FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #230 met veel teruggedraaide investeringen
zeeland6zondag 21 juli 2019 @ 22:42
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! In 2018 is in Nederland 329 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 223 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 8700 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden..

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowd Real Estate (CRE), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Lenderspender, peer-to-peer lending
October, hťt platform voor MKB-financieringen in continentaal Europa
NLinvesteert, een platform voor zakelijke financiering waaronder crowdfunding
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Waardevoorjegeld
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Lenderspender
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.
Robocash
Grupeer
Crowdestor
Viainvest
Envestio

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, AGD, IVM, CC.
FNC is uit deze laatste lijsten weggelaten niet om dat er geen probleem projecten zijn, maar omdat FNC op dit moment goed en duidelijk systematisch op maandelijkse basis rapporteert over probleemprojecten aan zijn investeerders. Bovendien heeft FNC veel kleine projecten wat het aantal probleemgevallen groot maakt en lastig bij te houden voor derden.

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX of ????????? zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt of te weinig gegevens. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen.
Bijgewerkt tot 17-12-2018

GVE 2nalnh5.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,IVM,CC etc 2qsze9w.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015, 11-01-2017 en 16-12-2018

2ps1xxi.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg
dwwetuy9lri.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Groepfunderzondag 21 juli 2019 @ 22:53
De speelgoedwinkel in Nijverdal, die morgen op GVE open gaat, is hier volgens mij nog niet besproken. Ik ben wel benieuwd naar jullie mening:
+ Plaatselijke filiaal speelgoedwinkel was winstgevend.
+ Nieuwe speelgoedwinkel, maar met filiaalmanager van de oude speelgoedwinkel.
+ 1/3 van de benodigde financiering komt uit eigen middelen.
+ Prima BKR-scores.

Maar ik heb (helaas) ook aarzelingen:
- Die omzetstijging van 10% tussen 2020 en 2021, waar gaat die vandaan komen?
- Waarom gaat een succesvolle kapper met een eigen zaak in speelgoed?

Ik heb een zwak voor speelgoedwinkels en overweeg hem zelf mee te nemen. Al heb ik ligte aarzeling, omdat ik denk dat de verwachtte groei wel eens uit zou kunnen blijven. Overigens zie ik op Google Streetview beslist geen autoluwe straat voor de deur van het filiaal.
zeeland6zondag 21 juli 2019 @ 22:59
Ik heb geen zwak voor speelgoedwinkels. Het is kijken kijken niet kopen.
Doek valt voor Toys’R’Us: 'Een dieptrieste dag' (2018)
21 feb. 2019 - Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet

Nauwelijks zekerheden behalve een pandrecht op voorraad die binnen een half jaar out of date is behalve lego.

Speelgoedwinkel Collin (De tombe trading) heeft 27 uit 72 termijnen betaald, maar ik ben niet blij dat ik erin zit op de gevoelens die ik nu heb was ik er niet ingestapt.

[ Bericht 13% gewijzigd door zeeland6 op 22-07-2019 00:27:44 ]
obligatairezondag 21 juli 2019 @ 23:00
quote:
0s.gif Op zondag 21 juli 2019 20:29 schreef Jaco078 het volgende:

[..]Obv het beschrevene heb ik m laten annuleren. Dat eigen vermogen van 182k, dat zal Dan m.n. in de vlottende activa (software, robotics, etc) zitten?
Zie mijn posting van 12:41u. Daar heb ik het al aangegeven.

Een zeker bedrag aan debiteuren, maar hoofdzakelijk een vordering op de DGA, waarschijnlijk. Ik kan echt niet bedenken wat het anders zou kunnen zijn. En er staat een enorme kortlopende schuld tegenover. Het nieuwe sprookjeskasteel van Richard lijkt op omvallen te staan.
zeeland6zondag 21 juli 2019 @ 23:03
quote:
0s.gif Op zondag 21 juli 2019 22:59 schreef zeeland6 het volgende:
Ik heb geen zwak voor speelgoedwinkels. Het is kijken kijken niet kopen.
Doek valt voor Toys’R’Us: 'Een dieptrieste dag' (2018)
21 feb. 2019 - Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet

Speelgoedwinkel Collin (De t*mbe tr**ing) heeft 27 uit 72 termijnen betaald, maar ik ben niet blij dat ik erin zit op de gevoelens die ik nu heb was ik er niet ingestapt.
Aan de andere kant.
"Top 1 Toys, nummer ťťn in speelgoed". Daar kunnen ze wel eens gelijk in hebben als alle concurrenten failleren. 8)7

[ Bericht 0% gewijzigd door zeeland6 op 22-07-2019 12:07:00 ]
zeeland6zondag 21 juli 2019 @ 23:07
nvt

[ Bericht 55% gewijzigd door zeeland6 op 22-07-2019 00:28:34 ]
obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 10:20
quote:
0s.gif Op zondag 21 juli 2019 22:53 schreef Groepfunder het volgende:
De speelgoedwinkel in Nijverdal, die morgen op GVE open gaat, is hier volgens mij nog niet besproken. Ik ben wel benieuwd naar jullie mening:
+ Plaatselijke filiaal speelgoedwinkel was winstgevend.
+ Nieuwe speelgoedwinkel, maar met filiaalmanager van de oude speelgoedwinkel.
+ 1/3 van de benodigde financiering komt uit eigen middelen.
+ Prima BKR-scores.

Maar ik heb (helaas) ook aarzelingen:
- Die omzetstijging van 10% tussen 2020 en 2021, waar gaat die vandaan komen?
- Waarom gaat een succesvolle kapper met een eigen zaak in speelgoed?

Ik heb een zwak voor speelgoedwinkels en overweeg hem zelf mee te nemen. Al heb ik ligte aarzeling, omdat ik denk dat de verwachtte groei wel eens uit zou kunnen blijven. Overigens zie ik op Google Streetview beslist geen autoluwe straat voor de deur van het filiaal.
Nadelen:
*Nieuw bedrijf
*Geen noemenswaardige zekerheden
*Krimpmarkt door internet
*Afhankelijkheid van 1 leverancier?
*Oude winkel was winstgevend, maar hoeveel, 1 euro winst is ook winst ;)
*Intertoys doet geen herstart, zal best een reden hebben.

Belangrijkste voordeel is de ervaring van de ene vennoot.

Doe er niets mee.
escortmk2maandag 22 juli 2019 @ 10:24
quote:
0s.gif Op zondag 21 juli 2019 22:59 schreef zeeland6 het volgende:
Ik heb geen zwak voor speelgoedwinkels. Het is kijken kijken niet kopen.
Doek valt voor Toys’R’Us: 'Een dieptrieste dag' (2018)
21 feb. 2019 - Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet

Nauwelijks zekerheden behalve een pandrecht op voorraad die binnen een half jaar out of date is behalve lego.

Speelgoedwinkel Collin (De tombe trading) heeft 27 uit 72 termijnen betaald, maar ik ben niet blij dat ik erin zit op de gevoelens die ik nu heb was ik er niet ingestapt.
SPOILER
Snap ik, ben je er wel eens langsgeweest of heb je een kijkje genomen op http://detombe.nl/ ?
pontus-sverigemaandag 22 juli 2019 @ 11:12
Ik ben nieuw hier.

Ik heb het onderzoeksbureau net als Jaco078 en Groepfunder ook geannuleerd. Ik heb bij FNC binnen 24 uur het verzoek ingediend.

Mijn dank voor de tips.
escortmk2maandag 22 juli 2019 @ 11:16
Update van HCN:

De ondernemer van TRIBECA heeft besloten om de lening (Project 63) vervroegd in te lossen.
Op 23 juli 2019 zullen alle nog resterende af te lossen termijnen (23) ineens naar u worden overgemaakt.

*O* inclusief rente en bovendien heerlijk gegeten daar.
Groepfundermaandag 22 juli 2019 @ 11:41
Ik heb nog even getwijfeld, jullie aanvullende argumenten tot mij door laten dringen, mijzelf eraan herinert dat mijn netto-rendement bij GVE vorig jaar 0,15% was (inmiddels: 1%) en daarna toch besloten van de investering in een speelgoedwinkel af te zien. Al gaat de vergelijking met D* T*mbe volgens mij niet helemaal op, omdat de laatste meer een niche lijkt te bedienen. Wel bedacht ik mij vanochtend, net als Obligataire, dat het oude concern een reden moet hebben gehad om op deze locatie geen doorstart te willen maken. Zelf woon ik in een gemeente met 50.000 inwoners waar nu ook geen enkele speelgoedwinkel meer is. En als het hier kennelijk al niet voldoende loont ....

Hij loopt ook niet erg hard. Inmiddels 46%.
djh77maandag 22 juli 2019 @ 12:20
4* Broodjes bezorging op hcn
https://horecacrowdfundin(...)odjes-zwaag-mwp5nmp0

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 22-07-2019 13:10:26 ]
djh77maandag 22 juli 2019 @ 13:10
5* brunch Ted Haarlem op hcn
https://horecacrowdfunding.nl/projects/teds-haarlem-n7p2erp6
wilanmaandag 22 juli 2019 @ 13:46
quote:
Mocht er nog een linkje zijn... Ik verwacht dat deze wel vol zit met de auto invest.
obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 14:03
CC/I love Sushi, staat inmiddels open. En nu 75% vol.

[ Bericht 17% gewijzigd door obligataire op 22-07-2019 14:30:11 ]
Groepfundermaandag 22 juli 2019 @ 14:11
Op GVE is ook een nieuw vastgoedproject aangekondigd. Ditkeer 72 maanden tegen 5%. En de marktwaarde van het onderliggende pand (1e hypotheek) ligt alweer 41,66% boven de aankoopprijs.
djh77maandag 22 juli 2019 @ 14:24
Er koel bedrijf tijdens de hittegolf op collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/het-vrieshuis-b-v/
gaanmetdiebanaanmaandag 22 juli 2019 @ 14:33
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 14:11 schreef Groepfunder het volgende:
Op GVE is ook een nieuw vastgoedproject aangekondigd. Ditkeer 72 maanden tegen 5%. En de marktwaarde van het onderliggende pand (1e hypotheek) ligt alweer 41,66% boven de aankoopprijs.
Die berekening kan ik niet volgen, ik kom op 16%. LTV op basis van aankoopprijs is 82%. Wat te hoog voor een kantoorpand tegen 5% rente voor mij.
petercmaandag 22 juli 2019 @ 14:39
Algehele aflossing GVE 18435 Boswijk Vastgoed ontvangen, keurig vlgs plan *O* w/
Groepfundermaandag 22 juli 2019 @ 14:45
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 14:33 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Die berekening kan ik niet volgen, ik kom op 16%. LTV op basis van aankoopprijs is 82%. Wat te hoog voor een kantoorpand tegen 5% rente voor mij.
I stand corrected: 15,9%. Ik had het leenbedrag als aankoopbedrag genomen. Dan nog vind ik de verhouding risico/rendement niet aantrekkelijk. Het is zakelijk onroerend goed.

[ Bericht 2% gewijzigd door Groepfunder op 22-07-2019 15:50:44 ]
djh77maandag 22 juli 2019 @ 15:43
Orchideeen op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/lansbergen-orchids-b-v/
2e hypotheek van 310k na een 1e inschrijving van 4 miljoen.
Jaco078maandag 22 juli 2019 @ 15:49
Investeren jullie in de sushi-uitbreiding op capital circle?
obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 15:55
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 15:49 schreef Jaco078 het volgende:
Investeren jullie in de sushi-uitbreiding op capital circle?
Ik heb deze voor het minimum bedrag meegenomen. Hij zit nu voor 89% vol zie ik.
obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 16:04
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 15:43 schreef djh77 het volgende:
Orchideeen op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/lansbergen-orchids-b-v/
2e hypotheek van 310k na een 1e inschrijving van 4 miljoen.
Mooi bedrijf, mooie produkten.
Wel heel zwaar gefinancierd, vreemd vermogen (ruim 5 miljoen) is hoger dan de reeds opgeklopte verwachte jaaromzet 2019.
Die verhuizing zorgt vooralsnog voor liquiditeitsproblemen, en de zekerheden schat ik niet al te hoog in.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 22-07-2019 16:09:46 ]
zeeland6maandag 22 juli 2019 @ 16:12
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 15:49 schreef Jaco078 het volgende:
Investeren jullie in de sushi-uitbreiding op capital circle?
ja
ETphonehomemaandag 22 juli 2019 @ 17:46
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 16:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Mooi bedrijf, mooie produkten.
Wel heel zwaar gefinancierd, vreemd vermogen (ruim 5 miljoen) is hoger dan de reeds opgeklopte verwachte jaaromzet 2019.
Die verhuizing zorgt vooralsnog voor liquiditeitsproblemen, en de zekerheden schat ik niet al te hoog in.
Mooie producten inderdaad. OrchideeŽn zijn wel een prijsmarkt geworden de laatste 2-3 jaar, na jaren in een vraagmarkt gezeten te hebben. Dus de marges staan behoorlijk onder druk. Er zijn de laatste 1.5 jaar al een paar bedrijven met deze teelt omgevallen / overgenomen.
Er worden al ruim 20 jaar orchideeŽn geteeld, maar er is bij de ondernemers blijkbaar een beperkt E.V. aanwezig, zou anders moeten zijn naar mijn mening.

Het is voor zo'n bedrijf niet vreemd dat de investering hoger is als de jaar omzet.
Wat ik echter wel vreemd vind is dat er binnen een half jaar na de uitbreiding blijkbaar een gat is van 3 ton. Naar mijn mening een kwestie van matige financiele voorbereiding van deze stap.
Ook is de 1e hypotheek niet via de bank, maar via een collega tuinder (waarschijnlijk de vorige eigenaar van het betreffende o.g.). Kassen zijn 20 jaar oud, en dus economisch afgeschreven. Bedrijf is min of meer getaxeerd op de grondwaarde van nu, dit kan nog even doorstijgen, het kan ook zo weer 20% of meer zakken.
Het woonhuis is afgesplitst en particulier verkocht zo te zien.
Alles bij elkaar iets waar ik ver van weg blijf (ik ken de sector).
zeeland6maandag 22 juli 2019 @ 21:15
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 11:12 schreef pontus-sverige het volgende:
Ik ben nieuw hier.

Ik heb het onderzoeksbureau net als Jaco078 en Groepfunder ook geannuleerd. Ik heb bij FNC binnen 24 uur het verzoek ingediend.

Mijn dank voor de tips.
wel even je incasso storneren dan
zeeland6maandag 22 juli 2019 @ 21:16
dubbel
pontus-sverigemaandag 22 juli 2019 @ 21:45
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 21:15 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

wel even je incasso storneren dan
Mijn dank voor de tip

[ Bericht 0% gewijzigd door pontus-sverige op 22-07-2019 21:46:37 (Taalfout) ]
wilanmaandag 22 juli 2019 @ 22:16
Mochten er mensen geÔnteresseerd zijn in de investeringslink voor bud*et broodjes bij hcn..

Ik weet zelf nog niet zo goed of ik mee wil doen. wat jullie?

SPOILER
Jaco078maandag 22 juli 2019 @ 22:32
quote:
1s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:16 schreef wilan het volgende:
Mochten er mensen geÔnteresseerd zijn in de investeringslink voor bud*et broodjes bij hcn..

Ik weet zelf nog niet zo goed of ik mee wil doen. wat jullie?

SPOILER
Ik hecht heel veel waarde aan het oordeel van HCN. Anders gezegd: het meenemen van 3-5-sterren-projecten heeft nog niet eerder geleid tot defaults in mijn portefeuille.
Jaco078maandag 22 juli 2019 @ 22:35
quote:
1s.gif Op maandag 22 juli 2019 21:45 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Mijn dank voor de tip
10.43 uur:
SPOILER
Uw verzoek tot het annuleren van uw investering(en) wordt in behandeling genomen.

Het betreft de investering in onderstaande project(en)
∑ Onderzoeksbureau Marketing & Personeel
§ XXX,-

Omdat het project reeds volledig is gefinancierd kan het zijn dat het incassoproces is gestart, wij kunnen dit dan niet meer annuleren. Mocht u geÔncasseerd worden voor dit project dan kunt u ervoor kiezen om dit bedrag te storneren. Mocht u het bedrag niet storneren dan wordt het binnen enkele dagen automatisch teruggestort op uw rekening.

Mocht u aanvullende vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

11.45 uur
SPOILER
Bij deze ontvangt u een bevestiging dat uw verzoek tot het annuleren van uw investering(en) is verwerkt.

Uw dashboard wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Mocht u aanvullende vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 22:37
quote:
1s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:16 schreef wilan het volgende:
Mochten er mensen geÔnteresseerd zijn in de investeringslink voor bud*et broodjes bij hcn..

Ik weet zelf nog niet zo goed of ik mee wil doen. wat jullie?

SPOILER
Dank je voor de link. Ik heb er bescheiden gebruik van gemaakt want het leningbedrag is zo gering dat er uit de auto-invest waarschijnlijk niet veel zal komen.
prefix1maandag 22 juli 2019 @ 22:43
Heb budget broodjes meegepakt👍
obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 22:45
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:43 schreef prefix1 het volgende:
Heb budget broodjes meegepakt👍
Het zou me niet verbazen als hij woensdag al (bijna) vol zit..........
zeeland6maandag 22 juli 2019 @ 22:51
Dank, heb diverse broodjes besteld. Toch maar in de horeca gestapt. Wat moet je al dat geld. ^O^
Is er ook een link naar TEDS broodjes?

Hoe werkt dat met met voorinschrijvinglinkjes trouwens ? Wie krijg ze?
Jaco078maandag 22 juli 2019 @ 22:57
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:37 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dank je voor de link. Ik heb er bescheiden gebruik van gemaakt want het leningbedrag is zo gering dat er uit de auto-invest waarschijnlijk niet veel zal komen.
Wat doe je, obli, als er in de A.I. toch nog ruimte zit? HCN schijnt vrij streng te zijn met max. 5 annuleringen...
obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 23:04
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:57 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Wat doe je, obli, als er in de A.I. toch nog ruimte zit? HCN schijnt vrij streng te zijn met max. 5 annuleringen...
Zoals ik al zei, ik denk dat deze woensdag al (bijna) vol zal zitten dus dan vervalt de automatische inschrijving en wordt het ouderwetse goldrush. Kun je beter nu al vast een hapje vastleggen. I love this forum *O*
Jaco078maandag 22 juli 2019 @ 23:07
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 23:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

Zoals ik al zei, ik denk dat deze woensdag al (bijna) vol zal zitten dus dan vervalt de automatische inschrijving en is het ouderwetse goldrush. Kun je beter nu al vast een hapje vastleggen. I love this forum *O*
Ja, dat begreep ik al. Maar stel dat er weinig A.I. zijn; neem je 'm dan mee voor het handmatige (nu) en de AI (woensdag)? Of annuleer je dan 1 van 2.
obligatairemaandag 22 juli 2019 @ 23:11
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 23:07 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ja, dat begreep ik al. Maar stel dat er weinig A.I. zijn; neem je 'm dan mee voor het handmatige (nu) en de AI (woensdag)? Of annuleer je dan 1 van 2.
Mijn verwachting is dat er zo weinig over is van het leenbedrag dat de AI niet eens voor de helft kan worden toegepast; dus alsdan helemaal komt te vervallen. Mocht die verwachting niet uitkomen dan zit ik er (te) vet in. Annuleren doe ik niet bij HCN, dat vinden ze niet fijn.

Wat Zeeland6 ook al zei: 'wat moet je met al dat geld' _O-

Edit; hij zit nu al voor ruim 11% vol.

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 22-07-2019 23:28:56 ]
Jaco078maandag 22 juli 2019 @ 23:18
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 23:11 schreef obligataire het volgende:

[..]

Mijn verwachting is dat er zo weinig over is van het leenbedrag dat de AI niet eens voor de helft kan worden toegepast; dus alsdan helemaal komt te vervallen. Mocht die verwachting niet uitkomen dan zit ik er (te) vet in. Annuleren doe ik niet bij HCN, dat vinden ze niet fijn.

Bovendien, wat Zeeland6 ook al zei: 'wat moet je met al dat geld' _O-
Ach ja, ook weer zo. Twee theorien die me te binnen schieten over 'wat moet je met al dat geld'.
1. Ik las weleens dat het hebben van een hypotheek en vervolgens investeren in feite ook beleggen is met geleend geld.
2. Op een gegeven moment kun je zelfs zoveel projecten hebben, dat nůg meer spreiden niet leidt tot risico-verlaging.

Is meer een offtopic-discussie, maar wilde 'm even met jullie delen.
TechLightmaandag 22 juli 2019 @ 23:25
Hoe lang staan projecten op HCN eigenlijk maximaal open? Het lijkt er op dat Boris het niet gaat redden zo, maar hoe lang is het dan wachten voor de conclusie getrokken wordt?
obligatairedinsdag 23 juli 2019 @ 00:03
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 23:18 schreef Jaco078 het volgende:

[..]
1. Ik las weleens dat het hebben van een hypotheek en vervolgens investeren in feite ook beleggen is met geleend geld.
2. Op een gegeven moment kun je zelfs zoveel projecten hebben, dat nůg meer spreiden niet leidt tot risico-verlaging.
Ad1: Klopt op zich wel, de beste hypotheek is geen hypotheek. Echter tegenover de schuld staat een min of meer waardevaste belegging namelijk een woning. De lasten daarvan zijn, als het goed is, goed op te brengen uit het inkomen.

Ad 2: Klopt ook, echter je kunt het ook omdraaien. Zou je, als je eenmaal een groot aantal projecten hebt, om die redenen ineens wťl grote bedragen gaan inleggen, of vasthouden aan de succesvol gebleken tactiek.
wilandinsdag 23 juli 2019 @ 00:14
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:51 schreef zeeland6 het volgende:
Dank, heb diverse broodjes besteld. Toch maar in de horeca gestapt. Wat moet je al dat geld. ^O^
Is er ook een link naar TEDS broodjes?

Hoe werkt dat met met voorinschrijvinglinkjes trouwens ? Wie krijg ze?
De ondernemer krijgt deze link voor hun eigen netwerk, maar zijn vaak te vinden via bijvoorbeeld hun persoonlijke sociale media. Bij teds nog niet gevonden, maar ik houd me aanbevolen.
wilandinsdag 23 juli 2019 @ 00:15
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 23:25 schreef TechLight het volgende:
Hoe lang staan projecten op HCN eigenlijk maximaal open? Het lijkt er op dat Boris het niet gaat redden zo, maar hoe lang is het dan wachten voor de conclusie getrokken wordt?
Ik dacht 60 dagen. Eerder werd tussentijds de rente verhoogd of het leenbedrag verlaagd om toch succesvol gefund te worden. Tot nu toe is alles gefund dus ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren!
Jaco078dinsdag 23 juli 2019 @ 00:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 00:14 schreef wilan het volgende:

[..]

De ondernemer krijgt deze link voor hun eigen netwerk, maar zijn vaak te vinden via bijvoorbeeld hun persoonlijke sociale media. Bij teds nog niet gevonden, maar ik houd me aanbevolen.
Teds haalt meer dan het dubbele op in vergelijk met de broodjeszaak. Daar ga ik niet vooraf storten. 128k met auto-invest alleen, dat lijkt me ambitieus. Die neem ik dan gewoon met m'n A.I. mee.
wilandinsdag 23 juli 2019 @ 00:35
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 00:24 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Teds haalt meer dan het dubbele op in vergelijk met de broodjeszaak. Daar ga ik niet vooraf storten. 128k met auto-invest alleen, dat lijkt me ambitieus. Die neem ik dan gewoon met m'n A.I. mee.
Ik had mijn a.i. nog uit staan omdat ik pavarotti niet dubbel in mn portefuille wilde hebben, dus een linkje kan ik zelf nog wel gebruiken. Anders wordt het woensdag klaar zitten.
Groepfunderdinsdag 23 juli 2019 @ 07:29
quote:
1s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:16 schreef wilan het volgende:
Mochten er mensen geÔnteresseerd zijn in de investeringslink voor bud*et broodjes bij hcn..
SPOILER
Dankjewel! Hij zit inmiddels voor 15.83% vol.
pontus-sverigedinsdag 23 juli 2019 @ 10:07
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:35 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

10.43 uur:
SPOILER
Uw verzoek tot het annuleren van uw investering(en) wordt in behandeling genomen.

Het betreft de investering in onderstaande project(en)
∑ Onderzoeksbureau Marketing & Personeel
§ XXX,-

Omdat het project reeds volledig is gefinancierd kan het zijn dat het incassoproces is gestart, wij kunnen dit dan niet meer annuleren. Mocht u geÔncasseerd worden voor dit project dan kunt u ervoor kiezen om dit bedrag te storneren. Mocht u het bedrag niet storneren dan wordt het binnen enkele dagen automatisch teruggestort op uw rekening.

Mocht u aanvullende vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

11.45 uur
SPOILER
Bij deze ontvangt u een bevestiging dat uw verzoek tot het annuleren van uw investering(en) is verwerkt.

Uw dashboard wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Mocht u aanvullende vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Dezelfde mail heb ik ook ontvangen.
prins01dinsdag 23 juli 2019 @ 10:45
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 10:07 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Dezelfde mail heb ik ook ontvangen.
Ik heb FNC vorige maand laten weten voorlopig niet meer in FNC te investeren in afwachting van afhandeling afboekingen/ondernemingen die niet meer betalen. Bij mij bedragen de afschrijvingen 28% van de opbrengsten (dit is exclusief vertragingen van minder dan 90 dagen en ik heb nog gemiddeld 3-4 jaar te gaan).
Jaco078dinsdag 23 juli 2019 @ 10:49
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 10:45 schreef prins01 het volgende:

[..]

