FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #204 Crowdfunding is geen speelgoed.....2
obligatairevrijdag 2 november 2018 @ 09:27
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot!! het In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowdestate (CET), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Lenderspender, peer-to-peer lending
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Waardevoorjegeld
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Lenderspender
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
SPOILER
Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.

E-mail alerts
SPOILER
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund
Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Cijfers en statistieken
SPOILER
qfehhb.png
kyy4wj9z9i.jpg

hn6n55jfu.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
obligatairevrijdag 2 november 2018 @ 09:28
FNC: interessant?
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Verbouwen snackbar

Spreekt me wel aan, lang bestaand bedrijf, winstgevend, duidelijk omschreven investeringsdoel, dus niet om oude gaten te dichten oid :)

Mis alleen cijfers 2017/2018 :(
Omzet daalt trouwens in 2016, past niet helemaal in de omschrijving van extra klanten....

Recensies:
https://www.samssnack-o-rant-denhaag.nl/review overwegend negatief.


Al met al neem ik 'm niet mee, geen recente cijfers, weinig positieve recensies.

[ Bericht 7% gewijzigd door obligataire op 02-11-2018 09:41:53 ]
AQuila360vrijdag 2 november 2018 @ 10:37
SPOILER
WakaWaka zou in Oktober weer gaan betalen toch? Maar heb niets gezien.
Iemand hier die meer weet?
petercvrijdag 2 november 2018 @ 10:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 09:28 schreef obligataire het volgende:
FNC: interessant?
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Verbouwen snackbar

Spreekt me wel aan, lang bestaand bedrijf, winstgevend, duidelijk omschreven investeringsdoel, dus niet om oude gaten te dichten oid :)

Mis alleen cijfers 2017/2018 :(
Omzet daalt trouwens in 2016, past niet helemaal in de omschrijving van extra klanten....

Recensies:
https://www.samssnack-o-rant-denhaag.nl/review overwegend negatief.

Al met al neem ik 'm niet mee, geen recente cijfers, weinig positieve recensies.
Oudemansstraat 96, 2522 SN Den Haag, een nieuw tegelvloertje en een snellere counter mag er wel in. Recensies zijn inderdaad nogal wisselend (zie ook google) , maar misschien anders, een buurtsnackbar welke er al 15 jaar zit, kan dus bijna niet meer default gaan, of je moet het echt te .... vet... bakken. en hij denkt / kan 35k in 2jr terugtebetalen, weet nog niet
marathon2000vrijdag 2 november 2018 @ 12:01
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 10:37 schreef AQuila360 het volgende:
SPOILER
WakaWaka zou in Oktober weer gaan betalen toch? Maar heb niets gezien.
Iemand hier die meer weet?
Scherp, jij zal ook eind van de ochtend dit bericht van GVE hebben gekregen

SPOILER
In ons bericht van 05-07-2018 informeerden wij u over de doorstart van Waka Waka. In de bijlage bij dat bericht is aangekondigd dat er aan de betaalverplichtingen naar de investeerders van Geldvoorelkaar.nl zal worden voldaan.
De eerste termijnbetaling is door ons ontvangen waardoor wij termijn 38 nog deze week aan u kunnen overmaken.

Aangaande de verdere verplichtingen blijven wij in contact met Waka Waka. Zodra er meer bekend is zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren.
obligatairevrijdag 2 november 2018 @ 13:27
quote:
12s.gif Op vrijdag 2 november 2018 10:39 schreef peterc het volgende:

[..]

Oudemansstraat 96, 2522 SN Den Haag, een nieuw tegelvloertje en een snellere counter mag er wel in. Recensies zijn inderdaad nogal wisselend (zie ook google) , maar misschien anders, een buurtsnackbar welke er al 15 jaar zit, kan dus bijna niet meer default gaan, of je moet het echt te .... vet... bakken. en hij denkt / kan 35k in 2jr terugtebetalen, weet nog niet
Hij zit al vol zag ik. Toch teveel twijfels. Als klanten klagen dat de shoarma niet te vr*ten is en ze doen er anderhalf uur over om te bezorgen dan heb je de zaak niet onder controle denk ik en dan helpt een leninkje ook niet.
paardendoktervrijdag 2 november 2018 @ 13:36
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 13:27 schreef obligataire het volgende:

[..]

Hij zit al vol zag ik. Toch teveel twijfels. Als klanten klagen dat de shoarma niet te vr*ten is en ze doen er anderhalf uur over om te bezorgen dan heb je de zaak niet onder controle denk ik en dan helpt een leninkje ook niet.
Ik heb 'm ook laten lopen. Dat geldt ook voor een ander nieuwe fnc-project.
Hoe dit aan de afgrond balancerend restaurant een A'tje heeft gekregen is mij een groot raadsel
Ron1986vrijdag 2 november 2018 @ 13:42
Wat vinden jullie van deze:

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18559

Ziet er op het eerste oog wel goed uit of zie ik iets over het hoofd?
Horsemenvrijdag 2 november 2018 @ 13:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 13:42 schreef Ron1986 het volgende:
Wat vinden jullie van deze:

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18559

Ziet er op het eerste oog wel goed uit of zie ik iets over het hoofd?
Die is gisteren al even aan de orde geweest. Ondanks een goede trackrecord laat ik hem lopen.
kopersneekvrijdag 2 november 2018 @ 13:55
Capital Circle, hier nog niet voorbijgekomen geloof ik..

Beste investeerder,

Vanaf vandaag kunt u het project Personal Fitness Nederland Lelystad inzien op de site van Capital Circle. Vanaf maandag 5 november 14.00 uur is het project open voor uw investering.

Echt en blijvend resultaat boeken op het gebied van gewichtsverlies, fitheid en gezondhei; daar staat Personal Fitness voor. Zowel voor de deelnemers alsmede voor franchisenemers is het een zeer lucratieve formule. Tenslotte blijkt het ook voor onze investeerders een succesvolle formule gezien de stabiele resultaten van de vorige zes projecten van Personal Fitness Nederland.

Na succesvolle financiering van de vestigingen in onder andere Zwolle, Bergen op Zoom en Bleiswijk opent binnenkort de PFN vestiging in Lelystad onder de bezielende begeleiding van Nigel Bruynder: "Ik sta elke dag op met de doelstelling om de mensen om mij heen gelukkig te maken. Personal Coaching is een middel om beter te worden in wat mijn klanten in het dagelijks leven doe."


SPOILER
kopersneekvrijdag 2 november 2018 @ 13:58
bericht aangaande MS Claudia, GVE,

SPOILER
Geachte heer Kopersneek,

U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 18823 | MS Claudia. In de pitch van dit project is als zekerheid aangegeven dat er een tweede hypothecaire inschrijving wordt gevestigd op de MS Claudia ťn een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis.

De eerste hypotheekhouder van het woonhuis, Aegon, geeft naar nu blijkt geen toestemming voor het vestigen van deze tweede inschrijving. Alle overige afgesproken zekerheden, waaronder de tweede hypothecaire inschrijving op de MS Claudia, blijven wťl in stand. In de bijlage bij dit bericht wordt dit nader toegelicht door de adviseur van de familie Peeters.

Naar onze mening is dit, gezien de beperkt overwaarde die op dit moment op het woonhuis aanwezig is, een geringe vermindering van de geboden zekerheden. Het eindoordeel is echter aan u zelf.

Om die reden verzoeken wij u om VOOR woensdag 7 november 12:00 uur aan te geven of u uw investering in dit project in stand wil houden, of dat u uw investering wilt terugtrekken. Dit doet u door een email te sturen naar [email protected]

Indien wij geen bericht van u hebben ontvangen op woensdag 7 november 12:00 uur zullen wij uw investering uit dit project verwijderen, omdat wij een expliciete instemming met instandhouding van uw zijde nodig hebben.

In geval van terugtrekking zullen wij het reeds door u overgemaakte bedrag aan u terugbetalen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl
Ron1986vrijdag 2 november 2018 @ 13:59
quote:
14s.gif Op vrijdag 2 november 2018 13:49 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Die is gisteren al even aan de orde geweest. Ondanks een goede trackrecord laat ik hem lopen.
Lees het nu inderdaad ook ja excuus.
Horsemenvrijdag 2 november 2018 @ 14:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 13:58 schreef kopersneek het volgende:
bericht aangaande MS Claudia, GVE,

SPOILER
Geachte heer Kopersneek,

U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 18823 | MS Claudia. In de pitch van dit project is als zekerheid aangegeven dat er een tweede hypothecaire inschrijving wordt gevestigd op de MS Claudia ťn een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis.

De eerste hypotheekhouder van het woonhuis, Aegon, geeft naar nu blijkt geen toestemming voor het vestigen van deze tweede inschrijving. Alle overige afgesproken zekerheden, waaronder de tweede hypothecaire inschrijving op de MS Claudia, blijven wťl in stand. In de bijlage bij dit bericht wordt dit nader toegelicht door de adviseur van de familie Peeters.

Naar onze mening is dit, gezien de beperkt overwaarde die op dit moment op het woonhuis aanwezig is, een geringe vermindering van de geboden zekerheden. Het eindoordeel is echter aan u zelf.

Om die reden verzoeken wij u om VOOR woensdag 7 november 12:00 uur aan te geven of u uw investering in dit project in stand wil houden, of dat u uw investering wilt terugtrekken. Dit doet u door een email te sturen naar [email protected]

Indien wij geen bericht van u hebben ontvangen op woensdag 7 november 12:00 uur zullen wij uw investering uit dit project verwijderen, omdat wij een expliciete instemming met instandhouding van uw zijde nodig hebben.

In geval van terugtrekking zullen wij het reeds door u overgemaakte bedrag aan u terugbetalen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl
Ze handelen in deze netjes en correct en niet met het wie zwijgt stemt toe principe ^O^

Wel "een beetje dom" dat dit niet vooraf uitgezocht is.

[ Bericht 0% gewijzigd door Horsemen op 02-11-2018 14:52:20 ]
bleyenburgvrijdag 2 november 2018 @ 14:34
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

wat ziet FNC dan weer wel wat wij niet zien dat de E class rechtvaardigt?
bleyenburgvrijdag 2 november 2018 @ 14:35
uiteraard de 2017 cijfers.... :W

maar verder....?
obligatairevrijdag 2 november 2018 @ 14:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 13:36 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Ik heb 'm ook laten lopen. Dat geldt ook voor een ander nieuwe fnc-project.
Hoe dit aan de afgrond balancerend restaurant een A'tje heeft gekregen is mij een groot raadsel
Inderdaad wat een drama. De man moet zeker nog een vette erfenis krijgen of zo, en anders gooien ze geblinddoekt met pijltjes. _O-
AQuila360vrijdag 2 november 2018 @ 14:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 12:01 schreef marathon2000 het volgende:

[..]

Scherp, jij zal ook eind van de ochtend dit bericht van GVE hebben gekregen

SPOILER
In ons bericht van 05-07-2018 informeerden wij u over de doorstart van Waka Waka. In de bijlage bij dat bericht is aangekondigd dat er aan de betaalverplichtingen naar de investeerders van Geldvoorelkaar.nl zal worden voldaan.
De eerste termijnbetaling is door ons ontvangen waardoor wij termijn 38 nog deze week aan u kunnen overmaken.

Aangaande de verdere verplichtingen blijven wij in contact met Waka Waka. Zodra er meer bekend is zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren.
Mooi ^O^
obligatairevrijdag 2 november 2018 @ 14:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 13:58 schreef kopersneek het volgende:
bericht aangaande MS Claudia, GVE,

SPOILER
Geachte heer Kopersneek,

U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 18823 | MS Claudia. In de pitch van dit project is als zekerheid aangegeven dat er een tweede hypothecaire inschrijving wordt gevestigd op de MS Claudia ťn een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis.

De eerste hypotheekhouder van het woonhuis, Aegon, geeft naar nu blijkt geen toestemming voor het vestigen van deze tweede inschrijving. Alle overige afgesproken zekerheden, waaronder de tweede hypothecaire inschrijving op de MS Claudia, blijven wťl in stand. In de bijlage bij dit bericht wordt dit nader toegelicht door de adviseur van de familie Peeters.

Naar onze mening is dit, gezien de beperkt overwaarde die op dit moment op het woonhuis aanwezig is, een geringe vermindering van de geboden zekerheden. Het eindoordeel is echter aan u zelf.

Om die reden verzoeken wij u om VOOR woensdag 7 november 12:00 uur aan te geven of u uw investering in dit project in stand wil houden, of dat u uw investering wilt terugtrekken. Dit doet u door een email te sturen naar [email protected]

Indien wij geen bericht van u hebben ontvangen op woensdag 7 november 12:00 uur zullen wij uw investering uit dit project verwijderen, omdat wij een expliciete instemming met instandhouding van uw zijde nodig hebben.

In geval van terugtrekking zullen wij het reeds door u overgemaakte bedrag aan u terugbetalen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl
Wat doe jij 'sneek, houden of niet. Ik heb zelf iets van afspraak is afspraak, bovendien loopt iemand net wat harder als zijn woonhuis onderpand is, ik zie er dus van af.
Frandderouwvrijdag 2 november 2018 @ 14:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 14:45 schreef obligataire het volgende:
Wat doe jij 'sneek, houden of niet. Ik heb zelf iets van afspraak is afspraak, bovendien loopt iemand net wat harder als zijn woonhuis onderpand is, ik zie er dus van af.
Ik trek met terug. Maak mijn keuzes op basis van de pitch. Moeten ze die maar zorgvuldiger opstellen. Gebeurt teveel dat zekerheden uiteindelijk niet aanwezig zijn of niet gevestigd worden.
petercvrijdag 2 november 2018 @ 15:01
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 13:36 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Ik heb 'm ook laten lopen. Dat geldt ook voor een ander nieuwe fnc-project.
Hoe dit aan de afgrond balancerend restaurant een A'tje heeft gekregen is mij een groot raadsel
88k omzet, voor een restaurant, daar kan je niet (van) eten
Gustaf86vrijdag 2 november 2018 @ 15:03
De – naar eigen zeggen – goedkoopste online broker voor aandelen wil in 2019 van start, en de beste man is zichzelf aan het crowdfunden met (converteerbare?) obligaties van maximaal 8,25%, minimale inleg 5K. Mijn aandacht werd getrokken door een advertorial bovenaan de nieuwsbrief van iex.nl.

Dit is zijn website: https://www.obligatiehouders.nl/

De minimale inleg was voorheen 10k: https://www.iex.nl/Column(...)einere-belegger.aspx

Wie "onze nieuwe Europees gereguleerde partner, welke ook over een bankvergunning beschikt" is, dat blijkt nergens uit. Linkedin van de UBO maakt me nog niet heel erg blij.

Voor 5k hou ik mij hier ver van vandaan.
Ron1986vrijdag 2 november 2018 @ 15:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 15:03 schreef Gustaf86 het volgende:
De – naar eigen zeggen – goedkoopste online broker voor aandelen wil in 2019 van start, en de beste man is zichzelf aan het crowdfunden met (converteerbare?) obligaties van maximaal 8,25%, minimale inleg 5K. Mijn aandacht werd getrokken door een advertorial bovenaan de nieuwsbrief van iex.nl.

Dit is zijn website: https://www.obligatiehouders.nl/

De minimale inleg was voorheen 10k: https://www.iex.nl/Column(...)einere-belegger.aspx

Wie "onze nieuwe Europees gereguleerde partner, welke ook over een bankvergunning beschikt" is, dat blijkt nergens uit. Linkedin van de UBO maakt me nog niet heel erg blij.

Voor 5k hou ik mij hier ver van vandaan.
Begint al goed met een disclaimer; Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Gustaf86vrijdag 2 november 2018 @ 15:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 15:06 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Begint al goed met een disclaimer; Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Dat is alle crowdfunding toch ook?
Horsemenvrijdag 2 november 2018 @ 15:11
Wat vinden jullie van dit twijfel geval?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4 (Verhuisservice Facturen)

Bestaand bedrijf, laag leenbedrag maar ook een zeer lage omzet/winst en wat was de reden dat hij uit de running is geweest…Verder op zijn internetsite na weinig over deze man te vinden.
Ron1986vrijdag 2 november 2018 @ 15:13
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 15:07 schreef Gustaf86 het volgende:

[..]

Dat is alle crowdfunding toch ook?
Volgens mij niet hoor, als ik kijk bij GvE;

Geldvoorelkaar.nl heeft van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) een vergunning als financiŽle dienstverlener in het bemiddelen in consumptief krediet of elektronisch geld en/of betaalrekeningen en staat geregistreerd onder nummer 12040263. Geldvoorelkaar.nl staat onder toezicht AFM.
obligatairevrijdag 2 november 2018 @ 15:28
Hmmm, uit de betaalspecificatie van FNC van vandaag blijkt dat Restaurant N9ne (D) erbouw Kookstudio & Vergaderruimte
vervroegd heeft afgelost. Dit na 14 termijnen.
kopersneekvrijdag 2 november 2018 @ 15:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 14:45 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wat doe jij 'sneek, houden of niet. Ik heb zelf iets van afspraak is afspraak, bovendien loopt iemand net wat harder als zijn woonhuis onderpand is, ik zie er dus van af.
Na wederom weer even inlezen blijf ik meedoen. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk dus als we "ten onder gaan" heeft dat ook impact op de woning. Voor deze schipper is "zijn" woning overigens het schip, want ik zie hem niet zo veel thuis zitten, daarvoor moet hij iets te hard varen / aflossen. De aflossing op de 1e hypotheek van het schip is zo rond de 30K per jaar. Dit levert dan m.i. ruimte op voor de 2e hypotheek op het schip, die volgens mij sneller aan waarde/zekerheid wint dan de tweede hypotheek van het huis (die niet in de balans prognose staat). Verder een boterzacht gevoel dat er voor een goede schipper ove de lange termijn een erg goede boterham te verdienen is. Te zien aan zijn profielfoto eet hij er nu al goed van... c_/
djh77vrijdag 2 november 2018 @ 15:48
Theehuis met 2e hypotheek op GvE
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18751
kopersneekvrijdag 2 november 2018 @ 15:49
Theehuis "Mijn Uiltje" GVE

"We willen zo graag samen een zaak beginnen waar we §525.000 voor nodig hebben. We sparen hier uiteraard al ontzettend lang voor en we hebben §10K...

Doei he.... -O-
bleyenburgvrijdag 2 november 2018 @ 16:00
quote:
Wat vinden jullie van dit twijfel geval?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4 (Verhuisservice Facturen)
Grappig: U heeft dezelfde vragen waar ik ook mee worstel.....
TisIkvrijdag 2 november 2018 @ 16:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 15:03 schreef Gustaf86 het volgende:
De – naar eigen zeggen – goedkoopste online broker voor aandelen wil in 2019 van start, en de beste man is zichzelf aan het crowdfunden met (converteerbare?) obligaties van maximaal 8,25%, minimale inleg 5K. Mijn aandacht werd getrokken door een advertorial bovenaan de nieuwsbrief van iex.nl.

