abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_92886169
All,

Een collega webmaster van fortunahome.com heeft een foto "gevonden" op internet van een oud voetballer van Fortuna Sittard en deze op de site geplaatst. Afgelopen maandag hebben wij een brief van een advocaat van de fotograaf dat hij graag geld wilt zien.

Wij hebben gereageerd door de foto te verwijderen en de advocaat te melden dat we de zaak als afgehandeld beschouwen. Uiteraard laat ie het er niet bij zitten en kregen we de volgende mail:


Geachte heer/mevrouw,Hierdoor bevestig ik de ontvangst van uw onderstaande e-mail. Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.CliŽnt ziet zich geconfronteerd met een groot aantal inbreuken op zijn auteursrecht en heeft daarom bijstand gevraagd in deze zaak. Voor cliŽnt is het namelijk praktisch niet uitvoerbaar om met iedere inbreukmakende partij zelf contact op te nemen. Omdat wanneer hij zelf met al deze partijen contact zou opnemen en in onderhandeling zou treden om de kwesties af te handelen, is daar zeer veel tijd mee is gemoeid. Tijd die ten koste gaat van de beschikbare arbeidsuren van cliŽnt. Om die reden heeft cliŽnt mij verzocht contact met u op te nemen. De daaraan eventueel verbonden kosten neemt cliŽnt in eerste instantie voor eigen rekening tot het moment dat er juridisch inhoudelijk verweer gevoerd moet worden waarbij hij zich zowiezo moeten laten bijstaan door een juridisch adviseur.CliŽnt is exclusief auteursrechthebbende op de foto van dhr. Dullens. Alleen cliŽnt kan toestemming geven voor het gebruik van zijn foto op de website www.fortunahome.com, dhr. Dullens kan dus geen toestemming geven voor het gebruik van de foto. Dhr. Dullens kan zich alleen verzetten op grond van het portretrecht tegen publicatie indien hij een ‘redelijk belang’ heeft dat dit vordert (bijvoorbeeld het recht op privacy). In casu is een dergelijk belang niet aan de orde. Bovendien geldt dit portretrecht niet ten opzichte van de maker van de foto maar tegenover de openbaarmaker, degene die de foto plaatst.De algemene leer is dat u van tevoren na moet gaan of een foto auteursrechtelijk beschermd is en wie de maker is van de betreffende foto. De jurisprudentie bevestigt dit. Indien u geen toestemming vraagt aan de rechthebbende neemt u het risico dat u aangesproken wordt door de auteursrechthebbende. U had toestemming moeten vragen aan de fotograaf. U had in dat geval dan van hem vernomen wat het geldende licentietarief was en op basis hiervan kunnen besluiten de foto al dan niet te plaatsen. Op het moment dat u besluit om de foto (zonder toestemming en/of vergoeding van de rechthebbende) te plaatsen lijdt cliŽnt schade.Uw stelling dat nergens uit blijkt dat de foto auteursrechtelijk beschermd is niet relevant. Ten eerste dient u bij het oprichten van een website op de hoogte te zijn van de algemene leer omtrent auteursrechten daarnaast blijkt uit de reeds verstuurde print screen dat Google een waarschuwing plaatst bij de foto van cliŽnt. Bovendien blijkt uit uw eigen gedragsregels (artikel 3.1) dat u wel degelijk op de hoogte bent van auteursrechten. Dat de foto eerder ergens anders op het internet is gepubliceerd betekent niet dat u de foto kunt gebruiken zonder voorafgaande toestemming en/of zonder betaling van een vergoeding. Voor deze eerdere publicatie is wellicht wel een vergoeding betaald en toestemming gevraagd.CliŽnt is een professioneel fotograaf die leeft van de licentie-inkomsten van zijn foto’s. In principe geeft hij geen toestemming voor het gebruik van zijn foto’s zonder daarvoor de gebruikelijke licentievergoeding te vragen en zonder vermelding van zijn naam bij de foto’s overeen te komen. Wanneer een foto van hem zonder zijn toestemming en zonder naamsvermelding wordt gebruikt, wordt inbreuk gemaakt op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten en lijdt cliŽnt schade.Die schade bestaat in elk geval uit de gederfde licentie-inkomsten. De totale schade is echter (veel) hoger. Door het gebruik van de foto zonder zijn toestemming wordt ook inbreuk gemaakt op het exclusieve recht van cliŽnt om uitsluitend zelf te beslissen waar en hoe zijn foto’s worden gebruikt. Wanneer een foto te algemeen gebruikt worden, gaat dat ten koste van de exclusiviteitwaarde en zal cliŽnt de foto in kwestie minder (goed) kunnen verkopen.

