abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_72516705
In navolging van deel 1 -> Poolkappen smelten en het 2e deel -> Poolkappen, IJsbergen en Gletsjers #2 is hier deel 3. Alle informatie en/of nieuwsberichten over (smeltende) poolkappen, land-/zeeijs en/of gletsjers Kan je hier kwijt Even wat voorinformatie

Gletsjers

Een gletsjer is een ijsmassa die gevormd wordt op land en dik en groot genoeg is om bergafwaarts te stromen.
Gletsjers, inclusief de Antarctische en Groenlandse ijskap, bedekken circa 15 miljoen km2 aardoppervlak en bevatten 29 miljoen km3 ijs, ongeveer 87% van alle zoetwater op aarde.
Gletsjers oefenen door hun enorme gewicht en sterke slijpende werking grote invloed op het land eronder uit. Een gletsjerdal heeft een U-vormige doorsnede, in tegenstelling tot een rivierdal dat meer V-vormig is.Waar in de winter meer sneeuw valt dan er afsmelt in de zomer zal deze zich opstapelen. Een gletsjer wordt gevormd als dikke sneeuwlagen door hun eigen gewicht onderaan tot ijs worden verdicht. Dat gaat in fasen. Sneeuw wordt eerst omgezet tot firn, een korrelige ijsmassa die gevormd wordt doordat sneeuwkristallen onder de toenemende druk van de bovenliggende lagen van vorm veranderen en zich herordenen. Onder invloed van sijpelend smeltwater kan dit proces sneller plaatsvinden.

Later, en dus dieper in de gletsjer, vormt firn door de toenemende druk wit gletsjerijs. Tenslotte wordt het verdicht tot blauw gletsjerijs. Het ijs wordt door de enorme druk plastisch en kan onder invloed van de zwaartekracht langzaam bergafwaarts gaan stromen.

Klimatologische voorwaarden voor het ontstaan van gletsjers zijn voldoende neerslag en voldoende lage temperaturen. Deze omstandigheden doen zich voor in hooggebergten en in de poolgebieden.

Aan het eind van de gletsjer vindt afsmelting plaats. Het smeltwater stroomt hier uit de gletsjerpoort en vormt een riviertje.IJskappen, of soms genoemd Poolkappen

Een ijskap is een koepelvormige, aaneengesloten ijsmassa van grote omvang. Op Aarde bevinden zich twee grote ijskappen, te weten de Groenlandse ijskap en de Antarctische ijskap. Daarnaast bevinden zich op Aarde nog talloze kleinere ijskappen, bijvoorbeeld de VatnajŲkull op IJsland, de HardangerjÝkulen in Noorwegen en de Agassiz-ijskap op Ellesmere Island in Arctisch Canada.


In het Nederlands wordt ook de term poolkap gebezigd. Daarmee wordt de Antarctische ijskap bedoeld, en het meerjarige zeeijs rond de Noordpool. Het laatstgenoemde is echter volgens de definitie geen ijskap.

De huidige opwarming van de aarde zorgt ervoor dat de Groenlandse ijskap in omvang afneemt. Van de Antarctische ijskap is dit minder zeker, omdat een stijging van de temperatuur in het Antarctische gebied ook kan leiden tot meer verdamping van oceaanwater en vervolgens voor meer sneeuwval. Een grootschalige afsmelting van ijskappen door klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor het leefklimaat van mensen overal ter wereld door de stijging van de zeespiegel. Hieronder kan je zien wat er al voor verschil is opgetreden op de NoordPool.

Antarctica
Antarctica is een continent rond de Zuidpool van de aarde, omringd door de Indische Oceaan en de Grote Oceaan, die beneden de 60e breedtegraad tegenwoordig worden aangeduid als de Zuidelijke Oceaan (of Antarctische Oceaan). Het land en de zeeŽn om Antarctica worden gezamenlijk aangeduid als Antarctis. Antarctica is de koudste plek op aarde. De laagste temperatuur officieel ooit gemeten was op de Zuidpool: -88įC; (Officieus zelfs -91įC), en het continent is bijna volledig bedekt met ijs. Antarctica mag niet verward worden met de Arctis, de Noordpool, een naam die afkomstig is van het Griekse woord \"arctos\" (beer). Antarctica ligt aan de andere kant (anti-) van de aarde waar het sterrenbeeld Grote Beer niet zichtbaar is.

Antarctica is het vijfde continent qua oppervlakte, na AziŽ, Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Het is ook het continent met de laagste gemiddelde luchtvochtigheid. Van al het ijs op de wereld ligt 90% op Antarctica. De gemiddelde dikte van de ijskap bedraagt 2200 meter en op het dikste punt is het ijs maar liefst 4776 meter dik. Het meeste ijs is meer dan honderdduizend jaar oud, maar niet heel Antarctica heeft al die tijd onder het ijs gelegen. Een Brits-Zweedse expeditie ontdekte in 1949 dat grote delen van Antarctica, zoals Dronning Maud Land, tot zo\'n 10.000 jaar voor Christus nog vrij waren van ijs.

