abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_79027844
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 18:49 schreef Sattyagraha het volgende:

[..]

Jij zegt dat de Islam het eerste was met alles. Ik betwijfel/bestrijd dat. Ze hebben eerder het beste van anderen overgenomen en het een nieuwe religie van genoemd.

Zeker het punt dat je nu in brengt is discutabel. Een religie die een term als vervolmaking binnen zichzelf plaatst vind ik gevaarlijk. De vervolmaking ligt volgens de joden en de christenen immers nog steeds bij God.
En versta me goed, ik zeg niet dat alle joden en christenen hier ook daadwerkelijk naar handelen.
Die reactie was voor mariox bedoeld omdat hij zei dat het plagiaat van Darwin was, die reactie moest je niet zo serieus nemen.

Ik bedoel dat de islam, het christendom en het jodendom van dezelfde God komen en daarom lijken ze op elkaar. Het is de laatste religie. Wat bedoel je precies met dat de vervolmaking nog steeds bij God ligt?
Ik ben een pure Turk.
pi_79027892
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 18:54 schreef RichardDawkins het volgende:

[..]

Linkje? Krijg het niet echt gevonden met de elsevier zoekfunctie.
Ik heb het ook niet van internet, maar ik heb het geciteerd uit het blad.
Ik ben een pure Turk.
  donderdag 11 maart 2010 @ 18:59:41 #28
168777 Rave_NL
Obey the Dance Commander!
pi_79028040
quote:
10 december 2005

Geschiedenis: De voorlijke Islam

Tijdens haar Gouden Eeuw was de mohammedaanse cultuur intellectueel, liberaal en verlicht. Het kan dus wel.

Duizend jaar geleden ontstond in Bagdad de algebra. Het ziekenhuis is een moslimuitvinding, robots schonken een glaasje, nergens werden zo veel boeken gelezen. En Mohammed vond geleerden veel meer waard dan terroristen. Kortom, met de islam zelf is niets mis, met de huidige interpretatie ervan des te meer.

Je mag het niet hardop zeggen, maar het is wel waar. De islam vertoont veel kenmerken van achterlijkheid. Er worden in het Midden-Oosten schokkend weinig boeken en kranten gelezen, de Turkse schrijver Orhan Pamuk moet spitsroeden lopen, in menig land leidt zelfs het bezit van het klassieke Arabische meesterwerk Duizend-en-een-nacht tot gevangenisstraf en het percentage analfabeten is in de islamitische wereld schrikbarend hoog.

Wetenschap en technologie stellen weinig tot niets voor. Sterker, in menig Arabisch land zitten wetenschappers achter de tralies en islamitische studenten biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam willen niets weten van de evolutietheorie.

Ooit was het anders. Toen was de westerse, christelijke wereld achterlijk en de islamitische voorlijk.

Tussen de achtste en vijftiende eeuw kroop Europa door de diepe, duistere Middeleeuwen en was de islamitische wereld een stralend voorbeeld voor de rest van de mensheid. Geleerdheid, intellectualisme, wetenschap en techniek floreerden er.

Zoals nu ambitieuze geleerden uit alle windstreken naar Amerika trekken, was toen de islamitische wereld, die zich van India tot Frankrijk uitstrekte, de intellectuele magneet. De Nobelprijs bestond toen nog niet, maar als hij er was geweest, zou hij jaar in, jaar uit bij een moslim zijn beland.

Een verlichte heerser als kalief Haroen al-Rashid – jawel, die uit Duizend-en-een- nacht – zette in de achtste eeuw het Huis van de Wijsheid (Bayt al-hikma) op waar de knapste koppen uit de hele wereld op af kwamen. Overal, in Damascus, Cordoba, Samarkand, Marrakech, verrezen wonderschone bibliotheken en observatoria.

En dat verhaal dat u op de middelbare school leerde, dat de Arabieren slechts een doorgeefluik waren voor de superieure hellenistische cultuur, deugt van geen kant. Dat blijkt op de fraaie tentoonstelling die het Parijse Institut du Monde Arabe (tot 19 maart 2006) heeft georganiseerd over de wetenschappelijke gouden eeuw van de islam.

Natuurlijk, het klopt dat tussen het eind van de achtste en het begin van de tiende eeuw in het eerdergenoemde Huis van de Wijsheid in Bagdad en elders in de mohammedaanse centra van kennis veel geleerden bezig waren om de klassieke meesterwerken van Euclides, Archimedes, Aristoteles, Hippocrates, Galenus en al die andere Griekse giganten te vertalen. Ook is het waar dat toen Europa uit zijn winterslaap ontwaakte, Spaanse en Italiaanse geleerden als Fibonacci die boeken weer terug vertaalden – aangezien de originele teksten inmiddels verloren waren gegaan.

Zelfs al zou de Arabische bijdrage aan de mondiale wetenschap hiertoe beperkt zijn gebleven, dan nog zouden wij, die dag in, dag uit profiteren van alle verworvenheden van de op de Grieken en de Romeinen gefundeerde, westerse samenleving, dagelijks een kleine hoofdbuiging naar Mekka moeten maken als dank.

Maar de moslimgeleerden waren meer dan een doorgeefluik voor de Griekse cultuur. Allereerst stond de islamitische wereld open voor alle kennis. Niet alleen voor die uit Griekenland, maar ook PerziŽ, India, China, het oude MesopotamiŽ. Het was zoals alle culturen die zich op hun hoogtepunt bevinden, zoals de Amerikaanse, een amalgaam van allerhande kennis en kunde.

