abonnement Unibet Coolblue
pi_212666521
quote:
Eén van de meest fascinerende goden is voor mij Abraxas. Abraxas, die door Jung wordt beschreven als “de God die de mensen vergeten zijn” en “nog schimmiger dan God en de duivel” wordt wel eens voorgesteld als de God boven God, als de God die God geschapen zou hebben. Als het kind vraagt: “Waar komt de wereld vandaan?” dan is het antwoord soms: “De wereld is door God geschapen.” Vaak is dan de vervolgvraag: “Maar wie heeft God dan geschapen?” en dan is het antwoord: “God is eeuwig, God was er altijd al, en werd niet geschapen.” Maar uit de voorstelling van Abraxas spreekt een ander antwoord.

Want het antwoord dat uit deze vertelling spreekt is dat God, de schepper van de fysieke wereld, door Abraxas werd geschapen. Jahwe is degene die de dingen heeft gemaakt, wordt hier wel over gezegd, maar Abraxas is degene die er voor heeft gezorgd dat er überhaupt zoiets als dingen kunnen zijn – die het differentiëren zelf en de mogelijkheid van het bestaan van entiteiten zelf, en dus ook de mogelijkheid van een verschil tussen mens en god mogelijk heeft gemaakt.

Deze vertelling is in lijn te brengen met wat Plato schrijft over de demiurg – de bouwer van de fysieke wereld. Deze wereld, vol met imperfecties als ze is, kan niet door de hoogste God zelf geschapen zijn, zo wordt deze opstelling vaak geïnterpreteerd, het moet wel een minderwaardige, ondergeschikte god zijn geweest die ons, en het kwaad en het lijden dat ons vergezelt, geschapen heeft. De ene ware God, de God van het goede, zou alleen maar perfect wezens scheppen, en niet de imperfecte, neutrale wezens die wij zijn.

De rode lijn waarin deze bronnen elkaar ontmoeten is duidelijk: de god die wij als Jahwe kennen, de schepper van de materie, de levende wezens, en alles wat wij onder de natuurverschijnselen van dit universum kennen is niet de ene ware God, is dus niet God met een hoofdletter, vertegenwoordiger van het godenrijk als zodanig, maar een god onder de goden, en niet eens de hoogste onder hen. Een god, met een kleine letter.Tot zover enkele van de vertellingen – die in vele variaties bestaan – die de bijbelvaste christen gemakkelijk naast zich neer kan leggen – hier wordt immers in de Schrift niet over gerept. En toch is er een opmerkelijke aanwijzing te vinden in Genesis 1 en 2 die wijst in deze richting, en die als ondersteuning van bovengenoemde voorstelling van zaken aangewend kan worden.

Zoals bekend bestaat Genesis uit een samenvoegsel van meerdere verhalen. Genesis 1 (samen met een klein stukje van Genesis 2), waarin God de Aarde schept, waarbij Hij op de 6e dag de mens creëert en op de 7 dag rust neemt, is een verhaal dat waarschijnlijk nog ouder is dan het verhaal van het paradijs dat daar direct op volgt in Genesis 2. Dat verklaart ook waarom de mens twee maal achter elkaar geschapen wordt – dit zijn de twee scheppingsverhalen die samengevoegd zijn tot wat wij nu kennen als Genesis.

Maar wat is nu het opmerkelijke? God wordt in Genesis 1 met een andere titel aangeduid dan in Genesis 2. In de Hebreeuwse tekst worden twee verschillende namen gebruikt, want het waren immers ook twee verschillende teksten, mogelijk in heel andere gemeenschappen ontstaan, en in de vertaling is dit onderscheid intact gebleven. De God die Hemel en Aarde schept in Genesis 1 gaat onder een andere naam door het leven dan de god (?) die Adam en Eva verbiedt van de Boom van de kennis van goed en kwaad te eten in Genesis 2. De eerste heet in mijn Bijbel simpelweg “God”. De tweede daarentegen wordt consequent als “Jahwe God” aangeduid. In andere vertalingen worden andere termen gehanteerd, (bijvoorbeeld: “HEERE God” in de Statenvertaling, “LORD God” in de King James versie, met ook daar simpelweg “God” in Genesis 1) maar de consequente tweedeling blijft overeind. Neem maar eens een kijkje in je eigen Bijbel.

Zou deze tweedeling als een indicatie te interpreteren kunnen zijn dat deze beide goden, de God die Hemel en Aarde schiep, en de god (?) van het paradijs, inderdaad als twee verschillende entiteiten gezien kunnen worden? Zou het kunnen dat Jahwe, hoewel de god van de mensen, tegelijkertijd een schepsel is van, en ondergeschikt is aan een hogere God, die daarmee dus de eigenlijke God met een hoofdletter zou zijn?

Een God die ondergeschikte goden doet ontstaan – dat lijkt in volstrekte tegenspraak met wat onder ons verteld wordt over de Bijbel. En toch is dat voor mij een vraag, en geen vaststaand gegeven. Bedenk je immers dat het monotheïsme zoals wij dat nu kennen van veel later datum is dan de geschriften van de Bijbel zelf, laat staan de tradities waar die op gebaseerd zijn.

Wie kan hier meer over vertellen?
OP
pi_212666536
quote:
1s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:25 schreef dop het volgende:

[..]
Zonder brein was er inderdaad geen denken en zelfbewustzijn.
Bijzonder dat je zoiets als denken toeschrijft aan een vleeshomp.
  zaterdag 2 maart 2024 @ 21:33:24 #3
545 dop
:copyright: dop
pi_212666655
quote:
10s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:29 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Bijzonder dat je zoiets als denken toeschrijft aan een vleeshomp.
dat is wat jij er van probeert te maken.
Maar je bent toch echt de som der delen.
Er zijn delen van je lichaam die je zou kunnen missen maar een hart longen en hersenen zijn toch wel behoorlijk essentieel, net als zuurstof, voeding, warmte en licht, enz.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212666760
quote:
1s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:33 schreef dop het volgende:

[..]
dat is wat jij er van probeert te maken.
Maar je bent toch echt de som der delen.
Er zijn delen van je lichaam die je zou kunnen missen maar een hart longen en hersenen zijn toch wel behoorlijk essentieel, net als zuurstof, voeding, warmte en licht, enz.
Je kunt dode materie zo complex samenvoegen als je wilt, bewustzijn is nooit een logisch emergent verschijnsel.
  zaterdag 2 maart 2024 @ 21:39:58 #5
545 dop
:copyright: dop
pi_212666855
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:36 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Je kunt dode materie zo complex samenvoegen als je wilt, bewustzijn is nooit een logisch emergent verschijnsel.
Logica heeft daar verder niets mee te maken.
Jij, je ego wil het raadseltje graag oplossen. Daar verzin je allerlei concepten voor.
God, verlichting, eeuwig bewustzijn enz.
Je noemt het graag logica, maar het is geloof.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212666878
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 19:07 schreef Boekfreak het volgende:

[.Ali_Kannibali: Als ik zeg dat religies die Jezus Christus niet erkennen als messias misleidingen zijn, is dat simpelweg de waarheid. Immers kan Jezus niet wel messias, en niet messias zijn. Hij is het, of hij is het niet. En als hij het is, is elke religie die Hem ontkent, een valse religie. En elke andere religie ontkent hem als enige messias..]