Dit is zijn website: https://www.obligatiehouders.nl/

De minimale inleg was voorheen 10k: https://www.iex.nl/Column(...)einere-belegger.aspx

Wie "onze nieuwe Europees gereguleerde partner, welke ook over een bankvergunning beschikt" is, dat blijkt nergens uit. Linkedin van de UBO maakt me nog niet heel erg blij.

Voor 5k hou ik mij hier ver van vandaan.
Dus ook goedkoper dan bijvoorbeeld DeGiro?
Dan zullen ze wel hťťl erg hun best moeten doen.
We zullen zien, maar ik ga hier in ieder geval niet in investeren.
Ron1986vrijdag 2 november 2018 @ 16:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 16:17 schreef TisIk het volgende:

[..]

Dus ook goedkoper dan bijvoorbeeld DeGiro?
Dan zullen ze wel hťťl erg hun best moeten doen.
We zullen zien, maar ik ga hier in ieder geval niet in investeren.
Geef hem weinig kans..
Horsemenvrijdag 2 november 2018 @ 16:23
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 15:48 schreef djh77 het volgende:
Theehuis met 2e hypotheek op GvE
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18751
Ze kopen het pand voor 395K en hup, we gooien er een taxatie met een taxatiewaarde van 485k tegen aan. Even met je ogen knipperen en de marktwaarde is met 90k gestegen. Deze verkopers zijn natuurlijk vťťl te goed voor deze wereld. O-) :N

Ze hadden gewoon een constructie moeten bedenken waarbij GvE de gehele lening zou financieren en dus een 1e hypotheek zou kunnen aanbieden.
NaRegenDeZonvrijdag 2 november 2018 @ 17:19
quote:
14s.gif Op vrijdag 2 november 2018 16:23 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ze kopen het pand voor 395K en hup, we gooien er een taxatie met een taxatiewaarde van 485k tegen aan. Even met je ogen knipperen en de marktwaarde is met 90k gestegen. Deze verkopers zijn natuurlijk vťťl te goed voor deze wereld. O-) :N

Ze hadden gewoon een constructie moeten bedenken waarbij GvE de gehele lening zou financieren en dus een 1e hypotheek zou kunnen aanbieden.
Dat kan nog steeds. Als ik me niet vergis kan je een hypotheek van mogenlijk.nl zonder kosten vervroegd aflossen. Volgens mij hebben we zo iets dergelijks in Zeeland bij een project gezien.
NaRegenDeZonvrijdag 2 november 2018 @ 17:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 15:28 schreef obligataire het volgende:
Hmmm, uit de betaalspecificatie van FNC van vandaag blijkt dat Restaurant N9ne (D) erbouw Kookstudio & Vergaderruimte
vervroegd heeft afgelost. Dit na 14 termijnen.
Ik heb vandaag ook mijn tweede betaling over oktober ontvangen. Geen vervroegde aflossingen alleen 5 nabetalingen. Nu nog 10 van de 150 te ontvangen. Het belteam kan dus nog aan de bak de komende dagen!
crowdiefundervrijdag 2 november 2018 @ 19:13
Deze week trouwens na 30 maanden 6% de laatste betaling van GVE rijkenvoorde gelderland mogen ontvangen. Prima vastgoedproject gebleken!
ML45vrijdag 2 november 2018 @ 19:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 19:13 schreef crowdiefunder het volgende:
Deze week trouwens na 30 maanden 6% de laatste betaling van GVE rijkenvoorde gelderland mogen ontvangen. Prima vastgoedproject gebleken!
Gek, ik moet de laatste termijn van eind november nog ontvangen.
crowdiefundervrijdag 2 november 2018 @ 19:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 19:18 schreef ML45 het volgende:

[..]

Gek, ik moet de laatste termijn van eind november nog ontvangen.
Hmmmm kan goed dat mijn administratie dan niet klopt... dan juichen we volgende maand nog een keer!
crowd-fundivrijdag 2 november 2018 @ 19:55
quote:
1s.gif Op vrijdag 2 november 2018 19:22 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Hmmmm kan goed dat mijn administratie dan niet klopt... dan juichen we volgende maand nog een keer!
Vergelijk je eigen administratie met die van GVE. De laatste klopt en geeft aan dat er nog 1 termijn te gaan is. Was inderdaad een prima project, hoewel de betalingen wel eens een dag of twee vertraging opliepen. Dat is dus netjes binnen onze norm.
gaanmetdiebanaanzaterdag 3 november 2018 @ 11:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 19:13 schreef crowdiefunder het volgende:
Deze week trouwens na 30 maanden 6% de laatste betaling van GVE rijkenvoorde gelderland mogen ontvangen. Prima vastgoedproject gebleken!
Achteraf wel ja. Toch zou ik hem nu denk ik niet meer hebben meegenomen voor 6% met alleen HA.
peterczaterdag 3 november 2018 @ 12:02
quote:
14s.gif Op zaterdag 3 november 2018 11:24 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Achteraf wel ja. Toch zou ik hem nu denk ik niet meer hebben meegenomen voor 6% met alleen HA.
volgens mij nog 1 termijn te gaan eind deze maand, volgens mijn dashboard bij GVE, maar toch prima project
obligatairezaterdag 3 november 2018 @ 13:33
Maandag wordt een druk dagje bij GvE (althans dat is te hopen voor ze), met drie projecten die open gaan.

1. Theehuis Mon-Chouette

Naar mijn mening niet realistische inschatting van omzet en winst. In 4 jaar tijd van 2 ton omzet naar 7 ton; wishful thinking..... Grote kans op default, zonder zekerheden.


2. AO Invest Project Oude-Tonge

Bouwproject financiering van slechts1 jaar.
Lijkt mooi met 1e hypotheek; maar brand ik mijn vingers liever niet aan; stel dat het project niet voltooid wordt, om wat voor reden dan ook, wat is dan nog de waarde van het onderpand ten opzichte van de financiering.


3. Newstone Vastgoed

Dit is m.i. de minst zwakke van de drie. Geen materiŽle HA om onduidelijke redenen maar wel correct betalingsgedrag in het verleden en een serieuze bestaande vastgoedportefeuille waardoor hij de risico's kan verdelen en zijn verplichtingen waarschijnlijk toch wel gaat nakomen ook al zijn er eventueel tegenvallers. Bovendien gaat de investering zich terugverdienen al is me niet helemaal duidelijk hoe snel. Er is wel goed over nagedacht lijkt me.
NaRegenDeZonzaterdag 3 november 2018 @ 13:45
Geheel mee eens t.a.v de GVE projecten. Denk wel dat die ombouw van die school met eerste hypotheek snel vol zal lopen. Maar ja die aannemer is inderdaad wel de zwakke schakel in het geheel. Laat die het afweten dan sta je met lege handen.

Heeft iemand nog wat gehoord van ons Zweedse Model van GvE met haar barbecue winkel die al 3 maanden niet betaald?
djh77zaterdag 3 november 2018 @ 13:52
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 13:45 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Geheel mee eens t.a.v de GVE projecten. Denk wel dat die ombouw van die school met eerste hypotheek snel vol zal lopen. Maar ja die aannemer is inderdaad wel de zwakke schakel in het geheel. Laat die het afweten dan sta je met lege handen.
Aannemer krijgt eindsom pas betaald na investeerders. Bouw duurt 4 maanden. Als het voorspoedig verloopt wellicht vervroegde aflossing?
ML45zaterdag 3 november 2018 @ 14:13
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 13:33 schreef obligataire het volgende:
Maandag wordt een druk dagje bij GvE (althans dat is te hopen voor ze), met drie projecten die open gaan.

1. Theehuis Mon-Chouette

Naar mijn mening niet realistische inschatting van omzet en winst.

2. AO Invest Project Oude-Tonge

Bouwproject financiering van slechts1 jaar.

3. Newstone Vastgoed

Dit is m.i. de minst zwakke van de drie.
Nummer 1: zoals je zegt mi ook kansloos
Nummer 2: mi juist wel een mooi project met redelijke goede zekerheden van iemand die weet wat hij doet
Nummer 3; Zoals ik al eerder en ook anderen hebben gezegd, het gerommel met cijfers en de HA die van morele waarde is met zo'n verleden komt bij mij niet vertrouwensvol over. Ik doe niet mee.
TisIkzaterdag 3 november 2018 @ 14:18
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 13:52 schreef djh77 het volgende:

[..]

Aannemer krijgt eindsom pas betaald na investeerders. Bouw duurt 4 maanden. Als het voorspoedig verloopt wellicht vervroegde aflossing?
Maar die aannemer krijgt het grootste deel wel al eerder.
En de leningnemer krijgt alle geld al direct aan het begin.
Je hebt dan (in ieder geval tijdelijk) eigenlijk een ltv van bijna 200%.
Ik snap niet dat GVE het geld niet in delen uitkeert en pas als er een fase van de verbouwing af is (ondanks dat het kort project is).
Elke hypotheekbank doet dat volgens mij altijd wel,
djh77zaterdag 3 november 2018 @ 14:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 14:18 schreef TisIk het volgende:
En de leningnemer krijgt alle geld al direct aan het begin.
Ik snap niet dat GVE het geld niet in delen uitkeert en pas als er een fase van de verbouwing af is (ondanks dat het kort project is).
Elke hypotheekbank doet dat volgens mij altijd wel,
Heb dat wel eens gevraagd. Volgens GvE mogen ze geen bouwdepot verstrekken op grond van hun vergunning. Daarnaast willen leningnemer geen rente betalen over een bedrag waar ze geen beschikking over hebben.

[ Bericht 4% gewijzigd door djh77 op 03-11-2018 15:05:40 ]
obligatairezaterdag 3 november 2018 @ 14:49
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 13:45 schreef NaRegenDeZon het volgende:Heeft iemand nog wat gehoord van ons Zweedse Model van GvE met haar barbecue winkel die al 3 maanden niet betaald?
Nee, helemaal niets. Ik denk dat ik maar eens een mailtje ga sturen...... Sinds 30 augustus twee maanden niets vernomen. Flanderijn zit er blijkbaar al op.
Ik vind het op zich een raar verhaal. Als je aan het einde van een warme zomer blijkbaar geen geld hebt verdiend met verkoop van barbecues(??), gaat dat dan wel lukken in het najaar? Ik denk dat Flanderijn maar eens een collega in Zweden moet gaan inschakelen........

[ Bericht 11% gewijzigd door obligataire op 03-11-2018 15:08:58 ]
djh77zaterdag 3 november 2018 @ 15:10
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 14:49 schreef obligataire het volgende:
Nee, helemaal niets. Ik denk dat ik maar eens een mailtje ga sturen...... Sinds 30 augustus twee maanden niets vernomen.
Waarschijnlijk nog 4 maanden wachten voordat je weer wat hoort. 6 maanden is de standaard bij GvE
obligatairezaterdag 3 november 2018 @ 15:24
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 15:10 schreef djh77 het volgende:

[..]

Waarschijnlijk nog 4 maanden wachten voordat je weer wat hoort. 6 maanden is de standaard bij GvE
Misschien kunnen we het haar zelf vragen. Hoe is jullie Zweeds:) :P
http://www.annaskipper.se/kontaktaoss.html
djh77zaterdag 3 november 2018 @ 15:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 15:24 schreef obligataire het volgende:

[..]

Misschien kunnen we het haar zelf vragen. Hoe is jullie Zweeds:) :P
http://www.annaskipper.se/kontaktaoss.html
var šr vŚra pengar?
Horsemenzaterdag 3 november 2018 @ 15:38
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 14:34 schreef djh77 het volgende:

[..]

Heb dat wel eens gevraagd. Volgens GvE mogen ze geen bouwdepot verstrekken op grond van hun vergunning. Daarnaast willen leningnemer geen rente betalen over een bedrag waar ze geen beschikking over hebben.
Klopt, dat mogen ze volgens mij ook niet met de huidige vergunning. SiG mag dat bijvoorbeeld wel.
djh77zaterdag 3 november 2018 @ 15:42
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 15:38 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Klopt, dat mogen ze volgens mij ook niet met de huidige vergunning. SiG mag dat bijvoorbeeld wel.
Verschil heeft volgens mij te maken met de betaaldienstverlener. Intersolve heeft qua vergunning hele ruime mogelijkheden om geld 'te bewaren'.
investeerdertjezaterdag 3 november 2018 @ 15:51
Eerste default bij Lenders&spender is een feit
obligatairezaterdag 3 november 2018 @ 15:58
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 15:34 schreef djh77 het volgende:
var šr vŚra pengar?
FŲrlorade, dumma osthuvuden!
investeerdertjezaterdag 3 november 2018 @ 15:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 15:58 schreef obligataire het volgende:

[..]

FŲrlorade, dumma osthuvuden!
Det lŚter ganska trevligt!
Horsemenzaterdag 3 november 2018 @ 16:12
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 15:51 schreef investeerdertje het volgende:
Eerste default bij Lenders&spender is een feit
Ja, het 1e project met 3 of meer maanden achterstand en waarbij het leningbedrag geheel is opgeŽist is een feit. Valt mij nog erg mee op een totaal van ruim 700 lopende leningen maar zo lang zijn ze natuurlijk ook nog niet bezig. Daar zullen er de komende maanden nog wel een paar bij komen verwacht ik. Eens kijken of L&S hier ook nog wat van weet terug te halen.
investeerdertjezaterdag 3 november 2018 @ 16:24
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 16:12 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, het 1e project met 3 of meer maanden achterstand en waarbij het leningbedrag geheel is opgeŽist is een feit. Valt mij nog erg mee op een totaal van ruim 700 lopende leningen maar zo lang zijn ze natuurlijk ook nog niet bezig. Daar zullen er de komende maanden nog wel een paar bij komen verwacht ik. Eens kijken of L&S hier ook nog wat van weet terug te halen.
Ze hebben aardig ingelopen op de andere achterstanden. Dat vind ik nog vrij netjes. Het valt mij ook erg mee, maar ik vraag mij af wat de "en nu verder" is die ze gaan doen :-)
Horsemenzaterdag 3 november 2018 @ 17:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 16:24 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ze hebben aardig ingelopen op de andere achterstanden. Dat vind ik nog vrij netjes. Het valt mij ook erg mee, maar ik vraag mij af wat de "en nu verder" is die ze gaan doen :-)
Volgens de site:
"Wanneer een betalingsregeling niet de juiste oplossing biedt, wordt de incasso van de lening overgedragen aan een gespecialiseerd incassokantoor, waarbij in voorkomende gevallen een gang naar de rechter kan worden gemaakt om beslag te leggen op het loon en/of de bezittingen van een geldnemer."

Ik ben ook benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen en of we te maken gaan krijgen met kale kippen. De geldnemers zouden in elk geval werk moeten hebben...
investeerdertjezaterdag 3 november 2018 @ 18:17
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 17:18 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Volgens de site:
"Wanneer een betalingsregeling niet de juiste oplossing biedt, wordt de incasso van de lening overgedragen aan een gespecialiseerd incassokantoor, waarbij in voorkomende gevallen een gang naar de rechter kan worden gemaakt om beslag te leggen op het loon en/of de bezittingen van een geldnemer."

Ik ben ook benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen en of we te maken gaan krijgen met kale kippen. De geldnemers zouden in elk geval werk moeten hebben...
Je tweede alinea is meer waar ik op doelde 😊
TisIkzaterdag 3 november 2018 @ 18:28
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 15:42 schreef djh77 het volgende:

[..]

Verschil heeft volgens mij te maken met de betaaldienstverlener. Intersolve heeft qua vergunning hele ruime mogelijkheden om geld 'te bewaren'.
Ok, bedankt voor de info. Weer wat bijgeleerd. :)
NaRegenDeZonzaterdag 3 november 2018 @ 21:08
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 18:17 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Je tweede alinea is meer waar ik op doelde 😊
Zat zelf ook nog wat na te lezen op de site. L&S schat zelf het default verlies in op 0.5%. Dat is dus 5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd. Deze schatting lijkt me behoorlijk laag daar deze eerste afboeking (2.5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd als ik het goed berekend heb) al goed is voor bijna de helft van deze default schatting. Of versimpel ik deze berekening te veel?
obligatairezaterdag 3 november 2018 @ 21:31
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 21:08 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zat zelf ook nog wat na te lezen op de site. L&S schat zelf het default verlies in op 0.5%. Dat is dus 5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd. Deze schatting lijkt me behoorlijk laag daar deze eerste afboeking (2.5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd als ik het goed berekend heb) al goed is voor bijna de helft van deze default schatting. Of versimpel ik deze berekening te veel?
Ik kom ook op die 2,5 euro per 1.000 euro waarde uit.

Default is nog geen algeheel verlies, er zal nog wel een en ander via loonbeslag terug komen. Althans dat hopen we. Interessant om dit op de voet te volgen. Voorlopig nog maar even niet bijstorten.

Het is wel een grote post zo te zien. Dezelfde die we al eerder hier bespraken?

# 25385
Status OpgeŽist
Verwacht verlies § 5.709,52 (circa 75%, volgens ervaringscijfers)
Achterstallig
inclusief vertragingsrente § 7.627,82 (Hierover wordt de default berekend).
Leenbedrag § 8.500
Verstrekt op 28-10-2017
Looptijd (maanden) 60
Nominale rente 5,05%

Na 4x stornering van de maandtermijn hadden ze er genoeg van (en als het nu een wereldbedrag was :r )

[ Bericht 5% gewijzigd door obligataire op 03-11-2018 22:00:44 ]
investeerdertjezaterdag 3 november 2018 @ 22:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 21:08 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zat zelf ook nog wat na te lezen op de site. L&S schat zelf het default verlies in op 0.5%. Dat is dus 5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd. Deze schatting lijkt me behoorlijk laag daar deze eerste afboeking (2.5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd als ik het goed berekend heb) al goed is voor bijna de helft van deze default schatting. Of versimpel ik deze berekening te veel?
De berekening ben ik het mee eens, alleen let er op dat het nog niet afgeboekt is. In dit geval gaat het om §2 (als het bij deze blijft). Hun eigen schatting vind ik erg optimistisch

Correctie, ze hebben al een voorziening afgeboekt. Oftewel het is meer per 1000 euro?
investeerdertjezaterdag 3 november 2018 @ 23:03
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 21:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik kom ook op die 2,5 euro per 1.000 euro waarde uit.

Default is nog geen algeheel verlies, er zal nog wel een en ander via loonbeslag terug komen. Althans dat hopen we. Interessant om dit op de voet te volgen. Voorlopig nog maar even niet bijstorten.

