abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_201802528
Omdat BNW geen wappieverzamelplaats moet worden, maar juist het in het grijze gebied moet storten.

Door Corona en de bijbehorende chaos, is de toon wel gezet en zijn discussies die fel op kunnen lopen, waar niemand uitkomt. En de stempel 'wappie' is snel gezet.

Maar hoe zit het met degenen die jarenlang hier meeposten of lezen?
De wat oudere generatie, die al verbanden zagen die zo vergezocht leken.

Door de jaren heen kwam ik zaken tegen als de Bilderbergers, Joodse en kerkelijke elites, maar ook de vrijmetselaars en sinds kort is het WEF groots in beeld.
Hoe verhoudt dit zich, wat is het doel en wat houdt het in stand?

Dit is BNW, hier zoeken we geen antwoorden, maar stellen we vragen.
“If you don’t read the newspaper, you are uninformed. If you do read the newspaper, you are misinformed.”
- Mark Twain.
  maandag 18 oktober 2021 @ 01:20:17 #2
478286 Stray_cat
Veni, vidi, vagina
pi_201802543
quote:
99s.gif Op maandag 18 oktober 2021 01:08 schreef The_Emotion het volgende:
Omdat BNW geen wappieverzamelplaats moet worden, maar juist het in het grijze gebied moet storten.

Door Corona en de bijbehorende chaos, is de toon wel gezet en zijn discussies die fel op kunnen lopen, waar niemand uitkomt. En de stempel 'wappie' is snel gezet.

Maar hoe zit het met degenen die jarenlang hier meeposten of lezen?
De wat oudere generatie, die al verbanden zagen die zo vergezocht leken.

Door de jaren heen kwam ik zaken tegen als de Bilderbergers, Joodse en kerkelijke elites, maar ook de vrijmetselaars en sinds kort is het WEF groots in beeld.
Hoe verhoudt dit zich, wat is het doel en wat houdt het in stand?

Dit is BNW, hier zoeken we geen antwoorden, maar stellen we vragen.
TS begint
pi_201802579
quote:
6s.gif Op maandag 18 oktober 2021 01:20 schreef Stray_cat het volgende:

[..]
TS begint
TS begint met een leeg conspiracy board, om die met oude en nieuwe generatie 'andersdenkenden' vorm te geven.
Wat is voorspeld? Wat valt er op ons dak? Hoe staan de stukken op het schaakbord? En wie zijn de spelers?
“If you don’t read the newspaper, you are uninformed. If you do read the newspaper, you are misinformed.”
- Mark Twain.
pi_201802595
wie trekt er aan de touwtje van al de organisaties?

  maandag 18 oktober 2021 @ 05:24:17 #5
279682 theguyver
Sidekick van A tuin-hek!
pi_201802647
Oeh dit is echt een topic voor lambiekje.
En natuurlijk Ali maar die heeft al vastgesteld dat de kerk er achter zit.

WEF is wel een goeie inderdaad.

https://spectator.clingen(...)world-economic-forum
Er staat nog een vraag voor u open!!
  BNW - Beste TS 2020 maandag 18 oktober 2021 @ 10:37:05 #6
343952 Ali_boo
pi_201804224
quote:
99s.gif Op maandag 18 oktober 2021 01:08 schreef The_Emotion het volgende:
Omdat BNW geen wappieverzamelplaats moet worden, maar juist het in het grijze gebied moet storten.

Door Corona en de bijbehorende chaos, is de toon wel gezet en zijn discussies die fel op kunnen lopen, waar niemand uitkomt. En de stempel 'wappie' is snel gezet.

Maar hoe zit het met degenen die jarenlang hier meeposten of lezen?
De wat oudere generatie, die al verbanden zagen die zo vergezocht leken.

Door de jaren heen kwam ik zaken tegen als de Bilderbergers, Joodse en kerkelijke elites, maar ook de vrijmetselaars en sinds kort is het WEF groots in beeld.
Hoe verhoudt dit zich, wat is het doel en wat houdt het in stand?

Dit is BNW, hier zoeken we geen antwoorden, maar stellen we vragen.
Mocht er een dag komen dat we onze soevereiniteit overdragen aan de VN , dan zitten we in de NWO. Verder is de WEF niet nieuw maar een onderdeel van de VN

Wie hier achter zit laat ik even in het midden

Dit zijn de doelen op korte termijn

A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him, even if I shower him with information, with authentic proof, with documents and pictures. ...he will refuse to believe it.
pi_201805190
quote:
99s.gif Op maandag 18 oktober 2021 01:08 schreef The_Emotion het volgende:
Omdat BNW geen wappieverzamelplaats moet worden, maar juist het in het grijze gebied moet storten.