Neem onze cijfers, die wij abusievelijk Arabisch noemen. Het huidige decimale, tientallige, stelsel stamt uit India, inclusief die cruciale uitvinding van de nul. Het idee dat de positie van een cijfer in een getal – de 6 in het getal 684 slaat op honderdtallen – de waarde van dat cijfer aangeeft, hadden de SoemeriŽrs al bedacht. De Arabische geleerden snuffelden in al die verschillende hoekjes, pikten daar de beste ideeŽn uit, en voilŗ, ons stelsel van cijfers.

Gangmaker
Op vergelijkbare manier heeft het papier zich over de wereld verspreid. Die innovatie leenden de moslims van China. Chinese gevangenen verklapten de Arabieren het procťdť en in de achtste eeuw verrees de eerste islamitische papierfabriek in Samarkand, nu Oezbekistan. Binnen een mum van tijd stonden in de hele mohammedaanse wereld, van SiciliŽ tot PerziŽ, papierfabrieken – soms aangedreven door windmolens zoals in AndalusiŽ, dan weer met waterkracht zoals in Irak.

Samen met de aanwezigheid van een universele wetenschappelijke taal, het Arabisch, was het papier de gangmaker van de vooruitgang. Waar geleerden voorheen op het schaarse papyrus (schors van een moerasplant) en perkament (dierenhuid) waren aangewezen, konden ze nu over een goedkope grondstof zoals hout beschikken. Mede daardoor werden de islamitische bibliotheken de best bevoorrade ter wereld.

De opvatting dat de Arabische gouden eeuw slechts een overstapplaats was tussen de klassieke Griekse cultuur en de Europese renaissance is ook wel erg vanuit het Westen geredeneerd, zo constateert Ahmed Djebbar, hoogleraar geschiedenis van de wiskunde aan de universiteit van Lille, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschappen van Algerije en mede-samensteller van de expositie l’Age d’Or des Sciences Arabes in Parijs. 'In de eerste plaats namen de Arabieren in de achtste eeuw de Griekse kennis niet over om die te conserveren, maar omdat ze er iets aan hadden. Ook deden ze het niet met het oog op de Europese renaissance. Het was in die tijd buiten de orde dat Europa ooit op het zelfde beschavingsniveau kon komen.’

De moslims klutsten niet alleen kennis van verschillende culturen door elkaar heen, ze voegden er ook het een en ander aan eigen inzichten aan toe. Zo schreef de Oezbeekse geleerde Al-Khwarizmi, zijn naam leeft voort in de term algoritme uit de computerkunde, in de negende eeuw een beschouwing waarin voor het eerst het woord al-jabr (de oplossing, ofwel algebra) voorkwam als aanduiding voor de methode om vergelijkingen met een onbekende op te lossen. De sinus en de cosinus waren al bedacht door de Grieken, maar de Arabieren voegden daar de tangens en de cotangens aan toe, en complementeerden aldus het vak goniometrie. Al-Khayy‚m speelde al met vergelijkingen van de derde graad (x3 + ax2 + bx = c).

Aanvankelijk richtte de Arabische wetenschap zich sterk op concrete, religieuze behoeften. Moslims moesten elke dag vijf keer bidden en vroegen zich af wanneer. Ze dienden zich daarbij in de richting van Mekka te buigen, maar waar lag dat? Bovendien wilden ze weten wanneer de heilige maand ramadan begon en eindigde.

De bloei van zowel de Arabische astronomie als de goniometrie na de stichting van het islamitisch geloof in de zevende eeuw na Christus hield in eerste instantie verband met die drie praktische vragen. Maar gaandeweg raakten de geleerden steeds meer geÔnteresseerd in l’art pour l’art, het genoegen van nieuwe kennis en de daaruit voortvloeiende nieuwe inzichten, los van welke toepassing dan ook. Zoals we nu weten, is dat dť manier om de wetenschap vooruit te brengen.

Al denkend, spelend en rekenend concludeerden de islamitische geleerden dat de op een voetstuk geplaatste Griekse geleerden niet onaantastbaar waren. Ahmed Djebbar: 'Ze constateerden dat de Grieken minder goed op de hoogte waren dan ze aanvankelijk dachten.’ Arabische astronomen als Al-SijzÓ concludeerden al drie eeuwen voor de Copernicaanse revolutie dat in de observaties van Ptolemaeus die uitmondden in de conclusie dat de aarde het middelpunt van het heelal vormde, flink wat foutjes zaten. Ver voor Descartes en Huygens met hun wetten voor de breking van licht kwamen, zat Ibn-al-Haitham, ook Alhazen genoemd, al op die lijn.

Het inzicht over de ademhaling en de rol van de longen daarin komt uit de moslimwereld. Dat geldt ook voor de bloedcirculatie en de maagsonde. Het ziekenhuis, als plek waar medische kennis op groepen patiŽnten wordt toegepast, is een islamitische innovatie die net als de 'Arabische’ cijfers via de Maghreb, Noord-Afrika, en Moors Spanje christelijk Europa bereikte.

Het destillatieproces – het verhitten van een mengsel tot een van de bestanddelen van dat mengsel verdampt en het vervolgens doen condenseren van die damp – was een Arabische uitvinding, gememoreerd in de benamingen voor zowel het belangrijkste voortbrengsel ervan (alcohol) als het apparaat waarmee de destillatie tot aan het begin van de twintigste eeuw is uitgevoerd (alambiek).

