abonnement Unibet Coolblue
pi_203191393
Bijna alle kerken ter wereld houden hun kerkdiensten op zondag. Dit is een traditie die al eeuwenlang bestaat. Hier worden verschillende redenen gegeven, waarvan de voornaamste zijn:

Jezus Christus is op de eerste dag van de week (zondag) uit de dood opgestaan.
Sommige verzen in handelingen melden dat de discipelen op de eerste dag van de week samenkwamen om brood te breken.

Toch is er in wezen geen enkel vers in de bijbel dat aangeeft dat de eerste dag van de week een speciale dag is die door God of Jezus Christus is aangewezen als rustdag.

Er is geen enkel positief gebod of instructie om op de eerste dag van de week samen te komen.

Als we dergelijke teksten bestuderen, zien we dan ook dat de eerste discipelen in werkelijkheid simpelweg de sabbat, de zevende dag van de week, of zaterdag, observeerden.

Wat is er nu zo bijzonder aan de zevende dag van de week?

Dit is de enige dag in de week die God heeft 'gezegend' en 'geheiligd'.

Genesis 2:2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
3En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

God had dus in 6 dagen de hemelen en de aarde gemaakt, en deze gevuld met schepsels.

Op de 7e dag had hij dit werk echter voltooid en vulde hij deze dag met zichzelf. Waarom weten we dat God deze dag met zichzelf heeft gevuld? Omdat alleen Gods aanwezigheid iets of iemand heilig maakt, want alleen God is heilig.

God heeft van de 7e dag dus een speciale dag gemaakt, waarin er een speciale zegening voor handen is.

Deze dag werd gezegend nog voordat de mens had gezondigd. De sabbat was dus onderdeel van Gods plan voor de wereld nog voordat de mens Hem de rug had toegekeerd.

Er is geen enkel vers in de bijbel waarin wordt aangegeven dat God ook een andere terugkerende dag van de week speciaal zegende en heeft uitgekozen voor 'rust' dan de zevende dag van de week. Om deze reden gaf God dan ook het gebod om deze dag te herinneren en te heiligen:

Exodus 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Deuteronomium 5:12Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft.
13Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
14maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u.
15Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.

God draagt dus op om net als hem 6 dagen van de week te werken, maar de 7e dag is een speciale, gezegende rustdag waarin we niet werken, maar waarin we ons volledig laten zegenen door Gods eigen aanwezigheid.

De bovenstaande geboden noemen 2 redenen hiervoor:

God heeft de wereld in 6 dagen gemaakt en de 7e dag gerust.
God heeft het volk, dat slaaf was in Egypte, bevrijd.

De sabbat krijgt dus ook de functie om ons te herinneren dat God degene is die ons heeft gemaakt, en dat God degene is die ons heeft gered.

Het verhaal van de HebreeŽn die uit Egypte zijn gered, is een fysieke weergave van een spirituele realiteit: namelijk dat God, via het bloed van Jezus Christus (het paaslam), de mens uit zijn spirituele slavernij redt, en na de doop (de rode zee) en beproevingen waarin we leren om volledig op God te vertrouwen (door het manna te eten, het brood uit de hemelen, wat Jezus zichzelf noemt, en van de rots te drinken, die Jezus ook is), om uiteindelijk het beloofde land Kanašn in te kunnen (het hemelse Kanašn).

Dus hoewel er in het gebod een verwijzing staat naar de fysieke verlossing uit Egypte, is dit in werkelijkheid ook een verwijzing naar de spirituele verlossing van de zonde en de dood, en de reis naar het koninkrijk van God.

De sabbat is dus veel meer dan simpelweg een rustdag, het is dag om onze relatie met God te voeden, door ons door God te laten zegenen en ons te herinneren dat Hij onze maker en onze verlosser is.

Over het algemeen heeft geen enkele Christen moeite met de andere 9 geboden, en vindt elke Christen het ook vanzelfsprekend om zijn best te doen om die zo goed mogelijk te volgen.

Echter is de sabbat een struikelblok, omdat de kerkelijke zondagtraditie de door de bijbel voorgeschreven rustdag heeft verdrongen. Toch zijn er in de loop van geschiedenis altijd Christelijke groepen geweest die de sabbatstraditie in stand hebben gehouden.

De bijbel zegt nergens dat Jezus Christus de geboden weg zou nemen. Nee, in plaats daarvan gaf Jezus de werkelijke spirituele uitleg van de geboden, zoals in de bergrede, waarin Hij iemand haten gelijkstelde aan moord, het verlangen naar een andere vrouw gelijkstelde aan overspel, enzovoorts.

Jezus probeerde dus zowel in woord als in daad de werkelijke betekenis en de geest van de geboden te illustreren, wat tot een boel weerstand leidde van degenen die dit eigenlijk zelf moesten doen, maar die eigenlijk slechts toneel speelden en geen goed hart hadden. Jezus legde feilloos hun hypocrisie bloot.

