abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_64307547
quote:
Roken is nog schadelijker voor de meeroker dan voor de roker zelf. Verbieden is geen betutteling.


Opiniekaternen halen de laatste tijd er al het mogelijke bij om duidelijk te maken dat het rookverbod in de horeca tot de meest verregaande vormen van betutteling van de overheid behoort. Roken en seks hóren bij elkaar! Niet roken is fascistisch: Hitler, Mussolini en Franco rookten niet, terwijl het Britse geallieerde boegbeeld de ene sigaar met de andere aanstak. Pausen hebben rookverboden uitgevaardigd om de hemelse geuren van de wierrook te beschermen.

Hebben we ook maatschappelijk tumult gehad bij de invoering van het verplicht dragen van veiligheidsgordels in de auto en een helm op de brommer? Het niet dragen hiervan schaadt immers andermans gezondheid niet. Predikers van persoonlijke vrijheid kunnen dit eerder onder overheidsbetutteling scharen.

Hoe komt het dat we zo goed zijn in het meten met twee maten? Als er ergens asbest verwijderd moet worden, wordt die straat afgezet met felgestreepte linten en lichten. Je wordt bijkans geëvacueerd en er landt een groep maanmannetjes, die in hermetisch gesloten pakjes het klusje klaren. Asbest is namelijk kankerverwekkend! Iedereen vind deze aanpak zorgvuldig. Sigarettenrook echter moet vrijelijk door de kroeg kunnen zweven en daarmee ook in de luchtwegen van niet-rokers kunnen komen. En dat is niet kankerverwekkend?

De maatschappelijke discussie rond het rookverbod in de horeca wordt gevoerd op een manier, waarbij velen stelselmatig voorbij gaan aan een aantal essentiële zaken, waarvan wij de twee belangrijkste medische aspecten belichten.

Roken is buitengewoon schadelijk voor de gezondheid. De sigaret is het enige wettelijke toegestane product, dat indien gebruikt zoals bedoeld, de helft van de gebruikers doodt. U leest het goed; de helft van de rokers sterft aan ziekten die aan roken gerelateerd zijn. ’Meeroken’ is daarom eveneens schadelijk. De rook, die een meeroker inademt is kwalitatief nog schadelijker dan de rook die de roker zelf inhaleert. Als de ene persoon een ander in elkaar slaat, zal niemand het moeilijk vinden dit als mishandeling te zien. De één brengt namelijk de ander letsel toe.

Nu brengt een roker aan een ander letsel toe. Roken in aanwezigheid van niet-rokers is dus eigenlijk mishandeling. De schade ontstaat niet in één keer, zoals bij fysiek geweld. Meeroken schaadt heel langzaam, maar ook héél zeker. Weliswaar is er geen sprake van moedwilligheid, zoals bij fysiek geweld, maar de gevolgen zijn er voor de passieve rokers niet minder om. Denk aan verlies van gezondheid en meer kans op ernstige ziekten. Daarom expliciteert het wettelijke rookverbod in de horeca, wat reeds vast ligt in de Grondwet, artikel 11: ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Nicotine is een verslavende stof. Dit is wetenschappelijk onomstotelijk vastgesteld. Rokers nemen gemiddeld tien keer een teug van een sigaret. Een roker, die een pakje per dag rookt geeft zich zelf 200 ’shotjes’ nicotine per dag. In Nederland roken ongeveer 4 miljoen mensen. Een half miljoen rookt soms, maar kan ook voor langere tijd zonder sigaret. De overige 3,5 miljoen zijn verslaafd.

Tabaksverslaving wijkt in één opzicht af van andere verslavingen. Mensen met een tabaksverslaving kunnen normaal deelnemen aan de samenleving. Een deel van de mensen, die roken willen liever niet weten dat zij verslaafd zijn. Dat zijn de mensen, die men thans het sterkst in het debat hoort en dat zijn de mensen, die de onwaarschijnlijkste zaken erbij slepen om roken te rechtvaardigen. Ontkennend gedrag kenmerkt verslaving.

En ondertussen kunnen artsen elke dag opnieuw weer slecht nieuws brengen: u heeft longkanker (door het roken), uw kind heeft middenoorontsteking (door uw gerook) en wat vervelend, dat u impotent bent (door het roken).

Dit artikel is medeondertekend door Maarten Kuethe, kinderarts en Alfred Sachs, huisarts, verbonden aan het UMC Utrecht
.