Dat is overigens ironisch. De mohammedaanse wereld, die thans sterk van de blauwe knoop is, maakte het stoken van alcohol mogelijk. Op de een of andere manier is dat kenmerkend voor de hoogtij van de islamitische cultuur. Dezelfde cultuur die afbeeldingen tegenwoordig al gauw afgoderij dan wel pornografie vindt, bracht de adembenemende, op pagina 86 afgedrukte, doorsnee van een zwangere vrouw met foetus voort. Waar de islamitische cultuur vandaag de dag niet zelden als Staphorst in het kwadraat oogt, ontwierpen de drie mohammedaanse broers en ingenieurs BanŻ MŻs‚ duizend jaar geleden al een robot die op feestelijke bijeenkomsten een glaasje kon schenken.

De islamitische wereld was verlicht, tolerant, liberaal, kosmopolitisch en pragmatisch. Niet alleen Arabische geleerden waren welkom in de mohammedaanse huizen van wijsheid, ook niet-Arabieren. Zelfs joden, christenen en andere ongelovigen.

Warhoofden
De conclusie kan niet anders luiden dan dat de huidige intellectuele stilstand in de islamitische wereld niets met de islam of de Koran zelf heeft te maken. De islam staat minstens even positief tegenover geestelijke ontwikkeling en wetenschapsbeoefening als de christelijke cultuur en is er in sommige opzichten zelfs ontvankelijker voor.

Van de 6.000 verzen in de Koran hebben er 750 betrekking op de natuur en bevatten aansporingen deze te bestuderen. Diverse islamitische geleerden benadrukten honderden jaren geleden al dat de studie van de natuur niet ten koste gaat van God. Neem Ibn Roesjd, beter bekend onder de Latijnse naam AverroŽs, uit het Spaanse Cordoba, die in de twaalfde eeuw zei: 'Er is geen beter bewijs van goddelijke wijsheid dan de orde van de kosmos. En die kan worden bewezen met de rede. Wie causaliteit ontkent, ontkent de goddelijke wijsheid.’

Zoals een van de Europese geleerden die de Arabische boeken tijdens de twaalfde eeuw in het Latijn vertaalden, Adelard van Bath, zei tegen een collega: 'Ik heb van mijn Arabische leermeesters geleerd om de rede als gids te nemen waar jij vertrouwt op het gezag van de autoriteiten.’

Is dit niet het wezen van wat wij nu de verlichting noemen, het primaat van de rationaliteit? Diezelfde verlichting waarvan velen menen dat deze aan de islamitische wereld is voorbijgegaan.

Nee, het probleem is niet de islam of de Koran, maar dat sommige warhoofden deze verkeerd interpreteren. Om de profeet zelf aan te halen: 'De inkt van de geleerden is heiliger dan het bloed van de martelaren.’

Publicatiedatum: 10 december 2005
Auteur: Simon Rozendaal
Cobra4: "Twijfelen aan de kennis van Rave. :')
EllaN: Rave IS een parel. Mijn parel. Onze parel O+. Voor altijd.
Amphibisch getraind voor het zinkende [DEF]-schip
  donderdag 11 maart 2010 @ 18:59:58 #29
168777 Rave_NL
Obey the Dance Commander!
pi_79028057
Graag gedaan.
Cobra4: "Twijfelen aan de kennis van Rave. :')
EllaN: Rave IS een parel. Mijn parel. Onze parel O+. Voor altijd.
Amphibisch getraind voor het zinkende [DEF]-schip
pi_79028198
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 18:56 schreef Bilmiyorem het volgende:

[..]

Ik heb het ook niet van internet, maar ik heb het geciteerd uit het blad.
Aaaah oke. Ging er beetje vanuit dat het meeste wel op internet te vinden zou zijn.
Vraag me namelijk bij zulke dingen altijd af wie er mee kwam en hoe authentiek het is.
Het zou niet voor het eerst zijn dat religieuzen met een bullshit verhaal aan komen zetten om het te laten lijken alsof hun god ze toch meer geÔnspireerd heeft richting de dingen die we nu weten.
Maargoed, helaas pindakaas dus.
pi_79028219
@ Rave_NL

Cool!! Danku!
pi_79028243
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 19:03 schreef RichardDawkins het volgende:

[..]

Aaaah oke. Ging er beetje vanuit dat het meeste wel op internet te vinden zou zijn.
Vraag me namelijk bij zulke dingen altijd af wie er mee kwam en hoe authentiek het is.
Het zou niet voor het eerst zijn dat religieuzen met een bullshit verhaal aan komen zetten om het te laten lijken alsof hun god ze toch meer geÔnspireerd heeft richting de dingen die we nu weten.
Maargoed, helaas pindakaas dus.
http://www.decodingthehea(...)s-before-Darwin.aspx
Ik ben een pure Turk.
pi_79028502
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 19:06 schreef locoloco het volgende:
evolutie nee echt niet god is de schepper
Er staat ook: God bestaat en evolutie is zijn instrument.
Ik ben een pure Turk.
pi_79028508
quote:
Yes, top!
  donderdag 11 maart 2010 @ 19:11:11 #35
168777 Rave_NL
Obey the Dance Commander!
pi_79028557
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 19:03 schreef RichardDawkins het volgende:
@ Rave_NL

Cool!! Danku!
Geen dank, helaas stond het stukje uit de OP in een kader, en dus niet in de hoofdtekst die ik gevonden heb.
Ik zal even kijken of ik hem kan vinden.
Cobra4: "Twijfelen aan de kennis van Rave. :')
EllaN: Rave IS een parel. Mijn parel. Onze parel O+. Voor altijd.
Amphibisch getraind voor het zinkende [DEF]-schip
pi_79028559
Hmm, interessant. Kom helaas wel weer uit bij een boek dat ik nog eens zal moeten aanschaffen. Wordt vervolgd dus.
pi_79029309


Even voor de zekerheid voor de anderen, het is niet dat ik het niet accepteer als je christen bent, maar mijn topic verpesten...

