abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_202054894
‘Straatschoffies’ krijgen bij landmacht de kans om weer iets van hun leven te maken

De krijgsmacht zet de deur verder open voor jongeren zonder opleiding en met een strafblad. Een experiment dat de afgelopen jaren is gehouden, noemt de landmacht een groot succes. Militairen hielpen 124 jongeren met een rafelrandje weer op het rechte pad.

Soldaat der eerste klasse Larry (30) zag het leven somber in, nu zo’n vijf jaar geleden. Hij zat zonder werk maar had twee kinderen om voor te zorgen. Een nieuwe baan vinden wilde maar niet lukken. De rekeningen liepen wel gewoon door. De Rotterdammer raakte zijn woonadres kwijt, werd gefrustreerd en gedroeg zich opstandig tegen alles en iedereen. Met drank probeerde hij de problemen te vergeten. Op straat haalde hij steeds meer kattenkwaad uit. Totdat de politie hem oppakte voor een vechtpartij waarvoor hij een voorwaardelijke celstraf kreeg.

Het was Larry’s wake-up call. Zo kan het niet langer. Het leger was een jongensdroom, maar zonder diploma’s en met zijn strafblad maakte hij normaal gesproken geen schijn van kans.

Het is oud-landmachtgeneraal Mart de Kruif die voor jongeren zoals Larry in 2016 in de bres springt. Hij beschouwt het als zijn ‘maatschappelijke plicht’ om jeugdige delinquenten een kans te geven. Structuur en kameraadschap geven hen eigenwaarde. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij zeven van de tien jongeren beter afleveren aan de maatschappij”, zei hij toen.

Strafblad

In alle stilte en kleinschalig begint de krijgsmacht met een experiment. ‘Straatschoffies’ die dreigen verder af te glijden, krijgen bij de landmacht de kans om weer iets van hun leven te maken. Het leidde op de werkvloer bij sommige collega’s tot gefronste wenkbrauwen, weet stafadjudant en coördinator van het project Corné Brands nog goed. Want is de landmacht echt van plan criminelen binnen te halen? Ja en nee. Een strafblad wordt door de vingers gezien, maar zware delicten zoals zeden- en ernstige geweldsmisdrijven met wapens zijn nog altijd uit den boze. Ook drugsgebruik wordt niet getolereerd. De jongeren die binnenkomen, moeten een verklaring van geen bezwaar kunnen krijgen, net zoals iedere andere militair. Een taakstraf tot maximaal 40 uur is daarbij acceptabel.

Brands spreekt dan ook zelf niet over het binnenhalen van jeugdcriminelen. Hij noemt ze liever jongens en meisjes met een rafelrandje. ,,Dit zijn jongeren die vaak niet goed in hun vel zitten. Of veel pech hebben gehad in hun leven omdat ze niet de juiste zetjes in de goede richting hebben gekregen.”

Het leger is voor sommigen bij uitstek de plek om aan zichzelf te werken, vindt Brands. Hier leren ze op tijd komen, afspraken maken, iets voor elkaar over te hebben. In het leger worden ze fysiek fitter, groeit hun zelfbeeld en zelfvertrouwen, maken ze vrienden voor het leven. ,,En ze krijgen geestelijk de nodige uitdaging. Hoe gaan ze om met onzekerheden en tegenslagen?”

Larry is het levende bewijs dat de krijgsmacht iemands leven weer kleur kan geven. Al was het loodzwaar om er te komen en heeft hij zelfs op het punt gestaan ermee te stoppen, zegt hij. Dat knakmoment kwam na wekenlange, zware trainingen. ,,Ik weet nog dat we tijdens een oefening binnen vijf minuten een blikje eten moesten opwarmen. Dat lukte me niet en dus moest ik het koud opeten. Toen was ik er helemaal klaar mee.”

Na een gesprek met zijn begeleider zet hij toch door en schopt hij het tot chauffeur van het Boxer-pantserwielvoertuig bij het 17 Pantserinfanteriebataljon. Dit voorjaar wordt hij tijdens zijn uitzending in het Iraakse Erbil zelfs uitgeroepen tot ‘eagle of the month’, de militair waar de commandant het meest tevreden over is. Larry: ,,Ik stond daar echt even met knikkende knietjes. Zeker als je bedenkt dat ik er mee wilde stoppen. Maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Ik heb nu zoveel meer overzicht in mijn leven en een hoop rust.”

