abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_164968871
registreer om deze reclame te verbergen
Oorspronkelijke OP:

quote:
Er is in Nederland verwarring over de betekenis van het begrip 'neo-liberalisme'. Laat ik uiteenzetten wat de burger in Nederland is voorgehouden in de periode die daarbij hoort (1980 - 2010).

Het begon met de stelling dat de groep niet bestaat. Alle begrippen die daarmee samenhangen, zoals algemeen belang en solidariteit, zijn om die reden onzinnig. Zoals Thatcher het stelde: "De samenleving bestaat niet".

Vervolgens werd het begrip 'egoisme' geherdefinieerd. Tot die tijd betekende egoisme dat iemand zo'n groot ego heeft, dat hij onvoldoende rekening houdt met de anderen in de groep. Omdat de groep niet bestaat, was een nieuwe betekenis nodig. Egoisme betekent sindsdien dat je handelt naar je eigen motieven. Omdat ieder mens handelt naar zijn eigen motieven was daarmee iedereen een egoist. Een oplichter die de boel oplicht voor eigen gewin en een zorgzame mantelzorger zijn even egoistisch, daar ze beide handelen naar hun eigen motieven.

Vervolgens werd Andries Moberg de nieuwe CEO bij Ahold. Hij ging 10 miljoen gulden per jaar verdienen (een topsalaris). Iedereen gleed van verbazing van zijn stoel. Wat kon iemand doen dat zoveel geld waard was? De verklaring is, dat in een markteconomie iedereen exact verdient wat hij in de markt betaald krijgt. Dat volgt uit een economisch model dat veronderstelt dat de markt ideaal en in evenwicht is, en iedere deelnemer volledige kennis heeft van alles wat rondgaat. In dat geval zijn ook alle bedrijfswinsten nul. Maar de bedrijfswinsten waren niet nul. Een bezwaar dat met een alternatieve verklaring werd gepareerd: je bent gewoon jaloers.

Een daarmee verwante kwestie was het bonusbeleid. Men stelde dat dit een onontbeerlijk element was voor een goede bedrijfsvoering. Zo zouden resultaatgerichte medewerkers een specifieke prijsprikkel hebben bij het streven naar het gewenste doel. Het bonusbeleid veronderstelt dat een bedrijf de toekomst voldoende kan inschatten om het parcours uit te zetten, met vette worsten lang de gewenste route. Dat leidt tot een serieus informatieprobleem, dat iemand moet kunnen oplossen, en de rest is als een rat in het leerexperiment van een klassieke behaviorist.

Vervolgens werden we verrast met de gedachte dat de enige bestaansreden van een bedrijf is: winst maken, aandeelhouderswaarde creeren. Verbazing alom. Tot dan toe dacht iedereen dat bedrijven er waren om producten te maken. Maar nee, bedrijven zijn er alleen om mensen met geld de mogelijk te bieden om hun geld te vermeerderen.

Vervolgens werd het begrip 'verantwoordelijkheid' herzien. Omdat de groep niet bestaat, heb je geen verantwoordelijkheid naar anderen, maar alleen naar jezelf. Alleen eigen verantwoordelijkheid is de juiste opvatting van verantwoordelijkheid. Waar het ging om anderen, was dat hun eigen verantwoordelijkheid, niet de jouwe. Dat betekende concreet dat iedereen dat zijn eigen broek moest zien op te houden.

Niet iedereen slaag daar altijd in. Men stelde dat daarvoor geen goede reden kan bestaan, omdat iedere probleem teruggevoerd kan worden op een gebrek aan de juiste moraal. "Alles is gewoon een keuze" werd de nieuwe leuze. In dat geval heeft ook niemand een excuus. Iemand die toch zijn omgeving erbij betrekt, als hij zijn situatie wil verklaren, wordt slachtoffergedrag verweten.

De bevolking werd dit niet uitgelegd. Het kwam tot ons in de vorm van slogans, die eindeloos werden herhaald. Men dacht waarschijnlijk dat het klootjesvolk te stom is om het te kunnen begrijpen, zodat imprinting de enige haalbare manier was om deze inzichten over te dragen. Net zoals op de lagere school de tafels van 10 erin gestampt worden.

