abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_46237830
In navolging van deel 1 -> Poolkappen smelten hier het 2e deel. Alle informatie en/of nieuwsberichten over (smeltende) poolkappen, land-/zeeijs en/of gletsjers Kan je hier kwijt Even wat voorinformatie

Gletsjers

Een gletsjer is een ijsmassa die gevormd wordt op land en dik en groot genoeg is om bergafwaarts te stromen.
Gletsjers, inclusief de Antarctische en Groenlandse ijskap, bedekken circa 15 miljoen km2 aardoppervlak en bevatten 29 miljoen km3 ijs, ongeveer 87% van alle zoetwater op aarde.
Gletsjers oefenen door hun enorme gewicht en sterke slijpende werking grote invloed op het land eronder uit. Een gletsjerdal heeft een U-vormige doorsnede, in tegenstelling tot een rivierdal dat meer V-vormig is.Waar in de winter meer sneeuw valt dan er afsmelt in de zomer zal deze zich opstapelen. Een gletsjer wordt gevormd als dikke sneeuwlagen door hun eigen gewicht onderaan tot ijs worden verdicht. Dat gaat in fasen. Sneeuw wordt eerst omgezet tot firn, een korrelige ijsmassa die gevormd wordt doordat sneeuwkristallen onder de toenemende druk van de bovenliggende lagen van vorm veranderen en zich herordenen. Onder invloed van sijpelend smeltwater kan dit proces sneller plaatsvinden.

Later, en dus dieper in de gletsjer, vormt firn door de toenemende druk wit gletsjerijs. Tenslotte wordt het verdicht tot blauw gletsjerijs. Het ijs wordt door de enorme druk plastisch en kan onder invloed van de zwaartekracht langzaam bergafwaarts gaan stromen.

Klimatologische voorwaarden voor het ontstaan van gletsjers zijn voldoende neerslag en voldoende lage temperaturen. Deze omstandigheden doen zich voor in hooggebergten en in de poolgebieden.

Aan het eind van de gletsjer vindt afsmelting plaats. Het smeltwater stroomt hier uit de gletsjerpoort en vormt een riviertje.IJskappen, of soms genoemd Poolkappen

Een ijskap is een koepelvormige, aaneengesloten ijsmassa van grote omvang. Op Aarde bevinden zich twee grote ijskappen, te weten de Groenlandse ijskap en de Antarctische ijskap. Daarnaast bevinden zich op Aarde nog talloze kleinere ijskappen, bijvoorbeeld de Vatnajkull op IJsland, de Hardangerjkulen in Noorwegen en de Agassiz-ijskap op Ellesmere Island in Arctisch Canada.In het Nederlands wordt ook de term poolkap gebezigd. Daarmee wordt de Antarctische ijskap bedoeld, en het meerjarige zeeijs rond de Noordpool. Het laatstgenoemde is echter volgens de definitie geen ijskap.

De huidige opwarming van de aarde zorgt ervoor dat de Groenlandse ijskap in omvang afneemt. Van de Antarctische ijskap is dit minder zeker, omdat een stijging van de temperatuur in het Antarctische gebied ook kan leiden tot meer verdamping van oceaanwater en vervolgens voor meer sneeuwval. Een grootschalige afsmelting van ijskappen door klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor het leefklimaat van mensen overal ter wereld door de stijging van de zeespiegel. Hieronder kan je zien wat er al voor verschil is opgetreden op de NoordPool.Antarctica
Antarctica is een continent rond de Zuidpool van de aarde, omringd door de Indische Oceaan en de Grote Oceaan, die beneden de 60e breedtegraad tegenwoordig worden aangeduid als de Zuidelijke Oceaan (of Antarctische Oceaan). Het land en de zeen om Antarctica worden gezamenlijk aangeduid als Antarctis. Antarctica is de koudste plek op aarde. De laagste temperatuur officieel ooit gemeten was op de Zuidpool: -88C; (Officieus zelfs -91C), en het continent is bijna volledig bedekt met ijs. Antarctica mag niet verward worden met de Arctis, de Noordpool, een naam die afkomstig is van het Griekse woord "arctos" (beer). Antarctica ligt aan de andere kant (anti-) van de aarde waar het sterrenbeeld Grote Beer niet zichtbaar is.

Antarctica is het vijfde continent qua oppervlakte, na Azi, Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Het is ook het continent met de laagste gemiddelde luchtvochtigheid. Van al het ijs op de wereld ligt 90% op Antarctica. De gemiddelde dikte van de ijskap bedraagt 2200 meter en op het dikste punt is het ijs maar liefst 4776 meter dik. Het meeste ijs is meer dan honderdduizend jaar oud, maar niet heel Antarctica heeft al die tijd onder het ijs gelegen. Een Brits-Zweedse expeditie ontdekte in 1949 dat grote delen van Antarctica, zoals Dronning Maud Land, tot zo'n 10.000 jaar voor Christus nog vrij waren van ijs.

Er loopt ook een apart topic over Antarctica op Fok! Antarctica !Pakijs of Zeeijs
Pakijs of zeeijs ontstaat uit bevroren oceaanwater. Omdat de oceanen uit zoutwater bestaan vindt dit plaats bij een temperatuur van ten hoogste -1.8 C. Een ijsberg is een drijvende ijsmassa afkomstig van een gletsjer of een ijskap en dus geen pakijs.

