FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #176 Zekerheden uitwinnen of niet?
djh77zaterdag 6 januari 2018 @ 15:01
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot! In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
SamenInGeld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horecacrowdfunding (HCN), leningen voor horeca.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waardevoorjegeld, leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Crowdestate, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
NewFunding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
DuurzaamInvesteren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
CrowdAboutNow (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
ZonnepanelenDelen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
OnePlanetCrowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
GreenCrowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.
The Dutch Deal, leningen voor MKB.
Moneybrothers, leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horecacrowdfunding
Crowdaboutnow
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal op Maat
Samen in Geld
Horecacrowdfunding
Waardevoorjegeld
Investormatch

Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.


E-mail alerts
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund

Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Statistieken
SPOILER
knthaq5hsdpoo.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 08-01-2018 08:15:35 ]
djh77zaterdag 6 januari 2018 @ 15:53
quote:
aborren
Krijg net mail van Silverline, dat ze gaan stoppen met hun bedrijf per 1 maart. Dit is GvE #5757 (loopt nog tot feb 2019) en #10341 (loopt nog tot mei 2020). Ik ben heeeeeel benieuwd wat er nu gaat gebeuren, en of we ook communicatie vanuit GvE krijgen...
Zit in het eerste project. Terugkijkend zou ik niet weten waarom. Vermoedelijk vanwege classificatie 1. Hoop dat er nog wel wat uitkomt. Zou je eigenlijk wel verwachten met de verkoop van de auto's en motoren. Bedrijf zou volgend jaar 25 jaar bestaan.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 06-01-2018 15:59:45 ]
NaRegenDeZonzaterdag 6 januari 2018 @ 16:14
quote:
1s.gif Op zaterdag 6 januari 2018 15:53 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zit in het eerste project. Terugkijkend zou ik niet weten waarom. Vermoedelijk vanwege classificatie 1. Hoop dat er nog wel wat uitkomt. Zou je eigenlijk wel verwachten met de verkoop van de auto's en motoren. Bedrijf zou volgend jaar 25 jaar bestaan.
Is er tot nu toe wel gewoon betaald?
obligatairezaterdag 6 januari 2018 @ 16:29
Ik zit in deel 2. Er is altijd betaald. Gaan ze helemaal stoppen, of is het bedrijf verkocht aan een derde?
peterczaterdag 6 januari 2018 @ 20:02
https://www.crowdfundmark(...)seren-Sneaker-Winkel

De sneakerzaak op FNC is ooit bij Kassa geweest: https://kassa.vara.nl/gem(...)verkoopt-nepschoenen

Als je er na het lezen van dit verhaal nog geld in stopt neem je toch wel veel risico :D


Zonet weer bij kassa de Sneaker meneer in een terugblik, echter ook met nieuwe opnames, goed communiceren en van een negatief probleem, een positieve ervaring maken voor een client blijft voor velen een probleem.

Troosteloos & knullig weer, maar troost voor de sneaker meneer, hij was niet de enige in de uitzending.

Positief puntje, de winkel was dus nog open. oO/ :R
Benger2zaterdag 6 januari 2018 @ 20:25
Ik krijg binnenkort weer een vervroegde aflossing op FNC. Schade expert Scheepsvaart heeft zijn lening vervroegd afgelost. De betaling staat gepland voor over 2 weken, maar FNC kennende kan het ook eerder zijn.
FINONAFzaterdag 6 januari 2018 @ 20:50
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 januari 2018 16:29 schreef obligataire het volgende:
Ik zit in deel 2. Er is altijd betaald. Gaan ze helemaal stoppen, of is het bedrijf verkocht aan een derde?
Ik zit ook in deel 2. Ik pluk dit net van hun facebook pagina af:

Aan alle klanten van SilverLine Verhuur BV
Tot ons verdriet moeten wij u mededelen dat ons verhuurbedrijf per 1 februari 2018 zal sluiten. Niet omdat het slecht gaat, integendeel. Maar onze verzekeraar heeft vanwege het grote aantal schades, diefstallen en verduisteringen van de afgelopen jaren onze verzekering opgezegd. Ondanks verwoede pogingen hebben wij geen nieuwe verzekeraar gevonden die ons verhuur wagenpark wil verzekeren. Daarmee zien wij ons genoodzaakt onze verhuuractiviteiten na bijna 25 jaar te staken.

We denken met veel plezier terug aan de vele blije gezichten, sterke verhalen, mooie bruiloften en heerlijke vakanties die jullie met ons deelden.

Voor degenen die bijzondere herinneringen hebben aan (een van) onze voertuigen: De gehele collectie motoren en cabrio's staat te koop. Tegen bijzonder scherpe prijzen. Interesse? Kijk eens op Marktplaats via deze link: https://www.marktplaats.nl/verkopers/110685.html.
FINONAFzaterdag 6 januari 2018 @ 20:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 januari 2018 20:50 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Ik zit ook in deel 2. Ik pluk dit net van hun facebook pagina af:

Aan alle klanten van SilverLine Verhuur BV
Tot ons verdriet moeten wij u mededelen dat ons verhuurbedrijf per 1 februari 2018 zal sluiten. Niet omdat het slecht gaat, integendeel. Maar onze verzekeraar heeft vanwege het grote aantal schades, diefstallen en verduisteringen van de afgelopen jaren onze verzekering opgezegd. Ondanks verwoede pogingen hebben wij geen nieuwe verzekeraar gevonden die ons verhuur wagenpark wil verzekeren. Daarmee zien wij ons genoodzaakt onze verhuuractiviteiten na bijna 25 jaar te staken.

We denken met veel plezier terug aan de vele blije gezichten, sterke verhalen, mooie bruiloften en heerlijke vakanties die jullie met ons deelden.

Voor degenen die bijzondere herinneringen hebben aan (een van) onze voertuigen: De gehele collectie motoren en cabrio's staat te koop. Tegen bijzonder scherpe prijzen. Interesse? Kijk eens op Marktplaats via deze link: https://www.marktplaats.nl/verkopers/110685.html.
Er staat van Project #10341 nog ongeveer 40K aan annuiteiten open. #5757 kan ik zo niet vinden. Er wordt stevig geboden op de auto's die nu op Marktplaats staan. Ik heb er wel vertrouwen in dat onze centjes terugkomen.
obligatairezaterdag 6 januari 2018 @ 22:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 januari 2018 20:57 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Er staat van Project #10341 nog ongeveer 40K aan annuiteiten open. #5757 kan ik zo niet vinden. Er wordt stevig geboden op de auto's die nu op Marktplaats staan. Ik heb er wel vertrouwen in dat onze centjes terugkomen.
Inderdaad :)
Wel jammer dat zo'n mooi bedrijf de deuren moet sluiten door dit soort omstandigheden.
Voor ons zou het zelfs gunstig kunnen uitpakken als ze alle resterende termijnen inclusief de rente betalen.
Groepfunderzaterdag 6 januari 2018 @ 23:59
quote:
12s.gif Op zaterdag 6 januari 2018 20:02 schreef peterc het volgende:
https://www.crowdfundmark(...)seren-Sneaker-Winkel
[i]De sneakerzaak op FNC is ooit (...)
Vanwaar deze melding? Het project waarna jouw link verwijst werd op 12 juli 2017 op FNC geplaatst. Niemand kan er nu in investeren. Wie er in geÔnvesteerd is, kan er nu niet uit.
NaRegenDeZonzondag 7 januari 2018 @ 08:30
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 januari 2018 22:27 schreef obligataire het volgende:

[..]

Inderdaad :)
Wel jammer dat zo'n mooi bedrijf de deuren moet sluiten door dit soort omstandigheden.
Voor ons zou het zelfs gunstig kunnen uitpakken als ze alle resterende termijnen inclusief de rente betalen.
Een mailtje aan GvE dat dit gaande is lijkt me niet overbodig. Kan men de leningen indien nodig opeisen voordat het geld eventueel met de Noorderzon verdwenen is dan wel in de zakken van andere schuldeisers verdwenen is. Beter voorkomen dan achteraf op de blaren zitten.
obligatairezondag 7 januari 2018 @ 11:59
quote:
1s.gif Op zondag 7 januari 2018 08:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Een mailtje aan GvE dat dit gaande is lijkt me niet overbodig. Kan men de leningen indien nodig opeisen voordat het geld eventueel met de Noorderzon verdwenen is dan wel in de zakken van andere schuldeisers verdwenen is. Beter voorkomen dan achteraf op de blaren zitten.
Gedaan :)
peterczondag 7 januari 2018 @ 13:01
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 januari 2018 23:59 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Vanwaar deze melding? Het project waarna jouw link verwijst werd op 12 juli 2017 op FNC geplaatst. Niemand kan er nu in investeren. Wie er in geÔnvesteerd is, kan er nu niet uit.
Klopt, enkel ihkv actuele status info omtrent pitches, projecten.

Ik voor mijzelf vind het van belang, toch af en toe info op te pikken van projecten. w/
FINONAFzondag 7 januari 2018 @ 13:24
quote:
0s.gif Op zondag 7 januari 2018 11:59 schreef obligataire het volgende:

[..]

Gedaan :)
Bedankt, goede actie.
Groepfunderzondag 7 januari 2018 @ 14:08
quote:
12s.gif Op zondag 7 januari 2018 13:01 schreef peterc het volgende:
[..]
Klopt, enkel ihkv actuele status info omtrent pitches, projecten.

Ik voor mijzelf vind het van belang, toch af en toe info op te pikken van projecten. w/
Ah, op die manier. Ik werd even op het verkeerde been gezet. Vandaar de vraag. Dat item in Kassa heb ik maanden geleden al op televisie gezien. Zelf zit ik niet in dat project, maar als ik er wel in zat was de gunfactor - zo die er al was - wel verdwenen.

[EDIT]
Ik heb vanmiddag berekend hoe de nog openstaande bedragen bij mij verdeeld zijn over de platforms. Wellicht leuk om 'ns te vergelijken met anderen.

LAH: 17,94%
CCF: 6,32%
GVE: 16,10%
IVM: 6,30%
KOM: 7,0%
Lendico: 0,32%
SIG: 19,39%
Bouwaandeel: 2,42%
FNC: 24,19%

Ik voldoe overigens aan de AFM richtlijn. Minder dan 10% van mijn spaargeld zit in crowdfunding. En als ik zo 'ns naar mijn defaults kijk, dan mag ik daar heel blij mee zijn.

[ Bericht 16% gewijzigd door Groepfunder op 07-01-2018 15:35:16 ]
peterczondag 7 januari 2018 @ 15:29
quote:
0s.gif Op zondag 7 januari 2018 14:08 schreef Groepfunder het volgende:

[..]

Ah, op die manier. Ik werd even op het verkeerde been gezet. Vandaar de vraag. Dat item in Kassa heb ik maanden geleden al op televisie gezien. Zelf zit ik niet in dat project, maar als ik er wel in zat was de gunfactor - zo die er al was - wel verdwenen.
Nu was het een terugblik oa naar de uitzending van maanden terug, echter waren er ook nu nieuwe gevallen (dus van eind 2017) , en dan opnieuw de wijze van reageren door de ondernemer. Iets met een ezel die zich stoot aan een steen.
Idem... gunfactor... foetsie, zit ook niet in het project, maar je wordt er toch niet vrolijk van :R
djh77maandag 8 januari 2018 @ 08:37
Nieuwe kleidingboetiek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/gavi-fashion/
NaRegenDeZonmaandag 8 januari 2018 @ 10:00
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 08:37 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe kleidingboetiek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/gavi-fashion/
Ik wens mevrouw veel succes. De financiering zal ook zonder mij wel rond komen. :)
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 10:07
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik wens mevrouw veel succes. De financiering zal ook zonder mij wel rond komen. :)
Als ik de woorden mode of fashion zie staan, hoef ik alleen nog maar even te kijken of er een 1e hypotheek wordt gegeven, zo niet, gauw klaar :7
djh77maandag 8 januari 2018 @ 10:08
quote:
1s.gif Op zondag 7 januari 2018 08:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Een mailtje aan GvE dat dit gaande is lijkt me niet overbodig. Kan men de leningen indien nodig opeisen voordat het geld eventueel met de Noorderzon verdwenen is dan wel in de zakken van andere schuldeisers verdwenen is. Beter voorkomen dan achteraf op de blaren zitten.
Er zal naar verwachting deze week een update komen vanuit de ondernemers. Ze waren even vergeten GvE te informeren over het besluit de onderneming te stoppen. Eerste indruk is dat er voldoende geld beschikbaar is om de investeerders terug te betalen.
NaRegenDeZonmaandag 8 januari 2018 @ 10:16
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

..................... Ze waren even vergeten GvE te informeren over het besluit de onderneming te stoppen. ........
oO/ :R -O-
petercmaandag 8 januari 2018 @ 10:19
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:07 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als ik de woorden mode of fashion zie staan, hoef ik alleen nog maar even te kijken of er een 1e hypotheek wordt gegeven, zo niet, gauw klaar :7
Wel blijkbaar een gedreven dame, webshop, avonden, en al een tijdje bezig met de voorbereidingen, locatie op zich ook niet verkeerd, en als de huurovek niet te gek is, en ze de kosten laag houdt.

https://www.gavifashion.nl/webshop/nieuwe-items/

niet mijn ding, maar deze komt wel vol
Beljackmaandag 8 januari 2018 @ 10:31
Update Lendahand lokale partner NPFC

SPOILER
Met de komende terugbetaling van NPFC in januari (47.000 euro) wordt verder gegaan met aflossingen die begin juni 2017 hadden moeten plaatsvinden.
Procedure terugbetalingen
De komende betalingen van NPFC worden, zolang NPFC verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij NPFC.
Verwachting
De verwachting is op dit moment nog altijd dat alle terugbetalingen, inclusief rente, uiteindelijk door NPFC kunnen worden overgemaakt. In de komende maanden, mits u dan nog terugbetalingen dient te ontvangen, sturen wij u elke maand een e-mail met een status update. Uiteraard melden wij ons ook direct als de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.
We begrijpen heel goed dat uw geduld behoorlijk op de proef wordt gesteld. U kunt er van op aan dat wij er alles aan doen om er voor te zorgen dat de betalingen uiteindelijk terugkomen.
xzazmaandag 8 januari 2018 @ 10:43
Hebben we van gve iets gehoord over

SPOILER
nvt
?

[ Bericht 5% gewijzigd door xzaz op 08-01-2018 11:17:27 ]
djh77maandag 8 januari 2018 @ 10:53
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:31 schreef Beljack het volgende:
Update Lendahand lokale partner NPFC

SPOILER
Met de komende terugbetaling van NPFC in januari (47.000 euro) wordt verder gegaan met aflossingen die begin juni 2017 hadden moeten plaatsvinden.
Procedure terugbetalingen
De komende betalingen van NPFC worden, zolang NPFC verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij NPFC.
Verwachting
De verwachting is op dit moment nog altijd dat alle terugbetalingen, inclusief rente, uiteindelijk door NPFC kunnen worden overgemaakt. In de komende maanden, mits u dan nog terugbetalingen dient te ontvangen, sturen wij u elke maand een e-mail met een status update. Uiteraard melden wij ons ook direct als de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.
We begrijpen heel goed dat uw geduld behoorlijk op de proef wordt gesteld. U kunt er van op aan dat wij er alles aan doen om er voor te zorgen dat de betalingen uiteindelijk terugkomen.
Van het juni bedrag is nu zo'n 73% binnen (okt-nov-dec). Dus zeker nog een maand voordat ze het eerste deel van de juli terugbetaling kunnen starten.... #duurtlang O-)
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 10:54
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:43 schreef xzaz het volgende:
Hebben we van gve iets gehoord over

SPOILER
Agrarische Service Kruiger
?
Zou dat moeten dan?
xzazmaandag 8 januari 2018 @ 10:55
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:54 schreef obligataire het volgende:

[..]

Zou dat moeten dan?
Deze mist een maand?
petercmaandag 8 januari 2018 @ 11:09
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:55 schreef xzaz het volgende:

[..]

Deze mist een maand?
maandag 4 dec & vrijdag 29 dec zou er betaald zijn, ik check ff
xzazmaandag 8 januari 2018 @ 11:13
quote:
12s.gif Op maandag 8 januari 2018 11:09 schreef peterc het volgende:

[..]

maandag 4 dec & vrijdag 29 dec zou er betaald zijn, ik check ff
Ah ja, dat probleem; hij is betaalt volgens mij alleen 2x in okt de 27ste? Dat was die dubbele afschrijving?
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 11:19
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 10:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Er zal naar verwachting deze week een update komen vanuit de ondernemers. Ze waren even vergeten GvE te informeren over het besluit de onderneming te stoppen. Eerste indruk is dat er voldoende geld beschikbaar is om de investeerders terug te betalen.
Ik heb ook een reactie van GvE ontvangen. Men heeft contact opgenomen. Ondernemer zal vandaag nog de update maken, GvE stuurt deze door. Financieel zit het wel goed volgens ondernemer.
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 11:24
Vraagje over EstateGuru, betalen zij door middel van een Wallet of rechtstreeks op de bankrekening?

Ben daar inmiddels ook wat actief, het valt me op dat de projecten daar soms heel vlot vol lopen.
Nu kun je wel auto-invest aanzetten, en dat werkt perfect, maar dan heb je weinig invloed op wat je investeert al ziet het er allemaal wel redelijk uit. Kun je annuleren als je een project niet ziet zitten?
petercmaandag 8 januari 2018 @ 11:35
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 11:13 schreef xzaz het volgende:

[..]

Ah ja, dat probleem; hij is betaalt volgens mij alleen 2x in okt de 27ste? Dat was die dubbele afschrijving?
ik heb de 8 bet ASK ontv. zat de laatste 5 waren 31aug/3okt/31okt/4dec/12dec,
wouterdemaandag 8 januari 2018 @ 11:41
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 11:24 schreef obligataire het volgende:
Vraagje over EstateGuru, betalen zij door middel van een Wallet of rechtstreeks op de bankrekening?

Ben daar inmiddels ook wat actief, het valt me op dat de projecten daar soms heel vlot vol lopen.
Nu kun je wel auto-invest aanzetten, en dat werkt perfect, maar dan heb je weinig invloed op wat je investeert al ziet het er allemaal wel redelijk uit. Kun je annuleren als je een project niet ziet zitten?
Komt in je wallet.
xzazmaandag 8 januari 2018 @ 11:43
quote:
12s.gif Op maandag 8 januari 2018 11:35 schreef peterc het volgende:

[..]

ik heb de 8 bet ASK ontv. zat de laatste 5 waren 31aug/3okt/31okt/4dec/12dec,
Ja, in 't overzicht staat dat deze niet is ontvangen alleen die van okt was dubbelontvangen door de betalingsperikelen van gve.
NaRegenDeZonmaandag 8 januari 2018 @ 11:48
quote:
1s.gif Op maandag 8 januari 2018 11:41 schreef wouterde het volgende:

[..]

Komt in je wallet.
Ik begrijp dat er geen kosten zijn voor de investeerder bij het platform zelf. Dus Netto rente is Bruto rente - default.
Wat zijn de bank kosten ongeveer om geld van en naar je Wallet bij Estateguru over te maken?
wouterdemaandag 8 januari 2018 @ 12:01
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 11:48 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik begrijp dat er geen kosten zijn voor de investeerder bij het platform zelf. Dus Netto rente is Bruto rente - default.
Wat zijn de bank kosten ongeveer om geld van en naar je Wallet bij Estateguru over te maken?
Nul, tegenwoordig allemaal gratis.
Bij mijn bank tenminste!
NaRegenDeZonmaandag 8 januari 2018 @ 12:11
quote:
1s.gif Op maandag 8 januari 2018 12:01 schreef wouterde het volgende:

[..]

Nul, tegenwoordig allemaal gratis.
Bij mijn bank tenminste!
Dank! In NL is de vuistregel dat met een LTV van onder de 70% je over het al gemeen je geld wel terug krijgt bij een gedwongen verkoop. Heeft iemand enig idee hoe het in dit soort landen zit met de gedwongen verkoop prijzen van onroerend goed?
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 13:06
quote:
1s.gif Op maandag 8 januari 2018 12:01 schreef wouterde het volgende:

[..]

Nul, tegenwoordig allemaal gratis.
Bij mijn bank tenminste!
Ik heb me aangemeld onder de referral link.
Uiteraard heb ik er nu zelf ook een :)

Misschien kunnen we er een ketting van maken (win/win), te starten/vervolgen met:

Ik heb zelf inmiddels al een bonusje in de wallet staan.

[ Bericht 3% gewijzigd door Nizno op 08-01-2018 17:33:33 (reflink verwijderd) ]
djh77maandag 8 januari 2018 @ 13:39
Update belhamels (kom)
SPOILER
Beste investeerders,
Daar de onderneemster zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal Rijnland Gerechtsdeurwaarders overgaan tot vervolgstappen in het incassotraject
impact9maandag 8 januari 2018 @ 13:55
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 13:39 schreef djh77 het volgende:
Update belhamels (kom)
SPOILER
Beste investeerders,
Daar de onderneemster zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal Rijnland Gerechtsdeurwaarders overgaan tot vervolgstappen in het incassotraject
Totaal drama weer dus.
Zal eens wat anders zijn bij KoM
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 14:33
Car Finance Rotterdam (CC) is vandaag vrij gekomen en zit nu al voor 60% vol. Valt me niet tegen, zeker omdat ze erg terughoudend zijn met het verstrekken van winstcijfers e.d.
NaRegenDeZonmaandag 8 januari 2018 @ 14:33
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 13:06 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik heb me aangemeld onder de referral link.
Uiteraard heb ik er nu zelf ook een :)

Misschien kunnen we er een ketting van maken (win/win), te starten/vervolgen met:

Ik heb zelf inmiddels al een bonusje in de wallet staan.
Ik ben er nog niet uit of ik er wat in stop. We hebben wel veel kritiek op de AFM maar het geeft je toch een beetje het gevoel dat je in NL min of meer een bescherming hebt als een platform de boel echt besodemieterd.
De Baltische staten zijn ver weg dus als het mis gaat met het platform geeft het mij het het gevoel dat het geld dan ook definitief weg is ondanks in dit geval dat op project niveau de boel wel goed gezekerd is met hypotheek rechten.

