FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #182 Zekerheden uitwinnen is een vak
djh77maandag 5 maart 2018 @ 19:43
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot! In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
SamenInGeld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horecacrowdfunding (HCN), leningen voor horeca.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waardevoorjegeld, leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Crowdestate, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
NewFunding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
DuurzaamInvesteren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
CrowdAboutNow (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
ZonnepanelenDelen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
OnePlanetCrowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
GreenCrowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.
The Dutch Deal, leningen voor MKB.
Moneybrothers, leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horecacrowdfunding
Crowdaboutnow
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal op Maat
Samen in Geld
Horecacrowdfunding
Waardevoorjegeld
Investormatch

Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.


E-mail alerts
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund

Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Statistieken
SPOILER
g5orr3swp8wn.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
djh77maandag 5 maart 2018 @ 19:49
Een bedrijf met een jaarlijkse winst van 134k wil maar liefst 10k lenen:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Zeg het maar...wel 1 van de eerst projecten met 2017 cijfers
Aalsmeer15maandag 5 maart 2018 @ 21:08
ML45,
over Boot KOM vorige draad, kan het niet quoten
Bedankt voor de info.
Blij dat er waarschijnlijk meerdere gegadigden waren.

Nou zit ik ook niet zo in het onroerend goed, dus kan aan mij liggen dat het mij wat minder bekende site's leken.Ik had zelf nog nooit deze veilingsite's gezien/bezocht.
Maar misschien is hij bekend bij botenkopers hebben ze daar hopelijk wat reclame gemaakt
Ik moest trouwens echt wel beetje zoeken voordat ik de boot gevonden had.[quote]
Benger2dinsdag 6 maart 2018 @ 09:44
quote:
0s.gif Op maandag 5 maart 2018 19:25 schreef dubbeltjez het volgende:
Hallo Fokkers,

Wie van jullie crowdfund ook via Swaper en/of Robocash?

Obv een aantal blogs en reviews heb ik er de afgelopen weekje een kijkje genomen. Wat ze doen lijkt erg op Mintos en Twino. En er is buy back guarantee.

Inmiddels heb ik mijn eerste proefbedrag ingelegd en werkt de auto-invest naar behoren. Ook zijn er genoeg leningen voorradig (binnen 2 dagen is mijn bedrag geÔnvesteerd) itt tot Omaraha waar ik mijn proefgeld aan het weghalen ben.

Bij Robocash kun je alleen met de automatische bot investeren (auto-invest)
Het ziet er interessant uit. Ik hoor graag hoe het gaat.
Misschien ga ik het ook een keer proberen.
kopersneekdinsdag 6 maart 2018 @ 09:47
quote:
1s.gif Op maandag 5 maart 2018 19:49 schreef djh77 het volgende:
Een bedrijf met een jaarlijkse winst van 134k wil maar liefst 10k lenen:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Zeg het maar...wel 1 van de eerst projecten met 2017 cijfers
Deze persoon heeft als 1-pitter twee prima jaren achter de rug zo te zien. Desondanks heeft hij niets gebufferd en zelfs schulden opgebouwd / laten oplopen. Dure ex? Spannende levensstijl? Ik begrijp het ook niet helemaal, maar it smells.... :?
VDFdinsdag 6 maart 2018 @ 11:28
Was deze autohandelaar op Voor De Groei al gedeeld? Staat nu open.
https://www.voordegroei.nl/investeringskansen/house-of-cars/
escortmk2dinsdag 6 maart 2018 @ 12:10
Een tijdje geleden is hier een project genoemd van een aannemer/timmerbedrijf uit Berkel en Rodenrijs, volgens mij ging het over de voorfinanciering van een grote klus in Den Haag maar dat weet ik niet zeker meer. Ik kan deze echter niet meer terugvinden, weet iemand hier over welk project dit ging?
CaLeXdinsdag 6 maart 2018 @ 14:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 11:28 schreef VDF het volgende:
Was deze autohandelaar op Voor De Groei al gedeeld? Staat nu open.
https://www.voordegroei.nl/investeringskansen/house-of-cars/
:W

VDF = Voor de Groei Financing?

Ik zie anders geen reden om je voor deze post aan te melden op FOK!
Horsemendinsdag 6 maart 2018 @ 14:16
quote:
99s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 14:08 schreef CaLeX het volgende:

[..]

:W

VDF = Voor de Groei Financing?

Ik zie anders geen reden om je voor deze post aan te melden op FOK!
^O^
paardendokterdinsdag 6 maart 2018 @ 14:26
quote:
99s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 14:08 schreef CaLeX het volgende:

[..]

:W

VDF = Voor de Groei Financing?

Ik zie anders geen reden om je voor deze post aan te melden op FOK!
Wat krijgen we nu, een beetje nepaccounts gaan zitten feeken op ons mooi forum ???
Horsemendinsdag 6 maart 2018 @ 14:27
Ter info voor diegene die het KoM Bel**mels debacle willen volgen. (Voor de duidelijkheid, ik zit hier zelf niet in.) Geeft wel weer een mooi inkijkje in het hoe en wat.

SPOILER
Via deze vertrouwelijke e-mail informeren wij u over de voortgang van het project Belhamels. Dit project roept vele vragen op die wij graag in alle transparantie willen beantwoorden. Dit project is ingediend door een financieel adviseur die wij goed kennen en tevens onze Masterclass crowdfunding advisor heeft bijgewoond. De adviseur heeft in de aanloop van de aanvraag de onderneemster ontmoet en vervolgens de aanvraag bij Kapitaal Op Maat ingediend. De 1e stap die wij altijd nemen is een identiteitscontrole en creditcheck. Hiervoor raadplegen wij 2 externe bronnen: Experian & EDR (Das). De uitkomst was een ‘aanvaardbaar risico’ op het bedrijf de Belhamels en een gemiddeld risico in “privť”. Wij hebben ook een BKR-rapport ontvangen van onderneemster. Uit dit rapport kwamen geen noemenswaardige zaken naar boven, zodat de aanvraag formeel in behandeling is genomen. Voor de toetsing van de aanvraag raadplegen wij diverse documenten, opgesteld door de onderneemster, dan wel door haar adviseur. De informatie wordt verwerkt in het toetsingsrapport welke achter het login voor investeerders is te raadplegen. Op basis van de uitkomsten van het rapport is aan het project een risicorating B+ toegekend (gemiddeld risico). Het project werd binnen 1 dag gefund door de crowd. Voorafgaande aan de publicatie, tijdens en kort na de funding is er regelmatig contact geweest met onderneemster. Iedereen was verheugd over het positieve resultaat. Nadat het doelbedrag was uitgekeerd, kregen wij een kort berichtje van de intermediair dat hij de zaak niet vertrouwde. Zijn nota werd niet voldaan en dat gold ook voor de succesfee van Kapitaal Op Maat. Tevens werden wij door een onafhankelijk financieringsplatform benaderd dat er bij hen (na onze funding) een nieuwe financiering door onderneemster was aangevraagd, met hetzelfde doel. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de 1e aflossing niet op tijd had plaatsgevonden, dit zorgde voor veel (boze) reacties. Natuurlijk gingen wij verhaal halen bij onderneemster, maar daar was geen contact mee te leggen. Zij reageerde niet op onze telefoontjes en mailberichten. Ook toezeggingen van onderneemster bij de ‘reacties’ bij het project werden niet nagekomen. Hierop hebben wij Rijnland Gerechtsdeurwaarders de opdracht gegeven de totale lening te vorderen. Tot op heden hebben wij als gevolg van de inspanningen van Rijnland 4 termijnen kunnen uitbetalen. Wij gaan door met invorderingsmaatregelen tot de laatste cent is ontvangen. De kosten die Rijnland hiervoor moet maken zijn voor rekening van onderneemster. Het contact met onderneemster verloopt al geruime tijd via Rijnland wat in onze ogen voor nu het beste is. Er zijn ook vragen gesteld over de Eigen Vermogen positie van onderneemster van § 46.000,- die in de pitch werd gepresenteerd. De §46.000,- was de geprognosticeerde Eigen Vermogen positie ultimo 2017 gebaseerd op de kolommenbalans ťn het financieringsmemorandum die wij ontvingen via de intermediair. De vraag die u ťn ons bezig houdt is: Wat is er met het geld gebeurd? En had dit voorkomen kunnen worden? Tot op heden hebben wij geen 100% zekerheid wat er precies met het geld is gebeurd. Wij hebben een sterk vermoeden dat het bedrijf van de man van onderneemster in geldproblemen is geraakt en dat de KOM lening daar grotendeels terecht is gekomen. Hadden wij dit kunnen voorzien? Wij menen van niet. Het nakomen van het doel van de financiering, zoals beschreven bij het project, is en blijft een verantwoordelijkheid van onderneemster zelf. Ons doel is nu zorg te dragen dat de gelden boven water komen en aan u gaan toekomen. Vanuit Kapitaal Op Maat ťn de Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat kunt u rekenen op onze inzet
VDFdinsdag 6 maart 2018 @ 14:44
Heb niets met dat platform hoor. Zit al een tijdje te lezen hier. Inmiddels vooral projecten bij FNC, SIG en een paar bij de anderen.
TisIkdinsdag 6 maart 2018 @ 15:00
quote:
99s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 14:08 schreef CaLeX het volgende:

[..]

:W

VDF = Voor de Groei Financing?

Ik zie anders geen reden om je voor deze post aan te melden op FOK!
^O^ ^O^
Horsemendinsdag 6 maart 2018 @ 15:01
In deze komkommertijd sluit Lender & Spender toch nog aardig wat leningen af. Toen ik in oktober 2017 mijn eerste inleg deed werd mijn inleg gespreid over 184 leningen. Als je momenteel een inleg doet is de spreiding al over 387 leningen. De netto rente van ruim 4% is niet zo hoog maar de spreiding is natuurlijk prima wat de kans op een (groot) rendement verlies bij een default vrij klein maakt. De actie van 25 euro extra rendement voor nieuwe investeerders (en voor mij als aanbrenger ook 25 euro :7 ) via deze link: https://www.lenderspender.nl/r/m24nooo loopt nog steeds. Je moet hiervoor wel binnen een termijn van 6 maanden tenminste 1k investeren.
CaLeXdinsdag 6 maart 2018 @ 15:01
quote:
1s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 14:44 schreef VDF het volgende:
Heb niets met dat platform hoor. Zit al een tijdje te lezen hier. Inmiddels vooral projecten bij FNC, SIG en een paar bij de anderen.
Ah daar had het wel alle schijn van. Als je wil: Stel je eens voor en deel je crowdfunding ervaringen hier ^O^
VDFdinsdag 6 maart 2018 @ 15:03
Will do. Nu ff geld verdienen om te investeren.
obligatairedinsdag 6 maart 2018 @ 15:12
https://www.investormatch(...)itches/413-typeqast/

Investormatch doet zijn best om dit project alsnog vol te krijgen.
Blijkbaar is er vandaag nog 9% extra ingeschreven, stand nu 91%.
Ik heb uiteindelijk ook maar een bescheiden bedrag meegenomen.
SunnyCrowderdinsdag 6 maart 2018 @ 15:12
Nieuwe GvE
Aankoop vastgoed Steenbergen
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17742

Bedrag: 161.500 euro
Rente: 6,0%
Looptijd: 120 maanden
Classificatie: 3

Ik begrijp niet helemaal waarom er geen hypothecaire inschrijving bij zit? Nu laat ik hem denk ik lopen voor dit rente percentage.
noodgangdinsdag 6 maart 2018 @ 15:21
quote:
99s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 15:01 schreef CaLeX het volgende:

[..]

Ah daar had het wel alle schijn van. Als je wil: Stel je eens voor en deel je crowdfunding ervaringen hier ^O^
Dit lijkt me ook een goed idee :)
jsuijkerdinsdag 6 maart 2018 @ 15:26
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 15:12 schreef SunnyCrowder het volgende:
Nieuwe GvE
Aankoop vastgoed Steenbergen
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17742

Bedrag: 161.500 euro
Rente: 6,0%
Looptijd: 120 maanden
Classificatie: 3

Ik begrijp niet helemaal waarom er geen hypothecaire inschrijving bij zit? Nu laat ik hem denk ik lopen voor dit rente percentage.
Wat was nu de mogelijkheid bij gve? Alleen hypotheek bij verhuur en niet eigen woning? Er was laatst een discussie over geweest
Horsemendinsdag 6 maart 2018 @ 15:36
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 15:12 schreef SunnyCrowder het volgende:
Nieuwe GvE
Aankoop vastgoed Steenbergen
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17742

Bedrag: 161.500 euro
Rente: 6,0%
Looptijd: 120 maanden
Classificatie: 3

Ik begrijp niet helemaal waarom er geen hypothecaire inschrijving bij zit? Nu laat ik hem denk ik lopen voor dit rente percentage.
quote:
1s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 15:26 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Wat was nu de mogelijkheid bij gve? Alleen hypotheek bij verhuur en niet eigen woning? Er was laatst een discussie over geweest
Maar natuurlijk, we kopen het pand voor 120K, we verbouwen de boel voor 29K en jawel de taxatie waarden is 220K :') .

“Ondanks deze aangekondigde bestemmingswijziging zijn banken conservatief ten aanzien van financieringen buiten het bestemmingsplan.”
Ja, banken zijn gekke Henkie niet… :W

En dan via GvE 161K willen lenen zonder een 1e hypotheek af te geven. Met een 1e hypotheek zou ik er over denken om hem tegen 6% mee te nemen, nu denk ik er zelfs niet over. GvE zal dit inderdaad vermoedelijk in dit geval ook niet mogen doen.

Daarnaast is er ook nog recent een afkoop en kwijtschelding van de restschuld van de vorige hypotheek geweest. Niet te hopen dat dit hier in de toekomst ook nodig is. Geldnemer heeft er alvast ervaring mee :X

Aanvulling:
Het is wel een hele rustige buurt "hoor ik". Mooi pandje ook... Ik ga er wel vanuit dat die statushouders niet de toekomstige huurders zullen zijn.

Wel is de WOZ waarde prima 249K

[ Bericht 8% gewijzigd door Horsemen op 06-03-2018 18:26:15 ]
gaanmetdiebanaandinsdag 6 maart 2018 @ 16:18
Zitten hier mensen in het Republic Moto project van CCF? Ik kreeg een voorstel tot afdoening vandaag. Heb nog wat vragen erover gesteld, vind het voorstel (45% afboeking) wat magertjes gezien de in de pitch benoemde vermogensposities.
VDFdinsdag 6 maart 2018 @ 16:36
Op veler verzoek een kort voorstel-postje:
Sneak hier al een tijdje rond en vond het tijd worden om wat actiever deel te nemen nu.
Sinds begin vorig jaar gestart met investeren CF projecten. Veelal FNC en SIG. Ook wat van de anderen.
Verbazing: Mensen die zich verbazen over defaults bij high-risk projecten
Frustratie: Informatieverstrekking van de platforms over de projecten en bedrijfscijfers (waarom moet ik die van BV's zelf opvragen bij KvK?)
Frustratie 2: Moeten storten voordat het project begint zonder rentevergoeding. Ik geef liever een machtiging af voor als t zover is dan mijn geld parkeren bij een platform.
Rendement: Tot nu toe nog geen problemen. 1 FNC project dat een maand vertraging opliep en nu is bijgesloft. *keeps fingers crossed*
Vraag: Waarom doet SIG zo weinig projecten? Mis ik een goed platform voor fatsoenlijk gedekte leningen?

Oh ja, zelf ook verstand van cijfertjes en bedrijven. Daar verdien ik mijn box 1 mee. Eens kijken of het in box 3 ook lukt via de CF.
TisIkdinsdag 6 maart 2018 @ 17:30
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 15:12 schreef SunnyCrowder het volgende:
Nieuwe GvE
Aankoop vastgoed Steenbergen
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17742

Bedrag: 161.500 euro
Rente: 6,0%
Looptijd: 120 maanden
Classificatie: 3

Ik begrijp niet helemaal waarom er geen hypothecaire inschrijving bij zit? Nu laat ik hem denk ik lopen voor dit rente percentage.
Ik laat hem ook lopen.
6%, 10 jaar looptijd en geen hypotheek: ik peins er zelfs niet over.
Ron1986dinsdag 6 maart 2018 @ 17:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 17:30 schreef TisIk het volgende:

[..]

Ik laat hem ook lopen.
6%, 10 jaar looptijd en geen hypotheek: ik peins er zelfs niet over.
Valt me ook op dat er geen enkele euro eigen geld in gaat. Maar zal wel niet meer kunnen na de restschuld 8)7 . Kortom projectje om met een grote boog om heen te lopen. Denk dat hij wel volkomt, maar mondjes maat, is risico 3 natuurlijk he :9
obligatairedinsdag 6 maart 2018 @ 18:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 16:36 schreef VDF het volgende:
Op veler verzoek een kort voorstel-postje:
Sneak hier al een tijdje rond en vond het tijd worden om wat actiever deel te nemen nu.
Sinds begin vorig jaar gestart met investeren CF projecten. Veelal FNC en SIG. Ook wat van de anderen.
Verbazing: Mensen die zich verbazen over defaults bij high-risk projecten
Frustratie: Informatieverstrekking van de platforms over de projecten en bedrijfscijfers (waarom moet ik die van BV's zelf opvragen bij KvK?)
Frustratie 2: Moeten storten voordat het project begint zonder rentevergoeding. Ik geef liever een machtiging af voor als t zover is dan mijn geld parkeren bij een platform.
Rendement: Tot nu toe nog geen problemen. 1 FNC project dat een maand vertraging opliep en nu is bijgesloft. *keeps fingers crossed*
Vraag: Waarom doet SIG zo weinig projecten? Mis ik een goed platform voor fatsoenlijk gedekte leningen?

Oh ja, zelf ook verstand van cijfertjes en bedrijven. Daar verdien ik mijn box 1 mee. Eens kijken of het in box 3 ook lukt via de CF.
Mag ik vragen of je zelf ook meedoet aan dat project (House of Cars) van VDG? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

[ Bericht 0% gewijzigd door obligataire op 06-03-2018 18:39:18 ]
Red_arrowdinsdag 6 maart 2018 @ 18:54
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 16:36 schreef VDF het volgende:
Vraag: Waarom doet SIG zo weinig projecten?
Ik denk dat SIG pas nieuwe plaatsen als de vorige vol zijn zodat ze niet te veel openstaande projecten hebben. Max 2 openstaande projecten of iets dergelijks.
VDFdinsdag 6 maart 2018 @ 19:04
@obli zit inderdaad in de autohandel. Speelt ook een gun factor mee, maar dekking, cijfers, rating en rendement zijn goed genoeg voor een hapje.
djh77dinsdag 6 maart 2018 @ 19:31
Problemen k&d, Aziatische gerechten(KoM):
SPOILER
Het valt ons behoorlijk zwaar jullie te vertellen dat we er financieel niet goed voor staan. De laatste maanden is het niet gelukt een nieuwe huurder te vinden voor het pand en zijn de inkomsten drastisch gedaald. Wij kunnen op dit moment niet voldoen aan onze financiŽle verplichtingen. Zo hebben wij ook de aflossing van maart naar jullie niet kunnen voldoen.

De situatie is kritiek en daarom hebben wij besloten advies en begeleiding te zoeken. Wij werken met deze partij aan een plan van aanpak. Eind deze week zullen wij hierover in overleg treden met KOM
Sympathieke mensen, maar dit zat er wel een beetje aan te komen.
Faraday01dinsdag 6 maart 2018 @ 20:07
Over SiG: het bedrag op mijn wallet is hoger dan de som van de aflossingen in het overzicht en de boekingstijden verlopen nog steeds dus de ICT is bij SiG zeker niet op orde. In plaats van ontkennen wordt het tijd dat ze de zaak erkennen en op orde brengen!
dyna18dinsdag 6 maart 2018 @ 23:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 20:07 schreef Faraday01 het volgende:
Over SiG: het bedrag op mijn wallet is hoger dan de som van de aflossingen in het overzicht en de boekingstijden verlopen nog steeds dus de ICT is bij SiG zeker niet op orde. In plaats van ontkennen wordt het tijd dat ze de zaak erkennen en op orde brengen!
Heb je naast de aflossing ook de betaalde rente meegerekend?
Anders even een email naar SiG sturen. Ik ben ook wel benieuwd naar hun reactie.
obligatairewoensdag 7 maart 2018 @ 00:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 23:06 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Heb je naast de aflossing ook de betaalde rente meegerekend?
Anders even een email naar SiG sturen. Ik ben ook wel benieuwd naar hun reactie.
Ik ben ook benieuwd naar de boeterente Hessenweg. Het bedrag dat ik tot dusver kreeg klopt niet met de % die ik hier voorbij zag komen........
djh77woensdag 7 maart 2018 @ 03:55
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 00:12 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ben ook benieuwd naar de boeterente Hessenweg. Het bedrag dat ik tot dusver kreeg klopt niet met de % die ik hier voorbij zag komen........
Ik heb de toezegging dat ze dit gaan corrigeren. Ik vermoed alleen dat ze de verhuurder een aflosnota hebben gestuurd met 1% boete IPV 2%+6mnd. In het dossier bij SiG liggen 2 getekende offertes. 1 met de lage boete en 1 met de hoge boete. Volgens SiG omdat deze woning rond de tijd dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd gefund is en omdat het bedrag van de hypotheek naar beneden is bijgesteld. Voor de investeerders is de zaak duidelijk. In de pitch staat de boetebepaling duidelijk vermeld. Of de verhuurder of SiG zal de boete moeten aanvullen.
snoopy40woensdag 7 maart 2018 @ 07:14
Ben de resultaten van kom nog eens aan het bekijken en begrijp ik het nu goed : 233 projecten waarvan 34 in de problemen (= 15%) en een funding totaal van 21,6 mln waarvan totale bedrag in de problemen 1,9 mln = 9% . Kun je uiteindelijk uberhaupt op een positief resultaat uitkomen als 15% van projecten en 9% van het bedrag niet terug zal komen.......zonder enig verder probleem in de resterende looptijd van de andere projecten.....begrijp echt niet hoe dit positief kan aflopen, speciaal omdat we nu in een tijd van economische voorspoed zitten, wat als de economie gaat tegenzitten en bedrijven het echt moeilijk gaan krijgen...

