abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_16935831
Inzake de elders geposte uitspraken, DSI en rechtbank Utrecht d.d. 5 februari 2005, en inhakend op de geplaatste opmerkingen, waarbij ik nadrukkelijk wens op te merken dat het onderstaande mijn eigen persoonlijke interpretatie is als niet jurist!

Excuses voor de (mogelijk veroorzaakte) overflow. Het leek mij de enige manier om voor iedereen op een zeer makkelijke manier deze uitspraken toegankelijk te maken, waarvan akte.


Misleiding:

Het is correct dat de DSI dit niet zo ziet.
Edoch het opmerkelijke is dat de rechters een, totaal, andere mening
hieromtrent hebben.

Vandaar ook dat ondanks deze in eerste aanleg positieve uitspraak, ik een ieder vooralsnog in deze kwestie adviseer om zijn/haar belangen via het reguliere rechtssysteem te doen plaatsvinden.

Overigens is dit maar een van de punten die ik heb vermeld, zie hiervoor mijn andere, eerdere, reacties. Er zijn nog vele andere zaken die net zo zwaar, zo niet zwaarder wegen.

Opmerkelijk overigens in deze context is weer wel dat LeaseVerlies
en EegaLease nogal sterk op dit aspect, misleiding, hebben ingezet.
Je zou je daarom kunnen afvragen hoe sterk dit punt, in ieder geval richting DSI, overeind blijft. Voor het overige zie hoe de reguliere rechtspraak hierover oordeeld.

Samenvattend:

Wat is er nu dan zo positief aan dit alles voor de vele gedupeerden, al dan niet onder ons.

Dat de DSI, los van de telkenmale overschreden tijdspanne en hun dubieuze objectiviteit, zich toch heeft uitgesproken voor de gedupeerden.

De tendens in de voornoemde uitspraken is dat in het merendeel, zo niet alle, gevallen van aandelenlease, de gedupeerden, beredeneerd vanuit de DSI, tussen de 10 & 20 % dienen te betalen van het leasebedrag / de leasesom.
Met andere woorden Dexia, die al (uiteraard) heeft aangekondigd hier tegen in beroep te gaan, wat overigens conform het DSI reglement maar in bepaalde, beperkte, gevallen/situaties kan, dient van ieder gedupeerde de openstaande 80% voor eigen rekening te nemen.
En dat gaan ze zekers niet redden met de tot nu toe gereserveerde bedragen, a (ongeveer) een half miljard pleuro.

De rechtspraak overigens doet, zie hiervoor de uitspraken van 2003, andere uitspraken, waarbij men bijvoorbeelde bepaalde Europese rechtspraak betrekt, iets wat de DSI opmerkelijk genoeg achterwege heeft gelaten..., en komt dan op veroordelingen voor Dexia van zowel
de gehele (rest)schuld alsmede het volledig terugbetalen van de ingelegde, door Dexia cs afgetroggelde, bedragen inclusief de wettelijke
rente hierover.

Resumerend:

Met deze uitspraken zal de Commissie Geschillen Aandelenlease (CGA) een basis hebben voor de verdere bemiddeling.
Lees maximaal 20% zal een gedupeerde in het gemiddelde geval terug moeten betalen.
Edoch als men toch liever vertrouwd op de reguliere rechtsspraak en individueel een sterke zaak heeft, is de kans reeel aanwezig dat men zijn/haar volle 100% (inleg en wettelijke rente) vergoed zal gaan krijgen met wie weet nog een deel immateriele schade, veroorzaakt door het nalattig en asociale handelen van Dexia cs.

Ik wens u allen een goed weekend toe met het bovenstaande, ter verdere overweging, in het achterhoofd

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  vrijdag 6 februari 2004 @ 09:38:52 #52
33954 ElisaB
ook in zwart verkrijgbaar!
pi_16935929
thnk Ralph!
Muil houwe of ik sjoel d'r eentje in!
pi_16945788
De zaak wordt in mijn ogen steeds vreemder:

De DSI is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van misleiding. Met andere woorden: iedereen met een normaal functionerend verstand kon weten waar hij/ zij in belegde. Hierover is nu dus geen discussie meer. Argumenten als 'ik dacht het het een gewone spaarrekening was' zijn nu dus van tafel. We hebben te maken met 'gewoon' beleggen.

Waar Dexia volgens DSI fout zit is op het gebied van zorgplicht. Die zou zij verzaakt hebben.
Echter, als het gaat om gewoon beleggen waarbij verlies is geleden, dan kan iedereen iedereen die geld op de beurs heeft verloren wel bij de bank gaan aankloppen voor schadevergoeding. Er zijn genoeg 'gewone' beleggers die ook tienduizenden (of meer) euros hebben verloren op de beurs ten gevolge van een verkeerde inschatting van de risicos. Hebben de banken daar dan ook hun zorgplicht verzaakt?

Tenslotte een ander argument waar ik niemand over hoor:
De meerderheid van de mensen, inclusief financiele experts, hadden de enorme koersdalingen niet voorzien. Een bewijs hiervoor zijn de pensioenfondsen die in 2003 zelfs met tekorten kwamen te zitten ten gevolge van de gedaalde koersen. Hier zit toch de creme de la creme van de financiele analysten en die hadden het kennelijk ook niet voorzien.

Je kunt je daarom afvragen of het wel fair is om Dexia nu achteraf te beschuldigen van niet naleven van zorgplicht omdat het gezien de concensus in de financiele wereld niet redelijkerwijs te voorzien was dat er een dergelijke beurscrash zou plaatsvinden.

pi_16960702
Goedenavond waarde Aernout,

Dank voor je inhoudelijke bijdrage.
Hieronder zal ik puntsgewijs pogen een antwoord/reactie te geven
op datgene wat jij stelt/opmerkt.

quote:
Op vrijdag 6 februari 2004 15:46 schreef Aernout het volgende:
De zaak wordt in mijn ogen steeds vreemder:
Op zich begrijpelijk gezien de complexe materie en direct gelieerd hieraan het handelen door/vanuit Dexia cs.
quote:
De DSI is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van misleiding. Met andere woorden: iedereen met een normaal functionerend verstand kon weten waar hij/ zij in belegde. Hierover is nu dus geen discussie meer. Argumenten als 'ik dacht het het een gewone spaarrekening was' zijn nu dus van tafel. We hebben te maken met 'gewoon' beleggen.
Ondanks dat ik, en met mij vele anderen, dit al een keer of honderd hebben uitgelegd, once again.

Dit is kort samengevat wat de DSI van deze 10 zaken vind.
Edoch rechtbanken hebben dit punt wel degelijk een plek gegeven.
Ook is er al eens opgemerkt dat de zogenaamde, veronderstelde, onafhankelijkheid van de DSI, men denke aan het traineren van de eerder toegezegde uitspraken inzake deze, een idee-fixe is. De tijd zal inhoudelijk leren in hoeverre dit wel of niet het geval is.

Wat jij aan het einde stelt is iets waar ik het zeker niet mee eens ben.

Of kun jij mij uitleggen dat het aansmeren van dit soort producten aan 80-jarigen, je die ken ik, beluister hiervoor o.a. het radio interview van ondergetekende met een woordvoerder van Dexia op Radio Rijnmond medio november 2003, idem dito voor het TV interview.

Dat, zoals nu gebleken is, het om beleggingsproducten gaat, is een feit. Edoch de meeste gedupeerden zijn niet als belegger(s) aan te duiden.

