abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  vrijdag 17 juli 2009 @ 16:51:16 #1
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_71072054
5NZg6Xq.png

Drugs kan onwijs leuk en lekker zijn, maar ook gevaarlijk en verslavend. In dit topic vind je allerlei hulpverlenende instanties die jou kunnen helpen bij bepaalde situaties.

Algemene Informatie
060315_58549_hr.jpg

Jellinek
De Jellinek is onderdeel van JellinekMentrum, instelling voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam.

JellinekMentrum biedt preventie, behandeling, rehabilitatie en zorg aan mensen met psychiatrische en ernstige psychische problemen, en aan mensen met een verslavingsprobleem en daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. In de zorg gaat JellinekMentrum uit van de sterke kanten en mogelijkheden van de cliŽnt. Ze helpt die sterke kanten te benutten en te ontwikkelen. Naarmate de psychiatrische en/of verslavingscomponent in belang afneemt en het belang van de sociale component toeneemt, wordt de zorg meer een coproductie met anderen. Hierbij wordt steeds gezocht naar de minst beperkende vorm van zorg die leidt tot het beoogde doel (variŽrend van genezing tot het beter leren omgaan met de beperkingen die de stoornis en/of verslaving met zich meebrengt). Tenslotte benadert JellinekMentrum actief risicogroepen die zich niet zelf aanmelden voor zorg.

Unity
Unity is een project dat gesteund wordt door Jellinek Preventie. Het bestaat uit vrijwilligers die allen afkomstig zijn uit de dance-scene. Zij geven voorlichting aan hun leefstijlgenoten op grote dance-evenementen en parties. Deze methode van voorlichten heet de peer-to-peer methode. Vertaald uit het engels betekent dit gelijke-naar-gelijke. Vandaar dat de vrijwilligers van Unity ook wel peers worden genoemd. Jongeren zijn eerder bereid informatie aan te nemen van mensen die hetzelfde zijn als zij.

De groep bestaat uit zo'n 40 vrijwilligers en is zeer divers: liefhebbers van techno, hardhouse, hardcore, club of trance, je vindt ze allemaal bij Unity. Ondanks de verschillen is het toch een hechte groep, die goed met elkaar overweg kan. Na afloop van het voorlichten wordt er dan ook altijd gezellig met zijn allen genoten van de rest van het feest.

De peers zijn niet veroordelend tegenover drugs- en alcoholgebruik. Een groot gedeelte van de groep gebruikt of gebruikte zelf drugs op een recreatieve manier. Het is niet onze bedoeling het gebruiken van drugs tegen te gaan, maar antwoord te bieden op vragen over veiliger gebruik, harm reduction, voorbereiding en herstel. Uiteraard hebben wij niet de wijsheid in pacht om alle vragen te beantwoorden. Maar wij beschikken wel over actuele kennis van de verschillende middelen, mogelijke risico's die gebruik ervan met zich meebrengt en methoden om deze risico's te minimaliseren. Iedereen, die drugs gebruikt, behoort te weten, dat het gebruik van welk middel dan ook, een bepaald gevaar voor de gezondheid oplevert.

Stichting Brijder
Bij Brijder kunt u terecht voor problemen met alcohol, drugs, medicijnen en gokken.
Kortdurende hulp is bedoeld om uw middelengebruik of gokgedrag te veranderen. Een hulpverlener maakt met u een individueel plan met daarin concrete afspraken over wat u wilt bereiken. Het programma bestaat uit vier, of tien gesprekken die elk ongeveer 45 minuten duren. De gesprekken zijn verdeeld over twee tot drie maanden.

U leert welke persoonlijke risicosituaties er zijn en welke maatregelen voor u werken om met die situaties om te gaan. U leert terugval te voorkomen. Er wordt van u verwacht dat u thuis zelfstandig een aantal opdrachten maakt. Hier krijgt u een werkboekje voor. De opdrachten bespreekt u tijdens de sessies met uw behandelaar. Meer informatie en behandelingen kan je vinden op de website van Stichting Brijder.

