abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_29859954
registreer om deze reclame te verbergen
Welkom in [WGR]!

Waar gaat WGR precies over?
Over alles dat te maken heeft met werk (arbeidscontracten, inkomen, bijbaantjes etc.), geldzaken (hypotheken, verzekeringen) en recht (geschillen bijv.).

Wat mag in ieder geval niet in WGR?
Tenzij anders aangegeven wordt, gelden de regels zoals die in de standaardpolicy staan. Adviezen geven of vragen met betrekking tot fraude (in brede zin van het woord) zijn sowieso niet toegestaan.

Voordat je een topic plaatst:
Kijk allereerst of je vraag niet al beantwoord wordt onder deze regels.

Het grote link topic
Een van de centrale topics van WGR is een topic met allemaal [WGR]-gerelateerde links. Als je een goede link hebt, die zeker in het rijtje dient opgenomen te worden, geef dan even een gil in WGR / Nuttige sites. Dan voegen wij die toe.

Blijf on topic, beperk onzin en slowchats:
Plaats je post in het meest geschikte topic en houd je bij het reageren bij het onderwerp. Laat onzinnige opmerkingen en slowchats achterwege. Kicken van topics binnen korte tijd, omdat je nog geen antwoord op je vraag hebt gehad, wordt ook niet op prijs gesteld. Er komt vanzelf iemand langs je topic die het antwoord misschien wl weet.

Kritiek, vragen, suggesties?
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de moderator of wordt indien nodig een crewbeslissing genomen. Vragen en suggesties zijn altijd welkom. En kritiek natuurlijk ook. Hiervoor staan, naast het [Centrale] Feedbacktopic, verschillende mogelijkheden open. Zie ook onder.

De moderators van dit forum zijn:

noodgang
Peejtur
renesite

Verder kun je hier, zoals het een FAQ betaamt, een aantal algemene antwoorden vinden op vragen die veelvuldig terugkomen.
We pretenderen met deze FAQ zeker niet compleet te zijn, dus er zullen telkens weer aanvullingen zijn, als blijkt dat dat nodig is.

Hieronder vind je, onderverdeeld in de subcategorien van Werk, Geldzaken en Recht, de links naar diverse vragen en de antwoorden daarop:

Werk

Waar kan ik mijn CAO vinden?
Ik neem ontslag! Ik kan beter een werkloosheidsuitkering trekken in plaats van voor deze baas te werken!
Ik ben ontslagen, wat nu?
Hoe zit het met een opzegtermijn bij een tijdelijk contract?
Hoe zit het met een opzegtermijn bij een vast contract?
Vanaf welk moment loopt de opzegtermijn?
Hoe lang mag een proeftijd zijn?
Ik heb een tijdelijke arbeidsovereenkomst: moet mijn werkgever aangeven dat hij dit contract niet verlengt?

Geldzaken

BKR
A? H? A1?-coderingen bij het BKR?
Ik heb net geld overgemaakt, kan ik dat storneren?
Wanneer moet ik beginnen met terugbetalen van mijn studieschuld?
Hoeveel mag ik naast mijn studiefinanciering bijverdienen in 2010?
Hoe werkt de prestatiebeurs?
Het inkomen van mijn ouder(s) is gedaald. Houdt de IB-Groep hier rekening mee?
Ik betaal veel meer belasting over mijn vakantiegeld! Dat kan toch niet?
Val ik tegenwoordig in schaal 1 of 2 voor de belastingdienst?
Boxen?
Iemand heeft per ongeluk geld op m'n rekening overgemaakt. Moet ik dat terugbetalen of heeft die persoon/dat bedrijf gewoon pech gehad?
Als ik twee banen heb, moet ik dan bij allebei de werkgevers de loonheffingskorting laten toepassen?
Ik heb vr 1 april m'n belastingaangifte verstuurd. Wanneer krijg ik bericht van de Belastingdienst?
Wanneer worden mijn toeslagen in 2019 uitbetaald?

Recht

Ik heb een boete gehad en nu staat mijn naam er verkeerd op! Mooi, dan hoef ik niet te betalen!
Hoe zit dat met de identificatieplicht?
Wat betekent 'vormvrijheid'?
Heb ik recht op geld terug?
Hoe lang heb ik garantie?
Heb ik recht op een nieuw produkt bij defect?
Wat als de reparatie niet of niet goed gebeurt?
Wat is het verschil tussen een WA verzekering en een AVP?