Het is wel een grote post zo te zien. Dezelfde die we al eerder hier bespraken?

# 25385
Status OpgeŽist
Verwacht verlies § 5.709,52 (circa 75%, volgens ervaringscijfers)
Achterstallig
inclusief vertragingsrente § 7.627,82 (Hierover wordt de default berekend).
Leenbedrag § 8.500
Verstrekt op 28-10-2017
Looptijd (maanden) 60
Nominale rente 5,05%

Na 4x stornering van de maandtermijn hadden ze er genoeg van (en als het nu een wereldbedrag was :r )
De :r gaat om de geldnemer neem ik aan?
obligatairezaterdag 3 november 2018 @ 23:49
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 23:03 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

De :r gaat om de geldnemer neem ik aan?
Als je zo'n maandbedragje al niet meer op kunt hoesten...🤔
Mynheer007zondag 4 november 2018 @ 10:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 3 november 2018 21:08 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zat zelf ook nog wat na te lezen op de site. L&S schat zelf het default verlies in op 0.5%. Dat is dus 5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd. Deze schatting lijkt me behoorlijk laag daar deze eerste afboeking (2.5 euro per 1000 euro geÔnvesteerd als ik het goed berekend heb) al goed is voor bijna de helft van deze default schatting. Of versimpel ik deze berekening te veel?
Als het defaultverlies van 0.5% van je jaarlijkse rendement is, dan kan je dus ongeveer twee defaults per jaar pakken om op dit percentage uit te komen. Anders is het veel te laag ingeschat.

Ik ben sowieso al weer gestopt bij LS. De cashback heeft me toen net over de streep getrokken, maar als je de cijfers belijkt en die afzet tegen het risico dan zijn er veel betere manieren om je geld te laten renderen.
Horsemenzondag 4 november 2018 @ 10:40
quote:
1s.gif Op zondag 4 november 2018 10:18 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Als het defaultverlies van 0.5% van je jaarlijkse rendement is, dan kan je dus ongeveer twee defaults per jaar pakken om op dit percentage uit te komen. Anders is het veel te laag ingeschat.

Ik ben sowieso al weer gestopt bij LS. De cashback heeft me toen net over de streep getrokken, maar als je de cijfers belijkt en die afzet tegen het risico dan zijn er veel betere manieren om je geld te laten renderen.
Mee eens. Ik zie L&S gewoon als een project in het kader van spreiding, spreiding, spreiding waar ik verder tot op heden weinig omkijken naar heb.
Crowdfunder99zondag 4 november 2018 @ 10:45
De site van FundingCircle is denk ik overbelast geraakt nadat om 10.30 uur een stuk of 7 projecten gelijktijdig van start gingen. Ben inmiddels al 15 minuten bezig om een investering te doen, maar kom er niet doorheen.
NaRegenDeZonzondag 4 november 2018 @ 10:52
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 10:45 schreef Crowdfunder99 het volgende:
De site van FundingCircle is denk ik overbelast geraakt nadat om 10.30 uur een stuk of 7 projecten gelijktijdig van start gingen. Ben inmiddels al 15 minuten bezig om een investering te doen, maar kom er niet doorheen.
Klopt kom er ook niet op. Ligt compleet op zijn gat!
investeerdertjezondag 4 november 2018 @ 11:04
quote:
1s.gif Op zaterdag 3 november 2018 23:49 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als je zo'n maandbedragje al niet meer op kunt hoesten...🤔
Check
Crowdfunder99zondag 4 november 2018 @ 11:15
quote:
1s.gif Op zondag 4 november 2018 10:52 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Klopt kom er ook niet op. Ligt compleet op zijn gat!
Na 45 minuten proberen is het gelukt!
Camoglizondag 4 november 2018 @ 11:20
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 11:15 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Na 45 minuten proberen is het gelukt!
mag ik vragen welke FNC-parel jouw bijdrage heeft mogen ontvangen?
Crowdfunder99zondag 4 november 2018 @ 11:33
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 11:20 schreef Camogli het volgende:

[..]

mag ik vragen welke FNC-parel jouw bijdrage heeft mogen ontvangen?
Of het parels zijn, zal de tijd uitwijzen, gaat om de volgende 2 projecten:

Sport- & Wellnessclub Nieuwe Locatie E 19,90% 2 jaar (https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/53452)

en

Retailer Productie Draaitafels D 14,99% 1 jaar (https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/53192)
Camoglizondag 4 november 2018 @ 11:40
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 11:33 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Of het parels zijn, zal de tijd uitwijzen, gaat om de volgende 2 projecten:

Sport- & Wellnessclub Nieuwe Locatie E 19,90% 2 jaar (https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/53452)

en

Retailer Productie Draaitafels D 14,99% 1 jaar (https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/53192)
oke, dank je. Die draaitafels was wel een optie geweest, maar beide zitten vol.
impact9maandag 5 november 2018 @ 09:42
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18977

Nog even mijn analyse over dit project, deze gaat om 12:00 open.

Er worden door deze financiering 6 appartementen gerealiseerd in Oude-Tonge.
Het gebouw is 527 m2 dus dat betekent gemiddeld 87 m2 per appartment max (ik denk zelfs minder door diverse (toe)gangen)

In Oude Tonge zijn ongeveer geen appartementen, kleine huisjes zijn al verkrijgbaar vanaf 150k oid
Er staat wel een appartement van notabene dezelfde makelaar te koop (170k 112m2), al langer dan 6 maanden

Ik doe hierdoor niet mee, in 12 maanden tijd het hele pand transformeren en alle appartementen verkopen is, lijkt mij, een hele opgave!
bubbels234maandag 5 november 2018 @ 10:09
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 09:42 schreef impact9 het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18977

Nog even mijn analyse over dit project, deze gaat om 12:00 open.

Er worden door deze financiering 6 appartementen gerealiseerd in Oude-Tonge.
Het gebouw is 527 m2 dus dat betekent gemiddeld 87 m2 per appartment max (ik denk zelfs minder door diverse (toe)gangen)

In Oude Tonge zijn ongeveer geen appartementen, kleine huisjes zijn al verkrijgbaar vanaf 150k oid
Er staat wel een appartement van notabene dezelfde makelaar te koop (170k 112m2), al langer dan 6 maanden

Ik doe hierdoor niet mee, in 12 maanden tijd het hele pand transformeren en alle appartementen verkopen is, lijkt mij, een hele opgave!
Er hoeven maar 3 appartementen te worden verkocht om de lening van GVE af te lossen. Er kan ook nog worden verhuurd indien de appartementen niet worden verkocht.
petercmaandag 5 november 2018 @ 10:24
Op mijn werk kreeg ik zojuist een vastgoedkrantje op mijn buro en hierin het volgende
SPOILER
inzake project GVE
SPOILER
de originele pitch vlgs mij nr 16775 krijg ik niet zo snel boven tafel. Op het forum is er 16 .. 18 aug 2017 over de pitch gesproken, ikzelf zit er niet in, maar toch maar ff delen, weet niet hoe het project verder loopt, en of er fokkers inzitten, cc>GVE?, opvallend is het wel *O* w/
Ron1986maandag 5 november 2018 @ 10:33
quote:
12s.gif Op maandag 5 november 2018 10:24 schreef peterc het volgende:
Op mijn werk kreeg ik zojuist een vastgoedkrantje op mijn buro en hierin het volgende
SPOILER
inzake project GVE
SPOILER
de originele pitch vlgs mij nr 16775 krijg ik niet zo snel boven tafel. Op het forum is er 16 .. 18 aug 2017 over de pitch gesproken, ikzelf zit er niet in, maar toch maar ff delen, weet niet hoe het project verder loopt, en of er fokkers inzitten, cc>GVE?, opvallend is het wel *O* w/
Heb hier een bescheiden duit inzitten, hun vorig project was ook al voortijdig afgelost meen ik me te herinneren..
bleyenburgmaandag 5 november 2018 @ 11:03
ik heb een nogal apart probleem met de GVE website......
kan niet meer uitloggen
:?
escortmk2maandag 5 november 2018 @ 11:05
Mogelijk probleempje bij HCN:

SPOILER
Project on-hold

De ondernemer van project 103 Villa Florita heeft niet aan zijn betalingsverplichting voldaan. Dat is de reden waarom wij de uitbetaling van rente en aflossing tijdelijk stopgezet hebben. Wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten over de verdere voortgang.
Na 3 jaar en 40+ projecten voor het eerst een Łberhaupt te late betaling op dit platform.
Camoglimaandag 5 november 2018 @ 11:08
quote:
12s.gif Op maandag 5 november 2018 11:05 schreef escortmk2 het volgende:
Mogelijk probleempje bij HCN:

SPOILER
Project on-hold

De ondernemer van project 103 Villa Florita heeft niet aan zijn betalingsverplichting voldaan. Dat is de reden waarom wij de uitbetaling van rente en aflossing tijdelijk stopgezet hebben. Wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten over de verdere voortgang.
Na 3 jaar en 40+ projecten voor het eerst een Łberhaupt te late betaling op dit platform.
tis mijn enige project bij HCN..... Hopelijk een klein administratief foutje bij de leningnemer. 12/36 termijnen zijn voldaan.
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 11:12
quote:
1s.gif Op maandag 5 november 2018 11:08 schreef Camogli het volgende:

[..]

tis mijn enige project bij HCN..... Hopelijk een klein administratief foutje bij de leningnemer. 12/36 termijnen zijn voldaan.
Ik heb 'm nog eens doorgelezen maar zou zo weer instappen bij een dergelijk project, zag er prima uit. Een misverstandje is ook het eerste waar ik aan denk.
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 11:14
Heb net een hapje 'NewStone' meegepakt, hopelijk blijkt het ook inderdaad licht verteerbaar :9

Nu al 74% vol, zou er niet te lang mee wachten als je interesse hebt.
Frandderouwmaandag 5 november 2018 @ 11:27
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 11:12 schreef obligataire het volgende:
Ik heb 'm nog eens doorgelezen maar zou zo weer instappen bij een dergelijk project, zag er prima uit. Een misverstandje is ook het eerste waar ik aan denk.
De verhuur portal bestaat niet meer en is gesplitst in twee nieuwe portalen. Er rommelt dus wel iets.

uit documentatie: "Deze zal o.a. verhuurd worden via de bestaande portal http://www.CasaZep.com ."

[ Bericht 7% gewijzigd door Frandderouw op 05-11-2018 11:35:12 ]
Red_arrowmaandag 5 november 2018 @ 11:38
quote:
12s.gif Op maandag 5 november 2018 10:24 schreef peterc het volgende:
Op mijn werk kreeg ik zojuist een vastgoedkrantje op mijn buro en hierin het volgende
SPOILER
inzake project GVE
SPOILER
de originele pitch vlgs mij nr 16775 krijg ik niet zo snel boven tafel. Op het forum is er 16 .. 18 aug 2017 over de pitch gesproken, ikzelf zit er niet in, maar toch maar ff delen, weet niet hoe het project verder loopt, en of er fokkers inzitten, cc>GVE?, opvallend is het wel *O* w/
Hetgeen wat te huur wordt aangeboden is sowieso maar een gedeelte van het pand. Uit de pitch:

quote:
Het pand heeft een oppervlakte van circa 4.500 m≤, gelegen op circa 11.000 m≤ ondergrond inclusief parkeergelegenheid voor ongeveer 80 auto's.
Ze betalen nog steeds en zoals ik kan vinden is de winkel is nog steeds open en de brasserie ook.
djh77maandag 5 november 2018 @ 11:39
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 11:27 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

De verhuur portal bestaat niet meer en is gesplitst in twee nieuwe portalen. Er rommelt dus wel iets.

uit documentatie: "Deze zal o.a. verhuurd worden via de bestaande portal http://www.CasaZep.com ."
Hierbij de (niet)-verhuurde weken:
https://www.jupithor.com/en/985844/villa-florita#Availability
NaRegenDeZonmaandag 5 november 2018 @ 11:51
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 11:14 schreef obligataire het volgende:
Heb net een hapje 'NewStone' meegepakt, hopelijk blijkt het ook inderdaad licht verteerbaar :9

Nu al 74% vol, zou er niet te lang mee wachten als je interesse hebt.
Te laat voor dit project. Vol.
In de andere twee van GvE van vandaag heb ik geen interesse.
djh77maandag 5 november 2018 @ 12:11
Pastoor Hagenstraat (SiG) is volgegooid:
https://investeren.sameni(...)2-en-42a-te-brunssum
Funding zekerheid :X
petercmaandag 5 november 2018 @ 13:26
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 11:38 schreef Red_arrow het volgende:

[..]

Hetgeen wat te huur wordt aangeboden is sowieso maar een gedeelte van het pand. Uit de pitch:

[..]

Ze betalen nog steeds en zoals ik kan vinden is de winkel is nog steeds open en de brasserie ook.
GVE De Run Veldhoven, Een gedeelte is verhuurd aan van Kooten Buiten Leven, de brasserie Bij Puur die er ook inzit draait mijn inziens best wel, bezorgen ook broodjes etc bij de bedrijven op het ind.terrein , het gedeelte dat aangeboden wordt is het
SPOILER
take-it
gedeelte en de toko is nog gewoon open

En daar was vls mij ook de pitch indertijd voor, eea zal wel een reden hebben, welke het zou kunnen zijn moet ieder voor zich maar overwegen.
Mijn plaatsing betreft niet meer dan een melding omtrent een project.

[ Bericht 2% gewijzigd door peterc op 05-11-2018 13:31:54 ]
petercmaandag 5 november 2018 @ 14:26
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 12:11 schreef djh77 het volgende:
Pastoor Hagenstraat (SiG) is volgegooid:
https://investeren.sameni(...)2-en-42a-te-brunssum
Funding zekerheid :X
stond vlgs mij al op 95%
djh77maandag 5 november 2018 @ 14:33
quote:
12s.gif Op maandag 5 november 2018 14:26 schreef peterc het volgende:
stond vlgs mij al op 95%
Was nog E 10.000 te gaan. Is toch flink meer dan de gemiddelde investering van E 1.500.

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 05-11-2018 14:45:16 ]
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 15:16
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 14:33 schreef djh77 het volgende:

[..]

Was nog E 10.000 te gaan. Is toch flink meer dan de gemiddelde investering van E 1.500.
Ja ik dacht ik zet mijn Kerstbonus alvast in :7
NaRegenDeZonmaandag 5 november 2018 @ 15:31
De 450K voor de school in Oude-Tonge op GVE was dus ook zo in de Tas.
Dat kan de Theetuin die ongeveer gelijk live ging niet zeggen dat gaat helemaal niets worden. Pas 25k van de 290k binnen.
Deze laatste gaat, zoals eerder door ons geadviseerd, alleen werken als de hele lening via GVE gaat met 1 ste hypotheek voor investeerders van GvE.
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 15:33
Personal Fitness Nederland - Lelystad (CC) zit al vol, klein project van 32.K .

Niets mee gedaan overigens.
NaRegenDeZonmaandag 5 november 2018 @ 15:38
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 15:33 schreef obligataire het volgende:
Personal Fitness Nederland - Lelystad (CC) zit al vol, klein project van 32.K .

Niets mee gedaan overigens.
Ik ook niet. Wil eerst duidelijkheid over die Imker die na een paar maanden de boel al heeft laten verslonzen.
petercmaandag 5 november 2018 @ 16:53
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 15:16 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ja ik dacht ik zet mijn Kerstbonus alvast in :7
magere kerstbonus dit jaar, heb met je te doen *O* w/
djh77maandag 5 november 2018 @ 18:08
Bootje met hypotheek op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/vof-ms-ferox/
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 18:11
Hoofdpijndossier minder w/

Beste investeerder,

Via deze weg willen wij u informeren over de vervroegde algehele aflossing van de lopende lening van Sher**cked R'dam B.V. Dit betekent dat u naast de volledige aflossing van uw openstaande bedrag, ook de achterstallige rentetermijnen vanaf april tot en met oktober, alsmede de openstaande rentevergoeding van november en 6 maanden extra rentevergoeding i.v.m. de vervroegde aflossing conform onze algemene voorwaarden versie 2.0 d.d. 01-10-2016

Wij zullen dit bedrag vandaag op uw rekening-courant bijschrijven. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd en danken u mede namens de onderneemster voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groet,
Ome Bas
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 18:20
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 18:08 schreef djh77 het volgende:
Bootje met hypotheek op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/vof-ms-ferox/
Pittige dame :7 Daar wil ik wel mee in zee. Linkje = welkom :)
NaRegenDeZonmaandag 5 november 2018 @ 18:28
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 18:11 schreef obligataire het volgende:
Hoofdpijndossier minder w/

Beste investeerder,

Via deze weg willen wij u informeren over de vervroegde algehele aflossing van de lopende lening van Sher**cked R'dam B.V. Dit betekent dat u naast de volledige aflossing van uw openstaande bedrag, ook de achterstallige rentetermijnen vanaf april tot en met oktober, alsmede de openstaande rentevergoeding van november en 6 maanden extra rentevergoeding i.v.m. de vervroegde aflossing conform onze algemene voorwaarden versie 2.0 d.d. 01-10-2016

Wij zullen dit bedrag vandaag op uw rekening-courant bijschrijven. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd en danken u mede namens de onderneemster voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groet,
Ome Bas
Kreeg hem ook net binnen. Is dit probleem uiteindelijk voor alle partijen keurig opgelost. Wens de nieuwe investeerders veel succes. :X

Kunnen we het geld van de ontsnappingskamer in een bootje stoppen.

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 05-11-2018 18:35:28 ]
Dwarsindewegmaandag 5 november 2018 @ 19:18
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 18:20 schreef obligataire het volgende:

[..]

Pittige dame :7 Daar wil ik wel mee in zee. Linkje = welkom :)
Alleen levert het schip bij een executie veiling zo goed als niets op. Voor mij is de lening van een half miljoen te groot. Als dat mis gaat komt er misschien maar erg weinig terug.
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 19:25
quote:
1s.gif Op maandag 5 november 2018 19:18 schreef Dwarsindeweg het volgende:

[..]

Alleen levert het schip bij een executie veiling zo goed als niets op. Voor mij is de lening van een half miljoen te groot. Als dat mis gaat komt er misschien maar erg weinig terug.
Ik denk dat de vergelijking met het KOM/partyschip niet helemaal opgaat (in de zin van lage excutieveiling).
Zo'n vrachtschip levert een constante en voorspelbare cashflow op door het contract met de Duitse bevrachter. Als men het een paar jaartjes volhoudt is een groot deel van het risico wel weg; zeker met de 2e hypotheek op de woning nog in het achterhoofd.
crowdiefundermaandag 5 november 2018 @ 19:32
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 18:20 schreef obligataire het volgende:

[..]