[ Bericht 6% gewijzigd door Nizno op 08-01-2018 17:33:55 (reactie op edit) ]
NaRegenDeZonmaandag 8 januari 2018 @ 14:35
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 14:33 schreef obligataire het volgende:
Car Finance Rotterdam (CC) is vandaag vrij gekomen en zit nu al voor 60% vol. Valt me niet tegen, zeker omdat ze erg terughoudend zijn met het verstrekken van winstcijfers e.d.
Zit denk ik in de korte looptijd. Er is een groep mensen die liever geld weg zet tegen korte looptijden. Die projecten zijn er niet zo veel tegen een redelijke rente.
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 14:43
Van GvE nogmaals bericht gehad over Silv-erline.
SPOILER
....voorstellen om de komende 2 maanden de maandelijkse aflossing voort te laten gaan, en rond 1 maart te bezien of de leningen in zijn geheel moeten worden ingelost.
Er komt nog een specifieke investeerdersupdate. Geen zorgen nodig :)
bleyenburgmaandag 8 januari 2018 @ 16:51
nu de 8ste januari en betaaldinges op FNC nůg niet bijgewerkt :(
Royvemaandag 8 januari 2018 @ 17:31
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 14:33 schreef obligataire het volgende:
Car Finance Rotterdam (CC) is vandaag vrij gekomen en zit nu al voor 60% vol. Valt me niet tegen, zeker omdat ze erg terughoudend zijn met het verstrekken van winstcijfers e.d.
Zit je zelf ook in dit project? :7
obligatairemaandag 8 januari 2018 @ 17:42
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 17:31 schreef Royve het volgende:

[..]

Zit je zelf ook in dit project? :7
Basisbedrag.
Benger2maandag 8 januari 2018 @ 18:24
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 12:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dank! In NL is de vuistregel dat met een LTV van onder de 70% je over het al gemeen je geld wel terug krijgt bij een gedwongen verkoop. Heeft iemand enig idee hoe het in dit soort landen zit met de gedwongen verkoop prijzen van onroerend goed?
Ik heb de indruk dat het in de hoofdstad wel courant is, maar daarbuiten zit je met 50% al aardig op de grens.
dyna18maandag 8 januari 2018 @ 18:26
Uit de nieuwsbrief van SamenInGeld.

Van verschillende kanten hebben we de vraag gekregen om onze statistieken te publiceren. Deze informatie staat vanaf nu op onze website, zie onder Investeren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Statistieken per 1-1-2018
Totaal geÔnvesteerd            § 2.516.975,00 
Totaal afgelost                §   203.601,55 
Nog af te lossen               § 2.313.373,45 
Totaal betaalde rente          §    81.867,57 
Projecten gefinancierd                     28
Gemiddelde rente minus kosten per jaar   4,88 %

                         Rente        Kosten        Rendement
Schijf 1                4,77 %        0,3 %        4,47 %
Schijf 2                5,36 %        0,3 %        5,06 %
Schijf 3                5,40 %        0,3 %        5,10 %

Betalingsachterstand                § 0,-
Defaults                              0
Gemiddelde doorlooptijd              29 dagen

Nou gaan ze soepel om met de kosten en hanteren ze de gemiddelde kosten van 0,3%. Terwijl voor 2017 de kosten voor de meeste projecten toch echt 0.5% waren. En die 0.3% geldt alleen voor projecten die 5 jaar lopen. Projecten die bijv 2 jaar lopen hebben kosten van 0.38%
gemiddeld. In mijn eigen berekening over 2017 waarin ik onderscheid maak tussen lopende en nieuw gestarte projecten, kwam ik op gemiddelde kosten van 0.4% over 2017.


Samenvattend 20 nieuwe projecten in 2017 en is een mooi aantal voor een platform dat nog niet zo lang bestaat. Hopelijk kunnen ze voor 2018 de groei blijven doorzetten en ook de 0 defaults lang vast houden.

[ Bericht 33% gewijzigd door dyna18 op 08-01-2018 18:37:34 ]
dyna18maandag 8 januari 2018 @ 18:41
En weer een project van KOM dat niet betaald.
KOM doet hard zijn best om te zorgen dat de verhoging van de box-3 belasting voor mij niet hoger uitpakt in 2018....

SPOILER
De Vest Projecten
https://www.kapitaalopmaat.nl/De-Vest-Projecten#updates

Ondanks onze 'inspanning' hebben we tot op heden de betaling van de termijn januari niet ontvangen.
Benger2maandag 8 januari 2018 @ 18:57
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 16:51 schreef bleyenburg het volgende:
nu de 8ste januari en betaaldinges op FNC nůg niet bijgewerkt :(
Bij mij is alles al een tijdje bijgewerkt. Misschien moet je even een berichtje sturen.
bleyenburgmaandag 8 januari 2018 @ 19:34
excuses aan FNC. wel binnen. overheen gekeken
:@
Aalsmeer15maandag 8 januari 2018 @ 19:42
Bij Crowdestate zie ik in de bijzondere voorwaarden lening middelharnis;

SPOILER
De vorderingen van de Crowd, waaronder begrepen de vordering van Leninggever, zijn in geval van ontbinding, een akkoord na verlening van surceance van betaling of een akkoord in faillissement van Leningnemer achtergesteld bij de vorderingen van de Rabobank op Leningnemer.

dus als ik het goed lees als de RABO zeg een miljoen aan werkkapitaal geeft dan moet dat eerst ook terugkomen voordat de crowd iets krijgt.Heb je dus niks aan 2e hypotheek.

ook lees ik
De lening moet uiterlijk na een periode van 7 jaar volledig zijn afgelost. In overleg met Leningnemer tezamen met de Stichting en Crowdestate kan worden besloten om de aflossingsdatum op te schorten telkenmale met 1 jaar.
wat denken jullie hiervan?
Mynheer007maandag 8 januari 2018 @ 19:48
Volgens mij gaat dit over Silverline:
https://www.ad.nl/utrecht(...)lles-kwijt~af935a25/
Benger2maandag 8 januari 2018 @ 22:32
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 19:42 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Bij Crowdestate zie ik in de bijzondere voorwaarden lening middelharnis;

SPOILER
De vorderingen van de Crowd, waaronder begrepen de vordering van Leninggever, zijn in geval van ontbinding, een akkoord na verlening van surceance van betaling of een akkoord in faillissement van Leningnemer achtergesteld bij de vorderingen van de Rabobank op Leningnemer.

dus als ik het goed lees als de RABO zeg een miljoen aan werkkapitaal geeft dan moet dat eerst ook terugkomen voordat de crowd iets krijgt.Heb je dus niks aan 2e hypotheek.

ook lees ik
De lening moet uiterlijk na een periode van 7 jaar volledig zijn afgelost. In overleg met Leningnemer tezamen met de Stichting en Crowdestate kan worden besloten om de aflossingsdatum op te schorten telkenmale met 1 jaar.
wat denken jullie hiervan?
Ik denk dat de pitch misleidend is. Hier zou ik niet zo blij mee zijn.
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 04:33
Nieuwe kinderopvanggroep op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/speel-inn-groep/
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 08:00
Nieuwe op FNC
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2
Met een winstwaarschuwing:
quote:
De ondernemer verwacht dit binnen een jaar te kunnen aflossen.
Kan ook later zijn :X
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 11:14
Doelbedrag carwashproject op GvE is op de laatste dag verlaagd en daarmee volgeschreven:
quote:
Dit project zal vandaag de publicatieperiode van 60 dagen volmaken. Van het doelbedrag is op dit moment van schrijven § 205.100,- (82%) geÔnvesteerd. De geldnemer heeft in overleg met de intermediair en Geldvoorelkaar.nl aangetoond dat een herzien investeringsplan met een minimaal investeringsbedrag van § 200.000,- mogelijk is. De onderbouwing van dit plan leest u in de bijlage bij deze pitch.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17041
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 11:17
Liesker (ccf) is ook aardig op dreef. Na een kwartier al bijna een half miljoen binnen met een gemiddelde investering van E 1500:
https://www.collincrowdfund.nl/liesker-procesfinanciering/
rockenfellerdinsdag 9 januari 2018 @ 11:22
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 11:17 schreef djh77 het volgende:
Liesker (ccf) is ook aardig op dreef. Na een kwartier al bijna een half miljoen binnen met een gemiddelde investering van E 1500:
https://www.collincrowdfund.nl/liesker-procesfinanciering/
Ben benieuwd of de vraag van die investeerder beantwoord gaat worden. Hij/zij legt mijns inziens precies de vinger op de zere plek
crowdiefunderdinsdag 9 januari 2018 @ 11:45
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 04:33 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe kinderopvanggroep op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/speel-inn-groep/
Ik hou niet zo van projecten met heel veel bv’tjes. Iemand nog een mening?
optrandjedinsdag 9 januari 2018 @ 12:02
Ik moet bekennen dat ik hier al een tijdje stilletjes mee lees. Hoop interessant informatie. Inmiddels beetje actief bij mintos, lendahand en gve. Ik wil eens naar estateguru kijken. Mocht iemand daar een referral voor op de plank hebben liggen, dan kan die in een prive bericht. Obligataire postte er eentje een paar dagen geleden met het idee een ketting te starten, maar die link lijkt te zijn verwijderd.
wouterdedinsdag 9 januari 2018 @ 12:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 12:02 schreef optrandje het volgende:
Ik moet bekennen dat ik hier al een tijdje stilletjes mee lees. Hoop interessant informatie. Inmiddels beetje actief bij mintos, lendahand en gve. Ik wil eens naar estateguru kijken. Mocht iemand daar een referral voor op de plank hebben liggen, dan kan die in een prive bericht. Obligataire postte er eentje een paar dagen geleden met het idee een ketting te starten, maar die link lijkt te zijn verwijderd.
Heb je een link gestuurd, alvast bedankt :)

En succes op Estateguru, tot nu toe ben ik tevreden!
optrandjedinsdag 9 januari 2018 @ 13:12
quote:
En succes op Estateguru, tot nu toe ben ik tevreden!
Van Fok mag ik je niet in een persoonlijk bericht bedanken, dus daarom even langs deze weg: dank.
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 13:26
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 11:22 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Ben benieuwd of de vraag van die investeerder beantwoord gaat worden. Hij/zij legt mijns inziens precies de vinger op de zere plek
quote:
Litifund BV heeft de economische eigendom van alle claims, dus alle voor- en nadelen. Het op de balans geactiveerde onderhanden werk van Litifund bedraagt § 2.8 mio per ultimo 2017 en is gewaardeerd tegen kostprijs. Het bestaat voor § 1.5mio aan werkelijk betaalde kosten aan derden (advocaatkosten, griffiekosten e.d.) en voor § 1.3 mio aan geactiveerde interne beheerskosten. De geactiveerde interne beheerskosten zijn een vast bedrag per jaar per actieve zaak. Naast de succes fee, worden de werkelijk betaalde kosten aan derden en de geactiveerde interne beheerskosten eveneens doorberekend aan de klant. Deze waardering is vastgesteld in overleg met de grootste leningverstrekker van Litifund BV. Voor de goede orde: in het onderhanden werk worden verwachte succes fees dus niet meegenomen. Deze worden pas in het resultaat verwerkt zodra deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn (zaak is gewonnen). Het bedrag aan verwachte, nog niet gerealiseerde succes fees is substantieel hoger dan het bedrag ad § 2,8 mio waartegen de actieve zaken zijn gewaardeerd. Liesker Procesfinanciering BV en Liesker Legal NV hebben geen onderhanden werk geactiveerd.
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 14:42
Project Amsterdam op SiG wordt na deze week gesloten. Project gaat sowieso door, dus waarschijnlijk met een wat aantrekkelijker ltv voor schijf 2:
quote:
Het project Karspelhofdreef bouwnummer 115 in Amsterdam staat nu op 80%. Er wordt nog § 35.650,- gevraagd door aanvrager. De aanvrager heeft aangegeven genoegen te nemen met de toegezegde investeringen maar zou het zeer waarderen indien er nog meer investeringen gedaan worden. Het adres is inmiddels bekend. Dit is geworden: Klaroenstraat 11 te Amsterdam.
https://investeren.sameni(...)nstraat-te-amsterdam
obligatairedinsdag 9 januari 2018 @ 15:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 14:42 schreef djh77 het volgende:
Project Amsterdam op SiG wordt na deze week gesloten. Project gaat sowieso door, dus waarschijnlijk met een wat aantrekkelijker ltv voor schijf 2:

[..]

https://investeren.sameni(...)nstraat-te-amsterdam
Vrijdagmiddag nog een stukje inleggen :) :
obligatairedinsdag 9 januari 2018 @ 15:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 13:26 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]

(Liesker)
Ik begrijp wel dat ze op deze manier boekhouden, maar is wel vatbaar voor geknutsel achteraf en de liquiditeit wordt er ook niet beter van. Ze gaan er trouwens ook maar gemakshalve vanuit dat alle zaken gewonnen worden. Stel dat je verliest, ga je dan in hoger beroep, schuif je het onderhanden werk door naar de toekomst, met het risico dat er later nog veel meer ohw afgeboekt moet worden?

Als de winkel ooit in problemen mocht raken is het ohw sowieso niets waard hadden we al geconstateerd.

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 09-01-2018 15:12:45 ]
TisIkdinsdag 9 januari 2018 @ 15:17
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 14:42 schreef djh77 het volgende:
Project Amsterdam op SiG wordt na deze week gesloten. Project gaat sowieso door, dus waarschijnlijk met een wat aantrekkelijker ltv voor schijf 2:

[..]

https://investeren.sameni(...)nstraat-te-amsterdam
Vreemd: op de Website van SiG staat dat dit project nog 25 dagen open blijft.
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 15:19
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 15:17 schreef TisIk het volgende:

[..]

Vreemd: op de Website van SiG staat dat dit project nog 25 dagen open blijft.
Heeft waarschijnlijk het geld nodig. Veel langer openhouden zet ook geen zoden aan de dijk. Project is opgedroogd.
rockenfellerdinsdag 9 januari 2018 @ 16:16
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 15:06 schreef obligataire het volgende:

[..]

(Liesker)
Ik begrijp wel dat ze op deze manier boekhouden, maar is wel vatbaar voor geknutsel achteraf en de liquiditeit wordt er ook niet beter van. Ze gaan er trouwens ook maar gemakshalve vanuit dat alle zaken gewonnen worden. Stel dat je verliest, ga je dan in hoger beroep, schuif je het onderhanden werk door naar de toekomst, met het risico dat er later nog veel meer ohw afgeboekt moet worden?

Als de winkel ooit in problemen mocht raken is het ohw sowieso niets waard hadden we al geconstateerd.
Zou de omzet van LP van 965K dan gevormd worden door het doorbelasten van de interne beheerskosten aan litifund (volgens mij is de bestuurder hiervan de partner van SL)
djh77dinsdag 9 januari 2018 @ 16:17
Vervroegde aflossing kom
quote:
Afgelopen week benaderde ondernemer ons met het bericht dat hij van plan was om de restant van de lening, inclusief rente, in een keer volledig af te lossen. De reden is de positieve ontwikkeling die Laurion doormaakt en de wens van ondernemer om zijn schuldenpositie zo ver mogelijk terug te brengen.
KOM heeft de het restant van de termijnen inmiddels ontvangen op de rekening van de stichting derdengelden en zal deze morgen (10-01) overmaken aan de investeerders.
Ondernemer wil de investeerders bedanken voor het gestelde vertrouwen.
https://www.kapitaalopmaat.nl/Laurion-Adviesgroep

[ Bericht 9% gewijzigd door djh77 op 09-01-2018 18:24:54 ]
Horsemendinsdag 9 januari 2018 @ 16:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 16:17 schreef djh77 het volgende:
Vervroegde aflossing kom

[..]

Gefeliciteerd ^O^
Camoglidinsdag 9 januari 2018 @ 18:17
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 16:17 schreef djh77 het volgende:
Vervroegde aflossing kom

[..]

ik zit er ook in.
Deze ondernemer kreeg destijds met moeite zijn lening van 2 ton rond. Fijn dat het nu zo goed met hem gaat.
Al mijn tweede vervroegde aflossing bij KoM (van 10 leningen). Goede club, dat Kapitaal op Maat 😉.
prins01dinsdag 9 januari 2018 @ 21:06
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 13:06 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik heb me aangemeld onder de referral link.
Uiteraard heb ik er nu zelf ook een :)

Misschien kunnen we er een ketting van maken (win/win), te starten/vervolgen met:

Ik heb zelf inmiddels al een bonusje in de wallet staan.
Dank je wel. Ziet er goed uit :-)

[ Bericht 12% gewijzigd door Armani XL op 09-01-2018 21:54:08 (referrallinkjes doen we hier niet) ]
bleyenburgdinsdag 9 januari 2018 @ 21:39
Een taxibedrijf dat 50K wil lenen tegen 19,9%
Een VOF met een omzet van 80K en schuld van 30K

Welkom in de wondere wereld van CF

verder opmerkelijk in de pitch:
quote:
Het bedrijf heeft twee taxi's in bezit, waarmee het in groepsvervoer, vervoer naar de luchthaven en stadsvervoer voorziet. Met de financiering koopt het bedrijf het restant van de autolease af.
Wie het weet, mag het zeggen
obligatairedinsdag 9 januari 2018 @ 21:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 16:16 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Zou de omzet van LP van 965K dan gevormd worden door het doorbelasten van de interne beheerskosten aan litifund (volgens mij is de bestuurder hiervan de partner van SL)
Dat zou kunnen, op het niveau van deze vennootschap.

[ Bericht 20% gewijzigd door obligataire op 09-01-2018 22:07:55 ]
FINONAFwoensdag 10 januari 2018 @ 09:27
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 21:39 schreef bleyenburg het volgende:
Een taxibedrijf dat 50K wil lenen tegen 19,9%
Een VOF met een omzet van 80K en schuld van 30K

Welkom in de wondere wereld van CF

verder opmerkelijk in de pitch:

[..]

Wie het weet, mag het zeggen
Het bezitten van auto's die geleasd worden kan wel degelijk: bezit is (onder zich) hebben/houden (en zich gedragen als eigenaar [los van de vraag of men daadwerkelijk of in rechte eigenaar is en dus titularis van het eigendomsrecht]) vs. eigendom is het recht op een goed om het te hebben

Bezitten is niet hetzelfde als eigendom.
escortmk2woensdag 10 januari 2018 @ 09:58
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 09:27 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Het bezitten van auto's die geleasd worden kan wel degelijk: bezit is (onder zich) hebben/houden (en zich gedragen als eigenaar [los van de vraag of men daadwerkelijk of in rechte eigenaar is en dus titularis van het eigendomsrecht]) vs. eigendom is het recht op een goed om het te hebben

Bezitten is niet hetzelfde als eigendom.
Tja, mooie discussie maar als we voortaan in pitches "bezit" niet meer 1-op-1 gelijk mogen stellen aan "eigendom" dan is het als investeerder echt helemaal niet meer mogelijk om enigszins een weloverwogen besluit te nemen om al dan niet in een project te investeren.

Er hoeft niets mis te zijn met leasen en huren, maar het is toch echt wat anders dan bezit. En ik wil dat wel graag weten om in te kunnen schatten of er wat te halen valt bij een onverhoopt default.
bleyenburgwoensdag 10 januari 2018 @ 10:08
ja, dat dus, escort.
ik baal van die woordspelletjes :(
crowdiefunderwoensdag 10 januari 2018 @ 10:16
Vanaf vrijdag weer een nieuwe op https://www.duurzaaminves(...)elfstroom-spv-12-b.v.

Jullie nog een mening?
obligatairewoensdag 10 januari 2018 @ 10:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 04:33 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe kinderopvanggroep op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/speel-inn-groep/
Komt misschien straks online, wat vinden jullie van deze?

Gedeeltelijke borg 41% (wel materieel).

Geen bank.
Bedrijf is heel zwaar gefinancierd, daarentegen goed voorspelbare omzet/cashflow/resultaten.

Veel BV's maar niet onlogisch gezien hun meerdere locaties. En ze zijn allemaal debiteur.
Ik twijfel.

Financiering is me niet helemaal duidelijk. Ze hebben 1,1 mio schuld waarvan 6 ton Collin. Wat is dan de rest? Allemaal kortlopend?

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 10-01-2018 10:52:49 ]
OpDieFietswoensdag 10 januari 2018 @ 10:51
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 10:08 schreef bleyenburg het volgende:
ik baal van die woordspelletjes :(
Ik denk dat hier meer sprake is van slordig taalgebruik.
obligatairewoensdag 10 januari 2018 @ 10:55
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 10:51 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik denk dat hier meer sprake is van slordig taalgebruik.
Maar de casus is toch verder helder? Hij heeft geld nodig voor de slottermijn. Anders wordt het autootje opgehaald :)
djh77woensdag 10 januari 2018 @ 11:05
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 10:33 schreef obligataire het volgende:

[..]

Komt misschien straks online, wat vinden jullie van deze?

Gedeeltelijke borg 41% (wel materieel).

Geen bank.
Bedrijf is heel zwaar gefinancierd, daarentegen goed voorspelbare omzet/cashflow/resultaten.

Veel BV's maar niet onlogisch gezien hun meerdere locaties. En ze zijn allemaal debiteur.
Ik twijfel.

Financiering is me niet helemaal duidelijk. Ze hebben 1,1 mio schuld waarvan 6 ton Collin. Wat is dan de rest? Allemaal kortlopend?
Je kan er nog minimaal een nachtje over slapen. Eerst het scheepje met de 2e hyp:
https://www.collincrowdfund.nl/alkema-shipping/
NaRegenDeZonwoensdag 10 januari 2018 @ 12:22
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 10:33 schreef obligataire het volgende:

[..]

Komt misschien straks online, wat vinden jullie van deze?

Gedeeltelijke borg 41% (wel materieel).

Geen bank.
Bedrijf is heel zwaar gefinancierd, daarentegen goed voorspelbare omzet/cashflow/resultaten.

Veel BV's maar niet onlogisch gezien hun meerdere locaties. En ze zijn allemaal debiteur.
Ik twijfel.

Financiering is me niet helemaal duidelijk. Ze hebben 1,1 mio schuld waarvan 6 ton Collin. Wat is dan de rest? Allemaal kortlopend?
Ik heb net even gekeken op de site stichting waarborgfondskinderopvang https://www.waarborgfondskinderopvang.nl.
Naar ik daar lees, concludeer ik dat deze borgstelling, mits Collin en het opvangbedrijf zich aan de voorwaarden houden wel materieel blijft gedurende de looptijd van de lening. Dit is niet zomaar een flut stichting.

