abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_192200118


Voorgaande topics
Topicreeks: Aardbevingen

Samenvatting
Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen vinden plaats als er in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. De energie plant zich dan in een golfbeweging vanuit het centrum naar de omgeving voort. Het denkbeeldige punt waar de beving ontstaat, het zwaartepunt van de energiedichtheid, heet het hypocentrum. Het punt aan het aardoppervlak daar loodrecht boven wordt het epicentrum genoemd. Een lijn van gelijke bevingintensiteit rond een epicentrum heet een isoseist. Seismologie is de wetenschap van aardbevingen.

De meeste aardbevingen komen voor in de aardkorst tot op een diepte van ongeveer 30 kilometer. Er komen echter ook bevingen voor op dieptes tot ongeveer 700 kilometer. De meeste aardbevingen komen voor rondom de Grote Oceaan, in het Middellandse Zeegebied, in de Himalaya en Indonesi�. Ook midden in oceanen komen bevingen voor. Aardbevingen die ontstaan onder de zeespiegel worden, minder correct, ook wel zeebevingen genoemd; een vloedgolf of tsunami kan dan het gevolg zijn. Bij aardbevingen is het zo dat 'hoe ondieper een beving des te groter de kans op schade of een tsunami'.

Veel aardbevingen hangen samen met de langzame interne bewegingen van de aardkorst. Op grote schaal kan het de aardschollen betreffen, die langzaam ten opzichte van elkaar bewegen (platentektoniek). Op kleinere schaal vindt er ook binnen de platen deformatie plaats.

Door deze relatieve beweging wordt spanning opgebouwd in de korst. Als de spanning hoog genoeg is kan er een schoksgewijze beweging van het materiaal aan weerszijden van een breuk in de korst optreden: de aardbeving. Hierbij wordt (een deel van) de opgebouwde spanning ontladen. Naschokken zijn kleinere bevingen die binnen enkele uren na de eerste beving voelbaar zijn. Deze zijn vaak het gevolg van spanningsontlading op andere, nabijgelegen delen van dezelfde breuk of op andere nabije breuken. Dit type aardbevingen komt binnen platen voor tot een diepte van enkele tientallen kilometers en aan plaatranden ook tot op grotere diepte.

Aardbevingen op dieptes van enkele honderden kilometers worden vaak toegeschreven aan andere mechanismen. Ten eerste kunnen deze worden veroorzaakt in een subducerende plaat door de overgang van mineralen van een fase naar de andere (zie convectie in de aarde). Wanneer de oude fase metastabiel was, kan de overgang naar de nieuwe fase zeer plotseling zijn. Op een vergelijkbare wijze kan het plotseling loslaten van water uit waterhoudende mineralen in de subducerende plaat een aardbeving veroorzaken.

Kleine aardbevingen zijn het gevolg van vulkanische activiteit (vulkanische aardbevingen) of ontstaan door instorting van holtes in kalksteenformaties of mijnen (instortingsbevingen). Mogelijke andere oorzaken zijn ondergrondse kernproeven en meteorietinslagen.

Menselijk ingrijpen kan bevingen veroorzaken. De bodemdaling door de winning van aardgas brengt aardschokken teweeg. Dit fenomeen doet zich onder meer voor in de provincie Groningen bij het dorp Loppersum.

Hoe ontstaan ze?
Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen worden veroorzaakt als er ergens in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. Dit kan door bijvoorbeeld het langs elkaar heen schuiven van de aardschollen. (Platentektoniek genoemd) Of doordat aardschollen onder/over elkaar schuiven met brute kracht. De wrijving/spanning veroorzaakt dan een breuk/aardbeving.

Breuklijnen, Aardschollen
Op onderstaand plaatje kun je zien waar ter wereld de 'aardschollen' liggen. Op de grens van twee schollen komen dan ook de meeste aardbevingen ter wereld voor.E�n van de bekendste breuken ter wereld is de San Andreas Faultline (=breuklijn) in Californie. Deze is ontstaan doordat de Pacifische Plaat langzaam langs/onder de Noord Amerikaanse plaat schuift.Hoe worden ze gemeten?
Aardbevingen komen meestal voor op een diepte tussen de 0 en 30 km. Maar ze kunnen ook op 600 km diepte voorkomen. Het punt aan de aardkorst oppervlakte dat loodrecht boven de plek van de beving staat noemen we het "epicentrum" De bevingen worden in kaart gebracht mbv de "Schaal van Richter (Vernoemd naar de geoloog Francis Richter uit 1935).

