abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_168123703
registreer om deze reclame te verbergen
Welkom in: Evolutie in het Nieuws #4

charles-darwin.jpg

Delen uit de voormalige reeks
Evolutie. Deel XIV
Evolutie. Deel XV
Centraal] Evolutie in het Nieuws
W&T / Evolutie in het Nieuws #2
W&T / Evolutie in het Nieuws #3

Wat hoort er in dit topic thuis?
Interessante artikelen uit de media of publicaties met betrekking tot de evolutie.

Evolutie

Wie Darwin denkt, denkt evolutie. Maar wat is evolutie eigenlijk precies? Hoe kwam Darwin aan zijn ideeŽn? Hoe ziet de evolutie van het leven op aarde er precies uit en hoe zijn we zelf ontstaan? Hoeveel invloed heeft Darwin nog in de moderne wetenschap? Op al deze vragen krijg je antwoord in dit evolutiedossier.

Op 12 februari 2009 was het 200 jaar geleden dat Charles Darwin, ontdekker van de evolutietheorie, werd geboren. Bovendien publiceerde hij zijn invloedrijke werk ‘On the origin of species’ precies 150 jaar geleden. Tijd dus voor een dossier over evolutie. Hierin lees je alles over de man achter de theorie, de evolutie van oersoep tot moderne mens en de invloed van Darwin in de rest van de wetenschap.

276484_962_1233218956124-Darwin-als-aap.gif

Wetenschappers hadden niet altijd zoveel bewondering voor Darwin's evolutietheorie als nu. Toen hij zijn theorie net presenteerde, vonden veel onderzoekers en theologen de gedachte dat mensen zouden afstaan van apen maar aanstootgevend. Nu kunnen we ons dat niet meer goed voorstellen, maar toen was het idee van een Darwinjaar waarschijnlijk net zo raar als het idee dat iemand de evolutie ontkent nu is.

De jonge Darwin
Charles Robert Darwin werd in 1809 geboren in Shrewsbury, vlakbij Birmingham in West-Engeland. Al vanaf het begin las de jonge Darwin boeken over de natuur en hield hij zich bezig met het verzamelen van schelpen, insecten en mineralen. Zijn vader (zelf arts) zag geen toekomst voor zijn zoon als natuurwetenschapper en stuurde Charles daarom op zijn zestiende naar de universiteit van Edinburgh om medicijnen te studeren.

276487_962_1233219202673-Darwin_7_jaar.jpg
Darwin als jochie van 7 jaar. Zoals je ziet op dit schilderij was hij een grote liefhebber van de natuur.

Na twee jaar verliet Darwin de opleiding. Het belangrijkst dat hij geleerd had, was het opzetten en conserveren van vogels en andere dieren. Volgens zijn vader moest Charles dan maar dominee worden. Daartoe verbleef hij drie jaar op het Christ College van de universiteit van Cambridge, waar alle wetenschappers de natuurlijke theologie (zie kader) aanhingen.

276488_962_1233219492153-George-Cuvier.jpg
Darwin’s inspiratiebronnen

In de tijd van Darwin geloofden mensen in de westerse wereld dat de aarde enkele duizenden jaren oud is. De planeet wordt bewoond door vormen van leven die onveranderlijk zijn. Dit idee is afkomstig van de filosofen Plato en Aristoteles (427 tot 322 jaar voor Christus), maar werd nog versterkt door het opkomen van de natuurlijke theologie rond 1700. Deze leer gaat er vanuit dat alle levensvormen in ťťn week zijn gemaakt door een Schepper die eerst het heelal creŽerde.

Een aantal wetenschappers zag halverwege de zestiende eeuw al barstjes in de natuurlijke theologie theorie. Zo realiseerde de Fransman Georges Cuvier zich dat de geschiedenis van het leven op aarde vastligt in afdrukken in de rotsen (fossielen). Ook ontdekte hij dat hoe dieper de fossielen in de rotsen lagen, hoe ouder ze zijn en hoe minder ze lijken op moderne soorten. Zelfs het uitsterven van soorten behoorde volgens Cuvier tot de mogelijkheden.

Twee Schotse geologen, James Hutton (1726-1797) en Charles Lyell (1797-1875), vormen de belangrijkste inspiratiebron van Darwin. Zij deden de ontdekking dat de aarde verandert door continue, langzame acties en niet door plotselinge gebeurtenissen. Dit betekent niet alleen dat de aarde veel ouder moet zijn dan duizenden jaren, de wetenschappers zagen ook in dat langzame processen op de lange termijn grote verschillen kunnen bewerkstelligen. Natuurlijke theologie zien we tegenwoordig nog terug in stromingen als het creationisme en intelligent design.
(Op de foto: Georges Cuvier)

Meer over creationisme en intelligent design:
Creationisme en evolutie (Kennislinkartikel ism NIBI)
Intelligent Design: oude wijn, nieuwe zakken (Kennislinkartikel)
Scheppingstheorie verdonkeremaant 4,5 miljard jaar (Kennislinkartikel)
Discussie over Intelligent Design en Evolutietheorie (Kennislinkartikel)
Minister ontvangt boek over ID (Kennislinkartikel)
Webquest: Het lagerhuisdebat van het leven (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutie of Intelligent Design (Kennislinkartikel van Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde)

Op reis met de Beagle
Darwin’s professor in de botanie (John Henslow) introduceerde hem na het behalen van zijn graad bij de kapitein (Robert Fitzroy) van het schip de Beagle. Fitzroy was van plan een reis rond de wereld te maken om de waarheid van natuurlijke theologie te bewijzen. In december 1831 vertrok de Beagle richting Zuid-Amerika. Darwin concentreerde zich tijdens de reis voornamelijk op het verzamelen van planten en dieren. Na bijna vijf jaar varen bestond zijn collectie uit duizenden exemplaren. Hij merkte op dat Zuid-Amerikaanse soorten hele andere eigenschappen hebben dan Europese soorten.

276499_962_1233220468264-Darwins-reis-per-beagle.jpg
Darwin's reis met de Beagle.

Meer over Darwin:
Charles Darwin schrijft Hugo de Vries (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Alles over Darwin (Engels)
Complete werken van Darwin online (Engels)

De evolutietheorie
Eenmaal weer thuis deed Darwin de ontdekkingen die hem op het spoor van de evolutietheorie zette. Aan zijn collectie van de GalŠpagos eilanden (vulkanische eilanden 900 km van de westkust van Zuid-Amerika) zag hij dat de meeste soorten die hij daar verzameld had nergens anders ter wereld voorkomen. Toch lijken zij wel een beetje op soorten van het Zuid-Amerikaanse vasteland. Zou het mogelijk zijn dat planten en dieren van de ene plek naar de andere plek verhuizen en zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving? Darwin dacht van wel, maar was terughoudend met het introduceren van zijn theorie in de samenleving.

276505_962_1233220921653-Darwins_finches.jpg

Een van de diersoorten die Darwin op het idee van evolutie brachten, waren de vinken op de GalŠpagos eilanden. Op het ene eiland zag hij een vink met een scherpe, spitse snavel. Op het andere eiland trof Darwin nagenoeg dezelfde vink aan, maar dan met een stompe snavel. Klaarblijkelijk was er ooit ťťn soort vink, die zich door de verschillende omstandigheden op de beide eilanden net iets anders had ontwikkeld - oftewel: net iets anders was geŽvolueerd.

Pas in 1959 publiceerde Darwin zijn ‘On the origin of species’. In dit werk maakte de natuurwetenschapper twee belangrijke punten. Elke soort die op dit moment op aarde leeft, is ontstaan uit een voorouder (met andere woorden: soorten zijn geleidelijk ontstaan). Een groep planten of dieren kan veranderen doordat sommige individuen gunstige eigenschappen hebben en daardoor meer nakomelingen krijgen dan anderen (voortbestaan van de best passende of ook wel survival of the fittest). Dit mechanisme staat bekend als natuurlijke selectie en zorgt er uiteindelijk voor dat soorten aangepast raken aan hun omgeving. De combinatie van deze twee punten vormt de basis van de evolutietheorie.

276508_962_1233221571632-Mutatie_en_selectie.png

Geen twee wezens zijn hetzelfde. Dat komt ten eerste natuurlijk doordat we een combinatie zijn van de genen van onze vader en onze moeder. Maar er kan ook nog iets anders gebeuren: per ongeluk verandert een stukje van onze genetische code. Zo'n toevallige verandering noemen we een mutatie. Meestal is die mutatie niet handig of zelfs schadelijk. Dan is de kans niet groot dat hij wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Maar als die mutatie er toevallig voor zorgt dat je beter aan je omgeving aangepast bent, dan heb je juist meer kans dat je veel nakomelingen krijgt die ook die mutatie hebben. Gefeliciteerd! Je kinderen zijn zojuist een beetje geŽvolueerd.

Meer over evolutie:
Survival of the fittest? (Kennislinkartikel ism NIBI)
Complexe evolutie (Kennislinkartikel)
Wandelen door de evolutie (Kennislinkartikel van Universiteit Leiden)
Natuurlijke selectie onder de loep (Kennislinkartikel ism NIBI)
De buitenaardse blik op evolutie herzien (Kennislinkartikel ism NIBI)
Breaking the law (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutie op het hoogste niveau: het ontstaan van nieuwe soorten (Kennislinkartikel ism NIBI)
De evolutie van genen (Kennislinkartikel ism NIBI)

Van oersoep tot moderne mens
Darwin stelde dat elke soort is ontstaan uit een voorouder. Dit betekent dat we de stamboom van het leven op aarde moeten kunnen reconstrueren van oersoep tot moderne mens. De aarde ontstond ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, maar was toen nog onbewoonbaar. Onze planeet werd gebombardeerd door rotsen, afkomstig van de vorming van de rest van het zonnestelsel. De extreme hitte die hierbij vrijkwam, zorgde ervoor dat zeeŽn en oceanen niet ontstonden.

276518_962_1233222874291-Darwins-tree-of-life.jpg

Darwin had ongelijk

Darwin dacht dat er ťťn enkele voorouder was. Vanuit deze voorouder – de stam van de ‘tree of life’ - waren alle levende soorten – de takken - ontstaan. Zodra een soort zich splitste in twee nieuwe soorten, kwamen die nooit meer bij elkaar. Op de afbeeldingen zie je een pagina uit zijn notitieboek waarin hij dat idee voor zichzelf op papier zette.

Ondertussen weten we dat dit niet helemaal klopt. Zo wisselen microbes van verschillende soorten links en rechts toch stukjes genetisch materiaal uit. En dat geldt niet alleen voor microben. Ook zoogdieren van twee soorten kunnen DNA uitwisselen. Dat doen ze op de ‘ouderwetse’ manier: door samen kinderen te maken. Zo zijn er aanwijzingen dat de homo erectus en de neanderthalers samen succesvol hybride nakomelingen kregen.