Investeerders moeten zich wel realiseren dat de borgstelling (jammer genoeg) lineair met de lening mee afloopt. m.a.w. als het mis gaat ben je altijd 59% van het nog uitstaande kapitaal kwijt als we er er gemakshalve vanuit gaan dat de morele borgstelling van de eigenaren en verpanding van inventaris, bij het mis gaan, niets oplevert.

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 10-01-2018 13:11:45 ]
FINONAFwoensdag 10 januari 2018 @ 12:27
quote:
12s.gif Op woensdag 10 januari 2018 09:58 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Er hoeft niets mis te zijn met leasen en huren, maar het is toch echt wat anders dan bezit.
Ik wil dan toch nogmaals herhalen dat bezit iets anders is dan eigendom. Als je huurt of least dan heb je een goed in het bezit, maar is het niet je eigendom. Het is belangrijk dat je de verschillen tussen de termen bezit en eigendom kent, vandaar dat ik het nogmaals opnoem. Waarvan akte.
djh77woensdag 10 januari 2018 @ 12:43
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 12:27 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Ik wil dan toch nogmaals herhalen dat bezit iets anders is dan eigendom. Als je huurt of least dan heb je een goed in het bezit, maar is het niet je eigendom. Het is belangrijk dat je de verschillen tussen de termen bezit en eigendom kent, vandaar dat ik het nogmaals opnoem. Waarvan akte.
Het kan nog ingewikkelder volgens mij. Er is juridisch een verschil tussen "bezit" en "houder(schap)"; artikel 3:108 van het Burgerlijk Wetboek. Bij huur is er meestal sprake van "houder(schap)" en niet van "bezit".

In deze casus is er m.i. niet bewust voor gekozen om verwarring te scheppen. We snappen allemaal dat de taxi's eigendom zijn van de leasemaatschappij en de ondernemer deze wil overnemen.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 10-01-2018 14:07:52 ]
Speekselklierwoensdag 10 januari 2018 @ 12:50
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 12:27 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Ik wil dan toch nogmaals herhalen dat bezit iets anders is dan eigendom. Als je huurt of least dan heb je een goed in het bezit, maar is het niet je eigendom. Het is belangrijk dat je de verschillen tussen de termen bezit en eigendom kent, vandaar dat ik het nogmaals opnoem. Waarvan akte.
Goed om te weten.
dus als er bij de zekerheden staat dat de ondernemer in het bezit is van een woning en geen hypotheek heeft, dan moet we voortaan doorvragen. (daarom is een hypotheek dus niet altijd mogelijk)
djh77woensdag 10 januari 2018 @ 13:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 januari 2018 15:17 schreef TisIk het volgende:

[..]

Vreemd: op de Website van SiG staat dat dit project nog 25 dagen open blijft.
Is nu aangepast naar 5 dagen
OpDieFietswoensdag 10 januari 2018 @ 14:01
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 12:43 schreef djh77 het volgende:
en de ondernemer deze wilt overnemen.
...om met de FNC tekstschrijvert te spreken _O-
NaRegenDeZonwoensdag 10 januari 2018 @ 15:23
De duimschroeven worden vaster aangedraaid bij de diervoeder bedrijven van de heer Rensink door KOM.
SPOILER
Beste investeerders,
Ondanks eerdere toezeggingen heeft Dierservice de termijn van december nog niet volledig voldaan en staat inmiddels ook de termijn van januari open. In de periode rond de feestdagen hebben wij, ondanks onze pogingen contact te krijgen, geen reactie ontvangen van de ondernemer. Ondernemer heeft een update geplaatst met daarin zijn visie over de huidige situatie en de reden van de betalingsachterstand. Wij kunnen inmiddels bevestigen dat er een deelbetaling is ontvangen, maar wij niet akkoord gaan met het eenzijdig aanpassen van de overeenkomst van geldlening waarmee Dierservice een aflossingsvrije periode claimt. Wij zien de deelbetaling dan ook als een aanbetaling op de uitstaande termijnen en hebben de vordering inmiddels uit handen gegeven aan Rijnland Gerechtsdeurwaarders voor verdere uitwinning. Wanneer er geen betalingsachterstand meer is, zijn wij bereid om in gesprek te gaan met Dierservice over een eventuele aanpassing van de voorwaarden. Mocht dit goed onderbouwd en in het belang van de investeerders zijn, zullen we u nader informeren.
Op zich een uitstekende reactie van KOM en de juiste weg te gaan.

Echter wij dienen ook in ogenschouw te nemen dat KOM dit hele gebeuren zelf over haar en haar investeerders heeft afgeroepen. Door ondanks waarschuwingen keer op keer zelf in de fout te gaan.

Immers KOM is bij het in zee gaan met deze familie uit ten treuren gewezen over de dubieuze faillisemtsachtergronden van deze mensen.
KOM meende er toch goed aan te doen met deze familie in zee te gaan. Niet een keer maar 7 keer. 4 maal Dierservice en 3 maal Eupet.

Waarbij bij het aangaan van de leningen met Eupet, met medeweten van KOM naar ik heb vernomen, nog een schijn eigendomsswitch tussen de eigenaar Rensink en stroman Schirpenbach plaatsvond. Inmiddels is Rensink naar ik begrijp juridisch weer verantwoordelijk voor beide bedrijven en alle 7 leningen.

Daarnaast kan je als KOM natuurlijk verwachten dat als je het nodig vindt dat voor de Eupet leningen een aflossingsvrije periode van 6 maanden nodig is en je deze geeft, de heer Rensink de hand aan deze vinger voor Dierservice ook naar zich toetrekt, en een zelfde regeling voor Dierservice arrangeert. Ken je klanten zou ik zeggen.

Afijn we gaan zien hoe de situatie zich verder ontwikkelt!

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 10-01-2018 15:33:35 ]
NaRegenDeZonwoensdag 10 januari 2018 @ 15:51
Nieuwe uigever/drukker/licentiehouder op CC en vrijdag online. https://www.capitalcircle.nl/leningen/302/documenten/1448
Speekselklierwoensdag 10 januari 2018 @ 16:09
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 15:23 schreef NaRegenDeZon het volgende:
De duimschroeven worden vaster aangedraaid bij de diervoeder bedrijven van de heer Rensink door KOM.
SPOILER
Beste investeerders,
Ondanks eerdere toezeggingen heeft Dierservice de termijn van december nog niet volledig voldaan en staat inmiddels ook de termijn van januari open. In de periode rond de feestdagen hebben wij, ondanks onze pogingen contact te krijgen, geen reactie ontvangen van de ondernemer. Ondernemer heeft een update geplaatst met daarin zijn visie over de huidige situatie en de reden van de betalingsachterstand. Wij kunnen inmiddels bevestigen dat er een deelbetaling is ontvangen, maar wij niet akkoord gaan met het eenzijdig aanpassen van de overeenkomst van geldlening waarmee Dierservice een aflossingsvrije periode claimt. Wij zien de deelbetaling dan ook als een aanbetaling op de uitstaande termijnen en hebben de vordering inmiddels uit handen gegeven aan Rijnland Gerechtsdeurwaarders voor verdere uitwinning. Wanneer er geen betalingsachterstand meer is, zijn wij bereid om in gesprek te gaan met Dierservice over een eventuele aanpassing van de voorwaarden. Mocht dit goed onderbouwd en in het belang van de investeerders zijn, zullen we u nader informeren.
Op zich een uitstekende reactie van KOM en de juiste weg te gaan.

Echter wij dienen ook in ogenschouw te nemen dat KOM dit hele gebeuren zelf over haar en haar investeerders heeft afgeroepen. Door ondanks waarschuwingen keer op keer zelf in de fout te gaan.

Immers KOM is bij het in zee gaan met deze familie uit ten treuren gewezen over de dubieuze faillisemtsachtergronden van deze mensen.
KOM meende er toch goed aan te doen met deze familie in zee te gaan. Niet een keer maar 7 keer. 4 maal Dierservice en 3 maal Eupet.

Waarbij bij het aangaan van de leningen met Eupet, met medeweten van KOM naar ik heb vernomen, nog een schijn eigendomsswitch tussen de eigenaar Rensink en stroman Schirpenbach plaatsvond. Inmiddels is Rensink naar ik begrijp juridisch weer verantwoordelijk voor beide bedrijven en alle 7 leningen.

Daarnaast kan je als KOM natuurlijk verwachten dat als je het nodig vindt dat voor de Eupet leningen een aflossingsvrije periode van 6 maanden nodig is en je deze geeft, de heer Rensink de hand aan deze vinger voor Dierservice ook naar zich toetrekt, en een zelfde regeling voor Dierservice arrangeert. Ken je klanten zou ik zeggen.

Afijn we gaan zien hoe de situatie zich verder ontwikkelt!
maar eh NRDZ, ik neem toch aan dat geen enkele fok-ker in deze lening zit.
Of heb ik het mis?

bedoelen zo trouwens 6 maanden aflossingsvrij of hebben zo nog 6 maanden nodig om alles weg te sluizen om het faillisement te vragen?
bleyenburgwoensdag 10 januari 2018 @ 16:11
Ik ga er vanuit dat niet een enkele bezoeker hier in zowel Eupet als die andere dierentuin zit.

Deze was echt van meet af aan gedoemd te mislukken.
Na Avicenna was deze een schoolvoorbeeld van List en Bedrog.
NaRegenDeZonwoensdag 10 januari 2018 @ 16:25
quote:
1s.gif Op woensdag 10 januari 2018 16:09 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

maar eh NRDZ, ik neem toch aan dat geen enkele fok-ker in deze lening zit.
Of heb ik het mis?

bedoelen zo trouwens 6 maanden aflossingsvrij of hebben zo nog 6 maanden nodig om alles weg te sluizen om het faillisement te vragen?
De eerste lening stamt uit 2015, er zijn natuurlijk fokforum meelezers en posters hier gestart na eind 2015 die misschien wel in deze leningen zijn gestapt en geen voorkennis hebben van wat hier besproken is. Dus daarom maar weer eens een korte samenvatting. Uiteindelijk staat er bij deze bedrijven samen wel nog zo'n 350K open om af te lossen aan investeerders als ik de boel goed optel. Geen kattenpis zou ik zeggen.

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 10-01-2018 16:35:01 ]
Benger2woensdag 10 januari 2018 @ 19:00
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 16:25 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Uiteindelijk staat er bij deze bedrijven samen wel nog zo'n 350K open om af te lossen aan investeerders als ik de boel goed optel. Geen kattenpis zou ik zeggen.
Als dat allemaal moet worden afgeschreven neemt het defaultbedrag bij KoM met ruim de helft toe en is het default% opeens ~4%. Dan daalt het netto rendement naar ~3%.
Aalsmeer15woensdag 10 januari 2018 @ 19:06
Ik zit er helaas wel in, stel voor dat we allemaal een grote hond aanschaffen.
obligatairewoensdag 10 januari 2018 @ 20:40
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 15:51 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Nieuwe uigever/drukker/licentiehouder op CC en vrijdag online. https://www.capitalcircle.nl/leningen/302/documenten/1448
Adviseur: Van Rijbroek Financieel Advies.
Waar kennen we deze naam van?
SPOILER
Ik meen de naam te herkennen van het Belhamels project, maar daar is deze weggehaald.
brulaap112woensdag 10 januari 2018 @ 21:40
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 20:40 schreef obligataire het volgende:

[..]

Adviseur: Van Rijbroek Financieel Advies.
Waar kennen we deze naam van?
SPOILER
Ik meen de naam te herkennen van het Belhamels project, maar daar is deze weggehaald.
https://www.collincrowdfund.nl/bertens-dairy-goats/

Geiten
djh77donderdag 11 januari 2018 @ 04:33
Nieuwe IT op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/provolve-it/
djh77donderdag 11 januari 2018 @ 08:22
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 20:40 schreef obligataire het volgende:

[..]

Adviseur: Van Rijbroek Financieel Advies.
Waar kennen we deze naam van?
SPOILER
Ik meen de naam te herkennen van het Belhamels project, maar daar is deze weggehaald.
Je hebt gelijk. Ook van de Belhamels:
nh11b4tax27v1.png
Horsemendonderdag 11 januari 2018 @ 10:32
quote:
0s.gif Op woensdag 10 januari 2018 20:40 schreef obligataire het volgende:

[..]

Adviseur: Van Rijbroek Financieel Advies.
Waar kennen we deze naam van?
SPOILER
Ik meen de naam te herkennen van het Belhamels project, maar daar is deze weggehaald.
Begrijp ik nu goed dat KoM achteraf zaken verwijderd/aanpast in de pitch (van een project wat al volgeschreven is) zonder dit expliciet aan te geven?
xzazdonderdag 11 januari 2018 @ 10:33
Overwaarde to van de WOZ-waarde is geen overwaarde.
djh77donderdag 11 januari 2018 @ 10:45
quote:
1s.gif Op donderdag 11 januari 2018 10:32 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Begrijp ik nu goed dat KoM achteraf zaken verwijderd/aanpast in de pitch (van een project wat al volgeschreven is) zonder dit expliciet aan te geven?
Meestal staat er een meestal een logo van de intermediair in de pitch (voorbeeld):
6jgd2gtnvf.png
Het verwijderen van dit logo is m.i. niet echt iets veranderen van de pitch. Ik heb op 6-10-17 een schermafdruk gemaakt van deze pitch. Toen was de verwijzing al verdwenen.
CFrealistdonderdag 11 januari 2018 @ 10:54
Zit er behalve ik nog iemand in het project van het slimme fietsslot van KOM?
Slecht nieuws: hoor net van KOM dat er deze week een update komt met niet al te best nieuws. Ze hebben 13 van de 60 termijnen betaald....
Als het nieuws zo slecht is als ik vrees komt mijn overall rendement van KOM vanaf maart 2015 onder 0 uit!
djh77donderdag 11 januari 2018 @ 11:00
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 10:54 schreef CFrealist het volgende:
Zit er behalve ik nog iemand in het project van het slimme fietsslot van KOM?
Slecht nieuws: hoor net van KOM dat er deze week een update komt met niet al te best nieuws. Ze hebben 13 van de 60 termijnen betaald....
Als het nieuws zo slecht is als ik vrees komt mijn overall rendement van KOM vanaf maart 2015 onder 0 uit!
En dan maar zien wat het intellectueel eigendom van het slot dat verpand is waard blijkt. Ben bang dat dit een vrij zachte zekerheid zal zijn.

[ Bericht 3% gewijzigd door djh77 op 11-01-2018 11:19:12 ]
Royvedonderdag 11 januari 2018 @ 11:17
Een nieuwe A op FNC.
SPOILER
Nog een nieuwe C op FNC.
SPOILER


[ Bericht 19% gewijzigd door Royve op 11-01-2018 11:29:03 ]
OpDieFietsdonderdag 11 januari 2018 @ 12:40
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 11:00 schreef djh77 het volgende:
En dan maar zien wat het intellectueel eigendom van het slot dat verpand is waard blijkt. Ben bang dat dit een vrij zachte zekerheid zal zijn.
Dat kan ik je wel vertellen.
SPOILER
Die waarde is nihil. Er loopt een Europese patentaanvraag waarvoor ondertussen een nieuwheidsonderzoek is gedaan door het Europees patentbureau. Daaruit blijkt dat er veel "prior art" is. De kans dat dit patent verleend gaat worden is dus heel klein. Daarnaast is er nog een Nederlands octrooi, maar dat heeft eigenlijk geen waarde (dit wordt standaard verleend en is dus eigenlijk niet meer dan een registratie).
impact9donderdag 11 januari 2018 @ 13:16
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 08:22 schreef djh77 het volgende:

[..]

Je hebt gelijk. Ook van de Belhamels:
[ afbeelding ]
Ik heb deze man (intermediair Belhamels) gesproken nav het zoveelste KoM drama.
Was een eerlijke man zover ik kon inschatten, hij was zelf ook belazerd door mevrouw Karin Berg-Schuiling.
Zijn factuur was ook niet betaald. Ik denk dat hij verzocht heeft de link met deze oplichtster te verwijderen.
Kanttekening: wel raar dat je als financieel adviseur niets van de schuldenpositie van je klant weet. Dit moet de klant dan (hopelijk) bewust hebben verzwegen.
obligatairedonderdag 11 januari 2018 @ 13:39
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 13:16 schreef impact9 het volgende:

[..]

Ik heb deze man (intermediair Belhamels) gesproken nav het zoveelste KoM drama.
Was een eerlijke man zover ik kon inschatten, hij was zelf ook belazerd door mevrouw Karin Berg-Schuiling.
Zijn factuur was ook niet betaald. Ik denk dat hij verzocht heeft de link met deze oplichtster te verwijderen.
Kanttekening: wel raar dat je als financieel adviseur niets van de schuldenpositie van je klant weet. Dit moet de klant dan (hopelijk) bewust hebben verzwegen.
Het geeft in ieder geval te denken, dat een persoon die al jarenlang bewijkt onder de schuldenlast, een regeling met een deurwaarder heeft, probleemloos twee financiŽle tussenpersonen/platformen weet te overtuigen van de wenselijkheid en haalbaarheid van een geldlening. Dan kun je toch kletsen als Brugman of er hebben er een paar enorm zitten slapen en alleen maar aan hun eigen factuurtjes hebben zitten denken |:( .
Horsemendonderdag 11 januari 2018 @ 14:27
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 10:45 schreef djh77 het volgende:

[..]

Meestal staat er een meestal een logo van de intermediair in de pitch (voorbeeld):
[ afbeelding ]
Het verwijderen van dit logo is m.i. niet echt iets veranderen van de pitch. Ik heb op 6-10-17 een schermafdruk gemaakt van deze pitch. Toen was de verwijzing al verdwenen.
Dank!

quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 13:16 schreef impact9 het volgende:

[..]

Ik denk dat hij verzocht heeft de link met deze oplichtster te verwijderen.

Ja, dat denk ik ook en dat snap ik ook wel. Ik vraag mij toch nog steeds af of KoM dit weg had mogen halen nadat er investeringen gedaan zijn en het project van start is gegaan.
Royvedonderdag 11 januari 2018 @ 14:29
CCF heeft er zelfs een mail uit moeten sturen omtrent de nog openstaande pitch...

SPOILER
Beste investeerder,

Menno Lindeman en het echtpaar Edgar Lindeman en Yvonne van Leeuwen zijn de enthousiaste initiatiefnemers achter Free Style Motion.

Hun leningaanvraag (een cofinanciering met Rabobank), ter grootte van 500.000 euro via Collin Crowdfund is voor bijna 85% gefund via ruim 360 investeerders.

Free Style Motion brengt ons in beweging in Nieuw-Vennep, Groningen en Rotterdam!

Voor de inmiddels ruim 420.000 euro gefunde leningaanvraag wordt een rente van 8% per jaar geboden. De ondernemers hebben zowel persoonlijke als zakelijke borgstellingen afgegeven welke deels materieel van aard zijn.

Wij brengen deze leningaanvraag graag nog een keer onder uw aandacht!
Incitatus3donderdag 11 januari 2018 @ 14:39
Voor Tocardo ziet het er toch niet zo best uit:
https://www.rtlz.nl/busin(...)fte-tocardo-failliet

Ben benieuwd of daar nog iets van terugkomt.

En heeft er iemand nog iets gehoord van Silverline? Ik dacht dat er bericht aan zat te komen?
djh77donderdag 11 januari 2018 @ 14:55
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 14:29 schreef Royve het volgende:
CCF heeft er zelfs een mail uit moeten sturen omtrent de nog openstaande pitch...

SPOILER
Beste investeerder,

Menno Lindeman en het echtpaar Edgar Lindeman en Yvonne van Leeuwen zijn de enthousiaste initiatiefnemers achter Free Style Motion.

Hun leningaanvraag (een cofinanciering met Rabobank), ter grootte van 500.000 euro via Collin Crowdfund is voor bijna 85% gefund via ruim 360 investeerders.

Free Style Motion brengt ons in beweging in Nieuw-Vennep, Groningen en Rotterdam!

Voor de inmiddels ruim 420.000 euro gefunde leningaanvraag wordt een rente van 8% per jaar geboden. De ondernemers hebben zowel persoonlijke als zakelijke borgstellingen afgegeven welke deels materieel van aard zijn.

Wij brengen deze leningaanvraag graag nog een keer onder uw aandacht!
Volgens de vraag en antwoorden verwacht je toch dat ze voor het restant gewoon bij de rabo terecht kunnen:
quote:
Waarom verstrekt Rabobank niet een hogere lening en wordt er aanvullend via Crowdfunding gefinancierd. De rentevoet ligt bij CF (flink) hoger, waardoor de kasstroom meer onder druk komt te staan.
Bart

Collin Crowdfund

28-12-2017 17:18

Beste investeerder,
Bedankt voor uw vraag.
De bancaire financiering kent andere uitgangspunten dan bij crowdfunding. De voordelen van crowdfunding zoals naamsbekendheid, marketing en extra beloning wogen voor de ondernemers zwaarder dan het rentetarief. Free Style Motion maakt op een goede manier gebruik van het zogenaamde stapelfinancieren.
Zithdonderdag 11 januari 2018 @ 15:05
Is er een manier om alle project-pagina's van GvE uit het verleden te bekijken ? Op dit moment zijn er maar zo'n 210 projecten zichtbaar.
djh77donderdag 11 januari 2018 @ 15:11
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 15:05 schreef Zith het volgende:
Is er een manier om alle project-pagina's van GvE uit het verleden te bekijken ? Op dit moment zijn er maar zo'n 210 projecten zichtbaar.
Nee, deze zijn niet zichtbaar voor niet-investeerders.
Zithdonderdag 11 januari 2018 @ 15:14
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 15:11 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nee, deze zijn niet zichtbaar voor niet-investeerders.
Bedankt, enig idee wanneer GvE besluit ze offline te halen?
NaRegenDeZondonderdag 11 januari 2018 @ 15:18
Gisteren de vervroegde aflossing van 17 nog openstaande termijnen van de Bezorgbeer GvE zoals aangekondigd binnen gehad. :). Leuk rendement door de rente betaling bij de vervroegde aflossing. Echter lang niet genoeg om de defaults in andere projecten bij GvE te dekken. Wel gelukkig nog steeds rendement van boven de 4 % bij GvE.
Faraday01donderdag 11 januari 2018 @ 17:20
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 13:39 schreef obligataire het volgende:

[..]

