FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #189 zorgverlening zorgwekkend voor funders
obligatairedonderdag 10 mei 2018 @ 08:48
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot! In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiële instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Lendahand (LDH), opkomende economieën met rentes van tussen 3 - 6%.
Crowdestate (CET), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Lenderspender, peer-to-peer lending
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

Exitstrategieën platformen
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal op Maat
Samen in Geld
Horeca Crowdfunding Nederland
Waarde voor je Geld
Investormatch

Scorings-matrix exit/continuïteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuïteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuïteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuïteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.


E-mail alerts
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund

Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reëel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reële bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuïtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geïnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiële projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Statistieken
SPOILER
g5orr3swp8wn.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
JJdJ1984donderdag 10 mei 2018 @ 09:02
De eindejaarsuitkering komt voort uit de cao
obligatairedonderdag 10 mei 2018 @ 09:03
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40318
Huur nieuwe spreekruimte

Oók zorg maar dan iemand die wel héél goed kan leven van gemeenschapsgelden.
Je kunt er van alles van vinden maar normaliter zou deze ondernemer dit moeiteloos moeten kunnen terugbetalen desnoods wat langer dan dit ene jaar.
obligatairedonderdag 10 mei 2018 @ 09:05
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 09:02 schreef JJdJ1984 het volgende:
De eindejaarsuitkering komt voort uit de cao
OK, dus geen directiebonus oid. Maar goed een CAO uitkering einde jaar komt niet als een verrassing dus dan hadden ze daarvoor moeten reserveren/sparen, net als bij het jaarlijkse vakantiegeld.
paardendokterdonderdag 10 mei 2018 @ 09:18
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 09:03 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40318
Huur nieuwe spreekruimte

Oók zorg maar dan iemand die wel héél goed kan leven van gemeenschapsgelden.
Je kunt er van alles van vinden maar normaliter zou deze ondernemer dit moeiteloos moeten kunnen terugbetalen desnoods wat langer dan dit ene jaar.
Mee eens. Ik heb deze meegenomen. Het tekort aan keuringsartsen bij UWV blijft voorlopig nog wel...
namliamdonderdag 10 mei 2018 @ 09:19
is in juli als ik het me goed herinner, bovendien al 1,5 jaar vastgelegd in de CAO dus verrassing? Nee sterker nog, het zou m.i. goed zijn geweest om al 12 maanden lang een reserve op te bouwen, aangezien er in de CAO 2 eenmalige uitkeringen zijn en de vorige 12 maanden geleden is.... Je boekt ook het vakantie geld niet 100% in mei en de einde jaars uitkering 100% in december.
Gijsbertusdonderdag 10 mei 2018 @ 09:47
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 09:19 schreef namliam het volgende:
is in juli als ik het me goed herinner, bovendien al 1,5 jaar vastgelegd in de CAO dus verrassing? Nee sterker nog, het zou m.i. goed zijn geweest om al 12 maanden lang een reserve op te bouwen, aangezien er in de CAO 2 eenmalige uitkeringen zijn en de vorige 12 maanden geleden is.... Je boekt ook het vakantie geld niet 100% in mei en de einde jaars uitkering 100% in december.
Het blijft belachelijk dat een project met de score minimaal risico / ruim voldoende al zo snel in de problemen komt. Collin is voor mij nu echt een no-go. Kom langzamerhand in het negatieve rendement.
Eerst maar eens gevraagd wat de "materiële waarde' van de nieuwe zekerheden en de borgstelling is, alsmede er niet meer beheerfee in rekening wordt gebracht.
djh77donderdag 10 mei 2018 @ 10:09
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 09:19 schreef namliam het volgende:
is in juli als ik het me goed herinner, bovendien al 1,5 jaar vastgelegd in de CAO dus verrassing? Nee sterker nog, het zou m.i. goed zijn geweest om al 12 maanden lang een reserve op te bouwen, aangezien er in de CAO 2 eenmalige uitkeringen zijn en de vorige 12 maanden geleden is.... Je boekt ook het vakantie geld niet 100% in mei en de einde jaars uitkering 100% in december.
Klopt en werkt ook zo met pensioen. Ik ken alleen pensioensystemen die werken met een jaarloon, waarbij de pensioenpremie maandelijks gelijk is. Verhaal van deze ondernemers lijkt vreemd
ML45donderdag 10 mei 2018 @ 10:26
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 09:18 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Mee eens. Ik heb deze meegenomen. Het tekort aan keuringsartsen bij UWV blijft voorlopig nog wel...
Ik blijf hier ver bij weg. Op internet kan ik niets over het bedrijf vinden en wanneer ik kijk op het adres zie ik bij Huispedia dat het huis( overigens met een bijzondere uitstraling zeker voor een arts) sinds een maand te koop staat. Daarbij als de cijfers kloppen dan is het uitgaven patroon wel heel hoog, de Vlot Act / Ev uit 2016 zijn er in 2017 wel erg snel doorheen gejast ondanks de mooie omzet in 2017. Alles zegt mij dat dit geld in een paar maanden er doorheen is gedraaid.
Horsemendonderdag 10 mei 2018 @ 11:21
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 12:20 schreef Gijsbertus het volgende:
weer een klein probleemgevalletje bij Collin:

SPOILER
Beste investeerder,

In de jaarupdate bent u geïnformeerd over de uitdagingen van Zorgplatform Geranós in 2016 en eerste helft van 2017.

In december 2015 heeft Stichting Zorgplatform Geranós, Interzorg Particulier B.V. en Interzorg Regulier B.V. uit Zeist overgenomen. Deze overname is via Collin gefinancierd.

De integratie van Interzorg met Geranós is qua proces goed verlopen. De eerste helft van 2016 heeft dit wel veel tijd en energie gekost mede door de implementatie van de nieuwe systemen. Dit ging ten koste van de omzet en focus op de kosten. Door het hoge ziekteverzuim moest er ook extern personeel ingehuurd worden om aan de leveringsplicht van de zorg te kunnen voldoen. Door de decentralisatie van de zorg in 2015 waren er in 2016 nog steeds problemen bij de gemeenten, waardoor facturen niet op tijd betaald werden en er kosten gemaakt moesten worden voor factoring om de liquiditeit op peil te houden. In 2016 is er dan ook een verlies geleden.

In 2017 is de organisatie sterker neergezet maar was het ziekteverzuim nog (te) hoog zodat nog steeds extern ingehuurd moest worden om aan de zorgleveringsplicht te kunnen voldoen. Ook de betaaltermijn van de gemeenten was in 2017 nog niet op orde, zodat er nog steeds een beroep op factoring gedaan moest worden om de lopende verplichtingen op tijd te kunnen voldoen. De extra kosten voor inhuur en factoring werden niet voldoende gecompenseerd door een hogere omzet zodat ook over 2017 een verlies geleden is.

Tot en met december 2017 kon Geranós aan de lopende verplichtingen richting de Collin-investeerders voldoen. Eind 2017 kwam er door de eindejaarsuitkeringen een hoge aanslag loonheffingen en nota voor de pensioenpremies door PGGM. Deze aanslagen moesten eind januari 2018 betaald worden. Gezien de al te krappe liquiditeit van Geranós is dat niet gelukt.

Om de liquiditeit te verruimen zijn er al diverse acties ondernomen. Deze bestaan onder andere uit:

· Doorvoeren van maatregelen om het ziekteverzuim verder terug te dringen

· Een betalingsafspraak maken met PGGM over gespreide betaling van de heffing over december 2017

· Gespreide betaling van de loonheffingen over december 2017

· Uitstellen van de inperking van het krediet bij de bank naar de eerste helft van 2019

· Vooruitbetaling van zorgnota’s door twee gemeenten

Bovenstaande acties hebben tot een positieve ontwikkeling geleid, waardoor de vooruitzichten van Geranós weer positief zijn voor 2018. De acties m.b.t. het terugdringen van het ziekteverzuim beginnen vruchten af te werpen waardoor de kosten voor inhuur afnemen. De vooruitbetaling door de gemeenten zorgt ervoor dat de factoringkosten in 2018 fors lager zullen liggen dan in 2016 en 2017. Voor 2018 wordt een positief resultaat geprognosticeerd. Op basis van de gerealiseerde cijfers over Q1 2018 ziet het er naar uit dat Geranós over 2018 weer voldoende winst maakt en daardoor de continuïteit op langere termijn geborgd is.

Voor de kortere termijn blijft wel de druk om op tijd aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Door de vooruitbetaling van de gemeenten en de medewerking van de bank van het uitstel van inperking van de kredietfaciliteit verbetert de liquiditeit over 2018. Uit de liquiditeitsprognose blijkt wel dat uitstel van aflossing bij Collin Crowdfund ook noodzakelijk is om alle operationele kosten op tijd te kunnen betalen. Op basis van de aangeleverde liquiditeits- en rentabiliteitsprognoses, blijkt dat Geranós naast de reeds ondernomen acties nog extra ruimte nodig heeft om de lopende kosten te kunnen voldoen. Stichting Zorgplatform Geranós heeft het verzoek gedaan om de leningsvoorwaarden aan te passen.

Gevraagd wordt om voor de periode mei 2018 t/m april 2019 (12 maanden) uitstel van aflossing te geven. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat er een tweede pandrecht wordt gevestigd op de bestaande en toekomstige inventaris en voorraden van Stichting Zorgplatform Geranós, Interzorg Particulier B.V. en Interzorg Regulier B.V. De vooruitzichten voor Geranós qua rentabiliteit zijn positief en de ondernemers hebben al acties ondernomen om de liquiditeit te verbeteren, maar missen nog net het laatste stukje om voldoende liquiditeit te hebben om in 2018 alle operationele kosten op tijd te kunnen betalen.

Concreet betekent dit voor u:

· In de periode mei 2018 tot en met april 2019 worden de aflossingen opgeschort, de totale looptijd van de lening wordt hiermee 12 maanden langer.

· Vanaf mei 2019 wordt het betaalschema hervat.

· De reguliere rente en kosten worden gedurende deze gehele periode voldaan.

· De bestaande zekerheden blijven intact.

· Er wordt een tweede pandrecht op de bestaande en toekomstige inventaris en voorraden van Stichting Zorgplatform Geranós, Interzorg Particulier B.V. en Interzorg Regulier B.V. gevestigd.

Tevens zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden van 01-04-2018 van kracht worden, behoudens de tarifering van de beheervergoeding voor de investeerders.


Wij leggen het verzoek van Stichting Zorgplatform Geranós met een positief advies aan u voor en adviseren u in te stemmen met het verzoek zoals hiervoor geformuleerd en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering.

Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,

Bas Denissen
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 08:44 schreef obligataire het volgende:

[..]

Blij dat ik er niet in zit. Eens even de pitch doorgelezen en dan valt o.a. het volgende op:

Vóór:

Een belangrijke verbeterslag die is gemaakt is dat vanaf begin dit jaar gebruik wordt gemaakt van factoring.....

Ná:

Door de decentralisatie van de zorg in 2015 waren er in 2016 nog steeds problemen bij de gemeenten, waardoor facturen niet op tijd betaald werden en er kosten gemaakt moesten worden voor factoring om de liquiditeit op peil te houden......

Het is maar net welke draai je er aan geeft _O-
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 09:47 schreef Gijsbertus het volgende:

[..]

Het blijft belachelijk dat een project met de score minimaal risico / ruim voldoende al zo snel in de problemen komt. Collin is voor mij nu echt een no-go. Kom langzamerhand in het negatieve rendement.
Eerst maar eens gevraagd wat de "materiële waarde' van de nieuwe zekerheden en de borgstelling is, alsmede er niet meer beheerfee in rekening wordt gebracht.
Eens met deze en alle overige berichten. Er zijn bij dit project veel dingen mis en misgegaan en ik denk dan ook niet dat dit
quote:
“weer een klein probleemgevalletje bij Collin”
is maar een flink probleem geval voor diegene die erin zitten.

De beheerfee zal niet omhoog gaan echter je zal wel een jaar extra beheerfee gaan betalen aangezien de looptijd (misschien :X ) een jaar langer zal worden. De schorsteen bij Collin moet zal natuurlijk wel blijven roken :( .
Mynheer007donderdag 10 mei 2018 @ 19:40
De discussies hier op het platform zijn vaak gericht op het inschatten van de risico's op default. We proberen dit zowel op basis van de cijfers als het achterliggende verhaal te doen.

Vandaag ben ik even in de weer geweest met wat machine learning technieken, en heb ik gekeken in hoeverre we op basis van de tekst van de pitches, defaults zouden kunnen voorspellen. Hiervoor heb ik de pitches van alle collin-defaults gepakt, en een controle groep met pitches die (nog) niet default zijn uit dezelfde periode.

Hoewel het sample nog veel te klein is om iets stelligs te kunnen zeggen, ben ik niet ontevreden over de resultaten. Na het ontwikkelen van het model met behulp van een set trainingspitches (zowel defaults als non-defaults), heb ik het model de kans op default laten voorspellen voor de overige pitches (die niet gebruikt zijn voor de ontwikkeling van het model), en deze voorspelling vergeleken met de daadwerkelijke default/non-default status van de projecten.

De cijfers zijn nu nog te klein voor een echt betrouwbare voorspelling, maar het aandeel defaults in mijn portefuille, als ik blind het model zou volgen, zou twee keer zo laag zijn als het aandeel defaults in de portefuille van de gemiddelde investeerder.

Uiteraard hoop ik dat we het hier op Fok! nog een stukje beter doen dan mijn model, maar ik ben toch benieuwd of er potentie inzit, al is het maar om een dubbele check te doen.

Wat ik vooral opvallend vond dat cijfers er niet echt toe doen. Ik heb zowel de tekst van de pitches met als zonder cijfers geanalyseerd, maar dat maakte niet heel veel uit voor de nauwkeurigheid van de voorspellingen.
ML45donderdag 10 mei 2018 @ 19:59
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 19:40 schreef Mynheer007 het volgende:
De discussies hier op het platform zijn vaak gericht op het inschatten van de risico's op default. We proberen dit zowel op basis van de cijfers als het achterliggende verhaal te doen.

Vandaag ben ik even in de weer geweest met wat machine learning technieken, en heb ik gekeken in hoeverre we op basis van de tekst van de pitches, defaults zouden kunnen voorspellen. Hiervoor heb ik de pitches van alle collin-defaults gepakt, en een controle groep met pitches die (nog) niet default zijn uit dezelfde periode.

Hoewel het sample nog veel te klein is om iets stelligs te kunnen zeggen, ben ik niet ontevreden over de resultaten. Na het ontwikkelen van het model met behulp van een set trainingspitches (zowel defaults als non-defaults), heb ik het model de kans op default laten voorspellen voor de overige pitches (die niet gebruikt zijn voor de ontwikkeling van het model), en deze voorspelling vergeleken met de daadwerkelijke default/non-default status van de projecten.

De cijfers zijn nu nog te klein voor een echt betrouwbare voorspelling, maar het aandeel defaults in mijn portefuille, als ik blind het model zou volgen, zou twee keer zo laag zijn als het aandeel defaults in de portefuille van de gemiddelde investeerder.

Uiteraard hoop ik dat we het hier op Fok! nog een stukje beter doen dan mijn model, maar ik ben toch benieuwd of er potentie inzit, al is het maar om een dubbele check te doen.

Wat ik vooral opvallend vond dat cijfers er niet echt toe doen. Ik heb zowel de tekst van de pitches met als zonder cijfers geanalyseerd, maar dat maakte niet heel veel uit voor de nauwkeurigheid van de voorspellingen.
Dit klinkt erg interessant. Kan je aangeven welke onderdelen van/uit de tekst m.n. voor een hoge default verwachting zorgen. Zijn bij de cijfers zowel de prognose als de realisatie cijfers meegenomen? Is er ook een relaties met de coaches?
jsuijkerdonderdag 10 mei 2018 @ 20:25
Interessante aanpak! Ben inderdaad benieuwd naar de triggers.

Ook benieuwd of dit toepasbaar is voor andere platformen
Mynheer007donderdag 10 mei 2018 @ 20:53
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 19:59 schreef ML45 het volgende:

[..]

Dit klinkt erg interessant. Kan je aangeven welke onderdelen van/uit de tekst m.n. voor een hoge default verwachting zorgen. Zijn bij de cijfers zowel de prognose als de realisatie cijfers meegenomen? Is er ook een relaties met de coaches?
De interpretatie van deze modellen is complex; praktisch gezien zijn alle unieke woorden die gebruikt zijn in pitches de variabelen, en een algoritme probeert op basis van deze variabelen een model te ontwikkelen op basis van een trainingset. Vervolgens test je de betrouwbaarheid van dit model met behulp van een testset (die niet gebruikt is om het model te trainen).

Om toch enig inzicht te geven, heb ik een simpeler model gerunt, met vergelijkbare uitkomsten, en daarbij spelen de volgende worden een rol:
.......(om de platformen niet wijzer te maken)
Voor de meeste van deze worden kan ik me wel iets bij voorstellen hoe deze mogelijk samen zouden hangen met de kans op default(of non-default).

Wat betreft de relatie met de coaches kan ik niets zeggen door de beperkte omvang van de data.

[ Bericht 0% gewijzigd door Mynheer007 op 10-05-2018 23:02:05 ]
Horsemendonderdag 10 mei 2018 @ 22:51
quote:
1s.gif Op donderdag 10 mei 2018 20:53 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

De interpretatie van deze modellen is complex; praktisch gezien zijn alle unieke woorden die gebruikt zijn in pitches de variabelen, en een algoritme probeert op basis van deze variabelen een model te ontwikkelen op basis van een trainingset. Vervolgens test je de betrouwbaarheid van dit model met behulp van een testset (die niet gebruikt is om het model te trainen).


Ik zou hier openbaar geen zoektermen e.d. gaan noemen want voor je het weet spelen de platformen hier op in. In de uitkomsten en tips ben ik uiteraard zéér geïnteresseerd :7 *)
Faraday01donderdag 10 mei 2018 @ 23:29
quote:
1s.gif Op donderdag 10 mei 2018 22:51 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik zou hier openbaar geen zoektermen e.d. gaan noemen want voor je het weet spelen de platformen hier op in. In de uitkomsten en tips ben ik uiteraard zéér geïnteresseerd :7 *)
ik zie het al helemaal voor me: De platform score is uitstekend, de Mynheer007 realistische score is dramatisch >:)
Mynheer007donderdag 10 mei 2018 @ 23:29
quote:
1s.gif Op donderdag 10 mei 2018 22:51 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik zou hier openbaar geen zoektermen e.d. gaan noemen want voor je het weet spelen de platformen hier op in. In de uitkomsten en tips ben ik uiteraard zéér geïnteresseerd :7 *)
Daar heb je een goed punt. Ik zal bij volgende pitches wel even mededelen hoe groot mijn model de kans op default acht.

Ik heb mijn model ook nog even iets aangepast en op een test_set van 11 projecten, bestaande uit 6 nondefaults en 5 defaults wordt het volgende advies gegeven:
- Investeer in 5 non-defaults

1 keer zit het model er dus naast, maar in dat geval gaat het om een fout die iig geen geld kost.

De resultaten zou ik zeker met een pak zout nemen, maar ik sta toch te kijken van de betrouwbaarheid op basis van zo'n klein sampel. De gemiddelde investeerder zou bij het selecteren van 5 projecten uit dit sample gemiddeld iets meer dan 2 defaults pakken.

(Overigens doe ik het mede door dit forum nog wel een stukje beter dan dit model)

[ Bericht 4% gewijzigd door Mynheer007 op 10-05-2018 23:46:21 ]
voetbalmanager2donderdag 10 mei 2018 @ 23:31
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 23:29 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Daar heb je een goed punt. Ik zal bij volgende pitches wel even mededelen hoe groot mijn model de kans op default acht.
^O^
Faraday01vrijdag 11 mei 2018 @ 10:01
Bij Bondora moeten ze zich zorgen gaan maken, bijna 30% van de investeerders heeft een negatieve return volgens de eigen statistieken. Ik ben er al lang geleden gestopt met investeren en moet ook nog maar zien of ik mijn geld terug zie. Volgens de statistieken heb ik nog een klein beetje positief rendement maar met de enorme hoeveelheid defaults zal ik straks ook iets onder 0 uitkomen.
obligatairevrijdag 11 mei 2018 @ 10:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 10:01 schreef Faraday01 het volgende:
Bij Bondora moeten ze zich zorgen gaan maken, bijna 30% van de investeerders heeft een negatieve return volgens de eigen statistieken. Ik ben er al lang geleden gestopt met investeren en moet ook nog maar zien of ik mijn geld terug zie. Volgens de statistieken heb ik nog een klein beetje positief rendement maar met de enorme hoeveelheid defaults zal ik straks ook iets onder 0 uitkomen.
Heel herkenbaar :{ Ze houden de investeerders voor de gek met de voorgespiegelde rendementen die geen rekening houden met toekomstige (...maar wel zeer waarschijnlijke....) afschrijvingen.

Ik moet nog een paar tientjes kunnen terugboeken om break-even uit te komen maar dat wordt nog lastig met slechts twee trouwe betalers....... Eigenlijk is het zonde van de tijd die ik er nog aan besteed. Ik kan ze beter een mail sturen met het verzoek om het account op te heffen en alles wat er nog uitkomt aan het Rode Kruis of zo te doneren :W
BruderKlausvrijdag 11 mei 2018 @ 11:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 10:01 schreef Faraday01 het volgende:
Bij Bondora moeten ze zich zorgen gaan maken, bijna 30% van de investeerders heeft een negatieve return volgens de eigen statistieken. Ik ben er al lang geleden gestopt met investeren en moet ook nog maar zien of ik mijn geld terug zie. Volgens de statistieken heb ik nog een klein beetje positief rendement maar met de enorme hoeveelheid defaults zal ik straks ook iets onder 0 uitkomen.
Bondora geeft aan dat mijn Net Return 17,12% is. Yield to Maturity based upon my portfolio only komt uit op 15,07%.
Als ik kijk naar mijn eigen berekeningen, waarbij ik corrigeer voor posten die in default gaan, kom ik voor 2017 uit op 5,11%. Voor de eerste vier maanden van 2018 is het rendement echter 3,27% negatief.
Als mijn rendement met een optisch rendement van 15-17% al zo belabberd is, hoe slecht is het rendement dan wel niet van mensen die volgens Bondora een rendement van ong 0% hebben?
Faraday01vrijdag 11 mei 2018 @ 11:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 11:39 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Bondora geeft aan dat mijn Net Return 17,12% is. Yield to Maturity based upon my portfolio only komt uit op 15,07%.
Als ik kijk naar mijn eigen berekeningen, waarbij ik corrigeer voor posten die in default gaan, kom ik voor 2017 uit op 5,11%. Voor de eerste vier maanden van 2018 is het rendement echter 3,27% negatief.
Als mijn rendement met een optisch rendement van 15-17% al zo belabberd is, hoe slecht is het rendement dan wel niet van mensen die volgens Bondora een rendement van ong 0% hebben?
Volgens Bondora is mijn rendement op het moment 16,6% en de yield to maturity -0,1%

Als ik het zelf uitreken en alleen de achterstanden verreken kom ik op 14,8% rendement. Schrijf ik alle defaults volledig af dan zit ik al op -15%! Gelukkig gaat het om kleine bedragen en als er nog iets van de defaults terug komt valt het mee maar de wijze waarop Bondora het rendement berekent is inderdaad ontzettend misleidend. En dat komt omdat met de hoge rentes er bijna geen aflossingen gedaan worden in de eerste helft van de leningen waardoor de achterstanden optisch heel langzaam oplopen.