Bron: Why Darwin was wrong about the tree of life (New Scientist, 21-1-2009)

Ongeveer 3,9 miljard jaar geleden was de stenenregen ten einde en koelde de aarde langzaam af naar een temperatuur waarbij vloeibaar water voorkwam. Vlak daarna ontwikkelden zich waarschijnlijk ook de eerste tekenen van leven. Het gaat voornamelijk om eencelligen zonder celkern (prokaryoten) die leven van koolstofdioxide en zuurstof uitstoten in de atmosfeer: cyanobacteriŽn. 2,7 miljard jaar geleden hadden deze cyanobacteriŽn zoveel zuurstof geproduceerd dat veel meer levensvormen een kans kregen.

Meer over ontstaan van het leven
De oorsprong van het leven (Kennislinkartikel ism NIBI)
Ontstaan van RNA en DNA (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Het ontstaan van leven in een sodaoceaan (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Zuurstofrijke supercontinenten (Kennislinkartikel)
Het eerste dier op aarde (Kennislinkartikel van Geonieuws)
Proef voor fabriceren van kunstmatig 'eerste leven' mislukt (Kennislinkartikel van Geonieuws)

Al snel ontstonden eencelligen met een celkern (eukaryoten). 1,2 miljard jaar geleden voegden ook de meercelligen zich bij het leven op aarde. Dit gaf aanleiding voor het in gang zetten van de Cambrium explosie (543-510 miljoen jaar geleden) waarin de basis werd gelegd voor het ontstaan van de meeste moderne diergroepen. In de perioden daarna koloniseerden de eerste planten, schimmels en dieren het land. Op de komst van de zoogdieren moeten we wachten tot ongeveer 60 miljoen jaar geleden. Wijzelf zijn pas ontstaan ten tijde van de ijstijden (tussen 1,8 en 0,01 miljoen jaar geleden).

276530_962_1233227883172-De-evolutie-van-het-leven-2.jpg

Meer over evolutie van het leven:
De evolutie van het plantenrijk (Kennislinkartikel ism NIBI)
Stamboom van het leven verliest tak (Kennislinkartikel)
Nieuwe overgangsvorm van vis naar landdier (Kennislinkartikel)
Evolutie van vin naar voet (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Een nieuwe ijstijd? (Kennislinkartikel van Universiteit Leiden)
MitochondriŽn vertellen over de evolutie (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Het aanpassingsvermogen van zeehonden (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)

Over mensen en apen
Darwin meende dat ook de mens een product is van evolutie. Wij zouden zijn ontstaan uit een aapachtige voorouder. Het belangrijkste kenmerk van de groep apen, mensapen en mensen is de opponeerbare duim. Daarmee hebben soorten uit deze groep als enige de mogelijkheid om met hun duim de topjes van iedere vinger aan te raken. Deze eigenschap is waarschijnlijk ontstaan als aanpassing aan het leven in bomen, maar wordt door de moderne mens benut voor precisie bij het werken met voorwerpen. Mensapen zijn 25 tot 30 miljoen jaar geleden afgesplitst van de oude wereld (Afrika en AziŽ) apen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat mensen het dichtst bij chimpansees en bonobo’s staan (met beide mensapen delen we 98 procent van ons DNA). De laatste gemeenschappelijke voorouder van mensaap en mens leefde waarschijnlijk vijf tot zeven miljoen jaar geleden.

276556_962_1233233873759-stamboom-mens-en-aap.jpg
De stamboom van de mensapen. Van de gemeenschappelijke voorouder splitste zich als eerste een aapsoort af, die zich sindsdien heeft ontwikkeld tot orang oetan. De volgende tak is voor de hedendaagse gorilla's. De moderne mens is het meest verwant met de chimpansee en de bonobo. Het is overigens erg waarschijnlijk dat er ooit nog meer mensaapachtige soorten zijn geweest, die ondertussen zijn uitgestorven.

Meer over mensen en apen:
98% aap (Kennislinkartikel)
Notenkrakende gorilla veroorzaakt discussie rond evolutie (Kennislinkartikel)
De mens als foetale aap (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Gezichtsherkenning aap en mens hetzelfde (Kennislinkartikel)
Stenen werktuigen waarschijnlijk niet door de mens uitgevonden (Kennislinkartikel van Geonieuws)
Betty bezit een menselijke gave (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutie en het ontstaan van de schroevendraaier (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Moleculaire biologie en paleontologie (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Op zoek naar het verschil (Kennislinkartikel van Bionieuws)
Chimpansees gebruiken al lang gereedschap (Kennislinkartikel ism NIBI)

Evolutie van de moderne mens
De oudste mensachtigen behoorden tot de groep van de Australopithecus soorten. Deze groep ontstond vier miljoen jaar geleden en ontwikkelde het lopen op twee voeten. Er waren robuuste Australopithecus met sterke kaken en grote tanden, aangepast aan het eten van hard voedsel. Daarnaast leefden ook dunne, slanke soorten waarvan het gebit voornamelijk zacht voedsel verwerkte. Uit deze laatste groep zijn vermoedelijk de mensachtige soorten van de groep Homo ontstaan. Dit gebeurde ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden.

276569_962_1233235016672-180px-A_afarensis.jpg
Lucy in the sky with diamonds

Op de afbeelding zie je de reconstructie van een vrouwelijke Australopithecus afarensis. Het meest bekende lid van deze voorouder is waarschijnlijk Lucy. Ze is genoemd naar het Beatlenummer 'Lucy in the sky with diamonds', dat op de avond dat ze werd ontdekt opstond in het kamp van de vinders van haar skelet.

Overigens zijn er wetenschappers, zoals de Amerikaanse archeoloog Lori D. Hager - die betwijfelen of Lucy wel echt een vrouw is. De voornaamste reden om dit aan te nemen is dat ze, hoewel volwassen, toch behoorlijk klein is. Dat past in de theorie dat bij de a. afarensis mannen veel groter en sterker waren dan vrouwen. Helaas zijn er maar een paar exemplaren van a. afarensis gevonden, dus er iets niet veel vergelijkingsmateriaal. Dat maakt de conclusie dat Lucy een vrouw was omdat ze klein was extra dubieus, aldus Hager. Je gebruikt dan namelijk je theorie om dezelfde theorie te bevestigen.

Bij de latere voorouders van de mens - die tot het geslacht homo behoren is het gemakkelijker om te zien of een skelet aan een vrouw toebehoort. Omdat deze vroege mensen al hele grote schedels hebben zijn de heupen van de vrouw breder dan die van de man, zodat ze een baby met een groot hoofd kon baren.

276573_962_1233235810601-stamboom-moderne-mens.jpg
Zo heeft de stamboom van de moderne mens en haar voorouders er waarschijnlijk uitgezien. Het is voor wetenschappers lastig om dit precies te weten, omdat er maar zo weinig skeletten van onze voorouders gevonden zijn. Bovendien zouden er nog best meer mensensoorten geweest kunnen zijn, waarvan de resten (nog) niet zijn gevonden.

Ergens tussen 1,8 en 500.000 jaar geleden was Homo erectus de eerste soort die Afrika verliet en AziŽ (en waarschijnlijk later ook Europa) koloniseerde. In Europa vormde erectus de voorouder van de Neanderthaler die 200.000 tot 40.000 jaar geleden ontstond. Ook vanuit Afrika ging de evolutie van de mens intussen door. De moderne mens (Homo sapiens) verspreidde zich over de hele wereld door een tweede massale migratie vanuit Afrika, 100.000 jaar geleden. Deze groep verdreef regionale populaties (zoals de Neanderthalers in Europa), zodat uiteindelijk alle mensen van dezelfde voorouder afstammen. Dit scenario staat bekend als de ´Out of Africa´ theorie en wordt onderschreven door het meeste moderne DNA/onderzoek.

276571_962_1233235432264-homo-sapiens-migration-out-.jpg
De verspreiding van homo sapiens over de planeet. In het rood de homo sapiens, in het geel de neanderthalers en in het groen de vroege homoniden, zoals homo erectus en homo ergaster.

Meer over evolutie van de moderne mens:
Ook Neanderthaler had grote hersenen (Kennislinkartikel)
Rechtshandigheid en taal in de evolutie (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Egyptische grotbewoners (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Schudden aan de menselijke stamboom (Kennislinkartikel ism Marco van Kerkhoven)
Uit eten in de steentijd (Kennsilinkartikel)
Datering van oude fossielen (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Nieuwe prehistorische ‘hobbit’ uit MicronesiŽ (Kennislinkartikel van Geonieuws)
Nieuwe schedel van de Javamens gevonden (Kennislinkartikel van Natuurwetenschap en Techniek)
De prijs van de menselijke evolutie (Kennislinkartikel)
Voorouder mens at al gekookt voedsel (Kennislinkartikel)
Micro-RNA’s maken de mens (Kennislinkartikel van Bionieuws)
Evolutie mens versnelt (Kennislinkartikel)
Oermens wel of gťťn Afrikaan? (Kennislinkartikel van Universiteit Leiden)
‘Genoom van Nederland’ gekraakt (Kennislinkartikel)

Wetenschap na Darwin
Tegenwoordig weten we dat DNA en genen belangrijk zijn bij het bepalen van evolutie. Darwin besefte wel dat er voor natuurlijke selectie een soort erfelijkheid nodig was, maar had op dat moment nog geen idee hoe dit eruit kon zien. In 1865 publiceerde Gregor Mendel zijn beroemde erfelijkheidswerk. Begin twintigste eeuw werd ingezien dat de natuurlijke selectie van Darwin een genetische basis moest hebben. Alleen de best passende genen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Vanaf dat moment kwamen ook termen als ‘kin selection’ (oma investeert in de verzorging van kleinkinderen, omdat een kwart van haar genen daardoor in de populatie blijft) en ‘ the selfish gene’ (evolutie werkt niet ten gunste van het voortbestaan van de soort, maar is slechts gericht op het doorgeven van gunstige genen).


Gelukkig zijn we na Darwin niet opgehouden met nadenken over de evolutie. In deze documentaire legt evolutiebioloog Richard Dawkins - bekend van zijn 'zelfzuchtige genen'-theorie en ook wel Darwin's pitbull genoemd - onder meer uit wat we na Darwin nog allemaal te weten zijn gekomen over de evolutie van de moderne mens.

Ook andere wetenschappelijke vakgebieden maken dankbaar gebruik van Darwin’s werk. Zo is er de sociobiologie dat probeert menselijk gedrag te verklaren aan de hand van evolutie. De astrobiologie kijkt naar de mogelijkheden voor het ontstaan en ontwikkelen van leven op andere planeten. En dan is er nog de evolutionaire geneeskunde. Deze discipline zoekt verklaringen voor het voorkomen van bepaalde moderne ziekten en bestudeert ook de evolutie van allerlei ziekteverwekkende micro-organismen. Kortom 150 jaar na het verschijnen van zijn werk vormt Darwin nog steeds een inspiratiebron voor de moderne wetenschap.