Trots

Zijn begeleider Corné Brands krijgt de foto van het bijzondere moment toegestuurd en toont hem nog maar eens vol trots. Hij heeft zelf twee zonen, maar alle deelnemers die hij begeleidt, beschouwt hij als zijn eigen kinderen. Zwaar valt het hem dan ook elke keer als het iemand toch niet lukt om het traject af te maken. De afgelopen jaren gebeurde dat bij 41 jongeren van de 165 die Brands en zijn collega’s in totaal hebben begeleid. ,,Maar iemand moet wel zelf willen en dat ook laten zien. Anders moeten we afscheid van elkaar nemen, hoe pijnlijk ik dat dan ook vind.”

Uiteindelijk zijn 24 jongeren na hun begeleiding bij defensie blijven ‘plakken’. Maar dat de landmacht er nieuwe militairen bij krijgt, is zeker geen doel op zich. Brands geniet er net zo van als jongeren buiten het leger aan de slag gaan. Of weer terug naar school keren om verder te leren. ,,Elke jongere die wij weer perspectief kunnen geven, is er eentje. Dat is onze drijfveer en daar gaan we na dit experiment nog meer werk van maken.” Vanaf 1 november gaan militairen uit het hele land jongeren helpen.

AD
pi_202054912
Goed idee ja om mafklappers een wapen te geven.
Op vrijdag 28 juli 2017 08:32 schreef Nielsch het volgende:
Geweldig hoe jij echt het simpelste van t simpelste vertegenwoordigt op FOK!
pi_202055082
Juist ja, nou vind ik sowieso dat defensie niet als taak heeft om ontspoorde jongeren te heropvoeden maar dit gaat weer eens nergens over. Aan de ene kant wordt militair personeel aan alle kanten verveeld met regelgeving, VGB's en weet ik het en dan gaan we aan de andere kan weer randgroeptuig binnenhalen... Wat verwachten ze nou? Dat die zich per direct als koorknaapjes gaan gedragen?

Daarnaast is dit al een paar keer geprobeerd en bleek het toch geen succesverhaal te zijn...

quote:
November 1998:

Kazernes voor jonge criminelen

De Nederlandse krijgsmacht is haar vijand kwijt, en daarmee ook haar doel. Een 'brede maatschappelijke discussie' moet de organisatie in een nieuwe richting duwen. De reclassering kreeg al een telefoontje: defensie wil samenwerken bij het tuchtigen van criminelen.

Het kan verkeren, zeggen ze bij de overkoepelende Stichting Reclassering Nederland. Een paar jaar geleden nog moest het ministerie van defensie een punt zetten achter de gesprekken die op initiatief van de reclassering werden gevoerd over de mogelijke samenwerking bij het heropvoeden van criminele jongeren. De Tweede Kamer verklaarde zich in een motie tegen zulke plannen, waarop de partijen elkaar de hand moesten geven.

Maar zie, er wordt opnieuw gepraat. En dit keer zelfs op initiatief van defensie.

Directeur T. van der Valk van de landelijke reclassering denkt dat de gesprekken deze keer meer kans van slagen hebben. “De tijd was er destijds blijkbaar niet rijp voor. Maar nu hebben we langer en beter over de problematiek kunnen nadenken, en defensie is op zoek naar nieuwe taken en functies.” Die ontwikkeling zou de vroegere argwaan kunnen ombuigen in lef, is de achterliggende gedachte.

Het plan van de reclassering lijkt even eenvoudig als effectief. Defensie moet inkrimpen en zit in de maag met overtollig personeel en lege kazernes. De maatschappij, en de reclassering vanuit haar vakgebied in het bijzonder, wordt geconfronteerd met een groep jongeren, veelal van buitenlandse afkomst, die de aansluiting is kwijtgeraakt en verantwoordelijk is voor een relatief groot aantal delicten.