Van de leningen waar ik in zit loopt 25% op schema, 11% heeft 0-60 dagen achterstand en 64% heeft >60 dagen achterstand. Dat komt met geen enkele rente goed…
BruderKlausvrijdag 11 mei 2018 @ 12:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 11:51 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

Van de leningen waar ik in zit loopt 25% op schema, 11% heeft 0-60 dagen achterstand en 64% heeft >60 dagen achterstand. Dat komt met geen enkele rente goed…
47% op schema hier. 9% in de 0-60 dagen achterstand categorie en 44% ligt boven de 60 dagen achterstand.
En die 44% is langzaam maar gestaag aan het oplopen. Eind 2016 lag die op 31%, eind 2017 op 39%.
Horsemenvrijdag 11 mei 2018 @ 12:36
Nieuwe SiG:
Nieuw project in Almere live over 48 uur; 13 mei om 12.15


Vandaag plaatsen wij een nieuw project van een nieuwbouw woning aan de Landgoederij 54 te Almere dat over 48 uur live gaat.

Nobelhorst is een nieuwe wijk in Almere Hout. Het dorp van Almere, direct aan de A6 die je binnen 20 minuten naar Amsterdam brengt. Vanwege de krapte op de huizenmarkt in Amsterdam en Almere zal deze woning snel verhuurd zijn vanwege de locatie, de grootte en de huurprijs.
Deze nieuwbouwwoning is reeds aangekocht. De verwachting is dat deze wordt opgeleverd in het derde kwartaal van 2019.
In dit project werken wij met een bouwdepot. Uitbetalingen vinden plaats op vertoon van facturen van de aannemer.

https://investeren.sameni(...)oederij-54-te-almere

Zo, de rente vliegt wel omlaag bij SiG. Ik ga er nog eens over nadenken of ik hier wel zin in heb met deze rente na aftrek van de kosten.
jsuijkervrijdag 11 mei 2018 @ 12:41
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 12:36 schreef Horsemen het volgende:
Nieuwe SiG:
Nieuw project in Almere live over 48 uur; 13 mei om 12.15


Vandaag plaatsen wij een nieuw project van een nieuwbouw woning aan de Landgoederij 54 te Almere dat over 48 uur live gaat.

Nobelhorst is een nieuwe wijk in Almere Hout. Het dorp van Almere, direct aan de A6 die je binnen 20 minuten naar Amsterdam brengt. Vanwege de krapte op de huizenmarkt in Amsterdam en Almere zal deze woning snel verhuurd zijn vanwege de locatie, de grootte en de huurprijs.
Deze nieuwbouwwoning is reeds aangekocht. De verwachting is dat deze wordt opgeleverd in het derde kwartaal van 2019.
In dit project werken wij met een bouwdepot. Uitbetalingen vinden plaats op vertoon van facturen van de aannemer.

https://investeren.sameni(...)oederij-54-te-almere

jammer om te zien dat de rentes weer dalen
Horsemenvrijdag 11 mei 2018 @ 12:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 12:41 schreef jsuijker het volgende:

[..]

jammer om te zien dat de rentes weer dalen
Ja, en zeker omdat de looptijd ook maar 2 jaar is en dus drukken de kosten van het eerste jaar ook nog eens extra.
Mynheer007vrijdag 11 mei 2018 @ 13:35
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 12:43 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, en zeker omdat de looptijd ook maar 2 jaar is en dus drukken de kosten van het eerste jaar ook nog eens extra.
Denk niet dat deze onder deze voorwaarden vol gaat komen.
mrbombasticvrijdag 11 mei 2018 @ 13:51
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 12:43 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, en zeker omdat de looptijd ook maar 2 jaar is en dus drukken de kosten van het eerste jaar ook nog eens extra.
Daar heb je gelijk in.
Aan de andere kant kunnen ze hiermee ook investeerders trekken die 5 jaar te lang vinden. Voor een looptijd van 2 jaar is een rente van 4% in het eerste jaar en 4.25% in het tweede jaar wel een hele mooie rente :).
Horsemenvrijdag 11 mei 2018 @ 14:16
Nieuwe GvE:
Naam: De Hypotheekshop Scheveningen
Leendoel: Opstart onderneming
Bedrag: 65.000 euro
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden
Classificatie: 2
Graydon rating: 0,29

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17978

In eerste instantie dacht ik deze is wel leuk. Totdat ik de naam ABN-Amro tegen kwam. Gelijk klaar mee :W
SunnyCrowdervrijdag 11 mei 2018 @ 14:28
Sinds kort heeft FNC bij het zakelijk profiel neergezet op welke datum/tijd het project open gaat.
obligatairevrijdag 11 mei 2018 @ 14:33
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 14:16 schreef Horsemen het volgende:
Nieuwe GvE:
Naam: De Hypotheekshop Scheveningen
Leendoel: Opstart onderneming
Bedrag: 65.000 euro
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden
Classificatie: 2
Graydon rating: 0,29

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17978

In eerste instantie dacht ik deze is wel leuk. Totdat ik de naam ABN-Amro tegen kwam. Gelijk klaar mee :W
Precies ja🌱 7% voor ons en de zekerheden voor de allergrootste vijand van de crowdfundbelegger🤔
Horsemenvrijdag 11 mei 2018 @ 14:41
quote:
1s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 13:35 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Denk niet dat deze onder deze voorwaarden vol gaat komen.
Niet door mij in ieder geval. De rente daalt stapje voor stapje en voor mij is deze stap te groot en ik haak af. Als dit de nieuwe standaard is van SiG ga ik helemaal afhaken. Iets met de bekende druppel.

De risico’s met deze lage rente worden mij te hoog, zeker voor een pand wat nog gebouwd moet worden met de bijbehorende risico’s (ondanks bouwdepot e.d.). Dan de korte looptijd en daardoor hogere kosten. Ook is SiG zelf bezig om te investeren in de hogere schijven (laatste project Rotterdam) wat op termijn de bedrijfsvoering kan schade. Ook hebben ze hiervoor m.i. helemaal geen vergunning van de AFM/DNB wat ook tot problemen kan lijden. Op mijn laatste mail aan SiG hieromtrent komt maar geen reactie, dus twijfelachtig is het op zijn minst. Voor mij een optelsom om ook deze (na project Moerkerkestraat 15 B01) aan mij voorbij te laten gaan.

Voor SiG zelf hoop ik natuurlijk dat hij snel vol komt. Ik maak mijn afwegingen wel weer opnieuw bij een volgend project.
djh77vrijdag 11 mei 2018 @ 16:08
Organisator sport activiteiten o CcF
https://www.collincrowdfund.nl/njoya/
djh77vrijdag 11 mei 2018 @ 16:36
Modeontwerper op GvE was in 1 minuut vol
tnhbvrijdag 11 mei 2018 @ 16:55
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 12:36 schreef Horsemen het volgende:
nieuwbouw woning aan de Landgoederij 54 te Almere
In de tekst op SIG staat "De andere drie verhuurde woningen heb ik via een andere geldverstrekker een hypotheek op" etc., echter het project "Klaroenstraat 11/Karspelhofdreef, te Amsterdam" van rond de jaarwisseling stond vrijwel hetzelfde,maar dan voor twee verhuurde woningen. Ik heb dan ook sterk de indruk dat de derde gewoon een SIG lening is terwijl er (onbewust, onzorgvuldige copy paste van tekstfragmenten?) dus iets anders staat. Ik neem aan dat SIG dat zelf toch ook heeft kunnen vaststellen voor publicatie, of lezen ze het niet en wordt het gewoon 1-op-1 overgenomen zonder enige controle?

Dat samen met de rente doet geeft mij persoonlijk het idee "deze overslaan", iemand een ander idee/uitleg?
Pazzievrijdag 11 mei 2018 @ 17:36
SPOILER
Zojuist heb ik weer een update ontvangen met betrekking tot het Duikcentrum bij FNC:
"Incasso van de maand april is niet geslaagd waardoor de achterstand is opgelopen tot 2 termijnen. Wij hebben reeds 1 termijn mogen ontvangen. Deze zal zo spoedig mogelijk aan U worden overgemaakt. Wij hebben een betaalafspraak met de kredietnemer waarbij de achterstand wordt ingelopen eind mei. Wij blijven dit nauwgezet opvolgen aangezien de kredietnemer zich niet steeds aan de afspraken houdt."
obligatairevrijdag 11 mei 2018 @ 17:54
Inmiddels bij Perron22 in Enschede gearriveerd😀
petercvrijdag 11 mei 2018 @ 18:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 17:54 schreef obligataire het volgende:
Inmiddels bij Perron22 in Enschede gearriveerd😀
have a nice time, and give us a feedback, when you are sober again, greetings to Long Frans, was het toch., thnx *O* w/
petercvrijdag 11 mei 2018 @ 18:14
nieuwe HCN, Smoked Bar BQ DEn Haag

SPOILER
PREVIEW NIEUW PROJECT (Looptijd 48 maanden, 8% rente)
Recensie HCN: er is sprake van een on-going concern situatie. HCN heeft zoals gebruikelijk de verpanding op de inventaris en de ondernemers tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Het te financieren horeca bedrijf is gestart eind 2017 en is groeiende; de omzet groeit en de kosten nemen procentueel af. HCN kent een drie sterrenclassificatie toe.
Restaurant Smoked Bar.B.Q. is een reeds bestaand horecabedrijf in Den Haag. Deze onderneming richt zich op het koken door gebruik te maken van een houtskooloven en rookoven, ofwel het koken op echt vuur.
Het concept
Smoken, roasten en grillen is momenteel HOT…! En dat is wat wij DOEN! Gedreven door ons enthousiasme voor slow cooking (pulled-pork, Briskets, ribs) en overzeese BBQ-technieken, hebben we onze droom werkelijkheid kunnen maken; de deuren van Smoked Bar.B.Q. zijn sinds september 2017 geopend en het concept dat uniek is voor deze regio slaat enorm aan. Binnen 5 jaar willen wij het concept met meerdere vestigingen uitbreiden. Daarom is Smoked Bar.B.Q. conceptmatig opgezet en is er bij de ontwikkeling rekening mee gehouden. Ons terras ligt zeer gunstig op de zon; van de vroege middag tot de late avond schijnt bij ons de zon. De overgenomen oude tafels en stoelen moeten echter snel vervangen worden voor een volwaardig terras. Door het grote enthousiasme en de behoefte van onze gasten willen wij snel uitbreiden met een bezorgservice.
Ons restaurant biedt unieke (dry-aged) vlees- en visgerechten die bereid worden in onze speciale houtskooloven en rookoven. Dit zorgt voor die malse structuur en kenmerkende 'smoked bite' die zo gewaardeerd wordt door BBQ lovers en andere kookliefhebbers. Ook vegetariërs zitten op hun plek bij Smoked. Maar natuurlijk draait het bij ons vooral om Meat, Meat and more Meat…
Naast diner is Smoked ook the place to be voor een gezellige borrel met vrienden, collega's of zakenrelaties. We schenken diverse tapbieren, speciaal bieren op fles en kwaliteitswijnen.
Sfeer en muziek maken een belangrijk deel uit van ons concept. We organiseren regelmatig Live Music Events met verrassende artiesten. Gasten genieten ondertussen op het terras en binnen van een drankje, Smoked bites of een borrelplankje.
Locatie
Onze zaak is gevestigd in een van de drukste straten in de binnenstad van Den Haag met veel doorgaand verkeer: de Torenstraat. Mede door die ligging weten klanten én toeristen ons snel en goed te vinden. Treinstation, busstation en parkeergarages zijn gelegen op een steenworp afstand; Smoked is hiermee uitstekend bereikbaar.
De inrichting en uitstraling van onze zaak is opvallend te noemen; industrieel, maar met warme kleurtonen en sfeervolle meubels en details. Een echte eyecatcher waar we trots op zijn. Ook onze gasten zijn vaak positief verrast wanneer ze ons bezoeken. In ons restaurant bieden wij plek voor 60 gasten op een totale vloeroppervlakte van 250m2
Ons eiland terras heeft een oppervlakte van 50m2, tevens hebben wij nog een gevelterras van 10m2. Samen bieden deze terrassen plaats aan 60 zitplaatsen. Op een mooie dag genieten gasten bij ons urenlang van het zonnetje door de gunstige ligging.How the fire started...
Wij, Jeroen Koppenol en René de Gruiter, werden tijdens onze reizen gefascineerd door de overzeese BBQ-culturen en technieken. Argentinië, Brazilië, Azië, Thailand en natuurlijk de Braai in Zuid-Afrika; elk land of werelddeel heeft zijn eigen manier van koken op vuur. Verschillende technieken die wel 1 ding gemeen hadden; het eindresultaat was altijd die volle, gerookte BBQ smaak en de super malse structuur van het vlees. We werden er dol op. Het idee voor een eigen 'smoke flavoured food' restaurant in Den Haag werd geboren. Sinds september 2017 brengen wij het concept 'Smoked Bar.B.Q.' succesvol op de markt. Smoked BV (Restaurant Smoked Bar.B.Q.) is primair gefinancierd door de ondernemers zelf.
De ondernemers
René de Gruiter is geboren in 1970.
René is jarenlang actief in de nationale en internationale drankenindustrie en vertegenwoordigde bekende merken als: Red Bull, Ursus Wodka (verkocht aan Diagio), Bullit Energy Drink (verkocht aan Red Bull). Door jarenlang ‘proeven aan’ en bezoeken van binnenlandse en buitenlandse horecaconcepten, ontstond de passie voor Smoked food. Het Smoked concept werd geboren.
Jeroen Koppenol is geboren in 1971.
Hij heeft jarenlange ervaring als eigenaar en organisator van het dance-concept LTD (Love To Dance) in de Haagse scene.
Daarbij verzorgde hij internationaal de organisatie van A tot Z voor kleine en grote events: clubnights, out-of-the box borrels en bedrijfsfeesten, muzikale events en catering op party’s. Jeroen is tevens mede eigenaar geweest van cocktail-cateringbedrijf Shaken Or Stirred en heeft de catering op cocktailsparty’s verzorgd op locaties in de gehele Benelux.
Als fervent BBQ-lover, BBQ practicer én ervaren ondernemer was de stap naar een eigen ‘smoke flavoured restaurant’ de enige logische stap.
Financiering
De financiering is bestemd voor het aanschaffen van nieuw terrasmeubilair inclusief mega-parasol, handhelds, mobiele pin, heaters, windschermen en verdere aankleding. Het opzetten van de eigen bezorgservice is ook een onderdeel van de Crowdfund. Daarnaast kunnen we met het financieringsbedrag de Heinekenovereenkomst afkopen en de gewenste aanpassingen in technische voorzieningen realiseren. De totale financieringsbehoefte inclusief voorfinanciering btw bedraagt afgerond ¤ 135.000.
Vooruitzichten
De verwachtingen zijn positief. Het bedrijf draait sinds sept 2017 met een stijgende omzet en procentueel dalende kosten. De verwachte omzet voor 2018 is ¤ 508.000. De geprognosticeerde kasstroom voor dit exploitatiejaar bedraagt afgerond ¤ 56.000. Dit is ruim voldoende om in de aflossingsverplichtingen. De omzet zal daarna conform verwachting, behoudend begroot, in 2020 groeien naar een niveau van afgerond ¤ 540.000.

Crowdfunding
Het gaat ons niet alleen om financiering. Crowdfunding is voor ons een manier om ambassadeurs te werven die geloven in ons concept en dit concept verder willen uitdragen.
Incentives
Smoked Bar.B.Q. moet je ervaren en PROEVEN. Zo weet je als ambassadeur waar je het allemaal voor doet!
Daarom worden alle investeerders uitgenodigd voor de Smoked Ambassadeurs BBQ op een nader te bepalen datum.
Afhankelijk van de inleg bieden wij de volgende aanvullende incentives:
Vanaf ¤ 250,- inleg: - Koffie van het huis na uw diner voor alle gasten aan tafel bij elk bezoek.
Vanaf ¤ 500,- inleg: - 15% korting op uw totale rekening op de dagen vanaf zondag t/m donderdag
Vanaf ¤ 1000,- inleg: - 15% korting op uw totale rekening op de dagen vanaf zondag t/m donderdag + mogelijkheid tot onbeperkt spareribs eten, elke dag van de week
Vanaf ¤ 2500,- inleg: - Een volledige verzorgde avond voor 2 personen inclusief diner, drankjes en koffie,+ plus 10% korting op uw rekening bij al uw andere bezoeken aan Smoked Bar.B.Q.
Vanaf ¤ 5000,- inleg: - Een volledige verzorgde avond voor 4 personen inclusief diner, drankjes en koffie, + plus 10% korting op uw rekening bij al uw andere bezoeken aan Smoked Bar.B.Q.
Meer informatie:
Website : www.restaurantsmoked.nl
Facebook: www.facebook.com/restaurantsmoked
Instagram: www.instagram.com/restaurantsmoked
recensies

https://www.iens.nl/resta(...)urant/338135#reviews

https://www.tripadvisor.n(...)olland_Province.html

bedrag valt mee, drie geldnemers, dus 3x HA, routine zit er nog niet helemaal altijd in maak IK op uit de recensies, stijgende omzet en procentueel dalende kosten, die moet ik onthouden, geen info over profit,

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 11-05-2018 18:20:25 ]
Faraday01vrijdag 11 mei 2018 @ 18:46
Heeft iemand de volgende betaling van de Belhamels al ontvangen? Werd op 20 april door KoM aangekondigd dat er binnen een week een termijn overgemaakt zou worden maar ik heb nog niets ontvangen.
Horsemenvrijdag 11 mei 2018 @ 18:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 17:54 schreef obligataire het volgende:
Inmiddels bij Perron22 in Enschede gearriveerd😀
Veel plezier ^O^
djh77vrijdag 11 mei 2018 @ 19:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 18:46 schreef Faraday01 het volgende:
Heeft iemand de volgende betaling van de Belhamels al ontvangen? Werd op 20 april door KoM aangekondigd dat er binnen een week een termijn overgemaakt zou worden maar ik heb nog niets ontvangen.
Nee ik heb P-P van KoM vorige week al naar gevraagd, maar zoals zo vaak geen reactie terug.
Nadinaramavrijdag 11 mei 2018 @ 19:08
quote:
0s.gif Op donderdag 10 mei 2018 20:53 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Om toch enig inzicht te geven, heb ik een simpeler model gerunt, met vergelijkbare uitkomsten, en daarbij spelen de volgende worden een rol:
.......(om de platformen niet wijzer te maken)
Voor de meeste van deze worden kan ik me wel iets bij voorstellen hoe deze mogelijk samen zouden hangen met de kans op default(of non-default).

Gaaf, hoor Mynheer007!

Een hele tijd niet meer meegelezen omdat ik mn crowdfunding o.a. bij Gve en Kom leeg laat lopen. Teveel gedoe... Wel nog steeds content met npex, en ik zie in de lijst dat er aardig wat nieuwe partijen bij zijn gekomen, dus wie weet voorzichtig weer heroverwegen.
djh77vrijdag 11 mei 2018 @ 19:16
Nieuwe op crowdestate. Looptijd 1 jr
https://www.crowdestate.n(...)sgebouw-maasmechelen
Camoglivrijdag 11 mei 2018 @ 19:16
https://www.crowdestate.n(...)sgebouw-maasmechelen

Nieuwe bij Crowdestate. 1 jaar, 7%. Eerste hypotheek, bankgarantie voor de huurpenningen.
Aflossing na 1 jaar.
Klinkt te mooi om waar te zijn? Ik kan de adder zo snel niet vinden...
obligatairevrijdag 11 mei 2018 @ 19:36
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 19:16 schreef Camogli het volgende:
https://www.crowdestate.n(...)sgebouw-maasmechelen

Nieuwe bij Crowdestate. 1 jaar, 7%. Eerste hypotheek, bankgarantie voor de huurpenningen.
Aflossing na 1 jaar.
Klinkt te mooi om waar te zijn? Ik kan de adder zo snel niet vinden...
Jammer dat het maar een jaar is🖒
Camoglivrijdag 11 mei 2018 @ 19:39
quote:
1s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 19:36 schreef obligataire het volgende:

[..]

Jammer dat het maar een jaar is🖒
klopt: de fee van 0,9% hakt er dan nog harder in.
Risico is de herfinanciering? Die gaat eventueel uit eigen middelen (en dan denk ik: waarom nu niet meteen ipv een dure crowdfunding?).
obligatairevrijdag 11 mei 2018 @ 19:40
quote:
12s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 18:04 schreef peterc het volgende:

[..]

have a nice time, and give us a feedback, when you are sober again, greetings to Long Frans, was het toch., thnx *O* w/
Lange Frans moet nog komen, praatje met de trotse eigenaar Colin gemaakt, mooie dames, lekker eten, gezellig so far 😁
djh77vrijdag 11 mei 2018 @ 19:44
De top 10 van week 19:
upff5d6in7gr.png
djh77vrijdag 11 mei 2018 @ 19:50
Update FNC:

• Bruidsmodeketen (C) - Openstaand : 57.77%
quote:
Wij hebben afgelopen maand contact gehad met de kredietnemer en hebben een definitieve oplossing bereikt voor de achterstand. De kredietnemer blijft maandelijks de betalingen voldoen zodat de achterstand niet groter wordt. Hij heeft een groot bedrag tegoed van de belastingdienst naar aanleiding van het afgelopen boekjaar. Dit is ook door de belastingdienst bevestigd. De betaling vindt echter plaats tussen nu en uiterlijk juni. De kredietnemer heeft toegezegd dat de achterstand in zijn geheel wordt ingelost na ontvangst van de gelden van de belastingdienst. Het bedrijf zelf loopt naar eigen zeggen goed, waardoor de teruggave niet daarvoor gebruikt hoeft te worden.
• Elektronica en Reparatie Winkel (C) - Openstaand : 69.25%
quote:
De incasso van april is niet geslaagd. Wij hebben nog geen contact kunnen maken met de kredietnemer. Derhalve hebben wij het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.
• Groothandel (D) - Openstaand : 92.54%
quote:
De deurwaarder heeft het dossier momenteel in behandeling. Zij zijn verhaalsonderzoek aan het doen. Zodra het dossier compleet is, zullen wij tot dagvaarding overgaan indien de directeur/ kredietnemer niet alsnog medewerking heeft verleend. Wij verwachten dat dit in de aankomende maand is afgerond en de vervolgacties genomen kunnen worden.
• Behang & Schilderbedrijf (D) - Openstaand : 69.25%
quote:
De incasso van april is niet geslaagd. Daardoor is de achterstand opgelopen tot 2 termijnen. De kredietnemer heeft de vorige betaalafspraken niet nagekomen derhalve blijven wij het formele incassoproces volgen met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen
.

• Stucadoors (C) - Openstaand : 55.14% (346 dagen achterstand)
quote:
De Deurwaarder heeft het dossier inmiddels overgedragen gekregen. Wij hebben lang naar een minnelijke oplossing gezocht, wat niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De deurwaarder heeft de opdracht gekregen om nog een keer een minnelijke oplossing te zoeken. Indien dit niet slaagt of indien de kredietnemer zich hier niet aan houdt, dan heeft de deurwaarder de opdracht gekregen om over te gaan tot dagvaarding. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
• Timmerwerken & onderhoud (E) - Openstaand : 53.20% (465 dagen achterstand)
quote:
De deurwaarder is momenteel bezig met het dossier. Wij hebben aangegeven dat, indien aankomende maand geen minnelijke oplossing[ bereikt kan worden, de deurwaarder tot dagvaarding over moet gaan. Wij hopen nog steeds dat het niet zo ver hoeft te komen, maar dit hangt uiteraard af van de medewerking van de kredietnemer.
• uitzendprojecten (A) - Openstaand : 35.05%
quote:
De deurwaarder heeft het dossier momenteel in behandeling. Zij zijn verhaalsonderzoek aan het doen en zijn onder meer bezig met het traceren van de directeur van het bedrijf, nu wij geen contact meer met hem kunnen krijgen. Zodra het dossier compleet is, zullen wij tot dagvaarding overgaan indien de directeur/ kredietnemer niet alsnog medewerking heeft verleend. Wij verwachten dat dit in de aankomende maand is afgerond en de vervolgacties genomen kunnen worden.
mike79_nvrijdag 11 mei 2018 @ 20:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 19:50 schreef djh77 het volgende:
Update FNC:

• Stucadoors (C) - Openstaand : 55.14% (346 dagen achterstand)

[..]

