FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #249 Met fictieve rendementen
Groepfunderwoensdag 12 februari 2020 @ 08:15
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! In 2019 is in Nederland 424 miljoen europ opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 329 miljoen euro (2017: 223 miljoen euro). Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 10.000 projecten en ondernemingsplannen mogelijk (2019: > 8.700). En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald. We bespreken projecten van de volgende in Nederland gevestigde crowdfundingplatformen:

Crowdfundingplatformen leningen
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hťt platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Aygo!Dutch (AGD), investeren vanaf E 500.

Crowdfundingplatformen zonder nieuw aanbod:
SPOILER
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Resultaten crowdfundingplatformen
SPOILER
ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.
Robocash
Grupeer
Crowdestor
Viainvest
Envestio

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

[ Bericht 0% gewijzigd door Groepfunder op 12-02-2020 08:21:11 ]
Groepfunderwoensdag 12 februari 2020 @ 08:22
Ik heb de cijfers over 2019 aan de openingspost toegevoegd. Daarvoor is deze bron gebruikt.
Faraday01woensdag 12 februari 2020 @ 08:43
Heeft iemand hier contact gehad met Collin over het niet naleven van de betalingsregeling door het Amsterdams Proeflokaal?
Aster1Xwoensdag 12 februari 2020 @ 09:42
quote:
0s.gif
Op maandag 10 februari 2020 17:58 schreef tnhb het volgende:

[..]

quote:
Als ik het zo lees exploiteren ze feitelijk zelf de winkels, maar wordt het op papier middels een franchise constructie bij de franchisenemers als ondernemer neergelegd. Als ik ziet dat een verpanding van debiteuren, voorraden en inventaris etc. over alle vestigingen gaat dan zijn de franchisenemers naar mijn mening "slechts" bedrijfsleiders die (fiscaal) als zelfstandige gezien worden en een deel van de omzet als beloning krijgen om bijvoorbeeld het personeel te betalen (ipv een deel van de omzet afdragen ;-)
quote:
Ik deel de analyse van tnhb. Zit in de eerste 2 projecten en beiden betalen tot nu toe netjes (20 en 5 maanden lopend). Omschrijving zekerheden bij project 2 is gelijk aan nieuwe project dus eigenlijk worden de zekerheden bij project 2 slechter. Zal hier eens een mailtje aan wagen. Na 5 maanden weer bijlenen vind ik wat snel maar hoeft geen slecht teken te zijn.
Contact gehad met CC en ze zijn het met me eens dat de zekerheden eigenlijk dubbel verkocht worden. Als het onverhoopt mis mocht gaan worden de leningen waarschijnlijk op volgorde van uitgifte afgelost. Dus eerst lening 1, dan lening 2 en daarna lening 3. Dit wordt per geval bekeken en is dus niet van tevoren bepaald. Mijn suggestie om deze rangorde in de zekerheden omschrijving van lening 3 te noemen om 'gezeur' achteraf te voorkomen wordt in overweging genomen. Deze lening zit dicht op de vorige lening omdat zich nu veel kansen voordoen en er komt waarschijnlijk nog een volgende.

Overigens een prima communicatie gehad. Mail snel beantwoord en ook telefonisch snel teruggebeld. Hier zouden andere CF platformen een voorbeeld aan kunnen nemen want mijn persoonlijke ervaring is niet best op dit gebied.

@tnhb I love sushi 'financiert' de vestigingen zelf en sluit met de franchisenemer een soort pachtcontract af voor 10 jaar waarna de franchisenemer eigenaar wordt.
Mynheer007woensdag 12 februari 2020 @ 10:15
Zat even naar de reeks van dit topic te kijken en het was leuk om te zien dat de topic-titels een redelijk goed beeld van de zaken die gespeeld hebben in de afgelopen jaren.
Blaheenwoensdag 12 februari 2020 @ 10:31
Ik lees hier nu over FnC dat afgeschreven projecten (default) niet meer meetellen in het rendement wat op het dashboard wordt weergegeven en ik ben het met jullie eens dat dit niet correct is.

Wel vraag ik me af: hebben jullie de ervaring met FnC dat ze op het dashboard correct weergeven hoeveel projecten betalingsachterstand hebben of afgeschreven zijn?

Ik vraag dit omdat ik 78 leningen heb lopen en daarva zou volgens mijn dashboard geen enkel een betalingsachterstand hebben. Ik vraag me af hoe realistisch dat is. Ik investeer wel enkel in risicoklasse B.
ML45woensdag 12 februari 2020 @ 10:59
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 10:31 schreef Blaheen het volgende:
Ik lees hier nu over FnC dat afgeschreven projecten (default) niet meer meetellen in het rendement wat op het dashboard wordt weergegeven en ik ben het met jullie eens dat dit niet correct is.

Wel vraag ik me af: hebben jullie de ervaring met FnC dat ze op het dashboard correct weergeven hoeveel projecten betalingsachterstand hebben of afgeschreven zijn?

Ik vraag dit omdat ik 78 leningen heb lopen en daarva zou volgens mijn dashboard geen enkel een betalingsachterstand hebben. Ik vraag me af hoe realistisch dat is. Ik investeer wel enkel in risicoklasse B.
Mijn ervaringen mbt de verwerking zijn positief. Onder het tabblad Investeringen kan je zien hoeveel dagen achterstand er per project is en de projecten die daar als afgeboekt staan komen overeen met het bedrag dat bij het Dashboard zichtbaar is.
Wanneer je met 78 leningen nog geen afboeking/default heb, heb je een goede neus. Mijn slechtste project is overigens een A+. en de D en E zijn zeker niet slecht.
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 11:23
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 08:12 schreef Groepfunder het volgende:
Als FNC de toelichting wťl aanpast, blijft het mijns inziens zuivere volksverlakkerij. Dat andere platformen het ůůk doen, is geen excuus en maakt het ook niet correct. Het is evident dat je, om het rendement te berekenen, niet alleen moet kijken naar de succesvolle investeringen maar daarbij ook de minder succesvolle investeringen moet betrekken. Platformen moeten investeerders daarover gewoon correct informeren. Dat we het hier over moeten hebben vind ik eerlijk gezegd schandalig. Mijn broker toont toch ook gewoon de verliezen als mijn investeringen op de beurs niet uitpakken zoals ik had verwacht? Die zegt ook niet: "Als u het ťchte rendement wilt weten, dan moet u dat maar zelf met een spreadsheet berekenen. Wij tonen u graag een fictief positief rendement, opdat u bij ons aandelen blijft kopen."
Geheel mee eens. Na deze storm van protest zal er wel weer een excuse komen en zal de boel teruggedraaid/ of op een andere wijze veranderd worden.

Bij mij Bruto rendement 10.44% Netto rendement 10.42% terwijl er ongeveer 25% van de te verwacht bruto rente aan afboekingingen en achterstanden >90 dagen in het zelfde dashboardoverzicht voorkomen. Klopt dus niets van! 8)7

Of zou men de afboekingen en achterstanden> 90dagen uit eigen middelen aanvullen? :P

FNC eerst nadenken dan veranderingen doorvoeren!

[ Bericht 4% gewijzigd door NaRegenDeZon op 12-02-2020 11:31:24 ]
crowd-fundiwoensdag 12 februari 2020 @ 11:44
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 11:23 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Geheel mee eens. Na deze storm van protest zal er wel weer een excuse komen en zal de boel teruggedraaid/ of op een andere wijze veranderd worden.

Bij mij Bruto rendement 10.44% Netto rendement 10.42% terwijl er ongeveer 25% van de te verwacht bruto rente aan afboekingingen en achterstanden >90 dagen in het zelfde dashboardoverzicht voorkomen. Klopt dus niets van! 8)7

Of zou men de afboekingen en achterstanden> 90dagen uit eigen middelen aanvullen? :P

FNC eerst nadenken dan veranderingen doorvoeren!
Ik ben benieuwd of ze ditzelfde kunstje durven te flikken bij hun institutionele investeerders.
Zo ja, dan vermoed ik dat ze nog dit jaar weer heel wat projecten aan te bieden hebben aan de particuliere investeerders.
Faraday01woensdag 12 februari 2020 @ 11:47
Wat FNC doet komt dicht bij misleiding van de klant. Als je uit gaat van de cijfers van FNC verwacht je een fantastisch rendement te maken terwijl het tegelijkertijd mogelijk is dat er minder geld terug komt dat je geÔnvesteerd hebt. Helaas hanteren bijna alle platforms andere uitgangspunten voor het berekenen van het rendement en afschrijvingen zodat het er interessant uit ziet voor nieuwe investeerders. Het wordt tijd dat de richtlijn van de AFM afschrijven bij 90 dagen achterstand aangescherpt en omgezet wordt in verplichtende regelgeving zodat klanten de aanbieders objectief kunnen vergelijken.
De aanscherping zou moeten zijn dat alle investeringen die meer dan 90 dagen achterstand hebben of waarvan eerder dan 90 dagen redelijkerwijs is vast komen te staan dat het geld niet meer terug komt volledig afgeschreven moeten worden en verwerkt moeten worden in de rendementsberekening.
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 12:01
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 11:23 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Geheel mee eens. Na deze storm van protest zal er wel weer een excuse komen en zal de boel teruggedraaid/ of op een andere wijze veranderd worden.

Bij mij Bruto rendement 10.44% Netto rendement 10.42% terwijl er ongeveer 25% van de te verwacht bruto rente aan afboekingingen en achterstanden >90 dagen in het zelfde dashboardoverzicht voorkomen. Klopt dus niets van! 8)7

Of zou men de afboekingen en achterstanden> 90dagen uit eigen middelen aanvullen? :P

FNC eerst nadenken dan veranderingen doorvoeren!
Het is nog een grotere (en ook nog eens inconsequente) puinhoop dan ik eerder dacht op de persoonlijke dashboard pagina's. Bovenstaande bevinding is op mijn zakelijke account met 160 projecten.

Keek net even op mijn prive account met 13 projecten en geen achterstanden.
Wat schetst mijn verbazing:
Bruto rendement 12.60% Netto rendement 11.83% terwijl hier nu juist Bruto =Netto zou moeten staan daar men het bruto rendement minus kosten weergeeft. Dus 8)7 8)7

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 12-02-2020 12:09:54 ]
kopersneekwoensdag 12 februari 2020 @ 12:20
"Oude" bekenden op HCN

SPOILER
Inderdaad een A locatie, met incentive :P
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 12:28
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 12:20 schreef kopersneek het volgende:
"Oude" bekenden op HCN

SPOILER
Inderdaad een A locatie, met incentive :P
Ik herken de namen ook maar kan me niet meer herinneren bij welke projecten/platformen. Weet iemand hier dat wel?

Zo op het eerste gezicht ben ik wel geÔnteresseerd in een investeringslink maar ben ook een beetje bang voor over financiering.

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 12-02-2020 12:37:09 ]
escortmk2woensdag 12 februari 2020 @ 12:37
Madam Chen, Sumo, appartement Arnhem bij HCN

HC investments bij Collin.

(Ik ben vast niet volledig)
bleyenburgwoensdag 12 februari 2020 @ 12:52
Heb gisteren een mail naar FNC gestuurd inzake de foutieve dashboard weergave.

Krijg zojuist dit antwoord:

SPOILER
Beste meneer Bleyenburg,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Wij zijn hiervan op de hoogte over de foutieve weergave in uw dashboard. Wij zullen dit communiceren met de desbetreffende afdeling.
Zodra ik hier terugkoppeling over heb ontvangen zal ik contact met u opnemen. In ieder geval alvast excuses voor de verwarring.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan vooral contact op.

Met vriendelijke groet,

Rosie Myatt
Customer Relations Executive
Let vooral even op de ronkende functieomschrijving van de betreffende medewerkster _O-

Taalkundig rammelt het ook nogal......
wilanwoensdag 12 februari 2020 @ 13:11
quote:
1s.gif Op woensdag 12 februari 2020 12:37 schreef escortmk2 het volgende:
Madam Chen, Sumo, appartement Arnhem bij HCN

HC investments bij Collin.

(Ik ben vast niet volledig)
dat hotel in samenwerking met collin. Of is dat hc investments?

Van de incentive hoef je niets verwachten. Van deze ondernemers eerder nooit ontvangen, ook niet na erom gevraagd te hebben.

Ik twijfel, ze lijken erg gedreven maar de laatste maanden is hun verplichting richting de investeerders behoorlijk toegenomen.

De beide sumo's zijn wel redelijk aan het eind van hun looptijd dus wat dat betreft doe ik miss nog mee voor mijn minimale inleg.


Edit: sumo is blijkbaar minder ver dan ik voor ogen had. Even gecheckt en deze moeten beide nog 17/36 termijnen

[ Bericht 3% gewijzigd door wilan op 12-02-2020 13:17:24 ]
kopersneekwoensdag 12 februari 2020 @ 13:15
Ramen is ook nog niet zo wijdverbreid binnen Rdam. Er zijn enkele gelegenheden die dit bieden, maar allen vaak vol. Een lekkere, verse maaltijd voor rond de 15 werkt volgens mij altijd goed.

