abonnement bol.com Coolblue
pi_13735919
Leuk stukje uit HP-de Tijd! Zeker omdat het mede over integratie en racisme gaat zal het hier op dit forum wel enige reacties losweken... Daar hebben mensen altijd een duidelijke mening over! Afshin is een vriend van mijn werkgever, vandaar dat het mijn aandacht zo trok.

Wel veel tekst, sorry! Maar zeker de moeite waard!

Afshin Ellian werd op 27 februari 1966 geboren in Teheran, Iran. Hij vluchtte in 1989 naar Nederland, hij studeerde strafrecht, volkerenrecht en filosofie aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hieronder een interview met hem dat verscheen in HP/DeTijd van 3 oktober 2003.

De socialistische ideologie, waarvan de sociaal-democratie de milde, West-Europese variant is, bestaat bij de gratie van de verworpenen der aarde. Als ze op zijn, moet je nieuwe creŽren. De arbeiders zijn vervangen door de allochtonen, de zieken en de werklozen.

Afshin Ellian werd op 27 februari 1966 geboren in Teheran, Iran. Hij vluchtte in 1989 naar Nederland, hij studeerde strafrecht, volkerenrecht en filosofie aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hieronder een interview met hem dat verscheen in HP/DeTijd van 3 oktober 2003

Nederland leerde mij pas echt kennen na 11 september. Toen můest ik me met het debat gaan bemoeien. Ik kon niet anders. Ik kom uit de OriŽnt. Mijn hele leven heb ik me daar ingezet voor democratisering en mensenrechten. Ik had het vanzelfsprekend af en toe over de islam, maar ik merkte dat dat heel gevoelig lag in Nederland. De politieke verhoudingen hier, de existentiŽle vragen waarmee Nederlanders worstelen, stelde ik niet aan de orde. Ik ben wetenschapper, geen journalist. Ik kan niet zomaar iets opschrijven, ik moet wachten tot ik een gedegen analyse heb. Het multiculturele vraagstuk, daar heb ik jŠren mee geworsteld. Uiteindelijk wist ik hoe het zat, en vanaf toen kon ik het dagelijkse nieuws terugbrengen tot die analyse, kon ik reageren op de actualiteit.

Datzelfde geldt voor Nederland. Toen ik hier in 1989 kwam, vond ik alles fantastisch. Ik keek naar het gras. De groenheid ervan raakte me. De rust, de vreedzaamheid van het bestaan. Als ik langs een cafť liep, zaten de mensen allemaal te drinken; ze kleedden zich zoals ze zelf wilden. En iedereen praatte... hŠrd vooral. Niemand fluisterde! Ze waren nergens bang voor. Ik vond het ongelooflijk.

Diep in mijn ziel heb ik in die tijd veel gerouwd om mensen die zoiets nooit hebben meegemaakt, die zoiets nooit hebben kunnen zien. Je moet niet vergeten: een groot deel van de wereld leeft in vreselijke duisternis. Je bent niet alleen bang voor gezag binnen je familie, je bent buiten ook bang. Voor je religie, voor de religie die misschien niet meer de jouwe is, maar die daar wel regeert. Voor je broer, je tante, politici. Voor de koning, de keizer, de kalief. Ik kende alleen de radicale inhumaniteit van het Midden-Oosten. Ik was verbaasd, ontroerd, geschokt zelfs. Het tweede wat mij opviel, hoor ik van heel veel vluchtelingen, nog steeds. Je krijgt eten, drinken. Als mensen horen waar je vandaan komt, leven ze met je mee, zijn ze ůůk intens verdrietig. Ze willen je bijna aaien. Ze zijn zo absurd ŠŠrdig. Dat kun je gewoon niet begrijpen als je uit een cultuur komt waar zoiets nauwelijks bestaat.

Ik kwam niet direct naar Nederland. Ik zwierf al een jaar of vijf, zes door de regio daar. Het was helemaal niet mijn bedoeling om naar Europa te komen. Vlak na mijn vlucht zat ik in een hotel in Pakistan, temidden van allemaal vluchtelingen. De een was topjurist, de ander arts. We waren de executiegeneratie: wie niet gevlucht was, was zo goed als dood. Ik herinner me dat een van die mensen ons een brief schreef uit Duitsland, waar hij onderdak had gevonden. Hij had ter plekke diarree gekregen. Omdat alles er zo schoon is, en hij gewend was geraakt aan vreselijke smerigheid. Hij schreef: honden zijn hier aardiger. Duitse honden, Europese honden zijn aardiger dan Pakistani's, IraniŽrs, Palestijnen, Arabieren. We waren geschokt. Die man was geen racist. Hij was ook niet al zo lang in Europa dat hij zogenaamd bedorven was door de westerse cultuur. Nee, hij vond het echt. Die aardigheid, daar had hij gewoon geen antwoord op.

Nou ja, als je eenmaal zo'n mooie, geweldige plek hebt gevonden, ga je je niet afvragen of je nieuwe land misschien ook ellende kent. Dat deed ik ook niet in den beginne. Ik zat vooral te studeren en veel, heel veel te lezen. Maar er gebeurde wel al snel iets vreemds. Mijn vrouw en ik moesten voor de eerste keer naar de sociale dienst. Volstrekt normaal natuurlijk, want we waren naar Nederland gekomen zonder een cent op zak en we hadden geen idee wat we moesten doen. Ik had gedacht dat we een paar maanden wat hulp zouden krijgen en dat we daarna een baan moesten vinden of een beurs moesten aanvragen om te studeren.