Er loopt ook een apart topic over Antarctica op Fok! Antarctica !Pakijs of Zeeijs
Pakijs of zeeijs ontstaat uit bevroren oceaanwater. Omdat de oceanen uit zoutwater bestaan vindt dit plaats bij een temperatuur van ten hoogste -1.8 įC. Een ijsberg is een drijvende ijsmassa afkomstig van een gletsjer of een ijskap en dus geen pakijs.

Pakijs komt voor nabij de polen van de Aarde, en beslaat in de winter een groter gebied dan in de zomer. Rondom Antarctica (aan de zuidpool) komt veel meer pakijs voor dan bij de noordpool. Zuidpoolpakijs is gemiddeld ongeveer ťťn meter dik, in de zomer smelt het grotendeels weer. Het pakijs bij de noordpool smelt in het zomerseizoen minder door de kleinere variatie in temperatuur, waardoor het ijs daar uit meerdere lagen bestaat en drie tot vier meter dik wordt.


Het veranderende gebied waar pakijs voorkomt tijdens het jaar

Ijsbergen
Een ijsberg is een drijvende ijsmassa afkomstig van een gletsjer of een ijskap. IJsbergen worden via de zeestroom vervoerd en kunnen wel een afstand van meer dan 1000 km afleggen alvorens ze gesmolten zijn. Ongeveer 8/9 van deze ijsmassa bevindt zich onder water, waardoor men een vertekend beeld krijgt van de ijsberg of deze veel te laat opmerkt.

Omdat ijs in gewicht 10% lichter is dan water (de dichtheid van ijs is ongeveer 920 kg/m3 en die van zeewater ongeveer 1025 kg/m3), ligt 90% van de berg onder water. Dat betekent niet, dat een ijsberg van 10 meter hoog, tot 90 meter onder water zit, zoals wel wordt beweerd. Van een ijsberg zijn alleen de uitstekende delen boven het water zichtbaar en niet de brede basis die onder water ligt. IJsbergen zijn groot; de meeste hebben een hoogte van 50 meter, maar dat is nog altijd de hoogte van een flat van 20 verdiepingen. Sommige steken meer dan 100 meter boven het water uit, vergelijkbaar met de Utrechtse Domtoren. In de Baffin Baai is ooit een ijsberg van 215 meter hoogte gesignaleerd.
In bergachtige, koude streken schuiven gletsjers ongeveer een meter per dag. Zodra ze de zee bereiken, breken er grote stukken af en dat zijn de ijsbergen. Op het Noordelijk Halfrond worden per jaar zo\'n 12000 ijsbergen gevormd, waarvan er 8000 ontstaan langs de Groenlandse westkust. Een kleine 400 ijsbergen drijven met de koude Labradorstroom zuidwaarts tot bij Newfoundland. Daar zijn ze een gevaar voor de scheepvaart. Vooral de kleinere brokken waarin ijsbergen uiteenvallen zijn gevaarlijk, omdat de radar die niet ziet. Mist die vaak in gebieden met smeltend ijs optreedt maakt het nog gevaarlijker.

Landijs
Landijs is ijs dat op het land ligt, in tegenstelling tot zeeijs. Landijs dat niet, of slechts voor een heel klein deel, wegdooit in de zomer wordt meestal gletsjer genoemd.

De grootste massa\'s van permanent landijs bevinden zich op Antarctica en Groenland en heten ook wel ijskappen.

De ontwikkeling van het landijs is van groot belang voor de verwachte zeespiegelstijging ten gevolge van het versterkte broeikaseffect. Het water dat vrijkomt door het kleiner worden van de hoeveelheid permanent landijs zal een bijdrage leveren aan de stijging van de zeespiegel. Het zeeijs, zoals het ijs rond de Noordpool, speelt hier geen rol in omdat het immers al drijft op het water, z\'n eigen gewicht aan water verplaatst en zo al dezelfde bijdrage levert aan de hoogte van de zeespiegel dan wanneer het gesmolten zou zijn. Dat betekent dat voor de hoogte van de zeespiegel het smelten van de poolkap in de Arctische zeeŽn geen gevolgen heeft. Het smelten van het landijs van bijvoorbeeld Groenland en Antarctica daarentegen heeft wel gevolgen voor de zeespiegel.

