abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  dinsdag 5 december 2017 @ 14:58:37 #26
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_175508571
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 14:41 schreef ATON het volgende:

[..]

Ach, laat die maar lullen. Hij weet niet beter. Is hem duidelijk goed ingepompt.
Slikt alles wat Marc Verhoeven zegt als zoete koek. Dus zo veel mogelijk letterlijk nemen zonder acht te slaan op de tijd en omstandigheden waarin de teksten geschreven zijn, predestinatieleer, trinitariteit (Niet-trinitariŽrs zijn geen christenen), schepping in 6 dagen, en allerhande andere starre dogma's.

Je merkt ook dat het geen blij geloof is, maar leven in "de Vreeze des Heeren".
  dinsdag 5 december 2017 @ 17:12:47 #27
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_175510766
Als antwoord op het bericht van Doedelzak:
6 is het getal van dŤ mens (gen 1:1).
In het Grieks staat geen lidwoord bij 'van een mens', 'van de mens' kan ook. Maar misschien zit het lidwoord verstopt in de Griekse grammatica, ik weet het niet.

Arithmos gar anthropou esti.

666 zou wel eens kunnen slaan op totale uitsluiting van God (communisme bijvoorbeeld), waar 777 de volheid van God betekent.

Maar eh, het kan zomaar fout zijn wat ik beweer.


Beesten komen in Daniel ook uit de zee.

[ Bericht 9% gewijzigd door Manke op 05-12-2017 17:42:36 ]
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:27:02 #28
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_175511693
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 december 2017 17:12 schreef Manke het volgende:
Als antwoord op het bericht van Doedelzak:
6 is het getal van dŤ mens (gen 1:1).
In het Grieks staat geen lidwoord bij 'van een mens', 'van de mens' kan ook. Maar misschien zit het lidwoord verstopt in de Griekse grammatica, ik weet het niet.

Arithmos gar anthropou esti.
Er is inderdaad geen lidwoord te bekennen en deze zit ook niet verstopt. In het koine wordt er anders omgegaan met lidwoorden dan wij in het Nederlands doen. Het koine kent slechts 1 lidwoord en dat is ὁ (dat wordt uitgesproken als 'ho').

De vertalers lopen hier ook tegen aan. Hoe vertaal je αριθμοσ (nummer) γαρ (voor) ανθρωπου (mens) εστι (is). woord voor woord vertaald loopt de zin in het Nederlands voor geen meter. Vandaar dat er nogal eens een lidwoord toegevoegd is.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:36:47 #29
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175511838
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 08:01 schreef ATON het volgende:

[..]

Daar is een eenvoudige verklaring voor. Stel, je bent docent aan een instituut en schrijver van een rits aan boeken. Dit instituut is christelijk geÔnspireerd en gefinancierd. Al die jaren heb je jou visie en onderzoek onderwezen om dan plots geconfronteerd te worden met het feit dat je er schromelijk naast zat. Wat zou jij dan doen ? Bekennen dat je het mis voor had of doen of je neus bloedt ? Het zal maar pas de volgende generatie wetenschappers zijn die hierin verandering zullen brengen en met een heel nieuw verhaal zullen komen aanzetten. Zo werkt dat. " WC eend adviseert WC eend ", met andere woorden, zij die ten dienste staan voor een firma ( lees hier ' christelijk instituut ' ) zullen deze naar de mond spreken.
U weet dat de theologie al minstens anderhalve eeuw niet langer het domein is van de kerk? Dat onder de theologen zich ook agnosten en atheÔsten bevinden? Dat er een verschil is tussen een klassieke theologische opleiding die voorbereid op een kerkelijk ambt en een moderne theologische opleiding die zich heeft toegelegd op het benaderen van de materie via de wetenschappelijke methode?

Overigens, u beseft dat u met deze post de integriteit van talloze wetenschappers in twijfel trekt?
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:40:15 #30
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175511898
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 13:24 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

De Bijbel maakt duidelijk onderscheid tussen vele antichristen en dť antichrist. In 1 Joh. 2 : 18 staat geschreven: “Kinderkens, het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn nu ook vele antichristen geworden; waaruit wij kennen dat het de laatste ure is”. Johannes schrijft over de laatste ure…

Mensen die tegen Christus zijn, zijn anti-Christus.Vele antichristen zijn in Jezus’ Naam gekomen. In Matth. 24 : 5 lezen we: “Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden”.

