abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_172298531
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 9 juli 2017 09:43 schreef Elzies het volgende:

[..]

Gaap, de eind negentiende-eeuwse materialistische opvatting van bewustzijn als rest-residu van materiële werkzaamheid ook.
Rest-residu? Waar tover je die onzin nou weer vandaan? :D

Laat eens wat bronnen zien waar jij je geloof op baseert. Of is het puur jouw zelfverzonnen bullshit fantasie? Je zegt namelijk dat "we" ervan afstappen. Wie is "we", behalve jij en je imaginary friends?
pi_172299650
In dit leven geloof ik niet in reïncarnatie en dat zal ik in een volgend leven ook niet doen, bovendien kan ik mij niet voorstellen dat ik in een vorig leven er wel in geloofd heb.
pi_172335181
quote:
1s.gif Op zondag 9 juli 2017 10:50 schreef Kamina het volgende:

[..]

Jij kan niet eens bewustzijn definiëren, dus wat praat je over meten? Je weet niet eens wat je meet!
Niemand kan bewustzijn in al zijn omvang en gradaties definiëren omdat we onvoldoende kennis hebben om dit te kunnen begrijpen.

Wat we wel weten is dat bewustzijn niet te lokaliseren valt en dus non-lokaal moet zijn.

Onderzoek in de kwantumfysica heeft aangetoond dat waarneming (als aspect van bewustzijn) een directe invloed heeft op de golf-deeltjes functie. Waarneming als schepper van de materiële werkelijkheid die in potentie alles al in zich bevat. Het heeft een paradigma verschuiving bewerkstelligt voor de wijze hoe we de materiële werkelijkheid denken te aanschouwen.
  dinsdag 11 juli 2017 @ 11:59:19 #54
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_172338334
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op woensdag 14 juni 2017 11:35 schreef Panterjong het volgende:

[..]

Je mist dan van alles. Vier het leven. want als je dood bent is er niets meer. Er rest ons slechts het schimmenrijk

Uit Prediker 9
4 Want voor wie verbonden is
met alle levenden, is er nog iets zeker:
want een levende hond: hij heeft het goed,
anders dan de dode leeuw.
5 Want de levenden wéten tenminste
dat zij sterven gaan,-
en de gestorvenen
weten helemaal niets;
en loon is er voor hen niet meer bij,
want hun nagedachtenis wordt vergeten.
6
Én hun liefde
én hun haat én hun afgunst
is reeds lang verloren gegaan;
zij hebben geen deel meer, voor eeuwig,
aan al wat er onder de zon wordt gedaan.
7 Ga voort dan, eet met vreugde je brood
en drink met een goedgestemd hart je wijn;
want reeds lang
heeft God behagen gehad in je daden.
8Laten te aller tijd
je gewaden wit wezen,-
en laat olie op je hoofd nooit ontbreken.
9 Zie het leven aan
met de vrouw die je liefhebt,
alle dagen van je ijle leven
die hij je onder de zon zal geven,
al die dagen van je ijle leven;
want dat is je deel in het leven,
ook voor je zwoegen
waarmee jij zwoegt onder de zon.
10
Al wat je hand vindt om te doen,
doe dat met de kracht die je hebt;
want er is geen doen en geen denken meer,
geen weten en wijsheid
in het schimmenrijk
waar jij naartoe gaat.
••

De voorgaande versen zijn ook wel interessant:

Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat het net als de zondaar, wie zweert net als wie bevreesd is een eed af te leggen.
Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt: dat allen een en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden.

Marcus 7:21 spreekt over het laatste:
Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen,
Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.
Al deze boze dingen komen voort van binnen, en verontreinigen de mens.

Romeinen geeft de oorzaak waarom iedereen sterft:
Rom 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben.
Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over hen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, die een voorbeeld is van Hem, Die komen zou.
Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

En de oplossing:
Rom 5:16 En niet, gelijk de schuld was door de één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.
Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die éne, veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die Ene, namelijk Jezus Christus.
Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.
Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die éne mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Een velen tot rechtvaardigen gesteld worden.
Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;
Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.
  dinsdag 11 juli 2017 @ 16:19:24 #55
458427 Panterjong
I Refuse Limitation
pi_172343902
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juli 2017 11:59 schreef Manke het volgende:

[..]

De voorgaande versen zijn ook wel interessant:

Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat het net als de zondaar, wie zweert net als wie bevreesd is een eed af te leggen.
Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt: dat allen een en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden.