De gemiddelde zeespiegel is in de 20e eeuw gestegen met 0,1 tot 0,2 meter, voornamelijk vanwege opwarming van het zeewater en het smelten van landijs. Wanneer de grote massa landijs op West-Antarctica geheel zou smelten zou de zeespiegel mondiaal zo\'n 6 meter stijgen. Zo\'n grote smelting wordt in de 21e eeuw echter niet waarschijnlijk geacht. De huidige bijdrage van de ijskappen op Groenland en Antarctica is kleiner dan die van kleinere gletsjers. Grote massa\'s landijs reageren namelijk traag en langdurig op klimaatsverandering. De reactietijd (of responstijd) van grote ijskappen is groot: veranderingen in het klimaat werken nog enkele millennia door in het gedrag en omvang van ijskappen.

Gedurende de ijstijden was een groot gedeelte van Noord-Europa, de Alpen en Noord-Amerika met landijs bedekt. Destijds stond de zeespiegel ongeveer 125 meter lager dan tegenwoordig.

De Cryosfeer (Cryosphere)
De cryosfeer zijn de gebieden waar water voorkomt in de vorm van sneeuw, permafrost, pakijs of gletsjers. Pas twee miljard jaar geleden, door afkoeling van de aarde, werd voor het eerst de cryosfeer gevormd.

Seizoen- en klimaatveranderingen leiden tot fluctuaties in de cryosfeer. Grote veranderingen in de cryosfeer leiden tot zeespiegelstijgingen wat weer invloed heeft op het klimaat en de biosfeer. Tegenwoordig is met behulp van satellieten de omvang van de cryosfeer vrij nauwkeurig te bepalen. Tijdens ijstijden neemt de cryosfeer sterk in omvang toe.

Actuele Stand van Zaken op de Noord- en Zuidpool

NOORDPOOL


ZUIDPOOL

Overige Links

 • WikiPedia over IJskappen
 • WikiPedia over Gletsjers
 • LiveScience - Antarctica
 • All About The Cryosphere
 • De Cryosphere Today
 • All About Glaciers/Gletsjers
 • WikiPedia over Antarctica

  ===========================================================================
  Heb je informatie, nieuwsberichten en/of andere nuttige linkjes omtrent de Poolkappen, Gletsjers of Jjsbergen/IJsmassa\'s, alles is welkom hier

  [ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 07-09-2009 15:25:38 ]
 • pi_72520165
  Er ligt op dit moment meer ijs op de noordpool dan in 2008 en 2007.
  Maar nog wel ver onder het gemiddelde.  [ Bericht 13% gewijzigd door #ANONIEM op 08-09-2009 13:07:04 ]
  pi_72528471
  De Noord-west passage blijft dichtgevroren dit jaar.

  pi_72543821
  Top Openingspost
  quote:
  Smeltend ijs veroorzaakt golf van natuurrampen

  De smeltende ijskap baart wetenschappers al langer zorgen, maar op een conferentie in Londen zullen onderzoekers volgende week een wel heel somber beeld van de toekomst toelichten. Zo zal niet alleen het zeeniveau stijgen, het verdwijnen van de ijsmassa kan ook de aardkorst beÔnvloeden waardoor aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven en lawines kunnen ontstaan.

  Overstromingen
  Op de conferentie zullen onderzoekers volgens The Guardian meer uitleg geven over hoe de klimaatverandering ook de geologie van onze planeet kan aantasten. In berggebieden zullen smeltende gletsjers lawines en overstromingen veroorzaken. Door het verdwijnen van het ijs in Groenland en op Antarctica kunnen vloedgolven ontstaan die zelfs op Europa kunnen inbeuken.

  IJstijd
  Misschien probeert de Aarde ons iets te vertellen, vragen de wetenschappers zich af. "De laatste ijstijd eindigde tussen 12.000 en 15.000 jaar geleden. De ijslaag die ooit Centraal-Europa bedekte is intussen dramatisch gekrompen. De impact vanuit geologisch standpunt wordt duidelijk op basis van de toenemende vulkanische activiteit", zegt professor David Pyle van Oxford University.

  Alpen
  Er kunnen ook aardbevingen ontstaan en de wetenschappers vrezen vloedgolven langs Chili, Nieuw-Zeeland, Canada en zelfs in de Atlantische Oceaan. Door het smeltende ijs dreigt een catastrofe voor de Alpen. Rotsen onder het ijs worden instabiel en er ontstaan meer overstromingen en modderstromen. Het aantal bewoners van de Alpen stijgt intussen aanzienlijk en ook het toerisme groeit. Het wordt dus heel belangrijk om deze mensen te beschermen tegen de grillen van onze planeet. (gb)
  pi_72548470
  quote:
  Op dinsdag 8 september 2009 09:45 schreef Frutsel het volgende:
  Top Openingspost
  [..]
  Met dank aan Frutsel.
  Ik heb 'm alleen wat geupdate.
  pi_72568833
  een nieuw topic, en ook maar weer eens een update over het zee-ijs. De Zuidpool deed het in augustus weer geweldig, en had op een haar na een nieuw record. De augustus met het meeste ijs was in 2000, met 18,61 miljoen vierkante kilometer. Dit jaar lag er gemiddeld 18,56, tegen normaal 18,07.

