abonnement Unibet Coolblue
pi_213693565
quote:
Stop met die migratieleugens

‘Als je als overheid asiel en migratie drastisch wil beperken, dan zal dat ten koste gaan van de rechtsstaat of van de economie’, zegt migratiedeskundige Hein de Haas. ‘Het is een van de twee.’

Op een kastje bij de bank in zijn woonkamer in Amsterdam ligt zijn laatste boek Hoe migratie echt werkt in diverse talen op een stapel. Sinds het afgelopen najaar verscheen, voert het ondanks zijn ruim vijfhonderd pagina’s menig top 10-lijstje van bestverkochte boeken aan. ‘Onlangs kwam in Nederland de zevende druk uit’, zegt Hein de Haas trots als hij aan de eettafel komt zitten met twee koppen thee. Ook in het buitenland is de interesse groot. ‘De Duitse vertaling uit het Engelse origineel is er al, de Amerikaanse editie ook, de Italiaanse, Franse, Portugese en Griekse komen eraan, en ik kreeg gisteren de omslagen van de Spaanse en de Koreaanse vertalingen.’

Het is tegen al zijn verwachtingen in. ‘Ik dacht: het wordt een hele harde strijd om dit berhaupt voor het voetlicht te krijgen.’ De Haas hoopt het debat over migratie te verschuiven. Ergens waar het scheef is gegaan, weer terug te buigen. Het enorme succes ervan laat zien dat er behoefte aan is. ‘Ik hoop dat mensen het spelletje dat politici spelen door beginnen te krijgen.’

Hij reist nu met zijn boodschap stad en land af – hij is net een dag terug uit Genve waar hij sprak op de VN-migratieconferentie – schuift aan bij Op1, geeft lezingen, media-interviews, gastcolleges en praat achter de schermen met zowel linkse als rechtse politici.

Verandering begint met bewustwording, en dat gaat langzaam, weet De Haas. ‘Max Weber zei al: ‘Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern’. En ‘krachtig en langzaam boren in harde planken’ is wat hij met zijn boek wil doen. Hein de Haas, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), medeoprichter van het International Migration Institute (IMI) aan de Universiteit in Oxford en buitengewoon hoogleraar Migratie en Ontwikkeling aan de Universiteit van Maastricht, heeft dertig jaar ervaring en fundamenteel onderzoek in zijn boek gestopt – kennis die volgens hem veel te weinig doordringt in het maatschappelijk debat en het beleid van politici en organisaties.

Hij voelde al langer een grote urgentie om bij te dragen aan het migratiedebat. ‘Een substantieel deel van de politiek is vastgedraaid in haar eigen migratieleugens’, zegt De Haas. ‘En komt daar ook niet meer uit.’ Hij beschrijft in zijn inleiding hoe beleidsmakers regelmatig na afloop van een lezing enthousiast naar hem toekomen, maar dan daarna zeggen dat ze zijn advies nooit in praktijk zullen brengen omdat dat politieke zelfmoord zou zijn. Daarom besloot hij een boek te schrijven dat toegankelijk is voor niet-academici, om burgers de informatie en kennis te verschaffen zodat ze zelf ‘de misinformatie van politici en de propaganda rond dit onderwerp door kunnen prikken’.

De urgentie is voor hem sinds de verkiezingen alleen maar groter geworden. ‘De enige oplossing is een overtuigend tegen-narratief. Dat is mijn motivatie geweest om dit boek te schrijven. Niet dat ik het definitieve antwoord heb, maar ik heb wel heel veel feiten. Daarom is het boek ook zo dik.’

De Haas had dit gewicht aan data, inclusief een heel notenapparaat, voor zijn gevoel nodig om tegen het dominante narratief in te kunnen gaan. ‘Ik wil duidelijk maken dat ik dit niet gisteren heb verzonnen, dat het geen mening is. Het vat een eeuw migratiewetenschap samen. Ik laat aan de hand van data aan politici zien: jullie migratiebeleid werkt niet. Het werkt zelfs contraproductief. Het stopt migratie niet, het lokt permanente vestiging uit, het lokt smokkel uit, het lokt mensenhandel uit, het lokt exploitatie van arbeidsmigranten uit, het lokt problemen in arme wijken uit. Het beleid is niet de oplossing maar de oorzaak van veel problemen. En dat moet duidelijk worden.’

Hij besefte bovendien dat het niet alleen om de feiten ging, maar ook om de framing, dat hij als onderzoeker de taak had de feiten in te bedden in een breder verhaal. Het debat is, vindt hij, vaak verengd tot wie is vr en wie is tegen immigratie. ‘Dat is net zoiets als voor of tegen de economie zijn’, schrijft hij. ‘Migratie is van alle tijden, het is een normaal proces, een intrinsiek onderdeel van onze samenlevingen.’

Daarom besloot hij de ‘migratiemythen’ – die variren van ‘we leven in tijden van ongekende massamigratie’, ‘illegale migratie loopt uit de hand’, ‘immigratie ondermijnt de verzorgingsstaat’ tot ‘immigratie is goed voor iedereen’— te benoemen en tegenover data en wetenschappelijk onderzoek te zetten. Zo kwam hij tot zijn ondertitel: Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen.

Ook tijdens de laatste verkiezingen speelden die migratiemythen een grote rol. ‘De VVD heeft in haar eigen voet geschoten door de campagne in te zetten op asiel en vervolgens de deur open te zetten naar de PVV’, zegt De Haas. ‘Dat ze daar niet voor zijn beloond, is het enige positieve nieuws van die avond.’

Depressief werd hij niet, eerder strijdvaardiger. Volgens de hoogleraar is het moment gekomen voor een omslag. ‘Ik denk dat het migratiedebat zoals het gevoerd is in sommige media al een stap vooruit heeft gezet. Dat is natuurlijk wat anders dan wat er aan de informatietafel gebeurt. Ik vrees dat het intellectuele niveau daar niet erg hoog is. Maar verandering begint met een bewustwording onder een breder publiek.’

Veel retoriek wordt ondertussen voor waar aangenomen. ‘Het woord massa-immigratie hoor ik journalisten regelmatig onkritisch in de mond nemen. In debatten wordt vaak uitgegaan van de veronderstelling dat immigratie uit de hand loopt. In die zin is het frame overgenomen. En dat praat mensen onterechte angst aan. Ze maken zich ongerust, hebben het gevoel dat ze worden bedreigd door vluchtelingen. Dus die kloof tussen de invasieretoriek en de werkelijkheid wordt alsmaar groter. Mijn vrees is dat we de rechtsstaat gaan afbreken met het excuus dat we migranten gaan tegenhouden. Daar zit het uiteindelijke gevaar voor de democratie. Dat migratie het voorwendsel wordt.’

De Haas noemt dit het migratietrilemma: ‘Je kunt niet n een democratische rechtsstaat, die basisrechten van migranten verdedigt, hebben, n een open welvarende economie, die arbeidskrachten nodig heeft, zijn, n veel minder immigratie willen. En van de drie moet gaan.’

