abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_164006382
Er is in Nederland verwarring over de betekenis van het begrip 'neo-liberalisme'. Laat ik uiteenzetten wat de burger in Nederland is voorgehouden in de periode die daarbij hoort (1980 - 2010).

Het begon met de stelling dat de groep niet bestaat. Alle begrippen die daarmee samenhangen, zoals algemeen belang en solidariteit, zijn om die reden onzinnig. Zoals Thatcher het stelde: "De samenleving bestaat niet".

Vervolgens werd het begrip 'egoisme' geherdefinieerd. Tot die tijd betekende egoisme dat iemand zo'n groot ego heeft, dat hij onvoldoende rekening houdt met de anderen in de groep. Omdat de groep niet bestaat, was een nieuwe betekenis nodig. Egoisme betekent sindsdien dat je handelt naar je eigen motieven. Omdat ieder mens handelt naar zijn eigen motieven was daarmee iedereen een egoist. Een oplichter die de boel oplicht voor eigen gewin en een zorgzame mantelzorger zijn even egoistisch, daar ze beide handelen naar hun eigen motieven.

Vervolgens werd Andries Moberg de nieuwe CEO bij Ahold. Hij ging 10 miljoen gulden per jaar verdienen (een topsalaris). Iedereen gleed van verbazing van zijn stoel. Wat kon iemand doen dat zoveel geld waard was? De verklaring is, dat in een markteconomie iedereen exact verdient wat hij in de markt betaald krijgt. Dat volgt uit een economisch model dat veronderstelt dat de markt ideaal en in evenwicht is, en iedere deelnemer volledige kennis heeft van alles wat rondgaat. In dat geval zijn ook alle bedrijfswinsten nul. Maar de bedrijfswinsten waren niet nul. Een bezwaar dat met een alternatieve verklaring werd gepareerd: je bent gewoon jaloers.

Een daarmee verwante kwestie was het bonusbeleid. Men stelde dat dit een onontbeerlijk element was voor een goede bedrijfsvoering. Zo zouden resultaatgerichte medewerkers een specifieke prijsprikkel hebben bij het streven naar het gewenste doel. Het bonusbeleid veronderstelt dat een bedrijf de toekomst voldoende kan inschatten om het parcours uit te zetten, met vette worsten lang de gewenste route. Dat leidt tot een serieus informatieprobleem, dat iemand moet kunnen oplossen, en de rest is als een rat in het leerexperiment van een klassieke behaviorist.

Vervolgens werden we verrast met de gedachte dat de enige bestaansreden van een bedrijf is: winst maken, aandeelhouderswaarde creeren. Verbazing alom. Tot dan toe dacht iedereen dat bedrijven er waren om producten te maken. Maar nee, bedrijven zijn er alleen om mensen met geld de mogelijk te bieden om hun geld te vermeerderen.

Vervolgens werd het begrip 'verantwoordelijkheid' herzien. Omdat de groep niet bestaat, heb je geen verantwoordelijkheid naar anderen, maar alleen naar jezelf. Alleen eigen verantwoordelijkheid is de juiste opvatting van verantwoordelijkheid. Waar het ging om anderen, was dat hun eigen verantwoordelijkheid, niet de jouwe. Dat betekende concreet dat iedereen dat zijn eigen broek moest zien op te houden.

Niet iedereen slaag daar altijd in. Men stelde dat daarvoor geen goede reden kan bestaan, omdat iedere probleem teruggevoerd kan worden op een gebrek aan de juiste moraal. "Alles is gewoon een keuze" werd de nieuwe leuze. In dat geval heeft ook niemand een excuus. Iemand die toch zijn omgeving erbij betrekt, als hij zijn situatie wil verklaren, wordt slachtoffergedrag verweten.

De bevolking werd dit niet uitgelegd. Het kwam tot ons in de vorm van slogans, die eindeloos werden herhaald. Men dacht waarschijnlijk dat het klootjesvolk te stom is om het te kunnen begrijpen, zodat imprinting de enige haalbare manier was om deze inzichten over te dragen. Net zoals op de lagere school de tafels van 10 erin gestampt worden.

Het was raar, want wij dachten dat kennis en inzicht iets was dat je bij uitstek leert op een universiteit. Nu bleek dat de faculteit
- sociologie kon worden opgeheven (want de samenleving bestaat niet eens).
- psychologie kon worden opgeheven (want alles is gewoon een keuze)
- natuurkunde kon worden opgeheven (want wat is causaliteit?).
- etc ...