Pakijs komt voor nabij de polen van de Aarde, en beslaat in de winter een groter gebied dan in de zomer. Rondom Antarctica (aan de zuidpool) komt veel meer pakijs voor dan bij de noordpool. Zuidpoolpakijs is gemiddeld ongeveer n meter dik, in de zomer smelt het grotendeels weer. Het pakijs bij de noordpool smelt in het zomerseizoen minder door de kleinere variatie in temperatuur, waardoor het ijs daar uit meerdere lagen bestaat en drie tot vier meter dik wordt.


Het veranderende gebied waar pakijs voorkomt tijdens het jaar

Ijsbergen
Een ijsberg is een drijvende ijsmassa afkomstig van een gletsjer of een ijskap. IJsbergen worden via de zeestroom vervoerd en kunnen wel een afstand van meer dan 1000 km afleggen alvorens ze gesmolten zijn. Ongeveer 8/9 van deze ijsmassa bevindt zich onder water, waardoor men een vertekend beeld krijgt van de ijsberg of deze veel te laat opmerkt.

Omdat ijs in gewicht 10% lichter is dan water (de dichtheid van ijs is ongeveer 920 kg/m3 en die van zeewater ongeveer 1025 kg/m3), ligt 90% van de berg onder water. Dat betekent niet, dat een ijsberg van 10 meter hoog, tot 90 meter onder water zit, zoals wel wordt beweerd. Van een ijsberg zijn alleen de uitstekende delen boven het water zichtbaar en niet de brede basis die onder water ligt. IJsbergen zijn groot; de meeste hebben een hoogte van 50 meter, maar dat is nog altijd de hoogte van een flat van 20 verdiepingen. Sommige steken meer dan 100 meter boven het water uit, vergelijkbaar met de Utrechtse Domtoren. In de Baffin Baai is ooit een ijsberg van 215 meter hoogte gesignaleerd.In bergachtige, koude streken schuiven gletsjers ongeveer een meter per dag. Zodra ze de zee bereiken, breken er grote stukken af en dat zijn de ijsbergen. Op het Noordelijk Halfrond worden per jaar zo'n 12000 ijsbergen gevormd, waarvan er 8000 ontstaan langs de Groenlandse westkust. Een kleine 400 ijsbergen drijven met de koude Labradorstroom zuidwaarts tot bij Newfoundland. Daar zijn ze een gevaar voor de scheepvaart. Vooral de kleinere brokken waarin ijsbergen uiteenvallen zijn gevaarlijk, omdat de radar die niet ziet. Mist die vaak in gebieden met smeltend ijs optreedt maakt het nog gevaarlijker.

Landijs
Landijs is ijs dat op het land ligt, in tegenstelling tot zeeijs. Landijs dat niet, of slechts voor een heel klein deel, wegdooit in de zomer wordt meestal gletsjer genoemd.

De grootste massa's van permanent landijs bevinden zich op Antarctica en Groenland en heten ook wel ijskappen.

De ontwikkeling van het landijs is van groot belang voor de verwachte zeespiegelstijging ten gevolge van het versterkte broeikaseffect. Het water dat vrijkomt door het kleiner worden van de hoeveelheid permanent landijs zal een bijdrage leveren aan de stijging van de zeespiegel. Het zeeijs, zoals het ijs rond de Noordpool, speelt hier geen rol in omdat het immers al drijft op het water, z'n eigen gewicht aan water verplaatst en zo al dezelfde bijdrage levert aan de hoogte van de zeespiegel dan wanneer het gesmolten zou zijn. Dat betekent dat voor de hoogte van de zeespiegel het smelten van de poolkap in de Arctische zeen geen gevolgen heeft. Het smelten van het landijs van bijvoorbeeld Groenland en Antarctica daarentegen heeft wel gevolgen voor de zeespiegel.

De gemiddelde zeespiegel is in de 20e eeuw gestegen met 0,1 tot 0,2 meter, voornamelijk vanwege opwarming van het zeewater en het smelten van landijs. Wanneer de grote massa landijs op West-Antarctica geheel zou smelten zou de zeespiegel mondiaal zo'n 6 meter stijgen. Zo'n grote smelting wordt in de 21e eeuw echter niet waarschijnlijk geacht. De huidige bijdrage van de ijskappen op Groenland en Antarctica is kleiner dan die van kleinere gletsjers. Grote massa's landijs reageren namelijk traag en langdurig op klimaatsverandering. De reactietijd (of responstijd) van grote ijskappen is groot: veranderingen in het klimaat werken nog enkele millennia door in het gedrag en omvang van ijskappen.

Gedurende de ijstijden was een groot gedeelte van Noord-Europa, de Alpen en Noord-Amerika met landijs bedekt. Destijds stond de zeespiegel ongeveer 125 meter lager dan tegenwoordig.

De Cryosfeer (Cryosphere)
De cryosfeer zijn de gebieden waar water voorkomt in de vorm van sneeuw, permafrost, pakijs of gletsjers. Pas twee miljard jaar geleden, door afkoeling van de aarde, werd voor het eerst de cryosfeer gevormd.

Seizoen- en klimaatveranderingen leiden tot fluctuaties in de cryosfeer. Grote veranderingen in de cryosfeer leiden tot zeespiegelstijgingen wat weer invloed heeft op het klimaat en de biosfeer. Tegenwoordig is met behulp van satellieten de omvang van de cryosfeer vrij nauwkeurig te bepalen. Tijdens ijstijden neemt de cryosfeer sterk in omvang toe.