De Richter schaal wordt gebruikt om de kracht van een aardbeving aan te geven. Het gaat daarbij om de hoeveelheid energie de vrijkomt tijdens de aardbeving. Op de Richter schaal wordt de kracht aangegeven met een getal. De Schaal van Richter is logaritmisch, dat wil zeggen dat de kracht van de aardbeving 10 keer zo groot is als het Richter getal met 1 toeneemt. Een aardbeving met kracht 6 is dus 10 keer zo zwaar als een aardbeving met kracht 5. Meer info over de richterschaal vind je o.a. in onderstaande links.

De twintig zwaarste aardbevingen sinds 1900 zijn:De aardbeving die de meeste slachtoffers kostte was overigens veel lichter. In 1976 deed zich in China een aardbeving voor met een kracht van 8.0. Omdat het een zeer dicht bevolkt gebied was waren er ongeveer 250.000 doden te betreuren. Op 26 december 2004 vond een aardbeving plaats voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra. Deze zeebeving had een kracht van 9.0 op de schaal van Richter. Er vielen echter slachtoffers in de hele regio Zuid-Oost Azi� (India, Sri Lanka, Thailand, Indonesi� zelf) als gevolg van de tsunami (vloedgolf) die volgde op de zeebeving. Waarschijnlijk zijn daar ook 200.000 slachtoffers gevallen. Zeer recent, in januari 2010, zorgde een beving van 7.0 voor meer dan 220.000 slachtoffers in Haïti. In mei 2008 vielen er in de Chinese provincie Sichuan ruim 65.000 doden bij een beving van 8.0. In 2003 vielen bij een aardbeving in Iran meer dan 40.000 doden bij een beving in Bam van 6.2, terwijl in 1999 ruim 44.000 mensen de dood vonden bij een beving in Turkije.

Aardbevingen? Ook in Nederland?
Ook in Nederland komen aardbevingen voor. In het zuidoosten worden elk jaar kleine aardbevingen gemeten met een kracht van 2 tot 3 op de schaal van Richter. Soms zijn er sterkere aardbevingen, zoals op 13 april 1992 in de buurt van Roermond met een kracht van 5.8 en in 2002 iets ten oosten van Roermond in Duitsland met een kracht van 4.9.

In Noord-Nederland komen, vooral in Groningen en Drenthe, lichte aardbevingen voor. Die worden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de gaswinning uit de bodem, waardoor de aardbodem zakt. Op 24 oktober 2003 was er in de omgeving van Loppersum een lichte aardbeving met een kracht van 3.0. Het verslag van het KNMI over deze aardbeving vind je hier. In diezelfde omgeving vond ook op 22 september 2003 een (lichtere) aardbeving plaats, kracht 2.3.

Hoeveel aardbevingen vinden er plaats?
Het gemiddeld aantal bevingen per jaar met de bijbehorende magnitude (kracht) zijn:

-3000 met magnitude 5.0-5.9
-100 met magnitude 6.0-6.9
-18 met magnitude 7.0-7.9
-1 met magnitude 8.0 of meer

Dit plaatje geeft weer waar er aardbevingen zijn geweest tussen 1963 en 1998.
Dit plaatje geeft weer waar er aardbevingen zijn geweest tussen 1978 en 1987.

Filmpje: Aardbevingskracht in vergelijking tot Aardbevingsintensiviteit

Tsunami's - een gevolg van een zeebeving
Sinds de catastrofale zeebeving op 2e kerstdag 2004 is het woord 'tsunami' niet meer weg te denken uit de woordenboeken. Wat is nou een Tsunami?

Alle gebeurtenissen waarmee een grote hoeveelheid water in korte tijd wordt verplaatst kunnen een tsunami veroorzaken. Vloedgolven kunnen veroorzaakt worden door een zeebeving, een aardbeving waarvan het epicentrum onder de zeespiegel ligt, door een meteoriet, of door een vulkanische uitbarsting onder zee of vlak aan zee, vooral als daarbij door een grote aardverschuiving veel gesteente de zee in schuift. Ook bij plotseling afkalven van een gletsjer of ijsberg kan een vloedgolf ontstaan. Ook kan het zo zijn dat er grote stukken land of gebergte het water invallen. Hierdoor ontstaan vaak kleinere tsunami's omdat er minder water wordt verplaatst.