Het was raar, want wij dachten dat kennis en inzicht iets was dat je bij uitstek leert op een universiteit. Nu bleek dat de faculteit
- sociologie kon worden opgeheven (want de samenleving bestaat niet eens).
- psychologie kon worden opgeheven (want alles is gewoon een keuze)
- natuurkunde kon worden opgeheven (want wat is causaliteit?).
- etc ...

Zo is het neo-liberalisme in Nederland geintroduceerd. Een ideologisch programma, zo gebracht dat het nauwelijks mogelijk is om je tanden erin te zetten. Geen betogen of uiteenzettingen, maar propaganda die iedere analyse uitsluit. Daarom is het bovenstaande de beste definitie die ik van het begrip 'neo-liberalisme' kan geven.

Ik dacht daarover na, en concludeerde dat de bestuurselite zwakzinnig geworden was. Toen dacht ik er nog een keer over na, en besefte dat er nog een mogelijkheid was. Men begreep wel dat het ideologische onzin was, en manipuleerde daarmee moedwillig de bevolking plat. Toen dacht ik er nog een keer over na en realiseerde me dat het niet veel uitmaakt, of de bestuurselite intellectueel of moreel zwakzinnig is. Want in beide gevallen zijn ze ongeschikt voor hun functie.

Rest de vraag:
Kun je het interpreteren als een verkapte klassenstrijd?
Helaas nog niet gereekst (er ging iets mis bij het openen van een nieuw deel)

Hier verder ^O^
'De neiging rijke en machtige mensen te bewonderen, zelfs welhaast te aanbidden en mensen van arme of gewone komaf te verachten dan wel te negeren is de belangrijkste en meest universele oorzaak van de corruptie van ons morele besef' Adam Smith
pi_164968910
Laatste post in het vorige deel, van Bram_van_Loon:

quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2016 18:24 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

En ze krijgen er veel minder voor dan wij per uitgegeven USD. Waarom? Omdat collectief zorg inkopen minder geld kost dan wanneer je dat mensen privaat laat doen.
Dat geldt niet enkel voor zorg, dat geldt in het algemeen. Wij betalen iets meer belasting dan de Americanen maar wij krijgen er veel meer voor terug. Het helpt natuurlijk ook als je niet zoveel geld verspilt aan het leger en aan asymmetrische oorlogsvoering.
'De neiging rijke en machtige mensen te bewonderen, zelfs welhaast te aanbidden en mensen van arme of gewone komaf te verachten dan wel te negeren is de belangrijkste en meest universele oorzaak van de corruptie van ons morele besef' Adam Smith
pi_164969880
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2016 13:10 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Je moet wel, want anders mag je niet meebeslissen:
Gelukkig behoren de libertariérs en het rechtsere deel van de VVD en de D66 tot de minderheid van Nederland.
Van de positieve kant bekeken: Jort Kelder is ook een voorstander van het censuskiesrecht maar zelfs hij kiest liever voor de PvdD omdat er belangrijkere kwesties zijn dan het gepeupel van de stembus weg te houden. ;)
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  dinsdag 30 augustus 2016 @ 19:43:07 #4
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_164970112
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2016 19:34 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Gelukkig behoren de libertariérs en het rechtsere deel van de VVD en de D66 tot de minderheid van Nederland.
Van de positieve kant bekeken: Jort Kelder is ook een voorstander van het censuskiesrecht maar zelfs hij kiest liever voor de PvdD omdat er belangrijkere kwesties zijn dan het gepeupel van de stembus weg te houden. ;)
Privatisering en verzelfstandiging (van bijv. de centrale bank) is censuskiesrecht via de achterdeur.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  dinsdag 30 augustus 2016 @ 20:13:39 #5
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_164970882
Overigens zorgt Ierland tenminste nog voor werkgelegenheid. Wat Nederland doet met brievenbusfirma e.d. levert nauwelijks wat op.

Er is geen Amerikaans bedrijf dat hier om belastingtechnische redenen 5500 banen mee neemt.

Dat maakt Rutte zijn verzoek ook zo verdorven
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_164971277
https://m.reddit.com/r/th(...)de_baas_jan_terlouw/

Terlouw: 'Als je ziet hoe gemakkelijk het geaccepteerd wordt dat politici zich schandelijk gedragen. Het is vrij gewoon geworden. Je zult de verkiezingen er niet door verliezen.'