Het geeft in ieder geval te denken, dat een persoon die al jarenlang bewijkt onder de schuldenlast, een regeling met een deurwaarder heeft, probleemloos twee financiŽle tussenpersonen/platformen weet te overtuigen van de wenselijkheid en haalbaarheid van een geldlening. Dan kun je toch kletsen als Brugman of er hebben er een paar enorm zitten slapen en alleen maar aan hun eigen factuurtjes hebben zitten denken |:( .
wat denk jij, zou het zin hebben om met een aantal investeerders samen een klacht tegen kom in te dienen bij het kifid?
djh77donderdag 11 januari 2018 @ 17:38
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 14:39 schreef Incitatus3 het volgende:
En heeft er iemand nog iets gehoord van Silverline? Ik dacht dat er bericht aan zat te komen?
Goed nieuws over terugbetaling
quote:
Tot ons verdriet moeten wij u mededelen dat ons verhuurbedrijf per 1 maart 2018 zal sluiten. Niet
omdat het slecht gaat, integendeel.

Voor de investeerders van Geldvoorelkaar heeft dit de volgende consequenties. De lening met nummer 005757 kan per direct in zijn geheel ingelost worden. De lening met nummer 010341 kan
waarschijnlijk op of rond 1 maart in zijn geheel ingelost worden. Tot die tijd kunnen de maandbedragen gewoon geÔncasseerd worden.

Tot slot wil ik alle investeerders danken die het vertrouwen in SilverLine hebben geschonken.
Horsemendonderdag 11 januari 2018 @ 17:56
quote:
1s.gif Op donderdag 11 januari 2018 17:38 schreef djh77 het volgende:

[..]

Goed nieuws over terugbetaling

[..]

Goed nieuws voor de investeerders maar wel triest voor de ondernemer. Jammer dat er klaarblijkelijk geen andere opties waren.
Incitatus3donderdag 11 januari 2018 @ 17:58
Ja, zonde. Er even van uitgaande dat de betaling goed komt, is het wel een ondernemer die ik zo weer wat zou toevertrouwen gelet op zijn acties en inzet om z'n huurauto's terug te halen uit de meest bizarre oorden. Daar spreekt een toewijding en ondernemerschap uit.
bleyenburgdonderdag 11 januari 2018 @ 20:02
Voordat ik verder nog iets met FNC ga doen, wacht ik eerst eens af wat de update betreffende de late betalingen oplevert.

Heb nu 6 verlate betalingen waarvan er een paar tot op heden slechts 1 termijn ingelost hebben.

Bij KOM, GVE en IVM doe ik nagenoeg niks meer.
Eerst maar eens kijken wat de recovery van de ongelukken aldaar oplevert.

HCN eigenlijk zelfde verhaal.
Heb daar een default waarbij het vanuit HCN al geruime tijd oorverdovend stil blijft.

Eerlijk gezegd vrees ik het ergste voor CF.

Ondanks alle goede bedoelingen en de enorme inspanningen van investeerders (ik denk hierbij voornamelijk aan Horsemen en NRDZ), ben ik niet positief over de toekomst.

Ik heb denk ik wel recht van spreken, want inmiddels ruim over 200K in CF geÔnvesteerd en echt ook tijd en energie in gestopt.

Ook wil ik de goede bedoelingen van de diverse platforms niet ontkennen of bagatelliseren.
Echter, enige naÔviteit kan betreffende partijen m.i. niet ontzegd worden.

Recente issues als bij KOM (belhamels, eupet, dierdinges) zijn hier wat mij betreft de exponenten van.

Ook de aanpak, of beter gezegd gebrek aan aanpak, van projecten als Luxury Suites en Meat&Co/Griekse oplichter Stefano's (GVE), vallen onder het kopje "naÔef en too little/too late".

Verder valt het ook de overduidelijke oplichters aan te rekenen dat CF een bijzonder nare naam dreigt te krijgen, voor zover dat niet al het geval is.

Anyway, ik blijf het allemaal volgen, maar ik ga wel wat andere leuke dingen met m'n knaken doen.

Als afsluiter wil ik nog kwijt dat ik het ontluisterend vind dat personen die ervoor gestudeerd hebben zich vele malen makkelijker in de luren laten leggen dan iemand met 6 jaar lagere school en verder alleen praktijk ervaring.
snoopy40donderdag 11 januari 2018 @ 20:20
Hoi bleyenburg, deze conclusie heb ik lang geleden ook al getrokken. En momenteel hebben we een enorme wind mee in economisch opzicht. Houd mijn hart vast als Nederland in een recessie komt, hoeveel van deze projecten / crowdfunding platforms zullen dan omvallen... ben zelf nog iets met ccf bezig (maar rapido minder) en met NPEX en verder wacht ik gewoon af, er komen andere tijden....
CaLeXdonderdag 11 januari 2018 @ 20:20
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 15:14 schreef Zith het volgende:

[..]

Bedankt, enig idee wanneer GvE besluit ze offline te halen?
na~6 maanden dacht ik.

Mocht dezelfde lener nog een project starten dan wordt de oude pitch ook weer open gezet.
ML45donderdag 11 januari 2018 @ 21:10
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 20:02 schreef bleyenburg het volgende:
Voordat ik verder nog iets met FNC ga doen, wacht ik eerst eens af wat de update betreffende de late betalingen oplevert.

Eerst maar eens kijken wat de recovery van de ongelukken aldaar oplevert.

Eerlijk gezegd vrees ik het ergste voor CF.

Anyway, ik blijf het allemaal volgen, maar ik ga wel wat andere leuke dingen met m'n knaken doen.
.
Bleyenburg, ook ik heb de Kerstvakantie gebruikt voor enige CF reflectie. Wanneer ik de officiŽle cijfers zie, op de sites CCF 4,01%, GVE 4,5%, KOM 4,2% en FNC 4,33% waarbij nog rekening gehouden moet worden met nog komende defaults, vrees ook ik het ergste voor de toekomst van CF. De recovery is voor mij naast de defaults bepalend of ik in 2018 aan blijf haken of ga afhaken.
crowdiefunderdonderdag 11 januari 2018 @ 22:16
Het is natuurlijk de kunst de krenten uit de pap te halen en niet op alle projecten in te schrijven.
petercdonderdag 11 januari 2018 @ 23:27
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 22:16 schreef crowdiefunder het volgende:
Het is natuurlijk de kunst de krenten uit de pap te halen en niet op alle projecten in te schrijven.
Stimmt, ben nog best wel positief, dik 120 projecten, 1 def default, 7 afgelost,, komt hopelijk de parkeermeneer in NY deze maand bij, en verder 2 vertragingsprojecten.

Al met al nog goede plus in R. alhoewel ik steeds meer moeite krijg, om mijn CF deel van mijn vermogen op niveau te houden, m.a.w. het herbeleggen van de ontvangen aflossingen in goede projecten (lees krenten) ervaar ik steeds meer als een 'probleem" . Mijn CF aandeel is derhalve langzaam aan het dalen.

Oh ja, en 's-morgens als ik mijn beleggingsportefeuilles check, ook daar is het de ene dag een vette plus en twee dagen later weer een min, een beetje lef en durf hoort er ook bij, maar alles met mate.

*O* w/

[ Bericht 9% gewijzigd door peterc op 11-01-2018 23:34:28 ]
obligatairedonderdag 11 januari 2018 @ 23:29
Die cijfers van de platformen zijn gemiddelden, het is de kunst om aan de goede kant te blijven :)

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 11-01-2018 23:38:00 ]
Horsemenvrijdag 12 januari 2018 @ 01:01
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 23:29 schreef obligataire het volgende:
Die cijfers van de platformen zijn gemiddelden, het is de kunst om aan de goede kant te blijven :)
Dat is zeker waar en daar doen we hier ook erg ons best voor. Echter als het gemiddelde rendement van een platform blijft dalen zullen op een gegeven moment de "gemiddelde investeerders" afhaken en daarmee het einde van het platform inluiden. Naar mijn mening onderschatten de meeste platforms dit nog steeds want anders zouden ze veel meer werk maken van de communicatie en de recovery.
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 08:13
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 14:29 schreef Royve het volgende:
CCF heeft er zelfs een mail uit moeten sturen omtrent de nog openstaande pitch...

SPOILER
Beste investeerder,

Menno Lindeman en het echtpaar Edgar Lindeman en Yvonne van Leeuwen zijn de enthousiaste initiatiefnemers achter Free Style Motion.

Hun leningaanvraag (een cofinanciering met Rabobank), ter grootte van 500.000 euro via Collin Crowdfund is voor bijna 85% gefund via ruim 360 investeerders.

Free Style Motion brengt ons in beweging in Nieuw-Vennep, Groningen en Rotterdam!

Voor de inmiddels ruim 420.000 euro gefunde leningaanvraag wordt een rente van 8% per jaar geboden. De ondernemers hebben zowel persoonlijke als zakelijke borgstellingen afgegeven welke deels materieel van aard zijn.

Wij brengen deze leningaanvraag graag nog een keer onder uw aandacht!
En het jumpcentrum zit opeens vol:
https://www.collincrowdfund.nl/free-style-motion/
Gijsbertusvrijdag 12 januari 2018 @ 09:08
Ben nu ruim 2 jaar aan de crowdfunding en zeker met de hulp van dit forum heb ik vele fouten kunnen voorkomen. Mijn defaults zijn allen van de begintijd. Naieviteit en leergeld zal ik maar zeggen. Al is diegene van Aygo (infra) ook wel een beetje pech.
Met de huidige maandelijkse teruggave probeer ik door te investeren op ongeveer 2 projecten per maand. De ene maand gaat dat beter dan de andere. Ik merk ook dat het aanbod met pareltjes steeds minder wordt, waardoor ik af en toe ook deel wegschuif naar mijn p2p portefeuille bij Mintos.

Laatste tijd zie ik de naam Estateguru voorbij komen. Hebben veel van jullie (goede) ervaringen hier en wat is de minimale inleg? Mocht de crowdfunding in NL nog meer uitdrogen, heb ik nog een alternatief achter de hand.
Bambricks2vrijdag 12 januari 2018 @ 09:24
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 20:02 schreef bleyenburg het volgende:
Voordat ik verder nog iets met FNC ga doen, wacht ik eerst eens af wat de update betreffende de late betalingen oplevert.

Heb nu 6 verlate betalingen waarvan er een paar tot op heden slechts 1 termijn ingelost hebben.

Bij KOM, GVE en IVM doe ik nagenoeg niks meer.
Eerst maar eens kijken wat de recovery van de ongelukken aldaar oplevert.

HCN eigenlijk zelfde verhaal.
Heb daar een default waarbij het vanuit HCN al geruime tijd oorverdovend stil blijft.

Eerlijk gezegd vrees ik het ergste voor CF.

Ondanks alle goede bedoelingen en de enorme inspanningen van investeerders (ik denk hierbij voornamelijk aan Horsemen en NRDZ), ben ik niet positief over de toekomst.

Ik heb denk ik wel recht van spreken, want inmiddels ruim over 200K in CF geÔnvesteerd en echt ook tijd en energie in gestopt.

Ook wil ik de goede bedoelingen van de diverse platforms niet ontkennen of bagatelliseren.
Echter, enige naÔviteit kan betreffende partijen m.i. niet ontzegd worden.

Recente issues als bij KOM (belhamels, eupet, dierdinges) zijn hier wat mij betreft de exponenten van.

Ook de aanpak, of beter gezegd gebrek aan aanpak, van projecten als Luxury Suites en Meat&Co/Griekse oplichter Stefano's (GVE), vallen onder het kopje "naÔef en too little/too late".

Verder valt het ook de overduidelijke oplichters aan te rekenen dat CF een bijzonder nare naam dreigt te krijgen, voor zover dat niet al het geval is.

Anyway, ik blijf het allemaal volgen, maar ik ga wel wat andere leuke dingen met m'n knaken doen.

Als afsluiter wil ik nog kwijt dat ik het ontluisterend vind dat personen die ervoor gestudeerd hebben zich vele malen makkelijker in de luren laten leggen dan iemand met 6 jaar lagere school en verder alleen praktijk ervaring.
Ik deel je mening voor een groot deel.

Ik moet wel een statement maken voor KoM; de inschakeling van het nieuwe incasso bureau heeft nu 6.1% van de defaults terug en betalingsregeling getroffen voor een aantal projecten die ook worden nageleefd.

Defaults blijven natuurlijk een drama maar de opvolging daar maak ik mij echt zorgen over ook in die gevallen waarbij er wel HA/onderpand etc is geregeld . Daarom ben ik wel verheugd te zien dat dit probleem wel wordt opgepakt.

Ik investeer alleen nog als ik de ondernemer zelf ken of als er een hypotheekakte is.
MrFlowersvrijdag 12 januari 2018 @ 09:42
Jammer dat het zo moet lopen, bleyenburg

quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 20:02 schreef bleyenburg het volgende:

Anyway, ik blijf het allemaal volgen, maar ik ga wel wat andere leuke dingen met m'n knaken doen.

Wat ga je dan doen? Beleggen? Cryptomunten?
Royvevrijdag 12 januari 2018 @ 10:29
Gaat iemand dit weekend nog iets inleggen bij FNC? Ik zelf zit te denken aan het Hotel en twijfel over de schadeverzekeraar, Grieks restaurant & Voorraden Leverancier.
ETphonehomevrijdag 12 januari 2018 @ 10:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 10:29 schreef Royve het volgende:
Gaat iemand dit weekend nog iets inleggen bij FNC? Ik zelf zit te denken aan het Hotel en twijfel over de schadeverzekeraar, Grieks restaurant & Voorraden Leverancier.
Ik heb vanochtend alle aankomende projecten (en een aantal openstaande die ik nog niet eerder bekeken had) doorgenomen, en ga er geeneen van meenemen.
Overigens is in de afgelopen weken mijn uitstaande bedrag bij FnC wel het uitstaande bedrag bij GvE gepasseerd.
Faraday01vrijdag 12 januari 2018 @ 10:42
Ik sta grotendeels on hold na mijn analyse van een paar weken geleden waaruit bleek dat ik nauwelijks rendement gemaakt heb ik 2017. Heb nog een paar SiG projecten in de pijplijn waar ik op ingeschreven heb en ga dan eerst maar eens kijken wat er komende periode terug komt.
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 11:11
Mailer van collin is gefikst, die zijn namelijk overgestapt op andere manier van mailen.

En uitgaande mails worden nu verstuurd via Mailgun. Eens zien of dat werkt :)
obligatairevrijdag 12 januari 2018 @ 11:11
Liesker staat weer open voor 108K. Ben benieuwd wat daar achter zit. Ik doe er niets mee trouwens :{
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 11:14
https://www.crowdfundmarkt.nl sponsort de mailer het hele jaar *G*.

Bedankt crowdfundmarkt :s)
dyna18vrijdag 12 januari 2018 @ 11:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:11 schreef obligataire het volgende:
Liesker staat weer open voor 108K. Ben benieuwd wat daar achter zit. Ik doe er niets mee trouwens :{
Hij heeft toch nog niet volgezeten?
Ik zie hem langzaam vol lopen over de laatste paar dagen.
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 11:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:11 schreef obligataire het volgende:
Liesker staat weer open voor 108K. Ben benieuwd wat daar achter zit. Ik doe er niets mee trouwens :{
Was inderdaad nog niet vol. Ondergrens van 750k hebben ze trouwens wel al lang behaald.
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 11:24
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:11 schreef Ķ het volgende:
Mailer van collin is gefikst, die zijn namelijk overgestapt op andere manier van mailen.

En uitgaande mails worden nu verstuurd via Mailgun. Eens zien of dat werkt :)
Zie je kans de investeringslink te achterhalen van de projecten die voor de inner crowd beschikbaar worden gesteld? bv. https://www.collincrowdfund.nl/provolve-it/
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 11:28
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:24 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zie je kans de investeringslink te achterhalen van de projecten die voor de inner crowd beschikbaar worden gesteld? bv. https://www.collincrowdfund.nl/provolve-it/
Wie zijn die inner crowd? Kan ik op die lijst? Want dan kan ik die ook doorsturen...
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 11:32
Euhj opeens 2 subscriptions op de mailer :D.
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 11:33
quote:
5s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:28 schreef Ķ het volgende:

[..]

Wie zijn die inner crowd? Kan ik op die lijst? Want dan kan ik die ook doorsturen...
Zie op www.collincrowdfund.nl (naar beneden scrollen)
5vqmcvbaya.png
Worden gepubliceerd via: https://www.collincrowdfund.nl/feed/
Wat we hierbij nog nodig hebben is de investeringslink om te investeren voordat de pitch live gaat.
crowdiefundervrijdag 12 januari 2018 @ 11:48
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:14 schreef Ķ het volgende:
https://www.crowdfundmarkt.nl sponsort de mailer het hele jaar *G*.

Bedankt crowdfundmarkt :s)
Bedankt!
obligatairevrijdag 12 januari 2018 @ 11:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:15 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Hij heeft toch nog niet volgezeten?
Ik zie hem langzaam vol lopen over de laatste paar dagen.
foutje :@ dacht dat deze al enige tijd vol zat.
Horsemenvrijdag 12 januari 2018 @ 12:06
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:14 schreef Ķ het volgende:
https://www.crowdfundmarkt.nl sponsort de mailer het hele jaar *G*.

Bedankt crowdfundmarkt :s)
Ik heb een beetje een dubbel gevoel over deze manier van sponsoring maar fijn dat de mailer wel kan blijven bestaan.

Bedankt Crowdfundmarkt!
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 12:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:33 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zie op www.collincrowdfund.nl (naar beneden scrollen)
[ afbeelding ]
Worden gepubliceerd via: https://www.collincrowdfund.nl/feed/
Wat we hierbij nog nodig hebben is de investeringslink om te investeren voordat de pitch live gaat.
Mailer kijkt voortaan naar die /feed :)
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 12:11
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:06 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb een beetje een dubbel gevoel over deze manier van sponsoring maar fijn dat de mailer wel kan blijven bestaan.

Bedankt Crowdfundmarkt!
Waar ben je bang voor / waar komt je 'dubbel gevoel' vandaan? :s)
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 12:12
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:10 schreef Ķ het volgende:

[..]

Mailer kijkt voortaan naar die /feed :)
Kan jij als slimme jongen nog achter de verborgen investeringslink komen?
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 12:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:12 schreef djh77 het volgende:

[..]

Kan jij als slimme jongen nog achter de verborgen investeringslink komen?
Feed levert voorlopig:

alkema-shipping
deze-23-ondernemers-zijn-genomineerd-voor-de-crowdfunding-awards
gavi-fashion
grote-merken-crowdfunden-winkels-elkaar
leningportefeuille
liesker-procesfinanciering
provolve-it
speel-inn-groep

Die gaan dan ook in de mailer. Hoop(te) dat dat was was je bedoelt :).
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 12:16
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:14 schreef Ķ het volgende:

[..]

Feed levert voorlopig:

alkema-shipping
deze-23-ondernemers-zijn-genomineerd-voor-de-crowdfunding-awards
gavi-fashion
grote-merken-crowdfunden-winkels-elkaar
leningportefeuille
liesker-procesfinanciering
provolve-it
speel-inn-groep

Die gaan dan ook in de mailer. Hoop(te) dat dat was was je bedoelt :).
Nee helaas. Bij deze projecten is de investeringsknop verborgen. Relaties van de ondernemer kunnen wel alvast investeren. De wens van de fok gebruikers is dat ze deze link al krijgen voordat het project live gaat. Dit omdat de rest van Nederland ook om 11.00 online is om te investeren in het project.
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 12:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:16 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nee helaas. Bij deze projecten is de investeringsknop verborgen. Relaties van de ondernemer kunnen wel alvast investeren. De wens van de fok gebruikers is dat ze deze link al krijgen voordat het project live gaat. Dit omdat de rest van Nederland ook om 11.00 online is om te investeren in het project.
Ah ik snap 'm. Klinkt als iets wat wel leuk zou zijn, maar niet echt de bedoeling :+.
impact9vrijdag 12 januari 2018 @ 12:23
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:18 schreef Ķ het volgende:

[..]

Ah ik snap 'm. Klinkt als iets wat wel leuk zou zijn, maar niet echt de bedoeling :+.
Eigenlijk precies wel de bedoeling!
Na een uitgebreide Fok analyse kunnen wij een project een vliegende start geven :+
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 12:27
Your account is on probation and domains are limited to 100 messages / hour. To maintain the rate the account has been temporarily disabled.

FUUUCK :(
Ķvrijdag 12 januari 2018 @ 12:36
Opgeven voor een maildienst en opeens 150+ mails sturen vinden ze kennelijk niet tof.
xzazvrijdag 12 januari 2018 @ 13:00
quote:
3s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:36 schreef Ķ het volgende:
Opgeven voor een maildienst en opeens 150+ mails sturen vinden ze kennelijk niet tof.
spam :P
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 13:48
Top 10 van week 2:
slk90bt56.png
Horsemenvrijdag 12 januari 2018 @ 14:56
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 12:11 schreef Ķ het volgende:

[..]

