abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  Moderator / Redactie Sport / Weblog woensdag 29 mei 2013 @ 20:37:12 #251
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127170762
registreer om deze reclame te verbergen
hebben ze de stemmingen door elkaar gehaald?
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  woensdag 29 mei 2013 @ 22:03:51 #252
366229 Oldie57
Neoliberalisme Macht Frei
pi_127176528
Kan het CDA beter niet fuseren met de PVV? Het CDA is net zo'n links-rechtse anti-partij.
pi_127333482
iemand de toespraak van Buma en zijn 7 punten plan gezien?

niet de overheid , niet de markt, maar de mensen
  Moderator / Redactie Sport / Weblog zondag 2 juni 2013 @ 21:47:52 #254
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127336464
registreer om deze reclame te verbergen
kleinere overheid, maar ik heb even gemist welke taken de overheid dan af gaat stoten
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_127336669
Nou de kinderopvang en de bejaardenhuizen.. want dat moeten we zelf doen.. whaha
  Moderator / Redactie Sport zondag 2 juni 2013 @ 21:51:21 #256
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_127336683
• Het gaat om de samenleving, niet de overheid.
• Om een land waar iedereen een taak heeft.
• Waar we een eerlijke economie tot stand brengen.
• Waar we nee zeggen tegen profiteurs.
• Waar de familie ons fundament is.
• Een zelfbewust Nederland verbonden aan Europa.
• En waar wij keuzes maken voor de toekomst van onze kinderen.”

Aldus Buma. Tja.
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog zondag 2 juni 2013 @ 21:51:28 #257
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127336692
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 2 juni 2013 21:51 schreef arjan1212 het volgende:
Nou de kinderopvang en de bejaardenhuizen.. want dat moeten we zelf doen.. whaha
_O-
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport / Weblog zondag 2 juni 2013 @ 21:52:10 #258
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127336729
quote:
• Waar de familie ons fundament is.
;(

alleenstaanden hebben we niks aan
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport maandag 23 september 2013 @ 11:12:51 #259
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_131472688
Het 'alternatief' van het CDA --> https://www.cda.nl/docume(...)_2014_DEFINITIEF.pdf
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  woensdag 30 oktober 2013 @ 09:37:28 #260
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_132715968
quote:
De verrechtsing van het CDA: de Thee Partij

Groene Amsterdammer: 24-10-2013 16:01 uur

Door Marcel ten Hooven/De Groene Amsterdammer – CDA-partijleider Sybrand van Haersma Buma zet in op ‘een kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’. Compassie is niet meer het leidende motief. De vraag rijst wat het CDA nog tot een christen-democratische partij maakt.

Is de ruk naar rechts van het cda méér dan strategisch opportunisme met het doel in de electorale vijver van de vvd te vissen? Steekt er ook een diepere overtuiging achter? Daar heeft het alle schijn van. Eerder dan een breuk is de koers die partijleider Sybrand van Haersma Buma uitzet een continuüm in de geschiedenis van het cda. Zijn inzet op ‘een kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’ is de geradicaliseerde versie van het ideologische programma dat zijn voorgangers Elco Brinkman en Jan Peter Balkenende met het cda wilden uitvoeren ter ontmanteling van de verzorgingsstaat. Dat programma behelst een combinatie van moreel conservatisme, onder het motto ‘Fatsoen moet je doen!’, met economisch liberalisme.

Solidariteit en rentmeesterschap

Op het eerste gezicht is het verwonderlijk dat het cda zó ver uit het midden wegtrekt. In een kenschets van Ernst Hirsch Ballin is de lakmoesproef voor de christen-democratie dat zij in dienst van de ander staat. Programmatisch kwam dat bij het cda tot uitdrukking in idealen als solidariteit en rentmeesterschap, bestuurlijk in een houding van wendbaar pragmatisme om samenwerking met andersdenkenden mogelijk te maken. ‘Zal ik even met je meedenken?’ luidde de legendarische standaardzin waarmee premier Lubbers (1982-’94) een minister die vastliep in een conflict weer op weg hielp. Met zijn voorkeur voor het compromis boven polarisatie gaf het cda rust en stabiliteit aan het landsbestuur, wat zeker in tijden van crisis een verdienste was. Iemand als Wim Kok weigerde daarom schamper te doen over de lenigheid en vindingrijkheid van het cda bij het zoeken naar compromissen.

Meteen na zijn aantreden als pvda-leider in 1986 kwam hij met rapporten als Schuivende panelen en Bewogen beweging in het geweer tegen de polarisatie van zijn partij jegens politieke tegenstanders. ‘We waren hartstikke gek’, zei Ed van Thijn naderhand over die bejegening van andersdenkenden, in het bijzonder over de botheid waarmee de pvda de eigen standpunten als ‘ononderhandelbare strijdpunten’ in onderhandelingen met andere partijen inbracht.

Kiezerstrouw

In de onderhandelingen met het kabinet-Rutte over de begroting van 2014 maakte Buma zo’n strijdpunt van zijn trits ‘kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’, waardoor het cda al gauw belandde in het kamp van de ‘nee-zeggers’ van sp en pvv. Gooit Buma misschien slechts tijdelijk de beuk erin, om het cda in afwachting van de volgende verkiezingen zo duidelijk mogelijk te profileren? Strategisch is de keuze om in het vvd-electoraat te hengelen een logische, gezien het feit dat cda en vvd elkaars directe electorale concurrenten zijn. Het verlies van de een is potentiële winst voor de ander. Het cda kan dus profijt trekken van Buma’s rechtse profilering, nu de vvd in de coalitie met de pvda concessies moet doen die haar achterban onwelgevallig zijn. Dat soort strategische overwegingen weegt in de politiek steeds zwaarder, nu partijen om elke kiezer moeten vechten.