• Timmerwerken & onderhoud (E) - Openstaand : 53.20% (465 dagen achterstand)

[..]

Als je na een jaar nog steeds blijft hopen en aansturen op een minnelijke oplossing dan neem je je debiteurenbeheer totaal niet serieus en ben je aan het pappen en nathouden. Wat zullen deze twee lachen als ze na de zoveelste minnelijke poging er wéér een krijgen (als ze überhaupt de post nog lezen van FNC).
FINONAFvrijdag 11 mei 2018 @ 20:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 17:36 schreef Pazzie het volgende:
SPOILER
Zojuist heb ik weer een update ontvangen met betrekking tot het Duikcentrum bij FNC:
"Incasso van de maand april is niet geslaagd waardoor de achterstand is opgelopen tot 2 termijnen. Wij hebben reeds 1 termijn mogen ontvangen. Deze zal zo spoedig mogelijk aan U worden overgemaakt. Wij hebben een betaalafspraak met de kredietnemer waarbij de achterstand wordt ingelopen eind mei. Wij blijven dit nauwgezet opvolgen aangezien de kredietnemer zich niet steeds aan de afspraken houdt."
Ik zit ook in het duikcentrum maar ontvang helemaal geen updates hieromtrent (of over andere achterstanden). Is dit een bepaalde instelling die ik vergeten ben aan te zetten?
Faraday01vrijdag 11 mei 2018 @ 20:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 20:18 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Ik zit ook in het duikcentrum maar ontvang helemaal geen updates hieromtrent (of over andere achterstanden). Is dit een bepaalde instelling die ik vergeten ben aan te zetten?
ik heb de update van het duikcentrum wel gekregen maar mis andere projecten met een achterstand
Dagobert123vrijdag 11 mei 2018 @ 21:54
In mijn update van FNC stond:
SPOILER
De incasso van de maand april is niet geslaagd. De achterstand is dus opgelopen naar 2 termijnen. Wij hebben vernomen dat de kredietnemer de onderneming heeft verkocht. Wij onderzoeken momenteel de verkoop om de vervolgstappen voor te bereiden. Verder proberen wij nog steeds in contact te komen met de kredietnemer via alle mogelijke middelen.
Kom je bij FNC blijkbaar ook mee weg. De toko verkopen en met de noorderzon vertrekken.
namliamvrijdag 11 mei 2018 @ 21:55
quote:
1s.gif Op donderdag 10 mei 2018 10:09 schreef djh77 het volgende:

[..]

Klopt en werkt ook zo met pensioen. Ik ken alleen pensioensystemen die werken met een jaarloon, waarbij de pensioenpremie maandelijks gelijk is. Verhaal van deze ondernemers lijkt vreemd
Zo vreemd is het niet, in ieder geval niet in het ziekenhuis wereldtje
ik ken van meerdere ziekenhuizen van dichtbij de begroting en zie wel vreemdere dingen.

En dan ben ik nog niet eens een financiele man
crowdiefundervrijdag 11 mei 2018 @ 22:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 20:06 schreef mike79_n het volgende:

[..]

Als je na een jaar nog steeds blijft hopen en aansturen op een minnelijke oplossing dan neem je je debiteurenbeheer totaal niet serieus en ben je aan het pappen en nathouden. Wat zullen deze twee lachen als ze na de zoveelste minnelijke poging er wéér een krijgen (als ze überhaupt de post nog lezen van FNC).
En als je dan toch gaat betalen hoef je alleen de hoofdsom van een jaar geleden terug te betalen zonder rente of boetes :)
Horsemenvrijdag 11 mei 2018 @ 23:46
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 20:06 schreef mike79_n het volgende:

[..]

Als je na een jaar nog steeds blijft hopen en aansturen op een minnelijke oplossing dan neem je je debiteurenbeheer totaal niet serieus en ben je aan het pappen en nathouden. Wat zullen deze twee lachen als ze na de zoveelste minnelijke poging er wéér een krijgen (als ze überhaupt de post nog lezen van FNC).
Inderdaad, wat een aanfluiting. De investeerders worden overduidelijk totaal niet serieus genomen bij FnC.
Horsemenvrijdag 11 mei 2018 @ 23:49
quote:
1s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 22:59 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

En als je dan toch gaat betalen hoef je alleen de hoofdsom van een jaar geleden terug te betalen zonder rente of boetes :)
Hier inderdaad al veelvuldig besproken maar ook dit is te zot voor woorden. Maar ja, volgens mij is dit wel de club die momenteel met de meeste nieuwe projecten op de proppen komt.
djh77zaterdag 12 mei 2018 @ 06:15
Ik zou verhuizen als bedrijf:
quote:
TLS Gevelreiniging is een bedrijf in voegwerk en gevelreiniging. Het bedrijf uit Eindhoven (Noord- Brabant) is actief sinds 2013 en heeft inmiddels acht medewerkers in dienst. TLS Gevelreiniging heeft voornamelijk opdrachten in Rotterdam, Den Haag, regio Hilversum en regio Breda
8 personeelsleden maar geen personeelskosten
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

[ Bericht 14% gewijzigd door djh77 op 12-05-2018 07:19:59 ]
Ron1986zaterdag 12 mei 2018 @ 15:39
quote:
1s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 23:49 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Hier inderdaad al veelvuldig besproken maar ook dit is te zot voor woorden. Maar ja, volgens mij is dit wel de club die momenteel met de meeste nieuwe projecten op de proppen komt.
Afgelopen vrijdag inderdaad ze ook weer aan de telefoon gehad. Hoog bral gehalte hoe goed ze wel niet waren én hoeveel nieuwe leningen ze wel niet hadden en kregen. Ze beginnen het een beetje te hoog in de bol te krijgen lijkt het wel.. |:(

Om een lang verhaal kort te maken of in nog wou investeren, ik hou niet van dit opdringerig gedoe... Bepaal toch zelf waar ik mijn geld stal, net als die superzondagen etc..
obligatairezaterdag 12 mei 2018 @ 16:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 mei 2018 15:39 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Afgelopen vrijdag inderdaad ze ook weer aan de telefoon gehad. Hoog bral gehalte hoe goed ze wel niet waren én hoeveel nieuwe leningen ze wel niet hadden en kregen. Ze beginnen het een beetje te hoog in de bol te krijgen lijkt het wel.. |:(

Om een lang verhaal kort te maken of in nog wou investeren, ik hou niet van dit opdringerig gedoe... Bepaal toch zelf waar ik mijn geld stal, net als die superzondagen etc..
Ik zou denk ik hebben geantwoord dat niet het aantal nieuwe leningen in eerste instantie belangrijk is maar eerder het percentage wat daarvan probleemloos afbetaalt. En dat ze gezien hun nogal agressieve en vasthoudende manier van werven vooral de losers weten te bereiken die elders niet aan krediet kunnen komen en voor wie cf een laatste strohalm is.
obligatairezaterdag 12 mei 2018 @ 16:54
Nieuwe kapper op KOM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Super-Cut-Den-Bosch
BruderKlauszaterdag 12 mei 2018 @ 19:46
quote:
"Hoe's je kapper?" "Nou Super-Kut, weet je."
Sorry, ik dacht ik kop hem maar even in.
:P
Mynheer007zaterdag 12 mei 2018 @ 23:08
quote:
1s.gif Op zaterdag 12 mei 2018 19:46 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

"Hoe's je kapper?" "Nou Super-Kut, weet je."
Sorry, ik dacht ik kop hem maar even in.
:P
Moest zelf ook gelijk hier aan denken:
https://www.nu.nl/onderne(...)met-zit-haircut.html
obligatairezondag 13 mei 2018 @ 11:37
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 12:36 schreef Horsemen het volgende:
Nieuwe SiG:
Nieuw project in Almere live over 48 uur; 13 mei om 12.15


Vandaag plaatsen wij een nieuw project van een nieuwbouw woning aan de Landgoederij 54 te Almere dat over 48 uur live gaat.

Nobelhorst is een nieuwe wijk in Almere Hout. Het dorp van Almere, direct aan de A6 die je binnen 20 minuten naar Amsterdam brengt. Vanwege de krapte op de huizenmarkt in Amsterdam en Almere zal deze woning snel verhuurd zijn vanwege de locatie, de grootte en de huurprijs.
Deze nieuwbouwwoning is reeds aangekocht. De verwachting is dat deze wordt opgeleverd in het derde kwartaal van 2019.
In dit project werken wij met een bouwdepot. Uitbetalingen vinden plaats op vertoon van facturen van de aannemer.

https://investeren.sameni(...)oederij-54-te-almere

Zo, de rente vliegt wel omlaag bij SiG. Ik ga er nog eens over nadenken of ik hier wel zin in heb met deze rente na aftrek van de kosten.

Ik sla 'm over. Risico/rendementverhouding is niet OK. Laat ik maar eens een signaaltje afgeven.....
peterczondag 13 mei 2018 @ 12:07
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 11:37 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik sla 'm over. Risico/rendementverhouding is niet OK. Laat ik maar eens een signaaltje afgeven.....
ff wat backinfo zoeken ;

https://www.funda.nl/koop(...)r-afmelddatum-af/p6/

https://www.funda.nl/koop(...)-landgoed-bouwnr-54/

https://huisidee.nl/objec(...)60e-d290b47e0365.pdf


SIG staat open

[ Bericht 3% gewijzigd door peterc op 13-05-2018 12:17:21 ]
investeerdertjezondag 13 mei 2018 @ 12:35
Nieuwe solarworks in Mozambique. 7.5% voor 36 maanden.

Hij loopt weer lekker vlot vol, ik sla hem over. Zit al in nummer 1 en 2 (8 en 7.75%) en deze maand komt de eerste terugbetaling. Eerst dat maar eens afwachten voordat ik meer in hen steek.

https://www.lendahand.com/nl-NL/projects/5931-solarworks-4

[ Bericht 25% gewijzigd door investeerdertje op 13-05-2018 12:49:41 ]
FINONAFzondag 13 mei 2018 @ 12:40
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 11:37 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik sla 'm over. Risico/rendementverhouding is niet OK. Laat ik maar eens een signaaltje afgeven.....
Sla ook over. Ook hier vanwege risico/rendementsverhouding.
TisIkzondag 13 mei 2018 @ 13:21
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 12:40 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Sla ook over. Ook hier vanwege risico/rendementsverhouding.
Ik ook.
djh77zondag 13 mei 2018 @ 13:54
Zonder de leden van het fok forum komt geen enkel SiG project meer vol.
Faraday01zondag 13 mei 2018 @ 14:15
En ik sla ook over, paniek morgen bij SiG :D
prins01zondag 13 mei 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 12:40 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Sla ook over. Ook hier vanwege risico/rendementsverhouding.
Ik ook.
Mynheer007zondag 13 mei 2018 @ 15:16
Zonder onze steun zal SiG het project niet vol krijgen, en het is goed om te zien dat in dit geval stemmen met de portemonnee effect heeft.

Ik sta trouwens op het punt om een klacht in te dienen bij KIFID over het handelen van GvE in zake een project waar er geld verhaald is op de schuldenaar, maar het geld niet overgemaakt wordt naar de investeerders. Er zouden voor het probleemproject inmiddels al meer dan 4 termijnen verhaald zouden zijn op de eigenaar, maar tot op heden heb ik daar nog geen cent van gezien. Nadat ik dit zelf had aangekaard gaf GvE aan dat 'ze vernomen zouden hebben dat het geld onderweg zou zijn en dat de investeerders geinformeerd zouden worden zodra het zover zou zijn'. Inmiddels zijn we een maand verder en heb ik nog stees niets vernomen. Toch echt schandalig dat ze zo omgaan met de belangen van de investeerder.

En daarnaast begin ik me echt af te vragen waar dat geld nu is dat ontvangen is van de schuldenaar. Ligt dat op de plank bij de deurwaarder, bij GvE of zijn ze het 'gewoon' kwijt?
ETphonehomezondag 13 mei 2018 @ 16:13
quote:
1s.gif Op zondag 13 mei 2018 15:16 schreef Mynheer007 het volgende:
Zonder onze steun zal SiG het project niet vol krijgen, en het is goed om te zien dat in dit geval stemmen met de portemonnee effect heeft.

Ik sta trouwens op het punt om een klacht in te dienen bij KIFID over het handelen van GvE in zake een project waar er geld verhaald is op de schuldenaar, maar het geld niet overgemaakt wordt naar de investeerders. Er zouden voor het probleemproject inmiddels al meer dan 4 termijnen verhaald zouden zijn op de eigenaar, maar tot op heden heb ik daar nog geen cent van gezien. Nadat ik dit zelf had aangekaard gaf GvE aan dat 'ze vernomen zouden hebben dat het geld onderweg zou zijn en dat de investeerders geinformeerd zouden worden zodra het zover zou zijn'. Inmiddels zijn we een maand verder en heb ik nog stees niets vernomen. Toch echt schandalig dat ze zo omgaan met de belangen van de investeerder.

En daarnaast begin ik me echt af te vragen waar dat geld nu is dat ontvangen is van de schuldenaar. Ligt dat op de plank bij de deurwaarder, bij GvE of zijn ze het 'gewoon' kwijt?
SPOILER
Nice2Do toevallig? Hier kreeg ik een week of 2 geleden een vergelijkbaar antwoord: betalingsregeling die sinds januari loopt, wellicht gaat er binnenkort wat doorgestort worden.
GvE is bij mij veruit het beroerdst voor zowel recovery, als communicatie daarover.
peterczondag 13 mei 2018 @ 16:18
quote:
wacht ook nog ff af, maar 2 jr in geen verkeerde termijn op zich

[ Bericht 2% gewijzigd door peterc op 13-05-2018 22:57:08 ]
Mynheer007zondag 13 mei 2018 @ 16:32
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 16:13 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

SPOILER
Nice2Do toevallig? Hier kreeg ik een week of 2 geleden een vergelijkbaar antwoord: betalingsregeling die sinds januari loopt, wellicht gaat er binnenkort wat doorgestort worden.
GvE is bij mij veruit het beroerdst voor zowel recovery, als communicatie daarover.
Nope
SPOILER
Samsung Business center oost
Zou al sinds november 1200 euro per maand overmaken aldus het bericht van de deurwaarder.

[ Bericht 0% gewijzigd door Mynheer007 op 13-05-2018 16:40:17 ]
Red_arrowzondag 13 mei 2018 @ 17:14
De mede-eigenaresse van

SPOILER
Sportcentrum de loods
Zou ook vanaf december ongeveer iedere maand 200 euro betalen, maar tot op heden daar ook nog niets van teruggezien. Moet eerst de deurwaarder en rechtzaak van betaald worden verwacht ik, maar het gebrek aan informatie is echt frustrerend. Je moet er altijd zelf achteraan (bij GVE) en dan pas wordt er een informatieve email verstuurd.

[ Bericht 1% gewijzigd door Red_arrow op 13-05-2018 19:34:57 ]
djh77zondag 13 mei 2018 @ 17:52
De eigenaren van
SPOILER
Mr-Greek
zou vanaf september maandelijks een bedrag overmaken. In totaal zijn er 2 maandtermijnen aan de deurwaarder overgemaakt. Investeerders hebben niets ontvangen omdat de gelden niet vrijgeboekt konden worden door de deurwaarden vanwege kosten. Inmiddels zijn de eigenaren gestopt met het restaurant en komt er niets meer binnen.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 13-05-2018 18:56:38 ]
escortmk2zondag 13 mei 2018 @ 18:05
Misschien moeten we in de openingspost ook maar iets opnemen over de recovery-strategie van de platforms. Het is misschien wat lastig om hier harde cijfers over te geven, maar sommige cases (Belh..., Turkse supermarkt) zijn het waard om voor het nageslacht bewaard te blijven.
Crowdfunder87maandag 14 mei 2018 @ 03:27
Investeren mensen nog steeds in Estateguru? Mijn ervaring is dat ze professioneler overkomen dan menig Nederlands crowdfunding platform. Ook word je netjes op de hoogte gehouden omtrent je projecten. Nadeelpuntjes wat ik heb ondervonden zijn dat o.a de koopaktes laat worden ondertekend en sommige betalingen te laat worden overgemaakt. Ik ben nog minder dan een jaar bij Estateguru aan het investeren om een geheel oordeel te vellen. Iemand die ook zijn ervaringen wil delen?

[ Bericht 0% gewijzigd door Crowdfunder87 op 14-05-2018 05:30:44 ]
ETphonehomemaandag 14 mei 2018 @ 07:39
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 03:27 schreef Crowdfunder87 het volgende:
Investeren mensen nog steeds in Estateguru? Mijn ervaring is dat ze professioneler overkomen dan menig Nederlands crowdfunding platform. Ook word je netjes op de hoogte gehouden omtrent je projecten. Nadeelpuntjes wat ik heb ondervonden zijn dat o.a de koopaktes laat worden ondertekend en sommige betalingen te laat worden overgemaakt. Ik ben nog minder dan een jaar bij Estateguru aan het investeren om een geheel oordeel te vellen. Iemand die ook zijn ervaringen wil delen?
Mijn ervaring is hetzelfde: een paar projecten die traag van start gingen, eerste investering eind november 2017, nog geen probleemgevallen, en 1 vervroegde aflossing.
Om de interessantste projecten (goede LTV) niet te missen heb ik auto invest aanstaan.
Ook bij mij dus nog te vroeg om er iets van te zeggen.
Mijn strategie is om leningen van 12 maanden mee te pakken, met een loan to value van lager dan 65%. Elke maand verhoog ik mijn portefeuille met eenzelfde bedrag.
In November ga ik mijn strategie evalueren, afhankelijk van de uitkomst hiervan ga ik dan mijn portefeuille langzamer toe laten nemen, gelijk houden, danwel afbouwen.
Frandderouwmaandag 14 mei 2018 @ 09:00
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 03:27 schreef Crowdfunder87 het volgende:
Investeren mensen nog steeds in Estateguru? Mijn ervaring is dat ze professioneler overkomen dan menig Nederlands crowdfunding platform. Ook word je netjes op de hoogte gehouden omtrent je projecten. Nadeelpuntjes wat ik heb ondervonden zijn dat o.a de koopaktes laat worden ondertekend en sommige betalingen te laat worden overgemaakt. Ik ben nog minder dan een jaar bij Estateguru aan het investeren om een geheel oordeel te vellen. Iemand die ook zijn ervaringen wil delen?
Zeer goede ervaringen tot nu toe. Duidelijk dashboard, goede updates. Snel antwoord op vragen. Een probleem geval gehad, waar het geld terug is gehaald. Meerdere leningen die uiteindelijk niet tot stand zijn gekomen om dat leningnemer verplichtingen niet na kwam. Bouw mijn aandeel daar langzaam uit met het inkomen uit Mintos. :-)

Heb gekozen voor automatisch investeren in leningen tot 18 maanden. Duurt nog een paar maanden tot de reguliere volledige aflossingen zouden binnen moeten komen. Dan gaat de carrousel echt draaien. :-)
investeerdertjemaandag 14 mei 2018 @ 09:31
Hoe vaak verschijnen er projecten op crowdestate?
Frandderouwmaandag 14 mei 2018 @ 09:38
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 09:31 schreef investeerdertje het volgende:
Hoe vaak verschijnen er projecten op crowdestate?
Ongeveer 1x per maand
djh77maandag 14 mei 2018 @ 10:59
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 12:43 schreef Horsemen het volgende:
Paardenman op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/mequestrian-m4horses-com/

Schilder Drachten staat nu online
https://www.collincrowdfund.nl/schilderwerken-drachten/
obligatairemaandag 14 mei 2018 @ 11:14
quote:
Deze zou je eerder op FNC verwachten, met een E'tje en 19.9% rente _O-
Stokt de aanvoer van serieuze projecten?
Horsemenmaandag 14 mei 2018 @ 11:26
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 10:59 schreef djh77 het volgende:

[..]

Schilder Drachten staat nu online
https://www.collincrowdfund.nl/schilderwerken-drachten/
En vol in 8 minuten.
Horsemenmaandag 14 mei 2018 @ 11:41
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 11:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Deze zou je eerder op FNC verwachten, met een E'tje en 19.9% rente _O-
Stokt de aanvoer van serieuze projecten?
Eens,

Ik heb nog nooit van hem gehoord maar dat verbaast mij niet als ik lees
quote:
“Doelgroep: De professionele trainings- en handelsstallen, alsmede de buitenlandse paardenliefhebber die zich voor een langere tijd in Nederland vestigen en trainen.”
Tot die doelgroep behoor ik ook niet. Verder bijzonder dat hij zich wel richt op de buitenlandse paardenliefhebbers die zich in Nederland vestigen maar niet op de Nederlandse paardenliefhebber 8)7 Het zal wel komen omdat de Nederlandse paardenliefhebber prima de weg weten om beter en sneller aan dergelijke producten te komen :X
djh77maandag 14 mei 2018 @ 11:55
Een miljoen voor MaMa Kelly op CCF en KNAB:
https://www.collincrowdfund.nl/mama-kelly-amsterdam/
Herfinanciering EV
7c1yvieusa79.jpg
o04bm9l7.jpg

[ Bericht 7% gewijzigd door djh77 op 14-05-2018 12:03:22 ]
djh77maandag 14 mei 2018 @ 12:01
3* Smoked BBQ op HCN staat ook online:
https://horecacrowdfundin(...)-q-den-haag-d5a24215
Edit: vol

[ Bericht 3% gewijzigd door djh77 op 14-05-2018 12:55:19 ]
rockenfellermaandag 14 mei 2018 @ 12:28
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 11:55 schreef djh77 het volgende:
Een miljoen voor MaMa Kelly op CCF en KNAB:
https://www.collincrowdfund.nl/mama-kelly-amsterdam/
Herfinanciering EV
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
.......uiteindelijk voor de aandeelhouders??
Mynheer007maandag 14 mei 2018 @ 13:06
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 12:01 schreef djh77 het volgende:
3* Smoked BBQ op HCN staat ook online:
https://horecacrowdfundin(...)-q-den-haag-d5a24215
Edit: vol
Snap niet echt waarom deze zo veel sneller vol is, dan bijvoorbeeld de frietzaak uit Drachten.

Beide projecten hebben geen zekerheden, en zijn nog min of meer in de start-up fase.
Horsemenmaandag 14 mei 2018 @ 13:10
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 11:55 schreef djh77 het volgende:
Een miljoen voor MaMa Kelly op CCF en KNAB:
https://www.collincrowdfund.nl/mama-kelly-amsterdam/
Herfinanciering EV
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 12:28 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

.......uiteindelijk voor de aandeelhouders??
Ja, volgens mij ook. Ze trekken er nu gewoon 1000k uit. Officieel heet dat
quote:
“Daardoor komt vermogen vrij voor vervolginvesteringen en herfinanciering van bestaande leningen.”
Nou valt natuurlijk over smaakt niet te twisten maar ik dacht eerst dat Collin hun eerste bordeel ging aanbieden :+

Volgens mij is dit project trouwens een directe concurrent (overburen van elkaar?) van een ander (veel smaakvoller) Collin project Het Amsterdamse proeflokaal.
djh77maandag 14 mei 2018 @ 13:15
peterverhaar twitterde op maandag 14-05-2018 om 13:08:58 ach, die crowdfundingplatformen, nu weer @geldvoorelkaar : ze hebben een borg van 100.000 bij echt gemakkelijk te vinden personen, die zo op te bellen zijn, maar GvE krijgt geen contact, ik kan het wel doen @geldvoorelkaar reageer retweet
petercmaandag 14 mei 2018 @ 13:17
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 13:06 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Snap niet echt waarom deze zo veel sneller vol is, dan bijvoorbeeld de frietzaak uit Drachten.