Een voorbeeld hiervan met betrekking tot de sabbat is wanneer Jezus en de discipelen door een korenveld lopen en eten. Zij worden ervan beschuldigd te werken. Wat is het antwoord van Jezus?

De mens is niet voor de sabbat gemaakt, maar de sabbat voor de mens. Daarom is de Zoon des mensen ook Heer van de sabbat.

God, die liefde is, doet alles vanuit onzelfzuchtige liefde, en elk gebod dat hij geeft, is bedoeld om het leven, het welzijn, de blijdschap, de gezondheid, de vrijheid van en de liefde tussen zijn schepsels te waarborgen. De geboden zijn niet bedoeld als een zwaar juk, maar voor ons eigen welzijn, zoals elk land wetten invoert om mensen te beschermen tegen het kwaad dat ze elkaar kunnen aandoen.

Het sabbatsgebod is hier geen uitzondering op, en Jezus geeft dus ook aan dat de sabbat altijd al is bedoeld als een zegening voor de mens, een cadeau van God. God had de mens ook een week van 6 dagen kunnen geven om te werken, maar hij voegt er een speciale dag aan toe om ons volledig te concentreren op wat er daadwerkelijk essentieel is: onze relatie met God, de schepper van het universum, die ons het leven heeft gegeven en ons leven heeft gered.

Er is geen enkel vers in de bijbel dat erop wijst dat God zijn oorspronkelijke zegening van de sabbat heeft weggenomen. Deze zegening is nog altijd beschikbaar voor iedereen die hem aanvaardt. Er is ook geen enkel vers in de bijbel dat aangeeft dat God wil dat wij op een andere dag rusten om ons volledig op hem te concentreren. We dienen onze relatie met God elke dag te onderhouden, maar niet elke dag is een gezegende, speciale en heilige rustdag zoals de zevende dag van de week.

Ik zou elke Christen daarom willen aanmoedigen om weer in harmonie te komen met onze Schepper en Verlosser, en deze zegening volledig te omarmen.

Gezegende sabbat gewenst.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ali_Kannibali op 14-01-2022 19:58:01 ]
  vrijdag 14 januari 2022 @ 19:55:29 #2
272296 Jan_Lul
Ik zit hier niet voor
pi_203191533
Zondag is de zevende dag, daarom is dat de rustdag.
Het heet niet voor niets weekend, en niet weekendandbegin.
pi_203191591
Lekker belangrijk.
pi_203192131
Who cares? Die gast heeft nooit bestaan en zťker niet uit de dood opgestaan. :')
pi_203192855
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 20:19 schreef laforest het volgende:
Who cares? Die gast heeft nooit bestaan en zťker niet uit de dood opgestaan. :')
:')
pi_203193046
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 20:19 schreef laforest het volgende:
Who cares? Die gast heeft nooit bestaan en zťker niet uit de dood opgestaan. :')
Ik zou zeggen:

Die gast heeft zeker wel bestaan en is zeker niet uit de dood opgestaan.
pi_203199972
Ach, misschien heeft hij wel bestaan. Feit is wel dat het een vrij irrelevant mannetje was. Pas later heeft Paulus het hele verhaal uit z'n duim gezogen voor eigen gewin en nu zijn er nog steeds allemaal losers die daar heilig in geloven :D
Conscience do cost.
  zaterdag 15 januari 2022 @ 12:27:00 #8
260796 DecoAoreste
aka Aleimon Thimble
pi_203201272
Ik werk niet op zaterdag, noch op zondag. Dus kan van beide dagen de zegeningen plukken. De katholieke kerk houdt verder eucharistievieringen op zaterdag en op zondag. Prima toch?
pi_203212229
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 19:49 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Bijna alle kerken ter wereld houden hun kerkdiensten op zondag. Dit is een traditie die al eeuwenlang bestaat. Hier worden verschillende redenen gegeven, waarvan de voornaamste zijn:

Jezus Christus is op de eerste dag van de week (zondag) uit de dood opgestaan.
Sommige verzen in handelingen melden dat de discipelen op de eerste dag van de week samenkwamen om brood te breken.

Toch is er in wezen geen enkel vers in de bijbel dat aangeeft dat de eerste dag van de week een speciale dag is die door God of Jezus Christus is aangewezen als rustdag.

Er is geen enkel positief gebod of instructie om op de eerste dag van de week samen te komen.

Als we dergelijke teksten bestuderen, zien we dan ook dat de eerste discipelen in werkelijkheid simpelweg de sabbat, de zevende dag van de week, of zaterdag, observeerden.

Ik zou elke Christen daarom willen aanmoedigen om weer in harmonie te komen met onze Schepper en Verlosser, en deze zegening volledig te omarmen.

Gezegende sabbat gewenst.
Kerel, de sabbat word gehouden door de joden tijdens het eerste verbond. Christendom is tweede of nieuwe verbond en daarom wordt er op zondag een rustdag gehouden...