Door Corona en de bijbehorende chaos, is de toon wel gezet en zijn discussies die fel op kunnen lopen, waar niemand uitkomt. En de stempel 'wappie' is snel gezet.

Maar hoe zit het met degenen die jarenlang hier meeposten of lezen?
De wat oudere generatie, die al verbanden zagen die zo vergezocht leken.

Door de jaren heen kwam ik zaken tegen als de Bilderbergers, Joodse en kerkelijke elites, maar ook de vrijmetselaars en sinds kort is het WEF groots in beeld.
Hoe verhoudt dit zich, wat is het doel en wat houdt het in stand?

Dit is BNW, hier zoeken we geen antwoorden, maar stellen we vragen.
Als ouwe garde zeg ik: we hebben hier in de loop der jaren inderdaad een heleboel topics over geopend en daarin ook uitgebreid en met bronnen proberen weer te geven wat er speelt.

Ik zou je daarom willen aanraden om die topics nog eens raad te plegen, want ik denk dat het meeste van wat je zoekt daar al in te vinden is.

Als er toch dingen onduidelijk zijn, dan graag specifieke vragen stellen, want wat je nu vraagt is simpelweg te groot en complex om in 1 topic met een paar posts uiteen te zetten.

In wezen zijn we allemaal in een strijd verwikkeld van goed vs kwaad, waarin wij allemaal keuzes moeten maken voor het een of het ander. Ons geweten getuigt van die strijd die ook in ons wordt gevoerd.

Het uiteindelijke doel is absolute macht over ieder mens te krijgen, zowel fysiek als mentaal als spiritueel, opdat mensen niet hun geweten volgen, maar de dwingende wetten van instituten die tegen Gods wet ingaan.

Het doel is dus om je een slaaf te maken: een slaaf van de zonde via wetgeving die zondigen tegen de schepper verplicht.

God heeft namelijk een wet voor de gehele mensheid, en overtreding van die wet leidt tot de dood.

Iedereen overtreedt die wet van nature, maar Jezus Christus is voor onze zonden gestorven zodat we kunnen worden vergeven voor onze zonden en het eeuwige leven kunnen krijgen op een nieuwe aarde waarin gerechtigheid heerst.

De dienaars van de vijand van God proberen de hele mensheid te dwingen om in overtreding tegen Gods wet te handelen en de kennis van verlossing verborgen te houden, zodat mensen uiteindelijk sterven.

Die mensen zelf zijn daar lang niet altijd van bewust maar doen het doorgaans voor plezier, rijkdom, macht en andere persoonlijke belangen.

De spirituele krachten die zij dienen hebben echter wel degelijk als doel om elk individu te vernietigen door deze onwetend te houden en in rebellie tegen God te laten handelen.

De NWO is in wezen de ultieme uiting van rebellie tegen God via een politiek en spiritueel systeem, waarbij de mens zichzelf tot god verheft. Uiteindelijk zal God zelf dit systeem en iedereen die ertoe behoort wegvagen.

De bijbel noemt dit politiek en spirituele systeem 'Babylon'.

Het spreekt over de uiteindelijke veroordeling van Babylon en roept iedereen op om uit dit systeem te komen, zodat je niet deelneemt aan haar zonden.

Het proberen te ontcijferen van wat de NWO is, is onmogelijk zonder je bewust te zijn van deze spirituele strijd tussen goed en kwaad, en het feit dat deze betrekking heeft op elk individu, aangezien elk individu uiteindelijk geoordeeld zal worden voor zijn daden in dit leven door de schepper God en ziijn zoon Jezus Christus die voor de zonden van de wereld is gestorven.

Openbaringen 18 beschrijft het oordeel van Babylon en de plagen waarmee het zal worden veroordeeld.

Iedereen die in Babylon blijft (spiritueel gezien dus rebels tegen God blijft), zal die plagen ook ondergaan.

Het heeft geen enkele zin om voor persoonlijk gewin op korte termijn Babylon te blijven volgen of je eraan te conformeren. Want uiteindelijk zul je boeten voor je zonden.