Dus ik had een pak aan, het enige dat ik had, had me goed geschoren, mijn vrouw ook helemaal chic. Een man van het ministerie begeleidde ons. In de auto zei hij opeens in het Engels: het is niet gebruikelijk zoals jullie eruitzien; we gaan naar de sociale dienst. Nou ja, wij vonden het vanzelfsprekend. Je bent een eerzaam mens. Ik beschouwde het als naar de bank gaan voor een lening die je later terugbetaalt. Maar onze begeleider begon te lachen en zei: `Nee, nee, je kunt beter oude kleren aandoen..Het is het beste als je een gat in je broek hebt.' Ik schrok. Waarom zou ik me voordoen als een zwerver, als een bedelaar, als een zieke? Ik wist natuurlijk niet dat je eeuwigdurend geld kreeg hier. Wat die man van het ministerie zei... ik kon het niet uit mijn hoofd zetten."

Pas veel later besefte ik dat hij een cultuur representeert, een manier van denken. Die cultuur wordt verzorgingsstaat genoemd, maar het is collectieve bedelarij: niet zorgen voor mensen die korte tijd hulp nodig hebben, geen hoop bieden, niet hun kracht aanspreken. Nee, vooral laten zien dat ze ziek zijn. PatiŽnten, ellendelingen die niks kunnen en niks weten. Van de hulpverleners die onmiddellijk om je heen zwermen als je dit land binnenkomt, moet je je ter plekke ontdoen, anders bereik je niks in dit leven. Ik kreeg met bijna iedereen ruzie, dat was mijn geluk. Want ik had maar ťťn ding van ze nodig, namelijk: hoe spreek je dit uit? Wat betekent dit woord? Verder niks. Vrienden wel natuurlijk, maar die zocht ik zelf.

De hulpverleners hadden heel andere ideeŽn. We willen jou helpen, zeiden ze. Je bent op ons aangewezen. Uren praten. In mijn naÔviteit dacht ik dat ze naar me wilden luisteren. Maar ze wilden me gek maken, ziek verklaren. Ze handelden uit medelijden, niet uit interesse. Ze konden geen enkele eerbied opbrengen. Ze zeiden: waarom studeer je zo hard? Ga eens met een psychiater praten.

De verzorgingsstaat is een ziektestaat, en die is het gevolg van de overheersende sociaal-democratische cultuur. Dat is niet verbazingwekkend, want links kan niet bestaan zonder zielige mensen. De socialistische ideologie, waarvan de sociaal-democratie de milde, West-Europese variant is, bestaat bij de gratie van de verworpenen der aarde. Als ze op zijn, moet je nieuwe creŽren. De arbeiders zijn vervangen door de zieken en de werklozen. Ze vormen de kern van het electoraat van de PvdA. Nederland is ťťn groot ziekenhuis geworden vol deerniswekkende patiŽnten. En de migrant die allochtoon wordt genoemd, is de ziekste patiŽnt.

Stel je toch eens voor dat niet deemoed maar ambitie werd beloond in dit land. Dan zouden we zeggen: het is hier veel beter dan in Marokko, man! We hebben hier de rechten van de mens, vrijheid wordt gewaarborgd, iedereen is gelijk - Berber of Brabander. Toen mijn zoon in de brugklas zat, moesten op een dag alle kinderen zeggen wie hun voorbeeld was. Ik had gedacht dat hij zou zeggen: mijn eerbiedwaardige vader. Nou, pech. Hij zei: Colin Powell.

Een migrant uit Jamaica, hopeloos, arm, niks. Wordt minister. Te gek. En hij is zwart nota bene. Die man heeft de samenleving veroverd, niet via anti-racisme comitťs, maar door hard te werken, door iets van zijn leven te maken. DŠt bestrijdt pas racisme.

Een tijdje geleden nam ik deel aan een debat in Amsterdam. Mevrouw D'Ancona was er ook, voor een ander debat. Ik kende haar niet persoonlijk, alleen uit de media. We gaven elkaar een hand en ze zei: `Ik volg u. U doet het goed. U heeft het gemaakt. Maar velen hebben het niet gemaakt, omdat ze niet zo intelligent zijn als u.' Normaal gesproken zou ik gereageerd hebben met een plat scheldwoord. Maar ik was perplex. Alsof het mijn schuld is dat anderen het niet redden. Alsof ik beboet moet worden omdat ik hard werk. DŠt is de houding. Echt, hoor. Pervers en immoreel vind ik het.

Ze hebben zieligerds nodig om zichzelf als Moeder Teresa te kunnen presenteren. Moeder Teresa deed het nog op kracht van God, in wie ze geloofde. Mensen als D'Ancona doen het van andermans geld, ten koste van andermans gastvrijheid. Zij vragen gastvrijheid van de mensen die het minste hebben in dit land. Ik bedoel, zij zullen geen twee vluchtelingen toelaten in hun huis,niet eens in hun achtertuin. Nee, andere mensen moeten het doen. In plaats van dat Hedy D'Ancona zegt dat ik een goed voorbeeld ben, klaagt ze me bijna aan. Niet te geloven, toch?"

Elk volk is geneigd zichzelf te mythologiseren. Dat heet dan volksaard. Maar hoe kom je aan een volksaard? Wat is dat eigenlijk? Wat kenmerkt de gemiddelde Nederlander? Bescheidenheid? Absoluut. Maar je kunt niet zeggen dat gelijkheid en egalitarisme onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. Dit is van oudsher een burgerlijke klassenmaatschappij. Het is echt niet zo dat het hier al vierhonderd jaar verboden is je kop boven het maaiveld uit te steken. De Nederlanders hebben zich ontworsteld aan de Spaanse overheerser. Ze hebben tegen de Spanjaarden gezegd: opdonderen, we willen anders leven.