Marcus 7:21 spreekt over het laatste:
Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen,
Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.
Al deze boze dingen komen voort van binnen, en verontreinigen de mens.

Romeinen geeft de oorzaak waarom iedereen sterft:
Rom 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben.
Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over hen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, die een voorbeeld is van Hem, Die komen zou.
Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

En de oplossing:
Rom 5:16 En niet, gelijk de schuld was door de één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.
Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die éne, veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die Ene, namelijk Jezus Christus.
Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.
Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die éne mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Een velen tot rechtvaardigen gesteld worden.
Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;
Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.
Mooie teksten. Ik durf wel met zekerheid te stellen dat zowel Paulus als Jezus het met het meeste niet eens zouden zijn.
Rest your mind in distant wilderness
Take your time and concentrate on it
Take a stand and make your hand a fist
We got a reason to resist
  woensdag 12 juli 2017 @ 09:28:19 #56
456432 Kamina
Tenacious!
pi_172358424
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juli 2017 08:44 schreef Elzies het volgende:

[..]

Niemand kan bewustzijn in al zijn omvang en gradaties definiëren omdat we onvoldoende kennis hebben om dit te kunnen begrijpen.

Wat we wel weten is dat bewustzijn niet te lokaliseren valt en dus non-lokaal moet zijn.
Dat kan je dan ook niet weten. Wat maakt dat je denkt dat het wel kan? Je weet niet eens wat je wel of niet wil lokaliseren. Je weet niet wat je zoekt, hoe kan je dan vinden wat je wil?

quote:
Onderzoek in de kwantumfysica heeft aangetoond dat waarneming (als aspect van bewustzijn) een directe invloed heeft op de golf-deeltjes functie. Waarneming als schepper van de materiële werkelijkheid die in potentie alles al in zich bevat. Het heeft een paradigma verschuiving bewerkstelligt voor de wijze hoe we de materiële werkelijkheid denken te aanschouwen.
Dat is niet de waarneming waar het om draait, Elzies. Lees je even in wat betreft de kwantumfysica, voor je deze uitspraken doet. Als dat te moeilijk is, en dat kan ik me best voorstellen, vraag het dan aan iemand die het wel weet en het goed kan uitleggen.
1 + 1 = blauw
pi_172358655
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 09:28 schreef Kamina het volgende:

[..]

Dat kan je dan ook niet weten. Wat maakt dat je denkt dat het wel kan? Je weet niet eens wat je wel of niet wil lokaliseren. Je weet niet wat je zoekt, hoe kan je dan vinden wat je wil?

[..]

Dat is niet de waarneming waar het om draait, Elzies. Lees je even in wat betreft de kwantumfysica, voor je deze uitspraken doet. Als dat te moeilijk is, en dat kan ik me best voorstellen, vraag het dan aan iemand die het wel weet en het goed kan uitleggen.
We weten allemaal dat de golffunctie van de subatomaire werkelijkheid de potentie van alle mogelijkheden in zich draagt.

Wordt die echter waargenomen dan veranderd zo'n golffunctie in een deeltje en dat wordt dan de basis voor de materiële werkelijkheid zoals wij die waarnemen.

Waarneming als aspect van bewustzijn heeft dus een directe invloed voor de wijze hoe de materiële werkelijkheid zich manifesteert.

Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat deze ontdekking van begin de twintigste eeuw onvoldoende is uitgekristalliseerd, maar het heeft wel geleid tot een paradigmaverschuiving in het denken van hoe we de realiteit waarnemen.

Bewustzijn an sich is niet lokaliseer- of meetbaar. We kunnen de gevolgtrekkingen van bewustzijnswerkzaamheid observeren binnen de fysiologie. Dat is een interessant gegeven wat we zien binnen psychosomatische aandoeningen, het placebo-effect als binnen de epi-genetica.
  woensdag 12 juli 2017 @ 10:13:26 #58
456432 Kamina
Tenacious!
pi_172359070
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 09:45 schreef Elzies het volgende:

[..]

We weten allemaal dat de golffunctie van de subatomaire werkelijkheid de potentie van alle mogelijkheden in zich draagt.

