FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #207 Daar wordt aan de deur geklopt (de deurwaarder)
obligatairevrijdag 30 november 2018 @ 00:38
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! het In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowdestate (CET), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Lenderspender, peer-to-peer lending
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Waardevoorjegeld
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Lenderspender
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.

E-mail alerts
SPOILER
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg

hn6n55jfu.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
obligatairevrijdag 30 november 2018 @ 00:44
quote:
0s.gif Op donderdag 29 november 2018 12:53 schreef kopersneek het volgende:
(triest) Bericht omtrent Event World, CCF

SPOILER
Beste investeerder,Onlangs heeft ons het trieste bericht bereikt dat Dhr. Speets, ťťn van de twee vennoten van Event World, op jonge leeftijd is overleden.De VOF wordt automatisch beŽindigd bij het overlijden van ťťn van de vennoten, zoals is opgenomen in het vennootschapscontract. Het kapitaal van de overledene zal overgaan naar de andere vennoot. De andere vennoot zal 100% eigenaar worden vanaf het moment van overlijden.Wij hebben de afgelopen periode contact gehad met de andere vennoot van Event World, Dhr. Freeze. Hij zal de onderneming voorzetten in een eenmanszaak. Het terugbetaalschema zal niet veranderen en zal zoals oorspronkelijk opgesteld worden gecontinueerd.Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het dragen van dit verlies.Met vriendelijke groet,Bas Denissen
Mijn vraag, kan dit nu zomaar wat CCF hier doet? Ik heb geÔnvesteerd in een "tweemanszaak" en niet in een eenpitter. Risico veranderd wat mij betreft... Hebben jullie hier ervaringen mee?
Wat zou CCF anders moeten doen? Los van de trieste omstandigheden is het in ieders gemeenschappelijke belang dat de onderneming blijft voortbestaan. Het zou wat anders zijn als een vennoot zich vrijwillig terugtrekt uit het bedrijf. Dat hebben we ook wel eens meegemaakt (de lunchroom bij KOM). Maar goed die draait ook nog steeds.
Er valt arbeid weg maar de cashflow hoeft niet per se te dalen zelfs niet als er een extra personeelslid zou moeten worden aangetrokken.
investeerdertjevrijdag 30 november 2018 @ 00:50
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 00:44 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wat zou CCF anders moeten doen? Los van de trieste omstandigheden is het in ieders gemeenschappelijke belang dat de onderneming blijft voortbestaan. Het zou wat anders zijn als een vennoot zich vrijwillig terugtrekt uit het bedrijf. Dat hebben we ook wel eens meegemaakt (de lunchroom bij KOM). Maar goed die draait ook nog steeds.
Er valt arbeid weg maar de cashflow hoeft niet per se te dalen zelfs niet als er een extra personeelslid zou moeten worden aangetrokken.
Helemaal mee eens, ik ben alleen wel benieuwd tot in hoeverre men bij CCF hiervan vooraf op de hoogte was.
djh77vrijdag 30 november 2018 @ 03:47
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 00:50 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Helemaal mee eens, ik ben alleen wel benieuwd tot in hoeverre men bij CCF hiervan vooraf op de hoogte was.
Regelmatig wordt een overlijdensverzekering als zekerheid gesteld. Zegt wel wat dat dit hier niet zo was.
crowdiefundervrijdag 30 november 2018 @ 07:38
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 03:47 schreef djh77 het volgende:

[..]

Regelmatig wordt een overlijdensverzekering als zekerheid gesteld. Zegt wel wat dat dit hier niet zo was.
Zo te lezen was het al bekend, dan is een orv niet meer mogelijk. Ik denk alleen dat het wel in de pitch had moeten staan.
djh77vrijdag 30 november 2018 @ 08:52
quote:
0s.gif Op donderdag 29 november 2018 22:06 schreef Jaco078 het volgende:
Wat gebeurt er doorgaans na 5 jaar bij de SIG-projecten? In de eerste schijf wordt veelal rente betaald, in de tweede afgelost. Na 5 jaar herfinanciering? Banken geven niet snel een hypotheek op een verhuurd pand.
Meest voor de hand liggend is herfinanciering (via SiG of elders). Noodscenario is verkoop.

Let wel op dat in de 2e, 3e en 4e schrijf maar een heel beperkt gedeelte wordt afgelost. Veruit het grootste gedeelte van de annuÔteit bestaat uit rente. Na 60 maanden is meestal nog maar 5% afgelost.
djh77vrijdag 30 november 2018 @ 08:53
quote:
0s.gif Op donderdag 29 november 2018 23:53 schreef obligataire het volgende:
Problemen bij Du*tz :'(

SPOILER
Beste investeerder,

Recent hebben wij gesproken met de heer Duetz en zijn bedrijfsadviseur over de bedrijfsontwikkelingen van de Adam en Duetz winkels.

De ondernemer vertelde ons dat de Adam winkels sinds mei allemaal zijn geopend. Na een moeizame startperiode beginnen de winkels inmiddels te lopen. Door het achterblijven van de omzet van de Adam winkels zijn aanloopverliezen en liquiditeitstekorten ontstaan.

De achtergebleven omzet heeft voornamelijk te maken met de vertraagde verbouwingen en derhalve latere opening van de winkels, vertraging met betrekking tot de implementatie van het digitale platform en het wederom opbouwen van het merk. Daarbovenop hielp de aanhoudende warme zomer niet. Belangrijk is dat de re-styling van de winkels vrijwel volledig binnen het budget gerealiseerd is.

De ondernemingsleiding is zich ook bewust van het woelige vaarwater waarin de modewereld zit. De koers van digitalisering die Adam nu aan het varen is, in combinatie met een nieuwe manier van samenwerking met leveranciers (Omnichannel), zal zorgen voor een nieuwe beleving in de Adam winkels en online. Begin 2019 zal het digitale platform live gaan. Dit gaat samen met een aansluiting van online (webshop) en offline (winkels).

Om het verwachte liquiditeitstekort te overbruggen wordt beroep gedaan op leveranciers, de bank en Collin. U wordt verzocht om de aflossing op te schorten voor een periode van 12 maanden met een tussentijdse evaluatie. Op deze wijze wordt liquiditeitsruimte gecreŽerd en wordt door de onderneming getracht de transitieperiode succesvol achter zich te laten.

Concreet wordt u gevraagd om de aflossingen 12 maanden op te schorten middels een looptijdsverlenging ingaande op 30 november 2018 onder voorwaarden dat:

De huisbank haar aflossingen eveneens voor een vergelijkbare periode opschort;
De belangrijkste leveranciers hun betalingstermijn verlengen c.q. aanpassen aan de liquiditeitsontwikkelingen van de onderneming;
De reguliere rente en kosten maandelijks worden voldaan;
De aflossingen worden opgeschort voor de periode 30 november 2018 t/m 30 oktober 2019;*
De looptijd van de lening wordt derhalve met 12 maanden verlengd naar 72 maanden;
Alle overige overeengekomen voorwaarden en zekerheden blijven ongewijzigd;

De periode van opschorting van aflossing zal ten minste 7 maanden bedragen. Collin zal op basis van de aangeleverde tussentijdse informatie bepalen of de opschorting voor de gevraagde resterende 5 maanden (periode juni t/m oktober 2019) wordt voortgezet.

Voorts zal Collin de voortgang en de gemaakte afspraken in de tussenliggende periode actief monitoren op basis tussentijdse updates vanuit de onderneming. Bovendien zal het onroerend goed waarop een 2e hypotheek t.b.v. de Collin investeerders is gevestigd opnieuw worden getaxeerd.

Wij leggen het verzoek met een positief advies aan u voor en adviseren u in te stemmen met het verzoek, zoals hiervoor geformuleerd en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen, via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering. Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,
Bas Denissen
Als dit maar niet weer een mode debacle wordt ;(
obligatairevrijdag 30 november 2018 @ 09:19
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 08:53 schreef djh77 het volgende:

[..]

Als dit maar niet weer een mode debacle wordt ;(
Het project was sowieso erg ambitieus (overname winkelketen), maar omdat de zekerheden goed dichtgetimmerd leken, toch maar meegedaan. Denk wel dat het goed komt. Goed dat ze tijdig(?) aan de bel trekken en samen met de bank/crediteuren/ccf tot een regeling komen. Dat lijkt Collin op zich wel goed aan te pakken.

[ Bericht 0% gewijzigd door obligataire op 30-11-2018 09:26:51 ]
investeerdertjevrijdag 30 november 2018 @ 09:39
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 07:38 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Zo te lezen was het al bekend, dan is een orv niet meer mogelijk. Ik denk alleen dat het wel in de pitch had moeten staan.
Precies om je laatste zin ;-)
gaanmetdiebanaanvrijdag 30 november 2018 @ 09:44
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 07:38 schreef crowdiefunder het volgende:
Zo te lezen was het al bekend, dan is een orv niet meer mogelijk. Ik denk alleen dat het wel in de pitch had moeten staan.
Niet mee eens. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk informatie als investeerder, maar er is ook nog zoiets als recht op privacy voor de leningnemers. Je gezondheidsinformatie valt daar in mijn optiek onder.
obligatairevrijdag 30 november 2018 @ 10:21
quote:
14s.gif Op vrijdag 30 november 2018 09:44 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Niet mee eens. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk informatie als investeerder, maar er is ook nog zoiets als recht op privacy voor de leningnemers. Je gezondheidsinformatie valt daar in mijn optiek onder.
Vind ik ook. Maar als medische data een bedreiging voor de bedrijfscontinuÔteit zouden kunnen betekenen dan moeten ze de pitch eigenlijk helemaal schrappen. Misschien heeft het gegeven dat het een VOF is daar een rol in gespeeld omdat de bedrijfsopvolging beter geregeld is.

Maar ja dan waren ze vanzelf wel bij FNC of KOM terecht gekomen; die kijken niet zo nauw.
gaanmetdiebanaanvrijdag 30 november 2018 @ 10:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 10:21 schreef obligataire het volgende:
Maar als medische data een bedreiging voor de bedrijfscontinuÔteit zouden kunnen betekenen dan moeten ze de pitch eigenlijk helemaal schrappen.
Niet per sť schrappen maar een verplichte overlijdensverzekering ligt dan voor de hand. In dit geval was dat geen optie meer, maar gezien de overige zekerheden en een actieve compagnon was en is de inschatting kennelijk dat het wegvallen geen bedrijfsbeŽindiging betekent. Ik zit in het project maar heb er geen moeite mee en zou het zelf denk ik niet anders gedaan hebben.
bubbels234vrijdag 30 november 2018 @ 10:43
quote:
14s.gif Op vrijdag 30 november 2018 10:34 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Niet per sť schrappen maar een verplichte overlijdensverzekering ligt dan voor de hand. In dit geval was dat geen optie meer, maar gezien de overige zekerheden en een actieve compagnon was en is de inschatting kennelijk dat het wegvallen geen bedrijfsbeŽindiging betekent. Ik zit in het project maar heb er geen moeite mee en zou het zelf denk ik niet anders gedaan hebben.
En als er maar ťťn leningnemer is heb je dan nog steeds dezelfde mening? Een lening aangaan terwijl je weet dat je de lening niet kan terugbetalen zonder dit te vermelden is niet ethisch handelen.
bubbels234vrijdag 30 november 2018 @ 10:52
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 10:43 schreef bubbels234 het volgende:

[..]

En als er maar ťťn leningnemer is heb je dan nog steeds dezelfde mening? Een lening aangaan terwijl je weet dat je de lening niet kan terugbetalen zonder dit te vermelden is niet ethisch handelen. Ethisch handelen staat boven privacy.
gaanmetdiebanaanvrijdag 30 november 2018 @ 10:53
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 10:43 schreef bubbels234 het volgende:
En als er maar ťťn leningnemer is heb je dan nog steeds dezelfde mening? Een lening aangaan terwijl je weet dat je de lening niet kan terugbetalen zonder dit te vermelden is niet ethisch handelen.
Bij een eenpitter ligt het continuiteitsrisico uiteraard heel anders. En met je tweede zin suggereer je iets waar volgens mij geen sprake van is. Er is vooralsnog geen sprake van niet kunnen terugbetalen en het zou heel goed kunnen dat Collin volledig op de hoogte was.
bubbels234vrijdag 30 november 2018 @ 10:53
Dubbel
Gijsbertusvrijdag 30 november 2018 @ 10:55
Dit project al voorbij gekomen, dacht ik
Diamantboorder - FNC

Ziet er niet verkeerd uit. Geen website helaas.
Maar van 2016 naar 2017 schulden gereduceerd, activa iets opgebouwd. Nu een investering in vaste activa - auto - wat na 10 jaar ook wel logisch is.
bubbels234vrijdag 30 november 2018 @ 11:02
Dus het is volgens jou afhankelijk van de omstandigheden of dit vermeld moet worden. Is wel moeilijk regels hiervoor te maken dan. Ik vind het niet ethisch en ik heb totaal niets vermeld over aan wie van de twee partijen dit ligt. Ik weet immers de rol van CCF niet.
Horsemenvrijdag 30 november 2018 @ 11:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 10:55 schreef Gijsbertus het volgende:
Dit project al voorbij gekomen, dacht ik
Diamantboorder - FNC

Ziet er niet verkeerd uit. Geen website helaas.
Maar van 2016 naar 2017 schulden gereduceerd, activa iets opgebouwd. Nu een investering in vaste activa - auto - wat na 10 jaar ook wel logisch is.
Ja, was al voorbij gekomen. Heb hem ook meegenomen.
obligatairevrijdag 30 november 2018 @ 11:09
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 11:02 schreef bubbels234 het volgende:
Dus het is volgens jou afhankelijk van de omstandigheden of dit vermeld moet worden. Is wel moeilijk regels hiervoor te maken dan. Ik vind het niet ethisch en ik heb totaal niets vermeld over aan wie van de twee partijen dit ligt. Ik weet immers de rol van CCF niet.
We weten niet op Collin op de hoogte was, maar mocht dat wel zo zijn, het is een VOF met 2 vennoten en daarnaast een uitstekende zekerheid met materiŽle hypotheek. Ethiek is hier niet im frage denk ik, nu de risico's voor de investeerder - zelfs nu nog - erg gering zijn.
djh77vrijdag 30 november 2018 @ 11:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 11:09 schreef obligataire het volgende:
daarnaast een uitstekende zekerheid met materiŽle hypotheek.
Is het pand al gebouwd? Ik zie op de website van het bedrijf hier niets van terug. Ook het contactadres is elders.
Wel een dienst voor flyboard pieten <O)
hd5k46ufok.png
darktowervrijdag 30 november 2018 @ 13:25
Wat vinden jullie van https://www.duurzaaminves(...)zon-voor-de-toekomst! - gaat maandag open. 3 jaar, 4,5%, gelieerd aan Greenchoice
djh77vrijdag 30 november 2018 @ 13:32
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 13:25 schreef darktower het volgende:
Wat vinden jullie van https://www.duurzaaminves(...)zon-voor-de-toekomst! - gaat maandag open. 3 jaar, 4,5%, gelieerd aan Greenchoice
Discriminatie :'(
quote:
De obligatielening heeft een looptijd van drie jaar en biedt een vaste rente van 5,0% voor Greenchoice klanten en 4,5% voor alle andere obligatiehouders.
darktowervrijdag 30 november 2018 @ 13:33
Hehe.
Nou ja, ik ga wel weer meedoen denk, als ex-Greenchoice klant (Nu Vandebron)
bleyenburgvrijdag 30 november 2018 @ 13:59
quote:
De obligatielening heeft een looptijd van drie jaar en biedt een vaste rente van 5,0% voor Greenchoice klanten en 4,5% voor alle andere obligatiehouders.
economisch delict, want koppelverkoop
:N
Horsemenvrijdag 30 november 2018 @ 14:03
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 13:59 schreef bleyenburg het volgende:

[..]

economisch delict, want koppelverkoop
:N
Ze verplichten je toch niet om mee te doen aan deze lening en volgens mij mag mag je ook mee doen aan vergelijkbare leningen bij andere dus ik zie het delict nog niet zo...

Ze bieden alleen een extra voordeel voor vaste klanten en dat doen toch zo veel bedrijven? Kijk bijvoorbeeld naar verzekeraars die extra kortingen geven als je (vrijwillig) meerdere verzekeringen bij ze afsluit.

Ik doe er overigens niet aan mee en hou het even bij mijn eigen zonnepanelen.
djh77vrijdag 30 november 2018 @ 14:10
De top 10 van week 48:
zpw9398v35et.png
Horsemenvrijdag 30 november 2018 @ 15:32
quote:
0s.gif Op donderdag 29 november 2018 13:17 schreef Tsundoku het volgende:
Een nieuwe op SIG...
https://investeren.sameningeld.nl/project/oudegracht-261-te-utrecht
Ben benieuwd of SIG genoeg investeerders heeft om 800.000 op te halen.
quote:
1s.gif Op donderdag 29 november 2018 14:02 schreef djh77 het volgende:

[..]

Lijkt me sterk, tenzij ze al een groep investeerders hebben die reeds een groot bedrag hebben toegezegd. Lijkt me meer een geschikt project voor CCF/KNAB
Wat vinden jullie trouwens van dit nieuwe SiG project wat morgen open gaat voor investeren?

Naar ik heb begrepen heeft SiG inderdaad een of meerdere grotere investeerders die wel willen investeren in dit project dus we gaan zien of dit gaat lukken.

Verder viel mij op tijdens mijn onderzoekje naar dit project dat de huurder van het bedrijfsgedeelte zijn bedrijf te koop heeft staan. http://www.hevesta.nl/Aanbod/Ouzeri-to-Steki
SiG geeft aan hiervan op de hoogte te zijn en dat er al een potentiŽle nieuwe huurder is. Dit zou dus geen probleem moeten zijn maar dit soort zaken kan je natuurlijk beter niet hebben denk ik.

Verder heb ik geen rare zaken kunnen waarnemen en als er hier verder geen bijzonderheden bovenwater komen ben ik wel voornemens om hem mee te nemen.
Horsemenvrijdag 30 november 2018 @ 15:57
Nieuwe GvE Flexlening met een 1e hypotheek

Naam: Aankoop beleggingspand Leeuwarden
Leendoel: Onroerend goed
Bedrag: 700.000 euro
Rente: 5,0%
Looptijd: 60 maanden
Classificatie: 1
Graydon rating:

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19188

Aanvulling:
Deze overweeg ik toch wel om mee te nemen. Wel is de risicovergoeding met 5% voor een bedrijfspand aan de lage kant maar met een 1e hypotheek, een gedeeltelijke aflossing, de combinatie met deze ondernemer en zijn andere panden zie ik hem wel zitten.

Ook een positieve ontwikkeling dat GvE de fee van de investeerders (2% over de hoofdsom) nu maandelijks gaat uitsmeren en niet meer gedeeltelijk vooraf en gedeeltelijk jaarlijks laat betalen.

[ Bericht 35% gewijzigd door Horsemen op 30-11-2018 16:59:09 (aanvulling) ]
OpDieFietsvrijdag 30 november 2018 @ 16:04
quote:
0s.gif Op donderdag 29 november 2018 19:32 schreef wouterde het volgende:
Ik vraag mij nog steeds af waarom er zo weinig mensen investeren via Lenderspender?
Mijn investering is inmiddels gespreid over 790 leningen, risico wordt ook steeds lager aangezien er meer leningen komen.
Vanaf een bepaald aantal leningen neemt het risico niet meer verder af. Dit aantal wordt bepaald door de risicoverdeling van de individuele leningen. In dit geval ben je, gegeven het type leningen waar het om gaat, met 790 dat punt denk ik al ver voorbij.
Horsemenvrijdag 30 november 2018 @ 16:45
En nog een nieuwe GvE:

Naam: Coster Campers
Leendoel: Opstart onderneming
Bedrag: 85.000 euro
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden
Classificatie: 5s
Graydon rating: 0,02

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19136

Ik denk dat de rente wel met een 50% (van 6% naar 9%) omhoog mag wil deze vol komen. Echt een vťťl te lage risicovergoeding wat mij betreft.
Frandderouwvrijdag 30 november 2018 @ 16:50
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19136

Zoals ik het lees mogen we hun privť droom mede financieren. Zelf met de camper op vakantie en onder tussen een verhuurbedrijf lijkt me lastig. Laat deze lekker lopen.

Beide campers zijn al in bezit zo te zien en staan te koop. ??

SPOILER
FINONAFvrijdag 30 november 2018 @ 17:00
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 16:50 schreef Frandderouw het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19136

Zoals ik het lees mogen we hun privť droom mede financieren. Zelf met de camper op vakantie en onder tussen een verhuurbedrijf lijkt me lastig. Laat deze lekker lopen.

Beide campers zijn al in bezit zo te zien en staan te koop. ??