In andere Europese landen wordt al aan die rechtsstaat getornd, met Hongarije onder leiding van premier Viktor Orbn voorop. ‘Het is totaal hypocriet. Als je kijkt naar de realiteit in Hongarije, waar Orbn steeds meer arbeidsimmigranten van buiten de EU aantrekt, alleen doet hij dat stilletjes, terwijl hij voor de bhne roept dat hij geen migranten wil.’ Wat dat betreft schrikt De Haas wel van de bereidheid te onderhandelen met de PVV. ‘In het verkiezingsprogramma worden basale rechtstatelijke beginselen over de schutting gegooid, dat moet je heel serieus nemen.’

Om het dan even over de feiten te hebben: het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt neemt volgens alle statistieken niet toe. ‘Het aantal vluchtelingen volgt de wereldwijde trend’, aldus De Haas. ‘Het gaat als een pingpongballetje op een neer, maar gemiddeld over de afgelopen decennia is het aantal stabiel. Ook de reuring erover gaat op en neer. Die was er ook in de jaren negentig. Toen ging het om Joegoslaven, Iranirs, Irakezen, Somalirs. Dat zijn we een beetje vergeten.’

Hiermee komt De Haas op het tweede punt van het migratietrilemma: de economie. ‘De beste manier om migratie te stoppen’, zegt hij regelmatig in interviews, ‘is de economie om zeep brengen. Want als er n ding is dat migranten aantrekt, zo blijkt uit tal van onderzoeken, dan zijn het banen. Dat is de enige echte pull-factor. Nederland heeft, net als andere Europese landen, arbeidsmigranten nodig voor de economie.’ Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de afgelopen vijftien jaar dan ook verviervoudigd. ‘Dat zie je in heel Europa.’

Opvallend is dat er geen empirische link is tussen het succes van het extreem-rechtse vertoog en het niveau van migratie. ‘Wilders vierde zijn eerste verkiezingswinst in een tijd dat Nederland een negatief migratiesaldo had. Het ligt niet primair aan de aantallen, maar aan de beleefde problematiek. En die beleefde problematiek wordt heel erg opgeklopt. Dat in Ter Apel mensen buiten moeten slapen, wordt veralgemeniseerd voor het hele land en geframed als vluchtelingencrisis. Terwijl we alleen een opvangcrisis hebben.’Mensen worden voor de gek gehouden. ‘En dat is niet meer vol te houden, want de ergernis over dingen die niet goed gaan, is volkomen terecht. Gezondheidszorg, ouderenzorg, bestaanszekerheid, fatsoenlijk werk, betaalbare huisvesting en een overheid die vaak geen oog heeft voor de problemen van gewone mensen. Dat zijn fundamentele bestaanskwesties.’ Deze problemen los je niet op met een migratiestop, is de overtuiging van De Haas. ‘Politici gebruiken migranten en vluchtelingen als zondebok. Dat is een succesvolle politieke strategie gebleken. Het leidt de aandacht af van economische of politieke oorzaken van ongenoegen en het verhult dat die problemen zijn veroorzaakt door hun beleid of nalatigheid. Zoals de overlast en ergernis in buurten waar arbeidsmigranten in overbevolkte huurwoningen worden gestopt, uitgebuit door huisjesmelkers en werkgevers.’

‘Rallying around the flag’, noemt De Haas het. ‘Als de legitimiteit in gevaar komt, gaan machthebbers vaak oorlog voeren f er wordt een migratiedreiging of -invasie verzonnen. Zo creer je een gemeenschappelijke vijand. Extreem-rechts voegt daaraan toe dat de maatschappij niet alleen van buitenaf wordt bedreigd, maar ook van binnenuit door migranten wordt ondermijnd, waarmee vooral op moslims gedoeld wordt. Het is een variant op de oude theorie van de wereldsamenzwering van joden. De grote vervangingstheorie komt dicht bij dat soort ideen. Ik hoop en ik geloof uiteindelijk ook niet, dat in Nederland middenpartijen daarin mee zullen gaan. Maar je moet wel waakzaam zijn. Je moet niet denken: o, dat zeggen ze alleen maar. Want het is vaak gebleken dat extreem-rechtse politici proberen uit te voeren wat ze willen.’

Angst voor migranten, of wantrouwens jegens hen, heeft altijd bestaan. ‘In het Parijs van de negentiende eeuw was men bang voor mensen uit Bretagne omdat ze geen Frans spraken. Max Weber waarschuwde dat Poolse migranten een “lager staand ras” waren. Een collega van mij, Saskia Bonjour, heeft laten zien hoe in beleidskringen in Nederland in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd gepraat over Italiaanse en Spaanse gastarbeiders, die niet goed in de Nederlandse cultuur zouden passen. Je kunt er vergif op innemen dat we het over twintig jaar niet meer over Turken en Marokkanen hebben. Je ziet dat eigenlijk al minder worden. Dan hebben we het over andere groepen. Dat is aan de ene kant een reden voor pessimisme, maar ook voor relativering.’

Immigratie is de concreetste manifestatie van veranderingen in onze samenleving, vindt De Haas. ‘Dat zijn abstracte processen, zoals neoliberalisering, mondialisering. Het zorgt voor een gevoel van vervreemding. Pim Fortuyn had het over de verweesde samenleving, ik had niets met zijn ideen, maar dat vond ik een goede term. Oude gemeenschapsbanden, religie; veel is weggevallen en er is weinig voor in de plaats gekomen. Ik kom uit Bolsward. Een kleine gemeente in Friesland die als sinds 1455 bestond. Met n pennenstreek is die opgeheven, omdat het de heren en dames in Den Haag goedkoper leek. Daar worden mensen boos over. Ik word daar zelf ook boos over.’

Even schommelt zijn huis, een van de zogenaamde ‘waterwoningen’ in de drijvende stadswijk Steigereiland, alsof het meedeint met het gesprek. In de zomer zwemt hij hier vrijwel dagelijks in het IJmeer, vroeg in de ochtend, of ’s avonds na zijn werk. Daarna kan hij er weer tegenaan, vertelt hij.

‘Het punt is’, vervolgt de migratiedeskundige, ‘dat politici geen olie op het vuur zouden moeten gooien. Ze zouden problemen moeten benoemen en daar oplossingen voor moeten zoeken. In plaats daarvan zetten politici nieuwkomers neer als vijanden. Het is heel triest dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving, arbeidsmigranten en vluchtelingen, als de grootste bedreiging worden neergezet.’

De Haas heeft geen kant en klare oplossingen, die bestaan niet. Het gaat ook om politieke en economische keuzes. ‘Ik zou een debat willen over vragen als: willen we echt toe naar een samenleving waar een nieuwe dienarenklasse, die bestaat uit migranten die werken als schoonmakers, nanny’s, pakjesbezorgers en restaurantwerkers, het vuile werk opknapt? Hebben we dat echt nodig?’