Kiezerstrouw aan één partij is een verschijnsel uit het verleden, waardoor er in Den Haag een soort permanente verkiezingskoorts heerst. Vanaf de dag van de verkiezingen beïnvloedt de volgende stembusslag de keuzes die politici maken, mede onder druk van het peilingencircus op tv. Aan het Binnenhof prezen adviseurs in de buurt van Buma zich dan ook gelukkig met de zetelwinst waarop het cda even in de peilingen stond.

‘Samenleving, niet de overheid’

Veel wijst er niettemin op dat Buma’s motieven dieper steken. Al sinds de oprichting wordt het cda getekend door interne spanningen over het doel van het politieke handelen. Buma is een uitgesproken vertegenwoordiger van de cda’ers voor wie de christen-democratie vooral een leer is over de meest wenselijke maatschappelijke ordening, met een zo klein mogelijke overheid en een dito verzorgingsstaat.

Hun doel is dat de overheid zich zo ver mogelijk uit het maatschappelijk leven terugtrekt. ‘De samenleving, niet de overheid’, luidde dan ook het eerste van de zeven ‘principes’ die Buma dit voorjaar op het cda-congres als zijn politieke motivatie benoemde. In die sleutelrede sprak hij louter over de overheid als een sta-in-de-weg, te traag, te groot en te machtig, die de gezinnen als ‘melkkoe’ misbruikt.

Compassie

Het woord ‘compassie’ ontbrak in Buma’s rede, hoewel een door partijvoorzitter Ruth Peetoom geïnitieerde partijcommissie dat niet veel eerder nog had gemunt als ‘de ziel’ en ‘het kloppend hart’ van het cda. Peetoom deed naderhand vergeefse pogingen om ‘compassie’, nader geduid als ‘de bereidheid je te laten raken door het lot van een ander’, op te nemen in richtinggevende
geschriften van het cda, zoals het verkiezingsprogramma. Critici in eigen kring reageerden zuur op het woord. Te soft, te vaag. Het riep in hun ogen een eerder meelijwekkend dan zelfbewust beeld van het cda op, als een club van ‘zielige mensen’.

Compassie was destijds niettemin een leidend motief in wat bekend is geworden als de ‘Bergrede’ van Willem Aantjes, zijn roemruchte toespraak uit 1975. Aan de vooravond van de totstandkoming van het cda wilde hij nog één keer zeggen dat ook een grote partij in het centrum van de macht idealen niet uit het oog mag verliezen: ‘De hongerigen te voeden, dorstigen te drinken te geven, vreemdelingen te huisvesten, naakten te kleden en gevangenen te bezoeken.’

Regels en subsidies

Behalve een ideaal lag in die bijbeltekst (Mattheüs 25) een opdracht besloten, zei Aantjes, óók voor de overheid: ‘Want kijk eens om je heen. De hongerigen worden niet gevoed, zij sterven als ratten. De dorstigen worden niet gelaafd, zij worden aan hun lot overgelaten. De vreemdelingen worden niet gehuisvest, zij worden gediscrimineerd en uitgewezen. De naakten worden niet gekleed, zij worden uitgestoten. En de gevangenen worden niet bezocht, zij worden gemarteld.’

Voor cda’ers die in deze traditie staan hoeft de overheid niet per se zo klein mogelijk te zijn, als zij haar plaats maar kent. Dat kan betekenen dat de overheid soms om wille van de publieke gerechtigheid juist in het maatschappelijk leven moet interveniëren, met regels en subsidies. Buma daarentegen wil de overheid zonder meer laten terugtreden, om burgers en bedrijven zo veel mogelijk ruimte te geven.

Tea Party

De ironie wil dat zijn betoog de herinnering oproept aan het Amerikaanse conservatisme dat ‘compassie’ als zijn trefwoord heeft. Michael Gerson, een naaste medewerker van George Bush, zei daarover: ‘Compassionate conservatism is de theorie dat de overheid de aanwezigheid van sociale diensten aanmoedigt, zonder ze zelf te leveren.’
Ethicus Frits de Lange zag de Nederlandse variant van deze opvatting terug in de woorden van een ouderling tot een bedelaar bij de kerkpoort: ‘Wat jij nodig hebt is een schop onder je kont.’

‘De overheid heeft de samenleving verdrongen’, zei Buma in de congresrede over zijn principes. In al zijn overdrijving is dat een bijna Tea Party-achtige bewering. Op de keper beschouwd kopieert Buma met zijn trits ‘kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’ het programma waarmee Ronald Reagan en Margaret Thatcher, de toenmalige leiders van de Angelsaksische wereld, in de jaren tachtig de neoliberale revolutie ontketenden. Misschien goed voor de economie, hoewel ook dat na de schuldencrisis van 2008 de vraag is, maar minder goed voor de maatschappij, door de toenemende ongelijkheid.

Ongelijkheid als politieke keuze

In een terugblik op de afgelopen dertig jaar in The International New York Times schreef de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz, oudchef- econoom van de Wereldbank, vorige week dat ongelijkheid een ‘politieke keuze’ is, geen onvermijdelijk bijeffect van de moderne economie. In dat licht valt het op hoe Buma als Hans Wiegel in zijn beste dagen het woord ‘nivelleren’ bijna uitspuwt, als diskwalificatie van de inzet van het kabinet om de lasten van de crisis naar draagkracht te delen.