Evolutie en sociobiologie:
Misdaad en menselijke evolutie (Kennislinkartikel van Cicero)
Evolutionaire verklaringen voor menselijk gedrag (I) (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutionaire verklaringen voor menselijk gedrag (II) (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutionaire verklaringen voor menselijk gedrag (III) (Kennislinkartikel ism NIBI)

Evolutie en astrobiologie:
Veerpontjes voor leven tussen Mars en aarde (Kennislinkartikel van UvA)
Korstmos overleeft ruimtereis (Kennislinkartikel van ESA)
Leven uit de ruimte (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Koolstofdioxide ontdekt op verre planeet (Kennislinkartikel)
Teken van leven (Kennislinkartikel)

Evolutie en geneeskunde:
Op consult bij dokter Darwin (Kennislinkartikel)
Waarom we nog steeds een blinde darm hebben (Kennislinkartikel van Bionieuws)

Evolutie en psychologie:
Waarom mannen en vrouwen even goed kunnen inparkeren... (Kennislinkartikel)
De evolutie van god
De prijs van menselijke evolutie (Kennislinkartikel)
Jongetjesaap speelt liever met autootjes (Kennislinkartikel)
Uit eten in de steentijd (Kennislinkartikel)

Meer weten over het Darwinjaar en evolutie?
Algemene website over het Darwinjaar 2009
Boeken over de evolutie

(Kennislink)

[ Bericht 0% gewijzigd door ExperimentalFrentalMental op 14-01-2017 09:57:04 ]
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_168262043
18-01-2017

Wetenschapper vernoemt nieuwe mot met blond haar en kleine penis naar Trump

media_xll_9462755.jpg
De Amerikaanse president-elect Donald Trump naast zijn naamgenoot, de Neopalpa donaldtrumpi. © AP/Vazrick Nazari.

Evolutionair bioloog Vazrick Nazari heeft de nieuwe mot die hij ontdekte vernoemd naar Donald Trump. Het diertje heeft op het hoofd een uitbundig oranje-gele haardos, wat Nazari aan de toekomstige Amerikaanse president deed denken.

Nazari doopte de ťťn centimeter grote mot 'Neopalpa donaldtrumpi', omwille van de opvallende 'haardos' van het dier. Een ander belangrijk kenmerk van de Neopalpa donaldtrumpi is zijn kleine penis, die "in vergelijking kleiner" is dan die van zijn naaste verwant, de Neopalpa neonata. De nieuwe motsoort leeft aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Nazari hoopt Trump met het - ietwat twijfelachtige - eerbetoon attent te maken op de kwetsbaarheid van de ecosystemen in de VS. Maar die boodschap verdween op Twitter volledig naar de achtergrond, waar mensen zich masaal vrolijk maakten over de aparte kenmerken van de mot.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_168442798
:D

Zo, die heeft Trump alvast maar binnen.
  zondag 29 januari 2017 @ 18:37:54 #4
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_168523387
registreer om deze reclame te verbergen
En Obama kreeg de eer om naar een parasiet genoemd te worden:
https://www.theguardian.c(...)-flatworm-name-honor
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
  zondag 29 januari 2017 @ 18:40:47 #5
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_168523472
Oeps, net andersom. Een parasitaire platworm die in schildpadbloed leeft is naar Obama vernoemd.
Het evolutie-aspect: er waren eerder gastheren dan parasieten.
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
pi_168565281
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  Moderator woensdag 15 februari 2017 @ 05:28:18 #7
66825 Reya
Fier Wallon
pi_168911308
registreer om deze reclame te verbergen
Dit forum heet niet voor niets Wetenschap & Technologie. Dubieuze YT-filmpjes en artikelen uit de Daily Mail mogen wegblijven.
pi_168998254
562aa3f79dcf4775897e058f680f03af.jpg?uuid=gW5PIPWaEeaEdFIuueW_lg

quote:
Biologists find weird cave life that may be 50,000 years old

In a Mexican cave system so beautiful and hot that it is called both Fairyland and hell, scientists have discovered life trapped in crystals that could be 50,000 years old.

The bizarre and ancient microbes were found dormant in caves in Naica, Mexico, and were able to exist by living on minerals such as iron and manganese, said Penelope Boston, head of NASA's Astrobiology Institute.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169171679
neanderthalers.jpg?fit=1024%2C492&ssl=1

Neanderthaler-DNA heeft nog steeds onvloed op onze genen

Ben jij een blanke Europeaan? Dan heb jij ťťn tot vier procent van jouw genen geŽrfd van Neanderthalers. Maar heeft Neanderthaler-DNA nog steeds een grote impact op ons leven of zijn deze genen passagiers in de stiltecoupe van een trein, die ongemerkt meereizen van generatie tot generatie? Dat eerste, beweren onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad Cell.

“Ook al is het 50.000 jaar geleden dat mensen en Neanderthalers voor het laatst geslachtsgemeenschap hadden, toch heeft Neanderthaler-DNA nog steeds invloed op de genexpressie”, zegt geneticus Joshua Akey van de universiteit van Washington. Genexpressie is het proces waarbij informatie in een gen tot expressie komt. Dit gebeurt doordat het gen afgelezen wordt en RNA en eiwitten worden gemaakt. “Variaties in de genexpressie zorgen voor alle waarneembare verschillen tussen mensen en hoe gevoelig iemand is voor bepaalde ziekten.”

Het is lastig om een verband te vinden tussen Neanderthaler-genen en specifieke eigenschappen. Wetenschappers kunnen DNA uit fossielen halen, maar dit geldt niet voor RNA. Zonder deze belangrijke bron van informatie weten onderzoekers niet of Neanderthaler-genen anders functioneerden dan de genen van mensen.

Daarom besloten de onderzoekers om een andere route te kiezen. Zij keken naar hoe een Neanderthaler-gen tot expressie komt in moderne mensen. Ze selecteerden mensen die twee varianten van genen met zich mee droegen: het Neanderthaler-gen en het menselijke gen. Oftewel: ťťn versie van iedere ouder. Daarna onderzochten de wetenschappers hoe deze genen tot expressie komen in 52 verschillende weefsels.

Schizofrenie en lichaamslengte

“Op 25% van alle plekken merkten we een verschil in expressie tussen het Neanderthaler-allel en het menselijke allel”, zegt hoofdauteur Rajiv McKoy. Een allel is een bepaalde variant van een gen. In het brein en de teelballen zijn de grootste verschillen te zien. Mogelijk zijn onze hersenen snel geŽvolueerd sinds we 700.000 jaar geleden van de Neanderthalers afsplitsten. Zo verkleint een Neanderthaler-allel van een gen genaamd ADAMTSL3 de kans op schizofrenie. Ook beÔnvloedt dit allel de lengte van een persoon.

Denisova-mens

En hoe zit het dan met andere mensachtigen, zoals de Denisova-mens? Dat hopen wetenschappers binnenkort uit te zoeken. Moderne Aziaten bezitten genetisch materiaal van de Denisova-mens en daaruit blijkt dat denisova-mensen diverser waren dan Neanderthalers. Het volledige genoom van een Denisova-mens is enkele jaren geleden in kaart gebracht, dus dat biedt hoop voor de toekomst.
“The fundamental cause of the trouble in the modern world today is that the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.”— Bertrand Russell
pi_169213970
28-02-2017

Uitzonderlijk gedetailleerd fossiel van zeedino toont vetlaag en zacht weefsel


media_xll_9558124.jpg
© reuters.

In Mexico is een 93 miljoen jaar oud fossiel voorgesteld dat in uitzonderlijk goede staat verkeert. "Het is de eerste dinosaurus ter wereld die zoveel details toont."

Het gaat om een zeereptiel dat 93 miljoen jaar geleden leefde. De dinosaurus was zo'n 180 centimeter lang en had een spanwijdte van 120 centimeter.

Het skelet van de dinosaurus werd in 2011 gevonden door Mauricio Fernandez, een ex-burgemeester die gepassioneerd is door dinosaurussen. Het reptiel kreeg dan ook de passende naam 'mauriciosaurus fernandezi'.

media_xll_9558122.jpg
© reuters.

"De Mauriciosaurus is de eerste dinosaurus ter wereld die zoveel details toont", zegt professor paleontologie Wolfgang Stinnesbeck van de universiteit van Heidelberg.

media_xll_9558121.jpg
© reuters.

Het fossiel is zo goed bewaard dat experts kunnen zien dat het reptiel een dunne huid had met een dikke vetlaag eronder. Niet enkel de botten maar ook het zachtere weefsel is goed te zien.

media_xll_9558123.jpg
© reuters.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  woensdag 1 maart 2017 @ 19:56:30 #11
38496 Perrin
Sapere aude
pi_169225581
web_0203ihn_wetbacteriedef1.jpg

quote:
Oorsprong leven ‘nog verder terug’

In Canada zijn de oudste sporen van leven gevonden. Het zijn fossielen van ijzervretende bacteriŽn van minstens 3,75 miljard jaar oud. Mogelijk zijn ze zelfs 4,28 miljard jaar oud. Het vorige ‘record’ stond op 3,70 miljard jaar. De aarde zelf is 4,55 miljard jaar oud. De ontdekking van de fossielen wordt donderdag gepubliceerd in Nature.

„Het is verbijsterend hoe oud deze fossielen zijn”, zegt Matthew Dodd. Dodd is promovendus planeetwetenschappen bij het University College London en eerste auteur van het artikel. „Ze duwen de oorsprong van leven verder terug, naar de tijd dat de aarde net was gevormd.”
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169225801
quote:
1s.gif Op woensdag 1 maart 2017 19:56 schreef Perrin het volgende:
[ afbeelding ]

[..]

De kans dat leven zo snel op aarde gevormd is lijkt me heel erg klein. Dus hiermee wordt de theorie van een buitenaardse oorsprong steeds waarschijnlijker, niet?

Overigens heb ik altijd begrepen dat het dateren van iets ouder dan 3,9-4,0 miljard jaar op aarde niet mogelijk is omdat geen enkel onderdeel van de oppervlakte van toen nog steeds bestaat. Hoe kunnen ze zo'n schatting dan maken?
  woensdag 1 maart 2017 @ 20:25:35 #13
38496 Perrin
Sapere aude
pi_169226118
quote:
0s.gif Op woensdag 1 maart 2017 20:08 schreef Tchock het volgende:

[..]

De kans dat leven zo snel op aarde gevormd is lijkt me heel erg klein. Dus hiermee wordt de theorie van een buitenaardse oorsprong steeds waarschijnlijker, niet?

