abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_173233593
Al enkele jaren zie ik patronen in de maatschappij die niet altijd zichtbaar zijn voor iedereen. Patronen die, als men eenmaal weet waar men moet kijken, zo duidelijk zijn dat men niet meer eromheen kunnen kijken als het eenmaal zichtbaar is. Dat de geschiedenis van de mens zich continue herhaald tot in de eeuwigheid zonder dat er ooit iets lijkt te veranderen omdat wij handelen vanuit impulsen en niet vanuit logica. Na de hive mind uitgelegd te hebben, noem ik nog een paar hele specifieke voorbeelden uit de geschiedenis en het heden, hoe de media hier omheen draait en waar wij als maatschappij heen gaan.

Ik zal de patronen die ik al jaren zie tot in de detail proberen te beschrijven zodat mensen die dit topic hebben gelezen weten hoe ze deze patronen moeten herkennen.

De individu en de hive mind.

Begin 1900 schreef Emile Durkheim al over de hive mind en hoe deze eruit ziet. Hij beschreef vooral dat de hive mind aanwezig is in primitieve maatschappijen met een clan structuur. Wat dat betreft vind ik dat Emile nogal neer keek op de mensheid in het verleden. Een beetje op dezelfde manier hoe wij nu mensen van 300 jaar geleden belachelijk maken door te stellen dat zij dachten dat de aarde plat was en dat de mensheid toen dom was. Emile zag kennelijk niet in dat de mensheid nog géén stap verandert is.

In 1964 probeerde Eric Berne in zijn boek 'Games people play' te beschrijven waarom mensen eindeloos over niets lijken te praten. In het bijzonder; het legde een bepaalde flow in gesprekken bloot. Dat er een verborgen dynamiek is en dat mensen in elk gesprek drie typetjes aan kunnen nemen en daarnaast spelletjes spelen voor eigen gewin.

Transactional Analysis op youtube legt in tijd van 30 minuten de essentie uit van deze dynamieken. De theorie van Eric Berne – en diens varianten, worden nog steeds gebruikt anno 2017 voor psychotherapeutische doeleinden. Specifiek, voor mensen die continue zichzelf in de positie vinden waarin er misbruik van hun wordt gemaakt door anderen en hoe ze deze patronen kunnen doorbreken.

Transactional Analysis deel 1 :

Transactional Analysis deel 2 :

Transactional Analysis deel 3 :

Wat het boek van Eric Berne echter niet beschrijft is hoe de hive mind werkt. Games People Play lijkt vooral te gaan over lokale dominantie en manipuleren. De hive mind, zoals ik die de afgelopen jaren geobserveerd heb kan ik het beste als volgt beschrijven.

De kern van de hive mind
Elk persoon heeft zijn eigen idééén over de wereld. Aangezien in groepen leven de overlevingskans van mensen enorm vergroot is het van essentieel belang dat de groep zich als één collectief gedraagd. Dit is op lokaal niveau zeer duidelijk maar werkt ook door op provinciaal niveau, landelijk niveau en zelfs intercontinentaal niveau.

Mensen lijken eindeloos over niets te praten dmv koetjes en kalfjes, oppervlakkig gezien. Wat er daadwerkelijk onbewust plaatsvind is het synchroniseren van elkaars geloofwebben. Elke persoon heeft zijn eigen geloofsweb. Doordat wij continue onze ideeen synchroniseren met anderen, ontstaan al vrij snel regels, geloof, sektes, cultuur enz. Alles wat wij kunnen zien in de maatschappij komt hier uit voort.
Doordat mensen met soortgelijke idééén elkaar opzoeken, ontstaan al vrij snel meerdere hive minds. Zo heb je christenen, joden, moslims en bijbehorende subgroepen zoals protestanten, katholieken, salafisten, gematigde moslims enz. Mensen maken echter ook onderscheid in huidskleur en dat komt puur uit de hive mind. Wat dat betreft zit wat wij 'racisme' noemen goed gecodeerd in onze genen.