Als kandidaat-lijsttrekker van het cda, begin jaren negentig, opperde Elco Brinkman al eens ‘solidariteit’ als christen-democratisch beginsel te schrappen. Dat was volgens hem een woord van voorbije tijden. Het zei nieuwe generaties niet veel meer en het werkte daarom eerder afstotend dan appellerend om het te handhaven als een van de vier basisprincipes van het cda. Achter deze uitspraak ging méér schuil dan Brinkmans profileringsdrang als de leider die het cda bij de tijd zou brengen en ook het stoffige boeltje in bestuurlijk Nederland eens zou opschudden.

Met zijn pleidooi voor maatregelen als extra bezuinigingen en lagere lasten, een bevriezing van het minimumloon en een hardere aanpak van de wao streefde hij een kleinere overheid en een kleinere verzorgingsstaat na. Destijds roerden de tegenkrachten in het cda zich al spoedig. Zij kregen gelijk van de partijcommissie- Gardeniers die na de verkiezingsnederlaag van 1994 concludeerde dat Brinkmans ‘eenzijdig harde toon’ afbreuk had gedaan aan het sociale profiel van het cda.

Ontmanteling van de verzorgingsstaat

Anno 2013 blijft het in het cda opvallend stil, hoewel Buma in de voetsporen van Brinkman treedt. Misschien komt dat doordat Jan Peter Balkenende na Brinkman met een fundamenteler, ideologisch doordacht betoog de geesten in het cda rijp heeft gemaakt voor een ontmanteling van de verzorgingsstaat. Zijn beleid om de overheidszorg terug te brengen tot ‘een basisvoorziening’, zoals hij dat in de regeringsverklaring van zijn tweede kabinet noemde, is een bewuste keuze geweest, waarvoor hij de zorgen in eigen kring over het ‘sociale gezicht’ van het cda op de koop toe nam.

Met goede bedoelingen na de oorlog opgebouwd om mensen te bevrijden van allerlei zorgen, ontnam de verzorgingsstaat in Balkenende’s visie mensen nu hun verantwoordelijkheid. In plaats van vrij waren ze afhankelijk gemaakt. Volgens hem kon het kabinet dus de vrijheid van mensen vergroten door hen minder afhankelijk te maken van overheidszorg.

Met de terugdringing van de verzorgingsstaat beoogde Balkenende dit morele doel, naast de financiële noodzaak om de kosten van de overheid terug te brengen. In zijn ogen had de verzorgingsstaat bovendien het cement tussen mensen weggehaald. Ze konden volgens hem altijd bij de staat terecht voor ondersteuning, waardoor ze geen verantwoordelijkheden jegens elkaar meer hadden, alleen afdwingbare rechten bij de overheid.

Buiten het radicale midden

Zijn leermeester Arie Oostlander, in de jaren tachtig zijn baas bij het Wetenschappelijk Instituut voor het cda, kritiseerde Balkenende. Voorzover hij met zijn beleid een vruchtbare bodem dacht te creëren voor nieuw particulier initiatief, een spontaan proces waarin burgers zich opnieuw organiseren, rekende Balkenende zich rijk, meende Oostlander. Volgens hem was die verwachting gebaseerd op een illusoir beeld van Nederland als een levendige civil society. ‘Ik zou dat vertrouwen niet zo hebben’, zei Oostlander. ‘Het gevaar is dat als dat proces van zelforganisatie niet op gang komt we een liberale woestenij overhouden waarin individuen zich maar moeten zien te redden.’

Met de excentrische positie van ‘nee-zegger’ tegen het compromis en een geradicaliseerde versie van het programma van Brinkman en Balkenende bevindt het cda zich ver buiten het ‘radicale midden’ waarvoor het partijcongres zich vorig jaar nog uitsprak. De spindoctors rond Buma mogen zich verheugen over de virtuele werkelijkheid van zetelwinst in de peilingen, de prijs is wel dat het allengs minder duidelijk is wat het cda tot een christen-democratische partij maakt.

Zinledig etiketje

Op de jubileumviering van het dertigjarige cda, in 2010, karakteriseerde oud-voorzitter Marja van Bijsterveldt haar partij nog als ‘christelijk-sociaal’. Maar zonder substantie, als het ideologische programma niet meer inhoudt dan dat de overheid zich zo ver mogelijk uit het maatschappelijk leven moet terugtrekken, is dat een zinledig etiketje. De Christen- Unie wacht haar kans als redelijk en christelijksociaal alternatief ondertussen af

http://politiek.theposton(...)ing-cda-thee-partij/
Het CDA onder Buma omarmt inniger het neoliberalisme en laat het sociale gezicht varen. De mantra kleinere overheid, geen nivellering en lagere lasten is er nu leidend zoals dat ook al het geval is bij de neoliberale partijen D66 en VVD. Zo onderhand is er in Nederland geen traditionele partij meer over dat nog een nadrukkelijk sociaal gezicht heeft. Misschien de PVDA een beetje met hun zogenaamde derde weg wat moet doorgaan als neoliberalisme met een sociaal gezicht. Maar dat sociale gezicht van de PVDA is voornamelijk nog nadrukkelijk te horen in campagnetijd.
pi_143907220
quote:
Buma wil dat Nederland zelfvoorzienend wordt

'We moeten strategisch kiezen voor een Nederlandse landbouwsector die voorziet in de productie van ons dagelijks voedsel.' Dat schrijft CDA-leider Sybrand Buma vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

Dat pleidooi voor een zelfvoorzienende landbouw wordt ingegeven door de onrust in de wereld. Het ligt voor Buma in het verlengde van onafhankelijkheid op het gebied van energie en defensie.