SPOILER
Allemaal bijzonder. Blijf er lekker vanaf zeker in combinatie met de absurd lage rente.
Horsemenvrijdag 30 november 2018 @ 17:27
En nog een nieuwe GvE:

Naam: GyroMag
Leendoel: Voorfinanciering voorraden
Bedrag: 110.000 euro
Rente: 8,5%
Looptijd: 48 maanden
Classificatie: 5
Graydon rating: 0,13

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18414
obligatairevrijdag 30 november 2018 @ 17:50
quote:
14s.gif Op vrijdag 30 november 2018 15:32 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Verder viel mij op tijdens mijn onderzoekje naar dit project dat de huurder van het bedrijfsgedeelte zijn bedrijf te koop heeft staan. http://www.hevesta.nl/Aanbod/Ouzeri-to-Steki
SiG geeft aan hiervan op de hoogte te zijn en dat er al een potentiŽle nieuwe huurder is. Dit zou dus geen probleem moeten zijn maar dit soort zaken kan je natuurlijk beter niet hebben denk ik.

Ik schrik er wel een beetje van, het gaat om een zeer aanzienlijk deel van de huurinkomsten en dan slaap je toch wel wat lekkerder als er een triple A huurder in zit met een langdurig huurconctract. Hoe zeker is de nieuwe huurder?

Bij CrowdEstate krijg je ook 5% bijv. op Duitse projecten maar dan zit er vaak een paar dozijn particulieren in, da's toch een heel ander risicoprofiel dan ťťn horeca ondernemer + aanvulling.

Edit: het is een Grieks restaurant, toevallig familie van mevrouw? :D
tnhbvrijdag 30 november 2018 @ 18:31
quote:
14s.gif Op vrijdag 30 november 2018 15:32 schreef Horsemen het volgende:
Wat vinden jullie trouwens van dit nieuwe SiG project wat morgen open gaat voor investeren?
Ik twijfel, o.a. omdat het pand zeer recent (vorige maand) te koop heeft gestaan voor ca. het getaxeerde bedragen er blijkbaar geen liefhebbers waren die dat bedrag er voor over hadden. Dat de huurder van het bedrijfsdeel ook z'n bedrijf blijkbaar te koop heeft had ik nog niet gezien. Verder hebben de appartementen geen eigen ingang en zijn alleen door het restaurant te benaderen. Daarnaast werd een deel op de 1e verdieping verhuurd als bedrijfsruimte wat niet was toegestaan (gemeente heeft dit schriftelijk aangegeven), of die situatie er nog is weet ik niet. Al met al lijkt de zekerheid van de huurinkomsten dus mogelijk minder zeker dan dat het in eerste instantie lijkt, ik ga me eerst nog eens verder inlezen...
obligatairevrijdag 30 november 2018 @ 18:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 18:31 schreef tnhb het volgende:

[..]
..... Verder hebben de appartementen geen eigen ingang en zijn alleen door het restaurant te benaderen. Daarnaast werd een deel op de 1e verdieping verhuurd als bedrijfsruimte wat niet was toegestaan (gemeente heeft dit schriftelijk aangegeven), of die situatie er nog is weet ik niet.
Het zou kunnen zijn dat de restauranthouder tevens huurder is van een appartement. Zou op zich niet onlogisch zijn. Dan komt dit appartement binnenkort ook weer in de verhuur.
Horsemenvrijdag 30 november 2018 @ 19:41
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 18:35 schreef obligataire het volgende:

[..]

Het zou kunnen zijn dat de restauranthouder tevens huurder is van een appartement. Zou op zich niet onlogisch zijn. Dan komt dit appartement binnenkort ook weer in de verhuur.
Nee, de restauranthouder is niet de huurder van een van de appartementen.
DeElfdevrijdag 30 november 2018 @ 20:17
quote:
14s.gif Op zaterdag 24 november 2018 22:17 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en heb even het hypotheekregister van Rummeling 5 opgevraagd. Rabobank heeft in 1997 hypotheek gevestigd voor een bedrag van § 1.134.450. Maar ik zie ook een executoriaal beslag van de gemeente uit 2013, geen idee wat ik daarvan moet denken. Heb CCF gevraagd om toelichting.

SPOILER
BETREFT
Maarheeze B 914

BESLAGEN
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M
23-11-2018 - 14:59
HYPOTHEKEN
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M
23-11-2018 - 14:59
HYPOTHEKEN
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M
23-11-2018 - 14:59

Hypotheekinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Maarheeze B 914
Kadastrale objectidentificatie : 043030091470000
Locaties Rummeling 5
6026 RH Maarheeze
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Rummeling 5 a
6026 RH Maarheeze
Rummeling 5 a
6026 RH Maarheeze

EXECUTORIAAL BESLAG
Betrokken recht Eigendom
Afkomstig uit stuk Hyp3 65491/115
Beslag
Ingeschreven op 26-09-2013 om 09:00
Ondertekend op 26-09-2013
Overig betrokken object Maarheeze B 1447
Beslaglegger GEMEENTE CRANENDONCK
Adres Cranendonck 4
6027 RK SOERENDONK
Statutaire zetel CRANENDONCK
Gekozen woonplaats GEMEENTE CRANENDONCK SOERENDONK

HYPOTHEEK
Betrokken recht Eigendom
Afkomstig uit stuk Hyp3 10693/5 Eindhoven
Hypotheek
Ingeschreven op 17-02-1997 om 09:00
Ondertekend op 14-02-1997 om 18:30
Ingeschreven bedrag § 1.134.450
Overig betrokken object Maarheeze B 1447
Aantekening Raadpleeg brondocument
Afkomstig uit stuk Hyp3 58555/173
overig bij zekerheidsstelling aan te tekenen
stuk (ontstaan)
Ingeschreven op 19-05-2009 om 09:00
Ondertekend op 18-05-2009 om 14:30
Hypotheekhouder Rabohypotheekbank N.V.
Adres Croeselaan 18
3521 CB UTRECHT
Statutaire zetel AMSTERDAM
KvK-nummer 30052013 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister
Hypotheekhouder COOPERATIEVE RABOBANK BUDEL MAARHEEZE BA
Adres CAPUCYNERPLN 24 26
6021 CB BUDEL
Statutaire zetel BUDEL
Gekozen woonplaats GMT DE COCK VALKENSWAARD

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
Is hier inmiddels meer over bekend?
gaanmetdiebanaanvrijdag 30 november 2018 @ 21:25
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 20:17 schreef DeElfde het volgende:

[..]

Is hier inmiddels meer over bekend?
Nee, gisteren nog een reminder gestuurd maar geen reactie gehad. Project is ook nog niet opengezet dus ik denk dat ze dit eerst wel zullen willen oplossen.
DeElfdevrijdag 30 november 2018 @ 21:29
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 november 2018 21:25 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Nee, gisteren nog een reminder gestuurd maar geen reactie gehad. Project is ook nog niet opengezet dus ik denk dat ze dit eerst wel zullen willen oplossen.
Dank voor de snelle reactie!
Mynheer007vrijdag 30 november 2018 @ 21:57
https://www.tubantia.nl/e(...)el-bekijks~aab3f3ee/

Is dit ook een van de toestellen die is gefinancieerd via GvE?
impact9zaterdag 1 december 2018 @ 09:55
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 21:57 schreef Mynheer007 het volgende:
https://www.tubantia.nl/e(...)el-bekijks~aab3f3ee/

Is dit ook een van de toestellen die is gefinancieerd via GvE?
Yep, ik zit in dit project van GvE

edit: ik weet niet of specifiek dit toestel door de financiering van GvE is aangeschaft

[ Bericht 6% gewijzigd door impact9 op 01-12-2018 10:01:43 ]
obligatairezaterdag 1 december 2018 @ 12:35
Nieuw op KOM: en zoals altijd iets aparts :)
https://www.kapitaalopmaat.nl/Amog-BV-/-CFM-Pharma
peterczaterdag 1 december 2018 @ 13:25
SIG Utrecht staat open ; net al 6 investeerders voor totaal +40k. 5%, wel allen in schijf 1, Ook zelf maar schijf 1 meegepakt, of deze volloopt is vlgs mij nog maar de vraag. Ook het gedoe met de huurders nog ff checken, desondanks pak ik deze toch mee.
impact9zaterdag 1 december 2018 @ 13:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 12:35 schreef obligataire het volgende:
Nieuw op KOM: en zoals altijd iets aparts :)
https://www.kapitaalopmaat.nl/Amog-BV-/-CFM-Pharma
Hier gebeuren hele rare dingen, als ik de balansen bekijk van de holding ed...
In 2016 verdwijnt er simpelweg 21 mio van de balans.
Alle BV's hebben een (zwaar) negatief EV....

Onderpand op prive woning is dan wel weer zeer interessant!
Dwarsindewegzaterdag 1 december 2018 @ 13:33
quote:
12s.gif Op zaterdag 1 december 2018 13:25 schreef peterc het volgende:
SIG Utrecht staat open ; net al 6 investeerders voor totaal +40k. 5%, wel allen in schijf 1, Ook zelf maar schijf 1 meegepakt, of deze volloopt is vlgs mij nog maar de vraag. Ook het gedoe met de huurders nog ff checken, desondanks pak ik deze toch mee.
Enorm slordig dat ze hier niet meelezen. De pitch klopt nog steeds niet. Ik sla deze over.
obligatairezaterdag 1 december 2018 @ 15:09
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 13:27 schreef impact9 het volgende:

[..]

Hier gebeuren hele rare dingen, als ik de balansen bekijk van de holding ed...
In 2016 verdwijnt er simpelweg 21 mio van de balans.
Alle BV's hebben een (zwaar) negatief EV....

Onderpand op prive woning is dan wel weer zeer interessant!
Ik heb verder helemaal niets met pharma/medicijnontwikkeling, daarvoor is het te risicovol en dus niet mijn ding, maar denk niet dat dit project risico's voor onszelf meebrengt:

SPOILER
Beheer- en Exploitatiemaatschappij AMOG BV beschikt over diverse bezittingen/deelnemingen waarvan de opbrengsten worden aangewend om de rente- en aflossingsverplichtingen richting haar investeerders te voldoen. Indien de opbrengsten inBeheer- en Exploitatiemaatschappij AMOG BV daarvoor ontoereikend zouden zijn, wordt dit door ondernemer vanuit privť aangevuld.
De balans van AMO* is trouwens zeer gezond zo te zien.


Ander adres?
https://www.trouw.nl/home(...)kierewiet-~a4b6c257/

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 01-12-2018 15:18:30 ]
dyna18zaterdag 1 december 2018 @ 15:44
Even een algemeen vraagje over verpanding.
Stel dat bedrijfsinventaris, huurinkomsten, etc verpand zijn aan een leningverstrekker. Wordt dat ook ergens openbaar vastgelegd?

Hoe wordt voorkomen dat bij een 2e lening dezelfde pandrechten weer verstrekt worden?
Is dat puur op basis van de blauwe ogen van de leningnemer dat er niet al eerder pandrechten verstrekt zijn of is dat ook ergens na te gaan?
obligatairezaterdag 1 december 2018 @ 15:58
Volgens mij niet. Het kan wel notarieel vastgelegd worden (zie onder) , maar wordt het niet in een openbaar register vermeld zoals bij hypotheken.

Stil pandrecht

Stil pandrecht is een bezitloos pandrecht dat ook kan worden gevestigd op toekomstige vorderingen, mits deze voortkomen uit een reeds bestaande rechtsverhouding. Het dankt zijn naam aan het feit dat de verpanding wordt “stilgehouden” voor de debiteur van de verpande vordering. Er is dus altijd een derde, onwetende, partij bij betrokken. Stil pandrecht wordt gevestigd door middel van een notariŽle of geregistreerde onderhandse akte.

Openbaar pandrecht

Bij een openbaar pandrecht komt het pandrecht tot stand door een onderhandse akte of authentieke akte plus een mededeling aan de schuldenaar. Dit in tegenstelling tot het stil pandrecht, waar er geen mededeling wordt gedaan aan de schuldenaar.
jsuijkerzaterdag 1 december 2018 @ 19:27
Horsemen heb je mail contact gehad voor de details die je weet te vertellen voor het SIG project?
Snel scannend kom ik er namelijk niets van tegen
Horsemenzaterdag 1 december 2018 @ 22:13
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 19:27 schreef jsuijker het volgende:
Horsemen heb je mail contact gehad voor de details die je weet te vertellen voor het SIG project?
Snel scannend kom ik er namelijk niets van tegen
Jij bedoelt mbt de huurders?
Horsemenzondag 2 december 2018 @ 07:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 21:57 schreef Mynheer007 het volgende:
https://www.tubantia.nl/e(...)el-bekijks~aab3f3ee/

Is dit ook een van de toestellen die is gefinancieerd via GvE?
Vandaag, zondag 2 december om 10:00 zendt RTL 7 een item uit over het project van APOC Aviation. Wim Burger van Geldvoorelkaar.nl (zweef)vliegt een rondje mee met APOC-CEO Max Lutje Wooldrik. De uitzending wordt herhaald op zaterdag 8 december om 13:00.
obligatairezondag 2 december 2018 @ 10:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 13:27 schreef impact9 het volgende:

[..]

Hier gebeuren hele rare dingen, als ik de balansen bekijk van de holding ed...
In 2016 verdwijnt er simpelweg 21 mio van de balans.
Alle BV's hebben een (zwaar) negatief EV....

Onderpand op prive woning is dan wel weer zeer interessant!
Ik weet dat velen het bloed van KOM wel kunnen drinken:) maar nuchter bekeken lijkt dit project een buitenkansje. De zekerheid is mťťr dan ruim en op zich zouden de maandelijkse betalingen ook geen probleem moeten zijn. Blijkbaar is op dit moment de kredietbehoefte erg urgent en spoedeisend.

Nu moet KOM het nog wel goed afhandelen :)

[ Bericht 7% gewijzigd door obligataire op 02-12-2018 10:40:40 ]
rechtsbackjezondag 2 december 2018 @ 10:48
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 15:44 schreef dyna18 het volgende:
Even een algemeen vraagje over verpanding.
Stel dat bedrijfsinventaris, huurinkomsten, etc verpand zijn aan een leningverstrekker. Wordt dat ook ergens openbaar vastgelegd?

Hoe wordt voorkomen dat bij een 2e lening dezelfde pandrechten weer verstrekt worden?
Is dat puur op basis van de blauwe ogen van de leningnemer dat er niet al eerder pandrechten verstrekt zijn of is dat ook ergens na te gaan?
Pandakten zouden moeten worden geregistreerd bij de Belastingdienst, wat ook de volgorde bepaalt. Ik meen dat banken dat altijd doen. Een crowdfundingplatform zou aan de bank moeten vragen om een bevestiging dat zij geen pandrechten heeft of deze zal laten vallen.
impact9zondag 2 december 2018 @ 11:06
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 10:34 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik weet dat velen het bloed van KOM wel kunnen drinken:) maar nuchter bekeken lijkt dit project een buitenkansje. De zekerheid is mťťr dan ruim en op zich zouden de maandelijkse betalingen ook geen probleem moeten zijn. Blijkbaar is op dit moment de kredietbehoefte erg urgent en spoedeisend.

Nu moet KOM het nog wel goed afhandelen :)
Het is allemaal wel erg bijzonder, een financieringsbehoefte van 9,7 mio en de eerste 2 ton doen ze even bij KoM.
Maar ik ben het met je eens, mocht KoM ditmaal wel de zekerheid vestigen (tweede hypotheekrecht) kan er uiteindelijk niet veel mis gaan.
Mynheer007zondag 2 december 2018 @ 12:09
https://www.nu.nl/economi(...)er-direct-dicht.html

Zou me niks verbazen aps we binnenkort een soort gelijk bericht lezen over
SPOILER
Pizzahut
investeerdertjezondag 2 december 2018 @ 12:19
En de tweede default @ Lender&Spender is een feit.
jsuijkerzondag 2 december 2018 @ 12:24
quote:
1s.gif Op zaterdag 1 december 2018 22:13 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Jij bedoelt mbt de huurders?
Ja en vooral dat het bedrijfsgedeelte zijn huurder verliest.
In de pitch kwam ik alleen snel tegen dat het voor onbetaalde tijd verhuurd is

Dat is natuurlijk nogal wat anders dan een vertrekkend bedrijf en een potentiele vervanger (dus niets getekend?). Werd er iets gezegd hoe zeker de potentiele verhuurder was?

[ Bericht 7% gewijzigd door jsuijker op 02-12-2018 12:44:24 ]
BruderKlauszondag 2 december 2018 @ 12:51
quote:
1s.gif Op zondag 2 december 2018 07:57 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Vandaag, zondag 2 december om 10:00 zendt RTL 7 een item uit over het project van APOC Aviation. Wim Burger van Geldvoorelkaar.nl (zweef)vliegt een rondje mee met APOC-CEO Max Lutje Wooldrik. De uitzending wordt herhaald op zaterdag 8 december om 13:00.
Minor detail natuurlijk: AELS en APOC zijn twee verschillende bedrijven.
obligatairezondag 2 december 2018 @ 13:57
quote:
1s.gif Op zondag 2 december 2018 12:24 schreef jsuijker het volgende:

[..]In de pitch kwam ik alleen snel tegen dat het voor onbetaalde tijd verhuurd is
Dat is al helemŠŠl geen aanbeveling *O*
DeElfdezondag 2 december 2018 @ 14:03
Ik denk dat een relatief flink bedrag steek in het project van GvE 'Aankoop beleggingspand Leeuwarden'.
obligatairezondag 2 december 2018 @ 14:29
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 14:03 schreef DeElfde het volgende:
Ik denk dat een relatief flink bedrag steek in het project van GvE 'Aankoop beleggingspand Leeuwarden'.
Daar doe je goed aan denk ik, ik heb hetzelfde voornemen. :) De rente is niet vet maar het moet wel heel raar lopen als dit niet goed afloopt.
Bengerzondag 2 december 2018 @ 15:06
Wat vinden we van het crowdfundplatform October?

Ik vind het er op zich redelijk uit zien, al zie ik nog geen projecten en zijn er geen aparte statistieken voor Nederland. Heeft iemand zich hier al geregistreerd en wellicht zelfs ervaringen?
Horsemenzondag 2 december 2018 @ 15:09
quote:
1s.gif Op zondag 2 december 2018 12:24 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Ja en vooral dat het bedrijfsgedeelte zijn huurder verliest.
In de pitch kwam ik alleen snel tegen dat het voor onbetaalde tijd verhuurd is

Dat is natuurlijk nogal wat anders dan een vertrekkend bedrijf en een potentiele vervanger (dus niets getekend?). Werd er iets gezegd hoe zeker de potentiele verhuurder was?
Nee, daar ben ik zelf achter gekomen (Google) zie voor de bron mijn berichtje van 30-11 15.32 uur.

Vervolgens per mail navraag gedaan bij SiG. Nee, over hoe zeker dit was is niks gezegd dus nog niet zeker. De huidige huurder van het bedrijfspand zit er ruim 10 jaar in en de overeenkomst is nu voor onbepaalde tijd en kan dus van beide kanten op korte termijn opgezegd worden (ga ik vanuit).
Horsemenzondag 2 december 2018 @ 15:14
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 12:51 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Minor detail natuurlijk: AELS en APOC zijn twee verschillende bedrijven.
Ik heb volgens mij nooit de naam AELS genoemd.
Ik verwijs alleen maar naar het GvE project.
ML45zondag 2 december 2018 @ 15:14
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 14:29 schreef obligataire het volgende:

[..]

Daar doe je goed aan denk ik, ik heb hetzelfde voornemen. :) De rente is niet vet maar het moet wel heel raar lopen als dit niet goed afloopt.
Een kijkje bij het pand:https://www.fundainbusine(...)86066-celsiusweg-26/
De aankoopprijs is een fors onder de oorspronkelijke verkoopprijs. De echte waarde van het pand bij een executie verkoop zal fors lager zijn. Met alle respect voor Leeuwarden maar zo'n pand verkoop je niet eenvoudig wanneer het economisch iets minder gaat. Het geheel ziet er wel goed uit en de hypotheek geeft zeer zeker een stuk zekerheid.
rechtsbackjezondag 2 december 2018 @ 15:35
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 15:14 schreef ML45 het volgende:

[..]

Een kijkje bij het pand:https://www.fundainbusine(...)86066-celsiusweg-26/
De aankoopprijs is een fors onder de oorspronkelijke verkoopprijs. De echte waarde van het pand bij een executie verkoop zal fors lager zijn. Met alle respect voor Leeuwarden maar zo'n pand verkoop je niet eenvoudig wanneer het economisch iets minder gaat. Het geheel ziet er wel goed uit en de hypotheek geeft zeer zeker een stuk zekerheid.
Waarom zou die man het tot een executieverkoop laten komen? Hij heeft nog 40 objecten met een huurstroom,waarin een ruime marge en een behoorlijke spreiding zit.
djh77zondag 2 december 2018 @ 16:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 12:35 schreef obligataire het volgende:
Nieuw op KOM: en zoals altijd iets aparts :)
https://www.kapitaalopmaat.nl/Amog-BV-/-CFM-Pharma
Interview van 20 jaar geleden van de ondernemer. Hij was toen beurshandelaar en hoteleigenaar
https://www.trouw.nl/home(...)kierewiet-~a4b6c257/
ML45zondag 2 december 2018 @ 16:45
quote:
1s.gif Op zondag 2 december 2018 16:28 schreef djh77 het volgende:

[..]