“Simpel gezegd heeft defensie de mensen die deze jongeren op het rechte pad kunnen brengen, en ook de gebouwen waarin deze resocialisatie kan plaatsvinden”, aldus Van der Valk. “Als reclassering hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met werkstraffen voor criminele jongeren. Zo knappen ze bijvoorbeeld de forten van de Hollandse waterlinie op. We merken dat experimenten waarin een bepaalde tucht wordt gecombineerd met werk- of leerervaring, succesvol zijn. Ze bieden jongeren een kans uit het criminele leven te stappen. Die experimenten zouden we graag uitbouwen en als alternatief laten dienen voor celstraffen. En met hulp van de defensieorganisatie kan dat”, daarvan is Van der Valk overtuigd.

De sergeanten en korporaals die ten tijde van de dienstplicht hebben bewezen dat zij jongeren uit allerlei lagen van de bevolking en uit alle windstreken, kunnen laten samenwerken in een sfeer van orde en tucht, worden nu met wachtgeld gestuurd, of komen op een plek terecht waar minder gebruik kan worden gemaakt van hun capaciteiten, vindt de directeur. “En dat terwijl we deze lieden zo hard nodig hebben. In elke grote stad zijn er een paar honderd allochtone jongeren die tekenen voor een groot aantal delicten. We zien ze afglijden, en het enige wat we als maatschappij kunnen doen is hen opsluiten, om ze later weer los te laten zonder dat er iets wezenlijks is gebeurd. Van gevangenisstraf krijgen die jongens alleen maar status.”

“Landelijk zal het gaan om zo'n vijfduizend jongeren - stelselmatige daders en draaideurklanten - die eigenlijk geen gevangenisstraf opgelegd zouden moeten krijgen, maar een zogenaamde Opvoedingsmaatregel. Ze zouden een halfjaar tot een jaar moeten worden ondergebracht in een kazerne met beperkte vrijheid. In het weekend mogen zij naar huis, maar door de week heerst er een regime van discipline, van tucht, met een sergant die 's nachts om twee uur de kast controleert en deze leegtrekt als hij niet op orde is.”

“Deze jongeren zouden een basale sociale training moeten ondergaan, en ze zouden gewoon moeten leren om met anderen te wonen en te leven. Daarnaast is er werk, opleiding. Wie afhaakt moet alsnog zijn gevangenisstraf uitzitten, wie slaagt krijgt een baan, een plek om te wonen en begeleiding van de reclassering.”

Van der Valk herinnert zich een documentaire op televisie waarin een Marokkaanse jongen bewaker van een fietsenstalling was geworden. Had ik die baan maar tien jaar geleden gehad, zei hij. Dan was ik nooit crimineel geworden. “Kijk”, zegt Van der Valk. “Die kant moeten we op. We straffen en tuchtigen de jongeren, maar daarna helpen we ze ook weer met werk en huisvesting op de been.”

In eerste instantie denkt Van der Valk, als hij het over de nieuwe Opvoedingsmaatregel heeft, aan jongeren aan het begin van een criminele carrière, die vóór zij voor de rechter verschijnen kunnen kiezen voor een sepot, door in te stemmen met een verblijf in een kazerne.

De rechter zou de maatregel ook kunnen opleggen, en de celstraf voorwaardelijk achter de hand kunnen houden. Maar het verblijf bij defensie zou ook een uitkomst zijn voor jongeren die hun gevangenisstraf er bijna op hebben zitten, en het laatste restje uitzitten in een opvoedingskazerne, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een ander leven in de maatschappij.

Volgens Van der Valk past de Opvoedingsmaatregel juridisch binnen de nieuwe Wet op de taakstraffen en de penitentiaire Beginselenwet. Van der Valk denkt zelfs aan nog een variant voor een niet-criminele groep. “Jonge asielzoekers die zeker zijn van een A-status kunnen in een kazerne op vrijwillige basis perfect werken aan hun inburgering, en krijgen op die manier meer kansen.”