  Wat de noordpool aangaat duurde het lang voor het tempo weer verder ging dalen na de enorme vertraging in laat juli. Het verschil met de normaal is toch weer wat opgelopen, maar lang niet zo veel als in 2007 en 2008. Daarmee heeft dit jaar aansluiting bij de jaren voor 2007, al is het onderaan de groep.

  De wereld als geheel zit nog wel in de min omdat het tekort op de noordpool groter is dan het overschot op de zuidpool, maar het verschil met vorig jaar is verbazend.

  De correlatie tussen grootte van de noordpool op 1 september en het uiteindelijke minimum laat zien dat we met zeer grote zekerheid (R2 = 0,99 op een schaal van 0 tot 1) kunnen zeggen dat het minimum uit zal komen op 5,2 +/- 0,1 miljoen vierkante kilometer. De eerste dag met groei is ondertussen geweest, maar om 2005 te verslaan mag er in de komende dagen niet meer dan 15.000 vierkante kilometer smelten. Dat lijkt een onmogelijke opgave.

  pi_72591495
  Afname Noordpoolijs zet door maar geen laagterecord

  9 september 2009 - Deze zomer smelt het noordpoolijs een stuk minder snel dan twee jaar geleden. Hoewel het laagterecord van de zomer van 2007 niet gehaald zal worden, is de ijsbedekking wel veel lager dan het gemiddelde over de periode 1979-2000.

  De ijsbedekking in het noordpoolgebied ligt nu iets boven het niveau van 2008. Echter, het huidige niveau ligt ver boven 2007, het jaar dat het meeste Noordpoolijs gesmolten is sinds de ijssmelt gemeten wordt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het ijsminimum van die zomer dit jaar gehaald gaat worden. De weersomstandigheden van augustus hebben ervoor gezorgd dat het zeeijs zich ophoopt aan de kust tussen Spitsbergen en Nova Zembla en dat de ijsafvoer via Fram Strait - tussen Groenland en IJsland – relatief klein is gebleven. Hierdoor blijft de ijsafname relatief beperkt.

  Het ziet er naar uit dat de ijsbedekking in het noordpoolgebied deze zomer vergelijkbaar met vorig jaar zal zijn. Dat is ver onder het gemiddelde van 1979-2000 en past in de neergaande trend die de afgelopen jaren in de zomer is te zien. Ook de gemiddelde dikte van het ijs is sterk afgenomen waardoor het zeeijs langzamerhand kwetsbaarder wordt.

  De North Passage (de route langs de Russische zijde) is inmiddels bevaarbaar. De North West Passage (langs Groenland en Canada) is nog gesloten voor de scheepvaart. Het smeltseizoen duurt nog tot de tweede helft van september.

  Het smelten van het zeeijs heeft geen directe gevolgen voor de zeespiegel. Wel kan het gevolgen hebben voor het klimaat in het noordpoolgebied en mogelijk ver daar buiten, zoals een verdere stijging van de temperatuur en veranderingen in de stromingspatronen in de atmosfeer en de oceaan.

  KNMI
  pi_72623519
  verschil 2007-2008: 308.000 km2
  verschil 2008-2009: ~600.000 km2
  quote:
  Deze zomer smelt het noordpoolijs een stuk minder snel dan twee jaar geleden.
  Het ziet er naar uit dat de ijsbedekking in het noordpoolgebied deze zomer vergelijkbaar met vorig jaar zal zijn.
  ik ben benieuwd naar hoe je geest werkt als je vindt dat 2008 en 2009 vergelijkbaar zijn, maar 2007 en 2009 niet.


  [ Bericht 1% gewijzigd door Ared op 10-09-2009 20:37:11 ]
  pi_72667899
  quote:
  Op maandag 3 augustus 2009 20:26 schreef aloa het volgende:
  Duitse rederij wil Arctische NO-passage gebruiken

  Rederij Beluga uit Bremen (Duitsland) hoopt deze zomer de Arctische Noordoost-passage te kunnen gebruiken voor vrachtvervoer per schip. Het zou voor het eerst zijn dat een niet-Russisch schip de tocht ten noorden van SiberiŽ volbrengt.
  Een poging van dezelfde rederij vorig jaar kreeg geen toestemming van de Russische autoriteiten. De Noordoost-passage, de zeeroute tussen Europa en AziŽ langs het Arctische noorden van SiberiŽ, was dat jaar geblokkeerd door ijs tussen de Laptev Zee en de Kara Zee.