De meeste tsunami's komen voor rondom de Grote Oceaan, omdat langs de randen daarvan door de platentektoniek de meeste aardbevingen plaatsvinden.


Verloop van de tsunami in 2004

Door de verplaatsing van de zeebodem, vooral als deze kilometers diep plaatsvindt, wordt een enorme kolom water opgetild. Aan het wateroppervlak is daarvan weinig te zien, er ontstaat een golf van misschien een hoogte van enkele decimeters, met een enorme golflengte van 100 tot 400 kilometer. Door deze grote golflengte zijn er op volle zee maar enkele pieken en dalen merkbaar; op een schip zal de tsunami ongemerkt voorbij gaan. Een golf die door de wind wordt veroorzaakt kan weliswaar een veel grotere hoogte bereiken, tot 10 meter, bij een golflengte van 200 meter, maar de energie die in de tsunami is opgeslagen is veel groter. De waterbeweging vindt bij een tsunami plaats tot op de zeebodem, terwijl een golf door de wind slechts aan het oppervlak van de zee te merken is. Een normale golf bereikt een snelheid tot 40 km/uur, maar een tsunami kan zich met een veel hogere snelheid verplaatsen. De periode van de tsunami (het tijdsverloop tussen twee toppen) bedraagt een kwartier tot een uur.

Wat is GEE?
GEE betekent Global Earthquake Explorer. Het is een programma voor je desktop waar je live aardbevingen en data mee ontvangt.

Developer page
Download GEE
Screenshots
Naslagwerken / Informatie / Nuttige Links / Sites

Aardbevingen
Nederlandse Aardbevingsite
US Geological Survey Website
WikiPedia Aardbeving
Natuurrampen pagina
Europese (realtime) Aardbevingen
Earthquake - Report
Aardbevingsdossier Kennislink
Aardbevingen, overzicht, hoe en waarom
Earthquake calculator

Tsunami's
Waterstanden bij boeien overal ter wereld
WikiPedia Tsunami
Tsunamidossier Kennislink

Deze OP is te vinden in de FOK!Wiki:
Fok!Wiki OP/Aardbevingen
pi_192200156
EMSC twitterde op zondag 22-03-2020 om 06:33:51 #Earthquake (#potres) M5.3 strikes 7 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 10 min ago. More info: https://t.co/mDrnXg8pU0 reageer retweet
pi_192200190


  Eindredactie Sport / Forummod zondag 22 maart 2020 @ 09:46:01 #4
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_192200260
Een van de torens van de iconische kathedraal van Zagreb is flink beschadigd (en op het Archbishop's Palace gevallen).Inmiddels de eerste aardbevingsdode in Kroatië sinds de aardbeving in Zagreb in 1880 (met ook één dode), een 15-jarig kind ;(
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  zondag 22 maart 2020 @ 09:46:21 #5
181124 chufi
Hace frio o no?
pi_192200265
Oops ...
Cuando haya sol, hay Chufi
Musica Español
Come On
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 22 maart 2020 @ 09:46:28 #6
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_192200269
Flinke naschokken ook, mensen is gevraagd om naar buiten te gaan, maar wel met anderhalve meter afstand. Vrij bizarre situatie zo.
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 22 maart 2020 @ 09:53:43 #7
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_192200392
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  Eindredactie Sport / Forummod zondag 22 maart 2020 @ 10:10:51 #8
284411 crew  heywoodu
Van bijna dood tot olympiër:
pi_192200696
Van bijna dood op weg naar de Olympische Spelen, tot olympiër in 2026? Elk beetje hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
https://www.gofundme.com/(...)he-spelen-na-ongeval
  User die het meest in raadselen spreekt zondag 22 maart 2020 @ 11:04:52 #9
446112 mario390
Naomi,de echte winaar v. Jaar
pi_192201515
dat gevaarlijke is niet weit weg is dat AKW Krsko in Slowenie,dat is 120 kilometer van me weg
  Moderator zondag 22 maart 2020 @ 23:09:14 #10
8781 crew  Frutsel
pi_192216204
quote:
Tweede beving deze maand in Groningen: kracht van 2,3

In de buurt van Krewerd (Groningen) is zondagavond een aardbeving met een kracht van 2,3 geweest. Het KNMI meldt dat de beving op 3 kilometer diepte was.

