abonnement bol.com Coolblue
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:15:15 #126
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_99361221
De bijbel zegt (genesis 6): ’19; Van alle levende wezens moet gij één paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven; een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn…………21; Breng verder allerlei etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat gijzelf en de dieren te eten hebt.’ Als we alle soorten landdieren bij elkaar optellen dan komen we op astronomische aantallen.

* Zo zijn er wereldwijd meer dan één miljoen soorten insekten.
* 60.000 soorten landslakken.
* 35.000 soorten spinnen.
* 8000 soorten vogels.
* 6000 soorten reptielen.
* 4000 soorten zoogdieren.
* 3200 soorten amfibieën.
En dat alles keer twee, want: ‘Van alle levende wezens moet gij één paar in de ark brengen, een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn.’ Dat betekent dus twee miljoen insekten, 120.000 landslakken, 70.000 spinnen, 16.000 vogels, 12.000 reptielen, 8000 zoogdieren en 6400 amfibieën. Al deze dieren had Noach aan boord, plus natuurlijk nog duizenden diersoorten die al dan niet door toedoen van de mens zijn uitgestorven.

HOEVEEL RUIMTE WAS ER VOOR DEZE DIEREN?

Volgens de bijbel was de ark van Noach 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. De el was een lengtemaat van ongeveer 55 centimeter. Als we dit omrekenen naar meters, dan was de ark ongeveer 165 meter lang, 27,5 meter breed en 16,5 meter hoog. Het moet nogal dringen zijn geweest in de ark met 2.232.400 dieren. Te meer daar Noach alleen al heel wat ruimte kwijt was aan een gangenstelsel en een trappenhuis (of zou hij een lift gehad hebben?), en deze moesten groot genoeg zijn, want olifanten, giraffes en neushoorns moesten er natuurlijk ook door kunnen. Daarnaast had Noach een enorme opslagruimte nodig voor voedsel en water. Om even een indruk te geven, een olifant eet per dag ongeveer 200 kilo voedsel, en drinkt per dag gemiddeld 100 liter water. Dat betekent dat Noach alleen voor de twee olifanten al 60 ton voedsel en 30.000 liter water had opgeslagen. Want pas na 150 dagen begon het water te dalen en strandde de ark op de berg Ararat, wat betekent dat Noach voor bijna een half jaar voedsel opgeslagen had. Waarschijnlijk had Noach nog veel meer opgeslagen, want door de vloed was alle vegetatie vernietigd, en daarom moest Noach nog meer meenemen om de olifanten te voeden tot de vegetatie hersteld was. Naast de opslag van het voedsel kreeg Noach ook te maken met een afvalprobleem. Van de 200 kilo voedsel die de olifant tot zich neemt, komt de helft er weer onverteerd uit. Dat betekent dat Noach iedere dag een paar flinke kruiwagens vol mest moest verwerken, 30 ton in 150 dagen tijd. En let op! ik heb het nu nog steeds alleen over de olifanten. Naast de olifanten waren er uiteraard nog andere grootverbruikende herbivoren zoals giraffes, neushoorns, nijlpaarden, elanden, paarden, ezels, kamelen en bizons. Er zijn zelfs mensen die geloven dat Noach mammoeten en brontosauriers aan boord had. Waarschijnlijk had Noach dan ook een afzuigsysteem aan boord. 2.232.400 dieren produceren zoveel mest dat dit voor de 7 mensen die Noach aan boord had onmogelijk te verwerken was. En al die tonnen mest moeten nogal wat stankoverlast en gasvorming veroorzaakt hebben. Naast de herbivoren had Noach ook roofdieren aan boord. Wist u dat een tijger minimaal zo’n 6 kilo vlees per dag nodig heeft? Dat betekent dat Noach alleen voor de tijgers al bijna twee ton vlees had opgeslagen. En dan zijn er nog de hyena’s, wolven, leeuwen, jakhalzen, jaguars, cheetahs, luipaarden, veelvraten, tasmaanse tijgers en panters. Ik vraag mij af wat een grizzlybeer verorbert in 150 dagen tijd. Ik heb niet de moeite genomen om te berekenen hoeveel voedsel en water Noach had meegenomen voor álle dieren. Voor het aantal van 2.232.400 dieren heeft Noach er waarschijnlijk nog twee arken van het formaat van een flinke olietanker bij gebouwd; één voor opslag van water, en één voor voedsel. De bijbel geeft hierover echter geen verslag.

