abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_191197064
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
Kinderen moeten niet op de basisschool maar pas in het derde jaar van de middelbare school een definitief schooladvies krijgen. Dat plan wordt vandaag gepresenteerd door verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de VO-raad, de MBO Raad, CNV Onderwijs, en scholierenorganisatie LAKS.

Er is al vaker om uitstel van het schooladvies gevraagd, maar het is voor het eerst dat zo'n grote groep onderwijsorganisaties dat in een gezamenlijk plan doet. Nederland is een van de weinige landen waar het moment van de keuze voor een schooltype zo vroeg ligt.

Sommige scholen doen het nu ook al anders. Zo werkt de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam al 48 jaar met een brede brugklas. "Bij ons zitten vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo de eerste twee jaar bij elkaar in een klas", vertelt directeur Maryse Knook in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.Uiteindelijk doet tien procent van de kinderen het beter dan verwacht op de middelbare school. Ik vraag me af of je daarvoor het hele systeem moet ombouwen.
Yvonne Uiterwijk Winkel, lerares groep 8

Uit internationaal onderzoek blijkt dat een latere bepaling van het schoolniveau zorgt voor meer gelijkheid in de onderwijsprestaties van de leerlingen. "Dat komt waarschijnlijk omdat kinderen uit kansarme gezinnen, die gemiddeld een wat lager startniveau hebben, langer de tijd krijgen om hun talenten te ontwikkelen", vertelt onderwijssocioloog Sara Geven. "Ook wordt het opleidingsniveau van kinderen uit kansrijke gezinnen minder vaak overschat. Maar het gemiddelde niveau van de hele groep gaat omhoog."

Uit het onderzoek blijkt niet dat goede leerlingen slechter gaan presteren als ze in een gemengde klas zitten.

NOS Stories keek naar hoe (en of) andere landen verschillende schoolniveaus hanteren. Hun bevindingen lees je hier

Als je eenmaal bent ingedeeld op een bepaald niveau is het vaak niet zo makkelijk om nog over te stappen. "Lang niet alle leerlingen krijgen het goede advies op de basisschool", weet Knook. "Het is gewoon heel erg zonde als je ze dan meteen in een hokje duwt."

Yvonne Uiterwijk Winkel geeft al jarenlang les aan groep 8 op een basisschool. Zij heeft juist vooral goede ervaringen met het geven van een schooladvies aan haar leerlingen. "Uiteindelijk doet tien procent van de kinderen het beter dan verwacht op de middelbare school. Ik vraag me af of je daarvoor het hele systeem moet ombouwen."

Maar de directeur Maryse Knook vindt het niet alleen belangrijk dat het schooladvies op deze manier kan worden uitgesteld, ze wil leerlingen ook voorbereiden op een diverse maatschappij. "Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen leren wat ze kunnen, maar ook wie ze zijn. En hoe ze met elkaar moeten omgaan. De maatschappij bestaat ook niet uit alleen maar n niveau."

Minister Slob erkent dat het huidige systeem van n keuzemoment in groep 8 van de basisschool "heel strak" geregeld is. Maar alle leerlingen een schooladvies geven in de derde klas van de middelbare school, vindt hij weer het andere uiterste. Volgens hem is het voor sommige leerlingen juist goed dat ze al op jonge leeftijd een advies krijgen.

De minister pleit voor "een middenweg en maatwerk" en daar werkt hij ook al aan.

Dat ook de VO-raad achter het plan staat is opvallend. Want zo'n brede onderbouw vraagt veel van het onderwijs qua organisatie. Leraren moeten die eerste twee jaar verschillende boeken en verschillende methodes gebruiken om de leerlingen elk op hun eigen niveau uit te dagen.

"Ze moeten kijken naar wat een kind aankan en waar het misschien iets meer of iets minder moet. En dat kunnen ze per vak aanpassen", zegt Knook. Leerlingen moeten dus heel goed individueel worden begeleid. Dat vraagt zeker veel van de docenten. "Maar als het wat meer gemeengoed wordt denk ik dat we het met elkaar ook wat minder zwaar kunnen maken."
https://nos.nl/artikel/23(...)-een-hokje-duwt.html

Het hele systeem omgooien voor extra diversiteit en misschien wat meer leerlingen die op de juiste plek terechtkomen. Ik heb geen vertrouwen in het vermogen van de overheid en scholen om zo'n project te doen zonder dat leerlingen er een jaar of vijf de dupe van zijn. De problemen met een verkeerd niveau zouden volgens mij een stuk minder groot zijn als er niet zo panisch gedaan werd over blijven zitten of na vmbo/havo twee jaar extra te doen.
Niets van dit alles is een wezensvreemde ontmoeting tussen een jij en een ik, zodat we nooit of te nimmer zullen weten wie die jij is en wie die ik.
pi_191197860
Totaal mee eens,

Kinderen moeten eerst lekker kind zijn. Pas wanneer zij rond 16 bent, kan zij prima dingen uitproberen die bij hen past. Daarna kunnen ze definitief ervoor gaan.

Daarvoor zouden er geen verschillende groepen/klasse moeten zijn, alleen een taal en reken/wiskunde moeten wel in verschillende niveau aanwezig. Voor de rest kunnen ze in groepsverband veel van elkaar leren. Samenwerken, samen oplossing denken, samen zichzelf ontdekken wie je bent, wat je kan, waar jouw talent is. Verder gewoon een algemeen kennis.

