FOK!forum / Brave New World / Apollo Hoax #20 Apollo artifact auction
t4600cdinsdag 8 augustus 2017 @ 14:08
movie+moon.bmp
Dit topic bespreekt de Moonhoax, de stelling dat de bemande maanlandingen zoals die aan ons, publiek getoond zijn, als onderdeel van het Apolloprogramma niet echt gebeurd zijn.

De Apollo-maanlandingscomplottheorie is een complottheorie die stelt dat de Verenigde Staten niet echt astronauten naar de maan hebben gestuurd. De meeste wetenschappers, technici en ruimtevaartkenners schuiven de theorie als ongegrond terzijde. Er is een overvloed aan fysiek bewijs voor het tegendeel van de complottheorie.

Volgens deze complottheorie hebben de maanlandingen binnen het Apollo-ruimtevaartprogramma in de jaren 1969 tot 1972 niet daadwerkelijk plaatsgevonden, maar zijn ze door de NASA en de Amerikaanse regering in scène gezet. Het commerciële Amerikaanse televisiestation Fox News Channel heeft op 15 februari 2001 een documentaire over deze theorie uitgezonden.

De aanhangers van deze theorie voeren een aantal argumenten aan. Zo zouden er schaduwen zijn waargenomen op de foto's die op de maan zijn genomen, waarbij sprake zou zijn van meerdere lichtbronnen in plaats van één. Andere bekende argumenten zijn het ontbreken van sterren op de foto's, en de wapperende Amerikaanse vlag.

Een mogelijk motief van de Amerikanen om de landing in scène te zetten in plaats van daadwerkelijk naar de maan te reizen zou zijn dat het niet mogelijk was om mensen naar de maan te sturen vanwege de vele onopgeloste problemenPro-maanlandingen:
SPOILER
* Getuigenverslagen. Enorm veel mensen die allemaal betrokken zouden moeten zijn met geheim houden van iets. En we weten allemaal hoe waarschijnlijk het is dat iets dan ook echt geheim blijft.
* Reflector en al 40 jaar testen daarop. (en dus vooral ook het verschil met naast de reflector richten)
* Restanten op de maan van zaken die we achtergelaten hebben, zichtbaar en gefotografeerd.
* Foto's, die nog altijd zonder succes gedebunked zijn
* 3rd parties die maanlandingen bevestigen
* Maanstenen
* Live-transmissies met weerpatronen die overeenkomen met weersatelietbeelden op die dag. (En foto's en 16mm)
* Detail van grond bij landing video's was niet eerder bekent maar komt wel overeen met nieuwe sateliet beelden. Hoe wisten ze detail van craters etc?
* Spin off technologieën waar we dagelijks gebruik van maken
- Is er een goede reden om een maanlanding te faken?
- Hoeveel mensen moet betrokken worden bij het complot?
- Is het risico de gok waard?
Argumenten voor maancomplottheorie met tegenargumenten:


Effect van straling op filmemulsie
SPOILER
(Even negeren dat er voor Apollo fotofilm zonder problemen is gebruikt in de ruimte en rond de maan)

Laten we als voorbeeld de Chernobyl ramp nemen:

Chernobyl straling:

" The reactor was destroyed in the accident and considerable amounts of radioactive material were released to the environment. The accident caused the deaths, within a few weeks, of 30 workers and radiation injuries to over a hundred others. "

"An intense graphite fire burned for 10 days. Under those conditions, large releases of radioactive materials took place."

"Average effective doses to those persons most affected by the accident were assessed to be about 120 mSv for 530,000 recovery operation workers, 30 mSv for 115,000 evacuated persons and 9 mSv during the first two decades after the accident to those who continued to reside in contaminated areas. (For comparison, the typical dose from a single computed tomography scan is 9 mSv)"

Apollo straling:

To record the actual skin doses, the astronauts worn dosimeters.
apollodose.gif

Laten we Apollo 14 nemen: 1,14 rads average.
1,14 rads = 11.8 mSv

Tijdens de evacuatie van Chernobyl was er meer straling dan tijdens de gehele Apollo 14 missie.

Conclusie? als Apollo foto's effecten van straling moeten laten zien, moet dat zeker te zien zijn bij Chernobyl!

Zie nu hier, foto's gemaakt tijdens Chernobyl evacuatie en schoonmaak:


1021399287.jpg
A%2BChernobyl%2Bliquidator%2Bpushes%2Ba%2Bbaby%2Bin%2Ba%2Bcarriage%2Bwho%2Bwas%2Bfound%2Bduring%2Bthe%2Bcleanup%2Bof%2Bthe%2BChernobyl%2Bnuclear%2Baccident%252C%2B1986.jpg
1021399220.jpg]afbeelding
strannik11.jpg
yanov_evac.jpg

Hier is trouwens een ongecorrigeerde Apollo foto. Of de groene tint komt door veroudering, de scanner, straling, warmte of de film stock wat gebruikt is... weet ik niet.

22056325752_d0e4f07c73_z_d.jpg

Bron Chernobyl straling : http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html
Bron Apollo straling: Biomedical Results of Apollo pagina 105 https://ntrs.nasa.gov/arc(...).gov/19760005580.pdf
Kruisdraden:
SPOILER
Claim: de kruisdraden op bepaalde foto's lijken achter gefotografeerde objecten te liggen, in plaats van ervoor zoals dat het geval zou moeten zijn wanneer de kruisdraden op de lens van de camera waren aangebracht; dit impliceert dat het gemanipuleerde foto's betreft.

Tegenclaim: wanneer een dunne zwarte lijn (zoals die van een kruisdraad) tegen een helder witte achtergrond gefotografeerd wordt, treedt er veelal verzadiging van de filmemulsie op, waardoor de zwarte lijn wegvalt op het positief. Op hoge resolutie scans is te zien hoe de kruisdraden vervagen bij felle belichting.
Kwaliteit:
SPOILER
Claim: de kwaliteit van de foto's is onwaarschijnlijk hoog.

Tegenclaim: NASA selecteerde alleen het beste beeldmateriaal ter publicatie, waarop de pers nogmaals een selectie toepaste op het door de NASA gepresenteerde materiaal. Van de duizenden foto's die de astronauten namen zijn er vele die onscherp of met een verkeerde belichtingstijd genomen zijn, zoals te zien is op het Apollo Lunar Surface Journal van de NASA.
Sterren:
SPOILER
Claim: er zijn geen sterren zichtbaar op de foto's en de astronauten melden niet een keer dat er sterren zichtbaar zijn vanuit de ramen van hun ruimtecapsules.

Tegenclaim: er zijn ook geen sterren zichtbaar op ruimtefoto's van de Spaceshuttle, Mir, ISS en de aarde. Dit komt doordat dit soort foto's met korte sluitertijden genomen wordt zodat er geen overbelichting plaatsvindt van direct door de zon verlichte voorwerpen op de voorgrond. Het veel zwakkere sterrenlicht heeft geen kans om de film te belichten bij zulke korte sluitertijden. Men kan dit zelf proefondervindelijk vaststellen door een foto van de nachthemel te nemen met een sluitertijd die geschikt is voor een zonnige dag. De astronauten waren (op die van Apollo 13 na) gemakkelijk in staat sterren te zien, er vond zelfs navigatie op de sterren plaats.

Claim: als de astronauten wel gemakkelijk in staat waren sterren te zien, dan is het opmerkelijk dat ze tijdens al hun ruimtetrips geen enkele maal een foto hebben genomen van deze sterren met een geschikte sluitertijd om ze vast te leggen: de astronauten waren daarvoor voldoende getraind, ze beschikten over camera's van goede kwaliteit en het had unieke foto's op kunnen leveren; het is des te meer opmerkelijk dat de astronauten wel tijd hadden voor andere zaken, zoals een partijtje golf.

Tegenclaim: Voor sterrenfotografie is een lange sluitertijd nodig. Tijd was een kostbaar begrip op de maan. Op de maan hadden de astronauten bovendien hun handen vol aan het fotograferen van de geografische kenmerken van de maan zelf.
Foto's van de sterren vanaf de maan hadden niet bijzonder veel toegevoegd aan de foto's van de sterren zoals wij ze reeds kennen, immers, de positie van de maan t.o.v. de aarde is op astronomische schaal te verwaarlozen. Foto's van sterren kunnen uiteindelijk beter gemaakt worden door satellieten en ruimtetelescopen. Het "partijtje golf" bestond slechts uit het wegslaan van een paar ballen door astronaut Alan Shepard vlak voor het verlaten van de maan.
Schaduwen:
SPOILER
Claim: de kleur en richting van de schaduwen op de foto's is inconsistent.

Tegenclaim: schaduwbeelden op de maan zijn veelal complex doordat er fototechnisch meer dan een lichtbron aanwezig is: de zon, de aarde en de maan zelf. Licht van deze bronnen wordt door het maanstof gebroken en in alle richtingen verstrooid, ook in de schaduwgebieden; daarnaast is het maanoppervlak niet plat en worden schaduwen korter of langer als ze in kraters of op berghellingen vallen. Als laatste heeft zowel perspectief als de lenshoek van de camera een invloed, waardoor parallel lopende schaduwen niet parallel lopen op de foto's.
Achtergronden:
SPOILER
Claim: identieke achtergronden komen voor op foto's die vele kilometers van elkaar genomen zijn; dit wijst op een studioset waarbij abusievelijk tweemaal dezelfde achtergrondafbeelding werd gebruikt.

Tegenclaim: parallax-effecten die bij nauwkeurige observatie waarneembaar worden, bevestigen de geclaimde locaties van de foto's. De maan heeft geen atmosfeer, waardoor verafliggende voorwerpen ongewoon helder en minder veraf schijnen dan werkelijk het geval is, zo zijn de bergen op de achtergrond van veel foto's geen nabijgelegen heuvels, maar echte bergen van een kilometer of meer hoogte, gelegen op tien tot twintig kilometer afstand van de camera. Bij deze afstanden zijn de veranderingen in de achtergrond slechts subtiel, hetgeen veelal gemist wordt.
Aantal foto's:
SPOILER
Claim: naast de verdachte zaken die op de foto's te zien zouden zijn, is er ook twijfel ontstaan aan de Apollo-maanlandingen door de hoeveelheid foto's die genomen zijn tijdens de EVA's, de tijd dat de astronauten op de maan buiten de maanlandingsmodule waren. Wanneer het totale aantal officiële foto's genomen tijdens de EVA's van alle Apollo-missies gedeeld wordt door de totale hoeveelheid tijd die deze EVA's in beslag namen, komt men uit op een gemiddelde van 1,19 foto's per minuut dat de astronauten op de maan waren, dus één foto per 50 seconden. Daarbij moet men dan ook nog bedenken dat in deze berekening geen rekening is gehouden met alle andere activiteiten van de astronauten op de maan, zoals onderzoek, inspectie, wandelingen en het salueren van de vlag. Wanneer men dat wel doet zou men voor Apollo 11 uitkomen op ongeveer één foto per 15 seconden.

Dit is des te opmerkelijker omdat veel locaties waarop de foto's genomen zijn ver van elkaar verwijderd liggen en een behoorlijke reistijd in beslag zouden nemen, zeker in een ruimtepak dat de astronauten in hun bewegingsvrijheid belemmerde. Bovendien hadden de camera's van de astronauten geen zoeker, noch beschikten zij over automatische belichting, iets wat het nemen van goede foto's aanzienlijk vertraagt. Ook is de zwaartekracht van de maan maar 1/6 van die van de aarde waardoor ze zich nooit zo snel konden voortbewegen als op aarde.

Tegenclaim: de astronauten hadden op aarde uitvoerig getraind in het gebruik van hun uitrusting en camera's en maakten duizenden proeffoto's. Tijdens de hele missie bleven de camera-instellingen gelijk, de astronauten stelden geen sluitertijden en diafragma's in maar hoefden slechts de sluiter te openen ("af te drukken") en de film te transporteren; op deze wijze konden ze een snelheid van twee foto's per seconde halen. Veel foto's waren oorspronkelijk deel van stereoscopische paren die zo snel mogelijk na elkaar genomen werden.
Problemen met straling en hitte. Van Allen-gordels:
SPOILER
Eerst even een duidelijk filmpje over wat zijn die belts nu eigenlijk?

Claim: de astronauten konden de reis niet overleven door de straling in de Van Allen-gordels en de kosmische achtergrondstraling.

Tegenclaim: de afstand van de aarde tot de maan is tien maal zo groot als die van de aarde tot de Van Allen-gordels en de ruimtevaartuigen doorkruisten de Van Allen-gordels in slechts dertig minuten tijd.
Daarnaast werd de afgelegde route zo gekozen dat de astronauten aan een zo gering mogelijke stralingsdosis blootgesteld werden en beschermde de metalen romp van het ruimtevaartuig hen tegen straling. James Van Allen, de ontdekker van de naar hem genoemde stralingsgordels, heeft persoonlijk deze claims ontzenuwd.
De astronauten droegen tijdens hun missies dosimeters die aantoonden dat de totaal opgelopen stralingsdosis ongeveer overeenkwam met die van een röntgenfoto van de borstkas, ongeveer 1 milligray.
Desondanks levert de straling een extra bewijs dat de astronauten naar de maan zijn gereisd: 33 van de 36 astronauten die naar de maan reisden, kregen te maken met een vroeg stadium van cataract wat veroorzaakt is door de kosmische stralen.
Deze argumenten zijn al keer op keer debunked. o.a. Door Michael Schermer
http://homepages.wmich.edu/~korista/moonhoax2.html
https://ca.news.yahoo.com(...)ments-211040304.html
Michael Schermer maakte ook deze video, the balony detection kit, handig bij t opsporen van onzin
Effect van straling op filmemulsie
Claim: de foto's zouden een neveleffect moeten vertonen door het cumulatieve effect van de ioniserende straling op de filmemulsie.
Tegenclaim: de film werd in metalen containers bewaard om dit te voorkomen.[bron?]
Effect van temperatuur op filmemulsie
Claim: de temperatuur van het maanoppervlak is overdag zo hoog dat filmemulsie zou smelten.
Tegenclaim: door het ontbreken van een atmosfeer is er geen efficiënte thermodynamische koppeling tussen het maanoppervlak en voorwerpen die er niet in direct contact mee zijn; enkel straling kan zorgen voor warmteoverdracht. Door gebruik te maken van geschikte optische coatings kon de temperatuur in de camera's zo onder controle gehouden worden. De film basis werdt ook gebruikt in bioscoop projectors en is bestand tegen hitten.
The Apollo missions marked the first event where humans traveled through the Van Allen belts, which was one of several radiation hazards known by mission planners.[25] The astronauts had low exposure in the Van Allen belts due to the short period of time spent flying through them.[26] The command module's inner structure was an aluminum "sandwich" consisting of a welded aluminium inner skin, a thermally bonded honeycomb core, and a thin aluminium "face sheet." The steel honeycomb core and outer face sheets were thermally bonded to the inner skin.
In fact, the astronauts' overall exposure was dominated by solar particles once outside the Earth's magnetic field. The total radiation received by the astronauts varied from mission to mission but was measured to be between 0.16 and 1.14 rads (1.6 and 11.4 mGy), much less than the standard of 5 rem (50 mSv) per year set by the United States Atomic Energy Commission for people who work with radioactivity.

Problemen op radiografisch gebied
locaties alle maanlandingen! zowel sondes als maankarretjes.
450px-Moon_landing_sites.svg.png
Geen vertraging
Claim: bij een afstand van ca. 400 000 km zouden radiogolven bijna 3 seconden onderweg moeten zijn tussen de maan en de aarde; deze vertraging zou hoorbaar moeten zijn op de geluidsopnames.
Tegenclaim: bij de meeste documentaires worden deze stiltes van drie seconden eruit geknipt, op de originele opnames zijn ze wel degelijk aanwezig.
Te korte vertraging
Claim: de vertraging in de communicatie bedroeg circa een halve seconde in plaats van meer dan twee.
Tegenclaim: de stiltes tussen vraag en antwoord bedragen op de originele opnames nooit minder dan twee seconden. Ook uit de beelden bleek op sommige momenten een duidelijke vertraging. Zo werd halverwege Aarde en Maan op televisie een terugblik naar de aarde getoond. De aarde stond toen aan de rand van het beeld rechts boven. Op verzoek van Nasa werd de camera beter gericht. Na twee seconden kwam reactie op het beeld. Toen de aarde in het midden stond, zei Houston 'STOP'. Als gevolg van de vertraging schoof het beeld van de aarde links onder het scherm af.
Beste ontvangst
Claim: het Parkes Observatorium ontving het beste signaal terwijl de maan aan de andere kant van de aarde stond.
Tegenclaim: de gedetailleerde opnames ondersteunen deze claim eenvoudigweg niet.
Geen uitzending
Claim: al weken vooraf werd aangekondigd dat het televisiesignaal van de eerste maanwandeling door het Parkes Observatorium in Australië zou worden ontvangen en verdergeleid, maar vijf uur voor de uitzending kreeg het observatorium het bericht van de NASA dat de uitzending niet door zou gaan.
Tegenclaim: na de landing werd er beslist de maanwandeling naar een later tijdstip te verplaatsen, de uitzending vond dan ook later plaats.[bron?]
Signaal kwam uit de VS
Claim: terwijl het Parkes Observatorium de beste signaalontvangst zou moeten hebben, waren de live-beelden voor Australië afkomstig uit de VS, net als die voor de rest van de wereld.
Tegenclaim: de signalen die vanaf de maan verzonden werden en het eerst op aarde aankwamen in Honeysuckle Creek in het Capital Territory te Australië, waren geen normale televisiesignalen, daarvoor was de beschikbare bandbreedte van de radioverbinding te gering. Er werd daarom gebruikgemaakt van slowscantelevisie en deze signalen moesten door NASA geconverteerd worden.
Problemen op mechanisch en chemisch gebied
Geen kraters
Claim: de maanlandingen veroorzaakten geen kraters.
Tegenclaim: de landingen zouden ook geen zichtbare kraters moeten veroorzaken: de dalingssnelheid van de landingsmodules was slechts gering, de landingsmodules hadden reeds veel van hun massa verloren door het verbranden van raketbrandstof en de zwaartekracht van de maan bedraagt maar 1/6 van die op aarde; zodoende produceerde de raketmotor maar een gering vermogen vlak voor de landing en bij gebrek aan een atmosfeer expanderen de uitlaatgassen van de raket veel sneller dan op aarde, waardoor de kegel uitlaatgassen al snel zeer breed wordt. Desondanks wierpen de maanlandingen stof op, waarover de gezagvoerders van de landingsmodules zich ook beklaagden, het was echter niet genoeg stof om zichtbare kraters te vormen.
Geen uitlaatvlam
Claim: tijdens het opstijgen van de maanmodule produceerden de raketten geen uitlaatvlam.
Tegenclaim: de gebruikte brandstof hydrazine ontsteekt hypergool (bij aanraking, zonder tussenkomst van een vonk) in combinatie met distikstoftetraoxide als oxidant; hypergole mengsels branden altijd nagenoeg onzichtbaar; daarnaast expanderen de uitlaatgassen snel bij gebrek aan een atmosfeer (zie boven). De oorzaak dat de uitlaatvlam op aarde redelijk goed zichtbaar is ligt in het gebruikte rijke mengsel van brandstof en oxidant dat de levensduur van de raketmotor verlengt; het teveel aan brandstof verbrandt zichtbaar met zuurstof uit de atmosfeer.
Geen geluid en vibratie
Claim: tijdens het dalen van de maanmodule is er nauwelijks geluid en vibratie van de raketten hoorbaar, terwijl de hoofdraket zich voor een groot deel in de module bevindt en de astronauten er bovenop zitten.
Tegenclaim: de daaltrapmotor zat in een compartiment onder de stijgtrap. Dat betekent dat er inderdaad nauwelijks geluid klonk. Dat er weinig motorgeluid is te horen is ook te danken aan het feit dat de communicatie met de astronauten via microfoons in hun pak (en helm) plaatsvond en daardoor afgesloten was van de eventuele omgevingsgeluiden.
Maansteen
Claim: de maanstenen die teruggebracht werden vertonen een identieke chemische samenstelling met maanmeteorieten gevonden op Antarctica.
Tegenclaim: chemische analyse toont veelal een verschillende samenstelling qua zuurstofisotopen en een verrassend gebrek aan vluchtige elementen; er zijn slechts enkele nagenoeg gelijke meteorieten gevonden, die zonder uitzondering afkomstig zijn van kratervormende gebeurtenissen op de maan. Daarnaast is de totale hoeveelheid van deze maanmeteorieten slechts gering ten opzichte van de 380 kg maansteen die door de Apollo-missies werd teruggebracht en zijn deze maanstenen chemisch identiek aan die, die teruggebracht werden door de Russische (robotische) Luna-maanexpeditie
Maanstof
Claim: de diepe stofbekkens rond de plekken van de maanlandingen zouden moeten zijn leeggeblazen door de raketmotoren van de landingsmodules.
Tegenclaim: op aarde zou dit inderdaad het geval zijn, maar bij gebrek aan een atmosfeer op de maan kunnen de raketmotoren geen turbulenties veroorzaken, alleen de uitlaatgassen zelf kunnen het regoliet (maanstof) wegblazen; daarbij neemt de dichtheid van het regoliet toe bij toenemende diepte, waardoor alleen de bovenste laag door de uitlaatgassen weggeblazen werd.
Wapperende vlag
Claim: de op het maanoppervlak geplaatste Amerikaanse vlag wapperde in de wind, terwijl de maan geen atmosfeer heeft.
Tegenclaim: de vlag is aan een Г-vormige houder opgehangen en bij gebrek aan atmosfeer is er nagenoeg geen wrijving die de slingerbeweging, die de astronauten veroorzaakten tijdens het plaatsen, kon stoppen; de vlag lijkt te golven doordat ze gevouwen was voor ze werd opgehangen.
6762330_460s.jpg
Opmerkelijke voortschrijding der techniek
Claim: in de geschiedenis van de techniek is het zeer opmerkelijk dat er tijdens een periode van moeizame vooruitgang opeens geweldige successen worden geboekt, deze successen dan enkele jaren plaatsvinden, waarna ermee wordt gestopt en deze techniek grotendeels wordt verworpen voor inferieure techniek, of zelfs verloren gaat. De Spaceshuttle heeft een plafond van 1000 km; Apollo wist een afstand van 364 duizend kilometer naar de maan te overbruggen, astronauten op de maan te zetten en weer veilig terug te keren, nogmaals over eenzelfde afstand van 364 duizend kilometer. Bovendien gebeurde dit alles met de techniek van de jaren zestig. Gezien de lijn van de geleidelijke progressie der techniek is het veel logischer dat de spaceshuttle de culminatie is van de ruimtevaarttechniek zoals deze in gang is gezet in de jaren zestig, en dat Apollo slecht een promotiestunt was onder de druk van een, door de Koude Oorlog en winstbejag, op hol geslagen politiek. Bovendien beweert NASA zelf dat het met de huidige techniek niet mogelijk is mensen op de maan te zetten en dat het voorlopig ook niet te verwachten is dat dat zal lukken.
Tegenclaim: het door president John F. Kennedy opgezette Apolloprogramma was inderdaad een prestigeproject en was veruit het duurste programma in de geschiedenis van NASA, die sindsdien voortdurende financiële bezuinigingen gehad heeft. Het programma was zelfs dusdanig duur dat de publieke opinie pas definitief omsloeg in een voorkeur voor het project na de moord op Kennedy. De spaceshuttle werd niet ontworpen om reizen naar de maan mogelijk te maken maar om onderzoek en werkzaamheden uit te voeren in lage aardomloopbanen (LEO). Daarnaast staat er bij NASA een nieuw maanprogramma op de agenda met een eerste robotlanding voorzien in 2008 en een hernieuwd bezoek van mensen aan de maan tussen 2015 en 2020; einddoel is het vestigen van een maanbasis die onder andere vertrekpunt moet vormen voor toekomstige bemande ruimtereizen naar verdere bestemmingen zoals Mars.
Om in een baan om de aarde te raken: 9.3 tot 10km/s
Vanuit die baan tot een baan om de maan: 4,1+0.7=4.8km/s
Vanuit die baan om de maan naar het oppervlak: 1,6km/s
Totaal 9.3+4.8+1.6=15,7km/s
424px-Delta-Vs_for_inner_Solar_System.svg.png
Voor de terugkeer in principe hetzelfde, ware het niet dat je deze hoeveelheid drastisch kan verminderen door gebruikt te maken van "aerobraking".
Dus om op je vraag terug te komen, als je al in een baan om de aarde zit heb je 6,4km/s nodig om naar de maan te vliegen en te landen, dus ruwweg iets meer dan je nodig hebt om in de baan om de aarde te komen.

