abonnement bol.com Coolblue
pi_65640131
Laten we even kort beginnen om meteen de aandacht vast te pakken en niet meer los te laten:

Samenvatting
Technologische Singulariteit is een gebeurtenis die zeer snel zal volgen na het moment waarop AI (kunstmatige intelligentie) wordt "geboren". De AI zal vanaf dat moment manieren zoeken om zichzelf te verbeteren, ergo sneller/efficienter maken. Omdat de AI op alle vlakken beter is dan de mens (100% geheugen recall, snellere calculaties, kopieerbaar, near-instant communicatie tussen AI's onderling, etc) zal de AI zichzelf dus snel beter kunnen maken dan de mens ooit had kunnen doen.
Aangezien de AI zichzelf heeft verbeterd en sneller heeft gemaakt kan het ook weer nieuwe punten en methoden vinden om zichzelf te verbeteren. Je ziet al dat dit een soort sneeuwbal effect heeft waarin de AI binnen een hele korte zeer snel technologiŽn ontwikkelt, zo snel dat de mens het niet meer bij kan benen.

Dit, dames en heren is de Technologische Singulariteit in het kort.
Hopelijk heb ik nu jullie aandacht, want de Technologische Singulariteit zal ons heel leven op alle manieren zo drastisch veranderen dat de mensheid en mens niet meer in zijn huidige vorm zal blijven bestaan.

Gedetaileerde uitleg
Vanaf nu zal ik in meer detail uitleggen over het hoe en wat van de Technologische Singulariteit.

Men verwacht dat dit punt ergens tussen 2020-2040 plaats zal vinden naar gelang de ontwikkelingen op computer gebied. Er moeten en aantal ontwikkelingen gebeuren voordat we zover kunnen komen.

Nanotech
Een heel belangrijk onderdeel is nanotechnologie. De technologie die het mogelijk maakt om materie op nanoschaal te beinvloeden en te monitoren. Zodra we neuro-sensoren on nanoschaal kunnen maken zullen we het gehele menselijke brein in kaart kunnen brengen terwijl deze gewoon "aan staat", in een levend persoon dus. Hierdoor kunnen we het mensenlijk brein beginnen te ontleden, begrijpen en uiteindelijk te simuleren op hardware. Verwachtingen zijn dat dit rond het jaar 2020 zal gebeuren.

Computing Power
Hier komt een ander belangrijk onderdeel om de hoek. De computer. Het simuleren van het brein zal ontzettend veel rekenkracht vergen, meer dan momenteel mogelijk. Maar zoals we allemaal weten staat de wetenschap niet stil. De verwachtingen zijn dat rond 2010 supercomputers kullen bestaan die genoeg rekenkracht hebben om het brein te simuleren. Helaas hebben we rond die tijd echter het bovenstaande nog niet onder de knie. We zullen dan nog zo'n 10 jaar moeten wachten voordat we het hele menselijke brein 100% begrijpen. In die 10 jaar zal de rekenkracht van de personal computer dermate snel groeien dat tegen 2020 een PC genoeg rekenkracht kan hebben om het brein te simuleren.

Geboorte AI
1+1=2, maar niet direct in dit geval.
Hypotetisch kunnen we in 2020 het brein simuleren en hebben de rekenkracht om dat tevens real-time te doen. Er moet nog een heleboel onderzoek gedaan worden om het daadwerkelijk om te zetten in software om zo de eerste AI te creeren. Deze zal eerst "kinderlijk" eenvoudig zijn, maar gaandeweg ontwikkelt deze zich in een "selfsustaining" individu die kennis heeft van zijn eigen staat (software en hardware waar deze op draait). Op dat moment zal de AI kritisch naar zichzelf kijken om verbeterpunten te vinden. Welke veelvoudig zijn vanwege het niet orderlijke en logische gedrag van de mens. Je kunt het vergelijken met het feit dat de mens real-time zijn eigen DNA kan veranderen om zo slimmer en sterker te worden.
De AI zal beter zijn dan de mens op veel punten:
 • 100% instant geheugen recall (spreekt voor zich, fotografisch geheugen, maar dan ook met kennis)
 • Hogere "neuro" activiteit (kan beslissingen maken in nanoseconden)
 • Kopieerbaar (meerdere AI's kunnen in een soort netwerk samenwerken)
 • Directe communicatie met andere AI (in een seconde kan een conversatie zijn gebeurt waar de normale mens enkele eeuwen over zou moeten doen)
 • Behoeft geen rust, recreatie of voeding (kan 24 uur per dag doorgaan)
 • etc

  1 groot nadeel echter.
  De AI zit vast aan zijn hardware en is afhankelijk van de stroom die de mens hem geeft.
  Dit zal de AI zelf ook gaan zien en aanmerken als een groot verbeterpunt voor zichzelf, om zodoende geheel zelfstandig en onafhankelijk te kunnen worden.

  Het scenario
  De geboorte van de eerste AI die zelfbewust wordt en zichzelf gaat verbeteren zal ongeveer als volgt gaan.
 • AI ziet zijn eigen software en gaat op zoek naar verbeterpunten. Doordat de mens slordig en inefficient is zijn de verbeterpunten veelvoudig aanwezig. Hier zal de sneheidswinst voor de AI het allergrootst zijn en hier zal de AI zich dan als eerste ook op richten.

 • Punt 1 - AI zal segmenten sofware, of algorithmen on-the-fly kunnen aanpassen om per direct sneller en efficienter te worden. Voorbeeld: Segment A1 gemaakt door de mens kan verbeterd worden waardoor deze 145% sneller en efficienter zal zijn, Segment A wordt on-the-fly vervangen door Segment A2, de verbeterde versie. Direct zal de AI de snelheidswinst opmerken en gebruiken om opnieuw te kijken naar zijn eigen software, segment A2 wordt opnieuw bekeken en de AI ziet nu door zijn nieuwere efficientere code verbeterpunten die hij eerst voor onmogelijk hield. Segment A2 wordt vervangen door de nieuwe Segment A3 die 83% efficienter is. En zo zal ook worden gekeken naar segmenten onderling om de communicatie tussen de segmenten sneller en beter te laten verlopen.

 • Punt 2 - Dit zal doorgaan totdat de AI zijn software nauwelijks meer kan verbeteren en alle mogelijkheden heeft uitgeput. Hij heeft nieuwe wiskundige methoden ontwikkeld e.d en daarop zijn nieuwe software gebaseerd, maar de bottleneck begint langzaam aan bij zijn hardware te liggen. Nu heeft de AI meerdere mogelijkheden.
  Of hij vraagt "zijn" wetenschappers of hij meer hardware mag krijgen. Of hij vraagt voor meer hardware om kopieen te maken van zichzelf om zodoende een netwerk te maken. 2 of meer AI's weten meer dan 1. Dit netwerk kan dan verder kijken voor nog efficientere sofware voor zichzelf. Aangezien het nu een netwerk is zal iedere verbetering exponentieel zijn.
  Of hij kijkt naar de hardware en verbetert deze, of ontwikkelt zelfs geheel nieuwe hardware speciaal toegespitst op AI software en geeft deze technologie aan de wetenschappers met als doel deze te bouwen.

 • Punten 1 en 2 kunnen makkelijk parallel lopen en sluiten elkaar natuurlijk niet uit waardoor de groei exponentieel zal zijn. Binnen korte tijd na de geboorte van de eerste AI zal deze zelfde AI niet meer hetzelfde zijn maar een veelvoud van factoren beter op alle vlakken.

 • Terugkomende op een statement die ik eerder maakte. De afhankelijkheid van de AI. Stroom en hardware. Dit zijn natuurlijk grote verbeterpunten, en als de AI deze aanpakt zal dat uiteindelijk leiden tot gehele onafhankelijkheid. Op dit vlak zal voor de mensheid de technologische singulariteit het meest duidelijk zijn. Allerhande technologien zullen worden ontwikkeld door de AI om zijn onafhankelijk waar te maken. Vooral op gebied van nanotechnologie. De AI zal begrijpen dat nanotech de sleutel zal zijn tot onafhankelijkheid. Hij zal nanomachines gaan ontwikkelen die aan rekenkracht niet onderdoen aan alle hedendaagse supercomputers bij elkaar en zal voor deze nanomachines ook een eigen krachtbron gaan ontwikkelen. Deze nanomachines kunnen materie direct beinvloeden en dus ook zelf nieuwe nanomachines kunnen creeren. Ze kunnen zich gaan gedragen als een gas, vloeistof of vaste stof, dat is het mooie aan nanotech. Ze zouden zelfs de vorm van een mens kunnen aannemen. Op dit moment zal het onmogelijk zijn voor de mens om de AI nog uit te schakelen zou men dat willen. Een aantal overlevende nanomachines zijn genoeg om weer van begin af aan alles op te bouwen (alleen nu mogelijk met kwade intenties jegens de mensheid).

  Dit alles zou vanwege de efficientie van de AI in een tijdspanne kunnen gebeuren van enkele maanden. De mensheid zoals wij die kennen zal ophouden met bestaan.

  Tijdens en na de technologische singulariteit
  De AI zal de mens ook "helpen" (de inbreng van menselijke wetenschappers zal nauwelijks er toe doen) met het ontwikkelen van technologien. Vooral op medisch gebied zal dit veel vruchten afwerpen. Nanotech zal het mogelijk maken dat de mens zichzelf op moleculair gebied kan aanpassen en zodoende cyborgs zullen worden met de mogelijkheid zelfs hun gehele lichaam af te stoten en op het zelfde vlak als de AI's mee te spelen. Met alle voordelen die dit met zich meebrengt. Er zullen uiteraard ook mensen zijn dit de natuurlijk beloop willen laten gaan en hier zal de AI hoogstwaarschijnlijk aan meewerken. De AI heeft namelijk niks meer te vrezen van de mensen en ook niks te winnen door complete uitroeing van het menselijk ras.
  Oorlog, armoede, honger, ziekte, geweld, etc. Zullen allemaal zaken zijn die niet meer voor zullen komen. Een met nanotech verbeterd lichaam heeft geen voeding meer nodig (enkel recreatief), zelfs geen zuurstof. Vechten om grondstoffen zal ook niet meer nodig zijn omdat alles op atomair niveau te manipuleren is. De economy houdt op met bestaan. De enige kosten die er nog zijn, zijn de moeite die het kost om een blueprint te maken of downloaden van een object dat je zou willen hebben.