Mocht je nog aanvullingen hebben, bijvoorbeeld omdat je denkt dat een vraag nog niet, niet voldoende f niet correct is beantwoord, dan kun je dat kenbaar maken via een berichtje naar de moderators van [WGR] (zie hierboven) of via het feedback-topic van [WGR].

[ Bericht 78% gewijzigd door noodgang op 26-06-2019 21:49:07 ]
Mensen die klagen over de kosten van kennis zouden eens stil moeten staan bij de kosten van domheid.
pi_30683925
Waar kan ik mijn CAO vinden?

http://www.caoweb.nl

Hier staan de meest recent afgesloten (en geldende) CAO’s van Nederland.

[ Bericht 49% gewijzigd door Five_Horizons op 25-04-2007 10:29:57 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684432
Ik neem ontslag! Ik kan beter een werkloosheidsuitkering trekken in plaats van voor deze baas te werken!

Helaas: een WW-uitkering krijg je niet, wanneer je zelf ontslag neemt.(de enige uitzondering is wanneer je ontslag zou nemen als je met je partner meeverhuist naar een andere stad, waarbij de reistijd naar die stad, op basis van het openbaar vervoer, langer is dan drie uur), ook niet als je nog in je proeftijd zit.

[ Bericht 12% gewijzigd door Five_Horizons op 24-11-2006 01:14:43 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684451
registreer om deze reclame te verbergen
Ik ben ontslagen, wat nu?

Heeft je werkgever je laten weten dat je je baan kwijtraakt? Ga dan niet zomaar akkoord met het ontslag. En probeer ook op zoek te gaan naar nieuw werk. Maar wel erg belangrijk als je straks misschien een WW-uitkering moet aanvragen. Bij het bepalen van het recht op WW bekijkt UWV namelijk of je er wel alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat je een beroep moet doen op de WW.
Zorg altijd dat je weet wat je rechten zijn, dus vraag er naar bij je (eventuele) vakbond, het CWI of je rechtsbijstandsverzekeraar.
Bewaar alle papieren die met je ontslag te maken hebben, zoals brieven van je werkgever, brieven die je zelf daarover hebt geschreven aan je werkgever of je vakbond.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684507
Hoe zit het met een opzegtermijn bij een tijdelijk contract?

De wet gaat er vanuit dat een 'contract voor bepaalde tijd' voor een vaste tijd aan wordt gegaan en dat beide partijen zich voor die periode verplichten. Daarom is zo een contract alleen tussentijds opzegbaar als dat specifiek en schriftelijk afgesproken is. (BW 7:667)

[ Bericht 2% gewijzigd door Sjeen op 26-01-2010 12:06:59 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684543
Hoe zit het met een opzegtermijn bij een vast contract?

De wettelijke opzegtermijn is geregeld in BW 7:672. Voor de werknemer is deze standaard n maand, voor de werkgever is de lengte ervan afhankelijk van de duur van overeenkomst:
korter dan vijf jaar: n maand
tussen de vijf en tien jaar: twee maanden
tussen de tien en vijftien jaar: drie maanden
langer dan 15 jaar: vier maanden
Deze termijn kan door een CAO verkort worden. Wanneer in het contract een langere opzegtermijn voor de werknemer opgenomen is, mag deze niet langer zijn dan zes maanden; de opzegtermijn van de werkgever moet bij zo'n verlengde termijn twee keer zo lang zijn als die van de werknemer.

[ Bericht 4% gewijzigd door Sjeen op 26-01-2010 12:07:19 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684557
registreer om deze reclame te verbergen
Vanaf welk moment loopt de opzegtermijn?

De wettelijke regeling is dat er alleen per kalendermaand opgezegd kan worden; in de arbeidsovereenkomst kan hier van afgeweken worden.

[ Bericht 0% gewijzigd door Sjeen op 26-01-2010 12:07:08 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684571
Hoe lang mag een proeftijd zijn?

