. Het bedrijf zelf heeft het helaas niet gered.
Tevens mijn eerste project waar ik achteraf teveel in had gestopt en dus goed mee weg ben gekomen. Zeker een pluim waard, het project is al jaren failliet. Die laatste termijn zal ook wel komen verwacht ik.
zonnigetoekomsttegemoedmaandag 1 juni 2020 @ 11:56
quote:
0s.gif Op zondag 31 mei 2020 17:19 schreef namliam het volgende:


Ik ben al 3 jaar bezig met plannen en ontwikkelen van een programma... dat heeft de laatste tijd weer eens proef gedraaid (voor corona tijd) en ga daar mee nu leuke dingen doen op de beurs als het goed is. Spannend is het wel, want er bestaat natuurlijk altijd een risico... maar een programma dat 24 uur per dag 5 dagen per week centjes op gaat leveren is een bijna een utopie :)

maar nu eerst even bezig met mijn stoutste plan ooit...
Je maakt ons erg nieuwsgierig. Kun je nog wat meer vertellen....
namliammaandag 1 juni 2020 @ 12:05
Nou precies wat er staat... Als ik een programma heb dat voor mij elke dag 0,05% rendement maakt
is 0,25% per week; is 12,5% per jaar even heel plat doorgerekend dan hoef ik me niet meer zoveel zorgen te maken over rendement maken met Crowdfunding.

[ Bericht 0% gewijzigd door namliam op 01-06-2020 19:05:46 ]
NaRegenDeZonmaandag 1 juni 2020 @ 18:39
quote:
0s.gif Op maandag 1 juni 2020 12:05 schreef namliam het volgende:
Nou precies wat er staat... Als ik een programma heb dat voor mij elke dag 0,5% rendement maakt
is 0,25% per week; is 12,5% per jaar even heel plat doorgerekend dan hoef ik me niet meer zoveel zorgen te maken over rendement maken met Crowdfunding.
verschrijving? vermoedelijk 0.05% per dag. Ik hoop dat het je lukt zo'n programma te maken waarbij je voor 100% zeker 12.5% per jaar zou kunnen maken. (je geeft je programma dus 2 weken per jaar vakantie :) )

Er zijn al veel mensen die geprobeerd hebben zo'n programma te maken. Naar mijn weten nog nooit gelukt. Maar eens kan het de eerste keer zijn. :)
Succes, als het lukt heb je goud in handen!

[ Bericht 4% gewijzigd door NaRegenDeZon op 01-06-2020 18:45:38 ]
namliammaandag 1 juni 2020 @ 19:11
quote:
0s.gif Op maandag 1 juni 2020 18:39 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

verschrijving? ...programma te maken ... vakantie
Het enige dat mijn programma niet aan kon was de corona crisis, de val van bijna 30.000 punten naar 18.000 punten, voor de corona crisis had ik gezegd het is 100% veilig... maar ja niks is 100% veilig geen CF project, geen eerste hypotheek, geen HA dus een risico ja, maar ja no guts no glory :).

En vakantie, nou niet echt maar ja ook de beurs is wel eens dicht en met alle dagen bij elkaar is dat ongeveer 2 weken en tja het rekent makkelijk(er) dan 49 weken 3 dagen of wat het werkelijk ook is :) bovendien mist er ook weer rendement op rendement dus al met al erg natte vinger voor zo iets complex.

0,25% / 5 is 0,05% per dag, is een verschrijving (en gecorrigeerd in die post) maar het doel ligt hoger en was ook hoger over een test periode van bijna 5 maanden.

En het programma maken, neen, is gemaakt en is uitvoerig getest tegen echte real time beurs koersen maar met nep geld.

* Fingers crossed * En de vraag is maar als zo een programma al bestaat hoeveel dat "aan de grote klok" hangen er zijn voldoende sites inclusief bekenden als IEX die een soort gelijk maar zeker ander programma claimen te hebben. Alleen is er een die zeker scoort dan zijn hunzelf met inschrijf geld en abonnement geld en "success fee" per positief advies.

En als je kijkt bij Crowdfunding wat IEX bij KOM vertelt:
Goede spreiding van projecten en een goed verzorgde informatievoorziening op de website. Bovendien een beleggersvriendelijke kostenstructuur.

[ Bericht 3% gewijzigd door namliam op 01-06-2020 19:18:17 ]
mike79_nmaandag 1 juni 2020 @ 19:59
quote:
0s.gif Op maandag 1 juni 2020 12:05 schreef namliam het volgende:
Nou precies wat er staat... Als ik een programma heb dat voor mij elke dag 0,05% rendement maakt
is 0,25% per week; is 12,5% per jaar even heel plat doorgerekend dan hoef ik me niet meer zoveel zorgen te maken over rendement maken met Crowdfunding.
Als zo'n programmaatje zou bestaan, zou er geen geld meer zijn zoals we dat nu kennen.
petercmaandag 1 juni 2020 @ 20:32
Vanavond OP1 22.25 u Khalid Oubaha Horeca ondernemer , bekend van diverse HCN projecten Nijmegen / Arnhem / Enschede , en die voor cf-ers happy allemaal afgelost zijn eind 2019 / begin 2020

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 02-06-2020 08:29:33 ]
KrekelJapiedinsdag 2 juni 2020 @ 11:04
Handschoenenjongens binnen 3 minuten vol
NaRegenDeZondinsdag 2 juni 2020 @ 11:25
Ik wil die bakker op Collin wel meenemen. https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-b%c3%b4le-ensa/
Hoewel de bakkers het moeilijk hebben en regelmatig failliet gaan durf ik deze wel aan. Heeft goede recensies en hij bindt klanten met verlotingen op zijn Facebook pagina. Daarnaast heeft hij het OG met overwaarde in privé. Dacht eigenlijk dat hij vanmorgen wel open zou gaan maar zat dus voor niets achter de computer. Vanmiddag en morgen ben ik er niet dus als iemand een linkje heeft hoor ik het graag dan kan ik op mijn gemak investeren. :7
NaRegenDeZondinsdag 2 juni 2020 @ 11:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 juni 2020 11:04 schreef KrekelJapie het volgende:
Handschoenenjongens binnen 3 minuten vol
Kunnen we over enige tijd zien wie van hier geïnvesteerd heeft aan de handschoenen die hij /zij draagt. Ik krijg koude handen! :)
Crowd001dinsdag 2 juni 2020 @ 11:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 juni 2020 11:28 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Ik krijg koude handen!
Ik ook. Voor 500 euro kan je echter hele mooie kopen.
obligatairedinsdag 2 juni 2020 @ 12:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 juni 2020 11:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Ik wil die bakker op Collin wel meenemen. https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-b%c3%b4le-ensa/
Hoewel de bakkers het moeilijk hebben en regelmatig failliet gaan durf ik deze wel aan. Heeft goede recensies en hij bindt klanten met verlotingen op zijn Facebook pagina. Daarnaast heeft hij het OG met overwaarde in privé. Dacht eigenlijk dat hij vanmorgen wel open zou gaan maar zat dus voor niets achter de computer. Vanmiddag en morgen ben ik er niet dus als iemand een linkje heeft hoor ik het graag dan kan ik op mijn gemak investeren. :7
Ze hadden beter wat kosten kunnen maken voor een notariele hyp.akte en in combinatie met een lagere rente (nu 8.5%). Dan had ik m ook wel meegenomen denk ik.
gaanmetdiebanaandinsdag 2 juni 2020 @ 12:19
Iemand nog meegedaan met de 6mnd staatslening? Was ook nog dringen om geld toe te mogen geven, met de helft overtekend.

quote:
(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat heeft dinsdag 1,92 miljard euro opgehaald met een nieuwe zesmaandslening. Dit meldde het agentschap van het ministerie van Financiën.

Het gaat om een kortlopende lening met een looptijd tot 27 november 2020 en een rente van 0,54 procent negatief.

Het beoogde volume was 1,5 miljard tot 2,5 miljard euro. Er was voor 2,8 miljard euro ingetekend.
TisIkdinsdag 2 juni 2020 @ 12:35
quote:
14s.gif Op dinsdag 2 juni 2020 12:19 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Iemand nog meegedaan met de 6mnd staatslening? Was ook nog dringen om geld toe te mogen geven, met de helft overtekend.
[..]

Ik neem aan dat alleen institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) hiermee meedoen.
Voor een particulier is een spaarrekening/deposito gunstiger.
NaRegenDeZondinsdag 2 juni 2020 @ 13:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 juni 2020 12:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ze hadden beter wat kosten kunnen maken voor een notariele hyp.akte en in combinatie met een lagere rente (nu 8.5%). Dan had ik m ook wel meegenomen denk ik.
Zou goed kunnen dat de eerste hypotheek houder niet thuis geeft voor een tweede akte. Dan wil je als ondernemer toch door. Op dit bedrag zal het verschil in rente (8.5% of 6%) over de hele lening ongeveer bruto 2000 euro zijn voor de ondernemer. Dus per saldo zal de lening de ondernemer niet zo veel meer kosten zonder hypotheek over 5 jaar uitgesmeerd. Denk ook dat de lening op beide manieren wel vol komt.
djh77dinsdag 2 juni 2020 @ 15:19
Franchise lakschade op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=22146
obligatairedinsdag 2 juni 2020 @ 18:14
quote:
Kansloos :r
djh77woensdag 3 juni 2020 @ 05:23
Horeca wvjg
https://waardevoorjegeld.nl/project/Gewoongouds
Horsemenwoensdag 3 juni 2020 @ 06:58
quote:
Horeca, maar 4,5% en zonder hypotheek.

Het bedrijf zou de 1e hypotheekrechten op de privé woning aan de investeerders van dit project moeten geven.

Alleen dan zou ik hem meenemen.
KrekelJapiewoensdag 3 juni 2020 @ 09:48
Sinds deze week is het door mij ingelegde bedrag bij funding circle en investormatch helemaal terugontvangen :B.

52% van mijn openstaande portefeuille bestaat uit projecten met hypothecaire dekking

[ Bericht 10% gewijzigd door KrekelJapie op 03-06-2020 09:54:42 ]
Jaco078woensdag 3 juni 2020 @ 10:01
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 09:48 schreef KrekelJapie het volgende:
Sinds deze week is het door mij ingelegde bedrag bij funding circle en investormatch helemaal terugontvangen :B.

52% van mijn openstaande portefeuille bestaat uit projecten met hypothecaire dekking
Gefeliciteerd!
Bij FNC duurt het voor mij nog een paar maanden, ik hoop dat ze niet verslappen op debiteuren beheer.
iprhba0woensdag 3 juni 2020 @ 10:59
Bakker op CollinDirect staat open

https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-b%c3%b4le-ensa/
tnhbwoensdag 3 juni 2020 @ 11:25
quote:
1s.gif Op woensdag 3 juni 2020 06:58 schreef Horsemen het volgende:
Het bedrijf zou de 1e hypotheekrechten op de privé woning aan de investeerders van dit project moeten geven.
Als ik het allemaal goed lees heeft de holding dat (recht) al vanwege een verstrekte lening aan directie met een resulterende ltv tov woz van bijna 110%, dus dat gaat niet lukken (maar zou de rente met bijbehorende zekerheden wel logischer maken voor mij).
ETphonehomewoensdag 3 juni 2020 @ 13:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 juni 2020 18:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Kansloos :r
Ik doe ook niet mee. Volgens mij zijn er eerder een stuk of 2 van deze franchises gefinancierd via CF.
Geen idee of die volgens schema doorbetalen.
Horsemenwoensdag 3 juni 2020 @ 13:22
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 11:25 schreef tnhb het volgende:

[..]

Als ik het allemaal goed lees heeft de holding dat (recht) al vanwege een verstrekte lening aan directie met een resulterende ltv tov woz van bijna 110%, dus dat gaat niet lukken (maar zou de rente met bijbehorende zekerheden wel logischer maken voor mij).
Zo lees ik het ook. Het bedrijf (de holding) heeft nu deze rechten en zou deze dus kunnen opgeven t.g.v. de investeerders. Zoals nu voorgesteld zal bij problemen de verkoopopbrengst van de woning namelijk gewoon in de boedelverdeling vallen.
Horsemenwoensdag 3 juni 2020 @ 13:46
quote:
Geachte Horsemen,

U bent een van de investeerders in het project 13003 | Nieuwe keuken. Van dit project zijn reeds 51 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (52-60) in één keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente. Dit conform de Algemene Voorwaarden.

Deze betalingen worden vandaag aan u over gemaakt. U ontvangt per termijn een losse uitbetaling. Project 13003 is hiermee volledig afgehandeld.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hier toch vragen over hebben, dan vernemen wij dit graag.
Altijd leuk w/
djh77woensdag 3 juni 2020 @ 14:01
Nieuwe op SiG
https://investeren.sameni(...)man-bavinckstraat-77


zeeland6woensdag 3 juni 2020 @ 14:05
SIG betaling staat weer online sinds gisteren., ik mis betalingen van 2 projecten,
djh77woensdag 3 juni 2020 @ 14:33
crowdrealest twitterde op woensdag 03-06-2020 om 13:04:24 Jubileum! Vandaag bestaat Crowdrealestate vijf jaar! #crowdrealestate #jubileum https://t.co/Jj9ScHzqd3 reageer retweet
Jaco078woensdag 3 juni 2020 @ 14:50
quote:
"De netto cashflow uit de verhuurappartementen in box 3 en het inkomen uit box 1 tezamen zijn al voldoende om de maandlasten aan SamenInGeld.nl ruim 25 x te dekken. "

Dat is niet verkeerd (mits de overige 24 X er niet uit gaat). Kennen we deze leningnemer? De Esch is een nette omgeving.
Red_arrowwoensdag 3 juni 2020 @ 14:51
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 14:05 schreef zeeland6 het volgende:
SIG betaling staat weer online sinds gisteren., ik mis betalingen van 2 projecten,
Ik mis er ook 2, maar deze geldnemers zijn wel vaker een paar dagen te laat als je de betalingsgeschiedenis bekijkt.
chesstigerwoensdag 3 juni 2020 @ 15:15
https://www.rtlnieuws.nl/(...)estering-vacumedical
Crowd001woensdag 3 juni 2020 @ 15:19
quote:
quote:
1s.gif Op woensdag 3 juni 2020 14:50 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

"De netto cashflow uit de verhuurappartementen in box 3 en het inkomen uit box 1 tezamen zijn al voldoende om de maandlasten aan SamenInGeld.nl ruim 25 x te dekken. "

Dat is niet verkeerd (mits de overige 24 X er niet uit gaat). Kennen we deze leningnemer? De Esch is een nette omgeving.

