abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_10744080
En voor sommige wijsneusjes die dit natuurlijk allang wisten...

Bron: http://www.rechten.nl

Aansprakelijkheid van banken jegens beleggers
(24 januari 2003)
Uw bank kan aansprakelijk zijn voor de door U geleden beleggingsverliezen.

Dit is het geval indien er regels zijn overschreden waardoor U schade lijdt die niet zou zijn ontstaan indien de regels zouden zijn gevolgd.

Aansprakelijkheidsprocedures tegen banken (in hun hoedanigheid van effecteninstelling, kredietverschaffer en of werkgever) kunnen, afhankelijk van Uw persoonlijke situatie, gebaseerd zijn op de volgende grondslagen:
Strijd met art 1:88 BW (bescherming van de huwelijkspartner)
Strijd met de Colportagewet (colporteren met geldleningen is verboden)
Strijd met Wet op het Consumentenkrediet (kon U de verplichtingen dragen?)
Strijd met de in art. 2 Algemene Bank Voorwaarden genoemde zorgplicht
Strijd met de Pensioen- en spaarfondsenwet (pensioengeld moet solide
worden belegd)
Strijd met de effectenregelgeving, met name de Wet Toezicht Effectenverkeer, het Besluit Toezicht Effectenverkeer, de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer en de Wijziging Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer, maar ook het Algemeen Reglement DSI
Strijd met de jurisprudentie van de klachtencommissie DSI (en haar voorgangers) of van de burgerlijke rechter
Steeds kunnen bedoelde vorderingen ook mede worden gebaseerd op algemene vermogensrechtelijk beginselen, zoals:
art. 6:74 BW (wanprestatie)
art. 6:162 BW (onrechtmatige daad)
art. 6:170 BW (aansprakelijkheid voor werknemers)
art. 6:172 BW (aansprakelijkheid voor hulppersonen)
art. 6:194 BW (misleidende reclame)
art. 6:228 BW (dwaling)
Met name de regels uit de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer worden niet altijd nageleefd. De bank dient informatie in te winnen betreffende financiŽle positie van de cliŽnt, zijn ervaring met beleggen en zijn beleggingsdoelstellingen. De bank dient deze informatie vast te leggen in een zogenaamd risicoprofiel en conform dit profiel te handelen. De bank mag geen effectentransactie voor een cliŽnt uitvoeren indien zijn saldi ontoereikend zijn. Voorts dient de bank zich te onthouden van het uitvoeren van transacties met zodanige frequenties dat slechts de bank hier beter van wordt gelet op haar courtage.

Of de bank in Uw situatie regels heeft overtreden kan niet worden beoordeeld dan na grondige bestudering van Uw dossier en de achtergronden van de totstandkoming van de effectendienstverlening door de bank.

Niet elke schending van regels heeft schade tot gevolg, en niet elke schade is te wijten aan het schenden van regels door de bank. Immers, koersen gaan op en neer: daar kan een bank weinig aan doen.

Waar hierboven wordt gesproken over de bank, kunt U ook lezen: Uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Op dit rechtsgebied is Mr. M.M.H.J. Rompelberg werkzaam.

U kunt hier rechtstreeks Uw vraag aan Mr. M.M.H.J. Rompelberg stellen.

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10744498
En nog wat info, ditmaal 't de Quote:

DE LISTEN VAN LABOUCHERE"

Een artikel uit Quote nr.205

Seks, drugs en valse contracten,
De verkopers van risicovolle beleggingsproducten van Bank Labouchere verdienden tonnen aan de naiviteit van klanten, totdat deze ineens moesten bijbetalen. Toen begon het demasque.
Vincent Poorten wrijft met een pink langs de littekens bij zijn oog. Ik ben in elkaar geslagen omdat ik weigerde slechte contracten van een collega te slijten. Mensen worden beesten als ze snel geld willen verdienen. De jeugdige directeur van de Zaanse tussenpersoon EPB zit in de serre van zijn restaurant en kijkt beschouwend uit over de meanderende Zaan. Poorter werd twee jaar geleden lid van een schietvereniging om legaal een vuurwapen te kunnen dragen. Een pistool heb ik niet aangeschaft, maar het was even riskant. In deze business gaat het er hard aan toe. Die agressieve leenproducten van Labouchere hebben veel klanten aan de bedelstaf gebracht. Ik vond de risico's onaanvaardbaar, maar niemand luisterde"
Poorter (24) verdiende de afgelopen jaren honderdduizenden guldens aan provisies, maar zijn geweten speelde op, verklaart hij. Ik wil verder met dit restaurant. Als tussenpersoon heb ik veel duistere zaakjes gezien. En Labouchere was van alles op de hoogte. Ik doe geen zaken meer met ze.
Poorter is een van de honderden verkopers die spaarplannen, aandelenportefeuilles en leenconstructies verkochten voor Labouchere, de besmet verklaarde bank die vele tienduizenden klanten het financiele moeras induwde als gevolg van extreem risicovolle leentransacties. Het zijn schoften, ze opereren aan de rand van de afgrond en dwingen tussenpersonen mee te doen, foetert hij.

Schadevergoeding
De Labouchere-affaire dreigt een van de grootste financiele schandalen uit de naoorlogse geschiedenis te worden. Ongeveer honderdduizend kleine beleggers sluiten in de jubeljaren 1999, 2000 en 2001 leenconstructies af op basis van al te blije beursvoorspellingen. Crux van de producten is dat de overwaarde van het huis wordt gebruikt om aandelenpakketten te kopen in de verwachting dat de koersen blijven exploderen.
Deze va banque-strategie ontaardt echter al snel in hartverscheurende verliezen als een boze beer langdurig begint te grommen op de internationale beurzen. Wegglijdende koersen, beginnend in de lente van 2000, duwen de aangeschafte pakketten ver onder de aanschafprijs, waardoor miljonairs in spe ineens moeten bijstorten om de waarde van hun portefeuille op peil te houden. Sommige kleine krabbelaars raken in financiele ademnood als de banken hen sommeren de poetslap te trekken.
Het drama wordt openbaar als het tv-programma Radar het publiek in het voorjaar van 2002 alermeert met horrorverhalen over de schuldenbergen van enkele klanten. Barents en Krans-advocaat William Schonewille, ook bezitter van een contract, start vervolgens een juridische vendetta tegen Labouchere. De Haagste raadsheer constateert dat de bank onzorgvuldig en misleidend heeft gehandeld en onthult dat minderjarigen spullen zijn aangesmeerd.
De moeder van Labouchere de Belgische Dexia Bank, ontkent de aantijgingen, maar reserveert op sinterklaasavond ineens een bedrag van ruim 450 miljoen euro voor de slachtoffers, ongeveer 10 procent van de totaal uitstaande schuld op dat moment. Met de schadevergoeding, die natuurlijk niet zo genoemd mag worden, hoopt Dexia het Labouchere-leed te verzachten. Maar de blaffende beleggers zijn niet stil te krijgen. Om de volkswoede te kanaliseren worden Steven Gelder en Rob Okhuijsen, twee bliksemafleiders van Elias Communicatie ingehuurd. Het duo draait de deur op slot en doet alleen open als er langdurig wordt aangebeld.
Ook interviewverzoeken met verantwoordelijk Labouchere-topmannen Jack Troost en Peter Cornet worden afgewezen. Een vraaggesprek met Joop Krant, tot december bestuursvoorzitter van Dexia Nederland, wordt als niet opportuun terzijde geschoven. De inmiddels opgestapte Krant uit via e-mail zijn ongenoegen over zondagse telefonades naar zijn medewerkers. Journalisten moeten niet doorvragen. Ik verzoek u dringend uw pogingen te staken.
Niettemin zijn er binnen het bedrijf een paar dappere klokkenluiders, die op straffe van ontslag, anoniem en gewapend met dossiers het drama Dexia van binnenuit vertellen.