Ben je overigens ook voor besnijdenis in plaats van de doop?
En houdt je de andere joodse regels ook? Die zijn ook niet letterlijk in de Bijbel afgeschaft. Zoals stenigen van mensen.
pi_203234027
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 januari 2022 22:37 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Kerel, de sabbat word gehouden door de joden tijdens het eerste verbond. Christendom is tweede of nieuwe verbond en daarom wordt er op zondag een rustdag gehouden...
Het verbond doet er niet toe. De sabbat werd gemaakt nog voordat er een verbond was, nog voordat er zonde was. Deze zegening is bedoeld voor de gehele mensheid. God verandert niet, de sabbatzegening staat. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat ook maar iets van de tien geboden is weggenomen door Jezus Christus, of dat er een gebod is gegeven om de sabbat naar de zondag te verplaatsen. Dit is een puur menselijke traditie, en zoals Jezus zegt kunnen tradities Gods wet ondermijnen als ze er tegen indruisen.

quote:
Ben je overigens ook voor besnijdenis in plaats van de doop?
En houdt je de andere joodse regels ook? Die zijn ook niet letterlijk in de Bijbel afgeschaft. Zoals stenigen van mensen.
De bijbel bevat een hele reeks aan verschillende soorten wetten, die niet allemaal op ťťn hoop worden gegooid, maar van elkaar worden gescheiden.

Zo zien we een duidelijke scheiding tussen de tien geboden, die op steen met de vinger van God werden geschreven, en in de ark van het verbond werden geplaatst.

De overige wetten werden in boeken geschreven door Mozes en naast de ark van het verbond geplaatst.

Elke wet heeft zijn eigen rol, functie en duur.

De ceremoniŽle wetten van het jodendom zijn niet meer geldig, want deze zijn vervuld door Jezus Christus. Daarom brengen we ook geen offers meer. Besnijdenis maakt hier deel van uit.

Er zijn een boel wetten met betrekking tot de _natie_ IsraŽl, deze zijn dus beperkt tot de jurisdictie van IsraŽl. Maar aangezien deze natie, als in politieke entiteit, is ontbonden in 70 na Christus, en de Christen niet in een politieke natie leeft, maar in het koninkrijk van God met hogere principes en zonder landsgrenzen, gelden deze niet meer.

Er zijn een heleboel wetten die echter wel degelijk nuttig zijn, omdat ze gebaseerd zijn op zaken die niet zijn veranderd. Zo is het nog steeds verstandig om hygiŽnisch te leven en alleen dingen te eten die ook daadwerkelijk door God zijn voorgeschreven als voedsel.

Maar geen enkele Christen zal beweren dat de principes van de tien geboden niet meer gelden, behalve als het op de sabbat aankomt. Daarom is dat een struikelblok. Echter zal geen enkel Christen beweren dat het okť is om andere goden te aanbidden, om te stelen of te moorden, om overspel te plegen, enzovoorts. De sabbat is niet anders dan deze geboden, dus waarom deze wel overboord gooien?

Als de sabbat niet in de wet was opgenomen, zouden we ook niet weten wie de wet heeft gegeven. Daarmee is de sabbat als het ware de handtekening van God de Schepper onder zijn schepping, zijn verlossing en zijn wet, waardoor we weten wie we aanbidden en volgen.
pi_203240513
Prima dat jij je rustdag op zaterdag houdt, ik hou fijn de zondag aan.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 17-01-2022 18:24:53 ]
pi_203241014
quote:
88s.gif Op maandag 17 januari 2022 18:24 schreef DarkwingDuck het volgende:
Prima dat jij je rustdag op zaterdag houdt, ik hou fijn de zondag aan.
Het gaat er niet zozeer om wie wanneer zijn rustdag houdt, maar welke dag God heeft gemaakt als rustdag en deze daarvoor heeft gezegend en geheiligd.
pi_203241121
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 18:54 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het gaat er niet zozeer om wie wanneer zijn rustdag houdt, maar welke dag God heeft gemaakt als rustdag en deze daarvoor heeft gezegend en geheiligd.
Daar verschillende de meningen dus over. De meeste christenen houden de zondag, een klein clubje zevendedagsadventisten de zaterdag. Doe lekker waar jij je fijn bij voelt.
pi_203241309
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:00 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Daar verschillende de meningen dus over. De meeste christenen houden de zondag, een klein clubje zevendedagsadventisten de zaterdag. Doe lekker waar jij je fijn bij voelt.
Zo werkt religie dus niet. 'Je fijn voelen' is geen criterium om te bepalen welke koers je moet varen.
pi_203241403
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:11 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Zo werkt religie dus niet. 'Je fijn voelen' is geen criterium om te bepalen welke koers je moet varen.
Werkt prima hoor. En als je wat meer kaders nodig hebt dan sluit je je aan bij een kerk naar keuze en ga je mee in hun tradities en koers.
Naar hartenlust knippen en plakken in de bijbel kan ook werken hoor, maar met het christendom heeft dat maar zijdelings te maken. Dat is meer bijbelisme. Maar ook daar zijn wat christelijke kerken van waarbij je je zo kan aansluiten.
Voor ieder wat wils dus. :)