Ik heb FNC vorige maand laten weten voorlopig niet meer in FNC te investeren in afwachting van afhandeling afboekingen/ondernemingen die niet meer betalen. Bij mij bedragen de afschrijvingen 28% van de opbrengsten (dit is exclusief vertragingen van minder dan 90 dagen en ik heb nog gemiddeld 3-4 jaar te gaan).
Exact hetzelfde bij mij. 34% afgeboekt tov de opbrengsten. Vorige week gaf ik aan dat als alle leningen die nu vertraging hebben ook daadwerkelijk tot afboeking leiden, ik net quitte speel.
Bengerdinsdag 23 juli 2019 @ 10:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 10:45 schreef prins01 het volgende:

[..]

Ik heb FNC vorige maand laten weten voorlopig niet meer in FNC te investeren in afwachting van afhandeling afboekingen/ondernemingen die niet meer betalen. Bij mij bedragen de afschrijvingen 28% van de opbrengsten (dit is exclusief vertragingen van minder dan 90 dagen en ik heb nog gemiddeld 3-4 jaar te gaan).
Bij mij is het hetzelfde: 28,6%. Tegelijkertijd heb ik een gerealiseerd rendement van 8,07% op een verwacht rendement van 12,42%. De default rate bij FNC is redelijk hoog, maar daar staat ook een hogere rente tegenover. Ik ben zeer tevreden met 8,07%.
prins01dinsdag 23 juli 2019 @ 10:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 10:49 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Exact hetzelfde bij mij. 34% afgeboekt tov de opbrengsten. Vorige week gaf ik aan dat als alle leningen die nu vertraging hebben ook daadwerkelijk tot afboeking leiden, ik net quitte speel.
Klopt en dat bij mij ook zo.
Goede projecten bij FNC mogen zonder boete worden afgelost en de probleem projecten blijven en drukken de opbrengsten behoorlijk op.
prins01dinsdag 23 juli 2019 @ 10:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 10:53 schreef Benger het volgende:
Bij mij is het hetzelfde: 28,6%. Tegelijkertijd heb ik een gerealiseerd rendement van 8,07% op een verwacht rendement van 12,42%. De default rate bij FNC is redelijk hoog, maar daar staat ook een hogere rente tegenover. Ik ben zeer tevreden met 8,07%.
De 8,07% is exclusief de default, toch?
Jaco078dinsdag 23 juli 2019 @ 11:00
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 10:58 schreef prins01 het volgende:

[..]

De 8,07% is exclusief de default, toch?
Dat is inclusief bij prins01 want bruto te verwachten is 12.42. M.a.w. de vertragingen van 90 dagen of langer zijn afgeboekt en dat leidt tot 8.07%.

In mijn portefeuille vergelijkbare getallen.
Fnc zelf gaat uit van 4.2% afboeken per jaar over het gehele leningenbestand.
Aalsmeer15dinsdag 23 juli 2019 @ 11:52
Broodjeszaak hcn, dat is dan eigenlijk bijna alleen maar goodwil als ik het goed begrijp.
Oook al is het hcn, doe ik niet.
Op voor de groei zie ik een project wat ik wel mee neem
https://www.voordegroei.n(...)en-en-van-beuningen/
BillieCFdinsdag 23 juli 2019 @ 11:55
quote:
1s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 11:00 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Dat is inclusief bij prins01 want bruto te verwachten is 12.42. M.a.w. de vertragingen van 90 dagen of langer zijn afgeboekt en dat leidt tot 8.07%.

In mijn portefeuille vergelijkbare getallen.
Fnc zelf gaat uit van 4.2% afboeken per jaar over het gehele leningenbestand.
Met een verwacht rendement van 12.42 zit je waarschijnlijk ook veel in de 19,9%-leningen, de E-tjes dus. De 4.2% afboekingen geldt voor de hele portefeuille; bij de E-tjes zal dit waarschijnlijk (een stuk) hoger liggen.

Dat is de reden dat ik nooit ingestapt ben in D- en E-tjes. Op dit moment heb ik nog 8 A(+), 2 B en 2 C-tjes lopen. Behaald rendement van 5,02% en afboeking tot nu toe 2,3%. Eind 2017 gestopt met investeren, vooral door de vele pitches zonder recente cijfers en algehele daling van goede projecten.
obligatairedinsdag 23 juli 2019 @ 12:01
Had iemand al melding gemaakt van de vervroegde aflossing van OAMKB Helmond?

SPOILER
U bent een van de investeerders in het project 017164 | OAMKB Helmond. Van dit project zijn reeds 19 termijnen betaald. De overige termijnen (20-60) zijn, conform de aflossingsvoorwaarden in de overeenkomst lening, in ťťn keer afgelost. Dit houdt in dat de resterende aflossing + 10 maanden boeterente (termijn 19 + termijn 61) deze week op uw rekening zal worden bijgeschreven. Lening 17164 is hiermee volledig afgelost.
Dit is niet de eerste OAMKB' er die voortijdig afscheid neemt :)

Ik snap alleen die voorlaatste zin niet. Los daarvan: in de laatste 10 termijnen zit toch sowieso bijna geen rente meer?
Red_arrowdinsdag 23 juli 2019 @ 12:10
Ik denk dat termijn 61 de boeterente is (van 10 termijnen). Wordt de boeterente niet over het nog openstaande bedrag berekend?
djtiesto8dinsdag 23 juli 2019 @ 12:14
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 12:01 schreef obligataire het volgende:
Had iemand al melding gemaakt van de vervroegde aflossing van OAMKB Helmond?

SPOILER
U bent een van de investeerders in het project 017164 | OAMKB Helmond. Van dit project zijn reeds 19 termijnen betaald. De overige termijnen (20-60) zijn, conform de aflossingsvoorwaarden in de overeenkomst lening, in ťťn keer afgelost. Dit houdt in dat de resterende aflossing + 10 maanden boeterente (termijn 19 + termijn 61) deze week op uw rekening zal worden bijgeschreven. Lening 17164 is hiermee volledig afgelost.
Dit is niet de eerste OAMKB' er die voortijdig afscheid neemt :)

Ik snap alleen die voorlaatste zin niet. Los daarvan: in de laatste 10 termijnen zit toch sowieso bijna geen rente meer?

De tekst tussen haakjes slaat volgens mij op de resterende termijnen, niet op de boeterente. De plus moest denk een streepje zijn.
obligatairedinsdag 23 juli 2019 @ 12:27
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 12:14 schreef djtiesto8 het volgende:

[..]

De tekst tussen haakjes slaat volgens mij op de resterende termijnen, niet op de boeterente. De plus moest denk een streepje zijn.
Maar dan klopt het nog steeds niet helaas. Kan het zijn dat ze de rente pakken van de laatst betaalde termijn plus die van de allerlaatste termijn , en daar dan het gemiddelde van nemen, en deze vermenigvuldigen met x 10. Dat zou nog enigszins hout snijden....
KrekelJapiedinsdag 23 juli 2019 @ 12:30
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 12:27 schreef obligataire het volgende:

[..]

Maar dan klopt het nog steeds niet helaas. Kan het zijn dat ze de rente pakken van de laatst betaalde termijn plus die van de allerlaatste termijn , en daar dan het gemiddelde van nemen, en deze vermenigvuldigen met x 10. Dat zou nog enigszins hout snijden....
Gewoon de rente die in termijn 20 betaald moest worden * 10 maanden. Dit is de boete.

[ Bericht 6% gewijzigd door KrekelJapie op 23-07-2019 14:41:13 ]
obligatairedinsdag 23 juli 2019 @ 13:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 12:30 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Gewoon de rente die in termijn 20 betaald moest worden * 10 maanden. Dit is de boete.

Op basis van het leningbedrag van 30.000 zou de ondernemer 139,80 aan rente betalen aan geldvoorelkaar voor termijn 20. Hij betaalt nu 1398,00 als boete. Bij een investering van 1000 krijgt een investeerder 46,60 als boete. Het betaalschema is aangepast. Daar kan je het zo uit afleiden.
Dat is dan nog een redelijke compensatie 👍
petercdinsdag 23 juli 2019 @ 13:23
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:32 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik hecht heel veel waarde aan het oordeel van HCN. Anders gezegd: het meenemen van 3-5-sterren-projecten heeft nog niet eerder geleid tot defaults in mijn portefeuille.
HCN Budget-broodjes meegenomen, on going, mevrouw weet al geen ander wat ze koopt, beperkt leenbedrag, ook prettig, en de toko zit echt midden op het indu-terrein min of meer aan de hoofdweg, drie bankjes buiten met een parasolletje, en je verkoopt zo ook nog wel wat, plus de HCN beoordeling en toetsing.

Enige wat haar nog rest is naast het goed runnen van de toko, het trachten te kopen van de unit waarin ze zit,

[ Bericht 12% gewijzigd door peterc op 23-07-2019 13:42:14 ]
Crowdfunder99dinsdag 23 juli 2019 @ 14:11
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 10:45 schreef prins01 het volgende:

[..]

Ik heb FNC vorige maand laten weten voorlopig niet meer in FNC te investeren in afwachting van afhandeling afboekingen/ondernemingen die niet meer betalen. Bij mij bedragen de afschrijvingen 28% van de opbrengsten (dit is exclusief vertragingen van minder dan 90 dagen en ik heb nog gemiddeld 3-4 jaar te gaan).
Ik zit men name in D en E leningen en heb een verwacht rendement van 15,14% en een behaald rendement van 8,65%, een afschrijving in het rendement van 43% agv defaults! In euro's heb ik een afschrijving van 37%. Als ik kijk naar het aantal default projecten tov alle projecten bij FNC (incl. afgesloten projecten), dan is dat circa 5,5%, dat valt dan nog wel weer mee, gezien het de hoge risico categorie.

De reden dat het rendement een flinke knauw gekregen heeft (belangrijkste reden natuurlijk doordat ik in de verkeerde projecten ben ingestapt), komt omdat ik in het begin wat hogere bedragen per project investeerde. En als er dan 1 of 2 projecten omvallen (laten dat nu ook nog net B projecten zijn :( ), dan tikt dat direct fors aan. Tegenwoordig investeer ik een standaard bedrag. De investeringen nemen wel af bij FNC omdat het aantal beschikbare projecten fors is afgenomen. Het lukt mij al maanden niet meer het vrijgekomen maandsaldo bij FNC te investeren. Ik stuur ze dus maar geen berichtje, het loopt op deze wijze vanzelf af.

Wat betreft het recover proces heb ik nog niet veel van gezien. Als er eens 1% teruggehaald is van de afgeboekte projecten, dan is dat al veel. Komt niet in de buurt van de ooit eens genoemde circa 50% recovery rate. Nog een lange weg te gaan dus.....

[ Bericht 4% gewijzigd door Crowdfunder99 op 23-07-2019 14:17:31 ]
ETphonehomedinsdag 23 juli 2019 @ 14:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 14:11 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Ik zit men name in D en E leningen en heb een verwacht rendement van 15,14% en een behaald rendement van 8,65%, een afschrijving van 43% agv defaults! In euro's heb ik een afschrijving van 37%. Als ik kijk naar het aantal default projecten tov alle projecten bij FNC (incl. afgesloten projecten), dan is dat circa 5,5%.

De reden dat het rendement een flinke knauw gekregen heeft, komt omdat ik in het begin met wat grotere bedragen per project investeerde. En als er dan 1 of 2 projecten omvallen (laten dat nu ook nog net B projecten zijn :( ), dan tikt dat direct fors aan. Tegenwoordig investeer ik een standaard bedrag. De investeringen nemen wel af bij FNC omdat het aantal beschikbare projecten fors is afgenomen. Het lukt mij al maanden niet meer het vrijgekomen maandsaldo bij FNC te investeren. Ik stuur ze dus maar geen berichtje, het loopt op deze wijze vanzelf af.

Wat betreft het recover proces heb ik nog niet veel van gezien. Als er eens 1% teruggehaald is van de afgeboekte projecten, dan is dat al veel. Komt niet in de buurt van de ooit eens genoemde circa 50% recovery rate. Nog een lange weg te gaan dus.....
Ik hanteer ongeveer dezelfde strategie als jij bij FnC: ik investeer alleen in C, D en E projecten, standaard bedrag (met soms een afwijking naar beneden voor een E-tje).
Mijn default spread is wat lager: verwacht rendement 13.20%, behaald 10.35%.
Verwachtingen zijn wat het zijn: verwachtingen. Voor mij is het behaalde rendement belangrijker: bij mij schommelt het default bedrag al een jaar zo rond de 20% van de reeds ontvangen rente. Voor mij acceptabel.

Vwb recovery: dit is in zijn algemeenheid drama, waar FnC bij mij er net iets minder slecht uit komt als de andere platforms (projecten zonder hypotheek heb ik het nu over).

Bij mij is op het moment 50% van het totaal geÔnvesteerde bedrag afgelost, en ik hou FnC min of meer op een gelijk uitstaand bedrag het laatste half jaar.
Horsemendinsdag 23 juli 2019 @ 16:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 20 juli 2019 21:08 schreef Jaco078 het volgende:
Zou iemand mij in algemene zin iets kunnen vertellen over de ontwikkeling van crowdfunding de laatste jaren? Inmiddels zitten we op deel #229. Als ik even door de eerste 10 topics van enkele jaren terug kijk, zie ik daar niet veel 'bekende' namen meer langskomen. Met Obligataire en Horseman (mea culpa als ik iemand vergeet) met het langste trackrecord. Zijn de meeste investeerders 'van het eerste uur' gestopt met crowdfunding? Om een bepaalde reden? Of nog wel actief mogelijk, maar niet meer op dit forum.
Is het gelukt om al die jaren een positief rendement te hebben? Wat waren de grootste meevallers en wat viel erg tegen?

Ik ben nu inmiddels iets langer dan een jaar bezig en als ik naar mijn portfolio kijk met de afboekingen daarin, dan valt het aantal nog mee (Wieb*e op KOM als laatst).
Het is mij zeker gelukt om alle jaren een ruim positief rendement te behalen.

In januari 2014 ben ik gestart met crowdfunding en medio mei 2014 ook actief geworden op het FOK-forum. Op dit moment heb ik een goede 300 lopende projecten bij 12 platforms. Dit naast LdH en L&S welke ik niet onder crowdfunding schaar.

Helaas heb ik bij 1 platform (AgD wat inmiddels gestopt is) verlies gemaakt. Van de 3 projecten die ik daar had lopen zijn er 2 in de problemen gekomen en 1 loopt er nog. Bij de overige platformen liggen mijn gemiddelde rendementen tussen de 4,4% en 10,5% netto op jaarbasis.

Zelf ben ik, ondanks een redelijk rendement, bij 1 platform gestopt (KoM). Helaas lopen er nog wel een aantal projecten.

Wat de afgelopen jaren het meeste is tegengevallen is de recovery en dan met name de recovery van alles wat geen “echte” zekerheden betreft. Hier geef ik ook extra aandacht aan wat resulteert in een lagere bruto rente terwijl mijn netto rendement gemiddeld toch aardig overeind blijft.

Al met al ben ik niet ontevreden en zijn er de afgelopen jaren diverse verbeteringen doorgevoerd wat overigens ook de nodige inzet heeft gekost van meerdere forumleden.
Horsemendinsdag 23 juli 2019 @ 16:37
quote:
1s.gif Op maandag 22 juli 2019 22:16 schreef wilan het volgende:
Mochten er mensen geÔnteresseerd zijn in de investeringslink voor bud*et broodjes bij hcn..

Ik weet zelf nog niet zo goed of ik mee wil doen. wat jullie?

SPOILER
Dank!

Na enige twijfel toch ook maar meegenomen.
Horsemendinsdag 23 juli 2019 @ 16:40
Helaas loopt https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=20152 zoals hier al eerder opgemerkt totaal niet. Niet handig om een dergelijk project (hoogte, looptijd en rente vergoeding) te starten op een zaterdag in de vakantieperiode. Vaak is dat nog wel te corrigeren door de rente 1 of 2 procent te verhogen maar dat gaat m.i. nu niet lukken. Jammer, ik heb hem wel meegenomen maar ik denk dat GvE hem er beter maar af kan halen. Ik vrees dat het 900k project van morgen geen beter lot beschoren is.
Ik hoop dat ik het fout heb want ik zou ook dit project na enige twijfel toch wel mee willen nemen.
escortmk2dinsdag 23 juli 2019 @ 16:41
Is er eigenlijk al eens gebruik gemaakt van het afgegeven hypotheekrecht?

Ik kan me voorstellen dat het sowieso een goede stok achter de deur is en problemen voorkomt, maar ergens zou het ook een mooie testcase voor een platform zijn om zo’n zekerheid uit te winnen en voor de belangen van investeerders op te komen.
Aalsmeer15dinsdag 23 juli 2019 @ 17:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 16:41 schreef escortmk2 het volgende:
Is er eigenlijk al eens gebruik gemaakt van het afgegeven hypotheekrecht?

Ik kan me voorstellen dat het sowieso een goede stok achter de deur is en problemen voorkomt, maar ergens zou het ook een mooie testcase voor een platform zijn om zo’n zekerheid uit te winnen en voor de belangen van investeerders op te komen.
Jazeker,
bij KOM boot met 1e hypotheek
getaxeerd op 500.000 geveild voor 44.000
lening was overigens 240.000

[ Bericht 2% gewijzigd door Aalsmeer15 op 23-07-2019 17:09:58 (aanvulling) ]
rechtsbackjedinsdag 23 juli 2019 @ 17:16
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 11:52 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Broodjeszaak hcn, dat is dan eigenlijk bijna alleen maar goodwil als ik het goed begrijp.
Oook al is het hcn, doe ik niet.
Op voor de groei zie ik een project wat ik wel mee neem
https://www.voordegroei.n(...)en-en-van-beuningen/
Horeca is eigenlijk altijd vooral goodwill. De rentabiliteit bepaalt de waarde. Dat andere project lijkt inderdaad een stuk leuker.
zeeland6dinsdag 23 juli 2019 @ 17:22
Ik heb KOM eens een berichtje gestuurd over MyTripBooker.

"Alle websites waar Bram Vos vorig over sprak dat deze zo’n succes waren zijn uit de lucht.

Ik verzoek KOM actie te nemen, en niet zoals gebruikelijk achter over te gaan zitten wachten tot debiteur eens zelf contact opneemt."

Mvg

KOM is zo'n verschrikkelijk slecht platform, nog steeds onder de 'nieuwe frisse mensen'.
Ik ben benieuwd waar Pim nu mee bezig is.....
Horsemendinsdag 23 juli 2019 @ 17:30
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 17:22 schreef zeeland6 het volgende:
KOM is zo'n verschrikkelijk slecht platform, nog steeds onder de 'nieuwe frisse mensen'.
Ik ben benieuwd waar Pim nu mee bezig is.....
Zolang P.P. nog in de directie zit gaat dit niet verbeteren.

Pim is nog steeds "op zoek naar die ene werkgever"

[ Bericht 3% gewijzigd door Horsemen op 23-07-2019 17:46:40 ]
gaanmetdiebanaandinsdag 23 juli 2019 @ 20:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 14:20 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Voor mij is het behaalde rendement belangrijker: bij mij schommelt het default bedrag al een jaar zo rond de 20% van de reeds ontvangen rente. Voor mij acceptabel.
Dat vind ik een bijzonder mooi percentage. Voor Collin en GVE (en ook mijn eigen portefeuille van 200+ projecten over diverse platforms) zit dit percentage op 30-35%. Dat FNC het zoveel beter doet verbaast me. Of het moet aan jouw selectiekwaliteiten liggen, want de totaal uitbetaalde rente en totaal achterstallige leningen > 90d kan ik op de FNC website helaas niet vinden.
TechLightdinsdag 23 juli 2019 @ 20:38
Nieuwe opportunity op NLInvesteert: ExxFire (brandblussystemen). Geen lening maar aandelen. Pitch schetst een mooi beeld dat het allemaal eigenlijk wel zeker is, die 25% per jaar rendement, maar dat is het natuurlijk niet, want dan kregen wij als crowd de opportunity niet voorgeschoteld :)

Ik heb ze gevraagd naar de octrooinummers, maar heb inmiddels wat gevonden op hun website. Het gaat dus om EP2240403/WO2009078707, want die andere is een 'systeem' patent die niet zo veel toevoegt. Helaas kan ik de claims niet beoordelen met mijn (gebrek aan) achtergrondkennis.

Iemand anders nog een onderbouwde mening?
Crowdfunder99dinsdag 23 juli 2019 @ 20:42
quote:
14s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 20:31 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Dat vind ik een bijzonder mooi percentage. Voor Collin en GVE (en ook mijn eigen portefeuille van 200+ projecten over diverse platforms) zit dit percentage op 30-35%. Dat FNC het zoveel beter doet verbaast me. Of het moet aan jouw selectiekwaliteiten liggen, want de totaal uitbetaalde rente en totaal achterstallige leningen > 90d kan ik op de FNC website helaas niet vinden.
Volgens mij staan deze gegevens op het tabblad Dashboard. De totaal uitbetaalde rente is te vinden onder Werkelijke opbrengsten en de afgeboekte leningen staan onder Tenminste 90 dagen vertraagd of afgeboekt. Helaas wordt deze laatste post niet altijd correct en tijdig door FNC bijgewerkt, het kan dus zijn dat leningen al voor hun 90 dagen hierin opgenomen worden, soms duurt het erg lang voordat FNC default leningen hierin verwerkt. Laatste tijd gaat het wel wat beter, maar het is nog niet mogelijk om bv op dit bedrag te klikken en dan een overzicht op te vragen van de leningen die in dit bedrag verwerkt zijn. Als je veel leningen hebt is dit best lastig :(
Groepfunderdinsdag 23 juli 2019 @ 20:49
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 20:42 schreef Crowdfunder99 het volgende:
Als je veel leningen hebt is dit best lastig :(
Dat kan ik mij voorstellen. Al die leningen hebben wel ťťn ding gemeen: een rood bolletje op het tabblad 'investeringen'. Als je naar dat tabblad gaat en klik op 'Status', dan worden de tabel op 'status' gesorteerd en komen de rode bolletjes bovenaan te staan, gevolgd door alle afgeronde investeringen, de investeringen met een achterstand, de investeringen die nog moeten gaan lopen en de lopende investeringen. In die volgorde. Het is niet ideaal - en correspondeert bij mij nu ook niet volledig met het bedrag dat op het dasboard op 90+ dagen staat -, maar het biedt wel een redelijk overzicht.

En voor de record:
Ik heb op FNC een bruto rendement van 9.21% en een behaald rendement van 5.75%. De portefeuille heeft 81 leningen, waarvan er 16 volledig zijn afbetaald, 3 in de gevaren zone zitten en 1 (risico-categorie A+ project :( ) nu 21 dagen vertraging heeft met nog 72,7% aan aflossing te gaan.

[ Bericht 8% gewijzigd door Groepfunder op 23-07-2019 20:55:13 ]
gaanmetdiebanaandinsdag 23 juli 2019 @ 20:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 20:42 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Volgens mij staan deze gegevens op het tabblad Dashboard.
Correct, maar ik zou ze graag zien van FNC totaal, niet van mijn eigen portefeuille. Op GVE en CCF zijn die wel te vinden (bij CCF in absolute cijfers en bij GVE de default als percentage van het bruto rendement) maar bij FNC kan ik die niet vinden.
Jaco078dinsdag 23 juli 2019 @ 21:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 20:38 schreef TechLight het volgende:
Nieuwe opportunity op NLInvesteert: ExxFire (brandblussystemen). Geen lening maar aandelen. Pitch schetst een mooi beeld dat het allemaal eigenlijk wel zeker is, die 25% per jaar rendement, maar dat is het natuurlijk niet, want dan kregen wij als crowd de opportunity niet voorgeschoteld :)

Ik heb ze gevraagd naar de octrooinummers, maar heb inmiddels wat gevonden op hun website. Het gaat dus om EP2240403/WO2009078707, want die andere is een 'systeem' patent die niet zo veel toevoegt. Helaas kan ik de claims niet beoordelen met mijn (gebrek aan) achtergrondkennis.

Iemand anders nog een onderbouwde mening?
Participeren kan toch pas vanaf 5.000 euro in deze pitch.
Groepfunderdinsdag 23 juli 2019 @ 21:15
quote:
14s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 20:55 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
[..]
Correct, maar ik zou ze graag zien van FNC totaal, niet van mijn eigen portefeuille.
Die informatie is bij FNC inderdaad niet goed te vinden. Al is er wel een pagina met statistieken. Op het tabblad 'rendement' zie je dat FNC verwacht dat Nederlandse investeerders een netto rendement van tussen de 6,5% en 8,5% kunnen realiseren. Er is ook een grafiek met het percentage uitgeleende gelden dat niet is terugbetaald. Als ik het goed zie, dan is dat percentage in 2018 wel toegenomen t.o.v. 2016. Het is op basis van de getoonde informatie niet mogelijk om te zien hoe de verschillende categorieŽn ten opzichte van elkaar scoren.
obligatairedinsdag 23 juli 2019 @ 22:59
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 21:06 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Participeren kan toch pas vanaf 5.000 euro in deze pitch.
Precies, ik zag 'aandelen' en ik zag "5.000 euro ticket", en toen zat de mail al in de prullenbak.
Jaco078dinsdag 23 juli 2019 @ 23:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 22:59 schreef obligataire het volgende:

[..]