Interview van 20 jaar geleden van de ondernemer. Hij was toen beurshandelaar en hoteleigenaar
https://www.trouw.nl/home(...)kierewiet-~a4b6c257/
Het geheel ziet er qua zekerheden meer dan goed uit en het pand is mi het bedrag meer dan waard. Voor mij blijft wel de vraag waarom deze man het luttele bedrag van § 200.000 via de crowd moet hebben. Wat zit daar achter?
ML45zondag 2 december 2018 @ 17:02
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 15:35 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Waarom zou die man het tot een executieverkoop laten komen? Hij heeft nog 40 objecten met een huurstroom,waarin een ruime marge en een behoorlijke spreiding zit.
Normaal gesproken laat de man het natuurlijk niet tot een executie komen. De huurstroom is ruim maar mbt de spreiding kan ik dat niet zeggen omdat ik de 40 objecten niet ken buiten de twee Leeuwardse projecten. Ook kennen we de schuldenpositie van het totaal niet, is die boven of onder de 12mio. Daarnaast is de 100k voor onderhoud, als zijnde de enige kosten buiten de financiering relatief laag, denk aan verzekering/belasting/voorziening groot onderhoud. Maar ook als deze ook bv. 100k zijn dan is er nog ruimte. Ondanks dit zal ook ik dit project overwegen.
jsuijkerzondag 2 december 2018 @ 18:24
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 13:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat is al helemŠŠl geen aanbeveling *O*
Ach dat is net alsof het natuurlijk de situatie is dat de huidige huurder opzegt en de 'potentiele' uiteindelijk afhaakt😂

quote:
1s.gif Op zondag 2 december 2018 15:09 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Nee, daar ben ik zelf achter gekomen (Google) zie voor de bron mijn berichtje van 30-11 15.32 uur.

Vervolgens per mail navraag gedaan bij SiG. Nee, over hoe zeker dit was is niks gezegd dus nog niet zeker. De huidige huurder van het bedrijfspand zit er ruim 10 jaar in en de overeenkomst is nu voor onbepaalde tijd en kan dus van beide kanten op korte termijn opgezegd worden (ga ik vanuit).
Pff weer kwalijk dat er dus niets over gezegd wordt...
Horsemenzondag 2 december 2018 @ 19:29
quote:
1s.gif Op zondag 2 december 2018 18:24 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Ach dat is net alsof het natuurlijk de situatie is dat de huidige huurder opzegt en de 'potentiele' uiteindelijk afhaakt😂

[..]

Pff weer kwalijk dat er dus niets over gezegd wordt...

Volgens mij is er nergens gezegd door SiG dat er een langdurige huurovereenkomst is maar is er wel gesproken over dat het bedrijfsgedeelte voor "onbepaalde tijd verhuurd" is. In die zin is de informatie m.i. correct geweest.

Zoals bij de meeste platforms is het zo dat het niet alleen gaat om wat er staat maar vooral om wat er niet staat. Het was natuurlijk handiger geweest als SiG dit zelf even aangestipt zou hebben in de pitch...

Het gaat in dit geval om Utrecht en ik ben niet op de hoogte van de lokale situatie maar ik mag toch aannemen dat, ook al zou de huurder er uitgaan zonder overname kandidaat, er toch snel een nieuwe huurder gevonden moet kunnen worden.
ETphonehomezondag 2 december 2018 @ 22:48
@impact9 , @bleyenburg, ik sluit mij graag aan bij een gezamelijke actie richting KoM mbt de probleemprojecten.
Ben toch een beetje verbaasd hier te lezen dat er blijkbaar in individuele gevallen een schikkingsvoorstel door KoM is gedaan.
Bij mij gaat het om de volgende probleemprojecten:

Adobe Solar Energy (twee partners in het bedrijf worden gepresenteerd in de pitch, in het leningcontract wordt er maar door 1 getekend)

Special Trees (verpanding niet geregeld, via een doorstart scenario komt de totale inventaris voor een appel en ei bij de nieuwe entiteit terecht, welke gerund wordt door dhr. R. vd. K, tot op heden nog geen enkel concreet voorstel van zijn kant mbt inlossen schuld, KoM laat zich keer op keer met een kluitje in het riet sturen)

Hype Zoetermeer (borgwordt uitbetaald over een periode van 36 maanden, betaling voor uitwinnen HA is gedaan, verder nooit meer wat van vernomen vanuit de kant van KoM).

Bericht aub in PM mbt gezamelijke actie.
dyna18maandag 3 december 2018 @ 00:52
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 22:48 schreef ETphonehome het volgende:
@impact9 , @bleyenburg, ik sluit mij graag aan bij een gezamelijke actie richting KoM mbt de probleemprojecten.
Ben toch een beetje verbaasd hier te lezen dat er blijkbaar in individuele gevallen een schikkingsvoorstel door KoM is gedaan.
Bij mij gaat het om de volgende probleemprojecten:

Adobe Solar Energy (twee partners in het bedrijf worden gepresenteerd in de pitch, in het leningcontract wordt er maar door 1 getekend)

Special Trees (verpanding niet geregeld, via een doorstart scenario komt de totale inventaris voor een appel en ei bij de nieuwe entiteit terecht, welke gerund wordt door dhr. R. vd. K, tot op heden nog geen enkel concreet voorstel van zijn kant mbt inlossen schuld, KoM laat zich keer op keer met een kluitje in het riet sturen)

Hype Zoetermeer (borgwordt uitbetaald over een periode van 36 maanden, betaling voor uitwinnen HA is gedaan, verder nooit meer wat van vernomen vanuit de kant van KoM).

Bericht aub in PM mbt gezamelijke actie.
En nog een.

Lodge Trading Company
Betaald al niet meer sinds januari 2018.
Op 29 maart is er beslag gelegd op roerende goederen waaronder 12 paarden en 2 paardentrailers.
Daarvan is echter nog geen cent bij de investeerders terecht gekomen, nog is de huidige status van de financiŽn bekend. Volledig onduidelijk wat nu de status van de inbeslag genomen zaken is. KoM reageert niet op e-mails en communiceert niets over de afwikkeling van deze wanbetalers. Wij als investeerders zitten al een jaar in onzekerheid wat er met ons geld gebeurd.
Horsemenmaandag 3 december 2018 @ 07:38
quote:
14s.gif Op zaterdag 24 november 2018 10:21 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Wat kom ik net tegen op de site van het bedrijf :P https://www.collincrowdfu(...)c249593c-34455ca5aa-
(Slim van de ondernemer)

Dus bij deze voor de liefhebbers ;)
(Ik neem hem trouwens zelf ook mee).

Trouwens wel goed om te lezen dat ze eerst zelf 10% moeten ophalen voordat hij opengesteld gaat worden voor de overige investeerders.
Inmiddels al 25% van het bedrag (161K) opgehaald door de inner crowd.
Gijsbertusmaandag 3 december 2018 @ 08:50
GVE project beleggingspand zie ik mijzelf ook in investeren. Al hou je, na de succesfee, maar 3% over.

Project op KOM lijkt wel van tijdelijke aard. Ben daar nier bekend met eventuele (boete)rente bij vervroegde aflossing, want het leenbedrag staat niet in verhouding tot het balanstotaal.

Verder kwam ik weer een FNC tegen.
Twijfel over deze BSO

In de opvang is zat te halen. Al blijft de eerder behaalde winst karig.

+ laag leenbedrag
+ Hoge rente
+ Branche met voldoende mogelijkheden

- lage winst 2016/2017 (voor 2 personen; aangaande dat de 3e op de loonlijst staat)
- geen lang trackrecord.
aborrenmaandag 3 december 2018 @ 08:53
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 08:50 schreef Gijsbertus het volgende:
GVE project beleggingspand zie ik mijzelf ook in investeren. Al hou je, na de succesfee, maar 3% over.
Nee toch? Het is 5% per jaar (bruto), en je betaald 2% kosten verspreid over 5 jaar. Dus kom ik tot ongeveer 4,6% effectief per jaar uit....
rockenfellermaandag 3 december 2018 @ 08:59
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 10:34 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik weet dat velen het bloed van KOM wel kunnen drinken:) maar nuchter bekeken lijkt dit project een buitenkansje. De zekerheid is mťťr dan ruim en op zich zouden de maandelijkse betalingen ook geen probleem moeten zijn. Blijkbaar is op dit moment de kredietbehoefte erg urgent en spoedeisend.

Nu moet KOM het nog wel goed afhandelen :)
Ik denk dat je gelijk hebt dat de liquiditeitsbehoefte zeer urgent is. Ik vraag me dan direct af wat er gebeurt als de financiering van 9,7 mio niet doorKoMt? Overleven ze dan nog?
SunnyCrowdermaandag 3 december 2018 @ 09:05
https://www.emerce.nl/nie(...)cieringsplatform-mkb

https://www.raboencrowd.nl/investeerders

Investeren kan al vanaf 100 euro lees ik en je kan de obligaties verhandelen via het platform.
djh77maandag 3 december 2018 @ 09:06
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 08:50 schreef Gijsbertus het volgende:
Project op KOM lijkt wel van tijdelijke aard. Ben daar nier bekend met eventuele (boete)rente bij vervroegde aflossing, want het leenbedrag staat niet in verhouding tot het balanstotaal.
Boeterente bij KOM is gelijk aan de totale rente over het project (tenzij anders vermeld). In dit geval gaat het om de totale rente van de 24 maanden.
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 09:14
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 08:59 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Ik denk dat je gelijk hebt dat de liquiditeitsbehoefte zeer urgent is. Ik vraag me dan direct af wat er gebeurt als de financiering van 9,7 mio niet doorKoMt? Overleven ze dan nog?
Die 9.7 mio hoeft niet via KOM <O)

Maar nee, als dat geld niet komt dan staakt de ontwikkeling van het medicijn en is iedereen zijn geld kwijt. Behalve de investeerders van KOM *O* *O* (het klinkt raar maar in dit specifieke geval is dat echt zo, als KOM het tenminste goed regelt).

Medicijnenontwikkeling is echt wel een beetje casino, al zijn er best wel wat partijen heel rijk van geworden. In dit geval is dat totaal niet in te schatten maar zoals de man zelf al aangeeft is dat zijn eigen risico en staat het in principe los van het (eventuele) risico dat wij bij KOMmer en kwel lopen.

Ik neem denk ik een bescheiden bedragje mee.

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 03-12-2018 09:25:05 ]
Gijsbertusmaandag 3 december 2018 @ 09:17
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 08:53 schreef aborren het volgende:

[..]

Nee toch? Het is 5% per jaar (bruto), en je betaald 2% kosten verspreid over 5 jaar. Dus kom ik tot ongeveer 4,6% effectief per jaar uit....
Ik reken inderdaad verkeerd. Zat teveel met het principe van FNC in mijn hoofd.
De fee is 2% over de 5 jaar, in plaats van de ontvangen rente per jaar.

Excuses, ik was nog niet helemaal wakker..
petercmaandag 3 december 2018 @ 10:58
zie www. oudegracht261.nl voor veel data & docu over het SIG project, plattegronden, beschrijvingen, huurovek, bestemming etc
DeElfdemaandag 3 december 2018 @ 10:58
Als ik zo vrij mag zijn om een tip met jullie te delen. Zorg er altijd voor dat je zelf een dossier opbouwt. Bewaar een screen van de pitch, de contracten, de algemene voorwaarden van het platform waar je mee akkoord bent gegaan, notities van telefoongesprekken, e-mailcontact en houd strak bij hoeveel je terugbetaald krijgt.

Mocht je dan bijvoorbeeld tegen de situatie aanlopen dat een platform een zekerheid niet goed heeft gevestigd, dan kan je mooi de screen van de pitch overleggen waaruit blijkt dat dit wel is toegezegd.

Alles administreren en zorgvuldig vastleggen is niet het leukste taakje maar wel heel belangrijk als je later je recht wil afdwingen.

[ Bericht 2% gewijzigd door DeElfde op 03-12-2018 11:04:50 ]
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 11:07
Pitch Gve/ Leeuwarden is net open gegaan.
DeElfdemaandag 3 december 2018 @ 11:09
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:07 schreef obligataire het volgende:
Pitch Gve/ Leeuwarden is net open gegaan.
Voor hoeveel ben je erin gegaan?
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 11:10
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:09 schreef DeElfde het volgende:

[..]

Voor hoeveel ben je erin gegaan?
Een voor mijn doen, vrij hoog bedrag. Hopelijk krijg ik er geen spijt van :7
aborrenmaandag 3 december 2018 @ 11:17
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:10 schreef obligataire het volgende:

[..]

Een voor mijn doen, vrij hoog bedrag. Hopelijk krijg ik er geen spijt van :7
Ik heb bescheiden meegedaan, hij gaat minder hard dan ik dacht trouwens!
petercmaandag 3 december 2018 @ 11:28
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:17 schreef aborren het volgende:

[..]

Ik heb bescheiden meegedaan, hij gaat minder hard dan ik dacht trouwens!
voor mijn standaard norm GVE bedrag meegedaan
crowdiefundermaandag 3 december 2018 @ 11:30
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:10 schreef obligataire het volgende:

[..]

Een voor mijn doen, vrij hoog bedrag. Hopelijk krijg ik er geen spijt van :7
Die 15k is van jou? :)
wouterdemaandag 3 december 2018 @ 11:32
Drie jaar project op Duurzaaminvesteren van Greenchoice online.
jsuijkermaandag 3 december 2018 @ 11:35
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:17 schreef aborren het volgende:

[..]

Ik heb bescheiden meegedaan, hij gaat minder hard dan ik dacht trouwens!
ik had ook verwacht dat het erg snel zou gaan
djh77maandag 3 december 2018 @ 11:35
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 12:35 schreef obligataire het volgende:
Nieuw op KOM: en zoals altijd iets aparts :)
https://www.kapitaalopmaat.nl/Amog-BV-/-CFM-Pharma
Ook online. 29,5k via automatisch investeren.
Horsemenmaandag 3 december 2018 @ 11:46
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:07 schreef obligataire het volgende:
Pitch Gve/ Leeuwarden is net open gegaan.
Ook mee gedaan.

Onbegrijpelijk dat bepaalde projecten zo langzaam gaan en andere net zo onbegrijpelijk snel vollopen. Maar ja, dat is de wereld van crowdfunding :@ :7
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 11:47
quote:
1s.gif Op maandag 3 december 2018 11:30 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Die 15k is van jou? :)
Voorschotje op de Kerstbonus dit jaar :7
gaanmetdiebanaanmaandag 3 december 2018 @ 11:55
Amog (mijn eerste KOM project) en Leeuwarden op GVE meegenomen.

Wat betreft het Wingssprayer project op CCF, waar ik Collin had gevraagd hoe het zit met het executoriaal beslag op het OG, de standaard reactie gekregen dat vragen pas beantwoord worden als het project open is...
djh77maandag 3 december 2018 @ 11:56
quote:
14s.gif Op maandag 3 december 2018 11:55 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Wat betreft het Wingssprayer project op CCF, waar ik Collin had gevraagd hoe het zit met het executoriaal beslag op het OG, de reactie gekregen dat vragen pas beantwoord worden als het project open is...
Te gek voor woorden |:(. Hier is juist de 48 uur geschikt voor...,
DeElfdemaandag 3 december 2018 @ 12:00
quote:
14s.gif Op maandag 3 december 2018 11:55 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Wat betreft het Wingssprayer project op CCF, waar ik Collin had gevraagd hoe het zit met het executoriaal beslag op het OG, de standaard reactie gekregen dat vragen pas beantwoord worden als het project open is...
Via de voorlopige investeringslink had ik al een bedrag ingelegd. Ik denk dat ik 'm ga terugtrekken. Absurde reactie van CCF.
gaanmetdiebanaanmaandag 3 december 2018 @ 12:05
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 11:56 schreef djh77 het volgende:
Hier is juist de 48 uur geschikt voor...,
Lijkt me ook. Die overigens nu pas zijn ingegaan - krijg net bericht van KNAB dat het project woensdag opengaat.
djh77maandag 3 december 2018 @ 12:14
quote:
Actie voor investeerders

Op dit moment is er bijna §149.500.000 euro gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl. Nog even en we mogen vieren dat wij - als eerste crowdfundingplatform in Nederland - de §150.000.000,- mogen realiseren. Reden voor een feestje!

Eťn investeerder kan dat feestje samen met ons vieren:

De investering die de teller op §150.000.000 zet, wint een voucher voor een tweepersoons reis t.w.v. §1500,-! De voucher wordt aangeboden in samenwerking met Hotelkamerveiling.nl, dat in 2016 via Geldvoorelkaar.nl gecrowdfund werd. Heel veel succes!
Zal vandaag of morgen wel gebeuren met al die nieuwe projecten
Bambricks4maandag 3 december 2018 @ 12:16
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 00:52 schreef dyna18 het volgende:

[..]

En nog een.

Lodge Trading Company
Betaald al niet meer sinds januari 2018.
Op 29 maart is er beslag gelegd op roerende goederen waaronder 12 paarden en 2 paardentrailers.
Daarvan is echter nog geen cent bij de investeerders terecht gekomen, nog is de huidige status van de financiŽn bekend. Volledig onduidelijk wat nu de status van de inbeslag genomen zaken is. KoM reageert niet op e-mails en communiceert niets over de afwikkeling van deze wanbetalers. Wij als investeerders zitten al een jaar in onzekerheid wat er met ons geld gebeurd.
Ik doe graag mee. Ik reageerde vroeger via Bambricks1. Van mij mag je er aan toevoegen Vinovat .Betreft Vinovat eerst werd er keurig afgelost daarna is men in de schuldsanering gegaan en sindsdien is het radiostilte??!!. Adobe betaalt overigens nog steeds . Special Trees kan ik me niet voorstellen waarom dit zo loopt.
djh77maandag 3 december 2018 @ 12:28
Maatschappelijk project WvjG:
https://waardevoorjegeld.nl/project/Besorhoeve
4% rente
DeElfdemaandag 3 december 2018 @ 12:31
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 12:28 schreef djh77 het volgende:
Maatschappelijk project WvjG:
https://waardevoorjegeld.nl/project/Besorhoeve
4% rente
De risico's en zekerheden zijn nog niet duidelijk in kaart terwijl het rentepercentage van 4% al lijkt vast te staan. Het lijkt me dat het een van het ander moet afhangen. Uit de toelichting maak ik ook op dat de investeerders in ieder geval geen 1e hypotheek krijgen.

No-go voor mij.
djh77maandag 3 december 2018 @ 13:08
lzem79n.png
34,1M. Blijkbaar is november een goede maand. Het vorige record was van nov-17 met 30,2M
henkjobsemaandag 3 december 2018 @ 13:46
Nieuw project op GvE: https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18918
400k, 8%
djh77maandag 3 december 2018 @ 14:05
quote:
Actie voor investeerders

Op dit moment is er bijna §149.500.000 euro gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl. Nog even en we mogen vieren dat wij - als eerste crowdfundingplatform in Nederland - de §150.000.000,- mogen realiseren. Reden voor een feestje!

Eťn investeerder kan dat feestje samen met ons vieren:

De investering die de teller op §150.000.000 zet, wint een voucher voor een tweepersoons reis t.w.v. §1500,-! De voucher wordt aangeboden in samenwerking met Hotelkamerveiling.nl, dat in 2016 via Geldvoorelkaar.nl gecrowdfund werd. Heel veel succes!
Als iemand nu even 104k stort heb je de reis als incentive w/
glr4hx2in.png
Crowdfullmaandag 3 december 2018 @ 14:09


[ Bericht 100% gewijzigd door Crowdfull op 03-12-2018 14:10:43 ]
Crowdfullmaandag 3 december 2018 @ 14:10
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 12:00 schreef DeElfde het volgende:

[..]

Via de voorlopige investeringslink had ik al een bedrag ingelegd. Ik denk dat ik 'm ga terugtrekken. Absurde reactie van CCF.
Je kunt natuurlijk altijd even het antwoord afwachten.Als dat je niet aanstaat dan kun je nog gewoon binnen 14 dagen annuleren. Het feit dat er geen antwoord gegeven wordt en er ook niets over in de pitch staat geeft wel de begrijpelijke vraagtekens. Wat mij tegenstaat is het feit dat de ondernemers niet een stukje mee tekenen met een prive borgstelling. Immers zo dik is de kasstroom nog niet. Wat een lulkoek verhaal staat er overigens bij solvabiliteit. De hypothecaire dekking heeft daar toch niet mee te maken!! De kwalificatie lijkt daardoor wel opgeblazen. Ik stap niet in dit vage verhaal!! Ben benieuwd naar de uitleg t.a.v. executoriaal beslag want dan heb je voor het bankje gestaan, veroordeeld tot betaling maar heb je dat niet gedaan.