Maar nogmaals als jij denkt van wel dan zie ik graag een toelichting, objectief onderbouwd, tegemoet.

quote:
Waar Dexia volgens DSI fout zit is op het gebied van zorgplicht. Die zou zij verzaakt hebben.
Echter, als het gaat om gewoon beleggen waarbij verlies is geleden, dan kan iedereen iedereen die geld op de beurs heeft verloren wel bij de bank gaan aankloppen voor schadevergoeding. Er zijn genoeg 'gewone' beleggers die ook tienduizenden (of meer) euros hebben verloren op de beurs ten gevolge van een verkeerde inschatting van de risicos. Hebben de banken daar dan ook hun zorgplicht verzaakt?
Wederom beoordeel je hier zaken mijn inziens nogal subjectief. Jammer want dit kleurt de discussie. Je zal mij niet horen zeggen dat delen van wat jij stelt onwaar zijn. Het is je insteek waarmee je de mist ingaat, zie hierboven. Appels en peren laten zich nog steeds niet, en terecht, vergelijken, is het wel?!
quote:
Tenslotte een ander argument waar ik niemand over hoor:
De meerderheid van de mensen, inclusief financiele experts, hadden de enorme koersdalingen niet voorzien. Een bewijs hiervoor zijn de pensioenfondsen die in 2003 zelfs met tekorten kwamen te zitten ten gevolge van de gedaalde koersen. Hier zit toch de creme de la creme van de financiele analysten en die hadden het kennelijk ook niet voorzien.
Helemaal met je eens. Klaarblijkelijk is deskundigheid soms synoniem aan gebakken lucht, in de desbetreffende materie...
quote:
Je kunt je daarom afvragen of het wel fair is om Dexia nu achteraf te beschuldigen van niet naleven van zorgplicht omdat het gezien de concensus in de financiele wereld niet redelijkerwijs te voorzien was dat er een dergelijke beurscrash zou plaatsvinden.
Hier zou ik tegenover willen zetten of het fair is mensen, uit een sociaal andere klasse met een dito financiele positie, het mes op de keel te zetten. Met incasso's te bedreigen, handelinformatiebureau's en wat al niet mee zij. Temeer omdat zij dit niet kunnen, en konden, betalen, alsook op voorhand weten. Let wel ik doe hier op andere gedupeerden als de 10 die de DSI afgelopen donderdag 5 februari 2004 heeft
(af)be(ge)handeld!

Overigens deel ik ook hier ten dele je mening. Daar Dexia niet alleen schuldig is. De hoofdschuldige is en blijft ene Piet Bloeminck, de founder van dit alles en direct hieraan verbonden Aegon.
Maar ook andere banken, de braaf dit product kopieerden, gaan hierin niet vrijuit. Wat ook de komende maanden duidelijk zal worden in de overige uitspraken. Mark these words!

Dat beleggen risico's mee neemt is niet iets wat ik tegenspreek. Maar het moge toch (over)duidelijk zijn dat diegene die willens en wetens zich hieraan overgeven, niet gelijkgesteld dienen te worden met de gedupeerden die hierin totaal niet thuis waren...

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_16961291
Nog ff voor Aernout en anderen,

Zoals jullie kunnen zien heeft ook de AFM wel degelijk geconstateerd dat er sprake was van misleiding. In het kader van echt onafhankelijk of een orgaan opgezet vanuit de bancaire sector...

Laatst bijgewerkt op: 6/2/2004 08:18

Dexia draait op voor schulden leaseklanten

AMSTERDAM - Dexia heeft opnieuw een gevoelige nederlaag geleden. De klachtencommissie voor de effectenhandel heeft gisteren in een aantal zaken bepaald dat de bank de schulden van klanten grotendeels moet kwijtschelden, omdat verzuimd is de financiële draagkracht van klanten te toetsen.

Als Dexia bij alle klanten de schuld kwijtscheldt, betekent dat een strop van zeker enkele honderden miljoenen euro's. De totale restschuld is meer dan euro 1 mrd.

Beleggers kregen de klachtencommissie niet op alle punten mee. Sommigen voelen zich misleid door de brochures en proberen hun contracten ongedaan te maken. Deze eis is niet gehonoreerd.

Eerder velde de beurstoezichthouder AFM een hard oordeel over het handelen van aanbieders van aandelenleaseproducten. De AFM sprak ook over misleiding.

Hoger beroep

Dexia beraadt zich op een hoger beroep. De bank is tevreden dat misleiding van tafel is geveegd, maar kan zich niet vinden in de kritiek over de zorgplicht. Dexia deed beleggers vorig jaar een aanbod. Veel klanten gingen hier niet op in en stapten naar de rechter.

De langverwachte uitspraken van de commissie zijn belangrijk, omdat het gaat om voorbeeldzaken. Een bemiddelingscommissie gebruikt ze om een opening te zoeken in de schikkingsgesprekken.

Deze commissie is vorig najaar door minister Zalm ingesteld. 'Ik ben blij dat de uitspraken er nu zijn. We gaan zo snel mogelijk afspraken maken met alle partijen om verder te bemiddelen', zegt commissievoorzitter Menno Oosting. Hij spreekt met aanbieders en diverse verenigingen van gedupeerde beleggers.

De verenigingen reageren voorzichtig positief op de uitspraken.

Volgens experts is nog onduidelijk hoe ver de uitspraken strekken. Volgens Kees Oosterholt, directeur van het Dutch Securities Institute waaraan de klachtencommissie is verbonden, dienen ze als 'spoorboekje' voor de andere zaken.

Veel beleggers bleven de laatste jaren met schulden zitten omdat ze via effectenleaseproducten met geleend geld aandelen kochten.


Copyright (c) 2004 Het Financieele Dagblad

--------------------------------------------------------------------------------

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_17034402
Vanavond 9 februari 2004 vanaf 20:30 uur Nederland 2, Tros Radar, inzake de DSI uitspraken en de status quo rond aandelenlease!
*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_17132439
kijk ook eens op - edit: link verwijderd - ze hebben mij ook goed geholpen

[Dit bericht is gewijzigd door ElisaB op 13-02-2004 02:41]

pi_17135206
Ik denk dat dit meer is/zal zijn van de regen in de drup. Zoals goed na te lezen/volgen op:
http://www.trosradar.nl/?url=forum/viewtopic.php?t=13943

Daarnaast lijkt me dit een posting, zie voornoemde URL, met een commerciele insteek...

Jammer...heel erg jammer...

quote:
Op donderdag 12 februari 2004 23:14 schreef biker1 het volgende:
kijk ook eens op - edit: link verwijderd - ze hebben mij ook goed geholpen
Dat commerciele blijkt wel uit waar en sedert wanneer deze dude in here post:
biker1

Aantal posts op forum 1
Gem. aantal posts/dag 1
Frontpage reacties 0
Geregistreerd op 12 februari 2004

Kan een van de Mods hier naar kijken, denkt aan "ban" enzo...

[Dit bericht is gewijzigd door ElisaB op 13-02-2004 02:41]

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_17159719
Dankt een snel goed modererende moderator. Iets wat in here niet voor iedereen te zeggen is.

ElisaB

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  vrijdag 13 februari 2004 @ 23:13:50 #60
33954 ElisaB
ook in zwart verkrijgbaar!
pi_17160175
quote:
Op vrijdag 13 februari 2004 22:59 schreef Captain-America het volgende:
Dankt een snel goed modererende moderator. Iets wat in here niet voor iedereen te zeggen is.