Je hebt talloze andere dominanties binnen het christendom die Jezus “erkennen als messias” die je waarschijnlijk als misleiding ziet. De islam erkent Jezus als de messias, maar die zal je waarschijnlijk ook wel als misleiding zien. Dus ik denk dat je je hier vergist dat je dat als een criterium ziet, het is dan geen waarheid.
De waarheid volgens Ali is dat het katholicisme en de islam evenzo ware religies zijn. Wie had dat ooit gedacht. Even vastleggen voor het nageslacht dit.
pi_212666958
quote:
1s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:39 schreef dop het volgende:

[..]
Logica heeft daar verder niets mee te maken.
Jij, je ego wil het raadseltje graag oplossen. Daar verzin je allerlei concepten voor.
God, verlichting, eeuwig bewustzijn enz.
Je noemt het graag logica, maar het is geloof.
Logica is essentieel in het begrijpen van de realiteit. Als jij een materialistische realiteit voorstelt zeg ik dat de regels van logica gebroken worden. Bewustzijn ontstaat niet uit materie, net zoals een lijk niet tot leven gebracht kan worden.

Het verschil tussen jouw model en mijn model is dat ik geen concepten zoals materie nodig heb. De realiteit is bewustzijn, objectivisme/scientisme is geloof.

Zoals ik tegen Ali zei, we twisten over feiten.
  zaterdag 2 maart 2024 @ 21:47:55 #8
545 dop
:copyright: dop
pi_212667026
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:41 schreef Antideeltje het volgende:

[..]
De waarheid volgens Ali is dat het katholicisme en de islam evenzo ware religies zijn. Wie had dat ooit gedacht. Even vastleggen voor het nageslacht dit.
Jezus kon ook wel en niet God zijn.
Dus waarom niet wel en niet messias.
Er wordt in de bijbel wel meer gegoocheld om het verhaaltje rond te breien.
Als hij een beetje consequent is staat hij dat anderen ook toe in hun geloof.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
  zaterdag 2 maart 2024 @ 21:50:14 #9
545 dop
:copyright: dop
pi_212667086
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:44 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Logica is essentieel in het begrijpen van de realiteit. Als jij een materialistische realiteit voorstelt zeg ik dat de regels van logica gebroken worden. Bewustzijn ontstaat niet uit materie, net zoals een lijk niet tot leven gebracht kan worden.

Het verschil tussen jouw model en mijn model is dat ik geen concepten zoals materie nodig heb. De realiteit is bewustzijn, objectivisme/scientisme is geloof.

Zoals ik tegen Ali zei, we twisten over feiten.
Nee jij (je ego) probeert feiten te maken van wat je gelooft.
Je wil heel graag doorgronden waar eigenlijk geen definitief antwoord op mogelijk is.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212667147
quote:
1s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:50 schreef dop het volgende:

[..]
Nee jij (je ego) probeert feiten te maken van wat je gelooft.
Je wil heel graag doorgronden waar eigenlijk geen definitief antwoord op mogelijk is.
Materie is gewoon een menselijk verzinsel, maar geloof rustig verder :)
pi_212670789
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 19:07 schreef Boekfreak het volgende:

[..]
Ik heb het hier even geknipt voor de leesbaarheid en om de kernpunten te belichten, niet om het uit context te halen.

Maar Jezus spreekt in de verzen die je hier aanhaalt (in de spoiler) niet negatief over ‘andere religies’, maar hij spreekt de farizeeën aan op hun gedrag omdat die niet overeenstemt met het geloof. Jezus noemde de farizeeën kinderen van de duivel en Petrus noemde hij satan, dat klopt, maar dat zijn allemaal joden zoals hem. Dat zijn geen ‘andere religies’. En zoals je zelf zegt ben je Jezus niet om anderen te veroordelen en hij is hier ook duidelijk over geweest in zijn Bergrede. Jezus sprak anderen soms streng toe vanuit een bepaald spiritueel inzicht, vaak ook als reactie op het gedrag van sommige joden die hem steeds op de proef stelden.
Precies, en wat hij zei, hing af van de context. Jezus had geen conflicten met mensen van andere religies, omdat die hem niet bestreden. In dit geval waren het andere Joden die dat deden. En je ziet hoe hij soms zeer duidelijke taal gebruikte om duidelijk te maken dat deze mensen op een dwaalweg zaten. Wat hij zei, was niet bedoeld om anderen te beledigen, maar om ze duidelijk te maken dat zij zich in een zeer gevaarlijke situatie zaten, omdat zij zo verblind waren, dat ze niet eens inzagen dat ze tegen de ware God en messias aan het strijden waren.
Het punt is dat Jezus niet aarzelt om het beestje bij zijn naam te noemen. Dat doet hij in het belang van de mensen die hem horen.
Als we kijken naar andere voorbeelden, zoals de profeten, Paulus en anderen, die zich dus wel rechtstreeks in naam van God over andere religies uitspraken, zie je dat ook zij zich echt niet inhielden. Ik heb hierboven al een paar verzen geciteerd over Paulus die het ronduit demonen noemt. Denk verder aan de profeten Elias, Jeremiah en anderen.