Wat houdt deltaV precies in?
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta-v

Opmerkelijk verlies van techniek
Claim: het is vreemd dat van enkele belangrijke onderdelen van het Apollo-programma, zoals de Saturnus V-raket, de maanmodule en de maanauto, de bouwtekeningen zijn zoekgeraakt. Als het Apollo-programma werkelijk zo'n uitzonderlijke techniek omvatte, mag men aannemen dat men op zijn minst uiterst zorgvuldig om is gesprongen met het vastleggen en bewaren van deze techniek.
Tegenclaim: er wordt slechts gespeculeerd dat dit materiaal daadwerkelijk is zoekgeraakt, daar bestaat bewijs noch enige officiële uitspraak over.
Zwevend stof
aLKnO76_460sa.gif
Claim: aangezien er op de maan minder zwaartekracht is zou het maanstof heel lang moeten blijven hangen.
Tegenclaim: De maan heeft geen atmosfeer, waardoor maanstof geen luchtweerstand ondervindt en gewoon volgens de regels van de zwaartekracht binnen seconden weer op het maanoppervlak terugvalt. Daarbij was de tijdsduur tussen het landen en het verlaten van de raket voor de wandeling van dusdanige grootte dat dit stof al lang gedaald was.
NASA_MOON-ROCKET_APOLLO-15.gif
Opmerkelijk verlies van data
Claim: in de documentaire Did We Go? van Aron Ranen beweren zowel de toenmalige flight director van Apollo 11, Gene Kranz, als de NASA-archivaris van het Goddard Space Center, Dr. David Williams, dat de telemetriedata van Apollo 11 zoek zijn. Het is opmerkelijk dat de data van zo'n historisch en technisch belangrijk project verdwenen zijn.
Tegenclaim: feitelijk beweren beiden niet dat de data zoek zijn, ze zeggen slechts op moment van de opname dat ze niet weten waar de betreffende data zijn. Daar is zowel gelet op het verloop van ruim 30 jaar als gelet op de grootte van de archieven niets opmerkelijks aan.
584398main_M168353795RE_25cm_AP12_area.jpg
584582main_M168000580LR_ap17_area_flat.jpg
Geschoten door LRO. Pixelgrote is +- 25 cm.
lancering van de maan
de maan heeft veel minder massa heeft, is de zwaartekracht zwakker, en heb je dus minder kinetische energie nodig om in een baan rond de maan te komen vanaf het oppervlak. Daardoor heb je minder brandstof nodig, waardoor je weer minder brandstof nodig hebt omdat je die brandstof niet omhoog hoeft te tillen

waarom zo'n grote raket
Die enorme raket waar ze mee begonnen was vooral nodig om alle brandstof en andere supplies naar de maan te krijgen. Dit werkt ongeveer als volgt. Stel je hebt een ruimteschip van 100kg. Dit ruimteschip heeft een motor die 80kg brandstof nodig heeft om het ruimteschip in een baan om de aarde te krijgen. Maar, die brandstof zorgt er voor dat het ruimteschip zwaarder wordt. Om de 80kg brandstof van de grond te krijgen heb je weer extra brandstof nodig. Dit zorgt er voor dat een 2x zo zwaar ruimteschip meer dan 2x de brandstof nodig heeft om in een baan om de aarde te komen. Om het apollo ruimteschip naar de maan te krijgen was er dus best een forse raket (nogal een understatement ;) ) nodig. Voor de terugweg was dit niet het geval, omdat ze met veel lagere zwaartekracht te maken hadden, en zich soort van 'terug konden laten vallen' naar aarde.
En over de boordcomputer, meer was inderdaad niet nodig. Er zijn bijvoorbeeld een aantal mensen geweest die die boordcomputer in software of hardware na hebben gebouwd. De oorspronkelijke ontwerpen zijn als basis gebruikt voor de eerste boordcomputers van de shuttle. Vergeet hierbij ook niet dat het rekenwerk ook deels op de grond werd gedaan.
Met een laser schieten op de maan, kan dat ja dat kan!
Apollo 14 en 15 heeft een soort van reflector achter gelaten op de maan waarbij je dus een exact retour signaal krijgt als je er met een laser op mikt, Distance = (Speed of light × Time taken for light to reflect) / 2. en op deze manier kan je de afstand van aarde naar de maan berekenen.
dichtsbijzijnde locatie voor een goeie gemikte laser beam.
Laser ranging facility at Wettzell fundamental station, Bavaria, Germany.
180px-Wettzell_Laser_Ranging_System.jpg
330px-Laser_Ranging_Retroreflector_Apollo_15.svg.png
330px-ALSEP_AS15-85-11468.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_Laser_Ranging_experiment

Stel we zijn er niet geweest.

Stel dat er nooit missies naar de maan waren geweest, dat we niet verder gegaan waren dan een baan om de aarde. Wat zouden diezelfde mensen denken als de maanlander in een SF film voorkwam? Dat het realistisch was? Dat betwijfel ik ten sterkste, denk dat de meesten heel wat argumenten zouden hebben waarom het niet kon; zoals:
- het verschil is geen factor zes, want een Ariane raket moet enkel opstijgen, voor de landing is geen brandstof nodig omdat de aarde een atmosfeer heeft; een maanlander moet brandstof hebben voor het landen en het opstijgen.
- Een lander moet niet enkel in orbit raken, hij moet ontsnappingssnelheid bereiken.
Richard Feynman hield ooit een toespraak waarin hij het wetenschappelijk onderwijs afkraakte (in Mexico?). Hij toonde voorbeelden uit handboeken, bvb bereken de snelheid van een bal die van een helling rolt: in de oplossing werd enkel de snelheid, niet de rotatie van de bal in rekening gebracht. Bij het onderzoek naar de Challenger ramp was hij ook niet zuinig met z'n kritiek. Bvb de cijfers die aangaven dat lanceringen bij koud weer statistisch gezien veiliger waren, er minder problemen optraden: er werd geen rekening gehouden met het feit dat lanceringen bij warm weer vaker doorgingen ondanks kleine problemen. Maw: omdat lanceringen bij koud weer als gevaarlijker ingeschat waren leek het naderhand in de statistieken alsof ze veiliger waren, en die statistieken gebruikte men bij de Challenger als rechtvaardiging om niet uit te stellen.
fuell hij geeft namelijk al aan dat het een pleur aan brandstof zal kosten om er te komen,
in feite heb je het volgende maar nodig de ruimte doet de rest!.
van de aarde en zwaarte kracht afkomen.
als de raket maar met een beetje snelheid en juiste kant op ging kwam het wel goed..
hetzelfde vanaf de maan en weer terug. de trip zelf kost nauwelijks brandstof misschien om beetje bij te sturen maar verder niet.

ook geeft hij aan dat de russen veel verder waren. Ja ze waren elke keer het eerst. wil niet zeggen dat de amerikanen stil zaten in de zelfde periode, sommige dingen wat de russen els eerste lukten deden de amerikane er vlak na in sommige gevalen .. nog geen week later (het heete niet voor niet een SPACE RACE! ) zo hebben de amerikanen de russen aardig ingehaald, misschien waren de russen vaak het eerst de amerikanen deden het zelfde en vaak veel beter. ook zij hadden al heel wat meer goede lanceringen etc. het was ook pas apollo nr 11 die er lande niet apollo 1 want hoe de schrijver het aangeeft lijkt het alsof het in 1 x gelukt was.

de techniek.
voor de mensen tegenwoordig ik bedoel de mensen die na deze gebeurtenissen geboren zijn is het nauwelijks voor te stellen dat met de techniek toe de tijd het niet mogelijk zou zijn geweest op de maan te landen. zo super veel techniek is er niet voor nodig geweest er zijn ook heel erg veel briljante koppen voor nodig geweest om de berkeningen te maken en dat koste geld, veel geld het appollo programma kosten daarom ook gewoon ontzettend veel en na appolo projecten werd er ook alleen nog maar gekort op nasa., tegenwoordig kunnen we alles door computers laten doen, toen werden gewoon heel erg veel geleerden er voor gebruikt om de moeielijk berekening etc te maken.
"Apollo 11 carried a number of cameras for collecting data and recording various aspects of the mission, including one 70-mm Hasselblad electric camera, two 70-mm lunar surface superwide-angle cameras, one Hasselblad El data camera, two 16-mm Maurer data acquisiton cameras, one 35-mm surface close-up stereoscopic camera, and a television camera."
Apollo_17_LRO.jpg
Die ontwikkeling is er ook. Zie bijvoorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_space_exploration
Het is nou niet bepaald alsof ze in 1965 besloten hebben op de maan te landen, en dat in 1969 uitgevoerd hebben. De technologie rond raketten heeft een basis die ruim voor WOII al begonnen is. Zie bijvoorbeeld het werk van Tsiolkovsky, Goddard en Oberth. Ook voor Apollo zelf zie je een mooie ontwikkeling van de eerste experimenten met buitgemaakte V2's, de eerste bemande vluchten met Mercury, en de verdere voorbereidingen met Gemini (docking, werken in de ruimte etc.)
maan reflectie!
Ga naar het strand, leg een spiegel op het zand en schijn vervolgens eerst op het zand en dan op de spiegel. Waar denk je dat het meeste laserlicht gereflecteerd wordt?
Aan de hand van het zonlicht kunnen we precies meten hoeveel licht het maanoppervlak terugkaatst (gemiddeld, als geoloog weet je natuurlijk dat verschillende oppervlakken een verschillend albedo heeft).
Als we nu een laser op de maan richten in plaats van op een reflector op de maan, kun je dus aan het teruggekaatste licht precies zien wat het is dat het licht terugkaatst. En als geoloog zal je ook wel inzien dat een reflector, naast het licht sterker terug te kaatsen, ook het licht minder verstrooit.
Al met al kun je dus prima zien of je licht door het oppervlak of door een reflector wordt teruggekaatst. Dit is een zeer korte versie, maar maakt goed duidelijk denk ik wat er aan de hand is.
No. The moon does not "easily reflects back one photon". The moon can reflect a lot of light, yes. This is how we explain it's brightness in RET. BUT this light is very very very diffused. When we look at the moon, we are looking at the suns' rays, but we don't get blinded do we? This is because we aren't looking at nearly as much light.
a11CarryEASEP5942.jpg
moon-mirror.jpg
A retro-reflector is designed to reflect light directly back on the opposite path to which it initially hit (give or take a small amount of distance between the reversed path and the initial path due to the concept of the light moving at two right angles first. It will still take a parallel path). If we shine a large spot at the moon, knowing that a retro-reflector is there, and we receive a photon back, we know this photon must have either bounced off the retro-reflector (provided it is in working condition) or it bounced off the surface of the moon in a coincidentally parallel path. Repeating the process many times can confirm whether it was chance, or scientifically reliable results. A 200km diameter area hit is indeed a direct hit on the retro-reflector. A non-direct hit would be where only a fraction of the retro-reflector was actually bathed in light. The whole thing gets hit so it is certainly direct.
Het gemiddelde albedo van de maan is 0,12, daar waar 1 staat voor perfecte reflectie en 0 voor, nou ja, nul. Een (aards) grasveld heeft een albedo van 0,25, twee keer zo hoog. Cement komt op 0,55, sneeuw en ijs nog hoger. De maan is dus helemaal niet zo reflecterend als je denkt.
Daarnaast is het ook nog eens diffuus reflecterend.
Take a cats-eye (the things on the middle of the road that reflect light at night time so you know where the centre line is). They are retro-reflectors. Your headlights bathe them in light and only the light that hits them directly, travels back to meet you. This light that has come back has taken the direct line and therefore the shortest path. These specific photons have hit the Retro-reflector directly, therefore, it was a direct hit whether or not other photons did not hit it."
waarom gaan we niet terug?
De reden waarom Nasa er nu niet meer heen gaat is simpel, Hun budget dusdanig verknalt dat het ze niet genoeg hebben om iemand er heen te kunnen sturen.
Momenteel is Mars wat boeiender, een volledig andere planeet ligt veel verder, plus Is veel interessanter dan de Maan zelf doordat deze planeet als enige in ons zonnestelsel een beetje met aarde zelf te vergelijken valt.
En de kans dat we er iets van leven, ook al is het een bacterie vinden tig malen groter is dan op de maan, wat bestaat uit stof rotsen en her en der een gecrashde Nazi ufo er verder niks boeiend te vinden valt.
Nadat ze een keer op de maan waren geweest verloor het publiek heel snel na de volgende missies het interesse, wat nu pas eindelijk weer een beetje terug komt.
- ze hadden de spacerace al gewonnen.
- een planeet werd interessanter dan de maan.
- er is niks op de maan wat echt van interesse is behalve stof en stenen.
De vorige tripjes hebben 5 miljard gekost, en dat voor een paar stenen en stof.
197115.jpg
Lunokhod!
http://www.nasa.gov/missi(...)s/lroc-20100318.html
[img]http://images.spaceref.com/news/2012/M175502049R_L17_thumb.jpg[img]
de braadpan op wieltjes aldus Hekje :P
wat hebben we nu eigenlijk aan deze maanlandingen gehad, op de anti aanbak laag van de braadpan na, zie hier, een kleine lijst met dingen die we er aan over gehouden hebben.
http://www.businessinsider.com/everyday-items-developed-by-nasa-2012-8

[img]http://d1jqu7g1y74ds1.cloudfront.net/wp-content/uploads/2010/05/iss_atlantis_2010_crop.jpg[/img]

A low Earth orbit (LEO) is an orbit with an altitude between 160 kilometers (99 mi), with a period of about 88 minutes, and 2,000 kilometers (1,200 mi), with a period of about 127 minutes. Objects below approximately 160 kilometers (99 mi) will experience very rapid orbital decay and altitude loss. With the exception of the lunar flights of the Apollo program, all human spaceflights have taken place in LEO (or were suborbital). The altitude record for a human spaceflight in LEO was Gemini 11 with an apogee of 1,374.1 kilometers (853.8 mi). All manned space stations to date, as well as the majority of artificial satellites, have been in LEO.
waarom zwegen de Amerikanen zwegen over het bedrog van de Russen (en andersom), terwijl de Russen wel meldden dat de Verenigde Staten spionagevluchten boven de Sovjet-Unie uitvoerde en de Amerikanen wel meldden dat de Sovjet-Unie raketten op Cuba had geplaatst.
TitusPullo


Ok, een lijstje over die docu:

Gelijk aan het begin krijg je informatie over grote projecten waar de mensheid te trots was, en dus gedoemd waren te mislukken. Toren van Babel, Titanic en het Apollo programma. Ik snap op zich wel wat ze daar willen zeggen, maar ze hebben de feitjes toch niet helemaal juist. Sure, Titanic was op dat moment de grootste, maar ze was nr 2 uit de Olympic klasse (met nog een 3de, Brittanic), en maar iets groter dan de Olympic zelf, die eerder gebouwd was. Olympic heeft zelfs nog een kill gescoord in de 1ste wereld oorlog, door een Duitse u-boot te rammen :D Brittanic is ook gezonken, door op een mijn te lopen. Olympic is zo'n 25 jaar in de vaart geweest. Maargoed, dit hele stuk is ietwat irrelevant.

On to things which piss me off, de volgende grove fout. Ze claimen dat de Apollo missie volledig werkte met zijn eerste missie. FOUT. Zoals met zoveel van dit soort technologische ontwikkelingen was het precies dat, een ontwikkeling. De Apollo raket zelf is eerst onbemand getest, waar meerdere problemen gevonden en verholpen zijn. Zelfs bij de eerste lancering was het geen volledig nieuwe raket. De bovenste trap werd bijvoorbeeld al eerder gebruikt bij kleinere versies van deze raket. En zo gaat het verder. De Apollo CM is zowel rond de aarde als naar de maan getest, net als de maanlander. Ze zijn met Apollo 10 al tot op een paar km van het maanoppervlak gevlogen als generale repetitie voor Apollo 11. En het gaat ook nog eens verder door voor Apollo, gezien veel van de Apollo missie onderdelen met Gemini getest en ontwikkeld zijn. Dat soort dingen :) Niemand vraagt je te geloven dat alles in 1 keer werkte (it didn't, zoals de Apollo 1 astronauten je niet na konden vertellen).

Ohjee, de Russen hadden wel 5x zoveel uren in de ruimte als de USA! Wat niet wordt gemeld is dat dit zo'n 10 jaar voor Apollo was... Dat gat is gewoon gedicht in die tijd.

En daar zijn de van Allen belts, die op 1000 miles zouden beginnen. Ze claimen dat alleen de Apollo missies zo hoog kwamen, en alle andere bemande missies laag genoeg bleven om onder deze 1000 mile grens te blijven. Nog een mooie claim, dat tonnen aan lood nodig zouden zijn om deze straling tegen te houden. Hier wordt geen enkele argumentatie voor gegeven. Dit klopt dan ook niet, gezien de straling in kwestie uitsluitend uit geladen deeltjes bestaat. Daar heb je helemaal geen lood voor nodig. Een dun laagje aluminium is al redelijk effectief tegen dit soort straling. Die straling zou de reden zijn dat de Sovjets alleen onbemande sondes naar de maan stuurden. Wat ze hier voor het gemak even weglaten is dat de Sovjets wel dieren heeft gestuurd! Hun Zond 5 sonde had o.a. een paar schildpadden aan boord, die de trip zonder problemen overleeft hebben.
En nu gaan ze zichzelf tegenspreken. Ze spreken over een shuttle missie naar een hoogte van 350 mile, waar de astronauten de effecten van straling begonnen te zien. Maar de van Allen belts beginnen toch pas bij 1000 mile? Wat is het nou? Retorische vraag, want de van Allen belts komen op sommige plekken tot zo'n 120 mile van het aardoppervlak. Ook huidige bemande missies hebben hier mee te maken.
Verderop maken ze de vergelijking met het Manhattan Project, ivm geheimen bewaren. Well, that failed :P Tijdens het project zijn gegevens al uitgelekt naar de Sovjets. Lijkt me een ietwat ongelukkig gekozen voorbeeld.
Nog een leuke claim, dat het verzenden van data van een missie gefaket kon worden met een satelliet. Op zich een leuk idee, ware het niet dat radioastronomen in die tijd doplermetingen hebben gedaan met deze radiosignalen. Daar kan je prachtig dingen als het afdalen naar de maan in herkennen. Dan zou dat ook zeer nauwkeurig gesimuleerd moeten worden.
De volgende moest ik toch wel even om lachen :D Ze zeggen zoiets als ze hebben NASA meerdere keren gevraagd om foto's van astronauten op de maan, en veel duplicaten uit een zeer beperkte set gekregen. Klinkt mij alsof ze gewoon een standaard pers-pakket hebben gekregen, en zo dom zijn om hier uit te concluderen dat NASA geheimzinnig doet over de foto's.
En nog een mooie foute claim. Dat Armstrong nooit een interview heeft gegeven. Eerder in dit topic is daar nog een voorbeeld van langs gekomen.
"From an analytical standpoint, photographic anomalies have to be sorted out with an understanding of lighting and shadows." :D _O- Laat ze dat dan alsjeblieft ook doen. Kort hierna claimen ze domweg dat twee scheve schaduwen naast elkaar betekenen dat twee verschillende lampen zijn gebruikt. Dan krijg je twee schaduwen stelletje sukkels!
De volgende faal is ook een grote. Ze vragen zich af waar al het geld voor de maanbuggies heen is gegaan, terwijl ze minder onderdelen hadden dan een Jeep. Sowieso rare vergelijking, om te impliceren dat ze goedkoper zouden zijn dan een jeep, omdat ze minder onderdelen bevatten. De grootste faal is nog wel een simpel stukje economie, wat hier in NL iig in de eerste klas middelbare school al langs komt. Ontwikkelkosten vs aantal gemaakte units. Als ze maar 6 auto's van een modern type zouden maken zouden ze ook miljoenen kosten, puur omdat je de ontwikkelkosten maar over 6 units kan verdelen :')

Oh en die stupiditeit over de wapperende vlag... Ze laten nota bene zelfs beelden zien waar de astronauten aan de paal zitten te draaien. Dan gaat de vlag wel bewegen ja.

Weer een punt wat ze weglaten. NASA gebruikte een systeem wat niet compatibel was voor het verzenden van hun video beelden. Dat is de reden waarom de tv stations het van een groot scherm moesten filmen.

En de grootste faal van de hele docu, waar ze eigenlijk de hele tijd naar toe werken. De zogenaamde achter de schermen beelden die ze 'per ongeluk' te zien hebben gekregen. De 'never before seen" footage, waarvan zogenaamd maar 20 seconden eerder op tv is geweest. Wat ze niet doorhebben is dat ze een deel van de live beelden te pakken hebben :D Miljoenen Amerikanen hebben deze beelden toen d'r tijd live op tv gezien. Veel kwalijker is het edit werk wat ze doen, waardoor ze kunstmatig de illusie wekken dat iets onzuivers gaande is.
a11rear-mock-orig.jpg
Het volgende stuk is ook zo fout als het maar zijn kan, en wel om meerdere redenen. Ze claimen dat de aarde die je ziet maar een klein stuk is van de aarde, gezien door een rond raam, vanuit een lage baan om de aarde. Hier zijn twee grote dingen mis mee. In een lage baan om de aarde beweeg je zo snel rond de aarde dat je ook in zeer korte tijd een behoorlijke beweging ziet. De aarde in deze videobeelden is statisch. Ten tweede is het raam waardoor ze kijken (kan je identificeren als ze de lampen weer aandoen) helemaal niet rond! :D
Ik heb de docu nu voor een iets groter deel bekeken..
- Het begint met een hoop insuniaties. De toon wordt al gezet met een verhaal over andere megalomane projecten die mislukt zouden zijn vanwege goddelijke interventie. Daarom moet de maanlanding wel nep zijn. Ik vraag me af welke veronderstelling absurder is.
- Daarna komen ze met dat de politiek vaker misleidende informatie heeft gebruikt. Alsof een tactische truc uit de oorlog ook maar iets mee te maken heeft. Dat is toch echt niet te vergelijken met een wereldwijde hoax die nu al decennialang in stand wordt gehouden?
- Er wordt beredeneerd dat het wel heel echt moest lijken vanwege het imago, de afleiding die nodig was vanwege een oorlog en de hoeveelheid geld die er al ingestoken was. Dat is nogal in tegenspraak met de fouten die gemaakt zouden zijn.
- Armstrong staat er niet vaak op en houdt niet erg van interviews. Hij heeft de meeste foto's gemaakt dus dat is logisch en de tweede opmerking is ook niet meer dan een verdachtmaking.
- Het verhaal van de kruisende schaduwen is me niet helemaal duidelijk. De man in het filmpje dat KipKnots heeft gepost gaat er wel op in.
- Er worden veel meer dingen opgevoerd die allang weerlegd zijn. Het oplichtende ruimtepak in de schaduw, crosshair die niet door lijkt te lopen, de letter C in een rots van papiermaché die later ineens weg is, maar het scheurtje in het papiermaché niet, de afwezigheid van een brandgat door de maanlander ivm met het maanstof, waarvan er minder bleek te zijn dan werd gedacht (en de vergelijking met een oude tekening is natuurlijk wel heel tendentieus.)
- Ze vragen zich af waarom er karretjes mee naar de maan zijn genomen, ipv telescopen. Ehmm.. mss omdat ze het landschap en de bodem wilden onderzoeken ipv de sterrenhemel? Op Apollo 16 is een ultravioletten telescoop op de maan gezet, zie: Apollo 16 UVC
- Dat de astronauten niet hebben gelet op hoe goed de sterrenhemel zichtbaar was, is niet vreemd. De vizieren van de ruimtepakken lieten maar weinig licht door. De reden daarvoor is hoop ik duidelijk. Dat Mischael Collins later wel spreekt over de sterrenhemel vanuit de ruimte kan ik ook niet direct plaatsen. Maar als dat niet over precies diezelfde gelegenheid ging, is het bewust verdraaien van informatie. Het wordt in ieder geval in het midden gelaten.
- De vlag beweegt! Als ze zo'n grove fout hadden gemaakt door geen rekening te houden met de wind, of nog fraaier, de luchtverplaatsing door een airco in de studio, die door de felle lampen uiteraard erg heet moet zijn geweest, dan zouden de Russen nu nog over de grond rollen van het lachen.
- Het is ook al verdacht dat je hun gezichten niet ziet in de ruimtepakken.Je ziet hun gezichten niet door de helderheid van het omgevingslicht. Uiteraard is er materiaal gebruikt dat maar een heel beperkt deel van het licht doorlaat. (Ik geloof dat er een laagje goud aan de binnenkant is aangebracht) Anders zouden ze uiteraard hun ogen beschadigen door het felle zonlicht.
- Tenslotte: De bewegingen van de astronauten zouden in slowmotion zijn gefilmd. In het filmpje dat KipKnots heeft gepost, wordt uitgelegd dat dat vrijwel onmogelijk is. Ook zou er zeer zorgvuldig gemonteerd moeten zijn en de tapes moeten volkomen stofvrij zien gebleven. Het minste krasje, kabel of stofje zou de hele boel hebben verraden.

Deze uitleg werd mede mogelijk gemaakt door meth1745, A-tuinhek, The_stranger, Ems. ,TitusPullo , Enneacanthus_Obesu, ExperimentalFrentalMental s (bronnen wikipedia Youtube BNW moonhoax forum eigen kennis)
Relevante informatie:


De fotograaf in deze video stelt dat faken moeilijker is dan gaan. Zonder daar bewijs voor te leveren.

De A7L maanpakken:
SPOILER
Volledige Apollo 17 missie in real-time met foto's, live beelden, 16mm beelden, geluid en transcript:
http://apollo17.org/
#ANONIEMdinsdag 8 augustus 2017 @ 14:09
foei!
t4600cdinsdag 8 augustus 2017 @ 14:18
Apollo missies signalen werden ontvangen door HAM radio:

http://www.dd1us.de/spacesounds%201.html
(Scroll naar 1968)

http://observatory.jctcfaculty.org/APOLLO11/Default.htm

http://www.svengrahn.pp.se/trackind/Apollo17/APOLLO17.htm

En natuurlijk door de +10 ground stations over de wereld met +25m schotelantennes

[ Bericht 9% gewijzigd door t4600c op 08-08-2017 14:25:42 ]
t4600cdinsdag 8 augustus 2017 @ 16:21
Dus ik heb al eerder foto's van sterren besproken. Daar ga ik later een vervolg over schrijven met foto's van andere missies.