Zo is het neo-liberalisme in Nederland geintroduceerd. Een ideologisch programma, zo gebracht dat het nauwelijks mogelijk is om je tanden erin te zetten. Geen betogen of uiteenzettingen, maar propaganda die iedere analyse uitsluit. Daarom is het bovenstaande de beste definitie die ik van het begrip 'neo-liberalisme' kan geven.

Ik dacht daarover na, en concludeerde dat de bestuurselite zwakzinnig geworden was. Toen dacht ik er nog een keer over na, en besefte dat er nog een mogelijkheid was. Men begreep wel dat het ideologische onzin was, en manipuleerde daarmee moedwillig de bevolking plat. Toen dacht ik er nog een keer over na en realiseerde me dat het niet veel uitmaakt, of de bestuurselite intellectueel of moreel zwakzinnig is. Want in beide gevallen zijn ze ongeschikt voor hun functie.

Rest de vraag:
Kun je het interpreteren als een verkapte klassenstrijd?

.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_164006519
Bovenstaand de originele briljante OP van Deelnemer (1 van de grootste denkers alhier). Het vorige deel liep op het laatst uit op geruzie. Maar dat beloven we hier beter te doen.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  dinsdag 26 juli 2016 @ 10:14:02 #3
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_164015885
quote:
0s.gif Op maandag 25 juli 2016 20:15 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Ja. En ik snap dat gewoon niet. Dat is een groep die blijkbaar heel goed voor zichzelf kan opkomen gezien de alsmaar stijgende tweedeling. Daar hebben ze volgens mij de hulp van degenen hier niet voor nodig. Ik vraag me af hoe dat komt. Is het de wens om zelf ooit tot die groep te behoren als je hun belangen maar genoeg verdedigt? Beats me i.i.g.
Goede vraag.

Zoals altijd zullen vele factoren een rol spelen en onderschat het kuddegedrag c.q. bandwagoneffect niet. Decennialang inspelen op, en ontwikkelen van biologische oer-emoties zoals fear and greed doen ook een duit in het zakje. Het is ook wijdverbreid erkend dat bepaalde beleidsveranderingen zoals huizenbezit en gesubsidieerde flexibilisering van de arbeidsmarkt (zelfs bij een kleinere woning) significante electorale veranderingen teweeg brengen. Ongelijkheden in welvaart, macht en informatiepositie (privacy voor de Bilderbergers versus geen privacy voor het 'klootjesvolk) versterken weer het hele proces, en creren een vicieuze cirkel dat elkaar steeds weer versterkt. Zie bijv. dit:
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_manipulation_effect

Sowieso zie je de paradox dat uitgerekend waar sociale mobiliteit aantoonbaar relatief laag is, de overtuigingen over de mogelijkheden tot opwaartse mobiliteit het sterkst aanwezig zijn. Dit is een voorbeeld:

118.jpg

Terwijl de Verenigde Staten natuurlijk overduidelijk een land is waar dat allemaal het minst hout snijdt, en zaken zoals systematische discriminatie het sterkst spelen. De arbeidsmarkt is daar aantoonbaar allerminst meritocratisch.
Aan de andere kant van het spectrum heb je bijv. Denemarken, waar men meer het idee heeft dat inkomen van toeval af hangt en de wieg waarin je bent geboren.

newcahrts.png

The_Great_Gatsby_Curve.png

CcfLMycW0AAb_hx.jpg
(dit bevat zr gedateerde data, en o.a. de positie van Nederland is flink veranderd, maar het illustreert een goed punt)


Heb je dit gezien?
POL / Sociale mobiliteit: Volgt Nederland de trend van de VS? #2

En dit?
POL / Nationaal-conservatisme ("dom-rechts" etc.) #2

Of zoals het WRR in de NRC het verwoordde in 2014:
quote:
Sinds begin jaren 70 is het ‘politiek zelfvertrouwen’ van hoogopgeleiden flink gestegen: ze geloven dat het ertoe doet wat zj vinden en willen. Bij de lageropgeleiden is het zelfvertrouwen juist afgenomen sinds de ontzuiling: de identificatie met een religieuze groep of sociaal-economische klasse was makkelijker dan jezelf onderbrengen bij wie slecht presteert.
[...]
Nederland deelt zichzelf sociaal en cultureel in tween. Er is een groeiende groep van hoogopgeleiden die ‘open’ denken over Europa en migratie, en die het liefst met elkaar omgaan. De laagopgeleiden delen met elkaar het wantrouwen over politiek, een gebrekkig zelfvertrouwen en het gevoel dat hun sociaal-economische positie bedreigd wordt door de Europese eenwording en de globalisering.