Begin deze maand was er een aardbeving in de buurt van het Groningse Wagenborgen. Die had een kracht van 2,1. Dat was toen de tiende en zwaarste beving van dit jaar.

Zwaarste ooit
De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. De zwaarste gasaardbeving in Groningen was in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3,6.
pi_192261540
EMSC twitterde op woensdag 25-03-2020 om 04:14:14 #Earthquake (#землетрясение) M7.6 strikes 291 km S of #Ozernovskiy (Russian Federation) 25 min ago. More info: https://t.co/HU0vIwOeI9 reageer retweet
7.6 bij de Kurill Islands
pi_192383530
BNONews twitterde op woensdag 01-04-2020 om 02:02:27 BREAKING: Strong 6.4-magnitude earthquake hits southern Idaho, felt across the region - EMSC reageer retweet
USGSBigQuakes twitterde op woensdag 01-04-2020 om 02:11:08 Prelim M6.5 Earthquake southern Idaho Mar-31 23:52 UTC, updates https://t.co/LwObyJaSjV reageer retweet


[ Bericht 21% gewijzigd door Houtenbeen op 01-04-2020 04:04:59 ]
pi_192383874
USGS_Idaho twitterde op woensdag 01-04-2020 om 04:02:03 #Challis #earthquake 7 aftershocks M 3.1 or greater reported so far: https://t.co/M7gqJvvSys reageer retweet
  Moderator woensdag 1 april 2020 @ 14:17:33 #14
8781 crew  Frutsel
pi_192391298
quote:
'The floor was moving': 6.5 earthquake strikes in Idaho, largest in the state since 1983

McCALL, Idaho — It was a typical Tuesday evening at the Albertsons grocery store in this resort town about 100 miles north of Boise.

Until Susie Baker looked up and saw all the hanging aisle signs swinging back and forth.

“Then I thought I heard a sound … and the floor was moving,” said Baker, a checker at the store.

It was the force of the most powerful earthquake to strike the Gem State since 1983, a magnitude 6.5 temblor that jolted people across Idaho and three neighboring states. No injuries or damage were immediately reported.

The quake was centered 73 miles northeast of Meridian, near Boise, according to the U.S. Geological Survey, and, for some, conjured up memories of the state's worst such natural disaster, the 6.9 magnitude Borah Peak earthquake nearly four decades ago that killed two people and resulted in millions in damages, according to the Idaho Geological Survey.

“At first I thought it was thunder, weird thunder, but then the house was moving and I realized this is an earthquake — a really big earthquake,” said Melissa Hawkins, 44, who lives in northwest Boise with her family. “It felt like it was in Boise.”

The prolonged shaking, Hawkins said, brought back childhood memories of the Borah Peak quake, which also hit in a remote part of Idaho but was felt in the capital city. She remembers lights in the house swinging then, and saw that same phenomenon Tuesday.

“I was yelling at the kids to get in the doorways. They didn’t know what was going on,” she said.
  woensdag 1 april 2020 @ 22:29:11 #15
233102 cherrycoke
You underestimate my power!
pi_192400655
quote:
0s.gif Op woensdag 1 april 2020 14:17 schreef Frutsel het volgende:

[..]

150+- km van yellowstone af, yellowstone was erg onrustig in februari, kan nog geen cijfers vinden van maart.
Something’s happening. I’m not the Jedi I should be. I want more. And I know I shouldn’t.”
pi_192681337
EMSC twitterde op zaterdag 18-04-2020 om 10:45:07 #Earthquake (#地震) M6.7 strikes 212 km W of #Hutami (#Japan) 19 min ago. More info: https://t.co/oWPkG8wOWt reageer retweet

op 485km diep
pi_192706350
LastQuake twitterde op zondag 19-04-2020 om 22:50:00 Felt #earthquake (#地震) M6.1 strikes 121 km NE of #Sendai-shi (#Japan) 11 min ago. Please report to: https://t.co/nd3kt6NAW5 https://t.co/91XFPNnpXa reageer retweet
pi_192905112
KNMI twitterde op zaterdag 02-05-2020 om 05:30:19 Recente aardbeving in Nederland: op 2020-05-02 om 03:13:15 UTC (05:13:15 NL) vond bij #Zijldijk een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.5 (automatisch). https://t.co/Jpw7j1HAW3 https://t.co/IJdUdjyE1m reageer retweet
pi_192907409
EMSC twitterde op zaterdag 02-05-2020 om 15:14:17 Update: M6.5 #earthquake (#???????) strikes 149 km S of #Irákleion (#Greece) 23 min ago. https://t.co/usB9vgPoll reageer retweet