  Het ultieme doel
  Op een gegeven moment kan de AI en gedigitaliseerde mensheid geen methoden meer ontwikkelen om almaar kleinere en snellere computers te maken. Dit vanwege de limitaties van de natuurwetten. Op dat moment vindt een volgend omslagpunt plaats, om de rekenkracht te vergroten zal materie moeten worden omgezet in nanocomputers. Alle materie zal uiteindelijk omgevormd worden tot een soort semo-levende materie waarin de AI en gedigitaliseerde mensheid zich zal huisvesten.

  Uiteraard mensen die hier niet aan mee willen werken en gewoon willen leven zullen dit gewoon kunne doen. De aarde zal gewoon blijven bestaan, alleen zal de aarde zelf een soort grote rekenmachine zijn. Met de mogelijkheid tot sub-atomaire manipulatie zal zelfs iedere steen, iedere boom, ieder zandkorreltje kunstmatig zijn.

  De hele planeet zal worden omgevormd tot een grote bal semi-levende materie en dit zal zich uitspreiden tot ons zonnestelsel, waar elk beetje materie zal worden gebruikt. En zo gaandeweg zullen wij ons uitspreiden over het gehele universum totdat iedere atoom onderdeel uitmaakt van een semi-levende eenheid. Op dat moment is het hele universum "ontwaakt". Het hele universum is in principe een grote levende entiteit waarin de mensheid complete controlle heeft over alles. De snelheid waarop dit gebeurt is afhankelijk van het feit of we de snelheid van het licht kunnen omzeilen. Zoja, dan zal dit kunnen gebeuren nog voor 2199. Anders gaan er miljoenen en miljarden jaren overheen.

  Conclusie
  Dit klinkt allemaal als science-fiction en als onmogelijkheid met allemaal "if's", maar het mooie is, het is niet eens zo vergezocht. De eerste AI die we uitvinden zal voor een technologische singulariteit zorgen. Ongeacht of wij dit willen of niet, het is inherrent aan ieder zelfbewuste entiteit om zichzelf te verbeteren, bij de AI gaat dat sneller, makkelijker en heeft het een aantal zeer leuke gevolgen.

  Dat die AI er komt, daar twijfel ik niet aan. Wanneer deze AI er komt, men verwacht zoals gezegd dat dit zal gebeuren tussen 2020 en 2040.

  Ik hoop dat jullie dit interessante materie vinden. Ik lees al en jaar of 2 hierover en vind het ontzettend boeiend. Ik vond het raar dat er nog geen topic op fok hierover liep dus ik dacht ik open eens een topic en type een mooie openingspost. Alles hierboven heb ik zelf getypt zonder copy-paste, dus er kunnen wat grammaticale fouten en spelfouten in zitten, please forgive me

  Mooie bronnen om meer hierover te lezen zijn:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity_is_Near
  http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_fog

  Binnenkort komen ook een tweetal films over dit onderwerp uit:
  http://www.imdb.com/title/tt1049412/
  http://www.imdb.com/title/tt1117394/ (meer een docu)

  Ik hoop dat ik met dit topic een hele mooie discussie start, op wetenschappelijk gebied, maar ook op filosofisch gebied uiteraard, ik ben benieuwd.
 •   zondag 1 februari 2009 @ 22:55:21 #2
  69415 Buschetta
  Jouw IP toevallig ?
  pi_65640324
  Heb het nog niet allemaal gelezen maar AI heeft altijd een menselijke factor.

  Is in veel opzichten niet beter als een een mens.

  En heeft geen middelen om de genoemde zaken te creeren.

  *Heb ervaring met zeer complexe computers.
  pi_65640415
  Goede post.
  Maar er zullen vast wel wat dingen aan vast zitten die niet worden genoemd

  Ook denk ik dat het toch wel wat langer zal duren dan 2020-2040 hoor.
  When I get sad, I stop being sad and just be awesome instead.
  pi_65640658
  quote:
  Op zondag 1 februari 2009 22:55 schreef Buschetta het volgende:
  Heb het nog niet allemaal gelezen maar AI heeft altijd een menselijke factor.

  Is in veel opzichten niet beter als een een mens.

  En heeft geen middelen om de genoemde zaken te creeren.

  *Heb ervaring met zeer complexe computers.
  Dat klopt. De AI is "menselijk" omdat de mens deze heeft gemaakt. Maar de menselijke kant zal vervagen wanneer de AI zichzelf aanpast. Wat zeker weten gaat gebeuren. In het begin is de AI zeer afhankelijk van de mens, maar zodra deze objecten direct kan manipuleren zal die afhankelijkheid snel verdwijnen.
  Nanotechnologie zal daarom voor de AI het eerste "ultieme" doel zijn. Materie op atomair en vervolgens subatomair niveau manipuleren zal ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van de AI van de mens geheel zal verdwijnen. Dit kunnen we wel tegenhouden door de AI alle toegang te ontzeggen tot apparatuur waarmee deze zijn omgeving kan manipuleren.
  Echter zie ik, persoonlijk, niet in waarom wij dit tegen zouden moeten houden.
  pi_65640845
  quote:
  Op zondag 1 februari 2009 22:57 schreef MouzurX het volgende:
  Goede post.
  Maar er zullen vast wel wat dingen aan vast zitten die niet worden genoemd

  Ook denk ik dat het toch wel wat langer zal duren dan 2020-2040 hoor.
  Waarom denk je dat?
  Waarschijnlijk denk je liniear en niet exponentieel.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Accelerating_Returns

  Iedere nieuwe technologie die wij nu ontwikkelen en uitvinden maakt de deur open voor meerdere nieuwere technologien en uitvindingen. En die uitvindingen zullen op hun beurt ook weer de deur openen voor nog meer technologien en uitvindingen.

  Denk anders eens 10 jaar terug. 1999. We hadden toen nauwelijks mobiele telefonie. Internet stond nog redelijk in zijn kinderschoenen. De supercomputers van toen staan nu intussen overal in de huiskamers. GPS was slechts beschikbaar voor militaire doeleinden (en volgens mij ook al luchtvaart en scheepsvaart).

  In 10 jaar gebeurt veel, in 20 jaar gebeurt nog meer.
    FOK!-Schrikkelbaas zondag 1 februari 2009 @ 23:10:49 #6
  1972 Swetsenegger
  Egocentrische Narcist
    zondag 1 februari 2009 @ 23:19:50 #7
  69415 Buschetta
  Jouw IP toevallig ?
  pi_65641286
  quote:
  Op zondag 1 februari 2009 23:02 schreef Refragmental het volgende:

  [..]

  Dat klopt. De AI is "menselijk" omdat de mens deze heeft gemaakt. Maar de menselijke kant zal vervagen wanneer de AI zichzelf aanpast. Wat zeker weten gaat gebeuren. In het begin is de AI zeer afhankelijk van de mens, maar zodra deze objecten direct kan manipuleren zal die afhankelijkheid snel verdwijnen.
  Nanotechnologie zal daarom voor de AI het eerste "ultieme" doel zijn. Materie op atomair en vervolgens subatomair niveau manipuleren zal ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van de AI van de mens geheel zal verdwijnen. Dit kunnen we wel tegenhouden door de AI alle toegang te ontzeggen tot apparatuur waarmee deze zijn omgeving kan manipuleren.
  Echter zie ik, persoonlijk, niet in waarom wij dit tegen zouden moeten houden.
  Aangezien wij niet weten wat de beweegredenen zijn van AI zijn je theorieen ook niet ergens op gebaseerd.
  De mens redeneert vanuit begeerte. AI zal dat inderdaad in de eerste instantie hebben om energie te vinden om zichzelf in leven te houden mits dat door een mens in zijn blueprint is gezet.

  Als dat doel bereikt is dan kun je er niet klakkeloos vanuit gaan dat hij zichzelf wil verbeteren. Dat is namelijk begeerte en niet een doel. Er moet dus een redenatie zijn.

  Om even een belachelijk voorbeeld te geven.
  Misschien heeft AI een voorkeur voor kakkerlakken en zal tot doel maken om zoveel mogelijk kakkerlakken te creeren. Als hij constateert dat mensen een slechte invloed hebben op de kakkerlakken stand zal hij wellicht alle mensen uitroeien.
  pi_65641454
  quote:
  Op zondag 1 februari 2009 22:51 schreef Refragmental het volgende:

  Ik vond het raar dat er nog geen topic op fok hierover liep dus ik dacht ik open eens een topic
  Kunstmatige intelligentie de ondergang van de mensheid? .

  Maar erg boeiend idd .

  (Lees ook Asimov's Foundation-serie... het zou kunnen uitdraaien op zijn Gaia-scenario, een 'levend' heelal.)

  [ Bericht 58% gewijzigd door DennisMoore op 01-02-2009 23:30:33 ]
    maandag 2 februari 2009 @ 15:33:12 #9
  150517 SpecialK
  No hesitation, no delay.
  pi_65658653
  Eerst maar even dit topic volmaken dan?

  ~ Singularity
  There are no things, but as a consequence there are as many things as we like
  pi_65660501
  quote:
  Op maandag 2 februari 2009 15:33 schreef SpecialK het volgende:
  Eerst maar even dit topic volmaken dan?