De directeur van de reclassering zou het liefst een opvoedingskazerne per arrondissement hebben, zodat de heropvoeding regionaal of lokaal ter hand kan worden genomen. “Want de verantwoordelijkheid voor uitvallers ligt niet alleen in Den Haag, maar vooral in de gemeenten. Justitie zou de bemoeienis van gemeenten bij deze aanpak van criminaliteit ook kunnen stimuleren door de steden die meewerken aan de Opvoedingsmaatregel te belonen voor de criminaliteit die zij op deze manier voorkómen. En ik kan me ook voorstellen dat verzekeringsmaatschappijen de projecten willen meefinancieren omdat zij inzien dat de Opvoedingsmaatregel schade beperkt.”

Maar ook al betaalt justitie het gehele project, dan nog is de opvang voordelig, vindt Van der Valk. Omdat een cel zo duur is.
quote:
2005

Tijdens het begrotingsoverleg d.d. 7 november jl. heb ik, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Veenendaal (VVD), toegezegd de Kamer nader schriftelijk te informeren over de mogelijkheid om jongeren in dienst te nemen die met succes de Glen Millsschool hebben doorlopen. Ook verzocht de heer Van der Staaij (SGP) mij te bezien of het uitvoeren van taakstraffen bij Defensie tot de mogelijkheden behoort. Met deze brief informeer ik u over beide onderwerpen.

Instroom oud-leerlingen Glen Mills

Ik zie onder een aantal specifieke voorwaarden mogelijkheden om de oud-leerlingen van de Glen Millsschool in dienst te nemen. Om deze voorwaarden aan de praktijk te toetsen ben ik voornemens een pilot te starten waarbij leerlingen die de Glen Millsschool met succes hebben doorlopen en interesse tonen in een baan bij Defensie worden toegelaten tot het traject “De Uitdaging”. De afgelopen maanden is hard gewerkt om “De Uitdaging” zo te structureren dat de deelnemers bij een succesvolle afsluiting van hun opleiding kunnen instromen bij Defensie. Om dit mogelijk te maken worden momenteel de keurings- en selectiemomenten in overeenstemming gebracht met de opleiding en wordt voor de psychologische keuring een aangepaste systematiek ontwikkeld. Het is de bedoeling dat “De Uitdaging nieuwe stijl” in januari 2006 van start gaat.

Wat betreft de specifieke voorwaarden: oud-leerlingen van de Glen Millsschool kunnen alléén worden toegelaten tot “De Uitdaging” als zij deze school succesvol hebben doorlopen en beschikken over een positief advies van de Glen Mills school. Zij dienen voorts volledig te voldoen aan de selectiecriteria die zijn gesteld aan het traject “De Uitdaging”. Daarbij past, dat kandidaten in beginsel moeten voldoen aan alle te stellen eisen, inclusief de veiligheidseisen. Bij de toepassing van de beleidsregeling justitiële antecedenten bij veiligheidsonderzoeken zal echter rekening worden gehouden met de individuele omstandigheden van de oud-leerling. Dit betekent onder andere dat niet de duur van de opleiding aan de Glen Mills school als maat geldt voor genoten straffen, maar de duur en de aard van de oorspronkelijke straf waarvoor deze opleiding in de plaats is gekomen. Voorts behoud ik mij het recht voor om de oud-leerlingen van de Glen Millsschool ook na hun aanstelling te blijven volgen.

Deze pilot wordt na twee jaar geëvalueerd. De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd over de uitkomst van deze evaluatie.

Taakstraffen bij defensie

Een taakstraf kan een werkstraf of een leerstraf zijn, of een combinatie van beide. Bij een werkstraf moet een veroordeelde gedurende een bepaalde tijd onbetaalde arbeid verrichten, zoals eenvoudig onderhoudswerk of schoonmaken. Bij een leerstraf moet de veroordeelde deelnemen aan een leerprogramma. Een taakstraf kan door de Officier van Justitie worden toegepast (in de vorm van een transactie) of door de rechter worden opgelegd. De taakstraf komt in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden. De rechter bepaalt hoeveel uren werkstraf opgelegd wordt (maximaal 240 uur). De Reclassering Nederland coördineert de uitvoering van werk- en leerstraffen.