Drugsinfo
Drugsinfo is een website die speciaal is opgericht voor drugsgebruikers. Op deze site kan men alles vinden met betrekking tot veel verschillende drugs.
Voor meer vragen over drugs en drugsgebruik, kijk dan op de websitel of bel de Drugs Infolijn, 0900-1995 (§ 0,10 min). Voor een persoonlijk gesprek of een gericht antwoord op uw vraag kan je bellen op werkdagen van 9 tot 5 uur.

Trimbos Instituut
Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Missie
Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen

Kerntaken
-- Beleidsmakers, politici en professionals informeren over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.
-- Monitoren en signaleren van psychische en verslavingsproblemen.
-- Onderzoek doen naar de organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van preventie en hulpverlening.
-- Ontwikkelen van nieuwe methoden, protocollen, richtlijnen en programma's voor preventie, behandeling en organisatie van de zorg.
-- Cursussen en trainingen geven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, om hulpverleners te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van hun werk.
-- Voorlichting geven over psychische problemen en over alcohol en drugs.

Drugsinfo Team
Het Drugsinfoteam / Unity informeert jongeren over alcohol- en drugs. In 2008 is het Noord-Hollandse Drugsinfoteam gefuseerd met het landelijke Unity. De naam Drugsinfoteam blijft op de site gehandhaafd. De voorlichtingen in Noord-Holland en Zuid-Holland worden gegeven onder de naam Unity. Unity/ Infoteam is in Noord-Holland een project van Brijder Jeugd en Preventie.

Unity / Infoteam informeert jongeren over alcohol en drugs, zoals cannabis, XTC, speed en cocaÔne, GHB en paddo's. Het uitgangspunt van het Drugs- en Alcoholinfoteam is dat consumenten van alcohol en drugs op een open manier geÔnformeerd worden over de kenmerken, effecten en risico’s van de middelen die men gebruikt.

Unity / Infoteam wil informatie geven waar alcohol en drugsconsumenten in de praktijk wat aan hebben (= consumenteninformatie).

Unity / Infoteam richt zich vooral op met alcohol en drugs experimenterende jongeren in de leeftijd van 16 – 23 jaar. De inhoud en de toon van deze site is daarop afgestemd.

Stichting Open
Stichting OPEN is een interdisciplinair initiatief dat onderzoek naar alle facetten van de psychedelische ervaring wil stimuleren. Door het organiseren van lezingen, symposia en andere informatieve bijeenkomsten op universiteiten, hopen we de interesse van toekomstige onderzoekers te wekken. We willen eerlijke informatie verspreiden over zowel het potentieel als de risico's van psychedelica, en hopen daarmee het stigma te verminderen dat rust op onderzoek naar psychedelica. Ook willen we een virtuele ontmoetingsplek creŽren voor alle studenten die geÔnteresseerd zijn in het doen van onderzoek. Zodoende kunnen ze onderzoeksteams vormen en elkaar helpen bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Kort gezegd: we willen de drempel verlagen voor het onderzoeken - en toepassen - van het psychedelische potentieel.

Legalize! (Engels)
In 1997, the Legalize! Foundation organised a musical demonstration where mainly underground-ravers guided the protests against the world-wide policy on drugs which, in their opinion, should be a very different one.

This street rave was the answer of Legalize! during the EU summit (eurotop) in Amsterdam in 1997. Amsterdam was -and still is- known as the "drugs" capital of Europe. To continue putting pressure on this subject and to keep the policy of tolerated use at least protected and untouched, Legalize! had to take action on this occasion.

A mixed group of enthusiastic ravers, political potheads and engaged people made a mad cooperation and realized in fortress Amsterdam a fantastic and loud demonstration for the Legalization of Drugs in Europe. The day ended up in a big house party near the Central Station. And so it happened, that this yearly tradition was born.

