abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  woensdag 26 mei 2010 @ 00:14:11 #1
94405 Tarak
Follow the white rabbit...
pi_81903324
In 1942 publiceerde nazi-Duitsland een aantal pamfletten in het kader van de gleichschaltung die men wilde creëren in de veroverde gebieden: EUropaische WirtschaftGemeinschaft ( Bron ). De naam van dit nazi-project uit 1942 heette vertaald dus Europese
Economische Gemeenschap. Een naam die we allemaal nog wel kennen.Enige tijd geleden stond er op de site hetvrijevolk.com het onderstaande interview uit 1956 van Elsevier journalist Lunshof met Walraven van Heeckeren van Molecaten, de secretaris van Koningin Juliana.

Zeer interessant gesprek want hier wordt o.a.de oorsprong van de EU uit de doeken gedaan als iets waar Juliana fel tegen was. Een oorsprong van de EU die te maken had met nazi-idealen en het gedwongen samenvoegen van Europa wat de Verenigde Staten zo vurig wenste. Ook de VS wilde - volgens dit gesprek - sovjets creëren, alleen op een andere wijze: via de EU.

In lijn hiermee is ook onderstaand interview te lezen, Koningin Juliana die zich verzette tegen deze ontwikkeling en de vuile spelletjes die gespeeld werden (zie interview). Uit dit interview zou blijken dat zij in ieder geval van mening was dat een flink aantal mensen haar liever zo snel mogelijk van de troon zouden zien vertrekkken omdat zij o.a tegen de EU was en zich verzette tegen het verlies van de Nederlandse soevereiniteit. Zij geloofde niet in gedwongen eenwording, zij vreesde dat een aantal krachten er nog steeds op uit waren Nederland een deel van Duitsland te laten worden (iets waar Wilhelmina en Willem III overigens ook altijd voor hebben gevreesd). Zij had zoals uit onderstaand artikel blijkt zelfs wantrouwen tegen haar eigen dochter Beatrix in deze en wilde dus per se niet aftreden tijdens de Hofmans affaire omdat zij van mening was dat Nederland dan direct richting Duitse provincie geredigeerd zou worden.

Er wordt ook gerefereerd aan de speech die Juliana in de VS heeft gehouden en waarin zij het dus eigenlijk wilde hebben over de gedwongen samenvoeging van Europa, maar waar dus een conflict over was, waarna de speech werd aangepast.

Daar ik weet dat er nooit iemand op linkjes klikt heb ik het relevante deel overgetypt (blind typen ftw, ik garandeer niet dat ik geen spelfouten heb gemaakt met al die komma's).
quote:
Vraag: Hoe ziet zij dan de politieke toestand, althans hoe ziet U die?

Antw.: Er zijn drie gevaarlijke politieke groeperingen. De communisten, de katholieken en de neo-fascisten.

De communisten spelen geen grote rol. Zij zijn te cerebraal (toevoeging Tarak: = uitsluitend verstandelijk redenerend, theoretica). Van de communisten moet de Koningin niets hebben. Dat Paul de Groot het voor haar opneemt, wordt meestal verkeerd uitgelegd. Paul de Groot wilde aantonen, dat de Koningin een eigen politiek voert, die weliswaar, min of meer met de zijne overeenstemt, doch die niet constitutioneel is.
(........niet relevant deel weggelaten.....)