ElisaB


Muil houwe of ik sjoel d'r eentje in!
pi_18392691
Bron: http://www.trosradar.nl/?url=PHP/HTML/101/

Erasmus Universiteit biedt Radar excuses aan

Twee jaar nadat de Erasmus Universiteit de conclusies van het Radaronderzoek naar de afrekenkoersen van Legio Lease "misleidend" noemde [Zie persbericht april 2002], heeft het College van Bestuur van de universiteit haar excuses aangeboden aan de redactie. De Universiteit kon desgevraagd niet aangeven welke conclusies misleidend waren en waarom.

De redactie heeft de excuses aanvaard en is verheugd dat de twijfel over haar integriteit nu geheel is weggenomen.

-- PERSBERICHT --

Gezamenlijke verklaring TROS Radar en Erasmus Universiteit Rotterdam inzake Legio Lease

In het kader van een stage bij het programma TROS Radar heeft een student van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in september 2001 onderzoek gedaan naar de aan- en verkoopkoersen van Legio Lease. Het onderzoek werd begeleid door een universitair hoofddocent van de EUR in overleg met twee hoogleraren die niet aan de EUR verbonden zijn.

TROS Radar berichtte naar aanleiding van dit onderzoek dat Legio Lease structureel hoge aankoopkoersen en lage verkoopkoersen aan haar klanten doorberekent. Een tweede onderzoek (juni 2002) dat door twee hoogleraren van de EUR werd uitgevoerd inzake hetzelfde onderwerp aan de hand van een veel grotere steekproef, gaf een andere uitkomst: structurele benadeling door Legio Lease kon niet worden aangetoond.

De uitkomsten van beide onderzoeken en de verschillende interpretaties daarvan, hebben in de afgelopen periode tot discussie in de pers geleid. Ook was de relatie tussen de EUR en TROS Radar verstoord, omdat de EUR in een persbericht (april 2002) afstand had genomen van de conclusies die TROS Radar aan het onderzoek van de stagiair verbond.

In december 2003 heeft Prof.dr. Piet Sercu (Katholieke Universiteit Leuven) van het College van Bestuur van de EUR het verzoek gekregen beide onderzoeken aan een nadere analyse te onderwerpen. Professor Sercu concludeert dat zowel het onderzoek van TROS Radar als het onderzoek van de twee hoogleraren van de EUR wetenschappelijk verantwoord zijn. Bovendien is er geen reden te twijfelen aan de juistheid van het bronnenmateriaal dat aan beide onderzoeken ten grondslag lag en acht hij het zeer onwaarschijnlijk dat de bronnen van het onderzoek van de EUR gemanipuleerd zouden zijn.

De redactie van TROS Radar en het College van Bestuur van de EUR hebben de rapportage van Professor Sercu inmiddels besproken. In dat gesprek heeft het College van Bestuur aangegeven het achteraf te betreuren dat de universiteit de conclusies van TROS Radar in april 2002 ‘misleidend’ heeft genoemd. Professor Sercu noemt beide onderzoeken in zijn rapport bona fide. TROS Radar heeft tijdens het gesprek aangegeven dit oordeel te onderschrijven.

-- EINDE PERSBERICHT --
*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_25097637
quote:
Allereerst is er nieuws rondom de Dexia-zaak. Voormalig president van Europese Centrale Bank Wim Duisenberg gaat bemiddelen tussen Dexia en gedupeerde klanten van deze bank. Op zich raar dat Dexia nu wel wil gaan schikken. Misschien heeft het te maken met de zware klappen die de bank de afgelopen maanden te verduren krijgt. Belangrijkste is de klachtencommissie van de branche, DSI, die Dexia in hoger beroep wederom flink om de oren sloeg, wegens het ernstig verzaken van de zorgplicht. Maar ook in de rechtszaal lijdt Dexia verlies op verlies, met name in Eegalease zaken. De bank voelt blijkbaar de hete adem van duizenden winnende gedupeerden in haar nek, want zij is toch weer bereid te praten over een schikking. Radar houdt het in de gaten.
http://www2.trosradar.nl/
pi_25199547
Iedere keer dat ik iets over Dexia en de rechtzaken lees, verbaas me opnieuw. Hoe kan zoiets nog steeds gaande zijn? Hoe halen alle 'gedupeerden' het in hun hoofd om rechtzaken aan te spannen? Hadden ze dat ook gedaan als ze enorme winsten gemaakt hadden, waren ze dan ook geld terug gaan geven? Natuurlijk niet. Om Dexia van oplichting en slechte voorlichting te beschuldigen stuit mij dan ook enorm tegen de borst. Die mensen waren wis en waarachtig hebberig - meer, meer, meer! Dat ze in hun eigen stommiteit niet nadachten, is dan ook niemands schuld behalve die van henzelf. Ik hoop dat alle verzoeken afgewezen worden, dan leren ze in de toekomst wel om dergelijke domme dingen niet meer te doen
"Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it's bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness."
-Mark Steyn
pi_25200752
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 01:32 schreef StefanP het volgende:
Iedere keer dat ik iets over Dexia en de rechtzaken lees, verbaas me opnieuw. Hoe kan zoiets nog steeds gaande zijn? Hoe halen alle 'gedupeerden' het in hun hoofd om rechtzaken aan te spannen?
Het zijn niet alleen gedupeerden. Dexia sleept ook haar klanten die niet willen betalen voor de kadi.
quote:
Hadden ze dat ook gedaan als ze enorme winsten gemaakt hadden, waren ze dan ook geld terug gaan geven? Natuurlijk niet.
Dat mensen hypocriet zijn is ook niets nieuws.
quote:
Om Dexia van oplichting en slechte voorlichting te beschuldigen stuit mij dan ook enorm tegen de borst.
Echt bijzonder snugger van die mensen is het niet. Houd er echter wel rekening mee dat veel van die overeenkomsten via tussenpersonen tot stand zijn gekomen, en niet elke tussenpersoon alles duidelijk en volledig naar waarheid heeft toegelicht.
quote:
Die mensen waren wis en waarachtig hebberig - meer, meer, meer! Dat ze in hun eigen stommiteit niet nadachten, is dan ook niemands schuld behalve die van henzelf. Ik hoop dat alle verzoeken afgewezen worden, dan leren ze in de toekomst wel om dergelijke domme dingen niet meer te doen
Er zijn verschillende uitspraken geweest, waarbij ook wordt gekeken naar de persoon. Iemand zonder opleiding die geen Nederlands spreekt is er onderuit gekomen omdat aangenomen mocht worden dat het voor die persoon onvoldoende duidelijk is gemaakt hoe het systeem werkte.

Een universitair opgeleide man die regelmatig belegde in het een en ander werd niet in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde dat hij gezien zijn opleiding en ervaring met beleggen had kunnen weten waar hij voor tekende.
pi_25200931
quote:
Dexia legt duizenden rechtszaken stil

Uitgegeven: 21 februari 2005 17:34
Laatst gewijzigd: 21 februari 2005 20:25

AMSTERDAM - Dexia Bank Nederland wil circa 2000 rechtszaken tegen beleggers voorlopig stilleggen. De bank wil op die manier een blijk van goede wil tonen om de bemiddelingspoging van Wim Duisenberg een kans te geven. Deze maand werd bekend dat de voormalige president van de Europese Centrale Bank een oplossing zoekt in het conflict tussen Dexia en klanten die hebben belegd met geleend geld.

Dexia heeft een brief geschreven aan de rechtbanken met het verzoek lopende zaken voorlopig uit te stellen, zo bleek maandag. Het gaat om rechtszaken die de bank heeft aangespannen tegen individuele klanten. Zaken tegen groepen beleggers, zoals de Stichting Leaseverlies, vallen buiten het gebaar, evenals rechtszaken die in hoger beroep dienen.