quote:
Wat betreft het demoniseren van andere religies: Jezus preekte in principe geen christendom, maar het jodendom. In de woorden van Jezus was hij slechts gezonden tot de verloren schapen van Israël, hij was een jood, een joodse meester, hij bestudeerde de Thora en onderwees joodse leerstellingen en riep op tot het strikt volgen van de Thora in letter en geest. Het christendom valt dan eigenlijk onder ‘andere religies’ waarvan je hier zegt dat Jezus “daar geen enkele vorm van waardering” voor had (alhoewel ik dat niet vind volgen uit die verzen). Je spreekt over een mak schaap zijn, maar daar doelde ik niet op, alhoewel Jezus zijn volgelingen als schapen zag.
Als ik zeg 'Christendom' bedoel ik daarmee de leer van Jezus, en die vloeide inderdaad voort uit het Jodendom. Ik bedoelde niet te zeggen dat Christus het Jodendom aanviel door Farizeeers aan te spreken zoals hij deed. dat ging natuurlijk om hun gedrag.

quote:
De passages uit Johannes 14:6 en 8:12 die je aanhaalt had elke profeet kunnen zeggen en ze zouden even geldig zijn. Elke profeet kwam met “de weg” (leiding), “de waarheid” (de boodschap van God) en “het leven” (de beloning van het paradijs als je de weg en de waarheid volgde). Maar ook in deze passages zegt Jezus niks over ‘andere religies’. Hij was op dat moment (in die tijd en gebied) de link met God, zoals alle profeten uit het OT in hun eigen tijd en gebied die link waren. En Jezus wordt voorgesteld als een lam.
Niet elke profeet is 'het leven'. Alleen Jezus had het leven in zichzelf. Dus nee, niet elke profeet had dat kunnen zeggen.
Mijn punt was dat buiten verlossing in Jezus Christus geen eeuwig leven te verkrijgen is, en dat hij daar zeer duidelijk over was. 'Niemand komt tot de Vader dan door mij' sluit elke andere religieuze profeet, goeroe of wat dan ook uit.

quote:
Maar dat volgt er toch niet uit? Aanhangers van andere religies worden ook gehaat en kunnen zeggen “wij worden gehaat vanwege de waarheid”. Christelijke of moslim-fundamentalisten kunnen bijvoorbeeld Haushofer, Libertarisch, Mijk, Antideeltje of hoatzin haten, is dat dan omdat ze de waarheid spreken? Aan de andere kant zijn er door de geschiedenis heen heel wat heidenen door christenen vervolgd en gehaat (in Europa en Amerika bijvoorbeeld), hier volgt niet automatisch uit dat de heidenen de waarheid spraken.
De haat op zich is geen validatie van de waarheidsgetrouwheid van de uitspraken, maar de haat jegens Jezus, die perfect was, is alleen te verklaren omdat men de waarheid de hij sprak haatte. Als men liefde en rechtvaardigheid had liefgehad, had men Jezus ook gehoord.

quote:
Je hebt talloze andere dominanties binnen het christendom die Jezus “erkennen als messias” die je waarschijnlijk als misleiding ziet. De islam erkent Jezus als de messias, maar die zal je waarschijnlijk ook wel als misleiding zien. Dus ik denk dat je je hier vergist dat je dat als een criterium ziet, het is dan geen waarheid.
"Erkennen als messias" is niet slechts een woordelijke uitspraak doen, maar het omhelzen van Jezus' volledige leer, inclusief de wet en de profeten, aangezien Jezus' messiasschap daarin geworteld is. Zo lezen we dat Jezus het scheppingsverhaal ondersteunt, de oud-testamentische profeten, Mozes, enzovoorts. Dus Jezus erkennen als messias omhelst het geloven in de volledige schrift, want zoals Jezus zegt, 'de wet en de profeten (het OT) getuigen van mij'. Het hele OT draait om Jezus Christus. Jezus Christus aanvaarden als messias, wil dus zeggen dat de schrift autoriteit moet zijn in doctrine, geloof en praktijken.
Niet alle denominaties doen dat. Sommige verwerpen het scheppingsverhaal, andere negeren het OT compleet. Weer andere hebben een Jezus die allerlei contemporaine zonden wel prima vindt. Dat is allemaal ontkenning van Jezus als messias. Want Jezus als messias is heiland, maar ook koning en God, degene die in Genesis in de tuin liep, degene die aan Mozes en Abraham verscheen, enzovoorts.

De islam erkent Jezus niet als messias, omdat de Koran stelt dat Jezus niet aan het kruis gestorven is. Terwijl de dood van de zondaar door de wet werd vereist, en Jezus dus in onze plaats moest sterven. Als Jezus niet gestorven is, zijn onze zonden niet vergeven. En als Hij niet uit de dood is opgestaan, hebben wij geen reden om te geloven dat wij zullen worden opgewekt. Dus nee, de Islam erkent Jezus helemaal niet als messias. Er staan wat mooie woorden over in de Koran, maar de kern van het kruis wordt glashard ontkent. En daarmee is het inderdaad een misleiding.

Misleiding werkt altijd zo. Je hebt wat waarheid, en daar voeg je onwaarheden toe. Zo blijft de schijn van integriteit bestaan, en trappen mensen er makkelijker in. Weinig mensen zullen zich bij de kerk van Satan aansluiten. Maar als je een Christelijke kerk opzet die met mooie woorden over Jezus spreekt, en tegelijkertijd Zijn leer ontkent, ben je nog steeds een satanische kerk, omdat je mensen op een dwaalspoor brengt (ik heb het hier niet over vergissingen, die kan iedereen maken, maar bewust valse doctrine verspreiden of weigeren om te worden gecorrgeerd).

En religies die Jezus helemaal ontkennen, zijn dat dus ook.

De realiteit is dat de wereld een spiritueel mijnenveld is. Daarom zei Jezus ook:

13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

En:

7Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
quote:
We hebben het niet over afgoden waar kinderen aan geofferd worden. Ik zeg ook niet dat je andere religies moet knuffelen. Dat is volgens mij een stroman, want ik had het in het begin over dat je niet alleen personen kan demoniseren, maar ook religies en onderwerpen en vervolgens over demoniseren vs. geldige kritiek (dat daar een verschil in zit).
[..]
Dit vind ik wel mooi van je. ^O^ Ik hou het voorlopig even hierbij.
De tekst zegt niet dat het exclusief gaat over goden 'waar kinderen aan geofferd worden'. De tekst zegt simpelweg dat heidense goden afgoden zijn.
Je hebt niet gezegd dat ik andere religies moet knuffelen, dat klopt, dat is een parafrasering van mij.
Echter beschouw ik wat ik doe gewoon niet als demoniseren. En als het dat wel is, dan is dat maar zo. Ik zal er mijn woorden niet voor terugnemen.