Erger is die van de katholieken. Ik wil niet zeggen dat het katholieke volksdeel anti-Oranje is. Dat gaat te ver. De katholieke leiding is het zeker wel. Ook in verband met de onmogelijke Benelux zou men niets liever willen dan dat er een vorstin op de troon zit met katholieke sympathiëen, zoniet katholieke belijdenis. Het protestantisme van de koninging - ik moet erbij zeggen, dat zij bepaald anti-Katholiek is - is velen een doorn in het oog. U, heer Lunfhos, zegt nu wel dat de Koninging 90% van het Nederlandse volk achter zich heeft: zij is hier niet zeker van. Zij gelooft niet, dat zij de meerderheid van de katholieken achter zich heeft. Wèl als deze goed werden voorgelicht. Doch de katholieken zijn slaven van de geestelijkheid en van een politieke bovenwereld die ik gerust "onderwereld" mag noemen. In wijder verband streven de katholieken naar een Klein-Europa, waarin Nederland een ondergeschikte rol vervult. De Koningin is voor zulk een klein-Europa een sta-in-de-weg. U moet niet vergeten, dat elke oranjevorst na de Napoleonitische tijd in moeilijkheden is geraakt. Willem I is afgetreden. Ook wel in verband met een vrouw, omdat de regering het Belgische verdrag wèl wilde accepteren en hij niet. Willem II is gestorven aan de constitutie van 1848. Willem III heeft het tot het einde volgehouden, maar heeft in 1866 zijn grote conflict gehad met het parlement. Koningin Wilhelmina is ten slotte ook geabdiqueerd. Daar hebben steeds invloeden gewerkt, die de persoon van de Koningin wilde verdringen. Die invloeden zijn in het katholieke kamp sterk.

De derde groep, welke hier een rol speelt, is de belangrijkste. Dat zijn de z.g. neo-fascisten. De anti-democraten. Het fascisme of het nationaal-socialisme is niet dood. Het leeft verder onder een andere naam. Ik beschouw als dragers van deze gedachte in Nederland o.a. mensen als Beyen, die de pers altijd verkeerd heeft voorgelicht, Rijkens en alle voorstanders van de E.D.G. Toen Eisenhower nog opperbevelhebber van de Nato was, heeft hij eens gezegd: wanneer Europa zich niet integreert, dan moeten wij Amerikanen maar op de Duitse kant wedden. Eisenhower en Adenauer zijn twee handen opeen buik. Dank zij het dappere optreden van Mendes France, een man voor wie ik hoge achting heb......

Tussenwerping H.A. Lunshof: Mendes Franse is een van de boze geesten van Europa.

Antw. : Ja, van het supranationale Europa. Ik ben er niet tegen, dat er een Verenigd Europa tot stand komt op natuurlijke grondslag en de Koningin evenmnin. Vrijhandel, convertibiliteit van het geld, en dat soort dingen, noem ik natuurlijk. De jeugd gaat Europees denken.
Maar wat Beyen en Eisenhower en Adenauer willen, is een supra-nationaal orgaan. Dat is mis. Deze organen betekenen een nadeel voor Nederland. Wij krijgen dan uit Bonn de wet voorgeschreven en zo meteen Berlijn. Supranationale organen zijn anti-democratisch, fascistisch - of als u wilt - sovjets. Prins Bernhard is vol van Amerika-Duitse toenadering, en van de Europese integratie. De Duitsers trachten via integratie gedaan te krijgen, wat Hitler niet is gelukt.
Daarom willen zij ook geen zelfstandig Koningshuis. Een republiek integreert zich gemakkelijker als een vorstenhuis. Nederland, dat toch al op de Duitse economie leeft en teert, moet op den duur, en Eisenhower heeft dat eens gezegd, één van de Duitse landen worden. Daarnaar streeft Prins Bernhard. Daarin ligt de oorzaak van het conflict. De katholieken willen dit,; de communisten natuurlijk niet.
Doch de Amerikanen en Duitsers wel. Daarom wilde de Koningin in Amerika de waarheid zeggen. Dat is niet geheel gelukt. Er is een zeker conflict geweest over de z.g. Amerikaanse redevoering van de Koningin. Dit conflict is gepubliceerd geworden dankzij de loslippigheid van een zekere heer Stikker, een gevaarlijke en politiek onbenullig figuur. Ook Stikker is een internationalist, evenals zijn vijand Beyen. Zij denken niet Nederlands, zij denken internationaal d.w.z. zij denken aan hun eigen positie. Dat is alle??????? de Koninging, die Nederland als land wil bewaren. Gaat zij weg dan komt er een Duits vorstenhuis en zometeen een republiek, die zich bij Duitsland aansluit. Dat noem ik neo-fascistisme. Duits, anti-democratisch enz. Dat spel wordt gespeeld. De internationale machten en de internationale pers doen er aan mee.Daarom was het heel gelukkig dat de E.D.G. is getorpedeerd. Vroeger heb ik er niet aan geloofd dat de wapenfabrikanten oorlogshitsers waren. Thans wel. De Amerikaanse economie drijft voor een deel op de bewapeningsindustrie. Niet alleen moet Europa geïntegreerd worden, het moet ook bewapend worden door de internationale wapenfabrikanten. Tegen dit soort kapitalisme en internationalisme keert de Koningin zich. Zij wil van Nederland geen provincie van Duitsland maken. Zij wil Nederland niet ondemocratisch maken.
De socialisten begrijpen van dit alles niets,. Die begrijpen überhaupt niets. Daarvoor zijn het ook socialisten.