Bovendien lijdt cliŽnt (immateriŽle) schade doordat zijn naam als maker niet wordt genoemd. Nog los van de persoonlijke voorkeur van cliŽnt om zijn naam steeds genoemd te zien, bestaat de kans dat door het niet vermelden van de naam van de maker ook derden de foto gaan gebruiken zonder voorafgaande toestemming. Dit omdat ze niet weten bij wie ze die toestemming moeten vragen of omdat ze (ten onrechte) denken dat de foto rechtenvrij is. Een belangrijke functie van naamsvermelding van de maker is het verkrijgen van nieuwe opdrachten, zowel opdrachtgevers die de foto in kwestie in licentie willen nemen of die naar aanleiding van de betreffende foto een nieuwe opdracht willen geven, kunnen dan contact opnemen met cliŽnt. Bij het niet vermelden van zijn naam loopt cliŽnt dus mogelijke opdrachten mis.Daarbij komt dat cliŽnt de inbreuk op zijn rechten zelf heeft moeten constateren en moeite moet doen om deze rechten te handhaven. Daar zijn ook kosten aan verbonden.CliŽnt wil deze schade graag vergoed zien. Uit de jurisprudentie volgt dat deze schade begroot kan worden aan de hand van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie, een exemplaar daarvan deed ik u al toekomen. Nu u de foto van cliŽnt zonder toestemming heeft geplaatst en u de naam van cliŽnt niet heeft vermeld, wordt de totale schade aan de hand van de algemene voorwaarden begroot op 4x de licentievergoeding. Daar zijn dan de kosten voor rechtsbijstand niet bij inbegrepen, deze zijn vooralsnog p.m.Met in achtneming van het voorgaande is cliŽnt bereid finale kwijting te verlenen tegen betaling van een bedrag van § 510,= als vergoeding voor de geleden schade en gemaakte kosten mits dit bedrag binnen 5 werkdagen na heden is ontvangen op de derdengeldrekening van mijn kantoor en onder de voorwaarden dat de foto verwijderd is en verwijderd blijft en u in de toekomst geen foto’s van cliŽnt (meer) gebruikt zonder diens voorafgaande toestemming.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 152352317 ten name van Stichting Beheer Derdengelden i-ee. onder vermelding van DeJong-fortunahome.com.Dit voorstel wordt gedaan onder voorbehoud van alle rechten en weren en komt te vervallen bij gebreke van acceptatie en/of gebreke van een tijdige en volledige betaling. Voor dat geval behoudt cliŽnt zich het recht voor vergoeding van zijn volledige schade en kosten te vorderen. Ik vertrouw er echter op dat het zover niet hoeft te komen.Met vriendelijke groet,


Vragen:

- Hoe sterk staat zo'n fotograaf. Bij de gevonden foto stond geen copyright melding.
- Hij zegt schade te hebben geleden, lijkt me lastig aan te tonen. Hoe wordt dit bepaald?
- Worden hier regelmatig zaken over gestart bij de rechtbank?

Ik vind dit zelf nogal een dunne zaak en het lijkt dat zo'n eikelig fotograafje ff snel wil scoren.
Iemand tips?

Thanks
pi_92886287
Gewoon foto weghalen en het daar bij laten.