Provisie scoren
Het beeld dat naar voren komt is dat van hoogmoed, hebzucht en gewetenloosheid. Labouchere-verkoopchef Jack Troost heeft op zijn bureau een bordje geplant met daarop een mantra van vijf woorden: the sky is the limit. Hij nam geen genoegen met minder. Hij was enthousiast en charmant en stimuleerde tussenpersonen nog meer te verkopen, melden ingewijden. Alles staat in het teken van geld verdienen en het verkopen van polissen, het liefst zo risicovol mogelijk, want dan zijn de marges het hoogst. Poorter: Op sommige contracten konden tussenpersonen 16.8 procent provisie scoren.
Door deze financiele afhankelijkheid nemen Labouchere en de tussenpersonen elkaar in een dodelijke tango. De bank biedt beleggingscoke die de dealer zo duur mogelijk moet verkopen aan junks. De controle op tussenpersonen liet te wensen over. Daar zat soms gajes tussen. Provisiejagertjes, erkent Poorter.
Verschillende tussenpersonen gaan, jagend op het rijkdomfantoom al snel over de schreef. In 1999 verwijdert Labouchere de Haagse tussenpersoon. Han Panhuyzen uit zijn bestand, omdat uit een boekenonderzoek blijkt dat hij valse contracten heeft getekend. De verschroeiend ambitieuze verkoper heeft spaarplannen geadresseerd op niet bestaande postcodes. De zaak blijft nog net binnenskamers.
Als interne account Hans Duivenvoorden met aangifte dreigt bij de Nederlandsche Bank (DNB), de bancaire controleur, pacificeert Troost de waakzame werknemer met een vage belofte. Hij zei dat hij ernaar zou kijken, maar hij deed niks, vertelt een betrokkene. Duivenvoorden verbreekt de verbinding als hem om opheldering wordt gevraagd.
Even later start de DNB uit eigen beweging een routineonderzoek naar aanleiding van geruchten over mogelijke onregelmatigheden. Troost schrikt en laat subiet dubieuze contracten uit het bestand vissen en vernietigen ; Hij geeft vervolgens opdracht klanten hun geld terug te geven en kondigt zwijgplicht af, ik zeg dus niks. Ga maar naar persvoorlichting, verklaart Troost nu. Edwin Weerdenburg, de keurige klerk die namens DNB onderzoek verricht, wil ook niet ingaan op de zaak.
Ook Vincent Poorter zegt illegaal voor Labouchere te hebben gewerkt. Hij ontduikt de huisregels van Labouchere. Intermediairs die Labouchere-spullen verkopen, dienen aan drie criteria te voldoen: ze moeten beschikken over een goedkeuring van beurswaakhond AFM, gecertificeerd zijn bij de Sociaal-economische Raad en een assurantie B-diploma bezitten. Ik had geen van drieen, grinnikt Poorter, toch liet Labouchere me voor hen werken. De bank investeert flink in de gewiekste meesterverkoper. Twee Labouchere-employes worden af en toe uitgeleend om de minder ervaren medewerkers van het kantoor van Poorter te scholen in financiele finesses. Ik had geen status, maar mocht wel producten verkopen, zegt hij, Graag zelfs.
Maar Poorter houdt er al snel een onzuivere verkoopethiek op na, ontdekt een Labouchere-ingewijde. Hij werkte met lui die klanten onjuiste informatie gaven. Dat was echt onverantwoord. Onzin, kaatst Poorter terug. Omdat ik niet officieel door Labouchere was aangesteld, opereerde ik des te voorzichtiger. De regels waren heilig voor mij. Ik hield me verre van het risicovolle spul; Ik heb zelfs twee collegas ontslagen omdat ze met contracten klooiden.
Schunnige voorvallen zijn het wel. Een van mijn verkopers wilde een contract afsluiten met twee Somalische asielzoekers in een flat in Amsterdam Zuid-Oost. Dat vond ik onmenselijk. Een werknemer, souschef van een 40-procentsdochter van het Zaanse kantoor EPB, rommelt met nepcontracten. Die jongen was directeurtje gaan spelen. Hij had een veel te duur kantoor en maakte veel kosten. Hij wilde slapend rijk worden.