Maar voordat iemand beweerd dat NASA de foto's van sterren later heeft genept met moderne computers:

Boek: APOLLO Dossier van het Project
Datum: 1973
ISBN: 90 6010 104-9
Mijn foto's van boek:
https://drive.google.com/open?id=0BxS3Nsrmk63eNUpXOGl1anJCYnc

Apollo 15
AS15-100-13528:
as15full.jpg?dl=1
15-100-13528crop.png?dl=1

Apollo 16

AS16-123-XXXXX
as16FUCcrop1.png?dl=1

Video:
https://www.dropbox.com/s(...)nd%20Camera.mp4?dl=0

LM inslag op Maan, zoals gezien met ALSEP instrumenten:
https://www.dropbox.com/s/7wtc1kiz8eh2p8k/ALSEP-IMPACT.jpg?dl=0

[ Bericht 4% gewijzigd door t4600c op 08-08-2017 18:45:21 ]
t4600cvrijdag 11 augustus 2017 @ 18:28
Hoeveel mensen wisten dat alles genept moest worden?

Wisten de contractors daar van?
Tingozaterdag 12 augustus 2017 @ 08:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 augustus 2017 18:28 schreef t4600c het volgende:
Hoeveel mensen wisten dat alles genept moest worden?

Wisten de contractors daar van?
Geld, angst enz. kunnen mensen erg stil houden.
Wantiezaterdag 12 augustus 2017 @ 09:41
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 08:26 schreef Tingo het volgende:

[..]

Geld, angst enz. kunnen mensen erg stil houden.
Slap excuus
ems.zaterdag 12 augustus 2017 @ 10:08
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 08:26 schreef Tingo het volgende:

[..]

Geld, angst enz. kunnen mensen erg stil houden.
Projectie.
De_cameraman_uit_Colombiazaterdag 12 augustus 2017 @ 15:06
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 08:26 schreef Tingo het volgende:

[..]

Geld, angst enz. kunnen mensen erg stil houden.
Dat, maar onbekendheid is nog sterker. De meesten van die ingenieurs geloven werkelijk dat ze werkelijk werkten aan het verwezenlijken van een menselijke droom om de ruimte in te gaan.
Tingozaterdag 12 augustus 2017 @ 15:13
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:06 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Dat, maar onbekendheid is nog sterker. De meesten van die ingenieurs geloven werkelijk dat ze werkelijk werkten aan het verwezenlijken van een menselijke droom om de ruimte in te gaan.
Dat zeker. Maar als je je twijfels over de hele project/contract had, aan wie ga je dat vermelden?
Je zou niet zo snel ga blaren dat 't allemaal BS is.
ChrisCarterzaterdag 12 augustus 2017 @ 15:14
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:06 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Dat, maar onbekendheid is nog sterker. De meesten van die ingenieurs geloven werkelijk dat ze werkelijk werkten aan het verwezenlijken van een menselijke droom om de ruimte in te gaan.
Jij zou toch met onweerlegbaar bewijs komen dat we deze aardbol niet af kunnen? Tot die tijd neem ik dit soort knik-posts met een schepje zout als je het niet erg vind.

Ik ben overigens oprecht benieuwd naar dat bewijs; als het zo goed is moet het mijn beeld van ruimtevaart wel omvormen.
De_cameraman_uit_Colombiazaterdag 12 augustus 2017 @ 15:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:13 schreef Tingo het volgende:

[..]

Dat zeker. Maar als je je twijfels over de hele project/contract had, aan wie ga je dat vermelden?
Je zou niet zo snel ga blaren dat 't allemaal BS is.
Nee precies, en ondertussen moet de hypotheek afbetaald worden en verwachten de kindjes wel dat ze dit jaar weer naar de Maagdeneilanden gaan.
Tingozaterdag 12 augustus 2017 @ 15:33
quote:
14s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:27 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Nee precies, en ondertussen moet de hypotheek afbetaald worden en verwachten de kindjes wel dat ze dit jaar weer naar de Maagdeneilanden gaan.
:) En dat je vrouw leuke schoenen,handtasjes en accessoires kan kopen.
De_cameraman_uit_Colombiazaterdag 12 augustus 2017 @ 16:02
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:33 schreef Tingo het volgende:

[..]

:) En dat je vrouw leuke schoenen,handtasjes en accessoires kan kopen.
Terwijl ondertussen de halve wereld gelooft dat er mensjes op de Maan hopten.

In 1969. _O-
illusionszaterdag 12 augustus 2017 @ 16:06
quote:
9s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 16:02 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Terwijl ondertussen de halve wereld gelooft dat er mensjes op de Maan hopten.

In 1969. _O-
Maar jij had toch bewijs dat dat tegensprak? _O-
Wantiezaterdag 12 augustus 2017 @ 16:25
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:33 schreef Tingo het volgende:

[..]

:) En dat je vrouw leuke schoenen,handtasjes en accessoires kan kopen.
Ik proef een hoop frustratie bij jullie 2 ;)
Wantiezaterdag 12 augustus 2017 @ 16:30
quote:
5s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:14 schreef ChrisCarter het volgende:

[..]

Jij zou toch met onweerlegbaar bewijs komen dat we deze aardbol niet af kunnen? Tot die tijd neem ik dit soort knik-posts met een schepje zout als je het niet erg vind.

Ik ben overigens oprecht benieuwd naar dat bewijs; als het zo goed is moet het mijn beeld van ruimtevaart wel omvormen.
Nou, je hebt antwoord gekregen, de maanlanding is gefaked om dames accessoires te kopen, de hypotheek te betalen en vakantie voor de kinderen.
Want als ingenieur kun je niet op een andere manier aan je inkomsten komen . ....

[ Bericht 0% gewijzigd door Wantie op 12-08-2017 20:43:45 (woordje weggevallen) ]
t4600czaterdag 12 augustus 2017 @ 20:00
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 08:26 schreef Tingo het volgende:

[..]

Geld, angst enz. kunnen mensen erg stil houden.
Geen antwoord op mijn vraag:

Hoeveel mensen wisten het?

Wisten contractors daarvan?
t4600czaterdag 12 augustus 2017 @ 20:01
quote:
12s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 15:06 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Dat, maar onbekendheid is nog sterker. De meesten van die ingenieurs geloven werkelijk dat ze werkelijk werkten aan het verwezenlijken van een menselijke droom om de ruimte in te gaan.
Ah, dus de contractors wisten het niet?

Ze werden dus betaald. Logische manier om geld te stelen van taxpayers, het uitgeven aan de bouw van spullen die je toch niet nodig hebt.

Ze maakten dus echt de spullen die nodig waren.

En die spullen zijn niet gebruikt omdat?
ATuin-hekzaterdag 12 augustus 2017 @ 20:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 16:06 schreef illusions het volgende:

[..]

Maar jij had toch bewijs dat dat tegensprak? _O-
Die komt niet verder dan een beetje trollen.
Wantiezaterdag 12 augustus 2017 @ 20:44
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 20:01 schreef t4600c het volgende:

[..]

Ah, dus de contractors wisten het niet?

Ze werden dus betaald. Logische manier om geld te stelen van taxpayers, het uitgeven aan de bouw van spullen die je toch niet nodig hebt.

Ze maakten dus echt de spullen die nodig waren.

En die spullen zijn niet gebruikt omdat?
Ja, geweldig niet? De miljarden zijn gegaan naar het ontwikkelen en fabriceren van producten die vervolgens linea recta de container in konden...
Want dat is de meest logische uitleg ;)
t4600czaterdag 12 augustus 2017 @ 20:52
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 20:44 schreef Wantie het volgende:

[..]

Ja, geweldig niet? De miljarden zijn gegaan naar het ontwikkelen en fabriceren van producten die vervolgens linea recta de container in konden...
Want dat is de meest logische uitleg ;)
Wel dat dingen achtergehouden voor Skylab, dat gebruikten de CSM en Saturn-V

Dat moet dus ook maar een hoax zijn.

Raar dat je nooit wat hoord over Mercury, Gemini, Skylab en Space Shuttle.
ATuin-hekzaterdag 12 augustus 2017 @ 21:17
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 20:52 schreef t4600c het volgende:

[..]

Wel dat dingen achtergehouden voor Skylab, dat gebruikten de CSM en Saturn-V

Dat moet dus ook maar een hoax zijn.

Raar dat je nooit wat hoord over Mercury, Gemini, Skylab en Space Shuttle.
Tingo denkt dat die inderdaad allemaal nep zijn ja, op mogelijk de eerste Mercury Redstone missies na.
Wantiezaterdag 12 augustus 2017 @ 21:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 20:52 schreef t4600c het volgende:

[..]

Wel dat dingen achtergehouden voor Skylab, dat gebruikten de CSM en Saturn-V

Dat moet dus ook maar een hoax zijn.

Raar dat je nooit wat hoord over Mercury, Gemini, Skylab en Space Shuttle.
Wel over ISS, die is uiteraard nep. Dat is een vermomd vliegtuig of zo
t4600czaterdag 12 augustus 2017 @ 21:30
quote:
1s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 21:27 schreef Wantie het volgende:

[..]

Wel over ISS, die is uiteraard nep. Dat is een vermomd vliegtuig of zo
Hellaas is er geen bewijs dat het een vliegtuig is, die theorie is uit het niets verzonnen.

Simpele vragen zoals: Wat voor soort vliegtuig, hoe hoog, hoe snel, hoe brandstof bijvullen? hoe 24/7 ? moeten ze nog verzinnen.
Wantiezondag 13 augustus 2017 @ 01:18
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 21:30 schreef t4600c het volgende:

[..]

Hellaas is er geen bewijs dat het een vliegtuig is, die theorie is uit het niets verzonnen.

Simpele vragen zoals: Wat voor soort vliegtuig, hoe hoog, hoe snel, hoe brandstof bijvullen? hoe 24/7 ? moeten ze nog verzinnen.
Geldt voor al die ontkenningen, ze komen met luie oppervlakkige verzinsels om verschijnselen die hun ontkenning tegenspreken te verklaren.
t4600czondag 13 augustus 2017 @ 19:26
Ik ben met iemand aan het praten die in bezit is van twee Ampex Quadruplex 2 inch video spoelen. Waarschijnelijk van een TV station.

1 groot en 1 "klein"

Op de banden staan Apollo live beelden, ik denk Apollo 17 omdat ik Eugene Cernan zag op de grote spoel.

Hij gaat proberen beide banden te digitalizeren na 2 weken.

Hier een screenshot van de video, de speler was hier nog in restauratie (2016) en speelt nu veel beter af:
y4m5lIJ5kacbktWw3K7dZiZ5uLkT2OrgsrxhTBMjPgH_EsfBusu3aRaOVY3Plnttd5Vxb00JllsDK3PAEO-bo04td1MxtpSKnZb0m5VqrDLJF9oQJqWwsyk06J9H57qkn_WAOW1j1lcDslFQg8Nx2Qy0fdpBwYxd811U2ro7kFh8DrAA_N-21fXOyavDeNqkW1kSCHEXawAifdd2I0da3wnhQ?width=1278&height=678&cropmode=none

Verder heb ik via iemand nog een bron van banden gevonden, deze keer Apollo 16.
Hier het bericht:

"In 2013 I visited the 20 meter ground station in XXXXXXXX, Germany, now operated by the German branch of the AMSAT (Radio Amateur Satellite) group, of which I am a member. I was surprised to see an old RCA TR-70B quad VTR on display; in my college years I'd operated this same model as a summer broadcast engineering intern at WMPB-TV in Baltimore. Judging from the English and the crowfoot power outlets, it appeared to be an Australian or New Zealand model; they used PAL as did Germany.

I learned that during Apollo this site had recorded video directly from the moon; the tape on the machine was labeled Apollo 16. However, both it and the machine were in terrible shape and would obviously require a lot of TLC to make functional again. And I don't know if the tapes would be recoverable. I think I was told that additional tapes were in storage. If anybody ever wanted to investigate reading them, I'm sure they'd be happy to help."

Hem heb ik een bericht gestuurd over de banden en speler, hopelijk kunnen de Apollo 16 banden waarop het signaal direct van de Maan is opgenomen afgespeeld worden.

Video link en verderen details laat ik expres weg omdat ik niet wil dat ze gespamd worden.
Als ik meer weet laat ik dat horen.

Als er vragen zijn kan ik die doorsturen.
trigt013zondag 13 augustus 2017 @ 22:12
Maar zijn satellieten dan ook nep? Waar gaan die raketten naartoe die opstijgen?
t4600czondag 13 augustus 2017 @ 22:31
quote:
0s.gif Op zondag 13 augustus 2017 22:12 schreef trigt013 het volgende:
Maar zijn satellieten dan ook nep? Waar gaan die raketten naartoe die opstijgen?
Die keren terug naar de Aarde:
gDi6z.jpg
Zie je? met een boog terug naar de grond.

En alle space fans zijn er voor gevallen :')
t4600czondag 20 augustus 2017 @ 22:42
7,76 Gigapixel photo of Apollo AGC ferrite memory core

https://viewer.gigamacro.com/view/72dd1ab4978924b0

"Info

7 Aug 2015
Image: Gene Cooper, GIGAmacro ⧉
Subject: Joe Cychosz ⧉

7.76 gigapixels
87,352 x 88,846 pixels
291.2 in X 296.2 in at 300dpi
17,551 pixels per inch

The Apollo Guidance Computer (AGC) was a digital computer produced for the Apollo program that was installed on board each Apollo Command Module (CM) and Lunar Module (LM). The AGC provided computation and electronic interfaces for guidance, navigation, and control of the spacecraft. The AGC had a 16-bit word length, with 15 data bits and one parity bit. Most of the software on the AGC was stored in a special read only memory known as core rope memory, fashioned by weaving wires through magnetic cores, though a small amount of read-write core memory was provided. Source: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer
ATuin-hekmaandag 21 augustus 2017 @ 00:06
quote:
0s.gif Op zondag 20 augustus 2017 22:42 schreef t4600c het volgende:
7,76 Gigapixel photo of Apollo AGC ferrite memory core

https://viewer.gigamacro.com/view/72dd1ab4978924b0

"Info

7 Aug 2015
Image: Gene Cooper, GIGAmacro ⧉
Subject: Joe Cychosz ⧉

7.76 gigapixels
87,352 x 88,846 pixels
291.2 in X 296.2 in at 300dpi
17,551 pixels per inch

The Apollo Guidance Computer (AGC) was a digital computer produced for the Apollo program that was installed on board each Apollo Command Module (CM) and Lunar Module (LM). The AGC provided computation and electronic interfaces for guidance, navigation, and control of the spacecraft. The AGC had a 16-bit word length, with 15 data bits and one parity bit. Most of the software on the AGC was stored in a special read only memory known as core rope memory, fashioned by weaving wires through magnetic cores, though a small amount of read-write core memory was provided. Source: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer
Prachtige technologie :)
t4600cmaandag 21 augustus 2017 @ 16:51
quote:
0s.gif Op maandag 21 augustus 2017 00:06 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Prachtige technologie :)
Tijdens Apollo gebruikte NASA en MiT ruim 60% van geproduceerde Integrated Circuits. Het was bleeding-edge technologie, maar het kon niet anders.

Hoewel computers met ICs al bestonden, is de AGC de eerste computer die enkel ICs gebruikte voor het logische circuit.

Hier wat IC technologie uitgekomen net toen er naar de AGC gekeken werd. Goede timing dus:

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Solid_Logic_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Flatpack_(electronics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flip_chip

IBM maakten de Saturn V Launch Vehicle Digital Computer (LVDC) met hun Solid Logic Technology (SLT) technolgie.

Hier is over SLT chippen van de LVDC meer info te vinden: http://www.frantone.com/d(...)s_LVDC.html#LVDCcode


En hier een core rope memory module van de AGC:
En in 1971 kwam de Intel 4004 uit , de eerste microprocesor voor consumenten

[ Bericht 5% gewijzigd door t4600c op 21-08-2017 17:18:00 ]
t4600cmaandag 21 augustus 2017 @ 17:55
ATuin-hekmaandag 21 augustus 2017 @ 18:37
quote:
0s.gif Op maandag 21 augustus 2017 16:51 schreef t4600c het volgende:

[..]

Tijdens Apollo gebruikte NASA en MiT ruim 60% van geproduceerde Integrated Circuits. Het was bleeding-edge technologie, maar het kon niet anders.

Hoewel computers met ICs al bestonden, is de AGC de eerste computer die enkel ICs gebruikte voor het logische circuit.

Hier wat IC technologie uitgekomen net toen er naar de AGC gekeken werd. Goede timing dus:

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Solid_Logic_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Flatpack_(electronics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flip_chip

IBM maakten de Saturn V Launch Vehicle Digital Computer (LVDC) met hun Solid Logic Technology (SLT) technolgie.

Hier is over SLT chippen van de LVDC meer info te vinden: http://www.frantone.com/d(...)s_LVDC.html#LVDCcode


En hier een core rope memory module van de AGC:
En in 1971 kwam de Intel 4004 uit , de eerste microprocesor voor consumenten
Ik ben op het moment bezig om een simpele 8bit computer te bouwen van 74LSxx chips, wat effectief een paar jaar jonger is dan de chips die ze in de AGC gebruikten. Misschien ben je die ook wel eens tegen gekomen, de breadboard computer van Ben Eater.
t4600cdonderdag 24 augustus 2017 @ 18:55
Busting myths about the Apollo 11 TV

Why the picture was ‘ghostly’.
(Quick answer: an artefact of the scan conversion on Earth, at Goldstone, Honeysuckle Creek and Sydney.)

Is it true the US networks were refused a clean feed and had to point their cameras at the big screen in Mission Control?
(Quick answer: No. They were given a clean feed.)

Was there really a 6 second delay in the picture in case of a disaster?
(Quick answer: No, it was all live.)

Bron: https://web.archive.org/w(...)Apollo_11/index.html
t4600cdonderdag 24 augustus 2017 @ 19:18
On my request, Zdenek digitized his 2 inch Ampex Quadruplex reel labled Apollo 16.

Thank you very much Zdenek for making this possible.

y4mdC8xIP2c_PYxiX_Rt0h_ZH74o6g4jlrAUg9wBux6NrNqvK1YKvBLrvUhnBpNNpCxtLgfrPugNIQodiWwllYcaUvGcUEE7Y6a5_NpCjD-Ppd24y6GBaQQl03A_xWfjTmjHvG1-eYqLjd2xsNN4OFpJRakhriUikj0RUzw_AUxDSy1kOEFG6zke8VzzcaGPobyLZecPOTTepTzBjEiQITEPg?width=840&height=635&cropmode=none

More might come from an other, much bigger +10inch reel that may contain Apollo 17 footage.

2 inch Ampex Quadruplex reel, labled Apollo 16 being played on restored Ampex VR-2000B. Contains AS 16 Launch, live footage and splashdown.

Raw unedited footage of the tape from 3:01

Source:


Uploads to internet made by me in case YT source goes down:

This video file has been downloaded from YT with 4kvideodownloader set to original resolution, MP4.

As long as the YT link is still up, it is preferred as it naturally has less compression than this download. That is the nature of YT video and lossy codexes, it is out of my hands.
https://drive.google.com/(...)NGM/view?usp=sharing
https://archive.org/details/AS16AMPEX1

Discuss!

[ Bericht 13% gewijzigd door t4600c op 24-08-2017 20:13:56 ]
De_cameraman_uit_Colombiavrijdag 25 augustus 2017 @ 02:28
quote:
0s.gif Op zondag 13 augustus 2017 22:12 schreef trigt013 het volgende:
Maar zijn satellieten dan ook nep? Waar gaan die raketten naartoe die opstijgen?
Wat bedoel je met "nep"?
Waar gaan die heen inderdaad?
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 21:47
@ Hekje

C64 machine taal is hetgenene om 74ls series te begrijpen

zeker Boleaanse algebra erbij nemen

if not then otherwise

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fortran

ponskaarten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ponskaart

mijn eerste OC was kristal op een 8068 board van 3.14 Mhz naar 7 nog wat solderen......had een dx40 naar 50 a 55 FSB was 1 op 1

Decent zag er toen decent uit ;) :Y

[ Bericht 13% gewijzigd door DeMolay op 25-08-2017 23:01:45 ]
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:04
Coole opname Bedankt voor dat !

hebbie nog opnames van het opknapen van die ampex ?
t4600cvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:04 schreef DeMolay het volgende:
Coole opname Bedankt voor dat !

hebbie nog opnames van het opknapen van die ampex ?
Ik heb ze niet gemaakt, iemand anders.

Ja, het opknappen kan je hier volgen:
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:11
@hekje

https://nl.wikipedia.org/wiki/Booleaanse_algebra

https://www.allaboutcircu(...)boolean-expressions/
ATuin-hekvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 21:47 schreef DeMolay het volgende:
@ Hekje

C64 machine taal is hetgenene om 74ls series te begrijpen

zeker Boleaanse algebra erbij nemen

if not then otherwise

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fortran

ponskaarten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ponskaart

mijn eerste OC was kristal op een 8068 board van 3.14 Mhz naar 7 nog wat solderen......had een dx40 naar 50 a 55 FSB was 1 op 1

Decent zag er toen decent uit ;) :Y

Mijn breadboard pctje (of het begin daarvan) werkt vooralsnog op max een tiental Hz ;) Die DX40 hadden mijn ouders toen ook. Ook veel Decent op gespeeld :Y en dingen als TIE Fighter.
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:14
C64 was 3.17....nasa ?
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:23
breadboard.... :D ik heb mijn keyboardchip van mn c64 eruit gebrand door mijn V1 gunther drayer plaatjes

ook met die draadjes bezig geweest...schema nodig :P :o
ATuin-hekvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:23 schreef DeMolay het volgende:
breadboard.... :D ik heb mijn keyboardchip van mn c64 eruit gebrand door mijn V1 gunther drayer plaatjes

ook met die draadjes bezig geweest...schema nodig :P :o
Dit idee? :)
US63csg.jpg
t4600cvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:14 schreef DeMolay het volgende:
C64 was 3.17....nasa ?
C64 was toch 0.97Mhz of 1.02Mhz afhankelijk van PAL of NTSC model

Bron wikipedia
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:27
yup wel nixi tubes gebruiken !

1 Mhz trouwens
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:27
spuit 11 :D

kiek dit


De Man van 6 miljioen !
t4600cvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:32
De lancering op de video lijkt van Apollo 15 te zijn, maar verder is alles van Apollo 16.

Raar, Misschien hadden ze betere beelden van Apollo 15 lancering dan van Apollo 16.

Either way, if anyone claims NASA edited old live recordings with modern CGI, they now have a third party source to prove this.
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:33
Hey heb net een VR set voormn samsung Ook de apollo landing ...lol ^O^
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:34
keep 'm comming :Y)......daarom volg ik dit
De_cameraman_uit_Colombiavrijdag 25 augustus 2017 @ 23:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:33 schreef DeMolay het volgende:
Hey heb net een VR set voormn samsung Ook de apollo landing ...lol ^O^
Die in Laurel Canyon of die in Kubrick's studio?

Of weer een andere plek op Aard'?
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:36
tja........eerst zien dan oordelen is ook een optie
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:38
https://play.google.com/s(...)homasKole.Apollo15VR
ATuin-hekvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:41
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:33 schreef DeMolay het volgende:
Hey heb net een VR set voormn samsung Ook de apollo landing ...lol ^O^
Volgens mij heb ik daar laatst een video van gezien ja :) De makers ervan hadden 1 van de oude Apollo astronauten die op het hoofd gezet. Erg leuk om te zien.
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:43
2 raampjes echt te gek

en de trust wash ....al het zand zie je verplaatsen
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:49
maar ...waarom niet meer terug lol.............we knew......NAZI.......Rusians....USA

but according to the movie the north koreans did it :Y)
De_cameraman_uit_Colombiavrijdag 25 augustus 2017 @ 23:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:43 schreef DeMolay het volgende:
....al het zand zie je verplaatsen
Ja, de prachtige klassieke fout.