Waar ben je bang voor / waar komt je 'dubbel gevoel' vandaan? :s)
Tot op heden betaalde wij (als investeerders) zelf de mailer. Nu gaat een derde partij (een leverancier van digitale diensten) dit betalen en hoogstwaarschijnlijk gelijk reclame maken voor zijn product. Ik vergelijk dit een beetje met bijvoorbeeld sponsoring van patiŽntenverenigingen door farmaceutische bedrijven. Het is niet per definitie fout maar dat geeft bij mij toch een beetje een dubbel gevoel.
obligatairevrijdag 12 januari 2018 @ 15:50
De vergelijking met een patiŽntenvereniging is best wel treffend :W
crowdiefundervrijdag 12 januari 2018 @ 15:56
De mail van fnc is ook weer binnen met mooie verhalen ;) 4 van mijn 8 A projecten zijn in de problemen... de manage is verkocht en mensen hebben geen huis meer, bij de accountant is de Fin. Situatie zeer mager, voorfinanciering uitzendprojecten gaat borg aangesproken worden en bij de broodjeszaak is de zoon in het bedrijf orde op zaken aan het stellen. Blij dat ik al 1.5 jaar geleden bij fnc gestopt ben.
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 16:21
Rijnland is goed bezig voor KoM
SPOILER
inzake Belhamels. Er is door Rijnland Gerechtsdeurwaarders beslag gelegd op de bankrekening van de onderneemster. Het op dat moment op haar rekening aanwezige saldo, zal door haar bank begin februari aan Rijnland worden overgemaakt. Helaas kunnen wij dit proces niet versnellen
Faraday01vrijdag 12 januari 2018 @ 16:25
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:21 schreef djh77 het volgende:
Rijnland is goed bezig voor KoM
SPOILER
inzake Belhamels. Er is door Rijnland Gerechtsdeurwaarders beslag gelegd op de bankrekening van de onderneemster. Het op dat moment op haar rekening aanwezige saldo, zal door haar bank begin februari aan Rijnland worden overgemaakt. Helaas kunnen wij dit proces niet versnellen
KoM zelf is helemaal niet goed bezig want alle moeilijke vragen worden niet beantwoord ondanks dat ze dat al begin december toegezegd hebben.
bleyenburgvrijdag 12 januari 2018 @ 16:27
het zou mij verbazen als dat "op haar rekening aanwezige saldo" de § 150,00 overstijgt
|:(
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 16:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:25 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

KoM zelf is helemaal niet goed bezig want alle moeilijke vragen worden niet beantwoord ondanks dat ze dat al begin december toegezegd hebben.
Helemaal mee eens.Het enige dat daar goed gaat is de werking van het incassobureau. Maar KoM o|O
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 16:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:27 schreef bleyenburg het volgende:
het zou mij verbazen als dat "op haar rekening aanwezige saldo" de § 150,00 overstijgt
|:(
Dat zou kunnen, maar meer kan het incassobureau denk ik op dit moment niet doen. Daarnaast zal neem ik aan het beslag op de rekening blijven staan. Bij betaling van ouders voor de opvang zal dit kan ook naar Rijnland gaan. Wat ze daarnaast nog zouden kunnen doen is de auto verkopen. Dit zal ook nog onvoldoende zoden aan de dijk zetten

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 12-01-2018 16:37:54 ]
Faraday01vrijdag 12 januari 2018 @ 16:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:29 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dat zou kunnen, maar meer kan het incassobureau denk ik op dit moment. daarnaast zal neem ik aan het beslag op de rekening blijven staan. Bij betaling van ouders voor de opvang zal dit kan ook naar Rijnland gaan. Wat je daarnaast nog zouden kunnen doen is de auto verkopen. Dit zal ook nog voldoende zoden aan de dijk zetten
Er schijnt volgens de financieel adviseur 25k overwaarde op de woning te zijn maar dan moet de bank ook belang hebben bij executie en dat zal wel niet. Ook is de vraag of er nog een vordering van de fiscus bij komt als het bedrijfje omvalt.
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 16:33
Update FNC:

Bruidsmode(C) - Openstaand : 64.27%
De afgelopen maand was het voor de ondernemer niet mogelijk om de achterstand in te lopen, maar de normale incasso is wel geslaagd. Hierdoor blijft de achterstand vooralsnog op twee termijnen staan. Wij hebben goed contact met de ondernemer en zullen proberen om samen met hem de achterstand verder terug te brengen.

Manege (A) - Openstaand : 55.53%
Tot onze verbazing storneerde de ondernemer afgelopen maand de betalingen van de vorige twee maanden. Hierdoor liep de achterstand direct op naar drie termijnen. Wij hebben direct contact gezocht met de ondernemer om de achtergrond hiervan te vernemen. De ondernemer liet ons schriftelijk weten dat de manege is verkocht en dat zij diep in de financiele problemen zitten. Zij wonen momenteel bij kennissen en hebben verder geen bezittingen meer. Zij hebben hulp gezocht bij de schuldhulpverlening. Wij zijn momenteel druk doende met het in kaart brengen van de situatie. Wij zullen de lening opzeggen en de ondernemers aanmelden bij het BKR. Wij hebben hen al laten weten dat wij ondanks alles verwachten dat zij de lening in zijn geheel terug betalen, zeker gelet op het feit dat wij volledig ongeinformeerd waren over de ontstane situatie. Per volgende maand zullen wij u verder informeren hieromtrent.

Reparatie Winkel (C) - Openstaand : 75.30%
Wij hebben contact gezocht met de ondernemer, maar dit is helaas niet geslaagd. Wij hebben daarom het formele incassoproces ingezet en hebben de ondernemer incassokosten in rekening gebracht. Wij blijven dit nauwgezet volgen.

Video-materialen (C) - Openstaand : 69.88%
De ondernemer had het even zwaar, maar verwacht deze maand een aantal facturen voldaan te krijgen. Hij heeft toegezegd om die gelden te gebruiken om de achterstand in zijn volledigheid weg te werken. Het contact met de ondernemer verloopt verder goed.

Groothandel (D) - Openstaand : 92.54%
Ondanks alle pogingen om contact met de kredietnemer te verkrijgen, is dit op heden niet gelukt. Dit betekent dat wij de lening opzeggen en over zullen gaan tot incassomaatregelen. Tevens zullen wij hem aanmelden bij het BKR en incassokosten in rekening brengen.

Behang & Schilderbedrijf (D) - Openstaand : 81.07%
Zoals wij vorige maand hebben verwacht hebben wij wel een betaling ontvangen, maar is de achterstand niet ingelost. Wij blijven in contact treden met de ondernemer om ook de laatste termijn achterstand te kunnen ontvangen. Wij handhaven tevens het formele incassoproces, tot de ondernemer de achterstand heeft weggewerkt.

Stucadoor (C) - Openstaand : 57.90%
Deze maand heeft de ondernemer wederom de incasso gestorneerd. Wij hebben contact gezocht met hem, maar kregen zowel telefonisch als schriftelijk geen contact meer met hem. De ondernemer werd bijgestaan door een familielid, maar ook deze is er niet in geslaagd om de ondernemer weer te laten betalen. Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zijn om de zaak aan de Deurwaarder over te dragen. Wij zullen de ondernemer een laatste sommatie versturen en daarna de zaak overdragen aan een Deurwaarder.

Timmerwerken & onderhoud (E) - Openstaand : 53.20%
De afgelopen maand hebben wij de tijd gebruikt om stukken te verzamelen voor overdracht aan de Deurwaarder. Alles is nu in het bezit van de Advocaat en de overgang zal binnenkort in gang worden gezet. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Deurwaarder.

uitzendprojecten (A) - Openstaand : 35.05%
Helaas heeft de kredietnemer niet voldaan aan de gestelde deadline. Wij hebben herhaaldelijk contact met hem gezocht, maar zonder succes. Dit betekent dat wij de lening gaan opzeggen en de Borg zullen aanspreken op de door hem afgegeven Borgstelling. Wij hopen langs deze weg alsnog betalingen te mogen ontvangen. Indien dit niet het geval is, dan zullen wij overgaan tot het nemen van (rechts-) maatregelen.
rockenfellervrijdag 12 januari 2018 @ 17:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:29 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dat zou kunnen, maar meer kan het incassobureau denk ik op dit moment niet doen. Daarnaast zal neem ik aan het beslag op de rekening blijven staan. Bij betaling van ouders voor de opvang zal dit kan ook naar Rijnland gaan. Wat ze daarnaast nog zouden kunnen doen is de auto verkopen. Dit zal ook nog onvoldoende zoden aan de dijk zetten
Was dat maar zo. Alleen het op dat moment aanwezige saldo valt onder de beslaglegging. Alles wat daarna komt valt er niet onder. Overigens is dit neem ik aan een conservatoir beslag en niet executoriaal. Dit betekent dat er helemaal niets mee gedaan kan worden.

Als ze in de min staat krijgt Rijnland slechts het bericht dat de beslaglegging geen doel treft
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 17:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 17:05 schreef rockenfeller het volgende:

[..]

Was dat maar zo. Alleen het op dat moment aanwezige saldo valt onder de beslaglegging. Alles wat daarna komt valt er niet onder. Overigens is dit neem ik aan een conservatoir beslag en niet executoriaal. Dit betekent dat er helemaal niets mee gedaan kan worden.

Als ze in de min staat krijgt Rijnland slechts het bericht dat de beslaglegging geen doel treft
Je hebt gelijk. Vreemd maar zo werkt dit blijkbaar. Tegenvallertje... Saldo zal inderdaad wel beperkt zijn en dan moeten de kosten van Rijnland er nog van af.
queposvrijdag 12 januari 2018 @ 17:40
Heb ik deze gemist, of is hij hier al voorbij gekomen?

https://www.collincrowdfund.nl/quality-of-life-b-v/

Lijkt mij best aardig.
NaRegenDeZonvrijdag 12 januari 2018 @ 17:59
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 01:01 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dat is zeker waar en daar doen we hier ook erg ons best voor. Echter als het gemiddelde rendement van een platform blijft dalen zullen op een gegeven moment de "gemiddelde investeerders" afhaken en daarmee het einde van het platform inluiden. Naar mijn mening onderschatten de meeste platforms dit nog steeds want anders zouden ze veel meer werk maken van de communicatie en de recovery.
Geheel mee eens!
Daarnaast zou natuurlijk de deur dicht moeten blijven voor de echt slechte projecten. Scheelt communicatie en recovery werk en helpt het het netto rendement omhoog.
Met name bij KOM heb ik toch wel erg veel bagger projecten gefinancierd zien worden en daar plukt men nu de zure vruchten van. Dweilen met de kraan open bij KOM. Logisch dat investeerders dan afhaken.
NaRegenDeZonvrijdag 12 januari 2018 @ 18:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:33 schreef djh77 het volgende:
Update FNC:


Groothandel (D) - Openstaand : 92.54%
Ondanks alle pogingen om contact met de kredietnemer te verkrijgen, is dit op heden niet gelukt. Dit betekent dat wij de lening opzeggen en over zullen gaan tot incassomaatregelen. Tevens zullen wij hem aanmelden bij het BKR en incassokosten in rekening brengen.

Behang & Schilderbedrijf (D) - Openstaand : 81.07%
Zoals wij vorige maand hebben verwacht hebben wij wel een betaling ontvangen, maar is de achterstand niet ingelost. Wij blijven in contact treden met de ondernemer om ook de laatste termijn achterstand te kunnen ontvangen. Wij handhaven tevens het formele incassoproces, tot de ondernemer de achterstand heeft weggewerkt.

[
quote:
0s.gif Op donderdag 11 januari 2018 20:02 schreef bleyenburg het volgende:
Voordat ik verder nog iets met FNC ga doen, wacht ik eerst eens af wat de update betreffende de late betalingen oplevert.

Heb nu 6 verlate betalingen waarvan er een paar tot op heden slechts 1 termijn ingelost hebben.

Ik heb nu van mijn ruim 90 projecten bij FNC 2 probleem gevallen. Na de eerste betaling van FNC van eind december dacht ik dat ik ook naar 8 problemen geschoten was, maar gelukkig kwam er rond 10 januari een nabetaling van 6 projecten binnen.


Mijn 2 probleem gevallen staan trouwens ook in het lijstje van djh77.
NaRegenDeZonvrijdag 12 januari 2018 @ 18:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 17:40 schreef quepos het volgende:
Heb ik deze gemist, of is hij hier al voorbij gekomen?

https://www.collincrowdfund.nl/quality-of-life-b-v/

Lijkt mij best aardig.
Die is net pas gepubliceerd hier dus nog niet besproken.
Zeer groot bedrag.
Kleding ben ik niet happig op. De kleding bedrijven vallen met bosjes om.
Ik vind de zekerheid van die tweede hypotheek op bedrijfsonroerendgoed ook niet zo sterk. Weliswaar ongeveer 2 miljoen overwaarde boven eerste hypotheek maar er staan behoorlijk wat winkels leeg. Het is maar de vraag wat die winkels boven de eerste hypotheek opbrengen als er onder druk verkocht moet worden..
djh77vrijdag 12 januari 2018 @ 18:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 18:17 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Die is net pas gepubliceerd hier dus nog niet besproken.
Zeer groot bedrag.
Kleding ben ik niet happig op. De kleding bedrijven vallen met bosjes om.
Ik vind de zekerheid van die tweede hypotheek op bedrijfsonroerendgoed ook niet zo sterk. Weliswaar ongeveer 2 miljoen overwaarde boven eerste hypotheek maar er staan behoorlijk wat winkels leeg. Het is maar de vraag wat die winkels boven de eerste hypotheek opbrengen als er onder druk verkocht moet worden..
Eens. ADAM is al meerdere keren failliet gegaan en overgenomen. De ondernemer heeft een borgstelling van slechts 100k. Alleen bij een veel ruimere overwaarde op het onroerend goed zou dit wat interessanter zijn. Daarnaast zou het de eerste hypotheekhouder worst zijn dat er nog een 2e hypotheek is bij gedwongen verkoop.
wouterdevrijdag 12 januari 2018 @ 18:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 09:08 schreef Gijsbertus het volgende:
Ben nu ruim 2 jaar aan de crowdfunding en zeker met de hulp van dit forum heb ik vele fouten kunnen voorkomen. Mijn defaults zijn allen van de begintijd. Naieviteit en leergeld zal ik maar zeggen. Al is diegene van Aygo (infra) ook wel een beetje pech.
Met de huidige maandelijkse teruggave probeer ik door te investeren op ongeveer 2 projecten per maand. De ene maand gaat dat beter dan de andere. Ik merk ook dat het aanbod met pareltjes steeds minder wordt, waardoor ik af en toe ook deel wegschuif naar mijn p2p portefeuille bij Mintos.

Laatste tijd zie ik de naam Estateguru voorbij komen. Hebben veel van jullie (goede) ervaringen hier en wat is de minimale inleg? Mocht de crowdfunding in NL nog meer uitdrogen, heb ik nog een alternatief achter de hand.
Tot nu toe goede ervaringen! Minimale inleg is 50§. Heb eventueel een aanmeldlink voor je als je interesse hebt ;)
crowdiefundervrijdag 12 januari 2018 @ 21:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:33 schreef djh77 het volgende:
Update FNC:

Bruidsmode(C) - Openstaand : 64.27%
De afgelopen maand was het voor de ondernemer niet mogelijk om de achterstand in te lopen, maar de normale incasso is wel geslaagd. Hierdoor blijft de achterstand vooralsnog op twee termijnen staan. Wij hebben goed contact met de ondernemer en zullen proberen om samen met hem de achterstand verder terug te brengen.

Manege (A) - Openstaand : 55.53%
Tot onze verbazing storneerde de ondernemer afgelopen maand de betalingen van de vorige twee maanden. Hierdoor liep de achterstand direct op naar drie termijnen. Wij hebben direct contact gezocht met de ondernemer om de achtergrond hiervan te vernemen. De ondernemer liet ons schriftelijk weten dat de manege is verkocht en dat zij diep in de financiele problemen zitten. Zij wonen momenteel bij kennissen en hebben verder geen bezittingen meer. Zij hebben hulp gezocht bij de schuldhulpverlening. Wij zijn momenteel druk doende met het in kaart brengen van de situatie. Wij zullen de lening opzeggen en de ondernemers aanmelden bij het BKR. Wij hebben hen al laten weten dat wij ondanks alles verwachten dat zij de lening in zijn geheel terug betalen, zeker gelet op het feit dat wij volledig ongeinformeerd waren over de ontstane situatie. Per volgende maand zullen wij u verder informeren hieromtrent.

Reparatie Winkel (C) - Openstaand : 75.30%
Wij hebben contact gezocht met de ondernemer, maar dit is helaas niet geslaagd. Wij hebben daarom het formele incassoproces ingezet en hebben de ondernemer incassokosten in rekening gebracht. Wij blijven dit nauwgezet volgen.

Video-materialen (C) - Openstaand : 69.88%
De ondernemer had het even zwaar, maar verwacht deze maand een aantal facturen voldaan te krijgen. Hij heeft toegezegd om die gelden te gebruiken om de achterstand in zijn volledigheid weg te werken. Het contact met de ondernemer verloopt verder goed.

Groothandel (D) - Openstaand : 92.54%
Ondanks alle pogingen om contact met de kredietnemer te verkrijgen, is dit op heden niet gelukt. Dit betekent dat wij de lening opzeggen en over zullen gaan tot incassomaatregelen. Tevens zullen wij hem aanmelden bij het BKR en incassokosten in rekening brengen.

Behang & Schilderbedrijf (D) - Openstaand : 81.07%
Zoals wij vorige maand hebben verwacht hebben wij wel een betaling ontvangen, maar is de achterstand niet ingelost. Wij blijven in contact treden met de ondernemer om ook de laatste termijn achterstand te kunnen ontvangen. Wij handhaven tevens het formele incassoproces, tot de ondernemer de achterstand heeft weggewerkt.

Stucadoor (C) - Openstaand : 57.90%
Deze maand heeft de ondernemer wederom de incasso gestorneerd. Wij hebben contact gezocht met hem, maar kregen zowel telefonisch als schriftelijk geen contact meer met hem. De ondernemer werd bijgestaan door een familielid, maar ook deze is er niet in geslaagd om de ondernemer weer te laten betalen. Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zijn om de zaak aan de Deurwaarder over te dragen. Wij zullen de ondernemer een laatste sommatie versturen en daarna de zaak overdragen aan een Deurwaarder.

Timmerwerken & onderhoud (E) - Openstaand : 53.20%
De afgelopen maand hebben wij de tijd gebruikt om stukken te verzamelen voor overdracht aan de Deurwaarder. Alles is nu in het bezit van de Advocaat en de overgang zal binnenkort in gang worden gezet. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Deurwaarder.

uitzendprojecten (A) - Openstaand : 35.05%
Helaas heeft de kredietnemer niet voldaan aan de gestelde deadline. Wij hebben herhaaldelijk contact met hem gezocht, maar zonder succes. Dit betekent dat wij de lening gaan opzeggen en de Borg zullen aanspreken op de door hem afgegeven Borgstelling. Wij hopen langs deze weg alsnog betalingen te mogen ontvangen. Indien dit niet het geval is, dan zullen wij overgaan tot het nemen van (rechts-) maatregelen.
Ook een flinke lijst.... gaat geen cent meer heen van mij ;)
Faraday01vrijdag 12 januari 2018 @ 21:24
Bij GvE gaat het ook weer lekker met de ICT. Vandaag was er een betaling met betaaldatum vandaag toegevoegd. Betaling niet ontvangen, dat kan maar nu is de betaling ook weer uit het overzicht verdwenen :')

En ik wacht al weken op toegezegde updates over defaults die natuurlijk weer niet komen :N
obligatairevrijdag 12 januari 2018 @ 23:00
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 18:21 schreef djh77 het volgende:

[..]

Eens. ADAM is al meerdere keren failliet gegaan en overgenomen. De ondernemer heeft een borgstelling van slechts 100k. Alleen bij een veel ruimere overwaarde op het onroerend goed zou dit wat interessanter zijn. Daarnaast zou het de eerste hypotheekhouder worst zijn dat er nog een 2e hypotheek is bij gedwongen verkoop.
Ik heb al een tijdje niets meer gedaan bij CCF vanwege de overwegend matige projecten maar deze overweeg ik toch wel mee te nemen voor het laagste bedrag. Mooi familiebedrijf al zitten ze in een uitdagende branche.
Bij elkaar opgeteld zijn de zekerheden aanzienlijk en dat neemt alleen maar toe door de aflossing.
crowdiefundervrijdag 12 januari 2018 @ 23:02
Vandaag in de nieuwe fiscalert stond sameningeld beschreven en beoordeeld met 2f-jes, gelezen weggooien.

Collin kreeg vorige maand nog 4f-jes, zeker het overwegen waard.

SPOILER
Via het crowdfunding-platform van SamenInGeld kunt u investeren in vastgoedprojecten met hypothecaire zekerheid. Zolang het project loopt, ontvangt u hierbij als investeerder minimaal 4,0% rentevergoeding (op het moment van schrijven bedroeg de maximale rente 5,8%). De Stichting Investeerders SamenInGeld houdt via de SamenInGeld werk-BV toezicht. De projecten worden voor maximaal 80% gefinancierd — de geldleners moeten minimaal 20% van de marktwaarde van hun onroerendgoedproject aan eigen vermogen kunnen inleggen — en in alle gevallen gaat het om panden die bestemd zijn voor particuliere verhuur. Als we op het platform rondneuzen, kunnen we slechts twee projecten vinden. Per project is de minimale inleg § 250. Uit uw investering betaalt u in het eerste jaar 0,5% voor opstart- en beheerkosten en gedurende de rest van de looptijd van het project 0,25% aan beheer- en administratiekosten. SamenInGeld wordt geleid door een voormalig hypotheekadviseur die ook een assurantiekantoor had en door iemand die ‘ondernemerscoach/teamontwikkelaar’ is. Investeerders kunnen kiezen uit verschillende schijven. Wie in schijf 1 investeert krijgt als eerste z’n geld terug, daarna is schijf 2 aan de beurt en als laatste schijf 3. De site biedt overzichtelijke informatie over de projecten en de voorwaarden. Maar die informatie roept bij ons wel vragen op. Zo is in beide gevallen de informatie over de eigendom van de panden verwarrend: twee aanvragers maar ťťn koper bij het project in Rotterdam en een privťpersoon als aanvrager van het project in Roermond, terwijl een BV de eigendom lijkt te hebben. Ook blijkt dat de informatie niet vanaf het begin helemaal volledig is geweest (vergeten erfpacht te vermelden en een onjuiste huuropbrengst). Dat doet wat amateuristisch aan. Wat betreft de risico’s: de maximale 80% financiering is hoger dan bij bankfinancieringen en er is ook geen onafhankelijke bewaarder. Als u toch aan iemand geld wilt lenen, bent u waarschijnlijk beter af met een familiebanklening. De rente is hoger, de kosten zijn nihil en u kunt beter inschatten aan wie u leent. Wij geven SamenInGeld 2 F’jes.
jsuijkervrijdag 12 januari 2018 @ 23:12
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 23:02 schreef crowdiefunder het volgende:
Vandaag in de nieuwe fiscalert stond sameningeld beschreven en beoordeeld met 2f-jes, gelezen weggooien.

Collin kreeg vorige maand nog 4f-jes, zeker het overwegen waard.