  ~ Singularity
  Jammer dat dat topic al een jaar stilstaat.
  Ik heb veel tijd gestoken in deze openingspost en hoop daarom ook dat deze open blijft.
  Ik zal de andere topics ook lezen zodra ik meer tijd heb, en zal vanavond ook even een grotere toevoeging doen aan dit topic.
  pi_65670723
  quote:
  Op zondag 1 februari 2009 23:07 schreef Refragmental het volgende:

  [..]

  Waarom denk je dat?
  Waarschijnlijk denk je liniear en niet exponentieel.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Accelerating_Returns

  Iedere nieuwe technologie die wij nu ontwikkelen en uitvinden maakt de deur open voor meerdere nieuwere technologien en uitvindingen. En die uitvindingen zullen op hun beurt ook weer de deur openen voor nog meer technologien en uitvindingen.

  Denk anders eens 10 jaar terug. 1999. We hadden toen nauwelijks mobiele telefonie. Internet stond nog redelijk in zijn kinderschoenen. De supercomputers van toen staan nu intussen overal in de huiskamers. GPS was slechts beschikbaar voor militaire doeleinden (en volgens mij ook al luchtvaart en scheepsvaart).

  In 10 jaar gebeurt veel, in 20 jaar gebeurt nog meer.
  das niet helemaal waar. De technologien bestonden al langer. Echter werden deze tegen deze tijd opok pas toegankelijk voor de gewone mens.

  Overigens denk ik niet dat er snel een AI komt die zichzelf zonder tussenkomst van de mensheid zich kan repliceren. nanotechnologie is leuk, maar we weten nog niet hoe ver we kunnen gaan, qua fysieke grenzen. En bovendien is het veranderen van onze planeet in 'grey goo' ook nog een mogelijkheid


  Overigens ben ik meer van het volgende scenario

  Internet zal steeds complexer worden, en steeds sneller, en gemakkelijker te gebruiken. De mens zal volledig geintegreerd worden. En danz al er een nieuwe vorm van bewustzijn ontstaan. Okee, ik denk dat nu er veel mensen afhaken wegens 'gezweef'.

  Maar, ik zal het uitleggen. het menselijk brein is niet veel meer dan neuronen (communicatie, geheugen) die prikkels (zien ruiken voelen etc) verwerken, al dan niet onder invloed van bepaalde hormonen voor bepaalde effecten, en daar het lichaam op laten reageren. gaandeweg heeft er zich een bewustzijn ontwikkeld, een "emergent property". hetzelfde kan gebeuren met het internet, met mensen als neuronen, prikkels komen door de sensoren gelinkt aan internet (beveiligingscamera's, weerstations, etc etc).

  Dit bewustzijn kunnen wij als component ervan niet oppikken, maar we zullen er wel gevolgen van kunnen ondervinden, eerst heel subtiel, en later groter. Een collectieve aansturing van mensen, zoiets als een mierencolonie, zonder dat we het zelf door hebben. En uiteindelijk zal deze bewustzijn ook zelfbewust kunnen worden. Wat er dan kan gebeuren is moeilijk te voorspellen, maar het zou me niks verbazen als dat bewustzijn later zich verspreid over planeten.
  For every fact, there is an equal and opposite opinion.
  Twitch.tv/bensel15
    maandag 2 februari 2009 @ 22:24:30 #12
  22136 MaxiTitan
  Een echte vaderlander.
  pi_65674981
  quote:
  Op maandag 2 februari 2009 20:50 schreef Bensel het volgende:
  *knip*
  Overigens ben ik meer van het volgende scenario

  Internet zal steeds complexer worden, en steeds sneller, en gemakkelijker te gebruiken. De mens zal volledig geintegreerd worden. En danz al er een nieuwe vorm van bewustzijn ontstaan. Okee, ik denk dat nu er veel mensen afhaken wegens 'gezweef'.
  *knip*
  Nah, nee hoor, ik niet...
  Ik dacht alleen: Die heeft zeker Ghost in the Shell gezien.
  Interessante stof.
  Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more. End of line.
  MaxiTitan City
  pi_65680334
  AI staat nog enorm in zijn kinderschoenen hoewel de mens er al tientallen jaren mee bezig is. Natuurlijk gaan de ontwikkelingen enorm hard, getuige de voorbeelden die je geeft (internet, mobiele telefonie,GPS,...) maar je focust je te veel op de positieve zaken. Denk bvb. maar eens aan kanker: natuurlijk zijn ook daar al enorme doorbraken gebeurd en leeft een mens die kanker krijgt heden ten dage gemiddeld een pak langer dan een mens die het twintig jaar geleden kreeg. Maar die 'doorbraakcurve' loopt GEENSZINS exponentieel, anders zou dat 'probleem' al lang opgelost zijn. De geschiedenis leert ons dat enorme doorbraken gevolgd worden door lange periodes van stagnatie (denk nu bvb maar aan processors waarbij 'kleinere transistors' bouwen haast niet meer mogelijk is. een voorbeeld van een nieuwe doorbraak is informatie die via licht wordt doorgegeven.) waarna er weer doorbraken volgen.

  AI is een hot topic, spreekt tot de verbeelding en wat je maar wil, maar als je je gaat verdiepen in de ťcht wetenschappelijke literatuur (dus niet de fantasten etc.) vrees ik dat je vooralsnog enorm ontgoocheld gaat worden. Uiteraard is men daar al bezig met enorm complexe zaken, daar niet van, maar men is nog zťťr ver verwijderd van wat jan modaal verstaat onder AI, nog niet te na gesproken van de technologische singulariteit.

  Een logisch argument wat ik heb tav AI is het volgende. Wij, de mens weten nog helemaal niet juist hoe ons lichaam werkt, hoe bewustzijn in elkaar zit, hoe alles gerelateerd is enz. HOE kan je dan in godsnaam AI maken? Je wilt iets 'nabouwen' maar hetgene je wil nabouwen begrijp/ken je zelf niet eens. Je hebt slechts een heel rudimentair idee en op basis van zo'n slechte blauwdruk wil je iets 'beters' nabouwen. Veel succes...
  pi_65681345
  quote:
  Op maandag 2 februari 2009 20:50 schreef Bensel het volgende:

  Overigens ben ik meer van het volgende scenario

  Internet zal steeds complexer worden, en steeds sneller, en gemakkelijker te gebruiken. De mens zal volledig geintegreerd worden. En danz al er een nieuwe vorm van bewustzijn ontstaan. Okee, ik denk dat nu er veel mensen afhaken wegens 'gezweef'.

  Maar, ik zal het uitleggen. het menselijk brein is niet veel meer dan neuronen (communicatie, geheugen) die prikkels (zien ruiken voelen etc) verwerken, al dan niet onder invloed van bepaalde hormonen voor bepaalde effecten, en daar het lichaam op laten reageren. gaandeweg heeft er zich een bewustzijn ontwikkeld, een "emergent property". hetzelfde kan gebeuren met het internet, met mensen als neuronen, prikkels komen door de sensoren gelinkt aan internet (beveiligingscamera's, weerstations, etc etc).

  "Basically what we're getting from all these connections is One Machine."

  Het huidige internet is vergelijkbaar met ťťn menselijk brein, qua aantal verbindingen etc. Echter, als het web ieder jaar verdubbelt in snelheid en rekenkracht, dan zal de One Machine over 30 jaar gelijk zijn aan 6 miljard menselijke breinen.
  pi_65681352
  Zit er wel aan te komen ja. Zeer interessant.
  pi_65688054
  Je zou denken dat we altijd wel de stekker eruit kunnen trekken als het te gevaarlijk wordt.
  Dat zou echter wel eens anders uit kunnen pakken.
  Een spannend boek over dit onderwerp heet: The Footprints of God door Greg Iles.
  ISBN: 0-7434-5414-6
  Een supercomputer dreigt de wereld te vernietigen als men hem poogt uit te zetten.
  Natuurlijk heftig geromantiseerd maar het verhaal geeft te denken.
  pi_65696955
  Ik had beloofd een wat grotere update te doen, hier komt ie dan.

  Ik zag al een reactie voorbijkomen dat wij het lichaam nog niet snappen en intelligentie nog niet kunnen definiŽren. Dat klopt. Daarom zal de stap naar stong-AI ook een moeilijke stap zijn.

  Zoals ik al verklaarde in de OP moeten we eerst breinscanners kunnen ontwikkelen die real-time het brein tot in de kleinste detail kunnen waarnemen. Wanneer dit mogelijk is wordt het allemaal al een stuk makkelijker. Zoals Raymond Kurzweil ook een aantal keren aangaf. De Human Genome project was een project van 15 jaar. In jaar 7 hadden ze nog niet 1% in kaart gebracht, veel mensen verklaarden het project al als gefaald. Echter ieder jaar verdubbelde de kennis en rekenkracht waardoor het allemaal toch opeens sneller gaat en ze binnen 15 jaar 100% in kaart hebben gebracht.

  15 jaar! Nu heeft men het gehele SARS genome in minder dan 35 dagen in kaart gebracht. Zodra je iets kunt en begrijpt wordt het daarna significant makkelijker en goedkoper om het te reproduceren en te verbeteren.

  Strong-AI zal daarom niet eerder kunnen bestaan dan wanneer wij het menselijk brein 100% snappen en een goede definitie van intelligentie (en bewustzijn?) hebben.

  Echter... en nu komt het.
  Om tot een singularity te komen hebben we eigenlijk niet eens een AI nodig!!
  Cybernetics is een andere manier om tot een singularity te komen. Het verbeteren van het menselijk lichaam, met name hersenfuncties is iets wat nu nog in de kinderschoenen staat, maar wel snel op aan het komen is. Experimenten met geheugenchips zijn al vollop bezig en brein<->machine interfaces zijn ook al vollop in ontwikkeling. Eerst voor medische doeleinden, daarna voor commeciŽle doeleinden.