[ Bericht 3% gewijzigd door #ANONIEM op 17-01-2022 19:17:16 ]
pi_203243306
quote:
14s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:16 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Werkt prima hoor. En als je wat meer kaders nodig hebt dan sluit je je aan bij een kerk naar keuze en ga je mee in hun tradities en koers.
Naar hartenlust knippen en plakken in de bijbel kan ook werken hoor, maar met het christendom heeft dat maar zijdelings te maken. Dat is meer bijbelisme. Maar ook daar zijn wat christelijke kerken van waarbij je je zo kan aansluiten.
Voor ieder wat wils dus. :)
Ik denk dat God ons een routekaart heeft gegeven en dat wij oprecht moeten zoeken naar hoe God wil hoe wij ons leven leiden. De bijbel is daarbij geen optie, maar een vereiste.

2 TimotheŁs 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
pi_203243473
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 20:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik denk dat God ons een routekaart heeft gegeven en dat wij oprecht moeten zoeken naar hoe God wil hoe wij ons leven leiden. De bijbel is daarbij geen optie, maar een vereiste.

2 TimotheŁs 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Je weet dat de bijbel een verzameling boeken is en dat het bundelen van die boeken muv het oude testament pas vrij laat na het ontstaan van het christendom heeft plaatsgevonden? Met het 'heel de Schrift' zal hier dus waarschijnlijk het OT bedoeld worden en niet de bijbel zelf. Dat laatste zou sowieso niet kunnen chronologisch gezien.

Vele generaties christenen hebben in ieder geval nooit een bijbel gekend, enkel het OT aangevuld met wat mondelinge overleveringen.

[ Bericht 5% gewijzigd door #ANONIEM op 17-01-2022 20:51:39 ]
pi_203251873
quote:
1s.gif Op maandag 17 januari 2022 20:50 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Je weet dat de bijbel een verzameling boeken is en dat het bundelen van die boeken muv het oude testament pas vrij laat na het ontstaan van het christendom heeft plaatsgevonden? Met het 'heel de Schrift' zal hier dus waarschijnlijk het OT bedoeld worden en niet de bijbel zelf. Dat laatste zou sowieso niet kunnen chronologisch gezien.

Vele generaties christenen hebben in ieder geval nooit een bijbel gekend, enkel het OT aangevuld met wat mondelinge overleveringen.
Het OT is dan ook voldoende om het belang van de sabbat aan te tonen. Ik heb er hierboven uitvoerig uit geciteerd.

Het feit dat veel christenen nooit een bijbel hebben gekend, wil natuurlijk niet zeggen dat het niet de bedoeling was dat ze die bijbel hadden.

De joden raakten hun bijbel (het OT) dus ook weleens kwijt, met afgoderij en dergelijke als gevolg.
En dan vonden ze tijdens een verbouwing van de tempel het OT weer terug, en dat zorgde voor een reformatie.

Zonder de bijbel krijg je spirituele droogte en honger.
pi_203251902
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 januari 2022 12:12 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het OT is dan ook voldoende om het belang van de sabbat aan te tonen. Ik heb er hierboven uitvoerig uit geciteerd.
Christenen zijn al lang geen joden meer. Dat was slechts in het begin van het christendom zo. Christenen kunnen ook gewoon niet koosjer eten.
pi_203251921
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 januari 2022 12:14 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Christenen zijn al lang geen joden meer. Dat was slechts in het begin van het christendom zo. Christenen kunnen ook gewoon niet koosjer eten.
Helaas begrijpen veel christenen het belang van het OT inderdaad niet.
pi_203272942
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 11:34 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het verbond doet er niet toe. De sabbat werd gemaakt nog voordat er een verbond was, nog voordat er zonde was.
Hier ga je dus al de fout in... De joden geloofden in een zesdaagse schepping omdat ze al een zesdaagse week hadden. De Sabbat is pas veel later bedacht, dan het "volk" Israel.

quote:
Deze zegening is bedoeld voor de gehele mensheid. God verandert niet, de sabbatzegening staat. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat ook maar iets van de tien geboden is weggenomen door Jezus Christus, of dat er een gebod is gegeven om de sabbat naar de zondag te verplaatsen. Dit is een puur menselijke traditie, en zoals Jezus zegt kunnen tradities Gods wet ondermijnen als ze er tegen indruisen.
Lulkoek.. Vroeger had slaven die 7/24 moesten werken. Tegenwoordig heb je vijfdaagse werkweken en weekenden vrij. Of andere dagen dan weekenden als je in het weekend moet werken. Veel beter dan de sabbat, waar je ook nog allerlei dingen moet doen.

En waarom zou Jezus niet een van de tien geboden wegnemen en de rest dan wel wegnemen? Of ken je de rest van de geboden niet die voor de joden golden?

quote:
De bijbel bevat een hele reeks aan verschillende soorten wetten, die niet allemaal op ťťn hoop worden gegooid, maar van elkaar worden gescheiden.

Zo zien we een duidelijke scheiding tussen de tien geboden, die op steen met de vinger van God werden geschreven, en in de ark van het verbond werden geplaatst.