Er ligt geen "zand" op de Maan en eenieder die het geluk heeft mogen hebben haar door een telescoop te bekijken, dan wel iets van selenologie (maan-geologie) begrijpt, weet dat ook.
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:51
hey niet overnieuw anders je oude naam

Nee....
ATuin-hekvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:51 schreef DeMolay het volgende:
hey niet overnieuw anders je oude naam

Nee....
Ja mocht er nog enige twijfel zijn wie hij is, is die nu wel weg ;) Strict genomen is het ook geen zand, maar eigenlijk meer stof.
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:54
geologie is niet altijd te misbruiken................ik heb de stalen gezien
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:55
maakt niet uit ik voelde dat al langer maar betekend niks........

fotos van je bedrading !@

hoe hoger opgeleid hoe slechter de bedrading
De_cameraman_uit_Colombiavrijdag 25 augustus 2017 @ 23:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:54 schreef DeMolay het volgende:
geologie is niet altijd te misbruiken................ik heb de stalen gezien
Stalen? Wat bedoel je?
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:58
grond samples

heb ze ook uit antartica gezien
ATuin-hekvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:55 schreef DeMolay het volgende:
maakt niet uit ik voelde dat al langer maar betekend niks........

fotos van je bedrading !@

hoe hoger opgeleid hoe slechter de bedrading
O-)
DeMolayvrijdag 25 augustus 2017 @ 23:59
hahahahaha

niet zo net dus
ATuin-hekzaterdag 26 augustus 2017 @ 00:01
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:59 schreef DeMolay het volgende:
hahahahaha

niet zo net dus
Ben dit ontwerp en instructies aan het gebruiken:


Die dude maakt super nette bedrading.
DeMolayzaterdag 26 augustus 2017 @ 00:08
die is net...maak een foto :P
1988 jasper met 74 LS series
ATuin-hekzaterdag 26 augustus 2017 @ 00:10
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 augustus 2017 00:08 schreef DeMolay het volgende:
die is net...maak een foto :P
Ook wel een kwestie van oefening ;) De dingen die ik later bedraad heb zien er al wat netter uit. Schat de lengtes die nodig zijn beter in en zo. Anyway, vind het een mooi proces, en leuk om op deze manier wat te leren over PC's uit het Apollo tijdperk :Y
DeMolayzaterdag 26 augustus 2017 @ 00:12
kijk ga jij m netjes maken is het probleem !

dat je het begrijpt weet ik all
DeMolayzaterdag 26 augustus 2017 @ 00:12
FOTO :P
DeMolayzaterdag 26 augustus 2017 @ 00:15
quote:
Ook wel een kwestie van oefening ;) De dingen die ik later bedraad heb zien er al wat netter uit. Schat de lengtes die nodig zijn beter in en zo. Anyway, vind het een mooi proces, en leuk om op deze manier wat te leren over PC's uit het Apollo tijdperk :Y
tja HTS electro was nog een beetje zo.....jij was toch hier in enske
t4600czaterdag 26 augustus 2017 @ 00:29
quote:
10s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:49 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Ja, de prachtige klassieke fout.

Er ligt geen "zand" op de Maan en eenieder die het geluk heeft mogen hebben haar door een telescoop te bekijken, dan wel iets van selenologie (maan-geologie) begrijpt, weet dat ook.
Klopt.

De toplaag is formeel regolith. Maar wordt vaak 'zand' of 'stof' genoemd omdat het erg fijn is.

"Almost like a powder"

Neil Armstrong beschreef het als kalkpoeder.

Apollo 12 ALSCC, AS12-57-8448A:
AS12-57-8448A_SML.png
Bron: http://tothemoon.ser.asu.(...)C/list#AS12-57-8448A

[ Bericht 4% gewijzigd door t4600c op 26-08-2017 00:34:59 ]
Orwellzaterdag 26 augustus 2017 @ 02:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 23:58 schreef DeMolay het volgende:
grond samples

heb ze ook uit antartica gezien
grond samples..?
cool!
t4600czaterdag 26 augustus 2017 @ 09:30
Er zijn ook monster geboord, die laten de structuur van de maan zien onder de toplaag. Kern monsters (Core samples) genoemd.

https://www.hq.nasa.gov/o(...)/a17/A17DeepCore.pdf

https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/lsc/drive_tubes.pdf

[ Bericht 1% gewijzigd door t4600c op 26-08-2017 12:07:58 ]
ATuin-hekzaterdag 26 augustus 2017 @ 10:58
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 augustus 2017 00:15 schreef DeMolay het volgende:

[..]

tja HTS electro was nog een beetje zo.....jij was toch hier in enske
Klopt :Y Een jaar electro gedaan bij de uni, daarna op een andere opleiding overgestapt. Ondertussen alweer verontrustend lang geleden, maar de skills van dat ene jaar komen gelukkig weer een beetje boven drijven met dit bouwen.
t4600czaterdag 26 augustus 2017 @ 12:32
1
wp5cc518d4_05_06.jpg
2
wpe4fe8a9c_05_06.jpg
3
wp94e31724_05_06.jpg
4
wp324655a2_05_06.jpg

Figure 4.11.5:
ATS-III photographs taken at 11:37 (1), 15:31 (2) and 20:17 (3) compared with crop of AS11-36-5381 21:00 (4).

The development of weather systems is very obvious from the sequence of ATS photographs, and the more in time the ATS image is to the Apollo one, the greater the degree of correspondence between them.

Source ATS images: BOXEM document, Atlas of Sattelite Cloud Photography
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112049832436;view=1up;seq=3

And of course the landmasses, clouds and terminator in any Apollo photograph can be verified to be correct.

Figure 4.3.17:
AS11-36-5357. High quality source here: AIA
wp70b8b849_05_06.jpg

wpde29d7bf_05_06.jpg
Stellarium
wpf1c31987_05_06.jpg

Main image shows ESSA-9 (left), ATS-3 (top right) and NIMBUS-3 )bottom right) images compared with AS11-36-5357 and Stellarium estimate of time at terminator. Image below shows newly restored NIMBUS-3 mosaic.

wp63bbad07_05_06.jpg

The red and green arrows point to the same cloud patterns as shown in figure 4.3.14. The ATS time has already been given as 14:55. The NIMBUS orbit nearest the terminator is number 1261, which commenced at 08:06 on the 17th. The Mediterranean area is actually timestamped for the IDCS image at 10:22 ESSA's equivalent orbit is number 1763 (track 12), which commenced at 12:00 on the 17th.

Stellarium's estimate puts the time at 17:30, which is approximately 28 hours into the mission. At 27h18m in the mission transcript, Buzz Aldrin describes:

"an anticyclone going in the southern hemisphere south-east of Brazil, and some - Well, the diameter of it must be over 2000 miles across."


and then tells them:

"You all are just beginning to cone over the limb now. I can see parts of Central America, and it looks to be fairly clear there. The islands in the Caribbean are beginning to come in and rather a few streaming lines of clouds. Looks like there is a system up to the - well, off of Greenland that has some large cloud streamers extending back down to the south-west. The east coast of the U.S. is just coming into view now, and it doesn't look too bad that I can see right now."

The magenta arrow is pointing to the storm system of Brazil, and the 'streamers' are on the system identified by the blue arrow. We therefore have an Apollo image showing perfectly the weather systems visible on satellite images, but the astronauts are able to describe the weather conditions to the ground.

[ Bericht 8% gewijzigd door t4600c op 26-08-2017 12:45:15 ]
t4600czaterdag 26 augustus 2017 @ 20:22
Apollo 17 als gezien door LRO, op volgorde van stand van zon:
V1REZIZED320.gif?psid=1e

Bron: http://lroc.sese.asu.edu/(...)7/feature_highlights

Grote van gebruikte bestanden 145x167, resized naar 320. Ik zou hogere resolutie bestanden kunnen gebruiken, maar daar heb ik geen zin in. Als je daar problemen me hebt doe je het zelf maar. Bron linkt maar +500MB tiff bestanden.
t4600cvrijdag 1 september 2017 @ 13:09
Counting from left to right:
1. My own scan on left. Source: pana-vue 3x3cm slide.
2. NASA scan Source: https://nssdc.gsfc.nasa.g(...)e/a11_h_40_5947.html
3 NASA scan Source: http://tothemoon.ser.asu.edu/gallery/apollo/11#AS11-40-5947

https://drive.google.com/open?id=0BxS3Nsrmk63ebF9HbXdVRjh0OW8

[ Bericht 28% gewijzigd door t4600c op 01-09-2017 16:22:22 ]
t4600cvrijdag 1 september 2017 @ 13:13
Eerdere post werkt niet meer. Deze zou moeten blijven werken.

Apollo 17 als gezien door LRO, op volgorde van stand van zon:
https://d7wsmg.dm2302.liv(...)ht=369&cropmode=none

Bron: http://lroc.sese.asu.edu/(...)7/feature_highlights

Grote van gebruikte bestanden 145x167, resized naar 320. Ik zou hogere resolutie bestanden kunnen gebruiken, maar daar heb ik geen zin in. Als je daar problemen me hebt doe je het zelf maar. Bron linkt maar +500MB tiff bestanden.
t4600cmaandag 4 september 2017 @ 18:59
Binnenkort ontvang ik een speler om deze te beluisteren, ik weet nog net wat er op staat. Kon alleen afgaan van het label.

Hopelijk zijn de koppen van de speler nog goed.

Hier heb ik er een paar van:
IMG_20170831_195719741.jpg
y4mVEwJmHOrTWG2E184Ypzot7kQFDmar3XKNL-GQkv36Q5rDqjH9mTG67xLHccXNkbaugowqF5ifVzg6UiodedtlbJWCZo1B6nAkMstm1iw_9x9XwpsTsvtWpwfD9vfEoUwyGeRy0O8rtaG0KIHrSCJgHnXuAylag0m0n1sh4D0rpChBmSUZewEEB-9mJ20eERPj40gXLzGNpNedrJ1Ghc25Q?width=1024&height=575&cropmode=none

Maak er wel een YT video van als het zover komt.
Lambiekjedonderdag 7 september 2017 @ 23:09
Wetenschapsadviseur van Trump, Apollo Moonlandings never happened!

http://www.bovendien.com/(...)dings-never-happened
ATuin-hekdonderdag 7 september 2017 @ 23:15
quote:
0s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:09 schreef Lambiekje het volgende:
Wetenschapsadviseur van Trump, Apollo Moonlandings never happened!

http://www.bovendien.com/(...)dings-never-happened
Ja, die gekke clown is weer lekker bezig :')
theguyverdonderdag 7 september 2017 @ 23:31
quote:
0s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:09 schreef Lambiekje het volgende:
Wetenschapsadviseur van Trump, Apollo Moonlandings never happened!

http://www.bovendien.com/(...)dings-never-happened
Mooi stuk, zoek eens naar een amerikaanse bron...

Oh wacht die is er niet eens, dit stukje tekst is puur nederlandse bedachte rommel.

Geloof je me niet zoek zelf de originele link er maar even bij...
oh wacht die is er niet!

quote:
0s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:15 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Ja, die gekke clown is weer lekker bezig :')
Die gekke site! dit hele stuk is gewoon totaal niet waar die gast heeft het niet eens gezegd!

“De maanlandingen zijn het grootste bedrog aan de mensheid ooit, zelfs nog erger dan de Global Warming leugen. Dat zegt deze wetenschapper zonder met zijn ogen te knipperen. Hij beweert niet alleen dat de maanlandingen nooit hebben plaats gevonden maar zegt ook dat Global Warming niet bestaat. Precies zoals wij er ook over denken. En zoals jullie weten is afwijkend denken niet geoorloofd in onze samenleving!”, aldus het artikel. WorldUnity heeft het artikel woord voor woord overgenomen van gelijkgestemde website bovendien.com, die het op 14 augustus 2017 publiceerde. De stukken noemen geen bronnen en laten in het midden waar Gelernter deze uitspraken ‘zonder met zijn ogen te knipperen’ gedaan zou hebben.

Wat klopt er niet, en wat wel?
Bron van het nieuws lijkt een artikel op de Amerikaanse satirische website World News Daily Report, die op 23 januari 2017 een artikel wijdde aan “wetenschapsadviseur” Gelernter. Hierin wordt een zogenaamd exclusief interview met Gelernter aangehaald met Science Today, waarin hij de Apollo-maanlanding ‘the biggest fraud in mankind’s history, even worse than all that global warming nonsense’ noemt. Ernstige uitspraken, totdat je bedenkt dat World News Daily Report louter een satirische website is. Hetgeen overigens luid en duidelijk valt te lezen in de disclaimer

http://nieuwscheckers.nl/(...)ontkent-maanlanding/
De_cameraman_uit_Colombiadonderdag 7 september 2017 @ 23:38
quote:
0s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:09 schreef Lambiekje het volgende:
Wetenschapsadviseur van Trump, Apollo Moonlandings never happened!

http://www.bovendien.com/(...)dings-never-happened
Probleem van dat soort mensen (David Gelernter, professor van de Yale universiteit, hoezo controlled opposition...) is dat ze waarheid met fictie vermengen.

Trump is een puppet en dus zijn "wetenschapsadviseur" ook.

quote:
David gaat verder. Nog nooit in onze moderne tijd is iemand buiten de magnetische invloedsfeer van onze planeet geweest. Alle vluchten worden in een lage baan om de Aarde gedaan maar NIET in de ruimte. Zelfs het ISS, International Space Station draait haar baantjes in een lage baan om de Aarde maar binnen de magnetische invloedsfeer ervan.

Buiten de magnetische invloedsfeer krijg je te maken met straling van de Van Allen Belts, deze straling veroorzaakt ernstige schade aan elektrische apparaten. Het verhaal van David wordt ondersteund door een uitspraak van een NASA wetenschapper die zich versprak in 2012 door te stellen dat ze er nog steeds niet in geslaagd zijn eventuele apparatuur voor een ruimteschip effectief te beschermen tegen de straling van de Van Allen Belts maar dat een nieuwe missie apparatuur wordt uitgeprobeerd waarmee ze dit proberen te bereiken.
Deze uitspraken, als ze waar zijn en geen misinterpretatie, zijn zelfs voor een controlled opposition clown, opmerkelijk.

Het probleem ligt echter dieper. Niet magnetisme is de grootste barrière, maar zwaartekracht, ofwel "die mysterieuze kracht die alles naar de Aarde trekt", of je het nu aether (Tesla) noemt, of niet, dat maakt niet uit. De kracht blijft, is ontegenzeggelijk waar.

Een teken dat hij een "limited hangout" is, is zijn opmerking dat "het ISS baantjes draait". Er is geen ISS, anders dan de zwembad-studio-opnamen van de NASA-criminelen...

Maar wederom dank voor de link.
ATuin-hekdonderdag 7 september 2017 @ 23:42
quote:
0s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:31 schreef theguyver het volgende:

[..]

Mooi stuk, zoek eens naar een amerikaanse bron...

Oh wacht die is er niet eens, dit stukje tekst is puur nederlandse bedachte rommel.

Geloof je me niet zoek zelf de originele link er maar even bij...
oh wacht die is er niet!

[..]

Die gekke site! dit hele stuk is gewoon totaal niet waar die gast heeft het niet eens gezegd!

“De maanlandingen zijn het grootste bedrog aan de mensheid ooit, zelfs nog erger dan de Global Warming leugen. Dat zegt deze wetenschapper zonder met zijn ogen te knipperen. Hij beweert niet alleen dat de maanlandingen nooit hebben plaats gevonden maar zegt ook dat Global Warming niet bestaat. Precies zoals wij er ook over denken. En zoals jullie weten is afwijkend denken niet geoorloofd in onze samenleving!”, aldus het artikel. WorldUnity heeft het artikel woord voor woord overgenomen van gelijkgestemde website bovendien.com, die het op 14 augustus 2017 publiceerde. De stukken noemen geen bronnen en laten in het midden waar Gelernter deze uitspraken ‘zonder met zijn ogen te knipperen’ gedaan zou hebben.

Wat klopt er niet, en wat wel?
Bron van het nieuws lijkt een artikel op de Amerikaanse satirische website World News Daily Report, die op 23 januari 2017 een artikel wijdde aan “wetenschapsadviseur” Gelernter. Hierin wordt een zogenaamd exclusief interview met Gelernter aangehaald met Science Today, waarin hij de Apollo-maanlanding ‘the biggest fraud in mankind’s history, even worse than all that global warming nonsense’ noemt. Ernstige uitspraken, totdat je bedenkt dat World News Daily Report louter een satirische website is. Hetgeen overigens luid en duidelijk valt te lezen in de disclaimer

http://nieuwscheckers.nl/(...)ontkent-maanlanding/
Oooohjeeee :D
Wantiedonderdag 7 september 2017 @ 23:46
quote:
0s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:09 schreef Lambiekje het volgende:
Wetenschapsadviseur van Trump, Apollo Moonlandings never happened!

http://www.bovendien.com/(...)dings-never-happened
Bovendien.com _O-

Dat die site nog bestaat.
En mooi dat jij die site als zoete koek slikt...
ATuin-hekdonderdag 7 september 2017 @ 23:48
quote:
14s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:38 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Probleem van dat soort mensen (David Gelernter, professor van de Yale universiteit, hoezo controlled opposition...) is dat ze waarheid met fictie vermengen.

Trump is een puppet en dus zijn "wetenschapsadviseur" ook.

[..]

Deze uitspraken, als ze waar zijn en geen misinterpretatie, zijn zelfs voor een controlled opposition clown, opmerkelijk.

Het probleem ligt echter dieper. Niet magnetisme is de grootste barrière, maar zwaartekracht, ofwel "die mysterieuze kracht die alles naar de Aarde trekt", of je het nu aether (Tesla) noemt, of niet, dat maakt niet uit. De kracht blijft, is ontegenzeggelijk waar.

Een teken dat hij een "limited hangout" is, is zijn opmerking dat "het ISS baantjes draait". Er is geen ISS, anders dan de zwembad-studio-opnamen van de NASA-criminelen...

Maar wederom dank voor de link.
Jij kan al deze bullshit zeker nog steeds niet bewijzen? Zwaartekracht is bijvoorbeeld prima te overkomen. Gewoon een kwestie van snel genoeg gaan.
Wantiedonderdag 7 september 2017 @ 23:49
quote:
14s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:38 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]


[..]


Het probleem ligt echter dieper. Niet magnetisme is de grootste barrière, maar zwaartekracht, ofwel "die mysterieuze kracht die alles naar de Aarde trekt", of je het nu aether (Tesla) noemt, of niet, dat maakt niet uit. De kracht blijft, is ontegenzeggelijk waar.


Zwaartekracht bestaat niet.
ATuin-hekdonderdag 7 september 2017 @ 23:51
Interessante 'krant' trouwens :D
http://worldnewsdailyrepo(...)s-a-science-project/
http://worldnewsdailyrepo(...)ily-inside-unharmed/
ChrisCartervrijdag 8 september 2017 @ 06:52
Zwaartekracht voorkomt ruimtereizen? Ja, en vliegtuigen kunnen ook niet opstijgen zeker? Is dit nou je machtige bewijs? :')
Lambiekjevrijdag 8 september 2017 @ 07:52
quote:
She hopes that her bomb will show people that atomic bombs are “simple machines like any others” and help the public be less afraid of nuclear weapons.
De_cameraman_uit_Colombiavrijdag 8 september 2017 @ 07:58
quote:
1s.gif Op vrijdag 8 september 2017 07:52 schreef Lambiekje het volgende:

[..]

She hopes that her bomb will show people that atomic bombs are “simple machines like any others” and help the public be less afraid of nuclear weapons.
Het is moeilijk bang te zijn voor iets wat niet bestaat.
illusionsvrijdag 8 september 2017 @ 08:04
quote:
10s.gif Op vrijdag 8 september 2017 07:58 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Het is moeilijk bang te zijn voor iets wat niet bestaat.
Doe 's wat onderbouwen dan, je maakt bizarre claims die nergens op slaan.
Wantievrijdag 8 september 2017 @ 08:23
quote:
10s.gif Op vrijdag 8 september 2017 07:58 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Het is moeilijk bang te zijn voor iets wat niet bestaat.
Zo moeilijk is dat niet.
Wantievrijdag 8 september 2017 @ 08:25
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 september 2017 08:04 schreef illusions het volgende:

[..]

Doe 's wat onderbouwen dan, je maakt bizarre claims die nergens op slaan.
Onderbouwen hoeft niet, zolang hij er zelf maar in gelooft...
ATuin-hekvrijdag 8 september 2017 @ 10:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 september 2017 08:04 schreef illusions het volgende:

[..]

Doe 's wat onderbouwen dan, je maakt bizarre claims die nergens op slaan.
Daar zal hij wel op kicken.
De_cameraman_uit_Colombiavrijdag 8 september 2017 @ 10:13
quote:
1s.gif Op vrijdag 8 september 2017 07:52 schreef Lambiekje het volgende:

[..]

She hopes that her bomb will show people that atomic bombs are “simple machines like any others” and help the public be less afraid of nuclear weapons.
Wist je trouwens dat vliegtuigen gewoon zonder brandstof, onderhoud en stuwkracht kunnen functioneren en nooit door de immer aanwezige zwaartekracht terug naar de Aarde getrokken worden?

Ja, nee, ik ook niet, maar dat lees ik hier. Zo "leer" je nog es wat.
Copycatvrijdag 8 september 2017 @ 10:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 september 2017 10:11 schreef ATuin-hek het volgende:

Daar zal hij wel op kicken.
Ik vind het vooral heel erg grappig dat hij nu veroordeeld is tot lambiekje et al als gelijkwaardige discussiepartners.
ATuin-hekvrijdag 8 september 2017 @ 10:17
quote:
10s.gif Op vrijdag 8 september 2017 10:15 schreef Copycat het volgende:

[..]

Ik vind het vooral heel erg grappig dat hij nu veroordeeld is tot lambiekje et al als gelijkwaardige discussiepartners.
De enige die niet om onderbouwing en argumenten vraagt?
Copycatvrijdag 8 september 2017 @ 10:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 september 2017 10:17 schreef ATuin-hek het volgende:

De enige die niet om onderbouwing en argumenten vraagt?
De enigen die alles voor zoete koek slikken, tenzij afkomstig van de MSM. Dan is het automagisch te zout om te eten.
illusionsvrijdag 8 september 2017 @ 10:40
quote:
10s.gif Op vrijdag 8 september 2017 10:13 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Wist je trouwens dat vliegtuigen gewoon zonder brandstof, onderhoud en stuwkracht kunnen functioneren en nooit door de immer aanwezige zwaartekracht terug naar de Aarde getrokken worden?

Ja, nee, ik ook niet, maar dat lees ik hier. Zo "leer" je nog es wat.
Je bedoelt, wist je dat luchtweerstand bestaat?

Overigens kun je dat "nooit door de immer aanwezige zwaartekracht" weghalen.
Wantievrijdag 8 september 2017 @ 11:23
quote:
10s.gif Op vrijdag 8 september 2017 10:13 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Wist je trouwens dat vliegtuigen gewoon zonder brandstof, onderhoud en stuwkracht kunnen functioneren en nooit door de immer aanwezige zwaartekracht terug naar de Aarde getrokken worden?

Ja, nee, ik ook niet, maar dat lees ik hier. Zo "leer" je nog es wat.
Toch zou ze best gelijk kunnen hebben. Het tegendeel kan immers niet 100% worden aangetoond
t4600czondag 17 september 2017 @ 19:11
Video:

Scans:
https://archive.org/details/PANA-VUE_Apollo_11

Sterren, Apollo 16:
https://archive.org/details/AS16-123-JPG
ChrisCarterzondag 17 september 2017 @ 21:22
Top om te zien dit.
xpompompomxdinsdag 19 september 2017 @ 12:56
quote:
Gaaf spul.
xpompompomxdinsdag 19 september 2017 @ 12:57
quote:
14s.gif Op donderdag 7 september 2017 23:38 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:


Het probleem ligt echter dieper. Niet magnetisme is de grootste barrière, maar zwaartekracht, ofwel "die mysterieuze kracht die alles naar de Aarde trekt", of je het nu aether (Tesla) noemt, of niet, dat maakt niet uit. De kracht blijft, is ontegenzeggelijk waar.

Een teken dat hij een "limited hangout" is, is zijn opmerking dat "het ISS baantjes draait". Er is geen ISS, anders dan de zwembad-studio-opnamen van de NASA-criminelen...

Maar wederom dank voor de link.
Wat heb je allemaal gerookt joh? :')

[ Bericht 15% gewijzigd door xpompompomx op 19-09-2017 13:08:39 ]
Wantiedinsdag 19 september 2017 @ 13:00
quote:
2s.gif Op dinsdag 19 september 2017 12:57 schreef xpompompomx het volgende:

[..]

Wat heb je allemaal gerookt joh? :')
Hij kon zijn ene been niet voor zijn andere been krijgen ;)
Maar dat is de schuld van zwaartekracht :P
t4600cdinsdag 19 september 2017 @ 20:16
Digitalizeren van Apollo geluidsbanden:


Apollo 17 tot nu toe, er komt meer: https://archive.org/details/AS17R51S1V1

Apollo 11: https://archive.org/details/AS11R01S1V1
theguyverdinsdag 19 september 2017 @ 20:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 september 2017 20:16 schreef t4600c het volgende:
Digitalizeren van Apollo geluidsbanden:


Apollo 17 tot nu toe, er komt meer: https://archive.org/details/AS17R51S1V1

Apollo 11: https://archive.org/details/AS11R01S1V1
Wat heb je mooie antieke meuk staan :D

As17r51s2v1 hmmmm :{ wat zou dat gecodeerd betekenen?
t4600cdinsdag 19 september 2017 @ 21:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 september 2017 20:56 schreef theguyver het volgende:

[..]

Wat heb je mooie antieke meuk staan :D

As17r51s2v1 hmmmm :{ wat zou dat gecodeerd betekenen?

Niks want het is geen code.

File name legend:

AS## = Apollo ##
R## = Reel ##
S1 = Side 1
S2 = Side 2
V1 = Version 1. V2 = Version 2
theguyverdinsdag 19 september 2017 @ 21:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 september 2017 21:38 schreef t4600c het volgende:

[..]

Niks want het is geen code.

File name legend:

AS## = Apollo ##
R## = Reel ##
S1 = Side 1
S2 = Side 2
V1 = Version 1. V2 = Version 2
:P beetje BNW-er maakt er zo 911 van :+
t4600cvrijdag 22 september 2017 @ 23:45
Apollo 17 recording by dutch news company:

Part 1: https://nos.nl/video/450281-nos-uitzending-apollo-17-deel-1.html
Part 2: https://nos.nl/video/450663-nos-uitzending-apollo-17-deel-2.html
Part 3: https://nos.nl/video/450665-nos-uitzending-apollo-17-deel-3.html
Part 4: https://nos.nl/video/450283-nos-uitzending-apollo-17-deel-4.html
De_cameraman_uit_Colombiazaterdag 23 september 2017 @ 01:01
Bizar dat de NOS in 2012 die videootjes wilde verspreiden.

