abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_201504516
‘De zelfgenoegzamen, dat zijn de welgestelde hipsters’

Interview: Sahra Wagenknecht

Volgens Sahra Wagenknecht, leider van de Duitse partij Die Linke, vervreemdt links zich door de nadruk op identiteitspolitiek van haar traditionele achterban. ‘De problemen van gewone mensen hebben daar niets mee van doen.’

Het was niet makkelijk een interview met Wagenknecht te arrangeren. Uiteindelijk bleek een interview per Zoom of Skype wegens publicitaire en politieke drukte te veel gevraagd en moest ik genoegen nemen met een uitwisseling per mail, die hieronder staat afgedrukt.

Wie zijn de zelfgenoegzamen uit de titel van uw boek? Ik ben het woord in de tekst zelf niet meer tegengekomen.

‘Dat zijn de welgestelde, universitair geschoolden die tegenwoordig onze binnensteden bevolken, daar hun hipsterachtige levensgevoel aan anderen opdringen, zichzelf als “links” begrijpen en anderen voorschrijven hoe zij moeten denken, hoe zij moeten leven en vooral welke woorden zij wel en welke zij niet mogen gebruiken.’

Waarom is het links, breed gedefinieerd, niet gelukt om de crises van het neoliberale kapitalisme van de laatste twintig jaar (kredietcrisis, eurocrisis, coronacrisis) te vertalen in electorale winst? Noch in Nederland, noch in Frankrijk, noch in Duitsland?

‘In de meeste Europese landen bestaat wel degelijk een electorale meerderheid voor politiek die streeft naar minder economische ongelijkheid en meer sociale zekerheid. Deze kiezers zijn een dergelijke politiek echter steeds minder gaan associëren met politieke partijen die zich “links” noemen. “Links” staat niet meer voor de zaak van de achtergestelden maar voor de zaak van de academisch geprivilegieerden. “Links” verwijst naar een wereldvreemd, academisch debat over diversiteit en inclusiviteit dat met de geleefde werkelijkheid en de reële problemen van gewone mensen niets van doen heeft en door hen zelfs als belerend en denigrerend wordt ervaren. Dat is de reden waarom grote delen van de traditionele achterban zich van zichzelf “links” noemende partijen hebben afgewend.’

Wat is ’t probleem met ‘woke’ links-liberalisme?

‘Ze vertegenwoordigen niet langer de maatschappelijke klasse waarvoor linkse partijen ooit zijn opgericht: mensen met kleine loontjes, kleine pensioenen, die in kennissamenlevingen als de onze steeds minder kansen hebben op opwaartse sociale mobiliteit. De debatten over woke en identiteit vinden in een relatief geprivilegieerd milieu plaats en worden gekenmerkt door zich steeds extremer manifesterende intolerantie en illiberalisme. Wanneer iedereen die ook maar een beetje afwijkt van het links-liberale geloof compromisloos in de hoek wordt gezet – en dat gebeurt in toenemende mate: zie de cancelling op sociale media – spek je als politicus uiteindelijk de rechtse politieke krachten. Omdat de conversatie wordt weggelokt van de sociaal-economische fundamenten van het goede leven voor iedereen.’

In uw boek citeert u de radicale econoom Marx drie keer en de Ierse grondlegger van het conservatisme en antirevolutionair Edmund Burke maar liefst zes keer. Hoe kan het conservatisme van Burke een inspiratiebron voor links zijn?

‘Burke was uiteraard een rasconservatief, wiens hoofdmotief het behoud van de bestaande machts- en bezitsverhoudingen was. Op een punt had hij echter groot gelijk, en dat hebben linkse partijen tot hun eigen schade en schande over het hoofd gezien: tradities en gewoontes zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van een solidaire samenleving. Mensen hebben een aangeboren behoefte aan stabiliteit, zekerheid en vertrouwde omgevingen, willen niet alleen groots en meeslepend leven. Dat mogen linkse partijen niet vergeten. Integendeel, linkse partijen zouden juist deze behoeften als politieke wapens moeten inzetten tegen de neoliberalen, die met hun politiek van ontketende mondiale markten deze behoeften constant met voeten treden.’

In uw boek spelen technocratische economen nauwelijks een rol bij de verklaring van het electorale verlies van links. Waarom?

‘Een fors deel van links, in Duitsland bijvoorbeeld de spd en in Nederland de pvda, heeft inderdaad geheuld met het neoliberalisme en meegewerkt aan de ontmanteling van de verzorgingsstaat. Natuurlijk is dat ook een oorzaak geweest van het massale vertrouwensverlies en de kiezersvlucht uit het linkse kamp. Maar Die Linke, en in Nederland de SP, heeft zich daar nooit mee ingelaten, sterker: die hebben zich er actief tegen verzet en zijn politiek dus niet verantwoordelijk voor kortingen op de pensioenen en het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Maar ook Die Linke heeft kiezers massaal zien weglopen. En dat komt doordat ook in mijn partij beeldbepalende politici zich hebben geprofileerd op moderne, links-liberale thema’s in plaats van op breed levende vragen over sociale gerechtigheid.’

En de media? Ook daar bent u relatief mild over. Ook al is door het verdwijnen van de klassieke ledenpartij de pers de cruciale bemiddelaar geworden tussen publiek en politiek en is de rol van de pers daarmee nog bepalender geworden.