Akkoord

In totaal heeft het voorstel betrekking op circa 2000 rechtszaken die Dexia heeft aangespannen. De tegenpartij en de rechtbank moeten wel akkoord gaan met een uitstel. De bank is ook bereid om zaken die klanten hebben aangespannen, stil te leggen.

Er lopen ongeveer 450 rechtszaken van beleggers die Dexia voor de rechter hebben gedaagd. De bank zelf heeft alles bij elkaar ongeveer 3500 procedures aangespannen tegen zijn klanten. Het gaat voornamelijk om conflicten waarbij beleggers hun betalingen aan Dexia niet langer nakomen.

Afzonderlijke afspraken

Met verenigingen en stichtingen die namens ontevreden beleggers een juridische strijd voeren met Dexia, wil de bank afzonderlijke afspraken maken. Daarover zal het financiële concern de komende tijd overleg voeren met de groeperingen. Een woordvoerder van Leaseverlies wil pas reageren als de stichting daadwerkelijk een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

De stichting is met bijna 100.000 leden de grootste belangenclub voor ontevreden beleggers.
Dat dexia de rechtzaken stil legd zogenaamd vanwege goede wil, dat wil ik niet echt geloven, ik heb eerder het idee dat ze nattigheid beginnen te voelen.
pi_25200968
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 08:45 schreef Basp1 het volgende:

[..]

Dat dexia de rechtzaken stil legd zogenaamd vanwege goede wil, dat wil ik niet echt geloven, ik heb eerder het idee dat ze nattigheid beginnen te voelen.
Ik vraag het mij af. Banken zijn commerciele instellingen. Het voeren van 2000 rechtszaken kost enorm veel, misschien zelfs zo dat het voor de bank goedkoper is om van hun recht af te zien, en een deel van de schuld kwijt te schelden (Bijvoorbeeld).

De daadwerkelijke kosten van een rechtszaak worden nooit volledig ten laste gelegd aan de in het ongelijk gestelde partij. Een oplossing buiten de rechter om kan daardoor de voorkeur verdienen.
pi_25202360
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 08:49 schreef Alicey het volgende:

[..]

Ik vraag het mij af. Banken zijn commerciele instellingen. Het voeren van 2000 rechtszaken kost enorm veel, misschien zelfs zo dat het voor de bank goedkoper is om van hun recht af te zien, en een deel van de schuld kwijt te schelden (Bijvoorbeeld).

De daadwerkelijke kosten van een rechtszaak worden nooit volledig ten laste gelegd aan de in het ongelijk gestelde partij. Een oplossing buiten de rechter om kan daardoor de voorkeur verdienen.
Je maakt me echt aan het lachen met die opemerkingen.

Als dexia daar dan nu pas achter komt zijn ze wel al 3 jaar bezig geweest.

En een oplossing buiten de rechter om ook daaraan heeft dexia de boel nogal gefrusteerd door de eerste bemiddelingspoging helemaal te laten mislukken door niet mee te willen werken.
pi_25202461
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 10:59 schreef Basp1 het volgende:

[..]

Je maakt me echt aan het lachen met die opemerkingen.

Als dexia daar dan nu pas achter komt zijn ze wel al 3 jaar bezig geweest.

En een oplossing buiten de rechter om ook daaraan heeft dexia de boel nogal gefrusteerd door de eerste bemiddelingspoging helemaal te laten mislukken door niet mee te willen werken.
Misschien had Dexia gehoopt dat de botte bijl methode zou werken, en komt er nu achter dat het iets minder simpel is allemaal.

Natuurlijk doet Dexia het niet omdat ze het zo goed voorhebben met hun klanten. Wel denk ik dat er eerder commerciele belangen meespelen dan dat Dexia nattigheid voelt. Dexia heeft tenslotte een aantal zaken gewonnen.
pi_25202560
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 01:32 schreef StefanP het volgende:
Iedere keer dat ik iets over Dexia en de rechtzaken lees, verbaas me opnieuw. Hoe kan zoiets nog steeds gaande zijn? Hoe halen alle 'gedupeerden' het in hun hoofd om rechtzaken aan te spannen? Hadden ze dat ook gedaan als ze enorme winsten gemaakt hadden, waren ze dan ook geld terug gaan geven? Natuurlijk niet. Om Dexia van oplichting en slechte voorlichting te beschuldigen stuit mij dan ook enorm tegen de borst. Die mensen waren wis en waarachtig hebberig - meer, meer, meer! Dat ze in hun eigen stommiteit niet nadachten, is dan ook niemands schuld behalve die van henzelf. Ik hoop dat alle verzoeken afgewezen worden, dan leren ze in de toekomst wel om dergelijke domme dingen niet meer te doen
Zeg, wil jij ff een beetje dimmen? Het is fijn dat jij alwetend bent, maar niet iedereen is zoals jij. Toen ik in 2000 een aandelenleasecontract afsloot, had ik de ballen verstand van aandelen, dat wil ik gerust toegeven. Ik heb de tussenpersoon van Spaarselect die bij me was een paar keer gevraagd wat er zou gebeuren als de aandelen onderuit zouden gaan. Dat kon niet gebeuren volgens hem, 'als Ahold onderuit zou gaan zou heel Nederland op zijn gat liggen'. En met Kon. Olie zou ook niets gebeuren, want 'iedereen blijft toch auto rijden?'.

Als jij geen verstand hebt van auto's en je auto is stuk, vertrouw jij toch ook op je garage?

Waarom zou ik een financieel adviseur dan niet vertrouwen? Hij wekte de indruk dat ik ging sparen en in het slechtste geval zou het 5 jaar duren voordat ik een leuke cent kon opstrijken ipv 3 jaar. Ik had hem ook verteld dat ik van plan was om binnen niet al te lange tijd een huis te kopen (woonde toen nog bij mijn ouders), nooit is mij verteld dat ik geregistreerd stond bij het BKR, daar kwam ik pas achter toen ik bij de bank zat om een hypotheek aan te vragen, die ik dus niet kreeg.

In 5 jaar tijd ben ik ¤25.000 kwijt geraakt, dat is dus helemaal mijn eigen schuld? ('kies toch voor het hogere maandbedrag, je woont nog thuis, verdient goed, dus je kunt het makkelijk missen !') Veel mensen zijn voor soms nog hogere bedragen het schip in gegaan, hebben soms zelfs hun huis moeten verkopen, denk je nu werkelijk dat de mensen dit hadden gedaan als ze op alle risico's gewezen waren? Dacht het niet.

Dexia heeft verzaakt in haar zorgplicht, Dexia had waarschijnlijk niet de juiste vergunningen, het is niet eens zeker of ze wel eens echte aandelen hebben gekocht voor iedereen.

Waarom denk je dat veel rechters de eisers tegen Dexia de laatste tijd vaak gelijk geven? Omdat de rechters medelijden hebben met de 'domme mensen'?

You make me puke.
pi_25202754
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:06 schreef Alicey het volgende:

[..]

Misschien had Dexia gehoopt dat de botte bijl methode zou werken, en komt er nu achter dat het iets minder simpel is allemaal.

Natuurlijk doet Dexia het niet omdat ze het zo goed voorhebben met hun klanten. Wel denk ik dat er eerder commerciele belangen meespelen dan dat Dexia nattigheid voelt. Dexia heeft tenslotte een aantal zaken gewonnen.
En dexia is tenslotte ook een aantal zaken aan het verliezen, zeker wat betreft de egalease constructie staan ze niet zo sterk meer.

