abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  Moderator / Redactie FP zondag 5 november 2017 @ 14:41:05 #51
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174883903
registreer om deze reclame te verbergen
Nabetaling voor deel mensen met AOW-gatcompensatie

Een deel van de mensen met recht op de AOW-gatcompensatie heeft ook recht op een nabetaling. Ook betaalt Defensie aan alle oud-medewerkers die zich al in het AOW-gat bevinden of die de AOW-leeftijd inmiddels hebben bereikt, rente over de (extra) nabetaling. Dit maakte Defensie vandaag bekend.

Omdat het tijd kost om de volledige AOW-gatcompensatie vast te stellen en uit te betalen heeft een deel van de rechthebbenden (nog) niet de volledige compensatie ontvangen. Deze groep rechthebbenden heeft recht op een nabetaling.

Bij het uitbetalen van deze nabetalingen is voorrang gegeven aan de groep uitkeringsgerechtigden die vanaf 1 juli 2016 te maken heeft met het AOW-gat. Het ABP probeert vanaf december dit jaar de nabetalingen automatisch vast te stellen en te doen.

Meer informatie
Meer informatie over de uitbetaling op de pagina Veelgestelde vragen AOW-gat:

Punt 15 voor informatie over de nabetaling.
Punt 16 voor informatie over het krijgen van rente over de (extra) nabetaling.
Punt 17 voor de pensioenelementen die onder de ‘gerechtvaardigde aanspraak’ vallen.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP maandag 6 november 2017 @ 09:31:28 #52
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174898848
quote:
Mobiel radarsysteem tegen ’terreurdrones’

DEN HAAG - Een nieuw mobiel radarsysteem, ’Elvira’, wordt nog dit jaar ingezet om vijandige drones op te sporen en uit te schakelen. Defensie bijt in Nederland als gebruiker het spits af. De eerste operationele radar zal op een vliegbasis worden getest.

„De dreiging van drones in handen van mensen met kwade bedoelingen is zorgwekkend. Te denken valt aan terroristen of smokkelaars. Drones met een explosieve lading kunnen bijvoorbeeld aanslagen plegen. Of er kunnen drugs in gevangenissen worden bezorgd. Ook zijn er risico’s op sabotage. In Europa wordt dit gevaar serieus genomen”, zegt radarexpert Siete Hamminga.

Vogels

Bestaande radars, zowel civiele als militaire, kunnen ’terreurdrones’ volgens hem niet goed onderscheiden. „Ze zijn niet zichtbaar of worden verward met vogels. Elvira kan tien kilometer in de omtrek drones ontdekken en identificeren. Dan kunnen er tijdig maatregelen worden genomen, waaronder ontruiming, neutralisatie of zo nodig neerhalen.”

Na de nucleaire veiligheidstop NSS in 2014, toen in Nederland alle regeringsleiders bijeen waren, heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in overleg met politie en marechaussee technobedrijven opdracht gegeven om ’dronecatchers en dronekillers’ te ontwikkelen.

Het ministerie heeft daarvoor een paar miljoen beschikbaar gesteld. Een viertal ondernemers is ermee aan de slag gegaan. Robin Radar Systems uit Den Haag, in 2010 voortgekomen uit TNO, heeft Elvira opgeleverd. „In Duitsland is die al actief. We zijn bezig met Nederlandse toepassingen. We praten ook met Schiphol”, aldus Hamminga.

Deze cilindervormige radar van een meter hoog kan volgens hem gekoppeld worden aan camera’s en beeldschermen van verkeerscentrales, alarmdiensten of torens op luchthavens. Hij kan ook mobiel drones detecteren rond grote evenementen, vipbijeenkomsten, militaire kampen en vitale infrastructuur.

De andere vindingen hebben betrekking op lokalisatie van dronegeluid in steden, op het onschadelijk maken van terreurdrones met behulp van microgolven en op het uit de lucht schieten van aanvalsdrones met eigen onbemande vliegwapens. Samen dragen ze volgens Hamminga bij aan de bescherming van personen en bewaking van kwetsbare objecten.

Bermbommen

„In de strijd met terreurleger IS is gebleken dat drones de nieuwe bermbommen zijn. Overal waarschuwen veiligheidsinstanties voor uitbreiding naar burgerdoelen. Europa is ook op zijn hoede voor kwaadwillenden met hobbytoestelletjes, die net zo makkelijk dood en verderf zaaien als je er niets tegen doet.”