De overige wetten werden in boeken geschreven door Mozes en naast de ark van het verbond geplaatst.

Elke wet heeft zijn eigen rol, functie en duur.

De ceremoniŽle wetten van het jodendom zijn niet meer geldig, want deze zijn vervuld door Jezus Christus. Daarom brengen we ook geen offers meer. Besnijdenis maakt hier deel van uit.

Er zijn een boel wetten met betrekking tot de _natie_ IsraŽl, deze zijn dus beperkt tot de jurisdictie van IsraŽl. Maar aangezien deze natie, als in politieke entiteit, is ontbonden in 70 na Christus, en de Christen niet in een politieke natie leeft, maar in het koninkrijk van God met hogere principes en zonder landsgrenzen, gelden deze niet meer.
Naar mijn idee doe je gewoon aan cherrypicken. Jezus werd besneden om maar even iets te noemen? Waarom christenen dan niet?

quote:
Er zijn een heleboel wetten die echter wel degelijk nuttig zijn, omdat ze gebaseerd zijn op zaken die niet zijn veranderd. Zo is het nog steeds verstandig om hygiŽnisch te leven en alleen dingen te eten die ook daadwerkelijk door God zijn voorgeschreven als voedsel.
Serieus? Dus jij bent ook onderling een woestijnvolk, dat daarom ideeen kreeg van dieren die men wel kon eten en welke dieren niet?
Dat is namelijk de enige reden waarom joden geen varkens eten..
En in die wetten buiten de tien geboden staan nog meer dieren die men wel en niet mag eten. Erg verstandig, voor een woestijnvolk. Niet voor een volk met een koelkast.

quote:
Maar geen enkele Christen zal beweren dat de principes van de tien geboden niet meer gelden, behalve als het op de sabbat aankomt. Daarom is dat een struikelblok. Echter zal geen enkel Christen beweren dat het okť is om andere goden te aanbidden, om te stelen of te moorden, om overspel te plegen, enzovoorts. De sabbat is niet anders dan deze geboden, dus waarom deze wel overboord gooien?
Omdat ze zich daarmee onderscheiden van de joden?
Iets wat jullie sekten vergeten, zowel de jg als de zevendedagadvertenties.

quote:
Als de sabbat niet in de wet was opgenomen, zouden we ook niet weten wie de wet heeft gegeven. Daarmee is de sabbat als het ware de handtekening van God de Schepper onder zijn schepping, zijn verlossing en zijn wet, waardoor we weten wie we aanbidden en volgen.
_O-
  woensdag 19 januari 2022 @ 18:49:37 #22
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_203273144
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:11 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Zo werkt religie dus niet. 'Je fijn voelen' is geen criterium om te bepalen welke koers je moet varen.
Hmm, misschien moet je daar eens met @Libertarisch over van gedachten wisselen. :')
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
  maandag 24 januari 2022 @ 12:13:25 #23
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203343568
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 19:49 schreef Ali_Kannibali het volgende:
11Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
De schepping is dus toch in 6 dagen van 24 uur gebeurd, ipv "lange periodes die als dagen worden aangeduid". Anders zou deze vergelijking niet kloppen.
  maandag 24 januari 2022 @ 12:14:42 #24
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203343577
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 januari 2022 11:14 schreef ems. het volgende:
Ach, misschien heeft hij wel bestaan. Feit is wel dat het een vrij irrelevant mannetje was. Pas later heeft Paulus het hele verhaal uit z'n duim gezogen voor eigen gewin en nu zijn er nog steeds allemaal losers die daar heilig in geloven :D
Paulus weet helemaal niets over het leven van Jezus en heeft daarover dus weinig uit zijn duim gezogen. De evangelisten, die nŗ Paulus kwamen, daarentegen...

[ Bericht 1% gewijzigd door hoatzin op 24-01-2022 15:22:30 ]
pi_203343699
quote:
0s.gif Op maandag 24 januari 2022 12:13 schreef hoatzin het volgende:

[..]
De schepping is dus toch in 6 dagen van 24 uur gebeurd, ipv "lange periodes die als dagen worden aangeduid". Anders zou deze vergelijking niet kloppen.
Ik heb nooit het tegendeel beweerd.
pi_203444195
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 januari 2022 22:37 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Kerel, de sabbat word gehouden door de joden tijdens het eerste verbond. Christendom is tweede of nieuwe verbond en daarom wordt er op zondag een rustdag gehouden...

Ben je overigens ook voor besnijdenis in plaats van de doop?
En houdt je de andere joodse regels ook? Die zijn ook niet letterlijk in de Bijbel afgeschaft. Zoals stenigen van mensen.
Er zijn wel degelijk joodse regels letterlijk afgeschaft in de Bijbel. De joodse spijswetten bijvoorbeeld kwamen te vervallen nadat God de apostelen toestond om de maaltijd te nuttigen met de Romeinen en Grieken, die deze wetten niet toepasten. Tevens wordt de onreinheid van bepaalde levensmiddelen in de joodse spijswetten ontleend aan de relatie die deze levensmiddelen hebben tot de dood (bijvoorbeeld varkens, die van nature onder andere aas eten en niet vies zijn van uitwerpselen) en kwam dit te vervallen nadat door de wederopstanding van Christus de dood werd overwonnen.