Overigens heb ik altijd begrepen dat het dateren van iets ouder dan 3,9-4,0 miljard jaar op aarde niet mogelijk is omdat geen enkel onderdeel van de oppervlakte van toen nog steeds bestaat. Hoe kunnen ze zo'n schatting dan maken?
Dit wordt wel toegelicht in paragraaf 5 van het artikel, het is erg moeilijk idd om zulk oud gesteente te vinden.

quote:
Microfossielen van meer dan drie miljard jaar oud zijn extreem zeldzaam. Cellen zijn zo fragiel dat ze alleen Ūn gesteenten bewaard kunnen blijven. Maar de meeste rotsen van de juiste ouderdom zijn al lang verweerd, vervormd of weer door de aardmantel verzwolgen. Ook de Canadese rotslaag is in het verleden verhit en samengeperst, maar de kristalstructuren in sommige gesteenten (jaspis) kan microfossielen tegen vervorming beschermen.


De ouderdom was ťťn reden om in de Nuvvuagittuq-belt naar tekenen van leven te zoeken. De vele ijzerafzettingen in de Canadese rotsen vormen de tweede. Het ijzer duidt op vulkanische heetwaterbronnen (hydrothermal vents). Dodd: „Zulke bronnen zijn vaak genoemd als plek waar het leven kan zijn ontstaan.”
Hoe waarschijnlijk het ontstaan van leven is, daarvoor zullen we denk ik nog wat andere planeten of hun manen voor moeten onderzoeken..

Als we nergens sporen van leven vinden zou dat verbazingwekkend zijn, aangezien het hier op aarde dus idd vrij rap lijkt te zijn ontstaan.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169226141
quote:
1s.gif Op woensdag 1 maart 2017 20:25 schreef Perrin het volgende:

[..]

Dit wordt wel toegelicht in paragraaf 5 van het artikel, het is erg moeilijk idd om zulk oud gesteente te vinden.
Ik kan het NRC niet lezen door de betaalmuur, helaas.

edit: Oh, omzeild. Interessante materie.
  woensdag 1 maart 2017 @ 21:54:08 #15
452300 DuizendGezichten
Komedie? Tragedie?
pi_169229210
Spannend. Vooral ook omdat de vinding aannemelijk maakt dat leven een gevolg is van een geologisch actieve planeet. Dat is troostrijk nieuws.
Op het scherp van de snede.
pi_169279335
03-03-2017

Laatste wolharige mammoeten kampten met een "genetische meltdown"

Het DNA van de laatste wolharige mammoeten verdiende niet de schoonheidsprijs. De genenpoel kromp, waardoor de laatste mammoeten kampten met mutaties en genetische afwijkingen.

De onderzoekers gebruiken in het paper in het wetenschappelijke vakblad PLOS Genetics regelmatig het woord “genetische meltdown”. Ze vergeleken het genoom van een wolharige mammoet die 45.000 jaar geleden op het vasteland leefde met dat van een eilandbewoner die 4.300 jaar geleden stierf. Deze mammoet leefde samen met 300 andere soortgenoten op Wrangel, een eiland ten noorden van de Russische regio Tsjoekotka.

Het is al langer bekend dat de mammoeten op Wrangel mogelijk iets kleiner waren dan mammoeten op het vasteland. Dit wordt in de biologie eilanddwerggroei genoemd. Maar nu blijkt dat de mammoeten met meer problemen te maken hadden. Zo konden de laatste mammoeten niet goed meer ruiken, omdat ze veel olfactorische receptoren kwijtraakten. Daarnaast hadden de mammoeten op Wrangel een ongewone doorschijnende satijnen vacht. Het is het gevolg van inteelt, wat leidt tot een verminderde genetische variatie van populaties. Dit noemen biologen inteeltdepressie.

Zo moet het dus niet
Het paper is een waarschuwing voor natuurbeschermers. Het is niet verstandig om een kleine groep dieren te isoleren om zo de negatieve gevolgen van inteelt en een genetische meltdown te voorkomen. Ook concluderen de onderzoekers dat de mammoet niet zo maar tot leven gewekt kan worden. Eerst moet gekeken worden welke mutaties er aanwezig zijn en hoe die eruit gefilterd kunnen worden.

Mammoet terugbrengen
Het is de vraag of het slim is om de mammoet ooit weer terug te brengen. Eerder deze week waarschuwden onderzoekers dat het terugbrengen van uitgestorven soorten een te hoge prijs heeft. Er sterven dan namelijk meer bestaande soorten. “Gelukkig staan niet alle wetenschappers te springen om een wolharige mammoet te klonen,” vertelde Frans Stafleu, medewerker bij het Ethiek-Instituut in Utrecht, vorig jaar in gesprek met Scientias.nl. “Deze diersoort is ooit uitgestorven, om wat voor reden dan ook, en daar moeten wij het bij laten.”

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_169285788
quote:
0s.gif Op zaterdag 4 maart 2017 09:22 schreef ExperimentalFrentalMental het volgende:
03-03-2017


Mammoet terugbrengen
Het is de vraag of het slim is om de mammoet ooit weer terug te brengen. Eerder deze week waarschuwden onderzoekers dat het terugbrengen van uitgestorven soorten een te hoge prijs heeft. Er sterven dan namelijk meer bestaande soorten. “Gelukkig staan niet alle wetenschappers te springen om een wolharige mammoet te klonen,” vertelde Frans Stafleu, medewerker bij het Ethiek-Instituut in Utrecht, vorig jaar in gesprek met Scientias.nl. “Deze diersoort is ooit uitgestorven, om wat voor reden dan ook, en daar moeten wij het bij laten.”

(scientias.nl)
Mammoeten terugbrengen zou best een commercieel succes kunnen zijn, iets als Jurassic Park. Die te hoge kosten gaat er vanuit dat al het geld voor het terugbrengen van uitgestorven soorten van bestaande bescherming programma's komt. En dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Een legitieme vraag, maar de veronderstellingen zijn denk ik wat te streng.
pi_169347071
06-03-2017

'Klimaatverandering kan de natuurlijke selectie veranderen'

Met name veranderingen in de hoeveelheid neerslag lijken een grote invloed te hebben op de evolutie van planten en dieren.

Klimaatverandering leidt tot andere neerslagpatronen. In sommige gebieden valt er minder vaak neerslag, maar als er neerslag valt, valt er meer dan voorheen. In andere gebieden overheerst de droogte. Planten en dieren kunnen zich – middels evolutie – aan die veranderende omstandigheden aanpassen. Maar alleen als er een verband is tussen variaties in het klimaat en natuurlijke selectie. Nieuw onderzoek toont nu aan dat dat verband er daadwerkelijk is. “We tonen aan dat veranderingen in de selectie doorgaans verband houden met klimaatomstandigheden,” vertelt onderzoeker Stephanie Carlson.

Neerslag
Aan welke klimaatomstandigheden moet je dan denken? Temperatuur? Neerslag? Met name het laatste, zo stelt Carlson. Zij en haar collega’s baseren die conclusie op een analyse van 168 studies over natuurlijke selectie onder dieren- en plantensoorten wereldwijd. Zo’n 20 tot 40 procent van de veranderingen in de selectie die onder deze soorten plaatsvindt, bleek terug te leiden te zijn naar lokale veranderingen in neerslag.

Klimaatvariabelen
“Eerder onderzoek suggereerde dat klimaatvariaties grote invloed hebben op hoe planten en dieren evolueren,” vertelt onderzoeker Adam Siepielski. “Wij wilden weten of we variatie in selectie onder diverse planten- en dierenpopulaties kunnen verklaren aan de hand van een paar simpele klimaatvariabelen. En wat blijkt: ja, dat kan.” Onderzoeker Doug Levey voegt toe: “Deze resultaten laten zien dat veranderingen in de hoeveelheid neerslag verrassende evolutionaire effecten hebben op planten en dieren wereldwijd.”

Aanpassing
Of dat ook betekent dat dieren zich daadwerkelijk – middels evolutie – aanpassen aan een veranderend klimaat, is met dit onderzoek niet bewezen, benadrukt Carlson. “Of er een adaptieve evolutie plaats zal vinden in reactie op deze selectie is onduidelijk.” In hun studie – verschenen in het blad Science – verwoorden de onderzoekers het als volgt: “Onze resultaten wijzen erop dat veranderingen in het klimaat veranderingen kunnen veroorzaken in selectieregimes en zo de evolutie op wereldwijde schaal kunnen veranderen.”

Hoe gaat dat dan precies? Siepielski haalt een voorbeeldje aan: de middelste grondvink op de Galapagos-eilanden (zie de foto bovenaan dit artikel). De omvang en vorm van de snavel van deze vogels is in een paar generaties veranderd. “Veranderingen in de neerslag hebben de omvang van de zaden die de vogels eten, veranderd. Vogels die snavels hadden die zeer geschikt waren voor het nuttigen van zaden van een specifieke grootte, hadden betere overlevingskansen.” Die vogels konden zich dus ook beter voortplanten, waardoor ze de populatie gaandeweg zijn gaan domineren.

(scientist.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_169563862
15-03-2017

Wetenschappers vinden 400.000 jaar oude mensenschedel in Portugal

media_xll_9590556.jpg
© Elena Santos.

In Portugal hebben wetenschappers een 400.000 jaar oude menselijke schedel teruggevonden. Het gaat om ťťn van de oudste menselijke fossielen ooit gevonden in Europa. Dat meldt het internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Portugese archeoloog Jo„o Zilh„o.

De wetenschappers vonden de oude schedel tijdens opgravingen in een grot in Aroeira, ten zuiden van de Portugese hoofdstad Lissabon. Het gaat zeker om de oudste menselijke fossiel ontdekt in Portugal, zegt Rolf Quam, antropoloog van de Binghamton Universiteit in New York en lid van het internationaal onderzoeksteam. "Dit is een interessante ontdekking op het Iberisch schiereiland", zegt Quam. "Deze regio is immers cruciaal om de evolutie en de oorsprong van de Neanderthalers te begrijpen."

De mensenschedel vertoont volgens de wetenschappers gelijkenissen met andere fossielen uit dezelfde periode die gevonden werden in Spanje, Frankrijk en ItaliŽ.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  dinsdag 28 maart 2017 @ 15:49:07 #20
38496 Perrin
Sapere aude
pi_169837169
tasmanian-tiger.jpg?w=900

quote:
'Sightings' of extinct Tasmanian tiger prompt search in Queensland

“Plausible” possible sightings of a Tasmanian tiger in north Queensland have prompted scientists to undertake a search for the species thought to have died out more than 80 years ago.

The last thylacine is thought to have died in Hobart zoo in 1936, and it is widely believed to have become extinct on mainland Australia at least 2,000 years ago.