Als je het zo bekijkt, is het Nederlandse volk juist een revolutionair volk. Zo is Philips ook groot geworden. Als we altijd volgens onze zogenaamde volksaard gehandeld zouden hebben, hadden we niets bereikt in de wereld. [Ton: het valt me hier op dat Ellian spreekt van ?we?] Maar dat hebben we wel. Een volk dat de ambitie heeft de zee tegen te houden. Dat is groots! Toen ik hier net was, schreef ik aan mijn moeder in Iran: ik leef tussen de mensen die de grootste, de gewelddadigste zee van de aarde tegenhouden. Ik schreef haar ook: weet je nog dat we op school een verhaal hebben geleerd over een kind dat zijn vinger in een dijk stopt? Dat is hier! Over dat volk heb ik het. Een volk dat barstte van de ambitie. Maar het is allemaal doodgemaakt. Domheid en niet intelligentie is de norm geworden, luiheid in plaats van arbeid, ziekte in plaats van gezondheid. Uitblinken? Alsjeblieft, zeg. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Dat egalitarisme is ons aangepraat. Natuurlijk, voor de wet zijn alle mensen gelijk. Heel goed. Maar materieel gesproken zijn we ongelijk. De een is dom, de ander slim; de een wordt rijk, de ander niet; de een heeft het in zich om president te worden, de ander loodgieter. Als je dŠt gaat egaliseren, vernietig je de burgerlijke samenleving. En toch is dat wat de huidige verzorgingsstaat doet. Kijk maar eens hoe in Nederland het onderwijs is gelijkgeschakeld, of de gezondheidszorg, of de wetenschap, of de journalistiek. Het heeft te maken met de dominees. Die preekten vanuit de hoogte dat de Dag des Heren komen zou en dat je dan gelukkig werd. Nederland is geseculariseerd, maar vervolgens volledig in de ban geraakt van een nieuwe religie. De linkse postmodernisten zijn de erfgenamen van de dominees. Jan Pronk preekt ook. Ik heb het trouwens niet alleen over de PvdA of over GroenLinks. Ook het CDA heeft een enorme bijdrage geleverd aan de continuering van de ziektestaat, zelfs de VVD gaat niet vrijuit.

Zorg voor zwakkeren is ethisch heel goed. Als mensen geen brood hebben, geen onderdak, ziek zijn, dan kunnen ze niet genieten van hun vrijheid. Ik wijs solidariteit niet af, alleen moet die niet leiden tot bedelarij en afhankelijkheid, maar tot rechten en plichten. In de Sovjet-Unie waren onderwijs en zorg gratis. De metro in Moskou kostte iets van twee kopeke, bijna niets. Maar waren de mensen gelukkig? Absoluut niet. Ik zeg natuurlijk niet dat Nederland een soort Sovjet-Unie is. Dit is geen totalitaire staat. Maar ik zeg wel dat de verzorgingsstaat makkelijk uitgroeit tot een totalitaire staat. Waarom? Omdat zo'n staat zich kenmerkt door controle. Een groot apparaat van ambtenaren en quasi-overheidsorganen die de samenleving in een ijzeren greep houden. Zo'n staat duldt geen tegenspraak, is in feite apolitiek.

Je zag het aan de komst van Fortuyn. Die polariseerde, politiseerde. En werd meteen tot een gevaar voor de mensheid bestempeld. Terwijl botsende standpunten en strijd een samenleving juist verder brengen. De beste, de overtuigendste, die gaat regeren voor een tijdje. Het vergt creativiteit. Daardoor ontstaat literatuur, daardoor ontstaan kunstwerken, daardoor ontstaat ook tragedie. Dat is niet erg. Ongenoegen is de katalysator van verandering.

De mensen die hebben gestemd op de LPF zagen dat er niets van hun wensen terechtkwam en hebben hun keuze binnen vier maanden gecorrigeerd. Het is heel gezond om fouten te maken in een stabiele tijd, want dan is de kans klein dat dezelfde fouten worden gemaakt in een instabiele tijd.

Nihilisme is nu het grootste probleem van Nederland. De mensen hebben aanvaard dat ze ziek zijn, dat ambitie wordt afgestraft en dat ze zich maar het beste kunnen concentreren op hun drie vakanties per jaar. Ik heb geen vertrouwen in de regeringspartijen, maar bij het nieuwe kabinet zie ik wel een intentie die me zint. Ik had gehoopt dat Wouter Bos zich zou ontpoppen tot de Gorbtsjov van de PvdA. Dat hij een perestrojka zou doorvoeren. Maar hij blijkt ideeŽnloos. Dan liever Aart jan de Geus, een moedige man met een verhŠŠl, met visie. Hij zegt: zoals het nu gaat, kan het niet langer. We moeten werkelijk veranderen. Precies. Het gaat niet om budgettaire maatregelen, het gaat om structurele hervormingen.

Je moet met vreemde ogen naar Nederland proberen te kijken. Ik kijk met vreemde ogen. Het is belachelijk: onze commissarissen van de Koningin zijn bijna allemaal mensen die mislukt of uitgeblust zijn. Nederland is een feodaal land. Daarom heeft het concept van de verzorgingsstaat juist hier de meest perverse vorm kunnen aannemen. Hans Dijkstal weigerde de boeken van Fortuyn te lezen. Terwijl hij ze had moeten analyseren, zodat hij zijn tegenstander kon bestrijden. Want er stond veel zinnigs in, maar ook ordinaire kroegpraat. Maar nee, hoor. Dijkstal voelde zich de pater familias. Hij wist zeker dat hij gekozen zou worden. Zo'n man is misschien geschikt als manager van een ziekenhuis, maar niet als politicus.