Zo denkt de Koningin erover. Zij voelt zich een eenzaam figuur, die tegen een wereld strijd, welke onder het mom van verdediging tegen Rusland een z.g. westelijke eenheid creëert, die voor ons land alleen maar nadelig is.

Vraaag: In die redenering zou de Koningin er dus alles op zetten om vorsin te blijven?

Antwoord: Ja. Zij is echter teveel vrouw en zij houdt van de Prins en de prins is volkomen in handen van Beyen, Rijkens, Philips, Eisenhower. De tragedie van de Prins is, dat hij in plaats van Nederlander internationalist is geworden. Wat heeft hij te zoeken buiten de Nederlandse grenzen. Niets. Men heeft hem echter volkomen in de hand. In wezen is hij slechts een pion. Hij meent het niet zo slecht doch hij doorziet het spel niet, dat men met hem speelt om Juliana te verdrijven en Beatrix op de troon te krijgen die door en door Duits is. Holland annexeert zichzelf.
Bron: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7307

Het betreffende pdf-je: http://www.hetvrijevolk.com/files/audiovideo/lunshof_juliana.pdf

Dat de EU sterke trekken vertoont met het in nazi-Duitsland voorgeschreven corporatisme
(Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In tegenstelling tot pluralisme, waar vele groepen strijden voor de controle van de staat, nemen in het corporatisme verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol aan in het besluitmakingsproces.)
is voor iedereen duidelijk, dat de EU zo sterk wortelt in nazi-Duitsland is niet bij iedereen bekend.

Er zijn nog enkele dwazen die geloven dat de EU ooit is opgericht om oorlog te bestrijden, zoals de EU propaganda dat graag ziet.
De EU is dus deels meer opgericht om het verlies van deze oorlog alsnog in het winnen van deze oorlog om te zetten en de vrijheid van soevereine staten te beëindigen, het beëindigen van de daadwerkelijke invloed van vrije burgers in democratische processen en het vergroten van de ondemocratische corporatistische invloed op de samenleving, in combinatie met de VS die Europa makkelijker wilde aansturen in plaats van te maken hebben met allerhande verschillende landjes.
Dit alles onder het mom van "nooitmeeroorlogblablabla" en "internationalisme is goed", "samenwerkingbovensoevereiniteit" kretologie om de dwazen te paaien.

Een andere persoon die zich fel tegen de EU keerde is mevrouw Thatcher:Ook zij wijst op het belang van soevereiniteit en het anti-democratische karakter van de EU.

Eén van de natuurlijke tegenkrachten van dit internationale denken is uiteraard "nationalisme" (zie ook de video van Thatcher), en laat nu net -oh wat een toeval - "nationalisme" besmet zijn geraakt door de politiek. Er zou geen bozere kracht dan nationalisme zijn, terwijl de daadwerkelijk kwaadaardige invloed van nazi-Duitsland, haar anti-democratische karakter, het reduceren van de invloed van individuen ten gunste van een elite in corporatistische .organisaties rustig werd voortgezet. Maar nationalisme stond in de weg van dat mooie nazi-ideaal de EU.