De besnijdenis is ook uitdrukkelijk afgeschaft in de Bijbel, als vereiste. De apostel Paulus, zelf een Griekssprekende jood, verklaarde bij de gratie Gods dat heidenen die zich bekeerden tot het christendom niet de besnijdenis hoefden te ondergaan. Zijn uitspraken op dit vlak zijn opgenomen in het Nieuwe Testament en zijn daarmee onderdeel van de Bijbel en worden door alle christelijke stromingen als canonisch beschouwd.
pi_203446107
Ik denk niet dat ik door God na mijn dood ter verantwoording zal worden geroepen omdat ik de zondag in plaats van de zaterdag tot rustdag koos.
  maandag 31 januari 2022 @ 14:56:26 #28
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203446726
"In BelgiŽ en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Week

Dus zondag is nu de 7e dag van de week. Nu jullie weer, JG, zevende dag adventisten en co.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  User die het meest klaagt 2022 maandag 31 januari 2022 @ 23:50:33 #29
414785 sirdanilot
pi_203453811
Het is een onderdeel van vervangingstheologie maar ik denk dat het niet zoveel uitmaakt.
Let's all accept each other's differences and different opinions and live together in harmony :)
pi_203470969
quote:
1s.gif Op maandag 17 januari 2022 20:50 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Je weet dat de bijbel een verzameling boeken is en dat het bundelen van die boeken muv het oude testament pas vrij laat na het ontstaan van het christendom heeft plaatsgevonden? Met het 'heel de Schrift' zal hier dus waarschijnlijk het OT bedoeld worden en niet de bijbel zelf. Dat laatste zou sowieso niet kunnen chronologisch gezien.

Vele generaties christenen hebben in ieder geval nooit een bijbel gekend, enkel het OT aangevuld met wat mondelinge overleveringen.
Dat klopt, maar het geen wat de "ongelelovige" mensen toen verteld werd door de apostelen, evangelisten etc, was hen bekend want dat heeft Jezus zelf aan hen of hun voorgangers verteld.
En hun de opdracht gegeven om de mensen te onderwijzen in wat Jezus hun dus verteld heeft en hen te dopen, zie de volgende tekst.
Verder zijn de enigste "rituelen" die we zouden moeten houden het dopen en het avondmaal, dat laatste is om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan.
En ook niet vergeten om de onderlinge samenkomst in welke vorm dan ook niet te verzaken.
Dus het zij in een(kerk) gebouw, het zij bij iemand thuis.

MattheŁs 28:16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
pi_203471153
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 14:13 schreef -Sigaartje het volgende:
Ik denk niet dat ik door God na mijn dood ter verantwoording zal worden geroepen omdat ik de zondag in plaats van de zaterdag tot rustdag koos.
nee, het gaat er om of je gelooft hebt of niet.
Als je niet hebt gelooft in Jezus en dat Hij zijn bloed voor jouw zonden heeft gegeven/ vergoten.
Dat Hij dus voor jou aan het kruis is gegaan. Dan ben je al veroordeeld. Lees Johannes 3 vers 16 t/m 18 er maar op na.

Het is de christenen ook niet op gelegd om bijvoorbeeld de zondag of zaterdag te nemen als "Rustdag" het is wel goed voor de mens om minimaal 1 dag in de week "rust" te houden. Dat is gewoon goed voor de gemoeds toestand van de mens om even op adem te komen, en zo nodig dus ook geestelijk gevoed te worden.
Hoewel je dat in principe elke dag wel kan doen tegenwoordig, want er zijn genoeg youtube filmpjes o.i.d. van overdenkingen, preken etc. :)
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
  Kunstzinnigste/artistiekste user 2022 woensdag 2 februari 2022 @ 12:19:55 #32
74056 crew  ToT
pi_203471195
TL;DR
Ben atheÔst, maar ben wel katholiek opgevoed.
Ik heb altijd geleerd dat de zondag het begin van de week is en zaterdag het einde.
Einde van de week = 7e dag, dus logisch dat dat dan de sabbat moet zijn.
pi_203471481
quote:
0s.gif Op woensdag 2 februari 2022 11:59 schreef sjoemie1985 het volgende:

[..]
Dat klopt, maar het geen wat de "ongelelovige" mensen toen verteld werd door de apostelen, evangelisten etc, was hen bekend want dat heeft Jezus zelf aan hen of hun voorgangers verteld.
En hun de opdracht gegeven om de mensen te onderwijzen in wat Jezus hun dus verteld heeft en hen te dopen, zie de volgende tekst.
Verder zijn de enigste "rituelen" die we zouden moeten houden het dopen en het avondmaal, dat laatste is om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan.
En ook niet vergeten om de onderlinge samenkomst in welke vorm dan ook niet te verzaken.
Dus het zij in een(kerk) gebouw, het zij bij iemand thuis.