Betalen, zijn zij gek.
Ik ga naar huis.
pi_92886344
http://blog.iusmentis.com(...)ve-commonsgebruiker/
Hierdoor lijkt het alsof ze helemaal niet zo sterk staan...
pi_92886350
Om welke foto gaat het?
"Charlotte Muis is een dief en heel Nederland weet het nu"
pi_92886539
En heb je de foto op deze manier gelinkt op op de site gezet of op je eigen server?
"Charlotte Muis is een dief en heel Nederland weet het nu"
pi_92886626
Hij heeft deze 1 foto op de eigen server gezet idd.
pi_92886862
http://zoeken.rechtspraak(...)htype=ljn&ljn=BJ7462

Ik denk dat je wel een probleem hebt. Dit is een heel hardnekkig persoon.

http://digitaal.almere.cc/schuld/index.html

Peter Vincent Schuld? Google maar op die naam, veel zaken.
pi_92886885
Het meten van de 'geleden schade' is natuurlijk pure nattevinger werk. hoeveel is zo'n foto waard als de fotograaf deze zou verkopen aan een krant of website? Is die bereid honderden euro's te betalen voor zo'n rare foto? Want zo bijzonder is 'ie niet.
The only winning move is not to play.
pi_92887059
Die vent leeft dus niet van de verkoop van zijn kiekjes maar van de schadeclaims van vermeend schending auteursrecht. Goeiedag zeg wat een hoop claims...
The only winning move is not to play.
pi_92887205
Wij hebben niks van doen met Peter Vincent Schuld... andere fotograaf, zelfde tactiek zo lijkt het.
Vraag is of ze echt voor 1 foto gaan dagvaarden?
  woensdag 16 februari 2011 @ 21:11:35 #13
334357 Emery
Heavy Metal King!
pi_92887478
Iemand als een advocaat die niet weet hoe hij 'sowieso' moet schrijven; niet serieus nemen dus.
"My name is Emery and primarily I make noises - and ideas".
pi_92887943
Vraag eens hoe deze het heeft opgelost:
http://www.cadoc.nl/cadoc.php?artikel=1939

En eventueel kun je Willy Dullens zelf vragen bij VVV of hij wel een percantage van de portretrechten krijgt van deze fotograaf.

[ Bericht 30% gewijzigd door GizartFRL op 16-02-2011 21:24:00 ]
"Charlotte Muis is een dief en heel Nederland weet het nu"
pi_92888498
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:08 schreef FortunaHome het volgende:
Wij hebben niks van doen met Peter Vincent Schuld... andere fotograaf, zelfde tactiek zo lijkt het.
Vraag is of ze echt voor 1 foto gaan dagvaarden?
Het kan en het mag :) Of de fotograaf dat ook echt zal doen valt inderdaad te bezien.

Als de fotograaf inderdaad besluit om naar de rechtbank te stappen dan zijn daar ook kosten aan verbonden. Als de fotograaf gelijk krijgt, komen die kosten, samen met de schadevergoeding, voor jouw rekening. Daarnaast ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten voor je eigen advocaat.

Je zou nog een mail terug kunnen sturen naar de heer advocaat dat je betwist dat de fotograaf schade heeft geleden: je bent een site zonder winstoogmerk (althans, zo lijkt het), je handelde ter goeder trouw en de foto heeft niet lang op de website gestaan (als dat zo is...). Daarnaast kan je nog aangeven dat je foto direct hebt verwijderd bij eerste constatering van overtreding en dat je daarmee zo goed mogelijk aan de belangen van de fotograaf tegemoet bent gekomen.

Als, en alleen als, op de website waar de foto oorspronkelijk vandaan komt er geen auteursrechtenvermelding staat en geen manier om contact op te nemen met de webmaster, zou je het er op kunnen gooien dat het redelijkerwijs niet mogelijk was om de rechthebbende op de hoogte te stellen en/of om toestemming te vragen om gebruik te maken van de betreffende foto. Als de website niet zo vaak wordt bezocht zou je ook nog kunnen beargumenteren dat de schade in casu niet zo groot is als wordt geschetst en dat die niet in verhouding staat met de omzet van de betreffende website.