‘De media zijn uiteraard medeverantwoordelijk voor het echec van links. Door hun fetisj voor de macht maken zij het radicale partijen als Die Linke moeilijker om hun boodschap over het electorale voetlicht te brengen. Dat is desondanks een onvoldoende verklaring. Radicale rechtse partijen hebben namelijk ook de meeste media tegen zich, maar slagen er toch in om in een aantal deelstaten zeer groot te worden. Er is kennelijk meer aan de hand.’

Het verbaasde me zeer in uw boek een lofzang op het oude Duitse ordoliberalisme aan te treffen. Dat is toch de leer die ons onafhankelijke centrale banken, een buitendemocratische Europese Unie en euro en een ongezonde fixatie op begrotingsevenwicht heeft gegeven?

‘Het is belangrijk om het Duitse ordoliberalisme niet te verwarren met het Anglo-Amerikaanse neoliberalisme. Het ordoliberalisme van Walter Eucken en Alexander Rüstow stond voor een markteconomie zonder de grote machtsconcentraties van multinationals die we nu hebben, een staat met tanden die strenge regels stelde aan het ziekelijke winststreven van vandaag de dag, en extreem hoge erfbelastingen om ervoor te zorgen dat iedere generatie nieuwe kansen had en er geen semi-feodale oligarchie ontstond, zoals nu wel het geval is. Dát ordoliberalisme is een belangrijke inspiratiebron voor mijn politiek. Met de Europese Unie heb ik daarentegen niet zoveel. Die staat voor deregulering, privatisering en ontmanteling van de verzorgingsstaat. Als puntje bij paaltje komt is progressieve politiek onverenigbaar met de bepalingen van de Europese verdragen. Daarom pleit ik in mijn boek voor een nieuwe Europese architectuur, gestoeld op vrijwillige samenwerking tussen soevereine Europese staten. De weg naar meer Europese integratie, daarentegen, leidt naar de overdracht van steeds meer nationale bevoegdheden aan de ongekozen functionarissen van de Europese Commissie, en is daarmee onverenigbaar met een betekenisvolle definitie van democratie en verzorgingsstaat.’

In uw boek worden veganisme en het tegengaan van klimaatverandering door elektrisch rijden gereduceerd tot elitaire levensstijlkwesties. Betekent dit dat u de noodzaak van duurzaamheid bagatelliseert of dat u andere klimaatpolitiek voorstaat dan de neoliberale, die vooral inzet op groene technologieën en individuele marktvraag?

‘Uiteraard is er een fundamentele wijziging van ons economisch systeem nodig, om het ecosysteem te beschermen en klimaatverandering te voorkomen. Ik ben geen klimaatontkenner. Dat bereiken we alleen niet door de kosten voor verwarming en diesel voor de gewone man duurder te maken en die voor elektriciteit voor de rijke elektrische rijder goedkoper te maken, maar juist door in te zetten op nieuwe, groene basistechnologieën voor iedereen. En door afscheid te nemen van de huidige wegwerpsamenleving en de hypergeglobaliseerde markteconomie. We moeten streven naar re-regionalisering van de handel, in plaats van door te denderen op de weg van nieuwe vrijhandelsverdragen en arbitragehoven, zoals nu gebeurt. In plaats van naar een innovatie-economie moeten we naar een reparatie- en onderhoudseconomie. En dus hebben we wetgeving nodig die ondernemingen verplicht een langere levensduur van hun producten te garanderen die makkelijk en goedkoop te repareren zijn.’

Hoe zijn tot dusver de reacties op uw boek? Het is een verfrissende maar ook agressieve aanval op het links-liberale identiteitsdenken. Ik vermoed dat de woke-elite net zo hard terugslaat.

‘Natuurlijk zijn er boze reacties. Leden van mijn eigen partij zijn zelfs een royementsprocedure tegen me begonnen. Maar dat valt in het niet bij de positieve respons van vele kiezers van Die Linke en spd-huize, en zelfs van kiezers die politiek dakloos zijn geworden, door de links-liberale koers die de meeste linkse politieke partijen zijn gaan varen. Die Selbstgerechten is niet van de bestsellerlijsten weg te slaan. En nog nooit heb ik op een boek (Wagenknecht heeft 23 titels op haar naam staan – ee) zoveel instemmende reacties ontvangen als op dit boek.’

De Groene Amsterdammer
pi_201504519
Het lijkt me geen groot geheim dat ik redelijk conservatief rechts ben ingesteld, dus dit interview uit de Groene met Wagenknecht verraste me behoorlijk.Nou volg ik de Duitse politiek totaal niet omdat het mij bijzonder weinig intersseert wat er bij onze oosterburen gebeurt maar is links daar van hun geloof gevallen ofzo? Ik meende dat "die Linke" een soort van SP-GL combinatie on steroids was.
  vrijdag 24 september 2021 @ 22:09:28 #3
313152 Harvest89
Black Metal fan
pi_201504705
Deze vrouw slaat de spijker op de kop.
Erg goed geschreven stukje.
Deceit for a lifetime has taken it's toll.
An emotional void, I feel numb and cold.
You're all dead to me now. And has been for long.
The time has come to reap what you've sown.
  vrijdag 24 september 2021 @ 22:34:49 #4
458878 -XOR-
highbrow marxist
pi_201505167
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 september 2021 21:59 schreef AchJa het volgende:
Het lijkt me geen groot geheim dat ik redelijk conservatief rechts ben ingesteld, dus dit interview uit de Groene met Wagenknecht verraste me behoorlijk.Nou volg ik de Duitse politiek totaal niet omdat het mij bijzonder weinig intersseert wat er bij onze oosterburen gebeurt maar is links daar van hun geloof gevallen ofzo? Ik meende dat "die Linke" een soort van SP-GL combinatie on steroids was.
Wagenknecht is al een hele tijd gekend als de 'rechtsbuiten' van Die Linke. Zie ook:


NWS / Sahra Wagenknecht richt 'linksnationalistische' partij #Aufstehen op.
It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.
pi_201505379
De groene amsterdammer
pi_201505382
Ze pleit gewoon terug naar de tijd voor de humanistische en wetenschappelijke revolutie. Een beetje antisemtisme erbij, sorry ik bedoel antiglobalisme (wat gewoon precies de zelfde argumenten heeft als het antisemitisme in de jaren 20 en 30)).