De hive mind is samen te vatten in de volgende kernfuncties :

• Het synchroniseren van de groepsgeloofweb dmv koetjes en kalfjes en het bepalen van een algemene standaard binnen een groep.
• Een ieder die afwijkt van deze algemene standaard moet zich assimileren
• Kan men zich niet assimileren (bijvoorbeeld door huidskleur, geestelijke beperking zoals autisme ) of wilt men dat niet dan moet deze persoon worden afgemaakt
• Het afmaken kan letterlijk het doden van een afwijkende betekenen maar ook figuurlijk doden. Onder figuurlijk afmaken valt : Het uitsluiten, pesten, negeren, publiekelijk vernederen via de media.. tal van mogelijkheden.

De hive mind is één op één verbonden met de weg naar genocide.
De weg naar genocide bestaat grotendeels uit de volgende 'stappen'

-De eerste stap is publieke debat. Hier zoeken minderheidsgroepen in een samenleving de dialoog op, of zoeken hive minds van soortelijkge omvang toenadering om verschillen tussen de hive minds te overbruggen dmv compromissen. Dit is ook duidelijk te zien in de politiek. Mensen kunnen echter publiekelijk toneelspelen en achter de schermen een totaal andere (geweldadige) agenda hebben, ook al zullen zij dit ontkennen, wat eindelijk leidt tot de tweede stap.

-De tweede stap is het voeren van vreedzame demonstraties. Hierin wordt geprobeerd om de eigen hive mind uit te breiden en anders denkenden te assimileren. De natuurlijke hormoon Oxytocine speelt een zeer belangrijke rol in de hive mind en het verstoten van anders denkenden. Vreedzaam demonstreren is voor sommigen nog niet genoeg, en leidt dus uiteindelijk naar de derde stap.

-De derde stap is het voeren van geweldadige demonstraties. Dit kan ook het opzettelijk verhinderen van demonstraties van andere partijnen of het uitlokken van geweld om andere hive minds in het kwaad daglicht te zetten zijn. Hamburg tijdens de G20 top is een typisch voorbeeld van de derde categorie. Voor sommige mensen zijn geweldadige demonstraties niet genoeg en zullen lone wolf terroristische aanslagen plegen.

-De vierde stap, de hive mind wordt steeds gewelddadige en extremistischer. De vierde stap betekend naast extreem geweldadige demonstraties waarbij doden vallen ook terroristische aanslagen gepleegd door meerdere personen. Dit spoort soortgelijke denkende aan om hetzelfde te doen. Onder de juiste omstandigheden, bijvoorbeeld in een economische crisis die dient als een catalyst, zal er een publiek figuur opstaan in de categorie van hitler. Dit leidt uiteindelijk tot de laatste stap.

-De vijfde stap is totale genocide. Het systematisch uitroeien van anders denkenden en daarnaast het invoeren van een gedachtenpolitie. De geschiedenis leert ons dat na een 'revolutie' en het invoeren van een nieuwe zittende macht de soldaten die voor de revolutie hebben gezorgd worden afgemaakt omdat zij een bedreiging zijn voor de dictator omdat zij wederom voor een nieuwe revolutie kunnen zorgen. Denk hierbij aan de nacht van de lange messen. Wat dat betreft is het naief voor ,om wat wij 'links' noemen, op te komen voor mensen die zich gediscrimineerd voelen. Hiermee fasciliteer je alleen een minderheids groep naar meer macht terwijl de wezenlijke hive mind van hun niet gaat veranderen. Uiteindelijk, als de minderheidsgroep het voor het zeggen heeft, zal ook dit soort extreem linkse bewegingen geelimineerd worden. White supremacy is een gedachtengoed die heel moeilijk te slopen is uit de hive mind van fasciscische gekleurde mensen. Voor salafistsiche moslims geldt precies hetzelfde.

Het invoeren van een gedachte politie gaat één op één samen met een dictatuur.
Dit zagen wij al in de middeleeuwen dmv het verbranden van heksen in het christendom, maar anno 2017 zien wij dit ook terug in landen waar een dictatuur heerst. Er bestaat ook een figuurlijke genocide, iets wat wij momenteel heel erg in de amerikaanse en europese media zien onder het mom van white supremacy.
pi_173233620
Deel 2 : Toevoegingen.

De hive mind – Geen verschil tussen pesten en racisme.


Waarschijnlijk het eerst zichtbare niveau van de hive mind en het assimileren / verstoten van afwijkingen is pesten. Ik vraag mij steeds meer af hoe het kan dat Racisme strafbaar is en pesten niet, gezien het precies dezelfde oorzaak heeft. Of komt het omdat pesten vaak gedaan wordt door mensen met dezelfde huidskleur en we het dan vooral willen negeren?