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP maandag 6 november 2017 @ 12:34:12 #53
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174901586
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP dinsdag 7 november 2017 @ 09:13:43 #54
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174916575
registreer om deze reclame te verbergen
Steun NAVO onder Nederlanders blijft groeien

De steun voor de NAVO onder Nederlanders blijft toenemen. Bijna driekwart vindt de NAVO van groot belang voor de veiligheid van het land. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van de Atlantische Commissie, een forum voor debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken.

Begin 2014 lag het percentage ondervraagden dat de NAVO van groot belang vond nog op 56 procent, twee jaar later was het gegroeid naar 68 procent en nu ligt het op 72 procent. In 2011 onderschreef 79 procent van de ondervraagden deze stelling nog, maar tot 2014 liep de steun sterk terug.

Met president Donald Trump aan de macht kan Europa niet meer rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de Amerikanen, denkt een grote meerderheid (74 procent). Verder onderschrijft 77 procent de stelling dat "in deze chaotische tijden een gezamenlijke Europese defensieorganisatie hard nodig is".

Het onderzoek van Kantar Public vond plaats onder 985 Nederlanders van achttien jaar en ouder.

Steun NAVO onder Nederlanders blijft groeien
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP dinsdag 7 november 2017 @ 12:27:22 #55
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174919799
Defensie 20 lichte ontsmettingssystemen rijker

Er zijn nieuwe systemen om mensen, materieel en terreinen sneller en effectiever te ontsmetten. Ze zijn niet alleen bedoeld bij militaire inzet. Ontsmetting is ook cruciaal bij bijvoorbeeld terroristische aanslagen met vuile bommen, industriėle branden waarbij giftige stoffen vrijkomen of ongevallen tijdens gevaarlijke-stoffentransport. De eerste 9 zijn sinds gisteren in handen van de landmacht.

De totaal 20 ontsmettingssystemen komen in gebruik bij eenheden die worden ingezet bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen.

De ministers van Defensie, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie sloten eerder een convenant. Dit ging over de beschikbare militaire capaciteit voor civiele rampenbestrijdingen en crisisbeheersing onder civiel gezag. Het leidde tot afspraken over de uitbreiding van CBRN-capaciteit bij de krijgsmacht.

Het Defensie Expertise Centrum CBRN en het Duitse Kärcher Future Tech ontwikkelde de nieuwe systemen. TNO testte ze op effectiviteit.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP woensdag 8 november 2017 @ 10:01:15 #56
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174937145
quote:
Amsterdam bootst terroristische aanslag na

AMSTERDAM - In Amsterdam wordt woensdag en donderdag een terroristische aanslag nagebootst. Bij de oefening zijn bijna zeshonderd mensen betrokken, onder wie 240 figuranten, afgevaardigden van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, de geneeskundige hulpdiensten, Dienst Speciale Interventies (DSI) en Defensie.

Wat het scenario is, wordt vooraf niet bekendgemaakt.

De oefening vindt plaats op diverse plekken, zoals bij restaurant Haddock in Amsterdam-Oost en het nog niet in gebruik genomen metrostation Europaplein. Omwonenden, bedrijven en organisaties rondom de oefenlocaties zijn op de hoogte gebracht van de oefening, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van oefenmunitie.

Het nationale dreigingsniveau is sinds maart 2013 substantieel. Volgens de gemeente is de kans dat Amsterdam doelwit wordt van een aanslag daardoor al langere tijd reėel. Hoewel er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn dat de hoofdstad beoogd doelwit is, bereiden de gemeente en hulpdiensten zich hier wel op voor. Zo wordt er ook geregeld geoefend. Deze oefening is echter uniek vanwege de samenwerking met Defensie, liet de gemeente weten.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP woensdag 8 november 2017 @ 15:00:28 #57
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174942311
registreer om deze reclame te verbergen
Defensie loopt voorop met radar

Defensie is koploper op radargebied. Dat geldt zowel voor de technologie als de ontwikkeling ervan. Dat werd vandaag opnieuw bevestigd op de themadag ‘Nederland Radarland’ van het Platform Nederland Radarland in Den Helder. Het in 2002 opgezette samenwerkingsverband van Defensie, Thales Nederland, TNO, TU Delft en het ministerie van Economische Zaken vierde daar het 15-jarig bestaan.

img_3534-a.jpg

De aanwezigen kregen inzicht in ontwikkelingen van nieuwe sensorsuites, onderzoeksprogramma's, drone-bestrijding en de toekomstige ontwikkelingen op radargebied. Nederland Radarland ontstond destijds om de voorsprong op anderen te behouden. Doel is innovatief te blijven op het gebied van radarontwikkeling. De doelstelling van de plannen is om ook in de toekomst als Defensie te beschikken over de modernste radar- en geļntegreerde sensoren ter wereld tegen een lage prijs.

