abonnement Unibet Coolblue
pi_213180148
Link naar deel 1:

F&L / Bijbelprofetie

OP van deel 1:

Naar aanleiding van vragen in andere topics open ik dit topic gewijd aan bijbelprofetie.

De gehele bijbel kan als een profetische bundel boeken worden beschouwd. Dankzij deze profeties kunnen we:

- Weten wat er in de toekomst nog staat te gebeuren
- De goddelijke inspiratie van de geschriften herkennen
- Hoop krijgen voor de toekomst

God zelf daagt ons uit om de profeties te bestuderen om te zien dat zijn woord betrouwbaar is, omdat Hij weet hoe koppig en volhardend wij kunnen zijn in ons ongeloof:

Jesaja 48
HEERE van de legermachten is Zijn Naam.
3De dingen van vroeger heb Ik van oudsher verkondigd,
uit Mijn mond zijn ze voortgekomen en Ik heb ze doen horen.
Plotseling heb Ik ze gedaan en ze zijn gekomen.
4Omdat Ik wist dat u hard bent,
uw nek een ijzeren pees is,
en uw voorhoofd van brons,
5daarom heb Ik het u van oudsher verkondigd;
voordat het kwam, heb Ik het u doen horen,
anders zou u zeggen: Mijn afgod heeft die dingen gedaan,
mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze geboden.

Voor mij persoonlijk was bijbelprofetie ťťn van de belangrijkste redenen om te geloven dat de bijbel inderdaad door God geÔnspireerd is, en niet slechts een door mensen verzonnen bundel geschriften. Ik ben niet gelovig opgevoed en was zo'n 5 jaar lang intensief bezig met alles wat met New Age, esoterie, theosofie en dergelijke te maken heeft. Maar na verder zoeken moest ik uiteindelijk ik wel tot de conclusie komen dat als het inderdaad klopt wat ik in de bijbel las, het onmogelijk was dat dit door mensen was verzonnen en de bijbel wel degelijk goddelijk geÔnspireerd is, met alle gevolgen van dien (ik dacht letterlijk: hebben die Christenen verdorie toch gelijk).. Profetie is voor mij dus een doorslaggevende factor geweest en dat kan het ook zijn voor iedereen die misschien denkt: 'Ik zou wel willen geloven, maar ik kan niet geloven, want ik heb niet genoeg redenen om te geloven'.

De bijbelprofeties zijn door de hele bijbel geweven. Er zijn de geschriften van specifieke profeten, maar ook in de historische geschriften komen we profeties tegen door middel van signaalwoorden, letterlijke gebeurtenissen met een spirituele connotatie en gebeurtenissen in de levens van specifieke personen. Daarnaast heeft praktisch elk element van de Joodse religie een profetisch element, omdat het Joodse religieuze systeem een 'schaduw' was, oftewel een illustratie van een grotere realiteit die betrekking had op de messias. Een zeer groot deel van de profeties heeft dan ook betrekking op de messias, omdat dit het centrale thema van de bijel is: God redt de mens van de dood en zal aan het einde der tijden een rechtvaardig oordeel vellen alvorens een nieuwe wereld begint waarin de zonde en de dood teniet zijn gedaan.

De allereerste profetie komen we dan ook tegen in Genesis 3, vlak nadat de eerste mensen hadden gedaan wat God uitdrukkelijk verboden had, waardoor zij de dood over zichzelf hadden uitgeroepen. En niet alleen dat: door God als autoriteit in hun leven te verwerpen en in plaats daarvan Satan te volgen, werd deze vanaf dat moment de 'prins van deze wereld'. De mens was vanaf dat moment slaaf van de zonde, slaaf van de dood, en slaaf van Satan, oftewel de tegenstander van God. Het was vervolgens aan God om de mens uit deze slavernij en gevangenis te bevrijden, de mens kon dat niet uit zichzelf.

God toonde meteen Zijn genade door aan te kondigen dat Hij persoonlijk ervoor zou zorgen dat Satan zou worden vernietigd:

14Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
15En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.

Het wordt algemeen aanvaard dat dit 'nageslacht van de vrouw' de eerste belofte is van de messias. Er zal een strijd zijn tussen de dienaars van God, en de dienaars van Satan, en de messias treedt op als vertegenwoordiger van de dienaars van God. En hoewel Satan deze messias zal doden (u zult het de hiel vermorzelen), zal deze messias Satan definitief vernietigen (de kop vermorzelen).

Deze tekst wordt ook wel het 'proto-evangelie' genoemd, oftewel het eerste evangelie. God kondigt meteen aan dat Hij uiteindelijk Satan zal overwinnen, en dat de tijd van pijn, leed, zonde en dood die zal volgen slechts tijdelijk is. En dat is goed nieuws, een blijde boodschap, de letterlijke vertaling van 'evangelie'.

In dit topic wil ik meer in detail ingaan op enkele van de belangrijkste en meest opmerkelijke profeties die weergeven hoe de bijbel de komst van de messias en zijn daden binnen de gehele wereldgeschiedenis heeft aangekondigd.

Ik verzoek iedereen om het respectvol en ontopic te houden.

Van mening verschillen mag natuurlijk altijd, maar laten we niet te veel afdwalen naar onderwerpen die niets met dit onderwerp te maken hebben. Daar zijn al genoeg andere topics voor.

Ik open dit topic met het verlangen om over te dragen wat ik zelf heb mogen ontvangen. Het is niet de bedoeling om mijn geloof te 'bewijzen' of anderen te overtuigen om te geloven wat ik geloof. Ik deel slechts wat ik geloof dat de waarheid over deze zaken is, omdat ik ze waardevol voor mijzelf en anderen acht. En ik deel goede dingen graag met anderen.

Wordt vervolgd.
pi_213180302
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 april 2024 13:26 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Zeker wel, alle messiassen waren menselijk in het OT. Jij daarentegen kunt (vanuit het OT he?) niet onderbouwen dat het niet om een mens zal gaan.
Hoezo waren 'alle messiassen menselijk in het OT'. Er is maar ťťn messias, die vanaf Genesis werd beloofd.

quote:
[..]
God beloofde aan David dat zijn zijn huis vooreeuwig zou regeren. Dat is simpelweg niet uitgekomen.
Die belofte gaat in vervulling via Jezus Christus, zoon van David, die inderdaad een eeuwig koninkrijk opzet. Dat gaat in vervulling bij zijn terugkomst.

quote:
2Samuel 7:
Uw familie zal voor eeuwig dit koninkrijk regeren. Uw troon zal niet wankelen.” ’

Welnu die troon wankelde en viel om. Weg belofte.
Nee, want Jezus was een nakomeling van David. Verder zijn beloften van God voorwaardelijk, en de voorwraarde is trouw en gehoorzaamheid. Door hun ontrouw viel het koninkrijk in tweeŽn uiteen. Door hun ontrouw werden ze uiteindelijk naar Babylon afgevoerd. Zo lezen we dat God al in Mozes' tijd duidelijk voorwaarden stelt aan zijn beloften en zegeningen:

Deuteronomium 30:15Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
16Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
17Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen,
18dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen.
19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
20door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden - want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen - om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

De IsraŽlieten hebben met hun eigen ontrouw en afgoderijen vloeken over zichzelf uitgeroepen. Een voorbeeld van die ontrouw is dat verlangen om een menselijke koning aan te stellen, waarmee ze effectief God zelf hadden verworpen als hun koning.

quote:
Dat staat nergens, dat God een niet-menselijke koning zou aanstellen. Nogmaals, alle messiassen in het OT waren gewoon mens.
Je verdraait de boel. Er staat juist nergens dat God een menselijke koning aan zou stellen.

quote:
Dat toon je niet aan, dat vul je in. Op een (de welbekende) christelijke wijze. En die zienswijze klopt bij nadere bestudering gewoon van geen kant.
Alsof jij ooit iets nader bestudeert. Het enige wat je doet is teksten uit hun context citeren en vervolgens compleet alles negeren wat tegen jouw interpretatie indruist. Zo lust ik er ook nog wel een paar.

quote:
Kritiek op jouw zienswijze afdoen als trollen is wel erg gemakkelijk. Ik kom met Bijbelteksten die jouw ongelijk aantonen.
Die bijbelteksten spreken jou juist constant tegen. Niet dat dat jou iets uitmaakt, dat is mij intussen wel duidelijk.

quote:
Ok waarschuw me tzt aub waar je aantoont dat er duidelijk uit het OT valt af te leiden dat er twee keer een niet-menselijke messias zal komen. Want bovenstaand verhaal over "die dag" en de eerste komst van de Messias is mij volstrekt onduidelijk.
Nee, want daar doe je toch niks mee. Al citeer ik hier letterlijk dat de messias 'grote god' wordt genoemd, dan ga jij dat nog steeds zitten ontkennen. Waarom zou het mijn verantwoordelijkheid zijn om jou op andere gedachten te brengen? Dat wil je niet eens. Je verzint constant wel een of ander excuus om dingen die letterlijk zwart op wit staan te ontkennen, of negeert alles wat jou tegenspreekt. Als er hier iemand is die van alles probeert recht te breien, ben jij het wel met je 'bestudering van de teksten'.

Ik heb nu wel weer genoeg tijd en aandacht aan besteed aan dit loze gekibbel. Ik verwacht van jou een antwoord op mijn vraag hoe de messias een zuiver menselijke koning kon zijn als God nooit had voorzien om een menselijke koning over IsraŽl aan te stellen, maar dat Hij zelf hun koning zou zijn:

6Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE.
7Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ķ niet verworpen, maar MŪj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.
8Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan.
9Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren.
10Daarop maakte Samuel al de woorden van de HEERE bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde.
11Hij zei: Dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal: hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen.
12Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over duizend en tot bevelhebbers over vijftig. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken.
13Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters.
14Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven.
15Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven.
16Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jongemannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen.
17Hij zal het tiende deel van uw kudden nemen, en u zult hem tot slaven zijn.
18U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden.
19Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen.
20Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren.
21Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de HEERE.
22De HEERE zei tegen Samuel: Luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van IsraŽl: Ga heen, ieder naar zijn stad.


God had dus nooit gepland om een menselijke koning aan te stellen, maar rechters die recht zouden spreken in naam van God. God was zelf hun koning, en als de messias de beloofde koning van IsraŽl was, was die koning en messias logischerwijs God zelf. Daarom lezen we ook:

5Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

6Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David
en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten
en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten
zal dit doen.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ali_Kannibali op 12-04-2024 14:45:32 ]
  vrijdag 12 april 2024 @ 14:49:40 #3
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_213180528
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 april 2024 14:26 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Hoezo waren 'alle messiassen menselijk in het OT'. Er is maar ťťn messias, die vanaf Genesis werd beloofd.
Christelijke apofenie. De messiaanse verwachtingen in het jodendom zijn pas heel laat (vanaf de tweede eeuw voor Chr) op gang gekomen.
quote:
[..]
Die belofte gaat in vervulling via Jezus Christus, zoon van David, die inderdaad een eeuwig koninkrijk opzet. Dat gaat in vervulling bij zijn terugkomst.
Dat is iets heel anders dan wat God aan David belooft. Deze redenering is louter christelijken heeft niets van doen met de belofte die in 2 Samuel is gegeven. Daar staat niets wat op jouw uitleg zou kunnen wijzen. Integendeel, Met David's huis, dus vanaf David, zou er altijd (eeuweig) een nazaat van hem op de troon zitten.
quote:
[..]
Nee, want Jezus was een nakomeling van David.
Zelfs als dat zo was dan klopt het niet want de eeuwig betekent niet "met flinke tussenpozen".
quote:
[..]
Je verdraait de boel. Er staat juist nergens dat God een menselijke koning aan zou stellen.
Alle koningen en hogepriesters waren gewoon mensen. Als God wat anders bedoelde had hij dat duidelijk laten optekenen.
quote:
[..]
Alsof jij ooit iets nader bestudeert. Het enige wat je doet is teksten uit hun context citeren en vervolgens compleet alles negeren wat tegen jouw interpretatie indruist. Zo lust ik er ook nog wel een paar.
Flauwekul. Met name de evangelisten halen juist teksten uit hun context. Daar kan ik frappante voorbeelden van geven. Vraag en u zal gegeven worden.
quote:
[..]
Die bijbelteksten spreken jou juist constant tegen. Niet dat dat jou iets uitmaakt, dat is mij intussen wel duidelijk.
Ik laat zien wat er staat, niet wat de christelijke uitleg is. Als er staat "uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen" dan gaat dat bijvoorbeeld over het volk IsraŽl. En niet, zoals Mattheus uitlegt, Dat Jezus uit Egypte is geroepen. Waarvoor Mattheus zelfs een heel verhaal verzint over de kindermoord en Jozef en Maria naar Egypte laat vluchten.
quote:
[..]
Nee, want daar doe je toch niks mee. Al citeer ik hier letterlijk dat de messias 'grote god' wordt genoemd, dan ga jij dat nog steeds zitten ontkennen. Waarom zou het mijn verantwoordelijkheid zijn om jou op andere gedachten te brengen? Dat wil je niet eens. Je verzint constant wel een of ander excuus om dingen die letterlijk zwart op wit staan te ontkennen, of negeert alles wat jou tegenspreekt. Als er hier iemand is die van alles probeert recht te breien, ben jij het wel met je 'bestudering van de teksten'.