Pittige dame :7 Daar wil ik wel mee in zee. Linkje = welkom :)
Op zich wel redelijke zekerheden, behalve dat een boot bij executieverkoop maar weinig oplevert.

En daarnaast vind ik de jongen wel erg jong, als ie over 2 jaar een liefje vindt is ie misschien niet meer zo happig op samen met mams op een boot.
obligatairemaandag 5 november 2018 @ 19:54
Weet iemand welke projecten bij SIG, na 2 november nog betaald hebben?

Op 2 november was bij mij alles betaald op Mintplantsoen Almere na, maar inmiddels is er wat geld bijgestort. Geen idee welk pand(en) dit betreft :D
petercmaandag 5 november 2018 @ 23:36
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 19:54 schreef obligataire het volgende:
Weet iemand welke projecten bij SIG, na 2 november nog betaald hebben?

Op 2 november was bij mij alles betaald op Mintplantsoen Almere na, maar inmiddels is er wat geld bijgestort. Geen idee welk pand(en) dit betreft :D
mintplanstoen nog niet binnen vandaag
Red_arrowdinsdag 6 november 2018 @ 07:21
Ik heb gisteren al een mailtje naar SIG gestuurd over mintplantsoen, maar nog geen reactie gehad.
djh77dinsdag 6 november 2018 @ 08:49
De top 10 van week 44:
61v90twxta8.png
escortmk2dinsdag 6 november 2018 @ 10:30
quote:
12s.gif Op maandag 5 november 2018 11:05 schreef escortmk2 het volgende:
Mogelijk probleempje bij HCN:

SPOILER
Project on-hold

De ondernemer van project 103 Villa Florita heeft niet aan zijn betalingsverplichting voldaan. Dat is de reden waarom wij de uitbetaling van rente en aflossing tijdelijk stopgezet hebben. Wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten over de verdere voortgang.
Na 3 jaar en 40+ projecten voor het eerst een Łberhaupt te late betaling op dit platform.
Update gehad: is nu opgelost.
Complimenten aan HCN voor het snelle handelen en communiceren.
kopersneekdinsdag 6 november 2018 @ 11:17
Ik was benieuwd wanneer Saksen open ging op Crowdestate dus even gemaild. Hierbij het antwoord..

SPOILER
Geachte heer Kopersneek,De propositie wordt in de loop van volgende week (deze week inmiddels) opengesteld voor storting.

Vanaf dat moment kunt u de deelname afronden en is uw investering direct rentedragend.Wij houden u op de hoogte.
Heeft iemand al een linkje van het bootje op Collin? :)
cellogdinsdag 6 november 2018 @ 11:26
Wat vinden jullie van deze?
https://www.nlinvesteert.(...)-midden-nederland-bv
Volgens mij een solide bedrijf, maar de zekerheden zijn wel heel mager...
bleyenburgdinsdag 6 november 2018 @ 13:14
zijn er meer mensen die problemen hebben om op de FNC website te komen?
marathon2000dinsdag 6 november 2018 @ 13:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 13:14 schreef bleyenburg het volgende:
zijn er meer mensen die problemen hebben om op de FNC website te komen?
Lukt mij wel, site lijkt iets trager dan normaal
Aster1Xdinsdag 6 november 2018 @ 13:19
Ja, hier ook problemen.
bleyenburgdinsdag 6 november 2018 @ 13:22
ik kom er met geen mogelijkheid in......
djh77dinsdag 6 november 2018 @ 13:33
Terugslag NPFC (Lendahand):
quote:
NPFC heeft recent bij haar (internationale) crediteuren, waaronder Lendahand, aangegeven dat de totale maandelijkse terugbetaling van EUR 80.000 (waaronder ongeveer EUR 27.500 voor Lendahand), niet langer verantwoord is. De nog prille winstgevendheid van NPFC zou op korte termijn onder druk kunnen komen te staan. De crediteuren hebben daarom na overleg gezamenlijk besloten de maandelijkse terugbetaling de komende maanden te verlagen. Voor Lendahand betekent dit een bedrag van ongeveer EUR 15.000 per maand (dat geldt ook voor de terugbetaling van eind oktober die vandaag op uw wallet is gezet).


[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 06-11-2018 13:42:24 ]
bleyenburgdinsdag 6 november 2018 @ 13:55
FNC ook telefonisch volstrekt onbereikbaar.
gewoon een bandje die zegt dat er niemand is en vervolgens meldt dat ze er van ma t/m vrij zijn van 09:00 tot 17:00
djh77dinsdag 6 november 2018 @ 14:03
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 15:48 schreef djh77 het volgende:
Theehuis met 2e hypotheek op GvE
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18751
Theehuis is van de site afgehaald. Hebben het snel bekeken.
Had te maken met rectificatie
quote:
6-11-2018: Abusievelijk is vanaf vrijdag 2 november tot en met maandag 5 november 2018 gemeld dat Kracht Acht de prognoses heeft opgesteld. Dit is onjuist, evenals de nadien geplaatste rectificatie op 5 november 2018. De prognoses zijn opgesteld door Niels en Iris als kopers en door Credion getoetst op haalbaarheid. Kracht Acht is uitsluitend betrokken geweest bij de overname van Theehuis Mon-Chouette als adviseur van de verkoper en heeft ook uitsluitend binnen deze kaders adviesdiensten verricht aan en gericht op het belang van de verkoper.
Had mijn naam ook niet willen verbinden aan deze prognoses :+

[ Bericht 7% gewijzigd door djh77 op 06-11-2018 15:27:50 ]
bleyenburgdinsdag 6 november 2018 @ 15:11
FNC doet ut weer
(de website)
Crowdfunder99dinsdag 6 november 2018 @ 15:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 15:11 schreef bleyenburg het volgende:
FNC doet ut weer
(de website)
Mooi, nu nog even de achterstallige betalingen wegwerken..... Ik mis nog steeds circa 8% van de betalingen over oktober...
NaRegenDeZondinsdag 6 november 2018 @ 16:45
quote:
9s.gif Op dinsdag 6 november 2018 15:53 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Mooi, nu nog even de achterstallige betalingen wegwerken..... Ik mis nog steeds circa 8% van de betalingen over oktober...
Daar waren ze natuurlijk druk mee toe ze niet bereikbaar waren!😉
obligatairedinsdag 6 november 2018 @ 16:57
quote:
9s.gif Op dinsdag 6 november 2018 15:53 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Mooi, nu nog even de achterstallige betalingen wegwerken..... Ik mis nog steeds circa 8% van de betalingen over oktober...
8%? bloody hell........ ~O>
djh77dinsdag 6 november 2018 @ 16:58
Cosmetica met 2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/skins-cosmetics-breda/
Camoglidinsdag 6 november 2018 @ 17:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 11:26 schreef cellog het volgende:
Wat vinden jullie van deze?
https://www.nlinvesteert.(...)-midden-nederland-bv
Volgens mij een solide bedrijf, maar de zekerheden zijn wel heel mager...
Betrokken eigenaar heeft ook panden via SiG gefinancierd.
obligatairedinsdag 6 november 2018 @ 18:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 16:58 schreef djh77 het volgende:
Cosmetica met 2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/skins-cosmetics-breda/
Geen kansloos project maar had graag wat mťťr zekerheden gezien. Ben wat huiverig ten aanzien van parfumerie e.d. geworden sinds het Pacogi drama :|W
Red_arrowwoensdag 7 november 2018 @ 08:39
Reactie SIG wat betreft Mintplantsoen Almere:

SPOILER
Het klopt dat betaling nog niet is gedaan, dit in verband met de te laat ontvangen betaling van de projecteigenaar. Inmiddels is dit geregeld.

Rekening houdend met de verwerking verwachten wij dat de betaling morgen, uiterlijk donderdag zichtbaar is in uw eWallet.
Horsemenwoensdag 7 november 2018 @ 08:58
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 08:39 schreef Red_arrow het volgende:
Reactie SIG wat betreft Mintplantsoen Almere:

SPOILER
Het klopt dat betaling nog niet is gedaan, dit in verband met de te laat ontvangen betaling van de projecteigenaar. Inmiddels is dit geregeld.

Rekening houdend met de verwerking verwachten wij dat de betaling morgen, uiterlijk donderdag zichtbaar is in uw eWallet.
^O^
Dank voor het navragen.
dyna18woensdag 7 november 2018 @ 09:16
Jammer dat SiG dit niet zelf aan de investeerders communiceert.
Bedankt voor het navragen. Ik had het nog niet eens door.
investeerdertjewoensdag 7 november 2018 @ 09:24
Ik zie dat mensen weer interesse hebben in boten, waarom zijn deze boten wel interessant?

Ik vind de zekerheden (met de resultaten uit het verleden) te slecht om er in te stappen.
escortmk2woensdag 7 november 2018 @ 09:31
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 09:16 schreef dyna18 het volgende:
Jammer dat SiG dit niet zelf aan de investeerders communiceert.
Bedankt voor het navragen. Ik had het nog niet eens door.
Ik had het ook nog niet gemerkt, is bijna een soort slapend account omdat er enerzijds weinig projecten zijn en anderzijds ook niets binnenkomt op mijn bankrekening. Zal wel schelen in de transactiekosten voor SiG.
kopersneekwoensdag 7 november 2018 @ 09:32
Nieuw bootje op Crowdpartners "MS Nadia"

SPOILER
kopersneekwoensdag 7 november 2018 @ 09:32
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 09:24 schreef investeerdertje het volgende:
Ik zie dat mensen weer interesse hebben in boten, waarom zijn deze boten wel interessant?

Ik vind de zekerheden (met de resultaten uit het verleden) te slecht om er in te stappen.
Welke resultaten bedoel je precies hier?
OpDieFietswoensdag 7 november 2018 @ 09:39
quote:
1s.gif Op woensdag 7 november 2018 09:31 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Ik had het ook nog niet gemerkt, is bijna een soort slapend account omdat er enerzijds weinig projecten zijn en anderzijds ook niets binnenkomt op mijn bankrekening. Zal wel schelen in de transactiekosten voor SiG.
Gelukkig hebben ze hun administratie daar zo goed op orde dat je je geen zorgen hoeft te maken of het allemaal wel klopt! ~O>
escortmk2woensdag 7 november 2018 @ 10:11
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 09:39 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Gelukkig hebben ze hun administratie daar zo goed op orde dat je je geen zorgen hoeft te maken of het allemaal wel klopt! ~O>
haha, gelukkig gaat het in mijn geval om een overzichtelijk aantal projecten met beperkte bedragen, dan is nog wel duidelijk of er iets mist, ondanks een paar vertragingen en cancellations.
crowd-fundiwoensdag 7 november 2018 @ 10:16
Au!
De updates van LAH worden anders. Voor het eerst klinkt er in een update over SimGas een niet zo prettig woord: faillissement.
SPOILER
Beste SimGas investeerder,
Het is SimGas de afgelopen periode helaas nog niet gelukt (nieuwe) investeerders aan zich te binden. Ook de gesprekken met de 3 partijen die gezamenlijk EUR 4.5 miljoen wilden investeren, zijn voorlopig gestopt zolang de financiŽle positie van SimGas niet onder controle is. Dientengevolge heeft SimGas besloten de organisatie af te slanken door te stoppen met de activiteiten in Nederland en Tanzania en alle aandacht en energie te richten op hun kernactiviteit: biogasvergisters in Kenia.

Tegelijkertijd vinden er gesprekken plaats met geÔnteresseerde partijen. Alle opties staan daarbij momenteel nog open (nieuwe financiering, samenwerking, overname, herstructurering, faillissement). Duidelijk is in ieder geval dat SimGas voorlopig niet aan haar terugbetaalverplichting kan voldoen. De komende maanden ontvangt u elke maand een e-mail met daarin een statusupdate.

Oorzaak
Recent heeft een geldverstrekker van SimGas zich onverwacht teruggetrokken. Als gevolg daarvan heeft een andere geldverstrekker (een grote Franse energieleverancier), die eisen had tav het aantal financierders van SimGas, de eerder toegezegde gelden on hold gezet. De liquiditeitspositie van SimGas is daardoor onder druk komen te staan. Voor zowel SimGas als Lendahand kwam deze situatie onverwacht.

Rente en fee
Over de verlate aflossingen wordt rente vergoed (+ 2 procentpunt per jaar). Deze rente wordt berekend en uitgekeerd nadat de achterstand is weggewerkt. De fee die Lendahand nog moet ontvangen van SimGas, zal volledig naar de rente en aflossingen gaan, zolang er sprake is van een achterstand.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande, schroom niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Peter Stolze
obligatairewoensdag 7 november 2018 @ 11:12
Voor de Groei:
https://www.voordegroei.n(...)en-midden-nederland/

Vandaag open gegaan en al 7.5 ton van de 9 in de knip, zou dus niet te lang wachten als je interesse hebt.

Is die eigenaar/dga Lex van Hoepen een bekende van ons?
NaRegenDeZonwoensdag 7 november 2018 @ 11:19
Ook weer een update gehad van IVM tav twee probleem projecten.
De steigerbouwer is weer eens met de noorderzon vertrokken. De deurwaarder stond voor de tweede keer bij een adres met een volle brievenbus
De milksupply hieris IVM in afwachting van het eind rapport van de curator eind November. Hoop dat de curator de bestuurder niet aansprakelijk stelt voor onbehoorlijk bestuur. Als dat niet gebeurd brengt de HA misschien nog wat op.
djh77woensdag 7 november 2018 @ 11:21
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 11:12 schreef obligataire het volgende:
Is die eigenaar/dga Lex van Hoepen een bekende van ons?
Ja, van bedrijf Kredirect die panden op SiG heeft gefund:
https://investeren.sameni(...)traat-3-a-te-utrecht
https://investeren.sameni(...)0f-met-p-te-roermond
https://investeren.sameni(...)straat-19-te-utrecht
https://investeren.sameni(...)ngstraat-39a-utrecht

10 jaar geleden akkefietje gehad met de AFM:
SPOILER


[ Bericht 9% gewijzigd door djh77 op 07-11-2018 11:28:27 ]
obligatairewoensdag 7 november 2018 @ 11:24
quote:
Tnx, vermoedde ik al dat het daar zat.

Ik pak deze mee, instapbedrag, lijkt me een mooi project op zich maar als ik het goed zie is de 2e hypotheek slechts voor een deel materieel.
investeerdertjewoensdag 7 november 2018 @ 11:24
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 09:32 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Welke resultaten bedoel je precies hier?
Het uitwinnen van zekerheden (hypotheken op boten) wat een bijzonder laag rendement opbrengt
obligatairewoensdag 7 november 2018 @ 11:28
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 09:24 schreef investeerdertje het volgende:
Ik zie dat mensen weer interesse hebben in boten, waarom zijn deze boten wel interessant?

Ik vind de zekerheden (met de resultaten uit het verleden) te slecht om er in te stappen.
De eerste paar jaren, gezien de florerende economie, verwacht ik weinig problemen. Als ze daarnaast hypothecaire zekerheid bieden op hun woonhuis, wordt het al gauw interessant.

Zoals eerder vermeld, ik vind zo'n vrachtschip toch iets heel anders dan een partyboot.
djh77woensdag 7 november 2018 @ 11:29
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 11:24 schreef obligataire het volgende:
Ik pak deze mee, instapbedrag, lijkt me een mooi project op zich maar als ik het goed zie is de 2e hypotheek slechts voor een deel materieel.
Op zich wel bijzonder omdat SiG op de meeste panden van Kredirect een 1e, 2e en soms een 3e hypotheekrecht heeft.
investeerdertjewoensdag 7 november 2018 @ 11:30
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 11:28 schreef obligataire het volgende:

[..]

De eerste paar jaren, gezien de florerende economie, verwacht ik weinig problemen. Als ze daarnaast hypothecaire zekerheid bieden op hun woonhuis, wordt het al gauw interessant.

Zoals eerder vermeld, ik vind zo'n vrachtschip toch iets heel anders dan een partyboot.
woonhuis ben ik het mee eens overigens. Maar ook de vrachtschepen waren in het verleden volgens mij niet zo denderend. Maar dat was mijn 2 cent. Overigens ben ik het mbt de economie EN het woonhuis het wel met je eens.
obligatairewoensdag 7 november 2018 @ 11:30
quote:
12s.gif Op woensdag 7 november 2018 10:11 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

haha, gelukkig gaat het in mijn geval om een overzichtelijk aantal projecten met beperkte bedragen, dan is nog wel duidelijk of er iets mist, ondanks een paar vertragingen en cancellations.
Ik heb zelfs geld over ;) wat blijkbaar niet van het Mintplantsoen is...
NaRegenDeZonwoensdag 7 november 2018 @ 11:49
Heb net even de FNC site bezocht.
Merkte twee veranderingen op.
Als je via een link naar een vol project gaat krijg je niet meer de melding fout 504. Maar een melding dat het project reeds vol is.
De andere verandering betreft de toelichting op het project/pitch. Die is nu gesplitst in een deel wat het bedrijf doet en een deel waar het geld voor gebruikt gaat worden. Daarnaast wordt dit gevolgd door 3 algemene verwijzingen.
Vind beide veranderingen een verbetering. Nu nog de cijfers up to date publiceren!!!!!
NaRegenDeZonwoensdag 7 november 2018 @ 12:00
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 11:30 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

woonhuis ben ik het mee eens overigens. Maar ook de vrachtschepen waren in het verleden volgens mij niet zo denderend. Maar dat was mijn 2 cent. Overigens ben ik het mbt de economie EN het woonhuis het wel met je eens.
Ik heb inmiddels bij 3 verschillende platformen in totaal 6 vrachtboten. Tot nog toe geen enkele met betalingsproblemen. Zelf mijn vrachtboot bij KOM niet.
Nu deze bij Collin ook nog een 2e hypotheek op de woning heeft met materiŽle waarde, een 1ste hypotheek op de boot, en een opvolger/backup kapitein heeft wil ik die best meenemen.
Nu alleen de investerings link nog!🤔
Horsemenwoensdag 7 november 2018 @ 12:17
Wat vinden jullie van de Elektrotechnisch Tekenaar Bedrijfsauto op FnC?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
bubbels234woensdag 7 november 2018 @ 12:22
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 11:24 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Het uitwinnen van zekerheden (hypotheken op boten) wat een bijzonder laag rendement opbrengt
Ik twijfel ook over de vrachtschepen. Heb je concrete voorbeelden van crowdfunding projecten met boten waarbij het mis ging en een laag rendement werd bereikt? Ik bedoel hoe kom je op deze opmerking?
djh77woensdag 7 november 2018 @ 12:29
quote:
1s.gif Op woensdag 7 november 2018 12:22 schreef bubbels234 het volgende:

[..]