De aandacht voor de zogenaamde "maanlandingen" zakte sterk in na Apollo 11, maar de Nederlandsche Omroep Stichting presteert het om het laatste "wapenfeit" der maanhoaxers weer voor het voetlicht te brengen?

En nu, denken ze dat mensen dat toneelstukje ineens wél geloven?
Wantiezaterdag 23 september 2017 @ 01:39
quote:
10s.gif Op zaterdag 23 september 2017 01:01 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

En nu, denken ze dat mensen dat toneelstukje ineens wél geloven?
Dus in jouw wereld geloven mensen niet dat we op de maan zijn geweest?
remlofzaterdag 23 september 2017 @ 04:04
quote:
Dat heb ik als baby gezien.
Wantiezaterdag 23 september 2017 @ 09:27
quote:
17s.gif Op zaterdag 23 september 2017 04:04 schreef remlof het volgende:

[..]

Dat heb ik als baby gezien.
Hoax!
Babies zijn bijziend.
t4600czaterdag 23 september 2017 @ 12:17
quote:
10s.gif Op zaterdag 23 september 2017 01:01 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:
Bizar dat de NOS in 2012 die videootjes wilde verspreiden.

De aandacht voor de zogenaamde "maanlandingen" zakte sterk in na Apollo 11, maar de Nederlandsche Omroep Stichting presteert het om het laatste "wapenfeit" der maanhoaxers weer voor het voetlicht te brengen?

En nu, denken ze dat mensen dat toneelstukje ineens wél geloven?
Je schrijft veel maar zecht eigenlijk helemaal niks.
illusionszaterdag 23 september 2017 @ 18:42
quote:
10s.gif Op zaterdag 23 september 2017 01:01 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:
Bizar dat de NOS in 2012 die videootjes wilde verspreiden.

De aandacht voor de zogenaamde "maanlandingen" zakte sterk in na Apollo 11, maar de Nederlandsche Omroep Stichting presteert het om het laatste "wapenfeit" der maanhoaxers weer voor het voetlicht te brengen?

En nu, denken ze dat mensen dat toneelstukje ineens wél geloven?
Wat is al die zooi die je op de maan kan zien liggen eigenlijk, een fata morgana?
t4600czaterdag 23 september 2017 @ 19:09
Onderdelen van de Saturnus-5 raket zijn gevonden op de zeebodem.

http://www.collectspace.c(...)ion-cosmosphere.html

Prachtige video:


Een gevonde thrustchamber lijkt serie nummer 2044 te hebben, een motor van Apollo 11.[ Bericht 45% gewijzigd door t4600c op 23-09-2017 19:26:52 ]
t4600czondag 24 september 2017 @ 13:55
https://historical.ha.com(...)rtDescription-071515

"Apollo 17: Original NASA 70mm Transparency Reel containing all 947 Photos from Magazines A, B, C, D, E, and F (Complete). An early, possibly first generation, duplicate reel of all six magazines containing the awesome color images that were taken with the Hasselblad camera on the lunar surface by astronauts Gene Cernan and Harrison Schmitt during the last manned trip to the moon."

https://historical.ha.com(...)rtDescription-071515

"Apollo 17: Onboard 16mm Color Print Film Magazines AA, CC, DD, EE, GG, HH, and II on One Original NASA Reel. From the archives of NASA Engineer Donald T. Hamilton, here is an amazing find. A very early generation film on a vintage 12.25" reel in its original storage can. The Manned Spacecraft Center period label has the following handwritten notations: "W/O 11349", "16mm", and "Apollo 17 Onboard Mags. EE, GG, DD, CC, AA, HH, II", and "Roll-1". (See lot following for Roll 2.) These were the movies taken by the onboard Maurer 16mm Data Acquisition Camera."
t4600czondag 24 september 2017 @ 20:55
AS17-R01-S1-V1 has been uploaded to Apollo 17 audio tapes.

https://archive.org/details/AS17R51S1V1
t4600czondag 24 september 2017 @ 21:10
quote:
10s.gif Op zaterdag 23 september 2017 01:01 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:
Bizar dat de NOS in 2012 die videootjes wilde verspreiden.

De aandacht voor de zogenaamde "maanlandingen" zakte sterk in na Apollo 11, maar de Nederlandsche Omroep Stichting presteert het om het laatste "wapenfeit" der maanhoaxers weer voor het voetlicht te brengen?

En nu, denken ze dat mensen dat toneelstukje ineens wél geloven?
Jij denkt dat NOS hun Apollo 17 video's upload om mensen te overtuigen? heb jij daar een bron voor?

Lijkt mij eerder dat ze het gedaan hebben omdat:
1. Apollo 17 was toen 40 jaar geleden.
2. Why not?
ChrisCarterzondag 24 september 2017 @ 21:17
Ziet er allemaal super fragiel uit dat materiaal :)
Syddinsdag 26 september 2017 @ 18:58
Soort tvp voor vanavond. Maar om even puur op de TT te reageren.

Tja ik geloof er ook niet direct in vooral gezien de periode van de koude oorlog en Rusland die toen wel succes hadden met hun ruimtemissies kon Amerika natuurlijk niet uitblijven.

En hoe kun je je vijand nog banger maken door te zeggen dat je zogenaamd net iets meer kan wat.je vijand bij lange na niet kon.

Beetje Noord Korea die op de zon is geweest :')


Laatste is natuurlijk bullshit maar dit topic heeft een zeer goede OP waar ik vanavond ff voor wil zitten.
theguyverdinsdag 26 september 2017 @ 19:48
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 september 2017 18:58 schreef Syd het volgende:
Soort tvp voor vanavond. Maar om even puur op de TT te reageren.

Tja ik geloof er ook niet direct in vooral gezien de periode van de koude oorlog en Rusland die toen wel succes hadden met hun ruimtemissies kon Amerika natuurlijk niet uitblijven.

En hoe kun je je vijand nog banger maken door te zeggen dat je zogenaamd net iets meer kan wat.je vijand bij lange na niet kon.

Beetje Noord Korea die op de zon is geweest :')

Laatste is natuurlijk bullshit maar dit topic heeft een zeer goede OP waar ik vanavond ff voor wil zitten.
De vijand (Rusland) ving ook de radio signalen op vanuit de maan..
Die gingen er ook helemaal niet tegen in, van het is niet zo!
Ze hadden zelf al de eerste hond eerste ruimte sonde en eerste mens in een baan rond de aarde geknalt,
Syddinsdag 26 september 2017 @ 19:59
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 19:48 schreef theguyver het volgende:

[..]

De vijand (Rusland) ving ook de radio signalen op vanuit de maan..
Die gingen er ook helemaal niet tegen in, van het is niet zo!
Ze hadden zelf al de eerste hond eerste ruimte sonde en eerste mens in een baan rond de aarde geknalt,
Maar waren het juist niet de Russen die er vol op tegen in gingen? Er was zelfs een complot dat de Russen wouden bewijzen dat de Amerikanen nooit geweest zijn door er zelf naar toe te gaan.

Ps ik vind complot theorieën ontzettend leuk om te lezen maar ik geloof er niet direct in noch ik het wel geloof. Blijf voor mij beetje middenweg.

Maar waarom zou de overheid liegen? Om je volk maar rustig te houden? Elke goede leugen is voor 80% waar.
Syddinsdag 26 september 2017 @ 20:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 19:48 schreef theguyver het volgende:

[..]

De vijand (Rusland) ving ook de radio signalen op vanuit de maan..
Die gingen er ook helemaal niet tegen in, van het is niet zo!
Ze hadden zelf al de eerste hond eerste ruimte sonde en eerste mens in een baan rond de aarde geknalt,
Maar even op je laatste stuk. Juist daarom Denk ik indirect dat het nep is. Rusland had al zoveel meer bewezen sucessen dat de Amerikanen niet achter konden blijven.

Hoewel Amerika er financieel op papierer beter voor staat hebben ze natuurlijk in de decennia erna flinke inhaal slag gehaald mbt Rusland. Maar niet rond die tijd. NASA is ook pas ontstaan nadat de Russen succesvol de spoetnik de lucht in schoten.


Daarom zit mijn twijfel daar. Amerika moest wel iets om die rare Russen flink in te halen en wellicht stuk banger te maken door te showen Hoe snel en goed ze wel niet zijn?
theguyverdinsdag 26 september 2017 @ 20:11
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 september 2017 19:59 schreef Syd het volgende:

[..]

Maar waren het juist niet de Russen die er vol op tegen in gingen? Er was zelfs een complot dat de Russen wouden bewijzen dat de Amerikanen nooit geweest zijn door er zelf naar toe te gaan.

Ps ik vind complot theorieën ontzettend leuk om te lezen maar ik geloof er niet direct in noch ik het wel geloof. Blijf voor mij beetje middenweg.

Maar waarom zou de overheid liegen? Om je volk maar rustig te houden? Elke goede leugen is voor 80% waar.
Ja een paar niet veel, het waren meer de doorsnee amerikanen zelf
Een aantal russen
- Yury Ignatyevich Mukhin "politicus"
- Stanislav Pokrovsky "Russian general director of a scientific-manufacturing enterprise Project-D-MSK "
- Alexander Ivanovich Popov "schrijver "

Bart Sibrel :P

https://en.wikipedia.org/(...)claims_and_rebuttals
Wantiedinsdag 26 september 2017 @ 20:20
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 september 2017 20:03 schreef Syd het volgende:

[..]

Maar even op je laatste stuk. Juist daarom Denk ik indirect dat het nep is. Rusland had al zoveel meer bewezen sucessen dat de Amerikanen niet achter konden blijven.

Hoewel Amerika er financieel op papierer beter voor staat hebben ze natuurlijk in de decennia erna flinke inhaal slag gehaald mbt Rusland. Maar niet rond die tijd. NASA is ook pas ontstaan nadat de Russen succesvol de spoetnik de lucht in schoten.


Daarom zit mijn twijfel daar. Amerika moest wel iets om die rare Russen flink in te halen en wellicht stuk banger te maken door te showen Hoe snel en goed ze wel niet zijn?
Als de maanlandingen nep waren had Chroetsjov dat eenvoudig kunnen aantonen en de VS totaal voor schut kunnen zetten.
Is niet gebeurd...
Syddinsdag 26 september 2017 @ 21:04
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 september 2017 20:20 schreef Wantie het volgende:

[..]

Als de maanlandingen nep waren had Chroetsjov dat eenvoudig kunnen aantonen en de VS totaal voor schut kunnen zetten.
Is niet gebeurd...
Interessant :) en hoeverre zou Chroesjtsjov dat eventueel eenvoudig kunnen aantonen? Door de Luna 2 die al op de maan was? Maar was deze juist niet op een totaal andere plek dan de landing van de Amerikanen?

Wat ik zo gauw beetje over hem lees is dat hij het inderdaad wel geloofde en zelfs enthousiast erover was.

quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 20:11 schreef theguyver het volgende:

[..]

Ja een paar niet veel, het waren meer de doorsnee amerikanen zelf
Een aantal russen
- Yury Ignatyevich Mukhin "politicus"
- Stanislav Pokrovsky "Russian general director of a scientific-manufacturing enterprise Project-D-MSK "
- Alexander Ivanovich Popov "schrijver "

Bart Sibrel :P

https://en.wikipedia.org/(...)claims_and_rebuttals
Kwam dit artikel tegen:
http://www.iflscience.com(...)pollo-moon-landings/

Hier ontkent hij het niet hoor, maar wat wel interessant is, waarom zou je de originele beelden van de landing incl 200.000 andere orginele beelden verwijderen, "to save money" lees ik ergens maar dat is toch een regel rechte nep excuus?

Maar goed de twijfel blijft mij bij nog steeds alhoewel ik door te zoeken over de reacties van de Russen destijds toch weer eerder neigt naar dat het wel gebeurd is. Gezien er in Rusland destijds zo weinig over te lezen viel, enkel een aantal inderdaad die dit als een wereldwijde "achievement" zonder te denken aan de onderlingen verstandhoudingen tussen de landen. Rusland lijkt zo te lezen zich te schamen dat Amerika zo ver is gekomen en proberen het juist zo stil mogelijk te houden.

Al met al het blijft weer leuk leesvoer :)
Lavenderrdinsdag 26 september 2017 @ 21:37
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 september 2017 19:59 schreef Syd het volgende:

[..]

Maar waren het juist niet de Russen die er vol op tegen in gingen? Er was zelfs een complot dat de Russen wouden bewijzen dat de Amerikanen nooit geweest zijn door er zelf naar toe te gaan.

Ps ik vind complot theorieën ontzettend leuk om te lezen maar ik geloof er niet direct in noch ik het wel geloof. Blijf voor mij beetje middenweg.

Maar waarom zou de overheid liegen? Om je volk maar rustig te houden? Elke [b]goede leugen is voor 80% waar.
[/b]
Goeie ^O^
Wantiedinsdag 26 september 2017 @ 21:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 21:04 schreef Syd het volgende:

[..]

Interessant :) en hoeverre zou Chroesjtsjov dat eventueel eenvoudig kunnen aantonen? Door de Luna 2 die al op de maan was? Maar was deze juist niet op een totaal andere plek dan de landing van de Amerikanen?
Zijn vele mogelijkheden. Bijv door een missie te plannen naar de vermeende landingsplaats en te laten zien dat daar niets is.
Wantiedinsdag 26 september 2017 @ 21:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 21:04 schreef Syd het volgende:

[..]


[..]


Hier ontkent hij het niet hoor, maar wat wel interessant is, waarom zou je de originele beelden van de landing incl 200.000 andere orginele beelden verwijderen, "to save money" lees ik ergens maar dat is toch een regel rechte nep excuus?


Elders in deze discussie vind je een link naar een artikel over het draadgeheugen van de boordcomputer van de landings- of commandomodule, die terug is gevonden op de schroothoop.

Maakt niet uit wat voor nepexcuses NASA daarvoor heeft, de modules zijn gered en uitgelezen.
De_cameraman_uit_Colombiadinsdag 26 september 2017 @ 22:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 21:04 schreef Syd het volgende:

[..]

Interessant :) en hoeverre zou Chroesjtsjov dat eventueel eenvoudig kunnen aantonen? Door de Luna 2 die al op de maan was? Maar was deze juist niet op een totaal andere plek dan de landing van de Amerikanen?

Wat ik zo gauw beetje over hem lees is dat hij het inderdaad wel geloofde en zelfs enthousiast erover was.

[..]

Kwam dit artikel tegen:
http://www.iflscience.com(...)pollo-moon-landings/

Hier ontkent hij het niet hoor, maar wat wel interessant is, waarom zou je de originele beelden van de landing incl 200.000 andere orginele beelden verwijderen, "to save money" lees ik ergens maar dat is toch een regel rechte nep excuus?

Maar goed de twijfel blijft mij bij nog steeds alhoewel ik door te zoeken over de reacties van de Russen destijds toch weer eerder neigt naar dat het wel gebeurd is. Gezien er in Rusland destijds zo weinig over te lezen viel, enkel een aantal inderdaad die dit als een wereldwijde "achievement" zonder te denken aan de onderlingen verstandhoudingen tussen de landen. Rusland lijkt zo te lezen zich te schamen dat Amerika zo ver is gekomen en proberen het juist zo stil mogelijk te houden.

Al met al het blijft weer leuk leesvoer :)
Het bekijken van For All Mankind was genoeg voor mij om de hoax te zien. Wat daat -als ware het echt- vertoond werd, kón niet waar zijn en daarbovenop de belachelijke gedragingen van zogenaamd serieuze mensen die zogenaamd op 350.000 km afstand op de Maan hopten...

Bekijk die -gepresenteerd als- documentaire, en ben benieuwd wat je ervan vindt...
theguyverdinsdag 26 september 2017 @ 22:09
staat gewoon op joetjoep!
t4600cdinsdag 26 september 2017 @ 22:12
quote:
Het is belangrijk om te weten dat beelden van verschillende missies door elkaar heen worden gebruikt. Ook geluid komt niet overeen met de missie tijden van de gebruikte beelden.

Afspeel snelheid van sommige beelden kloppen ook niet, worden sneller afgspeeld dan opneem snelheid.

Dit komt simpelweg omdat de beste beelden van alle missies zijn uitgekozen en in 1 docu zijn gepropt.

[ Bericht 1% gewijzigd door t4600c op 26-09-2017 22:19:03 ]
theguyverdinsdag 26 september 2017 @ 22:15
quote:
12s.gif Op dinsdag 26 september 2017 22:04 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Het bekijken van For All Mankind was genoeg voor mij om de hoax te zien. Wat daat -als ware het echt- vertoond werd, kón niet waar zijn en daarbovenop de belachelijke gedragingen van zogenaamd serieuze mensen die zogenaamd op 350.000 km afstand op de Maan hopten...

Bekijk die -gepresenteerd als- documentaire, en ben benieuwd wat je ervan vindt...
over belachelijk gedrag van zogenaamd serieuze mensen te lullen!
quote:
Op vrijdag 9 mei 2014 04:29 schreef El_Matador het volgende:
Ik kom terug met het uiteindelijke, supersimpele, alle NASA-verhalen debunkend bewijs van de hoax. Opdat het voor altijd stil zal blijven.
We wachten nog steeds op jou supersimpele, alle NASA-verhalen debunkend bewijs
Wantiedinsdag 26 september 2017 @ 22:56
quote:
12s.gif Op dinsdag 26 september 2017 22:04 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Het bekijken van For All Mankind was genoeg voor mij om de hoax te zien. Wat daat -als ware het echt- vertoond werd, kón niet waar zijn en daarbovenop de belachelijke gedragingen van zogenaamd serieuze mensen die zogenaamd op 350.000 km afstand op de Maan hopten...

Bekijk die -gepresenteerd als- documentaire, en ben benieuwd wat je ervan vindt...
Je hebt dus geen enkel bewijs dat de maanlandingen nep waren...
t4600cdinsdag 26 september 2017 @ 23:08
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 september 2017 20:03 schreef Syd het volgende:

[..]

Maar even op je laatste stuk. Juist daarom Denk ik indirect dat het nep is. Rusland had al zoveel meer bewezen sucessen dat de Amerikanen niet achter konden blijven.

Hoewel Amerika er financieel op papierer beter voor staat hebben ze natuurlijk in de decennia erna flinke inhaal slag gehaald mbt Rusland. Maar niet rond die tijd. NASA is ook pas ontstaan nadat de Russen succesvol de spoetnik de lucht in schoten.


Daarom zit mijn twijfel daar. Amerika moest wel iets om die rare Russen flink in te halen en wellicht stuk banger te maken door te showen Hoe snel en goed ze wel niet zijn?
Amerika lanceerde al satellieten voordat NASA was

Amerika lag niet ver achter op de Russen, de meeste firsts van Rusland werd door de Amerikanen een paar maanden later ook gedaan.

NASA had een hoger slagingspercentage dan de Russen. NASA had ook meer vlieguren in de ruimte tijdens het Apollo programma dan USSR.

1946 Amerika: First space research flight (cosmic radiation experiments) V-2 rocket
Amerika: First U.S.-designed rocket to reach edge of space (80 km)
Amerika: First pictures of Earth from 105 km (65 mi) V-2

1947
Amerika: First animals in space (fruit flies) V-2

1951
USSR: First dogs in space (Dezik and Tsygan)

1957 Oct. 4 - USSR: launches Sputnik 1.
Nov. 3 - USSR: launches Sputnik 2 which carried a small dog named Laika into orbit.

1958 Jan. 31 - Amerika: Explorer 1, the first American satellite to reach orbit, is launched. It carried scientific equipment that lead to the discovery of the Van Allen radiation belt.
Mar. 5 - Amerika: Explorer 2 is launced but it fails to reach orbit.
Mar. 17 - Amerika: The Vanguard 1 satellite is launched. It continues to function for 3 years.
May 15 - USSR: Sputnik 3 is launched.
Oct. 1 - Amerika: The National Aeronautics and Space Administration (NASA) is formed, it replaces the National Advisory Committee on Aeronautics (NACA).

Space_Race_1957-1975_black_text.png

https://en.wikipedia.org/(...)_of_Moon_exploration

Het is de Russen niet gelukt omdat hun N-1 raket altijd na lancering ontploften. Hun programma was ook veel primitiever.
ATuin-hekdinsdag 26 september 2017 @ 23:16
Dat de grote raket ontwerper op een gegeven moment ziek werd en dood ging heeft de russen ook niet geholpen.
Wantiedinsdag 26 september 2017 @ 23:35
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 23:16 schreef ATuin-hek het volgende:
Dat de grote raket ontwerper op een gegeven moment ziek werd en dood ging heeft de russen ook niet geholpen.
Klopt, en was ook onenigheid binnen het project
Jammer dat ik de docu niet meer weet, daarin werd heel mooi uitgelegd waarom het motorontwerp van de VS beter was dan van de Soviets.
t4600cwoensdag 27 september 2017 @ 16:51
Saturn-V S-IVB trap in detail getekend door Mcdonnel Douglas Astronautics Company:

2 pagina's uit WS-IVB No. 136:

WS-IVB2.png?dl=1
WS-IVB.png?dl=1

PDF: https://ia601509.us.archi(...)ive/sdoc19WS-IVB.pdf

Hier zijn meer documenten: https://archive.org/details/Apollo_blueprint_archive

Zelf heb ik nog een paar duizend pagina's aan documenten, die kan ik wel uploaden als je wil.

[ Bericht 10% gewijzigd door t4600c op 27-09-2017 16:58:29 ]
Tingowoensdag 27 september 2017 @ 20:53
quote:
1s.gif Op dinsdag 26 september 2017 19:59 schreef Syd het volgende:

[..]

Maar waren het juist niet de Russen die er vol op tegen in gingen? Er was zelfs een complot dat de Russen wouden bewijzen dat de Amerikanen nooit geweest zijn door er zelf naar toe te gaan.

Ps ik vind complot theorieën ontzettend leuk om te lezen maar ik geloof er niet direct in noch ik het wel geloof. Blijf voor mij beetje middenweg.

Maar waarom zou de overheid liegen? Om je volk maar rustig te houden? Elke goede leugen is voor 80% waar.
Denk je niet dat Rusland eigen volk ook voor de gek gehouden heeft?
De_cameraman_uit_Colombiawoensdag 27 september 2017 @ 21:39
quote:
0s.gif Op woensdag 27 september 2017 20:53 schreef Tingo het volgende:

[..]

Denk je niet dat Rusland eigen volk ook voor de gek gehouden heeft?
Ja, inderdaad. Als er íets een grote perverse propagandamachine was, was het de Sovjet-Unie wel.

Zij begonnen ook met die ruimtevaarthoax (Gagarin, Sputnik).

Alleen in de Disneyversie van de "werkelijkheid" staan landen tegenover elkaar. In het echt zijn de psychopaten van Russische komaf natuurlijk niet anders dan die van VSAmerikaanse (of welke andere dan ook) afkomst.

De Sovjets die de VSAmerikanen ontmaskeren als hoaxsters is net zoiets als Ted Bundy die Ed Gein een massamoordenaar noemt.*

SPOILER
*ja, beide gefakete verhaaltjes voor de bühne, maar je snapt het idee
t4600cwoensdag 27 september 2017 @ 22:06
quote:
14s.gif Op woensdag 27 september 2017 21:39 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Ja, inderdaad. Als er íets een grote perverse propagandamachine was, was het de Sovjet-Unie wel.

Zij begonnen ook met die ruimtevaarthoax (Gagarin, Sputnik).

Alleen in de Disneyversie van de "werkelijkheid" staan landen tegenover elkaar. In het echt zijn de psychopaten van Russische komaf natuurlijk niet anders dan die van VSAmerikaanse (of welke andere dan ook) afkomst.

De Sovjets die de VSAmerikanen ontmaskeren als hoaxsters is net zoiets als Ted Bundy die Ed Gein een massamoordenaar noemt.*

SPOILER
*ja, beide gefakete verhaaltjes voor de bühne, maar je snapt het idee
Hoe zijn de signalen van de Sputnik genept?
t4600cwoensdag 27 september 2017 @ 22:09
quote:
14s.gif Op woensdag 27 september 2017 21:39 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Ja, inderdaad. Als er íets een grote perverse propagandamachine was, was het de Sovjet-Unie wel.

Zij begonnen ook met die ruimtevaarthoax (Gagarin, Sputnik).

Alleen in de Disneyversie van de "werkelijkheid" staan landen tegenover elkaar. In het echt zijn de psychopaten van Russische komaf natuurlijk niet anders dan die van VSAmerikaanse (of welke andere dan ook) afkomst.

De Sovjets die de VSAmerikanen ontmaskeren als hoaxsters is net zoiets als Ted Bundy die Ed Gein een massamoordenaar noemt.*

SPOILER
*ja, beide gefakete verhaaltjes voor de bühne, maar je snapt het idee
Nee hoor, Nazi-Duitsland, was het eerste met MW 18014: https://en.wikipedia.org/wiki/MW_18014

"It was the first man-made object to reach outer space, attaining an apoapsis of 176 kilometers, which is above the Kármán line[2] (the currently accepted boundary of Earth's atmosphere, at 100 km above the surface)."
Wantiewoensdag 27 september 2017 @ 22:12
quote:
14s.gif Op woensdag 27 september 2017 21:39 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Ja, inderdaad. Als er íets een grote perverse propagandamachine was, was het de Sovjet-Unie wel.