But sightings of large, dog-like animals that are neither dingos nor foxes have persisted over the decades, despite widespread scepticism.

Recent eyewitness accounts of potential thylacines in far north Queensland have spurred scientists from James Cook University to launch a search for the animal long considered extinct.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169837468
Ook in AustraliŽ, maar dan aan de andere kant:
Grootste voetsporen dinosauriŽrs ooit ontdekt in AustraliŽ

xpompompomxreistip:
In het nabij gelegen stadje Broome kun je, als het eb is, dinovoetsporen zien liggen bij de vuurtoren.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
pi_169898365
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 maart 2017 15:49 schreef Perrin het volgende:
[ afbeelding ]

[..]

Mocht het echt waar blijken, dan zou dat echt te vet zijn. Maar de kans dat het een verdwaalde Dingo is lijkt me veel groter.
pi_170161055
11-04-2017

Nieuwe theorie: "Kwallen zijn voorouders van alle dierlijk leven"

media_xll_9656034.jpg
Ribkwallen zouden aan de oorsprong van alle dierlijk leven liggen. © ap.

Kwallen zouden de eerste vorm van dierlijk leven op aarde zijn geweest. Dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers. De nieuwe theorie weerlegt voorgaand onderzoek dat de spons als de oudste tak in het dierenrijk zag.


"De truc is om de genensequenties van verschillende organismen te vergelijken om zo uit te zoeken welke organismen het meest verwant zijn"

Professor Atonis Rokas
Een nieuwe genetische analyse van onderzoekers aan de Vanderbilt- en Wisconsin-Madison-universiteiten claimt dat kwallen de eerste vorm van dierlijk leven op onze planeet waren. Die bewering werd voordien sterk gecontesteerd door aanhangers van de sponstheorie, die dat simpele organisme als ultieme voorouder bestempelden.

Het onderzoek benaderde de theorie vanuit een compleet andere invalshoek om de discussie voor eens en voor altijd te beslechten. Terwijl wetenschappers voordien de stamboom van de dieren probeerden reconstrueren op basis van bestaande genetische data, focusten zij nu op de genen die de organismen allemaal deelden.

"De truc is om de genensequenties van verschillende organismen te vergelijken om zo uit te zoeken welke organismen het meest verwant zijn", aldus professor Antonis Rokas van Vanderbilt.
Baanbrekend
De analyse resulteerde in een zogenaamd "fylogenetisch signaal" dat de ribkwallen ontegensprekelijk aanduidde als eerste leven. De onderzoekers gebruikten diezelfde fylogenetische techniek ook om te achterhalen of krokodillen het meest verwant zijn aan vogels of schildpadden. Daaruit bleek dat schildpadden een zustersoort waren en vogels eerder dichte neven.

De onderzoekers benadrukten wel dat niet alle onenigheid hiermee zou wegebben. Eťn eigenwijs gen kan genoeg zijn om de conclusie helemaal te doen keren van de ene soort naar de andere. Evolutie zou dan nagenoeg geen sporen in de genen achterlaten. Al gelooft professor Rokas dat de aanpak een baanbrekende impact zal hebben op de evolutiebiologie.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170161067
11-04-2017

Gevonden fossiel vult gat in de geschiedenis

media_xll_9655556.jpg
© RV.

Het is waarschijnlijk dankzij fossiel Tiny dat we op de aardbol rondlopen. In 2012 ontdekten onderzoekers in Schotland de overblijfselen van het eerste gewervelde dier dat op land leefde. Sindsdien vonden wetenschappers meerder fossielen zoals Tiny. Paleontoloog Nick Fraser wil het dier nu meer bekendheid geven, want het belang van de gevonden overblijfselen is enorm groot.

Het fossiel heeft vier ledematen, twee longen, minstens vijf vingers en een ruggengraat. Met een schedel van slechts vier centimeter heeft het dier zijn naam Tiny (klein) niet gestolen. "Tiny is een cruciale stap in de geschiedenis", zegt Nick Fraser in een interview met BBC Radio 4. "Zonder dat dier zouden er geen vogels, dinosauriŽrs, krokodillen, zoogdieren of zelfs mensen bestaan."

Ondertussen hebben wetenschappers al meerdere gelijkaardige fossielen gevonden, sommigen de grootte van een hond. Dat fossiel Tiny en zijn soortgenoten weinig bekend zijn, is misschien te wijten aan het feit ze niet zo groot zijn als overblijfselen die in het verleden al werden gevonden. Fossiel Tiny is ook niet zichtbaar voor het publiek, de overblijfselen zitten nog steeds vast in gesteente.

media_xll_9655576.jpg
Fossiel Tiny zit nog vast in gesteente © RV.

Romer's gap
Met de vondst van fossiel Tiny kunnen wetenschappers nu de zogenoemde 'Romer's gap' invullen. Dat is een gat in de geschiedenis van 15 miljoen jaar waar onderzoekers tot voor kort dus nooit antwoorden konden vinden. De Amerikaanse paleontoloog was de eerste die een hiaat opmerkte in het fossielenbestand.

Aanvankelijk speelde het leven op onze aarde zich vooral in de oceanen af, tijdens het Devoon-tijdperk zo'n 416 miljoen jaar geleden. In de volgende periode, het Carboon, kwamen de dieren aan land. Uit beide tijdperken zijn veel fossielen gevonden, maar uit de overgangsperiode - tussen 360 en 345 miljoen jaar geleden- vonden wetenschappers amper iets. Sommige paleontologen beweerden dat een lager zuurstofniveau in de atmosfeer de reden was. De recente ontdekking van verschillende vierpotige dieren zoals Tiny bewijst echter dat er weldegelijk voldoende leven was op aarde in die periode.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170208457
13-04-2017

Stokoud neefje van de dino ontdekt (en zijn uiterlijk zet de paleontologie op zijn kop)

Dit reptiel zet alles wat we over de prille stadia van de evolutie van de dino dachten te weten, op zijn kop.

Alle dinosaurussen behoren tot de archosauria: een groep waarbinnen we de dinosaurussen, vogels, pterosaurussen (vliegende reptielen) en krokodilachtigen aantreffen. Zo’n 250 miljoen jaar geleden viel deze groep uiteen in twee groepen: een vogelachtige groep waarbinnen we de dinosaurussen, vogels en pterosaurussen aantreffen. En een krokodilachtige groep waarbinnen we de alligators en krokodillen van vandaag de dag en tal van inmiddels uitgestorven familieleden aantreffen.

Teleocrater-final-Witton-2017.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C410&ssl=1
T. rhadinus doet zich tegoed aan een familielid van de eerste zoogdieren. Afbeelding: Natural History Museum, London / Mark Witton.

Neefje
Wetenschappers hebben nu in Tanzania de resten van een reptiel teruggevonden. En dat reptiel is bijzonder. Het leefde namelijk in de periode kort nadat de Archosauria in twee groepen uiteenviel en is het oudste lid van de vogelachtige subgroep die ons tot op heden bekend is. Het is volgens de onderzoekers geen directe voorouder van de dinosaurussen, maar moet meer gezien worden als een ‘neef’ van de dinosaurussen. En niet zomaar een neef: de oudste neef die de wetenschap tot op heden heeft ontdekt.

Teleocrater-rhadinus.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=278%2C384&ssl=1
T. rhadinus eigent zichzelf een prooi toe. Afbeelding: Gabriel Lio.

Mini-dino’s
Voorafgaand aan dit onderzoek hadden wetenschappers wel ideeŽn over hoe de eerste familieleden van de dinosaurussen eruit zagen. Het zouden miniatuur-dino’s zijn geweest: ongeveer zo groot als kippen en tweebenig. Maar het reptiel dat nu in Tanzania is ontdekt, dwingt ons dat beeld te herzien. Het reptiel – Teleocrater rhadinus – is namelijk krokodilachtig.

Krokodilachtig
T. rhadinus was zo’n 2 tot 3 meter lang en had een lange nek en staart. En het reptiel liep niet op twee benen, maar op vier krokodilachtige poten. “De ontdekking van Teleocrater verandert onze ideeŽn over de prille geschiedenis van de familieleden van dinosaurussen fundamenteel,” stelt onderzoeker Sterling Nesbitt. Onderzoeker Richard Butler voegt toe: “Dinosaurussen waren ongelofelijk succesvolle dieren. Het is heel natuurlijk dat je dan wilt weten waar ze vandaan kwamen en hoe ze zo dominant werden. Teleocrater is enorm opwindend, omdat deze gaten slaat in veel van onze klassieke ideeŽn over de oorsprong van de dinosaurus.”

De eerste resten van T. rhadinus werden al in 1933 opgegraven. Maar doordat er een paar cruciale botten – zoals de enkelbotten – ontbraken, konden de paleontologen in die tijd niet goed beoordelen of Teleocrater nu nauw verwant was aan de krokodil of aan de dinosaurus. Onlangs vonden onderzoekers in Tanzania nieuwe resten van Teleocrater terug. En die resten onthulden dat T. rhadinus toch echt familie van de dinosaurus is.

skelet11.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C162&ssl=1
Het skelet van T. rhadinus. Afbeelding: Scott Hartman.

(sientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170397688
21-04-2017

Eindelijk weten we waar de hobbits vandaan komen

De Indonesische mini-mensen lijken toch niet af te stammen van Homo erectus.

Dat stellen Australische onderzoekers in het blad Journal of Human Evolution. Volgens de wetenschappers is het veel aannemelijker dat Homo floresiensis een ‘zusje’ was van Homo habilis. “Dat betekent dat de twee (H. floresiensis en H. habilis, red.) een gemeenschappelijke voorouder hadden,” legt onderzoeker Debbie Argue uit.

Homo erectus
Homo floresiensis werd in 2003 op het Indonesische eiland Flores ontdekt en kreeg al snel de bijnaam ‘hobbit’. Die bijnaam heeft de mensachtige te danken aan zijn postuur: H. floresiensis was amper ťťn meter groot. Grote vraag was natuurlijk: van wie stamt deze kleine mensachtige af? Lang werd daarbij gekeken naar de veel grotere Homo erectus, de enige andere vroege mensachtige waarvan we zeker weten dat deze in het huidige IndonesiŽ voorkwam. Maar dat idee vegen Argue en collega’s nu dus van tafel.

99 procent
De onderzoekers bestudeerden de schedel, kaken, tanden, armen, benen en schouders van Homo floresiensis. “We keken of Homo floresiensis af kon stammen van Homo erectus,” legt Argue uit. En dat lijkt onmogelijk te zijn. Zo zijn veel kenmerken van H. floresiensis – waaronder de kaken – veel primitiever dan die van H. erectus. “Waarom zou de kaak van Homo erectus terug evolueren naar de primitieve omstandigheden die we zien in Homo floresiensis?” vraagt Argue zich hardop af. En dat lijkt inderdaad onlogisch. “We zijn voor 99 procent zeker dat hij (H. floresiensis, red.) niet verwant is aan Homo erectus,” vertelt onderzoeker Mike Lee.

schedel.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C485&ssl=1
Een gereconstrueerde schedel van H. floresiensis. Afbeelding: Stuart Hay / ANU.