Je gaat de politiek in om mensen van jouw ideeŽn te overtuigen, zodat ze op je stemmen. Verlies je, dan ga je weg. Maar niet in Nederland. Als je hier in de politiek komt, is dat voor eeuwig. Neem zo'n Jeltje van Nieuwenhoven. Of kijk naar het gezicht van Klaas de Vries. Hij wil commissaris van de Koningin worden, of burgemeester. En het zal gebeuren. In een echte democratie zou het zo zijn dat iemand die maar vijftienhonderd stemmen heeft gekregen... Nou ja, een Romein zou zelfmoord hebben gepleegd. Die hadden eer. Dat hoeft De Vries van mij niet te doen. Maar laat hem een apotheek beginnen, of buschauffeur worden. Hij hoort in elk geval niet in een functie waarin hij kan beslissen over de burgers die hem niet willen. Onbegrijpelijk. Zelfs zijn eigen mensen vinden hem niks, en hij zit nog steeds in het parlement.

Zo lang ik leef, zal ik nooit van Jacques Wallage afkomen. Of van jan Pronk. Straks kennen mijn kinderen hem ůůk. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat dit land steeds dommer wordt. We verkwanselen al ons talent. Intelligente studenten denken terecht: we moeten weg hier, naar een land waar je wťl op basis van je prestaties wordt beoordeeld. Het is treurig en lachwekkend. En eigenlijk ook immoreel. Nederland is net een Arabisch land. Het is soms net zo ondemocratisch, net zo paternalistisch, net zo achterlijk. Mensen moeten zich neerleggen bij hun lot, ze zijn afhankelijk van een regent die ooit toevallig in de politiek is gekomen. Net als een kalief houdt hij van je, zorgt hij voor je, denkt hij voor je. Ons land moet hoognodig gedemocratiseerd worden, net als Turkije, net als Marokko.

Nederland heeft zijn migranten geleerd de Nederlandse zelfhaat over te nemen. Daarom wordt Nederland voortdurend afgezeken en hoor je zo vaak dat hier allemaal racisten wonen. Maar ik bewonder juist de mensenrechten hier, de vrijheid, de democratie. Wees toch zuinig op de enorme verworvenheden, verdedig ze. Ik heb een duistere wereld gekend waar dat allemaal niet bestaat. Helaas leefde bij gevluchte intellectuelen uit de OriŽnt lang het idee dat het gevaarlijk was om naar buiten te treden met kritiek op de islam. Ze waren bang dat er misbruik van zou worden gemaakt door neonazi's, door extreem-rechts. Ik ook.

Het is dom geweest, maar dat besefte ik pas na 11 september. In mijn eerste jaren in Nederland was ik in een soort rouw. Ik wilde de wereld begrijpen, dus ik las, ik studeerde. Maar ik was ook naÔef. Ik dacht zů romantisch over Nederland dat ik voetstoots aannam dat gevaren voor de democratische samenleving hier wel onderkend zouden worden. Ja, je mag mensen zoals ik echt het verwijt maken dat we pas veel te laat onze mond hebben opengedaan. We hadden recht van spreken. Maar aan de andere kant: denk je dat ťťn krant in 1998 mijn kritiek op de islam zou hebben geplaatst? Ik denk het niet. Zou iemand naar me geluisterd hebben? Nee, toch? De opiniepolitie was onverbiddelijk: de islamitische cultuur was een verrijking. Moslims moesten vooral drie keer per dag naar de moskee blijven gaan.

Je ziet weleens van die oude, nostalgische foto's van de eerste gastarbeiders in Nederland. Ze droegen allemaal een pak, een stropdas. Is dat niet vreemd? Kijk naar die foto's en je ziet de ambitie, de hoop in hun ogen. Die mannen wilden iets van hun leven maken. Maar het is niet gelukt. Ze kunnen niet eens hun eigen kinderen opvoeden. Het is echt dramatisch. Nu ze oud zijn, hebben ze zo'n kalotje op hun hoofd. Zijn ze weer de dorpsbewoner die ze waren, de ongeletterde boer zonder toekomst.

Ze zijn het ultieme product van de Nederlandse verzorgingsstaat."

pi_13736137
Om mezelf uit de Normen & Waarden van het Politieke Forum te citeren:
quote:
Wanneer je een topic opent, verwachten we behalve dat het onderwerp iets met politiek te maken heeft ook dat er een opening tot discussie instaat. Daar bedoelen we mee dat je in ieder geval een eigen onderbouwde mening over het onderwerp deponeert. Het enkel kopiŽren en plakken van een tekst die je elders gevonden hebt wordt niet op prijs gesteld.
Dus edit het even en geef je (onderbouwde) mening er onder wat uitnodigt voor een discussie.

Oh, en kijk meteen of je stelling ook in een ander topic kan want als het alleen over integratie gaat kan het net zo goed in het lopende integratietopic.

"I reject your reality and substitute my own"- Adam Savage
pi_13736213
De tekst heb ik in ieder geval per email ontvangen... Dus ik weet niet of hij uberhaupt elders online staat.

Mijn punt? Ik vind het geweldig dat steeds vaker blijkt dat mensen (afkomstig uit landen waar volgens de algemene opvattingen alleen tuig vandaan komt) ook redelijk verstand hebben. Ik vroeg me af wat het (toch redelijk linkse) fok-bezoek van deze man vindt. Persoonlijk vind ik hem geniaal, maar ik ben het dan ook volledig met hem eens.

De vraag in het kort:

Heeft deze man gelijk v.w.b. de Nederlandse samenleving en met name zijn verhaal over de verzorgingsstaat???