Snuivende dronkelappen
De provisiejunks willen steeds meer scoren, constateert Poorter. Sommige collegas konden hun luxe leventje niet meer financieren uit de provisies van polissen. Die werden boos en gewelddadig. Op een zeker moment vraagt een collega van de Amsterdamse tussenpersoon Novendo aan Poorter of hij en deel van een lastig account wil overnemen, aangezien hij een hogere provisie heeft bedongen. Die man zat in de rats en ik wilde hem helpen. Poorter ontdekt echter dat Novendo, inmiddels failliet, werkt met ongediplomeerde onderaannemers, een absolute dont in de industrie. Toen ik hem vertelde dat ik die portefeuille niet wilde verkopen, heeft hij me op mijn ogen geslagen. Ik moest naar het ziekhuis om de boel te hechten.
De directeur meent dat Labouchere misbruik maakt van de geldgeilheid van de verkopers. Die tussenpersonen werden vaak letterlijk van de markt geplukt en verdienden in korte tijd bakken met geld. Ze werden ondergedompeld in het goede leven en pasten hun levensstijl aan. Door hun hoge uitgaanspatroon konden ze niet meer terug, en moesten ze nog meer verkopen. Dit patronagesysteem is van hogerhand bedacht.
Hij vertelt over zijn eerste baan bij callcenter Vero Telemarketing, halverweg jaren negentig. Het Zaanse belkantoor, een van de punten van waaruit Labouchere die omstreden leenconstructie Legio Lease plugt, bestaat die tijd uit snuivende dronkelappen, beweert Poorter stellig. Negen van de tien verkopers waren aan de drank omdat hun vrouw was weggelopen. Geregeld kwam er coke op tafel. We leefden larger than life. We gingen naar de hoeren en vierden feest. Je enige doel was nog meer verdienen en hoger komen in de hierarchie. Daar was het hele systeem op gebaseerd.
Wist de top daarvan? vraagt Poorter retorisch. Nou en of, Troost kwam geregeld bij Ron van Veldhoven, de Ferrari-rijdende directeur van Vero, op bezoek,. Zelfs Piet Bloemink, de bescheiden auctor intellectualis van de Legio Lease-producten, zou in het complot zitten, Ik ken Ron van Veldhoven, bevestig Bloemink. Dan zucht hij: Tegen heug en meug hou ik mijn bek dicht. Ik wil er graag iets over zeggen, maar ik zwijg. Bij elke vraag begint hij harder de dieper te zuchten. Hij is duidelijk geschokt dat zijn spaarplannen voor de gewone man zijn verworden tot roekeloze kansspelen.
Intern wordt er af en toe gewezen op de kans van instortende beurzen en op fatale gevolgen daarvan. Ami Krol, nu marketingmanager bij effectenbank Stroeve, spreekt directeur Troost aan op mogelijke risicos Vooral de leaseconstructies, waarbij met geleend geld aandelen worden aangeschaft, trakteert hij op zure recensies. Dat is gebeurd ja, huivert hij. Maar Troost lacht de bezwaren van zijn bezorgde collega weg. Een andere bron: Je moet Jack kennen. Die man kan een koelkast verkopen aan een eskimo.
Bovendien wordt de drammerige directeur altijd gedekt door zijn meerderen. Tot augustus 2000 is Labouchere het vechtmerk van de degelijke verzekeraar Aegon. Met name Johan van der Werf, lid van de raad van bestuur van Aegon Nederland, pusht de spaarproducten van de Amsterdamse dochter. We duwen ze die spullen door de strot, alleen niet onder de naam van Aegon, beveelt hij enkele malen. Langs de afgronden groeien de mooiste bloemen, was zijn mottto. Verklapt een oud-medewerker. Bert Jochems, op dat moment Aegon-woordvoerder, waarschuw Van der Werf voor de te risicovolle leenproducten, Ik zei: We verdienen veel centen maar gaat dat goed? Aegon ontkent desgevraagd niet dat Van der Werf enthousiast was over de producten.


Plastic zakjes
Als Aegon in maart 2000 Labouchere voor bijna 900 miljoen euro doorschuift naar de Belgische Dexia Bank, verandert er weinig aan de gezagsverhoudingen. Het Labouchereleger zet het verkoopoffensief onder leiding van luitenant Troost ongestoord voort. In december 2001 lijkt de sale force te stuiten op Joop Krant, de behoudende bestuursvoorzitter van zakenbank Kempen.Hij wordt aangesteld als de baas van Dexia Nederland nadat de Belgen Kempen hebben ingelijfd en hebben samengevoegd met Labouchere.
Maar de status aparte blijft. Krant, die ongeveer 140 miljoen gulden verdient met de verkoop van Kempen, toont nauwelijks belangstelling voor de opties, leenplannen en spaarconstructies van de Labouchere-cowboys. Cees Smit, voormalig hoofd opties bij Labouchere: Krant negeerde ons stelselmatig. Hij keurde ons geen blik waardig. Ik was aangenomen om nieuwe optieproducten te verzinnen, maar mijn functie werd al snel overbodig gemaakt.
De samenwerking tussen de nette zakenbank en het meer volkse retailbedrijf draait daarna snel uit op een echec. De bedrijfscultuur van Dexia Nederland blijft geheel verzuild. De enige samenwerking vond plaats tussen de it-afdelingen, zegt it-hopman Luit Jan Spanninga cynisch.De fusie was gewoon MeesPierson part ll. Je bleef mezen en pieren houden. Het zichtbaarst wordt die tegenstelling in de bedrijfscultuur. Labouchere bezit businessstoelen in de Kuip, terwijl Krant en Co op de tribune zitten bij Ajax. De mensen van Kempen schovens middags aan in de kantine of in de kamer van Joop voor een broodje met een glas melk. Dan werd er gepraat over zaken op politiek. De jongens van Labouchere namen een broodje mee naar de werkplek of lunchten in de stad, schetst John de Die, ex-financieel directeur bij Kempen (nu Geveke). De Kempenaren waen behoudender. Ook financieel ja. Bij producten van Labouchere keken wij als snel naar de gevaren.
De Labouchere-fractie ergert zich al snel aan de stijfheid van de krijtstrepen. De bankiers hebben strenge omgangvormen en oubollige kledingsvoorschriften. Casual Friday is verboden bij Kempen. Die gasten mochten ook niet met plastic zakjes lopen en niet praten in de lift, want daar zou wel eens een klant in kunnen staan, sneet een Labouchere-medewerker. De Die verdedigt zijn ex-collegas. Kempen spiegelde zich aan de intellectuele broederschap van Godman Sachs. Loyaal , betrouwbaar, eensgezind. Dat was anders dan bij het meer op de massa gerichte Labouchere.
Krant krijgt geen grip op het assertieve verkoopapparaat van de straatschoffies en treedt per december terug om zich onder meer te wijden joodse caritas. Krant gedroeg zich hooghartig en wereldvreemd. Hij snapte niet wat er speelde, zeggen Labouchere-werknemers. Tijdens een personeelsfeest sommeert de bestuurder een coverband nog ruim voor middernacht hun optreden te staken. We stonden net te dansen op Proud Mary toen de muziek werd stopgezet, omdat Krant vond dat we met elkaar moesten praten, sikkeneurt de Labouchere-bron.
Ondertussen sturen de Belgische bazen Dirk Bruneel en de jonge afgezant Stefaan Decreane naar Amsterdam om de crisis tussen de kibbelende dochters te bezweren. Kempen wordt weer gewoon zelfstandig. Maar hoe nu verder met Labouchere? Heeft Dexia spijt van de dure aankoop van de bank? Wat wisten de Belgen van de listen?
In het pand aan het Centraal Station dwaalt hierover een amusante anekdote rond. Op de dag dat Willem Burgers, de fameuze fondsbeheerder bij Kempen, wegens voorkennis terugtreedt, maakt een Belgische medewerker een grap met zelfspot. Gevraagd naar zijn voorkennis over de Labouchere-zaak, antwoordt hij onbewogen en waarschijnlijk naar waarheid:
"We hebben helemaal geen kennis".

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10744699
Joehoe, het heette vroeger legioLEASE. Dat zegt het eigenlijk al.
  donderdag 29 mei 2003 @ 16:24:29 #79
1234 HiZ
Istanbullu
pi_10757154
Kunnen al die knip en plak-stukken niet worden afgedaan met een link?

Oh nee, Legio-Leasers lezen de kleine lettertjes alleen maar als je ze er met hun neus indrukt.

  donderdag 29 mei 2003 @ 16:49:05 #80
36718 ghettoman
In the ghetto .....
pi_10757576
quote:
Op donderdag 29 mei 2003 16:24 schreef HiZ het volgende:

Oh nee, Legio-Leasers lezen de kleine lettertjes alleen maar als je ze er met hun neus indrukt.