Ik twijfel ook over de vrachtschepen. Heb je concrete voorbeelden van crowdfunding projecten met boten waarbij het mis ging en een laag rendement werd bereikt? Ik bedoel hoe kom je op deze opmerking?
Concrete voorbeelden zijn er volgens mij niet (afgezien van 1 partyschip) zijn er weinig tot geen defaults tot nu toe.
NaRegenDeZonwoensdag 7 november 2018 @ 12:40
quote:
14s.gif Op woensdag 7 november 2018 12:17 schreef Horsemen het volgende:
Wat vinden jullie van de Elektrotechnisch Tekenaar Bedrijfsauto op FnC?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Ik zie geen echt vreemde zaken. Begrijp niet waarom dit een E is. Op basis van de cijfers zou ik hier rustig in stappen
bubbels234woensdag 7 november 2018 @ 12:40
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 12:29 schreef djh77 het volgende:

[..]

Concrete voorbeelden zijn er volgens mij niet (afgezien van 1 partyschip) zijn er weinig tot geen defaults tot nu toe.
Vandaar mijn vraag hoe investeerdertje bij die opmerking komt.
crowd-fundiwoensdag 7 november 2018 @ 12:45
Uitstelregeling van
SPOILER
8813 Tripmanager
met 3 maanden verlengd. Alleen rente dus.
OpDieFietswoensdag 7 november 2018 @ 13:06
quote:
1s.gif Op woensdag 7 november 2018 12:40 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik zie geen echt vreemde zaken. Begrijp niet waarom dit een E is. Op basis van de cijfers zou ik hier rustig in stappen
Ik had hem ook al op het oog. Na ook website en linkedin profiel bekeken te hebben denk ik dat ik een gokje ga wagen.
escortmk2woensdag 7 november 2018 @ 13:21
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 13:06 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik had hem ook al op het oog. Na ook website en linkedin profiel bekeken te hebben denk ik dat ik een gokje ga wagen.
Ik vraag me bij dit soort aanvragen alleen wel altijd af waarom iemand dit niet gespaard heeft of kan sparen. Wat is er gebeurd dat je tegen een woekerrente van 20% moet en wilt lenen?
dyna18woensdag 7 november 2018 @ 13:45
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 09:32 schreef kopersneek het volgende:
Nieuw bootje op Crowdpartners "MS Nadia"

SPOILER
Kijk. Dit zijn de projecten waarom ik aan crowdfunding doe.
Kleine ondernemer die een een goed plan heeft, maar bij de banken echter voor een gesloten deur staat. Blij dat ik dit soort mensen kan helpen om hun droom te verwezenlijken met mijn vermogen.
dyna18woensdag 7 november 2018 @ 13:50
Zijn er trouwens mensen die dit platform al kennen? Is dit een betrouwbare partij en wat is de ervaring met Crowdpartners?
kopersneekwoensdag 7 november 2018 @ 14:16
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 13:50 schreef dyna18 het volgende:
Zijn er trouwens mensen die dit platform al kennen? Is dit een betrouwbare partij en wat is de ervaring met Crowdpartners?
Ik heb er twee bootjes, de MS Belumi en de MS Jana. Tot heden geen klachten, doe dit pas sinds dit jaar dus niet een lang trackrecord....

betalingen altijd op tijd tot heden..
NaRegenDeZonwoensdag 7 november 2018 @ 14:17
Nieuw op CC https://www.capitalcircle(...)08ed62f1d7-160050705

Ik even niet. Eerst moet er schot zitten in de zaak van de Imker. Al drie maanden geen echte informatie behalve dan dat de deurwaarder ingeschakeld is.
Gustaf86woensdag 7 november 2018 @ 14:36
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 13:50 schreef dyna18 het volgende:
Zijn er trouwens mensen die dit platform al kennen? Is dit een betrouwbare partij en wat is de ervaring met Crowdpartners?
Ik kijk alleen even naar de kosten, en ik zie dit voor totale investeringen <50k:

quote:
1,0 % p.a. over het daadwerkelijk geÔnvesteerde bedrag
KOM brengt 0,9% ťťnmalig in rekening.
GvE brengt 0,4% p.a. in rekening, met maximum 2,8%.
NaRegenDeZonwoensdag 7 november 2018 @ 14:45
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 18:08 schreef djh77 het volgende:
Bootje met hypotheek op ccf/Knab
https://www.collincrowdfund.nl/vof-ms-ferox/
Heb dit bootje net op facebook gevonden. Volgens mij is de verkoper pas sinds midden 2016 eigenaar van het schip. Zo te lezen is het schip in die tijd verlengd en opgeschilderd. Daarnaast waarschijnlijk behoorlijk in prijs gestegen zodat de verkoper nu vermoedelijk gaat cashen bij de CCF leningnemer.. https://www.facebook.com/(...)fal-939478649508642/

[ Bericht 5% gewijzigd door NaRegenDeZon op 07-11-2018 14:56:14 ]
djh77woensdag 7 november 2018 @ 14:56
Werkkapitaal vastgoed zonder hypotheek op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18990
Red_arrowwoensdag 7 november 2018 @ 15:15
Aangezien ik het GVE project van senioren ondersteuning nederland (ťťn van de twee defaults in mijn portefeuille) maar niet zomaar naast mij neer kan leggen weer eens een google tochtje naar dit gezin uitgevoerd en de resultaten naar GVE gemaild:

SPOILER
Na een google tochtje kom ik op dit artikel terecht waarin staat dat beide werken:

https://www.lindanieuws.n(...)-gezin-niet-nog-een/

Ook werkt de vrouw des huizes:

https://www.linkedin.com/(...)originalSubdomain=nl

Nu weet ik dat er WSNP op Dhr Hennep van toepassing is, maar is dat op beide geldnemers van toepassing? Dat werd niet duidelijk uit de laatste email omtrent dit project.

djh77woensdag 7 november 2018 @ 15:20
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 15:15 schreef Red_arrow het volgende:
Aangezien ik het GVE project van senioren ondersteuning nederland (ťťn van de twee defaults in mijn portefeuille) maar niet zomaar naast mij neer kan leggen weer eens een google tochtje naar dit gezin uitgevoerd en de resultaten naar GVE gemaild:

SPOILER
Na een google tochtje kom ik op dit artikel terecht waarin staat dat beide werken:

https://www.lindanieuws.n(...)-gezin-niet-nog-een/

Ook werkt de vrouw des huizes:

https://www.linkedin.com/(...)originalSubdomain=nl

Nu weet ik dat er WSNP op Dhr Hennep van toepassing is, maar is dat op beide geldnemers van toepassing? Dat werd niet duidelijk uit de laatste email omtrent dit project.

Heb ik in april al gedaan. Kreeg bericht dat ze het hadden gemeld aan de deurwaarder.
obligatairewoensdag 7 november 2018 @ 16:02
quote:
1s.gif Op woensdag 7 november 2018 13:21 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Ik vraag me bij dit soort aanvragen alleen wel altijd af waarom iemand dit niet gespaard heeft of kan sparen. Wat is er gebeurd dat je tegen een woekerrente van 20% moet en wilt lenen?
Deze mensen maken alles op; ieder ontvangen factuurtje wordt er gelijk doorheen gejaagd. Komt het volgende factuurtje dan wat later of helemaal niet, hebben ze meteen een probleem.
obligatairewoensdag 7 november 2018 @ 16:04
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 14:17 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Nieuw op CC https://www.capitalcircle(...)08ed62f1d7-160050705

Ik even niet. Eerst moet er schot zitten in de zaak van de Imker. Al drie maanden geen echte informatie behalve dan dat de deurwaarder ingeschakeld is.
Idem.

Ik vraag me ook wel eens af waarom deze hoogopgeleide mensen er voor kiezen om hamburgers te gaan bakken of telefoontjes te gaan repareren.
ML45woensdag 7 november 2018 @ 16:38
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 15:20 schreef djh77 het volgende:

[..]

Heb ik in april al gedaan. Kreeg bericht dat ze het hadden gemeld aan de deurwaarder.
Ook ik heb GvE hierover geÔnformeerd. Ik krijg heel sterk de indruk dat heer H. zijn dure bruiloft en vakanties via ons heeft gefinancierd. Ik zie hem als een fraudeur die flink aangepakt moet worden om het vertrouwen in Crowdfunding te behouden.
Crowdfunder99woensdag 7 november 2018 @ 16:57
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 13:06 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik had hem ook al op het oog. Na ook website en linkedin profiel bekeken te hebben denk ik dat ik een gokje ga wagen.
Ik neem hem denk ik ook mee. Wordt morgenochtend weer dringen, eens kijken of de site van FnC het dan wel houdt of weer zo slecht bereikbaar is.
Red_arrowwoensdag 7 november 2018 @ 16:59
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 16:38 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ook ik heb GvE hierover geÔnformeerd. Ik krijg heel sterk de indruk dat heer H. zijn dure bruiloft en vakanties via ons heeft gefinancierd. Ik zie hem als een fraudeur die flink aangepakt moet worden om het vertrouwen in Crowdfunding te behouden.
Daar zijn meer investeerders het met je over eens ;) ik heb het ook in mijn email naar GVE zo beschreven.

Zou je geen beslag kunnen leggen op de honden :) kijken of hij dan met geld over de brug komt, haha.
Ron1986woensdag 7 november 2018 @ 19:08
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 14:56 schreef djh77 het volgende:
Werkkapitaal vastgoed zonder hypotheek op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18990
Op zich heb ik hier wel een goed gevoel over, maar rente is wel een beetje mager voor enkel HA. Al gun ik het deze kerel wel. Lange looptijd vind ik op zich prettig omdat je er dan niet naar om hoeft te kijken voor de komende jaren, behalve als ze net als laatst t al na een paar manden aflossen _O-

Heeft naar mijn idee voldoende overwaarde om bij tegenslagen het een en ander mogelijk te verkopen of zie ik iets over het hoofd?
crowdiefunderwoensdag 7 november 2018 @ 19:54
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 19:08 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Op zich heb ik hier wel een goed gevoel over, maar rente is wel een beetje mager voor enkel HA. Al gun ik het deze kerel wel. Lange looptijd vind ik op zich prettig omdat je er dan niet naar om hoeft te kijken voor de komende jaren, behalve als ze net als laatst t al na een paar manden aflossen _O-

Heeft naar mijn idee voldoende overwaarde om bij tegenslagen het een en ander mogelijk te verkopen of zie ik iets over het hoofd?
Ik sla over, leendoel: opvangen tegenvallers en indien nodig bij opzetten nieuwe initiatieven. Voor het eerste moet je zelf wel wat geregeld hebben met zo'n portefeuille en voor het tweede zou ik pas lenen als er een initiatief is en dat dan als leendoel opgeven.

Maar zonder mij komt ie vast ook snel vol :)
OpDieFietswoensdag 7 november 2018 @ 23:09
Volgens crowdfundingcijfers.nl is het gemiddeld rendement (volgens methode AFM) van CCF nu onder de 3% gezakt:
http://www.crowdfundingcijfers.nl/
Gijsbertusdonderdag 8 november 2018 @ 08:42
Collin en KoM bij uitstek de slechtst scorende platformen!
Hoe lang is CCF nu actief? Want ik heb het gevoel dat er helaas nog meer ellende bij komt.
Daarmee doel ik op de uitstel van aflossing projecten, die niet zijn meegenomen in de achterstanden.
djh77donderdag 8 november 2018 @ 08:48
Volgens website SiG komt er een nieuw project in Utrecht: Oudegracht 261
Lijkt een beetje te duur pand voor SiG
https://www.fundainbusine(...)6412-oudegracht-261/
Gijsbertusdonderdag 8 november 2018 @ 08:53
Midden in het centrum van Utrecht betaal je echt de jackpot.
Ben benieuwd wat de plannen hier mee zijn.
escortmk2donderdag 8 november 2018 @ 09:41
Binnenkort op HCN:

SPOILER
Avocado Lounge in Rotterdam, 3*, 90.000 euro, 8% rente, 36 maanden, van een mede eigenaar van project 150 Madam Chen, ook in de markthal
Zit dus op dezelfde locatie als het andere project dat pas net is gestart.
Ik ben een beetje bang dat de ondernemer veel tegelijk wil en over de locatie hoor ik de laatste tijd wat wisselende ervaringen. Ik denk dat ik deze daarom aan mij voorbij laat gaan.
Gijsbertusdonderdag 8 november 2018 @ 09:50
quote:
12s.gif Op donderdag 8 november 2018 09:41 schreef escortmk2 het volgende:
Binnenkort op HCN:

SPOILER
Avocado Lounge in Rotterdam, 3*, 90.000 euro, 8% rente, 36 maanden, van een mede eigenaar van project 150 Madam Chen, ook in de markthal
Zit dus op dezelfde locatie als het andere project dat pas net is gestart.
Ik ben een beetje bang dat de ondernemer veel tegelijk wil en over de locatie hoor ik de laatste tijd wat wisselende ervaringen. Ik denk dat ik deze daarom aan mij voorbij laat gaan.
De locatie is wel booming. En nieuwe/ exotische producten komen daar goed tot zijn recht.
Echter hoge huurprijzen plus er best wat verloop binnen de markthallen is door de moordende concurrentie

Al met al hoog risico. Ik vraag mij af in hoeverre hij kapitaal achter de hand heeft (bedrijven). In zijn vorige pitch werd al aangegeven niet afhankelijk te zijn van de bedrijfsinkomsten.
prefix1donderdag 8 november 2018 @ 09:51
Wat denken we van het nieuwe project op horeca crowdfunding
Horsemendonderdag 8 november 2018 @ 10:32
quote:
14s.gif Op woensdag 7 november 2018 12:17 schreef Horsemen het volgende:
Wat vinden jullie van de Elektrotechnisch Tekenaar Bedrijfsauto op FnC?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Voor de liefhebbers staat hij nu open en hij gaat als een speer.

Edit: En vol.

[ Bericht 1% gewijzigd door Horsemen op 08-11-2018 10:39:19 ]
obligatairedonderdag 8 november 2018 @ 11:08
quote:
14s.gif Op donderdag 8 november 2018 10:32 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Voor de liefhebbers staat hij nu open en hij gaat als een speer.

Edit: En vol.
Gemist....ik weet niet of ik er rouwig om moet zijn, de cijfers waren niet verkeerd maar je weet er te weinig van. Moet er een heel gezin van leven, alleenverdiener of niet, 2 of 5 kinderen, of is hij vrijgezel?

Ik zag gisteren dat FNC een gemiddeld AFM rendement van 7,25% heeft. Daar keek ik van op. Zit er ver onder mede door wat grote defaults in het begin.
Misschien kan ik bij FNC beter met pijltjes gooien dan naar balans en V&W cijfers te kijken *O*
petercdonderdag 8 november 2018 @ 11:17
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 08:48 schreef djh77 het volgende:
Volgens website SiG komt er een nieuw project in Utrecht: Oudegracht 261
Lijkt een beetje te duur pand voor SiG
https://www.fundainbusine(...)6412-oudegracht-261/
Ik zal wel nog niet scherp zijn, maar waar zie jij deze nieuwsmelding op de site van SIG, linkje? Thanks
NaRegenDeZondonderdag 8 november 2018 @ 11:22
quote:
14s.gif Op donderdag 8 november 2018 10:32 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Voor de liefhebbers staat hij nu open en hij gaat als een speer.

Edit: En vol.
Dus ook te laat. Ach er komt wel weer wat. Kan niet altijd klaar zitten. Bovendien moet je een ander ook wat gunnen.😉
Ben wel benieuwd hoe die het doetover de tijd. Maar we horen vast wel wanneer het mis gaat.
obligatairedonderdag 8 november 2018 @ 11:22
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 09:51 schreef prefix1 het volgende:
Wat denken we van het nieuwe project op horeca crowdfunding
Als hetzelfde project op KOM, CCF of GvE zou staan sloeg ik 'm gelijk over *O*

Bij HCN eerder voordeel van de twijfel dus misschien minimum inleg.
Hťťl vermogend kan de ondernemer niet zijn zou je zeggen want hij is nog jong en pas 4 jaar zelfstandig.

Ik zie trouwens 2 verschillende voornamen in de PDF staan, Joost en Wen Bing?

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 08-11-2018 11:28:28 ]
Horsemendonderdag 8 november 2018 @ 11:34
quote:
12s.gif Op donderdag 8 november 2018 11:17 schreef peterc het volgende:

[..]

Ik zal wel nog niet scherp zijn, maar waar zie jij deze nieuwsmelding op de site van SIG, linkje? Thanks
Er is volgens mij nog geen echt linkje

https://investeren.sameningeld.nl/project/list (zie onder laatste activiteit)

quote:
"Een nieuw project is gepubliceerd: Oudegracht 261 te Utrecht"
Crowdfunder99donderdag 8 november 2018 @ 11:40
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 11:08 schreef obligataire het volgende:

[..]

Gemist....ik weet niet of ik er rouwig om moet zijn, de cijfers waren niet verkeerd maar je weet er te weinig van. Moet er een heel gezin van leven, alleenverdiener of niet, 2 of 5 kinderen, of is hij vrijgezel?

Ik zag gisteren dat FNC een gemiddeld AFM rendement van 7,25% heeft. Daar keek ik van op. Zit er ver onder mede door wat grote defaults in het begin.
Misschien kan ik bij FNC beter met pijltjes gooien dan naar balans en V&W cijfers te kijken *O*
Ik heb hem wel binnen, drukte viel dit keer mee, maar was wel binnen no-time vol. Bij FnC heb je altijd maar weinig info ter beschikking, voor mij blijft het een gok. Maar veel info en lappen tekst bij projecten bij andere platformen blijkt geen garantie voor het voorkomen van defaults, ik pak daarom regelmatig D en E projecten bij FnC mee. Ze zullen toch niet allemaal in default geraken en vanwege de hoge rente bouw je een buffer(tje) op voor als het fout mocht gaan. En ik heb wel een beetje vertrouwen in het recovery proces, dat daar nog wat gehaald kan worden.
Ron1986donderdag 8 november 2018 @ 12:11
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 11:40 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Ik heb hem wel binnen, drukte viel dit keer mee, maar was wel binnen no-time vol. Bij FnC heb je altijd maar weinig info ter beschikking, voor mij blijft het een gok. Maar veel info en lappen tekst bij projecten bij andere platformen blijkt geen garantie voor het voorkomen van defaults, ik pak daarom regelmatig D en E projecten bij FnC mee. Ze zullen toch niet allemaal in default geraken en vanwege de hoge rente bouw je een buffer(tje) op voor als het fout mocht gaan. En ik heb wel een beetje vertrouwen in het recovery proces, dat daar nog wat gehaald kan worden.
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/48007

Ziet er naar mijn idee ook niet gek uit of mis ik iets?
petercdonderdag 8 november 2018 @ 12:40
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 12:11 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/48007

Ziet er naar mijn idee ook niet gek uit of mis ik iets?
Cijfers ogen OK, maar met dergelijke cijfers 10k moeten lenen en 5jr doen over terugbetalen is toch ook een signaal. Heeft men nou echt geen 10k als buffer?
Horsemendonderdag 8 november 2018 @ 12:44
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 12:11 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/48007

Ziet er naar mijn idee ook niet gek uit of mis ik iets?
Ik mis in ieder geval cijfers over 2017. Je zit nu dus te kijken naar cijfers van bijna 2 jaar geleden :( :r Naar dergelijke projecten kijk ik geeneens.
prefix1donderdag 8 november 2018 @ 12:49
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 11:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als hetzelfde project op KOM, CCF of GvE zou staan sloeg ik 'm gelijk over *O*

Bij HCN eerder voordeel van de twijfel dus misschien minimum inleg.
Hťťl vermogend kan de ondernemer niet zijn zou je zeggen want hij is nog jong en pas 4 jaar zelfstandig.