SPOILER
Via het crowdfunding-platform van SamenInGeld kunt u investeren in vastgoedprojecten met hypothecaire zekerheid. Zolang het project loopt, ontvangt u hierbij als investeerder minimaal 4,0% rentevergoeding (op het moment van schrijven bedroeg de maximale rente 5,8%). De Stichting Investeerders SamenInGeld houdt via de SamenInGeld werk-BV toezicht. De projecten worden voor maximaal 80% gefinancierd — de geldleners moeten minimaal 20% van de marktwaarde van hun onroerendgoedproject aan eigen vermogen kunnen inleggen — en in alle gevallen gaat het om panden die bestemd zijn voor particuliere verhuur. Als we op het platform rondneuzen, kunnen we slechts twee projecten vinden. Per project is de minimale inleg § 250. Uit uw investering betaalt u in het eerste jaar 0,5% voor opstart- en beheerkosten en gedurende de rest van de looptijd van het project 0,25% aan beheer- en administratiekosten. SamenInGeld wordt geleid door een voormalig hypotheekadviseur die ook een assurantiekantoor had en door iemand die ‘ondernemerscoach/teamontwikkelaar’ is. Investeerders kunnen kiezen uit verschillende schijven. Wie in schijf 1 investeert krijgt als eerste z’n geld terug, daarna is schijf 2 aan de beurt en als laatste schijf 3. De site biedt overzichtelijke informatie over de projecten en de voorwaarden. Maar die informatie roept bij ons wel vragen op. Zo is in beide gevallen de informatie over de eigendom van de panden verwarrend: twee aanvragers maar ťťn koper bij het project in Rotterdam en een privťpersoon als aanvrager van het project in Roermond, terwijl een BV de eigendom lijkt te hebben. Ook blijkt dat de informatie niet vanaf het begin helemaal volledig is geweest (vergeten erfpacht te vermelden en een onjuiste huuropbrengst). Dat doet wat amateuristisch aan. Wat betreft de risico’s: de maximale 80% financiering is hoger dan bij bankfinancieringen en er is ook geen onafhankelijke bewaarder. Als u toch aan iemand geld wilt lenen, bent u waarschijnlijk beter af met een familiebanklening. De rente is hoger, de kosten zijn nihil en u kunt beter inschatten aan wie u leent. Wij geven SamenInGeld 2 F’jes.
Wat een slecht geschreven stuk
djh77zaterdag 13 januari 2018 @ 04:56
Leuk zo'n familiebanklening. Dan heb je het wel over totaal andere bedragen dan een inleg vanaf 250 euro. Dat zaken soms amateuristisch overkomen bij SiG klopt uiteraard wel. Hierin moeten ze zeker stappen nemen of door te groeien. Veel slordigheden.
Groepfunderzaterdag 13 januari 2018 @ 05:15
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 11:14 schreef Ķ het volgende:
https://www.crowdfundmarkt.nl sponsort de mailer het hele jaar *G*.

Bedankt crowdfundmarkt :s)
Dat is super goed nieuws. Veel dank aan Crowdfundmarkt voor de sponsoring en aan MU voor het technische deel. w/ _O_ w/
FINONAFzaterdag 13 januari 2018 @ 08:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 18:07 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

[..]

Ik heb nu van mijn ruim 90 projecten bij FNC 2 probleem gevallen. Na de eerste betaling van FNC van eind december dacht ik dat ik ook naar 8 problemen geschoten was, maar gelukkig kwam er rond 10 januari een nabetaling van 6 projecten binnen.

Mijn 2 probleem gevallen staan trouwens ook in het lijstje van djh77.
Heb inmiddels zelf 70 projecten lopen bij FNC. 0 afboekingen, 1 is er vervroegd afgelost en 1 probleemgevalletje, die regelmatig wat later betaald. Tot nu toe tevreden over FNC.
dubbeltjezzaterdag 13 januari 2018 @ 11:07
wie investeert nog meer op Omaraha?

Ik ben in mei begonnen maar ben er niet zo over te spreken. In eerste instantie had ik 1/3 in losse loans. Daar was genoeg keuze en lekker hoge rentes. Het risico kon je zelf bepalen. Daarnaast heb je de secured loans waar eerder ook genoeg keuze was en hogere rentes dan nu (7%). Inmiddels is er praktisch geen keuze meer in losse loans (met zeer lage rentes) en ook niet in secured loans. En als er al secured loans zijn, dan is het maar 7%. Ik overweeg om daarom te stoppen daar
Benger2zaterdag 13 januari 2018 @ 12:41
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 11:07 schreef dubbeltjez het volgende:
wie investeert nog meer op Omaraha?

Ik ben in mei begonnen maar ben er niet zo over te spreken. In eerste instantie had ik 1/3 in losse loans. Daar was genoeg keuze en lekker hoge rentes. Het risico kon je zelf bepalen. Daarnaast heb je de secured loans waar eerder ook genoeg keuze was en hogere rentes dan nu (7%). Inmiddels is er praktisch geen keuze meer in losse loans (met zeer lage rentes) en ook niet in secured loans. En als er al secured loans zijn, dan is het maar 7%. Ik overweeg om daarom te stoppen daar
Ik had het een tijdje gedaan met § 100 om te proberen, ben gestopt. Had unsecured loans en dat liep niet zo best. De website vond ik ook niet fijn. Er is nog wel iemand hier op Fok die via Omaraha investeert en daar erg enthousiast over is.
Groepfunderzaterdag 13 januari 2018 @ 12:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 16:33 schreef djh77 het volgende:
Update FNC:

Bruidsmode(C) - Openstaand : 64.27%
De afgelopen maand was het voor de ondernemer niet mogelijk om de achterstand in te lopen, maar de normale incasso is wel geslaagd. Hierdoor blijft de achterstand vooralsnog op twee termijnen staan. Wij hebben goed contact met de ondernemer en zullen proberen om samen met hem de achterstand verder terug te brengen.

Manege (A) - Openstaand : 55.53%
Tot onze verbazing storneerde de ondernemer afgelopen maand de betalingen van de vorige twee maanden. Hierdoor liep de achterstand direct op naar drie termijnen. Wij hebben direct contact gezocht met de ondernemer om de achtergrond hiervan te vernemen. De ondernemer liet ons schriftelijk weten dat de manege is verkocht en dat zij diep in de financiele problemen zitten. Zij wonen momenteel bij kennissen en hebben verder geen bezittingen meer. Zij hebben hulp gezocht bij de schuldhulpverlening. Wij zijn momenteel druk doende met het in kaart brengen van de situatie. Wij zullen de lening opzeggen en de ondernemers aanmelden bij het BKR. Wij hebben hen al laten weten dat wij ondanks alles verwachten dat zij de lening in zijn geheel terug betalen, zeker gelet op het feit dat wij volledig ongeinformeerd waren over de ontstane situatie. Per volgende maand zullen wij u verder informeren hieromtrent.

Reparatie Winkel (C) - Openstaand : 75.30%
Wij hebben contact gezocht met de ondernemer, maar dit is helaas niet geslaagd. Wij hebben daarom het formele incassoproces ingezet en hebben de ondernemer incassokosten in rekening gebracht. Wij blijven dit nauwgezet volgen.

Video-materialen (C) - Openstaand : 69.88%
De ondernemer had het even zwaar, maar verwacht deze maand een aantal facturen voldaan te krijgen. Hij heeft toegezegd om die gelden te gebruiken om de achterstand in zijn volledigheid weg te werken. Het contact met de ondernemer verloopt verder goed.

Groothandel (D) - Openstaand : 92.54%
Ondanks alle pogingen om contact met de kredietnemer te verkrijgen, is dit op heden niet gelukt. Dit betekent dat wij de lening opzeggen en over zullen gaan tot incassomaatregelen. Tevens zullen wij hem aanmelden bij het BKR en incassokosten in rekening brengen.

Behang & Schilderbedrijf (D) - Openstaand : 81.07%
Zoals wij vorige maand hebben verwacht hebben wij wel een betaling ontvangen, maar is de achterstand niet ingelost. Wij blijven in contact treden met de ondernemer om ook de laatste termijn achterstand te kunnen ontvangen. Wij handhaven tevens het formele incassoproces, tot de ondernemer de achterstand heeft weggewerkt.

Stucadoor (C) - Openstaand : 57.90%
Deze maand heeft de ondernemer wederom de incasso gestorneerd. Wij hebben contact gezocht met hem, maar kregen zowel telefonisch als schriftelijk geen contact meer met hem. De ondernemer werd bijgestaan door een familielid, maar ook deze is er niet in geslaagd om de ondernemer weer te laten betalen. Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zijn om de zaak aan de Deurwaarder over te dragen. Wij zullen de ondernemer een laatste sommatie versturen en daarna de zaak overdragen aan een Deurwaarder.

Timmerwerken & onderhoud (E) - Openstaand : 53.20%
De afgelopen maand hebben wij de tijd gebruikt om stukken te verzamelen voor overdracht aan de Deurwaarder. Alles is nu in het bezit van de Advocaat en de overgang zal binnenkort in gang worden gezet. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Deurwaarder.

uitzendprojecten (A) - Openstaand : 35.05%
Helaas heeft de kredietnemer niet voldaan aan de gestelde deadline. Wij hebben herhaaldelijk contact met hem gezocht, maar zonder succes. Dit betekent dat wij de lening gaan opzeggen en de Borg zullen aanspreken op de door hem afgegeven Borgstelling. Wij hopen langs deze weg alsnog betalingen te mogen ontvangen. Indien dit niet het geval is, dan zullen wij overgaan tot het nemen van (rechts-) maatregelen.
Dat is een flinke lijst met projecten met een vlekje. Hoeveel lopende projecten heb jij nu bij FNC?

Mijn statistiek bij FNC:
GeÔnvesteerd: 36 projecten
Succesvol afgerond: 3 projecten
Lopend: 32 projecten
Afgeschreven: 1 project
Betalingsachterstand: 1 project
voetbalmanager2zaterdag 13 januari 2018 @ 13:01
Ik heb 25 FNC-projecten waarvan er 1 een betaling achterloopt maar wel blijft betalen.
Nog geen afgeronde projecten aangezien ik zo'n 16 maanden daar actief ben.
ETphonehomezaterdag 13 januari 2018 @ 13:21
Mijn FNC statistieken:

65 projecten geinvesteerd, 10% rendement over 2017
3 vervroegd afgelost (en er komt nog een vervroegde aflossing aan, Peekoi)
0 succesvol afgerond (de eerste 4 gaan dit jaar afgerond worden)
4 projecten met achterstand, 12-44 dagen (videomaterialen, kurkhandelaar, 2 E'tjes van 19.9%: beiden pas zo'n 5% afgelost, dus die zullen spannend worden, is de rente ook naar. De kurkhandelaar hoeft nog maar 1 termijn, deze liep een paar maanden geleden meer achter, dus komt wel goed. Videomaterialen liep 1 jaar probleemloos, en komt nu de toezegging van begin december niet na, tja, ik ben er niet zo gerust op).

Vwb de vervroegde aflossingen ben ik het met de andere users eens: een boeterente is zeer gewenst!!

[ Bericht 13% gewijzigd door ETphonehome op 13-01-2018 13:38:48 ]
NaRegenDeZonzaterdag 13 januari 2018 @ 13:26
Daar gaat weer een van mijn FNC projecten die goed loopt met een oversluiting van de lening naar een ander platform. https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/sena-versmarkt
En natuurlijk wordt ik dan weer door FNC en de leningnemer zonder compensatie bedankt voor de geleverde diensten.
Dit is bij mij nu al de 4e goedl lopende lening die binnen de looptijd naar elders vertrekt.
Ik begrijp FNC niet voeren ze veel marketing werk uit om projecten binnen te halen en laten ze de goede projecten door anderen weg kapen zonder enige compensatie te vragen!
FNC wordt wakker en laat leningnemers die eerder willen vertrekken tenminste 1 jaar boete rente betalen. Voor je investeerders beter maar ook voor het platform beter!
Zoals het nu is maak je het wel erg gemakkelijk voor je concurrenten om de krenten bij je uit de pap te halen!

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 13-01-2018 13:36:40 ]
obligatairezaterdag 13 januari 2018 @ 13:39
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 13:26 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Daar gaat weer een van mijn FNC projecten die goed loopt met een oversluiting van de lening naar een ander platform. https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/sena-versmarkt
En natuurlijk wordt ik dan weer door FNC en de leningnemer zonder compensatie bedankt voor de geleverde diensten.
Dit is bij mij nu al de 4e goedl lopende lening die binnen de looptijd naar elders vertrekt.
Ik begrijp FNC niet voeren ze veel marketing werk uit om projecten binnen te halen en laten ze de goede projecten door anderen weg kapen zonder enige compensatie te vragen!
FNC wordt wakker en laat leningnemers die eerder willen vertrekken tenminste 1 jaar boete rente betalen. Voor je investeerders beter maar ook voor het platform beter!
Zoals het nu is maak je het wel erg gemakkelijk voor je concurrenten om de krenten bij je uit de pap te halen!
Hmmm, daar zit (zat) ik ook in.
Je weet het toch nooit. Ze hebben nu weer geld nodig, het precieze verhaal er achter hoor je toch niet. Misschien ook maar goed dat hij afgelost wordt. Voor de oude lening betaalde hij 7,11% rente, bij Knab nu 7.5%. Dan had hij beter bij FNC kunnen blijven logischerwijze. Misschien wilde FNC hem lager indelen dan voorheen?

Maar als je een goed gevoel hebt bij Sena Markt, zou je kunnen proberen om mee te kunnen doen aan de Knab lening. Die lopen niet zo snel vol als de reguliere CCF projecten?

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 13-01-2018 13:55:17 ]
djh77zaterdag 13 januari 2018 @ 13:58
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 13:39 schreef obligataire het volgende:
Maar als je een goed gevoel hebt bij Sena Markt, zou je kunnen proberen om mee te kunnen doen aan de Knab lening. Die lopen niet zo snel vol als de reguliere CCF projecten?
Dat moet je wel een rekening bij Knab hebben.
obligatairezaterdag 13 januari 2018 @ 14:06
quote:
1s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 13:58 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dat moet je wel een rekening bij Knab hebben.
Inderdaad maar ik veronderstelde dat NRDZ die heeft, omdat hij ook dit project heeft 'ontdekt'. Ikzelf zit niet bij Knab en krijg daar dus ook geen enkele info van.
djh77zaterdag 13 januari 2018 @ 14:09
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 14:06 schreef obligataire het volgende:

[..]

Inderdaad maar ik veronderstelde dat NRDZ die heeft, omdat hij ook dit project heeft 'ontdekt'. Ikzelf zit niet bij Knab en krijg daar dus ook geen enkele info van.
Staan gewoon op de openbare site: https://www.knab.nl/crowdfunding
peterczaterdag 13 januari 2018 @ 14:34
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 23:12 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Wat een slecht geschreven stuk
Fisalert SamenInGeld, mijn opm hieromtrent.
Ik vind het ook niet het allerbeste geschreven artikel, maar vooruit

- vwb de kopers, uiteindelijk staat eea natuurlijk duidelijk in de aktes, waarvan er afschriften verstrekt worden.
- In de info verstrekking kan (moet) SiG misschien duidelijker vermelden (naam, evt BV, wie de koper is)
- vwb de info verstrekking aangaande het pand in Roermond, is het duidelijk dat dit niet goed gegaan is, of het nu de makelaar / taxateur is, of een ander, procedures zijn blijkbaar aangepast dat dit niet meer kan (mag) gebeuren.
- aangaande de 80% max financ welke hoger is dan bij een bankfinanciering, akkoord, maar er ligt wel een hypo-akte onder.
- Bij de 4fjes van CCF, bij veel van hun projecten zijn de zekerheden niet zo hard als de hypo-akten bij SIG.
- CCF is wat verder op het traject professionalisering, daar heeft SiG zeker wat in te halen.

Mijn advies aan SiG.
- reageer op het artikel van Fisalert, zeg wat je(mede) n.a.v. het Roermond project hebt gedaan / gaat doen.
- doe dit middels een nieuwsbrief / website / e-mail naar investeerders
- en reageer ook naar Fisalert, zodat zij in de volgende uitgave evt jullie reactie kunnen weergeven. Vertel over de professionaliseringsstappen welke je maakt en deel ook mede hetgeen er gebeurt als het platform / SamenInGeld in default mocht geraken, hetgeen dan de voortzetting/afhandelings scenario is.

Maak van een negatief artikel een mooie positieve reactie.

By the way, heeft iemand het artikel al doorgemaild naar SIG


w/ *O*
Royvezaterdag 13 januari 2018 @ 18:21
Een nieuwe met eerste hypotheek (87%) & tweede hypotheek (13%) & huur inkomsten.

https://www.crowdestate.n(...)menten-wilhelmshaven
jsuijkerzaterdag 13 januari 2018 @ 18:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 18:21 schreef Royve het volgende:
Een nieuwe met eerste hypotheek (87%) & tweede hypotheek (13%) & huur inkomsten.

https://www.crowdestate.n(...)menten-wilhelmshaven
Wel ruim 1ton (bij gedwongen verkoop zal het minder opbrengen) dat niet gedekt is met 1e hypotheek

Wat er van 2e overblijft is de vraag (en bij het verzilveren blijf je ook afhankelijk)
Aalsmeer15zaterdag 13 januari 2018 @ 19:27
Ik dacht op eerste gezicht dat die 1e hypotheek 87% van de getaxeerde waarde was, lening is echter 43K hoger dan getaxeerde waarde.
plesnerzaterdag 13 januari 2018 @ 19:30
Hoe zit het eigenlijk bij crowdestate, ontvang je aan het einde van iedere maand rente + aflossing of alleen rente en aan aan het einde van de looptijd de aflossing? Heb hier geen duidelijk op de site over kunnen vinden
djh77zaterdag 13 januari 2018 @ 19:47
quote:
1s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 19:30 schreef plesner het volgende:
Hoe zit het eigenlijk bij crowdestate, ontvang je aan het einde van iedere maand rente + aflossing of alleen rente en aan aan het einde van de looptijd de aflossing? Heb hier geen duidelijk op de site over kunnen vinden
Dit kan je halen uit het rekenvoorbeeld. Het is een aflossingsvrije lening. Aflossing aan het einde van de periode.
jsuijkerzondag 14 januari 2018 @ 01:39
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 januari 2018 19:27 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Ik dacht op eerste gezicht dat die 1e hypotheek 87% van de getaxeerde waarde was, lening is echter 43K hoger dan getaxeerde waarde.
Je bedoelt dat de lening 1 ton (!!) Boven de getaxeerde waarde is. Lening is 450k en getaxeerde waarde 350. De tweede hypotheek is bij een theoretische overwaarde van 90k (maar door de toewijzing v de 57k op dit specifieke adres mogelijk gemaximaliseerd op die 57k?).
Het is de vraag wat daarvan overblijft en de eerste hypotheeknemer kan neem ik aan roet in het eten gooien.
FINONAFzondag 14 januari 2018 @ 09:27
quote:
1s.gif Op zondag 14 januari 2018 01:39 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Je bedoelt dat de lening 1 ton (!!) Boven de getaxeerde waarde is. Lening is 450k en getaxeerde waarde 350. De tweede hypotheek is bij een theoretische overwaarde van 90k (maar door de toewijzing v de 57k op dit specifieke adres mogelijk gemaximaliseerd op die 57k?).
Het is de vraag wat daarvan overblijft en de eerste hypotheeknemer kan neem ik aan roet in het eten gooien.
Snel berekend kan je er van uit gaan dat ongeveer 58% van je inleg hypothecaire zekerheid heeft. 2e hypo Grenzstrasse zal niets opleveren bij gedwongen verkoop. En als Werftstrasse 155-157 tegen 75% van de marktwaarde gedwongen verkocht wordt levert dat 262,5 K op. Delen op 450 K levert dit 58% op van de totale investering.
plesnerzondag 14 januari 2018 @ 09:35
Laat hem zelf lopen, zit wel in het monumentaal kantoorpand
obligatairezondag 14 januari 2018 @ 11:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 10:29 schreef Royve het volgende:
Gaat iemand dit weekend nog iets inleggen bij FNC? Ik zelf zit te denken aan het Hotel en twijfel over de schadeverzekeraar, Grieks restaurant & Voorraden Leverancier.
Die Griek lijkt me eerder een Egyptische grillroom. Verbaast me dat daar twee gezinnen van kunnen leven. Denk dat je niet al teveel conclusies moet trekken uit de boekhouding _O-
https://www.google.nl/map(...)cq6Di46kjkfXDERYKXwz afgeleefde tent die wel een opfrisbeurt kan gebruiken. Ik weet het niet hoor, schulden zijn gering, positief EV maar het is uiterst minimaal om van te kunnen leven en dan nog de annuÔteit van 700 euro iedere maand.......

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 14-01-2018 11:25:11 ]
obligatairezondag 14 januari 2018 @ 11:56
quote:
0s.gif Op zondag 14 januari 2018 09:27 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Snel berekend kan je er van uit gaan dat ongeveer 58% van je inleg hypothecaire zekerheid heeft. 2e hypo Grenzstrasse zal niets opleveren bij gedwongen verkoop. En als Werftstrasse 155-157 tegen 75% van de marktwaarde gedwongen verkocht wordt levert dat 262,5 K op. Delen op 450 K levert dit 58% op van de totale investering.
De vraag die zich aandient, hoe groot is de kans op zo'n gedwongen verkoop. Het zit nu volledig verhuurd, Duitsers zijn nette betalers. Locatie lijkt me ook mooi. Stad ligt op een uurtje rijden van Bremen.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 14-01-2018 12:03:41 ]
FINONAFzondag 14 januari 2018 @ 12:57
quote:
0s.gif Op zondag 14 januari 2018 11:56 schreef obligataire het volgende:

[..]

De vraag die zich aandient, hoe groot is de kans op zo'n gedwongen verkoop. Het zit nu volledig verhuurd, Duitsers zijn nette betalers. Locatie lijkt me ook mooi. Stad ligt op een uurtje rijden van Bremen.
Helemaal waar. Er zijn overigens projecten bij Crowdstate langsgekomen met minder zekerheden dat dit project. Het feit dat de investering niet volledig is afgedekt door een hypothecaire zekerheid bij executie hoeft niet te betekenen dat ik niet meedoe, maar ik zal hooguit het minimale bedrag inleggen.
obligatairezondag 14 januari 2018 @ 13:26
Hadden we deze van FNC al besproken?