Ik heb nu wel weer genoeg tijd en aandacht aan besteed aan dit loze gekibbel. Ik verwacht van jou een antwoord op mijn vraag hoe de messias een zuiver menselijke koning kon zijn als God nooit had voorzien om een menselijke koning over IsraŽl aan te stellen, maar dat Hij zelf hun koning zou zijn:

6Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE.
7Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ķ niet verworpen, maar MŪj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.
8Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan.
9Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren.
10Daarop maakte Samuel al de woorden van de HEERE bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde.
11Hij zei: Dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal: hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen.
12Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over duizend en tot bevelhebbers over vijftig. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken.
13Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters.
14Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven.
15Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven.
16Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jongemannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen.
17Hij zal het tiende deel van uw kudden nemen, en u zult hem tot slaven zijn.
18U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden.
19Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen.
20Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren.
21Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de HEERE.
22De HEERE zei tegen Samuel: Luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van IsraŽl: Ga heen, ieder naar zijn stad.


God had dus nooit gepland om een menselijke koning aan te stellen, maar rechters die recht zouden spreken in naam van God. God was zelf hun koning, en als de messias de beloofde koning van IsraŽl was, was die koning en messias logischerwijs God zelf. Daarom lezen we ook:

5Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

6Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David
en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten
en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten
zal dit doen.

God gaf een menselijke koning. Heb ik het even niet over het feit dat Hij in zijn alwetendheid (God kent uw gedachten van verre) aanvankelijk een foute koos.

Dat een menselijke koning tot zeer veel in staat is als hij God maar achter zich heeft staan zien we in de verhalen over David en Salomo, die onwaarschijnlijk veel succes en rijkdom kenden volgens de Bijbel. Het waren nochtans gewone mensen met vele zwakheden.

[ Bericht 0% gewijzigd door hoatzin op 12-04-2024 14:55:19 ]
  vrijdag 12 april 2024 @ 14:57:40 #4
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_213180617
@ali

Als je eens wat meer over de messiss en de verschillende visies (ook binnen het jodendom is er onenigheid) hierop te weten wilt komen dan is daar een prima wikipedia pagina over, met bronvermeldingen.

Eens een keer wat anders dan met oogkleppen op alleen naar de christelijke uitleg kijken.

Onderzoekt alles!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Messias

[ Bericht 3% gewijzigd door hoatzin op 12-04-2024 15:11:00 ]
pi_213181106
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 april 2024 14:57 schreef hoatzin het volgende:
@:ali

Als je eens wat meer over de messiss en de verschillende visies (ook binnen het jodendom is er onenigheid) hierop te weten wilt komen dan is daar een prima wikipedia pagina over, met bronvermeldingen.

Eens een keer wat anders dan met oogkleppen op alleen naar de christelijke uitleg kijken.

Onderzoekt alles!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Messias
Dat Jezus een verzameling is van Mithras, Horus en nog een zooi andere oudheidkundige figuren?
  vrijdag 12 april 2024 @ 16:39:30 #6
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_213181503
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 april 2024 15:54 schreef ToT het volgende:

[..]
Dat Jezus een verzameling is van Mithras, Horus en nog een zooi andere oudheidkundige figuren?
Nee dat is iets heel anders. Dit gaat over messiaanse zienswijzen in jodendom, christendom en ook islam.
pi_213184263
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 april 2024 14:49 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Christelijke apofenie. De messiaanse verwachtingen in het jodendom zijn pas heel laat (vanaf de tweede eeuw voor Chr) op gang gekomen.
[..]
Dat is iets heel anders dan wat God aan David belooft. Deze redenering is louter christelijken heeft niets van doen met de belofte die in 2 Samuel is gegeven. Daar staat niets wat op jouw uitleg zou kunnen wijzen. Integendeel, Met David's huis, dus vanaf David, zou er altijd (eeuweig) een nazaat van hem op de troon zitten.
[..]
Zelfs als dat zo was dan klopt het niet want de eeuwig betekent niet "met flinke tussenpozen".
[..]
Alle koningen en hogepriesters waren gewoon mensen. Als God wat anders bedoelde had hij dat duidelijk laten optekenen.
[..]
Flauwekul. Met name de evangelisten halen juist teksten uit hun context. Daar kan ik frappante voorbeelden van geven. Vraag en u zal gegeven worden.
[..]
Ik laat zien wat er staat, niet wat de christelijke uitleg is. Als er staat "uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen" dan gaat dat bijvoorbeeld over het volk IsraŽl. En niet, zoals Mattheus uitlegt, Dat Jezus uit Egypte is geroepen. Waarvoor Mattheus zelfs een heel verhaal verzint over de kindermoord en Jozef en Maria naar Egypte laat vluchten.
[..]
God gaf een menselijke koning. Heb ik het even niet over het feit dat Hij in zijn alwetendheid (God kent uw gedachten van verre) aanvankelijk een foute koos.

Dat een menselijke koning tot zeer veel in staat is als hij God maar achter zich heeft staan zien we in de verhalen over David en Salomo, die onwaarschijnlijk veel succes en rijkdom kenden volgens de Bijbel. Het waren nochtans gewone mensen met vele zwakheden.
Het heeft gewoon geen zin om met jou over deze onderwerpen te spreken. Je ontkent gewoon glashard wat de tekst duidelijk zegt: dat God zelf koning van Israel was, en dat er rechters waren die in naam van hem rechtspraken. Dat was het regeermodel dat God had gegeven. Geen menselijke koning.

Het volk was daar niet tevreden mee, en wilde net als de heidenen om hen heen een koning. Toen kregen ze die ook, maar dat ging niet van harte en was ook nooit Gods bedoeling geweest. De bedoeling was dat God zelf hu koning zou zijn. Dat zie je toch letterlijk hier staan, of kun je gewoon niet lezen?

6Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE.
7Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ķ niet verworpen, maar MŪj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.
8Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan.

En later: 1 Samuel 12:11Toen zond de HEERE Jerubbašl, Bedan, Jefta en Samuel; en Hij redde u uit de hand van uw vijanden rondom u, zodat u veilig woonde.
12Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij: Nee, maar een koning moet over ons regeren - terwijl toch de HEERE, uw God, uw Koning is.

God was hun koning. Het volk had hem verworpen. Dat is de enige reden waarom er een menselijke koning werd aangesteld. Dit was nooit onderdeel van het originele plan van God, maar een reactie op hun rebellie.

Ik kan niets met mensen die voor complete ontkenning van de realiteit kiezen. Van mij mag je er allemaal over denken zoals je wil hoor, maar verwacht niet dat ik meega in ideeen die compleet indruisen tegen wat er letterlijk zwart op wit staat, hoe vaak je hetzelfde ook blijft herhalen.

[ Bericht 4% gewijzigd door Ali_Kannibali op 12-04-2024 20:51:55 ]
pi_213187681
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 april 2024 14:26 schreef Ali_Kannibali het volgende:

1) Die belofte gaat in vervulling via Jezus Christus, zoon van David, die inderdaad een eeuwig koninkrijk opzet.