Precies, ik zag 'aandelen' en ik zag "5.000 euro ticket", en toen zat de mail al in de prullenbak.
Voor dat geld heb ik liever 10 HCN'tjes :-)
Jaco078woensdag 24 juli 2019 @ 10:01
Je had gelijk Obli. Niet 100% en niet 50% maar 0% van de auto invest is toegekend bij de broodjes zaak.
Nu ruimte om handmatig te investeren. Heb m voor 500 (eigenlijk het standaard A.I.-bedrag) meegenomen.
prins01woensdag 24 juli 2019 @ 10:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 14:11 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Ik zit men name in D en E leningen en heb een verwacht rendement van 15,14% en een behaald rendement van 8,65%, een afschrijving in het rendement van 43% agv defaults! In euro's heb ik een afschrijving van 37%. Als ik kijk naar het aantal default projecten tov alle projecten bij FNC (incl. afgesloten projecten), dan is dat circa 5,5%, dat valt dan nog wel weer mee, gezien het de hoge risico categorie.
Mooi geschreven Crowdfunder99.

De reden dat het rendement een flinke knauw gekregen heeft (belangrijkste reden natuurlijk doordat ik in de verkeerde projecten ben ingestapt), komt omdat ik in het begin wat hogere bedragen per project investeerde. En als er dan 1 of 2 projecten omvallen (laten dat nu ook nog net B projecten zijn :( ), dan tikt dat direct fors aan. Tegenwoordig investeer ik een standaard bedrag. De investeringen nemen wel af bij FNC omdat het aantal beschikbare projecten fors is afgenomen. Het lukt mij al maanden niet meer het vrijgekomen maandsaldo bij FNC te investeren. Ik stuur ze dus maar geen berichtje, het loopt op deze wijze vanzelf af.

Wat betreft het recover proces heb ik nog niet veel van gezien. Als er eens 1% teruggehaald is van de afgeboekte projecten, dan is dat al veel. Komt niet in de buurt van de ooit eens genoemde circa 50% recovery rate. Nog een lange weg te gaan dus.....
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 10:24
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 10:01 schreef Jaco078 het volgende:
Je had gelijk Obli. Niet 100% en niet 50% maar 0% van de auto invest is toegekend bij de broodjes zaak.
Nu ruimte om handmatig te investeren. Heb m voor 500 (eigenlijk het standaard A.I.-bedrag) meegenomen.
Ja ze sturen nu vooraf een mail met investeringslink, dat is dan ook wel weer netjes.
Dit voorkomt deelname aan een goldrush straks om 12u ;)
42K is nu in de knip, dat valt me nog mee.
djtiesto8woensdag 24 juli 2019 @ 10:41
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 10:24 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ja ze sturen nu vooraf een mail met investeringslink, dat is dan ook wel weer netjes.
Dit voorkomt deelname aan een goldrush straks om 12u ;)
42K is nu in de knip, dat valt me nog mee.
Geldt ditzelfde voor het andere HCN project van vandaag? Mocht iemand per mail een link ontvangen, zou diegene hem dan hier willen delen? :)
djh77woensdag 24 juli 2019 @ 11:16
Ticketverkoper op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/entranz/
Met 2e hypotheek
wilanwoensdag 24 juli 2019 @ 11:35
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 10:41 schreef djtiesto8 het volgende:

[..]

Geldt ditzelfde voor het andere HCN project van vandaag? Mocht iemand per mail een link ontvangen, zou diegene hem dan hier willen delen? :)
Die zou ik ook wel graag gedeeld zien!
escortmk2woensdag 24 juli 2019 @ 11:47
Budget broodjes zit al vol.

Auto-invest voor TEDS Haarlem is voor 50% gehonoreerd.
BillieCFwoensdag 24 juli 2019 @ 11:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 20:38 schreef TechLight het volgende:
Nieuwe opportunity op NLInvesteert: ExxFire (brandblussystemen). Geen lening maar aandelen. Pitch schetst een mooi beeld dat het allemaal eigenlijk wel zeker is, die 25% per jaar rendement, maar dat is het natuurlijk niet, want dan kregen wij als crowd de opportunity niet voorgeschoteld :)

Ik heb ze gevraagd naar de octrooinummers, maar heb inmiddels wat gevonden op hun website. Het gaat dus om EP2240403/WO2009078707, want die andere is een 'systeem' patent die niet zo veel toevoegt. Helaas kan ik de claims niet beoordelen met mijn (gebrek aan) achtergrondkennis.

Iemand anders nog een onderbouwde mening?
Ik ben bekend met dit soort systemen en heb er in mijn werk ook mee te maken. Onderhoud en kosten zijn zeker van belang. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de risico's, maar ik ervaar zelf dat het lang kan duren voordat bedrijven overgaan tot het aanschaffen van dit soort oplossingen.

Omdat ikzelf niet technisch genoeg ben, heb ik dit voorgelegd aan een brandveiligheidstechneut, Die kan misschien iets vertellen over de werking van het systeem en of dit echt revolutionair is.

Er zal best een markt zijn, maar die is denk ik kleiner dan het bedrijf voorspiegelt en ik weet bijna 100% zeker dat zij niet het marktaandeel zullen krijgen dat ze beweren.
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 11:56
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 11:47 schreef escortmk2 het volgende:
Budget broodjes zit al vol.

Auto-invest voor TEDS Haarlem is voor 50% gehonoreerd.
Pfff, net op tijd om aan te vullen. :) Toch nog een goldrush vandaag maar dan op het 2e project :)
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 11:57
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 11:16 schreef djh77 het volgende:
Ticketverkoper op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/entranz/
Met 2e hypotheek
Weer eentje die het wiel opnieuw wil uitvinden.
NaRegenDeZonwoensdag 24 juli 2019 @ 12:04
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 11:56 schreef obligataire het volgende:

[..]

Pfff, net op tijd om aan te vullen. :) Toch nog een goldrush vandaag maar dan op het 2e project :)
Begrijp ik dat Teds Haarlem vol zit met auto invest? of is er nog een link?
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 12:10
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 12:04 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Begrijp ik dat Teds Haarlem vol zit met auto invest? of is er nog een link?
Hij zit nu vol door die link....
NaRegenDeZonwoensdag 24 juli 2019 @ 12:12
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 12:10 schreef obligataire het volgende:

[..]

Hij zit nu vol door die link....
Ah link hier niet gezien volgens mij............................ :'(
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 12:20
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 12:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ah link hier niet gezien volgens mij............................ :'(
Inderdaad ik keek in mijn mail, reageerde meteen en toen zat hij al bijna aan 99%.....🤪
NaRegenDeZonwoensdag 24 juli 2019 @ 12:32
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 12:20 schreef obligataire het volgende:

[..]

Inderdaad ik keek in mijn mail, reageerde meteen en toen zat hij al bijna aan 99%.....🤪
Ach ja, volgende keer beter.
xzazwoensdag 24 juli 2019 @ 13:05
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 11:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

Weer eentje die het wiel opnieuw wil uitvinden.
quote:
Daartoe ontwikkelt Entranz zowel software als de implementatie daarvan op hardware om het platform flexibel te laten zijn aan de behoeften van de gebruiker. Het platform is volledig selfservice, maar Entranz biedt persoonlijke support, van telefoon tot aan locatie.
En dat allemaal voor 40k per jaar aan personeelskosten?
Groepfunderwoensdag 24 juli 2019 @ 13:07
Dus als de auto-invest is overschreven, en om die reden niet wordt uitgevoerd, dan krijgen mensen die anders een auto-invest hadden een investeringslinkje van HCN, zodat zij alsnog voorrang hebben op reguliere investeerders? Tjonge, ... nou, volgende project dan maar. Hoewel ... Als niet auto-investgebruiker ben je kennelijk aangewezen op heel grote projecten ůf projecten met een hoger risico. Ik blijf die auto-invest echt iets pervers vinden hebben bij HCN. Te meer omdat het minimumbedrag bij auto-invest 2x zo hoog is als voor reguliere investeerders. Voor Boris zijn wij goed genoeg (maar die komt al een week niet van die 51% af). Zodra het leuk wordt, zit het project al vol voordat het ook maar open gaat.
drollenvangerwoensdag 24 juli 2019 @ 13:19
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 13:07 schreef Groepfunder het volgende:
Dus als de auto-invest is overschreven, en om die reden niet wordt uitgevoerd, dan krijgen mensen die anders een auto-invest hadden een investeringslinkje van HCN, zodat zij alsnog voorrang hebben op reguliere investeerders? Tjonge, ... nou, volgende project dan maar. Hoewel ... Als niet auto-investgebruiker ben je kennelijk aangewezen op heel grote projecten ůf projecten met een hoger risico. Ik blijf die auto-invest echt iets pervers vinden hebben bij HCN. Te meer omdat het minimumbedrag bij auto-invest 2x zo hoog is als voor reguliere investeerders. Voor Boris zijn wij goed genoeg (maar die komt al een week niet van die 51% af). Zodra het leuk wordt, zit het project al vol voordat het ook maar open gaat.
Denk wel dat je bij de mooie projecten ook maar voor 50% gehonoreerd wordt. Dus wellicht instellen voor 5*.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het superfijn vind, als het om een bepaalde tijd opengaat kan ik er ivm werk juist bijna nooit bij zijn. Bij HCN pak ik zo nog redelijk veel mee.
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 13:44
quote:
18s.gif Op woensdag 24 juli 2019 13:05 schreef xzaz het volgende:

[..]

[..]

En dat allemaal voor 40k per jaar aan personeelskosten?
Via een call-center in India of Bangladesh _O-
NaRegenDeZonwoensdag 24 juli 2019 @ 13:46
Ben benieuwd of die tenenpullekers uit Velp op GVE het gaan halen. Nog 11 dagen en nog 55000 euro te gaan. Niet onmogelijk maar wel lastig om met dit project nu nog gemiddeld 5500 euro per dag binnen te fietsen. 0.5% rente verhoging zou wel helpen. Bij die verhoging zou ik bijvoorbeeld mijn inleg verdubbelen.
Jaco078woensdag 24 juli 2019 @ 13:46
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 13:07 schreef Groepfunder het volgende:
Dus als de auto-invest is overschreven, en om die reden niet wordt uitgevoerd, dan krijgen mensen die anders een auto-invest hadden een investeringslinkje van HCN, zodat zij alsnog voorrang hebben op reguliere investeerders? Tjonge, ... nou, volgende project dan maar. Hoewel ... Als niet auto-investgebruiker ben je kennelijk aangewezen op heel grote projecten ůf projecten met een hoger risico. Ik blijf die auto-invest echt iets pervers vinden hebben bij HCN. Te meer omdat het minimumbedrag bij auto-invest 2x zo hoog is als voor reguliere investeerders. Voor Boris zijn wij goed genoeg (maar die komt al een week niet van die 51% af). Zodra het leuk wordt, zit het project al vol voordat het ook maar open gaat.
Stond je auto invest niet aan? Meestal zit je er wel bij toch?
Jaco078woensdag 24 juli 2019 @ 13:48
Het beleggingspand op GVE staat open. Een lange reis naar 900k.
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 13:50
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 13:19 schreef drollenvanger het volgende:

[..]Ik moet eerlijk zeggen dat ik het superfijn vind, als het om een bepaalde tijd opengaat kan ik er ivm werk juist bijna nooit bij zijn. Bij HCN pak ik zo nog redelijk veel mee.
En als je hier mee leest, en van een interessant project een investeringslink ziet, niet te lang aarzelen. Binnen is binnen.

Wat je ziet is een markt die niet in balans is, vraag en aanbod zijn niet in evenwicht. Er is enorm veel vraag naar een veilige en tevens renderende bestemming. Het komt nog een keer zover als bij die formule 1 kaartjes , hoog inschrijven en dan doorverkopen :R _O-
Horsemenwoensdag 24 juli 2019 @ 13:51
quote:
14s.gif Op dinsdag 23 juli 2019 16:40 schreef Horsemen het volgende:
Helaas loopt https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=20152 zoals hier al eerder opgemerkt totaal niet. Niet handig om een dergelijk project (hoogte, looptijd en rente vergoeding) te starten op een zaterdag in de vakantieperiode. Vaak is dat nog wel te corrigeren door de rente 1 of 2 procent te verhogen maar dat gaat m.i. nu niet lukken. Jammer, ik heb hem wel meegenomen maar ik denk dat GvE hem er beter maar af kan halen. Ik vrees dat het 900k project van morgen geen beter lot beschoren is.
Ik hoop dat ik het fout heb want ik zou ook dit project na enige twijfel toch wel mee willen nemen.
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 13:48 schreef Jaco078 het volgende:
Het beleggingspand op GVE staat open. Een lange reis naar 900k.
Klopt, dat denk ik ook.

Ik heb hem toch meegenomen.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=20224
KrekelJapiewoensdag 24 juli 2019 @ 13:52
quote:
0s.gif Op maandag 22 juli 2019 23:25 schreef TechLight het volgende:
Hoe lang staan projecten op HCN eigenlijk maximaal open? Het lijkt er op dat Boris het niet gaat redden zo, maar hoe lang is het dan wachten voor de conclusie getrokken wordt?
Het zou wellicht al helpen als horecacrowdfunding het project weer bovenaan plaatst. Nu is Boris verstopt tussen al gefinancierde projecten.
Groepfunderwoensdag 24 juli 2019 @ 14:20
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 13:46 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Stond je auto invest niet aan? Meestal zit je er wel bij toch?
Nee, ik heb mijn auto-invest bij HCN nooit aanstaan. Ik vind het minimumbedrag van §500,- te hoog om voldoende te kunnen spreiden en zou graag zien dat HCN, als auto-invest behouden blijft, het minimumbedrag daarvan zou verlagen tot §250,-. Dan kan ik het ook gebruiken. Daar heb ik HCN overigens ook weleens over geschreven. In hun reactie lieten zij destijds weten zelf ook niet gelukkig te zijn met auto-invest. Maar ja, er is nadien niets veranderd. In de praktijk ben ik bij HCN en CCF aangewezen op linkjes op dit forum. Voor die linkjes ben ik mijn mede-investeerders heel dankbaar.

Overigens heb ik bij HCN niet veel projecten. Ook §250,- vind ik best een flink bedrag om een mooi gespreide portefeuille te kunnen opbouwen en ik kan (door werk) ook niet altijd klaar zitten. Dat zat ik vandaag dus wel; met een kookwekker op m'n GSM. Tevergeefs. Vandaar mijn frustratie. })
KrekelJapiewoensdag 24 juli 2019 @ 14:23
quote:
14s.gif Op woensdag 24 juli 2019 13:51 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Klopt, dat denk ik ook.

Ik heb hem toch meegenomen.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=20224
Staat op 1%

[ Bericht 1% gewijzigd door KrekelJapie op 24-07-2019 14:41:24 ]
Horsemenwoensdag 24 juli 2019 @ 14:50
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 14:23 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Staat op 1%
Inmiddels "al" op 3% maar dit gaat hem zo niet worden...
xzazwoensdag 24 juli 2019 @ 15:13
quote:
14s.gif Op woensdag 24 juli 2019 14:50 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Inmiddels "al" op 3% maar dit gaat hem zo niet worden...
Dit zijn ook de panden die als eerst leeg komen te staan tijdens een wat mindere economische tijd. Met een termijn van zo lang en zo'n lage rente laat ik hem aan mij voorbij gaan.
obligatairewoensdag 24 juli 2019 @ 16:46
quote:
18s.gif Op woensdag 24 juli 2019 15:13 schreef xzaz het volgende:

[..]

Dit zijn ook de panden die als eerst leeg komen te staan tijdens een wat mindere economische tijd. Met een termijn van zo lang en zo'n lage rente laat ik hem aan mij voorbij gaan.
Er zitten nu 3 huurders in, straks 5. Dus het risico is nog wel enigszins gespreid. En hij zal ook wel borgsommen uit hebben staan.

Maar al met al neem ik hem ook niet mee, ik vind de rente net wat te laag. Met 6% zou ik er over nadenken. De looptijd maakt me niet zoveel uit.
Jaco078woensdag 24 juli 2019 @ 17:04
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 16:46 schreef obligataire het volgende:

[..]

Er zitten nu 3 huurders in, straks 5. Dus het risico is nog wel enigszins gespreid. En hij zal ook wel borgsommen uit hebben staan.

Maar al met al neem ik hem ook niet mee, ik vind de rente net wat te laag. Met 6% zou ik er over nadenken. De looptijd maakt me niet zoveel uit.
Ik zie de rentes nog wel wat stijgen om er meer snelheid in te krijgen.
jsuijkerwoensdag 24 juli 2019 @ 18:15
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 17:04 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik zie de rentes nog wel wat stijgen om er meer snelheid in te krijgen.
Vraag me alleen af hoe erg dat zou helpen.
Beide projecten redden net aan 10% in de eerste dagen. Het lijkt er op dat de duur vd projecten veel investeerders tegenstaat
Horsemenwoensdag 24 juli 2019 @ 18:44
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 18:15 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Vraag me alleen af hoe erg dat zou helpen.
Beide projecten redden net aan 10% in de eerste dagen. Het lijkt er op dat de duur vd projecten veel investeerders tegenstaat
Het is zoals altijd een combinatie van. Rente te laag, looptijd te lang, bedrijfspand, (te-) lage aflossing, geen rentevergoeding bij vervroegde aflossing, vakantieperiode, enz, enz.
Dit gaat niet opgelost worden met 1 of 2 procenten extra.
TechLightwoensdag 24 juli 2019 @ 19:08
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 11:52 schreef BillieCF het volgende:
Ik ben bekend met dit soort systemen en heb er in mijn werk ook mee te maken. Onderhoud en kosten zijn zeker van belang. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de risico's, maar ik ervaar zelf dat het lang kan duren voordat bedrijven overgaan tot het aanschaffen van dit soort oplossingen.

Omdat ikzelf niet technisch genoeg ben, heb ik dit voorgelegd aan een brandveiligheidstechneut, Die kan misschien iets vertellen over de werking van het systeem en of dit echt revolutionair is.

Er zal best een markt zijn, maar die is denk ik kleiner dan het bedrijf voorspiegelt en ik weet bijna 100% zeker dat zij niet het marktaandeel zullen krijgen dat ze beweren.
Dank voor de feedback! Natuurlijk is een pitch altijd een mooie voorstelling van zaken, op zich ook geen issue als de verwachtingen niet helemaal uitkomen. Maar bij mij blijft na een nachtje slapen ook het beeld hangen van een iets vage pitch met iets vage vooruitzichten, dus ik ga hem ook maar laten lopen.
Jaco078woensdag 24 juli 2019 @ 23:50
FNC Elektrotechnisch Installatiebedrijf Herfinancieren
100k nodig om 58k weg te werken?
SPOILER
Heeft deze man niet gewoon een wat te hoog uitgavenpatroon?
obligatairedonderdag 25 juli 2019 @ 00:24
quote:
0s.gif Op woensdag 24 juli 2019 23:50 schreef Jaco078 het volgende:
FNC Elektrotechnisch Installatiebedrijf Herfinancieren
100k nodig om 58k weg te werken?
SPOILER
Heeft deze man niet gewoon een wat te hoog uitgavenpatroon?
Hij loopt lekker uit de kas te graaien ja :N 179K opgevreten........in 1 jaar tijd.

Teruglopende omzet, teruglopende winst, en dan komen de blauwe enveloppen over het vorige jaar....... op zich zou hij de lening makkelijk terug moeten kunnen betalen als hij zijn financiŽn weer op orde heeft.

Ik zou er van af blijven, die man heeft een serieus probleem met geld.
ETphonehomedonderdag 25 juli 2019 @ 04:46
Een stuk op linked in door Flanderijn, over het recovery proces zoals door hen uitgevoerd in opdracht van GvE:

SPOILER
Interview met Flanderijn incassospecialisten
11-7-2019 10:53:14
Hoe verloopt het incassotraject van Geldvoorelkaar.nl?

Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe van Flanderijn leggen het uit.

Investeren in crowdfundingprojecten neemt een risico met zich mee. Een geldnemer kan in zwaar weer terechtkomen en problemen krijgen met het terugbetalen van de lening. In dergelijke gevallen zoekt Geldvoorelkaar.nl naar de meest gunstige oplossing voor de geldnemer en de investeerders. Als het echter niet lukt om tot een goede oplossing te komen, dan gaan de incassospecialisten van Flanderijn met het dossier aan de slag. We vroegen Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe, de gerechtsdeurwaarders die betrokken zijn bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, om het recoveryproces toe te lichten.

20190711_Flanderijn_H_J

Hans Flanderijn (directie) Jules Bhaggoe

Fase 1: intensief beheer bij Geldvoorelkaar.nl
Voordat een project met betaalachterstand bij Flanderijn belandt, heeft het intensief beheer van Geldvoorelkaar.nl al uitvoerig contact gehad met een geldnemer. Vanaf het moment dat een maandbetaling van een geldnemer storneert - de automatische incasso mislukt - wordt de geldnemer gebeld en gemaild om te informeren waarom de incasso is mislukt. Vaak gaat het om een tijdelijk probleem, dat in overleg opgelost kan worden.

Eťn van de oplossingen is het aanspreken van het depot. Het depot is een buffer van twee maandtermijnen, die Geldvoorelkaar.nl inhoudt bij het uitbetalen van de leensom. Het depot is bedoeld om een mislukte incasso op te vangen, zodat een storno niet direct vertraging oplevert bij het uitbetalen naar de investeerders. De geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te zuiveren. Investeerders krijgen bericht wanneer het depot is aangesproken en wanneer het is aangezuiverd.

Als de betaalachterstand echter niet opgelost kan worden; er komt een tweede stornering bij of het depot is niet op tijd aangezuiverd, dan start Geldvoorelkaar.nl het incassotraject en gaat het dossier naar Flanderijn.

Fase 2: Flanderijn incassobureau en gerechtsdeurwaarders
Zodra een dossier bij Flanderijn is beland, gaan medewerkers ermee aan de slag. Jules Bhaggoe, die als gerechtsdeurwaarder betrokken is bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, licht het proces toe.

"We starten met het raadplegen van de interne database. Als de geldnemer al bij ons bekend is (als schuldenaar van andere partijen), stellen we een profiel op van de verhaalmogelijkheden. Is de geldnemer niet bekend bij Flanderijn? Dan worden verschillende openbare bronnen geraadpleegd, zoals het Kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Insolventieregister, faillissementsrapporten et cetera. Aan de hand van de bronnen en een eventueel huisbezoek maken we een onderbouwde inschatting van de verhaalsmogelijkheden."

"Daarnaast wordt de zogenoemde eerste brief verstuurd. In deze brief staat dat de geldnemer 15 dagen de tijd heeft om de achterstanden zonder verdere kosten te betalen (wettelijke termijn). Doet hij/zij dat niet, dan wordt de lening opgeŽist."

"De volgende stap is dus het opeisen van de lening. Ook proberen we in contact te komen met de klant (schuldenaar). Daarbij bellen we ook in de avonduren. Dit contact is belangrijk om een oplossing te vinden en meer inzicht te krijgen in de financiŽle en persoonlijke situatie van de klant."

"'Wanneer de vordering niet wordt betaald of er geen betalingsoplossing wordt gevonden, dan stellen we een advies op. Als er voldoende verhaalsmogelijkheden zijn, volgt het advies om een gerechtelijke procedure te starten. Bij een toewijzend vonnis gaan we over op beslaglegging op de zekerheden. Soms blijkt echter dat procederen meer kost dan dat het op zal leveren. Er wordt dan op dat moment geen procedure gestart, maar we houden het wel in de gaten. Als de situatie verandert (soms jaren later), kunnen we alsnog een procedure starten."

Geldvoorelkaar.nl informeert investeerders over de situatie van de geldnemer, met onderbouwing en het advies van Flanderijn, zodat bij de investeerders bekend is waarom er wel of niet is gekozen voor een gerechtelijke procedure.

De duur van incassotrajecten
Investeerders vragen zich vaak af waarom het 'zo lang duurt' voordat zij gelden ontvangen van projecten die bij een deurwaarder of incassobureau lopen. Hans Flanderijn: "Het is helaas niet zo dat incassotrajecten bij geldleningen binnen enkele weken zijn afgerond. De klant is immers niet zomaar gestopt met betalen. Bij een gerechtelijke procedure gevolgd door beslaglegging moet je er bijvoorbeeld op rekenen dat dit ťťn tot twee jaar kan duren."

De duur van de trajecten heeft Flanderijn niet zelf in de hand. "We zijn gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Ook drukte bij de rechtbank speelt mee: als een procedure wordt uitgesteld, dan heeft de gerechtsdeurwaarder daar niets tegenin te brengen. Soms duurt het wel een jaar voordat de rechter uitspraak doet. Daarnaast is het sterk afhankelijk van de status van een dossier. Komt een geldnemer in de schuldsanering? Dan maken wij, net als andere schuldeisers, een pas op de plaats."

Houd de status in de gaten
Via Mijn-Geldvoorelkaar.nl worden investeerders op de hoogte gehouden van de status van een dossier. Jules Bhaggoe: "Er is een rechtstreekse verbinding tussen ons systeem en dat van Geldvoorelkaar.nl. Als ik een statuswijziging doorvoer, krijgen investeerders daarvan een melding. Het is goed om te weten dat een dossier wel een paar maanden lang dezelfde status kan hebben. Als de status in de tussentijd niet verandert, betekent dat niet dat er geen werk wordt verricht. Zoals Hans al vertelde, hebben we de duur van het proces niet volledig in eigen hand."

De uitwinning van zekerheden
Welke rol spelen de zekerheden bij defaultprojecten? Bhaggoe: "Het hangt sterk van de waarde van zekerheden af of ze worden uitgewonnen. De uitwinning van zekerheden verloopt via een gerechtelijke procedure. Aan de hand van de kosten-/batenanalyse bepalen we in overleg met Geldvoorelkaar.nl of het loont om die procedure te starten en tot uitwinning over te gaan."

Als de kosten-/batenanalyse uitwijst dat het zinvol is een gerechtelijke procedure te starten, dan volgt Geldvoorelkaar.nl dat advies altijd op.