De proeftijd is geregeld in BW 7:652; zo'n proeftijd moet altijd schriftelijk overeengekomen zijn, voor beide partijen even lang zijn en mag bij een tijdelijk contract, korter dan 2 jaar niet langer zijn dan een maand; in de overige gevallen mag deze niet langer zijn dan twee maanden.
Bij een arbeidsovereenkomst van ten hoogste zes maanden is er geen sprake van een proeftijd.

Van deze regels mag in een CAO ten nadele van de werknemer worden afgeweken

[ Bericht 7% gewijzigd door Armani XL op 26-03-2017 16:06:48 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684600
BKR

Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR ofwel CKI leggen we betalingsverplichtingen vast van consumenten die een krediet, kredietfaciliteit of gsm-abonnement op hun naam hebben. Als je bijvoorbeeld een flexibel krediet, een creditcard of een kredietlimiet op uw betaalrekening of een gsm-abonnement hebt, ben je ook bekend bij het BKR.

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan de betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet of gsm-abonnement hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Als een deelnemer een krediet of gsm-abonnement heeft verstrekt aan een consument meldt hij dit bij het BKR. Het BKR verwerkt de gegevens uit de overeenkomst in CKI. Niet iedereen kan zo maar je gegevens aanbieden ter verwerking. Voor de verwerking gelden reglementaire en wettelijke regels.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684640
A? H? A1?-coderingen bij het BKR?

In CKI worden zeven verschillende basisvormen van kredietverlening onderscheiden, namelijk:

Aflopend krediet (AK)
Doorlopend krediet (RK)
Overige obligo's (RO)
Verzendhuiskrediet (VK)
Hypotheek (HY)
Schuldregeling (SR)
Telecommunicatievoorziening (TC)

Achterstand en Herstel

De deelnemers zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij BKR. Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht je vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een 'Achterstandsmelding'. In je gegevens is deze zichtbaar met een 'A' bij het betreffende krediet.

Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in CKI. Een 'H', van Herstel, bij het betreffende krediet geeft dit aan. De 'H' wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beindigd, dan is alleen een einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen je gegevens over het beindigde krediet automatisch uit ons bestand.

Bijzonderheidscodes

Naast de 'A' en de 'H' kennen wij nog vier bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets aan de hand is.

Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
Code 2: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: Er is een bedrag van 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
Code 4: De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.

In tegenstelling tot Achterstands- en Herstelmeldingen geldt voor het aanmelden van bijzonderheidscodes geen wachttijd. Deelnemers zijn niet verplicht je vooraf aan te kondigen dat zij een bijzonderheidscode melden bij BKR.

Voor meer informatie: www.bkr.nl
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684655
Ik heb net geld overgemaakt, kan ik dat storneren?

Nee. Als je geld over hebt gemaakt door middel van een overschrijving, dan kun je dat niet storneren.
Een bank kan alleen storneren (terugboeken automatische incasso) in de volgende gevallen:

• het betreft een doorlopende machtiging, die is afgegeven aan het incasserende bedrijf.
• de incassodatum niet verder in het verleden ligt dan 30 dagen. Een bank kan dus net tot een jaar terug storneren. Is deze termijn van 30 dagen verstreken dan zul je zelf contact met het incasserende bedrijf moeten opnemen voor het terugboeken van het bedrag.

[ Bericht 1% gewijzigd door Armani XL op 26-03-2017 15:55:47 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684695
Wanneer moet ik beginnen met terugbetalen van mijn studieschuld?

De terugbetalingsperiode begint op 1 januari volgend op de einddatum van je opleiding of je recht op studiefinanciering wanneer dit eerder is dan de einddatum van je studie. Deze periode begint met een aanloopfase van twee jaar: je hoeft nog niet terug te betalen, maar het mag wel. Na de aanloopfase start de aflosfase van (in principe) vijftien jaar, waarbinnen je je schuld moet terugbetalen.

[ Bericht 0% gewijzigd door Sjeen op 26-01-2010 12:07:43 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684722
Hoeveel mag ik naast mijn studiefinanciering bijverdienen in 2018?

Doet u mbo of valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit? Dan mag u niet te veel bijverdienen. Anders moet u studiefinanciering terugbetalen. Dit geldt ook als u alleen een studentenreisproduct hebt.
Onder het leenstelsel mag u wel onbeperkt bijverdienen.