Bij MBO, HBO en Universiteit kunnen men prima zich specialiseren of in bepaald beroep richten.
Al die ontdekkingsreizen door mensen, ze hebben nooit tegenhouden door domheid van mensen
  zondag 26 januari 2020 @ 19:40:57 #3
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191207723
spectatorindex twitterde op zondag 26-01-2020 om 17:30:00 Freedom level, 2018. (100 = most free): Finland: 100Canada: 99Japan: 96Germany: 94France: 90Italy: 89US: 86S Korea: 84Brazil: 78India: 77Mexico: 62Nigeria: 50Turkey: 32Russia: 20China: 14North Korea: 3Syria: 0(Freedom House) reageer retweet
Finland n van de meest vrije landen in de wereld
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 26 januari 2020 @ 21:27:17 #4
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191209681
registreer om deze reclame te verbergen
Column van een leraar Nederlands, over waarom later selecteren wellicht een goed idee is en waarom het absoluut geen goed idee is om het daar nu over te hebben:

quote:
Je haalt makkelijk het nieuws als je het moment van niveaubepaling in het onderwijs wilt uitstellen. Maar de toekomstdroom die deze week werd gepresenteerd stelt een nog veel radicalere vernieuwing van ons onderwijs door. De voorstellen voor extreem flexibel onderwijs zijn zo radicaal anders en zo ver losgezongen van de werkelijke problematiek in het onderwijs dat je je kunt afvragen of dit niet slechts een bliksemafleider is voor de stakingen volgende week. Maar we moeten de discussie wel aangaan, om te voorkomen dat we nog veel dieper in de problemen komen.Het discussiestuk werd dinsdag gepresenteerd en is ondertekend door onder meer de VO-Raad, LAKS, CNV Onderwijs, en andere organisaties van kinderdagverblijf tot universiteit, al gaat het plan vooral over de fase die we nu kennen als voortgezet onderwijs. Verder valt op dat bepaalde partijen geen rol hadden: onderwijsvakbond AOB bijvoorbeeld, maar ook actiegroepen PO, VO en WO in actie, en de lerarenopleidingen. De deskundige stem uit het veld is dit keer zlfs niet gehoord om de schijn van draagvlak te creren, we moeten blijkbaar tevreden zijn met belangenbehartiger VO-raad. Er zijn vanaf nu georganiseerde momenten voor discussie, zoals ook werd gedaan met andere plannen waarbij leraren pas later betrokken werden (Curriculum.nu bijvoorbeeld).De probleemanalyse in het discussiestuk is niet verrassend, soms wat vaag geformuleerd, maar wel onderbouwd door tal van rapporten: de laaggeletterdheid neemt toe, we selecteren te vroeg, de kansenongelijkheid neemt toe, er is te weinig waardering voor het beroepsonderwijs, leerlingen en studenten gaan met tegenzin naar school en ze zijn gestrest, er zijn te weinig leraren en ook zij zijn te gestrest. De oplossingen worden samengevat in een nieuwe koers, soms ook wat vaag geformuleerd en helemaal net onderbouwd: voor lle scholen, alle leerlingen en alle niveaus een verregaande flexibilisering, personalisering en digitalisering, want dat is nodig ‘voor de toekomst’. De uitgestelde niveaubepaling is hier slechts een klein onderdeel van, de bedoeling is: ieder kind kan elk vak op elk niveau volgen, in modules, wanneer dat maar past bij het kind en zo veel mogelijk naar eigen keuze.Iedereen in Nederland heeft verstand van twee zaken, zeggen we op school wel eens: voetbal en onderwijs. De reacties op de uitgestelde selectie liepen erg uiteen. ‘Eindelijk,’ verzuchtten onderwijskundigen en leraren die zich al langer inzetten voor kansengelijkheid. ‘Niet goed voor mijn kind!’ riepen hoogopgeleide ouders met slimme kinderen, die vrezen dat hun kind zich verveelt in een heterogene groep. Internationale studies geven aan dat het negatieve effect zeer beperkt of zelfs afwezig is, zoals te lezen is in Gelijke kansen voor de school, waarin David Mitchell vele internationale onderzoeken over kansengelijkheid op een rijtje zette.Natuurlijk moet zo’n nieuw idee eerst goed worden uitgedacht. Scholen zouden er nu al zelf mee kunnen beginnen door de definitieve niveaubepaling pas in klas 3 te plaatsen, maar dat durven ze vaak niet vanwege de bekende ‘perverse prikkels’: scholen durven het risico niet te nemen van zittenblijven en afstroom, want daarop worden ze beoordeeld; en (vooral hoogopgeleide) ouders geven de voorkeur aan aparte vwo-klassen, of categorale mavoscholen. Een school laat zich ook door zulke voorkeuren leiden, want een terugloop in aanmeldingen veroorzaakt al snel flinke (financile) problemen en een neerwaartse spiraal.Maar die uitgestelde selectie is niet de kern van het discussiestuk ‘De toekomst van ons onderwijs’. In plaats van een vaste kennisbasis die vakdocenten in een stevig programma aan kinderen leren, komt er in deze toekomstvisie een modulair programma waarin kinderen flexibel, ‘flude’ kennis opdoen waarin zij interesse hebben – want dat motiveert en dat is blijkbaar nodig. Wat de waarde van de ‘patchwork’-lespakketten precies is (mbo, hbo en wo blijven bestaan en mogen nog steeds allerlei eisen stellen bij de entree) en hoe een school dit moet organiseren, is niet duidelijk. De VO-raad pleit wel al langer voor maatwerkdiploma’s.Er zijn nu ook al scholen waar flexroosters bestaan en visies op onderwijs waarin de leerling meer keuze heeft, denk aan montessorischolen. Er zijn vele scholen waar leerlingen vervroegd of op een hoger niveau examen doen in een vak, versneld het vwo doorlopen, probleemloos stapelen en/of een alternatief lesrooster volgen. Dat werkt voor sommige leerlingen en scholen goed, vanuit een doordachte onderwijskundige visie en de vrijheid die scholen in Nederland hebben om het onderwijs in te richten met duidelijke kwaliteitseisen als voorwaarde. Maar het werkt lang niet altijd goed en nu wordt ver doorgevoerde flexibiliteit de verplichting: elk vak op elk niveau in elke jaarlaag in modules beschikbaar voor alle leerlingen. Dat is niet alleen een logistieke en financile herculestaak, het is ook een fikse aantasting van de vrijheid die scholen en leraren eerder hadden – wat het werk onaantrekkelijk maakt – en het is bovendien een onderwijsaanpak die niet bewezen effectief is.Zo legt deze toekomstdroom