Beide projecten hebben geen zekerheden, en zijn nog min of meer in de start-up fase.
Ik twijfelde, en nu dus vol no problem, all in the game, bij twijfel dus niet inhalen, mijn opmerkingen zijn de herfinanciering van de Heinekenovek ? waarom, en stijgende omzet en procentueel dalende kosten?, dus nu nog geen profit? Omzet nog niet op gewenst nivo? en kosten nog niet op gewenst nivo?

Maybe next time
Speekselkliermaandag 14 mei 2018 @ 13:39
quote:
14s.gif Op maandag 14 mei 2018 13:10 schreef Horsemen het volgende:
Nou valt natuurlijk over smaakt niet te twisten maar ik dacht eerst dat Collin hun eerste bordeel ging aanbieden :+
Grappig, de MamaKelly in DenHaag is kwa uitstraling een totaal ander restaurant.
Waarom zou je dezelfde naam voeren als de restaurants totaal niet vergelijkbaar zijn.
bubbels234maandag 14 mei 2018 @ 13:45
SPOILER
Er was hier melding gemaakt van het faillissement van CEC Bouw. CeC Bouw is mede financierder voor Dutch Indoor Surf. Reactie van KoM:

Wij hebben ondernemer hierop aangesproken en gevraagd naar de mogelijke consequenties.

Ondernemer geeft aan dat de bijdrage van de aannemer aan zijn project buiten het faillissement valt. Hij zal hierover binnenkort een update plaatsen bij het project.
escortmk2maandag 14 mei 2018 @ 14:08
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 13:06 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Snap niet echt waarom deze zo veel sneller vol is, dan bijvoorbeeld de frietzaak uit Drachten.

Beide projecten hebben geen zekerheden, en zijn nog min of meer in de start-up fase.
een wat lager bedrag, kortere looptijd, HA van 2 ondernemers ipv 1, geldleners komen wat meer als ondernemers over.

(zomaar wat overwegingen, ik heb smoken voor het kleinste bedrag meegenomen)
djh77maandag 14 mei 2018 @ 14:20
I love sushi op CC:
https://www.capitalcircle.nl/investeren/325-ilovesushi
bleyenburgmaandag 14 mei 2018 @ 14:45
net in mijn mailbox bericht over nieuw super kut project bij KOM.
in ieder geval wel eerlijk.....
djh77maandag 14 mei 2018 @ 15:00
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 14:45 schreef bleyenburg het volgende:
net in mijn mailbox bericht over nieuw super kut project bij KOM.
in ieder geval wel eerlijk.....
Zingende kapper:
obligatairemaandag 14 mei 2018 @ 15:25
quote:
Sterk punt is dat eigen vermogen van 380K maar dat zegt me weinig als je niet weet wat het totale balansvermogen is en of er goodwill oid. op de balans is opgenomen........
djh77maandag 14 mei 2018 @ 15:37
Franchiseorganisatie Spare Rib Express neemt annuïteit over van GvE lening
SPOILER
Per 1 mei 2018 hebben wij de Spare Rib Express vestiging in Alphen aan den Rijn helaas (tijdelijk)
moeten sluiten.

Door een verschil van inzicht hebben wij besloten afscheid te nemen van onze franchisenemer.

Wij nemen als hoofdkantoor onze verantwoordelijkheid en hebben de financiering in zijn geheel overgenomen tegen de lopende voorwaarden.

Hiermee hopen wij dat uw vertrouwen -als gewaardeerde investeerder bij Geldvoorelkaar-
gewaarborgd blijft.

Per 1 augustus 2018 zal Spare Rib Express Alphen aan de Rijn haar deuren wederom openen met een
nieuwe eigenaar!
8 van de 60 termijnen voldaan. HA blijft van kracht.

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 14-05-2018 15:49:48 ]
investeerdertjemaandag 14 mei 2018 @ 16:03
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 15:37 schreef djh77 het volgende:
Franchiseorganisatie Spare Rib Express neemt annuïteit over van GvE lening
SPOILER
Per 1 mei 2018 hebben wij de Spare Rib Express vestiging in Alphen aan den Rijn helaas (tijdelijk)
moeten sluiten.

Door een verschil van inzicht hebben wij besloten afscheid te nemen van onze franchisenemer.

Wij nemen als hoofdkantoor onze verantwoordelijkheid en hebben de financiering in zijn geheel overgenomen tegen de lopende voorwaarden.

Hiermee hopen wij dat uw vertrouwen -als gewaardeerde investeerder bij Geldvoorelkaar-
gewaarborgd blijft.

Per 1 augustus 2018 zal Spare Rib Express Alphen aan de Rijn haar deuren wederom openen met een
nieuwe eigenaar!
8 van de 60 termijnen voldaan. HA blijft van kracht.
Erg netjes imho, beter dan afstoten en failliet laten gaan om daarna opnieuw te starten.
NaRegenDeZonmaandag 14 mei 2018 @ 16:05
Peter Verhaar heeft ook weer een probleempje met GvE:
peterverhaar twitterde op maandag 14-05-2018 om 13:08:58 ach, die crowdfundingplatformen, nu weer @geldvoorelkaar : ze hebben een borg van 100.000 bij echt gemakkelijk te vinden personen, die zo op te bellen zijn, maar GvE krijgt geen contact, ik kan het wel doen @geldvoorelkaar reageer retweet
Weet iemand welk project dit betreft?

(dubbel zie net dat Djh77 deze ook al gepost heeft)

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 14-05-2018 16:36:50 ]
Mynheer007maandag 14 mei 2018 @ 16:07
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 15:37 schreef djh77 het volgende:
Franchiseorganisatie Spare Rib Express neemt annuïteit over van GvE lening
SPOILER
Per 1 mei 2018 hebben wij de Spare Rib Express vestiging in Alphen aan den Rijn helaas (tijdelijk)
moeten sluiten.

Door een verschil van inzicht hebben wij besloten afscheid te nemen van onze franchisenemer.

Wij nemen als hoofdkantoor onze verantwoordelijkheid en hebben de financiering in zijn geheel overgenomen tegen de lopende voorwaarden.

Hiermee hopen wij dat uw vertrouwen -als gewaardeerde investeerder bij Geldvoorelkaar-
gewaarborgd blijft.

Per 1 augustus 2018 zal Spare Rib Express Alphen aan de Rijn haar deuren wederom openen met een
nieuwe eigenaar!
8 van de 60 termijnen voldaan. HA blijft van kracht.
Toch een belangrijk voordeel van investeren in een franchisenemer. De franchise zal geneigd zijn om proactief te handelen om zijn eigen naam te beschermen.
bubbels234maandag 14 mei 2018 @ 16:36
Er is een terugkoopverklaring van de franchisegever dus de franchisegever kan hier niet onderuit.
petercmaandag 14 mei 2018 @ 16:37
quote:
14s.gif Op maandag 14 mei 2018 13:10 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

Ja, volgens mij ook. Ze trekken er nu gewoon 1000k uit. Officieel heet dat

[..]

Nou valt natuurlijk over smaakt niet te twisten maar ik dacht eerst dat Collin hun eerste bordeel ging aanbieden :+

Volgens mij is dit project trouwens een directe concurrent (overburen van elkaar?) van een ander (veel smaakvoller) Collin project Het Amsterdamse proeflokaal.
nee toch 'bordeel' wie wat waar...............incentive? :+ flauw . maar goed inzake project 2.700k invest totaal is fors. straks is ff goed lezen

[ Bericht 1% gewijzigd door peterc op 14-05-2018 23:05:05 ]
djh77maandag 14 mei 2018 @ 17:08
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 16:36 schreef bubbels234 het volgende:
Er is een terugkoopverklaring van de franchisegever dus de franchisegever kan hier niet onderuit.
Klopt, maar er wordt nu niet teruggekocht. De lening wordt overgenomen.
bubbels234maandag 14 mei 2018 @ 17:33
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 17:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Klopt, maar er wordt nu niet teruggekocht. De lening wordt overgenomen.
Precies. Wederom wordt een project niet op de manier afgerond als zou moeten maar wordt er iets anders bedacht. Eigenlijk zou deze lening nu moeten stoppen en de investering terugbetaald door de terugkoopverklaring.
bridgetofarmaandag 14 mei 2018 @ 18:06
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 17:33 schreef bubbels234 het volgende:

[..]

Precies. Wederom wordt een project niet op de manier afgerond als zou moeten maar wordt er iets anders bedacht. Eigenlijk zou deze lening nu moeten stoppen en de investering terugbetaald door de terugkoopverklaring.
Ik heb GVE deze mail gezonden.:

L.s.

Met verbazing heb ik uw bericht gelezen. Er was sprake van een terugkoopverklaring van de franchisegever voor de inventaris en verbouwing.
Dus dient de lening met boeterente te worden voldaan vanwege staking door de franchisenemer. De door U gekozen oplossing is dus alleen ten faveure van de franchisegever en zeker niet van de investeerder.

Ik ga op voorhand hier zeker niet mee akkoord en eveneens niet met automatische omzetting van de lening aan een nieuwe franchisenemer en ik vind het verder onaanvaardbaar dat U deze oplossing hebt gekozen zonder de investeerders te raadplegen en ter goedkeuring voor te leggen.
Ik en ik denk velen hebben hierin geïnvesteerd vanwege de eigen bijdrage van Euro 40.000, de terugkoopverklaring en de lage privé kosten vanwege inwonend bij ouders

Uw reactie in deze gaarne tegemoet ziende.
obligatairemaandag 14 mei 2018 @ 18:22
quote:
12s.gif Op maandag 14 mei 2018 16:37 schreef peterc het volgende:

[..]

'bordeel' wie wat waar...............incentive? :+ maar goed 2.700k invest totaal is fors. straks is ff goed lezen
De kippetjes die ze aanbieden moet je letterlijk opvatten :@ :@
https://www.mama-kelly.nl/amsterdam/menu/
Over smaak valt niet te twisten denk dat wij in de provincie te nuchter zijn voor dit soort kitscherige uitspattingen...... :r Maar who cares zolang ze maar in staat zijn terug te betalen.......

Krijg wel de indruk dat er een serieuze goed georganiseerde Horeca-onderneming achter zit (van HCN allure.....) , verschil is dat HCN de DGA ook laat meetekenen. De debiteuren (RHG) die meetekenen exploiteren meerdere ondernemingen dus daar zit redelijk wat verhaalsmogelijkheid als het mis mocht gaan?
djh77maandag 14 mei 2018 @ 18:25
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 18:06 schreef bridgetofar het volgende:
Ik ga op voorhand hier zeker niet mee akkoord en eveneens niet met automatische omzetting van de lening aan een nieuwe franchisenemer.
Ben met je eens dat terugkoop de meest van de hand liggende oplossing was. Ik zie echter niet in de overeenkomst dat de investeerders te maken krijgen met een nieuwe franchisenemer. M.i. is de franchiseorganisatie de nieuwe geldnemer. Zij zullen neem ik aan vervolgens een lening afsluiten met de nieuwe franchisenemer.

Mijn oplossing was terugkoop inventaris en hieruit terugbetaling aan de investeerders en vervolgens een nieuwe aanvraag van de nieuwe franchisenemer.
obligatairemaandag 14 mei 2018 @ 18:27
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 18:25 schreef djh77 het volgende:

[..]Mijn oplossing was terugkoop inventaris en hieruit terugbetaling aan de investeerders en vervolgens een nieuwe aanvraag van de nieuwe franchisenemer.
De terugkoopverklaring, is die verpand aan de crowdfunders? Normaliter profiteren toch alle schuldeisers van een terugkoopverklaring?
djh77maandag 14 mei 2018 @ 18:34
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 18:27 schreef obligataire het volgende:

[..]

De terugkoopverklaring, is die verpand aan de crowdfunders? Normaliter profiteren toch alle schuldeisers van een terugkoopverklaring?
Heb geen informatie over andere schuldeisers
quote:
Naast de vermelde zekerheden geeft franchisegever Spare Rib Express Nederland BV een terugkoopverklaring af met betrekking tot de verbouwingskosten en inventaris (totale investering ¤ 90.000,-). De waarde van de terugkoopverklaring loopt jaarlijks terug met 20%.
CFrealistmaandag 14 mei 2018 @ 18:51
[quote]0s.gif Op maandag 14 mei 2018 16:05 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Peter Verhaar heeft ook weer een probleempje met GvE:
peterverhaar twitterde op maandag 14-05-2018 om 13:08:58 ach, die crowdfundingplatformen, nu weer @geldvoorelkaar : ze hebben een borg van 100.000 bij echt gemakkelijk te vinden personen, die zo op te bellen zijn, maar GvE krijgt geen contact, ik kan het wel doen @geldvoorelkaar reageer retweet
Weet iemand welk project dit betreft?

(dubbel zie net dat Djh77 deze ook al gepost

[het gaat om Florine], een project uit 2015. Kijkend naar de degene die borg staan ben ik het met Verhaar eens dat het mogelijk moet zijn om ze te pakken te krijgen.
Ik zit hier helaas ook in, een van mijn allereerste projecten...
CFrealistmaandag 14 mei 2018 @ 18:52
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 18:51 schreef CFrealist het volgende:
[quote][ afbeelding ] Op maandag 14 mei 2018 16:05 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Peter Verhaar heeft ook weer een probleempje met GvE:
peterverhaar twitterde op maandag 14-05-2018 om 13:08:58 ach, die crowdfundingplatformen, nu weer @geldvoorelkaar : ze hebben een borg van 100.000 bij echt gemakkelijk te vinden personen, die zo op te bellen zijn, maar GvE krijgt geen contact, ik kan het wel doen @geldvoorelkaar reageer retweet
Weet iemand welk project dit betreft?

(dubbel zie net dat Djh77 deze ook al gepost

[het gaat om Florine], een project uit 2015. Kijkend naar de degene die borg staan ben ik het met Verhaar eens dat het mogelijk moet zijn om ze te pakken te krijgen.
Ik zit hier helaas ook in, een van mijn allereerste projecten...
Ik zie overigens dat ik nig steeds niet goed ben in spoilers. Iedere keer als ik die nodig heb, ben ik vergeten hoe het werkt 😀
bubbels234maandag 14 mei 2018 @ 18:54
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 18:06 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

Ik heb GVE deze mail gezonden.:

L.s.

Met verbazing heb ik uw bericht gelezen. Er was sprake van een terugkoopverklaring van de franchisegever voor de inventaris en verbouwing.
Dus dient de lening met boeterente te worden voldaan vanwege staking door de franchisenemer. De door U gekozen oplossing is dus alleen ten faveure van de franchisegever en zeker niet van de investeerder.

Ik ga op voorhand hier zeker niet mee akkoord en eveneens niet met automatische omzetting van de lening aan een nieuwe franchisenemer en ik vind het verder onaanvaardbaar dat U deze oplossing hebt gekozen zonder de investeerders te raadplegen en ter goedkeuring voor te leggen.
Ik en ik denk velen hebben hierin geïnvesteerd vanwege de eigen bijdrage van Euro 40.000, de terugkoopverklaring en de lage privé kosten vanwege inwonend bij ouders

Uw reactie in deze gaarne tegemoet ziende.
Ik heb ook aan GvE een email hierover verstuurd.
Mynheer007maandag 14 mei 2018 @ 20:16
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 18:25 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ben met je eens dat terugkoop de meest van de hand liggende oplossing was. Ik zie echter niet in de overeenkomst dat de investeerders te maken krijgen met een nieuwe franchisenemer. M.i. is de franchiseorganisatie de nieuwe geldnemer. Zij zullen neem ik aan vervolgens een lening afsluiten met de nieuwe franchisenemer.

Mijn oplossing was terugkoop inventaris en hieruit terugbetaling aan de investeerders en vervolgens een nieuwe aanvraag van de nieuwe franchisenemer.
Dat zou inderdaad de netste oplossing zijn, maar zolang de termijnen netjes binnen blijven komen, denk ik dat je als investeerder niet te veel zorgen moet maken. Mijnsinziens zijn de zekerheden alleen maar beter geworden.
HappyBluemaandag 14 mei 2018 @ 21:29
Wat is er mis met de obligatie van bijvoorbeeld Hygear die nu op Npex noteert:?

https://www.npex.nl/

Je krijgt 7,5% rente, netto 6,9%. Het bedrijf is goed winstgevend, heeft een prachtig track record, een EV van 5,3 mln met een solvabiliteit van +40%. Toekomst ziet er goed uit.
Ik vind dat soort obligaties veel aantrekkelijker dan dat gerommel met de lokale snackbar etc...
Mynheer007maandag 14 mei 2018 @ 23:01
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 21:29 schreef HappyBlue het volgende:
Wat is er mis met de obligatie van bijvoorbeeld Hygear die nu op Npex noteert:?

https://www.npex.nl/

Je krijgt 7,5% rente, netto 6,9%. Het bedrijf is goed winstgevend, heeft een prachtig track record, een EV van 5,3 mln met een solvabiliteit van +40%. Toekomst ziet er goed uit.
Ik vind dat soort obligaties veel aantrekkelijker dan dat gerommel met de lokale snackbar etc...
Ik denk dat de markt voor een lokale snackbar een stuk stabieler is dan de markt voor deze waterstofinstallaties. Je moet je altijd maar afvragen of er over 6 jaar genoeg geld voor handen is om de hoofdsom terug te betalen (Ze mogen wel een prima ebitda hebben, maar het lijkt dat je ook behoorlijk wat afschrijft op die installaties).
snoopy40dinsdag 15 mei 2018 @ 07:55
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 21:29 schreef HappyBlue het volgende:
Wat is er mis met de obligatie van bijvoorbeeld Hygear die nu op Npex noteert:?

https://www.npex.nl/

Je krijgt 7,5% rente, netto 6,9%. Het bedrijf is goed winstgevend, heeft een prachtig track record, een EV van 5,3 mln met een solvabiliteit van +40%. Toekomst ziet er goed uit.
Ik vind dat soort obligaties veel aantrekkelijker dan dat gerommel met de lokale snackbar etc...
Ben ook meer vaste klant van npex dan kom of GvE.
obligatairedinsdag 15 mei 2018 @ 12:05
quote:
1s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 07:55 schreef snoopy40 het volgende:

[..]

Ben ook meer vaste klant van npex dan kom of GvE.
Er zijn problemen geweest rondom NPEX in verband met de vergunning, daardoor is maandenlang geen handel mogelijk geweest. Zoiets schrikt toch af al schijnt het nu allemaal wél in orde te zijn.
Ron1986dinsdag 15 mei 2018 @ 12:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 12:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

Er zijn problemen geweest rondom NPEX in verband met de vergunning, daardoor is maandenlang geen handel mogelijk geweest. Zoiets schrikt toch af al schijnt het nu allemaal wél in orde te zijn.
Klopt geloof dat ze ook tijdelijk geen beursnotering meer hadden..
bridgetofardinsdag 15 mei 2018 @ 14:07
quote:
1s.gif Op maandag 14 mei 2018 18:54 schreef bubbels234 het volgende:

[..]

Ik heb ook aan GvE een email hierover verstuurd.
GVE heeft contact met mij gehad. Franchisegever tekent nu voor de lening mee en daardoor zijn beiden aansprakelijk. Bij overname van de vestiging door een andere franchisenemer blijft de lening voor de oude franchisenemer en de franchisegever en zal zeker niet automatisch worden omgezet naar de nieuwe franchisenemer. In dat geval kan alleen algehele aflossing (met rente) en een nieuwe lening worden aangegaan. Actuele saldo inclusief boeterente zou afgerond 84000 bedragen en de actuele waarde van de terugkoopverklaring afgerond 78000. Deze situatie is voor mij wel aanvaardbaar.
djh77dinsdag 15 mei 2018 @ 14:17
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 14:07 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

GVE heeft contact met mij gehad. Franchisegever tekent nu voor de lening mee en daardoor zijn beiden aansprakelijk. Bij overname van de vestiging door een andere franchisenemer blijft de lening voor de oude franchisenemer en de franchisegever en zal zeker niet automatisch worden omgezet naar de nieuwe franchisenemer. In dat geval kan alleen algehele aflossing (met rente) en een nieuwe lening worden aangegaan. Actuele saldo inclusief boeterente zou afgerond 84000 bedragen en de actuele waarde van de terugkoopverklaring afgerond 78000. Deze situatie is voor mij wel aanvaardbaar.
Enige reden om het zo te doen is m.i. dat de franchiseorganisatie de 78k niet op de plank heeft liggen. Van de franchisenemer hoeven we denk ik niet veel meer te verwachten qua terugbetaling van 84k. Ik had toch liever de hoofdsom (78k) teruggehad van de franchiseorganisatie in combinatie met een betalingsafspraak mbt de boeterente (6k) met de oude franchisenemer. De franchiseorganisatie had de 78k dan weer door kunnen verkopen aan de nieuwe franchisenemer (nieuwe lening bij gve).
investeerdertjedinsdag 15 mei 2018 @ 14:39
Lendahand heeft binnenkort weer 2 financieringen met een aantrekkelijk tarief:

https://www.lendahand.com(...)igy-healthcare-ltd-2
6% 12 maanden

https://www.lendahand.com(...)electronics-kenya-10
5.5% 24 maanden

Ik denk dat ik ze allebei maar even meeneem
investeerdertjedinsdag 15 mei 2018 @ 14:45
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 14:17 schreef djh77 het volgende:

[..]

Enige reden om het zo te doen is m.i. dat de franchiseorganisatie de 78k niet op de plank heeft liggen. Van de franchisenemer hoeven we denk ik niet veel meer te verwachten qua terugbetaling van 84k. Ik had toch liever de hoofdsom (78k) teruggehad van de franchiseorganisatie in combinatie met een betalingsafspraak mbt de boeterente (6k) met de oude franchisenemer. De franchiseorganisatie had de 78k dan weer door kunnen verkopen aan de nieuwe franchisenemer (nieuwe lening bij gve).
Franchise tekent mee, hoezo verwacht je er dan niet teveel van?
djh77dinsdag 15 mei 2018 @ 14:48
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 14:45 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Franchise tekent mee, hoezo verwacht je er dan niet teveel van?
Franchisenemer (Ondernemer die thuis woont bij ouders) gaat geen 84k terugbetalen.
investeerdertjedinsdag 15 mei 2018 @ 14:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 14:48 schreef djh77 het volgende:

[..]

Franchisenemer (Ondernemer die thuis woont bij ouders) gaat geen 84 terugbetalen.
Oh sorry, ik las verkeerd, ik dacht dat je de gever bedoelde en tikte doodleuk mee. Dom.
bridgetofardinsdag 15 mei 2018 @ 15:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 14:17 schreef djh77 het volgende:

[..]

Enige reden om het zo te doen is m.i. dat de franchiseorganisatie de 78k niet op de plank heeft liggen. Van de franchisenemer hoeven we denk ik niet veel meer te verwachten qua terugbetaling van 84k. Ik had toch liever de hoofdsom (78k) teruggehad van de franchiseorganisatie in combinatie met een betalingsafspraak mbt de boeterente (6k) met de oude franchisenemer. De franchiseorganisatie had de 78k dan weer door kunnen verkopen aan de nieuwe franchisenemer (nieuwe lening bij gve).
Sorry,
I k zie nu pas dat ik een tikfout heb gemaakt. De schuld inclusief alle rente als boete was niet 84K maar 94 K. De resterende 16K zou niet door de franchisenemer betaald kunnen worden en bovendien kwamen er dan kosten bij die af zouden gaan.van de opbrengst met grote stelligheid zou de 16K met kosten niet betaald kunnen worden. Franchisegever heeft meegetekend om alle termijnen maandelijks te betalen als franchisenemer dat niet kan
NaRegenDeZondinsdag 15 mei 2018 @ 17:20
Leuk. GvE project met vervroegde aflossing:

U bent een van de investeerders in het project 006372 | Digiter. Van dit project zijn reeds 48 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (49-60) in één keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente. Dit conform artikel 28 van de Algemene Voorwaarden.

Wij zullen de betalingen deze week aan u overmaken. U ontvangt per termijn een losse uitbetaling. Project 006372 is hiermee volledig afgehandeld.