Nederland koploper
"Het kat-en-muisspel tussen wapens en sensoren gaat altijd door", zei Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer. Hij bracht in herinnering hoe enkele weken geleden Zr. Ms. De Ruyter een ballistische middellangeafstandsraket detecteerde en volgde. Een Amerikaans marineschip vernietigde het projectiel met een Standard Missile 3. "Door de doorontwikkeling van de radar kan de SMART-L nu doelen detecteren op grote afstand. Dit vergroot de reactietijd van de operators aanzienlijk. Het maakt Nederland koploper op het gebied van ballistische raketverdediging."

commandocentrale.jpg

Volgens hem is de slagkracht van de krijgsmacht in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van de wetenschappers die de radars ontwikkelen. "U stelt ons in staat om een betrouwbaar en accuraat omgevingsbeeld op te bouwen. Goede radarsystemen zijn van onschatbare waarde voor de effectiviteit van onze operaties en het optreden van militairen op zee en in missiegebieden op land. Uw prestaties laten Nederland meespelen in de Eredivisie en niet in de Jupiler League."

Multi Missie Radar
Vooruitlopend op de themadag werd maandag de Multi Missie Radar (MMR) op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel gedemonstreerd. Deze sensor kan verschillende systemen, in gebruik bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), vervangen. De radar detecteert, onderscheidt en volgt gelijktijdig verschillende doelen van heel groot formaat tot zo klein als een pingpongbal. Hiermee wordt het mogelijk drones en Raketten, Artillerie en Mortiervuur op te sporen (RAM). Het DGLC, dat ook al beschikt over onder meer Patriot en andere lucht- en raketverdedigingseenheden, wil deze drones en RAM kunnen onderscheppen.

img_3515-a.jpg

Drones
Deze sensor wordt ontwikkeld, omdat strijdende partijen steeds vaker drones gebruiken. Daarmee sporen ze doelen op en leiden artillerie of bijvoorbeeld zelfmoordterroristen naar hun doelen. Soms worden met eigengemaakte drones zelfs explosieven afgeworpen. Zij vormen daarom ook een dreiging in missiegebieden. Maar ook in Nederland ziet het NCTV dit als een serieuze dreiging. Defensie heeft daarom behoefte aan een systeem dat de dreiging het hoofd kan bieden.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP vrijdag 10 november 2017 @ 10:56:04 #58
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174976708
Patrouilleschip terug uit Caribisch Gebied

Patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland keerde vanmorgen terug in de thuishaven van Den Helder. Het was 4 maanden stationsschip in het Caribisch Gebied en leverde een belangrijke bijdrage aan de noodhulp aan de Nederlandse Bovenwindse Eilanden en Dominica. Die werden door orkanen troffen.

171110_147316_d170624vk7014-1920.jpg
Foto: Ministerie van Defensie

Na de passage van orkaan Irma leverde de Zeeland ondersteunend personeel en materieel van Aruba voor Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. De maritieme NH90-boordhelikopter bracht de schade in kaart op de eilanden. De snelle onderscheppingsvaartuigen van het schip, de FRISC's, voerden havenonderzoek uit en leverden (technische) ondersteuning aan de kustwacht.

Op 22 september vertrok de Zeeland naar Dominica om noodhulp te verlenen. Het schip bracht onder meer de schade in kaart, voerde medische evacuaties uit en bracht hulpgoederen.

In totaal produceerde de Zeeland voor de 4 Bovenwindse Eilanden 154.300 liter drinkwater. Daarnaast bracht het 24.000 kilo high energy biscuits, 19.500 kilo ander voedsel en liter 2.200 diesel naar de getroffen eilanden.

Drugsvangst op de valreep
Zr. Ms. Zeeland haalde op de valreep van het vertrek nog 12 balen met in totaal 600 kilo cocaļne uit de Caribische Zee.