Welk boek gaat een van de users hierboven lezen?
Ik ben een pure Turk.
pi_79032106
quote:
Interessant!

De Islam was in die tijd ook het centrum van wetenschap. Jammer dat die cultuur daarna zo hard en zo lang is afgegleden.

Edit: maar als dit klopt.. dan kun je moeilijk stellen dat Darwin de evolutietheorie heeft bedacht. 1000 jaar voor Darwin zou deze al-Jahiz het centrale principe al hebben verwoord:

"Animals engage in a struggle for existence; for resources, to avoid being eaten and to breed. Environmental factors influence organisms to develop new characteristics to ensure survival, thus transforming into new species. Animals that survive to breed can pass on their successful characteristics to offspring."

[ Bericht 30% gewijzigd door Molurus op 11-03-2010 20:49:09 ]
Niet meer aanwezig in dit forum.
pi_79040086
Het probleem met dat citaat is dat het niet zonder meer kan worden toegeschreven aan al-Jahiz. Het schijnt gebaseerd te zijn op dit artikel, waarin een zekere Dr. Bayrakdar beweert dat Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie rechtstreeks terug te voeren is op al-Jahiz' ideeŽn. Mogelijk is dit een geval van "precursorisme".
  vrijdag 12 maart 2010 @ 21:16:26 #40
174018 AryaMehr
By any means necessary
pi_79077328
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 18:42 schreef Lord_Vetinari het volgende:

[..]

Hij had het over wetenschap, hoor. In de tijd dat in Europa mensen elkaar de hersens insloegen en bibliotheken verbrandden met daarin de gecombineerde wijsheden uit de Oudheid, ging men in de Arabische landen deze teksten juist bestuderen, bewaren en erop voortborduren.
Men kan niet spreken van wetenschap in de Arabische landen of Islamitische wetenschap, maar enkel over wetenschap in de Islamitische landen. De wetenschap werd overigens niet geleid door de Arabieren, maar door de Perzen. De Arabieren concurreerden over de macht toen de Perzen de wetenschap leidden. Een fout die overigens veelvuldig wordt gemaakt: de wetenschap in de islamitische landen gelijkstellen aan Arabische wetenschap. Het Arabisch was inderdaad de lingua franca, maar de meeste wetenschappers waren gearabiseerd of van Perzische afkomst.
  vrijdag 12 maart 2010 @ 21:23:43 #41
174018 AryaMehr
By any means necessary
pi_79077640
quote:
De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam. Dat is trouwens de originele titel van het boek van A.Youschkevitch, een van de grootste specialisten op dat gebied. Ook de term “Islamitische geleerden” is een niet terechte veralgemening voor die groep wetenschappers en daarenboven waren het dan nog meestal recente bekeerlingen die het niet zo nauw namen met hun nieuwe godsdienst.
quote:
De belangrijkste bijdrage vond inderdaad in Bagdad plaats maar moet dan duidelijk in het licht gezien worden van de regering van Al-Mamun, de zevende Kalief. Deze verlichte heerser aanvaardde de doctrine van de Moetazilieten richtte daarbij het huis van de wijsheid (Bayt Al Hikma) op waardoor wetenschappers van alle origine de Griekse, Perzische, Indische en ook Chinese werken op een industriŽle wijze vertaalden. De moetazilieten, nu door de nieuwe moslimfilosofen als verlichters in de Islam beschouwd, hadden onder meer beslist dat de rede boven het geloof staat, dat de Koran niet ongeschapen maar wel geschapen was en dat Allah de vrije wilsbeschikking van de mens toeliet. Deze drie elementen werden later door de integristen als verketterd aanzien en zo is het tot vandaag gebleven.
  vrijdag 12 maart 2010 @ 21:30:56 #42
150517 SpecialK
No hesitation, no delay.
pi_79077985
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 22:59 schreef Iblardi het volgende:
Het probleem met dat citaat is dat het niet zonder meer kan worden toegeschreven aan al-Jahiz. Het schijnt gebaseerd te zijn op dit artikel, waarin een zekere Dr. Bayrakdar beweert dat Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie rechtstreeks terug te voeren is op al-Jahiz' ideeŽn. Mogelijk is dit een geval van "precursorisme".
Dit dus.
It's muffin time.
  vrijdag 12 maart 2010 @ 21:59:15 #43
174018 AryaMehr
By any means necessary
pi_79079305
quote:
Op donderdag 11 maart 2010 19:11 schreef Rave_NL het volgende:

[..]