Wij vertrouwen er op u met deze mail voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hier toch vragen over hebben, dan vernemen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.
ETphonehomedinsdag 15 mei 2018 @ 17:41
Heeft er hier iemand interesse in een uitnodigingslink voor Trine?
Dit levert 10 euro op voor de gebruiker, en 10 euro voor de verzender van de link.
Stuur even een PM bij interesse.
obligatairedinsdag 15 mei 2018 @ 17:45
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 17:20 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Leuk. GvE project met vervroegde aflossing:

U bent een van de investeerders in het project 006372 | Digiter. Van dit project zijn reeds 48 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (49-60) in één keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente. Dit conform artikel 28 van de Algemene Voorwaarden.
Goed bericht is dat, mijn allereerste GvE project *O*
crowd-fundidinsdag 15 mei 2018 @ 17:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 17:20 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Leuk. GvE project met vervroegde aflossing:
Toen ik de mail zag schrok ik eerst. Dacht dat het zou gaan over
SPOILER
8813 Tripmanager
Normale betaaldatum: de 12e, deze maand dus de 11e. Loopt daarmee per vandaag 3 werkdagen achter.
Digiter is daarentegen een heel leuk bericht! Waren trouwe betalers. Volledige rente: dat zal wel zijn omdat ze nog onder het oude regime vallen. *O*
Horsemendinsdag 15 mei 2018 @ 18:54
quote:
14s.gif Op vrijdag 11 mei 2018 14:41 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Niet door mij in ieder geval. De rente daalt stapje voor stapje en voor mij is deze stap te groot en ik haak af. Als dit de nieuwe standaard is van SiG ga ik helemaal afhaken. Iets met de bekende druppel.

De risico’s met deze lage rente worden mij te hoog, zeker voor een pand wat nog gebouwd moet worden met de bijbehorende risico’s (ondanks bouwdepot e.d.). Dan de korte looptijd en daardoor hogere kosten. Ook is SiG zelf bezig om te investeren in de hogere schijven (laatste project Rotterdam) wat op termijn de bedrijfsvoering kan schade. Ook hebben ze hiervoor m.i. helemaal geen vergunning van de AFM/DNB wat ook tot problemen kan lijden. Op mijn laatste mail aan SiG hieromtrent komt maar geen reactie, dus twijfelachtig is het op zijn minst. Voor mij een optelsom om ook deze (na project Moerkerkestraat 15 B01) aan mij voorbij te laten gaan.

Voor SiG zelf hoop ik natuurlijk dat hij snel vol komt. Ik maak mijn afwegingen wel weer opnieuw bij een volgend project.
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 11:37 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik sla 'm over. Risico/rendementverhouding is niet OK. Laat ik maar eens een signaaltje afgeven.....
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 12:40 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Sla ook over. Ook hier vanwege risico/rendementsverhouding.
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 13:21 schreef TisIk het volgende:

[..]

Ik ook.
quote:
0s.gif Op zondag 13 mei 2018 13:54 schreef djh77 het volgende:
Zonder de leden van het fok forum komt geen enkel SiG project meer vol.
quote:
1s.gif Op zondag 13 mei 2018 15:16 schreef Mynheer007 het volgende:
Zonder onze steun zal SiG het project niet vol krijgen, en het is goed om te zien dat in dit geval stemmen met de portemonnee effect heeft.

quote:
12s.gif Op zondag 13 mei 2018 16:18 schreef peterc het volgende:

[..]

wacht ook nog ff af, maar 2 jr in geen verkeerde termijn op zich
SiG vandaag per mail nogmaals gevraagd naar een reactie op:

quote:
Ook is SiG zelf bezig om te investeren in de hogere schijven (laatste project Rotterdam) wat op termijn de bedrijfsvoering kan schade. Ook hebben ze hiervoor m.i. helemaal geen vergunning van de AFM/DNB wat ook tot problemen kan lijden. Op mijn laatste mail aan SiG hieromtrent komt maar geen reactie, dus twijfelachtig is het op zijn minst.
Ook gevraagd naar een de bevestiging dat SiG bij nieuwe, nog aan te bieden projecten, de nu gebruikte manier om zelf (vanuit SiG) te investeren in de schijven 2 & 4 niet meer zal toepassen. Hopelijk komt er snel een reactie. Als ze dan de rente van project Landgoederij 54 nog wat verhogen dan kan ik alsnog overwegen om dit project mee te nemen O-)
snoopy40dinsdag 15 mei 2018 @ 19:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 12:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

Er zijn problemen geweest rondom NPEX in verband met de vergunning, daardoor is maandenlang geen handel mogelijk geweest. Zoiets schrikt toch af al schijnt het nu allemaal wél in orde te zijn.
Ik denk dat npex stabieler is dan kom of gve, weet niet of zij over enkele jaren nog bestaan, voor npex maak ik me geen zorgen
investeerdertjedinsdag 15 mei 2018 @ 19:23
quote:
1s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 19:07 schreef snoopy40 het volgende:

[..]

Ik denk dat npex stabieler is dan kom of gve, weet niet of zij over enkele jaren nog bestaan, voor npex maak ik me geen zorgen
Het nadeel is dat spreiden voor velen lastiger is met de hoogte van de betaling.
queposdinsdag 15 mei 2018 @ 19:45
Update hengelsportcentrum van Benthem, CCf

Beste investeerder,

In vervolg op het voorstel d.d. 6 april jl. inzake de schikking van Hengelsportcentrum van Benthem kunnen wij u als volgt berichten.

Volgens de Algemene Voorwaarden heeft u tot en met 21 april jl. de tijd gehad uw stem ‘’eens/oneens’’ kenbaar te maken.

De slotstand van de stemming o.b.v. de ontvangen respons is als volgt:

Uitslag: (o.b.v. deelname bedrag in de totale lening).

63% Eens met het voorstel.
37% Oneens met het voorstel.

Dit betekent dat we namens de investeerders over zullen gaan tot uitvoering van onderstaand voorstel:

Hoe wordt de slotbetaling van ¤ 10.503,34 verdeeld?


Openstaande incasso juli 2017

¤ 1.469,33

14%


Externe (juridische) kosten

¤ 4.200,00

40%


Slotbetaling richting de investeerders

¤ 4.834,01

46%


Totaal

¤ 10.503,34

100%Leningaanvraag Hengelsportcentrum van Bentehem 23556 voorstel


Leenbedrag

¤ 65.000,00

100%


Afgelost (13 termijnen)

¤ 14.083,29

22%


Openstaand (47 termijnen)

¤ 50.916,71

78%


Slotbetaling conform voorstel

¤ 4.834,01

7%


Afboeking

¤ 46.082,70

71%


*Exclusief eventueel aanvullende overwaarde uit de woning en in afwachting van definitief standpunt Belastingdienst.Om het toekomstperspectief van de onderneming te vergroten, ondersteunen wij het verzoek onder de navolgende voorwaarden:
1.De woning wordt getaxeerd. Indien uit de taxatie (waarbij Collin mede-opdrachtgever is) volgt dat een grotere overwaarde in de woning aanwezig is, dan zal die overwaarde (voor 50%) voor het akkoord aangewend moeten worden.
2.De Belastingdienst moet worden benaderd met het verzoek om ook haar vordering (tegen dubbel percentage) in het akkoord mee te laten lopen. Collin wil het formele standpunt van de Belastingdienst vernemen. Mocht de Belastingdienst niet akkoord gaan, dan zal dit het akkoord niet aantasten (mits ook aan voorwaarde 1 is voldaan).

Met vriendelijke groet,

Bas Denissen

Dus wat toen al werd geopperd, dat de grootste hoop akkoord gaat met het voorstel. Alleen valt het niet te controleren natuurlijk.
investeerdertjedinsdag 15 mei 2018 @ 20:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 19:45 schreef quepos het volgende:

Dus wat toen al werd geopperd, dat de grootste hoop akkoord gaat met het voorstel. Alleen valt het niet te controleren natuurlijk.
Een spoiler zou de post sieren :)

Maar heb je een reden om zo te twijfelen aan de stemming? In dat geval lijkt het mij handig die twijfel duidelijk uit te meten zodat anderen potentieel deze toko kunnen ontwijken. Mocht dit niet het geval zijn lijkt het mij handig om geen (overbodige) onrust te zaaien. Just my 2 cents :)
obligatairedinsdag 15 mei 2018 @ 23:03
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 15:25 schreef obligataire het volgende:

[..]

Sterk punt is dat eigen vermogen van 380K maar dat zegt me weinig als je niet weet wat het totale balansvermogen is en of er goodwill oid. op de balans is opgenomen........
Ik heb hierover een vraag gesteld maar blijkbaar vindt Capital Circle het niet nodig om een antwoord te geven.......... :G
dyna18dinsdag 15 mei 2018 @ 23:05
Vandaag kom ik er achter dat er een Funding Circle project van mij volledig is afgelost.
Had wel een e-mailtje of iets dergelijks verwacht na afloop, nu gaat het een beetje ongemerkt voorbij.

Wel fijn dat dit mijn eerste project ooit is wat voor de volle 100% terug gekomen is. *O*
Was trouwens nog even spannend, want de laatste termijn werd ineens niet op tijd overgemaakt.
ETphonehomewoensdag 16 mei 2018 @ 06:55
GvE verwacht dit jaar een groei in uitgezette financieringen van 0-40%:
https://www.investeerders(...)kt-moet-samenwerken/
Vorig jaar is er ruim 26 miljoen geinvesteerd via GvE, voor dit jaar verwachten ze 25-35 miljoen.
xzazwoensdag 16 mei 2018 @ 09:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 17:45 schreef obligataire het volgende:

[..]

Goed bericht is dat, mijn allereerste GvE project *O*
Allereerste? Ik heb maar 10 investeringen en heb al 2 vervroegd afgeloste projecten.
obligatairewoensdag 16 mei 2018 @ 10:05
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 09:15 schreef xzaz het volgende:

[..]

Allereerste? Ik heb maar 10 investeringen en heb al 2 vervroegd afgeloste projecten.
Het was mijn allereerste GvE project, goed lezen :)
xzazwoensdag 16 mei 2018 @ 10:06
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 10:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

Het was mijn allereerste GvE project, goed lezen :)
Ah, zo lees ik het niet. De context is aflossing en project, vandaar.
investeerdertjewoensdag 16 mei 2018 @ 10:30
https://www.lendahand.com(...)igy-healthcare-ltd-2

Nu open
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 11:03
Het 'bordeel' staat open:
https://www.collincrowdfund.nl/mama-kelly-amsterdam/

Onder ondernemer staat Rein Rambaldo. De enige persoon die niet vermeld staat in het organogram en niet garant staat:
SPOILER
vm76w3a.png


[ Bericht 28% gewijzigd door djh77 op 16-05-2018 11:10:07 ]
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 11:49
2x Pizza Hut (Delft en Gouda):
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18128
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18127
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 12:05
quote:
Het persoonlijke faillissement is onlangs opgeheven wegens gebrek aan baten. Om beslag te kunnen leggen op salaris, danwel de auto, dient er vonnis te worden gehaald. Dit vonnis is (nog) niet gehaald, omdat de schuldenlast van de heer ....... tot op heden nog niet is gezakt. Het halen van een vonnis kost al snel tussen de ¤ 5.000,- en de ¤ 10.000,-. De Belastingdienst is een preferente schuldeiser, wat inhoudt dat, als er al beslag kan worden gelegd, zij altijd voorrang zullen hebben op eventuele uitkeringen. De deurwaarder houdt e.e.a. wel in de gaten, en zodra de schuld bij de Belastingdienst is ingelost, zullen er alsnog stappen kunnen worden ondernomen.
Deze info kreeg ik van GvE. Ondernemer had een eenmanszaak. Moet nog 20k terugbetalen vanuit de lening aan de investeerders. Is inmiddels CEO van een nieuwe onderneming (geen aandeelhouder) en een Citroen DS3 staat te koop op marktplaats (14,5k). Kan iemand bovenstaande beoordelen of dit de juiste weg is om te volgen? Zijn de genoemde kosten voor het 'halen' van een vonnis reëel?

[ Bericht 6% gewijzigd door djh77 op 16-05-2018 12:10:58 ]
NaRegenDeZonwoensdag 16 mei 2018 @ 12:13
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 11:03 schreef djh77 het volgende:
Het 'bordeel' staat open:
https://www.collincrowdfund.nl/mama-kelly-amsterdam/

Onder ondernemer staat Rein Rambaldo. De enige persoon die niet vermeld staat in het organogram en niet garant staat:
SPOILER
477 investeerders leggen deze in ruim een uur vol!
Ik vind het niet jammer dat ik te laat was. :)
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 12:14
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 12:13 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

477 investeerders leggen deze in ruim een uur vol!
Ik vind het niet jammer dat ik te laat was. :)
Staat nu open op KNAB voor de andere helft: https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/mama-kelly-amsterdam
NaRegenDeZonwoensdag 16 mei 2018 @ 12:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 17:45 schreef obligataire het volgende:

[..]

Goed bericht is dat, mijn allereerste GvE project *O*
Digiter was mijn elfde project bij GVE. Ik deed toen alleen nog GvE.
Als ik dan even mijn lijstje GVE van het eerste jaar doorkijk dan was het wel een echt leerjaar. :)

6 projecten uit dat jaar in default.
Geen cent ontvangen uit de uitwinning van zekerheden (zo die er toen waren) en uit h.a.

Daarna geen enkele default meer bij GvE totaal 97 projecten bij dit platform.

Ben nu eigenlijk ook wel benieuwd wanneer ik hier ben gaan lezen en posten.
Kan ik dat ergens zien zonder alle items langs te lopen?
Ben benieuwd naar het aantal defaults voor en na FOK lidmaatschap.

[ Bericht 4% gewijzigd door NaRegenDeZon op 16-05-2018 12:39:08 ]
SunnyCrowderwoensdag 16 mei 2018 @ 12:40
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 12:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Kan ik dat ergens zien zonder alle items langs te lopen?
Dit was je eerste post:
WGR / Crowdfunding #30- Elke dag nieuwe kansen
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 12:41
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 12:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Als ik dan even mijn lijstje GVE van het eerste jaar doorkijk dan was het wel een echt leerjaar. :)
6 projecten uit dat jaar in default.
Geen cent ontvangen uit de uitwinning van zekerheden (zo die er toen waren) en uit h.a.
Hier ook. 10x default van de 54 projecten in het eerste jaar bij GvE. Geen recovery. Hierna nog 1 default.
quote:
0s.gif Op woensdag 25 februari 2015 15:59 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Hallo GvE volgers,
Ben nieuw hier heb net verschillende draadjes gelezen. Investeer sinds een jaar op geld voor elkaar en het lijkt me leuk om zo nu en dan bevindingen te delen.
Grt.
NaRegenDeZonwoensdag 16 mei 2018 @ 12:42
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 23:03 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik heb hierover een vraag gesteld maar blijkbaar vindt Capital Circle het niet nodig om een antwoord te geven.......... :G
Dat is dan voor mij een goede rede om de knip dicht te houden. Is toch een hele nette vraag. Ik hoor graag of er nog een antwoord komt.
SunnyCrowderwoensdag 16 mei 2018 @ 12:43
Peter Verhaal is ook weer even bezig met GvE:
SPOILER
peterverhaar twitterde op woensdag 16-05-2018 om 12:38:52 omdat @geldvoorelkaar nooit reageert, het project is Florine; dit zijn de borgen en die zijn echt heel gemakkelijk te vinden; https://t.co/VaLWm9hvPC reageer retweet
NaRegenDeZonwoensdag 16 mei 2018 @ 12:53
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 12:41 schreef djh77 het volgende:

[..]

Hier ook. 10x default van de 54 projecten in het eerste jaar bij GvE. Geen recovery. Hierna nog 1 default.

[..]

quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 12:40 schreef SunnyCrowder het volgende:
Dit was je eerste post:
WGR / Crowdfunding #30- Elke dag nieuwe kansen
Dank!

Dan zijn alle GvE defaults die ik heb van voor dat ik hier ging meelezen/posten!!!
Bewijst wederom de waarde van het forum.

Overigens heb ik ook nog wel wat defaults of alleen rente betalers van na dat ik hier ben gaan meelezen bij andere platformen gekregen.. Dus hier mee lezen en posten is geen absolute garantie. :)
investeerdertjewoensdag 16 mei 2018 @ 13:00
quote:
Zat weer zo vol
obligatairewoensdag 16 mei 2018 @ 13:22
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 12:42 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dat is dan voor mij een goede rede om de knip dicht te houden. Is toch een hele nette vraag. Ik hoor graag of er nog een antwoord komt.
SPOILER
Beste investeerder, er is een bedrag van ¤ 5.000,- aan goodwill opgenomen, er zijn geen andere immateriële activa posten. In 2017 is éénmalig een informele kapitaal storting eigen vermogen van ¤ 70.000,- gedaan. Het eigen vermogen over het gesloten boekjaar 2017 is ¤ 280k en niet ¤ 380k zoals abusievelijk bij zekerheden was vermeld in het memorandum. Inmiddels hebben wij dit aangepast. Excuus voor dit misverstand. Gelet op de hoogte van de financiering blijven wij onveranderd van mening dat de zekerheden goed zijn. De solvabiliteit over 2017 is 73% (eigen vermogen/totale activa).
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 13:32
CollinCrowdfund twitterde op woensdag 16-05-2018 om 13:26:46 500e MKB’er realiseerde financiering via Collin Crowdfund! Realiseer jij je groeiambities ook via Collin? Lees meer: s2ludcxrbskzv.jpg reageer retweet
TisIkwoensdag 16 mei 2018 @ 13:53
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 12:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Digiter was mijn elfde project bij GVE. Ik deed toen alleen nog GvE.
Als ik dan even mijn lijstje GVE van het eerste jaar doorkijk dan was het wel een echt leerjaar. :)

6 projecten uit dat jaar in default.
Geen cent ontvangen uit de uitwinning van zekerheden (zo die er toen waren) en uit h.a.

Daarna geen enkele default meer bij GvE totaal 97 projecten bij dit platform.

Ben nu eigenlijk ook wel benieuwd wanneer ik hier ben gaan lezen en posten.
Kan ik dat ergens zien zonder alle items langs te lopen?
Ben benieuwd naar het aantal defaults voor en na FOK lidmaatschap.

Over leren gesproken .....
Ik heb pas geleden nog eens gekeken naar mijn eerste 40 projecten (bij diverse platforms).
Dit op basis van de pitch, niet op hoe de projecten lopen.
Maar liefst 20 zou ik nu nooit meer doen!
Twee zou ik zonder meer weer doen, en de rest zit er een beetje tussenin.
obligatairewoensdag 16 mei 2018 @ 14:01
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 13:22 schreef obligataire het volgende:

[..]

SPOILER
Beste investeerder, er is een bedrag van ¤ 5.000,- aan goodwill opgenomen, er zijn geen andere immateriële activa posten. In 2017 is éénmalig een informele kapitaal storting eigen vermogen van ¤ 70.000,- gedaan. Het eigen vermogen over het gesloten boekjaar 2017 is ¤ 280k en niet ¤ 380k zoals abusievelijk bij zekerheden was vermeld in het memorandum. Inmiddels hebben wij dit aangepast. Excuus voor dit misverstand. Gelet op de hoogte van de financiering blijven wij onveranderd van mening dat de zekerheden goed zijn. De solvabiliteit over 2017 is 73% (eigen vermogen/totale activa).
Staat nu open.

Ach ja, een tonnetje meer of minder........ oO/
Incitatus3woensdag 16 mei 2018 @ 14:26
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 14:01 schreef obligataire het volgende:

[..]
Ach ja, een tonnetje meer of minder........ oO/
Soms heb ik het cynische idee dat platforms verbaasd zijn dat het ons uitmaakt wat er in de pitch staat - "Wij zeggen u toch dat het een geweldige investeringskans is? Is dat niet genoeg?" - en dat sommige investerdeers een pitch ook echt lezen.
VDFwoensdag 16 mei 2018 @ 14:30
Via Crowdfundmarkt kwam ik https://matchingcapital.com/ tegen. Heeft iemand al enige ervaring / informatie over de projecten? Het lijkt erop dat ze net gestart zijn, maar de informatie over de projecten op de fp is nogal beperkt.
Horsemenwoensdag 16 mei 2018 @ 14:31
quote:
14s.gif Op dinsdag 15 mei 2018 18:54 schreef Horsemen het volgende:

SiG vandaag per mail nogmaals gevraagd naar een reactie op:

[..]

Ook gevraagd naar een de bevestiging dat SiG bij nieuwe, nog aan te bieden projecten, de nu gebruikte manier om zelf (vanuit SiG) te investeren in de schijven 2 & 4 niet meer zal toepassen. Hopelijk komt er snel een reactie. Als ze dan de rente van project Landgoederij 54 nog wat verhogen dan kan ik alsnog overwegen om dit project mee te nemen O-)
Vandaag heb ik een reactie van SiG ontvangen. Hierbij een stukje uit deze mail:

quote:
SPOILER
In het project Moerkerkestraat 15 B01 werken wij met een nieuwe schijf, wij waren en zijn benieuwd naar het vollopen van dit project en dan met name voor de schijven 2 en 4.
Om hier de aanvrager zekerheid in te kunnen aanbieden hebben wij bedacht om daar een bepaalde vorm van zekerheid naar de aanvrager in te willen geven.
Het bedrijf van Gijs staat garant voor deze zekerheid. Het geld komt derhalve niet uit SamenInGeld maar via het bedrijf van Gijs.
SiG heeft er (inmiddels?) voor gekozen om een andere juridische entiteit het eventuele ontbrekende bedrag voor de funding te laten aanvullen. Daar kan een ieder het zijne van vinden maar dit past in ieder geval m.i. wel binnen de AFM vergunning. In de pitch van dit project staat het dus (nog?) niet juist.

Wat mij betreft is dit dus opgelost. (Als nu ook de rente van project Landgoederij 54 nog wat omhoog zou gaan :P )

[ Bericht 2% gewijzigd door Horsemen op 16-05-2018 14:37:10 ]
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 14:39
quote:
14s.gif Op woensdag 16 mei 2018 14:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Vandaag heb ik een reactie van SiG ontvangen. Hierbij een stukje uit deze mail:

[..]

SiG heeft er (inmiddels?) voor gekozen om een andere juridische entiteit het eventuele ontbrekende bedrag voor de funding te laten aanvullen. Daar kan een ieder het zijne van vinden maar dit past in ieder geval m.i. wel binnen de AFM vergunning. In de pitch van dit project staat het dus (nog?) niet juist.

Wat mij betreft is dit dus opgelost. (Als nu ook de rente van project Landgoederij 54 nog wat omhoog zou gaan :P )
Zat er niet zo ver naast:
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 mei 2018 14:04 schreef djh77 het volgende:
Ik weet niet zo zeker of SiG zelf de funding van dit project gaat doen. Kan ook weer een relatie zijn en dat ze slechts bemiddelen. SiG mag wel wat meer info geven over dit soort zaken.
Schijf 4 zit inmiddels vol. Schijf 2 en 1 nog niet. Gijs zou voor 30k garant staan. Vraag me af of hij nu schijf 1 en 2 vol gaat gooien ipv schijf 2 en 4.De woningeigenaar had beter een bedrag kunnen afspreken met SiG mbt de garantstelling dan specifiek schijf 2 en 4

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 16-05-2018 14:47:31 ]
djh77woensdag 16 mei 2018 @ 14:46
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 14:30 schreef VDF het volgende:
Via Crowdfundmarkt kwam ik https://matchingcapital.com/ tegen. Heeft iemand al enige ervaring / informatie over de projecten? Het lijkt erop dat ze net gestart zijn, maar de informatie over de projecten op de fp is nogal beperkt.
Inleg is me iets te hoog
quote:
Investeer mee vanaf ¤ 10.000
Frandderouwwoensdag 16 mei 2018 @ 15:12
Knab cursus/bijeenkomst.

Ben benieuwd naar het wij van WC-eend.... gehalte.