Pesten (en racisme) ontstaat wanneer een aantal gesynchroniseerde geloofswebben een afwijkende geloofsweb hebben geconstateerd. Vervolgens wordt direct of indirect duidelijk gemaakt aan de afwijkende dat hij of zij niet binnen de groep valt. Dit kan komen doordat een persoon niet voor zichzelf opkomt ( lokale dominantie spel - games people play ), geen reactie geeft op plagerijen (introvert, autisme – zie griezelvallei https://nl.wikipedia.org/wiki/Griezelvallei ), een afwijkende huidskleur heeft ( wit vs gekleurd ) of andere lichamelijke gebreken zoals het dragen van een bril of een scheef oog. Wederom zijn er duizenden mogelijkheden die leiden naar het uitsluiten van een afwijkende.

De hive mind rechtvaardigd dingen zoals pesten door het zelfaanpraten van een superieur – inferieur complex of het ontmenselijken van afwijkende (slavernij / 'negers' zijn geen mensen!)

Als uitbreiding hierop hebben wij nog een aantal andere zaken die duidelijk de hive mind blootlegd

Roddelen en achterbaksheid

. Roddelen heeft als doel om de aanzien van de eigen persoon in een groep te verbeteren of afwijkenden te detecteren. Alhoewel de entertainment factor erg hoog is, leidt roddelen bijna altijd tot het kaltstellen van afwijkingen of concurrenten dmv de bekende mes in de rug.

De Kapitalist en de zondebok
De kapitalist weet precies hoe de wereld en de dynamieken van de hive minds werkt en kan zich bijzonder goed tussen diverse hive minds infilteren en beide bedienen. De ideale 'verdeel en heers' mentaliteit.

Deze mensen worden vaak gezien als ruggegraat loos als het op conflicten aankomt tussen twee hive minds. Zij willen beide kanten bedienen en durven geen kant te kiezen omdat dit de daadwerkelijke persoon blootlegd en het feit dat zij deeluitmaakte van de concurrerende hive mind. Denk bijvoorbeeld aan politici ; oppervlakkig moeten zij de wil van het volk bedienen en doen zij dat ook. Achter de schermen kunnen zij echter deel uitmaken van een elitaire hive mind en een totaal andere agenda hebben (balkenende – EU referendum. mark rutte, oekraine referendum )
Ook in de politiek zien we continue dat de oude bekende partijen elkaar opzoeken en nieuwere partijen bjvoorbeeld beschrijven als xenofobisch of racistisch. Of om hele kinderachtige dingen deze partijen uitsluiten, terwijl er inmiddels genoeg kabinetten zijn gevallen om kleine dingen en die 'oudere' partijen zoeken elkaar altijd weer op.

De zondeboek is iemand in een hive mind die wordt aangewezen als de 'fall guy' en elke verbinding die andere mensen binnen dezelfde hive mind kunnen hebben met de fall guy wordt abrupt verbroken. bewijs wordt vernietigd of onderzoek wordt van bovenaf gesaboteerd. Enkele voorbeelden hiervan uitde moderne politiek : Het bonnetje van fred teeven, de X-dossiers)

Hier zijn mogelijk nog honderden zo niet duizenden scenarios en typetjes te beschrijven. De essentie van de hive mind blijf hetzelfde.

Hitler en de illusie van extreem rechts.

Allereerst de illusie van links en rechts.

Van oudsher is politiek links een beweging die streeft naar staatseigendommen. Nuts bedrijven vallen idealistisch onder het beheer van de staat. De overheid zorgt voor de burger.

Poltiek rechts is het tegenovergestelde. Pro werkgever en kapitalistisch. De burger moet zelf maar zijn zaken op orde stellen.

Hitler is opgegroeid in een tijdperk waarin jodenhaat al onderdeel was van de hive mind. Voeg daar een aantal elementen aan toe, zoals de dolksteek mythe en er ontstaat een zeer toxische hive mind. Nu wil ik niet al te diep ingaan op de oorzaak van de tweede wereld oorlog en hoe hitler aan de macht is gekomen. Feit blijft, gezien de bovestaande definities van politiek links en rechts, dat hitler een extreem linkse dictator was die vond dat de overheid alle touwtjes in handen moest hebben en anders denkenden werden geelimineerd.