Actuele Stand van Zaken op de Noord- en Zuidpool

NOORDPOOL


ZUIDPOOL

Overige Links

 • WikiPedia over IJskappen
 • WikiPedia over Gletsjers
 • LiveScience - Antarctica
 • All About The Cryosphere
 • De Cryosphere Today
 • All About Glaciers/Gletsjers
 • WikiPedia over Antarctica

  ===========================================================================
  Heb je informatie, nieuwsberichten en/of andere nuttige linkjes omtrent de Poolkappen, Gletsjers of Jjsbergen/IJsmassa's, alles is welkom hier

  [ Bericht 0% gewijzigd door Frutsel op 02-03-2007 12:05:27 ]
 • pi_46237921
  Nog even wat extra aanvullende informatie uit het eerste deel die wel -up-to-date- is...
  ==============
  VN slaat alarm over smelten gletsjers (nieuws.nl )

  De gletsjers smelten wereldwijd door de klimaatveranderingen sneller dan tot nu toe werd verwacht.

  66 centimeter
  Volgens nieuwe gegevens van de VN nam de gemiddelde dikte van de onderzochte ijslagen in 2005 met 66 centimeter af. Het verlies aan ijs gaat 1,6 maal sneller dan in de jaren negentig en 6 maal sneller dan in de jaren tachtig.


  Niet langer wachter
  Sinds 1980 is het ijs nu gemiddeld 10,5 meter dunner geworden. Volgens de VN tonen de metingen aan dat de wereld niet langer kan wachten met nieuw klimaatbeleid. De verwachting is dat het smelten nog sneller zal gaan.
  pi_46238039
  The Associated Press February 11th 2007

  PASTORURI GLACIER, Peru (AP) - Peru's "White Mountain Range" may soon have to change its name.

  The ice atop Cordillera Blanca, the largest glacier chain in the tropics, is melting fast because of rising temperatures, and peaks are turning brown. The trend is highlighting fears of global warming and, scientists say, is endangering future water supplies to the arid coast where most Peruvians live.

  Glaciologists consider the health of the world's glaciers an indicator of global warming and they warn that what is happening in the Andes signals trouble ahead.

  "To me it's the rate of ice loss that's a real concern," because when melting accelerates, the ice cannot replenish itself, said Lonnie Thompson, a leading glacier expert at Ohio State University.

  Thompson, a geologist monitoring glacier retreat on the Andes, Himalayas and Kilimanjaro, said tropical glaciers are melting all over the world because of rising temperatures "and where we have the data to prove it, the rate of ice loss is actually accelerating."

  Quelccaya in southern Peru, the world's largest tropical ice cap, is retreating at about 200 feet a year, up from 20 feet a year in the 1960s, Thompson said.

  Melting is also visible in the other Andean countries - Colombia, Venezuela, Ecuador and Bolivia.

  In Peru, home to 70 percent of Earth's tropical glaciers, the Andes mountains have lost at least 22 percent of their glacier area since 1970 and the melt is speeding up, according to Peru's National Resources Institute, INRENA, a government agency.

  Rock shows through lavishly snow-covered mountains throughout the Peruvian Andes. The Broggi glacier has disappeared altogether. Ice caves once popular with tourists are gone.  Two-thirds of Peru's 27 million people live on the coast, where just 1.8 percent of the nation's water supply is found. Shantytowns spring up virtually overnight in the steep, sandy dunes around the capital, Lima, and providing them with water is extremely costly, says Julio Garcia of the National Environment Council, CONAM.

  President Alan Garcia believes the rush of melted water could provide abundant hydroelectric energy to Peru and its neighbors, and CONAM'S Garcia agrees it's feasible, but doesn't think the water bonanza will last beyond 2050.

  Zapata says the warming of Cordillera Blanca combines with four years of below-average rainfall. "There is no regularity in terms of seasons," he said on a blindingly sunny day in what is traditionally the Andean rainy season. "The farmers are completely confused."

  Farmers growing potatoes, wheat and artichokes depend entirely on the glacier runoff from the Cordillera Blanca during the dry season, and on rainfall during the wet season, and they say this is changing.

  "There's less now, not like before," Claudia Villafan Ramos, a farmworker, said of the snows atop the mountain in her native Santa River valley. The peaks are now spotted with bare brown patches.

  Villfan, whose weathered hands and face make her look older than her 42 years, said it means fewer jobs and "there is nothing to eat."

  ---------------------------------------------------------------------------------------
  All of Latin America's Andean nations report their glaciers are retreating.

  PERU: Andes mountains have lost at least 22 percent of their glacier area since 1970 and the meltdown is speeding up, according to Peru's National Resources Institute, INRENA, a government agency.

  BOLIVIA: Glacier melt has accelerated significantly since 1980, says Jaime Argollo Bautista, director of the Institute of Geological Investigation at Bolivia's University of San Andres. He predicts the country's glaciers will disappear in 30 to 40 years.

  ECUADOR: Glaciologist Luis Maisincho says he's noticed ice melting rapidly atop Cotopaxi, an active volcano whose 19,000-foot snowcapped peak can be seen from the capital, Quito, 40 miles to the northwest.

  COLOMBIA: Snowcaps are receding at an average rate of 80 feet a year, an increase from about 50 feet just a few years earlier, according to hydrologist Carlos Costa.

  VENEZUELA: The high peaks of the Sierra Nevada of Merida range show some glaciers have entirely disappeared over the past several decades, while others have shrunk significantly.

  [ Bericht 0% gewijzigd door Frutsel op 12-02-2007 15:02:33 ]
  pi_46346549
  Meren onder ijskap Zuidpool (nu.nl)

  WASHINGTON - Met behulp van lasers en satellieten is aangetoond wat sommige wetenschappers al lang vermoedden: onder de ijskap van Antarctica zijn er grote meren vloeibaar water.