Nu is mijn vraag in hoeverre jullie de EU dus als uitvloeisel van de nazi Duitsland ideologie zien en in hoeverre jullie daar nu nog bezwaar tegen hebben? Of zeg je van hè, okay nazi achtergrond, maar ik zie geen rechte lijn van de voorgestelde EEG uit 1942 en de latere EU, ik hoor dan ook graag waar je het verschil ziet, want uit die documenten blijkt dat zelfs de organisatiestructuur van de EU al in 1942 bedacht is. Kan toeval zijn....ik vrees echter van niet.

Ik ben huiverig voor Bilderbergblabla, maar ik denk wel dat er heel veel mensen tegelijkertijd dezelfde maakbare samenlevingswaanzin kunnen aanhangen, ik weet niet of je dat een complot moet noemen, eerder een extreme vorm van "groupshift" "groupthink", die uiteraard wel veel maatschappelijke schade teweeg kan brengen. Kijk ook maar naar het communisme en tot welke maatschappelijke ontwrichting het communisme her en der heeft geleid.

Allemaal misschien een beetje vaag verhaal, maar hè gun mij ook een vaag topic.
Ik geloof zoals iedereen weet dus niet in de EU, en ik vind het eng zoals de EU de vrijheid van zowel individuen als van landen afpakt, omdat de rijkdom van Europa nu juist die verschillende landen, volken en culturen zijn die in democratische processen met elkaar concurreren om welk systeem werkt, in plaats van de opgelegde gleichschaltungsideologie van de EU. In mijn optiek vernietigt de EU de echte rijkdom van Europa.

[ Bericht 3% gewijzigd door Tarak op 26-05-2010 00:21:13 ]
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
pi_81905614
tl;dr
->BNW
  woensdag 26 mei 2010 @ 02:43:30 #3
198365 Morendo
The Real Deal
pi_81905649
Wat een onhullingen, zo gek was Juliana dus nog niet.
Die Lebenslust bringt dich um.
  woensdag 26 mei 2010 @ 03:41:26 #4
223512 HugoChavez
Amor vincit Omnia
pi_81905843
De EU is ook niets anders dan uitbreiding van Lebensraum van de Duitsers. Hitler heeft alsnog zijn zin gekregen met de eenwording van Europa.
"Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen. Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen.
Wie niets heeft, kent geen zorgen.", Bhoedda
"Voorwaar, de vermindering wordt vaak tot aanwinst,
de vermeerdering vaak tot verlies.", Lao Tzu
  woensdag 26 mei 2010 @ 06:55:53 #5
222922 Fortune_Cookie
I sit and ponder... Huh?
pi_81906139
TVP!
Intelligent, but fucked up.
pi_81906149
En autosnelwegen zijn ook een uitvinding van de nazi's.
Gelijk afbreken die zooi, en terug naar de oerhollandse kinderkopjes!
pi_81906198
Op zichzelf interessant. Enkele kanttekeningen:

Je bron vind ik vaag. Ik zie hier geen authenticiteit in. Laat ik het voor waar aannemen; wat precies staat in de weg dat de organisatiestructuur van Duitse leest is? Maakt het dit meteen Nazistisch?
De informatie van Juliana is uit tweede hand. Waarom zou Beatrix wel haar land in de verkoop doen?
Ik mis het belang van Frankrijk in dit verhaal. Toch ook geen klein spelertje. Zelfs initiator van de EGKS én bezitter van Duits grondgebied na WOII. Waarom zouden zij een plan voorstaan wat doorkleeft is van Nazi invloeden?
Volgens mij is nooit ontkent dat wij na de oorlog (Marshallplannen) een soort sattelietstaten werden van de VS. Maar historisch gezien waren, zijn en blijven wij toch aan dat land verbonden. De bakermat van de VS ligt namelijk in dit deel van Europa. Tot op de dag van vandaag doorklinkt die invloed.
Je neemt het verdrag van Lissabon niet mee in de overweging; helaas afgezwakt door de diverse referenda, maar het startpunt voor het neerleggen van de macht bij het op grond van meervoudig partijenstelsel gestoeld Europees Parlement. Dit parlement is juist heel erg pluriform. Je corporatisme-argument is nmm achterhaald. In het verleden had het hier inderdaad veel kenmerken van, maar er is al een andere weg ingeslagen.