Dit kwam linkse politieke partijen na de oorlog heel erg slecht uit, gezien linkse partijen in de meerderheid waren – dat extreem links tot zoiets kan leiden. Het geniale plan? Om deze genocide om te dopen naar extreem rechts. Hitler was anti joods, en het systematisch uitroeien van anders denkenden kan alleen maar van rechts komen, toch?

Fout! Het systematisch uitroeien komt uit de hive mind en heeft vrij weinig met een politieke systeem te maken. Wat wij echter wel kunnen stellen, gezien andere dictaturen uit het verleden (china, saudi arabie en andere moslim landen ) dat het systematisch uitroeien van anders denkende met als gevolg een monopolie op de waarheid en een totale controle op de maatschappij, vooral trekjes heeft van extreem links.

We kunnen dus met deze gedachtegang opgelucht verkondigen dat politiek rechts streeft naar een open samenleving en politiek links naar staatseigendom en met de verkeerde hive mind aan het bestuur, een monopolie op de waarheid.

Dit wordt echter niet in de media gebracht. In de media onstaat vooral de laatste paar jaar een enorme clusterfuck met het idee over wat links of rechts is.

Volgens de media is links :

-Streeft naar een overheid die voor de burger zorgt
–Open maatschappij
-Anti racistisch
–Open minded.

Volgens de media is rechts
-Kapitalistisch, de burger moet het zelf maar uitzoeken
-Gesloten maatschappij (wilders)
-Racistsich
-Staat niet open en is conservatief.

Maar als wij het verleden bestuderen dan kunnen wij toch niets anders concluderen dat extreem links één op één samengaat met genocide, dictaturen en het opdringen van hun eigen gelijk aan anderen?
Door anders denkenden (de rechtse hivemind) te demoniseren ben je geen haar beter dan de rechtse hive mind die, naar eigen zeggen volgens links, niet zo van buitenlanders houdt, alleen probeer je een hive mind met dezelfde huidskleur kalt te stellen. Maakt dat het dan minder erg..? In hun ogen blijkbaar wel, ook al is er vanuit de hive mind dynamieken gezien geen enkel verschil. Zij zijn namelijk net zo 'racistisch' alleen slachten ze nu mensen af met dezelfde huidskleur.

Moslims en het grote anti racisme debat van links
Het is niet mijn doel om verder in te gaan over de moslim problematiek waar europa momenteel mee kampt. Hou er vooral rekening mee dat ook moslims meerdere hive minds hebben. De één is salafistisch, de ander is seculier en drinkt alcohol met een peuk in zijn of haar bek. De geschiedenis en het heden leert ons echter dat de aggresievste altijd wint. In dat geval zijn er een aantal mogelijke scenarios – Of de ondergedrukte komt in verzet wat uiteindelijk weer leidt tot genocide. Of de bevolking van andere hive minds neemt een dubbel rol aan, vergelijkbaar met de kapitalist scenario, waarin zij vooral de agressor niet kwader willen maken en doen alsof zij deel uitmaken van hun hive mind.

In vele no-go zones van grote europese steden zien we al onderdrukking. Vrouwen die uit kroegen worden gejaagd, homosexuelen die in elkaar worden geslagen, shariapolitie in bepaalde wijken... steeds meer geven mensen eraan toe om de salafistsiche hive mind niet te beledigen.

Hoe nu omgegaan wordt met de anti neonazi propaganda en pro anti racisme, doet mij dit niets anders concluderen dat het bestaan van de vrije mens wederom in gevaar is. Maar de geschiedenis en het bestuderen van de hive mind doet mij ook niets anders concluderen dat het zo gecodeerd in onze genen;

vreten of opgevreten worden.
Doden of vermoord worden.
Assimileren of geassimileerd worden.

Misschien moet politiek links ipv het eindeloos verspreiden van anti racisme propaganda maar eens eerlijk toegeven dat als er een irakees met de juiste papieren bij een bedrijf solliciteert maar afgewezen wordt omdat 'hij niet binnen ons team past' maar eens eerlijk zijn naar de buitenwereld toe ipv stilletjes binnen hun hive mind denken “Ha, heb ik jou daar, kut irakees!”, want zo werkt de echte hive mind. Wat dat betreft vond ik het boek van Anousha Nzume hilarisch. Politiek links ging helemaal apeshit. Wederom het typische linkse “Oh dat kan je echt niet zeggen!” en vooral het woord verspreiden dat racisme bijna niet meer bestaat in Nederland.