Dit is de altijd eeuwige orthodoxie (nu genoemd conservatief) verlangen van een groep regressisten.

links is altijd liberaal geweest en liberaal is altijd voor indviduele rechten en vrijheden. Dus identiteitsdenken is niet nieuw want gebeurde om apartheid af te schaffen, het gebeurde om protestanten rechten te geven, het gebeurde om boeren stem recht te geven etc. Alle maal liberaal identiteitsdenken waar het uit voortkomt. dus zelf je lot kunnen bepalen en voor de wet iedereen de z2lfde rechten. Rechts verzet zich tegen gelijkewaarden.
pi_201505437
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 september 2021 22:52 schreef Korenfok het volgende:
Ze pleit gewoon terug naar de tijd voor de humanistische en wetenschappelijke revolutie. Een beetje antisemtisme erbij, sorry ik bedoel antiglobalisme (wat gewoon precies de zelfde argumenten heeft als het antisemitisme in de jaren 20 en 30)).
In post zes reeds een verwijzing maar het antisemitisme van de jaren '30... Chapeau!
pi_201505548
Het 'ware' linkse verhaal, dat gek genoeg vooral door rechtse mensen wordt omarmd. :')

Deze uitgekauwde initiatieven doen precies wat ze de zelfgenoegzame hipsters verwijten: afleiden van het economische verhaal. Dat je opkomt voor een andere identiteit betekent niet dat je geen identiteitspolitiek beoefent. Die zogenaamde traditionele arbeider, die toch vooral blank is en blijkbaar niet meer verhefd hoeft te worden, want alle reactionaire ideeën moet linkse politiek zich naar schikken.

Als je blijkbaar economische rechtvaardigheid alleen belangrijk vindt, zolang dat je eigen groepje bevoordeelt, maar de positie van een ander niet benoemd mag worden, ben je dan het ijkpunt voor linkse politiek, of gewoon een egoïst? Volgens Sahra Wagenknecht het eerste, jammer dat het succes van die mensen naar de mond praten telkens uitblijft.
pi_201505562
heel goed geschreven. Good times create bad leaders.

Decadentie voert de boventoon paar jaar geleden met wie schaffen das, nu met het klimaat gedrag
Ik noem een henkie spanky, tinny treus en natuurlijk willy wortel. Allemaal helden uit de brouwerij.
  vrijdag 24 september 2021 @ 23:20:41 #10
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_201505653
Opzich is de verschuiving van links naar rechts die gaande is wel interessant. We zitten zo onderhand aardig op het Amerikaanse systeem waar die "domme" arbeiders volle bak rechts stemmen. Terwijl die aan het handje van de rijken&bedrijven hangen. En de jonge intelligente wereldverbeteraars volle bak links stemmen omdat ze vinden dat de hele wereld gered (maar wel volgens hun normen en waarden!) moet worden ten kostte van zichzelf.

Ergo, iedereen stemt tegen zijn eigen belang. En dat in een individualistische samenleving 8)7 .
pi_201505786
quote:
1s.gif Op vrijdag 24 september 2021 22:57 schreef AchJa het volgende:

[..]
In post zes reeds een verwijzing maar het antisemitisme van de jaren '30... Chapeau!
dacht dat het weer gemeen goed was op internet, sinds rechts de holocaust overal bij betrekt? maar anti globalisme is de moderne gevormde antisemitisme, kan de realiteit ook niet anders maken...
  vrijdag 24 september 2021 @ 23:48:22 #12
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201505914
Solidariteit kan zich op verschillende niveaus manifesteren; nationaal, maar ook internationaal. Deze solidariteiten zijn echter in conflict met elkaar; voor Nederland zou het een verheffing van de Nederlandse arbeider betekenen, maar internationaal betekent het dat arbeiders die achterlopen op de Nederlandse arbeider vooruit gaan. En de Nederlandse arbeider zélf wordt daar weinig beter van.

En als je dan een “hoger geschoolde” bent, dan kun je prima zo redeneren, want je hebt zelf nauwelijks last van die internationale concurrentie.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_201506177
quote:
1s.gif Op vrijdag 24 september 2021 23:48 schreef thedeedster het volgende:
Solidariteit kan zich op verschillende niveaus manifesteren; nationaal, maar ook internationaal. Deze solidariteiten zijn echter in conflict met elkaar; voor Nederland zou het een verheffing van de Nederlandse arbeider betekenen, maar internationaal betekent het dat arbeiders die achterlopen op de Nederlandse arbeider vooruit gaan. En de Nederlandse arbeider zélf wordt daar weinig beter van.