Zij begonnen ook met die ruimtevaarthoax (Gagarin, Sputnik).

Alleen in de Disneyversie van de "werkelijkheid" staan landen tegenover elkaar. In het echt zijn de psychopaten van Russische komaf natuurlijk niet anders dan die van VSAmerikaanse (of welke andere dan ook) afkomst.

De Sovjets die de VSAmerikanen ontmaskeren als hoaxsters is net zoiets als Ted Bundy die Ed Gein een massamoordenaar noemt.*

SPOILER
*ja, beide gefakete verhaaltjes voor de bühne, maar je snapt het idee
Dat maakt niet dat ze vriendjes zijn...
Wantiewoensdag 27 september 2017 @ 22:14
quote:
14s.gif Op woensdag 27 september 2017 21:39 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Ja, inderdaad. Als er íets een grote perverse propagandamachine was, was het de Sovjet-Unie wel.

Zij begonnen ook met die ruimtevaarthoax (Gagarin, Sputnik).

Alleen in de Disneyversie van de "werkelijkheid" staan landen tegenover elkaar. In het echt zijn de psychopaten van Russische komaf natuurlijk niet anders dan die van VSAmerikaanse (of welke andere dan ook) afkomst.

De Sovjets die de VSAmerikanen ontmaskeren als hoaxsters is net zoiets als Ted Bundy die Ed Gein een massamoordenaar noemt.*

SPOILER
*ja, beide gefakete verhaaltjes voor de bühne, maar je snapt het idee
Waarom zou Ed Gein een massamoordenaar zijn?
t4600cvrijdag 29 september 2017 @ 18:00
AS17-R01-S2-V1 geupload: https://archive.org/details/AS17R51S1V1
t4600czaterdag 30 september 2017 @ 22:42
Restoring Apollo tapes from Bochum tracking station at Germany.

I have contacted several audio and video museums in Germany. deutsche-kinemathek and Lichtspiel / Kinemathek Bern replied so far, unfortunately the tapes at Bochum fall outside of their collection policy.

If you know any other museums at Europe that might be interested, link me their website.

I have received a message from an other Lichtspiel / Kinemathek Bern member, that is willing to work with the Quadruplex tapes and machines for this digitization effort. The problem is, the last 3/4 quadruplex machines at Germany were shipped to the USA a few years ago. Flo has the rotational heads and some tapes. There are two Quadruplex machines at Zwitserland. He has several tape machines and knows how to transfer old formats. He has a lab and space where machines can be repaired and tapes can be stored.

There are only 1-2 Quadruplex machines left at Zwitserland at a museum. The museum will most likely let us use them.

If the RCA Quadruplex machine is still at Bochum, it could be very usefull and may be repaired or used for parts.

If you know the location of any Quadruplex machine in Europa, please contact me.

Cheers,
Niels

Hier een geluids opname gemaakt door Bochum: https://honeysucklecreek.net/audio/A11_Landing_Bochum_Net1.mp3

In this stereo mp3 file, the recording made at Bochum is on the right channel -
and the NASA Net 1 recording (recorded at Honeysuckle, but coming from Goldstone) is on the left channel.

Meer informatie: https://honeysucklecreek.net/other_stations/bochum/index.html
t4600cdinsdag 17 oktober 2017 @ 18:12
Apollo 11 spoelen van Ebay:

EBAYSET1.jpg


http://www.ebay.ca/itm/Ap(...)b:g:X64AAOSwZapZwSaa

[ Bericht 4% gewijzigd door t4600c op 17-10-2017 20:11:51 ]
Wantiedinsdag 17 oktober 2017 @ 18:53
quote:
De originelen?
t4600cdinsdag 17 oktober 2017 @ 19:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 oktober 2017 18:53 schreef Wantie het volgende:

[..]

De originelen?
Verschillende tracking stations namen geluid, tv en data op. De grootste en bekendste waren Honey Suckle Creek, Parkes en Goldstone.

https://www.honeysucklecreek.net/other_stations/index.html
https://www.honeysucklecreek.net/

Ik ben in contact met Bochum, die zouden nog orginele banden hebben die zij tijdens Apollo hadden opgenomen met hun 20 meter schotel antenne. Ze namen TV, geluid en data op. Ik ben bezig om die banden te digitalizeren.

https://www.honeysucklecreek.net/other_stations/bochum/main.html

Radio amateurs konden dat ook doen met hun eigen spullen.

De banden in de foto's zijn waarschijnelijk opgenomen bij iemand thuis in America, ik hoor stemmen van een TV zender en stemmen van de mensen thuis.

Ik upload de banden op goede snelheid naar archive.org

[ Bericht 3% gewijzigd door t4600c op 17-10-2017 19:21:31 ]
ATuin-hekdinsdag 17 oktober 2017 @ 19:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 oktober 2017 19:13 schreef t4600c het volgende:

[..]

Verschillende tracking stations namen geluid, tv en data op. De grootste en bekendste waren Honey Suckle Creek, Parkes en Goldstone.

https://www.honeysucklecreek.net/other_stations/index.html
https://www.honeysucklecreek.net/

Ik ben in contact met Bochum, die zouden nog orginele banden hebben die zij tijdens Apollo hadden opgenomen met hun 20 meter schotel antenne. Ze namen TV, geluid en data op. Ik ben bezig om die banden te digitalizeren.

https://www.honeysucklecreek.net/other_stations/bochum/main.html

Radio amateurs konden dat ook doen met hun eigen spullen.

De banden in de foto's zijn waarschijnelijk opgenomen bij iemand thuis in America, ik hoor stemmen van een TV zender en stemmen van de mensen thuis.

Ik upload de banden op goede snelheid naar archive.org
Mooi werk :)
t4600cwoensdag 18 oktober 2017 @ 18:21
AS11-R02-S1 & S2 zijn geupload.

https://archive.org/details/AS11R01S1V1
theguyverwoensdag 18 oktober 2017 @ 19:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 oktober 2017 19:32 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Mooi werk :)
http://bgr.com/2017/10/18(...)ight-sky-opposition/
Hey Hekje, ga je vanavond filmen/ fotograferen?
ATuin-hekwoensdag 18 oktober 2017 @ 19:52
quote:
0s.gif Op woensdag 18 oktober 2017 19:23 schreef theguyver het volgende:

[..]

http://bgr.com/2017/10/18(...)ight-sky-opposition/
Hey Hekje, ga je vanavond filmen/ fotograferen?
Ik vrees dat het daar bij lange na niet helder genoeg voor is :/
theguyverwoensdag 18 oktober 2017 @ 23:26
quote:
0s.gif Op woensdag 18 oktober 2017 19:52 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Ik vrees dat het daar bij lange na niet helder genoeg voor is :/
Ja dichte mist vanavond ;(
t4600cdonderdag 19 oktober 2017 @ 17:40
Een Apollo 9 band die het sstv signaal opnam, wat ook bij Apollo 11 werd gebruikt:

3720663276_df81d4b1b4_z.jpg

news-012709a.jpg220px-Apollo11D.jpg

Een vergelijking met links een foto van een SSTV scherm, en rechts een foto uit het NASA archief na conversie. Duidelijk beter contrast en minder wazig bij de randen. hoewel de resolutie van het omgezette video signaal groter was, was het toch waziger.

Ik raad aan deze prachtige synchronisatie te bekijken van de SSTV, 16mm video en hasselblad foto's:

wuuhtdinsdag 24 oktober 2017 @ 21:13

_O-
DeMolaywoensdag 25 oktober 2017 @ 12:53
http://www.discovery.nl/programmas/space-dealers/

moet nog kijken
DeMolaywoensdag 25 oktober 2017 @ 22:03
Ik heb veel sterren apps op mn samsung , maar de beste space app blijft ISS live ! _O_ _O_ _O- :W

Live ruimtewandelingen......je word ook gewaarschuwd voor zons op en ondergang kun je het Live meekijken :P :P :D
DeMolaywoensdag 25 oktober 2017 @ 22:05
nog 49 min tot zonsondergang

instaleren !...ik verdien er niks mee echt niet ! :P

en voor iedereen met en VR ding voor smartphones Maanlanding VR !!!!! _O_ _O_ _O_

feed is wel max 720p ~O>
DeMolaywoensdag 25 oktober 2017 @ 22:38
Nu mooie opname _O_
DeMolaywoensdag 25 oktober 2017 @ 23:33
t4600cvrijdag 27 oktober 2017 @ 21:59
quote:
Was deel 5 vergeten! dus bij deze:
Part 5: https://nos.nl/video/450284-nos-uitzending-apollo-17-deel-5.html

En hier Apollo 11, opnamen van iemand thuis met een videorecorder:

https://www.npo3.nl/apoll(...)-2010/WO_VPRO_041613

De beeldbank heeft alle uitzendingen, maar die moet je kopen en mag je alleen gebruiken in huiselijke kring.

[ Bericht 1% gewijzigd door t4600c op 27-10-2017 22:05:10 ]
DeMolayvrijdag 27 oktober 2017 @ 23:56
ISS app al ? doe echt ! :P
theguyverzondag 29 oktober 2017 @ 10:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 oktober 2017 23:56 schreef DeMolay het volgende:
ISS app al ? doe echt ! :P
ISS al heel vaak naar voren geschoven kerel ^O^
t4600cvrijdag 3 november 2017 @ 17:54
https://archive.org/details/AS17-P-2333

Dit negatief is een kopie van één Apollo Panoramic Camera belichting. De camera zat in de service module, en maakte extreem gedetailleerde foto's van het maanoppervlakte. De resolutie was hoog genoeg om de LM, LRV en austronaut sporen te zien.

p8.jpg

De bizarre hoogte-lengte verhouding kwam omdat het een slit-scan camera was:

https://en.wikipedia.org/wiki/Slit-scan_photography

pan3small.jpg

Negatieven of positieven zijn regelmatig te koop op veiligen, meestal in rollen met meerderen belichten aan elkaar:

http://www.apolloartifacts.com/2007/01/apollo_command__3.html

Frame 2333 in mijn bezit:
IMG_20171103_170255227.jpg?dl=1
IMG_20171103_171308677.jpg?dl=1
IMG_20171103_172357482.jpg?dl=1

Ik heb hellaas geen goede scanner om dit formaat te scannen. Voor nu gebruik ik mijn canoscan lide 600F, die film materiaal hellaas erg slecht scant.

Maar wees gerust, ik ga het door een pro lab laten scannen in 5000 DPI, wat voor een bestand van +6 gigapixel zal zorgen.

NASA's scan van het orgineel is hier te downloaden in 6 gigapixel:
http://wms.lroc.asu.edu/a(...)age_name=AS17-P-2333

[ Bericht 3% gewijzigd door t4600c op 03-11-2017 20:22:53 ]
Mythodonderdag 16 november 2017 @ 00:09
zijjn deze helden al voorbij gekomen?

Wantiedonderdag 16 november 2017 @ 00:29
quote:
Ja, we kijken graag naar hoe Buzz deze charlatan een lesje leert.
t4600cvrijdag 17 november 2017 @ 21:05
Ik heb twee scanners gevonden voor AS17-P-2333, een Epson Perfection V750 die alles in stukjes kan scannen op 2300 DPI te Nederland. Dat ga ik eerst laten doen. Dit levert een scan van 4800 megapixel op.

Daarna gaat de roll naar Australië waar het kan worden gescand op 5000 DPI met een speciaal daarvoor gemodificeerde scanner. Dit gaat zo'n 19.000 megapixel opleveren.

Ik ben verder gekomen met voorbereiding voor het digitaliseren van Bochum Radio Observatory banden. Het gaat hier om vastellen van financiering.

Hier wat foto's van een 8mm Kodachrome thuisopnamen. De spoel is qua kleur en slijtage in uistekende staat. Een 4K video van de spoel komt er aan.

DSCF2351.JPG
https://cdn.discordapp.co(...)3278851/DSCF2352.JPG
https://cdn.discordapp.co(...)9811466/DSCF2353.JPG
DSCF2354.JPG
https://cdn.discordapp.co(...)8412928/DSCF2355.JPG
https://cdn.discordapp.co(...)3833100/DSCF2356.JPG
DSCF2357.JPG
ExperimentalFrentalMentalwoensdag 22 november 2017 @ 00:32
_O-

21-11-2017

There's A New Moon Landing Conspiracy Theory, And It's Utterly Bonkers

extra_large-1511267063-cover-image.jpg

There are so many versions of the Moon landing conspiracy that we think we’ve lost count. Apart from the fact that it’s bonkers to suggest that, say, the entire Soviet Union and the hundreds of thousands of amateur astronomers also tracking the mission decided not to pipe up about it not actually happening, you can also see the landing site(s) for yourself through glorious satellite imagery - unless you think that's fake too, of course.

And yet, because it’s 2017, Fox News has decided to peddle another. In a tweet sent out yesterday, the “news” network shares an article explaining that fresh "evidence", provided by a conspiracy theorist, could prove the lunar landing missions never took place.

“You be the judge,” the network offers in the text accompanying the tweet.

No. This is a factual event, something that really took place. It doesn’t matter whether you believe it did or not, because that’s not how facts work. People aren’t "allowed" to judge facts, because that’s also not how they work.

1oh2TwaD?format=jpg&name=600x314

Imagine if someone stood on a podium and claimed that psychic vampire repellents were both real and effective, or that humans are basically batteries with a finite amount of total energy. If you let the general public openly judge whether or not these are genuine facts, then we suspect that civilization, quite frankly, is doomed.

The latest conspiracy theory regarding our lunar companion comes courtesy of one of those gloriously self-serving YouTube channels. According to them, newly found video footage of the Apollo 17 mission – NASA’s last human foray to the surface of the Moon – shows that a set stagehand is reflected in the helmet of one of the astronauts.

If you believe this to be true, then you are probably on the wrong website right now.

To be fair, the article itself does point out that humans have indeed set foot on the Moon, but it’s the tweet itself that has become the focus of most people’s ire. Still, it isn’t as if the network hasn't dipped its toe in the crazy pool several times before.

A marvelous piece over on The Atlantic has pointed out that Fox News has hosted Moon landing deniers at least twice since 2001, which was the year that they aired an hour-long special that questioned the veracity of the dramatic space missions.

They have, of course, also hosted plenty of other conspiracy peddlers, including most prominently those that think climate change is a hoax, or that vaccines cause autism.

Here’s the long and short of it: don’t suggest that people get to decide whether or not reality is real. Bad things will happen when people start questioning the objective truth en masse.

(iflscience.com)
Lavenderrwoensdag 22 november 2017 @ 15:21
'The latest conspiracy theory regarding our lunar companion comes courtesy of one of those gloriously self-serving YouTube channels. According to them, newly found video footage of the Apollo 17 mission – NASA’s last human foray to the surface of the Moon – shows that a set stagehand is reflected in the helmet of one of the astronauts'.

:D
theguyverwoensdag 22 november 2017 @ 18:14
quote:
0s.gif Op woensdag 22 november 2017 00:32 schreef ExperimentalFrentalMental het volgende:
_O-

21-11-2017

There's A New Moon Landing Conspiracy Theory, And It's Utterly Bonkers

[ afbeelding ]

There are so many versions of the Moon landing conspiracy that we think we’ve lost count. Apart from the fact that it’s bonkers to suggest that, say, the entire Soviet Union and the hundreds of thousands of amateur astronomers also tracking the mission decided not to pipe up about it not actually happening, you can also see the landing site(s) for yourself through glorious satellite imagery - unless you think that's fake too, of course.

And yet, because it’s 2017, Fox News has decided to peddle another. In a tweet sent out yesterday, the “news” network shares an article explaining that fresh "evidence", provided by a conspiracy theorist, could prove the lunar landing missions never took place.

“You be the judge,” the network offers in the text accompanying the tweet.

No. This is a factual event, something that really took place. It doesn’t matter whether you believe it did or not, because that’s not how facts work. People aren’t "allowed" to judge facts, because that’s also not how they work.

[ afbeelding ]

Imagine if someone stood on a podium and claimed that psychic vampire repellents were both real and effective, or that humans are basically batteries with a finite amount of total energy. If you let the general public openly judge whether or not these are genuine facts, then we suspect that civilization, quite frankly, is doomed.

The latest conspiracy theory regarding our lunar companion comes courtesy of one of those gloriously self-serving YouTube channels. According to them, newly found video footage of the Apollo 17 mission – NASA’s last human foray to the surface of the Moon – shows that a set stagehand is reflected in the helmet of one of the astronauts.

If you believe this to be true, then you are probably on the wrong website right now.

To be fair, the article itself does point out that humans have indeed set foot on the Moon, but it’s the tweet itself that has become the focus of most people’s ire. Still, it isn’t as if the network hasn't dipped its toe in the crazy pool several times before.

A marvelous piece over on The Atlantic has pointed out that Fox News has hosted Moon landing deniers at least twice since 2001, which was the year that they aired an hour-long special that questioned the veracity of the dramatic space missions.

They have, of course, also hosted plenty of other conspiracy peddlers, including most prominently those that think climate change is a hoax, or that vaccines cause autism.

Here’s the long and short of it: don’t suggest that people get to decide whether or not reality is real. Bad things will happen when people start questioning the objective truth en masse.

(iflscience.com)
Behalve een vuist in je gezicht van Buzz Aldrin, heb ik verder nog niets gezien wat geleid heeft tot het zwijgen brengen van vragen stellers, Na het populairder worden van de flat earth theorie, zou ik zeggen dat het aantal Moonhoax believers zelfs is toegenomen.
Lavenderrwoensdag 22 november 2017 @ 18:25
quote:
0s.gif Op woensdag 22 november 2017 18:14 schreef theguyver het volgende:

[..]

Behalve een vuist in je gezicht van Buzz Aldrin, heb ik verder nog niets gezien wat geleid heeft tot het zwijgen brengen van vragen stellers, Na het populairder worden van de flat earth theorie, zou ik zeggen dat het aantal Moonhoax believers zelfs is toegenomen.
Duidelijk. Ook wel logisch volgens hun zienswijze.
t4600cdonderdag 23 november 2017 @ 21:56
Jammer Fox Nieuws, we kennen jou spelletje al.

Laten we beginnen:

Ten eerste: Het is geen video. Het is een Z/W foto gemaakt met een Hasselblad 500EL/M camera.

Ten tweede: Nee, de 'video' (Eigenlijk dus foto) is niet 'Newly discovered' de foto was al lang bekend.

Ten derde: Het is geen nieuwe "Ontdekking", de hoax theorie over deze foto is al oud.

De claim: De reflectie laat een stagehand zien, iemand zonder PLSS

De foto: AS17-141-21608
AS17-141-21608HR.jpg
Foto gemaakt door Jack Schmitt, laat Gene Cernan zien. Jack Schmitt is te zien in vizier reflectie.

Nu we de foto weten, kunnen we kijken of de TV camera op dat moment actief was. Dit is immers Apollo 17, dus de TV camera zat op de LRV.

Ja!:
De astronauten, beiden duidelijk met pakken: http://apollo17.org?t=165:09:20
Moment van de foto: http://apollo17.org?t=165:16:41

De crop waar iedereen het over heeft:
SZBlfrm.jpg

Laten we het pak verglijken met een astronaut in ongeveer dezelfde richting:
hqdefault.jpg

Wat zien we verder? de schaduw van Gene Cernan laat duidelijk de PLSS zien. Het uitstekende deel in het midden van de austronaut is een hand en/of Hasselblad 500EL/M camera.

Voorbeeld van camera links boven te zien:
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/AS17-136-20739HR.jpg

Voor afsluiting, hier is een foto gemaakt door Gene Cernan die jack Schmitt laat zien met het complete pak:

NASA foto ID: AS17-140-21496
TV: http://apollo17.org?t=165:34:53
Foto: https://spaceflight.nasa.(...)s/as17-140-21496.jpg

[ Bericht 1% gewijzigd door t4600c op 23-11-2017 22:07:52 ]
t4600cwoensdag 6 december 2017 @ 22:17
I have digitized several 1/4 inch R2R reels that were used to record Dutch television and radio broadcasts about the Apollo missions.
They, later among other recordings, can be found here: https://archive.org/details/thirdpartyaudiotapes
illusionsdonderdag 7 december 2017 @ 10:50
Er wordt hier enorm technisch materiaal gepost, waarvan een deel mijn pet te boven gaat, maar wat ik me afvraag - er zijn hier een paar moonhoaxers - hoe is de moon rubble te verklaren die je op de maan kan zien liggen? Als wij er nooit geweest zijn, hoe komt al die zooi daar dan?
t4600cdonderdag 7 december 2017 @ 16:54
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 10:50 schreef illusions het volgende:
Er wordt hier enorm technisch materiaal gepost, waarvan een deel mijn pet te boven gaat, maar wat ik me afvraag - er zijn hier een paar moonhoaxers - hoe is de moon rubble te verklaren die je op de maan kan zien liggen? Als wij er nooit geweest zijn, hoe komt al die zooi daar dan?
Je kan de landingsplaatsen niet zien met een telescoop op aarde, daar is geen telescoop groot genoeg voor.

Wel is het door verschillende sondes rond de maan van verschillende landen te zien.

De beste foto's zijn gemaakt door de LRO, hier zijn een paar van Apollo 11: http://www.mem-tek.com/ap(...)Enhanced_Images.html

En hier twee video's die 16mm video van Apollo 11 en 17 vergelijken met de LRO:


Maar was het onmogelijk om de Apollo missies waar te nemen met telescopen? nee! het was zelf waarneembaar met het bloten oog.

De ontkoppeling van de trappen waren zo fel dat de eerste en tweede met het blote oog gezien kon worden onder goede condities.

Deze pagina laat verschillende foto's zien van ontkoppelingen, raket motor ontbranding, dumpen van water en raketvloeistof en zelfs het vrijlaten van de LM uit de derde trap:

http://pages.astronomy.ua.edu/keel/space/apollo.html

"Telescopic Tracking of the Apollo Lunar Missions"

Behalven met optische telescopen kon het ook met radio telescopen die de radio signalen ontvingen van de raket en ruimteschepen.
De_cameraman_uit_Colombiadonderdag 7 december 2017 @ 17:02
"De beste foto's" _O-

In 2009 was het uiteraard onmogelijk om details weer te geven en is het volkomen voorstelbaar dat er onherkenbare witte en zwarte blobjes op een "foto" terechtkomen.

Ik bedoel, "satellieten" op Aarde kunnen welhaast een nummerbord scherp in beeld krijgen, maar een behoorlijke foto van de lunar lander en die stomme buggy's was in 2009 onmogelijk.

Kom op, 2009!
xpompompomxdonderdag 7 december 2017 @ 17:04
quote:
10s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:02 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:
"De beste foto's" _O-

In 2009 was het uiteraard onmogelijk om details weer te geven en is het volkomen voorstelbaar dat er onherkenbare witte en zwarte blobjes op een "foto" terechtkomen.

Ik bedoel, "satellieten" op Aarde kunnen welhaast een nummerbord scherp in beeld krijgen, maar een behoorlijke foto van de lunar lander en die stomme buggy's was in 2009 onmogelijk.

Kom op, 2009!
Waar blijft je onomstotelijke bewijs nou?
ATuin-hekdonderdag 7 december 2017 @ 17:22
quote:
10s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:02 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:
"De beste foto's" _O-

In 2009 was het uiteraard onmogelijk om details weer te geven en is het volkomen voorstelbaar dat er onherkenbare witte en zwarte blobjes op een "foto" terechtkomen.

Ik bedoel, "satellieten" op Aarde kunnen welhaast een nummerbord scherp in beeld krijgen, maar een behoorlijke foto van de lunar lander en die stomme buggy's was in 2009 onmogelijk.

Kom op, 2009!
In plaats van hier weer over te beginnen zou het beter zijn als je een keer met dat onomstotelijke bewijs op de proppen komt. We wachten ondertussen al lang genoeg daar op.
THEFXRdonderdag 7 december 2017 @ 17:23
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:22 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

In plaats van hier weer over te beginnen zou het beter zijn als je een keer met dat onomstotelijke bewijs op de proppen komt. We wachten ondertussen al lang genoeg daar op.
bewijs in BNW?
ATuin-hekdonderdag 7 december 2017 @ 17:24
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:23 schreef THEFXR het volgende:

[..]

bewijs in BNW?
Hij beweerde dat te hebben ja.
ChrisCarterdonderdag 7 december 2017 @ 17:54
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:22 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

In plaats van hier weer over te beginnen zou het beter zijn als je een keer met dat onomstotelijke bewijs op de proppen komt. We wachten ondertussen al lang genoeg daar op.
Als de beelden scherp zijn dan zijn ze weer te goed en is het een bewerkt beeld en dan is dat de hoax. En zo rolt men door en door.
ATuin-hekdonderdag 7 december 2017 @ 18:10
quote:
1s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:54 schreef ChrisCarter het volgende:

[..]

Als de beelden scherp zijn dan zijn ze weer te goed en is het een bewerkt beeld en dan is dat de hoax. En zo rolt men door en door.
Het is sowieso weer een beetje een apart punt om te maken. Voor de missie van LRO was het niet nodig om tot aan superdesuper hoge spy cam resolutie te gaan. Dan is het extra geld wat dat kost ook niet zomaar te rechtvaardigen.
t4600cdonderdag 7 december 2017 @ 18:13
quote:
10s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:02 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:
"De beste foto's" _O-

In 2009 was het uiteraard onmogelijk om details weer te geven en is het volkomen voorstelbaar dat er onherkenbare witte en zwarte blobjes op een "foto" terechtkomen.