De detectives onder de investeerders
Investeerders vragen zich soms af hoe het kan dat een vordering niet wordt betaald, maar dat de Facebookpagina van het bedrijf laat zien dat het erg goed gaat met de onderneming. Of dat de geldnemer niet betaalt, maar wel in een mooi huis woont. Hoe zit dat?

Hans Flanderijn: "Investeerders gaan soms zelf op onderzoek uit en raadplegen daarvoor het internet. Prima, maar het internet is geen betrouwbare bron. Een ondernemer die failliet is, zal vaak mooi weer spelen op zijn website en social media. Dit soort bronnen geeft een vertekend beeld."

"En het is inderdaad mogelijk dat iemand in een mooi huis woont, terwijl hij investeerders niet kan betalen. Als dat huis op naam van een partner staat, bijvoorbeeld. Eigen onderzoek is goed, maar ken de beperkingen van het internet."

Leg het zelf voor aan Flanderijn!
Heeft u vragen over de recovery van projecten bij Geldvoorelkaar.nl? Binnenkort kunt u ze stellen aan Jules Bhaggoe en Hans Flanderijn, in een sessie op het kantoor van Flanderijn. Alle investeerders zijn van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De sessie wordt gehouden op 1 november 2019, van 10:00 tot 12:00 bij Flanderijn in Rotterdam.

Aanmelden voor de sessie? Stuur een e-mail naar info@geldvoorelkaar.nl om u op te geven.

1-11 mogen de vragen gesteld worden aan de heren van Flanderijn.
Zouden "de detectives" onder de investeerders ook welkom zijn?
djh77donderdag 25 juli 2019 @ 06:22
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 04:46 schreef ETphonehome het volgende:
Een stuk op linked in door Flanderijn, over het recovery proces zoals door hen uitgevoerd in opdracht van GvE:

SPOILER
Interview met Flanderijn incassospecialisten
11-7-2019 10:53:14
Hoe verloopt het incassotraject van Geldvoorelkaar.nl?

Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe van Flanderijn leggen het uit.

Investeren in crowdfundingprojecten neemt een risico met zich mee. Een geldnemer kan in zwaar weer terechtkomen en problemen krijgen met het terugbetalen van de lening. In dergelijke gevallen zoekt Geldvoorelkaar.nl naar de meest gunstige oplossing voor de geldnemer en de investeerders. Als het echter niet lukt om tot een goede oplossing te komen, dan gaan de incassospecialisten van Flanderijn met het dossier aan de slag. We vroegen Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe, de gerechtsdeurwaarders die betrokken zijn bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, om het recoveryproces toe te lichten.

20190711_Flanderijn_H_J

Hans Flanderijn (directie) Jules Bhaggoe

Fase 1: intensief beheer bij Geldvoorelkaar.nl
Voordat een project met betaalachterstand bij Flanderijn belandt, heeft het intensief beheer van Geldvoorelkaar.nl al uitvoerig contact gehad met een geldnemer. Vanaf het moment dat een maandbetaling van een geldnemer storneert - de automatische incasso mislukt - wordt de geldnemer gebeld en gemaild om te informeren waarom de incasso is mislukt. Vaak gaat het om een tijdelijk probleem, dat in overleg opgelost kan worden.

Eťn van de oplossingen is het aanspreken van het depot. Het depot is een buffer van twee maandtermijnen, die Geldvoorelkaar.nl inhoudt bij het uitbetalen van de leensom. Het depot is bedoeld om een mislukte incasso op te vangen, zodat een storno niet direct vertraging oplevert bij het uitbetalen naar de investeerders. De geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te zuiveren. Investeerders krijgen bericht wanneer het depot is aangesproken en wanneer het is aangezuiverd.

Als de betaalachterstand echter niet opgelost kan worden; er komt een tweede stornering bij of het depot is niet op tijd aangezuiverd, dan start Geldvoorelkaar.nl het incassotraject en gaat het dossier naar Flanderijn.

Fase 2: Flanderijn incassobureau en gerechtsdeurwaarders
Zodra een dossier bij Flanderijn is beland, gaan medewerkers ermee aan de slag. Jules Bhaggoe, die als gerechtsdeurwaarder betrokken is bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, licht het proces toe.

"We starten met het raadplegen van de interne database. Als de geldnemer al bij ons bekend is (als schuldenaar van andere partijen), stellen we een profiel op van de verhaalmogelijkheden. Is de geldnemer niet bekend bij Flanderijn? Dan worden verschillende openbare bronnen geraadpleegd, zoals het Kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Insolventieregister, faillissementsrapporten et cetera. Aan de hand van de bronnen en een eventueel huisbezoek maken we een onderbouwde inschatting van de verhaalsmogelijkheden."

"Daarnaast wordt de zogenoemde eerste brief verstuurd. In deze brief staat dat de geldnemer 15 dagen de tijd heeft om de achterstanden zonder verdere kosten te betalen (wettelijke termijn). Doet hij/zij dat niet, dan wordt de lening opgeŽist."

"De volgende stap is dus het opeisen van de lening. Ook proberen we in contact te komen met de klant (schuldenaar). Daarbij bellen we ook in de avonduren. Dit contact is belangrijk om een oplossing te vinden en meer inzicht te krijgen in de financiŽle en persoonlijke situatie van de klant."

"'Wanneer de vordering niet wordt betaald of er geen betalingsoplossing wordt gevonden, dan stellen we een advies op. Als er voldoende verhaalsmogelijkheden zijn, volgt het advies om een gerechtelijke procedure te starten. Bij een toewijzend vonnis gaan we over op beslaglegging op de zekerheden. Soms blijkt echter dat procederen meer kost dan dat het op zal leveren. Er wordt dan op dat moment geen procedure gestart, maar we houden het wel in de gaten. Als de situatie verandert (soms jaren later), kunnen we alsnog een procedure starten."

Geldvoorelkaar.nl informeert investeerders over de situatie van de geldnemer, met onderbouwing en het advies van Flanderijn, zodat bij de investeerders bekend is waarom er wel of niet is gekozen voor een gerechtelijke procedure.

De duur van incassotrajecten
Investeerders vragen zich vaak af waarom het 'zo lang duurt' voordat zij gelden ontvangen van projecten die bij een deurwaarder of incassobureau lopen. Hans Flanderijn: "Het is helaas niet zo dat incassotrajecten bij geldleningen binnen enkele weken zijn afgerond. De klant is immers niet zomaar gestopt met betalen. Bij een gerechtelijke procedure gevolgd door beslaglegging moet je er bijvoorbeeld op rekenen dat dit ťťn tot twee jaar kan duren."

De duur van de trajecten heeft Flanderijn niet zelf in de hand. "We zijn gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Ook drukte bij de rechtbank speelt mee: als een procedure wordt uitgesteld, dan heeft de gerechtsdeurwaarder daar niets tegenin te brengen. Soms duurt het wel een jaar voordat de rechter uitspraak doet. Daarnaast is het sterk afhankelijk van de status van een dossier. Komt een geldnemer in de schuldsanering? Dan maken wij, net als andere schuldeisers, een pas op de plaats."

Houd de status in de gaten
Via Mijn-Geldvoorelkaar.nl worden investeerders op de hoogte gehouden van de status van een dossier. Jules Bhaggoe: "Er is een rechtstreekse verbinding tussen ons systeem en dat van Geldvoorelkaar.nl. Als ik een statuswijziging doorvoer, krijgen investeerders daarvan een melding. Het is goed om te weten dat een dossier wel een paar maanden lang dezelfde status kan hebben. Als de status in de tussentijd niet verandert, betekent dat niet dat er geen werk wordt verricht. Zoals Hans al vertelde, hebben we de duur van het proces niet volledig in eigen hand."

De uitwinning van zekerheden
Welke rol spelen de zekerheden bij defaultprojecten? Bhaggoe: "Het hangt sterk van de waarde van zekerheden af of ze worden uitgewonnen. De uitwinning van zekerheden verloopt via een gerechtelijke procedure. Aan de hand van de kosten-/batenanalyse bepalen we in overleg met Geldvoorelkaar.nl of het loont om die procedure te starten en tot uitwinning over te gaan."

Als de kosten-/batenanalyse uitwijst dat het zinvol is een gerechtelijke procedure te starten, dan volgt Geldvoorelkaar.nl dat advies altijd op.

De detectives onder de investeerders
Investeerders vragen zich soms af hoe het kan dat een vordering niet wordt betaald, maar dat de Facebookpagina van het bedrijf laat zien dat het erg goed gaat met de onderneming. Of dat de geldnemer niet betaalt, maar wel in een mooi huis woont. Hoe zit dat?

Hans Flanderijn: "Investeerders gaan soms zelf op onderzoek uit en raadplegen daarvoor het internet. Prima, maar het internet is geen betrouwbare bron. Een ondernemer die failliet is, zal vaak mooi weer spelen op zijn website en social media. Dit soort bronnen geeft een vertekend beeld."

"En het is inderdaad mogelijk dat iemand in een mooi huis woont, terwijl hij investeerders niet kan betalen. Als dat huis op naam van een partner staat, bijvoorbeeld. Eigen onderzoek is goed, maar ken de beperkingen van het internet."

Leg het zelf voor aan Flanderijn!
Heeft u vragen over de recovery van projecten bij Geldvoorelkaar.nl? Binnenkort kunt u ze stellen aan Jules Bhaggoe en Hans Flanderijn, in een sessie op het kantoor van Flanderijn. Alle investeerders zijn van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De sessie wordt gehouden op 1 november 2019, van 10:00 tot 12:00 bij Flanderijn in Rotterdam.

Aanmelden voor de sessie? Stuur een e-mail naar info@geldvoorelkaar.nl om u op te geven.

1-11 mogen de vragen gesteld worden aan de heren van Flanderijn.
Zouden "de detectives" onder de investeerders ook welkom zijn?
Het is me niet duidelijk of het een heel algemeen verhaal wordt, of dat er ruimte is om specifieke dossiers in te brengen.
Horsemendonderdag 25 juli 2019 @ 06:44
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 06:22 schreef djh77 het volgende:

[..]

Het is me niet duidelijk of het een heel algemeen verhaal wordt, of dat er ruimte is om specifieke dossiers in te brengen.
Het verhaal zal algemeen zijn. Uiteraard kunnen specifieke vragen gesteld worden echter kunnen de heren de vragen in het kader van de privacy maar in algemene zin beantwoorden. Ik zou de vragen die je hebt zeker stellen. Al met al kan een bezoekje wel verhelderend werken.
KrekelJapiedonderdag 25 juli 2019 @ 08:16
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 04:46 schreef ETphonehome het volgende:
Een stuk op linked in door Flanderijn, over het recovery proces zoals door hen uitgevoerd in opdracht van GvE:

SPOILER
Interview met Flanderijn incassospecialisten
11-7-2019 10:53:14
Hoe verloopt het incassotraject van Geldvoorelkaar.nl?

Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe van Flanderijn leggen het uit.

Investeren in crowdfundingprojecten neemt een risico met zich mee. Een geldnemer kan in zwaar weer terechtkomen en problemen krijgen met het terugbetalen van de lening. In dergelijke gevallen zoekt Geldvoorelkaar.nl naar de meest gunstige oplossing voor de geldnemer en de investeerders. Als het echter niet lukt om tot een goede oplossing te komen, dan gaan de incassospecialisten van Flanderijn met het dossier aan de slag. We vroegen Hans Flanderijn en Jules Bhaggoe, de gerechtsdeurwaarders die betrokken zijn bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, om het recoveryproces toe te lichten.

20190711_Flanderijn_H_J

Hans Flanderijn (directie) Jules Bhaggoe

Fase 1: intensief beheer bij Geldvoorelkaar.nl
Voordat een project met betaalachterstand bij Flanderijn belandt, heeft het intensief beheer van Geldvoorelkaar.nl al uitvoerig contact gehad met een geldnemer. Vanaf het moment dat een maandbetaling van een geldnemer storneert - de automatische incasso mislukt - wordt de geldnemer gebeld en gemaild om te informeren waarom de incasso is mislukt. Vaak gaat het om een tijdelijk probleem, dat in overleg opgelost kan worden.

Eťn van de oplossingen is het aanspreken van het depot. Het depot is een buffer van twee maandtermijnen, die Geldvoorelkaar.nl inhoudt bij het uitbetalen van de leensom. Het depot is bedoeld om een mislukte incasso op te vangen, zodat een storno niet direct vertraging oplevert bij het uitbetalen naar de investeerders. De geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te zuiveren. Investeerders krijgen bericht wanneer het depot is aangesproken en wanneer het is aangezuiverd.

Als de betaalachterstand echter niet opgelost kan worden; er komt een tweede stornering bij of het depot is niet op tijd aangezuiverd, dan start Geldvoorelkaar.nl het incassotraject en gaat het dossier naar Flanderijn.

Fase 2: Flanderijn incassobureau en gerechtsdeurwaarders
Zodra een dossier bij Flanderijn is beland, gaan medewerkers ermee aan de slag. Jules Bhaggoe, die als gerechtsdeurwaarder betrokken is bij de dossiers van Geldvoorelkaar.nl, licht het proces toe.

"We starten met het raadplegen van de interne database. Als de geldnemer al bij ons bekend is (als schuldenaar van andere partijen), stellen we een profiel op van de verhaalmogelijkheden. Is de geldnemer niet bekend bij Flanderijn? Dan worden verschillende openbare bronnen geraadpleegd, zoals het Kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Insolventieregister, faillissementsrapporten et cetera. Aan de hand van de bronnen en een eventueel huisbezoek maken we een onderbouwde inschatting van de verhaalsmogelijkheden."

"Daarnaast wordt de zogenoemde eerste brief verstuurd. In deze brief staat dat de geldnemer 15 dagen de tijd heeft om de achterstanden zonder verdere kosten te betalen (wettelijke termijn). Doet hij/zij dat niet, dan wordt de lening opgeŽist."

"De volgende stap is dus het opeisen van de lening. Ook proberen we in contact te komen met de klant (schuldenaar). Daarbij bellen we ook in de avonduren. Dit contact is belangrijk om een oplossing te vinden en meer inzicht te krijgen in de financiŽle en persoonlijke situatie van de klant."

"'Wanneer de vordering niet wordt betaald of er geen betalingsoplossing wordt gevonden, dan stellen we een advies op. Als er voldoende verhaalsmogelijkheden zijn, volgt het advies om een gerechtelijke procedure te starten. Bij een toewijzend vonnis gaan we over op beslaglegging op de zekerheden. Soms blijkt echter dat procederen meer kost dan dat het op zal leveren. Er wordt dan op dat moment geen procedure gestart, maar we houden het wel in de gaten. Als de situatie verandert (soms jaren later), kunnen we alsnog een procedure starten."

Geldvoorelkaar.nl informeert investeerders over de situatie van de geldnemer, met onderbouwing en het advies van Flanderijn, zodat bij de investeerders bekend is waarom er wel of niet is gekozen voor een gerechtelijke procedure.

De duur van incassotrajecten
Investeerders vragen zich vaak af waarom het 'zo lang duurt' voordat zij gelden ontvangen van projecten die bij een deurwaarder of incassobureau lopen. Hans Flanderijn: "Het is helaas niet zo dat incassotrajecten bij geldleningen binnen enkele weken zijn afgerond. De klant is immers niet zomaar gestopt met betalen. Bij een gerechtelijke procedure gevolgd door beslaglegging moet je er bijvoorbeeld op rekenen dat dit ťťn tot twee jaar kan duren."

De duur van de trajecten heeft Flanderijn niet zelf in de hand. "We zijn gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Ook drukte bij de rechtbank speelt mee: als een procedure wordt uitgesteld, dan heeft de gerechtsdeurwaarder daar niets tegenin te brengen. Soms duurt het wel een jaar voordat de rechter uitspraak doet. Daarnaast is het sterk afhankelijk van de status van een dossier. Komt een geldnemer in de schuldsanering? Dan maken wij, net als andere schuldeisers, een pas op de plaats."

Houd de status in de gaten
Via Mijn-Geldvoorelkaar.nl worden investeerders op de hoogte gehouden van de status van een dossier. Jules Bhaggoe: "Er is een rechtstreekse verbinding tussen ons systeem en dat van Geldvoorelkaar.nl. Als ik een statuswijziging doorvoer, krijgen investeerders daarvan een melding. Het is goed om te weten dat een dossier wel een paar maanden lang dezelfde status kan hebben. Als de status in de tussentijd niet verandert, betekent dat niet dat er geen werk wordt verricht. Zoals Hans al vertelde, hebben we de duur van het proces niet volledig in eigen hand."

De uitwinning van zekerheden
Welke rol spelen de zekerheden bij defaultprojecten? Bhaggoe: "Het hangt sterk van de waarde van zekerheden af of ze worden uitgewonnen. De uitwinning van zekerheden verloopt via een gerechtelijke procedure. Aan de hand van de kosten-/batenanalyse bepalen we in overleg met Geldvoorelkaar.nl of het loont om die procedure te starten en tot uitwinning over te gaan."

Als de kosten-/batenanalyse uitwijst dat het zinvol is een gerechtelijke procedure te starten, dan volgt Geldvoorelkaar.nl dat advies altijd op.

De detectives onder de investeerders
Investeerders vragen zich soms af hoe het kan dat een vordering niet wordt betaald, maar dat de Facebookpagina van het bedrijf laat zien dat het erg goed gaat met de onderneming. Of dat de geldnemer niet betaalt, maar wel in een mooi huis woont. Hoe zit dat?

Hans Flanderijn: "Investeerders gaan soms zelf op onderzoek uit en raadplegen daarvoor het internet. Prima, maar het internet is geen betrouwbare bron. Een ondernemer die failliet is, zal vaak mooi weer spelen op zijn website en social media. Dit soort bronnen geeft een vertekend beeld."

"En het is inderdaad mogelijk dat iemand in een mooi huis woont, terwijl hij investeerders niet kan betalen. Als dat huis op naam van een partner staat, bijvoorbeeld. Eigen onderzoek is goed, maar ken de beperkingen van het internet."

Leg het zelf voor aan Flanderijn!
Heeft u vragen over de recovery van projecten bij Geldvoorelkaar.nl? Binnenkort kunt u ze stellen aan Jules Bhaggoe en Hans Flanderijn, in een sessie op het kantoor van Flanderijn. Alle investeerders zijn van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De sessie wordt gehouden op 1 november 2019, van 10:00 tot 12:00 bij Flanderijn in Rotterdam.

Aanmelden voor de sessie? Stuur een e-mail naar info@geldvoorelkaar.nl om u op te geven.

1-11 mogen de vragen gesteld worden aan de heren van Flanderijn.
Zouden "de detectives" onder de investeerders ook welkom zijn?
Wie gaan hier naartoe?
InVestEerderdonderdag 25 juli 2019 @ 08:49
Gisteren mail van GVE gehad over project
SPOILER
Sunny Tank
Er moet opnieuw een extra aflossingsvrije periode van 6 maanden worden ingelast.
Begint niet echt lekker allemaal en zijn huis is ook nog steeds niet verkocht. Het beste van hopen maar...
impact9donderdag 25 juli 2019 @ 09:21
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 08:49 schreef InVestEerder het volgende:
Gisteren mail van GVE gehad over project
SPOILER
Sunny Tank
Er moet opnieuw een extra aflossingsvrije periode van 6 maanden worden ingelast.
Begint niet echt lekker allemaal en zijn huis is ook nog steeds niet verkocht. Het beste van hopen maar...
Het is een mooi huis wat te koop staat, blijkbaar is de huizenmarkt in Barchem helaas niet booming..
Huis staat wel weer opnieuw op Funda voor een (volgens mij) iets lagere prijs
KrekelJapiedonderdag 25 juli 2019 @ 09:25
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 09:21 schreef impact9 het volgende:

[..]

Het is een mooi huis wat te koop staat, blijkbaar is de huizenmarkt in Barchem helaas niet booming..
Huis staat wel weer opnieuw op Funda voor een (volgens mij) iets lagere prijs
10.000 lager. Valt nog mee. Ik zou ook zeggen dat het een hele nette woning is voor de vraagprijs. Voordeel is dat er een hypotheekrecht is. Inleg komt bijna zeker terug.

[ Bericht 1% gewijzigd door KrekelJapie op 25-07-2019 09:36:40 ]
Jaco078donderdag 25 juli 2019 @ 10:02
Voor de groei staat open met 1e hypotheek. Meer dan 200k in de eerste minuut
obligatairedonderdag 25 juli 2019 @ 10:04
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 10:02 schreef Jaco078 het volgende:
Voor de groei staat open met 1e hypotheek. Meer dan 200k in de eerste minuut
2/3 kwam al uit de innercrowd. Zegt wel iets denk ik. Ik heb een verhoogde inleg gedaan.

Edit: vol....

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 25-07-2019 10:33:49 ]
NaRegenDeZondonderdag 25 juli 2019 @ 10:57
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 10:04 schreef obligataire het volgende:

[..]

2/3 kwam al uit de innercrowd. Zegt wel iets denk ik. Ik heb een verhoogde inleg gedaan.

Edit: vol....
Te laat, had inderdaad wel mee willen doen met dit project. Is er een innercrowd link hier op het forum geweest?Je moet lijkt wel de hele dag achter de PC zitten om dit soort mooie projecten mee te nemen.
obligatairedonderdag 25 juli 2019 @ 11:08
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 10:57 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Te laat, had inderdaad wel mee willen doen met dit project. Is er een innercrowd link hier op het forum geweest?Je moet lijkt wel de hele dag achter de PC zitten om dit soort mooie projecten mee te nemen.
Nee, niet gezien. Misschien hadden de heren hem op hun facebook staan, heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd maar Quepos doet zijn speurwerk dacht ik op die manier.
Jaco078donderdag 25 juli 2019 @ 11:09
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 10:57 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Te laat, had inderdaad wel mee willen doen met dit project. Is er een innercrowd link hier op het forum geweest?Je moet lijkt wel de hele dag achter de PC zitten om dit soort mooie projecten mee te nemen.
Nee, link is hier niet gedeeld.
zeeland6donderdag 25 juli 2019 @ 12:19
5,5 -> 5,0 -> Het kan nog lager bij GvE 4,5% Noordermeer vastgoed IV, 90% LTV
KrekelJapiedonderdag 25 juli 2019 @ 12:25
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 12:19 schreef zeeland6 het volgende:
5,5 -> 5,0 -> Het kan nog lager bij GvE 4,5% Noordermeer vastgoed IV, 90% LTV
Dit is een laag investeringsbedrag. Het vorige project had ook 4,5% en kwam toch snel vol. Heel ander verhaal dan de projecten van 900.000.