De eerste 4 geboden vatten het samen:

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Jezus vertegenwoordigt God de schepper. Daarom is Hij de enige ware God. Hij is de enige die redt. Zoals hij Zijn volk uit het 'slavenhuis Egypte' heeft gered. redt Hij de hele mensheid van de slavernij van de zonde. Andere goden, religies en filosofien kunnen dit niet bieden, en eren onze Schepper niet. Daarom is het Christelijke geloof exclusief en onverenigbaar met andere religies die de Schepper niet eren.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ali_Kannibali op 03-03-2024 07:59:11 ]
  zondag 3 maart 2024 @ 08:18:57 #12
545 dop
:copyright: dop
pi_212671076
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 07:11 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Niemand komt tot de Vader dan door mij' sluit elke andere religieuze profeet, goeroe of wat dan ook uit
Niemand komt tot God dan door God. (God die alles is en overal tegelijk.)

Niemand die in een God gelooft kwam tot dat geloof door die God, iedere gelovige kwam eerst in aanraking met zijn geloof door een naaste die hem over zijn geloof leerde. (door verhalen en geschriften of welke andere manier ook)
Het enige wat deze boodschap betekent is dat je geloof niet om die naaste (of verhalen en geschriften, enz) gaat maar om je geloof in God, of zoals veel gelovigen zullen zeggen je relatie met God.
Dat sluit dus niet de manier uit waar door je tot geloof kwam.

Daar staat niet je moet het nieuwe testament lezen en op die manier in god geloven.
Dat is hoe jij het voor jezelf uitlegt.
Moslims geloven bijvoorbeeld net zo hard dat er niets dan God is
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212671383
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 08:18 schreef dop het volgende:

[..]
Niemand komt tot God dan door God. (God die alles is en overal tegelijk.)

Niemand die in een God gelooft kwam tot dat geloof door die God, iedere gelovige kwam eerst in aanraking met zijn geloof door een naaste die hem over zijn geloof leerde. (door verhalen en geschriften of welke andere manier ook)
Het enige wat deze boodschap betekent is dat je geloof niet om die naaste (of verhalen en geschriften, enz) gaat maar om je geloof in God, of zoals veel gelovigen zullen zeggen je relatie met God.
Dat sluit dus niet de manier uit waar door je tot geloof kwam.

Daar staat niet je moet het nieuwe testament lezen en op die manier in god geloven.
Dat is hoe jij het voor jezelf uitlegt.
Moslims geloven bijvoorbeeld net zo hard dat er niets dan God is

Nee. Jezus beschrijft zichzelf als de goede Herder, de deur van de stal, de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt dat we zonder Hem niets kunnen, dat als je niet met hem verzamelt, dat je verdeelt, enzovoorts.

Jezus was er zeer helder over dat Hij de enige is die ons van onze zonden redt en met God verzoent.
Andere religies kunnen dat niet bieden, omdat zij geen middel hebben om ons van onze zonden en schuld te bevrijden. Ze zijn doorgaans gebaseerd op goede werken doen, terwijl geloof in Jezus Christus ons foutloos voor God maakt.
  zondag 3 maart 2024 @ 09:01:32 #14
545 dop
:copyright: dop
pi_212671432
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 08:56 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Nee. Jezus beschrijft zichzelf als de goede Herder, de deur van de stal, de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt dat we zonder Hem niets kunnen, dat als je niet met hem verzamelt, dat je verdeelt, enzovoorts.

Jezus was er zeer helder over dat Hij de enige is die ons van onze zonden redt en met God verzoent.
Andere religies kunnen dat niet bieden, omdat zij geen middel hebben om ons van onze zonden en schuld te bevrijden. Ze zijn doorgaans gebaseerd op goede werken doen, terwijl geloof in Jezus Christus ons foutloos voor God maakt.
God is het middel, net als God dat is in jouw verhalen.
Jezus is immers God.
God stierf voor al onze zonde, en het enige wat je daar voor hoeft te doen, is geloven in god. God vraagt je niet om in specifieke verhalen te geloven.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212672576
quote:
1s.gif Op zondag 3 maart 2024 09:01 schreef dop het volgende:

[..]
God is het middel, net als God dat is in jouw verhalen.
Jezus is immers God.
God stierf voor al onze zonde, en het enige wat je daar voor hoeft te doen, is geloven in god. God vraagt je niet om in specifieke verhalen te geloven.
De geschriften getuigen van Jezus.

Wil je God leren kennen, dien je de geschriften te bestuderen.

Het gaat niet om slechts 'verhalen'.

Als je als Christen niet gelooft dat God de wereld heeft geschapen, waarom zou je hem dan aanbidden?
Als je niet gelooft in de zondeval, waarom heb je dan een verlosser van je zonden nodig?
Enzovoorts.

De gehele geschrift is geinspireerd en rijk aan instructie. Zodra je gaat cherrypicken, stort de hele doctrine in elkaar. En dat is dan ook nergens voor nodig als je gelooft.

[ Bericht 4% gewijzigd door Ali_Kannibali op 03-03-2024 10:44:25 ]
pi_212672906
Een dommig sprookjesboek kan geen betrouwbare kennis over de realiteit verschaffen.
  zondag 3 maart 2024 @ 11:43:11 #17
545 dop
:copyright: dop
pi_212673433
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 10:36 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
De geschriften getuigen van Jezus.
God
quote:
Wil je God leren kennen, dien je de geschriften te bestuderen.
waar vraagt god dat van ons?
quote:
Het gaat niet om slechts 'verhalen'.
precies het gaat niet om verhalen
quote:
Als je als Christen niet gelooft dat God de wereld heeft geschapen, waarom zou je hem dan aanbidden?
noem mij 1 geloof dat niet vertelt dat god de wereld heeft geschapen?
waar men god of het goddelijke niet aanbid
quote:
Als je niet gelooft in de zondeval, waarom heb je dan een verlosser van je zonden nodig?
Enzovoorts.
wie is die verlosser? God!
quote:
De gehele geschrift is geinspireerd en rijk aan instructie. Zodra je gaat cherrypicken, stort de hele doctrine in elkaar. En dat is dan ook nergens voor nodig als je gelooft.
Je zult wel moeten cherrypicken anders geloof je in geschriften in plaats van god, je moet kiezen voor god.


dat ik als atheist dit allemaal moet uitleggen is best verwonderlijk
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212673554
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 11:43 schreef dop het volgende:

[..]
God
Jezus.

Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
40En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.

quote:
waar vraagt god dat van ons?
Timotheus 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Timotheus 4:16Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

Efeze 6:16Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

enz.

quote:
noem mij 1 geloof dat niet vertelt dat god de wereld heeft geschapen?
waar men god of het goddelijke niet aanbid
Elk geloof zonder persoonlijke god.

quote:
wie is die verlosser? God!
God geincarneerd als Jezus Christus die onze zonden heeft gedragen en ervoor gestorven is.

Romeinen 5:Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

quote:
Je zult wel moeten cherrypicken anders geloof je in geschriften in plaats van god, je moet kiezen voor god.
Jezus Christus wordt het 'woord van God genoemd'.

De geschriften zijn een uitdrukking van God.

quote:
dat ik als atheist dit allemaal moet uitleggen is best verwonderlijk
Je hebt nog veel te leren.
  zondag 3 maart 2024 @ 12:20:33 #19
545 dop
:copyright: dop
pi_212673921
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 11:54 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Jezus.

Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
40En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.
[..]
Timotheus 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Timotheus 4:16Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

Efeze 6:16Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

enz.
heb je zelf door dat je nu teksten en brieven qoute die in de tijd dat ze geschreven zijn geen geheel vormde en dus ook onmogelijk kunnen verwijzen naar het nieuwe testament. het is geen heel specifieke opdracht wat je precies moet lezen. om het nog maar niet te hebben over wie er kon lezen of toegang had tot het nieuwe testament
quote:
[..]
Elk geloof zonder persoonlijke god.
en wie bepaald die persoonlijke relatie met god? welk boek je hebt gelezen?
quote:
God geincarneerd als Jezus Christus die onze zonden heeft gedragen en ervoor gestorven is.

Romeinen 5:Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
[..]
nogmaals tijd en context, jij leest daar dat je slechts op 1 manier kunt geloven, als dat zo is dan is er niets persoonlijks aan
quote:
De geschriften zijn een uitdrukking van God.
[..]
niets anders dan in andere geloven
quote:
Je hebt nog veel te leren.
Leven is leren
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212674706
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 maart 2024 14:09 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Het goede en het kwade zo je wil. Waarheid en onwaarheid/leugen. Ben je dat met me eens, dat er waarheid en onwaarheid is? En dat tegenstrijdige dingen niet tegelijkertijd waar kunnen zijn?

Zoals ik al zei, te simpel. Er zijn vele verschillende gradaties van waarachtigheid.

quote:
0s.gif Op vrijdag 1 maart 2024 14:09 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Ik respecteer de vrijheid van iedereen om een andere mening te hebben, maar respecteren anderen ook mijn vrijheid om mijn mening te hebben? Wie wordt er nu constant door iedereen verketterd en voor van alles uitgemaakt?

Het is niet altijd even eerlijk hoe je wordt behandeld inderdaad. Het kan nu eenmaal moeilijk zijn voor mensen om met andere meningen om te gaan – vergeet dat niet.

Dat neemt echter niet weg dat jij min of meer hetzelfde doet, dat is wat ik hier ter sprake breng, dat deze behandeling in grote lijnen overeenkomt met hoe jij andersdenkenden verkettert door te suggereren dat die afwijkende, ketterse mening door invloed van demonen is ingegeven.

Dat argument namelijk is het punt waarop jij niet alleen een vergissing lijkt te maken, maar het punt bovendien waarop je betoog een zwak punt vertoont. Iets waar je misschien nog aan zou kunnen werken, zowel op het gebied van overtuigingskracht richting de buitenwereld als, misschien, op het vlak van persoonlijke groei. Als ik zo vrij mag zijn.

quote:
0s.gif Op donderdag 29 februari 2024 15:13 schreef Ali_Kannibali het volgende:

dat al de mystieke dingen, al die zogenaamde oosterse wijsheid, niets anders is dan demonische misleiding om je tegen de ware God op te zetten.

quote:
0s.gif Op vrijdag 1 maart 2024 13:50 schreef Amerauder het volgende:

Ook het christendom was eens ‘oosterse wijsheid’, is het niet? Onze lokale, noordelijke God heet Wodan.
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 maart 2024 14:09 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Met oosterse wijsheid wordt doorgaans naar het Hindoeïsme, Boeddhisme, Shintoïsme etc. verwezen. Niet naar het Jodendom of Christelijke geloof. Dat zijn woordspelletjes.

De relevantie van Wodan zie ik niet.
Het punt van deze woordspeling lijkt je inderdaad te ontgaan. Ik zal nog een poging wagen.

Wat jij doet namelijk, is je scheert enorme grote en onderling verschillende groepen over één kam onder de noemer ‘oosterse wijsheden’, en verbind daar allerlei conclusies aan, alsof het één pot nat is. En met mijn woordspeling dat het christendom daar even gemakkelijk toe gerekend zou kunnen worden geef ik alleen maar aan hoe onrechtvaardig dat is. Want het een is niet als het ander, en de manier waarop het voor jou één en hetzelfde is, dat klopt niet.

Met precies hetzelfde gemak waarmee jij alle wijsheid die uit China komt naar de prullenbak verwijst als ‘demonisch’ kan een ander wat jij beweert als ‘onwetenschappelijk’ of ‘fundamentalistisch’ te boek zetten. En dat gebeurt ook. En daar beklaag je je ook over. Enerzijds terecht, anderzijds volledig onterecht, want wat jij zelf doet als je het hebt over demonen (letterlijk: demoniseren) lijkt daar zo ontzettend veel op dat je welhaast van “precies hetzelfde” zou kunnnen spreken.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt...

En kom nou niet met “Jezus was ook heel streng” – dat zal allemaal best, dat is wel zo, (nog even afgezien van wat voor bizarre vergelijking dat eigenlijk is...) maar dat is niet waar dit om draait. De link die jij probeert te leggen tussen de personen waar Jezus zich tegen uitsprak en datgene wat jij hier demonisch noemt, die is er niet. Het zijn volledig andere kwesties.
pi_212674739
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 maart 2024 21:52 schreef Libertarisch het volgende:

Materie is gewoon een menselijk verzinsel, maar geloof rustig verder :)
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 11:06 schreef Libertarisch het volgende:
Een dommig sprookjesboek kan geen betrouwbare kennis over de realiteit verschaffen.
Onvoorstelbaar dat jij niet moe wordt van jezelf zeg...
pi_212674782
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 13:27 schreef Amerauder het volgende:

[..]
[..]
Onvoorstelbaar dat jij niet moe wordt van jezelf zeg...
Het is toch zo? Het christelijke geloof is zuivere onzin, het slaat nergens op :)

Probeer het eens te verdedigen. Oh wacht, dat kun je niet.