Maar wat natuurlijk frappant blijft hoe zo'n gespecialiseerd bedrijf als dexia waarvan je wel zou verwachten dat er echte specialisten rondlopen (en dus niet van die flutadviseurs die van alles aan de klanten verkocht hebben) die lease zooi hebben over genomen van bank labouchere.
pi_25209777
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:

Zeg, wil jij ff een beetje dimmen? Het is fijn dat jij alwetend bent, maar niet iedereen is zoals jij. Toen ik in 2000 een aandelenleasecontract afsloot, had ik de ballen verstand van aandelen, dat wil ik gerust toegeven. Ik heb de tussenpersoon van Spaarselect die bij me was een paar keer gevraagd wat er zou gebeuren als de aandelen onderuit zouden gaan. Dat kon niet gebeuren volgens hem, 'als Ahold onderuit zou gaan zou heel Nederland op zijn gat liggen'. En met Kon. Olie zou ook niets gebeuren, want 'iedereen blijft toch auto rijden?'.
En jij gelooft iemand op zijn woord? Nooit gevraagd om een brochure of het contract doorgelezen? Je hebt je handtekening toch niet onder een blanco stuk papier gezet, of wel? Dan had je ook kunnen lezen wat er stond. Wel of geen verstand van aandelen maakt niets uit omdat er geheid ergens stond dat het geleend geld betrof en dat je in het geval van verlies geen 'geld-terug garantie' geniet. En als je het contract al niet leest, neem dan op zijn minst de folders door, die zijn meestal in domme-mensen termen geschreven en ik kan me niet voorstellen dat daar nergens in stond dat het geleend geld betrof. Integendeel, dat MOET er in gestaan hebben. Om je dus te verschuilen achter 'ik wist helemaal niets van aandelen toen ik tekende' is een zwaktebod want OF je had je dan maar gewoon bezig moeten houden met dingen die je wél snapt OF je accepteert je eigen stompzinnigheid en neemt je verlies.
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:
Als jij geen verstand hebt van auto's en je auto is stuk, vertrouw jij toch ook op je garage?
Een onzinnige vergelijking. Heeft Dexia je een ondeugdelijk contract geboden? Heb je niet precies gekregen waar je voor getekend hebt? Het staat er allemaal in, van A tot Z. Ik moet de eerste garage nog tegenkomen die zo netjes werkt. De gedachte alleen al trouwens, dat als je op je garage kunt vertrouwen ondanks je eigen a-technische handen je ook maar meteen datzelfde principe kunt toepassen op financiële producten.
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:
Waarom zou ik een financieel adviseur dan niet vertrouwen? Hij wekte de indruk dat ik ging sparen en in het slechtste geval zou het 5 jaar duren voordat ik een leuke cent kon opstrijken ipv 3 jaar. Ik had hem ook verteld dat ik van plan was om binnen niet al te lange tijd een huis te kopen (woonde toen nog bij mijn ouders), nooit is mij verteld dat ik geregistreerd stond bij het BKR, daar kwam ik pas achter toen ik bij de bank zat om een hypotheek aan te vragen, die ik dus niet kreeg.
Tuurlijk, hij 'wekte de indruk', makkelijk om achteraf te zeggen he als het uitkomt. En je klaagt dat je nooit verteld bent dat je overeenkomst bij het BKR gemeld werd of hoe lang het duurde voordat je "geld kon gaan opstrijken" - volgens mij was dat je enige interesse. Geld opstrijken. Hoe veel, hoe snel? Zelfs al had je een verkoper met gespleten tong, dan is het je eigen domme schuld dat je dat zomaar gelooft. Heb je alles m.b.t. de koop van je huis ook alleen mondeling gedaan? En je auto? Of het contract voor je baan? Nou dan, dan had je je ook in je legio lease voorwaarden kunnen verdiepen. Binnen 30 minuten had je geweten onder wat voor voorwaarden je zou tekenen.
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:
In 5 jaar tijd ben ik ¤25.000 kwijt geraakt, dat is dus helemaal mijn eigen schuld? ('kies toch voor het hogere maandbedrag, je woont nog thuis, verdient goed, dus je kunt het makkelijk missen !') Veel mensen zijn voor soms nog hogere bedragen het schip in gegaan, hebben soms zelfs hun huis moeten verkopen, denk je nu werkelijk dat de mensen dit hadden gedaan als ze op alle risico's gewezen waren? Dacht het niet.
Ja, dat is je eigen stompzinnige en achterlijke schuld. Is het soms mijn schuld? De schuld van de boze maatschappij? Of dwong de enge meneer om je te tekenen? Of was het misschien je hebberigheid en de drang naar geld, geld, geld? Alsof mensen altijd op alle risico's gewezen dienen te worden zeg, kom op. Voor mensen als jij zijn die achterlijke warning labels dus gemaakt - 'warning - wearing this superman suit does not enable you to fly'. Mensen als jij klagen mcDonalds dus voor miljoenen aan omdat 'goh, die koffie die ik kocht en over mijn benen heen goot is warm!'. Moet je hand overal bij vastgehouden worden? Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Zoek het maar uit met je schuld en zie het als een leermoment.
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:
Dexia heeft verzaakt in haar zorgplicht, Dexia had waarschijnlijk niet de juiste vergunningen, het is niet eens zeker of ze wel eens echte aandelen hebben gekocht voor iedereen.
Ja, ja, het is altijd de schuld van een ander. Jou treft geen blaam, of wel? Want je werd immers onder dwang geforceerd om dat contract te tekenen....
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:
Waarom denk je dat veel rechters de eisers tegen Dexia de laatste tijd vaak gelijk geven? Omdat de rechters medelijden hebben met de 'domme mensen'?
Inderdaad ja. Het linkse gepeupel wat voor rechters doorgaat in Nederland veroordeelt niet alleen criminelen met slechts taakstrafjes, ze ziet het ook als haar taak om de boze enge grote bedrijven te straffen voor hun kapitalisme.
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:
You make me puke.
Nee jij dan. Een slapjanus zonder ruggegraat. Wel hebberig genoeg om enorme winsten te willen, maar te kortzichtig, hebberig of dom om te lezen wat je tekent of om zelfs maar een brochure te lezen. En vervolgens als een huilie komen zeuren dat je je geld terug wilt, omdat die enge bank je gedwongen heeft om iets tegen je zin te tekenen? Bah.
"Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it's bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness."
-Mark Steyn
  woensdag 23 februari 2005 @ 08:25:21 #72
545 dop
:copyright: dop
pi_25210236
quote:
Op dinsdag 22 februari 2005 11:13 schreef MartijnA3 het volgende:

[..]

Als jij geen verstand hebt van auto's en je auto is stuk, vertrouw jij toch ook op je garage?
jonge man , als jij een auto gaat kopen en je hebt geen verstand van auto's , ga ja dan ook alleen naar de dealer , en vertrouw je op de verkoper ?

ik ga dexia niet goed zitten praten. dexia zit ook zeker fout
ik heb in de tijd legio mensen iin mijn omgeving gewaarschuwd ( ik was de kennis die wel verstand heeft van aandelen) , maar ik kan je wel vertellen dat er zeer veel mensen zijn die toch liever de mooie fabels geloven.
dat mag je dan dus ook zeker jezelf aanrekenen .
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_25212002
quote:
Op woensdag 23 februari 2005 08:25 schreef dop het volgende:

[..]

jonge man , als jij een auto gaat kopen en je hebt geen verstand van auto's , ga ja dan ook alleen naar de dealer , en vertrouw je op de verkoper ?
En durft u wel over elke willekeurig brug in nederland heen te rijden terwijl u geen verstand van bruggen heeft? En durft u wel elk willekeurig voedingsmiddel uit de supermarkt te eten, terwijl u geeen voedseldeskundige bent?