Project zie er inderdaad niet onaardig uit. Nu Samen in Geld de boete rente bij een vervroegde aflossing ook geregeld heeft ben ik wel voornemens deze weer mee te nemen.

Ook de binnenzijde ziet er netjes uit:
djh77woensdag 3 juni 2020 @ 15:50
Puur water met 2x een 2e hypotheek op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=21036
djh77woensdag 3 juni 2020 @ 16:28
Dranken speciaalzaak op ccf
https://www.collincrowdfu(...)in-dranken-nijmegen/
NaRegenDeZonwoensdag 3 juni 2020 @ 16:56
Minibrew uit Utrecht na ettelijke CF campagnes wederom in de problemen https://www.faillissement(...)m_source=nieuwsflits
obligatairewoensdag 3 juni 2020 @ 18:48
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 16:28 schreef djh77 het volgende:
Dranken speciaalzaak op ccf
https://www.collincrowdfu(...)in-dranken-nijmegen/
Hmmm, wil ik wel. Lijkt me echt een man voor zo'n winkel.

Ik begrijp niet goed waarom er én over een 2e hypotheek wordt gesproken én over een negatieve hypotheekverklaring. Dat hij niet mag bijlenen binnen de bestaande 1e hypotheek snap ik, maar die negatieve verklaring heeft toch geen extra nut?
djh77woensdag 3 juni 2020 @ 18:50
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 18:48 schreef obligataire het volgende:

[..]

Hmmm, wil ik wel. Lijkt me echt een man voor zo'n winkel.

Ik begrijp niet goed waarom er én over een 2e hypotheek wordt gesproken én over een negatieve hypotheekverklaring. Dat hij niet mag bijlenen binnen de bestaande 1e hypotheek snap ik, maar die negatieve verklaring heeft toch geen extra nut?
De hypotheek is 60k en de lening 110k. Dus voor 50k is de negatieve verklaring
obligatairewoensdag 3 juni 2020 @ 18:55
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 18:50 schreef djh77 het volgende:

[..]

De hypotheek is 60k en de lening 110k. Dus voor 50k is de negatieve verklaring
Dan hadden ze de hypotheek toch ook voor 110K kunnen inschrijven? Niet dat dit nu extra waarde heeft maar wellicht wel in de toekomst?
djh77woensdag 3 juni 2020 @ 19:24
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 18:55 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dan hadden ze de hypotheek toch ook voor 110K kunnen inschrijven? Niet dat dit nu extra waarde heeft maar wellicht wel in de toekomst?
Vind ik ook. Zelfde voor het water project van gve. De hypotheek inschrijving is lager dan de lening.
tnhbwoensdag 3 juni 2020 @ 20:09
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 14:51 schreef Red_arrow het volgende:
maar deze geldnemers zijn wel vaker een paar dagen te laat als je de betalingsgeschiedenis bekijkt
Is er iemand die hier vragen over heeft gesteld en vervolgens ook een inhoudelijk antwoord hierop heeft gekregen? De reactie die ik steeds heb gekregen is dat het "aan het systeem ligt en wordt gecorrigeerd" of "inmiddels is gecorrigeerd". Zelfs toen ik een keer heel expliciet heb gevraagd of de geldnemer wel op tijd betaald had, heb ik op die vraag geen antwoord gekregen anders dan dat het gecorrigeerd was. Zijn ze bang om te melden dat een geldnemer te laat betaald?
zeeland6woensdag 3 juni 2020 @ 22:10
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 20:09 schreef tnhb het volgende:

[..]

Is er iemand die hier vragen over heeft gesteld en vervolgens ook een inhoudelijk antwoord hierop heeft gekregen? De reactie die ik steeds heb gekregen is dat het "aan het systeem ligt en wordt gecorrigeerd" of "inmiddels is gecorrigeerd". Zelfs toen ik een keer heel expliciet heb gevraagd of de geldnemer wel op tijd betaald had, heb ik op die vraag geen antwoord gekregen anders dan dat het gecorrigeerd was. Zijn ze bang om te melden dat een geldnemer te laat betaald?
nee hetzelfde geneuzel een beetje.

Bij mij zijn het bovendien nu andere projecten dan de vorige keren die te laat betaalde hebben.
petercwoensdag 3 juni 2020 @ 22:28
GVE vervroegde aflossing
SPOILER
18795 APOC Leasing
, met dank bericht van de ondernemer
NaRegenDeZondonderdag 4 juni 2020 @ 11:00
Het is alweer een tijd stil rond de Ongelimiteerde Sneeuwmakers van GvE uit Haarlem. Was het niet zo dat ze een tussentijdse financiering hadden geregeld en hun rente achterstanden zouden inlopen om vervolgens iets later af te lossen? Volgens mij heb ik nog niets gezien van die rente betaling. Weet iemand hoe het precies zit?
escortmk2donderdag 4 juni 2020 @ 11:20
Mijn allereerste collin project, Husse, is ook afgerond volgens schema.

Bij Collin Direct is Helm Garage vervroegd afgelost.

Als ik dan kijk wat ik er netto aan over heb gehouden moet ik concluderen dat het vooral een leuke hobby is, voor de centen kan ik beter een uurtje overwerken 🤔
Jaco078donderdag 4 juni 2020 @ 11:24
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 11:20 schreef escortmk2 het volgende:
Mijn allereerste collin project, Husse, is ook afgerond volgens schema.

Bij Collin Direct is Helm Garage vervroegd afgelost.

Als ik dan kijk wat ik er netto aan over heb gehouden moet ik concluderen dat het vooral een leuke hobby is, voor de centen kan ik beter een uurtje overwerken 🤔
Ervan uitgaande dat deze volgens schema verliepen en zonder achterstanden/ afboekingen, dan weet je toch vooraf al wat je opbrengst is over de gehele periode?
Ik was te vroeg met mn reactie want realiseer me nu dat ik óók hierin zit.

[ Bericht 5% gewijzigd door Jaco078 op 04-06-2020 12:14:56 ]
djh77donderdag 4 juni 2020 @ 11:26
quote:
1s.gif Op donderdag 4 juni 2020 11:24 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ervan uitgaande dat deze volgens schema verliepen en zonder achterstanden/ afboekingen, dan weet je toch vooraf al wat je opbrengst is over de gehele periode?
Vervroegde aflossing na 9 termijnen
djh77donderdag 4 juni 2020 @ 11:27
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 11:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Het is alweer een tijd stil rond de Ongelimiteerde Sneeuwmakers van GvE uit Haarlem. Was het niet zo dat ze een tussentijdse financiering hadden geregeld en hun rente achterstanden zouden inlopen om vervolgens iets later af te lossen? Volgens mij heb ik nog niets gezien van die rente betaling. Weet iemand hoe het precies zit?
Volgens mij hadden ze de financiering nog niet geregeld, maar waren ze daar mee bezig

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 04-06-2020 11:54:33 ]
Horsemendonderdag 4 juni 2020 @ 11:28
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 11:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Het is alweer een tijd stil rond de Ongelimiteerde Sneeuwmakers van GvE uit Haarlem. Was het niet zo dat ze een tussentijdse financiering hadden geregeld en hun rente achterstanden zouden inlopen om vervolgens iets later af te lossen? Volgens mij heb ik nog niets gezien van die rente betaling. Weet iemand hoe het precies zit?
Neen, het is nog steeds ijzig stil. Nog geen herfinanciering voorbij zien komen en ook de rente over de afgelopen maand is nog niet binnen.
obligatairedonderdag 4 juni 2020 @ 12:13
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 11:20 schreef escortmk2 het volgende:
Mijn allereerste collin project, Husse, is ook afgerond volgens schema.

Bij Collin Direct is Helm Garage vervroegd afgelost.

Als ik dan kijk wat ik er netto aan over heb gehouden moet ik concluderen dat het vooral een leuke hobby is, voor de centen kan ik beter een uurtje overwerken 🤔
Helm was een mooi project, zat er wel in dat die een keer vervroegd afgelost zou worden.
Maar met 6 maanden boeterente erbij is het uiteindelijk een prima rendement in procenten (ruw rekenend iets meer dan 10% op jaarbasis).

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 04-06-2020 12:18:25 ]
Thomas88donderdag 4 juni 2020 @ 14:42
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 11:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Het is alweer een tijd stil rond de Ongelimiteerde Sneeuwmakers van GvE uit Haarlem. Was het niet zo dat ze een tussentijdse financiering hadden geregeld en hun rente achterstanden zouden inlopen om vervolgens iets later af te lossen? Volgens mij heb ik nog niets gezien van die rente betaling. Weet iemand hoe het precies zit?
Het is inderdaad onheilspellend stil, maar verwacht toch over een ruime maand wel de aflossing en de rente van het afgelopen halfjaar. Gaat om aanzienlijke bedragen, herfinanciering van een bedrijfspand met een zeer lage ltv moet toch mogelijk zijn. Desnoods via GVE zelf.
djh77donderdag 4 juni 2020 @ 14:47
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 14:42 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Het is inderdaad onheilspellend stil, maar verwacht toch over een ruime maand wel de aflossing en de rente van het afgelopen halfjaar. Gaat om aanzienlijke bedragen, herfinanciering van een bedrijfspand met een zeer lage ltv moet toch mogelijk zijn. Desnoods via GVE zelf.
Zou het niet erg vinden. Voor de 120 mnd lening moet m.i. alle rente vergoed worden.
NaRegenDeZondonderdag 4 juni 2020 @ 14:51
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 14:42 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Het is inderdaad onheilspellend stil, maar verwacht toch over een ruime maand wel de aflossing en de rente van het afgelopen halfjaar. Gaat om aanzienlijke bedragen, herfinanciering van een bedrijfspand met een zeer lage ltv moet toch mogelijk zijn. Desnoods via GVE zelf.
Complicerende factor hier is denk ik de financiering van het fotobedrijf zonder 1 ste hypotheek van dezelfde eigenaren in een latere lening bij GvE. Afijn die lening aan het foto bedrijf mag natuurlijk nooit de vertragende factor zijn voor de aflossing van en een eventuele uitwinning van de 1 ste hypotheek voor de lening van het sneeuw bedrijf. Ik heb nog wel even geduld maar binnen een paar weken moet er toch wel duidelijkheid komen.
Horsemendonderdag 4 juni 2020 @ 14:53
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 14:47 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zou het niet erg vinden. Voor de 120 mnd lening moet m.i. alle rente vergoed worden.
Klopt. In dit geval heb ik er geen probleem mee als er eerder zal worden afgelost :B
Red_arrowdonderdag 4 juni 2020 @ 15:10
Ik zit even te inventariseren welke bedrijven uit mijn portefeuille uitstel hebben gekregen bij GVE, gelukkig tot nu toe pas 7 (van de +/- 50), maar dit viel me wel wel weer op:

quote:
Geldvoorelkaar.nl bekijkt per project welk maatwerk geboden kan worden om ondernemers te ondersteunen. Ons doel is hierbij om de continuïteit van de onderneming en de terugbetaling aan de investeerders te borgen.
Alle oplossingen van mijn 7 uitgestelde projecten zijn 3 maanden uitstel van de aflossing, hoezo maatwerk >:)
djh77donderdag 4 juni 2020 @ 15:48
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 15:10 schreef Red_arrow het volgende:
Ik zit even te inventariseren welke bedrijven uit mijn portefeuille uitstel hebben gekregen bij GVE, gelukkig tot nu toe pas 7 (van de +/- 50), maar dit viel me wel wel weer op:
[..]

Alle oplossingen van mijn 7 uitgestelde projecten zijn 3 maanden uitstel van de aflossing, hoezo maatwerk >:)
Enige maatwerk wat ik heb kunnen ontdekken is dat de rente soms maandelijks en soms aan het einde van de aflossingsvrije periode betaald wordt.
Horsemendonderdag 4 juni 2020 @ 15:59
quote:
0s.gif Op woensdag 3 juni 2020 16:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Minibrew uit Utrecht na ettelijke CF campagnes wederom in de problemen https://www.faillissement(...)m_source=nieuwsflits
https://www.telegraaf.nl/(...)s-in-financiele-nood
obligatairedonderdag 4 juni 2020 @ 16:41
quote:
Nu we het toch over brouwers hebben: die uit Scheveningen (KOM) kan denk ik ook bij de afgeboekte projecten worden gezet.

SPOILER
St.Zekerheden4-6-2020 14:41Brouwerij Scheveningen BV
Project 1997
Dit project is op voorziening gezet met de mededeling van meer dan 90 dagen betalingsachterstand. De begeleiding bij dit project ten behoeve van de investeerders ligt bij Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat. Er is contact met een vertegenwoordiger namens de ondernemer, die behalve de problemen met de afzet van zijn productie in de horeca eveneens te maken vanwege de Corona crisis eveneens zijn aandacht voor zijn privé omstandigheden niet eerder heeft kunnen voorzien.
Sommige mensen moeten trouwens niet proberen lange zinnen te formuleren. Lastig als je tegen het einde niet meer weet hoe je begonnen bent _O-
Horsemendonderdag 4 juni 2020 @ 16:52
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 11:20 schreef escortmk2 het volgende:

Bij Collin Direct is Helm Garage vervroegd afgelost.