Er zijn echter ook antichristen geweest, die niet direct beweerden de Messias te zijn, maar die wel Zijn macht en/of autoriteit claimen. U kunt dan denken aan de Pausen, die beweren de plaatsvervanger van de Zoon van God op aarde te zijn.

De Paus gelooft in God, maar gelůůft hij God ook? Wanneer de Bijbel zegt dat het ene offer van Jezus Christus voldoende is (Hebr. 9 : 12; Hebr. 10 : 10), zegt de Paus dat Jezus Christus elke zondag, elke eucharistieviering, opnieuw geofferd wordt! Daar waar God zegt dat er maar ťťn Middelaar is tussen God en mensen, namelijk Jezus Christus (1 Tim. 2 : 5), zegt de Paus dat Maria middelares is! De Paus gelooft wel in God, maar hij gelooft op zijn eigen manier in God. Hij gelooft God niet op Zijn Woord! Net zoals KaÔn. Ook KaÔn geloofde in God, maar wel op zijn eigen wijze. Zijn “eigen geloof” stond boven wat God gezegd had! Maar als we denken aan de “Kerk”geschiedenis, dan weten we dat hetzelfde geldt voor de Protestantse kringen. Daar waar de “kerk” beweert IsraŽl vervangen te hebben, gelooft zij Gods Woord niet, Dat IsraŽl herstel belooft. Deze “kerk” gelooft ook niet in het Duizendjarige Vrederijk, en noemt de voorganger “Dominee”, wat “heer” betekent. Deze “kerk” heeft een eigen manier om te geloven, want men leert wedergeboorte door kinderdoop, terwijl wedergeboorte volgens Gods Woord alleen kan ontstaan door bewust geloof in het Volbrachte Werk van Jezus Christus. Deze “kerk” wordt dan ook door Gods Woord een “synagoge des satans” genoemd (Openb. 2 : 9)! Zo kunt u ook denken aan de profeet Mohammed. Van de antichrist staat geschreven in 1 Joh. 2 : 22: “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”. Op de Rotskoepel in Jeruzalem staat geschreven: “Er is geen God buiten Allah! Geprezen zij Allah, die geen zoon heeft verwekt,…” [11]. Duidelijker kan het eigenlijk niet. Er zijn vele antichristen…

Maar het vers 1 Joh. 2 : 18 spreekt ook over dť antichrist! En dť antichrist is een mens. Dit is belangrijk om te constateren, omdat velen ook wel verwijzen naar het Romeinse Rijk, en sommigen, in het verlengde daarvan, naar het verenigde Europa als zijnde de antichristelijke macht. In Openbaring 13 staat geschreven over twee beesten. Het eerste beest was het “beest uit de zee” (Openb. 13 : 1). Het tweede beest was “het beest uit de aarde” (Openb. 13 : 11). Nu zegt bijvoorbeeld de Jongerenbijbel als toelichting bij dat eerste beest het volgende:

“Na de confrontatie met de draak (Satan) worden in hoofdstuk 13 twee handlangers van de duivel gepresenteerd. Het eerste beest, dat uit de zee komt, lijkt verrassend veel op de draak zelf. Dit beest zou kunnen staan voor het Romeinse Rijk, dat zo veel macht had in de tijd van Johannes en waarvan de keizers als god vereerd wilden worden” [12].

Maar het beest kan niet het Romeinse Rijk zijn, en ook niet het herstelde Romeinse Rijk! Punt ťťn, we hebben het hier over de Grote Verdrukking, na de Opname van de Gemeente (Openb. 4 : 1). Punt twee, een Rijk komt niet op uit de zee, en ook niet uit de afgrond (Openb. 11 : 7). Om het met andere woorden te zeggen: de afgrond ligt niet in Europa!