  In die contreien is momenteel veel minder ijs. De Duitse rederij wil onderdelen vervoeren voor een elektriciteitscentrale in Surgut, SiberiŽ, vanaf Zuid-Korea. Ontscheping moet dan plaatsvinden in de havens van Nowy Urengoj, gelegen oostelijk van Nova Zembla. Het is de bedoeling daarna door te varen naar Moermansk of Rotterdam.

  Russische schepen varen in de zomermaanden regelmatig naar Siberische bestemmingen, vergezeld van krachtige ijsbrekers. Maar een niet-Russisch schip, zonder ijsbreker, zou een unicum betekenen voor de Noordoostelijke doorvaart. De Duitse rederij heeft deze zomer drie vrachtschepen in de planning staan voor deze doorvaart, een en ander afhankelijk van Russische toestemming: de schepen Family, Fraternity en Foresight.

  vwk

  Ze durven wel zonder ijsbreker.
  pi_72821308
  quote:
  IJskappen groeien door afname CO2

  Een groep wetenschappers die in Afrika onderzoek deed naar rotsformaties heeft een krachtig verband gevonden tussen de CO2-concentratie en de hoeveelheid ijs rond de Zuidpool.

  IJskappen smelten niet alleen door een toename van CO2, ze groeien ook bij een afname.
  Het verband tussen stijging van de CO2-niveaus en het smelten van ijskappen op het noordelijk en zuidelijk halfrond is veelvuldig aangetoond, onder andere met moderne satellieten die het oppervlak en de dikte van ijskappen kunnen meten.

  Onder de huidige opwarming worden gletsjers nu wereldwijd kleiner. De Afrikaanse gesteenten leverden volgens de onderzoekers nu de eerste concrete veldmetingen die ook het omgekeerde verband aantonen: bij een daling van de mondiale CO2-concentratie groeit de ijskap van Antarctica.

  Het team, verbonden aan Britse en Amerikaanse universiteiten, bracht weken door in de Tanzaniaanse jungle om monsters van microscopische planktonfossielen te verzamelen waaruit de chemische toestand van de atmosfeer 34 miljoen jaar geleden kon worden afgeleid.

  CO2 beÔnvloedt de zuurgraad van oceanen en daarmee het kalkgehalte van het plankton. Zo kon de exacte concentratie worden teruggerekend, die precies overeen bleek te komen met bestaande klimaatmodellen, zegt Paul Pearson van de Universiteit van Cardiff, die de resultaten gepubliceerd kreeg in Nature.
  In de onderzochte periode, de grens tussen het Eoceen en Oligoceen, lag de CO2-concentratie relatief laag terwijl langzaam een ijskap vormde op Antarctica, het continent dat 20 miljoen jaar eerder richting de geografische zuidpool was geschoven.

  De oorzaak van de daling van de CO2-concentratie en de daaruit volgende afkoeling is nog onbekend. Wel is bekend dat door de klimaatverandering miljoenen soorten uitstierven, in wat de Eoceen-Oligoceen-massa-extinctie wordt genoemd.
  “Dit was de grootste klimaatverschuiving sinds het uitsterven van de dinosauriŽrs 65 miljoen jaar geleden”, zegt Bridget Wade van Texas A&M Universiteit, een van de onderzoekers.

  Toch is het moeilijk om natuurlijke klimaatveranderingen uit het verleden te vergelijken met de huidige, door de mens veroorzaakte opwarming. De huidige temperatuurstijging verloopt met 2 tot 4 graden per eeuw.
  De afkoeling 34 miljoen jaar geleden ging een factor 100 tot 200 trager. Over een periode van 400.000 jaar werd het toen zo'n 8 graden kouder.

  Hoe sneller de verandering verloopt, hoe lastiger het wordt voor soorten en ecosystemen om zich aan te passen.
  Bij een temperatuurstijging van 2 graden in deze eeuw, het officiŽle klimaatdoel van de internationale gemeenschap, verwacht het IPCC daarom dat al 30 tot 35 procent van alle soorten zullen uitsterven, de grootste voorop.  Bron: Nu.nl
  pi_72855378
  De afgelopen paar dagen is de extend van de noordpool weer iets gegroeid. Het voorlopige minimum staat op 13 september met 5,24 miljoen vierkante kilometer. Vandaag is er weer een klein beetje verloren gegaan, maar het totaal staat nog steeds ruim 40.000 vierkante kilometer boven 13 september. Nog een paar daagjes, en dan weten we het waarschijnlijk zeker.
  pi_72867374
  quote:
  [url=http://www.nu.nl/wetenschap/2084609/arctisch-ijs-smolt-minder-snel-zomer.html]Arctisch ijs smolt minder snel deze zomer

  BOULDER - Het ijs op de Noordpool is deze zomer minder snel gesmolten dan in voorgaande jaren. Op 12 september was de ijslaag op z'n kleinst.