Al met al mag je hopen dat de fotograaf / advocaat daar genoegen mee neemt. Je hebt kans dat hij wederom eist / verzoekt om het geld en je zult dan zelf de inschatting moeten maken of de andere partij de stap naar de rechtbank zal maken ťn of er een kans is dat je dat zult willen :)
  woensdag 16 februari 2011 @ 21:27:24 #16
55011 HunterSThompson
Buy the ticket, take the ride
pi_92888764
Ik zou dit bericht naar de advocaat sturen:

"Zowiezo :')"
"When the going gets weird, the weird turn pro."
  woensdag 16 februari 2011 @ 21:27:32 #17
39474 FF
.o0O(ik typo dus ik ...)
pi_92888775
Auteursrechten en copyrights (amerika) hoeven niet vermeld te worden.
In Nederland is alles automatisch auteursrechtelijk beschermd.

Maar was er niet sprake van een bepaalde berekening waarmee een vergoeding kon worden ge-eist? Met een maximum.
  woensdag 16 februari 2011 @ 21:29:18 #18
135890 Bootje84
Bewuste taalnazi
pi_92888923
quote:
14s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:11 schreef Emery het volgende:
Iemand als een advocaat die niet weet hoe hij 'sowieso' moet schrijven; niet serieus nemen dus.
Dit inderdaad!!!
Leer spaties gebruiken!
Op donderdag 16 december 2010 20:05 schreef craftyvirus het volgende:
Bootje84 is een westlander waar ik respect voor heb :@ :P
  woensdag 16 februari 2011 @ 21:30:38 #19
75592 GlowMouse
l'ťtat, c'est moi
pi_92889008
quote:
CliŽnt wil deze schade graag vergoed zien. Uit de jurisprudentie volgt dat deze schade begroot kan worden aan de hand van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie, een exemplaar daarvan deed ik u al toekomen.
Dat is juist recentelijk verworpen.
http://blog.iusmentis.com(...)n-wel-niet-redelijk/
eee7a201261dfdad9fdfe74277d27e68890cf0a220f41425870f2ca26e0521b0
pi_92889175
Tevens van een andere site:

quote:
Fotograaf Guus de Jong heeft prachtige opnames van Dullens teruggevonden.
Heeft hij ze dan gemaakt of gevonden in een archief en ze zich toegeeigend?
"Charlotte Muis is een dief en heel Nederland weet het nu"
pi_92889537
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:27 schreef HunterSThompson het volgende:
Ik zou dit bericht naar de advocaat sturen:

"Zowiezo :')"
enige juiste reactie.
pi_92889616
quote:
Op woensdag 16 februari 2011 21:30 schreef GlowMouse het volgende:

[..]