Als ik dan kijk wat ik er netto aan over heb gehouden moet ik concluderen dat het vooral een leuke hobby is, voor de centen kan ik beter een uurtje overwerken 🤔
Dit was een project met een looptijd van maar 18 manden waarbij je nu na 9 maanden de rente van ruim 14 maanden hebt opgestreken. Op zich een prima rendement dus. Of je er beter een uurtje voor kan overwerken is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van je inleg en de hoogte van je salaris :+
escortmk2donderdag 4 juni 2020 @ 19:44
quote:
14s.gif Op donderdag 4 juni 2020 16:52 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dit was een project met een looptijd van maar 18 manden waarbij je nu na 9 maanden de rente van ruim 14 maanden hebt opgestreken. Op zich een prima rendement dus. Of je er beter een uurtje voor kan overwerken is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van je inleg en de hoogte van je salaris :+
Klopt, die korte looptijd zag ik later ook pas. Tis meer dat ik in mijn excel de inleg het totale uitbetaalde bedrag van beide projecten zag. 2x500 ingelegd, zo’n 100 euro winst. Als je dan kijkt hoeveel tijd het kost om pitches te bekijken, dit forum bij te lezen, het risico dat je loopt... maar goed, ondernemers blij, ik wat winst, iedereen happy.
Horsemendonderdag 4 juni 2020 @ 20:03
quote:
0s.gif Op donderdag 4 juni 2020 19:44 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Klopt, die korte looptijd zag ik later ook pas. Tis meer dat ik in mijn excel de inleg het totale uitbetaalde bedrag van beide projecten zag. 2x500 ingelegd, zo’n 100 euro winst. Als je dan kijkt hoeveel tijd het kost om pitches te bekijken, dit forum bij te lezen, het risico dat je loopt... maar goed, ondernemers blij, ik wat winst, iedereen happy.
Mee eens hoor. Er gaat best de nodige tijd in zitten. Precies om deze redenen neem ik ook nooit projecten van 1 jaar of korter mee. Helaas kan je daarmee een vervroegde aflossing niet voorkomen. Daarom is de compensatierente bij een vervroegde aflossing ook zo van belang.
djh77vrijdag 5 juni 2020 @ 05:50
Dit project is nooit meer opengesteld
quote:
0s.gif Op maandag 25 mei 2020 09:36 schreef djh77 het volgende:
Aankoop chalet met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/jade-b-v/
Betreft een kantoor op een vakantiepark
impact9vrijdag 5 juni 2020 @ 10:30
KoM blijft maar blunderen.
Nieuwe project Ellesens zouden de investeerders een 2de hypotheek als zekerheid krijgen, nu de hypotheekakte gepasseerd is blijkt dat toch opeens een 4de hypotheek te zijn :Z
Uiteraard wordt dit niet gecommuniceerd maar moet men dit op eigen houtje uitvinden
KrekelJapievrijdag 5 juni 2020 @ 10:37
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 10:30 schreef impact9 het volgende:
KoM blijft maar blunderen.
Nieuwe project Ellesens zouden de investeerders een 2de hypotheek als zekerheid krijgen, nu de hypotheekakte gepasseerd is blijkt dat toch opeens een 4de hypotheek te zijn :Z
Uiteraard wordt dit niet gecommuniceerd maar moet men dit op eigen houtje uitvinden
Klopt de hoogte van de inschrijving en restschuld wel?
quote:
De Rabobank heeft het 1e hypotheekrecht op het vastgoed, middels een inschrijving van in totaal ¤ 645.378,-. De door de ondernemers opgegeven stand van de hypothecaire leningschuld, op basis van het financieel jaaroverzicht van de Rabobank, bedraagt per 31 december 2019 ¤ 199.400, -
impact9vrijdag 5 juni 2020 @ 10:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 10:37 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Klopt de hoogte van de inschrijving en restschuld wel?
[..]

Inschrijving wel, openstaand saldo staat niet vermeld in de akte.
Jaco078vrijdag 5 juni 2020 @ 10:47
Áls de drankspecialist open gaat straks (ik heb geen linkje gezocht) weet ik niet of ik 'm meeneem op Colin.
Die 2e hypotheek is niet geheel materieel zoals ik zie.
Inderdaad wel een geschikte vent voor de tent dunkt me.
Iemand andere kijk?
djh77vrijdag 5 juni 2020 @ 10:59
Opnieuw aflossing noordermeer
quote:
Vorig jaar heeft u geïnvesteerd in project 19884 | Noordermeer Vastgoed II. Via deze weg willen wij u laten weten dat Noordermeer Vastgoed deze lening vervroegd heeft afgelost conform de afspraken die destijds in de pitch zijn opgenomen (zijnde: “Voorwaarden voor vervroegde aflossing: (Deel)aflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per keer zijn 1x per jaar looptijd boetevrij toegestaan”).

Wij hebben deze aflossing ontvangen van de notaris en ondertussen verwerkt in uw eigen omgeving. De slotbetaling, bestaande uit termijn 73, wordt vandaag op uw rekening bijgeschreven.
obligatairevrijdag 5 juni 2020 @ 11:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 10:59 schreef djh77 het volgende:
Opnieuw aflossing noordermeer
[..]

Als die klojo's ooit nog eens langs komen voor een lening dan kunnen ze het vergeten wat mij betreft :r
impact9vrijdag 5 juni 2020 @ 11:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als die klojo's ooit nog eens langs komen voor een lening dan kunnen ze het vergeten wat mij betreft :r
Tja, ik zit er gelukkig niet in maar geef ze is ongelijk..
obligatairevrijdag 5 juni 2020 @ 11:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:05 schreef impact9 het volgende:

[..]

Tja, ik zit er gelukkig niet in maar geef ze is ongelijk..
Waarschijnlijk niet, het is vooral te wijten aan de algemene voorwaarden die boetevrij aflossen toestonden. Dus ook een :G voor GvE. Ik ben er overigens niet armer van geworden maar vind dat de voordelen op deze manier wel erg bij de lenende partij terecht komen.
Horsemenvrijdag 5 juni 2020 @ 11:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:07 schreef obligataire het volgende:

[..]

Waarschijnlijk niet, het is vooral te wijten aan de algemene voorwaarden die boetevrij aflossen toestonden. Dus ook een :G voor GvE. Ik ben er overigens niet armer van geworden maar vind dat de voordelen op deze manier wel erg bij de lenende partij terecht komen.
Precies de goede reden om projecten zonder rentecompensatie bij vervroegde aflossing nooit meer mee te nemen.
Jaco078vrijdag 5 juni 2020 @ 11:45
quote:
14s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:12 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Precies de goede reden om projecten zonder rentecompensatie bij vervroegde aflossing nooit meer mee te nemen.
Ik zit in 3 van hem en alle 3 afgelost vandaag. Rente 4.5%, knap als hij elders - rekening houdend met afsluit-en taxatiekosten- de panden goedkoper kan financieren.
impact9vrijdag 5 juni 2020 @ 11:53
quote:
1s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:45 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik zit in 3 van hem en alle 3 afgelost vandaag. Rente 4.5%, knap als hij elders - rekening houdend met afsluit-en taxatiekosten- de panden goedkoper kan financieren.
Afhankelijk van de LTV moet dat wel lukken, ter voorbeeld:

https://dynamiccredit.nl/verhuurhypotheek/rente
Jaco078vrijdag 5 juni 2020 @ 12:49
Zojuist minimale nabetaling FNC. Druppel op een plaat.

FNC is 1 van de weinigen die de looptijd níet verlengd. En dat betekent dus óf hogere toekomstige betalingen of afboekingen. Óf wel verlengen in bijzonder beheer. Afwachten.
namliamvrijdag 5 juni 2020 @ 12:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:53 schreef impact9 het volgende:

[..]

Afhankelijk van de LTV moet dat wel lukken, ter voorbeeld:

https://dynamiccredit.nl/verhuurhypotheek/rente
2,3% bij LTV < 70% en 10 jaar vast, dat is scherp
ETphonehomevrijdag 5 juni 2020 @ 13:00
quote:
1s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 12:49 schreef Jaco078 het volgende:
Zojuist minimale nabetaling FNC. Druppel op een plaat.

FNC is 1 van de weinigen die de looptijd níet verlengd. En dat betekent dus óf hogere toekomstige betalingen of afboekingen. Óf wel verlengen in bijzonder beheer. Afwachten.
Hier ook een kleine nabetaling. FnC achterstanden zijn bij mij niet dramatisch opgelopen de afgelopen maanden. Een redelijk deel van de kleine restaurantjes krijgt het nog voor elkaar om daar te betalen. Had erger verwacht.

Daarnaast beginnen de betalingen van HcN weer op gang te komen: bij mij ondertussen 5/17 die weer een betaalschema opgepakt hebben: sommigen voor 1 of 2 maanden alleen rente, en 2 die alweer gaan aflossen.
Fingers crossed.
TisIkvrijdag 5 juni 2020 @ 13:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als die klojo's ooit nog eens langs komen voor een lening dan kunnen ze het vergeten wat mij betreft :r
Wat mij betreft konden ze het al een hele tijd vergeten.
Als er een nieuwe aanvraag komt met goede voorwaarden, waaronder een op zijn minst redelijke compensatie bij vervroegd aflossen, doe ik in de toekomst misschien juist wel mee.
Horsemenvrijdag 5 juni 2020 @ 13:43
Nieuwe voorwaarden bij L&S:

quote:
Onze voorwaarden worden aangepast
Om onze dienstverlening verder te verbeteren passen wij de investeringsovereenkomst en algemene voorwaarden aan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Aanstelling back-up beheerder
Om investeerders te beschermen tegen een faillissement van Lender & Spender verlopen alle betalingen via Stichting Derdengelden Lender & Spender. Deze structuur zorgt ervoor dat er nooit geld van klanten op de bankrekening van Lender & Spender staat.

Om investeerders verder te beschermen wordt een externe back-up beheerder aangesteld. Mocht Lender & Spender failliet gaan, dan zal de back-up beheerder instappen om in samenwerking met de stichting het beheer van de portefeuille voort te zetten.

De externe back-up beheerder die is aangesteld is credit management en incassobureau BVCM.

Uitfasering afsluitkosten en introductie aanbrengkosten
Lender & Spender brengt afsluitkosten bij geldnemers in rekening ter dekking van marketingkosten voor leningen. Om geldnemers een nog transparantere lening aan te kunnen bieden, zijn we hiermee gestopt.

Omdat met de uitfasering de dekking voor marketingkosten voor geldnemers wegvalt, zullen marketingkosten voor nieuwe leningen (zonder opslag) maandelijks worden doorbelast als aanbrengkosten.

Het uitfaseren van de afsluitkosten heeft ook tot gevolg dat de debetrente op nieuwe leningen hoger wordt. De aanpassing aan de kostenstructuur heeft daarom nauwelijks invloed op het netto rendement dat je als investeerder ontvangt. Wil je weten hoe dit werkt? Klik dan hier voor meer uitleg.

Voor (bestaande) investeringen in oude leningen waar afsluitkosten in rekening zijn gebracht, blijft de oude kostenstructuur gelden.
Ik begrijp er uit dat voor nieuwe leningen de rente met een half procent omhoog gaat maar dat je bij de terugbetaling een vergelijkbaar percentage als aanbrengkosten moet betalen...

Ik kan het nog niet helemaal volgen.
djh77vrijdag 5 juni 2020 @ 13:57
Nieuwe voorwaarden Lenderspender
quote:
Om onze dienstverlening verder te verbeteren passen wij de investeringsovereenkomst en algemene voorwaarden aan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Aanstelling back-up beheerder
Om investeerders te beschermen tegen een faillissement van Lender & Spender verlopen alle betalingen via Stichting Derdengelden Lender & Spender. Deze structuur zorgt ervoor dat er nooit geld van klanten op de bankrekening van Lender & Spender staat.

Om investeerders verder te beschermen wordt een externe back-up beheerder aangesteld. Mocht Lender & Spender failliet gaan, dan zal de back-up beheerder instappen om in samenwerking met de stichting het beheer van de portefeuille voort te zetten.

De externe back-up beheerder die is aangesteld is credit management en incassobureau BVCM.

Uitfasering afsluitkosten en introductie aanbrengkosten
Lender & Spender brengt afsluitkosten bij geldnemers in rekening ter dekking van marketingkosten voor leningen. Om geldnemers een nog transparantere lening aan te kunnen bieden, zijn we hiermee gestopt.

Omdat met de uitfasering de dekking voor marketingkosten voor geldnemers wegvalt, zullen marketingkosten voor nieuwe leningen (zonder opslag) maandelijks worden doorbelast als aanbrengkosten.

Het uitfaseren van de afsluitkosten heeft ook tot gevolg dat de debetrente op nieuwe leningen hoger wordt. De aanpassing aan de kostenstructuur heeft daarom nauwelijks invloed op het netto rendement dat je als investeerder ontvangt. Wil je weten hoe dit werkt? Klik dan hier voor meer uitleg.

Voor (bestaande) investeringen in oude leningen waar afsluitkosten in rekening zijn gebracht, blijft de oude kostenstructuur gelden.
escortmk2vrijdag 5 juni 2020 @ 13:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 13:06 schreef TisIk het volgende:

[..]

Wat mij betreft konden ze het al een hele tijd vergeten.
Als er een nieuwe aanvraag komt met goede voorwaarden, waaronder een op zijn minst redelijke compensatie bij vervroegd aflossen, doe ik in de toekomst misschien juist wel mee.
Volgens mij moet je vooral “boos” zijn op het platform. De ondernemer heeft zijn zaakjes kennelijk goed voor elkaar en zit bovenop zijn cijfers, aan zo’n partij kan je dus prima je geld uitlenen. Ik had nog niet geïnvesteerd in een project van hem, maar ben nu juist geneigd deze als redelijk veilig te zien en de volgende keer te overwegen (bij een juiste rente en/of aflos-compensatie)
djh77vrijdag 5 juni 2020 @ 14:00
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 13:57 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Volgens mij moet je vooral “boos” zijn op het platform. De ondernemer heeft zijn zaakjes kennelijk goed voor elkaar en zit bovenop zijn cijfers, aan zo’n partij kan je dus prima je geld uitlenen. Ik had nog niet geïnvesteerd in een project van hem, maar ben nu juist geneigd deze als redelijk veilig te zien en de volgende keer te overwegen (bij een juiste rente en/of aflos-compensatie)
Ik verwacht niet dat we deze terugzien bij gve.
Horsemenvrijdag 5 juni 2020 @ 14:01
quote:
Staat nu open.

Meegenomen.
jsuijkervrijdag 5 juni 2020 @ 14:04
Het nieuwe SIG project staat open.

Blijf me verbazen over schijf 3 die altijd meteen vol is. Nu zelfs met 3000 overschreven
OpDieFietsvrijdag 5 juni 2020 @ 14:04
quote:
14s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 14:01 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat nu open.

Meegenomen.
Ik ook, schijf 1A.
loepzuiver2019vrijdag 5 juni 2020 @ 14:04
quote:
14s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 14:01 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat nu open.