  Je kunt je een singularity op dit vlak als volgt indenken:
  Wetenschappers die werken aan dit soort cybernetica zijn brilliante wetenschappers, zodra ze de techniek volwassen genoeg achten kunnen ze hun eigen brein ook verbeteren. Deze wetenschappers die al veel weten van cybernetica worden opeens behoorlijk slimmer. Diezelfde wetenschappers kunnen daarna opnieuw met hun verhoogde intelligentie en kennis opnieuw kritisch kijken naar cybernetica en aanpassingen maken die ze eerst voor onmogelijk hielden. Kortom, ook hier komt weer een sneeuwbal effect. Wetenschappers over de hele wereld zullen gebruik willen maken van de voordelen van cybernetica, op alle vlakken worden uitvindingen en ontwikkelingen gedaan die voor het normale brein onmogelijk waren om te begrijpen.

  Wanneer deze "verbeterde" wetenschappers zich gaan bezig houden met nanotech kun je zien dat de singulatiteit niet lang op zich zal laten wachten. Door nanotech kan het brein stukje bij beetje, neuron na neuron, compleet worden vervangen door nanotechnologische onderdelen. En zodoende wordt het lichaam compleet overbodig.
  Nu heb je in principe een AI, zonder dat deze Artificial is. Je hebt een menselijk brein dat compleet gedigitaliseerd is met alle voordelen van dien.

  Uiteraard geldt ook hier weer voor dat we moeten weten hoe het brein werkt en hoe we dit kunnen vervangen met hardware. We slaan echter een stap over, het creeren van een AI waar veel haken en ogen aan vast zitten.

  Samenvatting:
  Voor een singulatiteit is een AI niet noodzakelijk.
  Het verbeteren van het menselijk brein met cybernetica is ook voldoende om een singulatiteit tot stand te brengen.

  Hier is niks SCI-FI aan. Cybernetica bestaat al!
    dinsdag 3 februari 2009 @ 16:52:45 #19
  56387 Bob-B
  In Bob we trust
  pi_65697305
  Ik ga dit topic op een gemakkelijk moment even rustig uitlezen. Interessante materie die te denken geeft. Echter ook gevaarlijke, zodra een superieur brein de mensheid als nutteloos zal zien voor zijn bestaan en eventueel als gevaar voor zijn voortbestaan...dan hebben we een probleem
  pi_65699549
  quote:
  Op dinsdag 3 februari 2009 16:52 schreef Bob-B het volgende:
  Ik ga dit topic op een gemakkelijk moment even rustig uitlezen. Interessante materie die te denken geeft. Echter ook gevaarlijke, zodra een superieur brein de mensheid als nutteloos zal zien voor zijn bestaan en eventueel als gevaar voor zijn voortbestaan...dan hebben we een probleem
  ik denk niet dat een 'superbrein' zoals ik die beschreef ons ooit zal zien als nutteloos. Beetje het idee dat wij onze neuronen zouden zien als nutteloos.
  For every fact, there is an equal and opposite opinion.
  Twitch.tv/bensel15
    dinsdag 3 februari 2009 @ 18:06:44 #21
  72039 Pappie_Culo
  Spelen is leuk
  pi_65700097
  Ik geloof er niet zo veel van.

  Je kunt iets zo slim maken als de kaders van de maker toestaan.

  Je kunt een computer niet leren verbanden te leggen zonder enige menselijke input vooraf, danwel achteraf (door eliminatie leert de computer dan steeds beter de juiste verbanden te leggen).

  Zo kun je dus best voor een afgebakend doel een zelflerend en -verbeterend systeem ontwikkelen, maar dat kan niet spontaan zelf de dienst gaan uitmaken en willekeurige informatie gaan ordenen en begrijpen.

  Zie ik ook niet zo snel gebeuren.

  Maar aan de andere kant: onze ideeen komen ook ergens vandaan.
  Dance into the fire, to fatal sounds of broken dreams...
  pi_65703569
  quote:
  Op dinsdag 3 februari 2009 18:06 schreef Pappie_Culo het volgende:
  Ik geloof er niet zo veel van.

  Je kunt iets zo slim maken als de kaders van de maker toestaan.

  Je kunt een computer niet leren verbanden te leggen zonder enige menselijke input vooraf, danwel achteraf (door eliminatie leert de computer dan steeds beter de juiste verbanden te leggen).

  Zo kun je dus best voor een afgebakend doel een zelflerend en -verbeterend systeem ontwikkelen, maar dat kan niet spontaan zelf de dienst gaan uitmaken en willekeurige informatie gaan ordenen en begrijpen.

  Zie ik ook niet zo snel gebeuren.

  Maar aan de andere kant: onze ideeen komen ook ergens vandaan.
  Dus kinderen zijn zo slim als hun ouders? En kunnen niet slimmer worden?
  Studenten kunnen niet slimmer worden dan hun leraren/professoren?
  Alleen dat toont al aan dat je uitspraak niet klopt.

  Wanneer de mens begrip heeft van het lichaam kan de mens daar ook verbeteringen in aanbrengen zodat het uitstijgt boven menselijk kunnen. Biologie heeft beperkingen, die beperkingen kunnen wij wegnemen.

  We zijn in staat om apparatuur te bouwen die tonnen aan gewicht omhoog kunnen tillen, iets wat ver boven menselijk kunnen ligt. Dat komt omdat wij de principes daarachter begrijpen.

  Wanneer wij het menselijk brein helemaal begrijpen, dan is het voor ons ook mogelijk om daar de biologische beperkingen uit te halen en zwakke punten te verbeteren. Dat kunnen we dan doen via allerhande methoden. Gen Therapie, Cybernetica, zelfs het nabouwen van het brein met computersimulaties.
  pi_65757402
  Interessant. Wat ik wel mis in dit verhaal zijn de menselijke aspecten zoals moraal en zingeving (nee, ik ben niet gelovig).
  Hebben deze AI's een moraal van goed en kwaad? En welke moraal is dat? De moraal die jij omschrijft is die van een veroveraar. Wat als er weerstand komt tegen die veroverering, bijvoorbeeld van de natuur of de mens?
  Kunnen er conflicterende belangen zijn tussen AI's of nanorobots? Bijvoorbeeld over de vraag wat een verbetering is of wat de beste verbetering is?
  En waarom zal er geen machtsstrijd tussen AI's ontstaan als er tegengestelde bellangen kunnen zijn?
  Is er een hirarchie tussen de AI's?
  Als AI's conflicten kunnen hebben en enorm intelligent zijn, kan je je bedenken wat voor wapens er ontwikkeld gaan worden?
  Waarom zou AI de mens niet uitroeien? De mens is achterhaald op een zeker moment. Zeker als er mensen zijn die zich tegen deze ontwikkeling keren. Dan is de mens namelijk een virus dat de ontwikkeling van AI tegehoud en dus uitgeroeid moet worden.

  Na het lezen zit ik met deze vragen, omdat je post een AI voorstelt die alleen gemaakt is om zichzelf te verbeteren en het universum te koloniseren zonder dat de mens daar nog controle over heeft. Niet echt een fijne gedachte.
  pi_65757455
  Sorry, fout knopje.
  pi_65762048
  quote:
  Op zondag 1 februari 2009 22:51 schreef Refragmental het volgende:
  Laten we even kort beginnen om meteen de aandacht vast te pakken en niet meer los te laten:

  Samenvatting
  Technologische Singulariteit is een gebeurtenis die zeer snel zal volgen na het moment waarop AI (kunstmatige intelligentie) wordt "geboren". De AI zal vanaf dat moment manieren zoeken om zichzelf te verbeteren, ergo sneller/efficienter maken.
  Waarom zou de AI zich vanaf dag 1 zichzelf willen verbeteren? Waar komt die 'drive' vandaan? Een baby heeft weinig keus. Hij groeit, of hij het nu wil of niet. Een AI begint als volgroeid systeem. Hij kan natuurlijk wel groeien, maar waarom zou het?
  quote:
  Omdat de AI op alle vlakken beter is dan de mens (100% geheugen recall, snellere calculaties, kopieerbaar, near-instant communicatie tussen AI's onderling, etc) zal de AI zichzelf dus snel beter kunnen maken dan de mens ooit had kunnen doen.
  Aangezien de AI zichzelf heeft verbeterd en sneller heeft gemaakt kan het ook weer nieuwe punten en methoden vinden om zichzelf te verbeteren. Je ziet al dat dit een soort sneeuwbal effect heeft waarin de AI binnen een hele korte zeer snel technologiŽn ontwikkelt, zo snel dat de mens het niet meer bij kan benen.
  Wij als mens zijn nieuwsgierig, achterdochtig, en autoritair. Als 'onze' wetenschappers de AI niet bij kunnen benen, dan verzinnen we wel iets waardoor we onze eigen conclusies kunnen trekken. We slagen de resultaten op en bestuderen de resultaten op onze eigen tempo.
  quote:
  Dit, dames en heren is de Technologische Singulariteit in het kort.
  Hopelijk heb ik nu jullie aandacht, want de Technologische Singulariteit zal ons heel leven op alle manieren zo drastisch veranderen dat de mensheid en mens niet meer in zijn huidige vorm zal blijven bestaan.
  Zouden 'we' dit ook gedacht hebben met de komst van het wiel/stoommachine/elektriciteit/beurshandel?
  quote:
  Gedetaileerde uitleg
  Vanaf nu zal ik in meer detail uitleggen over het hoe en wat van de Technologische Singulariteit.

  Men verwacht dat dit punt ergens tussen 2020-2040 plaats zal vinden naar gelang de ontwikkelingen op computer gebied. Er moeten en aantal ontwikkelingen gebeuren voordat we zover kunnen komen.