En als je dan een “hoger geschoolde” bent, dan kun je prima zo redeneren, want je hebt zelf nauwelijks last van die internationale concurrentie.
juist hoog opgeleiden hebben de meeste concurentie, want de meeste 'buitenlanders' zitten in hoge sectoren. Maar er is werlijk schaarste in die banen.


Maar het is een schijnrobleem. Want als een zwollenaar bij bedrijf in Zutphen solliciteert en de baan krijgt, dan pikt hij de baan weg van de zuthenaar die er ook op solliciteerde. zelfde geld voor vactures die ook intern opgevuld zouden kunnen worden maar naar externe gaan etc.
pi_201506182
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 september 2021 21:59 schreef AchJa het volgende:
Het lijkt me geen groot geheim dat ik redelijk conservatief rechts ben ingesteld, dus dit interview uit de Groene met Wagenknecht verraste me behoorlijk.Nou volg ik de Duitse politiek totaal niet omdat het mij bijzonder weinig intersseert wat er bij onze oosterburen gebeurt maar is links daar van hun geloof gevallen ofzo? Ik meende dat "die Linke" een soort van SP-GL combinatie on steroids was.
Het is de Duitse evenknie van de SP, zoals de zelf in het interview ook aangeeft. We hebben in Nederland (kort door de bocht) de SP voor populistisch, conservatief links en GL voor academisch, progressief links. Daar tussenin hadden we nog de PvdA als brede, links volkspartij, maar daar is nauwelijks nog iets van over.

Vertaald naar Duitsland hebben we dan die Linke (SP), die Grünen (GL) en de SPD (PvdA).

Het grote verschil is wel dat deze Duitse dame een stuk intelligenter overkomt dan Lilian Marijnissen.
  zaterdag 25 september 2021 @ 07:31:14 #15
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201506942
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 00:18 schreef Korenfok het volgende:

[..]
juist hoog opgeleiden hebben de meeste concurentie, want de meeste 'buitenlanders' zitten in hoge sectoren. Maar er is werlijk schaarste in die banen.


Maar het is een schijnrobleem. Want als een zwollenaar bij bedrijf in Zutphen solliciteert en de baan krijgt, dan pikt hij de baan weg van de zuthenaar die er ook op solliciteerde. zelfde geld voor vactures die ook intern opgevuld zouden kunnen worden maar naar externe gaan etc.
Je refereert aan de expat-markt? Die bestaan, maar een hoogopgeleide Nederlandse IT-expert, of financieel analist kan nog eventueel naar het buitenland. Voor de meeste Nederlandse stukadoors of vrachtwagenchauffeurs ligt dat doorgaans anders.

Maar het leeuwendeel van de mensen is toch niet hoogopgeleid.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
  Redactie Frontpage zaterdag 25 september 2021 @ 07:41:40 #16
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201506962
Wijze woorden van deze partijleider. Hoop dat ze het in de praktijk kan brengen. Hoop ook dat Klaver en vooral Ploumen haar boek eens gaan lezen.
pi_201506985
Deze vrouw heeft het allemaal prima in de smiezen, dat is wel duidelijk. Dit vooral:
quote:
Uit onvrede met de economisch pragmatische houding van Die Linke en de steeds grotere bereidheid van de partij om modieuze progressieve thema’s als gender, diversiteit, homorechten en migratie te omarmen en daarmee zijn traditionele arbeideristische achterban van zich te vervreemden, deed Wagenknecht steeds vaker uitspraken die het partijbestuur en een deel van de achterban zwaar op de maag lagen.

Wagenknecht zegt de dingen die vele kiezers denken en zeggen maar die in het glazen huis van de Bondsdag niet worden geapprecieerd. Dat Duitsland een migrantenprobleem heeft, bijvoorbeeld. Dat de euro een ramp is voor de gewone Duitser. Of dat klimaatsubsidies een speeltje voor de rijken zijn. Dat de Duitse politiek gegijzeld is door de exportsector. Of dat wokeness botst met de conservatieve levensstijl van de Duitse arbeider. Dat klasse belangrijker is dan identiteit, bijvoorbeeld. Dat het conservatisme van de Duitse gewone man en vrouw niet per se seksistisch of racistisch is maar een uiting is van respect voor overgeleverde tradities. En zij doet dat in een taal die iedereen kan verstaan. Het verklaart de afkeer van het politieke establishment van Wagenknecht. Het verklaart tevens haar populariteit onder het Duitse electoraat en de fascinatie van een deel van de Duitse media voor haar standpunten en de wrevel onder de elite die zij veroorzaken.
quote:
'Dat zijn de welgestelde, universitair geschoolden die tegenwoordig onze binnensteden bevolken, daar hun hipsterachtige levensgevoel aan anderen opdringen, zichzelf als "links" begrijpen en anderen voorschrijven hoe zij moeten denken, hoe zij moeten leven en vooral welke woorden zij wel en welke zij niet mogen gebruiken.'
_O_

En dit is dus ook precies wat er misgaat bij Links in het algemeen. De énorme nadruk op (radicaal) progressieve thema's die vooral leven (bij hoogopgeleiden) in multiculturele urban gebieden trekt de traditioneel meer linkse stemmer naar conservatieve (en dus rechtse) partijen. Media is hier ook voor een groot deel verantwoordelijk voor. Het benadrukt ook mooi dat de clash niet eens zo zeer meer links vs. rechts is, maar progressief vs. conservatief. Geograaf Josse de Voogd heeft dit voor Nederland specifiek ook al meermaals perfect uitgelegd in columns en kaarten.
'I moved to Peru and shaved half my head and wrote for Teen Vogue. If I can come back from the depths of leftism, trust me, anyone can.' - Gina Florio
pi_201507000
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 07:31 schreef thedeedster het volgende:

[..]
Je refereert aan de expat-markt? Die bestaan, maar een hoogopgeleide Nederlandse IT-expert, of financieel analist kan nog eventueel naar het buitenland. Voor de meeste Nederlandse stukadoors of vrachtwagenchauffeurs ligt dat doorgaans anders.