Meegenomen.
Schijf 3 was in 55 seconden vol. Lang leve de F5 knop.
djh77vrijdag 5 juni 2020 @ 14:15
Maatschappelijk project wvjg
https://waardevoorjegeld.nl/project/stichting_de_hoop
TisIkvrijdag 5 juni 2020 @ 14:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 13:57 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Volgens mij moet je vooral “boos” zijn op het platform. De ondernemer heeft zijn zaakjes kennelijk goed voor elkaar en zit bovenop zijn cijfers, aan zo’n partij kan je dus prima je geld uitlenen. Ik had nog niet geïnvesteerd in een project van hem, maar ben nu juist geneigd deze als redelijk veilig te zien en de volgende keer te overwegen (bij een juiste rente en/of aflos-compensatie)
Mee eens.
TisIkvrijdag 5 juni 2020 @ 14:48
quote:
14s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 14:01 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat nu open.

Meegenomen.
Ik ook (schijf 1A (wat ik altijd doe bij SiG)).
dyna18vrijdag 5 juni 2020 @ 14:52
Ik zou graag Schijf 3 gedaan hebben, maar kom er niet meer tussen.
Helaas zo al de laatste 3 projecten gemist.
Crowdfunder99vrijdag 5 juni 2020 @ 14:56
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 10:30 schreef impact9 het volgende:
KoM blijft maar blunderen.
Nieuwe project Ellesens zouden de investeerders een 2de hypotheek als zekerheid krijgen, nu de hypotheekakte gepasseerd is blijkt dat toch opeens een 4de hypotheek te zijn :Z
Uiteraard wordt dit niet gecommuniceerd maar moet men dit op eigen houtje uitvinden
En wat zegt KOM hierover ?
obligatairevrijdag 5 juni 2020 @ 15:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 14:52 schreef dyna18 het volgende:
Ik zou graag Schijf 3 gedaan hebben, maar kom er niet meer tussen.
Helaas zo al de laatste 3 projecten gemist.
Ik heb naast schijf 1a ook een stukje schijf 2 meegepakt. Dat scheelt maar 0.75% met schijf 3 maar geeft wel de rust dat er wat lucht uit de waarde mag lopen zonder brokken voor ome obli.

Overigens snap ik wel dat mensen consequent voor de hoogste schijf kiezen. Met het renteverschil kun je een aardig stroppenpotje opbouwen voor het geval dat.
Echter, werkt dat niet als de hele huizenmarkt stevig zou corrigeren. .....daarom laat ik die altijd lopen.
obligatairevrijdag 5 juni 2020 @ 15:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 13:57 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Volgens mij moet je vooral “boos” zijn op het platform. De ondernemer heeft zijn zaakjes kennelijk goed voor elkaar en zit bovenop zijn cijfers, aan zo’n partij kan je dus prima je geld uitlenen. Ik had nog niet geïnvesteerd in een project van hem, maar ben nu juist geneigd deze als redelijk veilig te zien en de volgende keer te overwegen (bij een juiste rente en/of aflos-compensatie)
Niet alleen op het platform, als derde partijen met rentes van 2,3% de markt verzieken dan doen we niet meer mee, of we mogen de meer risicovolle projecten oppikken die zij niet lusten.
petercvrijdag 5 juni 2020 @ 15:40
Ook hier Noordermannetjes + een APOCliesje terug vandaag plus nog een handvol nabetalingen van GVE / HCN en FNC. Herman B van SIG meegenomen in 1B.

Baal ook wel van de vervroegde afloss, dit soort projecten mag wel doorlopen, nu de uitdaging voor de herinvest. CrowdRealEstate Osdorp (Berlage CVtje) kan nog. Iets voor het weekend to do.
Jaco078vrijdag 5 juni 2020 @ 15:53
quote:
12s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 15:40 schreef peterc het volgende:
Ook hier Noordermannetjes + een APOCliesje terug vandaag plus nog een handvol nabetalingen van GVE / HCN en FNC. Herman B van SIG meegenomen in 1B.

Baal ook wel van de vervroegde afloss, dit soort projecten mag wel doorlopen, nu de uitdaging voor de herinvest. CrowdRealEstate Osdorp (Berlage CVtje) kan nog. Iets voor het weekend to do.
Kreeg gisteren een mail van CRE om Berlage af te ronden. Óf doelde je daar al op.
Soulfreakvrijdag 5 juni 2020 @ 16:01
Vandaag bericht van vervroegde aflossing bij Collin, bedrag was overigens woensdag al bijgeschreven.

SPOILER
Via deze weg willen wij u informeren over de algehele vervroegde aflossing van de lopende lening van Fred. Utrecht, met leningnummer 34163. Dit betekent dat u naast de reguliere rente ook nog zes extra rentetermijnen ontvangt naast de volledige aflossing van uw openstaande bedrag conform de overeengekomen voorwaarden.
ETphonehomevrijdag 5 juni 2020 @ 16:50
Er schuift van alles op het moment bij de diverse platforms qua voorwaarden: GvE onlangs aangepaste voorwaarden vastgoedlening, lender-spender en Estateguru met wat aanpassingen.

Ook Trine, weinig besproken hier in de CF en P2P draadjes, heeft wel een aardige aanpassing wat mij betreft:
Tot voor kort was er een rente staffel gebaseerd op investeringsbedrag in de betreffende lening. Dit is nu vervangen door een rente staffel gebaseerd op uitstaand portfolio op het moment van investeren in een bepaald project.
Daarnaast blijft de "bonus" voor automatisch investeren ook van toepassing. Met deze 2 gestapeld kom ik nu ruim boven de 10%.

Punt van zorg blijft wel het aantal probleemgevallen in de portefeuille, heb het idee dat het platform er wel kort genoeg bovenop zit, maar als een leningnemer echt omvalt denk ik dat het gewoon afboeken is zonder enige recovery.
Dit jaar zal voor mij het jaar van de waarheid worden bij Trine.
petercvrijdag 5 juni 2020 @ 17:00
quote:
1s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 15:53 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Kreeg gisteren een mail van CRE om Berlage af te ronden. Óf doelde je daar al op.
exactly , u is correct *O*
samloodvrijdag 5 juni 2020 @ 17:16
Bij gve wordt als zekerheid steeds vaker een overlijdensrisicoverzekerig afgesloten
Ik vraag me af of gve checkt of hiervoor periodiek premie aan wordt betaald door de geldnemer.
Dit zelfde vraag ik me af bij hypotheekrecht en opstalverzekering.anders zijn deze zekerheden niet zoveel waard. iemand hier een mening over???
Buurman_vrijdag 5 juni 2020 @ 17:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 11:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als die klojo's ooit nog eens langs komen voor een lening dan kunnen ze het vergeten wat mij betreft :r
Mee eens
Horsemenvrijdag 5 juni 2020 @ 17:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 17:16 schreef samlood het volgende:
Bij gve wordt als zekerheid steeds vaker een overlijdensrisicoverzekerig afgesloten
Ik vraag me af of gve checkt of hiervoor periodiek premie aan wordt betaald door de geldnemer.
Dit zelfde vraag ik me af bij hypotheekrecht en opstalverzekering.anders zijn deze zekerheden niet zoveel waard. iemand hier een mening over???
De platformen controleren over het algemeen niet of premies van verzekeringen voldaan zijn door de geldnemers.

[ Bericht 2% gewijzigd door Horsemen op 05-06-2020 18:06:51 ]
Jaco078vrijdag 5 juni 2020 @ 17:50
.

[ Bericht 99% gewijzigd door Jaco078 op 05-06-2020 17:51:45 ]
Jaco078vrijdag 5 juni 2020 @ 17:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 17:16 schreef samlood het volgende:
Bij gve wordt als zekerheid steeds vaker een overlijdensrisicoverzekerig afgesloten
Ik vraag me af of gve checkt of hiervoor periodiek premie aan wordt betaald door de geldnemer.
Dit zelfde vraag ik me af bij hypotheekrecht en opstalverzekering.anders zijn deze zekerheden niet zoveel waard. iemand hier een mening over???
quote:
12s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 15:40 [b]Op vrijdag 5 juni 2020 17:16 schreef samlood het volgende:
Bij gve wordt als zekerheid steeds vaker een overlijdensrisicoverzekerig afgesloten
Ik vraag me af of gve checkt of hiervoor periodiek premie aan wordt betaald door de geldnemer.
Dit zelfde vraag ik me af bij hypotheekrecht en opstalverzekering.anders zijn deze zekerheden niet zoveel waard. iemand hier een mening over???
Een maandje terug heb ik voor alle platformen de hypotheken gecheckt. En die waren allen gevestigd.
dyna18vrijdag 5 juni 2020 @ 18:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 15:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik heb naast schijf 1a ook een stukje schijf 2 meegepakt. Dat scheelt maar 0.75% met schijf 3 maar geeft wel de rust dat er wat lucht uit de waarde mag lopen zonder brokken voor ome obli.

Overigens snap ik wel dat mensen consequent voor de hoogste schijf kiezen. Met het renteverschil kun je een aardig stroppenpotje opbouwen voor het geval dat.
Echter, werkt dat niet als de hele huizenmarkt stevig zou corrigeren. .....daarom laat ik die altijd lopen.
Ik zie het risico als acceptabel. Alleen als EN de huizenprijzen dalen EN de leningnemer stopt met betalen ontstaan er problemen. Zolang de rente netjes betaald blijft is er ook in een dalende markt weinig aan de hand. De vraag naar huurwoningen is niet opeens weg, ook niet bij een stevige correctie van de markt. Zeker als de leningnemers mensen zijn met meerdere panden is er een spreiding van het risico en zal er een stabiele stroom van inkomen zijn. Hierdoor kunnen de rente's betaald blijven.

Risico is natuurlijk groter als het een bedrijfspand betreft of de leningnemer de lening zakelijk onderbrengt in zijn onderneming.

Voor nu zie je bij SiG dat iedereen ook netjes zijn rente blijft betalen, waardoor ik ook het risico van een S3 acceptabel vind. Mocht het misgaan met 1 project dan is er nog niets aan de hand. Ik spreid mijn inleg over tientallen projecten en kan het geld missen.
Ik snap waarom mensen voor S1 gaan. Die biedt de meeste zekerheid. Dan kan voor sommige ook belangrijk zijn.

Mijn grootste probleem nu is dat het geld renteloos in de wallet staat en het me niet goed lukt om het te herinvesteren. Dat is ook gemist rendement.
Horsemenvrijdag 5 juni 2020 @ 18:38
Nieuwe GvE OAMKB lening
Leendoel: Opstart onderneming
Doelbedrag: ¤ 35.000
Rente: 7,0 %
Looptijd: 60 maanden
Leenvorm: annuïtaire lening

8 juni live om 10.00 uur

https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=22166
Horsemenvrijdag 5 juni 2020 @ 18:39
Nieuwe Collin Direct voor verbouwing pand

https://www.collincrowdfund.nl/sam-care/
Jaco078vrijdag 5 juni 2020 @ 19:30
quote:
14s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 18:39 schreef Horsemen het volgende:
Nieuwe Collin Direct voor verbouwing pand

https://www.collincrowdfund.nl/sam-care/
+eigenlijk is het een B'tje bij FNC
+Rente
+current ratio
+vindbaar op internet met site
- geen zekerheden
- Andere naam op Linkedin (
SPOILER
djh77vrijdag 5 juni 2020 @ 19:39
Slijter met 2e hypotheek op cc
https://www.capitalcircle.nl/investeren/453-chateau-sluijter
plesnervrijdag 5 juni 2020 @ 21:36
quote:
14s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 18:38 schreef Horsemen het volgende:
Nieuwe GvE OAMKB lening
Leendoel: Opstart onderneming
Doelbedrag: ¤ 35.000
Rente: 7,0 %
Looptijd: 60 maanden
Leenvorm: annuïtaire lening

8 juni live om 10.00 uur

https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=22166
Blijf deze OAMKB leningen toch apart vinden, 30 jaar ervaring in een management positie en geen 35k hebben?
obligatairevrijdag 5 juni 2020 @ 21:52
quote:
12s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 15:40 schreef peterc het volgende:
Ook hier Noordermannetjes + een APOCliesje terug vandaag plus nog een handvol nabetalingen van GVE / HCN en FNC. Herman B van SIG meegenomen in 1B.

Baal ook wel van de vervroegde afloss, dit soort projecten mag wel doorlopen, nu de uitdaging voor de herinvest. CrowdRealEstate Osdorp (Berlage CVtje) kan nog. Iets voor het weekend to do.
Mede door al die vervroegde aflossingen is het (gerealiseerde) rendement het hele jaar al super, kan niet anders zeggen.

Het is echter stilte voor de storm, er gaan flinke klappen vallen, maar wanneer en hoeveel, hopelijk valt het toch nog mee. Ik heb de indruk dat er bij diverse platformen (KOM uitgezonderd) hard gewerkt wordt om tot nieuwe afspraken en betalingsregelingen te komen. Het wordt weer wat overzichtelijk is mijn eigen indruk.
obligatairevrijdag 5 juni 2020 @ 21:56
quote:
1s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 21:36 schreef plesner het volgende:

[..]

Blijf deze OAMKB leningen toch apart vinden, 30 jaar ervaring in een management positie en geen 35k hebben?
Hij heeft vast nóg meer ervaring in geld verbrassen o|O
petercvrijdag 5 juni 2020 @ 23:19
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 21:56 schreef obligataire het volgende:

[..]

Hij heeft vast nóg meer ervaring in geld verbrassen o|O
Ik blijf dat net zo als jullie altijd wonderlijk vinden de OAMKBers, plenty of years ervaring in management functies but no 15k > 35k in de kluis hebben liggen.
Indien mogelijk durf ik hem wel bescheiden mee te nemen.
Zijn vlgs mij nog geen OAMKBers omgevallen, toch?
tnhbvrijdag 5 juni 2020 @ 23:41
quote:
12s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 23:19 schreef peterc het volgende:
Zijn vlgs mij nog geen OAMKBers omgevallen, toch?
Helaas wel, na 10 termijnen ging het (maart 2019) fout, recovery tot op heden 0.00 !
ETphonehomezaterdag 6 juni 2020 @ 01:16
quote:
1s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 21:36 schreef plesner het volgende:

[..]

Blijf deze OAMKB leningen toch apart vinden, 30 jaar ervaring in een management positie en geen 35k hebben?
Ik nam ze mee toen er voor deze leningen nog 8% geboden werd. Leningen zonder harde zekerheden neem ik niet mee onder de 8%.
Daarnaast past het F5-en op openingstijd mij niet zo goed.
obligatairezaterdag 6 juni 2020 @ 10:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 23:41 schreef tnhb het volgende:

[..]