Hoeveel mag u bijverdienen
De grens voor bijverdienen is in 2018 14.456,00 (voor 2017 14.215,75). Het gaat om uw verzamelinkomen of belastbaar loon. Als u de grens voor bijverdienen nadert, moet u uw studiefinanciering en reisproduct stopzetten.

[ Bericht 37% gewijzigd door noodgang op 27-06-2018 08:25:41 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684732
Hoe werkt de prestatiebeurs?

De prestatiebeurs bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs en eventueel een (deel) lening.
De prestatiebeurs wordt als voorlopige lening uitbetaald. Presteer je voldoende, dan wordt de prestatiebeurs (achteraf) omgezet in een gift.
Voor de meeste studies kun je maximaal vier jaar een prestatiebeurs krijgen, daarna kun je nog drie jaar uitsluitend lenen. De regels voor de prestatiebeurs zijn niet voor iedere opleiding en ieder studiejaar hetzelfde. Ook is de duur van je opleiding van invloed op de duur van je recht op studiefinanciering.
Over het algemeen geldt dat je binnen 10 jaar een diploma moet halen om de voorlopige lening prestatiebeurs om te zetten in een gift. Heb je recht op een aanvullende beurs? Daarvan zijn de eerste twaalf maanden sowieso een gift.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684742
Het inkomen van mijn ouder(s) is gedaald. Houdt de IB-Groep hier rekening mee?

Om jouw tegemoetkoming voor het schooljaar te berekenen, wordt er gekeken naar het inkomen van je ouder en diens partner drie jaar eerder. Is er sprake van een sterke daling van het inkomen na dit jaar? Dan kan je ouder verzoeken om uit te gaan van een later jaar. Dit wordt verlegging peiljaar genoemd.

Voorwaarde is dat de daling structureel is (naar verwachting minimaal drie jaar) en minimaal 15 procent bedraagt. Een daling van het inkomen kan ontstaan door bijvoorbeeld faillissement, pensionering, arbeidsongeschiktheid of ontslag. Normale inkomensschommelingen bij bijvoorbeeld zelfstandigen, oproepkrachten en freelancers vallen hier niet onder.

[ Bericht 3% gewijzigd door noodgang op 27-06-2018 08:34:03 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684762
Ik betaal veel meer belasting over mijn vakantiegeld! Dat kan toch niet?

Nee en dat is ook niet zo. Wl is het zo dat je werkgever waarschijnlijk een “bijzonder tarief” toepast op je vakantiegeld. Dat kan betekenen dat je werkgever in plaats van je gebruikelijke 32% (voorbeeld) 42% berekent. Dan houdt je werkgever inderdaad meer belasting/premies in van je vakantiegeld. Wanneer je aangifte gaat doen, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vakantiegeld of je gewone loon.

Je vakantiegeld wordt, samen met je normale maandelijkse loon opgeteld en over dat bedrag zul je worden afgerekend volgens de bekende belastingschijven.
Blijkt dan dat je werkgever teveel aan premies/belastingen heeft ingehouden (oftewel: voorgeschoten), dan ontvang je dat terug.

Uiteindelijk betaal je dus niet mr belasting over je vakantiegeld.


Overigens is het bovenstaande ook van toepassing op vakantiedagen die na afloop van een dienstverband of tijdens het dienstverband als bovenmatige dagen worden uitbetaald.

[ Bericht 9% gewijzigd door Five_Horizons op 24-05-2009 14:03:40 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684774
Val ik tegenwoordig in schaal 1 of 2 voor de belastingdienst?

In geen van beiden.
Tot 2001 werkte de belastingdienst nog met schalen (1 t/m 5, welke afhankelijk waren van je eigen situatie). Tegenwoordig werkt de Belastingdienst met boxen.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684804
Boxen?

De nieuwe inkomstenbelasting onderscheidt drie soorten inkomen, verdeeld over drie zogenoemde boxenstelsels. Elke box kent in dit nieuwe systeem eigen tarieven en vrijstellingen. Dit heeft nogal wat consequenties voor je als je een eigen huis hebt. Hieronder vind je een korte toelichting op de boxen 1, 2 en 3.