ook de nadruk op ‘21st century skills’ als probleemoplossend leren, samenwerken, ondernemen; dingen die je pas kunt leren nadat je een hele sterke kennisbasis hebt opgebouwd. Digitalisering is noodzakelijk, zegt het stuk, maar scholen komen steeds vaker terug op (volledig) digitaal onderwijs en digitale programma’s zijn ook nog steeds niet bewezen effectiever. De flexibiliteit, in combinatie met een niveaustelsel dat in feite gelijk blijft, prikkelt nog steeds de obsessie met niveaus en dus het schaduwonderwijs en de stress die daarbij zijn opgekomen. De flexibiliteit zal vooral optimaal benut worden door kinderen die thuis daarin aangespoord en ondersteund worden, dus de kansengelijkheid is nog steeds in gevaar. Leerlingen mogen zelf meer kiezen, wat hun motivatie zou bevorderen, maar we weten ondertussen ook dat keuzes en zelfreflectie voor het puberbrein ontzettend moeilijk zijn.En lossen we hiermee echt de problemen in het onderwijs op? Laat ik die problemen eens preciezer benoemen: 1 op de 4 jongeren is laaggeletterd – uit de PISA-rapporten 2018, waarin 15-jarigen getest worden, blijkt dat 1 op de 3 jongeren teksten altijd meerdere keren moet lezen en vragen over teksten niet echt kan beantwoorden. Vooral leerlingen op de praktijkschool en op alle vmbo-niveaus zijn straks niet zelfredzaam, ze kunnen een brief van de gemeente al niet begrijpen. In diverse internationale rapporten (bijvoorbeeld OESO) is benoemd dat onze vroege selectie de kloof tussen kansarm en kansrijk vergroot. Ook recente beleidskeuzes, zoals het advies van de leerkracht in plaats van de eindtoets en het leenstelsel, hebben ervoor gezorgd dat de kloof groter werd.En wat is de belangrijkste bewezen aanpak om zulke trends te keren? Goede leraren voor de klas. Hoewel de VO-raad onlangs wl benoemde dat de taalvaardigheid van brugklassers door het tekort in het basisonderwijs achteruit is gegaan (opnieuw zonder cijfers), steekt dezelfde raad de hand niet in eigen boezem. Het kwalitatieve tekort in het voortgezet onderwijs is misschien nog wel schrikbarender dan in het primair onderwijs. Ik zeg ‘misschien’, omdat het ontbreekt aan correcte cijfers over bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs is het grootste probleem dat er onvoldoende leraren met een pabodiploma beschikbaar zijn. In het voortgezet onderwijs is dat probleem al lang ‘opgelost’ door goed te keuren dat leraren soms jarenlang of zelfs altijd in opleiding zijn of in een ander vak of zonder bevoegdheid of boven hun bevoegde niveau lesgeven (beter iets dan niets, toch?). Wat we wel weten, is dat het tekort het ergst is op vmbo-scholen, daar waar de leesvaardigheid het hardst achteruitgaat.Er is een noodplan nodig om op al die scholen weer bevoegde, bekwame leraren voor de klas te hebben en te houden. Actiegroep VO in actie pleit al lange tijd voor werkdrukverlaging en we staken omdat we nog veel te ver van een werkbare situatie zijn – andere Europese landen en succesvolle PISA-landen hebben minder lesuren per week. Maar in het discussiestuk wordt gepleit voor een bredere, soepelere blik op bevoegdheden – de VO-raad heeft dit standpunt eerder ook al uitgedragen. Het sluit aan bij het advies van de Onderwijsraad, ‘Ruim baan voor leraren’, waarin onder meer gepleit wordt voor het clusteren van vakken, waarbij een bevoegdheid in biologie bijvoorbeeld ook lesgeven in scheikunde toestaat. Maar wie in meerdere vakken lesgeeft, kan niet de vakexpert zijn die je bij n vak na de volledige studie in dat ene vak bent. Een ‘coach’ bij huiswerkuren in plaats van de vakdocent voor de klas is goedkoper, flexibeler, en een makkelijke oplossing voor het lerarentekort. Maar voor een leraar betekent dit: laat maar zitten, die kwaliteit, die vakinhoud. Het voelt als het mes in de rug – en nu kun je zeggen, ‘kom, niet zo overdreven, niet zo gevoelig en zuur’, maar het is niet het mes in mjn rug. Het is de doodsteek voor die 25 procent jongeren die niet eens fatsoenlijk leert lezen en schrijven. Het gaat om basiskennis die je goed moet leren, wt je in de toekomst ook gaat doen, en dat doe je met een beproefd programma, gegeven door een docent die vakinhoud, expertise, continuteit en kwaliteit kan bieden.De bezuinigingen in het onderwijs gaan een lange tijd terug. Het percentage burn-outs onder leraren blijft toenemen. En de resultaten van PISA gaan sinds de eerste meting in 2000 alleen maar omlaag. Bij de staking van 30 en 31 januari herhalen de leraren in het voortgezet onderwijs dus opnieuw hun eis: structureel geld dat gegarandeerd wordt benut voor werkdrukverlaging; minder lesuren per week, zodat leraren tijd hebben voor kwaliteit, zodat leraren blijven en zodat de leerlingen weer echt leren wat ze moeten leren. En ja, het is pijnlijk dat de VO-raad de staking niet steunt en de oplossingen in zulke andere richtingen zoekt dan de leraren zelf doen.Het is al te vaak gezegd: er zijn zo veel vernieuwingen in het onderwijs die zonder inbreng van leraren worden doorgeduwd. Zo kan ook geen leraar of schoolleider het probleem verzinnen waarvoor Curriculum.nu een oplossing zou bieden. Deze ‘toekomst van ons onderwijs’ lijkt de zoveelste vernieuwing die de Dijsselbloem-toets niet doorstaat. En we hebben een dikke huid gekregen, het is niet ons gekwetste ego dat hier opspeelt: maar zonder onze inhoudelijke inbreng komen er blijkbaar hele slechte plannen op tafel. Genoeg is genoeg. Het discussiestuk koerst af op een afgrond waar we straks niet meer uit kunnen klimmen. Geef de docent de tijd en de autonomie, dan doen wij wat ons vak is: de jeugd de toekomst geven, dankzij een stevige kennisbasis.
https://www.vmbodocent.nl(...)s-voor-ons-onderwijs
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  zondag 26 januari 2020 @ 21:31:11 #5
458878 -XOR-
uitsluitend
pi_191209775
quote:
0s.gif Op zondag 26 januari 2020 21:27 schreef Janneke141 het volgende:
Zo legt deze toekomstdroom ook de nadruk op ‘21st century skills’ als probleemoplossend leren, samenwerken, ondernemen;
:r :r
pi_191210022
quote:
0s.gif Op zondag 26 januari 2020 21:31 schreef -XOR- het volgende:

[..]