Helaas wel, na 10 termijnen ging het (maart 2019) fout, recovery tot op heden 0.00 !
Het zijn er te weinig om er enige betrouwbare statistiek op los te kunnen laten? Stel je hebt er 6 die netjes betalen en de 7e gaat zoals je beschrijft, dan heb je uiteindelijk met je 7 projecten niets verdiend, alleen maar een hoop werk gehad.

Ik heb er trouwens 6 waaronder de franchise bv, één is daarvan afgelost en de andere 5 betalen netjes ondanks de corona. Dat geeft toch wel vertrouwen dat ze vanuit OAMKB de juiste mensen uitzoeken. Ze zitten daar ook niet op sukkels en avonturiers te wachten, gezien de energie en begeleiding die zij er in steken.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 06-06-2020 10:36:59 ]
obligatairezaterdag 6 juni 2020 @ 11:02
quote:
1s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 10:47 schreef Jaco078 het volgende:
Áls de drankspecialist open gaat straks (ik heb geen linkje gezocht) weet ik niet of ik 'm meeneem op Colin.
Die 2e hypotheek is niet geheel materieel zoals ik zie.
Inderdaad wel een geschikte vent voor de tent dunkt me.
Iemand andere kijk?
Hij is nog niet open gegaan.

Inmiddels haak ik af. Hij woont in een appartementencomplex achter een tankstation, vlakbij het spoor. Ik vond de taxatiewaarde sowieso al wat aan de hoge kant maar ik lees op internet weinig positieve bewoordingen over het complex (guur, verloederd decorstuk uit Miami-vice).
crowd-fundizaterdag 6 juni 2020 @ 11:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 juni 2020 23:41 schreef tnhb het volgende:

[..]

Helaas wel, na 10 termijnen ging het (maart 2019) fout, recovery tot op heden 0.00 !
En nog één. Vanwege ziekte in augustus 2017 gestopt met betalen. 30 van de 60 termijnen voldaan. Vanwege allerlei omstandigheden is uiteindelijk iets minder dan de helft van de openstaande schuld betaald (februari 2019). Dossier is daarmee gesloten.
djh77zaterdag 6 juni 2020 @ 12:20
5* snackbar op hcn
https://horecacrowdfundin(...)ia-den-haag-2g94d291
drollenvangerzaterdag 6 juni 2020 @ 13:57
Het zit ook weer lekker vol op de terrassen. Doe zelf ook goed mee aan het steunen van de horeca!
Horsemenzaterdag 6 juni 2020 @ 14:03
quote:
Lijkt mij geen verkeerd project.

Mijn automatisch investeren staat niet meer aan dus vermoedelijk kan ik hem niet meenemen. Toch laat ik het automatisch investeren voorlopig nog even uit staan.
tnhbzaterdag 6 juni 2020 @ 16:35
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 juni 2020 10:20 schreef obligataire het volgende:
Het zijn er te weinig om er enige betrouwbare statistiek op los te kunnen laten?
Betrouwbare statistieken gaat wat ver, wanneer zijn statistieken betrouwbaar ;-) Maar er gaat ook daar wel eens iets mis, net als overal.

quote:
Ze zitten daar ook niet op sukkels en avonturiers te wachten
Waar ik steeds weer vreemd van opkijk is het feit dat ze 30k a 40k nodig hebben om te starten, meestal een flinke historie hebben wat betreft werkzaamheden/functies waar ze ook niet voor gratis hebben gewerkt en dan blijkbaar toch geen enkele cent achter de hand hebben. Dat gedrag kan in het geval van een tegenslag (en elke ondernemer heeft dat wel eens!) natuurlijk snel verkeerd uitpakken, want als ze in het verleden geen cent spaarden zal dat nu niet veel anders zijn, ik zie dat in dit soort gevallen wel als een extra risico als er ergens een tegenslag is en de inkomsten even onder druk komen te staan.
gaanmetdiebanaanzaterdag 6 juni 2020 @ 16:52
Ik denk dat ze het ook gebruiken om ervaring op te doen hoe het proces werkt. Veel OMKB-ers adviseren ook bij crowdfunding. https://bit.ly/30gFwtt
djh77zaterdag 6 juni 2020 @ 17:55
quote:
14s.gif Op zaterdag 6 juni 2020 16:52 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Ik denk dat ze het ook gebruiken om ervaring op te doen hoe het proces werkt. Veel OMKB-ers adviseren ook bij crowdfunding. https://bit.ly/30gFwtt
Dat klopt, maar dan verwacht je nog steeds dat de HA materieel is
gaanmetdiebanaanzaterdag 6 juni 2020 @ 19:18
Da's waar.
Horsemenzaterdag 6 juni 2020 @ 19:45
Crowdfunding voor kringloopwinkel van Foenix in Apeldoorn loopt boven verwachting (WvjG project)

SPOILER
Foenix Kringloop & Reïntegratie heeft binnen twee weken 214.750 euro binnengehaald met haar crowdfundingsactie, waarvan het streefbedrag 700.000 euro is. Directeur Arjin Jans spreekt van een vliegende start. ,,Dat we nu al op 31 procent zitten hadden we niet verwacht.’’

Foenix wil het gebouw van de kringloopwinkel aan de Molenmakershoek belenen, om met het geld enerzijds de lopende hypotheek af te lossen en anders geld te hebben om verder te ondernemen. Er is onder meer cash nodig om te investeren in een meubelmakerij, zegt Jans.

,,Los van het toegezegde geld hebben wij ook heel veel positieve reacties ontvangen’’, vertelt Jans. ,,Mensen vinden het mooi dat wij als sociaal bedrijf zelf actief zijn om gelden voor investeringen te verwerven, door gebruik te maken van de overwaarde van ons pand. Er hebben zich ook een paar mensen gemeld met de vraag of ze ook ‘gewoon’ een schenking mochten overmaken om ons te ondersteunen. Hartverwarmend.’’

Het pand wordt in een nieuwe bv, Foenix Vastgoed, ondergebracht. Foenix gaat vervolgens een huurcontract voor vijf jaar aan. Investeerders houden een jaarlijkse rente van 3 procent over, aldus Jans.
Bron: https://www.destentor.nl/(...)erwachting~a43b5e80/
djh77zaterdag 6 juni 2020 @ 20:05
quote:
1s.gif Op zaterdag 6 juni 2020 19:45 schreef Horsemen het volgende:
Crowdfunding voor kringloopwinkel van Foenix in Apeldoorn loopt boven verwachting (WvjG project)

SPOILER
Foenix Kringloop & Reïntegratie heeft binnen twee weken 214.750 euro binnengehaald met haar crowdfundingsactie, waarvan het streefbedrag 700.000 euro is. Directeur Arjin Jans spreekt van een vliegende start. ,,Dat we nu al op 31 procent zitten hadden we niet verwacht.’’

Foenix wil het gebouw van de kringloopwinkel aan de Molenmakershoek belenen, om met het geld enerzijds de lopende hypotheek af te lossen en anders geld te hebben om verder te ondernemen. Er is onder meer cash nodig om te investeren in een meubelmakerij, zegt Jans.

,,Los van het toegezegde geld hebben wij ook heel veel positieve reacties ontvangen’’, vertelt Jans. ,,Mensen vinden het mooi dat wij als sociaal bedrijf zelf actief zijn om gelden voor investeringen te verwerven, door gebruik te maken van de overwaarde van ons pand. Er hebben zich ook een paar mensen gemeld met de vraag of ze ook ‘gewoon’ een schenking mochten overmaken om ons te ondersteunen. Hartverwarmend.’’

Het pand wordt in een nieuwe bv, Foenix Vastgoed, ondergebracht. Foenix gaat vervolgens een huurcontract voor vijf jaar aan. Investeerders houden een jaarlijkse rente van 3 procent over, aldus Jans.
Bron: https://www.destentor.nl/(...)erwachting~a43b5e80/
Vraag we wel af waar de resterende 69% vandaan moet komen
Tjalalazondag 7 juni 2020 @ 08:56
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 juni 2020 20:05 schreef djh77 het volgende:

[..]

Vraag we wel af waar de resterende 69% vandaan moet komen
Van de volgende 1000 investeerders?

SPOILER
Ze zijn in ieder geval wel goed bezig om overal in het nieuws te komen.
djh77zondag 7 juni 2020 @ 12:16
5* Griek op hcn
https://horecacrowdfundin(...)k-rotterdam-7g9nrylm
denniskr118zondag 7 juni 2020 @ 17:09
hoi Allemaal,

buiten Mintos, waar ik een aantal investeringen heb lopen, redelijk onbekend met de hier aangedragen CF platforms. Inmiddels een account aangemaakt op GVE,SIG en Collincrowdfund. Die laatste schijnt ook een app te hebben? als ik deze opzoek in de playstore geeft hij aan dat de app niet beschikbaar is in NL. klopt dit, of ligt dit aan mij?

Leuke hobby dit.
escortmk2zondag 7 juni 2020 @ 17:17
Voor Apple is ie sowieso beschikbaar en werkt ie gewoon in NL, “Collin Crowdfund N.V.” heet ie.
TisIkzondag 7 juni 2020 @ 17:18
quote:
0s.gif Op zondag 7 juni 2020 17:17 schreef escortmk2 het volgende:
Voor Apple is ie sowieso beschikbaar en werkt ie gewoon in NL, “Collin Crowdfund N.V.” heet ie.
Voor Android is hij ook beschikbaar en hij werkt gewoon bij mij (in NL).
petercmaandag 8 juni 2020 @ 08:39
https://drive.google.com/(...)bvx94PomWB5yZwX/view

Ton Peters OAMKB Personeel & Administratie / De Limburger 18mei20 GVE 20481

DE NW OAMKBer staat open, komt wel vol, nu op 0,3k vol

[ Bericht 5% gewijzigd door peterc op 08-06-2020 10:03:47 ]
obligatairemaandag 8 juni 2020 @ 10:08
quote:
12s.gif Op maandag 8 juni 2020 08:39 schreef peterc het volgende:
https://drive.google.com/(...)bvx94PomWB5yZwX/view

Ton Peters OAMKB Personeel & Administratie / De Limburger 18mei20 GVE 20481

DE NW OAMKBer staat open, komt wel vol, nu op 0,3k vol
Pfff, net op tijd, de projecten op GvE gaan nu stipt op tijd open, er was een tijd dat je effectief pas om 5 minuten na het hele uur kon investeren....
escortmk2maandag 8 juni 2020 @ 10:18
Heeft iemand toevallig een linkje van de snackbar die straks bij HCN open gaat?
Misschien iemand die 'm via auto-invest meeneemt en daarvan al een mailtje heeft gehad?
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 11:28
quote:
12s.gif Op maandag 8 juni 2020 10:18 schreef escortmk2 het volgende:
Heeft iemand toevallig een linkje van de snackbar die straks bij HCN open gaat?
Misschien iemand die 'm via auto-invest meeneemt en daarvan al een mailtje heeft gehad?
Ik wil deze ook wel meenemen. Dus inderdaad link welkom.
W1241302maandag 8 juni 2020 @ 11:30
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 11:28 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik wil deze ook wel meenemen. Dus inderdaad link welkom.
Idem.
djh77maandag 8 juni 2020 @ 11:43
Keukens op ccf
https://www.collincrowdfu(...)nde-keukens-058-b-v/
Jaco078maandag 8 juni 2020 @ 11:50
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 11:30 schreef W1241302 het volgende:

[..]

Idem.
Ik ook wel.
42% van mn HCN projecten is uit de status On Hold en weer gaan betalen.
Horsemenmaandag 8 juni 2020 @ 12:01
quote:
12s.gif Op maandag 8 juni 2020 10:18 schreef escortmk2 het volgende:
Heeft iemand toevallig een linkje van de snackbar die straks bij HCN open gaat?
Misschien iemand die 'm via auto-invest meeneemt en daarvan al een mailtje heeft gehad?
Meegenomen.
Tijdens het investeren was hij voor 78% vol (89.750 euro).
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 12:01
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 11:28 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik wil deze ook wel meenemen. Dus inderdaad link welkom.
Staat nu open maar is tijdens het typen volgestort. Was zelf nog wel op tijd.
escortmk2maandag 8 juni 2020 @ 12:01
er ging hier zelfs een alarm af toen de snackbar van HCN live ging.
zo'n 73000 via auto-invest gegaan, de rest binnen 2 minuten handmatig erbij.
W1241302maandag 8 juni 2020 @ 12:03
Het is me gelukt om de snackbar mee te nemen, om 12.00 was er ruimte genoeg. Veel investeerders hebben vermoedelijk, net als ik, de auto-invest uitgezet. Probeer morgen ook de Griek mee te nemen.
Jaco078maandag 8 juni 2020 @ 12:04
Aflossing Azielaan op SIG mét 6 maanden boeterente én 2 procent hoofdsom.
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 12:05
SIG:

Beste investeerder in dit project,

De lening aanvrager van het project Azielaan 306 te Utrecht heeft de lening vervroegd afgelost op 2 juni 2020.
De gelden van de notaris zijn door SamenInGeld ontvangen en uitbetaald, inclusief de rente tot en met 2 juni en 1 extra rentedag tussen aflossingsdatum en uitbetaaldatum.
Daarnaast ontvang je ook de boeterente die voor deze overeenkomst geldt; namelijk 2% over het openstaande saldo + 6 maanden rente.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.
Horsemenmaandag 8 juni 2020 @ 12:06
quote:
1s.gif Op maandag 8 juni 2020 12:04 schreef Jaco078 het volgende:
Aflossing Azielaan op SIG mét 6 maanden boeterente én 2 procent hoofdsom.
Tja, wederom...