[ Bericht 11% gewijzigd door snoopy40 op 07-03-2018 07:22:52 ]
snoopy40woensdag 7 maart 2018 @ 07:44
Voor mensen die gaan zeggen dat je over de totale tijd moet kijken, de rente over de totale tijd zal ongeveer 6 mln zijn.totaal 28 mln bij 2 mln in problemen zitten we al op 7% over de totale tijd, met 0,7% kosten en recovery verwaarloosbaar kom je dus ook niet positief uit.
ook voor mensen die zeggen spreiding is belangrijk, met spreiding weet je dus zeker dat je negatief uitkomt omdat je dicht bij het gemiddelde zal zitten. Wat de meeste doen is cherry picking maar met involledige / foute informatie en weinig goede projecten wordt ook dat moeilijk....maar geeft je wel meer zekerheid als het platform blijft bestaan.
voetbalmanager2woensdag 7 maart 2018 @ 08:48
quote:
1s.gif Op woensdag 7 maart 2018 07:14 schreef snoopy40 het volgende:
Ben de resultaten van kom nog eens aan het bekijken en begrijp ik het nu goed : 233 projecten waarvan 34 in de problemen (= 15%) en een funding totaal van 21,6 mln waarvan totale bedrag in de problemen 1,9 mln = 9% . Kun je uiteindelijk uberhaupt op een positief resultaat uitkomen als 15% van projecten en 9% van het bedrag niet terug zal komen.......zonder enig verder probleem in de resterende looptijd van de andere projecten.....begrijp echt niet hoe dit positief kan aflopen, speciaal omdat we nu in een tijd van economische voorspoed zitten, wat als de economie gaat tegenzitten en bedrijven het echt moeilijk gaan krijgen...
Die 9% zal uiteindelijk iets dalen. In de problemen is natuurlijk niet hetzelfde als default en default betekent niet dat je er niks meer van terug gaat zien.

De meeste investeerders hier zullen uiteindelijk wel een positief resultaat bij KOM hebben, omdat ze selectief genoeg zijn geweest bij het kiezen van hun projecten. Degene die lukraak projecten van KOM financierden zullen er zeker geld op toe moeten leggen.

Wat betreft jouw 2e post: spreiding is altijd goed, tenzij je van gokken houd. Zolang de kwaliteit van je keuzes maar niet daalt omdat je in zoveel mogelijk projecten wil zitten.
djh77woensdag 7 maart 2018 @ 09:32
2e project begijnhof Roermond is ook volgestort door SiG:
https://investeren.sameni(...)0f-met-p-te-roermond

Deze week zullen er wel weer nieuwe projecten gepubliceerd worden.

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 07-03-2018 11:06:17 ]
impact9woensdag 7 maart 2018 @ 10:32
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 08:48 schreef voetbalmanager2 het volgende:

[..]

Die 9% zal uiteindelijk iets dalen. In de problemen is natuurlijk niet hetzelfde als default en default betekent niet dat je er niks meer van terug gaat zien.

De meeste investeerders hier zullen uiteindelijk wel een positief resultaat bij KOM hebben, omdat ze selectief genoeg zijn geweest bij het kiezen van hun projecten. Degene die lukraak projecten van KOM financierden zullen er zeker geld op toe moeten leggen.

Wat betreft jouw 2e post: spreiding is altijd goed, tenzij je van gokken houd. Zolang de kwaliteit van je keuzes maar niet daalt omdat je in zoveel mogelijk projecten wil zitten.
Het gaat er bij mij vooral niet in dat er zekerheden niet gevestigd zijn waardoor de verhaalsmogelijkheden uberhaupt beperkt zijn.
Helaas blinkt KoM hierin uit.
Mocht een default in hun ogen zijn afgewikkeld stel ik KoM aansprakelijk voor de het verlies wat ik aannemelijk kan maken door het niet vestigen van zekerheden.
djh77woensdag 7 maart 2018 @ 11:01
De horecaman uit Hilversum met de 3e hypotheken staat op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/meddens/
djh77woensdag 7 maart 2018 @ 11:03
Waarom zou je de BTW van een aankoop 3 jaar financieren als je deze na het kwartaal terugkrijgt:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
Speekselklierwoensdag 7 maart 2018 @ 11:18
quote:
12s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 12:10 schreef escortmk2 het volgende:
Een tijdje geleden is hier een project genoemd van een aannemer/timmerbedrijf uit Berkel en Rodenrijs, volgens mij ging het over de voorfinanciering van een grote klus in Den Haag maar dat weet ik niet zeker meer. Ik kan deze echter niet meer terugvinden, weet iemand hier over welk project dit ging?
quote:
12s.gif Op donderdag 7 september 2017 15:31 schreef escortmk2 het volgende:
ik heb besloten even helemaal niets meer met FNC te doen, in dit geval werd ik echter getriggerd door de locatie en de mogelijkheid dat ik de betreffende ondernemer zou kunnen kennen.
(blijkbaar hadden we gezamenlijke kennissen)
LINK

[ Bericht 2% gewijzigd door Speekselklier op 07-03-2018 11:32:33 ]
Aalsmeer15woensdag 7 maart 2018 @ 13:25
Als ik hier lees is Hessenweg van SIG overgemaakt naar de investeerders, heeft er al iemand Jol 24-36 teruggekregen?
Horsemenwoensdag 7 maart 2018 @ 13:31
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 13:25 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Als ik hier lees is Hessenweg van SIG overgemaakt naar de investeerders, heeft er al iemand Jol 24-36 teruggekregen?
Nee, naar ik heb begrepen is het vrijdag gepasseerd bij de notaris. Daarna gaan er altijd 1 a 2 werkdagen overheen voordat het geld door de notaris overgemaakt zal worden. Het geld zou dus eigenlijk uiterlijk vandaag bij SiG binnen moeten komen.
djh77woensdag 7 maart 2018 @ 13:31
quote:
14s.gif Op woensdag 7 maart 2018 13:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Nee, naar ik heb begrepen is het vrijdag gepasseerd bij de notaris. Daarna gaan er altijd 1 a 2 werkdagen overheen voordat het geld door de notaris overgemaakt zal worden. Het geld zou dus eigenlijk uiterlijk vandaag bij SiG binnen moeten komen.
En dan kijken of de boete die keer wel goed is berekend. Ga er wel vanuit omdat dit 1% is van de restsschuld, wat me een makkelijke berekening lijkt
escortmk2woensdag 7 maart 2018 @ 13:44
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 11:18 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

[..]

(blijkbaar hadden we gezamenlijke kennissen)
LINK
thnx!
ik wist ook nog dat ik hier gereageerd had op het project, maar kon het echt niet meer terugvinden
djh77woensdag 7 maart 2018 @ 13:55
4e aanvraag beleggingspand A'dam. Dit keer met 2x een 2e hypotheek:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17509
• Voordeel is wel dat de 1e hypotheekhouder ook GvE is.
• Rente 4,7% ;( (=lager dan de 1e hypotheek)
Ron1986woensdag 7 maart 2018 @ 13:58
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 13:55 schreef djh77 het volgende:
4e aanvraag beleggingspand A'dam. Dit keer met 2x een 2e hypotheek:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17509
• Voordeel is wel dat de 1e hypotheekhouder ook GvE is.
• Rente 4,7% ;( (=lager dan de 1e hypotheek)
6% of hoger lijkt me een beter gezien deze stapelfinancieringen.. Voor 4,7% kun je beter een SIG project pakken, minder risico lijkt me
jsuijkerwoensdag 7 maart 2018 @ 14:02
NPFC doet deze maand een aflossing van 30% van de huidige aflosmaand.

We zitten dus op ong 3 maandtermijnen per aflosmaand om een schatting te maken wanneer welke maanden in aanmerking komen voor aflossen
TisIkwoensdag 7 maart 2018 @ 14:40
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 13:55 schreef djh77 het volgende:
4e aanvraag beleggingspand A'dam. Dit keer met 2x een 2e hypotheek:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17509
• Voordeel is wel dat de 1e hypotheekhouder ook GvE is.
• Rente 4,7% ;( (=lager dan de 1e hypotheek)
2e hyp, looptijd 10 jaar, 4,7%: :N
Als ze de rente 1 procent verhogen zal ik er eens serieus naar kijken.
prins01woensdag 7 maart 2018 @ 14:56
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/36259
Staat open maar loopt snel vol!
djh77woensdag 7 maart 2018 @ 15:01
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 14:56 schreef prins01 het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/36259
Staat open maar loopt snel vol!
vol in 5min
escortmk2woensdag 7 maart 2018 @ 15:03
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 15:01 schreef djh77 het volgende:

[..]

vol in 5min
tja, ziet er goed uit, maar ergens onbegrijpelijk dat deze kerel hiervoor een Crowdfund-lening moet afsluiten.
prins01woensdag 7 maart 2018 @ 15:05
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Deze nog. Geen slechte cijfers lijkt me
OpDieFietswoensdag 7 maart 2018 @ 15:24
quote:
1s.gif Op woensdag 7 maart 2018 07:44 schreef snoopy40 het volgende:
Voor mensen die gaan zeggen dat je over de totale tijd moet kijken, de rente over de totale tijd zal ongeveer 6 mln zijn.totaal 28 mln bij 2 mln in problemen zitten we al op 7% over de totale tijd, met 0,7% kosten en recovery verwaarloosbaar kom je dus ook niet positief uit.
Deze rekensom begrijp ik niet helemaal. Als de in totaal beloofde rente 6 mln is (3-4 mln lijkt me trouwens waarschijnlijker) en er zou 2 mln afgeschreven moeten worden, dan kom je overall toch nog steeds positief uit?
obligatairewoensdag 7 maart 2018 @ 15:30
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 15:05 schreef prins01 het volgende:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Deze nog. Geen slechte cijfers lijkt me
Nou, ik vraag me af waar deze jongen van leeft want zijn resultaten zijn beroerd (dalend en negatief in het laatste jaar), maar zijn eigen vermogen is min of meer stabiel.

Je zou bijna denken dat het een BV is maar het is een EZ volgens de toelichting.
obligatairewoensdag 7 maart 2018 @ 15:35
Bijna allemaal bagger daar bij FNC; enige leuke m.i. is die tweede catering vestiging die we hier al besproken hebben. Misschien krijgt hij nog een boost als hij verlengd wordt met 20 dagen waardoor het net lijkt alsof het een nieuw project is dat hard loopt :)
obligatairewoensdag 7 maart 2018 @ 15:40
Ik zit nog even naar die slijterij te kijken. Je zou zeggen dat hij toch wel genoeg voorraad voorlopig op zijn balans heeft staan. Verkoop daar eerst maar eens wat van.
Qua resultaten doet hij het wel aardig maar krijg de indruk dat de lening vooral naar de oude crediteuren en/of de bank zal gaan.
SunnyCrowderwoensdag 7 maart 2018 @ 15:55
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 15:35 schreef obligataire het volgende:
er daar bij FNC; enige leuke m.i. is die tweede catering vestiging die we hier al besproken hebben. Miss
Wat vind je van de Inkoop materiaal Onderhoudsbedrijf dan? Ik ga die denk ik proberen mee te pakken, goed verhaal en de ondernemer lijkt hard werkend en te weten waar hij over spreekt als ik zijn website bekijk. Cijfers zijn redelijk. Jammer van de korte looptijd.
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/36198
prins01woensdag 7 maart 2018 @ 16:10
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 15:55 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Wat vind je van de Inkoop materiaal Onderhoudsbedrijf dan? Ik ga die denk ik proberen mee te pakken, goed verhaal en de ondernemer lijkt hard werkend en te weten waar hij over spreekt als ik zijn website bekijk. Cijfers zijn redelijk. Jammer van de korte looptijd.
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/36198
Negatief eigen vermogen en stijgende schulden. Ik ben benieuwd naar zijn 2017 cijfers!
Benger2woensdag 7 maart 2018 @ 17:34
De investerenpagina van FnC doet het bij mij niet.
Groepfunderwoensdag 7 maart 2018 @ 17:42
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 17:34 schreef Benger2 het volgende:
De investerenpagina van FnC doet het bij mij niet.
Bij mij ook niet. Zal wel een technische storing zijn.
obligatairewoensdag 7 maart 2018 @ 18:37
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 15:35 schreef obligataire het volgende:
Bijna allemaal bagger daar bij FNC;
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 17:34 schreef Benger2 het volgende:
De investerenpagina van FnC doet het bij mij niet.

Ze zijn zo geschrokken dat ze alles maar weggehaald hebben _O-
petercwoensdag 7 maart 2018 @ 21:00
Sprout.nl // Business Compleet failliet dec 2016 / Collin CF


reactie Collin op het verschenen artikel, leerpunt voor eenieder is dus facts & figures die tellen echt, niet de beloftes, aannames, verwachtingen en verhalen van ondernemers.
SPOILER
Sinds het faillissement van BusinessCompleet.nl B.V. en de bovenliggende Holding hebben wij u tussentijds - voor het laatst op 12 mei 2017 - geÔnformeerd over de voortgang in het aanspreken van de borgen. Zoals eerder aangegeven is de afwikkeling van het dossier mede afhankelijk van de positie van de beide borgen ten opzichte van de boedel en hun aansprakelijkheden jegens de huisbankier (zowel zakelijk als in privť). Helaas vergt het proces om met alle partijen overeenstemming te bereiken meer tijd dan gehoopt. Overigens blijven onze verwachtingen over het uiteindelijke te behalen eindresultaat niet groot. Hoewel er inhoudelijk weinig nieuws is te melden, sturen wij u hierbij desondanks een update. Zoals u wellicht vernomen heeft is er in de media recent een publicatie over het faillissement van BusinessCompleet.nl B.V. verschenen. Het betreffende artikel treft u onderstaand aan (De Sprout van 4 maart 2018).

In het genoemde artikel en in de social media worden - mede o.b.v. het recente faillissementsverslag van de curator - conclusies getrokken aangaande de rol van de huisbankier en die van Collin bij het aangaan van de financiering, die wij niet volledig delen. Het was Collin weliswaar bekend dat er op het moment van financieren sprake was van een overstand bij de huisbankier, maar niet in de mate waarover in het verslag van de curator gesproken wordt. Volgens de ondernemers was de bij ons bekend zijnde overstand mede veroorzaakt doordat investeringen zoals vermeld in de pitch al vooruitlopend op de nieuwe financiering waren gedaan. Daarnaast was de verwachting van de ondernemers dat een geleidelijke inloop van de overstand door de bank geaccepteerd zou worden. In reacties op artikelen in de (social) media wordt gesproken over de inbreng van ‘eigen middelen’. In de pitch wordt aangegeven dat deze middelen in de komende periode uit de cash flow van de onderneming zouden moesten komen. Helaas is dit in de praktijk niet meer gerealiseerd.
Als leerpunt n.a.v. deze ervaring hebben wij ons beleid m.b.t. de actualiteit van informatie over de bankstand op het moment van verstrekking van de financiering aangescherpt.

Op het moment dat er nieuws is te melden zullen wij u opnieuw berichten.
*O* w/

[ Bericht 4% gewijzigd door peterc op 07-03-2018 21:06:46 ]
Dwarsindewegwoensdag 7 maart 2018 @ 21:37
Ben benieuwd wat er nog terug komt. Volgens eerdere berichten kwam er nog op korte termijn een grote btw teruggave.
SPOILER
Beste investeerder,

Zoals je weet zouden we stoppen met Burgerdock maar ik heb toch geprobeerd om een doorstart te verwezenlijken. Helaas moet ik je mededelen dat ik vandaag een brief heb gekregen van een schuldeiser dat ze een faillissementsaanvraag gaan starten. Een 2e faillissementsaanvraag van een ander bedrijf heb ik net via email ontvangen.
petercdonderdag 8 maart 2018 @ 08:13
Zeewier startup opnieuw naar de crowd Sprout.nl 8 mrt 2018

https://www.sprout.nl/art(...)ampaign=nbr_20180308
brulaap112donderdag 8 maart 2018 @ 10:56
quote:
12s.gif Op donderdag 8 maart 2018 08:13 schreef peterc het volgende:
Zeewier startup opnieuw naar de crowd Sprout.nl 8 mrt 2018

https://www.sprout.nl/art(...)ampaign=nbr_20180308
https://www.oneplanetcrowd.com/nl/project/93930/description
djh77donderdag 8 maart 2018 @ 11:14
quote:
0s.gif Op woensdag 7 maart 2018 13:25 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Als ik hier lees is Hessenweg van SIG overgemaakt naar de investeerders, heeft er al iemand Jol 24-36 teruggekregen?
quote:
14s.gif Op woensdag 7 maart 2018 13:31 schreef Horsemen het volgende:
Nee, naar ik heb begrepen is het vrijdag gepasseerd bij de notaris. Daarna gaan er altijd 1 a 2 werkdagen overheen voordat het geld door de notaris overgemaakt zal worden. Het geld zou dus eigenlijk uiterlijk vandaag bij SiG binnen moeten komen.
Jol is ook op de wallet gestort. Rente Hessenweg is ook gecorrigeerd in de wallets

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 08-03-2018 13:30:18 ]
djh77donderdag 8 maart 2018 @ 11:19
2e aanvraag bouwblokjes op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/banbao-europe-2/
prins01donderdag 8 maart 2018 @ 11:34
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 11:19 schreef djh77 het volgende:
2e aanvraag bouwblokjes op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/banbao-europe-2/
Stapelfinanciering ABN AMRO en onvoldoende zekerheden. Niets voor mij.
djh77donderdag 8 maart 2018 @ 13:16
Nieuwe pruikensalon op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Delaganza
xzazdonderdag 8 maart 2018 @ 13:19
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 13:16 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe pruikensalon op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Delaganza
Kom, nee.
VDFdonderdag 8 maart 2018 @ 14:09
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 11:19 schreef djh77 het volgende:
2e aanvraag bouwblokjes op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/banbao-europe-2/
Mis ik iets of staan er geen P&L, balans en CF overzicht in de pitch? Wat een amateuristische aanpak om 750k op te halen zeg!
obligatairedonderdag 8 maart 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 13:16 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe pruikensalon op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Delaganza
Wat zouden 'niet toe te wijzen vaste activa' zijn?
obligatairedonderdag 8 maart 2018 @ 14:49
quote:
1s.gif Op donderdag 8 maart 2018 14:09 schreef VDF het volgende:

[..]

Mis ik iets of staan er geen P&L, balans en CF overzicht in de pitch? Wat een amateuristische aanpak om 750k op te halen zeg!
Welkom in de wereld van Collin Crowdfund :)

Waarom zou je dit soort triviale zaken vermelden als je - zonder - ook wel honderden miljoenen kunt binnenharken?
djh77donderdag 8 maart 2018 @ 14:50
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 14:47 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wat zouden 'niet toe te wijzen vaste activa' zijn?
Volgens de KvK:
• aankoopsom
• duurzame activa
http://www.passievooronde(...)ngjaarrekeningen.pdf
obligatairedonderdag 8 maart 2018 @ 14:52
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 14:50 schreef djh77 het volgende:

[..]

Volgens de KvK:
• aankoopsom
• duurzame activa
http://www.passievooronde(...)ngjaarrekeningen.pdf
Inderdaad zeg, ik loop achter :@ . Maar de genoemde zaken kun je ook kwijt onder de normale indeling (Im)materieel en financieel......
obligatairedonderdag 8 maart 2018 @ 14:57
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 11:34 schreef prins01 het volgende:

[..]

Stapelfinanciering ABN AMRO en onvoldoende zekerheden. Niets voor mij.
Terecht.
obligatairedonderdag 8 maart 2018 @ 14:57
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 11:14 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]
Rente Hessenweg is ook gecorrigeerd in de wallets
Ha, ik zie het nu ook staan. Bijna een verdubbeling van het rendement op dit project tot dusver. :)
SunnyCrowderdonderdag 8 maart 2018 @ 17:42
Nieuwe GvE:

Wav
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17663

Bedrag: 100.000 euro
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden
Classificatie: 2
Graydon rating: 0,16
TisIkdonderdag 8 maart 2018 @ 17:52
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 11:34 schreef prins01 het volgende:

[..]