[ Bericht 7% gewijzigd door Stasi op 26-05-2010 07:26:07 ]
pi_81906815
quote:
Op woensdag 26 mei 2010 07:00 schreef DennisMoore het volgende:
En autosnelwegen zijn ook een uitvinding van de nazi's.
Gelijk afbreken die zooi, en terug naar de oerhollandse kinderkopjes!
Nou inderdaad!
Als het niet wil branden moet je beter stoken.
  woensdag 26 mei 2010 @ 09:38:33 #9
92960 Knip
Ik ben die ik ben
pi_81908385
Interessant stuk dit. Te lang om te lezen op het werk. Ga me vanavond met de discussie bemoeien.
Non possumus non loqui
pi_81910855
De nazi's waren ook voor gezonde Arische mensen... vooral veel buiten de steden wandelen enzo...
Is dus vóór volksgezondheid zijn een nazi-uitvinding ? Fanatieke wandelaars zijn verkapte nazi's ?
Dit zijn van die godwin-redeneringen .... guilty by association...
De gedachte van Europese samenwerking is natuurlijk een eeuwenoud idee.. van vér voor het nazisme..en Napoleon zal zijn dromen van een wereldrijk ook wel met dit argument bekleed hebben.
En inderdaad is al eeuwenlang een argument daarvoor dat nauwe samenwerking oorlog kan voorkomen .
Een terecht argument.
Europese samenwerking is prima en nodig..Daarna komt de vraag of een centralistische samenwerking die lidstaten te veel regeltjes dwingend oplegt een goede zaak is ..
Maar voorlopig ....... dump die nazi-crap in de diskussie
  woensdag 26 mei 2010 @ 13:22:03 #11
136 V.
Fuck you and your eyebrows
pi_81917429
quote:
Op woensdag 26 mei 2010 10:57 schreef Bluesdude het volgende:
De nazi's waren ook voor gezonde Arische mensen... vooral veel buiten de steden wandelen enzo...
Is dus vóór volksgezondheid zijn een nazi-uitvinding ? Fanatieke wandelaars zijn verkapte nazi's ?
Om het maar niet te hebben over vegetariërs. OH MY GOD!!! Marianne Thieme is een nazi

V.
Ja inderdaad, V. ja.
pi_82167437
quote:
Op woensdag 26 mei 2010 13:22 schreef Verbal het volgende:

[..]

Om het maar niet te hebben over vegetariërs. OH MY GOD!!! Marianne Thieme is een nazi

V.
V.
pi_82172411
quote:
Enige tijd geleden stond er op de site hetvrijevolk.com
Hier stopte ik met lezen.
pi_82173361
Kan iemand uitzoeken hoe authentiek het gegeven intervieuw is ? Zeer interessante kwestie is het namelijk zeker!
pi_82173478
quote:
Op maandag 31 mei 2010 23:43 schreef Athlon_2o0o het volgende:

[..]

Hier stopte ik met lezen.
haha ik lach niet snel om bronnen maar dit is er toch wel een van
Als het niet wil branden moet je beter stoken.
  dinsdag 1 juni 2010 @ 10:49:22 #16
92960 Knip
Ik ben die ik ben
pi_82180753
quote:
Op woensdag 26 mei 2010 13:22 schreef Verbal het volgende:

[..]