Rokers sterven jonger


De gemiddelde leeftijd voor mannen ligt op het moment op 75 jaar. Vrouwen worden gemiddeld 80 jaar oud. Rokers leven gemiddeld 13 jaar korter dan niet-rokers.
Er zijn vele ziektebeelden en doodsoorzaken verbonden met het gebruik van tabak. Van vier groepen ziektes is bekend dat zij veel vaker voorkomen bij mensen die roken.
Deze aandoeningen zijn longkanker, chronische bronchitis en emfyseem, ziekten van de kransslagaders van het hart, en beroerte.


Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood


Rokers die nog niet aan stoppen toe zijn, zeggen wel eens: Ach, wat maakt het uit, je moet toch ergens aan dood, dan leef ik toch gewoon wat korter!
De meeste aandoeningen die door roken worden veroorzaakt, hebben echter niet een plotselinge, snelle dood tot gevolg. Ziektes die door roken worden veroorzaakt, hebben allerlei gevolgen op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak.
Bij deze waarschuwing daarom uitgebreide informatie over verschillende aandoeningen die het gevolg zijn van roken en de consequenties ervan voor het dagelijks leven:
Longkanker kan zich openbaren vanaf 45 jaar. In de leeftijd 50-54 jaar overlijden 62 mannen en 31 vrouwen per 100.000 aan longkanker. In de leeftijd 60-64 jaar gaat het om 267 mannen en 68 vrouwen per 100.000. Bij mannen wordt 86% van de sterfte aan longkanker veroorzaakt door roken, bij vrouwen 68%.
Ook andere vormen van kanker
Roken veroorzaakt niet alleen longkanker, maar bijvoorbeeld ook nier- en blaaskanker, maagkanker, baarmoederhalskanker en kankers van de mond, keel en slokdarm. De kans op het overleven van kanker wordt sterk bepaald door het tijdstip waarop het wordt ontdekt. Hoe later de kanker wordt ontdekt, des te minder de kans op genezing. Over het algemeen geldt dat de onderzoeken om erachter te komen hoe ver de kanker al is gevorderd en de behandelingsmethoden erg ingrijpend zijn voor mensen die ze moeten ondergaan. Daar komt nog bij dat niet alle vormen van kanker echt te genezen zijn. In die gevallen is een behandeling vooral gericht op het remmen van de wildgroei, door bijvoorbeeld bestraling of chemotherapie. Zowel bestraling als chemotherapie geven veel bijwerkingen. Mensen die deze behandelingen ondergaan voelen zich er vaak erg beroerd door.
Chronische bronchitis kan zich openbaren vanaf 40 jaar. Wanneer na deze diagnose wordt doorgerookt neemt het longweefsel af en ontstaat emfyseem. Chronische bronchitis en emfyseem zorgen voor grote beperkingen in het dagelijks leven op lichamelijk en sociaal gebied. De sterfte door roken aan deze ziektes bedraagt 72% bij mannen en 62% bij vrouwen.
Een bekende ziekte van de kransslagaders van het hart is de hartaanval. Het aantal mensen per 100.000 dat overlijdt aan een acute hartaanval is op de leeftijd 50-54 jaar 79 mannen en 24 vrouwen. Op de leeftijd van 60-64 jaar is dit al opgelopen tot 275 mannen en 84 vrouwen per 100.000. De sterfte door roken komt bij mannen op 36% en bij vrouwen op 26%.
Chronische bronchitis en emfyseem
Deze ziekten ontstaan sluipend. Elke roker hoest wel eens, maar op een gegeven moment hoest iemand dagelijks. Mensen noemen dat ook wel een rokershoestje. Soms komt er bij het hoesten ook slijm los. Op een gegeven moment worden mensen ook kortademig. Kortademigheid wijten aan het ouder worden, is niet reëel. Natuurlijk verouderen de longen in de loop van jaren, maar door roken verouderen longen veel sneller. Kortademigheid bij een stukje wandelen of een trap oplopen is in ieder geval niet normaal.
Wanneer de dokter chronische bronchitis heeft geconstateerd en de betreffende persoon rookt door, kan verlies van longweefsel optreden. De kortademigheid kan dan zo erg worden dat mensen extra zuurstof moeten gaan gebruiken via een slangetje in de neus. Lichamelijk en sociaal worden mensen ernstig beperkt in hun dagelijks leven.
De kans op een beroerte neemt toe met de leeftijd. Op de leeftijd van 50-54 jaar overlijden 21 mannen en 16 vrouwen per 100.000 aan een beroerte. Op de leeftijd van 60-64 jaar gaat het om 74 mannen en 40 vrouw per 100.000. Bij mannen wordt 45% van de sterfte aan een beroerte door roken veroorzaakt, bij vrouwen is dit 40%.
Beroerte of attaque
Er zijn twee vormen van een beroerte: het herseninfarct en de hersenbloeding. Bij het herseninfarct wordt een slagader in het hoofd door een bloedstolsel afgesloten. Bij een hersenbloeding barst een bloedvat in het hoofd. De aard en ernst van de gevolgen zijn afhankelijk van de plaats waar de beroerte in de hersenen is opgetreden en de hoeveelheid beschadigd weefsel.
De lichamelijke en psychische gevolgen van een beroerte zijn vaak groot; voor de persoon zelf, maar ook voor zijn/haar directe omgeving. Een beroerte betekent vaak een verlamming van of het linker- of het rechterdeel van het lichaam. Meer dan 70% van de personen heeft in lichte of ernstige mate gevolgen op het terrein van denken, emoties/ gedrag en taal. Voorbeelden zijn: trager denken, concentratieproblemen, snel lachen/huilen, gauw boos, niet begrijpen wat er wordt gezegd, niet goed de eigen gedachten kunnen overbrengen, woorden niet meer goed kunnen uitspreken.
Etalagebenen
Ook deze aandoening wordt veroorzaakt door roken; 90% van de mensen met etalagebenen rookt. De bloedvaten in de benen zijn verstopt en kunnen de spieren niet meer goed van zuurstof voorzien. Dit zorgt voor pijn tijdens het lopen, zodat iemand steeds weer even moet stilstaan om de pijn te laten zakken. Dit lijkt op de manier van lopen bij het etalages kijken. Artsen hebben in onderzoek ontdekt dat als de etalagebenen zijn vastgesteld en deze mensen roken door, een derde van de groep binnen 5 jaar een hartaanval krijgt en een derde binnen 5 jaar een beroerte. De verslechtering van de vaten gaat immers verder zolang mensen blijven roken. Stoppen met roken echter zorgt voor een goede verbetering. Mensen die stoppen kunnen soms al na 4 weken zoveel wandelen als zij willen zonder pijn te voelen. Voordat zij stopten, kwamen zij bijvoorbeeld niet verder dan 200 meter. Als iemand met etalagebenen moeten worden geopereerd, heeft hij of zij 50% meer kans op succes bij de operatie na stoppen met roken.


Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes


Roken zorgt op verschillende manieren voor verstopte bloedvaten: door beschadiging van de binnenkant van de vaatwand, door een minder goede vetstofwisseling en door stroperiger bloed.
Nicotine vernauwt de bloedvaten en verhoogt de bloeddruk. En nicotine heeft een kwalijke invloed op de binnenkant van de bloedvaten. Nicotine maakt de wanden ruw. Voor het lichaam betekent dit dat er wondjes zijn en bij wondjes komen de bloedplaatjes in actie. De bloedplaatjes vormen een korstje op de wondjes.
Roken zorgt ervoor dat er minder HDL-cholesterol dat is de goede soort in het bloed komt. Het HDL-cholesterol zorgt ervoor dat de bloedvaten minder snel verstoppen.
De wondjes aan de binnenkant van de vaatwand zorgen voor ontstekingen. Witte bloedcellen komen hierdoor in actie om de ontstekingen tegen te gaan. Door de koolmonoxide in rook zijn er meer rode bloedcellen nodig voor het zuurstoftransport. Meer rode en witte bloedcellen, en bloedplaatjes in het bloed maken dat het bloed stroperiger wordt en minder goed stroomt.
Beetje bij beetje ontstaat een verdikking die de ader op den duur afsluit. Bij een afsluiting van een slagader rond het hart is er sprake van een hartinfarct of hartaanval. Een afsluiting van een slagader in het hoofd heet een herseninfarct of beroerte. Vernauwingen in de bloedvaten in de benen zijn bekend onder de naam etalagebenen.