Zo beter?

  woensdag 8 oktober 2003 @ 12:17:51 #4
24878 kwib
Respondentenleverancier
pi_13736487
quote:
Die cultuur wordt verzorgingsstaat genoemd, maar het is collectieve bedelarij:

Die kerel heeft groot gelijk met zijn visie van dit land. We vinden onszelf ziek en zielig en hebben totaal geen drang meer om onszelf te genezen.

quote:
Je ziet weleens van die oude, nostalgische foto's van de eerste gastarbeiders in Nederland. Ze droegen allemaal een pak, een stropdas. Is dat niet vreemd? Kijk naar die foto's en je ziet de ambitie, de hoop in hun ogen. Die mannen wilden iets van hun leven maken. Maar het is niet gelukt. Ze kunnen niet eens hun eigen kinderen opvoeden. Het is echt dramatisch. Nu ze oud zijn, hebben ze zo'n kalotje op hun hoofd. Zijn ze weer de dorpsbewoner die ze waren, de ongeletterde boer zonder toekomst.

Ze zijn het ultieme product van de Nederlandse verzorgingsstaat."


Damn, het klopt wel
Professionele online enquÍte of vragenlijst nodig? EnquÍtetools.nl . Gratis vragenlijsten maken voor studenten en scholieren!
Respondenten nodig voor je onderzoek? RespondentenDatabase.nl . Nu 10 respondenten per onderzoek gratis.
pi_13736526
Helemaal doorgelezen

Geweldig stuk. Ik ben het ook 100% met Afshin Ellian eens.

pi_13736539
quote:
Op woensdag 8 oktober 2003 12:17 schreef kwib het volgende:
Die kerel heeft groot gelijk met zijn visie van dit land. We vinden onszelf ziek en zielig en hebben totaal geen drang meer om onszelf te genezen.
[..]
Damn, het klopt wel
Inderdaad. En dat voor iemand die pas vanaf '89 hier woont! Het KAN dus wel!!!!!!!!!

Nog een teken dat een eigen wil heel belangrijk is m.b.t. integratie, en er blijkbaar verschil is tussen vluchtelingen en vluchtelingen.

pi_13736584
mooi stuk veel klopt ook trouwens
  woensdag 8 oktober 2003 @ 12:23:21 #8
45786 Mirties
Mischief, Mayhem, Soap
pi_13736606
Helemaal doorgelezen. Ik ben het niet altijd eens met de voorbeelden die hij aanhaalt en met de conclusie ben ik het ten dele eens.

Ik vind dat hij iets te beperkt is. Wat hij zegt is waar, maar ik denk niet dat Nederland als verzorgingsstaat hoofdschuldige is aan het al dan niet slagen van migranten in Nederland. Mijns inziens is dat te krap geformuleerd. Wel een goed stuk. Hij brengt knap onder woorden, zoals veel mensen denken.

You're the all-dancing, all-singing crap of the world!
  woensdag 8 oktober 2003 @ 12:23:51 #9
24878 kwib
Respondentenleverancier
pi_13736616
Topic is gebookmarked
Professionele online enquÍte of vragenlijst nodig? EnquÍtetools.nl . Gratis vragenlijsten maken voor studenten en scholieren!
Respondenten nodig voor je onderzoek? RespondentenDatabase.nl . Nu 10 respondenten per onderzoek gratis.
pi_13736787
prachtig betoog, kan niet anders zeggen.

Hij heeft een goede visie mbt het verleden van nederland en ook van de toekomst.
Het poldermodel wordt teveel uitgemolken asl een oude friese melkkoe die inmiddels os is geworden, zeg ik altijd maar.

Als deze man politiek gaat bedrijven( zal hij niet snel doen denk ik) krijgt hij mijn stem!

Hier kunnen 16 miljoen nederlanders een voorbeeld aannemen!

Yeah baby Yeah!
pi_13736796
De highlights van de openingspost:
quote:
Op woensdag 8 oktober 2003 11:49 schreef Just.an.Illusion het volgende:

Toen ik hier in 1989 kwam, vond ik alles fantastisch. [...] Dus ik had een pak aan, het enige dat ik had, had me goed geschoren, mijn vrouw ook helemaal chic. Een man van het ministerie begeleidde ons. In de auto zei hij opeens in het Engels: het is niet gebruikelijk zoals jullie eruitzien; we gaan naar de sociale dienst. Nou ja, wij vonden het vanzelfsprekend. Je bent een eerzaam mens. Ik beschouwde het als naar de bank gaan voor een lening die je later terugbetaalt. Maar onze begeleider begon te lachen en zei: `Nee, nee, je kunt beter oude kleren aandoen..Het is het beste als je een gat in je broek hebt.' Ik schrok. Waarom zou ik me voordoen als een zwerver, als een bedelaar, als een zieke? Ik wist natuurlijk niet dat je eeuwigdurend geld kreeg hier.

Pas veel later besefte ik dat hij een cultuur representeert, een manier van denken. Die cultuur wordt verzorgingsstaat genoemd, maar het is collectieve bedelarij: niet zorgen voor mensen die korte tijd hulp nodig hebben, geen hoop bieden, niet hun kracht aanspreken. Nee, vooral laten zien dat ze ziek zijn.

De hulpverleners hadden heel andere ideeŽn. We willen jou helpen, zeiden ze. Je bent op ons aangewezen. Uren praten. In mijn naÔviteit dacht ik dat ze naar me wilden luisteren. Maar ze wilden me gek maken, ziek verklaren. Ze handelden uit medelijden, niet uit interesse. Ze konden geen enkele eerbied opbrengen. Ze zeiden: waarom studeer je zo hard? Ga eens met een psychiater praten.