Tsja .....
pi_10757687
quote:
Op donderdag 29 mei 2003 16:24 schreef HiZ het volgende:
Kunnen al die knip en plak-stukken niet worden afgedaan met een link?
Helaas niet daar sommige onder ons dit dan niet lezen of kunnen vinden.
quote:
Oh nee, Legio-Leasers lezen de kleine lettertjes alleen maar als je ze er met hun neus indrukt.
HIZ, uw grootheid is weer op zijn best...

Met name die objectieve inhoudelijkheid

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10764598
Tja, Captain-America, heel treurig dat je zoveel geld bent verloren. Maar nu weet je wel ineens bergen informatie in te winnen over de nalatigheid van Dexia. Dat had je natuurlijk ook meteen kunnen doen. Achterafpraat natuurlijk, maar hoe dan ook; dit is toch een kwestie van hand in eigen boezem steken? Je bent toch geen klein kind meer.

Simpele vergelijking die hier niet echt helemaal op gaat, maar toch: als Fok 10.000,- euro zou vragen per persoon per jaar voor het aanbieden van deze diensten met de garantie dat de inkomsten van deze site naar de users gaat die worden geraamd op het driedubbele van de inzet, zou je daar dan ook intrappen? Nee toch? Is Fok dan fout bezig? Mwoa.

pi_10776282
Beste Fokje,
quote:
Op donderdag 29 mei 2003 23:56 schreef fokje het volgende:
Tja, Captain-America, heel treurig dat je zoveel geld bent verloren. Maar nu weet je wel ineens bergen informatie in te winnen over de nalatigheid van Dexia. Dat had je natuurlijk ook meteen kunnen doen. Achterafpraat natuurlijk, maar hoe dan ook; dit is toch een kwestie van hand in eigen boezem steken? Je bent toch geen klein kind meer.
Dat is dan ook niet the issue.
Er is veel meer aan de hand, dat ik waar het in mijn geval om gaat.
Ten tijde van het afsluiten van dit contract, had met name Legio-Lease ook bepaalde verplichtingen dienen na te leven. Dit heeft men nagelaten. Iets wat mij nu in deze situatie heeft gebracht. Daarnaast heeft men mij, en ik niet alleen zo is gebleken, verkeerd, vals, voorgelicht. Daar en om nog wat andere, meer persoonlijke kwesties, draait dit geheel in mijn kwestie.
Het is daarom dat ik deze informatie post, om anderen te laten zien wat er zoal aan de hand is. Men is nogal geneigd om iemand op de eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Zo van eigen schuld e.d. Dit vind ik niet correct, en in mijn geval, maar ook van die van anderen, te kort door de bocht men dient alle, maar dan ook alle feiten te kennen eer men zijn of haar deskundige mening spuit.
quote:
Simpele vergelijking die hier niet echt helemaal op gaat, maar toch: als Fok 10.000,- euro zou vragen per persoon per jaar voor het aanbieden van deze diensten met de garantie dat de inkomsten van deze site naar de users gaat die worden geraamd op het driedubbele van de inzet, zou je daar dan ook intrappen? Nee toch? Is Fok dan fout bezig? Mwoa.
Zie het bovenstaande, was het maar zo zwart/wit als jij het schetst.
Misschien een id om nog is wat meer hierover te lezen, wie weet dat je er dan anders tegenaan kijkt.

Dank voor je (nette) reactie.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10776859
Ter (aanvullende) info e.d.:

Veel mis met verkoop aandelenlease Dexia"

Beurstoezichthouder Autoriteit-FM heeft bij Dexia Bank een waslijst van ernstige overtredingen geconstateerd bij de verkoop van aandelenlease producten.

Dit meldt het Financieele Dagblad vanochtend. Het oordeel is een steun in de rug voor de duizenden beleggers die verhaal willen halen bij de bank, en daartoe zelfs een aparte stichting in het leven hebben geroepen.

Dexia Nederland kondigde woensdag aan haar bankdochters Kempen & Co en Bank Labouchere een jaar na de fusie weer op te splitsen. De negatieve publiciteit rond de aandelenlease is een van de oorzaken van het mislukken van de fusie. Bank Labouchere verkocht aandelenlease onder de naam Legio Lease.

Schuld
Bij aandelenlease beleggen klanten met geleend geld. Door de zakkende koersen is de waarde van de belegging verdampt, de schuld blijft echter gewoon staan. Enige duizenden beleggers zijn of minderjarig of bejaard. Toezichthouder Autoriteit FinanciŽle Markten is al in april begonnen met een onderzoek. O.a. met het opstellen van cliŽntenovereenkomsten, saldibewaking en de verkooporganisatie zou veel mis zijn.

De toezichthouder wil Dexia een boete opleggen, maar die komt als mosterd na de maaltijd. Een deel van de regels die overtreden zijn is pas in 1999 ingesteld, terwijl aandelenlease al sinds 1996 verkocht wordt. Daarnaast deed de toezichthouder pas vorig jaar haar eerste waarschuwing uitgaan voor beleggingsvormen als aandelenlease.

©rtlz.nl

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10777778
quote:
Op vrijdag 30 mei 2003 17:53 schreef Captain-America het volgende:
Beste Fokje,
[..]

Dat is dan ook niet the issue.
Er is veel meer aan de hand, dat ik waar het in mijn geval om gaat.
Ten tijde van het afsluiten van dit contract, had met name Legio-Lease ook bepaalde verplichtingen dienen na te leven. Dit heeft men nagelaten. Iets wat mij nu in deze situatie heeft gebracht. Daarnaast heeft men mij, en ik niet alleen zo is gebleken, verkeerd, vals, voorgelicht. Daar en om nog wat andere, meer persoonlijke kwesties, draait dit geheel in mijn kwestie.
Het is daarom dat ik deze informatie post, om anderen te laten zien wat er zoal aan de hand is. Men is nogal geneigd om iemand op de eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Zo van eigen schuld e.d. Dit vind ik niet correct, en in mijn geval, maar ook van die van anderen, te kort door de bocht men dient alle, maar dan ook alle feiten te kennen eer men zijn of haar deskundige mening spuit.


Ik heb idd ook niet alles gelezen wat je hier gepast hebt, het is een beetje ehm... overkill. Dat de hele zaak geen zuivere koffie betrof, dat geloof ik best.
quote:
Zie het bovenstaande, was het maar zo zwart/wit als jij het schetst.
Misschien een id om nog is wat meer hierover te lezen, wie weet dat je er dan anders tegenaan kijkt.

Dank voor je (nette) reactie.

Mazzeltov;

Ralph


Nou ja, wees dan blij in jouw geval dat het idd niet zo zwart-wit is. Succes dan met het verkrijgen van een ehh...schadevergoeding? oid.

p.s. gewoon uit interesse; ga je ooit nog weer eens aandelen -of iets aanverwants- kopen/beleggen, ondanks de negatieve klapper die je gemaakt hebt?

pi_10801629
Goedesmorgens Fokje,
quote:
Op vrijdag 30 mei 2003 19:34 schreef fokje het volgende:

[..]