Dat is de belangrijkste uitkomst van tien ‘verkenningen’ die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteren in het boek Gescheiden Werelden?

Bij de hoogopgeleiden, die sinds de jaren zeventig en tachtig als groep fors zijn gegroeid tot zo’n 30 procent van de bevolking, hebben de onderzoekers het zelfs over ‘sociale sluiting’: ze kijken neer op de cultuur van lageropgeleiden, ze trouwen het liefst met elkaar. Van de academici woont volgens het rapport zelfs ongeveer een kwart samen met een partner die dezelfde studierichting heeft gedaan. Sinds begin jaren zeventig is hun ‘politiek zelfvertrouwen’ flink gestegen: ze geloven erin dat het ertoe doet wat zj vinden en willen.
[...]
Een apart hoofdstuk van Gescheiden Werelden? gaat over de polarisatie in de VS, als het ‘slechte voorbeeld’: een land kan bijna onbestuurbaar worden als groepen zo fel tegenover elkaar komen te staan als daar (Republikeinen versus Democraten). In de VS hebben die twee groepen ook hun eigen media, die hen in hun eigen wereldbeeld bevestigen. Volgens de onderzoekers is zo’n ontwikkeling riskant voor een samenleving: als je niet meer ziet of hoort hoe de ander leeft en denkt, kan de afkeer van de ander harder groeien.


[ Bericht 1% gewijzigd door Klopkoek op 26-07-2016 10:19:48 ]
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  dinsdag 26 juli 2016 @ 14:51:07 #4
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_164021748
Heb eerlijk gezegt ook geen behoefte aan pvv stemmers in mijn vriendenkring, noch aan voetbalminnaars of RTL kijkers.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  dinsdag 26 juli 2016 @ 18:59:53 #5
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_164027031
Bart2002,

Dat met die pensioenen schijnt (op een iets andere manier) ook in de Verenigde Staten te spelen. Is goed voor gelobbyd. Lees maar.
http://www.economist.com/(...)-risk-putting-it-all
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  dinsdag 26 juli 2016 @ 19:22:16 #6
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_164027651
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 14:51 schreef Pietverdriet het volgende:
Heb eerlijk gezegt ook geen behoefte aan pvv stemmers in mijn vriendenkring, noch aan voetbalminnaars of RTL kijkers.
Of 'sjonnies' die simpele d/t fouten maken? ;)

Dit particuliere perspectief is begrijpelijk maar ontneemt m.i. het zicht op waarom het gaat. Het was 150 jaar terug in Groningen vrij normaal om bepaalde groepen mensen niet eens als mens te beschouwen. Dat was 'het grauw' (meerderheid van bevolking) en daardoor golden alle vruchten van het liberalisme en de Verlichting dus ook niet voor hen. Tegelijkertijd was het ook vrij begrijpelijk (mijns inziens) dat mensen uit de gegoede burgerij vanuit hun eigen particuliere perspectief hen zoveel mogelijk vermeden, want zij zouden zomaar eens enge ziektes kunnen meedragen of een wispelturig temperament herbergen.

Gelukkig is na verloop van tijd dit nabije particuliere perspectief ontstegen, en ik denk dat iedereen daar beter van is geworden (geluk, welvaart, diversiteit aan mogelijkheden, high trust samenleving). Het land, het dorp, de medebewoners enzovoorts. Het gros van 'het grauw' bleek wel degelijk in staat tot ontwikkeling (sommigen hebben het ver geschopt) en tot een cultuur die we 'beschaafd' kunnen noemen.

Dus hoewel vermijdend en afkerig gedrag op individueel en particulier niveau zeer goed valt te begrijpen (en je dat zelfs als persoonlijk advies kunt meegeven! want natuurlijk wil je geen ziektes oplopen!), is dit op macro-niveau en lange termijn perspectief niet per definitie een wenselijke ontwikkeling.

Alhoewel er sterke uitzonderingen bestaan zoals de Verenigde Staten, correleert interpersonal trust zeer sterk met zaken zoals economische groei, geluksbeleving en zelfs creativiteit.