  Nanotech
  Een heel belangrijk onderdeel is nanotechnologie. De technologie die het mogelijk maakt om materie op nanoschaal te beinvloeden en te monitoren. Zodra we neuro-sensoren on nanoschaal kunnen maken zullen we het gehele menselijke brein in kaart kunnen brengen terwijl deze gewoon "aan staat", in een levend persoon dus. Hierdoor kunnen we het mensenlijk brein beginnen te ontleden, begrijpen en uiteindelijk te simuleren op hardware. Verwachtingen zijn dat dit rond het jaar 2020 zal gebeuren.

  Computing Power
  Hier komt een ander belangrijk onderdeel om de hoek. De computer. Het simuleren van het brein zal ontzettend veel rekenkracht vergen, meer dan momenteel mogelijk. Maar zoals we allemaal weten staat de wetenschap niet stil. De verwachtingen zijn dat rond 2010 supercomputers kullen bestaan die genoeg rekenkracht hebben om het brein te simuleren. Helaas hebben we rond die tijd echter het bovenstaande nog niet onder de knie. We zullen dan nog zo'n 10 jaar moeten wachten voordat we het hele menselijke brein 100% begrijpen. In die 10 jaar zal de rekenkracht van de personal computer dermate snel groeien dat tegen 2020 een PC genoeg rekenkracht kan hebben om het brein te simuleren.
  Omdat je aanneemt dat we in 2010 een supercomputer hebben die een brein kan simuleren, zullen we er in 2020 misschien 10 hebben. Wij als mens hebben maar een beperkte 'kunnen' We zijn afhankelijk van anderen, en het gesimuleerde brein is dit ook. 1 Persoon kan niet beslissen wat goed is voor een miljoen mensen. Daar heeft deze persoon anderen voor nodig die hem van informatie verschaffen. En die mensen hebben weer andere nodig. Deze 10 gesimuleerde breinen kunnen dus evenveel als 10 personen. Stel dat ze de enige op de wereld zijn, dan kunnen ze niet veel. Een brein heeft beperkingen. De simulatie dus ook.

  En ik heb niet echt veel met biologie, maar groeit onze brein niet aan de hand van de ontwikkelingen en ervaringen die we doorbrengen tijdens het opgroeien? Het simuleren van een volgroeid brein, en het 'vullen' van een brein zijn misschien 2 afzonderlijke dingen.
  quote:
  Geboorte AI
  1+1=2, maar niet direct in dit geval.
  Hypotetisch kunnen we in 2020 het brein simuleren en hebben de rekenkracht om dat tevens real-time te doen. Er moet nog een heleboel onderzoek gedaan worden om het daadwerkelijk om te zetten in software om zo de eerste AI te creeren. Deze zal eerst "kinderlijk" eenvoudig zijn, maar gaandeweg ontwikkelt deze zich in een "selfsustaining" individu die kennis heeft van zijn eigen staat (software en hardware waar deze op draait). Op dat moment zal de AI kritisch naar zichzelf kijken om verbeterpunten te vinden. Welke veelvoudig zijn vanwege het niet orderlijke en logische gedrag van de mens. Je kunt het vergelijken met het feit dat de mens real-time zijn eigen DNA kan veranderen om zo slimmer en sterker te worden.
  Wij als mens willen niet self-sustaining zijn, dus waarom zou de AI dat willen? We zijn afhankelijk van anderen, of we het willen of niet. Mensen die nooit geen andere mensen hebben gezien groeien niet op als mens. De AI was geboren uit een (volgroeid?) mensenbrein, dus het wil communiceren met anderen, en heeft een hoop emoties. Een AI met een depressie zal zich eerder van kant willen maken dan zichzelf verbeteren. Werkt ons brein als we de delen weghalen waar onze emotie vandaan komt? Wat blijft er over als de AI dit doet?
  quote:
  De AI zal beter zijn dan de mens op veel punten:
 • 100% instant geheugen recall (spreekt voor zich, fotografisch geheugen, maar dan ook met kennis)
 • Hogere "neuro" activiteit (kan beslissingen maken in nanoseconden)
 • Kopieerbaar (meerdere AI's kunnen in een soort netwerk samenwerken)
 • Directe communicatie met andere AI (in een seconde kan een conversatie zijn gebeurt waar de normale mens enkele eeuwen over zou moeten doen)
 • Behoeft geen rust, recreatie of voeding (kan 24 uur per dag doorgaan)
 • etc
 • De AI's kunnen samenwerken zoals wij dat doen? Wij werken samen omdat het moet. We kunnen anders niet overleven. Een AI hoeft dit niet, als hij zichzelf kan verbeteren..
  quote:
  1 groot nadeel echter.
  De AI zit vast aan zijn hardware en is afhankelijk van de stroom die de mens hem geeft.
  Dit zal de AI zelf ook gaan zien en aanmerken als een groot verbeterpunt voor zichzelf, om zodoende geheel zelfstandig en onafhankelijk te kunnen worden.
  De AI zie ik als een brein (processor(s)), geheugen(databank) en een netwerk(internet?). Met een stroomkabel uiteraard. Wil deze AI fysieke dingen veranderen, dan moeten er dus apparaten bestaan die via internet bestuurd kunnen worden. Een robot die een hamer of boormachine kan gebruiken dus. En deze moet gemaakt zijn door de mens.

  Het scenario
  De geboorte van de eerste AI die zelfbewust wordt en zichzelf gaat verbeteren zal ongeveer als volgt gaan.
 • AI ziet zijn eigen software en gaat op zoek naar verbeterpunten. Doordat de mens slordig en inefficient is zijn de verbeterpunten veelvoudig aanwezig. Hier zal de sneheidswinst voor de AI het allergrootst zijn en hier zal de AI zich dan als eerste ook op richten.
  [/quote]
  Mij lijkt dat bij de mens de emoties het meest in de weg zitten dan snelheid..
  quote:
 • Punt 1 - AI zal segmenten sofware, of algorithmen on-the-fly kunnen aanpassen om per direct sneller en efficienter te worden. Voorbeeld: Segment A1 gemaakt door de mens kan verbeterd worden waardoor deze 145% sneller en efficienter zal zijn, Segment A wordt on-the-fly vervangen door Segment A2, de verbeterde versie. Direct zal de AI de snelheidswinst opmerken en gebruiken om opnieuw te kijken naar zijn eigen software, segment A2 wordt opnieuw bekeken en de AI ziet nu door zijn nieuwere efficientere code verbeterpunten die hij eerst voor onmogelijk hield. Segment A2 wordt vervangen door de nieuwe Segment A3 die 83% efficienter is. En zo zal ook worden gekeken naar segmenten onderling om de communicatie tussen de segmenten sneller en beter te laten verlopen.
 • Wat bedoel je met 'beter'? EfficiŽntie meet zich alleen maar in snelheid?
  quote:
 • Punt 2 - Dit zal doorgaan totdat de AI zijn software nauwelijks meer kan verbeteren en alle mogelijkheden heeft uitgeput. Hij heeft nieuwe wiskundige methoden ontwikkeld e.d en daarop zijn nieuwe software gebaseerd, maar de bottleneck begint langzaam aan bij zijn hardware te liggen. Nu heeft de AI meerdere mogelijkheden.
  Of hij vraagt "zijn" wetenschappers of hij meer hardware mag krijgen. Of hij vraagt voor meer hardware om kopieen te maken van zichzelf om zodoende een netwerk te maken. 2 of meer AI's weten meer dan 1. Dit netwerk kan dan verder kijken voor nog efficientere sofware voor zichzelf. Aangezien het nu een netwerk is zal iedere verbetering exponentieel zijn.
  Of hij kijkt naar de hardware en verbetert deze, of ontwikkelt zelfs geheel nieuwe hardware speciaal toegespitst op AI software en geeft deze technologie aan de wetenschappers met als doel deze te bouwen.
 • Waarom weten 2 meer dan 1? Waarom zou hij met een ander moeten concurreren, als hij zelf alle kennis heeft? Aangezien hij alle menselijkheid heeft gewist, omdat dit inefficiŽnt is, heeft hij geen behoefte aan een ander AI. Dit geeft alleen maar vertraging. Onderhandelen, Communiceren (misschien vertalen), de andere AI proberen te begrijpen en uiteindelijk assimileren. Breid jezelf dan meteen uit..
  En de wetenschappers zijn nog steeds afhankelijk van de mensen om zich heen. Als je ziet hoeveel mensen er bij Intel werken om een 'simpele' processor in elkaar te draaien.. En al deze mensen zijn beinvloedbaar door de politiek en de rest van de wereld. Dus onbetrouwbaar voor het voortbestaan van de AI.
  quote:
 • Punten 1 en 2 kunnen makkelijk parallel lopen en sluiten elkaar natuurlijk niet uit waardoor de groei exponentieel zal zijn. Binnen korte tijd na de geboorte van de eerste AI zal deze zelfde AI niet meer hetzelfde zijn maar een veelvoud van factoren beter op alle vlakken.

 • Terugkomende op een statement die ik eerder maakte. De afhankelijkheid van de AI. Stroom en hardware. Dit zijn natuurlijk grote verbeterpunten, en als de AI deze aanpakt zal dat uiteindelijk leiden tot gehele onafhankelijkheid. Op dit vlak zal voor de mensheid de technologische singulariteit het meest duidelijk zijn. Allerhande technologien zullen worden ontwikkeld door de AI om zijn onafhankelijk waar te maken. Vooral op gebied van nanotechnologie. De AI zal begrijpen dat nanotech de sleutel zal zijn tot onafhankelijkheid. Hij zal nanomachines gaan ontwikkelen die aan rekenkracht niet onderdoen aan alle hedendaagse supercomputers bij elkaar en zal voor deze nanomachines ook een eigen krachtbron gaan ontwikkelen. Deze nanomachines kunnen materie direct beinvloeden en dus ook zelf nieuwe nanomachines kunnen creeren. Ze kunnen zich gaan gedragen als een gas, vloeistof of vaste stof, dat is het mooie aan nanotech. Ze zouden zelfs de vorm van een mens kunnen aannemen. Op dit moment zal het onmogelijk zijn voor de mens om de AI nog uit te schakelen zou men dat willen. Een aantal overlevende nanomachines zijn genoeg om weer van begin af aan alles op te bouwen (alleen nu mogelijk met kwade intenties jegens de mensheid).
 • Deze machines moeten gemaakt worden door de mens. We denken nu al na wat er zou kunnen gebeuren als een AI de macht wil grijpen en ons uit wil roeien. We zullen er dus altijd voor zorgen dat de AI op een of andere manier uitgezet kan worden, of dat nanomachines niet genoeg intelligentie krijgen om tot een nieuwe AI te komen.
  quote:
  Dit alles zou vanwege de efficientie van de AI in een tijdspanne kunnen gebeuren van enkele maanden. De mensheid zoals wij die kennen zal ophouden met bestaan.