Maar het leeuwendeel van de mensen is toch niet hoogopgeleid.
Je kunt als stukadoor in Duitsland een stuk meer verdienen dan hier bijvoorbeeld. Ga als monteur naar Dubai, en verdient 3 tot 4 keer meer dan hier. voor hoog of laag opgeleiden geldt het zelfde, blijf je op je reet zitten verdien je niks, als je nek uitsteekt heb je kans op succes.
  zaterdag 25 september 2021 @ 08:07:35 #19
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201507040
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 07:53 schreef Korenfok het volgende:

[..]
Je kunt als stukadoor in Duitsland een stuk meer verdienen dan hier bijvoorbeeld. Ga als monteur naar Dubai, en verdient 3 tot 4 keer meer dan hier. voor hoog of laag opgeleiden geldt het zelfde, blijf je op je reet zitten verdien je niks, als je nek uitsteekt heb je kans op succes.
Om de een of andere reden - mij onbekend - hoor ik hier helemaal niets over.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_201507091
Kan niet beter verwoord worden.
pi_201507099
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:07 schreef thedeedster het volgende:

[..]
Om de een of andere reden - mij onbekend - hoor ik hier helemaal niets over.
waar hoor je niks over?

dat je meer kunt verdienen in andere gebieden?
pi_201507118
Op dinsdag 23 maart 2021 14:05 schreef JochemSjakie het volgende:
The old switcheroo. @:Stepperoller is nu al een legende _O_
  zaterdag 25 september 2021 @ 08:27:42 #23
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201507124
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:23 schreef Korenfok het volgende:

[..]
waar hoor je niks over?

dat je meer kunt verdienen in andere gebieden?
Praktisch opgeleiden die het werk over de grens zoeken.

Je hebt bijvoorbeeld de baggeraars en andere zeer technische beroepen die grote projecten in het buitenland doen, maar stukadoors (en eventueel andere mensen in de bouw) die naar Duitsland gaan, da’s nieuw voor mij.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_201507156
Geen speld tussen te krijgen en soortgelijke dingen roepen ik en anderen al jaren.

Ik beschouw mezelf ook als links maar peins er niet over op een linkse partij te stemmen om de redenen genoemd in dit artikel.
Don't quote me boy, cause I ain't said shit!
Send Banano to: ban_1drjycsqhpwa1i4uxo1mmqau6q8gibgbn6oabtub53zpcrabjunt3uscaqty
pi_201507179
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:23 schreef Korenfok het volgende:

[..]
waar hoor je niks over?

dat je meer kunt verdienen in andere gebieden?
Volgens mij liggen de salarissen in Duitsland voor dat soort banen juist lager.
Don't quote me boy, cause I ain't said shit!
Send Banano to: ban_1drjycsqhpwa1i4uxo1mmqau6q8gibgbn6oabtub53zpcrabjunt3uscaqty
  zaterdag 25 september 2021 @ 08:45:17 #26
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507227
Tja, volgens mij zijn de linkse partijen nog altijd voor een herverdeling van inkomen en voor goedkope woningen en dergelijke.

Maar dat "woke" is wel weer een mooi spook om voor jezelf goed te praten om lekker rechts te gaan stemmen en dan kankeren dat het allemaal zo kut is. :')
  Redactie Frontpage zaterdag 25 september 2021 @ 08:54:43 #27
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201507318
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:45 schreef Hexagon het volgende:
Tja, volgens mij zijn de linkse partijen nog altijd voor een herverdeling van inkomen en voor goedkope woningen en dergelijke.

Maar dat "woke" is wel weer een mooi spook om voor jezelf goed te praten om lekker rechts te gaan stemmen en dan kankeren dat het allemaal zo kut is. :')
Interview in de OP met Sahra Wagenknecht, leider van de Duitse partij Die Linke dus niet gelezen. :')
  zaterdag 25 september 2021 @ 08:57:11 #28
466913 Eightyone
Bejaarde millennial
pi_201507349
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:35 schreef Kapitein_Scheurbuik het volgende:
Geen speld tussen te krijgen en soortgelijke dingen roepen ik en anderen al jaren.

Ik beschouw mezelf ook als links maar peins er niet over op een linkse partij te stemmen om de redenen genoemd in dit artikel.
Als je eerder links dan rechts denkt, maar niet tot de geluksvogels behoort (goed genoeg kunnen leren voor minimaal hbo, geen onderliggend lijden, enzovoort) heb je maar twee smaken: SP en PvdA. En de eerste is dan meteen zo gortig. Veel keus is er iig niet.

(Het werd in maart de tweede, maar wel met het idee dat ze beter zouden moeten kunnen.)

[ Bericht 3% gewijzigd door Eightyone op 25-09-2021 09:22:07 ]
pi_201507393
quote:
Wel vreemd dat de VVD dan juist aan de macht kwam toen Nederland te maken had met een zware economische crisis en de 'typische' VVD-ers met ondernemingen en aandelen toch behoorlijk werden getroffen door deze crisis.