Bij financiele adviseurs verwachten mensen een eerlijke voorlichting, en niet dat ze tussen de regels door liegen. Als mensen vragen of ze hun ingelegde geld kunnen kwijt raken en de adviseur zegt van niet dan zou je toch verwachten dat de vraag geod geinterpeteerd is, maar nee als er dan pas veel langer wordt door gevraagd blijkt dat je je ingelegde geld wel kunt kwijt raken, maar niet op de manier hoe je als klant gevraagd hebt. Een financieel adviseur moet voor klant wat trnasparantie geven, en niet de boel voorliegen.
  woensdag 23 februari 2005 @ 13:07:05 #74
545 dop
:copyright: dop
pi_25213621
quote:
Op woensdag 23 februari 2005 10:57 schreef Basp1 het volgende:

[..]

Bij financiele adviseurs verwachten mensen een eerlijke voorlichting, en niet dat ze tussen de regels door liegen. Als mensen vragen of ze hun ingelegde geld kunnen kwijt raken en de adviseur zegt van niet dan zou je toch verwachten dat de vraag geod geinterpeteerd is, maar nee als er dan pas veel langer wordt door gevraagd blijkt dat je je ingelegde geld wel kunt kwijt raken, maar niet op de manier hoe je als klant gevraagd hebt. Een financieel adviseur moet voor klant wat trnasparantie geven, en niet de boel voorliegen.
en daarom zit ook dexia zeker fout
maar in mijn ogen mag je over beslissingen waar je een aantal jaar aan vast zit best even wat extra advies inwinnen bij iemnand die onafhankelijk is .
op een potje pindakaas kan ik lezen wat er in zit
een brug word door tientalen voor mij overgestoken zonder blijvend letsel.
en dit zijn handelingen waar ik niet jaren aan vast zit.
even min zijn het handelingen die tegen het gezonde verstand in gaan.
zeg ik nu tegen jou geef me ¤1 en ik geef je er straks ¤3 terug dan zou er een belletje mogen gaan rinkelen.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
  User die je het meest gemist hebt 2022 woensdag 23 februari 2005 @ 13:35:44 #75
78918 SeLang
Black swans matter
pi_25213995
Uiteraard vind ik het heel triest voor de mensen die veel geld kwijt zijn.

Maar die verhalen van 'slecht voorgelicht' enzo gaan er bij mij toch niet in.
Deze producten werden juist aangeprezen vanwege het grote hefboom effect dat ze hebben: met een gering bedrag financier je de lening van een groot bedrag waarmee je vervolgens gaat beleggen. Juist dit hefboom effect maakte het product voor veel mensen aantrekkelijk en was voor velen de reden om in te stappen.

Het probleem ligt daarom niet in het slecht voorgelicht zijn of in het niet begrijpen van het product, maar gewoon in het verkeerd inschatten van de markt. Veel mensen dachten dat de beurs alleen maar kon stijgen. Toen bleek dat het ook nog omlaag kon werden veel beleggers hard getroffen, vooral diegenen die met geleend geld hadden belegd zoals de legioleasers en winstverdriedubbellaars. Maar ook de mensen die de overwaarde van hun huis in aandelen hebben gestoken (wat feitelijk op hetzelfde neerkomt).

"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
pi_25214080
En zegt een fifnacieel adviseur nu: Ow u heeft nog wel wat geld over, ik heb hier iets wat zonder risico is, het enigste wat kan gebeuren is dat u 0% winst draait, aandelen verliezen worden afgedekt door opties, en nog meer van die wollige praatjes. Ja ik weet het de mensen hadden al die praatjes van adviseurs zwart op wit op papier moeten laten zetten.

In de financiele bijsluiter zou de gemiddelde consument moeten kunnen lezen wat er nu echt is afgesloten, en in de tijd van de dexia contracten was een bijsluiter nog niet eens noodzakelijk, maar kregen mensen een contract waarin alles in juridische en economische taal is opgeschreven en het dus niet begrijpbaar was voor de gemiddelde consument.

Toch frappant dat meer dan 100.000 mensen in deze praatjes getrapt zijn dan.

En ik zeg niet dat dexia fout zit, ik vind ten eerste de adviseurs veel fouter geweest. Maar al deze kantoren van bijvoorbeeld spaarselect zijn op 1 na allemaal falliet en overgeheveld naar een andere bv. Ik ruik toch echt iets stinkends.

Wat ik hierboven ook al een keer noemde, vind ik het nog vreemder dat een instelling met echt deskundigen op financieel gebied al deze rotzooi van bank labouchere en legio lease heeft overgenomen.
  woensdag 23 februari 2005 @ 13:59:37 #77
545 dop
:copyright: dop
pi_25214334
labouchere was en is ook niet zomaar de eerste de beste .
waar het fout ging en gaat is bij de adviseurs die voor elk verkocht produkt een premie krijgen.
en wat heb je eigenlijk aan opleiding nodig om adviseur te worden ?
dit soort construkties zijn juist opgezet om via zulke advisuers aan de man te worden gebracht
dus dexia gaat zeker niet vrij uit.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
  woensdag 23 februari 2005 @ 14:06:49 #78
545 dop
:copyright: dop
pi_25214428
ik wil je overigens nog even dit zeggen:
ik beleg zelfs sinds 1998 succesvol en heb mijn kennis gaandeweg vergaard.
ik heb hier geen opleiding in maar kan je wel vertellen dat het triest is gestelt met de kennis die je bij welke willekeurige bank of instelling op het kantoor kunt krijgen .
je hebt in alle gevallen die ik heb meegemaakt duidelijk te maken met verkopers en niet met adviseurs.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
  User die je het meest gemist hebt 2022 woensdag 23 februari 2005 @ 14:34:13 #79
78918 SeLang
Black swans matter
pi_25214833
quote:
Op woensdag 23 februari 2005 13:41 schreef Basp1 het volgende:
In de financiele bijsluiter zou de gemiddelde consument moeten kunnen lezen wat er nu echt is afgesloten, en in de tijd van de dexia contracten was een bijsluiter nog niet eens noodzakelijk, maar kregen mensen een contract waarin alles in juridische en economische taal is opgeschreven en het dus niet begrijpbaar was voor de gemiddelde consument.
Cursus begrijpend lezen dan maar
De volgende citaten komen letterlijk uit de folder van Legiolease Winstverdriedubbellaar:

"Uw maandbedrag bestaat geheel uit 0,96% rente (12,1% effectief per jaar)”

"Hoe de WinstVerDriedubbelaar in de praktijk kan werken ziet u in onderstaand prognosevoorbeeld
In dit voorbeeld krijgt u een volledig beeld van iemand die f 250,- per maand betaalt of f 8.100,- éénmalig.
Het aankoopbedrag van de aandelen is f 42.893,10 (¤ 19.464,04) in totaal”

"Uw lease-overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie jaar”

"Zou de verkoop van aandelen onverhoopt minder opbrengen dan de aankoopprijs, dan zou u het verschil moeten bijbetalen

Welk deel begrijp je niet ?
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
pi_25228130
quote:
Op woensdag 23 februari 2005 14:34 schreef SeLang het volgende:

[..]