Stapelfinanciering ABN AMRO en onvoldoende zekerheden. Niets voor mij.
Voor mij ook niet, om de zelfde redenen.
obligatairedonderdag 8 maart 2018 @ 18:04
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 17:42 schreef SunnyCrowder het volgende:
Nieuwe GvE:

Wav
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17663

Bedrag: 100.000 euro
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden
Classificatie: 2
Graydon rating: 0,16
Ik denk dat hem meepak. Er zit genoeg vermogen in de holdings en de andere deelnemingen.
SunnyCrowderdonderdag 8 maart 2018 @ 19:11
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 18:04 schreef obligataire het volgende:
Ik denk dat hem meepak. Er zit genoeg vermogen in de holdings en de andere deelnemingen.
Die conclusie trok ik inderdaad ook na het aandachtig lezen van de pitch.
crowdiefunderdonderdag 8 maart 2018 @ 19:24
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 18:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik denk dat hem meepak. Er zit genoeg vermogen in de holdings en de andere deelnemingen.
Ik zit altijd een beetje in dubio hierbij. Het product geloof ik totaal niet in, maar de zekerheden zijn prima vergeleken met het gros wat voorbij komt.
petercdonderdag 8 maart 2018 @ 19:34
quote:
1s.gif Op donderdag 8 maart 2018 19:24 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Ik zit altijd een beetje in dubio hierbij. Het product geloof ik totaal niet in, maar de zekerheden zijn prima vergeleken met het gros wat voorbij komt.
ik wil hem ook bescheiden meepakken, wel een 'indrukwekkend' organogram, voor een mkb toko, zie hiertoe de diverse websites van cst automatisering en Carpenter mobilty..
Zijn blijkbaar bewust bezig met het opbouwen van vermogen.

Ben ik zeker niet wild van het product, straks de pitch nog ff doorlezen,

[ Bericht 3% gewijzigd door peterc op 08-03-2018 21:19:20 ]
zonnigetoekomsttegemoeddonderdag 8 maart 2018 @ 20:02
quote:
12s.gif Op donderdag 8 maart 2018 19:34 schreef peterc het volgende:

[..]

locatie is dus Paul Krugerstraat 3c Apeldoorn vh fit gebeuren. De toko zit op 3b
Amsterdam toch?
Edit:
O, zij willen Amsterdam opstarten en de locatie in Apeldoorn is hun pand dat ze verhuren aan een derde en waarin ook een studio is gevestigd.

[ Bericht 13% gewijzigd door zonnigetoekomsttegemoed op 08-03-2018 20:21:03 ]
NaRegenDeZondonderdag 8 maart 2018 @ 20:37
Problemen met vergoedingen Zorgverzekeraar bij Psychologen met Spaans behandelcentrum van Collin.
In ieder geval minimaal 3 maanden geen aflossing.
Volgens mail is er goed contact met de ondernemers.
Ik heb zo mijn twijfels over dat contact daar wij pas wat horen na 2 maanden niet betalen aan Collin.Bij goed contact hoor je wat voor er daadwerkelijke betalingsproblemen zijn!
petercdonderdag 8 maart 2018 @ 21:23
quote:
1s.gif Op donderdag 8 maart 2018 20:02 schreef zonnigetoekomsttegemoed het volgende:

[..]

Amsterdam toch?
Edit:
O, zij willen Amsterdam opstarten en de locatie in Apeldoorn is hun pand dat ze verhuren aan een derde en waarin ook een studio is gevestigd.
youre right, thanx, sorry the pitch nog niet goed gelezen en bestudeerd, mijn berichtje gewijzigd, vh weekend echt ff goed lezen *O* w/
prins01donderdag 8 maart 2018 @ 22:05
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 20:37 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Problemen met vergoedingen Zorgverzekeraar bij Psychologen met Spaans behandelcentrum van Collin.
In ieder geval minimaal 3 maanden geen aflossing.
Volgens mail is er goed contact met de ondernemers.
Ik heb zo mijn twijfels over dat contact daar wij pas wat horen na 2 maanden niet betalen aan Collin.Bij goed contact hoor je wat voor er daadwerkelijke betalingsproblemen zijn!
Mee eens. Weer een probleem bij Collin.
impact9donderdag 8 maart 2018 @ 22:27
quote:
1s.gif Op donderdag 8 maart 2018 19:24 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Ik zit altijd een beetje in dubio hierbij. Het product geloof ik totaal niet in, maar de zekerheden zijn prima vergeleken met het gros wat voorbij komt.
Ik zie nergens materiŽle vaste activa op de balans, echter verhuren ze meerdere panden?
ML45donderdag 8 maart 2018 @ 22:50
quote:
14s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 15:36 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Wel is de WOZ waarde prima 249K

Vandaag is een aanvulling geplaats mbt de Aankoop Vastgoed te Steenbergen bij GVE;
"Het pand is op 20-12-2017 getaxeerd op een marktwaarde (met de huidige horecabestemming) van § 220.000,-. Na wijziging naar woonbestemming bedraagt de marktwaarde § 235.000,-. Het grote verschil tussen aankoopprijs en taxatiewaarde heeft te maken met het volgende. De verkoper had de intentie om het pand te laten slopen, en bood het kavel voor de grondprijs minus sloopkosten aan. In juli 2017 hebben wij de koopovereenkomst gesloten. Daarna heb ik een aannemer het pand laten keuren, en besloten dat het pand nog genoeg potentie had om te verbouwen. De verbouwing is daarna in gang gezet. De taxatie heeft plaatsgevonden nadat een groot deel van de verbouwing van woonruimte 1 al voltooid was."

Hoe sterk vinden jullie deze aanvulling? Een goede koper! of ?
ML45donderdag 8 maart 2018 @ 22:52
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 22:27 schreef impact9 het volgende:

[..]

Ik zie nergens materiŽle vaste activa op de balans, echter verhuren ze meerdere panden?
Ik neem deze niet mee, de mooie cijfers kunnen zo uit de BV's getrokken worden en wat blijft er dan over van de zekerheden
Horsemendonderdag 8 maart 2018 @ 23:58
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 22:50 schreef ML45 het volgende:

[..]

Vandaag is een aanvulling geplaats mbt de Aankoop Vastgoed te Steenbergen bij GVE;
"Het pand is op 20-12-2017 getaxeerd op een marktwaarde (met de huidige horecabestemming) van § 220.000,-. Na wijziging naar woonbestemming bedraagt de marktwaarde § 235.000,-. Het grote verschil tussen aankoopprijs en taxatiewaarde heeft te maken met het volgende. De verkoper had de intentie om het pand te laten slopen, en bood het kavel voor de grondprijs minus sloopkosten aan. In juli 2017 hebben wij de koopovereenkomst gesloten. Daarna heb ik een aannemer het pand laten keuren, en besloten dat het pand nog genoeg potentie had om te verbouwen. De verbouwing is daarna in gang gezet. De taxatie heeft plaatsgevonden nadat een groot deel van de verbouwing van woonruimte 1 al voltooid was."

Hoe sterk vinden jullie deze aanvulling? Een goede koper! of ?
Ik denk dat het een hele goede zaak is dat deze verduidelijking er gekomen is.

Het blijft jammer dat GvE in dit geval geen hypothekeren zekerheid mag aanbieden maar regels zijn regels. Ik zou hem dan meegenomen hebben tegen de geboden 6%, nu laat ik hem toch aan mij voorbij gaan.
obligatairevrijdag 9 maart 2018 @ 01:09
quote:
1s.gif Op donderdag 8 maart 2018 23:58 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik denk dat het een hele goede zaak is dat deze verduidelijking er gekomen is.

Het blijft jammer dat GvE in dit geval geen hypothekeren zekerheid mag aanbieden maar regels zijn regels. Ik zou hem dan meegenomen hebben tegen de geboden 6%, nu laat ik hem toch aan mij voorbij gaan.
Is inderdaad jammer maar dan zou de rente lager geweest zijn gezien de LTV. Grootste risico is de verhuur denk ik. Pak deze bescheiden mee.
Mynheer007vrijdag 9 maart 2018 @ 09:16
quote:
1s.gif Op donderdag 8 maart 2018 23:58 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik denk dat het een hele goede zaak is dat deze verduidelijking er gekomen is.

Het blijft jammer dat GvE in dit geval geen hypothekeren zekerheid mag aanbieden maar regels zijn regels. Ik zou hem dan meegenomen hebben tegen de geboden 6%, nu laat ik hem toch aan mij voorbij gaan.
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 01:09 schreef obligataire het volgende:

[..]

Is inderdaad jammer maar dan zou de rente lager geweest zijn gezien de LTV. Grootste risico is de verhuur denk ik. Pak deze bescheiden mee.
Ik twijfel, maar laat hem waarschijnlijk toch schieten, met name door de lange looptijd van 10 jaar, en twijfel over de waarde van het onderpand. Het lijkt me niet dat de vorige eigenaar zonder reden heeft besloten dat het pand gesloopt diende te worden, dus de kans op gebreken zal behoorlijk zijn.

(Voor GvE begrippen loopt hij niet echt vlot)
bubbels234vrijdag 9 maart 2018 @ 09:28
De BKR score H is ontstaan door een restschuld op de hypotheek na verkoop van de oude woning. Deze restschuld is inmiddels afgekocht. Bevestiging van deze afkoop en de kwijtschelding van de restschuld dient in bezit zijn van Geldvoorelkaar.nl vůůr uitboeking van de gelden.

Waarom is er een kwijtschelding van de restschuld? Dit doet een bank toch alleen wanneer de restschuld oninbaar is? Of staat hier heel moeilijk omschreven dat ze de restschuld hebben terugbetaald?
obligatairevrijdag 9 maart 2018 @ 09:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 09:16 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

[..]

Ik twijfel, maar laat hem waarschijnlijk toch schieten, met name door de lange looptijd van 10 jaar, en twijfel over de waarde van het onderpand. Het lijkt me niet dat de vorige eigenaar zonder reden heeft besloten dat het pand gesloopt diende te worden, dus de kans op gebreken zal behoorlijk zijn.

(Voor GvE begrippen loopt hij niet echt vlot)
Tsja de huurder gaat 1.050 p/m excl.gwl betalen voor het halve gebouw, vind ik best wel een pittige huur voor het rustige plaatsje Steenbergen. Denk dat het huisje dus best wel comfort biedt, vraag is hoe ze met zo'n bescheiden investering zo'n bouwval kunnen omtoveren in een paleisje; misschien veel eigen uren (kost niets), of de nodige extra 'contanten'.
Mynheer007vrijdag 9 maart 2018 @ 09:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 09:28 schreef bubbels234 het volgende:
De BKR score H is ontstaan door een restschuld op de hypotheek na verkoop van de oude woning. Deze restschuld is inmiddels afgekocht. Bevestiging van deze afkoop en de kwijtschelding van de restschuld dient in bezit zijn van Geldvoorelkaar.nl vůůr uitboeking van de gelden.

Waarom is er een kwijtschelding van de restschuld? Dit doet een bank toch alleen wanneer de restschuld oninbaar is? Of staat hier heel moeilijk omschreven dat ze de restschuld hebben terugbetaald?
Lijkt mij eerder een gevalletje van oninbaar. Mijn vermoeden is dat de bank hem zijn huis uit heeft gezet, want je gaat natuurlijk niet als luxe bij iemand inwonen.
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 09:51
KapitaalOpMaat twitterde op donderdag 08-03-2018 om 16:11:02 MingleMush organiseert een rondleiding & borrel op donderdag 15 Maart van 17.30-19.00 om laatste 25% van funding te realiseren. Bekijk het project hier https://t.co/XGlMdlfFDx #crowdfunding reageer retweet
obligatairevrijdag 9 maart 2018 @ 10:11
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 09:49 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Lijkt mij eerder een gevalletje van oninbaar. Mijn vermoeden is dat de bank hem zijn huis uit heeft gezet, want je gaat natuurlijk niet als luxe bij iemand inwonen.
Er staat dat de partner een onderneming heeft in (toevallig) ook de recyclingbranche. Is daar iets van bekend?
SPOILER
Lijkt me dat zij niet werkt en hij zijn beunactiviteiten op haar naam heeft gezet?
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 10:58
quote:
1s.gif Op dinsdag 6 maart 2018 19:31 schreef djh77 het volgende:
Problemen k&d, Aziatische gerechten(KoM):
SPOILER
Het valt ons behoorlijk zwaar jullie te vertellen dat we er financieel niet goed voor staan. De laatste maanden is het niet gelukt een nieuwe huurder te vinden voor het pand en zijn de inkomsten drastisch gedaald. Wij kunnen op dit moment niet voldoen aan onze financiŽle verplichtingen. Zo hebben wij ook de aflossing van maart naar jullie niet kunnen voldoen.

De situatie is kritiek en daarom hebben wij besloten advies en begeleiding te zoeken. Wij werken met deze partij aan een plan van aanpak. Eind deze week zullen wij hierover in overleg treden met KOM
Sympathieke mensen, maar dit zat er wel een beetje aan te komen.
quote:
De afgelopen 5 jaar hebben wij hard gewerkt om van “Asian Home Cooking” een succesvol concept te maken. Wij hebben in deze tijd veel positieve reacties gekregen van jullie, onze klanten en overige betrokkenen.

In deze 5 jaar hebben wij met alles, wat we in ons hebben, geprobeerd om het concept rendabel te krijgen. De verkopen blijven echter tegenvallen en nemen steeds verder af, zowel in de winkel, online en in de supermarkt.

Het laatste jaar hebben wij geprobeerd het businessmodel aan te passen om te kunnen blijven voldoen aan onze (financiŽle) verplichtingen. Helaas is het niet gelukt om voldoende omzet te generen om een inkomen te genieten uit de winkel en ook niet meer mogelijk om alle verplichtingen te betalen.

We zullen de laatste weken proberen alles zo goed mogelijk te verkopen, zodat we zoveel mogelijk kunnen terug betalen ten aanzien van onze schulden en leningen. Het zal vermoedelijk niet voldoende zijn om alle schulden en leningen te kunnen terug betalen, maar wij willen wel hiervoor graag met jullie tot een regeling komen, zodat een persoonlijk faillissement kan worden voorkomen.

Omdat wij niet juridisch deskundig zijn laten wij ons adviseren door Buren Legal. Op korte termijn zullen zij jou via Kapitaal op Maat benaderen om tot een regeling komen. We hopen dat we samen tot een passende oplossing kunnen komen.
Er zal E 18.850 terug moeten vloeien om in ieder geval de inleg terug te krijgen....
petercvrijdag 9 maart 2018 @ 11:46
08-03-2018 11:15
HCN, misschien op deze wachten (van de Oubaha????) ipv te investeren in .....

SPOILER
Momenteel zijn wij in de afrondende fase voor verschillende nieuwe projecten. Wij verwachten eind volgende week de 1e preview te kunnen plaatsen van een 5 sterren project. Dit project maakt onderdeel uit van een horecagroep met meer dan 20 ondernemingen. Uiteraard wordt de preview zoals gebruikelijk in de update weergegeven.

Wij hebben dagelijks veel financieringsaanvragen. Wij plaatsen uitsluitend een project op het moment dat een project op alle aspecten positief wordt beoordeeld. Deze kritische toetsingen kunnen soms resulteren in langere perioden waarbij er geen projecten aangeboden kunnen worden.
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 12:03
quote:
12s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 11:46 schreef peterc het volgende:
08-03-2018 11:15
HCN, misschien op deze wachten (van de Oubaha????) ipv te investeren in .....

SPOILER
Momenteel zijn wij in de afrondende fase voor verschillende nieuwe projecten. Wij verwachten eind volgende week de 1e preview te kunnen plaatsen van een 5 sterren project. Dit project maakt onderdeel uit van een horecagroep met meer dan 20 ondernemingen. Uiteraard wordt de preview zoals gebruikelijk in de update weergegeven.

Wij hebben dagelijks veel financieringsaanvragen. Wij plaatsen uitsluitend een project op het moment dat een project op alle aspecten positief wordt beoordeeld. Deze kritische toetsingen kunnen soms resulteren in langere perioden waarbij er geen projecten aangeboden kunnen worden.
Oubaha heeft er 15, Bregje 23 (Leidschendam/ Bloemendaal?)
Horsemenvrijdag 9 maart 2018 @ 12:42
Driemaal is scheepsrecht dus hierbij de volgende van SiG “Nieuw project in Roermond live over 48 uur; 11 maart 12.30”
https://investeren.sameni(...)erplaats-te-roermond
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 12:43
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 12:42 schreef Horsemen het volgende:
Driemaal is scheepsrecht dus hierbij de volgende van SiG “Nieuw project in Roermond live over 48 uur; 11 maart 12.30”
https://investeren.sameni(...)erplaats-te-roermond
Met aangepaste algemene voorwaarden:
quote:
Onze algemene voorwaarden zijn met ingang van heden aangepast. De aanpassing betreft de leennorm in onze schijven. Schijf 1 omhelst voortaan van 0 tot 60% en schijf 2 van 60 tot 80% van de marktwaarde in verhuurde staat of vrije verkoopwaarde. Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden. Dit zal dan altijd vermeld staan bij de project informatie.

De rente voor de schijven 1 en 2 in de projecten wordt bepaald door vraag en aanbod.
Schijf 1 liep iets te snel vol tov schijf 2:
• Rente schijf 1 is verlaagd naar 4,75%
• Rente schijf 2 is verhoogd naar 5,7%
Horsemenvrijdag 9 maart 2018 @ 13:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 12:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Met aangepaste algemene voorwaarden:

[..]

Schijf 1 liep iets te snel vol tov schijf 2:
• Rente schijf 1 is verlaagd naar 4,75%
• Rente schijf 2 is verhoogd naar 5,7%
De aanpassing van de rente snap ik wel. Dat ze nu ook gaan schuiven in de zekerheden daar ben ik niet blij mee. Zelf investeer ik alleen in schijf 1 waarbij nu het rendement omlaag is ťn het risico is toegenomen :'(

Een extra bevestiging om dit project aan mij voorbij te laten gaan, naast de al bestaande redenen:
• geldnemer een B.V. (zonder hoofdelijke aansprakelijkheid)
• Erfpacht (wat ook nog eens geen gemeentelijke erfpacht is maar ondergrond die is verkocht aan een commerciŽle organisatie.

[ Bericht 7% gewijzigd door Horsemen op 09-03-2018 14:14:20 ]
wouterdevrijdag 9 maart 2018 @ 14:07
Wat vinden jullie van dit project:

https://greencrowd.nl/project/schoonschip
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 14:42
De top 10 van week 10 (zonder GvE):
zuy26d.png
Mynheer007vrijdag 9 maart 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 14:07 schreef wouterde het volgende:
Wat vinden jullie van dit project:

https://greencrowd.nl/project/schoonschip
Op zich vind ik het doel wel sympathiek, maar 4% is echt veel te weinig voor zo'n risicovol project.

Vraag me trouwens echt af wanneer Collin het camper project gaat terug trekken. Nog steeds niet voorbij de 60%, en in de vragensectie is wel duidelijk dat weinig mensen vertrouwen hebben in het businessmodel.

[ Bericht 7% gewijzigd door Mynheer007 op 09-03-2018 14:53:50 ]
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 14:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 14:47 schreef Mynheer007 het volgende:
Vraag me trouwens echt af wanneer Collin het camper project gaat terug trekken. Nog steeds niet voorbij de 60%, en in de vragensectie is wel duidelijk dat weinig mensen vertrouwen hebben in het businessmodel.
Ze moeten E 3.000 per dag ophalen. Ik denk dat ze het nog even aankijken en anders heeft CCF nog wel eens een hoge hoed waar wat geld uit komt. Ook de coaches zullen ze vragen de inleg op te hogen. Gezien het investeringsverloop is er heel weinig vertrouwen in het model en misschien wel het slechtste project van CCF ooit. Als ze bv. kunnen aantonen dat grote verhuurders van campers contracten hebben afgesloten voor de dienst, maar dat is er allemaal nog niet het geval volgens mij.
voetbalmanager2vrijdag 9 maart 2018 @ 16:14
Bij mij is de maandelijkse update van FNC inmiddels binnen.

quote:
Komst van 8ste Locatie Kinderopvang
ID: 437222967
Gefinancierd: § 300.00 | Openstaand : § 278.59

Al vanaf het begin van het project zijn er problemen met het incasseren van de rekening van de kredietnemer. De kredietnemer dient hiertoe zelf actie te ondernemen, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Normaliter werd de betaling handmatig aan ons overgemaakt, maar deze maand nog niet. Wij zullen het formele incassoproces opstarten om de druk op te voeren om beide zaken te regelen.

Duikcentrum Technisch Duikmateriaal
ID: 986748851
Gefinancierd: § 500.00 | Openstaand : § 500.00

Ook afgelopen maand is de incasso mislukt. Wel ontvingen wij enkele deelbetalingen en inmiddels hebben wij een volle termijn ontvangen. Deze wordt spoedig aan u overgemaakt. Bij het laatste contact gaf de kredietnemer te kennen dat het nieuwe waterseizoen voor meer omzet zal zorgen, waarmee de achterstand ineens zal worden ingelopen. Gezien de huidige omstandigheden zijn wij ons echter genoodzaakt om het formele incassoproces op te starten, tot het moment dat de betalingen weer op gang komen.
Camoglivrijdag 9 maart 2018 @ 17:00
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 14:07 schreef wouterde het volgende:
Wat vinden jullie van dit project:

https://greencrowd.nl/project/schoonschip
ik vind dit een mooi project. 4% is niet zoveel, maar er gaan geen kosten vanaf.
Redelijk safe, denk ik, als ik de pitch lees.
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 18:08
visgroothandel met herfinanciering + uitkoop broer met 1e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/visgroothandel-w-van-wijk/
djh77vrijdag 9 maart 2018 @ 18:14
update FNC:

• Bruidsmodeketen (C) - Openstaand : 61.04%
Wij hebben wederom een goed gesprek gehad met de kredietnemer deze mand. Maart is de laatste maand dat hij het wat zwaarder heeft. Vanaf april gaan we proberen om de achterstand langzaam weg te werken, waarna de leningen weer volgens normaal schema zullen moeten gaan lopen. Voor nu zullen de incasso's in ieder geval blijven slagen.