Dat is juist recentelijk verworpen.
http://blog.iusmentis.com(...)n-wel-niet-redelijk/
Deze nemen we ff mee in onze reactie :)
pi_92890586
En laat de advocaat maar aantonen dat de fotograaf schade heeft geleden en hoe het schadebedrag is opgebouwd. Ik ben benieuwd hoe de advocaat de schade die zijn cliŽnt heeft geleden aan gaat tonen en gaat kwantificeren.
Democracy is the theory that the common people know what they want, and deserve to get it good and hard. - H.L. Mencken
pi_92890893
Wat een onzin zeg
pi_92890990
Ik ga ook fotograaf worden. Fotos online knallen en dan via google zoeken wie hem gejat heeft en 500 euro vragen... lijkt echt nergens op dit...
pi_92891913
Wat een ontzettende hoop spel- en grammaticafouten zitten er in die brief van die vent. Alleen daarom zou ik 'm al niet serieus nemen.
Antwoord sturen: "Gelieve uw brief nogmaals te sturen in correct Standaardnederlands, daar uw brief mij, vanwege het grote aantal spel- en grammaticafouten, in verwarring brengt, waardoor de strekking van genoemde brief mij niet duidelijk is. Dank u."
Acquisitie n.a.v. deze post wordt niet op prijs gesteld.
Don't you see going to heaven is just in the thought that you might?
As an on-line radio program grows longer, the probability of a German song approaches 1.
  woensdag 16 februari 2011 @ 22:13:56 #27
334357 Emery
Heavy Metal King!
pi_92891994
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 22:12 schreef spijkerbroek het volgende:
Wat een ontzettende hoop spel- en grammaticafouten zitten er in die brief van die vent. Alleen daarom zou ik 'm al niet serieus nemen.
Antwoord sturen: "Gelieve uw brief nogmaals te sturen in correct Standaardnederlands, daar uw brief mij, vanwege het grote aantal spel- en grammaticafouten, in verwarring brengt, waardoor de strekking van genoemde brief mij niet duidelijk is. Dank u."
Ja, "correct Standaardnederlands" is fijn. En je verhaal leest hťťrlijk weg. :')
"My name is Emery and primarily I make noises - and ideas".
  woensdag 16 februari 2011 @ 22:14:05 #28
68576 eleusis
fokked op kidz
pi_92892009
Jij hebt ook altijd wat he met je site.

Lekker lang briefje, die advocaat heeft iig z'n geld al binnen.

Kans lijkt me klein dat een fotograaf helemaal naar de rechter stapt, dus ik zou me niet laten opnaaien. "Ik ben niet van mening dat er een vordering bestaat, hebt u daar andere gedachten over dan zie ik de dagvaarding wel tegemoet."
Ik in een aantal worden omschreven: Ondernemend | Moedig | Stout | Lief | Positief | IntuÔtief | Communicatief | Humor | Creatief | Spontaan | Open | Sociaal | Vrolijk | Organisator | Pro-actief | Meedenkend | Levensgenieter | Spiritueel
pi_92893041
quote:
14s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:11 schreef Emery het volgende:
Iemand als een advocaat die niet weet hoe hij 'sowieso' moet schrijven; niet serieus nemen dus.
Wat?
pi_92893133
quote:
9s.gif Op woensdag 16 februari 2011 22:13 schreef Emery het volgende:
Ja, "correct Standaardnederlands" is fijn. En je verhaal leest hťťrlijk weg. :')
Die advocaat mag ook wel wat doen voor z'n geld.
Acquisitie n.a.v. deze post wordt niet op prijs gesteld.
Don't you see going to heaven is just in the thought that you might?
As an on-line radio program grows longer, the probability of a German song approaches 1.
pi_92895809
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:27 schreef HunterSThompson het volgende:
Ik zou dit bericht naar de advocaat sturen:

"Zowiezo "
En de andere spelfouten erbij :')
Ik weet het ook niet
pi_92898255
Hoe lang heeft de foto online gestaan? Ik vind het beetje bullshit om 510 euro te betalen en dan ook te verwachten dat je de foto niet meer plaatst.

Overigens als je wel zou betalen dan zou ik het die advocaat erg lastig maken. Anoniem tippen naar de BSA over illegale software, bij stichting Reprorecht over het maken van kopieen uit boeken en nog naar een paar van dat soort organisaties. Leuk dat dit soort ratten hun tijd verdoet en ze misschien ook nog leuke boetes staan te wachten :)
  donderdag 17 februari 2011 @ 01:21:03 #33
300556 Tom_Poes
Marten bedankt!
pi_92900880
Hahaha hij zei zowiezo!!
pi_92901699
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:08 schreef FortunaHome het volgende:
Wij hebben niks van doen met Peter Vincent Schuld... andere fotograaf, zelfde tactiek zo lijkt het.
Vraag is of ze echt voor 1 foto gaan dagvaarden?
Peter Vincent Schuld was niet de fotograaf, dat was Guus de Jong:

http://frontpage.fok.nl/s(...)ockout-1e-ronde.html

Laat dat nou net dezelfde knakker wezen als waar jij nu mee te maken hebt :Y :Y :Y
pi_92903090
Hahaha, alsof iemand zo gek is te betalen :')
Om aan te geven hoe hoog Erdogan het moederschap acht, gaf hij een voorbeeld uit de praktijk. ''Ik kuste wel eens de voeten van mijn moeder omdat ze naar het paradijs roken. Zij wierp me dan een zedige blik toe en huilde soms.''
pi_92903162
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:57 schreef FortunaHome het volgende:
Ik ga ook fotograaf worden. Fotos online knallen en dan via google zoeken wie hem gejat heeft en 500 euro vragen... lijkt echt nergens op dit...
Daar bestaat in Duitsland inmiddels een hele bedrijfstak van. Er zijn daar advocatenkantoren die niets anders doen dan zoeken naar copyright zaken (foto's maar ook tekst etc) en de overtreders een standaard brief met een schikking sturen. Daar hebben ze zelfs crawlers voor ontwikkeld. Dat gaat soms om duizenden schikkingen per dag!
°sdnʞɔnɟ ןןɐ ɟo ɹǝɥʇoɯ ǝɥʇ sı uoıʇdɯnssɐ
pi_92903192
Hoe oud is die foto? Zijn de rechten niet allang 'verjaard'? Of gebeurd dat pas als de fotograaf is overleden?
  donderdag 17 februari 2011 @ 08:30:33 #38
19440 Maanvis
Centuries in a lifetime
pi_92903634
Ja, de fotograaf staat in zijn recht. Dat er geen copyrightmelding bij staat is niet relevant, in Nederland heb je copyright (auteursrecht) als je iets maakt (zo heb ik doordat ik deze post plaats al het copyright op deze tekst).

Wat je eigenlijk nog wel moet doen is vragen om bewijzen dat deze voetballer zelf het auteursrecht op deze foto bezit. Want standaard ligt het auteursrecht bij de fotograaf, niet bij de geportretteerde. Dit recht moet je expliciet overdragen. Waarschijnlijk is dit schriftelijk gedaan en is hier bewijs van. Vraag dit bewijs op.
Dat neemt overigens niet weg dat er dan nog portretrecht is en dat de voetballer, zoals dat heet, een 'verzilverbare populariteit' heeft.
Wat je ook nog kunt vragen is waarop het bedrag gebaseerd is en dan kun je nog kijken of je het eens bent met deze boete.
Igv voetballers worden hier iig regelmatig rechtzaken over gestart.
Trots lid van het 👿 Duivelse Viertal 👿
Een gedicht over Maanvis
  donderdag 17 februari 2011 @ 08:31:26 #39
19440 Maanvis
Centuries in a lifetime
pi_92903648
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 07:37 schreef JoPiDo het volgende:
Hoe oud is die foto? Zijn de rechten niet allang 'verjaard'? Of gebeurd dat pas als de fotograaf is overleden?
50 jaar nadat de fotograaf is overleden, als dit niet is overgedragen aan zijn erfgenamen, uit mijn hoofd.
Trots lid van het 👿 Duivelse Viertal 👿
Een gedicht over Maanvis
pi_92904229
quote:
Op donderdag 17 februari 2011 08:30 schreef Maanvis het volgende:
Ja, de fotograaf staat in zijn recht. Dat er geen copyrightmelding bij staat is niet relevant, in Nederland heb je copyright (auteursrecht) als je iets maakt (zo heb ik doordat ik deze post plaats al het copyright op deze tekst).