  Dat water beweegt en zorgt voor bewegingen aan het ijsoppervlak die met de lasermethode in kaart zijn gebracht. Het leeglopen van een meer van 300 vierkante kilometer binnen dertig maanden zorgde aan het ijsoppervlak voor een hoogteverschil van negen meter, aldus gletsjerdeskundigen van de universiteit van California donderdag.

  Consequenties

  De wetenschappers willen de interactie van ijs en water met computermodellen in kaart brengen en hopen zo de consequenties van het broeikaseffect en het afsmelten van de ijskap beter te kunnen voorspellen.
  pi_46357711
  Giant "blisters" containing water that rapidly expand and contract have been mapped beneath the Antarctic ice sheet.

  Fed by a complex network of rivers, the subglacial reservoirs force the overlying ice to rise and fall.

  By tracking these changes with Nasa's Ice Cloud and land Elevation Satellite (ICESat) scientists were able to map the extent of the subglacial plumbing.

  The results, published in the journal Science, show that some areas fell by up to 9m (30ft) over just two years.

  "We didn't realise that the water under these ice streams was moving in such large quantities, and on such short time scales," said Dr Helen Fricker of the Scripps Institution of Oceanography, University of California, and one of the authors of the paper.

  "We thought these changes took place over years and decades, but we are seeing large changes over months."

  The results are important for understanding how the Antarctic Ice sheet, which contains nearly 90% of the world's ice, may respond to global warming and how much it may contribute to sea level rise.


  Scientists "stacked" multiple images of on top of each other and then subtracted some to show up changes in the surface slope in different years. The appearance of a footprint-shaped depression clearly reveals the changes in the volume of water under the ice.

  Climate response

  Nearly 150 subglacial lakes have been mapped beneath the vast Antarctic ice sheet, mostly by glaciologists drilling holes through the ice.

  The new ones, detected by satellite, were found under the fast-flowing Whillans and Mercer Ice Streams that carry ice from the interior of the West Antarctic Ice Sheet to the floating Ross Ice Shelf.

  These streams of ice move many metres every day and are of particular interest to climate scientists.

  "It's the fast-moving ice that determines how the ice sheet responds to climate change on a short timescale," said Professor Robert Bindschadler of Nasa's Goddard Space Flight Center in Maryland, and one of the researchers on the study.

  As atmospheric temperatures rise, melting the ice shelves, their ability to hold back the ice streams on land would be reduced.

  "We aren't yet able to predict what these ice streams are going to do."

  However, understanding how much water flows beneath the ice is critical because it is one of the factors that determine how fast they flow. More water could speed up the flow of ice into the sea, raising sea levels.
    vrijdag 16 februari 2007 @ 13:44:45 #6
  167723 sanni
  Acima de seu
  pi_46366255
  Okee, heel boeiend dit allemaal. Vraagje: is dit puur en alleen om ons te informeren
  of meer om ons 'bang' te maken door te laten doordringen dat het dus echt
  5 voor 12 is inzake ons gedrag m.b.t Global Warming en de verstrekkende
  gevolgen daarvan.
  pi_46369895
  Het is ter informatie... voor mensen die het interesseert of boeit...
  Of iemand er bang van wordt, moet hij zelf weten
    dinsdag 20 februari 2007 @ 22:37:48 #8
  89730 Drugshond
  De Euro. Mislukt vanaf dag 1.
    zondag 25 februari 2007 @ 05:30:11 #9
  53054 Kebab
  Salvia Divinorum
  pi_46647032
  Zomaar wat foto's...  Het millennia oude levensbloed van mijn sjamanistische voorvaderen, dat door mijn nederige aderen stroomt, brandt heviger als nooit tevoren.
  "...happy birthday son you got a bracelet!" - McManus
  - ik heb 4 jaar aan de mafo gestudeert -
    Moderator zondag 25 februari 2007 @ 14:12:53 #10
  8781 crew  Frutsel
  pi_46654913
  Topfoto's Kebab!

  =========================
  Scientists have discovered four giant lakes under the Antarctic ice.

  Together the four are as big as Lake Vostok, the biggest body of water so far discovered in Antarctica.

  Researchers say the newly found lakes appear to affect how rapidly ice is transported from the interior of the continent to the sea.

  Writing in the journal Nature, they say that understanding the interaction of lakes and ice is crucial to forecasting the impacts of climate change.

  The four lakes lie under the Recovery ice stream which brings ice from hundreds of kilometres inland into the Weddell Sea.

  They were found using a combination of radar data gathered by satellite, and records of an expedition mounted to the area in the 1960s on which scientists had used a pioneering ice-penetrating radar.

  Sub-glacial lakes create tell-tale shapes in the surface of the ice above, while readings taken through the ice had detected, in the words of the 1960s expedition, "a possible melt layer at the bottom of the ice-cap".

  About 150 lakes have been discovered under the frozen Antarctic surface.

  Speed merchants

  In recent years there has been a lot of interest in water under the Antarctic ice, for various reasons.

  Biologists have been intrigued by the possibility of finding new organisms in ecosystems which may have been cut off from the rest of the world for
  thousands of years.

  Climate scientists have become increasingly keen to understand the process of "accelerated melting", where lubrication of ice flows by water and the disintegration of ice shelves could speed up the transfer of ice to the sea.

  The research team found that the Recovery stream accelerates significantly as it passes over the lakes.

  Upstream of the lakes, it flows at two to three metres per year; after passing them, at about 50 metres per year.