BOX 1: INKOMEN UIT ARBEID EN WONING

In deze box vallen onder andere:

Loon, AOW, pensioen-inkomsten en de eigen woning.

Deze inkomsten worden belast tegen een progressief tarief dat kan oplopen tot maximaal 52%. Progressief wil zeggen dat het tarief stijgt als je inkomen hoger is.

De volgende aftrekposten vallen ook onder BOX 1:
hypotheekrente voor de aanschaf, verbetering en onderhoud van de eerste woning, lijfrentepremie, premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en de persoonsgebonden aftrek (zoals: betaalde alimentatie, betalingen voor verrekeningen van pensioenrechten en van lijfrenten en van andere inkomensvoorzieningen waarvan de betaalde premies eerder zijn afgetrokken en overige onderhoudsverplichtingen zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel.

BOX 2: INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

Met Box 2 krijg jealleen te maken als je een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap. We hebben het over een aanmerkelijk belang als je tenminste 5% van de aandelen in een NV of BV bezit. In deze box betaal je 25% belasting over het inkomen uit de vennootschap, verminderd met de te verrekenen verliezen uit een aanmerkelijk belang.

BOX 3: INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

In BOX 3 wordt onder meer je vermogen belast. Onder dit vermogen vallen onder andere:
tegoeden op betaalrekeningen, spaargelden, beleggingen en onroerend goed (met uitzondering van de eigen woning)
Voor box 3 geldt dat je over je totale (positieve) vermogen minus je vrijstelling ( 20.661,-- p.p. in 2009/2010 en 2.762,-- per minderjarig kind) belasting betaalt van 30% over een rendement van 4%. Dat wil dus zeggen dat je 1,2% VermogensRendementsHeffing betaalt over je vermogen. Schulden (behalve de hypotheek over de eerste woning waar je de hypotheekrente voor aftrekt) mag je overigens van je inkomen aftrekken met een drempel van 2.900,--.(belastingschulden tellen overigens niet mee als “schuld”, behalve successieschulden (vanaf 2010), die tellen wl mee)

Daarnaast is in 2010 een bedrag van 500 aan contant geld vrijgesteld in box 3.

[ Bericht 1% gewijzigd door Five_Horizons op 12-01-2010 12:59:57 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684831
Ik heb een boete gehad en nu staat mijn naam er verkeerd op! Mooi, dan hoef ik niet te betalen!

Helaas: Je kunt bezwaar aantekenen tegen de boete met als reden dat je naam verkeerd gespeld staat, maar dan zal de officier van Justitie je keurig een nieuwe toesturen, waarop je naam wl goed gespeld staat.

Dit alles staat vastgelegd in de “Wet Mulder”, zie ook www.wetten.nl en dan zoekterm: wet mulder.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684858
Hoe zit dat met de identificatieplicht?

Iedereen van 14 jaar of ouder dient vanaf 1 januari 2005 een identiteitsbewijs te kunnen laten zien, wanneer een daartoe gerechtigd persoon (politieagent) daarom vraagt.
Doe je dit niet, dan kun je een boete krijgen van 90,- (bedrag 2017). Jongeren tussen de 14 en 16 jaar oud kunnen een boete krijgen van 45,-. (Klik hier)

[ Bericht 11% gewijzigd door Armani XL op 26-03-2017 15:59:21 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684865
Wat betekent 'vormvrijheid'?

In het Nederlands recht mag een overeenkomst op elke denkbare manier gesloten worden, denk aan een nvoudig knikje bij een veiling of het schudden van elkaars hand na een onderhandeling.

De uitzondering zijn waar de wet juist specifiek een eis aan de vorm stelt. Dit betekent onder andere dat een arbeidsovereenkomst niet in een contract vastgelegd hoeft te worden.

Het betekent ook dat er geen wettelijke eis bestaat dat een contract ondertekend moet zijn, want in de meeste gevallen hoeft er helemaal geen contract te zijn.

[ Bericht 0% gewijzigd door Sjeen op 26-01-2010 12:08:14 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684879
Heb ik recht op geld terug?