Ik zie trouwens 2 verschillende voornamen in de PDF staan, Joost en Wen Bing?
Ik pak hem ook mee
SunnyCrowderdonderdag 8 november 2018 @ 13:16
https://www.rtlz.nl/busin(...)ates-zuidas-failliet

https://www.kapitaalopmaat.nl/The-TailorMates-Bricks-and-Clicks
djh77donderdag 8 november 2018 @ 13:44
quote:
Liep al 3,5 jaar van de 4 met een hoofdsom van 50k. Schade valt wellicht mee
SunnyCrowderdonderdag 8 november 2018 @ 13:46
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 13:44 schreef djh77 het volgende:

[..]

Liep al 3,5 jaar van de 4 met een hoofdsom van 50k. Schade valt wellicht mee
In het artikel hebben ze het over 125K totaal, wellicht liepen er meerdere dus?
Horsemendonderdag 8 november 2018 @ 13:47
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 13:44 schreef djh77 het volgende:

[..]

Liep al 3,5 jaar van de 4 met een hoofdsom van 50k. Schade valt wellicht mee
Precies, ik denk dat de investeerders hier nog heel goed mee wegkomen. Omverstelbaar dat ze het nog zo lang hebben volgehouden!
Geen HA trouwens.
escortmk2donderdag 8 november 2018 @ 13:54
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 09:50 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

De locatie is wel booming. En nieuwe/ exotische producten komen daar goed tot zijn recht.
Echter hoge huurprijzen plus er best wat verloop binnen de markthallen is door de moordende concurrentie

Al met al hoog risico. Ik vraag mij af in hoeverre hij kapitaal achter de hand heeft (bedrijven). In zijn vorige pitch werd al aangegeven niet afhankelijk te zijn van de bedrijfsinkomsten
Ik vraag me af of het nog steeds booming is. Nieuwigheidje is er van af, volgens mij steeds meer druk door mensen die wel kijken maar niet kopen. En dan met hoge kosten en grote concurrentie. Ik hoop het beste voor hem en zit al in het andere project dus laat deze lopen.
marathon2000donderdag 8 november 2018 @ 14:01
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 13:46 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

In het artikel hebben ze het over 125K totaal, wellicht liepen er meerdere dus?
Klopt, er liep hierna nog 1 (uit 2016): https://www.kapitaalopmaa(...)Corporations#project
De scheur is toch weer groot, opnieuw minpunten voor KOM
djh77donderdag 8 november 2018 @ 14:07
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 13:46 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

In het artikel hebben ze het over 125K totaal, wellicht liepen er meerdere dus?
Inderdaad. Dit project is iets over de helft. https://www.kapitaalopmaa(...)Corporations#project
impact9donderdag 8 november 2018 @ 15:39
quote:
"De werkmaatschappij The TailorMates BV zal de financiering aangaan waarbij de voorraden, de inventaris en de debiteuren in de werkmaatschappij worden verpand. De waarde hiervan dekt ruimschoots de financiering."

Ben benieuwd of ze ditmaal wel eens de verpandingen goed hebben geregeld....
djh77donderdag 8 november 2018 @ 17:07
Appartementen met alleen HA op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19100
Ik een uur een kwart miljoen in de pocket

[ Bericht 9% gewijzigd door djh77 op 10-11-2018 16:15:29 ]
djh77donderdag 8 november 2018 @ 17:10
Kleine particuliere lening op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18627

[ Bericht 5% gewijzigd door djh77 op 10-11-2018 16:15:51 ]
impact9donderdag 8 november 2018 @ 17:24
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:07 schreef djh77 het volgende:
Appartementen met alleen HA op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19100
Totaal "anoniem" en wel een portefeuille van circa 50 mio.. Dat zullen voor vastgoedjongens toch geen onbekenden zijn
Mynheer007donderdag 8 november 2018 @ 17:24
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 15:39 schreef impact9 het volgende:

[..]

"De werkmaatschappij The TailorMates BV zal de financiering aangaan waarbij de voorraden, de inventaris en de debiteuren in de werkmaatschappij worden verpand. De waarde hiervan dekt ruimschoots de financiering."

Ben benieuwd of ze ditmaal wel eens de verpandingen goed hebben geregeld....
In het artikel op RTL Z meldt KoM iig wel dat er zaken verpand zijn, dus dat stemt hoopgevend. Gelulkig zit ik zelf niet in dit project.
Frandderouwdonderdag 8 november 2018 @ 17:29
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:07 schreef djh77 het volgende:
Appartementen met alleen HA op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19100
Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop Noorderkerk
§ 500.000,-
Verbouwing tot appartementen
§ 3.000.000,-
Af: bancaire financiering
§ 3.000.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
§ 500.000,-

Stapel, met de crowd als sluitstuk zonder zekerheden en dat alles voor een mooie 5%.... Dag hť, niet voor deze jongen.
djh77donderdag 8 november 2018 @ 17:57
Aankondiging nieuwe crowdestate
Appartementen KaŖberg
obligatairedonderdag 8 november 2018 @ 17:57
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:29 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop Noorderkerk
§ 500.000,-
Verbouwing tot appartementen
§ 3.000.000,-
Af: bancaire financiering
§ 3.000.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
§ 500.000,-

Stapel, met de crowd als sluitstuk zonder zekerheden en dat alles voor een mooie 5%.... Dag hť, niet voor deze jongen.
De link werkt niet , maar ben het helemaal eens met de conclusie. Gaat 'm niet worden zo.
crowd-fundidonderdag 8 november 2018 @ 18:23
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:29 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Bestedingsdoel
Bedrag
Aankoop Noorderkerk
§ 500.000,-
Verbouwing tot appartementen
§ 3.000.000,-
Af: bancaire financiering
§ 3.000.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
§ 500.000,-

Stapel, met de crowd als sluitstuk zonder zekerheden en dat alles voor een mooie 5%.... Dag hť, niet voor deze jongen.
Stapelfinanciering zegt toch niet altijd dat het mis loopt?
Ze zijn al ten tijde van de vorige leningen begonnen met de Noorderkerk. De rente konden ze kennelijk met gemak opbrengen uit hun andere projecten. Ik heb tenminste nooit gemerkt dat ze ook maar een dag te laat waren met betalen met project 9543
djh77donderdag 8 november 2018 @ 18:25
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

De link werkt niet , maar ben het helemaal eens met de conclusie. Gaat 'm niet worden zo.
Als je naar de totale portefeuille kijkt is het verhaal toch wel beter. 50 miljoen met een ltv <50%. Hypotheekrecht had uiteraard wel beter geweest, maar genoeg reserves uit andere panden zou ik zeggen. Er is ook nog wel ruimte om de rente te verhogen. Dit is bij vorige financieringen ook gebeurd. En omdat het een annuÔteitenlening is, is het risico ook lager dan aflossingsvrij.

[ Bericht 5% gewijzigd door djh77 op 08-11-2018 18:30:18 ]
crowd-fundidonderdag 8 november 2018 @ 18:35
De appartementen zijn wel een stuk kleiner geworden! In februari 2015 spraken ze over de realisering van 78 appartementen in de Noorderkerk. Nu hebben ze het over "ruim 100".
escortmk2donderdag 8 november 2018 @ 18:36
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:24 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

In het artikel op RTL Z meldt KoM iig wel dat er zaken verpand zijn, dus dat stemt hoopgevend. Gelulkig zit ik zelf niet in dit project.
Zou RTL Z dit echt onderzocht hebben of zijn ze afgegaan op de tekst van het project op de KOM-website?
djh77donderdag 8 november 2018 @ 18:47
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 18:36 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Zou RTL Z dit echt onderzocht hebben of zijn ze afgegaan op de tekst van het project op de KOM-website?
Is onderzocht. Vanmorgen stond er dat het niet bekend was of er zekerheden zijn afgegeven. Nu staat er
quote:
Volgens een woordvoerder van KapitaalOpMaat zijn er door The Tailormates voor de lening inderdaad onderpanden als zekerheid gegeven. "Het gaat onder meer om voorraden, inventaris en debiteuren. Het is nog wel de vraag welke andere financieringen er zijn. De aan ons gelieerde Stichting Zekerheden gaat zich maximaal inspannen om de zekerheden uit te winnen voor onze investeerders
aborrendonderdag 8 november 2018 @ 19:12
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 18:35 schreef crowd-fundi het volgende:
De appartementen zijn wel een stuk kleiner geworden! In februari 2015 spraken ze over de realisering van 78 appartementen in de Noorderkerk. Nu hebben ze het over "ruim 100".
En is mijn conclusie logisch dat de leners nu wel anoniem blijven, maar straks in het getekende contract (want deze gaat echt wel vol komen) wel gewoon met naam en toenaam staan? Wat denken jullie?
mike79_ndonderdag 8 november 2018 @ 19:19
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 18:47 schreef djh77 het volgende:
De aan ons gelieerde Stichting Zekerheden gaat zich maximaal inspannen om de zekerheden uit te winnen voor onze investeerders
LOL. Vrij vertaald: we gaan erg druk zijn met lekker niets en reageren ook niet op mailtjes als investeerders die sturen want daar hebben wij het, in het belang van de investeerders, veel te druk voor.
crowd-fundidonderdag 8 november 2018 @ 19:20
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 19:12 schreef aborren het volgende:

[..]

En is mijn conclusie logisch dat de leners nu wel anoniem blijven, maar straks in het getekende contract (want deze gaat echt wel vol komen) wel gewoon met naam en toenaam staan? Wat denken jullie?
Inderdaad, voor mij zijn ze niet anoniem.
Er staan trouwens wel verschillende namen op de verschillende contracten.
obligatairedonderdag 8 november 2018 @ 20:41
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 18:25 schreef djh77 het volgende:

[..]

Als je naar de totale portefeuille kijkt is het verhaal toch wel beter. 50 miljoen met een ltv <50%. Hypotheekrecht had uiteraard wel beter geweest, maar genoeg reserves uit andere panden zou ik zeggen. Er is ook nog wel ruimte om de rente te verhogen. Dit is bij vorige financieringen ook gebeurd. En omdat het een annuÔteitenlening is, is het risico ook lager dan aflossingsvrij.
Met 6% wil ik er nog wel eens over denken. Ik zit/zat al in 2 eerdere projecten tegen hoger rendement.
obligatairedonderdag 8 november 2018 @ 20:50
Inmiddels project Saksen helemaal afgerond. Conversie via de notaris van 'Chemnitz' , de rest op de normale manier.

Waarmee meteen de vraag beantwoord is of het additionele deel ook zonder kosten kon: nee.
AQuila360donderdag 8 november 2018 @ 21:20
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 18:23 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Stapelfinanciering zegt toch niet altijd dat het mis loopt?
Ze zijn al ten tijde van de vorige leningen begonnen met de Noorderkerk. De rente konden ze kennelijk met gemak opbrengen uit hun andere projecten. Ik heb tenminste nooit gemerkt dat ze ook maar een dag te laat waren met betalen met project 9543
Track record is goed ja, en korte looptijd en Groningen is toch ook booming.

Ik doe hem als ik de kan krijg voor een klein bedragje, al de vastgoed projecten die ik heb lopen nog goed of zijn al klaar.
dyna18donderdag 8 november 2018 @ 22:12
Het heeft even geduurd, maar de uitbreiding van de Leckere nadert zijn doel.
Gefinancierd via Crowdfunding van Symbid.

20181107-Leckere-004-1161x750.jpg?auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR%2CSave-Data&dpr=1&fit=max&h=750&ixlib=php-1.1.0&q=35&w=9999

https://www.duic.nl/algem(...)ar-niet-meer-verder/
Jaco078donderdag 8 november 2018 @ 22:13
Nieuwe op Crowdestate.nl

Appartementen KaŖberg; Investeren in hoogwaardige huurwoningen

Iemand al linkje voor voorinschrijving?
SPOILER
gaanmetdiebanaanvrijdag 9 november 2018 @ 09:59
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 18:23 schreef crowd-fundi het volgende:
Stapelfinanciering zegt toch niet altijd dat het mis loopt?
Ze zijn al ten tijde van de vorige leningen begonnen met de Noorderkerk. De rente konden ze kennelijk met gemak opbrengen uit hun andere projecten. Ik heb tenminste nooit gemerkt dat ze ook maar een dag te laat waren met betalen met project 9543
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 21:20 schreef AQuila360 het volgende:
Track record is goed ja, en korte looptijd en Groningen is toch ook booming.
Ik sta te kijken van het optimisme hier. De bank is toch minder positief, anders hadden ze de bestaande lening wel kunnen verhogen. Als ze kennelijk zo goed zijn voor hun geld dan kan een tweede hypotheekje op het een of ander er toch wel af?

Ik sla van harte over.
OpDieFietsvrijdag 9 november 2018 @ 10:01
quote:
0s.gif Op donderdag 8 november 2018 22:12 schreef dyna18 het volgende:
Het heeft even geduurd, maar de uitbreiding van de Leckere nadert zijn doel.
Gefinancierd via Crowdfunding van Symbid.
Ja, heel mooi!
Hopelijk krijgen we binnenkort een uitnodiging voor een rondleiding met een Lecker biertje erbij B:)B
dyna18vrijdag 9 november 2018 @ 10:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 10:01 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ja, heel mooi!
Hopelijk krijgen we binnenkort een uitnodiging voor een rondleiding met een Lecker biertje erbij B:)B
Inderdaad. Enige wat ik mij afvraag is hoe het exit scenario er uit ziet. Hoe zouden wij onze aandelen weer kunnen verkopen. Op den duur wil ik wel weer mijn geld terug en graag met rendement ;)
OpDieFietsvrijdag 9 november 2018 @ 11:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 10:05 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Inderdaad. Enige wat ik mij afvraag is hoe het exit scenario er uit ziet. Hoe zouden wij onze aandelen weer kunnen verkopen. Op den duur wil ik wel weer mijn geld terug en graag met rendement ;)
Met betrekking tot rendement is een andere vraag wanneer men gaat beginnen met het uitkeren van dividend. Er zijn nu natuurlijk flinke investeringen gedaan voor de nieuwe brouwerij, maar het bedrijf draait volgens mij goed en je mag verwachten (ook op grond van de investeringsovereenkomst) dat de investeerders hier vanaf een bepaald moment ook de vruchten van gaan plukken.
tnhbvrijdag 9 november 2018 @ 11:33
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 november 2018 09:59 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Als ze kennelijk zo goed zijn voor hun geld dan kan een tweede hypotheekje op het een of ander er toch wel af?
Dat was precies ook mijn gevoel, nu is het zo van "vertrouw me maar" en daar heb ik ondanks alle goede bedoeling wat moeite mee, als het om een of andere reden toch fout gaat sta je met lege handen terwijl dat niet nodig is
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 12:15
2e project Jaap Nellen op SiG:
https://investeren.sameni(...)at-121b-te-rotterdam
https://www.google.nl/map(...).8917765!4d4.5166343
Frandderouwvrijdag 9 november 2018 @ 12:33
Ondanks de toezegging ontbreekt mintplantsoen nog altijd bij mij bij SIG :-(
petercvrijdag 9 november 2018 @ 12:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 12:33 schreef Frandderouw het volgende:
Ondanks de toezegging ontbreekt mintplantsoen nog altijd bij mij bij SIG :-(
idem
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 13:37
De top 10 van week 45:
pw0m9qq.png
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 13:43
Aflossingsvrij transformatieproject van 24 maanden met 1e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)1c7a356a80968baa5eb1

[ Bericht 11% gewijzigd door djh77 op 09-11-2018 14:17:53 ]
impact9vrijdag 9 november 2018 @ 14:02
Heeft iemand al de volgende investeringslinkjes?:

https://www.collincrowdfu(...)ject-zandhuis-zwart/
https://www.collincrowdfund.nl/skins-cosmetics-breda/
https://www.collincrowdfund.nl/vof-ms-ferox/
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 14:04
Genoeg annuleringen voor het bootje zonder hypotheek op woonhuis

geldvoorelkaar twitterde op vrijdag 09-11-2018 om 13:45:28 Opnieuw open voor investering: MS Claudia. Project was eerder volgeschreven, maar is door gewijzigde zekerheden opnieuw open voor investering. §127.500| 8%| class 5s| 84 mnd| ann| https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18823 reageer retweet
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 14:07
Geen CashCow voor ccf
Beleggersfair twitterde op vrijdag 09-11-2018 om 11:21:29 De winnaar van de Cashcow Award 2018 in de categorie ‘Beste crowdfundplatform’ is: @FundingCircleNL! Van harte gefeliciteerd! reageer retweet
petercvrijdag 9 november 2018 @ 14:07
Project GVE 18990 van Def D uit Luxemburg tbv zijn vastgoedportefeuille staat open
Ron1986vrijdag 9 november 2018 @ 14:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:04 schreef djh77 het volgende:
Genoeg annuleringen voor het bootje zonder hypotheek op woonhuis

geldvoorelkaar twitterde op vrijdag 09-11-2018 om 13:45:28 Opnieuw open voor investering: MS Claudia. Project was eerder volgeschreven, maar is door gewijzigde zekerheden opnieuw open voor investering. §127.500| 8%| class 5s| 84 mnd| ann| https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18823 reageer retweet
Top pak hem mee, heb 3 bootjes lopend zonder problemen. Kan er nog weel eentje bij tegen een mooie rente ;)
investeerdertjevrijdag 9 november 2018 @ 14:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:04 schreef djh77 het volgende:
Genoeg annuleringen voor het bootje zonder hypotheek op woonhuis

geldvoorelkaar twitterde op vrijdag 09-11-2018 om 13:45:28 Opnieuw open voor investering: MS Claudia. Project was eerder volgeschreven, maar is door gewijzigde zekerheden opnieuw open voor investering. §127.500| 8%| class 5s| 84 mnd| ann| https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18823 reageer retweet
Ja, zonder enige secundaire zekerheden brengt zo een bootje op de veiling wel 70 000 op. Ga maar achterin de rij staan. Maar hoe hoog was de waarde van de hypothecaire inschrijving dan?
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 14:29
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:26 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ja, zonder enige secundaire zekerheden brengt zo een bootje op de veiling wel 70 000 op. Ga maar achterin de rij staan. Maar hoe hoog was de waarde van de hypothecaire inschrijving dan?
315k. Ik vind deze ook niet interessant. Bootjes moeten op zijn minst een 1e hypotheek hebben met een lage tlv.
Red_arrowvrijdag 9 november 2018 @ 14:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 12:33 schreef Frandderouw het volgende:
Ondanks de toezegging ontbreekt mintplantsoen nog altijd bij mij bij SIG :-(
Ja bij mij ook :(
TisIkvrijdag 9 november 2018 @ 14:53
Linkje voor Transformatieproject Zandhuis&Zwart:
https://www.collincrowdfu(...)1c7a356a80968baa5eb1
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 14:53
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:53 schreef TisIk het volgende:
Linkje voor Transformatieproject Zandhuis&Zwart:
https://www.collincrowdfu(...)1c7a356a80968baa5eb1
Die stond er al :P
TisIkvrijdag 9 november 2018 @ 14:55
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:53 schreef djh77 het volgende:

[..]