'De Nederlandse landbouw leunt nu sterk op innovatie en op nicheproducten', licht Buma toe. 'We moeten ook bulk produceren. De graankraan uit Oekraïne of Rusland kan zomaar worden dichtgedraaid. Het kan zomaar dat de groenten uit Kenia of Tanzania ons niet meer bereiken. Daar moet je je op voorbereiden. De kennis op dat gebied mag hier niet verdwijnen. '
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_143908859
Hee, nog een stuk in de Volkskrant, van 'm zelf.

quote:
'Word eindelijk wakker voor de dreiging van buitenaf'

Deze zomer is gebleken dat ons omgaan met elkaar in vrede en vrijheid krachtig moet worden verdedigd, schrijft CDA-leider Sybrand Buma.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 28 augustus 2014 @ 13:54:31 #263
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_143914930
quote:
0s.gif Op donderdag 28 augustus 2014 07:42 schreef Perrin het volgende:

[..]

_O- dus als andere landen dat ook gaan denken zijn we in de aap gelogeerd. Want ze zien je aankomen. We willen wel exporteren maar niet meer importeren
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_144189501
Deze week werd bekend dat dat Eddy van Hijum komend voorjaar de Tweede Kamer verlaat om lijsttrekker te worden in Overijssel. Van Hijum is na Buma het meest ervaren kamerlid dat er zit (ruim 11 jaar) en tevens één van de weinigen die we weleens in de media zien.

Zojuist is ook uitgelekt dat "kroonprins" Sander de Rouwe, de nummer 3 van de kandidatenlijst bij de verkiezingen, weggaat. Hij wordt lijsttrekker in Friesland. In een recent verleden stapten gedoodverfde kroonprinsen als Camiel Eurlings en Jan Kees de Jager al vroegtijdig op uit de politiek. Wat langer geleden gold dat voor Joop Wijn.

Als je kijkt naar de kandidatenlijst van 2010, krijg je toch echt een ontluisterend beeld.

Jan-Peter Balkenende (#1) zag na de verkiezingsnederlaag begrijpelijkerwijs af van z'n kamerzetel. Ank Bijleveld (#2) verliet Den Haag en werd CdK in Overijssel. Maxima Verhagen (#3) is inmiddels weg uit de politiek en nu voorzitter van Bouwend Nederland.

Ab Klink (#4) is opgestapt, van Marja van Bijsterveldt (#5) horen we niks meer. Op #6 stond Jan Kees de Jager. Op 7 Joop Atsma; inmiddels ook exit. Op #8 Elly Blanksma-van den Heuvel. Die zou bij de TK-verkiezingen 2012 op een vierde plaats van de kandidatenlijst komen, maar trok zich terug om burgemeester van Helmond te worden.

Gerda Verburg, in 2010 nog op #9, verliet in 2011 de Teweede Kamer voor een functie bij de Wereldvoedselorganisatie. Op 10 stond Buma, op 11 Ger Koopmans, die in 2012 aan de kant werd gezet en nu gedeputeerde in Limburg is. Op 12 hadden we Henk Jan Ormel; ook al weg uit de Haagse politiek.

Op 13 stond Mirjam Sterk, die in 2012 niet terugkeerde op de kandidatenlijst. Op 14 Van Hijum, hierboven al genoemd. Op 15 Jack de Vries, die na privé-schandalen opstapte. Op 16 Margreeth Smilde; ook exit in 2012. Verder onder meer nog de opgestapte Kathleen Ferrier (#19) en Ad Koppejan (#20). Ook de met voorkeursstemmen verkozen Sabine Uitslag (#31) keerde in 2012 niet terug.

En dan nog te bedenken dat het Kamerlid dat nu veruit het meest zichtbaar is en excelleert, Pieter Omtzigt, door de partij van de kandidatenlijst in 2012 werd geweerd. Het congres zette hem op een "onverkiesbare" 39e plaats en Omtzigt behaalde een enorme lading voorkeursstemmen. Daarom zit hij nu waar hij zit.

Als je dit zo op een rij zet, ga je je toch afvragen wat voor slangenkuil het CDA is. Hoe kan het dat kamerleden als De Rouwe en Van Hijum ineens opstappen?
DJ11 @ RADIO 49 - TOPIC
Spotify-playlist: 12/8 - Music in 12/8 time
Spotify-playlist: Produced by Trevor Horn
  Moderator / Redactie Sport / Weblog vrijdag 5 september 2014 @ 17:29:27 #265
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_144208291
Of die zien hun kans schoon nu het CDA het goed doet om belangrijk te worden als gedeputeerde in de provincie ipv in de kamerbankjes zitten
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_144215001
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 september 2014 17:29 schreef rubbereend het volgende:
Of die zien hun kans schoon nu het CDA het goed doet om belangrijk te worden als gedeputeerde in de provincie ipv in de kamerbankjes zitten
Zou ook kunnen, maar ik vind de Haagse leegloop toch wel frappant. Stel dat het CDA bij de volgende verkiezingen inderdaad flink meer zetels haalt dan nu, welke beginnelingen willen ze dan allemaal in de Tweede Kamer zetten? En stel dat ze meeregeren, wie moeten dan de bewindspersonen worden? Ik zie, op Omtzigt na, vrijwel geen enkel geschikt persoon.
DJ11 @ RADIO 49 - TOPIC
Spotify-playlist: 12/8 - Music in 12/8 time
Spotify-playlist: Produced by Trevor Horn
  Moderator / Redactie Sport vrijdag 5 september 2014 @ 20:46:38 #267
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_144216151
Mona op VWS :P
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog vrijdag 5 september 2014 @ 21:02:52 #268
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_144216992
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 september 2014 20:23 schreef Elfletterig het volgende:

[..]