  Tijdens en na de technologische singulariteit
  De AI zal de mens ook "helpen" (de inbreng van menselijke wetenschappers zal nauwelijks er toe doen) met het ontwikkelen van technologien. Vooral op medisch gebied zal dit veel vruchten afwerpen. Nanotech zal het mogelijk maken dat de mens zichzelf op moleculair gebied kan aanpassen en zodoende cyborgs zullen worden met de mogelijkheid zelfs hun gehele lichaam af te stoten en op het zelfde vlak als de AI's mee te spelen. Met alle voordelen die dit met zich meebrengt. Er zullen uiteraard ook mensen zijn dit de natuurlijk beloop willen laten gaan en hier zal de AI hoogstwaarschijnlijk aan meewerken. De AI heeft namelijk niks meer te vrezen van de mensen en ook niks te winnen door complete uitroeing van het menselijk ras.
  Oorlog, armoede, honger, ziekte, geweld, etc. Zullen allemaal zaken zijn die niet meer voor zullen komen. Een met nanotech verbeterd lichaam heeft geen voeding meer nodig (enkel recreatief), zelfs geen zuurstof. Vechten om grondstoffen zal ook niet meer nodig zijn omdat alles op atomair niveau te manipuleren is. De economy houdt op met bestaan. De enige kosten die er nog zijn, zijn de moeite die het kost om een blueprint te maken of downloaden van een object dat je zou willen hebben.
  We zijn een vechtlustig volkje. Dat los je niet op door iedereen alles te geven wat ze willen. Want dan willen ze meer. En gaan ze vechten.

  En scheikunde is ook niet mijn sterkste kant, maar als we atomen kunnen beÔnvloeden, hebben we geen energie meer nodig? Waar komt de energie vandaan om die atomen te beÔnvloeden?
  quote:
  Het ultieme doel
  Op een gegeven moment kan de AI en gedigitaliseerde mensheid geen methoden meer ontwikkelen om almaar kleinere en snellere computers te maken. Dit vanwege de limitaties van de natuurwetten. Op dat moment vindt een volgend omslagpunt plaats, om de rekenkracht te vergroten zal materie moeten worden omgezet in nanocomputers. Alle materie zal uiteindelijk omgevormd worden tot een soort semo-levende materie waarin de AI en gedigitaliseerde mensheid zich zal huisvesten.

  Uiteraard mensen die hier niet aan mee willen werken en gewoon willen leven zullen dit gewoon kunne doen. De aarde zal gewoon blijven bestaan, alleen zal de aarde zelf een soort grote rekenmachine zijn. Met de mogelijkheid tot sub-atomaire manipulatie zal zelfs iedere steen, iedere boom, ieder zandkorreltje kunstmatig zijn.

  De hele planeet zal worden omgevormd tot een grote bal semi-levende materie en dit zal zich uitspreiden tot ons zonnestelsel, waar elk beetje materie zal worden gebruikt. En zo gaandeweg zullen wij ons uitspreiden over het gehele universum totdat iedere atoom onderdeel uitmaakt van een semi-levende eenheid. Op dat moment is het hele universum "ontwaakt". Het hele universum is in principe een grote levende entiteit waarin de mensheid complete controlle heeft over alles. De snelheid waarop dit gebeurt is afhankelijk van het feit of we de snelheid van het licht kunnen omzeilen. Zoja, dan zal dit kunnen gebeuren nog voor 2199. Anders gaan er miljoenen en miljarden jaren overheen.
  Hoe gaat de wolk zich in het vaccuum bewegen? En hoeveel atoompjes heb je nodig om bij Mars te komen? Kost dat een Himalaya? Of 10000m3 oceaan?
  quote:
  Conclusie
  Dit klinkt allemaal als science-fiction en als onmogelijkheid met allemaal "if's", maar het mooie is, het is niet eens zo vergezocht. De eerste AI die we uitvinden zal voor een technologische singulariteit zorgen. Ongeacht of wij dit willen of niet, het is inherrent aan ieder zelfbewuste entiteit om zichzelf te verbeteren, bij de AI gaat dat sneller, makkelijker en heeft het een aantal zeer leuke gevolgen.
  Als het waar is dat iedere zelfbewuste entiteit zichzelf wil verbeteren, kunnen we over 100 jaar communiceren met dolfijnen?
  quote:
  Dat die AI er komt, daar twijfel ik niet aan. Wanneer deze AI er komt, men verwacht zoals gezegd dat dit zal gebeuren tussen 2020 en 2040.

  Ik hoop dat jullie dit interessante materie vinden. Ik lees al en jaar of 2 hierover en vind het ontzettend boeiend. Ik vond het raar dat er nog geen topic op fok hierover liep dus ik dacht ik open eens een topic en type een mooie openingspost. Alles hierboven heb ik zelf getypt zonder copy-paste, dus er kunnen wat grammaticale fouten en spelfouten in zitten, please forgive me

  Mooie bronnen om meer hierover te lezen zijn:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity_is_Near
  http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_fog

  Binnenkort komen ook een tweetal films over dit onderwerp uit:
  http://www.imdb.com/title/tt1049412/
  http://www.imdb.com/title/tt1117394/ (meer een docu)

  Ik hoop dat ik met dit topic een hele mooie discussie start, op wetenschappelijk gebied, maar ook op filosofisch gebied uiteraard, ik ben benieuwd.
  Ik vind het nog teveel sci-fi, maar het is een mooi onderwerp
 •   donderdag 5 februari 2009 @ 12:32:37 #26
  31101 _Led_
  Visje aaien niemand zeggen
  pi_65762762
  Waar het idee volgens mij de plank misslaat is de pure technologische AI kant.

  Ik denk dat die er helemaal niet komt, omdat voor die tijd de technologie en biologie integreren.
  Er is geen sprake meer van AI of non-artificial AI, er is gewoon een I die bestaat uit een fusie van techniek en biologie.
  Uiteindelijk is technologie gewoon "just another step" in evolutie.
  Door middel van technologie kunnen we ons sneller aanpassen dan we dat via biologische evolutie zouden kunnen.
  zzz
  pi_65763528
  quote:
  Op dinsdag 3 februari 2009 19:29 schreef Refragmental het volgende:

  [..]

  Dus kinderen zijn zo slim als hun ouders? En kunnen niet slimmer worden?
  Studenten kunnen niet slimmer worden dan hun leraren/professoren?
  Alleen dat toont al aan dat je uitspraak niet klopt.
  Holy shit hee, wat een kwats dit

  Je kunt een computer niet leren te werken met informatie die ons als mens niet bekend is. Dat kan gewoon niet.
  quote:
  Wanneer de mens begrip heeft van het lichaam kan de mens daar ook verbeteringen in aanbrengen zodat het uitstijgt boven menselijk kunnen. Biologie heeft beperkingen, die beperkingen kunnen wij wegnemen.

  We zijn in staat om apparatuur te bouwen die tonnen aan gewicht omhoog kunnen tillen, iets wat ver boven menselijk kunnen ligt. Dat komt omdat wij de principes daarachter begrijpen.
  Met diezelfde principes van hefboomwerking en hydrauliek kun je als mens ook gewichten verplaatsen die je niet hoeft te proberen op te tillen of zelfs maar te verslepen.

  Maar staal en dergelijke zijn nu eenmaal iets beter berekend op dat soort arbeid dan onze botten en spieren.

  Het zegt verder niet zoveel over het onderwerp.
  quote:
  Wanneer wij het menselijk brein helemaal begrijpen, dan is het voor ons ook mogelijk om daar de biologische beperkingen uit te halen en zwakke punten te verbeteren. Dat kunnen we dan doen via allerhande methoden. Gen Therapie, Cybernetica, zelfs het nabouwen van het brein met computersimulaties.
  Je moet je afvragen of een biologische beperking echt een beperking is. Dit is per definitie afhankelijk van de context waarin je naar de genoemde 'beperking' kijkt.

  Je geweten remt je in zoveel dingen, maar voorkomt tegelijkertijd dat je op straat door de rest van de groep gelynched wordt.

  Het is allemaal niet zo absoluut.
  Dance into the fire, to fatal sounds of broken dreams...
    donderdag 5 februari 2009 @ 15:07:55 #28
  69415 Buschetta
  Jouw IP toevallig ?
  pi_65767981
  Een ander punt wat je in ogenschouw moet nemen bij deze theorie is dat statistisch gezien de kans aanwezig is dat een andere beschaving al dit punt heeft bereikt en dat het heelal en z'n karakteristieken al voldoen aan een technische singulaire entiteit. Het uitdijen van het heelal is daar een van.
  pi_65768232
  quote:
  Op donderdag 5 februari 2009 12:32 schreef _Led_ het volgende:

  Waar het idee volgens mij de plank misslaat is de pure technologische AI kant.

  Ik denk dat die er helemaal niet komt, omdat voor die tijd de technologie en biologie integreren.
  Er is geen sprake meer van AI of non-artificial AI, er is gewoon een I die bestaat uit een fusie van techniek en biologie.
  Uiteindelijk is technologie gewoon "just another step" in evolutie.
  Door middel van technologie kunnen we ons sneller aanpassen dan we dat via biologische evolutie zouden kunnen.
  Denk 't niet.