Hij vraagt weleens aan studenten: wie denken jullie dat deze collegezaal schoonmaakt? Jullie eten bezorgt? Jullie tomaten plukt? Jullie online aankopen in distributiecentra sorteert? Dat zijn de onzichtbaren, jullie dienaren. ‘Dan zitten ze me vaak een beetje glazig aan te kijken, want ze vinden zichzelf heel links. Het is niet alleen een kwestie van grootkapitaal dat migranten uitbuit. Het zit in de haarvaten van onze samenleving. We willen eigenlijk niet accepteren dat het mensen zijn.’

Migratie is complex, dus ook het debat dat daarbij hoort. De Haas pleit ervoor om voor echte oplossingen bestaand academisch onderzoek te betrekken. In de jaren negentig deed hij bijvoorbeeld veel onderzoek in Marokko. ‘In die tijd werd Fort Europa opgetuigd. Voor die tijd reisden mensen makkelijk heen en weer van Marokko naar Spanje om er te werken. Toen dat door Schengen niet meer kon, werden ze afhankelijk van smokkel, ging het veel geld kosten, kwamen er meer risico’s bij, en gingen ze niet meer terug. Het werkt dus contraproductief. Je kunt een grens niet hermetisch afsluiten, tenzij je Europa in een soort Noord-Korea verandert. Dat zegt iedereen die er onderzoek naar heeft gedaan. Je kunt het mensen wel heel moeilijk maken. Misschien zullen er dan wat minder naar Europa komen, maar mensen blijven ook eerder.’

Ook die migratiedeals zijn geen oplossingen. ‘Dat proberen we al decennia, zonder resultaat. Dat de Turkije-deal zo’n succes is, klopt gewoon niet. Het is vooral voor de bhne. Wat wel zou helpen is een legale route te openen voor mensen van buiten de Europese Unie om hier te kunnen werken.’

Aan de ene kant worden de hekken aan de buitengrenzen alsmaar hoger, het scheermesprikkeldraad scherper, aan de andere kant heeft Nederland, evenals alle andere Europese landen, een recordaantal arbeidsmigranten toegelaten. ‘Wat je ziet is dat de grafiekjes van arbeidstekorten en immigratie elkaar nauwgezet volgen, het is daarmee het beste bewijs voor de stelling dat de arbeidsvraag in Europa leidend is. Dat toont de hypocrisie aan. Politici roepen al jaren: we willen minder asielzoekers, we willen geen laaggeschoolde migrantenarbeiders, ondertussen wordt de uitbuiting van arbeidsmigranten en illegale arbeid grotendeels getolereerd, omdat het ons eigenlijk wel goed uitkomt.’

Het is ook een misvatting dat de publieke opinie zich tegen migratie heeft gekeerd. ‘Dat blijkt uit opinieonderzoek. Er is wel een groot gedeelte onder de kiezers die zich zorgen maakt. Als je op televisie de bootjes vol migranten ziet, als je hoort van mensen die verdrinken. Als je de lokale problematiek zoals in Ter Apel of in de Haagse wijken ziet. Natuurlijk kun je dan niet roepen: “O, er is niks aan de hand.” Of: “Maar drie procent van de wereldbevolking is een internationaal migrant.” Dat sluit niet aan op wat mensen ervaren. Heel veel mensen vinden dat vluchtelingen recht hebben op opvang. En ze begrijpen ook dat veel migranten nuttige arbeid verrichten. Ze hebben vaak gemengde gevoelens, weten niet wat ze er precies van moeten denken.’

En zij kunnen volgens De Haas heel goed een eerlijk, genuanceerd verhaal aan over migratie. ‘Dat resoneert bij mensen. Dat merk ik ook wanneer ik lezingen geef. Het lucht hen juist vaak op. Ik hoop dat deze verkiezingsuitslag het gevoel van urgentie heeft vergroot bij middenpartijen om een eigen verhaal te vertellen. Een visie van wat zij met migratie willen. Wat je nu ziet is dat ze in verschillende gradaties vaak een soort PVV-light proberen te zijn, bang zijn iets anders te zeggen.’

De Haas gaat onverdroten door met zijn missie. Daags na dit gesprek vertrekt hij naar Duke University in Noord-Carolina om als gastdocent ook daar zijn ‘ware verhaal’ over migratie te verspreiden. ‘Ik kan het niet in mijn eentje, maar ik hoop dat mijn boek mensen toch de ogen opent. Dat ze zien dat we inderdaad worden voorgelogen. En ik hoop dat er ook meer politici opstaan die op basis van dit soort inzichten stoppen met alleen maar te reageren op anti-migratieverhalen en andere bangmakerij. Dat ze genspireerd raken om een overtuigend eigen verhaal te vertellen.’
Wat een gelul.

Hein is noch jurist noch econoom maar meent wel te weten wat juridisch mogelijk is met migratie dan wel wat het met de economie doet. Het is helemaal geen tegenstelling dat inperken van migratie ten koste gaat van de rechtsstaat of de economie. Onze economie kan prima zonder migranten, maar dat kwartje wil maar niet vallen bij een deel van de bevolking.

Hij doet zich verder voor als onafhankelijk wetenschapper, hij komt me echter erg activistisch over. Hij is geen haar beter dan Leo Lucassen.

Echt bijna geen enkele zin klopt in dit weinig kritische artikel. De journalisten van de GA zullen hem ook niet het vuur aan de schenen leggen.

Deze bijvoorbeeld:
"In plaats daarvan zetten politici nieuwkomers neer als vijanden. Het is heel triest dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving, arbeidsmigranten en vluchtelingen, als de grootste bedreiging worden neergezet."
Je moet eens weten hoeveel autochtonen slachtoffer zijn van allochtoon geweld. Komt zelden in landelijk nieuws maar regionale omroepen (OmroepWest, RTV Rijnmond bijvoorbeeld) staan er vol mee. Niet heel gek dat ze als bedreiging worden gezien.

Ik pak weer een willekeurige zin
"Je kunt een grens niet hermetisch afsluiten".
Nee dat wordt natuurlijk ook nooit bedoeld wanneer we het hebben over grenzen sluiten. Ik vermoed dat hij dat wel weet, maar Heintje zal elke kans aangrijpen om critici van migratie te dwarsbomen.
  zondag 26 mei 2024 @ 17:51:25 #2
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_213693671
Zucht.

Ik begrijp sommige partijen cht niet. Milieu en economische - cq bevolkingsgroei vloeken enorm met elkaar.

Daarnaast toont deze samenleving duidelijk aan dat ook aan groei grenzen zitten; woningbouw, infrastructuur, milieu etc. etc.

Leuk voor werkgevers die lonen zo kunnen drukken, maar deze mensen moeten ook consumeren; ergo ng meer personeel is nodig.