Zou ook kunnen, maar ik vind de Haagse leegloop toch wel frappant. Stel dat het CDA bij de volgende verkiezingen inderdaad flink meer zetels haalt dan nu, welke beginnelingen willen ze dan allemaal in de Tweede Kamer zetten? En stel dat ze meeregeren, wie moeten dan de bewindspersonen worden? Ik zie, op Omtzigt na, vrijwel geen enkel geschikt persoon.
In die fractie van 2010 heeft gewoon een ordinaire zuivering plaats gevonden van iedereen die moeilijk deed. Buma greep de macht en alles wat te links leek mocht niet te hoog
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_145315813
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 september 2014 20:23 schreef Elfletterig het volgende:

[..]

Zou ook kunnen, maar ik vind de Haagse leegloop toch wel frappant. Stel dat het CDA bij de volgende verkiezingen inderdaad flink meer zetels haalt dan nu, welke beginnelingen willen ze dan allemaal in de Tweede Kamer zetten? En stel dat ze meeregeren, wie moeten dan de bewindspersonen worden? Ik zie, op Omtzigt na, vrijwel geen enkel geschikt persoon.
Die zitten allemaal in de gemeentes, provincies en in de organisatie zonder op de lijst te willen. Er zit niet minder capabel volk dan in de andere partijen of iets dergelijks, maar ze willen vaak gewoon niet landelijk. CDA is natuurlijk in de provincie gewoon een landbouwpartij, dat kan er mee te maken hebben. Bestuurders die ik spreek hebben eerder een regionale of juist Europese mindset dan een Nederlandse.
  Moderator / Redactie Sport maandag 19 januari 2015 @ 21:30:43 #270
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_148856753
quote:
Ruth Peetoom is door het partijbestuur van het CDA voorgedragen voor een tweede termijn als voorzitter. Dat heeft de partij maandag bekendgemaakt.
Uit een eerste sollicitatieronde zijn geen andere kandidaten naar voren gekomen.

Peetoom (47) is sinds april 2011 voorzitter van het CDA. In oktober gaf ze al aan voor een tweede termijn te willen gaan. Hoewel er momenteel geen tegenkandidaten zijn, is het nog niet zeker dat ze aan die tweede periode mag beginnen.

Tot en met 14 februari kunnen zich nog leden melden, die beschikken over de steun van in ieder geval drie provinciale, tien gemeentelijke afdelingen of 1 procent van de leden.

De verkiezing van de nieuwe voorzitter vindt plaats op 11 april, tijdens het voorjaarscongres van de partij.
http://www.nu.nl/algemeen(...)ampaign=nunl_twitter
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog maandag 19 januari 2015 @ 21:32:47 #271
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_148856876
quote:
heeft ze nog iets te zeggen? Van de door haar ingezette lijn is niks over _O-
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport dinsdag 24 november 2015 @ 08:54:46 #272
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_157779114
quote:
Het CDA-Kamerlid Peter Oskam verlaat na drie jaar de Tweede Kamer. Hij wordt in januari burgemeester van Capelle aan den IJssel.

Bij de Kamerverkiezingen van 2012 stond hij op de tiende plaats van de kandidatenlijst; het CDA haalde 13 zetels. Een jaar later maakte hij deel uit van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Peter Oskam werkte zich op van politieman in Den Haag naar officier van justitie in Rotterdam en kinderrechter in Den Haag en Amsterdam.

Begin januari

De gemeenteraad van Capelle heeft hem vanavond voorgedragen als opvolger van burgemeester Frank Koen. De ministerraad moet hem nog wel benoemen, maar dat is een formaliteit.

Als alles volgens plan verloopt, begint de 55-jarige Oskam op 4 januari aan zijn nieuwe baan.
http://nos.nl/artikel/207(...)ter-van-capelle.html
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog dinsdag 24 november 2015 @ 15:12:45 #273
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_157786606
dat is wel erg vlot :')
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport / Weblog woensdag 2 december 2015 @ 14:02:30 #274
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_157964163
quote:
treurigheid ten top :')
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_161097440
Hierbij wil ik het CDA graag feliciteren met de met 12% toegenomen CO2-uitstoot door energiebedrijven.
pi_168213135
De CDA is allang niet meer christelijk en is duidelijk aan de rechter kant van de politiek beland laten we dat alstublieft niet vergeten.

De tijden dat Jezus opkwam voor de armen en de tollenaars en de zieken en verder iedereen die het moeilijk had is al heel lang niet meer belangrijk voor de CDA.

En nog veel erger is de PVDA.

De media noemen de PVDA nu ineens een linkse partij ? Hoor ik dat nu goed ? Ze hebben net 3 jaar extreem rechts belijd van de VVD uitgevoerd LOL Het ene rechtse plan naar het andere rechtse plan werd dood leuk door de PVDA er door geloodst
En nu ineens zijn ze weer links ????

Deze 2 partijen verdienen het niet dat er nog op gestemd word want beide partijen hebben hun afkomst en idealen over boord gegooid en hopelijk laat de kiezer hun een poepie ruiken.
Mijn Nederlands is bagger dat is bij mij bekend !!!!
  Eurovisie Songfestival Queen / Moderator donderdag 9 februari 2017 @ 21:07:27 #277
163650 crew  Greys
Nee.
pi_168787866
Hm... Opvallend.

Hans Hillen (CDA): "Val van Rutte 1 kwam niet door PVV"

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/829776519979470848

Hij zegt het echt.
Koutist in opleiding.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 9 februari 2017 @ 21:19:11 #278
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_168788286
quote:
5s.gif Op donderdag 9 februari 2017 21:07 schreef Greys het volgende:
Hm... Opvallend.