Mocht er een linkje ... w/
bleyenburgwoensdag 12 februari 2020 @ 13:16
quote:
Van de incentive hoef je niets verwachten. Van deze ondernemers eerder nooit ontvangen, ook niet na erom gevraagd te hebben.
lekkere moraal dan..... :N

alleen dit al voor mij een reden om deze links te laten liggen.
als daar ooit een keer problemen komen hoef je je niet af te vragen hoe ze om gaan met investeerders belangen
OpDieFietswoensdag 12 februari 2020 @ 13:21
quote:
1s.gif Op woensdag 12 februari 2020 12:37 schreef escortmk2 het volgende:
Madam Chen, Sumo, appartement Arnhem bij HCN

HC investments bij Collin.

(Ik ben vast niet volledig)
Ik blijf het jammer vinden dat HCN in de pitches niet vermeldt welke andere projecten er eventueel al lopen van dezelfde leningnemers. Persoonlijk investeer ik vanuit het oogpunt van risicospreiding in principe liever niet in meerdere projecten van dezelfde leningnemer, maar in het geval van deze mensen heb ik dat, naar nu blijkt uit jouw opsomming, onbedoeld blijkbaar toch gedaan.
kopersneekwoensdag 12 februari 2020 @ 13:21
Ik vraag mij af welke projecten dat dan zijn. Ik herinner me geen incentives van deze ondernemers. Wel van bijvoorbeeld Hot and Hot, Hotpot ook in Rdam via HCN, waarvan de ondernemers geen Engels praten volgens HCN en schijnbaar te druk zijn om de zaak "te openen" waarvoor alle investeerders uitgenodigd zouden worden...
OpDieFietswoensdag 12 februari 2020 @ 13:26
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 12:01 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Bruto rendement 12.60% Netto rendement 11.83% terwijl hier nu juist Bruto =Netto zou moeten staan daar men het bruto rendement minus kosten weergeeft. Dus 8)7 8)7
Verschil bruto-netto kan volgens mij komen door veranderingen in de aflosschema's ten opzichte van de oorspronkelijke planning (waarop het bruto rendement wordt gebaseerd). Door een aantal vervroegde aflossingen is mijn weergegeven netto rendement juist hoger dan het bruto rendement. Op dezelfde manier kan je weergegeven netto rendement lager dan het bruto rendement zijn als een of meer projecten achter zijn t.o.v. het originele aflossingsschema.
wilanwoensdag 12 februari 2020 @ 13:28
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:21 schreef kopersneek het volgende:
Ik vraag mij af welke projecten dat dan zijn. Ik herinner me geen incentives van deze ondernemers. Wel van bijvoorbeeld Hot and Hot, Hotpot ook in Rdam via HCN, waarvan de ondernemers geen Engels praten volgens HCN en schijnbaar te druk zijn om de zaak "te openen" waarvoor alle investeerders uitgenodigd zouden worden...
SPOILER
madam chen had de volgende incentive:

Incentives

Alle investeerders krijgen ťťnmalig een kortingsbon van 20% op de rekening.

Investeringen vanaf §2.000 euro worden beloond met een gratis 3 gangen diner voor twee personen.

Verder hebben ze wel gewoon altijd netjes en op tijd betaald bij al hun projecten.

Deze vestiging is echter wel direct naast een shabu2go
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 13:33
quote:
1s.gif Op woensdag 12 februari 2020 12:37 schreef escortmk2 het volgende:
Madam Chen, Sumo, appartement Arnhem bij HCN

HC investments bij Collin.

(Ik ben vast niet volledig)
Eens even tellen:
HC Investments Collin Jan 2020 1000K
City Center Hotel HCN Jan 2020 500K
Sumo Hilversum HCN Jul 2018 385K
Sumo Arnhem HCN Mei 2018 385K
Appartement Arnhem HCN Jan 2020 250K

Dus totaal 2520K waar van op dit moment ongeveer 200K is afgelost en waarvan ongeveer 500K door eerste hypotheken is afgedekt.

Lijkt me een beetje veel worden. Ben ik nog wat vergeten te tellen?
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 13:34
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:26 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Verschil bruto-netto kan volgens mij komen door veranderingen in de aflosschema's ten opzichte van de oorspronkelijke planning (waarop het bruto rendement wordt gebaseerd). Door een aantal vervroegde aflossingen is mijn weergegeven netto rendement juist hoger dan het bruto rendement. Op dezelfde manier kan je weergegeven netto rendement lager dan het bruto rendement zijn als een of meer projecten achter zijn t.o.v. het originele aflossingsschema.
Alles volgens schema in deze 13 projecten dus deze redenering gaat in dit geval niet op!
wilanwoensdag 12 februari 2020 @ 13:42
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Eens even tellen:
HC Investments Collin Jan 2020 1000K
City Center Hotel HCN Jan 2020 500K
Sumo Hilversum HCN Jul 2018 385K
Sumo Arnhem HCN Mei 2018 385K
Appartement Arnhem HCN Jan 2020 250K

Dus totaal 2520K waar van op dit moment ongeveer 200K is afgelost en waarvan ongeveer 500K door eerste hypotheken is afgedekt.

Lijkt me een beetje veel worden. Ben ik nog wat vergeten te tellen?

madam chen 270k waarvan ongeveer 90k is afgelost
OpDieFietswoensdag 12 februari 2020 @ 13:43
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:34 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Alles volgens schema in deze 13 projecten dus deze redenering gaat in dit geval niet op!
Ok, nog een poging :)
Misschien het verschil tussen de geplande betaaldata in de aflossingsschema's en de feitelijke betaaldata? Hier zit vaak een week of tween tussen, dus in die twee weken kan je weergegeven netto rendement tijdelijk iets onder het bruto rendement zakken.
kopersneekwoensdag 12 februari 2020 @ 13:49
I love sushi over 10 min open op CC

SPOILER
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 13:49
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:42 schreef wilan het volgende:

[..]

madam chen 270k waarvan ongeveer 90k is afgelost
HC Investments Collin Jan 2020 1000K
City Center Hotel HCN Jan 2020 500K
Madam Chen rotterdam Jul 2018 270K
Sumo Hilversum HCN Jul 2018 385K
Sumo Arnhem HCN Mei 2018 385K
Appartement Arnhem HCN Jan 2020 250K

Dus we krijgen 2790K waarvan ongeveer 300K is afgelost en waarvan ongeveer 500K door 1 ste hypotheken 100% gedekt is.

Nog meer vergeten?
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 13:52
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:43 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ok, nog een poging :)
Misschien het verschil tussen de geplande betaaldata in de aflossingsschema's en de feitelijke betaaldata? Hier zit vaak een week of tween tussen, dus in die twee weken kan je weergegeven netto rendement tijdelijk iets onder het bruto rendement zakken.
Helaas. Alles op tijd. :)
bleyenburgwoensdag 12 februari 2020 @ 13:54
quote:
Ok, nog een poging :)
Misschien het verschil tussen de geplande betaaldata in de aflossingsschema's en de feitelijke betaaldata? Hier zit vaak een week of tween tussen, dus in die twee weken kan je weergegeven netto rendement tijdelijk iets onder het bruto rendement zakken.
Leuke poging, maar u gelooft toch niet echt dat de berekeningen van FNC zo geavanceerd en gedetailleerd zijn? :W
djh77woensdag 12 februari 2020 @ 13:55
7mnd project voor levering barbecues aan action
https://www.collincrowdfund.nl/outtrade-b-v/
OpDieFietswoensdag 12 februari 2020 @ 13:57
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:52 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Helaas. Alles op tijd. :)
Dat denk ik niet. De betalingen zijn namelijk nooit op tijd, als je van de geplande betaaldatum (standaard de 15e) uitgaat :)
OpDieFietswoensdag 12 februari 2020 @ 14:00
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:54 schreef bleyenburg het volgende:

[..]

Leuke poging, maar u gelooft toch niet echt dat de berekeningen van FNC zo geavanceerd en gedetailleerd zijn? :W
Nou, zo geavanceerd is dat niet hoor... _O-
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 14:02
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:57 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Dat denk ik niet. De betalingen zijn namelijk nooit op tijd, als je van de geplande betaaldatum (standaard de 15e) uitgaat :)
_O-
wilanwoensdag 12 februari 2020 @ 14:10
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:49 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

HC Investments Collin Jan 2020 1000K
City Center Hotel HCN Jan 2020 500K
Madam Chen rotterdam Jul 2018 270K
Sumo Hilversum HCN Jul 2018 385K
Sumo Arnhem HCN Mei 2018 385K
Appartement Arnhem HCN Jan 2020 250K

Dus we krijgen 2790K waarvan ongeveer 300K is afgelost en waarvan ongeveer 500K door 1 ste hypotheken 100% gedekt is.

Nog meer vergeten?
De aflossing is wat hoger (rond de 450k). De beide sumo's zijn projecten van 36 maanden en daardoor al bijna voor de helft afgelost.

Verder hebben deze 2 nog 2 sumo's in Amsterdam, waarvan we niet weten hoe deze zijn gefinancierd(sinds kort)

En ik zie op collin nog een project van hun van 900k!

quote:


[ Bericht 3% gewijzigd door wilan op 12-02-2020 14:18:23 ]
bleyenburgwoensdag 12 februari 2020 @ 14:13
quote:
Nou, zo geavanceerd is dat niet hoor... _O-
probeer dat eens uit te leggen aan FNC O-)
OpDieFietswoensdag 12 februari 2020 @ 14:20
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 14:02 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

_O-
Tja, je mag er van mij best om lachen :)
Maar feit is dat een snel rekensommetje laat zien dat het niet synchroon lopen van geplande en werkelijke betaaldatum, zoals bij FNC de praktijk is, wel degelijk resulteert in een tijdelijk bruto-netto effect ter ordegrootte van wat jij aangeeft! :)
DaMartwoensdag 12 februari 2020 @ 14:55
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 13:55 schreef djh77 het volgende:
7mnd project voor levering barbecues aan action
https://www.collincrowdfund.nl/outtrade-b-v/
quote:
De productie in China maakt dat de onderneming gewend is aan lange voorfinancieringstermijnen. Deze termijn bevat de verscheping van China naar Rotterdam (voorraadfinanciering) en vervolgens de tijd tussen factureren en betaling daarvan (debiteurenfinanciering).
Met de huidige ontwikkelingen rondom het virus in China, lijkt me dit best een risicovolle onderneming. Is de fabriek die ze gebruiken wel in bedrijf of is het maar hopen dat de barbecues op tijd in Nederland zijn? En als ze er niet op tijd zijn, wat gebeurt er dan met het contract met de Action?
Thomas88woensdag 12 februari 2020 @ 14:57
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 14:55 schreef DaMart het volgende:

[..]

[..]

Met de huidige ontwikkelingen rondom het virus in China, lijkt me dit best een risicovolle onderneming. Is de fabriek die ze gebruiken wel in bedrijf of is het maar hopen dat de barbecues op tijd in Nederland zijn? En als ze er niet op tijd zijn, wat gebeurt er dan met het contract met de Action?
Zoveel risico's, en wat is de beloning als er begin aug boetevrij wordt afgelost : dan heb je met geluk 4 rentedragende maanden ( van de 5 ) = 3% minus de platform fee van 0,4% ;(
NaRegenDeZonwoensdag 12 februari 2020 @ 15:01
quote:
1s.gif Op woensdag 12 februari 2020 14:10 schreef wilan het volgende:

[..]

De aflossing is wat hoger (rond de 450k). De beide sumo's zijn projecten van 36 maanden en daardoor al bijna voor de helft afgelost.

Verder hebben deze 2 nog 2 sumo's in Amsterdam, waarvan we niet weten hoe deze zijn gefinancierd(sinds kort)

En ik zie op collin nog een project van hun van 900k!
https://www.collincrowdfu(...)F4-9E4E-5A01C183597A

HC Investments Collin Jan 2020 1000K
City Center Hotel HCN Jan 2020 500K
MC Restaurant M B B.V. Collin Nov 2019 900K
Madam Chen rotterdam Jul 2018 270K
Sumo Hilversum HCN Jul 2018 385K
Sumo Arnhem HCN Mei 2018 385K
Appartement Arnhem HCN Jan 2020 250K

Dus we krijgen 3690K waarvan ongeveer 450K is afgelost en waarvan ongeveer 1400K door 1 ste hypotheken 100% gedekt is.