Hoogleraren zijn enkel mensen die bij de universiteit zijn blijven hangen. Het idee dat dit de slimste studenten waren, is natuurlijk onzin. Aldus deze afgestudeerde econoom.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_213693697
Mwah.

quote:
Mensen worden voor de gek gehouden. ‘En dat is niet meer vol te houden, want de ergernis over dingen die niet goed gaan, is volkomen terecht. Gezondheidszorg, ouderenzorg, bestaanszekerheid, fatsoenlijk werk, betaalbare huisvesting en een overheid die vaak geen oog heeft voor de problemen van gewone mensen. Dat zijn fundamentele bestaanskwesties.’ Deze problemen los je niet op met een migratiestop, is de overtuiging van De Haas. ‘Politici gebruiken migranten en vluchtelingen als zondebok. Dat is een succesvolle politieke strategie gebleken. Het leidt de aandacht af van economische of politieke oorzaken van ongenoegen en het verhult dat die problemen zijn veroorzaakt door hun beleid of nalatigheid. Zoals de overlast en ergernis in buurten waar arbeidsmigranten in overbevolkte huurwoningen worden gestopt, uitgebuit door huisjesmelkers en werkgevers.’
Lijkt behoorlijk overtuigend hoor. Het is gewoon waar denk ik.
Dit is alweer een voorbeeld van shoot the messenger. De man is een groot denker en de TS snapt dat niet blijkbaar.

Ik geef wel toe dat al die problemen die we kennen doordat die op het beloop zijn gelaten door de politiek "laissez fair" geen oplossing of geen makkelijke oplossing kennen zonder dat het pijn doet.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_213693737
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:53 schreef Bart2002 het volgende:
Mwah.
[..]
Lijkt behoorlijk overtuigend hoor. Het is gewoon waar denk ik.
Dit is alweer een voorbeeld van shoot the messenger. De man is een groot denker en de TS snapt dat niet blijkbaar.
En jij bent een groot komiek.
pi_213693752
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:55 schreef Alpha0 het volgende:

[..]
En jij bent een groot komiek.
Ja dat zeker. Maar de man heeft gewoon gelijk in de alinea die ik quote. Het is een afleidingsmanoeuvre. De werkelijke problemen zijn veel ernstiger.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_213693778
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:57 schreef Bart2002 het volgende:

[..]
Ja dat zeker. Maar de man heeft gewoon gelijk in de alinea die ik quote. Het is een afleidingsmanoeuvre. De werkelijke problemen zijn veel ernstiger.
Het is gewoon niet waar dat in Nederland migranten de schuld van alles krijgen. Helemaal geen afleidingsmanoeuvre dus.
pi_213693812
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:58 schreef Alpha0 het volgende:

[..]
Het is gewoon niet waar dat in Nederland migranten de schuld van alles krijgen. Helemaal geen afleidingsmanoeuvre dus.
Nou... Wat is het thema en het breekpunt bij onze huidige coalitie?
En waar is het VVD kabinet op gesnuiveld?

De vraag stellen is haar beantwoorden. :)

Kan je hier nalezen indien gewenst:

https://nos.nl/collectie/(...)van-kabinet-rutte-iv
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  zondag 26 mei 2024 @ 18:02:45 #8
486544 RealistAtheist
Realistische Atheist
pi_213693820
Ik geloof meer in professor Jan v/d Beek die wl economie n antropologie gestudeerd heeft. Die is een hele andere mening toegedaan.

[ Bericht 18% gewijzigd door RealistAtheist op 26-05-2024 18:37:11 ]
pi_213693839
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:58 schreef Alpha0 het volgende:

[..]
Het is gewoon niet waar dat in Nederland migranten de schuld van alles krijgen. Helemaal geen afleidingsmanoeuvre dus.
Je weet er m.i. gewoon te weinig van als je zoiets beweert. Echt hoor. :{
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_213693850
Krijgt deze journalist per woord betaalt ofzo? 5 allinea's erin en ik weet enkel dat deze wetenschapper heel stoer is om tegen de politiek in te gaan.
pi_213693871
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:05 schreef Glazenmaker het volgende:
Krijgt deze journalist per woord betaalt ofzo? 5 allinea's erin en ik weet enkel dat deze wetenschapper heel stoer is om tegen de politiek in te gaan.
Ik ben gek op de Groene, maar veel schrijvers houden heel erg van hun eigen vocabulaire, het kan vaak wel wat korter en minder wollig.
-nee-
pi_213693916
Het probleem is dat de burger slechts kan kiezen tussen links dat de poorten wagenwijd openzet voor iedere gelukszoeker die de halve wereld naar hier over reist en zelden wat bijdraagt en rechts die aan de ene kant moeilijke oplossingen aandraagt om politieke asielzoekers te stoppen terwijl ze zonder limiet arbeidsmigranten uitnodigen om hierheen te komen zodat ze uitgebuit kunnen worden. Die 2e keus is voor mij duidelijk de beste, maar is zeker niet ideaal.
Dus als deze beste man een betere oplossing heeft dan is het zeker de moeite om daarnaar te luisteren.
Steun het Kiva Fok! team!
http://www.kiva.org/team/fok
pi_213693926
Wat een onsamenhangend kutstuk zeg. Haalt constant arbeidsmigratie en asielzoekers door elkaar wanneer hij het heeft over waarom we ze nodig hebben. En dan dat gejank over het afbreken van de rechtsstaat.

Is hij een deskundige op het gebied van staatsrecht, staatsnoodrecht? Waar baseert hij het afbreken van de rechtsstaat dan op? Artikel 110 van de Vreemdelingenwet ('asielcrisis') is gewoon een democratisch wetsartikel, de proportionaliteit mag de rechter mooi toetsen. Niets bijzonders aan.

Dit is overduidelijk iemand met een pro-migrtanten agenda waar je niet serieus mee kan discussieren.
pi_213694030
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:53 schreef Bart2002 het volgende:
Mwah.
[..]
Lijkt behoorlijk overtuigend hoor. Het is gewoon waar denk ik.
Dit is alweer een voorbeeld van shoot the messenger. De man is een groot denker en de TS snapt dat niet blijkbaar.

Ik geef wel toe dat al die problemen die we kennen doordat die op het beloop zijn gelaten door de politiek "laissez fair" geen oplossing of geen makkelijke oplossing kennen zonder dat het pijn doet.
Nee, het is onzin. Als immigratie nodig is voor de welvaart dan is dat een uiterst ongezonde economie, een soort piramidespel waarbij welvaart wordt gedefinieerd als BNP, niet eens BNP per capita.

Dan is er migratie als natuurlijk fenomeen, vanuit persoonlijke, individuele omstandigheden en je hebt massa-immigratie uit economische motieven, en dat is puur beleid. Ook het idee dat Nederlanders erbij gebaat zouden zijn dat hier met gebruik van Nederlandse grond en infrastructuur buitenlandse bedrijven met buitenlandse aandeelhouders buitenlanders employeren slaat nergens op. De beste man is het punt voorbij dat Nederlands immigratiebeleid er is voor de Nederlandse bevolking, niet voor iedereen die hier wil wonen.