Wordt die echter waargenomen dan veranderd zo'n golffunctie in een deeltje en dat wordt dan de basis voor de materiële werkelijkheid zoals wij die waarnemen.
Wat je zegt klopt, tot hier:

quote:
Waarneming als aspect van bewustzijn heeft dus een directe invloed voor de wijze hoe de materiële werkelijkheid zich manifesteert.
Hierboven koppel je plots waarneming aan bewustzijn, en doet alsof bewustzijn daarmee invloed uitoefent op het proces.

quote:
Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat deze ontdekking van begin de twintigste eeuw onvoldoende is uitgekristalliseerd, maar het heeft wel geleid tot een paradigmaverschuiving in het denken van hoe we de realiteit waarnemen.
Waarom is het onvoldoende uitgekristalliseerd?

quote:
Bewustzijn an sich is niet lokaliseer- of meetbaar. We kunnen de gevolgtrekkingen van bewustzijnswerkzaamheid observeren binnen de fysiologie. Dat is een interessant gegeven wat we zien binnen psychosomatische aandoeningen, het placebo-effect als binnen de epi-genetica.
Hoe kan je uitspraken doen over iets dat je niet kan lokaliseren of meten? Je weet dan namelijk niets, maar je gelooft. Daarom noemde ik je eerder gelovige, want je staat stellig achter uitspraken die je niet kan staven.

Hetzelfde geldt voor het placebo-effect; we hebben geen idee van hoe dat echt in elkaar steekt. Zelf denk ik aan een sterke link met het Pavlov-effect, maar ik ben geen expert op zowel placebo's als gedragsbiologie.
1 + 1 = blauw
pi_172359488
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 10:13 schreef Kamina het volgende:

[..]

Wat je zegt klopt, tot hier:

[..]

Hierboven koppel je plots waarneming aan bewustzijn, en doet alsof bewustzijn daarmee invloed uitoefent op het proces.

[..]

Waarom is het onvoldoende uitgekristalliseerd?

[..]

Hoe kan je uitspraken doen over iets dat je niet kan lokaliseren of meten? Je weet dan namelijk niets, maar je gelooft. Daarom noemde ik je eerder gelovige, want je staat stellig achter uitspraken die je niet kan staven.

Hetzelfde geldt voor het placebo-effect; we hebben geen idee van hoe dat echt in elkaar steekt. Zelf denk ik aan een sterke link met het Pavlov-effect, maar ik ben geen expert op zowel placebo's als gedragsbiologie.
Bewuste waarneming (waarneming van waaruit we uit observatie en subjectieve beleving conclusies trekken) is een aspect van bewustzijn. Er is aangetoond dat waarneming een directe invloed uitoefent over hoe een golffunctie transformeert tot een specifiek deeltjesfunctie en gedurende die observatie in diezelfde toestand blijft.

Een ander fascinerend aspect is kwantumverstrengeling waarbij elektronen die ooit met elkaar in aanraking zijn geweest ongeacht de latere afstand tegelijkertijd dezelfde spindraai vertonen.

Wat is het achterliggende mechanisme wat ervoor zorgt dat deze sub elementaire deeltjes tegelijkertijd dezelfde spindraai maken? Hoe werkt deze informatieoverdracht die zelfs sneller dan de snelheid van het licht verloopt. Toevallige samenloop van omstandigheden? Nee, dat blijft een onhoudbare stelling. Er moet meer zijn waar we tot nu toe het antwoord schuldig zijn.

Kwantum verstrengeling werd ook wel het spook van Einstein genoemd. De kwestie gaf de arme man nachtmerries want kwantumverstrengeling bewees dat de lichtsnelheid wel degelijk kon worden doorbroken.

Meditatie is idem een voorbeeld waar door bewuste waarneming een mens in staat is zijn lichaamsfuncties te beïnvloeden. Mind over matter. Denk aan onze eigen Hollandse Ice-man die door bewuste concentratie en meditatie in staat is zijn eigen hartritme te beïnvloeden, zijn brein gerelateerde golffuncties en bovendien alle kou weet te trotseren. Zelfs zijn eigen immuunsysteem weet te beïnvloeden.
pi_172359729
Dat doet hij (iceman) niet met zijn brein gerelateerde golffuncties, maar in plaats daarvan met lichamelijke technieken (zoals ademhaling) en veelvoudige oefeningen. En ja, dat is uit wetenschappelijk onderzoek voortgekomen. Jij haalt oude onderzoeken aan, zoals je dat wel vaker doet. Jammer dat je vooral de populistische media bullshit interpretaties van onderzoeken aanhaalt, maar dat is waarschijnlijk ook het enige wat je leest.