HET ZOETWATER AQUARIUM.

Eén van de grootste problemen van Noach moeten de zoetwaterdieren zijn geweest. Er zijn duizenden soorten zoetwatervissen. Zoetwatervissen kunnen niet leven in zout water, wat betekent dat zij ook een plekje moeten hebben gekregen in de boot van Noach. Omdat je niet alle zoetwatervissen bij elkaar in kunt doen (aquariumbezitters weten hier alles van), moet Noach vele honderden aquaria in de ark hebben gehad. Daar Noach, voor zover wij weten, niet beschikte over elektriciteit en derhalve niet beschikte over pompen en filtersystemen, moet hij het ontzettend druk hebben gehad met het dagelijks verschonen van honderden aquaria; een heel karwei voor Noach en zijn 7 personeelsleden. Naast de zoetwatervissen waren er ook nog zoetwaterslakken, zoetwatermosselen en amfibieën. Hoeveel soorten zoetwaterslakken er zijn heb ik niet kunnen vinden, maar het zullen er ongetwijfeld vele honderden zijn. Wat ik wel weet is dat er circa 4500 soorten zoetwatermosselen zijn (zijn zoetwatermosselen hermafrodiet? Zo niet, dan had Noach er 9000 in één of meerdere aquaria.) En dan nog duizenden terraria voor de 6400 amfibieën en vele reptielensoorten. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het klimaatbeheersingssysteem van Noach’s ark. Iedereen die reptielen houdt (ik weet waar ik over spreek, want ik zorg zelf voor een leguaan en vier schildpadden), weet hoe precies het komt met deze dieren. Uv-lampen en speciale voeding zijn onontbeerlijk, vooral in zo’n donkere boot zonder ramen.

DE GROTE REIS.

Hoewel Noach respect verdient voor het monnikenwerk dat hij verrichtte in de ark, komt het grootste respect toe aan de dieren die hij in zijn ark vervoerde. Dit geldt in grote mate voor de ijsbeer. De ijsberen zijn helemaal vanuit de Noordpool naar het woestijnachtige berglandschap in het middenoosten gesjokt. Voor ieder willekeurig dier zou het al een gigantische prestatie zijn, maar de vacht van de ijsbeer zit zo in elkaar dat hij het bij 10 graden vorst al behoorlijk warm heeft. De ijsberen hebben een ongelofelijke prestatie geleverd door duizenden kilometers naar de woestenij in het middenoosten te sjouwen, waar het kwik dikwijls stijgt tot boven de 45 graden (hetgeen voor ijsberen dodelijk is). Hoe de zoetwatervissen uit bijvoorbeeld het Amazonegebied de ark hebben bereikt is een nog groter mysterie. In Zuid-Amerika zijn er meer dan 2500 soorten. Dat betekent dat 5000 zoetwatervissen vanuit Zuid-Amerika, de voor hen dodelijke, Atlantische oceaan hebben overbrugd. Er zijn geen aanwijzingen dat vissen in die tijd konden vliegen, dus hoe deze vissen dit klaar hebben gespeeld, is één van de grootste mysteriën uit de geschiedenis. Australische en Zuidamerikaanse landslakken hadden, om Noach’s schip te bereiken, niet alleen te maken met een dodelijke barrière van zout water. Zij hadden ook te maken met hun eigen fysieke beperkingen. De reis van de slak naar de ark moet duizenden jaren geduurd hebben. Slakken zijn immers niet zo snel. Of werden slakken in Noach’s tijd ouder dan tegenwoordig? De enige diersoorten die het gemakkelijk moeten hebben gehad zijn parasieten, zoals de 2200 verschillende soorten vlooien. Deze konden gewoon als passagier meereizen met de andere dieren.

LOKALE VLOED?