Het wordt dus wel een aardige lijst. Weet iemand hoe het met de sumos’s in Adam zit? Nog meer vergeten?
OpDieFietswoensdag 12 februari 2020 @ 15:25
Project
SPOILER
Eaglet Eye
op CCF blijft ook een hoofdpijndossier. Eigenlijk al vanaf het begin, nu bijna vier jaar geleden, met grote tussenpozen van radiostilte steeds weer mooie verhalen over nieuwe contracten of financieringen die bijna rond zijn en aan alle problemen een eind zullen maken. De laatste update klinkt echter alsof het einde nu echt nabij is (van het bedrijf, niet van de problemen...)
obligatairewoensdag 12 februari 2020 @ 16:18
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 15:01 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

HC Investments Collin Jan 2020 1000K
City Center Hotel HCN Jan 2020 500K
MC Restaurant M B B.V. Collin Nov 2019 900K
Madam Chen rotterdam Jul 2018 270K
Sumo Hilversum HCN Jul 2018 385K
Sumo Arnhem HCN Mei 2018 385K
Appartement Arnhem HCN Jan 2020 250K

Dus we krijgen 3690K waarvan ongeveer 450K is afgelost en waarvan ongeveer 1400K door 1 ste hypotheken 100% gedekt is.

Het wordt dus wel een aardige lijst. Weet iemand hoe het met de sumos’s in Adam zit? Nog meer vergeten?
Avocado Lounge (kleintje)
Mynheer007woensdag 12 februari 2020 @ 16:28
http://url42.collincrowdf(...)qKkPyZyQlaD8z-2FQ-3D

Een investeringslink voor de snap fitness op Collin. De bankgarantie en etvaring geven wel wat comfort, maar ik heb al weer te veel geinvesteerd dit jaar dus doe even rustig aan.
ML45woensdag 12 februari 2020 @ 16:48
Een nieuw project bij NewFunding, 60 maanden aflossingsvrij, 6,5% 400k, 1ehypt, 70% ltv mn herfinanciering Rabobank..
https://www.newfunding.nl/project/de-koperen-ezel

[ Bericht 1% gewijzigd door ML45 op 12-02-2020 16:54:18 ]
VDFwoensdag 12 februari 2020 @ 17:02
Oplichters in de kraag gevat https://www.nu.nl/economi(...)t-aan-vakanties.html
bleyenburgwoensdag 12 februari 2020 @ 17:20
quote:
Oplichters in de kraag gevat https://www.nu.nl/economi(...)t-aan-vakanties.html
Ik heb zelf een stelregel dat als er in de pitch aan name dropping wordt gedaan of op wat voor manier dan ook met bekende personen wordt gesmeten, ik afhaak.
obligatairewoensdag 12 februari 2020 @ 17:32
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 17:20 schreef bleyenburg het volgende:

[..]

Ik heb zelf een stelregel dat als er in de pitch aan name dropping wordt gedaan of op wat voor manier dan ook met bekende personen wordt gesmeten, ik afhaak.
BN'er Peter R de Vries 🐒🐒 ik dacht dat die slimmer was...😂
Jaco078woensdag 12 februari 2020 @ 22:27
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 16:48 schreef ML45 het volgende:
Een nieuw project bij NewFunding, 60 maanden aflossingsvrij, 6,5% 400k, 1ehypt, 70% ltv mn herfinanciering Rabobank..
https://www.newfunding.nl/project/de-koperen-ezel
Ik neem m mee. Ik gun de ondernemer wel dat hij toch nog iets uit de rechtzaak haalt (zie jaarcijfers). Wel jammer dat er niet meer afgelost wordt. Ook apart dat hij tegen 6.5 procent afscheid neemt van Rabo. Die motivatie is mij nog niet helder.
obligatairewoensdag 12 februari 2020 @ 22:43
quote:
1s.gif Op woensdag 12 februari 2020 22:27 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik neem m mee. Ik gun de ondernemer wel dat hij toch nog iets uit de rechtzaak haalt (zie jaarcijfers). Wel jammer dat er niet meer afgelost wordt. Ook apart dat hij tegen 6.5 procent afscheid neemt van Rabo. Die motivatie is mij nog niet helder.
Ik ga er voorzichtigheidshalve vanuit dat die claim gebakken lucht is. Dan resteert een solvabiliteit van krap 14% en een beroerde liquiditeitspositie. Die 'gezonde vermogenspositie' zie ik niet zo :?

Ook een beetje misleidend, in dat kader, om die langlopende claim bij de vlottende activa te zetten.
~O> Vette gele kaart voor NF, ook zonder VAR.

De schuld BTW en loonheffing is verdacht hoog, gezien omzet en personeel. Naheffingen Fiscus?

Wel een C toegekend, dat dan weer wel. Maar de rente had wat hoger gekund bij dit risico.

[ Bericht 11% gewijzigd door obligataire op 12-02-2020 22:58:29 ]
djh77donderdag 13 februari 2020 @ 05:38
Drogist op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=20987
Horsemendonderdag 13 februari 2020 @ 15:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 februari 2020 12:31 schreef KrekelJapie het volgende:
Nieuwe woning Maastricht Sameningeld
Staat inmiddels open.

Meegenomen in 1A. Volgens mij risico-arm.
ML45donderdag 13 februari 2020 @ 15:29
quote:
14s.gif Op donderdag 13 februari 2020 15:23 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat inmiddels open.

Meegenomen in 1A. Volgens mij risico-arm.
Zelf vind ik deze minder mooi. Schijf 1A is reeds 80% van de WOZ waarde, er is sprake van erfpacht van nu 1k per jaar, het jaarlijks overschot is zeer beperkt. Schijf 1A zal waarschijnlijk wel goed komen bij een dwang verkoop.
NaRegenDeZondonderdag 13 februari 2020 @ 15:30
quote:
14s.gif Op donderdag 13 februari 2020 15:23 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat inmiddels open.

Meegenomen in 1A. Volgens mij risico-arm.
Er is wel een update geplaatst dat hier erfpacht van toepassing is!

LET OP! AANVULLING VAN SAMENINGELD OP 13-02-2020
Op dit pand rust recht van erfpacht met als einddatum 22-12-2055.
De canonvergoeding is § 1.017,48 per jaar en de eerstkomende indexering is per 22-12-2025.
De lasten hiervan zijn verwerkt in de 15% inhouding vermeld in de financiele analyse.


Volgens funda gemeentelijke erfpacht dus dat is op zich niet zo'n probleem.
Horsemendonderdag 13 februari 2020 @ 15:37
quote:
0s.gif Op donderdag 13 februari 2020 15:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Er is wel een update geplaatst dat hier erfpacht van toepassing is!

LET OP! AANVULLING VAN SAMENINGELD OP 13-02-2020
Op dit pand rust recht van erfpacht met als einddatum 22-12-2055.
De canonvergoeding is § 1.017,48 per jaar en de eerstkomende indexering is per 22-12-2025.
De lasten hiervan zijn verwerkt in de 15% inhouding vermeld in de financiele analyse.


Volgens funda gemeentelijke erfpacht dus dat is op zich niet zo'n probleem.
Klopt:
Gemeente Maastricht:
het zakelijk recht van erfpacht van:
woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Frankenstraat
76 te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie G nummer 4714, groot
een are en eenendertig centiare;
Horsemendonderdag 13 februari 2020 @ 15:51
quote:
0s.gif Op donderdag 13 februari 2020 15:29 schreef ML45 het volgende:
Zelf vind ik deze minder mooi. Schijf 1A is reeds 80% van de WOZ waarde, er is sprake van erfpacht van nu 1k per jaar, het jaarlijks overschot is zeer beperkt. Schijf 1A zal waarschijnlijk wel goed komen bij een dwang verkoop.
Dat is op het eerste gezicht waar echter het is nog de waarde per 1-1-2018 dus die zal waarschijnlijk per 1-1-2019 weer wat hoger liggen.

Daarnaast doen vergelijkbare woningen in die straat zo rond de 180k. De vraagprijs volgens Funda was 189k dus dat klopt wel zo ongeveer. Verder stond de woning pas een week of 3 te koop.

Als laatste gaan ze er nog wat zaken aan opknappen (t.w.v 32k vanuit het bouwdepot) wat de waarde ook alleen maar omhoog kan halen.
ML45donderdag 13 februari 2020 @ 15:52
quote:
0s.gif Op donderdag 13 februari 2020 15:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Er is wel een update geplaatst dat hier erfpacht van toepassing is!

LET OP! AANVULLING VAN SAMENINGELD OP 13-02-2020
Op dit pand rust recht van erfpacht met als einddatum 22-12-2055.
De canonvergoeding is § 1.017,48 per jaar en de eerstkomende indexering is per 22-12-2025.
De lasten hiervan zijn verwerkt in de 15% inhouding vermeld in de financiele analyse.


Volgens funda gemeentelijke erfpacht dus dat is op zich niet zo'n probleem.
Dat de pacht in de 15% verwerkt is, is natuurlijk onzin. Bij alle projecten wordt rekening gehouden met 15% onderhoudskosten. Nu is er dus feitelijk sprake van 15% inclusief erfpacht zodat er maar feitelijk 1,4k is 9% overblijft.
NaRegenDeZondonderdag 13 februari 2020 @ 15:58
quote:
0s.gif Op donderdag 13 februari 2020 15:52 schreef ML45 het volgende:

[..]

Dat de pacht in de 15% verwerkt is, is natuurlijk onzin. Bij alle projecten wordt rekening gehouden met 15% onderhoudskosten. Nu is er dus feitelijk sprake van 15% inclusief erfpacht zodat er maar feitelijk 1,4k is 9% overblijft.
Mee eens dat daar onzin staat t.a.v. erfpacht in de 15%
Echter Gemeentelijke erfpacht heb ik niet zo'n probleem mee en ik doe alleen schijf 1A bij SIG. Er is hier t.o.v. de gemiddelde verkoopprijs in deze straat genoeg overwaarde t.a.v. 1A. Die durf ik dus wel aan.
Particuliere erfpacht is een ander verhaal. Ik doe per definitie geen huizen met particuliere erfpacht.
AQuila360donderdag 13 februari 2020 @ 16:32
quote:
Misschien een klein bedragje doen.
djh77vrijdag 14 februari 2020 @ 08:06
Zoek de verschillen
Mail 1 NF
quote:
Betaling van het toegezegde bedrag op de Project Wallet van Binnendelta dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na het verzoek (betaallink) daartoe van NewFunding.
Mail 2 NF
quote:
Omdat wij ernaar streven de investeringen snel rentedragend te maken, verzoeken wij u dit binnen 2 dagen te doen. U kunt gebruik maken van onderstaande betaallink om de toegezegde investering te betalen via iDeal of vanuit uw eWallet.
crowder07vrijdag 14 februari 2020 @ 09:59
quote:
0s.gif Op woensdag 12 februari 2020 16:18 schreef obligataire het volgende:

[..]

Avocado Lounge (kleintje)
Als iemand een link van de laatste HCN heeft zie ik hem graag
djh77vrijdag 14 februari 2020 @ 11:07
Promotie windturbines op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/mirckle-nature-b-v/
Horsemenvrijdag 14 februari 2020 @ 12:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 09:59 schreef crowder07 het volgende:

[..]

Als iemand een link van de laatste HCN heeft zie ik hem graag
Hij staat nu open.
https://horecacrowdfundin(...)n-rotterdam-k89r5zp5
crowder07vrijdag 14 februari 2020 @ 12:24
quote:
ik was zelf gelukkig op tijd. Maar bedankt
petercvrijdag 14 februari 2020 @ 12:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 12:24 schreef crowder07 het volgende:

[..]

ik was zelf gelukkig op tijd. Maar bedankt
laten voorbij gaan eea ihkv spreiding, CRE Randstad II wel meegenomen met code
OpDieFietsvrijdag 14 februari 2020 @ 12:59
quote:
12s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 12:35 schreef peterc het volgende:

[..]

laten voorbij gaan eea ihkv spreiding, CRE Randstad II wel meegenomen met code
Idem :-)
jsuijkervrijdag 14 februari 2020 @ 13:11
quote:
12s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 12:35 schreef peterc het volgende:

[..]

laten voorbij gaan eea ihkv spreiding, CRE Randstad II wel meegenomen met code
wanneer heb jij de code gekregen?
Deze zou nog gedeeld worden maar heb deze of niet gekregen of compleet gemist?
OpDieFietsvrijdag 14 februari 2020 @ 13:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 13:11 schreef jsuijker het volgende:

[..]

wanneer heb jij de code gekregen?
Deze zou nog gedeeld worden maar heb deze of niet gekregen of compleet gemist?
Ik heb hem gisteren gekregen, mailtje rond 18u.
bleyenburgvrijdag 14 februari 2020 @ 13:21
quote:
Momenteel ervaren wij een storing op onze website, waardoor de gegevens in het dashboard niet correct worden weergegeven. Wij zijn hiervan op de hoogte en we zijn hard aan het werk om dit voor je te verhelpen
Positief dat FNC toegeeft dat het incorrect is en dat het verholpen gaat worden.
Het excuus van een storing is natuurlijk gewoon flauwekul.