Geen dank, helaas stond het stukje uit de OP in een kader, en dus niet in de hoofdtekst die ik gevonden heb.
Ik zal even kijken of ik hem kan vinden.
Lap tekst bevat een hoop grote fouten.
quote:
Het ziekenhuis is een moslimuitvinding
Nonsense. De Perzische Bimaristan (ziekenhuis) bestond al in de tijd van Sassaniden. De oudste is dan ook gevonden in de Perzische stad Gundishapur.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bimaristan
quote:
in menig land leidt zelfs het bezit van het klassieke Arabische meesterwerk Duizend-en-een-nacht tot gevangenisstraf en het percentage analfabeten is in de islamitische wereld schrikbarend hoog.
Het gaat te ver om de meesterwerk Duizend-en-een-nacht aan de Arabieren toe te schrijven. De grootste invloeden zijn meer de Indiase, Perzische en Arabische volksverhalen geweest.
quote:
Overal, in Damascus, Cordoba, Samarkand, Marrakech, verrezen wonderschone bibliotheken en observatoria.
Laten we dan ook niet vergeten dat veel bibliotheken - waaronder de bibliotheek van AlexandriŽ - door de islamieten verwoest werden. De boeken zouden immers in strijd zijn met de Koran.
quote:
En dat verhaal dat u op de middelbare school leerde, dat de Arabieren slechts een doorgeefluik waren voor de superieure hellenistische cultuur, deugt van geen kant. Dat blijkt op de fraaie tentoonstelling die het Parijse Institut du Monde Arabe (tot 19 maart 2006) heeft georganiseerd over de wetenschappelijke gouden eeuw van de islam.
Sterker nog. De Arabieren dienden noch als doorgeefluik dan dat ze als pioniers golden. Zoals ik al eerder zei: de Arabieren speelden nauwelijks een rol in de wetenschap van de islamitische landen. De historicus Ibn Khaldun - zelf een Arabier - hierover:
quote:
De meeste geleerden waren geen Arabieren.
Het rare is dat de geleerden meestal geen Arabieren waren en dit geldt zowel voor de geleerden in de Islam als in de wetenschap. En als er een Arabier onder hen is, dan is hij gearabiseerd. Desondanks kwam de eigenaar van CHARIA (Islamitische wetgeving) uit hun midden. En dit komt omdat de Arabieren onwetend zijn en nooit kennis hebben gehad. Zelfs degenen die de Arabische grammatica hebben gemaakt waren buitenlanders. Eerste was Sibawayh uit het Perzische rijk en dan Al-Zajaaj, deze twee waren AJAM (iedereen die geen Arabier is). De buitenlanders hebben voor de Arabieren grammatica gemaakt en leerden ze de Arabische taal, kunst, wetten en opvoedkunde. De meesten die Al-Hadith na hebben verteld waren van oorsprong geen Arabieren. Destijds waren de Islamitische geleerden bijna allemaal niet Arabieren. De Arabieren konden niet schrijven, niet noteren en niet uitdrukken. En al die geleerden die de Islamitische leer en de Arabische grammatica hebben genoteerd, bewaard en uitgelegd waren geen Arabieren van oorsprong.

De wetenschap werd geleid door de Perzische geleerden, terwijl de Arabieren aan het concurreren waren over de macht. De Arabieren hebben ternauwernood bemoeid met de wetenschap. De industrie werd uitgevoerd door de Gearabiseerden. Toen de Arabieren Egypte verwoesten en daar de macht kregen, hebben de Egyptenaren zich bezig gehouden met de wetenschap en Egypte was het land van de wetenschap en industrie. Tot deze gearabiseerden die zich bezig hielden met de wetenschap waren: saad addien ataftazi, Ibn Alkhtieb, Nasr addien atussie. Het werk van andere gearabiseerden is vernield.
quote:
Neem onze cijfers, die wij abusievelijk Arabisch noemen. Het huidige decimale, tientallige, stelsel stamt uit India, inclusief die cruciale uitvinding van de nul. Het idee dat de positie van een cijfer in een getal – de 6 in het getal 684 slaat op honderdtallen – de waarde van dat cijfer aangeeft, hadden de SoemeriŽrs al bedacht. De Arabische geleerden snuffelden in al die verschillende hoekjes, pikten daar de beste ideeŽn uit, en voilŗ, ons stelsel van cijfers.
Over welke Arabische geleerden hebben we het nu?
quote:
De moslims klutsten niet alleen kennis van verschillende culturen door elkaar heen, ze voegden er ook het een en ander aan eigen inzichten aan toe. Zo schreef de Oezbeekse geleerde Al-Khwarizmi, zijn naam leeft voort in de term algoritme uit de computerkunde, in de negende eeuw een beschouwing waarin voor het eerst het woord al-jabr (de oplossing, ofwel algebra) voorkwam als aanduiding voor de methode om vergelijkingen met een onbekende op te lossen.
Sinds wanneer is Khwarizmi een Oezbeek? Khwarizmi was van Perzische afkomst:

http://en.wikipedia.org/w(...)-Khw%C4%81rizm%C4%AB
quote:
De sinus en de cosinus waren al bedacht door de Grieken, maar de Arabieren voegden daar de tangens en de cotangens aan toe, en complementeerden aldus het vak goniometrie. Al-Khayy‚m speelde al met vergelijkingen van de derde graad (x3 + ax2 + bx = c).
Sinds wanneer is Omar Khayyam een Arabier? Sinds wanneer gebruikt men de Arabische achtervoegsel ''al'' voor Khayyam?