Verder zeg ik er niets meer over ;)
fok321maandag 8 juni 2020 @ 12:08
https://www.funda.nl/koop(...)637490-azielaan-306/
Verkoopgeschiedenis
Aangeboden sinds 5 februari 2020
Verkoopdatum 22 april 2020
djh77maandag 8 juni 2020 @ 12:16
Eigen woning van Moniekje staat ook te koop:
https://www.funda.nl/koop/herveld/huis-41830619-hoofdstraat-172/

Er komt wellicht nog een vervroegde aflossing aan
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 12:22
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 12:16 schreef djh77 het volgende:
Eigen woning van Moniekje staat ook te koop:
https://www.funda.nl/koop/herveld/huis-41830619-hoofdstraat-172/

Er komt wellicht nog een vervroegde aflossing aan
Had ze er niet rond de 650K voor betaald?
KrekelJapiemaandag 8 juni 2020 @ 12:24
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 12:22 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Had ze er niet rond de 650K voor betaald?
Moet wel goedkomen met terugbetaling lijkt me
735.000 voor betaald en een hypotheek bij samen in geld van 340.000
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 12:31
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 12:24 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Moet wel goedkomen met terugbetaling lijkt me
735.000 voor betaald en een hypotheek bij samen in geld van 340.000
Vraagprijs 950K dus als ze 850K vangt heeft ze een leuke winst naast de winst die op de azielaan wordt gemaakt wordt hier lekker belastingvrij gecashed. Doet ze slim voor dat corona eventueel prijzen omlaag jaagt.

[ Bericht 10% gewijzigd door NaRegenDeZon op 08-06-2020 12:36:47 ]
ETphonehomemaandag 8 juni 2020 @ 12:57
quote:
1s.gif Op maandag 8 juni 2020 11:50 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik ook wel.
42% van mn HCN projecten is uit de status On Hold en weer gaan betalen.
Er gaan er inderdaad flink wat terug naar een aflosschema.
Daarnaast net de mail gekregen dat
SPOILER
Rock on - Amsterdam
per 1-3 verkocht is. Uit de verkoop worden 11 termijnen voldaan. Project betaalde alleen rente sinds Oktober 2019. Was een project uit Oktober 2018. Dus er zullen zo'n 10 termijnen regulier voldaan zijn.
Project was 48 maanden.
Blijkbaar verder op het moment niet veel te halen, er wordt slechts over mogelijk toekomstig loonbeslag gesproken.
Horsemenmaandag 8 juni 2020 @ 13:09
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 12:31 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Vraagprijs 950K dus als ze 850K vangt heeft ze een leuke winst naast de winst die op de azielaan wordt gemaakt wordt hier lekker belastingvrij gecashed. Doet ze slim voor dat corona eventueel prijzen omlaag jaagt.
"Bescheiden daling van de huizenprijzen"

https://www.telegraaf.nl/(...)uk-door-coronacrisis
escortmk2maandag 8 juni 2020 @ 13:35
quote:
1s.gif Op maandag 8 juni 2020 11:50 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik ook wel.
42% van mn HCN projecten is uit de status On Hold en weer gaan betalen.
Heb jij dit percentage zelf berekend of uit je HCN dashboard?

Volgens mijn dashboard staan o.a. een broodjeszaak en ijssalon op "on hold", maar volgens mijn bankrekening en excel lopen ze gewoon volgens schema. Aan de andere kant is er een hotel dat 1 termijn gemist heeft maar waarover niets gecommuniceerd is en ik alleen een bijgewerkt aflosschema zie.

Al met al ben ik trouwens tevreden met de manier waarop HCN dit aanpakt. Ik heb zo'n 60 lopende projecten, afhankelijk van het soort bedrijf wordt er gekeken wat er mogelijk is qua aflossing. Dat betekent meestal een combinatie van 1-2-3 maanden uitgestelde rente, 1-2 maanden alleen rente, waarna het project vervolgens gewoon door zou moeten lopen met enkele maanden verlenging. Ik krijg niet het idee dat HCN zich met een kluitje het riet in laat sturen ("gezien de kenmerken van de onderneming moet je gewoon betalen" en "slecht betaalgedrag en communicatie, daarom vervolgstappen")
CFinvestor22maandag 8 juni 2020 @ 13:51
Zijn er investeerders die de aangepaste algemene voorwaarde van Lender & Spender doorgelezen hebben? Ik ga daar nu aan beginnen, maar wellicht dat er hier al wat zaken getipt kunnen worden die duidelijk veranderd zijn. Dan wel positief als negatief.
Horsemenmaandag 8 juni 2020 @ 13:55
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 13:51 schreef CFinvestor22 het volgende:
Zijn er investeerders die de aangepaste algemene voorwaarde van Lender & Spender doorgelezen hebben? Ik ga daar nu aan beginnen, maar wellicht dat er hier al wat zaken getipt kunnen worden die duidelijk veranderd zijn. Dan wel positief als negatief.
Nee, nog niet aan begonnen maar ik hoor graag jou beoordeling.
Jaco078maandag 8 juni 2020 @ 14:02
quote:
12s.gif Op maandag 8 juni 2020 13:35 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Heb jij dit percentage zelf berekend of uit je HCN dashboard?

Volgens mijn dashboard staan o.a. een broodjeszaak en ijssalon op "on hold", maar volgens mijn bankrekening en excel lopen ze gewoon volgens schema. Aan de andere kant is er een hotel dat 1 termijn gemist heeft maar waarover niets gecommuniceerd is en ik alleen een bijgewerkt aflosschema zie.

Al met al ben ik trouwens tevreden met de manier waarop HCN dit aanpakt. Ik heb zo'n 60 lopende projecten, afhankelijk van het soort bedrijf wordt er gekeken wat er mogelijk is qua aflossing. Dat betekent meestal een combinatie van 1-2-3 maanden uitgestelde rente, 1-2 maanden alleen rente, waarna het project vervolgens gewoon door zou moeten lopen met enkele maanden verlenging. Ik krijg niet het idee dat HCN zich met een kluitje het riet in laat sturen ("gezien de kenmerken van de onderneming moet je gewoon betalen" en "slecht betaalgedrag en communicatie, daarom vervolgstappen")
Nee die 42% Was niet agv een inhoudelijke analyse maar puur even lopend gedeeld door totaal.
obligatairemaandag 8 juni 2020 @ 14:06
Chateau Sluijter op CC staat nu open.
Horsemenmaandag 8 juni 2020 @ 14:20
quote:
Via de KviK club zijn in het verleden ook 1 of meerdere leningen verstrekt via KoM. De lening via KoM (vestiging Hoofddorp) is tot op heden netjes en op tijd voldaan. Deze lening (andere debiteur) loopt t/m december van dit jaar en had ook een rente van 7%. Ik twijfel nog een beetje of ik deze ook mee ga nemen. In de huidige tijd had, met deze zekerheden, de rente m.i. wel een puntje hoger gemogen.

Wel slim dat ze van KoM overgestapt zijn naar Collin.
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 14:37
quote:
14s.gif Op maandag 8 juni 2020 14:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Via de KviK club zijn in het verleden ook 1 of meerdere leningen verstrekt via KoM. De lening via KoM (vestiging Hoofddorp) is tot op heden netjes en op tijd voldaan. Deze lening (andere debiteur) loopt t/m december van dit jaar en had ook een rente van 7%. Ik twijfel nog een beetje of ik deze ook mee ga nemen. In de huidige tijd had, met deze zekerheden, de rente m.i. wel een puntje hoger gemogen.

Wel slim dat ze van KoM overgestapt zijn naar Collin.
Wat me opvalt dat de keukenboer bij KOM met 90K in hoofddorp kon starten en dat deze mensen op een locatie in Leeuwarden die vermoedelijk minder vaste lasten heeft 220K nodig hebben om de boel van de grond te krijgen.

Iedereen die nu nog met KOM zaken doet heeft zijn huiswerk niet goed gedaan. Dus inderdaad een zeer begrijpelijke overstap! Ik vind de rente ook wat mager in deze onzekere tijd.

Denk niet dat ik me hier aan waag.

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 08-06-2020 15:01:18 ]
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 14:44
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 14:06 schreef obligataire het volgende:
Chateau Sluijter op CC staat nu open.
Bestaande toko die door werknemer over genomen wordt. Dus ik ga er van uit dat mevrouw weet wat ze koopt en de rekensommetjes realistisch heeft gemaakt. Als buitenstaander zou ik zeggen dat de goodwill wat hoog is voor een winkel in deze onzekere tijden. Afijn meegenomen heb tot nu toe wel vertrouwen in de selectie methoden van dit platform in combinatie met mijn eigen criteria. Tot nu toe 0 defaults bij alle projecten welke door mij meegenomen zijn bij dit platform.

[ Bericht 4% gewijzigd door NaRegenDeZon op 08-06-2020 14:50:16 ]
djh77maandag 8 juni 2020 @ 15:00
quote:
14s.gif Op maandag 8 juni 2020 14:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Via de KviK club zijn in het verleden ook 1 of meerdere leningen verstrekt via KoM. De lening via KoM (vestiging Hoofddorp) is tot op heden netjes en op tijd voldaan. Deze lening (andere debiteur) loopt t/m december van dit jaar en had ook een rente van 7%. Ik twijfel nog een beetje of ik deze ook mee ga nemen. In de huidige tijd had, met deze zekerheden, de rente m.i. wel een puntje hoger gemogen.

Wel slim dat ze van KoM overgestapt zijn naar Collin.
Niet de eerste via ccf
quote:
Via Collin Crowdfund zijn eerder de vestigingen in Woerden, Almere en Heerhugowaard gefinancierd. Deze vestigingen behoren tot de top vijf van de Kvik-vestigingen in Nederland. Deze leningen lopen naar tevredenheid.
escortmk2maandag 8 juni 2020 @ 15:09
Van Collin eerder:

Kvik Woerden - november 2017 - 230.000 - 60 mnd

Kvik Almere - juli 2018- 275.000 - 54 mnd

Kvik Heerhugowaard - sept 2018- 270.000 - 55 mnd
obligatairemaandag 8 juni 2020 @ 15:22
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 14:44 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Bestaande toko die door werknemer over genomen wordt. Dus ik ga er van uit dat mevrouw weet wat ze koopt en de rekensommetjes realistisch heeft gemaakt. Als buitenstaander zou ik zeggen dat de goodwill wat hoog is voor een winkel in deze onzekere tijden. Afijn meegenomen heb tot nu toe wel vertrouwen in de selectie methoden van dit platform in combinatie met mijn eigen criteria. Tot nu toe 0 defaults bij alle projecten welke door mij meegenomen zijn bij dit platform.
Idem geredeneerd :)

Ik zag trouwens net dat FNC nog wat geld heeft weten op de halen bij Hoek Stucad*ors , niet echt meer verwacht, daardoor nog maar een klein restverliesje. FNC gaat er met gestrekt been in _O_
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 16:11
Afgelopen week laatste termijn ontvangen van Twinkel Kitz project ccf van 4 jaar geleden. Denk ga eens nakijken wat er van deze kinderkleding winkel geworden is. Lees op haar facebookpagina dat ze afgelopen najaar gestopt is met de winkel.
Dus vandaag voor mevrouw Petra Eshuis van https://www.collincrowdfund.nl/twinkel-kidz/. _O_ _O_ _O_ daar ze zonder een enkele hik-up toch al haar verplichtingen naar haar investeerders is nagekomen. ^O^
escortmk2maandag 8 juni 2020 @ 16:39
Voor sommige projecten zou ik dat nog wel leuk vinden. een klein verhaaltje bij de laatste termijn.

Klein bedankje, hoe gaat het nu met het bedrijf, laat investeerders weten dat ze nog steeds welkom zijn als klant en dat je in de toekomst misschien nog eens een beroep op ze doet als je weer wilt uitbreiden ofzo. Geen uitgebreid jaarverslag, gewoon een kort persoonlijk berichtje. Maar misschien ben ik teveel een romantische zeur.
dyna18maandag 8 juni 2020 @ 17:22
Nieuwe SiG - Klateringpad 6 Amsterdam.
https://investeren.sameni(...)erdam-klateringpad-6

Kenmerken
80% LTV
Nieuwbouw (geen beperkingen van de gemeente op zelf bewoning?)
Ligging nabij de probleemwijk mega flats in de Bijlmer.
Naar eigen opgave voldoende eigen vermogen beschikbaar.
Erfpacht (gemeente of particulier?)
BKR codering (voormalige achterstand 2016)

[ Bericht 9% gewijzigd door dyna18 op 08-06-2020 17:34:49 ]
dyna18maandag 8 juni 2020 @ 17:37
quote:
12s.gif Op maandag 8 juni 2020 16:39 schreef escortmk2 het volgende:
Voor sommige projecten zou ik dat nog wel leuk vinden. een klein verhaaltje bij de laatste termijn.

Klein bedankje, hoe gaat het nu met het bedrijf, laat investeerders weten dat ze nog steeds welkom zijn als klant en dat je in de toekomst misschien nog eens een beroep op ze doet als je weer wilt uitbreiden ofzo. Geen uitgebreid jaarverslag, gewoon een kort persoonlijk berichtje. Maar misschien ben ik teveel een romantische zeur.
Helemaal mee eens. Ik waardeer dat ook altijd zeer.
Ik doe crowdfunding dan ook vanuit de gedachte dat je een band aangaat met de ondernemer en hem helpt. Meer dan alleen maar geld overmaken zeg maar.
djh77maandag 8 juni 2020 @ 18:23
Chiropractor op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/metrics-in-balance-nederland-bv/
petercmaandag 8 juni 2020 @ 19:36
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 17:22 schreef dyna18 het volgende:
Nieuwe SiG - Klateringpad 6 Amsterdam.
https://investeren.sameni(...)erdam-klateringpad-6

Kenmerken
80% LTV
Nieuwbouw (geen beperkingen van de gemeente op zelf bewoning?)
Ligging nabij de probleemwijk mega flats in de Bijlmer.
Naar eigen opgave voldoende eigen vermogen beschikbaar.
Erfpacht (gemeente of particulier?)
BKR codering (voormalige achterstand 2016)
https://www.finedat.nl/team/ Valentino , veelzijdig en hard werkend zelfs sports mgmt lees (football agent) met knvb & swedish license.

Aan de ene kant plus zou je kunnen zeggen zoveel activiteiten, aan de andere kant hou ik zelf van visie ,focus and stick to your plan, mis ik hier, blijven de kenmerken van de medefokker staan.

VvE is in maart 2020 opgericht. De periodieke bijdrage is momenteel ¤ 98,66 p.m.