:P
pi_212675394
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 13:24 schreef Amerauder het volgende:

[..]
Zoals ik al zei, te simpel. Er zijn vele verschillende gradaties van waarachtigheid.
[..]
Het is niet altijd even eerlijk hoe je wordt behandeld inderdaad. Het kan nu eenmaal moeilijk zijn voor mensen om met andere meningen om te gaan – vergeet dat niet.

Dat neemt echter niet weg dat jij min of meer hetzelfde doet, dat is wat ik hier ter sprake breng, dat deze behandeling in grote lijnen overeenkomt met hoe jij andersdenkenden verkettert door te suggereren dat die afwijkende, ketterse mening door invloed van demonen is ingegeven.
Maar ik behandel andere mensen niet slecht als ik zeg dat hun interpretaties van de bijbel op basis van oosterse en andere denkbeelden precies overeenkomen met wat de slang zei om de mens te verleiden: je zult niet sterven en als god zijn. Dat zijn gewoon feiten. Ik begrijp niet waarom ik geen feiten zou moeten benoemen.

quote:
Dat argument namelijk is het punt waarop jij niet alleen een vergissing lijkt te maken, maar het punt bovendien waarop je betoog een zwak punt vertoont. Iets waar je misschien nog aan zou kunnen werken, zowel op het gebied van overtuigingskracht richting de buitenwereld als, misschien, op het vlak van persoonlijke groei. Als ik zo vrij mag zijn.
Dat is geen vergissing. Het klopt gewoon. Als sommige luitjes hier zeggen dat ze goddelijk zijn, is dat simpelweg een echo van wat de slang in Genesis zei.
En zo is het met allerlei denkbeelden die door allerlei religies worden verspreid. Als je die analyseert en vergelijk met de bijbelse doctrines, zul je zien dat die simpelweg echo's zijn van precies die dingen waarmee de eerste mensen werden verleid: het idee van onsterfelijkheid, het idee van goddelijk zijn, de kennis van goed en kwaad, enzovoorts.
Nogmaals: dat zijn feiten. Als mensen zich niet laten overtuigen door feiten, waardoor dan wel? Ik kan hen daar niet mee helpen. Mensen moeten er op een gegeven moment voor kiezen om de waarheid te geloven wanneer die aan hen wordt gepresenteerd. Ik kan niemand daartoe dwingen. Ik kan alleen de bewijzen geven en dat doe ik constant.

quote:
Het punt van deze woordspeling lijkt je inderdaad te ontgaan. Ik zal nog een poging wagen.

Wat jij doet namelijk, is je scheert enorme grote en onderling verschillende groepen over één kam onder de noemer ‘oosterse wijsheden’, en verbind daar allerlei conclusies aan, alsof het één pot nat is. En met mijn woordspeling dat het christendom daar even gemakkelijk toe gerekend zou kunnen worden geef ik alleen maar aan hoe onrechtvaardig dat is. Want het een is niet als het ander, en de manier waarop het voor jou één en hetzelfde is, dat klopt niet.
Nogmaals: het is een pot nat gezien de onlosmakelijke conclusies die je uit die denkbeelden zult trekken die in schril contrast staan met wat de bijbel over dezelfde onderwerpen zegt.

Waar ik vooral tegen ageer, is pogingen om die denkbeelden met de bijbel te verenigen. Alsof de bijbel hetzelfde zou zeggen.
Terwijl die zaken juist diametraal tegenovergesteld zijn.
Daarom geef ik aan dat die zaken op basis van de schrift niet door God zijn geinspireerd, maar juist door de tegenstander van God.
Anders zouden ze niet zo enorm tegenstrijdig zijn.

quote:
Met precies hetzelfde gemak waarmee jij alle wijsheid die uit China komt naar de prullenbak verwijst als ‘demonisch’ kan een ander wat jij beweert als ‘onwetenschappelijk’ of ‘fundamentalistisch’ te boek zetten. En dat gebeurt ook. En daar beklaag je je ook over. Enerzijds terecht, anderzijds volledig onterecht, want wat jij zelf doet als je het hebt over demonen (letterlijk: demoniseren) lijkt daar zo ontzettend veel op dat je welhaast van “precies hetzelfde” zou kunnnen spreken.
Ik beklaag me er niet over dat men mijn denkbeelden fundamentalistisch en mijn geloof niet-wetenschappelijk noemt. Dat moet men zelf weten. Geloof is geloof en wetenschap is wetenschap. Die twee kunnen raakvlakken hebben, maar ik verwacht echt niet dat iemand aanneemt dat mijn geloof zuiver wetenschappelijk is, want dat is het niet.

Wat ik storend vindt, is dat men alternatieve verklaringen voor de natuurlijke fenomenen die we zien automatisch pseudowetenschappelijk noemt, zonder daar ook maar serieus op in te gaan. Als ik bijvoorbeeld noem dat fossilisering alleen het resultaat kan zijn van vochtige condities en snelle begraving, en dat dus alle fossielen het gevolg moeten zijn van catastrofale modderstromen, wordt daar niet op ingegaan. En zo zijn er een heleboel andere feiten die wijzen op een wereldwijde catastrofale gebeurtenis die overeenkomt met de vloed. Maar daar kijkt men niet eens naar. Dat moet men zelf weten, maar doe dan niet net alsof het allemaal maar pseudowetenschap is, want dat is niet waar. Men kent al die alternatieve verklaringen doorgaans helemaal niet. Ik heb ze beide onderzocht, ben tot een conclusie gekomen. Dat zou iedereen moeten doen, in plaats van bij voorbaat alles al wegwuiven. Maar nogmaals: dat moet iedereen zelf weten. Alleen is het niet terecht om dat dan bij voorbaal al pseudowetenschap te noemen.

quote:
Wat gij niet wilt dat u geschiedt...