Links krijgt jammer genoeg steeds meer een monopolie op de waarheid en dat vind ik een heel beangstigend iets.

Ik hoop dat mensen na het lezen van dit dezelfde patronen zien wat ik ook zie. Dat wij vanuit de ruimte gezien ons bijna net zo gedragen als mieren met onze gekke hive minds en misschien, heel misschien... kunnen we door mensen les te geven over deze stof over de duistere kant van de mens, toekomstige oorlogen en genocides voorkomen. Dit scheelt ook weer in het eindeloos toevoegen van nieuwe woordjes zoals fascisme, racisme, discriminatie en pesten, want het heeft dezelfde oorsprong.

Nog één filmpje waar ik graag mee af wilt sluiten..Een gekleurde afro-amerikaanse man die het opneemt voor donald trump na de rellen in charlottesville. Vervolgens wordt hij aangevallen door andere gekleurde mensen die zelfs zijn zwartheid in twijfel trekken. Dit laat precies de hive mind zien waar ik oorspronkelijk mee begon.


[ Bericht 0% gewijzigd door Suncatcher op 18-08-2017 14:24:23 ]
pi_173233696
Interresant, vanavond even rustig doorlezen.
  vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:32:44 #4
444256 Villas__Rubin
Kwaadaardige dictator
pi_173234411
Ik heb het doorgelezen, maar heb er niets op te zeggen. Dat wou ik effe zeggen.
"A leader must be a terror to the few who are evil in order to protect the lives and well-being of the many who are good"
pi_173241663
Mee eens.
pi_173250721
Natuurlijk synchroniseren we elkaars gedachten en laten we ons beïnvloeden door beeldvormingen en vooroordelen. Dat is de mens eigen en van nature ook een overlevingsmechanisme om binnen een groep te kunnen functioneren.

Desondanks bezit de mens ook een individuele keuzevrijheid om wel of niet te synchroniseren met andermans gedachtegoed. Zelfs al kost hem dat zijn vrijheid of zelfs zijn leven, je kunt de mindsetting van iemand die ergens in gelooft niet zonder pardon wijzigen. Daarom is elk systeem ook gedoemd om om te vallen. Dat is het terugkerende patroon. Opkomst, bloeitijd, verval en ondergang.
pi_173682586
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 augustus 2017 09:31 schreef Elzies het volgende:
Natuurlijk synchroniseren we elkaars gedachten en laten we ons beïnvloeden door beeldvormingen en vooroordelen. Dat is de mens eigen en van nature ook een overlevingsmechanisme om binnen een groep te kunnen functioneren.

Desondanks bezit de mens ook een individuele keuzevrijheid om wel of niet te synchroniseren met andermans gedachtegoed. Zelfs al kost hem dat zijn vrijheid of zelfs zijn leven, je kunt de mindsetting van iemand die ergens in gelooft niet zonder pardon wijzigen. Daarom is elk systeem ook gedoemd om om te vallen. Dat is het terugkerende patroon. Opkomst, bloeitijd, verval en ondergang.
Zo leidt onderdrukking altijd weer tot een revolutie.

Overigens,

https://www.geenstijl.nl/5138465/dreigvideo-het-begint-met-taart/

De hive mind was afgelopen week weer aardig in het nieuws
pi_173688433
quote:
0s.gif Op zaterdag 9 september 2017 20:32 schreef Suncatcher het volgende:

[..]

Zo leidt onderdrukking altijd weer tot een revolutie.

Overigens,

https://www.geenstijl.nl/5138465/dreigvideo-het-begint-met-taart/

De hive mind was afgelopen week weer aardig in het nieuws
Een ander voorbeeld van kopieergedrag zijn de zogeheten killer clowns. Je verkleden als clown om de ander de stuipen op het lijf te jagen en dit on viral zetten. Zeker nu de remake van It weer in de bioscopen draait.

Wie wil nu niet eventjes een Pennywise zijn? Want a balloon? :)
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')