Recht van erfpacht voortdurend tot 30-11-2068, herzieningsdatum 30-11-2043. Actuele canon ¤1.537,00 per jaar. betaal je toch ff ¤ 2725 pjr voor VvE en erfpacht, waarbij de erfpacht van het huuroverschot afgetrokken wordt zie fin paragrf

SPOILER
V.M. Meerzorg Holding BV
Uitgebreide informatie over dit bedrijf met een vestiging in Amsterdam. Het adres van V.M. Meerzorg Holding BV is William Barlowlaan 149 in Amsterdam.
informatie alleen over amsterdam

Bedrijfsnaam: V.M. Meerzorg Holding BV
Dit is mijn bedrijf!
Adres: William Barlowlaan 149
Postcode: 1086 ZR
Plaats: Amsterdam
Gemeente: Gemeente Amsterdam
Regio: Regio Amsterdam
Buurt: Steigereiland Zuid
Wijk: IJburg (Amsterdam) West
Basisgegevens Kamer van Koophandel:
KVK-nummer: 65426916
Vestigingsnr: 000034152717
Inschrijving: Hoofdvestiging
Datum: 31 maart 2016
Openbare publicaties over V.M. Meerzorg Holding BV
De Kamer van Koophandel heeft recent in de Staatscourant de volgende twee mededelingen openbaar gepubliceerd over V.M. Meerzorg Holding BV:

? 2016-02-26: Nieuwe inschrijving: Per 24-2-2016 is Bestuurder Valentino Martin Meerzorg in functie getreden.

? 2016-02-26: Nieuwe inschrijving: Zetel: gemeente Zaanstad. Datum akte oprichting: 24-2-2016.


Informatie organisatiestructuur:
Het heeft in Nederland drie bij de Kamer van Koophandel geregistreerde groepsmaatschappijen waarvan het gedeeltelijk of volledig eigenaar is. Hieronder volgt een lijst met andere bedrijven waarvan V.M. Meerzorg Holding BV de tophoudster is.


Niveau 2

VM Meerzorg Sports Management, gelegen aan de William Barlowlaan 149 in Amsterdam (gemeente Amsterdam)
Hypovan BV, gelegen aan de Landmeter 19 in Assendelft (gemeente Zaanstad)
Finedat BV, gelegen aan de Teleportboulevard 110 in Amsterdam (gemeente Amsterdam)
Finedat Academy BV, gelegen aan de Teleportboulevard 110 in Amsterdam (gemeente Amsterdam)
Het bedrijf V.M. Meerzorg Holding BV heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.

Recente publicaties over V.M. Meerzorg Holding BV als bestuurder
Vier meest recent gepubliceerde mededelingen over V.M. Meerzorg Holding BV als bestuurder:

? 2019-10-10: VM Sports Management B.V. (76058107): Per 9-10-2019 is V.M. Meerzorg Holding B.V. in functie getreden.

? 2019-07-29: Finedat B.V. (69654409): Per 26-7-2019 is V.M. Meerzorg Holding B.V. uit functie getreden.

? 2018-08-27: Finedat Academy B.V. (72414782): Per 24-8-2018 is V.M. Meerzorg Holding B.V. in functie getreden.

? 2016-07-19: Fineda Advies B.V. (66492203): Per 18-7-2016 is V.M. Meerzorg Holding B.V. in functie getreden.

V.M. Meerzorg Holding BV als bestuurder/gevolmachtigde:
Volgens openbare publicaties van de Kamer van Koophandel is of was V.M. Meerzorg Holding BV bestuurder of gevolmachtigde bij de volgende vier rechtspersonen:

Fineda Advies BV, gevestigd aan de Keizer Karelplein 13 A in Amstelveen (gemeente Amstelveen).
Finedat Academy BV, gevestigd aan de Teleportboulevard 110 in Amsterdam (gemeente Amsterdam).
Finedat BV, gevestigd aan de Teleportboulevard 110 in Amsterdam (gemeente Amsterdam).
VM Meerzorg Sports Management, gevestigd aan de William Barlowlaan 149 in Amsterdam

SPOILER
Andere inschrijvingen op dit adres:
Toegevoegd Bedrijfsnaam Vestigingsplaats KVK-nummer
10-10-2019 VM Meerzorg Sports Management
William Barlowlaan 149, 1086 ZR Amsterdam Amsterdam 76058107
06-08-2013 De Beauty Specialist
William Barlowlaan 149, 1086 ZR Amsterdam Amsterdam 58506543
Onbekend Meerzorg Trading BV
William Barlowlaan 149, 1086 ZR Amsterdam Amsterdam 57400113
Onbekend Echospot
William Barlowlaan 149, 1086 ZR Amsterdam Amsterdam 59734175
SPOILER
Hypovan B.V. Dienstverlener is aangesloten geweest
Aansluitnummer: 300.016254
Aangeslotenen sinds: 10-03-2016 Vergunningnummer AFM: 12043802 Bindend advies: Nee Adres: Keizer Karelplein 13
1185 HL Amstelveen Datum afsluiting: 01-04-2019 Reden afsluiting: Intrekking AFM vergunning (art. 9.1 van het Aansluitingsreglement).


[ Bericht 33% gewijzigd door peterc op 09-06-2020 11:02:47 ]
NaRegenDeZonmaandag 8 juni 2020 @ 22:20
quote:
Geen NL ingezetene, geen echte zekerheden. Behandeling wordt door de meeste NL verzekeringen niet vergoed. Laat deze graag aan anderen.
Hebben we niet al eens eerder een kraker langs zien komen in CF?
petercmaandag 8 juni 2020 @ 23:06
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 12:16 schreef djh77 het volgende:
Eigen woning van Moniekje staat ook te koop:
https://www.funda.nl/koop/herveld/huis-41830619-hoofdstraat-172/

Er komt wellicht nog een vervroegde aflossing aan
Raadstede Nieuwegein , Azielaan Utrecht verkocht en Herveld in the sale
obligatairedinsdag 9 juni 2020 @ 00:07
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 22:20 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Geen NL ingezetene, geen echte zekerheden. Behandeling wordt door de meeste NL verzekeringen niet vergoed. Laat deze graag aan anderen.
Hebben we niet al eens eerder een kraker langs zien komen in CF?
Het verhaal is lastig te begrijpen. Wat ik al niet begrijp is dat hij geld leent om een chiropractische praktijk in Eindhoven te kopen, die hijzelf al in 2007 is opgestart 8)7 Maar misschien lees ik het verkeerd. Lichte indruk dat de meneer meer bezig is met haute finance dan met het genezen van mensen.

Er staat me wel een andere handige Belgische meneer voor de geest die met geld van anderen allerlei praktijken aan het opkopen was maar dat ging dacht ik om tandzorg.
NaRegenDeZondinsdag 9 juni 2020 @ 11:56
quote:
0s.gif Op maandag 8 juni 2020 17:22 schreef dyna18 het volgende:
Nieuwe SiG - Klateringpad 6 Amsterdam.
https://investeren.sameni(...)erdam-klateringpad-6

Kenmerken
80% LTV
Nieuwbouw (geen beperkingen van de gemeente op zelf bewoning?)
Ligging nabij de probleemwijk mega flats in de Bijlmer.
Naar eigen opgave voldoende eigen vermogen beschikbaar.
Erfpacht (gemeente of particulier?)
BKR codering (voormalige achterstand 2016)
Ten aanzien van de erfpacht. Dit is gemeentelijke erfpacht. Amsterdam kent in dit gebied geen eigen grond. Dus zal het automatisch gemeentelijke erfpacht zijn. Dit had er natuurlijk gewoon bij moeten staan!!
Het goede nieuws is dat SIG na herhaalt aandringen in de financiele analyse eindelijk melding maakt van het feit dat de erfpacht canon van het overschot afgaat. Nog beter is natuurlijk om deze Erfpacht Canon gewoon in het rijtje van inkomsten en uitgaven op te nemen. Het zijn immers gewoon kosten net als adminstratie en onderhoudskosten.
Als je het gewoon opneemt waar het hoort hoef je zelf de rekenmachine niet te pakken. Afijn hier houdt de eigenaar dus na financiering nauwelijks 800 euro per jaar over bij start van de verhuur. Dat is dus geen vetpot. Met de aanstaande wettelijke maximale huurverhoging van 2.5% per jaar in de vrije sector zal dit overschot niet heel snel oplopen.
Afijn schaal 1A blijft natuurlijk wel een zekere belegging bij dit object, los van het feit dat deze eigenaar zoals elders geconstateerd wat smetjes op zijn blazoen heeft.
NaRegenDeZondinsdag 9 juni 2020 @ 12:03
De griek https://horecacrowdfundin(...)k-rotterdam-7g9nrylm zat heel snel vol. Ik was in ieder geval te laat.
petercdinsdag 9 juni 2020 @ 12:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 12:03 schreef NaRegenDeZon het volgende:
De griek https://horecacrowdfundin(...)k-rotterdam-7g9nrylm zat heel snel vol. Ik was in ieder geval te laat.
me too, /
drollenvangerdinsdag 9 juni 2020 @ 12:11
Me too
OpDieFietsdinsdag 9 juni 2020 @ 12:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 11:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Het goede nieuws is dat SIG na herhaalt aandringen in de financiele analyse eindelijk melding maakt van het feit dat de erfpacht canon van het overschot afgaat. Nog beter is natuurlijk om deze Erfpacht Canon gewoon in het rijtje van inkomsten en uitgaven op te nemen. Het zijn immers gewoon kosten net als adminstratie en onderhoudskosten.
Als je het gewoon opneemt waar het hoort hoef je zelf de rekenmachine niet te pakken. Afijn hier houdt de eigenaar dus na financiering nauwelijks 800 euro per jaar over bij start van de verhuur. Dat is dus geen vetpot.
Moet de VvE bijdrage a bijna 100 euro per maand er niet ook nog afgetrokken worden? Ik zie die niet terug in het financiele plaatje.
petercdinsdag 9 juni 2020 @ 12:47
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 12:20 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Moet de VvE bijdrage a bijna 100 euro per maand er niet ook nog afgetrokken worden? Ik zie die niet terug in het financiele plaatje.
opm boeterente = 1% / + 3 mnd rente, onh budget = 3k per jr, hier zal je in het begin wel aan overhouden, maar het is zeker geen verpot zoals opgemerkt. Huuropbrengst zit ook een verschil tussen SIG en verhuurder, plus voor de verhuur zal er toch ook nog wat op de vloeren, muren en, tuin moeten plaatsvinden.

In de 1e schijf is het risico zeker beperkt, had graag wat meer geweten over de rest van de woning-portefeuille.
NaRegenDeZondinsdag 9 juni 2020 @ 13:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 12:20 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Moet de VvE bijdrage a bijna 100 euro per maand er niet ook nog afgetrokken worden? Ik zie die niet terug in het financiele plaatje.
Dat lijkt mij niet. De VvE bijdrage zit in de standaard 15% van de huur voor het woning onderhoudsbudget verwerkt.
petercdinsdag 9 juni 2020 @ 17:06
NW GVE er for the insiders dus voorinschrijving
SPOILER
van 21739 Weesp BerlageCeeVeetjeVier welke teruggetrokken is.
Nu aanvull op 21179 2e hypo 280k 6% 30mnd (30k afloss, 250k aflosvrij) verruimingsvergunning verleend,al 25% gefund
djh77dinsdag 9 juni 2020 @ 17:20
quote:
12s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 17:06 schreef peterc het volgende:
NW GVE er for the insiders dus voorinschrijving
SPOILER
van 21739 Weesp BerlageCeeVeetjeVier welke teruggetrokken is.
Nu aanvull op 21179 2e hypo 280k 6% 30mnd (30k afloss, 250k aflosvrij) verruimingsvergunning verleend,al 25% gefund
SPOILER
obligatairedinsdag 9 juni 2020 @ 19:14
quote:
Tnx:) meegenomen. Ik geloof wel in dit concept.
Loopt al aardig vol intusssen.
Jaco078dinsdag 9 juni 2020 @ 20:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 19:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tnx:) meegenomen. Ik geloof wel in dit concept.
Loopt al aardig vol intusssen.
Thanks, ik ook .
Wat ik me wel afvraag (misschien leg ik op slakken zout):
-waarom geeft dhr. Op zijn LinkedIn veel aan, maar niet dat hij B*rlage CV heeft?

SPOILER
-waarom zou hij zo spreiden over GVE EN CRE?
Hanzul2dinsdag 9 juni 2020 @ 20:10
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 19:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tnx:) meegenomen. Ik geloof wel in dit concept.
Loopt al aardig vol intusssen.
Ik geloof ook in dit concept vind de rente ten opzichte van de zekerheden wel mager. Daarnaast geen hoofdelijke aansprakelijkheid en minimale aflossing, zorgt ervoor dat ik niet mee doe. Risico is voor mij te groot, wanneer het een zeepbel, is die spat krijg je niets en is er bijna niets te halen.
obligatairedinsdag 9 juni 2020 @ 21:23
Je zult niet gauw een hogere rente vinden bij een project met materiële 2e hypotheek zoals hier.
Dit project bevat woonvastgoed, geen zakelijk vastgoed.

De taxatie neem ik ook wel met een korreltje zout maar er kan bijna 3 ton af voordat het spannend wordt.
ML45dinsdag 9 juni 2020 @ 23:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 21:23 schreef obligataire het volgende:
Je zult niet gauw een hogere rente vinden bij een project met materiële 2e hypotheek zoals hier.
Dit project bevat woonvastgoed, geen zakelijk vastgoed.

De taxatie neem ik ook wel met een korreltje zout maar er kan bijna 3 ton af voordat het spannend wordt.
Ik neem deze niet mee, ik blijft ¤ 1.260.000 voor een tussenwoning absurd vinden waardoor een min van 300/400k of meer voor mij geen ondenkbaar scenario is post-Corona.
petercdinsdag 9 juni 2020 @ 23:36
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 23:02 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik neem deze niet mee, ik blijft ¤ 1.260.000 voor een tussenwoning absurd vinden waardoor een min van 300/400k of meer voor mij geen ondenkbaar scenario is post-Corona.
net een beetje zitten googlen in de aanvragen omgeving verruiming en onttrekkings aanvragen en besluiten aangaande dit pand, we gaan van een woning naar 3 zelfstandige woonruimte / inderdaad dan 3 woz aanduidingen en vervolgens gaan we van een zelfstandige (13-1 etage) naar 3 onzelfstandige wooneenheden en dat ook voor 13-2 en uiteindelijk de aanvraag van het gehele pand van 1 naar 8 onzelfstandige wooneenheden totaal.

Kost wat tijd maar dan heb je ook wat *O* w/ ... om money te maken, en iets .....aan de woningnood te doen, zullen we maar zeggen. Heb zelf bescheiden ingelegd

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 09-06-2020 23:45:45 ]
Red_arrowwoensdag 10 juni 2020 @ 09:12
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 juni 2020 20:10 schreef Hanzul2 het volgende:

[..]

