abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_201524683
‘De zelfgenoegzamen, dat zijn de welgestelde hipsters’

Interview: Sahra Wagenknecht

Volgens Sahra Wagenknecht, leider van de Duitse partij Die Linke, vervreemdt links zich door de nadruk op identiteitspolitiek van haar traditionele achterban. ‘De problemen van gewone mensen hebben daar niets mee van doen.’

Het was niet makkelijk een interview met Wagenknecht te arrangeren. Uiteindelijk bleek een interview per Zoom of Skype wegens publicitaire en politieke drukte te veel gevraagd en moest ik genoegen nemen met een uitwisseling per mail, die hieronder staat afgedrukt.

Wie zijn de zelfgenoegzamen uit de titel van uw boek? Ik ben het woord in de tekst zelf niet meer tegengekomen.

‘Dat zijn de welgestelde, universitair geschoolden die tegenwoordig onze binnensteden bevolken, daar hun hipsterachtige levensgevoel aan anderen opdringen, zichzelf als “links” begrijpen en anderen voorschrijven hoe zij moeten denken, hoe zij moeten leven en vooral welke woorden zij wel en welke zij niet mogen gebruiken.’

Waarom is het links, breed gedefinieerd, niet gelukt om de crises van het neoliberale kapitalisme van de laatste twintig jaar (kredietcrisis, eurocrisis, coronacrisis) te vertalen in electorale winst? Noch in Nederland, noch in Frankrijk, noch in Duitsland?

‘In de meeste Europese landen bestaat wel degelijk een electorale meerderheid voor politiek die streeft naar minder economische ongelijkheid en meer sociale zekerheid. Deze kiezers zijn een dergelijke politiek echter steeds minder gaan associëren met politieke partijen die zich “links” noemen. “Links” staat niet meer voor de zaak van de achtergestelden maar voor de zaak van de academisch geprivilegieerden. “Links” verwijst naar een wereldvreemd, academisch debat over diversiteit en inclusiviteit dat met de geleefde werkelijkheid en de reële problemen van gewone mensen niets van doen heeft en door hen zelfs als belerend en denigrerend wordt ervaren. Dat is de reden waarom grote delen van de traditionele achterban zich van zichzelf “links” noemende partijen hebben afgewend.’

Wat is ’t probleem met ‘woke’ links-liberalisme?

‘Ze vertegenwoordigen niet langer de maatschappelijke klasse waarvoor linkse partijen ooit zijn opgericht: mensen met kleine loontjes, kleine pensioenen, die in kennissamenlevingen als de onze steeds minder kansen hebben op opwaartse sociale mobiliteit. De debatten over woke en identiteit vinden in een relatief geprivilegieerd milieu plaats en worden gekenmerkt door zich steeds extremer manifesterende intolerantie en illiberalisme. Wanneer iedereen die ook maar een beetje afwijkt van het links-liberale geloof compromisloos in de hoek wordt gezet – en dat gebeurt in toenemende mate: zie de cancelling op sociale media – spek je als politicus uiteindelijk de rechtse politieke krachten. Omdat de conversatie wordt weggelokt van de sociaal-economische fundamenten van het goede leven voor iedereen.’

In uw boek citeert u de radicale econoom Marx drie keer en de Ierse grondlegger van het conservatisme en antirevolutionair Edmund Burke maar liefst zes keer. Hoe kan het conservatisme van Burke een inspiratiebron voor links zijn?

‘Burke was uiteraard een rasconservatief, wiens hoofdmotief het behoud van de bestaande machts- en bezitsverhoudingen was. Op een punt had hij echter groot gelijk, en dat hebben linkse partijen tot hun eigen schade en schande over het hoofd gezien: tradities en gewoontes zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van een solidaire samenleving. Mensen hebben een aangeboren behoefte aan stabiliteit, zekerheid en vertrouwde omgevingen, willen niet alleen groots en meeslepend leven. Dat mogen linkse partijen niet vergeten. Integendeel, linkse partijen zouden juist deze behoeften als politieke wapens moeten inzetten tegen de neoliberalen, die met hun politiek van ontketende mondiale markten deze behoeften constant met voeten treden.’

In uw boek spelen technocratische economen nauwelijks een rol bij de verklaring van het electorale verlies van links. Waarom?

‘Een fors deel van links, in Duitsland bijvoorbeeld de spd en in Nederland de pvda, heeft inderdaad geheuld met het neoliberalisme en meegewerkt aan de ontmanteling van de verzorgingsstaat. Natuurlijk is dat ook een oorzaak geweest van het massale vertrouwensverlies en de kiezersvlucht uit het linkse kamp. Maar Die Linke, en in Nederland de SP, heeft zich daar nooit mee ingelaten, sterker: die hebben zich er actief tegen verzet en zijn politiek dus niet verantwoordelijk voor kortingen op de pensioenen en het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Maar ook Die Linke heeft kiezers massaal zien weglopen. En dat komt doordat ook in mijn partij beeldbepalende politici zich hebben geprofileerd op moderne, links-liberale thema’s in plaats van op breed levende vragen over sociale gerechtigheid.’

En de media? Ook daar bent u relatief mild over. Ook al is door het verdwijnen van de klassieke ledenpartij de pers de cruciale bemiddelaar geworden tussen publiek en politiek en is de rol van de pers daarmee nog bepalender geworden.

‘De media zijn uiteraard medeverantwoordelijk voor het echec van links. Door hun fetisj voor de macht maken zij het radicale partijen als Die Linke moeilijker om hun boodschap over het electorale voetlicht te brengen. Dat is desondanks een onvoldoende verklaring. Radicale rechtse partijen hebben namelijk ook de meeste media tegen zich, maar slagen er toch in om in een aantal deelstaten zeer groot te worden. Er is kennelijk meer aan de hand.’

Het verbaasde me zeer in uw boek een lofzang op het oude Duitse ordoliberalisme aan te treffen. Dat is toch de leer die ons onafhankelijke centrale banken, een buitendemocratische Europese Unie en euro en een ongezonde fixatie op begrotingsevenwicht heeft gegeven?

‘Het is belangrijk om het Duitse ordoliberalisme niet te verwarren met het Anglo-Amerikaanse neoliberalisme. Het ordoliberalisme van Walter Eucken en Alexander Rüstow stond voor een markteconomie zonder de grote machtsconcentraties van multinationals die we nu hebben, een staat met tanden die strenge regels stelde aan het ziekelijke winststreven van vandaag de dag, en extreem hoge erfbelastingen om ervoor te zorgen dat iedere generatie nieuwe kansen had en er geen semi-feodale oligarchie ontstond, zoals nu wel het geval is. Dát ordoliberalisme is een belangrijke inspiratiebron voor mijn politiek. Met de Europese Unie heb ik daarentegen niet zoveel. Die staat voor deregulering, privatisering en ontmanteling van de verzorgingsstaat. Als puntje bij paaltje komt is progressieve politiek onverenigbaar met de bepalingen van de Europese verdragen. Daarom pleit ik in mijn boek voor een nieuwe Europese architectuur, gestoeld op vrijwillige samenwerking tussen soevereine Europese staten. De weg naar meer Europese integratie, daarentegen, leidt naar de overdracht van steeds meer nationale bevoegdheden aan de ongekozen functionarissen van de Europese Commissie, en is daarmee onverenigbaar met een betekenisvolle definitie van democratie en verzorgingsstaat.’

In uw boek worden veganisme en het tegengaan van klimaatverandering door elektrisch rijden gereduceerd tot elitaire levensstijlkwesties. Betekent dit dat u de noodzaak van duurzaamheid bagatelliseert of dat u andere klimaatpolitiek voorstaat dan de neoliberale, die vooral inzet op groene technologieën en individuele marktvraag?