[ Bericht 6% gewijzigd door Houtenbeen op 02-05-2020 15:15:39 ]
  Moderator zaterdag 2 mei 2020 @ 15:54:15 #20
8781 crew  Frutsel
pi_192908144


Flinke beving bij Kreta inderdaad :o
pi_192910823
:o
pi_192976294
EMSC twitterde op woensdag 06-05-2020 om 16:09:24 #Earthquake (#gempa) M6.9 strikes 345 km SW of #Tual (#Indonesia) 15 min ago. More info: https://t.co/mXLR7IVdRM reageer retweet
  Moderator donderdag 7 mei 2020 @ 23:43:15 #23
8781 crew  Frutsel
pi_193005482
5.1 treft Teheran zojuist ?
  Moderator vrijdag 15 mei 2020 @ 13:10:52 #24
8781 crew  Frutsel
  maandag 25 mei 2020 @ 00:35:22 #26
181124 chufi
Hace frio o no?
pi_193298178
Ze is just fine :+
Cuando haya sol, hay Chufi
Musica Español
Come On
  Moderator woensdag 27 mei 2020 @ 11:49:05 #27
8781 crew  Frutsel
pi_193335182
quote:
Tweede aardbeving in twee dagen tijd in Nieuw-Zeeland
Het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is dinsdag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Die had volgens de nationale seismologische dienst Geonet een kracht van 5,2. Maandag was er ook al een beving, met een kracht van 5,8. Er zijn nog geen berichten over schade.

De beving had plaats op een diepte van 32 kilometer. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noordwesten van de stad Levin die vlakbij hoofdstad Wellington ligt.

De aardbeving van een dag eerder had plaats op hetzelfde moment dat premier Jacinda Ardern live een interview gaf op de televisie. Na een korte, angstige blik naar boven, ging ze onverstoorbaar verder met het interview.

Nieuw-Zeeland ligt in de 'Ring of Fire', met veel vulkanisme en aardbevingen. Een beving van 6,3 trof Christchurch in 2011 met 185 doden tot gevolg. Een van 7,8 zorgde op het Zuidereiland voor een enorme verwoesting in en rond de stad Kaikoura. De schade liep in de honderden miljoenen.
pi_193335261
Ik zat gisteren een YouTube documentaire te kijken over de cascade breuklijn die gemiddeld om de 200 jaar een heel zware aardbeving maakt maar nu al meer dan 300 jaar niets gedaan heeft.

  Moderator woensdag 27 mei 2020 @ 12:04:18 #29
8781 crew  Frutsel
pi_193335366
quote:
0s.gif Op woensdag 27 mei 2020 11:55 schreef Basp1 het volgende:
Ik zat gisteren een YouTube documentaire te kijken over de cascade breuklijn die gemiddeld om de 200 jaar een heel zware aardbeving maakt maar nu al meer dan 300 jaar niets gedaan heeft.

Ja dat is een interessante. Ik postte in Februari er ook nog iets over
WKN / Aardbevingen #20

Daarnaast heeft de VS nog een zeer gevaarlijke breuklijn die zwaar onderschat wordt

quote:
Alhoewel de San Andreas breuklijn de bekendste is, is het zeker niet de gevaarlijkste breuklijn in de Verenigde Staten. In het noordwesten ligt de Cascadia subductiezone. Deze loopt van British Colombia in Canada naar Californië en kan een aardbeving van 9.0 of hoger creëren voor de kust van Washington, Oregon en/of Vancouver?