Hij noemt bij wijze van illustratie de VVD'ers die het veld hebben moeten ruimen, met een bevlekt blazoen. 'Het heeft de partij totaal niet geschaad.'
...
'Ik ben beducht voor die vraag. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het anders was, beter, ja. Gouden handdruk? Dat was je eer te na. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Ik heb na mijn pensionering in tal van besturen gezeten en daar te maken gehad met directeuren die moesten vertrekken omdat ze slecht presteerden. Doodgewoon vonden ze het om met een gouden handdruk weg te gaan. De reden was dat het gewoonte was.
'De publieke moraal, onder politici en ook in de samenleving, is echt minder geworden. We zijn minder nauw in onze ingewanden dan vroeger. Vroeger vonden we dingen eerder verkeerd en leugenachtig en hypocriet dan tegenwoordig.'

'De jonge mensen willen Bernie Sanders, de senator uit Vermont en tegenkandidaat van Hillary Clinton. Die hoor je zeggen dat hij in zijn campagne minder met de grote geldmachines van doen heeft, met Wall Street en dat soort contacten. Wat me goed doet, is dat in Amerika jonge mensen op een man van 74 gaan stemmen omdat hij zegt: we moeten het hebben van idealen, we moeten veertig jaar terug, toen we nog niet geheel en al door kapitaal werden geregeerd.
...
'Ik noem het een overheid die niet meer garant staat voor zijn burgers. Kijk naar de Partij van de Arbeid, de partij kwam in 2012 met 38 zetels uit de verkiezingen, nu schommelt men in de peilingen rond de 10. Dan vragen journalisten aan Samsom: hoe komt het, die terugval? Je hoort geen enkele fundamentele verklaring. Ik denk dat het komt doordat ze de zekerheid van een verantwoordelijke overheid hebben laten glippen.
...
Een diepe zucht en dan: 'De politiek luistert naar het kapitaal. En het kapitaal heeft er geen zin in.' Toen ik u belde voor deze afspraak zei u dat we kapotgaan aan het neoliberalisme. Is het zo ernstig?
'In Amerika bezit nu 1 procent van de bevolking de helft van het nationaal inkomen. Wat voor massieve macht gaat daarachter schuil, denk je?
'Hoe zal het straks zijn als op grote schaal klimaatvluchtelingen naar Europa komen? En die komen hier absoluut als het zo doorgaat. Grote aantallen mensen die verjaagd worden door droogte en door overstromingen.' U bent bijna 85 en radicaler en somberder heb ik u eigenlijk niet eerder gehoord.
...
'Ik heb op het jubileumcongres van D66 gezegd: jongens, het liberalisme van ons is toe aan een nieuwe bezinning. Ik ben heel erg voor allerlei individuele vrijheden, maar laten we de publieke taak van de overheid alsjeblieft niet veronachtzamen. Pas toch op voor de wet van de jungle.'
Bij het afscheid blijkt dat de vraag hem nog dwars zit. 'Ik hoor nog wel eens om me heen: wat ben je links geworden. Dat is een verkeerde aanname. Ik zei dit soort dingen al in de jaren zeventig. Toen was daar niets radicaal aan. Het is de samenleving die zo rechts is geworden, zo verschrikkelijk rechts.'

Aldus Jan Terlouw die onze politieke leider had kunnen zijn in plaats van Markje Rutte.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  dinsdag 30 augustus 2016 @ 20:45:40 #7
379943 Paper_Tiger
Neem verantwoordelijkheid
pi_164971853
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2016 20:13 schreef Klopkoek het volgende:
Overigens zorgt Ierland tenminste nog voor werkgelegenheid. Wat Nederland doet met brievenbusfirma e.d. levert nauwelijks wat op.

Er is geen Amerikaans bedrijf dat hier om belastingtechnische redenen 5500 banen mee neemt.

Dat maakt Rutte zijn verzoek ook zo verdorven
De VVD is dan ook bij uitstek de partij voor crony's.
a man convinced against his will is of the same opinion still
  woensdag 31 augustus 2016 @ 00:26:09 #8
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_164979287
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2016 20:13 schreef Klopkoek het volgende:
Overigens zorgt Ierland tenminste nog voor werkgelegenheid. Wat Nederland doet met brievenbusfirma e.d. levert nauwelijks wat op.

Er is geen Amerikaans bedrijf dat hier om belastingtechnische redenen 5500 banen mee neemt.