:r :r
Ik vind dit ook verschrikkelijk. Ik vind vwo veel makkelijker dan het hbo omdat je op hbo moet samenwerken. Vooral PGO is de hell

Maar nee hoor twee jaar doorlopend projecten op het hbo (want in derde jaar minor/stage en dan in het vierde jaar afstuderen


Maar in het voortgezet onderwijs vind ik projecten een slecht idee. Bijvoorbeeld, als je alleen in de ochtend les hebt en in de middag projecten dan raken de leerlingen die gebaat zijn bij hele dagen les achterop.
FOK! is net een groot tijdschrift
  zondag 26 januari 2020 @ 22:47:41 #7
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191211204
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 26 januari 2020 21:27 schreef Janneke141 het volgende:
Column van een leraar Nederlands, over waarom later selecteren wellicht een goed idee is en waarom het absoluut geen goed idee is om het daar nu over te hebben:
[..]

https://www.vmbodocent.nl(...)s-voor-ons-onderwijs
Mja, beetje het verhaal van dat er meer geld nodig is. Geldtekort heeft weer voor alle genoemde problemen gezorgd (van bevoegde leraren tot het leenstelsel).

Klopt wel dat Finland e.a. al decennialang veel meer geld uitgeven aan onderwijs. 7% vs 5% van het BNP scheelt wel wat (maar levert na jren ook wat op).

De aantrekkingskracht van Finland voor beleidsmakers zit er voor een deel in dat het nog steeds goedkoper is dan pakweg Zweden (8%) of Denemarken (9%).
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_191215625
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 januari 2020 23:40 schreef Injetta het volgende:

[..]

Welk bewijs?
Het bewijs dat leerlingen nauwelijks hun sociaaleconomische milieu ontgroeien. Grosso modo blijven leerlingen hangen in het milieu waarin ze opgevoed zijn.
pi_191215641
quote:
0s.gif Op zondag 26 januari 2020 21:43 schreef Vimbavimba het volgende:

[..]

Maar in het voortgezet onderwijs vind ik projecten een slecht idee. Bijvoorbeeld, als je alleen in de ochtend les hebt en in de middag projecten dan raken de leerlingen die gebaat zijn bij hele dagen les achterop.
Dit vind ik een apart argument. Bovendien vooronderstel je daarbij dat het 'projectdeel' dan weer geen meerwaarde heeft. Je kunt evengoed andersom redeneren: het 'onderwijsgedeelte' houdt de leerlingen tegen die meer tijd nodig hebben voor hun projecten.

Tijdens mijn hbo-studie (technische bedrijfskunde) was het project bedoelt als culminatie van alles wat je in het blok tot je genomen had. Met andere woorden: geen tekstboekrealiteit, maar het daadwerkelijk (direct) toepassen in de praktijk. Ik (en voor zover ik kan inschatten alle medestudenten met mij) hebben dit als een zeer prettige en leerzame combinatie ervaren.
  maandag 27 januari 2020 @ 11:53:03 #10
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191215927
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 11:32 schreef DireStraits7 het volgende:

[..]

Het bewijs dat leerlingen nauwelijks hun sociaaleconomische milieu ontgroeien. Grosso modo blijven leerlingen hangen in het milieu waarin ze opgevoed zijn.
Precies, en bepaalde landen doen dit beter. Dit gaat niet ten koste van de prestaties maar versterkt het eerder.
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_191216277
quote:
0s.gif Op zondag 26 januari 2020 21:31 schreef -XOR- het volgende:

[..]

:r :r
Lekker als VWO'er probleemoplossend 'samenwerken' met VMBO'ers die niets uitvoeren aan groepsopdrachten.
De Sahara is zonder meer erg droog.
  Licht Ontvlambaar maandag 27 januari 2020 @ 13:20:02 #12
7020 Sjeen
...gevaarlijke vrouw...
pi_191217123
quote:
14s.gif Op maandag 27 januari 2020 12:17 schreef Fred_B het volgende:

[..]

Lekker als VWO'er probleemoplossend 'samenwerken' met VMBO'ers die niets uitvoeren aan groepsopdrachten.
Grappig, mijn ervaring is dat je op elk niveau lamzakken hebt, niet dat dat niveau gebonden is.
You can't start a fire without a spark...
♥ Isa ♥ | In vuur en vlam
A dirty mind is a joy forever!
  maandag 27 januari 2020 @ 13:21:48 #13
484383 Eendenkooi
homeopathisch onverdund
pi_191217146
quote:

Laten we het onderwijs eens omgooien


Te midden van de discussies over Curriculum.Nu en het lerarenregister kwam plots het nieuws over het plan van een ‘pact’ van onderwijsorganisaties als de sectorraden, LAKS en CNV/Onderwijs met een discussiestuk over de toekomst van ons onderwijs dat de tweedeling in het onderwijs zou moeten tegengaan. Belangrijkste idee is dat de schoolkeuze voor leerlingen van de basisschool uitgesteld moet worden, van de leeftijd van 12 jaar naar 15 jaar. Het is een idee dat al sinds het middenschoolexperiment van minister van Kemenade regelmatig in welke vorm dan ook boven tafel komt. Zo was er de volledig mislukte basisvorming ten tijden van het studiehuis, naderhand gefileerd door de commissie Dijsselbloem. Ook zijn er nu zogenaamde 10-14 of Tienerscholen. Een en ander gelardeerd met ideen over flexibel onderwijs en een vroegere leerplicht.

BON is weinig gelukkig met dit plan. Wij denken dat er op dit moment met het enorme lerarentekort en wellicht een curriculumherziening, meer dan genoeg druk op het onderwijs staat. Ook inhoudelijk hebben we flinke bezwaren. Voor het merendeel van de kinderen die wel de juiste keuze maakt is drie jaar uitstel geen goede zaak en voor de door veel ouders zo geliefde zelfstandige gymnasia lijkt dit plan ook een bedreiging te vormen. Ook is het beter om in het huidige onderwijs de doorstroming sterk te verbeteren . Dat is ooit onder minister Ritzen uit efficintie-overwegingen bijna onmogelijk gemaakt en ook nu nog stellen scholen vaak flinke eisen aan leerlingen die willen opstromen, mede ook om de eindexamencijfers hoog te houden. Laten we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, meer bevoegde leraren voor de klas krijgen en onderwijs geven waar enige wetenschappelijke evidentie voor is, dan kunnen ook kinderen uit achterstandssituaties gewoon goed leren lezen en rekenen en hoeven rijkere ouders geen geld meer uit te geven aan bijlessen en huiswerkbegeleiding.