  Toen besloeg het ijs een oppervlakte van 5,1 miljoen vierkante kilometer. In 2007 smolt het ijs nog naar een oppervlakte van 4,1 miljoen vierkante kilometer.

  Dat blijkt uit onderzoek van het Nsidc, een Amerikaanse overheidsinstelling die bijhoudt hoeveel sneeuw en ijs er ligt. De BBC meldde dat vrijdag.

  Volgens de wetenschappers zijn de nieuwe cijfers geen aanleiding om te denken dat de opwarming van de aarde ophoudt of stagneert. Het minimum van dit jaar is nog steeds 24 procent minder dan het gemiddelde tussen 1979 en 2000.

  Zichtbaar gevolg

  Het smelten van de Noordpool is een van de zichtbaarste gevolgen van de klimaatverandering. Wetenschappers vrezen dat in de nabije toekomst het ijs op de Noordpool compleet verdwijnt in de zomers.
  pi_73030452
  quote:
  Ice on Greenland, Antarctic in runaway melt mode
  WASHINGTON — New satellite information shows that ice sheets in Greenland and western Antarctica continue to shrink faster than scientists thought and in some places are already in runaway melt mode.

  British scientists for the first time calculated changes in the height of the vulnerable but massive ice sheets and found them especially worse at their edges. That is where warmer water eats away from below. In some parts of Antarctica, ice sheets have been losing 30 feet a year in thickness since 2003, according to a paper published online Thursday in the journal Nature.

  Some of those areas are about a mile thick, so they still have plenty of ice to burn through. But the drop in thickness is speeding up. In parts of Antarctica, the yearly rate of thinning from 2003 to 2007 is 50 percent higher than it was from 1995 to 2003.

  These new measurements, based on 50 million laser readings from a NASA satellite, confirm what some of the more pessimistic scientists thought: The melting along the crucial edges of the two major ice sheets is accelerating and is in a self-feeding loop. The more the ice melts, the more water surrounds and eats away at the remaining ice.


  April 28: The Wilkins Ice Sheet, lower half of image, breaking up in a satellite image.

  "To some extent it's a runaway effect. The question is how far will it run?" said the study's lead author Hamish Pritchard of the British Antarctic Survey. "It's more widespread than we previously thought."

  The study does not answer the crucial question of how much this worsening melt will add to projections of sea level rise from man-made global warming. Some scientists have previously estimated that steady melting of the two ice sheets will add about 3 feet (1 meter), maybe more, to sea levels by the end of the century. The ice sheets are so big, however, that it probably would take hundreds of years for them to disappear.

  As scientists watched ice shelves retreat or just plain collapse, some had thought the problem could slow or be temporary. The latest measurements eliminate "the most optimistic view," said Penn State University professor Richard Alley, who was not part of the study.

  The research found that 81 of the 111 Greenland glaciers surveyed are thinning at an accelerating self-feeding pace.

  The crucial problem is not heat in the air, but the water near the ice sheets, Pritchard said. The water is not just warmer, its circulation also is adding to the melt.

  It is alarming," said Jason Box of Ohio State University, who also was not part of the study.

  Worsening data, including this one, keep proving "that we're underestimating" how sensitive the ice sheets are to changes, he said.
  pi_73042235
  IJs smelt en groeit aan. Maar het smelten is lekker dramatisch in beeld te brengen voor de pseudowetenschappelijke klimaathysterici. Het aangroeien is niet zo sexy natuurlijk.

  Mooi overzichtje though.

  (zie je Frutsel, ik ben d'r! )
  The only limit is your own imagination
  Ik ben niet gelovig aangelegd en maak daarin geen onderscheid tussen dominees, imams, scharenslieps, autohandelaren, politici en massamedia

  Waarom er geen vliegtuig in het WTC vloog
  pi_73042394
  pi_73143796
  Groenland: kouderecord voor september op summit

  Afgelopen donderdag was het minus 46 graden op de top van het binnenlandse Groenlandse ijs, op de zogeheten Summit. Dat is de laagste temperatuur die tot nu toe geregisteeerd werd in een septembermaand.