‘Uiteraard is er een fundamentele wijziging van ons economisch systeem nodig, om het ecosysteem te beschermen en klimaatverandering te voorkomen. Ik ben geen klimaatontkenner. Dat bereiken we alleen niet door de kosten voor verwarming en diesel voor de gewone man duurder te maken en die voor elektriciteit voor de rijke elektrische rijder goedkoper te maken, maar juist door in te zetten op nieuwe, groene basistechnologieën voor iedereen. En door afscheid te nemen van de huidige wegwerpsamenleving en de hypergeglobaliseerde markteconomie. We moeten streven naar re-regionalisering van de handel, in plaats van door te denderen op de weg van nieuwe vrijhandelsverdragen en arbitragehoven, zoals nu gebeurt. In plaats van naar een innovatie-economie moeten we naar een reparatie- en onderhoudseconomie. En dus hebben we wetgeving nodig die ondernemingen verplicht een langere levensduur van hun producten te garanderen die makkelijk en goedkoop te repareren zijn.’

Hoe zijn tot dusver de reacties op uw boek? Het is een verfrissende maar ook agressieve aanval op het links-liberale identiteitsdenken. Ik vermoed dat de woke-elite net zo hard terugslaat.

‘Natuurlijk zijn er boze reacties. Leden van mijn eigen partij zijn zelfs een royementsprocedure tegen me begonnen. Maar dat valt in het niet bij de positieve respons van vele kiezers van Die Linke en spd-huize, en zelfs van kiezers die politiek dakloos zijn geworden, door de links-liberale koers die de meeste linkse politieke partijen zijn gaan varen. Die Selbstgerechten is niet van de bestsellerlijsten weg te slaan. En nog nooit heb ik op een boek (Wagenknecht heeft 23 titels op haar naam staan – ee) zoveel instemmende reacties ontvangen als op dit boek.’

De Groene Amsterdammer
pi_201524731
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 13:12 schreef Frikandelbroodje het volgende:

[..]
Ik ben zelf ook niet bepaald een fan van de SP, maar als men in die context liever stemt op de PVV dan op de SP kan ik niet anders dan concluderen dat men de Coentunnel, zwarte piet en traditionele toiletten belangrijker vindt dan de woningmarkt of minimumloon.
Ik vind de PVV in bijna alle opzichten een verschrikkelijke partij, maar toch gaat het bij mij eigenlijk vrijwel altijd tussen de PVV en de SP. Dat heeft 100% te maken met hun standpunt op immigratie, de rest boeit me niks, maar dit is voor mij wel een groot genoeg thema om toch steeds te overwegen op ze te stemmen.

De SP past in eigenlijk alles beter bij me dan de PVV, maar hun standpunt t.o.v. migratie is onverenigbaar met dat van mij en zoals al gezegd is het een punt dat voor mij enorm zwaar telt.
pi_201525005
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 12:59 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Ik vind de PVV in bijna alle opzichten een verschrikkelijke partij, maar toch gaat het bij mij eigenlijk vrijwel altijd tussen de PVV en de SP. Dat heeft 100% te maken met hun standpunt op immigratie, de rest boeit me niks, maar dit is voor mij wel een groot genoeg thema om toch steeds te overwegen op ze te stemmen.

De SP past in eigenlijk alles beter bij me dan de PVV, maar hun standpunt t.o.v. migratie is onverenigbaar met dat van mij en zoals al gezegd is het een punt dat voor mij enorm zwaar telt.
De PVV is dan alsnog een verloren stem, want ze gaan nooit een meerderheid krijgen en niemand wil met ze samenwerken. Wilders is een brulaap die de anti migratie mensen afvangt en irrelevant maakt voor andere partijen.
pi_201525035
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 september 2021 15:01 schreef DDDDDaaf het volgende:

[..]
Ik vind het ook prima wanneer we de parlementaire democratie gewoon opdoeken, dat is nl. sowieso een zwaar verouderd fenomeen uit de tijd van de stoommachine en de telegraaf. Politici zijn wat mij betreft volstrekt nutteloos, laat mij maar zelf middels referenda stemmen over o.a. sociaaleconomische vraagstukken. :Y
Wat op zich wel aantoont dat verkiezingen grotendeels een populariteitspoll zijn is wat er o.a. in Californië en Florida gebeurde in Amerika. Californië is van de Democrats en de politici staan daar bekend om hun identiteitspolitiek, die zijn zo woke als de hel en worden verkozen. Maar iets als affirmative action is daar massaal weggestemd. Affirmative action is wat we hier positieve discriminatie noemen.

Florida, Republikeinse staat, de mensen daar stemmen op conservatieve politici die voor weinig inmenging van de overheid zijn. Daar was een referendum over het minimumloon gehouden en dat werd juist weer massaal aangenomen.

Het toont dat de kiezers op zich eigenlijk helemaal niet zo ver uit elkaar liggen over veel vraagstukken maar dat vooral politici aan divide en conquer doen, massaal gesponsord door het bedrijfsleven, van beide kanten.
pi_201525060
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 13:19 schreef Glazenmaker het volgende:

[..]
De PVV is dan alsnog een verloren stem, want ze gaan nooit een meerderheid krijgen en niemand wil met ze samenwerken. Wilders is een brulaap die de anti migratie mensen afvangt en irrelevant maakt voor andere partijen.
Dit geldt in hoge mate ook voor de SP. Linkse partijen tolereren ze hooguit, (centrum)rechtse partijen gaan nooit met de SP regeren. Zelfs de linkse partijen keren zich af of hebben zich afgekeerd van de idealen van de SP dus het verschil qua invloed is nagenoeg nihil.
pi_201525180
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 13:19 schreef Glazenmaker het volgende:

[..]
De PVV is dan alsnog een verloren stem, want ze gaan nooit een meerderheid krijgen en niemand wil met ze samenwerken. Wilders is een brulaap die de anti migratie mensen afvangt en irrelevant maakt voor andere partijen.
Geinige is dat een Wilders anti-Islam is maar ik in het echte leven veel positieve comments hoor van Islamitische ondernemers over Wilders z'n meningen met betrekking tot de weinig ondernemende asielzoekers omdat deze geld en voorrang krijgen, geen belasting betalen en over vaste prijzen in hun zaken willen onderhandelen. Worden dan ook geregeld weggestuurd.

Het 'jammer dat hij zo tegen is, maar anders had hij mijn stem gehad' hoor ik best vaak.

Mijn kritiek houdt bij immigratie wel zo'n beetje op als iemand gaat ondernemen of werken en dus ook gewoon het systeem wat ons land kent mede hoog houdt.
pi_201525187
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 12:59 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Ik vind de PVV in bijna alle opzichten een verschrikkelijke partij, maar toch gaat het bij mij eigenlijk vrijwel altijd tussen de PVV en de SP. Dat heeft 100% te maken met hun standpunt op immigratie, de rest boeit me niks, maar dit is voor mij wel een groot genoeg thema om toch steeds te overwegen op ze te stemmen.