Het aantal taakstrafplaatsen bij Defensie is thans beperkt. Bovendien betreft het in de praktijk alleen plaatsen voor leerstraffen. In de uitvoering betekent dit dat een jongere, al dan niet op advies, aangeboden kan worden om deel te nemen aan het traject “De Uitdaging” als vervangende gevangenisstraf. Indien de deelnemer voortijdig uit het traject “De Uitdaging” wordt verwijderd volgt alsnog tenuitvoerlegging van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf.

Ten aanzien van het beschikbaar stellen van werkstraffen bij Defensie kan een aantal praktische belemmeringen worden onderkend. Zo gelden op veel defensielocaties strenge veiligheidseisen, waaraan taakgestraften niet altijd kunnen voldoen. Ook is adequaat personeel nodig om taakgestraften te begeleiden. Tevens worden taakgestraften veelal in de buurt van hun woonomgeving tewerkgesteld, wat betekent dat lokaal maatwerk vereist is.

Ondanks de praktische belemmeringen wil ik in positieve zin reageren op het verzoek van de Kamer te bezien of ook bij Defensie taakstraffen in de vorm van werkstraffen kunnen worden uitgevoerd. Ik zal daarom op korte termijn in overleg treden met de Reclassering Nederland teneinde na te gaan welke mogelijkheden en beperkingen op dit punt bestaan. Ik zal de Kamer hierover binnen een half jaar nader informeren.
quote:
2009:

Glen Mills School stopt omstreden werkwijze

WEZEP - De Glen Mills School in het Gelderse Wezep stopt na tien jaar met het toepassen van een omstreden Amerikaanse techniek. Op het opvoedingsinstituut werden criminele jongeren aan een streng regime onderworpen.

De school gaat per 1 juni werken met een nieuwe methode onder de naam De Sprint, meldde de Hoenderloo Groep woensdag.

Vorig jaar kwam Glen Mills in opspraak omdat de instelling de methode 'holding' bleek toe te passen.

Dit vastpakken en tegen de grond drukken van agressieve leerlingen was daar destijds niet toegestaan. Sinds begin dit jaar is de school een instelling voor gesloten jeugdzorg.

Hiërarchie

In de Amerikaanse methode worden de jongens tussen 14 en 18 jaar in groepen ingedeeld. Net als in bendes is sprake van een strikte hiërarchie.

In bendes geeft crimineel gedrag aanzien, op de Glen Mills School door voorbeeldgedrag te vertonen. Zo krijgen jongeren bij goed gedrag de status van Bull, wat betekent dat ze extra privileges krijgen.

Incidenten

De afgelopen tien jaar kwamen meerdere incidenten op de school naar buiten. Zo werden begin 2007 medewerkers op de vingers getikt nadat ze jongeren onder een koude douche hadden gezet of in de winter met natte kleren aan naar buiten hadden gestuurd.

Een jaar eerder nog deed de Inspectie Jeugdzorg onderzoek naar vermeende misstanden in de instelling.

Eigen leefomgeving

In de nieuwe methode vindt de laatste fase van de behandeling in de eigen leefomgeving plaats. De ouders krijgen daarbij anders dan voorheen een belangrijke rol, zei een woordvoerster van de Hoenderloo Groep.

''We willen zo de terugkeer in de maatschappij bevorderen.'' Wel werkt ook de nieuwe methode met groepsdruk. Nu zitten nog zestig jongens in de instelling. Er is plaats voor 120 jongens.
  Moderator / Redactie FP zaterdag 6 november 2021 @ 13:48:59 #4
221644 crew  timmmmm
sp3c lives matter
pi_202055226
10% blijft hangen en de overige 90% is in ieder geval getrainder en fitter dan ooit om burgers te terroriseren.
pi_202055268
Dat zal helpen, zal nooit vergeet dat het 2 graden was en wij midden in de nacht met de plunje boven het hoofd en met alleen een onderbroek aan door een sloot moesten waden.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
  Moderator zaterdag 6 november 2021 @ 13:59:45 #6
14679 crew  sp3c
Geef me die goud!!!
pi_202055331
en dan straks als er een nieuwe frisse wind waait ontslaan terwijl ze in een of ander flopland in een schuttersput liggen te knokken met een stel oude onfrisse baarden zeker

edit: deze bedoel ik
quote:
Defensie wil militairen die de afgelopen 8 jaar met politie of justitie in aanraking zijn gekomen, gaan ontslaan. "Het gaat om maar liefst ongeveer 80 militairen", zei advocaat Michael Ruperti tegen het ANP. Hij maakte een inventarisatie van de situatie.