[ Bericht 13% gewijzigd door Crowdfull op 03-12-2018 14:46:49 ]
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 14:50
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 14:05 schreef djh77 het volgende:

[..]

Als iemand nu even 104k stort heb je de reis als incentive w/
[ afbeelding ]
Toch 1,5% mťťr rendement in het eerste jaar :r
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 15:00
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 14:10 schreef Crowdfull het volgende:

[..]

Je kunt natuurlijk altijd even het antwoord afwachten.Als dat je niet aanstaat dan kun je nog gewoon binnen 14 dagen annuleren. Het feit dat er geen antwoord gegeven wordt en er ook niets over in de pitch staat geeft wel de begrijpelijke vraagtekens. Wat mij tegenstaat is het feit dat de ondernemers niet een stukje mee tekenen met een prive borgstelling. Immers zo dik is de kasstroom nog niet. Wat een lulkoek verhaal staat er overigens bij solvabiliteit. De hypothecaire dekking heeft daar toch niet mee te maken!! De kwalificatie lijkt daardoor wel opgeblazen. Ik stap niet in dit vage verhaal!! Ben benieuwd naar de uitleg t.a.v. executoriaal beslag want dan heb je voor het bankje gestaan, veroordeeld tot betaling maar heb je dat niet gedaan.
Voor de goede orde: als het beslag inmiddels zou zijn opgeheven, dan had dat toch vermeld moeten staan in het opgevraagde kadastrale document?
Frandderouwmaandag 3 december 2018 @ 15:08
Update SIG inzake mintplantsoen

SPOILER
Geachte investeerder in het project Mintplantsoen,

Begin deze maand hebben wij geconstateerd dat de rente en aflossing van dit project 8 dagen te laat werd betaald.

Wij hebben daarop de projectaanvrager aangesproken en de volgens de algemene voorwaarden geldende boeterente opgelegd.

Deze is vorige week aan alle investeerders naar rato van deelname uitgekeerd.
Crowdfullmaandag 3 december 2018 @ 15:15
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 15:00 schreef obligataire het volgende:

[..]

Voor de goede orde: als het beslag inmiddels zou zijn opgeheven, dan had dat toch vermeld moeten staan in het opgevraagde kadastrale document?
Het lijkt mij dat dit wel terug te vinden is in de historie maar of je dat ook direct ziet weet ik niet. CCF heeft toch wel de plicht hier iets over te melden lijkt mij. Persoonlijk vind ik dat dit niet voldoende is omop te nemen in de vragen/antwoorden. Die leest een ieder immers niet! Zorgplicht dingetje, maar laten we maar eens kijken welk antwoord er komt
Horsemenmaandag 3 december 2018 @ 15:16
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 15:08 schreef Frandderouw het volgende:
Update SIG inzake mintplantsoen

SPOILER
Geachte investeerder in het project Mintplantsoen,

Begin deze maand hebben wij geconstateerd dat de rente en aflossing van dit project 8 dagen te laat werd betaald.

Wij hebben daarop de projectaanvrager aangesproken en de volgens de algemene voorwaarden geldende boeterente opgelegd.

Deze is vorige week aan alle investeerders naar rato van deelname uitgekeerd.
quote:
0s.gif Op woensdag 28 november 2018 15:33 schreef Frandderouw het volgende:
Bij SIG vandaag een vreemde betaling van Mintplantsoen op de wallet. Meer mensen die dit hebben
quote:
14s.gif Op woensdag 28 november 2018 16:08 schreef Horsemen het volgende:

[..]

ja, dat heb ik ook ontvangen.

Ik denk trouwens niet dat dit een vreemde betaling is want ik ga er vanuit dat dit de compensatierente is omdat dit project afgelopen maand 10 dagen te laat tot betaling is overgegaan. Boete rente voor te late betaling dus.
Maar als iemand andere ideeŽn heeft....
;)
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 15:17
Proeflokaal Bre*je Rid*erkerk / Vervroegde aflossing

De ondernemer heeft besloten om de lening vervroegd in te lossen. Dit heeft tot gevolg dat u vandaag het nog resterende aflossingsdeel en de in rekening gebrachte bemiddelingsfee a 1% teruggestort krijgt. Tevens ontvangt u 1% extra dividend.
djh77maandag 3 december 2018 @ 15:17
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 14:50 schreef obligataire het volgende:

[..]

Toch 1,5% mťťr rendement in het eerste jaar :r
Nog 50k te gaan
djh77maandag 3 december 2018 @ 15:19
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 15:17 schreef obligataire het volgende:
Proeflokaal Bre*je Rid*erkerk / Vervroegde aflossing

De ondernemer heeft besloten om de lening vervroegd in te lossen. Dit heeft tot gevolg dat u vandaag het nog resterende aflossingsdeel en de in rekening gebrachte bemiddelingsfee a 1% teruggestort krijgt. Tevens ontvangt u 1% extra dividend.
Dividend blijft toch een vreemde bij HCN....
Zou dit ook gelden voor de investeerder die in oktober heeft ingelegd?
x829vr.png
SPOILER
Gijsbertusmaandag 3 december 2018 @ 15:21
ook voor restaurant p**tto bij HCN vervroegde aflossing.

De ondernemer heeft besloten om de lening vervroegd in te lossen. Dit heeft tot gevolg dat u vandaag het nog resterende aflossingsdeel en de in rekening gebrachte bemiddelingsfee a 1% teruggestort krijgt. Tevens ontvangt u 1% extra dividend.
djh77maandag 3 december 2018 @ 15:25
Ook een vervroegde aflossing bij FNC:
quote:
Daily Facility Services is een schoonmaakbedrijf opgericht in 2012 te Almelo (Overijssel). Er worden schoonmaakactiviteiten en interieurreiniging verricht voor vooral kantoorpanden. De onderneming heeft de financiering aangevraagd om nieuwe machines aan te schaffen. Het bedrijf heeft onder andere een schrobmachine en een inschuif machine aangeschaft. Naast deze machines heeft de onderneming ook nieuwe voorraad aangeschaft. Tot slot heeft de onderneming de financiering gebruikt om nieuwe personeel te financieren. Reeds heeft het bedrijf voldoende liquiditeit opgebouwd om de financiering in een keer af te lossen.
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 15:30
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 15:19 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dividend blijft toch een vreemde bij HCN....
Zou dit ook gelden voor de investeerder die in oktober heeft ingelegd?
[ afbeelding ]
SPOILER
:)

Hoe dan ook blijft het een fooitje wat je als extra rendement krijgt ~O> . Van mij had deze gewoon mogen blijven doorlopen.
Maar ja nu de tent eenmaal loopt en het grootste risico weg is, is er altijd wel iemand die goedkoper geld wil uitlenen. 't Zal wel niet de laatste zijn :r
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 15:40
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 15:17 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nog 50k te gaan
Nu inleggen en morgen annuleren? _O-
obligatairemaandag 3 december 2018 @ 16:15
Appartementen Kassberg | Nieuwe Crowdestate propositie
Investeren in hoogwaardige huurwoningen in Chemnitz, Duitsland.

-> staat open voor reservering
DeElfdemaandag 3 december 2018 @ 16:41
Hmmm, het bedrag dat reeds is geÔnvesteerd wordt niet (meer) getoond op de homepage van GvE. Dacht hier nog leuk op te kunnen anticiperen.
Crowdfunder99maandag 3 december 2018 @ 16:46
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 15:25 schreef djh77 het volgende:
Ook een vervroegde aflossing bij FNC:

[..]

Betreft project Schoonmaakbedrijf Nieuwe Machines, aflossing vindt plaats na 6 (van 36) maanden.

Ook vervroegd afgelost via FNC project Bedrijfswagen Nieuwbouw:

quote:
Petter Bouw, tevens handelend onder de naam PETTER DAYTRADER, is een bouwbedrijf gevestigd in Uden (Noord-Brabant) en opgericht in 2007. Het bedrijf is actief in de nieuwbouw en legt niet dragende binnenmuren aan. Daarnaast leidt de ondernemer mensen in de bouw op. Het krediet is gebruikt om een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen, alsmede voor nieuw gereedschap. De ondernemer heeft de financiering reeds terugverdient en wil deze daarom inlossen.
Wordt afgelost na 9 (van 60) maanden.

Afgelopen maand ook afgelost project Materiaal Schoonmaakbedrijf na 6 (van 36) maanden.

FNC doet helaas niet aan boete rente.
impact9maandag 3 december 2018 @ 16:51
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 16:41 schreef DeElfde het volgende:
Hmmm, het bedrag dat reeds is geÔnvesteerd wordt niet (meer) getoond op de homepage van GvE. Dacht hier nog leuk op te kunnen anticiperen.
150 mio is inmiddels gehaald
Waars door 021224 die 5k in Leeuwarden pompte
dyna18maandag 3 december 2018 @ 16:58
https://investeren.sameni(...)raat-65-te-rotterdam is ook vol.
Heeft erg lang geduurd (doordat er een schijf 3 tot 100% gevuld moest worden), maar uiteindelijk gelukt
impact9maandag 3 december 2018 @ 17:28
Beste Investeerders,

Graag wil ik u middels deze weg laten weten dat ik de aandelen van B* B*ll Media BV heb verkocht, en de lening aan Kapitaal op Maat volledig heb terug betaald.

Graag wil ik u nogmaals bedanken voor het gestelde vertrouwen en wie weet dat ik in de toekomst nogmaals een beroep op u doe middels een nieuw project bij Kapitaal op Maat.

Met vriendelijke groet,

Ha**ld N**mann

____________________________

Eindelijk eens goed nieuws bij KoM
william0199maandag 3 december 2018 @ 17:29
Nog een vervroegde aflossing op FnC
SPOILER
Mols Totaalbouw is gevestigd in Oosterhout (Noord-Brabant) en gespecialiseerd in aanbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van gebouwen. Het bedrijf verricht onder andere werkzaamheden zoals de reparatie of vervanging van kozijnen, vernieuwing van badkamers & toiletten en totale renovatie van woningen en bedrijfspanden. Naast de eenmanszaak heeft de eigenaar tevens een bedrijf in 3D wandpanelen. Deze worden verkocht via een showroom en webshop. De ondernemer wilde tegels, wanden en vloeren gaan verkopen via het opgebouwde netwerk van Mols Totaalbouw. De financiering bij Funding Circle is gebruikt om een voorraad aan te leggen en daarnaast de showroom in te richten. Aangezien de ondernemer reeds in een liquiditeitspositie is om de financiering af te lossen en een nieuwe (privť) woning wil aanschaffen heeft hij besloten de financiering in te lossen.
DeElfdemaandag 3 december 2018 @ 17:49
Een platform dat ik niet vaak voorbij zie komen hier maar waar ik eigenlijk wel over te spreken ben is voordegroei.nl. Wat zijn jullie ervaringen?
Horsemenmaandag 3 december 2018 @ 17:59
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 09:05 schreef SunnyCrowder het volgende:
https://www.emerce.nl/nie(...)cieringsplatform-mkb

https://www.raboencrowd.nl/investeerders

Investeren kan al vanaf 100 euro lees ik en je kan de obligaties verhandelen via het platform.
Ik begrijp dat het geen crowdfunding is maar meer een beurs zoals Euronext.
Ook kan ik niets vinden over zekerheden of iets dergelijks. Voor als nog kan ik het niet helemaal volgen wat nu de meerwaarde is, behalve dan de verhandelbaarheid of zie ik nu zaken over het hoofd?
voetbalmanager2maandag 3 december 2018 @ 18:04
quote:
Kopers Fenixlofts krijgen schadevergoeding van bouwer
https://www.ad.nl/rotterd(...)van-bouwer~a862a3c5/
De investeerder bij SiG heeft in die 2 jaren altijd op tijd betaald, ondanks dat zij 2 jaren dubbele lasten hadden. Nu krijgen ze dus een schadevergoeding van de bouwer.
FINONAFmaandag 3 december 2018 @ 18:27
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 18:04 schreef voetbalmanager2 het volgende:

[..]

De investeerder bij SiG heeft in die 2 jaren altijd op tijd betaald, ondanks dat zij 2 jaren dubbele lasten hadden. Nu krijgen ze dus een schadevergoeding van de bouwer.
Dat is goed nieuws voor ze (en voor degene (waaronder ik) die via SiG aan hen hebben geleend)
lykkefundmaandag 3 december 2018 @ 18:29
quote:
14s.gif Op maandag 3 december 2018 17:59 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik begrijp dat het geen crowdfunding is maar meer een beurs zoals Euronext.
Ook kan ik niets vinden over zekerheden of iets dergelijks. Voor als nog kan ik het niet helemaal volgen wat nu de meerwaarde is, behalve dan de verhandelbaarheid of zie ik nu zaken over het hoofd?
Lijkt mij dat Rabo wil gaan concurreren met NPEX?
Is aan de ene kant een soort beurs, aan de andere kant zie ik mijn NPEX leningen toch meer als crowdfund want nog meer risico dan op de beurs.

Enige voordeel dat ik zie is dat je voor maar 100 euro per keer mee kan doen, ik vind NPEX wel altijd meteen fors met 1000 of soms 3000.
voetbalmanager2maandag 3 december 2018 @ 18:30
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 18:27 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Dat is goed nieuws voor ze (en voor degene (waaronder ik) die via SiG aan hen hebben geleend)
Ja, ik maakte me overigens al geen zorgen meer om dit project. Na 2 van de 5 betaalde jaren zou ik mijn geld hoe dan ook wel gekregen hebben.

Maar ik ben wel blij voor het echtpaar dat dit pand gekocht heeft. Als ik me goed herinner woonden zij in het buitenland, dus ik vraag me af of zij daar al die tijd gebleven zijn of dat ze 2 jaar bij familie in Nederland hebben moeten wonen.
Incitatus3maandag 3 december 2018 @ 18:54
De GVE-teller is weer terug. Ik vind het wel sportief dat ze die even offline hebben gehaald, waardoor timen lastiger werd en er toch een element van geluk in de prijs zat. Ik vermoed ook dat ze de investeringen even zagen teruglopen: iedereen wachtte tot de 149.999.900. Een aantal projecten loopt nu weer aardig vol.
petercmaandag 3 december 2018 @ 20:14
Vandaag 14244 Rijk....orde GVE project laatste termijn keurig volgens schema ontvangen en Bregje Ridderkerk vervroegd, laatste had wel door mogen lopen *O*
ML45maandag 3 december 2018 @ 21:50
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 18:54 schreef Incitatus3 het volgende:
De GVE-teller is weer terug. Ik vind het wel sportief dat ze die even offline hebben gehaald, waardoor timen lastiger werd en er toch een element van geluk in de prijs zat. Ik vermoed ook dat ze de investeringen even zagen teruglopen: iedereen wachtte tot de 149.999.900. Een aantal projecten loopt nu weer aardig vol.
Ach er komt zo weer een tweede kans om de grens van 150mio te beslechten wanneer ik zie hoeveel projecten niet vol zullen komen die nu voor totaal 800k genoteerd staan.
Bengermaandag 3 december 2018 @ 23:48
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 18:29 schreef lykkefund het volgende:

[..]

Lijkt mij dat Rabo wil gaan concurreren met NPEX?
Is aan de ene kant een soort beurs, aan de andere kant zie ik mijn NPEX leningen toch meer als crowdfund want nog meer risico dan op de beurs.

Enige voordeel dat ik zie is dat je voor maar 100 euro per keer mee kan doen, ik vind NPEX wel altijd meteen fors met 1000 of soms 3000.
Bij het enige project wat nu open staat is het minimum § 500. De Rabobank heeft alle zekerheden. De kosten vind ik aan de hoge kant: § 10+BTW per jaar, plus 1% per jaar.
Horsemendinsdag 4 december 2018 @ 07:50
quote:
14s.gif Op maandag 3 december 2018 11:55 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Amog (mijn eerste KOM project) en Leeuwarden op GVE meegenomen.

Wat betreft het Wingssprayer project op CCF, waar ik Collin had gevraagd hoe het zit met het executoriaal beslag op het OG, de standaard reactie gekregen dat vragen pas beantwoord worden als het project open is...
Inderdaad wederom een belachelijke reactie van Collin. Dit is m.i. ook zeker niet zoals de AFM de 48 uurs regel bedoeld heeft echter voor bedrijven als Collin moeten klaarblijkelijk eerste de regels weer aangescherpt worden voordat ze zich hieraan wensen te houden.

Ik zou als reactie aangeven dat je wel graag je vraag gepubliceerd wil hebben dan ligt de reactie tenminste gelijk vast.

Helaas is er als het antwoord komt geen investeerder meer die nog naar de vragen zal kijken omdat ze inmiddels al geÔnvesteerd hebben en je er door Collin niet proactief op gewezen wordt dat er aanvullende informatie is.
petercdinsdag 4 december 2018 @ 08:50
https://www.sprout.nl/art(...)ampaign=nbr_20181204

niet Roy Donders maar, 3. Crowdfunding blijkt goede investering
rockenfellerdinsdag 4 december 2018 @ 09:15
https://www.raboencrowd.nl

Nieuw?

Edit: Ja :)

Ik dacht dat men hiervoor met CCF samenwerkt?
escortmk2dinsdag 4 december 2018 @ 09:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 09:15 schreef rockenfeller het volgende:
https://www.raboencrowd.nl

Nieuw?

Edit: Ja :)

Ik dacht dat men hiervoor met CCF samenwerkt?
Ik heb eerst drie keer gecheckt of dit geen phishing was ofzo, maar is echt van de Rabo:

https://www.rabobank.nl/p(...)eheer/rabo-en-crowd/
Gijsbertusdinsdag 4 december 2018 @ 09:47
gegadigden voor dit project?
Crowdestate - Kassberg

Ziet er prima uit, ook meerdere panden in bezit.
DeElfdedinsdag 4 december 2018 @ 09:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 09:47 schreef Gijsbertus het volgende:
gegadigden voor dit project?
Crowdestate - Kassberg

Ziet er prima uit, ook meerdere panden in bezit.
Nog geen fan van investeren in projecten in het buitenland. Ik ken het Duitse recht niet.
obligatairedinsdag 4 december 2018 @ 10:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 09:55 schreef DeElfde het volgende:

[..]

Nog geen fan van investeren in projecten in het buitenland. Ik ken het Duitse recht niet.
Ik ook niet, maar Duitsland is voor mij vertrouwd genoeg om er te durven investeren.
Ze staan nu op 95% trouwens, voor wie nog aarzelt. :7
petercdinsdag 4 december 2018 @ 10:36
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 10:21 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ook niet, maar Duitsland is voor mij vertrouwd genoeg om er te durven investeren.
Ze staan nu op 95% trouwens, voor wie nog aarzelt. :7
gisteren al ingeschreven
obligatairedinsdag 4 december 2018 @ 11:38
https://www.collincrowdfund.nl/lichaam-en-geest-groep/

Niets voor mij, veel te veel schuld. Geen hypotheek, alleen verklaringen.

Wel bijna vol............

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 04-12-2018 11:52:45 ]
petercdinsdag 4 december 2018 @ 12:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 11:38 schreef obligataire het volgende:
https://www.collincrowdfund.nl/lichaam-en-geest-groep/

Niets voor mij, veel te veel schuld. Geen hypotheek, alleen verklaringen.

Wel bijna vol............
idem, en vol
djh77dinsdag 4 december 2018 @ 13:13
Nieuwe op hcn
https://horecacrowdfundin(...)4e8da9d0c1fd123aae7d
obligatairedinsdag 4 december 2018 @ 13:55
quote:
Hmm, ik weet het nog niet zo. Grote eigen inbreng. Maar een beetje gebakken lucht hier en daar. Geheel nieuw bedrijf.

Misschien een klein bedrag afhankelijk van de overige reacties ;)
obligatairedinsdag 4 december 2018 @ 13:57
Nu we het toch over Amsterdam hebben: ik ben benieuwd naar de lotgevallen van het Amsterdamse Proeflokaal. Het blijft vooralsnog stil vanuit Collin.
escortmk2dinsdag 4 december 2018 @ 14:19
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 13:55 schreef obligataire het volgende:

[..]

Hmm, ik weet het nog niet zo. Grote eigen inbreng. Maar een beetje gebakken lucht hier en daar. Geheel nieuw bedrijf.

Misschien een klein bedrag afhankelijk van de overige reacties ;)
Ben het met je eens.
Daar staat tegenover: NDSM-terrein is wel redelijk hot volgens mij, daarnaast vertrouwen in HCN.