• Manege (A) - Openstaand : 55.53%
Afgelopen maand hebben wij contact gehad met de kredietnemer. Hij heeft twee concrete sollicitaties en hoopt hiermee binnenkort een baan te hebben. De familie logeert momenteel bij vrienden en familie, dus hun eerste prioriteit zal het vinden van woonruimte ruimte zijn. Daarna zullen wij proberen om een betalingsregeling te treffen met de kredietnemer.

• Elektronica en Reparatie Winkel (C) - Openstaand : 72.30%
De incasso is deze maand niet geslaagd. Wij hebben nog geen contact kunnen krijgen met de kredietnemer. Derhalve hebben wij het formele incassotraject opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.

• Video-materialen (C) - Openstaand : 61.88%
De kredietnemer is er nog niet in geslaagd om de achterstand weg te werken. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van zijn kant. Wel is de incasso geslaagd, waardoor de achterstand niet verder is opgelopen. Aankomende maand zullen wij wederom met de kredietnemer proberenom tot voldoening van de achterstand te komen.

• Groothandel (D) - Openstaand : 92.54%
Zoals wij vorige maand hebben aangekondigd, wordt het dossier overgedragen aan de Deurwaarder nu wij wederom geen betaling hebben ontvangen of contact hebben gehad met de kredietnemer. Momenteel worden de stukken en de instructie voor de Deurwaarder verzameld, waarna de Deurwaarder het verder op kan pakken. De Deurwaarder zal eerst een verhaalonderzoek doen en de kredietnemer nogmaals in de gelegenheid stellen betalingen te doen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, zal de Deurwaarder overgaan tot het leggen van beslag.

• Kinderopvang (C) - Openstaand : 92.87%
Al vanaf het begin van het project zijn er problemen met het incasseren van de rekening van de kredietnemer. De kredietnemer dient hiertoe zelf actie te ondernemen, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Normaliter werd de betaling handmatig aan ons overgemaakt, maar deze maand nog niet. Wij zullen het formele incassoproces opstarten om de druk op te voeren om beide zaken te regelen.

• Stucadoors (C) - 55.14%
De afgelopen maand ontvingen wij gelukkig weer een normale termijn. De betalingen lijken zich weer gestabiliseerd te hebben, maar wij blijven dit nauwgezet volgen. Ook het familielid is nog altijd betrokken bij de casus, wat vermoedelijk bijdraagt aan het voorlopige herstel en succes.

• Timmerwerken & onderhoud (D) - Openstaand : 53.20%
Wij hebben nog niet terug mogen vernemen van de Deurwaarder deze maand en hebben ze om een update verzocht. In de eerste fase van een Deurwaarderstraject wordt vaak een adrescheck gedaan in gemeentelijk basisadministratie en een kort onderzoek naar mogelijk verhaal. Daarna wordt de kredietnemer voor de laatste keer in gelegenheid gesteld om een betalingsregeling aan te gaan, bij gebreke waarvan de Deurwaarder over zal gaan tot maatregelen.

• uitzendprojecten (A) - Openstaand : 35.05%
Alle actie's voor het aanspreken van de Borg zijn in gang gezet. Wij zullen de zaak over gaan dragen aan de advocaat om de B.V. en de Borg te gaan dagvaarden, nu geen van beiden meer contact met ons opneemt en wij eveneens geen betalingen meer hebben ontvangen. Wij zijn momenteel de stukken aan het verzamelen hiervoor. Volgende maand zullen wij u berichten over de voortgang hieromtrent.
Tsundokuvrijdag 9 maart 2018 @ 18:33
Hier nog twee. Ik vind het een prima systeem, die maandelijkse updates van FNC. Dat zouden meer platforms moeten doen.

• Aanschaf Vitrine en koelinstallatie (A+) - Openstaand : 0.63%
Inmiddels hebben wij het grootste gedeelte van de ontvangen terugbetaling aan u overgemaakt. Wij missen nog een deel hiervan en wij hebben de kredietnemer en zijn boekhouder hiervoor aangeschreven. Aanvankelijk begreep de kredietnemer niet hoe dit in elkaar zat. Wij hebben hem op ons kantoor uitgelegd hoe de betaling was opgebouwd en uitgelegd dat het restant gewoon voldaan zal moeten worden. Helaas is hier vooralsnog geen gehoor aan gegeven. Wij accepteren dit niet en zullen slechts volledige voldoening van de schuld accepteren. De aankomende maand zullen wij de druk hiertoe opvoeren en wij zullen proberen om dit project deze maand af te ronden.

• Surinaamse Afhaalrestaurant (A) - Openstaand : 32.16%
Wij hebben wederom een betaling mogen ontvangen. Tevens hebben wij een zeer uitgebreid betalingsplan mogen ontvangen van de zoon van de eigenaar. Het lijkt er inderdaad op dat er orde op zaken wordt gesteld. Wij hebben nog geen akkoord gegeven op het betalingsplan omdat wij nog enkele vragen hebben aangaande de uitvoer. Wij verwachten echter snel tot een akkoord te komen. Het plan komt er op neer dat er tot oktober een achterstand zal blijven bestaan, maar dat deze geleidelijk wordt teruggebracht. De achterstand ineens terugbetalen zal een te groot gat in de liquiditeit slaan. Wel zullen er dus doorlopend betalingen worden ontvangen en zult u dus ook uitbetalingen ontvangen.
kopersneekvrijdag 9 maart 2018 @ 19:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 18:08 schreef djh77 het volgende:
visgroothandel met herfinanciering + uitkoop broer met 1e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/visgroothandel-w-van-wijk/
Iemand al een investeringslinkje? Ziet er ok uit..
ML45vrijdag 9 maart 2018 @ 19:57
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 19:43 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Iemand al een investeringslinkje? Ziet er ok uit..
Ik vraag mij bij dit soort ogenschijnlijk mooie projecten af waarom de banken deze niet financieren. Wat moet ik met een zin als "De huidige bancaire voorwaarden en zekerheden zijn daarom niet meer passend voor het bedrijf na overname." Je kan het ook lezen als "De bank trekt de stekker eruit". Ik heb zo dus mijn twijfels.
Faraday01vrijdag 9 maart 2018 @ 20:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 19:57 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik vraag mij bij dit soort ogenschijnlijk mooie projecten af waarom de banken deze niet financieren. Wat moet ik met een zin als "De huidige bancaire voorwaarden en zekerheden zijn daarom niet meer passend voor het bedrijf na overname." Je kan het ook lezen als "De bank trekt de stekker eruit". Ik heb zo dus mijn twijfels.
Ik twijfel ook een beetje om dezelfde reden. Aan de andere kant is de financiering voor 2/3 hypothecair afgedekt en dan is er nog een pandrecht op voertuigen en daar zit ook wat waarde in.
jsuijkervrijdag 9 maart 2018 @ 20:42
"Er wordt een eerste recht van hypotheek gevestigd van § 400.000,- op het onroerend goed aan de Visafslagweg 22 te Scheveningen. Deze hypothecaire inschrijving is momenteel volledig materieel van aard"


Gaan we straks naar hypothecaire zekerheden van morele aard?
queposvrijdag 9 maart 2018 @ 22:05
Hoe gaan we hier om met aangifte belastingen 2017?
Gewoon opgeven?
En bij welke rubriek?

Of geven we het niet op omdat het durfkapitaal is?

[ Bericht 100% gewijzigd door quepos op 10-03-2018 06:35:16 ]
Benger2vrijdag 9 maart 2018 @ 22:08
quote:
12s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 22:05 schreef quepos het volgende:
Hoe gaan we hier om met aangifte belastingen 2017?
Gewoon opgeven?
En bij welke rubriek?

Of geven we het niet op omdat het durfkapitaal is?
Bij mij is het gewoon box 3 vermogen.
Horsemenvrijdag 9 maart 2018 @ 22:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 19:57 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik vraag mij bij dit soort ogenschijnlijk mooie projecten af waarom de banken deze niet financieren. Wat moet ik met een zin als "De huidige bancaire voorwaarden en zekerheden zijn daarom niet meer passend voor het bedrijf na overname." Je kan het ook lezen als "De bank trekt de stekker eruit". Ik heb zo dus mijn twijfels.
Ik denk inderdaad dat de bank zijn geld of minimaal een groot deel daarvan terug wil als Willem uit het bedrijf stapt, op zich wel begrijpelijk aangezien hun risico hierdoor toeneemt. Anders gezegd, Willen komt niet van zijn aansprakelijkheid af zolang de lening niet terugbetaald is.
De vraag is ook wat dit pand als het gedwongen verkocht zou moeten worden gaat opbrengen. Wel weer jammer dat er ook een restschuld overblijft van 200k (na 6 jaar) welke tegen die tijd wel volledig zal worden afgedekt door de hypotheek.
Op zich geen onaardig project maar ik twijfel nog wel.
obligatairevrijdag 9 maart 2018 @ 22:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 20:02 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

Ik twijfel ook een beetje om dezelfde reden. Aan de andere kant is de financiering voor 2/3 hypothecair afgedekt en dan is er nog een pandrecht op voertuigen en daar zit ook wat waarde in.
Ik begrijp die Henk niet. Hij heeft nu al 1,2 mio schuld en dan gaat hij ook nog eens zijn broer uitkopen voor 6 ton. Vťťl te veel geld voor 50% van deze met schuld overladen tent.
M.i. kansloze missie ondanks de trukendoos van Collin. Wie gaat dat pand kopen als het mis gaat?
PONzaterdag 10 maart 2018 @ 00:24
@obligataire : de 1.2M euro schuld snap ik. Maar hoe weet je dat Henk 6 ton aan z'n broer betaald? Aan EV zit er 2 ton in het bedrijf, 4 als je de meerwaarde meerekent. Dus overname som zou dan 2 ton + 50%goodwill zijn voor 50% vd aandelen.... Of mis ik wat?
djh77zaterdag 10 maart 2018 @ 06:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 20:42 schreef jsuijker het volgende:
"Er wordt een eerste recht van hypotheek gevestigd van § 400.000,-. Deze hypothecaire inschrijving is momenteel volledig materieel van aard"

Gaan we straks naar hypothecaire zekerheden van morele aard?
Jazeker, sterker nog. Die zijn er al. Bij een 2e of 3e hypotheek kan dat vrij gemakkelijk. Maar je ziet ook vreemde hypothecaire zekerheden met een 1e hypotheek. Zoals deze pitch van GvE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17280
quote:
Tezamen met lening 17279 wordt een eerste hypotheek van § 200.000,- gevestigd op het pand Westerzicht 621 te Vlissingen met een getaxeerde marktwaarde van § 68.000,- in verhuurde en onverhuurde staat.
Een hypotheek van 200k vestigen op een pand met een waarde van 68k....

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 10-03-2018 06:45:54 ]
Dwarsindewegzaterdag 10 maart 2018 @ 09:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 maart 2018 19:57 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik vraag mij bij dit soort ogenschijnlijk mooie projecten af waarom de banken deze niet financieren. Wat moet ik met een zin als "De huidige bancaire voorwaarden en zekerheden zijn daarom niet meer passend voor het bedrijf na overname." Je kan het ook lezen als "De bank trekt de stekker eruit". Ik heb zo dus mijn twijfels.
Bij Collin is zo’n zin inderdaad een enorme rode vlag. Zeker nadat de crowd bij business compleet de bank heeft gefund :(
obligatairezaterdag 10 maart 2018 @ 09:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 00:24 schreef PON het volgende:
@obligataire : de 1.2M euro schuld snap ik. Maar hoe weet je dat Henk 6 ton aan z'n broer betaald? Aan EV zit er 2 ton in het bedrijf, 4 als je de meerwaarde meerekent. Dus overname som zou dan 2 ton + 50%goodwill zijn voor 50% vd aandelen.... Of mis ik wat?
Correct, de overnameprijs staat nergens vermeld. Wat op zich merkwaardig is want relevant voor de investeerders.

Ik geloof ook niet zo gauw in een goodwill van 8 ton.
queposzaterdag 10 maart 2018 @ 10:10
Voor de liefhebber, hier de link van Visgroothandel W. van Wijk:

quote:
prins01zaterdag 10 maart 2018 @ 10:21
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 10:10 schreef quepos het volgende:
Voor de liefhebber, hier de link van Visgroothandel W. van Wijk:

[..]

Dank je wel. Maar ik ga hierin niet investeren.
VDFzaterdag 10 maart 2018 @ 10:38
Crowdfund pitches zijn net makelaarsteksten, het gaat er om wat er niet staat.
djh77zaterdag 10 maart 2018 @ 10:56
5l0ltjhwd1i.jpeg
SunnyCrowderzaterdag 10 maart 2018 @ 11:05
ICT-bedrijf Groeikapitaal
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/36684

Zeer vreemd dat dit een A+ is met slechts 5,49% nominale rente. Als je alleen al de hoge schulden en het grote negatieve eigen vermogen ziet... :?
ML45zaterdag 10 maart 2018 @ 11:12
Het jaar 2018, en ik verwacht zelf mn de periode augustus/september, wordt mi het jaar van de waarheid voor Crowdfunding Nederland. De groei stagneert( zie GvE, KOM), de banken nemen de betere projecten weer aan, de projecten uit 2015/16 komen in een kritieke fase, de rente stijgt een beetje en investeerders van het eerste uur haken af omdat zij met defaults geconfronteerd worden. Konden de platformen de defaults tot op heden maskeren met een stijging van het aantal projecten en door een soort piramide berekening de afboekingen procentueel laag houden. Door het achterblijven van nieuwe projecten gaat dat niet meer lukken. Persoonlijk ga ik mij beperken tot kleine projecten waar een duidelijk product/dienst aangeboden wordt, projecten met echte zekerheden en projecten in de sfeer van de energietransitie. Bij CCF, GvE en KOM zal mijn inleg in 2018 een daling laten zien.
xzazzaterdag 10 maart 2018 @ 12:12
Crowdfunding zal en is nooit een alternatief geworden van de banken. Het is een vluchthaven.
escortmk2zaterdag 10 maart 2018 @ 12:18
Onlangs heb ik gebruik gemaakt van een incentive bij een mooi crowdfundingproject
https://horecacrowdfundin(...)rojectdetail/tribeca

Een paar maanden nadat het project was gestart, heeft Tribeca in Heeze 2 Michelin sterren gekregen en die zijn ze ook echt waard. Een mooi restaurant, heerlijk eten, goede bijpassende wijnen, niet "ongemakkelijk sjiek" en ook wat Brabantse warmte. De gastvrouw kwam nog even een praatje maken om me te bedanken voor het mede mogelijk maken van hun restaurant en tentslotte het diner afgesloten met een kopje koffie bij de open haard.

Echt helemaal top.

Ik ga er zeker nog een keer terug, misschien in de zomer omdat ik ook wel benieuwd ben naar de tuin.

Laatste tip: overnachten bij hotellerie Vangaelen. Dit is 500 meter verderop, precies een mooie loopafstand als je van een heerlijk wijnarrangement hebt genoten. Kan de auto blijven staan, geen gedoe met een taxi, en het hotel is prima ouderwetse Brabantse gastvrijheid.
escortmk2zaterdag 10 maart 2018 @ 12:21
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 12:12 schreef xzaz het volgende:
Crowdfunding zal en is nooit een alternatief geworden van de banken. Het is een vluchthaven.
Ik begrijp volgens mij wel wat je bedoelt, maar vanwege het punt dat ik hiervoor net beschreven heb ben ik het toch niet helemaal met je eens.

Crowdfunding kan meer doelen hebben dan alleen financiering, namelijk een band opbouwen met klanten. Dat is Tribeca prima gelukt. Ik ben oprecht enthousiast geworden over deze onderneming en wil dat verhaal ook wel delen met mijn omgeving. Dat doe ik echt niet omdat er nog wat centjes van me inzitten hoor.
RamboDirkzaterdag 10 maart 2018 @ 12:25
quote:
12s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 12:18 schreef escortmk2 het volgende:
Onlangs heb ik gebruik gemaakt van een incentive bij een mooi crowdfundingproject
https://horecacrowdfundin(...)rojectdetail/tribeca

Een paar maanden nadat het project was gestart, heeft Tribeca in Heeze 2 Michelin sterren gekregen en die zijn ze ook echt waard. Een mooi restaurant, heerlijk eten, goede bijpassende wijnen, niet "ongemakkelijk sjiek" en ook wat Brabantse warmte. De gastvrouw kwam nog even een praatje maken om me te bedanken voor het mede mogelijk maken van hun restaurant en tentslotte het diner afgesloten met een kopje koffie bij de open haard.

Echt helemaal top.

Ik ga er zeker nog een keer terug, misschien in de zomer omdat ik ook wel benieuwd ben naar de tuin.

Laatste tip: overnachten bij hotellerie Vangaelen. Dit is 500 meter verderop, precies een mooie loopafstand als je van een heerlijk wijnarrangement hebt genoten. Kan de auto blijven staan, geen gedoe met een taxi, en het hotel is prima ouderwetse Brabantse gastvrijheid.
Op 300 meter zit ook een geweldige supermarkt onder de naam Albert Heijn waar je onder toedoen van een heerlijke verse bak koffie kunt genieten van een weldadige shopervaring. Met verse streekproducten, een slager, een bakkerij, wijnen en producten van alle grote producenten. Het parkeerterrein van de winkel zorgt ervoor dat je niet ver hoeft te lopen. Ga zeker eens kijken!
escortmk2zaterdag 10 maart 2018 @ 12:33
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 12:25 schreef RamboDirk het volgende:

[..]
...
En de link met crowdfunding?
ML45zaterdag 10 maart 2018 @ 13:26
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 12:33 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

En de link met crowdfunding?
Escortmk2, Leuk om een inzicht te krijgen in jouw ervaringen. Ook ik heb al een aantal crowdfunding projecten bezocht om( deels) gebruik te kunnen maken van mijn incentive en een eigen indruk te krijgen van de zaak. Aan te bevelen zijn zeer zeker; Laura & De Chef in Leeuwarden, Brunchroom in Amsterdam, Everythingsweet in Gilze Rijen, Colins in Breda, De Beren in Oosterhout en de kledingzaak Ourfavouriteshop in Roermond. Ook heb ik Op Hete Coolen in Rotterdam bezocht die kort daarna in default ging. De gesprekken met de ondernemers geven ook weer extra inzicht. Mijn indruk is dat over het algemeen de commerciŽle waarde van het werven van klanten via crowdfunding beperkt is, misschien dat Tribeca een mooie uitzondering is.
ML45zaterdag 10 maart 2018 @ 13:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 10:10 schreef quepos het volgende:
Voor de liefhebber, hier de link van Visgroothandel W. van Wijk:

[..]

Wees er snel bij Fokkers want er is al § 500 ingelegd!
TisIkzaterdag 10 maart 2018 @ 14:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 10:56 schreef djh77 het volgende:
[ afbeelding ]
^O^
Horsemenzaterdag 10 maart 2018 @ 15:22
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 12:25 schreef RamboDirk het volgende:

[..]

Op 300 meter zit ook een geweldige supermarkt onder de naam Albert Heijn waar je onder toedoen van een heerlijke verse bak koffie kunt genieten van een weldadige shopervaring. Met verse streekproducten, een slager, een bakkerij, wijnen en producten van alle grote producenten. Het parkeerterrein van de winkel zorgt ervoor dat je niet ver hoeft te lopen. Ga zeker eens kijken!
:(
Het aandelen forum zit elders. Daar kan je schrijven en discussiŽren over Ahold.

:W
rechtsbackjezaterdag 10 maart 2018 @ 18:15
Bij de visgroothandel is geen sprake van goodwill.De uit te kopen broer heeft een vordering op de bv, die nu waarschijnlijk zal zijn achtergesteld voor de bank. Door de aflossing daalt het garantievermogen voor de bank dusdanig dat ook de bankfinanciering moet worden afgelost.
PONzaterdag 10 maart 2018 @ 20:13
De uit te kopen broer wil natuurlijk niet meer borg staan voor de leningen. Dus ik snap dat de bank andere eisen stelt.

De broer krijgt z'n 75k RC terug. En daarnaast 7 jaar lang dividend ( en vergoeding voor aandelen cq aflossing achtergestelde lening?) hoeveel? Ik gok tussen de 200-420k. (Wat dan wel 440k goodwill zou betekenen)
queposzaterdag 10 maart 2018 @ 20:40
En tot nu toe pas 3 investeringen bij de visboer. Moet je kijken hoe snel hij volloopt als ie online komt, bij alle ontwetende.
PONzaterdag 10 maart 2018 @ 21:15
Met 600k is er iig ruimte voor investeerders.