Hoofdtaken
Het ondersteunen van civiele en lokale autoriteiten, door het bieden van noodhulp, is 1 van de 3 hoofdtaken van Defensie in het Caribisch Gebied. Daarnaast helpt het stationsschip de kustwacht en voert het counterdrugsoperaties uit.

Het M-fregat Zr. Ms. Van Speijk lost Zr. Ms. Zeeland af als stationsschip en vertrok 29 oktober naar het Caribisch Gebied.

(Defensie)

Meer foto's: Bemanning Zr.Ms Zeeland warm onthaald in Den Helder

[ Bericht 4% gewijzigd door Cobra4 op 10-11-2017 12:57:24 ]
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP zaterdag 11 november 2017 @ 00:10:30 #59
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174992256
Koning bezoekt landmachteenheden in Duitsland

Koning Willem-Alexander was vandaag bij landmachteenheden in het Duitse Bergen-Hohne. Het bezoek stond in het teken van internationale samenwerking. 43 Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig) werkt nauw samen met de Duitse 1 Panzerdivision.

De koning ging eerst naar 43 Mechbrig, dat onder bevel staat van de Duitse 1ste pantserdivisie. Onderdeel hiervan is 414 Pantzerbatallion, een tankeenheid bestaande uit zowel Nederlandse als Duitse militairen.

Door deze samenwerking met Duitsland heeft de landmacht weer beschikking over een tankeenheid.

De tankeenheden werden in 2011 opgeheven. Het bataljon moet in de loop van 2020 volledig operationeel zijn. Koning Willem-Alexander sprak met militairen over deze vorm van samenwerking en over hun werkzaamheden. Eerder vanochtend was hij ook bij een oefening met het CV90-infanteriegevechtsvoertuig van 43 Mechbrig.

13 Lichte Brigade
Militairen van 13 Lichte Brigade nemen in 2018 deel aan de European Battlegroup (EUBG). Vanmiddag was de koning bij de oefening Quick Lion I van 13 Lichte Brigade. Hij sprak met militairen over de voorbereidingen en deelname aan de EUBG volgend jaar. De EU heeft continu 3.000 tot 5.000 militairen, verdeeld over 2 battlegroups, paraat om wereldwijd missies te kunnen uitvoeren. Die variėren van zogenoemd robuust ingrijpen tot evacuatieoperaties en humanitaire hulp.

De samenstelling van een EUBG verandert elk half jaar. In 2018 bestaat deze naast Nederlandse ook uit Belgische, Duitse, Luxemburgse en Oostenrijkse militairen. De Nederlandse bijdrage bestaat uit delen van het hoofdkwartier van de 13 Lichte Brigade en een infanteriebataljon met gevechtssteun en logistieke ondersteuning.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP zaterdag 11 november 2017 @ 08:52:49 #60
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_174993814
Wat foto's van het werkbezoek:

171111_147316__DSC0048.jpg

171111_147316__DSC0220.jpg
Foto's: Ministerie van Defensie
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator zaterdag 11 november 2017 @ 09:04:11 #61
39093 crew  jitzzzze
Banaan in je oor
  Moderator / Redactie FP donderdag 16 november 2017 @ 12:11:11 #63
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_175107915
Meteo luchtmacht maakt dagelijks ruimteweerbericht

Een weerbericht voor de ruimte. Het lijkt raar, maar dat is het niet. De Joint Meteorologische Groep (JMG) op vliegbasis Woensdrecht geeft sinds vandaag dagelijks een verwachting uit voor het ruimteweer. Dat maakt duidelijk of bepaalde technologieėn door zonne-uitbarstingen zijn te storen. De JMG levert zo een bijdrage aan een betere ‘space situational awareness’.

Weten wat er om je heen gebeurt is een belangrijke voorwaarde voor efficiėnt, effectief en veilig militair optreden. Daarbij hoort ook de kennis over de betrouwbaarheid van een radioverbinding. Is die te storen door zonnevlammen? En is een GPS-apparaat minder nauwkeurig tijdens een geomagnetische storm? Ja, dat is zo. Exacte verwachtingen voor de impact van Space Weather zijn niet te geven, maar er is voldoende kennis voor een goede indicatie. Daarmee beantwoordt de JMG een operationele vraag.