Zal geldvoorelkaar ook de pitches lezen?
Zo zullen we de muren opnieuw laten stuccen en verfen van de gehele woning

[ Bericht 5% gewijzigd door KrekelJapie op 25-07-2019 12:32:06 ]
Horsemendonderdag 25 juli 2019 @ 12:26
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 12:19 schreef zeeland6 het volgende:
5,5 -> 5,0 -> Het kan nog lager bij GvE 4,5% Noordermeer vastgoed IV, 90% LTV
Een laag bedrag dus deze komt (zonder mij) wel vol verwacht ik.
Als ik dit project vergelijk met de SiG projecten (schijf 1A) constateer ik voor dit GvE project:

• Een lagere netto rente vergoeding.
• Een aanzienlijk hoger risico
• Bij GvE geen vergoeding bij een vervroegde aflossing

Ik laat hem dus lekker lopen.
TisIkdonderdag 25 juli 2019 @ 12:30
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 12:19 schreef zeeland6 het volgende:
5,5 -> 5,0 -> Het kan nog lager bij GvE 4,5% Noordermeer vastgoed IV, 90% LTV
Ik heb aan het 5,5% project van deze leningnemer meegedaan.
Dat vond ik al op de grens.
Aan dit project doe ik zeker niet mee.
Bij een doorsnee SiG project, heb je in schijf 1A een hogere netto rente en veel betere zekerheid (om maar eens een voorbeeld te noemen).
petercdonderdag 25 juli 2019 @ 12:37
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 12:19 schreef zeeland6 het volgende:
5,5 -> 5,0 -> Het kan nog lager bij GvE 4,5% Noordermeer vastgoed IV, 90% LTV
Noordermeer IV

https://www.funda.nl/koop(...)537317-irislaan-179/
zeeland6donderdag 25 juli 2019 @ 13:01
quote:
wel met een echte loggia ! :s)
obligatairedonderdag 25 juli 2019 @ 13:27
FNC Duitsland heeft de maandbetaling alweer uitgevoerd en de specificatie online staan.
Jammer dat ze dat hier nooit zo stipt lukt.
Horsemendonderdag 25 juli 2019 @ 13:31
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 13:27 schreef obligataire het volgende:
FNC Duitsland heeft de maandbetaling alweer uitgevoerd en de specificatie online staan.
Jammer dat ze dat hier nooit zo stipt lukt.
Uitbetaling FnC (.nl) is bij mij binnen. De verwerking op de site nog niet.
Crowdfunder99donderdag 25 juli 2019 @ 13:37
quote:
14s.gif Op donderdag 25 juli 2019 13:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Uitbetaling FnC (.nl) is bij mij binnen. De verwerking op de site nog niet.
Bij mij is de maandbetaling ook net binnen. Bedrag valt erg tegen, zeker als je er in mee neemt dat veel achterstallige betalers hadden toegezegd voor de volgende maandbetaling (een deel van) de achterstallige betalingen in te halen. Hoop dat er volgende week toch echt een grote betaling volgt, anders maar eens overwegen bij FNC (nog) minder te investeren. Kom op Collections & Recoveries dames en heren, graag een tandje bijzetten...
jsuijkerdonderdag 25 juli 2019 @ 13:51
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 13:37 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Bij mij is de maandbetaling ook net binnen. Bedrag valt erg tegen, zeker als je er in mee neemt dat veel achterstallige betalers hadden toegezegd voor de volgende maandbetaling (een deel van) de achterstallige betalingen in te halen. Hoop dat er volgende week toch echt een grote betaling volgt, anders maar eens overwegen bij FNC (nog) minder te investeren. Kom op Collections & Recoveries dames en heren, graag een tandje bijzetten...
Bij mij zit er een afbetaling bij in ieder geval is het bedrag verrassend hoog
pontus-sverigedonderdag 25 juli 2019 @ 13:54
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 13:37 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Bij mij is de maandbetaling ook net binnen. Bedrag valt erg tegen, zeker als je er in mee neemt dat veel achterstallige betalers hadden toegezegd voor de volgende maandbetaling (een deel van) de achterstallige betalingen in te halen. Hoop dat er volgende week toch echt een grote betaling volgt, anders maar eens overwegen bij FNC (nog) minder te investeren. Kom op Collections & Recoveries dames en heren, graag een tandje bijzetten...
Bij mij hetzelfde verhaal dit gaat niet goed zo. Ik ben benieuwd waaraan het ligt. Misschien de vakantieperiode?
rechtsbackjedonderdag 25 juli 2019 @ 14:12
quote:
6s.gif Op donderdag 25 juli 2019 13:01 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

wel met een echte loggia ! :s)
Daar kun je toch mooi een bureau kwijt.
Crowdfunder99donderdag 25 juli 2019 @ 14:21
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 13:54 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Bij mij hetzelfde verhaal dit gaat niet goed zo. Ik ben benieuwd waaraan het ligt. Misschien de vakantieperiode?
Bedrag is zelfs lager dan vorige maand, ondanks vele toezeggingen de achterstand in te halen. Ik lees in de maandelijkse update ook te vaak en wisselende excuses waarom betalingen niet gedaan zouden zijn. Vaak is dat het signaal voor een verder oplopen van achterstanden en uiteindelijk opzeggen van de lening. Hoop morgen te kunnen zien wie wat betaald heeft en volgende week is dashboard bijgewerkt, dan weten we meer.
djh77donderdag 25 juli 2019 @ 15:03


[ Bericht 100% gewijzigd door djh77 op 26-07-2019 02:43:26 ]
Jaco078donderdag 25 juli 2019 @ 15:27
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 13:54 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Bij mij hetzelfde verhaal dit gaat niet goed zo. Ik ben benieuwd waaraan het ligt. Misschien de vakantieperiode?
Wij betalen onze hypotheek ook netjes door in de zomer.
KrekelJapiedonderdag 25 juli 2019 @ 15:51
quote:
1s.gif Op donderdag 25 juli 2019 15:27 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Wij betalen onze hypotheek ook netjes door in de zomer.
Jij hebt vast geen E-rating
Jaco078donderdag 25 juli 2019 @ 16:12
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 15:51 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Jij hebt vast geen E-rating
Hahaha, nee meer de Noordermeer-tarieven :-)
zeeland6donderdag 25 juli 2019 @ 16:34
Newfunding
GIldenweg staat inmiddels op 80%
met nog 10 dagen te gaan.
obligatairedonderdag 25 juli 2019 @ 16:52
CCF inz. Du*tz: een brug te ver die mega overname? (maar een acceptabele oplossing).

SPOILER
Beste investeerder,

Op 29 november 2018 hebben wij u geÔnformeerd over de liquiditeitsproblemen bij Quality of Life. Nadien is er veel gebeurd en heeft de directie van Quality of Life ons het volgende verzoek/ bericht doen toekomen.

Door de alom waaiende tegenwind in de retail is het ook bij de Quality of Life Groep zwaar weer en moet er flink worden bezuinigd in kosten. Managementfee, overhead, personeelskosten, marketing en de huren moeten naar beneden, net als de aflossingen en financieringslasten. Daarom is afgelopen maanden fors gereorganiseerd en heeft de QOL groep besloten haar winkelpanden te verkopen, waardoor de hoofdsom van Collin kan worden afgelost. Bovendien zijn er investeerders/financiers gevonden die onder strenge voorwaarden participeren in de groep teneinde het voortbestaan van de onderneming meer kansrijk te maken. Op deze wijze, dus door verlaging van alle kosten, zal de QOL-groep naar de toekomst toe weer een duurzaam rendabele exploitatie hebben.

Voor u als investeerder betekent dit dat uw lening vervroegd wordt afgelost. De QOL groep heeft hier nadrukkelijk voor gekozen om te voorkomen dat verplichtingen naar de Collin investeerders niet kunnen worden nagekomen. Als bijdrage aan het duurzame voortbestaan van de Adam en Duetz winkels van uw kant wordt gevraagd om de extra rentevergoeding te beperken tot 3 maanden in plaats van de contractuele 6 maanden bij vervroegde aflossing. U heeft dan toch de tijd een nieuwe belegging te zoeken en u draagt bij aan het voortbestaan van een succesvol familiebedrijf.

Afgelopen halfjaar hebben wij intensief gesproken met de ondernemingsleiding en geconcludeerd dat het voortbestaan van de onderneming onzeker is zonder additioneel kapitaal. Bovendien leggen de financiŽle verplichtingen jegens Collin een (te) grote druk op de liquiditeitsontwikkeling en daarom ligt een herfinanciering voor de hand. De ondernemingsleiding heeft maximale inspanning geleverd om de onderneming te redden en dat lijkt te lukken met de voorgestelde oplossingsrichting. Daarom ondersteunen wij de oplossing die de directie van Quality of Life voor ogen heeft.

Concreet zou dit voor u betekenen dat:

de lening vervoegd wordt afgelost naar verwachting uiterlijk medio augustus 2019, waarbij de financiŽle afwikkeling zal plaatsvinden na afloop van de stemronde danwel op het moment dat een meerderheid ‘eens’ is bereikt.
de vergoedingsrente in verband met de vervroegde aflossing bedraagt 3 maanden in plaats van 6 maanden.

Wij leggen het verzoek aan u voor en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen, via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering. Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,
Bas Denissen
queposdonderdag 25 juli 2019 @ 17:07
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 16:52 schreef obligataire het volgende:
CCF inz. Du*tz: een brug te ver die mega overname? (maar een acceptabele oplossing).

SPOILER
Beste investeerder,

Op 29 november 2018 hebben wij u geÔnformeerd over de liquiditeitsproblemen bij Quality of Life. Nadien is er veel gebeurd en heeft de directie van Quality of Life ons het volgende verzoek/ bericht doen toekomen.

Door de alom waaiende tegenwind in de retail is het ook bij de Quality of Life Groep zwaar weer en moet er flink worden bezuinigd in kosten. Managementfee, overhead, personeelskosten, marketing en de huren moeten naar beneden, net als de aflossingen en financieringslasten. Daarom is afgelopen maanden fors gereorganiseerd en heeft de QOL groep besloten haar winkelpanden te verkopen, waardoor de hoofdsom van Collin kan worden afgelost. Bovendien zijn er investeerders/financiers gevonden die onder strenge voorwaarden participeren in de groep teneinde het voortbestaan van de onderneming meer kansrijk te maken. Op deze wijze, dus door verlaging van alle kosten, zal de QOL-groep naar de toekomst toe weer een duurzaam rendabele exploitatie hebben.

Voor u als investeerder betekent dit dat uw lening vervroegd wordt afgelost. De QOL groep heeft hier nadrukkelijk voor gekozen om te voorkomen dat verplichtingen naar de Collin investeerders niet kunnen worden nagekomen. Als bijdrage aan het duurzame voortbestaan van de Adam en Duetz winkels van uw kant wordt gevraagd om de extra rentevergoeding te beperken tot 3 maanden in plaats van de contractuele 6 maanden bij vervroegde aflossing. U heeft dan toch de tijd een nieuwe belegging te zoeken en u draagt bij aan het voortbestaan van een succesvol familiebedrijf.

Afgelopen halfjaar hebben wij intensief gesproken met de ondernemingsleiding en geconcludeerd dat het voortbestaan van de onderneming onzeker is zonder additioneel kapitaal. Bovendien leggen de financiŽle verplichtingen jegens Collin een (te) grote druk op de liquiditeitsontwikkeling en daarom ligt een herfinanciering voor de hand. De ondernemingsleiding heeft maximale inspanning geleverd om de onderneming te redden en dat lijkt te lukken met de voorgestelde oplossingsrichting. Daarom ondersteunen wij de oplossing die de directie van Quality of Life voor ogen heeft.

Concreet zou dit voor u betekenen dat:

de lening vervoegd wordt afgelost naar verwachting uiterlijk medio augustus 2019, waarbij de financiŽle afwikkeling zal plaatsvinden na afloop van de stemronde danwel op het moment dat een meerderheid ‘eens’ is bereikt.
de vergoedingsrente in verband met de vervroegde aflossing bedraagt 3 maanden in plaats van 6 maanden.

Wij leggen het verzoek aan u voor en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen, via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering. Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,
Bas Denissen
Ja, hier hoeven we niet over na te denken. Achteraf had ik hier nooit meer ingestapt.
Jaco078donderdag 25 juli 2019 @ 17:10
Nieuwbouw Duiven staat open op crowdrealestate voor voorinschrijving.
Weer eens wat anders dan Duitse onderpanden.
jsuijkerdonderdag 25 juli 2019 @ 17:16
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 17:10 schreef Jaco078 het volgende:
Nieuwbouw Duiven staat open op crowdrealestate voor voorinschrijving.
Weer eens wat anders dan Duitse onderpanden.
dank je meegenomen
djh77donderdag 25 juli 2019 @ 17:19
Chocolade cafť op ccf
https://www.collincrowdfu(...)%c3%a9-hilversum-bv/
Horsemendonderdag 25 juli 2019 @ 17:34
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 16:52 schreef obligataire het volgende:
CCF inz. Du*tz: een brug te ver die mega overname? (maar een acceptabele oplossing).

SPOILER
Beste investeerder,

Op 29 november 2018 hebben wij u geÔnformeerd over de liquiditeitsproblemen bij Quality of Life. Nadien is er veel gebeurd en heeft de directie van Quality of Life ons het volgende verzoek/ bericht doen toekomen.

Door de alom waaiende tegenwind in de retail is het ook bij de Quality of Life Groep zwaar weer en moet er flink worden bezuinigd in kosten. Managementfee, overhead, personeelskosten, marketing en de huren moeten naar beneden, net als de aflossingen en financieringslasten. Daarom is afgelopen maanden fors gereorganiseerd en heeft de QOL groep besloten haar winkelpanden te verkopen, waardoor de hoofdsom van Collin kan worden afgelost. Bovendien zijn er investeerders/financiers gevonden die onder strenge voorwaarden participeren in de groep teneinde het voortbestaan van de onderneming meer kansrijk te maken. Op deze wijze, dus door verlaging van alle kosten, zal de QOL-groep naar de toekomst toe weer een duurzaam rendabele exploitatie hebben.

Voor u als investeerder betekent dit dat uw lening vervroegd wordt afgelost. De QOL groep heeft hier nadrukkelijk voor gekozen om te voorkomen dat verplichtingen naar de Collin investeerders niet kunnen worden nagekomen. Als bijdrage aan het duurzame voortbestaan van de Adam en Duetz winkels van uw kant wordt gevraagd om de extra rentevergoeding te beperken tot 3 maanden in plaats van de contractuele 6 maanden bij vervroegde aflossing. U heeft dan toch de tijd een nieuwe belegging te zoeken en u draagt bij aan het voortbestaan van een succesvol familiebedrijf.

Afgelopen halfjaar hebben wij intensief gesproken met de ondernemingsleiding en geconcludeerd dat het voortbestaan van de onderneming onzeker is zonder additioneel kapitaal. Bovendien leggen de financiŽle verplichtingen jegens Collin een (te) grote druk op de liquiditeitsontwikkeling en daarom ligt een herfinanciering voor de hand. De ondernemingsleiding heeft maximale inspanning geleverd om de onderneming te redden en dat lijkt te lukken met de voorgestelde oplossingsrichting. Daarom ondersteunen wij de oplossing die de directie van Quality of Life voor ogen heeft.

Concreet zou dit voor u betekenen dat:

de lening vervoegd wordt afgelost naar verwachting uiterlijk medio augustus 2019, waarbij de financiŽle afwikkeling zal plaatsvinden na afloop van de stemronde danwel op het moment dat een meerderheid ‘eens’ is bereikt.
de vergoedingsrente in verband met de vervroegde aflossing bedraagt 3 maanden in plaats van 6 maanden.

Wij leggen het verzoek aan u voor en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen, via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering. Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,
Bas Denissen
Netjes van Collin dat ze in investeerders niet proberen te beÔnvloeden door het positief aan de investeerders voor te leggen.
obligatairedonderdag 25 juli 2019 @ 17:50
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 17:34 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Netjes van Collin dat ze in investeerders niet proberen te beÔnvloeden door het positief aan de investeerders voor te leggen.
De oude generatie bouwt een bedrijf op, de jonge generatie breekt het af.....achteraf onverantwoord die overname, overmoed, dit hadden ze kunnen zien aankomen met de inside kennis die ze zelf hadden moeten hebben.
Maar de zekerheden van dit project waren goed en feitelijk zijn die nu voor ons ook de uitweg uit dit drama. Een Collin 2 zat er niet in :D

Voor hun is het erger........kroonjuwelen kwijt (de panden), zeggenschap misschien ook, afhankelijk van het percentage aandelen dat ze kwijtraken.
petercdonderdag 25 juli 2019 @ 18:25
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 17:16 schreef jsuijker het volgende:

[..]

dank je meegenomen
idem, inzake de voorinschrijving van het NAC stadion is het stil, misschien ook maar goed zo,
, laat dan Noordermeertje IV dan maar lopen.

[ Bericht 4% gewijzigd door peterc op 25-07-2019 19:38:32 ]
lykkefunddonderdag 25 juli 2019 @ 18:34
Nieuwbouw Duiven gaat snel!
jsuijkerdonderdag 25 juli 2019 @ 18:48
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 18:34 schreef lykkefund het volgende:
Nieuwbouw Duiven gaat snel!
Blijft ook maar een voorinschrijving. Niet iedereen bij de eerste 100% stapt er ook daadwerkelijk in

Geen idee of er ook ingestapt kan worden met slechts een gedeelte vd ingeschreven waarde uiteindelijk
tnhbdonderdag 25 juli 2019 @ 19:01
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 15:03 schreef djh77 het volgende:
Ik dacht dat gve inmiddels regelingen met ondernemers ter stemming in zou brengen bij de investeerders?
Ik was ook wat verbaasd voor een voldingen feit te staan, maar heb de (toen) geldende voorwaarden nog niet bekeken
obligatairedonderdag 25 juli 2019 @ 19:12
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 18:48 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Blijft ook maar een voorinschrijving. Niet iedereen bij de eerste 100% stapt er ook daadwerkelijk in

Geen idee of er ook ingestapt kan worden met slechts een gedeelte vd ingeschreven waarde uiteindelijk
Wat ik altijd een beetje typisch vind aan die voorinschrijvingen, soms schrijf je voor zeg 1.000 euro in maar wil je achteraf voor slechts 500 euro deelnemen. Het lukt mij dan niet om het bedrag te verlagen. Maar misschien doe ik ergens iets niet goed :@ . Afgelopen keer heb ik maar gewoon opnieuw ingeschreven, dat kon toevallig nog omdat hij niet helemaal vol was door voorinschrijving.

Edit: ik zie dat jsuijker zojuist hetzelfde vraagstukje voorlegde.
petercdonderdag 25 juli 2019 @ 19:45
Ik heb gisteren een betaling ontvangen van GVE welke ik in 1e instantie nog niet kon thuisbrengen, bleek bij nazoeken de aanvullende rentebetaling ye zijn van Boswijk vastgoed 18435
Groepfunderdonderdag 25 juli 2019 @ 21:07
Voor iedereen die zijn investering in 'Onderzoeksbureau Marketing & Personeel' geannuleerd heeft: controleer je bankafschrift! Ik zie dat FundingCircle het geld bij mij toch heeft afgeschreven. :(
109796donderdag 25 juli 2019 @ 21:18
Wat is jullie mening over de twee zonneparken op Crowdpartners?
zeeland6donderdag 25 juli 2019 @ 21:18
dubbel
zeeland6donderdag 25 juli 2019 @ 21:19
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 21:07 schreef Groepfunder het volgende:
Voor iedereen die zijn investering in 'Onderzoeksbureau Marketing & Personeel' geannuleerd heeft: controleer je bankafschrift! Ik zie dat FundingCircle het geld bij mij toch heeft afgeschreven. :(
vandaar mijn opmerking de incasso (vooraf) te storneren. Stond trouwens duidelijk in de mail van FC.
Kan nog steeds binnen 56 dagen, morgen weer terug op je bankrekening.
Groepfunderdonderdag 25 juli 2019 @ 21:25
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 21:19 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

vandaar mijn opmerking de incasso (vooraf) te storneren. Stond trouwens duidelijk in de mail van FC.
Kan nog steeds binnen 56 dagen, morgen weer terug op je bankrekening.
Nou, duidelijk:
quote:
Beste xxx

Bij deze ontvangt u een bevestiging dat uw verzoek tot het annuleren van uw investering(en) is verwerkt.

Uw dashboard wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Mocht u aanvullende vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Daar wordt dan weer een separate e-mail over gestuurd. Ik kan met deze hitte gewoon niet veel hebben. :Y Maar kennelijk storten zij uit zichzelf terug. Om mij niet nog verder aan FNC over te leveren, heb ik zelf de bank maar opdracht gegeven dit geld te storneren.

Overigens heeft FNC bij mij wel zo'n beetje het geld gestort dat ik verwachtte en staan ook de specificaties online.
zeeland6donderdag 25 juli 2019 @ 21:49
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 21:25 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Nou, duidelijk:
[..]

Daar wordt dan weer een separate e-mail over gestuurd. Ik kan met deze hitte gewoon niet veel hebben. :Y Maar kennelijk storten zij uit zichzelf terug. Om mij niet nog verder aan FNC over te leveren, heb ik zelf de bank maar opdracht gegeven dit geld te storneren.

Overigens heeft FNC bij mij wel zo'n beetje het geld gestort dat ik verwachtte en staan ook de specificaties online.
Veel duidelijker kunnen ze het niet maken:

"Omdat het project reeds volledig is gefinancierd kan het zijn dat het incassoproces is gestart, wij kunnen dit dan niet meer annuleren. Mocht u geÔncasseerd worden voor dit project dan kunt u ervoor kiezen om dit bedrag te storneren. Mocht u het bedrag niet storneren dan wordt het binnen enkele dagen automatisch teruggestort op uw rekening."
escortmk2donderdag 25 juli 2019 @ 22:50
FNC is er weer netjes op tijd bij met betalingen.

alle verwachte betalingen ontvangen waarvan 2 vervroegde aflossingen:

698445310 - makelaar overbrugging betaaltermijnen - B (afgelost na 6 ipv 48 termijnen)
365689671 - aankoop oplegger - B (afgelost na 23 ipv 36 termijnen)


(en IVM loopt weer een paar dagen achter met verschillende keren "in behandeling")
Groepfundervrijdag 26 juli 2019 @ 05:36
quote:
0s.gif Op donderdag 25 juli 2019 21:49 schreef zeeland6 het volgende:
[..]
Veel duidelijker kunnen ze het niet maken:
Nou, het zou bijvoorbeeld handig zijn geweest als alle informatie gewoon in ťťn e-mail had gestaan in plaats van twee e-mails direct achter elkaar te sturen over hetzelfde onderwerp. Maar je hebt gelijk: het is gecommuniceerd. Ik heb de informatie uit de eerste e-mail onthouden en de informatie uit de tweede e-mail is onvoldoende tot mij doorgedrongen.
pontus-sverigevrijdag 26 juli 2019 @ 08:10
quote:
1s.gif Op donderdag 25 juli 2019 15:27 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Wij betalen onze hypotheek ook netjes door in de zomer.
Hahahaha 1-0 voor u!
Faraday01vrijdag 26 juli 2019 @ 10:23
quote:
12s.gif Op donderdag 25 juli 2019 22:50 schreef escortmk2 het volgende:
FNC is er weer netjes op tijd bij met betalingen.

alle verwachte betalingen ontvangen waarvan 2 vervroegde aflossingen:

698445310 - makelaar overbrugging betaaltermijnen - B (afgelost na 6 ipv 48 termijnen)
365689671 - aankoop oplegger - B (afgelost na 23 ipv 36 termijnen)

(en IVM loopt weer een paar dagen achter met verschillende keren "in behandeling")
IVM loopt met een aantal betalingen al meer dan een week achter en ze vinden het ook niet nodig de investeerders daar over te informeren. Sinds het moment dat ze overgenomen zijn is het enorm bergafwaarts gegaan met IVM. Ik investeer er niet meer.
Jaco078vrijdag 26 juli 2019 @ 10:25
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 10:23 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

IVM loopt met een aantal betalingen al meer dan een week achter en ze vinden het ook niet nodig de investeerders daar over te informeren. Sinds het moment dat ze overgenomen zijn is het enorm bergafwaarts gegaan met IVM. Ik investeer er niet meer.
Ik lees af en toe over een overname van IVM. welke club heeft IVM overgenomen?
Faraday01vrijdag 26 juli 2019 @ 10:28
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 10:25 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik lees af en toe over een overname van IVM. welke club heeft IVM overgenomen?
De Breed & Partners
KrekelJapievrijdag 26 juli 2019 @ 10:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 10:25 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik lees af en toe over een overname van IVM. welke club heeft IVM overgenomen?
https://www.investormatch(...)ng-in-investormatch/
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 10:46
Ik zal blij zijn als dat As**dam is afgelost. Op een toplocatie zitten met allemaal toeristen die nauwelijks benul hebben van Hollandse prijzen , en dan bijna nooit in staat zijn om op normale wijze een termijntje te laten afschrijven :G
zeeland6vrijdag 26 juli 2019 @ 10:47
GVE Asi*dam is weer gestorneerd, daar kunnen ze beter een maandelijks bericht van maken. Slechte betalingsmoraal die chinezen, moet je eerst met een knokploeg heen 8-) (8> oO/ schijnt traditie te zijn.
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 10:47
quote:
Ze hebben ook bijna nooit nieuwe projecten meer.
Toch was dit platform ooit een schoolvoorbeeld van hoe het wťl moest.
zeeland6vrijdag 26 juli 2019 @ 10:47
haha 2 zielen...
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 10:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 10:47 schreef zeeland6 het volgende:
GVE Asiadam is weer gestorneerd, daar kunnen ze beter een maandelijks bericht van maken. Slechte betalingsmoraal die chinezen, moet je eerst met een knokploeg heen 8-) (8> oO/ schijnt traditie te zijn.
In het algemeen heb ik met Chinezen geen problemen, alleen deze en die flapoor in Zwolle van BB.
De rest betaalt prima eigenlijk. Harde werkers.
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 10:51
quote:
12s.gif Op donderdag 25 juli 2019 22:50 schreef escortmk2 het volgende:
FNC is er weer netjes op tijd bij met betalingen.

alle verwachte betalingen ontvangen waarvan 2 vervroegde aflossingen:

698445310 - makelaar overbrugging betaaltermijnen - B (afgelost na 6 ipv 48 termijnen)
365689671 - aankoop oplegger - B (afgelost na 23 ipv 36 termijnen)

(en IVM loopt weer een paar dagen achter met verschillende keren "in behandeling")
Erg knap dat je dit uit het ontvangen bedrag kunt afleiden _O_ maar dat kost best wel moeite denk ik.
Kunnen ze daar bij FNC nou niet eens meteen de lijst online zetten zodat je ook met veel projecten direct je controle kunt doen. In Duitsland kunnen ze dat wel.

Ik heb van IT weinig verstand, maar als je toch in staat bent om een verzamelbetaling over te maken, dan is er toch geen hindernis meer om de specificatie daarvan, direct in de omgeving te plaatsen?

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 26-07-2019 10:58:24 ]
escortmk2vrijdag 26 juli 2019 @ 11:06
@obligataire: ik heb een paar accounts bij FNC, nog een restant uit de tijd dat ik het platform nog niet goed kende en geen zin had om een kopie ID te uploaden. Dat heeft nu wat voor- en nadelen.

Per project kun je overigens wel zien als er bijv vervroegd wordt afgelost. Het gekke is dat ťťn vervroegde aflossen wel een oranje bolletje heeft... maar als ik zie dat het geld op mijn rekening staat kleur ik ‘m groen
Jaco078vrijdag 26 juli 2019 @ 11:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 10:51 schreef obligataire het volgende:

[..]

Erg knap dat je dit uit het ontvangen bedrag kunt afleiden _O_ maar dat kost best wel moeite denk ik.
Kunnen ze daar bij FNC nou niet eens meteen de lijst online zetten zodat je ook met veel projecten direct je controle kunt doen. In Duitsland kunnen ze dat wel.

Ik heb van IT weinig verstand, maar als je toch in staat bent om een verzamelbetaling over te maken, dan is er toch geen hindernis meer om de specificatie daarvan, direct in de omgeving te plaatsen?