  Whether there is a link to climate change is another question. The lakes lie in the eastern portion of Antarctica, where evidence suggests the icecap may be gaining mass rather than losing it.

  It is the west of the continent that primarily concerns climate researchers. Much of the Antarctic rock here lies below sea level, meaning that a warming of the oceans could lubricate ice flow on a significant scale.

  But if sub-glacial lakes are affecting ice flow, that is something scientists will want to study further.

  As this research team puts it: "The Recovery sub-glacial lakes and the associated Recovery ice stream tributaries have the potential greatly to affect the drainage of the East Antarctic ice sheet, and its influence on sea level rise in the near future."

  Another expedition to the area, part of International Polar Year, is planned for 2008.
  pi_47302099
  quote:
  Thompson, a geologist monitoring glacier retreat on the Andes, Himalayas and Kilimanjaro, said tropical glaciers are melting all over the world because of rising temperatures "and where we have the data to prove it, the rate of ice loss is actually accelerating."
  De gletsjers op de Kilimanjaro smelten niet vanwege het broeikasteffect.
    Moderator vrijdag 30 maart 2007 @ 11:35:51 #12
  8781 crew  Frutsel
  pi_47824212
  HOUSTON - A Texas-sized area of Antarctica is thinning and could cause the world's oceans to rise significantly in the long-term, polar ice experts said in wrapping up a three-day conference.

  "Surprisingly rapid changes" are occurring in Antarctica's Amundsen Sea Embayment, an ice drainage system that faces the southern Pacific Ocean, the experts said in a statement, adding that more study was needed to determine how fast it was melting and how much it could cause sea levels to rise.

  The warning came Wednesday at the end of a conference of U.S. and European polar ice experts at the University of Texas in Austin

  The scientists blamed the melting ice on changing winds around Antarctica that are causing warmer waters to flow beneath the ice shelves in the Amundsen Sea. The shelves hold back ice that is grounded on the continent and known as the West Antarctic Ice Sheet. Should the shelves collapse, grounded ice would start flowing into the sea much more rapidly, raising sea levels.

  The wind change, they said, appeared to be the result of several factors, including global warming, ozone depletion in the atmosphere and natural variability.

  The thinning in the two-mile-thick West Antarctic Ice Sheet is being observed mostly from satellites, but it is not known how much ice has been lost because data is difficult to obtain in the remote region, they said.

  "The place where the biggest change is occurring is the Amundsen Sea Embayment," said Donald Blankenship of the University of Texas Institute for Geophysics.

  "One, it's changing, and two, it can have a big impact," he said in a Webcast with a number of conference participants.


  Antarctica's Amundsen Sea, seen in this 2002 satellite image, is covered by ice shelves that act as a buffer between the open ocean and the West Antarctic Ice Sheet

  The West Antarctic Ice Sheet contains enough grounded ice to raise world sea levels close to 20 feet, the scientists said.

  Other parts of the continent also were losing ice, Blankenship said, but generally not as quickly. The much larger East Antarctic Ice Sheet is considered much more stable.

  The statement listed a number of consensus points reached at the workshop, among them:

  "Satellite observations show that both the grounded ice sheet and the floating ice shelves of the Amundsen Sea Embayment have thinned over the last decades.
 • "Ongoing thinning in the grounded ice sheet is already contributing to sea-level rise.
 • "The thinning of the ice has occurred because melting beneath the ice shelves has increased, reducing the friction holding back the grounded ice sheet and causing faster flow."
 • "All of the ice on Earth contains enough water to raise sea level over 200 feet, with about 20 feet from Greenland and almost all of the rest from Antarctica," the scientists said in their statement. "Although complete loss of the Antarctic Ice Sheet is not expected, even a small change would matter to coastal populations."

  The experts stressed that further research should be made a priority, noting that the U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change, in its landmark report last February, "could not provide a best estimate or an upper limit on the rate of sea-level rise in coming centuries because of a lack of understanding of the flow of the large ice sheets."
 •   vrijdag 30 maart 2007 @ 12:01:20 #13
  130803 Gripper
  Get a grip
  pi_47825113
  Oh, een gletschertopic en ijs in het algemeen (onder andere)

  Mooi, maar ook niet ongevaarlijk. Je zult niet de eerste zijn die in een spleet verdwijnt en nooit meer gevonden wordt (of over 5000 jaar als een tweede Otzi opgegraven )

  Hier wat persoonlijke plaatjes:
  Op de glacier blanc in de Ecrins (F).
  Op een spleetrijke gletscher ga je aan een touw, zodat je een val van een maatje kunt opvangen. Hoe meer man aan een touw hoe veiliger: als je met z'n tween bent en er valt er een, dan kost het de ander heel veel moeite om die val te stoppen, als je het al kunt tegenhouden. Met meer man trek je de gevallen persoon zo omhoog, door simpemweg achteruit te lopen. Bij een tweemanstouwgroep zal de redder ingewikkelde takelsystemen moeten bouwen om de gevallen klimmer op te hijsen. En het moet nog rap ook: als je in een spleet valt hang je ineens in een diepvries, en dat is niet prettig  De mr de Glace bij Chamonix. Duidelijk is te zien in de rechterbocht hoe glad gepolijst de rots ter plekke is. Die slijtsporen zie je tot een meter of 100 boven je op de wanden zitten: zo hoog heeft ie dus ooit gestaan...