Er zijn gelovigen die de prestaties van de Noach, zijn personeel, de ijsbeer, de zoetwatervissen uit het amazone gebied en de Australische landslakken, (mijn excuses aan de dieren die ik niet heb genoemd) proberen te ridiculiseren. Deze lieden beweren dat er geen sprake was van een wereldwijde vloed, maar wel van een lokale overstroming. Maar waarom zou onze held een schip bouwen ter grootte van een kleine olietanker, als hij zich al die moeite had kunnen besparen door gewoon met zijn familie en de lokale fauna, een reisje te maken naar veilig gebied? Alleen een idioot bouwt dan een kolossaal schip. Ten tweede lijkt het erop dat deze mensen de woorden van hun eigen God in twijfel trekken. Genesis 6 en 7: ‘God zeide tot Noach.....: 'Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is , zal den geest geven........En gij zult van al wat leeft , van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden:.......van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden.........en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.' Ook de tekstregels waarin God niet zelf aan het woord is, spreken duidelijk van een wereldomvattende vloed: ‘En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark…………… En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden. ’ Het moge ook duidelijk zijn dat wanneer er sprake is van een vloed die 150 dagen lang (bijna een half jaar) de toppen van de hoogste bergen bedekt, er nooit sprake kan zijn van een lokale overstroming. Het water zou immers niet 150 dagen lang het 5000 meter hoge gebergte Ararat bedekken, maar direct wegstromen richting de zee. De werkelijke reden dat sommige gelovigen zich hardnekkig in allerlei bochten wringen om de hypothese van de lokale zondvloed te bewijzen, moet wel liggen in de volstrekte ongeloofwaardigheid van het bijbelse verhaal. Als er sprake zou zijn van een lokale vloed vallen immers alle bezwaren tegen het zondvloedverhaal in één keer weg.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:16:59 #127
308438 Ser_Ciappelletto
Semi-professionele SJW
pi_99361285
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:14 schreef Mr.44 het volgende:

[..]

Een schip van dat formaat zonder aandrijving en mogelijkheid om te sturen zal snel breken in de golven
Daarnaast is het volgens mij ook vrij instabiel en topzwaar, gezien de manier waarop het gebouwd is. Ik kan zo niet uitmaken of er een kielzwaard aanzat, maar mijn intuïtie zegt "nee".
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:17:10 #128
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_99361293
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:09 schreef Murvgeslagen het volgende:

[..]

Je hebt inderdaad gelijk, toch ben ik benieuwd of het onmogelijk is dat een houten bout van die omvang niet zou kunnen drijven.

Punt was overigens dat er voor een christen geen baat is voor het beantwoorden van deze vraag. Het draait om hem om het geloof, niet om wetenschappelijke bewijslast.
Nee, hout is niet stevig en star genoeg, het flext, iedere golf zorgt dat de planken langs elkaar bewegen. Als je dit wilt opvangen moet je steeds meer en dikkere planken gebruiken, op een zeker moment is je schip massief hout.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_99361375
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:14 schreef Daniel1976 het volgende:

[..]

Veel koppige mensen hier die mijn link niet lezen helaas. Ik zal de tekst hier maar weer eens plakken.
Zucht
Jouw link zegt ook EEN paar :P Ik verwees echter naar:

Genesis 7

2Neem ook de dieren aan boord; van elke soort één paar, uitgezonderd de dieren, die Ik heb bestemd tot voedsel en offer.

3Van die dieren moet u zeven paar aan boord nemen, evenals van de vogels. Op die manier zullen ze na de grote watervloed hun soort in stand houden.

Overigens zie ik dat er in de NL vertaling dus 14 staat (7x2). In mijn Engelse versie staat weer 7.
Apart.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:21:19 #130
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_99361414
quote:
3s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:20 schreef MisterSqueaky het volgende:

[..]

Jouw link zegt ook paren :P Ik verwees echter naar:

Genesis 7

2Neem ook de dieren aan boord; van elke soort één paar, uitgezonderd de dieren, die Ik heb bestemd tot voedsel en offer.

3Van die dieren moet u zeven paar aan boord nemen, evenals van de vogels. Op die manier zullen ze na de grote watervloed hun soort in stand houden.
Jap. Maar mijn link zegt wel iets over de onwaarschijnlijke hoeveelheden voedsel.
En hoe meer dieren, hoe onwaarschijnlijker natuurlijk.
pi_99361568
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:16 schreef Ser_Ciappelletto het volgende:

[..]