[ Bericht 2% gewijzigd door Eendenkooi op 27-01-2020 13:26:53 ]
  maandag 27 januari 2020 @ 13:29:35 #14
484383 Eendenkooi
homeopathisch onverdund
pi_191217261
Wat is nou het werkelijke probleem? Dat leerlingen die naar de Havo hadden gekund nu naar de mavo gaan? En om dat op te lossen moet iedereen tussen zijn 12e en 15e bij elkaar in de klas? Dat is toch veel te zwaar geschut om het probleem op te lossen?
pi_191217593
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 13:29 schreef Eendenkooi het volgende:
Dat is toch veel te zwaar geschut om het probleem op te lossen?
Ik vraag me inderdaad af over welke aantallen we het hebben.

Overigens is de middenschool (iedereen hetzelfde onderwijs), naar ik begrijp, wel een ander concept dan dit voorstel (gedifferentieerd onderwijs binnen dezelfde klas).
  maandag 27 januari 2020 @ 14:02:36 #16
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191217646
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 13:29 schreef Eendenkooi het volgende:
Dat is toch veel te zwaar geschut om het probleem op te lossen?
Wat mij betreft wel, ja. Het achterliggende probleem is met veel eenvoudiger middelen grotendeels oplosbaar. En het laatste stukje is waarschijnlijk sowieso niet oplosbaar, ongeacht het kanon dat je kiest.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  maandag 27 januari 2020 @ 14:29:00 #17
358523 IkStampOpTacos
Tacostamper extraordinaire
pi_191217865
quote:
1s.gif Op maandag 27 januari 2020 13:20 schreef Sjeen het volgende:

[..]

Grappig, mijn ervaring is dat je op elk niveau lamzakken hebt, niet dat dat niveau gebonden is.
Je moet toch op n of andere manier kunnen neerkijken op anderen he. ;(
It's my life, it's now or never, I ain't gonna live forever.
-
Headstrong to take on anyone.
  maandag 27 januari 2020 @ 14:29:58 #18
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191217883
quote:
14s.gif Op maandag 27 januari 2020 12:17 schreef Fred_B het volgende:

[..]

Lekker als VWO'er probleemoplossend 'samenwerken' met VMBO'ers die niets uitvoeren aan groepsopdrachten.
Ja leuk, maar die grote verschillen zijn mede het resultaat van het huidige systeem (en andere gebreken) dat we hebben. In landen met late selectie zijn de verschillen naar elkaar toe gegroeid, zonder dat het ten koste ging van het gemiddelde niveau of de topleerlingen - met een hoger percentage hoogopgeleiden dan Nederland als een neveneffect. Zoveel hoogopgeleiden heeft Nederland niet eens, en nee, dat komt niet door de moslims.
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_191218070
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 14:29 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Ja leuk, maar die grote verschillen zijn mede het resultaat van het huidige systeem (en andere gebreken) dat we hebben. In landen met late selectie zijn de verschillen naar elkaar toe gegroeid, zonder dat het ten koste ging van het gemiddelde niveau of de topleerlingen - met een hoger percentage hoogopgeleiden dan Nederland als een neveneffect. Zoveel hoogopgeleiden heeft Nederland niet eens, en nee, dat komt niet door de moslims.
Het is algemeen bekend dat het onderwijsniveau in Nederland veel hoger ligt dan in een gemiddeld Europees land. Vrijwel iedereen kent de verhalen van nederlandse studenten die een (half) jaar in het buitenland gaan studeren en daar uit hun neus vreten, omdat er van het zelfde 'hoger onderwijs' gewoon veel minder van studenten verwacht wordt.
  maandag 27 januari 2020 @ 14:53:00 #20
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191218125
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 14:47 schreef PapierMarcheren het volgende:

[..]

Het is algemeen bekend dat het onderwijsniveau in Nederland veel hoger ligt dan in een gemiddeld Europees land. Vrijwel iedereen kent de verhalen van nederlandse studenten die een (half) jaar in het buitenland gaan studeren en daar uit hun neus vreten, omdat er van het zelfde 'hoger onderwijs' gewoon veel minder van studenten verwacht wordt.
Dat is zo als ze naar Amerika gaan ja. Niet naar Noorwegen oid.

https://www.onderwijsinci(...)ingsniveau-bevolking
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_191218397
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 14:53 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Dat is zo als ze naar Amerika gaan ja. Niet naar Noorwegen oid.

https://www.onderwijsinci(...)ingsniveau-bevolking
Noorwegen in het bijzonder weet ik niet, maar Frankrijk, Belgie, Oostenrijk, de UK, Spanje, Polen, Italie. Allemaal landen waarvan ik dat hoor. Duitsland dan weer niet.
  maandag 27 januari 2020 @ 15:33:33 #22
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191218543
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 15:20 schreef PapierMarcheren het volgende:

[..]

Noorwegen in het bijzonder weet ik niet, maar Frankrijk, Belgie, Oostenrijk, de UK, Spanje, Polen, Italie. Allemaal landen waarvan ik dat hoor. Duitsland dan weer niet.
Tsja, heb je ook feiten om dit te boekstaven of heb je dit 'van horen zeggen'.

De OESO tracht het begrip 'hoogopgeleid' te standaardiseren. Daar scoort Nederland iets boven het gemiddelde maar niet de absolute top.
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_191218774
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 14:02 schreef Janneke141 het volgende:

[..]

Wat mij betreft wel, ja. Het achterliggende probleem is met veel eenvoudiger middelen grotendeels oplosbaar.
Dat vraag ik me oprecht af. Het afstromen is het probleem nooit geweest. Van vwo kun je zo terug naar havo. Het probleem is juist die leerlingen die er in 3-havo achter komt dat die ook wel naar vwo kan. En dan is het lastig om 'opstromen' te faciliteren.