171116_168091_20171113_165645-a.jpg
Kapitein Harm verdiept zich in de ruimteweerberichten van het SIDC en SPWC. Aan de hand van die berichten wordt de stoplichtkaart gemaakt. (Ministerie van Defensie)

Roadshow Space

Vorig jaar reisden de JMG en het Bureau Space van het CLSK met de Roadshow Space langs de luchtmachtvestigingen. Zij vroegen aandacht voor het ruimtedomein en brachten de behoefte aan 'ruimtediensten' in kaart.

Er was veel interesse voor een product dat eenvoudig duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van het ruimteweer op militaire technologie. Dat leidde tot de Space Weather Impact Awareness Chart, zoals de stoplichtkaart officieel heet. De input voor de kaart wordt geleverd door 2 beroemde instituten: het Solar Influences Data Analysis Center uit Belgiė en het Space Weather Prediction Center uit de VS.

171116_168091_fTvslXD.jpg
een voorbeeld van een 'ruimteweerbericht' (Ministerie van Defensie)

Slim samenwerken

Daarnaast werkt de JMG nauw samen met het KNMI. Dat zet in de komende jaren een ruimteweerdienst op en wordt verantwoordelijk voor het nationale ruimteweer-alarm. Met dit instituut wil de JMG haar ruimteweercatalogus uitbreiden met nog meer operationeel relevante producten. Te denken valt aan een overzicht van zonneradio-uitbarstingen die interferentie kunnen veroorzaken op radio’s. Hierop moeten ook radars en een verwachting voor de GPS-fout tijdens geomagnetische stormen staan.

(Frontpage)

[ Bericht 1% gewijzigd door Cobra4 op 16-11-2017 13:16:14 ]
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_175108213
quote:
0s.gif Op donderdag 16 november 2017 12:11 schreef Cobra4 het volgende:
Meteo luchtmacht maakt dagelijks ruimteweerbericht

Een weerbericht voor de ruimte. Het lijkt raar, maar dat is het niet. De Joint Meteorologische Groep (JMG) op vliegbasis Woensdrecht geeft sinds vandaag dagelijks een verwachting uit voor het ruimteweer. Dat maakt duidelijk of bepaalde technologieėn door zonne-uitbarstingen zijn te storen. De JMG levert zo een bijdrage aan een betere ‘space situational awareness’.

Weten wat er om je heen gebeurt is een belangrijke voorwaarde voor efficiėnt, effectief en veilig militair optreden. Daarbij hoort ook de kennis over de betrouwbaarheid van een radioverbinding. Is die te storen door zonnevlammen? En is een GPS-apparaat minder nauwkeurig tijdens een geomagnetische storm? Ja, dat is zo. Exacte verwachtingen voor de impact van Space Weather zijn niet te geven, maar er is voldoende kennis voor een goede indicatie. Daarmee beantwoordt de JMG een operationele vraag.

[ afbeelding ]
Kapitein Harm verdiept zich in de ruimteweerberichten van het SIDC en SPWC. Aan de hand van die berichten wordt de stoplichtkaart gemaakt. (Ministerie van Defensie)

Roadshow Space

Vorig jaar reisden de JMG en het Bureau Space van het CLSK met de Roadshow Space langs de luchtmachtvestigingen. Zij vroegen aandacht voor het ruimtedomein en brachten de behoefte aan 'ruimtediensten' in kaart.

Er was veel interesse voor een product dat eenvoudig duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van het ruimteweer op militaire technologie. Dat leidde tot de Space Weather Impact Awareness Chart, zoals de stoplichtkaart officieel heet. De input voor de kaart wordt geleverd door 2 beroemde instituten: het Solar Influences Data Analysis Center uit Belgiė en het Space Weather Prediction Center uit de VS.

[ afbeelding ]
een voorbeeld van een 'ruimteweerbericht' (Ministerie van Defensie)

Slim samenwerken

Daarnaast werkt de JMG nauw samen met het KNMI. Dat zet in de komende jaren een ruimteweerdienst op en wordt verantwoordelijk voor het nationale ruimteweer-alarm. Met dit instituut wil de JMG haar ruimteweercatalogus uitbreiden met nog meer operationeel relevante producten. Te denken valt aan een overzicht van zonneradio-uitbarstingen die interferentie kunnen veroorzaken op radio’s. Hierop moeten ook radars en een verwachting voor de GPS-fout tijdens geomagnetische stormen staan.

(Frontpage)
Ik sta er van te kijken dat het KNMI of ESA nog niet zoiets had.