Op zich acht ik het risico op default ook niet zo groot. Betreft immers een going concern... Wat wel een beetje benauwd is de omzet daling van 8% ( 2016-17) en beperkte stijging van 1 % in 2018 ( niet helemaal de groei die ze voor ogen hebben)- wat minder is dan de inflatie...
Groepfunderzaterdag 10 maart 2018 @ 21:42
De Europese Commissie is aan het nadenken over regels voor crowdlending.
https://ec.europa.eu/info(...)ment/crowdfunding_en
Benger2zondag 11 maart 2018 @ 00:39
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 21:42 schreef Groepfunder het volgende:
De Europese Commissie is aan het nadenken over regels voor crowdlending.
https://ec.europa.eu/info(...)ment/crowdfunding_en
Dat kan wel eens vervelend worden. Een Europees paspoort is een vrijbrief voor crowdfundplatformen om zich te vestigen in bananenreplublieken waar men de regels niet handhaaft (zoals Nederland). Dan wordt het een papieren tijger en gaat het straks in heel Europa zo als in Nederland. :N
Er zit geen Nederlandse organisatie in de expert groep die hierover adviseert.

[ Bericht 5% gewijzigd door Benger2 op 11-03-2018 02:42:57 ]
q420856zondag 11 maart 2018 @ 11:12
Nou DJH77, hierbij je 25 euro ;)
rechtsbackjezondag 11 maart 2018 @ 11:14
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 20:13 schreef PON het volgende:
De uit te kopen broer wil natuurlijk niet meer borg staan voor de leningen. Dus ik snap dat de bank andere eisen stelt.

De broer krijgt z'n 75k RC terug. En daarnaast 7 jaar lang dividend ( en vergoeding voor aandelen cq aflossing achtergestelde lening?) hoeveel? Ik gok tussen de 200-420k. (Wat dan wel 440k goodwill zou betekenen)
De tekst onder rentabiliteit heb ik 2x moeten lezen. Als ik terug reken, krijgt de broer zo'n 800k, verdeeld over 7 jaar. Zolang het binnen de cashflow past, is dat niet erg. Maar het had duidelijker omschreven kunnen worden in plaats van die lappen tekst.
Beljackzondag 11 maart 2018 @ 11:43
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 11:12 schreef ML45 het volgende:
Het jaar 2018, en ik verwacht zelf mn de periode augustus/september, wordt mi het jaar van de waarheid voor Crowdfunding Nederland. De groei stagneert( zie GvE, KOM), de banken nemen de betere projecten weer aan, de projecten uit 2015/16 komen in een kritieke fase, de rente stijgt een beetje en investeerders van het eerste uur haken af omdat zij met defaults geconfronteerd worden. Konden de platformen de defaults tot op heden maskeren met een stijging van het aantal projecten en door een soort piramide berekening de afboekingen procentueel laag houden. Door het achterblijven van nieuwe projecten gaat dat niet meer lukken. Persoonlijk ga ik mij beperken tot kleine projecten waar een duidelijk product/dienst aangeboden wordt, projecten met echte zekerheden en projecten in de sfeer van de energietransitie. Bij CCF, GvE en KOM zal mijn inleg in 2018 een daling laten zien.
Volledig mee eens, de lol is er wel af, alleen nog met hypothecaire zekerheden of echte gunfactor..
peterczondag 11 maart 2018 @ 13:01
Sameningeld 3e project Roermond staat open, bescheiden meegenomen, ihkv de spreiding wacht ik ook nog op de HCN en de nw SIG projecten in A'dam & Geleen ipv deze fors mee te pakken

https://investeren.sameni(...)erplaats-te-roermond *O* w/

[ Bericht 12% gewijzigd door peterc op 11-03-2018 20:56:26 ]
VDFzondag 11 maart 2018 @ 17:37
FNC gaat naar de beurs
https://fd.nl/1245350
crowdiefunderzondag 11 maart 2018 @ 19:44
quote:
0s.gif Op zondag 11 maart 2018 17:37 schreef VDF het volgende:
FNC gaat naar de beurs
https://fd.nl/1245350
Na mijn debacle bij trustbuddy sla ik deze ff over
peterczondag 11 maart 2018 @ 21:02
SamenInGeld DenBosch Achterhetverguldharnas 1 , melding gevonden op internet, stond een tijdje te huur maar nu toch verhuurd

SPOILER
Verhuurd: Achter Het Verguld Harnas 1, 5211 HL 's-Hertogenbosch
§ 1.300,- /mnd
Type object
Appartement, maisonnette
Gebruiksoppervlakte wonen
74 m≤
Horsemenzondag 11 maart 2018 @ 21:31
quote:
12s.gif Op zondag 11 maart 2018 21:02 schreef peterc het volgende:
SamenInGeld DenBosch Achterhetverguldharnas 1 , melding gevonden op internet, stond een tijdje te huur maar nu toch verhuurd

SPOILER
Verhuurd: Achter Het Verguld Harnas 1, 5211 HL 's-Hertogenbosch
§ 1.300,- /mnd
Type object
Appartement, maisonnette
Gebruiksoppervlakte wonen
74 m≤
Mooi. ^O^
xzazmaandag 12 maart 2018 @ 07:51
quote:
12s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 12:21 schreef escortmk2 het volgende:
Crowdfunding kan meer doelen hebben dan alleen financiering, namelijk een band opbouwen met klanten. Dat is Tribeca prima gelukt. Ik ben oprecht enthousiast geworden over deze onderneming en wil dat verhaal ook wel delen met mijn omgeving. Dat doe ik echt niet omdat er nog wat centjes van me inzitten hoor.
Dat kan het hebben, maar de meeste mensen zitter er gewoon in voor de knaken en een alternatief voor de rente die we krijgen bij de banken met alle risico's van dien.

Die vishandel ook; man man man; die vent die adviseert heeft ook nog eens 6 jaar bij 'de bank' gewerkt. Dit soort doorschuifaflossingcrowdfundingprojecten zouden echt verboden moeten worden.

[ Bericht 5% gewijzigd door xzaz op 12-03-2018 07:58:19 ]
crowd-fundimaandag 12 maart 2018 @ 11:42
Hoera, weer een project afgerond op GVE *)
9543 verbouwing onroerend goed voor verhuur, Groningen
En zowaar ook een betaling van een project in problemen
SPOILER
6866 Phone House
SunnyCrowdermaandag 12 maart 2018 @ 12:06
Waarom gaat Wav-e niet open bij GvE, zijn er IT problemen bij GvE?
Edit: Nu wel open...
obligatairemaandag 12 maart 2018 @ 12:12
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:06 schreef SunnyCrowder het volgende:
Waarom gaat Wav-e niet open bij GvE, zijn er IT problemen bij GvE?
Edit: Nu wel open...
En bijna 60% vol.
AQuila360maandag 12 maart 2018 @ 12:35
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 11:42 schreef crowd-fundi het volgende:
Hoera, weer een project afgerond op GVE *)
9543 verbouwing onroerend goed voor verhuur, Groningen
En zowaar ook een betaling van een project in problemen
SPOILER
6866 Phone House
Die 9543 stond bij mij op geel dus ik schrok al maar toen ik keek zag ik dar die idd klaar was.

19 projecten klaar en 17 in de problem dus we lopen weer iets uit.
djh77maandag 12 maart 2018 @ 12:35
Rente vastgoed Steenbergen aangepast:
quote:
De rente van dit project is verhoogd van 6,0% naar 7,5%.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17742
Lijkt me meer passend voor een project zonder (1e) hypotheek
kopersneekmaandag 12 maart 2018 @ 12:39
Opmerkelijk..

https://www.geldvoorelkaa(...)8E-AAD4-59767ED3C701

Situatie blijkt iets anders in elkaar te zitten. Het aan te kopen schip MS Hunze blijkt redelijk wat gebreken te vertonen na keuring. Om het schip bedrijfsklaar te maken zal er een 100 - 150K extra nodig zijn. Niks geen private investeerder.....

Informatievoorziening.... :'(
Ron1986maandag 12 maart 2018 @ 12:45
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:39 schreef kopersneek het volgende:
Opmerkelijk..

https://www.geldvoorelkaa(...)8E-AAD4-59767ED3C701

Situatie blijkt iets anders in elkaar te zitten. Het aan te kopen schip MS Hunze blijkt redelijk wat gebreken te vertonen na keuring. Om het schip bedrijfsklaar te maken zal er een 100 - 150K extra nodig zijn. Niks geen private investeerder.....

Informatievoorziening.... :'(
Verklaar je nader..? Komt er nu wel een project..?
CaLeXmaandag 12 maart 2018 @ 12:47
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:35 schreef djh77 het volgende:
Rente vastgoed Steenbergen aangepast:

[..]

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17742
Lijkt me meer passend voor een project zonder (1e) hypotheek
wat is dan de reden dat ze perse geen hypotheek willen vraag ik me af.

Ik zou hem eerder met doen voor 5% dan zonder voor 8%
kopersneekmaandag 12 maart 2018 @ 12:48
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:45 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Verklaar je nader..? Komt er nu wel een project..?
Project is teruggetrokken van GvE. Reden is alleen anders dan staat aangegeven, zie bovenstaande.
SunnyCrowdermaandag 12 maart 2018 @ 12:50
quote:
99s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:47 schreef CaLeX het volgende:
wat is dan de reden dat ze perse geen hypotheek willen vraag ik me af.

Dit is dacht ik om het feit dat GvE geen hypotheekrecht mag vestigen op een pand wat voor eigen bewoning is. Als het pand verhuurd zou worden dan kon het dacht ik wel weer.
djh77maandag 12 maart 2018 @ 12:50
quote:
99s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:47 schreef CaLeX het volgende:

[..]

wat is dan de reden dat ze perse geen hypotheek willen vraag ik me af.

Ik zou hem eerder met doen voor 5% dan zonder voor 8%
Wellicht met vergunning GvE vanuit AFM te maken. GvE mag geen hypotheken verstrekken aan particulieren die zelf de woning gaan bewonen. Het gaat hier deels om prive en deels om verhuur.
Horsemenmaandag 12 maart 2018 @ 13:17
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:50 schreef djh77 het volgende:

[..]

Wellicht met vergunning GvE vanuit AFM te maken. GvE mag geen hypotheken verstrekken aan particulieren die zelf de woning gaan bewonen. Het gaat hier deels om prive en deels om verhuur.
Precies. Als het alleen om een beleggingspand zou gaan zou het wel mogen. Het heeft ongetwijfeld met de zorgplicht e.d. te maken wat ook wel weer begrijpelijk is. GvE wil wel maar mag in deze situatie geen hypotheek verstrekken. De geboden rente is inderdaad na de aanpassing veel meer in verhouding.
CaLeXmaandag 12 maart 2018 @ 13:31
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:50 schreef djh77 het volgende:

[..]

Wellicht met vergunning GvE vanuit AFM te maken. GvE mag geen hypotheken verstrekken aan particulieren die zelf de woning gaan bewonen. Het gaat hier deels om prive en deels om verhuur.
Okay, dan is mijn gedachte gang "om het makkelijker te maken om het over een jaar wel via een bank te laten financieren en de investeerders met 3 maanden rente achter te laten" misschien niet geheel terecht.
Horsemenmaandag 12 maart 2018 @ 15:09
quote:
99s.gif Op maandag 12 maart 2018 13:31 schreef CaLeX het volgende:

[..]

Okay, dan is mijn gedachte gang "om het makkelijker te maken om het over een jaar wel via een bank te laten financieren en de investeerders met 3 maanden rente achter te laten" misschien niet geheel terecht.
Bij GvE is de boeterente bij vervroegde aflossing gelukkig ook geen 3 maanden maar 10 maanden O+
CaLeXmaandag 12 maart 2018 @ 15:11
quote:
14s.gif Op maandag 12 maart 2018 15:09 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Bij GvE is de boeterente bij vervroegde aflossing gelukkig ook geen 3 maanden maar 10 maanden O+
ik ben er wat uit merk ik al :Y)
NaRegenDeZonmaandag 12 maart 2018 @ 15:13
[quote]0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:39 schreef kopersneek het volgende:
Opmerkelijk..

https://www.geldvoorelkaa(...)8E-AAD4-59767ED3C701

Situatie blijkt iets anders in elkaar te zitten. Het aan te kopen schip MS Hunze blijkt redelijk wat gebreken te vertonen na keuring. Om het schip bedrijfsklaar te maken zal er een 100 - 150K extra nodig zijn. Niks geen private investeerder.....

Informatievoorziening.... :'(
[/qudote]
Hoe kom je aan die info over de staat van het schip en de desinformatie van GvE?
Zit jij in de binnen scheepvaart?
djh77maandag 12 maart 2018 @ 17:20
Volgens mij zouden de investeerders van het 1e project aan GvE kunnen vragen wanneer de lening wordt afgelost. Dan moet het verhaal duidelijker worden.
kopersneekmaandag 12 maart 2018 @ 17:46
quote:
1s.gif Op maandag 12 maart 2018 15:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:
[quote][ afbeelding ] Op maandag 12 maart 2018 12:39 schreef kopersneek het volgende:
Opmerkelijk..

https://www.geldvoorelkaa(...)8E-AAD4-59767ED3C701

Situatie blijkt iets anders in elkaar te zitten. Het aan te kopen schip MS Hunze blijkt redelijk wat gebreken te vertonen na keuring. Om het schip bedrijfsklaar te maken zal er een 100 - 150K extra nodig zijn. Niks geen private investeerder.....

Informatievoorziening.... :'(
[/qudote]
Hoe kom je aan die info over de staat van het schip en de desinformatie van GvE?
Zit jij in de binnen scheepvaart?
Ertegenaan.. Deze toevallig vernomen...
Horsemenmaandag 12 maart 2018 @ 17:50
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 17:46 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Ertegenaan.. Deze toevallig vernomen...
Is hier ergens iets over terug te vinden/lezen want ik ben nogal nieuwsgierig aangelegd O-)
ML45maandag 12 maart 2018 @ 19:31
Komende donderdag om 10.00 uur bij DuurzaamInvesteren, senior obligatielening voor 24 maanden tegen 5,5%:
https://www.duurzaaminves(...)troomsystemen-(spv7)
darktowermaandag 12 maart 2018 @ 20:30
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 19:31 schreef ML45 het volgende:
Komende donderdag om 10.00 uur bij DuurzaamInvesteren, senior obligatielening voor 24 maanden tegen 5,5%:
https://www.duurzaaminves(...)troomsystemen-(spv7)
de 7e... en al die andere lopen nog zeker?
ML45maandag 12 maart 2018 @ 20:55
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 20:30 schreef darktower het volgende:

[..]

de 7e... en al die andere lopen nog zeker?
6e: 1 maart 2018 looptijd 2 jaar, 5e; 6 december 2017 looptijd 2 jaar, 4e; 25 okt 2017 looptijd 2 jaar, 3e 14 sept looptijd 2 jaar, 2e 30 juni looptijd 10 jaar en 1e 2 juni 2017 looptijd 10 jaar. Maar dit betreffen allemaal andere projecten dus geen stapelfinanciering van ťťn project.
FINONAFmaandag 12 maart 2018 @ 21:27
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 12:35 schreef djh77 het volgende:
Rente vastgoed Steenbergen aangepast:

[..]

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17742
Lijkt me meer passend voor een project zonder (1e) hypotheek
Uit de pitch:
Vraag"Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerder"
Antwoord: "de inkomsten uit de geplande verhuur dekken het grootste gedeelte van de betaalverplichting"

Huur per maand 1.050
AnnuÔteit per maand 1.917. Inderdaad het grootste gedeelte...
johnaliciamaandag 12 maart 2018 @ 22:06
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 20:55 schreef ML45 het volgende:

[..]

6e: 1 maart 2018 looptijd 2 jaar, 5e; 6 december 2017 looptijd 2 jaar, 4e; 25 okt 2017 looptijd 2 jaar, 3e 14 sept looptijd 2 jaar, 2e 30 juni looptijd 10 jaar en 1e 2 juni 2017 looptijd 10 jaar. Maar dit betreffen allemaal andere projecten dus geen stapelfinanciering van ťťn project.
Zal wel reden zijn waarom het buiten zicht moet van AFM. Gelukkig moeten ze dit goed en duidelijk vermelden !
obligatairemaandag 12 maart 2018 @ 22:11
Van
SPOILER
# 7544 Melvinsi
vandaag toch weer een termijntje ontvangen. Foutje gemaakt in Veenendaal? (of zelf iets gemist?)
jsuijkermaandag 12 maart 2018 @ 22:12
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 21:27 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Uit de pitch:
Vraag"Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerder"
Antwoord: "de inkomsten uit de geplande verhuur dekken het grootste gedeelte van de betaalverplichting"

Huur per maand 1.050
AnnuÔteit per maand 1.917. Inderdaad het grootste gedeelte...
Er zit natuurlijk ook eigen woning bij dus volledige dekking zou onverwacht zijn maar dit is wel heel ruim beschreven en zou wat realistischer beschreven mogen worden (gaat ook nog eens om bruto huur zonder enige reservering)

Het lijkt trouwens wel lage huur (en taxatie waarde) als je alleen kijkt naar m2...woonruimte v 162m2 met garage van 62m2 voor 1000eu.

Dan nog 82m2 erbij en een taxatiewaarde v slecht 220k (onverhuurd!)

Is steenbergen echt zo goedkoop?
Benger2maandag 12 maart 2018 @ 22:20
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 22:06 schreef johnalicia het volgende:

[..]

Zal wel reden zijn waarom het buiten zicht moet van AFM. Gelukkig moeten ze dit goed en duidelijk vermelden !
Ik vind het vage shit. Project B.V.'s, geen garanties van de werkmaatschappij.
Dan schrijven ze dit:
quote:
De Obligatielening zal aan het einde van de Looptijd ineens worden afgelost met een een bancaire projectfinanciering. Op het moment van schrijven is HalloStroom hierover in een overeenkomst aan het sluiten met een Nederlandse bank.
Wacht dan een paar dagen tot de overeenkomst is afgesloten. Of is dit gewoon een lulverhaal?
Dan schrijven ze iets over een track record van "Hallostroom". Dat vind ik misleidend als je elders schrijft dat het een separate entiteit is en vervolgens niets zegt over een track record van de uitgevende instelling, maar die zal er ook wel niet zijn.
Hoog risico dus, maar daar is de rente ook totaal niet naar.

De werkmaatschappij casht voor een leuke prijs en de crowd mag het risico lopen. Zonder garanties van de werkmaatschappij + eigenaren is zoiets voor mij een no go. Geef dan op zijn minst een terugkoopverklaring af.

[ Bericht 7% gewijzigd door Benger2 op 12-03-2018 22:28:15 ]
obligatairemaandag 12 maart 2018 @ 22:27
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 22:20 schreef Benger2 het volgende:

[..]

Ik vind het vage shit. Project B.V.'s, geen garanties van de werkmaatschappij.
Dan schrijven ze dit:

[..]

Wacht dan een paar dagen tot de overeenkomst is afgesloten. Of is dit gewoon een lulverhaal?
Dan schrijven ze iets over een track record van "Hallostroom". Dat vind ik misleidend als je elders schrijft dat het een separate entiteit is en vervolgens niets zegt over een track record van de uitgevende instelling, maar die zal er ook wel niet zijn.
Hoog risico dus, maar daar is de rente ook totaal niet naar.
Als ik het woordje 'stroom' zie staan in een pitch, lees ik doorgaans al niet verder.
Horsemenmaandag 12 maart 2018 @ 22:34
quote:
1s.gif Op maandag 12 maart 2018 22:12 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Er zit natuurlijk ook eigen woning bij dus volledige dekking zou onverwacht zijn maar dit is wel heel ruim beschreven en zou wat realistischer beschreven mogen worden (gaat ook nog eens om bruto huur zonder enige reservering)

Het lijkt trouwens wel lage huur (en taxatie waarde) als je alleen kijkt naar m2...woonruimte v 162m2 met garage van 62m2 voor 1000eu.

Dan nog 82m2 erbij en een taxatiewaarde v slecht 220k (onverhuurd!)

Is steenbergen echt zo goedkoop?
Inderdaad bruto huur maar ook bruto rente. Ik mag aannemen dat de rente over het woondeel ook gewoon aftrekbaar is dus netto liggen de rente kosten lager.
ML45maandag 12 maart 2018 @ 22:36
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 22:27 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als ik het woordje 'stroom' zie staan in een pitch, lees ik doorgaans al niet verder.
Ik voeg zelf nog het navolgende aan toe:

2.3 Onderzoek plicht van de informatie Dit Informatie Memorandum is uitsluitend informatief van aard, is geenszins alomvattend en pretendeert niet dat het alle relevante informatie en noodzakelijke gegevens bevat. GeÔnteresseerden dienen zelf onderzoek te verrichten en een eigen analyse en beoordeling te maken van onderhavige propositie, de Uitgevende Instelling en de daaraan verbonden risico’s.

Of te wel we hebben maar wat geschreven in het memorandum van 55 pagina's. Ik zal ze hierover een mail sturen.

[ Bericht 1% gewijzigd door ML45 op 12-03-2018 22:46:56 ]
djh77dinsdag 13 maart 2018 @ 06:04
quote:
1s.gif Op maandag 12 maart 2018 22:34 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Inderdaad bruto huur maar ook bruto rente. Ik mag aannemen dat de rente over het woondeel ook gewoon aftrekbaar is dus netto liggen de rente kosten lager.
Dat klopt maar is denk ik niet zoveel. Wanneer ik 26% van 306 M2 x E 149.000 neem is dat slechts over 40k. Hier gaat nog het eigenwoningforfait vanaf. De teruggave zou dan bij een rente van 7,5% iets van E 100 per maand zijn. Als het een substantieel bedrag zou zijn, was dit wel in de pitch opgenomen.