Ik denk ook dat de vaste kern VVD-stemmers helemaal niet zo groot is, de VVD heeft eigenlijk geluk dat er heel veel partijen zijn waar andere stemmers hun stemmen over verdelen. Bovendien zijn verkiezingen voor een groot deel van de stemmers ook een soort Idols. Zet een type als Ploumen neer bij de VVD en een type als Rutte bij de PvdA en de PvdA wordt gewoon de grootste partij van Nederland.
pi_201507406
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 september 2021 21:59 schreef AchJa het volgende:
Het lijkt me geen groot geheim dat ik redelijk conservatief rechts ben ingesteld, dus dit interview uit de Groene met Wagenknecht verraste me behoorlijk.Nou volg ik de Duitse politiek totaal niet omdat het mij bijzonder weinig intersseert wat er bij onze oosterburen gebeurt maar is links daar van hun geloof gevallen ofzo? Ik meende dat "die Linke" een soort van SP-GL combinatie on steroids was.
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 juni 2021 11:09 schreef RM-rf het volgende:

[..]
Dat is ook eigenlijk hetzelfde effect als wat te
interessant ook dat Sahra Wagenknecht zich lijkt terug te melden, die was een tijd terug met burnout teruggetreden bij de Linke en lang uit beeld (en er ook een beetje uitgewerkt was door een centrumlinkse groep die de partij meer naar de Groenen wilde modelleren, terwijl Wagenknecht als een ouderwetse arbeiders-Linke opstelde en zich openlijk uitsprak tegen de meer culturele en maatschappelijke progressieve thema's)..
het zou me niet verwonderen als zij een come-back maakt, al dan niet na de verkiezingen, als de Linke mogelijk weer een koerswissel zouden moeten maken naar 'oud-links'.
Momenteel lijken die eerder te verliezen met hun 'modernere' en 'bredere' koers en juist kiezers zien weglopen.
Der der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz sondern eine Windmühle bauen.
  Redactie Frontpage zaterdag 25 september 2021 @ 09:02:39 #31
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201507407
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:57 schreef Eightyone het volgende:

[..]
Als je eerder links dan rechts denkt, maar niet tot de geluksvogels behoort (goed genoeg kunnen leren voor minimaal hbo, geen onderliggend lijden, enzovoort) heb je maar twee smaken: SP en PvdA. En de eerste is dan meteen zo gortig. Veel keus is er iig niet.
Eens. Maar aangezien de PvdA meer en meer een afdeling van GroenLinks wordt blijft voor die mensen de SP over. Helaas zien we dat nog niet terug in electoraal gewin. De SP is hier (de gemeente waar ik woon) ook de enige partij die zich buiten verkiezingstijd ook tussen de mensen begeeft heb ik het idee. Dat spreekt ook voor ze.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:13:26 #32
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507519
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:54 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Interview in de OP met Sahra Wagenknecht, leider van de Duitse partij Die Linke dus niet gelezen. :')
Zeker wel, die roetsjt al jaren van de populistisch rechtse glijbaan in de hoop er stemmen mee te winnen.
pi_201507529
Ik heb niet zoveel last van wokeïsme, heb het altijd een beetje een angstbeeld gevonden.

Het lijkt me dan wel weer een uitstekend advies dat linkse partijen zich weer meer gaan richten op leefbaarheid en sociale zekerheid.
Incelfrikandel
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:17:36 #34
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507542
quote:
6s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:15 schreef Frikandelbroodje het volgende:
Ik heb niet zoveel last van wokeïsme, heb het altijd een beetje een angstbeeld gevonden.

Het lijkt me dan wel weer een uitstekend advies dat linkse partijen zich weer meer gaan richten op leefbaarheid en sociale zekerheid.
Volgens mij doen linkse partijen dat ook maar veel kiezers vinden het kennelijk belangrijker om te stemmen tegen lege containerbegrippen als woke en hipsters en verdere ongrijpbare nonsens.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:21:32 #35
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201507570
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:17 schreef Hexagon het volgende:

[..]
Volgens mij doen linkse partijen dat ook maar veel kiezers vinden het kennelijk belangrijker om te stemmen tegen lege containerbegrippen als woke en hipsters en verdere ongrijpbare nonsens.
Ik zie dit precies tegenovergesteld.

Ik zie vooral bepaalde partijen volstrekt geobsedeerd door identiteitspolitiek en kiezers die vervolgens eieren voor hun geld kiezen. Jij legt het bij de kiezers, ik leg het bij de partijen.

Misschien moeten deze partijen dan maar wat aan de beeldvorming doen.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:25:00 #36
84244 Scorpie
Abject en infaam!
pi_201507589
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 08:45 schreef Hexagon het volgende:
Tja, volgens mij zijn de linkse partijen nog altijd voor een herverdeling van inkomen en voor goedkope woningen en dergelijke.