Tevens ligt in het midden van de VS de vrij relatief onbekende New Madrid zone. Deze zone ligt tussen St. Louis en Memphis en zorgde in 1811 en 1812 voor drie 8+ aardbevingen in het gebied. Destijds was er nog geen meetapparatuur aanwezig en was de populatie zeer gering. Wel moet het landschap aanzienlijk veranderd zijn in een jaar tijd. Compleet nieuwe meren ontstonden en ook de Mississippi veranderde daardoor. Nu liggen er in deze zone enorme steden en een zware beving in dit gebied kan enorme hoeveelheden schade en slachtoffers maken.
Bron:
WKN / Verwachte 'Big One' in Californië mogelijk nog zwaarder dan gedacht
pi_193335720
quote:
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Madrid_Seismic_Zone?wprov=sfla1

Based on artifacts found buried by sand blow deposits and from carbon-14 studies, previous large earthquakes like those of 1811–1812 appear to have happened around AD 1450 and around AD 900, as well as approximately AD 300.

Die new Madrid zone is idd ook bekend, maar als je naar de jaar intervallen kijkt gebeurt deze zware beving om de 400 tot 600 jaar . We zitten nu pas op 200 jaar na die van 1811. Dus statistisch gezien is het nog even wachten daar.
  Moderator woensdag 27 mei 2020 @ 14:45:13 #31
8781 crew  Frutsel
pi_193337455
quote:
0s.gif Op woensdag 27 mei 2020 12:37 schreef Basp1 het volgende:

[..]

Die new Madrid zone is idd ook bekend, maar als je naar de jaar intervallen kijkt gebeurt deze zware beving om de 400 tot 600 jaar . We zitten nu pas op 200 jaar na die van 1811. Dus statistisch gezien is het nog even wachten daar.
Kan inderdaad maar hoeft niet :P

quote:
The USGS issued a fact sheet in 2009 stating the estimate of a 7–10% chance of a New Madrid earthquake of magnitude comparable to one of the 1811–1812 quakes within the next 50 years, and a 25–40% chance of a magnitude 6.0 earthquake in the same time frame.
  Moderator woensdag 3 juni 2020 @ 10:06:12 #32
8781 crew  Frutsel
pi_193449478
quote:
Magnitude Mw 6.8
Region ANTOFAGASTA, CHILE
Date time 2020-06-03 07:35:33.7 UTC
Location 23.37 S ; 68.31 W
Depth 100 km
Distances 575 km SW of Sucre, Bolivia, Plurinational State of / pop: 225,000 / local time: 03:35:33.7 2020-06-03
216 km E of Antofagasta, Chile / pop: 310,000 / local time: 03:35:33.7 2020-06-03
51 km S of San Pedro de Atacama, Chile / pop: 2,000 / local time: 03:35:33.7 2020-06-03
pi_193685208
USGSBigQuakes twitterde op donderdag 18-06-2020 om 15:09:18 Prelim M7.1 Earthquake south of the Kermadec Islands Jun-18 12:49 UTC, updates https://t.co/8qsmjR54cB reageer retweet
EMSC twitterde op donderdag 18-06-2020 om 15:11:26 #Earthquake M7.3 strikes 594 km NE of #Ruatoria (New Zealand) 21 min ago. More info: https://t.co/QWMGJdYEvB reageer retweet
LastQuake twitterde op donderdag 18-06-2020 om 15:11:49 major #quake M7.3 strikes South of Kermadec Islands 22 min ago. #Tsunami Information issued - Pacific TWC. https://t.co/WNettWzvE5 reageer retweet
  Moderator donderdag 18 juni 2020 @ 16:11:06 #34
8781 crew  Frutsel
pi_193685960
Da's weer een flinke daar :o
pi_193755197
7.4 voorlopig
pi_193755336
LastQuake twitterde op dinsdag 23-06-2020 om 17:46:00 major #quake M7.5 strikes #Oaxaca, #Mexico 17 min ago. #Tsunami Information issued - Pacific TWC. https://t.co/yVg5JEUSCN reageer retweet
NBCNews twitterde op dinsdag 23-06-2020 om 17:52:16 Pacific Tsunami Warning Center preliminary analysis: Hazardous tsunami waves are possible along the coasts of Mexico, Guatemala, El Salvador and Honduras. reageer retweet


[ Bericht 27% gewijzigd door Houtenbeen op 23-06-2020 17:53:25 ]
pi_193772754
LastQuake twitterde op woensdag 24-06-2020 om 19:44:23 strong #earthquake shakes Central California 3 min ago. More info at: https://t.co/0zP5DMoWeg https://t.co/xuqqFruosw reageer retweet