SPOILER
Hoe zorg je ervoor dat je met zo min mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement kunt halen? Dat vragen veel investeerders zich af. Jij ook? Kom dan dinsdag 19 juni om 17:30 uur naar de Knab Open in samenwerking met FOI Academy op ons kantoor in Hoofddorp.

Word een expert!
Financieringsspecialist en docent Jaap Huurnink zorgt ervoor dat je een expert wordt op het gebied van rendementsverwachtingen, investeringskansen én verstandig investeren. Je zult leren hoe je een evenwichtige portefeuille kunt opbouwen en hoe je crowdfundprojecten kunt beoordelen.

Leuk als je komt
Je kunt je aanmelden door te antwoorden op dit bericht. Let op: er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Daarom rekenen we ook écht op jouw komst als je je aanmeldt. Wij zorgen voor een razend interessante avond met een avondmaaltijd en drankjes!
NaRegenDeZonwoensdag 16 mei 2018 @ 15:14
quote:
14s.gif Op woensdag 16 mei 2018 14:31 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Vandaag heb ik een reactie van SiG ontvangen. Hierbij een stukje uit deze mail:

[..]

SiG heeft er (inmiddels?) voor gekozen om een andere juridische entiteit het eventuele ontbrekende bedrag voor de funding te laten aanvullen. Daar kan een ieder het zijne van vinden maar dit past in ieder geval m.i. wel binnen de AFM vergunning. In de pitch van dit project staat het dus (nog?) niet juist.

Wat mij betreft is dit dus opgelost. (Als nu ook de rente van project Landgoederij 54 nog wat omhoog zou gaan :P )
Mee eens.
Aan de andere kant zegt het nog niet zoveel daar je niet weet hoe al die b.v.' s aan elkaar hangen. Vaak is het bij problemen een sneuwbal.
In ieder geval bedankt voor je vasthoudendheid om dit stukje ellende boven tafel te halen, te bespreken, en duidelijk te krijgen. Nu inderdaad nog de rente omhoog!
Is nu voor 28% gefund door 30 investeerders.

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 16-05-2018 15:19:46 ]
VDFwoensdag 16 mei 2018 @ 15:35
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 14:30 schreef VDF het volgende:
Via Crowdfundmarkt kwam ik https://matchingcapital.com/ tegen. Heeft iemand al enige ervaring / informatie over de projecten? Het lijkt erop dat ze net gestart zijn, maar de informatie over de projecten op de fp is nogal beperkt.
Ze adverteren met "Onder toezicht AFM" terwijl in de FAQ staat dat ze een ontheffing hebben. Geen goede presentatie zo!

Ze leven van de succesfee die aan de kredietnemer wordt berekend en een administratievergoeding.
bleyenburgwoensdag 16 mei 2018 @ 15:41
Project GVE te laat en geen reactie op email met vragen hieromtrent......
Dan weet ik wel weer hoe laat het is.
Ik hoop dat ik het mis heb, maar gezien mijn ervaringen vrees ik het ergste.
wat een drama daar zeg.....

SPOILER
project 8813 tripmanager
xzazwoensdag 16 mei 2018 @ 15:58
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 15:41 schreef bleyenburg het volgende:
Project GVE te laat en geen reactie op email met vragen hieromtrent......
Dan weet ik wel weer hoe laat het is.
Ik hoop dat ik het mis heb, maar gezien mijn ervaringen vrees ik het ergste.
wat een drama daar zeg.....

SPOILER
project 8813 tripmanager
Volgens mij is het vakantie...
bleyenburgwoensdag 16 mei 2018 @ 16:20
ik neem aan dat xzaz een geintje maakt
investeerdertjewoensdag 16 mei 2018 @ 16:30
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 16:20 schreef bleyenburg het volgende:
ik neem aan dat xzaz een geintje maakt
Yuh, maar het was geen goed sinterklaaskado (5 december 2014 :P)
crowd-fundiwoensdag 16 mei 2018 @ 16:31
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 16:20 schreef bleyenburg het volgende:
ik neem aan dat xzaz een geintje maakt
Zit hier ook in. Eens, dat de situatie niet prettig aanvoelt. Ze zitten op 39/60. Dan hoop je dat je door de kwade dampen heen bent. Het lijkt er op, dat dat dus niet het geval is.
Het woordgrapje van xzaz kan ik wel waarderen.
investeerdertjewoensdag 16 mei 2018 @ 17:19
Ik heb zojuist een donatie aan estateguru gedaan. Ik ga zien of het iets is :)
crowd-fundiwoensdag 16 mei 2018 @ 17:41
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 15:41 schreef bleyenburg het volgende:
Project GVE te laat en geen reactie op email met vragen hieromtrent......
Dan weet ik wel weer hoe laat het is.
Ik hoop dat ik het mis heb, maar gezien mijn ervaringen vrees ik het ergste.
wat een drama daar zeg.....

SPOILER
project 8813 tripmanager
Het helpt wel, dat je om een reactie gevraagd hebt. Plotseling is er een update.
SPOILER
Geachte heer,

Hiermee brengen wij u namens de geldnemer op de hoogte van de ontwikkelingen bij project 8813 | Tripmanager. In de bijlage treft u een persoonlijk bericht aan van de heer Zevenbergen.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de onderneming. Helaas heeft dit uiteindelijk niet tot het gewenste omzetresultaat mogen leiden. In deze periode is de door Weststellingwerf BV afgegeven borgstelling aangesproken om toch aan de betaalverplichting te kunnen voldoen. Gaandeweg is ondernemer er achter gekomen dat het businessplan een aantal aanpassingen vereist om een succes te worden. Nu deze aanpassingen zijn doorgevoerd, wordt vanuit de regionale en landelijke overheid concrete interesse getoond en is er o.a. een stimuleringsprogramma opgestart, met een looptijd van 4 jaar. Door vertragingen bij het ministerie starten deze trajecten pas in januari 2019, zo ook de subsidie die hieruit voortvloeit.

Op basis van bovenstaande heeft de heer Zevenbergen een verzoek ingediend tot uitstel van de aflossingstermijnen tot eind dit jaar. Dit voorstel is getoetst op haalbaarheid. Op basis van de verkregen onderbouwing hebben wij besloten om akkoord te gaan met gevraagde uitstelperiode van zes maanden. Tijdens deze periode wordt de reguliere rente vergoed (9% op jaarbasis, per 3 maanden uitgekeerd), daarna wordt de reguliere betaling van rente en aflossing hervat. Het aangepaste betaalschema zal binnen enkele werkdagen zichtbaar zijn in uw eigen omgeving op onze website.

Wij hopen u met deze update voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De directie
Edwin Adams
Martijn van Schelven
ETphonehomewoensdag 16 mei 2018 @ 18:09
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 17:41 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Het helpt wel, dat je om een reactie gevraagd hebt. Plotseling is er een update.
SPOILER
Geachte heer,

Hiermee brengen wij u namens de geldnemer op de hoogte van de ontwikkelingen bij project 8813 | Tripmanager. In de bijlage treft u een persoonlijk bericht aan van de heer Zevenbergen.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de onderneming. Helaas heeft dit uiteindelijk niet tot het gewenste omzetresultaat mogen leiden. In deze periode is de door Weststellingwerf BV afgegeven borgstelling aangesproken om toch aan de betaalverplichting te kunnen voldoen. Gaandeweg is ondernemer er achter gekomen dat het businessplan een aantal aanpassingen vereist om een succes te worden. Nu deze aanpassingen zijn doorgevoerd, wordt vanuit de regionale en landelijke overheid concrete interesse getoond en is er o.a. een stimuleringsprogramma opgestart, met een looptijd van 4 jaar. Door vertragingen bij het ministerie starten deze trajecten pas in januari 2019, zo ook de subsidie die hieruit voortvloeit.

Op basis van bovenstaande heeft de heer Zevenbergen een verzoek ingediend tot uitstel van de aflossingstermijnen tot eind dit jaar. Dit voorstel is getoetst op haalbaarheid. Op basis van de verkregen onderbouwing hebben wij besloten om akkoord te gaan met gevraagde uitstelperiode van zes maanden. Tijdens deze periode wordt de reguliere rente vergoed (9% op jaarbasis, per 3 maanden uitgekeerd), daarna wordt de reguliere betaling van rente en aflossing hervat. Het aangepaste betaalschema zal binnen enkele werkdagen zichtbaar zijn in uw eigen omgeving op onze website.

Wij hopen u met deze update voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De directie
Edwin Adams
Martijn van Schelven
Met andere woorden: de borg is al opgesoupeerd (als we dit tenminste moeten geloven), er wordt 6 maanden uitstel van aflossing gevraagd, terwijl er in januari 2019 mogelijk pas weer geld beschikbaar is. Mei aflossing is/wordt niet betaald, volgens mijn berekening hebben we het dan over 8 maanden. Eens even over denken hoe hierop naar GvE te reageren. Ik krijg er wel weer een met-je-rug-tegen-de-muur-gevoel van.
obligatairewoensdag 16 mei 2018 @ 18:09
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 17:41 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Het helpt wel, dat je om een reactie gevraagd hebt. Plotseling is er een update.
SPOILER
Geachte heer,

Hiermee brengen wij u namens de geldnemer op de hoogte van de ontwikkelingen bij project 8813 | Tripmanager. In de bijlage treft u een persoonlijk bericht aan van de heer Zevenbergen.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de onderneming. Helaas heeft dit uiteindelijk niet tot het gewenste omzetresultaat mogen leiden. In deze periode is de door Weststellingwerf BV afgegeven borgstelling aangesproken om toch aan de betaalverplichting te kunnen voldoen. Gaandeweg is ondernemer er achter gekomen dat het businessplan een aantal aanpassingen vereist om een succes te worden. Nu deze aanpassingen zijn doorgevoerd, wordt vanuit de regionale en landelijke overheid concrete interesse getoond en is er o.a. een stimuleringsprogramma opgestart, met een looptijd van 4 jaar. Door vertragingen bij het ministerie starten deze trajecten pas in januari 2019, zo ook de subsidie die hieruit voortvloeit.

Op basis van bovenstaande heeft de heer Zevenbergen een verzoek ingediend tot uitstel van de aflossingstermijnen tot eind dit jaar. Dit voorstel is getoetst op haalbaarheid. Op basis van de verkregen onderbouwing hebben wij besloten om akkoord te gaan met gevraagde uitstelperiode van zes maanden. Tijdens deze periode wordt de reguliere rente vergoed (9% op jaarbasis, per 3 maanden uitgekeerd), daarna wordt de reguliere betaling van rente en aflossing hervat. Het aangepaste betaalschema zal binnen enkele werkdagen zichtbaar zijn in uw eigen omgeving op onze website.

Wij hopen u met deze update voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De directie
Edwin Adams
Martijn van Schelven
Voordeel van een hoog rentepercentage is dat je relatief snel het break-even punt bereikt; heb er nog maar een paar tientjes inzitten maar vrees dat ik die nooit meer terug ga zien nu de borg blijkbaar al is aangesproken.
ETphonehomewoensdag 16 mei 2018 @ 18:09
dubbel
obligatairewoensdag 16 mei 2018 @ 18:12
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 18:09 schreef ETphonehome het volgende:

[..]
Ik krijg er wel weer een met-je-rug-tegen-de-muur-gevoel van.
Tsja er is al beslist namens de investeerders. Zat ook niets anders op. Zal wel niets te halen zijn in privé.

Vind het altijd bijzonder als iemand zegt dat 'hij heeft overleefd' maar in feite afhankelijk is van de goede wil en medelijden van de schuldeisers dat ze er de stekker niet uit trekken.

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 16-05-2018 20:46:59 ]
rockenfellerwoensdag 16 mei 2018 @ 18:24
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 18:09 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Met andere woorden: de borg is al opgesoupeerd (als we dit tenminste moeten geloven), er wordt 6 maanden uitstel van aflossing gevraagd, terwijl er in januari 2019 mogelijk pas weer geld beschikbaar is. Mei aflossing is/wordt niet betaald, volgens mijn berekening hebben we het dan over 8 maanden. Eens even over denken hoe hierop naar GvE te reageren. Ik krijg er wel weer een met-je-rug-tegen-de-muur-gevoel van.
Ik zou de bankafschriften van de borg willen zien waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk gestort is. Overigens vraag ik me af of dit zomaar kan. De investeerders kunnen de borg aanspreken volgens mij. Nu blijkbaar een en ander gestort is lijkt mij dat een lening??
Mynheer007woensdag 16 mei 2018 @ 18:37
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 18:24 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Ik zou de bankafschriften van de borg willen zien waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk gestort is. Overigens vraag ik me af of dit zomaar kan. De investeerders kunnen de borg aanspreken volgens mij. Nu blijkbaar een en ander gestort is lijkt mij dat een lening??
Zo denk ik er ook over. De investeerders krijgen de borgstelling, en kunnen gezamelijk besluiten deze aan te spreken mocht dat nodig zijn. Ik zou hier absoluut protest tegen aantekenen.

Dit lijkt me uiterst relevant want ik denk dat borgen in de meeste gevallen sowieso al geld hebben uitstaan bij de lenende partij.

[ Bericht 4% gewijzigd door Mynheer007 op 17-05-2018 10:14:24 ]
UU7woensdag 16 mei 2018 @ 22:24
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 18:09 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Met andere woorden: de borg is al opgesoupeerd (als we dit tenminste moeten geloven), er wordt 6 maanden uitstel van aflossing gevraagd, terwijl er in januari 2019 mogelijk pas weer geld beschikbaar is. Mei aflossing is/wordt niet betaald, volgens mijn berekening hebben we het dan over 8 maanden. Eens even over denken hoe hierop naar GvE te reageren. Ik krijg er wel weer een met-je-rug-tegen-de-muur-gevoel van.
Er was een borg van 200k afgegeven. Per maand moest lener 9,5k terugbetalen. Als de borg compleet is opgesoupeerd, dan zou het project al minimaal 21 maanden draaien op de borg. Ik heb mijn twijfels over de mededelingen van GVE.
rockenfellerwoensdag 16 mei 2018 @ 23:00
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 22:24 schreef UU7 het volgende:

[..]

Er was een borg van 200k afgegeven. Per maand moest lener 9,5k terugbetalen. Als de borg compleet is opgesoupeerd, dan zou het project al minimaal 21 maanden draaien op de borg. Ik heb mijn twijfels over de mededelingen van GVE.
Een duidelijk artikel

http://www.wetrecht.nl/borgstelling/

Volgens mij kan de borg gewoon aangesproken worden.De schuldenaar is namelijk pas sinds kort in gebreke. Ik zit hier niet in maar zou er met gestrekt been ingaan.
Horsemendonderdag 17 mei 2018 @ 02:53
quote:
0s.gif Op woensdag 16 mei 2018 23:00 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Een duidelijk artikel

http://www.wetrecht.nl/borgstelling/

Volgens mij kan de borg gewoon aangesproken worden.De schuldenaar is namelijk pas sinds kort in gebreke. Ik zit hier niet in maar zou er met gestrekt been ingaan.
Een helder verhaal.
dubbeltjezdonderdag 17 mei 2018 @ 08:22
"Goedendag GVE,

Het is mij niet duidelijk waarom de (toekomstige) gelden niet door de borg betaald worden. Deze graag aanspreken. "
Horsemendonderdag 17 mei 2018 @ 08:31
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 08:22 schreef dubbeltjez het volgende:
"Goedendag GVE,

Het is mij niet duidelijk waarom de (toekomstige) gelden niet door de borg betaald worden. Deze graag aanspreken. "
Ik denk niet dat dit werkt op deze manier. Het door een aantal mensen sturen van een mailtje gaat hopelijk een verhelderende reactie opleveren ;)
djh77donderdag 17 mei 2018 @ 10:57
Wat nou ondernemer Rambaldo bij MaMaKelly. Helemaal niet! :R voor CCF.
7dtx7xd.png
9is7kils.png
y9gd726uwwanw.png
vnb0x219dsu7l.png
pro-investeerderdonderdag 17 mei 2018 @ 12:37
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 10:57 schreef djh77 het volgende:
Wat nou ondernemer Rambaldo bij MaMaKelly. Helemaal niet! :R voor CCF.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
https://www.cleber.nl/wp-content/uploads/2016/09/JOR-2016_101.pdf
Ik snap wel dat hij niet mee werkt in het bedrijf en alles op haar naam staat ;)
petercdonderdag 17 mei 2018 @ 12:42
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 12:37 schreef pro-investeerder het volgende:

[..]

https://www.cleber.nl/wp-content/uploads/2016/09/JOR-2016_101.pdf
Ik snap wel dat hij niet mee werkt in het bedrijf en alles op haar naam staat ;)
*O* goed gevonden, altijd mooi leesvoer
gaanmetdiebanaandonderdag 17 mei 2018 @ 13:13
Nu snap ik ook waarom er geen sprake is van een bankfinanciering.
VDFdonderdag 17 mei 2018 @ 13:20
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 12:37 schreef pro-investeerder het volgende:

[..]

https://www.cleber.nl/wp-content/uploads/2016/09/JOR-2016_101.pdf
Ik snap wel dat hij niet mee werkt in het bedrijf en alles op haar naam staat ;)
geeft een goed beeld van hoe deze man met zijn crediteuren omgaat.......
djh77donderdag 17 mei 2018 @ 13:39
Keepershandschoenen op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/onekeeper-cv/
NaRegenDeZondonderdag 17 mei 2018 @ 13:57
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 12:37 schreef pro-investeerder het volgende:

[..]

https://www.cleber.nl/wp-content/uploads/2016/09/JOR-2016_101.pdf
Ik snap wel dat hij niet mee werkt in het bedrijf en alles op haar naam staat ;)
Uit het rechtbank verslag,Tja ja, Dan weet je wel wat voor een vlees je in de kuip hebt:

"De heer Rambaldo is duidelijk gemaakt dat de Rabobank
aanspraak maakte op het bedrag waarvoor
hij zich borg had gesteld en tot een betalingsregelingwilde
komen. De heer Rambaldo gaf aan geen
geld te hebben, geen inkomen te hebben en
eigenlijk ook niet van plan te zijn “legaal” te gaan
werken, omdat hij in dat geval uitsluitend een inkomen
zou genieten dat afgedragen zou moeten
worden aan zijn crediteuren.
Buiten de Rabobank
had hij nog vele andere crediteuren. De heer
Rambaldo heeft tijdens het gesprek erkend dat hij
de schuld van ¤100.000,- aan de Rabobank had,
maar liet erop volgen dat hij die schuld niet zou
kunnen voldoen.”

Wie zich nog wil terugtrekken uit dit horeca project heeft nog een dag of tien. :X
SunnyCrowderdonderdag 17 mei 2018 @ 14:11
Nieuwe GvE:

Bouw kantoorpand Purmerend
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17815
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17816
NaRegenDeZondonderdag 17 mei 2018 @ 14:18
quote:
Zo te lezen heeft hij in ieder geval al twee leningen bij GvE gehad en vervroegd afgelost! Lijkt dus een solide leningnemer!
SunnyCrowderdonderdag 17 mei 2018 @ 14:20
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 14:18 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zo te lezen heeft hij in ieder geval al twee leningen bij GvE gehad en vervroegd afgelost! Lijkt dus een solide leningnemer!
Klopt, jammer dat die een stuk hogere rente hadden. Ik ga denk ik voor de annuïteit vanwege de kans op vervroegde aflossing.
jsuijkerdonderdag 17 mei 2018 @ 14:24
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 13:57 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Uit het rechtbank verslag,Tja ja, Dan weet je wel wat voor een vlees je in de kuip hebt:

"De heer Rambaldo is duidelijk gemaakt dat de Rabobank
aanspraak maakte op het bedrag waarvoor
hij zich borg had gesteld en tot een betalingsregelingwilde
komen. De heer Rambaldo gaf aan geen
geld te hebben, geen inkomen te hebben en
eigenlijk ook niet van plan te zijn “legaal” te gaan
werken, omdat hij in dat geval uitsluitend een inkomen
zou genieten dat afgedragen zou moeten
worden aan zijn crediteuren.
Buiten de Rabobank
had hij nog vele andere crediteuren. De heer
Rambaldo heeft tijdens het gesprek erkend dat hij
de schuld van ¤100.000,- aan de Rabobank had,
maar liet erop volgen dat hij die schuld niet zou
kunnen voldoen.”

Wie zich nog wil terugtrekken uit dit horeca project heeft nog een dag of tien. :X
Ligt dit ook al bij collin?
Ben wel benieuwd hoe hierop gereageerd wordt als hij per se het gezicht moet worden vanwege zijn ervaring
NaRegenDeZondonderdag 17 mei 2018 @ 14:38
Zat net nog even te kijken hoe het tegenwoordig zit met het regime van vervroegde aflossingen bij GvE.
Ik vind dit bij de algemene voorwaarden:
SPOILER
Artikel 28. Vervroegde aflossing

28.1 Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening mag de Geldnemer niet gedeeltelijk vervroegd aflossen tenzij het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening. Tenzij het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening mag de Geldnemer de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd alleen in één keer in zijn geheel vervroegd aflossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de rente welke de Geldnemer als onderdeel van het eerstvolgende Maandbedrag verschuldigd is. Indien de resterende looptijd van de Lening (waarop het Addendum Consumentenhypotheek niet van toepassing is) minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de rente welke de Geldnemer als onderdeel van het eerstvolgende Maandbedrag verschuldigd is. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden). Indien het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening mag de Geldnemer de Lening ook gedeeltelijk vervroegd aflossen in overeenstemming met het Addendum Consumentenhypotheek.

28.2 Bij een converteerbare Lening mag de Geldnemer in de volgende gevallen wel tussentijds - en boetevrij - overgaan tot algehele aflossing van de hoofdsom inclusief opgelopen rente:

nadat een deel van de Lening is geconverteerd;
nadat het Conversierecht is vervallen.
Aflossing en betaling van rente vindt alleen plaats ten aanzien van het deel van de Lening waarvoor geen conversie heeft plaatsgevonden.

28.3 In geval van overlijden van de Geldnemer (in dit geval niet zijnde een Medegeldnemer) mogen de erven de Lening (inclusief de hoofdsom en de opgebouwde rente tot het moment van overlijden) ineens geheel aflossen. Gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan.
Ik zie daar een uitzondering voor een aflossing bij hypothecaire leningen. Die mogen ook gedeeltelijk afgelost worden met een verwijzing naar Addendum Consumentenhypotheek. Ik kan daar echter bij dit artikel niets over vinden.

Heeft iemand al eens uitgezocht hoe dit zit?
Horsemendonderdag 17 mei 2018 @ 15:12
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 14:38 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Zat net nog even te kijken hoe het tegenwoordig zit met het regime van vervroegde aflossingen bij GvE.
Ik vind dit bij de algemene voorwaarden:
SPOILER
Artikel 28. Vervroegde aflossing

28.1 Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening mag de Geldnemer niet gedeeltelijk vervroegd aflossen tenzij het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening. Tenzij het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening mag de Geldnemer de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd alleen in één keer in zijn geheel vervroegd aflossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de rente welke de Geldnemer als onderdeel van het eerstvolgende Maandbedrag verschuldigd is. Indien de resterende looptijd van de Lening (waarop het Addendum Consumentenhypotheek niet van toepassing is) minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de rente welke de Geldnemer als onderdeel van het eerstvolgende Maandbedrag verschuldigd is. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden). Indien het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is op de Lening mag de Geldnemer de Lening ook gedeeltelijk vervroegd aflossen in overeenstemming met het Addendum Consumentenhypotheek.

28.2 Bij een converteerbare Lening mag de Geldnemer in de volgende gevallen wel tussentijds - en boetevrij - overgaan tot algehele aflossing van de hoofdsom inclusief opgelopen rente:

nadat een deel van de Lening is geconverteerd;
nadat het Conversierecht is vervallen.
Aflossing en betaling van rente vindt alleen plaats ten aanzien van het deel van de Lening waarvoor geen conversie heeft plaatsgevonden.