Om het maar niet te hebben over vegetariërs. OH MY GOD!!! Marianne Thieme is een nazi

V.
Waarom Adolf steeds noemen als de beroemdste vegetariër? Gandhi is toch een veel beter voorbeeld?
Non possumus non loqui
  dinsdag 1 juni 2010 @ 21:51:59 #17
182269 sneakypete
On the edge
pi_82210571
quote:
Op woensdag 26 mei 2010 07:00 schreef DennisMoore het volgende:
En autosnelwegen zijn ook een uitvinding van de nazi's.
Gelijk afbreken die zooi, en terug naar de oerhollandse kinderkopjes!
Oh, dus dáárom zijn GroenLinksers zo tegen snelwegen.
  dinsdag 1 juni 2010 @ 22:16:37 #18
94405 Tarak
Follow the white rabbit...
pi_82212205
quote:
Op woensdag 26 mei 2010 07:00 schreef DennisMoore het volgende:
En autosnelwegen zijn ook een uitvinding van de nazi's.
Gelijk afbreken die zooi, en terug naar de oerhollandse kinderkopjes!
Je mist het punt, snelwegen zijn snelwegen, maar een systeem dat wordt bedacht onder de invloed van een ideologie zal de kenmerken van die ideologie dragen. Een systeem bedacht door een bewust anti-democratische ideologie zal dus ook gericht zijn op het beperken van de invloed van het volk. En dat zie je ook terug, kijk maar naar de invloed van volken op de keuze voor de EU. Kijk maar naar wat er met referenda is gebeurd. En kijk ook naar het interview met de secretaris van Juliana, over hoe de VS dus makkelijker invloed wilde hebben, makkelijker invloed krijg je niet via een democratie.

Bovendien is het natuurlijk erg naief om te denken dat een ideologie die zeer populair was voor WO II - het idee van de anti-democratische, totalitaire staat - van de ene op de andere dag verdwenen zou zijn. Het idee is nog nooit zo salonfahig geweest als nu vrees ik.


De Europese missie van Duitsland.

[ Bericht 6% gewijzigd door Tarak op 01-06-2010 22:33:23 ]
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
  dinsdag 1 juni 2010 @ 22:31:31 #19
94405 Tarak
Follow the white rabbit...
pi_82213319
Nog meer over nazi Duitsland en de plannen voor de EU:

http://www.win.ru/en/school/2450.phtml

Joseph Goebbels: “In a 50 years nobody would remember the national states”

Hier Goebbels in 1940:
quote:
In a ‚speech to Czech intellectual workers and journalists’ the Reich Propaganda Minister outlined his vision of ‘the Europe of the future’.

(…) At the moment when British power is collapsing we have the opportunity to reorganize Europe on principles corresponding to the social, economic and technical possibilities of the twentieth century.

About a hundred years ago our German Reich went trough a similar process. At that time it was fragmented into just as many larger and smaller parts as Europe is today. This medley of small states was endurable so long as technical facilities, especially those of communications, were not yet so developed that is took too short a time to travel from one small country to another. But the invention of steam power made the old conditions intolerable (…)

[............................]

I am firmly convinced that just as today we smile when we look back at the parochial quarrels that divided the German peoples in the 40s and 50s of the last century, so in fifty years’ time future generations will be no less amused at the political disputes that are now going now on in Europe. The ‘dramatic national conflicts’ of many small European states will seem to them no more than family quarrels. I am convinced that in fifty years people will no longer think in terms of countries – may of today’s problems will have faded into obscurity, and there will be little left of them. In those days people will think in terms of continents, and European minds will be filled and swayed by quite different, perhaps much greater problems.

You must on no account think that when we Germans bring about a certain order in Europe we do so for the purpose of stifling individual peoples. In my view a nation’s conception of its own freedom must be harmonized with present-day facts and simple questions of efficiency and purpose. Just as no member of a family has the right to disturb its peace for selfish purposes, in the same way no single European nation can in the long run be allowed to stand in the way of the general process of organization.

It has never been our intention that this new order or reorganization of Europe should be brought about by force. If we with our Greater German outlook have no interest in infringing the economic, cultural or social peculiarities of, say the Bavarians or the Saxons, so it is equally not in out interest to infringe the economic, social or cultural individuality of, say the Czech people. But a clear basis of mutual understanding must be created between the two nations. We must approach each other either as friends or as enemies. And I think you know ell enough from the past experience that the Germans can be terrible enemies, but also very good friends. We reach out our hand to a friend and cooperate with him in a truly loyal spirit, but we can also fight an enemy until he is destroyed.