De SP past in eigenlijk alles beter bij me dan de PVV, maar hun standpunt t.o.v. migratie is onverenigbaar met dat van mij en zoals al gezegd is het een punt dat voor mij enorm zwaar telt.
Ik weet natuurlijk niet precies wat je achtergrond en overwegingen zijn, maar om even terug te komen op de arbeider/lagere klasse begrijp ik die keuze wel, maar tegelijkertijd is het ook wel gek. De PVV en de SP zijn toch hele andere partijen. Ik begrijp best dat als je je wijk en leven negatief hebt zien veranderen mede door migratie dat je daar een keihard standpunt in neemt. Als ik echter zo de standpunten van de SP bekijk over immigratie en arbeidsmigratie zijn ze ook weer geen voorstander van ongebreidelde immigratie. Dan is het mij betreft toch gek dat je als arbeider, die ook laat merken dat hij last heeft van de woningmarkt, teruglopende koopkracht en bezuinigingen in leefbaarheid en zorg, stemt op de partij die hier mede debet aan is (PVV dus).
Incelfrikandel
pi_201525542
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 13:34 schreef Frikandelbroodje het volgende:

[..]
Ik weet natuurlijk niet precies wat je achtergrond en overwegingen zijn, maar om even terug te komen op de arbeider/lagere klasse begrijp ik die keuze wel, maar tegelijkertijd is het ook wel gek. De PVV en de SP zijn toch hele andere partijen. Ik begrijp best dat als je je wijk en leven negatief hebt zien veranderen mede door migratie dat je daar een keihard standpunt in neemt. Als ik echter zo de standpunten van de SP bekijk over immigratie en arbeidsmigratie zijn ze ook weer geen voorstander van ongebreidelde immigratie. Dan is het mij betreft toch gek dat je als arbeider, die ook laat merken dat hij last heeft van de woningmarkt, teruglopende koopkracht en bezuinigingen in leefbaarheid en zorg, stemt op de partij die hier mede debet aan is (PVV dus).
Ik merk van dat alles eigenlijk weinig, ik kan wel wat over mezelf vertellen trouwens. Ik ben ziek maar kom niet in de wajong omdat ik volgens de keuringsarts 45 minuten in een ruimte afgesloten van auditieve en visuele prikkels zou kunnen werken, volgens de huisarts en de bedrijfsarts overigens niet. Dat werk bestaat dus inderdaad niet, maar zou ik alsnog niet kunnen doen dus. Ik woon bij m'n ouders en m'n uitkering(bijstand) gaat op aan medicijnen. Dus in die zin zou een SP aan de macht voor mij wellicht een vooruitgang zijn op het gebied van zorg en inkomsten. Maar ook voordat ik ziek werd was bij mij de keuze eigenlijk SP of PVV en dat was zonder al te veel eigenbelang nog. Stel ik win 90 miljoen van de Eurojackpot dan zijn dat nog steeds de keuzes.

In mijn eigen dorpje heb ik weinig problemen gekend met migratie en ik woon er nog steeds ver(15 km) vanaf. De cultuurshock die je ondergaat als je in een relatief wit/blank dorp woont en opeens in de stad op een school terecht komt waar groepen turken jacht maken op andere brugpiepers, of waar bij het zwemmen turken en marokkanen de meisjes van de groep betasten en je vervolgens opwachten als je er wat van zegt of waar je bij het voetbal afgetrapt wordt en wederom opgewacht als je er wat van zegt is vrij groot. Als je in de stad loopt zie je ook genoeg trouwens, en bij het werk waren het ook vooral de turken en marokkanen die de snor drukten en/of gewoon een hele onplezierige houding hadden. Dat is voor mij een reden om PVV te stemmen, want dat zie ik eerder verergeren dan beter worden.

De vrijheid van meningsuiting is ook voor een deel geweld aangedaan doordat je bepaalde dingen niet meer kunt aankaarten in de klas zonder bedreigingen, dat was al zo toen ik zo'n 20 jaar geleden weer naar Almelo naar school ging en is erger geworden.

De kosten van immigratie op allerlei gebieden zijn ook een heikel punt.

quote:
Immigratie kost de Nederlandse schatkist netto (baten minus kosten) veel geld (zie Tabel 0.1). De to-
tale nettokosten van immigratie bedroegen in de periode 1995-2019 gemiddeld 17 miljard euro per
jaar. Ter vergelijking: dat is evenveel als de overheid in 2016 uitgaf aan defensie en werkloosheidsuit-
keringen samen. In 2016 piekten de nettokosten op 32 miljard euro, deels ten gevolge van de vluchte-
lingencrisis. De totale kosten over de periode 1995-2019 bedroegen 400 miljard euro, een bedrag in
de orde van grootte van de aardgasbaten vanaf het begin van de winning tot heden.
http://www.demo-demo.nl/files/Grenzeloze_Verzorgingsstaat.pdf

En dat is nog voordat je de effecten op de huizenmarkt meeneemt van al maar meer mensen in dit land.

Dat betekent overigens niet dat ik er tegen ben om onze welvaart te delen, maar een euro uitgegeven in een veilig land in de regio in Afrika is veel meer waard dan diezelfde euro hier.
  zondag 26 september 2021 @ 15:04:49 #9
489794 Poem_
Brightness of Loss
pi_201527109
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 12:59 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Ik vind de PVV in bijna alle opzichten een verschrikkelijke partij, maar toch gaat het bij mij eigenlijk vrijwel altijd tussen de PVV en de SP. Dat heeft 100% te maken met hun standpunt op immigratie, de rest boeit me niks, maar dit is voor mij wel een groot genoeg thema om toch steeds te overwegen op ze te stemmen.

De SP past in eigenlijk alles beter bij me dan de PVV, maar hun standpunt t.o.v. migratie is onverenigbaar met dat van mij en zoals al gezegd is het een punt dat voor mij enorm zwaar telt.
Je vindt ergens rond de 50k asielzoekers per jaar een groter struikelblok dan de verziekte woningmarkt, achteruit hollen van de kwaliteit van de zorg, arbeidsvoorwaarden en rotzooi binnen het politie-apparaat? Dat is wel eh, bijzonder.
pi_201527400
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 13:55 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Ik merk van dat alles eigenlijk weinig, ik kan wel wat over mezelf vertellen trouwens. Ik ben ziek maar kom niet in de wajong omdat ik volgens de keuringsarts 45 minuten in een ruimte afgesloten van auditieve en visuele prikkels zou kunnen werken, volgens de huisarts en de bedrijfsarts overigens niet. Dat werk bestaat dus inderdaad niet, maar zou ik alsnog niet kunnen doen dus. Ik woon bij m'n ouders en m'n uitkering(bijstand) gaat op aan medicijnen. Dus in die zin zou een SP aan de macht voor mij wellicht een vooruitgang zijn op het gebied van zorg en inkomsten. Maar ook voordat ik ziek werd was bij mij de keuze eigenlijk SP of PVV en dat was zonder al te veel eigenbelang nog. Stel ik win 90 miljoen van de Eurojackpot dan zijn dat nog steeds de keuzes.

In mijn eigen dorpje heb ik weinig problemen gekend met migratie en ik woon er nog steeds ver(15 km) vanaf. De cultuurshock die je ondergaat als je in een relatief wit/blank dorp woont en opeens in de stad op een school terecht komt waar groepen turken jacht maken op andere brugpiepers, of waar bij het zwemmen turken en marokkanen de meisjes van de groep betasten en je vervolgens opwachten als je er wat van zegt of waar je bij het voetbal afgetrapt wordt en wederom opgewacht als je er wat van zegt is vrij groot. Als je in de stad loopt zie je ook genoeg trouwens, en bij het werk waren het ook vooral de turken en marokkanen die de snor drukten en/of gewoon een hele onplezierige houding hadden. Dat is voor mij een reden om PVV te stemmen, want dat zie ik eerder verergeren dan beter worden.

De vrijheid van meningsuiting is ook voor een deel geweld aangedaan doordat je bepaalde dingen niet meer kunt aankaarten in de klas zonder bedreigingen, dat was al zo toen ik zo'n 20 jaar geleden weer naar Almelo naar school ging en is erger geworden.

De kosten van immigratie op allerlei gebieden zijn ook een heikel punt.
[..]
http://www.demo-demo.nl/files/Grenzeloze_Verzorgingsstaat.pdf

En dat is nog voordat je de effecten op de huizenmarkt meeneemt van al maar meer mensen in dit land.