Geef naar maar toe dat je een new age spirituele geloofsrakker bent die alle wetenschap binnen zijn eigen moderne spirituele denkbeelden plaatst. Je bent echt een Deepak Chopra. Straks ga je nog 'The Secret' als bewijsmateriaal aanhalen :')
Oneindig Bewustzijn van Pim van Lommel is zeker ook pure wetenschap voor jou?

[ Bericht 16% gewijzigd door Cockwhale op 12-07-2017 10:58:46 ]
  woensdag 12 juli 2017 @ 11:22:43 #61
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_172360273
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juli 2017 16:19 schreef Panterjong het volgende:

[..]

Mooie teksten. Ik durf wel met zekerheid te stellen dat zowel Paulus als Jezus het met het meeste niet eens zouden zijn.
Als Paulus en/of Jezus op aarde zouden terugkeren zouden ze door christenen voor ketters worden uitgemaakt.
  woensdag 12 juli 2017 @ 15:04:28 #62
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_172364662
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 juli 2017 16:19 schreef Panterjong het volgende:

[..]

Mooie teksten. Ik durf wel met zekerheid te stellen dat zowel Paulus als Jezus het met het meeste niet eens zouden zijn.
enkel als het niet met het OT rijmt
Handelingen 17:11 schrijft daarover.
  woensdag 12 juli 2017 @ 16:21:42 #63
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_172366499
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 15:04 schreef Manke het volgende:

[..]

enkel als het niet met het OT rijmt
Handelingen 17:11 schrijft daarover.
Klopt. Zodra er wordt gesproken over iets anders buiten JHWH dan houdt het op. Er is maar één en die ene is de onveranderlijke, de eeuwige.

Jezus zegt dat ook als hij wordt aangesproken als "goede meester". Jezus zegt dan dat niemand goed is behalve God de vader. Hijzelf dus ook niet want hij is maar een mens.
  woensdag 12 juli 2017 @ 16:50:11 #64
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_172367137
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 16:21 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Klopt. Zodra er wordt gesproken over iets anders buiten JHWH dan houdt het op. Er is maar één en die ene is de onveranderlijke, de eeuwige.

Jezus zegt dat ook als hij wordt aangesproken als "goede meester". Jezus zegt dan dat niemand goed is behalve God de vader. Hijzelf dus ook niet want hij is maar een mens.
Dat vers wordt door de meeste mensen verkeerd geïnterpreteerd, door mij ook eerst.

De persoon geloofde niet dat Jezus de christus en Zoon van God was, hij noemt Jezus enkel goed en vraagt wat hij moet doen voor het eeuwige leven. Werken der wet ipv geloven en Jezus volgen. Dit staat in de kanttekeningen:


niemand is goed Namelijk van zichzelven, volkomenlijk en een oorsprong alles goeds, voor hoedanig gij mij niet houdt. onderhoud de geboden. Christus antwoordt hier naar de vraag en menig van deze jongeling, die door zijn eigen goede werken meende de zaligheid te kunnen verkrijgen, en daarom wijst Hij hem op de wet, om hem daardoor tot erkentenis van zijne onvolmaaktheid, en daarna tot het geloof in hem te brengen; Gal 3:22, Gal 3:24.
pi_172368966
quote:
1s.gif Op woensdag 12 juli 2017 16:50 schreef Manke het volgende:

[..]

Dat vers wordt door de meeste mensen verkeerd geïnterpreteerd, door mij ook eerst.

De persoon geloofde niet dat Jezus de christus en Zoon van God was, hij noemt Jezus enkel goed en vraagt wat hij moet doen voor het eeuwige leven. Werken der wet ipv geloven en Jezus volgen. Dit staat in de kanttekeningen:


niemand is goed Namelijk van zichzelven, volkomenlijk en een oorsprong alles goeds, voor hoedanig gij mij niet houdt. onderhoud de geboden. Christus antwoordt hier naar de vraag en menig van deze jongeling, die door zijn eigen goede werken meende de zaligheid te kunnen verkrijgen, en daarom wijst Hij hem op de wet, om hem daardoor tot erkentenis van zijne onvolmaaktheid, en daarna tot het geloof in hem te brengen; Gal 3:22, Gal 3:24.
Klopt, je kan er ook dit uithalen:

Kennis hebben van goed en kwaad, dan kan men zondigen. Jezus kon ook zondigen op de tempelberg. Oftewel, Hij wist dat Hij ook het verkeerde kon doen. De verleidingen had hij als mens dan. Niet als 'god' zijnde. Of beter verwoord perfect zijn en geen fouten kunnen begaan. Ook Jezus zag dat Hij kon falen. Hij stelt dat hij geen haar beter is dan een mens. Vallen kunnen we allemaal.
pi_172369166
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 11:22 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Als Paulus en/of Jezus op aarde zouden terugkeren zouden ze door christenen voor ketters worden uitgemaakt.
Lijkt mij ook. Dan hanteren ze weer het spreekwoordelijke zwaard. Weer overal tegenin. Weer oproerkraaien. Tenminste, dat verwacht ik.

Zouden hun het betere zijn of de beste zijn als ze nu zouden leven? Nee integendeel. Dan waren ze net als ons.

Wel ben ik benieuwd hoe jij dat ziet, waarom zouden ze door christenen als ketters worden uitgemaakt? Kan je dat redelijk onder woorden verkrijgen? Ben benieuwd naar je mening ;)
  woensdag 12 juli 2017 @ 20:18:19 #67
456432 Kamina
Tenacious!
pi_172371511
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 10:38 schreef Elzies het volgende:

[..]

Bewuste waarneming (waarneming van waaruit we uit observatie en subjectieve beleving conclusies trekken) is een aspect van bewustzijn. Er is aangetoond dat waarneming een directe invloed uitoefent over hoe een golffunctie transformeert tot een specifiek deeltjesfunctie en gedurende die observatie in diezelfde toestand blijft.
Dat komt echter omdat inbreuk wordt gemaakt op het systeem. Je moet interactie uitvoeren, waardoor de mogelijke resultaten plots veranderen. Alsof je op de weegschaal gaat staan en daardoor lichter zou worden. Ongeveer.

quote:
Een ander fascinerend aspect is kwantumverstrengeling waarbij elektronen die ooit met elkaar in aanraking zijn geweest ongeacht de latere afstand tegelijkertijd dezelfde spindraai vertonen.
Een heel interessant gegeven, maar staat los van deze discussie.

quote:
Wat is het achterliggende mechanisme wat ervoor zorgt dat deze sub elementaire deeltjes tegelijkertijd dezelfde spindraai maken? Hoe werkt deze informatieoverdracht die zelfs sneller dan de snelheid van het licht verloopt. Toevallige samenloop van omstandigheden? Nee, dat blijft een onhoudbare stelling. Er moet meer zijn waar we tot nu toe het antwoord schuldig zijn.
Het kan meerdere redenen hebben, maar waarom zou het met een doel zijn ontstaan? Niets wijst erop dat je deze conclusie kan trekken, behalve onbegrip.

quote:
Kwantum verstrengeling werd ook wel het spook van Einstein genoemd. De kwestie gaf de arme man nachtmerries want kwantumverstrengeling bewees dat de lichtsnelheid wel degelijk kon worden doorbroken.
De fijne details hiervan weet ik niet, maar sneller reizen dan licht kan naar mijn weten theoretisch wel, afhankelijk van waar de observer staat. De Alqubuirre drive maakt daar gebruikt van: http://math.ucr.edu/home/(...)peedOfLight/FTL.html

quote:
Meditatie is idem een voorbeeld waar door bewuste waarneming een mens in staat is zijn lichaamsfuncties te beïnvloeden. Mind over matter. Denk aan onze eigen Hollandse Ice-man die door bewuste concentratie en meditatie in staat is zijn eigen hartritme te beïnvloeden, zijn brein gerelateerde golffuncties en bovendien alle kou weet te trotseren. Zelfs zijn eigen immuunsysteem weet te beïnvloeden.
Matter over mind over matter; de slang die in zijn eigen staart bijt. De meest logische conclusie lijkt dat de mind een illusie is, maar logica heeft ook zijn beperkingen. Dit voorbeeld is daar een voorbeeld van: het druist in tegen je stelling dat de iceman geen lokaal bewustzijn zou hebben.
1 + 1 = blauw
pi_172383915
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juli 2017 20:18 schreef Kamina het volgende:

[..]

.
[..]

.
[..]

Het kan meerdere redenen hebben, maar waarom zou het met een doel zijn ontstaan? Niets wijst erop dat je deze conclusie kan trekken, behalve onbegrip.

[..]

.
[..]