  De reden van het kouderecord was een bijna stilstaand koudelaag over centraal Groenland. Volgens de gepensioneerde meteoroloog van DMI afdeling Groenland, Leif Rasmussen, zijn koude lagedrukgebieden overigens vrij normaal boven Baffin Land (ten westen van Groenland), maar wanneer ze migreren naar Groenland, zijn ze daar meerdere dagen. Het is precies de situatie die we meemaakt in de voorbije week.
  Binnen een centrum van een lagedrukgebied is de lucht bijna stil. Als een lagedruk ook grotendeels stil ligt zal het heel rustig worden qua windcondities in dat gebied waar het centrum is, en dat meerdere dagen op rij. Zonder de wind is het warmteverlies hoog 's nachts als de zon niet op het oppervlak schijnt. Daarnaast is een oppervlak bedekt met sneeuw of ijs een goede reflector voor de stralen van de zon, zodat het oppervlak niet zal opwarmen overdag. Beide factoren resulteren in dalende temperaturen. In de kern van een lagedrukgebied is het vaak onbewolkt.
  Op de Summit was de temperatuur zo gedaald daardoor dat het kouderecord werd gebroken. In de komende dagen zal volgens de prognoses get lage druk langzaam naar het noorden van ScandinaviŽ bewegen, maar misschien kan een nog lagere temperatuur bereikt worden voordat het lage druk volledig is verdwenen.

  Op de satelliet foto van Groenland is aan de rechterkant de kou van de ijskap duidelijk. Op het infrarood-satellietbeeld is het namelijk zo, dat des te witter de kleuren zijn die worden weergegeven, des te lager de temperatuur is, de wolken boven de ijskap zijn heel helder in beeld.
  Volgens klimatoloog John Cappelen is de laatste drie jaar het septemberkouderecord op het Summit-station steeds op bijna dezelfde datumdag verbeterd, namelijk de 24e of de 25e.

  2007: 25. september klokken 06:00 UTC blev der mŚlt minus 43,9įC.
  2008: 24. september klokken 06:00 UTC blev der mŚlt minus 45,6įC.
  2009: 24. september klokken 09:00 UTC blev der mŚlt minus 46,0įC.
  De laagste temperatuur tot nu toe op de Summit geregistreerd is minus 63,3įC, en wel in februari.


  bron: vwk

    zondag 27 september 2009 @ 12:28:18 #17
  104963 ETA
  European Travel Author
  pi_73144497
  ik ga over 2 maanden richting Antarctica. Kan ik nog wat betekenen voor dit topic behalve een thermometer meenemen en fotos maken?
  Totaal Travel 04-20: 144 vliegtickets, 57 landen, 6 continenten, 913 reisdagen, 163.804 foto's
  Mijn reisfotos!
  pi_73300185
  1 oktober 2008 en 2009
  Vooral ten oosten van Groenland ligt meer ijs dan vorig jaar.  pi_73300230
  quote:
  Op zondag 27 september 2009 12:28 schreef ETA het volgende:
  ik ga over 2 maanden richting Antarctica. Kan ik nog wat betekenen voor dit topic behalve een thermometer meenemen en fotos maken?
  Foto's zijn altijd welkom.
  pi_73466146
  'Zuidpool was ooit tropisch warm'


  AMSTERDAM - Op de Zuidpool was het vijftig miljoen jaar geleden tropisch warm. Dat concluderen de Universiteit Utrecht, het Koninklijk Instituut voor Zeeonderzoek en de University of California in een onderzoek.
  De resultaten worden deze week gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Het zeewater rond Antarctica lag volgens de onderzoekers destijds boven de 30 graden celcius.

  Voor het onderzoek werd diep geboord in de zee ten oosten van TasmaniŽ. Dat gebied lag tussen 65 miljoen en 35 miljoen jaar geleden tegen Antarctica aan.


  Door de boringen kwam grond aan de oppervlakte die zo'n vijftig miljoen jaar geleden de bodem van de oceaan vormde.

  De wetenschappers konden uit fossielen in de grond afleiden hoe warm het water destijds was. Sommige levensvormen overleven alleen bij hogere temperaturen.


  Temperatuur in toekomst

  Eerder toonden de onderzoekers al aan dat het zeewater rond de Noordpool destijds zo'n 24 graden celcius was. Van de Zuidpool was het echter nog niet bekend.

  Door te berekenen hoe de temperatuur in het verleden verliep, hopen de onderzoekers te kunnen voorspellen wat de temperatuur in de toekomst wordt. Zo'n vijftig miljoen jaar geleden was de aarde op zijn warmst.

  Daarna koelde de planeet af met een dieptepunt 33 miljoen jaar geleden. Met die afkoeling werd het verschil tussen de polen en de evenaar ook steeds groter.


  Koolstofdioxide

  Doordat nu veel koolstofdioxide in de atmosfeer is verspreid, kan de temperatuur volgens de onderzoekers tot veel hogere waarden oplopen dan wat tot nu toe aan de hand van temperaturen uit het verleden werd voorspeld.

  nu.nl

  [ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 07-10-2009 19:36:49 ]
  pi_73706429
  quote:
  Noordpool binnen tien jaar bevaarbaar

  LONDEN - Het ijs op de Noordpool zal in de komende tien jaar zo snel smelten, dat de zee die er ontstaat in de zomer bevaarbaar zal zijn. Dat heeft een prominente Britse onderzoeker donderdag tegen de BBC gezegd.