The people who have adapted or will adapt to this reorganization must ask themselves whether they are doing so with genuine good will and sincerity or whether they are inwardly resisting it. Whichever they do will make no difference to the facts. They may take it as certain that once England is overthrown the Axis powers will not permit any change in the power-political situation of a Europe reorganized in accordance with great political, economic and social ideas. If Britain can do nothing to prevent this, certainly the Czech people cannot. If you have learnt anything from recent history you will know that nothing can or will be changed in the power-political situation as it exists today.

And so, gentlemen – and I am speaking now quite realistically, without any appeal to sentiment – it makes no difference at all whether you approve this state of things or not. Whether or not you welcome it from your hearts, you cannot do anything to alter the facts. Now it is my opinion that when you can do nothing to alter a state of affairs and have to put up with the disadvantages it may no doubt present, it would be foolish not to profit by its advantages as well. Since you have become part of the Reich anyway, I do not see why the Czech people should adopt an attitude of inward opposition to the Reich instead of claiming the advantages it offers (…)

You gentlemen have now seen something of the Reich, and I made a point of allowing you to make this journey before I addressed you. You have seen the Reich in Wartime, and you will have formed some idea of what it can be in peace. Out great nation with its large population, together with Italy, will in practice take over the leadership of Europe. There are no two ways about that. What it means for you is that you are already members of a great Reich which is preparing to reorganize Europe, tearing down the barriers that still separate the European peoples and making it easier for them to come together. Germany intends to put an end to a situation which quite clearly cannot satisfy mankind for long. We are performing here a work of reform which I am convinced will one day be recorded in large letters in the book of European history. Can you imagine what the Reich will actually be like after the war? (…)
Bron: http://www4.dr-rath-found(...)s_europe_future.html

Originele document: http://www.profit-over-life.org/books/books.php?book=37&pageID=24&expand=no

Nog wat meer citaten van meneer Goebbels uit z'n dagboeken:
quote:
"It is gradually dawning upon them [the Hungarians] that they cannot sit in club chairs while the new Europe is being shaped, and later share in the successes. The Hungarians must risk blood if they wish to get more territory."
Joseph Goebbels, The Goebbels Diaries, February 5, 1942

Gleichschaltung:
quote:
"I have given instructions for our Ministry to prepare dictionaries for the occupied areas in which the German language is to be taught."
Joseph Goebbels, The Goebbels Diaries, February 12, 1942
quote:
"Their communique [The Dutch] strikes one as partly tragic, partly comic. No sympathy need be wasted on such weak peoples."
Joseph Goebbels, The Goebbels Diaries, March 9, 1942
quote:
”Personally I believe we must change our policies essentially as regards the people of the East. We could reduce the danger of Partisans considerably if we succeeded in at least winning a certain measure of confidence of these peoples. A clear peasant and church policy would work wonders there. It might also be useful to set up sham governments in the various sectors which would have to be responsible for unpleasant and unpopular measures. Undoubtedly it would be easy to set up such sham governments, and we would then always have a facade behind which to camouflage our policies. I shall talk to the Fuehrer about this problem in the near future. I consider it one of the most vital in the present situation in the East.”
Joseph Goebbels, The Goebbels Diaries, May 22, 1942, pg. 225