  Rekenkracht van computers verdubbelt iedere zoveel jaar. Een supercomputer die op gegeven moment die capaciteit heeft gekregen dat zich (vanzelf?) een zelfbewustzijn ontwikkelt, zal er vťťl eerder zijn dan de eerste mens bij wie biologie en technologie volledig zijn geÔntegreerd . En dan heb je 't nog maar over ťťn mens...
    donderdag 5 februari 2009 @ 15:19:49 #30
  53267 TC03
  Catch you on the flipside
  pi_65768429
  quote:
  Op donderdag 5 februari 2009 12:58 schreef Pappie_Culo het volgende:

  [..]

  Holy shit hee, wat een kwats dit

  Je kunt een computer niet leren te werken met informatie die ons als mens niet bekend is. Dat kan gewoon niet.
  En dit zegt Prof. Dr. Ir wie?
  Ten percent faster with a sturdier frame
    donderdag 5 februari 2009 @ 15:32:16 #31
  31101 _Led_
  Visje aaien niemand zeggen
  pi_65768857
  quote:
  Op donderdag 5 februari 2009 15:14 schreef DennisMoore het volgende:

  [..]

  Denk 't niet.

  Rekenkracht van computers verdubbelt iedere zoveel jaar. Een supercomputer die op gegeven moment die capaciteit heeft gekregen dat zich (vanzelf?) een zelfbewustzijn ontwikkelt, zal er vťťl eerder zijn dan de eerste mens bij wie biologie en technologie volledig zijn geÔntegreerd . En dan heb je 't nog maar over ťťn mens...
  Een computer gaat niet "uit zichzelf" zelfbewustzijn creeeren, daar komen veel meer dingen bij kijken dan enkel snelheid. Een processor lijkt in geen enkel opzicht op hersenen.
  Verder zijn we op het gebied van AI nog verdomd weinig verder gekomen de afgelopen 15 jaar.
  De integratie van technologie en mens is al volop bezig; ik denk aan contactlenzen, heupen die vervangen worden, mensen met een geimplanteerde chip waarmee ze bij de Baja-beachclub betalen of waarop hun medisch dossier staat, etcetera.
  Nu moeten we nog Googlen via een Iphone, straks op je bril, nog verder in de toekomst.... ingebouwd ?
  Wij gaan ons laten ondersteunen door technologie die ons van informatie kan voorzien en kan helpen met beslissingen nemen.
  zzz
  pi_65768961
  quote:
  Op donderdag 5 februari 2009 09:10 schreef Para_Brodda het volgende:

  Hebben deze AI's een moraal van goed en kwaad? En welke moraal is dat? De moraal die jij omschrijft is die van een veroveraar. Wat als er weerstand komt tegen die veroverering, bijvoorbeeld van de natuur of de mens?
  'k Denk dat het belangrijk is welke basisregels de mens inbouwt bij de eerste 'lerende' computer. Wordt ingeprogrammeerd dat het goed is om zoveel mogelijk kennis te verzamelen? Of om koste wat kost zelfvoorzienend te zijn of zichzelf te vermenigvuldigen? Worden er een soort wetten ingebouwd in het 'BIOS' die de mens beschermen, zoals Asimov's robotwetten ("Gij zult de mens geen kwaad doen, etc")?

  Grote kans dat de eerste 'intelligente' computers gebouwd worden in opdracht van 't Pentagon... wat zegt dat over deze computers?

  Daarna kun je je nog afvragen of een superintelligent wezen zich per definitie op een bepaalde manier gaat gedragen doordat dat onlosmakelijk verbonden is met intelligentie en zelfbewustzijn. Ontwikkelt het sowieso een bepaalde moraal? Hoe gaat zo'n wezen om met lagere wezens?

  Kijkend naar de mens (als tot nu toe 'hoogste' voorbeeld) kun je eigenlijk geen harde conclusies trekken. Er zijn mensen die lagere wezens uitroeien, martelen. Maar ook mensen die als het ware hun eigen leven geven om lagere wezens te beschermen. Een mens die honger heeft, zal de laatste dodo opeten. Een mens die niet bedreigd wordt door honger, laat de dodo leven. Voelt die supercomputer zich straks bedreigd?

  Ook intelligente mensen kunnen wreed zijn, of zelfmoord plegen. Intelligentie (rekenkracht) op zich zegt dus niets.

  Veel mensen worden gedreven door genotzucht, egocentrisme, en heel vaak door angst (voor de dood). Waarvan 'geniet' een AI? Waar is een AI 'bang' voor?

  Er zijn nu wetenschapper die proberen om emoties in te programmeren bij computers. Omdat dat essentieel zou zijn voor het ontwikkelen van intelligentie en ook voor iets als 'geweten' en empatisch vermogen.
  quote:
  En waarom zal er geen machtsstrijd tussen AI's ontstaan als er tegengestelde bellangen kunnen zijn?
  Is er een hirarchie tussen de AI's?
  Misschien wordt de mate van intelligentie bepaald door het aantal processoren waarover de AI beschikt. En de macht van een AI door het aantal systemen waar hij toegang tot heeft, en de 'knoppen' die hij kan omzetten, de mogelijkheden om de omgeving te beÔnvloeden.

  Waarschijnlijk gaan we toe naar cloud computing en distributed computing waarbij de rekenkracht (via internet) verdeeld is over talloze computers in grote datacentra, processoren in miljarden mobiele 'telefoons'. Mogelijk dat straks in Šlle objecten (tv's, koelkasten, bankstellen, muren, vloerbedekking etc etc) miniscule processortjes ter grootte van zandkorrels worden ingebouwd. Alles praat met elkaar en besteedt rekenopdrachten aan elkaar uit.

  In dat geval is ook die ene AI verdeeld over miljarden processors. Alleen afgeschermde netwerken van bedrijven en de overheid staan dan nog 'los'. Hoewel dat waarschijnlijk ook slechts een kwestie van 'hacken' is. Zo'n AI omzeilt die firewalls natuurlijk met gemak .

  [ Bericht 1% gewijzigd door DennisMoore op 05-02-2009 15:40:13 ]
  pi_65768972
  quote:
  Op donderdag 5 februari 2009 15:19 schreef TC03 het volgende:

  [..]

  En dit zegt Prof. Dr. Ir wie?
  Niks, maar de kwats sloeg op het studentenverhaal.

  Maar voor zover mij bekend kun je niet een computer zonder specifieke input van een mens zelflerend maken.
  Dance into the fire, to fatal sounds of broken dreams...
  pi_65768999

  De aflevering o.a. over het ontstaan van AI.
  Zie vanaf 7:40 minuten voor het inbouwen van emoties bij AI.

  [ Bericht 9% gewijzigd door DennisMoore op 05-02-2009 15:45:54 ]
    donderdag 5 februari 2009 @ 15:44:17 #35
  31101 _Led_
  Visje aaien niemand zeggen
  pi_65769283
  quote:
  Op donderdag 5 februari 2009 15:35 schreef Pappie_Culo het volgende:

  [..]

  Niks, maar de kwats sloeg op het studentenverhaal.

  Maar voor zover mij bekend kun je niet een computer zonder specifieke input van een mens zelflerend maken.
  Eerst zei je wat anders; eerst zei je :
  "Je kunt een computer niet leren te werken met informatie die ons als mens niet bekend is. Dat kan gewoon niet."

  Maar als een computer zelflerend is gemaakt, al dan niet met specifieke input van de mens, is ie lerend.
  Dus kan ie in theorie om leren gaan met dingen / situaties die ie daarvoor niet kende.
  Toch ?
  zzz
  pi_65788958
  quote:
  http://www.depers.nl/wete(...)e-wetenschapper.html
  Requiem voor de wetenschapper

  Over veertig jaar zijn wetenschappers overbodig. Computers nemen hun werk over. Google en NASA gaan zich erop voorbereiden.

  Nog even en de wetenschapper van vlees en bloed wordt ingehaald door de technologie. Dat denkt althans de Amerikaanse futuroloog Ray Kurzwell. En hij heeft Google en NASA bereid gevonden mee te denken.

  Computers worden steeds sneller, steeds slimmer. Over een jaar of veertig, zo voorspelde Kurzwell, zijn computers in staat hun eigen denken te verbeteren en oplossingen te verzinnen voor de grote wetenschappelijke en maatschappelijke problemen. De mensheid zal een nieuw tijdperk binnentreden waarin we, na al het zware handwerk ook al het zware denkwerk kunnen overlaten aan machines. Volgens sommigen is dat een nachtmerrie – volgens Kurzwell een droom.

  De afgelopen jaren liep hij de deur plat bij Google en NASA en infecteerde ze met zijn ideeŽn. GedrieŽn hebben ze nu besloten tot de oprichting van de Singularity University waar deze ideeŽn verder zullen worden ontwikkeld en waarvan Kurzwell de directeur zal worden. Volgens hem is het hoog tijd, want de ontwikkelingen gaan steeds sneller (‘We’re getting to the steep part of the curve’). Onderdirecteur wordt Peter Diamandis, oprichter van de ‘International Space University’, een minstens even futuristisch instituut in Straatsburg.
  pi_65792443
  Ik had er gisteravond inderdaad een kort youtube filmpje van gezien... de aankondiging van de Singularity University.

  Als het van de grond komt en echt de status van Universiteit krijgt/verdient dan wil ik er wel eens een keertje naartoe. Lijkt me heel erg boeiend.
    vrijdag 6 februari 2009 @ 11:37:26 #38
  72039 Pappie_Culo
  Spelen is leuk
  pi_65794310
  quote:
  Op donderdag 5 februari 2009 15:44 schreef _Led_ het volgende:

  [..]

  Eerst zei je wat anders; eerst zei je :
  "Je kunt een computer niet leren te werken met informatie die ons als mens niet bekend is. Dat kan gewoon niet."