Ik heb idd ook niet alles gelezen wat je hier gepast hebt, het is een beetje ehm... overkill. Dat de hele zaak geen zuivere koffie betrof, dat geloof ik best.


Sorry for that. Was helaas nodig om wat zaken recht te zetten.
[..]
quote:
Nou ja, wees dan blij in jouw geval dat het idd niet zo zwart-wit is. Succes dan met het verkrijgen van een ehh...schadevergoeding? oid.
Thx. Ik reken nergens op, dan valt alles enkel mee. Zal me benieuwen hoe zaken zich verder zullen ontwikkelen. Zal t.z.t., al ben ik bang dat het een langdurige kwestie gaan zijn/worden, het een en ander in here posten.
quote:
p.s. gewoon uit interesse; ga je ooit nog weer eens aandelen -of iets aanverwants- kopen/beleggen, ondanks de negatieve klapper die je gemaakt hebt?
Ik heb mijn hele leven al belegd in aandelen(fondsen) e.d. Uiteraard conform het boekje, met geld wat over was enzo. Is nog nooit mis gegaan, niet helemaal heb natuurlijk ook een flinke devaluatie van mijn fondsen waargenomen. Edoch daar ik dit geld niet nodig heb, blijft het gewoon staan. Komt op de lange run allemaal wel goed.

Beleggen heb ik nog nooit gevreest. Is zoals eerder gezegd, de manier waarop, sparen wat geen sparen bleek te zijn, beloftes e.d. Had men net zo duidelijk gezegd wat de daadwerkelijke risico's waren en dat hiervan sprake was..., enfin is al is besproken he.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  maandag 16 juni 2003 @ 22:52:01 #87
50355 Toni_Soprano
Nah, I got stugots
pi_11155668
Tros Radar:

"Aandelenlease: belangenclubs willen raad van wijzen

AMSTERDAM (ANP) - De belangenbehartigers van gedupeerde beleggers in aandelenlease willen opnieuw in gesprek met de aanbieders van deze producten. Zij scharen zich achter de plannen van de PvdA, die maandag pleitte voor de oprichting van een raad van wijzen. Deze raad zou zich over de problemen moeten buigen.
De stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters verwachten dat een raad van wijzen de discussie weer vlot kan trekken. De belangenclubs dreigen aanbieders, waaronder de bank Dexia, met miljoenenclaims omdat zij de consumenten zouden hebben misleid bij de verkoop van beleggingen via aandelenlease. Eerdere pogingen om tot een vergelijk te komen mislukten, waarop de financiele instellingen afspraken zijn gaan maken met individuele beleggers.
Bij de leaseconstructies beleggen consumenten met geleend geld. Door de val van de aandelenkoersen hebben de beleggers de verwachte rendementen op hun aandelen vaak niet gehaald en blijven zij met een schuld zitten.
Volgens de PvdA kan een raad van wijzen op zoek gaan naar een schikking waarin alle partijen zich kunnen vinden. Verder zouden de financiele instellingen moeten overwegen om in de meest schrijnende gevallen met een gedeeltelijke schadeloosstelling te komen, stellen PvdA-Kamerleden in een ingezonden artikel in Het Financieele Dagblad."

Sad is good, unconscious isn't!
  woensdag 2 juli 2003 @ 22:20:14 #88
6457 DaMan
Een tijger in bed!
pi_11522228
Ook ik ben er toendertijd ingestonken & heb 'n "restschuld" overgehouden, van 'n paar 1000 Euro. Over die restschuld is nooit gesproken & die betaal ik ook niet, totdat de rechter beslist dat ik die moet betalen.

Helaas doen die oplichterratten van Legio/Dexia je wel negatief aanmelden bij 't BKR, waardoor 'n evt. afsluiten van 'n hypotheek groot gevaar kan lopen

BURP!!! Sprak ze teder...
  donderdag 3 juli 2003 @ 11:38:06 #89
57546 Masta-t
King and Queen of Cheese
pi_11531318
Ja ik baal ook van die Dexia Winstverdriedubbelaar.

Wan tik wordt nu constant gestoord in mijn leefgenot door van die domme mensjes die opgelicht zijn, en zich nu bij iedereen zielig voordoen en hun gelijk willen krijgen, in de vorm van: "Ja je was dom, maar je kon het ook niet weten, want geld valt immers altijd zo uit de lucht, er zijn geen risico's aan snel rijk worden... Dexia zit hartstikke fout"

Diezelfde mensen komen volgende week met: Herbalife, Multilevel marketing en Piramidespelen aanlopen, waarin ze ook al geld hebben verloren...

Dexia doet in opleidingen... Hopelijk heb je iets geleerd, het lesgeld was hoog genoeg.

Disclaimer: Alles wat hierboven staat is onzin. De steen des aanstoots zit in je hoofd. Degene die aanstoot neemt is kortzichtig. Respect is belangrijk. Onnodig kwetsen is slecht. Per ongeluk is niet erg. De Blauwe Banaan HEEFT echt het antwoord!
  donderdag 3 juli 2003 @ 23:13:50 #90
6457 DaMan
Een tijger in bed!
pi_11547165
quote:
Op donderdag 3 juli 2003 11:38 schreef Masta-t het volgende:
Ja ik baal ook van die Dexia Winstverdriedubbelaar.

Wan tik wordt nu constant gestoord in mijn leefgenot door van die domme mensjes die opgelicht zijn, en zich nu bij iedereen zielig voordoen en hun gelijk willen krijgen, in de vorm van: "Ja je was dom, maar je kon het ook niet weten, want geld valt immers altijd zo uit de lucht, er zijn geen risico's aan snel rijk worden... Dexia zit hartstikke fout"

Diezelfde mensen komen volgende week met: Herbalife, Multilevel marketing en Piramidespelen aanlopen, waarin ze ook al geld hebben verloren...

Dexia doet in opleidingen... Hopelijk heb je iets geleerd, het lesgeld was hoog genoeg.


Echt weer zo'n reaktie van iemand die totaal niet weet waar die over praat Als je de postings goed gelezen zou hebben, dan zou je kunnen zien dat 100 duizenden mensen vals voorgelicht zijn & kom nou niet aan met zo'n kutvergelijking als 'n pyramidespel, dat is iets wat je gewoon weet, maar van die leaseconstruties wist niemand iets af, omdat dit 'n nieuwe vorm van oplichting was. Het gaat mij helemaal niet om 't feit dat ik geld verloren heb met beleggen, want dat risico loop je gewoon altijd, maar 't feit dat mensen met 'n zgn. "restschuld" worden opgescheept is gewoon misdadig & illegaal, aangezien dit nooit vermeld/verteld is in brochures & bij persoonlijke voorlichting over deze produkten. Het is zelfs zo dat er in oudere folders gesproken werd over risicoloos beleggen & dat je minimaal je inleg terug zou krijgen in 't meest ongunstige geval.

Als je iets te melden hebt, meld dan iets zinnigs & kom niet met die flauwekul aan van "dat had je kunnen weten" want dit hebben honder duizenden mensen niet kunnen weten!