De verzorgingsstaat is een ziektestaat, en die is het gevolg van de overheersende sociaal-democratische cultuur. Dat is niet verbazingwekkend, want links kan niet bestaan zonder zielige mensen. De socialistische ideologie, waarvan de sociaal-democratie de milde, West-Europese variant is, bestaat bij de gratie van de verworpenen der aarde. Als ze op zijn, moet je nieuwe creŽren. De arbeiders zijn vervangen door de zieken en de werklozen. Ze vormen de kern van het electoraat van de PvdA. Nederland is ťťn groot ziekenhuis geworden vol deerniswekkende patiŽnten. En de migrant die allochtoon wordt genoemd, is de ziekste patiŽnt.

Dat egalitarisme is ons aangepraat. Natuurlijk, voor de wet zijn alle mensen gelijk. Heel goed. Maar materieel gesproken zijn we ongelijk. De een is dom, de ander slim; de een wordt rijk, de ander niet; de een heeft het in zich om president te worden, de ander loodgieter. Als je dŠt gaat egaliseren, vernietig je de burgerlijke samenleving. En toch is dat wat de huidige verzorgingsstaat doet. Kijk maar eens hoe in Nederland het onderwijs is gelijkgeschakeld, of de gezondheidszorg, of de wetenschap, of de journalistiek.

Zorg voor zwakkeren is ethisch heel goed. Als mensen geen brood hebben, geen onderdak, ziek zijn, dan kunnen ze niet genieten van hun vrijheid. Ik wijs solidariteit niet af, alleen moet die niet leiden tot bedelarij en afhankelijkheid, maar tot rechten en plichten.

Je moet met vreemde ogen naar Nederland proberen te kijken. Ik kijk met vreemde ogen. Het is belachelijk: onze commissarissen van de Koningin zijn bijna allemaal mensen die mislukt of uitgeblust zijn. Nederland is een feodaal land. Daarom heeft het concept van de verzorgingsstaat juist hier de meest perverse vorm kunnen aannemen.

Je gaat de politiek in om mensen van jouw ideeŽn te overtuigen, zodat ze op je stemmen. Verlies je, dan ga je weg. Maar niet in Nederland. Als je hier in de politiek komt, is dat voor eeuwig. Neem zo'n Jeltje van Nieuwenhoven. Of kijk naar het gezicht van Klaas de Vries. Hij wil commissaris van de Koningin worden, of burgemeester. En het zal gebeuren. In een echte democratie zou het zo zijn dat iemand die maar vijftienhonderd stemmen heeft gekregen... Nou ja, een Romein zou zelfmoord hebben gepleegd. Die hadden eer. Dat hoeft De Vries van mij niet te doen. Maar laat hem een apotheek beginnen, of buschauffeur worden.

Nederland heeft zijn migranten geleerd de Nederlandse zelfhaat over te nemen. Daarom wordt Nederland voortdurend afgezeken en hoor je zo vaak dat hier allemaal racisten wonen.

Je ziet weleens van die oude, nostalgische foto's van de eerste gastarbeiders in Nederland. Ze droegen allemaal een pak, een stropdas. Is dat niet vreemd? Kijk naar die foto's en je ziet de ambitie, de hoop in hun ogen. Die mannen wilden iets van hun leven maken. Maar het is niet gelukt. Ze kunnen niet eens hun eigen kinderen opvoeden. Het is echt dramatisch. Nu ze oud zijn, hebben ze zo'n kalotje op hun hoofd. Zijn ze weer de dorpsbewoner die ze waren, de ongeletterde boer zonder toekomst.

Ze zijn het ultieme product van de Nederlandse verzorgingsstaat."


quote:
Op woensdag 8 oktober 2003 12:04 schreef Just.an.Illusion het volgende:

Mijn punt? Ik vind het geweldig dat steeds vaker blijkt dat mensen (afkomstig uit landen waar volgens de algemene opvattingen alleen tuig vandaan komt) ook redelijk verstand hebben. Ik vroeg me af wat het (toch redelijk linkse) fok-bezoek van deze man vindt. Persoonlijk vind ik hem geniaal, maar ik ben het dan ook volledig met hem eens.

De vraag in het kort:

Heeft deze man gelijk v.w.b. de Nederlandse samenleving en met name zijn verhaal over de verzorgingsstaat???

Zo beter?


"I reject your reality and substitute my own"- Adam Savage
pi_13737053
Van Google:

Afshin Ellian (geboren in Teheran in 1966) moest als lid van een linkse oppositiebeweging die kort na de revolutie in Iran van 1978 werd verboden, onderduiken en (in 1983) zijn geboorteland ontvluchten. Aanvankelijk woonde hij in Pakistan en Afghanistan, waar hij medicijnen studeerde en zijn vrouw leerde kennen.

In 1989 kwam hij in Nederland aan, waar hij rechten ging studeren en opzien baarde door in 1996 aan de Katholieke Universiteit Brabant (thans: Universiteit van Tilburg) tegelijkertijd in drie richtingen af te studeren: staatsrecht, strafrecht en filosofie. Hij was enige tijd verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant als wetenschappelijk onderzoeker, onder meer op het terrein van verzoening en staatsrecht. Momenteel is hij hoogleraar strafrechtswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij publiceert al geruime tijd met grote regelmaat artikelen in zowel juridisch/filosofische tijdschriften als in dagbladen. Hij is medeauteur van het wetenschappelijke boek Media en strafrecht. Ook is hij, o.a. als expert op het gebied van (internationaal) strafrecht en als niet-aflatend criticus van de politieke Islam, een veelgevraagd spreker in televisieprogramma's als Nova en Buitenhof.