Homo habilis
Geen nakomeling van H. erectus dus, maar waarschijnlijk een ‘zustersoort’ van Homo habilis: ťťn van de oudste mensachtigen die we kennen, die zo’n 1,75 miljoen jaar geleden in Afrika leefde. “Het is mogelijk dat Homo floresiensis evolueerde in Afrika en migreerde,” stelt Argue. Een andere mogelijkheid is dat de gezamenlijke voorouder van H. floresiensis en H. habilis Afrika verliet en elders evolueerde tot H. floresiensis.

De Floresmens is al sinds zijn ontdekking onderwerp van discussie. Zo was lang niet elke wetenschapper ervan overtuigd dat met H. floresiensis een nieuwe mensachtige soort was ontdekt. Sommige wetenschappers stelden dat de kleine mensen op Flores geen nieuwe soort, maar zieke Homo sapiens waren. Maar ook die hypothese kan wat Lee betreft definitief van tafel. “We weten bijna 100 procent zeker dat het geen misvormde Homo sapiens was.”

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170518789
quote:
Revolutie in archeologie: eerste mens zou al 130.000 jaar geleden in Amerika zijn aangekomen

do 27/04/2017 - 12:23 Alexander Verstraete

In CaliforniŽ hebben archeologen sporen gevonden van menselijke activiteit van 130.000 jaar oud. Dat staat te lezen in Nature. De ontdekking is spectaculair omdat lang is gedacht dat de mens ten vroegste 25.000 jaar geleden op het Amerikaanse continent is aangekomen. Andere archeologen trekken de conclusies dan ook in twijfel.
Wanneer heeft de eerste mens(achtige) voet aan de grond gezet op wat vandaag de Amerika's zijn? Over die vraag debatteren archeologen sinds jaar en dag. Algemeen heerst wel een consensus dat dit pas ten vroegste 25.000 jaar geleden gebeurde en velen zien pas 15.000 jaar geleden echte bewijzen van menselijke activiteit.

Onderzoekers verbonden aan het San Diego Natural History Museum in de VS gooien nu de knuppel in het hoenderhok met een nieuwe en spectaculaire analyse van een site die in 1992 in de buurt van San Diego is ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe snelweg. Zij stellen dat ze bewijzen hebben gevonden van menselijke activiteit van liefst 130.000 jaar oud.

Uranium-thoriumdatering

Concreet hebben de archeologen de botten onderzocht van een mastodont, een uitgestorven prehistorisch slurfdier. Op basis van een uranium-thoriumdatering hebben ze vastgesteld dat de botten 130.000 jaar oud zijn. Tegelijk menen ze verschillende kenmerken te ontwaren die moeten bewijzen dat mensachtigen de botten destijds hebben bewerkt.

Zo vertonen de grootste en stevigste botten van de mastodont breukpatronen die enkel mensenhanden kunnen hebben aangebracht, een stelling die de archeologen bewijzen met experimenten met botten van olifanten.

Bovendien zijn alle botten in een patroon aangetroffen dat niet overeenkomt met een natuurlijke spreiding. Daarnaast zijn in de bewuste aardlaag grote keien en stenen fragmenten gevonden die daar geologisch niet thuishoren.

Op basis van al deze aanwijzingen concluderen de archeologen dat de site niet door natuurlijke processen tot stand is gekomen, maar door mensen is vorm gegeven.

Als die bevindingen kloppen, dan zijn ze niks minder dan een ware revolutie in de archeologie. Het zou betekenen dat mensachtigen 115.000 jaar eerder dan aangenomen op het Amerikaanse continent rondwandelden.

De grote vraag is dan om wat voor mensachtige het ging. Naast de homo sapiens bevolkte ook de neanderthaler en de denisovamens op dat moment de aarde, twee mensachtigen die inmiddels zijn uitgestorven. Om die vraag te beantwoorden, moeten archeologen resten van de mensachtige in kwestie kunnen onderzoeken. Zulke fossielen zijn echter (nog) niet gevonden.

"Natuur is ondeugend en kan op allerlei manieren botten en stenen breken"

Hoewel het onderzoek van de Amerikaanse archeologen in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature is verschenen, zijn niet alle archeologen even overtuigd. "Om een dergelijke vroege menselijke bewoning van de Amerika's te bewijzen, zijn ondubbelzinnige stenen artefacten nodig", vertelt professor Michael Water van de Texas A&M University aan de BBC. "Bij deze botten zijn geen ondubbelzinnige stenen werktuigen gevonden. Dit is waarschijnlijk gewoon een interessante paleontologische site."

Professor David Meltzer van de Southern Methodist University in Texas betwijfelt dan weer dat de breukpatronen in de botten enkel door mensen kunnen zijn veroorzaakt. "De natuur is ondeugend en kan op allerlei manieren botten en stenen breken." Volgens hem moeten de archeologen eerst bewijzen dat de breuken niet het gevolg van natuurlijke processen kunnen zijn.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2963400
  vrijdag 28 april 2017 @ 14:52:38 #28
38496 Perrin
Sapere aude
pi_170543323
quote:
New analysis relocates the “hobbit” on the human family tree

The story of how modern humans got to be where we are is constantly changing as new evidence is found. This often forces us to confront the idea that we aren’t as unique as we thought, as we find evidence of behaviors like tool use further and further back in our family tree. New evidence hints that our ancestors may have left Africa—and gone farther from it—than we had thought previously.

A paper currently in press at the Journal of Human Evolution takes a look at how Homo floresiensis, the diminutive “hobbit” species, fits into this picture. Its findings suggest that the hobbit lies further down on the family tree than previously thought, something that would only be possible if our ancestors had migrated out of Africa much earlier than any other data suggested.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_170821416
09-05-2017

Eerste moderne mens leefde niet alleen in Afrika


media_xll_9717549.jpg
Een replica van de schedel van de homo naledi, gevonden in Johannesburg in Zuid-Afrika. © afp.

De eerste moderne mens die in Afrika woonde, heeft de Aarde gedeeld met een andere mensachtige soort. Dat concludeert de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg vandaag. De soort staat bekend als de 'homo naledi' en werd in 2013 ontdekt in Zuid-Afrika.

Uit onderzoek blijkt dat de homo naledi tussen 335.000 en 236.000 jaar geleden leefde in plaats van de vooropgestelde drie miljoen jaar geleden. De mensachtigen leefden dus nog toen de eerste moderne mens zijn opmars maakte. Dat wijst nader onderzoek van de beenderen van de mensachtigen uit, die in 2013 in Johannesburg werden ontdekt.

"Als er een soort is die de wereld met de moderne mens kon delen, dan is het zeer waarschijnlijk dat er nog andere soorten waren die dat ook konden", zegt professor Lee Berger van Witwatersrand. "We moeten ze alleen nog vinden."

De resten werden aangetroffen in twee grotten die enkel bereikbaar waren via smalle tunnels. Wetenschappers leiden daaruit af dat de homo naledi de doden ook al begroeven.

media_xll_9717465.jpg
De fossiele resten van de homo naledi. © reuters.

media_xll_9717491.jpg
Een schets van de grotten waarin de resten van de homo naledi werden aangetroffen. © epa.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  Eindredactie Sport / Forummod woensdag 10 mei 2017 @ 10:41:19 #30
284411 crew  heywoodu
heywoodu
pi_170823327
Beroemd dinosaurusembryo blijkt 'babydraak'
extra_large-1494348152-cover-image.PNG

quote:
When a tiny embryonic dinosaur that died some 90 million years ago was featured on the front of a National Geographic magazine in 1996, it suddenly became known the world over. It now turns out that the embryo, dubbed “Baby Louie”, belongs to an entirely new species of giant bird-like dinosaur.

The fossil was identified as being that of a type of oviraptorosaur, a theropod dinosaur that would have been coated in feathers and sported an impressive beak. Although no fossil bones of the adults have been found, the researchers have been able to estimate that they weighed up to a staggering 2.7 tonnes (3 tons), which would make them the largest species of dinosaur known to incubate eggs and care for its young.

“Thanks to this fossil, we now know that these eggs were laid by a gigantic oviraptorosaur, a dinosaur that would have looked a lot like an overgrown cassowary,” explains Dr. Darla Zelenitsky, who helped describe the new species in Nature Communications, in a statement. “It would have been a sight to behold with a three ton animal like this sitting on its nest of eggs.”

During the 1980s and 1990s, thousands of dinosaur eggs dating to the Cretaceous were discovered by local farmers in China, with many of them exported for international sales, until the country clamped down on the practice. Baby Louie was among these that were sold, and it would be two decades before the tiny embryo and half a dozen associated eggs made their way back to their country of origin.

Now that the eggs – and the tiny embryos associated with them – have been returned to China, researchers have finally been able to properly analyze them. It turns out that they may once have belonged to an entirely new species, called Beibeilong sinensis, which translates to “Chinese baby dragon”.

The eggs, measuring 45 centimeters (17.7 inches) long and weighing at the time around 5 kilograms (11 pounds), are some of the largest dinosaur eggs ever discovered. This gave the researchers a hint that they were the young of a big beast, and comparisons with other eggs from known species meant they could describe the famous fossil as being a new species of giant oviraptor.

Fossil eggs similar to that of Baby Louie's, which are collectively known as Macroelongatoolithus, dating to the Late Cretaceous have been found throughout much of China, Korea, Mongolia, and North America. The researchers therefore suspect that the giant oviraptors were quite common during this period, despite the fact that very few fossil bones from adults have been discovered.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
  woensdag 10 mei 2017 @ 14:11:24 #31
38496 Perrin
Sapere aude
pi_170827358
oldesteviden.png

quote:
Oldest evidence of life on land found in 3.48-billion-year-old Australian rocks

Fossil evidence of early life has been discovered by UNSW scientists in 3.48 billion year old hot spring deposits in the Pilbara of Western Australia - pushing back by 3 billion years the earliest known existence of inhabited terrestrial hot springs on Earth.

Previously, the world's oldest evidence for microbial life on land came from 2.7- 2.9 billion year old deposits in South Africa containing organic matter-rich ancient soils.

"Our exciting findings don't just extend back the record of life living in hot springs by 3 billion years, they indicate that life was inhabiting the land much earlier than previously thought, by up to about 580 million years," says study first author, UNSW PhD candidate, Tara Djokic.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  woensdag 10 mei 2017 @ 15:23:44 #32
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_170828862
quote:
0s.gif Op woensdag 10 mei 2017 14:11 schreef Perrin het volgende:
[ afbeelding ]

[..]