[ Bericht 67% gewijzigd door Tarak op 01-06-2010 22:47:44 ]
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
  dinsdag 1 juni 2010 @ 22:51:58 #20
94405 Tarak
Follow the white rabbit...
pi_82214611
Overigens past de speech van Goebbels, perfect bij het verhaal van de secretaris van Juliana.
Cynisch gezien kun je zeggen dat WO II eigenlijk nog niet afgelopen is.....we zitten alleen in het tweede deel. De ideologie is niet dood.
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
  dinsdag 1 juni 2010 @ 22:53:15 #21
17137 Sander
Nerds do it rarely
pi_82214689
Moet dat dan?
  dinsdag 1 juni 2010 @ 22:57:42 #22
94405 Tarak
Follow the white rabbit...
pi_82214967
quote:
Op dinsdag 1 juni 2010 22:53 schreef Sander het volgende:
Moet dat dan?
In mijn optiek wel, ik vind een ideologie die democratie beperkt, die burgers reduceert tot belastingslaven, een controlestaat die geregeerd wordt door een oligarchy die nog een pseudocratie laat voortbestaan om de illusie van invloed van het volk te handhaven, verre van mijn persoonlijke ideaalplaatje staan.

En laten we wel zijn, de EU roept van alles over vrijheid, economie en meer onzinblabla, maar we zijn nog nooit zo onvrij geweest, de economie loopt vooral schade op van de EU en de invloed/bemoeizucht van de overheid op ons dagelijks leven is nog nooit zo groot geweest.
Waarom er mensen zijn die nog in de holle retoriek van de EU geloven is mij een raadsel? Vraag het je nog eens af als je je vingerafdruk afgeeft of als je in de bodyscan staat: is dit nu vrijheid? Waarom accepteer ik dit?
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
  dinsdag 1 juni 2010 @ 23:12:53 #23
94405 Tarak
Follow the white rabbit...
pi_82215894
En nog een interessant linkje over de nazi-ideologie en de EU
quote:
Nationalsozialistische Europapläne


1. Deutsche Europapropaganda

Eine strikte Trennung in Propaganda und "wirkliche" Pläne, wie in meinem Thesenblatt vorgesehen konnte ich leider nicht einhundertprozentig durchführen, da Elemente der nationalsozialistischen Ideologie teilweise nicht unerheblichen Einfluß auf die Pläne zur Umgestaltung Europas hatten. Es ist dennoch interessant sich anzusehen welche Richtlinien es zur Europaberichterstattung der Presse gab. Werner Frauendienst formuliert in "Der innere Neuaufbau des Reiches als Beitrag zur europäischen Ordnung" folgende Vorgaben:

 • Erst seit das Reich besteht, tritt die wahre Größe Deutschlands hervor.
 • Das Deutsche Reich und Italien legitimieren sich als Führer Europas.
 • Die Verfassung des Reiches ist Vorbild der zukünftigen Verfassung Europas.
 • Das Reich will seine Verfassungsform anderen Mächten nicht aufzwingen.
 • Die Neuordnung Europas wird vom Reich und Italien durch die Zusammenarbeit der Staaten und Völker auf dem Gebiet der Verwaltung gefördert.
  (Frauendienst in Six 1942: 128)
 • Bron: http://spichtinger.net/Uni/ns-eu-pr.html
  If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
    dinsdag 1 juni 2010 @ 23:17:40 #24
  129292 LXIV
  misdunker
  pi_82216201
  Het fruit moet er ook al aan geloven: Untergemüse im Laden
  Gott strafe das treulose Italien!
  pi_82217543
  quote:
  Op dinsdag 1 juni 2010 22:51 schreef Tarak het volgende:
  Overigens past de speech van Goebbels, perfect bij het verhaal van de secretaris van Juliana.
  Cynisch gezien kun je zeggen dat WO II eigenlijk nog niet afgelopen is.....we zitten alleen in het tweede deel. De ideologie is niet dood.
  Stop eens met die verkettering .... De nazi-ideologie is niet de basis voor de huidige EU-organisatie.
  Het nazisme is niet de uitvinder van het idee van Europese samenwerking. En nog minder van de na-oorlogse praktijk van Europese samenwerking.
  Centralistische bestuursvormen en regelzucht zijn ook niet exclusieve nazi-bezigheden.
  Dit zijn drogredeneringen en demoniseringen van jou om je gelijk te halen dat EU-organisatie vreselijk slecht is.
  abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  Forum Opties
  Forumhop:
  Hop naar:
  (afkorting, bv 'KLB')