Ik zit ook al de hele dag op F5 te drukken....
KrekelJapievrijdag 26 juli 2019 @ 11:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 11:06 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Ik zit ook al de hele dag op F5 te drukken....
Dashboard is nu bjigewerkt

[ Bericht 3% gewijzigd door KrekelJapie op 26-07-2019 12:08:13 ]
xzazvrijdag 26 juli 2019 @ 11:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 10:51 schreef obligataire het volgende:

Ik heb van IT weinig verstand, maar als je toch in staat bent om een verzamelbetaling over te maken, dan is er toch geen hindernis meer om de specificatie daarvan, direct in de omgeving te plaatsen?
Blijkbaar zijn dat twee systemen die nog een handmatige actie vereisen. Ik heb mijn volledig bedrag binnen dus ik kan extrapoleren qua rente wat ik binnen zou moeten krijgen.
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 11:35
Hmmm, die lening van Slim Chady op CCF is meteen al weer volgeschreven. Dappere investeerders _O_
bridgetofarvrijdag 26 juli 2019 @ 13:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 10:51 schreef obligataire het volgende:

[..]

Erg knap dat je dit uit het ontvangen bedrag kunt afleiden _O_ maar dat kost best wel moeite denk ik.
Kunnen ze daar bij FNC nou niet eens meteen de lijst online zetten zodat je ook met veel projecten direct je controle kunt doen. In Duitsland kunnen ze dat wel.

Ik heb van IT weinig verstand, maar als je toch in staat bent om een verzamelbetaling over te maken, dan is er toch geen hindernis meer om de specificatie daarvan, direct in de omgeving te plaatsen?

Men heeft een hoop commentaar en administratief zou het voor ons wat eenvoudiger kunnen. Maar wat betreft afspraken maken met wanbetalers, verslaglegging aan ons daarvan en ook nog wat bedragen binnenhalen staan ze voor mij dik op nummer 1. Deze maand weer deelbetaling van 5 wanbetalers binnen.
ETphonehomevrijdag 26 juli 2019 @ 13:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 13:05 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

Men heeft een hoop commentaar en administratief zou het voor ons wat eenvoudiger kunnen. Maar wat betreft afspraken maken met wanbetalers, verslaglegging aan ons daarvan en ook nog wat bedragen binnenhalen staan ze voor mij dik op nummer 1. Deze maand weer deelbetaling van 5 wanbetalers binnen.
Volledig met je eens. Ik heb ongeveer mijn verwachte bedrag binnen. Geen vervroegde aflossingen, en zelfs het duikcentrum welke vorige maand door FnC naar default is gezet heeft een termijn betaald. Mis hoogstens betaling van 1 of 2 projecten deze keer.
xzazvrijdag 26 juli 2019 @ 13:55
Weinig nieuwe leuke projecten, of zie ik dat verkeerd?
Crowdfunder99vrijdag 26 juli 2019 @ 14:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 11:27 schreef KrekelJapie het volgende:

[..]

Dashboard is nu bjigewerkt
Je bedoelt waarschijnlijk dat het betaaloverzicht beschikbaar is, en als je een project aanklikt, dat de betaling dan in het betalingsoverzicht is bijgewerkt. De bolletjes in het overzicht Investeringen worden pas na de 30e deze maand bijgewerkt met de actuele stand.
xaban06vrijdag 26 juli 2019 @ 15:33
Betaaloverzicht beschikbaar op FnC. Een E'tje die vorige maand niet had betaald heeft kennelijk nog steeds niet betaald. Met juli erbij straks een achterstand van 2 maanden.
investeerdertjevrijdag 26 juli 2019 @ 16:26
Voor de bedrijfsmatige investeerders. Wanneer hebben jullie gekozen het bedrijfsmatig te gaan doen?
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 17:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 16:26 schreef investeerdertje het volgende:
Voor de bedrijfsmatige investeerders. Wanneer hebben jullie gekozen het bedrijfsmatig te gaan doen?
Toen ik besefte dat ik zakelijk geld overhield, en het ook wel een aantrekkelijke gedachte vond om defaults te kunnen aftrekken van de winst.
investeerdertjevrijdag 26 juli 2019 @ 18:02
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 17:21 schreef obligataire het volgende:

[..]

Toen ik besefte dat ik zakelijk geld overhield, en het ook wel een aantrekkelijke gedachte vond om defaults te kunnen aftrekken van de winst.
Maar jij investeert vanuit je bv? Ik bedoelde juist om met een rechtspersoon te gaan investeren.
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 18:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 18:02 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Maar jij investeert vanuit je bv? Ik bedoelde juist om met een rechtspersoon te gaan investeren.
Dat bleek niet uit de vraag. Een BV is trouwens ook een rechtspersoon. Jij overweegt om speciaal een BV op te richten? Opmerkelijk maar het kan. Je zou de eerste zijn denk ik.
djh77vrijdag 26 juli 2019 @ 18:29
Slager op collin direct
https://www.collincrowdfund.nl/vleeschmeester-melvin-van-breugel/
investeerdertjevrijdag 26 juli 2019 @ 18:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 18:21 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat bleek niet uit de vraag. Een BV is trouwens ook een rechtspersoon. Jij overweegt om speciaal een BV op te richten? Opmerkelijk maar het kan. Je zou de eerste zijn denk ik.
Nouja het bedrijfsmatig gaan doen, dus als ondernemingsdoel. Misschien iets te vaag geformuleerd. Maar ik weet dat een bv een rechtspersoon is, maar een beleggingsclub kan geen bv ;) maar ja, ik zit er aan te denken ja. Stabiel inkomen uit box 3 is lastig met een hypotheekaanvraag
djh77vrijdag 26 juli 2019 @ 18:30
Betaalbare hamburgers op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/de-hamburgerij/
Jaco078vrijdag 26 juli 2019 @ 18:33
quote:
[..]
Stabiel inkomen uit box 3 is lastig met een hypotheekaanvraag


Dat is bij sommige banken zeker mogelijk, vaak met een limiet van 3%. Dus 3.000 euro extra op je inkomen per 100k vermogen.
investeerdertjevrijdag 26 juli 2019 @ 18:41
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 18:33 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Dat is bij sommige banken zeker mogelijk, vaak met een limiet van 3%. Dus 3.000 euro extra op je inkomen per 100k vermogen.
Dat noem ik geen inkomen. Dat is fooi. 3k bruto inkomen omdat je 100k bezit is nogal... Tja
obligatairevrijdag 26 juli 2019 @ 18:59
Die afrekening van FNC/B*nekamp, lijkt me niet compleet, toch? Is daar correspondentie over geweest?

Edit: ik zie het al, er is tussentijds afgelost , maar er komt nog een en ander.

[ Bericht 31% gewijzigd door obligataire op 26-07-2019 19:18:57 ]
NaRegenDeZonvrijdag 26 juli 2019 @ 19:47
quote:
Ik weet nog wel een slagerij ter overname. Misschien is van der Leijden van Collin ook wel een mooie vleeschmeester kandidaat. https://www.collincrowdfund.nl/slagerij-van-leijden/ Is dat probleem tenminste ook opgelost!😀

[ Bericht 9% gewijzigd door NaRegenDeZon op 26-07-2019 19:55:55 ]
obligatairezaterdag 27 juli 2019 @ 09:59
Om 11 uur gaat Noordermeer 4 live, voor wie er trek in heeft.
Ron1986zaterdag 27 juli 2019 @ 10:03
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 09:59 schreef obligataire het volgende:
Om 11 uur gaat Noordermeer 4 live, voor wie er trek in heeft.
Kan er een 1,5 % rente bij..? Komt vast wel vol zonder mij :Y
obligatairezaterdag 27 juli 2019 @ 10:06
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 10:03 schreef Ron1986 het volgende:

[..]Komt vast wel vol zonder mij :Y
Stilletjes hoop je eigenlijk dat dat niet gebeurt, waardoor crowdfunders een duidelijk signaal afgeven.
Als het project wťl snel vol raakt dan zal Noordermeertje 5 nog maar 4% vergoeden schat ik zo <O)
obligatairezaterdag 27 juli 2019 @ 10:10
Lender & Spender loopt lekker door, ondanks de soms wat negatieve commentaren hier.
3,9% na kosten en verliezen, het is niet spectaculair, maar wel realistisch, en je hebt er geen omkijken naar en in het kader van spreiding niet verkeerd om er iets heel anders bij te hebben :)
En je kunt er bij als het moet.
FINONAFzaterdag 27 juli 2019 @ 10:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 10:10 schreef obligataire het volgende:
Lender & Spender loopt lekker door, ondanks de soms wat negatieve commentaren hier.
3,9% na kosten en verliezen, het is niet spectaculair, maar wel realistisch, en je hebt er geen omkijken naar en in het kader van spreiding niet verkeerd om er iets heel anders bij te hebben :)
En je kunt er bij als het moet.
Precies. Vandaag ook weer wat bijgestort.
peterczaterdag 27 juli 2019 @ 11:06
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 10:10 schreef obligataire het volgende:
Lender & Spender loopt lekker door, ondanks de soms wat negatieve commentaren hier.
3,9% na kosten en verliezen, het is niet spectaculair, maar wel realistisch, en je hebt er geen omkijken naar en in het kader van spreiding niet verkeerd om er iets heel anders bij te hebben :)
En je kunt er bij als het moet.
open, een keer haken investeerders altijd af, dus Noordermeertjes let op, inzake de De Hamburgerij in Eindhoven, benieuwd naar de locatie, vind ik wel belangrijk bij dit project
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 11:17
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 10:59 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Precies. Vandaag ook weer wat bijgestort.
Nadeel is dat het opnemen een kwart van een jaarrendement kost. Ik vind lenderspender wel de mooiste investeerdersomgeving van de NL platformen.
investeerdertjezaterdag 27 juli 2019 @ 11:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 10:10 schreef obligataire het volgende:
Lender & Spender loopt lekker door, ondanks de soms wat negatieve commentaren hier.
3,9% na kosten en verliezen, het is niet spectaculair, maar wel realistisch, en je hebt er geen omkijken naar en in het kader van spreiding niet verkeerd om er iets heel anders bij te hebben :)
En je kunt er bij als het moet.
Na veel gedram en gedoe zijn ze wel eindelijk normaal bezig gegaan met het bijhouden van statussen van financieringen. Overigens heeft elke opgeiste nu een betalingsregeling, waarbij een zelfs met een loonbeslag van 850§ per maand. Heb je dit meegenomen in je rendementsberekening?

Geen spijt uitgestapt te zijn, maar het is een positieve verrassing.
obligatairezaterdag 27 juli 2019 @ 11:25
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 11:17 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Nadeel is dat het opnemen een kwart van een jaarrendement kost.
Gewoon laten staan dat geld, automatisch herinvesteren, en als je na 5 jaar opneemt is het nog maar ťťn twintigste deel O-) (nog los van de rente op rente).
Horsemenzaterdag 27 juli 2019 @ 11:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 11:25 schreef obligataire het volgende:

[..]

Gewoon laten staan dat geld, automatisch herinvesteren, en als je na 5 jaar opneemt is het nog maar ťťn twintigste deel O-) (nog los van de rente op rente).
Precies.
Of gewoon rustig maandelijks (gratis) laten terugbetalen. Dan ben er na 5 jaar vanaf (net als bij een gemiddeld crowdfunding project) en de rente loopt dan ook gewoon door.

Zelf laat ik het overigens ook gewoon staan en laat het door rente op rente rustig door groeien.

Als er hier nog liefhebbers zijn die willen starten stuur mij dan even een pb en dan stuur ik je een linkje waarmee je je rekening bij L&S kunt openen. Als je je nieuwe rekening via deze link activeert en je de komende 6 maanden minimaal §1000 stort/investeert krijg je een welkoms bonus van 25 euro. Ik ontvang die dan ook B-)

[ Bericht 6% gewijzigd door Horsemen op 28-07-2019 06:42:25 ]
obligatairezaterdag 27 juli 2019 @ 11:36
quote:
12s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 11:06 schreef peterc het volgende:

[..]inzake de De Hamburgerij in Eindhoven, benieuwd naar de locatie, vind ik wel belangrijk bij dit project
Die heb ik gemist denk ik, welk platform is dat?
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 11:53
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 11:25 schreef obligataire het volgende:

[..]

Gewoon laten staan dat geld, automatisch herinvesteren, en als je na 5 jaar opneemt is het nog maar ťťn twintigste deel O-) (nog los van de rente op rente).
Ik laat het ook staan want het draagt bij een goede spreiding in de portefeuille. Het was een reactie op jouw 'en je kunt er bij als het moet'.
FINONAFzaterdag 27 juli 2019 @ 11:54
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 10:06 schreef obligataire het volgende:

[..]

Stilletjes hoop je eigenlijk dat dat niet gebeurt, waardoor crowdfunders een duidelijk signaal afgeven.
Als het project wťl snel vol raakt dan zal Noordermeertje 5 nog maar 4% vergoeden schat ik zo <O)
Het eerste uur 40% gestort. Hij zal wel vol komen dit weekend. Ik heb overigens ook (klein) mee gedaan. Rente is toch wel wat hoger dan het rendement op een 10 jaar NL obligatie.
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 11:54
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 11:36 schreef obligataire het volgende:

[..]

Die heb ik gemist denk ik, welk platform is dat?
Collin, met "materiŽle zekerheid en 2e hypotheek"
peterczaterdag 27 juli 2019 @ 12:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 18:30 schreef djh77 het volgende:
Betaalbare hamburgers op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/de-hamburgerij/
deze dus, Gestel is een overall "gemiddeld" stadsdeel in Eindhoven, met mindere delen (Bennekel (volksbuurt) heeft terecht of onterecht een naam} , gemiddeld Hanevoet en Genderbeemd, en gegoede deel de Schrijversbuurt.

Heb getracht obv het filmpje in de pitch, de locatie te achterhalen, nog niet gelukt, ik vind dit ook wel jammer dat het niet in de pitch genoemd wordt:

In 1e instantie dacht ik aan een locatie op het Brucknerplein, Franz Leharz plein of Hoogstraat, maar kom niet tot een match. Op zich zitten op deze plekken genoeg afhaal/bezorg toko's.
maar tegenwoordig is er altijd vraag naar meer, maar heb toch enige twijfels ihkv onderscheidend vermogen of unique selling point om het zomaar te zeggen. Hamburgers zijn hot en bijna elke bezorg toko heeft ze in het assortiment.

Zie ook Burger Business op de Karel de Grotelaan 351 o.a.

Indien een van beide pleinen, heb je naast bezorgen ook voldoende parkeer voor afhaal en de mogelijkheid voor een terrasje voor de langskomers, en terrashangers, Klopt ASML en de High Tech Campus, en de Run Veldhoven nabij, maar daar zitten in principe al genoeg broodjes-bezorg-mannen voor al die bedrijven en op de HTC heb je de (vreet)strip, en bij ASML en het MMC kun je genoeg divers eten. Moet dus echt van de bewoners komen, in beginsel zeker potentie, maar zelf ben ik van mening dat de locatie bij dit soort toko's ook van belang is, oa ivm bezorgtijden / gebied, concurrentie, huurprijs etc, dus ik wil zelf gaarne de locatie weten voordat evt ik verder ga.

[ Bericht 27% gewijzigd door peterc op 27-07-2019 14:21:47 ]
zeeland6zaterdag 27 juli 2019 @ 13:19
ik ga wel even een account op lenderspender opnene en 1000 storten. Hoe werkt dat met herinvesteren ?

Zijn er in de afgelopen tijd nog negatieve zaken geweest ?
Ron1986zaterdag 27 juli 2019 @ 13:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 11:54 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Het eerste uur 40% gestort. Hij zal wel vol komen dit weekend. Ik heb overigens ook (klein) mee gedaan. Rente is toch wel wat hoger dan het rendement op een 10 jaar NL obligatie.
Ik was ook nog aan t twijfelen. Maar de rente is mij toch echt te laag ook voor een klein bedrag, dan kan ik beter een 1 schijf SIG mee pakken. Daarnaast zit ik ook al in een andere van hun (tegen 5,5%).

Ik investeer niet in meerdere projecten van dezelfde ; 1x gedaan beide betalen niet meer.

Heb me wel in geschreven aan het begin voor de voetjes, het zal me benieuwen of het bedrag behaald gaat worden en of er nog iets uit de hoge hoed gehaald word.
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 13:48
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 13:19 schreef zeeland6 het volgende:
ik ga wel even een account op lenderspender opnene en 1000 storten. Hoe werkt dat met herinvesteren ?

Zijn er in de afgelopen tijd nog negatieve zaken geweest ?
Je kunt eenvoudig instellen of je je rente en aflossing uitgekeerd wilt hebben (vergelijk FNC) of dat je ervoor kiest het weer te herinvesteren. Dan worden daar automatisch weer nieuwe participaties van gekocht.
obligatairezaterdag 27 juli 2019 @ 13:52
quote:
12s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 12:45 schreef peterc het volgende:

[..]

deze dus, Gestel is een overall "gemiddeld" stadsdeel in Eindhoven, met mindere delen (Bennekel (volksbuurt) heeft terecht of onterecht een naam} , gemiddeld Hanevoet en Genderbeemd, en gegoede deel de Schrijversbuurt.

Heb getracht obv het filmpje in de pitch, de locatie te achterhalen, nog niet gelukt, ik vind dit ook wel jammer dat het niet in de pitch genoemd wordt:

In 1e instantie dacht ik aan een locatie op het Brucknerplein, Franz Leharz plein of Hoogstraat, maar kom niet tot een match. Op zich zitten in deze plekken genoeg afhaal/bezorg toko's.
maar tegenwoordig is er altijd vraag naar meer, maar heb toch enige twijfels ihkv onderscheidend vermogen of unique selling point om het zomaar te zeggen.

Indien een van beide pleinen, heb je naast bezorgen ook voldoende parkeer voor afhaal en de mogelijkheid voor een terrasje voor de langskomers, Klopt ASML en de High Tech Campus, en de Run Veldhoven nabij, maar daar zitten in principe al genoeg broodjes-bezorg-mannen voor al die bedrijven en op de HTC heb je de (vreet)strip, en bij ASML en het MMC kun je genoeg divers eten. Moet dus echt van de bewoners komen, in beginsel zeker potentie, maar zelf ben ik van mening dat de locatie bij dit soort toko's ook van belang is, oa ivm bezorgtijden huurprijs etc, dus ik wil zelf gaarne de locatie weten voordat evt ik verder ga.

Mooi dat je de stad zo goed kent, dan kun je de haalbaarheid veel beter inschatten dan iemand die daar vreemd is.

Na bestudering, ik dacht een beetje van, 'de zůveelste hamburgertent', en ik keek ook wat raar tegen het wonderlijke carriŤreverloop van de man aan. Hij doet van alles in ieder geval, positief bekeken. Ik had het fijner gevonden als hij een reeds bestaand bedrijf had overgenomen. En zelf is hij niet bepaald een ervaren Horeca man.

Vooralsnog heb ik vťťl meer vertrouwen in de horeca die vanuit HCN aangeboden wordt dus waarschijnlijk laat ik deze lopen of er moeten nog laaiend enthousiaste verhalen komen hier :)

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 27-07-2019 13:58:05 ]
Tjalalazaterdag 27 juli 2019 @ 14:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 13:19 schreef zeeland6 het volgende:
ik ga wel even een account op lenderspender opnene en 1000 storten. Hoe werkt dat met herinvesteren ?

Zijn er in de afgelopen tijd nog negatieve zaken geweest ?
Als je via friend referal link registreert krijgen we beide §25 cadeau.

SPOILER
<knip>
Ik heb er verder ook geen omkijken naar. Een keer geregistreerd en krijg nu elke maand geld.

[ Bericht 4% gewijzigd door noodgang op 27-07-2019 22:56:05 (geen ref linkjes) ]
peterczaterdag 27 juli 2019 @ 14:37
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 13:52 schreef obligataire het volgende:

[..]

Mooi dat je de stad zo goed kent, dan kun je de haalbaarheid veel beter inschatten dan iemand die daar vreemd is.

Na bestudering, ik dacht een beetje van, 'de zůveelste hamburgertent', en ik keek ook wat raar tegen het wonderlijke carriŤreverloop van de man aan. Hij doet van alles in ieder geval, positief bekeken. Ik had het fijner gevonden als hij een reeds bestaand bedrijf had overgenomen. En zelf is hij niet bepaald een ervaren Horeca man.

Vooralsnog heb ik vťťl meer vertrouwen in de horeca die vanuit HCN aangeboden wordt dus waarschijnlijk laat ik deze lopen of er moeten nog laaiend enthousiaste verhalen komen hier :)
Als je googled op het stadsdeel en je kijkt naar de winkelgebieden (Franz Leharplein, Brucknerplein, Hoogstraat en de Karel de Grotelaan nabij de rotonde zie je al dat er best veel afhaal/bezorg zit, naast friettenten ook shoarma etc. ook grote ketens zoals NYP, Domino's zijn natuurlijk aanwezig.

Loopbaan van Toon is ook zoiets, horeca-ervaring, management kwaliteiten.
Vraag me af waarom niet gewoon de locatie genoemd wordt, welke hij al gehuurd heeft / of van plan is te huren, geeft duidelijkheid, en hij moet al iets op het oog hebben toch.

Plus inderdaad horeca bij voorkeur via HCN, maar ook vanuit de ondernemer (horeca) lijkt me dit het beste.
Horsemenzaterdag 27 juli 2019 @ 17:08
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 13:19 schreef zeeland6 het volgende:
ik ga wel even een account op lenderspender opnene en 1000 storten. Hoe werkt dat met herinvesteren ?

Zijn er in de afgelopen tijd nog negatieve zaken geweest ?
Herinvesteren is een kwestie van aanvinken in de "mijn" omgeving van L&S. Het maandelijks bedrag aan inleg en rente dat je anders zou ontvangen wordt dan opnieuw geÔnvesteerd. Maandelijks loopt je geÔnvesteerd vermogen dus een klein beetje op. Je ontvangt hierover maandelijks een mail en verder heb je er geen omkijken naar.

Voor zover ik weet zijn er de afgelopen tijd geen negatieve ontwikkelingen geweest.
pontus-sverigezaterdag 27 juli 2019 @ 17:50
Ik heb 2 maanden geleden bij Lender & Spender een bedrag ingelegd en laat mij maandelijks deze uitbetalen. Ik heb 2 terugbetaling ontvang en het rendement is 4,2% tot op heden verder geen stress. De website is duidelijk en werkt goed. Ik heb tot op heden geen negatieve ervaringen, maar zoals jullie weten rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst dit ter informatie.
investeerdertjezaterdag 27 juli 2019 @ 17:56
quote:
14s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 17:50 schreef pontus-sverige het volgende:
Ik heb 2 maanden geleden bij Lender & Spender een bedrag ingelegd en laat mij maandelijks deze uitbetalen. Ik heb 2 terugbetaling ontvang en het rendement is 4,2% tot op heden verder geen stress. De website is duidelijk en werkt goed. Ik heb tot op heden geen negatieve ervaringen, maar zoals jullie weten rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst dit ter informatie.
2 maanden is amper een historie te noemen ;)
ETphonehomezaterdag 27 juli 2019 @ 18:03
bedankt @Horsemen, in het kader van spreiding ben ik ook ingestapt bij Lenderspender.

knip

[ Bericht 13% gewijzigd door noodgang op 27-07-2019 22:56:26 (geen ref linkjes) ]
pontus-sverigezaterdag 27 juli 2019 @ 18:05
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 17:56 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

2 maanden is amper een historie te noemen ;)
Daarom de opmerking, maar een voordeel van Lender & Spender is dat ik geen stress heb omdat het bedrag over ruim 750 investeringen is verdeeld.
pontus-sverigezaterdag 27 juli 2019 @ 18:08
Mijn maandbetaling bij FnC was een grote tegenvaller, maar weer wachten tot 15 augustus op de mail met uitleg.
investeerdertjezaterdag 27 juli 2019 @ 18:37
quote:
12s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 18:05 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Daarom de opmerking, maar een voordeel van Lender & Spender is dat ik geen stress heb omdat het bedrag over ruim 750 investeringen is verdeeld.
De achterstanden zullen het rendement doen dalen (daargelaten dat het hoger is dan de bank). Het recovery traject tot nog toe stemt mij wel zeer hoopvol
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 19:53
quote:
14s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 17:50 schreef pontus-sverige het volgende:
Ik heb 2 maanden geleden bij Lender & Spender een bedrag ingelegd en laat mij maandelijks deze uitbetalen. Ik heb 2 terugbetaling ontvang en het rendement is 4,2% tot op heden verder geen stress. De website is duidelijk en werkt goed. Ik heb tot op heden geen negatieve ervaringen, maar zoals jullie weten rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst dit ter informatie.
Die 4,2 zal waarschijnlijk nog iets dalen omdat daar nu de eenmalige bonus nog inzit.
Crowdfunder99zaterdag 27 juli 2019 @ 19:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 18:08 schreef pontus-sverige het volgende:
Mijn maandbetaling bij FnC was een grote tegenvaller, maar weer wachten tot 15 augustus op de mail met uitleg.
Precies, hier ook. Het maandbedrag was 10% lager als zou moeten en in het uitgekeerde maandbedrag blijken nog veel betalingen (circa 10% van het maandbedrag) over vorige maanden te zitten (op zich goed natuurlijk dat late betalingen alsnog gedaan worden). Ik mis dan dus nog circa 20% over juli.

En van de (loze) belofte van circa 15 ondernemers dat ze de maandbetaling over juli tijdig zouden voldoen, blijkt er welgeteld 1 zijn belofte te zijn nagekomen :(. Benieuwd welke excuses er nu weer bedacht worden waaorm men niet gewoon netjes zijn verplichtingen nakomt.