2) Dat gaat in vervulling bij zijn terugkomst.
[..]
3) Nee, want Jezus was een nakomeling van David.

1) Volgens Matth1:6 was Jozef een nakomeling van David. Edoch, Jozef was niet de vader van jezus, Maria werd zwanger zonder dat ze met elkaar "het" hadden gedaan; jezus was dus een buitenechtelijk kind. Hoe zit dat dan met die opvolging uit David?
2) Enig idee wanneer? De discipelen verwachtten al hem terug te zien tijdens hun leven. Dat is al 2000 jaar geleden.
3) Zie 1)

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 13-04-2024 08:53:34 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zaterdag 13 april 2024 @ 11:30:32 #9
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213189382
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 april 2024 20:41 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het heeft gewoon geen zin om met jou over deze onderwerpen te spreken. Je ontkent gewoon glashard wat de tekst duidelijk zegt: dat God zelf koning van Israel was, en dat er rechters waren die in naam van hem rechtspraken. Dat was het regeermodel dat God had gegeven. Geen menselijke koning.

Het volk was daar niet tevreden mee, en wilde net als de heidenen om hen heen een koning. Toen kregen ze die ook, maar dat ging niet van harte en was ook nooit Gods bedoeling geweest. De bedoeling was dat God zelf hu koning zou zijn. Dat zie je toch letterlijk hier staan, of kun je gewoon niet lezen?

6Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE.
7Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ķ niet verworpen, maar MŪj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.
8Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan.

En later: 1 Samuel 12:11Toen zond de HEERE Jerubbašl, Bedan, Jefta en Samuel; en Hij redde u uit de hand van uw vijanden rondom u, zodat u veilig woonde.
12Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij: Nee, maar een koning moet over ons regeren - terwijl toch de HEERE, uw God, uw Koning is.

God was hun koning. Het volk had hem verworpen. Dat is de enige reden waarom er een menselijke koning werd aangesteld. Dit was nooit onderdeel van het originele plan van God, maar een reactie op hun rebellie.

Ik kan niets met mensen die voor complete ontkenning van de realiteit kiezen. Van mij mag je er allemaal over denken zoals je wil hoor, maar verwacht niet dat ik meega in ideeen die compleet indruisen tegen wat er letterlijk zwart op wit staat, hoe vaak je hetzelfde ook blijft herhalen.
Ik heb m'n account weer terug, joepie!. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik mis Etto, Haushofer en Sjoemie wel geloof ik. Aton was helaas al verdwenen....

Volgens mij ontkent Hoatzin nergens dat God in het Oude Testament 'hun' koning is. Sterker nog God is volgens het OT testament de koning van de hele aarde. Dat dit in de bijbel staat stelt Hoatzin helemaal niet ter discussie als ik het zo lees.

Je suggereert dat jij de gene bent die de realiteit kent en verwijt Hoatzin dat hij deze ontkent. Hoe denk je dat dit overkomt? Ik vind dat zelf erg arrogant. Op het voorbeeld van Hoatzin ga je geeneens in. Hoatzin zegt hier dat Israel de zoon van God is. Hoe denk jij daar over? Gaat het hier volgens jou in het voorbeeld ook over Israel als zoon van God of over Jezus als zoon van God? En als het hier over Jezus gaat hoe toon je aan dat dit de realiteit is en niet slechts 'jouw' realiteit?
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213189499
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 11:30 schreef Panterjong het volgende:
Je suggereert dat jij de gene bent die de realiteit kent en verwijt Hoatzin dat hij deze ontkent. Hoe denk je dat dit overkomt? Ik vind dat zelf erg arrogant. Op het voorbeeld van Hoatzin ga je geeneens in. Hoatzin zegt hier dat Israel de zoon van God is. Hoe denk jij daar over? Gaat het hier volgens jou in het voorbeeld ook over Israel als zoon van God of over Jezus als zoon van God? En als het hier over Jezus gaat hoe toon je aan dat dit de realiteit is en niet slechts 'jouw' realiteit?
Voor iemand die zo vooringenomen over zijn eigen gelijk en over de absolute waarheid van de bijbel van kaft tot kaft is, is dat een kats-onmogelijke opgave.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_213190619
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 08:48 schreef blomke het volgende:

[..]
1) Volgens Matth1:6 was Jozef een nakomeling van David. Edoch, Jozef was niet de vader van jezus, Maria werd zwanger zonder dat ze met elkaar "het" hadden gedaan; jezus was dus een buitenechtelijk kind. Hoe zit dat dan met die opvolging uit David?
2) Enig idee wanneer? De discipelen verwachtten al hem terug te zien tijdens hun leven. Dat is al 2000 jaar geleden.
3) Zie 1)
1) Jezus was inderdaad Gods zoon, toevertrouwd aan Jozef.
2) Snel.
pi_213190767
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 11:30 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Ik heb m'n account weer terug, joepie!. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik mis Etto, Haushofer en Sjoemie wel geloof ik. Aton was helaas al verdwenen....

Volgens mij ontkent Hoatzin nergens dat God in het Oude Testament 'hun' koning is. Sterker nog God is volgens het OT testament de koning van de hele aarde. Dat dit in de bijbel staat stelt Hoatzin helemaal niet ter discussie als ik het zo lees.

Je suggereert dat jij de gene bent die de realiteit kent en verwijt Hoatzin dat hij deze ontkent. Hoe denk je dat dit overkomt? Ik vind dat zelf erg arrogant. Op het voorbeeld van Hoatzin ga je geeneens in. Hoatzin zegt hier dat Israel de zoon van God is. Hoe denk jij daar over? Gaat het hier volgens jou in het voorbeeld ook over Israel als zoon van God of over Jezus als zoon van God? En als het hier over Jezus gaat hoe toon je aan dat dit de realiteit is en niet slechts 'jouw' realiteit?
Hoatzin negeert mij ook zodra het een beetje lastig wordt. Ik heb nog steeds geen antwoord gehad op mijn vraag, die ik al drie keer heb gesteld intussen.

Ik moet over dat deel hebben heen gelezen, heb het eerlijk.waar niet gezien. Bij deze dus:

Er zijn veel 'zonen van God'. Adam wordt ook de zoon van God genoemd. Elke gelovige wordt een zoon of dochter van God genoemd. En inderdaad zou je heel IsraŽl als kinderen en dus zonen en dochters van God kunnen noemen.

Maar als we het over de Messias hebben, hebben we het over een specifieke BELOOFDE zoon van God, die vanaf Genesis aan de mensheid werd beloofd om korte metten te makem met de slang en de zonde en dood ongedaan te maken.

Zo had Abraham twee zoons, maar werd Isaac zijn 'enige' zoon genoemd. Hoe kan hij twee zoons hebben, en Isaac zijn 'enige' zoon worden genoemd?

Omdat de 'enige' zoon de zoon van de belofte is. Want God had aan Abraham een zoon beloofd, en alleen die beloofde zoon werd als ware en enige zoon beschouwd.