  Achterin beeld zie je een heel brokkelig gedeelte. Daar gaat de gletscher over een rotsdrempel, en ter plekke breekt ie dan en ontstaan er diepe spleten. Het stuk waar ik nu de foto maak is relatief vlak en spleetvrij, hogerop wordt het echt uitkijken. Maar als je die bocht naar rechts om bent en de spletenzone voorbij, zie je de Mont Blanc!
  Mijn foto's op Flickr!
  Op 15-09-2006 10:28 schreef Hans_Gielus
  Namens Frysln hoop ik dat je van een berg afkukelt _O-
    Moderator vrijdag 30 maart 2007 @ 12:08:29 #14
  8781 crew  Frutsel
  pi_47825348
  quote:
  Op vrijdag 30 maart 2007 12:01 schreef Gripper het volgende:
  Oh, een gletschertopic en ijs in het algemeen (onder andere)

  Mooi, maar ook niet ongevaarlijk. Je zult niet de eerste zijn die in een spleet verdwijnt en nooit meer gevonden wordt (of over 5000 jaar als een tweede Otzi opgegraven )

  Hier wat persoonlijke plaatjes:
  knip
  Vette plaatjes zeg!!
  En hey, over 5000 jaar leven... lijkt me best interessant Invriezen die hap

  Zag afgelopen week nog een docu over bergbeklimmen, waar dat met die haken en aan elkaar goed misging en ze ook in een spleet vielen, de n naar de ander nadat een andere groep boven hun ten val kwam. Was gelukkig niet zo'n diepe spleet dus enkelen hadden het nog overleefd.
    Moderator zondag 22 april 2007 @ 20:44:56 #15
  8781 crew  Frutsel
  pi_48611882

  Kilimanjaro: Ice fields at the equator are a huge tourist draw

  Kilimanjaro's ice set to linger

  Recent concerns that climate warming would rob Mount Kilimanjaro of all its glaciers within 20 years are overly pessimistic, say Austrian scientists.

  Their weather station data and modelling work indicate the tropical ice should last well beyond 2040.

  Precipitation and not temperature is the key to the white peak's future, the University of Innsbruck-led team says.

  "About five years ago Kilimanjaro was being used as an icon for global warming. We know now that this was far too simplistic a view," said Thomas Moelg.

  "We have done different kinds of modelling and we expect the plateau glaciers to be gone roughly within 30 or 40 years from now, but we have a certain expectation that the slope glaciers may last longer," added colleague Georg Kaser.

  The group's assessment was presented here at the European Geosciences Union General Assembly meeting.

  It acts as a counterpoint to the most doom-laden projections for the 5,895m-high (19,340ft) peak, which draws thousands of tourists intrigued by the idea of seeing ice just three degrees south of the equator.

  Hanging on

  The research team has been using three automated instrument stations on the top of the mountain to collect continuous data on temperature, pressure, solar radiation, humidity and wind.

  The recording effort was in position late last year to witness heavy snowfall, which will have led to a slight increase in Kilimanjaro's overall ice volume.

  This glacier growth is only temporary, however. The mountain's ice is dependent on the pulses of moist air that sweep across from the Indian Ocean.

  Since the late 1800s, these have become less frequent, and the regular snows that would maintain the ice fields are now a rare occurrence in what has become a much drier climate in East Africa.

  Today, the total ice extent - on the slopes and on the plateau - is about 2.5 sq km, down from more than 12 sq km in the early 1900s.

  Some scientists have drawn a fairly straight-line curve and forecast a rapid final retreat to a totally bare mountain.

  But the Innsbruck team is more optimistic about the medium term having now put real field measurements into a comprehensive modelling programme.

  "Glacier recession has been a feature on Kilimanjaro for more than 100 years, but this is the first time we really have a precise understanding of the physical processes that control the glacier-climate interaction on Africa's highest mountain," said Dr Moelg.

  'No reservoir'  This work emphasises the significance of the lack of precipitation (250mm per year on the summit) versus temperature (a mean of -7C).

  It indicates that glacier mass loss would be about four times higher if precipitation decreased by 20% than if air temperature on the mountain rose by 1C.

  Furthermore, it suggests that two-thirds of the ice that is lost goes straight into the atmosphere through sublimation (the direct conversion of snow and ice to water vapour).

  "In recent years many people have talked about 'the melting glaciers of Kilimanjaro'. If one wants to be more precise, I would call it the 'evaporating glaciers of Kilimanjaro'," said Dr Moelg.

  This confirms the view that the African peak does not play an important role as a reservoir for water, unlike in the Andes and the Himalayas where some lowland cities and agricultural systems are dependent on summer melt high in the mountains.

  "This is not a factor at all at Kilimanjaro and it never has been," said Professor Kaser.

  "If you brought all the remaining ice down to the Amboseli National Park and melted it, the water would only cover the park to a depth of one or one-and-a-half millimetres. There is nothing in terms of water up there."

  The Innsbruck research was conducted in collaboration with the University of Otago, New Zealand, and the University of Massachusetts, US.