Dat maakt Rutte zijn verzoek ook zo verdorven
Och, we hebben hier 3 miljoen aan belastinginkomsten door Google, dat 10 miljard door Nederland naar Bermuda sluist. Volgens Reuters.

Ik vind het best de moeite waard. Toch weer 3 miljoen aan belasting binnen.

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
  woensdag 31 augustus 2016 @ 08:51:09 #9
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_164980966
Het is vooral de "moeite waard" voor de lieg en bedrieg sector.

Ierland heeft gewoon gezien de verdringingseffecten, gederfde inkomsten en negatieve effecten op de maatschappij een beter beleid en betere deal gemaakt met bedrijven zoals Apple en Dell.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  woensdag 31 augustus 2016 @ 13:38:09 #10
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_164985501
Er loopt ook meer Apple-geld door Ierland dan Google(Alphabet-)geld door Nederland.
Maar goed, in 't ene topic steelt Apple van Ierland, in 't andere topic moet Nederland haar best doen om op Ierland te lijken.

Het is nooit goed volgens de mensen aan de zijlijn.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_164985624
quote:
15s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 13:38 schreef GSbrder het volgende:
Er loopt ook meer Apple-geld door Ierland dan Google(Alphabet-)geld door Nederland.
Maar goed, in 't ene topic steelt Apple van Ierland, in 't andere topic moet Nederland haar best doen om op Ierland te lijken.

Het is nooit goed volgens de mensen aan de zijlijn.
Heb je nu ontdekt dat niet iedereen dezelfde mening heeft?

De mening van mensen die vinden dat we meer op Ierland moeten lijken, zijn niet tot systeemdenken in staat, en denken daarom alleen in termen van hun eigen voordeel als speler in het systeem.
The view from nowhere.
  woensdag 31 augustus 2016 @ 13:54:34 #12
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_164985751
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 13:46 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Heb je nu ontdekt dat niet iedereen dezelfde mening heeft?

De mening van mensen die vinden dat we meer op Ierland moeten lijken, zijn niet tot systeemdenken in staat, en denken daarom alleen in termen van hun eigen voordeel als speler in het systeem.
Nee hoor, ik wist al dat niet iedereen dezelfde mening had, anders zou ik nooit op een discussieforum hangen. Het is echter de vraag waarom Klopkoek moppert dat Nederland een slechtere deal heeft gedaan dan Ierland, terwijl hij in het andere topic de deal van Ierland en Apple ook niet toejuicht.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_164985904
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 13:46 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Heb je nu ontdekt dat niet iedereen dezelfde mening heeft?

De mening van mensen die vinden dat we meer op Ierland moeten lijken, zijn niet tot systeemdenken in staat, en denken daarom alleen in termen van hun eigen voordeel als speler in het systeem.
Aangezien Ierland praktisch failliet was gegaan en de gewone mensen daar tegenwoordig niet heel erg happy zijn lijkt het mij een goed ideeo m niet al teveel op Ierland tee willen lijken. :)
Ik vrees dat we iets als dit niet meer zo snel uit Ierland zullen gaan zien.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_164985937
quote:
15s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 13:54 schreef GSbrder het volgende:

[..]

Nee hoor, ik wist al dat niet iedereen dezelfde mening had, anders zou ik nooit op een discussieforum hangen. Het is echter de vraag waarom Klopkoek moppert dat Nederland een slechtere deal heeft gedaan dan Ierland, terwijl hij in het andere topic de deal van Ierland en Apple ook niet toejuicht.
Dat kan ik wel ophelderen. Klopkoek is geen voorstander van praktijken waarin bedrijven landen tegen elkaar uitspelen in een race naar de bodem.
The view from nowhere.
pi_164985970
quote:
1s.gif Op dinsdag 30 augustus 2016 20:45 schreef Paper_Tiger het volgende:

[..]

De VVD is dan ook bij uitstek de partij voor crony's.
Als libertariërs en socialisten het met elkaar eens zijn dan weet je dat het waar is. ;)
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  woensdag 31 augustus 2016 @ 14:07:55 #16
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_164985986
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:04 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Dat kan ik wel ophelderen. Klopkoek is geen voorstander van praktijken waarin bedrijven landen tegen elkaar uitspelen in een race naar de bodem.
Wel een voorstander van praktijken waarin landen bedrijven tegen elkaar uitspelen?
Moet de absolute macht altijd bij staten liggen?
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_164986154
quote:
15s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:07 schreef GSbrder het volgende:

[..]