"Het beest uit de aarde verzorgt de propaganda van het eerste beest; als het eerste beest Rome is, dan staat het tweede beest voor de priesters van de Romeinse keizers, die de mensen wilden dwingen de keizer te aanbidden. Dat deden ze op allerlei manieren, bijvoorbeeld door onweer en bliksem na te bootsen (13 : 13) of te doen alsof een beeld kon praten (13 : 15)" [13].

Men kan zich afvragen of men wel gewoon kan lezen! In Openb. 13 : 15 staat geschreven: "En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden". Het tweede beest heeft dus de macht gekregen om het beeld van het eerste beest een geest te geven... Een ieder die de Bijbel een beetje kent, weet dat wanneer iets een geest krijgt, dat het gaat leven. Het beeld komt tot leven en spreekt... Niets "doen alsof een beeld kon praten"! Ook hier gelooft men Gods Woord niet, en maakt er een eigen theorie van!

Het beest komt op uit de zee, uit de afgrond. Openb. 13 : 18 zegt dat het beest een getal heeft, hetwelk "het getal van een mens" is. Het gaat dus niet om een menselijk getal o.i.d., maar om het getal van een mens! De antichrist is een mens! In DaniŽl lezen we ook een aantal profetieŽn over de wereldrijken. In Dan. 2 aan de hand van het beeld uit de droom van Nebukadnezar, en in DaniŽl 7 gebeurt dat aan de hand van vier dieren. In Dan. 7 : 17 lezen we: "Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen". Later worden ze ook als koninkrijken geÔdentificeerd (Dan. 7 : 23). Maar in eerste instantie gaat het dus om koningen. In Ezech. 21 : 25 - 27 lezen we ook over de antichrist: "En gij, o onheilig, goddeloos vorst van IsraŽl, wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid; Alzo zegt de Heere Heere: Doe die hoed weg, en hef die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen die, die nederig is, en vernederen die, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij komt, die daartoe recht heeft, en die Ik dat geven zal".

Het beest van Openb. 13 is een mens, hij is een koning, een onheilig vorst van IsraŽl, en hij komt uit de afgrond. En die kunnen ze met Cern en kwantumcomputers openen nu...

In Openb. 9 : 11 lezen we vervolgens over iemand die koning is over een soort sprinkhanen uit de afgrond: "En zij hadden over zich tot een koning de engel van de afgrond; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal Apollyon". Beide namen betekenen "Verderf" of "Vernietiger". Deze koning zit nu dus in de afgrond, en komt in de Grote Verdrukking uit de afgrond. En dan staat er in Openb. 17 : 8 over het beest geschreven: "Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is". In vers 7 kunt u lezen dat het gaat om hetzelfde beest als in Openb. 13 : 1, het beest met de zeven hoofden en de tien hoornen: "Het beest dat gij gezien hebt, was [het beest was een mens, die niet leefde toen Johannes schreef] en is niet [het leefde niet toen Johannes schreef, het leefde voor dat Johannes Openbaring schreef]; en het zal [toekomst] opkomen uit de afgrond [het beest bevindt zich nu dus in de afgrond], en ten verderve gaan".

Het beest was dus op aarde voordat Johannes Openbaring schreef, het is nu in de afgrond, en zal daaruit komen in de Grote Verdrukking. Het beest is een mens, een koning, een onheilig vorst van IsraŽl. In 2 Thess. 2 wordt beschreven dat de antichrist zich in de Grote Verdrukking in de tempel zal zetten, en dat hij zichzelf zal laten zien "dat hij God is" (2 Thess. 2 : 4). In dat gedeelte, in 2 Thess. 2 : 3, wordt hij "de zoon des verderfs" genoemd. Deze zoon des verderfs zal wonderen en tekenen doen. In 2 Thess. 2 : 9 staat geschreven: "Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen". Deze antichrist, deze valse messias, komt dus met valse apostolische wonderen en tekenen! Hij is "de zoon des verderfs". Deze "zoon des verderfs" wordt in Joh. 17 : 12 nader geÔdentificeerd. In Joh. 17 bidt de Heere Jezus onder andere voor Zijn discipelen. En in het 12e vers lezen we dan: "Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde". Maar dit verwijst naar die ene discipel die de Heere Jezus verraden heeft: Judas Iskarioth! Judas wordt dus de "zoon der verderfenis" genoemd! Van Judas wordt ook gezegd dat hij "een duivel" is. In Joh. 6 : 70 en 71 staat geschreven: "Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En ťťn uit u is een duivel. En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskarioth; want deze zou Hem verraden, zijnde ťťn van de twaalven". Judas was dus de zoon van Simon, echter we moeten niet vergeten dat Gen. 6 : 1 - 5 beschrijft dat "Gods zonen", gevallen engelen, de "dochters der mensen aanzagen", en deze dochters tot vrouw namen. Hieruit ontstond een zondig reuzengeslacht. Gevallen engelen kunnen dus een menselijk lichaam aannemen (zie ook Judas 1 : 6), en kinderen verwekken! Dat was ťťn van de redenen dat God de zondvloed stuurde!