Matter over mind over matter; de slang die in zijn eigen staart bijt. De meest logische conclusie lijkt dat de mind een illusie is, maar logica heeft ook zijn beperkingen. Dit voorbeeld is daar een voorbeeld van: het druist in tegen je stelling dat de iceman geen lokaal bewustzijn zou hebben.
Alles binnen de natuur werkt binnen nauwe parameters. Een simpele kleine afwijking en de realiteit zoals wij die kennen en ervaren zou niet kunnen bestaan. Overal in de natuur zie je een uitwerking van doelgericht handelen. Van micro- tot macroniveau. Dan vind ik de stelling dat het gebaseerd zou zijn op 'een toevallige samenloop van omstandigheden' een stelling die je niet kunt blijven volhouden.

Zelfs Einstein erkende dit gegeven. Zijn vergelijking dat alles gebaseerd zou zijn op een toevallige samenloop van omstandigheden zou hetzelfde betekenen dat wanneer een drukkerij ontploft alle lettertjes weer in de exact dezelfde volgorde zouden terug vallen. Dat is niet aannemelijk en geloofwaardig te noemen. Puur omdat we het antwoord met betrekking tot het achterliggende mechanisme niet kennen, betekent nog niet dat er geen achterliggend mechanisme bestaat.

De iceman bewijst dat je met wilskracht bepaalde functies die normaal als vanzelf gaan kunt manipuleren. Mind over matter. Het bewust reguleren van je hartslag, het bewust manipuleren van je immuunsysteem, het bewust manipuleren van je pijngrens.
  donderdag 13 juli 2017 @ 21:35:22 #69
456432 Kamina
Tenacious!
pi_172399461
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juli 2017 11:32 schreef Elzies het volgende:

[..]

Alles binnen de natuur werkt binnen nauwe parameters. Een simpele kleine afwijking en de realiteit zoals wij die kennen en ervaren zou niet kunnen bestaan. Overal in de natuur zie je een uitwerking van doelgericht handelen. Van micro- tot macroniveau. Dan vind ik de stelling dat het gebaseerd zou zijn op 'een toevallige samenloop van omstandigheden' een stelling die je niet kunt blijven volhouden.
Waarom zou een goed passend systeem het gevolg moeten zijn van doelgericht handelen? Wat je hierboven schrijft heb je al een paar keer genoemd, maar je geeft geen argument. En nee, ook hierboven niet. Wat zijn bijvoorbeeld die uitwerkingen van doelgericht handelen in de natuur? Wat zie jij dat ik niet zie?

quote:
Zelfs Einstein erkende dit gegeven. Zijn vergelijking dat alles gebaseerd zou zijn op een toevallige samenloop van omstandigheden zou hetzelfde betekenen dat wanneer een drukkerij ontploft alle lettertjes weer in de exact dezelfde volgorde zouden terug vallen. Dat is niet aannemelijk en geloofwaardig te noemen. Puur omdat we het antwoord met betrekking tot het achterliggende mechanisme niet kennen, betekent nog niet dat er geen achterliggend mechanisme bestaat.
Alleen maakte Einstein ook fouten. Zo kwam hij terug op zijn uitspraak dat "God niet dobbelt". Dit i.v.m. kwantummechanica. Wat betreft het voorbeeld met de drukkerij: het is mogelijk, hoe onwaarschijnlijk het moge wezen.

quote:
De iceman bewijst dat je met wilskracht bepaalde functies die normaal als vanzelf gaan kunt manipuleren. Mind over matter. Het bewust reguleren van je hartslag, het bewust manipuleren van je immuunsysteem, het bewust manipuleren van je pijngrens.
Maar hij heeft helemaal geen lokaal bewustzijn om over de materie te negeren, toch? Het gaat in tegen wat je eerder schreef.
1 + 1 = blauw
pi_172408613
quote:
0s.gif Op donderdag 13 juli 2017 21:35 schreef Kamina het volgende:

[..]

Waarom zou een goed passend systeem het gevolg moeten zijn van doelgericht handelen? Wat je hierboven schrijft heb je al een paar keer genoemd, maar je geeft geen argument. En nee, ook hierboven niet. Wat zijn bijvoorbeeld die uitwerkingen van doelgericht handelen in de natuur? Wat zie jij dat ik niet zie?

[..]