Roken veroorzaakt dodelijke longkanker


In tabaksrook bevinden zich ongeveer 4.000 stoffen waarvan er minstens 40 kankerverwekkend zijn. De bekendste stoffen in tabaksrook zijn nicotine, teer en koolmonoxide. Verder bevat tabaksrook benzeen, nitrosaminen, formaldehyde enwaterstofcyanide.
Bij het ontstaan van longkanker speelt de teer in rookwaar een belangrijke rol. De teer zorgt ervoor dat de luchtwegen ontstoken en beschadigd raken. Op de plaats in de luchtwegen waar de beschadiging zich bevindt, zijn de luchtwegen gevoeliger. Het erfelijk materiaal in de cellen kan van slag raken en er voor zorgen dat de cellen veranderen in abnormale cellen. De cellen kunnen zich spontaan gaan vermenigvuldigen. Deze wildgroei van cellen leidt tot het ontstaan van een kankergezwel.
Longkanker is de kanker in Nederland met de hoogste sterfte. Vaak wordt longkanker pas in een laat stadium ontdekt. De sterfte aan longkanker is voor mannen dalende, voor vrouwen stijgt het aantal nog steeds. Een verklaring voor dit verschil is te vinden in het rookgedrag van de afgelopen 30 jaar. Het aantal mannen dat rookte, daalde, maar het aantal rokende vrouwen steeg. Het risico dat rokers lopen op het krijgen van longkanker wordt veroorzaakt door de hoeveelheid sigaretten per dag, het aantal jaren dat iemand rookt en de leeftijd waarop iemand is begonnen met roken.
Het roken van lichte of filtersigaretten biedt geen bescherming tegen het krijgen van longkanker.
Meeroken door niet-rokers zorgt voor 200 doden aan longkanker per jaar.


Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby


Roken zorgt ervoor dat het bloed minder zuurstof kan transporteren. Dit komt door de koolmonoxide. Koolmonoxide neemt de plaats in van zuurstof op de rode bloedcellen die in het bloed zorgen voor het zuurstoftransport. Doordat de zuurstofvoorziening bij de moeder niet is zoals hij zou moeten zijn, is hij dat ook niet bij het kind. De bloedsomloop van de baby is immers verbonden met die van de moeder. Het kind kan door het roken van de moeder minder goed groeien.
Gemiddeld zijn kinderen van vrouwen die hebben gerookt tijdens de zwangerschap 200 gram lichter. Het idee dat de bevalling gemakkelijker zou gaan, is niet waar. Het lastigste bij een bevalling is namelijk het hoofdje van de baby.
Bovendien zijn moeder en kind door het roken ook in een mindere conditie. En een bevalling is hard werken, zowel voor moeder als kind, daarbij komt een goede conditie van pas.


Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen


Bij het nemen van een trekje krijgt een roker 15% van de rook van de sigaret binnen. De overige 85% komt in de omgeving terecht. De giftige stoffen die zich in rook bevinden, blijven binnenshuis langdurig hangen.
Jonge kinderen baby's en peuters brengen gemiddeld veel tijd binnenshuis in de omgeving van hun ouders/verzorgers door. Zij kunnen nog niet zelf vertellen dat zij last hebben van de rook. Bovendien zijn hun luchtwegen gevoelig en nog in ontwikkeling. Tranende ogen en loopneusjes worden door ouders dikwijls niet gezien als reactie op omgevingsrook. Bekend is uit onderzoek dat kinderen van ouders die roken vaker last hebben van keel-, neus- en oorproblemen. Ook is onderzocht dat baby's en peuters die veel tijd in de rook van anderen doorbrengen meer kans lopen op wiegendood.


Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee


Nicotine is een verslavende en opwekkende stof, die binnen 10 seconden na het nemen van het eerste trekje in de hersenen komt.
Nicotine laat de bloedvaten vernauwen en het hart sneller kloppen. Als de nicotine de hersenen heeft bereikt, stimuleert het daar dat extra dopamine wordt aangemaakt. Dopamine is een stof die het ervaren van plezierige gevoelens regelt. Als door te roken extra dopamine wordt aangemaakt, wordt de normale aanmaak verstoord. Het plezierige effect van meer dopamine, en de snelle opname en afbraak van nicotine zorgt ervoor dat iemand die begint met roken, snel verslaafd raakt.
Op een gegeven moment hebben rokers de nicotine nodig om zich normaal te voelen. Omdat nicotine zo snel opgenomen en afgebroken wordt, krijgen rokers al heel snel nicotine-ontwenningsverschijnselen. Soms al vrij snel na het roken van de laatste sigaret. Deze behoefte aan nicotine, vertalen rokers in trek in een sigaret. Als deze trek wordt bevredigd, ervaren rokers dit als ontspannend. De ontspanning die wordt ervaren, bestaat eigenlijk uit het tegengaan van ontwenningsverschijnselen, dit is de lichamelijke verslaving.
Roken veroorzaakt ook geestelijke verslaving. Roken hoort voor rokers vaak bij belangrijke momenten op de dag: 's morgens bij de koffie, voor een lastige vergadering, bij verdriet, ruzie of spanningen, 's avonds na het eten of na de seks. Het ontwennen van het roken vraagt serieuze voorbereiding en een doordachte aanpak.


Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie


Nicotine vernauwt de bloedvaten, verhoogt de bloeddruk en zorgt het ervoor dat de bloedvaten verstopt raken. De kwaliteit van de bloedvaten verslechtert door het gehele lichaam, dus ook in de penis. Wanneer de bloedvaten in goede conditie zijn, vullen bij seksuele opwinding de vaten in de penis zich met bloed en komt een man tot een erectie. Wanneer de bloedvaten verstopt raken, betekent dit dat de penis minder stijf wordt of de erectie in het geheel niet tot stand komt.
In een studie bij patiënten in een impotentiekliniek werd bij 39% van de onderzochte personen vastgesteld dat het ging om vasculaire impotentie, oftewel impotentie die het gevolg is van onvoldoende doorstroming in het bloedvat. 97% van die mannen rookte. Een andere studie meldt 82% rokers onder mannen met vasculaire impotentie.
Hoe langer iemand rookt en hoe meer iemand rookt, des te groter is de kans op vasculaire impotentie.


Roken veroudert uw huid


De huid van rokers ziet vaak grauwer dan van niet-rokers en vertoont eerder rimpels. Met name kraaienpootjes bij de ogen en lijnen rond de mond zijn vanaf de middelbare leeftijd opvallender bij rokers.
De huid wordt door roken op twee manieren beïnvloed. De stoffen uit de rook die vanaf de sigaret in de omgeving terechtkomen, slaan neer op de huid. Een aantal van deze stoffen hebben een uitdrogend effect. Verder vernauwt nicotine ook de bloedvaten in de huid, zodat de doorbloeding van de huid minder goed is en er minder voedingsstoffen in de huid terechtkomen.


Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid


Mannen die roken, hebben een lager testosteronniveau in hun bloed en testosteron is nodig om sperma te kunnen produceren. Nicotine kan niet alleen de binnenkant van de bloedvaten beschadigen, maar ook de zaadcellen in het sperma. Per zaadlozing maken rokende mannen minder sperma en in deze kleinere hoeveelheid sperma bevinden zich ook nog eens minder zaadcellen. Het natuurlijke proces dat ervoor zorgt dat zaadcellen goed kunnen bewegen, wordt beperkt door stoffen uit tabaksrook. Zaadcellen moeten goed kunnen bewegen om de eicel te kunnen bereiken. Wanneer het sperma van mindere kwaliteit is, wordt de mogelijkheid van een man om een kind te verwekken verkleind.
Rokende vrouwen zijn 30% minder vruchtbaar dan niet rokende vrouwen. Rokende vrouwen hebben dus 3 keer meer kans dat zij er langer dan een jaar over doen voor zij zwanger zijn. Mogelijk spelen hierbij beschadigingen aan de eicellen en afwijkingen in de hormoonhuishouding een rol. Voor rokende vrouwen geldt dat zij 1,5 tot 3 keer meer kans hebben op een miskraam. Hierbij blijkt dat het vaak om baby's gaat die normaal zijn aangelegd, maar die door de slechte situatie in de baarmoeder het niet hebben volgehouden. Als rokende vrouwen meedoen aan vruchtbaarheidsbehandelingen (bijvoorbeeld IVF) hebben zij minder kans van slagen.


Tabaksrook bevat extreem giftige benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide


Benzeen is kankerverwekkend. Benzeen mag in Nederland niet meer worden gebruikt voor industriële doeleinden. Vroeger werd het gebruikt om inkten, rubber, lakken en verfafbijtmiddelen te produceren. Benzeen speelt een rol bij het ontstaan van leukemie en veranderingen aan de chromosomen.
Nitrosaminen zijn kankerverwekkende stoffen die alleen in tabaksprodukten voorkomen. Van nitrosaminen is bekend dat zij verschillende vormen van longkanker kunnen veroorzaken.
Formaldehyde wekt irritaties op van ogen, keel, neus en longen. Bij langdurige blootstelling speelt formaldehyde een rol bij het ontstaan van verschillende vormen van kanker, bijvoorbeeld van de longen, keelholte, botten en huid. Formaldehyde wordt gebruikt in kunstmest, textielverven, desinfecterende middelen en bacteriewerende middelen. Formaldehyde komt op natuurlijke wijze voor in het milieu, maar in een rokerige kamer liggen de concentraties al gauw zo'n 1000 keer hoger.
Waterstofcyanide in kleine hoeveelheden veroorzaakt irritaties van het neusslijmvlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. In grotere hoeveelheden kunnen gewichtsverlies en maag-darmproblemen optreden.Waterstofcyanide wordt gebruikt voor zuiveringsmiddelen en insecticiden, in de metaalverwerkende en fotoindustrie.
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:38:08 #2
206937 Rubber_Johnny
Groter is altijd beter!!
pi_64307610
En de Oscar voor copypasta gaat naar.....
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:39:10 #3
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_64307666
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:28 schreef Halcon het volgende:

[..]

Kom eens met een inhoudelijke reactie. Eentje maar.
Je mag zelf bepalen of en welke kroeg je voor je plezier binnen gaat. Als bezoeker en om te werken. Als mensen er voor kiezen dat met een sigaret te doen is het puur fascistisch om dat te willen verbieden.

Niet-rokers hebben alle vrijheid om niet-rook kroegen te beginnen en die te bezoeken. Het rookverbod is daarom een slechte wet.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_64307698
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:39 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Je mag zelf bepalen of en welke kroeg je voor je plezier binnen gaat. Als bezoeker en om te werken. Als mensen er voor kiezen dat met een sigaret te doen is het puur fascistisch om dat te willen verbieden.

Niet-rokers hebben alle vrijheid om niet-rook kroegen te beginnen en die te bezoeken. Het rookverbod is daarom een slechte wet.
Kom eens met een echt argument over de onschadelijkheid van roken en meeroken.
pi_64307711
quote:
Rokers leven gemiddeld 13 jaar korter dan niet-rokers. 13 jaar is behoorlijk wat op een mensenleven.
Kun je dat staven? Overigens ben ik best bereid te geloven dat rokers eerder sterven. En wat dan nog, who the hell wants to be 90 anyway...

Maar dat is niet het punt dat ik wilde maken. Natuurlijk hebben rokers een grotere kans om eerder te sterven (ja, een kans want mn opa is de 80 ruim gepasseerd en de beste man rookt al sinds de wieg) maar in hoeverre geldt dat voor meerokers? Zij zitten incidenteel in de rook, lijkt me niet dat er dan jaren van je leven wordt afgeknaagd.
Op maandag 3 februari 2014 08:10 schreef Enchanter het volgende:[/b]
In discussie gaan met Koos Vogels :') , een grotere mongool is er niet :r
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:41:55 #6
6290 Dr_Crouton
Uw advertentieruimte hier.
pi_64307792
Jarenlang werden de klachten van niet-rokers die last hadden van de blauwstaande ruimtes als gejank ervaren.

Nu zijn de rollen omgedraaid.

Priceless.
The Internets, I needs it..
pi_64307821
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:39 schreef KoosVogels het volgende:

[..]

Kun je dat staven? Overigens ben ik best bereid te geloven dat rokers eerder sterven. En wat dan nog, who the hell wants to be 90 anyway...

Maar dat is niet het punt dat ik wilde maken. Natuurlijk hebben rokers een grotere kans om eerder te sterven (ja, een kans want mn opa is de 80 ruim gepasseerd en de beste man rookt al sinds de wieg) maar in hoeverre geldt dat voor meerokers? Zij zitten incidenteel in de rook, lijkt me niet dat er dan jaren van je leven wordt afgeknaagd.
Mijn opa is 96 geworden, ondanks dat hij tientallen jaren heeft gerookt en er zijn niet-rokers die de 30 niet halen. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de gemiddelden.

Uit de artikelen uit de openingspost blijkt dat meeroken niet veel goeds doet voor het menselijk lichaam.

Meerokers zitten tegenwoordig incidenteel in de rook inderdaad. Dat komt vooral door het daadkrachtig ingrijpen van de regering en niet door de sociale houding van onze rokende vrienden.
pi_64307911
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:39 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Je mag zelf bepalen of en welke kroeg je voor je plezier binnen gaat. Als bezoeker en om te werken. Als mensen er voor kiezen dat met een sigaret te doen is het puur fascistisch om dat te willen verbieden.