http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayy%C3%A1m
quote:
De bloei van zowel de Arabische astronomie als de goniometrie na de stichting van het islamitisch geloof in de zevende eeuw na Christus hield in eerste instantie verband met die drie praktische vragen. Maar gaandeweg raakten de geleerden steeds meer geÔnteresseerd in l’art pour l’art, het genoegen van nieuwe kennis en de daaruit voortvloeiende nieuwe inzichten, los van welke toepassing dan ook. Zoals we nu weten, is dat dť manier om de wetenschap vooruit te brengen.
Bloei van de Arabische astronomie? Welke Arabische astronomen droegen hier dan aan bij? Toesi, Albumasa, Biruni, Birjandi, Khayyam, Buzjani en Banu Musa waren allen van Perzische afkomst.
quote:
Al denkend, spelend en rekenend concludeerden de islamitische geleerden dat de op een voetstuk geplaatste Griekse geleerden niet onaantastbaar waren. Ahmed Djebbar: 'Ze constateerden dat de Grieken minder goed op de hoogte waren dan ze aanvankelijk dachten.’ Arabische astronomen als Al-SijzÓ concludeerden al drie eeuwen voor de Copernicaanse revolutie dat in de observaties van Ptolemaeus die uitmondden in de conclusie dat de aarde het middelpunt van het heelal vormde, flink wat foutjes zaten.
Arabische astronomen als Al-Sijzi? Sinds wanneer is Sijzi een Arabier?
quote:
Abu Sa'id Ahmed ibn Mohammed ibn Abd al-Jalil al-Sijzi of al-Sijzi (kort voor al-Sijistani) (ca. 945 - ca. 1020) was een Perzisch astronoom en wiskundige.

Sijistan is een streek in het huidige zuidoosten van Iran. Deze streek wordt overvloedig vermeld in de Sjahnama.

Men vermoedt dat Al-Sijzi geboren werd rond 945 en leefde tot circa 1020. Zijn hoofddoel als wetenschapper was de astronomie, in mindere mate de wiskunde, alhoewel hij op dat vlak ook belangrijke bijdragen heeft geleverd (vooral op vlak van meetkunde). Hij had een grote kennis van literatuur, die hij dan ook gebruikte in zijn werk. Hij droeg zijn werk op aan 'Adud al-Daula (een emir van Iran en Irak) en de prins van Balkh.

Al-Sijzi werkte van 969 tot 970 in Shiraz, waar hij voornamelijk astronomische observaties verrichtte.
quote:
Het destillatieproces – het verhitten van een mengsel tot een van de bestanddelen van dat mengsel verdampt en het vervolgens doen condenseren van die damp – was een Arabische uitvinding, gememoreerd in de benamingen voor zowel het belangrijkste voortbrengsel ervan (alcohol) als het apparaat waarmee de destillatie tot aan het begin van de twintigste eeuw is uitgevoerd (alambiek).
Het was de Pers Rhazes die uiteindelijk alcohol uitvond. Geen Arabische uitvinding:

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi

Schande dat een dergelijke tekst vol zit met grote fouten en toch hier enigszins serieus wordt genomen.

[ Bericht 0% gewijzigd door AryaMehr op 12-03-2010 22:15:02 ]
  vrijdag 12 maart 2010 @ 22:17:37 #44
174018 AryaMehr
By any means necessary
pi_79080122
Een iets serieuzere artikel:
quote:
* Europa was geen wetenschappelijke woestijn want de meeste Griekse geschriften waren ook in Byzantium bewaard en ook vandaar werd het Westen beÔnvloed. De meeste historici zijn het er nu over eens dat hun invloed ook een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in die overdracht.

* De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam. Dat is trouwens de originele titel van het boek van A.Youschkevitch, een van de grootste specialisten op dat gebied. Ook de term “Islamitische geleerden” is een niet terechte veralgemening voor die groep wetenschappers en daarenboven waren het dan nog meestal recente bekeerlingen die het niet zo nauw namen met hun nieuwe godsdienst.

* De “ontwikkeling” van de wetenschap in de Islamlanden is ook steeds beperkt gebleven zowel geografisch als in omvang want er was verre van een politieke eenheid. Zo zijn er een paar bloeiperioden geweest die per regio nooit meer dan een eeuw geduurd hebben. Wat echter wel in het oog springt is dat niettegenstaande de synthese van verscheidene ontwikkelingen uit andere regios er uiteindelijk relatief weinig originele ontdekkingen gedaan werden. En meestal kwam aan elke bloeiperiode een einde door het oplaaien van religieus integrisme.

* De belangrijkste bijdrage vond inderdaad in Bagdad plaats maar moet dan duidelijk in het licht gezien worden van de regering van Al-Mamun, de zevende Kalief. Deze verlichte heerser aanvaardde de doctrine van de Moetazilieten richtte daarbij het huis van de wijsheid (Bayt Al Hikma) op waardoor wetenschappers van alle origine de Griekse, Perzische, Indische en ook Chinese werken op een industriŽle wijze vertaalden. De moetazilieten, nu door de nieuwe moslimfilosofen als verlichters in de Islam beschouwd, hadden onder meer beslist dat de rede boven het geloof staat, dat de Koran niet ongeschapen maar wel geschapen was en dat Allah de vrije wilsbeschikking van de mens toeliet. Deze drie elementen werden later door de integristen als verketterd aanzien en zo is het tot vandaag gebleven.

* Bij de overdracht naar het Westen hebben vooral Joodse geleerden een belangrijke rol gespeeld waaronder Abraham Bar Hiyya Al-Nasi (ook bekend als Savasorda, einde 11de eeuw) en Abraham ben Meir ibn Ezra (of Abenezra 12de eeuw) beide uit Spanje.