Maar dan krijgt ook Gen. 3 : 15, de eerste Messiaanse profetie, een hele letterlijke betekenis! In Gen. 3 : 15 staat geschreven: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen". We hebben wel vaker stilgestaan bij dit vers, en onder andere gezien dat hier de belofte van de maagdelijke geboorte in verborgen zit. Maar daar gaat het nu niet om. Hier staat dat er strijd zal zijn tussen het Zaad, Jezus Christus, en het zaad van de slang. Jezus Christus, het Zaad, zal de kop van de slang vermorzelen. De duivel zal volledig uitgeschakeld worden en in de poel des vuurs belanden. De slang zal echter de hielen van het Zaad, van Jezus Christus, vermorzelen. Dat is een onbelangrijke verwonding ten opzicht van de kop. Jezus Christus is gestorven, maar ook weer opgestaan. Maar Judas had hier een aandeel in. Hij was de zoon der verderfenis, een duivel, het zaad van de slang! En zo komt de strijd tussen de twee zaden letterlijk uit!
Ik vroeg expliciet niet om dubieuze internetbronnen maar om uw mening.

Overigens, niet alleen is de lap tekst die u gecopy-paste hebt eerder vrijpleitend wat de RKK betreft dan beschuldigend, en daar waar er wel beschuldigend wordt gesproken weet ik voldoende wanneer men spreekt over 'plaatsvervanger van God', dewijl de Kerk leert dat de Paus de stedehouder is van Christus, niet diens plaatsvervanger.
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:41:18 #31
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175511920
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 december 2017 17:12 schreef Manke het volgende:
Als antwoord op het bericht van Doedelzak:
6 is het getal van dŤ mens (gen 1:1).
In het Grieks staat geen lidwoord bij 'van een mens', 'van de mens' kan ook. Maar misschien zit het lidwoord verstopt in de Griekse grammatica, ik weet het niet.

Arithmos gar anthropou esti.

666 zou wel eens kunnen slaan op totale uitsluiting van God (communisme bijvoorbeeld), waar 777 de volheid van God betekent.

Maar eh, het kan zomaar fout zijn wat ik beweer.

Beesten komen in Daniel ook uit de zee.

666 slaat op keizer Nero. Of, zo men de lezing hanteert dat het echte getal 616 is, Caligula.
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:42:50 #32
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175511950
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 09:32 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Ietwat vereenvoudigd: voor een gelovige, onderhevig aan dogma's, is het bijkans onmogelijk om objectief schriftonderzoek te doen.
Laat ik deze zin nu compleet kunnen toepassen op enkele erg dogmatische aanhangers van een bepaalde auteur hier...
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175512132
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:36 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

U weet dat de theologie al minstens anderhalve eeuw niet langer het domein is van de kerk? Dat onder de theologen zich ook agnosten en atheÔsten bevinden? Dat er een verschil is tussen een klassieke theologische opleiding die voorbereid op een kerkelijk ambt en een moderne theologische opleiding die zich heeft toegelegd op het benaderen van de materie via de wetenschappelijke methode?

Overigens, u beseft dat u met deze post de integriteit van talloze wetenschappers in twijfel trekt?
Jazeker, zij die theoloog zijn binnen een kerkelijk ambt of er voor werken. De rest noem ik godsdienstwetenschappers. Kom me dus niet vertellen wat men verstaat onder theologen. Waar jij steeds mee komt aanzetten is het type theoloog binnen een kerkelijke functie.
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:54:54 #34
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175512151
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:53 schreef ATON het volgende:

[..]