[1%CB] Extra Servers IT-bedrijf

§ 40.000 Kredietbedrag
5 jaar Termijn
§ 909,91 Maandbedrag
12.99 % Nominale rente
C Risicoklasse

Vreemde verschuiving in de balans 2016, ik zie een grote investering (pand?), slechts gedeeltelijk gefinancierd dus ineens een fors EV op de balans.
Denk dat hij met zijn inkomen (al zie ik een dalende tendens) de lening wel zou moeten kunnen opbrengen.
obligatairezondag 14 januari 2018 @ 13:37
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 10:29 schreef Royve het volgende:
Gaat iemand dit weekend nog iets inleggen bij FNC? Ik zelf zit te denken aan het Hotel en twijfel over de schadeverzekeraar, Grieks restaurant & Voorraden Leverancier.
Dat hotel sla ik zeker over, sowieso veel te weinig rente, en ik heb ook twijfels over de aangeleverde cijfers. Lijkt me een beetje in elkaar geknutseld allemaal. Helemaal geen kortlopende schulden of transitoria?? Bestaat niet.
Ik vind ook het doel van de lening eigenaardig. Bij zo'n groot project werk je toch met voorschotfacturen gedurende de voortgang? En als hij daadwerkelijk de status van 'A' waardig is, dan zou hij toch ook wel uit eigen middelen moeten kunnen opstarten? Daarnaast: waarom zou je bij een projectfinanciering 5 jaar moeten doen over de afbetaling?

[ Bericht 6% gewijzigd door obligataire op 14-01-2018 14:19:55 ]
Ķzondag 14 januari 2018 @ 16:08
quote:
14s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 14:56 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Tot op heden betaalde wij (als investeerders) zelf de mailer. Nu gaat een derde partij (een leverancier van digitale diensten) dit betalen en hoogstwaarschijnlijk gelijk reclame maken voor zijn product. Ik vergelijk dit een beetje met bijvoorbeeld sponsoring van patiŽntenverenigingen door farmaceutische bedrijven. Het is niet per definitie fout maar dat geeft bij mij toch een beetje een dubbel gevoel.
Yep snap 'm.

Er komt een (zijn) link in. Heb expliciet geen garanties gegeven. Ik ga ook niet iets anders doen voor/vanwege sponsors. Hoop dat dat werkt :).
Horsemenzondag 14 januari 2018 @ 18:01
quote:
2s.gif Op zondag 14 januari 2018 16:08 schreef Ķ het volgende:

[..]

Yep snap 'm.

Er komt een (zijn) link in. Heb expliciet geen garanties gegeven. Ik ga ook niet iets anders doen voor/vanwege sponsors. Hoop dat dat werkt :).
En bedankt weer voor je inzet! Jammer dat we je hier niet zo vaak meer zien maar de reden snap ik wel ;)
djh77maandag 15 januari 2018 @ 08:02
Zowel Karspelhofdreef als Mathenesserweg (SIG) hebben met nog 3 uur te gaan resp. 69% 72% en 70% ltv ipv 80%. Toch iets interessanter voor Schijf 2.

[ Bericht 7% gewijzigd door djh77 op 15-01-2018 09:20:54 ]
djh77maandag 15 januari 2018 @ 09:18
De Groningse snackbar van KoM kan ook weer verder na een aanpassing van het doelbedrag:
quote:
Na overleg met de ondernemer en zijn adviseur is besloten het doelbedrag te verlagen van § 100.000 naar § 55.000. In het plan was opgenomen een bestaande lening van § 45.000,- over te sluiten om hier een bescheiden rentevoordeel te behalen. Deze lening zal echter worden gecontinueerd. De extra kosten tov van de oorspronkelijke KOM lening (§ 100.000) zijn marginaal, waardoor deze aanpassing verantwoord is. De lening van § 55.000 zal worden aangewend om een kortlopende lening van § 30.000,- te herfinancieren en ter versterking van het werkkapitaal. Dit bericht is ook als update geplaatst, zodat alle huidige investeerders zijn geÔnformeerd.
djh77maandag 15 januari 2018 @ 09:24
Nieuwe op Bouwaandeel. Herfinanciering vijfsterren dierenhotel/pension:
http://bouwaandeel.nl/investeren/dierenpension-dierdorado/
investeren vanaf privť: §100.000, zakelijk: §25.000 O~)
NaRegenDeZonmaandag 15 januari 2018 @ 13:29
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 09:24 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op Bouwaandeel. Herfinanciering vijfsterren dierenhotel/pension:
http://bouwaandeel.nl/investeren/dierenpension-dierdorado/
investeren vanaf privť: §100.000, zakelijk: §25.000 O~)
Op zich wel een leuk project echter gaat dit minimum bedrag mij iets boven de begroting. :)
Vraag me verder af hoe ze het aan de AFM verkopen daar je max in totaal 80k via crowdfunding mag investeren van AFM. :?

[ Bericht 3% gewijzigd door NaRegenDeZon op 15-01-2018 13:36:54 ]
djh77maandag 15 januari 2018 @ 15:33
Een 9% project op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/limbo-emmen/
NB. Je zou limbo's verwachten in Limburg en niet in Drenthe
queposmaandag 15 januari 2018 @ 16:30
Hier de investeerderslink van CCF Duetz

quote:
Horsemenmaandag 15 januari 2018 @ 16:34
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 15:33 schreef djh77 het volgende:
Een 9% project op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/limbo-emmen/
NB. Je zou limbo's verwachten in Limburg en niet in Drenthe
Dank!

Even snel doorheen gelezen. Horeca, zekerheden nihil, persoonlijke borgstelling 0 en stapelfinanciering met de Rabo. Alle ingrediŽnten zijn voor mij weer aanwezig om hem aan mij voorbij te laten gaan.
impact9maandag 15 januari 2018 @ 16:56
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 16:30 schreef quepos het volgende:
Hier de investeerderslink van CCF Duetz

[..]

Super!
Ik twijfel nog om mee te doen, leuke incentive dat wel.
Onderpand lijkt ruim dekkend te zijn. Zeker het pand in Zeist is erg mooi.

Wat denken jullie?
djh77maandag 15 januari 2018 @ 17:07
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 13:29 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Op zich wel een leuk project echter gaat dit minimum bedrag mij iets boven de begroting. :)
Vraag me verder af hoe ze het aan de AFM verkopen daar je max in totaal 80k via crowdfunding mag investeren van AFM. :?
Volgens bouwaandeel is er geen toezicht van het AFM bij projecten waarbij je vanaf 100k in privť kan inleggen. Daarom zou de grens van 80k niet gelden bij de PRO projecten.
Horsemenmaandag 15 januari 2018 @ 17:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 18:17 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Die is net pas gepubliceerd hier dus nog niet besproken.
Zeer groot bedrag.
Kleding ben ik niet happig op. De kleding bedrijven vallen met bosjes om.
Ik vind de zekerheid van die tweede hypotheek op bedrijfsonroerendgoed ook niet zo sterk. Weliswaar ongeveer 2 miljoen overwaarde boven eerste hypotheek maar er staan behoorlijk wat winkels leeg. Het is maar de vraag wat die winkels boven de eerste hypotheek opbrengen als er onder druk verkocht moet worden..
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 januari 2018 18:21 schreef djh77 het volgende:

[..]

Eens. ADAM is al meerdere keren failliet gegaan en overgenomen. De ondernemer heeft een borgstelling van slechts 100k. Alleen bij een veel ruimere overwaarde op het onroerend goed zou dit wat interessanter zijn. Daarnaast zou het de eerste hypotheekhouder worst zijn dat er nog een 2e hypotheek is bij gedwongen verkoop.
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 16:30 schreef quepos het volgende:
Hier de investeerderslink van CCF Duetz

[..]

Dank voor het delen van de investeerders link! ^O^ Mag ik vragen hoe je er aan gekomen bent? (mag ook in een prive bericht O-) ).

Ik ben het met beide eens en aanvullend daarop lees ik nog het volgende in de pitch: “Deze inschrijving heeft op dit moment een materiŽle waarde, gezien de huidige taxatiewaarde van § 4.625.000,- en de hypothecaire schuld van § 2.120.000,- bij Van Lanschot Bankiers. De ondernemer gaat mogelijk over tot herfinanciering van het onroerend goed. Indien dit van toepassing is zal de huidige positie van Collin Crowdfund intact blijven.”

Ik vraag mij af wat de hoogte is van de huidige inschrijving van de 1e hypotheek. Misschien is dit wel 4.000K en dan blijft er weinig van de materiele (over-) waarde over. En al helemaal als ik lees dat de 1e hypotheek gaat worden geherfinancierd. De nieuwe financiering (met een 1e hypotheek) zou zo maar eens veel hoger kunnen zijn dan de huidige schuld van 2.120K.

Verder wel een mooi bedrijf maar voor mij zijn de zekerheden net even te onzeker….
obligatairemaandag 15 januari 2018 @ 17:59
quote:
14s.gif Op maandag 15 januari 2018 16:34 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dank!

Even snel doorheen gelezen. Horeca, zekerheden nihil, persoonlijke borgstelling 0 en stapelfinanciering met de Rabo. Alle ingrediŽnten zijn voor mij weer aanwezig om hem aan mij voorbij te laten gaan.
Inderdaad ja, gaat hem niet worden :6

Duetz pak ik wel mee voor het basisbedrag.
Ik begrijp de zorgen maar denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Is toch een vrij harde toezegging dat latere herfinanciering de positie niet zal verzwakken dus daar vertrouw ik dan toch maar op.
djh77maandag 15 januari 2018 @ 18:08
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 08:02 schreef djh77 het volgende:
Zowel Karspelhofdreef als Mathenesserweg (SIG) hebben met nog 3 uur te gaan resp. 69% 72% en 70% ltv ipv 80%. Toch iets interessanter voor Schijf 2.
Vreemd genoeg zijn beide projecten opeens voor 100% volgeschreven net voor de deadline, dit moet met voorbedachte rade zijn.
obligatairemaandag 15 januari 2018 @ 18:09
quote:
1s.gif Op maandag 15 januari 2018 18:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Vreemd genoeg zijn beide projecten opeens voor 100% volgeschreven net voor de deadline, dit moet met voorbedachte rade zijn.
Dan toch blij dat ik vanochtend niet opgehoogd heb, liep er wel even over te denken.
Horsemenmaandag 15 januari 2018 @ 18:17
quote:
1s.gif Op maandag 15 januari 2018 18:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Vreemd genoeg zijn beide projecten opeens voor 100% volgeschreven net voor de deadline, dit moet met voorbedachte rade zijn.
Toch stiekem projecten met funding zekerheid…..? Als het maar wel tegen de zelfde voorwaarden is gedaan maar daar twijfel ik dan weer een beetje aan.
Horsemenmaandag 15 januari 2018 @ 18:18
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 18:09 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dan toch blij dat ik vanochtend niet opgehoogd heb, liep er wel even over te denken.
Dan had je je m.i. gewoon kunnen terugtrekken.
Horsemenmaandag 15 januari 2018 @ 18:21
quote:
0s.gif Op maandag 15 januari 2018 17:59 schreef obligataire het volgende:

[..]

Duetz pak ik wel mee voor het basisbedrag.
Ik begrijp de zorgen maar denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Is toch een vrij harde toezegging dat latere herfinanciering de positie niet zal verzwakken dus daar vertrouw ik dan toch maar op.
Ja, dat is een interpretatie dat het de positie niet zal verzwakken…. 8-)
Ik lees dat de huidige positie van Collin Crowdfund intact zal blijven.
Mijn interpretatie is dat de 2e hypotheek van § 1.750K intact zal blijven. :7
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 05:02
Nieuwe horeca/trouwlocatie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/t-schippershuis-tsjerke/
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 08:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 05:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe horeca/trouwlocatie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/t-schippershuis-tsjerke/
Hebben we niet al een trouwlocatie in de regio Nijmegen/Arnhem in de problemen?
Weinig zekerheden. Project vermoedelijk aangedragen door Rabo daar die er geen extra geld meer in wil steken.
Ik laat deze lopen.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 08:10
quote:
1s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 08:04 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Hebben we niet al een trouwlocatie in de regio Nijmegen/Arnhem in de problemen?
Weinig zekerheden. Project vermoedelijk aangedragen door Rabo daar die er geen extra geld meer in wil steken.
Ik laat deze lopen.
Dat was wel een heel specifiek project en een speciale doelgroep:
https://www.collincrowdfund.nl/yasemin/
petercdinsdag 16 januari 2018 @ 09:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 05:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe horeca/trouwlocatie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/t-schippershuis-tsjerke/
locatie is top voor het seizoen, toko ziet er verder netjes uit, het uitbaten van de hotelkamers buiten het seizoen is een uitdaging, maar moet toch een redelijke bezetting op kunnen leveren.
Het trouwen arrangement is leuk, maar moet een additioneel event zijn, uit het Schippershuis moet met terras, eten, drinken, icm de hotelkamers een goede boterham te halen zijn.
Schippershuis klinkt wat toegankelijker dan Harbourclub.

Juiste marketing, juiste p[rijzen, en goede kwaliteit, moet het wel kunnen zo op het 1e gezicht, zal de pitch vanavond nog een goed lezen, en kijken of ik recensies kan vinden.
petercdinsdag 16 januari 2018 @ 09:18
quote:
12s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 09:09 schreef peterc het volgende:

[..]

locatie is top voor het seizoen, toko ziet er verder netjes uit, het uitbaten van de hotelkamers buiten het seizoen is een uitdaging, maar moet toch een redelijke bezetting op kunnen leveren.
Het trouwen arrangement is leuk, maar moet een additioneel event zijn, uit het Schippershuis moet met terras, eten, drinken, icm de hotelkamers een goede boterham te halen zijn.
Schippershuis klinkt wat toegankelijker dan Harbourclub.

Juiste marketing, juiste p[rijzen, en goede kwaliteit, moet het wel kunnen zo op het 1e gezicht, zal de pitch vanavond nog een goed lezen, en kijken of ik recensies kan vinden.
SPOILER
Toen de vorige eigenaar haar in augustus 2017 de mogelijkheid bood om het bedrijf over te nemen, greep ze deze dan ook met beide handen aan. Vanaf die tijd heeft de onderneemster hard gewerkt aan herstel in vertrouwen, onder andere door de bruiloftsarrangementen completer en inzichtelijker te maken en de service sterk te verbeteren. Het terugkerende vertrouwen wordt onderstreept door goede boekingen voor bruiloften in 2018.
Dit strookt wel met de recensies, update van kwaliteit & service was nodig,

SPOILER
Overigens zijn er dan problemen vwb Yasemin, blijkbaar gemist, en wat vreemd op het 1e gezicht, de trouwlocaties voor deze doelgroep in mijn omgeving draaien als de spreekwoordelijke brandweer.
Yasemin
petercdinsdag 16 januari 2018 @ 09:37
nieuwe HCN binnenkort
https://www.horecacrowdfu(...)STAURANT-OUDDORP.pdf

https://www.horecacrowdfu(...)ing/statusupdate/109
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 10:03
quote:
Wat ik niet snap is de combinatie investering in de afgelopen 6 jaar geheel terug verdient en afbetaald en nieuwe lening is deels bestemt om te herfinancieren.
Wil de eigenaar geld uit de zaak halen?

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 16-01-2018 10:15:23 ]
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 10:40
quote:
1s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 10:03 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Wat ik niet snap is de combinatie investering in de afgelopen 6 jaar geheel terug verdient en afbetaald en nieuwe lening is deels bestemt om te herfinancieren.
Wil de eigenaar geld uit de zaak halen?
Lijkt er wel op:
quote:
Er is behoefte aan een gezondere verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.
Recenties op diverse sites zijn niet heel positief:
https://www.eet.nu/ouddorp-zh/pannenkoekenhuis-ouddorp
https://www.tripadvisor.n(...)olland_Province.html
https://www.iens.nl/restaurant/pannenkoekenhuis-ouddorp/248821
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 11:01
Deutz A'dam staat nu op Collin. Al 33% (570000 euro) van de innercrowd en misschien een paar snelle normale investeerders 116 investeerders tot nu toe voor deze 33%. (11.01 uur)


Nu om 11.36 uur bijna 1.000K binnen van 440 investeerders.

[ Bericht 26% gewijzigd door NaRegenDeZon op 16-01-2018 11:49:30 ]
impact9dinsdag 16 januari 2018 @ 11:22
quote:
14s.gif Op maandag 15 januari 2018 18:21 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, dat is een interpretatie dat het de positie niet zal verzwakken…. 8-)
Ik lees dat de huidige positie van Collin Crowdfund intact zal blijven.
Mijn interpretatie is dat de 2e hypotheek van § 1.750K intact zal blijven. :7
Dat is jouw conclusie of heb je dat bevestigd gekregen?
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 12:11
Bij Liesker staat nog 3000 euro open voor de liefhebber. Die zal met een uur dus wel vol zitten. Is toch snel (6 dagen) gegaan om die 1.2 miljoen in de tas te krijgen. Ben benieuwd hoelang Deutz/Adam erover doet om die 1.75 miljoen euro te vergaren.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 12:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Die zal met een uur dus wel vol zitten. Is toch snel (6 dagen) gegaan om die 1.2 miljoen in de tas te krijgen.
Was in 1 minuut gebeurd. Hij is vol. Laatste investeerder heeft de 3k ingelegd.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 12:25
Speeltuin KoM heeft zijn buitengedeelte weten te behouden met ondersteuning van ING:
SPOILER
We hebben het jaar goed afgesloten met een omzet die 40% hoger ligt dan in 2016 ( 2016 § 79.000 nu 2017 § 109.000), de bedrijfskosten blijven stabiel § 24.500 , de inkoopkoten komen uit op § 19.000 maar niet genoeg om pleinplan te betalen met het buitenspeeltuin. Hierdoor heeft pleinplan zijn overeenkomst opgezegd per 6 december 2017 waardoor we via gesprekken met ING intensief beheer de speeltoestellen voor § 75.000 euro hebben overgenomen met een rente van 4,25 procent over 8,5 jaar dit is 50 procent van de waarde van §147.000 hier heeft pleinplan mee ingestemd. Door deze situatie is ons redding na een moeilijk jaar opgelost, privť alles na verkoop van ons eigen woning op rails en nu proberen verder uit te bouwen. De bedoeling is om te kijken of we ons pand kunnen uitbreiden met 500 m2 om zo alle leeftijd categorieŽn van kinderen binnen te halen waardoor we de omzet verder omhoog kunnen halen naar § 160.000 maar dit moet nog uitgewerkt worden dus weer nieuwe werk aan de winkel.
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 12:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:25 schreef djh77 het volgende:
Speeltuin KoM heeft zijn buitengedeelte weten te behouden met ondersteuning van ING:
SPOILER
We hebben het jaar goed afgesloten met een omzet die 40% hoger ligt dan in 2016 ( 2016 § 79.000 nu 2017 § 109.000), de bedrijfskosten blijven stabiel § 24.500 , de inkoopkoten komen uit op § 19.000 maar niet genoeg om pleinplan te betalen met het buitenspeeltuin. Hierdoor heeft pleinplan zijn overeenkomst opgezegd per 6 december 2017 waardoor we via gesprekken met ING intensief beheer de speeltoestellen voor § 75.000 euro hebben overgenomen met een rente van 4,25 procent over 8,5 jaar dit is 50 procent van de waarde van §147.000 hier heeft pleinplan mee ingestemd. Door deze situatie is ons redding na een moeilijk jaar opgelost, privť alles na verkoop van ons eigen woning op rails en nu proberen verder uit te bouwen. De bedoeling is om te kijken of we ons pand kunnen uitbreiden met 500 m2 om zo alle leeftijd categorieŽn van kinderen binnen te halen waardoor we de omzet verder omhoog kunnen halen naar § 160.000 maar dit moet nog uitgewerkt worden dus weer nieuwe werk aan de winkel.
Ik zit er niet in maar het lijkt erop dat deze mensen wel doordouwers zijn die er veel energie in steken om te overleven. Ondanks dat ik vind dat mensen beter vooraf na kunnen denken neem ik toch mijn Petje af voor dit doorzettingsvermogen! wat zou ING als zekerheid gevraagd hebben en gaat dit ten kosten van de zekerheden van de KOM investeerders?
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 12:40
Nieuwe Collin: https://www.collincrowdfund.nl/watch-site/

Uit de pitch:

De heer M.W.M. Bosman geeft een persoonlijke borgstelling af voor § 100.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment gedeeltelijke materiŽle waarde .

Dan weet je nog niets is dit nu 5K of 95k materiele waarde en waar bestaat die uit?
Wat ik nu ook zie is dat je bij een voorpublicatie geen vragen bij de pitch kan stellen. Dat is nu jammer want vooraf vragen stellen is natuurlijk beter en minder druk gevoelig als een vraag stellen als het project al open staat!
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 12:42
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:31 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik zit er niet in maar het lijkt erop dat deze mensen wel doordouwers zijn die er veel energie in steken om te overleven. Ondanks dat ik vind dat mensen beter vooraf na kunnen denken neem ik toch mijn Petje af voor dit doorzettingsvermogen! wat zou ING als zekerheid gevraagd hebben en gaat dit ten kosten van de zekerheden van de KOM investeerders?
Dat verteld het verhaal niet. Ik ben op zich al blij dat ze hebben doorgezet anders was het geld al weg. De investeerders hebben een 2e hypotheekrecht op het pand en een 1e pandrecht op de inventaris. Als het goed :P is gaan de zekerheden niet ten koste van de investeerders.
Horsemendinsdag 16 januari 2018 @ 12:42
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 11:22 schreef impact9 het volgende:
Mijn interpretatie is d
Dit is mijn interpretatie van het geen ik denk te lezen. Nee, ik heb hierover geen vragen gesteld.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 12:42
quote:
14s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:42 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dit is mijn interpretatie van het geen ik denk te lezen. Nee, ik heb hierover geen vragen gesteld.
Er zijn nu wel vragen gesteld op ccf hierover. Als het goed is komt het antwoord straks langs
Horsemendinsdag 16 januari 2018 @ 12:46
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:42 schreef djh77 het volgende:

[..]

Er zijn nu wel vragen gesteld op ccf hierover. Als het goed is komt het antwoord straks langs
Ik zie het. Vragen genoeg nu over dit onderwerp :)
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 12:51
Ik zie deze Nieuwe horeca/trouwlocatie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/t-schippershuis-tsjerke/
niet (meer) bij de toekomstige projecten staan. Zou hij terug getrokken of op een andere manier gefinancierd zijn?
Of heeft deze nog nooit bij de komende projecten op de site gestaan?
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 12:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:51 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Ik zie deze Nieuwe horeca/trouwlocatie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/t-schippershuis-tsjerke/
niet (meer) bij de toekomstige projecten staan. Zou hij terug getrokken of op een andere manier gefinancierd zijn?
Of heeft deze nog nooit bij de komende projecten op de site gestaan?
Hij is net nieuw, dus zal niet teruggetrokken zijn. Misschien zet CCF maar een max aantal projecten op de openbare site als toekomstig project en worden deze pas aangevuld als er een project live is gegaan.
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 13:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:58 schreef djh77 het volgende:

[..]