* De afgang van deze wetenschappelijke activiteit in de Islamwereld wordt veelal onterecht aan de inval van de kruisvaarders en de Mongolen toegewezen, maar het is vooral te danken aan het feit dat reeds ervoor het overgrote deel van de bevolking verplicht werd bekeerd tot de Islam waardoor het wetenschappelijk onderzoek stagneerde. De bekeerlingen riskeerden zich minder aan stellingen te wijden die in tegenspraak zouden kunnen zijn met hun nieuwe godsdienst. In de Koran staat onder meer dat de zon elke avond neerdaalt in een poel, waardoor geen enkele geleerde het ooit zou aandurven te beweren dat de aarde rond de zon draait.In 1975 werd door een Imam in Saoedie ArabiŽ nog een fatwa uitgesproken dat de aarde plat was en tegenspraak met de dood bestraft moest worden. Op gebied van de sterrenkunde was het onderzoek inderdaad vooral gericht om de richting van de heilige stad Mekka gemakkelijk terug te vinden om de dagelijkse gebeden correct te kunnen houden. De verfijningen aan het model van Ptolemaeus hebben hen echter niet toegelaten het heliocentrisme (de aarde draait rond de zon) te her-ontdekken, want dat was ook reeds bekend door de Hindoes in de 8ste eeuw v. Chr. en door de Griek Aristarchos van Samos in de 3de eeeuw v. Chr. En er is tot hiertoe geen enkel wetenschappelijk bewijs dat Copernicus kennis had van of beÔnvloed werd door de technieken van Al-Tusi, integendeel (Toby E. Hoff, 2003). Dat het heliocentrisme niet ontdekt werd in de Islamwereld is ook wel te “danken” aan het feit dat de Koran daar een grotere beperking tot het vrije denken inhield dan in het Westen. Zelfs Galilei Galileo zei, nadat hij het heliocentrisme moest afzweren door druk van de kerk, “en toch draait ze”. Men zal ook nooit aan de Nederlandse fysikus Lorentz de ontwikkeling van de relativiteitstheorie van Einstein toewijzen, want hij had de impact van zijn formules op deze nieuwe theorie op zijn minst zelf ontdekt.

De ontdekking van de Algebra en de Indische cijfers, die wij onterecht arabische cijfers noemen, kan moeilijk aan de Pers Al-Khawarizmi toegeschreven worden en dit is te vergelijken met de naamgeving van Amerika aan Amerigo Vespucci. Het was niet Vespucci die het continent ontdekt had, maar wel Columbus. De ontwikkeling van het algebraÔsch denken baseert zich vooral op de werken van de Griek Diophantes en er is nog steeds onderzoek aan de gang om al zijn bijdragen juist in kaart te brengen. Zeer opvallend is dat Al-Kkawarizmi zich ook geen rekenschap gaf van het bestaan van negatieve wortels van de 2de graadsvergelijking die reeds 2 eeuwen voordien door de Hindoe Brahmagupta werden beschreven. Want het verschil tussen de klassieke algebra en de rekenkunde is vooral gebaseerd op het bestaan van negatieve getallen. Men moest wachten tot de hebreeuwse werken van Savasorda, einde 11de eeuw in Spanje, om dat in een volledig werk te verenigen en naar het Westen over te dragen.

De Indische cijfers, inclusief de nul, die ook reeds bij de Sassanieden (toenmalige Perzen) in gebruik waren, werden reeds door Paus Sylvester II (beter bekend als Gerbert d’Aurillac) in het Westen ingevoerd. Maar zoals ook Al-Khawarizmi grote weerstand kreeg vanuit de Islam werd het in het Westen geboycot door de abacisten die een job hadden door het rekenen op hun telraam. Het propageren van die nieuwe cijfers was nergens eenvoudig. Toch is het in het Westen dat ze ernstig benut werden en opgevolgd door ons volledig getallenstelsel waarbij de Belg Simon Stevin, met het invoeren van decimale breuken, ook een belangrijke rol speelde.

De ontdekking van de driehoeksmeetkunde in de Islam wereld is ook niet als zwart-wit te omschrijven. Reeds in de oudheid werden de cotangens en cosecans gebruikt in BabyloniŽ en Egypte. Ptolemaeus was vertrouwd met de dubbele sinus of de koorde. De Hindoes, Aryabata en Brahmagupta hadden reeds formules ontwikkeld met gebruik van de sinus en de cosinus. Indien er inderdaad nieuwe formules ontdekt werden door een paar geleerden in de Islamwereld mag men niet vergeten dat het vooral aan de Duitser Regiomontanus te danken is dat de driehoeksmeetkunde een finale vorm gekregen heeft op wereldwijd gebied zonder veel gebruik gemaakt te hebben van de vorige ontdekkingen.

Op het gebied van de filosofie hebben twee moslims, de Pers Avicenna (Ibn Sina) en de Spaanse AverroŽs (Ibn Rushd) met de Joodse geleerde uit moslim Spanje Maimonides inderdaad een grote invloed gehad op ons eigen denken. Maar dan moet er wel duidelijk bij vermeld worden dat deze drie geleerden in hun eigen milieu door de overheersende strekkingen van de Islam, en die nog steeds de overhand hebben, als ketters vervolgd werden en de vlucht moesten nemen naar veiliger oorden.

Indien wij weinig geleerden uit die tijd kennen is het ook te wijten aan het feit dat er ook geen enkele stelling noch formule de naam draagt van ťťn van hen tussen de 8ste eeuw en de 13de eeuw. In een veel kleinere tijdspanne hadden zowel Griekse als Indische geleerden veel meer ontwikkeld.