Daarnaast is het volgens mij ook vrij instabiel en topzwaar, gezien de manier waarop het gebouwd is. Ik kan zo niet uitmaken of er een kielzwaard aanzat, maar mijn intuïtie zegt "nee".
Heeft hier dan niemand de posting van Haushofer gelezen ?
quote:
Het oorspronkelijke verhaal komt uit de Gilgamesh epos, de bijbelse variant staat in de Thora.
Wat blijven jullie dan nog zeuren over een grote boot uit Genesis ?!!! Oorspronkelijk was dat helemaal geen grote boot. Als men aandachtig de beschrijving in het Atrahasis-epos leest, zou het eerder gaan om een boot die totaal waterdicht gemaakt was zoals een duikboot, en enkel een familie met wat slachtdieren bevatte. De Hebreeën hebben dat verhaal gewoon uitvergroot. Tjonge, en dan maar zoeken naar die vliegende koffiepot.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:26:40 #132
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_99361591
Goed, samenvattend:
Het is constructie technisch gezien niet mogelijk een houten schip met een nuttige lading van dit formaat te hebben varen
De logistiek van het maken van een schip van dit formaat is alleen op te brengen door een staat als Spanje uit de 17e eeuw die daar ondanks de enorme koloniale reserves aan goud en zilver bijna failliet aan ging
De hoeveelheid beesten past niet in een schip van het opgegeven formaat
De hoeveelheid voedsel en water maken het noodzakelijk dat het schip nog veel groter zou moeten zijn
Dan moet je de beesten nog naar de Ark krijgen, etc etc
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:31:05 #133
308438 Ser_Ciappelletto
Semi-professionele SJW
pi_99361693
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:26 schreef ATON het volgende:

[..]

Heeft hier dan niemand de posting van Haushofer gelezen ?

[..]

Wat blijven jullie dan nog zeuren over een grote boot uit Genesis ?!!! Oorspronkelijk was dat helemaal geen grote boot. Als men aandachtig de beschrijving in het Atrahasis-epos leest, zou het eerder gaan om een boot die totaal waterdicht gemaakt was zoals een duikboot, en enkel een familie met wat slachtdieren bevatte. De Hebreeën hebben dat verhaal gewoon uitvergroot. Tjonge, en dan maar zoeken naar die vliegende koffiepot.
Ik dacht dat we nu gaten zaten te prikken in het letterlijke bijbelse verhaal. :{

Dat dat gekopieerd is van anderen, leek me zo onderhand wel bewezen.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:37:29 #134
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_99361889
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:31 schreef Ser_Ciappelletto het volgende:

[..]

Ik dacht dat we nu gaten zaten te prikken in het letterlijke bijbelse verhaal. :{

Dat dat gekopieerd is van anderen, leek me zo onderhand wel bewezen.
Ja dit!

Tuurlijk weten wij beter ATON, maar dat weet jij ook wel, dit is niet het eerste Noach topic wat we hebben.

Ik ga overigens binnenkort eens een leuk Egypte en de bijbel topic opzetten.
pi_99361905
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:31 schreef Ser_Ciappelletto het volgende:

[..]

Ik dacht dat we nu gaten zaten te prikken in het letterlijke bijbelse verhaal. :{

Dat dat gekopieerd is van anderen, leek me zo onderhand wel bewezen.
Dacht ik ook ja. Wat die bijbelgelovigen daar van bakken is toch niet meer ernstig te nemen.
pi_99361943
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:37 schreef Daniel1976 het volgende:

[..]

Ja dit!

Tuurlijk weten wij beter ATON, maar dat weet jij ook wel, dit is niet het eerste Noach topic wat we hebben.

Ik ga overigens binnenkort eens een leuk Egypte en de bijbel topic opzetten.
Kijk ik ook naar uit.!!!! Schitterend idee !
  dinsdag 12 juli 2011 @ 12:42:02 #137
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_99362060
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 11:40 schreef Murvgeslagen het volgende:

[..]

En waarom dat?
en waarmee bouwde onze stenen tijdperker deze enorme boot?
pi_99362225
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 11:40 schreef Murvgeslagen het volgende:

[..]