28.3 In geval van overlijden van de Geldnemer (in dit geval niet zijnde een Medegeldnemer) mogen de erven de Lening (inclusief de hoofdsom en de opgebouwde rente tot het moment van overlijden) ineens geheel aflossen. Gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan.
Ik zie daar een uitzondering voor een aflossing bij hypothecaire leningen. Die mogen ook gedeeltelijk afgelost worden met een verwijzing naar Addendum Consumentenhypotheek. Ik kan daar echter bij dit artikel niets over vinden.

Heeft iemand al eens uitgezocht hoe dit zit?
Ik heb het niet uitgezocht maar m.b.t. “Tenzij het Addendum Consumentenhypotheek van toepassing is” Dacht ik eigenlijk dat GvE geen consumentenhypotheken verstrekte.

Op zich een leuk bedrijf en zo te zien een ondernemer met een goede betaalmoraal. Wat wel risicovol is aan dit project dat is dat er niet gewerkt zal worden met een bouwdepot. Het gehele bedrag zal in een keer uitbetaald worden terwijl bij de start van de lening alleen nog maar het lege stuk grond als onderpand dient of mis ik iets? Bij een SiG project zou hier zeker gewerkt worden met een bouwdepot wat natuurlijk veel beter is.

[ Bericht 0% gewijzigd door Horsemen op 17-05-2018 16:06:13 ]
tnhbdonderdag 17 mei 2018 @ 15:15
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 14:38 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Ik zie daar een uitzondering voor een aflossing bij hypothecaire leningen. Die mogen ook gedeeltelijk afgelost worden met een verwijzing naar Addendum Consumentenhypotheek. Ik kan daar echter bij dit artikel niets over vinden.
Met betrekking tot "Bouw kantoorpand Purmerend" kan dat naar mijn mening niet van toepassing zijn wat die heeft de term "Zakelijk" gekregen.

Op https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-lenen/risico.aspx staan de nodige modellen etc., alleen Addendum Consumentenhypotheek is daar niet beschikbaar, misschien bij GVE navragen om zekerheid te krijgen over het bestaan en de inhoud?

Ik heb wel deze gevonden:

https://www.geldvoorelkaa(...)20voor%20website.pdf (er is ook nog een oudere 2016 versie, heb niet naar de verschillen gezocht)
investeerdertjedonderdag 17 mei 2018 @ 15:33
Energievoorziening in Kenia. 5.5% 2 jaar:

https://www.lendahand.com(...)electronics-kenya-10
obligatairedonderdag 17 mei 2018 @ 16:05
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 14:20 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Klopt, jammer dat die een stuk hogere rente hadden. Ik ga denk ik voor de annuïteit vanwege de kans op vervroegde aflossing.
Ik zat ook in een van die vorige projecten. 5% vind ik eigenlijk te mager voor een pand dat überhaupt nog gebouwd moet worden, maar vanwege hun verleden doe ik misschien ook mee aan de annuïtaire.

Misschien dat de rente op het tweede project later nog verhoogd wordt. De annuïtaire komt toch wel vol.
impact9donderdag 17 mei 2018 @ 16:56
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 16:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik zat ook in een van die vorige projecten. 5% vind ik eigenlijk te mager voor een pand dat überhaupt nog gebouwd moet worden, maar vanwege hun verleden doe ik misschien ook mee aan de annuïtaire.

Misschien dat de rente op het tweede project later nog verhoogd wordt. De annuïtaire komt toch wel vol.
Ik zat er ook in en overweeg sterk weer mee te doen ondanks de lagere rente.
Ze weten blijkbaar goed wat ze doen en de prijzen daar (eerste 2 projecten) zijn echt skyhigh zo te zien...
https://www.funda.nl/koop(...)ouwenmantelstraat-5/
OpDieFietsdonderdag 17 mei 2018 @ 18:15
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 13:20 schreef VDF het volgende:
geeft een goed beeld van hoe deze man met zijn crediteuren omgaat.......
En hoe Collin met hun investeerders omgaan.
Je maakt mij niet wijs dat ze hier geen weet/vermoeden van hadden. Het feit dat “het gezicht” van de onderneming er zelf niet formeel bij betrokken wil zijn moet toch alle alarmbellen af laten gaan en aanleiding zijn om meneer eens even na te trekken.
Wederom een bevestiging dat mijn beslissing van anderhalf jaar geleden om niet meer bij Collin te investeren een juiste was.
Ron1986donderdag 17 mei 2018 @ 20:49
https://www.participaties(...)233757829.1520879764

Ik citeer even;

Collin Crowdfund, de crowdfunding marktleider voor het MKB in Nederland, heeft met het succesvolle restaurant MaMa Kelly, vandaag het 500ste MKB-bedrijf via haar platform gefinancierd. Dat schrijft het platform in een persbericht. :+

Knab is eigenlijk toch ook Collin of vergis ik me nu?
investeerdertjedonderdag 17 mei 2018 @ 21:03
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 20:49 schreef Ron1986 het volgende:
https://www.participaties(...)233757829.1520879764

Ik citeer even;

Collin Crowdfund, de crowdfunding marktleider voor het MKB in Nederland, heeft met het succesvolle restaurant MaMa Kelly, vandaag het 500ste MKB-bedrijf via haar platform gefinancierd. Dat schrijft het platform in een persbericht. :+

Knab is eigenlijk toch ook Collin of vergis ik me nu?
Knab is Collin met die verstande dat Knab mee zal financieren
obligatairedonderdag 17 mei 2018 @ 23:09
Bij FNC Duitsland kennen ze ook investeringsbonussen van 1%.
26 april inleg gestort, 17 mei de bonus op de rekening. Ik zeg verder niets _O_
Incitatus3donderdag 17 mei 2018 @ 23:11
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 10:57 schreef djh77 het volgende:
Wat nou ondernemer Rambaldo bij MaMaKelly. Helemaal niet! :R voor CCF.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Er staat toch gewoon "co-owner", terwijl ze dus weten dat dat feitelijk onjuist is? Of ben ik nu gek?
obligatairedonderdag 17 mei 2018 @ 23:15
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 23:11 schreef Incitatus3 het volgende:

[..]

Er staat toch gewoon "co-owner", terwijl ze dus weten dat dat feitelijk onjuist is? Of ben ik nu gek?
Het is slechts een bewust gekozen vage Engelstalige kreet waar je alle kanten mee op kunt.
Incitatus3donderdag 17 mei 2018 @ 23:19
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 23:15 schreef obligataire het volgende:

[..]
Het is slechts een bewust gekozen vage Engelstalige kreet waar je alle kanten mee op kunt.
Zo lust ik er nog wel een paar :{ Ik ben blij dat ik nooit iets bij Collin heb gedaan, want hiermee draaien ze investeerders echt een rad voor ogen...
obligatairedonderdag 17 mei 2018 @ 23:36
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 23:19 schreef Incitatus3 het volgende:

[..]

Zo lust ik er nog wel een paar :{ Ik ben blij dat ik nooit iets bij Collin heb gedaan, want hiermee draaien ze investeerders echt een rad voor ogen...
Klopt. Maar daar zijn ze niet de enige in. Wat te denken van de 2- of 3-regelige pitches van FNC of een Capital Circle, dat zich zomaar een tonnetje vergist in het eigen vermogen van een tent. Of de pitches van KOM waar altijd moeiteloos fouten uit te halen zijn. Alles moet je eigenlijk navragen en op doorvragen, enorm irritant is dat.
ETphonehomevrijdag 18 mei 2018 @ 07:09
quote:
Ik lees net deze projecten eens door, en het valt me op dat voor vestiging gouda 50% van de aandelen in handen zijn van pizza hut holding, echter tekent deze holding niet mee voor de lening!
Ook vind ik het verhaal rondom de franchise fee vaag. De depotregeling op de lopende projecten van pizza hut Nederland wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Ik heb zo het idee dat het uitrollen stroever gaat dan gepland, en er trucjes ingezet worden.
Geen pizza's voor mij in ieder geval.
Ron1986vrijdag 18 mei 2018 @ 08:10
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 23:09 schreef obligataire het volgende:
Bij FNC Duitsland kennen ze ook investeringsbonussen van 1%.
26 april inleg gestort, 17 mei de bonus op de rekening. Ik zeg verder niets _O_
En gewoon fatsoenlijke cijfers bij alle projecten incl. 2017 (niet bij alle compleet), maar een stuk beter dan NL. Echter ik zie achter geen enkel project 1% CB staan, staat dit elders vermeld?
najra1990vrijdag 18 mei 2018 @ 09:13
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 23:09 schreef obligataire het volgende:
Bij FNC Duitsland kennen ze ook investeringsbonussen van 1%.
26 april inleg gestort, 17 mei de bonus op de rekening. Ik zeg verder niets _O_
En dat terwijl het in Nederland nog steeds een zooitje is. Ik zou in mei ¤4 betaald krijgen, maar er is toch echt ¤8 op mijn rekening bijgeschreven. Prima dat ze meer betalen, maar het lijkt toch wel dat ze de administratie niet op orde hebben... Daarnaast komt het nog steeds niet overeen met het bedrag dat ik aan cashback verwacht in de periode t/m februari. Mijn advies is dus om zeker een eigen administratie bij te houden, want die van FNC rammelt!
Ron1986vrijdag 18 mei 2018 @ 09:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 09:13 schreef najra1990 het volgende:

[..]

En dat terwijl het in Nederland nog steeds een zooitje is. Ik zou in mei ¤4 betaald krijgen, maar er is toch echt ¤8 op mijn rekening bijgeschreven. Prima dat ze meer betalen, maar het lijkt toch wel dat ze de administratie niet op orde hebben... Daarnaast komt het nog steeds niet overeen met het bedrag dat ik aan cashback verwacht in de periode t/m februari. Mijn advies is dus om zeker een eigen administratie bij te houden, want die van FNC rammelt!
Makkelijkste vind ik om het gewoon in Excel te maken bij te houden. Ook wel eens online gedaan (kom zo even niet op de naam, maar je weet wel welke ik bedoel), maar was alles behalve praktisch.

Ik hanteer deze velden:

Datum Naam project: Rente: Type lening: Geïnvesteerd: Looptijd: Bedrag: Totaal Betaald: Betalingen resterend: Status: Projectnummer: CB ontvangen

en dan per maand een nieuw blad, werk hem vrijwel elke dag bij. Vervelend is ook dat GvE allemaal losse betalingen nog steeds heeft..
najra1990vrijdag 18 mei 2018 @ 10:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 09:35 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Makkelijkste vind ik om het gewoon in Excel te maken bij te houden. Ook wel eens online gedaan (kom zo even niet op de naam, maar je weet wel welke ik bedoel), maar was alles behalve praktisch.

Ik hanteer deze velden:

Datum Naam project: Rente: Type lening: Geïnvesteerd: Looptijd: Bedrag: Totaal Betaald: Betalingen resterend: Status: Projectnummer: CB ontvangen

en dan per maand een nieuw blad, werk hem vrijwel elke dag bij. Vervelend is ook dat GvE allemaal losse betalingen nog steeds heeft..
Ik denk dat ik ongeveer wel hetzelfde sowieso al bijhoud. Mijn excel is ondertussen de grootte van gigantisch aan het aannemen en heeft het nodige geautomatiseerd. Ik crowdfund al ruim 5 jaar, dus die ervaring heb ik ondertussen wel. Maar die cashbackactie had ik toch eigenlijk wel verwacht dat dat 'gewoon goed' zou gaan... Helaas toch weer een teleurstelling om te moeten verwerken...
obligatairevrijdag 18 mei 2018 @ 10:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 08:10 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

En gewoon fatsoenlijke cijfers bij alle projecten incl. 2017 (niet bij alle compleet), maar een stuk beter dan NL. Echter ik zie achter geen enkel project 1% CB staan, staat dit elders vermeld?
Dat staat net als bij de NL FNC in de titel van het project vermeld, blijkbaar zijn er nu op dit moment geen bonusprojecten meer.

Ik moet wel zeggen dat ik de projecten zeker niet beter vind dan de NL'se , het blijft echt met een nachtlampje zoeken naar de pareltjes :) Maar de organisatie van het platform lijkt iig goed op orde.
SunnyCrowdervrijdag 18 mei 2018 @ 10:50
Het is dit weekend weer 'super sunday' met 9 projecten die rond 10:00 open gaan bij FNC.

Zitten wat mij betreft een aantal aardige tussen:

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40491
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/41371
Ron1986vrijdag 18 mei 2018 @ 10:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 10:50 schreef SunnyCrowder het volgende:
Het is dit weekend weer 'super sunday' met 9 projecten die rond 10:00 open gaan bij FNC.

Zitten wat mij betreft een aantal aardige tussen:

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40491
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/41371
Durf het bijna niet te melden, maar weer geen 2017 cijfers. |:( |:( , je mist in feite gewoon bijna 1,5 jaar, daar kan veel in gebeuren..
investeerdertjevrijdag 18 mei 2018 @ 11:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 10:54 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Durf het bijna niet te melden, maar weer geen 2017 cijfers. |:( |:( , je mist in feite gewoon bijna 1,5 jaar, daar kan veel in gebeuren..
Heeft FNC al een reactie gegeven op dit consequente missen van jaarcijfers?
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 12:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 10:50 schreef SunnyCrowder het volgende:
Het is dit weekend weer 'super sunday' met 9 projecten die rond 10:00 open gaan bij FNC.

Zitten wat mij betreft een aantal aardige tussen:

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40491
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/41371
Mooie formulering O-)
quote:
Het bedrijf heeft een financiering aangevraagd voor het aanschaffen van een nieuwe bedrijfswagen om de regio te vergroten
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 12:27
De top 10 van week 20:
re0bkwodt9b.png
optrandjevrijdag 18 mei 2018 @ 13:21
quote:
Wat wel risicovol is aan dit project dat is dat er niet gewerkt zal worden met een bouwdepot. Het gehele bedrag zal in een keer uitbetaald worden terwijl bij de start van de lening alleen nog maar het lege stuk grond als onderpand dient of mis ik iets?
Zo lees ik het ook inderdaad. Bij aanvang is de LTV daardoor 157%. En dat tegen 5%? Nee, dank je.
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 13:37
Directe lening Kameroen:
https://www.lendahand.com/nl-NL/projects/5935-upowa
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 13:41
Geldvoorelkaar:
quote:
We verhuizen naar een betere server. Dit weekend (vanaf zaterdag 20:00 uur) is www.geldvoorelkaar.nl daarom tijdelijk niet bereikbaar.
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 13:48
8 juni investeerdersmeeting ivm
https://events.investorma(...)eeting-investormatch
investeerdertjevrijdag 18 mei 2018 @ 13:51
quote:
huh, die heb ik gemist? :-/ Ik heb hem iig niet gezien in de lijst gisteren, anders had ik die in kenia niet genomen, mijn potje voor dit platform is nu helaas leeg voor deze maand.
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 14:10
Happy Tosti op CC:
https://www.capitalcircle.nl/investeren/327-happy-tosti-deventer
xzazvrijdag 18 mei 2018 @ 14:42
GvE staat veel op "Toegezegd"?
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 14:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 07:09 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ik lees net deze projecten eens door, en het valt me op dat voor vestiging gouda 50% van de aandelen in handen zijn van pizza hut holding, echter tekent deze holding niet mee voor de lening!
Ook vind ik het verhaal rondom de franchise fee vaag. De depotregeling op de lopende projecten van pizza hut Nederland wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Ik heb zo het idee dat het uitrollen stroever gaat dan gepland, en er trucjes ingezet worden.
Geen pizza's voor mij in ieder geval.
Gooit iemand 20k in het Gouda project. Dit heeft er wel vertrouwen in.
rockenfellervrijdag 18 mei 2018 @ 16:40
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 20:49 schreef Ron1986 het volgende:
https://www.participaties(...)233757829.1520879764

Ik citeer even;

Collin Crowdfund, de crowdfunding marktleider voor het MKB in Nederland, heeft met het succesvolle restaurant MaMa Kelly, vandaag het 500ste MKB-bedrijf via haar platform gefinancierd. Dat schrijft het platform in een persbericht. :+

Knab is eigenlijk toch ook Collin of vergis ik me nu?
Wat een walgelijk artikel. Zeker met het oog op dat artikel over mijnheer de Co Owner.
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 17:00
Voetbalschool op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/master-voetbal-plan/
djh77vrijdag 18 mei 2018 @ 17:56
Nog E 1.200 en crowdestate heeft de 1,3 miljoen binnen:
https://www.crowdestate.n(...)sgebouw-maasmechelen
ML45vrijdag 18 mei 2018 @ 21:56
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 mei 2018 07:09 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ik lees net deze projecten eens door, en het valt me op dat voor vestiging gouda 50% van de aandelen in handen zijn van pizza hut holding, echter tekent deze holding niet mee voor de lening!
Ook vind ik het verhaal rondom de franchise fee vaag. De depotregeling op de lopende projecten van pizza hut Nederland wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Ik heb zo het idee dat het uitrollen stroever gaat dan gepland, en er trucjes ingezet worden.
Geen pizza's voor mij in ieder geval.
Ook ik heb ze gelezen:
Delft komt bij mij helder over, twee ondernemers die investeren en zelf in de zaak staan
Gouda daar begrijp ik niets van. De twee heren investeren voor hetzelfde bedrag als bij Delft maar zijn slechts voor 50% eigenaar de PH Holding doet de operations. Waarom doen deze heren en de Holding dit op deze manier???? Heeft iemand een verklaring!
De terugkoopverklaring door de Holding( waar de creditsafe score tov 2016/7 van 50 naar 61 is gegaan) zal mi in de praktijk niet heel veel voorstellen.
Mijn beeld is dat ik Delft wel zou doen maar door de constructie met Gouda die ik niet begrijp heb ik mijn twijfels.
Dwarsindewegzaterdag 19 mei 2018 @ 07:48
quote:
Zelfs zonder de Rabo is dit een absolute no-go! “*De lening van de Rabobank start met een aflossingsvrije periode van zes maanden, waarna deze in 60 maanden lineair wordt afgelost. De Rabobank verkrijgt een eerste recht van verpanding op de voorraden, inventaris en de vordering derden/debiteuren.”
Frandderouwzaterdag 19 mei 2018 @ 08:47
quote:
1s.gif Op zaterdag 19 mei 2018 07:48 schreef Dwarsindeweg het volgende:
Zelfs zonder de Rabo is dit een absolute no-go! “*De lening van de Rabobank start met een aflossingsvrije periode van zes maanden, waarna deze in 60 maanden lineair wordt afgelost. De Rabobank verkrijgt een eerste recht van verpanding op de voorraden, inventaris en de vordering derden/debiteuren.”
Stapelfinancieringen met banken zijn voor mij een absolute no-go.

Komt er in de praktijk op neer dat de lening van de bank gedekt is door de zekerheden en dat via CF het ongedekte deel wordt opgehaald. Komt er dus op neer dat er een relatief groot risico is (anders had de bank wel meer gefinancierd) waarbij je zeker weet dat er niets terugkomt als het mis gaat.
obligatairezaterdag 19 mei 2018 @ 10:02
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 mei 2018 08:47 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Stapelfinancieringen met banken zijn voor mij een absolute no-go.

Komt er in de praktijk op neer dat de lening van de bank gedekt is door de zekerheden en dat via CF het ongedekte deel wordt opgehaald. Komt er dus op neer dat er een relatief groot risico is (anders had de bank wel meer gefinancierd) waarbij je zeker weet dat er niets terugkomt als het mis gaat.
En zo is het.

Op zich zou het verdedigbaar kunnen zijn als het produkt en de risico's duidelijk zouden worden uitgelegd aan de funders, en als de rente in verhouding zou zijn tot dat risico (maar dat is het niet).
SunnyCrowderzaterdag 19 mei 2018 @ 12:38
quote:
0s.gif Op donderdag 17 mei 2018 14:20 schreef SunnyCrowder het volgende:
Klopt, jammer dat die een stuk hogere rente hadden. Ik ga denk ik voor de annuïteit vanwege de kans op vervroegde aflossing.
Toch besloten om het niet te doen. Teveel risico wat mij betreft bij de bouw zonder depot met dit rentepercentage.
investeerdertjezaterdag 19 mei 2018 @ 12:47
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 mei 2018 12:38 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Toch besloten om het niet te doen. Teveel risico wat mij betreft bij de bouw zonder depot met dit rentepercentage.
Voor dat rentepercentage zou ik het inderdaad ook zeker niet doen.
Crowdfunder99zaterdag 19 mei 2018 @ 16:33
quote:
0s.gif Op maandag 14 mei 2018 13:45 schreef bubbels234 het volgende:
SPOILER
Er was hier melding gemaakt van het faillissement van CEC Bouw. CeC Bouw is mede financierder voor Dutch Indoor Surf. Reactie van KoM:

Wij hebben ondernemer hierop aangesproken en gevraagd naar de mogelijke consequenties.

Ondernemer geeft aan dat de bijdrage van de aannemer aan zijn project buiten het faillissement valt. Hij zal hierover binnenkort een update plaatsen bij het project.
Eerst zien, dan geloven. Ik zie op de site/facebook van Dutch Indoor Surf nog steeds geen enkele voortgangsmelding over de status van de bouw, lijkt (zichtbaar) weinig schot in te zitten. Zo lang ze maar maandelijks de betalingen blijven doen.
VDFzondag 20 mei 2018 @ 10:42
Grappenmaker bij FNC krijgt mede vanwege de fun een bijdrage.
xzazzondag 20 mei 2018 @ 11:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 mei 2018 08:47 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Stapelfinancieringen met banken zijn voor mij een absolute no-go.

Komt er in de praktijk op neer dat de lening van de bank gedekt is door de zekerheden en dat via CF het ongedekte deel wordt opgehaald. Komt er dus op neer dat er een relatief groot risico is (anders had de bank wel meer gefinancierd) waarbij je zeker weet dat er niets terugkomt als het mis gaat.
Het is dan ook geen crowdfunding meer.
SunnyCrowderzondag 20 mei 2018 @ 11:38
Ik sta er echt van te kijken dat 75% van de nieuwe FNC projecten nog steeds geen cijfers hebben over het jaar 2017. Zo kan je toch niet een goede inschatting maken?
djh77zondag 20 mei 2018 @ 15:30
Oude bekend van FNC is terug met een nieuwe pitch. Vorige lening Jobsuits/ omzetbelasting+debiteuren. Bijna elke maand te late betaling. Uiteindelijk wel helemaal terugbetaald. Toen: 8,94%. Nu 19,90%
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
Crowdfunder99zondag 20 mei 2018 @ 16:49
quote:
1s.gif Op zondag 20 mei 2018 15:30 schreef djh77 het volgende:
Oude bekend van FNC is terug met een nieuwe pitch. Vorige lening Jobsuits/ omzetbelasting+debiteuren. Bijna elke maand te late betaling. Uiteindelijk wel helemaal terugbetaald. Toen: 8,94%. Nu 19,90%
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
Ik zag hem ook. Staat wel keurig vermeld in de beschrijving dat het geen vlotte betaler is:"(Dit betreft een tweede financieringsaanvraag bij Funding Circle. De eerste financiering had een looptijd van één jaar waarvan circa de helft van de betaaltermijnen op tijd zijn betaald."
investeerdertjezondag 20 mei 2018 @ 17:59
Mijzelf eens verder verdiept in Mintos, net een account aangemaakt. Ik denk vanaf volgende week eens iets investeren.
jsuijkerzondag 20 mei 2018 @ 20:08
quote:
0s.gif Op zondag 20 mei 2018 17:59 schreef investeerdertje het volgende:
Mijzelf eens verder verdiept in Mintos, net een account aangemaakt. Ik denk vanaf volgende week eens iets investeren.
Lees je wel goed in bij eventuele buy back instantie. Niet elke staat er even goed voor. Misschien dat iemand een aanvulling heeft maar er circuleert een site met achtergronden per instantie
investeerdertjezondag 20 mei 2018 @ 20:20
quote:
1s.gif Op zondag 20 mei 2018 20:08 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Lees je wel goed in bij eventuele buy back instantie. Niet elke staat er even goed voor. Misschien dat iemand een aanvulling heeft maar er circuleert een site met achtergronden per instantie
Op dit toestel niet beschikbaar, maar ik was inderdaad zo een lijst tegen gekomen
optrandjezondag 20 mei 2018 @ 22:02
quote:
1s.gif Op zondag 20 mei 2018 20:08 schreef jsuijker het volgende:
Lees je wel goed in bij eventuele buy back instantie. Niet elke staat er even goed voor. Misschien dat iemand een aanvulling heeft maar er circuleert een site met achtergronden per instantie
Inderdaad, http://explorep2p.com/mintos-lender-ratings/ lijkt het bij te houden.
namliammaandag 21 mei 2018 @ 12:06
Mogo staat er wel goed op op dat lijstje, er is een actie van Mogo met 1% cash back per jaar dat je lening nog te gaan heeft (1% voor 1 jaar en langer, 2% voor 2 jaar en langer, zo tot 5 jaar)

Als je je geld zolang kan/wil missen is het mooi meegenomen.