Ik bedoel, "satellieten" op Aarde kunnen welhaast een nummerbord scherp in beeld krijgen, maar een behoorlijke foto van de lunar lander en die stomme buggy's was in 2009 onmogelijk.

Kom op, 2009!
Kon al voor 2009 met sondes van andere landen.

Sterker nog, de Apollo missies gebruikten een grootbeeld camera om via de CSM foto's te schieten van het maanoppervlatke. Deze foto's zijn van zo'n hoge resolutie dat objecten op de Apollo landingsplaats te zien zijn.

Het is zeker puur toeval dat het duidelijk een 3D object is als je foto's van verschillende hoeken bekijkt:

anim5b.gif?w=197&h=201

En zeker puur toeval dat schaduwen wijzen naar 3D objecten:
ap12h.gif

En dat de objecten en paden niet te zien zijn voor de landing, maar wel daar na.
Lunar orbiter en dan LRO:
hZBPwCx.gif

Het is natuurlijk ook puur toeval dat ze detail konden neppen wat niet te zien is op Lunar Orbiter foto's, en ze dus niet konden weten. Detail wat ze alleen konden weten als ze daar echt waren geland.

Links LRO, midden Apollo 11 16mm DAC, rechts Lunar Orbiter:
wp2fdf658f_05_06.jpg?dl=1
Bron dat satellieten foto's van nummerborden kunnen maken?

[ Bericht 3% gewijzigd door t4600c op 07-12-2017 18:55:27 ]
ATuin-hekdonderdag 7 december 2017 @ 23:02
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 22:59 schreef Tingo het volgende:

[..]

Ik zou 't wel lezen maar 't zou heel weinig invloed op m'n mening hebben.

Wat vind jij er dan van dat hij die claim niet waar kan maken? Het was nogal een grote claim om te maken, en hij werd ook vrij groots gebracht.

[ Bericht 14% gewijzigd door Lavenderr op 07-12-2017 23:08:26 ]
Tingodonderdag 7 december 2017 @ 23:17
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 23:02 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Wat vind jij er dan van dat hij die claim niet waar kan maken? Het was nogal een grote claim om te maken, en hij werd ook vrij groots gebracht.
It doesn't bother me either way. The fact that you and others here continually bitch about it is pathetic. Thats all.
illusionsdonderdag 7 december 2017 @ 23:22
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 23:17 schreef Tingo het volgende:

[..]

It doesn't bother me either way. The fact that you and others here continually bitch about it is pathetic. Thats all.
Vind ik niet. Als je beweert dat ruimtereizen, satellieten, etc. allemaal 1 grote hoax is, en je claimt daar heel eenvoudig maar vooral onomstotelijk bewijs voor te hebben, maar weigert dit vervolgens te tonen, mag je daar best op aangesproken worden, IMHO. Het feit dat jij al van tevoren zegt dat het je mening niet zal beïnvloeden zegt ook weer erg veel.
Tingovrijdag 8 december 2017 @ 13:15
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 23:22 schreef illusions het volgende:

[..]

Vind ik niet. Als je beweert dat ruimtereizen, satellieten, etc. allemaal 1 grote hoax is, en je claimt daar heel eenvoudig maar vooral onomstotelijk bewijs voor te hebben, maar weigert dit vervolgens te tonen, mag je daar best op aangesproken worden, IMHO. Het feit dat jij al van tevoren zegt dat het je mening niet zal beïnvloeden zegt ook weer erg veel.
Niet echt. Het zegt alleen dat niks zou m'n mening veranderen. Space fans zeker niet.
ATuin-hekvrijdag 8 december 2017 @ 14:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 december 2017 13:15 schreef Tingo het volgende:

[..]

Niet echt. Het zegt alleen dat niks zou m'n mening veranderen. Space fans zeker niet.
Dat is nog steeds nogal een statement om te maken.
Lavenderrvrijdag 8 december 2017 @ 14:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 december 2017 13:15 schreef Tingo het volgende:

[..]

Niet echt. Het zegt alleen dat niks zou m'n mening veranderen. Space fans zeker niet.
Ook bewijzen niet?
Wantievrijdag 8 december 2017 @ 16:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 december 2017 14:44 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Ook bewijzen niet?
Bewijzen al helemaal niet.
Wantievrijdag 8 december 2017 @ 16:45
quote:
0s.gif Op donderdag 7 december 2017 23:17 schreef Tingo het volgende:

[..]

It doesn't bother me either way. The fact that you and others here continually bitch about it is pathetic. Thats all.
Je kunt ook het onderwerp links laten liggen...
t4600cvrijdag 8 december 2017 @ 17:55
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 december 2017 13:15 schreef Tingo het volgende:

[..]

Niet echt. Het zegt alleen dat niks zou m'n mening veranderen. Space fans zeker niet.
Verder nog iets?
illusionsvrijdag 8 december 2017 @ 19:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 december 2017 13:15 schreef Tingo het volgende:

[..]

Niet echt. Het zegt alleen dat niks zou m'n mening veranderen. Space fans zeker niet.
Jij zegt bij voorbaat al dat niks je mening zou veranderen, dat zegt enorm veel. Als er dus iemand met onomstotelijk bewijs komt van de maanlanding, zou jij als een struisvogel je kop in het zand steken en blijven beweren dat het niet waar is? Dat is erg veelzeggend namelijk.
theguyvervrijdag 8 december 2017 @ 19:59
quote:
15s.gif Op donderdag 7 december 2017 17:04 schreef xpompompomx het volgende:

[..]

Waar blijft je onomstotelijke bewijs nou?
+ 1000 argumenten!

quote:
6s.gif Op donderdag 7 december 2017 00:20 schreef De_cameraman_uit_Colombia het volgende:

[..]

Inderdaad. En dat zal altijd onmogelijk zijn.

[..]

En zo'n 1000 argumenten meer.
Gaarne op volgorde!
t4600czondag 10 december 2017 @ 13:07
giphy.gif
Mythodinsdag 12 december 2017 @ 13:17
check de lange schaduw in zijn vizier, de zon staat laag over de horizon.
check de aarde, de bovenkant is belicht dus zon komt van boven, de richting komen niet overeen.

de grijze maan reflecteerd 12% zonlicht volgens nasa, aarde 70% , wolken en water reflecteren meer, dus de aarde moet veel feller zijn dan de volle maan, niet zo'n blauwe bol en het is trouwens ook te klein. ze moeten de aarde veel groter zien dan wij de maan zien op aarde.

apollo_17_Flag_of_United_States_of_America.jpg
Wantiedinsdag 12 december 2017 @ 13:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 13:17 schreef Mytho het volgende:
check de lange schaduw in zijn vizier, de zon staat laag over de horizon.
check de aarde, de bovenkant is belicht dus zon komt van boven, de richting komen niet overeen.

de grijze maan reflecteerd 12% zonlicht volgens nasa, aarde 70% , wolken en water reflecteren meer, dus de aarde moet veel feller zijn dan de volle maan, niet zo'n blauwe bol en het is trouwens ook te klein. ze moeten de aarde veel groter zien dan wij de maan zien op aarde.

[ afbeelding ]
Zijn vizier is bol, dus hoezo kun je die als referentie gebruiken...
ATuin-hekdinsdag 12 december 2017 @ 14:47
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 13:17 schreef Mytho het volgende:
check de lange schaduw in zijn vizier, de zon staat laag over de horizon.
check de aarde, de bovenkant is belicht dus zon komt van boven, de richting komen niet overeen.

de grijze maan reflecteerd 12% zonlicht volgens nasa, aarde 70% , wolken en water reflecteren meer, dus de aarde moet veel feller zijn dan de volle maan, niet zo'n blauwe bol en het is trouwens ook te klein. ze moeten de aarde veel groter zien dan wij de maan zien op aarde.

[ afbeelding ]
Iemand heeft in 1 van de voorgaande topics uitgerekend dat de maan daar precies zo groot is als je zou verwachten met zo'n lens en camera. Schaduws en licht klopt ook gewoon, kijk maar naar de hoek waaronder deze foto genomen is.
Mythodinsdag 12 december 2017 @ 16:57
quote:
1s.gif Op dinsdag 12 december 2017 13:29 schreef Wantie het volgende:

[..]

Zijn vizier is bol, dus hoezo kun je die als referentie gebruiken...
vizier is bol, dus de schaduw ook? staat de zon laag over de horizon ? het is gewoon een studio lamp.

dacht je nou echt dat dat licht op de maan zo fel is dat het zelfs op aarde schaduwen kan veroorzaken?

heb je ooit je eigen schaduw gezien in maanlicht? zo fel is maanlicht, dat van de afstand.
dus op de maan moet het nog feller zijn.
360791129_7d6d43a874.jpg
Wantiedinsdag 12 december 2017 @ 17:00
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 16:57 schreef Mytho het volgende:

[..]

vizier is bol, dus de schaduw ook? staat de zon laag over de horizon ? het is gewoon een studio lamp.
Je negeert dus het antwoord daarop.
Kun je uitleggen waarom?

quote:
dacht je nou echt dat dat licht op de maan zo fel is dat het zelfs op aarde schaduwen kan veroorzaken?
De maan reflecteert voldoende zonlicht om de nacht minder donker te maken, dus dan heb je uiteraard ook donkere vlakken waar geen of minder gereflecteerd zonlicht komt.

quote:
heb je ooit je eigen schaduw gezien in maanlicht? zo fel is maanlicht, dat van de afstand.
dus op de maan moet het nog feller zijn.
[ afbeelding ]
Heeft niets met felheid van maanlicht te maken.
Je weet toch wel wat een schaduw precies is?
Mythodinsdag 12 december 2017 @ 17:02
zonne stralen parallel?
check schadow van de maan buggy, van camera man, en van astronaut.

en waar zijn de sterren?

moon.jpeg?quality=85
_O-

[ Bericht 4% gewijzigd door Mytho op 13-12-2017 10:38:11 ]
Wantiedinsdag 12 december 2017 @ 17:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 17:02 schreef Mytho het volgende:
zonne stralen parallel?
check schadow van de maan buggy, van camera man, en van astronaut.

[ afbeelding ]
_O-
wide angle shot.
ATuin-hekdinsdag 12 december 2017 @ 17:37
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 16:57 schreef Mytho het volgende:

[..]

vizier is bol, dus de schaduw ook? staat de zon laag over de horizon ? het is gewoon een studio lamp.

dacht je nou echt dat dat licht op de maan zo fel is dat het zelfs op aarde schaduwen kan veroorzaken?

heb je ooit je eigen schaduw gezien in maanlicht? zo fel is maanlicht, dat van de afstand.
dus op de maan moet het nog feller zijn.
[ afbeelding ]
Duidelijk een studio lamp in die foto. Zie je hoe de schaduwen niet dezelfde kant op staan?
Mythodinsdag 12 december 2017 @ 22:46
meerdere lampen? check de schaduw

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-85-11439.jpg
AS15-85-11439.jpg
theguyverdinsdag 12 december 2017 @ 22:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 22:46 schreef Mytho het volgende:
meerdere lampen? check de schaduw

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/AS15-85-11439.jpg
[ afbeelding ]
Meerdere lampen zouden meer schaduwen moeten weergeven dan 1 per object!

1.jpg
mooi voorbeeld een voetbal wedstrijd!
Mythodinsdag 12 december 2017 @ 23:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 22:52 schreef theguyver het volgende:

[..]

Meerdere lampen zouden meer schaduwen moeten weergeven dan 1 per object!

[ afbeelding ]
mooi voorbeeld een voetbal wedstrijd!
dan moet de studio lamp wel erg dicht bij staan want de schaduwen lopen niet parallel.
Wantiedinsdag 12 december 2017 @ 23:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 23:02 schreef Mytho het volgende:

[..]

dan moet de studio lamp wel erg dicht bij staan want de schaduwen lopen niet parallel.
Waar staat volgens jou de lamp precies?
ATuin-hekdinsdag 12 december 2017 @ 23:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 23:02 schreef Mytho het volgende:

[..]

dan moet de studio lamp wel erg dicht bij staan want de schaduwen lopen niet parallel.
Dan zouden de schaduwen juist uit elkaar moeten gaan, in plaats van naar elkaar toe.
illusionsdinsdag 12 december 2017 @ 23:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 23:02 schreef Mytho het volgende:

[..]

dan moet de studio lamp wel erg dicht bij staan want de schaduwen lopen niet parallel.
Sorry om zo bot te zijn hoor, maar als je de meest basic dagelijke leven shit niet eens snapt hoe kan je dan met die enorme arrogantie van je gaan beweren dat de aarde plat is en ruimtereizen niet mogelijk is? Daarnaast discussieer je amper, want een antwoord komt er bijna nooit, alleen maar monologen met linkdumps.
theguyverwoensdag 13 december 2017 @ 02:16
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 december 2017 23:02 schreef Mytho het volgende:

[..]

dan moet de studio lamp wel erg dicht bij staan want de schaduwen lopen niet parallel.
Een 2e schaduw had in beeld moeten zijn en een behoorlijk donkere!
Maar die zie je niet op de foto die jij post.
Conclusie er is maar 1 lichtbron!
https://vimeo.com/120308999

Probeer het effect maar even zelf na te bootsen thuis met lampen, en post het resultaat maar als je het zelfde effect krijgt op je eigen foto!

Succes ^O^
Mythowoensdag 13 december 2017 @ 11:03
quote:
1s.gif Op dinsdag 12 december 2017 23:07 schreef Wantie het volgende:

[..]

Waar staat volgens jou de lamp precies?
niet miljoenen km ervandaan,

check deze schaduw van de astronauten, de een is langer dan de ander en ze lopen niet evenwijdig

geloven in de maanlanding is geloven dat mensen kunnen vliegen omdat ze superman hebben gezien op TV , plaatjes.

ap11-S69-40308.jpg

[ Bericht 7% gewijzigd door Mytho op 13-12-2017 11:28:28 ]
ATuin-hekwoensdag 13 december 2017 @ 11:05
quote:
0s.gif Op woensdag 13 december 2017 11:03 schreef Mytho het volgende:

[..]

niet miljoenen km ervandaan,

check deze schaduw van de astronauten, de een is langer dan de ander en ze lopen niet evenwijdig

[ afbeelding ]
Waar moet die lamp staan dan om dergelijke schaduwen te maken?
Wantiewoensdag 13 december 2017 @ 11:25
quote:
0s.gif Op woensdag 13 december 2017 11:03 schreef Mytho het volgende:

[..]

niet miljoenen km ervandaan,


Ik vraag waar hij wel staat...
Mythowoensdag 13 december 2017 @ 11:42
zelfde berg, een zonder maanlander, een met.

_O- _O-

https://spaceflight.nasa.(...)es/as15-82-11082.jpg
as15-82-11082.jpg

https://spaceflight.nasa.(...)es/as15-82-11057.jpg
as15-82-11057.jpg

15lemornolemcomp.jpg

[ Bericht 7% gewijzigd door Mytho op 14-12-2017 01:24:50 ]
ChrisCarterwoensdag 13 december 2017 @ 11:53
Het zijn 2 verschillende foto's. :)
Wantiewoensdag 13 december 2017 @ 11:55
quote:
0s.gif Op woensdag 13 december 2017 11:53 schreef ChrisCarter het volgende:
Het zijn 2 verschillende foto's. :)
Klopt, en duidelijk vanaf een andere positie...
Wantiewoensdag 13 december 2017 @ 11:56
quote:
1s.gif Op woensdag 13 december 2017 11:25 schreef Wantie het volgende:

[..]

Ik vraag waar hij wel staat...
Maar je kunt geen antwoord geven...
ATuin-hekwoensdag 13 december 2017 @ 11:56
quote:
Mytho ga je nog op mensen reageren of blijft het bij een monoloog?
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 01:25
quote:
1s.gif Op woensdag 13 december 2017 11:55 schreef Wantie het volgende:

[..]

Klopt, en duidelijk vanaf een andere positie...
duidelijk

15lemornolemcomp.jpg
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 01:37
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 01:25 schreef Mytho het volgende:

[..]

duidelijk

[ afbeelding ]
Yup, dit is al een keer behandeld.
De bergen zijn inderdaad hetzelfde, maar de foto zonder LM is ervoor gemaakt.
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 01:51
WTF een jeep op de maan?
_O_ _O_

https://www.hq.nasa.gov/alsj/as17jeep.jpg

as17jeep.jpg
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 01:57
check schaduw van de rechter achterste poot, die loopt bijna horizontaal, en check the positie van de zon.
en de schaduwen lopen niet parallel omdat de zon miljoenen km ver is

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5863-69HR.jpg
AS11-40-5863-69.jpg
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 01:59
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 01:57 schreef Mytho het volgende:
check schaduw van de rechter achterste poot, die loopt bijna horizontaal, en check the positie van de zon.
en de schaduwen lopen niet parallel omdat de zon miljoenen km ver is

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5863-69HR.jpg
[ afbeelding ]
De foto klopt dus ^O^
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 02:02
quote:
https://www.hq.nasa.gov/alsj/alsj.funpix.html

context is altijd handig.
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 02:16
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 02:02 schreef Wantie het volgende:

[..]

https://www.hq.nasa.gov/alsj/alsj.funpix.html

context is altijd handig.
ze bewijzen dat je het makkelijk kan faken
:s)
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 02:21
Apollo 11 (1 EVA) 2 hours, 31 minutes (151 minutes)
Apollo 12 (2 EVAs) 7 hours, 50 minutes (470 minutes)
Apollo 14 (2 EVAs) 9 hours, 25 minutes (565 minutes)
Apollo 15 (3 EVAs) 18 hours, 30 minutes (1110 minutes)
Apollo 16 (3 EVAs) 20 hours, 14 minutes (1214 minutes)
Apollo 17 (3 EVAs) 22 hours, 04 minutes (1324 minutes)
Total minutes on the Moon amounted to 4834 minutes.
Total number of photographs taken was 5771 photos.

en allemaal gemaakt met de lompe zware Hasselblad cameras, met handschoenen aan om het te bedienen, richten, scherp stellen etc.

_O_
Pekdonderdag 14 december 2017 @ 02:54


[ Bericht 100% gewijzigd door ChrisCarter op 14-12-2017 06:58:14 (Reageer dan niet) ]
Kaminadonderdag 14 december 2017 @ 09:11
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 02:16 schreef Mytho het volgende:

[..]

ze bewijzen dat je het makkelijk kan faken
:s)
Ze bewijzen dat het mogelijk is om foto's te maken waar sommige mensen zonder nadenken door gefopt worden.
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 09:21
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 02:16 schreef Mytho het volgende:

[..]

ze bewijzen dat je het makkelijk kan faken
:s)
Nee, iedereen kan zien dat de jeep er in is geplakt.
Raar dat dat jou eerst niet opviel.
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 09:22
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 02:21 schreef Mytho het volgende:
Apollo 11 (1 EVA) 2 hours, 31 minutes (151 minutes)
Apollo 12 (2 EVAs) 7 hours, 50 minutes (470 minutes)
Apollo 14 (2 EVAs) 9 hours, 25 minutes (565 minutes)
Apollo 15 (3 EVAs) 18 hours, 30 minutes (1110 minutes)
Apollo 16 (3 EVAs) 20 hours, 14 minutes (1214 minutes)
Apollo 17 (3 EVAs) 22 hours, 04 minutes (1324 minutes)
Total minutes on the Moon amounted to 4834 minutes.
Total number of photographs taken was 5771 photos.

en allemaal gemaakt met de lompe zware Hasselblad cameras, met handschoenen aan om het te bedienen, richten, scherp stellen etc.

_O_
Je weet dat die camera lichter is op de maan?
t4600cdonderdag 14 december 2017 @ 09:31
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 02:21 schreef Mytho het volgende:
Apollo 11 (1 EVA) 2 hours, 31 minutes (151 minutes)
Apollo 12 (2 EVAs) 7 hours, 50 minutes (470 minutes)
Apollo 14 (2 EVAs) 9 hours, 25 minutes (565 minutes)
Apollo 15 (3 EVAs) 18 hours, 30 minutes (1110 minutes)
Apollo 16 (3 EVAs) 20 hours, 14 minutes (1214 minutes)
Apollo 17 (3 EVAs) 22 hours, 04 minutes (1324 minutes)
Total minutes on the Moon amounted to 4834 minutes.
Total number of photographs taken was 5771 photos.

en allemaal gemaakt met de lompe zware Hasselblad cameras, met handschoenen aan om het te bedienen, richten, scherp stellen etc.

_O_
Je gaat er van uit dat ze 1 foto per minuut maakten. Klopt dat? Nee

Je gaat er van uit dat maar 1 astronaut een camera had. Klopt dat? Nee.

Je gaat er van uit dat de camera voor elke foto opnieuw moest worden ingesteld. Klopt dat? Nee.

In deze combinatie van tv, 16mm en 70mm worden alle foto's binnen 2.5 uur gemaakt:


Debunked
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 10:47
quote:
1s.gif Op donderdag 14 december 2017 09:31 schreef t4600c het volgende:

[..]

Je gaat er van uit dat ze 1 foto per minuut maakten. Klopt dat? Nee

Je gaat er van uit dat maar 1 astronaut een camera had. Klopt dat? Nee.

Je gaat er van uit dat de camera voor elke foto opnieuw moest worden ingesteld. Klopt dat? Nee.

In deze combinatie van tv, 16mm en 70mm worden alle foto's binnen 2.5 uur gemaakt:


Debunked
debunked,
check eens de verschillende scenes, het is niet 1 zelfde view, zoals een video die ze per frame als foto gebruiken.

:W

onlangs hebben ze nog 8000 fotos vrijgegeven, of opnieuw gemaakt in hun studio?

http://metro.co.uk/2015/1(...)oon-landing-5423232/

http://www.apolloarchive.com/

en in geen 1 foto zijn sterren te zien
_O-
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 10:48
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 01:57 schreef Mytho het volgende:
check schaduw van de rechter achterste poot, die loopt bijna horizontaal, en check the positie van de zon.
en de schaduwen lopen niet parallel omdat de zon miljoenen km ver is

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5863-69HR.jpg
[ afbeelding ]
Je zou toch denken dat mensen die hier in trappen eens wat vaker op een zonnige dag naar buiten moeten gaan.

shadow_perspective.jpg
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 11:01
heb je weleens je eigenschaduw gezien in de maanlicht? zo fel is het,

moonlight-73037338.jpg

zo fel is het op de maan
as11-40-5902~medium.jpg
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 11:03
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:01 schreef Mytho het volgende:
heb je weleens je eigenschaduw gezien in de maanlicht? zo fel is het,

[ afbeelding ]

zo fel is het op de maan
[ afbeelding ]
Je hebt geen schaduw nodig om te zien hoeveel licht de maan weerkaatst.
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 11:04
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 10:47 schreef Mytho het volgende:


en in geen 1 foto zijn sterren te zien
_O-
Overdag zie je geen sterren he ;)
Dat weet zelfs een kind.
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 11:06
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:01 schreef Mytho het volgende:
heb je weleens je eigenschaduw gezien in de maanlicht? zo fel is het,

[ afbeelding ]

zo fel is het op de maan
[ afbeelding ]
Wat is je punt?
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 11:14
quote:
1s.gif Op donderdag 14 december 2017 10:48 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Je zou toch denken dat mensen die hier in trappen eens wat vaker op een zonnige dag naar buiten moeten gaan.

[ afbeelding ]
de zon hebben ze opgeplakt, de richting van de schaduwen komen niet overeen met waar de zon staat.
AS11-40-5863-69HR.jpg

trek de lijnen door en komt uit bij de richting waar de zon staat,
91d%2Ba-tsPSL._SL1441_.jpg
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 11:16
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:14 schreef Mytho het volgende:

[..]

de zon hebben ze opgeplakt, de richting van de schaduwen komen niet overeen met waar de zon staat.
[ afbeelding ]

trek de lijnen door en komt uit bij de richting waar de zon staat,
[ afbeelding ]
Opgeplakt? :? Maar inderdaad, ze volgen de perspectief lijnen naar de zon toe, en lopen in de foto dus niet parallel aan elkaar. Blij dat je daar nu ook achter bent, en dus niet meer met die foto's hoeft te komen. *O*
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 11:17
quote:
1s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:04 schreef Wantie het volgende:

[..]

Overdag zie je geen sterren he ;)
Dat weet zelfs een kind.
dus hubble telescoop kan alleen sterren zien als het achter de schaduw van de aarde zit.
als het in de zon staat is het "overdag" net als op de maan.
:Y
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 11:22
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:17 schreef Mytho het volgende:

[..]

dus hubble telescoop kan alleen sterren zien als het achter de schaduw van de aarde zit.
als het in de zon staat is het "overdag" net als op de maan.
:Y
giphy.gif
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 12:06
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:17 schreef Mytho het volgende:

[..]

dus hubble telescoop kan alleen sterren zien als het achter de schaduw van de aarde zit.
als het in de zon staat is het "overdag" net als op de maan.
:Y
Een telescoop heeft geen ogen hè, dus hoezo zou die iets kunnen zien?
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 12:07
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:06 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Wat is je punt?
Het weerkaatste licht is te fel...
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 12:33
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:01 schreef Mytho het volgende:
heb je weleens je eigenschaduw gezien in de maanlicht? zo fel is het,

[ afbeelding ]

zo fel is het op de maan
[ afbeelding ]
In dat geval moet je nodig dit eens lezen Mytho:
https://www.wikihow.com/Understand-Camera-Exposure
t4600cdonderdag 14 december 2017 @ 13:25
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:14 schreef Mytho het volgende:

[..]

de zon hebben ze opgeplakt, de richting van de schaduwen komen niet overeen met waar de zon staat.
[ afbeelding ]

trek de lijnen door en komt uit bij de richting waar de zon staat,
[ afbeelding ]
Klopt! De zon is nep. Dat plaatje is een samenvoeging van verschillende foto's gemaakt in verschillende missies. Dit staat allemaal op de website.