En dan zijn er ook nog de indringers, de mythe dat dit vluchtelingen zouden zijn en recht zouden hebben om zich hier te vestigen en zelfs een huis moeten krijgen. We hebben echte oorlogsvluchtelingen uit Oekraine en daar was het asielsysteem niet voor, dat is er voor de bijvolking die de sociale zekerheid om zeep gaat helpen.

De andere mythe is dat links en de globalisten, een duivelsverbond, de rechtsstaat in pacht zou hebben. Respecteren van de rechtsstaat komt er op neer dat de wet niet wordt overtreden en het hoger onderwijs dus in het Nederlands is en dan heb je al een stuk minder immigranten. De wet is ook dat de overheid niet op nationaliteit mag discrimineren. De Dublin regeling is ook onderdeel van de rechtsstaat.

Dan hebben we de mythe van de zondebok, het is geen zondebok, de immigranten als geheel vormen een plaag. Een blok aan ons been, het kost veel meer en niet alleen geld dan het oplevert. Ook de vlakke globalistische monocultuur in de grote steden is geen verrijking.

Ik ben halverwege opgehouden met het lezen van het artikel want het is gewoon meer van het zelfde linksglobalistische demografische veranderingsgeneuzel, goed praten van wat niet goed te praten is. De Groene Amsterdammer braakt sowieso alleen nog maar DPG clichees uit, ik las het vroeger graag maar nu is het meer van hetzelfde. Alleen Ewald Engelen heeft vaak nog weleens een ander inzicht.
Wees gehoorzaam. Alleen samen krijgen we de vrijheid eronder.
pi_213694053
Het is wel zo dat als "wij" werkers binnenhalen die al het kutwerk doen om de "economie" te stutten dat slechts tijdelijk werkt omdat die mensen ook weer oud worden en zorg nodig hebben.

Het echte probleem is de economie die blijkbaar geen economie kan zijn zonder eeuwig te groeien. In principe kan dat niet. Samen met de schaarste van goedkope grondstoffen die zo'n beetje op zijn en die anderen ook allemaal willen is het een onoplosbaar probleem waar we aan ten ondergaan onvermijdelijk.

Is dat erg? Nee, niet voor ons. Wel voor volgende generaties die hebben dus ouders en grootouders die alles opgemaakt hebben zonder rekening te houden met wat na ons komt.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_213694069
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:25 schreef Weltschmerz het volgende:

[..]
Nee, het is onzin.
Het ging mij vooral om de gequote alinea. Die is zo klaar als een klontje hoor.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_213694122
PVDA-GL _O_ _O_

Maar ik wil niet dat er asielzoekers in de buurt van mij komen. Ik woon in een nette buurt en het gaat ten koste van onze veiligheid.

quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:27 schreef Bart2002 het volgende:
Het is wel zo dat als "wij" werkers binnenhalen die al het kutwerk doen om de "economie" te stutten dat slechts tijdelijk werkt omdat die mensen ook weer oud worden en zorg nodig hebben.

Het echte probleem is de economie die blijkbaar geen economie kan zijn zonder eeuwig te groeien. In principe kan dat niet. Samen met de schaarste van goedkope grondstoffen die zo'n beetje op zijn en die anderen ook allemaal willen is het een onoplosbaar probleem waar we aan ten ondergaan onvermijdelijk.

Is dat erg? Nee, niet voor ons. Wel voor volgende generaties die hebben dus ouders en grootouders die alles opgemaakt hebben zonder rekening te houden met wat na ons komt.
Het grootste probleem wat wij als mens straks gaan krijgen is tekort aan drinkwater. Zoals er al eerder werd gezegd bevolkingsgroei en milieu/klimaat gaan niet samen.
mon citoyens vous serez unis.
  zondag 26 mei 2024 @ 18:37:02 #18
229532 Twiitch
Speelt met zichzelf
pi_213694147
Ik lever graag een fors deel van de "welvaart" in wanneer dat betekend dat we deze waanzin van non stop arbeid- en asielmigratie nu de nek omdraaien. Alle "economische groei" van de laatste decennia is immers bijna in zn geheel naar grote bedrijven en hun aandeelhouders gegaan en niet naar burgers. De burgers hebben enkel en alleen de ellende mogen dragen terwijl de Frank van Gooltjes in Nederland de vruchten plukken.
  zondag 26 mei 2024 @ 18:38:20 #19
486544 RealistAtheist
Realistische Atheist
pi_213694165
quote:
6s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:37 schreef Twiitch het volgende:
Ik lever graag een fors deel van de "welvaart" in wanneer dat betekend dat we deze waanzin van non stop arbeid- en asielmigratie nu de nek omdraaien. Alle "economische groei" van de laatste decennia is immers bijna in zn geheel naar aandeelhouders gegaan en niet naar burgers. De burgers hebben enkel en alleen de ellende mogen dragen.
100% dit dus, alleen de aandeelhouders profiteren hiervan. De rest van het land krijgt de ellende. :r
  zondag 26 mei 2024 @ 18:42:53 #20
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_213694211
Trouwens, wat betreft arbeidsmigratie.

Dat is een kernpunt van de EU.

Denk dus nog even na, voordat je gaat stemmen.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_213694214
quote:
6s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:37 schreef Twiitch het volgende:
Ik lever graag een fors deel van de "welvaart" in wanneer dat betekend dat we deze waanzin van non stop arbeid- en asielmigratie nu de nek omdraaien. Alle "economische groei" van de laatste decennia is immers bijna in zn geheel naar grote bedrijven en hun aandeelhouders gegaan en niet naar burgers. De burgers hebben enkel en alleen de ellende mogen dragen terwijl de Frank van Gooltjes in Nederland de vruchten plukken.
Ja dat is de "B.V. Nederland" wingewest van het afgelopen politieke klimaat de laatste 20+ jaar. Vertroeping en vervuiling. Wat goed is voor grote bedrijven is ook goed voor de rest van NL was het dictaat. En men geloofde dat.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_213694259
Ach ja, typerend weer. De deskundige hoogleraar weet het allemaal beter, het domme gepeupel wordt voor de gek gehouden door de politici. Als ze nou echt eens betere informatie hadden, dn zouden ze wel links stemmen natuurlijk.

Dat hij bij de UvA zit zegt al genoeg eigenlijk :')
pi_213694371
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:53 schreef Bart2002 het volgende:
Mwah.
[..]
Lijkt behoorlijk overtuigend hoor. Het is gewoon waar denk ik.
Dit is alweer een voorbeeld van shoot the messenger. De man is een groot denker en de TS snapt dat niet blijkbaar.