From this tradition Legalize! grew to what it is today: a board with 8 members; a 'thinktank' with 24 respected drug-related organisations; a monthly 'War on Drugs journal' with almost 800 members; approx 20 newsbreaking events and a huge (inter-)national network in the upper & underground.

Legalize! does an incredible amount of work to change the actual thinking of the world. It seems to be in everybodys genes'n veins that drugs are bad; Drugs policy is even worse, only making the problems bigger.

Ministerie van Justitie
De minister en staatssecretaris van Justitie hebben de taak orde in onze samenleving te bevorderen en wel zo dat rechtvaardigheid, veiligheid en saamhorigheid voorop staan. Want hoe verschillend Nederlanders ook zijn, iedereen wil een rechtvaardige en veilige samenleving. De integratie van oudkomers en nieuwkomers verdient hierbij alle aandacht.
Meer informatie over bijvoorbeeld wetgeving, criminaliteitspreventie, jeugdbescherming, rechtshandhaving, slachtofferzorg en uitvoering van straffen.

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.

Volksgezondheid
VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiŽntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben.

Welzijn
Ook Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel aan de maatschappij. In samenwerking met departementen die zich bezighouden met economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale infrastructuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zijn het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg.

Sport
Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De 'sportieve missie' van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is.

Het drugsbeleid in Nederland (Folder) .PDF
1 Maart 2009

Overige algemene informatie op de startpagina over Drugs.

Verslavingszorg
060315_58549_hr.jpg

Alcohol de baas
Informatieve site van TACTUS over alcohol en overmatig drinken. Mogelijkheid tot online behandeling gericht op mensen die zich zorgen maken over hun drinkgedrag. Deelname is anoniem en gratis.

Cannabis onder controle
Online hulp bij het stoppen met blowen of minderen van het gebruik van hasj of cannabis. Een cannabistest, hulp van een persoonlijk begeleider en toegang tot een forum maken onderdeel uit van de website.

Drinktest
Drinktest.nl is ontwikkeld door het NIGZ om mensen die alcohol drinken te voorzien van informatie en advies. De adviezen worden op basis van de antwoorden op de vragen geformuleerd en zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek.

Infectieziekten en drugsgebruik
Site gericht op professionals in de verslavingszorg met informatie over druggerelateerde infectieziekten, fact sheets voor cliŽnten, gegevens over spuitomruil en gebruiksruimten en informatie over lopende campagnes.

NA Anonieme Verslaafden
Informatie over het programma van Narcotics Anonymous, gegevens over bijeenkomsten en een test 'Ben ik verslaafd'. Alle informatie is ook in het Engels te lezen.

Zelfhulp verslaving
Informatie over zelfhulpgroepen (soorten groepen, locaties, werkwijze) voor cliŽnten en professionals uit de verslavingszorg. Brochures en presentaties van het Informatie- en Ontwikkelingscentrum zelfhulpgroepen en verslaving zijn online beschikbaar.

Overige algemene informatie op de website van het Trimbos Instituut.

Wedden Op Sport, Pokeren en spelen in (online) casino's
060315_58549_hr.jpg

Stichting Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers.

UVT biedt ook onderdak aan topicreeksen mbt wedden, pokeren en het spelen in (online) casino's.
Hoewel het voor de meeste spelers een leuk en spannend tijdverdrijf is om af en toe een gokje te wagen of een spelletje poker te spelen, zijn er ook mensen die hierdoor in de problemen kunnen raken.

De Stichting AGOG Nederland is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is.

De AGOG is een groep van lotgenoten en andere betrokken vrijwilligers, die zoveel mogelijk mensen die door het gokken in de problemen zijn geraakt, helpt om gokvrij te worden en te blijven. Hierbij gaat het zowel om mensen die zelf gokken als om mensen uit hun omgeving. Het helpen gebeurt samen, op basis van anonimiteit, door van en aan elkaar te leren, waarbij blijvende betrokkenheid wordt gestimuleerd.
De AGOG werkt naast, in aanvulling op en in samenwerking met de beroepshulpverlening en speelt pro-actief in op ontwikkelingen ten aanzien van het gokken en het kansspelbeleid.