Begreep uit een boek van Bill Bryson over Australie dat daar, in Australie, ook nog kolonien van de oudste levensvormen op aarde zijn.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 10 mei 2017 @ 15:31:52 #33
38496 Perrin
Sapere aude
pi_170829074
quote:
1s.gif Op woensdag 10 mei 2017 15:23 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Begreep uit een boek van Bill Bryson over Australie dat daar, in Australie, ook nog kolonien van de oudste levensvormen op aarde zijn.
Yup, stromatolieten!

GSWA_stromatolites_01_rdax_620x465.jpg

quote:
ProterozoÔcum

De eerste organismen die een duidelijk spoor nalaten, zijn stromatolieten. Hoewel deze levensvormen zo'n drie miljard jaar geleden zijn ontstaan, bestaan ze nog steeds.

Aan de westkust van AustraliŽ in de getijdenzone zijn kleine bulten en zuilen te zien van ongeveer een halve meter hoogte. Ze groeien heel langzaam. Een speling van de natuur? Pas in de vorige eeuw wordt ontdekt, dat ze afstammen van de oudste herkenbare levensvormen uit de begintijd van de aarde.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  Eindredactie Sport / Forummod woensdag 17 mei 2017 @ 16:08:44 #34
284411 crew  heywoodu
heywoodu
pi_171006061
In Canada is een briljant fossiel aan de wereld getoond. Het gaat om een nodosaurus die ontzettend goed bewaard is gebleven _O_

Nat Geo heeft er een 3D-versie van:
http://www.nationalgeogra(...)ive-dinosaur-fossil/
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_171149891
23-05-2017

Wetenschappers zeggen dat ze een nieuwe missing link gevonden hebben en die zou de wieg van de mensheid in Europa zetten


media_xll_9749391.jpg
© University of Toronto.

Het zou het wel eens kunnen dat de geschiedenis van de mensheid herschreven moet worden. Twee fossielen die ontdekt werden in Griekenland en Bulgarije zouden volgens een nieuwe studie toebehoren aan een aapachtige met mensachtige tanden. En ze dateren van 7,2 miljoen jaar geleden, nog voor er sprake was van de eerste mensachtigen in Centraal-Afrika.

Volgens de huidige opvattingen zou de mens zich 7 miljoen jaar geleden afgesplitst hebben van de chimpansee in Centraal-Afrika. De eerste hominiden zouden vervolgens nog 5 miljoen jaar op het Afrikaanse continent gebleven zijn, voor ze zich over de wereld begonnen te verspreiden.

Losse schroeven
Maar twee fossielen die in Europa werden gevonden, zouden die these nu op losse schroeven zetten. Ze werden onderzocht door een internationaal team onder leiding van professor Madelaine BŲhme van de universiteit van TŁbingen en professor Nikolai Spassov van de Bulgaarse Academy of Science. Zij publiceren hun ontdekking in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

De fossielen van de 'Graecopithecus freybergi' zouden al van 200.000 jaar voor de eerste Afrikaanse hominide dateren. En deze laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee zou volgens het onderzoek in het oosten van het Middellandse Zeegebied geleefd hebben.

Klimaatswijziging
In die tijd had een klimaatswijziging Oost-Europa volgens de onderzoekers omgevormd tot open savanne, waardoor apen op zoek moesten naar nieuwe voedselbronnen en op twee poten begonnen te lopen. "De Graecopithecus zelf was geen aap, maar een lid van de stam van mensachtigen en een directe voorouder van de mens", aldus professor Spassov. "Zijn voedsel bestond uit de harde en droge vegetatie van de savanne, in tegenstelling tot de huidige apen die in bossen leven. Daardoor hadden ze net als de mens brede kiezen en dik tandglazuur. Je kan dit als een nieuwe missing link zien. Vermoedelijk zag de Graecopithecus eruit als een mensaap met kortere hoektanden." (lees hieronder verder)

media_xll_9749395.jpg
© University of TŁbingen.

media_xll_9749377.jpg
© University of TŁbingen.

Het team onderzocht een onderkaak die gevonden werd in Griekenland en een bovenvoorkies uit Bulgarije. Het maakte met de computer een dwarsdoorsnede van de fossielen om de binnenkant te bestuderen. En daaruit bleek dat de wortels van de voorkiezen samengesmolten waren.

Wortels
"Terwijl mensapen typisch twee of drie uiteenlopende wortels hebben, zie je bij de Graecopithecus op elkaar toelopende wortels, die zelfs deels versmolten zijn", aldus professor BŲhme. "Dat is typisch voor de moderne mens, de vroege mens en verscheidene pre-hominiden."

Tijdens de periode dat de mens en de chimpansee zich van elkaar afscheidden, droogde de Middellandse Zee regelmatig volledig op, waardoor een landbrug ontstond tussen Europa en Afrika. En daardoor zouden apen en vroege mensen zich tussen de continenten hebben kunnen verplaatsen.

Zand
De onderzoekers vermoeden dat de evolutie van de hominiden aangedreven werd door ingrijpende veranderingen in hun omgeving, waardoor de Noord-Afrikaanse Sahara ontstond, meer dan 7 miljoen jaar geleden. Die zou soorten verder naar het noorden gedreven hebben. Dat wordt nog bevestigd door de vondst van grote hoeveelheden Sahara-zand in Europese bodemlagen uit die periode, die suggereren dat de Sahara veel noordelijker lag dan vandaag.

Uitsterven
"Onze bevindingen zouden de gangbare ideeŽn over het ontstaan van de mensheid kunnen veranderen", aldus professor BŲhme. "Ik denk persoonlijk niet dat de afstammelingen van de Graecopithecus uitstierven, maar dat ze zich later naar Afrika verspreidden."

media_xll_9749399.jpg
Een impressie van een Graecopithecus. © National Museum of Natural History.

Niet iedereen is echter overtuigd van de studie. "Het is niet onmogelijk dat de mensheid in Europa ontstaan is, maar er is flink wat overtuigend bewijs dat onze wieg in Afrika stond", aldus de gepensioneerde antropoloog dokter Peter Andrews van het Natural History Museum in Londen. "Ik denk aan verscheidene onvolledige skeletten en schedels. Ik zou voorzichtig zijn om te veel conclusies te verbinden aan ťťn eigenschap van een geÔsoleerd fossiel."

"Kort door de bocht"
Ook David Alba van het Catalaans Palaeontolgisch Instituut in Barcelona heeft zijn twijfels. "Alleen op basis van de wortels van een tand concluderen dat de Graecopithecus een hominide is, lijkt me kort door de bocht

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_171149909
quote:
0s.gif Op woensdag 17 mei 2017 16:08 schreef heywoodu het volgende:
In Canada is een briljant fossiel aan de wereld getoond. Het gaat om een nodosaurus die ontzettend goed bewaard is gebleven _O_

Nat Geo heeft er een 3D-versie van:
http://www.nationalgeogra(...)ive-dinosaur-fossil/
Briljant fossiel idd :)
_O_
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_171162508
23-05-2017

Nieuwe vondst schijnt licht op ontwikkeling wervelkolom

Al drie miljoen jaar ligt de 2,5 jaar oude peuter Selam in de grond. Archeologen hebben haar opgegraven en troffen iets moois aan. Zo is de wervelkolom van deze Australopithecus afarensis volledig intact.

Het is de meest complete ruggengraat van een vroegere mensachtige. Dankzij Selam weten onderzoekers nu dat bepaalde delen van het menselijke skelet miljoenen jaren eerder zijn ontwikkeld dan eerder werd gedacht.

Niet alleen mensen, maar ook andere dieren hebben een wervelkolom. Toch is de onze uniek. Dankzij onze ruggengraat kunnen wij namelijk op twee benen lopen. De wervelkolom is dus in korte tijd flink veranderd. Helaas is de evolutie van de ruggengraat lastig in kaart te brengen, omdat er weinig fossiele vondsten zijn om de lijnen te verbinden. Vandaar dat de vondst van Selam een schot in de roos is.

“Tot nu toe wisten we niet hoeveel wervels onze voorouders hadden”, vertelt hoofdauteur Carol Ward van de universiteit van Missouri-Columbia. Zij en haar teamleden publiceerden deze week een paper in het wetenschappelijke vakblad Proceedings of the National Academy of Science. “Selam laat ons precies zien hoe de wervelkolom van onze voorouder was gepositioneerd.”

blank.gif

Aantal gelijkenissen
De wervelkolom van Selam lijkt al aardig op die van de moderne mens. Dit betekent dat onze ruggengraat al miljoenen jaren geleden is gevormd. Net als de moderne mens heeft Selam twaalf borstwervels en twaalf paar ribben. Dat zijn er minder dan in de meeste apen.

Over Selam
Selam is dezelfde mensachtige als Lucy de Australopithecus. Het kind leefde ongeveer 100.000 jaar voor Lucy. Dankzij Selam leerden onderzoekers ook aardig wat over de ontwikkeling van A. afarensis. Zo weten we dat kinderen van A. afarensis zich ongeveer net zo snel ontwikkelden als jonge chimpansees. Ook weten we dankzij Selam dat de Australopithecus afarensis nog regelmatig in bomen klom.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  vrijdag 26 mei 2017 @ 10:43:58 #38
36858 Semisane
Iemand nog een koekje?
pi_171216173
Darwin was right: females prefer sex with good listener

quote:
In 1871, Charles Darwin suggested that a female’s choice of mate could drive the evolution of mating signals in males. His idea stems from his observations of the iconic courtship displays of peacocks, the songs of crickets and his contemporary insights into the whimsical nature of human females. [...]

[...] “But Darwin also proposed that sexual selection can favour males who are better at detecting and responding to signals from females, including chemical signals like pheromones. So males with sensory structures that can better detect female signals may have the edge in finding them in order to mate and pass on their genes.”
But he says this idea has been largely overlooked until now.

https://pursuit.unimelb.e(...)al&utm_content=story
Putting the Fun back into Fundamentally Wrong since 1975.
"Yes, of course, I knew you would volunteer, Mr. Feynman, but I was wondering if there would be anybody else."
  woensdag 7 juni 2017 @ 19:55:29 #39
224960 highender
Travellin' Light
pi_171532708
Oldest Fossils of Homo Sapiens Found in Morocco, Altering History of Our Species

quote:
Fossils discovered in Morocco are the oldest known remains of Homo sapiens, scientists reported on Wednesday.

Dating back roughly 300,000 years, the bones indicate that mankind evolved earlier than had been known, experts say, and open a new window on our origins.

The fossils also show that early Homo sapiens had faces much like our own, although their brains differed in fundamental ways.

Until now, the oldest fossils of our species, found in Ethiopia, dated back just 195,000 years. The new fossils suggest our species evolved across Africa.