Hij is net nieuw, dus zal niet teruggetrokken zijn. Misschien zet CCF maar een max aantal projecten op de openbare site als toekomstig project en worden deze pas aangevuld als er een project live is gegaan.
Zou ook nog kunnen dat het project 48 uur in voor publicatie heeft gestaan. Daarna kan de pitch weer ruimte maken voor een ander in de voorpublicatie. 48 uur is immers genoeg om aan de AFM regels te voldoen. Er staat n.l. nergens dat de plaatsing aansluitend moet zijn op de voorpublicatie.
AQuila360dinsdag 16 januari 2018 @ 13:21
Default GVE

SPOILER
(12921) Net-Werk-Plek Den Helder. Klasse 5 / 36 maanden / 8,0%

Total som was 50k en 22/36 termijnen gedaan. Ligt bij nu bij Flanderijn.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 13:26
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 13:21 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zou ook nog kunnen dat het project 48 uur in voor publicatie heeft gestaan. Daarna kan de pitch weer ruimte maken voor een ander in de voorpublicatie. 48 uur is immers genoeg om aan de AFM regels te voldoen. Er staat n.l. nergens dat de plaatsing aansluitend moet zijn op de voorpublicatie.
Dat is niet het geval. De tekst van dit project is gisteravond pas op de site geplaatst. Alleen nog niet zichtbaar.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 14:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 11:01 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Deutz A'dam staat nu op Collin. Al 33% (570000 euro) van de innercrowd en misschien een paar snelle normale investeerders 116 investeerders tot nu toe voor deze 33%. (11.01 uur)

Nu om 11.36 uur bijna 1.000K binnen van 440 investeerders.

Duetz/Adam op nu.nl
https://www.nu.nl/economi(...)maakt-doorstart.html
impact9dinsdag 16 januari 2018 @ 14:21
quote:
14s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 12:46 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik zie het. Vragen genoeg nu over dit onderwerp :)
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie. De inschrijving van de 1e hypotheek is voor de twee panden samen § 3,9 miljoen. De restant financiering is § 2.120.000,-. Met de ondernemer is afgesproken dat de financiering niet hoger zal worden, waardoor de huidige positie van Collin Crowdfund intact blijft.

De taxatie van de panden in Zeist en Bilthoven is uitgevoerd door Patist Makelaardij & Taxatiebureau, in samenwerking met Nassau Makelaars & Bedrijfshuisvesting, beide gespecialiseerd in taxatie van bedrijfspanden. De positie van de Collin investeerders zal bij mogelijke herfinanciering niet verslechteren.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund
impact9dinsdag 16 januari 2018 @ 14:37
Vastgoed DH nog even open @GVE
Horsemendinsdag 16 januari 2018 @ 14:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 14:21 schreef impact9 het volgende:

[..]

Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie. De inschrijving van de 1e hypotheek is voor de twee panden samen § 3,9 miljoen. De restant financiering is § 2.120.000,-. Met de ondernemer is afgesproken dat de financiering niet hoger zal worden, waardoor de huidige positie van Collin Crowdfund intact blijft.

De taxatie van de panden in Zeist en Bilthoven is uitgevoerd door Patist Makelaardij & Taxatiebureau, in samenwerking met Nassau Makelaars & Bedrijfshuisvesting, beide gespecialiseerd in taxatie van bedrijfspanden. De positie van de Collin investeerders zal bij mogelijke herfinanciering niet verslechteren.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund
M.b.t. de hoogte van de inschrijving zat ik dus aardig in de goede richting. Mooi dat er nu duidelijkheid is over de gemaakte afspraken. Ik hoop dat Collin dit wel juist laat vastleggen zodat als het onverhoopt toch iets mis gaat er juridisch iets mee gedaan zal kunnen worden voor de investeerders.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 14:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 14:21 schreef impact9 het volgende:
Bedankt voor uw reactie. De inschrijving van de 1e hypotheek is voor de twee panden samen § 3,9 miljoen. De restant financiering is § 2.120.000,-. Met de ondernemer is afgesproken dat de financiering niet hoger zal worden, waardoor de huidige positie van Collin Crowdfund intact blijft.
Niet hoger dan 3,9M of niet hoger dan 2,1M??
Horsemendinsdag 16 januari 2018 @ 14:41
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 14:40 schreef djh77 het volgende:

[..]

Niet hoger dan 3,9M of niet hoger dan 2,1M??
Ik mag toch aannemen 2.1M....
Ik laat hem zo wie zo aan mij voorbij gaan.
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 14:42
quote:
14s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 14:41 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik mag toch aannemen 2.1M....
Vind het niet duidelijk. Huidige positie is 2e hypotheek na de 3,9M inschrijving.
Horsemendinsdag 16 januari 2018 @ 14:45
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 14:42 schreef djh77 het volgende:

[..]

Vind het niet duidelijk. Huidige positie is 2e hypotheek na de 3,9M inschrijving.
Waar.
Daarbij, mooi dat er een afspraak gemaakt is maar ja, er worden zoveel afspraken gemaakt en niet nagekomen. Volgens mij is de garantie tot de stoeprand….
djh77dinsdag 16 januari 2018 @ 15:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 14:37 schreef impact9 het volgende:
Vastgoed DH nog even open @GVE
De 10 jarige annuÔteit staat ook weer open:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17381
petercdinsdag 16 januari 2018 @ 16:15
https://www.linkedin.com/(...)3hrCUnDzVIC4mw%3D%3D
obligatairedinsdag 16 januari 2018 @ 16:59
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie. Op het moment van herfinanciering, waardoor de eerste hypotheekhouder wordt afgelost en daar een nieuwe 1e hypotheekhouder voor in de plaats komt, is altijd toestemming noodzakelijk van Collin Crowdfund namens haar investeerders. In de pitch is daarop voorgesorteerd. Uw positie zal in dat geval niet verslechteren.

[ Bericht 24% gewijzigd door obligataire op 16-01-2018 17:05:59 ]
NaRegenDeZondinsdag 16 januari 2018 @ 18:46
quote:
Duidelijk een verhaal dat durfkapitaal crowdfunding promoot. Maar goed dat kan je verwachten van de founder van Symbid. Het is natuurlijk het enige product dat hij verkoopt. Jammer is dat hij dit promoten doet door zich op denigrerende wijze af te zetten tegen Crowdlending.
Mijnenvegerdinsdag 16 januari 2018 @ 19:37
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 13:21 schreef AQuila360 het volgende:
Default GVE

SPOILER
(12921) Net-Werk-Plek Den Helder. Klasse 5 / 36 maanden / 8,0%

Total som was 50k en 22/36 termijnen gedaan. Ligt bij nu bij Flanderijn.
Vervelend, zit er ook in. Gelukkig al meer dan 60% terugbetaald. Denk dat er nog wel wat meer terugkomt, al kan dat even duren.
SPOILER
Koophuisje + andere werkzaamheden
Overigens getrouwd maar partner niet meegetekend voor HA?
bleyenburgdinsdag 16 januari 2018 @ 20:21
hoi,

het lijkt erop dat de mailer alert van Mu bij mij niet meer doorkomt.

vandaag paar nieuwe FNC projecten die niet in m'n emailbox zaten.

anderen hier ook mee te maken?
Royvedinsdag 16 januari 2018 @ 20:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 20:21 schreef bleyenburg het volgende:
hoi,

het lijkt erop dat de mailer alert van Mu bij mij niet meer doorkomt.

vandaag paar nieuwe FNC projecten die niet in m'n emailbox zaten.

anderen hier ook mee te maken?
Ik heb ze wel ontvangen. Zitten ze wellicht in je ongewenste mail / spam box? Dit zou wellicht kunnen omdat de mailer dacht ik van email service is veranderd.
bleyenburgdinsdag 16 januari 2018 @ 20:25
nee, ook niet.
ze komen altijd al in mijn "ongewenste email" bak.
Maar nu helemaal niets meer :'(
FINONAFdinsdag 16 januari 2018 @ 20:48
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 20:25 schreef bleyenburg het volgende:
nee, ook niet.
ze komen altijd al in mijn "ongewenste email" bak.
Maar nu helemaal niets meer :'(
Nou de nieuwe op FNC "Gereedschappen Timmerbedrijf" is een lekkere. Ik ging naar zijn site en kreeg meteen een melding van mijn virusscanner dat er van alles loos was. Dat moet een teken zijn om maar niet te investeren :)
bleyenburgdinsdag 16 januari 2018 @ 21:00
ik kan gewoon die site van het timmerbedrijf op.
niks mis mee.

cijfermatig is het weer een ander verhaal.... :{
AQuila360dinsdag 16 januari 2018 @ 22:14
quote:
2s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 19:37 schreef Mijnenveger het volgende:

[..]

Vervelend, zit er ook in. Gelukkig al meer dan 60% terugbetaald. Denk dat er nog wel wat meer terugkomt, al kan dat even duren.
SPOILER
Koophuisje + andere werkzaamheden
Overigens getrouwd maar partner niet meegetekend voor HA?
Verwacht inderdaad ook wel meer terug, gaat nog maar om een vrij klein bedrag opzich. Maja even afwachten.. wel al 2 defaults in 2018...
Horsemendinsdag 16 januari 2018 @ 22:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 20:21 schreef bleyenburg het volgende:
hoi,

het lijkt erop dat de mailer alert van Mu bij mij niet meer doorkomt.

vandaag paar nieuwe FNC projecten die niet in m'n emailbox zaten.

anderen hier ook mee te maken?
Bij mij werkt hij prima. Ook vandaag meerdere projecten binnen gekregen.
queposdinsdag 16 januari 2018 @ 22:31
En binnen 12 uur tijd, CCf Duetz helemaal volgeschreven.
djh77woensdag 17 januari 2018 @ 06:10
Nieuwe mkb dienstverlener op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/tadd/
petercwoensdag 17 januari 2018 @ 08:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 22:31 schreef quepos het volgende:
En binnen 12 uur tijd, CCf Duetz helemaal volgeschreven.
https://www.sprout.nl/art(...)ampaign=nbr_20180117
djh77woensdag 17 januari 2018 @ 08:51
quote:
14s.gif Op dinsdag 16 januari 2018 14:41 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik mag toch aannemen 2.1M....
Ik laat hem zo wie zo aan mij voorbij gaan.
Je had gelijk, maar ccf had sneller duidelijkheid kunnen geven wat mij betreft:
quote:
De huidige positie betreft de restantfinanciering van § 2,1 mln. Dat betekent, dat bij een eventuele herfinanciering er niet meer dan de restantfinanciering zal worden gefinancierd zodat de positie van de investeerders van Collin niet verslechtert bij een eventuele herfinanciering.
marathon2000woensdag 17 januari 2018 @ 09:54
Vandaag weer een gedeeltelijke terugbetaling van NPFC ontvangen (@LAH).
Dit betreft ca. 45% van de mei betaling (die in juni had moeten plaatsvinden).
Het druppelt nog door, beter dan niets!
djh77woensdag 17 januari 2018 @ 10:27
quote:
Zo goed als vol (96%) door voor-inschrijvers:
https://horecacrowdfundin(...)hap-ouddorp-5532d6a8
NaRegenDeZonwoensdag 17 januari 2018 @ 10:44
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 10:27 schreef djh77 het volgende:

[..]

Zo goed als vol (96%) door voor-inschrijvers:
https://horecacrowdfundin(...)hap-ouddorp-5532d6a8
Nu ik kijk vol. Had hem wel mee willen nemen. Heb ik een eerdere Investeringslink link gemist?
djh77woensdag 17 januari 2018 @ 10:45
quote:
1s.gif Op woensdag 17 januari 2018 10:44 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Nu ik kijk vol. Had hem wel mee willen nemen. Heb ik een eerdere Investeringslink link gemist?
Nee deze is er niet geweest, maar je kan bij HCN wel instellen dat je automatisch wilt investeren (vanaf E 500). Je ziet maar 1x E 250 staan in de lijst van investeerders. De rest is allemaal obv voorinschrijving/automatisch investeren
1mpqiuo.png
NaRegenDeZonwoensdag 17 januari 2018 @ 10:56
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 10:45 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nee deze is er niet geweest, maar je kan bij HCN wel instellen dat je automatisch wilt investeren (vanaf E 500). Je ziet maar 1x E 250 staan in de lijst van investeerders. De rest is allemaal obv voorinschrijving/automatisch investeren
[ afbeelding ]
Ik hou niet van automatisch investeren. Zeker niet bij HCN waar men moeilijk doet bij het terug trekken van investering.
djh77woensdag 17 januari 2018 @ 11:04
quote:
1s.gif Op woensdag 17 januari 2018 10:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik hou niet van automatisch investeren. Zeker niet bij HCN waar men moeilijk doet bij het terug trekken van investering.
Je kan het toch steeds aanzetten bij een goed project? Het project was wel eerder te lezen.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 17-01-2018 11:20:39 ]
jsuijkerwoensdag 17 januari 2018 @ 11:05
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 09:54 schreef marathon2000 het volgende:
Vandaag weer een gedeeltelijke terugbetaling van NPFC ontvangen (@LAH).
Dit betreft ca. 45% van de mei betaling (die in juni had moeten plaatsvinden).
Het druppelt nog door, beter dan niets!
Bedoel je dat er in totaal 45% binnen is v de maand mei? Of was deze betaling (inmiddels 2e of 3e?) 45% van mei?
Faraday01woensdag 17 januari 2018 @ 11:09
quote:
1s.gif Op woensdag 17 januari 2018 11:05 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Bedoel je dat er in totaal 45% binnen is v de maand mei? Of was deze betaling (inmiddels 2e of 3e?) 45% van mei?
deze betaling was 45%, voor mei nog <10% te gaan dus volgende betaling zal ook voor juni zijn verwacht ik

Betaling was 47.000 op een totaal openstaand bedrag van 630.000 en dat was een stuk meer dan de vorige betaling
rockenfellerwoensdag 17 januari 2018 @ 11:22
https://www.sprout.nl/art(...)laims-te-financieren

Als dit maar goed gaat.....
BillieCFwoensdag 17 januari 2018 @ 11:59
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 09:54 schreef marathon2000 het volgende:
Vandaag weer een gedeeltelijke terugbetaling van NPFC ontvangen (@LAH).
Dit betreft ca. 45% van de mei betaling (die in juni had moeten plaatsvinden).
Het druppelt nog door, beter dan niets!
Hoe ver zijn ze dan nu met de mei-betaling? Ik krijg pas wat bij de juni-betaling; lijkt erop dat het wachten daarop bijna voorbij is(?)
BillieCFwoensdag 17 januari 2018 @ 12:00
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 11:59 schreef BillieCF het volgende:

[..]

Hoe ver zijn ze dan nu met de mei-betaling? Ik krijg pas wat bij de juni-betaling; lijkt erop dat het wachten daarop bijna voorbij is(?)
Excuus, mijn vraag was al beantwoord zie ik nu.
lykkefundwoensdag 17 januari 2018 @ 12:02
Dat zou je wel denken, maar omdat het nogal wisselt per betaling wat je terug krijgt is dat alsnog niet te voorspellen.

Bij mij nog ca 10% te gaan over mei. Dus ik hoop ook dat ze binnenkort met juni gaan beginnen, daar zit er nl 1 bij die maar 6mnd zou lopen, dus helemaal afgelost had moeten worden in juni.
djh77woensdag 17 januari 2018 @ 12:41
4 oktober 2016 failliet en de curator is nog steeds bezig met de afwikkeling:
SPOILER
De curator in het faillissement van Extream Fitness heeft gemeld dat zij nog steeds bezig is met het liquideren van de activa van de heer ........
De heer ....... is in loondienst getreden en vanuit die inkomstenbron komen gelden beschikbaar voor de boedel. Zoals bekend kunnen we nog geen stappen ondernemen in het uitwinnen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer .......


[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 17-01-2018 12:48:08 ]
crowdiefunderwoensdag 17 januari 2018 @ 12:54
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 12:41 schreef djh77 het volgende:
4 oktober 2016 failliet en de curator is nog steeds bezig met de afwikkeling:
SPOILER
De curator in het faillissement van Extream Fitness heeft gemeld dat zij nog steeds bezig is met het liquideren van de activa van de heer ........
De heer ....... is in loondienst getreden en vanuit die inkomstenbron komen gelden beschikbaar voor de boedel. Zoals bekend kunnen we nog geen stappen ondernemen in het uitwinnen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer .......
Ja vanuit mijn werk ook wel af en toe te maken met een faillisement, kan jaren duren.
bleyenburgwoensdag 17 januari 2018 @ 13:15
Mijn Mu mailer is definitief stuk, lijkt het.
de nieuwe FNC's van vandaag zijn niet in m'n mailbox terecht gekomen.

Iemand hier die weet hoe dit op te lossen?

Of zou Mu bij gelegenheid hier naar willen kijken?
TisIkwoensdag 17 januari 2018 @ 13:33
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 13:15 schreef bleyenburg het volgende:
Mijn Mu mailer is definitief stuk, lijkt het.
de nieuwe FNC's van vandaag zijn niet in m'n mailbox terecht gekomen.

Iemand hier die weet hoe dit op te lossen?

Of zou Mu bij gelegenheid hier naar willen kijken?
Misschien unsubscriben en dan weer subscriben?
Royvewoensdag 17 januari 2018 @ 13:35
januari valt tot nu toe een beetje tegen gezien de projecten als je het vergelijkt met december 2017.
marathon2000woensdag 17 januari 2018 @ 13:40
quote:
1s.gif Op woensdag 17 januari 2018 11:05 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Bedoel je dat er in totaal 45% binnen is v de maand mei? Of was deze betaling (inmiddels 2e of 3e?) 45% van mei?
Op 3okt was 28% uitbetaald, op 20dec 13% en nu dan 45%. Dus totaal rond de 86% van de mei aflossing.
escortmk2woensdag 17 januari 2018 @ 13:49
De pannenkoeken van HCN heb ik bewust overgeslagen, hoewel ik even twijfelde gezien het relatief kleine bedrag. Ik ben echter afgegaan op de recensies en het feit dat HCN slechts 4 sterren toekent, het hele verhaal zou namelijk prima passen bij een 5*-project. Als er dan ook gesproken wordt over het gezonder maken van vreemd vermogen/eigen vermogen, gaan er bij mij wat interne alarmbellen af.

Juist dit soort projecten zijn er trouwens de oorzaak van dat ik automatisch investeren regelmatig aan of uit zet ;-)
Horsemenwoensdag 17 januari 2018 @ 14:18
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 13:15 schreef bleyenburg het volgende:
Mijn Mu mailer is definitief stuk, lijkt het.
de nieuwe FNC's van vandaag zijn niet in m'n mailbox terecht gekomen.

Iemand hier die weet hoe dit op te lossen?

Of zou Mu bij gelegenheid hier naar willen kijken?
Ter info, ik heb de nieuwe FNC's ook vandaag gewoon ontvangen.
Misschien Mu even een berichtje sturen of hij enig idee heeft...
bleyenburgwoensdag 17 januari 2018 @ 14:46
zojuist nieuwe FNC wel in mijn mail.
Mu mailer lijkt het dus weer te doen
bleyenburgwoensdag 17 januari 2018 @ 14:47
thnks voor de adviezen

^O^
jsuijkerwoensdag 17 januari 2018 @ 14:57
quote:
0s.gif Op woensdag 17 januari 2018 13:40 schreef marathon2000 het volgende:

[..]

Op 3okt was 28% uitbetaald, op 20dec 13% en nu dan 45%. Dus totaal rond de 86% van de mei aflossing.
Hoop dat die 45% bedragen weer vaker gaan komen. Als er voor elke maand zo'n 3a4 betalingen nodig zijn dan gaat het echt nog eeuwen duren.

Ik heb erna niet meer geinvesteerd maar heeft Lendahand ondertussen duidelijk gemaakt dat je investeert in een tussenpersoon en de projecten voor de schijn zijn?

[ Bericht 1% gewijzigd door jsuijker op 17-01-2018 15:10:12 ]
djh77woensdag 17 januari 2018 @ 15:10
quote:
1s.gif Op woensdag 17 januari 2018 14:57 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Hoop dat die 45% bedragen weer vaker gaan komen. Als er voor elke maand zo'n 3a4 betalingen nodig zijn dan gaat het echt nog eeuwen duren.

Ik heb erna niet meer geinvesteerd maar heeft Lendahand ondertussen duidelijk gemaakt dat je investeert in een tussenpersoon en de projecten voor de schijn zijn?
Zeker zal tijd worden.

Ze zijn daar wel wat duidelijker over, maar je moet wel zoeken op de website:
quote:
Met wie ga je financieel gezien eigenlijk in zee? Als je investeert via een lokale partner, is deze financiŽle instelling de leningnemer of tegenpartij. Bij een directe investering is het bedrijf dat je selecteert zelf de leningnemer of tegenpartij. Bij directe investeringen staat alle informatie altijd op de projectpagina van de leningaanvraag. Bij een investering via een lokale partner staat alle informatie op de lokale partner pagina. Voor beide type investeringen geldt dat wij de leningnemers uiterst zorgvuldig geselecteerd hebben op basis van diverse financiŽle criteria en sociale doelstellingen.

De lokale partners lenen het geld uit aan de ondernemer zodra het project volledig is gefinancierd op onze website, of financieren de lening voor. Simpelweg omdat ondernemers het geld eerder nodig hebben. De lokale partners dekken het risico op valutaschommelingen en wanbetaling af. Je loopt bij investeringen via lokale partners dus niet zozeer risico op een eventueel falen van de ondernemer, maar op de gang van zaken bij de lokale partner waar de ondernemer de lening heeft aangevraagd. Deze professionele organisaties beoordelen of een ondernemer zich kwalificeert voor een leningaanvraag. Bij lokale partners vind je een overzicht van alle partijen waarmee Lendahand een contract heeft gesloten. Als je meerdere leningen verstrekt, is het derhalve altijd raadzaam te spreiden over verschillende lokale partners/landen.