[ Bericht 4% gewijzigd door djh77 op 13-03-2018 06:14:50 ]
AQuila360dinsdag 13 maart 2018 @ 07:46
quote:
0s.gif Op maandag 12 maart 2018 22:11 schreef obligataire het volgende:
Van
SPOILER
# 7544 Melvinsi
vandaag toch weer een termijntje ontvangen. Foutje gemaakt in Veenendaal? (of zelf iets gemist?)
De zaak loopt nog wel gewoon toch? Hopelijk draait die gewoon door zodat er af en toe een termijntje overgemaakt kan worden.
obligatairedinsdag 13 maart 2018 @ 08:22
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 07:46 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

De zaak loopt nog wel gewoon toch? Hopelijk draait die gewoon door zodat er af en toe een termijntje overgemaakt kan worden.
Iets met gezondheidsklachten meen ik.
Bij GvE schrijf ik alles meteen af na een zwarte mail🤔
Dit is voor het eerst dat er na zo'n mail nog iets binnenkomt.. .
Horsemendinsdag 13 maart 2018 @ 08:57
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 08:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Iets met gezondheidsklachten meen ik.
Bij GvE schrijf ik alles meteen af na een zwarte mail🤔
Dit is voor het eerst dat er na zo'n mail nog iets binnenkomt.. .
Kijk, dat zijn dan eens positieve berichten, mag ook wel eens >:)
AQuila360dinsdag 13 maart 2018 @ 09:32
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 08:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Iets met gezondheidsklachten meen ik.
Bij GvE schrijf ik alles meteen af na een zwarte mail🤔
Dit is voor het eerst dat er na zo'n mail nog iets binnenkomt.. .
Serieus?

Ik heb best veel defaults die nog doorlopen met betalen, wel heel erg traag maar toch. Al heb ik ook wat rare dingen waarvan ik denk waarom kunnen die niet betalen maargoed.
Ron1986dinsdag 13 maart 2018 @ 09:40
Is er een mogelijkheid bij GvE om inhoudelijk informatie over een project te vragen?
Iemand ervaring mee?
Vind dat er bij project Steenbergen naar mijn idee nog een hoop vragen/onduidelijkheden zijn.
Horsemendinsdag 13 maart 2018 @ 09:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 09:40 schreef Ron1986 het volgende:
Is er een mogelijkheid bij GvE om inhoudelijk informatie over een project te vragen?
Iemand ervaring mee?
Vind dat er bij project Steenbergen naar mijn idee nog een hoop vragen/onduidelijkheden zijn.
Jawel, dat kan wel. Je kunt je vragen gewoon per mail stellen. Als er belangrijke zaken tussen zitten a.u.b. hier even delen, daar kunnen we allemaal weer van leren.
obligatairedinsdag 13 maart 2018 @ 10:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 09:32 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Serieus?

Ik heb best veel defaults die nog doorlopen met betalen, wel heel erg traag maar toch. Al heb ik ook wat rare dingen waarvan ik denk waarom kunnen die niet betalen maargoed.
Ik heb er bij GvE een stuk of zeven geloof ik. Wel wat schaarse correspondentie gehad vanuit de deurwaarder maar die wist alleen maar te melden dat er niets te halen was. Ik moet wel zeggen dat dit vooral projecten waren uit de tijd dat ze nog niet aan zekerheden deden in Veenendaal. Gelukkig beginnen die oude projecten er langzaam uit te lopen.
darktowerdinsdag 13 maart 2018 @ 12:01
Nieuw bij Collin: BanBao Europe, 8% voor 60 maanden. 750.000 EUR in totaal, zit na een uur al 92% vol.
https://www.collincrowdfund.nl/banbao-europe-2/
obligatairedinsdag 13 maart 2018 @ 14:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 12:01 schreef darktower het volgende:
Nieuw bij Collin: BanBao Europe, 8% voor 60 maanden. 750.000 EUR in totaal, zit na een uur al 92% vol.
https://www.collincrowdfund.nl/banbao-europe-2/

En al geruime tijd vol. Ik wens eenieder sterkte.
Camoglidinsdag 13 maart 2018 @ 16:22
quote:
12s.gif Op zondag 11 maart 2018 13:01 schreef peterc het volgende:
Sameningeld 3e project Roermond staat open, bescheiden meegenomen, ihkv de spreiding wacht ik ook nog op de HCN en de nw SIG projecten in A'dam & Geleen ipv deze fors mee te pakken

https://investeren.sameni(...)erplaats-te-roermond *O* w/
je bent niet de enige: ik heb projecten wel eens vlotter zien lopen bij SiG.
petercdinsdag 13 maart 2018 @ 16:29
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 16:22 schreef Camogli het volgende:

[..]

je bent niet de enige: ik heb projecten wel eens vlotter zien lopen bij SiG.
klopt, ik denk dat SIG naast de 'vaste " fokkers en investeerders ook meer nieuwe investeerders dient te trekken, promotiecampagne, vergroten naamsbekendheid, concept uitdragen, twitter, voorlichting, internet etc kortom meer reuring

Ik denk dat er genoeg aanbod is van § en investeerders, SIG moet wat gaan doen om deze te bereiken

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 13-03-2018 23:15:10 ]
Mynheer007dinsdag 13 maart 2018 @ 17:00
quote:
12s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 16:29 schreef peterc het volgende:

[..]

klopt, ik denk dat SIG naast de 'vaste " fokkers en investeerders ook meer nieuwe investeerders dient te trekken, promotiecampagne, vergoten naamsbekendheid, concept uitdragen, twitter, voorlichting, internet etc kortom meer reuring

Ik denk dat er genoeg aanbod is van § en investeerders, SIG moet wat gaan doen om deze te bereiken
Helemaal mee eens. Met een dergelijke propositie zou Collin binnen het uur makkelijk 500k kunnen ophalen, dus geld is er inderdaad genoeg.

Ik heb al een tijdje niet meer geinvesteerd via SiG, maar hoop het volgende project weer mee te pakken.

De camperboer op Collin is nu definitief tot stilstand gekomen, en is zelfs al weer een procentje teruggelopen naar 58%.
plesnerdinsdag 13 maart 2018 @ 17:21
Naar aanleiding van de update ontvangen van het duikcentrum van FNC waarbij werd aangegeven dat de eerste termijn binnen is en spoedig wordt overgemaakt heb ik contact opgenomen met FNC wat zij onder spoedig verstaan.

Wat blijkt ‘spoedig’ is pas einde van de maand, de eerste termijn zal op de 30ste worden overgemaakt :')
Camoglidinsdag 13 maart 2018 @ 18:23
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 17:21 schreef plesner het volgende:
Naar aanleiding van de update ontvangen van het duikcentrum van FNC waarbij werd aangegeven dat de eerste termijn binnen is en spoedig wordt overgemaakt heb ik contact opgenomen met FNC wat zij onder spoedig verstaan.

Wat blijkt ‘spoedig’ is pas einde van de maand, de eerste termijn zal op de 30ste worden overgemaakt :')
dank voor de info, maar dat moet een vergissing zijn. Dan moet namelijk termijn 3 worden betaald ......
Groepfunderdinsdag 13 maart 2018 @ 20:09
Voor wie bij LAH nog een project van 12 maanden in Oeganda zoekt (OBUL). Deze staat nog open:
https://www.lendahand.com/nl-NL/projects/5867-tusitukirewa-group
FOOIJDONKwoensdag 14 maart 2018 @ 08:41
Gister bijgaande mail ontvangen van gve. Zag hem hier nog niet voor bij komen.
project 15941 | Personal Fitness Helmond

SPOILER
Geachte heer Fooijdonk,

In januari 2017 heeft u geÔnvesteerd in project 15941 | Personal Fitness Helmond. Dit project is tot stand gekomen en onderneemster ** is enthousiast begonnen met personal training en coaching.

Geldvoorelkaar.nl kreeg recent het trieste bericht van intermediair Koelewijn & Partners dat de onderneemster langdurig en ernstig ziek is geworden. Voor de net moeder geworden ** (24) was dit een donderslag bij heldere hemel. Noodgedwongen kan zij haar werk niet meer doen, en vooralsnog is er geen uitzicht op (volledig) herstel.

In overleg met de intermediair zijn de mogelijke scenario's voor de voortzetting van de personal fitness studio en de lening bij Geldvoorelkaar.nl besproken. Voortzetting door mevrouw ** zelf is geen optie. Als er geen maatregelen worden genomen, zal op korte termijn niet meer aan de betaalverplichting van de lening bij Geldvoorelkaar.nl voldaan kunnen worden.

Gelukkig is er via Koelewijn & Partners een ondernemer gevonden, de heer Kevin Coort, die de vestiging in Helmond wil overnemen. Door de overname zal de lopende lening van mevrouw Hesen geheel afgelost worden. Deze overname zal via Geldvoorelkaar.nl. worden gefinancierd. Morgen wordt dit project (17866 | Personal Fitness Helmond) van ondernemer K. Coort op onze website geplaatst. Indien u wederom wenst te investeren in Personal Fitness Helmond, dan kunt u dit doen door een nieuwe investering in project 17866 te registreren.

Geldvoorelkaar.nl heeft uit coulance voor de precaire situatie van mevrouw ** en met het oog op de anders onafwendbare defaultsituatie afgesproken dat uitsluitend de nog openstaande schuld voldaan hoeft te worden. Voor u betekent dit, dat u bij de totstandkoming van de nieuwe lening van de heer Coort de aflossing van de uitstaande schuld zůnder toekomstige (boete)rente ontvangt.

Wij hopen op uw begrip voor de beslissing die Geldvoorelkaar.nl hierin heeft genomen. Het is de best haalbare oplossing voor alle partijen. Bel gerust als u vragen heeft. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-2733465 of via [email protected]

Met vriendelijke groet,

De directie
Edwin Adams
Martijn van Schelven

Blijft vervelend natuurlijk voor de onderneemster, maar ik kan wel leven met de oplossing.
dbrmnnwoensdag 14 maart 2018 @ 09:54
Gegevens op de website zijn alvast aangepast, da's dan wel rap:
https://www.personalfitne(...)onal-fitness-helmond
crowdiefunderwoensdag 14 maart 2018 @ 10:40
Goede oplossing lijkt me zo.
Mynheer007woensdag 14 maart 2018 @ 11:21
Goede en menselijke oplossing. Alle credits voor de intermediair.
Ron1986woensdag 14 maart 2018 @ 11:27
Kan iemand me even helpen hoe je nu de current ratio uitrekenen op basis van een jaarrekening.

Ik had deze gevonden: https://www.liquiditeit-berekenen.nl/current-ratio-berekenen/ maar wat word er nu verstaan onder liquide middelen, ik neem aan eigen vermogen of nog meer?

Wat is nu het verschil tussen de vlottende en vaste activa?
djh77woensdag 14 maart 2018 @ 11:29
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 11:27 schreef Ron1986 het volgende:
Kan iemand me even helpen hoe je nu de current ratio uitrekenen op basis van een jaarrekening.

Ik had deze gevonden: https://www.liquiditeit-berekenen.nl/current-ratio-berekenen/ maar wat word er nu verstaan onder liquide middelen, ik neem aan eigen vermogen of nog meer?

Wat is nu het verschil tussen de vlottende en vaste activa?
quote:
Vaste en vlottende activa

De activa van een onderneming worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, met dit onderscheid wordt aangegeven of de activa al dan niet voor langere duur bij de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt.

Activa welke regulier langer dan 1 jaar op de balans van een onderneming staan worden aangeduid als vaste activa, als vlottende activa worden alle zaken beschouwd welke over het algemeen binnen de termijn van 1 jaar in geld zijn om te zetten, zoals debiteuren en voorraden.

Vaste activa
Binnen de vaste activa onderscheiden we drie hoofdgroepen, te weten:
• ImmateriŽle vaste activa
• MateriŽle vaste activa
• FinanciŽle vaste activa

Vlottende activa
Binnen de vlottende activa onderscheiden we onder andere de volgende hooofdgroepen:
• Liquide middelen
• Vorderingen
• Effecten
• Voorraden
• Onderhanden werk
quote:
De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en het kort vreemd vermogen.
SunnyCrowderwoensdag 14 maart 2018 @ 11:52
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 08:41 schreef FOOIJDONK het volgende:
Gister bijgaande mail ontvangen van gve. Zag hem hier nog niet voor bij komen.
project 15941 | Personal Fitness Helmond

SPOILER
Geachte heer Fooijdonk,

In januari 2017 heeft u geÔnvesteerd in project 15941 | Personal Fitness Helmond. Dit project is tot stand gekomen en onderneemster ** is enthousiast begonnen met personal training en coaching.

Geldvoorelkaar.nl kreeg recent het trieste bericht van intermediair Koelewijn & Partners dat de onderneemster langdurig en ernstig ziek is geworden. Voor de net moeder geworden ** (24) was dit een donderslag bij heldere hemel. Noodgedwongen kan zij haar werk niet meer doen, en vooralsnog is er geen uitzicht op (volledig) herstel.

In overleg met de intermediair zijn de mogelijke scenario's voor de voortzetting van de personal fitness studio en de lening bij Geldvoorelkaar.nl besproken. Voortzetting door mevrouw ** zelf is geen optie. Als er geen maatregelen worden genomen, zal op korte termijn niet meer aan de betaalverplichting van de lening bij Geldvoorelkaar.nl voldaan kunnen worden.

Gelukkig is er via Koelewijn & Partners een ondernemer gevonden, de heer Kevin Coort, die de vestiging in Helmond wil overnemen. Door de overname zal de lopende lening van mevrouw Hesen geheel afgelost worden. Deze overname zal via Geldvoorelkaar.nl. worden gefinancierd. Morgen wordt dit project (17866 | Personal Fitness Helmond) van ondernemer K. Coort op onze website geplaatst. Indien u wederom wenst te investeren in Personal Fitness Helmond, dan kunt u dit doen door een nieuwe investering in project 17866 te registreren.

Geldvoorelkaar.nl heeft uit coulance voor de precaire situatie van mevrouw ** en met het oog op de anders onafwendbare defaultsituatie afgesproken dat uitsluitend de nog openstaande schuld voldaan hoeft te worden. Voor u betekent dit, dat u bij de totstandkoming van de nieuwe lening van de heer Coort de aflossing van de uitstaande schuld zůnder toekomstige (boete)rente ontvangt.

Wij hopen op uw begrip voor de beslissing die Geldvoorelkaar.nl hierin heeft genomen. Het is de best haalbare oplossing voor alle partijen. Bel gerust als u vragen heeft. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-2733465 of via [email protected]

Met vriendelijke groet,

De directie
Edwin Adams
Martijn van Schelven

Blijft vervelend natuurlijk voor de onderneemster, maar ik kan wel leven met de oplossing.
En GvE heeft een nieuw project voor de overname:

Personal Fitness Helmond
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17866

Bedrag: 50.000 euro
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden
Classificatie: 5s
Graydon rating: 0,03

Ik denk dat ik deze mee ga nemen. Bestaande en winstgevende vestiging en vriendin heeft een vaste baan waardoor privť onttrekkingen beperkt blijven.

[ Bericht 1% gewijzigd door SunnyCrowder op 14-03-2018 11:58:01 ]
Ron1986woensdag 14 maart 2018 @ 12:04
De glashandel welke straks open gaat lijkt me wel wat:

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

of zie ik iets over het hoofd?
voetbalmanager2woensdag 14 maart 2018 @ 12:06
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 12:04 schreef Ron1986 het volgende:
De glashandel welke straks open gaat lijkt me wel wat:

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

of zie ik iets over het hoofd?
:D
SunnyCrowderwoensdag 14 maart 2018 @ 12:11
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 12:04 schreef Ron1986 het volgende:
De glashandel welke straks open gaat lijkt me wel wat:

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

of zie ik iets over het hoofd?
Staan toch aardig wat schulden en helaas ook geen cijfers over 2017. Zelfde heb ik een beetje met de nieuwe bedrijfsbus (https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/35053) waar ook geen cijfers over 2017 bij zitten.
BillieCFwoensdag 14 maart 2018 @ 12:15
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

Ben benieuwd wat duurder is: de nieuwe auto of de betaling van de vennootschapsbelasting.
Ook hier geen cijfers 2017.

Wat mij betreft financiert ze beide zaken lekker zelf uit haar winst.
kopersneekwoensdag 14 maart 2018 @ 12:52
De schulden van de glashandel blijven over drie jaar hetzelfde. Zou dit de financiering zijn van de voorraad? Overigens toch wel opmerkelijk dat je er nu achter komt dat 2/5e van je voorraad beschadigd wordt omdat je dit verkeerd opbergt. Mega afschrijvingen elk jaar, dat zie je toch al eerder? Overigens wel de meest veilige investering van FC van nu denk ik, wat een geluk moeten al die scherven brengen ;-)
SunnyCrowderwoensdag 14 maart 2018 @ 14:34
Een nieuwe GVE

Dierspecialist Malden
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17754

Bedrag: 58.000 euro
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden
Classificatie: 5s
Graydon rating: 0,21

Met een borgstelling van de franchisegever voor het volledige openstaande bedrag.

[ Bericht 0% gewijzigd door SunnyCrowder op 14-03-2018 14:44:45 ]
gaanmetdiebanaanwoensdag 14 maart 2018 @ 14:54
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 14:34 schreef SunnyCrowder het volgende:
Met een borgstelling van de franchisegever voor het volledige openstaande bedrag.
De borg spreekt me wel aan, maar dat is het dan ook wel. Diepte-interview in 3, 2, 1 https://soundcloud.com/gl8-media/dierenspeciaalzaak-naomi-hofman
xzazwoensdag 14 maart 2018 @ 16:03
quote:
zijn ook winkels als Albert Heijn, Etos en Gall&Gall gevestigd,
Dat is wel heel erg anders dan alle andere winkelcentrums in Nederland. Not.
Speekselklierwoensdag 14 maart 2018 @ 16:03
quote:
De verpanding van de banksaldi zal worden vastgelegd in een pandakte
Als de lening niet wordt terugbetaald is er meestal een te kort aan banksaldi. Ik ben benieuwd wat de waarde van dit onderpand dan is.
rockenfellerwoensdag 14 maart 2018 @ 16:06
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 16:03 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Als de lening niet wordt terugbetaald is er meestal een te kort aan banksaldi. Ik ben benieuwd wat de waarde van dit onderpand dan is.
haha geweldig.

Bedrijf gaat failliet omdat er geen liquiditeiten meer zijn he. Andere reden of gronden zijn er niet
Speekselklierwoensdag 14 maart 2018 @ 16:09
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 16:06 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

haha geweldig.

Bedrijf gaat failliet omdat er geen liquiditeiten meer zijn he. Andere reden of gronden zijn er niet
Maar hopen dat de crowd eventuele negatieve saldi dan niet hoeven bij te passen.
rockenfellerwoensdag 14 maart 2018 @ 16:12
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 16:09 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Maar hopen dat de crowd eventuele negatieve saldi dan niet hoeven bij te passen.
Waar stond deze prachtige goudgerande keiharde zekerheid?
Speekselklierwoensdag 14 maart 2018 @ 16:13
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 16:12 schreef rockenfeller het volgende:
Waar stond deze prachtige goudgerande keiharde zekerheid?
Bij de dierenspeciaalzaak, de noot van GVE onderaan de pitch.
Horsemenwoensdag 14 maart 2018 @ 16:58
Update SiG inzake project Kaapseplein:

SPOILER
Geachte investeerder in het project Kaapseplein 128 te den Haag,Gisteren, 13 maart stond de vestiging van de hypotheek voor dit project bij de notaris gepland.

Deze kon nog niet passeren en zal 5 april worden getekend.Wij hebben met de projectaanvrager afgesproken dat de lening gisteren rentedragend is geworden.

U zult dus op 1 april zien in uw Wallet dat er rente is betaald en kosten zijn ingehouden.

Kort na 5 april ontvangt u zoals gebruikelijk alle relevante stukken m.b.t de hypotheek.Met vriendelijke groeten,
Keurig opgelost wat mij betreft.
Sealienwoensdag 14 maart 2018 @ 17:15
Update KOM inzake Top van Holland

SPOILER
Beste investeerders,
Ondernemer heeft Zuidweg en Partners ingeschakeld om hem te helpen met het oplossen van zijn problemen. Zij hebben toegezegd om deze maand een voorstel tot afwikkeling te sturen.
We gaan het meemaken.
Dwarsindewegwoensdag 14 maart 2018 @ 18:18
Was deze al besproken? Net als je denkt dat het niet slechter kan..... dit is wel buiten categorie :(
https://www.kapitaalopmaat.nl/Talentchannel
djh77woensdag 14 maart 2018 @ 18:18
Platform voor beginnende filmmakers op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/TalentChannel
Finstage geeft voor de zekerheden een 1 in de risicoscore (= zeer goed). Deze zekerheden bestaan echter alleen uit een overlijdensrisicoverzekering. Dit terwijl de kans heel klein is dat zo'n jonge gast tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden. Typisch geval van schijnzekerheid.