BURP!!! Sprak ze teder...
  vrijdag 4 juli 2003 @ 11:29:18 #91
57546 Masta-t
King and Queen of Cheese
pi_11555722
quote:
Op donderdag 3 juli 2003 23:13 schreef DaMan het volgende:

[..]

Echt weer zo'n reaktie van iemand die totaal niet weet waar die over praat Als je de postings goed gelezen zou hebben, dan zou je kunnen zien dat 100 duizenden mensen vals voorgelicht zijn & kom nou niet aan met zo'n kutvergelijking als 'n pyramidespel, dat is iets wat je gewoon weet, maar van die leaseconstruties wist niemand iets af, omdat dit 'n nieuwe vorm van oplichting was. Het gaat mij helemaal niet om 't feit dat ik geld verloren heb met beleggen, want dat risico loop je gewoon altijd, maar 't feit dat mensen met 'n zgn. "restschuld" worden opgescheept is gewoon misdadig & illegaal, aangezien dit nooit vermeld/verteld is in brochures & bij persoonlijke voorlichting over deze produkten. Het is zelfs zo dat er in oudere folders gesproken werd over risicoloos beleggen & dat je minimaal je inleg terug zou krijgen in 't meest ongunstige geval.

Als je iets te melden hebt, meld dan iets zinnigs & kom niet met die flauwekul aan van "dat had je kunnen weten" want dit hebben honder duizenden mensen niet kunnen weten!


Onzin. Je hebt een verhaal van een bedrijf geloofd dat totaal haaks staat op elke realiteit. Da's dom, en niet de schuld van het bedrijf dat leigt. Tuurlijk moet het gestraft worden.

Maar ik vind dit lijken op je fiets neit op slot zetten en dan klagen dat ie gestolen is...

De gelegenheid maakt de dief, ook al is stelen verboden.

Disclaimer: Alles wat hierboven staat is onzin. De steen des aanstoots zit in je hoofd. Degene die aanstoot neemt is kortzichtig. Respect is belangrijk. Onnodig kwetsen is slecht. Per ongeluk is niet erg. De Blauwe Banaan HEEFT echt het antwoord!
pi_11566645
quote:
Op vrijdag 4 juli 2003 11:29 schreef Masta-t het volgende:

[..]

Onzin. Je hebt een verhaal van een bedrijf geloofd dat totaal haaks staat op elke realiteit. Da's dom, en niet de schuld van het bedrijf dat leigt. Tuurlijk moet het gestraft worden.

Maar ik vind dit lijken op je fiets neit op slot zetten en dan klagen dat ie gestolen is...

De gelegenheid maakt de dief, ook al is stelen verboden.


Dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid ontlopenis hier natuurlijk wel duidelijk. Dat neemt niet weg dat de bancaire instellingen die deze bende hebben aangesmeerd hard gestraft mogen worden. Maar dan gaat het me meer om de schrijnende gevallen waarbij bijvoorbeeld aan demente bejaarden bewust werd verkocht, of aan minderjarigen. De straf zou overigens eerder moeten bestaan uit een aan de toezichthoudende organen te betalen boete dan uit een schadeloosstelling van volwassen en capabele personen. Die moeten hun contract gewoon lezen voordat ze tekenen, simpel.
Scared to take chances, you'll never have the answers.
vicit vim virtus
https://tinyurl.com/3z29p75c
  vrijdag 4 juli 2003 @ 21:26:19 #93
57546 Masta-t
King and Queen of Cheese
pi_11569508
quote:
Op vrijdag 4 juli 2003 18:50 schreef nostra het volgende:

[..]

Dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid ontlopenis hier natuurlijk wel duidelijk. Dat neemt niet weg dat de bancaire instellingen die deze bende hebben aangesmeerd hard gestraft mogen worden. Maar dan gaat het me meer om de schrijnende gevallen waarbij bijvoorbeeld aan demente bejaarden bewust werd verkocht, of aan minderjarigen. De straf zou overigens eerder moeten bestaan uit een aan de toezichthoudende organen te betalen boete dan uit een schadeloosstelling van volwassen en capabele personen. Die moeten hun contract gewoon lezen voordat ze tekenen, simpel.


akkoord en honderd procent mee eens.

Is er een handen schuddende smiley?

Disclaimer: Alles wat hierboven staat is onzin. De steen des aanstoots zit in je hoofd. Degene die aanstoot neemt is kortzichtig. Respect is belangrijk. Onnodig kwetsen is slecht. Per ongeluk is niet erg. De Blauwe Banaan HEEFT echt het antwoord!
pi_11625024
FYI, het begin van het einde voor Dexia en consoorten!:

AFM: verkopers effectenlease op alle punten in de fout 26-06-2003
DEN HAAG - Aanbieders van effectenleaseproducten zijn op vele terreinen in de fout gegaan bij het aanbieden, onderhouden, afhandelen en administratief vastleggen van aandelenleasecontracten.

Dat blijkt uit een presentatie over deze problematiek die de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) vorige week hield voor Tweede-Kamerleden. De conclusies van de AFM zijn in het bezit van deze krant.

Opvallend is dat de AFM in de hele keten van de verkoop van aandelenleaseproducten is gestuit op overtredingen op het terrein van de zorgplicht. Bij de promotie en acquisitie was er sprake van misleidende reclame en het zonder toestemming benaderen van klanten. Bij het aangaan van relaties zijn vaak geen profielen van klanten opgesteld. Rechten en plichten van klanten staan onduidelijk in overeenkomsten. Klanten zouden niet tegen de juiste prijs zijn afgerekend. Ze zijn onvoldoende gerapporteerd over posities. Ook is er
onvoldoende gecontroleerd op de draagkracht van klanten. Administraties en interne controles bij aanbieders van de producten blijken gebrekkig of helemaal niet aanwezig.

Een woordvoerder van de AFM zegt dat het gaat om `algemene bevindingen' over de branche als geheel `uit verschillende onderzoeken'. Niet alle aanbieders gingen op al deze punten in de fout. Mogelijk volgen hierop boetes en publieke terechtwijzingen, zei minister Zalm van financiŽn gisteravond in een kamerdebat over het onderwerp.

Het oordeel van de AFM kan een steun in de rug zijn voor beleggers die gecompenseerd willen worden voor verliezen die ze hebben geleden bij deze voorheen zeer populaire vorm van beleggen met geleend geld.

Zalm spant zich in om de geschillen tussen aanbieders en beleggers op t e lossen. De ingreep van Zalm is opvallend omdat zijn voorganger Hoogervorst en de VVD en het CDA zeer terughoudend waren over inmenging in het conflict. Hij gaf de Tweede Kamer gisteravond toelichting op zijn vergaande voorstellen.

Minister Zalm van financiŽn neemt de oproep over van PvdA-kamerlid Heemskerk om een comitť van wijzen in te stellen. Dit comitť zal na het voeren van een tiental proefprocessen door de klachtencommissie voor beleggers proberen de vonnissen geldend te maken voor de overige lopende geschillen. Het gaat alleen bij aanbieder Dexia ome zeker 100.000 klagers.