Ik reageer op deze post omdat het voor de verandering een reactie is zonder persoonlijke aanval

Dehumanization
https://en.wikipedia.org/wiki/Dehumanization
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  dinsdag 26 juli 2016 @ 20:00:39 #7
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_164028759
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 19:22 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Of 'sjonnies' die simpele d/t fouten maken? ;)

Dit particuliere perspectief is begrijpelijk maar ontneemt m.i. het zicht op waarom het gaat. Het was 150 jaar terug in Groningen vrij normaal om bepaalde groepen mensen niet eens als mens te beschouwen. Dat was 'het grauw' (meerderheid van bevolking) en daardoor golden alle vruchten van het liberalisme en de Verlichting dus ook niet voor hen. Tegelijkertijd was het ook vrij begrijpelijk (mijns inziens) dat mensen uit de gegoede burgerij vanuit hun eigen particuliere perspectief hen zoveel mogelijk vermeden, want zij zouden zomaar eens enge ziektes kunnen meedragen of een wispelturig temperament herbergen.

Gelukkig is na verloop van tijd dit nabije particuliere perspectief ontstegen, en ik denk dat iedereen daar beter van is geworden (geluk, welvaart, diversiteit aan mogelijkheden, high trust samenleving). Het land, het dorp, de medebewoners enzovoorts. Het gros van 'het grauw' bleek wel degelijk in staat tot ontwikkeling (sommigen hebben het ver geschopt) en tot een cultuur die we 'beschaafd' kunnen noemen.

Dus hoewel vermijdend en afkerig gedrag op individueel en particulier niveau zeer goed valt te begrijpen (en je dat zelfs als persoonlijk advies kunt meegeven! want natuurlijk wil je geen ziektes oplopen!), is dit op macro-niveau en lange termijn perspectief niet per definitie een wenselijke ontwikkeling.

Alhoewel er sterke uitzonderingen bestaan zoals de Verenigde Staten, correleert interpersonal trust zeer sterk met zaken zoals economische groei, geluksbeleving en zelfs creativiteit.

Ik reageer op deze post omdat het voor de verandering een reactie is zonder persoonlijke aanval

Dehumanization
https://en.wikipedia.org/wiki/Dehumanization
Wat wil je nu eigenlijk zeggen klopkoek?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_164028835
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 20:00 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Wat wil je nu eigenlijk zeggen klopkoek?
De boodschap is mij bijzonder duidelijk i.i.g. Als het in je straatje valt dan vertoon je een diep inzicht. Maar als dat niet zo is dan pretendeer je het niet te begrijpen. Een doorzichtige attitude.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  dinsdag 26 juli 2016 @ 20:09:04 #9
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_164029014
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 20:03 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

De boodschap is mij bijzonder duidelijk i.i.g. Als het in je straatje valt dan vertoon je een diep inzicht. Maar als dat niet zo is dan pretendeer je het niet te begrijpen. Een doorzichtige attitude.
Waarom wil jij telkens andere mensen hun discussie voeren en ben je zo slecht in je eigen?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_164029280
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 20:09 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Waarom wil jij telkens andere mensen hun discussie voeren en ben je zo slecht in je eigen?
Wat jij daar (en niet alleen daar) doet heeft niets met een discussie te maken. En ook niet met de behoefte daaraan. Dat zien we hierboven. Een goede post #6 en jouw beschamende reactie in #7. Je bent enkel deregulerend bezig. Je probeert doordachte posts met oneliners te bestrijden.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  dinsdag 26 juli 2016 @ 20:21:31 #11
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_164029310
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 20:19 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Wat jij daar (en niet alleen daar) doet heeft niets met een discussie te maken. En ook niet met de behoefte daaraan. Dat zien we hierboven. Je bent enkel deregulerend bezig. Je probeert enkel doordachte posts met oneliners te bestrijden.
Nope, ik vraag klopkoek te vertellen wat ie nu eigenlijk wil zeggen ipv emmers dialectiek te komen.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_164029424
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 20:21 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Nope, ik vraag klopkoek te vertellen wat ie nu eigenlijk wil zeggen ipv emmers dialectiek te komen.
Het is niet bevorderlijk (voor een discussie) als iemand een post met meer dan 2 zinnen schrijft om dan net te doen alsof je geen idee hebt waar hij het over heeft. Zie #8. Als het echt zo is dan is dat kwalijk en best een beetje zorgelijk. Het zou zelfs kunnen dat jij denkt dat elke boodschap in een one-liner is over te brengen. Dat idee krijg ik zo langzamerhand wel.