Het is gemaakt door iemand voor de lol, het is niet bedoeld als orginele foto.
t4600cdonderdag 14 december 2017 @ 13:29
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 10:47 schreef Mytho het volgende:

[..]

debunked,
check eens de verschillende scenes, het is niet 1 zelfde view, zoals een video die ze per frame als foto gebruiken.

:W

onlangs hebben ze nog 8000 fotos vrijgegeven, of opnieuw gemaakt in hun studio?

http://metro.co.uk/2015/1(...)oon-landing-5423232/

http://www.apolloarchive.com/

en in geen 1 foto zijn sterren te zien
_O-
Laat maar een mismatch zien tussen de drie beelden van de video.

Met opnieuw bedoel je in de laatste paar jaar genept? Nee, alle foto's waren vroeger al beschikbaar. Als NASA ineens nieuwe foto's gaat neppen zullen we dat merken.
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 13:59
quote:
1s.gif Op donderdag 14 december 2017 12:06 schreef Wantie het volgende:

[..]

Een telescoop heeft geen ogen hè, dus hoezo zou die iets kunnen zien?
apollo camera heeft ogen?

waarom is de zon (studio lamp) altijd op de zelfde plek boven de horizon, er is geen dag en nacht op de maan?

bijv Apollo 17 zijn ze 22 uur op de maan en altijd staat de zon op de zelfde positie.

hier laten ze wel sterren zien of is het photoshop?
https://ocov2.jpl.nasa.go(...)ory_background11.jpg
OCO_Observatory_background11.jpg

galileo.0473_print.jpg
xpompompomxdonderdag 14 december 2017 @ 14:04
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 13:59 schreef Mytho het volgende:

[..]

apollo camera heeft ogen?

waarom is de zon (studio lamp) altijd op de zelfde plek boven de horizon, er is geen dag en nacht op de maan?

bijv Apollo 17 zijn ze 22 uur op de maan en altijd staat de zon op de zelfde positie.

hier laten ze wel sterren zien of is het photoshop?
https://ocov2.jpl.nasa.go(...)ory_background11.jpg
[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Waarom zou dat gek zijn?
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 14:11
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 13:59 schreef Mytho het volgende:

[..]

apollo camera heeft ogen?
Nee, dus een discussie over wat de camera kan zien is onzinnig.
Waar je mee te maken hebt is de sluitertijd, en hoeveel licht je dan op de gevoelige plaat krijgt. Als je een foto overdag wilt maken met daarop de sterren, dan heb je een dusdanig lange sluitertijd nodig dat de rest van de foto sterk overbelicht is.

quote:
waarom is de zon (studio lamp) altijd op de zelfde plek boven de horizon, er is geen dag en nacht op de maan?
Snachts slaap je he ;)

quote:
hier laten ze wel sterren zien of is het photoshop?
https://ocov2.jpl.nasa.go(...)ory_background11.jpg
[ afbeelding ]
Dat is een tekening.

[/quote]
Deshaindonderdag 14 december 2017 @ 14:18
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 13:59 schreef Mytho het volgende:
er is geen dag en nacht op de maan?
Jawel alleen een maandag (hihi :')) duurt ongeveer 28,5 aarddagen (de cyclus verschillende maanfases zijn feitelijk een dag op de maan).
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 15:56
quote:
1s.gif Op donderdag 14 december 2017 14:18 schreef Deshain het volgende:

[..]

Jawel alleen een maandag (hihi :')) duurt ongeveer 28,5 aarddagen (de cyclus verschillende maanfases zijn feitelijk een dag op de maan).
dus de maan draait niet? want we zien altijd dezelfde kant van de maan. als dat zou zijn dan kunnen ze aarde nooit laag over de horizon zien, maar aarde moet dan recht boven hun kop te zien zijn.

AS17-137-20910HR.jpg
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 16:02
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 15:56 schreef Mytho het volgende:

[..]

dus de maan draait niet? want we zien altijd dezelfde kant van de maan. als dat zou zijn dan kunnen ze aarde nooit laag over de horizon zien, maar aarde moet dan recht boven hun kop te zien zijn.

[ afbeelding ]
In 3 dimensies denken is niet je sterkte punt? ;) Dat is alleen het geval als je vanaf de aarde gezien in het midden van de maan staat. De maan draait wel, maar heel langzaam. Daardoor staat deze met 1 kant constant naar de aarde toe.
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 16:05
de zon op aarde met atmosfeer dat deel van zonne stralen heeft geflecteerd,absorbeerd.

depositphotos_110899750-stock-photo-sandpit-lit-by-the-bright.jpg

zon (studiolamp) op de maan zonder atmosfeer.
AS11-40-5863-69.jpg
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 16:08
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:02 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

In 3 dimensies denken is niet je sterkte punt? ;) Dat is alleen het geval als je vanaf de aarde gezien in het midden van de maan staat. De maan draait wel, maar heel langzaam. Daardoor staat deze met 1 kant constant naar de aarde toe.
draai maar wat zien altijd dit.?

aHR0cDovL3d3dy5zcGFjZS5jb20vaW1hZ2VzL2kvMDAwLzAxOS8wOTEvb3JpZ2luYWwvanVseS1za3l3YXRjaGluZy1wb3J0bGFuZC5qcGc=
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 16:09
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:05 schreef Mytho het volgende:
de zon op aarde met atmosfeer dat deel van zonne stralen heeft geflecteerd,absorbeerd.

[ afbeelding ]

zon (studiolamp) op de maan zonder atmosfeer.
[ afbeelding ]
Lees nou eens wat mensen op je reageren. Dit is een foto die iemand voor de lol in elkaar heeft gezet van meerdere apollo foto's.
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 16:09
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:08 schreef Mytho het volgende:

[..]

draai maar wat zien altijd dit.?

[ afbeelding ]
Ja. Als de maan niet zou draaien zouden we in de loop van de maand de hele maan zien.
controlaltdeletedonderdag 14 december 2017 @ 16:12
TRUMP SCIENCE ADVISOR DENIES APOLLO MOON LANDINGS EVER HAPPENED

“The Apollo moon landings are the biggest fraud in mankind’s history, even worse than all that global warming nonsense,” he added.

hqdefault.jpg

:o
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 16:21
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:12 schreef controlaltdelete het volgende:
TRUMP SCIENCE ADVISOR DENIES APOLLO MOON LANDINGS EVER HAPPENED

“The Apollo moon landings are the biggest fraud in mankind’s history, even worse than all that global warming nonsense,” he added.

[ afbeelding ]

:o
En die is dan science and technology advisor :') Compleet van de pot gerukt.

Edit: Wacht even, er was toch nog geen science en technology advisor? :?
Edit2: Ah, bullshit/satire site dus. Well nevermind then :P

[ Bericht 6% gewijzigd door ATuin-hek op 14-12-2017 16:29:10 ]
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 16:22
telkens andere camera?

https://spaceflight.nasa.(...)res/as11-44-6551.jpg
as11-44-6551.jpg

https://eoimages.gsfc.nas(...)63447/apollo_lrg.jpg
apollo_lrg.jpg

https://www.nasa.gov/site(...)_2stretch_mask_0.jpg
earth_and_limb_m1199291564l_color_2stretch_mask_0.jpg

https://images-assets.nas(...)s10-27-3890~orig.jpg
as10-27-3890~orig.jpg


https://eol.jsc.nasa.gov/(...)7/AS17-137-20957.JPG
AS17-137-20957.JPG

[ Bericht 11% gewijzigd door Mytho op 14-12-2017 16:28:22 ]
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 16:24
quote:
Waarom ben je naar computer renders aan het kijken?
https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=63447
xpompompomxdonderdag 14 december 2017 @ 16:24
quote:
Wist je dat de Nazi's een basis op de achterkant van de maan hebben?
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 16:29
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:24 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Waarom ben je naar computer renders aan het kijken?
https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=63447
duhhh
alle nasa plaatjes zijn renders, :W
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 16:31
quote:
1s.gif Op donderdag 14 december 2017 11:04 schreef Wantie het volgende:

[..]

Overdag zie je geen sterren he ;)
Dat weet zelfs een kind.
als je "overdag" op de maan geen sterren kan zien waarom hier wel sterren en aarde ziet er een stuk groter uit dan bij de apollo fotos

https://lunarscience.nasa(...)rbase3dprinting2.jpg
lunarbase3dprinting2.jpg

[ Bericht 2% gewijzigd door Mytho op 14-12-2017 16:38:26 ]
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 16:32
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:29 schreef Mytho het volgende:

[..]

duhhh
alle nasa plaatjes zijn renders, :W
Ok laat ik het anders stellen. Waarom doe je alsof nasa doet alsof die specifieke afbeeldingen echte foto's zijn? Dat doe je nu al een paar keer, en je blijft er mee door gaan als mensen je er op wijzen. Dat begint er steeds meer op te lijken alsof je de boel expres probeert te flessen.
Mythodonderdag 14 december 2017 @ 16:36
de zon( studiolamp)zonder atmosfeer op de maan
]https://www.hq.nasa.gov/alsj/IanR81Apollo11.jpg
IanR81Apollo11.jpg

https://www.nasa.gov/site(...)2000-001144_full.jpg

513609main_GPN-2000-001144_full.jpg

de zon op aarde met atmosfeer dat deel van zonne stralen heeft geflecteerd,absorbeerd.
sun-and-line.jpg
winter-1672683_640.jpg?type=w1200

[ Bericht 12% gewijzigd door Mytho op 15-12-2017 16:56:37 ]
t4600cdonderdag 14 december 2017 @ 16:39
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 13:59 schreef Mytho het volgende:

[..]

apollo camera heeft ogen?

waarom is de zon (studio lamp) altijd op de zelfde plek boven de horizon, er is geen dag en nacht op de maan?

bijv Apollo 17 zijn ze 22 uur op de maan en altijd staat de zon op de zelfde positie.

hier laten ze wel sterren zien of is het photoshop?
https://ocov2.jpl.nasa.go(...)ory_background11.jpg
[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
nee de zon staat niet altijd op dezelfde positie, maar verschuift langzaam terwijl de missie vordert. De schaduwen verschuiven precies op de goede manier, wat overeen komt met de graden verschuiving van de zon.

Deze website onderzoekt de schaduw en Zon verschuiving in de Apollo missies: http://onebigmonkey.com/apollo/shadows/shadindex.html

De twee plaatjes die je posts zijn inderdaad photoshop.

Er zijn foto's van sterren gemaakt bij Apollo 15, 16 en 17.
Er zijn ook planeten te zien, precies op de goede plek.

[ Bericht 3% gewijzigd door t4600c op 14-12-2017 16:51:24 ]
t4600cdonderdag 14 december 2017 @ 16:45
quote:
Foto 1 is gemaakt tijdens Apollo 11
Plaatje 2 is een render.
Plaatje 3 is een render gemaakt met informatie van de LRO probe.
Foto 4 is gemaakt tijdens Apollo 10 en de kleur wijkt af van foto 1 door contrast bewerking en verandering van de kleur.
Foto 5 is gemaakt tijdens Apollo 17, de aarde is kleiner omdat er een wijdere lens is gebruikt dan bij Foto 1 en Foto 4

Ik merk dat context erg moelijk voor jou is.
ATuin-hekdonderdag 14 december 2017 @ 16:47
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:36 schreef Mytho het volgende:
de zon( studiolamp)zonder atmosfeer op de maan
]https://www.hq.nasa.gov/alsj/IanR81Apollo11.jpg
[ afbeelding ]

https://www.nasa.gov/site(...)2000-001144_full.jpg

[ afbeelding ]

de zon op aarde met atmosfeer dat deel van zonne stralen heeft geflecteerd,absorbeerd.
[ afbeelding ]
Ga je elke afbeeldingen van deze site nou 1 voor 1 posten of wat is het plan precies?
https://www.hq.nasa.gov/alsj/alsj.funpix.html
t4600cdonderdag 14 december 2017 @ 16:53
Deze pagina onderzoekt de schaduw en Zon verschuiving in de Apollo missies: http://onebigmonkey.com/apollo/shadows/shadindex.html

"You get a lot of talk about shadows on the moon by the collective stupid who claim we didn't go there. They do one thing when they should do that, they are too dark, they aren't dark enough, they are produced by stage lights and so on and so on ad nauseam.

These pages aren't about that.

What these pages summarise is the information that the Apollo images show about the length of the shadows, and how that length is entirely consistent with the times at which the photographs were taken. You'll also get to see how they change over time as a mission progresses. You might want to read my other page on the movement of the lunar terminator over the length of Apollo missions, which you can find here.
"
Deshaindonderdag 14 december 2017 @ 18:02
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 15:56 schreef Mytho het volgende:

[..]

dus de maan draait niet? want we zien altijd dezelfde kant van de maan.
De omlooptijd om de aarde is gelijk aan de duur van een aswenteling, daarom zien we maar èèn kant van de maan. De maanfases zijn het 'dag/nacht ritme' op de maan.
Lavenderrdonderdag 14 december 2017 @ 18:43
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:32 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Ok laat ik het anders stellen. Waarom doe je alsof nasa doet alsof die specifieke afbeeldingen echte foto's zijn? Dat doe je nu al een paar keer, en je blijft er mee door gaan als mensen je er op wijzen. Dat begint er steeds meer op te lijken alsof je de boel expres probeert te flessen.
Ja, dat viel mij ook op. Het is op zijn minst verwarrend.
Tingodonderdag 14 december 2017 @ 20:49
Misschien dit interessant voor sommige hier is:
The EDC One (Every Day Carry) bag.
http://www.collectspace.c(...)one-bag-apollo.html+

"It is also inspired by Neil Armstrong’s Purse that he took to the moon and stored some Apollo hardware in."
https://adamsavage.com/

Made in the US by Mafia Bags :)
https://mafiabags.com

Gemaakt van ouwe zeilen. Wat leuk zeg ! Only $225 ! Misschien handig voor je telescoop als je op 'n International Space Station spotting uitje gaan.

Echt – the amount of complete and utter SHIT that is available to space fans really is quite amazing.

Collect space indeed....or fill up your space with ugly, cheap rubbish. What a fucking joke.
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 21:07
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 20:49 schreef Tingo het volgende:
Misschien dit interessant voor sommige hier is:
The EDC One (Every Day Carry) bag.
http://www.collectspace.c(...)one-bag-apollo.html+

"It is also inspired by Neil Armstrong’s Purse that he took to the moon and stored some Apollo hardware in."
https://adamsavage.com/

Made in the US by Mafia Bags :)
https://mafiabags.com

Gemaakt van ouwe zeilen. Wat leuk zeg ! Only $225 ! Misschien handig voor je telescoop als je op 'n International Space Station spotting uitje gaan.

Echt – the amount of complete and utter SHIT that is available to space fans really is quite amazing.

Collect space indeed....or fill up your space with ugly, cheap rubbish. What a fucking joke.
Maar waarom maak je jezelf daar druk over?
Tingodonderdag 14 december 2017 @ 22:16
quote:
1s.gif Op donderdag 14 december 2017 21:07 schreef Wantie het volgende:

[..]

Maar waarom maak je jezelf daar druk over?
Doe ik niet.
Wantiedonderdag 14 december 2017 @ 22:38
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 22:16 schreef Tingo het volgende:

[..]

Doe ik niet.
Uit je bericht blijkt anders.
illusionsvrijdag 15 december 2017 @ 01:08
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:12 schreef controlaltdelete het volgende:
TRUMP SCIENCE ADVISOR DENIES APOLLO MOON LANDINGS EVER HAPPENED

“The Apollo moon landings are the biggest fraud in mankind’s history, even worse than all that global warming nonsense,” he added.

[ afbeelding ]

:o
World News Daily Report assumes all responsibility for the satirical nature of its articles and for the fictional nature of their content. All characters appearing in the articles in this website – even those based on real people – are entirely fictional and any resemblance between them and any person, living, dead or undead, is purely a miracle.

Kritisch denken noemen ze dat dan. :D
Wantievrijdag 15 december 2017 @ 01:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 01:08 schreef illusions het volgende:

[..]

World News Daily Report assumes all responsibility for the satirical nature of its articles and for the fictional nature of their content. All characters appearing in the articles in this website – even those based on real people – are entirely fictional and any resemblance between them and any person, living, dead or undead, is purely a miracle.

Kritisch denken noemen ze dat dan. :D
Het meest erge is eigenlijk dat als het wel waar was geweest, niemand daar echt van opkeek *)
Beathovenvrijdag 15 december 2017 @ 02:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 08:26 schreef Tingo het volgende:

[..]

Geld, angst enz. kunnen mensen erg stil houden.
De bedrijven die mensen betaalden en de boel besodemieterden creeerden soms ook een angstcultuur. Toch hebben we een heleboel klokkenluiders. De dooie vissen van de corruptie komen vaak al heel vroeg bovendrijven.
theguyvervrijdag 15 december 2017 @ 02:28
quote:
0s.gif Op donderdag 14 december 2017 16:31 schreef Mytho het volgende:

[..]

als je "overdag" op de maan geen sterren kan zien waarom hier wel sterren en aarde ziet er een stuk groter uit dan bij de apollo fotos

content/uploads/2013/02/lunarbase3dprinting2.jpg]afbeelding[/url] ]
Dit is geen officiele Nasa foto!
Dit is een gemaakte foto, Nasa heeft een speciale site daar voor met originele fotos.

Hun niet alleen ook andere Landen die een drone of robot met camera er heen hebben gestuurd hebben een site met fotos.

Ja andere landen niet alleen (VS) Nasa, Rusland was daarin eerder dan de VS!

The first photo of the lunar far side taken by the Soviet (Russian) spacecraft Luna 3 on Oct. 7, 1959.
iconic-space-photos-luna-3-dark-side-of-moon-nasa1.jpg?quality=85&w=319

[ Bericht 11% gewijzigd door theguyver op 15-12-2017 02:38:59 ]
Mythovrijdag 15 december 2017 @ 12:37
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 02:28 schreef theguyver het volgende:

[..]

Dit is geen officiele Nasa foto!
Dit is een gemaakte foto, Nasa heeft een speciale site daar voor met originele fotos.

Hun niet alleen ook andere Landen die een drone of robot met camera er heen hebben gestuurd hebben een site met fotos.

Ja andere landen niet alleen (VS) Nasa, Rusland was daarin eerder dan de VS!

The first photo of the lunar far side taken by the Soviet (Russian) spacecraft Luna 3 on Oct. 7, 1959.
[ afbeelding ]

russen en amerikanen werken voor dezelfde globalisten.

onderzoek eens wie Lenin en Trotsky financieerde, rusland is geen vijand maar controlled opposition,

denk je nou echt dat Putin een vijiand is?
ze hebben hem niet voor niets man of the year 2015 aangewezen in Israel, omdat die syrie steunt?.
https://www.rt.com/news/327710-putin-israel-2015-person/

onderzoek eens wie de dronklap Jeltsin aan de macht hielp, putin is another puppet net als alle wereld leiders.

en connect the dots met space mission fakery.
illusionsvrijdag 15 december 2017 @ 12:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 12:37 schreef Mytho het volgende:

[..]

russen en amerikanen werken voor dezelfde globalisten.

Wie zijn dat dan? Heb je een voorbeeld?

Je bent wel een grappige user, dat moet ik toegeven.
#ANONIEMvrijdag 15 december 2017 @ 12:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 12:37 schreef Mytho het volgende:

[..]

denk je nou echt dat Putin een vijiand is?
ze hebben hem niet voor niets man of the year 2015 aangewezen in Israel, omdat die syrie steunt?.
https://www.rt.com/news/327710-putin-israel-2015-person/

Wat is dit nu weer voor een flut redenatie buiten dat je niet helemaal lijkt te begrijpen dat het niet automatisch een populariteitsprijs is (dat wordt ook wel duidelijk in de tekst van het door jouw gelinkte artikel) kan dit nooit een argument zijn voor het bestaan van de door jouw genoemde globalisten.
Mythovrijdag 15 december 2017 @ 13:01
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 12:52 schreef illusions het volgende:

[..]

Wie zijn dat dan? Heb je een voorbeeld?

Je bent wel een grappige user, dat moet ik toegeven.


DP2aO-OVwAASe_R.jpg
ATuin-hekvrijdag 15 december 2017 @ 13:08
quote:
Die hebben ook alle amateur astronomen onder controle?
illusionsvrijdag 15 december 2017 @ 13:09
quote:
Kom je weer met je linkdumps. Vertel zelf eens hoe je erover denkt, ik ben die lompe YouTube filmpjes van je een beetje zat. Overigens recycle je je materiaal elke 5 posts, het lijkt wel of je op repeat staat. ;)
#ANONIEMvrijdag 15 december 2017 @ 14:03
Er zit ook niet echt een standaard in die hidden hand :')
Deshainvrijdag 15 december 2017 @ 14:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 12:37 schreef Mytho het volgende:
en connect the dots met space mission fakery.
Ja doe eens, en dan zonder een link te dumpen maar gewoon goed gemotiveerd wat hier te halen valt.
theguyvervrijdag 15 december 2017 @ 20:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 12:37 schreef Mytho het volgende:

[..]

russen en amerikanen werken voor dezelfde globalisten.


onderzoek eens wie Lenin en Trotsky financieerde, rusland is geen vijand maar controlled opposition,

denk je nou echt dat Putin een vijiand is?
ze hebben hem niet voor niets man of the year 2015 aangewezen in Israel, omdat die syrie steunt?.
https://www.rt.com/news/327710-putin-israel-2015-person/

onderzoek eens wie de dronklap Jeltsin aan de macht hielp, putin is another puppet net als alle wereld leiders.

en connect the dots met space mission fakery.

Ze werken samen met welk doel, wat voor profijt heb je er uberhaupt van?
Miljarden over de balk gooien om ons te doen geloven dat we op een bol vorm ipv een platte schijf, denk is even na voor paar tellen.

Deze gigantische leugen maar aan houden zonder profijt, wat heb je er aan?
Mythovrijdag 15 december 2017 @ 21:01
quote:
10s.gif Op vrijdag 15 december 2017 20:31 schreef theguyver het volgende:

[..]

Ze werken samen met welk doel, wat voor profijt heb je er uberhaupt van?
Miljarden over de balk gooien om ons te doen geloven dat we op een bol vorm ipv een platte schijf, denk is even na voor paar tellen.

Deze gigantische leugen maar aan houden zonder profijt, wat heb je er aan?

maakt niet uit welk doel, feit blijft ze zijn nooit in space geweest en de aarde heeft nooit gedraait.

blijf maar lekker in de onbewezen leugens geloven,

wat heb je aan om in de flatearth te geloven. om belachelijk te worden gemaakt door globalisten? of omdat het de waarheid is.
Deshainvrijdag 15 december 2017 @ 21:33
Welk doel maakt niet uit?

Gast echt...
Mythovrijdag 15 december 2017 @ 22:42
zon op aarde, de achtergrond is nog licht. ookal heeft de atmosfeer een deel van de zonne stralen geabsorbeerd, gereflecteerd.
7560608804_3afb05deea.jpg

zonder atmosfeer op de maan kijk eens hoe donker de achtergrond is,
kijk naar de schaduw, dan moet de zon van links komen, waarom is het links zo donker?
omdat de studiolampen niet sterk genoeg zijn.

https://history.nasa.gov/ap11ann/kippsphotos/5872.jpg
5872.jpg
ATuin-hekvrijdag 15 december 2017 @ 22:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 21:01 schreef Mytho het volgende:

[..]

maakt niet uit welk doel, feit blijft ze zijn nooit in space geweest en de aarde heeft nooit gedraait.

blijf maar lekker in de onbewezen leugens geloven,

wat heb je aan om in de flatearth te geloven. om belachelijk te worden gemaakt door globalisten? of omdat het de waarheid is.
Botweg blijven roepen dat het een feit is maakt het geen feit.
ATuin-hekvrijdag 15 december 2017 @ 22:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 december 2017 22:42 schreef Mytho het volgende:
zon op aarde, de achtergrond is nog licht. ookal heeft de atmosfeer een deel van de zonne stralen geabsorbeerd, gereflecteerd.
[ afbeelding ]

zonder atmosfeer op de maan kijk eens hoe donker de achtergrond is,
kijk naar de schaduw, dan moet de zon van links komen, waarom is het links zo donker?
omdat de studiolampen niet sterk genoeg zijn.

https://history.nasa.gov/ap11ann/kippsphotos/5872.jpg
[ afbeelding ]
Waarom denk je dat deze foto's vergelijkbaar zijn?
Mythovrijdag 15 december 2017 @ 22:51
lijkt net echt, staat op de nasa site dus moet het echt zijn.

https://www.hq.nasa.gov/alsj/Doble11.JPG

Doble11.JPG
Mythovrijdag 15 december 2017 @ 22:53
quote:
1s.gif Op vrijdag 15 december 2017 22:47 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Waarom denk je dat deze foto's vergelijkbaar zijn?
omdat het dezelfde zon is, zonder atmosfeer moet het landschap er nog lichter en feller zijn.