Denk dat ik 'm voor een bescheiden bedrag meeneem.
petercdinsdag 4 december 2018 @ 14:58
quote:
12s.gif Op dinsdag 4 december 2018 14:19 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Ben het met je eens.
Daar staat tegenover: NDSM-terrein is wel redelijk hot volgens mij, daarnaast vertrouwen in HCN.

Denk dat ik 'm voor een bescheiden bedrag meeneem.
Kraanspoor 5
1033 SC Amsterdam

www.freddysbarandkitchen.com
obligatairedinsdag 4 december 2018 @ 15:04
quote:
12s.gif Op dinsdag 4 december 2018 14:58 schreef peterc het volgende:

[..]

Kraanspoor 5
1033 SC Amsterdam

www.freddysbarandkitchen.com
Pfff....zouden ze er ook Nederlands spreken of is dat typisch iets voor de provincie?
rechtsbackjedinsdag 4 december 2018 @ 15:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 15:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Pfff....zouden ze er ook Nederlands spreken of is dat typisch iets voor de provincie?
De provincie en Nederlands spreken?
obligatairedinsdag 4 december 2018 @ 15:11
Typisch Hollands om met alle winden mee te waaien. Dit soort dingen maak je in de ons omringende landen niet mee...die zijn nog trots op eigen taal en traditie.
Mynheer007dinsdag 4 december 2018 @ 15:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 13:57 schreef obligataire het volgende:
Nu we het toch over Amsterdam hebben: ik ben benieuwd naar de lotgevallen van het Amsterdamse Proeflokaal. Het blijft vooralsnog stil vanuit Collin.
Ik heb een tijdje geleden hier telefonisch contact overgehad, maar veel wijzer ben ik er niet van geworden want de persoon die mij belde naar aanleiding van mijn mail, gaf bij doorvragen aan eigenlijk niet de verantwoordelijke binnen collin te zijn voor dit project.

Het enige dat ik wel te weten ben gekomen is dat we blij mogen zijn als we voor het einde meer weten.
Mynheer007dinsdag 4 december 2018 @ 15:16
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 15:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Pfff....zouden ze er ook Nederlands spreken of is dat typisch iets voor de provincie?
Heb niets tegen het gebruik van Engels, maar deze website heeft wel een erg hoog bs gehalte.
jsuijkerdinsdag 4 december 2018 @ 15:23
Het kan toch gek lopen. Ik dacht dat je er relatief snel bij moest zijn voor het leeuwarden project op gve.
Nu blijkt het eigenlijk wel stilgevallen bij minder dan de helft v het gevraagde bedrag
obligatairedinsdag 4 december 2018 @ 15:26
Update B*Daa* ~O>

SPOILER
Geachte Investeerder,

Wij willen u via deze mail een update verstrekken omtrent de betalingsachterstand van Imkerij Bijdaan te Hoenderloo waarin u hebt geÔnvesteerd:

De laatste update die u van ons heeft ontvangen was op 13 november 2018. Op dat moment was de situatie dat we geen constructief contact met Daan Ludwig konden krijgen, waardoor veel vragen die bij het bestuur en u leven, onbeantwoord bleven.

Om de belangen van de investeerders zo goed mogelijk te behartigen hebben wij toen het besluit genomen een faillissementsaanvraag te starten. Deze ingrijpende optie zou de hoogste verhaal capaciteit geven.

Daan Ludwig heeft n.a.v. deze stap ingezien dat zijn handelen zeer onverstandig is geweest. Hij wil graag orde op zaken stellen. Afgelopen maandag 26 november heeft onze interne accountant op kantoor bij Capital Circle met Daan Ludwig een afspraak gehad. Als eerste optie zal worden onderzocht de mogelijkheid om de lening te gaan herstructureren. De financiŽle informatie die hiervoor nodig is moet uiterlijk week 49 ontvangen zijn door Capital Circle. Na ontvangst willen wij zo spoedig mogelijk (week 50) een herstructureringsvoorstel hebben uitgewerkt.

Wanneer Daan Ludwig de gemaakte afspraken niet nakomt zal de faillissementsaanvraag definitief worden doorgezet en zal er geen uitstel meer worden verleend.

Wij hopen dat wij u half december meer specifiek kunnen informeren.
Lekker is dat. Je betaalt doodleuk een tijdlang niet en als beloning krijg je een aangepaste lening. Ik snap ook wel dat dit ook in ons belang is maar normaliter zou je zoiets toch moeten voorleggen aan de investeerders . Ik ga er vanuit dat dit wel zo bedoeld wordt.........

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 04-12-2018 15:59:45 ]
escortmk2dinsdag 4 december 2018 @ 15:48
quote:
1s.gif Op dinsdag 4 december 2018 15:16 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Heb niets tegen het gebruik van Engels, maar deze website heeft wel een erg hoog bs gehalte.
Tsja, typisch Amsterdams volgens mij. Waarschijnlijk ook te hip voor een nuchter iemand als ik (ik beken bij deze dat ik nog nooit een fratte latte matte machiato koffie van 7 euro bij de Starbucks heb gedronken), maar dat wil niet zeggen dat het geen commercieel succes kan zijn. SNCKBR was een eerder Amsterdams en hip HCN project, die hebben hun lening vervroegd afgelost incl rente.
Gijsbertusdinsdag 4 december 2018 @ 16:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 15:23 schreef jsuijker het volgende:
Het kan toch gek lopen. Ik dacht dat je er relatief snel bij moest zijn voor het leeuwarden project op gve.
Nu blijkt het eigenlijk wel stilgevallen bij minder dan de helft v het gevraagde bedrag
Van mij mag de rente omhoog ;).
prefix1dinsdag 4 december 2018 @ 17:24
Ik denk dat ik de nieuwe horeca crowdfunding aan me voorbij laat schieten
FINONAFdinsdag 4 december 2018 @ 17:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 15:23 schreef jsuijker het volgende:
Het kan toch gek lopen. Ik dacht dat je er relatief snel bij moest zijn voor het leeuwarden project op gve.
Nu blijkt het eigenlijk wel stilgevallen bij minder dan de helft v het gevraagde bedrag
Dan moeten degenen die tot nu toe hebben ingelegd maar hun inleg verdubbelen ;)
gaanmetdiebanaandinsdag 4 december 2018 @ 17:41
quote:
14s.gif Op zaterdag 24 november 2018 22:17 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en heb even het hypotheekregister van Rummeling 5 opgevraagd. Rabobank heeft in 1997 hypotheek gevestigd voor een bedrag van § 1.134.450. Maar ik zie ook een executoriaal beslag van de gemeente uit 2013, geen idee wat ik daarvan moet denken. Heb CCF gevraagd om toelichting.
Uiteindelijk toch bericht van CCF voor opening van het project Wingssprayer. Ik vermoed omdat ze de vraag liever niet in de openbare vragen zien... Maar goed, het zou dus om een inmiddels opgeloste kwestie gaan.

SPOILER
Conform het Kadaster is er een executoriaal beslag op het onroerend goed. Dit is uitvoerig besproken met de ondernemer en zijn adviseur. Het blijkt dat dit al een aantal jaar is afgehandeld en dat door ůf de gemeente ůf het Kadaster abusievelijk is vergeten dit beslag te verwijderen en door te halen. Derhalve is het huidige beeld conform het Kadaster niet het juiste beeld. Conclusie is dat we door het herfinancieren van de Rabobank een 1e hypothecaire inschrijving kunnen verkrijgen op het onroerend goed, zoals vermeld staat in de pitch.
djh77dinsdag 4 december 2018 @ 18:01
Reactie SiG op Oudegracht
quote:
Sinds zaterdag 1 december j.l. loopt het project Oudegracht 261 te Utrecht.
Het is een rijksmonumentaal tussenpand gelegen in het bruisende centrum van Utrecht, aan de Oudegracht. Het betreft een horecagedeelte op de begane grond inclusief werfkelder en 2 appartementen op de 1e en 2e verdieping.

Aanvulling 04-12-2018 van SamenInGeld op dit project:
Het is ons bekend dat de huidige huurder van het horeca deel zijn bedrijf te koop heeft staan en dat de nieuwe koper de huur kan overnemen, maar de eigenaar heeft er ook geen moeite mee wanneer deze huurder er uit gaat, omdat er een aantal potentiele nieuwe huurders zich al heeft gemeld.
djh77dinsdag 4 december 2018 @ 18:08
Rente SiG is weer met 0,1% gedaald
https://investeren.sameni(...)at-121a-te-rotterdam
Schijf 1: 4,65%
BruderKlausdinsdag 4 december 2018 @ 18:14
quote:
14s.gif Op dinsdag 4 december 2018 17:41 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Uiteindelijk toch bericht van CCF voor opening van het project Wingssprayer. Ik vermoed omdat ze de vraag liever niet in de openbare vragen zien... Maar goed, het zou dus om een inmiddels opgeloste kwestie gaan.

SPOILER
Conform het Kadaster is er een executoriaal beslag op het onroerend goed. Dit is uitvoerig besproken met de ondernemer en zijn adviseur. Het blijkt dat dit al een aantal jaar is afgehandeld en dat door ůf de gemeente ůf het Kadaster abusievelijk is vergeten dit beslag te verwijderen en door te halen. Derhalve is het huidige beeld conform het Kadaster niet het juiste beeld. Conclusie is dat we door het herfinancieren van de Rabobank een 1e hypothecaire inschrijving kunnen verkrijgen op het onroerend goed, zoals vermeld staat in de pitch.
quote:
Tevens heeft het executoriaal beslag een zogenaamde ‘blokkerende werking’, wat wil zeggen dat de schuldenaar zogenaamd ‘relatief beschikkingsonbevoegd’ is voor de goederen waarop beslag is gelegd. Beide termen werken misverstanden in de hand, want van het blokkeren van overdracht en/of beschikkingsonbevoegdheid is geen sprake. Het blijft mogelijk om de goederen over te dragen, echter, het beslag blijft erop rusten.
Kan mij voorstellen dat uitwinning van de hypotheek dit kan leiden tot voorzichtigheid bij kopers en wellicht een (veel) lagere verkoopprijs.
Ik pas.
gaanmetdiebanaandinsdag 4 december 2018 @ 19:04
quote:
1s.gif Op dinsdag 4 december 2018 18:14 schreef BruderKlaus het volgende:
Kan mij voorstellen dat uitwinning van de hypotheek dit kan leiden tot voorzichtigheid bij kopers en wellicht een (veel) lagere verkoopprijs.
Ik mag aannemen dat, indien de reden van het beslag werkelijk is opgelost, het beslag er ook wel snel afgehaald zal worden. Ik lees alleen niet dat Collin beschikt over een verklaring van de gemeente dat het beslag niet meer van toepassing is, alleen dat ze "uitvoerig gesproken hebben met de ondernemer en zijn adviseur". Om die reden doe ik niet mee, ik zou het liefst het beslag verwijderd zien maar minimaal een verklaring van de gemeente dat dat gaat gebeuren.
jsuijkerdinsdag 4 december 2018 @ 19:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 17:38 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Dan moeten degenen die tot nu toe hebben ingelegd maar hun inleg verdubbelen ;)
Dan zal er toch wel een renteverhoging moeten komen
rechtsbackjedinsdag 4 december 2018 @ 19:51
quote:
14s.gif Op dinsdag 4 december 2018 19:04 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Ik mag aannemen dat, indien de reden van het beslag werkelijk is opgelost, het beslag er ook wel snel afgehaald zal worden. Ik lees alleen niet dat Collin beschikt over een verklaring van de gemeente dat het beslag niet meer van toepassing is, alleen dat ze "uitvoerig gesproken hebben met de ondernemer en zijn adviseur". Om die reden doe ik niet mee, ik zou het liefst het beslag verwijderd zien maar minimaal een verklaring van de gemeente dat dat gaat gebeuren.
Bij een hypotheekvestiging zal het beslag er sowieso vanaf gaan. Kan niet anders. Dat is een taak van de notaris. Beslagen blijven vaak bij het Kadaster zichtbaar. Dat kan ook het geval zijn bij hypothecaire inschrijvingen die al vele jaren geleden zijn geroyeerd. Het openbare deel van het Kadaster kun je best wel vervuild noemen.
lykkefunddinsdag 4 december 2018 @ 21:21
quote:
0s.gif Op maandag 3 december 2018 23:48 schreef Benger het volgende:

[..]

Bij het enige project wat nu open staat is het minimum § 500. De Rabobank heeft alle zekerheden. De kosten vind ik aan de hoge kant: § 10+BTW per jaar, plus 1% per jaar.
Inderdaad. Geen concurrentie voor NPEX dus, in die zin.
drollenvangerdinsdag 4 december 2018 @ 21:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 13:57 schreef obligataire het volgende:
Nu we het toch over Amsterdam hebben: ik ben benieuwd naar de lotgevallen van het Amsterdamse Proeflokaal. Het blijft vooralsnog stil vanuit Collin.
Zit er ook in. Nog geen info verder maar zijn hier wel mooie borgstellingen dus neem aan dat er altijd wat terugkomt..
Gustaf86woensdag 5 december 2018 @ 02:07
quote:
1s.gif Op dinsdag 4 december 2018 19:25 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Dan zal er toch wel een renteverhoging moeten komen
Als de rente omhoog gaat doe ik mee.
petercwoensdag 5 december 2018 @ 08:12
https://www.sprout.nl/art(...)ampaign=nbr_20181205 ptn 5
Bengerwoensdag 5 december 2018 @ 09:06
quote:
In het artikel staat dat GvE als eerste § 150 mln heeft gefinancierd. Collin verwacht dit jaar ook nog door die grens te gaan, maar GvE was ze dus nog voor. FnC zit er niet heel ver achter. Eind 3e kwartaal zaten ze in NL op ruim 110 mln. Misschien leuk om een pol te maken wie eind 2019 het meeste gefinancierd heeft?
Crowdfullwoensdag 5 december 2018 @ 14:09
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 09:06 schreef Benger het volgende:

[..]

In het artikel staat dat GvE als eerste § 150 mln heeft gefinancierd. Collin verwacht dit jaar ook nog door die grens te gaan, maar GvE was ze dus nog voor. FnC zit er niet heel ver achter. Eind 3e kwartaal zaten ze in NL op ruim 110 mln. Misschien leuk om een pol te maken wie eind 2019 het meeste gefinancierd heeft?
Zowel GvE als CCF hebben dit jaar minder gedaan dan zij aan de voorkant hadden ingeschat. FnC gaat waanzinnig snel maar of zijn GvE inhalen voor het einde van het jaar betwijfel ik. CCF zullen ze wel in gaan halen voor het einde van 2019 dus: 1 GvE, 2 FnC en 3 CCF als je kijkt naar totaal gefund via platform over hele looptijd bestaan van platform
djh77woensdag 5 december 2018 @ 14:17
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 14:09 schreef Crowdfull het volgende:

[..]

Zowel GvE als CCF hebben dit jaar minder gedaan dan zij aan de voorkant hadden ingeschat. FnC gaat waanzinnig snel maar of zijn GvE inhalen voor het einde van het jaar betwijfel ik. CCF zullen ze wel in gaan halen voor het einde van 2019 dus: 1 GvE, 2 FnC en 3 CCF als je kijkt naar totaal gefund via platform over hele looptijd bestaan van platform
CCF groeit sneller dan GVE in 2018. Afgaande van de cijfers per 30-11-18 en het gemiddelde fundingbedrag in 2018 zou dit de stand zijn eind 2019:
t54pxus5n9ghq.png
FNC groeit alleen de laatste maanden veel harder dan het gemiddelde van 2018. Deze zullen bijna zeker een stuk hoger uitkomen eind 2019, maar halen GvE en CCF niet in.

[ Bericht 3% gewijzigd door djh77 op 05-12-2018 14:40:52 ]
djh77woensdag 5 december 2018 @ 14:28
Ranglijst rendement platform 30-11-18
hny0zeq9yeulc.png
Voorwaarden:
• minimaal 1 project in 2018 gefund
• minimaal 7 projecten in totaal gefund
Bengerwoensdag 5 december 2018 @ 14:48
Ik krijg nu een project gedeeltelijk (20%) extra afgelost bij FNC. Het betreft het project Uitbreiding slagerij. Het maandbedrag blijft volgens het nieuwe schema gelijk, waardoor hij een half jaar eerder zal zijn afgelost.
Horsemenwoensdag 5 december 2018 @ 16:14
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 14:28 schreef djh77 het volgende:
Ranglijst rendement platform 30-11-18
[ afbeelding ]
Voorwaarden:
• minimaal 1 project in 2018 gefund
• minimaal 7 projecten in totaal gefund
Je hebt twee interessante overzichten gemaakt ^O^
obligatairewoensdag 5 december 2018 @ 16:14
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 14:48 schreef Benger het volgende:
Ik krijg nu een project gedeeltelijk (20%) extra afgelost bij FNC. Het betreft het project Uitbreiding slagerij. Het maandbedrag blijft volgens het nieuwe schema gelijk, waardoor hij een half jaar eerder zal zijn afgelost.
Zit dan in die 20% rentebestanddeel , of hebben ze deze aflossing teruggerekend naar netto aflossing?
In het eerste geval zou ik er wel blij mee zijn, in het tweede geval niet zo ;)
Bengerwoensdag 5 december 2018 @ 16:16
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 16:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Zit dan in die 20% rente , of hebben ze deze aflossing teruggerekend naar netto aflossing?
Nee, het is gewoon § 20,- per ingelegde § 100,-. De rente zit in de volgende maandtermijn. Er is geen bonusrente over de aflossing. Ik ben dus niet zo blij.
Crowdfullwoensdag 5 december 2018 @ 16:43


[ Bericht 100% gewijzigd door Crowdfull op 05-12-2018 16:58:38 ]
Crowdfullwoensdag 5 december 2018 @ 16:44
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 14:17 schreef djh77 het volgende:

[..]

CCF groeit sneller dan GVE in 2018. Afgaande van de cijfers per 30-11-18 en het gemiddelde fundingbedrag in 2018 zou dit de stand zijn eind 2019:
[ afbeelding ]
FNC groeit alleen de laatste maanden veel harder dan het gemiddelde van 2018. Deze zullen bijna zeker een stuk hoger uitkomen eind 2019, maar halen GvE en CCF niet in.
Als je eens kijkt naar de ontwikkeling van het marktaandeel van ieder platform individueel de afgelopen kwartalen en je haalt Q1 2018 eens uit de cijfers dan ga je mijn mening misschien wel delen O-)
obligatairewoensdag 5 december 2018 @ 17:12
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 16:16 schreef Benger het volgende:

[..]

Nee, het is gewoon § 20,- per ingelegde § 100,-. De rente zit in de volgende maandtermijn. Er is geen bonusrente over de aflossing. Ik ben dus niet zo blij.
Ik was er al bang voor😏 Bij FNC draait het vooral om de belangen van de geldlener.
Crowdfunder99woensdag 5 december 2018 @ 17:27
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 16:16 schreef Benger het volgende:

[..]

Nee, het is gewoon § 20,- per ingelegde § 100,-. De rente zit in de volgende maandtermijn. Er is geen bonusrente over de aflossing. Ik ben dus niet zo blij.
Bij FNC werken ze niet met bonusrente bij vervroegde aflossing.
djh77woensdag 5 december 2018 @ 17:57
Vergelijkingssite voor fotografen op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19128
Verliesfinanciering tegen 8%. 2e hypotheek lijkt materieel. Wel een vreemd verschil tussen WOZ en taxatie.

Vermoedelijk onderpand
SPOILER


[ Bericht 18% gewijzigd door djh77 op 05-12-2018 19:01:46 ]
obligatairewoensdag 5 december 2018 @ 18:02
quote:
1s.gif Op woensdag 5 december 2018 17:57 schreef djh77 het volgende:
Vergelijkingssite voor fotografen op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19128
Ik ben er nog niet Happig op. Het enige positieve dat ik zo kon ontwaren is de 2e hypotheek met (waarschijnlijk) materiŽle waarde.

Omzet 2018 volgens prognose is niet hoger dan 2017, dikke verliezen, blijkbaar ook in het verleden vandaar die BV's met verrekenbare verliezen. Dit bedrijf staat zo te zien op naam van iemand anders? Ik betwijfel of dit verdienmodel kans van slagen heeft. Intussen wil hij wel Europees marktleider worden, bij dit soort teksten haak ik eigenlijk al af.
SPOILER
(De foto wekt ook niet bepaald veel vertrouwen op :@ )


[ Bericht 9% gewijzigd door obligataire op 05-12-2018 18:23:45 ]
lykkefundwoensdag 5 december 2018 @ 18:44
Via LaH weer een kleine terugbetaling van NPFC ontvangen vandaag.