Ik snap de 'het moet kunnen'-gedachten, maar het is ook een 'makkelijker gezegd dan gedaan'.
  maandag 27 januari 2020 @ 15:55:31 #24
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191218832
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 15:51 schreef DireStraits7 het volgende:

[..]

Dat vraag ik me oprecht af. Het afstromen is het probleem nooit geweest. Van vwo kun je zo terug naar havo. Het probleem is juist die leerlingen die er in 3-havo achter komt dat die ook wel naar vwo kan. En dan is het lastig om 'opstromen' te faciliteren.

Ik snap de 'het moet kunnen'-gedachten, maar het is ook een 'makkelijker gezegd dan gedaan'.
In de bovenbouw opstromen doe je na je diploma. Kost je een jaartje extra, maar dat is echt geen probleem als je bedenkt dat je toch nog tot je 70e mag werken.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  maandag 27 januari 2020 @ 17:48:16 #25
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_191220257
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 13:29 schreef Eendenkooi het volgende:
Dat is toch veel te zwaar geschut om het probleem op te lossen?
In welk opzicht is dat 'zwaar geschut', volgens jou?
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
pi_191222708
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 15:55 schreef Janneke141 het volgende:

[..]

In de bovenbouw opstromen doe je na je diploma. Kost je een jaartje extra, maar dat is echt geen probleem als je bedenkt dat je toch nog tot je 70e mag werken.
Als jij in 3 havo al weet dat je naar vwo kan/moet, lijkt het me behoorlijk contraproductief om dan eerst nog twee jaar havo te doen. Dan kun je beter van 3 havo naar 2 vwo gaan.

Bovendien is die overstap in theorie mogelijk, maar in de praktijk worden vaak aardige drempels opgeworpen.
  maandag 27 januari 2020 @ 20:17:10 #27
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191222738
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:15 schreef DireStraits7 het volgende:

[..]

Als jij in 3 havo al weet dat je naar vwo kan/moet, lijkt het me behoorlijk contraproductief om dan eerst nog twee jaar havo te doen. Dan kun je beter van 3 havo naar 2 vwo gaan.

Bovendien is die overstap in theorie mogelijk, maar in de praktijk worden vaak aardige drempels opgeworpen.
Ik probeer dan ook al anderhalf topic het punt te maken dat die drempels eruit moeten, omdat dat vele malen eenvoudiger te realiseren is dan het hele onderwijs maar weer eens ondersteboven te zetten.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
pi_191222785
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:17 schreef Janneke141 het volgende:

[..]

Ik probeer dan ook al anderhalf topic het punt te maken dat die drempels eruit moeten, omdat dat vele malen eenvoudiger te realiseren is dan het hele onderwijs maar weer eens ondersteboven te zetten.
Als je die drempels eruit haalt, verschil je niet zoveel van het nieuwe voorstel.

Bovendien, als dat de facto betekent dat tal van leerlingen na jaar 1, 2, 3 alsnog gaan wisselen kun je net zo goed de brede brugklas invoeren.

Het is voor de gemiddelde leerling ook geen pretje om opeens in een totaal andere klas te komen. In het geval van 3 havo naar 2 vwo betekent dat ook nog eens dat je medeleerlingen twee jaar jonger zijn.
  maandag 27 januari 2020 @ 20:21:28 #29
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191222824
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:19 schreef DireStraits7 het volgende:
Als je die drempels eruit haalt, verschil je niet zoveel van het nieuwe voorstel.
Jawel, dat doet het wel.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
pi_191222857
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:21 schreef Janneke141 het volgende:

[..]

Jawel, dat doet het wel.
Leer je jouw leerlingen ook zo argumenteren?
  maandag 27 januari 2020 @ 20:24:25 #31
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191222881
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:23 schreef DireStraits7 het volgende:

[..]

Leer je jouw leerlingen ook zo argumenteren?
Ik heb al een keer of vier uitgelegd wat ik van dat hele voorstel vind, en waarom. Dat jij daar alleen een paar losse zinnen uit trekt en de conclusie trekt "kijk maar, eigenlijk vind jij dit ook gewoon een goed voorstel" dan heb ik echt geen trek meer om mijn verhaal nog een keer te gaan doen. Je leest maar gewoon terug.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
pi_191222937
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:24 schreef Janneke141 het volgende:

[..]

Ik heb al een keer of vier uitgelegd wat ik van dat hele voorstel vind, en waarom. Dat jij daar alleen een paar losse zinnen uit trekt en de conclusie trekt "kijk maar, eigenlijk vind jij dit ook gewoon een goed voorstel" dan heb ik echt geen trek meer om mijn verhaal nog een keer te gaan doen. Je leest maar gewoon terug.
Ok juf.

Ik reageerde op jouw 'oplossing' en niet op het voorstel, maar ok. Ik wil het voor jou wel herhalen:
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:19 schreef DireStraits7 het volgende:

[..]

Als je die drempels eruit haalt, verschil je niet zoveel van het nieuwe voorstel.

Bovendien, als dat de facto betekent dat tal van leerlingen na jaar 1, 2, 3 alsnog gaan wisselen kun je net zo goed de brede brugklas invoeren.

Het is voor de gemiddelde leerling ook geen pretje om opeens in een totaal andere klas te komen. In het geval van 3 havo naar 2 vwo betekent dat ook nog eens dat je medeleerlingen twee jaar jonger zijn.
  maandag 27 januari 2020 @ 20:28:25 #33
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191222956
Als ik straks toevallig zin heb dan zal ik nog wel een keer uitleggen wat ik bedoel. Voor nu geloof ik het wel even.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
pi_191222975
Je hoeft niet ng een keer wat uit te leggen, want je hebt hier nooit over gehad. Je hebt alleen gezegd waarom jij vindt dat het huidige voorstel niet goed is. Je hebt niet uiteengezet waarom je denkt dat jouw oplossing wel goed is.

Ik hoor heel vaak mensen (uit het beroepsveld) roepen dat de drempels weg moeten, maar welbeschouwd is dat echt zo makkelijk nog niet. Daar zitten zoveel haken en ogen aan...