Ik heb geen klachten bij Mintos, al mis ik een beetje inzicht in mijn (verwachtte) cashflow. Ik ben bezig een Excel te bouwen om mij dat inzicht wel (semi-automatisch) te geven.
Frandderouwmaandag 21 mei 2018 @ 12:13
quote:
0s.gif Op maandag 21 mei 2018 12:06 schreef namliam het volgende:
Ik heb geen klachten bij Mintos, al mis ik een beetje inzicht in mijn (verwachtte) cashflow. Ik ben bezig een Excel te bouwen om mij dat inzicht wel (semi-automatisch) te geven.
Gaat je niet helpen. Leningverstrekkers kopen lopende lening regelmatig terug (om daarna tegen een lagere rente weer weg te zetten). Cashflow is dus onvoorspelbaar. Afgelopen weekend heeft Lendo 30% van mijn lopende leningen teruggekocht. :-)
namliammaandag 21 mei 2018 @ 12:15
Enig inzicht is beter dan geen inzicht.
namliammaandag 21 mei 2018 @ 12:19
Ik heb nog even nagekeken, maar ik zie niks van een massa "buy back" van Lendo, ik heb wel een paar leningen uitstaan bij hun van hun eerste 1,5% cash back actie. Heb sinds dien niet meer meegedaan ivm spreiding... Stel dat Lendo over de kop gaat....
BruderKlausmaandag 21 mei 2018 @ 18:40
Heb eens gekeken naar de spreiding van mijn Mintos portefeuille. Is vooral Mogo zie ik nu.
Mogo 73.8%
Mozipo 8.3%
Lendo 6.3%
Hipocredit 3.7%
GetBucks 3.0%
9 anderen 4.9%
Op Mogo na best aardige verdeeld ...

Verdeling per land:
Litouwen 29.8%
Letland 24.1%
Estland 15.8%
Roemenië 12.1%
Georgië 6.3%
7 anderen 11.9%
Redelijk verdeeld met een overweging in het Baltisch gebied (logisch op zich)
Frandderouwmaandag 21 mei 2018 @ 20:43
quote:
0s.gif Op maandag 21 mei 2018 18:40 schreef BruderKlaus het volgende:
Heb eens gekeken naar de spreiding van mijn Mintos portefeuille.
Ik heb maximale spreiding aangebracht over 23 verstrekkers. Maximaal 6 procent per verstrekker. Gemiddelde looptijd 7 maanden tegen gemiddeld 11.45%. Maximale leningsduur 14 maanden.

Redelijk groot bedrag geïnvesteerd, maar de winst room ik maandelijks af.

Mochten er twee omvallen in een jaar en er komt niets terug, kan ik er nog zonder kleerscheuren uit hoop ik.
dubbeltjezdinsdag 22 mei 2018 @ 08:31
quote:
0s.gif Op maandag 21 mei 2018 18:40 schreef BruderKlaus het volgende:
Heb eens gekeken naar de spreiding van mijn Mintos portefeuille. Is vooral Mogo zie ik nu.
Mogo 73.8%
Mozipo 8.3%
Lendo 6.3%
Hipocredit 3.7%
GetBucks 3.0%
9 anderen 4.9%
Op Mogo na best aardige verdeeld ...

Verdeling per land:
Litouwen 29.8%
Letland 24.1%
Estland 15.8%
Roemenië 12.1%
Georgië 6.3%
7 anderen 11.9%
Redelijk verdeeld met een overweging in het Baltisch gebied (logisch op zich)
waar vind ik dit?
djh77dinsdag 22 mei 2018 @ 09:05
Alle seinen op rood en dan maar 8,5% rente:
quote:
Momenteel heeft de ondernemer minder cursisten dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar en daarom zal de financiering worden aangewend als stukje overbruggingskrediet
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
kopersneekdinsdag 22 mei 2018 @ 09:37
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 09:05 schreef djh77 het volgende:
Alle seinen op rood en dan maar 8,5% rente:

[..]

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Zijn optrekje ziet er wel heel erg gezellig uit.. (Ik neem aan dat dit de Passiva is)

SPOILER
Geen idee dat de markt voor bloemschikken zo groot kan zijn, of in dit geval iets minder groot... Maar inderdaad, een B is (veel) te mager..

Ander vraagje, ik ben niet heel handig met Excel (maar ik heb ook weer geen twee linkerhanden :) ) . Wil iemand wellicht een template delen om investeringen in CF bij te houden? Ik heb het meeste geïnvesteerd in FnC mocht dat iets uitmaken...

Bij voorbaat dank!
obligatairedinsdag 22 mei 2018 @ 09:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 09:05 schreef djh77 het volgende:
Alle seinen op rood en dan maar 8,5% rente:

[..]

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
De bank wil dan een prognose, liquiditeitsbegroting, jaarrekening 2017, IB aangifte 2017 enz.enz.
Makkelijker om je dan tot FNC te wenden _O-
djh77dinsdag 22 mei 2018 @ 10:53
Hebben we nog interesse in een FOK crowdfunding platform :
SPOILER
quote:
Te koop crowdfundingplatform

Beschrijving
Bescheiden crowdfundingplatform met AFM-licentie heeft de opstartfase prima doorlopen. Er zijn geen betalingsachterstanden op de leningen mede door de ‘strenge riskanalyse‘ waardoor de kosten nagenoeg nihil zijn en de rentes berekend aan de leners relatief zeer laag.

Bijzonderheden
Opbrengsten voor de investeerders zijn relatief hoog daar zij slechts 0,8% van hun investering éénmalig betalen aan het platform. Met andere woorden: bruto-rendement is nagenoeg het netto-rendement.

Reden gedeeltelijke verkoop
Reden van gedeeltelijke verkoop aandelen is om liquiditeit te verkrijgen voor versnelde doorgroei. Denk hierbij aan o.a. marketing en verbetering website zodat het platform sneller gevonden wordt door leners en investeerders.

Aanblijven
Riskmanager en oprichter wil nog minimaal 5 jaar aanblijven.

Aangeboden belang
De verkopende ondernemer wil in samenspraak met de koper afstemmen wat exact verkocht wordt.

Transactievorm
De verkopende ondernemer geeft de voorkeur aan een Aandelentransactie, waarbij u aandeelhouder wordt van de huidige onderneming.

Geschikt voor
Deze onderneming is interessant voor strategische kopers/ investeerders. Het bedrijf is tevens interessant voor ondernemende MBI kandidaten met kennis van deze sector.

OMZET ¤ 10.000
WINST ¤ 10.000
MEDEWERKERS 1
REGIO Zuid-Nederland
BRANCHE Zakelijke dienstverlening , Overig
PROFIELNUMMER #23956
RECHTSVORM B.V.
https://www.brookz.nl/bed(...)undingplatform/23956
djh77dinsdag 22 mei 2018 @ 11:44
Afgelopen vrijdag heeft SiG de info over de fundingzekerheid mbt project Moerkerkestraat toegevoegd aan de pitch:
quote:
18-05-2018 Aanvulling SamenInGeld: De hieronder genoemde zekerheid zal georganiseerd worden door SamenInGeld met een aanvullende funding door het bedrijf 't Klopt BV van Gijs van der Woude.
Schijf 1 is ook net volgegooid (neem aan ook door 't Klopt). Voor de 6k die nog resteert in schijf 2 kan de fundingzekerheid ingezet worden.
https://investeren.sameni(...)-15-b01-te-rotterdam
prefix1dinsdag 22 mei 2018 @ 17:14
ben een leek met crowdfunding, iemand tip waar ik beste een account kan maken en in welke inverstering te gaan?
mrbombasticdinsdag 22 mei 2018 @ 18:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 17:14 schreef prefix1 het volgende:
ben een leek met crowdfunding, iemand tip waar ik beste een account kan maken en in welke inverstering te gaan?
Tip 1: niet investeren in iets wat je niet begrijpt. Eerst jezelf verdiepen in de basics van crowdfunding.
ML45dinsdag 22 mei 2018 @ 18:34
quote:
1s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 18:31 schreef mrbombastic het volgende:

[..]

Tip 1: niet investeren in iets wat je niet begrijpt. Eerst jezelf verdiepen in de basics van crowdfunding.
Tip 2: lees dit Forum en zeer zeker de berichten van de afgelopen 6 maanden( een investering van een avond die je veel geld kan opleveren)
lykkefunddinsdag 22 mei 2018 @ 20:36
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 18:34 schreef ML45 het volgende:

[..]

Tip 2: lees dit Forum en zeer zeker de berichten van de afgelopen 6 maanden( een investering van een avond die je veel geld kan opleveren)
Opleveren niet persé, maar veel geld besparen in elk geval!
optrandjedinsdag 22 mei 2018 @ 22:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 18:34 schreef ML45 het volgende:

[..]

Tip 2: lees dit Forum en zeer zeker de berichten van de afgelopen 6 maanden( een investering van een avond die je veel geld kan opleveren)
Tip 3: Spreiding, over platformen èn projecten.
BruderKlausdinsdag 22 mei 2018 @ 22:16
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 08:31 schreef dubbeltjez het volgende:

[..]

waar vind ik dit?
My Investments
Current Investments
En kies bij het taartdiagram wat standaard op "loan type" staat voor "loan originator" of "country"
darktowerdinsdag 22 mei 2018 @ 22:56
quote:
Ik ben een beetje verbaasd dat deze nog niet vol zit?
obligatairedinsdag 22 mei 2018 @ 23:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 22:56 schreef darktower het volgende:

[..]

Ik ben een beetje verbaasd dat deze nog niet vol zit?
Is de HA materieel? Ik vermoed van niet en ik zie ook nog dat de Rabobank er bij betrokken is. Ik wacht betere af ;)

[ Bericht 16% gewijzigd door obligataire op 23-05-2018 00:19:50 ]
djh77woensdag 23 mei 2018 @ 07:51
Interessante weergave van netto rendement tov percentage afgeloste leningen:
fipv39f.jpg

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 23-05-2018 07:58:46 ]
dubbeltjezwoensdag 23 mei 2018 @ 08:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 22:16 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

My Investments
Current Investments
En kies bij het taartdiagram wat standaard op "loan type" staat voor "loan originator" of "country"
:) thanks broeder!
ETphonehomewoensdag 23 mei 2018 @ 09:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 mei 2018 10:53 schreef djh77 het volgende:
Hebben we nog interesse in een FOK crowdfunding platform :
SPOILER
[..]

https://www.brookz.nl/bed(...)undingplatform/23956
Als we met 10 van de posters hier elk 2 projecten laten lopen, en dit geld bij elkaar leggen, kunnen we volgens mij een aanzienlijk deel van de aandelen kopen.
Hamvraag: zou het verstandig zijn?
ETphonehomewoensdag 23 mei 2018 @ 09:11
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 07:51 schreef djh77 het volgende:
Interessante weergave van netto rendement tov percentage afgeloste leningen:
[ afbeelding ]
Interessante grafiek.
Investormatch schiet er positief uit, helaas weinig projecten meer daar.
Verder valt ook op dat GvE al hard naar de 50% aflossing schiet, hoger als ik verwacht had. Dit zal gedeeltelijk komen omdat de groei eruit is natuurlijk.
Bij KoM doe ik het slechter als deze grafiek (er is een groter gedeelte afgelost, rendement 0%).
Bij GvE, IvM, FnC doe ik het beter als de grafiek (bij alle 3 een groter gedeelte afgelost, met een hoger netto rendement tot op heden).

[ Bericht 12% gewijzigd door ETphonehome op 23-05-2018 09:22:24 ]
djh77woensdag 23 mei 2018 @ 10:53
quote:
Ik had me ingeschreven op de annuïteitenlening. Inmiddels heb ik de investering teruggetrokken vanwege de risico's in de eerste anderhalf jaar waarbij de ltv hoger is dan 100%. Ik wacht nieuwe projecten af.

Wel interessant is dat GvE conform AFM richtlijnen geen bouwdepot mag aanhouden en SiG blijkbaar wel.
investeerdertjewoensdag 23 mei 2018 @ 11:14
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 09:08 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Als we met 10 van de posters hier elk 2 projecten laten lopen, en dit geld bij elkaar leggen, kunnen we volgens mij een aanzienlijk deel van de aandelen kopen.
Hamvraag: zou het verstandig zijn?
Ik kan nergens vinden hoe duur een aandeel moet zijn. Maar ik ben degelijk geïnteresseerd in participatie en zo directer invloed te krijgen op crowdfunds
bubbels234woensdag 23 mei 2018 @ 14:31
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 mei 2018 16:33 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Eerst zien, dan geloven. Ik zie op de site/facebook van Dutch Indoor Surf nog steeds geen enkele voortgangsmelding over de status van de bouw, lijkt (zichtbaar) weinig schot in te zitten. Zo lang ze maar maandelijks de betalingen blijven doen.
Reactie van de ondernemer
SPOILER
via deze weg licht ik u in dat het nieuws over het faillissement van CeCBouw geen invloed heeft voor de voortgang van ons project. Wij hopen over korte tijd te beschikken over de juiste vergunningen en hopen snel van start te gaan. Wij zijn nog steeds razend enthousiast en hopen alle investeerders zo snel mogelijk voor de Aloha avond uit te nodigen.

Ik had gelezen dat ze de vergunningen al hadden maar dat is blijkbaar nog niet het geval.
Crowdfunder99woensdag 23 mei 2018 @ 15:09
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 14:31 schreef bubbels234 het volgende:

[..]

Reactie van de ondernemer
SPOILER
via deze weg licht ik u in dat het nieuws over het faillissement van CeCBouw geen invloed heeft voor de voortgang van ons project. Wij hopen over korte tijd te beschikken over de juiste vergunningen en hopen snel van start te gaan. Wij zijn nog steeds razend enthousiast en hopen alle investeerders zo snel mogelijk voor de Aloha avond uit te nodigen.

Ik had gelezen dat ze de vergunningen al hadden maar dat is blijkbaar nog niet het geval.
Dutch Indoor Surf wacht op dit moment nog steeds op de vergunning van de gemeente, dit hoorde ik van de eigenaresse van de week.
obligatairewoensdag 23 mei 2018 @ 16:27
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40801
Aanschaf nieuwe bedrijfsbus

Heb deze meegepakt. Stijgende bedrijfsresultaten en heel weinig schuld. Rente is magertjes maar niet helemaal onlogisch met deze cijfers. Loopt vlot vol.


https://www.wijersklimaatservice.nl/

[ Bericht 16% gewijzigd door obligataire op 23-05-2018 16:45:55 ]
FINONAFwoensdag 23 mei 2018 @ 17:09
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 16:27 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40801
Aanschaf nieuwe bedrijfsbus

Heb deze meegepakt. Stijgende bedrijfsresultaten en heel weinig schuld. Rente is magertjes maar niet helemaal onlogisch met deze cijfers. Loopt vlot vol.

https://www.wijersklimaatservice.nl/
Bedankt voor het delen. Ik heb hem ook nog even snel meegepakt.
Mynheer007woensdag 23 mei 2018 @ 17:20
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 16:27 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40801
Aanschaf nieuwe bedrijfsbus

Heb deze meegepakt. Stijgende bedrijfsresultaten en heel weinig schuld. Rente is magertjes maar niet helemaal onlogisch met deze cijfers. Loopt vlot vol.

https://www.wijersklimaatservice.nl/
Bedankt, ik heb hem ook meegepakt.
crowd-fundiwoensdag 23 mei 2018 @ 17:46
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 16:27 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/40801
Aanschaf nieuwe bedrijfsbus

Heb deze meegepakt. Stijgende bedrijfsresultaten en heel weinig schuld. Rente is magertjes maar niet helemaal onlogisch met deze cijfers. Loopt vlot vol.

https://www.wijersklimaatservice.nl/
Ja, doe ook mee. Krijg toch m'n inleg terug van de kasbouwer. Die zat hier nog een half % onder. Zo loopt het meteen weer door.
djh77woensdag 23 mei 2018 @ 18:52
GvE gaat weer eens een converteerbare lening proberen:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18057
Tot nu toe liepen deze pitches erg moeizaam
investeerdertjewoensdag 23 mei 2018 @ 19:23
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 18:52 schreef djh77 het volgende:
GvE gaat weer eens een converteerbare lening proberen:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18057
Tot nu toe liepen deze pitches erg moeizaam
Heb jij dit type product hier al eens afgenomen?
djh77woensdag 23 mei 2018 @ 21:40
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 19:23 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Heb jij dit type product hier al eens afgenomen?
nee heb geen interesse in dit soort leningen
investeerdertjewoensdag 23 mei 2018 @ 22:04
quote:
1s.gif Op woensdag 23 mei 2018 21:40 schreef djh77 het volgende:

[..]

nee heb geen interesse in dit soort leningen
Ah, ik was benieuwd gezien je hem deelde.

Lenderspender heeft het vakantiegeld binnen. Ik krijg deze maand ineens 15% van mijn vermogen daar terug.
Horsemenwoensdag 23 mei 2018 @ 22:32
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 22:04 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ah, ik was benieuwd gezien je hem deelde.

Lenderspender heeft het vakantiegeld binnen. Ik krijg deze maand ineens 15% van mijn vermogen daar terug.
Ik heb bij L&S de automatische investeren functie aan staan en dat werkt tot op heden prima. Inmiddels is de spreiding voor nieuwe en her- investeringen al over 457 projecten/leningen.

De 25 euro bonus actie voor nieuwe investeerders (25 euro voor de nieuwe investeerder en 25 euro voor mij) welke binnen 6 maanden 1000 euro investeren loopt ook nog steeds. Link te verkrijgen via een pb.
Er is hier nog een investeerder die bijna 6 maanden geleden een aanmelding via de link gedaan heeft maar nog niet de 1k heeft volgestort. Denk aan de 6 maands termijn om nog voor de 25 euro in aanmerking te komen *)
investeerdertjewoensdag 23 mei 2018 @ 22:37
quote:
1s.gif Op woensdag 23 mei 2018 22:32 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb bij L&S de automatische investeren functie aan staan en dat werkt tot op heden prima. Inmiddels is de spreiding voor nieuwe en her- investeringen al over 457 projecten/leningen.

De 25 euro bonus actie voor nieuwe investeerders (25 euro voor de nieuwe investeerder en 25 euro voor mij) welke binnen 6 maanden 1000 euro investeren loopt ook nog steeds. Link te verkrijgen via een pb.
Er is hier nog een investeerder die bijna 6 maanden geleden een aanmelding via de link gedaan heeft maar nog niet de 1k heeft volgestort. Denk aan de 6 maands termijn om nog voor de 25 euro in aanmerking te komen *)
Die investeringsoptie werkt perfect, dat kan ik beamen ;)

Als iemand Horsemen niet teveel wil sponsoren, mijn link kan je ook krijgen hoor.
ETphonehomedonderdag 24 mei 2018 @ 07:04
quote:
0s.gif Op woensdag 23 mei 2018 18:52 schreef djh77 het volgende:
GvE gaat weer eens een converteerbare lening proberen:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18057
Tot nu toe liepen deze pitches erg moeizaam
Ruim 3 ton voor het verder ontwikkelen van een webportal voor Nederland. Uit interesse toch de pitch doorgelezen, maar had de conclusie dat dit niks voor mij is al getrokken.
Daarnaast: veel wollige praat, en hockeystick tot het maximum.

Ik heb overigens 1 converteerbare lening: de medicijnontwikkelaar. Heeft vertraging opgelopen, we zullen zien of dit goed af gaat lopen.
Ik zie mijzelf niet snel weer in converteerbare leningen investeren via een CF platform.
Naar mijn mening sta je dan een aantal stappen te ver van het bedrijf af om een juiste beoordeling te kunnen maken van de risico's
djh77donderdag 24 mei 2018 @ 08:43
peterverhaar twitterde op woensdag 23-05-2018 om 16:37:02 eerste probleemgeval bij @npex, 1 jaar geen rente, benieuwd naar de afhandeling, St obligatiebelangen lijkt goede stappen te nemen reageer retweet
peterverhaar twitterde op woensdag 23-05-2018 om 17:04:24 Haarscheurtje bij @npex kan scheur worden, bij andere platformen wordt aflossing opgeschort, maar ontvang je wel rente (de facto is dat looptijdverlenging); bij npex stopt nu alles voor 1 jaar, erg nadelig voor obligatiehouders reageer retweet
lykkefunddonderdag 24 mei 2018 @ 10:00
Iemand enig idee waar Peter het over heeft?
Mynheer007donderdag 24 mei 2018 @ 10:13
quote:
0s.gif Op donderdag 24 mei 2018 10:00 schreef lykkefund het volgende:
Iemand enig idee waar Peter het over heeft?
Ik heb geen inside information maar
SPOILER
is zo snel het enige NPEX project dat ik ook bij een ander platform kan vinden.
rockenfellerdonderdag 24 mei 2018 @ 10:23
quote:
0s.gif Op donderdag 24 mei 2018 10:13 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Ik heb geen inside information maar
SPOILER
is zo snel het enige NPEX project dat ik ook bij een ander platform kan vinden.
volgens mij doelt hij op iets anders zijnde de tijdelijke oplossing bij NPex (helemaal niets betalen) en andere platforms (alleen rente betalen)
obligatairedonderdag 24 mei 2018 @ 10:43
NPEX kent toch sowieso geen maandelijkse (annuïtaire) aflossing? Zijn project zal binnenkort wel tegen een kwartaal- of halfjaarlijkse aflossing aanlopen. Dan is het wel héél erg zorgwekkend als je niet eens de rente meer krijgt. Eigenlijk een signaal dat de zaak reddeloos verloren is?
djh77donderdag 24 mei 2018 @ 11:05
Vrijplaats op IVM:
https://www.investormatch(...)content=vrijplaats-x
obligatairedonderdag 24 mei 2018 @ 12:07
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
Lijkt me een gevalletje van héél veel geactiveerde goodwill en ontwikkelingskosten op de balans en dus veel gevaarlijker dan het zo lijkt. En waarom geen cijfers over 2015 als ze al minimaal sinds 2011 bestaan? Groot verlies in dat jaar? Ik laat 'm lopen.
djh77donderdag 24 mei 2018 @ 12:20
Keukenboer op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/janherwo-b-v/
xzazdonderdag 24 mei 2018 @ 13:29
Hoe is het met FNC en de betalingen deze maand?
djh77donderdag 24 mei 2018 @ 13:30
quote:
0s.gif Op donderdag 24 mei 2018 12:07 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
Lijkt me een gevalletje van héél veel geactiveerde goodwill en ontwikkelingskosten op de balans en dus veel gevaarlijker dan het zo lijkt. En waarom geen cijfers over 2015 als ze al minimaal sinds 2011 bestaan? Groot verlies in dat jaar? Ik laat 'm lopen.
FNC vraagt maar 2 jaren cijfers op bij de ondernemers