Dit was een illustratie van Gods 'enige zoon, die God heeft gegeven omdat hij de wereld zo heeft liefgehad'.

Dus je kunt allerlei 'zonen van God' noemen, maar waar we naar zoeken als we het over de Messias hebben, is de enige beloofde zoon.

Die beloofde zoon heeft een aantal karakteristieken en voert een bepaalde missie uit. Zo wordt Hij de 'sterke God' en 'eeuwige Vader' genoemd, en worden de 'ongerechtigheden op zijn schouders geplaatst', en wordt hij 'doorboord voor onze overtredingen'

Dit kan niet verwijzen naar IsraŽl als natie, want IsraŽl is niet God, heeft de ongerechtigheden van de wereld niet gedragen en is er niet voor gestorven. Want de wet van Mozes stelt duidelijk dat een mens niet zal sterven voor de zonden van een ander. Die psalm over Gods dienaar kan dus helemaal niet naar een normaal mens die zelf ook zondaar is verwijzen, en al helemaal niet naar een natie.

Oftewel: er is geen enkele reden om op basis van de bijbel aan te nemen dat 'Gods enige beloofde zoon' oftewel de Messias IsraŽl als natie is. Daar is gewoon geen shred van bewijs voor te leveren. Als Hoatzin of een ander denkt dat dat wel zo is, zullen ze daar een goede case voor moeten maken op basis van de teksten, de rede en common sense. Anders moet die hypothese simpelweg worden verworpen, en dat doe ik dus ook, want er is geen enkel bewijs voor.
pi_213192026
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 13:35 schreef Ali_Kannibali het volgende:

1) Jezus was inderdaad Gods zoon, toevertrouwd aan Jozef.

Dus geen afstammeling van David, zoals in het OT geprofeteerd. Over die opmerking "was gods zoon": blijkbaar niet meer en hoe dan destijds?

[ Bericht 5% gewijzigd door blomke op 13-04-2024 17:00:47 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_213192500
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 13:35 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
1) Jezus was inderdaad Gods zoon, toevertrouwd aan Jozef.
Even een vergelijking met wat je in dat topic over King James aangaf over de feiten.

Dus.. als er tig directe aanwijzingen zijn dat King James homo was en dit over de messias wordt beweerd, dan is het een "stel dat het waar is" ipv "het is waar" in jouw boekje. Dan ben je skeptisch.

Maar.. als Maria zwanger is van iemand anders dan Jozef, dan is volgens jou "zeker" van God.

Uhuh..

quote:
2) Snel.
Als we Republikeins Amerika mogen geloven dan is hij al in de gedaante van Trump wedergekeerd.

Arie Boomsma en Willem Engel zouden ook wel kandidaat willen zijn
  zaterdag 13 april 2024 @ 17:52:57 #15
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213192711
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 13:50 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Hoatzin negeert mij ook zodra het een beetje lastig wordt. Ik heb nog steeds geen antwoord gehad op mijn vraag, die ik al drie keer heb gesteld intussen.

Ik moet over dat deel hebben heen gelezen, heb het eerlijk.waar niet gezien. Bij deze dus:

Er zijn veel 'zonen van God'. Adam wordt ook de zoon van God genoemd. Elke gelovige wordt een zoon of dochter van God genoemd. En inderdaad zou je heel IsraŽl als kinderen en dus zonen en dochters van God kunnen noemen.
Kan gebeuren zo gaat dat soms met discussies. En inderdaad het begrip zoon van God is niet zo inclusief.

quote:
Maar als we het over de Messias hebben, hebben we het over een specifieke BELOOFDE zoon van God, die vanaf Genesis aan de mensheid werd beloofd om korte metten te makem met de slang en de zonde en dood ongedaan te maken.
Als jij het over Messias hebt dan heb jij het over de beloofdde zoon van God. Vanuit de evangeliŽn kun je dat zeker stellen. Daar draait het om Jezus en hij is literair gezien 'de Messias'. Vanuit het Oude Testament gaat dat echter niet op. Daar is het begrip veel breder.
Dat Jezus vanaf Genesis al beloofd zou zijn is mijn inziens slechts een dogma. Het staat er simpelweg niet.

quote:
Zo had Abraham twee zoons, maar werd Isaac zijn 'enige' zoon genoemd. Hoe kan hij twee zoons hebben, en Isaac zijn 'enige' zoon worden genoemd?

Omdat de 'enige' zoon de zoon van de belofte is. Want God had aan Abraham een zoon beloofd, en alleen die beloofde zoon werd als ware en enige zoon beschouwd.

Dit was een illustratie van Gods 'enige zoon, die God heeft gegeven omdat hij de wereld zo heeft liefgehad'.
Dat is leuk een aardig maar zegt niets over Jezus en dat hij al vanaf genesis beloofd zou zijn.

quote:
Dus je kunt allerlei 'zonen van God' noemen, maar waar we naar zoeken als we het over de Messias hebben, is de enige beloofde zoon.

Die beloofde zoon heeft een aantal karakteristieken en voert een bepaalde missie uit. Zo wordt Hij de 'sterke God' en 'eeuwige Vader' genoemd, en worden de 'ongerechtigheden op zijn schouders geplaatst', en wordt hij 'doorboord voor onze overtredingen'

Dit kan niet verwijzen naar IsraŽl als natie, want IsraŽl is niet God,
Tja, als je verwijst naar Jesaja 53. Daar gaat het dus duidelijk wel over IsraŽl. Het is mijn inziens erg ver gezocht om dit soort teksten uit die tijd te halen en te betrekken op gebeurtenissen eeuwen later. Daar zijn ze nooit voor geschreven.
En met het laatste bedoel je natuurlijk dat Jezus 'God' is. Dat is in mijn ogen blasfemie. En in de ogen van de Joodse Jezus al helemaal.

quote:
heeft de ongerechtigheden van de wereld niet gedragen en is er niet voor gestorven. Want de wet van Mozes stelt duidelijk dat een mens niet zal sterven voor de zonden van een ander.
En hier loop je tegen het probleem aan dat Jezus op en top mens was. Wellicht goddelijk. Maar niet meer goddelijk dan Adam, Eva of jij en ik.

quote:
Die psalm over Gods dienaar kan dus helemaal niet naar een normaal mens die zelf ook zondaar is verwijzen, en al helemaal niet naar een natie.
In jouw ogen niet. Vanuit de bijbel, enkel met veel fantasie.