Drugs Testen
060315_58549_hr.jpg

Drugs Test
Pillen
Voor pillen hebben we een herkenningssysteem. Aan de hand van de uiterlijke kenmerken van een pil (o.a. diameter, dikte, kleur en logo) en een zuurtest wordt gekeken of de pil voorkomt op de herkenningslijst. Op deze lijst staan pillen die in de afgelopen periode meerdere keren in het laboratorium geanalyseerd zijn. De lijst wordt wekelijks ge-update. Wanneer de pil op deze lijst staat, krijg je meteen de uitslag te horen. Welke stof(fen) zit er in en hoeveel. Wordt de pil niet herkend, dan kun je de pil laten opsturen naar het laboratorium.

Poeders, capsules, vloeistoffen, etc
Om precies te kunnen nagaan welke stoffen er inzitten en hoeveel, worden deze doorgestuurd naar het laboratorium. Bij poeders en capsules wordt er wel meteen een zuurtest gedaan om een indicatie te krijgen om welk middel het gaat. Van poeders hebben we iets minder dan 1/10 gram (80 mg) nodig voor een analyse in het laboratorium.

Uitslag
Na een week kan je bellen voor de uitslag. Je krijgt dan de volledige laboratoriumuitslag. Voor sommige middelen (GHB en LSD) duurt dit langer (2 tot 4 weken). Ook wanneer het erg druk is, kan het iets langer duren voor de uitslag er is.

Bij inleverpunten worden geen testen gedaan. Zij sturen alles door naar het laboratorium.

Vrijwel alle drugs kun je laten testen (XTC, cocaine, speed, GHB, LSD, etc, etc). De onderstaande middelen kun je niet laten testen:

-- paddo's
-- medicijnen
-- hasj en wiet
-- anabolen
-- grondstoffen voor drugs

Handige Links
060315_58549_hr.jpg

Digitale Nieuwsbrief
Drugsinfoteam geeft regelmatig een nieuwsbrief weg die betrekking heeft op drugs, nieuws, zorg en andere informatie.

Ook op het FOK! Forum kan men terecht voor Vragen & Antwoorden over Drugs. Deze topicreeksen zijn te vinden in ons forum 'Drugs'.

Ontbreekt er in jouw ogen nog wat in deze lijst?
swtb_new_pm.png PM Tamashii

R&P R&P / Hulpverlening
Onder dit subforum van FOK! is er de mogelijkheid tot discussiŽren over verslavingen en geestelijke problemen. Hier kan ook veel informatie gevonden worden over verschillende onderwerpen uit dit topic.

[ Bericht 2% gewijzigd door Moira. op 27-06-2016 21:25:50 ]
  maandag 22 maart 2010 @ 19:16:02 #2
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_79458614


Het doel van Stichting Coke van Jou- steunpunt en kenniscentrum voor partners, familie en vrienden van verslaafden, is ondersteuning bieden aan mensen die problemen ondervinden van het leven met een verslaafde. Dit doen wij op verschillende manieren: door het organiseren van Open Dagen, het faciliteren van consults met family counselors en juristen, het organiseren van ontspannende/informatieve activiteiten, het ontwikkelen en aanbieden van trainingen en workshops, en het onderhouden van deze website.

Missie
Onze missie is het creŽren van een structureel en toegankelijk hulpaanbod voor de familie en naasten van verslaafden.

Doelgroep
Stichting Coke van Jou is een steunpunt voor de familie en naasten van verslaafden. De stichting biedt de omgeving ook hulp als de verslaafde zelf nog niet bekend is bij de hulpverlening, met andere woorden ‘nog vaak in ontkenning zit’. Dit is het overgrote deel van de verslaafden in Nederland. Met verslaafden bedoelen wij alle soorten verslaafden: middelenverslaafden (drank en drugs) en ook gedragsverslaafden (sex, gokken, eten, internet).