[ Bericht 28% gewijzigd door DireStraits7 op 27-01-2020 20:39:40 ]
  maandag 27 januari 2020 @ 20:39:02 #35
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_191223193
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 14:53 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Dat is zo als ze naar Amerika gaan ja. Niet naar Noorwegen oid.

https://www.onderwijsinci(...)ingsniveau-bevolking
We zitten zelfs onder Belgie? :@
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
pi_191223937
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:39 schreef Captain_Jack_Sparrow het volgende:

[..]

We zitten zelfs onder Belgie? :@
Het is niet zo eenvoudig te bepalen. Duitsland heeft ontzettend veel middelbaar opgeleide personen. Maar het middelbaar onderwijs is niet te vergelijken met het mbo van Nederland. Dat haal je er niet uit.

[ Bericht 0% gewijzigd door Cherni op 27-01-2020 21:22:50 ]
  maandag 27 januari 2020 @ 21:38:29 #37
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191224589
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 20:29 schreef DireStraits7 het volgende:
Je hoeft niet ng een keer wat uit te leggen, want je hebt hier nooit over gehad. Je hebt alleen gezegd waarom jij vindt dat het huidige voorstel niet goed is. Je hebt niet uiteengezet waarom je denkt dat jouw oplossing wel goed is.

Ik hoor heel vaak mensen (uit het beroepsveld) roepen dat de drempels weg moeten, maar welbeschouwd is dat echt zo makkelijk nog niet. Daar zitten zoveel haken en ogen aan...
Nou, vooruit dan.

Een groot deel van die drempels zijn administratief. Stapelen in het voortgezet en hoger onderwijs is (voor leerling/student) veel lastiger en in sommige gevallen zelfs onmogelijk gemaakt omdat dit onaantrekkelijk is voor de scholen vanwege financile en publicitaire consequenties; zie voor verdere toelichting de eerste pagina's van deel 1.

Ten tijde van de invoering van de mammoetwet waren die drempels er niet. Men wilde af van het systeem waar je afkomst je toekomst bepaalde en stelde een systeem in waar in theorie iedere leerling vanaf iedere ingangspositie de top van de onderwijspiramide kon bereiken. Dat systeem werkte prima, waarmee dus niet gezegd is dat er geen andere systemen zijn die ook prima kunnen werken.

Een van de nadelen van vroege selectie is de foutgevoeligheid. Die is herstelbaar door, zoals betoogd, een goede doorstroom te garanderen. Een van de voordelen is dat je vrij vroeg je leerlingen op maat kan bedienen. Ik spreek (nogmaals) uit persoonlijke ervaring, maar de voordelen daarvan voor de leerlingen aan de randen van het spectrum wegen niet op tegen het nadeel.

In de onderbouw, laten we zeggen tot klas 3, een niveau opstromen is inhoudelijk eigenlijk nauwelijks een probleem. Daarna is opstromen lastig, maar zou stapelen weer geen problemen op moeten leveren. Misschien voor een enkel vak, maar dat is als school op te lossen en dat is ook gewoon je werk.
In de huidige situatie hebben we scholen die kiezen voor enkelvoudige, dubbele of spectrumbrede brugklassen. Dat mag, dat noemen we vrijheid van onderwijs. Een opgelegde gemengde onderbouw van drie jaar met daarna pas een definitieve selectie is dat niet, maar levert naast de door o.a. Klopkoek en anderen aangedragen voordelen ook grote nadelen op voor groepen leerlingen en voor docenten.

Dit voorstel is niet Dijsselbloemproof. Leerlingen verdienen de kans om uitgedaagd te worden om meer uit zichzelf te halen, en daar zal de hulp van een docent voor nodig zijn. Verzinnen in welke klassensituatie die hulp het beste te geven is laat ik verder aan jou over.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  maandag 27 januari 2020 @ 22:02:35 #38
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_191225055
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 21:38 schreef Janneke141 het volgende:

Een opgelegde gemengde onderbouw van drie jaar met daarna pas een definitieve selectie is dat niet, maar levert naast de door o.a. Klopkoek en anderen aangedragen voordelen ook grote nadelen op voor groepen leerlingen en voor docenten.
Wat voor nadelen, dan? De onderzoeken die gedaan zijn, hebben geen structurele nadelen blootgelegd.
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
  maandag 27 januari 2020 @ 22:10:09 #39
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191225198
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:02 schreef Captain_Jack_Sparrow het volgende:

[..]

Wat voor nadelen, dan? De onderzoeken die gedaan zijn, hebben geen structurele nadelen blootgelegd.
De nadelen voor leraren lijken me, zeker als je het proces van verandering beschouwt en niet alleen maar de uiteindelijke situatie, evident.

En de nadelen voor leerlingen heb ik al vaker benoemd. Ik schijn alles hier vier keer te moeten herhalen, maar voor de zwakkere leerlingen levert het alleen maar extra frustratie op dat ze nog steeds niet mee kunnen en de laagste cijfers halen en voor de sterkere leerlingen idem omdat ze opgehouden worden, extra werk (meer van hetzelfde) moeten doen als ze hun taak af hebben en er in het algemeen gewoon minder aandacht voor je is omdat er een grens zit aan het differentirend vermogen van de gemiddelde docent.
En ik zal er voor de volledigheid nog maar eens aan toevoegen dat dit mijn mening en ervaring is. Niet alles is immers meetbaar in een Excelsheet.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  maandag 27 januari 2020 @ 22:13:16 #40
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_191225262
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:10 schreef Janneke141 het volgende:

[..]

De nadelen voor leraren lijken me, zeker als je het proces van verandering beschouwt en niet alleen maar de uiteindelijke situatie, evident.

En de nadelen voor leerlingen heb ik al vaker benoemd. Ik schijn alles hier vier keer te moeten herhalen, maar voor de zwakkere leerlingen levert het alleen maar extra frustratie op dat ze nog steeds niet mee kunnen en de laagste cijfers halen en voor de sterkere leerlingen idem omdat ze opgehouden worden, extra werk (meer van hetzelfde) moeten doen als ze hun taak af hebben en er in het algemeen gewoon minder aandacht voor je is omdat er een grens zit aan het differentirend vermogen van de gemiddelde docent.
En ik zal er voor de volledigheid nog maar eens aan toevoegen dat dit mijn mening en ervaring is. Niet alles is immers meetbaar in een Excelsheet.
Je hebt het dus puur over aannames en anecdotisch 'bewijs'.
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
  maandag 27 januari 2020 @ 22:14:13 #41
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191225287
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:13 schreef Captain_Jack_Sparrow het volgende:

[..]