Voorlopig 6.1 5.8
pi_193774800

LastQuake twitterde op woensdag 24-06-2020 om 21:57:40 M6.2 #earthquake (#地震) strikes 138 km E of #Tokyo (#Japan) 10 min ago. Effects reported by eyewitnesses: https://t.co/kZ9pmPF20f reageer retweet
pi_193792158
USGSBigQuakes twitterde op donderdag 25-06-2020 om 23:19:24 Prelim M6.4 Earthquake Xinjiang-Xizang border region Jun-25 21:05 UTC, updates https://t.co/YMbpJ5krin reageer retweet
6.4 in het westen van China
pi_193792881
Tis helaas, met oog op erger, behoorlijk onrustig.
  Jaap van Dissel-award 2022 dinsdag 14 juli 2020 @ 17:46:49 #41
385501 Starhopper
Slava Ukraini
pi_194087649
KNMI twitterde op dinsdag 14-07-2020 om 17:43:19 Recente aardbeving in Nederland: op 2020-07-14 om 15:18:47 UTC (17:18:47 NL) vond bij #Loppersum een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.7 (reviewed). https://t.co/vmPMIyc3Zz https://t.co/m6EBOAZThe reageer retweet
Water towers can fly! :D
pi_194108589
KNMI twitterde op donderdag 16-07-2020 om 02:52:19 Recente aardbeving in Nederland: op 2020-07-16 om 00:45:21 UTC (02:45:21 NL) vond bij #Siddeburen een #aardbeving plaats met een magnitude van 1.9 (automatisch). https://t.co/7W6k7N2NkS https://t.co/PjyxUrQ9Yy reageer retweet
  Moderator donderdag 16 juli 2020 @ 08:59:58 #43
8781 crew  Frutsel
pi_194109667
Zal die Groningers leren :(
  Moderator vrijdag 17 juli 2020 @ 14:09:51 #44
8781 crew  Frutsel
pi_194128663
quote:
Zware aardbeving bij Papoea-Nieuw-Guinea, tsunami-alarm ingetrokken

Papoea-Nieuw-Guinea is vrijdagochtend getroffen door een zware aardbeving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de schok een kracht van rond de 7. Andere bronnen maken melding van een magnitude van 7,3.

Het epicentrum van de beving lag zo’n 115 kilometer ten noorden van Kokoda, niet ver van de hoofdstad Port Morseby, meldt de USGS. De beving vond plaats op een diepte van 85,5 kilometer.

Voor een straal van 300 kilometer rond de stad Wau werd na de beving een tsunamiwaarschuwing afgegeven, aldus de USGS. Minder dan een uur later werd het alarm weer ingetrokken.

Er zijn geen gevallen van schade of gewonden bekend. Vanwege van de schaarse communicatiemiddelen, het moeilijke terrein en het gebrek aan wegen duurt het in Papoea-Nieuw-Guinea soms dagen voordat de omvang van de impact van een natuurramp duidelijk is.
  Moderator dinsdag 21 juli 2020 @ 08:43:48 #45
8781 crew  Frutsel
pi_194187717
quote:
Study finds correlation between solar activity and large earthquakes worldwide

A new study published in the Nature Scientific Reports on July 13 suggests that powerful eruptions on the Sun can trigger large earthquakes on Earth. In the paper, the authors analyzed 20 years of proton density and velocity data, as recorded by the SOHO satellite, and the worldwide seismicity in the corresponding period, as reported by the ISC-GEM catalogue. They found a clear correlation between proton density and the occurrence of large earthquakes (M > 5.6), with a time shift of one day.

The Sun may seem relatively docile, but it is constantly bombarding the solar system with energy and particles in the form of the solar wind.

Sometimes, eruptions on the Sun's surface cause coronal mass ejections that hurtle through the solar system at extremely fast rates.

The new study suggests that particles from eruptions like this may be responsible for triggering groups of powerful earthquakes.

"Large earthquakes all around the world are not evenly distributed-- there is some correlation among them," said co-author Giuseppe De Natale, research director at the National Institute of Geophysics and Volcanology in Rome, Italy.

"We have tested the hypothesis that solar activity can influence the worldwide [occurrence of earthquakes]."