[ Bericht 11% gewijzigd door djh77 op 14-03-2018 18:29:38 ]
Groepfunderwoensdag 14 maart 2018 @ 18:43
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 12:04 schreef Ron1986 het volgende:
De glashandel welke straks open gaat lijkt me wel wat:

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

of zie ik iets over het hoofd?
Zijn current ratio is aardig, maar vermenigvuldig het maandbedrag 'ns met twaalf en trek dat in 2016, 2015 en 2014 van de winst af. Au! En hoe kan een bedrijf nu al sinds 1995 een voorraadsysteem hebben waarbij 40% van de voorraad beschadigd raakt? Was dat de afgelopen 23 jaar (!) dan geen issue? Nee, ik zie 'm niet zitten.
lykkefundwoensdag 14 maart 2018 @ 19:37
Is dat enorm lang openstaande project MongoliŽ bij LAH nu van 2,5% naar 3% rente verhoogd?
Of heb ik zitten slapen en stond deze al op 3.
https://www.lendahand.com/nl-NL/projects/5780-ankhlan-az-llc
djh77woensdag 14 maart 2018 @ 19:42
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 19:37 schreef lykkefund het volgende:
Is dat enorm lang openstaande project MongoliŽ bij LAH nu van 2,5% naar 3% rente verhoogd?
Of heb ik zitten slapen en stond deze al op 3.
https://www.lendahand.com/nl-NL/projects/5780-ankhlan-az-llc
Ik denk inderdaad dat deze verhoogd is. Normaal was de rente 2,5%
Speekselklierwoensdag 14 maart 2018 @ 21:20
quote:
1s.gif Op woensdag 14 maart 2018 18:18 schreef djh77 het volgende:
Platform voor beginnende filmmakers op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/TalentChannel
Finstage geeft voor de zekerheden een 1 in de risicoscore (= zeer goed). Deze zekerheden bestaan echter alleen uit een overlijdensrisicoverzekering. Dit terwijl de kans heel klein is dat zo'n jonge gast tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden. Typisch geval van schijnzekerheid.
je kan hem een handje helpen als hij niet betaald 😊
Ron1986woensdag 14 maart 2018 @ 21:59
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 18:43 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Zijn current ratio is aardig, maar vermenigvuldig het maandbedrag 'ns met twaalf en trek dat in 2016, 2015 en 2014 van de winst af. Au! En hoe kan een bedrijf nu al sinds 1995 een voorraadsysteem hebben waarbij 40% van de voorraad beschadigd raakt? Was dat de afgelopen 23 jaar (!) dan geen issue? Nee, ik zie 'm niet zitten.
Ik had inderdaad bij nader inzien ook al mijn twijfels en ook beetje een vreemd verhaal. Ga mijn geld hier idd niet instoppen. Ben nog aan het wachten of Tweede Catering Vestiging verlengt word..
crowd-fundiwoensdag 14 maart 2018 @ 23:13
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 19:42 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik denk inderdaad dat deze verhoogd is. Normaal was de rente 2,5%
Vanmiddag even gevraagd. Golomt gaat inderdaad een half procent meer geven bij projecten vanaf 3 jaar. T/m 2 jaar blijft het 2,5%.
Zo te zien gaat 't ook meteen wat harder. Met die 2,5% zouden ze het krap aan gered hebben in 60 dagen.
SunnyCrowderwoensdag 14 maart 2018 @ 23:27
Vanavond is er een nieuw project zichtbaar gemaakt op Crowdestate. Het is mogelijk om hier vrijwillig een voorinschrijving te plaatsen en deze investering later definitief te maken.

Er zit een 2e hypotheek op de woningportefeuille die zo ver ik even snel kon zien aardig dekt.

https://www.crowdestate.n(...)rtefeuille-braunlage
namliamdonderdag 15 maart 2018 @ 08:44
Update op KOM voor de surinaamse gerechten verkoper
SPOILER
Faja Lobi
Bla bla droom bla bla uw betrokkenheid bla bla kan u nu ons nieuwe kookboek als eerste te bestellen
bla bla

PS. Het zal mooi zijn als u als gewaardeerde ambassadeur van .... uw familie, vrienden en kennissen ook tipt dit kookboek te bestellen.
djh77donderdag 15 maart 2018 @ 09:07
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 08:44 schreef namliam het volgende:
Update op KOM voor de surinaamse gerechten verkoper
SPOILER
Faja Lobi
Bla bla droom bla bla uw betrokkenheid bla bla kan u nu ons nieuwe kookboek als eerste te bestellen
bla bla

PS. Het zal mooi zijn als u als gewaardeerde ambassadeur van .... uw familie, vrienden en kennissen ook tipt dit kookboek te bestellen.
Volgens de website wordt het boek voor VIP klanten gegarandeerd :X geleverd. Dat is dan wel weer fijn.
ypx6oi1i.png
obligatairedonderdag 15 maart 2018 @ 09:13
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 08:44 schreef namliam het volgende:
Update op KOM voor de surinaamse gerechten verkoper
SPOILER
Faja Lobi
Bla bla droom bla bla uw betrokkenheid bla bla kan u nu ons nieuwe kookboek als eerste te bestellen
bla bla

PS. Het zal mooi zijn als u als gewaardeerde ambassadeur van .... uw familie, vrienden en kennissen ook tipt dit kookboek te bestellen.
Pfff, mijn eerste reactie was er komt een vierde lening aan, maar gelukkig is het een boek. Goed bezig deze jongen :7 .
crowdfunder1991donderdag 15 maart 2018 @ 09:24
Wat vinden jullie van de update van
SPOILER
Campersafe
op KoM?

SPOILER
Beste investeerders,
Ondernemer voert via zijn advocaat inhoudelijk verweer en dwingt de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat om namens de investeerders een bodemprocedure te starten, hetgeen een langdurige en kostbare procedure is. De stichting Zekerheden heeft ondernemer een voorstel gedaan om 50% van de restschuld te voldoen en daarmee tot afronding van de procedure te komen.
obligatairedonderdag 15 maart 2018 @ 09:32
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 09:24 schreef crowdfunder1991 het volgende:
Wat vinden jullie van de update van
SPOILER
Campersafe
op KoM?

SPOILER
Beste investeerders,
Ondernemer voert via zijn advocaat inhoudelijk verweer en dwingt de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat om namens de investeerders een bodemprocedure te starten, hetgeen een langdurige en kostbare procedure is. De stichting Zekerheden heeft ondernemer een voorstel gedaan om 50% van de restschuld te voldoen en daarmee tot afronding van de procedure te komen.
Blijkbaar is het voorstel al gedaan dus kunnen we daar niets meer aan veranderen. Persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan verder procederen tegen dat figuur en zou ik best wel genegen zijn om daar wat geld in te steken. Maar of iedereen daar zo over denkt?

Het jammer dat je niet weet wat de tegenpartij allemaal aanvoert. Ze trekken alle registers open om onder de verplichting uit te komen. Typisch.
darktowerdonderdag 15 maart 2018 @ 10:07
HalloStroom is om 10:00 uur opengegaan. Zoeken 1.680.000§. Na 7 minuten was al 37% daarvan opgehaald. https://www.duurzaaminves(...)zonnestroomsystemen-(spv7)
lykkefunddonderdag 15 maart 2018 @ 10:54
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 23:13 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Vanmiddag even gevraagd. Golomt gaat inderdaad een half procent meer geven bij projecten vanaf 3 jaar. T/m 2 jaar blijft het 2,5%.
Zo te zien gaat 't ook meteen wat harder. Met die 2,5% zouden ze het krap aan gered hebben in 60 dagen.
Bedankt voor de info. Ik vond dat niet alleen de looptijd, maar ook een best groot bedrag, wat meer rente verdiend. Goed dat ze dat inzien.
ML45donderdag 15 maart 2018 @ 11:00
Bij Greencrowd staat deze open:
https://greencrowd.nl/project/ndsm-scheepsbouwloods

[ Bericht 0% gewijzigd door ML45 op 15-03-2018 11:15:51 ]
ETphonehomedonderdag 15 maart 2018 @ 11:02
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 09:32 schreef obligataire het volgende:

[..]

Blijkbaar is het voorstel al gedaan dus kunnen we daar niets meer aan veranderen. Persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan verder procederen tegen dat figuur en zou ik best wel genegen zijn om daar wat geld in te steken. Maar of iedereen daar zo over denkt?

Het jammer dat je niet weet wat de tegenpartij allemaal aanvoert. Ze trekken alle registers open om onder de verplichting uit te komen. Typisch.
Ik zit zelf niet in dit project, maar zou inderdaad ook willen weten waarom de ondernemer denkt onder de verplichtingen uit de leningovereenkomst uit te kunnen komen. Sowiezo doe ik uit principe al mee met procedures indien nodig.
NaRegenDeZondonderdag 15 maart 2018 @ 11:13
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 09:32 schreef obligataire het volgende:

[..]

Blijkbaar is het voorstel al gedaan dus kunnen we daar niets meer aan veranderen. Persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan verder procederen tegen dat figuur en zou ik best wel genegen zijn om daar wat geld in te steken. Maar of iedereen daar zo over denkt?

Het jammer dat je niet weet wat de tegenpartij allemaal aanvoert. Ze trekken alle registers open om onder de verplichting uit te komen. Typisch.
Als men alle registers open trekt om onder de verplichting uit te komen, is er meestal veel te halen, en een bodem procedure in gang zetten lucratief.
obligatairedonderdag 15 maart 2018 @ 11:50
quote:
1s.gif Op donderdag 15 maart 2018 11:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Als men alle registers open trekt om onder de verplichting uit te komen, is er meestal veel te halen, en een bodem procedure in gang zetten lucratief.
Lekker doorprocederen dan :) , als hij die 50% niet accepteert. Laat het een voorbeeld zijn voor andere flapdrollen zoals deze Ludie Reijnders van Beaumont B.V., die denken dat ze bij de crowd overal mee weg kunnen komen.
djh77donderdag 15 maart 2018 @ 12:03
TOP 5 OMVANG FINANCIERING IN 2018, PEILDATUM 14 MAART 2018

Positie Platform Miljoen euro Marktaandeel
1. Collin Crowdfund ; 15,5 miljoen ; 35%
2. Duurzaaminvesteren ; 7,2 miljoen ; 16%
3. Funding Circle ; 5,3 miljoen ;12%
4. Geldvoorelkaar; 4,5 miljoen ; 10%
5. Knab Crowdfunding; 1,9 miljoen ;4%
Totaal 44,4
dubbeltjezdonderdag 15 maart 2018 @ 12:21
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 12:03 schreef djh77 het volgende:
TOP 5 OMVANG FINANCIERING IN 2018, PEILDATUM 14 MAART 2018

Positie Platform Miljoen euro Marktaandeel
1. Collin Crowdfund ; 15,5 miljoen ; 35%
2. Duurzaaminvesteren ; 7,2 miljoen ; 16%
3. Funding Circle ; 5,3 miljoen ;12%
4. Geldvoorelkaar; 4,5 miljoen ; 10%
5. Knab Crowdfunding; 1,9 miljoen ;4%
Totaal 44,4
Interesting.
Als ik kijk naar mijn eigen 'verschuiving", dan is die vooral van gve naar FNC en begint die nu in kleine stapjes naar buitenlandse platforms te gaan zoals Mintos en Twino.

NL platforms gebruik ik vooral voor vermogensopbouw. Buitenlandse platforms wil ik gaan inzetten voor het opbouwen van cashflow om tzt in mijn maandelijkse levensonderhoud (boodschappen) te voorzien.

Bij beiden is het devies: SPREIDING!
djh77donderdag 15 maart 2018 @ 12:21
quote:
1s.gif Op woensdag 14 maart 2018 18:18 schreef djh77 het volgende:
Platform voor beginnende filmmakers op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/TalentChannel
Finstage geeft voor de zekerheden een 1 in de risicoscore (= zeer goed). Deze zekerheden bestaan echter alleen uit een overlijdensrisicoverzekering. Dit terwijl de kans heel klein is dat zo'n jonge gast tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden. Typisch geval van schijnzekerheid.
Risicoinschatting is aangepast:
quote:
De ondernemer opereert alleen en daardoor is de onderneming kwetsbaar voor de continuÔteit . De ondernemer heeft dat risico afgedekt door een overlijdensrisico verzekering. Finstage heeft bij de risico-inschatting uitsluitend naar dit item gekeken waardoor er een ťťnzijdig beeld ontstaat. De risicoscore had inderdaad bij nadere beschouwing gemiddeld moeten zijn. Voor de totale risicoscore heeft dit gelukkig geen invloed. Mede daarom is het rentepercentage wel op 9% gesteld. Onze excuses voor het misverstand en is inmiddels aangepast in de rapportage en danken u voor uw reactie.
Ze blijven nog 0,02 punt boven de allerhoogste risicoscore met een voorgestelde rente van 9,5%

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 15-03-2018 12:46:26 ]
AQuila360donderdag 15 maart 2018 @ 12:54
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 12:21 schreef dubbeltjez het volgende:

[..]

Interesting.
Als ik kijk naar mijn eigen 'verschuiving", dan is die vooral van gve naar FNC en begint die nu in kleine stapjes naar buitenlandse platforms te gaan zoals Mintos en Twino.

NL platforms gebruik ik vooral voor vermogensopbouw. Buitenlandse platforms wil ik gaan inzetten voor het opbouwen van cashflow om tzt in mijn maandelijkse levensonderhoud (boodschappen) te voorzien.

Bij beiden is het devies: SPREIDING!
Wel een goed idee ja! Ik ben daar ook mee bezig om doormiddel van rente en dividend gewoon maandelijks wat extra inkomsten te hebben en soms herinvesteer ik het weer en soms gaat het op aan andere dingen.

Wat CF betreft zit ik eigenlijk alleen bij GVE, heb geen zin om nog meer platforms bij te gaan houden.
crowd-fundidonderdag 15 maart 2018 @ 13:04
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 12:03 schreef djh77 het volgende:
TOP 5 OMVANG FINANCIERING IN 2018, PEILDATUM 14 MAART 2018

Positie Platform Miljoen euro Marktaandeel
1. Collin Crowdfund ; 15,5 miljoen ; 35%
2. Duurzaaminvesteren ; 7,2 miljoen ; 16%
3. Funding Circle ; 5,3 miljoen ;12%
4. Geldvoorelkaar; 4,5 miljoen ; 10%
5. Knab Crowdfunding; 1,9 miljoen ;4%
Totaal 44,4
Volgens mij valt Knab af als je LAH ook meeneemt. Stonden 14 maart op 2,2 miljoen
Hallmarkdonderdag 15 maart 2018 @ 13:50
Ik heb een interessant project op CrowdAboutNow (CAN) gezien. Hoe goed staat dit platform te boek?
BillieCFdonderdag 15 maart 2018 @ 13:55
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 12:21 schreef djh77 het volgende:

[..]

Risicoinschatting is aangepast:

[..]

Ze blijven nog 0,02 punt boven de allerhoogste risicoscore met een voorgestelde rente van 9,5%
Dit lijkt me meer iets voor Cinecrowd.

Ik doe zeker niet mee: geen zekerheden, en nog belangrijker, geen enkel idee hoe dit rendabel te maken is.
SunnyCrowderdonderdag 15 maart 2018 @ 13:58
Heeft iemand enig idee waarom je voor thuiszorg een nieuw bedrijfspand nodig hebt? :?

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/37618
djh77donderdag 15 maart 2018 @ 14:01
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 13:50 schreef Hallmark het volgende:
Ik heb een interessant project op CrowdAboutNow (CAN) gezien. Hoe goed staat dit platform te boek?
Niet. Kan je vergelijken met donatie en hopen dat het geld terugkomt. Er zijn weinig tot geen recovery activiteiten.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 15-03-2018 14:18:48 ]
Aster1Xdonderdag 15 maart 2018 @ 16:10
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 13:50 schreef Hallmark het volgende:
Ik heb een interessant project op CrowdAboutNow (CAN) gezien. Hoe goed staat dit platform te boek?
Ik heb 10 investeringen bij CAN gedaan waarvan er 2 afgerond zijn en 2 problemen hebben (1 recent failliet, brief gehad van advocaat om te schikken voor 10% van het uitgeleende bedrag) . CAN treed niet namens de investeerders op bij het terughalen van het geld maar 'helpt' wel bij contact met de leners. Bij mijn andere 'probleemgeval' kreeg ik in eerste instantie geen reactie op mails maar het inkopiŽren van CAN en hun actie daarna leidde wel tot het gewenste resultaat (lening wordt waarschijnlijk volledig terugbetaald, zei het met vertraging).

Zekerheden zijn er nauwelijks dus zoals djh77 zegt is het meer een donatie met de hoop dat het terugkomt. Aan de andere kant zijn in mijn ervaring de ondernemers wel zeer betrokken bij hun investeerders. Bij 8 van mijn 10 projecten krijg/kreeg ik regelmatig updates / nieuwsbrieven etc. wat ik persoonlijk zeer op prijs stel.
SunnyCrowderdonderdag 15 maart 2018 @ 16:27
Een nieuwe op HCN:

Het Friethuys Drachten
3 sterren

SPOILER
PONdonderdag 15 maart 2018 @ 16:34
@Horsemen: ik zag in oude postings dat jij statistieken bijhoudt van Crowdfund faillissementen / defaults.

Ik ben erg geinteresseerd. Ik heb nergens/niemand kunnen vinden die dat heeft. Zou je je statistieken willen delen?

Alvast bedankt :-)
NaRegenDeZondonderdag 15 maart 2018 @ 16:40
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 16:34 schreef PON het volgende:
@Horsemen: ik zag in oude postings dat jij statistieken bijhoudt van Crowdfund faillissementen / defaults.

Ik ben erg geinteresseerd. Ik heb nergens/niemand kunnen vinden die dat heeft. Zou je je statistieken willen delen?

Alvast bedankt :-)
Hallo PON zie dat je nieuw bent hier. Doe je veel met Crowdfunding zou je je willen voorstellen en wat meer kunnen vertellen over je investeringen?
PONdonderdag 15 maart 2018 @ 16:50
Tuurlijk -

Ik ben Pon (pseudo), woonachtig in het midden van het land en werkzaam als zzp. Ik moet dus voor mn eigen pensioen zorgen.

Ik ben op zoek naar alternatieve investeringen. (voor inkomen/pensioen) De beurskoersen voelen hoog aan, en dan krijg je hoogte vrees ;-). Dus aan het kijken naar crowdfund (ik heb mn eerste projecten bij CCF lopen) en gekeken naar buitenlandse platforms.

Zo heb ik ook naar Mintos enz gekeken, maar daar vindt ik het risico van het platform toch te groot (ik heb wat negatieve verhalen over de CEO/founders gelezen). Kijk dus ook met een schuin oog naar UK (goed ontwikkelde markt lijkt het) en Duitsland)

Kijk eigenlijk alleen naar Crowdleening. Startups ed is wat mij betreft te speculatief.
NaRegenDeZondonderdag 15 maart 2018 @ 16:50
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 16:27 schreef SunnyCrowder het volgende:
Een nieuwe op HCN:

Het Friethuys Drachten
3 sterren

SPOILER
Ik weet nu niet of het wel zon fijne locatie is net naast domino's pizza? https://www.ilocate.nl/details/huur-drachten-noordkade-57-9203-ce
Daarnaast vind ik het pand te huur bij een makelaar. Het is in familie bezit zou het onverhuurbaar zijn en men nu toch maar een familie lid er in zetten om het toch maar verhuurd te krijgen? Of zou de familie het pand speciaal hebben aangekocht om de "droom " van een familielid waar te maken. Vooralsnog is er voor mij te veel onduidelijk en sla ik deze over.

[ Bericht 6% gewijzigd door NaRegenDeZon op 15-03-2018 17:20:00 ]
djh77donderdag 15 maart 2018 @ 17:23
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 16:34 schreef PON het volgende:
@Horsemen: ik zag in oude postings dat jij statistieken bijhoudt van Crowdfund faillissementen / defaults.

Ik ben erg geinteresseerd. Ik heb nergens/niemand kunnen vinden die dat heeft. Zou je je statistieken willen delen?

Alvast bedankt :-)
Zie de OP
NaRegenDeZondonderdag 15 maart 2018 @ 17:27
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 16:50 schreef PON het volgende:
Tuurlijk -

Ik ben Pon (pseudo), woonachtig in het midden van het land en werkzaam als zzp. Ik moet dus voor mn eigen pensioen zorgen.

Ik ben op zoek naar alternatieve investeringen. (voor inkomen/pensioen) De beurskoersen voelen hoog aan, en dan krijg je hoogte vrees ;-). Dus aan het kijken naar crowdfund (ik heb mn eerste projecten bij CCF lopen) en gekeken naar buitenlandse platforms.

Zo heb ik ook naar Mintos enz gekeken, maar daar vindt ik het risico van het platform toch te groot (ik heb wat negatieve verhalen over de CEO/founders gelezen). Kijk dus ook met een schuin oog naar UK (goed ontwikkelde markt lijkt het) en Duitsland)

Kijk eigenlijk alleen naar Crowdleening. Startups ed is wat mij betreft te speculatief.
Leuk dat je CF ondekt hebt. Veel van de info die je zoekt kan je vinden in de OP (de openingspost) Hier vindt je ook een (niet uptodate lijstje) van projecten in de problemen. Verder kan je een hoop leren over CF door hier mee te lezen en je in de discussies te mengen. Je zal merken dat ook de wereld van CF niet altijd koek en ei is. Dus hoogte vrees op de beurs en Default vrees bij CF lending. Het is bij beiden vormen van beleggen zaak met verstand te opereren.

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 16-03-2018 10:46:35 ]
kopersneekdonderdag 15 maart 2018 @ 18:01
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 13:58 schreef SunnyCrowder het volgende:
Heeft iemand enig idee waarom je voor thuiszorg een nieuw bedrijfspand nodig hebt? :?