  Het duurt nog twintig jaar voor al het ijs in de zomermaanden verdwenen zal zijn. Professor Peter Wadhams van de Universiteit van Cambridge baseert zijn uitspraken op recent onderzoek van een expeditie. Die boorde 1500 gaten in de ijslaag op de Noordpool tijdens een 435 kilometer lange trektocht. Daaruit bleek dat het merendeel van de ijsschotsen bestaat uit ijs dat in ťťn winter is gevormd en dus ook elke zomer weer smelt.

  Het is al langer bekend dat de ijskappen smelten, onder meer door opwarming van de aarde. De voorspelling dat de Noordpool al binnen enkele jaren in de zomer bevaarbaar is, is echter nieuw. Veel landen hebben al aanspraak gemaakt op de toekomstige wateren, waar vermoedelijk veel olie te vinden is. Ook kunnen sommige handelsroutes aanzienlijk verkort worden door via de Noordpool te varen.

  Een ander effect is dat de aarde er vanuit de ruimte heel anders uit zal komen te zien. In plaats van het witte noorden dat onze planeet nu kenmerkt, zal de top blauw worden.
  pi_73721468
  quote:
  Op donderdag 15 oktober 2009 10:41 schreef Frutsel het volgende:

  [..]


  Is vast "onze schuld". Al Gore Goebbels lacht in zijn vuistje.

  Zou mooi zijn als de oliereserves daar ge-exploiteerd kunnen worden. Het betekent wel dat de Echte Koude Oorlog gaat aanbreken. VS/Canada tegen Rusland. Mark my words.
  The only limit is your own imagination
  Ik ben niet gelovig aangelegd en maak daarin geen onderscheid tussen dominees, imams, scharenslieps, autohandelaren, politici en massamedia

  Waarom er geen vliegtuig in het WTC vloog
  pi_73762996
  quote:
  Op donderdag 15 oktober 2009 10:41 schreef Frutsel het volgende:

  [..]


  De Catlin expeditie (waar het over gaat) was echt een wetenschappelijke draak:
  * Ze hebben geen van hun doelstellingen gehaald
  * Hun apparatuur is in de eerste dagen al kapot gegaan waardoor alle volgende metingen handmatig zijn gedaan (waardoor er veel minder data is verzameld dan vooraf gehoopt)
  * Omdat de tocht veel zwaarder was dan verwacht heeft men bewust gekozen om over de vlakste stukken ijs te lopen. Van wat ik gelezen heb, is meerjarig ijs vaak ruiger (is langer onderhevig geweest aan kruien enzo) en eerstejaars ijs vlakker, maar dunner. De keuze voor de makkelijkste route, heeft dus tot gevolg gehad dat er onevenredig veel dun eerstejaars ijs "gevonden" is.

  Rond dezelfde tijd heeft een groep wetenschappers met een vliegtuig de dikte gemeten over een veel groter gebied, niet beperkt door toegankelijkheid voor voetgangers, en gevonden dat het ijs iets dikker was dan in eerdere jaren (zie hier). Maar de conclusies van die veel uitgebreidere studie worden in de aanloop van Kopenhagen niet nog even door het Wereldnatuurfonds uitgebreid in de media herkauwd, en een door het WWF gesponsorde media-stunt wel. Walgelijke PR, en moedeloos word ik er van dat mensen en journalisten er nog in trappen ook.
  pi_74180721
  NASA meldde dit al eerder, maar het Engelse MetOffice (Engelse KNMI, zegmaar) is het er nu ook mee eens: het extreme verloop van 2007 werd niet door klimaatverandering veroorzaakt, maar door uitzonderlijke weerspatronen. Het ijs herstelt zich na dit soort extremen, terug naar de lange-termijn trend. Dat wil zeggen dat er nog geen "tipping point" (als ze Łberhaupt bestaan) bereikt is. In tegenstelling tot het door het wereldnatuurfonds gesponsorde onderzoek, denkt het MetOffice dat er pas tussen 2060 en 2080 ijsvrije zomers zullen zijn, en dat het onwaarschijnlijk is dat het al rond 2020 zal gebeuren.

  bron:
  http://www.metoffice.gov.(...)009/pr20091015b.html

  blijft toch vreemd dat pulp zoals van professor Peter Wadhams breed wordt uitgemeten in de media, maar dat (relatief) "goed nieuws" berichten zoals die van het MetOffice volkomen genegeerd worden.
  pi_74248043
  Volgens deze plaatjes ligt er momenteel minder ijs dan in 2008.
  Het gaat eerder gelijk op met 2007.
  Wel ligt er wat meer sneeuw in scandinavie dan voorgaande jaren.  abonnement bol.com Unibet Coolblue
  Forum Opties
  Forumhop:
  Hop naar:
  (afkorting, bv 'KLB')