Wel een voorstander van praktijken waarin landen bedrijven tegen elkaar uitspelen?
Moet de absolute macht altijd bij staten liggen?
Competitie is mensen tegen elkaar uitspelen. Het enige alternatief is samenwerking buiten de markt om. Dat samenwerkingsverband realiseren is de overheid en deze heeft in een democratie geen absolute macht tav van de bevolking.
The view from nowhere.
  woensdag 31 augustus 2016 @ 14:21:14 #18
379943 Paper_Tiger
Neem verantwoordelijkheid
pi_164986187
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:06 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Als libertariërs en socialisten het met elkaar eens zijn dan weet je dat het waar is. ;)
Uiteindelijk zal dat voor iedere partij gelden. Ze werken met een horizon van 4 jaar max en kunnen zich geen van allen veroorloven bedrijven het land uit te jagen.
a man convinced against his will is of the same opinion still
  woensdag 31 augustus 2016 @ 14:23:24 #19
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_164986215
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:19 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Competitie is mensen tegen elkaar uitspelen. Het enige alternatief is samenwerking buiten de markt om. Dat samenwerkingsverband realiseren is de overheid en deze heeft in een democratie geen absolute macht tav van de bevolking.
Bedrijven zijn echter niet gebonden aan de wetgeving en het goeddunken van één enkele overheid, daar zij zaken doen in meerdere landen. Het is dan ook de vraag of de tax ruling van Ierland overruled zou moeten worden door de EU, aangezien de Ierse bevolking er geen kwaad in zag. Wie geeft de Duitsers het recht om iets van de Nederlandse of Ierse afspraken te mogen vinden?
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_164986231
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:21 schreef Paper_Tiger het volgende:

[..]

Uiteindelijk zal dat voor iedere partij gelden. Ze werken met een horizon van 4 jaar max en kunnen zich geen van allen veroorloven bedrijven het land uit te jagen.
Het grootse gebrek van de democratie is inderdaad dat politici niet verder dan een paar jaar vooruitkijken. Er zijn manieren om dat gedeeltelijk te verhelpen (referenda) maar daar moeten we het in een andere draad over hebben, niet hier.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  woensdag 31 augustus 2016 @ 14:26:28 #21
379943 Paper_Tiger
Neem verantwoordelijkheid
pi_164986264
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:24 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Het grootse gebrek van de democratie is inderdaad dat politici niet verder dan een paar jaar vooruitkijken. Er zijn manieren om dat gedeeltelijk te verhelpen (referenda) maar daar moeten we het in een andere draad over hebben, niet hier.
Ik wilde alleen maar even nuanceren.
a man convinced against his will is of the same opinion still
  woensdag 31 augustus 2016 @ 14:29:11 #22
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_164986314
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:24 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Het grootse gebrek van de democratie is inderdaad dat politici niet verder dan een paar jaar vooruitkijken. Er zijn manieren om dat gedeeltelijk te verhelpen (referenda) maar daar moeten we het in een andere draad over hebben, niet hier.
Referenda maken de politiek zo mogelijk nog populistischer.
Of ben je in de veronderstelling dat burgers wel 10 jaar vooruitkijken?
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_164986372
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:19 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Competitie is mensen tegen elkaar uitspelen. Het enige alternatief is samenwerking buiten de markt om. Dat samenwerkingsverband realiseren is de overheid en deze heeft in een democratie geen absolute macht tav van de bevolking.
Op zich heb jij daar gelijk in maar dat wil niet zeggen dat competitie altijd slecht is, het gaat erom dat die competitie goed gekaderd is in een veilige omgeving. Voor de toplaag mag de competitie hard zijn maar voor de grote groep mensen moeten de minimale voorwaarden goed zijn, dat je op een hoger niveau een stevige competitie voert kan geen kwaad. Daarom werken zowel communisme als puur kapiatlisme niet. Bij puur kapitliasme heb je geen veilige omgeving, geen goede minimale voorwaarden. Dat leidt er o.a. toe dat mensen die buiten de boot vallen niet terug kunnen opstaan en dat tal van lasten (milieu, politie...) worden afgewenteld op de samenleving. Bovendien is het bijzonder inefficiënt om allerlei zaken niet collectief te regelen. Zoals Michale Moore uitlegde - met een uitstekende grafische illustartie -, in Frankrijk betalen ze slechts iets minder belastingen dan in de USA, maar ze krijgen er veel meer voor terug, de Americanen betalen zich arm aan allerlei zaken die in Frankrijk van de belastingen worden betaald.
Het duurt maar 1m41s (stukje uit de documentaire) dus kijk er even naar, vooral als je rechts bent! Zeker als je GSbrdr of Papieren Tijger heet. ;)
Communisme werkt ook niet maar dat weet iedereen hier wel dus daar ga ik verder niet op in.
Je moet ergens in het midden uitkomen en dat midden bereiken ze momenteel het best ten noorden van ons, wij zaten vroeger bijna perfect in het midden totdat de neoliberalen in Nederland de macht grepen.