Ruperti vertegenwoordigt 15 militairen die hun baan dreigen te verliezen. Veel commandanten uiten hun zorgen hierover, constateert de raadsman. "Ze vrezen het verlies van veel en essentiële kennis en ervaring. Het gaat namelijk vaak om zeer ervaren mensen."

Werkstraf als 14-jarige
De advocaat spreekt van een onbegrijpelijke actie van Defensie. Om dat de illustreren wijst hij op een geval van een jonge militair die een werkstraf kreeg toen hij 14 jaar was. "Op 17-jarige leeftijd solliciteert hij bij Defensie en maakt melding van zijn veroordeling. Toch wordt hij aangenomen", vertelt Ruperti.

"Hij slaagt daarna als beste leerling van het schoolbataljon. Zijn commandanten zijn zo tevreden dat ze hem de opleiding tot onderofficier willen laten volgen. Drie jaar nadat hij in dienst is genomen, krijgt hij een brief dat Defensie zijn 'verklaring van geen bezwaar' (VGB) wil intrekken."

Kamervragen aan Hillen
Volgens Defensie is met de Tweede Kamer afgesproken de teugels op het gebied van integriteit strakker aan te trekken. "Dat is hier nu niet aan de orde", reageert PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink. "Defensie heeft deze mensen aangenomen met dat verleden." Eijsink gaat minister Hans Hillen (Defensie) dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer om opheldering vragen.

'Defensie wil veroordeelde militairen dumpen'
RTLNieuws.nl
https://www.rtlnieuws.nl/(...)d-mogelijk-ontslagen

zijn allemaal leuke ideetjes maar Jan Soldaat is eind van de dag toch weer de lul
Op zondag 8 december 2013 00:01 schreef Karina het volgende:
Dat gaat me te diep sp3c, daar is het te laat voor.
pi_202055388
quote:
83s.gif Op zaterdag 6 november 2021 13:59 schreef sp3c het volgende:
en dan straks als er een nieuwe frisse wind waait ontslaan terwijl ze in een of ander flopland in een schuttersput liggen te knokken met een stel oude onfrisse baarden zeker
Dat is dus exact wat ik bedoel. Wel de lusten maar niet de lasten...

Als je deze kant opgaat (als je dat zou willen) moet je A: Defensie daar direct aan de voorkant voor inrichten dus ook qua voorzieningen zoals legering etc. En B: Moet defensie dus ook zijn verantwoordelijkheid durven nemen en niet direct in de krampen schieten als zo'n joker een scheve schaats rijdt. Zoals je nu weer ziet gebeuren met die verplichte drugstesten die Kamp wil gaan invoeren (DEF / [DEF SC]#774 Voor Koning(in) en Vaderland!)... En wat we in het verleden gezien hebben met Anja en de commissie Staal, nu dat gendergelul weer etc...

Aan de ene kant moet defensie bestaan uit de meest heiligen der heilige Nederlanders en moeten we zo woke als de pest zijn maar aan de andere kant trekken we weer criminelen naar binnen.

[ Bericht 3% gewijzigd door AchJa op 06-11-2021 14:20:53 ]
pi_202055431
We moeten eens stoppen mensen met een strafblad zielig te vinden
  zaterdag 6 november 2021 @ 14:09:24 #9
311938 Kopiko
We were so happy...
pi_202055452
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 13:22 schreef AchJa het volgende:
Militairen hielpen 124 jongeren met een rafelrandje weer op het rechte pad.
Nee, dat hopen ze.
  Moderator zaterdag 6 november 2021 @ 14:10:46 #10
14679 crew  sp3c
Geef me die goud!!!
pi_202055479
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 14:05 schreef AchJa het volgende:

[..]
Dat is dus exact wat ik bedoel. Wel de lusten maar niet de lasten...