De wettelijke regeling op geld terug geldt alleen bij koop op afstand (via telefoon, internet, etc), colportage en de koop van onroerend goed door een particulier. Bij koop op afstand heb je het recht om binnen 14 werkdagen, ingaand op de dag na ontvangst van het gekochte, de koop te ontbinden. Ontbinden betekent een mededeling aan de verkoper; het is daarom niet vereist dat je de artikelen ook daadwerkelijk binnen die 14 werkdagen terugstuurt. Bij ontbinding is de verkoper verplicht binnen 30 dagen al het betaalde, dus ook verzend- en orderkosten terug te betalen; een tegoedbon of iets in die richting is dus niet conform de wet. Voor diverse zaken waarvan het onredelijk zou zijn deze terug te mogen geven, is een uitzondering gemaakt. Denk daarbij aan bederflijke waar en loten.

Wanneer je echter iets in een winkel koopt, is er geen wettelijk recht op geld terug en ben je afhankelijk van de voorwaarden die de winkelier stelt.

Ook ruilen van een product is geen recht, tenzij het in de voorwaarden van de winkel staat.

[ Bericht 1% gewijzigd door Sjeen op 04-09-2014 23:24:18 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684887
Hoe lang heb ik garantie ?

Het Nederlands recht kent geen concrete termijn, maar de huidige regelgeving in Titel 1 van Boek 7 van het BW is gebaseerd op een EU richtlijn. In deze richtlijn staat dat de garantie altijd minimaal 2 jaar moet bedragen. Tevens is er bepaald dat wanneer iets binnen 6 maanden stuk gaat, dit behandeld moet worden alsof het artikel al stuk was op het moment van kopen.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684899
Heb ik recht op een nieuw produkt bij defect?

Nee, niet direct; de winkelier is verplicht (BW 7:21, lid 3) het probleem met zo min mogelijk overlast op te lossen. De precieze invulling van deze bepaling zal nog in de jurisprudentie ontwikkeld moeten worden.

[ Bericht 0% gewijzigd door Sjeen op 26-01-2010 12:08:31 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_30684912
Wat als de reparatie niet of niet goed gebeurt?

BW 7:21, lid 6 biedt de koper een sterk middel om de reparatie op kosten van de verkoper door een ander uit te laten voeren; voorwaarde hiervoor is dat de koper de verkoper schriftelijk heeft gemaand het probleem op te lossen. (Het verhalen van deze kosten zal niet zonder slag of stoot gaan, maar doordat er een wettelijke grond is, is het wel mogelijk)

[ Bericht 0% gewijzigd door Sjeen op 26-01-2010 12:08:41 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_56633619
Iemand heeft per ongeluk geld op m'n rekening overgemaakt. Moet ik dat terugbetalen of heeft die persoon/dat bedrijf gewoon pech gehad?

Als iemand geld op je rekening overmaakt waar je geen recht op hebt, is er sprake van een zogenaamde 'onverschuldigde betaling'. Dat is als iemand zonder rechtsgrond een goed aan iemand anders heeft gegeven. Die persoon heeft dan een vordering op jou.

Uiteindelijk komt het er dus op neer dat je het geld dient terug te betalen. (indien die persoon dat van je eist)
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_69597176
Als ik twee banen heb, moet ik dan bij allebei de werkgevers de loonheffingskorting laten toepassen?

Je kunt maar bij 1 werkgever de loonheffingskorting laten toepassen. Doe dit bij de werkgever waar je het meest verdient. Er wordt dan bij je tweede werkgever (waar je dus het minst verdient) wellicht teveel of te weinig belasting ingehouden, maar bij de belastingaangifte aan het einde van het jaar kun je dat eventueel teveel betaalde weer terugkrijgen of moet je wat je te weinig hebt betaald alsnog betalen.

[ Bericht 6% gewijzigd door Five_Horizons op 01-06-2009 14:37:00 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_69597383
Ik heb vr 1 april m'n belastingaangifte verstuurd. Wanneer krijg ik bericht van de Belastingdienst?

De Belastingdienst hanteert de stelregel: voor 1 april verstuurd, dan krijg je vr 1 juli bericht. Dan ontvang je waarschijnlijk een brief met daarin de voorlopige aanslag. Mocht je geld terugkrijgen volgens die voorlopige aanslag, dan ontvang je dat geld meestal tegelijk met die brief (het kan soms een paar dagen duren).