Doelstelling
De doelgroep ‘naasten van verslaafden’ valt in het huidige zorgaanbod buiten de boot bij zowel de verslavingszorg als bij de mantelzorg. Terwijl algemeen bekend is dat de familie en naasten van verslaafden een zeer cruciale rol spelen bij zowel het in stand houden van een verslaving, als bij het eventuele herstel daarvan.
Onze doelstelling is om hier verandering in te brengen.
Ons doel is om voor alle naasten van verslaafden een structureel en toegankelijk hulpaanbod te creŽren.

Uitvoering
Kosten, afstand of onbekendheid met het aanbod mogen voor onze doelgroep geen belemmering meer zijn in het vinden van adequate ondersteuning. Daarom ontwikkelt Stichting Coke Van Jou samen met haar partners een gratis, toegankelijk en breed hulpaanbod, verspreidt de activiteiten over zoveel mogelijk regio’s in Nederland, Ťn geeft daar zoveel mogelijk publiciteit aan.

Ik coke van jou
  woensdag 28 april 2010 @ 20:10:48 #3
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_80816822
Update.
  maandag 16 augustus 2010 @ 19:05:50 #4
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_85359713
Dit topic gaat open, voor tips. Andere opmerkingen etc worden verwijderd.
pi_86969009
tip: Afkicken GHB/GBL na zeer intensief gebruik: Antonius Ziekenhuis overvecht (Gesloten afgedeling) die WETEN waar ze me mee bezig zijn! Nazorg is ook prima!
Ik ben Lex en ik hou van Sex
  woensdag 29 september 2010 @ 12:16:10 #6
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_86975423
Goede toevoeging, dankjewel.
Zie meer @ http://www.antoniusziekenhuis.nl
pi_86999749
Even kleine toevoeging,
Dit is de eerst instantie, die vroeger vroegen WAT ik gebruikte

1) 1 jaar GBL
2) 1 jaar GHB

Medicatie word er op aangepast,
nazorg wordt direct geregeld.
eten is goed verzorgd, je mag internetten (als je laptop meeneemt)
maar tranxene is echt wat mij betreft HET middel!

Bij vragen schiet!
ben 10 jaar verslaafd geweest en denk dat ik het nu wel verwerkt heb, als ik die ellende om me heen zie!
Ik ben Lex en ik hou van Sex
  donderdag 3 februari 2011 @ 14:34:05 #8
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_92273613
Website Drugsinfo aangepast.
  woensdag 29 juni 2011 @ 18:56:02 #9
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_98831025
Voor vragen- en of opmerkingen kan altijd gemaild / PM'd worden.
Dit geldt niet alleen voor lezers / users, maar ook voor instanties / organisaties en andere geÔnteresseerde.
pi_98843165
Alle informatie is hier al verteld.
Ik ben er na een lange periode van vechten, bovenop gekomen.
Ik zal nooit genezen worden van mijn verslaving, maar als je hulp wilt, is die aanwezig.

Ik kan mensen alleen maar adviseren om in mijn eerdere GBL topic te bekijken.
Eventueel te PM`en wat door houniet al is aangegeven.

- Mesos overvecht voor GHB/GBL detox
- Castle Craig in schotland voor de Psy. behandeling en nazorg.

Vragen ... iedereen die een muis en keyboard heeft, weet de weg :)
Ik ben Lex en ik hou van Sex
pi_105728534
Graag breng ik het Baclofentopic onder de aandacht: Gestopt met meerdere verslavingen, dankzij Baclofen #5
Portishead | Zero 7 | Emilie Simon | Bauer | RJD2 | Unkle |
  maandag 19 december 2011 @ 14:53:22 #12
50634 Houniet
ik ruik vet lekker
pi_105771485
:) .
  Forum Admin zondag 21 januari 2018 @ 09:04:40 #13
54263 crew  Pharkus
eeuwig vader, deeltijd autist
pi_176648302
Schopje naar LIF.
Een vel leeg papier kan altijd nog een mooie tekening worden.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')