Dit was een heel bewust proefballonnetje.
obligatairevrijdag 14 februari 2020 @ 13:31
quote:
12s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 12:35 schreef peterc het volgende:

[..]

laten voorbij gaan eea ihkv spreiding, CRE Randstad II wel meegenomen met code
Ik had op dat Duitse project een hoger bedrag ingeschreven, dus het was gunstiger om de code daar toe passen, binnenkort.
bleyenburgvrijdag 14 februari 2020 @ 13:35
NLI verstuurt wederom een betaalverzoek voor een project waarin de tekst staat:

quote:
De getekende leningdocumentatie wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in uw persoonlijke "Mijn-omgeving" op het platform. Hierin staan alle details (looptijd, vergoeding, zekerheden, e.d.) nader genoemd, conform op onze website staat vermeld. NLInvesteert is gemachtigd namens alle investeerders te tekenen. Met het overmaken van uw toegezegde investering bekrachtigt u dit contract.
Contract is nog niet zichtbaar in mijn dashboard.
Ben ik nu de enige die de volgorde vreemd vindt?

Het lijkt mij logischer dat je de email met betaalverzoek na, of gelijktijdig met, het beschikbaar zijn van het contract verstuurt.

Nu moet ik zelf elke dag checken of dat contract al in mijn dashboard zit.

Betalen zonder dat ik dat gezien heb is voor mij geen optie.
jsuijkervrijdag 14 februari 2020 @ 13:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 13:17 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik heb hem gisteren gekregen, mailtje rond 18u.
Schijnbaar niet goed doorgekomen maar heb de code inmiddels (opnieuw) gekregen
Gijsbertusvrijdag 14 februari 2020 @ 14:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 13:45 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Schijnbaar niet goed doorgekomen maar heb de code inmiddels (opnieuw) gekregen
hmm, had al gelijk het bedrag overgemaakt.
Moet je een minimaal bedrag geinvesteerd hebben om in aanmerking voor de code te komen?
Anders ga ik er ook nog achteraan.
djh77vrijdag 14 februari 2020 @ 14:13
Smartphonereparaties op cc
https://www.capitalcircle(...)9adebcca37-160061829
jsuijkervrijdag 14 februari 2020 @ 14:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 14:06 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

hmm, had al gelijk het bedrag overgemaakt.
Moet je een minimaal bedrag geinvesteerd hebben om in aanmerking voor de code te komen?
Anders ga ik er ook nog achteraan.
Het gaat om alle investeerders in project Zevenaar (dit project is afgelost en niet tot stand gekomen) ter compensatie was de code voor 1 vd 2 openstaande projecten.
Jaco078vrijdag 14 februari 2020 @ 14:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 14:06 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

hmm, had al gelijk het bedrag overgemaakt.
Moet je een minimaal bedrag geinvesteerd hebben om in aanmerking voor de code te komen?
Anders ga ik er ook nog achteraan.
Nee de enige voorwaarde is dat je project Zevenaar zat, welke na 4 maanden geheel was afgelost. Betrof dus een coulance regeling vanuit CRE.
Gijsbertusvrijdag 14 februari 2020 @ 14:24
Dank voor de snelle reactie.
Hier zat ik niet in, dus ook geen recht op code.
Thomas88vrijdag 14 februari 2020 @ 15:35
Zag zojuist in het faillissementsverslag dat het pand van Melo transport ( het pand van de Collin investeerders ) op 21 feb verkocht en geleverd gaat worden.
Opbrengst van slechts 500k, was destijds aangekocht voor 650k.
Zie ook nog een boedelbijdrage van 2%, erg benieuwd wat we als 1ste hypotheekhouder terug krijgen : de openstaande aflossingen + de misgelopen rente ?
djh77vrijdag 14 februari 2020 @ 15:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 15:35 schreef Thomas88 het volgende:
Zag zojuist in het faillissementsverslag dat het pand van Melo transport ( het pand van de Collin investeerders ) op 21 feb verkocht en geleverd gaat worden.
Opbrengst van slechts 500k, was destijds aangekocht voor 650k.
Zie ook nog een boedelbijdrage van 2%, erg benieuwd wat we als 1ste hypotheekhouder terug krijgen : de openstaande aflossingen + de misgelopen rente ?
Restschuld + misgelopen rente + 6mnd boeterente heb ik begrepen
Horsemenvrijdag 14 februari 2020 @ 16:02
De Koperen Ezel bij Newfunding staat nu ook open.

https://www.newfunding.nl/project/de-koperen-ezel

Het is een beetje oude zooi maar ik ga er vanuit dat het geld hier ook wel van terug gaat komen.
Meegenomen.
Horsemenvrijdag 14 februari 2020 @ 16:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 15:35 schreef Thomas88 het volgende:
Zag zojuist in het faillissementsverslag dat het pand van Melo transport ( het pand van de Collin investeerders ) op 21 feb verkocht en geleverd gaat worden.
Opbrengst van slechts 500k, was destijds aangekocht voor 650k.
Zie ook nog een boedelbijdrage van 2%, erg benieuwd wat we als 1ste hypotheekhouder terug krijgen : de openstaande aflossingen + de misgelopen rente ?
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 15:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Restschuld + misgelopen rente + 6mnd boeterente heb ik begrepen
Gelukkig dat deze lening lineair volledig afgelost zou worden. Anders zou de opbrengst uit het pand niet voldoende zijn geweest voor de lening welke een bedrag kende van 600k.
Nu zouden we er inderdaad zonder kleerscheuren vanaf moeten komen.

Voor mij in korte tijd het 2e project waarbij ik hťťl erg blij ben met de 1e hypotheek.

Ik ga er vanuit dat de 2% boedelbijdrage gewoon valt onder kostenopslag van de 1e hypotheek.
obligatairevrijdag 14 februari 2020 @ 16:13
quote:
14s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 16:02 schreef Horsemen het volgende:
De Koperen Ezel bij Newfunding staat nu ook open.

https://www.newfunding.nl/project/de-koperen-ezel

Het is een beetje oude zooi maar ik ga er vanuit dat het geld hier ook wel van terug gaat komen.
Meegenomen.
Niet meegenomen vanwege misleidend cijfermateriaal.
Horsemenvrijdag 14 februari 2020 @ 16:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 16:13 schreef obligataire het volgende:

[..]

Niet meegenomen vanwege misleidend cijfermateriaal.
Ik ben helemaal met je eens dat ze de claim van Vakantieveilingen natuurlijk niet onder de activa hadden mogen rekenen. Dit is overigens vooral het platform (NewFunding) aan te rekenen. Ik heb bij dit project vooral gekeken naar de zekerheden en ik denk dat die met de 1e hypotheek voldoende zijn afgedekt zodat het grootste deel van de inleg altijd terug zal komen.

Wel jammer dat het een aflossingsvrije lening betreft. Aan de andere kant is de WOZ waarde van het geheel §441k dus in het ergste geval kunnen ze altijd het terrein met een shovel leegschuiven en de woning los verkopen met de ruim 1 hectare grond.
Jaco078vrijdag 14 februari 2020 @ 16:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 16:13 schreef obligataire het volgende:

[..]

Niet meegenomen vanwege misleidend cijfermateriaal.
De claim van vakantieveiling op de balans bedoel je waardoor de ratios positiever lijken? Of nog andere?
Horsemenvrijdag 14 februari 2020 @ 16:54
Wel knap van Ay go Dutch dat ze toch een kleine 8 ton hebben weten op te halen voor het Utrechtse project. Jammer dat het totaal bedrag voor dit project (bij dit opnieuw startende platform) maar liefs het onrealistische bedrag van 3.600.000,- bedraagt 8)7 Dit gaat op een normale manier natuurlijk nooit vol komen :z
ETphonehomevrijdag 14 februari 2020 @ 17:20
quote:
14s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 16:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik ben helemaal met je eens dat ze de claim van Vakantieveilingen natuurlijk niet onder de activa hadden mogen rekenen. Dit is overigens vooral het platform (NewFunding) aan te rekenen. Ik heb bij dit project vooral gekeken naar de zekerheden en ik denk dat die met de 1e hypotheek voldoende zijn afgedekt zodat het grootste deel van de inleg altijd terug zal komen.

Wel jammer dat het een aflossingsvrije lening betreft. Aan de andere kant is de WOZ waarde van het geheel §441k dus in het ergste geval kunnen ze altijd het terrein met een shovel leegschuiven en de woning los verkopen met de ruim 1 hectare grond.
Ik heb dit project ook meegenomen, ik zie voldoende zekerheid in de taxatie/1e hypotheek.

Echter woning los verkopen is wel afhankelijk van de gemeente: er zijn gemeentes waar woningen in het buitengebied niet zomaar "los" voor particuliere bewoning verkocht mogen worden, o.a. gemeente Westland. In sommige gemeentes krijgt de nieuwe eigenaar simpelweg geen toestemming om daar te gaan wonen als particulier.
Ik verwacht in Epe, met voldoende toerisme in de buurt, geen probleem om dit verkocht te krijgen met een bestemming vergelijkbaar zoals het nu is (kleinschalig agri toerisme, of hoe het in Epe ook genoemd wordt).
djh77vrijdag 14 februari 2020 @ 17:41
Damesmode met 2e hypotheek op kom
https://www.kapitaalopmaat.nl/Label-M
djh77vrijdag 14 februari 2020 @ 17:48
Overname garage op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/issard-vof/
obligatairevrijdag 14 februari 2020 @ 18:08
quote:
14s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 16:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik ben helemaal met je eens dat ze de claim van Vakantieveilingen natuurlijk niet onder de activa hadden mogen rekenen. Dit is overigens vooral het platform (NewFunding) aan te rekenen. Ik heb bij dit project vooral gekeken naar de zekerheden en ik denk dat die met de 1e hypotheek voldoende zijn afgedekt zodat het grootste deel van de inleg altijd terug zal komen.

Wel jammer dat het een aflossingsvrije lening betreft. Aan de andere kant is de WOZ waarde van het geheel §441k dus in het ergste geval kunnen ze altijd het terrein met een shovel leegschuiven en de woning los verkopen met de ruim 1 hectare grond.
Ik ben niet altijd even principieel maar nu wel. Wat ze doen met die vermeende vordering kan echt niet omdat het de balansratio's wezenlijk beÔnvloedt. Van ongezond naar gezond zeg maar. Als je de pitch leest zie je dat er in het verleden ook al met cijfers is gerommeld. Met deze mensen wil ik geen zaken doen. Het is ook geen hťťl courant OG m.i.. Er staan veel boerderijen te koop waarvan de boer gestopt is. Er komen vast betere projecten .......... :)
petercvrijdag 14 februari 2020 @ 19:25
GVE
Berlage CV 21179 = vlgs mij van Nijenrodeweg 883 en Berlage CV II = vlgs mij Van Boshuizenstraat 675.
djh77vrijdag 14 februari 2020 @ 20:29
quote:
12s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 19:25 schreef peterc het volgende:
GVE
Berlage CV 21179 = vlgs mij van Nijenrodeweg 883 en Berlage CV II = vlgs mij Van Boshuizenstraat 675.
Exact adres wordt nog steeds niet gedeeld in de pitch.

[ Bericht 5% gewijzigd door djh77 op 15-02-2020 05:19:11 ]
impact9vrijdag 14 februari 2020 @ 21:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 18:08 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ben niet altijd even principieel maar nu wel. Wat ze doen met die vermeende vordering kan echt niet omdat het de balansratio's wezenlijk beÔnvloedt. Van ongezond naar gezond zeg maar. Als je de pitch leest zie je dat er in het verleden ook al met cijfers is gerommeld. Met deze mensen wil ik geen zaken doen. Het is ook geen hťťl courant OG m.i.. Er staan veel boerderijen te koop waarvan de boer gestopt is. Er komen vast betere projecten .......... :)
Snap ook niet dat men hier enthousiast over is. Komen veel betere projecten langs met couranter onderpand..
obligatairezaterdag 15 februari 2020 @ 09:29
Drama Wav-e-XL Studi* , Timmerma*

Mail van GvE

SPOILER
In november informeerden wij u over de rentebetalingen tot en met december 2019 voor het project 17663 | Wav-e XL Studio Amsterdam. Op basis hiervan hebben wij de kwartaal termijnen met nummer 49, 50 en 51 aan u kunnen uitbetalen.

Met de geldnemer, de heer Timmerman, zijn meerdere gesprekken gevoerd aangaande de betalingen. Hij heeft destijds de toezegging gedaan vanaf januari 2020 de reguliere maandtermijnen te voldoen. Een volledige termijn hebben wij echter op dit moment niet ontvangen. Hierdoor kan er ook nog geen termijn aan u worden uitbetaald.

Opnieuw is er een gesprek geweest met de geldnemers over de betaalverplichtingen. Het voldoen van de maandtermijnen is nu, volgens de heer Timmerman, niet mogelijk. Wel ontvingen wij opnieuw een rentebetaling.

Voor de eerder besproken uitstelperiode is de overeenkomst, waarin de afspraken zijn vastgelegd, niet door de geldnemers ondertekend. Daarom is er per heden nog altijd sprake van een betalingsachterstand.