En waarom dat?
Omdat zulk een boot nooit gebouwd is, daarom. Opgeblazen versie van de bijbelschrijvers wat ze vernomen hadden tijdens hun ballingschap in Mesopotamië. Lees het orriginele Atrahasis-epos eens.
pi_99362519
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:42 schreef hoatzin het volgende:

[..]

en waarmee bouwde onze stenen tijdperker deze enorme boot?
pijnboomhout :P
pi_99362886
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:54 schreef Mr.44 het volgende:

[..]

pijnboomhout :P
Canadian Douglas pinewood.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:11:23 #141
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_99363165
Ik vind wel dat we iets belangrijks over het hoofd zien. Dankzij het altijd betrouwbare hollywood weten we nu toch dat noach hulp kreeg bij het bouwen van de dieren:

  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:16:30 #142
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_99363370
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 13:11 schreef Daniel1976 het volgende:
Ik vind wel dat we iets belangrijks over het hoofd zien. Dankzij het altijd betrouwbare hollywood weten we nu toch dat noach hulp kreeg bij het bouwen van de dieren:Jep, en die romp wordt echt stevig met die multiplex platen.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:25:32 #143
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_99363787
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 12:54 schreef Mr.44 het volgende:

[..]

pijnboomhout :P
ok pijnboomhout. Maar waarmee werden die gezaagd?
  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:35:49 #144
308438 Ser_Ciappelletto
Semi-professionele SJW
pi_99364216
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 13:11 schreef Daniel1976 het volgende:
Ik vind wel dat we iets belangrijks over het hoofd zien. Dankzij het altijd betrouwbare hollywood weten we nu toch dat noach hulp kreeg bij het bouwen van de dieren:

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
En van Morgan Freeman natuurlijk:


En als Morgan Freeman meehelpt, kan er niets misgaan.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:37:09 #145
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_99364265
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 13:35 schreef Ser_Ciappelletto het volgende:

[..]

En van Morgan Freeman natuurlijk:
[ afbeelding ]

En als Morgan Freeman meehelpt, kan er niets misgaan.
Het waren wel 2 leuke films ;)
  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:38:59 #146
278625 Murvgeslagen
Why are you so fuzzy?!
pi_99364336
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 13:25 schreef hoatzin het volgende:

[..]

ok pijnboomhout. Maar waarmee werden die gezaagd?
Zagen doet men met een zaag.
"Not just in commerce but in the world of ideas too our age is putting on a veritable clearance sale. Everything can be had so dirt cheap that one begins to wonder whether in the end anyone will want to make a bid." - Soren Kierkegaard
  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:45:09 #147
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_99364570
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 13:38 schreef Murvgeslagen het volgende:

[..]

Zagen doet men met een zaag.
Neuh daarvoor was Noach met te weinig mensen. Bevers, die hebben geholpen.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 13:50:20 #148
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_99364746
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 13:38 schreef Murvgeslagen het volgende:

[..]

Zagen doet men met een zaag.
in het stenen tijdperk? Curieus.....
  dinsdag 12 juli 2011 @ 14:09:43 #149
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_99365549
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 13:50 schreef hoatzin het volgende:

[..]

in het stenen tijdperk? Curieus.....
Moet lukken 2500 BCE and 2300 BCE. nemen de christenen aan als vloed datum.

En in die tijd bouwden de egyptenaren ook met gemak een 42 meter lang bootje van planken.

Wat al helemaal "wonderlijk" is want de egyptenaren hadden geen hout, die moesten dat allemaal importeren uit libanon.
  dinsdag 12 juli 2011 @ 14:39:41 #150
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_99366775
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juli 2011 14:09 schreef Daniel1976 het volgende:

[..]

Moet lukken 2500 BCE and 2300 BCE. nemen de christenen aan als vloed datum.

En in die tijd bouwden de egyptenaren ook met gemak een 42 meter lang bootje van planken.
[ afbeelding ]
Wat al helemaal "wonderlijk" is want de egyptenaren hadden geen hout, die moesten dat allemaal importeren uit libanon.
en dat werd gehaald per boot?
abonnement bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')