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/37618
Enige dat ik kan bedenken is dat mevrouw (?) zzp-ers aanneemt en inzet en van een eenvrouwszaak een thuiszorg kantoor maakt. Haar omzetstijging in 2016 suggereert dat tenminste, maar ik zie het niet terugkomen in eventuele personeelskosten kosten... Zo hoog zijn de salarissen nu ook weer niet in de zorg, dus hoe komt ze aan die omzet?... Op haar thuisadres is ook "babs beheer" gevestigd, kan er alleen niet achter komen wat deze doet. Je zou overigens verwachten dat je met het bedrijfsresultaat van 2016 wel zelf een wandje kan laten plaatsen. Zou 2017 een slecht jaar zijn geweest? Wederom jammer dat 2017 ontbreekt. Op basis van zo'n omzet en bijna geen schulden pak je deze wellicht automatisch mee, maar nu...
djh77donderdag 15 maart 2018 @ 18:07
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 16:27 schreef SunnyCrowder het volgende:
Een nieuwe op HCN:

Het Friethuys Drachten
3 sterren

SPOILER
Hierbij de Investeringslink
SPOILER
Sealiendonderdag 15 maart 2018 @ 18:34
Investeringslink snel gevonden! Ik twijfel nog: Vind de 90k resultaat erg positief en daar gaat volgend jaar 25k aan huur vanaf.
obligatairedonderdag 15 maart 2018 @ 19:00
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 13:58 schreef SunnyCrowder het volgende:
Heeft iemand enig idee waarom je voor thuiszorg een nieuw bedrijfspand nodig hebt? :?

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/37618
Misschien om eens iets aan de boekhouding te gaan doen want die houdt ze overduidelijk niet bij.
Duidelijk is ook dat ze een ruime hand van uitgeven heeft. Kan nog problematisch worden als de Fiscus aanslagen gaat opleggen over de afgelopen jaren en het lopende jaar.
Aalsmeer15donderdag 15 maart 2018 @ 19:10
Tuinder op KOM 35K 48 maanden 7,5 % staat nog geen rapport bij.
ETphonehomedonderdag 15 maart 2018 @ 19:18
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 08:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Iets met gezondheidsklachten meen ik.
Bij GvE schrijf ik alles meteen af na een zwarte mail🤔
Dit is voor het eerst dat er na zo'n mail nog iets binnenkomt.. .
Ik zit er hetzelfde in: van mijn 8 defaults bij GvE is dit de tweede keer dat er een termijn binnenkomt na de slecht nieuws mail. Ik schrijf dus ook alles gelijk af. Het hier genoemde project heeft dus 38/60 normaal betaald, termijn 39 overgeslagen, en volgens mijn dashboard maandag termijn 40 betaald.
Ben benieuwd hoe GvE in dit geval met de renteberekening omgaat: bij een aflossingsstop wordt er netjes rente doorberekend en betaald (heb ondertussen een project wat vorig jaar van maart t/m augustus een aflossingsstop had, en sindsdien weer netjes aflost, mag ook gezegd worden).
PONdonderdag 15 maart 2018 @ 19:54
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 17:27 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Leuk dat je CF ondekt hebt. Veel van de info die je zoekt kan je vinden in de OP (de openingspost) Hier vindt je ook een (niet uptodate lijstje) van projecten in de problemen. Verder kan je een hoop leren over CF door hier mee te lezen en je in de discussies te mengen. Je zal merken dat ook de wereld van CF niet altijd koek en ei is. Dus hoogte vrees op de beurs en Default vrees bij CF lending. Het si bij beden vormen van beleggen zaak met verstand te opereren.
WOW - mooie lijst, mijn complimenten! - ik had over de lijst in OP heen gelezen. Een klein vraagje: het eerste getal achter de naam in het oorspronkelijk aantal maanden, en het tweede getal is wanneer er problemen ontstonden? Dus bij CCF - PROCEDE staat 60 12, dus oorspronkelijk 60 maanden lening, die na 12 maanden in problemen is gekomen? Of moet ik het anders lezen?.
crowd-fundidonderdag 15 maart 2018 @ 21:17
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 19:54 schreef PON het volgende:

[..]

WOW - mooie lijst, mijn complimenten! - ik had over de lijst in OP heen gelezen. Een klein vraagje: het eerste getal achter de naam in het oorspronkelijk aantal maanden, en het tweede getal is wanneer er problemen ontstonden? Dus bij CCF - PROCEDE staat 60 12, dus oorspronkelijk 60 maanden lening, die na 12 maanden in problemen is gekomen? Of moet ik het anders lezen?.
PON, klopt. Eerst wordt het aantal maanden genoemd waarvoor de lening is aangegaan, daarna het aantal maanden dat er betaald is.
djh77vrijdag 16 maart 2018 @ 09:29
assurantie/pensioenadviseur op IVM:
https://www.investormatch(...)v-g-boven-beheer-bv/
ETphonehomevrijdag 16 maart 2018 @ 09:34
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 19:10 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Tuinder op KOM 35K 48 maanden 7,5 % staat nog geen rapport bij.
Vreemd verhaal: Kweker wil uit de aardbeien naar een jaarrond produktie van sla/kool, maar gaat wel een deel van het geld investeren in aardbeienstellingen. Verder staat er VV met 0% rente in het rapport. Ook staan er geen cijfers van 2016/2017 in de rapportage, ik schat zo dat die nogal afwijken van de prognose (die er natuurlijk qua winstgevendheid heel mooi uitziet). Over de prognoses en behaalde resulaten in het verleden staat ook een fantastische zin in het rappot (die ik hier niet zal neerzetten ivm vertrouwelijkheid)
Kortom: zoals gewoonlijk vooral weer opletten op wat er niet staat, ik pas!
xzazvrijdag 16 maart 2018 @ 10:28
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 09:29 schreef djh77 het volgende:
assurantie/pensioenadviseur op IVM:
https://www.investormatch(...)v-g-boven-beheer-bv/
Niet goed bekeken maar tot nu toe niet slecht toch?
crowd-fundivrijdag 16 maart 2018 @ 12:53
quote:
0s.gif Op woensdag 14 maart 2018 23:13 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Vanmiddag even gevraagd. Golomt gaat inderdaad een half procent meer geven bij projecten vanaf 3 jaar. T/m 2 jaar blijft het 2,5%.
Zo te zien gaat 't ook meteen wat harder. Met die 2,5% zouden ze het krap aan gered hebben in 60 dagen.
Nu zie ik tot mijn verbazing een Mongools project van 2 jaar voor 3%
OpDieFietsvrijdag 16 maart 2018 @ 12:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 12:53 schreef crowd-fundi het volgende:
Nu zie ik tot mijn verbazing een Mongools project van 2 jaar voor 3%
Bedankt, heb hem meteen meegenomen :)
voetbalmanager2vrijdag 16 maart 2018 @ 13:25
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 10:28 schreef xzaz het volgende:

[..]

Niet goed bekeken maar tot nu toe niet slecht toch?
Ik vraag me af of zijn koopwoning al afgelost is. Indien ja, dan is dat een mooie zekerheid.
crowdiefundervrijdag 16 maart 2018 @ 13:43
Ook weer een nieuwe op https://www.duurzaaminves(...)ail?PropositionID=73 10 jaar 1000 euro per obligatie en 5% rente.
SunnyCrowdervrijdag 16 maart 2018 @ 14:11
Nieuwe GvE:

OAMKB Horeca
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17662

Bedrag: 25.000 euro
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden
Classificatie: 5s
Graydon rating: 0,19
ETphonehomevrijdag 16 maart 2018 @ 14:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 14:11 schreef SunnyCrowder het volgende:
Nieuwe GvE:

OAMKB Horeca
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17662

Bedrag: 25.000 euro
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden
Classificatie: 5s
Graydon rating: 0,19
Ik heb een aantal OAMKB's in mijn portefeuille, en overweeg deze ook mee te nemen (zal wel in een paar minuten vol zijn).
Wat mij wel altijd verbaasd is dat deze OAMKB'ers steevast een ronkend succesvol CV presenteren, maar in veel gevallen geen eigen inbreng (kunnen) doen, en H.A. van morele waarde hebben!
Waarom hebben al die 40'ers geen cent te makken, maar moeten ze zulke kleine bedragen lenen tegen 8%?
Reden dat ik toch een aantal keer ingestapt ben, is omdat ik verwacht dat de franchisegever in geval van problemen bij een individuele franchisenemer aan zal sturen op een nette en acceptable oplossing (naam hoog houden).
Dit naast het feit dat het altijd om kleine bedragen gaat, waarbij de H.A. toch tot enige opbrengst zou moeten leiden (al is GvE bewezen slecht in uitwinnen van zekerheden!!).
SunnyCrowdervrijdag 16 maart 2018 @ 14:29
Nieuwe CC

Imkerij BijDaan
https://www.capitalcircle.nl/investeren/318-imkerij-bijdaan-
crowdiefundervrijdag 16 maart 2018 @ 14:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 14:21 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ik heb een aantal OAMKB's in mijn portefeuille, en overweeg deze ook mee te nemen (zal wel in een paar minuten vol zijn).
Wat mij wel altijd verbaasd is dat deze OAMKB'ers steevast een ronkend succesvol CV presenteren, maar in veel gevallen geen eigen inbreng (kunnen) doen, en H.A. van morele waarde hebben!
Waarom hebben al die 40'ers geen cent te makken, maar moeten ze zulke kleine bedragen lenen tegen 8%?
Reden dat ik toch een aantal keer ingestapt ben, is omdat ik verwacht dat de franchisegever in geval van problemen bij een individuele franchisenemer aan zal sturen op een nette en acceptable oplossing (naam hoog houden).
Dit naast het feit dat het altijd om kleine bedragen gaat, waarbij de H.A. toch tot enige opbrengst zou moeten leiden (al is GvE bewezen slecht in uitwinnen van zekerheden!!).
Ik heb het idee dat een cf lening onderdeel uitmaakt van de franchiseformule om ervaring op te doen. Bedragen zijn redelijk gelijk.
ETphonehomevrijdag 16 maart 2018 @ 14:50
quote:
1s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 14:42 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Ik heb het idee dat een cf lening onderdeel uitmaakt van de franchiseformule om ervaring op te doen. Bedragen zijn redelijk gelijk.
Dat zou kunnen inderdaad, al denk ik dat dat vaak een verkooppraatje is. Daarnaast zou je toch als boekhouder/financiele man met 20 jaar werkervaring verder moeten kunnen zijn als H.A. van morele waarde!
Ron1986vrijdag 16 maart 2018 @ 14:57
quote:
1s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 14:42 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Ik heb het idee dat een cf lening onderdeel uitmaakt van de franchiseformule om ervaring op te doen. Bedragen zijn redelijk gelijk.
Staat ook gewoon in de pitch:

OAMKB maakt al jaren gebruik van het platform Geldvoorelkaar.nl en biedt dit ook aan bij franchisenemers. In het verleden is dit succesvol gebleken en andere franchisenemers zijn enthousiast, vandaar mijn keuze voor crowdfunding.

Ze hebben daar denk ik gewoon een deal met GvE vermoed ik.

Net als Bregje bijv. op HCN en die personal fitnes van GvE
impact9vrijdag 16 maart 2018 @ 15:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 13:25 schreef voetbalmanager2 het volgende:

[..]

Ik vraag me af of zijn koopwoning al afgelost is. Indien ja, dan is dat een mooie zekerheid.
Zie ik iets over het hoofd omtrent een koopwoning?
Daarbij begrijp ik goed dat alleen Boven Holding meetekent?
voetbalmanager2vrijdag 16 maart 2018 @ 15:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 15:02 schreef impact9 het volgende:

[..]

Zie ik iets over het hoofd omtrent een koopwoning?
Daarbij begrijp ik goed dat alleen Boven Holding meetekent?
Uit de pitch:
quote:
Aanvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Aanvrager is ongehuwd en is in bezit van een koopwoning.
djh77vrijdag 16 maart 2018 @ 15:25
Verlaging Basic Energie (KoM) om toch nog een geldbedrag op te halen te laten slagen:
quote:
Beste investeerders,

Zoals jullie waarschijnlijk niet is ontgaan loopt onze funding termijn ten einde. Met nog 3 dagen te gaan, en een gerealiseerd percentage van 79% op het moment van schrijven, ligt het helaas niet in de lijn der verwachting dat we het volledige doelbedrag van §100.000,- gaan behalen.

Wij zijn daarom gaan kijken naar de opties die voorhanden zijn om toch te kunnen spreken van een succesvol project. Vanwege het feit dat we inmiddels bijna 60 dagen verder zijn, en gedurende deze periode zelf weer een fiks bedrag geÔnvesteerd hebben, zou een lager doelbedrag ons net zo goed helpen onze doelstellingen te bereiken.

In samenspraak met Kapitaal op Maat is besloten het doelbedrag te verlagen naar §90.000,-. Vanzelfsprekend hebben we onze begroting hierop aangepast, waarna deze opnieuw door een externe partij is getoetst. Het eerdere oordeel van hen m.b.t. onze organisatie blijft door de verlaging gelukkig ongewijzigd.

We willen u in elk geval bedanken voor het vertrouwen in Basic Energie en hopen dat we u, ondanks deze wijziging, nog steeds als ambassadeur aan onze organisatie kunnen verbinden.

Met vriendelijke groet,

Basic Energie
Ook de 90k zullen ze niet ophalen, maar bij 90% van het doelbedrag is de funding geslaagd
Ron1986vrijdag 16 maart 2018 @ 15:42
Wat is eigenlijk de procedure als een project niet het beoogde bedrag ophaalt bij FC in mijn geval:

Tweede Catering Vestiging

De rest van mijn geÔnvesteerde projecten heeft allemaal de 100% gehaald.. ;)
ETphonehomevrijdag 16 maart 2018 @ 15:50
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 15:42 schreef Ron1986 het volgende:
Wat is eigenlijk de procedure als een project niet het beoogde bedrag ophaalt bij FC in mijn geval:

Tweede Catering Vestiging

De rest van mijn geÔnvesteerde projecten heeft allemaal de 100% gehaald.. ;)
ik heb 1 of 2 projecten bij FnC waar niet het volledige bedrag opgehaald is, ik meen ergens tussen de 70 en 90%. Die zijn gewoon "opnieuw doorgerekend, en geaccordeerd", en dus doorgegaan.
Tja, er zal gefund worden (zie KoM energieproject en eethal project: ook hier is het doelbedrag verlaagd).
SunnyCrowdervrijdag 16 maart 2018 @ 16:54
2017 cijfers bij FNC *O*

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/36751

--

quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 15:42 schreef Ron1986 het volgende:
Wat is eigenlijk de procedure als een project niet het beoogde bedrag ophaalt bij FC in mijn geval:

Tweede Catering Vestiging

De rest van mijn geÔnvesteerde projecten heeft allemaal de 100% gehaald.. ;)
Zie veel gestelde vragen op hun website, gaat dus wss nog een keer 21 dagen lopen:

Funding Circle streeft ernaar om de projecten volledig te financieren binnen een maximum van twee maal 21 dagen. Als er niet voldoende investeerders worden gevonden kan ook een deelbedrag worden uitbetaald. Of dat gebeurt, bepaalt Funding Circle in overleg met de ondernemer aan het einde van de financieringsperiode.
petercvrijdag 16 maart 2018 @ 17:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 14:21 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ik heb een aantal OAMKB's in mijn portefeuille, en overweeg deze ook mee te nemen (zal wel in een paar minuten vol zijn).
Wat mij wel altijd verbaasd is dat deze OAMKB'ers steevast een ronkend succesvol CV presenteren, maar in veel gevallen geen eigen inbreng (kunnen) doen, en H.A. van morele waarde hebben!
Waarom hebben al die 40'ers geen cent te makken, maar moeten ze zulke kleine bedragen lenen tegen 8%?
Reden dat ik toch een aantal keer ingestapt ben, is omdat ik verwacht dat de franchisegever in geval van problemen bij een individuele franchisenemer aan zal sturen op een nette en acceptable oplossing (naam hoog houden).
Dit naast het feit dat het altijd om kleine bedragen gaat, waarbij de H.A. toch tot enige opbrengst zou moeten leiden (al is GvE bewezen slecht in uitwinnen van zekerheden!!).
Rake opmerking, 8)7 25k lenen voor 5 jaar. *O* Troost me dan met de gedachte dat ik dan een nog succesvollere midlife figuur moet zijn met een ook succesvol CV (denk ik toch) maar dan een die 25k zo kan neer leggen
ML45vrijdag 16 maart 2018 @ 18:17
Pim van de Velde een van de oprichters en eigenaren van KOM vertrekt per 1 mei 2018 bij KOM;
https://www.kapitaalopmaat.nl/Crowdfunding-nieuws
Horsemenvrijdag 16 maart 2018 @ 18:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 18:17 schreef ML45 het volgende:
n eigenaren van KOM vertrekt per 1 mei 2018 bij KOM;
https://www.kapitaalopmaat.nl/Crowdfun
Mmm, slechte zaak :N :X
crowd-fundivrijdag 16 maart 2018 @ 18:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 18:17 schreef ML45 het volgende:
Pim van de Velde een van de oprichters en eigenaren van KOM vertrekt per 1 mei 2018 bij KOM;
https://www.kapitaalopmaat.nl/Crowdfunding-nieuws
Gaat die 4600 investeerders achterna, zoeken waar ze toch zijn gebleven
Horsemenvrijdag 16 maart 2018 @ 18:38
quote:
0s.gif Op donderdag 15 maart 2018 16:34 schreef PON het volgende:
@Horsemen: ik zag in oude postings dat jij statistieken bijhoudt van Crowdfund faillissementen / defaults.

Ik ben erg geinteresseerd. Ik heb nergens/niemand kunnen vinden die dat heeft. Zou je je statistieken willen delen?

Alvast bedankt :-)
Welkom.
Ik zie dat je al reacties op je vragen hebt gehad. Voor de mooie lijst in de OP is overigens vooral NaRegenDeZon verantwoordelijk ^O^
Horsemenvrijdag 16 maart 2018 @ 18:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 15:50 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

ik heb 1 of 2 projecten bij FnC waar niet het volledige bedrag opgehaald is, ik meen ergens tussen de 70 en 90%. Die zijn gewoon "opnieuw doorgerekend, en geaccordeerd", en dus doorgegaan.
Tja, er zal gefund worden (zie KoM energieproject en eethal project: ook hier is het doelbedrag verlaagd).
Voor mij in de regel genoeg reden om mij uit dergelijke projecten terug te trekken. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Horsemenvrijdag 16 maart 2018 @ 18:50
Interessant om te lezen:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_en.htm?locale=en

https://nam02.safelinks.p(...)JnTjyk%3D&reserved=0
dubbeltjezvrijdag 16 maart 2018 @ 18:53
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 18:17 schreef ML45 het volgende:
Pim van de Velde een van de oprichters en eigenaren van KOM vertrekt per 1 mei 2018 bij KOM;
https://www.kapitaalopmaat.nl/Crowdfunding-nieuws
pim = kom en kom = pim
zinkend schip?
Camoglivrijdag 16 maart 2018 @ 18:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 18:53 schreef dubbeltjez het volgende:

[..]

pim = kom en kom = pim
zinkend schip?
Ik mis in het bericht wat hij nu gaat doen en wat de reden van het vertrek is.
Horsemenvrijdag 16 maart 2018 @ 19:38
quote:
1s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 18:59 schreef Camogli het volgende:

[..]

Ik mis in het bericht wat hij nu gaat doen en wat de reden van het vertrek is.
Ik ben bang dat Pim vertrekt bij KoM als een dief in de nacht…
Nogmaals, een slecht ontwikkeling wat mij betreft.
Camoglivrijdag 16 maart 2018 @ 19:56
quote:
14s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 19:38 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik ben bang dat Pim vertrekt bij KoM als een dief in de nacht…
Nogmaals, een slecht ontwikkeling wat mij betreft.
Eens. Iets als ‘na vijf jaar tijd voor iets anders: Pim gaat verder als #nieuwebaan#’ had ik prima gevonden. Dit vage verhaal is ook voor mij een veeg teken.
Dwarsindewegvrijdag 16 maart 2018 @ 20:24
quote:
1s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 19:56 schreef Camogli het volgende:

[..]

Eens. Iets als ‘na vijf jaar tijd voor iets anders: Pim gaat verder als #nieuwebaan#’ had ik prima gevonden. Dit vage verhaal is ook voor mij een veeg teken.
Ze lezen hier mee... hopelijk geven ze een serieuze update.
rockenfellervrijdag 16 maart 2018 @ 21:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 maart 2018 18:17 schreef ML45 het volgende:
Pim van de Velde een van de oprichters en eigenaren van KOM vertrekt per 1 mei 2018 bij KOM;
https://www.kapitaalopmaat.nl/Crowdfunding-nieuws
Ik denk dat hij er helemaal klaar mee is. Met alle goede bedoelingen investeerders een mooi rendement bezorgen en ondernemers helpen met hun plannen. Als je dan keer op keer te maken krijgt met oplichters (vinovat, belhamels ed) en je daarmee in de vuurlinie komt dan begrijp ik dat je er een keer klaar mee bent. Nu weer dat campersafe; je wilt dat een lening terug betaald wordt en je krijgt een advocaat op je dak die aanstuurt op een bodemprocedure.

Ik praat niets goed van deze actie maar begrijpen doe ik het wel