Zalm heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat de geheime rapporten van de Autoriteit FinanciŽle Markten ter beschikking worden gesteld aan het comitť. Zalm: `Ik zal hiervoor de grenzen van de wet aftasten, want het is voor een goed doel.' De stichting die teleurgestelde beleggers bijstaat, staat positief tegenover de voornemens van Zalm.

Dexia wil klanten aan contract houden

De grootste aanbieder Dexia wil alleen nieuw overleg als de dagvaarding van de stichting wordt ingetrokken. Een woordvoerder van de stichting zegt dat daar nog geen besluit over is genomen. We kunnen doorgaan met procederen en tegelijk de resultaten van het plan van Zalm afwachten.'

Vooralsnog is onduidelijk of mensen die al zijn ingegaan op het Dexia-aanbod nog kunnen profiteren van het oordeel van het comitť
van wijzen. Dexia zegt mensen aan hun contracten te houden. Inspanningen van Zalm om incasso's stil te zetten hebben niets opgeleverd, zo zei hij gisteren. Vorige week ontvouwde Zalm in hoofdlijnen zijn plan voor een vereenvoudigde afhandeling van het grote aantal geschillen. Afgelopen maandag heeft hij hierover overleg gevoerd met het Dutch Securities Institute (DSI), dat waakt over de integriteit van de effectenbranche.

Zalm vindt het primair de verantwoordelijkheid van banken en beleggers om hun geschillen op te lossen. De minister vindt echter dat `de omvang van het aantal geschillen om bijzondere aandacht vraagt'. Zalm wil in aanvulling op de voorstellen van aanbieders van producten als Aegon en Dexia een soepele afhandeling van geschillen bevorderden. Hij wil voorkomen dat mensen die grote problemen hebben als gevolg van de aandelenleaseproducten lang in onzekerheid verkeren over hun positie.
Zalm: `Betrokkenen moeten niet nog een keer door advocaten uit de zak worden geklopt.'

De klachtencommissie van het Dutch Securities Institute (DSI) gaat op aandringen van Zalm een tiental representatieve proefprocessen voeren. Deze uitspraken moeten dienen als `vertrekpunt' voor de afhandeling van alle resterende geschillen. Omdat de overheid de vonnissen niet bindend kan opleggen voor alle geschillen is medewerking van alle partijen noodzakelijk. Zalm stelt een zogeheten Commissie Geschillen Aandelenlease (CGA) in die tot taak krijgt de medewerking te bevorderen van de twee partijen: de banken en de klagende beleggers.

Zalm zal aandringen op samenwerking `gegeven de omvang van de problematiek' en de 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' die op de betrokken partijen rust om een oplossing te vinden.

Bron: Het FinanciŽle Dagblad

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_11637062
Als er een schaap over de dam is...

Overigens goed om te weten is dat Aegon de eigenaar/bedenker is/was van aandelenlease ala Legio-Lease. Ook handig om te weten in dit kader is dat Dexia, die deze hele zooi heeft overgenomen, bepaalde klachten van gedupeerden niet serieus neem, zelfs afwimpelt, edoch deze klachten wel Aegon verwijt, in de door hun opgestarte procedure richting Aegon. Zoek maar eens het Internet af, Dexia v.s. Aegon.

N i e u w s a r c h i e f

07-07-2003 10:55

Aandelenlease kost Aegon 20 miljoen

DEN HAAG (ANP) - De 20 miljoen euro die Aegon Nederland opzij heeft gelegd om klanten van een aandelenleaseproduct schadeloos te stellen, zal waarschijnlijk volledig worden gebruikt. Dat heeft een woordvoerster van de verzekeraar maandag gezegd. Aegon heeft 250 beleggers in het bewuste product, Vermogensrendement genaamd, afgelopen weekeinde compensatie aangeboden.
In totaal hebben 360 mensen geld gestoken in Vermogensrendement. De verzekeraar wil ook met de overgebleven klanten praten over een compensatieregeling. "Onze intentie is om met alle klanten een persoonlijk geprek te hebben." Eerder dit jaar reserveerde de verzekaar 20 miljoen euro voor de schadeloosstelling.
De schadevergoeding zal per persoon verschillen, aldus Aegon. "Er zijn mensen die de risicos van het product niet goed konden inschatten", aldus de woordvoerster. Deze klanten kunnen op een forse vergoeding rekenen. Professionele beleggers die wisten hoe het product in elkaar stak, zullen met minder genoegen moeten nemen.
Deelnemers in Vermogensrendement belegden met geleend geld, waarbij ook opties werden gebruikt. De optiecontracten moesten goeddeels zorgen voor de bekostiging van de aandelenlease, maar door de malaise op de beurzen leverden de contracten onvoldoende op. Volgens Aegon is het optieplan door een externe adviseur toegevoegd aan het originele aandelenleaseproduct, zoals de verzekeraar het wilde verkopen. "Maar we hebben er wel mee ingestemd. Dat hadden we, achteraf bekeken, niet moeten doen."

© 1996-2003 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: info@dft.nl Disclaimer

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_12256478
Gisteren:
quote:
Het Financieele Dagblad
*** Dexia voelt zich gesterkt door uitspraak rechtbank (p.1)
Dexia Bank voelt zich gesterkt door het winnen van een kort geding dat een effectenleasebelegger had aangespannen. Dat zegt een woordvoerder van de Frans-Belgisch-Nederlandse bank in een reactie. De rechter stelt vast dat de bank in zijn brochure over effectenlease duidelijk heeft gemaakt dat het om een risicovol product ging en dat die waarschuwingen voor de 'gemiddelde belegger' voldoende is. Hij volgt hiermee een vonnis van de klachtencommissie. De uitspraak van anderhalve week geleden kan van invloed zijn op de procedure die tienduizenden beleggers in januari samen aanspanden tegen de bank.
en vandaag:
quote:
Dexia daagt leasebeleggers

AMSTERDAM (ANP) - Dexia Bank Nederland gaat de komende maanden 150 beleggers voor de rechter slepen.
Het gaat om klanten die hun aandelenleasecontract niet meer nakomen. Ze betalen hun schuld niet meer af of hebben hun maandelijkse termijnbetaling gestaakt. Dat heeft een woordvoerder van Dexia woensdag gezegd.
De stap ligt gevoelig omdat duizenden boze beleggers een bodemprocedurehebben aangespannen tegen de bank. Ze voelen zich misleid bij de aankoop van aandelenleasecontracten. Het was volgens vele beleggers niet duidelijk dat ze belegden met geleend geld. Bovendien zouden de risicos niet duidelijk zijn geweest.
Door de dalende beurskoersen hebben veel beleggers verlies geleden met hun leasecontracten. In afwachting van een uitspraak in de grote procedure, betaalt een groep beleggers niets meer aan Dexia. Dat zijn er meer dan de eerste 150 die Dexia nu voor de rechter daagt.
Dexia wil niet zeggen hoeveel beleggers van de ruim 200.000 niet meer betalen. "Een redelijk aantal mensen", is het enige dat de woordvoerder van de bank daarover kwijt wil. Dexia heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat ondanks de problemen de contracten zullen worden nageleefd, benadrukt hij.
Minister Zalm van FinanciŽn vroeg begin juli om boze beleggers te ontzien zolang het conflict niet is opgelost. Hij stelde voor een arbitragecommissie zich over de kwestie te laten buigen en tot die tijd incassoprocedures te staken.
Volgens Dexia heeft de minister dat nooit direct aan de bank gevraagd. De bank zegt dat de stap naar de rechter de laatste fase van een "zorgvuldig traject". "We stappen niet na een maand al naar de rechtbank", aldus de woordvoerder.
Begin dit jaar probeerde de bank het leed van de klanten iets te verzachten door zachtere voorwaarden aan te bieden. Dan moesten de klanten wel afzien van rechtszaken tegen de bank. Iets meer dan 40 procent ging in op het aanbod.