Ik geef wel toe dat al die problemen die we kennen doordat die op het beloop zijn gelaten door de politiek "laissez fair" geen oplossing of geen makkelijke oplossing kennen zonder dat het pijn doet.
Maar dat maakt nog niet dat immigratie niet ook een groot probleem is.
I think that it’s extraordinarily important that we in computer science keep fun in computing
For all who deny the struggle, the triumphant overcome
  zondag 26 mei 2024 @ 19:01:24 #24
229532 Twiitch
Speelt met zichzelf
pi_213694385
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:43 schreef Bart2002 het volgende:

[..]
Ja dat is de "B.V. Nederland" wingewest van het afgelopen politieke klimaat de laatste 20+ jaar. Vertroeping en vervuiling. Wat goed is voor grote bedrijven is ook goed voor de rest van NL was het dictaat. En men geloofde dat.
Het BNP stijgt dus we worden allemaal rijker! Hoger is beter dat is alleen maar logisch! Je kan een iphone kopen dus je bent rijk, dat kun je niet weerleggen!!! ok letterlijk iedere sociale voorziening en sowieso de gehele cohesie van dit land staat op instorten maar dat gaan we vast en zeker oplossen door nog meer oost europeanen, afrikanen en arabieren te importeren!!!
pi_213694470
quote:
16s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:59 schreef FlippingCoin het volgende:

[..]
Maar dat maakt nog niet dat immigratie niet ook een groot probleem is.
Ja, het is gewoon een stropop. Er is volgens mij vrijwel niemand die zegt dat een migratiestop magisch al die problemen ineens oplost.
pi_213694511
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 19:08 schreef MoreDakka het volgende:

[..]
Ja, het is gewoon een stropop. Er is volgens mij vrijwel niemand die zegt dat een migratiestop magisch al die problemen ineens oplost.
Zeker niet, het stopt gewoon de import van die kansloze Afrikanen en Arabieren.

Het lost niet opeens de klimaatproblemen op of het woningtekort op.
pi_213694522
We hebben helemaal geen nep-vluchtelingen uit middeleeuwse culturen nodig om de economie draaiende te houden.

Sterker nog, die kosten alleen maar geld; jaarlijks miljarden.
pi_213694529
Max Weber zei al _O_
  zondag 26 mei 2024 @ 19:30:20 #29
200994 Kriegel
Ik ben overrated
pi_213694709
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 19:13 schreef PotjeSambal het volgende:
Max Weber zei al _O_
Maximaal 4 regels
Maximaal 250 tekens
(te kort? neem een abonnement)
pi_213694816
Heel veel tekst, weinig inhoud, enkel de bekende dingetjes anders verwoord.

Migratie is in principe niet slecht, maar het probleem is dat de voorzieningen, met name huisvesting er niet op afgestemd is, en dat ook de komende tijd niet gaat veranderen. Asielzoekers en arbeitsmigranten op 1 hoop gooien is ook een beetje vreemd.

[ Bericht 2% gewijzigd door Jed1Gam op 27-05-2024 06:27:18 ]
pi_213694876
Ja ja de “vluchteling” / asielzoeker is altijd het slachtoffer en een “kwetsbare groep”.

In plaats van dat in werkelijkheid ze geen slachtoffer zijn, maar veelal onderdeel van het probleem waar ze van “wegrende”.
  zondag 26 mei 2024 @ 19:44:03 #32
496707 HowardRoark
Tacticalized!
pi_213694895
quote:
‘Als je als overheid asiel en migratie drastisch wil beperken, dan zal dat ten koste gaan van de rechtsstaat of van de economie’, zegt migratiedeskundige Hein de Haas. ‘Het is een van de twee.’
Kortom, landen kunnen er eigenlijk niets aan doen. De bekende drogredenering.
quote:
Hij besefte bovendien dat het niet alleen om de feiten ging, maar ook om de framing, dat hij als onderzoeker de taak had de feiten in te bedden in een breder verhaal. Het debat is, vindt hij, vaak verengd tot wie is vr en wie is tegen immigratie. ‘Dat is net zoiets als voor of tegen de economie zijn’, schrijft hij. ‘Migratie is van alle tijden, het is een normaal proces, een intrinsiek onderdeel van onze samenlevingen.’
En als migratie, zoals deze man hier stelt, van alle tijden is, waarom wordt het Westen dan pas sinds de jaren 1970 overspoeld met migranten vanuit niet-Westerse landen?

Dit toont aan dat migratie in huidige vorm helemaal geen natuurlijk fenomeen is, maar een relatief recente fenomeen. En deze trend heeft de demografien van menig grote stad in het Westen, helemaal West-Europa, in enkele decennia tijd, totaal laten veranderen. Het is dus een kunstmatig gecreerd iets wat het resultaat is van beleidsmakers en overheden die weigeren deze instroom een halt toe te roepen.
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:53 schreef Bart2002 het volgende:
Mwah.
[..]
Lijkt behoorlijk overtuigend hoor. Het is gewoon waar denk ik.
Dit is alweer een voorbeeld van shoot the messenger. De man is een groot denker en de TS snapt dat niet blijkbaar.

Ik geef wel toe dat al die problemen die we kennen doordat die op het beloop zijn gelaten door de politiek "laissez fair" geen oplossing of geen makkelijke oplossing kennen zonder dat het pijn doet.
Het is alles behalve overtuigend, wederom een drogredenering.

Als Westerse landen de migratie zouden stoppen worden er miljarden bespaard, deze miljarden kunnen vervolgens worden gestoken in een betere gezondheidszorg, ouderenzorg, meer bestaanszekerheid, fatsoenlijk werk en betaalbare huisvesting.

Om hier dan nog maar te zwijgen over het feit dat de vele nieuwkomers ook een extra druk uitoefenen op deze voorzieningen omdat velen vaak kansarm zijn en volledig moeten teren op de verzorgingsstaat. Dit bemoeilijkt het dus voor autochtonen om aanspraak te maken op deze voorzieningen en diensten. Helemaal als migranten ook nog een voorkeursbehandeling krijgen.
'I moved to Peru and shaved half my head and wrote for Teen Vogue. If I can come back from the depths of leftism, trust me, anyone can.' - Gina Florio
pi_213694921
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 19:12 schreef Cilantro het volgende:
We hebben helemaal geen nep-vluchtelingen uit middeleeuwse culturen nodig om de economie draaiende te houden.

Sterker nog, die kosten alleen maar geld; jaarlijks miljarden.
Gelukkig kan dit binnenkort allemaal afgekocht worden voor 20k per persoon. Gewoon extra kosten maken omdat beleid dusdanig slecht is geweest dat simpelweg bergen geld verbranden de beste oplossing is totdat dit weer niet meer mag of veranderd wordt. Verder lost het uiteraard ook het grotere probleem niet op natuurlijk.
Waarheid is datgene dat, als je er niet meer in gelooft, tch blijft bestaan.
  zondag 26 mei 2024 @ 19:51:23 #34
273461 AlwaysHappy
You've Been Gilmored!
pi_213695003
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:02 schreef Bart2002 het volgende:

[..]
Nou... Wat is het thema en het breekpunt bij onze huidige coalitie?
En waar is het VVD kabinet op gesnuiveld?