Ook heel vervelend: er is 1 ondernemer die nu al 2x maanden achterelkaar een extra aflossing doet. Hierdoor klopt mijn annuÔteiten schema niet meer en moet ik de resterende periode de bedragen handmatig aanpassen. Het kan allemaal bij FNC, extra aflossen zonder boete.
prins01zaterdag 27 juli 2019 @ 21:00
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 18:37 schreef investeerdertje het volgende:
Het recovery traject tot nog toe stemt mij wel zeer hoopvol
Lig svp uit hoe het recovery traject bij Lender & Spender zeer hoopvol is volgens jou terwijl het recovery traject bij Collin, Capital Circle en FNC zeer bedroevend is?
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 21:02
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 19:55 schreef Crowdfunder99 het volgende:
r boete.
Is dit de advocaat met nieuwe kozijnen? Het viel mij op, dat ze annuÔteit in instantie gelijk houden (wat natuurlijk niet kan bij een gelijke looptijd). Hij zal daarom bij gelijkblijvende annuÔteiten eerder klaar zijn.
obligatairezaterdag 27 juli 2019 @ 21:09
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 21:00 schreef prins01 het volgende:

[..]

Lig svp uit hoe het recovery traject bij Lender & Spender zeer hoopvol is volgens jou terwijl het recovery traject bij Collin, Capital Circle en FNC zeer bedroevend is?
De vraag is niet aan mij gesteld maar het wezenlijke verschil is natuurlijk dat de debiteuren bij L&S in loondienst zijn, dus kan er vrij eenvoudig loonbeslag gelegd worden. Ik kan me trouwens ook goed voorstellen dat veel werknemers het liever niet zover laten komen.....

[ Bericht 20% gewijzigd door noodgang op 27-07-2019 22:56:48 (geen ref linkjes) ]
prins01zaterdag 27 juli 2019 @ 21:11
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 19:55 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Precies, hier ook. Het maandbedrag was 10% lager als zou moeten en in het uitgekeerde maandbedrag blijken nog veel betalingen (circa 10% van het maandbedrag) over vorige maanden te zitten (op zich goed natuurlijk dat late betalingen alsnog gedaan worden). Ik mis dan dus nog circa 20% over juli.

En van de (loze) belofte van circa 15 ondernemers dat ze de maandbetaling over juli tijdig zouden voldoen, blijkt er welgeteld 1 zijn belofte te zijn nagekomen :(. Benieuwd welke excuses er nu weer bedacht worden waaorm men niet gewoon netjes zijn verplichtingen nakomt.

Ook heel vervelend: er is 1 ondernemer die nu al 2x maanden achterelkaar een extra aflossing doet. Hierdoor klopt mijn annuÔteiten schema niet meer en moet ik de resterende periode de bedragen handmatig aanpassen. Het kan allemaal bij FNC, extra aflossen zonder boete.
Ik heb dezelfde ervaring. Behoorlijk veel achterstanden en afboekingen. Deze week heb ik gebeld met FNC. Volgens FNC krijgen veel kleine ondernemers hun facturen niet tijdig betaald tijdens de zomervakantie!
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 21:52
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 21:11 schreef prins01 het volgende:

[..]

Ik heb dezelfde ervaring. Behoorlijk veel achterstanden en afboekingen. Deze week heb ik gebeld met FNC. Volgens FNC krijgen veel kleine ondernemers hun facturen niet tijdig betaald tijdens de zomervakantie!
Als ik kijk naar de update die ik kreeg de 15e van de achterstanden, was er 1 die zelf nog wat betalingen afwachtte (i.v.m. de zomermaanden). Die heb ik inmiddels ontvangen. Alle andere achterstanden staan volledig los van de zomermaanden...
investeerdertjezaterdag 27 juli 2019 @ 22:36
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 21:00 schreef prins01 het volgende:

[..]

Lig svp uit hoe het recovery traject bij Lender & Spender zeer hoopvol is volgens jou terwijl het recovery traject bij Collin, Capital Circle en FNC zeer bedroevend is?
Elke opgeŽiste lening tot heden heeft nog loonbeslag. Met een bedrag welke vaak boven de reguliere aflossing ligt (60% van de gevallen dacht ik). Moet ik dan nog meer uitleggen?
investeerdertjezaterdag 27 juli 2019 @ 22:37
Sinds wanneer dumpen we weer ongevraagd referal links?
zeeland6zaterdag 27 juli 2019 @ 22:54
2 vragen nog over lender spender die ik niet kan vinden op de website:
1. Bij inleg spreid je investering over >7000 leningen. Maar die leningen zijn toch allemaal uitgegeven en 'belegd' door investeerders ?
2. Investeer je ook in leningen met achterstand? edit: gevonden (niet dus)
noodgangzaterdag 27 juli 2019 @ 22:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 22:37 schreef investeerdertje het volgende:
Sinds wanneer dumpen we weer ongevraagd referal links?
Niet inderdaad :)
Jaco078zaterdag 27 juli 2019 @ 22:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 22:54 schreef zeeland6 het volgende:
2 vragen nog over lender spender die ik niet kan vinden op de website:
1. Bij inleg spreid je investering over >7000 leningen. Maar die leningen zijn toch allemaal uitgegeven en 'belegd' door investeerders ?
2. Investeer je ook in leningen met achterstand? edit: gevonden (niet dus)
Zeeland6,
Ooit nagevraagd bij L&S en het antwoord komt op het volgende neer:
1.
Alle leningen in de portefeuille zijn verstrekt door Lender & Spender. Nieuwe leningen worden (voor)gefinancierd door Lender & Spender voordat de vorderingen op leningen worden aangeboden aan investeerders. Dit heeft als voordeel dat geldnemers niet hoeven te wachten totdat hun lening is "volgeschreven" en investeerders vanaf dag 1 rendement ontvangen.

Vorderingen worden aan investeerders overgedragen door middel van een zogenaamde “stille cessie”. Dit houdt in dat de akte van overdracht wordt geregistreerd bij de belastingdienst, waarmee de overdracht juridisch totstand komt.

Om een doorlopende spreiding mogelijk te maken, worden alle vorderingen overgedragen onder de ontbindende voorwaarden in artikel 2.4. Wanneer een nieuwe lening wordt verstrekt vallen alle vorderingen terug en worden de vorderingen direct daarna in de nieuwe verhouding (naar rato van uitstaande investeringen) weer overgedragen.

2. Nee, geen investering in leningen met achterstand.

Gr. Jaco


quote:
Bij inleg spreid je investering over >7000 leningen
Het zijn er 700

[ Bericht 3% gewijzigd door Jaco078 op 27-07-2019 23:04:15 ]
ML45zaterdag 27 juli 2019 @ 23:02
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 22:54 schreef zeeland6 het volgende:
2 vragen nog over lender spender die ik niet kan vinden op de website:
1. Bij inleg spreid je investering over >7000 leningen. Maar die leningen zijn toch allemaal uitgegeven en 'belegd' door investeerders ?
2. Investeer je ook in leningen met achterstand? edit: gevonden (niet dus)
Ik heb zojuist voor het eerst bij LS ingelegd en op basis daarvan kan ik zeggen;
ad 1: Bij mij zijn het 776 leningen die al lopen en deze waren dus schijnbaar "beschikbaar" PS aanvulling zie opmerking Jaco
ad 2; neen alle leningen zijn lopende leningen zonder achterstanden. Bij lopend zowel vrijwel nieuwe tot leningen die al 3 jaar lopen en met korte en lange termijnen.

Je kan de leningen individueel aanklikken waar bij je ziet; het bedrag, aantal verlopen termijnen, in algemene zin achtergrond lener( bv leeftijd, provincie) en jouw aandeel in die lening bv 0,0245% of te wel ik ben een van de ruim 4.000 investeerders in deze lening
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 07:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 18:37 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

De achterstanden zullen het rendement doen dalen (daargelaten dat het hoger is dan de bank). Het recovery traject tot nog toe stemt mij wel zeer hoopvol
Op de spaarrekening is het rendement bijna nul.
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 07:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 juli 2019 19:53 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Die 4,2 zal waarschijnlijk nog iets dalen omdat daar nu de eenmalige bonus nog inzit.
Ik heb geen bonus gehad. Al haal ik 3% nog altijd beter dan op de spaarrekening,
gaanmetdiebanaanzondag 28 juli 2019 @ 08:16
Ik heb eens gekeken naar L&S maar kan nergens zien wat de leningnemers nou gemiddeld aan rente betalen. Verder vind ik netto 4% zonder zekerheden te weinig. Er zit nog steeds een flink risico in.
Jaco078zondag 28 juli 2019 @ 08:20
quote:
1s.gif Op zondag 28 juli 2019 08:16 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Ik heb eens gekeken naar L&S maar kan nergens zien wat de leningnemers nou gemiddeld aan rente betalen. Verder vind ik netto 4% zonder zekerheden te weinig. Er zit nog steeds een flink risico in.
Gemiddeld over de hele portefeuille is jouw rendement plus 1%. Per kredietnemer kun je op het plus bij vorderingen klikken en dan zie je geslacht, leeftijd, huwelijkse staat, provincie, leenbedrag, doel lening en percentage
obligatairezondag 28 juli 2019 @ 09:50
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 07:59 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Ik heb geen bonus gehad. Al haal ik 3% nog altijd beter dan op de spaarrekening,
Dat is juist. Sommigen halen op buitenlandse sites zoals Twino, Mintos, Bondora, Estateguru vťťl hogere rendementen maar dat is een speculatieve activiteit. Je hebt geen enkele garantie dat dit goed blijft gaan. Of Łberhaupt het platform wel blijft bestaan. Er zijn wel vaker buitenlandse platformen ineens op zwart gegaan (Trustbuddy). Het spreekwoord luidt niet voor niets 'als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal zo'. Het zijn woekerrentes die worden berekend aan mensen die toch al vaak niets hebben.

Bij L&S betalen Nederlandse leningnemers een zeer schappelijke rente maar ze moeten wel een vast arbeidscontract hebben (dus mogelijkheid van loonbeslag) of pensioen, en aan nog wat strenge criteria voldoen. Het betaalrisico is dus ook veel lager en de geringe betalingsachterstanden bij L&S tonen dat aan. Het zal wellicht oplopen als er weer meer werkloosheid komt, maar dan nog is dat te overzien.

En wat belangrijk is, je kunt het geld bij L&S dagelijks opnemen terwijl dat bij die genoemde buitenlandse sites in heel beperkte mate geldt.
xaban06zondag 28 juli 2019 @ 10:13
Hoe kan je je geld uit een lopende lening terugtrekken? Dat geld is toch al beschikbaar gesteld aan leningnemer?

Ook begrijp ik niet precies, dat wanneer ik nu een bedrag het, het gelijk geÔnvesteerd wordt en rendeert. Betekend dat leningnemers wachten tot dat geld beschikbaar komt?
drollenvangerzondag 28 juli 2019 @ 10:42
Kan iemand mij een linkje sturen voor lenderspender?
Jaco078zondag 28 juli 2019 @ 10:54
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 10:42 schreef drollenvanger het volgende:
Kan iemand mij een linkje sturen voor lenderspender?
Zie pm.
Jaco078zondag 28 juli 2019 @ 10:56
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 10:13 schreef xaban06 het volgende:
Hoe kan je je geld uit een lopende lening terugtrekken? Dat geld is toch al beschikbaar gesteld aan leningnemer?

Ook begrijp ik niet precies, dat wanneer ik nu een bedrag het, het gelijk geÔnvesteerd wordt en rendeert. Betekend dat leningnemers wachten tot dat geld beschikbaar komt?
Dat gebeurt middels een akte van cessie, zoals ik hierboven schreef. Dit zorgt ervoor dat schulden / vorderingen overdraagbaar zijn.
xaban06zondag 28 juli 2019 @ 11:51
quote:
1s.gif Op zondag 28 juli 2019 10:56 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Dat gebeurt middels een akte van cessie, zoals ik hierboven schreef. Dit zorgt ervoor dat schulden / vorderingen overdraagbaar zijn.
Dat zou betekenen dan LS zelf ook geld heeft uitstaan?

Heb je post erbij gepakt, ja dus :)

Thanks!
investeerdertjezondag 28 juli 2019 @ 11:56
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 09:50 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat is juist. Sommigen halen op buitenlandse sites zoals Twino, Mintos, Bondora, Estateguru vťťl hogere rendementen maar dat is een speculatieve activiteit. Je hebt geen enkele garantie dat dit goed blijft gaan. Of Łberhaupt het platform wel blijft bestaan. Er zijn wel vaker buitenlandse platformen ineens op zwart gegaan (Trustbuddy). Het spreekwoord luidt niet voor niets 'als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal zo'. Het zijn woekerrentes die worden berekend aan mensen die toch al vaak niets hebben.

Bij L&S betalen Nederlandse leningnemers een zeer schappelijke rente maar ze moeten wel een vast arbeidscontract hebben (dus mogelijkheid van loonbeslag) of pensioen, en aan nog wat strenge criteria voldoen. Het betaalrisico is dus ook veel lager en de geringe betalingsachterstanden bij L&S tonen dat aan. Het zal wellicht oplopen als er weer meer werkloosheid komt, maar dan nog is dat te overzien.

En wat belangrijk is, je kunt het geld bij L&S dagelijks opnemen terwijl dat bij die genoemde buitenlandse sites in heel beperkte mate geldt.
Zoals al eerder in Nederland bewezen is kunnen websites ineens op zwart en bedrijven failliet. Overigens is niet alles wat buitenlands is woekerrente, nog onverklaarbaar. Het Nederlandse zorgstelsel is een prachtige reden waarom de rentes hier lager zijn (er zijn altijd appeltjes voor de dorst te vorderen en iemand zal zich vanzelf gaan melden als hij gebruik wil maken van de sociale zekerheden). Bij de eerstvolgende crisis vliegen de mensen met vaste contracten er weer uit en dan zal ook L&S een grote knauw gaan krijgen.

Kijk overigens eens wat je voor een particulier doorlopend krediet betaald bij de SNS bank. Dan is L&S echt goedkoop en zijn juist die andere platformen realistischer
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 07:57 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Op de spaarrekening is het rendement bijna nul.
Dat is iets wat ik niet bepaald ontken, maar vergeet niet dat je wel als investeerder voor het incasseren zal betalen.

[ Bericht 3% gewijzigd door investeerdertje op 28-07-2019 12:03:42 ]
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 12:07
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 09:50 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat is juist. Sommigen halen op buitenlandse sites zoals Twino, Mintos, Bondora, Estateguru vťťl hogere rendementen maar dat is een speculatieve activiteit. Je hebt geen enkele garantie dat dit goed blijft gaan. Of Łberhaupt het platform wel blijft bestaan. Er zijn wel vaker buitenlandse platformen ineens op zwart gegaan (Trustbuddy). Het spreekwoord luidt niet voor niets 'als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal zo'. Het zijn woekerrentes die worden berekend aan mensen die toch al vaak niets hebben.

Bij L&S betalen Nederlandse leningnemers een zeer schappelijke rente maar ze moeten wel een vast arbeidscontract hebben (dus mogelijkheid van loonbeslag) of pensioen, en aan nog wat strenge criteria voldoen. Het betaalrisico is dus ook veel lager en de geringe betalingsachterstanden bij L&S tonen dat aan. Het zal wellicht oplopen als er weer meer werkloosheid komt, maar dan nog is dat te overzien.

En wat belangrijk is, je kunt het geld bij L&S dagelijks opnemen terwijl dat bij die genoemde buitenlandse sites in heel beperkte mate geldt.
Goed verhaal. Ik heb door 25 jaar ervaring geleerd met aandelen enz dat je niet blind moet staren op een hoog rendement soms is het zelfs beter voor laag rendement te gaan en vooral spreiding van de portefeuille is belangrijk. Lender & Spender is mooi aanvulling op mijn portefeuille. Natuurlijk rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

[ Bericht 2% gewijzigd door pontus-sverige op 28-07-2019 12:46:16 (Aanvulling) ]
investeerdertjezondag 28 juli 2019 @ 12:19
quote:
14s.gif Op zondag 28 juli 2019 12:07 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Goed verhaal. Ik heb door 25 jaar ervaring geleerd met aandelen enz dat je niet blind moet staren op een hoog rendement soms is het zelfs beter voor laag rendement te gaan en vooral spreiding van de portefeuille is belangrijk. Lender & Spender is mooi aanvulling op mijn portefeuille.
Of l&s een goede aanvulling is, is bij ieder voor zichzelf. Als het goed is hebben oude beleggers afgelopen maand weer een goede 5§ incassokosten ingehouden zien worden. Houd hier rekening mee.

Wat ik geleerd heb van crowdfunding en particuliere financieringen is dat een goede zekerheid boven een goed rendement gaat. Net iets andere kijk omdat je hier bij aandelen geen last van hebt.
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 12:30
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 12:19 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Of l&s een goede aanvulling is, is bij ieder voor zichzelf. Als het goed is hebben oude beleggers afgelopen maand weer een goede 5§ incassokosten ingehouden zien worden. Houd hier rekening mee.

Wat ik geleerd heb van crowdfunding en particuliere financieringen is dat een goede zekerheid boven een goed rendement gaat. Net iets andere kijk omdat je hier bij aandelen geen last van hebt.
Wat bedoelt u met § 5 incassokosten?
investeerdertjezondag 28 juli 2019 @ 12:46
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 12:30 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Wat bedoelt u met § 5 incassokosten?
Ik heb enige tijd geleden mijn vermogen uit Lender&Spender gehaald omdat het aantal defaults enorm steeg en er zeer schimmig gedaan werd over de wijze waarop (en of er) geld terug gehaald zal worden. Opzich zit Lender&Spender hier goed op, de incassotrajecten op de leningnemers worden opgestart en leningen worden opgeeist. Opeisen kost geld, iemand zal dat moeten voorschieten. De investeerders. Men rekent het dus door.

Je is overigens prima.
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 12:58
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 12:46 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ik heb enige tijd geleden mijn vermogen uit Lender&Spender gehaald omdat het aantal defaults enorm steeg en er zeer schimmig gedaan werd over de wijze waarop (en of er) geld terug gehaald zal worden. Opzich zit Lender&Spender hier goed op, de incassotrajecten op de leningnemers worden opgestart en leningen worden opgeeist. Opeisen kost geld, iemand zal dat moeten voorschieten. De investeerders. Men rekent het dus door.

Je is overigens prima.
Ik zie het zo is het rendement nul dan heb ik nog geen verlies tov van de spaarrekening en dat risico durf ik wel aan. Ik raad mensen aan om een grote buffer aan te houden op hun spaarrekening en niet met hun geld te speculeren dat ze niet kunnen missen daarom rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 13:03
Wat vinden jullie van October Nederland? Iemand ervaring hiermee?
investeerdertjezondag 28 juli 2019 @ 13:09
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:03 schreef pontus-sverige het volgende:
Wat vinden jullie van October Nederland? Iemand ervaring hiermee?
Ik kreeg een lief kaartje van ze in de bus of ze mij konden helpen aangezien ik nog niet geinvesteerd had
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 13:13
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:09 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ik kreeg een lief kaartje van ze in de bus of ze mij konden helpen aangezien ik nog niet geinvesteerd had
Gezien uw ervaring hebt u geen hulp nodig verwacht ik.
zeeland6zondag 28 juli 2019 @ 13:13
quote:
1s.gif Op zondag 28 juli 2019 11:56 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Kijk overigens eens wat je voor een particulier doorlopend krediet betaald bij de SNS bank. Dan is L&S echt goedkoop en zijn juist die andere platformen realistischer
[..]

als je gaat lenen bij sns (ing, abn) dan moet je wel desperaat zijn. PL van 25000 bij Freo kost 3,9%.
investeerdertjezondag 28 juli 2019 @ 13:17
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:13 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Gezien uw ervaring hebt u geen hulp nodig verwacht ik.
Was meer bedoeld als, ik ben niet verder gekomen dan registreren en op dat moment hadden ze geen direct interessante financieringen. Dus ik moet er later nog een keer naar gaan kijken.
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 13:20
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:17 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Was meer bedoeld als, ik ben niet verder gekomen dan registreren en op dat moment hadden ze geen direct interessante financieringen. Dus ik moet er later nog een keer naar gaan kijken.
Lijkt mij een mooie aanvulling. Ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft hier. Ik hoor het graag.
Groepfunderzondag 28 juli 2019 @ 13:22
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:03 schreef pontus-sverige het volgende:
Wat vinden jullie van October Nederland? Iemand ervaring hiermee?
Ik investeer er sinds een half jaar. Ik heb inmiddels 30 leningen verspreid over vier landen: Frankrijk, Spanje, ItaliŽ en Nederland. Sinds kort is het platform ook actief in Duitsland. Ik heb nog geen achterstanden. Ik vind het een groot voordeel dat in alle aangeboden leningen wordt geÔnvesteerd door professionele partijen ťn door het management van het platform. Ik denk dat dit een positieve invloed zal hebben op het selectieproces en op de recovery. Of dat ook echt zo is, zal in de toekomst moeten blijken. Wat ik ook fijn vind, is dat je kunt investeren vanaf 20 euro. Dat biedt ruimte om voldoende spreiding aan te brengen, ook als je geen tienduizenden euro's kunt of wilt investeren. Hoewel de pitches uitgebreid zijn (incl. financiŽle gegevens), vertrouw ik in de praktijk erg op de beoordeling door dit platform. Er worden nergens kosten in rekening gebracht bij investeerders. De aangeboden rente is wel lager dan je doorgaans bij een Nederlands platform krijgt aangeboden. Mijn rendement is nu 5,48%. Verder is het dashboard duidelijk en, voor zover ik kan nagaan, actueel. De app is ook prima te gebruiken (zelfs met voice-over).

Mocht je overwegen om 500 euro in je wallet te storten op dit platform - hetgeen je overigens nog tot niets verplicht - dan deel ik graag een promotiecode met je. Dan krijgen we beiden §20,- extra. Maar ůf October iets voor jou is, dan moet je uiteraard zelf bepalen.
investeerdertjezondag 28 juli 2019 @ 13:23
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:13 schreef zeeland6 het volgende:

[..]

als je gaat lenen bij sns (ing, abn) dan moet je wel desperaat zijn. PL van 25000 bij Freo kost 3,9%.
Afhankelijk van het type
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 13:29
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:22 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Ik investeer er sinds een half jaar. Ik heb inmiddels 30 leningen verspreid over vier landen: Frankrijk, Spanje, ItaliŽ en Nederland. Sinds kort is het platform ook actief in Duitsland. Ik heb nog geen achterstanden. Ik vind het een groot voordeel dat in alle aangeboden leningen wordt geÔnvesteerd door professionele partijen ťn door het management van het platform. Ik denk dat dit een positieve invloed zal hebben op het selectieproces en op de recovery. Of dat ook echt zo is, zal in de toekomst moeten blijken. Wat ik ook fijn vind, is dat je kunt investeren vanaf 20 euro. Dat biedt ruimte om voldoende spreiding aan te brengen, ook als je geen tienduizenden euro's kunt of wilt investeren. Hoewel de pitches uitgebreid zijn (incl. financiŽle gegevens), vertrouw ik in de praktijk erg op de beoordeling door dit platform. Er worden nergens kosten in rekening gebracht bij investeerders. De aangeboden rente is wel lager dan je doorgaans bij een Nederlands platform krijgt aangeboden. Mijn rendement is nu 5,48%. Verder is het dashboard duidelijk en, voor zover ik kan nagaan, actueel. De app is ook prima te gebruiken (zelfs met voice-over).

Mocht je overwegen om 500 euro in je wallet te storten op dit platform - hetgeen je overigens nog tot niets verplicht - dan deel ik graag een promotiecode met je. Dan krijgen we beiden §20,- extra. Maar ůf October iets voor jou is, dan moet je uiteraard zelf bepalen.
Mijn dank voor uw aanbod, maar heb ik mij onlangs al geregistreerd en alle papieren opgestuurd.

[ Bericht 0% gewijzigd door pontus-sverige op 28-07-2019 17:34:37 ]
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 13:38
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:22 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Ik investeer er sinds een half jaar. Ik heb inmiddels 30 leningen verspreid over vier landen: Frankrijk, Spanje, ItaliŽ en Nederland. Sinds kort is het platform ook actief in Duitsland. Ik heb nog geen achterstanden. Ik vind het een groot voordeel dat in alle aangeboden leningen wordt geÔnvesteerd door professionele partijen ťn door het management van het platform. Ik denk dat dit een positieve invloed zal hebben op het selectieproces en op de recovery. Of dat ook echt zo is, zal in de toekomst moeten blijken. Wat ik ook fijn vind, is dat je kunt investeren vanaf 20 euro. Dat biedt ruimte om voldoende spreiding aan te brengen, ook als je geen tienduizenden euro's kunt of wilt investeren. Hoewel de pitches uitgebreid zijn (incl. financiŽle gegevens), vertrouw ik in de praktijk erg op de beoordeling door dit platform. Er worden nergens kosten in rekening gebracht bij investeerders. De aangeboden rente is wel lager dan je doorgaans bij een Nederlands platform krijgt aangeboden. Mijn rendement is nu 5,48%. Verder is het dashboard duidelijk en, voor zover ik kan nagaan, actueel. De app is ook prima te gebruiken (zelfs met voice-over).

Mocht je overwegen om 500 euro in je wallet te storten op dit platform - hetgeen je overigens nog tot niets verplicht - dan deel ik graag een promotiecode met je. Dan krijgen we beiden §20,- extra. Maar ůf October iets voor jou is, dan moet je uiteraard zelf bepalen.
Ook mijn dank voor uw reactie. Inderdaad het laag instapniveau van § 20 is een pluspunt.
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 14:21
Geachte heer @Jaco078, mijn dank voor uw aanbod, maar heb ik mij onlangs al geregistreerd en alle papieren opgestuurd

[ Bericht 0% gewijzigd door pontus-sverige op 28-07-2019 17:35:32 ]
Jaco078zondag 28 juli 2019 @ 15:01
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 14:21 schreef pontus-sverige het volgende:
Geachte heer @:Jaco078, mijn dank voor uw aanbod, maar heb ik mij onlangs al geregistreerd en alle papieren op gestuurd
Hahaha, zeg maar 'jij' inderdaad
Bengerzondag 28 juli 2019 @ 17:16
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 09:50 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat is juist. Sommigen halen op buitenlandse sites zoals Twino, Mintos, Bondora, Estateguru vťťl hogere rendementen maar dat is een speculatieve activiteit. Je hebt geen enkele garantie dat dit goed blijft gaan. Of Łberhaupt het platform wel blijft bestaan. Er zijn wel vaker buitenlandse platformen ineens op zwart gegaan (Trustbuddy). Het spreekwoord luidt niet voor niets 'als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal zo'. Het zijn woekerrentes die worden berekend aan mensen die toch al vaak niets hebben.