Als je deze kant opgaat (als je dat zou willen) moet je A: Defensie daar direct aan de voorkant voor inrichten dus ook qua voorzieningen zoals legering etc. En B: Moet defensie dus ook zijn verantwoordelijkheid durven nemen en niet direct in de krampen schieten als zo'n joker een scheve schaats rijdt. Zoals je nu weer ziet gebeuren met die verplichte drugstesten die Kamp wil gaan invoeren... En wat we in het verleden gezien hebben met Anja en de commissie Staal, nu dat gendergelul weer etc...

Aan de ene kant moet defensie bestaan uit de meest heiligen der heilige Nederlanders en moeten we zo woke als de pest zijn maar aan de andere kant trekken we weer criminelen naar binnen.
ja zet ze bij elkaar in een soort vreemdelingenlegioennetje op kamp in de Surinaamse jungle ofzo en dan vind ik het misschien best nuttig maar dan ook niet zeuren als zo'n instructeur een keer een paar klappen uitdeelt

en anders lekker in de goot laten liggen hoor, daar hebben ze ouders voor
Op zondag 8 december 2013 00:01 schreef Karina het volgende:
Dat gaat me te diep sp3c, daar is het te laat voor.
  zaterdag 6 november 2021 @ 15:41:49 #11
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_202056406
Is dit dat groepje wat op OTCLOG rondloopt?
pi_202057997
Criminele een uniform beroep geven😑
Het is groen en het plakt?
pi_202058016
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 13:24 schreef de_boswachter het volgende:
Goed idee ja om mafklappers een wapen te geven.
Wat denk je nou zelf dat ze meteen een wapen krijgen?
pi_202058296
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 18:11 schreef 111210 het volgende:

[..]
Wat denk je nou zelf dat ze meteen een wapen krijgen?
ja dat denk ik ja
Op vrijdag 28 juli 2017 08:32 schreef Nielsch het volgende:
Geweldig hoe jij echt het simpelste van t simpelste vertegenwoordigt op FOK!
pi_202058350
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 18:32 schreef de_boswachter het volgende:

[..]
ja dat denk ik ja
Dat mag, maar kan je verzekeren dat dat niet gebeurt. En als ze al een wapen mogen aanraken dan zit daar voorlopig ook geen munitie bij.
  zaterdag 6 november 2021 @ 18:41:18 #17
230109 Id_do_her
Overal en nergens.
pi_202058391
Ze zijn wel behoorlijk wanhopig geworden met hun zoektocht naar personeel.
With my pack on my back, down the road I will stray.
pi_202059203
Een goed idee wat mij betreft! Wel moeten ze het zelf ook echt willen en er dan ook vol voor gaan.
Shaderon: i say boom boom boom now let me hear you say weehooo
SpankmasterC: Tut mir leit Herr AQuila, es soll nicht wieder passieren!
RickoKun: Hey hoi! Ik kom bij dit topiqueje checken weetjuh!
pi_202059334
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 18:37 schreef 111210 het volgende:
Dat mag, maar kan je verzekeren dat dat niet gebeurt. En als ze al een wapen mogen aanraken dan zit daar voorlopig ook geen munitie bij.
U bent ervaringsdeskundige?
  zaterdag 6 november 2021 @ 20:09:12 #20
230109 Id_do_her
Overal en nergens.
pi_202059458
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 19:59 schreef AchJa het volgende:

[..]
U bent ervaringsdeskundige?
Niet dat ik ervaringsdeskundige ben maar een onderdeel als het KNIL was ook niet vies van het aannemen van krapuul.
With my pack on my back, down the road I will stray.
pi_202059603
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 20:09 schreef Id_do_her het volgende:
Niet dat ik ervaringsdeskundige ben maar een onderdeel als het KNIL was ook niet vies van het aannemen van krapuul.
Laat ik voorop stellen dat het dienstplichtige leger wat we tot pak hem beet 1997 kenden wel wat meer tuig in de gelederen had dan tegenwoordig (understatement)... Vergeleken met die periode bestaat defensie tegenwoordig echt uit een stel koorknaapjes en ja ik kan het weten wat ik ben nog gewoon plichtig geweest en heb als beroeps nog met plichtigen gewerkt. Wij hadden bij de batterij (41 Afdva) een speciale parkeerplaats voor de Kmar ingericht omdat die lui er toch elke dag moesten zijn... _O-