Maar dat "woke" is wel weer een mooi spook om voor jezelf goed te praten om lekker rechts te gaan stemmen en dan kankeren dat het allemaal zo kut is. :')
Wel knap dat elke zin die je hier neerzet laat zien dat je helemaal niks van de OP hebt gelezen.
Op dinsdag 13 augustus schreef Xa1pt:
Neuh, fraude mag best aangepakt worden. Maar dat het de maatschappij meer oplevert of beter is voor de samenleving, is nog maar de vraag.
Op donderdag 25 juni 2015 schreef KoosVogels:
Klopt. Ik ben een racist.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:25:49 #37
84244 Scorpie
Abject en infaam!
pi_201507596
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:17 schreef Hexagon het volgende:

[..]
Volgens mij doen linkse partijen dat ook maar veel kiezers vinden het kennelijk belangrijker om te stemmen tegen lege containerbegrippen als woke en hipsters en verdere ongrijpbare nonsens.
Dan heb je dus wederom de OP niet gelezen. Of niet begrepen, dat kan ook.
Op dinsdag 13 augustus schreef Xa1pt:
Neuh, fraude mag best aangepakt worden. Maar dat het de maatschappij meer oplevert of beter is voor de samenleving, is nog maar de vraag.
Op donderdag 25 juni 2015 schreef KoosVogels:
Klopt. Ik ben een racist.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:25:50 #38
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507597
Maar sowieso is dit stuk van die Wagenknecht doorspekt van het verschrikkelijke consumentisme waar die zogenaamde "gewone mensen" mee bezig zijn. Alles moet een ander maar voor ze doen.

Kennelijk zijn ze afhankelijk van die zogenaamde hipsters, die kennelijk nog wel enige engagement bezitten. Blijkbaar moeten die hun belangen behartigen ofzo. In plaats van dat ze dat zelf een keer doen. Zelf zich organiseren en constructief druk zetten op de politiek. Of zorgen dat vakbewegingen sterk zijn.

Maar nee, we stemmen liever op een populistische schreeuwer, wat niks oplevert, en roepen daarna 4 jaar dat alles kut is en het allemaal de schuld is van hipsters. Alles is eigenlijk in de handen van een ander geparkeerd.

Echt een topmentaliteit :')
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:27:07 #39
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507605
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:21 schreef thedeedster het volgende:

[..]
Ik zie dit precies tegenovergesteld.

Ik zie vooral bepaalde partijen volstrekt geobsedeerd door identiteitspolitiek en kiezers die vervolgens eieren voor hun geld kiezen. Jij legt het bij de kiezers, ik leg het bij de partijen.

Misschien moeten deze partijen dan maar wat aan de beeldvorming doen.
Welke verschrikkelijke identiteitspolitieke voorstellen heeft de PvdA of de SP de afgelopen jaren gedaan?
pi_201507607
'Links' bestaat niet.


Er is oud- of arbeiderslinks... Het traditionele socialisme van de Arbeidersklasse

Er is progressief-Links van vaak eerder welgestelde goed-opgeleidde elites die een progressieve Maatschappij voorstaan die zich snel aanpast aan volgens hen 'nieuwe tijden'.


Deze beide politieke denkrichtingen bijten elkaar, soms zelfs héél direkt.
De ene is een ecomische minimaal-welstand visie waarvan vooral een klasse die weinig heeft kan profiteren.

Het andere is eerder een brede langetermijn visie op Maatschappelijk-cultureel vlak waarbij er altijd een gerede kans bestaat dat dit eerder de gelijkstijling van laagste inkomensgroepen en werkenden kan hinderen.


Sahra Wagenknecht heeft goed door dat in een politiek systeem met drie 'linkse' partijen dat onderscheid belangrijk kan zijn om kiezers aan te spreken
Der der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz sondern eine Windmühle bauen.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:27:48 #41
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507610
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:25 schreef Scorpie het volgende:

[..]
Dan heb je dus wederom de OP niet gelezen. Of niet begrepen, dat kan ook.
Natuurlijk begrijp ik die wel. Maar ik heb zo mijn eigen gedachte bij die houding van de hipsters verantwoordelijk maken voor je geluk.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:33:55 #42
191317 Nobu
Nobutada Yakitori
pi_201507668
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:25 schreef Hexagon het volgende:
Maar sowieso is dit stuk van die Wagenknecht doorspekt van het verschrikkelijke consumentisme waar die zogenaamde "gewone mensen" mee bezig zijn. Alles moet een ander maar voor ze doen.

Kennelijk zijn ze afhankelijk van die zogenaamde hipsters, die kennelijk nog wel enige engagement bezitten. Blijkbaar moeten die hun belangen behartigen ofzo. In plaats van dat ze dat zelf een keer doen. Zelf zich organiseren en constructief druk zetten op de politiek. Of zorgen dat vakbewegingen sterk zijn.

Maar nee, we stemmen liever op een populistische schreeuwer, wat niks oplevert, en roepen daarna 4 jaar dat alles kut is en het allemaal de schuld is van hipsters. Alles is eigenlijk in de handen van een ander geparkeerd.

Echt een topmentaliteit :')
Hoop hipster privilege in deze post.
pi_201507670
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:25 schreef Hexagon het volgende:
Maar sowieso is dit stuk van die Wagenknecht doorspekt van het verschrikkelijke consumentisme waar die zogenaamde "gewone mensen" mee bezig zijn. Alles moet een ander maar voor ze doen.

Kennelijk zijn ze afhankelijk van die zogenaamde hipsters, die kennelijk nog wel enige engagement bezitten. Blijkbaar moeten die hun belangen behartigen ofzo. In plaats van dat ze dat zelf een keer doen. Zelf zich organiseren en constructief druk zetten op de politiek. Of zorgen dat vakbewegingen sterk zijn.

Maar nee, we stemmen liever op een populistische schreeuwer, wat niks oplevert, en roepen daarna 4 jaar dat alles kut is en het allemaal de schuld is van hipsters. Alles is eigenlijk in de handen van een ander geparkeerd.