Ik geloof ook in dit concept vind de rente ten opzichte van de zekerheden wel mager. Daarnaast geen hoofdelijke aansprakelijkheid en minimale aflossing, zorgt ervoor dat ik niet mee doe. Risico is voor mij te groot, wanneer het een zeepbel, is die spat krijg je niets en is er bijna niets te halen.
Volgens de website van de belastingdienst is de beherend vennoot wel hoofdelijk aansprakelijk:

"De cv is geen rechtspersoon. Elke beherende vennoot is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de cv."

bron:
https://www.belastingdien(...)aire_vennootschap_cv
Jaco078woensdag 10 juni 2020 @ 09:22
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 09:12 schreef Red_arrow het volgende:

[..]

Volgens de website van de belastingdienst is de beherend vennoot wel hoofdelijk aansprakelijk:

"De cv is geen rechtspersoon. Elke beherende vennoot is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de cv."

bron:
https://www.belastingdien(...)aire_vennootschap_cv
Ik heb GVE gevraagd om reactie op de aansprakelijkheid en zij mailen het volgende:


SPOILER
Bij een CV is sprake van een of meerdere beherende (gecommanditeerde) vennoten, en een of meerdere stille (commanditaire) vennoten. Een beherend vennoot is de feitelijke ondernemer, de stille vennoot is de "geldschieter" van de onderneming. Laatstgenoemde blijft op de achtergrond en mag geen werkzaamheden binnen de onderneming verrichten. De stille vennoot ontvangt hiervoor jaarlijks een vaste vergoeding en/of een deel van de winst. De beherend vennoot is wél hoofdelijk aansprakelijk, de stille vennoot niet.

AadjeAfkoopsommetjewoensdag 10 juni 2020 @ 09:41
quote:
1s.gif Op woensdag 10 juni 2020 09:22 schreef Jaco078 het volgende:
SPOILER
Bij een CV is sprake van een of meerdere beherende (gecommanditeerde) vennoten, en een of meerdere stille (commanditaire) vennoten. Een beherend vennoot is de feitelijke ondernemer, de stille vennoot is de "geldschieter" van de onderneming. Laatstgenoemde blijft op de achtergrond en mag geen werkzaamheden binnen de onderneming verrichten. De stille vennoot ontvangt hiervoor jaarlijks een vaste vergoeding en/of een deel van de winst. De beherend vennoot is wél hoofdelijk aansprakelijk, de stille vennoot niet.

Dit klopt. Alleen rechtspersonen kennen beperkte aansprakelijkheid. Een CV is inderdaad geen rechtspersoon, waardoor de beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is. De stille vennoot wordt ook hoofdelijk aansprakelijk als hij daden van beheer gaat verrichten, d.w.z. zich gaat bemoeien met het feitelijke reilen en zeilen binnen de CV.

NaRegenDeZonwoensdag 10 juni 2020 @ 10:04
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 09:41 schreef AadjeAfkoopsommetje het volgende:

[..]

Dus als je het van de negatieve kant benadert: de beherend vennoot zal wel een kale kip zijn die op de achtergrond door de vermogende stille vennoot wordt ingefluisterd wat hij moet doen zodat deze stille vennoot zelf privé buitenschot blijft als de risicovolle beleggingen in deze CV mislopen.

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 10-06-2020 10:10:43 ]
djh77woensdag 10 juni 2020 @ 10:13
quote:
1s.gif Op woensdag 10 juni 2020 10:04 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dus als je het van de negatieve kant benadert: de beherend vennoot zal wel een kale kip zijn die op de achtergrond door de vermogende stille vennoot wordt ingefluisterd wat hij moet doen zodat deze stille vennoot zelf privé buitenschot blijft als de risicovolle beleggingen in deze CV mislopen.
De beherend vennoten zijn twee stichtingen. Zal wel een fiscaal trucje zijn om toch niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn.
Hanzul2woensdag 10 juni 2020 @ 10:37
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 10:13 schreef djh77 het volgende:

[..]

De beherend vennoten zijn twee stichtingen. Zal wel een fiscaal trucje zijn om toch niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn.
Denk ik ook. Daarom blijf ik er van weg. Op papier een mooi project en zo lang alles goed gaat ook een prima project. Alleen vind ik dat ze teveel financieren ten opzichten van eigen geld.
Red_arrowwoensdag 10 juni 2020 @ 10:57
Daar hebben jullie inderdaad een punt met die stichtingen, dat zal de reden wel zijn.
Jaco078woensdag 10 juni 2020 @ 11:05
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 10:57 schreef Red_arrow het volgende:
Daar hebben jullie inderdaad een punt met die stichtingen, dat zal de reden wel zijn.
Anderzijds is dit niet een reden voor mij om mijn investering te annuleren. Er is zoals @obligataire zegt volledige materiële dekking en een portefeuille van 10mio zullen ze ook niet zomaar laten klappen. Er is een stabiel inkomen uit huurinkomsten (woningen).
impact9woensdag 10 juni 2020 @ 11:13
Ik doe ook bescheiden mee

Nieuwe @ NLinvesteert ziet er (even snel bekeken) ook super uit!
tnhbwoensdag 10 juni 2020 @ 11:24
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 10:13 schreef djh77 het volgende:
De beherend vennoten zijn twee stichtingen
Bestuurders van een stichting zijn in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk, bij onbehoorlijk bestuur kunnen ze wel aansprakelijk gesteld worden, net als een bestuurder van een BV bij onbehoorlijk bestuur (theoretisch) aansprakelijk gesteld kan worden, in de praktijk blijkt dat vaak toch wat lastiger te zijn.

Zie (vrij willekeurig gekozen) link1 en link2 voor wat extra achtergrindinfo over een vereniging en stichting waarbij ook gesproken wordt over profit en non-profit rechtspersonen.
obligatairewoensdag 10 juni 2020 @ 11:40
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 11:13 schreef impact9 het volgende:
Ik doe ook bescheiden mee

Nieuwe @ NLinvesteert ziet er (even snel bekeken) ook super uit!
NLinvesteert staat bij mij op de zwarte lijst, zo lang ze niet de moeite nemen om fatsoenlijk antwoord te geven over De W*t Mobiliteit.
obligatairewoensdag 10 juni 2020 @ 11:41
quote:
1s.gif Op woensdag 10 juni 2020 11:05 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Anderzijds is dit niet een reden voor mij om mijn investering te annuleren. Er is zoals @:obligataire zegt volledige materiële dekking en een portefeuille van 10mio zullen ze ook niet zomaar laten klappen. Er is een stabiel inkomen uit huurinkomsten (woningen).
Ik ben benieuwd of deze nog open zal gaan via de site, hij is nu al voor 85% gefund.
CFinvestor22woensdag 10 juni 2020 @ 12:06
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 11:41 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ben benieuwd of deze nog open zal gaan via de site, hij is nu al voor 85% gefund.
Ik ben nieuw voor NLInvesteert. Ik vraag me alleen al vaker af hoe het kan dat projecten hier vol zitten, voordat ze open gaan. Anders gezegd: hoe maak ik überhaupt kans om daar te investeren?
gaanmetdiebanaanwoensdag 10 juni 2020 @ 12:13
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 11:13 schreef impact9 het volgende:
Ik doe ook bescheiden mee

Nieuwe @ NLinvesteert ziet er (even snel bekeken) ook super uit!
Mwa, het is dan wel vastgoed en 7.25%, maar onderaan de streep wordt er straks 2.25mio gestort naar een ondernemer die nog geen ervaring met transformaties heeft, een gebouw neerzet voor een specifieke doelgroep zonder dat er al een huurcontract of intentieverklaring ligt, een minimale eigen inbreng en een concreet onderpand van ca. 1.35 mio (750k+600k). De rest van het onderpand moet nog maar blijken. Maar tot de 2e tranche wordt uitgekeerd is het wel een mooi project.
TisIkwoensdag 10 juni 2020 @ 12:54
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 11:13 schreef impact9 het volgende:
....

Nieuwe @ NLinvesteert ziet er (even snel bekeken) ook super uit!
Mee eens.
42% ltv (deels op woonhuis), 7,25% rente.
Jaco078woensdag 10 juni 2020 @ 13:12
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 12:54 schreef TisIk het volgende:

[..]

Mee eens.
42% ltv (deels op woonhuis), 7,25% rente.
Eens. 2x een eerste inschrijving (op transformatiepand en eigen woning) is super.
Als ik de pitch goed lees, heeft ze al veel vastgoed ervaring (misschien minder met transformeren) én de juiste hulp indien nodig. Ik vind het 1 van de betere pitches en overweeg dubbel mee te nemen. Nog even 2 nachtjes slapen.
bleyenburgwoensdag 10 juni 2020 @ 13:13
Bij NLInvesteert maak ik me vooral zorgen om enkele bepalingen uit hun contract.
met name de punten 8.5, 8.8, 10.1 en 10.3
onbegrijpelijk dat iedereen dit accepteert.

verder vind ik het stuitend dat je een betaalverzoek krijgt waarbij expliciet vermeld wordt dat de betaling acceptatie van een contract inhoudt wat nog niet verstrekt is.
Jaco078woensdag 10 juni 2020 @ 13:17
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 13:13 schreef bleyenburg het volgende:
Bij NLInvesteert maak ik me vooral zorgen om enkele bepalingen uit hun contract.
met name de punten 8.5, 8.8, 10.1 en 10.3
onbegrijpelijk dat iedereen dit accepteert.

verder vind ik het stuitend dat je een betaalverzoek krijgt waarbij expliciet vermeld wordt dat de betaling acceptatie van een contract inhoudt wat nog niet verstrekt is.
Naar welke pitch refereer je? In bijvoorbeeld N*euw V*stgoed Bv komt 10.1 en 10.3 niet voor.


8.5 (uitwinningskosten door investeerder) en 8.8 (uitwinning zekerheden niet verplicht) ben ik met jou eens.
Jaco078woensdag 10 juni 2020 @ 13:22
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 12:06 schreef CFinvestor22 het volgende:

[..]

Ik ben nieuw voor NLInvesteert. Ik vraag me alleen al vaker af hoe het kan dat projecten hier vol zitten, voordat ze open gaan. Anders gezegd: hoe maak ik überhaupt kans om daar te investeren?
Ze worden altijd aangekondigd. Behalve de laatste (Huiberts), maar daar waren maar 10 investeerders en 30k nodig. Denk dat die niet eens gepubliceerd is geweest. Sommige projecten kunnen wel snel vol zitten.
bleyenburgwoensdag 10 juni 2020 @ 13:24
staat niet in een pitch
ik refereer aan het contract bij project E. Soer.
weet jij zeker dat er in jouw contract geen artikel 10 en 11 zitten?
bleyenburgwoensdag 10 juni 2020 @ 13:25
artikel 10.1 zegt dat hun stichtingen zekerheden en beheerop elk gewenst moment hun werkzaamheden op kunnen zeggen
Hanzul2woensdag 10 juni 2020 @ 13:38
Nieuwe SIG

Vandaag presenteren wij een nieuw project op de L.J.M. Beelstraat 30 te Amsterdam. Je kunt op 12 juni 2020 vanaf 13.00 uur investeren in dit project. Het betreft een eengezinswoning met 4 slaapkamers, een tuin, een serre, een dakterras en een berging. De woning is gelegen in een woonwijk in Amsterdam West met diverse voorzieningen in de buurt.

Ziet er op het eerste gezicht ook goed uit. Ga ik denk ik wel weer meepaken, al verschuift mijn funding percentage steeds meer na SIG, door aflossingen elders en te weinig goede projecten op GVE en mindere mate Colin.
Aalsmeer15woensdag 10 juni 2020 @ 13:39
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 13:25 schreef bleyenburg het volgende:
artikel 10.1 zegt dat hun stichtingen zekerheden en beheerop elk gewenst moment hun werkzaamheden op kunnen zeggen
heb contract van andere investering daar staat dit bij 11.1 en 11.3
bedankt voor het nauwkeurig lezen en hier plaatsen, ik weet voldoende.
djh77woensdag 10 juni 2020 @ 14:47
Link vastgoedproject gve
https://www.geldvoorelkaa(...)=22174&code=po22174i
kopersneekwoensdag 10 juni 2020 @ 14:56
quote:
Dank! Meegenomen..
Mynheer007woensdag 10 juni 2020 @ 14:59
quote:
Thanks. Ik heb hem ook meegenomen. Zeker gezien er nog 90K afgelost gaat worden en er nog andere cashflow is zal dit niet snel fout lopen.
bleyenburgwoensdag 10 juni 2020 @ 15:50
quote:
heb contract van andere investering daar staat dit bij 11.1 en 11.3
bedankt voor het nauwkeurig lezen en hier plaatsen, ik weet voldoende.
niks te danken, graag gedaan. daarvoor zitten we hier toch met z'n allen?
djh77woensdag 10 juni 2020 @ 17:40
Duraflow met project bij oom en oneplanetcrowd failliet
https://www.oneplanetcrowd.com/nl/project/200347/description

https://www.kapitaalopmaat.nl/Crowdfunding-projecten/Duraflow-2
Jaco078woensdag 10 juni 2020 @ 17:55
SIG Amsterdam staat open. Schijf 2 alweer overschreven.
Heb m behoudend in 1A meegenomen.
queposwoensdag 10 juni 2020 @ 21:32
Nog even over die op NLInvesteert, die vrijdag online komt.

Er staat dat er een eerste hypotheek ad EUR 550.000,= op haar woning aan de Laan van Schöndeln 1 te Roermond (Landgoed met NSW 1928 status) gevestigd wordt.

Maar als ik op google kijk lijkt dit een bedrijfsgebouw, het lijkt niet op een woning.
Jaco078woensdag 10 juni 2020 @ 21:37
quote:
0s.gif Op woensdag 10 juni 2020 21:32 schreef quepos het volgende:
Nog even over die op NLInvesteert, die vrijdag online komt.

Er staat dat er een eerste hypotheek ad EUR 550.000,= op haar woning aan de Laan van Schöndeln 1 te Roermond (Landgoed met NSW 1928 status) gevestigd wordt.

Maar als ik op google kijk lijkt dit een bedrijfsgebouw, het lijkt niet op een woning.
Het betreft een NSW-landgoed met woning. Hier betere foto's:

SPOILER