Afshin Ellian is ook dichter. De gedichten in zijn debuutbundel Verrijzenis van woorden (1997, met teksten die zowel in het Nederlands als in het Perzisch zijn geschreven en gedrukt) vormen een aanklacht tegen dictaturen en onderdrukking. Adriaan van Dis zei ter gelegenheid van het verschijnen van deze bundel: "Uw kracht is het geloof in de kracht van het woord, u praat met de doden en u maakt ze weer levend. U laat Oost en West samengaan zoals Salman Rushdie dat doet, waarheid en fictie verweven, uw poŽzie is grenzeloos."

In zijn tweede bundel, Mensenherfst (2001), herdenkt Ellian momenten van groot en klein verdriet. Hij gebruikt oude westerse en oosterse mythologische figuren in de strijd tegen vergetelheid.

Medio 2003 verschijnt bij uitgeverij Meulenhoff het boek Dialoog met Mohammed, een "felle polemiek met de grondlegger van de Islam."

Discussies over multicultuur, identiteit en Islam zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse maatschappelijke debat. Afshin Ellian benadert deze problematiek van binnenuit en gaat een gesprek aan met de profeet. Het begint met een persoonlijk gesprek met Mohammed. Aan de hand van de vragen die Ellian aan Mohammed stelt, komen verscheidene onderdelen van de oude en meer recente geschiedenis van de Islam en de Koran aan bod: het interne islamitische perspectief, het externe Europese perspectief en het perspectief van de onderworpenen, degenen die met geweld tot de Islam werden bekeerd - de Islam was oorspronkelijk een veroverende, militaristische bekeringsreligie.

En ten slotte wordt de vanzelfsprekendheid van de Islam in twijfel getrokken. Op basis van de opgedane kennis wordt de dialoog met Mohammed voortgezet en wordt de toon allengs harder.

pi_13737060
Ik heb veel betogen tegen de verzorgingstaat gelezen maar dit is wel een zeer krachtige. Eigenlijk is het in en in triest maar wellicht zullen een aantal figuren eens wat kritischer gaan nadenken.
  woensdag 8 oktober 2003 @ 12:49:30 #14
36192 kingmob
Nice 'n Smooth
pi_13737107
POL => Copy&Paste-forum
Ik wacht alweer in spanning op de volgende theo van Gogh column .
Verdwaald in mijn eigen belevingswereld.
pi_13737172
quote:
Op woensdag 8 oktober 2003 12:49 schreef kingmob het volgende:
POL => Copy&Paste-forum
Ik wacht alweer in spanning op de volgende theo van Gogh column .
Sommige mensen kunnen bepaalde standpunten beter verwoorden en verdedigen dan anderen. Ik ben het (bijna) volledig met deze man eens, maar zou het zelf nooit zo kunnen vertellen. Ik vind het een dermate prachtig stuk (en nogmaals: ik weet niet of het elders online staat) dat ik het belangrijk vind dat meer mensen het lezen. En om nou te roepen: "koop HP de tijd, daar staat een goed stuk in", is ook geen optie. Volgende keer rag ik het wel even door de autosamenvatting van MS Word heen, dat komt de kwaliteit vast ten goede!

En mijn mening heb ik op verzoek van een moderator gegeven.

Doei!

P.S: Heb je het stuk wel gelezen of kom je alleen om te janken?

pi_13737303
Heel goed stuk .
De verzorgingsstaat in NL maakt mensen idd tot zielige profiteurs, hoezeer een bepaald percentage dit ook anders zou willen doen.

En vergeet vooral dit niet:

quote:
Je moet niet vergeten: een groot deel van de wereld leeft in vreselijke duisternis. Je bent niet alleen bang voor gezag binnen je familie, je bent buiten ook bang. Voor je religie, voor de religie die misschien niet meer de jouwe is, maar die daar wel regeert. Voor je broer, je tante, politici.
Die religie mag niet hier ook ons in diezelfde duisternis storten .
[b]Op vrijdag 7 november 2003 00:23 schreef gelly het volgende:[/b][br]Ik wil Fok! wel leuk houden.
pi_13737361
Goed,.. dat komt voor, dat weet elk weldenkend mens. Maar hoe groot is die vorm?
  woensdag 8 oktober 2003 @ 13:06:24 #18
54997 Posdnous
Moslima-knuffelaar
pi_13737472
Ik heb wel eens verhalen van mensen gehoord die werkten met de eerste gastarbeiders die in dit land kwamen werken.

Die mensen hadden een arbeidsethos waar ze hier in Nederland niet aan konden tippen. Alle misbruiken van de verzorgingsstaat (waar ze tegenwoordig constant van beschuldigd worden) hebben ze hier pas geleerd van de Nederlanders, alle arbeiders die eens een dagje extra hun roes moesten uitslapen e.d.

When it comes to being Plug 1, it's just me, myself and I
pi_13737500
Mooi stukje!

Hier wordt in wezen de vinger op de zwakke plek in de Nederlandse samenleving gelegd. Het idee dat mensen altijd maar verzorgd moet worden en zelf niks kunnen.

Stukje over arme mensen als het electoraat van bepaalde partijen is sprekend. Dit is toch het probleem in NL? We zien het nu ook, bezuinigingen worden doorgevoerd en we zien dat bepaalde mensen (de Waal, SP, GL, PvdA) als hardste staan te schreeuwen dat de arme mensen worden gertroffen, dat het mensonterend is. En het volk gaat denken, idd wij zijn zielig, ik wil niet werken, ik wil van mijn uitkering wel op vakantie... het moet omhoog!