Het duurt lang, maar deze blijft wel gestadig binnendruppelen. Ik verwacht nog wel de mededeling dat we van SimGas niets meer terug gaan zien...
Horsemenwoensdag 5 december 2018 @ 19:24
quote:
1s.gif Op woensdag 5 december 2018 17:57 schreef djh77 het volgende:
Vergelijkingssite voor fotografen op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19128
Wel een vreemd verschil tussen WOZ en taxatie.
Dat is nog niets vergeleken bij de verhouding WOZ-waarde en taxatiewaarde bij het nieuwe SiG project Donkerslootstraat 121A. Daar dekt de WOZ-waarde geeneens de 1e leningschijf meer en inderdaad tegen een steeds lagere rente.
-O-
crowdiefunderwoensdag 5 december 2018 @ 20:24
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 18:02 schreef obligataire het volgende:

[..]

SPOILER
(De foto wekt ook niet bepaald veel vertrouwen op :@ )
SPOILER
Ziet eruit als een gezellige Brabander! Dus ik doe niet mee.
jsuijkerwoensdag 5 december 2018 @ 20:59
quote:
1s.gif Op woensdag 5 december 2018 19:24 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dat is nog niets vergeleken bij de verhouding WOZ-waarde en taxatiewaarde bij het nieuwe SiG project Donkerslootstraat 121A. Daar dekt de WOZ-waarde geeneens de 1e leningschijf meer en inderdaad tegen een steeds lagere rente.
-O-
Waarbij er zelfs nog sprake is van van een LTV (op basis van woz) van 183% voor de hoogste schijf.
Die 100% valt binnen het beleid maar als vervolgens de overige objecten steeds extra gefinancieerd worden blijft er weinig over. Of er moet nog extra waarde buiten zijn vastgoed om zijn
Horsemenwoensdag 5 december 2018 @ 21:23
quote:
1s.gif Op woensdag 5 december 2018 20:59 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Waarbij er zelfs nog sprake is van van een LTV (op basis van woz) van 183% voor de hoogste schijf.
Die 100% valt binnen het beleid maar als vervolgens de overige objecten steeds extra gefinancieerd worden blijft er weinig over. Of er moet nog extra waarde buiten zijn vastgoed om zijn
Ja, dat zijn allemaal mooie verhaaltjes maar ik beoordeel het zeker bij dergelijke lage bruto rentes toch echt per project.
impact9woensdag 5 december 2018 @ 22:28
quote:
1s.gif Op woensdag 5 december 2018 17:57 schreef djh77 het volgende:
Vergelijkingssite voor fotografen op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19128
Verliesfinanciering tegen 8%. 2e hypotheek lijkt materieel. Wel een vreemd verschil tussen WOZ en taxatie.

Vermoedelijk onderpand
SPOILER
Vergelijkbaar pand van de buren:
https://promodomo.nl/woningen/breda/breda/nieuweweg/211
Vraagprijs 995k

Met die overwaarde zit je dus wel redelijk safe..
obligatairewoensdag 5 december 2018 @ 22:33
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 22:28 schreef impact9 het volgende:

[..]

Vergelijkbaar pand van de buren:
https://promodomo.nl/woningen/breda/breda/nieuweweg/211
Vraagprijs 995k

Met die overwaarde zit je dus wel redelijk safe..
Een rijtjeswoning van een miljoen? 't is wel hoog, maar toch?
impact9woensdag 5 december 2018 @ 23:20
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 22:33 schreef obligataire het volgende:

[..]

Een rijtjeswoning van een miljoen? 't is wel hoog, maar toch?
Ik zou het er ook niet voor geven, maar toch 270m2 oppervlakte in het centrum..
Prijs per m2 - § 3700,- is ook weer niet heel extreem
djh77donderdag 6 december 2018 @ 04:52
quote:
0s.gif Op woensdag 5 december 2018 22:33 schreef obligataire het volgende:

[..]

Een rijtjeswoning van een miljoen? 't is wel hoog, maar toch?
Nog niet eens een rijtjeswoning, maar een appartement. Obv zekerheden wellicht toch een klein bedrag inleggen ondanks negatieve pitch. Vergelijkbaar met kindergereedschap

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 06-12-2018 08:13:16 ]
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 08:21
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 04:52 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nog niet eens een rijtjeswoning, maar een appartement. Obv zekerheden wellicht toch een klein bedrag inleggen ondanks negatieve pitch. Vergelijkbaar met kindergereedschap
Goede vergelijking, die sloeg ik over en deze dus ook😪

Er komen ongetwijfeld betere projecten....
crowd-fundidonderdag 6 december 2018 @ 09:08
Vandaag de laatste betaling van Van Nieuwkoop Export ontvangen. *O*
Jammer dat AGD gestopt is.
Helaas lijkt men nu ook gestopt het het verzenden van updates over de glasvezelboer. 9 januari de laatste. Toen heette het: "we denken op korte termijn..."
Horsemendonderdag 6 december 2018 @ 09:47
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 09:08 schreef crowd-fundi het volgende:
Vandaag de laatste betaling van Van Nieuwkoop Export ontvangen. *O*
Jammer dat AGD gestopt is.
Helaas lijkt men nu ook gestopt het het verzenden van updates over de glasvezelboer. 9 januari de laatste. Toen heette het: "we denken op korte termijn..."
Dat is vreemd want ik heb er een paar ontvangen dit jaar, waarvan de laatste op 25 oktober j.l.
Horsemendonderdag 6 december 2018 @ 09:52
GvE heeft vandaag ook het financiŽle deel van de papieren Telegraaf gehaald. Dit is de tekst:

Financiering crowd stijgt

AMSTERDAM Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl heeft sinds de oprichting in 2011 ruim §150 miljoen gestoken in meer dan 1400 projecten. Circa 13.000 investeerders droegen via het platform hun steentje bij aan de groei van Nederlandse bedrijven.

Steeds meer mkb-ondernemers zetten crowdfunding in als financieringsinstrument. Het gevraagde bedrag ligt tussen de §25.000 en §2.000.000. Edwin Adams, directeur en medeoprichter van Geldvoorelkaar.nl: „Momenteel is het marktaandeel van crowdfunding minder dan 1% van de totale financieringsmarkt. Wij verwachten dat dit op termijn zal groeien tot circa 10%.”

Adams ziet momenteel een sterke vraag naar vastgoedfinancieringen, mede doordat traditionele financiers zich steeds verder terugtrekken uit de commerciŽle vastgoedmarkt. Hij verwacht dat op lange termijn zo’n 50% van de totale financieringsmarkt zal worden gerealiseerd door nieuwe financiers en de andere helft door traditionele partijen.
crowd-fundidonderdag 6 december 2018 @ 09:52
quote:
14s.gif Op donderdag 6 december 2018 09:47 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dat is vreemd want ik heb er een paar ontvangen dit jaar, waarvan de laatste op 25 oktober j.l.
Hier niet ontvangen. Staat ook niet op de website
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 09:59
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 09:08 schreef crowd-fundi het volgende:
Vandaag de laatste betaling van Van Nieuwkoop Export ontvangen. *O*
Jammer dat AGD gestopt is.
Helaas lijkt men nu ook gestopt het het verzenden van updates over de glasvezelboer. 9 januari de laatste. Toen heette het: "we denken op korte termijn..."
VNE _O_

Het valt me mee dat de betalingen van die Willie Wortel altijd keurig zijn blijven doorlopen. Daar was toch het een en ander over te doen in de media.
Horsemendonderdag 6 december 2018 @ 10:00
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 09:52 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Hier niet ontvangen. Staat ook niet op de website
Nee, dat klopt. Er mag namelijk geen informatie uitlekken naar de geldnemer.

Misschien heeft het te maken met of je wel of niet meedoet aan de procedure tegen het bedrijf?

Ik heb het afgelopen jaar ongeveer eens per 2 maanden een update mogen ontvangen.

Er van uitgaande dat jij niet hebt meegedaan zou ik ze gewoon even een mail sturen met de vraag om een update. Mijn ervaring is dat je binnen een paar uur een reactie krijgt.
Horsemendonderdag 6 december 2018 @ 10:01
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 09:59 schreef obligataire het volgende:

[..]

VNE _O_

Het valt me mee dat de betalingen van die Willie Wortel altijd keurig zijn blijven doorlopen. Daar was toch het een en ander over te doen in de media.
Ja, ongelooflijk :Y ^O^
crowd-fundidonderdag 6 december 2018 @ 10:36
quote:
14s.gif Op donderdag 6 december 2018 10:00 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Nee, dat klopt. Er mag namelijk geen informatie uitlekken naar de geldnemer.

Misschien heeft het te maken met of je wel of niet meedoet aan de procedure tegen het bedrijf?

Ik heb het afgelopen jaar ongeveer eens per 2 maanden een update mogen ontvangen.

Er van uitgaande dat jij niet hebt meegedaan zou ik ze gewoon even een mail sturen met de vraag om een update. Mijn ervaring is dat je binnen een paar uur een reactie krijgt.
Ja, dat zou het kunnen zijn. Ik vermoed dat ik inderdaad niet meedoe met de procedure. Te gering bedrag.
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 10:39
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 december 2018 15:26 schreef obligataire het volgende:
Update B*Daa* ~O>

SPOILER
Geachte Investeerder,

Wij willen u via deze mail een update verstrekken omtrent de betalingsachterstand van Imkerij Bijdaan te Hoenderloo waarin u hebt geÔnvesteerd:

De laatste update die u van ons heeft ontvangen was op 13 november 2018. Op dat moment was de situatie dat we geen constructief contact met Daan Ludwig konden krijgen, waardoor veel vragen die bij het bestuur en u leven, onbeantwoord bleven.

Om de belangen van de investeerders zo goed mogelijk te behartigen hebben wij toen het besluit genomen een faillissementsaanvraag te starten. Deze ingrijpende optie zou de hoogste verhaal capaciteit geven.

Daan Ludwig heeft n.a.v. deze stap ingezien dat zijn handelen zeer onverstandig is geweest. Hij wil graag orde op zaken stellen. Afgelopen maandag 26 november heeft onze interne accountant op kantoor bij Capital Circle met Daan Ludwig een afspraak gehad. Als eerste optie zal worden onderzocht de mogelijkheid om de lening te gaan herstructureren. De financiŽle informatie die hiervoor nodig is moet uiterlijk week 49 ontvangen zijn door Capital Circle. Na ontvangst willen wij zo spoedig mogelijk (week 50) een herstructureringsvoorstel hebben uitgewerkt.

Wanneer Daan Ludwig de gemaakte afspraken niet nakomt zal de faillissementsaanvraag definitief worden doorgezet en zal er geen uitstel meer worden verleend.

Wij hopen dat wij u half december meer specifiek kunnen informeren.
Lekker is dat. Je betaalt doodleuk een tijdlang niet en als beloning krijg je een aangepaste lening. Ik snap ook wel dat dit ook in ons belang is maar normaliter zou je zoiets toch moeten voorleggen aan de investeerders . Ik ga er vanuit dat dit wel zo bedoeld wordt.........
Ja de hele gang van zaken is natuurlijk te dol voor woorden.
Vanaf de eerste termijn niet betalen!
Dan moet er wel iets helemaal mis zijn gegaan bij de screening door CC van dit project.
Ben ook zeer benieuwd wat voor een regeling er wordt afgesproken en of die voorgelegd wordt aan de investeerders ter goedkeuring.
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 11:00
Wanneer zal GvE de rente van de propositie in Leeuwarden verhogen?
Gisteren heeft er iemand 50K in gegooid waardoor het lijkt alsof er nog wat gebeurd maar ik vermoed dat er nog wel een rente verhoging moet komen om de boel vol te krijgen.
Denk er zelf over mijn toezegging terug te trekken en naar een ander lucratief project over te brengen als de rente verhoging niet snel komt.
Er zal komende maand niet iedere week een investeerder om de hoek komen die 50k in dit project steekt.
Bovendien: Een bedrijfspand dat verhuurd wordt aan een fabrikant van driewielige elektro mobielen is niet zonder risico daar die branche van subsidies aan elkaar hangt. Lukt het deze fabrikant niet om de markt te veroveren dan is het snel gebeurd en zie dan nog maar eens een huurder te vinden voor dat pand in ...........Leeuwarden.
djh77donderdag 6 december 2018 @ 11:16
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 09:59 schreef obligataire het volgende:
Het valt me mee dat de betalingen van die Willie Wortel altijd keurig zijn blijven doorlopen. Daar was toch het een en ander over te doen in de media.
Willie Wortel is vorig jaar wel failliet gegaan met het bedrijf van de bio processor. Zal hij toch vanuit privť een tijdje hebben doorbetaald
SPOILER
Van der Klok steekt weer veel tijd in FINN, sinds zijn andere bedrijf Leithreas, de opvolger van TCE GoFour, vorig jaar failliet ging. ,,Dat was een drama. Vooral omdat ik mijn medewerkers moest ontslaan. Dat boek is ook nog lang niet dicht. Maar zoals je zegt: als je een voordeel zou moeten noemen, dan is het dat ik weer harder aan FINN kan trekken.’’.
https://www.noordz.nl/201(...)reem-grote-precisie/
https://www.dvhn.nl/econo(...)-reden-22222283.html
Nog 23 maanden/ E 47.500 te gaan

[ Bericht 4% gewijzigd door djh77 op 06-12-2018 12:33:34 ]
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 11:55
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 11:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Wanneer zal GvE de rente van de propositie in Leeuwarden verhogen?
Gisteren heeft er iemand 50K in gegooid waardoor het lijkt alsof er nog wat gebeurd maar ik vermoed dat er nog wel een rente verhoging moet komen om de boel vol te krijgen.
Denk er zelf over mijn toezegging terug te trekken en naar een ander lucratief project over te brengen als de rente verhoging niet snel komt.
Er zal komende maand niet iedere week een investeerder om de hoek komen die 50k in dit project steekt.
Bovendien: Een bedrijfspand dat verhuurd wordt aan een fabrikant van driewielige elektro mobielen is niet zonder risico daar die branche van subsidies aan elkaar hangt. Lukt het deze fabrikant niet om de markt te veroveren dan is het snel gebeurd en zie dan nog maar eens een huurder te vinden voor dat pand in ...........Leeuwarden.
Die fabrikant is toch deels (40%) van Accell, niet zo maar een huurder?
djh77donderdag 6 december 2018 @ 11:56
Klantenbinder app op GvE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19153
djh77donderdag 6 december 2018 @ 11:59
Textielreiniging op GvE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19127

Aan nieuwe projecten geen gebrek bij GVE. Kwaliteit is helaas meestal ver te zoeken.
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 12:02
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 11:55 schreef obligataire het volgende:

[..]

Die fabrikant is toch deels (40%) van Accell, niet zo maar een huurder?
Mee eens. Maar ook bij een minderheidsdeelneming van Accell (https://www.nrc.nl/nieuws(...)et-moeilijk-a1610119 ) kan de kraan dicht gaan. Daarnaast is natuurlijk 5% op flexlening met weinig aflossing voor bedrijfs-OG in Leeuwarden behoorlijk aan de lage kant.
crowdiefunderdonderdag 6 december 2018 @ 12:03
quote:
Zat die al in de obli-score? Is het een app? Dan een nee.
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 12:05
quote:
1s.gif Op donderdag 6 december 2018 12:03 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Zat die al in de obli-score? Is het een app? Dan een nee.
Nu wel -> classificatie red-alert (op bijna alle onderdelen afgekeurd)
crowdiefunderdonderdag 6 december 2018 @ 12:11
Ik hoopte vandaag te kunnen zeggen dat de veehandel op kom afgerond is en de vlag uit kan, maar je raadt het al, zelfs de laatste termijn wordt in stijl te laat overgemaakt :)
djh77donderdag 6 december 2018 @ 12:15
B*lh*m*ls
quote:
Via onze deurwaarder ontvangen wij vandaag de volgende informatie: Inzake ...... is het volgende voorgesteld: Hierbij wil ik dan ook voorstellen elke maand §974 te voldoen ingaande 20 december.

Aan Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat is gevraagd: Wensen jullie hiermee akkoord te gaan?
Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat neemt dit voorstel in beraad en wij informeren u nader.
Maandbedrag lijkt gelijk aan de normale annuÔteit. Geen idee hoe lang ze moeten terugbetalen met alle kosten van de deurwaarder erbij.... Verwacht ook niet dat ze netjes elke maand gaan betalen.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 06-12-2018 13:47:32 ]
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 12:17
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 11:59 schreef djh77 het volgende:
Textielreiniging op GvE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19127

Aan nieuwe projecten geen gebrek bij GVE. Kwaliteit is helaas meestal ver te zoeken.
Wat ik niet helemaal volg is, dat als je de omzetten van 2017 optelt, dat de consolidatieverwachting 2018 daar ver onder blijft. 486K - > 410 K ,
Gaan ze uit van weglopend klantenbestand?

Je zou eerder zeggen dat de dalende omzet van Krimpen zich doorzet en dat het een noodsprong is om nu Rotterdam over te willen nemen. Met deze lening doen ze vooral de geldverstrekkers van # 1 en # 2 een groot plezier denk ik.

[ Bericht 6% gewijzigd door obligataire op 06-12-2018 12:23:17 ]
impact9donderdag 6 december 2018 @ 13:01
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 12:17 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wat ik niet helemaal volg is, dat als je de omzetten van 2017 optelt, dat de consolidatieverwachting 2018 daar ver onder blijft. 486K - > 410 K ,
Gaan ze uit van weglopend klantenbestand?

Je zou eerder zeggen dat de dalende omzet van Krimpen zich doorzet en dat het een noodsprong is om nu Rotterdam over te willen nemen. Met deze lening doen ze vooral de geldverstrekkers van # 1 en # 2 een groot plezier denk ik.
Zoals ik het lees gaat Krimpen dicht
Horsemendonderdag 6 december 2018 @ 13:11
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 11:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Wanneer zal GvE de rente van de propositie in Leeuwarden verhogen?
Gisteren heeft er iemand 50K in gegooid waardoor het lijkt alsof er nog wat gebeurd maar ik vermoed dat er nog wel een rente verhoging moet komen om de boel vol te krijgen.
Denk er zelf over mijn toezegging terug te trekken en naar een ander lucratief project over te brengen als de rente verhoging niet snel komt.
Er zal komende maand niet iedere week een investeerder om de hoek komen die 50k in dit project steekt.
Bovendien: Een bedrijfspand dat verhuurd wordt aan een fabrikant van driewielige elektro mobielen is niet zonder risico daar die branche van subsidies aan elkaar hangt. Lukt het deze fabrikant niet om de markt te veroveren dan is het snel gebeurd en zie dan nog maar eens een huurder te vinden voor dat pand in ...........Leeuwarden.
Ik moet zeggen dat het mij ook erg is tegengevallen dat deze niet in een uurtje vol zat. Het lijkt er inderdaad op dat de meeste investeerders de rente te laag vinden want verder is er toch weinig mis met dit project.

Mijn vermoeden is ook dat 1 of 2 procentjes extra de boel wel zal vlot trekken. Even afwachten dus of GvE de ondernemer hiervan kan overtuigen of dat GvE nog een grote investeerder achter de hand heeft die de boel even vol stort.
Raafeersandonderdag 6 december 2018 @ 13:29
Mag ik mij even voorstellen.
Ik ben Raafeersan.

Ik ben sinds kort ook begonnen met investeren middels de crowd.
De eerste was een (voor mij) groot bedrag in een bierbrouwerij omdat ik daar feeling mee heb,
En ik vond het leuk om een microbrouwerij te supporten.
Niks gespreid helaas, want daar las ik later pas over...
Dus ga vooral bier drinken van een microbrouwerij uit Nijmegen ;)
Ik wil er natuurlijk wel financieel op vooruit gaan

Afgelopen maanden heb ik 17 investeringen gedaan bij FNC (Funding Circle). Netjes gespreid en door gezond verstand te gebruiken, Toevallig dezelfde criteria als wat hier de Obliscore is gaan heetten.
Maar misschien door de dollartekens in mijn ogen iets te veel in E projecten.
Ik heb gewoon te weinig verstand van balansen en dergelijke

Ik heb de afgelopen tijd hier meegelezen en zag dat een aantal van mijn investeringen hier als positief werden beschreven, dus kennelijk kan ik het toch redelijk inschatten.

Maar ik kan een balans niet zo goed lezen. Ik las dat een negatief eigen vermogen meestal niet goed is. Ook zou de brutomarge zich moeten verbeteren elk jaar.

Het lukt mij echter niet de current ratio te berekenen aan de hand van de balansen op FNC.
Ik heb de formules gevonden maar dat zijn andere termen dan ik zie op de balans bij FNC.

Zou iemand aan de hand van een balans van FNC deze formule kunnen opschrijven hier?
Dus met de termen die zij gebruiken.

Alvast bedankt voor de moeite en zeker voor alle informatie die ik al uit dit topic heb gehaald.