En kom nou niet met “Jezus was ook heel streng” – dat zal allemaal best, dat is wel zo, (nog even afgezien van wat voor bizarre vergelijking dat eigenlijk is...) maar dat is niet waar dit om draait. De link die jij probeert te leggen tussen de personen waar Jezus zich tegen uitsprak en datgene wat jij hier demonisch noemt, die is er niet. Het zijn volledig andere kwesties.
Nee, het zijn precies dezelfde kwesties. De geschiedenis van de bijbel draait om waareid versus leugen. Er was constant een strijd gaande tussen de dienaars van God, en dienaars van idolen. De Israelieten hadden constant last van omliggende volkeren en hun afgoden. En dat duurt voort tot aan het einde der tijden, waar de bijbel al die valse religie over een kam scheert door het 'Babylon' te noemen. Babylon omhelst alle valse religie, valse doctrines, valse filosofieen en denkbeelden die de mens verwarren en een andere weg naar god beloven, maar die weg leidt tot de dood, en niet tot het leven.

Kortom: geen sterk verhaal.

[ Bericht 2% gewijzigd door Ali_Kannibali op 03-03-2024 14:15:26 ]
pi_212675649
Ali_Kannibali is in een bijbelse psychose terecht gekomen
pi_212676961
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 14:07 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]

Dat is geen vergissing. Het klopt gewoon. Als sommige luitjes hier zeggen dat ze goddelijk zijn, is dat simpelweg een echo van wat de slang in Genesis zei.
:')

Wat de slang in genesis vermeend zou zeggen is al duizenden jaren daarvoor gezegd door allerlei mensen/goden/whatever.

Even los van dat de bijbel slap gelul is, trouwens. Stelen kunnen ze wel goed.
Conscience do cost.
pi_212677027
quote:
15s.gif Op zondag 3 maart 2024 14:25 schreef Libertarisch het volgende:
Ali_Kannibali is in een bijbelse psychose terecht gekomen
Nou, jij en Ali (waarschijnlijk was hij vroeger zelfs moslim, gezien zijn naam) verschillen niet zoveel van elkaar wat betreft discussie. Maar mijn voorkeur gaat wel naar Ali, want die heeft zijn spullen een stuk beter onderbouwd dan jij. Ik kan het niet altijd met hem eens zijn, maar hij heeft wel "dossierkennis". Dat kan ik van jou moeilijk zeggen. Ik heb bij jou sterk de indruk dat je vaak maar wat roept wat je goed uitkomt en zelfs dat je af en toe trolt. Ik heb meer waardering voor Ali dan voor jou.
pi_212677675
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:03 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jij bent een christen, jouw mening is irrelevant.
Zie je, daar gaan we al. Lees even de regels na van F&L.
Dit topic gaat over een onderwerp in de Bijbel. Het zou erg zijn dat de mening van een christen hierover gewoon als "irrelevant" wordt. bestempeld.

Neem er nog een. Proost.
pi_212677743
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:29 schreef Vincent_student het volgende:

[..]
Zie je, daar gaan we al. Lees even de regels na van F&L.
Dit topic gaat over een onderwerp in de Bijbel. Het zou erg zijn dat de mening van een christen hierover gewoon als "irrelevant" wordt. bestempeld.

Neem er nog een. Proost.
Ik zie niet hoe zo'n sprookjesboek serieus genomen kan worden

Onderbouw het dan?
pi_212677933
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:32 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Ik zie niet hoe zo'n sprookjesboek serieus genomen kan worden

Onderbouw het dan?
We zitten hier in F&L. Daarin is iedereens mening welkom. Met het woord sprookjesboek schakel je dat uit.
Maar goed, ik gedraag me nu als mod, en dat is verboden volgens de regels, maar ik moet dat even kwijt.
En even nog de pseudomod spelende: Respecteer gewoon een andermans overtuiging.
Dat doe je gewoon niet.
pi_212677942
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:03 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Jij bent een christen, jouw mening is irrelevant.
Jij mediteert en bent waarschijnlijk een jaar of 16. Toch mag je blijven posten.
Conscience do cost.
pi_212677968
Ik heb het vermoeden dat ik binnenkort een ban krijg door al mijn gebemoei overal. Dan zie ik jullie over een paar weken wel weer.
pi_212677990
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:32 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Ik zie niet hoe zo'n sprookjesboek serieus genomen kan worden

Onderbouw het dan?
Al die Hindoestaanse boeken, dat zijn dan geen sprookjesboeken?
pi_212677991
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:41 schreef Vincent_student het volgende:

[..]
We zitten hier in F&L. Daarin is iedereens mening welkom. Met het woord sprookjesboek schakel je dat uit.
natuurlijk niet, je kunt jouw wereldbeeld toch verdedigen?
pi_212678020
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:44 schreef Vincent_student het volgende:

[..]
Al die Hindoestaanse boeken, dat zijn dan geen sprookjesboeken?
Hindoeisme gaat fundamenteel gezien over de realiteit (bewustzijn), net als boeddhisme.

Westerse religie daarentegen is alleen onzin
pi_212678118
quote:
8s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:42 schreef ems. het volgende:

[..]
Jij mediteert en bent waarschijnlijk een jaar of 16. Toch mag je blijven posten.
Hij mag zeggen wat hij wil, maar een bijbel-gebaseerde mening is niet serieus te nemen.
pi_212678268
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:50 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Hij mag zeggen wat hij wil, maar een bijbel-gebaseerde mening is niet serieus te nemen.
Dat kun je vinden, maar je moet iemand de ruimte geven om mee te discussiëren, en dat ontneem je hem.
pi_212678377
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 16:45 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Hindoeisme gaat fundamenteel gezien over de realiteit (bewustzijn), net als boeddhisme.
:')

Precies hetzelfde als de bijbel. Dit soort meningen zijn niet serieus te nemen.
Conscience do cost.
pi_212678470
quote:
8s.gif Op zondag 3 maart 2024 17:07 schreef ems. het volgende:

[..]
:')

Precies hetzelfde als de bijbel. Dit soort meningen zijn niet serieus te nemen.
Bewustzijn en bewustzijnstudie (meditatie) is niet serieus te nemen?

Laat mij niet lachen _O-
pi_212678833
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 17:12 schreef Libertarisch het volgende:

[..]
Bewustzijn en bewustzijnstudie (meditatie) is niet serieus te nemen?
Meditatie is exact even serieus te nemen als het christendom en heeft niets te maken met bewustzijn. Maar toch laat men je vrij om dit soort maffe hobby's uit te oefenen en hier over te praten. Dan moet je dat ook doen voor Ali.
Conscience do cost.
pi_212678916
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 12:20 schreef dop het volgende:

[..]
heb je zelf door dat je nu teksten en brieven qoute die in de tijd dat ze geschreven zijn geen geheel vormde en dus ook onmogelijk kunnen verwijzen naar het nieuwe testament. het is geen heel specifieke opdracht wat je precies moet lezen. om het nog maar niet te hebben over wie er kon lezen of toegang had tot het nieuwe testament
Die hadden inderdaad betrekking op het oude testament, en eventueel al bestaande evangelien.