Cursus begrijpend lezen dan maar
De volgende citaten komen letterlijk uit de folder van Legiolease Winstverdriedubbellaar:

"Uw maandbedrag bestaat geheel uit 0,96% rente (12,1% effectief per jaar)”

"Hoe de WinstVerDriedubbelaar in de praktijk kan werken ziet u in onderstaand prognosevoorbeeld
In dit voorbeeld krijgt u een volledig beeld van iemand die f 250,- per maand betaalt of f 8.100,- éénmalig.
Het aankoopbedrag van de aandelen is f 42.893,10 (¤ 19.464,04) in totaal”

"Uw lease-overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie jaar”

"Zou de verkoop van aandelen onverhoopt minder opbrengen dan de aankoopprijs, dan zou u het verschil moeten bijbetalen

Welk deel begrijp je niet ?
Folder is iets anders als adviseurs die langs komen, en niet automatisch de folder gaan uitlegggen, maar hun verkoop praatje houden , klanten dus niet geod voorlichten en nochelant de folder tussen de rest van de documantatie achter laten, vervolgens de klant nogmaals benaderen of ze nu al hun contract getekend hebben.
  donderdag 24 februari 2005 @ 09:46:07 #81
545 dop
:copyright: dop
pi_25228699
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 08:33 schreef Basp1 het volgende:

[..]

Folder is iets anders als adviseurs die langs komen, en niet automatisch de folder gaan uitlegggen, maar hun verkoop praatje houden , klanten dus niet geod voorlichten en nochelant de folder tussen de rest van de documantatie achter laten, vervolgens de klant nogmaals benaderen of ze nu al hun contract getekend hebben.
als ze de folder niet lezen , waarom zouden ze dan wel de financieele bijsluiter lezen ?

het is inmiddels wel duidelijk dat er veel slechte adviseurs rondlopen maar neemt dit nu echt de verantwoordelijkheid van de klant weg ?
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_25228759
quote:
Op woensdag 23 februari 2005 04:51 schreef StefanP het volgende:
Nee jij dan. Een slapjanus zonder ruggegraat. Wel hebberig genoeg om enorme winsten te willen, maar te kortzichtig, hebberig of dom om te lezen wat je tekent of om zelfs maar een brochure te lezen. En vervolgens als een huilie komen zeuren dat je je geld terug wilt, omdat die enge bank je gedwongen heeft om iets tegen je zin te tekenen? Bah.
Ongelooflijke arrogante klootzak. Je hebt zo makkelijk praten vanachter je computertje terwijl jij er volgens mij niet bij was toen die 'adviseur' bij me thuis was.

En ja, mensen dienen op de risico's gewezen te worden als het om aandelenlease gaat, dat staat zelfs in de wet.

Ik moest de folders doorlezen volgens jou? Welke folders? Ik heb er geen. Ja, hij had ze geplastificeerd in zijn map en we zijn er vluchtig doorheen gelopen want 'er stond toch niet meer in dan hij had verteld'.

En ik een huilebalk? Nee hoor, ik ben iemand die kwaad is, en juist low-lifes zoals jij die geen idee hebben hoe het er destijds aan toe ging en denken dat ze het allemaal beter weten sterken mij om door te gaan waar ik mee bezig ben.
  donderdag 24 februari 2005 @ 09:56:48 #83
15221 Falco
Afleidingsmanoeuvre
pi_25228808
Toch komt er toch enige naïeviteit bij mensen zoals jou kijken. Het klinkt misschien lullig, maar dat je zo goedgelovig bent is toch dom te noemen. Ik praat het gedrag van sommige tussenpersonen niet hiermee goed, want dr zullen heus wel gevallen (zoals bij jou) zijn waarbij ze meer informatie hadden moeten geven. Maar dat neemt niet weg dat ook jij je toendertijd assertiever kon zijn door niet alles voor zoete koek aan te nemen en die folders te vragen.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIl_jGh-LWE" target="_blank" rel="nofollow">Afleidingsmanoeuvre</a>
pi_25229255
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 09:56 schreef Falco het volgende:
Toch komt er toch enige naïeviteit bij mensen zoals jou kijken.
Dat ontken ik ook niet. Die tussenpersoon is bij mij terecht gekomen via een familielid van mij waarvan ik wist dat hij dingen altijd goed uit zocht, zeker als het om geld ging. Dus het was zeker naïef van me om te denken dat het dan wel goed zat. En die tussenpersoon heeft er ook goed gebruik van gemaakt.

Maar moet ik het er dan maar bij laten zitten omdat ik naïef was? ¤25.000 kwijt en een verhoogde hypotheek? Ik vind van niet.
  donderdag 24 februari 2005 @ 10:38:28 #85
15221 Falco
Afleidingsmanoeuvre
pi_25229365
Ja dat is dus het hele moeilijke van die hele Dexia-zaak. Dit staat ook eerder in het topic. Er zijn mensen die wel redelijkerwijs konden weten waar ze aan begonnen. Dat zijn dan ook vaak die zogenaamde mensen die graag op verjaardagsfeestjes zouden willen pochen met hun verdriedubbelde winst . Dus die mensen zouden niet te snel moeten janken wat mij betreft, omdat ze toch alleen maar dollartekens in hun ogen zagen.
Aan de andere kant heb je ook van die mensen, die er echt ingetuind zijn en waarbij de tussenpersoon gewoonweg informatie achterwege gelaten heeft. Dat van die tussenpersonen maakt het ook nog moeilijk, want er zullen best tussenpersonen zijn die wel alle informatie netjes hebben gegeven over het product toendertijd en ook weer tussenpersonen die dat niet hebben gedaan. Dat lijkt me ook moeilijk te achterhalen welke tussenpersoon wel of niet netjes werkte.
Maar vooralsnog ben ik toch van mening dat het toch veelal hebzucht en dommigheid is geweest. Je zet je handtekening onder een contract, waarbij het niet om wat lullige centen gaat, maar vele duizenden euro's. Voordat je zo'n beslissing doet zou ik zelf toch alles willen achterhalen hoe het één en ander in elkaar steekt en of er geen addertje onder het gras zit. Advertenties met mededelingen dat je met geleend geld, een verdriedubbeld kapitaal kan krijgen over drie jaar, lijken me toch zeer stug allemaal. Ook toen in die tijd van die aandelenhausse zou bij mij een belletje zijn gaan rinkelen.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIl_jGh-LWE" target="_blank" rel="nofollow">Afleidingsmanoeuvre</a>
  donderdag 24 februari 2005 @ 10:41:15 #86
15221 Falco
Afleidingsmanoeuvre
pi_25229397
En ik meen me te herinneren dat er in die periode nog geen financiele bijsluiter was, maar wel een zinnetje: "resultaten behaald in het verleden, geven geen garantie voor de toekomst". Dus dat zou ook te denken moeten geven.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIl_jGh-LWE" target="_blank" rel="nofollow">Afleidingsmanoeuvre</a>
pi_25229596
Nooit is mij verteld dat ik risico liep om mijn inleg kwijt te raken. Als ik dat had geweten had ik het niet gedaan, ook al had ik kans om mijn inleg te vertienvoudigen. Wel is me verteld dat er een kans was dat het niet zo hard ging als in andere jaren.

En de banken blijven volgens mij wel verantwoordelijk voor de tussenpersonen.

Overigens is het niet voor niets dat Dexia destijds Aegon aangeklaagd heeft. Zelfs Dexia wist niet wat voor zooitje ze hadden overgenomen van Aegon, als zij er al instinken......
  donderdag 24 februari 2005 @ 12:22:17 #88
545 dop
:copyright: dop
pi_25230835
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 10:57 schreef MartijnA3 het volgende:
Overigens is het niet voor niets dat Dexia destijds Aegon aangeklaagd heeft. Zelfs Dexia wist niet wat voor zooitje ze hadden overgenomen van Aegon, als zij er al instinken......
wat een dood doener
als of het voor hun niet duidelijk was welk produkt aandelen-lease is .
je gaat nu wel erg makkelijk zaken door elkaar gooien.
ik snap je belangen maar wees wel rieeel
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_25231256
rieeel?