Let op: dit is een voorlopige aanslag (tenzij er staat dat het een definitieve aanslag is, dan staat er 'Aanslag 20**'. Bij een voorlopige aanslag controleert de Belastingdienst de aangifte nogmaals en wanneer ze dat gedaan hebben, ontvang je alsnog de definitieve aanslag. Dan kan het zijn dat je alsnog iets moet (terug-)betalen of dat je nog meer terugkrijgt. Vaak is het te betalen of ontvangen bedrag gelijk aan dat van de voorlopige aanslag.

Hou er in elk geval rekening mee dat een voorlopige aanslag dus niet definitief is.

[ Bericht 0% gewijzigd door Armani XL op 26-03-2017 16:01:42 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_69829138
Ik heb een tijdelijke arbeidsovereenkomst: moet mijn werkgever aangeven dat hij dit contract niet verlengt?

Nee, dat hoeft hij niet. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een begin- en een einddatum. Op de einddatum eindigt het contract en de werkgever hoeft dit niet aan te kondigen. (het is immers bij het aangaan van het contract al aangegeven).

Edit van Mark: inmiddels is de wet gewijzigd:

Vanaf 1 januari 2015 bestaat er een aanzegplicht voor tijdelijke contracten van 6 maanden en langer.
Als je werkt op basis van een tijdelijk contract moet je werkgever jou minimaal 1 maand voor het aflopen van je contract schriftelijk mededelen of, en onder welke voorwaarden, hij het contract verlengt .

Deze aanzegplicht geldt alleen voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer, die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 of die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan en eindigen na 1 februari 2015.

Als de werkgever jou niets laat weten of hij doet dit niet op tijd, dan moet de werkgever jou een vergoeding betalen van maximaal een maandsalaris. De schadevergoeding geldt naar rato. Is de werkgever 1 week te laat met aanzeggen, dan betaalt hij 1 week loon als schadevergoeding.

[ Bericht 27% gewijzigd door Mark op 23-09-2015 13:38:37 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  Moderator zondag 9 december 2018 @ 09:49:53 #30
1025 crew  Armani XL
Taggen heeft geen zin
pi_183620640
Wat is het verschil tussen een WA en een AVP?

WA
Een WA autoverzekering is wettelijk verplicht voor motorvoertuigen. Iedereen die met dit voertuig rijdt is dan verzekerd. Met een WA-verzekering beschermt de overheid de benadeelde partij: de personen die schade lijden door een motorvoertuig. De wet heeft bepaald dat er maximaal 5.600.000,- vergoed wordt bij personenschade en minimaal 1.120.000,- bij materile schade. Een hogere dekking is bij sommige verzekeraars mogelijk, maar dat kost ook meer premie. Komt de geclaimde schade boven deze bedragen uit? Dan bestaat de kans dat dit voor rekening van de verzekerde komt.

AVP
Er bestaat ook een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genoemd. De AVP biedt dekking als je schade bij iemand anders veroorzaakt. Dit kan zowel letselschade als materile schade zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

Je stoot bij iemand een glas wijn om en dit valt vervolgens over een dure camera.
Je hond bijt de buurman.
Je kind fietst per ongeluk tegen een geparkeerde auto van de buurman aan.
Je bent op bezoek bij iemand en gooit een dure vaas om.
Bij de meeste verzekeraars zijn er twee soorten AVP-verzekeringen: voor alleenstaanden en voor een gezin. Met de gezinsdekking zijn partner en minderjarige kinderen ook verzekerd. Bij beide dekkingen zijn ook logs, personeel en huisdieren meeverzekerd. Dit kan wel verschillen per verzekeraar.

[ Bericht 0% gewijzigd door Armani XL op 10-12-2018 09:44:46 ]
  Moderator woensdag 26 juni 2019 @ 21:48:17 #31
355459 crew  noodgang
gnagdoon
pi_187623366
Betaaldata toeslagen 2019

Maandag 22 juli voor de maand augustus
Dinsdag 20 augustus voor de maand september
Vrijdag 20 september voor de maand oktober
Maandag 21 oktober voor de maand november
Woensdag 20 november voor de maand december
Vrijdag 20 december voor de maand januari 2020

Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening

Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat de toeslag al voor 12.00 uur op uw rekening.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')