Bij L&S betalen Nederlandse leningnemers een zeer schappelijke rente maar ze moeten wel een vast arbeidscontract hebben (dus mogelijkheid van loonbeslag) of pensioen, en aan nog wat strenge criteria voldoen. Het betaalrisico is dus ook veel lager en de geringe betalingsachterstanden bij L&S tonen dat aan. Het zal wellicht oplopen als er weer meer werkloosheid komt, maar dan nog is dat te overzien.

En wat belangrijk is, je kunt het geld bij L&S dagelijks opnemen terwijl dat bij die genoemde buitenlandse sites in heel beperkte mate geldt.
Ik ben het niet helemaal met je eens. Omdat het op buitenlandse sites is en de rendementen hoger zijn, verwacht je dat het risico hoger is, maar dat is niet per definitie zo. Nederland is qua financieel toezicht het wilde westen en zou zich een voorbeeld moeten nemen aan de Baltische landen. In het buitenland is er sprake van actief toezicht, waarbij sites ook regelmatig zaken aanpassen op aandringen van de toezichthouder. In Nederland zijn de crowdfundplatformen ontheven van toezicht, waardoor sommige platformen gewoon maar wat aanklooien. In Nederland is ook al eens een platform omgevallen. En dat ging niet toevalligerwijs ook om consumentenleningen. Rente en risico zijn naar mijn mening in Nederland vaak niet in verhouding.
Dat de rentes in het buitenland hoger zijn, komt omdat er daar geen maximum rente bestaat voor consumentenleningen. Er zijn in het buitenland (bijvoorbeeld Mintos) ook wel leningen met lagere rentes, waar dan vaak ook betere zekerheden bij horen.

Edit: nog een toevoeging. Ik denk dat een site als L&S in veel landen nooit een ontheffing of vergunning gekregen zou hebben. Het beleggingsproduct wat ze aanbieden is dusdanig complex dat het naar mijn mening totaal ongeschikt is voor consumenten om er via crowdfunding in te investeren. Ik snap de beslissing van de AFM in deze dan ook eigenlijk niet.

[ Bericht 6% gewijzigd door Benger op 28-07-2019 17:24:54 ]
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 19:08
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 17:16 schreef Benger het volgende:

[..]

Ik ben het niet helemaal met je eens. Omdat het op buitenlandse sites is en de rendementen hoger zijn, verwacht je dat het risico hoger is, maar dat is niet per definitie zo. Nederland is qua financieel toezicht het wilde westen en zou zich een voorbeeld moeten nemen aan de Baltische landen. In het buitenland is er sprake van actief toezicht, waarbij sites ook regelmatig zaken aanpassen op aandringen van de toezichthouder. In Nederland zijn de crowdfundplatformen ontheven van toezicht, waardoor sommige platformen gewoon maar wat aanklooien. In Nederland is ook al eens een platform omgevallen. En dat ging niet toevalligerwijs ook om consumentenleningen. Rente en risico zijn naar mijn mening in Nederland vaak niet in verhouding.
Dat de rentes in het buitenland hoger zijn, komt omdat er daar geen maximum rente bestaat voor consumentenleningen. Er zijn in het buitenland (bijvoorbeeld Mintos) ook wel leningen met lagere rentes, waar dan vaak ook betere zekerheden bij horen.

Edit: nog een toevoeging. Ik denk dat een site als L&S in veel landen nooit een ontheffing of vergunning gekregen zou hebben. Het beleggingsproduct wat ze aanbieden is dusdanig complex dat het naar mijn mening totaal ongeschikt is voor consumenten om er via crowdfunding in te investeren. Ik snap de beslissing van de AFM in deze dan ook eigenlijk niet.
Oeps gaat iets fout

[ Bericht 5% gewijzigd door pontus-sverige op 28-07-2019 19:15:57 ]
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 19:12
[quote]0s.gif Op zondag 28 juli 2019 19:08 schreef pontus-sverige het volgende:

[..]

Wat vindt u van het stukje op
investeerders.nl van Lender & Spender van 25 juli jl.?

[ Bericht 0% gewijzigd door pontus-sverige op 28-07-2019 19:17:25 ]
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 19:12
Mijn excuses ging iets goed fout.

[ Bericht 100% gewijzigd door pontus-sverige op 28-07-2019 19:22:41 ]
pontus-sverigezondag 28 juli 2019 @ 19:13
Mijn excuses ging iets goed fout. Alles dubbel gepost. Helaas kan ik geen bericht verwijderen.

[ Bericht 87% gewijzigd door pontus-sverige op 28-07-2019 19:24:07 ]
flexionmaandag 29 juli 2019 @ 09:55
Voor wie bij investormatch in
SPOILER
styx automobile
zit. Als het goed is wordt deze vandaag betaalt. Lag niet aan de ondernemer maar aan een kleine hick-up bij de betalingsprovider. Aldus investormatch.

[ Bericht 18% gewijzigd door flexion op 29-07-2019 09:57:40 (Spoiler) ]
obligatairemaandag 29 juli 2019 @ 10:15
Technologie maakt kleine leningen weer lucratief voor banken (FD,vandaag)
SPOILER
Online leners op de markt voor kleinere mkb-ers is het antwoord van de grootbanken op de concurrentie van fintechs.
Banken willen meer lenen aan het klein mkb.

Zowel ABN Amro als ING hebben zich al op deze markt gestort, nu volgt ook Rabobank.

Met slimme inzet van datatechnologie verwachten de grootbanken markt af te snoepen van fintechs.

De drie grote banken stappen over op digitaal lenen aan kleinere mkb'ers nu ze in toenemende mate concurrentie ondervinden van nieuwe partijen die ondernemers binnen 24 uur krediet beloven.

Rabobank introduceert als laatste grootbank een digitale lener, Fundr, dat gebruikmaakt van technieken die lange procedures via een lokaal kantoor overbodig maken. De nieuwe Rabo-poot leidde de afgelopen maanden een teruggetrokken bestaan binnen de muren van het innovatiekantoor in Zeist. Maar nu staat de website live en zijn de eerste kredieten verstrekt.
Kleine leningen

De andere grootbanken hebben eerder een eigen online lener in de markt gezet. De eerste was ABN Amro. Bijna twee jaar geleden presenteerde het bedrijf New10. Van de ruim duizend kleine leningen die het bedrijf in de tussentijd verstrekte valt het merendeel in de bandbreedte §20.000 tot §250.000 tegen een maximale rente van 9%. Gemiddeld vragen klanten §100.000. 'Maar we hebben ook al een paar keer een miljoen uitgeleend', vertelt Mark SchrŲder, commercieel verantwoordelijk voor New10.

Het leenbedrijf wil nu ook producten van andere aanbieders gaan verkopen. Daarmee vergroot het de afstand tot moederbedrijf ABN Amro. 'Het gaat om leningen via institutionele investeerders tegen aantrekkelijke rentes', zegt SchrŲder die verwacht binnenkort meer over de groeiplannen van New10 bekend te kunnen maken.

‘Het gaat om leningen via institutionele investeerders tegen aantrekkelijke rentes’

• Mark SchrŲder, New10
Vertrouwen ontbreekt

Kort na de kredietcrisis konden kleine bedrijven moeilijker aan bankkrediet komen. De laatste jaren staat de kraan weer open, maar mkb'ers vertrouwen de bank niet meer. Steeds vaker kiezen ze ervoor om te sparen en niet te investeren. Het aantal zakelijke kredietklanten van de banken is sinds 2013 met een derde afgenomen. Terwijl het uitstaande bankkrediet, ondanks de economische groei, ongeveer gelijk is gebleven.

Met de overstap naar digitaal lenen kiezen de grootbanken een benadering die bekend is van alternatieve leenplatformen als Funding Circle, Spotcap en Bridge Fund. Zij beloven doorgaans binnen een uur duidelijkheid te geven of een ondernemer kan lenen. Aanvragen gaan, dankzij slim gebruik van technologie en datawetenschap, binnen een dag door het leenproces. Het marktaandeel van deze alternatieve financiers is nog klein, maar groeit.
Snelle procedure

'We zijn altijd blijven lenen aan het mkb', haast Marcel Gerritsen, directeur Rabobank Bedrijven, te zeggen als hij op het hoofdkantoor van de bank in Utrecht het leenproces doorloopt. We moeten Fundr niet zien als een herintroductie van de bank in het mkb-domein, benadrukt hij. 'We hebben bekeken hoe we met data, machineleren en PSD2, waarbij we mee mogen kijken op de betaalrekening van het mkb-bedrijf, onze klanten tijd kunnen besparen.'

Gerritsen laat zien hoe het werkt. Hij vult een aantal bedrijfsgegevens in. Zonder dat de klant het merkt worden deze gecheckt met de database van de Kamer van Koophandel. 'Boem!', roept hij. 'Een kwartier later zie je hoeveel je kan lenen.' Het vaste lijstje van het indienen van meerjarige jaarverslagen, speciaal opgestelde ondernemingsplannen of langdurige prognoses zijn bij Fundr uit het aanvraagproces weggesneden. 'Niet meer dat lange tennisspel tussen ondernemer en bank.'

‘Boem! Een kwartier later zie je zien hoeveel je kan lenen’

• Marcel Gerritsen, Rabobank Bedrijven
Videogesprek

Daarna volgt een videogesprek waarin gecheckt wordt of zaken als afschrijvingen en netto-winst netjes ingevuld zijn. Gerritsen: 'Zakelijke financiering is niet het kopen van een halfje bruin. Onze klanten hebben aangegeven een 100% digitaal proces niet prettig te vinden.'

Rabobank biedt via Fundr leningen aan van §5000 tot §250.000 voor klanten van Rabo, ING en ABN, met een looptijd van tussen de twee en tien jaar. Rentes gaan tot maximaal 14%. Een mkb'er kan alleen kiezen uit zakelijke leningen zonder onderpand en financial lease. Op termijn wordt het aanbod uitgebreid met een lening met zekerheden, krediet en lease.
Kabbage

Lang werd online lener Kabbage door ING gepresenteerd als hťt voorbeeld van een succesvolle samenwerking met een fintech, maar nu is die samenwerking gestopt.

In 2015 verwierf ING een aandeel in het Amerikaanse bedrijf. Een jaar later nam het de 'instant lender' op in het productportfolio in Spanje. In 2017 volgden Frankrijk en ItaliŽ.

Klanten zaten echter niet te wachten op de snelle lener. 'Er was niet voldoende commercieel momentum', vertelt een ING-woordvoerder in een toelichting. Om dat momentum wel te krijgen moest de bank veel geld steken in marketing en promotie. Daar had ING geen zin in.

ING-ceo Ralph Hamers maakte het einde van de samenwerking met Kabbage bekend bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers. 'Je moet ook de stekker uit samenwerkingen durven trekken als ze zich niet ontwikkelen zoals verwacht', zei hij toen.

In de VS is Kabbage wel succesvol. Recent kreeg het bedrijf nog een kapitaalinjectie van $200 mln voor het financieren van nieuwe leningen. ING blijft aandeelhouder in het bedrijf.

Concurrent ING werkt voor zijn digitale leenproces samen met het Britse leenplatform Funding Options. Na een proefperiode heeft ING begin dit jaar de Britten verankerd in het dienstenportfolio van de bank, zij het vrij bescheiden.

Tot op heden hielp ING ruim honderd ondernemers via Funding Options aan kapitaal. 'We leggen leenaanvragen langs onze risicomodellen. Aan de hand daarvan bepalen wie de lening verstrekt', vertelt een woordvoerder van de bank. Dat kan ING zelf zijn of een van de partners van Funding Options.

‘We leggen leenaanvragen langs de risicomodellen. Aan de hand daarvan bepalen we wie de lening verstrekt.’

• ING-woordvoerder over samenwerking leenplatform Funding Options

Lenen kan vanaf §1000. In de praktijk gaat het meestal om kredieten van tussen de §5000 en §150.000. Vraagt de klant meer dan §250.000 dan wordt de leenaanvraag, mits passend bij de bank, doorgezet naar een ING-adviseur.

Gerritsen gaat ervan uit dat zijn Fundr snel kan groeien. 'We kiezen een totaal andere werkwijze dan we tot nu toe gewend zijn. Niet stoppen met leren, maar Fundr iedere week beter maken. Dat hebben we nooit eerder gekund.' De bank spreekt wekelijks met ondernemers. Maar leunt vooral op nieuwe techniek. 'We hebben een nieuwe stekkerdoos aan de rand van de bank gezet. We kunnen heel eenvoudig nieuwe stekkers insteken, precies als een fintech.'
BillieCFmaandag 29 juli 2019 @ 11:13
quote:
0s.gif Op zondag 28 juli 2019 13:22 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Ik investeer er sinds een half jaar. Ik heb inmiddels 30 leningen verspreid over vier landen: Frankrijk, Spanje, ItaliŽ en Nederland. Sinds kort is het platform ook actief in Duitsland. Ik heb nog geen achterstanden. Ik vind het een groot voordeel dat in alle aangeboden leningen wordt geÔnvesteerd door professionele partijen ťn door het management van het platform. Ik denk dat dit een positieve invloed zal hebben op het selectieproces en op de recovery. Of dat ook echt zo is, zal in de toekomst moeten blijken. Wat ik ook fijn vind, is dat je kunt investeren vanaf 20 euro. Dat biedt ruimte om voldoende spreiding aan te brengen, ook als je geen tienduizenden euro's kunt of wilt investeren. Hoewel de pitches uitgebreid zijn (incl. financiŽle gegevens), vertrouw ik in de praktijk erg op de beoordeling door dit platform. Er worden nergens kosten in rekening gebracht bij investeerders. De aangeboden rente is wel lager dan je doorgaans bij een Nederlands platform krijgt aangeboden. Mijn rendement is nu 5,48%. Verder is het dashboard duidelijk en, voor zover ik kan nagaan, actueel. De app is ook prima te gebruiken (zelfs met voice-over).

Mocht je overwegen om 500 euro in je wallet te storten op dit platform - hetgeen je overigens nog tot niets verplicht - dan deel ik graag een promotiecode met je. Dan krijgen we beiden §20,- extra. Maar ůf October iets voor jou is, dan moet je uiteraard zelf bepalen.
Ik wil me graag inschrijven; wil de code met me delen?
Groepfundermaandag 29 juli 2019 @ 11:36
quote:
0s.gif Op maandag 29 juli 2019 11:13 schreef BillieCF het volgende:
[..]
Ik wil me graag inschrijven; wil de code met me delen?
Verstuurd via DM.
djh77maandag 29 juli 2019 @ 11:41
Bedrijfsunits op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19998
Jaco078maandag 29 juli 2019 @ 12:04
quote:
Starter met 1e hypotheek. Ziet er goed uit. Altijd markt voor deze units.
obligatairemaandag 29 juli 2019 @ 12:31
quote:
1s.gif Op maandag 29 juli 2019 12:04 schreef Jaco078 het volgende:

[..]

Starter met 1e hypotheek. Ziet er goed uit. Altijd markt voor deze units.
Er moeten tijdens de bouw natuurlijk geen gekke dingen gebeuren, want dan is die hypotheek van weinig betekenis.
Ik begrijp dat die 2 units nog niet verhuurd zijn, was mooier geweest als er al gegadigden waren.
Red_arrowmaandag 29 juli 2019 @ 12:32
Bij de bank zie je vaak een opslag op de hypotheek bij het kadaster van 40% bijvoorbeeld, dat zie ik bij deze niet. Heeft dat een reden dat GVE die opslag niet doorvoert op de 1e hypotheek?
gaanmetdiebanaanmaandag 29 juli 2019 @ 13:46
De inschrijving wordt standaard verhoogd met 40% voor rente en kosten.

quote:
De hoogte van de hypothecaire inschrijving wordt altijd genoemd in de pitch en wordt standaard met 40% verhoogd voor renten en kosten. Wanneer Geldvoorelkaar.nl hypoteekrecht vestigt, laten wij in de pitch altijd een Loan-to-Value ratio zien. Dit percentage wordt berekend door de waarde van de lening te delen door de (onbelaste) waarde van het onderpand. Hoe lager dit percentage is, hoe groter de kans is dat het volledige leenbedrag door executieverkoop terug te vorderen is.
`
https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/zekerheden.aspx
zeeland6maandag 29 juli 2019 @ 14:49
Bericht gehad van KOM na een week over mijn klacht over project Tripbooker.
Het dossier ligt 'inmiddels' bij St. Zekerheid KOM. Het is dus een bureau verschoven......
Er komt 'zo spoedig mogelijk' een update. Ze slapen weer door.
Red_arrowmaandag 29 juli 2019 @ 15:22
quote:
14s.gif Op maandag 29 juli 2019 13:46 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
inschrijving wordt standaard verhoogd met 40% voor rente en kosten.
Ah ok, dat wist ik niet.
djh77maandag 29 juli 2019 @ 15:43
Volgende OAMKB-er die vervroegd aflost
quote:
OAMKB Groningen-Noordenveld. Van dit project zijn reeds 16 termijnen betaald. De overige termijnen zijn, conform de aflossingsvoorwaarden, in ťťn keer afgelost
Aalsmeer15maandag 29 juli 2019 @ 16:50
quote:
0s.gif Op maandag 29 juli 2019 12:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Er moeten tijdens de bouw natuurlijk geen gekke dingen gebeuren, want dan is die hypotheek van weinig betekenis.
Ik begrijp dat die 2 units nog niet verhuurd zijn, was mooier geweest als er al gegadigden waren.
Hoofdelijke aansprakelijkheid momenteel van morele waarde.
Er wordt 7 ton geÔnvesteerd.
er wordt 2 ton geleend van de crowd.
gaan die 2 kopers dan vooraf betalen?
jsuijkermaandag 29 juli 2019 @ 18:05
quote:
0s.gif Op maandag 29 juli 2019 16:50 schreef Aalsmeer15 het volgende:

[..]

Hoofdelijke aansprakelijkheid momenteel van morele waarde.
Er wordt 7 ton geÔnvesteerd.
er wordt 2 ton geleend van de crowd.
gaan die 2 kopers dan vooraf betalen?
Daar zat ik ook al naar te kijken.
Ook als je kijkt naar de taxatie ovb van 4 units en wat er betaald is (of wordt) voor de verkoop van 2.
Zijn deze 2 groter? Anders zou de ltv onder de 50% zijn.
En kijkende naar de verkoopwaarde en geprojecteerde waarde van de 4units bij elkaar dan blijft de 200 000 nog niet eens over
bridgetofarmaandag 29 juli 2019 @ 18:19
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 juli 2019 13:05 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

Men heeft een hoop commentaar en administratief zou het voor ons wat eenvoudiger kunnen. Maar wat betreft afspraken maken met wanbetalers, verslaglegging aan ons daarvan en ook nog wat bedragen binnenhalen staan ze voor mij dik op nummer 1. Deze maand weer deelbetaling van 5 wanbetalers binnen.
En een tweede betaling deze maand is al weer binnen. Zie later wel weer wie er weliswaar te laat maar wel heeft betaald en/of wie de achterstand weer (deels?) heeft ingelopen. Ik blijf de betalingen belangrijker vinden dan direct te kunnen zien waarvoor het is: dat zie ik een of twee dagen later dan wel weer.
Aalsmeer15maandag 29 juli 2019 @ 19:09
quote:
0s.gif Op maandag 29 juli 2019 18:05 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Daar zat ik ook al naar te kijken.
Ook als je kijkt naar de taxatie ovb van 4 units en wat er betaald is (of wordt) voor de verkoop van 2.
Zijn deze 2 groter? Anders zou de ltv onder de 50% zijn.
En kijkende naar de verkoopwaarde en geprojecteerde waarde van de 4units bij elkaar dan blijft de 200 000 nog niet eens over
er staat niet ltv maar ltc in de pitch
jsuijkermaandag 29 juli 2019 @ 19:47
quote:
0s.gif Op maandag 29 juli 2019 19:09 schreef Aalsmeer15 het volgende:

[..]

er staat niet ltv maar ltc in de pitch
Ah my bad te vluchtig gelezen. Heb ik ook over het punt gelezen hoe groot alle units zijn?
Met andere woorden zou de huidige waarde vd units de 500k zijn of zijn de units die ze in handen houden minder/meer waard
escortmk2maandag 29 juli 2019 @ 23:33
quote:
1s.gif Op maandag 29 juli 2019 09:55 schreef flexion het volgende:
Voor wie bij investormatch in
SPOILER
styx automobile
zit. Als het goed is wordt deze vandaag betaalt. Lag niet aan de ondernemer maar aan een kleine hick-up bij de betalingsprovider. Aldus investormatch.
Probleem is blijkbaar nog steeds niet opgelost. Geldt bij mij voor nog 2 andere projecten ook. Een vraag hierover werd netjes per mail beantwoord, maar dit soort dingen moet je gewoon zelf pro-actief melden als je jezelf een beetje serieus neemt.
Aalsmeer15dinsdag 30 juli 2019 @ 08:47
quote:
0s.gif Op maandag 29 juli 2019 19:47 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Ah my bad te vluchtig gelezen. Heb ik ook over het punt gelezen hoe groot alle units zijn?
Met andere woorden zou de huidige waarde vd units de 500k zijn of zijn de units die ze in handen houden minder/meer waard
heb niks kunnen lezen over grootte units.
momenteel zijn ze nog maar weinig waard omdat ze nog gebouwd moeten worden
als ik de tekening zie zou ik denken allen even groot.
Ik doe er zo in ieder geval niet aan mee, kan me niet herinneren dat ik bij GVE wel eens zo weinig informatie heb gezien.
Groepfunderdinsdag 30 juli 2019 @ 09:18
quote:
0s.gif Op maandag 29 juli 2019 19:47 schreef jsuijker het volgende:
[..]
Ah my bad te vluchtig gelezen. Heb ik ook over het punt gelezen hoe groot alle units zijn?
Met andere woorden zou de huidige waarde vd units de 500k zijn of zijn de units die ze in handen houden minder/meer waard
Op de investeringsbegroting staat dat de verkoop van 2 units § 503.000,- oplevert. De kosten om 4 units te bouwen bedragen § 703.000,- en het verschil wordt door de lening bij GVE gefinancierd. Als ik de afbeelding bekijk, dan heb ik de indruk dat alle units even groot zijn. Hoe groot dat is, is inderdaad niet gegeven.

De twee te verkopen units zijn kennelijk al verkocht. Dat is fijn voor de ondernemers, want dat geld is nodig om Łberhaupt met de bouw te kunnen starten. Om als investeerder je geld terug te krijgen, ben je - als ik het goed zie - echter afhankelijk van de huurinkomsten van de andere twee units. Die zijn nog niet verhuurd en we weten ook niet of daar interesse in is. Er staat slechts: "De 2 units leveren in principe voldoende huurinkomsten op".

Het bouwbedrijf van broer Davy (die eigenlijk Dave heet) bestaat inmiddels 20 jaar en 7 maanden (als zijn LinkedIn-profiel correct is). Hij is dus jong begonnen als ondernemer. Dat had ik allemaal niet uit de pitch op GVE gehaald. Daar staat slechts dat de heren al 15 jaar de ambitie hebben om samen vastgoedprojecten te ontwikkelen. Maar dat zegt niets, omdat je heel goed ambitie kunt hebben zonder stappen te zetten om die ambitie ooit te kunnen realiseren.
xzazdinsdag 30 juli 2019 @ 09:34
quote:
dinsdag 9 juli 2019 Investeringsbedrag ontvangen
Waarom duurt het zo lang bij GvE om een investering te laten lopen? Welke administratieve handelingen moeten nog gedaan worden? Waarom wordt dit niet gedaan voordat de bedragen worden opgeŽist?
Horsemendinsdag 30 juli 2019 @ 09:51
quote:
18s.gif Op dinsdag 30 juli 2019 09:34 schreef xzaz het volgende:

[..]

Waarom duurt het zo lang bij GvE om een investering te laten lopen? Welke administratieve handelingen moeten nog gedaan worden? Waarom wordt dit niet gedaan voordat de bedragen worden opgeŽist?
Ik weet niet over welk project dit gaat maar vaak komt dit doordat investeerders niet of niet tijdig hun investering overmaken. Dan moeten er nieuwe investeerders gevonden worden en een nieuw contract voor geldlening getekend worden. Als er dan toevallig ook nog een notaris bij betrokken is (eventuele hypotheek) dan gaat het nog wat langer duren.
mvloenhdinsdag 30 juli 2019 @ 10:43
Alweer een extra betaling van FNC ontvangen (gisteren), nog niet verwerkt in het dashboard/investeringen, maar gezien het bedrag kan ik wel raden welke het is.
Buurman_dinsdag 30 juli 2019 @ 11:08
Hier een van de bedrijfsunits van GvE:

https://www.fundainbusine(...)ct-40015375-neonweg/
Jaco078dinsdag 30 juli 2019 @ 11:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 juli 2019 10:43 schreef mvloenh het volgende:
Alweer een extra betaling van FNC ontvangen (gisteren), nog niet verwerkt in het dashboard/investeringen, maar gezien het bedrag kan ik wel raden welke het is.
In mijn geval project Aquarium , aflossing na 1(!) Maand.