Die stond er al :P
Ok, ik zie het.
Even over het hoofd gezien.
Stond die er direct al, of heb je de link later gewijzigd?
obligatairevrijdag 9 november 2018 @ 15:23
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 13:43 schreef djh77 het volgende:
Aflossingsvrij transformatieproject van 24 maanden met 1e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)1c7a356a80968baa5eb1
Mooi project, oude bekende. Ziet er beter uit dan de VG projecten op GVE.
gaanmetdiebanaanvrijdag 9 november 2018 @ 16:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:53 schreef djh77 het volgende:
Die stond er al
Dank voor de link, meegenomen.
petercvrijdag 9 november 2018 @ 16:55
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 november 2018 16:54 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Dank voor de link, meegenomen.
idem
djh77vrijdag 9 november 2018 @ 16:56
Opticien met 2e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/framio/
Camoglivrijdag 9 november 2018 @ 17:03
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 15:23 schreef obligataire het volgende:

[..]

Mooi project, oude bekende. Ziet er beter uit dan de VG projecten op GVE.
LTV van 100%; waarom is dit zo goed? Vanwege de 6,5% en hypotheek?
obligatairevrijdag 9 november 2018 @ 17:19
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 16:56 schreef djh77 het volgende:
Opticien met 2e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/framio/
Wat ik mis is een expliciete verklaring dat ze de ruimte in de 1e hypotheek Rabobank niet opnieuw laten vollopen. Verder niet verkeerd dacht ik.
Aalsmeer15vrijdag 9 november 2018 @ 17:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 17:19 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wat ik mis is een verklaring dat ze de ruimte in de 1e hypotheek Rabobank niet opnieuw laten vollopen. Verder niet verkeerd dacht ik.
Ik snap alleen niet goed
SPOILER
In 2017 bedroeg de omzet § 79.000,- met een resultaat voor privť-opname van ruim § 12.000,-
Kun je dan niet beter ergens gaan werken?
obligatairevrijdag 9 november 2018 @ 17:28
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 17:03 schreef Camogli het volgende:

[..]

LTV van 100%; waarom is dit zo goed? Vanwege de 6,5% en hypotheek?
Inderdaad. Als ik het vergelijk met die om te bouwen dorpsschool in Zeeland dan scoort dit op alle onderdelen beter. Ik zit ook in zijn eerdere project De Energiefabriek, resteert 24/60.

Zit al 80K in de pocket :)
obligatairevrijdag 9 november 2018 @ 17:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 17:22 schreef Aalsmeer15 het volgende:

[..]

Ik snap alleen niet goed
SPOILER
In 2017 bedroeg de omzet § 79.000,- met een resultaat voor privť-opname van ruim § 12.000,-
Kun je dan niet beter ergens gaan werken?
Dat doet hij al :) De huidige optiek is veel te klein voor twee geschoolde opticiŽns, ik verwacht dat hij met de nieuwe praktijk in combinatie met allerlei gunstige IB ondernemersregelingen een groter inkomen uit de praktijk kan trekken dan nu in loondienst.
obligatairevrijdag 9 november 2018 @ 17:42
En zo schijnt weer de zon :) :)

Beste obli,

SPOILER
In 2017 heeft u geÔnvesteerd in project 16881 | BlueSun Zonnestudio’s. De lening destijds was bedoeld voor het opzetten van een vestiging in Breda-Noord.

De geldnemer, de heer Vos, heeft de vestiging in Breda-Noord verkocht. Derhalve wordt deze lening afgelost volgens artikel 26 van de algemene voorwaarden. Dit met een boeterente van 10 maal de rente van de eerst volgende termijn, zijnde termijn 14.

De aflossing van dit project ontvangt u volgende week, en in drie delen te weten termijn 13, 49 en 50. Termijn 49 en 50 maken samen het aflossingsbedrag+de verschuldigde rente, termijn 13 is regulier geÔncasseerd en wordt dan ook regulier aan u uitgekeerd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl
crowdiefundervrijdag 9 november 2018 @ 18:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 17:42 schreef obligataire het volgende:
En zo schijnt weer de zon :) :)

Beste obli,

SPOILER
In 2017 heeft u geÔnvesteerd in project 16881 | BlueSun Zonnestudio’s. De lening destijds was bedoeld voor het opzetten van een vestiging in Breda-Noord.

De geldnemer, de heer Vos, heeft de vestiging in Breda-Noord verkocht. Derhalve wordt deze lening afgelost volgens artikel 26 van de algemene voorwaarden. Dit met een boeterente van 10 maal de rente van de eerst volgende termijn, zijnde termijn 14.

De aflossing van dit project ontvangt u volgende week, en in drie delen te weten termijn 13, 49 en 50. Termijn 49 en 50 maken samen het aflossingsbedrag+de verschuldigde rente, termijn 13 is regulier geÔncasseerd en wordt dan ook regulier aan u uitgekeerd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl
Die heb ik ook :)
Camoglivrijdag 9 november 2018 @ 19:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 17:28 schreef obligataire het volgende:

[..]

Inderdaad. Als ik het vergelijk met die om te bouwen dorpsschool in Zeeland dan scoort dit op alle onderdelen beter. Ik zit ook in zijn eerdere project De Energiefabriek, resteert 24/60.

Zit al 80K in de pocket :)
aanvraag voor 455.000.
Een borgstelling van slechts een ton (materieel).
Als kosten: 115.000 eigen uren.
‘Uit kasstroom/liquiditeit en verschuldigd blijven eigen uren*’: 270.000 euro.
‘Honoraria derden/vergunningen/
financieringskosten/onvoorzien’: 135.000.
Dat is erg veel, vind ik

En de vergunning om wonen mogelijk te maken is aangevraagd.

Ik pas voor dit boterzachte opgeblazen verhaal.
Aalsmeer15vrijdag 9 november 2018 @ 19:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 17:30 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat doet hij al :) De huidige optiek is veel te klein voor twee geschoolde opticiŽns, ik verwacht dat hij met de nieuwe praktijk in combinatie met allerlei gunstige IB ondernemersregelingen een groter inkomen uit de praktijk kan trekken dan nu in loondienst.
Ik had al wel door dat ze niet met z'n tweetjes dit overhielden.
Maar dit bedrag overhouden door 1 geschoolde opticien, ik wist het wel.
netpatvrijdag 9 november 2018 @ 20:51
Ook 2 nieuwe projecten bij Duurzaam Investeren aangekondigd. Beide gaan maandagochtend open.

Weer een nieuwe ronde van Mistergreen Lease (wel al voor meer dan de helft gevuld met bestaande investeerders):
https://www.duurzaaminves(...)green-lease-ii-b.v.-(ronde-10)

En een windmolenpark met een aardige rente van 7% voor een flink groot bedrag (2-4.5 miljoen):
https://www.duurzaaminves(...)nanciering-nederland
Wel een beetje apart dat er voor dit bedrag naar crowdfunding wordt gekeken, terwijl het totale project 125 miljoen moet kosten en er genoeg geld beschikbaar is om de lening te betalen, mocht dit project falen. Ik vraag me af waarom de andere financiers of het eigen vermogen dan niet worden gebruikt in plaats van deze obligatie.
dyna18zaterdag 10 november 2018 @ 00:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:07 schreef djh77 het volgende:
Geen CashCow voor ccf
Beleggersfair twitterde op vrijdag 09-11-2018 om 11:21:29 De winnaar van de Cashcow Award 2018 in de categorie ‘Beste crowdfundplatform’ is: @FundingCircleNL! Van harte gefeliciteerd! reageer retweet
De cashcow award is vooral een populariteitswedstrijd. Kwaliteit speelt geen rol bij deze awards. Dat een rampzalig platform zoals Kapitaal op Maat ook bij de 5 nominaties staat zegt ook al heel veel. Totaal niet interessant dus...
dyna18zaterdag 10 november 2018 @ 00:29
MS Nadia bootje bij Crowdpartners mag gaan varen na succesvolle funding binnen 2 dagen.
https://mijn.crowdpartners.nl/ProjectDetail.aspx?projectid=PF0059
dyna18zaterdag 10 november 2018 @ 00:31
E
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 14:53 schreef djh77 het volgende:

Aankoop fabriek Zandhuis&Zwart
De totale investeringsbehoefte bedraagt § 725.000,-. Vanuit de aanwezige liquiditeiten en de toekomstige kasstroom kan de onderneming zelf § 270.000,- financieren. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt § 455.000,-. De looptijd is 24 maanden en op het einde van de looptijd wordt het gehele leenbedrag van § 455.000,- ineens afgelost. De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Die stond er al :P
Wat vinden wij bij FoK! van dit project?
Hoog bedrag wat ze zoeken, maar er wordt de indruk gewekt dat de organisatie er financieel goed voorstaat.
djh77zaterdag 10 november 2018 @ 01:47
Een weinig zeggende update van de pensioen adviseur (KoM):
SPOILER
Geachte investeerder(s),

Allereerst merk ik op dat het voor mij moeilijk is om rechtstreeks met u te communiceren, daar ik niet kan inloggen op de site van KOM, zoals ik reeds eerder heb gemeld. Reden waarom ik u op deze manier informeer.

Ik snap dat voor u de teleurstelling groot is dat het project waar u op ingeschreven heeft niet is geworden, wat u en ik op hadden gehoopt. Door het helaas onvermijdelijke faillissement is veel schade geleden. Ik had graag gezien dat dit voor u anders was gelopen. Voor mijzelf is de situatie allesbehalve rooskleurig en momenteel ben ik bezig om met deskundigen op dit terrein een plan op te stellen om de schade voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels hebben we het totaalbeeld nagenoeg in kaart gebracht en op korte termijn zullen we met een voorstel komen. Met KOM sprak ik af dat ik wekelijks de voortgang zal rapporteren. Ik verwacht snel meer duidelijkheid te kunnen geven
Voor dit project zou er een erfenis verpand worden, maar heb het idee dat er weinig meer is.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 10-11-2018 06:54:32 ]
queposzaterdag 10 november 2018 @ 06:10
Hier de link voor de boot op CCF.

SPOILER
Groepfunderzaterdag 10 november 2018 @ 09:23
Op FNC komt morgen een pitch van een detacheerder in de bouw online te staan:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/54319

Ik heb wel interesse, maar ben ook benieuwd naar de opvattingen van anderen. Dit is wat ik zie:
+ Kleine lening
+ Korte looptijd
- Afgenomen omzet
+ Toegenomen winst
- Toegenomen kortlopende schulden
+ Gestegen (en positief) eigen vermogen
+ Goede current ratio.

In de pitch op FNC staat dat het bedrijf 'is gespecialiseerd in het detacheren van zichzelf en zzp’ers aan grotere bedrijven voor het bouwen en verbouwen van huizen.' Ik denk: een zzp'er met networkingskills en andere zzp'ers in zijn netwerk. Maar op de website van het bedrijf lees ik net iets anders. Namelijk: 'Ons doel is al 10 jaar om de beste te zijn op het gebied van verbouwingen van badkamers.' De namen van grote bedrijven herken ik terug, maar dat zijn geen bedrijven die huizen bouwen. Ik vind die specialisatie een goed teken, want je kunt niet in alles specialist zijn. Tegelijkertijd voel ik mij op het verkeerde been gezet. Overigens is de bij FNC opgegeven vestigingsplaats ook onjuist.

[Edit]
In de pitch staat dat de eigenaar 'meer tijd op kantoor zal besteden'. De vraag is: waarom? Ik heb het adres van de onderneming bekeken op Google Maps en dat is een woning in een flatgebouw. Je kunt dus zeggen: ieder uur dat de kredietnemer thuis is, is de kredietnemer op kantoor. Dan wordt de vraag: waarom wil de kredietnemer meer thuis zijn? Mijn interesse begint behoorlijk te dalen en ik begin te vermoeden dat risico-categorie B niet de juiste risico-categorie is voor deze lening.

[ Bericht 16% gewijzigd door Groepfunder op 10-11-2018 09:47:44 ]
investeerdertjezaterdag 10 november 2018 @ 09:41
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 06:10 schreef quepos het volgende:
Hier de link voor de boot op CCF.

SPOILER
660 000 euro aan zekerheden op een schuld van 510 000. Vooral als je een inschatting maakt van wat deze zekerheden op gaan leveren mocht het fout gaan (boot een ton, misschien twee eigen vermogen is door de rechtsvorm dan vaak al opgesnoept om het levend te houden) dan vraag ik mij af hoe men dit gaat zien. De economische tijden zijn nu prima, over 4 jaar weet ik het zo nog niet. Deze is voor mij welkom in het rijtje met bootjes waar ik niet in stap.
impact9zaterdag 10 november 2018 @ 09:52
https://www.collincrowdfu(...)1c7a356a80968baa5eb1

25% vol

https://www.collincrowdfu(...)zDyjJtbXdqCgA5DQum-0

26%

Er is dus best wat animo;)!
optrandjezaterdag 10 november 2018 @ 10:23
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 16:56 schreef djh77 het volgende:
Opticien met 2e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/framio/
Iemand een linkje?
crowdiefunderzaterdag 10 november 2018 @ 11:02
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 06:10 schreef quepos het volgende:
Hier de link voor de boot op CCF.

SPOILER
Er is al behoorlijk wat gestort.
obligatairezaterdag 10 november 2018 @ 11:28
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 november 2018 09:41 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

660 000 euro aan zekerheden op een schuld van 510 000. Vooral als je een inschatting maakt van wat deze zekerheden op gaan leveren mocht het fout gaan (boot een ton, misschien twee eigen vermogen is door de rechtsvorm dan vaak al opgesnoept om het levend te houden) dan vraag ik mij af hoe men dit gaat zien. De economische tijden zijn nu prima, over 4 jaar weet ik het zo nog niet. Deze is voor mij welkom in het rijtje met bootjes waar ik niet in stap.
Ik begrijp je punt maar als je ieder project zo beoordeelt dan valt 95% van alle projecten af denk ik; bij FNC bijvoorbeeld weet je bijna nooit of er enig vermogen in privť is. En krijg je Łberhaupt geen zekerheid in de vorm van hypotheek of pand.

Volgens mij is het verdienmodel van dit schip plausibel en de zekerheden zijn extra. Door aflossingen loopt het risico sowieso terug.

Als ik het goed zie heb je na 4 jaar, op een inleg van 500 euro al 383 euro aan cashflow terug dus kun je nog maximaal 23% van de inleg verliezen en dan heb ik de zekerheden nog niet meegeteld.

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 10-11-2018 11:51:59 ]
investeerdertjezaterdag 10 november 2018 @ 12:20
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 11:28 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik begrijp je punt maar als je ieder project zo beoordeelt dan valt 95% van alle projecten af denk ik; bij FNC bijvoorbeeld weet je bijna nooit of er enig vermogen in privť is. En krijg je Łberhaupt geen zekerheid in de vorm van hypotheek of pand.

Volgens mij is het verdienmodel van dit schip plausibel en de zekerheden zijn extra. Door aflossingen loopt het risico sowieso terug.

Als ik het goed zie heb je na 4 jaar, op een inleg van 500 euro al 383 euro aan cashflow terug dus kun je nog maximaal 23% van de inleg verliezen en dan heb ik de zekerheden nog niet meegeteld.
Projecten zonder vaste zekerheden blijf ik dan ook bij weg. Het verdienmodel zie ik anders, en dat is een persoonlijke overweging. Verschil van inzicht
peterczaterdag 10 november 2018 @ 13:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 09:23 schreef Groepfunder het volgende:
Op FNC komt morgen een pitch van een detacheerder in de bouw online te staan:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/54319

Ik heb wel interesse, maar ben ook benieuwd naar de opvattingen van anderen. Dit is wat ik zie:
+ Kleine lening
+ Korte looptijd
- Afgenomen omzet
+ Toegenomen winst
- Toegenomen kortlopende schulden
+ Gestegen (en positief) eigen vermogen
+ Goede current ratio.

In de pitch op FNC staat dat het bedrijf 'is gespecialiseerd in het detacheren van zichzelf en zzp’ers aan grotere bedrijven voor het bouwen en verbouwen van huizen.' Ik denk: een zzp'er met networkingskills en andere zzp'ers in zijn netwerk. Maar op de website van het bedrijf lees ik net iets anders. Namelijk: 'Ons doel is al 10 jaar om de beste te zijn op het gebied van verbouwingen van badkamers.' De namen van grote bedrijven herken ik terug, maar dat zijn geen bedrijven die huizen bouwen. Ik vind die specialisatie een goed teken, want je kunt niet in alles specialist zijn. Tegelijkertijd voel ik mij op het verkeerde been gezet. Overigens is de bij FNC opgegeven vestigingsplaats ook onjuist.

[Edit]
In de pitch staat dat de eigenaar 'meer tijd op kantoor zal besteden'. De vraag is: waarom? Ik heb het adres van de onderneming bekeken op Google Maps en dat is een woning in een flatgebouw. Je kunt dus zeggen: ieder uur dat de kredietnemer thuis is, is de kredietnemer op kantoor. Dan wordt de vraag: waarom wil de kredietnemer meer thuis zijn? Mijn interesse begint behoorlijk te dalen en ik begin te vermoeden dat risico-categorie B niet de juiste risico-categorie is voor deze lening.
In basis is deze meneer gewoon een ZZP er, en niet meer, zal af & toe een ZZP ers mee inhuren voor een klus, en dat is het dan lijkt me. Laat hem passeren. Detacheerders genoeg in de bouw.
Aalsmeer15zaterdag 10 november 2018 @ 14:04
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 november 2018 12:20 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Projecten zonder vaste zekerheden blijf ik dan ook bij weg. Het verdienmodel zie ik anders, en dat is een persoonlijke overweging. Verschil van inzicht
Ik blijf ook weg van boten tenzij ik het verhaal een beetje kan overzien en er vertrouwen in heb.