Echt een topmentaliteit :')
Hihi, jij voelt je volgens mij een beetje aangesproken door dit stuk omdat jij stiekem ook wel weet dat jij in de categorie valt die hier even netjes op hun plek wordt gezet. De hoogopgeleide centrum-linkse "liberaal" die enorm heetgebakerd bezig is met zaken zoals verscheidene social justice onderwerpen, migratie en klimaathysterie.
'I moved to Peru and shaved half my head and wrote for Teen Vogue. If I can come back from the depths of leftism, trust me, anyone can.' - Gina Florio
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:40:28 #44
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507746
quote:
7s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:33 schreef Nobu het volgende:

[..]
Hoop hipster privilege in deze post.
Welnee, ik ben bij lange na niet hip genoeg.
pi_201507753
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:17 schreef Hexagon het volgende:

[..]
Volgens mij doen linkse partijen dat ook maar veel kiezers vinden het kennelijk belangrijker om te stemmen tegen lege containerbegrippen als woke en hipsters en verdere ongrijpbare nonsens.
Nouja als ik de instagram van GL bekijk zie ik dat van de eerste 30 tegels er 8 gaan over LHBTI+ en vluchtelingen*. Hartstikke belangrijke onderwerpen natuurlijk, maar ik snap wel dat een automonteur uit Tiel zich hier niet aangesproken voelt. Beeldvorming heb je zelf ook een groot aandeel in.
*PvdA een heel stuk minder.
Incelfrikandel
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:41:52 #46
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201507773
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:27 schreef Hexagon het volgende:

[..]
Welke verschrikkelijke identiteitspolitieke voorstellen heeft de PvdA of de SP de afgelopen jaren gedaan?
SP? Ik refereer aan GL. En de beeldvorming.

Je kunt wel lekker direct counteren, maar het is toch een feit dat GL en D66 een imago hebben van partijen die gevoelig zijn voor identity politics?

Waardoor is bijvoorbeeld een groot deel van de PvdA achterban weggelopen? Was dat puur vanwege het kabinet met de VVD, of was er meer?

Toen die partijen samen gingen werken. Heeft de PvdA toen helemaal niks binnen gehaald?

Oh jawel. Maar afschaffen van de strafbaarheid van illegaliteit, was iets waar de “klassieke” PvdA-stemmer weinig wijzer van werd.

Of de dit jaar gelukkig nog op gang gekomen Pieten-“discussie”. Ook iets waar deze partijen stellig hun positie hebben bepaald en waar de klassieke stemmer ook weinig mee heeft.

Het gaat om de beeldvorming. Als mensen al niet meer denken dat partijen voor hén opkomen, dan is het gewoon over.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:44:31 #47
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507805
quote:
10s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:34 schreef HowardRoark het volgende:

[..]
Hihi,
Ben je een pubermeisje ofzo? Met dat gegiechel steeds?

quote:
jij voelt je volgens mij een beetje aangesproken door dit stuk omdat jij stiekem ook wel weet dat jij in de categorie valt die hier even netjes op hun plek wordt gezet. De hoogopgeleide centrum-linkse "liberaal" die enorm heetgebakerd bezig is met zaken zoals verscheidene social justice onderwerpen, migratie en klimaathysterie.
Volgens mij zijn vooral Wagenknecht en haar bewierrokers daar zelf heel hard mee bezig. En sowieso waarom is haar succes afhankelijk van liberale kiezers? Dat is precies die consumentistische houding.
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:48:07 #48
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201507858
quote:
1s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:40 schreef Frikandelbroodje het volgende:

[..]
Nouja als ik de instagram van GL bekijk zie ik dat van de eerste 30 tegels er 8 gaan over LHBTI+ en vluchtelingen*. Hartstikke belangrijke onderwerpen natuurlijk, maar ik snap wel dat een automonteur uit Tiel zich hier niet aangesproken voelt. Beeldvorming heb je zelf ook een groot aandeel in.
*PvdA een heel stuk minder.
Groenlinks is al sinds zijn bestaan een elitaire partij. Maar het is niet de enige natuurlijk..
  zaterdag 25 september 2021 @ 09:50:50 #49
466913 Eightyone
Bejaarde millennial
pi_201507902
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:27 schreef RM-rf het volgende:
'Links' bestaat niet.


Er is oud- of arbeiderslinks... Het traditionele socialisme van de Arbeidersklasse

Er is progressief-Links van vaak eerder welgestelde goed-opgeleidde elites die een progressieve Maatschappij voorstaan die zich snel aanpast aan volgens hen 'nieuwe tijden'.


Deze beide politieke denkrichtingen bijten elkaar, soms zelfs héél direkt.

Voor mezelf sluit het elkaar niet uit (als het tweede niet doorslaat in regelrechte gekkigheid).

[ Bericht 14% gewijzigd door Eightyone op 25-09-2021 12:03:16 ]
pi_201507929
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 09:44 schreef Hexagon het volgende:

[..]
Ben je een pubermeisje ofzo? Met dat gegiechel steeds?
[..]
Volgens mij zijn vooral Wagenknecht en haar bewierrokers daar zelf heel hard mee bezig. En sowieso waarom is haar succes afhankelijk van liberale kiezers? Dat is precies die consumentistische houding.
Hoezo mag hij of zij zich niet uiten met gegiechel? Wie ben jij om te zeggen dat het als een puberaal meisje is waarbij je zijn of haar identiteit probeert te bagatelliseren?
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')