Daarom roept de bijbel iedereen op tot bekering, zodat je een schoon geweten kunt krijgen tegenover God en je niets hoeft te vrezen voor de toekomst.

Openbaringen 18 1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.

2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;

3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.

6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.

8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien;

10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.

11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;

12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen;

13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen.

14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.

15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende;

16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.

17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre;

18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?

19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.

20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.

21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.

22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden.

23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ali_Kannibali op 18-10-2021 12:19:14 ]
pi_201813861
Hey
Leuk inititatief topic
Als letterlijk en figuurlijk lid van de oude generatie wil ik deze best wel inkoppen :

Monopolie : het totaal plaatje van The Great Reset

https://www.jornluka.com/(...)van-the-great-reset/
I understand how you feel. You see, it's all very clear to me now. The whole thing. It's wonderful.
pi_201817326
quote:
0s.gif Op maandag 18 oktober 2021 10:37 schreef Ali_boo het volgende:

[..]
Mocht er een dag komen dat we onze soevereiniteit overdragen aan de VN , dan zitten we in de NWO. Verder is de WEF niet nieuw maar een onderdeel van de VN

Wie hier achter zit laat ik even in het midden

Dit zijn de doelen op korte termijn

[ afbeelding ]
Wel omslachtig, de overheid kan nu toch ook al je medicijnen etc weigeren? Je complete bestaan rust nu ook op een BSN. Zonder BSN geen bestaan.
"Ik heb nog met hem gekoerst"
pi_201840358
Bedankt voor de input tot zover.
Zelf heb ik niet alle tijd genomen om alles door te nemen, want ben met een eigen Great Reset bezig.
De strijd van @Ali_Kannibali tegen de katholieke kerk is kenmerkend aanwezig met quotes uit Openbaringen.
The four horsemen, vind ik een bijzonder concept, maar interpreteer het losjes.
Mijn bijbelkennis is wat roestig wat dat betreft.
Wel kan ik de kerk ergens op de kaart een plekje geven, de UN wat meer overkoepelend is en meer zichtbaar, maar doen onzichtbare dingen.

WEF is iets wat vooral tijdens corona ineens tevoorschijn kwam, terwijl het sinds 1971 bestaat, met Schwab aan het roer.
Toen dacht ik even brrr daar heb je Dr. Evil dan met zijn snode plannen, terwijl ik nu ook denk, Klaus Schwab doet iets te veel zijn best om Dr. Evil te zijn.(of social media doet dat)
Oftewel er zit een grotere macht achter.

Machten die de oudere BNW-garde vaak vermeldde, zoals vrijmetselaars lijken toch een beetje vergeten door de wappiewolk waar geen aluminium hoedje tegen bestand is.

@yvonne @Lavenderr
Dit topic is bedoeld voor het brede plaatje, Leken met vragen die het plaatje uit willen tekenen en gevorderden die kleuren beschikbaar stellen om het in te vullen, uiteindelijk doe je het zelf.
“If you don’t read the newspaper, you are uninformed. If you do read the newspaper, you are misinformed.”
- Mark Twain.
pi_201840479
quote:
99s.gif Op maandag 18 oktober 2021 01:08 schreef The_Emotion het volgende:
Omdat BNW geen wappieverzamelplaats moet worden, maar juist het in het grijze gebied moet storten.

Door Corona en de bijbehorende chaos, is de toon wel gezet en zijn discussies die fel op kunnen lopen, waar niemand uitkomt. En de stempel 'wappie' is snel gezet.

Maar hoe zit het met degenen die jarenlang hier meeposten of lezen?
De wat oudere generatie, die al verbanden zagen die zo vergezocht leken.

Door de jaren heen kwam ik zaken tegen als de Bilderbergers, Joodse en kerkelijke elites, maar ook de vrijmetselaars en sinds kort is het WEF groots in beeld.
Hoe verhoudt dit zich, wat is het doel en wat houdt het in stand?

Dit is BNW, hier zoeken we geen antwoorden, maar stellen we vragen.
Heel blij met jouw bijdrage(n),
pi_201840663
quote:
Grappig dat je Star Wars naar voren haalt.
Hier is nog eentje, commentaar met oogpunt van The Empire

Riep laatst niet iemand dat SF-films verkapte docu's waren?
In het geval Star Wars en met name de prequels, liet wel een vuil politiek spel zien.
“If you don’t read the newspaper, you are uninformed. If you do read the newspaper, you are misinformed.”
- Mark Twain.
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')