MattheŁs 28:16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Voor jou wil ik niet zeggen, want ik kwam daarna.
  woensdag 2 februari 2022 @ 12:47:12 #34
545 dop
:copyright: dop
pi_203471550
Stelling is sowieso stompzinnig omdat je dan ook een andere jaartelling zou moeten gaan volgen.
En dat is nu weer typisch iets dat je niet goed aan de hand van de bijbel kunt opmaken.
Hoe lang duurde de scheppingsdagen nu werkelijk?

Of toch de joodse kalender?
Nou succes, als je terug gaat rekenen zul je zien dat je dan toch wel heel vaak op de verkeerde dag sabbat hebt gehouden.

[ Bericht 25% gewijzigd door dop op 02-02-2022 12:52:55 ]
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_203491022
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 11:47 schreef Helikopterpilootje het volgende:

[..]
Er zijn wel degelijk joodse regels letterlijk afgeschaft in de Bijbel. De joodse spijswetten bijvoorbeeld kwamen te vervallen nadat God de apostelen toestond om de maaltijd te nuttigen met de Romeinen en Grieken, die deze wetten niet toepasten. Tevens wordt de onreinheid van bepaalde levensmiddelen in de joodse spijswetten ontleend aan de relatie die deze levensmiddelen hebben tot de dood (bijvoorbeeld varkens, die van nature onder andere aas eten en niet vies zijn van uitwerpselen) en kwam dit te vervallen nadat door de wederopstanding van Christus de dood werd overwonnen.

De besnijdenis is ook uitdrukkelijk afgeschaft in de Bijbel, als vereiste. De apostel Paulus, zelf een Griekssprekende jood, verklaarde bij de gratie Gods dat heidenen die zich bekeerden tot het christendom niet de besnijdenis hoefden te ondergaan. Zijn uitspraken op dit vlak zijn opgenomen in het Nieuwe Testament en zijn daarmee onderdeel van de Bijbel en worden door alle christelijke stromingen als canonisch beschouwd.
Alleen Paulus heeft het afgeschaft. Jezus zelf niet bijvoorbeeld, volgens de Bijbel..
Paulus deed dit ook alleen maar om zo heidenen tot zijn godsdienst te krijgen omdat de joden hem niet erkenden.

Zo weten we dat Petrus een visioen kreeg in Handelingen. Maar Handelingen is opgeschreven door iemand die Paulus volgde (volgens de verhalen Lucas). Of Petrus dit visioen daadwerkelijk kreeg is niet bekend.
pi_203499151
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 14:56 schreef Bargehassus het volgende:
"In BelgiŽ en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Week

Dus zondag is nu de 7e dag van de week. Nu jullie weer, JG, zevende dag adventisten en co.
Tja, dit zegt natuurlijk niets over wat de volgorde in de bijbel is.
pi_203499155
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 14:13 schreef -Sigaartje het volgende:
Ik denk niet dat ik door God na mijn dood ter verantwoording zal worden geroepen omdat ik de zondag in plaats van de zaterdag tot rustdag koos.
Waarom heeft God dan zelf het sabbatsgebod opgenomen in de tien geboden?

Zijn de andere negen geboden ook niet belangrijk?
pi_203499218
quote:
0s.gif Op woensdag 2 februari 2022 12:16 schreef sjoemie1985 het volgende:

[..]
nee, het gaat er om of je gelooft hebt of niet.
Als je niet hebt gelooft in Jezus en dat Hij zijn bloed voor jouw zonden heeft gegeven/ vergoten.
Dat Hij dus voor jou aan het kruis is gegaan. Dan ben je al veroordeeld. Lees Johannes 3 vers 16 t/m 18 er maar op na.

Het is de christenen ook niet op gelegd om bijvoorbeeld de zondag of zaterdag te nemen als "Rustdag" het is wel goed voor de mens om minimaal 1 dag in de week "rust" te houden. Dat is gewoon goed voor de gemoeds toestand van de mens om even op adem te komen, en zo nodig dus ook geestelijk gevoed te worden.
Hoewel je dat in principe elke dag wel kan doen tegenwoordig, want er zijn genoeg youtube filmpjes o.i.d. van overdenkingen, preken etc. :)
Is gelovigen het enige dat telt?

Openbaringen 14: 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier zijn degenen (komen openbaar) die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen.

1 Johannes 5:2Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.
3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.
4Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

Enzovoorts.

Het bewaren van de geboden van God wordt constant gekoppeld aan het geloof.

Niet om gerechtvaardigd te worden, maar als gevolg van rechtvaardiging (door het geloof).

Het geloof geeft het leven en het leven inspireert ons en geeft ons de kracht om de geboden van God te bewaren.