Je hebt het dus puur over aannames en anecdotisch 'bewijs'.
Nee, ervaring met het vak. Dat in tegenstelling tot de meeste andere stuurlui in dit topic.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  maandag 27 januari 2020 @ 22:16:42 #42
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191225339
Maar goed, voer het maar in. Blijkt het over tien jaar een ontiegelijke teringzooi te zijn en geven we mooi al die incapabele docenten de schuld. Met hun twintig weken vakantie per jaar.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  maandag 27 januari 2020 @ 22:17:43 #43
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_191225361
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:14 schreef Janneke141 het volgende:

Nee, ervaring met het vak.
Toch klinkt het heel erg als anecdotisch 'bewijs'. Jij ervaart het op een bepaalde manier en dus is het de waarheid.

Overigens gaf de leerkracht van mijn dochter vorige week aan dat hij totaal geen moeite heeft met differentieren. Is weer een andere waarheid
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
  maandag 27 januari 2020 @ 22:20:17 #44
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191225410
quote:
1s.gif Op maandag 27 januari 2020 21:11 schreef Cherni het volgende:

[..]

Het is niet zo eenvoudig te bepalen. Duitsland heeft ontzettend veel middelbaar opgeleide personen. Maar het middelbaar onderwijs is niet te vergelijken met het mbo van Nederland. Dat haal je er niet uit.

Is die in Duitsland beter of slechter?
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  maandag 27 januari 2020 @ 22:24:54 #45
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191225513
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:10 schreef Janneke141 het volgende:

[..]

De nadelen voor leraren lijken me, zeker als je het proces van verandering beschouwt en niet alleen maar de uiteindelijke situatie, evident.

En de nadelen voor leerlingen heb ik al vaker benoemd. Ik schijn alles hier vier keer te moeten herhalen, maar voor de zwakkere leerlingen levert het alleen maar extra frustratie op dat ze nog steeds niet mee kunnen en de laagste cijfers halen en voor de sterkere leerlingen idem omdat ze opgehouden worden, extra werk (meer van hetzelfde) moeten doen als ze hun taak af hebben en er in het algemeen gewoon minder aandacht voor je is omdat er een grens zit aan het differentirend vermogen van de gemiddelde docent.
En ik zal er voor de volledigheid nog maar eens aan toevoegen dat dit mijn mening en ervaring is. Niet alles is immers meetbaar in een Excelsheet.
Een dingetje is hier dat (zoals eerder aangegeven) de kwaliteit van de basisscholen k enorm van elkaar verschillen. De segregatie is enorm groot in Nederland. Los van de capaciteiten van het kind.

Om het zwaar aan te zetten: er is al wat voorwerk gedaan voordat ze op de middelbare terecht komen. Als je ze dan allemaal in dezelfde klas zet... tsja.

Ik denk dat dit in Finland anders is, alhoewel in bijv. Denemarken ook problemen zijn/waren met extreem zwakke basisscholen (structureel, niet incidenteel).
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  maandag 27 januari 2020 @ 22:26:07 #46
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_191225536
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:24 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Een dingetje is hier dat (zoals eerder aangegeven) de kwaliteit van de basisscholen k enorm van elkaar verschillen. De segregatie is enorm groot in Nederland.

Om het zwaar aan te zetten: er is al wat voorwerk gedaan voordat ze op de middelbare terecht komen. Als je ze dan allemaal in dezelfde klas zet... tsja.

Ik neem aan dat dit in Finland anders is, alhoewel in bijv. Denemarken ook problemen zijn/waren met extreem zwakke basisscholen (structureel, niet incidenteel).
Dan moet je zorgen dat die basisscholen op norm komen, dat kan ook zonder een grootschalige stelselwijziging. Maar dan zul je wel moeten zorgen voor voldoende en capabel leraren.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  maandag 27 januari 2020 @ 22:26:10 #47
423997 Lunatiek
RadicaalFilosoof
pi_191225537
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:20 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Is die in Duitsland beter of slechter?
Beter:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onderwijs_in_Duitsland
  maandag 27 januari 2020 @ 22:26:53 #48
484383 Eendenkooi
homeopathisch onverdund
pi_191225550
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:24 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Een dingetje is hier dat (zoals eerder aangegeven) de kwaliteit van de basisscholen k enorm van elkaar verschillen. De segregatie is enorm groot in Nederland. Los van de capaciteiten van het kind.

Om het zwaar aan te zetten: er is al wat voorwerk gedaan voordat ze op de middelbare terecht komen. Als je ze dan allemaal in dezelfde klas zet... tsja.

Ik denk dat dit in Finland anders is, alhoewel in bijv. Denemarken ook problemen zijn/waren met extreem zwakke basisscholen (structureel, niet incidenteel).
Niks mis met segregatie.
pi_191225979
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:20 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Is die in Duitsland beter of slechter?
Durf ik niet te zeggen. In Duitsland is er nog veel maakindustrie en daar is het onderwijs op afgestemd. Ik ben er al te lang weg om daar nu nog een oordeel over te geven. Het is ook een systeem waarbij je bij een werkgever in de leer gaat.

Daarom zijn dit soort grafieken over het aantal middelbaar en hoger opgeleiden moeilijk in te schatten.
  maandag 27 januari 2020 @ 22:58:31 #50
177053 Klopkoek
Regressief links
pi_191226131
quote:
0s.gif Op maandag 27 januari 2020 22:26 schreef Eendenkooi het volgende:

[..]

Niks mis met segregatie.
Er is van alles mis mee. Het neemt een gevoel van onveiligheid niet weg en versterkt het alleen maar. Ook voor jou is het geen optimale situatie. Ook de rijken in Brazili zijn slechter af (en minder gelukkig) dan de rijken in vrijwel elk westers land.
<a href="http://twitter.com/ewaldeng/status/772333622531461120" target="_blank" rel="nofollow">En dat al in 1993</a>
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')