Met vriendelijke groet
Raafeersan

[ Bericht 0% gewijzigd door Raafeersan op 06-12-2018 13:38:47 ]
Frandderouwdonderdag 6 december 2018 @ 13:30
Update KOM C*ntru* M*rk**

Als het niet zo triest was zou ik er hard om kunnen lachen. Mevr. laat dood leuk weten dat ze het geld privť heeft weggesluisd. Tussen neus en lippen door, wordt verteld dat het project waar het hier omgaat al tijden gestopt is. Alles bekijkend lijkt het erop dat het geld weer voor iets anders is gebruikt.

Zoals gezegd nooit meer KOM

SPOILER
Project 1810
Afgelopen dinsdag is er op kantoor bij Kapitaal op Maat overleg geweest tussen Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat met mevrouw Kaynak. Hierin heeft zij een toelichting gegeven over de ontstane situatie.

Duidelijk is geworden dat elke inkomstenbron via Medimel BV / Centrum Market BV is komen droog te staan. Medimel BV is onlangs in faillissement gebracht op haar eigen verzoek. De activiteiten van Centrum Market BV waren al eerder gestaakt. Zoals door ons begrepen zou het faillissement het gevolg zijn van een overname van de aandelen in Medical BV door een in de gezondheidszorg erkende partij, wiens adviseur vooruitlopend op de formalisering hiervan patiŽnten heeft doorgesluisd.

Er is afgesproken dat mevrouw Kaynak inzage geeft van haar bezittingen en schulden. Verder is mevrouw Kaynak verteld dat zij de investeerders via het plaatsen van updates op de hoogte kan houden.


[ Bericht 2% gewijzigd door Frandderouw op 06-12-2018 13:53:39 ]
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 13:53
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 13:01 schreef impact9 het volgende:

[..]

Zoals ik het lees gaat Krimpen dicht
Inderdaad, overheen gelezen :@
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 14:16
quote:
12s.gif Op donderdag 6 december 2018 13:29 schreef Raafeersan het volgende: Ik las dat een negatief eigen vermogen meestal niet goed is.

Ook zou de brutomarge zich moeten verbeteren elk jaar.

Het lukt mij echter niet de current ratio te berekenen aan de hand van de balansen op FNC.
Ik heb de formules gevonden maar dat zijn andere termen dan ik zie op de balans bij FNC.
Hallo Raafeersan, welkom :)

Negatief eigen vermogen betekent dat er mťťr schulden zijn dan bezittingen. Dat is een slecht teken. De ondernemer heeft verliezen gemaakt in het verleden, en/of teveel privť geld uit de zaak onttrokken.
De solvabiliteit zie ik liefst boven de 30% (dus EV / Balanstotaal).

De marge zou inderdaad ieder jaar moeten verbeteren als teken van een goede en succesvolle bedrijfsvoering.

Current ratio is vlottende activa / kortlopende schulden. Deze moet minimaal 1 zijn maar liefst vťťl meer omdat onder de vlottende activa ook vaak voorraden vermeld zijn en die zijn niet altijd snel te verkopen.

Je kunt die twee ook van elkaar aftrekken en dan heet het 'werkkapitaal'.
djh77donderdag 6 december 2018 @ 14:17
online risk-awareness programma op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/mindgame/
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 14:21
Heet een van de aandeelhouders van KOM niet zo?

https://www.afm.nl/nl-nl/(...)2018/dec/lod-persoon

Weet iemand of dit een en dezelfde is als deze aandeelhouder van KOM?
djh77donderdag 6 december 2018 @ 14:24
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 14:21 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Heet een van de aandeelhouders van KOM niet zo?

Weet iemand of dit een en dezelfde is als deze aandeelhouder van KOM?
Dat was Stephan. Hij is vanaf juli weg bij KoM (en bij Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat)
SPOILER
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 14:46
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 14:17 schreef djh77 het volgende:
online risk-awareness programma op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/mindgame/
Het 3*50K materieel aan borg waarbij ik de materiŽle borgstelling van Fox-It hoger aansla als die van de beide aandeelhouders. Jammer dat de lFox-It borg maar voor 12 maanden geldt. Ik overweeg deze wel. Is er een link?

Kan dit bedrijf ook een game maken voor de (potentiŽle) investeerders van Collin om te lijken of ze de stress van crowdfunding defaults aankunnen? :Y :N :Y :X
Raafeersandonderdag 6 december 2018 @ 14:50
@ Obligataire
Dank voor je heldere uitleg! Ik heb het genoteerd en ga even bij mijn huidige investeringen berekenen of ik geen fouten heb gemaakt.
Ik zal hier blijven meelezen.
dyna18donderdag 6 december 2018 @ 15:04
quote:
12s.gif Op donderdag 6 december 2018 13:29 schreef Raafeersan het volgende:
Mag ik mij even voorstellen.
Ik ben Raafeersan.
Welkom :W
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 15:04
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 14:46 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Het 3*50K materieel aan borg waarbij ik de materiŽle borgstelling van Fox-It hoger aansla als die van de beide aandeelhouders. Jammer dat de lFox-It borg maar voor 12 maanden geldt. Ik overweeg deze wel. Is er een link?

Kan dit bedrijf ook een game maken voor de (potentiŽle) investeerders van Collin om te lijken of ze de stress van crowdfunding defaults aankunnen? :Y :N :Y :X
Mijn eigen risk-awareness zegt me dat dit allesbehalve een goede investering lijkt.......het zijn de borgstellingen die het inderdaad mogelijk interessant zouden kunnen maken maar je kunt lastig inschatten hoe materieel daadwerkelijk de borgen zijn. Die overwaarden zeggen me niet alles.
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 15:15
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Mijn eigen risk-awareness zegt me dat dit allesbehalve een goede investering lijkt.......het zijn de borgstellingen die het inderdaad mogelijk interessant zouden kunnen maken maar je kunt lastig inschatten hoe materieel daadwerkelijk de borgen zijn. Die overwaarden zeggen me niet alles.
Ik ken Fox-It als een zeer gerenommeerd bedrijf in IT. Dat zij zich als borg beschikbaar stellen geeft mij een goed gevoel. Daarnaast kan ik me goed voorstellen dat je samen met zo'n gerenommeerde partij je verkoop aanzienlijk kan opvoeren. Maar inderdaad die verkoop moet wel Fix omhoog. Kijken wat hier nog meer voor een meningen de ronde doen. Ik hoor ze graag.
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 15:30
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:15 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik ken Fox-It als een zeer gerenommeerd bedrijf in IT. Dat zij zich als borg beschikbaar stellen geeft mij een goed gevoel. Daarnaast kan ik me goed voorstellen dat je samen met zo'n gerenommeerde partij je verkoop aanzienlijk kan opvoeren. Maar inderdaad die verkoop moet wel Fix omhoog. Kijken wat hier nog meer voor een meningen de ronde doen. Ik hoor ze graag.
Jammer dat Fox-It maar een jaar lang borg staat; zul je net zien dat de club het ťťn jaartje weet te redden, met allerlei kunst en vliegwerk. :N Daarna valt de dekking terug naar 55%.

Wat de borgen betreft, 50K kan ook bestaan uit een woning van 1.000K en een hypotheek van 950K. Zal niets van overblijven bij liquidatie? Ik vind het boterzacht, laat ze het eerst maar eens duidelijk specificeren met taxaties en hypotheekstanden en er dan een 2e hypotheekje voor afgeven.
djh77donderdag 6 december 2018 @ 15:42
GvE heeft bijna 3 pagina's nodig voor de openstaande projecten... Loopt allemaal niet snel meer
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 15:49
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:42 schreef djh77 het volgende:
GvE heeft bijna 3 pagina's nodig voor de openstaande projecten... Loopt allemaal niet snel meer
Papa John's heeft het net niet gered; kwam 2.100 euro tekort. Dat verbaast me. Dat zou voor de hulptroepen een kleinigheid moeten zijn...
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 15:51
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:42 schreef djh77 het volgende:
GvE heeft bijna 3 pagina's nodig voor de openstaande projecten... Loopt allemaal niet snel meer
Als ze slim zijn bewegen ze de ondernemer van het OG Leeuwarden snel om de rente naar 6% te brengen, stuurt men de huidige investeerders daar een mailtje over, dan kan die er na het weekend gefund af. Vandaag 6k erbij zo gaat hij niet volkomen. Als men lang wacht is het momentum er helemaal uit en hebben ook huidige investeerders geen zin meer om hun bedrag te verdubbelen.
djh77donderdag 6 december 2018 @ 15:51
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:49 schreef obligataire het volgende:

[..]

Papa John's heeft het net niet gered; kwam 2.100 euro tekort. Dat verbaast me. Dat zou voor de hulptroepen een kleinigheid moeten zijn...
Ik denk dat dat een foutje is. Ze waren al 100% gefund. Waarschijnlijk heeft een deel van de investeerders niet betaald. Doelbedrag zal wel aangepast worden zodat deze wel gefund is.
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 15:51
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:49 schreef obligataire het volgende:

[..]

Papa John's heeft het net niet gered; kwam 2.100 euro tekort. Dat verbaast me. Dat zou voor de hulptroepen een kleinigheid moeten zijn...
Die is volgens mij wel gefund. Heeft een bericht op twitter gestaan.
djh77donderdag 6 december 2018 @ 15:53
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:51 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Als ze slim zijn bewegen ze de ondernemer van het OG Leeuwarden snel om de rente naar 6% te brengen, stuurt men de huidige investeerders daar een mailtje over, dan kan die er na het weekend gefund af.
Ik vraag me af of dat het dan zo snel gaat. Als een project eenmaal stokt, gaat het ook na een verhoging niet snel meer. Een goede rente bij de start van het project is nog steeds het belangrijkste
NaRegenDeZondonderdag 6 december 2018 @ 15:58
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:53 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik vraag me af of dat het dan zo snel gaat. Als een project eenmaal stokt, gaat het ook na een verhoging niet snel meer. Een goede rente bij de start van het project is nog steeds het belangrijkste
Mee eens dat de juiste rente bij start zeer belangrijk is.. Daarnaast heb ik bij OG projecten gezien dat dit soort verhogingen wel degelijk helpen om de zaak in een stroomversnelling te brengen. Wil je natuurlijk zeker zijn dan moet die gelijk naar 7% :Y
Maar zo als die nu is gaat het zeker niet lukken!
dyna18donderdag 6 december 2018 @ 16:05
Donkerslootstraat 121A te Rotterdam
https://investeren.sameni(...)at-121a-te-rotterdam
is open voor investeringen.
petercdonderdag 6 december 2018 @ 16:08
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 16:05 schreef dyna18 het volgende:
Donkerslootstraat 121A te Rotterdam
https://investeren.sameni(...)at-121a-te-rotterdam
is open voor investeringen.
neem hem straks in de 1e schijf mee, voor mijn standaard SIG bedrag, rente niet super, risico in de 1e schijf acht ik beperkt, dus als 'tussendoortje' past ie wel.
Gustaf86donderdag 6 december 2018 @ 16:53
Misschien is het al ter sprake gekomen, of misschien is het hier niet on-topic, maar hebben jullie die 2doc documentaire 'Schone Schijn' gezien? Ze volgen in die documentaire 2 jaar een ondernemer die na de 2008-crisis persoonlijk failliet ging (en een flinke vastgoedportefeuille kwijt raakte) en sindsdien mislukt project op mislukt project stapelt en elke dag bezig is zich de deurwaarders van het lijf te houden. Het engste vond ik dat hij oude schulden afbetaalt met geld van investeerders in nieuwe projecten.

Overigens vind ik het wel erg dapper van die ondernemer om zich zo bloot te geven.

Ik ben zelf behoorlijk fan van Dave Ramsey, en de gelijkenissen tussen de eerste ervaringen van Dave Ramsey (naar aanleiding waarvan hij zijn 'total money makeover' boek heeft geschreven) en die van deze ondernemer vielen me erg op: snel een leveraged vastgoedportefeuille opgebouwd en dan is er opeens een bank die moeilijk gaat doen. Bij Ramsey zeiden ze een kortlopende lening op die daarvoor steeds doorgerold werd, en bij deze ondernemer vragen ze na 2008 om bij te storten omdat een beleggingsobject onder water staat.

Uit die documentaire maak ik op dat er wel erg veel financiele problemen zijn onder ondernemers en ik ben als de dood dat ik via crowdfunding in zo'n problemenmagneet stap. Ik hoop dat de selectieprocessen van de platforms de engste projecten / eigenaren eruit filteren.
dyna18donderdag 6 december 2018 @ 16:53
Ik was zelf van plan om de 3e schijf te doen. Ik heb vertrouwen in de zekerheden en dat deze man niet snel in de betalingsproblemen komt.
Echter zit ik helaas aan mijn max en kan ik voorlopig niet meer investeren.
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 17:11
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 16:53 schreef dyna18 het volgende:
Ik was zelf van plan om de 3e schijf te doen. Ik heb vertrouwen in de zekerheden en dat deze man niet snel in de betalingsproblemen komt.
Echter zit ik helaas aan mijn max en kan ik voorlopig niet meer investeren.
Extra accountje op naam van mevrouw Dyna?😏
paardendokterdonderdag 6 december 2018 @ 17:13
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 14:21 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Heet een van de aandeelhouders van KOM niet zo?

https://www.afm.nl/nl-nl/(...)2018/dec/lod-persoon

Weet iemand of dit een en dezelfde is als deze aandeelhouder van KOM?
For the record: de persoon (pun intended) die hier een dwangsom in zijn nek krijgt komt uit ........ Brabant w/
djh77donderdag 6 december 2018 @ 17:49
Fitness op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19134
djh77donderdag 6 december 2018 @ 18:09
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 15:49 schreef obligataire het volgende:

[..]

Papa John's heeft het net niet gered; kwam 2.100 euro tekort. Dat verbaast me. Dat zou voor de hulptroepen een kleinigheid moeten zijn...
Staat nu op 'nog 60 dagen open'. Moet nog even volgestort worden tot 100%. Hebben zelfs de 2100 euro nog nodig.
Groepfunderdonderdag 6 december 2018 @ 18:22
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 09:08 schreef crowd-fundi het volgende:
Vandaag de laatste betaling van Van Nieuwkoop Export ontvangen. *O*
Jammer dat AGD gestopt is.
Helaas lijkt men nu ook gestopt het het verzenden van updates over de glasvezelboer. 9 januari de laatste. Toen heette het: "we denken op korte termijn..."
Dat laatste is onjuist. Er is op 18 oktober 2018 nog een update over de glasvezelboer verstuurd. De curator heeft het pandrecht van AGD erkend en is op dit moment naarstig op zoek naar activa.
Gustaf86donderdag 6 december 2018 @ 18:22
quote:
Deel jij alleen projecten waar je zelf achter staat?

Ik voel hier wel voor. Het concept spreekt mij aan. Zekerheid voor iets minder dan de helft van het geleende bedrag door de woning, 2 keer HA, en een relatief bescheiden bedrag dat je af kan lossen met een baan als het fout loopt. Voormalig topsporter.
djh77donderdag 6 december 2018 @ 18:30
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 18:22 schreef Gustaf86 het volgende:

[..]

Deel jij alleen projecten waar je zelf achter staat?

Ik voel hier wel voor. Het concept spreekt mij aan. Zekerheid voor iets minder dan de helft van het geleende bedrag door de woning, 2 keer HA, en een relatief bescheiden bedrag dat je af kan lossen met een baan als het fout loopt. Voormalig topsporter.
Bijna alle projecten worden hier gedeeld. Niet alleen de goede. Ik doe deze niet
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 18:43
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 11:16 schreef djh77 het volgende:

[..]

Willie Wortel is vorig jaar wel failliet gegaan met het bedrijf van de bio processor. Zal hij toch vanuit privť een tijdje hebben doorbetaald
SPOILER
Van der Klok steekt weer veel tijd in FINN, sinds zijn andere bedrijf Leithreas, de opvolger van TCE GoFour, vorig jaar failliet ging. ,,Dat was een drama. Vooral omdat ik mijn medewerkers moest ontslaan. Dat boek is ook nog lang niet dicht. Maar zoals je zegt: als je een voordeel zou moeten noemen, dan is het dat ik weer harder aan FINN kan trekken.’’.
https://www.noordz.nl/201(...)reem-grote-precisie/
https://www.dvhn.nl/econo(...)-reden-22222283.html
Nog 23 maanden/ E 47.500 te gaan
Er zit overigens wel een heel mooi rendement op: 8% + 2.5% bonus.
Met de wetenschap van nu, snap ik wel dat ze zo happig waren om het project door te laten gaan.
Tjalaladonderdag 6 december 2018 @ 18:43
WvjG van de smartcar deel 1 is ook vol. Stond volgens mij gisteren nog op 89% en is volgens mij de laatste week zowieso snel omhoog gegaan.
CFrealistdonderdag 6 december 2018 @ 19:34
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 18:43 schreef Tjalala het volgende:
WvjG van de smartcar deel 1 is ook vol. Stond volgens mij gisteren nog op 89% en is volgens mij de laatste week zowieso snel omhoog gegaan.
Viel mij ook op ja, ik heb in dat project twee maanden geleden een klein bedrag toegezegd en dacht dat ze het nooit meer kwamen ophalen. Misschien hebben ze er een marketingcampagne tegenaan gegooid?
CFrealistdonderdag 6 december 2018 @ 19:39
Ik hoor al heel erg lang niks meer over de dierenwinkel uit Lichtenvoorde van KOM. Laatste update was dat er op 24-10 een vonnis zou komen... Facebookpagina is nog gewoon actief, maar ik krijg er een steeds slechter gevoel bij....
djh77donderdag 6 december 2018 @ 20:08
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 18:43 schreef obligataire het volgende:

[..]

Er zit overigens wel een heel mooi rendement op: 8% + 2.5% bonus.
Met de wetenschap van nu, snap ik wel dat ze zo happig waren om het project door te laten gaan.
Met de wetenschap van nu was ik nooit ingestapt O-)
crowd-fundidonderdag 6 december 2018 @ 20:08
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 18:22 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Dat laatste is onjuist. Er is op 18 oktober 2018 nog een update over de glasvezelboer verstuurd. De curator heeft het pandrecht van AGD erkend en is op dit moment naarstig op zoek naar activa.
Dank voor je bericht. Ik heb inmiddels begrepen dat het waarschijnlijk aan mij ligt. Ik heb het idee dat ik niet ingestapt ben in het proces.
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 20:20
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 20:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Met de wetenschap van nu was ik nooit ingestapt O-)
Nog 2 jaartjes te gaan....crowdfunding vraagt stalen zenuwen :) O-)
Groepfunderdonderdag 6 december 2018 @ 20:54
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 20:08 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Dank voor je bericht. Ik heb inmiddels begrepen dat het waarschijnlijk aan mij ligt. Ik heb het idee dat ik niet ingestapt ben in het proces.
Dat zou inderdaad een verschil tussen ons kunnen zijn. Ik doe mee in het proces.
crowdiefunderdonderdag 6 december 2018 @ 21:16
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 20:20 schreef obligataire het volgende:

[..]

Nog 2 jaartjes te gaan....crowdfunding vraagt stalen zenuwen :) O-)
De beurs ook de afgelopen periode, hier klaag ik af en toe over een te late betaling of default, maar mijn aandelen gaan harder naar beneden.

Ik twijfel ook of ik die uit Leeuwarden niet ga annuleren.
obligatairedonderdag 6 december 2018 @ 21:31
quote:
1s.gif Op donderdag 6 december 2018 21:16 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

De beurs ook de afgelopen periode, hier klaag ik af en toe over een te late betaling of default, maar mijn aandelen gaan harder naar beneden.

Ik twijfel ook of ik die uit Leeuwarden niet ga annuleren.
Binnenkort maar weer eens putjes gaan schrijven :)

Af en toe heb je discussies over wat het meest risicovol is, beursbeleggen of crowdfunding. Veel mensen vinden beursbeleggen veiliger maar daar ben ik het niet mee eens, ik zie het rendement crowdfunding gestaag oplopen en ik kan me al bijna niet meer voorstellen dat het totaalrendement nog negatief zou kunnen worden, al kan dat puur in theorie wel. Het is in ieder geval veel voorspelbaarder gebleken.
Crowdfunder87donderdag 6 december 2018 @ 21:36
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 19:39 schreef CFrealist het volgende:
Ik hoor al heel erg lang niks meer over de dierenwinkel uit Lichtenvoorde van KOM. Laatste update was dat er op 24-10 een vonnis zou komen... Facebookpagina is nog gewoon actief, maar ik krijg er een steeds slechter gevoel bij....
Mag ik hier uit op maken dat je ook geen (rente) betalingen uitbetaald krijgt?
crowdiefunderdonderdag 6 december 2018 @ 22:21
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 21:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Binnenkort maar weer eens putjes gaan schrijven :)

Af en toe heb je discussies over wat het meest risicovol is, beursbeleggen of crowdfunding. Veel mensen vinden beursbeleggen veiliger maar daar ben ik het niet mee eens, ik zie het rendement crowdfunding gestaag oplopen en ik kan me al bijna niet meer voorstellen dat het totaalrendement nog negatief zou kunnen worden, al kan dat puur in theorie wel. Het is in ieder geval veel voorspelbaarder gebleken.
Ja het is een stuk minder grillig (ook 1 van mijn projecten die zo heet :)) de afgelopen 3.5 jaar dat ik aan CF doe.
dyna18donderdag 6 december 2018 @ 22:45
quote:
1s.gif Op donderdag 6 december 2018 17:11 schreef obligataire het volgende:

[..]