[ Bericht 0% gewijzigd door Cobra4 op 16-11-2017 13:30:30 ]
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  Moderator / Redactie FP donderdag 16 november 2017 @ 12:35:28 #65
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_175108336
quote:
0s.gif Op donderdag 16 november 2017 12:29 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Ik sta er van te kijken dat het KNMI of ESA nog niet zoiets had.
Inderdaad ja. :Y
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 18 november 2017 @ 10:20:14 #66
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_175148103
https://www.nu.nl/politie(...)vert.html?redirect=1

Bovenstaand artikel snap ik niet helemaal, LMB heeft in die regio zelf toch wel een Cougar voor SAR taken?

En hoe moeten we die zinnen over tanks lezen? Is (T)Ank Bijleveld serieus van plan nieuwe MBTs aan te schaffen, naast de Duitse leasebakken?
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  Moderator / Redactie FP zaterdag 18 november 2017 @ 18:51:35 #68
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_175156970
Weer eens wat anders dan de vlindertuin. :P
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_175191326
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 november 2017 10:20 schreef mpc007 het volgende:
https://www.nu.nl/politie(...)vert.html?redirect=1

Bovenstaand artikel snap ik niet helemaal, LMB heeft in die regio zelf toch wel een Cougar voor SAR taken?

En hoe moeten we die zinnen over tanks lezen? Is (T)Ank Bijleveld serieus van plan nieuwe MBTs aan te schaffen, naast de Duitse leasebakken?
Dan is er echt veel geld over de balk gesmeten. Gelukkig hebben we het Finse leger gesubsidieerd dan hebben we er nog iets aan tegen de Russen.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  Moderator / Redactie FP vrijdag 24 november 2017 @ 17:44:54 #70
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_175283322
Doorman terug na noodhulp Caribisch Gebied

Zr. Ms. Karel Doorman keerde vanmorgen terug in thuishaven Den Helder. Het grootste bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine bracht afgelopen periode hulpgoederen naar het Caribisch Gebied.

d171124jh0001.jpg
(Foto: Ministerie van Defensie)

Half september werd de Doorman teruggeroepen van een internationale oefening Northern Coast in de Baltische Zee. In Den Helder werd het beladen met ruim een miljoen kilo aan hulpgoederen voor het door orkaan Irma getroffen Sint Maarten. De noodhulp bestond onder meer uit bulldozers, graafmachines, kiepwagens, zendmasten, elektrotechnisch materiaal, meubilair voor schoolgebouwen en watertankwagens.

De Doorman voorzag in het Caribisch Gebied ook verschillende marineschepen in het gebied van brandstof. Daarnaast hielp de bemanning de bevolking van Sint Maarten bij het ruimen van puin en voerde de bemanning diverse technische klussen op het eiland uit.
Dominica

Vervolgens werd het schip bevoorraad om noodhulp te leveren aan het eiland Dominica. De eilandstaat raakte zwaar beschadigd toen orkaan Maria over het eiland trok. Op Dominica bracht het marineschip naast duizenden liters drinkwater ook nog eens 800.000 kilo hulpgoederen.


(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator / Redactie FP dinsdag 28 november 2017 @ 09:21:32 #71
168091 crew  Cobra4
Alba gu brąth
pi_175355562
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_175364954
’Budget defensie langer vastleggen’

Den Haag - Het defensiebudget moet meerjarig worden vastgelegd, zodat de krijgsmacht zich kan versterken onafhankelijk van welke politieke of economische wind er waait.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een voorstel geschaard van de SGP om dit te regelen. Opvallend: coalitiepartij D66 stemde niet mee, wel oppositiepartij PVV.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een voorstel geschaard van de SGP om dit te regelen. Opvallend: coalitiepartij D66 stemde niet mee, wel oppositiepartij PVV.

„We moeten onze internationale afspraken nakomen”, motiveert SGP-Kamerlid Dijkgraaf zijn voorstel. „Maar belangrijker nog: we moeten een sterke krijgsmacht hebben, ook als er een economische crisis is. Met veiligheid moeten we niet marchanderen. Daarom zeggen we: leg een groeipad vast voor de krijgsmacht.”

De defensiebegroting wordt jaarlijks vastgesteld. Ze is daarmee afhankelijk van de politieke kleur van het zittende kabinet en de economische situatie. Maar de veiligheidssituatie trekt zich daar niks van aan, zo is de gedachte achter de meerjarige defensieplannen.