Dat betekent overigens niet dat ik er tegen ben om onze welvaart te delen, maar een euro uitgegeven in een veilig land in de regio in Afrika is veel meer waard dan diezelfde euro hier.
Kijk dat zijn natuurlijk allemaal terechte zorgen over de effecten van migratie op de betaalbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Die zie ik ook. Echter kan ik me er dan wel over verbazen, gezien je persoonlijke situatie, dat het dan toch verleidelijk is om op de PVV te stemmen. Weliswaar zijn die keihard tegen migratie, maar zijn wel medeverantwoordelijk voor bezuinigingen op de politie, wajong, bijstand, toeslagen of sociale werkplaatsen. Over arbeidsvoorwaarden, cao's, woningmarkt en zorg nog maar te zwijgen. Misschien dat je redeneert dat stemmen op de PVV meer het algemeen belang dient en dat dit zwaarder weegt dan je persoonlijke belang. Dat is te prijzen natuurlijk, maar als ik het zo zie is de SP ook niet bijster dol op immigratie maar komen ze wel op voor de kwesties waar jij veel aan hebt.
Incelfrikandel
pi_201527757
Wat dit artikel niet vermeldt is dat ondanks dat links zetels verliest ze toch stevig aan de beleidsknoppen blijven zitten. Hun woke beleid krijgt massaal funding, de grenzen blijven open en de pers is nog steeds overwegend links. Kiezers mogen veel stemmen op rechtse partijen, maar die blijven oppositie voeren.
pi_201527937
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 15:04 schreef Poem_ het volgende:

[..]
Je vindt ergens rond de 50k asielzoekers per jaar een groter struikelblok dan de verziekte woningmarkt, achteruit hollen van de kwaliteit van de zorg, arbeidsvoorwaarden en rotzooi binnen het politie-apparaat? Dat is wel eh, bijzonder.
Mag je het beiden vinden? Want dat zijn er één miljoen in twintig jaar.

Denk je dat 1m kansarme immigranten geen effect hebben op onze welvaart? Criminaliteit, woningvoorraad… er zijn heel veel links met het te ongecontroleerd toelaten van mensen die hier niet horen.

Zelfs de mensen die hier illegaal zijn kunnen zonder problemen blijven en zelfs eisen stellen.

Onder het mom van ‘medemenselijkheid’ en mensenrechten worden de rechten, welzijn en welvaart van anderen aangetast.

Dit wil niet zeggen dat ik mensen met een kleurtje of andere religie haat. Maar grote groepen daarvan verstoren wel degelijk de samenleving. En zelfs als je dan kiest voor het opvangen en binnenhalen van allerlei mensen. Accepteer en weken dan in ieder geval de gevolgen en doe daar ook wat aan.
Whatever...
pi_201527995
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 15:29 schreef Homey het volgende:
Wat dit artikel niet vermeldt is dat ondanks dat links zetels verliest ze toch stevig aan de beleidsknoppen blijven zitten. Hun woke beleid krijgt massaal funding, de grenzen blijven open en de pers is nog steeds overwegend links. Kiezers mogen veel stemmen op rechtse partijen, maar die blijven oppositie voeren.
Dit klopt. Maar je krijgt te maken met de meeste hysterische reacties als je dit ook maar durft te benoemen. Zogenaamd moeten we allemaal doen alsof Nederland een verschrikkelijk rechts land is, omdat we nu al tien jaar te maken hebben met een centrum-rechtse (en enkel conservatief in naam) partij die de grootste is. En zoals we weten is het de bekende spagaat bij Links/Progressief dat als het observeerbare wordt benoemd, waarbij hun daadwerkelijke invloed en macht wordt blootgelegd, er direct moet worden getracht dit op cholerische wijze te ontkennen.
'I moved to Peru and shaved half my head and wrote for Teen Vogue. If I can come back from the depths of leftism, trust me, anyone can.' - Gina Florio
pi_201528064
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 15:29 schreef Homey het volgende:
Wat dit artikel niet vermeldt is dat ondanks dat links zetels verliest ze toch stevig aan de beleidsknoppen blijven zitten. Hun woke beleid krijgt massaal funding, de grenzen blijven open en de pers is nog steeds overwegend links. Kiezers mogen veel stemmen op rechtse partijen, maar die blijven oppositie voeren.
Dat is mij wat te complotterig. Journalisten zijn geen beleidsmakers en het CDU draait al decennia aan de knoppen. Misschien zou je kunnen stellen dat die partij ook te weinig doet om grenzen 'dicht' te houden.
Incelfrikandel
pi_201528129
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 15:38 schreef Frikandelbroodje het volgende:

[..]
Dat is mij wat te complotterig. Journalisten zijn geen beleidsmakers en het CDU draait al decennia aan de knoppen. Misschien zou je kunnen stellen dat die partij ook te weinig doet om grenzen 'dicht' te houden.
Over een complot wordt nochtans niet gesproken.
'I moved to Peru and shaved half my head and wrote for Teen Vogue. If I can come back from the depths of leftism, trust me, anyone can.' - Gina Florio
pi_201528140
Dat zeg ik ook niet ;)
Incelfrikandel
  zondag 26 september 2021 @ 15:54:20 #17
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_201528436
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 13:34 schreef Frikandelbroodje het volgende:

[..]
Ik weet natuurlijk niet precies wat je achtergrond en overwegingen zijn, maar om even terug te komen op de arbeider/lagere klasse begrijp ik die keuze wel, maar tegelijkertijd is het ook wel gek. De PVV en de SP zijn toch hele andere partijen. Ik begrijp best dat als je je wijk en leven negatief hebt zien veranderen mede door migratie dat je daar een keihard standpunt in neemt. Als ik echter zo de standpunten van de SP bekijk over immigratie en arbeidsmigratie zijn ze ook weer geen voorstander van ongebreidelde immigratie. Dan is het mij betreft toch gek dat je als arbeider, die ook laat merken dat hij last heeft van de woningmarkt, teruglopende koopkracht en bezuinigingen in leefbaarheid en zorg, stemt op de partij die hier mede debet aan is (PVV dus).
Half NL leeft in een Telegraaf-bubble waarin in de VVD heilig is, alle linkse partijen communistisch gif en de PVV een nog net acceptabel alternatief voor de VVD.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  zondag 26 september 2021 @ 16:01:01 #18
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201528580
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 15:54 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]
Half NL leeft in een Telegraaf-bubble waarin in de VVD heilig is, alle linkse partijen communistisch gif en de PVV een nog net acceptabel alternatief voor de VVD.
En de andere helft in een NPO-bubbel, waar alles rechts van D66 xeno- en islamofoob is.

En zo lummelen we jaren door en gebeurt er niet veel meer dan mekaar voor rotte vis uitmaken.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
  zondag 26 september 2021 @ 16:03:52 #19
313152 Harvest89
Black Metal fan
pi_201528621
Dingen zoals collectieve zorg, vrouwen-homo emancipatie, sociale zekerheid zouden niets meer met rechts of links te maken moeten hebben. Het is gewoon verstandig beleid.
Deceit for a lifetime has taken it's toll.
An emotional void, I feel numb and cold.
You're all dead to me now. And has been for long.
The time has come to reap what you've sown.
  zondag 26 september 2021 @ 16:03:55 #20
160086 GemMagic
Summum ius summa iniura
pi_201528622
Nu ik m’n eigen schaapjes op ‘t droge heb en me niet hoef in te laten met mensen die onderhevig zijn aan de integratieproblematiek, kan ik het me eindelijk veroorloven om links te kiezen.

In NL heb je politiek gezien eigenlijk alleen maar links, linkser en linkst. De VVD dat als rechts gezien werd, is ondertussen voor een grote overheid en volledig volgzaam in op alle Europees opgelegde progressieve vlakken.