Hans Hillen (CDA): "Val van Rutte 1 kwam niet door PVV"

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/829776519979470848

Hij zegt het echt.
ik kan die tweet niet zien ;(
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Eurovisie Songfestival Queen / Moderator donderdag 9 februari 2017 @ 21:22:13 #279
163650 crew  Greys
Nee.
pi_168788409
quote:
0s.gif Op donderdag 9 februari 2017 21:19 schreef rubbereend het volgende:

[..]

ik kan die tweet niet zien ;(
:D

Hij quote deze tweet. Met filmpje waarin die Hillen dat zegt. Kan je die wel zien? :+

https://twitter.com/NederPiet/status/829745314487758850
Koutist in opleiding.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 9 februari 2017 @ 21:31:05 #280
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_168788673
quote:
1s.gif Op donderdag 9 februari 2017 21:22 schreef Greys het volgende:

[..]

:D

Hij quote deze tweet. Met filmpje waarin die Hillen dat zegt. Kan je die wel zien? :+

https://twitter.com/NederPiet/status/829745314487758850
omg :')

volgens mij heeft de afgelopen coalitie een grotere financiële opgave gehad.
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Eurovisie Songfestival Queen / Moderator donderdag 9 februari 2017 @ 21:42:42 #281
163650 crew  Greys
Nee.
pi_168789054
quote:
0s.gif Op donderdag 9 februari 2017 21:31 schreef rubbereend het volgende:

[..]

omg :')

volgens mij heeft de afgelopen coalitie een grotere financiële opgave gehad.
Wat een bende.
Koutist in opleiding.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 9 februari 2017 @ 21:45:14 #282
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_168789172
uit alle reconstructies bleek dat de PVV dwars lag
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Eurovisie Songfestival Queen / Moderator donderdag 9 februari 2017 @ 21:58:13 #283
163650 crew  Greys
Nee.
pi_168789726
quote:
0s.gif Op donderdag 9 februari 2017 21:45 schreef rubbereend het volgende:
uit alle reconstructies bleek dat de PVV dwars lag
Wat zou het motief zijn van Hillen om dit nu te zeggen? Snap jij het?
Koutist in opleiding.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 9 februari 2017 @ 21:59:25 #284
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_168789779
quote:
1s.gif Op donderdag 9 februari 2017 21:58 schreef Greys het volgende:

[..]

Wat zou het motief zijn van Hillen om dit nu te zeggen? Snap jij het?
misschien omdat Hillen toch graag over rechts wil met het CDA. Hij is sowieso al van de rechter conservatieve vleugel. Hij zal weinig zin hebben om met GroenLinks en D66 te gaan.
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Eurovisie Songfestival Queen / Moderator donderdag 9 februari 2017 @ 22:09:35 #285
163650 crew  Greys
Nee.
pi_168790217
quote:
0s.gif Op donderdag 9 februari 2017 21:59 schreef rubbereend het volgende:

[..]

misschien omdat Hillen toch graag over rechts wil met het CDA. Hij is sowieso al van de rechter conservatieve vleugel. Hij zal weinig zin hebben om met GroenLinks en D66 te gaan.
Buma zal hem dit niet in dank afnemen in elk geval. Denk ik.
Koutist in opleiding.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 9 februari 2017 @ 22:34:15 #286
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_168791161
quote:
1s.gif Op donderdag 9 februari 2017 22:09 schreef Greys het volgende:

[..]

Buma zal hem dit niet in dank afnemen in elk geval. Denk ik.
CDA en de mastodonten, altijd lachen _O-
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Eurovisie Songfestival Queen / Moderator donderdag 9 februari 2017 @ 22:47:40 #287
163650 crew  Greys
Nee.
pi_168791614
quote:
0s.gif Op donderdag 9 februari 2017 22:34 schreef rubbereend het volgende:

[..]

CDA en de mastodonten, altijd lachen _O-
Ophefgewijsgezien sowieso wel een lekker verkiezingsjaar :D
Koutist in opleiding.
pi_173594198
Graaf Dracula, eh… ik bedoel Sybrand Buma heeft een lezing gegeven:

quote:
Buma: te weinig belang gehecht aan cultuur en identiteit

Er moet veel meer nadruk komen op het belang van de gemeenschap tegenover het individu. Dat zei CDA-leider Buma in de jaarlijkse HJ Schoo-lezing, in Amsterdam.

Volgens hem is er te veel absolute waarde toegekend aan begrippen als vrijheid en gelijkheid en is er te weinig belang gehecht aan cultuur, identiteit en omgangsvormen. Buma noemde Nederland "in zijn grondslag nog steeds een christelijk land".

Boze burgers

De CDA-voorman zei dat mensen vaak ten onrechte als "boze burgers" worden afgeschilderd, als afwijking van de norm. Volgens hem zou je boze burgers ook gewone Nederlanders kunnen noemen, die steeds tegen een muur oplopen.

Mensen die de opkomst van Wilders, de verkiezing van Trump, de brexit en de uitslag van het Oekraïne-referendum als "irrationele oprispingen" beschouwen, maken zich schuldig aan struisvogelgedrag, vindt Buma.

"De baan is vergeven aan een immigrant of een Oost-Europeaan, de opleiding voor de kinderen is te theoretisch geworden en de verruwing van de samenleving komt via de televisie en computer rechtstreeks in de huiskamer."

Traditie en cultuur

Volgens Buma moeten vrijheid en gelijkheid altijd worden ingebed in de traditie en cultuur waarin ze zijn ontwikkeld. De CDA-leider wees erop dat volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau minder dan 40 procent van de Nederlanders vindt dat het met Nederland de goede kant op gaat.