Niet-rokers hebben alle vrijheid om niet-rook kroegen te beginnen en die te bezoeken. Het rookverbod is daarom een slechte wet.
De enige reden waarom volgens cafe's dit een bullshit regel is, is i.v.m. de winst die ze maken. Dan moeten ze de prijs maar omlaag gooien van Consumpties.

En de rokers lopen alleen maar te whinen over deze regel, omdat ze dan niet hun uurlijkse nicotine zooi niet binnen kunnen krijgen, terwijl ze die in eerste instantie niet nodig hebben om te overleven.

Als je wilt roken, ga je maar lekker aan de uitlaat van een auto hangen
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:44:56 #9
1055 Schanulleke
Een kop vol zaagsel!
pi_64307912
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:39 schreef KoosVogels het volgende:

[..]

who the hell wants to be 90 anyway...

People who are not afraid of living.
Life is what you make it.
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:46:55 #10
1055 Schanulleke
Een kop vol zaagsel!
pi_64307991
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:44 schreef jslavenburg het volgende:

[..]


Als je wilt roken, ga je maar lekker aan de uitlaat van een auto hangen
Dat is gezonder minder ongezond dan een sigaret roken trouwens.
Life is what you make it.
pi_64308025
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:44 schreef jslavenburg het volgende:

[..]

De enige reden waarom volgens cafe's dit een bullshit regel is, is i.v.m. de winst die ze maken. Dan moeten ze de prijs maar omlaag gooien van Consumpties.

En de rokers lopen alleen maar te whinen over deze regel, omdat ze dan niet hun uurlijkse nicotine zooi niet binnen kunnen krijgen, terwijl ze die in eerste instantie niet nodig hebben om te overleven.

Als je wilt roken, ga je maar lekker aan de uitlaat van een auto hangen
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:49:51 #12
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_64308126
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:44 schreef jslavenburg het volgende:

De enige reden waarom volgens cafe's dit een bullshit regel is, is i.v.m. de winst die ze maken. Dan moeten ze de prijs maar omlaag gooien van Consumpties.

En de rokers lopen alleen maar te whinen over deze regel, omdat ze dan niet hun uurlijkse nicotine zooi niet binnen kunnen krijgen, terwijl ze die in eerste instantie niet nodig hebben om te overleven.

Als je wilt roken, ga je maar lekker aan de uitlaat van een auto hangen
Je bent gewoon een egoïst, en als het niet in de kroeg kan ga ik wel naar illegale horeca waar ik je minderjarige dochter dronken kan voeren.

[ Bericht 1% gewijzigd door #ANONIEM op 24-12-2008 00:00:18 (Bash verwijderd) ]
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_64308152
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:44 schreef Schanulleke het volgende:

[..]

People who are not afraid of living.
Ja, die oudjes genieten echt van het leven. Ooit bij iemand op bezoek geweest die 100 werd. Gewoon te treurig voor woorden. Te oud worden is onnatuurlijk en bovendien erg onpraktisch.
Op maandag 3 februari 2014 08:10 schreef Enchanter het volgende:[/b]
In discussie gaan met Koos Vogels :') , een grotere mongool is er niet :r
pi_64308209
- reactie op edit -

[ Bericht 97% gewijzigd door #ANONIEM op 24-12-2008 00:01:26 ]
pi_64308219
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:49 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Je bent gewoon een egoïstische fascist, en als het niet in de kroeg kan ga ik wel naar illegale horeca waar ik je minderjarige dochter dronken kan voeren.
Ben niet egoistisch hoor, maar ik hoef niet in de nicotine rotzooi van een ander te zitten omdat hij even moet lurken aan zijn stankpeuk, om stoer over te komen bij zijn vrienden, en mij ermee in de weg te zitten.

Tevens heb ik geen minderjarige dochter, dus je bent weer wat in jezelf aan het lullen, omdat je voor de rest toch niets nuttigs aan dit topic weet toe te voegen, omdat je na mijn vorige reactie was uitgelult.
pi_64308222
Rookverbod??? Bij Thunderdome was de rooktent leeg en zat iedereen lekker in de zalen te paffen .

Het is gewoon niet handhaven .
Bij deze een dikke middelvinger naar dit betuttelende kut kabinet.


mvg
iemand die 1x in de paar maanden met het uitgaan gezellig een cigaretje opsteekt.
pi_64308310
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:42 schreef Halcon het volgende:

[..]

Mijn opa is 96 geworden, ondanks dat hij tientallen jaren heeft gerookt en er zijn niet-rokers die de 30 niet halen. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de gemiddelden.