quote:
Oftewel: er is geen enkele reden om op basis van de bijbel aan te nemen dat 'Gods enige beloofde zoon' oftewel de Messias IsraŽl als natie is. Daar is gewoon geen shred van bewijs voor te leveren. Als Hoatzin of een ander denkt dat dat wel zo is, zullen ze daar een goede case voor moeten maken op basis van de teksten, de rede en common sense. Anders moet die hypothese simpelweg worden verworpen, en dat doe ik dus ook, want er is geen enkel bewijs voor.
Vanuit het Nieuwe Testament is Jezus Gods enige beloofde zoon. Vanuit het Oude Testament kun je dat enkel bij elkaar fantaseren.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213194107
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 17:52 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Kan gebeuren zo gaat dat soms met discussies. En inderdaad het begrip zoon van God is niet zo inclusief.
[..]
Als jij het over Messias hebt dan heb jij het over de beloofdde zoon van God. Vanuit de evangeliŽn kun je dat zeker stellen. Daar draait het om Jezus en hij is literair gezien 'de Messias'. Vanuit het Oude Testament gaat dat echter niet op. Daar is het begrip veel breder.
Dat Jezus vanaf Genesis al beloofd zou zijn is mijn inziens slechts een dogma. Het staat er simpelweg niet.
[..]
Dat is leuk een aardig maar zegt niets over Jezus en dat hij al vanaf genesis beloofd zou zijn.
[..]
Tja, als je verwijst naar Jesaja 53. Daar gaat het dus duidelijk wel over IsraŽl. Het is mijn inziens erg ver gezocht om dit soort teksten uit die tijd te halen en te betrekken op gebeurtenissen eeuwen later. Daar zijn ze nooit voor geschreven.
En met het laatste bedoel je natuurlijk dat Jezus 'God' is. Dat is in mijn ogen blasfemie. En in de ogen van de Joodse Jezus al helemaal.
[..]
En hier loop je tegen het probleem aan dat Jezus op en top mens was. Wellicht goddelijk. Maar niet meer goddelijk dan Adam, Eva of jij en ik.
[..]
In jouw ogen niet. Vanuit de bijbel, enkel met veel fantasie.
[..]
Vanuit het Nieuwe Testament is Jezus Gods enige beloofde zoon. Vanuit het Oude Testament kun je dat enkel bij elkaar fantaseren.
Bedankt voor je reactie. Ik zie alleen stellingnamen zonder argumentatie, niets waar ik verder inhoudelijk op kan reageren.

Waarom ik geloof dat Jezus de beloofde Messias is, komt aan bod als ik Daniel 8 bespreek.

[ Bericht 2% gewijzigd door Ali_Kannibali op 13-04-2024 19:30:20 ]
  zaterdag 13 april 2024 @ 20:13:27 #17
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213195004
quote:
1s.gif Op zaterdag 13 april 2024 19:23 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Bedankt voor je reactie. Ik zie alleen stellingnamen zonder argumentatie, niets waar ik verder inhoudelijk op kan reageren.

Waarom ik geloof dat Jezus de beloofde Messias is, komt aan bod als ik Daniel 8 bespreek.
Ik denk niet dat hier iemand op die christelijke prietpraat zit te wachten maar doe wat je niet laten kunt.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213197583
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 20:13 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Ik denk niet dat hier iemand op die christelijke prietpraat zit te wachten maar doe wat je niet laten kunt.
En ik zit niet op zo'n reactie te wachten. Toch post je hem.
  zaterdag 13 april 2024 @ 22:36:38 #19
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213197897
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 22:20 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
En ik zit niet op zo'n reactie te wachten. Toch post je hem.
Dat is jammer voor jou. Wat heb je er dan aan dat je hier niemand bereikt met jouw waarheid? Is het dan enkel zelfverheerlijking waarom je jouw waarheid altijd als zijnde de waarheid aan anderen op wil dringen?
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213198950
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 22:36 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Dat is jammer voor jou. Wat heb je er dan aan dat je hier niemand bereikt met jouw waarheid? Is het dan enkel zelfverheerlijking waarom je jouw waarheid altijd als zijnde de waarheid aan anderen op wil dringen?
Zoals altijd is er een stille meerderheid.
pi_213198965
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 23:35 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Zoals altijd is er een stille meerderheid.
Denk dat er een meerderheid is die niet meer reageert op jouw posts.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_213199688
Ik ben eerlijk gezegd niet zo van profetieŽn, omdat het de duivel in staat brengt de toekomst te vormen naar de in de bijbel benoemde profetieŽn en daar dus misbruik van maakt.
Oh, in de toekomst zal een nieuwe zondvloed de mensheid reduceren. Vervolgens wordt er in een ondergrondse bunker alle plannen voorbereid om deze toekomst naar zijn voorspelling te begeleiden.
Nee hoor... De bijbel dient voor mij enkel als naslagwerk met belangrijke levenslessen, geen science fiction pakket met toekomstvoorspellingen :').
  zondag 14 april 2024 @ 00:22:20 #23
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213199952
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 april 2024 23:35 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Zoals altijd is er een stille meerderheid.
En die zitten wel op 'jouw waarheid' te wachten?
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213202264
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 00:10 schreef Viesdik het volgende:
De bijbel dient voor mij enkel als naslagwerk met belangrijke levenslessen,
Voor mij ook: hoe je het niet moet doen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_213202713
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 00:22 schreef Panterjong het volgende:

[..]
En die zitten wel op 'jouw waarheid' te wachten?
Ik hoop het!
pi_213202742
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 00:10 schreef Viesdik het volgende:
Ik ben eerlijk gezegd niet zo van profetieŽn, omdat het de duivel in staat brengt de toekomst te vormen naar de in de bijbel benoemde profetieŽn en daar dus misbruik van maakt.
Oh, in de toekomst zal een nieuwe zondvloed de mensheid reduceren. Vervolgens wordt er in een ondergrondse bunker alle plannen voorbereid om deze toekomst naar zijn voorspelling te begeleiden.
Nee hoor... De bijbel dient voor mij enkel als naslagwerk met belangrijke levenslessen, geen science fiction pakket met toekomstvoorspellingen :').
Dit vind ik een hele vreemde redenering.
  zondag 14 april 2024 @ 09:27:12 #27
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213202830
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 09:17 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik hoop het!
Als je nou eens gewoon je mening geeft dan hebben mensen daar misschien nog wat aan. Je hoeft hier echt niet een soort van Ellen White uit te hangen. Daar bereik je niemand mee.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213206801
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 09:27 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Als je nou eens gewoon je mening geeft dan hebben mensen daar misschien nog wat aan. Je hoeft hier echt niet een soort van Ellen White uit te hangen. Daar bereik je niemand mee.
Dat is het punt: in dat soort dogmatisch-sektarische kringen is het nadenken en formuleren, ingeperkt tot de leerstellingen van de clan.