De vraag stellen is haar beantwoorden. :)

Kan je hier nalezen indien gewenst:

https://nos.nl/collectie/(...)van-kabinet-rutte-iv
Bijna niemand die graag zou zien dat er wat minder asielzoekers binnen komen is van mening dat alle problemen in Nederland veroorzaakt worden door asielzoekers. Dat is vooral een frame die graag gebruikt wordt om de daadwerkelijke discussie maar niet te hoeven voeren.

We hebben heel wat problemen in Nederland, maar ze staan niet per definitie in connectie met elkaar. Dat we teveel asielzoekers binnen krijgen is slechts n van de problemen.
Nintendo Switch: SW-1156-9327-1516 | Xbox Series X: Alwayshappyz | Photographer: D750, 24mm, 50mm, 85mm | TV Shows: Gilmore Girls, Grey's Anatomy, His Dark Materials, Veronica Mars, Fringe, The Good Wife, The Crown & More.
pi_213695064
quote:
Wat wel zou helpen is een legale route te openen voor mensen van buiten de Europese Unie om hier te kunnen werken.’
Hoe zou het legaal laten binnenkomen van Sumalee de Thaise verpleegster kunnen voorkomen dat Abdul de analfabete Afrikaan in een gammel bootje stapt?
  zondag 26 mei 2024 @ 20:00:54 #36
84244 Scorpie
Abject en infaam!
pi_213695157
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:13 schreef Confetti het volgende:
Wat een onsamenhangend kutstuk zeg. Haalt constant arbeidsmigratie en asielzoekers door elkaar wanneer hij het heeft over waarom we ze nodig hebben. En dan dat gejank over het afbreken van de rechtsstaat.

Is hij een deskundige op het gebied van staatsrecht, staatsnoodrecht? Waar baseert hij het afbreken van de rechtsstaat dan op? Artikel 110 van de Vreemdelingenwet ('asielcrisis') is gewoon een democratisch wetsartikel, de proportionaliteit mag de rechter mooi toetsen. Niets bijzonders aan.

Dit is overduidelijk iemand met een pro-migrtanten agenda waar je niet serieus mee kan discussieren.
Zelfbenoemd professortje met alleen maar theoretisch geneuzel. Beetje de brilsmurf in zijn vakgebied, roept een hoop maar kan zelf helemaal niks.
Op dinsdag 13 augustus schreef Xa1pt:
Neuh, fraude mag best aangepakt worden. Maar dat het de maatschappij meer oplevert of beter is voor de samenleving, is nog maar de vraag.
Op donderdag 25 juni 2015 schreef KoosVogels:
Klopt. Ik ben een racist.
pi_213695373
Wat een onzin weer. Echt van dat geneuzel waar linkse kiezers vol intrappen.

Er zijn vrijwel geen Nederlanders die tegen migratie op zich zijn. Migratie is inderdaad van alle tijden en kan ook beslist bijdragen aan de economie.

Maar in de situatie zoals die nu is, hebben we geen enkele controle over wie hier binnenkomt en hoeveel mensen hier binnenkomen. Het is precies een kwestie van hoeveel er in Ter Apel op de stoep staan.

En wanneer was de laatste keer in de geschiedenis dat een land of landen in een bepaalde regio zo massaal mensen uit armere landen opnam (en dan vooral mensen uit islamitische landen) en die mensen na een paar jaar direct een paspoort, uitkering en woning gaf? Waar ter wereld gebeurt dat nog meer? Zelfs de VS heeft hoge aantallen migranten, maar reken er daar maar niet op dat je direct een paspoort, uitkering of woning krijgt.

Arbeidsmigratie kan zeker nodig zijn, maar bedenk wel dat Nederland gewoon moe is van
-die constante stroom aan vluchtelingen die nooit op lijkt te houden omdat er altijd wel ergens een oorlog is en de grenzen wagenwijd openstaan
-die grote hoeveelheid moslims hier
-het feit dat buitenlanders hier beter behandeld lijken te worden dan de Nederlanders zelf omdat ze gewoon na een tijd een huis en een uitkering krijgen terwijl Nederlanders geen woning kunnen vinden
Mja
pi_213695481
quote:
Angst voor migranten, of wantrouwens jegens hen, heeft altijd bestaan. ‘In het Parijs van de negentiende eeuw was men bang voor mensen uit Bretagne omdat ze geen Frans spraken. Max Weber waarschuwde dat Poolse migranten een “lager staand ras” waren. Een collega van mij, Saskia Bonjour, heeft laten zien hoe in beleidskringen in Nederland in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd gepraat over Italiaanse en Spaanse gastarbeiders, die niet goed in de Nederlandse cultuur zouden passen. Je kunt er vergif op innemen dat we het over twintig jaar niet meer over Turken en Marokkanen hebben. Je ziet dat eigenlijk al minder worden. Dan hebben we het over andere groepen. Dat is aan de ene kant een reden voor pessimisme, maar ook voor relativering.’
Hiermee toont hij vrij weinig benul van historische context. In de 19e eeuw (met name de eerste helft) verliet de gewone man zelden z'n eigen lokale omgeving. Zelfs regionale verschillen qua taal, gewoontes en cultuur konden al aanzienlijk zijn, mogelijkheden tot massacommunicatie waren nog niet erg op gang gekomen, en doordat mensen zich vaak meer met hun veel kleinere leefomgeving verbonden voelden dan een groter concept als "de natie" konden streken nogal eens voor gerommel zorgen.

Dat men Zuid-Europeanse arbeidsmigranten niet goed bij de eigen cultuur vond passen is ook een logisch standpunt in het niet zeuren en hard werken-Nederland uit de tijd van de wederopbouw.

[ Bericht 0% gewijzigd door saparmurat_niyazov op 26-05-2024 20:30:50 ]
  zondag 26 mei 2024 @ 20:21:05 #39
313152 Harvest89
Black Metal fan
pi_213695484
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:58 schreef Alpha0 het volgende:
Het is gewoon niet waar dat in Nederland migranten de schuld van alles krijgen.
:')
Deceit for a lifetime has taken it's toll.
An emotional void, I feel numb and cold.
You're all dead to me now. And has been for long.
The time has come to reap what you've sown.
  zondag 26 mei 2024 @ 20:22:20 #40
313152 Harvest89
Black Metal fan
pi_213695498
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 20:12 schreef TAmaru het volgende:
Er zijn vrijwel geen Nederlanders die tegen migratie op zich zijn.
Oh echt waar joh?
Dat zullen dan zeker Eskimo's zijn die ik tegen kom.
Deceit for a lifetime has taken it's toll.
An emotional void, I feel numb and cold.
You're all dead to me now. And has been for long.
The time has come to reap what you've sown.
pi_213695536
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 20:22 schreef Harvest89 het volgende:

[..]
Oh echt waar joh?
Dat zullen dan zeker Eskimo's zijn die ik tegen kom.
De meeste Nederlanders zijn tegen massamigratie of migratie vanuit islamitische landen of migratie van kansarme vluchtelingen op grote schaal. Ik denk dat je maar weinig Nederlanders zult vinden die 100% tegen elke vorm van migratie zijn.
Mja
  zondag 26 mei 2024 @ 20:42:12 #42
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_213695736
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 20:24 schreef TAmaru het volgende:

[..]
De meeste Nederlanders zijn tegen massamigratie of migratie vanuit islamitische landen of migratie van kansarme vluchtelingen op grote schaal. Ik denk dat je maar weinig Nederlanders zult vinden die 100% tegen elke vorm van migratie zijn.
Het draait allemaal om de rode loper. Al die immigranten van vroeger moesten keihard werken en kregen niks voor niks.