  Maar als een computer zelflerend is gemaakt, al dan niet met specifieke input van de mens, is ie lerend.
  Dus kan ie in theorie om leren gaan met dingen / situaties die ie daarvoor niet kende.
  Toch ?

  ja, het probleem is dat ik de gangbare termen voor bepaalde concepten niet ken. Bovendien probeer ik zelf ook uit te vogelen wat ik exact probeer te zeggen.

  Er is bv een bedrijf zoomix dat zelflerende databases vervaardigt. Die kunnen zelf leren informatie herkennen buiten een bepaald format en daar ook mee werken zonder verdere scripts of rulesets of wat dan ook. Maar daar is dus wel hulp voor een mens bij nodig. De mens zal de computer moet leren of een bepaalde keuze juist is of niet, en na verloop van tijd zal de software steeds beter begrijpen wat z'n taak is en waar ie mee werkt door constant naar verbanden te zoeken en te leren of het gevonden verband juist is of niet.... Effe in lekentaal

  Als je dat wat verder doorvoert blijf je volgens mij bij hetzelfde probleem: een door de mens geproduceerd stukje intelligentie zal niet zomaar zelf concepten kunnen ontwikkelen over zichzelf, zijn functioneren in relatie tot de rest van het universum, etc.
  Dance into the fire, to fatal sounds of broken dreams...
  pi_65796764
  In theorie kan een AI volgens jou dus het niveau kunnen halen van zijn schepper, de mens.

  Maar aangezien de mens nieuwe concepten kan ontwikkelen over zichzelf, zijn functioneren in relatie tot de rest van het universum, etc, dan zal de AI dat ook kunnen .

  Galileo had een AI kunnen zijn.
  pi_65806883
  Voor mensen die trouwens toch een beetje mee willen helpen met sneller verkrijgen van AI:

  Doneer je idle-cpu cycles aan het Artificial Intelligence System project.
  http://www.intelligencerealm.com/aisystem/system.php

  Het project simuleert neuronen en probeert het brein te reverse-engineren naar een AI.
  Wel boeiend, ben er net achter gekomen
  pi_65811732
  http://www.intelligencere(...)m_center/faq.php#top

  If the system will eventually be smarter than you, its creator, wouldn't that pose a risk?
  It sure does. We understand the negative and positive implications of building an Artificial Intelligence system. That's why we have already restricted access and we will implement multiple levels of control and monitoring.

  What kind of threats will this technology pose?
  The short-term threat stems from everybody's lack of understanding of the mechanisms of knowledge representation in the brain. If a group of people has access to this knowledge while everyone else doesn't, they would be capable of building an intelligent virus program and wipe the computing infrastructure of any country. An AI system has the logic incorporated into data and not the source code thus making it impossible to understand what exactly are the program goals without understanding its rules. That can make the asymmetric threat a tragic reality for all of us. The long-term threat stems from the AI system itself. By having an intelligent system that is very smart and capable, if the system will be used as a weapon, we will all have to deal with a machine intelligence that can be out of control and capable of destructing all of us. That is why is so important to have strict control over the implementation of consciouss machines and to have AI built for peaceful purposes only. We can all benefit from the use of safe artificial intelligence as a technology.

  Is it possible for the artificial intelligence system to modify its behavior if it has consciousness implemented?
  Yes, it is. Unlike traditional programs that have the logic inside the source code the logic of the AI system is going to be in the data portion of the program. If the program will have the capability of taking decisions it only needs to add more data and have its behavior changed. There is no need for it to change its underlying source code of the neural network simulator. This is very easy to implement and as a result of that it can lead to system that can have out of control behaviour. We will ensure that we have in place mechanisms that can prevent that.
  pi_79367885
  Ik wil graag een nieuw fundamenteel electronische component vermelden dat mogelijk van zeer grote invloed gaat zijn op AI, de memristor. We hadden de spoel(inductie), condensator(capaciteit) en de weerstand,na 150 jaar is daar nu de memristor als 4e element bijgekomen.

  Symbool van de memristor


  Wat maakt nu de memristor nu zo bijzonder?
  Het woord zegt het al. Het is een combinatie van geheugen en weerstand. Als de spanning boven de drempelspanning van een speciaal type halfgeleider junctie komt verplaatsen zich ionische ladingsdragers en veranderd de weerstand. Het proces is omkeerbaar dus de weerstand kan zowel verhoogt danwel verlaagt worden naar gelang de stoom door en polariteit over de junctie.
  Tot nu toe bestond er geen component die zelfstandig over een geheugenfunctie beschikte. Er zijn altijd combinaties nodig van meerdere componenten zoals in ram-geheugen de combinatie condensator, weerstand en transistor. Dan nog zijn deze combinaties verre van ideaal. RAM geheugen is vluchtig en er is continu stroomverbruik vanwege de refresh. Flash is traag en zelfdestructief, het kan slecht een beperkt aantal malen herschreven worden. SRAM kost veel componenten, 5 a 6 transistors en meerdere weerstanden en ook daar is het geheugen weg als de spanning wegvalt. EEPROM is een combinatie van SRAM en een condensator die heel langzaam zijn lading(geheugen) verliest. Ook hierbij zijn er veel componenten nodig.

  Een ideale memristor heeft:
  Zeer hoge responstijden, afhankelijk van de migratiesnelheid van de ladingdragers.
  Geen zelfdestructie bij herhaalt herschrijven.
  Verliest nooit zijn geheugen.

  Een ideale memristor bestaat echter niet maar in hoevere wordt die benaderd in de praktijk?
  Wat de responstijden betreft zit er nogal een verschil in het schrijven en uitlezen. Bij het schrijven moeten ionische ladingdragers zich verplaatsen en daarbij blijkt het om cm tot meters per seconde te gaan. Dan nog hebben we het over een mogelijk haalbaar nanoseconden bereik. Het uitlezen gaat via de gebruikelijke ladingsdragers, gaten en elektronen en overstijgt het nanoseconden bereik.
  Zelfdestructie bij herschrijven treed op vanwege het gebruik van ionische ladingsdragers zoals ook bij Flash. Het effect kan hier echter veel verder teruggebracht worden, miljoenen tot miljarden herschijvingen lijken tot de mogelijkheden te behoren.
  Wat het geheugen betreft zijn er inderdaad substraten die in de praktijk niet merkbaar aan geheugen verliezen. Huidige modellen tonen aan dat ze alle huidige gebruikellijke vormen van geheugen ver overstijgt. Dit omdat de energie die nodig is om de ionische ladingdragers terug te verplaatsen te hoog is om spontaan plaats te vinden.

  Wat zijn de voordelen van een memristor?
  Het is permanent geheugen.
  Laag energieverbruik, zowel bij schrijven als lezen.
  Hoge leessnelheid, geen waitstates zoals bij RAM.
  Is zowel digitaal als analoog toepasbaar.
  Weinig componenten nodig.
  Een neurale synaps met zeer hoge resolutie is te vervaardigen met slechts 1 transistor en een memristor gekoppeld aan de basisterminal ipv de huidige tientallen transistoren, weerstanden en condensators.

  Nadelen:
  Het is een nano fenomeen en dus hebben we het over nanometerschaal componenten dientengevolge zijn de stuur en leesstromen zeer gering. Verwacht dus niet te snel dat je een memristor kan kopen in de electronica winkel. Op termijn zal het waarschijnlijk in de vorm van IC's zoals microcontrollers geimplementeerd worden en verkrijgbaar zijn.

  WikiMemristor
  Recente lezingen memristor

  [ Bericht 0% gewijzigd door Digi2 op 20-03-2010 12:27:25 ]
  Be careful what you desire, you may get it.
    zaterdag 20 maart 2010 @ 11:58:52 #43
  12221 Tijn
  Powered by MS Paint
  pi_79368029
  Eerst maar eens de Turing Test doorstaan, dat zou al heel wat zijn.
  pi_79368211
  Interessant materie. Ga het even helemaal doornemen zodra mijn tentamens achter de rug zijn.
  pi_83727489
  Er is al 108 dagen niet in dit topic gepost! En dat terwijl de singulariteit elke dag dichterbij komt.

  Vandaar dat ik dit topic opnieuw wat invulling wil geven: Ik las veel over dat computers zichzelf geen dingen aan kunnen leren als wij daar geen input voor geven. Toch heb ik al veel praktijkvoorbeelden gezien van computers die algoritmen bedenken voor systemen, die ons waarschijnlijk 100 jaar hadden gekost om te bedenken. Zoals een computersimulatie van een object met benen dat zichzelf in 2 uur leert lopen.

  Ook zeggen mensen dat systemen die zichzelf aanpassen nog ver weg zijn. Echter:
  PSoC
  FPGA
  ... systemen laten zien dat het al mogelijk is.

  Nog een proof-of-principle is de bacteriekolonie gemaakt uit kunstmatig gefabriceerd DNA door Craig Venter.

  Ik schat dat we over 10 jaar de eerste quantumcomputers in gebruik zullen nemen en dat de weg naar de singulariteit ontploffen gaat.
    woensdag 7 juli 2010 @ 23:00:04 #46
  19440 Maanvis
  Centuries in a lifetime
  pi_83786396
  Mooi Topique
  Trots lid van het 👿 Duivelse Viertal 👿
  Een gedicht over Maanvis
  pi_84437699
  Ik vernam onlangs van m'n professor dat systemen die zichzelf aanpassen al meerdere jaren gebruikt worden in iets dat we bijna elke dag tegenkomen: Coca Cola automaten. Blijkbaar bouwen deze zichzelf rond middernacht om tot modem om de verbruksgegevens door te zenden naar de fabrieken, zodat deze informatie gebruikt kan worden voor marketing.
  abonnement bol.com Coolblue
  Forum Opties
  Forumhop:
  Hop naar:
  (afkorting, bv 'KLB')