In dit geval blijf ik er o.a. van weg omdat ik die eigen inbreng van 135K niet kan verifiŽren.
Ik zit niet in de botenbusiness, dus kan er helemaal naast zitten maar ik denk zo.
Hoe meer ze voor de oude boot op papier geven hoe hoger het eigen vermogen lijkt en hoe meer de nieuwe boot op papier waard lijkt.
Dus zoals je als je een nieuwe auto koopt en de oude inruilt het lijkt dat je veel voor de oude terugkrijgt.
peterczaterdag 10 november 2018 @ 15:17
GVE 19100 Noorderkerk staat open , een gemiddelde invest gedaan, de laatste tijd veel OG projecten meegenomen bij de div platformen oa BRD bij C Estate, GVE de Collin Chinees en het R'dam pandje en het Brunssum pand bij SIG, ff check de kerk in Groningen staat al op 32%, dus komt wel vol
fok321zaterdag 10 november 2018 @ 15:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 12:33 schreef Frandderouw het volgende:
Ondanks de toezegging ontbreekt mintplantsoen nog altijd bij mij bij SIG :-(
De vlag kan uit ... het is bijgeschreven.
obligatairezaterdag 10 november 2018 @ 15:37
quote:
12s.gif Op zaterdag 10 november 2018 15:17 schreef peterc het volgende:
GVE 19100 Noorderkerk staat open , een gemiddelde invest gedaan, de laatste tijd veel OG projecten meegenomen bij de div platformen oa BRD bij C Estate, GVE de Collin Chinees en het R'dam pandje en het Brunssum pand bij SIG, ff check de kerk in Groningen staat al op 32%, dus komt wel vol
Staat me wel een beetje tegen dat het anoniem is, toch raar. Het zal toch niet Prins Bernh*rd Jr. zijn _O-
djh77zaterdag 10 november 2018 @ 16:16
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:10 schreef djh77 het volgende:
Kerk op gve
In een uur tijd een kwart miljoen in de pocket

[ Bericht 19% gewijzigd door djh77 op 10-11-2018 17:30:39 ]
crowdiefunderzaterdag 10 november 2018 @ 16:17
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 november 2018 16:16 schreef djh77 het volgende:

[..]

In een uur tijd een kwart miljoen in de pocket
Mis ik iets?

Edit: oh die kerk, dat is een ander linkje :)
NaRegenDeZonzaterdag 10 november 2018 @ 17:12
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 10:23 schreef optrandje het volgende:

[..]

Iemand een linkje?
Heb net even geteld hoeveel opticiens er in Goes gevestigd zijn, kom tot zo'n 10 winkels waaronder 5 zelfstandige ondernemers. Ik vraag me af wat deze 11de opticien Framio (zelfstandig ondernemer) hier aan dit bestand aan winkels gaat toevoegen. Ik doe hier niet aan mee.

Wel de kerkstudio's in Groningen van GVE en de appartementen van Collin in Deventer meegenomen.

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 10-11-2018 17:35:06 ]
obligatairezaterdag 10 november 2018 @ 17:45
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 17:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Heb net even geteld hoeveel opticiens er in Goes gevestigd zijn, kom tot zo'n 10 winkels waaronder 5 zelfstandige ondernemers. Ik vraag me af wat deze 11de opticien Framio (zelfstandig ondernemer) hier aan dit bestand aan winkels gaat toevoegen. Ik doe hier niet aan mee.

Wel de kerkstudio's in Groningen van GVE en de appartementen van Collin in Deventer meegenomen.
Ik begin inmiddels ook erg te twijfelen over de opticiŽn. Zekerheid ziet er goed uit maar van hun ondernemerscapaciteiten ben ik nog niet zo onder de indruk. Misschien komt dat omdat mevrouw opticiŽn ook nog zorg heeft voor hun jonge kinderen(?), maar het resultaat is wel erg laag op de oude locatie. Amper 1 - 1,5 bril verkocht per week?
tnhbzaterdag 10 november 2018 @ 18:05
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 17:12 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Heb net even geteld hoeveel opticiens er in Goes gevestigd zijn, kom tot zo'n 10 winkels waaronder 5 zelfstandige ondernemers.
Ik vraag me inderdaad af waarom je als nummer zoveel (ik heb niet geteld, maar had wel het gevoel dat er iets van 8 tot 10 zijn in mijn woonplaats Goes) vanuit Haamstede naar Goes komt. Een extra winkel in Zierikzee had in mijn beleving logistiek handiger geweest (maar daar zijn er misschien nog wel veel meer dan in Goes, zelf ga ik altijd naar Middelburg voor een nieuwe bril ;-). Ik weet eerlijk gezegd niet hoe druk de opticiens het in Goes hebben, mogelijk is er wel ruimte voor een extra zaak, dat weet ik niet, maar ik doe niet mee al lijken de zekerheden wel in orde te zijn...
NaRegenDeZonzaterdag 10 november 2018 @ 18:21
Ben afgelopen vrijdag naar de beleggers fair in Amsterdam geweest. Bij de Talkshow crowdfunding werd door de gespreksleider een vraag gesteld aan de 4 cf-platform vertegenwoordigers over het gemiddeld rendement van investeerders op hun platform. De heer Remko Jansen van Knab kreeg het toen even Spaans benauwd. Wat moest hij nu zeggen? de waarheid van 0%? Hij dacht zich eruit te redden door te melden dat het streef rendement van het platform 4% is. We hebben hem maar in die waan gelaten en geen vraag gesteld. :N :X
peterczaterdag 10 november 2018 @ 18:22
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 15:37 schreef obligataire het volgende:

[..]

Staat me wel een beetje tegen dat het anoniem is, toch raar. Het zal toch niet Prins Bernh*rd Jr. zijn _O-
In het verleden gegoogled en toen namen tegengekomen bij hun andere projecten , oa in krantenartikelen, zal morgens is ff in mijn digi archief zoeken. Over de div projecten is in de lokale pers aandacht aan besteed.. Goes laat ik lopen. kijk wel naar C Estate de BRD app en het R;dam pandje SIG alhoewel die volgens mij pas rond de21e komt, dacht ik ergens meegekregen te hebben.
djh77zaterdag 10 november 2018 @ 18:29
quote:
1s.gif Op donderdag 8 november 2018 17:07 schreef djh77 het volgende:
Appartementen met alleen HA op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=19100
60%
dyna18zaterdag 10 november 2018 @ 18:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 18:21 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Ben afgelopen vrijdag naar de beleggers fair in Amsterdam geweest. Bij de Talkshow crowdfunding werd door de gespreksleider een vraag gesteld aan de 4 cf-platform vertegenwoordigers over het gemiddeld rendement van investeerders op hun platform. De heer Remko Jansen van Knab kreeg het toen even Spaans benauwd. Wat moest hij nu zeggen? de waarheid van 0%? Hij dacht zich eruit te redden door te melden dat het streef rendement van het platform 4% is. We hebben hem maar in die waan gelaten en geen vraag gesteld. :N :X
Gemiste kans. Wat mij betreft mogen de platformen met de billen bloot.
Al deze mooi weer berichten nu, gaan later tot veel ongenoegen leiden.
obligatairezaterdag 10 november 2018 @ 20:15
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 november 2018 18:29 schreef djh77 het volgende:

[..]

60%
Bijna 70% voor Groningen inmiddels, en dat voor een normaal rustige zaterdag. Blijkbaar wordt het ontbreken van hypothecaire zekerheid in dit geval niet als een belemmering ervaren.

[ Bericht 0% gewijzigd door obligataire op 10-11-2018 20:47:59 ]
jsuijkerzaterdag 10 november 2018 @ 21:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 20:15 schreef obligataire het volgende:

[..]

Bijna 70% voor Groningen inmiddels, en dat voor een normaal rustige zaterdag. Blijkbaar wordt het ontbreken van hypothecaire zekerheid in dit geval niet als een belemmering ervaren.
Ik heb ook ingelegd. Het zou een grotere inleg zijn bij hypothecaire zekerheid maar ik verwacht nog steeds dat dit een succesvol project zal worden
ML45zaterdag 10 november 2018 @ 22:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 18:32 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Gemiste kans. Wat mij betreft mogen de platformen met de billen bloot.
Al deze mooi weer berichten nu, gaan later tot veel ongenoegen leiden.
Zeer zeker jammer dat je het Spaans benauwd niet omgezet heb in door het ijs laten zakken. M.i. staat meer platformen op een kantelpunt hetgeen voor mij een reden is kritisch naar mijn Crowdfunding activiteiten te kijken. Hierbij speelt mee dat ik macro-economisch op korte termijn ( eind 2019 uiterlijk begin 2020) een crisis verwacht waardoor veel projecten die nu gaan starten binnen een jaar in een andere economisch klimaat moeten overleven. Platformen die nu al geen positief rendement weten te realiseren voor de investeerders zullen dat in een economisch zwaardere tijd al helemaal niet meer kunnen.
obligatairezondag 11 november 2018 @ 12:53
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

Visser Onderhoud Schip

Grappig project, vraag me af of de komende Brexit nog invloed kan hebben op zijn visterritorium? Mag hij dan nog in Britse wateren vissen?

Zijn Eigen vermogen liep terug in 2017. Ik denk dat hij met het huidige inkomen moeilijk kan rondkomen en zie dat niet echt verbeteren, althans ik kan er geen reden voor bedenken.

[ Bericht 15% gewijzigd door obligataire op 11-11-2018 12:58:50 ]
paardendokterzondag 11 november 2018 @ 13:59
quote:
0s.gif Op zondag 11 november 2018 12:53 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

Visser Onderhoud Schip

Grappig project, vraag me af of de komende Brexit nog invloed kan hebben op zijn visterritorium? Mag hij dan nog in Britse wateren vissen?

Zijn Eigen vermogen liep terug in 2017. Ik denk dat hij met het huidige inkomen moeilijk kan rondkomen en zie dat niet echt verbeteren, althans ik kan er geen reden voor bedenken.
Solide cijfers, Hollands Glorie, hoge Gunfactor. Heb een bescheiden spierinkje in zijn net geworpen...
obligatairezondag 11 november 2018 @ 14:11
quote:
0s.gif Op zondag 11 november 2018 13:59 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Solide cijfers, Hollands Glorie, hoge Gunfactor. Heb een bescheiden spierinkje in zijn net geworpen...
:) ....maar of je ooit een kabeljauw zult vangen vraag ik me wel een beetje af. Jammer dat je niet weet hoe zijn gezinssamenstelling is en of er een tweede inkomen is in het gezin.

In 2017 heeft hij ingeteerd op zijn reserves (vlottende activa zijn afgenomen, kortlopende schulden zijn toegenomen. Ik vrees voor 2018 eenzelfde beeld. Ik pas.

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 11-11-2018 14:56:53 ]
Horsemenzondag 11 november 2018 @ 17:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 13:43 schreef djh77 het volgende:
Aflossingsvrij transformatieproject van 24 maanden met 1e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)1c7a356a80968baa5eb1
Met een lichte twijfel toch meegenomen.
cellogzondag 11 november 2018 @ 17:36
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 20:51 schreef netpat het volgende:
Ook 2 nieuwe projecten bij Duurzaam Investeren aangekondigd. Beide gaan maandagochtend open.

Weer een nieuwe ronde van Mistergreen Lease (wel al voor meer dan de helft gevuld met bestaande investeerders):
https://www.duurzaaminves(...)green-lease-ii-b.v.-(ronde-10)

En een windmolenpark met een aardige rente van 7% voor een flink groot bedrag (2-4.5 miljoen):
https://www.duurzaaminves(...)nanciering-nederland
Wel een beetje apart dat er voor dit bedrag naar crowdfunding wordt gekeken, terwijl het totale project 125 miljoen moet kosten en er genoeg geld beschikbaar is om de lening te betalen, mocht dit project falen. Ik vraag me af waarom de andere financiers of het eigen vermogen dan niet worden gebruikt in plaats van deze obligatie.
Ik ga investeren in het windmolenpark. 7% is wat mij betreft een nette rente ten opzichte van de omzet verwachting en de materiŽle garantstelling van het moederbedrijf. Die 2% kosten bij aanvang blijft hoog, maar dat is bij alle projecten bij duurzaaminvesteren zo en deze loopt 7 jaar, dus per jaar bekeken is het voor mij wel acceptabel.
djh77zondag 11 november 2018 @ 18:32
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 17:26 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Met een lichte twijfel toch meegenomen.
Deze heeft geen twijfel
quote:
investeerder-60159 heeft § 45.500 geÔnvesteerd.
11-11-2018 om 16:07
Horsemenzondag 11 november 2018 @ 21:38
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 18:32 schreef djh77 het volgende:

[..]

Deze heeft geen twijfel

[..]

En nog een met een aardig bedrag:

"investeerder-4009 heeft § 24.000 geÔnvesteerd."
11-11-2018 om 21:24

Project inmiddels voor 50% gevuld. Men heeft er vertrouwen in.
kopersneekmaandag 12 november 2018 @ 10:10
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 21:38 schreef Horsemen het volgende:

[..]

En nog een met een aardig bedrag:

"investeerder-4009 heeft § 24.000 geÔnvesteerd."
11-11-2018 om 21:24

Project inmiddels voor 50% gevuld. Men heeft er vertrouwen in.
Bescheiden duit in het zakje gedaan, nog 9K te gaan... mooi staaltje hergebruik...
djh77maandag 12 november 2018 @ 10:15
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 10:10 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Bescheiden duit in het zakje gedaan, nog 9K te gaan... mooi staaltje hergebruik...
225K nog toch?
Frandderouwmaandag 12 november 2018 @ 10:15
En weer een KOM project met inmiddels een week vertraging. Nog geen reactie van KOM

SPOILER
Project #1810
Project: Centrum Market
kopersneekmaandag 12 november 2018 @ 10:17
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 10:15 schreef djh77 het volgende:

[..]

225K nog toch?
Wellicht heb ik de verkeerde gequote, ik had het hier over de Noorderkerk. Nu vol...
djh77maandag 12 november 2018 @ 10:19
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 10:17 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Wellicht heb ik de verkeerde gequote, ik had het hier over de Noorderkerk. Nu vol...
Quote ging over het transformatieproject van CCF :)
kopersneekmaandag 12 november 2018 @ 10:20
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 10:17 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Wellicht heb ik de verkeerde gequote, ik had het hier over de Noorderkerk. Nu vol...
edit- geen koffie en maandag, krijg je dat he, nu snel een bak! c_/
djh77maandag 12 november 2018 @ 10:20
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 10:15 schreef Frandderouw het volgende:
En weer een KOM project met inmiddels een week vertraging. Nog geen reactie van KOM

SPOILER
Project #1810
Project: Centrum Market
+
SPOILER
Uitbetaling Telecombinatie Gorinchem - Leerdam
Uitbetaling Hype Kappers Utrecht
Uitbetaling Speelparadijs De Ballon
Uitbetaling Timmerfabriek Peter Dekker
Naast de notoire wanbetalers
impact9maandag 12 november 2018 @ 10:23
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 10:20 schreef djh77 het volgende:

[..]

+
SPOILER
Uitbetaling Telecombinatie Gorinchem - Leerdam
Uitbetaling Hype Kappers Utrecht
Uitbetaling Speelparadijs De Ballon
Uitbetaling Timmerfabriek Peter Dekker
Naast de notoire wanbetalers
+
SPOILER
Rienbades
NaRegenDeZonmaandag 12 november 2018 @ 10:36
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 21:38 schreef Horsemen het volgende:

[..]

En nog een met een aardig bedrag:

"investeerder-4009 heeft § 24.000 geÔnvesteerd."
11-11-2018 om 21:24

Project inmiddels voor 50% gevuld. Men heeft er vertrouwen in.
Ik moet je zeggen dat ik het verlies risico ook klein acht bij deze investering in de huidige huizen markt. Heb even gezocht op internet en heb de indruk dat de gemeente ook blij is met de transformatie van dit gebouw en medewerking verleend. Dus de goedkeuring zal wel geen probleem worden. Daarnaast begrijp ik dat de locatie niet ver van het centrum is dus verkoop zal ook wel lukken in de huidige markt.
djh77maandag 12 november 2018 @ 10:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 13:43 schreef djh77 het volgende:
Aflossingsvrij transformatieproject van 24 maanden met 1e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)1c7a356a80968baa5eb1
Pand staat nog helemaal vol met spullen uit de oude fabriek. Deze week is er een veiling op BVA:
https://www.werktuigen.nl(...)art-te-deventer.html
NaRegenDeZonmaandag 12 november 2018 @ 11:13
De boot van Collin was binnen 10 minuten volgelopen. https://www.collincrowdfund.nl/vof-ms-ferox/
Nu nog het deel via Knab gaat om 12.00 uur open. https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/ferox
obligatairemaandag 12 november 2018 @ 11:30
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 11:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:
De boot van Collin was binnen 10 minuten volgelopen. https://www.collincrowdfund.nl/vof-ms-ferox/
Nu nog het deel via Knab gaat om 12.00 uur open. https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/ferox
Hopelijk kan dit project het trackrecord van Knab een positieve impuls geven :D
gaanmetdiebanaanmaandag 12 november 2018 @ 11:34
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 11:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:
De boot van Collin was binnen 10 minuten volgelopen. https://www.collincrowdfund.nl/vof-ms-ferox/
Nu nog het deel via Knab gaat om 12.00 uur open. https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/ferox
Wel weer een domme fout in de pitch. De hypotheek op het huis is volgens de pitch alleen voor de Collin investeerders, alleen de overige zekerheden zijn gedeeld tussen Collin en Knab.

quote:
Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van § 130.000 op het woonhuis aan de Canadastraat 44-46, 8141 AD Heino, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van § 250.000 en openstaande schuld van § 168.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van § 264.000 op basis van een recent taxatierapport. Derhalve is deze inschrijving grotendeel materieel.
bleyenburgmaandag 12 november 2018 @ 11:35
Klusbedrijf Spuitmachine & Overbrugging Betaaltermijnen
Nieuwe op FNC

Onbegrijpelijk dat je met zulke cijfers een lening nodig hebt.
Verder onbegrijpelijk dat het een "E" is.
Eveneens een opmerkelijke omzet- en dito winststijging 2016->2017
(disclaimer: ervanuitgaande dat de cijfers correct zijn)