Ik denk oprecht niet dat het de moeite van hier tegen in gaan waard is. Zorg voor jezelf, kijk waar maatschappelijke problemen opdoemen en ontwijk deze zo veel mogelijk zodat je geen hinder ondervind van onoverkomelijk links beleid.
Sui cuique mores fingunt fortunam
pi_201529207
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 15:29 schreef Homey het volgende:
Wat dit artikel niet vermeldt is dat ondanks dat links zetels verliest ze toch stevig aan de beleidsknoppen blijven zitten. Hun woke beleid krijgt massaal funding, de grenzen blijven open en de pers is nog steeds overwegend links. Kiezers mogen veel stemmen op rechtse partijen, maar die blijven oppositie voeren.
Knap als je links of rechts VVD stemt en de grenzen zou willen dichtgooien terwijl je unaniem deelneemt aan de EU met open grenzen waar je zelf als partij een voorstander van bent.

Verder, wat alle anti-EU houdingen betreft lees ik over het counterplaatje dat Brexit schetst en de dagelijkse problemen daar.

Het niet eens zijn met een drol aan problemen maakt niet dat als je die drol omdraait je ineens een paradijslijk land hebt. Dan maak je simpelweg een transitie naar andere problemen.
pi_201529780
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 15:15 schreef Frikandelbroodje het volgende:

[..]
Kijk dat zijn natuurlijk allemaal terechte zorgen over de effecten van migratie op de betaalbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Die zie ik ook. Echter kan ik me er dan wel over verbazen, gezien je persoonlijke situatie, dat het dan toch verleidelijk is om op de PVV te stemmen. Weliswaar zijn die keihard tegen migratie, maar zijn wel medeverantwoordelijk voor bezuinigingen op de politie, wajong, bijstand, toeslagen of sociale werkplaatsen. Over arbeidsvoorwaarden, cao's, woningmarkt en zorg nog maar te zwijgen. Misschien dat je redeneert dat stemmen op de PVV meer het algemeen belang dient en dat dit zwaarder weegt dan je persoonlijke belang. Dat is te prijzen natuurlijk, maar als ik het zo zie is de SP ook niet bijster dol op immigratie maar komen ze wel op voor de kwesties waar jij veel aan hebt.
Ik leef wel enigszins in een bubbel dankzij mijn ziekte, maar die bubbel is wel groot genoeg dat er nog andere mensen in zitten. Ik maak me zorgen over m'n neefjes en nichtjes, de kinderen van m'n maten die straks naar het middelbaar onderwijs gaan, die gaan sporten, die ook uit zwemmen en uiteindelijk uit stappen willen.

Ik maak me zorgen dat als m'n nichtjes straks ergens van de glijbaan roetsjen ze worden betast door de kinderen van de allochtonen die dat destijds deden bij het groepje waar ik mee omging. Dat er nog meer allochtonen binnenkomen met nog bedenkelijkere ideeën over vrouwen.

Ik maak me zorgen dat m'n neefje straks in de stad een keer finaal in elkaar getimmerd wordt omdat hij gewoon langs het verkeerde groepje loopt, zoals een oudere neef van mij een jaar of 20 terug overkwam. Ik maak me zorgen dat het onderwijs en de samenleving in zijn algemeenheid straks een stuk minder vrij zijn dan voor mij of mijn ouders daarvoor.

En dat zegt overigens helemaal niet dat er nooit problemen zijn met autochtone jongeren of ouderen, maar iedereen kent de verhoudingen inmiddels wel en dat wordt niet beter als je nog meer mensen met een afkeer van Westerse waarden binnen laat.

De SP is vooral fel op arbeidsmigratie en dat vormt ook zeker een probleem, de arbeidsmarkt wordt hier uitgehold ten behoeve van mensen die toch al geld als drek hebben. Maar arbeidsmigratie en zels als je daar economische migratie aan toevoegt tekenen bij lange na niet het complete plaatje wat overlast en kosten betreft.
pi_201529893
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 13:19 schreef Glazenmaker het volgende:

[..]
De PVV is dan alsnog een verloren stem, want ze gaan nooit een meerderheid krijgen en niemand wil met ze samenwerken. Wilders is een brulaap die de anti migratie mensen afvangt en irrelevant maakt voor andere partijen.
Sterker nog, stemmen op Wilders is stemmen op Rutte, want in meer dan 90% van de gevallen stemt Wilders met de VVD mee. Wilders en Rutte hebben een heel slim een-tweetje. De 'proteststemmers' zijn blij dat Wilders voor de vorm af en toe boe roept tegen de islam, en leunen dan weer voorover in hun Facebook.
Iedereen blij, vooral Rutte en Wilders, die blijven lekker pluche-plakken. Over zelfgenoegzamen gesproken...
pi_201530058
quote:
2s.gif Op zondag 26 september 2021 17:06 schreef OllieA het volgende:

[..]
Sterker nog, stemmen op Wilders is stemmen op Rutte, want in meer dan 90% van de gevallen stemt Wilders met de VVD mee. Wilders en Rutte hebben een heel slim een-tweetje. De 'proteststemmers' zijn blij dat Wilders voor de vorm af en toe boe roept tegen de islam, en leunen dan weer voorover in hun Facebook.
Iedereen blij, vooral Rutte en Wilders, die blijven lekker pluche-plakken. Over zelfgenoegzamen gesproken...
En dat valt niet te ontkennen, wat dat aangaat een duivels dilemma want ik zie niemand anders het migratie-vraagstuk tot nu toe fatsoenlijk oppakken. Voor mij persoonlijk is dat wel het grootste vraagstuk van deze tijd en ik denk dat je dat bij de meeste mensen die overwegen PVV te stemmen ziet. Als ik een artikel van het AD over migratie mag geloven ziet het overgrote deel van Nederland het als een probleem trouwens, maar is het een stuk lager op de lijst van prioriteiten. Of ze geloven Mark Rutte nog steeds als hij zegt dat hij er wat aan gaat doen.
pi_201530170
quote:
1s.gif Op zondag 26 september 2021 16:01 schreef thedeedster het volgende:

[..]
En de andere helft in een NPO-bubbel, waar alles rechts van D66 xeno- en islamofoob is.

En zo lummelen we jaren door en gebeurt er niet veel meer dan mekaar voor rotte vis uitmaken.
Rare frame.

CU, SGP, CDA zijn sowieso niet islamofoob want vrijheid van religie. Veel te bang dat het christendom de volgende is.

VVD haalt ze en masse binnen, ook raar om hun daarvan te beschuldigen. Hooguit zijn ze daarin nogal NIMBY; VVD-ers en asielzoekers en migranten wonen niet op dezelfde plekken.

En van de PVV en FvD kunnen we het er toch wel allemaal over eens zijn dat ze xeno- en islamofobisch zijn? Ik bedoel ... Daar komen ze openlijk voor uit. De enige vraag daarbij is of die fobie terecht is. Zij vinden van wel, anderen niet.
"Pools are perfect for holding water"
  Redactie Frontpage zondag 26 september 2021 @ 17:23:26 #26
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201530190
quote:
2s.gif Op zondag 26 september 2021 17:06 schreef OllieA het volgende:

[..]
Sterker nog, stemmen op Wilders is stemmen op Rutte, want in meer dan 90% van de gevallen stemt Wilders met de VVD mee.
Onzin. PVV stemt slechts in 59% van de gevallen mee met VVD. Volt, PvdA D66, CU en nog wat anderen stemmen vaker met de VVD mee. Is een stem op een van die partijen ook een stem op Rutte?
pi_201530214
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 16:03 schreef Harvest89 het volgende:
Dingen zoals collectieve zorg, vrouwen-homo emancipatie, sociale zekerheid zouden niets meer met rechts of links te maken moeten hebben. Het is gewoon verstandig beleid.
Tsja, helaas zijn diehard liberalen nogal van de zelfredzaamheid.
"Pools are perfect for holding water"
  zondag 26 september 2021 @ 17:28:53 #28
313152 Harvest89
Black Metal fan
pi_201530258
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 17:23 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Onzin. PVV stemt slechts in 59% van de gevallen mee met VVD. Volt, PvdA D66, CU en nog wat anderen stemmen vaker met de VVD mee. Is een stem op een van die partijen ook een stem op Rutte?
Ligt aan het onderwerp denk ik.
De PVV claimt op te komen voor de (autochtone) onderklasse. Vervolgens stemmen ze met de VVD mee wanneer de VVD op die groep wil bezuinigen.
Deceit for a lifetime has taken it's toll.
An emotional void, I feel numb and cold.
You're all dead to me now. And has been for long.
The time has come to reap what you've sown.
  Redactie Frontpage zondag 26 september 2021 @ 17:30:12 #29
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201530274
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 17:28 schreef Harvest89 het volgende:

[..]
Ligt aan het onderwerp denk ik.
De PVV claimt op te komen voor de (autochtone) onderklasse. Vervolgens stemmen ze met de VVD mee wanneer de VVD op die groep wil bezuinigen.
Ja, dat doen GroenLinks en PvdA ook met regelmaat. Dus.
pi_201530396
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 17:23 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Onzin. PVV stemt slechts in 59% van de gevallen mee met VVD. Volt, PvdA D66, CU en nog wat anderen stemmen vaker met de VVD mee. Is een stem op een van die partijen ook een stem op Rutte?
Sorry, jij hebt gelijk, het is 59%. Ik baseerde mij op getallen die ik een paar jaar geleden had opgezocht.
En dan had ik die òf verkeerd in mijn hoofd, òf die verhouding is verschoven. Mea culpa.

Overigens blijf ik wel staan voor de strekking van mijn post: een-tweetje tussen Rutte en Wilders, etcetera.
Als je naar de getallen kijkt zou vooral PvdD een stem tegen Rutte betekenen: 38%
  zondag 26 september 2021 @ 18:30:00 #31
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201531042
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 17:22 schreef probeer het volgende:

[..]
Rare frame.

CU, SGP, CDA zijn sowieso niet islamofoob want vrijheid van religie. Veel te bang dat het christendom de volgende is.

VVD haalt ze en masse binnen, ook raar om hun daarvan te beschuldigen. Hooguit zijn ze daarin nogal NIMBY; VVD-ers en asielzoekers en migranten wonen niet op dezelfde plekken.

En van de PVV en FvD kunnen we het er toch wel allemaal over eens zijn dat ze xeno- en islamofobisch zijn? Ik bedoel ... Daar komen ze openlijk voor uit. De enige vraag daarbij is of die fobie terecht is. Zij vinden van wel, anderen niet.
Islamofobie…

Het schijnt dat de Afghaanse vluchtelingen daar ook last van hebben.

En xenofobie is ook weer een ordinaire frame.

Ik geld het al vaker gezegd; over migratie is gewoon geen discussie mogelijk, want de islamo-en xenofobie kaart wordt er altijd direct weer bijgehaald.

Jammer.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_201531156
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 16:03 schreef Harvest89 het volgende:
Dingen zoals collectieve zorg, vrouwen-homo emancipatie, sociale zekerheid zouden niets meer met rechts of links te maken moeten hebben. Het is gewoon verstandig beleid.
Dat gaat de 'links/woke'-huilstruiken boven de pet.
Op dinsdag 23 maart 2021 14:05 schreef JochemSjakie het volgende:
The old switcheroo. @:Stepperoller is nu al een legende _O_
pi_201531232
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 18:30 schreef thedeedster het volgende:

[..]
Islamofobie…

Het schijnt dat de Afghaanse vluchtelingen daar ook last van hebben.

En xenofobie is ook weer een ordinaire frame.

Ik geld het al vaker gezegd; over migratie is gewoon geen discussie mogelijk, want de islamo-en xenofobie kaart wordt er altijd direct weer bijgehaald.

Jammer.
Ik vind het persoonlijk niet erg om islamofoob of xenofoob genoemd te worden. Zonder z'n volgers zou de islam niks zijn, maar ik heb best angst voor een aanzienlijk deel van de volgers. En dan niet eens zozeer vanwege terreur, maar eerder om de opvattingen die onder die mensen leven. Als je de onderzoeken en polls regelmatig volgt weet je gewoon dat er een enorme hekel aan het westen heerst onder die mensen, maar bijv. ook veel steun voor de sharia is. En dat is gewoon eng voor een westerling, ik zou het eerder vreemd vinden als mensen dat niet eng vinden.
  zondag 26 september 2021 @ 18:48:51 #34
182233 thedeedster
IWAB: Ik Weet Alles Beter...
pi_201531257
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 18:46 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Ik vind het persoonlijk niet erg om islamofoob of xenofoob genoemd te worden. Zonder z'n volgers zou de islam niks zijn, maar ik heb best angst voor een aanzienlijk deel van de volgers. En dan niet eens zozeer vanwege terreur, maar eerder om de opvattingen die onder die mensen leven. Als je de onderzoeken en polls regelmatig volgt weet je gewoon dat er een enorme hekel aan het westen heerst onder die mensen, maar bijv. ook veel steun voor de sharia is. En dat is gewoon eng voor een westerling, ik zou het eerder vreemd vinden als mensen dat niet eng vinden.
Als mensen eerder kiezen voor een geloofsgenoot dan een landgenoot, dan stel ik toch ernstige vraagtekens bij hun loyaliteit.
Als mijn post niet duidelijk is, moet je misschien even je sarcasmeradar aanzetten.
pi_201532298
quote:
2s.gif Op zondag 26 september 2021 17:40 schreef OllieA het volgende:

[..]
Sorry, jij hebt gelijk, het is 59%. Ik baseerde mij op getallen die ik een paar jaar geleden had opgezocht.
En dan had ik die òf verkeerd in mijn hoofd, òf die verhouding is verschoven. Mea culpa.

Overigens blijf ik wel staan voor de strekking van mijn post: een-tweetje tussen Rutte en Wilders, etcetera.
Als je naar de getallen kijkt zou vooral PvdD een stem tegen Rutte betekenen: 38%
Je telt dan ook alles even zwaar mee. Wat natuurlijk ook niet helemaal correct is.
  zondag 26 september 2021 @ 23:48:46 #36
489794 Poem_
Brightness of Loss
pi_201535637
quote:
1s.gif Op zondag 26 september 2021 15:34 schreef Spanky78 het volgende:

[..]
Mag je het beiden vinden? Want dat zijn er één miljoen in twintig jaar.

Denk je dat 1m kansarme immigranten geen effect hebben op onze welvaart? Criminaliteit, woningvoorraad… er zijn heel veel links met het te ongecontroleerd toelaten van mensen die hier niet horen.

Zelfs de mensen die hier illegaal zijn kunnen zonder problemen blijven en zelfs eisen stellen.

Onder het mom van ‘medemenselijkheid’ en mensenrechten worden de rechten, welzijn en welvaart van anderen aangetast.