Jazeker, zij die theoloog zijn binnen een kerkelijk ambt of er voor werken. De rest noem ik godsdienstwetenschappers. Kom me dus niet vertellen wat men verstaat onder theologen. Waar jij steeds mee komt aanzetten is het type theoloog binnen een kerkelijke functie.
En dat baseer je op?
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175512179
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:42 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Laat ik deze zin nu compleet kunnen toepassen op enkele erg dogmatische aanhangers van een bepaalde auteur hier...
Wat ben jij toch een hypocriet zeg. Je weet niet eens waar je het over hebt.
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:57:42 #36
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175512193
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:57 schreef ATON het volgende:

[..]

Wat ben jij toch een hypocriet zeg. Je weet niet eens waar je het over hebt.
Ja, ik wacht nog steeds op je bron, u weet wel, betreffende die inscriptie waar Justinus de Martelaar zo 'van zijn melk' was.
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175512206
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:54 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

En dat baseer je op?
Mijn linker voet.
  dinsdag 5 december 2017 @ 18:59:05 #38
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175512220
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:58 schreef ATON het volgende:

[..]

Mijn linker voet.
Het was mij bekend dat uw manier van onderzoek doen weinig orthodox is.
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175512231
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:57 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Ja, ik wacht nog steeds op je bron, u weet wel, betreffende die inscriptie waar Justinus de Martelaar zo 'van zijn melk' was.
Jij kan de boom in.
  dinsdag 5 december 2017 @ 19:00:06 #40
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175512235
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:59 schreef ATON het volgende:

[..]

Jij kan de boom in.
Een eeuwenoude boom waarin die inscriptie staat? Ik houd me aanbevolen.
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175512240
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:59 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Het was mij bekend dat uw manier van onderzoek doen weinig orthodox is.
Look who's talking. :W
  dinsdag 5 december 2017 @ 19:01:46 #42
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175512255
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 19:00 schreef ATON het volgende:

[..]

Look who's talking. :W
Ja, ik. Die u meerdere malen heeft gewezen op de pertinente onwaarheden die u als waarheden verkoopt.
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175513517
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 19:01 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Ja, ik. Die u meerdere malen heeft gewezen op de pertinente onwaarheden die u als waarheden verkoopt.
Zoals ?
pi_175513890
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 18:40 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Ik vroeg expliciet niet om dubieuze internetbronnen maar om uw mening.

Overigens, niet alleen is de lap tekst die u gecopy-paste hebt eerder vrijpleitend wat de RKK betreft dan beschuldigend, en daar waar er wel beschuldigend wordt gesproken weet ik voldoende wanneer men spreekt over 'plaatsvervanger van God', dewijl de Kerk leert dat de Paus de stedehouder is van Christus, niet diens plaatsvervanger.
Tuurlijk joh vrijpleitend...heb je het wel gelezen joh haha....geloof jij maar lekker in je satanskerk dan hou ik het bij Jezus en de bijbel en zijn we klaar....
  dinsdag 5 december 2017 @ 20:39:26 #45
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175514630
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 19:56 schreef ATON het volgende:

[..]

Zoals ?
Is het niet jouw stellige bewering dat Justinus de Martelaar, de 2e eeuwse theoloog, van 'zijn melk' was gebracht door een MithraÔsche inscriptie die verdacht veel leek op de eucharistische woorden van Jezus?
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175514797
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 december 2017 20:39 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Is het niet jouw stellige bewering dat Justinus de Martelaar, de 2e eeuwse theoloog, van 'zijn melk' was gebracht door een MithraÔsche inscriptie die verdacht veel leek op de eucharistische woorden van Jezus?
Jazeker, en heb je dat al kunnen ontkrachten ? :7
Verder nog iets ?
  dinsdag 5 december 2017 @ 20:52:30 #47
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175514995
Hypothese van ATON: "Wie niet van mijn lichaam zal eten en van mijn bloed zal drinken, zodat hij zich met mij vermengt en ik mij met hem vermeng, die zal het heil niet hebben" is een pre-christelijke inscriptie van MithraÔsche oorsprong, waar Justinus de Martelaar melding van maakte [en 'van zijn melk was gebracht'] in diens Eerste Apologie.