Al eerder is uit de Tweede Kamer de wens gekomen om het defensiebudget te ontdoen van politieke lading. Het idee kwam de vorige kabinetsperiode van PvdA-Kamerlid Eijsink, die inspiratie putte uit Denemarken en Zweden, waar de defensiebegroting geen speelbal is van de ’waan van de dag’. Met een vastgelegd bedrag, zoals bijvoorbeeld geldt voor infrastructuur, weet niet alleen de Nederlandse krijgsmacht waar hij aan toe is, maar ook de bondgenoten waarmee Nederland militair samenwerkt. De PvdA is nu trouwens tegen een meerjarig defensiebudget.

Het SGP-voorstel gaat verder dan het oude PvdA-plan omdat het niet alleen een wens is uit de Kamer, maar ook een opdracht aan het kabinet om er werk van te maken. Minister Bijleveld liet vorige week al weten positief te staan tegenover het voorstel.

Telegraaf
pi_175366072
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 november 2017 17:26 schreef AchJa het volgende:
’Budget defensie langer vastleggen’

Den Haag - Het defensiebudget moet meerjarig worden vastgelegd, zodat de krijgsmacht zich kan versterken onafhankelijk van welke politieke of economische wind er waait.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een voorstel geschaard van de SGP om dit te regelen. Opvallend: coalitiepartij D66 stemde niet mee, wel oppositiepartij PVV.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een voorstel geschaard van de SGP om dit te regelen. Opvallend: coalitiepartij D66 stemde niet mee, wel oppositiepartij PVV.

„We moeten onze internationale afspraken nakomen”, motiveert SGP-Kamerlid Dijkgraaf zijn voorstel. „Maar belangrijker nog: we moeten een sterke krijgsmacht hebben, ook als er een economische crisis is. Met veiligheid moeten we niet marchanderen. Daarom zeggen we: leg een groeipad vast voor de krijgsmacht.”

De defensiebegroting wordt jaarlijks vastgesteld. Ze is daarmee afhankelijk van de politieke kleur van het zittende kabinet en de economische situatie. Maar de veiligheidssituatie trekt zich daar niks van aan, zo is de gedachte achter de meerjarige defensieplannen.

Al eerder is uit de Tweede Kamer de wens gekomen om het defensiebudget te ontdoen van politieke lading. Het idee kwam de vorige kabinetsperiode van PvdA-Kamerlid Eijsink, die inspiratie putte uit Denemarken en Zweden, waar de defensiebegroting geen speelbal is van de ’waan van de dag’. Met een vastgelegd bedrag, zoals bijvoorbeeld geldt voor infrastructuur, weet niet alleen de Nederlandse krijgsmacht waar hij aan toe is, maar ook de bondgenoten waarmee Nederland militair samenwerkt. De PvdA is nu trouwens tegen een meerjarig defensiebudget.

Het SGP-voorstel gaat verder dan het oude PvdA-plan omdat het niet alleen een wens is uit de Kamer, maar ook een opdracht aan het kabinet om er werk van te maken. Minister Bijleveld liet vorige week al weten positief te staan tegenover het voorstel.

Telegraaf
Goed idee. Ik vraag me af of dit gaat lukken.
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
pi_175367101
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 november 2017 18:29 schreef Stephen_Dedalus het volgende:

Goed idee. Ik vraag me af of dit gaat lukken.
Lijkt me wel aangezien een meerderheid voor is, wat het vastgestelde budget gaat worden is natuurlijk nog maar de vraag...

Overigens wil Pechthold uiteraard dat defensie zo lang als mogelijk "pang pang" blijft roepen...

quote:
coalitiepartij D66 stemde niet mee
APechtold twitterde op zaterdag 01-08-2015 om 20:04:44 'Militair moet zelf pang-pang roepen' http://t.co/o8Frkm0cvU Heerlijk zo'n bericht! reageer retweet
  Redactie Sport dinsdag 28 november 2017 @ 19:28:08 #75
164004 crew  TargaFlorio
pi_175367166
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 november 2017 19:23 schreef AchJa het volgende:

Overigens wil Pechthold uiteraard dat defensie zo lang als mogelijk "pang pang" blijft roepen...

[..]

APechtold twitterde op zaterdag 01-08-2015 om 20:04:44 'Militair moet zelf pang-pang roepen' http://t.co/o8Frkm0cvU Heerlijk zo'n bericht! reageer retweet
8)7 8)7
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')