Dit wil niet zeggen dat ik mensen met een kleurtje of andere religie haat. Maar grote groepen daarvan verstoren wel degelijk de samenleving. En zelfs als je dan kiest voor het opvangen en binnenhalen van allerlei mensen. Accepteer en weken dan in ieder geval de gevolgen en doe daar ook wat aan.
Ja, eens tot op zekere hoogte. Alleen is de praktijk wel al een tijdje dat mensen zich vooral in de voet schieten door op partijen te stemmen die beloven of propageren iets aan de immigratie te doen maar tegelijkertijd weer garant staan voor een achteruitgang in allerlei leefbaarheidsopzichten qua zorg, justitie, wonen, rechtsbescherming,
et cetera. Zou niet noodzakelijkerwijs tegenstrijdig hoeven te zijn aan elkaar maar dat is het wel in politiek opzicht geregeld.
pi_201536711
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 23:48 schreef Poem_ het volgende:

[..]
Ja, eens tot op zekere hoogte. Alleen is de praktijk wel al een tijdje dat mensen zich vooral in de voet schieten door op partijen te stemmen die beloven of propageren iets aan de immigratie te doen maar tegelijkertijd weer garant staan voor een achteruitgang in allerlei leefbaarheidsopzichten qua zorg, justitie, wonen, rechtsbescherming,
et cetera. Zou niet noodzakelijkerwijs tegenstrijdig hoeven te zijn aan elkaar maar dat is het wel in politiek opzicht geregeld.
Welke partijen hebben we het dan over?
'I moved to Peru and shaved half my head and wrote for Teen Vogue. If I can come back from the depths of leftism, trust me, anyone can.' - Gina Florio
  Redactie Sport maandag 27 september 2021 @ 08:24:38 #38
274204 crew  Mexicanobakker
Winnaar WIDM prono 2017
pi_201536749
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 17:23 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Onzin. PVV stemt slechts in 59% van de gevallen mee met VVD. Volt, PvdA D66, CU en nog wat anderen stemmen vaker met de VVD mee. Is een stem op een van die partijen ook een stem op Rutte?
Die 90% slaat inderdaad nergens op. Misschien als het om economische vraagstukken gaat, maar dat afscheiden is best lasitg.
Put me on a pedestal and I'll only disappoint you
Tell me I'm exceptional and I promise to exploit you
Give me all your money and I'll make some origami honey
I think you're a joke but I don't find you very funny
pi_201537692
Slim gespeeld dat het nu weer over de PVV gaat terwijl het in de openingspost over woke links gaat.
Nog maar even een citaat uit de openingspost;

Wat is ’t probleem met ‘woke’ links-liberalisme?

‘Ze vertegenwoordigen niet langer de maatschappelijke klasse waarvoor linkse partijen ooit zijn opgericht: mensen met kleine loontjes, kleine pensioenen, die in kennissamenlevingen als de onze steeds minder kansen hebben op opwaartse sociale mobiliteit. De debatten over woke en identiteit vinden in een relatief geprivilegieerd milieu plaats en worden gekenmerkt door zich steeds extremer manifesterende intolerantie en illiberalisme. Wanneer iedereen die ook maar een beetje afwijkt van het links-liberale geloof compromisloos in de hoek wordt gezet – en dat gebeurt in toenemende mate: zie de cancelling op sociale media – spek je als politicus uiteindelijk de rechtse politieke krachten. Omdat de conversatie wordt weggelokt van de sociaal-economische fundamenten van het goede leven voor iedereen.’


Dat is o.a. het probleem. De dwingende "elite" wordt zelf niet geconfronteerd met de problemen waarmee ze anderen opzadelen. Het is een extreme vorm van egoïsme verholen onder een laagje van deugen met als drijfveer mentale eigenpijperij en een gevoel van morele superioriteit.
En gevaarlijk voor de toekomst van het vrije Westen in Europa.
pi_201537869
Links heeft het gewoon opgegeven. Nog helemaal niet zolang geleden gingen ze de straat op tegen globalisering, tegen de WTO, tegen het IMF, grootbanken waren de vijand en de EU was verdacht.

Nu staan ze zij aan zij met de schurken van Goldman Sachs, heulen ze met de EU-ers die de race to the bottom aan het organiseren zijn en verdedigen ze de door rechts zo gewenste continue massa-immigratie. Antiracisme is verworden tot tribalistisch nepotisme, het geloof van de machtige oliesjeiks is hartstikke tof voor vrouwen en het feminisme dient om 2 fulltime banen nodig te hebben om een gezin te kunnen financieren.

De overgave is getekend en de enige voorwaarde van links was ruimte voor pseudo-intellectuele zelfbevredigiing en de massa's immigranten zielig genoeg om je over te kunnen ontfermen en te betuttelen om te laten zien hoe goed je hart wel niet is.
Wees gehoorzaam. Alleen samen krijgen we de vrijheid eronder.
pi_201538020
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 23:48 schreef Poem_ het volgende:

[..]
Ja, eens tot op zekere hoogte. Alleen is de praktijk wel al een tijdje dat mensen zich vooral in de voet schieten door op partijen te stemmen die beloven of propageren iets aan de immigratie te doen maar tegelijkertijd weer garant staan voor een achteruitgang in allerlei leefbaarheidsopzichten qua zorg, justitie, wonen, rechtsbescherming,
et cetera. Zou niet noodzakelijkerwijs tegenstrijdig hoeven te zijn aan elkaar maar dat is het wel in politiek opzicht geregeld.
Het serieus bespreken van dit issue is zo erg besmet geraakt (als dat niet al zo was), dat het nauwelijks mogelijk is. Mensen die met droge ogen beweren dat asielzoekers geen druk op de sociale huurmarkt leggen, en roepen dat het alleen aan beleid ligt (volgens mij is allebei waar) en anderen vervolgens direct uitmaken voor nazi of racist.

Aan de andere kant FvD en PVV die niet op fatsoenlijke manier over dit probleem kunnen praten en daarnaast krijg je er een hoop shitzooi voor niets bij....

Ik mis een middenpartij die afstapt van het hele ídentiteitsgedoe' en focust op reele problemen en oplossingen daarvoor. En daarbij de rol van immigranten/allochtonen/buitenlanders/ 4e generatie niet-geintegreerden ook niet schuwen. En dan liefst ook met oplossingen komen om zaken wat beter te maken.
Whatever...
pi_201538916
quote:
0s.gif Op maandag 27 september 2021 10:33 schreef Spanky78 het volgende:

[..]
Het serieus bespreken van dit issue is zo erg besmet geraakt (als dat niet al zo was), dat het nauwelijks mogelijk is. Mensen die met droge ogen beweren dat asielzoekers geen druk op de sociale huurmarkt leggen, en roepen dat het alleen aan beleid ligt (volgens mij is allebei waar) en anderen vervolgens direct uitmaken voor nazi of racist.

Aan de andere kant FvD en PVV die niet op fatsoenlijke manier over dit probleem kunnen praten en daarnaast krijg je er een hoop shitzooi voor niets bij....

Ik mis een middenpartij die afstapt van het hele ídentiteitsgedoe' en focust op reele problemen en oplossingen daarvoor. En daarbij de rol van immigranten/allochtonen/buitenlanders/ 4e generatie niet-geintegreerden ook niet schuwen. En dan liefst ook met oplossingen komen om zaken wat beter te maken.
Misschien die mensen gewoon niet zoveel aandacht meer geven? Ik zag het in dit topic ook wel gebeuren, maar heb bewust niet op de betreffende user gereageerd.

Ik ben zelf trouwens links, maar ook aan de linkerkant heb je eigenlijk alleen dat gefaalde experiment met Nieuwe Wegen van Jacques Monasch. Daar heb ik dan wel op gestemd, maar dat haalde geen flikker uit.

Ik vraag me ook af of het zo werkt dat het via verkiezingen goed moet komen of dat je op een bepaalde manier druk vanuit de maatschappij moet ontwikkelen.

Wat me opvalt is dat machtshebbers zich in z'n algemeenheid vrij weinig van het volk aantrekken tot ze zelf wat te verliezen hebben.
  maandag 27 september 2021 @ 12:02:17 #43
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_201539002
quote:
0s.gif Op maandag 27 september 2021 11:53 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Misschien die mensen gewoon niet zoveel aandacht meer geven? Ik zag het in dit topic ook wel gebeuren, maar heb bewust niet op de betreffende user gereageerd.