Pas op het moment dat ik historisch kritisch onderzoek ging doen, de stellingen vergeleek met de realiteit en de hypocrisie van de geestelijke leiders ontdekte, snapte ik in wat voor kolder ik geloofde.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_213207352
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 00:10 schreef Viesdik het volgende:
Ik ben eerlijk gezegd niet zo van profetieŽn, omdat het de duivel in staat brengt de toekomst te vormen naar de in de bijbel benoemde profetieŽn en daar dus misbruik van maakt.
Oh, in de toekomst zal een nieuwe zondvloed de mensheid reduceren. Vervolgens wordt er in een ondergrondse bunker alle plannen voorbereid om deze toekomst naar zijn voorspelling te begeleiden.
Nee hoor... De bijbel dient voor mij enkel als naslagwerk met belangrijke levenslessen, geen science fiction pakket met toekomstvoorspellingen :').
Weet je wat het idee is. Als je lange teksten met geneuzel doorschrijft dan is er altijd wel iets dat klopt. Schrijf jij maar eens 100 punten op met hoe je je inbeeldt hoe de wereld er over 100 jaar uitziet. Dan zul je altijd wel een paar raakvlakken ergens hebben.

Nostradamus pende weinig specifieke dingen neer in z’n kwatrijnen, en op die vaagheden kun je altijd wel retrofitting toepassen. Zoals je ook in wolken iets kunt zien. Verschil is dat we die mistwolken van Nostradamus serieuzer nemen dan de werkelijke.
pi_213210321
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 09:27 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Als je nou eens gewoon je mening geeft dan hebben mensen daar misschien nog wat aan. Je hoeft hier echt niet een soort van Ellen White uit te hangen. Daar bereik je niemand mee.
Bedankt voor het advies.
  zondag 14 april 2024 @ 19:38:18 #31
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213210644
quote:
1s.gif Op zondag 14 april 2024 19:15 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Bedankt voor het advies.
Met jouw intelligentie, doorzettingsvermogen en je hoopgevende boodschap verdien je het om serieus genomen te worden.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213212476
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 19:38 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Met jouw intelligentie, doorzettingsvermogen en je hoopgevende boodschap verdien je het om serieus genomen te worden.
Ik ben het gewend om niet serieus genomen te worden. Dat boeit me niet echt. Wat ik doe is zaadjes strooien. Sommige zaadjes zullen tot plantjes en bomen uitgroeien, en andere zaadjes niet. Je kunt een zaadje niet forceren om te groeien. Je kunt het bemesten en water geven, maar het laten groeien doet God.
pi_213214536
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 22:28 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik ben het gewend om niet serieus genomen te worden. Dat boeit me niet echt. Wat ik doe is zaadjes strooien. Sommige zaadjes zullen tot plantjes en bomen uitgroeien, en andere zaadjes niet. Je kunt een zaadje niet forceren om te groeien. Je kunt het bemesten en water geven, maar het laten groeien doet God.
De wolkenmetafoor lijkt treffend als het op voorspellingen aankomt.
pi_213216417
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 22:28 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik ben het gewend om niet serieus genomen te worden. Dat boeit me niet echt. Wat ik doe is zaadjes strooien. Sommige zaadjes zullen tot plantjes en bomen uitgroeien, en andere zaadjes niet. Je kunt een zaadje niet forceren om te groeien. Je kunt het bemesten en water geven, maar het laten groeien doet God.
Je noemt die lange teksten, waar niet doorheen te komen is en die nog maar de "introductie" zijn, "zaadjes"? Je legt daarmee complete jungles aan, waar je door de bomen het bos niet meer ziet.
pi_213217795
quote:
0s.gif Op maandag 15 april 2024 12:44 schreef Antideeltje_ het volgende:

[..]
Je noemt die lange teksten, waar niet doorheen te komen is en die nog maar de "introductie" zijn, "zaadjes"? Je legt daarmee complete jungles aan, waar je door de bomen het bos niet meer ziet.
Makkelijker kan ik het helaas niet maken zonder te vervallen in losse uitspraken zonder enige samenhang of onderbouwing.

Het is nu eenmaal geen eenvoudige materie. Daar kan ik ook niks aan doen.

Maar als het onderwerp je interesseert en je dingen moeilijk te begrijpen vindt, stel dan gerust vragen.

[ Bericht 2% gewijzigd door Ali_Kannibali op 15-04-2024 15:44:16 ]
pi_213220856
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 22:28 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik ben het gewend om niet serieus genomen te worden. Dat boeit me niet echt. Wat ik doe is zaadjes strooien. Sommige zaadjes zullen tot plantjes en bomen uitgroeien, en andere zaadjes niet. Je kunt een zaadje niet forceren om te groeien. Je kunt het bemesten en water geven, maar het laten groeien doet God.
Heb je ook een % van het aantal uitgestrooide zaadjes "dat god laat groeien"?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  maandag 15 april 2024 @ 19:58:00 #37
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213221138
quote:
0s.gif Op zondag 14 april 2024 22:28 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik ben het gewend om niet serieus genomen te worden. Dat boeit me niet echt. Wat ik doe is zaadjes strooien. Sommige zaadjes zullen tot plantjes en bomen uitgroeien, en andere zaadjes niet. Je kunt een zaadje niet forceren om te groeien. Je kunt het bemesten en water geven, maar het laten groeien doet God.
Jij hebt slechts een bepaald beeld van God waardoor je God verandert in een klein persoonlijke rotgodje. Jouw beeld van God heeft niet veel te maken met de god waarin Jezus geloofde. Dat ligt vooral aan jouw idee dat Jezus God is. In de ogen van Jezus is dat blasfemie.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213223532
quote:
0s.gif Op maandag 15 april 2024 19:58 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Jij hebt slechts een bepaald beeld van God waardoor je God verandert in een klein persoonlijke rotgodje. Jouw beeld van God heeft niet veel te maken met de god waarin Jezus geloofde. Dat ligt vooral aan jouw idee dat Jezus God is. In de ogen van Jezus is dat blasfemie.
Ben je Moslim of joods?
pi_213223782
quote:
0s.gif Op maandag 15 april 2024 19:58 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Jij hebt slechts een bepaald beeld van God waardoor je God verandert in een klein persoonlijke rotgodje. Jouw beeld van God heeft niet veel te maken met de god waarin Jezus geloofde. Dat ligt vooral aan jouw idee dat Jezus God is. In de ogen van Jezus is dat blasfemie.
Zei Jezus niet over zichzelf dat Hij God was dan, als we de schriften moeten geloven?
  dinsdag 16 april 2024 @ 00:03:56 #40
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213223811
quote:
0s.gif Op maandag 15 april 2024 23:11 schreef Beathoven het volgende:

[..]
Ben je Moslim of joods?
Ik plaats me zelf niet meer in een hokje.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213223812
quote:
0s.gif Op maandag 15 april 2024 23:56 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Zei Jezus niet over zichzelf dat Hij God was dan, als we de schriften moeten geloven?
Nee, dat zei hij niet. En daar hebben we het eerder uitgebreid over gehad met teksten uit de Bijbel, waarna je van de discussie wegliep.
pi_213223840
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 00:04 schreef Antideeltje_ het volgende:

[..]
Nee, dat zei hij niet. En daar hebben we het eerder uitgebreid over gehad met teksten uit de Bijbel, waarna je van de discussie wegliep.
Nou zo herinner ik me dat niet hoor. Ik heb geen enkele reden om 'weg te lopen' van een discussie daarover, behalve als ik er geen heil in zie om ermee verder te gaan. Maar als jij dat wil geloven, ben je daar natuurlijk vrij in.
  dinsdag 16 april 2024 @ 00:17:21 #43
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213223861
quote:
0s.gif Op maandag 15 april 2024 23:56 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Zei Jezus niet over zichzelf dat Hij God was dan, als we de schriften moeten geloven?
Jezus was een joodse man en daardoor niet gelijk aan God. Daarmee houdt de discussie natuurlijk op.