Inclusief Genesis en de rest dus.

quote:
en wie bepaald die persoonlijke relatie met god? welk boek je hebt gelezen?

nogmaals tijd en context, jij leest daar dat je slechts op 1 manier kunt geloven, als dat zo is dan is er niets persoonlijks aan
Met 'persoonlijke' bedoelde ik niet persoonlijk als in individueel, maar dat God een persoon is in plaats van een energie of een allesomvattend bewustzijn of iets dergelijks.

quote:
niets anders dan in andere geloven
Dat is het punt niet.
pi_212679004
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 15:55 schreef Vincent_student het volgende:

[..]
Nou, jij en Ali (waarschijnlijk was hij vroeger zelfs moslim, gezien zijn naam) verschillen niet zoveel van elkaar wat betreft discussie. Maar mijn voorkeur gaat wel naar Ali, want die heeft zijn spullen een stuk beter onderbouwd dan jij. Ik kan het niet altijd met hem eens zijn, maar hij heeft wel "dossierkennis". Dat kan ik van jou moeilijk zeggen. Ik heb bij jou sterk de indruk dat je vaak maar wat roept wat je goed uitkomt en zelfs dat je af en toe trolt. Ik heb meer waardering voor Ali dan voor jou.
Bedankt voor je woorden.

Verder ben ik nooit moslim geweest, of van Islamitisch afkomst of iets dergelijks. Mijn naam is gewoon een flauwe nickname die ik als puber gebruikte om mee te chatten en die heb ik nooit meer veranderd.

Voordat ik Christen ben geworden, was ik net als Libertarisch en Mijk: new age / boeddhisme etc.

Daarvoor gewoon niet-gelovig, zoals de meeste Nederlanders.
  zondag 3 maart 2024 @ 17:57:18 #42
545 dop
:copyright: dop
pi_212679051
quote:
0s.gif Op zondag 3 maart 2024 17:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:


[..]
Met 'persoonlijke' bedoelde ik niet persoonlijk als in individueel, maar dat God een persoon is in plaats van een energie of een allesomvattend bewustzijn of iets dergelijks.
Ik neem aan dat ook jij gelooft dat God meer is dan enkel een persoon.
Hoe je dat dan precies invult is uiteindelijk ook persoonlijk.
Hoe je dat precies moet benoemen is splitting hairs wat mij betreft.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212683367
quote:
8s.gif Op zondag 3 maart 2024 17:37 schreef ems. het volgende:

[..]
Meditatie is exact even serieus te nemen als het christendom en heeft niets te maken met bewustzijn. Maar toch laat men je vrij om dit soort maffe hobby's uit te oefenen en hier over te praten. Dan moet je dat ook doen voor Ali.
Je kunt natuurlijk alle rationaliteit laten varen en onzin uit kramen. Chapeau
pi_212685228
quote:
1s.gif Op zondag 3 maart 2024 17:57 schreef dop het volgende:

[..]
Ik neem aan dat ook jij gelooft dat God meer is dan enkel een persoon.
Hoe je dat dan precies invult is uiteindelijk ook persoonlijk.
Hoe je dat precies moet benoemen is splitting hairs wat mij betreft.
Met 'persoon' wordt bedoeld een entiteit met een wil, karaktertrekken, in tegenstelling tot een onpersoonlijke 'energie'.
  maandag 4 maart 2024 @ 09:28:21 #45
545 dop
:copyright: dop
pi_212685463
quote:
0s.gif Op maandag 4 maart 2024 09:01 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Met 'persoon' wordt bedoeld een entiteit met een wil, karaktertrekken, in tegenstelling tot een onpersoonlijke 'energie'.
splitting hairs Ali, dat is puur hoe dat voor jouw persoonlijk voelt, Energie en bewustzijn wijzen in betreffende geloven ook gewoon op alles omvattend en overal aanwezig. en wordt gezien als het aller hoogste en of aller grootste.
verder hebben al die goden ook namen, meerdere zelfs net als jouw persoonlijke god.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212685541
quote:
0s.gif Op maandag 4 maart 2024 09:28 schreef dop het volgende:

[..]
splitting hairs Ali, dat is puur hoe dat voor jouw persoonlijk voelt, Energie en bewustzijn wijzen in betreffende geloven ook gewoon op alles omvattend en overal aanwezig. en wordt gezien als het aller hoogste en of aller grootste.
verder hebben al die goden ook namen, meerdere zelfs net als jouw persoonlijke god.
Nee dop, dat zijn gewoon de gangbare definities binnen theologische studies.

https://en.wikipedia.org/(...)0as%20the%20Absolute.
  maandag 4 maart 2024 @ 09:39:08 #47
545 dop
:copyright: dop
pi_212685603
quote:
0s.gif Op maandag 4 maart 2024 09:34 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Nee dop, dat zijn gewoon de gangbare definities binnen theologische studies.
dus in de theologie is de gangbare definitie dat de Christelijke god een persoon is en de goden in alle andere geloven niet of anders?
wat ga je me nu wijs maken?

ik zou de wiki waar naar je verwijst eens goed door lezen als ik jouw was.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212685654
quote:
0s.gif Op maandag 4 maart 2024 09:39 schreef dop het volgende:

[..]
dus in de theologie is de gangbare definitie dat de Christelijke god een persoon is en de goden in alle andere geloven niet of anders?
wat ga je me nu wijs maken?

ik zou de wiki waar naar je verwijst eens goed door lezen als ik jouw was.
Dat heb ik niet gezegd.
  maandag 4 maart 2024 @ 09:45:10 #49
545 dop
:copyright: dop
pi_212685668
quote:
0s.gif Op maandag 4 maart 2024 09:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat heb ik niet gezegd.
wat wil je dan wel zeggen?
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_212685708
quote:
0s.gif Op maandag 4 maart 2024 09:45 schreef dop het volgende:

[..]
wat wil je dan wel zeggen?
Dat kun je in mijn berichten hierboven lezen.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')