Extra accountje op naam van mevrouw Dyna?😏
Helaas ben ik beter met cijfers dan met vrouwen... O-)

Maar inderdaad een goede tip om op naar van je partner te investeren als je tegen de limieten aanloopt. Ik hoop vooral dat de AFM snel deze opmerkelijk gekozen limiet aanpast.
Jaco078donderdag 6 december 2018 @ 23:00
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 16:53 schreef dyna18 het volgende:
Ik was zelf van plan om de 3e schijf te doen. Ik heb vertrouwen in de zekerheden en dat deze man niet snel in de betalingsproblemen komt.
Echter zit ik helaas aan mijn max en kan ik voorlopig niet meer investeren.
Worden die hypothecaire inschrijvingen gelijk gezet aan het bedrag in die schijf? Of gaat er 35% extra bovenop voor 'renten en kosten' zoals banken standaard in de akten opnemen. Zo niet dan durf ik wel te investeren in de 3e schijf (100% Vrije onderhandse verkoopwaarde) ofwel tot 90% in verhuurde staat.
Jaco078donderdag 6 december 2018 @ 23:02
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 21:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Binnenkort maar weer eens putjes gaan schrijven :)

Af en toe heb je discussies over wat het meest risicovol is, beursbeleggen of crowdfunding. Veel mensen vinden beursbeleggen veiliger maar daar ben ik het niet mee eens, ik zie het rendement crowdfunding gestaag oplopen en ik kan me al bijna niet meer voorstellen dat het totaalrendement nog negatief zou kunnen worden, al kan dat puur in theorie wel. Het is in ieder geval veel voorspelbaarder gebleken.
Las laatst een Duits onderzoek dat bij een spreiding over minimaal 100 projecten ťn niet meer dan 1% per project van het totaalvermogen (onthoudt makkelijk) 99,9% van de populatie een positief rendement had "sinds de start".
dyna18donderdag 6 december 2018 @ 23:21
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 23:00 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Worden die hypothecaire inschrijvingen gelijk gezet aan het bedrag in die schijf? Of gaat er 35% extra bovenop voor 'renten en kosten' zoals banken standaard in de akten opnemen. Zo niet dan durf ik wel te investeren in de 3e schijf (100% Vrije onderhandse verkoopwaarde) ofwel tot 90% in verhuurde staat.
Bij eerdere hypotheken was de inschrijving +40% voor rente en kosten.
Groepfundervrijdag 7 december 2018 @ 07:41
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 23:02 schreef Jaco078 het volgende:
[..]
Las laatst een Duits onderzoek dat bij een spreiding over minimaal 100 projecten ťn niet meer dan 1% per project van het totaalvermogen (onthoudt makkelijk) 99,9% van de populatie een positief rendement had "sinds de start".
Het lastig aan die conclusie vind ik dat het niet mogelijk is om vanaf de start die 100 projecten te hebben. En dus gaan de resultaten die iemand bereikt met minder dan 100 projecten zwaar meewegen bij het besluit om het aantal projecten tot 100+ te laten oplopen. Ligt dan het positieve rendement aan het hebben van 100+ projecten, of was iemand gewoon al kundig/gelukkig in het selecteren van de meest kansrijke projecten op het platform?
obligatairevrijdag 7 december 2018 @ 08:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 07:41 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Het lastig aan die conclusie vind ik dat het niet mogelijk is om vanaf de start die 100 projecten te hebben. En dus gaan de resultaten die iemand bereikt met minder dan 100 projecten zwaar meewegen bij het besluit om het aantal projecten tot 100+ te laten oplopen. Ligt dan het positieve rendement aan het hebben van 100+ projecten, of was iemand gewoon al kundig/gelukkig in het selecteren van de meest kansrijke projecten op het platform?
Normaliter komt de eerste default pas na een jaar of langer. Dan heb je al een buffertje.
djh77vrijdag 7 december 2018 @ 09:05
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 16:05 schreef dyna18 het volgende:
Donkerslootstraat 121A te Rotterdam
https://investeren.sameni(...)at-121a-te-rotterdam
is open voor investeringen.
Ik heb projecten van SiG wel eens sneller vol zien komen.

SiG mag de grote investeerders voor het pand in Utrecht ook wel van stal halen.

Ik pak beiden niet mee.
Red_arrowvrijdag 7 december 2018 @ 09:13
Ik heb alleen Rotterdam meegepakt, al gaat hij niet hard vol. Ik vind Utrecht niet zo geweldig met een huurder die vertrekt en een appartement erboven zonder eigen ingang en het doel van het geld (het vastgoedproject in Griekenland).
Horsemenvrijdag 7 december 2018 @ 09:27
quote:
1s.gif Op vrijdag 7 december 2018 09:05 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik heb projecten van SiG wel eens sneller vol zien komen.

SiG mag de grote investeerders voor het pand in Utrecht ook wel van stal halen.

Ik pak beiden niet mee.
Ja, hoe vervelend het ook is het verbaast mij totaal niet.

SiG begon met een in mijn ogen mooi product wat stapje voor stapje is uitgekleed. Rente omlaag, ltv fors omhoog, tot het maximale opgerekte hypotheekhoogte en enige aansluiting met de (iets achterlopende) WOZ-waarde is ook vaak helemaal zoek.

Ik heb van de 3 openstaande projecten Utrecht nog net meegenomen maar al met enige twijfel. Amsterdam en de Donkerslootstraat Rotterdam is de combinatie van bovenstaande zaken zo slecht dat ik helaas moet afhaken.

Als dit de nieuwe maatstaf van de SiG projecten is dan is het voor mij helaas klaar bij SiG. Voor mij heel erg jammer want het was een platform waarbij ik er naar uitkeek als er weer een nieuw project aan kwam en waar ik graag investeerde.
Gijsbertusvrijdag 7 december 2018 @ 09:32
quote:
14s.gif Op vrijdag 7 december 2018 09:27 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, hoe vervelend het ook is het verbaast mij totaal niet.

SiG begon met een in mijn ogen mooi product wat stapje voor stapje is uitgekleed. Rente omlaag, ltv fors omhoog, tot het maximale opgerekte hypotheekhoogte en enige aansluiting met de (iets achterlopende) WOZ-waarde is ook vaak helemaal zoek.

Ik heb van de 3 openstaande projecten Utrecht nog net meegenomen maar al met enige twijfel. Amsterdam en de Donkerslootstraat Rotterdam is de combinatie van bovenstaande zaken zo slecht dat ik helaas moet afhaken.

Als dit de nieuwe maatstaf van de SiG projecten is dan is het voor mij helaas klaar bij SiG. Voor mij heel erg jammer want het was een platform waarbij ik er naar uitkeek als er weer een nieuw project aan kwam en waar ik graag investeerde.
Helemaal mee eens. Van de eerste projecten daar heb ik veel meegenomen, maar de laatste tijd wordt de financiering gerekt tot aan de volledige marktwaarde, exorbitante bedragen of icm schijf 3 en/of 4 + lagere rentepercentages.

Heb ik iets meer met crowdestate.nl. Al mag daar de minimale inleg (500) iets omlaag.
OpDieFietsvrijdag 7 december 2018 @ 09:50
quote:
0s.gif Op donderdag 6 december 2018 23:02 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Las laatst een Duits onderzoek dat bij een spreiding over minimaal 100 projecten ťn niet meer dan 1% per project van het totaalvermogen (onthoudt makkelijk) 99,9% van de populatie een positief rendement had "sinds de start".
Dit komt qua beeld overeen met de statistieken die Funding Circle UK voorheen (nu helaas niet meer) op hun website toonden.

Ik ben wel benieuwd waar dat Duitse onderzoek op is gebaseerd. Het lijkt me namelijk lastig om voldoende onafhankelijke data te verzamelen om dit soort conclusies te kunnen trekken.
Heb je misschien een linkje?
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 09:51
quote:
14s.gif Op vrijdag 7 december 2018 09:27 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, hoe vervelend het ook is het verbaast mij totaal niet.

SiG begon met een in mijn ogen mooi product wat stapje voor stapje is uitgekleed. Rente omlaag, ltv fors omhoog, tot het maximale opgerekte hypotheekhoogte en enige aansluiting met de (iets achterlopende) WOZ-waarde is ook vaak helemaal zoek.

Ik heb van de 3 openstaande projecten Utrecht nog net meegenomen maar al met enige twijfel. Amsterdam en de Donkerslootstraat Rotterdam is de combinatie van bovenstaande zaken zo slecht dat ik helaas moet afhaken.

Als dit de nieuwe maatstaf van de SiG projecten is dan is het voor mij helaas klaar bij SiG. Voor mij heel erg jammer want het was een platform waarbij ik er naar uitkeek als er weer een nieuw project aan kwam en waar ik graag investeerde.
Geheel mee eens. Heb ook Utrecht laten lopen i.v.m. de onzekere huur situatie. Daarnaast vind ik dat zakelijk OG eigenlijk tenminste 1 % hoger in rente zou moeten doen dan gewone woonhuizen. Wacht dus af of de rente in Utrecht omhoog gaat. Bij de juiste rente stap ik in.
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 09:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 09:50 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Dit komt qua beeld overeen met de statistieken die Funding Circle UK voorheen (nu helaas niet meer) op hun website toonden.

Ik ben wel benieuwd waar dat Duitse onderzoek op is gebaseerd. Het lijkt me namelijk lastig om voldoende onafhankelijke data te verzamelen om dit soort conclusies te kunnen trekken.
Heb je misschien een linkje?
Van data Funding Circle UK? :)
bleyenburgvrijdag 7 december 2018 @ 10:35
lekker cijfermateriaal weer op FNC:

Stratenmaker Overbruggen Winter

8)7
Ron1986vrijdag 7 december 2018 @ 10:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 10:35 schreef bleyenburg het volgende:
lekker cijfermateriaal weer op FNC:

Stratenmaker Overbruggen Winter

8)7
Keukenmontagebedrijf had precies hetzelfde denk dat er iets fout is gegaan bij FNC..
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 10:55
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 10:35 schreef bleyenburg het volgende:
lekker cijfermateriaal weer op FNC:

Stratenmaker Overbruggen Winter

8)7
Erg lange winter van 5 jaar. Zijn cijfers zijn denk ik al enige jaren geleden bevroren!
bleyenburgvrijdag 7 december 2018 @ 11:06
quote:
Erg lange winter van 5 jaar. Zijn cijfers zijn denk ik al enige jaren geleden bevroren!
_O-
Gijsbertusvrijdag 7 december 2018 @ 11:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 11:06 schreef bleyenburg het volgende:

[..]

_O-
Het is wel armoe, een pitch zonder cijfers.
Bij mij gelijk de prullenbak in.

enige project dat redelijk is
financiering ZZP'ers

Al neemt daar wel de omzet/marge af in 2017 tov 2016..
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 11:27
Over FNC gesproken ik mis wederom zo'n 10% van mijn november betalingen.
Afgelopen maanden kreeg ik nog nabetalingen in de eerste week van de volgende maand. Die heb ik nu nog niet mogen ontvangen.

Zijn de belteams van FNC ook op wintervakantie?
Zijn er bij andere investeerders FNC al november nabetalingen gekomen in december?
bleyenburgvrijdag 7 december 2018 @ 11:34
HIER IDEM DITO
ik mis nog zo'n slordige 20 projecten
bleyenburgvrijdag 7 december 2018 @ 11:36
wat een kul dit.....

quote:
Het salaris hiervan dient voorgefinancierd te worden. Een extra kracht verdient zich niet direct terug namelijk
bleyenburgvrijdag 7 december 2018 @ 11:37
en dan dit:

quote:
Het betreft een tweede financiering bij Funding Circle. De betalingen van de eerste financiering verlopen volgens plan.
terwijl zowel de lange als korte schulden toenemen.......
Gijsbertusvrijdag 7 december 2018 @ 11:39
Tot nu toe alles netjes afgelost, op 1 project na wat nu in hoger beroep is gegaan.
Een project waar ik nu never nooit in zal investeren.
Voor de rest tevreden bij FNC.
Crowdfunder99vrijdag 7 december 2018 @ 12:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 11:27 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Over FNC gesproken ik mis wederom zo'n 10% van mijn november betalingen.
Afgelopen maanden kreeg ik nog nabetalingen in de eerste week van de volgende maand. Die heb ik nu nog niet mogen ontvangen.

Zijn de belteams van FNC ook op wintervakantie?
Zijn er bij andere investeerders FNC al november nabetalingen gekomen in december?
Ik mis nog betalingen van 21 projecten, heb nog geen nabetalingen gehad over november. Ik hoop niet dat het belteam nu al met Kerstreces is....
tnhbvrijdag 7 december 2018 @ 12:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 09:51 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Daarnaast vind ik dat zakelijk OG eigenlijk tenminste 1 % hoger in rente zou moeten doen dan gewone woonhuizen
En daar sta je niet alleen in, ook grote financieringsinstelling vinden dat er voor zakelijk (of verhuurde woningen) og een hogere rente van toepassing moet zijn.
djh77vrijdag 7 december 2018 @ 13:00
2e lening fietsenfabrikant op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/watt/
djh77vrijdag 7 december 2018 @ 13:25
Wijziging topsportzorgcentrum (gve)
quote:
De ondernemer heeft besloten zijn financieringsaanvraag aan te passen en daarmee de propositie aantrekkelijker te maken voor investeerders. De wijzigingen zijn:
het kredietbedrag wordt verlaagd van § 830.000,- naar § 630.000,-
de rente wordt verhoogd van 7% naar 8,5%
de looptijd wordt verkort van 84 maanden naar 60 maanden
De verlaging van het kredietbedrag is mogelijk door verhoging van de eigen inbreng met § 200.000,-. De aanwezigheid hiervan is getoetst door Credion, en met aangeleverde documentatie naar Geldvoorelkaar.nl onderbouwd.
Door de aanpassingen (kredietbedrag, rente, looptijd) wijzigt de betaalverplichting aan Geldvoorelkaar als % van de betaalcapaciteit marginaal, en dit heeft geen gevolgen voor de risicoclassificatie.
Project was compleet tot stilstand gekomen, maar of dit gaat helpen... Het blijft een zwak project. Als ze vanaf de start de rente op 8,5% hadden gezet was het wellicht kansrijker
obligatairevrijdag 7 december 2018 @ 13:34
https://horecacrowdfundin(...)20-82dd-f0d5eb62d265

Freddy's Bar & Kitchen is vandaag al helemaal volgestort.

(zonder mij).
obligatairevrijdag 7 december 2018 @ 13:36
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 13:00 schreef djh77 het volgende:
2e lening fietsenfabrikant op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/watt/
Globaal doorgelezen maar kan weinig redenen bedenken om mee te willen doen......
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 13:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 13:36 schreef obligataire het volgende:

[..]

Globaal doorgelezen maar kan weinig redenen bedenken om mee te willen doen......
Ach Breda, dus Brabant dan weet je het wel......................................

Uit de Pitch:
De Collin Credit Score is vastgesteld op basis van de verwachte prognose en de gerealiseerde omzet in boekjaar 2018 tot en met september. De verkoop is in boekjaar 2018 achtergebleven als gevolg van de in 2018 ingevoerde antidumpingwetgeving waardoor het productieproces aangepast diende te worden en de verkopen waren vertraagd. Hierdoor is de eerdere opgestelde prognose niet geheel gerealiseerd. Voor 2018 zal de omzet uitkomen op ruim § 350.000,- met een licht negatieve cashflow. Het netto cashflowoverschot zal dit jaar door de kapitaalstorting van § 100.000,- door Duboma B.V. evenwel uitkomen op § 88.000,-. Voor 2019 wordt een omzet van ruim § 2.600.000,- verwacht met een netto cashflowoverschot van ruim § 200.000,-. Dit cashflowoverschot zal grotendeels worden gebruikt ter financiering van de werkkapitaalbehoefte in 2020. Omdat de prognose 2019 nog gerealiseerd moet worden hebben wij de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Met andere woorden het gaat beroerd. Omzet 2018 50% van prognose. Zelfs de extra storting van 100K van de aandeel houders kan de boel niet overeind houden. Dus graag nog even 250K van de crowd.................
Die anti dumping heffing die zat er al lang aan te komen en als ik me goed herinner was bij de vorige pitch al bekend dat die er aan zat te komen.
Rijp voor de OP.

[ Bericht 27% gewijzigd door NaRegenDeZon op 07-12-2018 13:47:26 ]
investeerdertjevrijdag 7 december 2018 @ 13:48
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 13:39 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ach Breda, dus Brabant dan weet je het wel......................................

Uit de Pitch:
De Collin Credit Score is vastgesteld op basis van de verwachte prognose en de gerealiseerde omzet in boekjaar 2018 tot en met september. De verkoop is in boekjaar 2018 achtergebleven als gevolg van de in 2018 ingevoerde antidumpingwetgeving waardoor het productieproces aangepast diende te worden en de verkopen waren vertraagd. Hierdoor is de eerdere opgestelde prognose niet geheel gerealiseerd. Voor 2018 zal de omzet uitkomen op ruim § 350.000,- met een licht negatieve cashflow. Het netto cashflowoverschot zal dit jaar door de kapitaalstorting van § 100.000,- door Duboma B.V. evenwel uitkomen op § 88.000,-. Voor 2019 wordt een omzet van ruim § 2.600.000,- verwacht met een netto cashflowoverschot van ruim § 200.000,-. Dit cashflowoverschot zal grotendeels worden gebruikt ter financiering van de werkkapitaalbehoefte in 2020. Omdat de prognose 2019 nog gerealiseerd moet worden hebben wij de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Met andere woorden het gaat beroerd. Omzet 2018 50% van prognose. Zelfs de extra storting van 100K van de aandeel houders kan de boel niet overeind houden. Dus graag nog even 250K van de crowd.................
Die anti dumping heffing die zat er al lang aan te komen en als ik me goed herinner was bij de vorige pitch al bekend dat die er aan zat te komen.
Rijp voor de OP.
Zo ver ben ik niet eens gekomen. Bij 1300§ de fiets, met naar verwachting 2700 verkochte fietsen...
bleyenburgvrijdag 7 december 2018 @ 13:48
Voor 2018 zal de omzet uitkomen op ruim § 350.000,- met een licht negatieve cashflow. Het netto cashflowoverschot zal dit jaar door de kapitaalstorting van § 100.000,- door Duboma B.V. evenwel uitkomen op § 88.000,-. Voor 2019 wordt een omzet van ruim § 2.600.000,- verwacht

Zelfs de term "hockeystick prognose" doet geen recht aan deze luchtfietserij (pun intended)
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 13:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 13:48 schreef bleyenburg het volgende:
. .....................Voor 2019 wordt een omzet van ruim § 2.600.000,- verwacht..........................

Had ik nog niet eens opgemerkt maar omdat het zo goed ging in 2018 heeft men de omzetprognose van 2019 maar met 300K verhoogt ten opzichte van Pitch 1. (2600K i.p.v. 2300K). 8)7
Gustaf86vrijdag 7 december 2018 @ 14:00
Op zich logisch. Alle klanten die je in 2018 bent misgelopen zijn marktpotentieel in 2019.
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 14:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 14:00 schreef Gustaf86 het volgende:
Op zich logisch. Alle klanten die je in 2018 bent misgelopen zijn marktpotentieel in 2019.
Zo lust ik er nog wel een paar.

Met een beetje meer inspanning kan men de helft van alle Potentiele Stella aankopen afsnoepen hop de prognose kan wel naar 5,2 Miljoen.
Zo werkt het helaas niet.
Gemiste omzet haal je niet gemakkelijk in zeker niet als startend bedrijf zonder echt vaste afzetkanalen. Die zitten allang bij de concurrent.
Maar we gaan het zien en vermoedelijk ook wel horen hier op het forum hoe het een en ander uitpakt. Ik gun ze best die hoge omzetten in 2019.........
Gustaf86vrijdag 7 december 2018 @ 14:16
was een grapje, zal er volgende keer een smiley bij zetten.
NaRegenDeZonvrijdag 7 december 2018 @ 14:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 december 2018 14:16 schreef Gustaf86 het volgende:
was een grapje, zal er volgende keer een smiley bij zetten.
*O*