Na meerdere gesprekken met de geldnemers waarbij er geen oplossing of aflossing kon worden overeengekomen hebben wij de gehele lening inclusief rente en kosten opgeŽist. Indien de betaling van deze volledige opeising niet uiterlijk op 20 februari a.s. op de rekening van de Stichting Klantengelden is bijgeschreven zal het dossier ter verdere uitwinning worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder Flanderijn te Rotterdam.

Over het verloop van dit dossier informeren wij u in uiterlijk 21 februari a.s.
Mail aan GvE

SPOILER
Ik heb een vraag over dit project.

Destijds werd in de pitch aangegeven dat er (te midden van een wirwar aan BV's) sprake was van een Eigen Vermogen van EUR 547.000 in de met de lening verbonden vennootschappen. Daarnaast was er sprake van een pand in de Carpenter Groep, dat naar mijn mening ook als garantievermogen/zekerheid dient vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van de UBO's, de familie Timmerman zelf.

Het komt dan ook erg vreemd op mij over, dat de verpichtingen uit hoofde van een lening van slechts 100K, blijkbaar niet kunnen worden nagekomen. Ten eerste zijn er overige bedrijfsactiviteiten en ten tweede zijn er (blijkbaar) voldoende activa die te gelde zouden kunnen worden gemaakt.

Ik ben dan ook erg benieuwd naar het verhaal achter het (blijkbaar) niet mťťr kunnen betalen dan een rentebedrag.
Faraday01zaterdag 15 februari 2020 @ 09:35
quote:
Hier loop ik met een grote boog omheen zo lang er geen 2e hypotheek gevestigd wordt in plaats van een neg verklaring. De balans klopt overigens niet, er is aan de activakant 10k verdwenen. Ook de prognose 2020 klopt niet, op basis van deze cijfers zou er een negatief resultaat over blijven. Cijfers controleren is blijkbaar al te ingewikkeld voor Collin....
obligatairezaterdag 15 februari 2020 @ 09:49
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 februari 2020 09:35 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

Hier loop ik met een grote boog omheen zo lang er geen 2e hypotheek gevestigd wordt in plaats van een neg verklaring. De balans klopt overigens niet, er is aan de activakant 10k verdwenen. Ook de prognose 2020 klopt niet, op basis van deze cijfers zou er een negatief resultaat over blijven. Cijfers controleren is blijkbaar al te ingewikkeld voor Collin....
Je ziet maar weer dat snelheid en kwaliteit niet goed samen gaan. Wat je over de cijfers zegt klopt, is gruwelijk slordig. EV is dus 10K lager. Bij de prognose denk ik dat ze (bij een bw% van 50%), 2 cijfers hebben verwisseld. Ik mis ook de 2e hypotheek dus doe zeker niet mee.
djh77zaterdag 15 februari 2020 @ 12:39
Een borgsteller failliet laten verklaren. Dat is wel weer een strakke actie van fnc
quote:
De borg is op ons verzoek failliet verklaard. Wij hebben de vordering ingediend bij de curator en hebben inmiddels van de advocaat van de borg vernomen dat deze voornemens is een voorstel te doen aan alle schuldeisers in dit faillissement. Wij zullen dit voorstel afwachten.
crowder07zaterdag 15 februari 2020 @ 13:09
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 februari 2020 09:29 schreef obligataire het volgende:
Drama Wav-e-XL Studi* , Timmerma*

Mail van GvE

SPOILER
In november informeerden wij u over de rentebetalingen tot en met december 2019 voor het project 17663 | Wav-e XL Studio Amsterdam. Op basis hiervan hebben wij de kwartaal termijnen met nummer 49, 50 en 51 aan u kunnen uitbetalen.

Met de geldnemer, de heer Timmerman, zijn meerdere gesprekken gevoerd aangaande de betalingen. Hij heeft destijds de toezegging gedaan vanaf januari 2020 de reguliere maandtermijnen te voldoen. Een volledige termijn hebben wij echter op dit moment niet ontvangen. Hierdoor kan er ook nog geen termijn aan u worden uitbetaald.

Opnieuw is er een gesprek geweest met de geldnemers over de betaalverplichtingen. Het voldoen van de maandtermijnen is nu, volgens de heer Timmerman, niet mogelijk. Wel ontvingen wij opnieuw een rentebetaling.

Voor de eerder besproken uitstelperiode is de overeenkomst, waarin de afspraken zijn vastgelegd, niet door de geldnemers ondertekend. Daarom is er per heden nog altijd sprake van een betalingsachterstand.

Na meerdere gesprekken met de geldnemers waarbij er geen oplossing of aflossing kon worden overeengekomen hebben wij de gehele lening inclusief rente en kosten opgeŽist. Indien de betaling van deze volledige opeising niet uiterlijk op 20 februari a.s. op de rekening van de Stichting Klantengelden is bijgeschreven zal het dossier ter verdere uitwinning worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder Flanderijn te Rotterdam.

Over het verloop van dit dossier informeren wij u in uiterlijk 21 februari a.s.
Mail aan GvE

SPOILER
Ik heb een vraag over dit project.

Destijds werd in de pitch aangegeven dat er (te midden van een wirwar aan BV's) sprake was van een Eigen Vermogen van EUR 547.000 in de met de lening verbonden vennootschappen. Daarnaast was er sprake van een pand in de Carpenter Groep, dat naar mijn mening ook als garantievermogen/zekerheid dient vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van de UBO's, de familie Timmerman zelf.

Het komt dan ook erg vreemd op mij over, dat de verpichtingen uit hoofde van een lening van slechts 100K, blijkbaar niet kunnen worden nagekomen. Ten eerste zijn er overige bedrijfsactiviteiten en ten tweede zijn er (blijkbaar) voldoende activa die te gelde zouden kunnen worden gemaakt.

Ik ben dan ook erg benieuwd naar het verhaal achter het (blijkbaar) niet mťťr kunnen betalen dan een rentebedrag.
Een rare zaak is dit. Enerzijds zegt GVE een overeenkomst te hebben voor de uitstel en anderzijds zegt men maanden later geen overeenkomst te hebben omdat die niet is getekend. Dat men nu doorpakt is echt maanden te laat. Als er geen verhaal meer mogelijk is, omdat de debiteuren die periode gebruikt heeft om geld uit het zicht weg te sluizen dan zou ik GVE aansprakelijk stellen. Als er al sprake was van een vermogen van tonnen.
obligatairezaterdag 15 februari 2020 @ 13:16
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 februari 2020 13:09 schreef crowder07 het volgende:

[..]

Een rare zaak is dit. Enerzijds zegt GVE een overeenkomst te hebben voor de uitstel en anderzijds zegt men maanden later geen overeenkomst te hebben omdat die niet is getekend. Dat men nu doorpakt is echt maanden te laat. Als er geen verhaal meer mogelijk is, omdat de debiteuren die periode gebruikt heeft om geld uit het zicht weg te sluizen dan zou ik GVE aansprakelijk stellen. Als er al sprake was van een vermogen van tonnen.
Tsja een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst, echter dat blijkt pas als zij nageleefd wordt en dat is hier niet zo. We wachten het maar even af maar de rol van GVE vind ik ook dubieus. Daarnaast, de investeerders werden over de streep getrokken door expliciet te vermelden dat de leningnemers in hun aansprakelijke BV's voor 5,5 ton aan eigen geld zouden hebben zitten ten opzichte van een lening van slechts 1 ton. Dan mag je toch verwachten dat het platform beoordeeld heeft hoe hard die veronderstelde 5,5 ton zijn. Zonder dit had ik deze hoogstwaarschijnlijk niet geÔnvesteerd.
Crowdfunder99zaterdag 15 februari 2020 @ 13:44
quote:
1s.gif Op zaterdag 15 februari 2020 12:39 schreef djh77 het volgende:
Een borgsteller failliet laten verklaren. Dat is wel weer een strakke actie van fnc
[..]

Ja hier ook weer de FNC maandrapportage ontvangen. De lijst is te lang om hier te publiceren.

SPOILER
Naast veel meldingen dat men nog geen contact met de onderneming kon krijgen, nu ook een aantal rechterlijke uitspraken, waarin "wij in het gelijk zijn gesteld. Dit vonnis wordt nu ten uitvoer gelegd middels het executoriaal beslag laten leggen door een deurwaarder op (on)roerende zaken die enige vorm van vermogen vertegenwoordigen".
FNC lijkt wel goed door te pakken.

En: zelfs bij oplichter Onderhoudsbedrijf Hefbruggen is voortgang geboekt: "3.18. Wij hebben een vonnis van de Rechter waarin wij in het gelijk zijn gesteld. Dit vonnis wordt nu ten uitvoer gelegd middels het executoriaal beslag laten leggen door een deurwaarder op (on)roerende zaken die enige vorm van vermogen vertegenwoordigen. Indien dit beslag doel zal treffen, zal met de verkoopopbrengst van de (on)roerende zaak de vordering voldaan worden".

Vorig jaar werd tijdens een lunchbijeenkomst bij FNC al gezegd dat deze ondernemer thuis hoort in het rijtje: wel kunnen betalen, maar niet willen betalen. Hopelijk trekt FNC aan het langste eind.
obligatairezaterdag 15 februari 2020 @ 14:14
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 februari 2020 13:44 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Ja hier ook weer de FNC maandrapportage ontvangen. De lijst is te lang om hier te publiceren.

SPOILER
Naast veel meldingen dat men nog geen contact met de onderneming kon krijgen, nu ook een aantal rechterlijke uitspraken, waarin "wij in het gelijk zijn gesteld. Dit vonnis wordt nu ten uitvoer gelegd middels het executoriaal beslag laten leggen door een deurwaarder op (on)roerende zaken die enige vorm van vermogen vertegenwoordigen".
FNC lijkt wel goed door te pakken.

En: zelfs bij oplichter Onderhoudsbedrijf Hefbruggen is voortgang geboekt: "3.18. Wij hebben een vonnis van de Rechter waarin wij in het gelijk zijn gesteld. Dit vonnis wordt nu ten uitvoer gelegd middels het executoriaal beslag laten leggen door een deurwaarder op (on)roerende zaken die enige vorm van vermogen vertegenwoordigen. Indien dit beslag doel zal treffen, zal met de verkoopopbrengst van de (on)roerende zaak de vordering voldaan worden".

Vorig jaar werd tijdens een lunchbijeenkomst bij FNC al gezegd dat deze ondernemer thuis hoort in het rijtje: wel kunnen betalen, maar niet willen betalen. Hopelijk trekt FNC aan het langste eind.
Ik ben benieuwd. Had er ook niet meer op gerekend. Misschien had hij nog een vakantiehuisje in zijn vaderland :)


Nieuw in het lijstje, zal wel afwaarderen worden:

SPOILER
B

Metaalbewerker Nieuwe Bedrijfswagen
ID: 646548247
Gefinancierd: x | Openstaand: y
2.7. De onderneming heeft een achterstand van drie termijnen. Wij blijven ons inzetten om te voorkomen dat de achterstand oploopt tot meer dan 90 dagen. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij de lening opzeggen en verslag doen van de aanleiding van de opzegging alsmede de vervolgstappen.
Vorige keer zouden ze er nog iemand op af sturen, een bezoek aan huis. Is of niet gebeurd, of ze hebben de hond op 'm losgelaten :6 De nieuwe tekst blinkt alleen uit in vaagheid.
tnhbzaterdag 15 februari 2020 @ 15:17
quote:
1s.gif Op zaterdag 15 februari 2020 12:39 schreef djh77 het volgende:
Een borgsteller failliet laten verklaren. Dat is wel weer een strakke actie van fnc
quote:
De borg is op ons verzoek failliet verklaard. Wij hebben de vordering ingediend bij de curator en hebben inmiddels van de advocaat van de borg vernomen dat deze voornemens is een voorstel te doen aan alle schuldeisers in dit faillissement. Wij zullen dit voorstel afwachten.
Op z'n minst een bijzondere situatie. Sinds wanneer heeft een (rechts)persoon nog iets te zeggen/te willen/voor te stellen in de afhandeling van het faillisement door de aangestelde curator? Maar ik hoor ook regelmatig dat iemand failliet is verklaard maar in werkelijkheid niet zo is (heeft zo z'n voordelen, veel mensen denken namelijk dat er dan niets meer te halen is en je wint flink tijd om bezittingen en geld weg te sturen). Ik neem aan gezien de opmerking van FNC dat de borg in dit geval dus daadwerkelijk failliet is verklaard door de rechtbank, en in het geval van een natuurlijke persoon vervolgens niet voor omzetten wsnp heeft geopteerd? (en gekregen, want dan wordt hetineens heel anders)
Sunri5ezondag 16 februari 2020 @ 12:07
quote:
14s.gif Op donderdag 13 februari 2020 15:23 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Staat inmiddels open.