Weerlegging: De inscriptie c.q. uitspraak in kwestie wordt nergens teruggevonden in geschriften of archeologische vondsten van de Perzische Mithra-cultus. Hij wordt zelfs niet teruggevonden in geschriften of archeologische vondsten die betrekking hebben op de Romeinse Mithras-cultus die in de 1e eeuw na Christus ontstond.

De inscriptie c.q. uitspraak in kwestie stamt uit een LAATMIDDELEEUWS tot VROEGMODERN manuscript, te weten Ms. Syr. 142, ff.48a-61b, toebehorend aan de Mingana collectie van Midden-Oosterse manuscripten. Deze collectie bevat circa 3000 documenten.

Welnu, de betreffende inscriptie vinden wij enkel en alleen in deze tekst, die dateert uit 1690 na Christus, zo'n veertien eeuwen na de dood van Justinus de Martelaar.

Hier namelijk - en opnieuw, alleen hier - lezen wij bij f59a de beroemde inscriptie:

Zoroaster zei ook tegen zijn leerlingen: "Wie niet van mijn lichaam zal eten en van mijn bloed zal drinken, zodat hij zich met mij vermengt en ik mij met hem vermeng, die zal het heil niet hebben". Toen zijn daden groter werden en zijn boodschap zich over de aarde verspreidde, kookte men hem en dronk zijn brouwsel".

Dit manuscript werd naar het Italiaans vertaald door Giorgio della Vida, die zijn vertaling vervolgens gaf aan Franz Cumont - die zelf het document nooit heeft gezien - die vervolgens de inscriptie opnam in zijn thans grotendeels door de academische wereld verworpen hypotheses aangaande de Mithras-cultus.

Conclusie:

Niet alleen is deze inscriptie nooit aan Mithra(s) toegeschreven, maar aan Zoroaster, deze uitspraak wordt daarnaast enkel en alleen gevonden in een tekst die op zijn vroegst dateert van 1690 na Christus. Dat wil zeggen: op deze bron uit 1690 na is er geen enkele andere bron gevonden (laat staan van vroeger datum) die deze inscriptie Mithras (of liever Zoroaster) in de mond legt.

Justinus de Martelaar kan niet 'van zijn melk' zijn gebracht door een inscriptie die veertien eeuwen na zijn dood werd opgeschreven.

De tekst in kwestie (Engelse vertaling): http://www.tertullian.org/fathers/ms_mingana_142_extract.htm

De tekst door Mingana geannoteerd (pagina 323):

https://archive.org/strea(...)I#page/n169/mode/2up

[ Bericht 3% gewijzigd door EttovanBelgie op 05-12-2017 22:29:47 ]
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
  dinsdag 5 december 2017 @ 22:02:09 #48
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175516865
Overigens:

Aleer men nu komt met het argument dat, hoewel dit document dateert uit 1690, er een origineel moet zijn geweest (discutabel) van nog oudere datum (discutabel): neem het volgende in ogenschouw.

Mingana 142 bevat, aldus de ontdekker zelf, de volgende zaken:

- Een verhandeling over de biecht en de communie (zaken die dateren van na de instelling van de Eucharistie, lijkt mij);
- Citaten van de Egyptische woestijnvaders (deze leefden vanaf de 3e eeuw na Christus);
- Citaten van monophysitische en andere heiligen (het monophysitisme dateert van de eerste helft van de 5e eeuw en werd als ketterij veroordeeld in 451);
- Athanasius van AlexandriŽ en zijn verhandeling over de wet zijn er in opgenomen (Athanasius stierf in 373 na Christus);
- Het 'vreemde' geschrift aangaande de gewraakte uitspraak.

Klinkt niet als een verzameling oeroude, pre-christelijke documenten. Temeer daar laatstgenoemde werk met daarin de 'inscriptie' juist een pro-christelijk werk is dat duidelijk NA de komst van Christus is geschreven
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
  dinsdag 5 december 2017 @ 22:10:00 #49
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve BelgiŽ
pi_175517069
Tenslotte:

Het document in kwestie, Mingana 142 ff.48a-61b, is geschreven in het Garshuni...