Wat je eigenlijk nog wel moet doen is vragen om bewijzen dat deze voetballer zelf het auteursrecht op deze foto bezit. Want standaard ligt het auteursrecht bij de fotograaf, niet bij de geportretteerde. Dit recht moet je expliciet overdragen. Waarschijnlijk is dit schriftelijk gedaan en is hier bewijs van. Vraag dit bewijs op.
Dat neemt overigens niet weg dat er dan nog portretrecht is en dat de voetballer, zoals dat heet, een 'verzilverbare populariteit' heeft.
Wat je ook nog kunt vragen is waarop het bedrag gebaseerd is en dan kun je nog kijken of je het eens bent met deze boete.
Igv voetballers worden hier iig regelmatig rechtzaken over gestart.
Hij hebben hier een issue met de fotograaf, niet met de voetballer die op de foto staat.
  donderdag 17 februari 2011 @ 09:10:07 #41
19440 Maanvis
Centuries in a lifetime
pi_92904319
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 09:06 schreef FortunaHome het volgende:

[..]

Hij hebben hier een issue met de fotograaf, niet met de voetballer die op de foto staat.
Sorry, dat heb ik verkeerd gelezen in de snelheid ;).
Anyway, vraag bewijs aan dat deze fotograaf het auteursrecht bezit. Kan hij dit overleggen dan zal je moeten betalen. Iedereen kan wel zeggen dat hij een foto heeft gemaakt namelijk :)
Trots lid van het 👿 Duivelse Viertal 👿
Een gedicht over Maanvis
  donderdag 17 februari 2011 @ 09:26:48 #42
165633 eriksd
The grand facade...
pi_92904738
quote:
1s.gif Op woensdag 16 februari 2011 21:03 schreef brulaap112 het volgende:
http://zoeken.rechtspraak(...)htype=ljn&ljn=BJ7462

Ik denk dat je wel een probleem hebt. Dit is een heel hardnekkig persoon.

http://digitaal.almere.cc/schuld/index.html

Peter Vincent Schuld? Google maar op die naam, veel zaken.
Die eerste zaak die je aanhaalt heeft hij overigens verloren.
Op donderdag 11 oktober 2012 19:49 schreef Tem het volgende:
Bis bis bis
Op maandag 17 december 2012 22:25 schreef KoosVogels het volgende:
Wij krijgen niks voor kerst van de baas. Alleen een trap onder de reet en een stuk steenkool.
pi_92906163
Ik vind sowieso het bedrag een beetje absurd maar aan de andere kant vind ik wel dat je toch best fout bezig geweest bent door zomaar een foto te plaatsen... als je een brood koopt bij de winkel, betaal je toch ook gewoon?

Gewoon op de blaren zitten dus en betalen!
Voor wat foto's, kijk hier
pi_92907164
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 09:26 schreef eriksd het volgende:

[..]

Die eerste zaak die je aanhaalt heeft hij overigens verloren.
Hij heeft alleen verloren dat de vader aansprakelijk is voor het bedrag. Het kind moet het dus zelf betalen.
pi_92908061
quote:
Op donderdag 17 februari 2011 10:21 schreef polariteit het volgende:
Ik vind sowieso het bedrag een beetje absurd maar aan de andere kant vind ik wel dat je toch best fout bezig geweest bent door zomaar een foto te plaatsen... als je een brood koopt bij de winkel, betaal je toch ook gewoon?

Gewoon op de blaren zitten dus en betalen!
Zou kunnen inderdaad. Als het betalen wordt, dan wel een redelijk bedrag en geen 500 euro voor 1 zielige foto. En dat gejank over immateriele schade lijkt ook nergens op.
pi_92908919
Als je zoekt naar eerdere vergelijkbare zaken op rechtspraak.nl wordt de gedaagde (jij dus als het op een rechtzaak aankomt) zo te zien wel veroordeeld tot het betalen van een redelijke vergoeding.

510 euro lijkt mij geen redelijke vergoeding. Aan de andere kant zou je als het op een proces aankomt je ook de kosten van de advocaat in de zaak moeten gaan betalen en dat kan wel wat hoger uitvallen.
pi_92908924
quote:
3s.gif Op donderdag 17 februari 2011 02:03 schreef r_one het volgende:

[..]