Meegenomen in 1A. Volgens mij risico-arm.
Ik vind het allemaal wel erg positief omschreven. §1350,- euro aan maandelijkse huurinkomsten vindt ik voor zo'n tussenwoning erg hoog. Daarnaast een waardestijging van §190k naar §233k door het vernieuwen van:

- Nieuwe badkamer (circa §10.000)
- Nieuwe keuken (circa §7.000)
- Nieuw toilet (circa §2.000)
- Nieuwe kozijnen (§5.000)
- Schilderwerken (§3.000)

Dat is een investering van §27.000,-. Normaal mag je zo'n 70 procent van zo'n verbouwing meetellen in een waardevermeerdering. Daarnaast zou het nog goedkoper kunnen als je wat zelf doet of minder luxe materialen neemt. Drie jaar geleden werd in de straat een identieke woning verkocht (nummer 66) voor §140.000,-.
NaRegenDeZonzondag 16 februari 2020 @ 12:11
quote:
0s.gif Op zondag 16 februari 2020 12:07 schreef Sunri5e het volgende:

[..]

Ik vind het allemaal wel erg positief omschreven. §1350,- euro aan maandelijkse huurinkomsten vindt ik voor zo'n tussenwoning erg hoog. Daarnaast een waardestijging van §190k naar §233k door het vernieuwen van:

- Nieuwe badkamer (circa §10.000)
- Nieuwe keuken (circa §7.000)
- Nieuw toilet (circa §2.000)
- Nieuwe kozijnen (§5.000)
- Schilderwerken (§3.000)

Dat is een investering van §27.000,-. Normaal mag je zo'n 70 procent van zo'n verbouwing meetellen in een waardevermeerdering. Daarnaast zou het nog goedkoper kunnen als je wat zelf doet of minder luxe materialen neemt. Drie jaar geleden werd in de straat een identieke woning verkocht (nummer 66) voor §140.000,-.
Dat is dus precies wat Horsemen en ook ik bedoelen als zo'n huis 3 jaar geleden al ongeveer 140K opbracht, is schaal 1 A risico arm. Ik (en vermoedelijk horsemen ook niet) zoek niet het risico van schaal 1b,2 en 3 op bij dit project.
Gustaf86zondag 16 februari 2020 @ 15:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 februari 2020 15:17 schreef tnhb het volgende:

[..]

Op z'n minst een bijzondere situatie. Sinds wanneer heeft een (rechts)persoon nog iets te zeggen/te willen/voor te stellen in de afhandeling van het faillisement door de aangestelde curator? Maar ik hoor ook regelmatig dat iemand failliet is verklaard maar in werkelijkheid niet zo is (heeft zo z'n voordelen, veel mensen denken namelijk dat er dan niets meer te halen is en je wint flink tijd om bezittingen en geld weg te sturen). Ik neem aan gezien de opmerking van FNC dat de borg in dit geval dus daadwerkelijk failliet is verklaard door de rechtbank, en in het geval van een natuurlijke persoon vervolgens niet voor omzetten wsnp heeft geopteerd? (en gekregen, want dan wordt hetineens heel anders)
We missen de datum van faillietverklaring. Het zal me niet verbazen als FNC dit nieuwtje meteen heeft gepubliceerd om te laten zien hoe daadkrachtig ze zijn. Dus misschien kan de failliet nog in appel.

Hoger beroep heeft weinig te maken met juridische argumenten maar meer met de vraag of de failliet niet meer in staat van faillissement verkeerd. Oftewel, of er inmiddels betaald is. Door derden natuurlijk, want de failliet kan zelf niet meer betalen.

WSNP kom je niet zomaar in trouwens. Het is mij een raadsel dat lieden effectief kunnen dreigen met 'accepteer dit anders ga ik de WSNP in en krijg je niks'.
Horsemenmaandag 17 februari 2020 @ 00:08
quote:
0s.gif Op zondag 16 februari 2020 12:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dat is dus precies wat Horsemen en ook ik bedoelen als zo'n huis 3 jaar geleden al ongeveer 140K opbracht, is schaal 1 A risico arm. Ik (en vermoedelijk horsemen ook niet) zoek niet het risico van schaal 1b,2 en 3 op bij dit project.
Eens :Y
djh77maandag 17 februari 2020 @ 07:44
Crowdfunding in Nederland komt traag op gang in 2020

De markt voor crowdfunding komt maar moeizaam op gang in 2020. Dit meldt Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding in Nederland. In de eerste 1,5 maand van dit jaar is slechts 31 miljoen euro gefund door de, bij de AFM geregistreerde, crowdfundingplatformen.

In dezelfde periode vorig jaar was al ruim 40 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. "Dit wil nog niets zeggen over het verdere verloop in 2020", aldus Frank van der Linden van Crowdfundmarkt. "In heel 2019 is 321 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. In deze relatief kleine markt hebben individuele projecten een grote invloed op de maandproductie."
Mynheer007maandag 17 februari 2020 @ 07:50
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 07:44 schreef djh77 het volgende:
Crowdfunding in Nederland komt traag op gang in 2020

De markt voor crowdfunding komt maar moeizaam op gang in 2020. Dit meldt Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding in Nederland. In de eerste 1,5 maand van dit jaar is slechts 31 miljoen euro gefund door de, bij de AFM geregistreerde, crowdfundingplatformen.

In dezelfde periode vorig jaar was al ruim 40 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. "Dit wil nog niets zeggen over het verdere verloop in 2020", aldus Frank van der Linden van Crowdfundmarkt. "In heel 2019 is 321 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. In deze relatief kleine markt hebben individuele projecten een grote invloed op de maandproductie."
Voor mij persoonlijk zijn het de drukste maanden ooit qua Crowdfunding.
crowdiefundermaandag 17 februari 2020 @ 10:08
Vandaag mijn laatste betaling van LaH terug gekregen sinds ik in 2015/2016 hier was begonnen. Zelf geen probleem gehad, maar door problemen bij andere projecten besloten niets meer daar in te leggen voor 3-4%.
iprhba0maandag 17 februari 2020 @ 10:13
Sinds 10 uur staat https://www.collincrowdfund.nl/mirckle-nature-b-v/ open (Collin Direct)
obligatairemaandag 17 februari 2020 @ 10:33
quote:
6s.gif Op maandag 17 februari 2020 10:13 schreef iprhba0 het volgende:
Sinds 10 uur staat https://www.collincrowdfund.nl/mirckle-nature-b-v/ open (Collin Direct)
Tnx voor het melden. Ik laat hem lopen, weer zo een die van maandfactuur naar maandfactuur leeft. Teveel en snel opgelopen kortlopende schuld.
obligatairemaandag 17 februari 2020 @ 10:43
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 07:50 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Voor mij persoonlijk zijn het de drukste maanden ooit qua Crowdfunding.
Dat is ook mijn ervaring. Ik moet er nog heel wat afrekenen :@
Tegelijk zie je dat er ook steeds meer oude projecten vrijvallen.
djh77maandag 17 februari 2020 @ 13:23
Advocaat met een paardenbox
https://www.collincrowdfund.nl/de-zwarte-hoeve/
impact9maandag 17 februari 2020 @ 13:32
quote:
Bij een linkje hou ik mij aanbevolen
NaRegenDeZonmaandag 17 februari 2020 @ 14:14
quote:
Er is wel wat gedoe met de bestemming van deze paardenhouderij met de gemeente.

https://www.gelderlander.(...)ps://www.google.com/

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 17-02-2020 14:22:04 ]
Horsemenmaandag 17 februari 2020 @ 14:20
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 14:14 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Er is wel wat gedoe met de betemming van deze paardenhouderij met de gemeente.

https://www.gelderlander.(...)ps://www.google.com/
Dat is de ellende met een advocaat als geldnemer. Als er een probleem is kunnen ze procederen dat je een ons weegt.
NaRegenDeZonmaandag 17 februari 2020 @ 14:34
quote:
14s.gif Op maandag 17 februari 2020 14:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dat is de ellende met een advocaat als geldnemer. Als er een probleem is kunnen ze procederen dat je een ons weegt.
Het is trouwens niet Vianen bij utrecht maar Vianen bij Nijmegen/Cuijk. Streetvieuw komt er niet maar de sateliet geeft dit object. https://www.google.com/ma(...)9,179m/data=!3m1!1e3

Zou hij bij crowdfunding terecht komen omdat de Rabo er geen vertrouwen in heeft dat die legalisering van de activiteit er komt?

[ Bericht 4% gewijzigd door NaRegenDeZon op 17-02-2020 14:46:10 ]
TisIkmaandag 17 februari 2020 @ 15:35
Een nieuwe NLI:
SPOILER
bleyenburgmaandag 17 februari 2020 @ 15:47
quote:
Een nieuwe NLI:
Als ik inlog bij NLI, zie ik deze niet.
Hoe kom jij hier aan?
djh77maandag 17 februari 2020 @ 15:59
Pindakaas op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=21224
TisIkmaandag 17 februari 2020 @ 16:11
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 15:47 schreef bleyenburg het volgende:

[..]

Als ik inlog bij NLI, zie ik deze niet.
Hoe kom jij hier aan?
Van NLI gekregen.
Ik ging ervan uit dat alle NLI investeerders dit wel gekregen zouden hebben.
ETphonehomemaandag 17 februari 2020 @ 16:12
quote:
Wat zien we over het hoofd vraag ik me af. Zo even snel scrollend zou dit toch voor een lager rente percentage gefinancierd kunnen worden: woning in privť, met ongeveer 70%LTV.
Later vandaag nog maar eens in detail doornemen.

ps: ik heb de link ook via de mail ontvangen.
bleyenburgmaandag 17 februari 2020 @ 16:15
dank tislk
ETphonehomemaandag 17 februari 2020 @ 16:20
quote:
14s.gif Op vrijdag 14 februari 2020 16:02 schreef Horsemen het volgende:
De Koperen Ezel bij Newfunding staat nu ook open.

https://www.newfunding.nl/project/de-koperen-ezel

Het is een beetje oude zooi maar ik ga er vanuit dat het geld hier ook wel van terug gaat komen.
Meegenomen.
De koppige ezel blijft voorlopig stilstaan op 7%, blijkbaar veel investeerders met twijfels over de gepresenteerde cijfers, gecombineerd met principieele afhakers mbt dit project.
Bengermaandag 17 februari 2020 @ 16:22
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 16:12 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Wat zien we over het hoofd vraag ik me af. Zo even snel scrollend zou dit toch voor een lager rente percentage gefinancierd kunnen worden: woning in privť, met ongeveer 70%LTV.
Later vandaag nog maar eens in detail doornemen.

ps: ik heb de link ook via de mail ontvangen.
Ik heb de mail ook gehad. Er staat in:
quote:
Op verzoek van de ondernemer wordt deze propositie uitsluitend aan onze actieve investeerders voorgelegd, het project is alleen via de link leesbaar.
crowdiefundermaandag 17 februari 2020 @ 16:26
Vandaag de laatste betaling van DMS civiel toezicht op IVM ontvangen, er kan weer een vlag uit want zonder problemen alle termijnen ontvangen :)
zeeland6maandag 17 februari 2020 @ 17:18
Ik hou er nou echt mee op bij Colin. Weer eentje in de problemen na 5 maanden nu Ph* Kitch*n. Een droog berichtje dat de termijnen over januari en februari nog niet zijn ontvangen. Waardeloze screening van Collin. Mij zien ze er niet meer terug. :(
djh77maandag 17 februari 2020 @ 17:32
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 17:18 schreef zeeland6 het volgende:
. Waardeloze screening van Collin. Mij zien ze er niet meer terug. :(
Dit is een direct lening. Deze wordt zonder screening geplaatst
PONmaandag 17 februari 2020 @ 17:34
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 17:18 schreef zeeland6 het volgende:
Ik hou er nou echt mee op bij Colin. Weer eentje in de problemen na 5 maanden nu Ph* Kitch*n. Een droog berichtje dat de termijnen over januari en februari nog niet zijn ontvangen. Waardeloze screening van Collin. Mij zien ze er niet meer terug. :(
Mag toch hopen dat dit nog goed komt. De lening is qua grootte in relatie tot de omzet/winst niet overdreven.
zeeland6maandag 17 februari 2020 @ 17:37
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 17:32 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dit is een direct lening. Deze wordt zonder screening geplaatst
De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
tnhbmaandag 17 februari 2020 @ 17:58
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 17:32 schreef djh77 het volgende:
Deze wordt zonder screening geplaatst
... en zelfs zonder controle van de meest eenvoudige optelsommetjes!
NaRegenDeZonmaandag 17 februari 2020 @ 18:00
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 17:18 schreef zeeland6 het volgende:
Ik hou er nou echt mee op bij Colin. Weer eentje in de problemen na 5 maanden nu Ph* Kitch*n. Een droog berichtje dat de termijnen over januari en februari nog niet zijn ontvangen. Waardeloze screening van Collin. Mij zien ze er niet meer terug. :(
Ik zit niet in dit project blijkbaar laten lopen. Ik wilde het project nog wel even bekijken ter lering.
Echter kon het niet meer vinden. Vroeger gaf deze pagina https://www.collincrowdfund.nl/investeringskansen/ alle projecten uit het verleden.