Maar als je het over de teksten wilt hebben. Ik snap dat je als christen bepaalde teksten zo wilt interpreteren. Je moet je misschien af en toe in allerlei bochten wringen maar dan is er hier en daar wel wat voor te zeggen.
Het staat echter nergens duidelijk. Het is jouw beeld op die teksten. Er zijn wel meerdere teksten die tegenspreken dat Jezus God is. Deze zijn wel duidelijk. Bijvoorbeeld; Jezus is de zoon van God, Jezus is ťťn met God, Jezus is de zoon der mensen.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213223882
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 00:17 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Jezus was een joodse man en daardoor niet gelijk aan God. Daarmee houdt de discussie natuurlijk op.

Maar als je het over de teksten wilt hebben. Ik snap dat je als christen bepaalde teksten zo wilt interpreteren. Je moet je misschien af en toe in allerlei bochten wringen maar dan is er hier en daar wel wat voor te zeggen.
Het staat echter nergens duidelijk. Het is jouw beeld op die teksten. Er zijn wel meerdere teksten die tegenspreken dat Jezus God is. Deze zijn wel duidelijk. Bijvoorbeeld; Jezus is de zoon van God, Jezus is ťťn met God, Jezus is de zoon der mensen.
Toch gek dan dat de farizeeŽrs hem ervan beschuldigden dat hij zichzelf tot God maakte met Zijn uitspraken.

Er zijn zoveel teksten over de goddelijkheid van Jezus Christus wijzen, wat mij betreft vergt het moedwillige ontkenning van een realiteit die je in de ogen staart om op basis van de teksten niet de conclusie te trekken dat Jezus God geÔncarneerd in een mensenlichaam was.

Maar goed, dit is het onderwerp van het topic niet.
pi_213224433
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 00:23 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Toch gek dan dat de farizeeŽrs hem ervan beschuldigden dat hij zichzelf tot God maakte met Zijn uitspraken.

De FarizeeŽrs waren bang voor hun machtspositie, daarom spanden ze samen met de Romeinen om jezus te doden. Tijdens het verhoor voor Kajafas laat jezus niets los over zijn relatie met het opperwezen.

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 17-04-2024 09:01:41 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_213224568
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 00:23 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Toch gek dan dat de farizeeŽrs hem ervan beschuldigden dat hij zichzelf tot God maakte met Zijn uitspraken.

Er zijn zoveel teksten over de goddelijkheid van Jezus Christus wijzen, wat mij betreft vergt het moedwillige ontkenning van een realiteit die je in de ogen staart om op basis van de teksten niet de conclusie te trekken dat Jezus God geÔncarneerd in een mensenlichaam was.

Maar goed, dit is het onderwerp van het topic niet.
Het lege bed in het wederopstandingsverhaal zou de slagroom op de taart moeten zijn, maar ik vind die taart nu niet bepaald mooi gebakken en de slagroom is scheerschuim.
  dinsdag 16 april 2024 @ 10:39:32 #47
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213225575
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 00:23 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Toch gek dan dat de farizeeŽrs hem ervan beschuldigden dat hij zichzelf tot God maakte met Zijn uitspraken.

Als je je beroept op de tekst. Die net zo goed in z'n geheel of deels bij elkaar verzonnen zou kunnen zijn is het gekker dat Jezus het niet bevestigd. Dat jij dat er van maakt moet je zelf weten, het staat er echter niet.

quote:
Er zijn zoveel teksten over de goddelijkheid van Jezus Christus wijzen, wat mij betreft vergt het moedwillige ontkenning van een realiteit die je in de ogen staart om op basis van de teksten niet de conclusie te trekken dat Jezus God geÔncarneerd in een mensenlichaam was.
Dat is wat anders dan er van maken dat Jezus God is en gezien mijn eerdere voorbeelden die wel duidelijk aangeven dat Jezus een mens was zijn er geen argumenten te verzinnen om vanuit de bijbel te kunnen beweren dat Jezus God is. Sterker nog vanuit de bijbel kun je zo'n bewering slechts afdoen als blasfemie. Dat heeft verder niet met 'jouw' realiteit te maken. Daar kan ik niet zoveel mee.

quote:
Maar goed, dit is het onderwerp van het topic niet.
Dat is een dooddoener. Als we het hebben over profetieŽn dan hebben we ook over wie of wat er aangekondigd is. En dat is jouw versie op Jezus die ook God is in ieder geval niet. Dat staat in ieder geval nergens in de bijbel.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
pi_213226054
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 10:39 schreef Panterjong het volgende:

[..]
Als je je beroept op de tekst. Die net zo goed in z'n geheel of deels bij elkaar verzonnen zou kunnen zijn is het gekker dat Jezus het niet bevestigd. Dat jij dat er van maakt moet je zelf weten, het staat er echter niet.
[..]
Dat is wat anders dan er van maken dat Jezus God is en gezien mijn eerdere voorbeelden die wel duidelijk aangeven dat Jezus een mens was zijn er geen argumenten te verzinnen om vanuit de bijbel te kunnen beweren dat Jezus God is. Sterker nog vanuit de bijbel kun je zo'n bewering slechts afdoen als blasfemie. Dat heeft verder niet met 'jouw' realiteit te maken. Daar kan ik niet zoveel mee.
[..]
Dat is een dooddoener. Als we het hebben over profetieŽn dan hebben we ook over wie of wat er aangekondigd is. En dat is jouw versie op Jezus die ook God is in ieder geval niet. Dat staat in ieder geval nergens in de bijbel.
De vele teksten erover geven aan dat hij beide was, God ťn mens verenigd.
pi_213226357
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 11:32 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
De vele teksten erover geven aan dat hij beide was, God ťn mens verenigd.
Liep ook over ijs.
  dinsdag 16 april 2024 @ 12:15:35 #50
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_213226363
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 april 2024 11:32 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
De vele teksten erover geven aan dat hij beide was, God ťn mens verenigd.
De vele teksten erover geven niet aan dat hij beide was. Dat er staat dat God en mens verenigd was maakt van Jezus nog geen God. Dat is slechts iets dat jij ervan maakt.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')