  The team stresses that the drying of the East African climate around Kilimanjaro may itself be a regional impact of global climate change.


  pi_48648943
  ik ben een keer in de gletsjer van de Grossglockner(Oostenrijk)geweest, het was super!, je zag gewoon smeltwater stromen! , en er liepen ook marmotten/lemmingen rondt O=
  trotse eigenaar van post nr. 52m
  Op zaterdag 22 december 2007 00:29 schreef Alexxxxx het volgende:
  Mods met een x zijn tof.
    Moderator dinsdag 24 april 2007 @ 08:16:18 #17
  8781 crew  Frutsel
  pi_48656603
  quote:
  Op maandag 23 april 2007 21:41 schreef Deoxyribonucleic het volgende:
  ik ben een keer in de gletsjer van de Grossglockner(Oostenrijk)geweest, het was super!, je zag gewoon smeltwater stromen! , en er liepen ook marmotten/lemmingen rondt O=
  geen foto's van?
  pi_48657213
  quote:
  Op dinsdag 24 april 2007 08:16 schreef Frutsel het volgende:

  [..]

  geen foto's van?
  helaasch, toen was ik 16

  heel mischien hebben mijn ouders er fotos van , zo ja, ga ik ze scannen en post ik ze
  trotse eigenaar van post nr. 52m
  Op zaterdag 22 december 2007 00:29 schreef Alexxxxx het volgende:
  Mods met een x zijn tof.
    maandag 30 april 2007 @ 18:16:35 #19
  1593 Perico
  Serpent Rouge
  pi_48867194
  Ik heb veel over gletsjers op bergen over de hele planeet op Wiki gelezen, maar overal lees je hetzelfde: er zijn al veel gletsjers helemaal verdwenen, dus mensen die zeggen dat het allemaal zo'n vaart niet loopt...
    Moderator dinsdag 1 mei 2007 @ 19:59:22 #20
  8781 crew  Frutsel
  pi_48900174
  Arctic melt faster than forecast

  Arctic ice is melting faster than computer models of climate calculate, according to a group of US researchers.

  Since 1979, the Arctic has been losing summer ice at about 9% per decade, but models on average produce a melting rate less than half that figure.

  The scientists suggest forecasts from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) may be too cautious.

  The latest observations indicate that Arctic summers could be ice-free by the middle of the century.

  "Somewhere in the second half of the century, it would happen," said Ted Scambos of the National Snow and Ice Data Center (NSIDC) at the University of Colorado.

  Some computer models show periods of great sensitivity where the Arctic ice system collapses suddenly, and that trend may occur a bit earlier; that's the best guess, but exactly when it's hard to say," he told the BBC News website.

  Dr Scambos co-authored the latest study, published in the journal Geophysical Research Letters, with other scientists from NSIDC and from the National Center for Atmospheric Research (NCAR), also in Boulder, Colorado.

  They also calculate that about half, if not more, of the warming observed since 1979 originates in humanity's emissions of greenhouse gases.

  Model perfection

  There are measurements dating back about a century on the extent of Arctic ice, but satellite observations from 1979 onwards are generally thought to provide the most accurate dataset.

  The new research involved analysing two periods, 1953-2006 and 1979-2006.  Records show a shrinkage over the longer period of 7.8% per decade. When only the more recent period is analysed, the rate rises to 9.1% per decade.

  For comparison, the researchers looked at a collection of 18 computer models used by the IPCC and other institutions for making projections of future climates.

  Models are always verified against real-world data from the recent past to see how well their output mimics reality.

  The collection scrutinised here calculated an average decline of only 2.5% per decade for 1953-2006, and 4.3% per decade since 1979 - both well short of the real-world observations.

  "There are lessons here for the climate modelling community," acknowledged NCAR's Marika Holland.

  "The rate of ice loss, and the location of ice loss - these are things that the models need to improve, and there are physical processes such as the release of methane from melting permafrost that the models don't include."

  Constant picture

  This is the third time in the last few months that studies have suggested the IPCC's latest major global climate analysis, the Fourth Assessment Report, is too conservative.  In December, a German team published research suggesting that sea levels could rise by 50-140cm over the coming century. The IPCC, in February, gave a range of 28-43cm.

  Then, also in February, came an analysis showing that temperature and sea level rises had been rising at or above the top end of IPCC projections since the panel's previous major assessment in 2001.

  This is the opposite view from that put forward by many "climate sceptics", who view the whole field of computer modelling as deeply flawed, and the IPCC as an alarmist organisation.

  Because of the way it works, the IPCC is bound to be conservative, as it assesses in considerable depth research already in the public domain. This process takes time, and means the panel's conclusions will always lag behind the latest publications.

  Nevertheless, Marika Holland believes there is agreement on the major questions regarding Arctic ice; it is receding, and greenhouse gases of human origin are largely responsible.

  "The fact that all models show ice loss over the observed period and all project large ice losses into the future is a very strong message," she said.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6610125.stm
  pi_48974467
  quote:
  SAMENVATTING
  De ijskap aan de Noordpool smelt sneller dan klimaatmodellen voorspellen, zeggen Amerikaanse onderzoekers. In het vakblad Geophysical research Letters schrijven poolexpert Julienne Stroeve en haar collega's dat de poolkap 30 jaar voorloopt op de simulaties. Uit oude gegevens en satellietmetingen blijkt dat het poolijs drie keer sneller smelt dan verwacht.


  Kom maar op met die dijken, want Nederland krijgt hoog water te verduren. De aarde warmt op en daardoor smelt de noordelijke poolkap. De VN-klimaatcommissie IPCC voorspelt in haar rapporten dat de poolkap vanaf 2050 's zomers compleet kan verdwijnen. Volgens onderzoekster Julienne Stroeve van de Universiteit van Colorado is die schatting aan de lage kant. 'Het ijs verdwijnt misschien veel sneller dan de IPCC-berekeningen voorspellen', zegt ze in een persbericht. Dat heeft dramatische gevolgen. Niet alleen neemt vloeibaar water meer ruimte in dan ijs, door de opwarming van de aarde zet het water nog eens extra uit. Samen levert dat een zeespiegelstijging van meters op.