Buma beschouwt het als de kracht van populistische politici dat zij "de pijn zien". Maar volgens hem geven ze geen fundamentele antwoorden en hebben ze geen samenhangende visie. "De vrijheid van meningsuiting is bij hen het hoogste recht, maar de koran moet worden verboden."
Bron

Op zich een degelijk verhaal. Maar zonder het communitaristische praatje was het beter geweest.

[ Bericht 3% gewijzigd door Ribbenburg op 05-09-2017 07:40:52 ]
  maandag 5 maart 2018 @ 11:54:06 #290
463917 Buurtzwaan
Houdt van de polder
pi_177617990
quote:
In de Correspondent stond al eens geschreven dat Wilders het debat naar rechts heeft geschoven in de Nederlandse politiek. Dat zie je heel sterk terug bij het CDA en de VVD.
pi_183820947
Een deel van de leden van het CDA blijft nog steeds boos op Buma over zijn nationalistische koers:
quote:
'Het christendom is niet nationalistisch, je kijkt juist over de grenzen heen'

VANDAAG, 12:44BINNENLAND
NIEUWSUUR

Iedere dinsdagochtend zijn illegalen welkom bij de protestantse kerk in Drachten. Op het inloopspreekuur van de vluchtelingenwerkgroep kunnen ze terecht voor een luisterend oor, advies en een keer per maand een beetje leefgeld. Voor de leden van de werkgroep is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ze dit doen.

"Het belangrijkste christelijke gebod is dat je God boven alles zult liefhebben en je naasten als jezelf, daar komt die drive vandaan", zegt voorzitter Harm Klein Ikkink. "En in het oude testament wordt verschillende keren gezegd dat we ons moeten bekommeren om het lot van de wees, de weduwe en de vreemdeling."

De vluchtelingenproblematiek staat nadrukkelijk op de agenda van de protestantse kerk in Nederland. Nogal wat christenen hebben moeite met het harde vreemdelingenbeleid van dit kabinet. Met name binnen de ChristenUnie en aan de linkerflank van het CDA ziet men in de Bijbel juist een aansporing om vluchtelingen te helpen.

In Den Haag is er bijvoorbeeld een estafettedienst aan de gang om de uitzetting te voorkomen van een Armeens gezin. Ook in Drachten is men vanuit de Bijbel met het lot van vluchtelingen begaan.

"Wij bidden u: wees met de vluchtelingen in ons land. Dat we niet te snel roepen dat dit ons land is, maar dat we leren zingen: de aarde en haar volheid zijn des Heren Koninklijk domein", spreekt predikant Jurgen van den Herik in de protestantse kerk in Drachten de aanwezigen toe.

Hij legt uit welke betekenis de tekst volgens hem heeft. "Als je dat zingt, leer je te beseffen dat je niet kan zeggen dat het land vol is en dat mensen zich ergens anders maar moeten zien te redden. De opdracht van de gemeente is te laten zien hoe God de God kan zijn van alle volkeren."
Die visie wordt gedeeld op de redactie van het christelijke Nederlands Dagblad, een krant met veel aandacht voor buitenlands nieuws. Hoofdredacteur Sjirk Kuijper komt uit de hoek van de ChristenUnie. Volgens hem is het christendom per definitie niet nationalistisch.

"In het verleden werd weleens de indruk gewekt dat God een heel speciale band had met Nederland, maar ik ben ervan overtuigd dat het christelijk geloof je juist over grenzen doet heen kijken", zegt Kuijper. "En het is een enorm voorrecht als jouw wiegje in Nederland staat, maar dat geeft je niet het recht om alle voorrechten, luxe en welvaart die daarmee aan jou gegeven zijn, als rechten te claimen."

Maar de Bijbel kan verschillend worden geïnterpreteerd. CDA-leider Sybrand Buma voert met beroep op christelijke normen juist een nationalistische koers. In zijn HJ Schoo-lezing in 2017 sprak hij over "onze" traditie, cultuur en waarden. "Die mogen we niet laten verwateren. Sterker nog, we moeten ze versterken en uitdragen."

Oud-CDA-Kamerlid, burgemeester en columnist Syze Faber kan zich er niet in vinden. Hij heeft altijd tot de linkervleugel van de partij behoord. Volgens hem scherpt de Schoo-lezing de tegenstellingen in de samenleving aan. "Er gaat de suggestie vanuit dat de een van meer betekenis is dan de ander."

Hij vraagt zich ook af of iedereen zich in die Nederlandse tradities kan herkennen. Nieuwkomers hoeven zich volgens hem niet aan alles aan te passen. "Ze moeten zich aanpassen aan de Nederlandse wetgeving en democratische rechtsstaat en zich houden aan de geboden en voorschriften, maar je hoeft niet te denken, koken of eten als de oorspronkelijke witmens."
Alles doen voor een betere toekomst

Ook politiek actieve CDA'ers hebben moeite met de koers van hun partij. Het CDA in Drachten hoort tot de twintig lokale afdelingen die het kabinet hebben opgeroepen tot een ruimer kinderpardon De partij is in het migratiedebat te veel naar rechts opgeschoven, vindt men hier.

"Het CDA luistert te weinig naar wat er in de partij leeft en wat er in Nederland leeft", zegt Corrie Ponne, CDA-raadslid in Drachten. "Het botst met mijn christelijke normen en aarden. Als ik denk aan vluchtelingenkinderen, zie ik mijn eigen kinderen. Ik zou als moeder ook alles doen zodat zij een betere toekomst krijgen."