We did not evolve from a single cradle of mankind somewhere in East Africa, said Phillipp Gunz, a paleoanthropologist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Liepzig, Germany, and a co-author of two new studies on the fossils, published in the journal Nature.

Today, the closest living relatives to Homo sapiens are chimpanzees and bonobos, with whom we share a common ancestor that lived over six million years ago.

After the lineages split, our ancient relatives evolved into many different species, known as hominins. For millions of years, hominins remained very ape-like. They were short, had small brains, and could fashion only crude stone tools.

Until now, the oldest fossils that clearly belonged to Homo sapiens were discovered in Ethiopia. In 2003, researchers working at a site called Herto discovered a skull estimated to be between 160,000 and 154,000 years old.

A pair of partial skulls from another site, Omo-Kibish, dated to around 195,000 years of age, making these the oldest fossils of our species.

Findings such as these suggested that our species evolved in a small region perhaps in Ethiopia, or nearby in East Africa. After Homo sapiens arose, researchers believed, the species spread out across the continent.

Only much later roughly 70,000 years ago did a small group of Africans make their way to other continents.

Yet paleoanthropologists were aware of mysterious hominin fossils discovered in other parts of Africa that didnt seem to fit the narrative.

In 1961, miners in Morocco dug up a few pieces of a skull at a site called Jebel Irhoud. Later digs revealed a few more bones, along with flint blades.

Using crude techniques, researchers estimated the remains to be 40,000 years old. In the 1980s, however, a paleoanthropologist named Jean-Jacques Hublin took a closer look at one jawbone.

The teeth bore some resemblance to those of living humans, but the shape seemed strangely primitive. It did not make sense, Dr. Hublin, now at the Max Planck Institute, recalled in an interview.

Since 2004, Dr. Hublin and his colleagues have been working through layers of rocks on a desert hillside at Jebel Irhoud. Theyve found a wealth of fossils, including skull bones from five individuals who all died around the same time.

Just as important, the scientists discovered flint blades in the same layer as the skulls. The people of Jebel Irhoud most likely made them for many purposes, putting some on wooden handles to fashion spears.

Many of the flint blades showed signs of having been burned. The people at Jebel Irhoud probably lit fires to cook food, heating discarded blades buried in the ground below. This accident of history made it possible to use the flints as clocks.

Dr. Hublin and his colleagues used a method called thermoluminescence to calculate how much time had passed since the blades were burned. They estimated that the blades were roughly 300,000 years old. The skulls, which were discovered in the same rock layer, must have been the same age.

Despite the age of the teeth and jaws, anatomical details showed they nevertheless belonged to Homo sapiens, not to another hominin lineage such as the Neanderthals.

Resetting the clock on mankinds debut would be achievement enough. But the new research is also notable for the discovery of several early humans rather than just one, as so often happens, said Marta Mirazon Lahr, a paleoanthropologist at the University of Cambridge who was not involved in the new study.

We have no other place like it, so its a fabulous finding, she said.

The people at Jebel Irhoud shared a general resemblance to one another and to living humans. Their brows were heavy, their chins small, their faces flat and wide. But all in all, they were not so different from people today.

The face is that of somebody you could come across in the Metro, Dr. Hublin said.

The flattened faces of early Homo sapiens may have something to do with the advent of speech, speculated Christopher Stringer, a paleoanthropologist at the National Museum in London.

We really are at very early stages of trying to explain these things, Dr. Stringer said.

The brains of the inhabitants of Jebel Irhoud, on the other hand, were less like our own.

Although they were as big as modern human brains, they did not yet have its distinctively round shape. They were long and low, like those of earlier hominins.

Dr. Gunz, of the Max Planck Institute, said that the human brain may have become rounder at a later phase of evolution. Two regions in the back of the brain, known as the parietal lobe and the cerebellum, appear to have become enlarged over thousands of years.

I think what we see reflect adaptive changes in the way the brain functions, he said. Still, he added, no one knows how a rounder brain changed how we think.

The people of Jebel Irhoud were certainly sophisticated. They could make fires and craft complex weapons, such as wooden handled spears, needed to kill gazelle and other animals that grazed the savanna that covered the Sahara 300,000 years ago.

The flint is interesting for another reason: Researchers traced its origin to another site about 20 miles south of Jebel Irhoud. Early Homo sapiens, then, knew how to search out and to use resources spread over long distances.

Similar flint blades of about the same age have been found at other sites across Africa, and scientists have long wondered who made them. The fossils at Jebel Irhoud raise the possibility that they were made by early Homo sapiens.

And if thats true, Dr. Gunz and his colleagues argue, then our species may have been evolving as a network of groups spread across the continent.

John Hawks, a paleoanthropologist at the University of Wisconsin who was not involved in the new study, said that it was a plausible idea, but that recent discoveries of fossils from the same era raise the possibility that they were used by other hominins. The only way to resolved the question will be to find more hominin fossils from the time when our species emerged.
https://www.nytimes.com/2(...)7682222&ref=cta&_r=0
pi_171581741
Laten wij bij het begin beginnen.
Wat was het eerst?

Geest of stof?

Is stof uit geest ontstaan of is geest uit stof ontstaan?

Uit geest (energie) zijn gassen, vloeistoffen en stof (materie) ontstaan.

En uit een combinatie hiervan is leven ontstaan.
'Hij die een slaaf bezit, is zelf ook een slaaf!'
pi_171582001
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 juni 2017 20:59 schreef Begripvol het volgende:
Laten wij bij het begin beginnen.
Wat was het eerst?

Geest of stof?

Is stof uit geest ontstaan of is geest uit stof ontstaan?

Uit geest (energie) zijn gassen, vloeistoffen en stof (materie) ontstaan.

En uit een combinatie hiervan is leven ontstaan.
?
It isn't about the cards you're dealt, nor the value it represents.
It's about how to play 'em.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 10:39:40 #42
226981 Gehenna
Volksmenner
pi_171591865
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 juni 2017 20:59 schreef Begripvol het volgende:
Laten wij bij het begin beginnen.
Wat was het eerst?

Geest of stof?

Is stof uit geest ontstaan of is geest uit stof ontstaan?

Uit geest (energie) zijn gassen, vloeistoffen en stof (materie) ontstaan.

En uit een combinatie hiervan is leven ontstaan.
:')
pi_171907308
23-06-2017

Turkije bant evolutietheorie in middelbare scholen


media_xll_9816691.jpg
Turks president Erdogan. © ap.

Buitenland De evolutieleer is een "controversieel onderwerp" en mag daarom niet meer ter sprake komen in middelbare scholen in Turkije. De maatregel, die is goedgekeurd door president Recep Tayyip Erdogan, maakt deel uit van het nieuwe leerplan dat later deze maand gepubliceerd wordt.

Vanaf 2019 leren Turkse scholieren niets meer over Darwin en zijn evolutietheorie. Dat heeft het Turkse ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. "We hebben controversiŽle onderwerpen geschrapt voor studenten die op een leeftijd zijn waarop ze niet in staat zijn de wetenschappelijke achtergrond te begrijpen", klinkt het in de krant Hurriyet.

Het onderwerp mag voortaan pas aangesneden worden wanneer jongeren hogere studies aanvatten. Wel zouden kinderen in de lagere school nog vanuit een "evolutionair standpunt" onderricht worden. Volgens het ministerie sluit de richtlijn aan bij de "lokale en nationale waarden".

Academici in Turkije bekritiseren de maatregel, en wijzen erop dat Saoedi-ArabiŽ het enige andere land is dat Darwin uitsluit in het onderwijs.

Andere wijzigingen in het leerplan zijn een vermindering van het huiswerk, en minder aandacht voor Mustafa Kemal AtatŁrk, grondlegger van de republiek Turkije.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  zaterdag 24 juni 2017 @ 11:04:00 #44
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_171909103
Tsja Turkije en evolutie.

Het leek er even dat Turkije een bijdrage kon leveren aan de evolutietheorie. Een familie had gezinsleden die niet rechtop konden lopen.
http://news.nationalgeogr(...)60308_all_fours.html
http://www.dailymail.co.u(...)verse-evolution.html


Helaas voor de wetenschap, het was geen genenkwestie, maar een kwestie van opvoeding: de volwassenen hadden niet geleerd om te lopen, en bleven daardoor in een kruipstadium hangen.

Disclaimer: niet alle Turken zijn zo primitief.
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
pi_171910695
quote:
Helaas voor de wetenschap, het was geen genenkwestie, maar een kwestie van opvoeding: de volwassenen hadden niet geleerd om te lopen, en bleven daardoor in een kruipstadium hangen.
Nou ja, helaas voor de wetenschap.. Ik denk niet dat er veel waren die serieus dachten dat het een gevalletje 'reverse evolution' was, meer de media die het destijds zo naar voren bracht. Ik haal trouwens uit het national geographic artikel dat het wel een genenkwestie is, maar dan vooral een aandoening ervan. Niet zozeer dat ze niet geleerd hebben te lopen, maar meer dat ze het niet kunnen.
  zaterdag 24 juni 2017 @ 16:17:13 #46
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_171916216
Kijk maar even het Youtoep filmpje wat ik erbij gezet heb. Meerdere wetenschappers waren zeer enthousiast over deze kans.
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
  vrijdag 30 juni 2017 @ 15:08:40 #47
38496 Perrin
Sapere aude
pi_172068734
quote:
Meet Rare Sea Wolves Who Live Off The Ocean And Can Swim For Hours

Along the wild Pacific coast of British Columbia, there lives a population of the sea wolves. “We know from exhaustive DNA studies that these wolves are genetically distinct from their continental kin,” says McAllister. “They are behaviourally distinct, swimming from island to island and preying on sea animals. They are also morphologically distinct — they are smaller in size and physically different from their mainland counterparts,” says Ian McAllister, an award-winning photographer who has been studying these animals for almost two decades.
swimming-sea-wolves-pacific-coast-canada-ian-mcallister-11.jpg
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  vrijdag 30 juni 2017 @ 16:02:39 #48
167383 Molurus
the talking snake
pi_172070163
*;
Philosophy: questions that may never be answered.
Religion: answers that must never be questioned.
  vrijdag 30 juni 2017 @ 16:30:37 #49
264429 Keep_Walking
N'ja... leven gaat door
pi_172070722
🙂🙃😀🙃🙂
Pain is temporary, Pride is forever.
pi_173034080
Wow!

cc_8_Alesi-front-view_black-2_16x9.jpg

quote:
Ancient infant ape skull sheds light on the ancestor of all humans and living apes

Anthropologists have waited decades to find the complete cranium of a Miocene ape from Africa—one that lived in the hazy period before the human lineage split off from the common ancestors we share with chimpanzees some 7 million years ago. Now, scientists in Kenya have found their prize at last: an almost perfectly preserved skull roughly the size of a baseball.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')