Scientists noted a pattern in some massive earthquakes around the planet-- they tend to occur in groups, not randomly. This indicates that there may be some global phenomenon triggering these worldwide tremors.

To address this, researchers searched through 20 years of data on both earthquakes and solar activity-- specifically from NASA-ESA’s Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) satellite-- seeking any probable correlations.

SOHO, located about 1.45 million km (900 000 miles) from our planet, monitors the Sun, which helps scientists track how much solar material strikes the Earth.

By comparing the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue-- a historical record of powerful tremors-- to SOHO data, the researchers noticed more strong earthquakes happened when the number and velocities of incoming solar protons increased.

When protons from the Sun peaked, there was also a spike in earthquakes above M5.6 for the next 24 hours.

"This statistical test of the hypothesis is very significant," said De Natale. "The probability that it's just by chance that we observe this, is very, very low-- less than 1 in 100 000."

After noticing there was a correlation between solar proton flux and strong earthquakes, the researchers went on to propose a mechanism called the reverse piezoelectric effect.

Compressing quartz rock, something common in the Earth's crust, can produce electrical pulse through a process called the piezoelectric effect. The researchers think that such small pulses could destabilize faults that are nearing rupture, triggering earthquakes. Signals from electromagnetic evens, such as earthquake lightning and radio waves, have been recorded occurring alongside quakes in the past.

Some scientists think these events are caused by the quakes themselves, but other studies have spotted strong electromagnetic anomalies before huge earthquakes and not after, so the exact nature of the correlation of earthquakes and electromagnetic fields is still debated.

Meanwhile, this new explanation suggests that electromagnetic anomalies are not the result of earthquakes, but cause them instead. As positively charged protons from the Sun hit the Earth's magnetic bubble, they generate electromagnetic currents that propagate across the world. Pulses created by these currents go on to deform quartz in the crust, ultimately triggering earthquakes.

Abstract
Large earthquakes occurring worldwide have long been recognized to be non Poisson distributed, so involving some large scale correlation mechanism, which could be internal or external to the Earth. Till now, no statistically significant correlation of the global seismicity with one of the possible mechanisms has been demonstrated yet. In this paper, we analyze 20 years of proton density and velocity data, as recorded by the SOHO satellite, and the worldwide seismicity in the corresponding period, as reported by the ISC-GEM catalogue. We found clear correlation between proton density and the occurrence of large earthquakes (M > 5.6), with a time shift of one day. The significance of such correlation is very high, with probability to be wrong lower than 10–5. The correlation increases with the magnitude threshold of the seismic catalogue. A tentative model explaining such a correlation is also proposed, in terms of the reverse piezoelectric effect induced by the applied electric field related to the proton density. This result opens new perspectives in seismological interpretations, as well as in earthquake forecast.
pi_194202723
twitter

twitter
  Moderator woensdag 22 juli 2020 @ 08:51:49 #47
8781 crew  Frutsel
  vrijdag 31 juli 2020 @ 08:48:58 #48
70357 Hyperdude
#MakeLanciaGreatAgain
pi_194335052
Mooie luchtbeelden San Andreas breuk.

How do we turn this world-class fuck-up into a world-class learning experience?
  vrijdag 31 juli 2020 @ 10:59:54 #49
139693 Rolstoelvandaal
I once was a stuntman...
pi_194336507
De steden die zich tussen de ocean en de San Andreas breuklijn bevinden zijn gebouwd op wat eigenlijk de bodem van de Stille Oceaan was en niet het continent Amerika. Of zie ik dat fout?
  vrijdag 31 juli 2020 @ 11:17:06 #50
70357 Hyperdude
#MakeLanciaGreatAgain
pi_194336681
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 juli 2020 10:59 schreef Rolstoelvandaal het volgende:
De steden die zich tussen de ocean en de San Andreas breuklijn bevinden zijn gebouwd op wat eigenlijk de bodem van de Stille Oceaan was en niet het continent Amerika. Of zie ik dat fout?
Niet helemaal. Plaatje zegt niks over het verloop van de kustlijn, vrees ik, maar toch.https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/tectonic.html

[ Bericht 2% gewijzigd door Hyperdude op 31-07-2020 11:22:34 ]
How do we turn this world-class fuck-up into a world-class learning experience?
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')