Uit de artikelen uit de openingspost blijkt dat meeroken niet veel goeds doet voor het menselijk lichaam.

Meerokers zitten tegenwoordig incidenteel in de rook inderdaad. Dat komt vooral door het daadkrachtig ingrijpen van de regering en niet door de sociale houding van onze rokende vrienden.
Een aantal maatregelen zijn heel begrijpelijk, kantoor ed bijvoorbeeld. Maar de kroeg, kom op man. Roken en de kroeg gaan hand in hand, altijd zo geweest en dan zal waarschijnlijk altijd zo blijven.

En wat de schadelijkheid van roken betreft. De niet-roken factie hier op de site wordt elk topic meer en meer hypochonder. Roken schadelijk dan met je smoel aan een uitlaat hangen, tuurlijk. Uitlaatgassen zijn vele malen schadelijker. Als roken echt zo slecht is als hierboven wordt beweerd dan zou er inmiddels massasterfte zijn.
Op maandag 3 februari 2014 08:10 schreef Enchanter het volgende:[/b]
In discussie gaan met Koos Vogels :') , een grotere mongool is er niet :r
pi_64308314
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:51 schreef Revolution-NL het volgende:
Rookverbod??? Bij Thunderdome was de rooktent leeg en zat iedereen lekker in de zalen te paffen .

Het is gewoon niet handhaven .
Bij deze een dikke middelvinger naar dit betuttelende kut kabinet.


mvg
iemand die 1x in de paar maanden met het uitgaan gezellig een cigaretje opsteekt.
Ik moet zeggen dat het niveau van onze rokende vrienden steeds hoger wordt.
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:55:11 #19
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_64308412
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:51 schreef jslavenburg het volgende:

[..]

Ben niet egoistisch hoor, maar ik hoef niet in de nicotine rotzooi van een ander te zitten
Het is nooit verboden geweest om een niet-roken kroeg te beginnen of die te bezoeken. Het enige probleem dat jij hebt is dat niet-rokers dat massaal weigerden te doen. Dan is een verbod een hele slechte en zielige reactie.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_64308457
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:54 schreef jslavenburg het volgende:

[..]

Hij rookt, waardoor zijn hersencellen doodgaan, dan kan hij jou reactie niet begrijpen
Hij doet niet echt zijn best om te verbergen dat zijn hersencellen aan het afsterven zijn inderdaad.
pi_64308466
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:54 schreef jslavenburg het volgende:

[..]

Hij rookt, waardoor zijn hersencellen doodgaan, dan kan hij jou reactie niet begrijpen
Tuurlijk, want rokers zijn per definitie simpele zielen. Morgen weer werken aan de lopende band?
Op maandag 3 februari 2014 08:10 schreef Enchanter het volgende:[/b]
In discussie gaan met Koos Vogels :') , een grotere mongool is er niet :r
pi_64308480
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:55 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Het is nooit verboden geweest om een niet-roken kroeg te beginnen of die te bezoeken. Het enige probleem dat jij hebt is dat niet-rokers dat massaal weigerden te doen. Dan is een verbod een hele slechte en zielige reactie.
Jij hebt het alleen maar over de kroeg. Denk ook eens aan andere plekken...
pi_64308486
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:55 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Het is nooit verboden geweest om een niet-roken kroeg te beginnen of die te bezoeken. Het enige probleem dat jij hebt is dat niet-rokers dat massaal weigerden te doen. Dan is een verbod een hele slechte en zielige reactie.
Waarom zouden niet-rokers zich moeten aanpassen aan rokers?
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:58:19 #24
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_64308561
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:56 schreef Halcon het volgende:

[..]

Waarom zouden niet-rokers zich moeten aanpassen aan rokers?
Dat hoeft helemaal niet. Mensen moeten gewoon dingen doen die ze leuk vinden. Als je het in een kroeg niet leuk vind moet je er wegblijven.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  dinsdag 23 december 2008 @ 23:58:45 #25
1055 Schanulleke
Een kop vol zaagsel!
pi_64308592
quote:
Op dinsdag 23 december 2008 23:56 schreef KoosVogels het volgende:

[..]

Tuurlijk, want rokers zijn per definitie simpele zielen. Morgen weer werken aan de lopende band?
Statistisch gezien zijn er onder rokers meer laag geschoolden inderdaad.
Dat zie je in deze topicreeks ook wel terug in de kwaliteit van de argumentatie van de meeste pro-rook posters.
Life is what you make it.
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')