[ Bericht 4% gewijzigd door Bart2002 op 26-07-2016 20:32:51 ]
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  dinsdag 26 juli 2016 @ 20:37:42 #13
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_164029771
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 20:26 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Het is niet bevorderlijk (voor een discussie) als iemand een post met meer dan 2 zinnen schrijft om dan net te doen alsof je geen idee hebt waar hij het over heeft. Zie #8. Als het echt zo is dan is dat kwalijk en best een beetje zorgelijk. Het zou zelfs kunnen dat jij denkt dat elke boodschap in een one-liner is over te brengen. Dat idee krijg ik zo langzamerhand wel.
Nogmaals, voer jij je eigen discussies
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_164030238
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 20:37 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Nogmaals, voer jij je eigen discussies
Ik zou dat wel graag willen. Maar jij komt die steeds verstoren met je onnozele one-liners. En dat werkt op de 1 of andere manier wat verstorend op mijn enthousiasme.

Blijkbaar wil je een intelligente poster als Klopkoek ergens voor straffen. Dat lijkt een soort queeste van je. Het lijkt of je een hekel hebt aan intelligente mensen die hun boodschap niet uitsluitend in een one-liner proberen te verpakken.

[ Bericht 8% gewijzigd door Bart2002 op 26-07-2016 20:58:21 ]
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  dinsdag 26 juli 2016 @ 21:40:03 #15
149454 GSbrder
Les extrmes se touchent
pi_164032275
Mannen, kunnen we OT gaan?
Spelfouten, jij bakken en ander geneuzel mag hier wegblijven. Er wordt moeite gedaan om het topic hoogwaardig te houden, laten we daar dan ook ons best voor doen.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_164032789
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 21:40 schreef GSbrder het volgende:
Mannen, kunnen we OT gaan?
Spelfouten, jij bakken en ander geneuzel mag hier wegblijven. Er wordt moeite gedaan om het topic hoogwaardig te houden, laten we daar dan ook ons best voor doen.
Dat wil ik best. Maar er is m.i. sprake van deregulerende krachten. Dat lijkt me duidelijk. Als je kijkt naar de inhoud van #6 en het volslagen gebrek daaraan in #7 bijvoorbeeld. Ik stoor me daar in hevige mate aan. Dat is willens en wetens iemand proberen het leven zuur te maken volgens mij. En het proberen iemand de lust te ontnemen om uberhaupt nog iets te posten.

Ik moet wel toegeven dat ie die eerste zin van #6 beter weg had kunnen laten...
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  woensdag 27 juli 2016 @ 10:08:32 #17
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_164040062
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 21:56 schreef Bart2002 het volgende:
Ik moet wel toegeven dat ie die eerste zin van #6 beter weg had kunnen laten...
Dat was ook niet bedoeld als persoonlijke aanval maar om een punt te maken. Ik wilde het juist relativeren en een beetje bagatelliseren; bepaalde culturele aspecten althans.

In Nederland is taaletiquette een minder prominent aspect, maar in bijv. het Verenigd Koninkrijk wordt iemands status en klasse al meer afgemeten aan de dictie, zinsconstructies en het accent dat iemand hanteert. In de Verenigde Staten is dat dan weer min of meer irrelevant.

Je kunt hier meerdere gedachten over vormen en op loslaten.

Ik ben normaal niet zo van (grote) spellingsfouten aanwijzen.

[ Bericht 4% gewijzigd door Klopkoek op 27-07-2016 10:15:23 ]
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  woensdag 27 juli 2016 @ 10:39:40 #18
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_164040472
Maar klopkoek, wat wilde je nu eigenlijk zeggen met je post? Wat is je punt?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 27 juli 2016 @ 15:18:18 #19
149454 GSbrder
Les extrmes se touchent
pi_164045802
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juli 2016 21:56 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Dat wil ik best. Maar er is m.i. sprake van deregulerende krachten. Dat lijkt me duidelijk. Als je kijkt naar de inhoud van #6 en het volslagen gebrek daaraan in #7 bijvoorbeeld. Ik stoor me daar in hevige mate aan. Dat is willens en wetens iemand proberen het leven zuur te maken volgens mij. En het proberen iemand de lust te ontnemen om uberhaupt nog iets te posten.