Peter Vincent Schuld was niet de fotograaf, dat was Guus de Jong:

http://frontpage.fok.nl/s(...)ockout-1e-ronde.html

Laat dat nou net dezelfde knakker wezen als waar jij nu mee te maken hebt :Y :Y :Y
Ik vond de situatie in de OP al erg bekend voorkomen. Nu weet ik ook waarom, thnx :P
  donderdag 17 februari 2011 @ 13:10:28 #48
123149 Clupea
Euchromatisch...
pi_92911908
Je vraagt je af waarom die advocaat zo'n haast heeft:

quote:
...mits dit bedrag binnen 5 werkdagen na heden is ontvangen...
Misschien omdat hij weet dat hij geen gelijk heeft?...
Can a bee be said to be or not to be an entire bee when half the bee is not a bee due to some ancient injury?
pi_92912622
quote:
1s.gif Op donderdag 17 februari 2011 13:10 schreef Clupea het volgende:
Je vraagt je af waarom die advocaat zo'n haast heeft:

[..]

Misschien omdat hij weet dat hij geen gelijk heeft?...
Lijkt me een normale termijn? En gelijk heeft 'ie wel. De vergoeding is wat hoog. Hij gaat uit van 4 x de normale prijs, waar 2 x volgens mij ruim voldoende is.

Maar goed, mensen moeten maar eens leren dat je niet zomaar alles kunt gebruiken. En dat achteraf klagen over een 'zielige foto'. Als het een zielige foto was, had men 'm ook niet hoeven gebruiken.

Zo vreemd is de vergoeding trouwens ook niet. Een beetje sportfotograaf loopt met tienduizenden euro's aan apparatuur te zeulen en verdient zn geld met het verkopen van platen aan sites/bladen/kranten.

Overigens vind ik de handelswijze van de fotograaf in kwestie om te kotsen en zelf zou ik het heel anders doen, maar tegelijkertijd begrijp ik 'm wel...

Je zou het kunnen aanvechten omdat je meteen na de brief de foto offline gehaald hebt en dan aan kunt voeren dat dat voor veel bedrijven voldoende is, maar of de rechter daarmee akkoord gaat? Ik zou het risico niet willen nemen, denk ik. Ik zou voorstellen de helft te betalen.
pi_92912961
Hij heeft geen recht om x aantal de normale prijs te vragen zoals ook al in eerdere zaken is beklonken:


In Rb. Maastricht 8 februari 2006, zaaknr. 103834/HA ZA 05-836 (LJN AV2506) oordeelde de rechtbank in r.o. 3.5: Voor ophoging van [het schadebedrag] met een opslag van 200 %, zoals door Magnovit c.s. met verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie bepleit, ziet de rechtbank geen grond. Een dergelijke opslag draagt naar het oordeel van de rechtbank het karakter van een boete, waarvoor in het onderhavige geval een contractuele noch een wettelijke grondslag bestaat. Bovendien is niet gebleken van bijzondere omstandigheden - wat de plaatsing zonder toestemming betreft - die aanleiding zouden kunnen geven tot een hogere schadebegroting.Rechtbank ’s-Hertogenbosch 11 januari 2006, zaaknr. 126357 HA ZA 05-1099 (LJN AU9504): 5.12. Voor toekenning van de door [eiser] gevorderde additionele vergoeding van 200% van de gebruikelijke vergoeding overeenkomstig artikel 15 van de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, bestaat geen ruimte. Toepasselijkheid van die voorwaarden is immers niet tussen [eiser] en [gedaagde] overeengekomen en er bestaat evenmin een wettelijke grondslag voor het opleggen van een dergelijke verhoging, die naar het oordeel van de rechtbank het karakter van een boete heeft.


Verder is 5 dagen geen redelijke termijn. Wij hebben ook onze "huisadvocaat" ernaar laten kijken. Die heeft daar ook even voor nodig.
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')