Bron: DFT


Ik ben benieuwd...
  woensdag 6 augustus 2003 @ 15:26:41 #97
43959 MetalMessiah
Messiahs die young
pi_12258561
Mag Dexia ook geld terugvragen van mensen die hebben verdiend aan de optie plannen?

Die zijn er namelijk ook genoeg. De eerste generaties (vanaf 1996) met looptijden tot 2000 hebben goed verdiend aan deze constructies.

PS als Dexia niet overgaat tot invordering van schulden kan dat worden opgevat als een signaal dat Dexia zich niet zeker is van de rechtmatigheid van de schulden. Dat soort dingen liggen heel gevoelig in procedures.

Je kunt niet alles hebben, maar wel niets...
pi_12269358
En dan het allerlaatste nieuws van ons allerhoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad der Nederlanden:

Zorgplicht van banken is beslist geen wassen neus 06-08-2003
Van een onzer redacteuren
AMSTERDAM, woensdag
Een cliŽnt die te veel risico neemt bij zijn of haar beleggingen, moet altijd door de bank tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Transacties die volgens de bank eigenlijk een te groot risico met zich meebrengen, moeten daarom geweigerd worden. Dat is in grote lijnen de conclusie van de Hoge Raad in een arrest in een juridische procedure die een belegger tegen de Rabobank had aangespannen.

De belegger, die inmiddels is overleden, gaf aan de Rabo in 1987 opdracht voor optietransacties. Orders waarbij hij grote risico's liep. Hij hoopte op een spoedig herstel van de koersen op de beurzen, maar toen die na de krach uitbleven, ging hij volledig het schip in.

De bank, die gewezen had op zijn risicovolle handelen en zelfs waarschuwde dat hij al zijn geld kon verliezen met zijn optiecontracten, werd door de belegger als het ware gedwongen de opdrachten uit te voeren: de belegger erkende de risico's te beseffen, maar stelde dat het 'zijn' geld was en dat hij degene was die bepaalde wat ermee gebeurde. Niettemin werd de Rabo achteraf verweten aan het wegsmelten van het vermogen te hebben meegewerkt.

De rechtbank in Den Bosch stelde de belegger in het ongelijk. Maar de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land, is een andere mening toegedaan. Volgens haar zijn waarschuwingen 'niet toereikend' om iedere aansprakelijkheid van de bank voor schade van de cliŽnt af te wijzen. De bank, die wist dat de beursregels met de daarin gestelde vereiste marges werden overtreden, had uit hoofde van haar 'zorgplicht' de opdrachten van de eigengereide belegger gewoon moeten weigeren. Het gerechtshof in Amsterdam moet nu gaan bekijken wie er en in welke mate moet opdraaien voor de geleden schade.

Hein Blocks, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, liet gisteren blijken tevreden te zijn met het arrest. Per saldo is iedereen ermee gebaat", stelde hij. Er wordt veel duidelijkheid mee geschapen." Volgens de regels moet er allang door de banken aan margeverplichting worden voldaan. Maar daar werd in speciale gevallen wel eens van afgeweken. Door het arrest is dat niet meer mogelijk: posities die niet aan de margeverplichting voldoen, mogen niet worden ingenomen, daar waar door de koersontwikkelingen niet langer aan die verplichting wordt voldaan, moeten de posities direct worden afgesloten. Of de klant dat altijd leuk vindt, is de vraag. Maar door de duidelijkheid voorkom je wel een hoop discussie", aldus de NVB-directeur.

Jurist William Schonewille liet gisteren, weten benieuwd te zijn naar de uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof. Tot voor kort dienden de belegger en de bank schade die voorvloeit uit tekorten aan zekerheden, de zogenoemde margintekorten, te delen. Op grond van de huidige wetgeving hierover heeft het Hof in Amsterdam eerder geoordeeld dat van eigen schuld van de belegger geen sprake kan zijn. Dat komt door het beschermende karakter van de wettelijke bepaling. Moet de bank nu voor 100% van de schade opdraaien? Dat moeten we afwachten."

De zorgplicht van banken staat de laatste tijd in toenemende belangstelling. Tienduizenden burgers die met geleend geld in aandelen hebben belegd, de zogenoemde leaseproducten, hebben door de koersdalingen van hun waardepapieren op de beurzen forse verliezen geleden.

Zij hebben geklaagd te zijn misleid door banken, die hun zorgplicht zouden hebben verzaakt. In ťťn van deze kwesties heeft de stichting Leaseverlies hierover de degens gekruist met Dexia Bank Nederland. Hierbij is Schonewille advocaat van de stichting Leaseverlies.

Bron: De Telegraaf + http://www.leaseverlies.nl

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_12271083
Tip: Probeer Teak...
  donderdag 7 augustus 2003 @ 10:00:20 #100
43959 MetalMessiah
Messiahs die young
pi_12273643
quote:
Op donderdag 7 augustus 2003 00:04 schreef Captain-America het volgende:
knip
Vertaling:
Hoge Raad komt aankakken met een uitspraak dat de bank de klant moet vertellen maar op te rotten met zijn orders en een andere bank te zoeken als orders te risicovol zijn?

Wanneer is een order (of een stapel orders) echter te risicovol? Wie gaat/kan dat nou bepalen? Dat is toch eigenlijk alleen de belegger zelf (maar die volgens de Hoge Raad geestelijk gestoord is en wiens woord geen waarde heeft)?

Wie gaat straks de schadeclaims betalen als een belagger veel geld misloopt omdat de bank weigerde de orders uit te voeren?

Het resultaat van dit soort trieste pogingen om burgers te debiliseren is dat banken steeds meer formulieren laten tekenen door beleggers waarin de beleggers aangeven van alle rechten af te zien. Daarmee is de gemiddelde belegger alleen maar slechter af. Zoals gewoonlijk lijdt de meerderheid daarbij onder de juk van een minderheid van sukkels die beschermd worden door een incapabele overheid.

Zo, dat moest er even uit!

Je kunt niet alles hebben, maar wel niets...
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')