Ik moet wel toegeven dat ie die eerste zin van #6 beter weg had kunnen laten...
Vandaar mijn waarschuwing. Bij meer deregulerende krachten zullen dat soort posts verdwijnen.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_164046088
quote:
3s.gif Op woensdag 27 juli 2016 15:18 schreef GSbrder het volgende:

[..]

Vandaar mijn waarschuwing. Bij meer deregulerende krachten zullen dat soort posts verdwijnen.
Mooi man. Kijk, als iemand de moeite neemt om een halve A4 te typen zoals in #6 en als men de boodschap werkelijk niet begrijpt dan zal die boodschap wellicht anders geformuleerd moeten worden. Maar het is denk ik wel duidelijk dat ik twijfel over de oprechte motieven van dat gevraag om uitleg. Als Klopkoek daar niet de behoefte aan heeft (omdat ie weet wie het vraagt) dan is het nieuwe deel meteen dood. En dat zou jammer zijn.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  woensdag 27 juli 2016 @ 15:37:53 #21
149454 GSbrder
Les extrmes se touchent
pi_164046156
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juli 2016 15:33 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Mooi man. Kijk, als iemand de moeite neemt om een halve A4 te typen zoals in #6 en als men de boodschap werkelijk niet begrijpt dan zal die boodschap wellicht anders geformuleerd moeten worden. Maar het is denk ik wel duidelijk dat ik twijfel over de oprechte motieven van dat gevraag om uitleg. Als Klopkoek daar niet de behoefte aan heeft (omdat ie weet wie het vraagt) dan is het nieuwe deel meteen dood. En dat zou jammer zijn.
Eens, daarom zou ik voorstellen dat wanneer wie dan ook niet wil reageren op een ander, de ander genegeerd wordt. Dat werkt een stuk beter dan persoonlijk aanvallen, want dat komt de kwaliteit van het topic niet ten goede. Laten we vanaf nu verder gaan op de inhoud.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
  woensdag 27 juli 2016 @ 17:59:58 #22
172669 Papierversnipperaar
Cafene is ook maar een drug.
pi_164048738
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juli 2016 15:33 schreef Bart2002 het volgende:
Maar het is denk ik wel duidelijk dat ik twijfel over de oprechte motieven van dat gevraag om uitleg.
quote:
quote:
9. Play Dumb. No matter what evidence or logical argument is offered, avoid discussing issues with denial they have any credibility, make any sense, provide any proof, contain or make a point, have logic, or support a conclusion. Mix well for maximum effect.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_164049600
quote:
Inderdaad. Dat is het precies. Ik pak nog maar even de kans dat het zwaar off-topic is, maar ik durf te wedden dat deze user weer het gehele nieuwe deel om bewijs en uitleg gaat vragen. Terwijl (en dat is wel een belangrijk dingetje...) hij zelden of nooit (in de praktijk nooit) iets zinvols toevoegt. Het is zwaar frustrerend voor in ieder geval 3 users die wel iets te vertellen hebben. (jij, Klopkoek, en Deelnemer). Dat komt met zijn 3en wel uit dezelfde hoek (ik ook) en dat staat hem niet aan. Ik vind eigenlijk niet dat hij die kans op verstoring moet krijgen. Een tegengeluid is altijd welkom maar dat gaat niet (nooit) met een one-liner. Hier zou eens scherp naar gekeken moeten worden m.i.

Negeren, zoals GSbrder voorstelt zou kunnen. Maar het lijkt er op dat er elke 3 posts zo een one-liner komt die vraagt om uitleg. Terwijl als je daar in trapt om dat te doen dat de reactie weer precies hetzelfde is. Dat werkt puur frustrerend en dat zal de bedoeling ook wel zijn. Deze user zou aangespoord moeten worden om iets zinvols bij te dragen aan de topics waar hij post. En als je gek geworden bent door irritatie dan gaat ie zeggen dat je op de man speelt.

Maar goed. Dat is wat ik te zeggen heb over onze IJsbeer. Haal maar weg.

[ Bericht 8% gewijzigd door Bart2002 op 27-07-2016 19:05:09 ]
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_164050172
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juli 2016 18:42 schreef Bart2002 het volgende:
Een tegengeluid is altijd welkom maar dat gaat niet (nooit) met een one-liner. Hier zou eens scherp naar gekeken moeten worden m.i.
Juist, begin maar in het libertarisme topic. Daar bestaan meer dan de helft van de tegengeluiden uit one-liners.
  donderdag 28 juli 2016 @ 09:54:23 #25
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_164060936
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')