Wetenschappelijke evolutie is trouwens een samenhang van continuiteit en belangrijke breekpunten. Deze laatste zijn het werk van geleerden zoals onder meer Euclides, Archimedes, Aristoteles, Ptolemaeus, Brahmagupta, Copernicus, Descartes, Kepler, Newton, Gauss, Lavoisier, Cantor en Einstein. Tot spijt wie het benijdt, maar in die galerij hoort geen enkele wetenschapper uit de Islam wereld thuis. Daarenboven zijn wetenschappelijke ontdekkingen maar belangrijk in de ontwikkeling ervan indien ze inderdaad gebruikt werden; zo is de atoomleer van Democritus (4de-5de eeuw v Chr.) niet van het minste nut geweest maar wel de ontdekkingen van Lavoisier (einde 18e eeuw) die aan de bron van de moderne scheikunde liggen.

Ook Britse specialisten van de befaamde Open University die hun cursus “Geschiedenis van de wiskunde” de ganse wereld inzenden, schrijven duidelijk, in een politiek correcte taal, dat “het fair is te suggereren dat hun ontwikkeling relatief gezien veel minder was dan deze van de Grieken en later in Europa. … De omringende Islamitische cultuur was veelal niet gunstig voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en indien er ontwikkeling aanwezig was kan dat vooral aan de invloed van sommige individuele heersers gelinkt worden. .. Ook het experimenteel denken werd veel meer gehinderd dan in de Griekse tijden en de latere Renaissance in het Westen. …” Het is dus fout te beweren dat de wetenschappers in de Islamwereld niets hebben ontwikkeld, maar het is nog een grovere fout hen een te belangrijke plaats te laten innemen in die ontwikkeling. Daarmee zou de kerk wel even opnieuw in het midden van het wetenschappelijk dorp geplaatst zijn. Geef aan Cesar wat aan Cesar toekomt, maar dan ook geen Euro meer.

Dr. Rudi Roth,
licentiaat wiskunde en doctor in de theoretische natuurkunde
  zaterdag 13 maart 2010 @ 01:05:28 #45
174018 AryaMehr
By any means necessary
pi_79086075
Overigens wil ik nog even vermelden dat er weliswaar veel moslims tegenwoordig zijn die strooien met namen als Rhazes of Avicenna om de grootsheid van de 'islamistische' wetenschap aan te duiden, maar er moet gezegd worden dat veel veronderstelde 'islamitische' wetenschappers - met name de Perzische - niets met het geloof hadden, of in ieder geval nauwelijks iets. Zie bijvoorbeeld de commentaar van Rhazes over de Koran:
quote:
You claim that the evidentiary miracle is present and available, namely, the Koran. You say: "Whoever denies it, let him produce a similar one." Indeed, we shall produce a thousand similar, from the works of rhetoricians, eloquent speakers and valiant poets, which are more appropriately phrased and state the issues more succinctly. They convey the meaning better and their rhymed prose is in better meter. ... By God what you say astonishes us! You are talking about a work which recounts ancient myths, and which at the same time is full of contradictions and does not contain any useful information or explanation. Then you say: "Produce something like it"?!
pi_79089666
quote:
Op vrijdag 12 maart 2010 21:23 schreef AryaMehr het volgende:

[..]


[..]


Bron? Afgezien de afkomst van de wetenschappers, gaat het erom dat ze zich hebben kunnen ontplooien binnen een Islamitische c.q. arabische cultuur. Dat is een punt wat jij gruwelijk mist. Ten tweede is het leuk dat jij hier nu aan de lopende band perzische namen aanhaalt, maar dat zegt nu juist niets over de vraag of er nou ook arabieren waren geweest die zich bezighielden met de wetenschap. Het zegt alleen iets over de vraag of er ook perzen waren die zich ermee bezighielden.
Allah Al Watan Al Malik
pi_79089923
quote:
Op vrijdag 12 maart 2010 22:17 schreef AryaMehr het volgende:
Een iets serieuzere artikel:
[..]


Mag ik vragen waarom ik geen donder kan vinden over de schrijver van dit verhaal?
Allah Al Watan Al Malik
pi_79090557
quote:
Op zaterdag 13 maart 2010 10:16 schreef Mutant01 het volgende:

[..]

Mag ik vragen waarom ik geen donder kan vinden over de schrijver van dit verhaal?
Ik heb gisteren ook gezocht, maar kon de auteur ook niet vinden Volgens mij is het een hobbyist oid.
GeÔnteresseerd in kosmologie, kwantummechanica, relativiteit en andere theoretische natuurkunde? Zie mijn boek "Ruimte, tijd, materie" bij Epsilon Uitgaven:
http://www.epsilon-uitgaven.nl/index.php
Of op bol.com
pi_79091915
@ AryaMehr

Dank voor de verduidelijking van het hele verhaal hier met jouw kennis. T wordt er op zijn minst weer dubieus van.
Wetenschap en religie, t blijft grappig hoe de 2e zichzelf soms verdedigt als ze teveel voor lul staan door het eerste. Dit begint weer op een klassiek geval te lijken.
pi_79093138
quote:
Op zaterdag 13 maart 2010 01:05 schreef AryaMehr het volgende:
Overigens wil ik nog even vermelden dat er weliswaar veel moslims tegenwoordig zijn die strooien met namen als Rhazes of Avicenna om de grootsheid van de 'islamistische' wetenschap aan te duiden, maar er moet gezegd worden dat veel veronderstelde 'islamitische' wetenschappers - met name de Perzische - niets met het geloof hadden, of in ieder geval nauwelijks iets. Zie bijvoorbeeld de commentaar van Rhazes over de Koran:
[..]
Raz was wel inderdaad geen moslim, maar Avicenna en Averroes toch wel zeker, hadden ook veel met het geloof en de Islam.

[ Bericht 0% gewijzigd door Triggershot op 13-03-2010 13:31:30 ]
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')