  De noordelijke ijskap smelt veel sneller dan computermodellen voorspellen. Elk jaar is de ijskap in de zomer een stukje kleiner: de ijsmassa krimpt elke tien jaar met 7,8%.
  bron: Steve Deyo / UCAR (2006).
  Klik op de afbeelding voor een grotere versie.
  PLAATJE


  Broeikaseffect
  Hogere temperaturen op aarde: mensen zijn er hoogstwaarschijnlijk zelf verantwoordelijk voor. Dat stond afgelopen februari te lezen in het vierde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climat Change. Het IPCC is de klimaatcommissie van de VN en verzamelt elke zes jaar de laatste wetenschappelijke inzichten over het klimaat. Wereldwijde metingen en grote klimaatsimulaties op supercomputers leiden allemaal tot dezelfde voorspelling. Onze uitstoot van broeikasgassen als CO2 is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Broeikasgassen kaatsten warmtestraling van de aarde terug naar het oppervlak en zorgen dat er minder warmte verdwijnt in de ruimte. Daardoor warmt de aarde op.
  De steeds stijgende temperatuur op aarde heeft ook effect op de poolkappen. Het is nog niet duidelijk of de kilometersdikke ijslaag op het continent Antarctica smelt, maar de noordelijke ijskap krimpt langzaam maar duidelijk. En ijkpunt is de omvang van de ijsmassa in september. Dat is de warmste maand, met dus de grootste krimp. Volgens computermodellen is de ijskap tussen 1953 en 2006 gekrompen met gemiddeld 2,5% per tien jaar. Stroeve legde die berekeningen naast oude metingen met luchtballons en schepen en voegde er nieuwe satellietmetingen aan toe. Schokkend resultaat: elke tien jaar is de ijskap in september gemiddeld met zo'n 7,8% kleiner geworden. Vanaf 1979 was dat zelfs 9,1% per decennium.


  Nederlandse wetenschappers doen op Antarctica weer- en klimaatonderzoek met meters aan luchtballonen.
  bron: Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU)
  Klik op de afbeelding voor een grotere versie.
  PLAATJE


  Zelfversterkend
  De ijsmassa aan de polen draagt zelf ook bij aan het broeikaseffect. De witte ijslaag kaatst zonnestraling terug de ruimte in; hoe meer ijs, hoe minder straling de aarde verwarmt. In extreme gevallen draagt dat zelfs bij aan een IJstijd. Omgekeerd neemt donker zeewater heel goed warmte op. Elke vierkante meter ijs die smelt neemt daardoor warmte op in plaats van het te weerkaatsen. Zo versterkt het krimpen van de ijskap zichzelf.

  Meting of model?
  Volgens Stroeve's team smelt de noordelijke poolkap drie keer zo snel als computermodellen voorspellen. De onderzoekers denken dat de simulaties het effect van broeikasgassen op het klimaat niet goed nabootsen. Ook zouden ze de dikte van de noordelijke ijskap overschatten en oceaanstromen die warm en koud water mengen verkeerd verrekenen. Moeten beleidsmakers dit ene onderzoek geloven of afgaan op de wetenschappelijke consensus? 'Waarnemingen n modellen wijzen in dezelfde richting', denkt Stroeve's mede-onderzoekster Marika Holland: 'het noordelijke ijs verdwijnt steeds sneller en de invloed van broeikasgassen stijgt'. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe snel de ijskap smelt en de zeespiegel stijgt. Dt er aktie nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan lijkt duidelijk.
  Er zijn de laatste jaren wel vaker geluiden geweest van wetenschappers die beweerden dat het IPCC de zaak te rooskleurig voorstelde en dat de stijging van zeespiegel en temperatuur in werkelijkheid hoger zou zijn. Dit is echter de eerste keer dat ik er ook concrete data aan gehangen zie worden.

  Edit: Bron
  "It's hard to argue against cynics - they always sound smarter than optimists because they have so much evidence on their side."
    donderdag 3 mei 2007 @ 19:20:32 #22
  150517 SpecialK
  No hesitation, no delay.
  pi_48975534
  Ze zijn zeker begonnen met meten in januari en ze zijn nu ongeveer klaar.
  It's muffin time.
  pi_48975646
  quote:
  Op donderdag 3 mei 2007 19:20 schreef SpecialK het volgende:
  Ze zijn zeker begonnen met meten in januari en ze zijn nu ongeveer klaar.
  quote:
  Volgens computermodellen is de ijskap tussen 1953 en 2006 gekrompen met gemiddeld 2,5% per tien jaar. Stroeve legde die berekeningen naast oude metingen met luchtballons en schepen en voegde er nieuwe satellietmetingen aan toe. Schokkend resultaat: elke tien jaar is de ijskap in september gemiddeld met zo'n 7,8% kleiner geworden. Vanaf 1979 was dat zelfs 9,1% per decennium.
  "It's hard to argue against cynics - they always sound smarter than optimists because they have so much evidence on their side."
    donderdag 3 mei 2007 @ 19:26:23 #24
  38065 TheFreshPrince
  oh no you didn't
  pi_48975735
  quote:
  Op donderdag 3 mei 2007 19:20 schreef SpecialK het volgende:
  Ze zijn zeker begonnen met meten in januari en ze zijn nu ongeveer klaar.
  Kom op, je had 32 minuten om het te lezen...
    donderdag 3 mei 2007 @ 19:27:39 #25
  150517 SpecialK
  No hesitation, no delay.
  pi_48975787
  Yup.. de emoties lopen weer hoog op wanneer je een absurdistische reply geeft op iets.
  It's muffin time.
  abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  Forum Opties
  Forumhop:
  Hop naar:
  (afkorting, bv 'KLB')