Ook in Drachten wonen Armeense asielzoekers die het land uit moeten. De leden van de vluchtelingenwerkgroep bespreken de situatie. Ze vinden niet dat de grenzen maar open moeten worden gezet, maar de mensen die hier al zijn laat je niet in de steek. "Jezus zou opkomen voor de verdrukten, dus moeten wij dat ook."
https://nos.nl/nieuwsuur/(...)de-grenzen-heen.html
  dinsdag 29 januari 2019 @ 14:38:53 #292
148813 Vader_Aardbei
Wij hebben mammoeten gevloerd!
pi_184692879
Heeft iemand al de nieuwe spot van het CDA gezien? ''Een hele goedemorgen!''

quote:
'Betuttelend' en 'vreselijk truttig'. Maar ook: 'sympathiek' en 'vrolijk'. De 'hele goede morgen'-campagne van het CDA maakt de tongen los. Wat we er van vinden? De meningen lopen flink uiteen.

https://www.rtlnieuws.nl/(...)rgen-tegen-nederland

Persoonlijk vind ik deze beter dan de vorige, waarin Buma door een bijna leeg, post-apocalyptisch Nederland leek te fietsen. :') Maar qua inhoud is het vergelijkbaar met Wilders en zijn A4.

Ook opvallend dat ze, voor de vorm, één moslima in het filmpje laten figureren, maar voor de rest alleen blanke mensen. Met name die kinderklas is tegenwoordig onrealistisch te noemen, in ieder geval in de Randstad. Het schept een soort beeld van vroeger van een Nederland dat niet langer bestaat.
pi_184724344
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 14:38 schreef Vader_Aardbei het volgende:
Heeft iemand al de nieuwe spot van het CDA gezien? ''Een hele goedemorgen!''

[..]


Persoonlijk vind ik deze beter dan de vorige, waarin Buma door een bijna leeg, post-apocalyptisch Nederland leek te fietsen. :') Maar qua inhoud is het vergelijkbaar met Wilders en zijn A4.

Ook opvallend dat ze, voor de vorm, één moslima in het filmpje laten figureren, maar voor de rest alleen blanke mensen. Met name die kinderklas is tegenwoordig onrealistisch te noemen, in ieder geval in de Randstad. Het schept een soort beeld van vroeger van een Nederland dat niet langer bestaat.
Slaap lekker CDA. :W Hef jezelf op. :W Je bent nutteloos. :W
pi_184735825
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 14:38 schreef Vader_Aardbei het volgende:
Heeft iemand al de nieuwe spot van het CDA gezien? ''Een hele goedemorgen!''

[..]

Ook opvallend dat ze, voor de vorm, één moslima in het filmpje laten figureren, maar voor de rest alleen blanke mensen. Met name die kinderklas is tegenwoordig onrealistisch te noemen, in ieder geval in de Randstad. Het schept een soort beeld van vroeger van een Nederland dat niet langer bestaat.
de achterban van het CDA woont niet in de randstad maar juist in dorpen en kleine steden en daar is zijn dit soort klassen vrij normaal
Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.
- Rudyard Kipling
  Moderator / Redactie Sport / Weblog dinsdag 12 februari 2019 @ 11:04:46 #295
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_184969729
nrc twitterde op dinsdag 12-02-2019 om 09:20:56 Veel wijst erop dat het CDA de sleutel van Rutte III in handen heeft, schrijft @tomjanmeeus. "Een partijprominent zei: als de twee komende verkiezingen tegenvallen is het gedaan met Sybrand. Ik weet niet of we dan nog lang een kabinet hebben."https://t.co/H1Fi1Pb72T reageer retweet
Wie zouden er allemaal staan te trappelen om Buma op te volgen?
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_184970010
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 11:04 schreef rubbereend het volgende:
nrc twitterde op dinsdag 12-02-2019 om 09:20:56 Veel wijst erop dat het CDA de sleutel van Rutte III in handen heeft, schrijft @:tomjanmeeus. "Een partijprominent zei: als de twee komende verkiezingen tegenvallen is het gedaan met Sybrand. Ik weet niet of we dan nog lang een kabinet hebben."https://t.co/H1Fi1Pb72T reageer retweet
Wie zouden er allemaal staan te trappelen om Buma op te volgen?
Omtzigt? Vind ik persoonlijk wel een goede politicus.
I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it.
  Moderator / Redactie Sport dinsdag 12 februari 2019 @ 11:26:55 #297
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_184970029
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 11:04 schreef rubbereend het volgende:
nrc twitterde op dinsdag 12-02-2019 om 09:20:56 Veel wijst erop dat het CDA de sleutel van Rutte III in handen heeft, schrijft @:tomjanmeeus. "Een partijprominent zei: als de twee komende verkiezingen tegenvallen is het gedaan met Sybrand. Ik weet niet of we dan nog lang een kabinet hebben."https://t.co/H1Fi1Pb72T reageer retweet
Wie zouden er allemaal staan te trappelen om Buma op te volgen?
De kroonprinsen Hoekstra & De Jong
Op de achterwacht iemand als Knops.
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog dinsdag 12 februari 2019 @ 12:23:26 #298
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_184970895
Zou Mona niet alsnog een poging willen wagen?
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  woensdag 13 februari 2019 @ 11:34:29 #299
148813 Vader_Aardbei
Wij hebben mammoeten gevloerd!
pi_184989812
Ik verwacht dat Hugo de Jonge het wordt, als Buma afzwaait.
  Moderator / Redactie Sport woensdag 13 februari 2019 @ 11:37:29 #300
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_184989855
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 februari 2019 12:23 schreef rubbereend het volgende:
Zou Mona niet alsnog een poging willen wagen?
Daarvan wordt gezegd: "Die is heel geschikt", aldus Mona zelf.

Bron PG in Betrouwbare Bronnen. :+.
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')