Ik wil alleen maar even aangeven dat het erg makkelijk is om iedereen die zo'n constructie is aangegaan uit te maken voor dombo.
quote:
Hiermee komt een eind aan de rechtszaak tussen beide bedrijven waarin Dexia Aegon betichtte van bedrog en het achterhouden van informatie ten tijde van het verkoopproces van Labouchere in 2000. Dexia betaalde destijds 900 miljoen euro voor Labouchere.

Aegon zou volgens Dexia op de hoogte zijn geweest van de grote risico's die de portefeuille aandelenleasecontracten met zich meebracht. Later vormden de contracten een enorme financiële strop voor Dexia Nederland.
pi_25231271
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 12:22 schreef dop het volgende:

[..]

wat een dood doener
als of het voor hun niet duidelijk was welk produkt aandelen-lease is .
je gaat nu wel erg makkelijk zaken door elkaar gooien.
ik snap je belangen maar wees wel rieeel
Waarom is dat een dooddoener, Ik vind het een terechte vergelijking. Als een financiele organisatie iets van een andere financiele organisatie overneemt, mag ik toch wel aanemen dat er een stel proffesionals naar alles kijken, en dan ook niet later nog eens de overgenomen partij gaan aanklagen vanwege onduidelijkheden. Dat consumennten zulke fouten maken zegt dan nog meer over de constructie's dat ze zelfs voor pro's nogal ondoorzichtig waren.
  User die je het meest gemist hebt 2022 donderdag 24 februari 2005 @ 12:56:15 #91
78918 SeLang
Black swans matter
pi_25231389
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 10:41 schreef Falco het volgende:
En ik meen me te herinneren dat er in die periode nog geen financiele bijsluiter was, maar wel een zinnetje: "resultaten behaald in het verleden, geven geen garantie voor de toekomst". Dus dat zou ook te denken moeten geven.
Er stond zelfs letterlijk in de folder dat bij een waardedaling van de aandelen het verschil moet worden bijbetaald. Zie mijn eerdere post.

quote:
Op donderdag 24 februari 2005 10:57 schreef MartijnA3 het volgende:
Nooit is mij verteld dat ik risico liep om mijn inleg kwijt te raken.
Dat stond dus gewoon in de folder. Zie mijn post hierboven

Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat mensen die een langdurige financiele verplichting aangaan nieteens even de bijsluiter lezen
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
  donderdag 24 februari 2005 @ 13:00:41 #92
545 dop
:copyright: dop
pi_25231459
nogmaals de aandelen lease construktie is niet ondoorzichtig de manier waar op ze aan de man zijn gebracht is het probleem.

als je denkt dat dexia er ook niets van snapte dan moet je dat maar denken
ze komen echt niet op voor hun klanten , het valt ze alleen tegen dat er zoveel mensen naar de rechter zijn gestapt, en zij vinden natuurlijk dat aegon dat ten tijde van de verkoop al wel kon weten.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_25234608
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 12:56 schreef SeLang het volgende:

[..]

Er stond zelfs letterlijk in de folder dat bij een waardedaling van de aandelen het verschil moet worden bijbetaald. Zie mijn eerdere post.


[..]

Dat stond dus gewoon in de folder. Zie mijn post hierboven

Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat mensen die een langdurige financiele verplichting aangaan nieteens even de bijsluiter lezen
Zoals ik al zei heb ik geen folder gehad. Bovendien had ik geen LegioLease winstverdriedubbelaar, maar Capital Effect van Bank Labouchere.

Maar ga gerust even in de folder van Capital Effect kijken en hier vertellen wat ik destijds niet gelezen heb....
pi_25244319
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 09:52 schreef MartijnA3 het volgende:

[..]

Ongelooflijke arrogante klootzak. Je hebt zo makkelijk praten vanachter je computertje terwijl jij er volgens mij niet bij was toen die 'adviseur' bij me thuis was.
Ah, hij heeft je dus inderdaad met dwang je contract doen tekenen, of niet? Die enge boze gemene meneer. Ikke dom, ikke meneer gelove.
quote:
Op donderdag 24 februari 2005 09:52 schreef MartijnA3 het volgende:
En ja, mensen dienen op de risico's gewezen te worden als het om aandelenlease gaat, dat staat zelfs in de wet.

Ik moest de folders doorlezen volgens jou? Welke folders? Ik heb er geen. Ja, hij had ze geplastificeerd in zijn map en we zijn er vluchtig doorheen gelopen want 'er stond toch niet meer in dan hij had verteld'.

En ik een huilebalk? Nee hoor, ik ben iemand die kwaad is, en juist low-lifes zoals jij die geen idee hebben hoe het er destijds aan toe ging en denken dat ze het allemaal beter weten sterken mij om door te gaan waar ik mee bezig ben.
Je bent een sukkel. Het is overigens tekenend dat je mensen meteen 'arrogante klootzak' noemt of begint over 'you make me puke'. Zielig hoor. Ik hoop dat je nog veel geld mag verliezen door je eigen stommiteit en dat je nog vele missers mag begaan op allerlei gebieden omdat je zo dom bent om ieders woord gewoon te geloven. Intriest dat je anderen voor je eigen stommiteit en nalatigheid wil laten opdraaien.
"Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it's bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness."
-Mark Steyn
pi_25245965
quote:
Op vrijdag 25 februari 2005 03:08 schreef StefanP het volgende:
Het is overigens tekenend dat je mensen meteen 'arrogante klootzak' noemt of begint over 'you make me puke'.
Tja, dat heb ik nou eenmaal met uit arrogante klootzakken die generaliseren.
quote:
Ik hoop dat je nog veel geld mag verliezen door je eigen stommiteit
Jammer voor je, maar dat gebeurt niet. Het lijkt er zelfs op dat ik geld terug ga krijgen, met dank aan de belastingbetalers die mijn advocaat betalen.
pi_25245988
De discussie dreigt off-topic te worden. Stoppen maar met de steken uitdelen?

De waarheid zal vast in het midden liggen. De adviseurs zijn niet te goeder trouw geweest, maar degenen die er zijn ingetuind zijn denk ik ook wel naief geweest..
pi_25246294
quote:
Op vrijdag 25 februari 2005 09:31 schreef Alicey het volgende:
maar degenen die er zijn ingetuind zijn denk ik ook wel naief geweest..
Dat heb ik ook niet ontkend, maar daarvoor (onder andere) hebben banken dus de zorgplicht. De banken zijn nu eenmaal verplicht om alles ontzettend duidelijk te maken, om 'sukkels' zoals ik tegen zichzelf te beschermen. Kun je het mee eens zijn of niet, maar dat zijn de regels nu eenmaal.


In other news:

Dexia heeft alle rechtszaken tegen clienten opgeschort, wachtende op de uitkomst van de onderhandelingen met Duisenberg.
pi_25246740
martijn, is die zorgplicht er niet gekomen NADAT velen naief in dit soort contracten gestapt zijn ( en vooral nadat bleek dat de boom toch niet zo snel richting hemel groeide als verwacht)
pi_25247176
Volgens mij gold de zorgplicht al voor beleggingsproducten sinds '99, maar geldt het tegenwoordig ook voor andere financiële producten zoals hypotheken en verzekeringen.
pi_25247647
Zorgplicht is in 1999 ingegaan en ook na die tijd heeft spaarselect nog leaseproducten zonder goede toetsing aan de mens gebracht.
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')