Het staat ook nog steeds aan de kop van de pagina:

Op deze pagina staan alle succesvol volgeschreven leningaanvragen sinds de eerste publicatie op 4 juni 2014. Openstaande investeringskansen waarin deelname nog mogelijk is, zijn te herkennen aan de oranje knop ‘Bekijk’.

De lijst is echter eindig en de knop om meer projecten te laden is verdwenen. Of zie ik iets over het hoofd?
djh77maandag 17 februari 2020 @ 18:39
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 18:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik zit niet in dit project blijkbaar laten lopen. Ik wilde het project nog wel even bekijken ter lering.
Echter kon het niet meer vinden. Vroeger gaf deze pagina https://www.collincrowdfund.nl/investeringskansen/ alle projecten uit het verleden.

Het staat ook nog steeds aan de kop van de pagina:

Op deze pagina staan alle succesvol volgeschreven leningaanvragen sinds de eerste publicatie op 4 juni 2014. Openstaande investeringskansen waarin deelname nog mogelijk is, zijn te herkennen aan de oranje knop ‘Bekijk’.

De lijst is echter eindig en de knop om meer projecten te laden is verdwenen. Of zie ik iets over het hoofd?
De projecten van collin zijn heel gemakkelijk via Google te vinden
SPOILER
NaRegenDeZonmaandag 17 februari 2020 @ 19:03
quote:
1s.gif Op maandag 17 februari 2020 18:39 schreef djh77 het volgende:

[..]

De projecten van collin zijn heel gemakkelijk via Google te vinden
SPOILER
Dank. Is mij ook bekend. Echter werkt alleen als je de (exacte) naam van het project weet. De andere methode gebruikte ik als ik de naam niet precies wist.
Blijkbaar dus niet meer beschikbaar tenzij ik iets over het hoofd zie.
Tjalalamaandag 17 februari 2020 @ 19:12
Alpha maintenance en service op gve

https://www.geldvoorelkaa(...)ten/project?id=21063
TisIkmaandag 17 februari 2020 @ 20:09
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 18:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik zit niet in dit project blijkbaar laten lopen. Ik wilde het project nog wel even bekijken ter lering.
Echter kon het niet meer vinden. Vroeger gaf deze pagina https://www.collincrowdfund.nl/investeringskansen/ alle projecten uit het verleden.

Het staat ook nog steeds aan de kop van de pagina:

Op deze pagina staan alle succesvol volgeschreven leningaanvragen sinds de eerste publicatie op 4 juni 2014. Openstaande investeringskansen waarin deelname nog mogelijk is, zijn te herkennen aan de oranje knop ‘Bekijk’.

De lijst is echter eindig en de knop om meer projecten te laden is verdwenen. Of zie ik iets over het hoofd?
Ze staan er inderdaad niet meer.
Lijkt mij een foutje.
Even melden aan CCF?
Mynheer007maandag 17 februari 2020 @ 20:46
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 20:09 schreef TisIk het volgende:

[..]

Ze staan er inderdaad niet meer.
Lijkt mij een foutje.
Even melden aan CCF?
Ik vermoed dat het bewust is, als lener zou ik niet graag willen dat alle misschien concurrentie gevoelige informatie online toegankelijk blijft.

De pagina zal zelf wel toegankelijk moeten blijven voor degenen die het project hebben meegepakt, maar voor anderen kan op deze manier de pagina lastiger te vinden worden(zowel via het overzicht op de site als via slechtere SEO).
Groepfundermaandag 17 februari 2020 @ 20:59
Op 5 januari 2019 schreef ik in deze topicreeks mijn eerste berichtje over October. Toen stond ik op het punt om op dat platform te gaan investeren. Nu heb ik er 79 investeringen uitstaan. Op dit moment heb ik een rendement van 5,10 % (nŠ incidenten) en ben zeer tevreden.

Inmiddels heb ik ťťn incident. Wat opvalt is dat October direct en vrij uitgebreid over de betalingsachterstand communiceert naar de investeerders toe. Het probleem (de incasso mislukte) is op 15 januari gemeld, en daarna is er op 21 januari en op 17 februari opnieuw over de achterliggende reden gecommuniceerd. Vandaag is de investeerders een voorstel ter stemming voorgelegd. De reactietermijn is een week. En wat ik verder positief vindt: dit platform past het 'Huidig rendement' direct aan zodra er een betalingsachterstand ontstaat. Niet pas na 90 dagen. Dat is even slikken, maar eigenlijk wel zo prettig.
Jaco078maandag 17 februari 2020 @ 22:23
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 20:59 schreef Groepfunder het volgende:
Op 5 januari 2019 schreef ik in deze topicreeks mijn eerste berichtje over October. Toen stond ik op het punt om op dat platform te gaan investeren. Nu heb ik er 79 investeringen uitstaan. Op dit moment heb ik een rendement van 5,10 % (nŠ incidenten) en ben zeer tevreden.

Inmiddels heb ik ťťn incident. Wat opvalt is dat October direct en vrij uitgebreid over de betalingsachterstand communiceert naar de investeerders toe. Het probleem (de incasso mislukte) is op 15 januari gemeld, en daarna is er op 21 januari en op 17 februari opnieuw over de achterliggende reden gecommuniceerd. Vandaag is de investeerders een voorstel ter stemming voorgelegd. De reactietermijn is een week. En wat ik verder positief vindt: dit platform past het 'Huidig rendement' direct aan zodra er een betalingsachterstand ontstaat. Niet pas na 90 dagen. Dat is even slikken, maar eigenlijk wel zo prettig.
Zelf actief sinds 27 maart 2019. Tot op heden ook zeer tevreden. Zowel de app als de website zijn een voorbeeld voor andere crowdfundplatforms. 84 leningen inmiddels. Bij de uitbetaling van vandaag inderdaad ook direct het bericht dat het met 2 leningen niet goed gaat. Voordeel is - dat ben ik met je eens - dat ze er direct op zitten en direct communiceren. Ook wordt direct een voorziening gemaakt. Mijn rendement daalde daardoor van 5,98% netto naar 5,46%, maar ik vind dit een plezierige weergave. Als ik - random - wat van mijn leningen bekijk, zie ik dat er in sommige gevallen wel 60 of 80 procent door de institutionele partijen wordt ingelegd. Dit verklaart ook wel waarom ze er zo strak "professioneel" op zitten. De core-klantengroep is de institutionele partij (altijd minimaal 51%).
Jaco078maandag 17 februari 2020 @ 22:33
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 16:22 schreef Benger het volgende:
via de link leesbaar.
Ik vind m er erg goed uit zien, wordt niet geheel duidelijk of de lening in 2,5 jaar volledig wordt weggewerkt. Het lijkt er wel, want ik lees niets over een herfinancieringstermijn. Morgen aan de knoppen denk ik.
Gijsbertusdinsdag 18 februari 2020 @ 08:21
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 20:59 schreef Groepfunder het volgende:
Op 5 januari 2019 schreef ik in deze topicreeks mijn eerste berichtje over October. Toen stond ik op het punt om op dat platform te gaan investeren. Nu heb ik er 79 investeringen uitstaan. Op dit moment heb ik een rendement van 5,10 % (nŠ incidenten) en ben zeer tevreden.

Inmiddels heb ik ťťn incident. Wat opvalt is dat October direct en vrij uitgebreid over de betalingsachterstand communiceert naar de investeerders toe. Het probleem (de incasso mislukte) is op 15 januari gemeld, en daarna is er op 21 januari en op 17 februari opnieuw over de achterliggende reden gecommuniceerd. Vandaag is de investeerders een voorstel ter stemming voorgelegd. De reactietermijn is een week. En wat ik verder positief vindt: dit platform past het 'Huidig rendement' direct aan zodra er een betalingsachterstand ontstaat. Niet pas na 90 dagen. Dat is even slikken, maar eigenlijk wel zo prettig.
Ik zie hier best veel projecten staan.
Hou je hier ook een scherpe selectie criteria er op na? Of pak je bijv. via auto-invest alle B-categorie projecten?
Jaco078dinsdag 18 februari 2020 @ 08:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 08:21 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Ik zie hier best veel projecten staan.
Hou je hier ook een scherpe selectie criteria er op na? Of pak je bijv. via auto-invest alle B-categorie projecten?
Er is geen auto invest. Ik pak bijna alle A's en B's, mits ze een ruimte hebben van 20% om financiŽle tegenvallers op te vangen .
Dat investeren kan al vanaf 20 euro per lening

[ Bericht 6% gewijzigd door Jaco078 op 18-02-2020 09:04:56 ]
jsuijkerdinsdag 18 februari 2020 @ 09:50
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 20:59 schreef Groepfunder het volgende:
Op 5 januari 2019 schreef ik in deze topicreeks mijn eerste berichtje over October. Toen stond ik op het punt om op dat platform te gaan investeren. Nu heb ik er 79 investeringen uitstaan. Op dit moment heb ik een rendement van 5,10 % (nŠ incidenten) en ben zeer tevreden.

Inmiddels heb ik ťťn incident. Wat opvalt is dat October direct en vrij uitgebreid over de betalingsachterstand communiceert naar de investeerders toe. Het probleem (de incasso mislukte) is op 15 januari gemeld, en daarna is er op 21 januari en op 17 februari opnieuw over de achterliggende reden gecommuniceerd. Vandaag is de investeerders een voorstel ter stemming voorgelegd. De reactietermijn is een week. En wat ik verder positief vindt: dit platform past het 'Huidig rendement' direct aan zodra er een betalingsachterstand ontstaat. Niet pas na 90 dagen. Dat is even slikken, maar eigenlijk wel zo prettig.
Ik kom het niet zo snel tegen op de site maar welke zekerheden worden vastgelegd?
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 10:02
Drouwenerzand NLI staat open.
TisIkdinsdag 18 februari 2020 @ 10:03
quote:
0s.gif Op maandag 17 februari 2020 16:11 schreef TisIk het volgende:

[..]

Van NLI gekregen.
Ik ging ervan uit dat alle NLI investeerders dit wel gekregen zouden hebben.
Hij was in een paar seconden vol.
Ik was net op tijd.
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 10:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 10:03 schreef TisIk het volgende:

[..]

Hij was in een paar seconden vol.
Ik was net op tijd.
Ik vermoedde al zoiets. Dit zijn de projecten waar je bij wilt zijn😋😋
Jaco078dinsdag 18 februari 2020 @ 11:34


[ Bericht 62% gewijzigd door Jaco078 op 18-02-2020 11:55:21 ]
Jaco078dinsdag 18 februari 2020 @ 11:56
quote:
Zie spoiler:
SPOILER
Op verzoek van de ondernemer: PM me voor de link
impact9dinsdag 18 februari 2020 @ 12:04
Thanks, bestaat er al duidelijkheid over de eventuele vergunning?
NaRegenDeZondinsdag 18 februari 2020 @ 12:48
Zoo adventure bij WvjG: https://waardevoorjegeld.nl/project/ZOO_Adventure
gaat 20-02-2020 open.
Men is wel erg eerlijk over de moeilijke financiŽle positie van het bedrijf!

Ik heb met de GvE lening meegedaan. Er was toen een incentive en ik heb toen voor mijn vrouw een paar laarzen aangeschaft met korting. Prima product!

Wat ik mis bij dit nieuwe project is een incentive! Lijkt me een zinnige toevoeging aan dit risico volle project.
Nog eens even over nadenken of ik hier na de GvE investering wederom aan mee ga doen.

[ Bericht 9% gewijzigd door NaRegenDeZon op 18-02-2020 13:23:28 ]
NaRegenDeZondinsdag 18 februari 2020 @ 12:56
Nieuwe in Rotterdam bij SIG van twee chinezen:

https://investeren.sameni(...)-augustinusstraat-73

1-A lijkt me weer risico arm.

[ Bericht 7% gewijzigd door NaRegenDeZon op 18-02-2020 13:05:19 ]
Jaco078dinsdag 18 februari 2020 @ 12:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 12:48 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Zoo adventure bij WvjG: https://waardevoorjegeld.nl/project/ZOO_Adventure
gaat 20-02-2020 open.
Men is wel erg eerlijk over de moeilijke financiŽle positie van het bedrijf!

Ik heb met de GvE lening meegedaan. Er was toen een incentive en ik heb toen voor mijn vrouw een paar laarzen aangeschaft met korting. Prima product!

Wat ik mis bij dit nieuwe project is een incentive! Lijkt me een zinnige toevoeging aan dit risico volle project. Nog eens even over nadenken of ik hier na de GvE investering wederom aan mee ga doen.
Heeft GVE toen ook die 2e hypotheek gevestigd?
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 12:59
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 12:48 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Zoo adventure bij WvjG: https://waardevoorjegeld.nl/project/ZOO_Adventure
gaat 20-02-2020 open.
Men is wel erg eerlijk over de moeilijke financiŽle positie van het bedrijf!

Ik heb met de GvE lening meegedaan. Er was toen een incentive en ik heb toen voor mijn vrouw een paar laarzen aangeschaft met korting. Prima product!