In tegenstelling tot nu.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_213695998
Een hoogleraar zegt wat dat vanuit zijn vakgebied iets is waar hij duidelijk hard voor geleerd heeft. Maar het is niet wat de rechtse kiezer wil horen, dus is het en niet waar en is het links. Feiten zijn links, dus gaan we maar in leugens geloven. Dat lijkt de insteek te zijn.

Die hele radicaal-rechtse golf in een soort massa-psychose. Een fantasie-werkelijkheid wordt omarmt omdat men de feiten niet kan verteren.
Hoeveel jonko's moeten we smoken, voordat we vrij zijn, van dit regime?
pi_213696028
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:13 schreef Confetti het volgende:
Wat een onsamenhangend kutstuk zeg. Haalt constant arbeidsmigratie en asielzoekers door elkaar wanneer hij het heeft over waarom we ze nodig hebben. En dan dat gejank over het afbreken van de rechtsstaat.
Dit wordt toch in elk migratiebetreffend debat gedaan? Ik vind dit ook een ergernis
pi_213696074
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 20:42 schreef thedeedster het volgende:

[..]
Het draait allemaal om de rode loper. Al die immigranten van vroeger moesten keihard werken en kregen niks voor niks.

In tegenstelling tot nu.
Volgens mij verwar je arbeidsmigranten van vroeger die kwamen m te werken met asielzoekers van nu die niet of nauwelijks mogen werken.
Volkorenbrood: "Geen quotes meer in jullie sigs gaarne."
pi_213696090
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:29 schreef Bart2002 het volgende:

[..]
Het ging mij vooral om de gequote alinea. Die is zo klaar als een klontje hoor.
En totale onzin. Immigratie is beleid en als je massa's buitenlanders neerplempt in een of andere volkswijk dan is dat het beleid dat die omgeving slechter maakt voor de mensen voor wie het beleid zou moeten zijn. Zo werkt het nou eenmaal, dat heeft niets met zondebok zoeken te maken maar met juist naar dat deel van het ellendige beleid wijzen.

quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:27 schreef Bart2002 het volgende:
Het is wel zo dat als "wij" werkers binnenhalen die al het kutwerk doen om de "economie" te stutten dat slechts tijdelijk werkt omdat die mensen ook weer oud worden en zorg nodig hebben.

Het echte probleem is de economie die blijkbaar geen economie kan zijn zonder eeuwig te groeien. In principe kan dat niet. Samen met de schaarste van goedkope grondstoffen die zo'n beetje op zijn en die anderen ook allemaal willen is het een onoplosbaar probleem waar we aan ten ondergaan onvermijdelijk.

Is dat erg? Nee, niet voor ons. Wel voor volgende generaties die hebben dus ouders en grootouders die alles opgemaakt hebben zonder rekening te houden met wat na ons komt.
Groei is de natuurlijke toestand. Elk jaar werkervaring maakt je werk meer waard, elke keer dat je kennis doorgeeft aan een jongere werknemer wordt die ook weer productiever. Dan is er wetenschap en innovatie die ook weer leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit.

Maar met dit afbraakbeleid daalt de arbeidsproductiviteit, en moet de 'groei' komen van toevoeging van mensen, want dan blijft het af te romen BNP stijgen door simpelweg meer mensen en hogere prijzen. Dat is het probleem.
Wees gehoorzaam. Alleen samen krijgen we de vrijheid eronder.
pi_213696105
quote:
6s.gif Op zondag 26 mei 2024 18:37 schreef Twiitch het volgende:
Ik lever graag een fors deel van de "welvaart" in wanneer dat betekend dat we deze waanzin van non stop arbeid- en asielmigratie nu de nek omdraaien. Alle "economische groei" van de laatste decennia is immers bijna in zn geheel naar grote bedrijven en hun aandeelhouders gegaan en niet naar burgers. De burgers hebben enkel en alleen de ellende mogen dragen terwijl de Frank van Gooltjes in Nederland de vruchten plukken.
Voor elke Euro belasting in Nederland gaat er meer dan 50% naar zorg en sociale zekerheid (en dit percentage stijgt). Het inleveren van welvaart betekent ook dat we in zullen leveren op zorg en sociale zekerheid, dus zeg maar welke zorg zou je in willen leveren?
pi_213696136
quote:
1s.gif Op zondag 26 mei 2024 17:51 schreef thedeedster het volgende:
Zucht.

Ik begrijp sommige partijen cht niet. Milieu en economische - cq bevolkingsgroei vloeken enorm met elkaar.

Daarnaast toont deze samenleving duidelijk aan dat ook aan groei grenzen zitten; woningbouw, infrastructuur, milieu etc. etc.

Leuk voor werkgevers die lonen zo kunnen drukken, maar deze mensen moeten ook consumeren; ergo ng meer personeel is nodig.

Hoogleraren zijn enkel mensen die bij de universiteit zijn blijven hangen. Het idee dat dit de slimste studenten waren, is natuurlijk onzin. Aldus deze afgestudeerde econoom.
De grenzen komen door het kapitalisme. De wooncrisis is er altijd al geweest sinds de Tweede wereldoorlog. Dat we niet doorbouwen of anders inplannen komt omdat het kabinetten Rutte er een zooitje van heeft gemaakt en Wilders geeft de schuld aan nieuwelingen

Neem bijvoorbeeld de energie crisis. Er is al jaren gewaarschuwd dat er op den duur niet genoeg capaciteit is en dat we te afhankelijk zijn van Rusland. Nee laat de "vrije markt" het maar oplossen en zo niet is het wel de schuld van de nieuwelingen. De vrije markt denkt alleen aan zoveel mogelijk winst of groei voor aandeelhouders. Niet naar de toekomst.
  zondag 26 mei 2024 @ 21:03:40 #49
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_213696157
quote:
0s.gif Op zondag 26 mei 2024 20:57 schreef Monolith het volgende:

[..]
Volgens mij verwar je arbeidsmigranten van vroeger die kwamen m te werken met asielzoekers van nu die niet of nauwelijks mogen werken.
Vroeger ws er geen onderscheid!
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_213696216
quote:
vindt De Haas.
Nou, weten we dat ook. Doen we niks mee, en je boekje kopen we toch niet...
:')
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')