Alleen maakte Einstein ook fouten. Zo kwam hij terug op zijn uitspraak dat "God niet dobbelt". Dit i.v.m. kwantummechanica. Wat betreft het voorbeeld met de drukkerij: het is mogelijk, hoe onwaarschijnlijk het moge wezen.

[..]

Maar hij heeft helemaal geen lokaal bewustzijn om over de materie te negeren, toch? Het gaat in tegen wat je eerder schreef.
Nou ja, ik zou zeggen wijs maar eens het specifieke gebiedje aan waar de iceman zijn bewustzijn gebruikt om zijn fysiologie doelbewust te manipuleren.

Alles in de natuur werkt doelgericht van A tot B tot Z. Een minuscule afwijking en de realiteit zoals wij die kennen en ervaren zou niet bestaan.
  vrijdag 14 juli 2017 @ 11:48:55 #71
456432 Kamina
Tenacious!
pi_172409167
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juli 2017 11:23 schreef Elzies het volgende:

[..]

Nou ja, ik zou zeggen wijs maar eens het specifieke gebiedje aan waar de iceman zijn bewustzijn gebruikt om zijn fysiologie doelbewust te manipuleren.

Alles in de natuur werkt doelgericht van A tot B tot Z. Een minuscule afwijking en de realiteit zoals wij die kennen en ervaren zou niet bestaan.
Ho ho, wacht eens even. Je verwacht toch niet dat ík,jouw stellingen ga onderbouwen?

Het herhalen van je standpunt is niet hetzelfde als het beargumenteren, Elzies. ;)
1 + 1 = blauw
pi_172409240
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 juli 2017 11:48 schreef Kamina het volgende:

[..]

Ho ho, wacht eens even. Je verwacht toch niet dat ík,jouw stellingen ga onderbouwen?

Het herhalen van je standpunt is niet hetzelfde als het beargumenteren, Elzies. ;)
Precies wat ik steeds opschrijf. Dat specifieke gebiedje bestaat dus niet. Maar wel stoïcijns blijven volhouden dat bewustzijn gelokaliseerd zit in de werkzaamheid van het brein. Heerlijk, die deterministen. Ik blijf me amuseren. :)
  vrijdag 14 juli 2017 @ 14:38:38 #73
456432 Kamina
Tenacious!
pi_172413355
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 juli 2017 11:51 schreef Elzies het volgende:

[..]

Precies wat ik steeds opschrijf. Dat specifieke gebiedje bestaat dus niet. Maar wel stoïcijns blijven volhouden dat bewustzijn gelokaliseerd zit in de werkzaamheid van het brein. Heerlijk, die deterministen. Ik blijf me amuseren. :)
Maar dan is het niet de mind van Iceman die de matter aanstuurt, want in hem zit geen mind gelokaliseerd. Volgens jouw idee dan.
1 + 1 = blauw
pi_172431837
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 juli 2017 14:38 schreef Kamina het volgende:

[..]

Maar dan is het niet de mind van Iceman die de matter aanstuurt, want in hem zit geen mind gelokaliseerd. Volgens jouw idee dan.
Ik heb het dan ook over een non-lokale aansturing.

Luister, de materiële werkelijkheid waar onze atomen deel van uitmaken vormen nog geen 5% van het 'materiaal' van dit universum. Is het dan zo'n rare gedachte aan te nemen dat er zo'n vorm van aansturing bestaat?

We zien de praktijk van zo'n aansturing al bij de gevolgtrekkingen van donkere energie waarbij ons universum versneld expandeert. Iets wat elke ons bekende natuurwet tart. De samenstelling die onze sterrenstelsels bijeen houdt zou je een andere vorm van aansturing kunnen noemen.
Wie weet bestaan er meer dan drie dimensies, naast de vierde die tijd wordt genoemd. Een meerdimensionale aansturing ligt in de mogelijkheid.

Daar zou bewustzijn zoals wij die ervaren geen onderdeel van kunnen uitmaken? Moeten we blijven zoeken binnen die 5% en concluderen dat daar niets te vinden is maar het in gevolgtrekkingen een onmiskenbare uitwerking heeft? Het wordt tijd voor een paradigmaverschuiving. Een nieuwe wat ruimere manier van denken.
pi_172433654
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 juli 2017 09:30 schreef Elzies het volgende:

[..]
Is het dan zo'n rare gedachte aan te nemen dat er zo'n vorm van aansturing bestaat?
Ja.
Quod licet Iovi, non licet bovi
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')