Als we toen drugstesten hadden ingevoerd en iedere plichtige naar huis gestuurd hadden die drugs had gebruikt hadden we misschien een kwart van het volk overgehouden... :')

Maar goed, het ging mij dan ook meer om de opmerking dat ze niet direct een wapen in de handen zouden krijgen...
  zaterdag 6 november 2021 @ 20:21:13 #22
230109 Id_do_her
Overal en nergens.
pi_202059694
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 20:16 schreef AchJa het volgende:

[..]
Laat ik voorop stellen dat het dienstplichtige leger wat we tot pak hem beet 1997 kenden wel wat meer tuig in de gelederen had dan tegenwoordig (understatement)... Vergeleken met die periode bestaat defensie tegenwoordig echt uit een stel koorknaapjes en ja ik kan het weten wat ik ben nog gewoon plichtig geweest en heb als beroeps nog met plichtigen gewerkt. Wij hadden bij de batterij (41 Afdva) een speciale parkeerplaats voor de Kmar ingericht omdat die lui er toch elke dag moesten zijn... _O-

Als we toen drugstesten hadden ingevoerd en iedere plichtige naar huis gestuurd hadden die drugs had gebruikt hadden we misschien een kwart van het volk overgehouden... :')

Maar goed, het ging mij dan ook meer om de opmerking dat ze niet direct een wapen in de handen zouden krijgen...
Ja ik ken die verhalen inderdaad, en heel vreemd is dat ook niet als je willekeurige mensen in dienst duwt. Geschiedkundig gezien zijn dienstplichtige legers altijd minder effectief dan de professionelen.
With my pack on my back, down the road I will stray.
pi_202059793
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 20:21 schreef Id_do_her het volgende:
Ja ik ken die verhalen inderdaad, en heel vreemd is dat ook niet als je willekeurige mensen in dienst duwt. Geschiedkundig gezien zijn dienstplichtige legers altijd minder effectief dan de professionelen.
Nou moet ik zeggen dat de Nederlandse dienstplichtigen echt niet slecht waren in hun werk vergeleken met de andere landen. Wij schoten standaard de beroepslegers naar huis bij de verschillende wedstrijden... Maar goed, kwantiteit is ook een kwaliteit en dat hebben we tegenwoordig absoluut niet meer. In de koude oorlog hadden we zo'n 200.000 militairen, nu houdt het op met 40.000 waarvan een kleine 10.000 vacatures.
  Moderator zaterdag 6 november 2021 @ 20:31:47 #24
14679 crew  sp3c
Geef me die goud!!!
pi_202059927
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 18:37 schreef 111210 het volgende:

[..]
Dat mag, maar kan je verzekeren dat dat niet gebeurt. En als ze al een wapen mogen aanraken dan zit daar voorlopig ook geen munitie bij.
En dan pang pang roepen ofzo?
Op zondag 8 december 2013 00:01 schreef Karina het volgende:
Dat gaat me te diep sp3c, daar is het te laat voor.
  zaterdag 6 november 2021 @ 20:32:08 #25
230109 Id_do_her
Overal en nergens.
pi_202059938
\
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 november 2021 20:26 schreef AchJa het volgende:

[..]
Nou moet ik zeggen dat de Nederlandse dienstplichtigen echt niet slecht waren in hun werk vergeleken met de andere landen. Wij schoten standaard de beroepslegers naar huis bij de verschillende wedstrijden... Maar goed, kwantiteit is ook een kwaliteit en dat hebben we tegenwoordig absoluut niet meer. In de koude oorlog hadden we zo'n 200.000 militairen, nu houdt het op met 40.000 waarvan een kleine 10.000 vacatures.
Ja, in mijn opinie is het ook een misvatting dat het Nederlandse leger niks klaar speelt op het wereldtoneel. In Europa zijn legers van bijvoorbeeld België, Ierland en Zweden zijn zwakker. En dat doen ze met het laagste defensiebudget, zo ongeveer.
With my pack on my back, down the road I will stray.
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')