Wat ik mis bij dit nieuwe project is een incentive! Lijkt me een zinnige toevoeging aan dit risico volle project. Nog eens even over nadenken of ik hier na de GvE investering wederom aan mee ga doen.
Mooie zin........: De prognose heeft gezien de historie een sterk taakstellend karakter.
Dus: 'niet omdat het kan, maar omdat het můet'
Kuch kuch.......
NaRegenDeZondinsdag 18 februari 2020 @ 13:00
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 12:57 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Heeft GVE toen ook die 2e hypotheek gevestigd?
Nee bij GvE was het een "blauwe ogen" project zonder zekerheden.
GvE lening
Bedrag§ 100.000
Rente9%
Looptijd60 mnd.
Classificatie5s
Projectnummer10468
ProductAnnuÔteit
LeendoelFinanciering werkkapitaal
G-PD percentage0,8
Creditsafe score14

55 van de 60 termijnen voldaan. Dus nog 5 te gaan. Over het algemeen is er op tijd betaald. 1 keer in 2019 was men 2 weken te laat.

Kon wel merken dat het het afgelopen jaar niet zo vlot ging met de verkoop. Ik kreeg veel mailtjes om me aan te sporen om laarzen te kopen via de webshop. :)

Overigens zijn de prognoses bij WvjG denk ik wat realistischer dan destijds de prognoses bij GvE.

[ Bericht 11% gewijzigd door NaRegenDeZon op 18-02-2020 13:19:48 ]
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 13:23
Vandaag 4 termijntjes ontvangen van CC/De Bijenkoning *O*

Je kunt van CC niet zeggen, dat ze niet achter de debiteuren aanzitten ^O^
NaRegenDeZondinsdag 18 februari 2020 @ 13:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 13:23 schreef obligataire het volgende:
Vandaag 4 termijntjes ontvangen van CC/De Bijenkoning *O*

Je kunt van CC niet zeggen, dat ze niet achter de debiteuren aanzitten ^O^
Wel 4 uitgeklede termijnen volgens de nieuwe afspraak. Ik heb gisteren al even gemaild met CC en men gaat weer verder met hem volgens dit nieuwe schema. Ben benieuwd wanneer er weer gedreigd moet worden met gerechtelijke stappen. Maar inderdaad voorlopig is dit weer binnen. :P
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 13:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 13:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Wel 4 uitgeklede termijnen volgens de nieuwe afspraak. Ik heb gisteren al even gemaild met CC en men gaat weer verder met hem volgens dit nieuwe schema. Ben benieuwd wanneer er weer gedreigd moet worden met gerechtelijke stappen. maar inderdaad voorlopig is dit weer binnen. :P
Precies, ik had 'm al 2 keer helemaal afgewaardeerd en telkens komt er weer wat :)
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 13:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 12:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Nieuwe in Rotterdam bij SIG van twee chinezen:

https://investeren.sameni(...)-augustinusstraat-73

1-A lijkt me weer risico arm.
Met WOZ 1-1-2019, is de eerste?
Pak deze ook mee in 1A. 1B is ook goed maar voor het kleine renteverschil tussen die twee schijven vind ik dat een goedkope kredietverzekering:)
djh77dinsdag 18 februari 2020 @ 13:54
Financieel advies op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/vila-advies-b-v/
NaRegenDeZondinsdag 18 februari 2020 @ 14:21
quote:
ik herinner me dat ik deze bekeken heb voor FNC lening en dat hij hier toen besproken is . Dit is zijn " vila " waarvan hij uit huis werkt.
https://www.google.com/ma(...).0530717!4d5.6471953

Weet niet meer wat we er toen over gezegd hebben. Staat me zoiets bij dat het niet al te positief was. Weet iemand het nog? Ben wel benieuwd. Weet niet meer hoe lang geleden het is.

[ Bericht 9% gewijzigd door NaRegenDeZon op 18-02-2020 14:36:48 ]
djtiesto8dinsdag 18 februari 2020 @ 14:35
quote:
Weet niet meer wat we er toen over gezegd hebben. Staat me zoiets bij dat het niet al te positief was. Weet iemand het nog? Ben wel benieuwd. Weet niet meer hoe lang geleden het is.

In #233, pagina 1 (augustus 2019): WGR / [Crowdfunding] #233 Een periode van dalende (bruto) rente percentages
Jaco078dinsdag 18 februari 2020 @ 14:48
quote:
Mij staat bij dat hij eerst via FNC aanvroeg en later nogmaals via een ander platform. Vanavond even induiken.
NaRegenDeZondinsdag 18 februari 2020 @ 14:57
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 14:48 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Mij staat bij dat hij eerst via FNC aanvroeg en later nogmaals via een ander platform. Vanavond even induiken.
Je hebt gelijk bij Collin Direct. Ik weet niet of de lening door is gegaan. Hieronder zo goed en zo kwaad de discussie uit het eerdere topic gekopieerd. Heeft iemand trouwens nog een Kopie van de pitch van de Collin Direct lening, is vermoedelijk uit augustus?

SPOILER
djh77djh77 heeft geen premium account
pi_188531601
Aankoop assurantieportefeuille op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/vila-advies-b-v/
dinsdag 20 augustus 2019 @ 09:18:31 #92 479066Jaco078Jaco078 heeft geen premium account
pi_188532533
quote:
0s.gif
Op dinsdag 20 augustus 2019 06:50 schreef djh77 het volgende:

Aankoop assurantieportefeuille op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/vila-advies-b-v/
Heeft op vrijdag 5 juli ook op FNC geld opgehaald. 32k, 8,49% looptijd 2 jaar. Zit er al in, daarom neem ik deze niet mee.

Wel vreemd dat switchen tussen platforms.

N.b.De genoemde lening van 32k zit niet in de 2018 - cijfers vanzelfsprekend.
dinsdag 20 augustus 2019 @ 09:23:50 #93 479066Jaco078Jaco078 heeft geen premium account
pi_188532586
quote:
0s.gif
Op dinsdag 20 augustus 2019 06:48 schreef djh77 het volgende:

Inventaris garage met 2e hypotheek en een looptijd van 18 mnd op Collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/helm-garage/
Graag wel een berichtje als deze open staat. Ziet er netjes uit.
dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:25:27 #94 441364NaRegenDeZonNaRegenDeZon heeft geen premium account
pi_188533338
quote:
1s.gif
Op dinsdag 20 augustus 2019 09:18 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Heeft op vrijdag 5 juli ook op FNC geld opgehaald. 32k, 8,49% looptijd 2 jaar. Zit er al in, daarom neem ik deze niet mee.

Wel vreemd dat switchen tussen platforms.

N.b.De genoemde lening van 32k zit niet in de 2018 - cijfers vanzelfsprekend.
Komen de cijfers van Collin Overeen met de FNC cijfers? Zou je de FNC cijfers hier kunnen posten? Was het doel toen ook het overnemen van de deze portefeuille?
dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:27:59 #95 441364NaRegenDeZonNaRegenDeZon heeft geen premium account
pi_188533373
quote:
0s.gif
Op dinsdag 20 augustus 2019 06:46 schreef djh77 het volgende:

[..]

Jammer genoeg niet vanwege succes
https://indebuurt.nl/tilb(...)-al-heel-snel~57063/
Tenminste wel een ondernemer die het heldere inzicht heeft dat trekken aan een (welliswaar mooi) dood paard geen zin heeft en keurig haar schuld aflost. Hulde! _O_

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 20-08-2019 10:54:36 ]
dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:50:53 #96 chaticon pm profiel442290obligataireobligataire heeft geen premium account
pi_188533606
quote:
0s.gif
Op dinsdag 20 augustus 2019 10:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Komen de cijfers van Collin Overeen met de FNC cijfers? Zou je de FNC cijfers hier kunnen posten? Was het doel toen ook het overnemen van de deze portefeuille?
Ik zag die VIL* en was zeer verbaasd over het voor Collin begrippen zeer hoge rentepercentage van 9% (normaal staat zo'n bedrijf dan op omvallen :) ), maar de cijfers 2018 zien er voorbeeldig uit. Maar als ik dan lees dat ze op diverse platformen lopen te shoppen voor geld, krijg ik toch enige argwaan.

Dat nieuwe project op A4F (Cinqu*) ging niet door nadat ik A4F had gewezen op een recente lening bij FNC (en die ze 'vergeten' waren te melden bij A4F). Toeval of niet?


[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 18-02-2020 15:03:48 ]
djh77dinsdag 18 februari 2020 @ 17:08
Crowdfunding (fnc) humor
j1zc6p.png

[ Bericht 85% gewijzigd door djh77 op 18-02-2020 17:42:42 ]
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 17:21
En een pluim voor Ristorante Pizzeria Contini (CCF), 48 termijnen en geen enkele keer te laat ^O^
djh77dinsdag 18 februari 2020 @ 18:12
Digitalisering analoge beelden op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/trigger-bakker-media-center/
Met een 2e hypotheek op een woning dat nu al onderwater staat.
Groepfunderdinsdag 18 februari 2020 @ 20:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 08:21 schreef Gijsbertus het volgende:
[..]
Ik zie hier best veel projecten staan.
Hou je hier ook een scherpe selectie criteria er op na? Of pak je bijv. via auto-invest alle B-categorie projecten?
Zoals @Jaco078 terecht opmerkt kent October geen auto-invest, maar investeren via de App is met een paar duimklikken geregeld. Bij het selecteren van projecten kijk ik naar de risico-kwalificaties van het platform, het land, de geboden rente en de looptijd (in die volgorde). Ik vaar dus bijna blind op de aangegeven risico-indeling en doe weinig eigen onderzoek. Ik probeer iets meer B+ als B-projecten te hebben. Bij A en A+-projecten investeer ik §40,- in plaats van §20,-. C-projecten neem ik af en toe mee (maar laat ik veel vaker lopen).
Jaco078dinsdag 18 februari 2020 @ 22:21
Wat vinden jullie van de nieuwe op CapitalCircle
https://www.capitalcircle(...)contract-rudy-poell


Het type bedrijf heb ik geen ervaring mee. De "vent van de tent" lijkt me er een met veel ervaring. Worst case zou 50k ook los van deze onderneming op te vangen moeten zijn, mocht het fout gaan.
Jaco078dinsdag 18 februari 2020 @ 22:34
4 aankomende pitches op GVE. De beste van de 4 zijn i.m.o.
-Alpha, weliswaar startup, maar overzichtelijk bedrag en borgstelling ouders. Mogelijk wel buitenlands recht.
-het bedrijfspand: negatief eigen vermogen maar wel deels hypothecair gedekt.

Meningen?
obligatairedinsdag 18 februari 2020 @ 23:47
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 22:21 schreef Jaco078 het volgende:
Wat vinden jullie van de nieuwe op CapitalCircle
https://www.capitalcircle(...)contract-rudy-poell


Het type bedrijf heb ik geen ervaring mee. De "vent van de tent" lijkt me er een met veel ervaring. Worst case zou 50k ook los van deze onderneming op te vangen moeten zijn, mocht het fout gaan.
De financiering dient als financiŽle overbrugging voor een periode van zes maanden, waarna de eerste inkomsten zullen komen uit de werkzaamheden die Rudy gaat doen met het AddContract concept.

Als ik zoiets lees dan haak ik al af...........
obligatairewoensdag 19 februari 2020 @ 00:08
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 februari 2020 22:34 schreef Jaco078 het volgende:
4 aankomende pitches op GVE. De beste van de 4 zijn i.m.o.
-Alpha, weliswaar startup, maar overzichtelijk bedrag en borgstelling ouders. Mogelijk wel buitenlands recht.
-het bedrijfspand: negatief eigen vermogen maar wel deels hypothecair gedekt.

Meningen?
Alpha vind ik ook interessant, maar zal wel binnen 30 seconden vol zitten en dan heb je een lening van slechts 2 jaar. Het risico lijkt mij zeer beperkt met drie personen die meetekenen.
Ik ga een poging wagen maar als het niet lukt, jammer dan :)

OG van Alphen, pak ik mee denk ik. Bestaand familiebedrijf, goed doordacht plan, redelijke zekerheid. Ik verwacht weinig problemen bij het naleven van de leningsverplichtingen. Bedrijfsresultaten zijn nogal mager trouwens.

Die andere 2 zijn typisch GvE projecten; het kan vriezen en het kan dooien, het is allemaal nťt niet.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 19-02-2020 00:15:39 ]
djh77woensdag 19 februari 2020 @ 06:12
quote:
0s.gif Op woensdag 19 februari 2020 00:08 schreef obligataire het volgende:
Alpha vind ik ook interessant, maar zal wel binnen 30 seconden vol zitten en dan heb je een lening van slechts 2 jaar. Het risico lijkt mij zeer beperkt met drie personen die meetekenen.
Ik ga een poging wagen maar als het niet lukt, jammer dan :)
Als het misgaat moet het geld wel uit het buitenland komen. Ervaring leert dat dit extra complex is.