Deze taal is in de 7e eeuw na Christus ontstaan.
O dierbaar BelgiŽ, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175517205
quote:
0s.gif Op maandag 4 december 2017 23:35 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Mij dunkt dat er van mijn kant uit voldoende argumenten zijn gegeven, en nog met een scala aan bronmateriaal ook.

Wat er bij jou niet in wil is dat ik - en kennelijk meer lieden - wat meer nodig hebben dan 'de tekst spreekt voor zichzelf' en 'lees Vergeer' om de hele academische consensus wat betreft Romeinen aan de kant te zetten. Om dan te zeggen dat het bij mij aan argumentatie ontbreekt is wel erg gortig, wanneer de eigen argumenten niet verder komen dan "ik lees dat zo, en iedereen die het net zo leest als ik, kan het zien, want Romeinen spreekt voor zich". Wellicht ten overvloede: zo werkt het niet.

Over tegenstemmen gesproken: ik heb hier het commentaar van Pelagius op de Romeinen in de kast staan; Origenes en Tertullianus, werken van en over Johannes Calvijn, geschriften van de Remonstranten en de Oosters-Orthodoxe Kerk. Hoezo 'geen tegenstem'? Toon mij eens welke 'tegenstemmen' jij Łberhaupt geraadpleegd hebt en, wederom, waarom die er allemaal naast zitten.

En natuurlijk hebben we het over hermeneutiek; enkel op basis daarvan , schriftinterpretatie, concludeer je zelfs dat Romeinen niet echt Paulinisch kan zijn, of in zeer geringe mate. Zeg me hoe je anders tot de conclusie komt of een boek wel of niet, al dan niet doorheen de historie of niet, is toegekend aan een bepaalde schrijver. Want ook dat is het gevolg geweest van hermeneutiek.

Maar ik ben benieuwd: welke andere methodiek behalve de hermeneutiek wil jij gebruiken om Łberhaupt verschillen aan te brengen in auteurs?

Vervolgens: en wie is die WC-eend dan wel? Eenieder die weigert mee te gaan met de theorieŽn van Vergeer? Omdat? Leg me dat eens uit: welk mogelijk nut heeft het voor de academische wereld om een briljante theorie [sic] naast zich neer te leggen? Rancune? Onkunde? Duistere zaken?

Overigens, ik spreek van 'vrijwel de gehele academische wereld'. En waar het theologen, hermeneutici en kerkhistorici betreft laat ik me graag verwijzen naar dat scala aan wetenschappers die Vergeer aanhangen. Barst los.

Je sneer omtrent wikipedia laat ik voor wat het is, zij het dat het wel uiterst ironisch is dat juist de partij die niet verder komt dan wikipedia, dummies-materiaal, ťťn PDF van een gereformeerde theoloog en ettelijke 'verzoekjes' om een bepaald boek te kopen van een bepaalde auteur, de andere partij verwijt oppervlakkig te werk te gaan.

Overigens ben je ook inconsequent. De ene keer volg ik blind 'de groep', de andere keer pretendeer ik kennelijk dat 'de groep' mij volgt.

Maar als ik je correct begrijp, zal die theologische academische wereld (vrijwel de hele dan) als een muur achter Vergeer gaan staan wanneer ze zijn boek maar lezen.

Tja.

Ik kan me er niet aan onttrekken dat je hier niet daadwerkelijk bent voor een wetenschappelijke discussie over de bijbel, maar een boek aan het promoten bent omdat de leer daarvan je kennelijk helemaal overstag heeft doen gaan.

Dat mag. Verkoop het echter (niet het boek, je argumenten) alleen niet als solide, academisch geschoolde en zorgvuldig afgewogen theorieŽn.
Dat iets geschreven staat hoeft nog niet te betekenen dat je het serieus hoeft te nemen. Bovendien is een "wetenschappelijke discussie over de bijbel" een grap. Hoop ik.
Anders ga ik graag de uitdaging aan en laat ik niets van je over:) ik heb zon 250 start-argumenten klaar tegen het geloof :) Let's go..
"Beauty is an enormous, unmerited gift given randomly, stupidly."
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')