Mooi stukje!

  woensdag 8 oktober 2003 @ 13:08:17 #20
25318 Kaalhei
under a dead Ohio sky
pi_13737525
Zeer goed geschreven. Ik kan me er grotendeels wel in vinden.
Ik sta hier voor de hemelpoort - Nergens is een god te zien - Volgens mij bestaat hij niet -
Onze leider zei doe niet zo dom - En vertel het de wereld nooit - Beneden staat de vodka klaar
pi_13738731
Zeker goed stuk. Hij moet eigenlijk de politiek in
  woensdag 8 oktober 2003 @ 13:56:46 #22
36192 kingmob
Nice 'n Smooth
pi_13738799
quote:
Op woensdag 8 oktober 2003 12:53 schreef Just.an.Illusion het volgende:

[..]

Sommige mensen kunnen bepaalde standpunten beter verwoorden en verdedigen dan anderen. Ik ben het (bijna) volledig met deze man eens, maar zou het zelf nooit zo kunnen vertellen. Ik vind het een dermate prachtig stuk (en nogmaals: ik weet niet of het elders online staat) dat ik het belangrijk vind dat meer mensen het lezen. En om nou te roepen: "koop HP de tijd, daar staat een goed stuk in", is ook geen optie.


Het valt mij op dat in dit soort stukjes vooral de eigen zienswijze geprojecteerd worden op andere. In dit geval worden hulpbehoevenden automatisch tot zwakgemaakten gebombardeerd. Daarnaast overheerst het negatief uitleggen van dingen die veel genuanceerder liggen.
Mooi voorbeeld is hoe het geven van hulp aan anderen zo wordt doorberedeneerd, dat het enkel vanuit een egoistisch denkbeeld is gedaan.
"links kan niet bestaan zonder de zwakkere", Dat is een typisch voorbeeld van je 'tegenstander' onderuit halen zonder daadwerklijk ergens op in te gaan. Het is ontegenzeggelijk waar, maar waarom is het slecht? Is het wel zo negatief als hij het voorsteld? Als je blijft doorredeneren is alles egoistisch.

Wat mijn punt is, is dat ik denk dat dit niet jouw mening is, enkel de conclusie deel je, namenlijk dat de verzorginsstaat doorgeschoten is. De man weet het echter zo te verwoorden dat je meent het met hem eens te zijn. "er zit namenlijk wel wat in".

Daarnaast wordt er de laatste tijd een overvloed aan dit soort artikelen en columns gepost en dat begint op de zenuwen te werken.

quote:
Volgende keer rag ik het wel even door de autosamenvatting van MS Word heen, dat komt de kwaliteit vast ten goede!

En mijn mening heb ik op verzoek van een moderator gegeven.

Doei!

P.S: Heb je het stuk wel gelezen of kom je alleen om te janken?


Ga je er altijd vanuit dat iemand die kritiek heeft er niet over heeft nagedacht? Of iss het toeval dat je er duidelijk vanuit gaat dat ik het stuk 'te lang' vind. Zeg waar het op staat en insinueer niet zoveel.
Verdwaald in mijn eigen belevingswereld.
  woensdag 8 oktober 2003 @ 13:58:43 #23
25318 Kaalhei
under a dead Ohio sky
pi_13738857
quote:
Op woensdag 8 oktober 2003 13:56 schreef kingmob het volgende:
Daarnaast wordt er de laatste tijd een overvloed aan dit soort artikelen en columns gepost en dat begint op de zenuwen te werken.
waarom reageer je er dan nog op?
Ik sta hier voor de hemelpoort - Nergens is een god te zien - Volgens mij bestaat hij niet -
Onze leider zei doe niet zo dom - En vertel het de wereld nooit - Beneden staat de vodka klaar
pi_13739234
Echt verschrikkelijk goed dit stuk!!!!! Mijn complimenten hoor.
pi_13742798
quote:
Op woensdag 8 oktober 2003 13:56 schreef kingmob het volgende:
<knip>
Ooh.... Je bent links! Zeg dat dan...
quote:
De man weet het echter zo te verwoorden dat je meent het met hem eens te zijn. "er zit namenlijk wel wat in".
Ja. Leg jij het tegendeel maar eens uit dan. Op een manier dat het heel geloofwaardig klinkt. Natuurlijk heeft een verzorgingsstaat zo zijn voordelen, maar Nederland is doorgeschoten.
quote:
Wat mijn punt is, is dat ik denk dat dit niet jouw mening is, enkel de conclusie deel je, namenlijk dat de verzorginsstaat doorgeschoten is.
Ik heb zo hier en daar (via mijn werk) gesprekken gehad met mensen die in de glorietijden van Leefbaar Nederland een flinke rol speelden. Bij sommigen is dit nooit bekend geworden, bij sommigen wel.
Ik sprak deze mensen echter pas een half jaar na de laatste verkiezingen, en het bleek dat wij elkaar goed aanvoelden wat politieke zaken betreft. Mij is toen al verteld over de man uit dit artikel en ook toen heb ik al veel over hem gelezen. Dit is echter een leuk, recent artikel, die ik doorgemaild kreeg. Dus plaats ik deze. Als jij er een probleem mee hebt reageer je toch gewoon niet? Het is niet verplicht? Ik zal, nu ik jouw commentaar gelezen heb, heus geen posting minder plaatsen, en je verkloot er alleen maar een topic mee. Het enige dat je bereikt is dat dit soort topics in de toekomst gesloten worden, wat de kwaliteit en volledigheid van het forum niet ten goede komt.
abonnement bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')