Geen enkele Christen zal daar een probleem van maken als het om de 'standaardgeboden' gaat, maar men struikelt over het sabbatgebod.
pi_203499224
quote:
1s.gif Op woensdag 2 februari 2022 12:47 schreef dop het volgende:
Stelling is sowieso stompzinnig omdat je dan ook een andere jaartelling zou moeten gaan volgen.
En dat is nu weer typisch iets dat je niet goed aan de hand van de bijbel kunt opmaken.
Hoe lang duurde de scheppingsdagen nu werkelijk?

Of toch de joodse kalender?
Nou succes, als je terug gaat rekenen zul je zien dat je dan toch wel heel vaak op de verkeerde dag sabbat hebt gehouden.
De joden vieren al sinds Mozes onophoudelijk de sabbat op de zevende dag van de week.

Ik heb het zelf nooit nagerekend maar dit schijnt geen probleem te zijn geweest.
pi_203499444
quote:
0s.gif Op donderdag 3 februari 2022 18:46 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Alleen Paulus heeft het afgeschaft. Jezus zelf niet bijvoorbeeld, volgens de Bijbel..
Paulus deed dit ook alleen maar om zo heidenen tot zijn godsdienst te krijgen omdat de joden hem niet erkenden.

Zo weten we dat Petrus een visioen kreeg in Handelingen. Maar Handelingen is opgeschreven door iemand die Paulus volgde (volgens de verhalen Lucas). Of Petrus dit visioen daadwerkelijk kreeg is niet bekend.
Hetzelfde met kerst en pasen. De datums zijn afgeleid van heidense Germaanse feesten (midwinter-verdrijving van demonen en terugkeer van licht en vruchtbaarheid.

Ik kan daar eerlijk gezegd niet wakker van liggen.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 10:54:32 #41
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203499468
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 10:27 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Tja, dit zegt natuurlijk niets over wat de volgorde in de bijbel is.
Ik heb het niet over de volgorde. Als je de rustdag wil vieren op de laatste dag van de week, de zevende dag, is dat nu in Nederland de zondag.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
pi_203499562


[ Bericht 100% gewijzigd door -Sigaartje op 04-02-2022 11:03:32 ]
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:03:29 #43
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203499585
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:01 schreef -Sigaartje het volgende:

[..]
Nee. Zondag is de eerste dag van de week in Nederland.
Niet meer.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Week
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
pi_203499599
quote:
Je hebt gelijk. Even gegoogeld. Maar waarom zegt mijn weekkalender iets anders?
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:12:50 #45
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203499714
Dus volgens hun eigen uitleg van de Bijbel zouden veel Christenen nu op maandag naar de kerk moeten. >:)
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:18:16 #46
545 dop
:copyright: dop
pi_203499782
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 10:33 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
De joden vieren al sinds Mozes onophoudelijk de sabbat op de zevende dag van de week.

Ik heb het zelf nooit nagerekend maar dit schijnt geen probleem te zijn geweest.
als jij je argumenten zo simpel houdt, dan ik ook.
Christenen vieren al eeuwen lang op de zondag hun rustdag.
Ook nooit een probleem geweest.
Klaar opgelost.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_203500025
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 10:33 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
De joden vieren al sinds Mozes onophoudelijk de sabbat op de zevende dag van de week.

Ik heb het zelf nooit nagerekend maar dit schijnt geen probleem te zijn geweest.
Christenen vieren al eeuwen en eeuwen de zondag als rustdag. De dag van de opstanding van Jezus.
Wil jij het echter op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag vieren dan moet je dat vooral doen.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:41:30 #48
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203500114
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:35 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Christenen vieren al eeuwen en eeuwen de zondag als rustdag. De dag van de opstanding van Jezus.
Wil jij het echter op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag vieren dan moet je dat vooral doen.
Neenee, dat is te makkelijk. Volgens de Bijbel is Jezus niet opgestaan op zondag maar op de eerste dag van de week. Jarenlang hebben de meeste Christelijke stromingen te vuur en te zwaard verdedigd dat de rustdag op de eerste dag van de week gevierd moet worden en niet op de sabbat (zaterdag). En aangezien maandag nu de eerste dag van de week is...
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
pi_203504163
quote:
1s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:18 schreef dop het volgende:

[..]
als jij je argumenten zo simpel houdt, dan ik ook.
Christenen vieren al eeuwen lang op de zondag hun rustdag.
Ook nooit een probleem geweest.
Klaar opgelost.
Wat ik dus bedoel te zeggen is dat de volgorde van de dagen in al die tijden niet is veranderd en de zevende dag nog steeds de zevende dag is, al sinds Mozes.
pi_203504222
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:35 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Christenen vieren al eeuwen en eeuwen de zondag als rustdag. De dag van de opstanding van Jezus.
Wil jij het echter op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag vieren dan moet je dat vooral doen.
Dat klopt dat Christenen (niet allemaal) dat al eeuwen doen.

De vraag is dus of die traditie ook te verdedigen is op basis van de geboden die God heeft gegeven.

Het gaat dan niet zozeer om de dag, maar om wie of wat je gehoorzaamt, waar je je aan onderwerpt.

Als God zegt de zevende dag, lijkt het me niet meer dan logisch dat we ons daar aan houden.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')