Ik ben zelf trouwens links, maar ook aan de linkerkant heb je eigenlijk alleen dat gefaalde experiment met Nieuwe Wegen van Jacques Monasch. Daar heb ik dan wel op gestemd, maar dat haalde geen flikker uit.

Ik vraag me ook af of het zo werkt dat het via verkiezingen goed moet komen of dat je op een bepaalde manier druk vanuit de maatschappij moet ontwikkelen.

Wat me opvalt is dat machtshebbers zich in z'n algemeenheid vrij weinig van het volk aantrekken tot ze zelf wat te verliezen hebben.
Stemmen is idd niet genoeg. Er zijn te veel belangen die meespelen en te veel lobbyisten. Je zal als burger regelmatig druk op de politiek moeten uitoefenen anders zijn ze je zo vergeten.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_201539549
quote:
0s.gif Op maandag 27 september 2021 11:53 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Misschien die mensen gewoon niet zoveel aandacht meer geven? Ik zag het in dit topic ook wel gebeuren, maar heb bewust niet op de betreffende user gereageerd.

Ik ben zelf trouwens links, maar ook aan de linkerkant heb je eigenlijk alleen dat gefaalde experiment met Nieuwe Wegen van Jacques Monasch. Daar heb ik dan wel op gestemd, maar dat haalde geen flikker uit.

Ik vraag me ook af of het zo werkt dat het via verkiezingen goed moet komen of dat je op een bepaalde manier druk vanuit de maatschappij moet ontwikkelen.

Wat me opvalt is dat machtshebbers zich in z'n algemeenheid vrij weinig van het volk aantrekken tot ze zelf wat te verliezen hebben.
Hier geldt: 'Stop making stupid people famous' zeker. Mensen zoals Willem Engel horen echt nul aandacht te krijgen.

En inderdaad, er wordt wel gehandeld naar publieke opinie (lees - schandalen) maar ik heb niet het idee dat er echt geluisterd wordt. Zaken zoals de huizenmarkt, immigratie, kapitaal vs loon belasten, pensioenen, allemaal nauwelijks iets mee gedaan.
Whatever...
pi_201539777
quote:
0s.gif Op maandag 27 september 2021 13:00 schreef Spanky78 het volgende:

[..]
Hier geldt: 'Stop making stupid people famous' zeker. Mensen zoals Willem Engel horen echt nul aandacht te krijgen.

En inderdaad, er wordt wel gehandeld naar publieke opinie (lees - schandalen) maar ik heb niet het idee dat er echt geluisterd wordt. Zaken zoals de huizenmarkt, immigratie, kapitaal vs loon belasten, pensioenen, allemaal nauwelijks iets mee gedaan.
Terwijl het wel dingen zijn waar burgers het over z'n algemeen vrij snel over eens zijn volgens mij.
pi_201541733
quote:
0s.gif Op maandag 27 september 2021 13:21 schreef Solstice1 het volgende:

[..]
Terwijl het wel dingen zijn waar burgers het over z'n algemeen vrij snel over eens zijn volgens mij.
Zeker, maar de burger en de consument zijn wel de zelfde mensen, met compleet andere gedrag en verwachtingen. Daarnaast is er enorm veel macht bij lobbys van bedrijven, belangengroepen en vakbonden. Die staan niet noodzakelijk achter het beste voor Nederland, maar vooral voor zichzelf.

Zie voor een voorbeeld die achterlijk vetkleppen van de Horecalobby bij de talkshows weer aanschuiven. Echt ongelofelijk. kroegbazen die hun kroegpraat op nationale tv mogen spuien. Geen weerwoord, niemand aan tafel met kritische vragen. iemand die een liedje zingt. Kolere.
Whatever...
pi_201546662
Het heeft allemaal niet echt geholpen. Die Linke zijn nagenoeg gehalveerd en hebben slechts 4,9% van de stemmen gehaald.
pi_201556142
quote:
0s.gif Op maandag 27 september 2021 16:36 schreef Spanky78 het volgende:

[..]
Zeker, maar de burger en de consument zijn wel de zelfde mensen, met compleet andere gedrag en verwachtingen. Daarnaast is er enorm veel macht bij lobbys van bedrijven, belangengroepen en vakbonden. Die staan niet noodzakelijk achter het beste voor Nederland, maar vooral voor zichzelf.

Zie voor een voorbeeld die achterlijk vetkleppen van de Horecalobby bij de talkshows weer aanschuiven. Echt ongelofelijk. kroegbazen die hun kroegpraat op nationale tv mogen spuien. Geen weerwoord, niemand aan tafel met kritische vragen. iemand die een liedje zingt. Kolere.
Ja het boeit ze allemaal geen fuck. Ik zit wel eens wat te dagdromen over een nieuwe manier van politiek bedrijven. Bijv. helft gekozen en helft geloot ofzo. Dus je houdt die 150 politici van nu, maar verder worden er burgers ingeloot die een tijd vrijgesteld worden van werk met de opdracht zich in te lezen en mee te stemmen.

Dan wordt het ineens een stuk moeilijker om regelgeving in te voeren die burgers benadeelt.
pi_201591054
quote:
Mijn gevoel is dat rechts-populistische kiezers zelf lang niet zo mallotig zijn als de partijen waarop ze nu stemmen. Die willen vooral dat hun leefwereld niet al te snel verandert, dat iedereen met een baan een huis kan huren of kopen, een gezin kan stichten en een fatsoenlijk pensioen krijgt. Die kiezers zouden het liefst stemmen op een fatsoenlijke, enigszins burgerlijke, behoudende partij die niet het individu – zoals de liberalen van VVD of D66 – centraal stelt, maar de (lokale) gemeenschap.

Vroeger had Nederland twee partijen die daar pal voor stonden. Die partijen heetten CDA en PvdA. Die partijen bestaan nog steeds, maar zijn gemarginaliseerd en worstelen al twee decennia met hun koers.

Het probleem is dat de PvdA steeds meer op GroenLinks is gaan lijken, waar het vooral draait om klimaat en inclusie. En het CDA is een soort VVD-light geworden. Met veel vrije markt, en steeds meer afstand tot de ‘C’ in de partijnaam.

Volgens sommige politicologen is er voor CDA en PvdA geen plaats meer in het huidige politieke spectrum. Ik denk juist dat er alle ruimte is voor CDA en PvdA, mits ze terug naar hun roots gaan en weer brede, burgerlijke volkspartijen worden. Het CDA zoals de Beierse CSU, de oerconservatieve volkspartij in Beieren. En de PvdA weer een ouderwets-linkse volkspartij voor de kleine man, een beetje zoals de SPD van Olaf Scholz. Twee betrouwbare, degelijke partijen die regeringsverantwoordelijkheid willen dragen en compromissen kunnen sluiten. Dan zullen we eens zien hoe veel stemmen PVV, FVD en JA21 nog krijgen. En wordt dit land hopelijk weer bestuurbaar.
https://www.nrc.nl/nieuws(...)t=&utm_term=20211001
pi_201592697
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 13:19 schreef Glazenmaker het volgende:

[..]
De PVV is dan alsnog een verloren stem, want ze gaan nooit een meerderheid krijgen en niemand wil met ze samenwerken. Wilders is een brulaap die de anti migratie mensen afvangt en irrelevant maakt voor andere partijen.
Zo uit de koker van de VVD. PVV stemt ook niet voor niets economisch gewoon met de VVD mee.
Maar ook arbeiders worden verleid op de PVV te stemmen (om te voorkomen dat hun stem naar de pro-arbeiderspartijen gaat zoals SP en linkse partijen als GL waar een elitair luchtje omheen hangt, maar beduidend positiever voor de arbeider uitpakt dan de PVV of de VVD gezien hun zucht naar nivelleren.
beter een knipoog dan een blauw oog
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')