neoliberalisme niet, b
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_164986409
quote:
15s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:29 schreef GSbrder het volgende:

[..]

Referenda maken de politiek zo mogelijk nog populistischer.
Of ben je in de veronderstelling dat burgers wel 10 jaar vooruitkijken?
Dat hangt er volledig van af hoe je het invult. Nogmaals, daar moeten we het in een andere draad over hebben aangezien het hier teveel offtopic is. Open er een draad over en ik zal het daar met plezier een keer toelichten. Ik heb dat trouwens al gedaan in het kader van de twee referenda die in 2015 en 2016 zijn gehouden in Nederland en de UK.;
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_164986773
quote:
15s.gif Op woensdag 31 augustus 2016 14:23 schreef GSbrder het volgende:

[..]

Bedrijven zijn echter niet gebonden aan de wetgeving en het goeddunken van één enkele overheid, daar zij zaken doen in meerdere landen. Het is dan ook de vraag of de tax ruling van Ierland overruled zou moeten worden door de EU, aangezien de Ierse bevolking er geen kwaad in zag. Wie geeft de Duitsers het recht om iets van de Nederlandse of Ierse afspraken te mogen vinden?
Andere landen hebben last van het tegen elkaar uitspelen van landen. De EU is er nu juist om daar wat tegen te doen. Ze faciliteren bedrijven om gemakkelijk zaken te doen in meerdere landen, en vervolgens gebruiken deze bedrijven het om de landen tegen elkaar uit te spelen.

Het is in feite een machtsspel. Het machtsspel is moeilijk onder controle te houden. Welwillendheid zou hierin veel goeds kunnen doen. Maar machtsgeile mensen zijn altijd bezig om dit teniet te doen. Een klein percentage machtsgeile individuen in een samenleving kan gemakkelijk een hele samenleving uit het lood trekken. Vaak zitten deze mensen in sterke posities waarin ze kunnen regelen dat ze alom worden voorgesteld als enorme talenten. Zelf geloven machtsgeile types ook dat deze geilheid een indicatie is van talent. De strijd daartegen is zo oud als de mensheid.

Er valt niet de discussiëren met machtsgeile mensen, omdat voor hen een discussie ook een strijd is die je moet zien te winnen, alle middelen geoorloofd. Mensen die zaken niet snel doorhebben, kunnen prima bijdragen in tal van functies, maar bieden de machtsgeile mensen de mogelijkheid de meerderheid achter zich te krijgen met misleiding. Je kunt in een samenleving geen zwaktes hebben, vanwege de mogelijkheid tot misbruik door de machtsgeile mensen. Je kunt machtsgeile mensen ook niet bestrijden, omdat machtsgeile mensen deze strijd zullen gebruiken om hun tegenstanders af te voeren als de schuldigen. Prestatiemoraal en de angst om te verliezen drijft rechts altijd in de handen van de machtsgeile mensen die ze te bewonderen om hun machtspositie. Het is als een wapenwedloop, net zoals tegen andere vormen van criminaliteit. Er is nog geen systeem waarin machtsgeile mensen geen kwaad kunnen.

Machtsgeile mensen zijn te herkennen aan het standpunt, dat misbruik geen misbruik is als anderen de mogelijkheid niet geblokkeerd hebben. Alleen tegenmacht is dan een antwoord op hun machtsstreven. Tegenmacht is de volgende ronde in het machtsstreven.

[ Bericht 2% gewijzigd door deelnemer op 31-08-2016 15:07:28 ]
The view from nowhere.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')